1. Ž.M. Slavinski - ' Kratka enciklopedija parapsihologije i hermetizma' 2. J. Chevalier i A. Gheerbrant – Rečnik simbola Dakle, krenimo.............danas A sutra B............

Dying_Bride- 06-03-2006 Na slovo na slovo A ABLUCIJA - Pranje. U većini religija i kultova važna komponenta ceremonija je pranje delova ili celog tela, ponekad čak i pranje idola. ABRAKADABRA Magijska amajlija, kojoj se još iz vremena stare asirsko vavilonske kulture pridaje moć lečenja stomačnih bolesti i groznice kada se nosi oko vrata, ispisana na tankoj zlatnoj ploči ili pergamentu. Raširenu upotrebu ima u alhemiji, gde napisana u obliku trougla simbolički predstavlja ceo univerzum. Sam naziv dolazi od Hebrejskog Abreg ad habra ABRAKSAS – 1. Jedno od najstarijih božanstava u vavilonskoj i persijskoj religiji. Predstavlja skladan spoj dobra i zla. 2. Demon sa nogama u obliku zmije i glavom petla 3. Orijentalna amajlija dobivena graviranjem kamena AČ – Zimzelena, aromatična biljka ( npr celer ).Grci su njom krunili pobednike Istamskih igara : zelene stabljike dorskog ača krune čelo srećnog pobednika!Ač simbolizuje pobedničku i radosnu mladost. Imao je ulogu i u pogrebnim ritalima da bi označio stanje večne mladosti u koju je stupio pokojnik. AČAD FRATER – Pseudonim engleskog hermetiste, čije pravo ime glasi Charles Stansfeld Jones ( 1886 – 1950). Autor je poznatih knjiga o kabali : Q.B.L., Anatomy of the body of God, Chalice of ectasy. Chalice of ectasy je objavljen 1923. godine i predstavlja kabalističku analizu Vagnerove opere ' Persifal' koja , po Ačadu, sadrži mnoge kabalističke nagoveštaje. Iako rođen u Engleskoj, Ačad je najveći deo života proveo u Kanadi, gde je osnovao hermetičko bratstvo Ma – ion. 1915-e upoznao je Alistera Crowleya i od tada je bio jedan od njegovih najprivrženijih sledbenika. AKUPUNKTURA – Drevna metoda kineske medicine, u kojoj se bolesti leče ubadanjem metalnih igala u precizno određene tačke na telu. Na taj način se reguliše proticanje, koncentracija i uzajamni odnos pozitivnih ( jang) i negativnih( Jin) vitalnih energija u nervnom sistemu. ADAM KADMON – Nebeski tj kosmički čovek. Kabalističko verovanje da postoji kosmički duh zajednički svim ljudima ili u širem smislu svim živim bićima. ADEPT – 1. U alhemiji, čovek koji je rešio zagonetku Kamena Mudrosti 2. U hermetizmu , osoba koja je dostigla visok nivo hermetičkog saznanja 3. U jogi, ljudsko biće kod kojeg je došlo do spajanja individualnog duha Atmana sa kosmičkim duhom – Bramom AEROLIT – Meteorski kamen, aerolit, smatra se teofanijom, porukom sa neba, iskrom nebeske vatre, božanskim zrnom koje je palo na zemlju. Prema primitivnim verovanjima, zvezde su bile božanstva a komadići koji su se od njih odvajali bili su seme. Aerolit ima ulogu da poveže nebo i zemlju, on je simbol višeg života. AEROMANTIJA – Metod proricanja budućnosti po atmosferskim pojavama – po vetru, kretanju oblaka, vodene površi uzburkane vetrom. Aeromantija je bila posebno razvijena kod starih etruraca, koji su svoje hramove gradili na uzvišenjima da bi što veća površ neba bila izložena pogledima sveštenika. Neki oblici aeromantije prisutni su i u našim narodima, npr. Sevanje munja i grmljavina u zimskom periodu tumačeni su kao predznak velikih nesreća i ratova. AGLA – Kabalistička formula, česta u ritualnoj magiji. Po strukturi to je kovanica nastala od starohebrejskih reči ' Gospod će biti veliki doveka'. AGRIPA KORNELIJUS – Čuveni srednjevekovni filozof, diplomata i hermetista čiji rad ' De Occulta philosophia' predstavlja odbranu magijske doktrine od mnogobrojnih kritika. Živeo je od 1486 – 1535. Osnovna teza njegovog rada je da nam magija nudi direktnu percepciju boga i omogućava da shvatimo načine na koje se on ispoljava u prirodi. U tome i ostalim njegovim radovima prisutna je kritika hrišćanske crkve koja je, po

Agripi, iskrivila izvorno Hristovo učenje. Ovakav stav doveo ga je u sukob sa crkvom. Posle njegove smrti, nepoznati varalica objavio je uz originalni rad De Occulta philosophia dodatak o egzorcizmu i prizivanju duhova nazvavši sebe Agripom! AJNŠTAJN ALBERT ( 1879 – 1955) – Otac teorije relativiteta bio je veoma zainteresovan za parapsihologiju. Lično je prisustvovao brojnim telepatskim eksperimentima koje je književnik i hermetista Apton Sinkler izvodio sa svojom suprugom. Ajnštajn je napisao predgovor za nemačko izdanje Sinklerove parapsihološke rasprave ' Mental Radio' 1930-e. Naime, Sinklerova supruga primala je i pokušavala da reprodukuje 290 jednostavnih crteža, koje je Sinkler telepatski emitovao. Potpun uspeh je izveden sa 65 crteža, delimičan sa 155 a neuspeh se pokazao u samo 70 pokušaja. ALBERT VELIKI ( 1200 – 1280) – Naučnik ogromne erudicije, filozof, teolog i alhemičar. Savremenici su verovali da je otkrio Kamen Mudrosti pomoću kog se metal pretvara u zlato. Tvrdilo se takođe da je u stanju da kontroliše vreme. Konstruisao je jednog od prvih robota u istoriji koji je mogao da govori. Bio je učitelj Tome Akvinskog. Albertu se pripisuju dva srednjevekovna magijska priručnika : Veliki Albert ( zbirka magijskih recepata i uputstva za bavljenje fizikom i medicinom ) te Mali Albert ( zbirka uputstava za tumačenje snova i vradžbine) ALEKTROMANTIJA – Metod proricanja uz pomoć petla, stavljenog u centar kruga koji je podeljen na onoliko polja koliko ima slova u alfabetu. U svako polje se upisuje jedno slovo i stavlja se jedno zrno žita. Na osnovu redosleda polja iz kojih je petao kljucao žito dobija se serija slova iz kojih se sačini proročanska poruka. ALEUROMANTIJA – Proricanje na osnovu oblika formiranih posipanjem brašna na tlu. ALFITOMANTIJA – Proricanje prema načinu na koji se jede hleb od ječmenog brašna. ALHEMIČAR – Čovek koji se praktično bavi alhemijom ALHEMIJA ( arapski al – kimia) – Davni predak današnje hemije. Ima više značenja i vidova. Ovo su najvažniji 1. Opšta alhemija, čiji je cilj preobražaj ili transmutacija jednog oblika materije u drugi. Iz nje se razvila egzaktna hemija pošto se alhemijski rad svodio na dugogodišnje eksperimente sa tada nepoznatim elementima, smešama i jedinjenjima. 2. Praktična alhemija, koja predstavlja primenu alhemijske teorije kao filozofije vatre. Cilj joj je transformacija grubih metala u plemenite. Ovo je, po alhemijskoj formuli moguće postići samo uz pomoć Kamena Mudrosti. Praktična alhemija je razrađen sistem metoda i postupaka, veoma komplikovanih i dugotrajnih, opterećenih krajnje nejasnom simboličnom terminologijom, pomoću kojih se navodno dolazi do Kamena Mudrosti. On ima moć rešenja osnovnih suprotnosti života i prirode : vatra – voda, dobro – zlo, sumpor – živa, muško – žensko....Zato je tzv. Božanski Hermafrodit najčešći simbol kamena mudrosti. Ostali njegovi simboli su : pelikan, Hristos, Azot, Krunisano Dete, Kći velike tajne, Zeleni Lav, Mleko Device...... 3. Mistična alhemija, čiji je cilj da pronicanjem kroz pojavnu stranu predmeta i pojava života upozna njihovu suštinu. Taj proces simbolizuje razaranje grubih metala i dolaženje do zlata. Zlato je simbol večne spiritualnosti. 4. Seksualna alhemija je vid alhemije najamnje shvaćen i pogrešno tumačen, u najvećoj meri. Njen cilj je pretvaranje grube biološke seksualne energije , kroz alhemijsku vatru orgazma u suptilniju psihičku energiju. To je direktna i svesna sublimacija seksualne energije . Jung je više od 30 godina posvetio proučavanju alhemijskih tekstova. Uglavnom proučavanju psihološkog smisla alhemije i simbola u radovima : Mysterium Coniunctionis, Psihologija i alhemija. Po Jungu, teško shvatljiv jezik alhemije krije istinska znanja ljudske psihe. Osnovni cilj alhemije – rešenje enigme suprotnosti – jeste najviši cilj ljudskog bitisanja, a proces pretvaranja grubih u plemenite materijale je proces transformacije nesvesnih sadržaja u svesne. Kamen Mudrosti, po Jungu, jeste simbol najviše celovitosti ljudskog bića. ALKAHEST – U alhemiji, univerzalni rastvarač koji može da rastvori sva tela. Dobija se pomoću Kamena Mudrosti. ALOCER – Veliki vojvoda pakla u crnoj magiji, koji vlada nad 36 legija demona. Na

srednjevekovnim gravirama predstavljen je kao konjanik sa lavljom glavom. ALUDEL – U alhemiji, vaza ili kupasti sud u kom je , kao plod dugogodišnjeg alhemijskog procesa najzad dobiven Kamen Mudrosti. AMBIVALENCIJA – 1. U hermetizmu, učenje po kom svaka ljudska crta treba da bude uravnotežena sa njoj suprotnom crtom. 2. U dinamičkoj psihologiji dvostranost osećanja ili težnji AMEN ( AMIN) – Hebrejska reč i kabalistička formula, koju je Hrišćanstvo prisvojilo. Ima značenje : Neka tako bude. Njen ekvivalent u Joga i Ventanta sistemu je sanskritska reč OM ili AUM AMETIST – Poludragi kamen ljubičaste boje. U hermetizmu označava znanje, svetlost i mudrost. AMNIOMANTIJA – Proricanje na osnovu izgleda vodenjaka ( providna opna koja omotava ljudski fetus u materici ) . Proricanje se vrši neposredno posle porođaja. A.M.O.R.C - Ovo su inicijali američke rozenkrojcerske organizacije punog naziva Ancient Mystic Order Rosae Crucis ( Drevni Mistični Red Ružinog Krsta). Osnovao ju je Spencer Lewis. Posle njegove smrti 1939-e na položaju ga je nasledio njegov sin Ralph Lewis. Ova organizacija tvrdi da vodi poreklo iz Starog Egipta, 1500 godina pre nove ere. Smatra se da ima preko 100 000 članova u SAD i ostalim zemljama sveta ( opaska – ovo su podaci iz 70-ih godina prošlog veka). Članstvo je dopisno a centar organizacije smešten je u San Hoseu, Kalifornija. AMULET – Predmet koji se nosi da bi branio onog koji ga nosi od rđavih uticaja. U hermetičkom učenju amulet je pasivni zaštitnik od štetnih i neprijateljskih uticaja, za razliku od talismana koji deluje aktivno – izaziva promene u osobi koja ga nosi i okolini u skladu sa njegovim željama. ANALOGIJA - U hermetizmu ona označava stalnost veze između dva slična pojma ili pojave. Ona je osnovga simpatičke magije. U našem narodu postojalo je verovanje da će u sušnom periodu polivanje dodola vodom izazvati kišu ili da će bremenita žena roditi lepo dete ako u trudnoći gleda samo lepe stvari..... ANDROID – U hermetizmu, veštačko biće ( ljudsko), obično neljudskih dimenzija, stvoreno posebnim magijskim operacijama . Razlikujemo Goleme ( Gigantskih dimenzija ) i Humunkuluse – patuljke ANKH – Magični krst ili čvor, često upotrebljavan u egipatskoj ikonografiji. Znak je besmrtnosti i života. Egipatski bogovi , posebno Izida ga često drže u ruci kao znak da drže život te da su besmrtni. On je simbolizovao i središte iz kog teku božanske osobine i napici besmrtnosti. Uhvatiti ga u ruke značilo je napiti se na samim izvorima. On je bio i ključ koji je otvarao vrata grobnice na Polja Ialoua, u svet večnosti. ANTROPOMANTIJA – Proricanje prema izgledu utrobe žrtvovanih ljudskih bića, često je kod primitivnih verskih kultova starog veka. ANTROPOZOFIJA – Religiozno – okultni pokret koji je osnovao Rudolf Štajner( 1861 – 1925) u Nemačkoj početkom prošlog veka. Po učenju antropozofije cilj ljudskog inkarniranja je moralno i spiritualno usavršavanje. Osim čulne percepcije postoji viša i i spiritualna percepcija koja je u potpunosti nezavisna od čulnih sadržaja. Ona je produkt višeh JA i kroz spiritualno usavršavanje ovaj vid percepcije postaje sve aktivniji, omogućavajući čoveku sticanje svesti o višim nadfizičkim svetovima. 1902. godine Štajner je postao član Teozofskog društva i za kratko vreme došao na čelo nemačkog ogranka. 10 godina potom sukobio se sa vodećim teozofima i kao posledica tog sukoba nastalo je Antropozofsko društvo Cenatr ovog pokreta je u Getenaumu u Dorlahu ( Švajcarska). Glavni izvori njihove doktrine su Štajnerovi radovi : Okultna nauka, Znanje o višim svetovima i njegovo sticanje, Krv je sasvim osobit sok, Atlantida, Lemurija........ Štajner se bavio i filozofijom, vaspitanjem, agriklutirom, lečenjem duševnih poremećaja, umetnošću i prirodnim naukama...... APOLON – Jedan od najvažnijih starogrčkih bogova, sin Zevsov. Bog intelekta, svetlosti, lečenja i umetnosti. Najpoznatije Apolonovo svetilište bilo je Pitijino proročište u Delfima APOLONIJUS IZ TIJANE – Grčki filozof iz IV. Veka nove ere, veoma slavan u svoje vreme. Priča se da je tačno predvideo smrt 4 rimska imperatora i Vespazijanovo uzdizanje. Kažu i da je mnogo putovao te posetio Indiju i primio posvećenje. Sve te priče o

putovanjima ostavio je njegov učenik Damis a prepričao Filostratus. Apolonijus je u srednjem veku smatran za mitsku ličnost zbog neverovatnih događaja kojima su njegove avanture obilovale. Često se spekuliše o njegovoj sličnosti sa Hristom , jer je propovedao praštanje i opštu ljubav. Pričalo se i da se uzdigao na nebo. ARHETIPI – Po Jungu, primordijalne slike ( praslike) u kojima je nataloženo sve iskustvo ljudskog roda. Oni su dinamičke prirode. Čovek ih nasleđuje kroz svoju nervnu strukturu, kao način doživljavanja sveta. Oni su deo kolektivnog nesvesnog ljudske rase i pojedinac ih postaje svestan kroz snove, mitove i halucinacije. ARITMOZOFIJA – Doktrina brojeva, učenje da su brojevi tajni ključevi od svekolike mudrosti. Dve glavne škole aritmozofije su : pitagorejska i kabalistička. ARMOMANTIJA – proricanje iz plećke žrtvovanog goveda. ARS MAGNA – Velika veština, alhemija ARTAME – U kultu veštica artame je bodež, posvećeni nož, jedan od osnovnih instrumenata- Njime se ubijaju žrtvovane životinje, urezuje magijski krug na površini zemlje itd. Artame je po svemu sudeći, derivat magijskog mača. ASANA – položaj ili poza u hatha jogi. Postoji veliki broj asana. Većina savremenih autoriteta obrađuje 84 najvažnije asane. ASTAROT – Jedan od paklenih demona koji zna prošlost, sadašnjost, budućnost, sve tajne želje itd... ASTRAGALOMANTIJA – Metod proricanja sa kostima obeleženim slovima. Njihovim bacanjem dobija se kombinacija slova čijom se interpretacijom dolazi do odgovora na postavljeno pitanje. ASTRAL – Nadfizički svet. Prvi kosmički plan iznad ovozemaljskog , fizičkog i materijalnog, svet čiste energije. Astral se identifikuje sa energetskim poljem i njegovo postojanje je dokazano. ASTRALNO TELO - Po učenju hermetizma ljudsko biće pored fizičkog tela ima i još nekoliko njih, nevidljivih golim okom. Jedno od njih je astralno koje je fine strukture i prožima ono fizičko. Fizički oragnizam je tačna kopija astralnog sa kojim je vezano ali ta veza nije čvrsta. Ostvarena je preko ' srebrnog užeta' koje se za fizički organizam vezuje u oblasti pleksusa solarisa. Astralno telo se odvaja iz fizičkog u toku sna, narkoze, transa...ali je kontakt i tada sačuvan. Kada se ova dva potpuno odvoje nastaje smrt. U tim slučajevima odvajanje je slučajno, spontano i nesvesno. Proces svesnog, namernog, voljnog odvajanja astralnog tela od fizičkog naziva se Astralnom projekcijom. Ima više tehnika iste. Nakon veoma uspešnih eksperimenata koje je američki slikar Inge Swann izveo 1972 –e, astralna projekcija je dobila još jedan naziv – Vantelesno iskustvo – O.O.B.E ( Out of body experience). ASTROLOGIJA – Možda najbolja definicija bila bi : Izučavanje stvarnih ili nepostojećih odnosa između kosmičkih dejstava i ljudskog organizma ASTRUM ARGENTINUM ( srebrna zvezda ). – Tajno hermetičko društvo koje je 1907. godine osnovao Alister Crowley u Londonu. Proklamovani cilj organizacije bio je ubrzanje svesne duhovne evolucije članova, anhilacija čovečjeg JA i spajanje sa svetim Anđelom Čuvarom. Metod je bio ritualna magija a sredstva za iskazivanje ekstatičnog stanja svesti seks i droge. Društvo je od 1909.godine izdavalo svoj časopis ' The Equinox'. Dvadesetih godina ovo društvo često znano samo pod inicijalima A.A preraslo je u hermetički red O.T.O. AURA – Psihoenergetsko polje koje prožima i okružuje žive organizme, nevidljivo oku pod normalnim okolnostima. I neživa bića imaju auru ali u vidu energetskog polja, koje je nepromenljivo i postojano dok je aura živih bića dinamička. AUROBINDO GOZE ŠRI ( 1872 – 1950) – Indijski mistik, filozof, pesnik i jogi. Tvorac purna odnosno integralne joge. AUTOMATSKO PISANJE ( slikanje itd..) Aktivnosti koje ispoljavaju medijumi u stanju transa bez učešća svesti. Jung kaže da te aktivnosti predstavljaju direktno pražnjenje nesvesnih sadržaja. AUTOMATIZAM – 1. U psihologiji, nesvestan refleksan akt 2. U parapsihologiji, automatsko funkcionisanje čula halucinatorne prirode AUTOSKOPIJA – Parapsihološka sposobnost sagledavanja zbivanja u sopstvenom organizmu. Tvrdi se da joga, fakirizam i srodni sistemi hermetičkog treninga razvijaju tu sposobnost. AUTOSUGESTIJA – Vidi Hipnoza AVATARA – Inkarnacija

božanstva. Po učenje joge, vedante, teozofije to je ljudsko biće koje je završilo svoju kosmičku evoluciju i spojilo se sa apsolutnom svešću. Kao avatare navode se : Hristos, Buda, Ramakrišna..... Dopuniću uskoro listu : ) Dying_Bride- 06-04-2006 Na slovo na slovo B BA' AL - BELIT – Ba'al – Belit je božanski par kojeg su poštovali Semiti. Ba'al ( negde znan i kao Hadad )je bog uragana i plodnosti a Belit boginja rodnosti, posebno u ratarstvu. Židovski proroci suprotstavljali su se tim drevnim kultovima. U svim je civilizacijama Ba'al simbolizovao postojanje ili periodični povrataktežnje za uzdizanjem nagonskih snaga. BAFOMET - Hermafroditsko biće, pola čovek pola jarac. Prvi put se javlja u kultu Vitezova Templara u Krstaškim ratovima. BAZILISK – Izmišljeni gmaz koji svojim pogledom ili dahom ubija onome ko mu se približi ne pogledavši ga pritom. Rađao se iz okruglog jajeta starog petla , od 7 –14 godina,položenog u bunište, na kome je morala sedeti žaba krastača ili obična žaba. Prtikazuje se kao petao sa zamjevim repom ili kao zmija sa petlovim krilima. Predstavlja : kraljevsku moć koja uništava sve one koje joj uskrate poštovanje, razvratnu ženu što zavodi one koji je prvi ne prepoznaju pa je ne mogu ni izbeći, smrtne opasnosti, egzistencije koje je nemoguće na vreme opaziti a od koje može odbraniti samo zaštita božjih anđela. Ubiti ga je teško...treba mu pružiti ogledalo o koje bi se njegov pogled odbio i vratio se na samog baziliska te ga ubio. U alhemiji predstavlja vatru koja pustoši a prethodi preobražaju metala. BELZEBUB - Princ demona, arhiđavo, u hijerarhiji demona odmah iza Satane. U staroj sirijskoj religiji smatran je kraljem demona. BERILISTIKA – Proricanje budućnosti iz magijskog ogledala napravljenog od berila. BHAKTI - Mistična ljubav. Bhakti joga je jedna od glavnih vrsta joge, zasnovana na sveopšte ljubavi. BIBLIOMANTIJA - Metod proricanja na osnovu knjiga, uglavnom Biblije. Knjiga se nasumice otvori i prst se bez gledanja stavlja na tekst. Reč na koju prst padne služi kao osnova proročanstva. BON – PO – Škola tibetanske magije, koja je dostigla procvat u VII v.n.e BREID DŽEJMS – Engleski lekar koji je prvi upotrebio termin ' hipnoza ' i koji je tu pojavu intenzivno izučavao. BUDA ( 560 – 480 p.n.e) – Buda na sanskritskom znači prosvetljenje. Tako je nazvan prvi Sidharta, osnivač budizma. Nazvan je još i Gotama – Onaj koji je postigao svoj cilj! Plemić po rođenju , Sidharta se odrekao slave i bogatstva i posvetivši se asketizmu i meditativnom životu postigao nirvanu i prosvetljenje.Ostatak života proveo je putujući Indijom i propovedajući svoju nauku. BUDIZAM – Filozofsko religiozni sistem Sidharte Gotame ( Bude) . Osnovne postavke budizma su ' 4 plemenite istine ' : 1. Život je patnja 2. Uzrok patnje je želja za životom 3. Čovek se može osloboditi patnje samo gušenjem želje za životom 4. Do spasenja ( nirvane) vodi osmostruka staza : a) prava vera b) pravi život c) prava odluka d) prava reč e) pravi čin f) prava težnja g) pravo mišljenje h) prava sabranost Vremenom budizam se proširio i došlo je do podele na dve glavne grane budizma 1. hinajana budizam( mala kola), proširen uglavnom na Cejlonu ( Šri Lanka) 2. mahajana ( velika kola) u Tibetu, Mongoliji, Kini, Japanu, Koreji... Jedan od značajnijih evropskih filozofa koji se zanimao za budizam bio je Šopenhauer. BUKENTAUR – Izmišljeno biće iz grčke mitologije , pola čovek pola bik. Dying_Bride- 06-05-2006 Na slovo na slovo C CEREMONIJALNA MAGIJA– Razrađen i strogo određen skup verbalnih i gestovnih postupaka kojima praktičar deluje na sopstveno nesvesno sa ciljem izazivanja najveće

pa čak i terminologiju. posebno za evokativnu magiju i prizivanju duhova i demona. DHARANA – Šesti stepen radža joge. ČEIRO . CERERA . jogi i fakirizmu to je nestajanje predmeta ili bića iz određenog lokaliteta. posebno u jogi i vedanti. DAKTILOMANTIJA Proricanje preko prstena okačenog o konac koji visi iznad okruglog stola. DEMONOLOGIJA – Srednjevekovna doktrina o prirodi i svojstvima demona DEMONOMANIJA . U osnovi ove metode su nesvesni pokreti ruke. svetih prosjaka. Astralnom telu.Pseudonim Luisa Hamona. Čela je neka vrsta šegrta. znake raspoznavanja. Kretanje prstena od slova do slova daje proročansku poruku.moguće koncentracije na cilj magijske operacije. smešteni van fizičkog tela u tzv. zlatar i pisac traktata o vajarstvu. DERVIŠI . koji se potpuno posvetio duhovnim i znanje prima u direktnom kontaktu sa spiritualnim učenjem Guruom. čija je karakteristika koncentracija misli na jednu tačku u trajanju od najmanje 12 sekundi. DHIJANA . Većinom su sledbenici sufizma. DEFO DANIEL ( 1660 – 1731 ).Rimska boginja zemljoradnje i plodnosti ( grčka Demetra) CEROMANTIJA – Proricanje pomoću rastopljenog voska Dying_Bride. veoma zainteresovan za doktrinu srednjovekovnih rozenkrojcera.06-05-2006 Na slovo na slovo Č ČAKRA – Na sanskritskom znači točak. čija se boginja nazivala Purpurna Dama. DEMONI – U hermetizmu. koji se odriču svetovnih vrednosti radi traganja za istinom i životnom mudrošću. Po načinu života i izgledu slični su indijskim fakirima. izazvano kako se tvrdi. Čakre su po učenju joge i teofizije psihofizički centri energije. dugotrajnim recitovanjem mističnih formula zvanih 'zikr'. vid ispoljavanja intuicije.1571) – Slavni italijanski vajar. DEKART RENEE ( 1596 – 1650 ) – Veliki francuski filozof . ČELINI BENVENUTO ( 1500. Savremena američka rozenkrojcerska organizacija AMORC sasvim neosnovano svojata Dekarta. uzdržavanjem.Poznat najviše po romanu Robinson Kruso ali se bavio i magijom. Smatra se da je jedan od prvih osnivača dervišizma bio Abu Bakr.06-05-2006 Na slovo na slovo D DAEMON – Po Sokratu. ČELA – Učenik spiritualnih učenja u Indiji. samokontrolom. Razni redovi derviša imaju i različite sisteme inicijacije. involutivne kosmičke snage koje deluju nasuprot kosmičke evolucije i na taj način su zle. Pokušavao je da stupi u kontakt sa njihovom organizacijom u Francuskoj ali nema podataka da li je u tome i uspeo. DAMA ( Mala ) – U Kini je to bio pristojan naziv za ženu nižeg reda ali ne i lakog ponašanja. Po joga doktrini mentalna koncentracija na čakre povezana sa ritmičkim disanjem. U svojoj autobiografiji – Moj život ( preveo Tin Ujević) opisuje iskustva sa magijom i evokacijama. neka vrsta muslimanskih ' božjaka '. ako nekog zanima otkucaću je ) Dying_Bride.Sedmi stepen radža joge . ( Lanina opaska . pisca mnogih dela o hiromantiji.Psihički poremećaj u kom bolesnik veruje da je opsednut demonima. Autor je izvanrednog hermetičkog rada ' A system of magic ' objavljenog 1728-e. Kabala i magija ih pak personalizuju. Veruju da se do prosvetljenja dolazi strogom disciplinom. na čijoj su površini ispisana slova alfabeta.Proricanje po lovorovoj grani bačenoj u vatru.Pripadnici islamskog religioznog reda. dovodi do buđenja različitih parapsiholoških sposobnosti. unutrašnji glas koji poput anđela čuvara vodi čoveka i govori mu šta mu je zabranjeno. Najčešće je to bila vračara. čija je karakteristika neprekidna meditacija o . snagom duha i specijalnim parapsihičkim sposobnostima. Veoma se interesovao za okultizam. DEMATERIJALIZACIJA – U parapsihologiji. Kako je lovor u Staroj Grčkoj bio posvećen Apolonu. DAFNOMANTIJA . ova metoda je često praktikovana u Apolonovim proročištima.

DR DI DŽON ( Dr John Dee 1527 – 1608 ) – Istaknuti engleski matematičar. astronom.06-06-2006 @ Dying_Bride: Nadam se da nemas nista protiv ako uskocim I napisem nesto …Literatura kojom se pomazem je: “Recnik okultizma” Tomislava Gavrica ”Sve o simbolima” Endrua T. DONOV PETAR ( 1864 – 1944 ) – Bugarski okultista i vidovnjak. Najpoznatije delo : Monas Hieroglyphica DOJL ARTUR KONAN ( Sir Arthur Conan Doyle 1859 – 1930 ) – Engleski lekar i književnik. biva posle nekog vremena ponovo naoštren. Keli je završio u zatvoru i pokušavajući da pobegne povredio se i uskoro umro. magovi. Kao početal Akvarijanske Ere označio je 1914 –u godinu. Puno je putovao i zalagao se za naučni ispitivanje medijumstva i parapsihičkih pojava. Imao je brojne vizije i proročanstva koja su se ostvarila te velik broj učenika. pesnici i astrolozi i regulisali su odnose u keltskim društvenim zajednicama. proslavio se romanima o Šerloku Holmsu. Neko vreme su putovali po Evropi preživljavajući dok se nisu sukobili i razišli. vaspitači.Srednjovekovni demografi su ga smatrali za uzrocnika ratova. Pretpostavlja se da je to iskvareni sveti gotski naziv “Abraksas” magicna formula koja znaci “ne povredi me”. Ovata i Druida ( Ros Nikols). Njegovo znanje astrologije dovelo ga je do engleskog dvora gde je kao prvi zadatak imao da izračuna najbolji datum za krunisanje Elizabete I. delovanjem dosada nepozante vrste energije koju češki parapsiholozi nazivaju psihotronskom. DRUIDI . bilo kao strašnu boginju kojoj valja žrtvovati jarce bilo kao epifaniju kosmičkog života u neprestanom i silovitom preporodu.a da ima u ovim knjigama opsirniji opis.ablucije pri incijaciji monaha predstavljaju spiranje njegove svetovnjacke proslosti..onda brisite post. sad_raven. DRBAL ing. Danas postoje dve organizacije koje tvrde da vode poreklo od starih druida : Druidski red ( vođa Dr Tomas Mon ) i Red Barda .inicijacija. KAREL . koji je posedovao medijumsku sposobnost za divinaciju pomoću kristala. i hermetista.u Magnum opusu dusa se cisti pranjem menjajuci boju od crne. Di se vratio u Englesku i radio kao dvorski službenik do kraja svog života.samo cu dopuniti.U alhemiji . sudije. Predstavljali su učenu svešteničku kastu – lekari. Abraksas – (persijski : “Bog”) Misticki naziv koji je bio u modi u gnostitickoj sekti koju je osnovao Vasilides u II veku ...preko sive do bele. Utvrdio je eksperimentalno da ako se istupljen žilet drži u kartonskom modelu Keopsove piramide. Abrakadabra – (hebrejski doslovno : “uputi tvoju munju do smrti”) Simbolicna rec koju je prvi upotrebio Samonikus u jednoj studiji o medicini I bila je upotrebljiva tokom celog srednjeg veka. U hriscanstvu nevinost. Zajedno su vršili eksperimente i bavili se alhemijom dok crkva nije doznala za njihove aktivnosti i poslala lični zahtev caru Rudolfu II da ih protera što je on i uradio.Starokeltski sveštenici na tlu Britanije i Galije u prehrišćanskoj eri. orijentisanom duž osovine sever jug. U budizmu.Čehoslovački radio inženjer i parapsiholog koji je patentirao Keopsov piramidalni oštrač žileta ( i o njemu će biti reči kasnije ). Abadon – Jevrejsko ime andjela bunara ili andjela unistitelja. svestenikovo pranje ruku oznacava “Umivam pravdom ruke svoje”. Kamingsa ”Recnik simbola” Hansa Bidermana Ako nadjem neki pojam koji si ti vec spomenula. Bio je energični propagator parapsiholoških istraživanja. U islamu vazan obred. astrolog.OK!? Ako nije dobro. poznat pod nazivom Učitelj. Ablucije – Ociscenje...jednom sadržaju u trajanju od najmanje 144 sekunde.povratak covekoj praiskonskoj cistoti. Tvrdio je da se inkarnirao na zemlji sa mističnom misijom da pripremi početak ' Ere slovenskih naroda ' i da dolazi sa udaljenog nebeskog tela po imenu Alfeola iliti Zvezda svih zvezda. DURGA – Boginja koju poštuju posebno u Kalighat hramu u Kalkuti. Njegova glavna hermetička aktivnost počela je od njegovog poznanstva sa Edvardom Kelijem.

sa ili bez magicnih formula.Vise Ja koje se spaja sa materijom kako bi se napravilo zlato I ponovo savtavili svi delovi ljudskog tela kao I njegova svojstva u svoju prvobitnu sustinu. Azafini – Tunmci snova u Haladeji. Albunea – Sibila ili svestenica koja prorokuje preko snova koji se sanjaju pored vodopada. hram se sastoji od 4 prostorije: pronaos . Aksakov A.To je takodje bio ukupan zbir dusa koje nastaju emanacijom iz boga.Klasican grcki hram posle 600 god p. U aditon u Delfima je mogao da udje samo Pitija.kabalisticki prevedenih na brojeve daju br.) u kojoj pokazuje kako kako psihicka besvesna struktura moze preci granice covekovog tela. Adefagija – Boginja prozdrljivosti.Ostvaruje ono sto simbolizuje neku osobitu vezu izmedju onog ko je nosi I sila koje predstavlja. delotvorno utice na jetru I stiti od bolesti koje zadiru u njegovu oblast.unutrasnji elektricitet zvezda I bica. Alomantija – Proricanje iz soli.Snaga koja lantentno lezi u osnovi svake magijske radnje alkahest alhemicara Akacija – Sveto drvo u Egiptu.e.Smatra se da ima ili krije neku magicnu moc. Ajbe – Sveto drvo.Posebno su je postovali Sicilijanci. Agni – Bog vatre vedskog hinduizma. aditon I opistodom. Adzitas – Rec koju koriste okultisti da bi oznacili jednog od 12 bogova koji se inkarniraju u svakoj Manvantari. Agares – Podredjeni u podzemnom svetu. Azael – Po rabinskim legendama. U misticizmu.bronze. Adam Kadmon – Arhetipski covek ili covecanstvo.koga su prizivali ribari.Za njega se vezuju I misticni brojevi 3.u bagremu I paprati. Alrinak – Zli duh brodoloma.voda I biljke-svi su podjednako Agni. Aidze – Mitsko cudoviste kod plemena Bororos iz Brazila. Almadel – Traktat o teurgiji Ili beloj magiji koji je sastavio nepoznat srednjovekovni pisac. Akasa – Rec koja oznacava jedan od 5 elemenata Sankaja filozofije.manifestovani Logos.a ranije u Palestini I Siriji kao Hadad.sunce.Objavi knjigu “Animizam I spiritizam” (1893. Ognjiste za kucne zrtve.razlicito indentifikovanih kao prostor.br. Azariel – U “Talamudu” andjeo voda na zemlji.p. dana u godini.urezan u kamen ili dragulje smatra se misticnim.Stari bog oluje kod Amoricana. Alur – (normandijska mitologija) Duh rusevina.besmrtnost.Rodjenje jednog avatara ne podleze prinudi ranije karme.Kralj Ajolije. Averna – Zarazna mocvara za koju se smatralo da se nalazi na ulazu u pakao. Azazel – Mocni demon koji je ziveo u pustinji I bio povezann sa starim jevrejskim obredima. Agenes – Osoba koja emituje ili prenosi slike ili informacije putem telepatije. Alraun – (tevtonski) Zenski demon. Ajol – Bog koji obuzdava I pusta vetrove.vec iskljucivo zavisi od Visnuove slobodne volje. naos .n.narucito Visnu.koji je slavljen zbog svojih mnogobrojnih rodjenja.vatra munje.Sastojao se od 3 prostorije: pronaos (predvorje) .Izmedju Pitije I ostalih prisutnih se postavljala zavesa ili vrata.eter ili nebo.e.izumitelj jedrila I veliki astronom koga je potomstvo proglasilo za bozanskog kralja oluja I vetrova.tj.Bio je vezan lancima dok je cekao na Strasni sud. U Egiptu su se mumije prekrivale amajlijama od zlata.poznat kao Ramon.N. Aksas – U ezoteriji.U grckoj numerologiji oznacava broj 356. simolizuje ponovo rodjenje. Aditon – (na grckom: “ono sto je nepristupacno”) Tajno mesto u grckim hramovima. – Ruski spiritist. Sinonim amuletu Mali predmet koji se obicno nosi oko vrata I sluzi za odvarcanje zlih duhova ili nesrece. Alisis – Izvor u Arkadiji koji je lecio od besnila..koga opeva oko 200 himni Rig vede.jedan od prvih andjela srdzbe. Amajlija – (latinski amolior: “odvratiti”. U alhemiji.kada silazi na zemlju.inicijaciju.Kasnije je opistodom zamenjen aditonom koji se otvara u naos. U teozofiji primarna supstanca iz koje isijava Prvi Logos ili izrazena misao.Njenih sedam slova na grckom jeziku.kamena I keramike da bi stitile besmrtnost .univerzalni rastvarac. Alkahest – Po Paracelzusu tajna vatra cija se moc nalazi u hrastu sto truli.”ublaziti”) . Najvaznije vedsko bozanstvo posle Indre.n.5 I 7 Adad – Bog vatre I oluje. U okultizmu. 356 Avatar – Ljudsko ili zivotinjsko oblicije koje uzima neko od bozanstava. naos (svetiliste) I opistodom (zadnje predvorje koje nije povezano sa naosom).Ime je nadjeno I na grckim papirusima I srednjovekovnim grimorijama.povezano sa dubokim vodama.

naziv za kartu u Tarotu. Antropofag – Onaj koji jede ljudsko meso.”skriven”) Ezotericna knjiga. Aretologija – Opisivanje cudesnog pojavljivanja nekog bozanstva ili zbirka cudesa koje je ucinilo neko bozanstvo. Amrita – Eliksir zivota I hrana bogova koja pruza ljudima besmrtnost.Helena Blavacki.Onaj ko poseduje geometrijski kljuc ezoterijskih misterija.Moguce da je u pitanju boginja cutanja. Krst sa drskom je simbol million godina buduceg zivota.Za mrtve se verovalo da mogu da proricu zivima. Atanor – Alhemijska pec sa sporim sagorevanjem koriscena za zagrevanje Hermesovog Jajeta mudrosti ili posuda u kojoj se spravljala materija mudrosti. dela (Dela Tomina). Dalje su ga razvili neoplatonovci.On predstavlja kosmos I zivot.vertikalna linija je nebo.Njegov krug je savrsena slika onog sto nema ni pocetka ni kraja.Elifas Levi. Anabaza – (grcki: “korak na gore”) Rec svojstvena misterijama gde ima znacenje vaznesenja duha. predstavlja dusu koja je vecna. Astralan – (latinski astrum: “zvezda”. Andras .zna da otvori vrata sveta mrtvih I moze da pronikne u skriveni smisao vecnog zivota.postaje bezvredna ako se otkrije.nacelo svojstveno svakom zivom bicu.besmrtno.Njega je stitilo 7 vratnica kroz koje je prolazilo svako ljudsko bice posle smrti da se vise ne vrati.emanacija.Teme su im okultna ucenja I njihovo autorstvo se prepisuje svetim ljudima ili natprirodnim bicima. kod samana isceljenje dusa.po poreklu psihicka.boraviste mrtvih.”individualna dusa”.apokalipticne (Knjiga Henohova).zatim Paracelzus.kao I zivota nakon smrti.”nebesko telo”) Pojam potice od Platona koji na osnovu proucavanja nebeskih tela zakljucuje da postoji posebno telo duse.koji su dve zivotne sile I time simbilicki predstavlja jedinstvo neba I zemlje.(jevrejski) Demon losih vesti.znak anka se nalazi u recima kao sto su “zdravlje” I “osecanje srece”.ujedinjenog muskog I zenskog principa.To je I vedsko ime koje znaci “Sin voda”.pokojnika. u inicijacijskom pristupanju gnosi.ono se proteze u svet nebeskih tela.u svojoj ruci drzi ank. U egipatskim hijeroglifima.Demon koji je zaveo Evu. Angereona – (rimski) Tajanstvena boginja.moci. Apokrif – (grcki: “tajan”. Anahita – (persijski) Boginja vezana za oplodjavanje vode.Uvid u apokrif imaju samo posveceni. Animatizam – Verovanje da su predmeti zivi I mogu da ispustaju svoju licnu I bezlicnu moc.tajanstveno bice koje je istovetno Fohatu okultista. Rudolf Stajner kaze da kad astralno telo coveka obuzme san.ciji je simbol upravo Ank.boginja istine.Prikazivana je kako drzi prst u ustima.pa tako predmeti bivaju prozeti zracenjem onih ljudi .(sanskritski: “biseksualni gospodar”) U ezotericnom smisluon oznacava stanje kosmicke energije simbolizovane kabalistickim Sefirima.kako nebeski tako I ljudski.jer je proizasla iz duhovne supstancije bogova.Psihicka emisija neke osobe ostavlja za sobom trag .najvisa dusa.neki ga vide I kao simbol Sunca – ono je okrugli deo na gornjem delu simbola .ljudozder.(klasicna mitologija) Demon nesloge.ciju sudbinu uslovljava zivot pre smrti. Arda Narisvara .tajni spis. Maat. Ank – Egipatski simbol zivota.Njegovo fonetsko znacenje je kombinacija znakova za aktivonst I pasivnost I predstavlja spajanje tog dvoje.Njen kult se prostirao preko Kapadokije. Anvil – (keltski) Svet gde su ziveli mrtvi.posebno zive sa drugim metalima. Kao makrokosmicki simbol . U hrmetizmu tajna alhemijska operacija.”univerzalno ja”) U vedizmu: pojedinacna svest. Anamaleh .Ozirisa I Izide.a horizontalna linija Zemlja. Aura – Prema ezotericnom ucenju nevidljiva svetlost. Atman – (skitski: “dah”.poslanice (Isusova poslanica Labgaru).Takodje je I simbol za sudbinu.kojom su okruzena sva ziva bica.Indije I Ponta. Arkana (latinski Arcanum: ”tajna”) Ezotericna I inicijacijska tajna. Apam Napat – U svetim rukopisima. U obrednom znacenju uspon na svetu planinu. prociscenje dusa.didakticke (Testament 12 partrijaha). a kod Novog Zaveta na: Jevandjelja (Jevandjelje po Jevrejima).koje nije ni telo ni dusa. Asmode . Kod Starog Zaveta apokrifi se dele na : pripovedacke (Apokalipsa po Mojsiju). Amalgam – U alhemiji smesa .Kljuc za uzviseno I tajanstveno znanje.mesavina. Ank je kombinacija muskog I zenskog simbola .Jermenije.apokalipse (Apokalipsa po Petru) Aralu – (vavilonska mitologija & religija) Podzemni svet.

jer je svest preplavljena nesvesnim sadržajima. Mnogi hermetički sistemi treninga dovode do ekstaze. poznatiji kao Mahavira ( Veliki Čovek ). Aqua Vitae – Alhemijska voda zivota Dying_Bride. Napušta je kao mladić i postaje sveštenik. Njegova životna priča podseća dosta na Budhinu. ugodna i privlačna – dole . Nemejski Lav. konacni prizvod alhemijskog tela. Himera. Između Džainizma i budizma takođe ima puno sličnosti ali džainizam još više naglašava stav sveopšte ljubavi i milosrđa. samo ce kasnije to moderator lepo staviti sve pod jedan post da ne bude guzve i potpisati i tebe:) Dying_Bride.kao sto I svako ljudsko bice ima oko sebe nevidljivi omotac koji zraci: nevidljiv za obicnog smrtnika. g. Aurom se objasnjava mogucnost simpatije I antpatije medju ljudima. Aurum Aurae – Krilata sfera. koju incestuozna obrana pretvara u životinju.06-10-2006 Na slovo na slovo DŽ DŽAINIZAM . Masonski su batovi ponekada obojeni u crno kako bi bili nalik ebanovini.Aura duha je poznata religioznoj tradiciji I predstavljena je oreolom oko glave svetca. strašna životinjska polovina. Dying_Bride. Nekada se smatralo da ona štiti od straha pa su se od nje izrađivale kolevke.06-10-2006 Na slovo na slovo E EBANOVINA – Glavno obeležje ebanovine je crna boja.06-06-2006 Ok je.. država. EGREGOR – U hermetizmu to je kolektivno biće. Iz istog razloga ne kuvaju niti pale vatru. uglavnom službenika i trgovaca koji nastanjuju oblasti oko Kalkute. S Jungovog analitičkog gledišta incesta. Oni se mole sa povezom preko usta da ne bi nehotice progutali nekog insekta. Ehidna oslikava majku. kao nacija. ljudska polovica.e. EKAGRA – U jogi. pokušavajući da nađe dublji smisao života. religija tj bilo koja grupa ljudi ujedinjena istim ciljem. EHIDNA Neman sa telom žene i zmijskim repom umesto nogu. U pogledu strukture egregor podseća na ljudsko biće.koja je na nevidljiv nacin upisana oko njega.Jedan od religiozno – filozofskih sistema Indije.koji ih dodirnu I na taj nacin zadrzavaju imaginarnu uspomenu na dogadjaje koji ih se ticu I u koje su ti ljudi bili umesani. Da ih ne bi zgazili koračaju uvek oborenog pogleda i nose sa sobom mekanu metlu duge drške kojom čiste put pred sobom..Neki predmeti nose sa sobom svoju istoriju.aura astralnog principa .aura duha. EKSTAZA – Duševno ushićenje. stanje u kojem realnost spoljašnjeg sveta iščezava.n.Ima ih oko dva miliona. Rođen i odrastao u kraljevskoj porodici. Kralj podzemnog sveta Pluton.p. godine da označi sposobnost nekih medijuma da u transu izdvoje iz fizičkog tela . Njena simbolika je vezana za simboliku podzemnog sveta i prolaska kroz tminu. koji je živeo od 599 – 527. ali se tehnikom ekstaze u užem smislu smatra šamanizam. mentalna koncentracija na jedan sadržaj. ' Do struka lepa mlada žena.ali vidljiv za osobu koja je za to obucena. termin koji je prvi put upotrebio de Rochas 1891. U ekstazi nestaju razlike između subjekta i objekta.. ali niže od njega užasna zmija. sedeo je na tronu od ebanovine. Svi oblici ljudskih aktivnosti podređeni su strogim religioznim propisima. čiji je osnivač Vardarma. astralno i mentalno telo. ima fizičko. Za svaki od principa koji sacinjavaju ljudsko telo postoji posebna aura: aura fizickog tela.. To dvostruko biće odgovara slici majke – gore. U užem smislu egregor je kolektivni duh jedne grupe. EKSTERIORACIJA – 1. S Tifonom je izrodila čudovišta kao što su Kerber. Zemlju ne obrađuju da ne bi ubili crve.

Ektoplazma je osnov tzv. hiroviti. Sinonim za astralnu projekciju EKTOPLAZMA – Termin koji je prvi upotrebio Riše za psihički fluid u obliku guste beličaste magle . pogibeljni. kada svesno Ja prodire u najdublje slojeve nesvesnog.P – EKSTRASENZORNA PERCEPCIJA – Termin koji je prvi uveo osnivač američke parapsihološke škole Rhine. akaša). vatra. to su osnovni načini na koji se odigravaju procesi i ispoljavaju pojave u univerzumu. Živinu vodu koja se dobija pretvaranjem Kamena Mudrosti u tečno stanje. to je biće sastavljeno iz samo jednog elementa. bitno je različit od prva 4 – akaša tj kosmički etar. smatra se da je čovekova konstitucija petoelementarna ( vazduh. Navodno podmlađuje stare. Za razliku od ljudskog bića. Nemačka kratica za istu stvar je A. naročito u mladih. to je postizanje određenog duševnog stanja. voda. Simbolizuju ktonske i noćne sile. ELF – Vazdušna božanstva. Alhemijski termin koji označava tzv. Dying_Bride. vodom itd.06-10-2006 Na slovo na slovo F FA – Metod proricanja. radio je kao labaratorijski tehničar na Mek Džil Univerzitetu u Montrealu. na osnovu posmatranja erotskih radnji FAKIRIZAM – Termin potiče od arapske reči fakir – siromah.S. Godine 1956 emigrirao je u Kanadu i tu je. ELEMENTI – U hermetizmu. ELEMENTAL – U hermetizmu. vatra. nordijskog porekla. to je sperma. elementali su sastavljeni iz jednog elementa. Jedan od njegovih pacijenata. To je jedan od orijentalnih sistema hermetičkog treninga i filozofije. Peti element. zanesena noćnim plesovima po livadama. E. zemlja. O svom izlečenju pričao je Dr Bernardu Gradu. Naime . ono što se ne može pojmiti mišljenjem. elementar čine sve nematerijalne. koja je pretrpela izvesne transformacije kao posledicu mešanja sa vaginalnom sluzi i dejstva koncentrisane misaone i emocionalne energije ENOPTROMANTIJA – Proricanje budućnosti uz pomoć tzv. 2. Ovaj je izvršio seriju eksperimenata sa Estobanijem na životinjama i biljkama. ENSTAZA – U jogi. koji se i danas sreće u Africi. voda i akaša. Radeći kao konjički instruktor u Mađarskoj Vojnoj Akademiji. nezemaljskih bića i kosmičkih snaga da se ispolje u materijalnom svetu. Materijalizacije. Magijskog ogledala. Te sposobnosti se dele uglavnom u tri grupe: 1. kao prvi ljubavni snovi. ELEMENTAR – Po teozofskoj doktrini. Suprotno tome INVOKACIJA je prizivanje subjektivnih sadržaja da se ispolje. Očaravajući su. Elfi su duhovi vazduha. Svoj dar prirodnog lečenja otkrio je sasvim slučajno.tj Deus absconditus. lebdeći. To nisu fizički ekvivalenti za smeše i jedinjenja koja nazivamo zemljom. daje dug život bez bolesti i vaskrsava mrtve. kao što je . koju neki medijumi produkuju u stanju transa. ali izašli iz zemlje i vode. zemlja. Elfi izlaze noću U vlažnoj halji na obalu I odnose na lopoču Od umora mrtvog plesača Theophile Gautier ELIKSIR ŽIVOTA – 1. EVOKACIJA – Prizivanje mrtvih. najmanje cenjen. U širem smislu elemental je svaki koncentrat astrala. 2. s vremena na vreme lečio ljude dodirom. Oni su kao mutne magle strasti što se rađaju. skriveni Bog. koja tobože pozivaju ljude da im se pridruže ali im u zbilji donose smrt. Upotreba tih naziva je simbolična. kojem je izlečio artritis. U magiji. mali. nadfizičke komponente ljudskog bića. vrhunska meditacija. Tvrdi se da fakirizam dovodi do razvijanja natprirodnih sposobnosti delovanja na sebe i spoljašnji svet. biologu na tom univerzitetu.svoj nervni fluid i u vezi sa njim osetljivost. Dejstvo na sopstveni organizam.E ( Ausserinnliche Erfahrung) ESTOBANI PUKOVNIK – Oficir bivše mađarske vojske i narodni iscelitelj. Dve glavne discipline koje ESP izučava su : vidovitost i telepatija. Ima ih 5 : vazduh. veoma rašireno u srednjem veku. koje izazivaju samrtničke krikove. EN – SOF – Hebrejska reč često korišćena u kabali a znači beskonačnost. Kraljica elfa je Bela Dama.S. utvrdio je da je u stanju da vrati snagu konjima posle napornog treninga trljajući im potkolenice.

sa drugom stranom i nevidljivim svetovima. Foxove dale senzacionalne priznanje – sve vreme su varale. Zvukove su produkovale pucketanje zglobova u prstima nogu. napredak i pobedu a u njenu čast su podignuti mnogi hramovi. Završile su kao alkoholičarke. Kao odbrana od fascinacije najčešće se koriste amajlije u vidu erektiranog penisa ( O_o . te da je posedovao moć nevidljivosti. Pomaže plodnost. osnovala je Društvo unutrašnje svetlosti ( The society of inner light ). kao i ona od korala. Priča se da je 1525. arhetipski mit o čoveku koji je tragajući za savršenstvom prodao svoju dušu. Prvi je mit o njemu obradio engleski dramski pisac Marlou ali besmrtnim ga je učinila Geteova drama..Ubrzo se oko njih okupila grupa ljudi. U svakom slučaju. O njemu je zabeleženo da je poznavao Agripu i Paracelzusa. Simbolizuju snage koje se protive inicijaciji i opiru evoluciji.Sinonim za Ektoplazmu FOMORI . O tome nam govore papirusi sačuvani u Luvru. mit o njemu je stvaran. u Hajdsvilu.Ne zna se da li je zaista postojao ili je samo legendarna ličnost. godina. među kojima najveću vrednost ima ' The Mystical Qabalah ' .moja opaska ) DR FAUST . Gilgameš itd. Dejstvo na druga bića – masovna hipnoza ljudi. FOX SESTRE – Spiritizam nije produkt novog vremena.. U Pragu Erfurtu prizvao je nit trojanskih heroha a u Veneciji se levitacijom odigao u vazduh. jedne od članica hermetičke organizacije Zlatna Zora ( Golden Down ).. SAD.Neumoljiva je. počele su da produkuju neobične zvukove – lupu u zidovima. Često se sreće u narodnim vradžbinama. Međutim uskoro su se javili novi mediji. op) FLUID . Posle se Fortuna spojila sa Izidom i Tihom te je postala Boginja sreće a atribut joj je rog obilja. FORTUNE DION ( 1891 – 1946 ) – Pseudonim Violete Evans. predvođena njihovim roditeljima. FASCINACIJA . odbijanja uroka i nesreće.. Dying_Bride. prisutan kod mnogih naroda.dugotrajno održavanje budnog stanja.. Njen magijski moto bio je Deo Non Fortuna. magijom prizvao Jelenu Trojansku u vidljivu formu pred svim svojim studentima i izjavio im da je sa njom začeo sina.Opčinjavanje ili omađijavanje pogledom. koja je za kratko vreme ' utvrdila ' da to lupkanje proizvode duhovi. Na Britanskim ostrvima gagat je . izazivajući senzaciju. ne iz zloće ili mržnje. telekineza. već iz ravnodušnosti za posledice svog hira . hipnoza životinja. pucketanje. da se bavio magijom i alhemijom u Pragu i Vitembergu. kao nastanak modernog spiritizma ( spiritualizma ) uzima se 1848. Homerova ' Odiseja '. čije su sposobnosti bacile u zasenak Foksove. sestre Fox. FIGA ( šipak ) – Ritualni gest teranja zlih uticaja. simbol hira i samovolje što vladaju egzistencijom. Te godine . 3. štitila je od zlog pogleda. Figa je simbol penisa u erekciji. mračna.06-14-2006 Na slovo na slovo G GAGAT – U Sredozemlju ( Italija i Egipat ) i u Indiji. Justusa Fausta.. organizaciju orijentisanu na praksu kabalističke magije na principima Zlatne Zore. U Holandiji je stekao slavu iscelitelja a sam Luter ga je proglasio arhičarobnjakom i prokleo ga. 1924. ( zar opet ? m. zlotvorna. Ipak. Rđavoj reputaciji fakirizma doprinela je i činjenica da u toj oblasti zabeleženo više obmana i prevara nego u bilo kojoj drugoj. FORTUNA – U Rimu – Boginja sudbine. Izmišljen je kodex za sporazumevanje i sestre Fox su krenule na turneju po SAD.. nakazna bića. Poznata je kao pisac nekoliko romana sa hermetičkom sadržinom i više kabalističkih priručnika. neosetljivost na bol i prividan prestanak životnih funkcija 2. Od davnina ljudi su pokušavali da opšte sa duhovima. U muzici je ovekovečen od strane Hektora Berlioza i Šarla Guno-a. lišavanje hrane i vode.. Keit i Margaret.Likovi iz keltske mitologije. dematerijalizacija. A onda su neočekivano. Dejstvo na predmete i neživu materiju – ključanje tečnosti na normalnoj temperaturi. ubrzanje rasta biljaka . amajlija od gagata ( crnog jantara ). Prikazuje se sa kormilom jer predstavlja kormilara života a često je i slepa..

Čudesno je lepa. GINSENG – najpoznatija droga farmakopeje na Dalekom Istoku. Tristicija. pevajući čarobnu pesmu. u SAD –u. Hrišćanski su pisci. GOLEM – Veštačko čovekoliko biće. kojih ima 16. Rubeus.Prastara metoda proricanja . On je trava Bogova i koren života. Kauda Drakonis. GIMNOSOFISTI ( nagi filozofi ) – Pripadnici indijske magijske sekte Nagas. čiji su sledbenici tvrdili da poseduju sva znanja o kosmosu. koja na osnovu rukopisa . GIROMANTIJA – Metod proricanja u čijoj je osnovi telesno okretanje u krugu nacrtanom na zemlji. što ga daje keltska glasnica. Gagat je crni sjajni kamen. G. koji je izdeljen na jednake delove. koje su srednjevekovni rabini kabalisti pravili od ilovače i navodno oživljavali kabalističkim formulama. Ponekada za sobom ostavlja grančicu jabuke koja proizvodi čarobnu uspavljujuću muziku. nekontrolisanom ostavljanju tačkastih tragova olovkom na površi hartije. Vrednost mu proizilazi iz dvostrukog svojstva : ljudski oblik njegova korena liči na koren Mandragore. padne. uroke. demone. te ujede zmija. koji se nikada ne može pojesti. GETIA – Crna magija najnižeg reda. Umesto ploda besmrtnosti. U svakom delu. GNOSTICIZAM – Sistem religiozne filozofije nastao u prehrišćanskoj eri i eri ranog hrišćanstva. Irkinje su imale običaj da spaljuju gagat ( u vidu zapaljive smole) da bi bile zaštićene za vreme muževog dužeg odsustvovanja iz doma. velikih dimenzija. ( vidi roman ' Golem ' Gustava Mejrinka) GRAD dr BERNARD – Kanadski biolog sa Mek Džil Univerziteta u Montrealu pokazao je serijom brižljivo kontrolisanih eksperimenata uticaj ljudskih telesnih zračenja na rast i razvoj biljaka. Ponekad ostavi i jabuku. arapskog porekla. čoveku i božanstvu. Za njih se verovalo da poseduju izvanredne parapsihološke sposobnosti razvijene specijalnim treningom. popularna i dan danas u hermetičkim krugovima. koje se često meša sa Grafologijom( metod za procenu crta ličnosti na osnovu rukopisa ) GRAFOLOGIJA – Parapsihološka disciplina. U grčkoj su mitologiji glasnici bogova Hermes i Irida. GELOMANTIJA – Proricanje na osnovu karakteristika ljudskog smeha. Kaput. Konjukcij. Albus. GNOMI – Patuljci. Proricanje se vrši na osnovu slova koje telo pokrije kada. B. osnivača ezoteričnog bratstva G. Puela. Fortuna Major. koji prema kabalističkoj magiji čuvaju zakopana blaga i rudna bogatstva. koji su išli goli. Irida daje bogovima vodu iz Stiksa koju grabi zlatnim vrčem. Fortuna Minor. usled dugotrajnog okretanja. Via. upisano je jedno slovo. demonske vradžbine čiji je cilj isključivo nanošenje zla. Kod starih Hebreja i prvih hrišćana gnozis je dublje poznavanje religije i Biblije. GASTROMANTIJA – Metod proricanja kod starih Grka po reflexu svetlosti sveća. duhovi elemenata zemlje. pobuđuje ljubav i čežnju. U nekim zapisima kaže se da se često pojavljuje u vidu labuda. Prema Marbodu : dimljenje gagatom vraća ženi menstruaciju za koju se veruje da škodi demonima. U novije vreme se pribegava automatskom. i ima terapeutsku osobinu i dovodi do ravnoteže. magijski pseudonim Frenka Rasela. Amisia. krivo predstavili Glasnice kao strasno zaljubljene žene ( po uzoru na priču o Zevsu i Ledi ). imaju različita latinska imena i značenja : Akvizicija. oni su preteče današnjih robota. Po osnovnoj ideji. Figure. otrove. GRAFOMANTIJA – Proricanje po rukopisu. GLASNICA – Glasnica Bogova je žena koja se gotovo u svim Keltskim pripovetkama pojavljuje izabranom u noći Samhaina. plod besmrtnosti. Populos. Puer. Ginseng je hrana Yanga. on je simbol muževnosti i besmrtnosti. manje ili više priznata od psihologa. čije je učenje zasnovano na Kraulijevim principima. bolesti što su slale veštice. GNOZIS – Duboko znanje tj saznanje dobijeno posvećenjem. On svladava čari i poništava začaranost. GEMATRIJA – Grana kabale koja se sastoji iz numeričkog dešifrovanja i tumačenja svetih imena i formula GENESTHAI FRATER – Brat Genestai.odvraćao oluje. dobijenom kroz providne bokaste sudove ispunjene vodom. GEOMANTIJA . Kaže se takođe da je gagat kamen iskušenja za nevinost. koji dakle prvenstveno ima zaštitnu ulogu. Leticija. Na osnovu dobijenih konstelacija i figura obavlja se proricanje. na osnovu broja i konstelacije tragova nasumice ostavljenih na površi zemlje ili peska.

Veruje se da je zena najugrozenija za vreme porodjaja I u narednih 40 dana koliko je “necista”.planine. Ova staza polazi od pretpostavke da je čovek u stanju polusna. Jedan od poznatijih učenika bio je i Uspenski.Babina gora.Po legendama.pleme. Bajtil – Meteorit ili slican kamen koji su ljudi postovali ili verovali da je bozanskog porekla. 1912. godine u Moskvi. jer čovekova krajnja sudbina je da živi slobodno. Babice – Kod Srba porodjajni demon.ali ona osta da I dalje lezi na zmijskom jajetu.radjao se iz jajeta starog petal od 7 do 14 godina.06-14-2006 Na slovo. formira prvu grupu učenika ovih disciplina.. Najpoznatiji je srednjevekovni ' Grimuar Honorijusa '. inteligenciju. po kojoj sve žive ćelije proizvode nevidljiva zračenja.Zamislja se kao krezuba baba nakaznog lica sa rogom na glavi.Oni umrese. On je svoje učenike podvrgavao teškom fizičkom radu i opasnostima. maštu. po pravilu kompilacija većeg broja autora.(budizam) Sveto drvo Banshi – (Keltska religija & mitologija) Vile koje su zivele pod zemljom u blestavom vilinskom raju skrivenom ispod travnatih irskih brezuljaka.porodica pod njegovom zastitom.koje dojiljama uzimaju mleko. Bali – (budizam) Kralj podzemnog sveta.Dete je takodje ugrozeno za tih prvih 6 Nedelja ili do dana krstenja. temperament.na Srednjem Istoku (jugoistocne obale Sredozemnog mora) zajednisko ime koje je koristilo vise religioznih kultova. Baba Roga – Kod Srba izdanak arhijskog vremena u zensko demonsko bice kojom se plase neposlusna deca. Svoje učenje Gurdjijev je nazvao Četvrtom stazom.Krajem XV veka rasplamsali sifilis (lues) oznacen je kao otrov Baziliska.U Istocnoj Srbiji narod ih zamislja kao ruzne zene. Hildegard iz Bingena (1098 – 1179) o Bazilisku je napisala: “Jednom kada je zaba krastaca osetila da je bremenita. U srednjovekovnim knjigama o zivotinjama basilisk se pojavljuje kao krunisana zmija kojoj se podanici zaklinju na vernost. Banijan . Otud ljudska patnja. Bag – Magicni prsten koji sprecava spajanje zaljubljenih. GRIMUAR – Knjiga magijskih tekstova. Glavna dela : Beelzebub's Tales to his Grandson. Značajne doprinose dali su i : Lavater. sad_raven.ugleda jaje od zmije I lezase na njemu sve dok svoje mladunce ne donese na svet.B! Baal – Kod Fenicana znaci gospodar ili gospod.cijem su stetnom uticaju izlozeni porodilja I novorodjence: zla mitska bica.Banshi . u kojoj se daju magijske formule i recepti..dok u njemu ne oseti zivot koji se smesta nasao pod snaznim uticajem zmije iz raja…mladunac razbi ljusku. U alhemiji simbolizuje vatru koja pustosi.Kod Semita (doslovno: “bozija kuca”) smatralo se da je boziji dom I postovan je kao I sam Bog. Čovek je mašina koju su drugi programirali.obucene u crninu. delovanje nesvesnih snaga u ličnosti.Uglavnom se veruje da su zla zenska bica koja se ne mogu videti. u Haldeji jedan od velikih demona.Medju smrtnim greskama on simbolise sladostrasce (Luxuria) pa se Hrist bori protiv njega.Cesto se spominje I u Starom Zavetu. Bazilisk – (u grckom oznaka za “malog kralja”) Izmesljeni gmizavac koji samim svojim pogledom ili dahom ubija onog ko mu se priblizi ne opazivsi ga ili ne pogledavsi. Baiel – Podredjeni u podzemnom svetu.procenjuje crte ličnosti u najširem smislu – volju.Verovalo se da je svuda prisutan I da je svako mesto.na slovo.a prethodi pretvaranju metala.”Po drugim tradicijama.Babino polje.Kod jednobozaca Jevreja postao je pojam mnogobostva I idolopoklonstva. Meetings with Remarkable men.duge kose. GURVIČ Dr ALEKSANDAR . GURĐIJEV GEORGIJ IVANOVIČ ( 1877 – 1949 ) – Proučavao jogu i orijentalni hermetizam.iskoci napolje. Osnivač ove discipline je Italijan Aldorisio ( 1611 ). Mišon. Prajer.Eufimisticki naziv “baba” zadrzao se u mnogom toponimima: Babin zub.Dok traje kristicni period porodilja I dete ne napustaju kucu. postavio teoriju mitogenske radijacije. naglašavajući da je to staza tragalaštva i samosaznanja.ali ubrzo iz sebe naglo dunu kao da izbljunu jaku vatru…ubija sve sto mu se nadje na putu.Sovjetski biolog koji je 1934.

n. Bardesan (154.astrologije.ciji su bitni elementi prirodnofilosofsa.Belezi radnih masona romanticarskog I goticarskog doba se nalaze najcesce u kljucu svoda.srcani ritam). pokazuje panteizam koji je implikovao odbacivanjem Crkve kao hijerarhijsko uredjenje. god. Bardesanski sistem – Sistem koji je izradio Bardesan.vestac povezan sa uzasnim duhovima koji kontrolisu vetar.bolest I smrt.Veruje se da se covek belom magijom moze osloboditi od magije bacene na njega.itd.Duh sirove snage. Basileus – (grcki) Arhont ili visoki svestenik koji je upravljao Eleusinskim misterijama.ne zivi u brdima nego pod muljem I trskom reka I mocvara.ponekad u vidu monograma.Mozdana aktivnost subjekta cini se da je na nuli (elektricna tisina I .Veoma star gnostisticki sistem tzv. p.Njegova ucenja sadrze elemente iz gnosticizma.filosof.Napisao kapitalna dela “Aurora ili Jutarnjr rumenilo na Istoku” I “Opis tri principa bozanskog sushtastva” u kojim ustaje protiv protestanske dogme.Nikad ne napusta svojih hiljadu gora.Ona je “veliki vidar Crnoglavog naroda”.Ime.a cija geneza se Bemeovim filosofijom kao najvisom I krajnjom tackom. Bela magija – Navodno nesebicna upotreba magicnih moci I sposobnosti. Bau – (sumerski) Boginja koja je vladala na polju medicine.filosofska so proizvodi sto mistici zovu “Telo Svetlosti”.koga su neki nazivali gnostikom. Beli Kamen – Forma Kamena Mudrosti za transmutovanje prostih metala u srebro.slavili podvige drevnih junaka. Baton – U indijanskoj simbolici izjednacenje sa kaznom I bolom. Belfegor – U opscenom obozavanju.Njega su postovali Finestici.nocu izraste. Bikon – Demon mrznje Biostaza – Granicno stanje prividne smrti sa zaustavljenjem svih bioloskih funkcija (disanje.dolaze u porodicu I upozoravaju na smrt zastrasujucim zavijanjem. Sinonim : “teurgija” Bela mena – U alhemiji.geometrijskog su oblika.Iako samouk. Besmrtnost – Verovanje da dusa ili neko drugo srediste svesti ljudskih bica nadzivljava smrt I ponovo zivi u ovom ili nekom drugom svetu. Beleg – U masonstvu cehovski beleg: znak ili simbol nanesen na neki predmet sa svrhom prepoznavanja uglavnom inicijacijskog stepena.teolog I vidovnjak.mirili u pravnim sporovima I pregovarali oko mirovnih uslova. Bendzis – U istocnoj Indiji obozavaoci djavola.gde trava.svaki od njih ima geometrijsko srediste simetrije gde se otkriva matematicki kljuc crteza I upucuje na neku od cetiri slike cetiri loze saveza kamenorezaca tadasnjeg nemackog govornog podrucija.) – Nemacki mistik.tj.koju preko dana popase.a neki hriscaninom.kisu.sto ga dovodi u sukob sa predstavnicima Crkve.) – Rani sirijski pisac. – 222.demon sa razapljenim ustima I jezikom u obliku falusa.On posreduje izmedju ljudskih bica I zlih duhova. “Kodeks Nazarena” koji sadrzi doktorine formulisane pre Bardesana kao I stara imena dobrih I zlih sila.koje se pise I Belzebub I Belzebul. Behemot (jevrejski) Vodeni konj I.a koji neki nazivaju Kabalom u Kabali. Sumeranaca.hriscanstva. Belial – Zli duh u Libanu.Raznim postupcima npr.Odvija se zahvaljujuci pazljivom posmatranju velikog alhemijskog principa: Rastvaranja I Ocvscivanja (Solve et Coagula) Belzebub – Prorocko bozanstvo. utice se da bolest izadje iz bolesnika I udje u neku zivotinju.tj. Bard – (Keltska religija & mitologija) Profesionalni pesnik ili pevac pripadnik svestenickog staleza (Druida).premida jede seno sa hiljadu brda.a takodje I Hebreji idolatrici iz vremena Novog Zaveta koji su ga nazivali djavolskim principom.Bardovi su bili ti koji su kompanovali ratnicima pesme za borbu.indijske filozofije I okultizma. Bari – Kod Brorosa u Brazilu.Proucavao je mesavinu hriscanstva I haldejske mitologije.stecenoj erudiciji I urodjenoj vidovitosti stvorio je sopstvenisistem filosofije prirode. Belijal – Vodja palih andjela.e.a za dobrobit drugih.panteisticka I misticka shvatanja.zivotinja namenjena gozbi Mesije.svoje korene ima u mistickoj filosofiji visokog srednjeg veka. – 1624.znaci “Gospodar muva”. Belish – Zli duh u Madagaskaru.zahvaljujuci prirodnom daru.Zbog njihovog ocaravajuceg pevanja davani su im nadljudske moci.rodjen u Persiji. Beme stoji u nemackoj filosofskoj tradiciji. Beme Jakob (1575.

proslo kroz 10 etapa duhovnog razvoja I sada moze da udje u nirvanu I postane Buda.U knjizi “Kljuc za teozofiju” (1889.devica i/li prostitutka Bogumili – Jereticka sekta koja se javila oko X veka p.Sve je unisteno jer je bilo sazidano na prolaznim vrednostima. godini je napustio vladarski ziot da bi potrazio resenja problema patnje. Bouzik – (slovenska mitologija) Domaci Bog..U pocetku to je bila varvarska religija koja je obilovala vesticarenjem I u kojo su pridavane ritualne ljudske zrtve.koma).a poucavala je da tvorac ima dva sina: Satanu I Hrista.onaj koji je otkrio istinu”) Onaj koji je ostvario nirvanu. Bon . Bodi – (budizam-doslovno znacenje: “prosvetljenje”.posle koje sledi putovanje u predeo duhova ili ponovo rodjenje. da bi postigao nirvanu. Izmedju ova dva tela je objedinujuci deo ljudske prirode sasvim okrenut I delatan je jedino ako se reinkarnira. Bunar – Sinteza 3 kosmicka poretka: a) neba b) zemlje c) podzemlja Tri elementa: a) vode b) zemlje c) vazduhaPomocu njega se komunicira sa prebivalistem mrtvih.tj.po njoj. Bodisatva – (budizam-doslovno znacenje: “onaj cija je sustina postala intaligencija”) Prosvetljeno bice koje je postiglo savrsenstvo.trojstvo.postao prosvetljen I od tada je poznat kao Buda ili Prosvetljeni. Buda – (Buddha: ”probudjeni.klasa ili cehova svojstveno drustvima sa dvostrukom ulogom individualne inicijacije I politicke delatnosti.n.rodjen u kasti ratnika kao prvi sin radze.S gledista funkcije.e.06-15-2006 Slovo V.Biostaza moze simetricno biti suprotna tanatozi u onoj meri u kojoj se radi o reverzibilnom procesu povratku u zivot.princ pod imenom Sidarta. Blavacki Helena – Osnivac Teozofskog drustva za Evropu.nego iskvarenog sjaja koji je osudio .sin vladara male drzave u danasnjem Nepalu..posvetio se asketskom zivotu I meditaciji.Njegovi bedemi I viseci vrtovi se ubrajaju medju 7 svetskih cuda.…Onaj kome je potrebna jos samo jedna inkarnacija da bi postao savrseni Buda.Bunari su buseni za kultove misterija I druge religiozne ceremonije.ali ne samo zarad licnog oslobodjenja.Meditacija je metod par exellence za shvatanje mudrosti koju bodi-iskustvo daje.Simbol Vavilona nije simbol sjaja koji je osudjen zbog svoje lepote.U 29. p. budh “biti probudjen”) Savrsena mentalna jasnoca koja cini sustinu budistickog rituala I ucenja. god.ali su njeni surovi elementi izmenjeni pod uticajem budizma.Herodit je napiso da nema grada na svetu koji se mogao sa njim porediti.Poslednji od njih bio je Budhha Gautama Sakyamuni (563.Prvi deo je animalne prirode.Indijci najcesce priznaju postojanje sedam buda.vec da bi I ostalima pokazali put koji su odkrili.Oznaka coveka koji je uvideo prirodnu egzisrenciju.Oblik Shamanizma.natura naturans.) pise da covek moze doci do transcedentnog znanja.ugasio zedj zivota I obustavio prijanje koje je uzrok bolnosti I vecnog vracanja (samsara).e.darezljiva zastitnica zetve b) Velika Ljubavnica.udruzenje unutar klanova. Broros – Pleme iz Brazila koje veruje da je ljudski oblik samo prelazan I da prolaskom kroz riblju fazu ide u druge oblike.U te bunare sipane su tecnosti kao darovi bogovima Donjeg sveta.Jos kao decak. sad_raven. Budan – Simbol inicijacijskog stanja kroz koje prolazi kandidat.pomocu meditacije nasao je resenje.kao telo bilo koje zivotinje.Medju prvima govori o slozenosti I dubini covekove duse I zivota.ne racunajuci buduceg Buddhu Maitreya.(tibetanski) Rana animisticka religija sa Tibeta. Bratstvo – U etnologiji.Shema svih inicijacijskih obreda sadrzi smrt.Covek je. Vavilon – Vrata Bozija. oni su toliko samilosni prema ljudskom rodu da se zavetuju da ce dostici prosvetljenje..simbolicka anti-teza Nebeskom Jerusalimu I Raju. Boginja Majka – Simbol zemaljske plodnosti ili kosmicke energije. – 483.nepromenjiv.) indijski osnivac budizma.priroda samostvoriteljak. Drugi deo je bozanske prirode I on je vecan.ona moze biti: a) supruga svog sina b) supruga Velikog Muza S gledista egzistencije: a) Majka Zemlja.Kad je imao 35 godina.n.I dalje postoji.

Razradio ju je Rejmondus Lulus 1274.U astrologiji.prenose otkrovenje iz satrine u himnama.Prema hermetickoj teoriji jedan o d4 elementa kome pripadaju Blizanci.poljskoj.vazduh je simbol spiritualizacije.ali sa krilima I kandzama ptice grabljivice. Vatra – U alhemiji.besmrtna stvorenja.To verovanje je posebno rasireno u Rusiji.18 definicija I 10 pravila.jedan od 4 elementa.kome pripadaju: Ovan. Vedizam – Sva verovanje I praxe ezoterickog ustrojstva sadrzana u vedama.samog sebe odvrativsi coveka od njegovog duhovnog poziva.I dok su dva potonja oni koji materijalizuju.I obelezena crtama I bogova I ljudskih bica.a tek mnogo kasnije pisanim.koja uzimaju vitalnost od besmrtnih bica da bi pobegla iz groba.Prema legendi vampiri su sticenici noci.plina ili e lektricne energije).Vaga I Vodolija.vodu I vatru.Rec je o nekoj vrsti magijske besmrtnosti u zoni sumraka koja odvaja zivot od smrti.svet sirenja.Kineza.troclane ili cetvoroclane skupove tako da se izmedju njih uspostave odnosi duznosti.Rec upotrbljena u mnozini – vede podrazumeva citav korpus knjizevnosti koja se proteze od Rig vede do upanishada.Srednjoj Evropi. Vampirizam – Cin u magiji kada jedan covek udise zivotne sokove drugog coveka.koju su vrebali po kolevkama.Kod Rimljana vampiri su bili zenski demoni sa telom zene.Vampir sibolizuje ceznju za zivotom. Vampir – Mrtvac za koga se veruje da je izasao iz groba kako bi sisao krv zivima. Varalica – Mitska varalica je groteskna licnost sa velikim digestivnim I sexualnim organima.shvacen operaciski ili spekulativno.Vatra I vazduh su aktivni.boja I medjuplanetarnih vibracija.koje je primljeno “slusanjem”.To je prvobitni oblik hinduizma. u liku srednjovekovne dvorske budale.evoluciju coveka.prema hermetickoj teoriji.e.put kojim se uspostavlja veza izmedju neba I zemlje.uzleta.Nimfa.stariji od bramanizma I hinduizma u uzem smislu.zastitnica sarki na vratima.Hranili su se krvlju male dece.mirisa. godine u svojoj “Ars inventive veritatis” gse system gradi od 9 slova.rezim.imala je narucito zaduzenje da ih razgoni. 1460.po imenu Karna. Vakan – Veliki duh kod Sijuksa.slovo.pocev odprilike 14000 p.dok su zemlja I voda pasivni.Predstavlja suptilni svet.ali I u modernom shou programima. Velika vestina – (latinski: Ars magna) Logika koja se sastoji u predstavljanju nekog clana ili pojma slovom.odrazava zvezdani svet.vazduh je prema kosmogoniji jedan od 4 elementa.pitanja (Ko?…). Velika godina – Predstavlja polovinu vremena potrebnog da prolecna tacka obidje Zodijak konstelacija. Velika Arkana – U Tarotu celina od 22 karte arkane primenljiva na principe.ali je prvobitno koje nagovestavaju covekovo oblicije.obrednim teztovima koji su nastajali u periodu od oko hiljadu godina.muski elementi. Veda – (doslovno: “znanje”) Sveto znanje . Vala – (nordijski) Prorocica Valpurgijska noc – (nordijski I tevtonski) Noc uoci majskog dana je kada se odrzavao vesticiji Sabat na Brokenu ili nekoj drugoj visokoj planini.lisena moralnih I socijalnih vrednosti.Lav I Strelac.Japanaca I Semita.medjuprostor izmedju neba I zemlje.Alhemicari veruju da postoji razlika izmedju tajne vatre (dvostruke soli) prirodne vatre (vatrenog principa sadrzanog u materiji) I protivprirodne vatre (dobijene iz uglja.Takodje atmosfera u ezoterickoj terminologiji.U srednjem veku mesaju se sa vesticama I laznim vampirima.neka vrsta prirucnika za svaku od vedskih skola.Kod Slovena se glogov kolac zarije u mrtvaca cija se dusa pretvara u vampira.n.otkrovenja.prauzroke.Grckoj.u njihovom kombinovanju u dvoclane.I kasnije dela kao sto su sutra.) Italijanski alhemicar iz Venecije.4 geometrijaska lika. Venetus Georgijus – (rodj.koja se svaki put obnavlja kada se smatra ugasrenom I koja se ne moze utoliti dok se njome ne ovlada.sto je period od 12960 godina.a u svom sirem smislu.Vede koje su bile prenosene usmenim putem. Vazduh – Uz zemlju. istovremeno ostaju bez krvi I zrtve suzaraze. Sionim: “Platonova polugodina”.Vazduh je sredina svetlosti.Suprotno od magnetizma. Vera – Pojava pri kojoj “izvoditelj- .broj.dobijanja Kamena mudrosti.Pojavljuje se pod raznim maskama kod starih Grka.Vavilon sibolizuje prolaznu pobedu materijalnog I culnog sveta.Prema verovanju vampirove zrtve I same postaju vampiri.Arabiji.zenski elementi.

klicu klica.ne mogu coveku nauditi neprijatelji.nedostatak dusevne topline.odnosno od nebeskog do zemaljskog poda. Verdelet – Demon koji je prenosio vraceve na Sabat.Gospodar Smrti.dva sveta. Vika – (Engleski: “WICCA) Verska organizacija vraceva koji imaju ogranke u vise zemalja. Vjedogonja. Vrata – Mesto prelaza izmedju dva stanja.I.Duh vidovitog coveka koji napusta svoje telo I bori se sa drugim ljudima I necistim silama braneci svoje mesto.sto se svodi na isto.koja uslovljava progresivnu fazu rentegracije I obnavljanja.znaci I vratiti se izvorima.poistovecenje.U nekim slucajevima prikazuje se kako dodiruje sazvezdje Velikog Medveda (ili slovo G koje stoji na njegovom mestu) u sredistu svastike zactrane na tlu. Vitium – (latinski) Prorocki termin za zlokobne znake.cerke boginje koja je sisal na zemlju da bi ljude naucila magiji. prolazna faza regresije I dezintegracije.proslosti skrivenog).a sa druge strane culna vizija (vid: vidjenje ocima). Viliji – Beli duhovi iz nemackih legendi koji predstavljau duse vernika.izmedju Liverpula I Belfasta.Odrzava se 31.demoni I duhovi mrtvih.Ta pocetna slova stvaraju inicijacijsku rec koja izrazava zakon procesa transformacije koja je u vezi s povratkom bica najdubljem jezgru covekove licnosti.sa jedne strane naziva cin.prema hermetickoj teoriji.Skorpija I Ribe.napojiti se u velikom spremistu potencijala I crpiti otud novu snagu.ne rastvorivsi se sasvim u njoj.je reinkarnacija ledi Oven.T.Osnovana sezdesetih godina proslog veka.ali oni sebe ne smatraju razvratnicima niti oozavaocima djavola.L.blato.led. Visak – Vazan element masonskog simbolizma.u to vreme sudi dusama losih ludi koje su osudjivane na tela zivotinja.Neizdeferencirana masa vode predstavlja beskonacnost mogucnosti I sadrzi sve sto je virtuelno.Kada se takvo dete rodi I izraste. – Pocetna slova formule u kojoj je sazeto ucenje alhemicara: “Vista Nteriora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem” (Sidji u utrobu zemlje I preciscavajici nacices okultni kamen”).Uroniti u vodu da bi se iz nje izaslo. u lecenju daje vidne rezultate kod katara stomaka.onda takav covek ili zena ide za vilama I zna vise nego drugi ljudi.Njena kraljica. oktobra vece pre Svih Svetih.Izopacenje predstavlja voda pomesana sa zemljom (zemaljska zelja) ili stajaca voda koja je izgubila svojstvo ociscenja: mulj. Vizualizacija – Inicijacijska meditacijska tehnika koja se sastoji u tome da se u duhu grade Ili traze u secanju organizovane I svete slike koje tyreba oziveti I sa njima se poistovetiti s ciljem da se ostvari sjedinjenje.mehanizam.Prema druidskoj tradiciji.izrazava stagnaciju na najvisem stupnju.Njihovo srediste se nalazi u varosici Kasteltaunu.ognjeno vino.izvesna Monika Vilson.ispred zaliva Solvej.jedan od cetiri elementa kome pripadaju Rak.Njeni pripadnici tvrde da vode poreklo od jednog antickog druidskog koledza. Vece pred praznik Svih Svetih – Druidskog porekla.osim simbolickom smrcu.kad se nosi uz sebe.Misticna vizija je trenutno I iznenadno vidjenje predmeta koji nije culno.koji su umrli pre svog vencanja. Vilino Sito – (latinski: “Herbae genus”) U Srbiji.patoloska. Veron – Staro ime za vukodlaka.sva obecanja razvoja.tako I grupa.Smestena na malom ostrvu Man u Irskom moru.U astrologiji.R.predstavlja kosmicku osu. Vizija – Vizijom se.Veselje I obsene sale koje se vezuju za ovaj praznik imaju korena u natprirodnim verovanjima.bara (mocvara).bezoblicno.Obesen o vrh malog luka tako da dodiruje tlo .Uz pomoc svestenika Kampbela Kroazijea Vilsona ledi Oven je svake godine uoci letnje dugodnevnice slavila veliki praznik.Zaledjena voda.Njegovo znacenje vezano je za ravnotezu gradnje ili ispravnosti duhovnog napora.opazanje. Vinum Ardens – (latinski) U alhemiji.prema narodnom verovanju.izbavitelj” koristi vampirizam za formiranje grupne svesti koja je snazna.O.stvarno niti fizicki prisutan I moze je doziveti kako pojedinac.I.pravac nebeskog delovanja.Za “Viku” se culo tek sezdesetih godina XX veka.metapsihicka (slike buducnosti.izmedju poznatog I .osobito laganjem I ogovaranjem.Saman.ali I sve pretnje resorpcije. Voda . V.Smatralo se da se tih noci okupljaju vestice.U to veselju sexualnost je izbijala u prvi plan. “lovac na vestice” – Prema srpskom narodnom predanju radja se u kosuljici te otuda jeste vidovit.

Gatanje moze biti: 1. Vracanje – “Ponovo doci u ishodiste”.kristalne kugle.yelu.recima ili .taloga kafe.proslost.a druga od cinka I ispupcena.predosecanja. Gebura (kabala) – Termin koji oznacava petu Sefiru.pomocu karata.pak.pokretima).u crkvi Sv. Gadar (arapski) – Demon Gaj – Kod Grka I Rimljana.pasivnu zensku silu. Ganesha (hiduizam) . moc carobnjaka da putuju svetom.Ganga – Sudanski carobnjak Gandrid – Carolija irskih magova.skrivenog.drzanju.R.pridavanja brojcane vrednosti slovima.utisaka.Svaki bog je iamo svoj sveti gaj. nuznost smrti pociva u nuznosti zivota. Vrste sluzbenog gatanja bile su: haruspikij (po utrobi zrtvenih zivotinja).zalosnog krika I zbog toga sto se hrani mrtvim zivotinjama. Vukodlak – (slovenski) Covek koji ima vucije oblicije.One se bave covekom shvacenim kao prirodno bice 1) telesno bice: fizogonomija 2) zivo bice: genetlialogija 3) delatno bice: palmomantija 4) kulturno bice ( misoaono.oniromanti (po snovima). veliko I neiscrpno spremistye zivota I tajanstvenog poznanja. nuznost kretanja od rodjenja do smrti otkriva neizvesnost bica. Gamaheji – Kamenje koje ima cudnovate znake za koje se ne zna da li su slucajno nastali kao prirodne forme ili su.tumacenje znakova poput haruspikija.vizije. neko ko moze da se pretvori u vuka. U Rimu je postojala razlika izmedju sluzbenog gatanja I privatnih gatalaca.S obzirom na metodu. Mudi u knjizi “Zivot posle zivota” navodi da se smrtnicima javlja “trenutna panoramska vizija svih zbivanja koja su obelezila njegovu sudbinu” Vreteno – Simbolizuje neumitnost sudbine. Gatalacke vestine – Skup mantickih vestina I znanja primrnjenih na coveka kao pojedinca I kao predmet psiholoskog istrazivanja.jani nisu smeli ni poseci ni odrezati stabla svetoga gaja bez pokajnicke zrtve.fiziognomicari (po licu.plod fluidnog prozimanja.Osoba fixira pogled u centar udubljenog dela bakarne ploce. sad_raven.vodom napunjenih I svecama opkoljenih casa. Obozavan kao bog prevazilazenja prepreka pri zapocinjaju obrednih I drugih radnji.dlana. prema misticima I posvecenicima. teratomanti (po nakaznim ili abnormalnim rodjenjima).nepoznatog. simbolizovali su tajanstveno boraviste boga.Simbol izvorista. direktno – pomocu intiucije.svetlosti I tame.bilo prema nekim tajanstvenim znacima.itd.Riml.bogatstva I bede. 2.astrolozi (po nebeskim pojavama).07-07-2006 Slovo *G* GAVRAN – Ptica loseg predznaka zbog boje. Galvansko ogledalo – Sastavljeno je od dve ploce.a I u drugih naroda. Djordja.zavisno od sredstava na koja se oslanjaju: · karte (kartomantija) · nebeska tela (astrologija) · ruka (hiromantija) · broj (numerologija) · ponasnje bolesnika (ijatromantija) Gatanje (latinski divination: “odgonetanje”) – Otkrivanje necega sto je nepoznato.kroz vazduh .snova.tj.mesto porekla.ona se dele na.osecajno.na ledjima krilatog konja.ili na daljinu. nacin proricanja kod straih Grka po figurama trbushastih.Vukodlakom moze potati I nekrsteno umrlo dete ili dete zakopano s majkom u njenoj utrobi koje posle 7 god.Shivin sin.obdareno govorom: ominalno gatanje) 5) pismeno bice: glifomantija (koje sanja: oniromantija) Ovakva podela se zasniva na predmetu tumacenja.U Veneciji. Gastromantija – Proricanje po zeludcu.ali je okrutnije od vuka.kao u gnosticizmu kroz nebeske sfere I pomocu askeze.Opsti naziv za paranormalno.da ide ka izvoru.simpatije.jedna je od bakra I udubljena.Sibol samoce I svojevoljnog usamljivanja onog koji je odlucio da zivi na visem nivou.Teznja duha da se vrati nazad. posredovano – primenom vestina kao sto je astrologija.gajevi su bili posveceni bozanstvima. naraste veliko kao vuk.itd.koje su magnetizovane 9 puta I 9 dana za redom.Otvaraju se na neku tajnu.bilo po kakvom saobrazenju.Bog mudrosti sa slonovskom glavom koja sedi na misu.dvostruki aspect zivota.religijsko ili ezotericko spoznanje: buducnost. Gematrija (jevrejski) – Talmudisticki I kabalisticki postupak.

Bitna odrednica pokreta jeste put spoznaja sto coveku shvacenom poput stranca u svetu pribavlja izbavljenje.duh zemlje.uporedjujuci je sa nekom drugom recju iste vrednosti.).U ezoteriji.gradjenja kuca I grobnica. Ehad (jedan) = alef + het + dalet = 1 + 8 + 4 = 13 = Ahabah (ljubav) = alef + he + vet + he = 1 + 5 + 2 + 5 = 13. Duha ili koriscenje darova Sv. kod Rozenkrojcerovaca naziv za duhovne elemente.svakog coveka prati genij.maste.To nije ni znanje ni vera nego mudrost koja se odnosi na sve misterije I za posledicu ima spasenje. stiti od vradzbina. Getija – vestina prizivanja zlih duhova.zivi pod zemljom kao cuvar dragog kamenja I skupocenih metala.Valentinus I Karpokrates.dok su drugi smatrali sebe iznad normalnog moralnog zakona.mogu I da vole I da mrze.itd… Genetliologija – proricanje dana I casa rodjenja Genij – Prema vecini starih predanja.Skole: pravoverni (Kliment Aleksandrijski I Origen). Genij rodjenja: narucito u Rimu .prema Kabali.Bila je poznata Keltima. Kabalisti se cesto sluze I teozofskim sabiranjem (dalet.ili po slici koju dobijemo kada na neku plocu ili sto bacimo nasumice saku zemlje.vestina oblika I situacija.…dalet = 4.andjeo cuvar. Medju najpoznatijim sledbenicima bili su Marsion.a kulturno podrucjem helenisticke civilizacije. Glosolalija – U metafizici pojava kada subjekat (najcesce medij u transu) govori jedan ili vise jezika koje ranije nikad nije cuo ili poznavao.U Srbiji se glogov kolac zabada u vampira.posmatrajuci samo sibolicnu vrednost broja. Gnosticizam – Verski I ezotericki hriscanski pokret hronoloski omedjen I i III vekom.a u Kini se prvobitno primenjivala kao zing ta.Pojavljuje se u obliku mita. Gnosa (grcki gnosis: “znanje”) – Znanje koje vodi ka izbavljenju.te su otuda praktikovali asketizam I druga lisavanja. cuva zivot I kucu svakog coveka I sa njime deli sve radosti. Najcesce se za osnovu uzima konvencionalna brojcana vredonst svakog od 22 slova herbejskog alfabeta: Alef = 1.njegova iniucija I glas nadrazumske svesti.Bardesan. Duha.Vizantiji.intiucije.verovanje u nespoznatljivog I nedostupnog Boga iz koga emaniraju eoni koji sacinjavaju pleromu. god.ili ponekad.bozanstvo pokrovitelj rodjenja.vracanje duha Jednome kroz andjeoske planetrane sfere putem gnose.Bio je sastavljen od vise religioznih I moralnih elemenata ukljucujuci neoplatonske ideje I judejska verovanja.pod razlicitim imenima.Sibolizuju nevidljiva bica koj uz pomoc nadahnuca.sna – nevidljive stvri cine vidljivim.dakle tvorcem zla. Glog – Duhovi I vile se sastaju kod glogova.kvadriranjem (dalet = 4 na kvadrat = 16). Gnom – Zemaljski ili brdski duh malog rasta koji.nacelo polodnosti. U hriscanstvu se javlja prilikom primanja Sv.njegov dvojnik.Nepostojani su.u Rimu. Otkrivanje skrivenog znanja trebalo je da oslobodi licnost fragmetarnog I iluziornog (ili zlog) materijalnog sveta (telesne egzistencije) I uvede je u duhovni svet.odbacivanje jevrejskog boga koji se smatra demjurgom.Po legendi gnomi poticu sa Skandinavije.Religiozni sistem koji je postavio koncept o apsolutnom I kompletnom znanju.pa cak je nalazila primenu u taktickim I strateskim pravilima.niti je njima u stanju da govori posle zavrsene seanse.osporavanje vidljivog sveta potcinjenog neumitnosti sudbine.On je . Npr.Narucito su ga razvili Eleazar iz Vormsa (XIII vek) I Abulafia (1292.Kasnije se okrenuo vrsenju magije.polozaju I slikama koje slucajno pretstavljaju.govora ili mitskog govora.Za gnostike materija je bila zlo. nizi duh .recenicama u skladu sa razlicitim semama.Sastoji se u tome da se rec ili grpa reci objasnjava na osnovu osnovu brojcane vrednosti slova od kojih se sastoji. Ginunga Gap (nordijski) – Prvobitni haos iz koga su se izdigle sve stvari.demon.I po njihovom broju.Njome su se sluzili u odredjivanju plana gradova I utvrdjenja .savetnij.jereticki I slobodnoumni .za spirituale pojava kada se medjusobno razumeju osobe koje govore razlicitim jezicima.Duh nadahnuca: entitet izvan coveka koji donosi nadahnuce.cetvrto slovo = 1 + 2 + 3 + 4 = 10).Kao ezotericki kult poveravan je posvecenicima koji su bili razdeljeni na nekih 70 sekti u ranim vekovima hriscanske ere.Glavne yeme bile su: preporuka cuvanja tajne. Geomantija – proricanje po tackama nasumice napravljenim u zemlji. …tav = 400.

Stari narodi su verovali da zvezde naizmenicno gospodare u nedelji I to sledecim redom: nedeljom – Sunce.pripremaju mu hranu.Kasnije. Gri – Africki talisman. Guaron – Carobnjak u srednjem veku. Gula – Zena posvecena zlim duhovima u Arabiji.fibioniti).gnosticizam je dualisticka ezotericna doktorina obelezena misticizmom.koji se ogleda u srdzbi prirodnih sila. Gul (arapski) – Demon groblja. Gubavac – Sibolizuje necistotu.Eurijala I Stena.opsenare.brinu se za njegov vrt.sto nazalost.a da ne izgori u . Gorik – Nestasni patuljasti duh megalita u Britaniji.. Gospodar dana – Svaka od zvezda koja svojim uticajem dominira jednim danom u toku od 24h. Gobelini – Duhovi ladja u Britaniji Golem – Prema judejsko-kabalistickoj legendi oznacava neku vrstu coveka-robota.jer ljudi nisu znali da mu daju govor.Medju ratnickim kastama je poznat kao vest u baratanju oruzijem za borbu ili lov.recitator. Grom – Sibol poremecaja kosmickog reda.u slucaju da se radi o prevarantima ili psihickim bolesnim osobama.imaju bronzane ruke I zlatna krila.Kod Grka srodni su nemanima.a coveka koga osine grom-posvecen je. u glavama su im ljute otrovnice.duhovno I moralno posrnuce. Guja Vidija – Tajno znanje misticnih mantri.U sirem smislu.njen efekat je smanjen zbog Sunceve svetlosti.itd… Grifon – Mitska zivotinja sa orlovskim kljunom I krilima. ponedeljkom – Mesec.(Karpokrates.koji su rodjeni bez roditelja u sveobuhvatnom Okeanu.cuvari blaga: cuvaju blaga zemlje Hiperborejaca.odbacenost.tri nemani.”nauka”) – Proucavanje odnosa koji postoji izmedju rukopisa neke osobe I njenog karaktera. petkom – Venera.Golem je covek.Najpoznatije su zbirke pape Honorijusa: “Grigorium Verum”.do tragicnih posledica po pojedinca.pa cak I grupe pojedinaca.”Riznica staraca iz piramide”. sredom – Merkur.iz ustiju vire ocnjaci kao u vepra.U svim mitologijama mesto u koje udari bog gromom-sveto je.danas dovodi.a lavljim telom. objavljuje volju I svemoc vrhovnog boga.Za razliku od Adama. utorkom – Mars.a njegovi ucenici ga opsluzuju.muzicar.”Veliki I Mali Albert”. logos: “rec”.a Meduza duhovnu I evolutivnu izopacenost I isprazno mrtvilo.podrzavajuci bozanski stvaralacki cin. cetvrtkom – Jupiter.U hriscanskoj sibolici predstavljau demona. Grimorijum – Rukom ispisana zbirka formula koje su koristili carobnjaci I vracari.ili da bvude predmet obozavanja kao inkarnacija bozanstva.Sibolizuju snagu I budnost.I uzima ih u obzir prilikom logickog odredjivanja sudbine I za stvaranje psihickog portreta licnosti. u brdima se suprotstavljaju tragacima za zlatom. Grafologija (grcki grapho “pisem”.tri sestre.koga je magijski ili vestacki stvorio covek.ali I prepreku koju treba savladati da bi se doslo do blaga. subotom – Saturn. U danasnjem hiduizmu.ovaj pojam se najcesce odnosi na coveka ili zenu za koje se smatra da su u dubokom jedinstvu ili skladu sa Bogom.pripovedac.Griot moze biti lakrdijas. Gongi (japanski) – vrac.Sibolizuju protivnika koga treba savladati. Guru (hinuisticki-sanskritski doslovno: “tezak koji ima tezinu”) – U prvobitnom znacenju guru je ucitelj svih vestina. bdiju nad Dionisovim kraterom punim vina.hiduisticku duhovni ucitelj koji obucava za spekulaciju I za praxu.Stena drustvenu izopacenost. Agripina magijska dela “Crna kokoska”.isto tako je mogao (ili ona) poducavati kaste koje neguju vestinu igranja ili muzike.itd.Tada se kaze da je ona zapaljena .Takva osoba moze da poducava sledbenike svojoj posebnoj tehnici samoostvarenja u Bogu.upisanih u oblicima slova I rukopisa.pevac. Gonin – Staro francusko ime za carobnjake. Gorgone – Gorgone su bile: Meduza. Guba – Vavilonci su prepisivali gubu sedmorci duhova zemlje.Eurijala sibolizuje sexualnu natranost.Bavi se utvrdjivanjem sklonosti coveka.disciplinom arcane I emanatizmom. Slovo ~D~ Dazdevnjak – Vrsta vodozemca za koga se veruje da moze ziveti u vatri.koga je stvorio bog. Griot – Pripadnik posebne kaste u drustvenim zajednicama severozapadnog dela Afrike cija je uloga ocuvanja Reci.Golem je nem. Goruca planeta – Kdad se jedna planeta nalazi na manje od 8 stepeni od 30 stepeni od Sunca.

nije u evolucijskom stadijumu (u poredjenju sa praistorijskim covekom) nego u involucijskom . Otkrivenje Jovanovo ima 22 poglavlja.povratak jedinstvu posto se razvio ciklus prvih devet brojeva. 7 dvostrukih slova koja odgovaraju prelaznom pojmovnom svetu. Darma (budizam) – Religijska norma ili propis.arhetipski lik Ja s kojim se suocavamo u trenutku umiranja.Prema drugoj liniji tumacenja demoni su bili duse pokojnika.Simbol suprotnosti.formula ispisana na traci grba sa recima pretka ili nekog velikana.dovrsenost.Oznacava sveukupnost.objavio knjige “Posle smrti” (1891.U zapadnim zemljama prilikom pocasne paljbe puca se iz 21 topovskog oruzija.Bog kao Apsolut po sebi .dobri razbojnik je sa desne strane.pa iskazuje ili ostvarenu ravnotezu ili latentne pretnje. 21 simbolizuje savrsenost (3x7).muski princip. Daramulin – Kod urodjenika u Australiji veliki bog.koji . Deitet – Skriveni Bog. 10 je sibol univerzalnog stvaranja. mudrost ima 21 atribut.broj vidovitosti I prorocanstav.Mnogi narodi su odabrali 21.reci kojima se izrice filozofska ili eticka poruka.zapravo “zakon” u najsirem smislu koji obuhvata prirodni poredak.Na Strasnom sudu ovce su zdesna.I najposle.ali smrtnih ljudi.njoj. 2 po Pitagori. Deux Ex Machina (latinski: “Bog iz masine”) – Iznenadno posredovanje boga u nekom kriticnom polozaju. Demoni (grcki diamon: “duh”) – Kod Grka demoni su zbog izvesnih moci bozanska bica ili bica slicna bogovima.Avesta je sastavljena od knjiga podeljenih na 22 poglavlja. Molitvenik cine 22 molitve.”umetnik”..a koze sleva.U masonstvu Veliki Graditelj Svemira.U gnosticizmu zao duh koji se bori protiv Boga.U poznom rimskom carstvu zazivan je u magijskim obredima. tibetanski gyalwa rinporche: “vrlo utociste”) – Titula davana onima za koje se verovalo da su inkarnacija Bodisatve.Prema Pitagori srecan br. Dalaj Lama (mongolski dalai: “okean” – podrazumeva se “mudrost”.prestanak jedinstav I pocetak dualiteta I antagonizma. 12 jednostavnih slova koja odgovaraju culnom svetu.Po pitagorejcima br. Dvojnik – U ezoterimu nebeski alter ego.ekvivalentna alfi.Z alhemicare on je simbol kamena u crvenoj meni.princip buduceg.ljudske postupke I moralne norme. glavnih arkana Tarota takodje ima 22.tako I kobne propasti. Demogorgon (rimski) – Mracno bozanstvo podzemnog sveta.regresivnom stadijumu.Po svojim opasnim ambivalentnostima moze biti kako pocetak stvaralackog razvoja.zastitnicki ili opasni geniji.Nebice. Deni Leon – Francuski teozof.) I “Velika enigma” (1911.U hriscanskoj demonologiji. Degeneracija – Prema teoriji degeneracije “primitivni” narodi nisu arhajske nego nego degenerisane rase.s one strane govora I misljena. deviza “Sloboda.s gledista kulturne ili fizicke antropologije.prema Kabali izrazavaju svet: 3 osnovna slova.U ezoterizmu sluzi kao lozinka ili formula.Levo – Desna strana je solarni.pa prema tome I sa covekovom sudbinom. u masonstvu npr. Desno.duhove. Dvadeset jedan – U Bibliji br. Dva – Br.demoni su anjeli koji su izdali prirodu.a rdjavi sa leve.U prizorima raspeca. Daktilomantija – Vestina proricanja iz prstiju ili pomocu prstena. U Kabalai savrsen broj.omegi I slovu M.Bratstvo”. Dvadeste dva – Toliko je slova koja.ali koji nisu zli ni po poreklu ni po prirodi.Jednakost.U lingvistici.duhovnih I svetovnih vladara Tibeta od 1578. godinu zivota kao vreme covekovog punoletstvo. Deviza – U heraldici.koja su arhetipske slike.Na Zapadu I u hriscanstvu pocasna strana.pravednost ili duznost.Dansnje covecanstvo .Broj svih ambivalentnosti I udvostrucenja.Rec je kasnije oznacila nize bogove. Deset – Broj Pitagorine Tetraktise: zbir prva cetiri broja (1+2+3+4).posrednici izmedju besmrtnih bogova I zivih.Neciji demon se poistovecuje sa bozanskom voljom.broj decade pod svojim herbejskim imenom sefirot.spiritualni dvojnik.) u kojima pokusava da dokaze zakonitost ponovnog rodjenja.pocetak zla.Ime uzastopnih poglavara vlagajuceg Gelupa reda tibetanskog budizma.Kod Egipcana on je bio hijeroglif za coveka koji je umro od hladnoce.”vestak”. godine.sukoba.ili s filozofskim ili teickim sadrzajem.pramaterija bez volje I atributa.”graditelj”) – Po Platonu slikovito shvacena Svetska dusa. Demijurg (grcki “radnik”.

Postoje tri vrste duse: umna .neocekiana sila koja se pojavnjuje I spasava stvar.njihova religija je animisticka I magijska – demofobija.itd.spiritualni ucitelj – Osoba . Doba sveta – Podela istorije sveta I covecanstav na razdoblja vrlo dugog trajanja.vlazan oznacava mladost. Duma – U Kabali andjeo cutanja ili smrti. Duh Pomagac – Dvojnik. Dragon – Knjiga iz XIX veka o vracanju.Herojsko doba I Gvozdeno doba.puno kosmogonijskih I metafizickih pouka.Zrtve zivotinja se prinose sa ciljem da se smire lokalni bogovi I odbiju zli duhovi koji donose bolesti I nesrecu. Dlan – Linije na dlanu su pokazatelji instikata. Sv.o razgovoru sa mrtvima.igara I pesama.Oni su komunikativni I pojavljuju se koa materijalizovani duhovi medijuma I spiritista.process udvostrucavanja kolicine zlata ili bilo kog drugog metala dodavanjem prostih metala.Severno doba.tako I na navodno buduce dogadjaje. duh/materija).08-24-2006 .zdravlje osecajnost.predvidjanje ili “sablasti”.discipline.muskarac ili zena.prakse.nastanjiju univerzum.I to u coveku (npr. kao uzroci(Bog/Djavo).rituala.nemir ili I slicno stanje najednom ukazuju kao s jasnom uverljivoscu.”verovati”) – Verovanje u gnostickim hriscanskim krugovima da Isus Hrist nije imao telesnu egzistenciju.koji se uz neki predosecaj .voljna I pozudna.itd.neocekivano posredovanje u nekoj stvari. Dodekaedar – Konveksno geometrijsko telo sa 12 petougaonih stranica. suv I mrsav – grubost karaktera.”misliti”. Dying_Bride.ukljucujuci I duhove mrtvih. Drustva Hopija – Kod Hopi Indijanaca svako selo ima vise tajnih drustava od kojih je svako vezano za drug ceremoniju. Dravidska Religija – Religija nearijevske rase koja je naseljavala juznu Indiju.pomocu narucite sprave (masine) bio spustan na pozornicu.pravde I autoriteta. Dipotetovo ogledalo – Karton na kome su zalepljeni .Tipicno.pravni system koji pociva na legitimnosti.Rituali se sastoje od molitva.u antickoj tragediji. Drugo vidjenje – Fenomen koji se javlja u budnom stanju. proizilazi iz pentagrama.vec da je posetio svet u ljudskom “obliciju”.netaknutom truleznom materijalnoscu.spiritualna vlast – Pravo odlucivanja I sprovodjenja odluka u zajednici.a sa druge strane parce crnog platna. Dualizam – Egzotericka ili ezotericka doktorina prema kojoj postoje dva nuzna I suprotna nacela.na jednoj strain listici kalaja.u moralu (dobro/zlo) I u spoznaji (cula/duh).ne pokazujuci se ucenicima.lepo obojen.ali simpaticki povezan s njom. dusa/telo).e.Najpoznatiji zapadni ezotericni niz potice od Hesioda iz VIII veka p.Dravidi veruju da puno zlih duhova. Dordze (tibetanski) – Budisticka palica “kamen plamenac” najvise moci.podoban za obavljanje inicijacije I za davanje pouka iz doktorine.svetosti.razlicit od osobe.Sadrzi tekstove o vistini zapovedanja duhovima.incijacijske ispravnosti ili pravoverja.U uobicajnom znacenju. iskazuje razvoja od fizicko-hemijskog do zivotnog.koji.to jest priznavanju I prihvatanju postojanja harizme. gde on nabraja Zlatno doba.je .posto fiksiraju pogled.alter ego. Diplosis – U alhemiji udvajanje.Pavle razlikuje u coveku duh (pneuma).Izvodjac ga snazno magnetizira I stavlja pred oci znatizeljnika. Diaka – U okultizmu I teozofiji. Duhovni.hermeneutike.a odnosi se kako na udaljene I istovremene. Duhovna. dijamantska suzbija zle strasti I zudnju. Doketizam (grcki dokein “izgledati”.u ogledalu vide zeljeni oblik.Nevidljivim uciteljem posvecenici nazivaju coveka ili kolektivnu licnost koji poucava I usmerava pojedinca ili grupu.n. iznenadna pomoc.”ciniti se”. u svet (npr.pravo zasnovano na religijskoj ili inicijaciskoj svsri. Dusa – Platon je doa jednu od prvih definicija duse (dusa daje telu zivot).dusu(psyche) I telo (soma).otkrivanju skrivenog blaga. Deuteroskopija – Sposobnost da se vidi I ono sto nije tu. mek.od fizioloskog do duhovnog. izvesno dejstvo porenecene ili prenadrazene delatnosti nerava koja se pojavljuje kao vidovitost.

IRORACIJA – Hermetički postupak škropljenja drveta mokraćom bolesnika što dovodi. Sin Božji. INGILI – Pripadnici verske sekte koji obožavaju zečeve. Židovski proroci suprotstavljali su se tim drevnim kultovima. INKARNACIJA – Utelotvorenje. Prtikazuje se kao petao sa zamjevim repom ili kao zmija sa petlovim krilima.. Ba'al ( negde znan i kao Hadad )je bog uragana i plodnosti a Belit boginja rodnosti. INKUBUS – Priviđenje muškaraca koji se javljaju u erotičnim snovima žena te sexualno opšte sa njima. jer se ichtus može rastaviti na početna slovačuvene fraze Iesos Christos Theou Uios Soter ( Isus Hrist. ritualno upućivanje sledbenika nekog hermetičkog učenja u tajna znanja i preobražaj njegove ličnosti. Prvi put se javlja u kultu Vitezova Templara u Krstaškim ratovima. egzistencije koje je nemoguće na vreme opaziti a od koje može odbraniti samo zaštita božjih anđela. mimeza tj podražavanje govora i ponašanja često kod histeričnih subjekata b) U spiritizmu.položenog u bunište. Predstavlja : kraljevsku moć koja uništava sve one koje joj uskrate poštovanje. posebno u ratarstvu.treba mu pružiti ogledalo o koje bi se njegov pogled odbio i vratio se na samog baziliska te ga ubio. IDATOSKOPIJA – Metod proricanja na osnovu kišnice IDEOPLASTIKA – a) U hipnozi. opčinjavanje..Hermafroditsko biće. pola čovek pola jarac. od 7 –14 godina. INICIJACIJA – Posvećenje. po narodnom verovanju do izlečenja. Ubiti ga je teško. otelovljenje. U svim je civilizacijama Ba'al simbolizovao postojanje ili periodični povrataktežnje za uzdizanjem nagonskih snaga. smrtne opasnosti. Rađao se iz okruglog jajeta starog petla . prema Magnusu Husu. BAZILISK – Izmišljeni gmaz koji svojim pogledom ili dahom ubija onome ko mu se približi ne pogledavši ga pritom. Na slovo na slovo B BA' AL . bilo da bi se prizvala ili uklonila. formula kojom se deluje na niža duhovna bića. BAFOMET .. oplođenje ili prožimanje psihičke slike emocionalnom energijom u cilju materijalizacije ideje koju ta slika predstavlja. Spasitelj ) IHTIOMANTIJA – Proricanje posmatranjem riblje utrobe i glave rašireno u staroj Grčkoj. Osnovana 1776 –e u Ingolštatu od strane profesora Weishaupt-a IMITACIJA – U hermetizmu.ICHTUS – Na grčkom jeziku – riba . čije ime znači ’ prosvetitelji ’. U alhemiji predstavlja vatru koja pustoši a prethodi preobražaju metala. ovaploćenje INKUBACIJA – Magijska operacija kojom se pokušava izazvati božanstvo u snu da bi otkrilo spavaču budućnost ili ga izlečilo. sveti simbol ranih hrišćana.BELIT – Ba'al – Belit je božanski par kojeg su poštovali Semiti. osnova takozvane mimetičke magije. razvratnu ženu što zavodi one koji je prvi ne prepoznaju pa je ne mogu ni izbeći. Rituali inicijacije obično simbolizuju ponovno rađanje INKANTACIJA – U najširem smislu . na kome je morala sedeti žaba krastača ili obična žaba. U magiji. ( nedokazana ) sposobnost medija da direktno utiču na materiju i uobličavaju je mislima ILUMINATI – Okultna sekta. u kojoj čovek podražava ponašanje neke životinje kako bi stekao njena svojstva IMPREGNACIJA – U magiji. .

Ostatak života proveo je putujući Indijom i propovedajući svoju nauku. BERILISTIKA – Proricanje budućnosti iz magijskog ogledala napravljenog od berila. Sidharta se odrekao slave i bogatstva i posvetivši se asketizmu i meditativnom životu postigao nirvanu i prosvetljenje. BUDA ( 560 – 480 p. Život je patnja 2. Osnovne postavke budizma su ' 4 plemenite istine ' : 1.n. BON – PO – Škola tibetanske magije. zasnovana na sveopšte ljubavi. osnivač budizma. U staroj sirijskoj religiji smatran je kraljem demona. Reč na koju prst padne služi kao osnova proročanstva. Čovek se može osloboditi patnje samo gušenjem želje za životom 4. arhiđavo.e) – Buda na sanskritskom znači prosvetljenje. Do spasenja ( nirvane) vodi osmostruka staza : a) prava vera b) pravi život c) prava odluka d) prava reč e) pravi čin f) prava težnja g) pravo mišljenje h) prava sabranost . uglavnom Biblije.Princ demona.n.Mistična ljubav. Knjiga se nasumice otvori i prst se bez gledanja stavlja na tekst. Bhakti joga je jedna od glavnih vrsta joge.BELZEBUB . Uzrok patnje je želja za životom 3. u hijerarhiji demona odmah iza Satane. BUDIZAM – Filozofsko religiozni sistem Sidharte Gotame ( Bude) . Nazvan je još i Gotama – Onaj koji je postigao svoj cilj! Plemić po rođenju . BIBLIOMANTIJA .e BREID DŽEJMS – Engleski lekar koji je prvi upotrebio termin ' hipnoza ' i koji je tu pojavu intenzivno izučavao. BHAKTI . koja je dostigla procvat u VII v.Metod proricanja na osnovu knjiga. Tako je nazvan prvi Sidharta.

Vremenom budizam se proširio i došlo je do podele na dve glavne grane budizma 1.Rimska boginja zemljoradnje i plodnosti ( grčka Demetra) CEROMANTIJA – Proricanje pomoću rastopljenog voska Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. mahajana ( velika kola) u Tibetu. Japanu.. 2006 6:38 pm Na slovo na slovo Č . hinajana budizam( mala kola). Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. Mongoliji. Jedan od značajnijih evropskih filozofa koji se zanimao za budizam bio je Šopenhauer.. Kini. Koreji. CERERA . proširen uglavnom na Cejlonu ( Šri Lanka) 2. 2006 6:37 pm Na slovo na slovo C CEREMONIJALNA MAGIJA– Razrađen i strogo određen skup verbalnih i gestovnih postupaka kojima praktičar deluje na sopstveno nesvesno sa ciljem izazivanja najveće moguće koncentracije na cilj magijske operacije. BUKENTAUR – Izmišljeno biće iz grčke mitologije . pola čovek pola bik.

Veoma se interesovao za okultizam. pisca mnogih dela o hiromantiji. smešteni van fizičkog tela u tzv. . unutrašnji glas koji poput anđela čuvara vodi čoveka i govori mu šta mu je zabranjeno. U osnovi ove metode su nesvesni pokreti ruke. na čijoj su površini ispisana slova alfabeta. koji se potpuno posvetio duhovnim i znanje prima u direktnom kontaktu sa spiritualnim učenjem Guruom. ( Lanina opaska . posebno u jogi i vedanti. Čakre su po učenju joge i teofizije psihofizički centri energije. Po joga doktrini mentalna koncentracija na čakre povezana sa ritmičkim disanjem. ova metoda je često praktikovana u Apolonovim proročištima. ČELA – Učenik spiritualnih učenja u Indiji. Kretanje prstena od slova do slova daje proročansku poruku. zlatar i pisac traktata o vajarstvu. ako nekog zanima otkucaću je ) Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. 2006 6:41 pm Na slovo na slovo D DAEMON – Po Sokratu. ČELINI BENVENUTO ( 1500. Astralnom telu.Proricanje preko prstena okačenog o konac koji visi iznad okruglog stola. U svojoj autobiografiji – Moj život ( preveo Tin Ujević) opisuje iskustva sa magijom i evokacijama.Proricanje po lovorovoj grani bačenoj u vatru. vid ispoljavanja intuicije. ČEIRO . Čela je neka vrsta šegrta. DAFNOMANTIJA . dovodi do buđenja različitih parapsiholoških sposobnosti.ČAKRA – Na sanskritskom znači točak. posebno za evokativnu magiju i prizivanju duhova i demona. DAMA ( Mala ) – U Kini je to bio pristojan naziv za ženu nižeg reda ali ne i lakog ponašanja.1571) – Slavni italijanski vajar.Pseudonim Luisa Hamona. DAKTILOMANTIJA . Kako je lovor u Staroj Grčkoj bio posvećen Apolonu.

čija je karakteristika neprekidna meditacija o jednom sadržaju u trajanju od najmanje 144 sekunde. DHARANA – Šesti stepen radža joge. Njegovo znanje astrologije dovelo ga je do engleskog dvora gde je kao prvi zadatak imao da izračuna najbolji datum za krunisanje Elizabete I. snagom duha i specijalnim parapsihičkim sposobnostima. astronom. DHIJANA .Pripadnici islamskog religioznog reda. izazvano kako se tvrdi. svetih prosjaka. Savremena američka rozenkrojcerska organizacija AMORC sasvim neosnovano svojata Dekarta. DEFO DANIEL ( 1660 – 1731 ).Najčešće je to bila vračara. Po načinu života i izgledu slični su indijskim fakirima. neka vrsta muslimanskih ' božjaka '. pa čak i terminologiju. čija je karakteristika koncentracija misli na jednu tačku u trajanju od najmanje 12 sekundi. Većinom su sledbenici sufizma. Njegova glavna hermetička aktivnost počela je od njegovog poznanstva sa Edvardom Kelijem. Kabala i magija ih pak personalizuju. jogi i fakirizmu to je nestajanje predmeta ili bića iz određenog lokaliteta. Veruju da se do prosvetljenja dolazi strogom disciplinom. samokontrolom. Pokušavao je da stupi u kontakt sa njihovom organizacijom u Francuskoj ali nema podataka da li je u tome i uspeo. veoma zainteresovan za doktrinu srednjovekovnih rozenkrojcera. DR DI DŽON ( Dr John Dee 1527 – 1608 ) – Istaknuti engleski matematičar. uzdržavanjem. DERVIŠI .Poznat najviše po romanu Robinson Kruso ali se bavio i magijom. Smatra se da je jedan od prvih osnivača dervišizma bio Abu Bakr. čija se boginja nazivala Purpurna Dama. dugotrajnim recitovanjem mističnih formula zvanih 'zikr'.Sedmi stepen radža joge . Autor je izvanrednog hermetičkog rada ' A system of magic ' objavljenog 1728-e. Razni redovi derviša imaju i različite sisteme inicijacije.Psihički poremećaj u kom bolesnik veruje da je opsednut demonima. koji se odriču svetovnih vrednosti radi traganja za istinom i životnom mudrošću. i hermetista. DEMONOLOGIJA – Srednjevekovna doktrina o prirodi i svojstvima demona DEMONOMANIJA . Zajedno su vršili eksperimente i bavili se alhemijom dok crkva nije doznala za njihove aktivnosti i poslala lični zahtev caru Rudolfu II da ih protera . astrolog. DEMATERIJALIZACIJA – U parapsihologiji. znake raspoznavanja. involutivne kosmičke snage koje deluju nasuprot kosmičke evolucije i na taj način su zle. DEKART RENEE ( 1596 – 1650 ) – Veliki francuski filozof . koji je posedovao medijumsku sposobnost za divinaciju pomoću kristala. DEMONI – U hermetizmu.

DRUIDI . Danas postoje dve organizacije koje tvrde da vode poreklo od starih druida : Druidski red ( vođa Dr Tomas Mon ) i Red Barda . vaspitači.što je on i uradio. Kao početal Akvarijanske Ere označio je 1914 –u godinu. Najpoznatije delo : Monas Hieroglyphica DOJL ARTUR KONAN ( Sir Arthur Conan Doyle 1859 – 1930 ) – Engleski lekar i književnik. biva posle nekog vremena ponovo naoštren. proslavio se romanima o Šerloku Holmsu. Tvrdio je da se inkarnirao na zemlji sa mističnom misijom da pripremi početak ' Ere slovenskih naroda ' i da dolazi sa udaljenog nebeskog tela po imenu Alfeola iliti Zvezda svih zvezda. Puno je putovao i zalagao se za naučni ispitivanje medijumstva i parapsihičkih pojava. DRBAL ing. magovi. KAREL . Imao je brojne vizije i proročanstva koja su se ostvarila te velik broj učenika. pesnici i astrolozi i regulisali su odnose u keltskim društvenim zajednicama. Neko vreme su putovali po Evropi preživljavajući dok se nisu sukobili i razišli. Keli je završio u zatvoru i pokušavajući da pobegne povredio se i uskoro umro. poznat pod nazivom Učitelj. Ovata i Druida ( Ros Nikols). Bio je energični propagator parapsiholoških istraživanja. sudije. Di se vratio u Englesku i radio kao dvorski službenik do kraja svog života. orijentisanom duž osovine sever jug. bilo kao strašnu boginju kojoj valja žrtvovati jarce bilo kao epifaniju kosmičkog života u neprestanom i silovitom preporodu. Utvrdio je eksperimentalno da ako se istupljen žilet drži u kartonskom modelu Keopsove piramide. delovanjem dosada nepozante vrste energije koju češki parapsiholozi nazivaju psihotronskom.Starokeltski sveštenici na tlu Britanije i Galije u prehrišćanskoj eri. DONOV PETAR ( 1864 – 1944 ) – Bugarski okultista i vidovnjak. Predstavljali su učenu svešteničku kastu – lekari. DURGA – Boginja koju poštuju posebno u Kalighat hramu u Kalkuti.Čehoslovački radio inženjer i parapsiholog koji je patentirao Keopsov piramidalni oštrač žileta ( i o njemu će biti reči kasnije ). sad_raven Mag .

Agenes – Osoba koja emituje ili prenosi slike ili informacije putem telepatije.onda brisite post. Abadon – Jevrejsko ime andjela bunara ili andjela unistitelja. Averna – Zarazna mocvara za koju se smatralo da se nalazi na ulazu u pakao. U islamu vazan obred.vec iskljucivo zavisi od Visnuove slobodne volje. Agares – Podredjeni u podzemnom svetu.Rodjenje jednog avatara ne podleze prinudi ranije karme. dana u godini. .. Abraksas – (persijski : “Bog”) Misticki naziv koji je bio u modi u gnostitickoj sekti koju je osnovao Vasilides u II veku p.e.kada silazi na zemlju. U hriscanstvu nevinost.Srednjovekovni demografi su ga smatrali za uzrocnika ratova..inicijacija.samo cu dopuniti.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Tue Jun 06. Abrakadabra – (hebrejski doslovno : “uputi tvoju munju do smrti”) Simbolicna rec koju je prvi upotrebio Samonikus u jednoj studiji o medicini I bila je upotrebljiva tokom celog srednjeg veka.To je takodje bio ukupan zbir dusa koje nastaju emanacijom iz boga.povratak covekoj praiskonskoj cistoti. U budizmu.narucito Visnu.kabalisticki prevedenih na brojeve daju br. Pretpostavlja se da je to iskvareni sveti gotski naziv “Abraksas” magicna formula koja znaci “ne povredi me”. svestenikovo pranje ruku oznacava “Umivam pravdom ruke svoje”.. U okultizmu.U grckoj numerologiji oznacava broj 356.br.OK!? Ako nije dobro. Ablucije – Ociscenje.preko sive do bele.. 356 Avatar – Ljudsko ili zivotinjsko oblicije koje uzima neko od bozanstava.urezan u kamen ili dragulje smatra se misticnim..ablucije pri incijaciji monaha predstavljaju spiranje njegove svetovnjacke proslosti. 2006 4:38 pm @ Dying_Bride: Nadam se da nemas nista protiv ako uskocim I napisem nesto …Literatura kojom se pomazem je: “Recnik okultizma” Tomislava Gavrica ”Sve o simbolima” Endrua T. Kamingsa ”Recnik simbola” Hansa Bidermana Ako nadjem neki pojam koji si ti vec spomenula.Njenih sedam slova na grckom jeziku.U alhemiji .n..u Magnum opusu dusa se cisti pranjem menjajuci boju od crne.a da ima u ovim knjigama opsirniji opis.

Za njega se vezuju I misticni brojevi 3.manifestovani Logos. Akasa – Rec koja oznacava jedan od 5 elemenata Sankaja filozofije.Posebno su je postovali Sicilijanci.Ime je nadjeno I na grckim papirusima I srednjovekovnim grimorijama.povezano sa dubokim vodama.tj. Adam Kadmon – Arhetipski covek ili covecanstvo.jedan od prvih andjela srdzbe.Stari bog oluje kod Amoricana. naos . Najvaznije vedsko bozanstvo posle Indre.5 I 7 Adad – Bog vatre I oluje.poznat kao Ramon.n.voda I biljke-svi su podjednako Agni. U aditon u Delfima je mogao da udje samo Pitija.Kralj Ajolije. Ognjiste za kucne zrtve.koga opeva oko 200 himni Rig vede. Ajbe – Sveto drvo.eter ili nebo.koji je slavljen zbog svojih mnogobrojnih rodjenja. Azariel – U “Talamudu” andjeo voda na zemlji.vatra munje.Sastojao se od 3 prostorije: pronaos (predvorje) .Klasican grcki hram posle 600 god p. Ajol – Bog koji obuzdava I pusta vetrove. aditon I opistodom. U teozofiji primarna supstanca iz koje isijava Prvi Logos ili izrazena misao. Aidze – Mitsko cudoviste kod plemena Bororos iz Brazila. Adzitas – Rec koju koriste okultisti da bi oznacili jednog od 12 bogova koji se inkarniraju u svakoj Manvantari. Adefagija – Boginja prozdrljivosti.e. Azazel – Mocni demon koji je ziveo u pustinji I bio povezann sa starim jevrejskim obredima.a ranije u Palestini I Siriji kao Hadad.sunce.izumitelj jedrila I veliki astronom koga je potomstvo proglasilo za bozanskog kralja oluja I vetrova.koga su prizivali ribari.Kasnije je opistodom zamenjen aditonom koji se otvara u naos.razlicito indentifikovanih kao prostor. Azafini – Tunmci snova u Haladeji.Izmedju Pitije I ostalih prisutnih se postavljala zavesa ili vrata.Bio je vezan lancima dok je cekao na Strasni sud.Snaga koja lantentno lezi u osnovi svake magijske radnje alkahest alhemicara . hram se sastoji od 4 prostorije: pronaos . Azael – Po rabinskim legendama. naos (svetiliste) I opistodom (zadnje predvorje koje nije povezano sa naosom). Aditon – (na grckom: “ono sto je nepristupacno”) Tajno mesto u grckim hramovima.Agni – Bog vatre vedskog hinduizma.

posebno zive sa drugim metalima. Anamaleh .(jevrejski) Demon losih vesti.bronze. Almadel – Traktat o teurgiji Ili beloj magiji koji je sastavio nepoznat srednjovekovni pisac. Alkahest – Po Paracelzusu tajna vatra cija se moc nalazi u hrastu sto truli. Alrinak – Zli duh brodoloma.Objavi knjigu “Animizam I spiritizam” (1893.Smatra se da ima ili krije neku magicnu moc. Amalgam – U alhemiji smesa .sa ili bez magicnih formula. U obrednom znacenju uspon na svetu planinu.Vise Ja koje se spaja sa materijom kako bi se napravilo zlato I ponovo savtavili svi delovi ljudskog tela kao I njegova svojstva u svoju prvobitnu sustinu. Alisis – Izvor u Arkadiji koji je lecio od besnila. Alur – (normandijska mitologija) Duh rusevina. Aksas – U ezoteriji.mesavina. Alomantija – Proricanje iz soli. kod samana isceljenje dusa. U Egiptu su se mumije prekrivale amajlijama od zlata. Amrita – Eliksir zivota I hrana bogova koja pruza ljudima besmrtnost.besmrtnost.inicijaciju. Albunea – Sibila ili svestenica koja prorokuje preko snova koji se sanjaju pored vodopada. Aksakov A.kamena I keramike da bi stitile besmrtnost pokojnika.N. Amajlija – (latinski amolior: “odvratiti”. – Ruski spiritist.Ostvaruje ono sto simbolizuje neku osobitu vezu izmedju onog ko je nosi I sila koje predstavlja. U misticizmu. U alhemiji.Akacija – Sveto drvo u Egiptu.) u kojoj pokazuje kako kako psihicka besvesna struktura moze preci granice covekovog tela. prociscenje dusa.u bagremu I paprati. Alraun – (tevtonski) Zenski demon.univerzalni rastvarac. Sinonim amuletu Mali predmet koji se obicno nosi oko vrata I sluzi za odvarcanje zlih duhova ili nesrece. delotvorno utice na jetru I stiti od bolesti koje zadiru u njegovu oblast. Anabaza – (grcki: “korak na gore”) Rec svojstvena misterijama gde ima znacenje vaznesenja duha. simolizuje ponovo rodjenje. u inicijacijskom pristupanju gnosi.unutrasnji elektricitet zvezda I bica.”ublaziti”) . .

Takodje je I simbol za sudbinu.didakticke (Testament 12 partrijaha). Ank – Egipatski simbol zivota.u svojoj ruci drzi ank. Anvil – (keltski) Svet gde su ziveli mrtvi.Uvid u apokrif imaju samo posveceni. Kao makrokosmicki simbol . dela (Dela Tomina).apokalipse (Apokalipsa po Petru) Aralu – (vavilonska mitologija & religija) Podzemni svet.ciji je simbol upravo Ank.jer je proizasla iz duhovne supstancije bogova.Njen kult se prostirao preko Kapadokije.Teme su im okultna ucenja I njihovo autorstvo se prepisuje svetim ljudima ili natprirodnim bicima.Prikazivana je kako drzi prst u ustima.zna da otvori vrata sveta mrtvih I moze da pronikne u skriveni smisao vecnog zivota.moci.Ozirisa I Izide.kako nebeski tako I ljudski.znak anka se nalazi u recima kao sto su “zdravlje” I “osecanje srece”. Arda Narisvara . Kod Starog Zaveta apokrifi se dele na : pripovedacke (Apokalipsa po Mojsiju).kao I zivota nakon smrti.boraviste mrtvih.boginja istine.Njega je stitilo 7 vratnica kroz koje je prolazilo svako ljudsko bice posle smrti da se vise ne vrati.tajni spis.Indije I Ponta.tajanstveno bice koje je istovetno Fohatu okultista. Apokrif – (grcki: “tajan”.Onaj ko poseduje geometrijski kljuc ezoterijskih misterija.ljudozder.To je I vedsko ime koje znaci “Sin voda”.”skriven”) Ezotericna knjiga.poslanice (Isusova poslanica Labgaru).apokalipticne (Knjiga Henohova). Andras . Angereona – (rimski) Tajanstvena boginja.neki ga vide I kao simbol Sunca – ono je okrugli deo na gornjem delu simbola . a kod Novog Zaveta na: Jevandjelja (Jevandjelje po Jevrejima).(sanskritski: “biseksualni gospodar”) .vertikalna linija je nebo. Animatizam – Verovanje da su predmeti zivi I mogu da ispustaju svoju licnu I bezlicnu moc.koji su dve zivotne sile I time simbilicki predstavlja jedinstvo neba I zemlje. predstavlja dusu koja je vecna.(klasicna mitologija) Demon nesloge.Anahita – (persijski) Boginja vezana za oplodjavanje vode. Krst sa drskom je simbol million godina buduceg zivota.Njegovo fonetsko znacenje je kombinacija znakova za aktivonst I pasivnost I predstavlja spajanje tog dvoje.On predstavlja kosmos I zivot. Apam Napat – U svetim rukopisima. Antropofag – Onaj koji jede ljudsko meso. Maat.Za mrtve se verovalo da mogu da proricu zivima. U egipatskim hijeroglifima.Moguce da je u pitanju boginja cutanja.ujedinjenog muskog I zenskog principa.Jermenije. Ank je kombinacija muskog I zenskog simbola .a horizontalna linija Zemlja.Njegov krug je savrsena slika onog sto nema ni pocetka ni kraja.Kljuc za uzviseno I tajanstveno znanje.

Aura duha je poznata religioznoj tradiciji I predstavljena je oreolom oko glave svetca. Asmode .ali vidljiv za osobu koja je za to obucena.Elifas Levi.”univerzalno ja”) U vedizmu: pojedinacna svest.koja je na nevidljiv nacin upisana oko njega.ono se proteze u svet nebeskih tela. Aura – Prema ezotericnom ucenju nevidljiva svetlost. Dalje su ga razvili neoplatonovci.(latinski Arcanum: ”tajna”) Ezotericna I inicijacijska tajna.po poreklu psihicka.koje nije ni telo ni dusa.U ezotericnom smisluon oznacava stanje kosmicke energije simbolizovane kabalistickim Sefirima.najvisa dusa. Aurom se objasnjava mogucnost simpatije I antpatije medju ljudima.aura duha. Aqua Vitae – Alhemijska voda zivota _________________ No. Arkana . Atanor – Alhemijska pec sa sporim sagorevanjem koriscena za zagrevanje Hermesovog Jajeta mudrosti ili posuda u kojoj se spravljala materija mudrosti.ciju sudbinu uslovljava zivot pre smrti.Psihicka emisija neke osobe ostavlja za sobom trag .zatim Paracelzus.emanacija. Aretologija – Opisivanje cudesnog pojavljivanja nekog bozanstva ili zbirka cudesa koje je ucinilo neko bozanstvo.”individualna dusa”.Neki predmeti nose sa sobom svoju istoriju.kojom su okruzena sva ziva bica.aura astralnog principa . U hrmetizmu tajna alhemijska operacija. Astralan – (latinski astrum: “zvezda”.besmrtno. naziv za kartu u Tarotu. Za svaki od principa koji sacinjavaju ljudsko telo postoji posebna aura: aura fizickog tela.nacelo svojstveno svakom zivom bicu.Demon koji je zaveo Evu. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me. this is really not my kind of stimulation No. Aurum Aurae – Krilata sfera. you freak! .pa tako predmeti bivaju prozeti zracenjem onih ljudi koji ih dodirnu I na taj nacin zadrzavaju imaginarnu uspomenu na dogadjaje koji ih se ticu I u koje su ti ljudi bili umesani.”nebesko telo”) Pojam potice od Platona koji na osnovu proucavanja nebeskih tela zakljucuje da postoji posebno telo duse. anyway. Atman – (skitski: “dah”.Helena Blavacki. Rudolf Stajner kaze da kad astralno telo coveka obuzme san.postaje bezvredna ako se otkrije.kao sto I svako ljudsko bice ima oko sebe nevidljivi omotac koji zraci: nevidljiv za obicnog smrtnika. konacni prizvod alhemijskog tela.

Napušta je kao mladić i postaje sveštenik.n.Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Tue Jun 06. samo ce kasnije to moderator lepo staviti sve pod jedan post da ne bude guzve i potpisati i tebe:) Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. čiji je osnivač Vardarma. g. pokušavajući da nađe dublji smisao života. Da ih ne bi zgazili koračaju uvek oborenog pogleda i nose sa sobom mekanu metlu duge drške kojom čiste put pred sobom. 2006 6:21 pm Na slovo na slovo DŽ DŽAINIZAM .Jedan od religiozno – filozofskih sistema Indije. Između Džainizma i budizma takođe ima puno sličnosti ali džainizam još više naglašava stav sveopšte ljubavi i milosrđa. Zemlju ne obrađuju da ne bi ubili crve. koji je živeo od 599 – 527. poznatiji kao Mahavira ( Veliki Čovek ). Svi oblici ljudskih aktivnosti podređeni su strogim religioznim propisima. uglavnom službenika i trgovaca koji nastanjuju oblasti oko Kalkute.e. Rođen i odrastao u kraljevskoj porodici. Njegova životna priča podseća dosta na Budhinu.Ima ih oko dva miliona.p. Iz istog razloga ne kuvaju niti pale vatru. 2006 6:15 pm Ok je. Dying_Bride Antihrist . Oni se mole sa povezom preko usta da ne bi nehotice progutali nekog insekta.

Sinonim za astralnu projekciju EKTOPLAZMA – Termin koji je prvi upotrebio Riše za psihički fluid u obliku guste beličaste magle . ugodna i privlačna – dole . EKSTAZA – Duševno ushićenje. država.. jer je svest preplavljena nesvesnim sadržajima. ' Do struka lepa mlada žena.Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. mentalna koncentracija na jedan sadržaj.. astralno i mentalno telo. U pogledu strukture egregor podseća na ljudsko biće. religija tj bilo koja grupa ljudi ujedinjena istim ciljem. Kralj podzemnog sveta Pluton. U užem smislu egregor je kolektivni duh jedne grupe. Nemejski Lav. koju neki medijumi produkuju u stanju transa. stanje u kojem realnost spoljašnjeg sveta iščezava. Nekada se smatralo da ona štiti od straha pa su se od nje izrađivale kolevke. S Tifonom je izrodila čudovišta kao što su Kerber. Njena simbolika je vezana za simboliku podzemnog sveta i prolaska kroz tminu. ali se tehnikom ekstaze u užem smislu smatra šamanizam. EGREGOR – U hermetizmu to je kolektivno biće. EHIDNA . S Jungovog analitičkog gledišta incesta.Neman sa telom žene i zmijskim repom umesto nogu. U ekstazi nestaju razlike između subjekta i objekta. . ljudska polovica. Mnogi hermetički sistemi treninga dovode do ekstaze. Himera. Ehidna oslikava majku. godine da označi sposobnost nekih medijuma da u transu izdvoje iz fizičkog tela svoj nervni fluid i u vezi sa njim osetljivost. koju incestuozna obrana pretvara u životinju. 2. sedeo je na tronu od ebanovine. Masonski su batovi ponekada obojeni u crno kako bi bili nalik ebanovini. Materijalizacije. 2006 6:23 pm Na slovo na slovo E EBANOVINA – Glavno obeležje ebanovine je crna boja. termin koji je prvi put upotrebio de Rochas 1891. kao nacija. To dvostruko biće odgovara slici majke – gore... ima fizičko. strašna životinjska polovina. Ektoplazma je osnov tzv. ali niže od njega užasna zmija. EKSTERIORACIJA – 1. EKAGRA – U jogi.

Naime . Peti element. elementali su sastavljeni iz jednog elementa. Elfi su duhovi vazduha. ELEMENTI – U hermetizmu. hiroviti. ENSTAZA – U jogi. daje dug život bez bolesti i vaskrsava mrtve. smatra se da je čovekova konstitucija petoelementarna ( vazduh. skriveni Bog. zemlja. U širem smislu elemental je svaki koncentrat astrala. zanesena noćnim plesovima po livadama. kao prvi ljubavni snovi. voda. Ima ih 5 : vazduh. U magiji. to je sperma. Navodno podmlađuje stare. ali izašli iz zemlje i vode. ELEMENTAR – Po teozofskoj doktrini. naročito u mladih. vodom itd. 2. vatra. zemlja. voda i akaša. Kraljica elfa je Bela Dama. Oni su kao mutne magle strasti što se rađaju. pogibeljni. Alhemijski termin koji označava tzv. Za razliku od ljudskog bića. koja tobože pozivaju ljude da im se pridruže ali im u zbilji donose smrt. EN – SOF – Hebrejska reč često korišćena u kabali a znači beskonačnost. Živinu vodu koja se dobija pretvaranjem Kamena Mudrosti u tečno stanje. Očaravajući su. Upotreba tih naziva je simbolična. ELF – Vazdušna božanstva. nordijskog porekla. mali. vatra. to su osnovni načini na koji se odigravaju procesi i ispoljavaju pojave u univerzumu. Elfi izlaze noću U vlažnoj halji na obalu I odnose na lopoču Od umora mrtvog plesača Theophile Gautier ELIKSIR ŽIVOTA – 1. akaša). koja je pretrpela izvesne transformacije kao posledicu mešanja sa vaginalnom sluzi i dejstva koncentrisane misaone i emocionalne energije ENOPTROMANTIJA – Proricanje budućnosti uz pomoć tzv. koje izazivaju samrtničke krikove. kada svesno Ja prodire u najdublje slojeve nesvesnog. to je biće sastavljeno iz samo jednog elementa. To nisu fizički ekvivalenti za smeše i jedinjenja koja nazivamo zemljom. Magijskog ogledala. .ELEMENTAL – U hermetizmu. veoma rašireno u srednjem veku. Simbolizuju ktonske i noćne sile.tj Deus absconditus. bitno je različit od prva 4 – akaša tj kosmički etar. ono što se ne može pojmiti mišljenjem. nadfizičke komponente ljudskog bića. elementar čine sve nematerijalne. lebdeći. vrhunska meditacija.

To je jedan od orijentalnih sistema hermetičkog treninga i filozofije. 2006 6:26 pm Na slovo na slovo F FA – Metod proricanja. biologu na tom univerzitetu. Ovaj je izvršio seriju eksperimenata sa Estobanijem na životinjama i biljkama. s vremena na vreme lečio ljude dodirom. Suprotno tome INVOKACIJA je prizivanje subjektivnih sadržaja da se ispolje. to je postizanje određenog duševnog stanja. kojem je izlečio artritis. Dve glavne discipline koje ESP izučava su : vidovitost i telepatija. lišavanje hrane i vode. ubrzanje rasta biljaka . Godine 1956 emigrirao je u Kanadu i tu je. Tvrdi se da fakirizam dovodi do razvijanja natprirodnih sposobnosti delovanja na sebe i spoljašnji svet. na osnovu posmatranja erotskih radnji FAKIRIZAM – Termin potiče od arapske reči fakir – siromah. Dejstvo na sopstveni organizam. utvrdio je da je u stanju da vrati snagu konjima posle napornog treninga trljajući im potkolenice. Nemačka kratica za istu stvar je A. Jedan od njegovih pacijenata. kao što je dugotrajno održavanje budnog stanja. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10.S. radio je kao labaratorijski tehničar na Mek Džil Univerzitetu u Montrealu. koji se i danas sreće u Africi.E ( Ausserinnliche Erfahrung) ESTOBANI PUKOVNIK – Oficir bivše mađarske vojske i narodni iscelitelj.E.P – EKSTRASENZORNA PERCEPCIJA – Termin koji je prvi uveo osnivač američke parapsihološke škole Rhine. Dejstvo na druga bića – masovna hipnoza ljudi. Te sposobnosti se dele uglavnom u tri grupe: 1. Svoj dar prirodnog lečenja otkrio je sasvim slučajno. hipnoza životinja.S. O svom izlečenju pričao je Dr Bernardu Gradu. nezemaljskih bića i kosmičkih snaga da se ispolje u materijalnom svetu... neosetljivost na bol i prividan prestanak životnih funkcija 2. . EVOKACIJA – Prizivanje mrtvih. Radeći kao konjički instruktor u Mađarskoj Vojnoj Akademiji. najmanje cenjen.

Dejstvo na predmete i neživu materiju – ključanje tečnosti na normalnoj temperaturi. FORTUNE DION ( 1891 – 1946 ) – Pseudonim Violete Evans..moja opaska ) DR FAUST . dematerijalizacija. telekineza. ne iz zloće ili mržnje. U muzici je ovekovečen od strane Hektora Berlioza i Šarla Guno-a.3. FASCINACIJA . mit o njemu je stvaran. te da je posedovao moć nevidljivosti.. Pomaže plodnost. da se bavio magijom i alhemijom u Pragu i Vitembergu. Prikazuje se sa kormilom jer predstavlja kormilara života a često je i slepa.. FORTUNA – U Rimu – Boginja sudbine. Kao odbrana od fascinacije najčešće se koriste amajlije u vidu erektiranog penisa ( O_o . ( zar opet ? m. op) FLUID . među . Poznata je kao pisac nekoliko romana sa hermetičkom sadržinom i više kabalističkih priručnika. odbijanja uroka i nesreće. Posle se Fortuna spojila sa Izidom i Tihom te je postala Boginja sreće a atribut joj je rog obilja. napredak i pobedu a u njenu čast su podignuti mnogi hramovi.Neumoljiva je. Figa je simbol penisa u erekciji. nakazna bića.Ne zna se da li je zaista postojao ili je samo legendarna ličnost.Sinonim za Ektoplazmu FOMORI . mračna.Likovi iz keltske mitologije. arhetipski mit o čoveku koji je tragajući za savršenstvom prodao svoju dušu. O njemu je zabeleženo da je poznavao Agripu i Paracelzusa. Justusa Fausta. Prvi je mit o njemu obradio engleski dramski pisac Marlou ali besmrtnim ga je učinila Geteova drama. simbol hira i samovolje što vladaju egzistencijom. U Holandiji je stekao slavu iscelitelja a sam Luter ga je proglasio arhičarobnjakom i prokleo ga. Njen magijski moto bio je Deo Non Fortuna. Rđavoj reputaciji fakirizma doprinela je i činjenica da u toj oblasti zabeleženo više obmana i prevara nego u bilo kojoj drugoj.. FIGA ( šipak ) – Ritualni gest teranja zlih uticaja. već iz ravnodušnosti za posledice svog hira . U svakom slučaju.. Simbolizuju snage koje se protive inicijaciji i opiru evoluciji. jedne od članica hermetičke organizacije Zlatna Zora ( Golden Down ). Priča se da je 1525. prisutan kod mnogih naroda. magijom prizvao Jelenu Trojansku u vidljivu formu pred svim svojim studentima i izjavio im da je sa njom začeo sina. U Pragu Erfurtu prizvao je nit trojanskih heroha a u Veneciji se levitacijom odigao u vazduh. zlotvorna. Često se sreće u narodnim vradžbinama.Opčinjavanje ili omađijavanje pogledom.

Homerova ' Odiseja '. Gilgameš itd. GASTROMANTIJA – Metod proricanja kod starih Grka po reflexu svetlosti sveća. sestre Fox. predvođena njihovim roditeljima.. Međutim uskoro su se javili novi mediji. A onda su neočekivano. demone. Irkinje su imale običaj da spaljuju gagat ( u vidu zapaljive smole) da bi bile zaštićene za vreme muževog dužeg odsustvovanja iz doma. čije su sposobnosti bacile u zasenak Foksove. .Ubrzo se oko njih okupila grupa ljudi. Prema Marbodu : dimljenje gagatom vraća ženi menstruaciju za koju se veruje da škodi demonima. Gagat je crni sjajni kamen. Na Britanskim ostrvima gagat je odvraćao oluje. amajlija od gagata ( crnog jantara ). osnovala je Društvo unutrašnje svetlosti ( The society of inner light ). Ipak. 1924..kojima najveću vrednost ima ' The Mystical Qabalah ' . sa drugom stranom i nevidljivim svetovima. kao nastanak modernog spiritizma ( spiritualizma ) uzima se 1848. Kaže se takođe da je gagat kamen iskušenja za nevinost. dobijenom kroz providne bokaste sudove ispunjene vodom. uroke. O tome nam govore papirusi sačuvani u Luvru. Završile su kao alkoholičarke. organizaciju orijentisanu na praksu kabalističke magije na principima Zlatne Zore. Od davnina ljudi su pokušavali da opšte sa duhovima. Foxove dale senzacionalne priznanje – sve vreme su varale. Te godine . Keit i Margaret. koji dakle prvenstveno ima zaštitnu ulogu. godina. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Wed Jun 14. Izmišljen je kodex za sporazumevanje i sestre Fox su krenule na turneju po SAD. štitila je od zlog pogleda. otrove. SAD. FOX SESTRE – Spiritizam nije produkt novog vremena. izazivajući senzaciju. Zvukove su produkovale pucketanje zglobova u prstima nogu. 2006 6:13 pm Na slovo na slovo G GAGAT – U Sredozemlju ( Italija i Egipat ) i u Indiji. pucketanje. u Hajdsvilu. kao i ona od korala. bolesti što su slale veštice. koja je za kratko vreme ' utvrdila ' da to lupkanje proizvode duhovi. On svladava čari i poništava začaranost. počele su da produkuju neobične zvukove – lupu u zidovima. te ujede zmija.

. Ginseng je hrana Yanga. koji su išli goli. Fortuna Major. pevajući čarobnu pesmu. nekontrolisanom ostavljanju tačkastih tragova olovkom na površi hartije. Leticija. Proricanje se vrši na osnovu slova koje telo pokrije kada. plod besmrtnosti. GLASNICA – Glasnica Bogova je žena koja se gotovo u svim Keltskim pripovetkama pojavljuje izabranom u noći Samhaina. Amisia. U svakom delu. čije je učenje zasnovano na Kraulijevim principima. GIMNOSOFISTI ( nagi filozofi ) – Pripadnici indijske magijske sekte Nagas. Figure. Ponekad ostavi i jabuku. Fortuna Minor. Via. GEOMANTIJA . Ponekada za sobom ostavlja grančicu jabuke koja proizvodi čarobnu uspavljujuću muziku. Kauda Drakonis. on je simbol muževnosti i besmrtnosti. Na osnovu dobijenih konstelacija i figura obavlja se proricanje. Hrišćanski su pisci. magijski pseudonim Frenka Rasela. popularna i dan danas u hermetičkim krugovima. na osnovu broja i konstelacije tragova nasumice ostavljenih na površi zemlje ili peska. Tristicija. demonske vradžbine čiji je cilj isključivo nanošenje zla. Vrednost mu proizilazi iz dvostrukog svojstva : ljudski oblik njegova korena liči na koren Mandragore. GEMATRIJA – Grana kabale koja se sastoji iz numeričkog dešifrovanja i tumačenja svetih imena i formula GENESTHAI FRATER – Brat Genestai. osnivača ezoteričnog bratstva G. Čudesno je lepa. GETIA – Crna magija najnižeg reda. Kaput.Prastara metoda proricanja . krivo predstavili Glasnice kao strasno zaljubljene žene ( po uzoru na priču o Zevsu i Ledi ). Rubeus. Puela. usled dugotrajnog okretanja. arapskog porekla. GIROMANTIJA – Metod proricanja u čijoj je osnovi telesno okretanje u krugu nacrtanom na zemlji.GELOMANTIJA – Proricanje na osnovu karakteristika ljudskog smeha. U novije vreme se pribegava automatskom. u SAD –u. i ima terapeutsku osobinu i dovodi do ravnoteže. koji je izdeljen na jednake delove. Albus. Populos. G. Za njih se verovalo da poseduju izvanredne parapsihološke sposobnosti razvijene specijalnim treningom. GINSENG – najpoznatija droga farmakopeje na Dalekom Istoku. U nekim zapisima kaže se da se često pojavljuje u vidu labuda. koji se nikada ne može pojesti. Puer. upisano je jedno slovo. imaju različita latinska imena i značenja : Akvizicija. B. Konjukcij. padne. On je trava Bogova i koren života. kojih ima 16. pobuđuje ljubav i čežnju.

što ga daje keltska glasnica. Irida daje bogovima vodu iz Stiksa koju grabi zlatnim vrčem. GNOZIS – Duboko znanje tj saznanje dobijeno posvećenjem. Čovek je mašina koju su drugi programirali. Svoje učenje Gurdjijev je nazvao Četvrtom stazom. velikih dimenzija. On je svoje učenike podvrgavao teškom fizičkom radu i opasnostima. koja na osnovu rukopisa procenjuje crte ličnosti u najširem smislu – volju. manje ili više priznata od psihologa. koje su srednjevekovni rabini kabalisti pravili od ilovače i navodno oživljavali kabalističkim formulama. u kojoj se daju magijske formule i recepti. GOLEM – Veštačko čovekoliko biće. Najpoznatiji je srednjevekovni ' Grimuar Honorijusa '. Značajne doprinose dali su i : Lavater. koji prema kabalističkoj magiji čuvaju zakopana blaga i rudna bogatstva. naglašavajući da je to staza tragalaštva i samosaznanja. maštu. GRAFOMANTIJA – Proricanje po rukopisu. Osnivač ove discipline je Italijan Aldorisio ( 1611 ). Umesto ploda besmrtnosti. Otud ljudska patnja. ( vidi roman ' Golem ' Gustava Mejrinka) GRAD dr BERNARD – Kanadski biolog sa Mek Džil Univerziteta u Montrealu pokazao je serijom brižljivo kontrolisanih eksperimenata uticaj ljudskih telesnih zračenja na rast i razvoj biljaka. Mišon. Kod starih Hebreja i prvih hrišćana gnozis je dublje poznavanje religije i Biblije. čoveku i božanstvu. godine u Moskvi. 1912. GNOMI – Patuljci. koje se često meša sa Grafologijom( metod za procenu crta ličnosti na osnovu rukopisa ) GRAFOLOGIJA – Parapsihološka disciplina. delovanje nesvesnih snaga u ličnosti. čiji su sledbenici tvrdili da poseduju sva znanja o kosmosu. GURĐIJEV GEORGIJ IVANOVIČ ( 1877 – 1949 ) – Proučavao jogu i orijentalni hermetizam. formira prvu grupu učenika ovih disciplina. Prajer. Po osnovnoj ideji. GNOSTICIZAM – Sistem religiozne filozofije nastao u prehrišćanskoj eri i eri ranog hrišćanstva. GRIMUAR – Knjiga magijskih tekstova. duhovi elemenata zemlje. . temperament. Jedan od poznatijih učenika bio je i Uspenski. po pravilu kompilacija većeg broja autora. inteligenciju. Ova staza polazi od pretpostavke da je čovek u stanju polusna.U grčkoj su mitologiji glasnici bogova Hermes i Irida. jer čovekova krajnja sudbina je da živi slobodno. oni su preteče današnjih robota.

Baba Roga – Kod Srba izdanak arhijskog vremena u zensko demonsko bice kojom se plase neposlusna deca.koje dojiljama uzimaju mleko.Babino polje.pleme. GURVIČ Dr ALEKSANDAR .Eufimisticki naziv “baba” zadrzao se u mnogom toponimima: Babin zub.na Srednjem Istoku (jugoistocne obale Sredozemnog mora) zajednisko ime koje je koristilo vise religioznih kultova.Glavna dela : Beelzebub's Tales to his Grandson. po kojoj sve žive ćelije proizvode nevidljiva zračenja.Oni umrese.U Istocnoj Srbiji narod ih zamislja kao ruzne zene.Dok traje kristicni period porodilja I dete ne napustaju kucu.cijem su stetnom uticaju izlozeni porodilja I novorodjence: zla mitska bica.Babina gora. sad_raven Mag Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Wed Jun 14.ugleda jaje od zmije I lezase na njemu sve dok svoje mladunce ne donese na svet.duge kose. Bag – Magicni prsten koji sprecava spajanje zaljubljenih. Meetings with Remarkable men.ali ona osta da I dalje lezi na zmijskom jajetu.Dete je takodje ugrozeno za tih prvih 6 Nedelja ili do dana krstenja.Verovalo se da je svuda prisutan I da je svako mesto. Hildegard iz Bingena (1098 – 1179) o Bazilisku je napisala: “Jednom kada je zaba krastaca osetila da je bremenita.planine. 2006 11:58 pm Baal – Kod Fenicana znaci gospodar ili gospod.obucene u crninu.Veruje se da je zena najugrozenija za vreme porodjaja I u narednih 40 dana koliko je “necista”.Sovjetski biolog koji je 1934.Zamislja se kao krezuba baba nakaznog lica sa rogom na glavi. Babice – Kod Srba porodjajni demon.dok u njemu ne oseti zivot koji . u Haldeji jedan od velikih demona.Cesto se spominje I u Starom Zavetu. postavio teoriju mitogenske radijacije.Uglavnom se veruje da su zla zenska bica koja se ne mogu videti.Kod jednobozaca Jevreja postao je pojam mnogobostva I idolopoklonstva.porodica pod njegovom zastitom. Bazilisk – (u grckom oznaka za “malog kralja”) Izmesljeni gmizavac koji samim svojim pogledom ili dahom ubija onog ko mu se priblizi ne opazivsi ga ili ne pogledavsi.

a koji neki nazivaju Kabalom u Kabali.”Po drugim tradicijama. Baton – U indijanskoj simbolici izjednacenje sa kaznom I bolom.Banshi dolaze u porodicu I upozoravaju na smrt zastrasujucim zavijanjem.koga su neki nazivali gnostikom.a neki hriscaninom.) – Rani sirijski pisac.Proucavao je mesavinu hriscanstva I haldejske mitologije. U alhemiji simbolizuje vatru koja pustosi.hriscanstva.vestac povezan sa uzasnim duhovima koji kontrolisu vetar.On posreduje izmedju ljudskih bica I zlih duhova. Bardesanski sistem – Sistem koji je izradio Bardesan.radjao se iz jajeta starog petal od 7 do 14 godina. Bari – Kod Brorosa u Brazilu.a prethodi pretvaranju metala.se smesta nasao pod snaznim uticajem zmije iz raja…mladunac razbi ljusku. Bardesan (154.Medju smrtnim greskama on simbolise sladostrasce (Luxuria) pa se Hrist bori protiv njega.e.n. Banijan .bolest I smrt.iskoci napolje.Njegova ucenja sadrze elemente iz gnosticizma.Zbog njihovog ocaravajuceg pevanja davani su im nadljudske moci.mirili u pravnim sporovima I pregovarali oko mirovnih uslova. Baiel – Podredjeni u podzemnom svetu.astrologije. Basileus – (grcki) Arhont ili visoki svestenik koji je upravljao Eleusinskim misterijama.Krajem XV veka rasplamsali sifilis (lues) oznacen je kao otrov Baziliska. Bajtil – Meteorit ili slican kamen koji su ljudi postovali ili verovali da je bozanskog porekla.Kod Semita (doslovno: “bozija kuca”) smatralo se da je boziji dom I postovan je kao I sam Bog.indijske filozofije I okultizma.Po legendama. p. Bard – (Keltska religija & mitologija) Profesionalni pesnik ili pevac pripadnik svestenickog staleza (Druida).Veoma star gnostisticki sistem tzv.slavili podvige drevnih junaka. U srednjovekovnim knjigama o zivotinjama basilisk se pojavljuje kao krunisana zmija kojoj se podanici zaklinju na vernost. god.(budizam) Sveto drvo Banshi – (Keltska religija & mitologija) Vile koje su zivele pod zemljom u blestavom vilinskom raju skrivenom ispod travnatih irskih brezuljaka. “Kodeks Nazarena” koji sadrzi doktorine formulisane pre Bardesana kao I stara imena dobrih I zlih sila. – 222.Bardovi su bili ti koji su kompanovali ratnicima pesme za borbu.ali ubrzo iz sebe naglo dunu kao da izbljunu jaku vatru…ubija sve sto mu se nadje na putu. .rodjen u Persiji. Bali – (budizam) Kralj podzemnog sveta.kisu.

koje se pise I Belzebub I Belzebul. Bendzis – U istocnoj Indiji obozavaoci djavola.tj. Sinonim : “teurgija” Bela mena – U alhemiji. pokazuje panteizam koji je implikovao odbacivanjem Crkve kao hijerarhijsko uredjenje. Beleg – U masonstvu cehovski beleg: znak ili simbol nanesen na neki predmet sa svrhom prepoznavanja uglavnom inicijacijskog stepena.Ime.sto ga dovodi u sukob sa predstavnicima Crkve.itd.a takodje I Hebreji idolatrici iz vremena Novog Zaveta koji su ga nazivali djavolskim principom.Iako samouk. – 1624. . Beme Jakob (1575. Belfegor – U opscenom obozavanju. Beli Kamen – Forma Kamena Mudrosti za transmutovanje prostih metala u srebro. Bela magija – Navodno nesebicna upotreba magicnih moci I sposobnosti.Belezi radnih masona romanticarskog I goticarskog doba se nalaze najcesce u kljucu svoda.zahvaljujuci prirodnom daru.demon sa razapljenim ustima I jezikom u obliku falusa. utice se da bolest izadje iz bolesnika I udje u neku zivotinju.stecenoj erudiciji I urodjenoj vidovitosti stvorio je sopstvenisistem filosofije prirode.geometrijskog su oblika.svaki od njih ima geometrijsko srediste simetrije gde se otkriva matematicki kljuc crteza I upucuje na neku od cetiri slike cetiri loze saveza kamenorezaca tadasnjeg nemackog govornog podrucija.tj.Odvija se zahvaljujuci pazljivom posmatranju velikog alhemijskog principa: Rastvaranja I Ocvscivanja (Solve et Coagula) Belzebub – Prorocko bozanstvo.Ona je “veliki vidar Crnoglavog naroda”.Njega su postovali Finestici.) – Nemacki mistik.a cija geneza se Bemeovim filosofijom kao najvisom I krajnjom tackom.ponekad u vidu monograma.ciji su bitni elementi prirodno-filosofsa.Raznim postupcima npr.a za dobrobit drugih.Veruje se da se covek belom magijom moze osloboditi od magije bacene na njega.svoje korene ima u mistickoj filosofiji visokog srednjeg veka.Bau – (sumerski) Boginja koja je vladala na polju medicine.filosofska so proizvodi sto mistici zovu “Telo Svetlosti”. Beme stoji u nemackoj filosofskoj tradiciji.teolog I vidovnjak. Belial – Zli duh u Libanu. Belish – Zli duh u Madagaskaru.filosof.znaci “Gospodar muva”. Sumeranaca. Belijal – Vodja palih andjela.panteisticka I misticka shvatanja.Napisao kapitalna dela “Aurora ili Jutarnjr rumenilo na Istoku” I “Opis tri principa bozanskog sushtastva” u kojim ustaje protiv protestanske dogme.

Biostaza moze simetricno biti suprotna tanatozi u onoj meri u kojoj se radi o reverzibilnom procesu povratku u zivot.koju preko dana popase.srcani ritam).trojstvo.ali ne samo zarad licnog oslobodjenja.devica i/li prostitutka Bogumili – Jereticka sekta koja se javila oko X veka p.premida jede seno sa hiljadu brda.e.…Onaj kome je potrebna jos samo jedna inkarnacija da bi postao savrseni Buda.vec da bi I ostalima pokazali put koji su odkrili.(jevrejski) Vodeni konj I. da bi postigao nirvanu.darezljiva zastitnica zetve b) Velika Ljubavnica.Covek je. Boginja Majka – Simbol zemaljske plodnosti ili kosmicke energije.Nikad ne napusta svojih hiljadu gora.tj.S gledista funkcije.nepromenjiv. Behemot .gde trava.Oblik Shamanizma.a poucavala je da tvorac ima dva sina: Satanu I Hrista. Drugi deo je bozanske prirode I on je vecan.Medju prvima govori o slozenosti I dubini covekove duse I zivota. Blavacki Helena – Osnivac Teozofskog drustva za Evropu.(tibetanski) Rana animisticka religija sa Tibeta.Besmrtnost – Verovanje da dusa ili neko drugo srediste svesti ljudskih bica nadzivljava smrt I ponovo zivi u ovom ili nekom drugom svetu.U knjizi “Kljuc za teozofiju” (1889. Bodi – (budizam-doslovno znacenje: “prosvetljenje”.priroda samostvoriteljak.Meditacija je metod par exellence za shvatanje mudrosti koju bodi-iskustvo daje. Bikon – Demon mrznje Biostaza – Granicno stanje prividne smrti sa zaustavljenjem svih bioloskih funkcija (disanje..Duh sirove snage.natura naturans.zivotinja namenjena gozbi Mesije. Bon .) pise da covek moze doci do transcedentnog znanja.nocu izraste.Mozdana aktivnost subjekta cini se da je na nuli (elektricna tisina I koma). oni su toliko samilosni prema ljudskom rodu da se zavetuju da ce dostici prosvetljenje. budh “biti probudjen”) Savrsena mentalna jasnoca koja cini sustinu budistickog rituala I ucenja.n. Bodisatva – (budizam-doslovno znacenje: “onaj cija je sustina postala intaligencija”) Prosvetljeno bice koje je postiglo savrsenstvo.U pocetku to je bila varvarska religija .ne zivi u brdima nego pod muljem I trskom reka I mocvara.ona moze biti: a) supruga svog sina b) supruga Velikog Muza S gledista egzistencije: a) Majka Zemlja.Prvi deo je animalne prirode. Izmedju ova dva tela je objedinujuci deo ljudske prirode sasvim okrenut I delatan je jedino ako se reinkarnira.kao telo bilo koje zivotinje.proslo kroz 10 etapa duhovnog razvoja I sada moze da udje u nirvanu I postane Buda.po njoj.

rodjen u kasti ratnika kao prvi sin radze.klasa ili cehova svojstveno drustvima sa dvostrukom ulogom individualne inicijacije I politicke delatnosti.Jos kao decak.koja je obilovala vesticarenjem I u kojo su pridavane ritualne ljudske zrtve.U 29.Poslednji od njih bio je Budhha Gautama Sakyamuni (563.posle koje sledi putovanje u predeo duhova ili ponovo rodjenje. p. this is really not my kind of stimulation No. Buda – (Buddha: ”probudjeni.onaj koji je otkrio istinu”) Onaj koji je ostvario nirvanu. Broros – Pleme iz Brazila koje veruje da je ljudski oblik samo prelazan I da prolaskom kroz riblju fazu ide u druge oblike.Indijci najcesce priznaju postojanje sedam buda.e.udruzenje unutar klanova. godini je napustio vladarski ziot da bi potrazio resenja problema patnje.pomocu meditacije nasao je resenje. Budan – Simbol inicijacijskog stanja kroz koje prolazi kandidat. you freak! sad_raven Mag . anyway.) indijski osnivac budizma. – 483.postao prosvetljen I od tada je poznat kao Buda ili Prosvetljeni.ne racunajuci buduceg Buddhu Maitreya. _________________ No.posvetio se asketskom zivotu I meditaciji.ugasio zedj zivota I obustavio prijanje koje je uzrok bolnosti I vecnog vracanja (samsara).Bunari su buseni za kultove misterija I druge religiozne ceremonije.Kad je imao 35 godina.n.Oznaka coveka koji je uvideo prirodnu egzisrenciju.ali su njeni surovi elementi izmenjeni pod uticajem budizma.princ pod imenom Sidarta. Bunar – Sinteza 3 kosmicka poretka: a) neba b) zemlje c) podzemlja Tri elementa: a) vode b) zemlje c) vazduha Pomocu njega se komunicira sa prebivalistem mrtvih. Bratstvo – U etnologiji. Bouzik – (slovenska mitologija) Domaci Bog.Shema svih inicijacijskih obreda sadrzi smrt.I dalje postoji. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me.sin vladara male drzave u danasnjem Nepalu. god.U te bunare sipane su tecnosti kao darovi bogovima Donjeg sveta.

dok su zemlja I voda pasivni.Vazduh je sredina svetlosti.Vatra I vazduh su aktivni.U srednjem veku mesaju se sa vesticama I laznim vampirima.Hranili su se krvlju male dece.vazduh je simbol spiritualizacije. istovremeno ostaju bez krvi I zrtve suzaraze.Vampir sibolizuje ceznju za zivotom.koju su vrebali po kolevkama.Grckoj. Vakan – Veliki duh kod Sijuksa. . 2006 9:11 pm Vavilon – Vrata Bozija.Vavilon sibolizuje prolaznu pobedu materijalnog I culnog sveta.Predstavlja suptilni svet.Simbol Vavilona nije simbol sjaja koji je osudjen zbog svoje lepote.simbolicka anti-teza Nebeskom Jerusalimu I Raju.besmrtna stvorenja.boja I medjuplanetarnih vibracija.Srednjoj Evropi.Arabiji.muski elementi.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Thu Jun 15.koja se svaki put obnavlja kada se smatra ugasrenom I koja se ne moze utoliti dok se njome ne ovlada.koja uzimaju vitalnost od besmrtnih bica da bi pobegla iz groba.To verovanje je posebno rasireno u Rusiji.zastitnica sarki na vratima.medjuprostor izmedju neba I zemlje. Vala – (nordijski) Prorocica Valpurgijska noc – (nordijski I tevtonski) Noc uoci majskog dana je kada se odrzavao vesticiji Sabat na Brokenu ili nekoj drugoj visokoj planini.po imenu Karna.zenski elementi.Takodje atmosfera u ezoterickoj terminologiji.Njegovi bedemi I viseci vrtovi se ubrajaju medju 7 svetskih cuda.Sve je unisteno jer je bilo sazidano na prolaznim vrednostima.Prema hermetickoj teoriji jedan o d4 elementa kome pripadaju Blizanci.Nimfa.uzleta.mirisa.nego iskvarenog sjaja koji je osudio samog sebe odvrativsi coveka od njegovog duhovnog poziva.Kod Rimljana vampiri su bili zenski demoni sa telom zene. Vampir – Mrtvac za koga se veruje da je izasao iz groba kako bi sisao krv zivima.svet sirenja.ali sa krilima I kandzama ptice grabljivice.Rec je o nekoj vrsti magijske besmrtnosti u zoni sumraka koja odvaja zivot od smrti.imala je narucito zaduzenje da ih razgoni.I dok su dva potonja oni koji materijalizuju.vodu I vatru.Herodit je napiso da nema grada na svetu koji se mogao sa njim porediti.Prema legendi vampiri su sticenici noci. Vazduh – Uz zemlju.poljskoj.vazduh je prema kosmogoniji jedan od 4 elementa.put kojim se uspostavlja veza izmedju neba I zemlje.Kod Slovena se glogov kolac zarije u mrtvaca cija se dusa pretvara u vampira.Vaga I Vodolija.Prema verovanju vampirove zrtve I same postaju vampiri.

u liku srednjovekovne dvorske budale.evoluciju coveka. Vera – Pojava pri kojoj “izvoditelj-izbavitelj” koristi vampirizam za formiranje grupne svesti koja je snazna.kome pripadaju: Ovan.shvacen operaciski ili spekulativno.) Italijanski alhemicar iz Venecije.Lav I Strelac.lisena moralnih I socijalnih vrednosti.plina ili e lektricne energije).Suprotno od magnetizma.koje je primljeno “slusanjem”.rezim.18 definicija I 10 pravila. Velika godina – Predstavlja polovinu vremena potrebnog da prolecna tacka obidje Zodijak konstelacija. Velika vestina – (latinski: Ars magna) Logika koja se sastoji u predstavljanju nekog clana ili pojma slovom.dobijanja Kamena mudrosti.I obelezena crtama I bogova I ljudskih bica.Vede koje su bile prenosene usmenim putem.Rec upotrbljena u mnozini – vede podrazumeva citav korpus knjizevnosti koja se proteze od Rig vede do upanishada. . Vatra – U alhemiji.U astrologiji.ali I u modernom shou programima. Varalica – Mitska varalica je groteskna licnost sa velikim digestivnim I sexualnim organima.broj.troclane ili cetvoroclane skupove tako da se izmedju njih uspostave odnosi duznosti.prauzroke. Vedizam – Sva verovanje I praxe ezoterickog ustrojstva sadrzana u vedama. Sionim: “Platonova polugodina”.jedan od 4 elementa. Velika Arkana – U Tarotu celina od 22 karte arkane primenljiva na principe.ali je prvobitno koje nagovestavaju covekovo oblicije.stariji od bramanizma I hinduizma u uzem smislu.odrazava zvezdani svet.Japanaca I Semita.slovo.a tek mnogo kasnije pisanim.a u svom sirem smislu.Razradio ju je Rejmondus Lulus 1274. Veda – (doslovno: “znanje”) Sveto znanje .obrednim teztovima koji su nastajali u periodu od oko hiljadu godina.Vampirizam – Cin u magiji kada jedan covek udise zivotne sokove drugog coveka.Kineza.Alhemicari veruju da postoji razlika izmedju tajne vatre (dvostruke soli) prirodne vatre (vatrenog principa sadrzanog u materiji) I protivprirodne vatre (dobijene iz uglja.To je prvobitni oblik hinduizma. Verdelet – Demon koji je prenosio vraceve na Sabat.Pojavljuje se pod raznim maskama kod starih Grka.prenose otkrovenje iz satrine u himnama.I kasnije dela kao sto su sutra. 1460.pitanja (Ko?…).n.prema hermetickoj teoriji.u njihovom kombinovanju u dvoclane. godine u svojoj “Ars inventive veritatis” gse system gradi od 9 slova.otkrovenja.pocev odprilike 14000 p. Venetus Georgijus – (rodj.e.4 geometrijaska lika.sto je period od 12960 godina.neka vrsta prirucnika za svaku od vedskih skola.

U to veselju sexualnost je izbijala u prvi plan.cerke boginje koja je sisal na zemlju da bi ljude naucila magiji.Smatralo se da se tih noci okupljaju vestice. Vitium – (latinski) .patoloska.osobito laganjem I ogovaranjem.ispred zaliva Solvej.Njegovo znacenje vezano je za ravnotezu gradnje ili ispravnosti duhovnog napora.Odrzava se 31.Veselje I obsene sale koje se vezuju za ovaj praznik imaju korena u natprirodnim verovanjima.Uz pomoc svestenika Kampbela Kroazijea Vilsona ledi Oven je svake godine uoci letnje dugodnevnice slavila veliki praznik.metapsihicka (slike buducnosti.opazanje.ne mogu coveku nauditi neprijatelji.izvesna Monika Vilson.tako I grupa.mehanizam. Visak – Vazan element masonskog simbolizma. Vizija – Vizijom se. Vika – (Engleski: “WICCA) Verska organizacija vraceva koji imaju ogranke u vise zemalja.koji su umrli pre svog vencanja.odnosno od nebeskog do zemaljskog poda.izmedju Liverpula I Belfasta.Saman.u to vreme sudi dusama losih ludi koje su osudjivane na tela zivotinja.ognjeno vino. Viliji – Beli duhovi iz nemackih legendi koji predstavljau duse vernika.Njena kraljica.poistovecenje. oktobra vece pre Svih Svetih.kad se nosi uz sebe.predstavlja kosmicku osu.je reinkarnacija ledi Oven. Vinum Ardens – (latinski) U alhemiji.Njihovo srediste se nalazi u varosici Kasteltaunu. u lecenju daje vidne rezultate kod katara stomaka.Gospodar Smrti. Vilino Sito – (latinski: “Herbae genus”) U Srbiji.prema narodnom verovanju.pravac nebeskog delovanja.a sa druge strane culna vizija (vid: vidjenje ocima).U nekim slucajevima prikazuje se kako dodiruje sazvezdje Velikog Medveda (ili slovo G koje stoji na njegovom mestu) u sredistu svastike zactrane na tlu.Misticna vizija je trenutno I iznenadno vidjenje predmeta koji nije culno.demoni I duhovi mrtvih.Osnovana sezdesetih godina proslog veka.Smestena na malom ostrvu Man u Irskom moru.ali oni sebe ne smatraju razvratnicima niti oozavaocima djavola.proslosti skrivenog).sa jedne strane naziva cin.Obesen o vrh malog luka tako da dodiruje tlo .stvarno niti fizicki prisutan I moze je doziveti kako pojedinac. Vizualizacija – Inicijacijska meditacijska tehnika koja se sastoji u tome da se u duhu grade Ili traze u secanju organizovane I svete slike koje tyreba oziveti I sa njima se poistovetiti s ciljem da se ostvari sjedinjenje.sto se svodi na isto.Za “Viku” se culo tek sezdesetih godina XX veka.Veron – Staro ime za vukodlaka.Prema druidskoj tradiciji.Njeni pripadnici tvrde da vode poreklo od jednog antickog druidskog koledza. Vece pred praznik Svih Svetih – Druidskog porekla.

I.Zaledjena voda.Uroniti u vodu da bi se iz nje izaslo.Vukodlakom moze potati I nekrsteno umrlo dete ili dete zakopano s majkom u njenoj utrobi koje posle 7 god.led. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me. _________________ No.onda takav covek ili zena ide za vilama I zna vise nego drugi ljudi.R.Ta pocetna slova stvaraju inicijacijsku rec koja izrazava zakon procesa transformacije koja je u vezi s povratkom bica najdubljem jezgru covekove licnosti. Vukodlak – (slovenski) Covek koji ima vucije oblicije. – Pocetna slova formule u kojoj je sazeto ucenje alhemicara: “Vista Nteriora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem” (Sidji u utrobu zemlje I preciscavajici nacices okultni kamen”).I.sva obecanja razvoja.ne rastvorivsi se sasvim u njoj. naraste veliko kao vuk.kao u gnosticizmu kroz nebeske sfere I pomocu askeze.prema hermetickoj teoriji.bezoblicno.svetlosti I tame.klicu klica. nuznost smrti pociva u nuznosti zivota.Prorocki termin za zlokobne znake.Izopacenje predstavlja voda pomesana sa zemljom (zemaljska zelja) ili stajaca voda koja je izgubila svojstvo ociscenja: mulj.Teznja duha da se vrati nazad.nedostatak dusevne topline.bogatstva I bede.Simbol izvorista.O. “lovac na vestice” – Prema srpskom narodnom predanju radja se u kosuljici te otuda jeste vidovit.Otvaraju se na neku tajnu. neko ko moze da se pretvori u vuka.T.tj. this is really not my kind of stimulation No.dvostruki aspect zivota.U astrologiji.L. Voda .izrazava stagnaciju na najvisem stupnju.Skorpija I Ribe.Neizdeferencirana masa vode predstavlja beskonacnost mogucnosti I sadrzi sve sto je virtuelno. V. Vracanje – “Ponovo doci u ishodiste”. prolazna faza regresije I dezintegracije.osim simbolickom smrcu.jedan od cetiri elementa kome pripadaju Rak. you freak! sad_raven Mag . nuznost kretanja od rodjenja do smrti otkriva neizvesnost bica.znaci I vratiti se izvorima.napojiti se u velikom spremistu potencijala I crpiti otud novu snagu.R. prema misticima I posvecenicima. anyway.dva sveta.Kada se takvo dete rodi I izraste.izmedju poznatog I nepoznatog.koja uslovljava progresivnu fazu rentegracije I obnavljanja.da ide ka izvoru.bara (mocvara). Vrata – Mesto prelaza izmedju dva stanja.Duh vidovitog coveka koji napusta svoje telo I bori se sa drugim ljudima I necistim silama braneci svoje mesto.ali je okrutnije od vuka.blato.ali I sve pretnje resorpcije.mesto porekla. Vjedogonja. Mudi u knjizi “Zivot posle zivota” navodi da se smrtnicima javlja “trenutna panoramska vizija svih zbivanja koja su obelezila njegovu sudbinu” Vreteno – Simbolizuje neumitnost sudbine.

Djordja. Gamaheji – Kamenje koje ima cudnovate znake za koje se ne zna da li su slucajno nastali kao prirodne forme ili su.U Veneciji.Shivin sin. Gadar (arapski) – Demon Gaj – Kod Grka I Rimljana.a I u drugih naroda. Ganga – Sudanski carobnjak Gandrid – Carolija irskih magova. Gastromantija – Proricanje po zeludcu. Obozavan kao bog prevazilazenja prepreka pri zapocinjaju obrednih I drugih radnji.okolni pejzazi.jedna je od bakra I udubljena.gajevi su bili posveceni bozanstvima.na ledjima krilatog konja.[postojao je mermeerni blik sa prirodno nacrtanim raspecem. .u crkvi Sv.plod fluidnog prozimanja.Listovi se u istom obliku obnavljaju svakog proleca.kroz vazduh .Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Fri Jul 07.jani nisu smeli ni poseci ni odrezati stabla svetoga gaja bez pokajnicke zrtve.kad je bio presecen. nacin proricanja kod straih Grka po figurama trbushastih.Riml.Bog mudrosti sa slonovskom glavom koja sedi na misu. Albert Veliki.zalosnog krika I zbog toga sto se hrani mrtvim zivotinjama. Okultist Shvab pominje “drvo sa 10 000 slika” koje je video R.na kome su se mogli videti I ekseri zabijeni u Isusovo telo I njegove krvave rane. simbolizovali su tajanstveno boraviste boga.pak.Svaki bog je iamo svoj sveti gaj.vodom napunjenih I svecama opkoljenih casa.cuveni nemacki lekar iz XII veka pominje u svojim knjigama komad mermera na kome se.ukazala savrsena ocrtana glava coveka sa kraljevskom krunom. 2006 8:36 pm GAVRAN – Ptica loseg predznaka zbog boje.Sibol samoce I svojevoljnog usamljivanja onog koji je odlucio da zivi na visem nivou.Na listovima I kori tog drveta prirodno su ucrtani likovi Tibetanaca.a druga od cinka I ispupcena. moc carobnjaka da putuju svetom. Galvansko ogledalo – Sastavljeno je od dve ploce.koje su magnetizovane 9 puta I 9 dana za redom.Huk u Lamasariju Kun-Buma na Tibetu. veliko I neiscrpno spremistye zivota I tajanstvenog poznanja.Osoba fixira pogled u centar udubljenog dela bakarne ploce.razni tibetanski slovni I sibolicki znakovi. Ganesha (hiduizam) .P.

ili na daljinu. posredovano – primenom vestina kao sto je astrologija.…tav = 400.cetvrto slovo = 1 + 2 + 3 + 4 = 10). . 2.S obzirom na metodu.kristalne kugle.Gatalacke vestine – Skup mantickih vestina I znanja primrnjenih na coveka kao pojedinca I kao predmet psiholoskog istrazivanja.oniromanti (po snovima).svakog coveka prati genij.savetnij.kvadriranjem (dalet = 4 na kvadrat = 16). Najcesce se za osnovu uzima konvencionalna brojcana vredonst svakog od 22 slova herbejskog alfabeta: Alef = 1.bilo prema nekim tajanstvenim znacima.njegov dvojnik.pasivnu zensku silu.astrolozi (po nebeskim pojavama).Opsti naziv za paranormalno.Narucito su ga razvili Eleazar iz Vormsa (XIII vek) I Abulafia (1292.Gatanje moze biti: 1.fiziognomicari (po licu.simpatije.recima ili recenicama u skladu sa razlicitim semama.proslost.zavisno od sredstava na koja se oslanjaju: · karte (kartomantija) · nebeska tela (astrologija) · ruka (hiromantija) · broj (numerologija) · ponasnje bolesnika (ijatromantija) Gatanje (latinski divination: “odgonetanje”) – Otkrivanje necega sto je nepoznato.vizije.itd.utisaka.Sastoji se u tome da se rec ili grpa reci objasnjava na osnovu osnovu brojcane vrednosti slova od kojih se sastoji. direktno – pomocu intiucije.One se bave covekom shvacenim kao prirodno bice 1) telesno bice: fizogonomija 2) zivo bice: genetlialogija 3) delatno bice: palmomantija 4) kulturno bice ( misoaono. god.…dalet = 4.tumacenje znakova poput haruspikija.posmatrajuci samo sibolicnu vrednost broja. teratomanti (po nakaznim ili abnormalnim rodjenjima).itd.snova.bilo po kakvom saobrazenju.uporedjujuci je sa nekom drugom recju iste vrednosti.demon.dlana.skrivenog. Gebura (kabala) – Termin koji oznacava petu Sefiru.pokretima).taloga kafe.On je . Gematrija (jevrejski) – Talmudisticki I kabalisticki postupak. U Rimu je postojala razlika izmedju sluzbenog gatanja I privatnih gatalaca.drzanju.predosecanja.njegova iniucija I glas nadrazumske svesti.yelu.pomocu karata.ili ponekad.ona se dele na.itd… Genetliologija – proricanje dana I casa rodjenja Genij – Prema vecini starih predanja.religijsko ili ezotericko spoznanje: buducnost. Npr.pridavanja brojcane vrednosti slovima. Ehad (jedan) = alef + het + dalet = 1 + 8 + 4 = 13 = Ahabah (ljubav) = alef + he + vet + he = 1 + 5 + 2 + 5 = 13.pod razlicitim imenima.obdareno govorom: ominalno gatanje) 5) pismeno bice: glifomantija (koje sanja: oniromantija) Ovakva podela se zasniva na predmetu tumacenja.andjeo cuvar.osecajno.). Vrste sluzbenog gatanja bile su: haruspikij (po utrobi zrtvenih zivotinja). Kabalisti se cesto sluze I teozofskim sabiranjem (dalet.

Glosolalija – U metafizici pojava kada subjekat (najcesce medij u transu) govori jedan ili vise jezika koje ranije nikad nije cuo ili poznavao.gradjenja kuca I grobnica.Sibolizuju nevidljiva bica koj uz pomoc nadahnuca. stiti od vradzbina.U ezoteriji. nizi duh .a u Kini se prvobitno primenjivala kao zing ta.Religiozni sistem koji je postavio koncept o apsolutnom I kompletnom znanju.Za gnostike materija je bila zlo.bozanstvo pokrovitelj rodjenja.To nije ni znanje ni vera nego mudrost koja se odnosi na sve misterije I za posledicu ima spasenje.zivi pod zemljom kao cuvar dragog kamenja I skupocenih metala.govora ili mitskog govora.te su otuda praktikovali asketizam I druga lisavanja.verovanje u nespoznatljivog I nedostupnog Boga iz koga emaniraju eoni koji sacinjavaju pleromu.pa cak je nalazila primenu u taktickim I strateskim pravilima.duh zemlje.a kulturno podrucjem helenisticke civilizacije. Duha.polozaju I slikama koje slucajno pretstavljaju.Bitna odrednica pokreta jeste put spoznaja sto coveku shvacenom poput stranca u svetu pribavlja izbavljenje.prema Kabali. Duha ili koriscenje darova Sv.dok su drugi smatrali sebe iznad normalnog moralnog zakona.odbacivanje jevrejskog boga koji se smatra demjurgom.Njome su se sluzili u odredjivanju plana gradova I utvrdjenja .nacelo polodnosti.vracanje duha Jednome kroz andjeoske planetrane sfere putem gnose.Nepostojani su. Gnosa (grcki gnosis: “znanje”) – Znanje koje vodi ka izbavljenju.Bila je poznata Keltima.mogu I da vole I da mrze.U Srbiji se glogov kolac zabada u vampira. U hriscanstvu se javlja prilikom primanja Sv.Pojavljuje se u obliku mita.ili po slici koju dobijemo kada na neku plocu ili sto bacimo nasumice saku zemlje.Po legendi gnomi poticu sa Skandinavije.Kao ezotericki kult poveravan je posvecenicima koji su bili razdeljeni na nekih 70 sekti u ranim vekovima hriscanske ere. cuva zivot I kucu svakog coveka I sa njime deli sve radosti.intiucije.Vizantiji.niti je njima u stanju da govori posle zavrsene seanse.sna – nevidljive stvri cine vidljivim.Glavne yeme bile su: preporuka cuvanja tajne. Getija – vestina prizivanja zlih duhova.Bio je sastavljen od vise .vestina oblika I situacija.dakle tvorcem zla. Geomantija – proricanje po tackama nasumice napravljenim u zemlji.u Rimu.Duh nadahnuca: entitet izvan coveka koji donosi nadahnuce.za spirituale pojava kada se medjusobno razumeju osobe koje govore razlicitim jezicima.I po njihovom broju. Ginunga Gap (nordijski) – Prvobitni haos iz koga su se izdigle sve stvari. Gnosticizam – Verski I ezotericki hriscanski pokret hronoloski omedjen I i III vekom. Glog – Duhovi I vile se sastaju kod glogova. Otkrivanje skrivenog znanja trebalo je da oslobodi licnost fragmetarnog I iluziornog (ili zlog) materijalnog sveta (telesne egzistencije) I uvede je u duhovni svet.Genij rodjenja: narucito u Rimu . Gnom – Zemaljski ili brdski duh malog rasta koji.osporavanje vidljivog sveta potcinjenog neumitnosti sudbine. kod Rozenkrojcerovaca naziv za duhovne elemente.maste.

pripovedac.Valentinus I Karpokrates. Gonin – Staro francusko ime za carobnjake.iz ustiju vire ocnjaci kao u vepra.Za razliku od Adama.Eurijala I Stena.Stena drustvenu izopacenost.fibioniti). ponedeljkom – Mesec.Kasnije se okrenuo vrsenju magije.gnosticizam je dualisticka ezotericna doktorina obelezena misticizmom. Gongi (japanski) – vrac.U sirem smislu.upisanih u oblicima slova I rukopisa.Eurijala sibolizuje sexualnu natranost.Griot moze biti lakrdijas.itd.opsenare.podrzavajuci bozanski stvaralacki cin.koga je magijski ili vestacki stvorio covek. sredom – Merkur.”nauka”) – Proucavanje odnosa koji postoji izmedju rukopisa neke osobe I njenog karaktera.a Meduza duhovnu I evolutivnu izopacenost I isprazno mrtvilo. Gorgone – Gorgone su bile: Meduza.tri nemani.Bavi se utvrdjivanjem sklonosti coveka. petkom – Venera.tri sestre. Griot – Pripadnik posebne kaste u drustvenim zajednicama severozapadnog dela Afrike cija je uloga ocuvanja Reci.imaju bronzane ruke I zlatna krila.koga je stvorio bog. Gospodar dana – Svaka od zvezda koja svojim uticajem dominira jednim danom u toku od 24h.I uzima ih u obzir prilikom logickog odredjivanja sudbine I za stvaranje psihickog portreta licnosti. logos: “rec”.jer ljudi nisu znali da mu daju govor.Stari narodi su verovali da zvezde naizmenicno gospodare u nedelji I to sledecim redom: nedeljom – Sunce.”Veliki I Mali Albert”.Sibolizuju protivnika koga treba savladati.Tada se kaze da je ona zapaljena . Medju najpoznatijim sledbenicima bili su Marsion.Golem je covek. cetvrtkom – Jupiter.disciplinom arcane I emanatizmom. utorkom – Mars.Bardesan.religioznih I moralnih elemenata ukljucujuci neoplatonske ideje I judejska verovanja.Skole: pravoverni (Kliment Aleksandrijski I Origen). subotom – Saturn.itd… . Gri – Africki talisman.Golem je nem. Goruca planeta – Kdad se jedna planeta nalazi na manje od 8 stepeni od 30 stepeni od Sunca.recitator. Grafologija (grcki grapho “pisem”.”Riznica staraca iz piramide”.njen efekat je smanjen zbog Sunceve svetlosti. u glavama su im ljute otrovnice.jereticki I slobodnoumni (Karpokrates. Gorik – Nestasni patuljasti duh megalita u Britaniji.Najpoznatije su zbirke pape Honorijusa: “Grigorium Verum”. Gobelini – Duhovi ladja u Britaniji Golem – Prema judejsko-kabalistickoj legendi oznacava neku vrstu coveka-robota.muzicar. Grimorijum – Rukom ispisana zbirka formula koje su koristili carobnjaci I vracari.pevac. Agripina magijska dela “Crna kokoska”.

Guru (hinuisticki-sanskritski doslovno: “tezak koji ima tezinu”) – U prvobitnom znacenju guru je ucitelj svih vestina.Takva osoba moze da poducava sledbenike svojoj posebnoj tehnici samoostvarenja u Bogu.hiduisticku duhovni ucitelj koji obucava za spekulaciju I za praxu.U svim mitologijama mesto u koje udari bog gromom-sveto je.odbacenost.duhovno I moralno posrnuce.do tragicnih posledica po pojedinca.a njegovi ucenici ga opsluzuju. bdiju nad Dionisovim kraterom punim vina. Guba – Vavilonci su prepisivali gubu sedmorci duhova zemlje.brinu se za njegov vrt.Kasnije.Medju ratnickim kastama je poznat kao vest u baratanju oruzijem za borbu ili lov.Kod Grka srodni su nemanima.sto nazalost. . U danasnjem hiduizmu.ovaj pojam se najcesce odnosi na coveka ili zenu za koje se smatra da su u dubokom jedinstvu ili skladu sa Bogom. Gula – Zena posvecena zlim duhovima u Arabiji.koji se ogleda u srdzbi prirodnih sila.ali I prepreku koju treba savladati da bi se doslo do blaga. Guaron – Carobnjak u srednjem veku.isto tako je mogao (ili ona) poducavati kaste koje neguju vestinu igranja ili muzike.pa cak I grupe pojedinaca. u brdima se suprotstavljaju tragacima za zlatom. Grom – Sibol poremecaja kosmickog reda.Sibolizuju snagu I budnost. Guja Vidija – Tajno znanje misticnih mantri.a lavljim telom.koji su rodjeni bez roditelja u sveobuhvatnom Okeanu.Grifon – Mitska zivotinja sa orlovskim kljunom I krilima.ili da bvude predmet obozavanja kao inkarnacija bozanstva. Gul (arapski) – Demon groblja.cuvari blaga: cuvaju blaga zemlje Hiperborejaca. Gubavac – Sibolizuje necistotu.pripremaju mu hranu.u slucaju da se radi o prevarantima ili psihickim bolesnim osobama.. objavljuje volju I svemoc vrhovnog boga.U hriscanskoj sibolici predstavljau demona.a coveka koga osine grom-posvecen je.danas dovodi.