1. Ž.M. Slavinski - ' Kratka enciklopedija parapsihologije i hermetizma' 2. J. Chevalier i A. Gheerbrant – Rečnik simbola Dakle, krenimo.............danas A sutra B............

Dying_Bride- 06-03-2006 Na slovo na slovo A ABLUCIJA - Pranje. U većini religija i kultova važna komponenta ceremonija je pranje delova ili celog tela, ponekad čak i pranje idola. ABRAKADABRA Magijska amajlija, kojoj se još iz vremena stare asirsko vavilonske kulture pridaje moć lečenja stomačnih bolesti i groznice kada se nosi oko vrata, ispisana na tankoj zlatnoj ploči ili pergamentu. Raširenu upotrebu ima u alhemiji, gde napisana u obliku trougla simbolički predstavlja ceo univerzum. Sam naziv dolazi od Hebrejskog Abreg ad habra ABRAKSAS – 1. Jedno od najstarijih božanstava u vavilonskoj i persijskoj religiji. Predstavlja skladan spoj dobra i zla. 2. Demon sa nogama u obliku zmije i glavom petla 3. Orijentalna amajlija dobivena graviranjem kamena AČ – Zimzelena, aromatična biljka ( npr celer ).Grci su njom krunili pobednike Istamskih igara : zelene stabljike dorskog ača krune čelo srećnog pobednika!Ač simbolizuje pobedničku i radosnu mladost. Imao je ulogu i u pogrebnim ritalima da bi označio stanje večne mladosti u koju je stupio pokojnik. AČAD FRATER – Pseudonim engleskog hermetiste, čije pravo ime glasi Charles Stansfeld Jones ( 1886 – 1950). Autor je poznatih knjiga o kabali : Q.B.L., Anatomy of the body of God, Chalice of ectasy. Chalice of ectasy je objavljen 1923. godine i predstavlja kabalističku analizu Vagnerove opere ' Persifal' koja , po Ačadu, sadrži mnoge kabalističke nagoveštaje. Iako rođen u Engleskoj, Ačad je najveći deo života proveo u Kanadi, gde je osnovao hermetičko bratstvo Ma – ion. 1915-e upoznao je Alistera Crowleya i od tada je bio jedan od njegovih najprivrženijih sledbenika. AKUPUNKTURA – Drevna metoda kineske medicine, u kojoj se bolesti leče ubadanjem metalnih igala u precizno određene tačke na telu. Na taj način se reguliše proticanje, koncentracija i uzajamni odnos pozitivnih ( jang) i negativnih( Jin) vitalnih energija u nervnom sistemu. ADAM KADMON – Nebeski tj kosmički čovek. Kabalističko verovanje da postoji kosmički duh zajednički svim ljudima ili u širem smislu svim živim bićima. ADEPT – 1. U alhemiji, čovek koji je rešio zagonetku Kamena Mudrosti 2. U hermetizmu , osoba koja je dostigla visok nivo hermetičkog saznanja 3. U jogi, ljudsko biće kod kojeg je došlo do spajanja individualnog duha Atmana sa kosmičkim duhom – Bramom AEROLIT – Meteorski kamen, aerolit, smatra se teofanijom, porukom sa neba, iskrom nebeske vatre, božanskim zrnom koje je palo na zemlju. Prema primitivnim verovanjima, zvezde su bile božanstva a komadići koji su se od njih odvajali bili su seme. Aerolit ima ulogu da poveže nebo i zemlju, on je simbol višeg života. AEROMANTIJA – Metod proricanja budućnosti po atmosferskim pojavama – po vetru, kretanju oblaka, vodene površi uzburkane vetrom. Aeromantija je bila posebno razvijena kod starih etruraca, koji su svoje hramove gradili na uzvišenjima da bi što veća površ neba bila izložena pogledima sveštenika. Neki oblici aeromantije prisutni su i u našim narodima, npr. Sevanje munja i grmljavina u zimskom periodu tumačeni su kao predznak velikih nesreća i ratova. AGLA – Kabalistička formula, česta u ritualnoj magiji. Po strukturi to je kovanica nastala od starohebrejskih reči ' Gospod će biti veliki doveka'. AGRIPA KORNELIJUS – Čuveni srednjevekovni filozof, diplomata i hermetista čiji rad ' De Occulta philosophia' predstavlja odbranu magijske doktrine od mnogobrojnih kritika. Živeo je od 1486 – 1535. Osnovna teza njegovog rada je da nam magija nudi direktnu percepciju boga i omogućava da shvatimo načine na koje se on ispoljava u prirodi. U tome i ostalim njegovim radovima prisutna je kritika hrišćanske crkve koja je, po

Agripi, iskrivila izvorno Hristovo učenje. Ovakav stav doveo ga je u sukob sa crkvom. Posle njegove smrti, nepoznati varalica objavio je uz originalni rad De Occulta philosophia dodatak o egzorcizmu i prizivanju duhova nazvavši sebe Agripom! AJNŠTAJN ALBERT ( 1879 – 1955) – Otac teorije relativiteta bio je veoma zainteresovan za parapsihologiju. Lično je prisustvovao brojnim telepatskim eksperimentima koje je književnik i hermetista Apton Sinkler izvodio sa svojom suprugom. Ajnštajn je napisao predgovor za nemačko izdanje Sinklerove parapsihološke rasprave ' Mental Radio' 1930-e. Naime, Sinklerova supruga primala je i pokušavala da reprodukuje 290 jednostavnih crteža, koje je Sinkler telepatski emitovao. Potpun uspeh je izveden sa 65 crteža, delimičan sa 155 a neuspeh se pokazao u samo 70 pokušaja. ALBERT VELIKI ( 1200 – 1280) – Naučnik ogromne erudicije, filozof, teolog i alhemičar. Savremenici su verovali da je otkrio Kamen Mudrosti pomoću kog se metal pretvara u zlato. Tvrdilo se takođe da je u stanju da kontroliše vreme. Konstruisao je jednog od prvih robota u istoriji koji je mogao da govori. Bio je učitelj Tome Akvinskog. Albertu se pripisuju dva srednjevekovna magijska priručnika : Veliki Albert ( zbirka magijskih recepata i uputstva za bavljenje fizikom i medicinom ) te Mali Albert ( zbirka uputstava za tumačenje snova i vradžbine) ALEKTROMANTIJA – Metod proricanja uz pomoć petla, stavljenog u centar kruga koji je podeljen na onoliko polja koliko ima slova u alfabetu. U svako polje se upisuje jedno slovo i stavlja se jedno zrno žita. Na osnovu redosleda polja iz kojih je petao kljucao žito dobija se serija slova iz kojih se sačini proročanska poruka. ALEUROMANTIJA – Proricanje na osnovu oblika formiranih posipanjem brašna na tlu. ALFITOMANTIJA – Proricanje prema načinu na koji se jede hleb od ječmenog brašna. ALHEMIČAR – Čovek koji se praktično bavi alhemijom ALHEMIJA ( arapski al – kimia) – Davni predak današnje hemije. Ima više značenja i vidova. Ovo su najvažniji 1. Opšta alhemija, čiji je cilj preobražaj ili transmutacija jednog oblika materije u drugi. Iz nje se razvila egzaktna hemija pošto se alhemijski rad svodio na dugogodišnje eksperimente sa tada nepoznatim elementima, smešama i jedinjenjima. 2. Praktična alhemija, koja predstavlja primenu alhemijske teorije kao filozofije vatre. Cilj joj je transformacija grubih metala u plemenite. Ovo je, po alhemijskoj formuli moguće postići samo uz pomoć Kamena Mudrosti. Praktična alhemija je razrađen sistem metoda i postupaka, veoma komplikovanih i dugotrajnih, opterećenih krajnje nejasnom simboličnom terminologijom, pomoću kojih se navodno dolazi do Kamena Mudrosti. On ima moć rešenja osnovnih suprotnosti života i prirode : vatra – voda, dobro – zlo, sumpor – živa, muško – žensko....Zato je tzv. Božanski Hermafrodit najčešći simbol kamena mudrosti. Ostali njegovi simboli su : pelikan, Hristos, Azot, Krunisano Dete, Kći velike tajne, Zeleni Lav, Mleko Device...... 3. Mistična alhemija, čiji je cilj da pronicanjem kroz pojavnu stranu predmeta i pojava života upozna njihovu suštinu. Taj proces simbolizuje razaranje grubih metala i dolaženje do zlata. Zlato je simbol večne spiritualnosti. 4. Seksualna alhemija je vid alhemije najamnje shvaćen i pogrešno tumačen, u najvećoj meri. Njen cilj je pretvaranje grube biološke seksualne energije , kroz alhemijsku vatru orgazma u suptilniju psihičku energiju. To je direktna i svesna sublimacija seksualne energije . Jung je više od 30 godina posvetio proučavanju alhemijskih tekstova. Uglavnom proučavanju psihološkog smisla alhemije i simbola u radovima : Mysterium Coniunctionis, Psihologija i alhemija. Po Jungu, teško shvatljiv jezik alhemije krije istinska znanja ljudske psihe. Osnovni cilj alhemije – rešenje enigme suprotnosti – jeste najviši cilj ljudskog bitisanja, a proces pretvaranja grubih u plemenite materijale je proces transformacije nesvesnih sadržaja u svesne. Kamen Mudrosti, po Jungu, jeste simbol najviše celovitosti ljudskog bića. ALKAHEST – U alhemiji, univerzalni rastvarač koji može da rastvori sva tela. Dobija se pomoću Kamena Mudrosti. ALOCER – Veliki vojvoda pakla u crnoj magiji, koji vlada nad 36 legija demona. Na

srednjevekovnim gravirama predstavljen je kao konjanik sa lavljom glavom. ALUDEL – U alhemiji, vaza ili kupasti sud u kom je , kao plod dugogodišnjeg alhemijskog procesa najzad dobiven Kamen Mudrosti. AMBIVALENCIJA – 1. U hermetizmu, učenje po kom svaka ljudska crta treba da bude uravnotežena sa njoj suprotnom crtom. 2. U dinamičkoj psihologiji dvostranost osećanja ili težnji AMEN ( AMIN) – Hebrejska reč i kabalistička formula, koju je Hrišćanstvo prisvojilo. Ima značenje : Neka tako bude. Njen ekvivalent u Joga i Ventanta sistemu je sanskritska reč OM ili AUM AMETIST – Poludragi kamen ljubičaste boje. U hermetizmu označava znanje, svetlost i mudrost. AMNIOMANTIJA – Proricanje na osnovu izgleda vodenjaka ( providna opna koja omotava ljudski fetus u materici ) . Proricanje se vrši neposredno posle porođaja. A.M.O.R.C - Ovo su inicijali američke rozenkrojcerske organizacije punog naziva Ancient Mystic Order Rosae Crucis ( Drevni Mistični Red Ružinog Krsta). Osnovao ju je Spencer Lewis. Posle njegove smrti 1939-e na položaju ga je nasledio njegov sin Ralph Lewis. Ova organizacija tvrdi da vodi poreklo iz Starog Egipta, 1500 godina pre nove ere. Smatra se da ima preko 100 000 članova u SAD i ostalim zemljama sveta ( opaska – ovo su podaci iz 70-ih godina prošlog veka). Članstvo je dopisno a centar organizacije smešten je u San Hoseu, Kalifornija. AMULET – Predmet koji se nosi da bi branio onog koji ga nosi od rđavih uticaja. U hermetičkom učenju amulet je pasivni zaštitnik od štetnih i neprijateljskih uticaja, za razliku od talismana koji deluje aktivno – izaziva promene u osobi koja ga nosi i okolini u skladu sa njegovim željama. ANALOGIJA - U hermetizmu ona označava stalnost veze između dva slična pojma ili pojave. Ona je osnovga simpatičke magije. U našem narodu postojalo je verovanje da će u sušnom periodu polivanje dodola vodom izazvati kišu ili da će bremenita žena roditi lepo dete ako u trudnoći gleda samo lepe stvari..... ANDROID – U hermetizmu, veštačko biće ( ljudsko), obično neljudskih dimenzija, stvoreno posebnim magijskim operacijama . Razlikujemo Goleme ( Gigantskih dimenzija ) i Humunkuluse – patuljke ANKH – Magični krst ili čvor, često upotrebljavan u egipatskoj ikonografiji. Znak je besmrtnosti i života. Egipatski bogovi , posebno Izida ga često drže u ruci kao znak da drže život te da su besmrtni. On je simbolizovao i središte iz kog teku božanske osobine i napici besmrtnosti. Uhvatiti ga u ruke značilo je napiti se na samim izvorima. On je bio i ključ koji je otvarao vrata grobnice na Polja Ialoua, u svet večnosti. ANTROPOMANTIJA – Proricanje prema izgledu utrobe žrtvovanih ljudskih bića, često je kod primitivnih verskih kultova starog veka. ANTROPOZOFIJA – Religiozno – okultni pokret koji je osnovao Rudolf Štajner( 1861 – 1925) u Nemačkoj početkom prošlog veka. Po učenju antropozofije cilj ljudskog inkarniranja je moralno i spiritualno usavršavanje. Osim čulne percepcije postoji viša i i spiritualna percepcija koja je u potpunosti nezavisna od čulnih sadržaja. Ona je produkt višeh JA i kroz spiritualno usavršavanje ovaj vid percepcije postaje sve aktivniji, omogućavajući čoveku sticanje svesti o višim nadfizičkim svetovima. 1902. godine Štajner je postao član Teozofskog društva i za kratko vreme došao na čelo nemačkog ogranka. 10 godina potom sukobio se sa vodećim teozofima i kao posledica tog sukoba nastalo je Antropozofsko društvo Cenatr ovog pokreta je u Getenaumu u Dorlahu ( Švajcarska). Glavni izvori njihove doktrine su Štajnerovi radovi : Okultna nauka, Znanje o višim svetovima i njegovo sticanje, Krv je sasvim osobit sok, Atlantida, Lemurija........ Štajner se bavio i filozofijom, vaspitanjem, agriklutirom, lečenjem duševnih poremećaja, umetnošću i prirodnim naukama...... APOLON – Jedan od najvažnijih starogrčkih bogova, sin Zevsov. Bog intelekta, svetlosti, lečenja i umetnosti. Najpoznatije Apolonovo svetilište bilo je Pitijino proročište u Delfima APOLONIJUS IZ TIJANE – Grčki filozof iz IV. Veka nove ere, veoma slavan u svoje vreme. Priča se da je tačno predvideo smrt 4 rimska imperatora i Vespazijanovo uzdizanje. Kažu i da je mnogo putovao te posetio Indiju i primio posvećenje. Sve te priče o

putovanjima ostavio je njegov učenik Damis a prepričao Filostratus. Apolonijus je u srednjem veku smatran za mitsku ličnost zbog neverovatnih događaja kojima su njegove avanture obilovale. Često se spekuliše o njegovoj sličnosti sa Hristom , jer je propovedao praštanje i opštu ljubav. Pričalo se i da se uzdigao na nebo. ARHETIPI – Po Jungu, primordijalne slike ( praslike) u kojima je nataloženo sve iskustvo ljudskog roda. Oni su dinamičke prirode. Čovek ih nasleđuje kroz svoju nervnu strukturu, kao način doživljavanja sveta. Oni su deo kolektivnog nesvesnog ljudske rase i pojedinac ih postaje svestan kroz snove, mitove i halucinacije. ARITMOZOFIJA – Doktrina brojeva, učenje da su brojevi tajni ključevi od svekolike mudrosti. Dve glavne škole aritmozofije su : pitagorejska i kabalistička. ARMOMANTIJA – proricanje iz plećke žrtvovanog goveda. ARS MAGNA – Velika veština, alhemija ARTAME – U kultu veštica artame je bodež, posvećeni nož, jedan od osnovnih instrumenata- Njime se ubijaju žrtvovane životinje, urezuje magijski krug na površini zemlje itd. Artame je po svemu sudeći, derivat magijskog mača. ASANA – položaj ili poza u hatha jogi. Postoji veliki broj asana. Većina savremenih autoriteta obrađuje 84 najvažnije asane. ASTAROT – Jedan od paklenih demona koji zna prošlost, sadašnjost, budućnost, sve tajne želje itd... ASTRAGALOMANTIJA – Metod proricanja sa kostima obeleženim slovima. Njihovim bacanjem dobija se kombinacija slova čijom se interpretacijom dolazi do odgovora na postavljeno pitanje. ASTRAL – Nadfizički svet. Prvi kosmički plan iznad ovozemaljskog , fizičkog i materijalnog, svet čiste energije. Astral se identifikuje sa energetskim poljem i njegovo postojanje je dokazano. ASTRALNO TELO - Po učenju hermetizma ljudsko biće pored fizičkog tela ima i još nekoliko njih, nevidljivih golim okom. Jedno od njih je astralno koje je fine strukture i prožima ono fizičko. Fizički oragnizam je tačna kopija astralnog sa kojim je vezano ali ta veza nije čvrsta. Ostvarena je preko ' srebrnog užeta' koje se za fizički organizam vezuje u oblasti pleksusa solarisa. Astralno telo se odvaja iz fizičkog u toku sna, narkoze, transa...ali je kontakt i tada sačuvan. Kada se ova dva potpuno odvoje nastaje smrt. U tim slučajevima odvajanje je slučajno, spontano i nesvesno. Proces svesnog, namernog, voljnog odvajanja astralnog tela od fizičkog naziva se Astralnom projekcijom. Ima više tehnika iste. Nakon veoma uspešnih eksperimenata koje je američki slikar Inge Swann izveo 1972 –e, astralna projekcija je dobila još jedan naziv – Vantelesno iskustvo – O.O.B.E ( Out of body experience). ASTROLOGIJA – Možda najbolja definicija bila bi : Izučavanje stvarnih ili nepostojećih odnosa između kosmičkih dejstava i ljudskog organizma ASTRUM ARGENTINUM ( srebrna zvezda ). – Tajno hermetičko društvo koje je 1907. godine osnovao Alister Crowley u Londonu. Proklamovani cilj organizacije bio je ubrzanje svesne duhovne evolucije članova, anhilacija čovečjeg JA i spajanje sa svetim Anđelom Čuvarom. Metod je bio ritualna magija a sredstva za iskazivanje ekstatičnog stanja svesti seks i droge. Društvo je od 1909.godine izdavalo svoj časopis ' The Equinox'. Dvadesetih godina ovo društvo često znano samo pod inicijalima A.A preraslo je u hermetički red O.T.O. AURA – Psihoenergetsko polje koje prožima i okružuje žive organizme, nevidljivo oku pod normalnim okolnostima. I neživa bića imaju auru ali u vidu energetskog polja, koje je nepromenljivo i postojano dok je aura živih bića dinamička. AUROBINDO GOZE ŠRI ( 1872 – 1950) – Indijski mistik, filozof, pesnik i jogi. Tvorac purna odnosno integralne joge. AUTOMATSKO PISANJE ( slikanje itd..) Aktivnosti koje ispoljavaju medijumi u stanju transa bez učešća svesti. Jung kaže da te aktivnosti predstavljaju direktno pražnjenje nesvesnih sadržaja. AUTOMATIZAM – 1. U psihologiji, nesvestan refleksan akt 2. U parapsihologiji, automatsko funkcionisanje čula halucinatorne prirode AUTOSKOPIJA – Parapsihološka sposobnost sagledavanja zbivanja u sopstvenom organizmu. Tvrdi se da joga, fakirizam i srodni sistemi hermetičkog treninga razvijaju tu sposobnost. AUTOSUGESTIJA – Vidi Hipnoza AVATARA – Inkarnacija

božanstva. Po učenje joge, vedante, teozofije to je ljudsko biće koje je završilo svoju kosmičku evoluciju i spojilo se sa apsolutnom svešću. Kao avatare navode se : Hristos, Buda, Ramakrišna..... Dopuniću uskoro listu : ) Dying_Bride- 06-04-2006 Na slovo na slovo B BA' AL - BELIT – Ba'al – Belit je božanski par kojeg su poštovali Semiti. Ba'al ( negde znan i kao Hadad )je bog uragana i plodnosti a Belit boginja rodnosti, posebno u ratarstvu. Židovski proroci suprotstavljali su se tim drevnim kultovima. U svim je civilizacijama Ba'al simbolizovao postojanje ili periodični povrataktežnje za uzdizanjem nagonskih snaga. BAFOMET - Hermafroditsko biće, pola čovek pola jarac. Prvi put se javlja u kultu Vitezova Templara u Krstaškim ratovima. BAZILISK – Izmišljeni gmaz koji svojim pogledom ili dahom ubija onome ko mu se približi ne pogledavši ga pritom. Rađao se iz okruglog jajeta starog petla , od 7 –14 godina,položenog u bunište, na kome je morala sedeti žaba krastača ili obična žaba. Prtikazuje se kao petao sa zamjevim repom ili kao zmija sa petlovim krilima. Predstavlja : kraljevsku moć koja uništava sve one koje joj uskrate poštovanje, razvratnu ženu što zavodi one koji je prvi ne prepoznaju pa je ne mogu ni izbeći, smrtne opasnosti, egzistencije koje je nemoguće na vreme opaziti a od koje može odbraniti samo zaštita božjih anđela. Ubiti ga je teško...treba mu pružiti ogledalo o koje bi se njegov pogled odbio i vratio se na samog baziliska te ga ubio. U alhemiji predstavlja vatru koja pustoši a prethodi preobražaju metala. BELZEBUB - Princ demona, arhiđavo, u hijerarhiji demona odmah iza Satane. U staroj sirijskoj religiji smatran je kraljem demona. BERILISTIKA – Proricanje budućnosti iz magijskog ogledala napravljenog od berila. BHAKTI - Mistična ljubav. Bhakti joga je jedna od glavnih vrsta joge, zasnovana na sveopšte ljubavi. BIBLIOMANTIJA - Metod proricanja na osnovu knjiga, uglavnom Biblije. Knjiga se nasumice otvori i prst se bez gledanja stavlja na tekst. Reč na koju prst padne služi kao osnova proročanstva. BON – PO – Škola tibetanske magije, koja je dostigla procvat u VII v.n.e BREID DŽEJMS – Engleski lekar koji je prvi upotrebio termin ' hipnoza ' i koji je tu pojavu intenzivno izučavao. BUDA ( 560 – 480 p.n.e) – Buda na sanskritskom znači prosvetljenje. Tako je nazvan prvi Sidharta, osnivač budizma. Nazvan je još i Gotama – Onaj koji je postigao svoj cilj! Plemić po rođenju , Sidharta se odrekao slave i bogatstva i posvetivši se asketizmu i meditativnom životu postigao nirvanu i prosvetljenje.Ostatak života proveo je putujući Indijom i propovedajući svoju nauku. BUDIZAM – Filozofsko religiozni sistem Sidharte Gotame ( Bude) . Osnovne postavke budizma su ' 4 plemenite istine ' : 1. Život je patnja 2. Uzrok patnje je želja za životom 3. Čovek se može osloboditi patnje samo gušenjem želje za životom 4. Do spasenja ( nirvane) vodi osmostruka staza : a) prava vera b) pravi život c) prava odluka d) prava reč e) pravi čin f) prava težnja g) pravo mišljenje h) prava sabranost Vremenom budizam se proširio i došlo je do podele na dve glavne grane budizma 1. hinajana budizam( mala kola), proširen uglavnom na Cejlonu ( Šri Lanka) 2. mahajana ( velika kola) u Tibetu, Mongoliji, Kini, Japanu, Koreji... Jedan od značajnijih evropskih filozofa koji se zanimao za budizam bio je Šopenhauer. BUKENTAUR – Izmišljeno biće iz grčke mitologije , pola čovek pola bik. Dying_Bride- 06-05-2006 Na slovo na slovo C CEREMONIJALNA MAGIJA– Razrađen i strogo određen skup verbalnih i gestovnih postupaka kojima praktičar deluje na sopstveno nesvesno sa ciljem izazivanja najveće

Kretanje prstena od slova do slova daje proročansku poruku. čija je karakteristika koncentracija misli na jednu tačku u trajanju od najmanje 12 sekundi.Pseudonim Luisa Hamona. U svojoj autobiografiji – Moj život ( preveo Tin Ujević) opisuje iskustva sa magijom i evokacijama. samokontrolom. unutrašnji glas koji poput anđela čuvara vodi čoveka i govori mu šta mu je zabranjeno. dovodi do buđenja različitih parapsiholoških sposobnosti. posebno u jogi i vedanti. DERVIŠI . neka vrsta muslimanskih ' božjaka '. DEMONI – U hermetizmu. ( Lanina opaska . Autor je izvanrednog hermetičkog rada ' A system of magic ' objavljenog 1728-e. Razni redovi derviša imaju i različite sisteme inicijacije. Po načinu života i izgledu slični su indijskim fakirima. DAFNOMANTIJA . DAMA ( Mala ) – U Kini je to bio pristojan naziv za ženu nižeg reda ali ne i lakog ponašanja. pisca mnogih dela o hiromantiji. ova metoda je često praktikovana u Apolonovim proročištima. DEKART RENEE ( 1596 – 1650 ) – Veliki francuski filozof . uzdržavanjem. Po joga doktrini mentalna koncentracija na čakre povezana sa ritmičkim disanjem. DHARANA – Šesti stepen radža joge. Čakre su po učenju joge i teofizije psihofizički centri energije. dugotrajnim recitovanjem mističnih formula zvanih 'zikr'. Pokušavao je da stupi u kontakt sa njihovom organizacijom u Francuskoj ali nema podataka da li je u tome i uspeo. Savremena američka rozenkrojcerska organizacija AMORC sasvim neosnovano svojata Dekarta. ako nekog zanima otkucaću je ) Dying_Bride. Većinom su sledbenici sufizma. na čijoj su površini ispisana slova alfabeta. pa čak i terminologiju.Rimska boginja zemljoradnje i plodnosti ( grčka Demetra) CEROMANTIJA – Proricanje pomoću rastopljenog voska Dying_Bride. DEMONOLOGIJA – Srednjevekovna doktrina o prirodi i svojstvima demona DEMONOMANIJA . involutivne kosmičke snage koje deluju nasuprot kosmičke evolucije i na taj način su zle.06-05-2006 Na slovo na slovo Č ČAKRA – Na sanskritskom znači točak. Čela je neka vrsta šegrta. čija se boginja nazivala Purpurna Dama. koji se potpuno posvetio duhovnim i znanje prima u direktnom kontaktu sa spiritualnim učenjem Guruom. koji se odriču svetovnih vrednosti radi traganja za istinom i životnom mudrošću. svetih prosjaka. Astralnom telu.Poznat najviše po romanu Robinson Kruso ali se bavio i magijom. posebno za evokativnu magiju i prizivanju duhova i demona.1571) – Slavni italijanski vajar. čija je karakteristika neprekidna meditacija o . znake raspoznavanja. zlatar i pisac traktata o vajarstvu. Smatra se da je jedan od prvih osnivača dervišizma bio Abu Bakr. Kabala i magija ih pak personalizuju. jogi i fakirizmu to je nestajanje predmeta ili bića iz određenog lokaliteta.moguće koncentracije na cilj magijske operacije. ČELA – Učenik spiritualnih učenja u Indiji. veoma zainteresovan za doktrinu srednjovekovnih rozenkrojcera. vid ispoljavanja intuicije. Veruju da se do prosvetljenja dolazi strogom disciplinom. ČELINI BENVENUTO ( 1500.Sedmi stepen radža joge .Pripadnici islamskog religioznog reda. Najčešće je to bila vračara.Psihički poremećaj u kom bolesnik veruje da je opsednut demonima. Veoma se interesovao za okultizam. ČEIRO .Proricanje po lovorovoj grani bačenoj u vatru. DEMATERIJALIZACIJA – U parapsihologiji. smešteni van fizičkog tela u tzv. DHIJANA . DAKTILOMANTIJA Proricanje preko prstena okačenog o konac koji visi iznad okruglog stola. CERERA .06-05-2006 Na slovo na slovo D DAEMON – Po Sokratu. DEFO DANIEL ( 1660 – 1731 ). izazvano kako se tvrdi. snagom duha i specijalnim parapsihičkim sposobnostima. U osnovi ove metode su nesvesni pokreti ruke. Kako je lovor u Staroj Grčkoj bio posvećen Apolonu.

preko sive do bele. DONOV PETAR ( 1864 – 1944 ) – Bugarski okultista i vidovnjak.. Tvrdio je da se inkarnirao na zemlji sa mističnom misijom da pripremi početak ' Ere slovenskih naroda ' i da dolazi sa udaljenog nebeskog tela po imenu Alfeola iliti Zvezda svih zvezda. Pretpostavlja se da je to iskvareni sveti gotski naziv “Abraksas” magicna formula koja znaci “ne povredi me”. Zajedno su vršili eksperimente i bavili se alhemijom dok crkva nije doznala za njihove aktivnosti i poslala lični zahtev caru Rudolfu II da ih protera što je on i uradio. magovi. astronom. U budizmu.povratak covekoj praiskonskoj cistoti. Danas postoje dve organizacije koje tvrde da vode poreklo od starih druida : Druidski red ( vođa Dr Tomas Mon ) i Red Barda . Njegova glavna hermetička aktivnost počela je od njegovog poznanstva sa Edvardom Kelijem. Ovata i Druida ( Ros Nikols).onda brisite post. Kao početal Akvarijanske Ere označio je 1914 –u godinu.. U islamu vazan obred.U alhemiji . Predstavljali su učenu svešteničku kastu – lekari. DRBAL ing. vaspitači. KAREL . delovanjem dosada nepozante vrste energije koju češki parapsiholozi nazivaju psihotronskom. i hermetista. Ablucije – Ociscenje.06-06-2006 @ Dying_Bride: Nadam se da nemas nista protiv ako uskocim I napisem nesto …Literatura kojom se pomazem je: “Recnik okultizma” Tomislava Gavrica ”Sve o simbolima” Endrua T. poznat pod nazivom Učitelj..u Magnum opusu dusa se cisti pranjem menjajuci boju od crne. Neko vreme su putovali po Evropi preživljavajući dok se nisu sukobili i razišli. proslavio se romanima o Šerloku Holmsu. sad_raven. Najpoznatije delo : Monas Hieroglyphica DOJL ARTUR KONAN ( Sir Arthur Conan Doyle 1859 – 1930 ) – Engleski lekar i književnik. Abraksas – (persijski : “Bog”) Misticki naziv koji je bio u modi u gnostitickoj sekti koju je osnovao Vasilides u II veku .Starokeltski sveštenici na tlu Britanije i Galije u prehrišćanskoj eri.OK!? Ako nije dobro. biva posle nekog vremena ponovo naoštren.samo cu dopuniti. Puno je putovao i zalagao se za naučni ispitivanje medijumstva i parapsihičkih pojava. Keli je završio u zatvoru i pokušavajući da pobegne povredio se i uskoro umro. orijentisanom duž osovine sever jug. Bio je energični propagator parapsiholoških istraživanja. DRUIDI . DURGA – Boginja koju poštuju posebno u Kalighat hramu u Kalkuti. bilo kao strašnu boginju kojoj valja žrtvovati jarce bilo kao epifaniju kosmičkog života u neprestanom i silovitom preporodu. Utvrdio je eksperimentalno da ako se istupljen žilet drži u kartonskom modelu Keopsove piramide. Di se vratio u Englesku i radio kao dvorski službenik do kraja svog života.ablucije pri incijaciji monaha predstavljaju spiranje njegove svetovnjacke proslosti.Čehoslovački radio inženjer i parapsiholog koji je patentirao Keopsov piramidalni oštrač žileta ( i o njemu će biti reči kasnije ). Njegovo znanje astrologije dovelo ga je do engleskog dvora gde je kao prvi zadatak imao da izračuna najbolji datum za krunisanje Elizabete I. Abrakadabra – (hebrejski doslovno : “uputi tvoju munju do smrti”) Simbolicna rec koju je prvi upotrebio Samonikus u jednoj studiji o medicini I bila je upotrebljiva tokom celog srednjeg veka. astrolog.a da ima u ovim knjigama opsirniji opis. Abadon – Jevrejsko ime andjela bunara ili andjela unistitelja.jednom sadržaju u trajanju od najmanje 144 sekunde.. sudije. DR DI DŽON ( Dr John Dee 1527 – 1608 ) – Istaknuti engleski matematičar. pesnici i astrolozi i regulisali su odnose u keltskim društvenim zajednicama.. svestenikovo pranje ruku oznacava “Umivam pravdom ruke svoje”. Imao je brojne vizije i proročanstva koja su se ostvarila te velik broj učenika.inicijacija. Kamingsa ”Recnik simbola” Hansa Bidermana Ako nadjem neki pojam koji si ti vec spomenula. koji je posedovao medijumsku sposobnost za divinaciju pomoću kristala. U hriscanstvu nevinost.Srednjovekovni demografi su ga smatrali za uzrocnika ratova.

Stari bog oluje kod Amoricana.inicijaciju.n.e.sunce.vec iskljucivo zavisi od Visnuove slobodne volje. 356 Avatar – Ljudsko ili zivotinjsko oblicije koje uzima neko od bozanstava.narucito Visnu. Agares – Podredjeni u podzemnom svetu. Alisis – Izvor u Arkadiji koji je lecio od besnila.koji je slavljen zbog svojih mnogobrojnih rodjenja.poznat kao Ramon. U misticizmu. Aksakov A.izumitelj jedrila I veliki astronom koga je potomstvo proglasilo za bozanskog kralja oluja I vetrova.Objavi knjigu “Animizam I spiritizam” (1893. Amajlija – (latinski amolior: “odvratiti”. U aditon u Delfima je mogao da udje samo Pitija.razlicito indentifikovanih kao prostor.univerzalni rastvarac.vatra munje.unutrasnji elektricitet zvezda I bica. naos .”ublaziti”) . Aksas – U ezoteriji.Za njega se vezuju I misticni brojevi 3. Ognjiste za kucne zrtve. U teozofiji primarna supstanca iz koje isijava Prvi Logos ili izrazena misao.Kasnije je opistodom zamenjen aditonom koji se otvara u naos. simolizuje ponovo rodjenje. Azazel – Mocni demon koji je ziveo u pustinji I bio povezann sa starim jevrejskim obredima. Agni – Bog vatre vedskog hinduizma.kamena I keramike da bi stitile besmrtnost . Adzitas – Rec koju koriste okultisti da bi oznacili jednog od 12 bogova koji se inkarniraju u svakoj Manvantari.Njenih sedam slova na grckom jeziku.5 I 7 Adad – Bog vatre I oluje. Alraun – (tevtonski) Zenski demon.manifestovani Logos.povezano sa dubokim vodama. dana u godini.p.Rodjenje jednog avatara ne podleze prinudi ranije karme.sa ili bez magicnih formula.Kralj Ajolije.Posebno su je postovali Sicilijanci.br. hram se sastoji od 4 prostorije: pronaos . aditon I opistodom.To je takodje bio ukupan zbir dusa koje nastaju emanacijom iz boga.u bagremu I paprati. – Ruski spiritist.N.) u kojoj pokazuje kako kako psihicka besvesna struktura moze preci granice covekovog tela. Alrinak – Zli duh brodoloma.voda I biljke-svi su podjednako Agni.bronze.Bio je vezan lancima dok je cekao na Strasni sud.urezan u kamen ili dragulje smatra se misticnim. Ajbe – Sveto drvo.U grckoj numerologiji oznacava broj 356.Ime je nadjeno I na grckim papirusima I srednjovekovnim grimorijama. Ajol – Bog koji obuzdava I pusta vetrove. U alhemiji. Adam Kadmon – Arhetipski covek ili covecanstvo. U okultizmu.tj.Ostvaruje ono sto simbolizuje neku osobitu vezu izmedju onog ko je nosi I sila koje predstavlja. Aditon – (na grckom: “ono sto je nepristupacno”) Tajno mesto u grckim hramovima.. Agenes – Osoba koja emituje ili prenosi slike ili informacije putem telepatije.n.jedan od prvih andjela srdzbe. Azael – Po rabinskim legendama.koga opeva oko 200 himni Rig vede.kabalisticki prevedenih na brojeve daju br.Vise Ja koje se spaja sa materijom kako bi se napravilo zlato I ponovo savtavili svi delovi ljudskog tela kao I njegova svojstva u svoju prvobitnu sustinu.Snaga koja lantentno lezi u osnovi svake magijske radnje alkahest alhemicara Akacija – Sveto drvo u Egiptu. delotvorno utice na jetru I stiti od bolesti koje zadiru u njegovu oblast.Smatra se da ima ili krije neku magicnu moc.eter ili nebo.Sastojao se od 3 prostorije: pronaos (predvorje) .e.koga su prizivali ribari. Alkahest – Po Paracelzusu tajna vatra cija se moc nalazi u hrastu sto truli.Izmedju Pitije I ostalih prisutnih se postavljala zavesa ili vrata. Adefagija – Boginja prozdrljivosti.besmrtnost.Klasican grcki hram posle 600 god p. Akasa – Rec koja oznacava jedan od 5 elemenata Sankaja filozofije.kada silazi na zemlju. Alur – (normandijska mitologija) Duh rusevina. naos (svetiliste) I opistodom (zadnje predvorje koje nije povezano sa naosom). Albunea – Sibila ili svestenica koja prorokuje preko snova koji se sanjaju pored vodopada. Azafini – Tunmci snova u Haladeji. Najvaznije vedsko bozanstvo posle Indre. Azariel – U “Talamudu” andjeo voda na zemlji. Almadel – Traktat o teurgiji Ili beloj magiji koji je sastavio nepoznat srednjovekovni pisac. U Egiptu su se mumije prekrivale amajlijama od zlata. Aidze – Mitsko cudoviste kod plemena Bororos iz Brazila. Averna – Zarazna mocvara za koju se smatralo da se nalazi na ulazu u pakao. Sinonim amuletu Mali predmet koji se obicno nosi oko vrata I sluzi za odvarcanje zlih duhova ili nesrece. Alomantija – Proricanje iz soli.a ranije u Palestini I Siriji kao Hadad.

neki ga vide I kao simbol Sunca – ono je okrugli deo na gornjem delu simbola .vertikalna linija je nebo.Moguce da je u pitanju boginja cutanja.Onaj ko poseduje geometrijski kljuc ezoterijskih misterija. Maat.On predstavlja kosmos I zivot. Rudolf Stajner kaze da kad astralno telo coveka obuzme san.kojom su okruzena sva ziva bica. dela (Dela Tomina).(sanskritski: “biseksualni gospodar”) U ezotericnom smisluon oznacava stanje kosmicke energije simbolizovane kabalistickim Sefirima.nacelo svojstveno svakom zivom bicu.pa tako predmeti bivaju prozeti zracenjem onih ljudi .tajni spis.kao I zivota nakon smrti.”univerzalno ja”) U vedizmu: pojedinacna svest.postaje bezvredna ako se otkrije.koji su dve zivotne sile I time simbilicki predstavlja jedinstvo neba I zemlje.(jevrejski) Demon losih vesti. kod samana isceljenje dusa.Demon koji je zaveo Evu.zna da otvori vrata sveta mrtvih I moze da pronikne u skriveni smisao vecnog zivota.Teme su im okultna ucenja I njihovo autorstvo se prepisuje svetim ljudima ili natprirodnim bicima. Ank – Egipatski simbol zivota.poslanice (Isusova poslanica Labgaru).”individualna dusa”. U hrmetizmu tajna alhemijska operacija. Anahita – (persijski) Boginja vezana za oplodjavanje vode.”nebesko telo”) Pojam potice od Platona koji na osnovu proucavanja nebeskih tela zakljucuje da postoji posebno telo duse. Aura – Prema ezotericnom ucenju nevidljiva svetlost.Njegov krug je savrsena slika onog sto nema ni pocetka ni kraja.posebno zive sa drugim metalima.Indije I Ponta.a horizontalna linija Zemlja. Kao makrokosmicki simbol .Za mrtve se verovalo da mogu da proricu zivima. Atanor – Alhemijska pec sa sporim sagorevanjem koriscena za zagrevanje Hermesovog Jajeta mudrosti ili posuda u kojoj se spravljala materija mudrosti. predstavlja dusu koja je vecna.Njen kult se prostirao preko Kapadokije. Arda Narisvara .mesavina.Psihicka emisija neke osobe ostavlja za sobom trag . Astralan – (latinski astrum: “zvezda”.Jermenije.u svojoj ruci drzi ank.jer je proizasla iz duhovne supstancije bogova.boraviste mrtvih.(klasicna mitologija) Demon nesloge. Amalgam – U alhemiji smesa .moci.najvisa dusa. u inicijacijskom pristupanju gnosi.Njegovo fonetsko znacenje je kombinacija znakova za aktivonst I pasivnost I predstavlja spajanje tog dvoje.zatim Paracelzus. Krst sa drskom je simbol million godina buduceg zivota. U egipatskim hijeroglifima.Helena Blavacki. Anabaza – (grcki: “korak na gore”) Rec svojstvena misterijama gde ima znacenje vaznesenja duha. Animatizam – Verovanje da su predmeti zivi I mogu da ispustaju svoju licnu I bezlicnu moc.emanacija. Aretologija – Opisivanje cudesnog pojavljivanja nekog bozanstva ili zbirka cudesa koje je ucinilo neko bozanstvo.Prikazivana je kako drzi prst u ustima.Njega je stitilo 7 vratnica kroz koje je prolazilo svako ljudsko bice posle smrti da se vise ne vrati.ujedinjenog muskog I zenskog principa. prociscenje dusa.besmrtno.ljudozder. Apokrif – (grcki: “tajan”.didakticke (Testament 12 partrijaha).apokalipse (Apokalipsa po Petru) Aralu – (vavilonska mitologija & religija) Podzemni svet.To je I vedsko ime koje znaci “Sin voda”.po poreklu psihicka. Angereona – (rimski) Tajanstvena boginja. Anamaleh . Arkana (latinski Arcanum: ”tajna”) Ezotericna I inicijacijska tajna.Ozirisa I Izide.ciju sudbinu uslovljava zivot pre smrti.apokalipticne (Knjiga Henohova).boginja istine.kako nebeski tako I ljudski. Antropofag – Onaj koji jede ljudsko meso. Kod Starog Zaveta apokrifi se dele na : pripovedacke (Apokalipsa po Mojsiju). U obrednom znacenju uspon na svetu planinu.Kljuc za uzviseno I tajanstveno znanje. Anvil – (keltski) Svet gde su ziveli mrtvi.ono se proteze u svet nebeskih tela.znak anka se nalazi u recima kao sto su “zdravlje” I “osecanje srece”. naziv za kartu u Tarotu. Ank je kombinacija muskog I zenskog simbola . Amrita – Eliksir zivota I hrana bogova koja pruza ljudima besmrtnost.”skriven”) Ezotericna knjiga. Andras . Asmode .Elifas Levi.tajanstveno bice koje je istovetno Fohatu okultista. Atman – (skitski: “dah”.Takodje je I simbol za sudbinu.pokojnika.koje nije ni telo ni dusa.Uvid u apokrif imaju samo posveceni. Dalje su ga razvili neoplatonovci. Apam Napat – U svetim rukopisima.ciji je simbol upravo Ank. a kod Novog Zaveta na: Jevandjelja (Jevandjelje po Jevrejima).

Njegova životna priča podseća dosta na Budhinu. Ehidna oslikava majku. čiji je osnivač Vardarma. ljudska polovica.p. poznatiji kao Mahavira ( Veliki Čovek ). država. kao nacija. U ekstazi nestaju razlike između subjekta i objekta. U užem smislu egregor je kolektivni duh jedne grupe. Rođen i odrastao u kraljevskoj porodici. Svi oblici ljudskih aktivnosti podređeni su strogim religioznim propisima. astralno i mentalno telo. pokušavajući da nađe dublji smisao života. konacni prizvod alhemijskog tela. mentalna koncentracija na jedan sadržaj.Ima ih oko dva miliona.. EKAGRA – U jogi. Nekada se smatralo da ona štiti od straha pa su se od nje izrađivale kolevke. EKSTERIORACIJA – 1. stanje u kojem realnost spoljašnjeg sveta iščezava. U pogledu strukture egregor podseća na ljudsko biće. koju incestuozna obrana pretvara u životinju. termin koji je prvi put upotrebio de Rochas 1891. ali se tehnikom ekstaze u užem smislu smatra šamanizam. samo ce kasnije to moderator lepo staviti sve pod jedan post da ne bude guzve i potpisati i tebe:) Dying_Bride. Nemejski Lav.e. Aurum Aurae – Krilata sfera.06-10-2006 Na slovo na slovo DŽ DŽAINIZAM . Masonski su batovi ponekada obojeni u crno kako bi bili nalik ebanovini. strašna životinjska polovina. Njena simbolika je vezana za simboliku podzemnog sveta i prolaska kroz tminu.. ' Do struka lepa mlada žena.n.Jedan od religiozno – filozofskih sistema Indije. Oni se mole sa povezom preko usta da ne bi nehotice progutali nekog insekta. g.06-06-2006 Ok je.Aura duha je poznata religioznoj tradiciji I predstavljena je oreolom oko glave svetca. koji je živeo od 599 – 527.ali vidljiv za osobu koja je za to obucena. S Jungovog analitičkog gledišta incesta.aura duha. EGREGOR – U hermetizmu to je kolektivno biće.aura astralnog principa . ali niže od njega užasna zmija. Dying_Bride. EKSTAZA – Duševno ushićenje. religija tj bilo koja grupa ljudi ujedinjena istim ciljem. To dvostruko biće odgovara slici majke – gore. EHIDNA Neman sa telom žene i zmijskim repom umesto nogu. Mnogi hermetički sistemi treninga dovode do ekstaze. S Tifonom je izrodila čudovišta kao što su Kerber. ima fizičko.06-10-2006 Na slovo na slovo E EBANOVINA – Glavno obeležje ebanovine je crna boja.Neki predmeti nose sa sobom svoju istoriju.. Himera. Iz istog razloga ne kuvaju niti pale vatru. godine da označi sposobnost nekih medijuma da u transu izdvoje iz fizičkog tela .kao sto I svako ljudsko bice ima oko sebe nevidljivi omotac koji zraci: nevidljiv za obicnog smrtnika.koji ih dodirnu I na taj nacin zadrzavaju imaginarnu uspomenu na dogadjaje koji ih se ticu I u koje su ti ljudi bili umesani. sedeo je na tronu od ebanovine. jer je svest preplavljena nesvesnim sadržajima. Između Džainizma i budizma takođe ima puno sličnosti ali džainizam još više naglašava stav sveopšte ljubavi i milosrđa. Aurom se objasnjava mogucnost simpatije I antpatije medju ljudima. Da ih ne bi zgazili koračaju uvek oborenog pogleda i nose sa sobom mekanu metlu duge drške kojom čiste put pred sobom. Kralj podzemnog sveta Pluton. uglavnom službenika i trgovaca koji nastanjuju oblasti oko Kalkute.koja je na nevidljiv nacin upisana oko njega. Napušta je kao mladić i postaje sveštenik. ugodna i privlačna – dole . Za svaki od principa koji sacinjavaju ljudsko telo postoji posebna aura: aura fizickog tela.. Aqua Vitae – Alhemijska voda zivota Dying_Bride. Zemlju ne obrađuju da ne bi ubili crve.

Godine 1956 emigrirao je u Kanadu i tu je. Ima ih 5 : vazduh. bitno je različit od prva 4 – akaša tj kosmički etar. koja je pretrpela izvesne transformacije kao posledicu mešanja sa vaginalnom sluzi i dejstva koncentrisane misaone i emocionalne energije ENOPTROMANTIJA – Proricanje budućnosti uz pomoć tzv.S. hiroviti. EN – SOF – Hebrejska reč često korišćena u kabali a znači beskonačnost. Ektoplazma je osnov tzv. To je jedan od orijentalnih sistema hermetičkog treninga i filozofije. ELEMENTI – U hermetizmu. zemlja. to su osnovni načini na koji se odigravaju procesi i ispoljavaju pojave u univerzumu. veoma rašireno u srednjem veku. na osnovu posmatranja erotskih radnji FAKIRIZAM – Termin potiče od arapske reči fakir – siromah. O svom izlečenju pričao je Dr Bernardu Gradu. zemlja. 2. Nemačka kratica za istu stvar je A.P – EKSTRASENZORNA PERCEPCIJA – Termin koji je prvi uveo osnivač američke parapsihološke škole Rhine. elementali su sastavljeni iz jednog elementa. smatra se da je čovekova konstitucija petoelementarna ( vazduh. vodom itd. koji se i danas sreće u Africi. utvrdio je da je u stanju da vrati snagu konjima posle napornog treninga trljajući im potkolenice. voda i akaša. koja tobože pozivaju ljude da im se pridruže ali im u zbilji donose smrt. to je sperma. elementar čine sve nematerijalne. kada svesno Ja prodire u najdublje slojeve nesvesnog.tj Deus absconditus. radio je kao labaratorijski tehničar na Mek Džil Univerzitetu u Montrealu.E ( Ausserinnliche Erfahrung) ESTOBANI PUKOVNIK – Oficir bivše mađarske vojske i narodni iscelitelj. To nisu fizički ekvivalenti za smeše i jedinjenja koja nazivamo zemljom. Materijalizacije. nordijskog porekla. to je biće sastavljeno iz samo jednog elementa. Alhemijski termin koji označava tzv. ELEMENTAL – U hermetizmu. s vremena na vreme lečio ljude dodirom. Ovaj je izvršio seriju eksperimenata sa Estobanijem na životinjama i biljkama. nadfizičke komponente ljudskog bića. zanesena noćnim plesovima po livadama. ENSTAZA – U jogi. Upotreba tih naziva je simbolična. E. Oni su kao mutne magle strasti što se rađaju. U magiji. nezemaljskih bića i kosmičkih snaga da se ispolje u materijalnom svetu. vrhunska meditacija. Suprotno tome INVOKACIJA je prizivanje subjektivnih sadržaja da se ispolje. Elfi su duhovi vazduha. Dying_Bride.06-10-2006 Na slovo na slovo F FA – Metod proricanja. U širem smislu elemental je svaki koncentrat astrala. lebdeći. koje izazivaju samrtničke krikove.S. Elfi izlaze noću U vlažnoj halji na obalu I odnose na lopoču Od umora mrtvog plesača Theophile Gautier ELIKSIR ŽIVOTA – 1. Navodno podmlađuje stare. akaša). vatra. Kraljica elfa je Bela Dama. Tvrdi se da fakirizam dovodi do razvijanja natprirodnih sposobnosti delovanja na sebe i spoljašnji svet. Magijskog ogledala. koju neki medijumi produkuju u stanju transa. Za razliku od ljudskog bića. biologu na tom univerzitetu. vatra. Dve glavne discipline koje ESP izučava su : vidovitost i telepatija. kojem je izlečio artritis. najmanje cenjen. Radeći kao konjički instruktor u Mađarskoj Vojnoj Akademiji. ELEMENTAR – Po teozofskoj doktrini. Simbolizuju ktonske i noćne sile. ali izašli iz zemlje i vode. voda. 2. Očaravajući su. daje dug život bez bolesti i vaskrsava mrtve. ELF – Vazdušna božanstva. Sinonim za astralnu projekciju EKTOPLAZMA – Termin koji je prvi upotrebio Riše za psihički fluid u obliku guste beličaste magle . skriveni Bog. Naime . kao što je . mali. Te sposobnosti se dele uglavnom u tri grupe: 1. naročito u mladih.svoj nervni fluid i u vezi sa njim osetljivost. to je postizanje određenog duševnog stanja. Živinu vodu koja se dobija pretvaranjem Kamena Mudrosti u tečno stanje. kao prvi ljubavni snovi. ono što se ne može pojmiti mišljenjem. Jedan od njegovih pacijenata. Dejstvo na sopstveni organizam. EVOKACIJA – Prizivanje mrtvih. Peti element. pogibeljni. Svoj dar prirodnog lečenja otkrio je sasvim slučajno.

u Hajdsvilu. osnovala je Društvo unutrašnje svetlosti ( The society of inner light ). Prikazuje se sa kormilom jer predstavlja kormilara života a često je i slepa. odbijanja uroka i nesreće.. lišavanje hrane i vode. mit o njemu je stvaran. U muzici je ovekovečen od strane Hektora Berlioza i Šarla Guno-a. FORTUNA – U Rimu – Boginja sudbine. FIGA ( šipak ) – Ritualni gest teranja zlih uticaja. mračna. godina. U svakom slučaju. Dejstvo na druga bića – masovna hipnoza ljudi. te da je posedovao moć nevidljivosti. Te godine . prisutan kod mnogih naroda. Dejstvo na predmete i neživu materiju – ključanje tečnosti na normalnoj temperaturi. ubrzanje rasta biljaka . Simbolizuju snage koje se protive inicijaciji i opiru evoluciji. FOX SESTRE – Spiritizam nije produkt novog vremena. Homerova ' Odiseja '. simbol hira i samovolje što vladaju egzistencijom. Rđavoj reputaciji fakirizma doprinela je i činjenica da u toj oblasti zabeleženo više obmana i prevara nego u bilo kojoj drugoj. organizaciju orijentisanu na praksu kabalističke magije na principima Zlatne Zore.. hipnoza životinja. dematerijalizacija.Neumoljiva je.Ne zna se da li je zaista postojao ili je samo legendarna ličnost. Justusa Fausta. A onda su neočekivano. SAD. magijom prizvao Jelenu Trojansku u vidljivu formu pred svim svojim studentima i izjavio im da je sa njom začeo sina.Ubrzo se oko njih okupila grupa ljudi. arhetipski mit o čoveku koji je tragajući za savršenstvom prodao svoju dušu. među kojima najveću vrednost ima ' The Mystical Qabalah ' . Priča se da je 1525. predvođena njihovim roditeljima. sestre Fox. Pomaže plodnost. Dying_Bride. Od davnina ljudi su pokušavali da opšte sa duhovima. telekineza. da se bavio magijom i alhemijom u Pragu i Vitembergu. izazivajući senzaciju. Posle se Fortuna spojila sa Izidom i Tihom te je postala Boginja sreće a atribut joj je rog obilja. FASCINACIJA . napredak i pobedu a u njenu čast su podignuti mnogi hramovi. jedne od članica hermetičke organizacije Zlatna Zora ( Golden Down ). sa drugom stranom i nevidljivim svetovima. ne iz zloće ili mržnje. čije su sposobnosti bacile u zasenak Foksove.dugotrajno održavanje budnog stanja. Gilgameš itd. amajlija od gagata ( crnog jantara ).Sinonim za Ektoplazmu FOMORI . Na Britanskim ostrvima gagat je .. Kao odbrana od fascinacije najčešće se koriste amajlije u vidu erektiranog penisa ( O_o .Likovi iz keltske mitologije. Zvukove su produkovale pucketanje zglobova u prstima nogu. već iz ravnodušnosti za posledice svog hira .. koja je za kratko vreme ' utvrdila ' da to lupkanje proizvode duhovi. U Pragu Erfurtu prizvao je nit trojanskih heroha a u Veneciji se levitacijom odigao u vazduh.moja opaska ) DR FAUST . ( zar opet ? m.. Ipak. Keit i Margaret. O njemu je zabeleženo da je poznavao Agripu i Paracelzusa.Opčinjavanje ili omađijavanje pogledom. Figa je simbol penisa u erekciji. O tome nam govore papirusi sačuvani u Luvru. kao nastanak modernog spiritizma ( spiritualizma ) uzima se 1848. Foxove dale senzacionalne priznanje – sve vreme su varale.. Završile su kao alkoholičarke. Prvi je mit o njemu obradio engleski dramski pisac Marlou ali besmrtnim ga je učinila Geteova drama. Njen magijski moto bio je Deo Non Fortuna.. pucketanje. štitila je od zlog pogleda. 3. Izmišljen je kodex za sporazumevanje i sestre Fox su krenule na turneju po SAD. FORTUNE DION ( 1891 – 1946 ) – Pseudonim Violete Evans. op) FLUID . nakazna bića. Često se sreće u narodnim vradžbinama. kao i ona od korala. U Holandiji je stekao slavu iscelitelja a sam Luter ga je proglasio arhičarobnjakom i prokleo ga... zlotvorna. 1924.06-14-2006 Na slovo na slovo G GAGAT – U Sredozemlju ( Italija i Egipat ) i u Indiji. neosetljivost na bol i prividan prestanak životnih funkcija 2. Poznata je kao pisac nekoliko romana sa hermetičkom sadržinom i više kabalističkih priručnika. počele su da produkuju neobične zvukove – lupu u zidovima. Međutim uskoro su se javili novi mediji.

čiji su sledbenici tvrdili da poseduju sva znanja o kosmosu. GRAFOMANTIJA – Proricanje po rukopisu. U grčkoj su mitologiji glasnici bogova Hermes i Irida. koji dakle prvenstveno ima zaštitnu ulogu. padne. Via. Kaput. Fortuna Major. demone. čoveku i božanstvu. B. oni su preteče današnjih robota. koji su išli goli. duhovi elemenata zemlje.odvraćao oluje. kojih ima 16. otrove. ( vidi roman ' Golem ' Gustava Mejrinka) GRAD dr BERNARD – Kanadski biolog sa Mek Džil Univerziteta u Montrealu pokazao je serijom brižljivo kontrolisanih eksperimenata uticaj ljudskih telesnih zračenja na rast i razvoj biljaka. bolesti što su slale veštice. uroke. GEMATRIJA – Grana kabale koja se sastoji iz numeričkog dešifrovanja i tumačenja svetih imena i formula GENESTHAI FRATER – Brat Genestai. čije je učenje zasnovano na Kraulijevim principima. Vrednost mu proizilazi iz dvostrukog svojstva : ljudski oblik njegova korena liči na koren Mandragore. osnivača ezoteričnog bratstva G. On svladava čari i poništava začaranost. GLASNICA – Glasnica Bogova je žena koja se gotovo u svim Keltskim pripovetkama pojavljuje izabranom u noći Samhaina. GASTROMANTIJA – Metod proricanja kod starih Grka po reflexu svetlosti sveća. GIROMANTIJA – Metod proricanja u čijoj je osnovi telesno okretanje u krugu nacrtanom na zemlji. nekontrolisanom ostavljanju tačkastih tragova olovkom na površi hartije. Irida daje bogovima vodu iz Stiksa koju grabi zlatnim vrčem. Amisia. krivo predstavili Glasnice kao strasno zaljubljene žene ( po uzoru na priču o Zevsu i Ledi ). Kauda Drakonis. Na osnovu dobijenih konstelacija i figura obavlja se proricanje. manje ili više priznata od psihologa. Hrišćanski su pisci. Za njih se verovalo da poseduju izvanredne parapsihološke sposobnosti razvijene specijalnim treningom. Proricanje se vrši na osnovu slova koje telo pokrije kada. koje se često meša sa Grafologijom( metod za procenu crta ličnosti na osnovu rukopisa ) GRAFOLOGIJA – Parapsihološka disciplina. Puer. GOLEM – Veštačko čovekoliko biće. Fortuna Minor. Čudesno je lepa. Albus. GIMNOSOFISTI ( nagi filozofi ) – Pripadnici indijske magijske sekte Nagas. Puela. pevajući čarobnu pesmu. GINSENG – najpoznatija droga farmakopeje na Dalekom Istoku. G. arapskog porekla. demonske vradžbine čiji je cilj isključivo nanošenje zla.Prastara metoda proricanja . koji je izdeljen na jednake delove. Gagat je crni sjajni kamen. Kaže se takođe da je gagat kamen iskušenja za nevinost. GNOSTICIZAM – Sistem religiozne filozofije nastao u prehrišćanskoj eri i eri ranog hrišćanstva. Ponekad ostavi i jabuku. On je trava Bogova i koren života. Kod starih Hebreja i prvih hrišćana gnozis je dublje poznavanje religije i Biblije. Konjukcij. on je simbol muževnosti i besmrtnosti. koji prema kabalističkoj magiji čuvaju zakopana blaga i rudna bogatstva. koji se nikada ne može pojesti. pobuđuje ljubav i čežnju. GNOZIS – Duboko znanje tj saznanje dobijeno posvećenjem. Po osnovnoj ideji. GNOMI – Patuljci. velikih dimenzija. Ginseng je hrana Yanga. magijski pseudonim Frenka Rasela. imaju različita latinska imena i značenja : Akvizicija. plod besmrtnosti. GELOMANTIJA – Proricanje na osnovu karakteristika ljudskog smeha. u SAD –u. upisano je jedno slovo. usled dugotrajnog okretanja. popularna i dan danas u hermetičkim krugovima. Tristicija. na osnovu broja i konstelacije tragova nasumice ostavljenih na površi zemlje ili peska. Umesto ploda besmrtnosti. GETIA – Crna magija najnižeg reda. GEOMANTIJA . Irkinje su imale običaj da spaljuju gagat ( u vidu zapaljive smole) da bi bile zaštićene za vreme muževog dužeg odsustvovanja iz doma. koje su srednjevekovni rabini kabalisti pravili od ilovače i navodno oživljavali kabalističkim formulama. što ga daje keltska glasnica. U nekim zapisima kaže se da se često pojavljuje u vidu labuda. Ponekada za sobom ostavlja grančicu jabuke koja proizvodi čarobnu uspavljujuću muziku. koja na osnovu rukopisa . Populos. Rubeus. Prema Marbodu : dimljenje gagatom vraća ženi menstruaciju za koju se veruje da škodi demonima. Figure. te ujede zmija. U novije vreme se pribegava automatskom. dobijenom kroz providne bokaste sudove ispunjene vodom. U svakom delu. i ima terapeutsku osobinu i dovodi do ravnoteže. Leticija.

Bali – (budizam) Kralj podzemnog sveta. GURVIČ Dr ALEKSANDAR .Banshi .na slovo.procenjuje crte ličnosti u najširem smislu – volju.ali ubrzo iz sebe naglo dunu kao da izbljunu jaku vatru…ubija sve sto mu se nadje na putu.dok u njemu ne oseti zivot koji se smesta nasao pod snaznim uticajem zmije iz raja…mladunac razbi ljusku. delovanje nesvesnih snaga u ličnosti. Hildegard iz Bingena (1098 – 1179) o Bazilisku je napisala: “Jednom kada je zaba krastaca osetila da je bremenita. Banijan .(budizam) Sveto drvo Banshi – (Keltska religija & mitologija) Vile koje su zivele pod zemljom u blestavom vilinskom raju skrivenom ispod travnatih irskih brezuljaka. Glavna dela : Beelzebub's Tales to his Grandson. 1912.radjao se iz jajeta starog petal od 7 do 14 godina..porodica pod njegovom zastitom.”Po drugim tradicijama. po kojoj sve žive ćelije proizvode nevidljiva zračenja.Babino polje. Babice – Kod Srba porodjajni demon. Svoje učenje Gurdjijev je nazvao Četvrtom stazom. naglašavajući da je to staza tragalaštva i samosaznanja.Oni umrese. Prajer. inteligenciju. GURĐIJEV GEORGIJ IVANOVIČ ( 1877 – 1949 ) – Proučavao jogu i orijentalni hermetizam. Najpoznatiji je srednjevekovni ' Grimuar Honorijusa '.B! Baal – Kod Fenicana znaci gospodar ili gospod.ali ona osta da I dalje lezi na zmijskom jajetu. sad_raven. Osnivač ove discipline je Italijan Aldorisio ( 1611 ). Bag – Magicni prsten koji sprecava spajanje zaljubljenih. temperament.Veruje se da je zena najugrozenija za vreme porodjaja I u narednih 40 dana koliko je “necista”.Po legendama. Bajtil – Meteorit ili slican kamen koji su ljudi postovali ili verovali da je bozanskog porekla.a prethodi pretvaranju metala. U srednjovekovnim knjigama o zivotinjama basilisk se pojavljuje kao krunisana zmija kojoj se podanici zaklinju na vernost. Značajne doprinose dali su i : Lavater.Medju smrtnim greskama on simbolise sladostrasce (Luxuria) pa se Hrist bori protiv njega. postavio teoriju mitogenske radijacije.Babina gora.koje dojiljama uzimaju mleko..planine. Otud ljudska patnja.Kod Semita (doslovno: “bozija kuca”) smatralo se da je boziji dom I postovan je kao I sam Bog.cijem su stetnom uticaju izlozeni porodilja I novorodjence: zla mitska bica.pleme.ugleda jaje od zmije I lezase na njemu sve dok svoje mladunce ne donese na svet.06-14-2006 Na slovo. Mišon.Sovjetski biolog koji je 1934.Zamislja se kao krezuba baba nakaznog lica sa rogom na glavi.Krajem XV veka rasplamsali sifilis (lues) oznacen je kao otrov Baziliska.Dok traje kristicni period porodilja I dete ne napustaju kucu.na Srednjem Istoku (jugoistocne obale Sredozemnog mora) zajednisko ime koje je koristilo vise religioznih kultova.duge kose. jer čovekova krajnja sudbina je da živi slobodno. Baiel – Podredjeni u podzemnom svetu.iskoci napolje.Verovalo se da je svuda prisutan I da je svako mesto. u kojoj se daju magijske formule i recepti. maštu.U Istocnoj Srbiji narod ih zamislja kao ruzne zene. u Haldeji jedan od velikih demona. Jedan od poznatijih učenika bio je i Uspenski.obucene u crninu.Dete je takodje ugrozeno za tih prvih 6 Nedelja ili do dana krstenja. Meetings with Remarkable men. po pravilu kompilacija većeg broja autora.Kod jednobozaca Jevreja postao je pojam mnogobostva I idolopoklonstva.Cesto se spominje I u Starom Zavetu. formira prvu grupu učenika ovih disciplina. On je svoje učenike podvrgavao teškom fizičkom radu i opasnostima. Čovek je mašina koju su drugi programirali. godine u Moskvi. U alhemiji simbolizuje vatru koja pustosi. Baba Roga – Kod Srba izdanak arhijskog vremena u zensko demonsko bice kojom se plase neposlusna deca.Eufimisticki naziv “baba” zadrzao se u mnogom toponimima: Babin zub. Bazilisk – (u grckom oznaka za “malog kralja”) Izmesljeni gmizavac koji samim svojim pogledom ili dahom ubija onog ko mu se priblizi ne opazivsi ga ili ne pogledavsi. GRIMUAR – Knjiga magijskih tekstova.Uglavnom se veruje da su zla zenska bica koja se ne mogu videti. Ova staza polazi od pretpostavke da je čovek u stanju polusna.

zivotinja namenjena gozbi Mesije.zahvaljujuci prirodnom daru. – 1624.demon sa razapljenim ustima I jezikom u obliku falusa. Beme stoji u nemackoj filosofskoj tradiciji.Duh sirove snage.On posreduje izmedju ljudskih bica I zlih duhova.ponekad u vidu monograma.premida jede seno sa hiljadu brda.itd. p. Bardesanski sistem – Sistem koji je izradio Bardesan. Bendzis – U istocnoj Indiji obozavaoci djavola.filosofska so proizvodi sto mistici zovu “Telo Svetlosti”.tj.rodjen u Persiji.ne zivi u brdima nego pod muljem I trskom reka I mocvara.a takodje I Hebreji idolatrici iz vremena Novog Zaveta koji su ga nazivali djavolskim principom.kisu. Bela magija – Navodno nesebicna upotreba magicnih moci I sposobnosti.sto ga dovodi u sukob sa predstavnicima Crkve.Ime.Njegova ucenja sadrze elemente iz gnosticizma.gde trava.e.nocu izraste.Nikad ne napusta svojih hiljadu gora.tj. Basileus – (grcki) Arhont ili visoki svestenik koji je upravljao Eleusinskim misterijama.dolaze u porodicu I upozoravaju na smrt zastrasujucim zavijanjem.astrologije. Besmrtnost – Verovanje da dusa ili neko drugo srediste svesti ljudskih bica nadzivljava smrt I ponovo zivi u ovom ili nekom drugom svetu.a neki hriscaninom. “Kodeks Nazarena” koji sadrzi doktorine formulisane pre Bardesana kao I stara imena dobrih I zlih sila. utice se da bolest izadje iz bolesnika I udje u neku zivotinju.Mozdana aktivnost subjekta cini se da je na nuli (elektricna tisina I .svaki od njih ima geometrijsko srediste simetrije gde se otkriva matematicki kljuc crteza I upucuje na neku od cetiri slike cetiri loze saveza kamenorezaca tadasnjeg nemackog govornog podrucija.stecenoj erudiciji I urodjenoj vidovitosti stvorio je sopstvenisistem filosofije prirode.Raznim postupcima npr.koga su neki nazivali gnostikom. pokazuje panteizam koji je implikovao odbacivanjem Crkve kao hijerarhijsko uredjenje.Bardovi su bili ti koji su kompanovali ratnicima pesme za borbu.) – Nemacki mistik. Bari – Kod Brorosa u Brazilu.Proucavao je mesavinu hriscanstva I haldejske mitologije.koju preko dana popase.Veruje se da se covek belom magijom moze osloboditi od magije bacene na njega. Bikon – Demon mrznje Biostaza – Granicno stanje prividne smrti sa zaustavljenjem svih bioloskih funkcija (disanje. Baton – U indijanskoj simbolici izjednacenje sa kaznom I bolom.hriscanstva.slavili podvige drevnih junaka. Beme Jakob (1575.indijske filozofije I okultizma.bolest I smrt.mirili u pravnim sporovima I pregovarali oko mirovnih uslova. Belish – Zli duh u Madagaskaru.filosof.svoje korene ima u mistickoj filosofiji visokog srednjeg veka. Belial – Zli duh u Libanu.Ona je “veliki vidar Crnoglavog naroda”.teolog I vidovnjak. Sumeranaca. Belijal – Vodja palih andjela.Napisao kapitalna dela “Aurora ili Jutarnjr rumenilo na Istoku” I “Opis tri principa bozanskog sushtastva” u kojim ustaje protiv protestanske dogme.Belezi radnih masona romanticarskog I goticarskog doba se nalaze najcesce u kljucu svoda.geometrijskog su oblika.Odvija se zahvaljujuci pazljivom posmatranju velikog alhemijskog principa: Rastvaranja I Ocvscivanja (Solve et Coagula) Belzebub – Prorocko bozanstvo. Bardesan (154. Belfegor – U opscenom obozavanju.Zbog njihovog ocaravajuceg pevanja davani su im nadljudske moci.srcani ritam).a za dobrobit drugih.ciji su bitni elementi prirodnofilosofsa. – 222. Bau – (sumerski) Boginja koja je vladala na polju medicine.Veoma star gnostisticki sistem tzv.znaci “Gospodar muva”.Njega su postovali Finestici.vestac povezan sa uzasnim duhovima koji kontrolisu vetar. Beleg – U masonstvu cehovski beleg: znak ili simbol nanesen na neki predmet sa svrhom prepoznavanja uglavnom inicijacijskog stepena.a koji neki nazivaju Kabalom u Kabali. Behemot (jevrejski) Vodeni konj I.n. Beli Kamen – Forma Kamena Mudrosti za transmutovanje prostih metala u srebro.) – Rani sirijski pisac.koje se pise I Belzebub I Belzebul.Iako samouk. Sinonim : “teurgija” Bela mena – U alhemiji. Bard – (Keltska religija & mitologija) Profesionalni pesnik ili pevac pripadnik svestenickog staleza (Druida).panteisticka I misticka shvatanja. god.a cija geneza se Bemeovim filosofijom kao najvisom I krajnjom tackom.

natura naturans.Oznaka coveka koji je uvideo prirodnu egzisrenciju.posle koje sledi putovanje u predeo duhova ili ponovo rodjenje.Prvi deo je animalne prirode.. Budan – Simbol inicijacijskog stanja kroz koje prolazi kandidat.ali su njeni surovi elementi izmenjeni pod uticajem budizma. Bunar – Sinteza 3 kosmicka poretka: a) neba b) zemlje c) podzemlja Tri elementa: a) vode b) zemlje c) vazduhaPomocu njega se komunicira sa prebivalistem mrtvih.Biostaza moze simetricno biti suprotna tanatozi u onoj meri u kojoj se radi o reverzibilnom procesu povratku u zivot.ugasio zedj zivota I obustavio prijanje koje je uzrok bolnosti I vecnog vracanja (samsara).U 29. Bodisatva – (budizam-doslovno znacenje: “onaj cija je sustina postala intaligencija”) Prosvetljeno bice koje je postiglo savrsenstvo.) indijski osnivac budizma.U te bunare sipane su tecnosti kao darovi bogovima Donjeg sveta.. – 483.Oblik Shamanizma. Buda – (Buddha: ”probudjeni.n.princ pod imenom Sidarta.Covek je. Izmedju ova dva tela je objedinujuci deo ljudske prirode sasvim okrenut I delatan je jedino ako se reinkarnira.Simbol Vavilona nije simbol sjaja koji je osudjen zbog svoje lepote.Poslednji od njih bio je Budhha Gautama Sakyamuni (563. Bodi – (budizam-doslovno znacenje: “prosvetljenje”.Kad je imao 35 godina.S gledista funkcije.klasa ili cehova svojstveno drustvima sa dvostrukom ulogom individualne inicijacije I politicke delatnosti.Njegovi bedemi I viseci vrtovi se ubrajaju medju 7 svetskih cuda.pomocu meditacije nasao je resenje.onaj koji je otkrio istinu”) Onaj koji je ostvario nirvanu.Jos kao decak.rodjen u kasti ratnika kao prvi sin radze.e.ona moze biti: a) supruga svog sina b) supruga Velikog Muza S gledista egzistencije: a) Majka Zemlja.posvetio se asketskom zivotu I meditaciji.sin vladara male drzave u danasnjem Nepalu.vec da bi I ostalima pokazali put koji su odkrili.ne racunajuci buduceg Buddhu Maitreya.simbolicka anti-teza Nebeskom Jerusalimu I Raju.n.priroda samostvoriteljak.nego iskvarenog sjaja koji je osudio .po njoj. Bouzik – (slovenska mitologija) Domaci Bog.nepromenjiv. godini je napustio vladarski ziot da bi potrazio resenja problema patnje.06-15-2006 Slovo V.…Onaj kome je potrebna jos samo jedna inkarnacija da bi postao savrseni Buda. Vavilon – Vrata Bozija.e.ali ne samo zarad licnog oslobodjenja.(tibetanski) Rana animisticka religija sa Tibeta.a poucavala je da tvorac ima dva sina: Satanu I Hrista. god.koma).trojstvo.Herodit je napiso da nema grada na svetu koji se mogao sa njim porediti.Medju prvima govori o slozenosti I dubini covekove duse I zivota.darezljiva zastitnica zetve b) Velika Ljubavnica. da bi postigao nirvanu.devica i/li prostitutka Bogumili – Jereticka sekta koja se javila oko X veka p. Bon .Shema svih inicijacijskih obreda sadrzi smrt. Drugi deo je bozanske prirode I on je vecan.udruzenje unutar klanova. Blavacki Helena – Osnivac Teozofskog drustva za Evropu. budh “biti probudjen”) Savrsena mentalna jasnoca koja cini sustinu budistickog rituala I ucenja.) pise da covek moze doci do transcedentnog znanja.kao telo bilo koje zivotinje. oni su toliko samilosni prema ljudskom rodu da se zavetuju da ce dostici prosvetljenje.I dalje postoji.postao prosvetljen I od tada je poznat kao Buda ili Prosvetljeni.proslo kroz 10 etapa duhovnog razvoja I sada moze da udje u nirvanu I postane Buda.Indijci najcesce priznaju postojanje sedam buda. Broros – Pleme iz Brazila koje veruje da je ljudski oblik samo prelazan I da prolaskom kroz riblju fazu ide u druge oblike.U pocetku to je bila varvarska religija koja je obilovala vesticarenjem I u kojo su pridavane ritualne ljudske zrtve.U knjizi “Kljuc za teozofiju” (1889. Boginja Majka – Simbol zemaljske plodnosti ili kosmicke energije. Bratstvo – U etnologiji. p.Bunari su buseni za kultove misterija I druge religiozne ceremonije.Meditacija je metod par exellence za shvatanje mudrosti koju bodi-iskustvo daje.tj..Sve je unisteno jer je bilo sazidano na prolaznim vrednostima. sad_raven.

) Italijanski alhemicar iz Venecije.U srednjem veku mesaju se sa vesticama I laznim vampirima.muski elementi.boja I medjuplanetarnih vibracija.koje je primljeno “slusanjem”.odrazava zvezdani svet. Vera – Pojava pri kojoj “izvoditelj- .troclane ili cetvoroclane skupove tako da se izmedju njih uspostave odnosi duznosti.Rec je o nekoj vrsti magijske besmrtnosti u zoni sumraka koja odvaja zivot od smrti.prema hermetickoj teoriji.I dok su dva potonja oni koji materijalizuju. Vedizam – Sva verovanje I praxe ezoterickog ustrojstva sadrzana u vedama.Prema verovanju vampirove zrtve I same postaju vampiri. Vala – (nordijski) Prorocica Valpurgijska noc – (nordijski I tevtonski) Noc uoci majskog dana je kada se odrzavao vesticiji Sabat na Brokenu ili nekoj drugoj visokoj planini.U astrologiji. Varalica – Mitska varalica je groteskna licnost sa velikim digestivnim I sexualnim organima.ali je prvobitno koje nagovestavaju covekovo oblicije. Velika vestina – (latinski: Ars magna) Logika koja se sastoji u predstavljanju nekog clana ili pojma slovom.Rec upotrbljena u mnozini – vede podrazumeva citav korpus knjizevnosti koja se proteze od Rig vede do upanishada.prenose otkrovenje iz satrine u himnama.put kojim se uspostavlja veza izmedju neba I zemlje.dobijanja Kamena mudrosti.koja se svaki put obnavlja kada se smatra ugasrenom I koja se ne moze utoliti dok se njome ne ovlada.imala je narucito zaduzenje da ih razgoni. Vampirizam – Cin u magiji kada jedan covek udise zivotne sokove drugog coveka. Vatra – U alhemiji.Vede koje su bile prenosene usmenim putem.Vaga I Vodolija.svet sirenja.broj.samog sebe odvrativsi coveka od njegovog duhovnog poziva.Prema legendi vampiri su sticenici noci. istovremeno ostaju bez krvi I zrtve suzaraze.I kasnije dela kao sto su sutra.jedan od 4 elementa.a u svom sirem smislu.vazduh je simbol spiritualizacije.Kod Slovena se glogov kolac zarije u mrtvaca cija se dusa pretvara u vampira.Nimfa.Alhemicari veruju da postoji razlika izmedju tajne vatre (dvostruke soli) prirodne vatre (vatrenog principa sadrzanog u materiji) I protivprirodne vatre (dobijene iz uglja.stariji od bramanizma I hinduizma u uzem smislu. Vazduh – Uz zemlju.Predstavlja suptilni svet.Suprotno od magnetizma. Velika Arkana – U Tarotu celina od 22 karte arkane primenljiva na principe. Velika godina – Predstavlja polovinu vremena potrebnog da prolecna tacka obidje Zodijak konstelacija. Sionim: “Platonova polugodina”.Takodje atmosfera u ezoterickoj terminologiji.prauzroke.obrednim teztovima koji su nastajali u periodu od oko hiljadu godina.zastitnica sarki na vratima.ali I u modernom shou programima.koju su vrebali po kolevkama.poljskoj.vodu I vatru.slovo. u liku srednjovekovne dvorske budale. Veda – (doslovno: “znanje”) Sveto znanje .Arabiji.n.Kineza.Vazduh je sredina svetlosti.plina ili e lektricne energije).18 definicija I 10 pravila.I obelezena crtama I bogova I ljudskih bica.Kod Rimljana vampiri su bili zenski demoni sa telom zene.rezim.u njihovom kombinovanju u dvoclane. Vakan – Veliki duh kod Sijuksa.zenski elementi.Vavilon sibolizuje prolaznu pobedu materijalnog I culnog sveta.evoluciju coveka.ali sa krilima I kandzama ptice grabljivice.pocev odprilike 14000 p.uzleta. Vampir – Mrtvac za koga se veruje da je izasao iz groba kako bi sisao krv zivima. Venetus Georgijus – (rodj.medjuprostor izmedju neba I zemlje.dok su zemlja I voda pasivni.vazduh je prema kosmogoniji jedan od 4 elementa.Hranili su se krvlju male dece.4 geometrijaska lika. 1460.Lav I Strelac.koja uzimaju vitalnost od besmrtnih bica da bi pobegla iz groba.Razradio ju je Rejmondus Lulus 1274.sto je period od 12960 godina.Japanaca I Semita.Prema hermetickoj teoriji jedan o d4 elementa kome pripadaju Blizanci.po imenu Karna. godine u svojoj “Ars inventive veritatis” gse system gradi od 9 slova.otkrovenja.Pojavljuje se pod raznim maskama kod starih Grka.neka vrsta prirucnika za svaku od vedskih skola.lisena moralnih I socijalnih vrednosti.pitanja (Ko?…).Vatra I vazduh su aktivni.Vampir sibolizuje ceznju za zivotom.mirisa.Srednjoj Evropi.a tek mnogo kasnije pisanim.shvacen operaciski ili spekulativno.To verovanje je posebno rasireno u Rusiji.kome pripadaju: Ovan.Grckoj.To je prvobitni oblik hinduizma.e.besmrtna stvorenja.

Vjedogonja.sa jedne strane naziva cin. Vizualizacija – Inicijacijska meditacijska tehnika koja se sastoji u tome da se u duhu grade Ili traze u secanju organizovane I svete slike koje tyreba oziveti I sa njima se poistovetiti s ciljem da se ostvari sjedinjenje.U astrologiji.ne mogu coveku nauditi neprijatelji.I.Skorpija I Ribe. Vika – (Engleski: “WICCA) Verska organizacija vraceva koji imaju ogranke u vise zemalja.prema narodnom verovanju.osobito laganjem I ogovaranjem.Zaledjena voda.U to veselju sexualnost je izbijala u prvi plan.Za “Viku” se culo tek sezdesetih godina XX veka.U nekim slucajevima prikazuje se kako dodiruje sazvezdje Velikog Medveda (ili slovo G koje stoji na njegovom mestu) u sredistu svastike zactrane na tlu. – Pocetna slova formule u kojoj je sazeto ucenje alhemicara: “Vista Nteriora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem” (Sidji u utrobu zemlje I preciscavajici nacices okultni kamen”).Kada se takvo dete rodi I izraste.ispred zaliva Solvej.Izopacenje predstavlja voda pomesana sa zemljom (zemaljska zelja) ili stajaca voda koja je izgubila svojstvo ociscenja: mulj.L.I.Obesen o vrh malog luka tako da dodiruje tlo .patoloska. prolazna faza regresije I dezintegracije.pravac nebeskog delovanja.izmedju poznatog I .Smestena na malom ostrvu Man u Irskom moru.bara (mocvara). Visak – Vazan element masonskog simbolizma.izmedju Liverpula I Belfasta.proslosti skrivenog).Njegovo znacenje vezano je za ravnotezu gradnje ili ispravnosti duhovnog napora.Njena kraljica.O.ali oni sebe ne smatraju razvratnicima niti oozavaocima djavola.klicu klica. Vizija – Vizijom se.metapsihicka (slike buducnosti. oktobra vece pre Svih Svetih.izrazava stagnaciju na najvisem stupnju. Viliji – Beli duhovi iz nemackih legendi koji predstavljau duse vernika.tako I grupa. Voda .opazanje. Vece pred praznik Svih Svetih – Druidskog porekla.kad se nosi uz sebe.jedan od cetiri elementa kome pripadaju Rak.mehanizam.ne rastvorivsi se sasvim u njoj.a sa druge strane culna vizija (vid: vidjenje ocima). “lovac na vestice” – Prema srpskom narodnom predanju radja se u kosuljici te otuda jeste vidovit.koji su umrli pre svog vencanja.osim simbolickom smrcu.Misticna vizija je trenutno I iznenadno vidjenje predmeta koji nije culno.cerke boginje koja je sisal na zemlju da bi ljude naucila magiji.izvesna Monika Vilson.dva sveta.nedostatak dusevne topline. Vrata – Mesto prelaza izmedju dva stanja. V.Saman.led.napojiti se u velikom spremistu potencijala I crpiti otud novu snagu.Odrzava se 31.bezoblicno.znaci I vratiti se izvorima.ognjeno vino. Veron – Staro ime za vukodlaka.u to vreme sudi dusama losih ludi koje su osudjivane na tela zivotinja.stvarno niti fizicki prisutan I moze je doziveti kako pojedinac.Veselje I obsene sale koje se vezuju za ovaj praznik imaju korena u natprirodnim verovanjima.Uroniti u vodu da bi se iz nje izaslo.ali I sve pretnje resorpcije.Njihovo srediste se nalazi u varosici Kasteltaunu.sto se svodi na isto.Gospodar Smrti.blato.Neizdeferencirana masa vode predstavlja beskonacnost mogucnosti I sadrzi sve sto je virtuelno. u lecenju daje vidne rezultate kod katara stomaka.prema hermetickoj teoriji.Duh vidovitog coveka koji napusta svoje telo I bori se sa drugim ljudima I necistim silama braneci svoje mesto.je reinkarnacija ledi Oven.R. Verdelet – Demon koji je prenosio vraceve na Sabat.T.odnosno od nebeskog do zemaljskog poda.Njeni pripadnici tvrde da vode poreklo od jednog antickog druidskog koledza. Vinum Ardens – (latinski) U alhemiji.Ta pocetna slova stvaraju inicijacijsku rec koja izrazava zakon procesa transformacije koja je u vezi s povratkom bica najdubljem jezgru covekove licnosti.onda takav covek ili zena ide za vilama I zna vise nego drugi ljudi.poistovecenje.izbavitelj” koristi vampirizam za formiranje grupne svesti koja je snazna. Vilino Sito – (latinski: “Herbae genus”) U Srbiji.Prema druidskoj tradiciji. Vitium – (latinski) Prorocki termin za zlokobne znake.demoni I duhovi mrtvih.sva obecanja razvoja.Uz pomoc svestenika Kampbela Kroazijea Vilsona ledi Oven je svake godine uoci letnje dugodnevnice slavila veliki praznik.Smatralo se da se tih noci okupljaju vestice.koja uslovljava progresivnu fazu rentegracije I obnavljanja.Osnovana sezdesetih godina proslog veka.predstavlja kosmicku osu.

2. Obozavan kao bog prevazilazenja prepreka pri zapocinjaju obrednih I drugih radnji.koje su magnetizovane 9 puta I 9 dana za redom.na ledjima krilatog konja.kroz vazduh .S obzirom na metodu.bogatstva I bede.obdareno govorom: ominalno gatanje) 5) pismeno bice: glifomantija (koje sanja: oniromantija) Ovakva podela se zasniva na predmetu tumacenja.astrolozi (po nebeskim pojavama). posredovano – primenom vestina kao sto je astrologija.fiziognomicari (po licu.Otvaraju se na neku tajnu.da ide ka izvoru.osecajno. Mudi u knjizi “Zivot posle zivota” navodi da se smrtnicima javlja “trenutna panoramska vizija svih zbivanja koja su obelezila njegovu sudbinu” Vreteno – Simbolizuje neumitnost sudbine.R.Sibol samoce I svojevoljnog usamljivanja onog koji je odlucio da zivi na visem nivou.bilo prema nekim tajanstvenim znacima.u crkvi Sv.Ganga – Sudanski carobnjak Gandrid – Carolija irskih magova.religijsko ili ezotericko spoznanje: buducnost.proslost. U Rimu je postojala razlika izmedju sluzbenog gatanja I privatnih gatalaca.ili na daljinu.simpatije. Gastromantija – Proricanje po zeludcu.pak. veliko I neiscrpno spremistye zivota I tajanstvenog poznanja.dvostruki aspect zivota.drzanju.itd.pasivnu zensku silu.yelu.One se bave covekom shvacenim kao prirodno bice 1) telesno bice: fizogonomija 2) zivo bice: genetlialogija 3) delatno bice: palmomantija 4) kulturno bice ( misoaono.Teznja duha da se vrati nazad. sad_raven.oniromanti (po snovima). prema misticima I posvecenicima. Gamaheji – Kamenje koje ima cudnovate znake za koje se ne zna da li su slucajno nastali kao prirodne forme ili su. moc carobnjaka da putuju svetom.plod fluidnog prozimanja.ali je okrutnije od vuka.bilo po kakvom saobrazenju.svetlosti I tame. Gatalacke vestine – Skup mantickih vestina I znanja primrnjenih na coveka kao pojedinca I kao predmet psiholoskog istrazivanja. Vrste sluzbenog gatanja bile su: haruspikij (po utrobi zrtvenih zivotinja).pridavanja brojcane vrednosti slovima.dlana.jedna je od bakra I udubljena.Bog mudrosti sa slonovskom glavom koja sedi na misu.nepoznatog.Shivin sin.jani nisu smeli ni poseci ni odrezati stabla svetoga gaja bez pokajnicke zrtve. nuznost smrti pociva u nuznosti zivota. teratomanti (po nakaznim ili abnormalnim rodjenjima).07-07-2006 Slovo *G* GAVRAN – Ptica loseg predznaka zbog boje.kao u gnosticizmu kroz nebeske sfere I pomocu askeze. nacin proricanja kod straih Grka po figurama trbushastih.Gatanje moze biti: 1.mesto porekla.gajevi su bili posveceni bozanstvima.vizije.Svaki bog je iamo svoj sveti gaj. Vukodlak – (slovenski) Covek koji ima vucije oblicije.tumacenje znakova poput haruspikija. Ganesha (hiduizam) .kristalne kugle.snova.zalosnog krika I zbog toga sto se hrani mrtvim zivotinjama. simbolizovali su tajanstveno boraviste boga.utisaka. Galvansko ogledalo – Sastavljeno je od dve ploce. Gebura (kabala) – Termin koji oznacava petu Sefiru.a I u drugih naroda.Osoba fixira pogled u centar udubljenog dela bakarne ploce.a druga od cinka I ispupcena. nuznost kretanja od rodjenja do smrti otkriva neizvesnost bica. Gematrija (jevrejski) – Talmudisticki I kabalisticki postupak. Djordja.skrivenog. naraste veliko kao vuk.Vukodlakom moze potati I nekrsteno umrlo dete ili dete zakopano s majkom u njenoj utrobi koje posle 7 god.Simbol izvorista.Riml.U Veneciji.ona se dele na.predosecanja. Gadar (arapski) – Demon Gaj – Kod Grka I Rimljana.itd. Vracanje – “Ponovo doci u ishodiste”. neko ko moze da se pretvori u vuka.tj.pokretima).zavisno od sredstava na koja se oslanjaju: · karte (kartomantija) · nebeska tela (astrologija) · ruka (hiromantija) · broj (numerologija) · ponasnje bolesnika (ijatromantija) Gatanje (latinski divination: “odgonetanje”) – Otkrivanje necega sto je nepoznato. direktno – pomocu intiucije.vodom napunjenih I svecama opkoljenih casa.pomocu karata.recima ili .taloga kafe.Opsti naziv za paranormalno.

a u Kini se prvobitno primenjivala kao zing ta. Glosolalija – U metafizici pojava kada subjekat (najcesce medij u transu) govori jedan ili vise jezika koje ranije nikad nije cuo ili poznavao.polozaju I slikama koje slucajno pretstavljaju.gradjenja kuca I grobnica.za spirituale pojava kada se medjusobno razumeju osobe koje govore razlicitim jezicima. nizi duh .maste. Ginunga Gap (nordijski) – Prvobitni haos iz koga su se izdigle sve stvari.Nepostojani su. U hriscanstvu se javlja prilikom primanja Sv.intiucije.…dalet = 4.I po njihovom broju.zivi pod zemljom kao cuvar dragog kamenja I skupocenih metala.te su otuda praktikovali asketizam I druga lisavanja.jereticki I slobodnoumni .bozanstvo pokrovitelj rodjenja.prema Kabali.mogu I da vole I da mrze.Glavne yeme bile su: preporuka cuvanja tajne.savetnij.dok su drugi smatrali sebe iznad normalnog moralnog zakona.ili po slici koju dobijemo kada na neku plocu ili sto bacimo nasumice saku zemlje. Otkrivanje skrivenog znanja trebalo je da oslobodi licnost fragmetarnog I iluziornog (ili zlog) materijalnog sveta (telesne egzistencije) I uvede je u duhovni svet.kvadriranjem (dalet = 4 na kvadrat = 16). Glog – Duhovi I vile se sastaju kod glogova.Za gnostike materija je bila zlo.osporavanje vidljivog sveta potcinjenog neumitnosti sudbine.andjeo cuvar.Bila je poznata Keltima. Getija – vestina prizivanja zlih duhova.Religiozni sistem koji je postavio koncept o apsolutnom I kompletnom znanju. Najcesce se za osnovu uzima konvencionalna brojcana vredonst svakog od 22 slova herbejskog alfabeta: Alef = 1.verovanje u nespoznatljivog I nedostupnog Boga iz koga emaniraju eoni koji sacinjavaju pleromu. Genij rodjenja: narucito u Rimu .Bardesan.itd… Genetliologija – proricanje dana I casa rodjenja Genij – Prema vecini starih predanja.Vizantiji.Pojavljuje se u obliku mita. cuva zivot I kucu svakog coveka I sa njime deli sve radosti. Ehad (jedan) = alef + het + dalet = 1 + 8 + 4 = 13 = Ahabah (ljubav) = alef + he + vet + he = 1 + 5 + 2 + 5 = 13.njegov dvojnik.dakle tvorcem zla.Sastoji se u tome da se rec ili grpa reci objasnjava na osnovu osnovu brojcane vrednosti slova od kojih se sastoji.demon.odbacivanje jevrejskog boga koji se smatra demjurgom.pod razlicitim imenima. god.).Narucito su ga razvili Eleazar iz Vormsa (XIII vek) I Abulafia (1292. kod Rozenkrojcerovaca naziv za duhovne elemente.vracanje duha Jednome kroz andjeoske planetrane sfere putem gnose. …tav = 400.Po legendi gnomi poticu sa Skandinavije.U ezoteriji.On je . Gnom – Zemaljski ili brdski duh malog rasta koji.govora ili mitskog govora.posmatrajuci samo sibolicnu vrednost broja.U Srbiji se glogov kolac zabada u vampira.Sibolizuju nevidljiva bica koj uz pomoc nadahnuca.Skole: pravoverni (Kliment Aleksandrijski I Origen).duh zemlje.Valentinus I Karpokrates.To nije ni znanje ni vera nego mudrost koja se odnosi na sve misterije I za posledicu ima spasenje. Medju najpoznatijim sledbenicima bili su Marsion. Gnosa (grcki gnosis: “znanje”) – Znanje koje vodi ka izbavljenju. Geomantija – proricanje po tackama nasumice napravljenim u zemlji.njegova iniucija I glas nadrazumske svesti.ili ponekad.u Rimu.Kasnije se okrenuo vrsenju magije.Bitna odrednica pokreta jeste put spoznaja sto coveku shvacenom poput stranca u svetu pribavlja izbavljenje.Kao ezotericki kult poveravan je posvecenicima koji su bili razdeljeni na nekih 70 sekti u ranim vekovima hriscanske ere.uporedjujuci je sa nekom drugom recju iste vrednosti.Bio je sastavljen od vise religioznih I moralnih elemenata ukljucujuci neoplatonske ideje I judejska verovanja.recenicama u skladu sa razlicitim semama. Gnosticizam – Verski I ezotericki hriscanski pokret hronoloski omedjen I i III vekom.vestina oblika I situacija. Kabalisti se cesto sluze I teozofskim sabiranjem (dalet.sna – nevidljive stvri cine vidljivim. Npr. Duha ili koriscenje darova Sv.a kulturno podrucjem helenisticke civilizacije.pa cak je nalazila primenu u taktickim I strateskim pravilima.nacelo polodnosti. stiti od vradzbina.Duh nadahnuca: entitet izvan coveka koji donosi nadahnuce. Duha.svakog coveka prati genij.cetvrto slovo = 1 + 2 + 3 + 4 = 10).Njome su se sluzili u odredjivanju plana gradova I utvrdjenja .niti je njima u stanju da govori posle zavrsene seanse.

Slovo ~D~ Dazdevnjak – Vrsta vodozemca za koga se veruje da moze ziveti u vatri.itd.pripovedac. U danasnjem hiduizmu.I uzima ih u obzir prilikom logickog odredjivanja sudbine I za stvaranje psihickog portreta licnosti. subotom – Saturn.tri sestre.a Meduza duhovnu I evolutivnu izopacenost I isprazno mrtvilo. utorkom – Mars.danas dovodi.Golem je covek. Grom – Sibol poremecaja kosmickog reda. Gongi (japanski) – vrac.Griot moze biti lakrdijas.pa cak I grupe pojedinaca.isto tako je mogao (ili ona) poducavati kaste koje neguju vestinu igranja ili muzike.upisanih u oblicima slova I rukopisa.Medju ratnickim kastama je poznat kao vest u baratanju oruzijem za borbu ili lov.Tada se kaze da je ona zapaljena .podrzavajuci bozanski stvaralacki cin.koji su rodjeni bez roditelja u sveobuhvatnom Okeanu. Grafologija (grcki grapho “pisem”.Kasnije.disciplinom arcane I emanatizmom.opsenare. Grimorijum – Rukom ispisana zbirka formula koje su koristili carobnjaci I vracari.Sibolizuju snagu I budnost.iz ustiju vire ocnjaci kao u vepra.a da ne izgori u .Za razliku od Adama.fibioniti). Gubavac – Sibolizuje necistotu.Stari narodi su verovali da zvezde naizmenicno gospodare u nedelji I to sledecim redom: nedeljom – Sunce.U svim mitologijama mesto u koje udari bog gromom-sveto je. Guja Vidija – Tajno znanje misticnih mantri. objavljuje volju I svemoc vrhovnog boga.do tragicnih posledica po pojedinca.”Riznica staraca iz piramide”. ponedeljkom – Mesec.muzicar. Agripina magijska dela “Crna kokoska”.cuvari blaga: cuvaju blaga zemlje Hiperborejaca. Gorgone – Gorgone su bile: Meduza. Guaron – Carobnjak u srednjem veku.Takva osoba moze da poducava sledbenike svojoj posebnoj tehnici samoostvarenja u Bogu. Gonin – Staro francusko ime za carobnjake. Griot – Pripadnik posebne kaste u drustvenim zajednicama severozapadnog dela Afrike cija je uloga ocuvanja Reci.brinu se za njegov vrt.koga je magijski ili vestacki stvorio covek.gnosticizam je dualisticka ezotericna doktorina obelezena misticizmom.Sibolizuju protivnika koga treba savladati.Stena drustvenu izopacenost.Golem je nem.”nauka”) – Proucavanje odnosa koji postoji izmedju rukopisa neke osobe I njenog karaktera. u brdima se suprotstavljaju tragacima za zlatom.Kod Grka srodni su nemanima.odbacenost. Gul (arapski) – Demon groblja.tri nemani.ili da bvude predmet obozavanja kao inkarnacija bozanstva.Najpoznatije su zbirke pape Honorijusa: “Grigorium Verum”.Bavi se utvrdjivanjem sklonosti coveka.ovaj pojam se najcesce odnosi na coveka ili zenu za koje se smatra da su u dubokom jedinstvu ili skladu sa Bogom. bdiju nad Dionisovim kraterom punim vina. Gospodar dana – Svaka od zvezda koja svojim uticajem dominira jednim danom u toku od 24h.pripremaju mu hranu.koji se ogleda u srdzbi prirodnih sila. cetvrtkom – Jupiter.u slucaju da se radi o prevarantima ili psihickim bolesnim osobama. Gri – Africki talisman. Guru (hinuisticki-sanskritski doslovno: “tezak koji ima tezinu”) – U prvobitnom znacenju guru je ucitelj svih vestina.itd… Grifon – Mitska zivotinja sa orlovskim kljunom I krilima.ali I prepreku koju treba savladati da bi se doslo do blaga. u glavama su im ljute otrovnice.U hriscanskoj sibolici predstavljau demona. Goruca planeta – Kdad se jedna planeta nalazi na manje od 8 stepeni od 30 stepeni od Sunca.koga je stvorio bog. Gorik – Nestasni patuljasti duh megalita u Britaniji.hiduisticku duhovni ucitelj koji obucava za spekulaciju I za praxu. Gobelini – Duhovi ladja u Britaniji Golem – Prema judejsko-kabalistickoj legendi oznacava neku vrstu coveka-robota.U sirem smislu.a coveka koga osine grom-posvecen je. Gula – Zena posvecena zlim duhovima u Arabiji.duhovno I moralno posrnuce.sto nazalost.(Karpokrates.a lavljim telom.recitator.Eurijala I Stena. petkom – Venera.jer ljudi nisu znali da mu daju govor. logos: “rec”.imaju bronzane ruke I zlatna krila.”Veliki I Mali Albert”.njen efekat je smanjen zbog Sunceve svetlosti.. sredom – Merkur.pevac.a njegovi ucenici ga opsluzuju. Guba – Vavilonci su prepisivali gubu sedmorci duhova zemlje.Eurijala sibolizuje sexualnu natranost.

U gnosticizmu zao duh koji se bori protiv Boga.”graditelj”) – Po Platonu slikovito shvacena Svetska dusa.Neciji demon se poistovecuje sa bozanskom voljom.”umetnik”.duhovnih I svetovnih vladara Tibeta od 1578. Daramulin – Kod urodjenika u Australiji veliki bog. Otkrivenje Jovanovo ima 22 poglavlja. Dvojnik – U ezoterimu nebeski alter ego.broj decade pod svojim herbejskim imenom sefirot.ljudske postupke I moralne norme. Deux Ex Machina (latinski: “Bog iz masine”) – Iznenadno posredovanje boga u nekom kriticnom polozaju. Degeneracija – Prema teoriji degeneracije “primitivni” narodi nisu arhajske nego nego degenerisane rase.Prema drugoj liniji tumacenja demoni su bili duse pokojnika. Dvadeste dva – Toliko je slova koja.broj vidovitosti I prorocanstav. Molitvenik cine 22 molitve.spiritualni dvojnik. Desno.Ime uzastopnih poglavara vlagajuceg Gelupa reda tibetanskog budizma.Jednakost.) I “Velika enigma” (1911.Po svojim opasnim ambivalentnostima moze biti kako pocetak stvaralackog razvoja.dovrsenost.U poznom rimskom carstvu zazivan je u magijskim obredima. U Kabalai savrsen broj.muski princip.Bog kao Apsolut po sebi .Nebice. Deni Leon – Francuski teozof. Deset – Broj Pitagorine Tetraktise: zbir prva cetiri broja (1+2+3+4).formula ispisana na traci grba sa recima pretka ili nekog velikana. glavnih arkana Tarota takodje ima 22.objavio knjige “Posle smrti” (1891.demoni su anjeli koji su izdali prirodu.omegi I slovu M.s gledista kulturne ili fizicke antropologije.nije u evolucijskom stadijumu (u poredjenju sa praistorijskim covekom) nego u involucijskom .pa prema tome I sa covekovom sudbinom.prestanak jedinstav I pocetak dualiteta I antagonizma.Mnogi narodi su odabrali 21. Darma (budizam) – Religijska norma ili propis. Deviza – U heraldici. 2 po Pitagori.I najposle. tibetanski gyalwa rinporche: “vrlo utociste”) – Titula davana onima za koje se verovalo da su inkarnacija Bodisatve.koja su arhetipske slike.regresivnom stadijumu.ekvivalentna alfi.reci kojima se izrice filozofska ili eticka poruka.duhove. 10 je sibol univerzalnog stvaranja.Bratstvo”. Dvadeset jedan – U Bibliji br.U prizorima raspeca.Broj svih ambivalentnosti I udvostrucenja.) u kojima pokusava da dokaze zakonitost ponovnog rodjenja.a koze sleva.posrednici izmedju besmrtnih bogova I zivih. 7 dvostrukih slova koja odgovaraju prelaznom pojmovnom svetu.Rec je kasnije oznacila nize bogove.U zapadnim zemljama prilikom pocasne paljbe puca se iz 21 topovskog oruzija. Demijurg (grcki “radnik”.prema Kabali izrazavaju svet: 3 osnovna slova.zastitnicki ili opasni geniji.dobri razbojnik je sa desne strane.U ezoterizmu sluzi kao lozinka ili formula.a rdjavi sa leve.”vestak”.Z alhemicare on je simbol kamena u crvenoj meni.Na Zapadu I u hriscanstvu pocasna strana. Dalaj Lama (mongolski dalai: “okean” – podrazumeva se “mudrost”.U hriscanskoj demonologiji.Avesta je sastavljena od knjiga podeljenih na 22 poglavlja. Dva – Br. Demogorgon (rimski) – Mracno bozanstvo podzemnog sveta. 21 simbolizuje savrsenost (3x7).zapravo “zakon” u najsirem smislu koji obuhvata prirodni poredak.s one strane govora I misljena.Oznacava sveukupnost. godine.pramaterija bez volje I atributa.ali koji nisu zli ni po poreklu ni po prirodi.Kod Egipcana on je bio hijeroglif za coveka koji je umro od hladnoce. 12 jednostavnih slova koja odgovaraju culnom svetu. u masonstvu npr.Na Strasnom sudu ovce su zdesna.povratak jedinstvu posto se razvio ciklus prvih devet brojeva. deviza “Sloboda.Prema Pitagori srecan br.ili s filozofskim ili teickim sadrzajem. Daktilomantija – Vestina proricanja iz prstiju ili pomocu prstena.koji .ali smrtnih ljudi.pocetak zla.U masonstvu Veliki Graditelj Svemira.arhetipski lik Ja s kojim se suocavamo u trenutku umiranja. mudrost ima 21 atribut.Po pitagorejcima br. Deitet – Skriveni Bog.Levo – Desna strana je solarni.U lingvistici.Dansnje covecanstvo ..pa iskazuje ili ostvarenu ravnotezu ili latentne pretnje.Simbol suprotnosti.tako I kobne propasti. Demoni (grcki diamon: “duh”) – Kod Grka demoni su zbog izvesnih moci bozanska bica ili bica slicna bogovima. godinu zivota kao vreme covekovog punoletstvo.sukoba.princip buduceg.pravednost ili duznost.njoj.

”misliti”.voljna I pozudna.na jednoj strain listici kalaja.alter ego.U uobicajnom znacenju. Dualizam – Egzotericka ili ezotericka doktorina prema kojoj postoje dva nuzna I suprotna nacela.Nevidljivim uciteljem posvecenici nazivaju coveka ili kolektivnu licnost koji poucava I usmerava pojedinca ili grupu.Severno doba. Deuteroskopija – Sposobnost da se vidi I ono sto nije tu.rituala.process udvostrucavanja kolicine zlata ili bilo kog drugog metala dodavanjem prostih metala.Tipicno.neocekivano posredovanje u nekoj stvari. dijamantska suzbija zle strasti I zudnju. Dying_Bride.nemir ili I slicno stanje najednom ukazuju kao s jasnom uverljivoscu. Dravidska Religija – Religija nearijevske rase koja je naseljavala juznu Indiju.I to u coveku (npr. gde on nabraja Zlatno doba.a odnosi se kako na udaljene I istovremene. Duhovni.otkrivanju skrivenog blaga. Dodekaedar – Konveksno geometrijsko telo sa 12 petougaonih stranica.Dravidi veruju da puno zlih duhova. kao uzroci(Bog/Djavo).tako I na navodno buduce dogadjaje.u moralu (dobro/zlo) I u spoznaji (cula/duh).neocekiana sila koja se pojavnjuje I spasava stvar.u ogledalu vide zeljeni oblik.pomocu narucite sprave (masine) bio spustan na pozornicu.koji.nastanjiju univerzum.Rituali se sastoje od molitva.posto fiksiraju pogled.e.pravde I autoriteta.Pavle razlikuje u coveku duh (pneuma).08-24-2006 .discipline. Duhovna.podoban za obavljanje inicijacije I za davanje pouka iz doktorine.puno kosmogonijskih I metafizickih pouka.igara I pesama. Doba sveta – Podela istorije sveta I covecanstav na razdoblja vrlo dugog trajanja.netaknutom truleznom materijalnoscu.”verovati”) – Verovanje u gnostickim hriscanskim krugovima da Isus Hrist nije imao telesnu egzistenciju.Zrtve zivotinja se prinose sa ciljem da se smire lokalni bogovi I odbiju zli duhovi koji donose bolesti I nesrecu. suv I mrsav – grubost karaktera.hermeneutike.Sadrzi tekstove o vistini zapovedanja duhovima.od fizioloskog do duhovnog. Diplosis – U alhemiji udvajanje.koji se uz neki predosecaj .muskarac ili zena. Dipotetovo ogledalo – Karton na kome su zalepljeni .u antickoj tragediji. mek.itd.dusu(psyche) I telo (soma).predvidjanje ili “sablasti”. dusa/telo).vlazan oznacava mladost. iskazuje razvoja od fizicko-hemijskog do zivotnog.ne pokazujuci se ucenicima. Dlan – Linije na dlanu su pokazatelji instikata. izvesno dejstvo porenecene ili prenadrazene delatnosti nerava koja se pojavljuje kao vidovitost. Postoje tri vrste duse: umna . Dusa – Platon je doa jednu od prvih definicija duse (dusa daje telu zivot).Oni su komunikativni I pojavljuju se koa materijalizovani duhovi medijuma I spiritista.a sa druge strane parce crnog platna. Doketizam (grcki dokein “izgledati”.itd.o razgovoru sa mrtvima.”ciniti se”.ukljucujuci I duhove mrtvih. Drugo vidjenje – Fenomen koji se javlja u budnom stanju.pravo zasnovano na religijskoj ili inicijaciskoj svsri. Drustva Hopija – Kod Hopi Indijanaca svako selo ima vise tajnih drustava od kojih je svako vezano za drug ceremoniju.svetosti.Herojsko doba I Gvozdeno doba.Izvodjac ga snazno magnetizira I stavlja pred oci znatizeljnika.Najpoznatiji zapadni ezotericni niz potice od Hesioda iz VIII veka p.je .spiritualni ucitelj – Osoba . u svet (npr. Duh Pomagac – Dvojnik.njihova religija je animisticka I magijska – demofobija.pravni system koji pociva na legitimnosti. proizilazi iz pentagrama. Dragon – Knjiga iz XIX veka o vracanju. Duma – U Kabali andjeo cutanja ili smrti. duh/materija). iznenadna pomoc. Dordze (tibetanski) – Budisticka palica “kamen plamenac” najvise moci.zdravlje osecajnost.to jest priznavanju I prihvatanju postojanja harizme. Sv.razlicit od osobe.spiritualna vlast – Pravo odlucivanja I sprovodjenja odluka u zajednici.prakse.ali simpaticki povezan s njom.n. Diaka – U okultizmu I teozofiji.incijacijske ispravnosti ili pravoverja.lepo obojen.vec da je posetio svet u ljudskom “obliciju”.

ICHTUS – Na grčkom jeziku – riba . u kojoj čovek podražava ponašanje neke životinje kako bi stekao njena svojstva IMPREGNACIJA – U magiji.. Rađao se iz okruglog jajeta starog petla . IRORACIJA – Hermetički postupak škropljenja drveta mokraćom bolesnika što dovodi. BAZILISK – Izmišljeni gmaz koji svojim pogledom ili dahom ubija onome ko mu se približi ne pogledavši ga pritom. prema Magnusu Husu. bilo da bi se prizvala ili uklonila.treba mu pružiti ogledalo o koje bi se njegov pogled odbio i vratio se na samog baziliska te ga ubio. egzistencije koje je nemoguće na vreme opaziti a od koje može odbraniti samo zaštita božjih anđela. Spasitelj ) IHTIOMANTIJA – Proricanje posmatranjem riblje utrobe i glave rašireno u staroj Grčkoj. Na slovo na slovo B BA' AL . Osnovana 1776 –e u Ingolštatu od strane profesora Weishaupt-a IMITACIJA – U hermetizmu. razvratnu ženu što zavodi one koji je prvi ne prepoznaju pa je ne mogu ni izbeći.BELIT – Ba'al – Belit je božanski par kojeg su poštovali Semiti. Ubiti ga je teško. Prtikazuje se kao petao sa zamjevim repom ili kao zmija sa petlovim krilima. INGILI – Pripadnici verske sekte koji obožavaju zečeve. IDATOSKOPIJA – Metod proricanja na osnovu kišnice IDEOPLASTIKA – a) U hipnozi. Predstavlja : kraljevsku moć koja uništava sve one koje joj uskrate poštovanje.položenog u bunište. jer se ichtus može rastaviti na početna slovačuvene fraze Iesos Christos Theou Uios Soter ( Isus Hrist.. opčinjavanje. po narodnom verovanju do izlečenja. sveti simbol ranih hrišćana. Sin Božji. U alhemiji predstavlja vatru koja pustoši a prethodi preobražaju metala. Rituali inicijacije obično simbolizuju ponovno rađanje INKANTACIJA – U najširem smislu . Ba'al ( negde znan i kao Hadad )je bog uragana i plodnosti a Belit boginja rodnosti. INICIJACIJA – Posvećenje. ritualno upućivanje sledbenika nekog hermetičkog učenja u tajna znanja i preobražaj njegove ličnosti. Prvi put se javlja u kultu Vitezova Templara u Krstaškim ratovima. osnova takozvane mimetičke magije. INKUBUS – Priviđenje muškaraca koji se javljaju u erotičnim snovima žena te sexualno opšte sa njima. U magiji. čije ime znači ’ prosvetitelji ’. pola čovek pola jarac. BAFOMET . mimeza tj podražavanje govora i ponašanja često kod histeričnih subjekata b) U spiritizmu. smrtne opasnosti. INKARNACIJA – Utelotvorenje. na kome je morala sedeti žaba krastača ili obična žaba. otelovljenje.. ovaploćenje INKUBACIJA – Magijska operacija kojom se pokušava izazvati božanstvo u snu da bi otkrilo spavaču budućnost ili ga izlečilo. oplođenje ili prožimanje psihičke slike emocionalnom energijom u cilju materijalizacije ideje koju ta slika predstavlja. . formula kojom se deluje na niža duhovna bića. posebno u ratarstvu. U svim je civilizacijama Ba'al simbolizovao postojanje ili periodični povrataktežnje za uzdizanjem nagonskih snaga. ( nedokazana ) sposobnost medija da direktno utiču na materiju i uobličavaju je mislima ILUMINATI – Okultna sekta. Židovski proroci suprotstavljali su se tim drevnim kultovima. od 7 –14 godina.Hermafroditsko biće.

Metod proricanja na osnovu knjiga. zasnovana na sveopšte ljubavi. koja je dostigla procvat u VII v. Osnovne postavke budizma su ' 4 plemenite istine ' : 1.e) – Buda na sanskritskom znači prosvetljenje. Knjiga se nasumice otvori i prst se bez gledanja stavlja na tekst. BERILISTIKA – Proricanje budućnosti iz magijskog ogledala napravljenog od berila.n. Čovek se može osloboditi patnje samo gušenjem želje za životom 4. Reč na koju prst padne služi kao osnova proročanstva. uglavnom Biblije. Nazvan je još i Gotama – Onaj koji je postigao svoj cilj! Plemić po rođenju .Ostatak života proveo je putujući Indijom i propovedajući svoju nauku.n. Uzrok patnje je želja za životom 3.Princ demona. BUDIZAM – Filozofsko religiozni sistem Sidharte Gotame ( Bude) . osnivač budizma. Tako je nazvan prvi Sidharta. Sidharta se odrekao slave i bogatstva i posvetivši se asketizmu i meditativnom životu postigao nirvanu i prosvetljenje. U staroj sirijskoj religiji smatran je kraljem demona. Bhakti joga je jedna od glavnih vrsta joge.e BREID DŽEJMS – Engleski lekar koji je prvi upotrebio termin ' hipnoza ' i koji je tu pojavu intenzivno izučavao. Do spasenja ( nirvane) vodi osmostruka staza : a) prava vera b) pravi život c) prava odluka d) prava reč e) pravi čin f) prava težnja g) pravo mišljenje h) prava sabranost .Mistična ljubav.BELZEBUB . Život je patnja 2. arhiđavo. BON – PO – Škola tibetanske magije. BIBLIOMANTIJA . BUDA ( 560 – 480 p. u hijerarhiji demona odmah iza Satane. BHAKTI .

Japanu. Koreji.Rimska boginja zemljoradnje i plodnosti ( grčka Demetra) CEROMANTIJA – Proricanje pomoću rastopljenog voska Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. mahajana ( velika kola) u Tibetu. pola čovek pola bik. 2006 6:37 pm Na slovo na slovo C CEREMONIJALNA MAGIJA– Razrađen i strogo određen skup verbalnih i gestovnih postupaka kojima praktičar deluje na sopstveno nesvesno sa ciljem izazivanja najveće moguće koncentracije na cilj magijske operacije. Mongoliji. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. CERERA .. hinajana budizam( mala kola). 2006 6:38 pm Na slovo na slovo Č . Kini. Jedan od značajnijih evropskih filozofa koji se zanimao za budizam bio je Šopenhauer. proširen uglavnom na Cejlonu ( Šri Lanka) 2..Vremenom budizam se proširio i došlo je do podele na dve glavne grane budizma 1. BUKENTAUR – Izmišljeno biće iz grčke mitologije .

koji se potpuno posvetio duhovnim i znanje prima u direktnom kontaktu sa spiritualnim učenjem Guruom. Čela je neka vrsta šegrta. DAMA ( Mala ) – U Kini je to bio pristojan naziv za ženu nižeg reda ali ne i lakog ponašanja. Veoma se interesovao za okultizam. unutrašnji glas koji poput anđela čuvara vodi čoveka i govori mu šta mu je zabranjeno. U svojoj autobiografiji – Moj život ( preveo Tin Ujević) opisuje iskustva sa magijom i evokacijama. .ČAKRA – Na sanskritskom znači točak. ako nekog zanima otkucaću je ) Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. na čijoj su površini ispisana slova alfabeta. 2006 6:41 pm Na slovo na slovo D DAEMON – Po Sokratu. Kako je lovor u Staroj Grčkoj bio posvećen Apolonu. zlatar i pisac traktata o vajarstvu. DAFNOMANTIJA . Kretanje prstena od slova do slova daje proročansku poruku. ova metoda je često praktikovana u Apolonovim proročištima. Čakre su po učenju joge i teofizije psihofizički centri energije. vid ispoljavanja intuicije. posebno u jogi i vedanti.1571) – Slavni italijanski vajar. Astralnom telu. ČELINI BENVENUTO ( 1500.Proricanje preko prstena okačenog o konac koji visi iznad okruglog stola.Proricanje po lovorovoj grani bačenoj u vatru. pisca mnogih dela o hiromantiji. ( Lanina opaska . smešteni van fizičkog tela u tzv. dovodi do buđenja različitih parapsiholoških sposobnosti. Po joga doktrini mentalna koncentracija na čakre povezana sa ritmičkim disanjem. DAKTILOMANTIJA . posebno za evokativnu magiju i prizivanju duhova i demona. ČELA – Učenik spiritualnih učenja u Indiji. ČEIRO . U osnovi ove metode su nesvesni pokreti ruke.Pseudonim Luisa Hamona.

koji je posedovao medijumsku sposobnost za divinaciju pomoću kristala. DHIJANA . astrolog. Kabala i magija ih pak personalizuju. Veruju da se do prosvetljenja dolazi strogom disciplinom.Poznat najviše po romanu Robinson Kruso ali se bavio i magijom. DERVIŠI . DEMONI – U hermetizmu. samokontrolom. čija se boginja nazivala Purpurna Dama. i hermetista. DHARANA – Šesti stepen radža joge. čija je karakteristika neprekidna meditacija o jednom sadržaju u trajanju od najmanje 144 sekunde. DEFO DANIEL ( 1660 – 1731 ). DEMATERIJALIZACIJA – U parapsihologiji. Njegova glavna hermetička aktivnost počela je od njegovog poznanstva sa Edvardom Kelijem. Većinom su sledbenici sufizma. uzdržavanjem. DEMONOLOGIJA – Srednjevekovna doktrina o prirodi i svojstvima demona DEMONOMANIJA . Zajedno su vršili eksperimente i bavili se alhemijom dok crkva nije doznala za njihove aktivnosti i poslala lični zahtev caru Rudolfu II da ih protera . pa čak i terminologiju. snagom duha i specijalnim parapsihičkim sposobnostima. Po načinu života i izgledu slični su indijskim fakirima. astronom.Najčešće je to bila vračara. znake raspoznavanja. DEKART RENEE ( 1596 – 1650 ) – Veliki francuski filozof .Psihički poremećaj u kom bolesnik veruje da je opsednut demonima. Savremena američka rozenkrojcerska organizacija AMORC sasvim neosnovano svojata Dekarta. involutivne kosmičke snage koje deluju nasuprot kosmičke evolucije i na taj način su zle. Pokušavao je da stupi u kontakt sa njihovom organizacijom u Francuskoj ali nema podataka da li je u tome i uspeo. čija je karakteristika koncentracija misli na jednu tačku u trajanju od najmanje 12 sekundi. Njegovo znanje astrologije dovelo ga je do engleskog dvora gde je kao prvi zadatak imao da izračuna najbolji datum za krunisanje Elizabete I. jogi i fakirizmu to je nestajanje predmeta ili bića iz određenog lokaliteta. Smatra se da je jedan od prvih osnivača dervišizma bio Abu Bakr.Pripadnici islamskog religioznog reda. svetih prosjaka. veoma zainteresovan za doktrinu srednjovekovnih rozenkrojcera. Razni redovi derviša imaju i različite sisteme inicijacije. DR DI DŽON ( Dr John Dee 1527 – 1608 ) – Istaknuti engleski matematičar. dugotrajnim recitovanjem mističnih formula zvanih 'zikr'. izazvano kako se tvrdi. Autor je izvanrednog hermetičkog rada ' A system of magic ' objavljenog 1728-e. neka vrsta muslimanskih ' božjaka '.Sedmi stepen radža joge . koji se odriču svetovnih vrednosti radi traganja za istinom i životnom mudrošću.

Starokeltski sveštenici na tlu Britanije i Galije u prehrišćanskoj eri. DONOV PETAR ( 1864 – 1944 ) – Bugarski okultista i vidovnjak. KAREL . biva posle nekog vremena ponovo naoštren. Kao početal Akvarijanske Ere označio je 1914 –u godinu. sudije.što je on i uradio. Ovata i Druida ( Ros Nikols). DRUIDI . Di se vratio u Englesku i radio kao dvorski službenik do kraja svog života. orijentisanom duž osovine sever jug. vaspitači. magovi. Imao je brojne vizije i proročanstva koja su se ostvarila te velik broj učenika.Čehoslovački radio inženjer i parapsiholog koji je patentirao Keopsov piramidalni oštrač žileta ( i o njemu će biti reči kasnije ). Keli je završio u zatvoru i pokušavajući da pobegne povredio se i uskoro umro. bilo kao strašnu boginju kojoj valja žrtvovati jarce bilo kao epifaniju kosmičkog života u neprestanom i silovitom preporodu. DRBAL ing. Bio je energični propagator parapsiholoških istraživanja. Tvrdio je da se inkarnirao na zemlji sa mističnom misijom da pripremi početak ' Ere slovenskih naroda ' i da dolazi sa udaljenog nebeskog tela po imenu Alfeola iliti Zvezda svih zvezda. proslavio se romanima o Šerloku Holmsu. sad_raven Mag . Neko vreme su putovali po Evropi preživljavajući dok se nisu sukobili i razišli. pesnici i astrolozi i regulisali su odnose u keltskim društvenim zajednicama. Danas postoje dve organizacije koje tvrde da vode poreklo od starih druida : Druidski red ( vođa Dr Tomas Mon ) i Red Barda . delovanjem dosada nepozante vrste energije koju češki parapsiholozi nazivaju psihotronskom. Puno je putovao i zalagao se za naučni ispitivanje medijumstva i parapsihičkih pojava. DURGA – Boginja koju poštuju posebno u Kalighat hramu u Kalkuti. Predstavljali su učenu svešteničku kastu – lekari. poznat pod nazivom Učitelj. Najpoznatije delo : Monas Hieroglyphica DOJL ARTUR KONAN ( Sir Arthur Conan Doyle 1859 – 1930 ) – Engleski lekar i književnik. Utvrdio je eksperimentalno da ako se istupljen žilet drži u kartonskom modelu Keopsove piramide.

onda brisite post.urezan u kamen ili dragulje smatra se misticnim. U okultizmu. Averna – Zarazna mocvara za koju se smatralo da se nalazi na ulazu u pakao.kada silazi na zemlju. 356 Avatar – Ljudsko ili zivotinjsko oblicije koje uzima neko od bozanstava.kabalisticki prevedenih na brojeve daju br.a da ima u ovim knjigama opsirniji opis.U alhemiji .Njenih sedam slova na grckom jeziku..povratak covekoj praiskonskoj cistoti. Pretpostavlja se da je to iskvareni sveti gotski naziv “Abraksas” magicna formula koja znaci “ne povredi me”. U hriscanstvu nevinost.U grckoj numerologiji oznacava broj 356. U islamu vazan obred. Agares – Podredjeni u podzemnom svetu.To je takodje bio ukupan zbir dusa koje nastaju emanacijom iz boga. Kamingsa ”Recnik simbola” Hansa Bidermana Ako nadjem neki pojam koji si ti vec spomenula.Srednjovekovni demografi su ga smatrali za uzrocnika ratova.ablucije pri incijaciji monaha predstavljaju spiranje njegove svetovnjacke proslosti.inicijacija.. U budizmu.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Tue Jun 06..preko sive do bele..narucito Visnu.samo cu dopuniti. dana u godini.. 2006 4:38 pm @ Dying_Bride: Nadam se da nemas nista protiv ako uskocim I napisem nesto …Literatura kojom se pomazem je: “Recnik okultizma” Tomislava Gavrica ”Sve o simbolima” Endrua T.u Magnum opusu dusa se cisti pranjem menjajuci boju od crne. Abraksas – (persijski : “Bog”) Misticki naziv koji je bio u modi u gnostitickoj sekti koju je osnovao Vasilides u II veku p. svestenikovo pranje ruku oznacava “Umivam pravdom ruke svoje”. Abadon – Jevrejsko ime andjela bunara ili andjela unistitelja. Abrakadabra – (hebrejski doslovno : “uputi tvoju munju do smrti”) Simbolicna rec koju je prvi upotrebio Samonikus u jednoj studiji o medicini I bila je upotrebljiva tokom celog srednjeg veka.OK!? Ako nije dobro. .br.. Agenes – Osoba koja emituje ili prenosi slike ili informacije putem telepatije.e. Ablucije – Ociscenje.n.vec iskljucivo zavisi od Visnuove slobodne volje.Rodjenje jednog avatara ne podleze prinudi ranije karme.

eter ili nebo. Ognjiste za kucne zrtve. Azafini – Tunmci snova u Haladeji.tj.Snaga koja lantentno lezi u osnovi svake magijske radnje alkahest alhemicara .vatra munje. U teozofiji primarna supstanca iz koje isijava Prvi Logos ili izrazena misao.Stari bog oluje kod Amoricana. Akasa – Rec koja oznacava jedan od 5 elemenata Sankaja filozofije.Ime je nadjeno I na grckim papirusima I srednjovekovnim grimorijama. Adam Kadmon – Arhetipski covek ili covecanstvo.koga su prizivali ribari.Izmedju Pitije I ostalih prisutnih se postavljala zavesa ili vrata.manifestovani Logos. Adefagija – Boginja prozdrljivosti. aditon I opistodom.Sastojao se od 3 prostorije: pronaos (predvorje) . Azariel – U “Talamudu” andjeo voda na zemlji.koga opeva oko 200 himni Rig vede. Aidze – Mitsko cudoviste kod plemena Bororos iz Brazila.koji je slavljen zbog svojih mnogobrojnih rodjenja. Najvaznije vedsko bozanstvo posle Indre. Azael – Po rabinskim legendama.a ranije u Palestini I Siriji kao Hadad. Ajol – Bog koji obuzdava I pusta vetrove.Kasnije je opistodom zamenjen aditonom koji se otvara u naos.Posebno su je postovali Sicilijanci. Azazel – Mocni demon koji je ziveo u pustinji I bio povezann sa starim jevrejskim obredima. Adzitas – Rec koju koriste okultisti da bi oznacili jednog od 12 bogova koji se inkarniraju u svakoj Manvantari.povezano sa dubokim vodama.Kralj Ajolije.sunce.poznat kao Ramon. naos .Bio je vezan lancima dok je cekao na Strasni sud. U aditon u Delfima je mogao da udje samo Pitija. hram se sastoji od 4 prostorije: pronaos .e.voda I biljke-svi su podjednako Agni.razlicito indentifikovanih kao prostor.izumitelj jedrila I veliki astronom koga je potomstvo proglasilo za bozanskog kralja oluja I vetrova.Agni – Bog vatre vedskog hinduizma.Za njega se vezuju I misticni brojevi 3.Klasican grcki hram posle 600 god p. Ajbe – Sveto drvo.jedan od prvih andjela srdzbe. naos (svetiliste) I opistodom (zadnje predvorje koje nije povezano sa naosom).5 I 7 Adad – Bog vatre I oluje. Aditon – (na grckom: “ono sto je nepristupacno”) Tajno mesto u grckim hramovima.n.

u bagremu I paprati. .Vise Ja koje se spaja sa materijom kako bi se napravilo zlato I ponovo savtavili svi delovi ljudskog tela kao I njegova svojstva u svoju prvobitnu sustinu. Alur – (normandijska mitologija) Duh rusevina.Smatra se da ima ili krije neku magicnu moc. Anabaza – (grcki: “korak na gore”) Rec svojstvena misterijama gde ima znacenje vaznesenja duha. Alkahest – Po Paracelzusu tajna vatra cija se moc nalazi u hrastu sto truli. simolizuje ponovo rodjenje. Amalgam – U alhemiji smesa . U misticizmu. – Ruski spiritist. Amrita – Eliksir zivota I hrana bogova koja pruza ljudima besmrtnost. Alraun – (tevtonski) Zenski demon. U alhemiji.posebno zive sa drugim metalima.Ostvaruje ono sto simbolizuje neku osobitu vezu izmedju onog ko je nosi I sila koje predstavlja. Sinonim amuletu Mali predmet koji se obicno nosi oko vrata I sluzi za odvarcanje zlih duhova ili nesrece. Alisis – Izvor u Arkadiji koji je lecio od besnila. Aksas – U ezoteriji.mesavina. Anamaleh . U Egiptu su se mumije prekrivale amajlijama od zlata.sa ili bez magicnih formula.Objavi knjigu “Animizam I spiritizam” (1893.) u kojoj pokazuje kako kako psihicka besvesna struktura moze preci granice covekovog tela.N. prociscenje dusa.inicijaciju.(jevrejski) Demon losih vesti. kod samana isceljenje dusa.”ublaziti”) .unutrasnji elektricitet zvezda I bica. Albunea – Sibila ili svestenica koja prorokuje preko snova koji se sanjaju pored vodopada.Akacija – Sveto drvo u Egiptu. Aksakov A. Alrinak – Zli duh brodoloma. Amajlija – (latinski amolior: “odvratiti”. delotvorno utice na jetru I stiti od bolesti koje zadiru u njegovu oblast. u inicijacijskom pristupanju gnosi.univerzalni rastvarac. U obrednom znacenju uspon na svetu planinu.kamena I keramike da bi stitile besmrtnost pokojnika.bronze. Alomantija – Proricanje iz soli. Almadel – Traktat o teurgiji Ili beloj magiji koji je sastavio nepoznat srednjovekovni pisac.besmrtnost.

Uvid u apokrif imaju samo posveceni.Onaj ko poseduje geometrijski kljuc ezoterijskih misterija.vertikalna linija je nebo.tajni spis. Arda Narisvara .kao I zivota nakon smrti. Angereona – (rimski) Tajanstvena boginja.Teme su im okultna ucenja I njihovo autorstvo se prepisuje svetim ljudima ili natprirodnim bicima.moci.kako nebeski tako I ljudski. Kao makrokosmicki simbol .(klasicna mitologija) Demon nesloge.ujedinjenog muskog I zenskog principa. dela (Dela Tomina).koji su dve zivotne sile I time simbilicki predstavlja jedinstvo neba I zemlje.(sanskritski: “biseksualni gospodar”) .Prikazivana je kako drzi prst u ustima.Kljuc za uzviseno I tajanstveno znanje.poslanice (Isusova poslanica Labgaru). Andras . U egipatskim hijeroglifima.ljudozder.Njegovo fonetsko znacenje je kombinacija znakova za aktivonst I pasivnost I predstavlja spajanje tog dvoje. Animatizam – Verovanje da su predmeti zivi I mogu da ispustaju svoju licnu I bezlicnu moc.jer je proizasla iz duhovne supstancije bogova. Anvil – (keltski) Svet gde su ziveli mrtvi. Apokrif – (grcki: “tajan”.a horizontalna linija Zemlja.Indije I Ponta.Za mrtve se verovalo da mogu da proricu zivima.apokalipse (Apokalipsa po Petru) Aralu – (vavilonska mitologija & religija) Podzemni svet.Ozirisa I Izide.didakticke (Testament 12 partrijaha). Apam Napat – U svetim rukopisima. a kod Novog Zaveta na: Jevandjelja (Jevandjelje po Jevrejima).Njega je stitilo 7 vratnica kroz koje je prolazilo svako ljudsko bice posle smrti da se vise ne vrati.”skriven”) Ezotericna knjiga.boginja istine. Maat.apokalipticne (Knjiga Henohova).On predstavlja kosmos I zivot.Njegov krug je savrsena slika onog sto nema ni pocetka ni kraja. Antropofag – Onaj koji jede ljudsko meso.Takodje je I simbol za sudbinu. Ank je kombinacija muskog I zenskog simbola . Kod Starog Zaveta apokrifi se dele na : pripovedacke (Apokalipsa po Mojsiju).Anahita – (persijski) Boginja vezana za oplodjavanje vode.Njen kult se prostirao preko Kapadokije.u svojoj ruci drzi ank.Moguce da je u pitanju boginja cutanja.ciji je simbol upravo Ank. Ank – Egipatski simbol zivota.neki ga vide I kao simbol Sunca – ono je okrugli deo na gornjem delu simbola .boraviste mrtvih.Jermenije.To je I vedsko ime koje znaci “Sin voda”.tajanstveno bice koje je istovetno Fohatu okultista.znak anka se nalazi u recima kao sto su “zdravlje” I “osecanje srece”. predstavlja dusu koja je vecna. Krst sa drskom je simbol million godina buduceg zivota.zna da otvori vrata sveta mrtvih I moze da pronikne u skriveni smisao vecnog zivota.

Astralan – (latinski astrum: “zvezda”. Dalje su ga razvili neoplatonovci.ciju sudbinu uslovljava zivot pre smrti. Za svaki od principa koji sacinjavaju ljudsko telo postoji posebna aura: aura fizickog tela. Aqua Vitae – Alhemijska voda zivota _________________ No.koje nije ni telo ni dusa.”nebesko telo”) Pojam potice od Platona koji na osnovu proucavanja nebeskih tela zakljucuje da postoji posebno telo duse.U ezotericnom smisluon oznacava stanje kosmicke energije simbolizovane kabalistickim Sefirima.Elifas Levi.zatim Paracelzus.Psihicka emisija neke osobe ostavlja za sobom trag . Atanor – Alhemijska pec sa sporim sagorevanjem koriscena za zagrevanje Hermesovog Jajeta mudrosti ili posuda u kojoj se spravljala materija mudrosti. Arkana . Aurum Aurae – Krilata sfera. Rudolf Stajner kaze da kad astralno telo coveka obuzme san.”individualna dusa”. you freak! .najvisa dusa. Aura – Prema ezotericnom ucenju nevidljiva svetlost.pa tako predmeti bivaju prozeti zracenjem onih ljudi koji ih dodirnu I na taj nacin zadrzavaju imaginarnu uspomenu na dogadjaje koji ih se ticu I u koje su ti ljudi bili umesani. naziv za kartu u Tarotu. U hrmetizmu tajna alhemijska operacija.kao sto I svako ljudsko bice ima oko sebe nevidljivi omotac koji zraci: nevidljiv za obicnog smrtnika.Aura duha je poznata religioznoj tradiciji I predstavljena je oreolom oko glave svetca. Aretologija – Opisivanje cudesnog pojavljivanja nekog bozanstva ili zbirka cudesa koje je ucinilo neko bozanstvo. anyway.nacelo svojstveno svakom zivom bicu. konacni prizvod alhemijskog tela.aura astralnog principa .ono se proteze u svet nebeskih tela. this is really not my kind of stimulation No.besmrtno.”univerzalno ja”) U vedizmu: pojedinacna svest.Demon koji je zaveo Evu.postaje bezvredna ako se otkrije.po poreklu psihicka.ali vidljiv za osobu koja je za to obucena.kojom su okruzena sva ziva bica. Asmode . this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me. Atman – (skitski: “dah”.Helena Blavacki. Aurom se objasnjava mogucnost simpatije I antpatije medju ljudima.Neki predmeti nose sa sobom svoju istoriju.koja je na nevidljiv nacin upisana oko njega.emanacija.aura duha.(latinski Arcanum: ”tajna”) Ezotericna I inicijacijska tajna.

Da ih ne bi zgazili koračaju uvek oborenog pogleda i nose sa sobom mekanu metlu duge drške kojom čiste put pred sobom.p. Zemlju ne obrađuju da ne bi ubili crve. g. koji je živeo od 599 – 527.Jedan od religiozno – filozofskih sistema Indije. Između Džainizma i budizma takođe ima puno sličnosti ali džainizam još više naglašava stav sveopšte ljubavi i milosrđa. Njegova životna priča podseća dosta na Budhinu. Napušta je kao mladić i postaje sveštenik. Rođen i odrastao u kraljevskoj porodici. 2006 6:15 pm Ok je. uglavnom službenika i trgovaca koji nastanjuju oblasti oko Kalkute. samo ce kasnije to moderator lepo staviti sve pod jedan post da ne bude guzve i potpisati i tebe:) Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. Oni se mole sa povezom preko usta da ne bi nehotice progutali nekog insekta. Iz istog razloga ne kuvaju niti pale vatru. Dying_Bride Antihrist . čiji je osnivač Vardarma. Svi oblici ljudskih aktivnosti podređeni su strogim religioznim propisima. pokušavajući da nađe dublji smisao života. poznatiji kao Mahavira ( Veliki Čovek ). 2006 6:21 pm Na slovo na slovo DŽ DŽAINIZAM .e.Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Tue Jun 06.Ima ih oko dva miliona.n.

ali se tehnikom ekstaze u užem smislu smatra šamanizam. . Himera. ugodna i privlačna – dole . EKSTAZA – Duševno ushićenje. Masonski su batovi ponekada obojeni u crno kako bi bili nalik ebanovini. Mnogi hermetički sistemi treninga dovode do ekstaze. EKAGRA – U jogi. jer je svest preplavljena nesvesnim sadržajima. astralno i mentalno telo. Ehidna oslikava majku. Nekada se smatralo da ona štiti od straha pa su se od nje izrađivale kolevke. EGREGOR – U hermetizmu to je kolektivno biće. EKSTERIORACIJA – 1. Sinonim za astralnu projekciju EKTOPLAZMA – Termin koji je prvi upotrebio Riše za psihički fluid u obliku guste beličaste magle .. koju incestuozna obrana pretvara u životinju. religija tj bilo koja grupa ljudi ujedinjena istim ciljem. To dvostruko biće odgovara slici majke – gore. ima fizičko.Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. S Tifonom je izrodila čudovišta kao što su Kerber.Neman sa telom žene i zmijskim repom umesto nogu. U užem smislu egregor je kolektivni duh jedne grupe. Materijalizacije. godine da označi sposobnost nekih medijuma da u transu izdvoje iz fizičkog tela svoj nervni fluid i u vezi sa njim osetljivost. strašna životinjska polovina. 2006 6:23 pm Na slovo na slovo E EBANOVINA – Glavno obeležje ebanovine je crna boja. ali niže od njega užasna zmija. država. U pogledu strukture egregor podseća na ljudsko biće. U ekstazi nestaju razlike između subjekta i objekta. Njena simbolika je vezana za simboliku podzemnog sveta i prolaska kroz tminu. Ektoplazma je osnov tzv. ' Do struka lepa mlada žena. EHIDNA . mentalna koncentracija na jedan sadržaj.. Nemejski Lav.. stanje u kojem realnost spoljašnjeg sveta iščezava. S Jungovog analitičkog gledišta incesta. koju neki medijumi produkuju u stanju transa. ljudska polovica.. sedeo je na tronu od ebanovine. 2. termin koji je prvi put upotrebio de Rochas 1891. Kralj podzemnog sveta Pluton. kao nacija.

ENSTAZA – U jogi. Kraljica elfa je Bela Dama. kada svesno Ja prodire u najdublje slojeve nesvesnog. to je biće sastavljeno iz samo jednog elementa. elementar čine sve nematerijalne. U širem smislu elemental je svaki koncentrat astrala. voda i akaša. . ELEMENTAR – Po teozofskoj doktrini. hiroviti. vatra. voda. Elfi su duhovi vazduha. Magijskog ogledala. daje dug život bez bolesti i vaskrsava mrtve. bitno je različit od prva 4 – akaša tj kosmički etar. EN – SOF – Hebrejska reč često korišćena u kabali a znači beskonačnost. to je sperma. ELEMENTI – U hermetizmu. Za razliku od ljudskog bića. 2. veoma rašireno u srednjem veku. vatra. kao prvi ljubavni snovi. To nisu fizički ekvivalenti za smeše i jedinjenja koja nazivamo zemljom. elementali su sastavljeni iz jednog elementa. vodom itd. Navodno podmlađuje stare. koja tobože pozivaju ljude da im se pridruže ali im u zbilji donose smrt. koja je pretrpela izvesne transformacije kao posledicu mešanja sa vaginalnom sluzi i dejstva koncentrisane misaone i emocionalne energije ENOPTROMANTIJA – Proricanje budućnosti uz pomoć tzv.tj Deus absconditus. Alhemijski termin koji označava tzv. lebdeći. smatra se da je čovekova konstitucija petoelementarna ( vazduh. skriveni Bog. U magiji. Ima ih 5 : vazduh. Peti element.ELEMENTAL – U hermetizmu. ali izašli iz zemlje i vode. Elfi izlaze noću U vlažnoj halji na obalu I odnose na lopoču Od umora mrtvog plesača Theophile Gautier ELIKSIR ŽIVOTA – 1. mali. Naime . zanesena noćnim plesovima po livadama. koje izazivaju samrtničke krikove. Oni su kao mutne magle strasti što se rađaju. zemlja. naročito u mladih. ono što se ne može pojmiti mišljenjem. zemlja. Simbolizuju ktonske i noćne sile. to su osnovni načini na koji se odigravaju procesi i ispoljavaju pojave u univerzumu. nordijskog porekla. Upotreba tih naziva je simbolična. Živinu vodu koja se dobija pretvaranjem Kamena Mudrosti u tečno stanje. vrhunska meditacija. Očaravajući su. akaša). pogibeljni. nadfizičke komponente ljudskog bića. ELF – Vazdušna božanstva.

ubrzanje rasta biljaka . neosetljivost na bol i prividan prestanak životnih funkcija 2. To je jedan od orijentalnih sistema hermetičkog treninga i filozofije. Dve glavne discipline koje ESP izučava su : vidovitost i telepatija. kao što je dugotrajno održavanje budnog stanja. s vremena na vreme lečio ljude dodirom. Radeći kao konjički instruktor u Mađarskoj Vojnoj Akademiji. Godine 1956 emigrirao je u Kanadu i tu je. na osnovu posmatranja erotskih radnji FAKIRIZAM – Termin potiče od arapske reči fakir – siromah.E ( Ausserinnliche Erfahrung) ESTOBANI PUKOVNIK – Oficir bivše mađarske vojske i narodni iscelitelj. nezemaljskih bića i kosmičkih snaga da se ispolje u materijalnom svetu. hipnoza životinja. . Ovaj je izvršio seriju eksperimenata sa Estobanijem na životinjama i biljkama. 2006 6:26 pm Na slovo na slovo F FA – Metod proricanja. Nemačka kratica za istu stvar je A.. lišavanje hrane i vode.E. Tvrdi se da fakirizam dovodi do razvijanja natprirodnih sposobnosti delovanja na sebe i spoljašnji svet. Dejstvo na sopstveni organizam. utvrdio je da je u stanju da vrati snagu konjima posle napornog treninga trljajući im potkolenice. Jedan od njegovih pacijenata.S. O svom izlečenju pričao je Dr Bernardu Gradu.. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. najmanje cenjen. radio je kao labaratorijski tehničar na Mek Džil Univerzitetu u Montrealu. kojem je izlečio artritis. EVOKACIJA – Prizivanje mrtvih. Svoj dar prirodnog lečenja otkrio je sasvim slučajno. koji se i danas sreće u Africi. Dejstvo na druga bića – masovna hipnoza ljudi.P – EKSTRASENZORNA PERCEPCIJA – Termin koji je prvi uveo osnivač američke parapsihološke škole Rhine. Te sposobnosti se dele uglavnom u tri grupe: 1. biologu na tom univerzitetu. Suprotno tome INVOKACIJA je prizivanje subjektivnih sadržaja da se ispolje. to je postizanje određenog duševnog stanja.S.

te da je posedovao moć nevidljivosti.Ne zna se da li je zaista postojao ili je samo legendarna ličnost. telekineza. Njen magijski moto bio je Deo Non Fortuna. Pomaže plodnost. Priča se da je 1525. dematerijalizacija.Likovi iz keltske mitologije. Poznata je kao pisac nekoliko romana sa hermetičkom sadržinom i više kabalističkih priručnika. FORTUNA – U Rimu – Boginja sudbine. među . napredak i pobedu a u njenu čast su podignuti mnogi hramovi.Neumoljiva je. zlotvorna. Prvi je mit o njemu obradio engleski dramski pisac Marlou ali besmrtnim ga je učinila Geteova drama. FIGA ( šipak ) – Ritualni gest teranja zlih uticaja. odbijanja uroka i nesreće. Dejstvo na predmete i neživu materiju – ključanje tečnosti na normalnoj temperaturi. simbol hira i samovolje što vladaju egzistencijom. U muzici je ovekovečen od strane Hektora Berlioza i Šarla Guno-a. Simbolizuju snage koje se protive inicijaciji i opiru evoluciji.moja opaska ) DR FAUST . Kao odbrana od fascinacije najčešće se koriste amajlije u vidu erektiranog penisa ( O_o . mračna.. Prikazuje se sa kormilom jer predstavlja kormilara života a često je i slepa. da se bavio magijom i alhemijom u Pragu i Vitembergu. Figa je simbol penisa u erekciji.Sinonim za Ektoplazmu FOMORI . magijom prizvao Jelenu Trojansku u vidljivu formu pred svim svojim studentima i izjavio im da je sa njom začeo sina. U Pragu Erfurtu prizvao je nit trojanskih heroha a u Veneciji se levitacijom odigao u vazduh. ne iz zloće ili mržnje. mit o njemu je stvaran. Često se sreće u narodnim vradžbinama. FASCINACIJA .. već iz ravnodušnosti za posledice svog hira . op) FLUID . prisutan kod mnogih naroda. jedne od članica hermetičke organizacije Zlatna Zora ( Golden Down ). U svakom slučaju. arhetipski mit o čoveku koji je tragajući za savršenstvom prodao svoju dušu. ( zar opet ? m.3. Rđavoj reputaciji fakirizma doprinela je i činjenica da u toj oblasti zabeleženo više obmana i prevara nego u bilo kojoj drugoj. nakazna bića.Opčinjavanje ili omađijavanje pogledom. Posle se Fortuna spojila sa Izidom i Tihom te je postala Boginja sreće a atribut joj je rog obilja. FORTUNE DION ( 1891 – 1946 ) – Pseudonim Violete Evans. O njemu je zabeleženo da je poznavao Agripu i Paracelzusa... Justusa Fausta. U Holandiji je stekao slavu iscelitelja a sam Luter ga je proglasio arhičarobnjakom i prokleo ga..

kao nastanak modernog spiritizma ( spiritualizma ) uzima se 1848. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Wed Jun 14.Ubrzo se oko njih okupila grupa ljudi. uroke. sestre Fox. kao i ona od korala. Na Britanskim ostrvima gagat je odvraćao oluje. u Hajdsvilu. amajlija od gagata ( crnog jantara ). sa drugom stranom i nevidljivim svetovima. Gagat je crni sjajni kamen. Završile su kao alkoholičarke. predvođena njihovim roditeljima. 2006 6:13 pm Na slovo na slovo G GAGAT – U Sredozemlju ( Italija i Egipat ) i u Indiji. godina. Kaže se takođe da je gagat kamen iskušenja za nevinost. koja je za kratko vreme ' utvrdila ' da to lupkanje proizvode duhovi. SAD. Međutim uskoro su se javili novi mediji.. počele su da produkuju neobične zvukove – lupu u zidovima. dobijenom kroz providne bokaste sudove ispunjene vodom. bolesti što su slale veštice.. FOX SESTRE – Spiritizam nije produkt novog vremena. demone. pucketanje. Irkinje su imale običaj da spaljuju gagat ( u vidu zapaljive smole) da bi bile zaštićene za vreme muževog dužeg odsustvovanja iz doma. O tome nam govore papirusi sačuvani u Luvru. A onda su neočekivano. Homerova ' Odiseja '. GASTROMANTIJA – Metod proricanja kod starih Grka po reflexu svetlosti sveća. Keit i Margaret. Ipak. Izmišljen je kodex za sporazumevanje i sestre Fox su krenule na turneju po SAD. Foxove dale senzacionalne priznanje – sve vreme su varale. Zvukove su produkovale pucketanje zglobova u prstima nogu. te ujede zmija. organizaciju orijentisanu na praksu kabalističke magije na principima Zlatne Zore. štitila je od zlog pogleda. Gilgameš itd. Te godine . osnovala je Društvo unutrašnje svetlosti ( The society of inner light ). izazivajući senzaciju. čije su sposobnosti bacile u zasenak Foksove. Prema Marbodu : dimljenje gagatom vraća ženi menstruaciju za koju se veruje da škodi demonima. Od davnina ljudi su pokušavali da opšte sa duhovima. 1924.kojima najveću vrednost ima ' The Mystical Qabalah ' . On svladava čari i poništava začaranost. koji dakle prvenstveno ima zaštitnu ulogu. otrove. .

Ponekad ostavi i jabuku.Prastara metoda proricanja . plod besmrtnosti. upisano je jedno slovo. on je simbol muževnosti i besmrtnosti. Fortuna Major. U nekim zapisima kaže se da se često pojavljuje u vidu labuda. koji se nikada ne može pojesti. magijski pseudonim Frenka Rasela. GLASNICA – Glasnica Bogova je žena koja se gotovo u svim Keltskim pripovetkama pojavljuje izabranom u noći Samhaina. Za njih se verovalo da poseduju izvanredne parapsihološke sposobnosti razvijene specijalnim treningom. Na osnovu dobijenih konstelacija i figura obavlja se proricanje. popularna i dan danas u hermetičkim krugovima. na osnovu broja i konstelacije tragova nasumice ostavljenih na površi zemlje ili peska. GIMNOSOFISTI ( nagi filozofi ) – Pripadnici indijske magijske sekte Nagas. padne. Puer. GIROMANTIJA – Metod proricanja u čijoj je osnovi telesno okretanje u krugu nacrtanom na zemlji. GETIA – Crna magija najnižeg reda. Ginseng je hrana Yanga. Figure. kojih ima 16. Rubeus. u SAD –u. nekontrolisanom ostavljanju tačkastih tragova olovkom na površi hartije. Čudesno je lepa. osnivača ezoteričnog bratstva G. usled dugotrajnog okretanja. Fortuna Minor. Vrednost mu proizilazi iz dvostrukog svojstva : ljudski oblik njegova korena liči na koren Mandragore. Populos. pevajući čarobnu pesmu. koji su išli goli. U novije vreme se pribegava automatskom.GELOMANTIJA – Proricanje na osnovu karakteristika ljudskog smeha. Proricanje se vrši na osnovu slova koje telo pokrije kada. Kauda Drakonis. krivo predstavili Glasnice kao strasno zaljubljene žene ( po uzoru na priču o Zevsu i Ledi ). Hrišćanski su pisci. Amisia. i ima terapeutsku osobinu i dovodi do ravnoteže. arapskog porekla. demonske vradžbine čiji je cilj isključivo nanošenje zla. Via. Konjukcij. On je trava Bogova i koren života. koji je izdeljen na jednake delove. . Leticija. GINSENG – najpoznatija droga farmakopeje na Dalekom Istoku. Kaput. U svakom delu. imaju različita latinska imena i značenja : Akvizicija. B. pobuđuje ljubav i čežnju. Tristicija. Ponekada za sobom ostavlja grančicu jabuke koja proizvodi čarobnu uspavljujuću muziku. Puela. G. čije je učenje zasnovano na Kraulijevim principima. GEMATRIJA – Grana kabale koja se sastoji iz numeričkog dešifrovanja i tumačenja svetih imena i formula GENESTHAI FRATER – Brat Genestai. GEOMANTIJA . Albus.

Značajne doprinose dali su i : Lavater. čiji su sledbenici tvrdili da poseduju sva znanja o kosmosu. koje se često meša sa Grafologijom( metod za procenu crta ličnosti na osnovu rukopisa ) GRAFOLOGIJA – Parapsihološka disciplina. što ga daje keltska glasnica. GURĐIJEV GEORGIJ IVANOVIČ ( 1877 – 1949 ) – Proučavao jogu i orijentalni hermetizam. ( vidi roman ' Golem ' Gustava Mejrinka) GRAD dr BERNARD – Kanadski biolog sa Mek Džil Univerziteta u Montrealu pokazao je serijom brižljivo kontrolisanih eksperimenata uticaj ljudskih telesnih zračenja na rast i razvoj biljaka. Svoje učenje Gurdjijev je nazvao Četvrtom stazom. Umesto ploda besmrtnosti. GNOSTICIZAM – Sistem religiozne filozofije nastao u prehrišćanskoj eri i eri ranog hrišćanstva. Ova staza polazi od pretpostavke da je čovek u stanju polusna. Prajer. naglašavajući da je to staza tragalaštva i samosaznanja.U grčkoj su mitologiji glasnici bogova Hermes i Irida. Najpoznatiji je srednjevekovni ' Grimuar Honorijusa '. delovanje nesvesnih snaga u ličnosti. Po osnovnoj ideji. GOLEM – Veštačko čovekoliko biće. Kod starih Hebreja i prvih hrišćana gnozis je dublje poznavanje religije i Biblije. 1912. Otud ljudska patnja. u kojoj se daju magijske formule i recepti. velikih dimenzija. GRAFOMANTIJA – Proricanje po rukopisu. Osnivač ove discipline je Italijan Aldorisio ( 1611 ). godine u Moskvi. formira prvu grupu učenika ovih disciplina. Čovek je mašina koju su drugi programirali. oni su preteče današnjih robota. jer čovekova krajnja sudbina je da živi slobodno. temperament. GRIMUAR – Knjiga magijskih tekstova. maštu. čoveku i božanstvu. Irida daje bogovima vodu iz Stiksa koju grabi zlatnim vrčem. manje ili više priznata od psihologa. duhovi elemenata zemlje. inteligenciju. Mišon. GNOZIS – Duboko znanje tj saznanje dobijeno posvećenjem. Jedan od poznatijih učenika bio je i Uspenski. GNOMI – Patuljci. koja na osnovu rukopisa procenjuje crte ličnosti u najširem smislu – volju. koji prema kabalističkoj magiji čuvaju zakopana blaga i rudna bogatstva. koje su srednjevekovni rabini kabalisti pravili od ilovače i navodno oživljavali kabalističkim formulama. On je svoje učenike podvrgavao teškom fizičkom radu i opasnostima. po pravilu kompilacija većeg broja autora. .

po kojoj sve žive ćelije proizvode nevidljiva zračenja.dok u njemu ne oseti zivot koji .Glavna dela : Beelzebub's Tales to his Grandson.Oni umrese. sad_raven Mag Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Wed Jun 14.Dok traje kristicni period porodilja I dete ne napustaju kucu.Kod jednobozaca Jevreja postao je pojam mnogobostva I idolopoklonstva.duge kose. postavio teoriju mitogenske radijacije.Cesto se spominje I u Starom Zavetu. Babice – Kod Srba porodjajni demon.Babino polje. Baba Roga – Kod Srba izdanak arhijskog vremena u zensko demonsko bice kojom se plase neposlusna deca. GURVIČ Dr ALEKSANDAR .Zamislja se kao krezuba baba nakaznog lica sa rogom na glavi.Sovjetski biolog koji je 1934.Uglavnom se veruje da su zla zenska bica koja se ne mogu videti. Bazilisk – (u grckom oznaka za “malog kralja”) Izmesljeni gmizavac koji samim svojim pogledom ili dahom ubija onog ko mu se priblizi ne opazivsi ga ili ne pogledavsi.obucene u crninu.Veruje se da je zena najugrozenija za vreme porodjaja I u narednih 40 dana koliko je “necista”. u Haldeji jedan od velikih demona.ali ona osta da I dalje lezi na zmijskom jajetu.Verovalo se da je svuda prisutan I da je svako mesto.Eufimisticki naziv “baba” zadrzao se u mnogom toponimima: Babin zub.koje dojiljama uzimaju mleko. Bag – Magicni prsten koji sprecava spajanje zaljubljenih. 2006 11:58 pm Baal – Kod Fenicana znaci gospodar ili gospod.planine.ugleda jaje od zmije I lezase na njemu sve dok svoje mladunce ne donese na svet.cijem su stetnom uticaju izlozeni porodilja I novorodjence: zla mitska bica.Dete je takodje ugrozeno za tih prvih 6 Nedelja ili do dana krstenja.pleme.porodica pod njegovom zastitom.Babina gora. Meetings with Remarkable men. Hildegard iz Bingena (1098 – 1179) o Bazilisku je napisala: “Jednom kada je zaba krastaca osetila da je bremenita.U Istocnoj Srbiji narod ih zamislja kao ruzne zene.na Srednjem Istoku (jugoistocne obale Sredozemnog mora) zajednisko ime koje je koristilo vise religioznih kultova.

e.Proucavao je mesavinu hriscanstva I haldejske mitologije.Zbog njihovog ocaravajuceg pevanja davani su im nadljudske moci. – 222.a koji neki nazivaju Kabalom u Kabali.iskoci napolje. p. Bajtil – Meteorit ili slican kamen koji su ljudi postovali ili verovali da je bozanskog porekla.Njegova ucenja sadrze elemente iz gnosticizma.astrologije.On posreduje izmedju ljudskih bica I zlih duhova.Medju smrtnim greskama on simbolise sladostrasce (Luxuria) pa se Hrist bori protiv njega. Bard – (Keltska religija & mitologija) Profesionalni pesnik ili pevac pripadnik svestenickog staleza (Druida).Banshi dolaze u porodicu I upozoravaju na smrt zastrasujucim zavijanjem.rodjen u Persiji.vestac povezan sa uzasnim duhovima koji kontrolisu vetar.Krajem XV veka rasplamsali sifilis (lues) oznacen je kao otrov Baziliska. god.kisu.n. Banijan .a neki hriscaninom.a prethodi pretvaranju metala. Bali – (budizam) Kralj podzemnog sveta. . Baiel – Podredjeni u podzemnom svetu. U srednjovekovnim knjigama o zivotinjama basilisk se pojavljuje kao krunisana zmija kojoj se podanici zaklinju na vernost.bolest I smrt.mirili u pravnim sporovima I pregovarali oko mirovnih uslova.indijske filozofije I okultizma.Kod Semita (doslovno: “bozija kuca”) smatralo se da je boziji dom I postovan je kao I sam Bog.”Po drugim tradicijama. U alhemiji simbolizuje vatru koja pustosi.ali ubrzo iz sebe naglo dunu kao da izbljunu jaku vatru…ubija sve sto mu se nadje na putu.(budizam) Sveto drvo Banshi – (Keltska religija & mitologija) Vile koje su zivele pod zemljom u blestavom vilinskom raju skrivenom ispod travnatih irskih brezuljaka.Bardovi su bili ti koji su kompanovali ratnicima pesme za borbu.hriscanstva. Baton – U indijanskoj simbolici izjednacenje sa kaznom I bolom.radjao se iz jajeta starog petal od 7 do 14 godina.koga su neki nazivali gnostikom.slavili podvige drevnih junaka.) – Rani sirijski pisac. Bardesanski sistem – Sistem koji je izradio Bardesan. Bari – Kod Brorosa u Brazilu.Po legendama.se smesta nasao pod snaznim uticajem zmije iz raja…mladunac razbi ljusku. Basileus – (grcki) Arhont ili visoki svestenik koji je upravljao Eleusinskim misterijama. “Kodeks Nazarena” koji sadrzi doktorine formulisane pre Bardesana kao I stara imena dobrih I zlih sila.Veoma star gnostisticki sistem tzv. Bardesan (154.

Sinonim : “teurgija” Bela mena – U alhemiji.filosof. Beme stoji u nemackoj filosofskoj tradiciji.Veruje se da se covek belom magijom moze osloboditi od magije bacene na njega.stecenoj erudiciji I urodjenoj vidovitosti stvorio je sopstvenisistem filosofije prirode. Beli Kamen – Forma Kamena Mudrosti za transmutovanje prostih metala u srebro. Belijal – Vodja palih andjela.a cija geneza se Bemeovim filosofijom kao najvisom I krajnjom tackom.panteisticka I misticka shvatanja.a za dobrobit drugih.Belezi radnih masona romanticarskog I goticarskog doba se nalaze najcesce u kljucu svoda.filosofska so proizvodi sto mistici zovu “Telo Svetlosti”.ponekad u vidu monograma.Bau – (sumerski) Boginja koja je vladala na polju medicine.Njega su postovali Finestici.Odvija se zahvaljujuci pazljivom posmatranju velikog alhemijskog principa: Rastvaranja I Ocvscivanja (Solve et Coagula) Belzebub – Prorocko bozanstvo.) – Nemacki mistik.geometrijskog su oblika.Iako samouk.Ime.a takodje I Hebreji idolatrici iz vremena Novog Zaveta koji su ga nazivali djavolskim principom. Belfegor – U opscenom obozavanju.tj.sto ga dovodi u sukob sa predstavnicima Crkve. Bendzis – U istocnoj Indiji obozavaoci djavola. – 1624. pokazuje panteizam koji je implikovao odbacivanjem Crkve kao hijerarhijsko uredjenje. Belial – Zli duh u Libanu.teolog I vidovnjak. utice se da bolest izadje iz bolesnika I udje u neku zivotinju.svaki od njih ima geometrijsko srediste simetrije gde se otkriva matematicki kljuc crteza I upucuje na neku od cetiri slike cetiri loze saveza kamenorezaca tadasnjeg nemackog govornog podrucija.Raznim postupcima npr.itd.znaci “Gospodar muva”. Bela magija – Navodno nesebicna upotreba magicnih moci I sposobnosti.Napisao kapitalna dela “Aurora ili Jutarnjr rumenilo na Istoku” I “Opis tri principa bozanskog sushtastva” u kojim ustaje protiv protestanske dogme. Belish – Zli duh u Madagaskaru.demon sa razapljenim ustima I jezikom u obliku falusa.ciji su bitni elementi prirodno-filosofsa. . Beme Jakob (1575. Sumeranaca.tj.svoje korene ima u mistickoj filosofiji visokog srednjeg veka.zahvaljujuci prirodnom daru.koje se pise I Belzebub I Belzebul.Ona je “veliki vidar Crnoglavog naroda”. Beleg – U masonstvu cehovski beleg: znak ili simbol nanesen na neki predmet sa svrhom prepoznavanja uglavnom inicijacijskog stepena.

tj..U knjizi “Kljuc za teozofiju” (1889. Blavacki Helena – Osnivac Teozofskog drustva za Evropu. da bi postigao nirvanu. budh “biti probudjen”) Savrsena mentalna jasnoca koja cini sustinu budistickog rituala I ucenja.Duh sirove snage.natura naturans.darezljiva zastitnica zetve b) Velika Ljubavnica. Bodi – (budizam-doslovno znacenje: “prosvetljenje”. Bikon – Demon mrznje Biostaza – Granicno stanje prividne smrti sa zaustavljenjem svih bioloskih funkcija (disanje.Prvi deo je animalne prirode.(jevrejski) Vodeni konj I. Bon .n.Medju prvima govori o slozenosti I dubini covekove duse I zivota.Mozdana aktivnost subjekta cini se da je na nuli (elektricna tisina I koma).zivotinja namenjena gozbi Mesije.(tibetanski) Rana animisticka religija sa Tibeta. oni su toliko samilosni prema ljudskom rodu da se zavetuju da ce dostici prosvetljenje.S gledista funkcije.Biostaza moze simetricno biti suprotna tanatozi u onoj meri u kojoj se radi o reverzibilnom procesu povratku u zivot.ona moze biti: a) supruga svog sina b) supruga Velikog Muza S gledista egzistencije: a) Majka Zemlja.a poucavala je da tvorac ima dva sina: Satanu I Hrista.nepromenjiv.trojstvo.Meditacija je metod par exellence za shvatanje mudrosti koju bodi-iskustvo daje. Izmedju ova dva tela je objedinujuci deo ljudske prirode sasvim okrenut I delatan je jedino ako se reinkarnira.devica i/li prostitutka Bogumili – Jereticka sekta koja se javila oko X veka p.e. Bodisatva – (budizam-doslovno znacenje: “onaj cija je sustina postala intaligencija”) Prosvetljeno bice koje je postiglo savrsenstvo.ali ne samo zarad licnog oslobodjenja.po njoj.premida jede seno sa hiljadu brda.Besmrtnost – Verovanje da dusa ili neko drugo srediste svesti ljudskih bica nadzivljava smrt I ponovo zivi u ovom ili nekom drugom svetu.kao telo bilo koje zivotinje.…Onaj kome je potrebna jos samo jedna inkarnacija da bi postao savrseni Buda.ne zivi u brdima nego pod muljem I trskom reka I mocvara. Boginja Majka – Simbol zemaljske plodnosti ili kosmicke energije.gde trava.koju preko dana popase.vec da bi I ostalima pokazali put koji su odkrili. Behemot .proslo kroz 10 etapa duhovnog razvoja I sada moze da udje u nirvanu I postane Buda.nocu izraste.U pocetku to je bila varvarska religija .priroda samostvoriteljak.srcani ritam).) pise da covek moze doci do transcedentnog znanja.Nikad ne napusta svojih hiljadu gora.Oblik Shamanizma.Covek je. Drugi deo je bozanske prirode I on je vecan.

Poslednji od njih bio je Budhha Gautama Sakyamuni (563.I dalje postoji.koja je obilovala vesticarenjem I u kojo su pridavane ritualne ljudske zrtve.U 29. _________________ No.Kad je imao 35 godina. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me.sin vladara male drzave u danasnjem Nepalu.Bunari su buseni za kultove misterija I druge religiozne ceremonije. p. Bouzik – (slovenska mitologija) Domaci Bog.posvetio se asketskom zivotu I meditaciji.e. godini je napustio vladarski ziot da bi potrazio resenja problema patnje.udruzenje unutar klanova. god.U te bunare sipane su tecnosti kao darovi bogovima Donjeg sveta.ne racunajuci buduceg Buddhu Maitreya. – 483.Oznaka coveka koji je uvideo prirodnu egzisrenciju. Bunar – Sinteza 3 kosmicka poretka: a) neba b) zemlje c) podzemlja Tri elementa: a) vode b) zemlje c) vazduha Pomocu njega se komunicira sa prebivalistem mrtvih.Jos kao decak.onaj koji je otkrio istinu”) Onaj koji je ostvario nirvanu.posle koje sledi putovanje u predeo duhova ili ponovo rodjenje.ugasio zedj zivota I obustavio prijanje koje je uzrok bolnosti I vecnog vracanja (samsara). anyway.klasa ili cehova svojstveno drustvima sa dvostrukom ulogom individualne inicijacije I politicke delatnosti.ali su njeni surovi elementi izmenjeni pod uticajem budizma.Indijci najcesce priznaju postojanje sedam buda.princ pod imenom Sidarta.Shema svih inicijacijskih obreda sadrzi smrt.postao prosvetljen I od tada je poznat kao Buda ili Prosvetljeni.) indijski osnivac budizma. this is really not my kind of stimulation No.n. Broros – Pleme iz Brazila koje veruje da je ljudski oblik samo prelazan I da prolaskom kroz riblju fazu ide u druge oblike. Buda – (Buddha: ”probudjeni. you freak! sad_raven Mag . Bratstvo – U etnologiji.pomocu meditacije nasao je resenje. Budan – Simbol inicijacijskog stanja kroz koje prolazi kandidat.rodjen u kasti ratnika kao prvi sin radze.

Prema legendi vampiri su sticenici noci. .Kod Rimljana vampiri su bili zenski demoni sa telom zene.Nimfa.muski elementi.put kojim se uspostavlja veza izmedju neba I zemlje.medjuprostor izmedju neba I zemlje.Prema verovanju vampirove zrtve I same postaju vampiri.koja se svaki put obnavlja kada se smatra ugasrenom I koja se ne moze utoliti dok se njome ne ovlada. Vala – (nordijski) Prorocica Valpurgijska noc – (nordijski I tevtonski) Noc uoci majskog dana je kada se odrzavao vesticiji Sabat na Brokenu ili nekoj drugoj visokoj planini.boja I medjuplanetarnih vibracija.koja uzimaju vitalnost od besmrtnih bica da bi pobegla iz groba.Prema hermetickoj teoriji jedan o d4 elementa kome pripadaju Blizanci.vazduh je prema kosmogoniji jedan od 4 elementa.Njegovi bedemi I viseci vrtovi se ubrajaju medju 7 svetskih cuda.Herodit je napiso da nema grada na svetu koji se mogao sa njim porediti.I dok su dva potonja oni koji materijalizuju.Takodje atmosfera u ezoterickoj terminologiji.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Thu Jun 15.vodu I vatru.nego iskvarenog sjaja koji je osudio samog sebe odvrativsi coveka od njegovog duhovnog poziva.Grckoj. Vazduh – Uz zemlju. Vakan – Veliki duh kod Sijuksa.Srednjoj Evropi.poljskoj.Sve je unisteno jer je bilo sazidano na prolaznim vrednostima.Arabiji.imala je narucito zaduzenje da ih razgoni.Simbol Vavilona nije simbol sjaja koji je osudjen zbog svoje lepote.Hranili su se krvlju male dece.Predstavlja suptilni svet.zastitnica sarki na vratima.vazduh je simbol spiritualizacije.Kod Slovena se glogov kolac zarije u mrtvaca cija se dusa pretvara u vampira.To verovanje je posebno rasireno u Rusiji. 2006 9:11 pm Vavilon – Vrata Bozija.Vavilon sibolizuje prolaznu pobedu materijalnog I culnog sveta.simbolicka anti-teza Nebeskom Jerusalimu I Raju.zenski elementi.U srednjem veku mesaju se sa vesticama I laznim vampirima.Vazduh je sredina svetlosti.Rec je o nekoj vrsti magijske besmrtnosti u zoni sumraka koja odvaja zivot od smrti. istovremeno ostaju bez krvi I zrtve suzaraze.Vampir sibolizuje ceznju za zivotom.mirisa.svet sirenja.koju su vrebali po kolevkama.po imenu Karna.ali sa krilima I kandzama ptice grabljivice.Vatra I vazduh su aktivni. Vampir – Mrtvac za koga se veruje da je izasao iz groba kako bi sisao krv zivima.uzleta.dok su zemlja I voda pasivni.besmrtna stvorenja.Vaga I Vodolija.

Razradio ju je Rejmondus Lulus 1274.Suprotno od magnetizma. 1460. Varalica – Mitska varalica je groteskna licnost sa velikim digestivnim I sexualnim organima. godine u svojoj “Ars inventive veritatis” gse system gradi od 9 slova.dobijanja Kamena mudrosti.n.a u svom sirem smislu. Veda – (doslovno: “znanje”) Sveto znanje . u liku srednjovekovne dvorske budale.obrednim teztovima koji su nastajali u periodu od oko hiljadu godina. Sionim: “Platonova polugodina”.ali I u modernom shou programima.Alhemicari veruju da postoji razlika izmedju tajne vatre (dvostruke soli) prirodne vatre (vatrenog principa sadrzanog u materiji) I protivprirodne vatre (dobijene iz uglja.ali je prvobitno koje nagovestavaju covekovo oblicije.) Italijanski alhemicar iz Venecije.18 definicija I 10 pravila.odrazava zvezdani svet.shvacen operaciski ili spekulativno.Vampirizam – Cin u magiji kada jedan covek udise zivotne sokove drugog coveka.prauzroke.pocev odprilike 14000 p. Velika vestina – (latinski: Ars magna) Logika koja se sastoji u predstavljanju nekog clana ili pojma slovom.a tek mnogo kasnije pisanim.4 geometrijaska lika.u njihovom kombinovanju u dvoclane. Venetus Georgijus – (rodj.Pojavljuje se pod raznim maskama kod starih Grka.evoluciju coveka.jedan od 4 elementa. Vera – Pojava pri kojoj “izvoditelj-izbavitelj” koristi vampirizam za formiranje grupne svesti koja je snazna.broj. Vedizam – Sva verovanje I praxe ezoterickog ustrojstva sadrzana u vedama. Velika Arkana – U Tarotu celina od 22 karte arkane primenljiva na principe. Velika godina – Predstavlja polovinu vremena potrebnog da prolecna tacka obidje Zodijak konstelacija.rezim.e.Japanaca I Semita.koje je primljeno “slusanjem”.stariji od bramanizma I hinduizma u uzem smislu.otkrovenja.Rec upotrbljena u mnozini – vede podrazumeva citav korpus knjizevnosti koja se proteze od Rig vede do upanishada.sto je period od 12960 godina.I kasnije dela kao sto su sutra.Kineza.Lav I Strelac.prema hermetickoj teoriji.Vede koje su bile prenosene usmenim putem.kome pripadaju: Ovan. Verdelet – Demon koji je prenosio vraceve na Sabat.prenose otkrovenje iz satrine u himnama.slovo. Vatra – U alhemiji.U astrologiji.I obelezena crtama I bogova I ljudskih bica.troclane ili cetvoroclane skupove tako da se izmedju njih uspostave odnosi duznosti.neka vrsta prirucnika za svaku od vedskih skola.To je prvobitni oblik hinduizma.lisena moralnih I socijalnih vrednosti.plina ili e lektricne energije).pitanja (Ko?…). .

a sa druge strane culna vizija (vid: vidjenje ocima).sto se svodi na isto.Saman.Veron – Staro ime za vukodlaka.stvarno niti fizicki prisutan I moze je doziveti kako pojedinac. Vinum Ardens – (latinski) U alhemiji.Njeni pripadnici tvrde da vode poreklo od jednog antickog druidskog koledza.Njihovo srediste se nalazi u varosici Kasteltaunu. Vika – (Engleski: “WICCA) Verska organizacija vraceva koji imaju ogranke u vise zemalja. Vilino Sito – (latinski: “Herbae genus”) U Srbiji.izmedju Liverpula I Belfasta.proslosti skrivenog).patoloska.tako I grupa.koji su umrli pre svog vencanja.u to vreme sudi dusama losih ludi koje su osudjivane na tela zivotinja.poistovecenje.osobito laganjem I ogovaranjem.je reinkarnacija ledi Oven.Njegovo znacenje vezano je za ravnotezu gradnje ili ispravnosti duhovnog napora.Za “Viku” se culo tek sezdesetih godina XX veka.demoni I duhovi mrtvih.Njena kraljica. Vizualizacija – Inicijacijska meditacijska tehnika koja se sastoji u tome da se u duhu grade Ili traze u secanju organizovane I svete slike koje tyreba oziveti I sa njima se poistovetiti s ciljem da se ostvari sjedinjenje.U to veselju sexualnost je izbijala u prvi plan.cerke boginje koja je sisal na zemlju da bi ljude naucila magiji.kad se nosi uz sebe. Visak – Vazan element masonskog simbolizma.Misticna vizija je trenutno I iznenadno vidjenje predmeta koji nije culno.mehanizam.ognjeno vino.U nekim slucajevima prikazuje se kako dodiruje sazvezdje Velikog Medveda (ili slovo G koje stoji na njegovom mestu) u sredistu svastike zactrane na tlu.Prema druidskoj tradiciji.Smatralo se da se tih noci okupljaju vestice.Osnovana sezdesetih godina proslog veka.odnosno od nebeskog do zemaljskog poda.Veselje I obsene sale koje se vezuju za ovaj praznik imaju korena u natprirodnim verovanjima.Uz pomoc svestenika Kampbela Kroazijea Vilsona ledi Oven je svake godine uoci letnje dugodnevnice slavila veliki praznik.sa jedne strane naziva cin. Vitium – (latinski) .pravac nebeskog delovanja.Odrzava se 31.Gospodar Smrti. Viliji – Beli duhovi iz nemackih legendi koji predstavljau duse vernika.ali oni sebe ne smatraju razvratnicima niti oozavaocima djavola. u lecenju daje vidne rezultate kod katara stomaka.ne mogu coveku nauditi neprijatelji.izvesna Monika Vilson.ispred zaliva Solvej.Obesen o vrh malog luka tako da dodiruje tlo .metapsihicka (slike buducnosti. Vece pred praznik Svih Svetih – Druidskog porekla.opazanje.prema narodnom verovanju. oktobra vece pre Svih Svetih.Smestena na malom ostrvu Man u Irskom moru. Vizija – Vizijom se.predstavlja kosmicku osu.

da ide ka izvoru.Skorpija I Ribe. neko ko moze da se pretvori u vuka.Simbol izvorista. Mudi u knjizi “Zivot posle zivota” navodi da se smrtnicima javlja “trenutna panoramska vizija svih zbivanja koja su obelezila njegovu sudbinu” Vreteno – Simbolizuje neumitnost sudbine. “lovac na vestice” – Prema srpskom narodnom predanju radja se u kosuljici te otuda jeste vidovit. you freak! sad_raven Mag .Zaledjena voda. nuznost smrti pociva u nuznosti zivota.napojiti se u velikom spremistu potencijala I crpiti otud novu snagu.kao u gnosticizmu kroz nebeske sfere I pomocu askeze.Ta pocetna slova stvaraju inicijacijsku rec koja izrazava zakon procesa transformacije koja je u vezi s povratkom bica najdubljem jezgru covekove licnosti.koja uslovljava progresivnu fazu rentegracije I obnavljanja.R. Vracanje – “Ponovo doci u ishodiste”.jedan od cetiri elementa kome pripadaju Rak.prema hermetickoj teoriji.nedostatak dusevne topline. Vrata – Mesto prelaza izmedju dva stanja. this is really not my kind of stimulation No.dvostruki aspect zivota.bogatstva I bede. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me.Vukodlakom moze potati I nekrsteno umrlo dete ili dete zakopano s majkom u njenoj utrobi koje posle 7 god.U astrologiji.dva sveta.Otvaraju se na neku tajnu. anyway.izrazava stagnaciju na najvisem stupnju.Kada se takvo dete rodi I izraste. Vukodlak – (slovenski) Covek koji ima vucije oblicije.sva obecanja razvoja. prolazna faza regresije I dezintegracije.Teznja duha da se vrati nazad.ali I sve pretnje resorpcije.I.led.izmedju poznatog I nepoznatog. Vjedogonja. Voda .Uroniti u vodu da bi se iz nje izaslo. – Pocetna slova formule u kojoj je sazeto ucenje alhemicara: “Vista Nteriora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem” (Sidji u utrobu zemlje I preciscavajici nacices okultni kamen”).Neizdeferencirana masa vode predstavlja beskonacnost mogucnosti I sadrzi sve sto je virtuelno.Prorocki termin za zlokobne znake. prema misticima I posvecenicima.R.ali je okrutnije od vuka.mesto porekla.klicu klica.T.L.I. nuznost kretanja od rodjenja do smrti otkriva neizvesnost bica.tj. V.bara (mocvara).bezoblicno.svetlosti I tame. _________________ No. naraste veliko kao vuk.Duh vidovitog coveka koji napusta svoje telo I bori se sa drugim ljudima I necistim silama braneci svoje mesto.ne rastvorivsi se sasvim u njoj.znaci I vratiti se izvorima.Izopacenje predstavlja voda pomesana sa zemljom (zemaljska zelja) ili stajaca voda koja je izgubila svojstvo ociscenja: mulj.osim simbolickom smrcu.O.onda takav covek ili zena ide za vilama I zna vise nego drugi ljudi.blato.

Ganesha (hiduizam) .na kome su se mogli videti I ekseri zabijeni u Isusovo telo I njegove krvave rane.Bog mudrosti sa slonovskom glavom koja sedi na misu.Huk u Lamasariju Kun-Buma na Tibetu.u crkvi Sv.Riml. veliko I neiscrpno spremistye zivota I tajanstvenog poznanja.P.Svaki bog je iamo svoj sveti gaj.Shivin sin. moc carobnjaka da putuju svetom.cuveni nemacki lekar iz XII veka pominje u svojim knjigama komad mermera na kome se.a druga od cinka I ispupcena.kroz vazduh . Gamaheji – Kamenje koje ima cudnovate znake za koje se ne zna da li su slucajno nastali kao prirodne forme ili su.Na listovima I kori tog drveta prirodno su ucrtani likovi Tibetanaca. Galvansko ogledalo – Sastavljeno je od dve ploce.Listovi se u istom obliku obnavljaju svakog proleca. 2006 8:36 pm GAVRAN – Ptica loseg predznaka zbog boje. simbolizovali su tajanstveno boraviste boga. Gastromantija – Proricanje po zeludcu.vodom napunjenih I svecama opkoljenih casa.Sibol samoce I svojevoljnog usamljivanja onog koji je odlucio da zivi na visem nivou.na ledjima krilatog konja. nacin proricanja kod straih Grka po figurama trbushastih.gajevi su bili posveceni bozanstvima.jedna je od bakra I udubljena.okolni pejzazi. Ganga – Sudanski carobnjak Gandrid – Carolija irskih magova.Osoba fixira pogled u centar udubljenog dela bakarne ploce. .pak.kad je bio presecen.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Fri Jul 07.ukazala savrsena ocrtana glava coveka sa kraljevskom krunom.razni tibetanski slovni I sibolicki znakovi.plod fluidnog prozimanja.U Veneciji. Okultist Shvab pominje “drvo sa 10 000 slika” koje je video R.a I u drugih naroda.[postojao je mermeerni blik sa prirodno nacrtanim raspecem.zalosnog krika I zbog toga sto se hrani mrtvim zivotinjama. Obozavan kao bog prevazilazenja prepreka pri zapocinjaju obrednih I drugih radnji. Gadar (arapski) – Demon Gaj – Kod Grka I Rimljana.koje su magnetizovane 9 puta I 9 dana za redom. Djordja.jani nisu smeli ni poseci ni odrezati stabla svetoga gaja bez pokajnicke zrtve. Albert Veliki.

dlana.pasivnu zensku silu.ili ponekad.…dalet = 4.itd.fiziognomicari (po licu.uporedjujuci je sa nekom drugom recju iste vrednosti. god.utisaka.predosecanja. Npr.pokretima).Opsti naziv za paranormalno.yelu. Vrste sluzbenog gatanja bile su: haruspikij (po utrobi zrtvenih zivotinja).Sastoji se u tome da se rec ili grpa reci objasnjava na osnovu osnovu brojcane vrednosti slova od kojih se sastoji. Ehad (jedan) = alef + het + dalet = 1 + 8 + 4 = 13 = Ahabah (ljubav) = alef + he + vet + he = 1 + 5 + 2 + 5 = 13.njegova iniucija I glas nadrazumske svesti.religijsko ili ezotericko spoznanje: buducnost.simpatije.bilo prema nekim tajanstvenim znacima.andjeo cuvar.astrolozi (po nebeskim pojavama).pomocu karata.ona se dele na. 2.ili na daljinu.snova. Kabalisti se cesto sluze I teozofskim sabiranjem (dalet.S obzirom na metodu.demon.kvadriranjem (dalet = 4 na kvadrat = 16).savetnij.svakog coveka prati genij. teratomanti (po nakaznim ili abnormalnim rodjenjima).itd… Genetliologija – proricanje dana I casa rodjenja Genij – Prema vecini starih predanja. . direktno – pomocu intiucije. posredovano – primenom vestina kao sto je astrologija.oniromanti (po snovima).posmatrajuci samo sibolicnu vrednost broja.One se bave covekom shvacenim kao prirodno bice 1) telesno bice: fizogonomija 2) zivo bice: genetlialogija 3) delatno bice: palmomantija 4) kulturno bice ( misoaono.pod razlicitim imenima.tumacenje znakova poput haruspikija. Najcesce se za osnovu uzima konvencionalna brojcana vredonst svakog od 22 slova herbejskog alfabeta: Alef = 1.Gatalacke vestine – Skup mantickih vestina I znanja primrnjenih na coveka kao pojedinca I kao predmet psiholoskog istrazivanja.recima ili recenicama u skladu sa razlicitim semama. Gematrija (jevrejski) – Talmudisticki I kabalisticki postupak.skrivenog.pridavanja brojcane vrednosti slovima.Gatanje moze biti: 1.kristalne kugle. Gebura (kabala) – Termin koji oznacava petu Sefiru.proslost.vizije.obdareno govorom: ominalno gatanje) 5) pismeno bice: glifomantija (koje sanja: oniromantija) Ovakva podela se zasniva na predmetu tumacenja.osecajno.On je . U Rimu je postojala razlika izmedju sluzbenog gatanja I privatnih gatalaca.itd.bilo po kakvom saobrazenju.…tav = 400.njegov dvojnik.Narucito su ga razvili Eleazar iz Vormsa (XIII vek) I Abulafia (1292.zavisno od sredstava na koja se oslanjaju: · karte (kartomantija) · nebeska tela (astrologija) · ruka (hiromantija) · broj (numerologija) · ponasnje bolesnika (ijatromantija) Gatanje (latinski divination: “odgonetanje”) – Otkrivanje necega sto je nepoznato.cetvrto slovo = 1 + 2 + 3 + 4 = 10).taloga kafe.).drzanju.

intiucije.Njome su se sluzili u odredjivanju plana gradova I utvrdjenja .a u Kini se prvobitno primenjivala kao zing ta. stiti od vradzbina.niti je njima u stanju da govori posle zavrsene seanse.dok su drugi smatrali sebe iznad normalnog moralnog zakona.Glavne yeme bile su: preporuka cuvanja tajne.Kao ezotericki kult poveravan je posvecenicima koji su bili razdeljeni na nekih 70 sekti u ranim vekovima hriscanske ere.prema Kabali.U ezoteriji.za spirituale pojava kada se medjusobno razumeju osobe koje govore razlicitim jezicima.vestina oblika I situacija.ili po slici koju dobijemo kada na neku plocu ili sto bacimo nasumice saku zemlje. Duha ili koriscenje darova Sv.odbacivanje jevrejskog boga koji se smatra demjurgom.Pojavljuje se u obliku mita.Nepostojani su.polozaju I slikama koje slucajno pretstavljaju.Bio je sastavljen od vise .zivi pod zemljom kao cuvar dragog kamenja I skupocenih metala.duh zemlje. U hriscanstvu se javlja prilikom primanja Sv. Gnosa (grcki gnosis: “znanje”) – Znanje koje vodi ka izbavljenju.Po legendi gnomi poticu sa Skandinavije.I po njihovom broju.verovanje u nespoznatljivog I nedostupnog Boga iz koga emaniraju eoni koji sacinjavaju pleromu.pa cak je nalazila primenu u taktickim I strateskim pravilima.te su otuda praktikovali asketizam I druga lisavanja. kod Rozenkrojcerovaca naziv za duhovne elemente. Geomantija – proricanje po tackama nasumice napravljenim u zemlji.Za gnostike materija je bila zlo.gradjenja kuca I grobnica. Glog – Duhovi I vile se sastaju kod glogova. cuva zivot I kucu svakog coveka I sa njime deli sve radosti. nizi duh .dakle tvorcem zla.bozanstvo pokrovitelj rodjenja.vracanje duha Jednome kroz andjeoske planetrane sfere putem gnose. Gnom – Zemaljski ili brdski duh malog rasta koji.Religiozni sistem koji je postavio koncept o apsolutnom I kompletnom znanju.govora ili mitskog govora.U Srbiji se glogov kolac zabada u vampira.Bila je poznata Keltima.Vizantiji. Getija – vestina prizivanja zlih duhova.mogu I da vole I da mrze.Sibolizuju nevidljiva bica koj uz pomoc nadahnuca. Gnosticizam – Verski I ezotericki hriscanski pokret hronoloski omedjen I i III vekom. Duha.osporavanje vidljivog sveta potcinjenog neumitnosti sudbine.Duh nadahnuca: entitet izvan coveka koji donosi nadahnuce.a kulturno podrucjem helenisticke civilizacije. Glosolalija – U metafizici pojava kada subjekat (najcesce medij u transu) govori jedan ili vise jezika koje ranije nikad nije cuo ili poznavao.To nije ni znanje ni vera nego mudrost koja se odnosi na sve misterije I za posledicu ima spasenje.u Rimu.maste.sna – nevidljive stvri cine vidljivim.nacelo polodnosti.Genij rodjenja: narucito u Rimu . Otkrivanje skrivenog znanja trebalo je da oslobodi licnost fragmetarnog I iluziornog (ili zlog) materijalnog sveta (telesne egzistencije) I uvede je u duhovni svet.Bitna odrednica pokreta jeste put spoznaja sto coveku shvacenom poput stranca u svetu pribavlja izbavljenje. Ginunga Gap (nordijski) – Prvobitni haos iz koga su se izdigle sve stvari.

pripovedac.tri sestre. subotom – Saturn.a Meduza duhovnu I evolutivnu izopacenost I isprazno mrtvilo. Grafologija (grcki grapho “pisem”.Griot moze biti lakrdijas.Za razliku od Adama. Gongi (japanski) – vrac.iz ustiju vire ocnjaci kao u vepra.Bavi se utvrdjivanjem sklonosti coveka. Goruca planeta – Kdad se jedna planeta nalazi na manje od 8 stepeni od 30 stepeni od Sunca. sredom – Merkur.gnosticizam je dualisticka ezotericna doktorina obelezena misticizmom.jereticki I slobodnoumni (Karpokrates.”Riznica staraca iz piramide”.Sibolizuju protivnika koga treba savladati. Gri – Africki talisman. Gorik – Nestasni patuljasti duh megalita u Britaniji.pevac. Grimorijum – Rukom ispisana zbirka formula koje su koristili carobnjaci I vracari.podrzavajuci bozanski stvaralacki cin.fibioniti).Stari narodi su verovali da zvezde naizmenicno gospodare u nedelji I to sledecim redom: nedeljom – Sunce.opsenare.Stena drustvenu izopacenost. Gonin – Staro francusko ime za carobnjake.imaju bronzane ruke I zlatna krila.”Veliki I Mali Albert”.tri nemani. Griot – Pripadnik posebne kaste u drustvenim zajednicama severozapadnog dela Afrike cija je uloga ocuvanja Reci. utorkom – Mars.Tada se kaze da je ona zapaljena . Agripina magijska dela “Crna kokoska”.njen efekat je smanjen zbog Sunceve svetlosti.muzicar. Gobelini – Duhovi ladja u Britaniji Golem – Prema judejsko-kabalistickoj legendi oznacava neku vrstu coveka-robota. logos: “rec”.Valentinus I Karpokrates.upisanih u oblicima slova I rukopisa.Bardesan.Golem je covek. Medju najpoznatijim sledbenicima bili su Marsion. cetvrtkom – Jupiter.Kasnije se okrenuo vrsenju magije.Golem je nem. ponedeljkom – Mesec.religioznih I moralnih elemenata ukljucujuci neoplatonske ideje I judejska verovanja.itd.disciplinom arcane I emanatizmom.koga je stvorio bog. u glavama su im ljute otrovnice.jer ljudi nisu znali da mu daju govor.Eurijala sibolizuje sexualnu natranost.U sirem smislu. Gorgone – Gorgone su bile: Meduza. petkom – Venera.koga je magijski ili vestacki stvorio covek.Najpoznatije su zbirke pape Honorijusa: “Grigorium Verum”.recitator.itd… .”nauka”) – Proucavanje odnosa koji postoji izmedju rukopisa neke osobe I njenog karaktera.I uzima ih u obzir prilikom logickog odredjivanja sudbine I za stvaranje psihickog portreta licnosti.Eurijala I Stena.Skole: pravoverni (Kliment Aleksandrijski I Origen). Gospodar dana – Svaka od zvezda koja svojim uticajem dominira jednim danom u toku od 24h.

Sibolizuju snagu I budnost.Kod Grka srodni su nemanima. bdiju nad Dionisovim kraterom punim vina. Guru (hinuisticki-sanskritski doslovno: “tezak koji ima tezinu”) – U prvobitnom znacenju guru je ucitelj svih vestina. objavljuje volju I svemoc vrhovnog boga.U hriscanskoj sibolici predstavljau demona. Guja Vidija – Tajno znanje misticnih mantri.ali I prepreku koju treba savladati da bi se doslo do blaga.sto nazalost.Medju ratnickim kastama je poznat kao vest u baratanju oruzijem za borbu ili lov. Gul (arapski) – Demon groblja.cuvari blaga: cuvaju blaga zemlje Hiperborejaca.ili da bvude predmet obozavanja kao inkarnacija bozanstva.isto tako je mogao (ili ona) poducavati kaste koje neguju vestinu igranja ili muzike. Guaron – Carobnjak u srednjem veku.U svim mitologijama mesto u koje udari bog gromom-sveto je. U danasnjem hiduizmu.Takva osoba moze da poducava sledbenike svojoj posebnoj tehnici samoostvarenja u Bogu.pripremaju mu hranu.do tragicnih posledica po pojedinca. Guba – Vavilonci su prepisivali gubu sedmorci duhova zemlje.a njegovi ucenici ga opsluzuju.Grifon – Mitska zivotinja sa orlovskim kljunom I krilima. Grom – Sibol poremecaja kosmickog reda. Gubavac – Sibolizuje necistotu.brinu se za njegov vrt. Gula – Zena posvecena zlim duhovima u Arabiji. .a coveka koga osine grom-posvecen je.koji se ogleda u srdzbi prirodnih sila.u slucaju da se radi o prevarantima ili psihickim bolesnim osobama.a lavljim telom.duhovno I moralno posrnuce.ovaj pojam se najcesce odnosi na coveka ili zenu za koje se smatra da su u dubokom jedinstvu ili skladu sa Bogom.pa cak I grupe pojedinaca.koji su rodjeni bez roditelja u sveobuhvatnom Okeanu.hiduisticku duhovni ucitelj koji obucava za spekulaciju I za praxu.. u brdima se suprotstavljaju tragacima za zlatom.danas dovodi.Kasnije.odbacenost.