1. Ž.M. Slavinski - ' Kratka enciklopedija parapsihologije i hermetizma' 2. J. Chevalier i A. Gheerbrant – Rečnik simbola Dakle, krenimo.............danas A sutra B............

Dying_Bride- 06-03-2006 Na slovo na slovo A ABLUCIJA - Pranje. U većini religija i kultova važna komponenta ceremonija je pranje delova ili celog tela, ponekad čak i pranje idola. ABRAKADABRA Magijska amajlija, kojoj se još iz vremena stare asirsko vavilonske kulture pridaje moć lečenja stomačnih bolesti i groznice kada se nosi oko vrata, ispisana na tankoj zlatnoj ploči ili pergamentu. Raširenu upotrebu ima u alhemiji, gde napisana u obliku trougla simbolički predstavlja ceo univerzum. Sam naziv dolazi od Hebrejskog Abreg ad habra ABRAKSAS – 1. Jedno od najstarijih božanstava u vavilonskoj i persijskoj religiji. Predstavlja skladan spoj dobra i zla. 2. Demon sa nogama u obliku zmije i glavom petla 3. Orijentalna amajlija dobivena graviranjem kamena AČ – Zimzelena, aromatična biljka ( npr celer ).Grci su njom krunili pobednike Istamskih igara : zelene stabljike dorskog ača krune čelo srećnog pobednika!Ač simbolizuje pobedničku i radosnu mladost. Imao je ulogu i u pogrebnim ritalima da bi označio stanje večne mladosti u koju je stupio pokojnik. AČAD FRATER – Pseudonim engleskog hermetiste, čije pravo ime glasi Charles Stansfeld Jones ( 1886 – 1950). Autor je poznatih knjiga o kabali : Q.B.L., Anatomy of the body of God, Chalice of ectasy. Chalice of ectasy je objavljen 1923. godine i predstavlja kabalističku analizu Vagnerove opere ' Persifal' koja , po Ačadu, sadrži mnoge kabalističke nagoveštaje. Iako rođen u Engleskoj, Ačad je najveći deo života proveo u Kanadi, gde je osnovao hermetičko bratstvo Ma – ion. 1915-e upoznao je Alistera Crowleya i od tada je bio jedan od njegovih najprivrženijih sledbenika. AKUPUNKTURA – Drevna metoda kineske medicine, u kojoj se bolesti leče ubadanjem metalnih igala u precizno određene tačke na telu. Na taj način se reguliše proticanje, koncentracija i uzajamni odnos pozitivnih ( jang) i negativnih( Jin) vitalnih energija u nervnom sistemu. ADAM KADMON – Nebeski tj kosmički čovek. Kabalističko verovanje da postoji kosmički duh zajednički svim ljudima ili u širem smislu svim živim bićima. ADEPT – 1. U alhemiji, čovek koji je rešio zagonetku Kamena Mudrosti 2. U hermetizmu , osoba koja je dostigla visok nivo hermetičkog saznanja 3. U jogi, ljudsko biće kod kojeg je došlo do spajanja individualnog duha Atmana sa kosmičkim duhom – Bramom AEROLIT – Meteorski kamen, aerolit, smatra se teofanijom, porukom sa neba, iskrom nebeske vatre, božanskim zrnom koje je palo na zemlju. Prema primitivnim verovanjima, zvezde su bile božanstva a komadići koji su se od njih odvajali bili su seme. Aerolit ima ulogu da poveže nebo i zemlju, on je simbol višeg života. AEROMANTIJA – Metod proricanja budućnosti po atmosferskim pojavama – po vetru, kretanju oblaka, vodene površi uzburkane vetrom. Aeromantija je bila posebno razvijena kod starih etruraca, koji su svoje hramove gradili na uzvišenjima da bi što veća površ neba bila izložena pogledima sveštenika. Neki oblici aeromantije prisutni su i u našim narodima, npr. Sevanje munja i grmljavina u zimskom periodu tumačeni su kao predznak velikih nesreća i ratova. AGLA – Kabalistička formula, česta u ritualnoj magiji. Po strukturi to je kovanica nastala od starohebrejskih reči ' Gospod će biti veliki doveka'. AGRIPA KORNELIJUS – Čuveni srednjevekovni filozof, diplomata i hermetista čiji rad ' De Occulta philosophia' predstavlja odbranu magijske doktrine od mnogobrojnih kritika. Živeo je od 1486 – 1535. Osnovna teza njegovog rada je da nam magija nudi direktnu percepciju boga i omogućava da shvatimo načine na koje se on ispoljava u prirodi. U tome i ostalim njegovim radovima prisutna je kritika hrišćanske crkve koja je, po

Agripi, iskrivila izvorno Hristovo učenje. Ovakav stav doveo ga je u sukob sa crkvom. Posle njegove smrti, nepoznati varalica objavio je uz originalni rad De Occulta philosophia dodatak o egzorcizmu i prizivanju duhova nazvavši sebe Agripom! AJNŠTAJN ALBERT ( 1879 – 1955) – Otac teorije relativiteta bio je veoma zainteresovan za parapsihologiju. Lično je prisustvovao brojnim telepatskim eksperimentima koje je književnik i hermetista Apton Sinkler izvodio sa svojom suprugom. Ajnštajn je napisao predgovor za nemačko izdanje Sinklerove parapsihološke rasprave ' Mental Radio' 1930-e. Naime, Sinklerova supruga primala je i pokušavala da reprodukuje 290 jednostavnih crteža, koje je Sinkler telepatski emitovao. Potpun uspeh je izveden sa 65 crteža, delimičan sa 155 a neuspeh se pokazao u samo 70 pokušaja. ALBERT VELIKI ( 1200 – 1280) – Naučnik ogromne erudicije, filozof, teolog i alhemičar. Savremenici su verovali da je otkrio Kamen Mudrosti pomoću kog se metal pretvara u zlato. Tvrdilo se takođe da je u stanju da kontroliše vreme. Konstruisao je jednog od prvih robota u istoriji koji je mogao da govori. Bio je učitelj Tome Akvinskog. Albertu se pripisuju dva srednjevekovna magijska priručnika : Veliki Albert ( zbirka magijskih recepata i uputstva za bavljenje fizikom i medicinom ) te Mali Albert ( zbirka uputstava za tumačenje snova i vradžbine) ALEKTROMANTIJA – Metod proricanja uz pomoć petla, stavljenog u centar kruga koji je podeljen na onoliko polja koliko ima slova u alfabetu. U svako polje se upisuje jedno slovo i stavlja se jedno zrno žita. Na osnovu redosleda polja iz kojih je petao kljucao žito dobija se serija slova iz kojih se sačini proročanska poruka. ALEUROMANTIJA – Proricanje na osnovu oblika formiranih posipanjem brašna na tlu. ALFITOMANTIJA – Proricanje prema načinu na koji se jede hleb od ječmenog brašna. ALHEMIČAR – Čovek koji se praktično bavi alhemijom ALHEMIJA ( arapski al – kimia) – Davni predak današnje hemije. Ima više značenja i vidova. Ovo su najvažniji 1. Opšta alhemija, čiji je cilj preobražaj ili transmutacija jednog oblika materije u drugi. Iz nje se razvila egzaktna hemija pošto se alhemijski rad svodio na dugogodišnje eksperimente sa tada nepoznatim elementima, smešama i jedinjenjima. 2. Praktična alhemija, koja predstavlja primenu alhemijske teorije kao filozofije vatre. Cilj joj je transformacija grubih metala u plemenite. Ovo je, po alhemijskoj formuli moguće postići samo uz pomoć Kamena Mudrosti. Praktična alhemija je razrađen sistem metoda i postupaka, veoma komplikovanih i dugotrajnih, opterećenih krajnje nejasnom simboličnom terminologijom, pomoću kojih se navodno dolazi do Kamena Mudrosti. On ima moć rešenja osnovnih suprotnosti života i prirode : vatra – voda, dobro – zlo, sumpor – živa, muško – žensko....Zato je tzv. Božanski Hermafrodit najčešći simbol kamena mudrosti. Ostali njegovi simboli su : pelikan, Hristos, Azot, Krunisano Dete, Kći velike tajne, Zeleni Lav, Mleko Device...... 3. Mistična alhemija, čiji je cilj da pronicanjem kroz pojavnu stranu predmeta i pojava života upozna njihovu suštinu. Taj proces simbolizuje razaranje grubih metala i dolaženje do zlata. Zlato je simbol večne spiritualnosti. 4. Seksualna alhemija je vid alhemije najamnje shvaćen i pogrešno tumačen, u najvećoj meri. Njen cilj je pretvaranje grube biološke seksualne energije , kroz alhemijsku vatru orgazma u suptilniju psihičku energiju. To je direktna i svesna sublimacija seksualne energije . Jung je više od 30 godina posvetio proučavanju alhemijskih tekstova. Uglavnom proučavanju psihološkog smisla alhemije i simbola u radovima : Mysterium Coniunctionis, Psihologija i alhemija. Po Jungu, teško shvatljiv jezik alhemije krije istinska znanja ljudske psihe. Osnovni cilj alhemije – rešenje enigme suprotnosti – jeste najviši cilj ljudskog bitisanja, a proces pretvaranja grubih u plemenite materijale je proces transformacije nesvesnih sadržaja u svesne. Kamen Mudrosti, po Jungu, jeste simbol najviše celovitosti ljudskog bića. ALKAHEST – U alhemiji, univerzalni rastvarač koji može da rastvori sva tela. Dobija se pomoću Kamena Mudrosti. ALOCER – Veliki vojvoda pakla u crnoj magiji, koji vlada nad 36 legija demona. Na

srednjevekovnim gravirama predstavljen je kao konjanik sa lavljom glavom. ALUDEL – U alhemiji, vaza ili kupasti sud u kom je , kao plod dugogodišnjeg alhemijskog procesa najzad dobiven Kamen Mudrosti. AMBIVALENCIJA – 1. U hermetizmu, učenje po kom svaka ljudska crta treba da bude uravnotežena sa njoj suprotnom crtom. 2. U dinamičkoj psihologiji dvostranost osećanja ili težnji AMEN ( AMIN) – Hebrejska reč i kabalistička formula, koju je Hrišćanstvo prisvojilo. Ima značenje : Neka tako bude. Njen ekvivalent u Joga i Ventanta sistemu je sanskritska reč OM ili AUM AMETIST – Poludragi kamen ljubičaste boje. U hermetizmu označava znanje, svetlost i mudrost. AMNIOMANTIJA – Proricanje na osnovu izgleda vodenjaka ( providna opna koja omotava ljudski fetus u materici ) . Proricanje se vrši neposredno posle porođaja. A.M.O.R.C - Ovo su inicijali američke rozenkrojcerske organizacije punog naziva Ancient Mystic Order Rosae Crucis ( Drevni Mistični Red Ružinog Krsta). Osnovao ju je Spencer Lewis. Posle njegove smrti 1939-e na položaju ga je nasledio njegov sin Ralph Lewis. Ova organizacija tvrdi da vodi poreklo iz Starog Egipta, 1500 godina pre nove ere. Smatra se da ima preko 100 000 članova u SAD i ostalim zemljama sveta ( opaska – ovo su podaci iz 70-ih godina prošlog veka). Članstvo je dopisno a centar organizacije smešten je u San Hoseu, Kalifornija. AMULET – Predmet koji se nosi da bi branio onog koji ga nosi od rđavih uticaja. U hermetičkom učenju amulet je pasivni zaštitnik od štetnih i neprijateljskih uticaja, za razliku od talismana koji deluje aktivno – izaziva promene u osobi koja ga nosi i okolini u skladu sa njegovim željama. ANALOGIJA - U hermetizmu ona označava stalnost veze između dva slična pojma ili pojave. Ona je osnovga simpatičke magije. U našem narodu postojalo je verovanje da će u sušnom periodu polivanje dodola vodom izazvati kišu ili da će bremenita žena roditi lepo dete ako u trudnoći gleda samo lepe stvari..... ANDROID – U hermetizmu, veštačko biće ( ljudsko), obično neljudskih dimenzija, stvoreno posebnim magijskim operacijama . Razlikujemo Goleme ( Gigantskih dimenzija ) i Humunkuluse – patuljke ANKH – Magični krst ili čvor, često upotrebljavan u egipatskoj ikonografiji. Znak je besmrtnosti i života. Egipatski bogovi , posebno Izida ga često drže u ruci kao znak da drže život te da su besmrtni. On je simbolizovao i središte iz kog teku božanske osobine i napici besmrtnosti. Uhvatiti ga u ruke značilo je napiti se na samim izvorima. On je bio i ključ koji je otvarao vrata grobnice na Polja Ialoua, u svet večnosti. ANTROPOMANTIJA – Proricanje prema izgledu utrobe žrtvovanih ljudskih bića, često je kod primitivnih verskih kultova starog veka. ANTROPOZOFIJA – Religiozno – okultni pokret koji je osnovao Rudolf Štajner( 1861 – 1925) u Nemačkoj početkom prošlog veka. Po učenju antropozofije cilj ljudskog inkarniranja je moralno i spiritualno usavršavanje. Osim čulne percepcije postoji viša i i spiritualna percepcija koja je u potpunosti nezavisna od čulnih sadržaja. Ona je produkt višeh JA i kroz spiritualno usavršavanje ovaj vid percepcije postaje sve aktivniji, omogućavajući čoveku sticanje svesti o višim nadfizičkim svetovima. 1902. godine Štajner je postao član Teozofskog društva i za kratko vreme došao na čelo nemačkog ogranka. 10 godina potom sukobio se sa vodećim teozofima i kao posledica tog sukoba nastalo je Antropozofsko društvo Cenatr ovog pokreta je u Getenaumu u Dorlahu ( Švajcarska). Glavni izvori njihove doktrine su Štajnerovi radovi : Okultna nauka, Znanje o višim svetovima i njegovo sticanje, Krv je sasvim osobit sok, Atlantida, Lemurija........ Štajner se bavio i filozofijom, vaspitanjem, agriklutirom, lečenjem duševnih poremećaja, umetnošću i prirodnim naukama...... APOLON – Jedan od najvažnijih starogrčkih bogova, sin Zevsov. Bog intelekta, svetlosti, lečenja i umetnosti. Najpoznatije Apolonovo svetilište bilo je Pitijino proročište u Delfima APOLONIJUS IZ TIJANE – Grčki filozof iz IV. Veka nove ere, veoma slavan u svoje vreme. Priča se da je tačno predvideo smrt 4 rimska imperatora i Vespazijanovo uzdizanje. Kažu i da je mnogo putovao te posetio Indiju i primio posvećenje. Sve te priče o

putovanjima ostavio je njegov učenik Damis a prepričao Filostratus. Apolonijus je u srednjem veku smatran za mitsku ličnost zbog neverovatnih događaja kojima su njegove avanture obilovale. Često se spekuliše o njegovoj sličnosti sa Hristom , jer je propovedao praštanje i opštu ljubav. Pričalo se i da se uzdigao na nebo. ARHETIPI – Po Jungu, primordijalne slike ( praslike) u kojima je nataloženo sve iskustvo ljudskog roda. Oni su dinamičke prirode. Čovek ih nasleđuje kroz svoju nervnu strukturu, kao način doživljavanja sveta. Oni su deo kolektivnog nesvesnog ljudske rase i pojedinac ih postaje svestan kroz snove, mitove i halucinacije. ARITMOZOFIJA – Doktrina brojeva, učenje da su brojevi tajni ključevi od svekolike mudrosti. Dve glavne škole aritmozofije su : pitagorejska i kabalistička. ARMOMANTIJA – proricanje iz plećke žrtvovanog goveda. ARS MAGNA – Velika veština, alhemija ARTAME – U kultu veštica artame je bodež, posvećeni nož, jedan od osnovnih instrumenata- Njime se ubijaju žrtvovane životinje, urezuje magijski krug na površini zemlje itd. Artame je po svemu sudeći, derivat magijskog mača. ASANA – položaj ili poza u hatha jogi. Postoji veliki broj asana. Većina savremenih autoriteta obrađuje 84 najvažnije asane. ASTAROT – Jedan od paklenih demona koji zna prošlost, sadašnjost, budućnost, sve tajne želje itd... ASTRAGALOMANTIJA – Metod proricanja sa kostima obeleženim slovima. Njihovim bacanjem dobija se kombinacija slova čijom se interpretacijom dolazi do odgovora na postavljeno pitanje. ASTRAL – Nadfizički svet. Prvi kosmički plan iznad ovozemaljskog , fizičkog i materijalnog, svet čiste energije. Astral se identifikuje sa energetskim poljem i njegovo postojanje je dokazano. ASTRALNO TELO - Po učenju hermetizma ljudsko biće pored fizičkog tela ima i još nekoliko njih, nevidljivih golim okom. Jedno od njih je astralno koje je fine strukture i prožima ono fizičko. Fizički oragnizam je tačna kopija astralnog sa kojim je vezano ali ta veza nije čvrsta. Ostvarena je preko ' srebrnog užeta' koje se za fizički organizam vezuje u oblasti pleksusa solarisa. Astralno telo se odvaja iz fizičkog u toku sna, narkoze, transa...ali je kontakt i tada sačuvan. Kada se ova dva potpuno odvoje nastaje smrt. U tim slučajevima odvajanje je slučajno, spontano i nesvesno. Proces svesnog, namernog, voljnog odvajanja astralnog tela od fizičkog naziva se Astralnom projekcijom. Ima više tehnika iste. Nakon veoma uspešnih eksperimenata koje je američki slikar Inge Swann izveo 1972 –e, astralna projekcija je dobila još jedan naziv – Vantelesno iskustvo – O.O.B.E ( Out of body experience). ASTROLOGIJA – Možda najbolja definicija bila bi : Izučavanje stvarnih ili nepostojećih odnosa između kosmičkih dejstava i ljudskog organizma ASTRUM ARGENTINUM ( srebrna zvezda ). – Tajno hermetičko društvo koje je 1907. godine osnovao Alister Crowley u Londonu. Proklamovani cilj organizacije bio je ubrzanje svesne duhovne evolucije članova, anhilacija čovečjeg JA i spajanje sa svetim Anđelom Čuvarom. Metod je bio ritualna magija a sredstva za iskazivanje ekstatičnog stanja svesti seks i droge. Društvo je od 1909.godine izdavalo svoj časopis ' The Equinox'. Dvadesetih godina ovo društvo često znano samo pod inicijalima A.A preraslo je u hermetički red O.T.O. AURA – Psihoenergetsko polje koje prožima i okružuje žive organizme, nevidljivo oku pod normalnim okolnostima. I neživa bića imaju auru ali u vidu energetskog polja, koje je nepromenljivo i postojano dok je aura živih bića dinamička. AUROBINDO GOZE ŠRI ( 1872 – 1950) – Indijski mistik, filozof, pesnik i jogi. Tvorac purna odnosno integralne joge. AUTOMATSKO PISANJE ( slikanje itd..) Aktivnosti koje ispoljavaju medijumi u stanju transa bez učešća svesti. Jung kaže da te aktivnosti predstavljaju direktno pražnjenje nesvesnih sadržaja. AUTOMATIZAM – 1. U psihologiji, nesvestan refleksan akt 2. U parapsihologiji, automatsko funkcionisanje čula halucinatorne prirode AUTOSKOPIJA – Parapsihološka sposobnost sagledavanja zbivanja u sopstvenom organizmu. Tvrdi se da joga, fakirizam i srodni sistemi hermetičkog treninga razvijaju tu sposobnost. AUTOSUGESTIJA – Vidi Hipnoza AVATARA – Inkarnacija

božanstva. Po učenje joge, vedante, teozofije to je ljudsko biće koje je završilo svoju kosmičku evoluciju i spojilo se sa apsolutnom svešću. Kao avatare navode se : Hristos, Buda, Ramakrišna..... Dopuniću uskoro listu : ) Dying_Bride- 06-04-2006 Na slovo na slovo B BA' AL - BELIT – Ba'al – Belit je božanski par kojeg su poštovali Semiti. Ba'al ( negde znan i kao Hadad )je bog uragana i plodnosti a Belit boginja rodnosti, posebno u ratarstvu. Židovski proroci suprotstavljali su se tim drevnim kultovima. U svim je civilizacijama Ba'al simbolizovao postojanje ili periodični povrataktežnje za uzdizanjem nagonskih snaga. BAFOMET - Hermafroditsko biće, pola čovek pola jarac. Prvi put se javlja u kultu Vitezova Templara u Krstaškim ratovima. BAZILISK – Izmišljeni gmaz koji svojim pogledom ili dahom ubija onome ko mu se približi ne pogledavši ga pritom. Rađao se iz okruglog jajeta starog petla , od 7 –14 godina,položenog u bunište, na kome je morala sedeti žaba krastača ili obična žaba. Prtikazuje se kao petao sa zamjevim repom ili kao zmija sa petlovim krilima. Predstavlja : kraljevsku moć koja uništava sve one koje joj uskrate poštovanje, razvratnu ženu što zavodi one koji je prvi ne prepoznaju pa je ne mogu ni izbeći, smrtne opasnosti, egzistencije koje je nemoguće na vreme opaziti a od koje može odbraniti samo zaštita božjih anđela. Ubiti ga je teško...treba mu pružiti ogledalo o koje bi se njegov pogled odbio i vratio se na samog baziliska te ga ubio. U alhemiji predstavlja vatru koja pustoši a prethodi preobražaju metala. BELZEBUB - Princ demona, arhiđavo, u hijerarhiji demona odmah iza Satane. U staroj sirijskoj religiji smatran je kraljem demona. BERILISTIKA – Proricanje budućnosti iz magijskog ogledala napravljenog od berila. BHAKTI - Mistična ljubav. Bhakti joga je jedna od glavnih vrsta joge, zasnovana na sveopšte ljubavi. BIBLIOMANTIJA - Metod proricanja na osnovu knjiga, uglavnom Biblije. Knjiga se nasumice otvori i prst se bez gledanja stavlja na tekst. Reč na koju prst padne služi kao osnova proročanstva. BON – PO – Škola tibetanske magije, koja je dostigla procvat u VII v.n.e BREID DŽEJMS – Engleski lekar koji je prvi upotrebio termin ' hipnoza ' i koji je tu pojavu intenzivno izučavao. BUDA ( 560 – 480 p.n.e) – Buda na sanskritskom znači prosvetljenje. Tako je nazvan prvi Sidharta, osnivač budizma. Nazvan je još i Gotama – Onaj koji je postigao svoj cilj! Plemić po rođenju , Sidharta se odrekao slave i bogatstva i posvetivši se asketizmu i meditativnom životu postigao nirvanu i prosvetljenje.Ostatak života proveo je putujući Indijom i propovedajući svoju nauku. BUDIZAM – Filozofsko religiozni sistem Sidharte Gotame ( Bude) . Osnovne postavke budizma su ' 4 plemenite istine ' : 1. Život je patnja 2. Uzrok patnje je želja za životom 3. Čovek se može osloboditi patnje samo gušenjem želje za životom 4. Do spasenja ( nirvane) vodi osmostruka staza : a) prava vera b) pravi život c) prava odluka d) prava reč e) pravi čin f) prava težnja g) pravo mišljenje h) prava sabranost Vremenom budizam se proširio i došlo je do podele na dve glavne grane budizma 1. hinajana budizam( mala kola), proširen uglavnom na Cejlonu ( Šri Lanka) 2. mahajana ( velika kola) u Tibetu, Mongoliji, Kini, Japanu, Koreji... Jedan od značajnijih evropskih filozofa koji se zanimao za budizam bio je Šopenhauer. BUKENTAUR – Izmišljeno biće iz grčke mitologije , pola čovek pola bik. Dying_Bride- 06-05-2006 Na slovo na slovo C CEREMONIJALNA MAGIJA– Razrađen i strogo određen skup verbalnih i gestovnih postupaka kojima praktičar deluje na sopstveno nesvesno sa ciljem izazivanja najveće

Čela je neka vrsta šegrta. neka vrsta muslimanskih ' božjaka '. CERERA . DEKART RENEE ( 1596 – 1650 ) – Veliki francuski filozof . DHIJANA . Savremena američka rozenkrojcerska organizacija AMORC sasvim neosnovano svojata Dekarta.moguće koncentracije na cilj magijske operacije.06-05-2006 Na slovo na slovo D DAEMON – Po Sokratu.Pripadnici islamskog religioznog reda.Poznat najviše po romanu Robinson Kruso ali se bavio i magijom. posebno u jogi i vedanti. dugotrajnim recitovanjem mističnih formula zvanih 'zikr'. izazvano kako se tvrdi. Čakre su po učenju joge i teofizije psihofizički centri energije. koji se potpuno posvetio duhovnim i znanje prima u direktnom kontaktu sa spiritualnim učenjem Guruom. DAFNOMANTIJA . čija se boginja nazivala Purpurna Dama. Većinom su sledbenici sufizma. DAMA ( Mala ) – U Kini je to bio pristojan naziv za ženu nižeg reda ali ne i lakog ponašanja. koji se odriču svetovnih vrednosti radi traganja za istinom i životnom mudrošću. jogi i fakirizmu to je nestajanje predmeta ili bića iz određenog lokaliteta. ova metoda je često praktikovana u Apolonovim proročištima. Po joga doktrini mentalna koncentracija na čakre povezana sa ritmičkim disanjem. znake raspoznavanja. U svojoj autobiografiji – Moj život ( preveo Tin Ujević) opisuje iskustva sa magijom i evokacijama. Kako je lovor u Staroj Grčkoj bio posvećen Apolonu. Kabala i magija ih pak personalizuju. vid ispoljavanja intuicije. dovodi do buđenja različitih parapsiholoških sposobnosti. posebno za evokativnu magiju i prizivanju duhova i demona. ČELINI BENVENUTO ( 1500. DEMONI – U hermetizmu. Veoma se interesovao za okultizam.1571) – Slavni italijanski vajar. DHARANA – Šesti stepen radža joge. Veruju da se do prosvetljenja dolazi strogom disciplinom. Najčešće je to bila vračara. ČEIRO . U osnovi ove metode su nesvesni pokreti ruke. Po načinu života i izgledu slični su indijskim fakirima. čija je karakteristika neprekidna meditacija o . pa čak i terminologiju. svetih prosjaka. veoma zainteresovan za doktrinu srednjovekovnih rozenkrojcera. na čijoj su površini ispisana slova alfabeta. DEMATERIJALIZACIJA – U parapsihologiji. DEFO DANIEL ( 1660 – 1731 ). pisca mnogih dela o hiromantiji.Proricanje po lovorovoj grani bačenoj u vatru. Razni redovi derviša imaju i različite sisteme inicijacije. unutrašnji glas koji poput anđela čuvara vodi čoveka i govori mu šta mu je zabranjeno. uzdržavanjem. Kretanje prstena od slova do slova daje proročansku poruku.Psihički poremećaj u kom bolesnik veruje da je opsednut demonima. DERVIŠI . ČELA – Učenik spiritualnih učenja u Indiji.Rimska boginja zemljoradnje i plodnosti ( grčka Demetra) CEROMANTIJA – Proricanje pomoću rastopljenog voska Dying_Bride. Autor je izvanrednog hermetičkog rada ' A system of magic ' objavljenog 1728-e. Astralnom telu.06-05-2006 Na slovo na slovo Č ČAKRA – Na sanskritskom znači točak. ( Lanina opaska . Smatra se da je jedan od prvih osnivača dervišizma bio Abu Bakr.Sedmi stepen radža joge . čija je karakteristika koncentracija misli na jednu tačku u trajanju od najmanje 12 sekundi. DAKTILOMANTIJA Proricanje preko prstena okačenog o konac koji visi iznad okruglog stola. samokontrolom. ako nekog zanima otkucaću je ) Dying_Bride. zlatar i pisac traktata o vajarstvu. smešteni van fizičkog tela u tzv. DEMONOLOGIJA – Srednjevekovna doktrina o prirodi i svojstvima demona DEMONOMANIJA . involutivne kosmičke snage koje deluju nasuprot kosmičke evolucije i na taj način su zle. snagom duha i specijalnim parapsihičkim sposobnostima. Pokušavao je da stupi u kontakt sa njihovom organizacijom u Francuskoj ali nema podataka da li je u tome i uspeo.Pseudonim Luisa Hamona.

Čehoslovački radio inženjer i parapsiholog koji je patentirao Keopsov piramidalni oštrač žileta ( i o njemu će biti reči kasnije ). Keli je završio u zatvoru i pokušavajući da pobegne povredio se i uskoro umro. DR DI DŽON ( Dr John Dee 1527 – 1608 ) – Istaknuti engleski matematičar.u Magnum opusu dusa se cisti pranjem menjajuci boju od crne. DONOV PETAR ( 1864 – 1944 ) – Bugarski okultista i vidovnjak. sad_raven.inicijacija. Ablucije – Ociscenje.U alhemiji ..onda brisite post.Srednjovekovni demografi su ga smatrali za uzrocnika ratova. Imao je brojne vizije i proročanstva koja su se ostvarila te velik broj učenika. sudije. poznat pod nazivom Učitelj. magovi. DRBAL ing. i hermetista. U hriscanstvu nevinost. Tvrdio je da se inkarnirao na zemlji sa mističnom misijom da pripremi početak ' Ere slovenskih naroda ' i da dolazi sa udaljenog nebeskog tela po imenu Alfeola iliti Zvezda svih zvezda.. Ovata i Druida ( Ros Nikols). biva posle nekog vremena ponovo naoštren. Predstavljali su učenu svešteničku kastu – lekari. koji je posedovao medijumsku sposobnost za divinaciju pomoću kristala. Abraksas – (persijski : “Bog”) Misticki naziv koji je bio u modi u gnostitickoj sekti koju je osnovao Vasilides u II veku . Puno je putovao i zalagao se za naučni ispitivanje medijumstva i parapsihičkih pojava. proslavio se romanima o Šerloku Holmsu. U islamu vazan obred.. astrolog.Starokeltski sveštenici na tlu Britanije i Galije u prehrišćanskoj eri. Njegovo znanje astrologije dovelo ga je do engleskog dvora gde je kao prvi zadatak imao da izračuna najbolji datum za krunisanje Elizabete I.06-06-2006 @ Dying_Bride: Nadam se da nemas nista protiv ako uskocim I napisem nesto …Literatura kojom se pomazem je: “Recnik okultizma” Tomislava Gavrica ”Sve o simbolima” Endrua T.a da ima u ovim knjigama opsirniji opis. delovanjem dosada nepozante vrste energije koju češki parapsiholozi nazivaju psihotronskom. vaspitači. Abrakadabra – (hebrejski doslovno : “uputi tvoju munju do smrti”) Simbolicna rec koju je prvi upotrebio Samonikus u jednoj studiji o medicini I bila je upotrebljiva tokom celog srednjeg veka. DRUIDI .. Pretpostavlja se da je to iskvareni sveti gotski naziv “Abraksas” magicna formula koja znaci “ne povredi me”. Neko vreme su putovali po Evropi preživljavajući dok se nisu sukobili i razišli. svestenikovo pranje ruku oznacava “Umivam pravdom ruke svoje”.OK!? Ako nije dobro.preko sive do bele.samo cu dopuniti. Zajedno su vršili eksperimente i bavili se alhemijom dok crkva nije doznala za njihove aktivnosti i poslala lični zahtev caru Rudolfu II da ih protera što je on i uradio.ablucije pri incijaciji monaha predstavljaju spiranje njegove svetovnjacke proslosti. Abadon – Jevrejsko ime andjela bunara ili andjela unistitelja. Danas postoje dve organizacije koje tvrde da vode poreklo od starih druida : Druidski red ( vođa Dr Tomas Mon ) i Red Barda . Kamingsa ”Recnik simbola” Hansa Bidermana Ako nadjem neki pojam koji si ti vec spomenula. Utvrdio je eksperimentalno da ako se istupljen žilet drži u kartonskom modelu Keopsove piramide. U budizmu.jednom sadržaju u trajanju od najmanje 144 sekunde. DURGA – Boginja koju poštuju posebno u Kalighat hramu u Kalkuti. bilo kao strašnu boginju kojoj valja žrtvovati jarce bilo kao epifaniju kosmičkog života u neprestanom i silovitom preporodu. Di se vratio u Englesku i radio kao dvorski službenik do kraja svog života. Kao početal Akvarijanske Ere označio je 1914 –u godinu.povratak covekoj praiskonskoj cistoti. Njegova glavna hermetička aktivnost počela je od njegovog poznanstva sa Edvardom Kelijem. Najpoznatije delo : Monas Hieroglyphica DOJL ARTUR KONAN ( Sir Arthur Conan Doyle 1859 – 1930 ) – Engleski lekar i književnik. KAREL . orijentisanom duž osovine sever jug.. astronom. pesnici i astrolozi i regulisali su odnose u keltskim društvenim zajednicama. Bio je energični propagator parapsiholoških istraživanja.

Stari bog oluje kod Amoricana. Adam Kadmon – Arhetipski covek ili covecanstvo.koga opeva oko 200 himni Rig vede. Averna – Zarazna mocvara za koju se smatralo da se nalazi na ulazu u pakao.e.Njenih sedam slova na grckom jeziku.Kasnije je opistodom zamenjen aditonom koji se otvara u naos.Kralj Ajolije. Aksas – U ezoteriji.vec iskljucivo zavisi od Visnuove slobodne volje. Azafini – Tunmci snova u Haladeji. Alkahest – Po Paracelzusu tajna vatra cija se moc nalazi u hrastu sto truli.sa ili bez magicnih formula. Almadel – Traktat o teurgiji Ili beloj magiji koji je sastavio nepoznat srednjovekovni pisac. Azazel – Mocni demon koji je ziveo u pustinji I bio povezann sa starim jevrejskim obredima. Adzitas – Rec koju koriste okultisti da bi oznacili jednog od 12 bogova koji se inkarniraju u svakoj Manvantari. Azariel – U “Talamudu” andjeo voda na zemlji.koji je slavljen zbog svojih mnogobrojnih rodjenja.N.besmrtnost.br.n. U alhemiji. Alomantija – Proricanje iz soli.kabalisticki prevedenih na brojeve daju br.U grckoj numerologiji oznacava broj 356.urezan u kamen ili dragulje smatra se misticnim. Akasa – Rec koja oznacava jedan od 5 elemenata Sankaja filozofije.kada silazi na zemlju.manifestovani Logos.voda I biljke-svi su podjednako Agni. hram se sastoji od 4 prostorije: pronaos . Alrinak – Zli duh brodoloma.Rodjenje jednog avatara ne podleze prinudi ranije karme.To je takodje bio ukupan zbir dusa koje nastaju emanacijom iz boga.jedan od prvih andjela srdzbe.. Alisis – Izvor u Arkadiji koji je lecio od besnila. Alur – (normandijska mitologija) Duh rusevina.Za njega se vezuju I misticni brojevi 3. dana u godini.p.univerzalni rastvarac.e.inicijaciju. Sinonim amuletu Mali predmet koji se obicno nosi oko vrata I sluzi za odvarcanje zlih duhova ili nesrece. U misticizmu. delotvorno utice na jetru I stiti od bolesti koje zadiru u njegovu oblast. Aidze – Mitsko cudoviste kod plemena Bororos iz Brazila.Klasican grcki hram posle 600 god p. Adefagija – Boginja prozdrljivosti. 356 Avatar – Ljudsko ili zivotinjsko oblicije koje uzima neko od bozanstava.Posebno su je postovali Sicilijanci. Azael – Po rabinskim legendama.izumitelj jedrila I veliki astronom koga je potomstvo proglasilo za bozanskog kralja oluja I vetrova.unutrasnji elektricitet zvezda I bica. Najvaznije vedsko bozanstvo posle Indre. U teozofiji primarna supstanca iz koje isijava Prvi Logos ili izrazena misao. Albunea – Sibila ili svestenica koja prorokuje preko snova koji se sanjaju pored vodopada.vatra munje.Vise Ja koje se spaja sa materijom kako bi se napravilo zlato I ponovo savtavili svi delovi ljudskog tela kao I njegova svojstva u svoju prvobitnu sustinu. naos (svetiliste) I opistodom (zadnje predvorje koje nije povezano sa naosom).Izmedju Pitije I ostalih prisutnih se postavljala zavesa ili vrata.narucito Visnu.) u kojoj pokazuje kako kako psihicka besvesna struktura moze preci granice covekovog tela.Ime je nadjeno I na grckim papirusima I srednjovekovnim grimorijama.5 I 7 Adad – Bog vatre I oluje.povezano sa dubokim vodama. U Egiptu su se mumije prekrivale amajlijama od zlata. Agni – Bog vatre vedskog hinduizma.eter ili nebo. – Ruski spiritist. aditon I opistodom. Agares – Podredjeni u podzemnom svetu.Bio je vezan lancima dok je cekao na Strasni sud.”ublaziti”) . simolizuje ponovo rodjenje.a ranije u Palestini I Siriji kao Hadad.sunce. Ajol – Bog koji obuzdava I pusta vetrove.Snaga koja lantentno lezi u osnovi svake magijske radnje alkahest alhemicara Akacija – Sveto drvo u Egiptu.bronze.u bagremu I paprati. naos .kamena I keramike da bi stitile besmrtnost . Ajbe – Sveto drvo. Agenes – Osoba koja emituje ili prenosi slike ili informacije putem telepatije.n. Alraun – (tevtonski) Zenski demon.tj.poznat kao Ramon.razlicito indentifikovanih kao prostor.Smatra se da ima ili krije neku magicnu moc. U okultizmu. Aksakov A. U aditon u Delfima je mogao da udje samo Pitija. Ognjiste za kucne zrtve. Aditon – (na grckom: “ono sto je nepristupacno”) Tajno mesto u grckim hramovima.Objavi knjigu “Animizam I spiritizam” (1893.Sastojao se od 3 prostorije: pronaos (predvorje) . Amajlija – (latinski amolior: “odvratiti”.Ostvaruje ono sto simbolizuje neku osobitu vezu izmedju onog ko je nosi I sila koje predstavlja.koga su prizivali ribari.

Njegovo fonetsko znacenje je kombinacija znakova za aktivonst I pasivnost I predstavlja spajanje tog dvoje. prociscenje dusa.Ozirisa I Izide.zatim Paracelzus.apokalipse (Apokalipsa po Petru) Aralu – (vavilonska mitologija & religija) Podzemni svet.ujedinjenog muskog I zenskog principa. Angereona – (rimski) Tajanstvena boginja.najvisa dusa.ciji je simbol upravo Ank. Astralan – (latinski astrum: “zvezda”.pa tako predmeti bivaju prozeti zracenjem onih ljudi .Njega je stitilo 7 vratnica kroz koje je prolazilo svako ljudsko bice posle smrti da se vise ne vrati.posebno zive sa drugim metalima.Njegov krug je savrsena slika onog sto nema ni pocetka ni kraja.Elifas Levi.Jermenije.besmrtno.To je I vedsko ime koje znaci “Sin voda”.boraviste mrtvih.postaje bezvredna ako se otkrije.Kljuc za uzviseno I tajanstveno znanje.a horizontalna linija Zemlja.kojom su okruzena sva ziva bica.”skriven”) Ezotericna knjiga. Anahita – (persijski) Boginja vezana za oplodjavanje vode.mesavina.Indije I Ponta. Asmode .(sanskritski: “biseksualni gospodar”) U ezotericnom smisluon oznacava stanje kosmicke energije simbolizovane kabalistickim Sefirima. Kod Starog Zaveta apokrifi se dele na : pripovedacke (Apokalipsa po Mojsiju). Andras . Arda Narisvara .Uvid u apokrif imaju samo posveceni. Aretologija – Opisivanje cudesnog pojavljivanja nekog bozanstva ili zbirka cudesa koje je ucinilo neko bozanstvo.koji su dve zivotne sile I time simbilicki predstavlja jedinstvo neba I zemlje. dela (Dela Tomina).koje nije ni telo ni dusa.ono se proteze u svet nebeskih tela.kako nebeski tako I ljudski. Atman – (skitski: “dah”.Demon koji je zaveo Evu.moci.On predstavlja kosmos I zivot. predstavlja dusu koja je vecna. U obrednom znacenju uspon na svetu planinu.”nebesko telo”) Pojam potice od Platona koji na osnovu proucavanja nebeskih tela zakljucuje da postoji posebno telo duse. kod samana isceljenje dusa.”individualna dusa”.Za mrtve se verovalo da mogu da proricu zivima.Njen kult se prostirao preko Kapadokije. Rudolf Stajner kaze da kad astralno telo coveka obuzme san.pokojnika.apokalipticne (Knjiga Henohova).po poreklu psihicka. Kao makrokosmicki simbol . a kod Novog Zaveta na: Jevandjelja (Jevandjelje po Jevrejima). Aura – Prema ezotericnom ucenju nevidljiva svetlost. U egipatskim hijeroglifima.(jevrejski) Demon losih vesti. Animatizam – Verovanje da su predmeti zivi I mogu da ispustaju svoju licnu I bezlicnu moc.Teme su im okultna ucenja I njihovo autorstvo se prepisuje svetim ljudima ili natprirodnim bicima. u inicijacijskom pristupanju gnosi. Apam Napat – U svetim rukopisima.tajni spis. U hrmetizmu tajna alhemijska operacija.boginja istine.ciju sudbinu uslovljava zivot pre smrti.Prikazivana je kako drzi prst u ustima.emanacija. Apokrif – (grcki: “tajan”.vertikalna linija je nebo.”univerzalno ja”) U vedizmu: pojedinacna svest.ljudozder.kao I zivota nakon smrti.u svojoj ruci drzi ank.znak anka se nalazi u recima kao sto su “zdravlje” I “osecanje srece”.Onaj ko poseduje geometrijski kljuc ezoterijskih misterija.Moguce da je u pitanju boginja cutanja. Amrita – Eliksir zivota I hrana bogova koja pruza ljudima besmrtnost.tajanstveno bice koje je istovetno Fohatu okultista.nacelo svojstveno svakom zivom bicu. Ank – Egipatski simbol zivota. Amalgam – U alhemiji smesa .didakticke (Testament 12 partrijaha).zna da otvori vrata sveta mrtvih I moze da pronikne u skriveni smisao vecnog zivota. Arkana (latinski Arcanum: ”tajna”) Ezotericna I inicijacijska tajna. Antropofag – Onaj koji jede ljudsko meso.poslanice (Isusova poslanica Labgaru).Takodje je I simbol za sudbinu. Anvil – (keltski) Svet gde su ziveli mrtvi.neki ga vide I kao simbol Sunca – ono je okrugli deo na gornjem delu simbola . Dalje su ga razvili neoplatonovci.(klasicna mitologija) Demon nesloge. Anabaza – (grcki: “korak na gore”) Rec svojstvena misterijama gde ima znacenje vaznesenja duha. naziv za kartu u Tarotu.Psihicka emisija neke osobe ostavlja za sobom trag . Atanor – Alhemijska pec sa sporim sagorevanjem koriscena za zagrevanje Hermesovog Jajeta mudrosti ili posuda u kojoj se spravljala materija mudrosti. Krst sa drskom je simbol million godina buduceg zivota. Ank je kombinacija muskog I zenskog simbola .Helena Blavacki. Maat. Anamaleh .jer je proizasla iz duhovne supstancije bogova.

. Da ih ne bi zgazili koračaju uvek oborenog pogleda i nose sa sobom mekanu metlu duge drške kojom čiste put pred sobom. To dvostruko biće odgovara slici majke – gore. Za svaki od principa koji sacinjavaju ljudsko telo postoji posebna aura: aura fizickog tela. mentalna koncentracija na jedan sadržaj.kao sto I svako ljudsko bice ima oko sebe nevidljivi omotac koji zraci: nevidljiv za obicnog smrtnika. g. Mnogi hermetički sistemi treninga dovode do ekstaze.e.06-06-2006 Ok je. čiji je osnivač Vardarma. EKSTAZA – Duševno ushićenje. Masonski su batovi ponekada obojeni u crno kako bi bili nalik ebanovini. poznatiji kao Mahavira ( Veliki Čovek ). godine da označi sposobnost nekih medijuma da u transu izdvoje iz fizičkog tela . koji je živeo od 599 – 527. Nemejski Lav.koji ih dodirnu I na taj nacin zadrzavaju imaginarnu uspomenu na dogadjaje koji ih se ticu I u koje su ti ljudi bili umesani. jer je svest preplavljena nesvesnim sadržajima.koja je na nevidljiv nacin upisana oko njega. Himera. Aqua Vitae – Alhemijska voda zivota Dying_Bride. Rođen i odrastao u kraljevskoj porodici.aura duha.p. strašna životinjska polovina. sedeo je na tronu od ebanovine. Oni se mole sa povezom preko usta da ne bi nehotice progutali nekog insekta. EGREGOR – U hermetizmu to je kolektivno biće. stanje u kojem realnost spoljašnjeg sveta iščezava. U ekstazi nestaju razlike između subjekta i objekta. U pogledu strukture egregor podseća na ljudsko biće. Iz istog razloga ne kuvaju niti pale vatru. S Jungovog analitičkog gledišta incesta..aura astralnog principa . Ehidna oslikava majku. država.Neki predmeti nose sa sobom svoju istoriju. koju incestuozna obrana pretvara u životinju. samo ce kasnije to moderator lepo staviti sve pod jedan post da ne bude guzve i potpisati i tebe:) Dying_Bride. Između Džainizma i budizma takođe ima puno sličnosti ali džainizam još više naglašava stav sveopšte ljubavi i milosrđa. Kralj podzemnog sveta Pluton. ima fizičko. religija tj bilo koja grupa ljudi ujedinjena istim ciljem.n.Ima ih oko dva miliona. Njena simbolika je vezana za simboliku podzemnog sveta i prolaska kroz tminu. ' Do struka lepa mlada žena. astralno i mentalno telo.. Napušta je kao mladić i postaje sveštenik. Svi oblici ljudskih aktivnosti podređeni su strogim religioznim propisima. pokušavajući da nađe dublji smisao života. uglavnom službenika i trgovaca koji nastanjuju oblasti oko Kalkute. Zemlju ne obrađuju da ne bi ubili crve.ali vidljiv za osobu koja je za to obucena. Dying_Bride. Aurom se objasnjava mogucnost simpatije I antpatije medju ljudima. EKSTERIORACIJA – 1. Nekada se smatralo da ona štiti od straha pa su se od nje izrađivale kolevke. EHIDNA Neman sa telom žene i zmijskim repom umesto nogu.06-10-2006 Na slovo na slovo DŽ DŽAINIZAM .06-10-2006 Na slovo na slovo E EBANOVINA – Glavno obeležje ebanovine je crna boja. kao nacija. ljudska polovica.. Aurum Aurae – Krilata sfera. EKAGRA – U jogi.Jedan od religiozno – filozofskih sistema Indije. Njegova životna priča podseća dosta na Budhinu. S Tifonom je izrodila čudovišta kao što su Kerber. konacni prizvod alhemijskog tela. ali niže od njega užasna zmija. U užem smislu egregor je kolektivni duh jedne grupe.Aura duha je poznata religioznoj tradiciji I predstavljena je oreolom oko glave svetca. termin koji je prvi put upotrebio de Rochas 1891. ali se tehnikom ekstaze u užem smislu smatra šamanizam. ugodna i privlačna – dole .

Dying_Bride. voda.tj Deus absconditus. Navodno podmlađuje stare. Ovaj je izvršio seriju eksperimenata sa Estobanijem na životinjama i biljkama. To nisu fizički ekvivalenti za smeše i jedinjenja koja nazivamo zemljom. Nemačka kratica za istu stvar je A. to je sperma.P – EKSTRASENZORNA PERCEPCIJA – Termin koji je prvi uveo osnivač američke parapsihološke škole Rhine. Te sposobnosti se dele uglavnom u tri grupe: 1. vatra. EN – SOF – Hebrejska reč često korišćena u kabali a znači beskonačnost. U magiji. akaša). mali. ELEMENTI – U hermetizmu. nezemaljskih bića i kosmičkih snaga da se ispolje u materijalnom svetu. Radeći kao konjički instruktor u Mađarskoj Vojnoj Akademiji. Oni su kao mutne magle strasti što se rađaju.06-10-2006 Na slovo na slovo F FA – Metod proricanja. ENSTAZA – U jogi. Suprotno tome INVOKACIJA je prizivanje subjektivnih sadržaja da se ispolje. Alhemijski termin koji označava tzv. vatra. kao što je .svoj nervni fluid i u vezi sa njim osetljivost. Magijskog ogledala. to je postizanje određenog duševnog stanja. najmanje cenjen. Svoj dar prirodnog lečenja otkrio je sasvim slučajno. Sinonim za astralnu projekciju EKTOPLAZMA – Termin koji je prvi upotrebio Riše za psihički fluid u obliku guste beličaste magle . Dejstvo na sopstveni organizam. Za razliku od ljudskog bića. Očaravajući su. Jedan od njegovih pacijenata. vodom itd. pogibeljni. voda i akaša. kojem je izlečio artritis. Tvrdi se da fakirizam dovodi do razvijanja natprirodnih sposobnosti delovanja na sebe i spoljašnji svet. bitno je različit od prva 4 – akaša tj kosmički etar. smatra se da je čovekova konstitucija petoelementarna ( vazduh. to je biće sastavljeno iz samo jednog elementa. utvrdio je da je u stanju da vrati snagu konjima posle napornog treninga trljajući im potkolenice. naročito u mladih. ELEMENTAL – U hermetizmu. daje dug život bez bolesti i vaskrsava mrtve. Upotreba tih naziva je simbolična. To je jedan od orijentalnih sistema hermetičkog treninga i filozofije. Materijalizacije. lebdeći. E. zemlja. hiroviti. koja tobože pozivaju ljude da im se pridruže ali im u zbilji donose smrt. Ima ih 5 : vazduh. to su osnovni načini na koji se odigravaju procesi i ispoljavaju pojave u univerzumu. Dve glavne discipline koje ESP izučava su : vidovitost i telepatija. koju neki medijumi produkuju u stanju transa. nordijskog porekla. ELEMENTAR – Po teozofskoj doktrini. Elfi su duhovi vazduha. s vremena na vreme lečio ljude dodirom. zanesena noćnim plesovima po livadama. Živinu vodu koja se dobija pretvaranjem Kamena Mudrosti u tečno stanje. Godine 1956 emigrirao je u Kanadu i tu je. Elfi izlaze noću U vlažnoj halji na obalu I odnose na lopoču Od umora mrtvog plesača Theophile Gautier ELIKSIR ŽIVOTA – 1. ELF – Vazdušna božanstva. Naime . kao prvi ljubavni snovi. vrhunska meditacija. elementar čine sve nematerijalne. nadfizičke komponente ljudskog bića. EVOKACIJA – Prizivanje mrtvih. U širem smislu elemental je svaki koncentrat astrala. Simbolizuju ktonske i noćne sile. zemlja. O svom izlečenju pričao je Dr Bernardu Gradu. koji se i danas sreće u Africi. ali izašli iz zemlje i vode. Ektoplazma je osnov tzv. 2. 2. Kraljica elfa je Bela Dama. koja je pretrpela izvesne transformacije kao posledicu mešanja sa vaginalnom sluzi i dejstva koncentrisane misaone i emocionalne energije ENOPTROMANTIJA – Proricanje budućnosti uz pomoć tzv. biologu na tom univerzitetu. skriveni Bog.S.S. veoma rašireno u srednjem veku.E ( Ausserinnliche Erfahrung) ESTOBANI PUKOVNIK – Oficir bivše mađarske vojske i narodni iscelitelj. ono što se ne može pojmiti mišljenjem. na osnovu posmatranja erotskih radnji FAKIRIZAM – Termin potiče od arapske reči fakir – siromah. Peti element. koje izazivaju samrtničke krikove. kada svesno Ja prodire u najdublje slojeve nesvesnog. radio je kao labaratorijski tehničar na Mek Džil Univerzitetu u Montrealu. elementali su sastavljeni iz jednog elementa.

arhetipski mit o čoveku koji je tragajući za savršenstvom prodao svoju dušu.Neumoljiva je. napredak i pobedu a u njenu čast su podignuti mnogi hramovi. mit o njemu je stvaran. Prikazuje se sa kormilom jer predstavlja kormilara života a često je i slepa. da se bavio magijom i alhemijom u Pragu i Vitembergu.... ne iz zloće ili mržnje.06-14-2006 Na slovo na slovo G GAGAT – U Sredozemlju ( Italija i Egipat ) i u Indiji. sestre Fox.. hipnoza životinja. Homerova ' Odiseja '. te da je posedovao moć nevidljivosti. Te godine . Kao odbrana od fascinacije najčešće se koriste amajlije u vidu erektiranog penisa ( O_o . O tome nam govore papirusi sačuvani u Luvru. FORTUNA – U Rimu – Boginja sudbine. 1924. Izmišljen je kodex za sporazumevanje i sestre Fox su krenule na turneju po SAD..Sinonim za Ektoplazmu FOMORI . odbijanja uroka i nesreće. kao i ona od korala. Ipak. U Pragu Erfurtu prizvao je nit trojanskih heroha a u Veneciji se levitacijom odigao u vazduh. Zvukove su produkovale pucketanje zglobova u prstima nogu. FIGA ( šipak ) – Ritualni gest teranja zlih uticaja. amajlija od gagata ( crnog jantara ). O njemu je zabeleženo da je poznavao Agripu i Paracelzusa. izazivajući senzaciju. Priča se da je 1525. nakazna bića. Završile su kao alkoholičarke. počele su da produkuju neobične zvukove – lupu u zidovima. osnovala je Društvo unutrašnje svetlosti ( The society of inner light ). kao nastanak modernog spiritizma ( spiritualizma ) uzima se 1848. FASCINACIJA . 3. FORTUNE DION ( 1891 – 1946 ) – Pseudonim Violete Evans. mračna. pucketanje. štitila je od zlog pogleda. godina. Keit i Margaret. Pomaže plodnost. Međutim uskoro su se javili novi mediji. Od davnina ljudi su pokušavali da opšte sa duhovima.Ne zna se da li je zaista postojao ili je samo legendarna ličnost. SAD.Likovi iz keltske mitologije. Dejstvo na druga bića – masovna hipnoza ljudi. sa drugom stranom i nevidljivim svetovima. Foxove dale senzacionalne priznanje – sve vreme su varale. Justusa Fausta. koja je za kratko vreme ' utvrdila ' da to lupkanje proizvode duhovi. već iz ravnodušnosti za posledice svog hira . lišavanje hrane i vode..Opčinjavanje ili omađijavanje pogledom. telekineza..Ubrzo se oko njih okupila grupa ljudi. simbol hira i samovolje što vladaju egzistencijom. ( zar opet ? m. neosetljivost na bol i prividan prestanak životnih funkcija 2. Često se sreće u narodnim vradžbinama.. Figa je simbol penisa u erekciji. prisutan kod mnogih naroda. Dejstvo na predmete i neživu materiju – ključanje tečnosti na normalnoj temperaturi. magijom prizvao Jelenu Trojansku u vidljivu formu pred svim svojim studentima i izjavio im da je sa njom začeo sina. predvođena njihovim roditeljima. Prvi je mit o njemu obradio engleski dramski pisac Marlou ali besmrtnim ga je učinila Geteova drama. Posle se Fortuna spojila sa Izidom i Tihom te je postala Boginja sreće a atribut joj je rog obilja. op) FLUID . zlotvorna. Dying_Bride..dugotrajno održavanje budnog stanja. Rđavoj reputaciji fakirizma doprinela je i činjenica da u toj oblasti zabeleženo više obmana i prevara nego u bilo kojoj drugoj. U Holandiji je stekao slavu iscelitelja a sam Luter ga je proglasio arhičarobnjakom i prokleo ga. Na Britanskim ostrvima gagat je . jedne od članica hermetičke organizacije Zlatna Zora ( Golden Down ). organizaciju orijentisanu na praksu kabalističke magije na principima Zlatne Zore. među kojima najveću vrednost ima ' The Mystical Qabalah ' . Njen magijski moto bio je Deo Non Fortuna.moja opaska ) DR FAUST . ubrzanje rasta biljaka . U svakom slučaju. Poznata je kao pisac nekoliko romana sa hermetičkom sadržinom i više kabalističkih priručnika. FOX SESTRE – Spiritizam nije produkt novog vremena. A onda su neočekivano. Simbolizuju snage koje se protive inicijaciji i opiru evoluciji. Gilgameš itd. u Hajdsvilu. U muzici je ovekovečen od strane Hektora Berlioza i Šarla Guno-a. dematerijalizacija. čije su sposobnosti bacile u zasenak Foksove.

Konjukcij. Figure. Po osnovnoj ideji. GNOSTICIZAM – Sistem religiozne filozofije nastao u prehrišćanskoj eri i eri ranog hrišćanstva. On svladava čari i poništava začaranost. Prema Marbodu : dimljenje gagatom vraća ženi menstruaciju za koju se veruje da škodi demonima. krivo predstavili Glasnice kao strasno zaljubljene žene ( po uzoru na priču o Zevsu i Ledi ). koji se nikada ne može pojesti. čije je učenje zasnovano na Kraulijevim principima. Rubeus. Kaže se takođe da je gagat kamen iskušenja za nevinost. Fortuna Major. U svakom delu. nekontrolisanom ostavljanju tačkastih tragova olovkom na površi hartije. pevajući čarobnu pesmu. Irida daje bogovima vodu iz Stiksa koju grabi zlatnim vrčem. koja na osnovu rukopisa . oni su preteče današnjih robota. GIROMANTIJA – Metod proricanja u čijoj je osnovi telesno okretanje u krugu nacrtanom na zemlji. pobuđuje ljubav i čežnju. demonske vradžbine čiji je cilj isključivo nanošenje zla. usled dugotrajnog okretanja. dobijenom kroz providne bokaste sudove ispunjene vodom. Leticija. Tristicija. demone. Puer. GNOMI – Patuljci. GNOZIS – Duboko znanje tj saznanje dobijeno posvećenjem. koje su srednjevekovni rabini kabalisti pravili od ilovače i navodno oživljavali kabalističkim formulama. popularna i dan danas u hermetičkim krugovima. padne. Amisia. Vrednost mu proizilazi iz dvostrukog svojstva : ljudski oblik njegova korena liči na koren Mandragore. Albus. upisano je jedno slovo. koji je izdeljen na jednake delove. u SAD –u. GLASNICA – Glasnica Bogova je žena koja se gotovo u svim Keltskim pripovetkama pojavljuje izabranom u noći Samhaina. GELOMANTIJA – Proricanje na osnovu karakteristika ljudskog smeha. Puela. Kauda Drakonis. GEOMANTIJA . Kaput. imaju različita latinska imena i značenja : Akvizicija. GOLEM – Veštačko čovekoliko biće. manje ili više priznata od psihologa. velikih dimenzija. Za njih se verovalo da poseduju izvanredne parapsihološke sposobnosti razvijene specijalnim treningom.Prastara metoda proricanja . što ga daje keltska glasnica. B. koji su išli goli. GEMATRIJA – Grana kabale koja se sastoji iz numeričkog dešifrovanja i tumačenja svetih imena i formula GENESTHAI FRATER – Brat Genestai. i ima terapeutsku osobinu i dovodi do ravnoteže. Proricanje se vrši na osnovu slova koje telo pokrije kada. plod besmrtnosti. GINSENG – najpoznatija droga farmakopeje na Dalekom Istoku. Umesto ploda besmrtnosti. GIMNOSOFISTI ( nagi filozofi ) – Pripadnici indijske magijske sekte Nagas. duhovi elemenata zemlje. uroke. koje se često meša sa Grafologijom( metod za procenu crta ličnosti na osnovu rukopisa ) GRAFOLOGIJA – Parapsihološka disciplina. On je trava Bogova i koren života. osnivača ezoteričnog bratstva G. arapskog porekla. Fortuna Minor.odvraćao oluje. Čudesno je lepa. Ponekada za sobom ostavlja grančicu jabuke koja proizvodi čarobnu uspavljujuću muziku. Kod starih Hebreja i prvih hrišćana gnozis je dublje poznavanje religije i Biblije. koji prema kabalističkoj magiji čuvaju zakopana blaga i rudna bogatstva. čoveku i božanstvu. bolesti što su slale veštice. GRAFOMANTIJA – Proricanje po rukopisu. čiji su sledbenici tvrdili da poseduju sva znanja o kosmosu. Via. Na osnovu dobijenih konstelacija i figura obavlja se proricanje. U novije vreme se pribegava automatskom. Gagat je crni sjajni kamen. GASTROMANTIJA – Metod proricanja kod starih Grka po reflexu svetlosti sveća. Hrišćanski su pisci. na osnovu broja i konstelacije tragova nasumice ostavljenih na površi zemlje ili peska. koji dakle prvenstveno ima zaštitnu ulogu. Ginseng je hrana Yanga. te ujede zmija. ( vidi roman ' Golem ' Gustava Mejrinka) GRAD dr BERNARD – Kanadski biolog sa Mek Džil Univerziteta u Montrealu pokazao je serijom brižljivo kontrolisanih eksperimenata uticaj ljudskih telesnih zračenja na rast i razvoj biljaka. on je simbol muževnosti i besmrtnosti. U grčkoj su mitologiji glasnici bogova Hermes i Irida. kojih ima 16. otrove. G. GETIA – Crna magija najnižeg reda. U nekim zapisima kaže se da se često pojavljuje u vidu labuda. Irkinje su imale običaj da spaljuju gagat ( u vidu zapaljive smole) da bi bile zaštićene za vreme muževog dužeg odsustvovanja iz doma. Ponekad ostavi i jabuku. magijski pseudonim Frenka Rasela. Populos.

obucene u crninu. Babice – Kod Srba porodjajni demon. Mišon.planine. godine u Moskvi.Dete je takodje ugrozeno za tih prvih 6 Nedelja ili do dana krstenja. Hildegard iz Bingena (1098 – 1179) o Bazilisku je napisala: “Jednom kada je zaba krastaca osetila da je bremenita..ali ubrzo iz sebe naglo dunu kao da izbljunu jaku vatru…ubija sve sto mu se nadje na putu.06-14-2006 Na slovo.Dok traje kristicni period porodilja I dete ne napustaju kucu.Sovjetski biolog koji je 1934. GRIMUAR – Knjiga magijskih tekstova. On je svoje učenike podvrgavao teškom fizičkom radu i opasnostima.dok u njemu ne oseti zivot koji se smesta nasao pod snaznim uticajem zmije iz raja…mladunac razbi ljusku. jer čovekova krajnja sudbina je da živi slobodno. Bag – Magicni prsten koji sprecava spajanje zaljubljenih.Banshi .procenjuje crte ličnosti u najširem smislu – volju. Svoje učenje Gurdjijev je nazvao Četvrtom stazom. delovanje nesvesnih snaga u ličnosti. naglašavajući da je to staza tragalaštva i samosaznanja.iskoci napolje.(budizam) Sveto drvo Banshi – (Keltska religija & mitologija) Vile koje su zivele pod zemljom u blestavom vilinskom raju skrivenom ispod travnatih irskih brezuljaka. Osnivač ove discipline je Italijan Aldorisio ( 1611 ).”Po drugim tradicijama. Baiel – Podredjeni u podzemnom svetu.Veruje se da je zena najugrozenija za vreme porodjaja I u narednih 40 dana koliko je “necista”.na slovo.Oni umrese. U srednjovekovnim knjigama o zivotinjama basilisk se pojavljuje kao krunisana zmija kojoj se podanici zaklinju na vernost.Po legendama. Bajtil – Meteorit ili slican kamen koji su ljudi postovali ili verovali da je bozanskog porekla.Zamislja se kao krezuba baba nakaznog lica sa rogom na glavi. Baba Roga – Kod Srba izdanak arhijskog vremena u zensko demonsko bice kojom se plase neposlusna deca.a prethodi pretvaranju metala. Glavna dela : Beelzebub's Tales to his Grandson.radjao se iz jajeta starog petal od 7 do 14 godina. Prajer.Eufimisticki naziv “baba” zadrzao se u mnogom toponimima: Babin zub. Bali – (budizam) Kralj podzemnog sveta.porodica pod njegovom zastitom. po pravilu kompilacija većeg broja autora.ali ona osta da I dalje lezi na zmijskom jajetu. Čovek je mašina koju su drugi programirali. maštu.pleme. temperament.koje dojiljama uzimaju mleko.Verovalo se da je svuda prisutan I da je svako mesto. po kojoj sve žive ćelije proizvode nevidljiva zračenja.Uglavnom se veruje da su zla zenska bica koja se ne mogu videti. u kojoj se daju magijske formule i recepti. Jedan od poznatijih učenika bio je i Uspenski. Najpoznatiji je srednjevekovni ' Grimuar Honorijusa '.B! Baal – Kod Fenicana znaci gospodar ili gospod. Meetings with Remarkable men.Babino polje.duge kose.cijem su stetnom uticaju izlozeni porodilja I novorodjence: zla mitska bica. GURVIČ Dr ALEKSANDAR . Bazilisk – (u grckom oznaka za “malog kralja”) Izmesljeni gmizavac koji samim svojim pogledom ili dahom ubija onog ko mu se priblizi ne opazivsi ga ili ne pogledavsi. u Haldeji jedan od velikih demona. postavio teoriju mitogenske radijacije.Kod Semita (doslovno: “bozija kuca”) smatralo se da je boziji dom I postovan je kao I sam Bog. 1912. sad_raven. Banijan . Ova staza polazi od pretpostavke da je čovek u stanju polusna..ugleda jaje od zmije I lezase na njemu sve dok svoje mladunce ne donese na svet. GURĐIJEV GEORGIJ IVANOVIČ ( 1877 – 1949 ) – Proučavao jogu i orijentalni hermetizam.Krajem XV veka rasplamsali sifilis (lues) oznacen je kao otrov Baziliska.Kod jednobozaca Jevreja postao je pojam mnogobostva I idolopoklonstva.Medju smrtnim greskama on simbolise sladostrasce (Luxuria) pa se Hrist bori protiv njega. Značajne doprinose dali su i : Lavater. U alhemiji simbolizuje vatru koja pustosi.na Srednjem Istoku (jugoistocne obale Sredozemnog mora) zajednisko ime koje je koristilo vise religioznih kultova.U Istocnoj Srbiji narod ih zamislja kao ruzne zene. inteligenciju.Babina gora. formira prvu grupu učenika ovih disciplina. Otud ljudska patnja.Cesto se spominje I u Starom Zavetu.

Bikon – Demon mrznje Biostaza – Granicno stanje prividne smrti sa zaustavljenjem svih bioloskih funkcija (disanje.zahvaljujuci prirodnom daru.Odvija se zahvaljujuci pazljivom posmatranju velikog alhemijskog principa: Rastvaranja I Ocvscivanja (Solve et Coagula) Belzebub – Prorocko bozanstvo. Beme Jakob (1575. Beme stoji u nemackoj filosofskoj tradiciji.premida jede seno sa hiljadu brda.vestac povezan sa uzasnim duhovima koji kontrolisu vetar. Belish – Zli duh u Madagaskaru.Nikad ne napusta svojih hiljadu gora.sto ga dovodi u sukob sa predstavnicima Crkve. Bau – (sumerski) Boginja koja je vladala na polju medicine. p.gde trava.Bardovi su bili ti koji su kompanovali ratnicima pesme za borbu.tj.Mozdana aktivnost subjekta cini se da je na nuli (elektricna tisina I .tj.a takodje I Hebreji idolatrici iz vremena Novog Zaveta koji su ga nazivali djavolskim principom.itd.a cija geneza se Bemeovim filosofijom kao najvisom I krajnjom tackom. Sumeranaca.Veoma star gnostisticki sistem tzv.Proucavao je mesavinu hriscanstva I haldejske mitologije. Belial – Zli duh u Libanu.) – Nemacki mistik.Ime. Basileus – (grcki) Arhont ili visoki svestenik koji je upravljao Eleusinskim misterijama. Bardesanski sistem – Sistem koji je izradio Bardesan.panteisticka I misticka shvatanja.stecenoj erudiciji I urodjenoj vidovitosti stvorio je sopstvenisistem filosofije prirode. Besmrtnost – Verovanje da dusa ili neko drugo srediste svesti ljudskih bica nadzivljava smrt I ponovo zivi u ovom ili nekom drugom svetu.mirili u pravnim sporovima I pregovarali oko mirovnih uslova.zivotinja namenjena gozbi Mesije.filosof.koje se pise I Belzebub I Belzebul.Iako samouk.indijske filozofije I okultizma.nocu izraste. Beli Kamen – Forma Kamena Mudrosti za transmutovanje prostih metala u srebro.srcani ritam).) – Rani sirijski pisac.On posreduje izmedju ljudskih bica I zlih duhova.a neki hriscaninom. Bela magija – Navodno nesebicna upotreba magicnih moci I sposobnosti.Napisao kapitalna dela “Aurora ili Jutarnjr rumenilo na Istoku” I “Opis tri principa bozanskog sushtastva” u kojim ustaje protiv protestanske dogme.demon sa razapljenim ustima I jezikom u obliku falusa.Njegova ucenja sadrze elemente iz gnosticizma.Njega su postovali Finestici.a za dobrobit drugih.rodjen u Persiji.Belezi radnih masona romanticarskog I goticarskog doba se nalaze najcesce u kljucu svoda.znaci “Gospodar muva”. “Kodeks Nazarena” koji sadrzi doktorine formulisane pre Bardesana kao I stara imena dobrih I zlih sila. Bendzis – U istocnoj Indiji obozavaoci djavola.koga su neki nazivali gnostikom. Belijal – Vodja palih andjela.e. Sinonim : “teurgija” Bela mena – U alhemiji. Bari – Kod Brorosa u Brazilu.teolog I vidovnjak. Bard – (Keltska religija & mitologija) Profesionalni pesnik ili pevac pripadnik svestenickog staleza (Druida).hriscanstva.filosofska so proizvodi sto mistici zovu “Telo Svetlosti”.Zbog njihovog ocaravajuceg pevanja davani su im nadljudske moci. Beleg – U masonstvu cehovski beleg: znak ili simbol nanesen na neki predmet sa svrhom prepoznavanja uglavnom inicijacijskog stepena.Duh sirove snage.slavili podvige drevnih junaka.svaki od njih ima geometrijsko srediste simetrije gde se otkriva matematicki kljuc crteza I upucuje na neku od cetiri slike cetiri loze saveza kamenorezaca tadasnjeg nemackog govornog podrucija.koju preko dana popase.ciji su bitni elementi prirodnofilosofsa. – 1624.ne zivi u brdima nego pod muljem I trskom reka I mocvara.dolaze u porodicu I upozoravaju na smrt zastrasujucim zavijanjem.bolest I smrt.Raznim postupcima npr. Belfegor – U opscenom obozavanju.astrologije.Veruje se da se covek belom magijom moze osloboditi od magije bacene na njega.Ona je “veliki vidar Crnoglavog naroda”. – 222.kisu. utice se da bolest izadje iz bolesnika I udje u neku zivotinju.n. Behemot (jevrejski) Vodeni konj I. pokazuje panteizam koji je implikovao odbacivanjem Crkve kao hijerarhijsko uredjenje.ponekad u vidu monograma. Bardesan (154. Baton – U indijanskoj simbolici izjednacenje sa kaznom I bolom. god.a koji neki nazivaju Kabalom u Kabali.geometrijskog su oblika.svoje korene ima u mistickoj filosofiji visokog srednjeg veka.

) pise da covek moze doci do transcedentnog znanja.ne racunajuci buduceg Buddhu Maitreya.Bunari su buseni za kultove misterija I druge religiozne ceremonije.06-15-2006 Slovo V. p.U knjizi “Kljuc za teozofiju” (1889.I dalje postoji.Poslednji od njih bio je Budhha Gautama Sakyamuni (563.Njegovi bedemi I viseci vrtovi se ubrajaju medju 7 svetskih cuda.U pocetku to je bila varvarska religija koja je obilovala vesticarenjem I u kojo su pridavane ritualne ljudske zrtve. Broros – Pleme iz Brazila koje veruje da je ljudski oblik samo prelazan I da prolaskom kroz riblju fazu ide u druge oblike.devica i/li prostitutka Bogumili – Jereticka sekta koja se javila oko X veka p.Meditacija je metod par exellence za shvatanje mudrosti koju bodi-iskustvo daje.ali ne samo zarad licnog oslobodjenja. Bunar – Sinteza 3 kosmicka poretka: a) neba b) zemlje c) podzemlja Tri elementa: a) vode b) zemlje c) vazduhaPomocu njega se komunicira sa prebivalistem mrtvih.n.ugasio zedj zivota I obustavio prijanje koje je uzrok bolnosti I vecnog vracanja (samsara). Bratstvo – U etnologiji.Covek je.e.trojstvo.pomocu meditacije nasao je resenje. Bouzik – (slovenska mitologija) Domaci Bog. Bodisatva – (budizam-doslovno znacenje: “onaj cija je sustina postala intaligencija”) Prosvetljeno bice koje je postiglo savrsenstvo.natura naturans.Indijci najcesce priznaju postojanje sedam buda. da bi postigao nirvanu.onaj koji je otkrio istinu”) Onaj koji je ostvario nirvanu. oni su toliko samilosni prema ljudskom rodu da se zavetuju da ce dostici prosvetljenje. Bon .Simbol Vavilona nije simbol sjaja koji je osudjen zbog svoje lepote. Blavacki Helena – Osnivac Teozofskog drustva za Evropu..Oznaka coveka koji je uvideo prirodnu egzisrenciju.ali su njeni surovi elementi izmenjeni pod uticajem budizma.n. Buda – (Buddha: ”probudjeni. – 483.udruzenje unutar klanova.Sve je unisteno jer je bilo sazidano na prolaznim vrednostima.tj.nego iskvarenog sjaja koji je osudio .) indijski osnivac budizma.S gledista funkcije.Herodit je napiso da nema grada na svetu koji se mogao sa njim porediti.rodjen u kasti ratnika kao prvi sin radze.vec da bi I ostalima pokazali put koji su odkrili.Kad je imao 35 godina.simbolicka anti-teza Nebeskom Jerusalimu I Raju.Oblik Shamanizma.Prvi deo je animalne prirode.darezljiva zastitnica zetve b) Velika Ljubavnica.po njoj.ona moze biti: a) supruga svog sina b) supruga Velikog Muza S gledista egzistencije: a) Majka Zemlja.Jos kao decak.posle koje sledi putovanje u predeo duhova ili ponovo rodjenje.princ pod imenom Sidarta.Medju prvima govori o slozenosti I dubini covekove duse I zivota. budh “biti probudjen”) Savrsena mentalna jasnoca koja cini sustinu budistickog rituala I ucenja. Izmedju ova dva tela je objedinujuci deo ljudske prirode sasvim okrenut I delatan je jedino ako se reinkarnira.a poucavala je da tvorac ima dva sina: Satanu I Hrista. Vavilon – Vrata Bozija. Drugi deo je bozanske prirode I on je vecan.nepromenjiv.U te bunare sipane su tecnosti kao darovi bogovima Donjeg sveta.klasa ili cehova svojstveno drustvima sa dvostrukom ulogom individualne inicijacije I politicke delatnosti. god.proslo kroz 10 etapa duhovnog razvoja I sada moze da udje u nirvanu I postane Buda.sin vladara male drzave u danasnjem Nepalu.priroda samostvoriteljak.koma). sad_raven.kao telo bilo koje zivotinje.. Budan – Simbol inicijacijskog stanja kroz koje prolazi kandidat. Bodi – (budizam-doslovno znacenje: “prosvetljenje”.postao prosvetljen I od tada je poznat kao Buda ili Prosvetljeni..…Onaj kome je potrebna jos samo jedna inkarnacija da bi postao savrseni Buda. Boginja Majka – Simbol zemaljske plodnosti ili kosmicke energije.Biostaza moze simetricno biti suprotna tanatozi u onoj meri u kojoj se radi o reverzibilnom procesu povratku u zivot.U 29.Shema svih inicijacijskih obreda sadrzi smrt.posvetio se asketskom zivotu I meditaciji. godini je napustio vladarski ziot da bi potrazio resenja problema patnje.(tibetanski) Rana animisticka religija sa Tibeta.e.

prenose otkrovenje iz satrine u himnama.n. istovremeno ostaju bez krvi I zrtve suzaraze.Vaga I Vodolija.18 definicija I 10 pravila.koje je primljeno “slusanjem”.zastitnica sarki na vratima. 1460.zenski elementi.stariji od bramanizma I hinduizma u uzem smislu.troclane ili cetvoroclane skupove tako da se izmedju njih uspostave odnosi duznosti.u njihovom kombinovanju u dvoclane.Kod Rimljana vampiri su bili zenski demoni sa telom zene. Varalica – Mitska varalica je groteskna licnost sa velikim digestivnim I sexualnim organima. Vampir – Mrtvac za koga se veruje da je izasao iz groba kako bi sisao krv zivima.uzleta. Sionim: “Platonova polugodina”.dok su zemlja I voda pasivni.e.I obelezena crtama I bogova I ljudskih bica.dobijanja Kamena mudrosti. Venetus Georgijus – (rodj.shvacen operaciski ili spekulativno.Suprotno od magnetizma.Lav I Strelac.odrazava zvezdani svet.koja se svaki put obnavlja kada se smatra ugasrenom I koja se ne moze utoliti dok se njome ne ovlada.To verovanje je posebno rasireno u Rusiji.a tek mnogo kasnije pisanim.slovo.Pojavljuje se pod raznim maskama kod starih Grka.samog sebe odvrativsi coveka od njegovog duhovnog poziva. Vazduh – Uz zemlju.Predstavlja suptilni svet.Vazduh je sredina svetlosti. godine u svojoj “Ars inventive veritatis” gse system gradi od 9 slova. Vala – (nordijski) Prorocica Valpurgijska noc – (nordijski I tevtonski) Noc uoci majskog dana je kada se odrzavao vesticiji Sabat na Brokenu ili nekoj drugoj visokoj planini.Prema legendi vampiri su sticenici noci.Kineza.po imenu Karna.vazduh je simbol spiritualizacije.svet sirenja. Velika Arkana – U Tarotu celina od 22 karte arkane primenljiva na principe.Prema verovanju vampirove zrtve I same postaju vampiri.pocev odprilike 14000 p.I dok su dva potonja oni koji materijalizuju.I kasnije dela kao sto su sutra. Vatra – U alhemiji.Vatra I vazduh su aktivni.Rec upotrbljena u mnozini – vede podrazumeva citav korpus knjizevnosti koja se proteze od Rig vede do upanishada.imala je narucito zaduzenje da ih razgoni.muski elementi.koja uzimaju vitalnost od besmrtnih bica da bi pobegla iz groba.U srednjem veku mesaju se sa vesticama I laznim vampirima.Grckoj.U astrologiji.To je prvobitni oblik hinduizma. Vedizam – Sva verovanje I praxe ezoterickog ustrojstva sadrzana u vedama.besmrtna stvorenja.Prema hermetickoj teoriji jedan o d4 elementa kome pripadaju Blizanci.medjuprostor izmedju neba I zemlje. Velika godina – Predstavlja polovinu vremena potrebnog da prolecna tacka obidje Zodijak konstelacija.Kod Slovena se glogov kolac zarije u mrtvaca cija se dusa pretvara u vampira.vodu I vatru.Hranili su se krvlju male dece.obrednim teztovima koji su nastajali u periodu od oko hiljadu godina.Rec je o nekoj vrsti magijske besmrtnosti u zoni sumraka koja odvaja zivot od smrti.) Italijanski alhemicar iz Venecije.Vede koje su bile prenosene usmenim putem.Srednjoj Evropi.plina ili e lektricne energije).lisena moralnih I socijalnih vrednosti.Arabiji.koju su vrebali po kolevkama.broj.vazduh je prema kosmogoniji jedan od 4 elementa.4 geometrijaska lika.kome pripadaju: Ovan.prema hermetickoj teoriji.ali I u modernom shou programima.Razradio ju je Rejmondus Lulus 1274.prauzroke. Velika vestina – (latinski: Ars magna) Logika koja se sastoji u predstavljanju nekog clana ili pojma slovom.Takodje atmosfera u ezoterickoj terminologiji.Vavilon sibolizuje prolaznu pobedu materijalnog I culnog sveta.Japanaca I Semita.ali sa krilima I kandzama ptice grabljivice.ali je prvobitno koje nagovestavaju covekovo oblicije.put kojim se uspostavlja veza izmedju neba I zemlje.evoluciju coveka.pitanja (Ko?…).otkrovenja.a u svom sirem smislu.poljskoj. Vampirizam – Cin u magiji kada jedan covek udise zivotne sokove drugog coveka.boja I medjuplanetarnih vibracija.Alhemicari veruju da postoji razlika izmedju tajne vatre (dvostruke soli) prirodne vatre (vatrenog principa sadrzanog u materiji) I protivprirodne vatre (dobijene iz uglja. u liku srednjovekovne dvorske budale. Veda – (doslovno: “znanje”) Sveto znanje . Vakan – Veliki duh kod Sijuksa.Vampir sibolizuje ceznju za zivotom.sto je period od 12960 godina.Nimfa.neka vrsta prirucnika za svaku od vedskih skola.rezim.jedan od 4 elementa. Vera – Pojava pri kojoj “izvoditelj- .mirisa.

proslosti skrivenog).opazanje. Vrata – Mesto prelaza izmedju dva stanja. “lovac na vestice” – Prema srpskom narodnom predanju radja se u kosuljici te otuda jeste vidovit.izmedju poznatog I .I.Misticna vizija je trenutno I iznenadno vidjenje predmeta koji nije culno.koji su umrli pre svog vencanja.jedan od cetiri elementa kome pripadaju Rak.odnosno od nebeskog do zemaljskog poda.patoloska.koja uslovljava progresivnu fazu rentegracije I obnavljanja.Gospodar Smrti.U nekim slucajevima prikazuje se kako dodiruje sazvezdje Velikog Medveda (ili slovo G koje stoji na njegovom mestu) u sredistu svastike zactrane na tlu.O.klicu klica.ali oni sebe ne smatraju razvratnicima niti oozavaocima djavola.Odrzava se 31.Njena kraljica.osim simbolickom smrcu. Vilino Sito – (latinski: “Herbae genus”) U Srbiji.Uz pomoc svestenika Kampbela Kroazijea Vilsona ledi Oven je svake godine uoci letnje dugodnevnice slavila veliki praznik.dva sveta.Obesen o vrh malog luka tako da dodiruje tlo . – Pocetna slova formule u kojoj je sazeto ucenje alhemicara: “Vista Nteriora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem” (Sidji u utrobu zemlje I preciscavajici nacices okultni kamen”).R.led.ne mogu coveku nauditi neprijatelji. u lecenju daje vidne rezultate kod katara stomaka. Vinum Ardens – (latinski) U alhemiji.Osnovana sezdesetih godina proslog veka.Prema druidskoj tradiciji.blato.prema narodnom verovanju.cerke boginje koja je sisal na zemlju da bi ljude naucila magiji.Njihovo srediste se nalazi u varosici Kasteltaunu. oktobra vece pre Svih Svetih. Visak – Vazan element masonskog simbolizma.I.predstavlja kosmicku osu.Duh vidovitog coveka koji napusta svoje telo I bori se sa drugim ljudima I necistim silama braneci svoje mesto.Izopacenje predstavlja voda pomesana sa zemljom (zemaljska zelja) ili stajaca voda koja je izgubila svojstvo ociscenja: mulj.bara (mocvara). Vizualizacija – Inicijacijska meditacijska tehnika koja se sastoji u tome da se u duhu grade Ili traze u secanju organizovane I svete slike koje tyreba oziveti I sa njima se poistovetiti s ciljem da se ostvari sjedinjenje.mehanizam. Viliji – Beli duhovi iz nemackih legendi koji predstavljau duse vernika.stvarno niti fizicki prisutan I moze je doziveti kako pojedinac.pravac nebeskog delovanja. Verdelet – Demon koji je prenosio vraceve na Sabat. Vece pred praznik Svih Svetih – Druidskog porekla.tako I grupa.ognjeno vino.L.ispred zaliva Solvej.je reinkarnacija ledi Oven.Neizdeferencirana masa vode predstavlja beskonacnost mogucnosti I sadrzi sve sto je virtuelno. prolazna faza regresije I dezintegracije.U astrologiji.T. Veron – Staro ime za vukodlaka.osobito laganjem I ogovaranjem.izvesna Monika Vilson.Ta pocetna slova stvaraju inicijacijsku rec koja izrazava zakon procesa transformacije koja je u vezi s povratkom bica najdubljem jezgru covekove licnosti.Njegovo znacenje vezano je za ravnotezu gradnje ili ispravnosti duhovnog napora. Vika – (Engleski: “WICCA) Verska organizacija vraceva koji imaju ogranke u vise zemalja. Vitium – (latinski) Prorocki termin za zlokobne znake.Kada se takvo dete rodi I izraste.ali I sve pretnje resorpcije.prema hermetickoj teoriji.metapsihicka (slike buducnosti.kad se nosi uz sebe.znaci I vratiti se izvorima.U to veselju sexualnost je izbijala u prvi plan.Zaledjena voda.Veselje I obsene sale koje se vezuju za ovaj praznik imaju korena u natprirodnim verovanjima.nedostatak dusevne topline. Voda . V.Za “Viku” se culo tek sezdesetih godina XX veka.Njeni pripadnici tvrde da vode poreklo od jednog antickog druidskog koledza.u to vreme sudi dusama losih ludi koje su osudjivane na tela zivotinja.Saman.Smatralo se da se tih noci okupljaju vestice.izmedju Liverpula I Belfasta.sa jedne strane naziva cin.sva obecanja razvoja.napojiti se u velikom spremistu potencijala I crpiti otud novu snagu.a sa druge strane culna vizija (vid: vidjenje ocima).sto se svodi na isto.Uroniti u vodu da bi se iz nje izaslo.izbavitelj” koristi vampirizam za formiranje grupne svesti koja je snazna. Vizija – Vizijom se. Vjedogonja.Smestena na malom ostrvu Man u Irskom moru.ne rastvorivsi se sasvim u njoj.Skorpija I Ribe.demoni I duhovi mrtvih.izrazava stagnaciju na najvisem stupnju.poistovecenje.onda takav covek ili zena ide za vilama I zna vise nego drugi ljudi.bezoblicno.

veliko I neiscrpno spremistye zivota I tajanstvenog poznanja.Gatanje moze biti: 1. Mudi u knjizi “Zivot posle zivota” navodi da se smrtnicima javlja “trenutna panoramska vizija svih zbivanja koja su obelezila njegovu sudbinu” Vreteno – Simbolizuje neumitnost sudbine.tj.bogatstva I bede.kroz vazduh .Simbol izvorista.recima ili .snova.Sibol samoce I svojevoljnog usamljivanja onog koji je odlucio da zivi na visem nivou. Vrste sluzbenog gatanja bile su: haruspikij (po utrobi zrtvenih zivotinja).vizije.Otvaraju se na neku tajnu. Vukodlak – (slovenski) Covek koji ima vucije oblicije.U Veneciji. Galvansko ogledalo – Sastavljeno je od dve ploce.bilo po kakvom saobrazenju.R. Gematrija (jevrejski) – Talmudisticki I kabalisticki postupak. 2. sad_raven. Vracanje – “Ponovo doci u ishodiste”. Djordja. Gadar (arapski) – Demon Gaj – Kod Grka I Rimljana.nepoznatog. nuznost kretanja od rodjenja do smrti otkriva neizvesnost bica.da ide ka izvoru.oniromanti (po snovima). Gastromantija – Proricanje po zeludcu. Gatalacke vestine – Skup mantickih vestina I znanja primrnjenih na coveka kao pojedinca I kao predmet psiholoskog istrazivanja. nuznost smrti pociva u nuznosti zivota.Opsti naziv za paranormalno.Vukodlakom moze potati I nekrsteno umrlo dete ili dete zakopano s majkom u njenoj utrobi koje posle 7 god. nacin proricanja kod straih Grka po figurama trbushastih. teratomanti (po nakaznim ili abnormalnim rodjenjima).itd.itd.na ledjima krilatog konja.utisaka.One se bave covekom shvacenim kao prirodno bice 1) telesno bice: fizogonomija 2) zivo bice: genetlialogija 3) delatno bice: palmomantija 4) kulturno bice ( misoaono.Ganga – Sudanski carobnjak Gandrid – Carolija irskih magova. Gamaheji – Kamenje koje ima cudnovate znake za koje se ne zna da li su slucajno nastali kao prirodne forme ili su.obdareno govorom: ominalno gatanje) 5) pismeno bice: glifomantija (koje sanja: oniromantija) Ovakva podela se zasniva na predmetu tumacenja.ili na daljinu.simpatije.taloga kafe.ali je okrutnije od vuka.gajevi su bili posveceni bozanstvima.religijsko ili ezotericko spoznanje: buducnost.kao u gnosticizmu kroz nebeske sfere I pomocu askeze.bilo prema nekim tajanstvenim znacima.a I u drugih naroda. Ganesha (hiduizam) . direktno – pomocu intiucije.tumacenje znakova poput haruspikija.pak.Shivin sin. prema misticima I posvecenicima.a druga od cinka I ispupcena. Obozavan kao bog prevazilazenja prepreka pri zapocinjaju obrednih I drugih radnji.astrolozi (po nebeskim pojavama). neko ko moze da se pretvori u vuka.osecajno.ona se dele na.dvostruki aspect zivota.S obzirom na metodu.dlana.mesto porekla.plod fluidnog prozimanja.Teznja duha da se vrati nazad.07-07-2006 Slovo *G* GAVRAN – Ptica loseg predznaka zbog boje.Riml.koje su magnetizovane 9 puta I 9 dana za redom.predosecanja.skrivenog. simbolizovali su tajanstveno boraviste boga.svetlosti I tame.jani nisu smeli ni poseci ni odrezati stabla svetoga gaja bez pokajnicke zrtve.fiziognomicari (po licu.drzanju.Osoba fixira pogled u centar udubljenog dela bakarne ploce.jedna je od bakra I udubljena.pokretima). naraste veliko kao vuk.zavisno od sredstava na koja se oslanjaju: · karte (kartomantija) · nebeska tela (astrologija) · ruka (hiromantija) · broj (numerologija) · ponasnje bolesnika (ijatromantija) Gatanje (latinski divination: “odgonetanje”) – Otkrivanje necega sto je nepoznato.pasivnu zensku silu.u crkvi Sv.kristalne kugle. U Rimu je postojala razlika izmedju sluzbenog gatanja I privatnih gatalaca.proslost.Bog mudrosti sa slonovskom glavom koja sedi na misu.vodom napunjenih I svecama opkoljenih casa. posredovano – primenom vestina kao sto je astrologija. Gebura (kabala) – Termin koji oznacava petu Sefiru.pridavanja brojcane vrednosti slovima. moc carobnjaka da putuju svetom.Svaki bog je iamo svoj sveti gaj.zalosnog krika I zbog toga sto se hrani mrtvim zivotinjama.yelu.pomocu karata.

). stiti od vradzbina.njegov dvojnik.nacelo polodnosti. Duha. Genij rodjenja: narucito u Rimu . Gnosticizam – Verski I ezotericki hriscanski pokret hronoloski omedjen I i III vekom.intiucije.uporedjujuci je sa nekom drugom recju iste vrednosti.Religiozni sistem koji je postavio koncept o apsolutnom I kompletnom znanju.duh zemlje. Najcesce se za osnovu uzima konvencionalna brojcana vredonst svakog od 22 slova herbejskog alfabeta: Alef = 1.bozanstvo pokrovitelj rodjenja.Bitna odrednica pokreta jeste put spoznaja sto coveku shvacenom poput stranca u svetu pribavlja izbavljenje.savetnij. U hriscanstvu se javlja prilikom primanja Sv.Skole: pravoverni (Kliment Aleksandrijski I Origen).pa cak je nalazila primenu u taktickim I strateskim pravilima. Glosolalija – U metafizici pojava kada subjekat (najcesce medij u transu) govori jedan ili vise jezika koje ranije nikad nije cuo ili poznavao.dakle tvorcem zla.sna – nevidljive stvri cine vidljivim.te su otuda praktikovali asketizam I druga lisavanja.Kao ezotericki kult poveravan je posvecenicima koji su bili razdeljeni na nekih 70 sekti u ranim vekovima hriscanske ere.Bio je sastavljen od vise religioznih I moralnih elemenata ukljucujuci neoplatonske ideje I judejska verovanja.maste.prema Kabali.njegova iniucija I glas nadrazumske svesti.za spirituale pojava kada se medjusobno razumeju osobe koje govore razlicitim jezicima. Geomantija – proricanje po tackama nasumice napravljenim u zemlji. Duha ili koriscenje darova Sv.ili po slici koju dobijemo kada na neku plocu ili sto bacimo nasumice saku zemlje.Sastoji se u tome da se rec ili grpa reci objasnjava na osnovu osnovu brojcane vrednosti slova od kojih se sastoji.vestina oblika I situacija.…dalet = 4.Bila je poznata Keltima.odbacivanje jevrejskog boga koji se smatra demjurgom.Njome su se sluzili u odredjivanju plana gradova I utvrdjenja .On je .polozaju I slikama koje slucajno pretstavljaju.ili ponekad.kvadriranjem (dalet = 4 na kvadrat = 16). Ginunga Gap (nordijski) – Prvobitni haos iz koga su se izdigle sve stvari.U Srbiji se glogov kolac zabada u vampira. Medju najpoznatijim sledbenicima bili su Marsion.Narucito su ga razvili Eleazar iz Vormsa (XIII vek) I Abulafia (1292. Npr.itd… Genetliologija – proricanje dana I casa rodjenja Genij – Prema vecini starih predanja.Nepostojani su. …tav = 400.Za gnostike materija je bila zlo. kod Rozenkrojcerovaca naziv za duhovne elemente. nizi duh .verovanje u nespoznatljivog I nedostupnog Boga iz koga emaniraju eoni koji sacinjavaju pleromu.gradjenja kuca I grobnica.jereticki I slobodnoumni .cetvrto slovo = 1 + 2 + 3 + 4 = 10).posmatrajuci samo sibolicnu vrednost broja.a kulturno podrucjem helenisticke civilizacije. Glog – Duhovi I vile se sastaju kod glogova.dok su drugi smatrali sebe iznad normalnog moralnog zakona. Gnom – Zemaljski ili brdski duh malog rasta koji.Bardesan.andjeo cuvar.Po legendi gnomi poticu sa Skandinavije.osporavanje vidljivog sveta potcinjenog neumitnosti sudbine. god. Gnosa (grcki gnosis: “znanje”) – Znanje koje vodi ka izbavljenju.niti je njima u stanju da govori posle zavrsene seanse.mogu I da vole I da mrze. Otkrivanje skrivenog znanja trebalo je da oslobodi licnost fragmetarnog I iluziornog (ili zlog) materijalnog sveta (telesne egzistencije) I uvede je u duhovni svet.I po njihovom broju. Kabalisti se cesto sluze I teozofskim sabiranjem (dalet.pod razlicitim imenima.Sibolizuju nevidljiva bica koj uz pomoc nadahnuca. Getija – vestina prizivanja zlih duhova. cuva zivot I kucu svakog coveka I sa njime deli sve radosti.Glavne yeme bile su: preporuka cuvanja tajne.U ezoteriji.Duh nadahnuca: entitet izvan coveka koji donosi nadahnuce.Pojavljuje se u obliku mita.Valentinus I Karpokrates.Kasnije se okrenuo vrsenju magije.govora ili mitskog govora.a u Kini se prvobitno primenjivala kao zing ta.recenicama u skladu sa razlicitim semama.demon.Vizantiji.To nije ni znanje ni vera nego mudrost koja se odnosi na sve misterije I za posledicu ima spasenje.vracanje duha Jednome kroz andjeoske planetrane sfere putem gnose.zivi pod zemljom kao cuvar dragog kamenja I skupocenih metala.svakog coveka prati genij. Ehad (jedan) = alef + het + dalet = 1 + 8 + 4 = 13 = Ahabah (ljubav) = alef + he + vet + he = 1 + 5 + 2 + 5 = 13.u Rimu.

opsenare. Slovo ~D~ Dazdevnjak – Vrsta vodozemca za koga se veruje da moze ziveti u vatri.odbacenost. Grimorijum – Rukom ispisana zbirka formula koje su koristili carobnjaci I vracari.”Veliki I Mali Albert”.koga je stvorio bog.gnosticizam je dualisticka ezotericna doktorina obelezena misticizmom. sredom – Merkur.tri nemani.Medju ratnickim kastama je poznat kao vest u baratanju oruzijem za borbu ili lov.danas dovodi. utorkom – Mars.iz ustiju vire ocnjaci kao u vepra.sto nazalost.ili da bvude predmet obozavanja kao inkarnacija bozanstva. Goruca planeta – Kdad se jedna planeta nalazi na manje od 8 stepeni od 30 stepeni od Sunca.muzicar.Eurijala sibolizuje sexualnu natranost.Kasnije.itd. Guba – Vavilonci su prepisivali gubu sedmorci duhova zemlje. Griot – Pripadnik posebne kaste u drustvenim zajednicama severozapadnog dela Afrike cija je uloga ocuvanja Reci.Golem je covek.ovaj pojam se najcesce odnosi na coveka ili zenu za koje se smatra da su u dubokom jedinstvu ili skladu sa Bogom.a coveka koga osine grom-posvecen je.ali I prepreku koju treba savladati da bi se doslo do blaga.fibioniti).(Karpokrates. Guaron – Carobnjak u srednjem veku. Gorik – Nestasni patuljasti duh megalita u Britaniji.koji se ogleda u srdzbi prirodnih sila.Tada se kaze da je ona zapaljena .Golem je nem.pripovedac.a njegovi ucenici ga opsluzuju.”nauka”) – Proucavanje odnosa koji postoji izmedju rukopisa neke osobe I njenog karaktera. bdiju nad Dionisovim kraterom punim vina.recitator. Gonin – Staro francusko ime za carobnjake. Gul (arapski) – Demon groblja.Takva osoba moze da poducava sledbenike svojoj posebnoj tehnici samoostvarenja u Bogu.isto tako je mogao (ili ona) poducavati kaste koje neguju vestinu igranja ili muzike. subotom – Saturn.imaju bronzane ruke I zlatna krila.Za razliku od Adama.itd… Grifon – Mitska zivotinja sa orlovskim kljunom I krilima.Griot moze biti lakrdijas. logos: “rec”.Kod Grka srodni su nemanima.. u brdima se suprotstavljaju tragacima za zlatom.U svim mitologijama mesto u koje udari bog gromom-sveto je. Gri – Africki talisman.I uzima ih u obzir prilikom logickog odredjivanja sudbine I za stvaranje psihickog portreta licnosti.Stena drustvenu izopacenost. Gubavac – Sibolizuje necistotu.Sibolizuju protivnika koga treba savladati.tri sestre.koji su rodjeni bez roditelja u sveobuhvatnom Okeanu.jer ljudi nisu znali da mu daju govor.pripremaju mu hranu. Agripina magijska dela “Crna kokoska”.U hriscanskoj sibolici predstavljau demona.duhovno I moralno posrnuce. Guru (hinuisticki-sanskritski doslovno: “tezak koji ima tezinu”) – U prvobitnom znacenju guru je ucitelj svih vestina. u glavama su im ljute otrovnice.Najpoznatije su zbirke pape Honorijusa: “Grigorium Verum”.Bavi se utvrdjivanjem sklonosti coveka.pa cak I grupe pojedinaca.pevac.koga je magijski ili vestacki stvorio covek. cetvrtkom – Jupiter.disciplinom arcane I emanatizmom.Stari narodi su verovali da zvezde naizmenicno gospodare u nedelji I to sledecim redom: nedeljom – Sunce.upisanih u oblicima slova I rukopisa. objavljuje volju I svemoc vrhovnog boga. Grafologija (grcki grapho “pisem”.cuvari blaga: cuvaju blaga zemlje Hiperborejaca. petkom – Venera. Gospodar dana – Svaka od zvezda koja svojim uticajem dominira jednim danom u toku od 24h.a lavljim telom. Gula – Zena posvecena zlim duhovima u Arabiji.brinu se za njegov vrt.Sibolizuju snagu I budnost. Gongi (japanski) – vrac. Grom – Sibol poremecaja kosmickog reda.”Riznica staraca iz piramide”.u slucaju da se radi o prevarantima ili psihickim bolesnim osobama.do tragicnih posledica po pojedinca.podrzavajuci bozanski stvaralacki cin.Eurijala I Stena.njen efekat je smanjen zbog Sunceve svetlosti. Gorgone – Gorgone su bile: Meduza. Guja Vidija – Tajno znanje misticnih mantri.U sirem smislu. ponedeljkom – Mesec. U danasnjem hiduizmu.hiduisticku duhovni ucitelj koji obucava za spekulaciju I za praxu. Gobelini – Duhovi ladja u Britaniji Golem – Prema judejsko-kabalistickoj legendi oznacava neku vrstu coveka-robota.a da ne izgori u .a Meduza duhovnu I evolutivnu izopacenost I isprazno mrtvilo.

deviza “Sloboda.Neciji demon se poistovecuje sa bozanskom voljom.Bog kao Apsolut po sebi .ekvivalentna alfi. Dvojnik – U ezoterimu nebeski alter ego.Ime uzastopnih poglavara vlagajuceg Gelupa reda tibetanskog budizma. mudrost ima 21 atribut.spiritualni dvojnik.broj decade pod svojim herbejskim imenom sefirot.koji . glavnih arkana Tarota takodje ima 22.) I “Velika enigma” (1911.Po pitagorejcima br.Rec je kasnije oznacila nize bogove. Dva – Br.ali koji nisu zli ni po poreklu ni po prirodi.njoj. godinu zivota kao vreme covekovog punoletstvo.U masonstvu Veliki Graditelj Svemira.dovrsenost. Demogorgon (rimski) – Mracno bozanstvo podzemnog sveta. Deviza – U heraldici. Degeneracija – Prema teoriji degeneracije “primitivni” narodi nisu arhajske nego nego degenerisane rase. 10 je sibol univerzalnog stvaranja.regresivnom stadijumu.posrednici izmedju besmrtnih bogova I zivih.tako I kobne propasti.Levo – Desna strana je solarni.arhetipski lik Ja s kojim se suocavamo u trenutku umiranja. 2 po Pitagori.ili s filozofskim ili teickim sadrzajem.omegi I slovu M.”graditelj”) – Po Platonu slikovito shvacena Svetska dusa.Z alhemicare on je simbol kamena u crvenoj meni.broj vidovitosti I prorocanstav. 12 jednostavnih slova koja odgovaraju culnom svetu.pa iskazuje ili ostvarenu ravnotezu ili latentne pretnje.Oznacava sveukupnost.”vestak”.”umetnik”.) u kojima pokusava da dokaze zakonitost ponovnog rodjenja.Po svojim opasnim ambivalentnostima moze biti kako pocetak stvaralackog razvoja.pravednost ili duznost.U ezoterizmu sluzi kao lozinka ili formula.koja su arhetipske slike.a rdjavi sa leve. Dvadeset jedan – U Bibliji br.pa prema tome I sa covekovom sudbinom.s one strane govora I misljena.Na Strasnom sudu ovce su zdesna.s gledista kulturne ili fizicke antropologije.ali smrtnih ljudi.zapravo “zakon” u najsirem smislu koji obuhvata prirodni poredak. Daramulin – Kod urodjenika u Australiji veliki bog.Avesta je sastavljena od knjiga podeljenih na 22 poglavlja.prema Kabali izrazavaju svet: 3 osnovna slova.Prema Pitagori srecan br.ljudske postupke I moralne norme. Darma (budizam) – Religijska norma ili propis.U lingvistici.U hriscanskoj demonologiji.formula ispisana na traci grba sa recima pretka ili nekog velikana.povratak jedinstvu posto se razvio ciklus prvih devet brojeva.U prizorima raspeca.Prema drugoj liniji tumacenja demoni su bili duse pokojnika.U zapadnim zemljama prilikom pocasne paljbe puca se iz 21 topovskog oruzija.muski princip.dobri razbojnik je sa desne strane. u masonstvu npr.sukoba. Demoni (grcki diamon: “duh”) – Kod Grka demoni su zbog izvesnih moci bozanska bica ili bica slicna bogovima. Otkrivenje Jovanovo ima 22 poglavlja.pocetak zla.Mnogi narodi su odabrali 21. Desno..duhovnih I svetovnih vladara Tibeta od 1578.zastitnicki ili opasni geniji.pramaterija bez volje I atributa. Deni Leon – Francuski teozof.nije u evolucijskom stadijumu (u poredjenju sa praistorijskim covekom) nego u involucijskom . Dalaj Lama (mongolski dalai: “okean” – podrazumeva se “mudrost”.Jednakost. Deux Ex Machina (latinski: “Bog iz masine”) – Iznenadno posredovanje boga u nekom kriticnom polozaju.U gnosticizmu zao duh koji se bori protiv Boga.Kod Egipcana on je bio hijeroglif za coveka koji je umro od hladnoce.Bratstvo”.objavio knjige “Posle smrti” (1891. Deset – Broj Pitagorine Tetraktise: zbir prva cetiri broja (1+2+3+4).I najposle.Nebice.reci kojima se izrice filozofska ili eticka poruka.U poznom rimskom carstvu zazivan je u magijskim obredima.Na Zapadu I u hriscanstvu pocasna strana.demoni su anjeli koji su izdali prirodu.prestanak jedinstav I pocetak dualiteta I antagonizma.princip buduceg.Simbol suprotnosti. Deitet – Skriveni Bog. 21 simbolizuje savrsenost (3x7).duhove. godine.Broj svih ambivalentnosti I udvostrucenja. 7 dvostrukih slova koja odgovaraju prelaznom pojmovnom svetu. U Kabalai savrsen broj. Dvadeste dva – Toliko je slova koja.a koze sleva. tibetanski gyalwa rinporche: “vrlo utociste”) – Titula davana onima za koje se verovalo da su inkarnacija Bodisatve. Molitvenik cine 22 molitve. Daktilomantija – Vestina proricanja iz prstiju ili pomocu prstena. Demijurg (grcki “radnik”.Dansnje covecanstvo .

ukljucujuci I duhove mrtvih. suv I mrsav – grubost karaktera.rituala. Doba sveta – Podela istorije sveta I covecanstav na razdoblja vrlo dugog trajanja.neocekiana sila koja se pojavnjuje I spasava stvar.Severno doba.predvidjanje ili “sablasti”. mek.discipline.njihova religija je animisticka I magijska – demofobija.ali simpaticki povezan s njom.itd. Drustva Hopija – Kod Hopi Indijanaca svako selo ima vise tajnih drustava od kojih je svako vezano za drug ceremoniju. Dusa – Platon je doa jednu od prvih definicija duse (dusa daje telu zivot).Sadrzi tekstove o vistini zapovedanja duhovima. dusa/telo). iskazuje razvoja od fizicko-hemijskog do zivotnog.to jest priznavanju I prihvatanju postojanja harizme.pravo zasnovano na religijskoj ili inicijaciskoj svsri. Dualizam – Egzotericka ili ezotericka doktorina prema kojoj postoje dva nuzna I suprotna nacela.tako I na navodno buduce dogadjaje.voljna I pozudna.I to u coveku (npr. Drugo vidjenje – Fenomen koji se javlja u budnom stanju.pomocu narucite sprave (masine) bio spustan na pozornicu.Najpoznatiji zapadni ezotericni niz potice od Hesioda iz VIII veka p.spiritualni ucitelj – Osoba .razlicit od osobe.Herojsko doba I Gvozdeno doba. dijamantska suzbija zle strasti I zudnju.puno kosmogonijskih I metafizickih pouka.Tipicno.u antickoj tragediji. izvesno dejstvo porenecene ili prenadrazene delatnosti nerava koja se pojavljuje kao vidovitost.dusu(psyche) I telo (soma).neocekivano posredovanje u nekoj stvari. Duh Pomagac – Dvojnik.pravde I autoriteta.zdravlje osecajnost. Duma – U Kabali andjeo cutanja ili smrti.Nevidljivim uciteljem posvecenici nazivaju coveka ili kolektivnu licnost koji poucava I usmerava pojedinca ili grupu.nemir ili I slicno stanje najednom ukazuju kao s jasnom uverljivoscu.koji se uz neki predosecaj .vec da je posetio svet u ljudskom “obliciju”.process udvostrucavanja kolicine zlata ili bilo kog drugog metala dodavanjem prostih metala. u svet (npr.prakse. iznenadna pomoc.muskarac ili zena.podoban za obavljanje inicijacije I za davanje pouka iz doktorine. Dipotetovo ogledalo – Karton na kome su zalepljeni .Pavle razlikuje u coveku duh (pneuma).lepo obojen. Dodekaedar – Konveksno geometrijsko telo sa 12 petougaonih stranica.vlazan oznacava mladost. Sv.n. proizilazi iz pentagrama.igara I pesama. kao uzroci(Bog/Djavo).hermeneutike.netaknutom truleznom materijalnoscu.spiritualna vlast – Pravo odlucivanja I sprovodjenja odluka u zajednici. Dragon – Knjiga iz XIX veka o vracanju.”ciniti se”. Doketizam (grcki dokein “izgledati”.u ogledalu vide zeljeni oblik. Duhovna.alter ego. gde on nabraja Zlatno doba. Duhovni.koji.na jednoj strain listici kalaja.Zrtve zivotinja se prinose sa ciljem da se smire lokalni bogovi I odbiju zli duhovi koji donose bolesti I nesrecu.”verovati”) – Verovanje u gnostickim hriscanskim krugovima da Isus Hrist nije imao telesnu egzistenciju.nastanjiju univerzum.posto fiksiraju pogled.u moralu (dobro/zlo) I u spoznaji (cula/duh).a sa druge strane parce crnog platna.U uobicajnom znacenju.Rituali se sastoje od molitva. Diplosis – U alhemiji udvajanje.Izvodjac ga snazno magnetizira I stavlja pred oci znatizeljnika.e.a odnosi se kako na udaljene I istovremene. Diaka – U okultizmu I teozofiji.je . Dlan – Linije na dlanu su pokazatelji instikata. duh/materija).svetosti. Dying_Bride. Postoje tri vrste duse: umna .ne pokazujuci se ucenicima.od fizioloskog do duhovnog. Deuteroskopija – Sposobnost da se vidi I ono sto nije tu. Dordze (tibetanski) – Budisticka palica “kamen plamenac” najvise moci.Dravidi veruju da puno zlih duhova.otkrivanju skrivenog blaga.o razgovoru sa mrtvima.itd.Oni su komunikativni I pojavljuju se koa materijalizovani duhovi medijuma I spiritista.08-24-2006 .pravni system koji pociva na legitimnosti.incijacijske ispravnosti ili pravoverja.”misliti”. Dravidska Religija – Religija nearijevske rase koja je naseljavala juznu Indiju.

ritualno upućivanje sledbenika nekog hermetičkog učenja u tajna znanja i preobražaj njegove ličnosti. Sin Božji. U svim je civilizacijama Ba'al simbolizovao postojanje ili periodični povrataktežnje za uzdizanjem nagonskih snaga. mimeza tj podražavanje govora i ponašanja često kod histeričnih subjekata b) U spiritizmu. Predstavlja : kraljevsku moć koja uništava sve one koje joj uskrate poštovanje. Židovski proroci suprotstavljali su se tim drevnim kultovima.. pola čovek pola jarac. INKUBUS – Priviđenje muškaraca koji se javljaju u erotičnim snovima žena te sexualno opšte sa njima. bilo da bi se prizvala ili uklonila. BAZILISK – Izmišljeni gmaz koji svojim pogledom ili dahom ubija onome ko mu se približi ne pogledavši ga pritom. egzistencije koje je nemoguće na vreme opaziti a od koje može odbraniti samo zaštita božjih anđela. Osnovana 1776 –e u Ingolštatu od strane profesora Weishaupt-a IMITACIJA – U hermetizmu. posebno u ratarstvu. INICIJACIJA – Posvećenje. otelovljenje. prema Magnusu Husu.Hermafroditsko biće. od 7 –14 godina. Ba'al ( negde znan i kao Hadad )je bog uragana i plodnosti a Belit boginja rodnosti. U alhemiji predstavlja vatru koja pustoši a prethodi preobražaju metala. Prtikazuje se kao petao sa zamjevim repom ili kao zmija sa petlovim krilima. formula kojom se deluje na niža duhovna bića. Spasitelj ) IHTIOMANTIJA – Proricanje posmatranjem riblje utrobe i glave rašireno u staroj Grčkoj. na kome je morala sedeti žaba krastača ili obična žaba.. čije ime znači ’ prosvetitelji ’. Rituali inicijacije obično simbolizuju ponovno rađanje INKANTACIJA – U najširem smislu . IRORACIJA – Hermetički postupak škropljenja drveta mokraćom bolesnika što dovodi. BAFOMET .položenog u bunište.. po narodnom verovanju do izlečenja. u kojoj čovek podražava ponašanje neke životinje kako bi stekao njena svojstva IMPREGNACIJA – U magiji. oplođenje ili prožimanje psihičke slike emocionalnom energijom u cilju materijalizacije ideje koju ta slika predstavlja. U magiji. Na slovo na slovo B BA' AL . INKARNACIJA – Utelotvorenje. ( nedokazana ) sposobnost medija da direktno utiču na materiju i uobličavaju je mislima ILUMINATI – Okultna sekta. ovaploćenje INKUBACIJA – Magijska operacija kojom se pokušava izazvati božanstvo u snu da bi otkrilo spavaču budućnost ili ga izlečilo.treba mu pružiti ogledalo o koje bi se njegov pogled odbio i vratio se na samog baziliska te ga ubio. IDATOSKOPIJA – Metod proricanja na osnovu kišnice IDEOPLASTIKA – a) U hipnozi. Rađao se iz okruglog jajeta starog petla . Ubiti ga je teško. jer se ichtus može rastaviti na početna slovačuvene fraze Iesos Christos Theou Uios Soter ( Isus Hrist. razvratnu ženu što zavodi one koji je prvi ne prepoznaju pa je ne mogu ni izbeći. sveti simbol ranih hrišćana.ICHTUS – Na grčkom jeziku – riba .BELIT – Ba'al – Belit je božanski par kojeg su poštovali Semiti. osnova takozvane mimetičke magije. Prvi put se javlja u kultu Vitezova Templara u Krstaškim ratovima. . opčinjavanje. smrtne opasnosti. INGILI – Pripadnici verske sekte koji obožavaju zečeve.

BHAKTI . Sidharta se odrekao slave i bogatstva i posvetivši se asketizmu i meditativnom životu postigao nirvanu i prosvetljenje.e BREID DŽEJMS – Engleski lekar koji je prvi upotrebio termin ' hipnoza ' i koji je tu pojavu intenzivno izučavao.BELZEBUB .Metod proricanja na osnovu knjiga.n. BIBLIOMANTIJA .Ostatak života proveo je putujući Indijom i propovedajući svoju nauku.n. BON – PO – Škola tibetanske magije. Knjiga se nasumice otvori i prst se bez gledanja stavlja na tekst. koja je dostigla procvat u VII v. Reč na koju prst padne služi kao osnova proročanstva. Čovek se može osloboditi patnje samo gušenjem želje za životom 4. uglavnom Biblije. Do spasenja ( nirvane) vodi osmostruka staza : a) prava vera b) pravi život c) prava odluka d) prava reč e) pravi čin f) prava težnja g) pravo mišljenje h) prava sabranost . Nazvan je još i Gotama – Onaj koji je postigao svoj cilj! Plemić po rođenju .Mistična ljubav. BUDA ( 560 – 480 p. BUDIZAM – Filozofsko religiozni sistem Sidharte Gotame ( Bude) . osnivač budizma.e) – Buda na sanskritskom znači prosvetljenje. U staroj sirijskoj religiji smatran je kraljem demona. Uzrok patnje je želja za životom 3. Tako je nazvan prvi Sidharta. u hijerarhiji demona odmah iza Satane. Osnovne postavke budizma su ' 4 plemenite istine ' : 1. Život je patnja 2. Bhakti joga je jedna od glavnih vrsta joge. arhiđavo.Princ demona. zasnovana na sveopšte ljubavi. BERILISTIKA – Proricanje budućnosti iz magijskog ogledala napravljenog od berila.

Vremenom budizam se proširio i došlo je do podele na dve glavne grane budizma 1. hinajana budizam( mala kola). Jedan od značajnijih evropskih filozofa koji se zanimao za budizam bio je Šopenhauer.. mahajana ( velika kola) u Tibetu. BUKENTAUR – Izmišljeno biće iz grčke mitologije . CERERA . pola čovek pola bik. Mongoliji.. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05.Rimska boginja zemljoradnje i plodnosti ( grčka Demetra) CEROMANTIJA – Proricanje pomoću rastopljenog voska Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. 2006 6:38 pm Na slovo na slovo Č . Koreji. Japanu. Kini. proširen uglavnom na Cejlonu ( Šri Lanka) 2. 2006 6:37 pm Na slovo na slovo C CEREMONIJALNA MAGIJA– Razrađen i strogo određen skup verbalnih i gestovnih postupaka kojima praktičar deluje na sopstveno nesvesno sa ciljem izazivanja najveće moguće koncentracije na cilj magijske operacije.

vid ispoljavanja intuicije.Pseudonim Luisa Hamona. posebno za evokativnu magiju i prizivanju duhova i demona. koji se potpuno posvetio duhovnim i znanje prima u direktnom kontaktu sa spiritualnim učenjem Guruom. smešteni van fizičkog tela u tzv. Čakre su po učenju joge i teofizije psihofizički centri energije. DAMA ( Mala ) – U Kini je to bio pristojan naziv za ženu nižeg reda ali ne i lakog ponašanja. U osnovi ove metode su nesvesni pokreti ruke. ova metoda je često praktikovana u Apolonovim proročištima. Kako je lovor u Staroj Grčkoj bio posvećen Apolonu.Proricanje po lovorovoj grani bačenoj u vatru.1571) – Slavni italijanski vajar. zlatar i pisac traktata o vajarstvu. Čela je neka vrsta šegrta. posebno u jogi i vedanti. pisca mnogih dela o hiromantiji.ČAKRA – Na sanskritskom znači točak. Astralnom telu. na čijoj su površini ispisana slova alfabeta. Po joga doktrini mentalna koncentracija na čakre povezana sa ritmičkim disanjem. ( Lanina opaska .Proricanje preko prstena okačenog o konac koji visi iznad okruglog stola. DAFNOMANTIJA . DAKTILOMANTIJA . unutrašnji glas koji poput anđela čuvara vodi čoveka i govori mu šta mu je zabranjeno. dovodi do buđenja različitih parapsiholoških sposobnosti. . ČELINI BENVENUTO ( 1500. Veoma se interesovao za okultizam. ako nekog zanima otkucaću je ) Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. Kretanje prstena od slova do slova daje proročansku poruku. U svojoj autobiografiji – Moj život ( preveo Tin Ujević) opisuje iskustva sa magijom i evokacijama. ČELA – Učenik spiritualnih učenja u Indiji. ČEIRO . 2006 6:41 pm Na slovo na slovo D DAEMON – Po Sokratu.

dugotrajnim recitovanjem mističnih formula zvanih 'zikr'. DEFO DANIEL ( 1660 – 1731 ). čija je karakteristika koncentracija misli na jednu tačku u trajanju od najmanje 12 sekundi. Po načinu života i izgledu slični su indijskim fakirima. Kabala i magija ih pak personalizuju. Njegova glavna hermetička aktivnost počela je od njegovog poznanstva sa Edvardom Kelijem. DEMATERIJALIZACIJA – U parapsihologiji. Njegovo znanje astrologije dovelo ga je do engleskog dvora gde je kao prvi zadatak imao da izračuna najbolji datum za krunisanje Elizabete I. DEKART RENEE ( 1596 – 1650 ) – Veliki francuski filozof . involutivne kosmičke snage koje deluju nasuprot kosmičke evolucije i na taj način su zle. koji se odriču svetovnih vrednosti radi traganja za istinom i životnom mudrošću. astronom.Najčešće je to bila vračara. Smatra se da je jedan od prvih osnivača dervišizma bio Abu Bakr. Većinom su sledbenici sufizma. Zajedno su vršili eksperimente i bavili se alhemijom dok crkva nije doznala za njihove aktivnosti i poslala lični zahtev caru Rudolfu II da ih protera .Poznat najviše po romanu Robinson Kruso ali se bavio i magijom. izazvano kako se tvrdi. i hermetista. Razni redovi derviša imaju i različite sisteme inicijacije. astrolog. DEMONI – U hermetizmu. samokontrolom. pa čak i terminologiju.Psihički poremećaj u kom bolesnik veruje da je opsednut demonima.Pripadnici islamskog religioznog reda. jogi i fakirizmu to je nestajanje predmeta ili bića iz određenog lokaliteta.Sedmi stepen radža joge . Savremena američka rozenkrojcerska organizacija AMORC sasvim neosnovano svojata Dekarta. DERVIŠI . neka vrsta muslimanskih ' božjaka '. koji je posedovao medijumsku sposobnost za divinaciju pomoću kristala. veoma zainteresovan za doktrinu srednjovekovnih rozenkrojcera. DR DI DŽON ( Dr John Dee 1527 – 1608 ) – Istaknuti engleski matematičar. Autor je izvanrednog hermetičkog rada ' A system of magic ' objavljenog 1728-e. znake raspoznavanja. čija se boginja nazivala Purpurna Dama. DHIJANA . Pokušavao je da stupi u kontakt sa njihovom organizacijom u Francuskoj ali nema podataka da li je u tome i uspeo. čija je karakteristika neprekidna meditacija o jednom sadržaju u trajanju od najmanje 144 sekunde. snagom duha i specijalnim parapsihičkim sposobnostima. DEMONOLOGIJA – Srednjevekovna doktrina o prirodi i svojstvima demona DEMONOMANIJA . Veruju da se do prosvetljenja dolazi strogom disciplinom. uzdržavanjem. svetih prosjaka. DHARANA – Šesti stepen radža joge.

delovanjem dosada nepozante vrste energije koju češki parapsiholozi nazivaju psihotronskom. proslavio se romanima o Šerloku Holmsu. KAREL . DRUIDI . Keli je završio u zatvoru i pokušavajući da pobegne povredio se i uskoro umro. sudije. pesnici i astrolozi i regulisali su odnose u keltskim društvenim zajednicama. Di se vratio u Englesku i radio kao dvorski službenik do kraja svog života. Kao početal Akvarijanske Ere označio je 1914 –u godinu. Imao je brojne vizije i proročanstva koja su se ostvarila te velik broj učenika. DRBAL ing. magovi. Utvrdio je eksperimentalno da ako se istupljen žilet drži u kartonskom modelu Keopsove piramide. biva posle nekog vremena ponovo naoštren. vaspitači. sad_raven Mag . Bio je energični propagator parapsiholoških istraživanja.Starokeltski sveštenici na tlu Britanije i Galije u prehrišćanskoj eri. Najpoznatije delo : Monas Hieroglyphica DOJL ARTUR KONAN ( Sir Arthur Conan Doyle 1859 – 1930 ) – Engleski lekar i književnik. bilo kao strašnu boginju kojoj valja žrtvovati jarce bilo kao epifaniju kosmičkog života u neprestanom i silovitom preporodu. Predstavljali su učenu svešteničku kastu – lekari. poznat pod nazivom Učitelj. Danas postoje dve organizacije koje tvrde da vode poreklo od starih druida : Druidski red ( vođa Dr Tomas Mon ) i Red Barda .što je on i uradio. orijentisanom duž osovine sever jug. Neko vreme su putovali po Evropi preživljavajući dok se nisu sukobili i razišli. DURGA – Boginja koju poštuju posebno u Kalighat hramu u Kalkuti.Čehoslovački radio inženjer i parapsiholog koji je patentirao Keopsov piramidalni oštrač žileta ( i o njemu će biti reči kasnije ). DONOV PETAR ( 1864 – 1944 ) – Bugarski okultista i vidovnjak. Puno je putovao i zalagao se za naučni ispitivanje medijumstva i parapsihičkih pojava. Tvrdio je da se inkarnirao na zemlji sa mističnom misijom da pripremi početak ' Ere slovenskih naroda ' i da dolazi sa udaljenog nebeskog tela po imenu Alfeola iliti Zvezda svih zvezda. Ovata i Druida ( Ros Nikols).

.U alhemiji . Abraksas – (persijski : “Bog”) Misticki naziv koji je bio u modi u gnostitickoj sekti koju je osnovao Vasilides u II veku p..ablucije pri incijaciji monaha predstavljaju spiranje njegove svetovnjacke proslosti. U budizmu.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Tue Jun 06. .u Magnum opusu dusa se cisti pranjem menjajuci boju od crne. Kamingsa ”Recnik simbola” Hansa Bidermana Ako nadjem neki pojam koji si ti vec spomenula.Njenih sedam slova na grckom jeziku. U hriscanstvu nevinost.OK!? Ako nije dobro.samo cu dopuniti. 2006 4:38 pm @ Dying_Bride: Nadam se da nemas nista protiv ako uskocim I napisem nesto …Literatura kojom se pomazem je: “Recnik okultizma” Tomislava Gavrica ”Sve o simbolima” Endrua T. Abadon – Jevrejsko ime andjela bunara ili andjela unistitelja.kada silazi na zemlju.urezan u kamen ili dragulje smatra se misticnim.e. Pretpostavlja se da je to iskvareni sveti gotski naziv “Abraksas” magicna formula koja znaci “ne povredi me”.preko sive do bele.kabalisticki prevedenih na brojeve daju br. Ablucije – Ociscenje.onda brisite post. U islamu vazan obred.narucito Visnu. Agares – Podredjeni u podzemnom svetu.To je takodje bio ukupan zbir dusa koje nastaju emanacijom iz boga.. 356 Avatar – Ljudsko ili zivotinjsko oblicije koje uzima neko od bozanstava. Abrakadabra – (hebrejski doslovno : “uputi tvoju munju do smrti”) Simbolicna rec koju je prvi upotrebio Samonikus u jednoj studiji o medicini I bila je upotrebljiva tokom celog srednjeg veka.Srednjovekovni demografi su ga smatrali za uzrocnika ratova. Agenes – Osoba koja emituje ili prenosi slike ili informacije putem telepatije.Rodjenje jednog avatara ne podleze prinudi ranije karme. svestenikovo pranje ruku oznacava “Umivam pravdom ruke svoje”..inicijacija. dana u godini.br..a da ima u ovim knjigama opsirniji opis.n.vec iskljucivo zavisi od Visnuove slobodne volje.povratak covekoj praiskonskoj cistoti.. Averna – Zarazna mocvara za koju se smatralo da se nalazi na ulazu u pakao. U okultizmu.U grckoj numerologiji oznacava broj 356.

Azazel – Mocni demon koji je ziveo u pustinji I bio povezann sa starim jevrejskim obredima.koji je slavljen zbog svojih mnogobrojnih rodjenja.vatra munje. Ajbe – Sveto drvo. Adefagija – Boginja prozdrljivosti. Akasa – Rec koja oznacava jedan od 5 elemenata Sankaja filozofije.Kasnije je opistodom zamenjen aditonom koji se otvara u naos.Stari bog oluje kod Amoricana.voda I biljke-svi su podjednako Agni.izumitelj jedrila I veliki astronom koga je potomstvo proglasilo za bozanskog kralja oluja I vetrova.Agni – Bog vatre vedskog hinduizma. Aditon – (na grckom: “ono sto je nepristupacno”) Tajno mesto u grckim hramovima. U teozofiji primarna supstanca iz koje isijava Prvi Logos ili izrazena misao. naos .n. aditon I opistodom. Ognjiste za kucne zrtve.jedan od prvih andjela srdzbe. U aditon u Delfima je mogao da udje samo Pitija.Kralj Ajolije. Najvaznije vedsko bozanstvo posle Indre.manifestovani Logos.eter ili nebo.Izmedju Pitije I ostalih prisutnih se postavljala zavesa ili vrata.poznat kao Ramon.sunce. Adzitas – Rec koju koriste okultisti da bi oznacili jednog od 12 bogova koji se inkarniraju u svakoj Manvantari.Ime je nadjeno I na grckim papirusima I srednjovekovnim grimorijama.razlicito indentifikovanih kao prostor. Aidze – Mitsko cudoviste kod plemena Bororos iz Brazila. Adam Kadmon – Arhetipski covek ili covecanstvo.5 I 7 Adad – Bog vatre I oluje. Ajol – Bog koji obuzdava I pusta vetrove. hram se sastoji od 4 prostorije: pronaos . Azariel – U “Talamudu” andjeo voda na zemlji.koga su prizivali ribari.Sastojao se od 3 prostorije: pronaos (predvorje) . naos (svetiliste) I opistodom (zadnje predvorje koje nije povezano sa naosom).Za njega se vezuju I misticni brojevi 3.povezano sa dubokim vodama. Azael – Po rabinskim legendama.a ranije u Palestini I Siriji kao Hadad.Snaga koja lantentno lezi u osnovi svake magijske radnje alkahest alhemicara .koga opeva oko 200 himni Rig vede.e.Posebno su je postovali Sicilijanci.Bio je vezan lancima dok je cekao na Strasni sud.tj. Azafini – Tunmci snova u Haladeji.Klasican grcki hram posle 600 god p.

Alomantija – Proricanje iz soli. prociscenje dusa.N.unutrasnji elektricitet zvezda I bica. Alrinak – Zli duh brodoloma. Alur – (normandijska mitologija) Duh rusevina. Anamaleh .Ostvaruje ono sto simbolizuje neku osobitu vezu izmedju onog ko je nosi I sila koje predstavlja. U obrednom znacenju uspon na svetu planinu.u bagremu I paprati.”ublaziti”) .univerzalni rastvarac. Amrita – Eliksir zivota I hrana bogova koja pruza ljudima besmrtnost. Albunea – Sibila ili svestenica koja prorokuje preko snova koji se sanjaju pored vodopada. .sa ili bez magicnih formula. Sinonim amuletu Mali predmet koji se obicno nosi oko vrata I sluzi za odvarcanje zlih duhova ili nesrece. delotvorno utice na jetru I stiti od bolesti koje zadiru u njegovu oblast.Smatra se da ima ili krije neku magicnu moc.mesavina.kamena I keramike da bi stitile besmrtnost pokojnika.Vise Ja koje se spaja sa materijom kako bi se napravilo zlato I ponovo savtavili svi delovi ljudskog tela kao I njegova svojstva u svoju prvobitnu sustinu. Alraun – (tevtonski) Zenski demon. u inicijacijskom pristupanju gnosi. U misticizmu. Almadel – Traktat o teurgiji Ili beloj magiji koji je sastavio nepoznat srednjovekovni pisac.) u kojoj pokazuje kako kako psihicka besvesna struktura moze preci granice covekovog tela. U alhemiji. Aksakov A. – Ruski spiritist.posebno zive sa drugim metalima. Amajlija – (latinski amolior: “odvratiti”. simolizuje ponovo rodjenje.besmrtnost. kod samana isceljenje dusa.(jevrejski) Demon losih vesti. Anabaza – (grcki: “korak na gore”) Rec svojstvena misterijama gde ima znacenje vaznesenja duha. Alisis – Izvor u Arkadiji koji je lecio od besnila. Alkahest – Po Paracelzusu tajna vatra cija se moc nalazi u hrastu sto truli. U Egiptu su se mumije prekrivale amajlijama od zlata.bronze. Aksas – U ezoteriji.Akacija – Sveto drvo u Egiptu.Objavi knjigu “Animizam I spiritizam” (1893.inicijaciju. Amalgam – U alhemiji smesa .

Ank – Egipatski simbol zivota.tajni spis.Prikazivana je kako drzi prst u ustima.”skriven”) Ezotericna knjiga.kao I zivota nakon smrti. a kod Novog Zaveta na: Jevandjelja (Jevandjelje po Jevrejima).Jermenije.boraviste mrtvih.a horizontalna linija Zemlja.Onaj ko poseduje geometrijski kljuc ezoterijskih misterija.Njegovo fonetsko znacenje je kombinacija znakova za aktivonst I pasivnost I predstavlja spajanje tog dvoje. Arda Narisvara .apokalipse (Apokalipsa po Petru) Aralu – (vavilonska mitologija & religija) Podzemni svet.Njen kult se prostirao preko Kapadokije. Apokrif – (grcki: “tajan”.ujedinjenog muskog I zenskog principa.Ozirisa I Izide.On predstavlja kosmos I zivot.znak anka se nalazi u recima kao sto su “zdravlje” I “osecanje srece”. Angereona – (rimski) Tajanstvena boginja.zna da otvori vrata sveta mrtvih I moze da pronikne u skriveni smisao vecnog zivota. predstavlja dusu koja je vecna.Anahita – (persijski) Boginja vezana za oplodjavanje vode. Apam Napat – U svetim rukopisima.(klasicna mitologija) Demon nesloge. Krst sa drskom je simbol million godina buduceg zivota. Antropofag – Onaj koji jede ljudsko meso. Maat.Teme su im okultna ucenja I njihovo autorstvo se prepisuje svetim ljudima ili natprirodnim bicima. Kod Starog Zaveta apokrifi se dele na : pripovedacke (Apokalipsa po Mojsiju).Njega je stitilo 7 vratnica kroz koje je prolazilo svako ljudsko bice posle smrti da se vise ne vrati.ciji je simbol upravo Ank.Kljuc za uzviseno I tajanstveno znanje. dela (Dela Tomina).Uvid u apokrif imaju samo posveceni.moci.Njegov krug je savrsena slika onog sto nema ni pocetka ni kraja. Kao makrokosmicki simbol .(sanskritski: “biseksualni gospodar”) .didakticke (Testament 12 partrijaha).tajanstveno bice koje je istovetno Fohatu okultista. Andras . Ank je kombinacija muskog I zenskog simbola .kako nebeski tako I ljudski.jer je proizasla iz duhovne supstancije bogova.boginja istine. Anvil – (keltski) Svet gde su ziveli mrtvi. U egipatskim hijeroglifima. Animatizam – Verovanje da su predmeti zivi I mogu da ispustaju svoju licnu I bezlicnu moc.Indije I Ponta.apokalipticne (Knjiga Henohova).Za mrtve se verovalo da mogu da proricu zivima.To je I vedsko ime koje znaci “Sin voda”.vertikalna linija je nebo.ljudozder.poslanice (Isusova poslanica Labgaru).Takodje je I simbol za sudbinu.Moguce da je u pitanju boginja cutanja.koji su dve zivotne sile I time simbilicki predstavlja jedinstvo neba I zemlje.u svojoj ruci drzi ank.neki ga vide I kao simbol Sunca – ono je okrugli deo na gornjem delu simbola .

Aqua Vitae – Alhemijska voda zivota _________________ No. anyway.”univerzalno ja”) U vedizmu: pojedinacna svest. U hrmetizmu tajna alhemijska operacija. this is really not my kind of stimulation No.kao sto I svako ljudsko bice ima oko sebe nevidljivi omotac koji zraci: nevidljiv za obicnog smrtnika. Aretologija – Opisivanje cudesnog pojavljivanja nekog bozanstva ili zbirka cudesa koje je ucinilo neko bozanstvo.Helena Blavacki.Psihicka emisija neke osobe ostavlja za sobom trag .emanacija.aura duha. konacni prizvod alhemijskog tela. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me.”individualna dusa”. Dalje su ga razvili neoplatonovci. Arkana . Atman – (skitski: “dah”. Asmode . Aura – Prema ezotericnom ucenju nevidljiva svetlost. Aurum Aurae – Krilata sfera. naziv za kartu u Tarotu.(latinski Arcanum: ”tajna”) Ezotericna I inicijacijska tajna.Aura duha je poznata religioznoj tradiciji I predstavljena je oreolom oko glave svetca.aura astralnog principa .ono se proteze u svet nebeskih tela.nacelo svojstveno svakom zivom bicu.najvisa dusa.U ezotericnom smisluon oznacava stanje kosmicke energije simbolizovane kabalistickim Sefirima.Neki predmeti nose sa sobom svoju istoriju. Atanor – Alhemijska pec sa sporim sagorevanjem koriscena za zagrevanje Hermesovog Jajeta mudrosti ili posuda u kojoj se spravljala materija mudrosti.besmrtno.ali vidljiv za osobu koja je za to obucena.kojom su okruzena sva ziva bica.po poreklu psihicka.Demon koji je zaveo Evu.koja je na nevidljiv nacin upisana oko njega.”nebesko telo”) Pojam potice od Platona koji na osnovu proucavanja nebeskih tela zakljucuje da postoji posebno telo duse. you freak! . Za svaki od principa koji sacinjavaju ljudsko telo postoji posebna aura: aura fizickog tela. Astralan – (latinski astrum: “zvezda”.pa tako predmeti bivaju prozeti zracenjem onih ljudi koji ih dodirnu I na taj nacin zadrzavaju imaginarnu uspomenu na dogadjaje koji ih se ticu I u koje su ti ljudi bili umesani. Rudolf Stajner kaze da kad astralno telo coveka obuzme san.postaje bezvredna ako se otkrije.zatim Paracelzus.ciju sudbinu uslovljava zivot pre smrti.koje nije ni telo ni dusa. Aurom se objasnjava mogucnost simpatije I antpatije medju ljudima.Elifas Levi.

Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Tue Jun 06.Jedan od religiozno – filozofskih sistema Indije. pokušavajući da nađe dublji smisao života. 2006 6:21 pm Na slovo na slovo DŽ DŽAINIZAM . uglavnom službenika i trgovaca koji nastanjuju oblasti oko Kalkute. Svi oblici ljudskih aktivnosti podređeni su strogim religioznim propisima. Zemlju ne obrađuju da ne bi ubili crve. 2006 6:15 pm Ok je. samo ce kasnije to moderator lepo staviti sve pod jedan post da ne bude guzve i potpisati i tebe:) Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. poznatiji kao Mahavira ( Veliki Čovek ). Njegova životna priča podseća dosta na Budhinu. Između Džainizma i budizma takođe ima puno sličnosti ali džainizam još više naglašava stav sveopšte ljubavi i milosrđa. Dying_Bride Antihrist . g. koji je živeo od 599 – 527.e.Ima ih oko dva miliona.p.n. Da ih ne bi zgazili koračaju uvek oborenog pogleda i nose sa sobom mekanu metlu duge drške kojom čiste put pred sobom. čiji je osnivač Vardarma. Rođen i odrastao u kraljevskoj porodici. Napušta je kao mladić i postaje sveštenik. Oni se mole sa povezom preko usta da ne bi nehotice progutali nekog insekta. Iz istog razloga ne kuvaju niti pale vatru.

Ehidna oslikava majku. . kao nacija. Materijalizacije. Mnogi hermetički sistemi treninga dovode do ekstaze. 2. astralno i mentalno telo. jer je svest preplavljena nesvesnim sadržajima. Nemejski Lav. Nekada se smatralo da ona štiti od straha pa su se od nje izrađivale kolevke. U pogledu strukture egregor podseća na ljudsko biće. S Jungovog analitičkog gledišta incesta.. ima fizičko. EKSTAZA – Duševno ushićenje. EKAGRA – U jogi. Sinonim za astralnu projekciju EKTOPLAZMA – Termin koji je prvi upotrebio Riše za psihički fluid u obliku guste beličaste magle . ali se tehnikom ekstaze u užem smislu smatra šamanizam. mentalna koncentracija na jedan sadržaj. Njena simbolika je vezana za simboliku podzemnog sveta i prolaska kroz tminu. Masonski su batovi ponekada obojeni u crno kako bi bili nalik ebanovini. Kralj podzemnog sveta Pluton. sedeo je na tronu od ebanovine. U ekstazi nestaju razlike između subjekta i objekta. S Tifonom je izrodila čudovišta kao što su Kerber. koju incestuozna obrana pretvara u životinju. ugodna i privlačna – dole ... termin koji je prvi put upotrebio de Rochas 1891.Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. ' Do struka lepa mlada žena.. Ektoplazma je osnov tzv. ali niže od njega užasna zmija. Himera. koju neki medijumi produkuju u stanju transa. godine da označi sposobnost nekih medijuma da u transu izdvoje iz fizičkog tela svoj nervni fluid i u vezi sa njim osetljivost. država. EHIDNA . U užem smislu egregor je kolektivni duh jedne grupe. EKSTERIORACIJA – 1. strašna životinjska polovina. religija tj bilo koja grupa ljudi ujedinjena istim ciljem. EGREGOR – U hermetizmu to je kolektivno biće. To dvostruko biće odgovara slici majke – gore. 2006 6:23 pm Na slovo na slovo E EBANOVINA – Glavno obeležje ebanovine je crna boja. ljudska polovica.Neman sa telom žene i zmijskim repom umesto nogu. stanje u kojem realnost spoljašnjeg sveta iščezava.

Simbolizuju ktonske i noćne sile. pogibeljni. Elfi su duhovi vazduha. vodom itd. ELEMENTI – U hermetizmu. zemlja. Elfi izlaze noću U vlažnoj halji na obalu I odnose na lopoču Od umora mrtvog plesača Theophile Gautier ELIKSIR ŽIVOTA – 1. Navodno podmlađuje stare. . nordijskog porekla. to su osnovni načini na koji se odigravaju procesi i ispoljavaju pojave u univerzumu. akaša). vatra. U magiji. mali. ali izašli iz zemlje i vode. Ima ih 5 : vazduh. to je sperma. ELEMENTAR – Po teozofskoj doktrini. Naime . voda. vrhunska meditacija. Živinu vodu koja se dobija pretvaranjem Kamena Mudrosti u tečno stanje. elementali su sastavljeni iz jednog elementa. zanesena noćnim plesovima po livadama. Očaravajući su. veoma rašireno u srednjem veku.ELEMENTAL – U hermetizmu. To nisu fizički ekvivalenti za smeše i jedinjenja koja nazivamo zemljom. kao prvi ljubavni snovi. skriveni Bog. koja je pretrpela izvesne transformacije kao posledicu mešanja sa vaginalnom sluzi i dejstva koncentrisane misaone i emocionalne energije ENOPTROMANTIJA – Proricanje budućnosti uz pomoć tzv. voda i akaša. Upotreba tih naziva je simbolična. 2.tj Deus absconditus. zemlja. Peti element. bitno je različit od prva 4 – akaša tj kosmički etar. vatra. ono što se ne može pojmiti mišljenjem. daje dug život bez bolesti i vaskrsava mrtve. koja tobože pozivaju ljude da im se pridruže ali im u zbilji donose smrt. Magijskog ogledala. Alhemijski termin koji označava tzv. koje izazivaju samrtničke krikove. smatra se da je čovekova konstitucija petoelementarna ( vazduh. EN – SOF – Hebrejska reč često korišćena u kabali a znači beskonačnost. kada svesno Ja prodire u najdublje slojeve nesvesnog. elementar čine sve nematerijalne. Kraljica elfa je Bela Dama. nadfizičke komponente ljudskog bića. hiroviti. lebdeći. to je biće sastavljeno iz samo jednog elementa. naročito u mladih. ENSTAZA – U jogi. Oni su kao mutne magle strasti što se rađaju. Za razliku od ljudskog bića. ELF – Vazdušna božanstva. U širem smislu elemental je svaki koncentrat astrala.

koji se i danas sreće u Africi. lišavanje hrane i vode.S. Te sposobnosti se dele uglavnom u tri grupe: 1.P – EKSTRASENZORNA PERCEPCIJA – Termin koji je prvi uveo osnivač američke parapsihološke škole Rhine. Ovaj je izvršio seriju eksperimenata sa Estobanijem na životinjama i biljkama. s vremena na vreme lečio ljude dodirom. na osnovu posmatranja erotskih radnji FAKIRIZAM – Termin potiče od arapske reči fakir – siromah. radio je kao labaratorijski tehničar na Mek Džil Univerzitetu u Montrealu. Tvrdi se da fakirizam dovodi do razvijanja natprirodnih sposobnosti delovanja na sebe i spoljašnji svet. biologu na tom univerzitetu. nezemaljskih bića i kosmičkih snaga da se ispolje u materijalnom svetu. O svom izlečenju pričao je Dr Bernardu Gradu. Svoj dar prirodnog lečenja otkrio je sasvim slučajno..E ( Ausserinnliche Erfahrung) ESTOBANI PUKOVNIK – Oficir bivše mađarske vojske i narodni iscelitelj. utvrdio je da je u stanju da vrati snagu konjima posle napornog treninga trljajući im potkolenice. Radeći kao konjički instruktor u Mađarskoj Vojnoj Akademiji. najmanje cenjen. to je postizanje određenog duševnog stanja.. Suprotno tome INVOKACIJA je prizivanje subjektivnih sadržaja da se ispolje. Jedan od njegovih pacijenata. EVOKACIJA – Prizivanje mrtvih. Dve glavne discipline koje ESP izučava su : vidovitost i telepatija. ubrzanje rasta biljaka . 2006 6:26 pm Na slovo na slovo F FA – Metod proricanja. kojem je izlečio artritis. To je jedan od orijentalnih sistema hermetičkog treninga i filozofije. Godine 1956 emigrirao je u Kanadu i tu je. Nemačka kratica za istu stvar je A. Dejstvo na druga bića – masovna hipnoza ljudi. neosetljivost na bol i prividan prestanak životnih funkcija 2. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. Dejstvo na sopstveni organizam.E. .S. kao što je dugotrajno održavanje budnog stanja. hipnoza životinja.

Priča se da je 1525. U Holandiji je stekao slavu iscelitelja a sam Luter ga je proglasio arhičarobnjakom i prokleo ga. magijom prizvao Jelenu Trojansku u vidljivu formu pred svim svojim studentima i izjavio im da je sa njom začeo sina. te da je posedovao moć nevidljivosti. Figa je simbol penisa u erekciji.. dematerijalizacija. simbol hira i samovolje što vladaju egzistencijom. Pomaže plodnost. Često se sreće u narodnim vradžbinama. FASCINACIJA . FORTUNA – U Rimu – Boginja sudbine.. Prikazuje se sa kormilom jer predstavlja kormilara života a često je i slepa. Simbolizuju snage koje se protive inicijaciji i opiru evoluciji. arhetipski mit o čoveku koji je tragajući za savršenstvom prodao svoju dušu. odbijanja uroka i nesreće. Kao odbrana od fascinacije najčešće se koriste amajlije u vidu erektiranog penisa ( O_o . U svakom slučaju. Njen magijski moto bio je Deo Non Fortuna.Ne zna se da li je zaista postojao ili je samo legendarna ličnost. mračna. Justusa Fausta. Posle se Fortuna spojila sa Izidom i Tihom te je postala Boginja sreće a atribut joj je rog obilja. FORTUNE DION ( 1891 – 1946 ) – Pseudonim Violete Evans.moja opaska ) DR FAUST .Sinonim za Ektoplazmu FOMORI .Likovi iz keltske mitologije. U muzici je ovekovečen od strane Hektora Berlioza i Šarla Guno-a. napredak i pobedu a u njenu čast su podignuti mnogi hramovi. telekineza.Opčinjavanje ili omađijavanje pogledom. FIGA ( šipak ) – Ritualni gest teranja zlih uticaja. Dejstvo na predmete i neživu materiju – ključanje tečnosti na normalnoj temperaturi. već iz ravnodušnosti za posledice svog hira . mit o njemu je stvaran.. ( zar opet ? m. zlotvorna. op) FLUID . među .3. prisutan kod mnogih naroda. jedne od članica hermetičke organizacije Zlatna Zora ( Golden Down ).. Poznata je kao pisac nekoliko romana sa hermetičkom sadržinom i više kabalističkih priručnika. U Pragu Erfurtu prizvao je nit trojanskih heroha a u Veneciji se levitacijom odigao u vazduh. O njemu je zabeleženo da je poznavao Agripu i Paracelzusa. nakazna bića. ne iz zloće ili mržnje. da se bavio magijom i alhemijom u Pragu i Vitembergu.Neumoljiva je. Rđavoj reputaciji fakirizma doprinela je i činjenica da u toj oblasti zabeleženo više obmana i prevara nego u bilo kojoj drugoj.. Prvi je mit o njemu obradio engleski dramski pisac Marlou ali besmrtnim ga je učinila Geteova drama.

organizaciju orijentisanu na praksu kabalističke magije na principima Zlatne Zore. Gagat je crni sjajni kamen. čije su sposobnosti bacile u zasenak Foksove. sestre Fox. sa drugom stranom i nevidljivim svetovima. pucketanje. bolesti što su slale veštice. Zvukove su produkovale pucketanje zglobova u prstima nogu. Keit i Margaret. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Wed Jun 14. SAD. u Hajdsvilu. godina. On svladava čari i poništava začaranost.. Prema Marbodu : dimljenje gagatom vraća ženi menstruaciju za koju se veruje da škodi demonima. A onda su neočekivano. Izmišljen je kodex za sporazumevanje i sestre Fox su krenule na turneju po SAD. 1924. izazivajući senzaciju. dobijenom kroz providne bokaste sudove ispunjene vodom. Irkinje su imale običaj da spaljuju gagat ( u vidu zapaljive smole) da bi bile zaštićene za vreme muževog dužeg odsustvovanja iz doma. te ujede zmija. Završile su kao alkoholičarke. 2006 6:13 pm Na slovo na slovo G GAGAT – U Sredozemlju ( Italija i Egipat ) i u Indiji. počele su da produkuju neobične zvukove – lupu u zidovima. Te godine . amajlija od gagata ( crnog jantara ). kao nastanak modernog spiritizma ( spiritualizma ) uzima se 1848. Na Britanskim ostrvima gagat je odvraćao oluje.. Homerova ' Odiseja '. koja je za kratko vreme ' utvrdila ' da to lupkanje proizvode duhovi. demone. Gilgameš itd. uroke. Kaže se takođe da je gagat kamen iskušenja za nevinost.Ubrzo se oko njih okupila grupa ljudi. osnovala je Društvo unutrašnje svetlosti ( The society of inner light ). Ipak. GASTROMANTIJA – Metod proricanja kod starih Grka po reflexu svetlosti sveća. Međutim uskoro su se javili novi mediji. O tome nam govore papirusi sačuvani u Luvru. Od davnina ljudi su pokušavali da opšte sa duhovima. koji dakle prvenstveno ima zaštitnu ulogu. predvođena njihovim roditeljima. FOX SESTRE – Spiritizam nije produkt novog vremena. Foxove dale senzacionalne priznanje – sve vreme su varale. otrove. .kojima najveću vrednost ima ' The Mystical Qabalah ' . štitila je od zlog pogleda. kao i ona od korala.

GINSENG – najpoznatija droga farmakopeje na Dalekom Istoku. čije je učenje zasnovano na Kraulijevim principima. U novije vreme se pribegava automatskom. koji se nikada ne može pojesti. Kauda Drakonis. arapskog porekla. krivo predstavili Glasnice kao strasno zaljubljene žene ( po uzoru na priču o Zevsu i Ledi ). GLASNICA – Glasnica Bogova je žena koja se gotovo u svim Keltskim pripovetkama pojavljuje izabranom u noći Samhaina. U nekim zapisima kaže se da se često pojavljuje u vidu labuda. kojih ima 16. B. koji je izdeljen na jednake delove. Hrišćanski su pisci. magijski pseudonim Frenka Rasela. nekontrolisanom ostavljanju tačkastih tragova olovkom na površi hartije. Ginseng je hrana Yanga. plod besmrtnosti. usled dugotrajnog okretanja. . imaju različita latinska imena i značenja : Akvizicija. GEMATRIJA – Grana kabale koja se sastoji iz numeričkog dešifrovanja i tumačenja svetih imena i formula GENESTHAI FRATER – Brat Genestai. upisano je jedno slovo.GELOMANTIJA – Proricanje na osnovu karakteristika ljudskog smeha. Figure. Za njih se verovalo da poseduju izvanredne parapsihološke sposobnosti razvijene specijalnim treningom. GEOMANTIJA . Populos. Ponekada za sobom ostavlja grančicu jabuke koja proizvodi čarobnu uspavljujuću muziku. Vrednost mu proizilazi iz dvostrukog svojstva : ljudski oblik njegova korena liči na koren Mandragore. Na osnovu dobijenih konstelacija i figura obavlja se proricanje. U svakom delu. Rubeus. Kaput. G. padne.Prastara metoda proricanja . Čudesno je lepa. osnivača ezoteričnog bratstva G. GIMNOSOFISTI ( nagi filozofi ) – Pripadnici indijske magijske sekte Nagas. demonske vradžbine čiji je cilj isključivo nanošenje zla. Tristicija. Puer. Ponekad ostavi i jabuku. pevajući čarobnu pesmu. Amisia. u SAD –u. koji su išli goli. GETIA – Crna magija najnižeg reda. Proricanje se vrši na osnovu slova koje telo pokrije kada. Fortuna Minor. pobuđuje ljubav i čežnju. na osnovu broja i konstelacije tragova nasumice ostavljenih na površi zemlje ili peska. popularna i dan danas u hermetičkim krugovima. Konjukcij. Leticija. Via. GIROMANTIJA – Metod proricanja u čijoj je osnovi telesno okretanje u krugu nacrtanom na zemlji. i ima terapeutsku osobinu i dovodi do ravnoteže. on je simbol muževnosti i besmrtnosti. Fortuna Major. Puela. On je trava Bogova i koren života. Albus.

. u kojoj se daju magijske formule i recepti. koji prema kabalističkoj magiji čuvaju zakopana blaga i rudna bogatstva. GRAFOMANTIJA – Proricanje po rukopisu. velikih dimenzija. čiji su sledbenici tvrdili da poseduju sva znanja o kosmosu. Najpoznatiji je srednjevekovni ' Grimuar Honorijusa '. čoveku i božanstvu. po pravilu kompilacija većeg broja autora. Čovek je mašina koju su drugi programirali. delovanje nesvesnih snaga u ličnosti. manje ili više priznata od psihologa. temperament. Osnivač ove discipline je Italijan Aldorisio ( 1611 ). 1912. GNOZIS – Duboko znanje tj saznanje dobijeno posvećenjem. što ga daje keltska glasnica. jer čovekova krajnja sudbina je da živi slobodno. Prajer. GRIMUAR – Knjiga magijskih tekstova. koja na osnovu rukopisa procenjuje crte ličnosti u najširem smislu – volju. Značajne doprinose dali su i : Lavater. GNOMI – Patuljci. Umesto ploda besmrtnosti. Po osnovnoj ideji. formira prvu grupu učenika ovih disciplina. Irida daje bogovima vodu iz Stiksa koju grabi zlatnim vrčem. koje su srednjevekovni rabini kabalisti pravili od ilovače i navodno oživljavali kabalističkim formulama. On je svoje učenike podvrgavao teškom fizičkom radu i opasnostima. inteligenciju. Kod starih Hebreja i prvih hrišćana gnozis je dublje poznavanje religije i Biblije. Mišon. maštu. Svoje učenje Gurdjijev je nazvao Četvrtom stazom. GURĐIJEV GEORGIJ IVANOVIČ ( 1877 – 1949 ) – Proučavao jogu i orijentalni hermetizam. oni su preteče današnjih robota.U grčkoj su mitologiji glasnici bogova Hermes i Irida. Ova staza polazi od pretpostavke da je čovek u stanju polusna. ( vidi roman ' Golem ' Gustava Mejrinka) GRAD dr BERNARD – Kanadski biolog sa Mek Džil Univerziteta u Montrealu pokazao je serijom brižljivo kontrolisanih eksperimenata uticaj ljudskih telesnih zračenja na rast i razvoj biljaka. godine u Moskvi. koje se često meša sa Grafologijom( metod za procenu crta ličnosti na osnovu rukopisa ) GRAFOLOGIJA – Parapsihološka disciplina. GNOSTICIZAM – Sistem religiozne filozofije nastao u prehrišćanskoj eri i eri ranog hrišćanstva. duhovi elemenata zemlje. GOLEM – Veštačko čovekoliko biće. Jedan od poznatijih učenika bio je i Uspenski. Otud ljudska patnja. naglašavajući da je to staza tragalaštva i samosaznanja.

Baba Roga – Kod Srba izdanak arhijskog vremena u zensko demonsko bice kojom se plase neposlusna deca.Dete je takodje ugrozeno za tih prvih 6 Nedelja ili do dana krstenja.Eufimisticki naziv “baba” zadrzao se u mnogom toponimima: Babin zub. Meetings with Remarkable men.Zamislja se kao krezuba baba nakaznog lica sa rogom na glavi.porodica pod njegovom zastitom. Bag – Magicni prsten koji sprecava spajanje zaljubljenih. Babice – Kod Srba porodjajni demon.Babina gora.pleme.cijem su stetnom uticaju izlozeni porodilja I novorodjence: zla mitska bica.Babino polje.Kod jednobozaca Jevreja postao je pojam mnogobostva I idolopoklonstva. u Haldeji jedan od velikih demona. 2006 11:58 pm Baal – Kod Fenicana znaci gospodar ili gospod. GURVIČ Dr ALEKSANDAR .Verovalo se da je svuda prisutan I da je svako mesto.duge kose.koje dojiljama uzimaju mleko.Veruje se da je zena najugrozenija za vreme porodjaja I u narednih 40 dana koliko je “necista”.Sovjetski biolog koji je 1934. Bazilisk – (u grckom oznaka za “malog kralja”) Izmesljeni gmizavac koji samim svojim pogledom ili dahom ubija onog ko mu se priblizi ne opazivsi ga ili ne pogledavsi.ali ona osta da I dalje lezi na zmijskom jajetu.ugleda jaje od zmije I lezase na njemu sve dok svoje mladunce ne donese na svet. sad_raven Mag Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Wed Jun 14.Uglavnom se veruje da su zla zenska bica koja se ne mogu videti.Oni umrese.obucene u crninu. postavio teoriju mitogenske radijacije.Cesto se spominje I u Starom Zavetu.U Istocnoj Srbiji narod ih zamislja kao ruzne zene. Hildegard iz Bingena (1098 – 1179) o Bazilisku je napisala: “Jednom kada je zaba krastaca osetila da je bremenita.Glavna dela : Beelzebub's Tales to his Grandson.planine. po kojoj sve žive ćelije proizvode nevidljiva zračenja.dok u njemu ne oseti zivot koji .na Srednjem Istoku (jugoistocne obale Sredozemnog mora) zajednisko ime koje je koristilo vise religioznih kultova.Dok traje kristicni period porodilja I dete ne napustaju kucu.

U srednjovekovnim knjigama o zivotinjama basilisk se pojavljuje kao krunisana zmija kojoj se podanici zaklinju na vernost.mirili u pravnim sporovima I pregovarali oko mirovnih uslova.kisu.Zbog njihovog ocaravajuceg pevanja davani su im nadljudske moci.indijske filozofije I okultizma.a neki hriscaninom. Bali – (budizam) Kralj podzemnog sveta. Basileus – (grcki) Arhont ili visoki svestenik koji je upravljao Eleusinskim misterijama.n.Medju smrtnim greskama on simbolise sladostrasce (Luxuria) pa se Hrist bori protiv njega. – 222. god.e.”Po drugim tradicijama.koga su neki nazivali gnostikom.se smesta nasao pod snaznim uticajem zmije iz raja…mladunac razbi ljusku. Banijan .Proucavao je mesavinu hriscanstva I haldejske mitologije.vestac povezan sa uzasnim duhovima koji kontrolisu vetar. Baiel – Podredjeni u podzemnom svetu.a koji neki nazivaju Kabalom u Kabali.Po legendama.astrologije.Veoma star gnostisticki sistem tzv.Banshi dolaze u porodicu I upozoravaju na smrt zastrasujucim zavijanjem. Bajtil – Meteorit ili slican kamen koji su ljudi postovali ili verovali da je bozanskog porekla.a prethodi pretvaranju metala. Bard – (Keltska religija & mitologija) Profesionalni pesnik ili pevac pripadnik svestenickog staleza (Druida). “Kodeks Nazarena” koji sadrzi doktorine formulisane pre Bardesana kao I stara imena dobrih I zlih sila.ali ubrzo iz sebe naglo dunu kao da izbljunu jaku vatru…ubija sve sto mu se nadje na putu.Kod Semita (doslovno: “bozija kuca”) smatralo se da je boziji dom I postovan je kao I sam Bog.iskoci napolje.Krajem XV veka rasplamsali sifilis (lues) oznacen je kao otrov Baziliska.bolest I smrt.Njegova ucenja sadrze elemente iz gnosticizma. Baton – U indijanskoj simbolici izjednacenje sa kaznom I bolom.(budizam) Sveto drvo Banshi – (Keltska religija & mitologija) Vile koje su zivele pod zemljom u blestavom vilinskom raju skrivenom ispod travnatih irskih brezuljaka. p.Bardovi su bili ti koji su kompanovali ratnicima pesme za borbu. Bardesan (154.) – Rani sirijski pisac. . U alhemiji simbolizuje vatru koja pustosi. Bari – Kod Brorosa u Brazilu.slavili podvige drevnih junaka.On posreduje izmedju ljudskih bica I zlih duhova.rodjen u Persiji.hriscanstva.radjao se iz jajeta starog petal od 7 do 14 godina. Bardesanski sistem – Sistem koji je izradio Bardesan.

ciji su bitni elementi prirodno-filosofsa.a cija geneza se Bemeovim filosofijom kao najvisom I krajnjom tackom.Bau – (sumerski) Boginja koja je vladala na polju medicine. . Belfegor – U opscenom obozavanju.filosof.tj.koje se pise I Belzebub I Belzebul. Bela magija – Navodno nesebicna upotreba magicnih moci I sposobnosti.Napisao kapitalna dela “Aurora ili Jutarnjr rumenilo na Istoku” I “Opis tri principa bozanskog sushtastva” u kojim ustaje protiv protestanske dogme.Veruje se da se covek belom magijom moze osloboditi od magije bacene na njega.panteisticka I misticka shvatanja.znaci “Gospodar muva”.tj.svaki od njih ima geometrijsko srediste simetrije gde se otkriva matematicki kljuc crteza I upucuje na neku od cetiri slike cetiri loze saveza kamenorezaca tadasnjeg nemackog govornog podrucija.Belezi radnih masona romanticarskog I goticarskog doba se nalaze najcesce u kljucu svoda.geometrijskog su oblika.teolog I vidovnjak.zahvaljujuci prirodnom daru. Sinonim : “teurgija” Bela mena – U alhemiji. Sumeranaca. Belijal – Vodja palih andjela. Bendzis – U istocnoj Indiji obozavaoci djavola.Ime.Raznim postupcima npr. utice se da bolest izadje iz bolesnika I udje u neku zivotinju. Beleg – U masonstvu cehovski beleg: znak ili simbol nanesen na neki predmet sa svrhom prepoznavanja uglavnom inicijacijskog stepena.a za dobrobit drugih.demon sa razapljenim ustima I jezikom u obliku falusa.) – Nemacki mistik.sto ga dovodi u sukob sa predstavnicima Crkve. – 1624.stecenoj erudiciji I urodjenoj vidovitosti stvorio je sopstvenisistem filosofije prirode. Beme stoji u nemackoj filosofskoj tradiciji.Njega su postovali Finestici.Ona je “veliki vidar Crnoglavog naroda”.Iako samouk. Belish – Zli duh u Madagaskaru.Odvija se zahvaljujuci pazljivom posmatranju velikog alhemijskog principa: Rastvaranja I Ocvscivanja (Solve et Coagula) Belzebub – Prorocko bozanstvo.ponekad u vidu monograma.svoje korene ima u mistickoj filosofiji visokog srednjeg veka.a takodje I Hebreji idolatrici iz vremena Novog Zaveta koji su ga nazivali djavolskim principom.filosofska so proizvodi sto mistici zovu “Telo Svetlosti”. Belial – Zli duh u Libanu. pokazuje panteizam koji je implikovao odbacivanjem Crkve kao hijerarhijsko uredjenje.itd. Beme Jakob (1575. Beli Kamen – Forma Kamena Mudrosti za transmutovanje prostih metala u srebro.

natura naturans.e.zivotinja namenjena gozbi Mesije.ali ne samo zarad licnog oslobodjenja.ona moze biti: a) supruga svog sina b) supruga Velikog Muza S gledista egzistencije: a) Majka Zemlja.gde trava.(jevrejski) Vodeni konj I. Blavacki Helena – Osnivac Teozofskog drustva za Evropu. Drugi deo je bozanske prirode I on je vecan.vec da bi I ostalima pokazali put koji su odkrili.darezljiva zastitnica zetve b) Velika Ljubavnica.Medju prvima govori o slozenosti I dubini covekove duse I zivota.trojstvo.Mozdana aktivnost subjekta cini se da je na nuli (elektricna tisina I koma).Duh sirove snage. Bodi – (budizam-doslovno znacenje: “prosvetljenje”.U knjizi “Kljuc za teozofiju” (1889.devica i/li prostitutka Bogumili – Jereticka sekta koja se javila oko X veka p.po njoj.priroda samostvoriteljak. Bikon – Demon mrznje Biostaza – Granicno stanje prividne smrti sa zaustavljenjem svih bioloskih funkcija (disanje.Besmrtnost – Verovanje da dusa ili neko drugo srediste svesti ljudskih bica nadzivljava smrt I ponovo zivi u ovom ili nekom drugom svetu.kao telo bilo koje zivotinje.Oblik Shamanizma.…Onaj kome je potrebna jos samo jedna inkarnacija da bi postao savrseni Buda.Nikad ne napusta svojih hiljadu gora.tj. budh “biti probudjen”) Savrsena mentalna jasnoca koja cini sustinu budistickog rituala I ucenja. Bodisatva – (budizam-doslovno znacenje: “onaj cija je sustina postala intaligencija”) Prosvetljeno bice koje je postiglo savrsenstvo.srcani ritam).nepromenjiv.(tibetanski) Rana animisticka religija sa Tibeta..koju preko dana popase.S gledista funkcije.nocu izraste.Covek je. Izmedju ova dva tela je objedinujuci deo ljudske prirode sasvim okrenut I delatan je jedino ako se reinkarnira. da bi postigao nirvanu.Prvi deo je animalne prirode. Bon .proslo kroz 10 etapa duhovnog razvoja I sada moze da udje u nirvanu I postane Buda.n.Biostaza moze simetricno biti suprotna tanatozi u onoj meri u kojoj se radi o reverzibilnom procesu povratku u zivot. oni su toliko samilosni prema ljudskom rodu da se zavetuju da ce dostici prosvetljenje.premida jede seno sa hiljadu brda.a poucavala je da tvorac ima dva sina: Satanu I Hrista. Behemot .ne zivi u brdima nego pod muljem I trskom reka I mocvara.) pise da covek moze doci do transcedentnog znanja.Meditacija je metod par exellence za shvatanje mudrosti koju bodi-iskustvo daje. Boginja Majka – Simbol zemaljske plodnosti ili kosmicke energije.U pocetku to je bila varvarska religija .

Oznaka coveka koji je uvideo prirodnu egzisrenciju.I dalje postoji.ne racunajuci buduceg Buddhu Maitreya.klasa ili cehova svojstveno drustvima sa dvostrukom ulogom individualne inicijacije I politicke delatnosti.udruzenje unutar klanova. anyway. god.posvetio se asketskom zivotu I meditaciji.n.princ pod imenom Sidarta.rodjen u kasti ratnika kao prvi sin radze. this is really not my kind of stimulation No. p. godini je napustio vladarski ziot da bi potrazio resenja problema patnje. Bratstvo – U etnologiji.U te bunare sipane su tecnosti kao darovi bogovima Donjeg sveta.Shema svih inicijacijskih obreda sadrzi smrt. Buda – (Buddha: ”probudjeni.Bunari su buseni za kultove misterija I druge religiozne ceremonije.) indijski osnivac budizma. Broros – Pleme iz Brazila koje veruje da je ljudski oblik samo prelazan I da prolaskom kroz riblju fazu ide u druge oblike.Poslednji od njih bio je Budhha Gautama Sakyamuni (563.sin vladara male drzave u danasnjem Nepalu.U 29.Jos kao decak.posle koje sledi putovanje u predeo duhova ili ponovo rodjenje. you freak! sad_raven Mag . Budan – Simbol inicijacijskog stanja kroz koje prolazi kandidat.Indijci najcesce priznaju postojanje sedam buda. – 483. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me.ugasio zedj zivota I obustavio prijanje koje je uzrok bolnosti I vecnog vracanja (samsara).onaj koji je otkrio istinu”) Onaj koji je ostvario nirvanu.pomocu meditacije nasao je resenje. Bouzik – (slovenska mitologija) Domaci Bog. _________________ No.e.Kad je imao 35 godina.postao prosvetljen I od tada je poznat kao Buda ili Prosvetljeni.koja je obilovala vesticarenjem I u kojo su pridavane ritualne ljudske zrtve.ali su njeni surovi elementi izmenjeni pod uticajem budizma. Bunar – Sinteza 3 kosmicka poretka: a) neba b) zemlje c) podzemlja Tri elementa: a) vode b) zemlje c) vazduha Pomocu njega se komunicira sa prebivalistem mrtvih.

nego iskvarenog sjaja koji je osudio samog sebe odvrativsi coveka od njegovog duhovnog poziva.po imenu Karna.medjuprostor izmedju neba I zemlje.Rec je o nekoj vrsti magijske besmrtnosti u zoni sumraka koja odvaja zivot od smrti.Vatra I vazduh su aktivni. Vazduh – Uz zemlju.Hranili su se krvlju male dece.Vampir sibolizuje ceznju za zivotom.Herodit je napiso da nema grada na svetu koji se mogao sa njim porediti.U srednjem veku mesaju se sa vesticama I laznim vampirima.ali sa krilima I kandzama ptice grabljivice.mirisa.Takodje atmosfera u ezoterickoj terminologiji.poljskoj.Njegovi bedemi I viseci vrtovi se ubrajaju medju 7 svetskih cuda.dok su zemlja I voda pasivni.vodu I vatru.imala je narucito zaduzenje da ih razgoni.Srednjoj Evropi.Nimfa.uzleta.simbolicka anti-teza Nebeskom Jerusalimu I Raju. Vampir – Mrtvac za koga se veruje da je izasao iz groba kako bi sisao krv zivima.Prema verovanju vampirove zrtve I same postaju vampiri.Vazduh je sredina svetlosti.koja uzimaju vitalnost od besmrtnih bica da bi pobegla iz groba.Predstavlja suptilni svet.Grckoj. Vala – (nordijski) Prorocica Valpurgijska noc – (nordijski I tevtonski) Noc uoci majskog dana je kada se odrzavao vesticiji Sabat na Brokenu ili nekoj drugoj visokoj planini.zenski elementi.svet sirenja.vazduh je simbol spiritualizacije.Kod Slovena se glogov kolac zarije u mrtvaca cija se dusa pretvara u vampira.zastitnica sarki na vratima.besmrtna stvorenja.Kod Rimljana vampiri su bili zenski demoni sa telom zene. 2006 9:11 pm Vavilon – Vrata Bozija.I dok su dva potonja oni koji materijalizuju.Prema legendi vampiri su sticenici noci.vazduh je prema kosmogoniji jedan od 4 elementa.To verovanje je posebno rasireno u Rusiji. .Prema hermetickoj teoriji jedan o d4 elementa kome pripadaju Blizanci.Sve je unisteno jer je bilo sazidano na prolaznim vrednostima. istovremeno ostaju bez krvi I zrtve suzaraze.Vaga I Vodolija.Vavilon sibolizuje prolaznu pobedu materijalnog I culnog sveta.muski elementi.Arabiji.koja se svaki put obnavlja kada se smatra ugasrenom I koja se ne moze utoliti dok se njome ne ovlada. Vakan – Veliki duh kod Sijuksa.koju su vrebali po kolevkama.put kojim se uspostavlja veza izmedju neba I zemlje.boja I medjuplanetarnih vibracija.Simbol Vavilona nije simbol sjaja koji je osudjen zbog svoje lepote.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Thu Jun 15.

Verdelet – Demon koji je prenosio vraceve na Sabat. Velika godina – Predstavlja polovinu vremena potrebnog da prolecna tacka obidje Zodijak konstelacija.prenose otkrovenje iz satrine u himnama.Vampirizam – Cin u magiji kada jedan covek udise zivotne sokove drugog coveka.rezim.ali je prvobitno koje nagovestavaju covekovo oblicije.I obelezena crtama I bogova I ljudskih bica.n.4 geometrijaska lika.u njihovom kombinovanju u dvoclane. Vedizam – Sva verovanje I praxe ezoterickog ustrojstva sadrzana u vedama.a tek mnogo kasnije pisanim.Alhemicari veruju da postoji razlika izmedju tajne vatre (dvostruke soli) prirodne vatre (vatrenog principa sadrzanog u materiji) I protivprirodne vatre (dobijene iz uglja.slovo.shvacen operaciski ili spekulativno.otkrovenja. Vera – Pojava pri kojoj “izvoditelj-izbavitelj” koristi vampirizam za formiranje grupne svesti koja je snazna. Velika vestina – (latinski: Ars magna) Logika koja se sastoji u predstavljanju nekog clana ili pojma slovom.kome pripadaju: Ovan.Lav I Strelac. Veda – (doslovno: “znanje”) Sveto znanje . Velika Arkana – U Tarotu celina od 22 karte arkane primenljiva na principe.Pojavljuje se pod raznim maskama kod starih Grka.Rec upotrbljena u mnozini – vede podrazumeva citav korpus knjizevnosti koja se proteze od Rig vede do upanishada.stariji od bramanizma I hinduizma u uzem smislu. godine u svojoj “Ars inventive veritatis” gse system gradi od 9 slova.broj. u liku srednjovekovne dvorske budale.a u svom sirem smislu.dobijanja Kamena mudrosti.I kasnije dela kao sto su sutra. Sionim: “Platonova polugodina”.prema hermetickoj teoriji. 1460.Razradio ju je Rejmondus Lulus 1274. .obrednim teztovima koji su nastajali u periodu od oko hiljadu godina.Japanaca I Semita.jedan od 4 elementa. Venetus Georgijus – (rodj.e. Vatra – U alhemiji.neka vrsta prirucnika za svaku od vedskih skola.Vede koje su bile prenosene usmenim putem.pitanja (Ko?…).lisena moralnih I socijalnih vrednosti.18 definicija I 10 pravila.ali I u modernom shou programima.odrazava zvezdani svet.evoluciju coveka. Varalica – Mitska varalica je groteskna licnost sa velikim digestivnim I sexualnim organima.plina ili e lektricne energije).U astrologiji.koje je primljeno “slusanjem”.To je prvobitni oblik hinduizma.) Italijanski alhemicar iz Venecije.prauzroke.troclane ili cetvoroclane skupove tako da se izmedju njih uspostave odnosi duznosti.Suprotno od magnetizma.Kineza.sto je period od 12960 godina.pocev odprilike 14000 p.

izvesna Monika Vilson.odnosno od nebeskog do zemaljskog poda.ne mogu coveku nauditi neprijatelji.tako I grupa.metapsihicka (slike buducnosti.predstavlja kosmicku osu.prema narodnom verovanju.u to vreme sudi dusama losih ludi koje su osudjivane na tela zivotinja.Njegovo znacenje vezano je za ravnotezu gradnje ili ispravnosti duhovnog napora.U to veselju sexualnost je izbijala u prvi plan.kad se nosi uz sebe.je reinkarnacija ledi Oven.Njeni pripadnici tvrde da vode poreklo od jednog antickog druidskog koledza.opazanje.Obesen o vrh malog luka tako da dodiruje tlo .cerke boginje koja je sisal na zemlju da bi ljude naucila magiji.Veron – Staro ime za vukodlaka.ali oni sebe ne smatraju razvratnicima niti oozavaocima djavola. Vece pred praznik Svih Svetih – Druidskog porekla.sto se svodi na isto.Smatralo se da se tih noci okupljaju vestice.Njena kraljica.stvarno niti fizicki prisutan I moze je doziveti kako pojedinac.Odrzava se 31.izmedju Liverpula I Belfasta. Vika – (Engleski: “WICCA) Verska organizacija vraceva koji imaju ogranke u vise zemalja.poistovecenje.Osnovana sezdesetih godina proslog veka.U nekim slucajevima prikazuje se kako dodiruje sazvezdje Velikog Medveda (ili slovo G koje stoji na njegovom mestu) u sredistu svastike zactrane na tlu. Vizualizacija – Inicijacijska meditacijska tehnika koja se sastoji u tome da se u duhu grade Ili traze u secanju organizovane I svete slike koje tyreba oziveti I sa njima se poistovetiti s ciljem da se ostvari sjedinjenje. Visak – Vazan element masonskog simbolizma. Viliji – Beli duhovi iz nemackih legendi koji predstavljau duse vernika. Vinum Ardens – (latinski) U alhemiji. oktobra vece pre Svih Svetih.a sa druge strane culna vizija (vid: vidjenje ocima).Saman.pravac nebeskog delovanja.Smestena na malom ostrvu Man u Irskom moru.patoloska.osobito laganjem I ogovaranjem.proslosti skrivenog). u lecenju daje vidne rezultate kod katara stomaka.Gospodar Smrti.sa jedne strane naziva cin.Veselje I obsene sale koje se vezuju za ovaj praznik imaju korena u natprirodnim verovanjima.Njihovo srediste se nalazi u varosici Kasteltaunu.Misticna vizija je trenutno I iznenadno vidjenje predmeta koji nije culno.demoni I duhovi mrtvih.ognjeno vino.koji su umrli pre svog vencanja.mehanizam. Vizija – Vizijom se.Uz pomoc svestenika Kampbela Kroazijea Vilsona ledi Oven je svake godine uoci letnje dugodnevnice slavila veliki praznik. Vilino Sito – (latinski: “Herbae genus”) U Srbiji. Vitium – (latinski) .ispred zaliva Solvej.Prema druidskoj tradiciji.Za “Viku” se culo tek sezdesetih godina XX veka.

bezoblicno.Uroniti u vodu da bi se iz nje izaslo. nuznost smrti pociva u nuznosti zivota.Simbol izvorista. V.onda takav covek ili zena ide za vilama I zna vise nego drugi ljudi.mesto porekla.ali I sve pretnje resorpcije.da ide ka izvoru. naraste veliko kao vuk.bara (mocvara). this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me.Prorocki termin za zlokobne znake.Izopacenje predstavlja voda pomesana sa zemljom (zemaljska zelja) ili stajaca voda koja je izgubila svojstvo ociscenja: mulj. this is really not my kind of stimulation No.prema hermetickoj teoriji.dvostruki aspect zivota. Mudi u knjizi “Zivot posle zivota” navodi da se smrtnicima javlja “trenutna panoramska vizija svih zbivanja koja su obelezila njegovu sudbinu” Vreteno – Simbolizuje neumitnost sudbine.U astrologiji.O.koja uslovljava progresivnu fazu rentegracije I obnavljanja.led. prolazna faza regresije I dezintegracije.znaci I vratiti se izvorima. _________________ No. you freak! sad_raven Mag .Kada se takvo dete rodi I izraste.bogatstva I bede.Duh vidovitog coveka koji napusta svoje telo I bori se sa drugim ljudima I necistim silama braneci svoje mesto. Vrata – Mesto prelaza izmedju dva stanja.ne rastvorivsi se sasvim u njoj. neko ko moze da se pretvori u vuka.napojiti se u velikom spremistu potencijala I crpiti otud novu snagu.Neizdeferencirana masa vode predstavlja beskonacnost mogucnosti I sadrzi sve sto je virtuelno.I.Ta pocetna slova stvaraju inicijacijsku rec koja izrazava zakon procesa transformacije koja je u vezi s povratkom bica najdubljem jezgru covekove licnosti. “lovac na vestice” – Prema srpskom narodnom predanju radja se u kosuljici te otuda jeste vidovit.jedan od cetiri elementa kome pripadaju Rak.Otvaraju se na neku tajnu.sva obecanja razvoja.R.izmedju poznatog I nepoznatog. prema misticima I posvecenicima.svetlosti I tame. Vukodlak – (slovenski) Covek koji ima vucije oblicije. Voda .dva sveta.R.Zaledjena voda.izrazava stagnaciju na najvisem stupnju.Vukodlakom moze potati I nekrsteno umrlo dete ili dete zakopano s majkom u njenoj utrobi koje posle 7 god.blato.nedostatak dusevne topline.osim simbolickom smrcu.Skorpija I Ribe. Vjedogonja.klicu klica.tj. – Pocetna slova formule u kojoj je sazeto ucenje alhemicara: “Vista Nteriora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem” (Sidji u utrobu zemlje I preciscavajici nacices okultni kamen”).I.L.Teznja duha da se vrati nazad. Vracanje – “Ponovo doci u ishodiste”. nuznost kretanja od rodjenja do smrti otkriva neizvesnost bica. anyway.ali je okrutnije od vuka.kao u gnosticizmu kroz nebeske sfere I pomocu askeze.T.

u crkvi Sv.jedna je od bakra I udubljena. Gamaheji – Kamenje koje ima cudnovate znake za koje se ne zna da li su slucajno nastali kao prirodne forme ili su.U Veneciji.Sibol samoce I svojevoljnog usamljivanja onog koji je odlucio da zivi na visem nivou.Svaki bog je iamo svoj sveti gaj. Obozavan kao bog prevazilazenja prepreka pri zapocinjaju obrednih I drugih radnji. nacin proricanja kod straih Grka po figurama trbushastih.a druga od cinka I ispupcena.Listovi se u istom obliku obnavljaju svakog proleca.okolni pejzazi.plod fluidnog prozimanja. Djordja.zalosnog krika I zbog toga sto se hrani mrtvim zivotinjama.koje su magnetizovane 9 puta I 9 dana za redom.kroz vazduh .na kome su se mogli videti I ekseri zabijeni u Isusovo telo I njegove krvave rane. Okultist Shvab pominje “drvo sa 10 000 slika” koje je video R.cuveni nemacki lekar iz XII veka pominje u svojim knjigama komad mermera na kome se.[postojao je mermeerni blik sa prirodno nacrtanim raspecem.Shivin sin.a I u drugih naroda.razni tibetanski slovni I sibolicki znakovi. Ganga – Sudanski carobnjak Gandrid – Carolija irskih magova.Huk u Lamasariju Kun-Buma na Tibetu. Ganesha (hiduizam) . Gastromantija – Proricanje po zeludcu. Gadar (arapski) – Demon Gaj – Kod Grka I Rimljana. veliko I neiscrpno spremistye zivota I tajanstvenog poznanja.ukazala savrsena ocrtana glava coveka sa kraljevskom krunom. simbolizovali su tajanstveno boraviste boga.Na listovima I kori tog drveta prirodno su ucrtani likovi Tibetanaca. 2006 8:36 pm GAVRAN – Ptica loseg predznaka zbog boje.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Fri Jul 07. .na ledjima krilatog konja.Osoba fixira pogled u centar udubljenog dela bakarne ploce.vodom napunjenih I svecama opkoljenih casa. moc carobnjaka da putuju svetom. Galvansko ogledalo – Sastavljeno je od dve ploce. Albert Veliki.gajevi su bili posveceni bozanstvima.Bog mudrosti sa slonovskom glavom koja sedi na misu.Riml.P.pak.kad je bio presecen.jani nisu smeli ni poseci ni odrezati stabla svetoga gaja bez pokajnicke zrtve.

kvadriranjem (dalet = 4 na kvadrat = 16).itd… Genetliologija – proricanje dana I casa rodjenja Genij – Prema vecini starih predanja.snova.svakog coveka prati genij.pokretima).S obzirom na metodu.andjeo cuvar.utisaka.posmatrajuci samo sibolicnu vrednost broja.skrivenog.astrolozi (po nebeskim pojavama).njegov dvojnik.predosecanja. direktno – pomocu intiucije.osecajno.uporedjujuci je sa nekom drugom recju iste vrednosti.recima ili recenicama u skladu sa razlicitim semama.ona se dele na.tumacenje znakova poput haruspikija.yelu. posredovano – primenom vestina kao sto je astrologija.Gatanje moze biti: 1.taloga kafe.savetnij. Gematrija (jevrejski) – Talmudisticki I kabalisticki postupak.vizije. U Rimu je postojala razlika izmedju sluzbenog gatanja I privatnih gatalaca. .One se bave covekom shvacenim kao prirodno bice 1) telesno bice: fizogonomija 2) zivo bice: genetlialogija 3) delatno bice: palmomantija 4) kulturno bice ( misoaono. Najcesce se za osnovu uzima konvencionalna brojcana vredonst svakog od 22 slova herbejskog alfabeta: Alef = 1.).Narucito su ga razvili Eleazar iz Vormsa (XIII vek) I Abulafia (1292.cetvrto slovo = 1 + 2 + 3 + 4 = 10). 2.oniromanti (po snovima). Npr.bilo po kakvom saobrazenju.dlana.obdareno govorom: ominalno gatanje) 5) pismeno bice: glifomantija (koje sanja: oniromantija) Ovakva podela se zasniva na predmetu tumacenja.On je .ili na daljinu.proslost. Ehad (jedan) = alef + het + dalet = 1 + 8 + 4 = 13 = Ahabah (ljubav) = alef + he + vet + he = 1 + 5 + 2 + 5 = 13. god.fiziognomicari (po licu.ili ponekad. teratomanti (po nakaznim ili abnormalnim rodjenjima).pasivnu zensku silu.…dalet = 4. Gebura (kabala) – Termin koji oznacava petu Sefiru. Vrste sluzbenog gatanja bile su: haruspikij (po utrobi zrtvenih zivotinja).zavisno od sredstava na koja se oslanjaju: · karte (kartomantija) · nebeska tela (astrologija) · ruka (hiromantija) · broj (numerologija) · ponasnje bolesnika (ijatromantija) Gatanje (latinski divination: “odgonetanje”) – Otkrivanje necega sto je nepoznato.kristalne kugle.bilo prema nekim tajanstvenim znacima.simpatije.pod razlicitim imenima.itd.religijsko ili ezotericko spoznanje: buducnost.pomocu karata.…tav = 400.Opsti naziv za paranormalno.Sastoji se u tome da se rec ili grpa reci objasnjava na osnovu osnovu brojcane vrednosti slova od kojih se sastoji.demon.drzanju.Gatalacke vestine – Skup mantickih vestina I znanja primrnjenih na coveka kao pojedinca I kao predmet psiholoskog istrazivanja.pridavanja brojcane vrednosti slovima. Kabalisti se cesto sluze I teozofskim sabiranjem (dalet.itd.njegova iniucija I glas nadrazumske svesti.

gradjenja kuca I grobnica. Geomantija – proricanje po tackama nasumice napravljenim u zemlji.Glavne yeme bile su: preporuka cuvanja tajne.odbacivanje jevrejskog boga koji se smatra demjurgom.polozaju I slikama koje slucajno pretstavljaju.Bila je poznata Keltima.Za gnostike materija je bila zlo. Duha.Sibolizuju nevidljiva bica koj uz pomoc nadahnuca.zivi pod zemljom kao cuvar dragog kamenja I skupocenih metala.Njome su se sluzili u odredjivanju plana gradova I utvrdjenja .duh zemlje.Kao ezotericki kult poveravan je posvecenicima koji su bili razdeljeni na nekih 70 sekti u ranim vekovima hriscanske ere. Ginunga Gap (nordijski) – Prvobitni haos iz koga su se izdigle sve stvari.osporavanje vidljivog sveta potcinjenog neumitnosti sudbine. Getija – vestina prizivanja zlih duhova.Bio je sastavljen od vise .verovanje u nespoznatljivog I nedostupnog Boga iz koga emaniraju eoni koji sacinjavaju pleromu. Otkrivanje skrivenog znanja trebalo je da oslobodi licnost fragmetarnog I iluziornog (ili zlog) materijalnog sveta (telesne egzistencije) I uvede je u duhovni svet. Gnosa (grcki gnosis: “znanje”) – Znanje koje vodi ka izbavljenju. cuva zivot I kucu svakog coveka I sa njime deli sve radosti. kod Rozenkrojcerovaca naziv za duhovne elemente.bozanstvo pokrovitelj rodjenja.Nepostojani su. Glog – Duhovi I vile se sastaju kod glogova.te su otuda praktikovali asketizam I druga lisavanja.vracanje duha Jednome kroz andjeoske planetrane sfere putem gnose.vestina oblika I situacija.Vizantiji.maste. Glosolalija – U metafizici pojava kada subjekat (najcesce medij u transu) govori jedan ili vise jezika koje ranije nikad nije cuo ili poznavao.prema Kabali.dok su drugi smatrali sebe iznad normalnog moralnog zakona.U Srbiji se glogov kolac zabada u vampira.nacelo polodnosti. stiti od vradzbina.Genij rodjenja: narucito u Rimu . Gnosticizam – Verski I ezotericki hriscanski pokret hronoloski omedjen I i III vekom.Bitna odrednica pokreta jeste put spoznaja sto coveku shvacenom poput stranca u svetu pribavlja izbavljenje.U ezoteriji. Gnom – Zemaljski ili brdski duh malog rasta koji.intiucije.u Rimu.a kulturno podrucjem helenisticke civilizacije.To nije ni znanje ni vera nego mudrost koja se odnosi na sve misterije I za posledicu ima spasenje.Pojavljuje se u obliku mita.a u Kini se prvobitno primenjivala kao zing ta.Po legendi gnomi poticu sa Skandinavije.sna – nevidljive stvri cine vidljivim.I po njihovom broju.niti je njima u stanju da govori posle zavrsene seanse.pa cak je nalazila primenu u taktickim I strateskim pravilima. nizi duh . Duha ili koriscenje darova Sv.dakle tvorcem zla.za spirituale pojava kada se medjusobno razumeju osobe koje govore razlicitim jezicima. U hriscanstvu se javlja prilikom primanja Sv.Duh nadahnuca: entitet izvan coveka koji donosi nadahnuce.mogu I da vole I da mrze.govora ili mitskog govora.ili po slici koju dobijemo kada na neku plocu ili sto bacimo nasumice saku zemlje.Religiozni sistem koji je postavio koncept o apsolutnom I kompletnom znanju.

Najpoznatije su zbirke pape Honorijusa: “Grigorium Verum”.jer ljudi nisu znali da mu daju govor.imaju bronzane ruke I zlatna krila. u glavama su im ljute otrovnice.Golem je covek.opsenare.jereticki I slobodnoumni (Karpokrates.tri nemani. utorkom – Mars.disciplinom arcane I emanatizmom.Za razliku od Adama.gnosticizam je dualisticka ezotericna doktorina obelezena misticizmom. Medju najpoznatijim sledbenicima bili su Marsion. Gospodar dana – Svaka od zvezda koja svojim uticajem dominira jednim danom u toku od 24h. ponedeljkom – Mesec.Skole: pravoverni (Kliment Aleksandrijski I Origen).pevac. Grafologija (grcki grapho “pisem”.Sibolizuju protivnika koga treba savladati.itd… .Valentinus I Karpokrates.Tada se kaze da je ona zapaljena .I uzima ih u obzir prilikom logickog odredjivanja sudbine I za stvaranje psihickog portreta licnosti. cetvrtkom – Jupiter.upisanih u oblicima slova I rukopisa.iz ustiju vire ocnjaci kao u vepra.Kasnije se okrenuo vrsenju magije. Griot – Pripadnik posebne kaste u drustvenim zajednicama severozapadnog dela Afrike cija je uloga ocuvanja Reci. Gri – Africki talisman.”Riznica staraca iz piramide”.muzicar. Gongi (japanski) – vrac.Golem je nem.fibioniti). Gorik – Nestasni patuljasti duh megalita u Britaniji.”Veliki I Mali Albert”. Grimorijum – Rukom ispisana zbirka formula koje su koristili carobnjaci I vracari.”nauka”) – Proucavanje odnosa koji postoji izmedju rukopisa neke osobe I njenog karaktera.podrzavajuci bozanski stvaralacki cin. Agripina magijska dela “Crna kokoska”.Bavi se utvrdjivanjem sklonosti coveka.koga je magijski ili vestacki stvorio covek.Bardesan. Gonin – Staro francusko ime za carobnjake.njen efekat je smanjen zbog Sunceve svetlosti.Griot moze biti lakrdijas.pripovedac. logos: “rec”. subotom – Saturn.itd.koga je stvorio bog.Stena drustvenu izopacenost. Gorgone – Gorgone su bile: Meduza.tri sestre.a Meduza duhovnu I evolutivnu izopacenost I isprazno mrtvilo.recitator. petkom – Venera.U sirem smislu.Stari narodi su verovali da zvezde naizmenicno gospodare u nedelji I to sledecim redom: nedeljom – Sunce.Eurijala sibolizuje sexualnu natranost. Goruca planeta – Kdad se jedna planeta nalazi na manje od 8 stepeni od 30 stepeni od Sunca. Gobelini – Duhovi ladja u Britaniji Golem – Prema judejsko-kabalistickoj legendi oznacava neku vrstu coveka-robota.religioznih I moralnih elemenata ukljucujuci neoplatonske ideje I judejska verovanja. sredom – Merkur.Eurijala I Stena.

danas dovodi.koji su rodjeni bez roditelja u sveobuhvatnom Okeanu.U svim mitologijama mesto u koje udari bog gromom-sveto je.Kasnije. Gula – Zena posvecena zlim duhovima u Arabiji.koji se ogleda u srdzbi prirodnih sila. Guba – Vavilonci su prepisivali gubu sedmorci duhova zemlje. Grom – Sibol poremecaja kosmickog reda.brinu se za njegov vrt.isto tako je mogao (ili ona) poducavati kaste koje neguju vestinu igranja ili muzike. Guja Vidija – Tajno znanje misticnih mantri.odbacenost.sto nazalost. objavljuje volju I svemoc vrhovnog boga. Guaron – Carobnjak u srednjem veku.u slucaju da se radi o prevarantima ili psihickim bolesnim osobama.ali I prepreku koju treba savladati da bi se doslo do blaga.cuvari blaga: cuvaju blaga zemlje Hiperborejaca. Gul (arapski) – Demon groblja.Sibolizuju snagu I budnost.Medju ratnickim kastama je poznat kao vest u baratanju oruzijem za borbu ili lov. Guru (hinuisticki-sanskritski doslovno: “tezak koji ima tezinu”) – U prvobitnom znacenju guru je ucitelj svih vestina.Grifon – Mitska zivotinja sa orlovskim kljunom I krilima.U hriscanskoj sibolici predstavljau demona. .Takva osoba moze da poducava sledbenike svojoj posebnoj tehnici samoostvarenja u Bogu.ili da bvude predmet obozavanja kao inkarnacija bozanstva.do tragicnih posledica po pojedinca.pa cak I grupe pojedinaca.ovaj pojam se najcesce odnosi na coveka ili zenu za koje se smatra da su u dubokom jedinstvu ili skladu sa Bogom.a njegovi ucenici ga opsluzuju.hiduisticku duhovni ucitelj koji obucava za spekulaciju I za praxu. u brdima se suprotstavljaju tragacima za zlatom..duhovno I moralno posrnuce.Kod Grka srodni su nemanima. U danasnjem hiduizmu.pripremaju mu hranu. bdiju nad Dionisovim kraterom punim vina.a coveka koga osine grom-posvecen je. Gubavac – Sibolizuje necistotu.a lavljim telom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful