1. Ž.M. Slavinski - ' Kratka enciklopedija parapsihologije i hermetizma' 2. J. Chevalier i A. Gheerbrant – Rečnik simbola Dakle, krenimo.............danas A sutra B............

Dying_Bride- 06-03-2006 Na slovo na slovo A ABLUCIJA - Pranje. U većini religija i kultova važna komponenta ceremonija je pranje delova ili celog tela, ponekad čak i pranje idola. ABRAKADABRA Magijska amajlija, kojoj se još iz vremena stare asirsko vavilonske kulture pridaje moć lečenja stomačnih bolesti i groznice kada se nosi oko vrata, ispisana na tankoj zlatnoj ploči ili pergamentu. Raširenu upotrebu ima u alhemiji, gde napisana u obliku trougla simbolički predstavlja ceo univerzum. Sam naziv dolazi od Hebrejskog Abreg ad habra ABRAKSAS – 1. Jedno od najstarijih božanstava u vavilonskoj i persijskoj religiji. Predstavlja skladan spoj dobra i zla. 2. Demon sa nogama u obliku zmije i glavom petla 3. Orijentalna amajlija dobivena graviranjem kamena AČ – Zimzelena, aromatična biljka ( npr celer ).Grci su njom krunili pobednike Istamskih igara : zelene stabljike dorskog ača krune čelo srećnog pobednika!Ač simbolizuje pobedničku i radosnu mladost. Imao je ulogu i u pogrebnim ritalima da bi označio stanje večne mladosti u koju je stupio pokojnik. AČAD FRATER – Pseudonim engleskog hermetiste, čije pravo ime glasi Charles Stansfeld Jones ( 1886 – 1950). Autor je poznatih knjiga o kabali : Q.B.L., Anatomy of the body of God, Chalice of ectasy. Chalice of ectasy je objavljen 1923. godine i predstavlja kabalističku analizu Vagnerove opere ' Persifal' koja , po Ačadu, sadrži mnoge kabalističke nagoveštaje. Iako rođen u Engleskoj, Ačad je najveći deo života proveo u Kanadi, gde je osnovao hermetičko bratstvo Ma – ion. 1915-e upoznao je Alistera Crowleya i od tada je bio jedan od njegovih najprivrženijih sledbenika. AKUPUNKTURA – Drevna metoda kineske medicine, u kojoj se bolesti leče ubadanjem metalnih igala u precizno određene tačke na telu. Na taj način se reguliše proticanje, koncentracija i uzajamni odnos pozitivnih ( jang) i negativnih( Jin) vitalnih energija u nervnom sistemu. ADAM KADMON – Nebeski tj kosmički čovek. Kabalističko verovanje da postoji kosmički duh zajednički svim ljudima ili u širem smislu svim živim bićima. ADEPT – 1. U alhemiji, čovek koji je rešio zagonetku Kamena Mudrosti 2. U hermetizmu , osoba koja je dostigla visok nivo hermetičkog saznanja 3. U jogi, ljudsko biće kod kojeg je došlo do spajanja individualnog duha Atmana sa kosmičkim duhom – Bramom AEROLIT – Meteorski kamen, aerolit, smatra se teofanijom, porukom sa neba, iskrom nebeske vatre, božanskim zrnom koje je palo na zemlju. Prema primitivnim verovanjima, zvezde su bile božanstva a komadići koji su se od njih odvajali bili su seme. Aerolit ima ulogu da poveže nebo i zemlju, on je simbol višeg života. AEROMANTIJA – Metod proricanja budućnosti po atmosferskim pojavama – po vetru, kretanju oblaka, vodene površi uzburkane vetrom. Aeromantija je bila posebno razvijena kod starih etruraca, koji su svoje hramove gradili na uzvišenjima da bi što veća površ neba bila izložena pogledima sveštenika. Neki oblici aeromantije prisutni su i u našim narodima, npr. Sevanje munja i grmljavina u zimskom periodu tumačeni su kao predznak velikih nesreća i ratova. AGLA – Kabalistička formula, česta u ritualnoj magiji. Po strukturi to je kovanica nastala od starohebrejskih reči ' Gospod će biti veliki doveka'. AGRIPA KORNELIJUS – Čuveni srednjevekovni filozof, diplomata i hermetista čiji rad ' De Occulta philosophia' predstavlja odbranu magijske doktrine od mnogobrojnih kritika. Živeo je od 1486 – 1535. Osnovna teza njegovog rada je da nam magija nudi direktnu percepciju boga i omogućava da shvatimo načine na koje se on ispoljava u prirodi. U tome i ostalim njegovim radovima prisutna je kritika hrišćanske crkve koja je, po

Agripi, iskrivila izvorno Hristovo učenje. Ovakav stav doveo ga je u sukob sa crkvom. Posle njegove smrti, nepoznati varalica objavio je uz originalni rad De Occulta philosophia dodatak o egzorcizmu i prizivanju duhova nazvavši sebe Agripom! AJNŠTAJN ALBERT ( 1879 – 1955) – Otac teorije relativiteta bio je veoma zainteresovan za parapsihologiju. Lično je prisustvovao brojnim telepatskim eksperimentima koje je književnik i hermetista Apton Sinkler izvodio sa svojom suprugom. Ajnštajn je napisao predgovor za nemačko izdanje Sinklerove parapsihološke rasprave ' Mental Radio' 1930-e. Naime, Sinklerova supruga primala je i pokušavala da reprodukuje 290 jednostavnih crteža, koje je Sinkler telepatski emitovao. Potpun uspeh je izveden sa 65 crteža, delimičan sa 155 a neuspeh se pokazao u samo 70 pokušaja. ALBERT VELIKI ( 1200 – 1280) – Naučnik ogromne erudicije, filozof, teolog i alhemičar. Savremenici su verovali da je otkrio Kamen Mudrosti pomoću kog se metal pretvara u zlato. Tvrdilo se takođe da je u stanju da kontroliše vreme. Konstruisao je jednog od prvih robota u istoriji koji je mogao da govori. Bio je učitelj Tome Akvinskog. Albertu se pripisuju dva srednjevekovna magijska priručnika : Veliki Albert ( zbirka magijskih recepata i uputstva za bavljenje fizikom i medicinom ) te Mali Albert ( zbirka uputstava za tumačenje snova i vradžbine) ALEKTROMANTIJA – Metod proricanja uz pomoć petla, stavljenog u centar kruga koji je podeljen na onoliko polja koliko ima slova u alfabetu. U svako polje se upisuje jedno slovo i stavlja se jedno zrno žita. Na osnovu redosleda polja iz kojih je petao kljucao žito dobija se serija slova iz kojih se sačini proročanska poruka. ALEUROMANTIJA – Proricanje na osnovu oblika formiranih posipanjem brašna na tlu. ALFITOMANTIJA – Proricanje prema načinu na koji se jede hleb od ječmenog brašna. ALHEMIČAR – Čovek koji se praktično bavi alhemijom ALHEMIJA ( arapski al – kimia) – Davni predak današnje hemije. Ima više značenja i vidova. Ovo su najvažniji 1. Opšta alhemija, čiji je cilj preobražaj ili transmutacija jednog oblika materije u drugi. Iz nje se razvila egzaktna hemija pošto se alhemijski rad svodio na dugogodišnje eksperimente sa tada nepoznatim elementima, smešama i jedinjenjima. 2. Praktična alhemija, koja predstavlja primenu alhemijske teorije kao filozofije vatre. Cilj joj je transformacija grubih metala u plemenite. Ovo je, po alhemijskoj formuli moguće postići samo uz pomoć Kamena Mudrosti. Praktična alhemija je razrađen sistem metoda i postupaka, veoma komplikovanih i dugotrajnih, opterećenih krajnje nejasnom simboličnom terminologijom, pomoću kojih se navodno dolazi do Kamena Mudrosti. On ima moć rešenja osnovnih suprotnosti života i prirode : vatra – voda, dobro – zlo, sumpor – živa, muško – žensko....Zato je tzv. Božanski Hermafrodit najčešći simbol kamena mudrosti. Ostali njegovi simboli su : pelikan, Hristos, Azot, Krunisano Dete, Kći velike tajne, Zeleni Lav, Mleko Device...... 3. Mistična alhemija, čiji je cilj da pronicanjem kroz pojavnu stranu predmeta i pojava života upozna njihovu suštinu. Taj proces simbolizuje razaranje grubih metala i dolaženje do zlata. Zlato je simbol večne spiritualnosti. 4. Seksualna alhemija je vid alhemije najamnje shvaćen i pogrešno tumačen, u najvećoj meri. Njen cilj je pretvaranje grube biološke seksualne energije , kroz alhemijsku vatru orgazma u suptilniju psihičku energiju. To je direktna i svesna sublimacija seksualne energije . Jung je više od 30 godina posvetio proučavanju alhemijskih tekstova. Uglavnom proučavanju psihološkog smisla alhemije i simbola u radovima : Mysterium Coniunctionis, Psihologija i alhemija. Po Jungu, teško shvatljiv jezik alhemije krije istinska znanja ljudske psihe. Osnovni cilj alhemije – rešenje enigme suprotnosti – jeste najviši cilj ljudskog bitisanja, a proces pretvaranja grubih u plemenite materijale je proces transformacije nesvesnih sadržaja u svesne. Kamen Mudrosti, po Jungu, jeste simbol najviše celovitosti ljudskog bića. ALKAHEST – U alhemiji, univerzalni rastvarač koji može da rastvori sva tela. Dobija se pomoću Kamena Mudrosti. ALOCER – Veliki vojvoda pakla u crnoj magiji, koji vlada nad 36 legija demona. Na

srednjevekovnim gravirama predstavljen je kao konjanik sa lavljom glavom. ALUDEL – U alhemiji, vaza ili kupasti sud u kom je , kao plod dugogodišnjeg alhemijskog procesa najzad dobiven Kamen Mudrosti. AMBIVALENCIJA – 1. U hermetizmu, učenje po kom svaka ljudska crta treba da bude uravnotežena sa njoj suprotnom crtom. 2. U dinamičkoj psihologiji dvostranost osećanja ili težnji AMEN ( AMIN) – Hebrejska reč i kabalistička formula, koju je Hrišćanstvo prisvojilo. Ima značenje : Neka tako bude. Njen ekvivalent u Joga i Ventanta sistemu je sanskritska reč OM ili AUM AMETIST – Poludragi kamen ljubičaste boje. U hermetizmu označava znanje, svetlost i mudrost. AMNIOMANTIJA – Proricanje na osnovu izgleda vodenjaka ( providna opna koja omotava ljudski fetus u materici ) . Proricanje se vrši neposredno posle porođaja. A.M.O.R.C - Ovo su inicijali američke rozenkrojcerske organizacije punog naziva Ancient Mystic Order Rosae Crucis ( Drevni Mistični Red Ružinog Krsta). Osnovao ju je Spencer Lewis. Posle njegove smrti 1939-e na položaju ga je nasledio njegov sin Ralph Lewis. Ova organizacija tvrdi da vodi poreklo iz Starog Egipta, 1500 godina pre nove ere. Smatra se da ima preko 100 000 članova u SAD i ostalim zemljama sveta ( opaska – ovo su podaci iz 70-ih godina prošlog veka). Članstvo je dopisno a centar organizacije smešten je u San Hoseu, Kalifornija. AMULET – Predmet koji se nosi da bi branio onog koji ga nosi od rđavih uticaja. U hermetičkom učenju amulet je pasivni zaštitnik od štetnih i neprijateljskih uticaja, za razliku od talismana koji deluje aktivno – izaziva promene u osobi koja ga nosi i okolini u skladu sa njegovim željama. ANALOGIJA - U hermetizmu ona označava stalnost veze između dva slična pojma ili pojave. Ona je osnovga simpatičke magije. U našem narodu postojalo je verovanje da će u sušnom periodu polivanje dodola vodom izazvati kišu ili da će bremenita žena roditi lepo dete ako u trudnoći gleda samo lepe stvari..... ANDROID – U hermetizmu, veštačko biće ( ljudsko), obično neljudskih dimenzija, stvoreno posebnim magijskim operacijama . Razlikujemo Goleme ( Gigantskih dimenzija ) i Humunkuluse – patuljke ANKH – Magični krst ili čvor, često upotrebljavan u egipatskoj ikonografiji. Znak je besmrtnosti i života. Egipatski bogovi , posebno Izida ga često drže u ruci kao znak da drže život te da su besmrtni. On je simbolizovao i središte iz kog teku božanske osobine i napici besmrtnosti. Uhvatiti ga u ruke značilo je napiti se na samim izvorima. On je bio i ključ koji je otvarao vrata grobnice na Polja Ialoua, u svet večnosti. ANTROPOMANTIJA – Proricanje prema izgledu utrobe žrtvovanih ljudskih bića, često je kod primitivnih verskih kultova starog veka. ANTROPOZOFIJA – Religiozno – okultni pokret koji je osnovao Rudolf Štajner( 1861 – 1925) u Nemačkoj početkom prošlog veka. Po učenju antropozofije cilj ljudskog inkarniranja je moralno i spiritualno usavršavanje. Osim čulne percepcije postoji viša i i spiritualna percepcija koja je u potpunosti nezavisna od čulnih sadržaja. Ona je produkt višeh JA i kroz spiritualno usavršavanje ovaj vid percepcije postaje sve aktivniji, omogućavajući čoveku sticanje svesti o višim nadfizičkim svetovima. 1902. godine Štajner je postao član Teozofskog društva i za kratko vreme došao na čelo nemačkog ogranka. 10 godina potom sukobio se sa vodećim teozofima i kao posledica tog sukoba nastalo je Antropozofsko društvo Cenatr ovog pokreta je u Getenaumu u Dorlahu ( Švajcarska). Glavni izvori njihove doktrine su Štajnerovi radovi : Okultna nauka, Znanje o višim svetovima i njegovo sticanje, Krv je sasvim osobit sok, Atlantida, Lemurija........ Štajner se bavio i filozofijom, vaspitanjem, agriklutirom, lečenjem duševnih poremećaja, umetnošću i prirodnim naukama...... APOLON – Jedan od najvažnijih starogrčkih bogova, sin Zevsov. Bog intelekta, svetlosti, lečenja i umetnosti. Najpoznatije Apolonovo svetilište bilo je Pitijino proročište u Delfima APOLONIJUS IZ TIJANE – Grčki filozof iz IV. Veka nove ere, veoma slavan u svoje vreme. Priča se da je tačno predvideo smrt 4 rimska imperatora i Vespazijanovo uzdizanje. Kažu i da je mnogo putovao te posetio Indiju i primio posvećenje. Sve te priče o

putovanjima ostavio je njegov učenik Damis a prepričao Filostratus. Apolonijus je u srednjem veku smatran za mitsku ličnost zbog neverovatnih događaja kojima su njegove avanture obilovale. Često se spekuliše o njegovoj sličnosti sa Hristom , jer je propovedao praštanje i opštu ljubav. Pričalo se i da se uzdigao na nebo. ARHETIPI – Po Jungu, primordijalne slike ( praslike) u kojima je nataloženo sve iskustvo ljudskog roda. Oni su dinamičke prirode. Čovek ih nasleđuje kroz svoju nervnu strukturu, kao način doživljavanja sveta. Oni su deo kolektivnog nesvesnog ljudske rase i pojedinac ih postaje svestan kroz snove, mitove i halucinacije. ARITMOZOFIJA – Doktrina brojeva, učenje da su brojevi tajni ključevi od svekolike mudrosti. Dve glavne škole aritmozofije su : pitagorejska i kabalistička. ARMOMANTIJA – proricanje iz plećke žrtvovanog goveda. ARS MAGNA – Velika veština, alhemija ARTAME – U kultu veštica artame je bodež, posvećeni nož, jedan od osnovnih instrumenata- Njime se ubijaju žrtvovane životinje, urezuje magijski krug na površini zemlje itd. Artame je po svemu sudeći, derivat magijskog mača. ASANA – položaj ili poza u hatha jogi. Postoji veliki broj asana. Većina savremenih autoriteta obrađuje 84 najvažnije asane. ASTAROT – Jedan od paklenih demona koji zna prošlost, sadašnjost, budućnost, sve tajne želje itd... ASTRAGALOMANTIJA – Metod proricanja sa kostima obeleženim slovima. Njihovim bacanjem dobija se kombinacija slova čijom se interpretacijom dolazi do odgovora na postavljeno pitanje. ASTRAL – Nadfizički svet. Prvi kosmički plan iznad ovozemaljskog , fizičkog i materijalnog, svet čiste energije. Astral se identifikuje sa energetskim poljem i njegovo postojanje je dokazano. ASTRALNO TELO - Po učenju hermetizma ljudsko biće pored fizičkog tela ima i još nekoliko njih, nevidljivih golim okom. Jedno od njih je astralno koje je fine strukture i prožima ono fizičko. Fizički oragnizam je tačna kopija astralnog sa kojim je vezano ali ta veza nije čvrsta. Ostvarena je preko ' srebrnog užeta' koje se za fizički organizam vezuje u oblasti pleksusa solarisa. Astralno telo se odvaja iz fizičkog u toku sna, narkoze, transa...ali je kontakt i tada sačuvan. Kada se ova dva potpuno odvoje nastaje smrt. U tim slučajevima odvajanje je slučajno, spontano i nesvesno. Proces svesnog, namernog, voljnog odvajanja astralnog tela od fizičkog naziva se Astralnom projekcijom. Ima više tehnika iste. Nakon veoma uspešnih eksperimenata koje je američki slikar Inge Swann izveo 1972 –e, astralna projekcija je dobila još jedan naziv – Vantelesno iskustvo – O.O.B.E ( Out of body experience). ASTROLOGIJA – Možda najbolja definicija bila bi : Izučavanje stvarnih ili nepostojećih odnosa između kosmičkih dejstava i ljudskog organizma ASTRUM ARGENTINUM ( srebrna zvezda ). – Tajno hermetičko društvo koje je 1907. godine osnovao Alister Crowley u Londonu. Proklamovani cilj organizacije bio je ubrzanje svesne duhovne evolucije članova, anhilacija čovečjeg JA i spajanje sa svetim Anđelom Čuvarom. Metod je bio ritualna magija a sredstva za iskazivanje ekstatičnog stanja svesti seks i droge. Društvo je od 1909.godine izdavalo svoj časopis ' The Equinox'. Dvadesetih godina ovo društvo često znano samo pod inicijalima A.A preraslo je u hermetički red O.T.O. AURA – Psihoenergetsko polje koje prožima i okružuje žive organizme, nevidljivo oku pod normalnim okolnostima. I neživa bića imaju auru ali u vidu energetskog polja, koje je nepromenljivo i postojano dok je aura živih bića dinamička. AUROBINDO GOZE ŠRI ( 1872 – 1950) – Indijski mistik, filozof, pesnik i jogi. Tvorac purna odnosno integralne joge. AUTOMATSKO PISANJE ( slikanje itd..) Aktivnosti koje ispoljavaju medijumi u stanju transa bez učešća svesti. Jung kaže da te aktivnosti predstavljaju direktno pražnjenje nesvesnih sadržaja. AUTOMATIZAM – 1. U psihologiji, nesvestan refleksan akt 2. U parapsihologiji, automatsko funkcionisanje čula halucinatorne prirode AUTOSKOPIJA – Parapsihološka sposobnost sagledavanja zbivanja u sopstvenom organizmu. Tvrdi se da joga, fakirizam i srodni sistemi hermetičkog treninga razvijaju tu sposobnost. AUTOSUGESTIJA – Vidi Hipnoza AVATARA – Inkarnacija

božanstva. Po učenje joge, vedante, teozofije to je ljudsko biće koje je završilo svoju kosmičku evoluciju i spojilo se sa apsolutnom svešću. Kao avatare navode se : Hristos, Buda, Ramakrišna..... Dopuniću uskoro listu : ) Dying_Bride- 06-04-2006 Na slovo na slovo B BA' AL - BELIT – Ba'al – Belit je božanski par kojeg su poštovali Semiti. Ba'al ( negde znan i kao Hadad )je bog uragana i plodnosti a Belit boginja rodnosti, posebno u ratarstvu. Židovski proroci suprotstavljali su se tim drevnim kultovima. U svim je civilizacijama Ba'al simbolizovao postojanje ili periodični povrataktežnje za uzdizanjem nagonskih snaga. BAFOMET - Hermafroditsko biće, pola čovek pola jarac. Prvi put se javlja u kultu Vitezova Templara u Krstaškim ratovima. BAZILISK – Izmišljeni gmaz koji svojim pogledom ili dahom ubija onome ko mu se približi ne pogledavši ga pritom. Rađao se iz okruglog jajeta starog petla , od 7 –14 godina,položenog u bunište, na kome je morala sedeti žaba krastača ili obična žaba. Prtikazuje se kao petao sa zamjevim repom ili kao zmija sa petlovim krilima. Predstavlja : kraljevsku moć koja uništava sve one koje joj uskrate poštovanje, razvratnu ženu što zavodi one koji je prvi ne prepoznaju pa je ne mogu ni izbeći, smrtne opasnosti, egzistencije koje je nemoguće na vreme opaziti a od koje može odbraniti samo zaštita božjih anđela. Ubiti ga je teško...treba mu pružiti ogledalo o koje bi se njegov pogled odbio i vratio se na samog baziliska te ga ubio. U alhemiji predstavlja vatru koja pustoši a prethodi preobražaju metala. BELZEBUB - Princ demona, arhiđavo, u hijerarhiji demona odmah iza Satane. U staroj sirijskoj religiji smatran je kraljem demona. BERILISTIKA – Proricanje budućnosti iz magijskog ogledala napravljenog od berila. BHAKTI - Mistična ljubav. Bhakti joga je jedna od glavnih vrsta joge, zasnovana na sveopšte ljubavi. BIBLIOMANTIJA - Metod proricanja na osnovu knjiga, uglavnom Biblije. Knjiga se nasumice otvori i prst se bez gledanja stavlja na tekst. Reč na koju prst padne služi kao osnova proročanstva. BON – PO – Škola tibetanske magije, koja je dostigla procvat u VII v.n.e BREID DŽEJMS – Engleski lekar koji je prvi upotrebio termin ' hipnoza ' i koji je tu pojavu intenzivno izučavao. BUDA ( 560 – 480 p.n.e) – Buda na sanskritskom znači prosvetljenje. Tako je nazvan prvi Sidharta, osnivač budizma. Nazvan je još i Gotama – Onaj koji je postigao svoj cilj! Plemić po rođenju , Sidharta se odrekao slave i bogatstva i posvetivši se asketizmu i meditativnom životu postigao nirvanu i prosvetljenje.Ostatak života proveo je putujući Indijom i propovedajući svoju nauku. BUDIZAM – Filozofsko religiozni sistem Sidharte Gotame ( Bude) . Osnovne postavke budizma su ' 4 plemenite istine ' : 1. Život je patnja 2. Uzrok patnje je želja za životom 3. Čovek se može osloboditi patnje samo gušenjem želje za životom 4. Do spasenja ( nirvane) vodi osmostruka staza : a) prava vera b) pravi život c) prava odluka d) prava reč e) pravi čin f) prava težnja g) pravo mišljenje h) prava sabranost Vremenom budizam se proširio i došlo je do podele na dve glavne grane budizma 1. hinajana budizam( mala kola), proširen uglavnom na Cejlonu ( Šri Lanka) 2. mahajana ( velika kola) u Tibetu, Mongoliji, Kini, Japanu, Koreji... Jedan od značajnijih evropskih filozofa koji se zanimao za budizam bio je Šopenhauer. BUKENTAUR – Izmišljeno biće iz grčke mitologije , pola čovek pola bik. Dying_Bride- 06-05-2006 Na slovo na slovo C CEREMONIJALNA MAGIJA– Razrađen i strogo određen skup verbalnih i gestovnih postupaka kojima praktičar deluje na sopstveno nesvesno sa ciljem izazivanja najveće

koji se odriču svetovnih vrednosti radi traganja za istinom i životnom mudrošću. DHIJANA . Po načinu života i izgledu slični su indijskim fakirima. Pokušavao je da stupi u kontakt sa njihovom organizacijom u Francuskoj ali nema podataka da li je u tome i uspeo. neka vrsta muslimanskih ' božjaka '.Poznat najviše po romanu Robinson Kruso ali se bavio i magijom. Najčešće je to bila vračara. znake raspoznavanja. smešteni van fizičkog tela u tzv. zlatar i pisac traktata o vajarstvu. snagom duha i specijalnim parapsihičkim sposobnostima. ČEIRO . na čijoj su površini ispisana slova alfabeta. ( Lanina opaska . čija se boginja nazivala Purpurna Dama. DEKART RENEE ( 1596 – 1650 ) – Veliki francuski filozof . veoma zainteresovan za doktrinu srednjovekovnih rozenkrojcera. DEFO DANIEL ( 1660 – 1731 ). DAMA ( Mala ) – U Kini je to bio pristojan naziv za ženu nižeg reda ali ne i lakog ponašanja. samokontrolom. svetih prosjaka. posebno za evokativnu magiju i prizivanju duhova i demona. Veruju da se do prosvetljenja dolazi strogom disciplinom. Autor je izvanrednog hermetičkog rada ' A system of magic ' objavljenog 1728-e. pa čak i terminologiju. izazvano kako se tvrdi. involutivne kosmičke snage koje deluju nasuprot kosmičke evolucije i na taj način su zle. U osnovi ove metode su nesvesni pokreti ruke.Pripadnici islamskog religioznog reda. jogi i fakirizmu to je nestajanje predmeta ili bića iz određenog lokaliteta. DEMONOLOGIJA – Srednjevekovna doktrina o prirodi i svojstvima demona DEMONOMANIJA . ako nekog zanima otkucaću je ) Dying_Bride. Kretanje prstena od slova do slova daje proročansku poruku. DEMATERIJALIZACIJA – U parapsihologiji. Razni redovi derviša imaju i različite sisteme inicijacije. unutrašnji glas koji poput anđela čuvara vodi čoveka i govori mu šta mu je zabranjeno. Po joga doktrini mentalna koncentracija na čakre povezana sa ritmičkim disanjem.06-05-2006 Na slovo na slovo D DAEMON – Po Sokratu. Astralnom telu. Savremena američka rozenkrojcerska organizacija AMORC sasvim neosnovano svojata Dekarta.Psihički poremećaj u kom bolesnik veruje da je opsednut demonima.Pseudonim Luisa Hamona. Kako je lovor u Staroj Grčkoj bio posvećen Apolonu.Rimska boginja zemljoradnje i plodnosti ( grčka Demetra) CEROMANTIJA – Proricanje pomoću rastopljenog voska Dying_Bride.1571) – Slavni italijanski vajar. U svojoj autobiografiji – Moj život ( preveo Tin Ujević) opisuje iskustva sa magijom i evokacijama. Većinom su sledbenici sufizma. Kabala i magija ih pak personalizuju. DAFNOMANTIJA . koji se potpuno posvetio duhovnim i znanje prima u direktnom kontaktu sa spiritualnim učenjem Guruom. DAKTILOMANTIJA Proricanje preko prstena okačenog o konac koji visi iznad okruglog stola. Čakre su po učenju joge i teofizije psihofizički centri energije. ova metoda je često praktikovana u Apolonovim proročištima. čija je karakteristika neprekidna meditacija o . vid ispoljavanja intuicije.06-05-2006 Na slovo na slovo Č ČAKRA – Na sanskritskom znači točak. pisca mnogih dela o hiromantiji. DHARANA – Šesti stepen radža joge. ČELA – Učenik spiritualnih učenja u Indiji. Veoma se interesovao za okultizam. ČELINI BENVENUTO ( 1500. dovodi do buđenja različitih parapsiholoških sposobnosti. Smatra se da je jedan od prvih osnivača dervišizma bio Abu Bakr.moguće koncentracije na cilj magijske operacije. Čela je neka vrsta šegrta. dugotrajnim recitovanjem mističnih formula zvanih 'zikr'. posebno u jogi i vedanti.Sedmi stepen radža joge .Proricanje po lovorovoj grani bačenoj u vatru. uzdržavanjem. DERVIŠI . DEMONI – U hermetizmu. CERERA . čija je karakteristika koncentracija misli na jednu tačku u trajanju od najmanje 12 sekundi.

Starokeltski sveštenici na tlu Britanije i Galije u prehrišćanskoj eri. Predstavljali su učenu svešteničku kastu – lekari. Di se vratio u Englesku i radio kao dvorski službenik do kraja svog života. i hermetista. Abrakadabra – (hebrejski doslovno : “uputi tvoju munju do smrti”) Simbolicna rec koju je prvi upotrebio Samonikus u jednoj studiji o medicini I bila je upotrebljiva tokom celog srednjeg veka. Utvrdio je eksperimentalno da ako se istupljen žilet drži u kartonskom modelu Keopsove piramide.. poznat pod nazivom Učitelj.. sudije. Zajedno su vršili eksperimente i bavili se alhemijom dok crkva nije doznala za njihove aktivnosti i poslala lični zahtev caru Rudolfu II da ih protera što je on i uradio. DRBAL ing. Njegova glavna hermetička aktivnost počela je od njegovog poznanstva sa Edvardom Kelijem. KAREL .. U budizmu. Tvrdio je da se inkarnirao na zemlji sa mističnom misijom da pripremi početak ' Ere slovenskih naroda ' i da dolazi sa udaljenog nebeskog tela po imenu Alfeola iliti Zvezda svih zvezda. biva posle nekog vremena ponovo naoštren. DONOV PETAR ( 1864 – 1944 ) – Bugarski okultista i vidovnjak.a da ima u ovim knjigama opsirniji opis. U hriscanstvu nevinost. astrolog. Kamingsa ”Recnik simbola” Hansa Bidermana Ako nadjem neki pojam koji si ti vec spomenula. koji je posedovao medijumsku sposobnost za divinaciju pomoću kristala. Neko vreme su putovali po Evropi preživljavajući dok se nisu sukobili i razišli. Ablucije – Ociscenje. Abraksas – (persijski : “Bog”) Misticki naziv koji je bio u modi u gnostitickoj sekti koju je osnovao Vasilides u II veku .Srednjovekovni demografi su ga smatrali za uzrocnika ratova. Imao je brojne vizije i proročanstva koja su se ostvarila te velik broj učenika. bilo kao strašnu boginju kojoj valja žrtvovati jarce bilo kao epifaniju kosmičkog života u neprestanom i silovitom preporodu. vaspitači.ablucije pri incijaciji monaha predstavljaju spiranje njegove svetovnjacke proslosti..povratak covekoj praiskonskoj cistoti.preko sive do bele. Pretpostavlja se da je to iskvareni sveti gotski naziv “Abraksas” magicna formula koja znaci “ne povredi me”.onda brisite post. delovanjem dosada nepozante vrste energije koju češki parapsiholozi nazivaju psihotronskom. Puno je putovao i zalagao se za naučni ispitivanje medijumstva i parapsihičkih pojava. Najpoznatije delo : Monas Hieroglyphica DOJL ARTUR KONAN ( Sir Arthur Conan Doyle 1859 – 1930 ) – Engleski lekar i književnik. Danas postoje dve organizacije koje tvrde da vode poreklo od starih druida : Druidski red ( vođa Dr Tomas Mon ) i Red Barda . svestenikovo pranje ruku oznacava “Umivam pravdom ruke svoje”. Bio je energični propagator parapsiholoških istraživanja.. sad_raven. Kao početal Akvarijanske Ere označio je 1914 –u godinu.06-06-2006 @ Dying_Bride: Nadam se da nemas nista protiv ako uskocim I napisem nesto …Literatura kojom se pomazem je: “Recnik okultizma” Tomislava Gavrica ”Sve o simbolima” Endrua T. magovi. pesnici i astrolozi i regulisali su odnose u keltskim društvenim zajednicama. DURGA – Boginja koju poštuju posebno u Kalighat hramu u Kalkuti. proslavio se romanima o Šerloku Holmsu. Keli je završio u zatvoru i pokušavajući da pobegne povredio se i uskoro umro.OK!? Ako nije dobro. Abadon – Jevrejsko ime andjela bunara ili andjela unistitelja.u Magnum opusu dusa se cisti pranjem menjajuci boju od crne.U alhemiji .inicijacija. DRUIDI .jednom sadržaju u trajanju od najmanje 144 sekunde. Ovata i Druida ( Ros Nikols). DR DI DŽON ( Dr John Dee 1527 – 1608 ) – Istaknuti engleski matematičar. orijentisanom duž osovine sever jug. astronom. U islamu vazan obred.samo cu dopuniti. Njegovo znanje astrologije dovelo ga je do engleskog dvora gde je kao prvi zadatak imao da izračuna najbolji datum za krunisanje Elizabete I.Čehoslovački radio inženjer i parapsiholog koji je patentirao Keopsov piramidalni oštrač žileta ( i o njemu će biti reči kasnije ).

hram se sastoji od 4 prostorije: pronaos . Alraun – (tevtonski) Zenski demon.e. naos (svetiliste) I opistodom (zadnje predvorje koje nije povezano sa naosom).sunce. Aditon – (na grckom: “ono sto je nepristupacno”) Tajno mesto u grckim hramovima. Alrinak – Zli duh brodoloma. delotvorno utice na jetru I stiti od bolesti koje zadiru u njegovu oblast.urezan u kamen ili dragulje smatra se misticnim.univerzalni rastvarac.kabalisticki prevedenih na brojeve daju br. naos . Alomantija – Proricanje iz soli.Za njega se vezuju I misticni brojevi 3. U aditon u Delfima je mogao da udje samo Pitija. Azael – Po rabinskim legendama.razlicito indentifikovanih kao prostor.voda I biljke-svi su podjednako Agni.bronze.) u kojoj pokazuje kako kako psihicka besvesna struktura moze preci granice covekovog tela. simolizuje ponovo rodjenje.koji je slavljen zbog svojih mnogobrojnih rodjenja. Najvaznije vedsko bozanstvo posle Indre.N.eter ili nebo.besmrtnost.kamena I keramike da bi stitile besmrtnost .unutrasnji elektricitet zvezda I bica.Stari bog oluje kod Amoricana.Ime je nadjeno I na grckim papirusima I srednjovekovnim grimorijama. Ajbe – Sveto drvo.jedan od prvih andjela srdzbe.Izmedju Pitije I ostalih prisutnih se postavljala zavesa ili vrata.sa ili bez magicnih formula. Adzitas – Rec koju koriste okultisti da bi oznacili jednog od 12 bogova koji se inkarniraju u svakoj Manvantari. Ognjiste za kucne zrtve.n. Adam Kadmon – Arhetipski covek ili covecanstvo.tj. U Egiptu su se mumije prekrivale amajlijama od zlata. Aksakov A. – Ruski spiritist. Alur – (normandijska mitologija) Duh rusevina. Almadel – Traktat o teurgiji Ili beloj magiji koji je sastavio nepoznat srednjovekovni pisac. U teozofiji primarna supstanca iz koje isijava Prvi Logos ili izrazena misao.p.e. U misticizmu.U grckoj numerologiji oznacava broj 356.Kralj Ajolije. aditon I opistodom.Sastojao se od 3 prostorije: pronaos (predvorje) . Azafini – Tunmci snova u Haladeji.koga su prizivali ribari.kada silazi na zemlju.5 I 7 Adad – Bog vatre I oluje.. U okultizmu.br.izumitelj jedrila I veliki astronom koga je potomstvo proglasilo za bozanskog kralja oluja I vetrova. Sinonim amuletu Mali predmet koji se obicno nosi oko vrata I sluzi za odvarcanje zlih duhova ili nesrece.vatra munje.Klasican grcki hram posle 600 god p. Akasa – Rec koja oznacava jedan od 5 elemenata Sankaja filozofije.vec iskljucivo zavisi od Visnuove slobodne volje.Posebno su je postovali Sicilijanci.Snaga koja lantentno lezi u osnovi svake magijske radnje alkahest alhemicara Akacija – Sveto drvo u Egiptu. Albunea – Sibila ili svestenica koja prorokuje preko snova koji se sanjaju pored vodopada.Rodjenje jednog avatara ne podleze prinudi ranije karme. Alisis – Izvor u Arkadiji koji je lecio od besnila.”ublaziti”) .Ostvaruje ono sto simbolizuje neku osobitu vezu izmedju onog ko je nosi I sila koje predstavlja.Kasnije je opistodom zamenjen aditonom koji se otvara u naos.koga opeva oko 200 himni Rig vede. Agni – Bog vatre vedskog hinduizma. U alhemiji. Agenes – Osoba koja emituje ili prenosi slike ili informacije putem telepatije. dana u godini.a ranije u Palestini I Siriji kao Hadad. 356 Avatar – Ljudsko ili zivotinjsko oblicije koje uzima neko od bozanstava. Averna – Zarazna mocvara za koju se smatralo da se nalazi na ulazu u pakao. Azazel – Mocni demon koji je ziveo u pustinji I bio povezann sa starim jevrejskim obredima.u bagremu I paprati. Amajlija – (latinski amolior: “odvratiti”.n.narucito Visnu.poznat kao Ramon. Aidze – Mitsko cudoviste kod plemena Bororos iz Brazila.Vise Ja koje se spaja sa materijom kako bi se napravilo zlato I ponovo savtavili svi delovi ljudskog tela kao I njegova svojstva u svoju prvobitnu sustinu.Objavi knjigu “Animizam I spiritizam” (1893.Njenih sedam slova na grckom jeziku.povezano sa dubokim vodama.Bio je vezan lancima dok je cekao na Strasni sud. Agares – Podredjeni u podzemnom svetu. Adefagija – Boginja prozdrljivosti. Aksas – U ezoteriji.Smatra se da ima ili krije neku magicnu moc. Alkahest – Po Paracelzusu tajna vatra cija se moc nalazi u hrastu sto truli.inicijaciju. Ajol – Bog koji obuzdava I pusta vetrove.manifestovani Logos.To je takodje bio ukupan zbir dusa koje nastaju emanacijom iz boga. Azariel – U “Talamudu” andjeo voda na zemlji.

(klasicna mitologija) Demon nesloge.zatim Paracelzus.”individualna dusa”.koji su dve zivotne sile I time simbilicki predstavlja jedinstvo neba I zemlje.(jevrejski) Demon losih vesti. u inicijacijskom pristupanju gnosi.Takodje je I simbol za sudbinu.postaje bezvredna ako se otkrije.mesavina. Astralan – (latinski astrum: “zvezda”.neki ga vide I kao simbol Sunca – ono je okrugli deo na gornjem delu simbola .ljudozder. dela (Dela Tomina).zna da otvori vrata sveta mrtvih I moze da pronikne u skriveni smisao vecnog zivota.Teme su im okultna ucenja I njihovo autorstvo se prepisuje svetim ljudima ili natprirodnim bicima.emanacija.(sanskritski: “biseksualni gospodar”) U ezotericnom smisluon oznacava stanje kosmicke energije simbolizovane kabalistickim Sefirima. Maat.Demon koji je zaveo Evu.Njegovo fonetsko znacenje je kombinacija znakova za aktivonst I pasivnost I predstavlja spajanje tog dvoje.Prikazivana je kako drzi prst u ustima. Atman – (skitski: “dah”. kod samana isceljenje dusa.poslanice (Isusova poslanica Labgaru).On predstavlja kosmos I zivot.”nebesko telo”) Pojam potice od Platona koji na osnovu proucavanja nebeskih tela zakljucuje da postoji posebno telo duse.u svojoj ruci drzi ank. naziv za kartu u Tarotu.Ozirisa I Izide. Animatizam – Verovanje da su predmeti zivi I mogu da ispustaju svoju licnu I bezlicnu moc.Indije I Ponta. a kod Novog Zaveta na: Jevandjelja (Jevandjelje po Jevrejima).pa tako predmeti bivaju prozeti zracenjem onih ljudi . Ank – Egipatski simbol zivota.moci.”univerzalno ja”) U vedizmu: pojedinacna svest.a horizontalna linija Zemlja.kako nebeski tako I ljudski. Arda Narisvara .Onaj ko poseduje geometrijski kljuc ezoterijskih misterija.jer je proizasla iz duhovne supstancije bogova.pokojnika.tajni spis. predstavlja dusu koja je vecna.Njega je stitilo 7 vratnica kroz koje je prolazilo svako ljudsko bice posle smrti da se vise ne vrati.boginja istine.koje nije ni telo ni dusa. U egipatskim hijeroglifima. Atanor – Alhemijska pec sa sporim sagorevanjem koriscena za zagrevanje Hermesovog Jajeta mudrosti ili posuda u kojoj se spravljala materija mudrosti.Jermenije.kojom su okruzena sva ziva bica. prociscenje dusa.posebno zive sa drugim metalima. Krst sa drskom je simbol million godina buduceg zivota. Anvil – (keltski) Svet gde su ziveli mrtvi.ono se proteze u svet nebeskih tela. Apokrif – (grcki: “tajan”.”skriven”) Ezotericna knjiga. Anabaza – (grcki: “korak na gore”) Rec svojstvena misterijama gde ima znacenje vaznesenja duha. Amalgam – U alhemiji smesa .apokalipse (Apokalipsa po Petru) Aralu – (vavilonska mitologija & religija) Podzemni svet.apokalipticne (Knjiga Henohova).ciji je simbol upravo Ank. Kao makrokosmicki simbol . Antropofag – Onaj koji jede ljudsko meso. Aretologija – Opisivanje cudesnog pojavljivanja nekog bozanstva ili zbirka cudesa koje je ucinilo neko bozanstvo. Amrita – Eliksir zivota I hrana bogova koja pruza ljudima besmrtnost. U obrednom znacenju uspon na svetu planinu.kao I zivota nakon smrti. Andras .nacelo svojstveno svakom zivom bicu.najvisa dusa.tajanstveno bice koje je istovetno Fohatu okultista. Kod Starog Zaveta apokrifi se dele na : pripovedacke (Apokalipsa po Mojsiju).Njen kult se prostirao preko Kapadokije.vertikalna linija je nebo. Apam Napat – U svetim rukopisima. Anamaleh . Asmode .Kljuc za uzviseno I tajanstveno znanje.Psihicka emisija neke osobe ostavlja za sobom trag .besmrtno. Rudolf Stajner kaze da kad astralno telo coveka obuzme san.Moguce da je u pitanju boginja cutanja.ujedinjenog muskog I zenskog principa. Aura – Prema ezotericnom ucenju nevidljiva svetlost.To je I vedsko ime koje znaci “Sin voda”. Anahita – (persijski) Boginja vezana za oplodjavanje vode.ciju sudbinu uslovljava zivot pre smrti. U hrmetizmu tajna alhemijska operacija.znak anka se nalazi u recima kao sto su “zdravlje” I “osecanje srece”. Ank je kombinacija muskog I zenskog simbola .Elifas Levi.boraviste mrtvih.Uvid u apokrif imaju samo posveceni.Za mrtve se verovalo da mogu da proricu zivima.didakticke (Testament 12 partrijaha). Dalje su ga razvili neoplatonovci.Njegov krug je savrsena slika onog sto nema ni pocetka ni kraja. Arkana (latinski Arcanum: ”tajna”) Ezotericna I inicijacijska tajna. Angereona – (rimski) Tajanstvena boginja.po poreklu psihicka.Helena Blavacki.

..kao sto I svako ljudsko bice ima oko sebe nevidljivi omotac koji zraci: nevidljiv za obicnog smrtnika. astralno i mentalno telo. religija tj bilo koja grupa ljudi ujedinjena istim ciljem. koju incestuozna obrana pretvara u životinju. država. Dying_Bride.06-10-2006 Na slovo na slovo E EBANOVINA – Glavno obeležje ebanovine je crna boja. Nemejski Lav. Njegova životna priča podseća dosta na Budhinu. U ekstazi nestaju razlike između subjekta i objekta. konacni prizvod alhemijskog tela. Zemlju ne obrađuju da ne bi ubili crve. Mnogi hermetički sistemi treninga dovode do ekstaze. U užem smislu egregor je kolektivni duh jedne grupe.Ima ih oko dva miliona. godine da označi sposobnost nekih medijuma da u transu izdvoje iz fizičkog tela . čiji je osnivač Vardarma. Rođen i odrastao u kraljevskoj porodici. sedeo je na tronu od ebanovine.Neki predmeti nose sa sobom svoju istoriju.e. strašna životinjska polovina. Aqua Vitae – Alhemijska voda zivota Dying_Bride.Jedan od religiozno – filozofskih sistema Indije. Nekada se smatralo da ona štiti od straha pa su se od nje izrađivale kolevke. Njena simbolika je vezana za simboliku podzemnog sveta i prolaska kroz tminu. uglavnom službenika i trgovaca koji nastanjuju oblasti oko Kalkute. S Jungovog analitičkog gledišta incesta. ugodna i privlačna – dole . EKSTERIORACIJA – 1. ali se tehnikom ekstaze u užem smislu smatra šamanizam. Iz istog razloga ne kuvaju niti pale vatru. termin koji je prvi put upotrebio de Rochas 1891.p.koja je na nevidljiv nacin upisana oko njega. Masonski su batovi ponekada obojeni u crno kako bi bili nalik ebanovini. Napušta je kao mladić i postaje sveštenik.aura duha. Kralj podzemnog sveta Pluton. Oni se mole sa povezom preko usta da ne bi nehotice progutali nekog insekta. EKAGRA – U jogi. mentalna koncentracija na jedan sadržaj. stanje u kojem realnost spoljašnjeg sveta iščezava. Ehidna oslikava majku.. EGREGOR – U hermetizmu to je kolektivno biće. samo ce kasnije to moderator lepo staviti sve pod jedan post da ne bude guzve i potpisati i tebe:) Dying_Bride. Između Džainizma i budizma takođe ima puno sličnosti ali džainizam još više naglašava stav sveopšte ljubavi i milosrđa. Aurom se objasnjava mogucnost simpatije I antpatije medju ljudima. U pogledu strukture egregor podseća na ljudsko biće.n.Aura duha je poznata religioznoj tradiciji I predstavljena je oreolom oko glave svetca. g. kao nacija. Svi oblici ljudskih aktivnosti podređeni su strogim religioznim propisima.06-06-2006 Ok je.06-10-2006 Na slovo na slovo DŽ DŽAINIZAM .aura astralnog principa . ali niže od njega užasna zmija. ' Do struka lepa mlada žena. S Tifonom je izrodila čudovišta kao što su Kerber.koji ih dodirnu I na taj nacin zadrzavaju imaginarnu uspomenu na dogadjaje koji ih se ticu I u koje su ti ljudi bili umesani. poznatiji kao Mahavira ( Veliki Čovek ).. Za svaki od principa koji sacinjavaju ljudsko telo postoji posebna aura: aura fizickog tela. Da ih ne bi zgazili koračaju uvek oborenog pogleda i nose sa sobom mekanu metlu duge drške kojom čiste put pred sobom. Aurum Aurae – Krilata sfera. jer je svest preplavljena nesvesnim sadržajima. Himera. ljudska polovica.ali vidljiv za osobu koja je za to obucena. ima fizičko. To dvostruko biće odgovara slici majke – gore. EHIDNA Neman sa telom žene i zmijskim repom umesto nogu. koji je živeo od 599 – 527. EKSTAZA – Duševno ushićenje. pokušavajući da nađe dublji smisao života.

2. voda. ELF – Vazdušna božanstva. Te sposobnosti se dele uglavnom u tri grupe: 1. Elfi izlaze noću U vlažnoj halji na obalu I odnose na lopoču Od umora mrtvog plesača Theophile Gautier ELIKSIR ŽIVOTA – 1. mali. koja je pretrpela izvesne transformacije kao posledicu mešanja sa vaginalnom sluzi i dejstva koncentrisane misaone i emocionalne energije ENOPTROMANTIJA – Proricanje budućnosti uz pomoć tzv. ali izašli iz zemlje i vode. Suprotno tome INVOKACIJA je prizivanje subjektivnih sadržaja da se ispolje. to je postizanje određenog duševnog stanja. nordijskog porekla. Godine 1956 emigrirao je u Kanadu i tu je. hiroviti. zemlja. kao prvi ljubavni snovi. biologu na tom univerzitetu. Dejstvo na sopstveni organizam. Kraljica elfa je Bela Dama. U širem smislu elemental je svaki koncentrat astrala. kojem je izlečio artritis. Ima ih 5 : vazduh. nadfizičke komponente ljudskog bića. koja tobože pozivaju ljude da im se pridruže ali im u zbilji donose smrt. Peti element. Očaravajući su. vodom itd. 2. Dve glavne discipline koje ESP izučava su : vidovitost i telepatija. radio je kao labaratorijski tehničar na Mek Džil Univerzitetu u Montrealu. utvrdio je da je u stanju da vrati snagu konjima posle napornog treninga trljajući im potkolenice. lebdeći.svoj nervni fluid i u vezi sa njim osetljivost. Radeći kao konjički instruktor u Mađarskoj Vojnoj Akademiji. skriveni Bog. vrhunska meditacija.P – EKSTRASENZORNA PERCEPCIJA – Termin koji je prvi uveo osnivač američke parapsihološke škole Rhine. najmanje cenjen. Simbolizuju ktonske i noćne sile.tj Deus absconditus.S. Živinu vodu koja se dobija pretvaranjem Kamena Mudrosti u tečno stanje. Svoj dar prirodnog lečenja otkrio je sasvim slučajno. kao što je . U magiji. Naime . to je biće sastavljeno iz samo jednog elementa. Alhemijski termin koji označava tzv. ELEMENTI – U hermetizmu.S. to su osnovni načini na koji se odigravaju procesi i ispoljavaju pojave u univerzumu. veoma rašireno u srednjem veku. koje izazivaju samrtničke krikove. to je sperma. voda i akaša.06-10-2006 Na slovo na slovo F FA – Metod proricanja. Navodno podmlađuje stare. daje dug život bez bolesti i vaskrsava mrtve. Upotreba tih naziva je simbolična. elementar čine sve nematerijalne. Tvrdi se da fakirizam dovodi do razvijanja natprirodnih sposobnosti delovanja na sebe i spoljašnji svet. zemlja. Nemačka kratica za istu stvar je A. pogibeljni. na osnovu posmatranja erotskih radnji FAKIRIZAM – Termin potiče od arapske reči fakir – siromah. EVOKACIJA – Prizivanje mrtvih. Dying_Bride. zanesena noćnim plesovima po livadama. Magijskog ogledala. ENSTAZA – U jogi.E ( Ausserinnliche Erfahrung) ESTOBANI PUKOVNIK – Oficir bivše mađarske vojske i narodni iscelitelj. Za razliku od ljudskog bića. kada svesno Ja prodire u najdublje slojeve nesvesnog. To nisu fizički ekvivalenti za smeše i jedinjenja koja nazivamo zemljom. E. bitno je različit od prva 4 – akaša tj kosmički etar. naročito u mladih. ELEMENTAL – U hermetizmu. ono što se ne može pojmiti mišljenjem. Ektoplazma je osnov tzv. Jedan od njegovih pacijenata. smatra se da je čovekova konstitucija petoelementarna ( vazduh. s vremena na vreme lečio ljude dodirom. koji se i danas sreće u Africi. Oni su kao mutne magle strasti što se rađaju. EN – SOF – Hebrejska reč često korišćena u kabali a znači beskonačnost. akaša). O svom izlečenju pričao je Dr Bernardu Gradu. Elfi su duhovi vazduha. Ovaj je izvršio seriju eksperimenata sa Estobanijem na životinjama i biljkama. ELEMENTAR – Po teozofskoj doktrini. koju neki medijumi produkuju u stanju transa. To je jedan od orijentalnih sistema hermetičkog treninga i filozofije. elementali su sastavljeni iz jednog elementa. Sinonim za astralnu projekciju EKTOPLAZMA – Termin koji je prvi upotrebio Riše za psihički fluid u obliku guste beličaste magle . nezemaljskih bića i kosmičkih snaga da se ispolje u materijalnom svetu. vatra. Materijalizacije. vatra.

Njen magijski moto bio je Deo Non Fortuna. odbijanja uroka i nesreće. izazivajući senzaciju. lišavanje hrane i vode.Sinonim za Ektoplazmu FOMORI ..moja opaska ) DR FAUST .Ne zna se da li je zaista postojao ili je samo legendarna ličnost. Posle se Fortuna spojila sa Izidom i Tihom te je postala Boginja sreće a atribut joj je rog obilja. Međutim uskoro su se javili novi mediji. Izmišljen je kodex za sporazumevanje i sestre Fox su krenule na turneju po SAD. Od davnina ljudi su pokušavali da opšte sa duhovima. U Pragu Erfurtu prizvao je nit trojanskih heroha a u Veneciji se levitacijom odigao u vazduh..Neumoljiva je. mračna. magijom prizvao Jelenu Trojansku u vidljivu formu pred svim svojim studentima i izjavio im da je sa njom začeo sina. U svakom slučaju.. među kojima najveću vrednost ima ' The Mystical Qabalah ' . neosetljivost na bol i prividan prestanak životnih funkcija 2. predvođena njihovim roditeljima. Gilgameš itd. Završile su kao alkoholičarke.. štitila je od zlog pogleda. dematerijalizacija..Opčinjavanje ili omađijavanje pogledom. zlotvorna. Poznata je kao pisac nekoliko romana sa hermetičkom sadržinom i više kabalističkih priručnika. Zvukove su produkovale pucketanje zglobova u prstima nogu. telekineza. koja je za kratko vreme ' utvrdila ' da to lupkanje proizvode duhovi. ne iz zloće ili mržnje. O njemu je zabeleženo da je poznavao Agripu i Paracelzusa. FORTUNE DION ( 1891 – 1946 ) – Pseudonim Violete Evans. počele su da produkuju neobične zvukove – lupu u zidovima. Dejstvo na predmete i neživu materiju – ključanje tečnosti na normalnoj temperaturi. op) FLUID . kao i ona od korala. Kao odbrana od fascinacije najčešće se koriste amajlije u vidu erektiranog penisa ( O_o . Dejstvo na druga bića – masovna hipnoza ljudi. Prvi je mit o njemu obradio engleski dramski pisac Marlou ali besmrtnim ga je učinila Geteova drama. Foxove dale senzacionalne priznanje – sve vreme su varale. sa drugom stranom i nevidljivim svetovima.06-14-2006 Na slovo na slovo G GAGAT – U Sredozemlju ( Italija i Egipat ) i u Indiji. osnovala je Društvo unutrašnje svetlosti ( The society of inner light ). prisutan kod mnogih naroda. FOX SESTRE – Spiritizam nije produkt novog vremena. A onda su neočekivano. pucketanje. ( zar opet ? m. arhetipski mit o čoveku koji je tragajući za savršenstvom prodao svoju dušu. hipnoza životinja. U Holandiji je stekao slavu iscelitelja a sam Luter ga je proglasio arhičarobnjakom i prokleo ga. amajlija od gagata ( crnog jantara ). simbol hira i samovolje što vladaju egzistencijom. Dying_Bride. da se bavio magijom i alhemijom u Pragu i Vitembergu.Ubrzo se oko njih okupila grupa ljudi. ubrzanje rasta biljaka .. u Hajdsvilu. FIGA ( šipak ) – Ritualni gest teranja zlih uticaja. Simbolizuju snage koje se protive inicijaciji i opiru evoluciji. jedne od članica hermetičke organizacije Zlatna Zora ( Golden Down ). Figa je simbol penisa u erekciji. Prikazuje se sa kormilom jer predstavlja kormilara života a često je i slepa. Ipak. Često se sreće u narodnim vradžbinama. sestre Fox. O tome nam govore papirusi sačuvani u Luvru. FASCINACIJA . SAD.. Te godine . godina. Justusa Fausta. napredak i pobedu a u njenu čast su podignuti mnogi hramovi. Priča se da je 1525.dugotrajno održavanje budnog stanja. Homerova ' Odiseja '. 3. Na Britanskim ostrvima gagat je . Pomaže plodnost. Rđavoj reputaciji fakirizma doprinela je i činjenica da u toj oblasti zabeleženo više obmana i prevara nego u bilo kojoj drugoj. organizaciju orijentisanu na praksu kabalističke magije na principima Zlatne Zore.Likovi iz keltske mitologije. U muzici je ovekovečen od strane Hektora Berlioza i Šarla Guno-a... nakazna bića. već iz ravnodušnosti za posledice svog hira . FORTUNA – U Rimu – Boginja sudbine. Keit i Margaret. mit o njemu je stvaran. 1924. te da je posedovao moć nevidljivosti. čije su sposobnosti bacile u zasenak Foksove. kao nastanak modernog spiritizma ( spiritualizma ) uzima se 1848.

Puela. Umesto ploda besmrtnosti. arapskog porekla. upisano je jedno slovo. Proricanje se vrši na osnovu slova koje telo pokrije kada. koji prema kabalističkoj magiji čuvaju zakopana blaga i rudna bogatstva. Gagat je crni sjajni kamen. Populos. popularna i dan danas u hermetičkim krugovima. oni su preteče današnjih robota. Via. Leticija. GEOMANTIJA . U grčkoj su mitologiji glasnici bogova Hermes i Irida. usled dugotrajnog okretanja. plod besmrtnosti. u SAD –u. Fortuna Major. dobijenom kroz providne bokaste sudove ispunjene vodom. GELOMANTIJA – Proricanje na osnovu karakteristika ljudskog smeha. Kod starih Hebreja i prvih hrišćana gnozis je dublje poznavanje religije i Biblije. koje se često meša sa Grafologijom( metod za procenu crta ličnosti na osnovu rukopisa ) GRAFOLOGIJA – Parapsihološka disciplina. Prema Marbodu : dimljenje gagatom vraća ženi menstruaciju za koju se veruje da škodi demonima. Rubeus. Tristicija. koji se nikada ne može pojesti. Fortuna Minor. Na osnovu dobijenih konstelacija i figura obavlja se proricanje. čoveku i božanstvu. G. Figure. U novije vreme se pribegava automatskom. GRAFOMANTIJA – Proricanje po rukopisu. Ponekad ostavi i jabuku. Ponekada za sobom ostavlja grančicu jabuke koja proizvodi čarobnu uspavljujuću muziku.odvraćao oluje. koji dakle prvenstveno ima zaštitnu ulogu. demone. Irkinje su imale običaj da spaljuju gagat ( u vidu zapaljive smole) da bi bile zaštićene za vreme muževog dužeg odsustvovanja iz doma. pobuđuje ljubav i čežnju. U svakom delu. GNOZIS – Duboko znanje tj saznanje dobijeno posvećenjem. Po osnovnoj ideji. koja na osnovu rukopisa . GIROMANTIJA – Metod proricanja u čijoj je osnovi telesno okretanje u krugu nacrtanom na zemlji. Albus. Kaput. Irida daje bogovima vodu iz Stiksa koju grabi zlatnim vrčem. GEMATRIJA – Grana kabale koja se sastoji iz numeričkog dešifrovanja i tumačenja svetih imena i formula GENESTHAI FRATER – Brat Genestai. imaju različita latinska imena i značenja : Akvizicija. Čudesno je lepa. otrove. Konjukcij. koji je izdeljen na jednake delove. Hrišćanski su pisci. velikih dimenzija. GINSENG – najpoznatija droga farmakopeje na Dalekom Istoku. pevajući čarobnu pesmu. Kauda Drakonis. GNOSTICIZAM – Sistem religiozne filozofije nastao u prehrišćanskoj eri i eri ranog hrišćanstva. GNOMI – Patuljci. GOLEM – Veštačko čovekoliko biće. koje su srednjevekovni rabini kabalisti pravili od ilovače i navodno oživljavali kabalističkim formulama. te ujede zmija. osnivača ezoteričnog bratstva G. On je trava Bogova i koren života. čije je učenje zasnovano na Kraulijevim principima. uroke. magijski pseudonim Frenka Rasela. on je simbol muževnosti i besmrtnosti. GASTROMANTIJA – Metod proricanja kod starih Grka po reflexu svetlosti sveća. Puer. Amisia. krivo predstavili Glasnice kao strasno zaljubljene žene ( po uzoru na priču o Zevsu i Ledi ). na osnovu broja i konstelacije tragova nasumice ostavljenih na površi zemlje ili peska. Vrednost mu proizilazi iz dvostrukog svojstva : ljudski oblik njegova korena liči na koren Mandragore. Ginseng je hrana Yanga.Prastara metoda proricanja . Kaže se takođe da je gagat kamen iskušenja za nevinost. manje ili više priznata od psihologa. bolesti što su slale veštice. duhovi elemenata zemlje. U nekim zapisima kaže se da se često pojavljuje u vidu labuda. koji su išli goli. Za njih se verovalo da poseduju izvanredne parapsihološke sposobnosti razvijene specijalnim treningom. ( vidi roman ' Golem ' Gustava Mejrinka) GRAD dr BERNARD – Kanadski biolog sa Mek Džil Univerziteta u Montrealu pokazao je serijom brižljivo kontrolisanih eksperimenata uticaj ljudskih telesnih zračenja na rast i razvoj biljaka. što ga daje keltska glasnica. GETIA – Crna magija najnižeg reda. B. GIMNOSOFISTI ( nagi filozofi ) – Pripadnici indijske magijske sekte Nagas. čiji su sledbenici tvrdili da poseduju sva znanja o kosmosu. i ima terapeutsku osobinu i dovodi do ravnoteže. On svladava čari i poništava začaranost. padne. kojih ima 16. nekontrolisanom ostavljanju tačkastih tragova olovkom na površi hartije. demonske vradžbine čiji je cilj isključivo nanošenje zla. GLASNICA – Glasnica Bogova je žena koja se gotovo u svim Keltskim pripovetkama pojavljuje izabranom u noći Samhaina.

u kojoj se daju magijske formule i recepti.koje dojiljama uzimaju mleko. naglašavajući da je to staza tragalaštva i samosaznanja. maštu.na slovo. Bag – Magicni prsten koji sprecava spajanje zaljubljenih.planine.Cesto se spominje I u Starom Zavetu. godine u Moskvi. Mišon. Babice – Kod Srba porodjajni demon. inteligenciju.Oni umrese. temperament.procenjuje crte ličnosti u najširem smislu – volju.radjao se iz jajeta starog petal od 7 do 14 godina. po pravilu kompilacija većeg broja autora.ali ubrzo iz sebe naglo dunu kao da izbljunu jaku vatru…ubija sve sto mu se nadje na putu.Po legendama.duge kose. GRIMUAR – Knjiga magijskih tekstova. GURVIČ Dr ALEKSANDAR . jer čovekova krajnja sudbina je da živi slobodno.Eufimisticki naziv “baba” zadrzao se u mnogom toponimima: Babin zub. U srednjovekovnim knjigama o zivotinjama basilisk se pojavljuje kao krunisana zmija kojoj se podanici zaklinju na vernost.(budizam) Sveto drvo Banshi – (Keltska religija & mitologija) Vile koje su zivele pod zemljom u blestavom vilinskom raju skrivenom ispod travnatih irskih brezuljaka.B! Baal – Kod Fenicana znaci gospodar ili gospod.Dete je takodje ugrozeno za tih prvih 6 Nedelja ili do dana krstenja. Baiel – Podredjeni u podzemnom svetu. On je svoje učenike podvrgavao teškom fizičkom radu i opasnostima. formira prvu grupu učenika ovih disciplina.Zamislja se kao krezuba baba nakaznog lica sa rogom na glavi.Verovalo se da je svuda prisutan I da je svako mesto. Najpoznatiji je srednjevekovni ' Grimuar Honorijusa '. Otud ljudska patnja.a prethodi pretvaranju metala. Osnivač ove discipline je Italijan Aldorisio ( 1611 ).06-14-2006 Na slovo. Bazilisk – (u grckom oznaka za “malog kralja”) Izmesljeni gmizavac koji samim svojim pogledom ili dahom ubija onog ko mu se priblizi ne opazivsi ga ili ne pogledavsi.Medju smrtnim greskama on simbolise sladostrasce (Luxuria) pa se Hrist bori protiv njega. Banijan . U alhemiji simbolizuje vatru koja pustosi. postavio teoriju mitogenske radijacije.cijem su stetnom uticaju izlozeni porodilja I novorodjence: zla mitska bica. u Haldeji jedan od velikih demona. delovanje nesvesnih snaga u ličnosti.Veruje se da je zena najugrozenija za vreme porodjaja I u narednih 40 dana koliko je “necista”.Uglavnom se veruje da su zla zenska bica koja se ne mogu videti. GURĐIJEV GEORGIJ IVANOVIČ ( 1877 – 1949 ) – Proučavao jogu i orijentalni hermetizam. Prajer.U Istocnoj Srbiji narod ih zamislja kao ruzne zene.”Po drugim tradicijama. po kojoj sve žive ćelije proizvode nevidljiva zračenja.Kod Semita (doslovno: “bozija kuca”) smatralo se da je boziji dom I postovan je kao I sam Bog. Baba Roga – Kod Srba izdanak arhijskog vremena u zensko demonsko bice kojom se plase neposlusna deca. Čovek je mašina koju su drugi programirali.Dok traje kristicni period porodilja I dete ne napustaju kucu.dok u njemu ne oseti zivot koji se smesta nasao pod snaznim uticajem zmije iz raja…mladunac razbi ljusku. Hildegard iz Bingena (1098 – 1179) o Bazilisku je napisala: “Jednom kada je zaba krastaca osetila da je bremenita. Ova staza polazi od pretpostavke da je čovek u stanju polusna. Svoje učenje Gurdjijev je nazvao Četvrtom stazom.ali ona osta da I dalje lezi na zmijskom jajetu..Babina gora. sad_raven.na Srednjem Istoku (jugoistocne obale Sredozemnog mora) zajednisko ime koje je koristilo vise religioznih kultova. 1912. Značajne doprinose dali su i : Lavater.iskoci napolje.. Bajtil – Meteorit ili slican kamen koji su ljudi postovali ili verovali da je bozanskog porekla.Kod jednobozaca Jevreja postao je pojam mnogobostva I idolopoklonstva. Meetings with Remarkable men.Babino polje. Glavna dela : Beelzebub's Tales to his Grandson. Jedan od poznatijih učenika bio je i Uspenski.ugleda jaje od zmije I lezase na njemu sve dok svoje mladunce ne donese na svet.pleme.Sovjetski biolog koji je 1934.porodica pod njegovom zastitom.Banshi .obucene u crninu.Krajem XV veka rasplamsali sifilis (lues) oznacen je kao otrov Baziliska. Bali – (budizam) Kralj podzemnog sveta.

astrologije.koje se pise I Belzebub I Belzebul.Mozdana aktivnost subjekta cini se da je na nuli (elektricna tisina I .n.dolaze u porodicu I upozoravaju na smrt zastrasujucim zavijanjem. Besmrtnost – Verovanje da dusa ili neko drugo srediste svesti ljudskih bica nadzivljava smrt I ponovo zivi u ovom ili nekom drugom svetu.svoje korene ima u mistickoj filosofiji visokog srednjeg veka.On posreduje izmedju ljudskih bica I zlih duhova. Beleg – U masonstvu cehovski beleg: znak ili simbol nanesen na neki predmet sa svrhom prepoznavanja uglavnom inicijacijskog stepena.Raznim postupcima npr. Belijal – Vodja palih andjela. Bari – Kod Brorosa u Brazilu.znaci “Gospodar muva”.Ime. Bardesan (154.tj.Napisao kapitalna dela “Aurora ili Jutarnjr rumenilo na Istoku” I “Opis tri principa bozanskog sushtastva” u kojim ustaje protiv protestanske dogme.ciji su bitni elementi prirodnofilosofsa. Sinonim : “teurgija” Bela mena – U alhemiji. Belfegor – U opscenom obozavanju.filosof.a cija geneza se Bemeovim filosofijom kao najvisom I krajnjom tackom.koju preko dana popase.Ona je “veliki vidar Crnoglavog naroda”.Zbog njihovog ocaravajuceg pevanja davani su im nadljudske moci.Duh sirove snage. pokazuje panteizam koji je implikovao odbacivanjem Crkve kao hijerarhijsko uredjenje. Beme Jakob (1575. Bendzis – U istocnoj Indiji obozavaoci djavola. Beli Kamen – Forma Kamena Mudrosti za transmutovanje prostih metala u srebro.demon sa razapljenim ustima I jezikom u obliku falusa. Bardesanski sistem – Sistem koji je izradio Bardesan.srcani ritam).ponekad u vidu monograma.zivotinja namenjena gozbi Mesije.vestac povezan sa uzasnim duhovima koji kontrolisu vetar. utice se da bolest izadje iz bolesnika I udje u neku zivotinju.ne zivi u brdima nego pod muljem I trskom reka I mocvara.hriscanstva. p.stecenoj erudiciji I urodjenoj vidovitosti stvorio je sopstvenisistem filosofije prirode.slavili podvige drevnih junaka.svaki od njih ima geometrijsko srediste simetrije gde se otkriva matematicki kljuc crteza I upucuje na neku od cetiri slike cetiri loze saveza kamenorezaca tadasnjeg nemackog govornog podrucija. Behemot (jevrejski) Vodeni konj I.) – Nemacki mistik.indijske filozofije I okultizma. Belial – Zli duh u Libanu.rodjen u Persiji.a koji neki nazivaju Kabalom u Kabali.Njega su postovali Finestici. Bikon – Demon mrznje Biostaza – Granicno stanje prividne smrti sa zaustavljenjem svih bioloskih funkcija (disanje.Belezi radnih masona romanticarskog I goticarskog doba se nalaze najcesce u kljucu svoda.bolest I smrt. Beme stoji u nemackoj filosofskoj tradiciji.Iako samouk.premida jede seno sa hiljadu brda.sto ga dovodi u sukob sa predstavnicima Crkve. Bard – (Keltska religija & mitologija) Profesionalni pesnik ili pevac pripadnik svestenickog staleza (Druida). Bau – (sumerski) Boginja koja je vladala na polju medicine. “Kodeks Nazarena” koji sadrzi doktorine formulisane pre Bardesana kao I stara imena dobrih I zlih sila.teolog I vidovnjak.filosofska so proizvodi sto mistici zovu “Telo Svetlosti”.koga su neki nazivali gnostikom.kisu. Sumeranaca.tj.e.gde trava.a takodje I Hebreji idolatrici iz vremena Novog Zaveta koji su ga nazivali djavolskim principom. – 222.Bardovi su bili ti koji su kompanovali ratnicima pesme za borbu.mirili u pravnim sporovima I pregovarali oko mirovnih uslova. Belish – Zli duh u Madagaskaru. – 1624. Baton – U indijanskoj simbolici izjednacenje sa kaznom I bolom.geometrijskog su oblika.nocu izraste. Bela magija – Navodno nesebicna upotreba magicnih moci I sposobnosti.Veoma star gnostisticki sistem tzv. Basileus – (grcki) Arhont ili visoki svestenik koji je upravljao Eleusinskim misterijama.Proucavao je mesavinu hriscanstva I haldejske mitologije.zahvaljujuci prirodnom daru.itd.a neki hriscaninom.Njegova ucenja sadrze elemente iz gnosticizma.Veruje se da se covek belom magijom moze osloboditi od magije bacene na njega.Odvija se zahvaljujuci pazljivom posmatranju velikog alhemijskog principa: Rastvaranja I Ocvscivanja (Solve et Coagula) Belzebub – Prorocko bozanstvo.) – Rani sirijski pisac.a za dobrobit drugih.Nikad ne napusta svojih hiljadu gora. god.panteisticka I misticka shvatanja.

tj.udruzenje unutar klanova.ali ne samo zarad licnog oslobodjenja.S gledista funkcije..U te bunare sipane su tecnosti kao darovi bogovima Donjeg sveta. Bodi – (budizam-doslovno znacenje: “prosvetljenje”.princ pod imenom Sidarta.Bunari su buseni za kultove misterija I druge religiozne ceremonije.rodjen u kasti ratnika kao prvi sin radze. Blavacki Helena – Osnivac Teozofskog drustva za Evropu.ne racunajuci buduceg Buddhu Maitreya.Njegovi bedemi I viseci vrtovi se ubrajaju medju 7 svetskih cuda.U 29.ona moze biti: a) supruga svog sina b) supruga Velikog Muza S gledista egzistencije: a) Majka Zemlja.Covek je. god.Indijci najcesce priznaju postojanje sedam buda. oni su toliko samilosni prema ljudskom rodu da se zavetuju da ce dostici prosvetljenje.Shema svih inicijacijskih obreda sadrzi smrt.) indijski osnivac budizma.n. Bratstvo – U etnologiji.. da bi postigao nirvanu.e.Sve je unisteno jer je bilo sazidano na prolaznim vrednostima.Jos kao decak. Bon . sad_raven.pomocu meditacije nasao je resenje.ugasio zedj zivota I obustavio prijanje koje je uzrok bolnosti I vecnog vracanja (samsara).(tibetanski) Rana animisticka religija sa Tibeta.devica i/li prostitutka Bogumili – Jereticka sekta koja se javila oko X veka p.darezljiva zastitnica zetve b) Velika Ljubavnica.U pocetku to je bila varvarska religija koja je obilovala vesticarenjem I u kojo su pridavane ritualne ljudske zrtve.klasa ili cehova svojstveno drustvima sa dvostrukom ulogom individualne inicijacije I politicke delatnosti.Herodit je napiso da nema grada na svetu koji se mogao sa njim porediti. Buda – (Buddha: ”probudjeni.posvetio se asketskom zivotu I meditaciji.U knjizi “Kljuc za teozofiju” (1889. Bouzik – (slovenska mitologija) Domaci Bog.) pise da covek moze doci do transcedentnog znanja. godini je napustio vladarski ziot da bi potrazio resenja problema patnje. Boginja Majka – Simbol zemaljske plodnosti ili kosmicke energije.natura naturans. Broros – Pleme iz Brazila koje veruje da je ljudski oblik samo prelazan I da prolaskom kroz riblju fazu ide u druge oblike. budh “biti probudjen”) Savrsena mentalna jasnoca koja cini sustinu budistickog rituala I ucenja.Poslednji od njih bio je Budhha Gautama Sakyamuni (563.vec da bi I ostalima pokazali put koji su odkrili.a poucavala je da tvorac ima dva sina: Satanu I Hrista. – 483.koma). Izmedju ova dva tela je objedinujuci deo ljudske prirode sasvim okrenut I delatan je jedino ako se reinkarnira.posle koje sledi putovanje u predeo duhova ili ponovo rodjenje.simbolicka anti-teza Nebeskom Jerusalimu I Raju.priroda samostvoriteljak. Bunar – Sinteza 3 kosmicka poretka: a) neba b) zemlje c) podzemlja Tri elementa: a) vode b) zemlje c) vazduhaPomocu njega se komunicira sa prebivalistem mrtvih.kao telo bilo koje zivotinje. Budan – Simbol inicijacijskog stanja kroz koje prolazi kandidat.06-15-2006 Slovo V.po njoj. p.Simbol Vavilona nije simbol sjaja koji je osudjen zbog svoje lepote.n.Biostaza moze simetricno biti suprotna tanatozi u onoj meri u kojoj se radi o reverzibilnom procesu povratku u zivot.sin vladara male drzave u danasnjem Nepalu.onaj koji je otkrio istinu”) Onaj koji je ostvario nirvanu.Prvi deo je animalne prirode.I dalje postoji.Meditacija je metod par exellence za shvatanje mudrosti koju bodi-iskustvo daje.e.Oblik Shamanizma.postao prosvetljen I od tada je poznat kao Buda ili Prosvetljeni.Oznaka coveka koji je uvideo prirodnu egzisrenciju.ali su njeni surovi elementi izmenjeni pod uticajem budizma. Vavilon – Vrata Bozija.trojstvo.proslo kroz 10 etapa duhovnog razvoja I sada moze da udje u nirvanu I postane Buda. Bodisatva – (budizam-doslovno znacenje: “onaj cija je sustina postala intaligencija”) Prosvetljeno bice koje je postiglo savrsenstvo.nepromenjiv. Drugi deo je bozanske prirode I on je vecan.Kad je imao 35 godina.…Onaj kome je potrebna jos samo jedna inkarnacija da bi postao savrseni Buda..nego iskvarenog sjaja koji je osudio .Medju prvima govori o slozenosti I dubini covekove duse I zivota.

I obelezena crtama I bogova I ljudskih bica.rezim.po imenu Karna.dobijanja Kamena mudrosti. Velika godina – Predstavlja polovinu vremena potrebnog da prolecna tacka obidje Zodijak konstelacija.besmrtna stvorenja.vazduh je simbol spiritualizacije.ali sa krilima I kandzama ptice grabljivice.lisena moralnih I socijalnih vrednosti.imala je narucito zaduzenje da ih razgoni.Rec je o nekoj vrsti magijske besmrtnosti u zoni sumraka koja odvaja zivot od smrti.18 definicija I 10 pravila.Prema verovanju vampirove zrtve I same postaju vampiri.Kod Rimljana vampiri su bili zenski demoni sa telom zene.Lav I Strelac.prenose otkrovenje iz satrine u himnama.koje je primljeno “slusanjem”.Rec upotrbljena u mnozini – vede podrazumeva citav korpus knjizevnosti koja se proteze od Rig vede do upanishada. u liku srednjovekovne dvorske budale. Vatra – U alhemiji.Razradio ju je Rejmondus Lulus 1274. Vedizam – Sva verovanje I praxe ezoterickog ustrojstva sadrzana u vedama.uzleta.Suprotno od magnetizma. Sionim: “Platonova polugodina”.Prema hermetickoj teoriji jedan o d4 elementa kome pripadaju Blizanci.sto je period od 12960 godina.a u svom sirem smislu.U astrologiji.Japanaca I Semita.svet sirenja.Takodje atmosfera u ezoterickoj terminologiji.broj.Alhemicari veruju da postoji razlika izmedju tajne vatre (dvostruke soli) prirodne vatre (vatrenog principa sadrzanog u materiji) I protivprirodne vatre (dobijene iz uglja.prema hermetickoj teoriji.put kojim se uspostavlja veza izmedju neba I zemlje.Vazduh je sredina svetlosti. Venetus Georgijus – (rodj.poljskoj.slovo.Kod Slovena se glogov kolac zarije u mrtvaca cija se dusa pretvara u vampira.obrednim teztovima koji su nastajali u periodu od oko hiljadu godina.mirisa.Vaga I Vodolija.stariji od bramanizma I hinduizma u uzem smislu.shvacen operaciski ili spekulativno.e.U srednjem veku mesaju se sa vesticama I laznim vampirima.koja se svaki put obnavlja kada se smatra ugasrenom I koja se ne moze utoliti dok se njome ne ovlada. Vera – Pojava pri kojoj “izvoditelj- .Nimfa.otkrovenja.troclane ili cetvoroclane skupove tako da se izmedju njih uspostave odnosi duznosti.To je prvobitni oblik hinduizma.ali I u modernom shou programima.Srednjoj Evropi.Vede koje su bile prenosene usmenim putem.Hranili su se krvlju male dece. Vampirizam – Cin u magiji kada jedan covek udise zivotne sokove drugog coveka. 1460.koju su vrebali po kolevkama. godine u svojoj “Ars inventive veritatis” gse system gradi od 9 slova.vodu I vatru. Vakan – Veliki duh kod Sijuksa.pitanja (Ko?…).vazduh je prema kosmogoniji jedan od 4 elementa.Prema legendi vampiri su sticenici noci.4 geometrijaska lika.medjuprostor izmedju neba I zemlje. istovremeno ostaju bez krvi I zrtve suzaraze. Velika Arkana – U Tarotu celina od 22 karte arkane primenljiva na principe.Grckoj.neka vrsta prirucnika za svaku od vedskih skola.) Italijanski alhemicar iz Venecije. Velika vestina – (latinski: Ars magna) Logika koja se sastoji u predstavljanju nekog clana ili pojma slovom.evoluciju coveka.plina ili e lektricne energije). Vala – (nordijski) Prorocica Valpurgijska noc – (nordijski I tevtonski) Noc uoci majskog dana je kada se odrzavao vesticiji Sabat na Brokenu ili nekoj drugoj visokoj planini.zenski elementi.Vatra I vazduh su aktivni.Vavilon sibolizuje prolaznu pobedu materijalnog I culnog sveta.koja uzimaju vitalnost od besmrtnih bica da bi pobegla iz groba.Pojavljuje se pod raznim maskama kod starih Grka. Veda – (doslovno: “znanje”) Sveto znanje .n.To verovanje je posebno rasireno u Rusiji.I dok su dva potonja oni koji materijalizuju.I kasnije dela kao sto su sutra.a tek mnogo kasnije pisanim.samog sebe odvrativsi coveka od njegovog duhovnog poziva.muski elementi.Predstavlja suptilni svet.boja I medjuplanetarnih vibracija.prauzroke. Vampir – Mrtvac za koga se veruje da je izasao iz groba kako bi sisao krv zivima.u njihovom kombinovanju u dvoclane.Arabiji.zastitnica sarki na vratima. Varalica – Mitska varalica je groteskna licnost sa velikim digestivnim I sexualnim organima.dok su zemlja I voda pasivni.Vampir sibolizuje ceznju za zivotom.ali je prvobitno koje nagovestavaju covekovo oblicije.jedan od 4 elementa.kome pripadaju: Ovan. Vazduh – Uz zemlju.Kineza.odrazava zvezdani svet.pocev odprilike 14000 p.

metapsihicka (slike buducnosti.cerke boginje koja je sisal na zemlju da bi ljude naucila magiji.onda takav covek ili zena ide za vilama I zna vise nego drugi ljudi.Zaledjena voda.a sa druge strane culna vizija (vid: vidjenje ocima).Duh vidovitog coveka koji napusta svoje telo I bori se sa drugim ljudima I necistim silama braneci svoje mesto.Skorpija I Ribe. Vitium – (latinski) Prorocki termin za zlokobne znake.opazanje. Vika – (Engleski: “WICCA) Verska organizacija vraceva koji imaju ogranke u vise zemalja.sva obecanja razvoja. Vinum Ardens – (latinski) U alhemiji. prolazna faza regresije I dezintegracije.izvesna Monika Vilson.sa jedne strane naziva cin.Obesen o vrh malog luka tako da dodiruje tlo .Veselje I obsene sale koje se vezuju za ovaj praznik imaju korena u natprirodnim verovanjima.Neizdeferencirana masa vode predstavlja beskonacnost mogucnosti I sadrzi sve sto je virtuelno. “lovac na vestice” – Prema srpskom narodnom predanju radja se u kosuljici te otuda jeste vidovit.pravac nebeskog delovanja. Vece pred praznik Svih Svetih – Druidskog porekla.izmedju poznatog I .I.Uz pomoc svestenika Kampbela Kroazijea Vilsona ledi Oven je svake godine uoci letnje dugodnevnice slavila veliki praznik.klicu klica.prema narodnom verovanju.O.bara (mocvara).ognjeno vino.u to vreme sudi dusama losih ludi koje su osudjivane na tela zivotinja.Prema druidskoj tradiciji.T.ne rastvorivsi se sasvim u njoj.proslosti skrivenog).jedan od cetiri elementa kome pripadaju Rak. Visak – Vazan element masonskog simbolizma.Osnovana sezdesetih godina proslog veka.Njihovo srediste se nalazi u varosici Kasteltaunu.Smestena na malom ostrvu Man u Irskom moru.U astrologiji. Vilino Sito – (latinski: “Herbae genus”) U Srbiji. Veron – Staro ime za vukodlaka.izbavitelj” koristi vampirizam za formiranje grupne svesti koja je snazna.koji su umrli pre svog vencanja.Njena kraljica.demoni I duhovi mrtvih.Uroniti u vodu da bi se iz nje izaslo.kad se nosi uz sebe.napojiti se u velikom spremistu potencijala I crpiti otud novu snagu.R. Vrata – Mesto prelaza izmedju dva stanja.koja uslovljava progresivnu fazu rentegracije I obnavljanja.Smatralo se da se tih noci okupljaju vestice. oktobra vece pre Svih Svetih. V.U to veselju sexualnost je izbijala u prvi plan.Za “Viku” se culo tek sezdesetih godina XX veka.Misticna vizija je trenutno I iznenadno vidjenje predmeta koji nije culno. Verdelet – Demon koji je prenosio vraceve na Sabat.ali I sve pretnje resorpcije.predstavlja kosmicku osu.je reinkarnacija ledi Oven.Njeni pripadnici tvrde da vode poreklo od jednog antickog druidskog koledza.led.dva sveta.ne mogu coveku nauditi neprijatelji.Saman. Viliji – Beli duhovi iz nemackih legendi koji predstavljau duse vernika. Vjedogonja.znaci I vratiti se izvorima.stvarno niti fizicki prisutan I moze je doziveti kako pojedinac.L.sto se svodi na isto.Kada se takvo dete rodi I izraste. Voda .prema hermetickoj teoriji. Vizija – Vizijom se.I.poistovecenje. Vizualizacija – Inicijacijska meditacijska tehnika koja se sastoji u tome da se u duhu grade Ili traze u secanju organizovane I svete slike koje tyreba oziveti I sa njima se poistovetiti s ciljem da se ostvari sjedinjenje.Ta pocetna slova stvaraju inicijacijsku rec koja izrazava zakon procesa transformacije koja je u vezi s povratkom bica najdubljem jezgru covekove licnosti.U nekim slucajevima prikazuje se kako dodiruje sazvezdje Velikog Medveda (ili slovo G koje stoji na njegovom mestu) u sredistu svastike zactrane na tlu.odnosno od nebeskog do zemaljskog poda.osim simbolickom smrcu.patoloska.izrazava stagnaciju na najvisem stupnju. u lecenju daje vidne rezultate kod katara stomaka. – Pocetna slova formule u kojoj je sazeto ucenje alhemicara: “Vista Nteriora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem” (Sidji u utrobu zemlje I preciscavajici nacices okultni kamen”).bezoblicno.Izopacenje predstavlja voda pomesana sa zemljom (zemaljska zelja) ili stajaca voda koja je izgubila svojstvo ociscenja: mulj.blato.mehanizam.osobito laganjem I ogovaranjem.nedostatak dusevne topline.ali oni sebe ne smatraju razvratnicima niti oozavaocima djavola.ispred zaliva Solvej.izmedju Liverpula I Belfasta.tako I grupa.Odrzava se 31.Njegovo znacenje vezano je za ravnotezu gradnje ili ispravnosti duhovnog napora.Gospodar Smrti.

Mudi u knjizi “Zivot posle zivota” navodi da se smrtnicima javlja “trenutna panoramska vizija svih zbivanja koja su obelezila njegovu sudbinu” Vreteno – Simbolizuje neumitnost sudbine.yelu. nuznost smrti pociva u nuznosti zivota. simbolizovali su tajanstveno boraviste boga.religijsko ili ezotericko spoznanje: buducnost.Teznja duha da se vrati nazad. Gastromantija – Proricanje po zeludcu. moc carobnjaka da putuju svetom.drzanju. sad_raven.itd.da ide ka izvoru.tumacenje znakova poput haruspikija.dlana. Vrste sluzbenog gatanja bile su: haruspikij (po utrobi zrtvenih zivotinja).a druga od cinka I ispupcena.utisaka.Opsti naziv za paranormalno.pasivnu zensku silu. posredovano – primenom vestina kao sto je astrologija. Gebura (kabala) – Termin koji oznacava petu Sefiru.recima ili .fiziognomicari (po licu.a I u drugih naroda. prema misticima I posvecenicima.S obzirom na metodu.Shivin sin.nepoznatog.Ganga – Sudanski carobnjak Gandrid – Carolija irskih magova.svetlosti I tame.koje su magnetizovane 9 puta I 9 dana za redom. Gatalacke vestine – Skup mantickih vestina I znanja primrnjenih na coveka kao pojedinca I kao predmet psiholoskog istrazivanja.pomocu karata.taloga kafe.ali je okrutnije od vuka. Djordja. nuznost kretanja od rodjenja do smrti otkriva neizvesnost bica.skrivenog.kao u gnosticizmu kroz nebeske sfere I pomocu askeze.Otvaraju se na neku tajnu. U Rimu je postojala razlika izmedju sluzbenog gatanja I privatnih gatalaca. Galvansko ogledalo – Sastavljeno je od dve ploce.bilo po kakvom saobrazenju.07-07-2006 Slovo *G* GAVRAN – Ptica loseg predznaka zbog boje.pokretima).proslost.tj.jedna je od bakra I udubljena. Obozavan kao bog prevazilazenja prepreka pri zapocinjaju obrednih I drugih radnji.Svaki bog je iamo svoj sveti gaj. nacin proricanja kod straih Grka po figurama trbushastih.One se bave covekom shvacenim kao prirodno bice 1) telesno bice: fizogonomija 2) zivo bice: genetlialogija 3) delatno bice: palmomantija 4) kulturno bice ( misoaono.u crkvi Sv.Sibol samoce I svojevoljnog usamljivanja onog koji je odlucio da zivi na visem nivou. Ganesha (hiduizam) .osecajno.bilo prema nekim tajanstvenim znacima. Gamaheji – Kamenje koje ima cudnovate znake za koje se ne zna da li su slucajno nastali kao prirodne forme ili su.Simbol izvorista.Bog mudrosti sa slonovskom glavom koja sedi na misu. Vracanje – “Ponovo doci u ishodiste”.pak.zavisno od sredstava na koja se oslanjaju: · karte (kartomantija) · nebeska tela (astrologija) · ruka (hiromantija) · broj (numerologija) · ponasnje bolesnika (ijatromantija) Gatanje (latinski divination: “odgonetanje”) – Otkrivanje necega sto je nepoznato.jani nisu smeli ni poseci ni odrezati stabla svetoga gaja bez pokajnicke zrtve.plod fluidnog prozimanja.obdareno govorom: ominalno gatanje) 5) pismeno bice: glifomantija (koje sanja: oniromantija) Ovakva podela se zasniva na predmetu tumacenja.astrolozi (po nebeskim pojavama).oniromanti (po snovima). neko ko moze da se pretvori u vuka.R.U Veneciji.bogatstva I bede.itd.simpatije. naraste veliko kao vuk.kroz vazduh .Osoba fixira pogled u centar udubljenog dela bakarne ploce.Gatanje moze biti: 1.ili na daljinu.mesto porekla.vodom napunjenih I svecama opkoljenih casa.ona se dele na.vizije.Vukodlakom moze potati I nekrsteno umrlo dete ili dete zakopano s majkom u njenoj utrobi koje posle 7 god.zalosnog krika I zbog toga sto se hrani mrtvim zivotinjama. teratomanti (po nakaznim ili abnormalnim rodjenjima). 2. veliko I neiscrpno spremistye zivota I tajanstvenog poznanja. Gematrija (jevrejski) – Talmudisticki I kabalisticki postupak.gajevi su bili posveceni bozanstvima.predosecanja.Riml. direktno – pomocu intiucije. Vukodlak – (slovenski) Covek koji ima vucije oblicije.pridavanja brojcane vrednosti slovima.dvostruki aspect zivota. Gadar (arapski) – Demon Gaj – Kod Grka I Rimljana.kristalne kugle.na ledjima krilatog konja.snova.

u Rimu. Npr.To nije ni znanje ni vera nego mudrost koja se odnosi na sve misterije I za posledicu ima spasenje. cuva zivot I kucu svakog coveka I sa njime deli sve radosti.a u Kini se prvobitno primenjivala kao zing ta.ili ponekad.njegov dvojnik.U ezoteriji.govora ili mitskog govora. stiti od vradzbina.…dalet = 4. Medju najpoznatijim sledbenicima bili su Marsion.dok su drugi smatrali sebe iznad normalnog moralnog zakona. Duha ili koriscenje darova Sv.te su otuda praktikovali asketizam I druga lisavanja.Glavne yeme bile su: preporuka cuvanja tajne.itd… Genetliologija – proricanje dana I casa rodjenja Genij – Prema vecini starih predanja.).gradjenja kuca I grobnica.Sibolizuju nevidljiva bica koj uz pomoc nadahnuca.I po njihovom broju.U Srbiji se glogov kolac zabada u vampira.duh zemlje. Ginunga Gap (nordijski) – Prvobitni haos iz koga su se izdigle sve stvari.Bardesan. Ehad (jedan) = alef + het + dalet = 1 + 8 + 4 = 13 = Ahabah (ljubav) = alef + he + vet + he = 1 + 5 + 2 + 5 = 13.Kao ezotericki kult poveravan je posvecenicima koji su bili razdeljeni na nekih 70 sekti u ranim vekovima hriscanske ere.jereticki I slobodnoumni .Pojavljuje se u obliku mita. Gnosticizam – Verski I ezotericki hriscanski pokret hronoloski omedjen I i III vekom.Po legendi gnomi poticu sa Skandinavije.vestina oblika I situacija. god.pa cak je nalazila primenu u taktickim I strateskim pravilima. nizi duh .nacelo polodnosti.recenicama u skladu sa razlicitim semama. kod Rozenkrojcerovaca naziv za duhovne elemente.polozaju I slikama koje slucajno pretstavljaju.On je .intiucije.bozanstvo pokrovitelj rodjenja.demon. Genij rodjenja: narucito u Rimu . Geomantija – proricanje po tackama nasumice napravljenim u zemlji.ili po slici koju dobijemo kada na neku plocu ili sto bacimo nasumice saku zemlje.Religiozni sistem koji je postavio koncept o apsolutnom I kompletnom znanju.posmatrajuci samo sibolicnu vrednost broja. Gnosa (grcki gnosis: “znanje”) – Znanje koje vodi ka izbavljenju.vracanje duha Jednome kroz andjeoske planetrane sfere putem gnose.Narucito su ga razvili Eleazar iz Vormsa (XIII vek) I Abulafia (1292.Valentinus I Karpokrates. Duha.Kasnije se okrenuo vrsenju magije. …tav = 400. U hriscanstvu se javlja prilikom primanja Sv.niti je njima u stanju da govori posle zavrsene seanse.Njome su se sluzili u odredjivanju plana gradova I utvrdjenja .Vizantiji. Glosolalija – U metafizici pojava kada subjekat (najcesce medij u transu) govori jedan ili vise jezika koje ranije nikad nije cuo ili poznavao.Bila je poznata Keltima.pod razlicitim imenima.uporedjujuci je sa nekom drugom recju iste vrednosti. Kabalisti se cesto sluze I teozofskim sabiranjem (dalet.andjeo cuvar.njegova iniucija I glas nadrazumske svesti. Gnom – Zemaljski ili brdski duh malog rasta koji.prema Kabali.verovanje u nespoznatljivog I nedostupnog Boga iz koga emaniraju eoni koji sacinjavaju pleromu.za spirituale pojava kada se medjusobno razumeju osobe koje govore razlicitim jezicima.kvadriranjem (dalet = 4 na kvadrat = 16). Najcesce se za osnovu uzima konvencionalna brojcana vredonst svakog od 22 slova herbejskog alfabeta: Alef = 1.cetvrto slovo = 1 + 2 + 3 + 4 = 10). Otkrivanje skrivenog znanja trebalo je da oslobodi licnost fragmetarnog I iluziornog (ili zlog) materijalnog sveta (telesne egzistencije) I uvede je u duhovni svet.osporavanje vidljivog sveta potcinjenog neumitnosti sudbine. Glog – Duhovi I vile se sastaju kod glogova.svakog coveka prati genij.Duh nadahnuca: entitet izvan coveka koji donosi nadahnuce.odbacivanje jevrejskog boga koji se smatra demjurgom.zivi pod zemljom kao cuvar dragog kamenja I skupocenih metala.Bitna odrednica pokreta jeste put spoznaja sto coveku shvacenom poput stranca u svetu pribavlja izbavljenje.sna – nevidljive stvri cine vidljivim.Nepostojani su.mogu I da vole I da mrze.Bio je sastavljen od vise religioznih I moralnih elemenata ukljucujuci neoplatonske ideje I judejska verovanja.Sastoji se u tome da se rec ili grpa reci objasnjava na osnovu osnovu brojcane vrednosti slova od kojih se sastoji.a kulturno podrucjem helenisticke civilizacije.Skole: pravoverni (Kliment Aleksandrijski I Origen).Za gnostike materija je bila zlo. Getija – vestina prizivanja zlih duhova.dakle tvorcem zla.maste.savetnij.

pa cak I grupe pojedinaca. Gongi (japanski) – vrac.Tada se kaze da je ona zapaljena .duhovno I moralno posrnuce.fibioniti).U svim mitologijama mesto u koje udari bog gromom-sveto je.pripovedac. Gubavac – Sibolizuje necistotu. sredom – Merkur. u brdima se suprotstavljaju tragacima za zlatom.”nauka”) – Proucavanje odnosa koji postoji izmedju rukopisa neke osobe I njenog karaktera.opsenare.do tragicnih posledica po pojedinca. Gorgone – Gorgone su bile: Meduza.recitator. ponedeljkom – Mesec.disciplinom arcane I emanatizmom.Griot moze biti lakrdijas.”Riznica staraca iz piramide”. Gospodar dana – Svaka od zvezda koja svojim uticajem dominira jednim danom u toku od 24h.ili da bvude predmet obozavanja kao inkarnacija bozanstva. Guja Vidija – Tajno znanje misticnih mantri.hiduisticku duhovni ucitelj koji obucava za spekulaciju I za praxu. Gul (arapski) – Demon groblja.pevac.Stena drustvenu izopacenost.Golem je nem.tri sestre.Sibolizuju protivnika koga treba savladati.koga je stvorio bog. objavljuje volju I svemoc vrhovnog boga.a Meduza duhovnu I evolutivnu izopacenost I isprazno mrtvilo. Grafologija (grcki grapho “pisem”. Goruca planeta – Kdad se jedna planeta nalazi na manje od 8 stepeni od 30 stepeni od Sunca.a lavljim telom.”Veliki I Mali Albert”.Bavi se utvrdjivanjem sklonosti coveka. Gri – Africki talisman.Stari narodi su verovali da zvezde naizmenicno gospodare u nedelji I to sledecim redom: nedeljom – Sunce.Medju ratnickim kastama je poznat kao vest u baratanju oruzijem za borbu ili lov.a da ne izgori u .iz ustiju vire ocnjaci kao u vepra. subotom – Saturn. Guaron – Carobnjak u srednjem veku.podrzavajuci bozanski stvaralacki cin. cetvrtkom – Jupiter.koji su rodjeni bez roditelja u sveobuhvatnom Okeanu. Grimorijum – Rukom ispisana zbirka formula koje su koristili carobnjaci I vracari. petkom – Venera.danas dovodi.koji se ogleda u srdzbi prirodnih sila.Eurijala I Stena. logos: “rec”.I uzima ih u obzir prilikom logickog odredjivanja sudbine I za stvaranje psihickog portreta licnosti. Gorik – Nestasni patuljasti duh megalita u Britaniji.pripremaju mu hranu.Eurijala sibolizuje sexualnu natranost. Guru (hinuisticki-sanskritski doslovno: “tezak koji ima tezinu”) – U prvobitnom znacenju guru je ucitelj svih vestina.koga je magijski ili vestacki stvorio covek.a coveka koga osine grom-posvecen je.imaju bronzane ruke I zlatna krila.brinu se za njegov vrt. u glavama su im ljute otrovnice. Agripina magijska dela “Crna kokoska”.Kod Grka srodni su nemanima.odbacenost.isto tako je mogao (ili ona) poducavati kaste koje neguju vestinu igranja ili muzike. bdiju nad Dionisovim kraterom punim vina. Guba – Vavilonci su prepisivali gubu sedmorci duhova zemlje. Slovo ~D~ Dazdevnjak – Vrsta vodozemca za koga se veruje da moze ziveti u vatri. Gobelini – Duhovi ladja u Britaniji Golem – Prema judejsko-kabalistickoj legendi oznacava neku vrstu coveka-robota.cuvari blaga: cuvaju blaga zemlje Hiperborejaca.Takva osoba moze da poducava sledbenike svojoj posebnoj tehnici samoostvarenja u Bogu.itd. Grom – Sibol poremecaja kosmickog reda.Za razliku od Adama.tri nemani.Kasnije.ali I prepreku koju treba savladati da bi se doslo do blaga.Sibolizuju snagu I budnost.Najpoznatije su zbirke pape Honorijusa: “Grigorium Verum”.muzicar.(Karpokrates.Golem je covek.sto nazalost.a njegovi ucenici ga opsluzuju..ovaj pojam se najcesce odnosi na coveka ili zenu za koje se smatra da su u dubokom jedinstvu ili skladu sa Bogom.U sirem smislu. Griot – Pripadnik posebne kaste u drustvenim zajednicama severozapadnog dela Afrike cija je uloga ocuvanja Reci.jer ljudi nisu znali da mu daju govor. Gula – Zena posvecena zlim duhovima u Arabiji.upisanih u oblicima slova I rukopisa.gnosticizam je dualisticka ezotericna doktorina obelezena misticizmom.U hriscanskoj sibolici predstavljau demona. Gonin – Staro francusko ime za carobnjake. U danasnjem hiduizmu.u slucaju da se radi o prevarantima ili psihickim bolesnim osobama.itd… Grifon – Mitska zivotinja sa orlovskim kljunom I krilima. utorkom – Mars.njen efekat je smanjen zbog Sunceve svetlosti.

Daktilomantija – Vestina proricanja iz prstiju ili pomocu prstena.muski princip.ekvivalentna alfi.Kod Egipcana on je bio hijeroglif za coveka koji je umro od hladnoce.Mnogi narodi su odabrali 21.ali smrtnih ljudi.omegi I slovu M. 21 simbolizuje savrsenost (3x7). u masonstvu npr.Nebice.Simbol suprotnosti. Demijurg (grcki “radnik”.U gnosticizmu zao duh koji se bori protiv Boga. Daramulin – Kod urodjenika u Australiji veliki bog.”umetnik”.U ezoterizmu sluzi kao lozinka ili formula.a rdjavi sa leve.) I “Velika enigma” (1911.Z alhemicare on je simbol kamena u crvenoj meni.U masonstvu Veliki Graditelj Svemira.duhovnih I svetovnih vladara Tibeta od 1578. Otkrivenje Jovanovo ima 22 poglavlja.U poznom rimskom carstvu zazivan je u magijskim obredima.zapravo “zakon” u najsirem smislu koji obuhvata prirodni poredak.s one strane govora I misljena. Dvadeset jedan – U Bibliji br.”graditelj”) – Po Platonu slikovito shvacena Svetska dusa. 2 po Pitagori. Deni Leon – Francuski teozof.broj vidovitosti I prorocanstav. deviza “Sloboda. 10 je sibol univerzalnog stvaranja.sukoba. Darma (budizam) – Religijska norma ili propis.regresivnom stadijumu. Demoni (grcki diamon: “duh”) – Kod Grka demoni su zbog izvesnih moci bozanska bica ili bica slicna bogovima.Bratstvo”. mudrost ima 21 atribut.duhove.zastitnicki ili opasni geniji.U zapadnim zemljama prilikom pocasne paljbe puca se iz 21 topovskog oruzija.pravednost ili duznost.Levo – Desna strana je solarni. Desno.Na Zapadu I u hriscanstvu pocasna strana. Deitet – Skriveni Bog. Dalaj Lama (mongolski dalai: “okean” – podrazumeva se “mudrost”.U lingvistici.Broj svih ambivalentnosti I udvostrucenja.Po pitagorejcima br.arhetipski lik Ja s kojim se suocavamo u trenutku umiranja. tibetanski gyalwa rinporche: “vrlo utociste”) – Titula davana onima za koje se verovalo da su inkarnacija Bodisatve.formula ispisana na traci grba sa recima pretka ili nekog velikana.spiritualni dvojnik.prestanak jedinstav I pocetak dualiteta I antagonizma. Molitvenik cine 22 molitve.demoni su anjeli koji su izdali prirodu.dobri razbojnik je sa desne strane.Ime uzastopnih poglavara vlagajuceg Gelupa reda tibetanskog budizma. Degeneracija – Prema teoriji degeneracije “primitivni” narodi nisu arhajske nego nego degenerisane rase.Neciji demon se poistovecuje sa bozanskom voljom.dovrsenost. Dvadeste dva – Toliko je slova koja.povratak jedinstvu posto se razvio ciklus prvih devet brojeva.U prizorima raspeca.a koze sleva.broj decade pod svojim herbejskim imenom sefirot. Deux Ex Machina (latinski: “Bog iz masine”) – Iznenadno posredovanje boga u nekom kriticnom polozaju.Dansnje covecanstvo .pa iskazuje ili ostvarenu ravnotezu ili latentne pretnje.ili s filozofskim ili teickim sadrzajem. godine.nije u evolucijskom stadijumu (u poredjenju sa praistorijskim covekom) nego u involucijskom .Avesta je sastavljena od knjiga podeljenih na 22 poglavlja.koji .tako I kobne propasti.Rec je kasnije oznacila nize bogove.Bog kao Apsolut po sebi .I najposle.reci kojima se izrice filozofska ili eticka poruka.Jednakost.Prema drugoj liniji tumacenja demoni su bili duse pokojnika. glavnih arkana Tarota takodje ima 22.ljudske postupke I moralne norme.U hriscanskoj demonologiji.ali koji nisu zli ni po poreklu ni po prirodi.Na Strasnom sudu ovce su zdesna.pocetak zla. Demogorgon (rimski) – Mracno bozanstvo podzemnog sveta.s gledista kulturne ili fizicke antropologije. U Kabalai savrsen broj. Deset – Broj Pitagorine Tetraktise: zbir prva cetiri broja (1+2+3+4).princip buduceg.pa prema tome I sa covekovom sudbinom. godinu zivota kao vreme covekovog punoletstvo. Deviza – U heraldici. 7 dvostrukih slova koja odgovaraju prelaznom pojmovnom svetu.Oznacava sveukupnost.Po svojim opasnim ambivalentnostima moze biti kako pocetak stvaralackog razvoja.pramaterija bez volje I atributa.njoj.prema Kabali izrazavaju svet: 3 osnovna slova.”vestak”.) u kojima pokusava da dokaze zakonitost ponovnog rodjenja.. 12 jednostavnih slova koja odgovaraju culnom svetu.objavio knjige “Posle smrti” (1891.koja su arhetipske slike.posrednici izmedju besmrtnih bogova I zivih. Dva – Br. Dvojnik – U ezoterimu nebeski alter ego.Prema Pitagori srecan br.

dusa/telo). Drustva Hopija – Kod Hopi Indijanaca svako selo ima vise tajnih drustava od kojih je svako vezano za drug ceremoniju.tako I na navodno buduce dogadjaje.Rituali se sastoje od molitva.Tipicno. Duhovni.Nevidljivim uciteljem posvecenici nazivaju coveka ili kolektivnu licnost koji poucava I usmerava pojedinca ili grupu. iskazuje razvoja od fizicko-hemijskog do zivotnog. Duhovna.n.incijacijske ispravnosti ili pravoverja.od fizioloskog do duhovnog.ali simpaticki povezan s njom.nemir ili I slicno stanje najednom ukazuju kao s jasnom uverljivoscu.vlazan oznacava mladost. kao uzroci(Bog/Djavo).na jednoj strain listici kalaja.e.discipline.spiritualni ucitelj – Osoba .razlicit od osobe.voljna I pozudna. Dipotetovo ogledalo – Karton na kome su zalepljeni .netaknutom truleznom materijalnoscu. Dlan – Linije na dlanu su pokazatelji instikata.ne pokazujuci se ucenicima. Postoje tri vrste duse: umna . gde on nabraja Zlatno doba.u antickoj tragediji. Diaka – U okultizmu I teozofiji. Duh Pomagac – Dvojnik.a sa druge strane parce crnog platna. Dragon – Knjiga iz XIX veka o vracanju.otkrivanju skrivenog blaga. u svet (npr.dusu(psyche) I telo (soma).ukljucujuci I duhove mrtvih.neocekivano posredovanje u nekoj stvari.”verovati”) – Verovanje u gnostickim hriscanskim krugovima da Isus Hrist nije imao telesnu egzistenciju. duh/materija). Dualizam – Egzotericka ili ezotericka doktorina prema kojoj postoje dva nuzna I suprotna nacela.08-24-2006 .spiritualna vlast – Pravo odlucivanja I sprovodjenja odluka u zajednici.Severno doba.pravni system koji pociva na legitimnosti.to jest priznavanju I prihvatanju postojanja harizme.Zrtve zivotinja se prinose sa ciljem da se smire lokalni bogovi I odbiju zli duhovi koji donose bolesti I nesrecu.je . Dravidska Religija – Religija nearijevske rase koja je naseljavala juznu Indiju. suv I mrsav – grubost karaktera. Doketizam (grcki dokein “izgledati”.Izvodjac ga snazno magnetizira I stavlja pred oci znatizeljnika. Dodekaedar – Konveksno geometrijsko telo sa 12 petougaonih stranica.pomocu narucite sprave (masine) bio spustan na pozornicu. Drugo vidjenje – Fenomen koji se javlja u budnom stanju.alter ego.posto fiksiraju pogled. Deuteroskopija – Sposobnost da se vidi I ono sto nije tu.process udvostrucavanja kolicine zlata ili bilo kog drugog metala dodavanjem prostih metala.zdravlje osecajnost.Dravidi veruju da puno zlih duhova.pravo zasnovano na religijskoj ili inicijaciskoj svsri.I to u coveku (npr.podoban za obavljanje inicijacije I za davanje pouka iz doktorine.rituala.lepo obojen.u moralu (dobro/zlo) I u spoznaji (cula/duh).pravde I autoriteta. proizilazi iz pentagrama.Herojsko doba I Gvozdeno doba.a odnosi se kako na udaljene I istovremene.neocekiana sila koja se pojavnjuje I spasava stvar. Duma – U Kabali andjeo cutanja ili smrti.puno kosmogonijskih I metafizickih pouka.Sadrzi tekstove o vistini zapovedanja duhovima.koji se uz neki predosecaj .o razgovoru sa mrtvima.predvidjanje ili “sablasti”. Doba sveta – Podela istorije sveta I covecanstav na razdoblja vrlo dugog trajanja. iznenadna pomoc.U uobicajnom znacenju.Oni su komunikativni I pojavljuju se koa materijalizovani duhovi medijuma I spiritista.nastanjiju univerzum.muskarac ili zena.vec da je posetio svet u ljudskom “obliciju”.svetosti. izvesno dejstvo porenecene ili prenadrazene delatnosti nerava koja se pojavljuje kao vidovitost.prakse.hermeneutike.igara I pesama. Dusa – Platon je doa jednu od prvih definicija duse (dusa daje telu zivot).Pavle razlikuje u coveku duh (pneuma).Najpoznatiji zapadni ezotericni niz potice od Hesioda iz VIII veka p. Dordze (tibetanski) – Budisticka palica “kamen plamenac” najvise moci.itd. mek.itd.u ogledalu vide zeljeni oblik. Diplosis – U alhemiji udvajanje. Sv.njihova religija je animisticka I magijska – demofobija. dijamantska suzbija zle strasti I zudnju.”misliti”. Dying_Bride.”ciniti se”.koji.

Sin Božji. od 7 –14 godina. Osnovana 1776 –e u Ingolštatu od strane profesora Weishaupt-a IMITACIJA – U hermetizmu. otelovljenje.položenog u bunište.ICHTUS – Na grčkom jeziku – riba . Ba'al ( negde znan i kao Hadad )je bog uragana i plodnosti a Belit boginja rodnosti. prema Magnusu Husu. Na slovo na slovo B BA' AL . Prvi put se javlja u kultu Vitezova Templara u Krstaškim ratovima. egzistencije koje je nemoguće na vreme opaziti a od koje može odbraniti samo zaštita božjih anđela. formula kojom se deluje na niža duhovna bića. Židovski proroci suprotstavljali su se tim drevnim kultovima. Rađao se iz okruglog jajeta starog petla . Predstavlja : kraljevsku moć koja uništava sve one koje joj uskrate poštovanje. opčinjavanje. smrtne opasnosti.. posebno u ratarstvu. INKARNACIJA – Utelotvorenje.. sveti simbol ranih hrišćana. IDATOSKOPIJA – Metod proricanja na osnovu kišnice IDEOPLASTIKA – a) U hipnozi. INGILI – Pripadnici verske sekte koji obožavaju zečeve. INICIJACIJA – Posvećenje. BAFOMET . ovaploćenje INKUBACIJA – Magijska operacija kojom se pokušava izazvati božanstvo u snu da bi otkrilo spavaču budućnost ili ga izlečilo. osnova takozvane mimetičke magije. . oplođenje ili prožimanje psihičke slike emocionalnom energijom u cilju materijalizacije ideje koju ta slika predstavlja. U magiji. jer se ichtus može rastaviti na početna slovačuvene fraze Iesos Christos Theou Uios Soter ( Isus Hrist. bilo da bi se prizvala ili uklonila. Rituali inicijacije obično simbolizuju ponovno rađanje INKANTACIJA – U najširem smislu . Prtikazuje se kao petao sa zamjevim repom ili kao zmija sa petlovim krilima. po narodnom verovanju do izlečenja..BELIT – Ba'al – Belit je božanski par kojeg su poštovali Semiti. Ubiti ga je teško. pola čovek pola jarac.Hermafroditsko biće. U svim je civilizacijama Ba'al simbolizovao postojanje ili periodični povrataktežnje za uzdizanjem nagonskih snaga. U alhemiji predstavlja vatru koja pustoši a prethodi preobražaju metala. Spasitelj ) IHTIOMANTIJA – Proricanje posmatranjem riblje utrobe i glave rašireno u staroj Grčkoj. na kome je morala sedeti žaba krastača ili obična žaba. INKUBUS – Priviđenje muškaraca koji se javljaju u erotičnim snovima žena te sexualno opšte sa njima. ( nedokazana ) sposobnost medija da direktno utiču na materiju i uobličavaju je mislima ILUMINATI – Okultna sekta. BAZILISK – Izmišljeni gmaz koji svojim pogledom ili dahom ubija onome ko mu se približi ne pogledavši ga pritom. u kojoj čovek podražava ponašanje neke životinje kako bi stekao njena svojstva IMPREGNACIJA – U magiji.treba mu pružiti ogledalo o koje bi se njegov pogled odbio i vratio se na samog baziliska te ga ubio. razvratnu ženu što zavodi one koji je prvi ne prepoznaju pa je ne mogu ni izbeći. mimeza tj podražavanje govora i ponašanja često kod histeričnih subjekata b) U spiritizmu. IRORACIJA – Hermetički postupak škropljenja drveta mokraćom bolesnika što dovodi. čije ime znači ’ prosvetitelji ’. ritualno upućivanje sledbenika nekog hermetičkog učenja u tajna znanja i preobražaj njegove ličnosti.

Bhakti joga je jedna od glavnih vrsta joge. koja je dostigla procvat u VII v. osnivač budizma. Sidharta se odrekao slave i bogatstva i posvetivši se asketizmu i meditativnom životu postigao nirvanu i prosvetljenje.Mistična ljubav. BUDIZAM – Filozofsko religiozni sistem Sidharte Gotame ( Bude) .BELZEBUB . Osnovne postavke budizma su ' 4 plemenite istine ' : 1. Tako je nazvan prvi Sidharta. uglavnom Biblije.Metod proricanja na osnovu knjiga. Uzrok patnje je želja za životom 3. Do spasenja ( nirvane) vodi osmostruka staza : a) prava vera b) pravi život c) prava odluka d) prava reč e) pravi čin f) prava težnja g) pravo mišljenje h) prava sabranost . BUDA ( 560 – 480 p.n. BERILISTIKA – Proricanje budućnosti iz magijskog ogledala napravljenog od berila. BON – PO – Škola tibetanske magije.e BREID DŽEJMS – Engleski lekar koji je prvi upotrebio termin ' hipnoza ' i koji je tu pojavu intenzivno izučavao. Knjiga se nasumice otvori i prst se bez gledanja stavlja na tekst.Ostatak života proveo je putujući Indijom i propovedajući svoju nauku. Reč na koju prst padne služi kao osnova proročanstva. u hijerarhiji demona odmah iza Satane. BHAKTI . Nazvan je još i Gotama – Onaj koji je postigao svoj cilj! Plemić po rođenju . arhiđavo.n.Princ demona. Život je patnja 2. zasnovana na sveopšte ljubavi. Čovek se može osloboditi patnje samo gušenjem želje za životom 4.e) – Buda na sanskritskom znači prosvetljenje. U staroj sirijskoj religiji smatran je kraljem demona. BIBLIOMANTIJA .

mahajana ( velika kola) u Tibetu. CERERA . 2006 6:38 pm Na slovo na slovo Č . 2006 6:37 pm Na slovo na slovo C CEREMONIJALNA MAGIJA– Razrađen i strogo određen skup verbalnih i gestovnih postupaka kojima praktičar deluje na sopstveno nesvesno sa ciljem izazivanja najveće moguće koncentracije na cilj magijske operacije. Kini. Mongoliji. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. hinajana budizam( mala kola).Rimska boginja zemljoradnje i plodnosti ( grčka Demetra) CEROMANTIJA – Proricanje pomoću rastopljenog voska Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. Japanu. Koreji.. BUKENTAUR – Izmišljeno biće iz grčke mitologije .Vremenom budizam se proširio i došlo je do podele na dve glavne grane budizma 1.. proširen uglavnom na Cejlonu ( Šri Lanka) 2. pola čovek pola bik. Jedan od značajnijih evropskih filozofa koji se zanimao za budizam bio je Šopenhauer.

U svojoj autobiografiji – Moj život ( preveo Tin Ujević) opisuje iskustva sa magijom i evokacijama. . dovodi do buđenja različitih parapsiholoških sposobnosti. 2006 6:41 pm Na slovo na slovo D DAEMON – Po Sokratu.ČAKRA – Na sanskritskom znači točak. ( Lanina opaska . ova metoda je često praktikovana u Apolonovim proročištima. ako nekog zanima otkucaću je ) Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. Po joga doktrini mentalna koncentracija na čakre povezana sa ritmičkim disanjem. unutrašnji glas koji poput anđela čuvara vodi čoveka i govori mu šta mu je zabranjeno. DAFNOMANTIJA . ČELINI BENVENUTO ( 1500. posebno za evokativnu magiju i prizivanju duhova i demona.Proricanje po lovorovoj grani bačenoj u vatru. koji se potpuno posvetio duhovnim i znanje prima u direktnom kontaktu sa spiritualnim učenjem Guruom.Proricanje preko prstena okačenog o konac koji visi iznad okruglog stola. vid ispoljavanja intuicije.1571) – Slavni italijanski vajar.Pseudonim Luisa Hamona. U osnovi ove metode su nesvesni pokreti ruke. DAMA ( Mala ) – U Kini je to bio pristojan naziv za ženu nižeg reda ali ne i lakog ponašanja. posebno u jogi i vedanti. zlatar i pisac traktata o vajarstvu. na čijoj su površini ispisana slova alfabeta. Veoma se interesovao za okultizam. Kako je lovor u Staroj Grčkoj bio posvećen Apolonu. ČELA – Učenik spiritualnih učenja u Indiji. Čela je neka vrsta šegrta. Astralnom telu. ČEIRO . Kretanje prstena od slova do slova daje proročansku poruku. smešteni van fizičkog tela u tzv. Čakre su po učenju joge i teofizije psihofizički centri energije. DAKTILOMANTIJA . pisca mnogih dela o hiromantiji.

čija je karakteristika koncentracija misli na jednu tačku u trajanju od najmanje 12 sekundi. DEKART RENEE ( 1596 – 1650 ) – Veliki francuski filozof .Psihički poremećaj u kom bolesnik veruje da je opsednut demonima. Većinom su sledbenici sufizma. dugotrajnim recitovanjem mističnih formula zvanih 'zikr'. Njegova glavna hermetička aktivnost počela je od njegovog poznanstva sa Edvardom Kelijem. čija se boginja nazivala Purpurna Dama. koji je posedovao medijumsku sposobnost za divinaciju pomoću kristala. snagom duha i specijalnim parapsihičkim sposobnostima. involutivne kosmičke snage koje deluju nasuprot kosmičke evolucije i na taj način su zle. neka vrsta muslimanskih ' božjaka '. Savremena američka rozenkrojcerska organizacija AMORC sasvim neosnovano svojata Dekarta. izazvano kako se tvrdi. DERVIŠI . koji se odriču svetovnih vrednosti radi traganja za istinom i životnom mudrošću. znake raspoznavanja. DHARANA – Šesti stepen radža joge. Njegovo znanje astrologije dovelo ga je do engleskog dvora gde je kao prvi zadatak imao da izračuna najbolji datum za krunisanje Elizabete I. Zajedno su vršili eksperimente i bavili se alhemijom dok crkva nije doznala za njihove aktivnosti i poslala lični zahtev caru Rudolfu II da ih protera . Pokušavao je da stupi u kontakt sa njihovom organizacijom u Francuskoj ali nema podataka da li je u tome i uspeo.Poznat najviše po romanu Robinson Kruso ali se bavio i magijom. svetih prosjaka. Razni redovi derviša imaju i različite sisteme inicijacije. DEMATERIJALIZACIJA – U parapsihologiji. samokontrolom.Sedmi stepen radža joge . DEMONI – U hermetizmu. astrolog. Po načinu života i izgledu slični su indijskim fakirima. Autor je izvanrednog hermetičkog rada ' A system of magic ' objavljenog 1728-e. DHIJANA . DEMONOLOGIJA – Srednjevekovna doktrina o prirodi i svojstvima demona DEMONOMANIJA .Pripadnici islamskog religioznog reda. pa čak i terminologiju. Smatra se da je jedan od prvih osnivača dervišizma bio Abu Bakr. i hermetista. DEFO DANIEL ( 1660 – 1731 ). uzdržavanjem. Kabala i magija ih pak personalizuju. veoma zainteresovan za doktrinu srednjovekovnih rozenkrojcera. DR DI DŽON ( Dr John Dee 1527 – 1608 ) – Istaknuti engleski matematičar. astronom.Najčešće je to bila vračara. čija je karakteristika neprekidna meditacija o jednom sadržaju u trajanju od najmanje 144 sekunde. jogi i fakirizmu to je nestajanje predmeta ili bića iz određenog lokaliteta. Veruju da se do prosvetljenja dolazi strogom disciplinom.

Kao početal Akvarijanske Ere označio je 1914 –u godinu. Bio je energični propagator parapsiholoških istraživanja. Utvrdio je eksperimentalno da ako se istupljen žilet drži u kartonskom modelu Keopsove piramide. DRUIDI . delovanjem dosada nepozante vrste energije koju češki parapsiholozi nazivaju psihotronskom. Keli je završio u zatvoru i pokušavajući da pobegne povredio se i uskoro umro. Imao je brojne vizije i proročanstva koja su se ostvarila te velik broj učenika. Ovata i Druida ( Ros Nikols). pesnici i astrolozi i regulisali su odnose u keltskim društvenim zajednicama. DURGA – Boginja koju poštuju posebno u Kalighat hramu u Kalkuti. vaspitači. bilo kao strašnu boginju kojoj valja žrtvovati jarce bilo kao epifaniju kosmičkog života u neprestanom i silovitom preporodu. proslavio se romanima o Šerloku Holmsu. Najpoznatije delo : Monas Hieroglyphica DOJL ARTUR KONAN ( Sir Arthur Conan Doyle 1859 – 1930 ) – Engleski lekar i književnik. biva posle nekog vremena ponovo naoštren. Danas postoje dve organizacije koje tvrde da vode poreklo od starih druida : Druidski red ( vođa Dr Tomas Mon ) i Red Barda . Neko vreme su putovali po Evropi preživljavajući dok se nisu sukobili i razišli.Starokeltski sveštenici na tlu Britanije i Galije u prehrišćanskoj eri. Tvrdio je da se inkarnirao na zemlji sa mističnom misijom da pripremi početak ' Ere slovenskih naroda ' i da dolazi sa udaljenog nebeskog tela po imenu Alfeola iliti Zvezda svih zvezda. magovi. Predstavljali su učenu svešteničku kastu – lekari. sad_raven Mag .Čehoslovački radio inženjer i parapsiholog koji je patentirao Keopsov piramidalni oštrač žileta ( i o njemu će biti reči kasnije ). orijentisanom duž osovine sever jug. KAREL . poznat pod nazivom Učitelj.što je on i uradio. Di se vratio u Englesku i radio kao dvorski službenik do kraja svog života. DRBAL ing. DONOV PETAR ( 1864 – 1944 ) – Bugarski okultista i vidovnjak. sudije. Puno je putovao i zalagao se za naučni ispitivanje medijumstva i parapsihičkih pojava.

To je takodje bio ukupan zbir dusa koje nastaju emanacijom iz boga.preko sive do bele.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Tue Jun 06.br.narucito Visnu. U okultizmu. .ablucije pri incijaciji monaha predstavljaju spiranje njegove svetovnjacke proslosti.OK!? Ako nije dobro.urezan u kamen ili dragulje smatra se misticnim. U hriscanstvu nevinost. Ablucije – Ociscenje.kabalisticki prevedenih na brojeve daju br.e.u Magnum opusu dusa se cisti pranjem menjajuci boju od crne. Agenes – Osoba koja emituje ili prenosi slike ili informacije putem telepatije.Rodjenje jednog avatara ne podleze prinudi ranije karme.samo cu dopuniti. U budizmu. dana u godini...U grckoj numerologiji oznacava broj 356.vec iskljucivo zavisi od Visnuove slobodne volje. Agares – Podredjeni u podzemnom svetu.onda brisite post.. 2006 4:38 pm @ Dying_Bride: Nadam se da nemas nista protiv ako uskocim I napisem nesto …Literatura kojom se pomazem je: “Recnik okultizma” Tomislava Gavrica ”Sve o simbolima” Endrua T.Srednjovekovni demografi su ga smatrali za uzrocnika ratova. svestenikovo pranje ruku oznacava “Umivam pravdom ruke svoje”.inicijacija.kada silazi na zemlju.a da ima u ovim knjigama opsirniji opis.U alhemiji ..n. 356 Avatar – Ljudsko ili zivotinjsko oblicije koje uzima neko od bozanstava.Njenih sedam slova na grckom jeziku. U islamu vazan obred. Averna – Zarazna mocvara za koju se smatralo da se nalazi na ulazu u pakao.. Abadon – Jevrejsko ime andjela bunara ili andjela unistitelja. Abraksas – (persijski : “Bog”) Misticki naziv koji je bio u modi u gnostitickoj sekti koju je osnovao Vasilides u II veku p.povratak covekoj praiskonskoj cistoti. Abrakadabra – (hebrejski doslovno : “uputi tvoju munju do smrti”) Simbolicna rec koju je prvi upotrebio Samonikus u jednoj studiji o medicini I bila je upotrebljiva tokom celog srednjeg veka.. Kamingsa ”Recnik simbola” Hansa Bidermana Ako nadjem neki pojam koji si ti vec spomenula. Pretpostavlja se da je to iskvareni sveti gotski naziv “Abraksas” magicna formula koja znaci “ne povredi me”.

Sastojao se od 3 prostorije: pronaos (predvorje) .Stari bog oluje kod Amoricana.izumitelj jedrila I veliki astronom koga je potomstvo proglasilo za bozanskog kralja oluja I vetrova.voda I biljke-svi su podjednako Agni. hram se sastoji od 4 prostorije: pronaos .Za njega se vezuju I misticni brojevi 3.e. Ajol – Bog koji obuzdava I pusta vetrove. Azael – Po rabinskim legendama. U aditon u Delfima je mogao da udje samo Pitija.koga opeva oko 200 himni Rig vede. Azariel – U “Talamudu” andjeo voda na zemlji. Adam Kadmon – Arhetipski covek ili covecanstvo. Azafini – Tunmci snova u Haladeji.Agni – Bog vatre vedskog hinduizma.koga su prizivali ribari. Najvaznije vedsko bozanstvo posle Indre.poznat kao Ramon.Kasnije je opistodom zamenjen aditonom koji se otvara u naos.razlicito indentifikovanih kao prostor.Klasican grcki hram posle 600 god p.tj.a ranije u Palestini I Siriji kao Hadad. Adefagija – Boginja prozdrljivosti. Adzitas – Rec koju koriste okultisti da bi oznacili jednog od 12 bogova koji se inkarniraju u svakoj Manvantari.eter ili nebo.sunce.Bio je vezan lancima dok je cekao na Strasni sud.Posebno su je postovali Sicilijanci. naos . Aidze – Mitsko cudoviste kod plemena Bororos iz Brazila.Ime je nadjeno I na grckim papirusima I srednjovekovnim grimorijama. naos (svetiliste) I opistodom (zadnje predvorje koje nije povezano sa naosom). Azazel – Mocni demon koji je ziveo u pustinji I bio povezann sa starim jevrejskim obredima.Snaga koja lantentno lezi u osnovi svake magijske radnje alkahest alhemicara .n.Kralj Ajolije. U teozofiji primarna supstanca iz koje isijava Prvi Logos ili izrazena misao.manifestovani Logos. aditon I opistodom. Akasa – Rec koja oznacava jedan od 5 elemenata Sankaja filozofije.Izmedju Pitije I ostalih prisutnih se postavljala zavesa ili vrata. Ajbe – Sveto drvo.vatra munje.povezano sa dubokim vodama. Aditon – (na grckom: “ono sto je nepristupacno”) Tajno mesto u grckim hramovima.jedan od prvih andjela srdzbe.koji je slavljen zbog svojih mnogobrojnih rodjenja. Ognjiste za kucne zrtve.5 I 7 Adad – Bog vatre I oluje.

u bagremu I paprati. prociscenje dusa. Alkahest – Po Paracelzusu tajna vatra cija se moc nalazi u hrastu sto truli. Alur – (normandijska mitologija) Duh rusevina.kamena I keramike da bi stitile besmrtnost pokojnika.unutrasnji elektricitet zvezda I bica. u inicijacijskom pristupanju gnosi.mesavina. U misticizmu. Almadel – Traktat o teurgiji Ili beloj magiji koji je sastavio nepoznat srednjovekovni pisac. Anamaleh .Objavi knjigu “Animizam I spiritizam” (1893.Akacija – Sveto drvo u Egiptu. Aksas – U ezoteriji. Amajlija – (latinski amolior: “odvratiti”. Alraun – (tevtonski) Zenski demon. Amalgam – U alhemiji smesa .posebno zive sa drugim metalima. .”ublaziti”) . simolizuje ponovo rodjenje.Smatra se da ima ili krije neku magicnu moc. Amrita – Eliksir zivota I hrana bogova koja pruza ljudima besmrtnost. Sinonim amuletu Mali predmet koji se obicno nosi oko vrata I sluzi za odvarcanje zlih duhova ili nesrece.inicijaciju.Vise Ja koje se spaja sa materijom kako bi se napravilo zlato I ponovo savtavili svi delovi ljudskog tela kao I njegova svojstva u svoju prvobitnu sustinu. kod samana isceljenje dusa. U obrednom znacenju uspon na svetu planinu.Ostvaruje ono sto simbolizuje neku osobitu vezu izmedju onog ko je nosi I sila koje predstavlja. Albunea – Sibila ili svestenica koja prorokuje preko snova koji se sanjaju pored vodopada. Alisis – Izvor u Arkadiji koji je lecio od besnila. Alrinak – Zli duh brodoloma.univerzalni rastvarac. U alhemiji.N. delotvorno utice na jetru I stiti od bolesti koje zadiru u njegovu oblast. U Egiptu su se mumije prekrivale amajlijama od zlata. Aksakov A.sa ili bez magicnih formula.besmrtnost. Alomantija – Proricanje iz soli.) u kojoj pokazuje kako kako psihicka besvesna struktura moze preci granice covekovog tela.bronze. Anabaza – (grcki: “korak na gore”) Rec svojstvena misterijama gde ima znacenje vaznesenja duha. – Ruski spiritist.(jevrejski) Demon losih vesti.

koji su dve zivotne sile I time simbilicki predstavlja jedinstvo neba I zemlje.Jermenije. Maat.On predstavlja kosmos I zivot.ljudozder. Andras .ujedinjenog muskog I zenskog principa. Animatizam – Verovanje da su predmeti zivi I mogu da ispustaju svoju licnu I bezlicnu moc.boraviste mrtvih.Njen kult se prostirao preko Kapadokije. Arda Narisvara .apokalipticne (Knjiga Henohova).ciji je simbol upravo Ank.Moguce da je u pitanju boginja cutanja.znak anka se nalazi u recima kao sto su “zdravlje” I “osecanje srece”.Indije I Ponta. Apokrif – (grcki: “tajan”.Prikazivana je kako drzi prst u ustima. Anvil – (keltski) Svet gde su ziveli mrtvi.Njegovo fonetsko znacenje je kombinacija znakova za aktivonst I pasivnost I predstavlja spajanje tog dvoje.”skriven”) Ezotericna knjiga.Onaj ko poseduje geometrijski kljuc ezoterijskih misterija.a horizontalna linija Zemlja.Uvid u apokrif imaju samo posveceni. Kod Starog Zaveta apokrifi se dele na : pripovedacke (Apokalipsa po Mojsiju). predstavlja dusu koja je vecna.kako nebeski tako I ljudski. Antropofag – Onaj koji jede ljudsko meso.(klasicna mitologija) Demon nesloge.(sanskritski: “biseksualni gospodar”) .Njega je stitilo 7 vratnica kroz koje je prolazilo svako ljudsko bice posle smrti da se vise ne vrati.Njegov krug je savrsena slika onog sto nema ni pocetka ni kraja.Teme su im okultna ucenja I njihovo autorstvo se prepisuje svetim ljudima ili natprirodnim bicima. Kao makrokosmicki simbol . dela (Dela Tomina). U egipatskim hijeroglifima.Kljuc za uzviseno I tajanstveno znanje.jer je proizasla iz duhovne supstancije bogova.tajanstveno bice koje je istovetno Fohatu okultista.boginja istine.moci.Takodje je I simbol za sudbinu. Apam Napat – U svetim rukopisima.kao I zivota nakon smrti.didakticke (Testament 12 partrijaha). Ank je kombinacija muskog I zenskog simbola . a kod Novog Zaveta na: Jevandjelja (Jevandjelje po Jevrejima).neki ga vide I kao simbol Sunca – ono je okrugli deo na gornjem delu simbola . Angereona – (rimski) Tajanstvena boginja.apokalipse (Apokalipsa po Petru) Aralu – (vavilonska mitologija & religija) Podzemni svet.Za mrtve se verovalo da mogu da proricu zivima. Krst sa drskom je simbol million godina buduceg zivota.poslanice (Isusova poslanica Labgaru).u svojoj ruci drzi ank.Anahita – (persijski) Boginja vezana za oplodjavanje vode.tajni spis.zna da otvori vrata sveta mrtvih I moze da pronikne u skriveni smisao vecnog zivota.To je I vedsko ime koje znaci “Sin voda”.vertikalna linija je nebo. Ank – Egipatski simbol zivota.Ozirisa I Izide.

Aura duha je poznata religioznoj tradiciji I predstavljena je oreolom oko glave svetca. Aurum Aurae – Krilata sfera.”individualna dusa”. this is really not my kind of stimulation No. Dalje su ga razvili neoplatonovci.nacelo svojstveno svakom zivom bicu.Elifas Levi. Aretologija – Opisivanje cudesnog pojavljivanja nekog bozanstva ili zbirka cudesa koje je ucinilo neko bozanstvo.besmrtno. U hrmetizmu tajna alhemijska operacija.(latinski Arcanum: ”tajna”) Ezotericna I inicijacijska tajna.najvisa dusa. Aqua Vitae – Alhemijska voda zivota _________________ No.Psihicka emisija neke osobe ostavlja za sobom trag .kojom su okruzena sva ziva bica.”nebesko telo”) Pojam potice od Platona koji na osnovu proucavanja nebeskih tela zakljucuje da postoji posebno telo duse. naziv za kartu u Tarotu. Astralan – (latinski astrum: “zvezda”.Neki predmeti nose sa sobom svoju istoriju. Aura – Prema ezotericnom ucenju nevidljiva svetlost.Demon koji je zaveo Evu.U ezotericnom smisluon oznacava stanje kosmicke energije simbolizovane kabalistickim Sefirima.”univerzalno ja”) U vedizmu: pojedinacna svest.koja je na nevidljiv nacin upisana oko njega.pa tako predmeti bivaju prozeti zracenjem onih ljudi koji ih dodirnu I na taj nacin zadrzavaju imaginarnu uspomenu na dogadjaje koji ih se ticu I u koje su ti ljudi bili umesani.koje nije ni telo ni dusa.ciju sudbinu uslovljava zivot pre smrti.aura astralnog principa .zatim Paracelzus.po poreklu psihicka. Asmode .ono se proteze u svet nebeskih tela. Rudolf Stajner kaze da kad astralno telo coveka obuzme san.Helena Blavacki. Atanor – Alhemijska pec sa sporim sagorevanjem koriscena za zagrevanje Hermesovog Jajeta mudrosti ili posuda u kojoj se spravljala materija mudrosti.postaje bezvredna ako se otkrije.ali vidljiv za osobu koja je za to obucena. you freak! . Aurom se objasnjava mogucnost simpatije I antpatije medju ljudima.emanacija. konacni prizvod alhemijskog tela. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me. Za svaki od principa koji sacinjavaju ljudsko telo postoji posebna aura: aura fizickog tela. Arkana .kao sto I svako ljudsko bice ima oko sebe nevidljivi omotac koji zraci: nevidljiv za obicnog smrtnika. Atman – (skitski: “dah”.aura duha. anyway.

2006 6:15 pm Ok je.Ima ih oko dva miliona. g. Dying_Bride Antihrist .p. koji je živeo od 599 – 527. Njegova životna priča podseća dosta na Budhinu.Jedan od religiozno – filozofskih sistema Indije.n. čiji je osnivač Vardarma.e. Zemlju ne obrađuju da ne bi ubili crve. Između Džainizma i budizma takođe ima puno sličnosti ali džainizam još više naglašava stav sveopšte ljubavi i milosrđa. 2006 6:21 pm Na slovo na slovo DŽ DŽAINIZAM . Iz istog razloga ne kuvaju niti pale vatru. samo ce kasnije to moderator lepo staviti sve pod jedan post da ne bude guzve i potpisati i tebe:) Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. pokušavajući da nađe dublji smisao života. poznatiji kao Mahavira ( Veliki Čovek ).Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Tue Jun 06. Oni se mole sa povezom preko usta da ne bi nehotice progutali nekog insekta. Svi oblici ljudskih aktivnosti podređeni su strogim religioznim propisima. Rođen i odrastao u kraljevskoj porodici. Da ih ne bi zgazili koračaju uvek oborenog pogleda i nose sa sobom mekanu metlu duge drške kojom čiste put pred sobom. uglavnom službenika i trgovaca koji nastanjuju oblasti oko Kalkute. Napušta je kao mladić i postaje sveštenik.

ugodna i privlačna – dole . EHIDNA . strašna životinjska polovina.Neman sa telom žene i zmijskim repom umesto nogu. Himera. termin koji je prvi put upotrebio de Rochas 1891. jer je svest preplavljena nesvesnim sadržajima. 2006 6:23 pm Na slovo na slovo E EBANOVINA – Glavno obeležje ebanovine je crna boja... godine da označi sposobnost nekih medijuma da u transu izdvoje iz fizičkog tela svoj nervni fluid i u vezi sa njim osetljivost. Kralj podzemnog sveta Pluton. kao nacija. EGREGOR – U hermetizmu to je kolektivno biće. država. Sinonim za astralnu projekciju EKTOPLAZMA – Termin koji je prvi upotrebio Riše za psihički fluid u obliku guste beličaste magle .Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. koju incestuozna obrana pretvara u životinju. astralno i mentalno telo. EKSTERIORACIJA – 1. U užem smislu egregor je kolektivni duh jedne grupe. To dvostruko biće odgovara slici majke – gore. Nemejski Lav. stanje u kojem realnost spoljašnjeg sveta iščezava. ljudska polovica. religija tj bilo koja grupa ljudi ujedinjena istim ciljem. koju neki medijumi produkuju u stanju transa... S Tifonom je izrodila čudovišta kao što su Kerber. ali niže od njega užasna zmija. Nekada se smatralo da ona štiti od straha pa su se od nje izrađivale kolevke. S Jungovog analitičkog gledišta incesta. . Mnogi hermetički sistemi treninga dovode do ekstaze. Ehidna oslikava majku. U ekstazi nestaju razlike između subjekta i objekta. Njena simbolika je vezana za simboliku podzemnog sveta i prolaska kroz tminu. ima fizičko. Materijalizacije. sedeo je na tronu od ebanovine. ' Do struka lepa mlada žena. U pogledu strukture egregor podseća na ljudsko biće. ali se tehnikom ekstaze u užem smislu smatra šamanizam. mentalna koncentracija na jedan sadržaj. EKAGRA – U jogi. 2. Ektoplazma je osnov tzv. Masonski su batovi ponekada obojeni u crno kako bi bili nalik ebanovini. EKSTAZA – Duševno ushićenje.

vatra. 2. skriveni Bog. voda i akaša. Upotreba tih naziva je simbolična. EN – SOF – Hebrejska reč često korišćena u kabali a znači beskonačnost. Elfi su duhovi vazduha. Kraljica elfa je Bela Dama. zemlja. ELEMENTAR – Po teozofskoj doktrini. ELF – Vazdušna božanstva. koja je pretrpela izvesne transformacije kao posledicu mešanja sa vaginalnom sluzi i dejstva koncentrisane misaone i emocionalne energije ENOPTROMANTIJA – Proricanje budućnosti uz pomoć tzv. kada svesno Ja prodire u najdublje slojeve nesvesnog. Za razliku od ljudskog bića. koje izazivaju samrtničke krikove. koja tobože pozivaju ljude da im se pridruže ali im u zbilji donose smrt. Živinu vodu koja se dobija pretvaranjem Kamena Mudrosti u tečno stanje. lebdeći. To nisu fizički ekvivalenti za smeše i jedinjenja koja nazivamo zemljom. Peti element. to je sperma. Magijskog ogledala. . Elfi izlaze noću U vlažnoj halji na obalu I odnose na lopoču Od umora mrtvog plesača Theophile Gautier ELIKSIR ŽIVOTA – 1. vrhunska meditacija. Naime . naročito u mladih. vatra. Alhemijski termin koji označava tzv. Očaravajući su. to su osnovni načini na koji se odigravaju procesi i ispoljavaju pojave u univerzumu. smatra se da je čovekova konstitucija petoelementarna ( vazduh. hiroviti. vodom itd. mali. to je biće sastavljeno iz samo jednog elementa. Navodno podmlađuje stare. kao prvi ljubavni snovi. pogibeljni. ono što se ne može pojmiti mišljenjem. U širem smislu elemental je svaki koncentrat astrala. nadfizičke komponente ljudskog bića. zanesena noćnim plesovima po livadama. ENSTAZA – U jogi. Simbolizuju ktonske i noćne sile. zemlja. elementali su sastavljeni iz jednog elementa. U magiji. voda. Oni su kao mutne magle strasti što se rađaju. elementar čine sve nematerijalne. akaša). bitno je različit od prva 4 – akaša tj kosmički etar. Ima ih 5 : vazduh. ELEMENTI – U hermetizmu. ali izašli iz zemlje i vode. daje dug život bez bolesti i vaskrsava mrtve. nordijskog porekla. veoma rašireno u srednjem veku.tj Deus absconditus.ELEMENTAL – U hermetizmu.

koji se i danas sreće u Africi. Ovaj je izvršio seriju eksperimenata sa Estobanijem na životinjama i biljkama... s vremena na vreme lečio ljude dodirom. O svom izlečenju pričao je Dr Bernardu Gradu. kojem je izlečio artritis. lišavanje hrane i vode.E. kao što je dugotrajno održavanje budnog stanja. EVOKACIJA – Prizivanje mrtvih. Dejstvo na sopstveni organizam. To je jedan od orijentalnih sistema hermetičkog treninga i filozofije. Jedan od njegovih pacijenata. radio je kao labaratorijski tehničar na Mek Džil Univerzitetu u Montrealu. Svoj dar prirodnog lečenja otkrio je sasvim slučajno. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. Nemačka kratica za istu stvar je A.E ( Ausserinnliche Erfahrung) ESTOBANI PUKOVNIK – Oficir bivše mađarske vojske i narodni iscelitelj. na osnovu posmatranja erotskih radnji FAKIRIZAM – Termin potiče od arapske reči fakir – siromah. Dve glavne discipline koje ESP izučava su : vidovitost i telepatija. Te sposobnosti se dele uglavnom u tri grupe: 1. najmanje cenjen. nezemaljskih bića i kosmičkih snaga da se ispolje u materijalnom svetu.S. utvrdio je da je u stanju da vrati snagu konjima posle napornog treninga trljajući im potkolenice.S. ubrzanje rasta biljaka . to je postizanje određenog duševnog stanja.P – EKSTRASENZORNA PERCEPCIJA – Termin koji je prvi uveo osnivač američke parapsihološke škole Rhine. hipnoza životinja. 2006 6:26 pm Na slovo na slovo F FA – Metod proricanja. neosetljivost na bol i prividan prestanak životnih funkcija 2. Dejstvo na druga bića – masovna hipnoza ljudi. Tvrdi se da fakirizam dovodi do razvijanja natprirodnih sposobnosti delovanja na sebe i spoljašnji svet. biologu na tom univerzitetu. . Suprotno tome INVOKACIJA je prizivanje subjektivnih sadržaja da se ispolje. Radeći kao konjički instruktor u Mađarskoj Vojnoj Akademiji. Godine 1956 emigrirao je u Kanadu i tu je.

op) FLUID .Ne zna se da li je zaista postojao ili je samo legendarna ličnost. odbijanja uroka i nesreće. Pomaže plodnost. prisutan kod mnogih naroda. ne iz zloće ili mržnje. telekineza. U Pragu Erfurtu prizvao je nit trojanskih heroha a u Veneciji se levitacijom odigao u vazduh. magijom prizvao Jelenu Trojansku u vidljivu formu pred svim svojim studentima i izjavio im da je sa njom začeo sina. Figa je simbol penisa u erekciji. Dejstvo na predmete i neživu materiju – ključanje tečnosti na normalnoj temperaturi. Prvi je mit o njemu obradio engleski dramski pisac Marlou ali besmrtnim ga je učinila Geteova drama.. dematerijalizacija.moja opaska ) DR FAUST . da se bavio magijom i alhemijom u Pragu i Vitembergu. Justusa Fausta.Likovi iz keltske mitologije. arhetipski mit o čoveku koji je tragajući za savršenstvom prodao svoju dušu. zlotvorna. U Holandiji je stekao slavu iscelitelja a sam Luter ga je proglasio arhičarobnjakom i prokleo ga. među . nakazna bića..Neumoljiva je. U svakom slučaju. U muzici je ovekovečen od strane Hektora Berlioza i Šarla Guno-a.Opčinjavanje ili omađijavanje pogledom. Kao odbrana od fascinacije najčešće se koriste amajlije u vidu erektiranog penisa ( O_o . te da je posedovao moć nevidljivosti.Sinonim za Ektoplazmu FOMORI . FASCINACIJA . Posle se Fortuna spojila sa Izidom i Tihom te je postala Boginja sreće a atribut joj je rog obilja. već iz ravnodušnosti za posledice svog hira . Njen magijski moto bio je Deo Non Fortuna. FIGA ( šipak ) – Ritualni gest teranja zlih uticaja. Rđavoj reputaciji fakirizma doprinela je i činjenica da u toj oblasti zabeleženo više obmana i prevara nego u bilo kojoj drugoj. simbol hira i samovolje što vladaju egzistencijom.. FORTUNE DION ( 1891 – 1946 ) – Pseudonim Violete Evans. jedne od članica hermetičke organizacije Zlatna Zora ( Golden Down ). Prikazuje se sa kormilom jer predstavlja kormilara života a često je i slepa.. Priča se da je 1525. ( zar opet ? m. Poznata je kao pisac nekoliko romana sa hermetičkom sadržinom i više kabalističkih priručnika. O njemu je zabeleženo da je poznavao Agripu i Paracelzusa. mit o njemu je stvaran. napredak i pobedu a u njenu čast su podignuti mnogi hramovi. FORTUNA – U Rimu – Boginja sudbine.. mračna. Često se sreće u narodnim vradžbinama.3. Simbolizuju snage koje se protive inicijaciji i opiru evoluciji.

Homerova ' Odiseja '. u Hajdsvilu. 1924. demone. godina. sestre Fox. .Ubrzo se oko njih okupila grupa ljudi. počele su da produkuju neobične zvukove – lupu u zidovima. osnovala je Društvo unutrašnje svetlosti ( The society of inner light ). Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Wed Jun 14. Izmišljen je kodex za sporazumevanje i sestre Fox su krenule na turneju po SAD. Međutim uskoro su se javili novi mediji. Na Britanskim ostrvima gagat je odvraćao oluje. predvođena njihovim roditeljima. koja je za kratko vreme ' utvrdila ' da to lupkanje proizvode duhovi. organizaciju orijentisanu na praksu kabalističke magije na principima Zlatne Zore. Kaže se takođe da je gagat kamen iskušenja za nevinost. A onda su neočekivano. Gagat je crni sjajni kamen. amajlija od gagata ( crnog jantara ).. otrove. bolesti što su slale veštice. Završile su kao alkoholičarke. kao nastanak modernog spiritizma ( spiritualizma ) uzima se 1848. te ujede zmija. Foxove dale senzacionalne priznanje – sve vreme su varale. 2006 6:13 pm Na slovo na slovo G GAGAT – U Sredozemlju ( Italija i Egipat ) i u Indiji. FOX SESTRE – Spiritizam nije produkt novog vremena. koji dakle prvenstveno ima zaštitnu ulogu.. pucketanje. Zvukove su produkovale pucketanje zglobova u prstima nogu. Irkinje su imale običaj da spaljuju gagat ( u vidu zapaljive smole) da bi bile zaštićene za vreme muževog dužeg odsustvovanja iz doma. Od davnina ljudi su pokušavali da opšte sa duhovima. Gilgameš itd. Te godine . štitila je od zlog pogleda. čije su sposobnosti bacile u zasenak Foksove. On svladava čari i poništava začaranost. izazivajući senzaciju. Keit i Margaret. sa drugom stranom i nevidljivim svetovima. GASTROMANTIJA – Metod proricanja kod starih Grka po reflexu svetlosti sveća. Prema Marbodu : dimljenje gagatom vraća ženi menstruaciju za koju se veruje da škodi demonima. kao i ona od korala. O tome nam govore papirusi sačuvani u Luvru. Ipak. SAD. uroke. dobijenom kroz providne bokaste sudove ispunjene vodom.kojima najveću vrednost ima ' The Mystical Qabalah ' .

Na osnovu dobijenih konstelacija i figura obavlja se proricanje. Za njih se verovalo da poseduju izvanredne parapsihološke sposobnosti razvijene specijalnim treningom. Amisia. GEOMANTIJA . arapskog porekla. Albus. krivo predstavili Glasnice kao strasno zaljubljene žene ( po uzoru na priču o Zevsu i Ledi ). GEMATRIJA – Grana kabale koja se sastoji iz numeričkog dešifrovanja i tumačenja svetih imena i formula GENESTHAI FRATER – Brat Genestai. Hrišćanski su pisci. kojih ima 16. na osnovu broja i konstelacije tragova nasumice ostavljenih na površi zemlje ili peska.GELOMANTIJA – Proricanje na osnovu karakteristika ljudskog smeha. Kaput. magijski pseudonim Frenka Rasela. U svakom delu. usled dugotrajnog okretanja. upisano je jedno slovo. Tristicija. padne.Prastara metoda proricanja . Puer. Konjukcij. GETIA – Crna magija najnižeg reda. Ponekad ostavi i jabuku. On je trava Bogova i koren života. nekontrolisanom ostavljanju tačkastih tragova olovkom na površi hartije. koji je izdeljen na jednake delove. Figure. Fortuna Major. Ponekada za sobom ostavlja grančicu jabuke koja proizvodi čarobnu uspavljujuću muziku. u SAD –u. GINSENG – najpoznatija droga farmakopeje na Dalekom Istoku. osnivača ezoteričnog bratstva G. koji se nikada ne može pojesti. U novije vreme se pribegava automatskom. demonske vradžbine čiji je cilj isključivo nanošenje zla. G. Fortuna Minor. Puela. čije je učenje zasnovano na Kraulijevim principima. Čudesno je lepa. Populos. Rubeus. Via. Proricanje se vrši na osnovu slova koje telo pokrije kada. Ginseng je hrana Yanga. Leticija. GIMNOSOFISTI ( nagi filozofi ) – Pripadnici indijske magijske sekte Nagas. U nekim zapisima kaže se da se često pojavljuje u vidu labuda. plod besmrtnosti. pevajući čarobnu pesmu. Kauda Drakonis. i ima terapeutsku osobinu i dovodi do ravnoteže. pobuđuje ljubav i čežnju. Vrednost mu proizilazi iz dvostrukog svojstva : ljudski oblik njegova korena liči na koren Mandragore. GLASNICA – Glasnica Bogova je žena koja se gotovo u svim Keltskim pripovetkama pojavljuje izabranom u noći Samhaina. koji su išli goli. . imaju različita latinska imena i značenja : Akvizicija. popularna i dan danas u hermetičkim krugovima. on je simbol muževnosti i besmrtnosti. B. GIROMANTIJA – Metod proricanja u čijoj je osnovi telesno okretanje u krugu nacrtanom na zemlji.

po pravilu kompilacija većeg broja autora. čiji su sledbenici tvrdili da poseduju sva znanja o kosmosu. Umesto ploda besmrtnosti. Značajne doprinose dali su i : Lavater. manje ili više priznata od psihologa. inteligenciju. Mišon. GNOMI – Patuljci. Čovek je mašina koju su drugi programirali. što ga daje keltska glasnica. čoveku i božanstvu. GNOZIS – Duboko znanje tj saznanje dobijeno posvećenjem. naglašavajući da je to staza tragalaštva i samosaznanja. Najpoznatiji je srednjevekovni ' Grimuar Honorijusa '. duhovi elemenata zemlje. koji prema kabalističkoj magiji čuvaju zakopana blaga i rudna bogatstva. 1912. Ova staza polazi od pretpostavke da je čovek u stanju polusna. temperament. Svoje učenje Gurdjijev je nazvao Četvrtom stazom. Osnivač ove discipline je Italijan Aldorisio ( 1611 ). delovanje nesvesnih snaga u ličnosti. velikih dimenzija. maštu. jer čovekova krajnja sudbina je da živi slobodno. Irida daje bogovima vodu iz Stiksa koju grabi zlatnim vrčem. GOLEM – Veštačko čovekoliko biće. GRIMUAR – Knjiga magijskih tekstova. koje su srednjevekovni rabini kabalisti pravili od ilovače i navodno oživljavali kabalističkim formulama. ( vidi roman ' Golem ' Gustava Mejrinka) GRAD dr BERNARD – Kanadski biolog sa Mek Džil Univerziteta u Montrealu pokazao je serijom brižljivo kontrolisanih eksperimenata uticaj ljudskih telesnih zračenja na rast i razvoj biljaka. koja na osnovu rukopisa procenjuje crte ličnosti u najširem smislu – volju. oni su preteče današnjih robota.U grčkoj su mitologiji glasnici bogova Hermes i Irida. Po osnovnoj ideji. GURĐIJEV GEORGIJ IVANOVIČ ( 1877 – 1949 ) – Proučavao jogu i orijentalni hermetizam. Jedan od poznatijih učenika bio je i Uspenski. GRAFOMANTIJA – Proricanje po rukopisu. godine u Moskvi. u kojoj se daju magijske formule i recepti. GNOSTICIZAM – Sistem religiozne filozofije nastao u prehrišćanskoj eri i eri ranog hrišćanstva. Kod starih Hebreja i prvih hrišćana gnozis je dublje poznavanje religije i Biblije. formira prvu grupu učenika ovih disciplina. . Prajer. koje se često meša sa Grafologijom( metod za procenu crta ličnosti na osnovu rukopisa ) GRAFOLOGIJA – Parapsihološka disciplina. Otud ljudska patnja. On je svoje učenike podvrgavao teškom fizičkom radu i opasnostima.

duge kose.cijem su stetnom uticaju izlozeni porodilja I novorodjence: zla mitska bica. sad_raven Mag Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Wed Jun 14.koje dojiljama uzimaju mleko.Glavna dela : Beelzebub's Tales to his Grandson. Baba Roga – Kod Srba izdanak arhijskog vremena u zensko demonsko bice kojom se plase neposlusna deca.Oni umrese. Bazilisk – (u grckom oznaka za “malog kralja”) Izmesljeni gmizavac koji samim svojim pogledom ili dahom ubija onog ko mu se priblizi ne opazivsi ga ili ne pogledavsi.Verovalo se da je svuda prisutan I da je svako mesto. Hildegard iz Bingena (1098 – 1179) o Bazilisku je napisala: “Jednom kada je zaba krastaca osetila da je bremenita.Sovjetski biolog koji je 1934.Kod jednobozaca Jevreja postao je pojam mnogobostva I idolopoklonstva.ugleda jaje od zmije I lezase na njemu sve dok svoje mladunce ne donese na svet. Babice – Kod Srba porodjajni demon.obucene u crninu. postavio teoriju mitogenske radijacije. GURVIČ Dr ALEKSANDAR .Dete je takodje ugrozeno za tih prvih 6 Nedelja ili do dana krstenja.Dok traje kristicni period porodilja I dete ne napustaju kucu.Cesto se spominje I u Starom Zavetu.Eufimisticki naziv “baba” zadrzao se u mnogom toponimima: Babin zub.porodica pod njegovom zastitom. po kojoj sve žive ćelije proizvode nevidljiva zračenja.ali ona osta da I dalje lezi na zmijskom jajetu.planine. 2006 11:58 pm Baal – Kod Fenicana znaci gospodar ili gospod.Babino polje.Babina gora.dok u njemu ne oseti zivot koji .Veruje se da je zena najugrozenija za vreme porodjaja I u narednih 40 dana koliko je “necista”. u Haldeji jedan od velikih demona.na Srednjem Istoku (jugoistocne obale Sredozemnog mora) zajednisko ime koje je koristilo vise religioznih kultova. Bag – Magicni prsten koji sprecava spajanje zaljubljenih. Meetings with Remarkable men.Uglavnom se veruje da su zla zenska bica koja se ne mogu videti.Zamislja se kao krezuba baba nakaznog lica sa rogom na glavi.U Istocnoj Srbiji narod ih zamislja kao ruzne zene.pleme.

(budizam) Sveto drvo Banshi – (Keltska religija & mitologija) Vile koje su zivele pod zemljom u blestavom vilinskom raju skrivenom ispod travnatih irskih brezuljaka. Basileus – (grcki) Arhont ili visoki svestenik koji je upravljao Eleusinskim misterijama. “Kodeks Nazarena” koji sadrzi doktorine formulisane pre Bardesana kao I stara imena dobrih I zlih sila. Bali – (budizam) Kralj podzemnog sveta. – 222. Bajtil – Meteorit ili slican kamen koji su ljudi postovali ili verovali da je bozanskog porekla.a koji neki nazivaju Kabalom u Kabali.rodjen u Persiji. Bardesanski sistem – Sistem koji je izradio Bardesan.a neki hriscaninom. .vestac povezan sa uzasnim duhovima koji kontrolisu vetar.Medju smrtnim greskama on simbolise sladostrasce (Luxuria) pa se Hrist bori protiv njega.mirili u pravnim sporovima I pregovarali oko mirovnih uslova.radjao se iz jajeta starog petal od 7 do 14 godina.) – Rani sirijski pisac. Banijan .koga su neki nazivali gnostikom. Bari – Kod Brorosa u Brazilu.se smesta nasao pod snaznim uticajem zmije iz raja…mladunac razbi ljusku.Krajem XV veka rasplamsali sifilis (lues) oznacen je kao otrov Baziliska.Po legendama.Kod Semita (doslovno: “bozija kuca”) smatralo se da je boziji dom I postovan je kao I sam Bog. Bard – (Keltska religija & mitologija) Profesionalni pesnik ili pevac pripadnik svestenickog staleza (Druida).e.kisu. Baiel – Podredjeni u podzemnom svetu.astrologije. U srednjovekovnim knjigama o zivotinjama basilisk se pojavljuje kao krunisana zmija kojoj se podanici zaklinju na vernost. Bardesan (154. god.iskoci napolje. U alhemiji simbolizuje vatru koja pustosi.Veoma star gnostisticki sistem tzv.Banshi dolaze u porodicu I upozoravaju na smrt zastrasujucim zavijanjem.a prethodi pretvaranju metala.Bardovi su bili ti koji su kompanovali ratnicima pesme za borbu.Zbog njihovog ocaravajuceg pevanja davani su im nadljudske moci.indijske filozofije I okultizma. p.Proucavao je mesavinu hriscanstva I haldejske mitologije.ali ubrzo iz sebe naglo dunu kao da izbljunu jaku vatru…ubija sve sto mu se nadje na putu.Njegova ucenja sadrze elemente iz gnosticizma.n.”Po drugim tradicijama. Baton – U indijanskoj simbolici izjednacenje sa kaznom I bolom.slavili podvige drevnih junaka.bolest I smrt.On posreduje izmedju ljudskih bica I zlih duhova.hriscanstva.

a takodje I Hebreji idolatrici iz vremena Novog Zaveta koji su ga nazivali djavolskim principom. Beleg – U masonstvu cehovski beleg: znak ili simbol nanesen na neki predmet sa svrhom prepoznavanja uglavnom inicijacijskog stepena.svaki od njih ima geometrijsko srediste simetrije gde se otkriva matematicki kljuc crteza I upucuje na neku od cetiri slike cetiri loze saveza kamenorezaca tadasnjeg nemackog govornog podrucija. Beli Kamen – Forma Kamena Mudrosti za transmutovanje prostih metala u srebro.tj.Belezi radnih masona romanticarskog I goticarskog doba se nalaze najcesce u kljucu svoda.stecenoj erudiciji I urodjenoj vidovitosti stvorio je sopstvenisistem filosofije prirode.Napisao kapitalna dela “Aurora ili Jutarnjr rumenilo na Istoku” I “Opis tri principa bozanskog sushtastva” u kojim ustaje protiv protestanske dogme.Odvija se zahvaljujuci pazljivom posmatranju velikog alhemijskog principa: Rastvaranja I Ocvscivanja (Solve et Coagula) Belzebub – Prorocko bozanstvo.geometrijskog su oblika.svoje korene ima u mistickoj filosofiji visokog srednjeg veka. Sumeranaca. Belial – Zli duh u Libanu.) – Nemacki mistik.sto ga dovodi u sukob sa predstavnicima Crkve. Beme Jakob (1575. Belijal – Vodja palih andjela. .ciji su bitni elementi prirodno-filosofsa.Veruje se da se covek belom magijom moze osloboditi od magije bacene na njega.Ona je “veliki vidar Crnoglavog naroda”. Sinonim : “teurgija” Bela mena – U alhemiji.a cija geneza se Bemeovim filosofijom kao najvisom I krajnjom tackom.Njega su postovali Finestici.Iako samouk.itd. – 1624.filosofska so proizvodi sto mistici zovu “Telo Svetlosti”.tj.ponekad u vidu monograma.Raznim postupcima npr.koje se pise I Belzebub I Belzebul.zahvaljujuci prirodnom daru. Belfegor – U opscenom obozavanju.filosof.znaci “Gospodar muva”.Ime. Bela magija – Navodno nesebicna upotreba magicnih moci I sposobnosti. Beme stoji u nemackoj filosofskoj tradiciji.a za dobrobit drugih.teolog I vidovnjak. utice se da bolest izadje iz bolesnika I udje u neku zivotinju.demon sa razapljenim ustima I jezikom u obliku falusa.Bau – (sumerski) Boginja koja je vladala na polju medicine.panteisticka I misticka shvatanja. Belish – Zli duh u Madagaskaru. Bendzis – U istocnoj Indiji obozavaoci djavola. pokazuje panteizam koji je implikovao odbacivanjem Crkve kao hijerarhijsko uredjenje.

Duh sirove snage. oni su toliko samilosni prema ljudskom rodu da se zavetuju da ce dostici prosvetljenje.S gledista funkcije. Izmedju ova dva tela je objedinujuci deo ljudske prirode sasvim okrenut I delatan je jedino ako se reinkarnira. Drugi deo je bozanske prirode I on je vecan. budh “biti probudjen”) Savrsena mentalna jasnoca koja cini sustinu budistickog rituala I ucenja.tj.trojstvo.Covek je.Meditacija je metod par exellence za shvatanje mudrosti koju bodi-iskustvo daje.ne zivi u brdima nego pod muljem I trskom reka I mocvara.srcani ritam). da bi postigao nirvanu.nocu izraste.) pise da covek moze doci do transcedentnog znanja.Besmrtnost – Verovanje da dusa ili neko drugo srediste svesti ljudskih bica nadzivljava smrt I ponovo zivi u ovom ili nekom drugom svetu. Bon .zivotinja namenjena gozbi Mesije.U knjizi “Kljuc za teozofiju” (1889.devica i/li prostitutka Bogumili – Jereticka sekta koja se javila oko X veka p.n.U pocetku to je bila varvarska religija .ali ne samo zarad licnog oslobodjenja. Bodisatva – (budizam-doslovno znacenje: “onaj cija je sustina postala intaligencija”) Prosvetljeno bice koje je postiglo savrsenstvo.proslo kroz 10 etapa duhovnog razvoja I sada moze da udje u nirvanu I postane Buda. Boginja Majka – Simbol zemaljske plodnosti ili kosmicke energije.(jevrejski) Vodeni konj I.po njoj.a poucavala je da tvorac ima dva sina: Satanu I Hrista.premida jede seno sa hiljadu brda.darezljiva zastitnica zetve b) Velika Ljubavnica..Medju prvima govori o slozenosti I dubini covekove duse I zivota.(tibetanski) Rana animisticka religija sa Tibeta.…Onaj kome je potrebna jos samo jedna inkarnacija da bi postao savrseni Buda. Behemot .kao telo bilo koje zivotinje.koju preko dana popase. Blavacki Helena – Osnivac Teozofskog drustva za Evropu.vec da bi I ostalima pokazali put koji su odkrili.natura naturans.nepromenjiv.priroda samostvoriteljak.Oblik Shamanizma. Bikon – Demon mrznje Biostaza – Granicno stanje prividne smrti sa zaustavljenjem svih bioloskih funkcija (disanje.e.gde trava.Mozdana aktivnost subjekta cini se da je na nuli (elektricna tisina I koma).Nikad ne napusta svojih hiljadu gora.Prvi deo je animalne prirode. Bodi – (budizam-doslovno znacenje: “prosvetljenje”.ona moze biti: a) supruga svog sina b) supruga Velikog Muza S gledista egzistencije: a) Majka Zemlja.Biostaza moze simetricno biti suprotna tanatozi u onoj meri u kojoj se radi o reverzibilnom procesu povratku u zivot.

posvetio se asketskom zivotu I meditaciji.rodjen u kasti ratnika kao prvi sin radze. Bouzik – (slovenska mitologija) Domaci Bog. Buda – (Buddha: ”probudjeni. Bunar – Sinteza 3 kosmicka poretka: a) neba b) zemlje c) podzemlja Tri elementa: a) vode b) zemlje c) vazduha Pomocu njega se komunicira sa prebivalistem mrtvih.Shema svih inicijacijskih obreda sadrzi smrt.I dalje postoji.ali su njeni surovi elementi izmenjeni pod uticajem budizma. godini je napustio vladarski ziot da bi potrazio resenja problema patnje.Kad je imao 35 godina. Bratstvo – U etnologiji.sin vladara male drzave u danasnjem Nepalu. Budan – Simbol inicijacijskog stanja kroz koje prolazi kandidat. – 483.Indijci najcesce priznaju postojanje sedam buda. this is really not my kind of stimulation No.Oznaka coveka koji je uvideo prirodnu egzisrenciju.klasa ili cehova svojstveno drustvima sa dvostrukom ulogom individualne inicijacije I politicke delatnosti. anyway.Bunari su buseni za kultove misterija I druge religiozne ceremonije. _________________ No.udruzenje unutar klanova.koja je obilovala vesticarenjem I u kojo su pridavane ritualne ljudske zrtve.e.) indijski osnivac budizma. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me.n.ugasio zedj zivota I obustavio prijanje koje je uzrok bolnosti I vecnog vracanja (samsara). p.U te bunare sipane su tecnosti kao darovi bogovima Donjeg sveta.postao prosvetljen I od tada je poznat kao Buda ili Prosvetljeni.princ pod imenom Sidarta. god.pomocu meditacije nasao je resenje.Jos kao decak.ne racunajuci buduceg Buddhu Maitreya. Broros – Pleme iz Brazila koje veruje da je ljudski oblik samo prelazan I da prolaskom kroz riblju fazu ide u druge oblike.Poslednji od njih bio je Budhha Gautama Sakyamuni (563. you freak! sad_raven Mag .onaj koji je otkrio istinu”) Onaj koji je ostvario nirvanu.U 29.posle koje sledi putovanje u predeo duhova ili ponovo rodjenje.

simbolicka anti-teza Nebeskom Jerusalimu I Raju.U srednjem veku mesaju se sa vesticama I laznim vampirima.Vavilon sibolizuje prolaznu pobedu materijalnog I culnog sveta.Simbol Vavilona nije simbol sjaja koji je osudjen zbog svoje lepote.besmrtna stvorenja. Vakan – Veliki duh kod Sijuksa.imala je narucito zaduzenje da ih razgoni.po imenu Karna.Vatra I vazduh su aktivni.muski elementi.Nimfa.svet sirenja.Srednjoj Evropi.Grckoj.ali sa krilima I kandzama ptice grabljivice. istovremeno ostaju bez krvi I zrtve suzaraze.Kod Rimljana vampiri su bili zenski demoni sa telom zene.mirisa.vazduh je simbol spiritualizacije.medjuprostor izmedju neba I zemlje.put kojim se uspostavlja veza izmedju neba I zemlje.Prema hermetickoj teoriji jedan o d4 elementa kome pripadaju Blizanci.uzleta.Predstavlja suptilni svet. Vampir – Mrtvac za koga se veruje da je izasao iz groba kako bi sisao krv zivima.Kod Slovena se glogov kolac zarije u mrtvaca cija se dusa pretvara u vampira.Sve je unisteno jer je bilo sazidano na prolaznim vrednostima.vodu I vatru.Prema legendi vampiri su sticenici noci.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Thu Jun 15.dok su zemlja I voda pasivni.nego iskvarenog sjaja koji je osudio samog sebe odvrativsi coveka od njegovog duhovnog poziva.Rec je o nekoj vrsti magijske besmrtnosti u zoni sumraka koja odvaja zivot od smrti.Vazduh je sredina svetlosti.poljskoj.Arabiji.koju su vrebali po kolevkama. 2006 9:11 pm Vavilon – Vrata Bozija.To verovanje je posebno rasireno u Rusiji.boja I medjuplanetarnih vibracija.zenski elementi.Vaga I Vodolija.zastitnica sarki na vratima. . Vala – (nordijski) Prorocica Valpurgijska noc – (nordijski I tevtonski) Noc uoci majskog dana je kada se odrzavao vesticiji Sabat na Brokenu ili nekoj drugoj visokoj planini.koja uzimaju vitalnost od besmrtnih bica da bi pobegla iz groba. Vazduh – Uz zemlju.Njegovi bedemi I viseci vrtovi se ubrajaju medju 7 svetskih cuda.Prema verovanju vampirove zrtve I same postaju vampiri.Vampir sibolizuje ceznju za zivotom.Hranili su se krvlju male dece.koja se svaki put obnavlja kada se smatra ugasrenom I koja se ne moze utoliti dok se njome ne ovlada.vazduh je prema kosmogoniji jedan od 4 elementa.Takodje atmosfera u ezoterickoj terminologiji.Herodit je napiso da nema grada na svetu koji se mogao sa njim porediti.I dok su dva potonja oni koji materijalizuju.

u liku srednjovekovne dvorske budale.pitanja (Ko?…).Vampirizam – Cin u magiji kada jedan covek udise zivotne sokove drugog coveka.Alhemicari veruju da postoji razlika izmedju tajne vatre (dvostruke soli) prirodne vatre (vatrenog principa sadrzanog u materiji) I protivprirodne vatre (dobijene iz uglja.dobijanja Kamena mudrosti.Pojavljuje se pod raznim maskama kod starih Grka.e. Velika vestina – (latinski: Ars magna) Logika koja se sastoji u predstavljanju nekog clana ili pojma slovom. 1460.broj.Kineza.Lav I Strelac.ali je prvobitno koje nagovestavaju covekovo oblicije. Venetus Georgijus – (rodj. Vedizam – Sva verovanje I praxe ezoterickog ustrojstva sadrzana u vedama.rezim.prenose otkrovenje iz satrine u himnama.a u svom sirem smislu.jedan od 4 elementa.odrazava zvezdani svet. Sionim: “Platonova polugodina”.u njihovom kombinovanju u dvoclane.evoluciju coveka.Rec upotrbljena u mnozini – vede podrazumeva citav korpus knjizevnosti koja se proteze od Rig vede do upanishada.I kasnije dela kao sto su sutra.stariji od bramanizma I hinduizma u uzem smislu.Japanaca I Semita.n. Veda – (doslovno: “znanje”) Sveto znanje .) Italijanski alhemicar iz Venecije.4 geometrijaska lika.slovo. Vera – Pojava pri kojoj “izvoditelj-izbavitelj” koristi vampirizam za formiranje grupne svesti koja je snazna.ali I u modernom shou programima.Razradio ju je Rejmondus Lulus 1274.Vede koje su bile prenosene usmenim putem.prauzroke.prema hermetickoj teoriji.I obelezena crtama I bogova I ljudskih bica.Suprotno od magnetizma.lisena moralnih I socijalnih vrednosti. Vatra – U alhemiji.a tek mnogo kasnije pisanim.pocev odprilike 14000 p. Varalica – Mitska varalica je groteskna licnost sa velikim digestivnim I sexualnim organima. .18 definicija I 10 pravila.U astrologiji.obrednim teztovima koji su nastajali u periodu od oko hiljadu godina.koje je primljeno “slusanjem”.sto je period od 12960 godina.shvacen operaciski ili spekulativno. Velika Arkana – U Tarotu celina od 22 karte arkane primenljiva na principe. Verdelet – Demon koji je prenosio vraceve na Sabat.kome pripadaju: Ovan.plina ili e lektricne energije). godine u svojoj “Ars inventive veritatis” gse system gradi od 9 slova.otkrovenja.troclane ili cetvoroclane skupove tako da se izmedju njih uspostave odnosi duznosti. Velika godina – Predstavlja polovinu vremena potrebnog da prolecna tacka obidje Zodijak konstelacija.To je prvobitni oblik hinduizma.neka vrsta prirucnika za svaku od vedskih skola.

sa jedne strane naziva cin.demoni I duhovi mrtvih. Vika – (Engleski: “WICCA) Verska organizacija vraceva koji imaju ogranke u vise zemalja.Gospodar Smrti.predstavlja kosmicku osu. Viliji – Beli duhovi iz nemackih legendi koji predstavljau duse vernika.Smatralo se da se tih noci okupljaju vestice.pravac nebeskog delovanja.proslosti skrivenog). Vilino Sito – (latinski: “Herbae genus”) U Srbiji.Obesen o vrh malog luka tako da dodiruje tlo .poistovecenje.Njegovo znacenje vezano je za ravnotezu gradnje ili ispravnosti duhovnog napora.U nekim slucajevima prikazuje se kako dodiruje sazvezdje Velikog Medveda (ili slovo G koje stoji na njegovom mestu) u sredistu svastike zactrane na tlu.opazanje.osobito laganjem I ogovaranjem. Vitium – (latinski) . Vinum Ardens – (latinski) U alhemiji.Saman.stvarno niti fizicki prisutan I moze je doziveti kako pojedinac. oktobra vece pre Svih Svetih.U to veselju sexualnost je izbijala u prvi plan.je reinkarnacija ledi Oven.Za “Viku” se culo tek sezdesetih godina XX veka.Smestena na malom ostrvu Man u Irskom moru. Visak – Vazan element masonskog simbolizma. Vizija – Vizijom se.Misticna vizija je trenutno I iznenadno vidjenje predmeta koji nije culno.mehanizam.Veselje I obsene sale koje se vezuju za ovaj praznik imaju korena u natprirodnim verovanjima.ne mogu coveku nauditi neprijatelji.tako I grupa. Vece pred praznik Svih Svetih – Druidskog porekla.ispred zaliva Solvej.kad se nosi uz sebe.koji su umrli pre svog vencanja.izmedju Liverpula I Belfasta.Prema druidskoj tradiciji.izvesna Monika Vilson.patoloska.Njeni pripadnici tvrde da vode poreklo od jednog antickog druidskog koledza.Odrzava se 31.u to vreme sudi dusama losih ludi koje su osudjivane na tela zivotinja.prema narodnom verovanju. Vizualizacija – Inicijacijska meditacijska tehnika koja se sastoji u tome da se u duhu grade Ili traze u secanju organizovane I svete slike koje tyreba oziveti I sa njima se poistovetiti s ciljem da se ostvari sjedinjenje.Njena kraljica.a sa druge strane culna vizija (vid: vidjenje ocima).Njihovo srediste se nalazi u varosici Kasteltaunu.Osnovana sezdesetih godina proslog veka.metapsihicka (slike buducnosti.ali oni sebe ne smatraju razvratnicima niti oozavaocima djavola.odnosno od nebeskog do zemaljskog poda.sto se svodi na isto. u lecenju daje vidne rezultate kod katara stomaka.ognjeno vino.Veron – Staro ime za vukodlaka.Uz pomoc svestenika Kampbela Kroazijea Vilsona ledi Oven je svake godine uoci letnje dugodnevnice slavila veliki praznik.cerke boginje koja je sisal na zemlju da bi ljude naucila magiji.

Izopacenje predstavlja voda pomesana sa zemljom (zemaljska zelja) ili stajaca voda koja je izgubila svojstvo ociscenja: mulj.Otvaraju se na neku tajnu.tj. this is really not my kind of stimulation No.bezoblicno.bara (mocvara).Prorocki termin za zlokobne znake.nedostatak dusevne topline. “lovac na vestice” – Prema srpskom narodnom predanju radja se u kosuljici te otuda jeste vidovit.ne rastvorivsi se sasvim u njoj. anyway.Kada se takvo dete rodi I izraste.Neizdeferencirana masa vode predstavlja beskonacnost mogucnosti I sadrzi sve sto je virtuelno.osim simbolickom smrcu.T.izmedju poznatog I nepoznatog.svetlosti I tame.jedan od cetiri elementa kome pripadaju Rak.I. naraste veliko kao vuk.Skorpija I Ribe.ali I sve pretnje resorpcije.ali je okrutnije od vuka.dva sveta. Vracanje – “Ponovo doci u ishodiste”.kao u gnosticizmu kroz nebeske sfere I pomocu askeze. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me. V. you freak! sad_raven Mag . Vjedogonja.onda takav covek ili zena ide za vilama I zna vise nego drugi ljudi.Teznja duha da se vrati nazad. nuznost smrti pociva u nuznosti zivota.bogatstva I bede. prolazna faza regresije I dezintegracije.O.Zaledjena voda.napojiti se u velikom spremistu potencijala I crpiti otud novu snagu.Vukodlakom moze potati I nekrsteno umrlo dete ili dete zakopano s majkom u njenoj utrobi koje posle 7 god.U astrologiji.prema hermetickoj teoriji. Vrata – Mesto prelaza izmedju dva stanja.klicu klica.Simbol izvorista. _________________ No.sva obecanja razvoja. neko ko moze da se pretvori u vuka.znaci I vratiti se izvorima. – Pocetna slova formule u kojoj je sazeto ucenje alhemicara: “Vista Nteriora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem” (Sidji u utrobu zemlje I preciscavajici nacices okultni kamen”).I.da ide ka izvoru.Duh vidovitog coveka koji napusta svoje telo I bori se sa drugim ljudima I necistim silama braneci svoje mesto.koja uslovljava progresivnu fazu rentegracije I obnavljanja. Vukodlak – (slovenski) Covek koji ima vucije oblicije.dvostruki aspect zivota. Voda . prema misticima I posvecenicima.Uroniti u vodu da bi se iz nje izaslo. nuznost kretanja od rodjenja do smrti otkriva neizvesnost bica.blato.mesto porekla. Mudi u knjizi “Zivot posle zivota” navodi da se smrtnicima javlja “trenutna panoramska vizija svih zbivanja koja su obelezila njegovu sudbinu” Vreteno – Simbolizuje neumitnost sudbine.izrazava stagnaciju na najvisem stupnju.R.led.R.L.Ta pocetna slova stvaraju inicijacijsku rec koja izrazava zakon procesa transformacije koja je u vezi s povratkom bica najdubljem jezgru covekove licnosti.

veliko I neiscrpno spremistye zivota I tajanstvenog poznanja.plod fluidnog prozimanja.zalosnog krika I zbog toga sto se hrani mrtvim zivotinjama.jedna je od bakra I udubljena.ukazala savrsena ocrtana glava coveka sa kraljevskom krunom.Na listovima I kori tog drveta prirodno su ucrtani likovi Tibetanaca.Svaki bog je iamo svoj sveti gaj.Huk u Lamasariju Kun-Buma na Tibetu.kad je bio presecen.Sibol samoce I svojevoljnog usamljivanja onog koji je odlucio da zivi na visem nivou.cuveni nemacki lekar iz XII veka pominje u svojim knjigama komad mermera na kome se. simbolizovali su tajanstveno boraviste boga. Gamaheji – Kamenje koje ima cudnovate znake za koje se ne zna da li su slucajno nastali kao prirodne forme ili su.pak. Djordja. moc carobnjaka da putuju svetom. .Riml.[postojao je mermeerni blik sa prirodno nacrtanim raspecem.u crkvi Sv.Shivin sin. nacin proricanja kod straih Grka po figurama trbushastih.P.a druga od cinka I ispupcena.Bog mudrosti sa slonovskom glavom koja sedi na misu. Gadar (arapski) – Demon Gaj – Kod Grka I Rimljana. Albert Veliki. Obozavan kao bog prevazilazenja prepreka pri zapocinjaju obrednih I drugih radnji.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Fri Jul 07.Osoba fixira pogled u centar udubljenog dela bakarne ploce.na kome su se mogli videti I ekseri zabijeni u Isusovo telo I njegove krvave rane.vodom napunjenih I svecama opkoljenih casa.Listovi se u istom obliku obnavljaju svakog proleca.okolni pejzazi.koje su magnetizovane 9 puta I 9 dana za redom. Gastromantija – Proricanje po zeludcu. Ganesha (hiduizam) .na ledjima krilatog konja.jani nisu smeli ni poseci ni odrezati stabla svetoga gaja bez pokajnicke zrtve.kroz vazduh . Okultist Shvab pominje “drvo sa 10 000 slika” koje je video R. Ganga – Sudanski carobnjak Gandrid – Carolija irskih magova. 2006 8:36 pm GAVRAN – Ptica loseg predznaka zbog boje.gajevi su bili posveceni bozanstvima.U Veneciji.razni tibetanski slovni I sibolicki znakovi.a I u drugih naroda. Galvansko ogledalo – Sastavljeno je od dve ploce.

predosecanja.bilo prema nekim tajanstvenim znacima. Gematrija (jevrejski) – Talmudisticki I kabalisticki postupak.andjeo cuvar.cetvrto slovo = 1 + 2 + 3 + 4 = 10).dlana.S obzirom na metodu. posredovano – primenom vestina kao sto je astrologija. U Rimu je postojala razlika izmedju sluzbenog gatanja I privatnih gatalaca.Sastoji se u tome da se rec ili grpa reci objasnjava na osnovu osnovu brojcane vrednosti slova od kojih se sastoji.recima ili recenicama u skladu sa razlicitim semama.skrivenog.ili ponekad.Gatanje moze biti: 1. teratomanti (po nakaznim ili abnormalnim rodjenjima).osecajno. Ehad (jedan) = alef + het + dalet = 1 + 8 + 4 = 13 = Ahabah (ljubav) = alef + he + vet + he = 1 + 5 + 2 + 5 = 13.njegova iniucija I glas nadrazumske svesti.taloga kafe. Vrste sluzbenog gatanja bile su: haruspikij (po utrobi zrtvenih zivotinja).oniromanti (po snovima).Narucito su ga razvili Eleazar iz Vormsa (XIII vek) I Abulafia (1292.simpatije.itd.demon.utisaka.ili na daljinu. Npr.pasivnu zensku silu.yelu.One se bave covekom shvacenim kao prirodno bice 1) telesno bice: fizogonomija 2) zivo bice: genetlialogija 3) delatno bice: palmomantija 4) kulturno bice ( misoaono.pomocu karata. god.njegov dvojnik.pod razlicitim imenima.religijsko ili ezotericko spoznanje: buducnost.pokretima).astrolozi (po nebeskim pojavama).proslost.Opsti naziv za paranormalno.vizije.posmatrajuci samo sibolicnu vrednost broja.itd.On je .pridavanja brojcane vrednosti slovima. Gebura (kabala) – Termin koji oznacava petu Sefiru.snova. 2.obdareno govorom: ominalno gatanje) 5) pismeno bice: glifomantija (koje sanja: oniromantija) Ovakva podela se zasniva na predmetu tumacenja.).ona se dele na. Najcesce se za osnovu uzima konvencionalna brojcana vredonst svakog od 22 slova herbejskog alfabeta: Alef = 1. .…tav = 400.tumacenje znakova poput haruspikija.savetnij.drzanju. direktno – pomocu intiucije.kristalne kugle.uporedjujuci je sa nekom drugom recju iste vrednosti.svakog coveka prati genij.itd… Genetliologija – proricanje dana I casa rodjenja Genij – Prema vecini starih predanja.Gatalacke vestine – Skup mantickih vestina I znanja primrnjenih na coveka kao pojedinca I kao predmet psiholoskog istrazivanja.fiziognomicari (po licu.bilo po kakvom saobrazenju. Kabalisti se cesto sluze I teozofskim sabiranjem (dalet.…dalet = 4.zavisno od sredstava na koja se oslanjaju: · karte (kartomantija) · nebeska tela (astrologija) · ruka (hiromantija) · broj (numerologija) · ponasnje bolesnika (ijatromantija) Gatanje (latinski divination: “odgonetanje”) – Otkrivanje necega sto je nepoznato.kvadriranjem (dalet = 4 na kvadrat = 16).

dok su drugi smatrali sebe iznad normalnog moralnog zakona.Bitna odrednica pokreta jeste put spoznaja sto coveku shvacenom poput stranca u svetu pribavlja izbavljenje.nacelo polodnosti.Njome su se sluzili u odredjivanju plana gradova I utvrdjenja .maste.intiucije.vracanje duha Jednome kroz andjeoske planetrane sfere putem gnose.prema Kabali. Glog – Duhovi I vile se sastaju kod glogova. U hriscanstvu se javlja prilikom primanja Sv.Religiozni sistem koji je postavio koncept o apsolutnom I kompletnom znanju. Gnosticizam – Verski I ezotericki hriscanski pokret hronoloski omedjen I i III vekom. Duha ili koriscenje darova Sv.U Srbiji se glogov kolac zabada u vampira.To nije ni znanje ni vera nego mudrost koja se odnosi na sve misterije I za posledicu ima spasenje.te su otuda praktikovali asketizam I druga lisavanja.I po njihovom broju.ili po slici koju dobijemo kada na neku plocu ili sto bacimo nasumice saku zemlje.polozaju I slikama koje slucajno pretstavljaju.Genij rodjenja: narucito u Rimu .Glavne yeme bile su: preporuka cuvanja tajne.a u Kini se prvobitno primenjivala kao zing ta. Glosolalija – U metafizici pojava kada subjekat (najcesce medij u transu) govori jedan ili vise jezika koje ranije nikad nije cuo ili poznavao.Za gnostike materija je bila zlo.Duh nadahnuca: entitet izvan coveka koji donosi nadahnuce.pa cak je nalazila primenu u taktickim I strateskim pravilima.vestina oblika I situacija.Vizantiji. Ginunga Gap (nordijski) – Prvobitni haos iz koga su se izdigle sve stvari.za spirituale pojava kada se medjusobno razumeju osobe koje govore razlicitim jezicima. Otkrivanje skrivenog znanja trebalo je da oslobodi licnost fragmetarnog I iluziornog (ili zlog) materijalnog sveta (telesne egzistencije) I uvede je u duhovni svet.u Rimu.zivi pod zemljom kao cuvar dragog kamenja I skupocenih metala. Gnom – Zemaljski ili brdski duh malog rasta koji.osporavanje vidljivog sveta potcinjenog neumitnosti sudbine.U ezoteriji.govora ili mitskog govora. cuva zivot I kucu svakog coveka I sa njime deli sve radosti. Getija – vestina prizivanja zlih duhova. stiti od vradzbina.Pojavljuje se u obliku mita.Bila je poznata Keltima.bozanstvo pokrovitelj rodjenja.a kulturno podrucjem helenisticke civilizacije. Geomantija – proricanje po tackama nasumice napravljenim u zemlji.Bio je sastavljen od vise .Nepostojani su. Gnosa (grcki gnosis: “znanje”) – Znanje koje vodi ka izbavljenju. kod Rozenkrojcerovaca naziv za duhovne elemente.niti je njima u stanju da govori posle zavrsene seanse.sna – nevidljive stvri cine vidljivim.odbacivanje jevrejskog boga koji se smatra demjurgom.Kao ezotericki kult poveravan je posvecenicima koji su bili razdeljeni na nekih 70 sekti u ranim vekovima hriscanske ere.mogu I da vole I da mrze.Po legendi gnomi poticu sa Skandinavije.Sibolizuju nevidljiva bica koj uz pomoc nadahnuca.verovanje u nespoznatljivog I nedostupnog Boga iz koga emaniraju eoni koji sacinjavaju pleromu. Duha. nizi duh .gradjenja kuca I grobnica.dakle tvorcem zla.duh zemlje.

Tada se kaze da je ona zapaljena . logos: “rec”.fibioniti). sredom – Merkur.pevac. Gospodar dana – Svaka od zvezda koja svojim uticajem dominira jednim danom u toku od 24h. Grimorijum – Rukom ispisana zbirka formula koje su koristili carobnjaci I vracari.iz ustiju vire ocnjaci kao u vepra.jer ljudi nisu znali da mu daju govor.gnosticizam je dualisticka ezotericna doktorina obelezena misticizmom. cetvrtkom – Jupiter. subotom – Saturn.Kasnije se okrenuo vrsenju magije.”Veliki I Mali Albert”.njen efekat je smanjen zbog Sunceve svetlosti.”nauka”) – Proucavanje odnosa koji postoji izmedju rukopisa neke osobe I njenog karaktera.Eurijala I Stena.Golem je covek.imaju bronzane ruke I zlatna krila.upisanih u oblicima slova I rukopisa. Griot – Pripadnik posebne kaste u drustvenim zajednicama severozapadnog dela Afrike cija je uloga ocuvanja Reci. Gobelini – Duhovi ladja u Britaniji Golem – Prema judejsko-kabalistickoj legendi oznacava neku vrstu coveka-robota.U sirem smislu.Za razliku od Adama.koga je magijski ili vestacki stvorio covek.opsenare.recitator.Griot moze biti lakrdijas.itd.Bavi se utvrdjivanjem sklonosti coveka.Valentinus I Karpokrates.I uzima ih u obzir prilikom logickog odredjivanja sudbine I za stvaranje psihickog portreta licnosti.itd… .Stari narodi su verovali da zvezde naizmenicno gospodare u nedelji I to sledecim redom: nedeljom – Sunce. Gorgone – Gorgone su bile: Meduza.Stena drustvenu izopacenost. Medju najpoznatijim sledbenicima bili su Marsion. Gongi (japanski) – vrac. Gonin – Staro francusko ime za carobnjake.koga je stvorio bog.Najpoznatije su zbirke pape Honorijusa: “Grigorium Verum”.a Meduza duhovnu I evolutivnu izopacenost I isprazno mrtvilo.Sibolizuju protivnika koga treba savladati. Goruca planeta – Kdad se jedna planeta nalazi na manje od 8 stepeni od 30 stepeni od Sunca.tri nemani. ponedeljkom – Mesec.podrzavajuci bozanski stvaralacki cin. petkom – Venera.jereticki I slobodnoumni (Karpokrates.muzicar.Bardesan. utorkom – Mars. Gri – Africki talisman.”Riznica staraca iz piramide”.pripovedac.Golem je nem.religioznih I moralnih elemenata ukljucujuci neoplatonske ideje I judejska verovanja. Grafologija (grcki grapho “pisem”.Eurijala sibolizuje sexualnu natranost.tri sestre. Agripina magijska dela “Crna kokoska”.Skole: pravoverni (Kliment Aleksandrijski I Origen). u glavama su im ljute otrovnice.disciplinom arcane I emanatizmom. Gorik – Nestasni patuljasti duh megalita u Britaniji.

u brdima se suprotstavljaju tragacima za zlatom.Medju ratnickim kastama je poznat kao vest u baratanju oruzijem za borbu ili lov.cuvari blaga: cuvaju blaga zemlje Hiperborejaca.pa cak I grupe pojedinaca.sto nazalost.Kod Grka srodni su nemanima. Gula – Zena posvecena zlim duhovima u Arabiji. Gubavac – Sibolizuje necistotu. U danasnjem hiduizmu.U hriscanskoj sibolici predstavljau demona. . Guru (hinuisticki-sanskritski doslovno: “tezak koji ima tezinu”) – U prvobitnom znacenju guru je ucitelj svih vestina.a lavljim telom..U svim mitologijama mesto u koje udari bog gromom-sveto je.danas dovodi.ili da bvude predmet obozavanja kao inkarnacija bozanstva.koji su rodjeni bez roditelja u sveobuhvatnom Okeanu.brinu se za njegov vrt.Grifon – Mitska zivotinja sa orlovskim kljunom I krilima. Guba – Vavilonci su prepisivali gubu sedmorci duhova zemlje.do tragicnih posledica po pojedinca.ovaj pojam se najcesce odnosi na coveka ili zenu za koje se smatra da su u dubokom jedinstvu ili skladu sa Bogom.duhovno I moralno posrnuce. objavljuje volju I svemoc vrhovnog boga.odbacenost. Grom – Sibol poremecaja kosmickog reda.Takva osoba moze da poducava sledbenike svojoj posebnoj tehnici samoostvarenja u Bogu.ali I prepreku koju treba savladati da bi se doslo do blaga.pripremaju mu hranu.u slucaju da se radi o prevarantima ili psihickim bolesnim osobama.Kasnije.koji se ogleda u srdzbi prirodnih sila. Guja Vidija – Tajno znanje misticnih mantri.Sibolizuju snagu I budnost. Gul (arapski) – Demon groblja.hiduisticku duhovni ucitelj koji obucava za spekulaciju I za praxu.isto tako je mogao (ili ona) poducavati kaste koje neguju vestinu igranja ili muzike. bdiju nad Dionisovim kraterom punim vina. Guaron – Carobnjak u srednjem veku.a njegovi ucenici ga opsluzuju.a coveka koga osine grom-posvecen je.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful