1. Ž.M. Slavinski - ' Kratka enciklopedija parapsihologije i hermetizma' 2. J. Chevalier i A. Gheerbrant – Rečnik simbola Dakle, krenimo.............danas A sutra B............

Dying_Bride- 06-03-2006 Na slovo na slovo A ABLUCIJA - Pranje. U većini religija i kultova važna komponenta ceremonija je pranje delova ili celog tela, ponekad čak i pranje idola. ABRAKADABRA Magijska amajlija, kojoj se još iz vremena stare asirsko vavilonske kulture pridaje moć lečenja stomačnih bolesti i groznice kada se nosi oko vrata, ispisana na tankoj zlatnoj ploči ili pergamentu. Raširenu upotrebu ima u alhemiji, gde napisana u obliku trougla simbolički predstavlja ceo univerzum. Sam naziv dolazi od Hebrejskog Abreg ad habra ABRAKSAS – 1. Jedno od najstarijih božanstava u vavilonskoj i persijskoj religiji. Predstavlja skladan spoj dobra i zla. 2. Demon sa nogama u obliku zmije i glavom petla 3. Orijentalna amajlija dobivena graviranjem kamena AČ – Zimzelena, aromatična biljka ( npr celer ).Grci su njom krunili pobednike Istamskih igara : zelene stabljike dorskog ača krune čelo srećnog pobednika!Ač simbolizuje pobedničku i radosnu mladost. Imao je ulogu i u pogrebnim ritalima da bi označio stanje večne mladosti u koju je stupio pokojnik. AČAD FRATER – Pseudonim engleskog hermetiste, čije pravo ime glasi Charles Stansfeld Jones ( 1886 – 1950). Autor je poznatih knjiga o kabali : Q.B.L., Anatomy of the body of God, Chalice of ectasy. Chalice of ectasy je objavljen 1923. godine i predstavlja kabalističku analizu Vagnerove opere ' Persifal' koja , po Ačadu, sadrži mnoge kabalističke nagoveštaje. Iako rođen u Engleskoj, Ačad je najveći deo života proveo u Kanadi, gde je osnovao hermetičko bratstvo Ma – ion. 1915-e upoznao je Alistera Crowleya i od tada je bio jedan od njegovih najprivrženijih sledbenika. AKUPUNKTURA – Drevna metoda kineske medicine, u kojoj se bolesti leče ubadanjem metalnih igala u precizno određene tačke na telu. Na taj način se reguliše proticanje, koncentracija i uzajamni odnos pozitivnih ( jang) i negativnih( Jin) vitalnih energija u nervnom sistemu. ADAM KADMON – Nebeski tj kosmički čovek. Kabalističko verovanje da postoji kosmički duh zajednički svim ljudima ili u širem smislu svim živim bićima. ADEPT – 1. U alhemiji, čovek koji je rešio zagonetku Kamena Mudrosti 2. U hermetizmu , osoba koja je dostigla visok nivo hermetičkog saznanja 3. U jogi, ljudsko biće kod kojeg je došlo do spajanja individualnog duha Atmana sa kosmičkim duhom – Bramom AEROLIT – Meteorski kamen, aerolit, smatra se teofanijom, porukom sa neba, iskrom nebeske vatre, božanskim zrnom koje je palo na zemlju. Prema primitivnim verovanjima, zvezde su bile božanstva a komadići koji su se od njih odvajali bili su seme. Aerolit ima ulogu da poveže nebo i zemlju, on je simbol višeg života. AEROMANTIJA – Metod proricanja budućnosti po atmosferskim pojavama – po vetru, kretanju oblaka, vodene površi uzburkane vetrom. Aeromantija je bila posebno razvijena kod starih etruraca, koji su svoje hramove gradili na uzvišenjima da bi što veća površ neba bila izložena pogledima sveštenika. Neki oblici aeromantije prisutni su i u našim narodima, npr. Sevanje munja i grmljavina u zimskom periodu tumačeni su kao predznak velikih nesreća i ratova. AGLA – Kabalistička formula, česta u ritualnoj magiji. Po strukturi to je kovanica nastala od starohebrejskih reči ' Gospod će biti veliki doveka'. AGRIPA KORNELIJUS – Čuveni srednjevekovni filozof, diplomata i hermetista čiji rad ' De Occulta philosophia' predstavlja odbranu magijske doktrine od mnogobrojnih kritika. Živeo je od 1486 – 1535. Osnovna teza njegovog rada je da nam magija nudi direktnu percepciju boga i omogućava da shvatimo načine na koje se on ispoljava u prirodi. U tome i ostalim njegovim radovima prisutna je kritika hrišćanske crkve koja je, po

Agripi, iskrivila izvorno Hristovo učenje. Ovakav stav doveo ga je u sukob sa crkvom. Posle njegove smrti, nepoznati varalica objavio je uz originalni rad De Occulta philosophia dodatak o egzorcizmu i prizivanju duhova nazvavši sebe Agripom! AJNŠTAJN ALBERT ( 1879 – 1955) – Otac teorije relativiteta bio je veoma zainteresovan za parapsihologiju. Lično je prisustvovao brojnim telepatskim eksperimentima koje je književnik i hermetista Apton Sinkler izvodio sa svojom suprugom. Ajnštajn je napisao predgovor za nemačko izdanje Sinklerove parapsihološke rasprave ' Mental Radio' 1930-e. Naime, Sinklerova supruga primala je i pokušavala da reprodukuje 290 jednostavnih crteža, koje je Sinkler telepatski emitovao. Potpun uspeh je izveden sa 65 crteža, delimičan sa 155 a neuspeh se pokazao u samo 70 pokušaja. ALBERT VELIKI ( 1200 – 1280) – Naučnik ogromne erudicije, filozof, teolog i alhemičar. Savremenici su verovali da je otkrio Kamen Mudrosti pomoću kog se metal pretvara u zlato. Tvrdilo se takođe da je u stanju da kontroliše vreme. Konstruisao je jednog od prvih robota u istoriji koji je mogao da govori. Bio je učitelj Tome Akvinskog. Albertu se pripisuju dva srednjevekovna magijska priručnika : Veliki Albert ( zbirka magijskih recepata i uputstva za bavljenje fizikom i medicinom ) te Mali Albert ( zbirka uputstava za tumačenje snova i vradžbine) ALEKTROMANTIJA – Metod proricanja uz pomoć petla, stavljenog u centar kruga koji je podeljen na onoliko polja koliko ima slova u alfabetu. U svako polje se upisuje jedno slovo i stavlja se jedno zrno žita. Na osnovu redosleda polja iz kojih je petao kljucao žito dobija se serija slova iz kojih se sačini proročanska poruka. ALEUROMANTIJA – Proricanje na osnovu oblika formiranih posipanjem brašna na tlu. ALFITOMANTIJA – Proricanje prema načinu na koji se jede hleb od ječmenog brašna. ALHEMIČAR – Čovek koji se praktično bavi alhemijom ALHEMIJA ( arapski al – kimia) – Davni predak današnje hemije. Ima više značenja i vidova. Ovo su najvažniji 1. Opšta alhemija, čiji je cilj preobražaj ili transmutacija jednog oblika materije u drugi. Iz nje se razvila egzaktna hemija pošto se alhemijski rad svodio na dugogodišnje eksperimente sa tada nepoznatim elementima, smešama i jedinjenjima. 2. Praktična alhemija, koja predstavlja primenu alhemijske teorije kao filozofije vatre. Cilj joj je transformacija grubih metala u plemenite. Ovo je, po alhemijskoj formuli moguće postići samo uz pomoć Kamena Mudrosti. Praktična alhemija je razrađen sistem metoda i postupaka, veoma komplikovanih i dugotrajnih, opterećenih krajnje nejasnom simboličnom terminologijom, pomoću kojih se navodno dolazi do Kamena Mudrosti. On ima moć rešenja osnovnih suprotnosti života i prirode : vatra – voda, dobro – zlo, sumpor – živa, muško – žensko....Zato je tzv. Božanski Hermafrodit najčešći simbol kamena mudrosti. Ostali njegovi simboli su : pelikan, Hristos, Azot, Krunisano Dete, Kći velike tajne, Zeleni Lav, Mleko Device...... 3. Mistična alhemija, čiji je cilj da pronicanjem kroz pojavnu stranu predmeta i pojava života upozna njihovu suštinu. Taj proces simbolizuje razaranje grubih metala i dolaženje do zlata. Zlato je simbol večne spiritualnosti. 4. Seksualna alhemija je vid alhemije najamnje shvaćen i pogrešno tumačen, u najvećoj meri. Njen cilj je pretvaranje grube biološke seksualne energije , kroz alhemijsku vatru orgazma u suptilniju psihičku energiju. To je direktna i svesna sublimacija seksualne energije . Jung je više od 30 godina posvetio proučavanju alhemijskih tekstova. Uglavnom proučavanju psihološkog smisla alhemije i simbola u radovima : Mysterium Coniunctionis, Psihologija i alhemija. Po Jungu, teško shvatljiv jezik alhemije krije istinska znanja ljudske psihe. Osnovni cilj alhemije – rešenje enigme suprotnosti – jeste najviši cilj ljudskog bitisanja, a proces pretvaranja grubih u plemenite materijale je proces transformacije nesvesnih sadržaja u svesne. Kamen Mudrosti, po Jungu, jeste simbol najviše celovitosti ljudskog bića. ALKAHEST – U alhemiji, univerzalni rastvarač koji može da rastvori sva tela. Dobija se pomoću Kamena Mudrosti. ALOCER – Veliki vojvoda pakla u crnoj magiji, koji vlada nad 36 legija demona. Na

srednjevekovnim gravirama predstavljen je kao konjanik sa lavljom glavom. ALUDEL – U alhemiji, vaza ili kupasti sud u kom je , kao plod dugogodišnjeg alhemijskog procesa najzad dobiven Kamen Mudrosti. AMBIVALENCIJA – 1. U hermetizmu, učenje po kom svaka ljudska crta treba da bude uravnotežena sa njoj suprotnom crtom. 2. U dinamičkoj psihologiji dvostranost osećanja ili težnji AMEN ( AMIN) – Hebrejska reč i kabalistička formula, koju je Hrišćanstvo prisvojilo. Ima značenje : Neka tako bude. Njen ekvivalent u Joga i Ventanta sistemu je sanskritska reč OM ili AUM AMETIST – Poludragi kamen ljubičaste boje. U hermetizmu označava znanje, svetlost i mudrost. AMNIOMANTIJA – Proricanje na osnovu izgleda vodenjaka ( providna opna koja omotava ljudski fetus u materici ) . Proricanje se vrši neposredno posle porođaja. A.M.O.R.C - Ovo su inicijali američke rozenkrojcerske organizacije punog naziva Ancient Mystic Order Rosae Crucis ( Drevni Mistični Red Ružinog Krsta). Osnovao ju je Spencer Lewis. Posle njegove smrti 1939-e na položaju ga je nasledio njegov sin Ralph Lewis. Ova organizacija tvrdi da vodi poreklo iz Starog Egipta, 1500 godina pre nove ere. Smatra se da ima preko 100 000 članova u SAD i ostalim zemljama sveta ( opaska – ovo su podaci iz 70-ih godina prošlog veka). Članstvo je dopisno a centar organizacije smešten je u San Hoseu, Kalifornija. AMULET – Predmet koji se nosi da bi branio onog koji ga nosi od rđavih uticaja. U hermetičkom učenju amulet je pasivni zaštitnik od štetnih i neprijateljskih uticaja, za razliku od talismana koji deluje aktivno – izaziva promene u osobi koja ga nosi i okolini u skladu sa njegovim željama. ANALOGIJA - U hermetizmu ona označava stalnost veze između dva slična pojma ili pojave. Ona je osnovga simpatičke magije. U našem narodu postojalo je verovanje da će u sušnom periodu polivanje dodola vodom izazvati kišu ili da će bremenita žena roditi lepo dete ako u trudnoći gleda samo lepe stvari..... ANDROID – U hermetizmu, veštačko biće ( ljudsko), obično neljudskih dimenzija, stvoreno posebnim magijskim operacijama . Razlikujemo Goleme ( Gigantskih dimenzija ) i Humunkuluse – patuljke ANKH – Magični krst ili čvor, često upotrebljavan u egipatskoj ikonografiji. Znak je besmrtnosti i života. Egipatski bogovi , posebno Izida ga često drže u ruci kao znak da drže život te da su besmrtni. On je simbolizovao i središte iz kog teku božanske osobine i napici besmrtnosti. Uhvatiti ga u ruke značilo je napiti se na samim izvorima. On je bio i ključ koji je otvarao vrata grobnice na Polja Ialoua, u svet večnosti. ANTROPOMANTIJA – Proricanje prema izgledu utrobe žrtvovanih ljudskih bića, često je kod primitivnih verskih kultova starog veka. ANTROPOZOFIJA – Religiozno – okultni pokret koji je osnovao Rudolf Štajner( 1861 – 1925) u Nemačkoj početkom prošlog veka. Po učenju antropozofije cilj ljudskog inkarniranja je moralno i spiritualno usavršavanje. Osim čulne percepcije postoji viša i i spiritualna percepcija koja je u potpunosti nezavisna od čulnih sadržaja. Ona je produkt višeh JA i kroz spiritualno usavršavanje ovaj vid percepcije postaje sve aktivniji, omogućavajući čoveku sticanje svesti o višim nadfizičkim svetovima. 1902. godine Štajner je postao član Teozofskog društva i za kratko vreme došao na čelo nemačkog ogranka. 10 godina potom sukobio se sa vodećim teozofima i kao posledica tog sukoba nastalo je Antropozofsko društvo Cenatr ovog pokreta je u Getenaumu u Dorlahu ( Švajcarska). Glavni izvori njihove doktrine su Štajnerovi radovi : Okultna nauka, Znanje o višim svetovima i njegovo sticanje, Krv je sasvim osobit sok, Atlantida, Lemurija........ Štajner se bavio i filozofijom, vaspitanjem, agriklutirom, lečenjem duševnih poremećaja, umetnošću i prirodnim naukama...... APOLON – Jedan od najvažnijih starogrčkih bogova, sin Zevsov. Bog intelekta, svetlosti, lečenja i umetnosti. Najpoznatije Apolonovo svetilište bilo je Pitijino proročište u Delfima APOLONIJUS IZ TIJANE – Grčki filozof iz IV. Veka nove ere, veoma slavan u svoje vreme. Priča se da je tačno predvideo smrt 4 rimska imperatora i Vespazijanovo uzdizanje. Kažu i da je mnogo putovao te posetio Indiju i primio posvećenje. Sve te priče o

putovanjima ostavio je njegov učenik Damis a prepričao Filostratus. Apolonijus je u srednjem veku smatran za mitsku ličnost zbog neverovatnih događaja kojima su njegove avanture obilovale. Često se spekuliše o njegovoj sličnosti sa Hristom , jer je propovedao praštanje i opštu ljubav. Pričalo se i da se uzdigao na nebo. ARHETIPI – Po Jungu, primordijalne slike ( praslike) u kojima je nataloženo sve iskustvo ljudskog roda. Oni su dinamičke prirode. Čovek ih nasleđuje kroz svoju nervnu strukturu, kao način doživljavanja sveta. Oni su deo kolektivnog nesvesnog ljudske rase i pojedinac ih postaje svestan kroz snove, mitove i halucinacije. ARITMOZOFIJA – Doktrina brojeva, učenje da su brojevi tajni ključevi od svekolike mudrosti. Dve glavne škole aritmozofije su : pitagorejska i kabalistička. ARMOMANTIJA – proricanje iz plećke žrtvovanog goveda. ARS MAGNA – Velika veština, alhemija ARTAME – U kultu veštica artame je bodež, posvećeni nož, jedan od osnovnih instrumenata- Njime se ubijaju žrtvovane životinje, urezuje magijski krug na površini zemlje itd. Artame je po svemu sudeći, derivat magijskog mača. ASANA – položaj ili poza u hatha jogi. Postoji veliki broj asana. Većina savremenih autoriteta obrađuje 84 najvažnije asane. ASTAROT – Jedan od paklenih demona koji zna prošlost, sadašnjost, budućnost, sve tajne želje itd... ASTRAGALOMANTIJA – Metod proricanja sa kostima obeleženim slovima. Njihovim bacanjem dobija se kombinacija slova čijom se interpretacijom dolazi do odgovora na postavljeno pitanje. ASTRAL – Nadfizički svet. Prvi kosmički plan iznad ovozemaljskog , fizičkog i materijalnog, svet čiste energije. Astral se identifikuje sa energetskim poljem i njegovo postojanje je dokazano. ASTRALNO TELO - Po učenju hermetizma ljudsko biće pored fizičkog tela ima i još nekoliko njih, nevidljivih golim okom. Jedno od njih je astralno koje je fine strukture i prožima ono fizičko. Fizički oragnizam je tačna kopija astralnog sa kojim je vezano ali ta veza nije čvrsta. Ostvarena je preko ' srebrnog užeta' koje se za fizički organizam vezuje u oblasti pleksusa solarisa. Astralno telo se odvaja iz fizičkog u toku sna, narkoze, transa...ali je kontakt i tada sačuvan. Kada se ova dva potpuno odvoje nastaje smrt. U tim slučajevima odvajanje je slučajno, spontano i nesvesno. Proces svesnog, namernog, voljnog odvajanja astralnog tela od fizičkog naziva se Astralnom projekcijom. Ima više tehnika iste. Nakon veoma uspešnih eksperimenata koje je američki slikar Inge Swann izveo 1972 –e, astralna projekcija je dobila još jedan naziv – Vantelesno iskustvo – O.O.B.E ( Out of body experience). ASTROLOGIJA – Možda najbolja definicija bila bi : Izučavanje stvarnih ili nepostojećih odnosa između kosmičkih dejstava i ljudskog organizma ASTRUM ARGENTINUM ( srebrna zvezda ). – Tajno hermetičko društvo koje je 1907. godine osnovao Alister Crowley u Londonu. Proklamovani cilj organizacije bio je ubrzanje svesne duhovne evolucije članova, anhilacija čovečjeg JA i spajanje sa svetim Anđelom Čuvarom. Metod je bio ritualna magija a sredstva za iskazivanje ekstatičnog stanja svesti seks i droge. Društvo je od 1909.godine izdavalo svoj časopis ' The Equinox'. Dvadesetih godina ovo društvo često znano samo pod inicijalima A.A preraslo je u hermetički red O.T.O. AURA – Psihoenergetsko polje koje prožima i okružuje žive organizme, nevidljivo oku pod normalnim okolnostima. I neživa bića imaju auru ali u vidu energetskog polja, koje je nepromenljivo i postojano dok je aura živih bića dinamička. AUROBINDO GOZE ŠRI ( 1872 – 1950) – Indijski mistik, filozof, pesnik i jogi. Tvorac purna odnosno integralne joge. AUTOMATSKO PISANJE ( slikanje itd..) Aktivnosti koje ispoljavaju medijumi u stanju transa bez učešća svesti. Jung kaže da te aktivnosti predstavljaju direktno pražnjenje nesvesnih sadržaja. AUTOMATIZAM – 1. U psihologiji, nesvestan refleksan akt 2. U parapsihologiji, automatsko funkcionisanje čula halucinatorne prirode AUTOSKOPIJA – Parapsihološka sposobnost sagledavanja zbivanja u sopstvenom organizmu. Tvrdi se da joga, fakirizam i srodni sistemi hermetičkog treninga razvijaju tu sposobnost. AUTOSUGESTIJA – Vidi Hipnoza AVATARA – Inkarnacija

božanstva. Po učenje joge, vedante, teozofije to je ljudsko biće koje je završilo svoju kosmičku evoluciju i spojilo se sa apsolutnom svešću. Kao avatare navode se : Hristos, Buda, Ramakrišna..... Dopuniću uskoro listu : ) Dying_Bride- 06-04-2006 Na slovo na slovo B BA' AL - BELIT – Ba'al – Belit je božanski par kojeg su poštovali Semiti. Ba'al ( negde znan i kao Hadad )je bog uragana i plodnosti a Belit boginja rodnosti, posebno u ratarstvu. Židovski proroci suprotstavljali su se tim drevnim kultovima. U svim je civilizacijama Ba'al simbolizovao postojanje ili periodični povrataktežnje za uzdizanjem nagonskih snaga. BAFOMET - Hermafroditsko biće, pola čovek pola jarac. Prvi put se javlja u kultu Vitezova Templara u Krstaškim ratovima. BAZILISK – Izmišljeni gmaz koji svojim pogledom ili dahom ubija onome ko mu se približi ne pogledavši ga pritom. Rađao se iz okruglog jajeta starog petla , od 7 –14 godina,položenog u bunište, na kome je morala sedeti žaba krastača ili obična žaba. Prtikazuje se kao petao sa zamjevim repom ili kao zmija sa petlovim krilima. Predstavlja : kraljevsku moć koja uništava sve one koje joj uskrate poštovanje, razvratnu ženu što zavodi one koji je prvi ne prepoznaju pa je ne mogu ni izbeći, smrtne opasnosti, egzistencije koje je nemoguće na vreme opaziti a od koje može odbraniti samo zaštita božjih anđela. Ubiti ga je teško...treba mu pružiti ogledalo o koje bi se njegov pogled odbio i vratio se na samog baziliska te ga ubio. U alhemiji predstavlja vatru koja pustoši a prethodi preobražaju metala. BELZEBUB - Princ demona, arhiđavo, u hijerarhiji demona odmah iza Satane. U staroj sirijskoj religiji smatran je kraljem demona. BERILISTIKA – Proricanje budućnosti iz magijskog ogledala napravljenog od berila. BHAKTI - Mistična ljubav. Bhakti joga je jedna od glavnih vrsta joge, zasnovana na sveopšte ljubavi. BIBLIOMANTIJA - Metod proricanja na osnovu knjiga, uglavnom Biblije. Knjiga se nasumice otvori i prst se bez gledanja stavlja na tekst. Reč na koju prst padne služi kao osnova proročanstva. BON – PO – Škola tibetanske magije, koja je dostigla procvat u VII v.n.e BREID DŽEJMS – Engleski lekar koji je prvi upotrebio termin ' hipnoza ' i koji je tu pojavu intenzivno izučavao. BUDA ( 560 – 480 p.n.e) – Buda na sanskritskom znači prosvetljenje. Tako je nazvan prvi Sidharta, osnivač budizma. Nazvan je još i Gotama – Onaj koji je postigao svoj cilj! Plemić po rođenju , Sidharta se odrekao slave i bogatstva i posvetivši se asketizmu i meditativnom životu postigao nirvanu i prosvetljenje.Ostatak života proveo je putujući Indijom i propovedajući svoju nauku. BUDIZAM – Filozofsko religiozni sistem Sidharte Gotame ( Bude) . Osnovne postavke budizma su ' 4 plemenite istine ' : 1. Život je patnja 2. Uzrok patnje je želja za životom 3. Čovek se može osloboditi patnje samo gušenjem želje za životom 4. Do spasenja ( nirvane) vodi osmostruka staza : a) prava vera b) pravi život c) prava odluka d) prava reč e) pravi čin f) prava težnja g) pravo mišljenje h) prava sabranost Vremenom budizam se proširio i došlo je do podele na dve glavne grane budizma 1. hinajana budizam( mala kola), proširen uglavnom na Cejlonu ( Šri Lanka) 2. mahajana ( velika kola) u Tibetu, Mongoliji, Kini, Japanu, Koreji... Jedan od značajnijih evropskih filozofa koji se zanimao za budizam bio je Šopenhauer. BUKENTAUR – Izmišljeno biće iz grčke mitologije , pola čovek pola bik. Dying_Bride- 06-05-2006 Na slovo na slovo C CEREMONIJALNA MAGIJA– Razrađen i strogo određen skup verbalnih i gestovnih postupaka kojima praktičar deluje na sopstveno nesvesno sa ciljem izazivanja najveće

06-05-2006 Na slovo na slovo D DAEMON – Po Sokratu.1571) – Slavni italijanski vajar. Razni redovi derviša imaju i različite sisteme inicijacije. DEFO DANIEL ( 1660 – 1731 ). Po joga doktrini mentalna koncentracija na čakre povezana sa ritmičkim disanjem. DEMATERIJALIZACIJA – U parapsihologiji. Najčešće je to bila vračara. snagom duha i specijalnim parapsihičkim sposobnostima. Kretanje prstena od slova do slova daje proročansku poruku. samokontrolom. DEMONOLOGIJA – Srednjevekovna doktrina o prirodi i svojstvima demona DEMONOMANIJA . Veruju da se do prosvetljenja dolazi strogom disciplinom. posebno za evokativnu magiju i prizivanju duhova i demona. DAMA ( Mala ) – U Kini je to bio pristojan naziv za ženu nižeg reda ali ne i lakog ponašanja. posebno u jogi i vedanti.06-05-2006 Na slovo na slovo Č ČAKRA – Na sanskritskom znači točak. unutrašnji glas koji poput anđela čuvara vodi čoveka i govori mu šta mu je zabranjeno. na čijoj su površini ispisana slova alfabeta. Kako je lovor u Staroj Grčkoj bio posvećen Apolonu. Autor je izvanrednog hermetičkog rada ' A system of magic ' objavljenog 1728-e. izazvano kako se tvrdi. ( Lanina opaska . DAKTILOMANTIJA Proricanje preko prstena okačenog o konac koji visi iznad okruglog stola.Psihički poremećaj u kom bolesnik veruje da je opsednut demonima. Po načinu života i izgledu slični su indijskim fakirima. znake raspoznavanja.Pseudonim Luisa Hamona. U svojoj autobiografiji – Moj život ( preveo Tin Ujević) opisuje iskustva sa magijom i evokacijama. Savremena američka rozenkrojcerska organizacija AMORC sasvim neosnovano svojata Dekarta. zlatar i pisac traktata o vajarstvu. dovodi do buđenja različitih parapsiholoških sposobnosti. Čela je neka vrsta šegrta.Pripadnici islamskog religioznog reda. svetih prosjaka. Pokušavao je da stupi u kontakt sa njihovom organizacijom u Francuskoj ali nema podataka da li je u tome i uspeo. Čakre su po učenju joge i teofizije psihofizički centri energije. CERERA . ako nekog zanima otkucaću je ) Dying_Bride. ova metoda je često praktikovana u Apolonovim proročištima. involutivne kosmičke snage koje deluju nasuprot kosmičke evolucije i na taj način su zle. DAFNOMANTIJA . Većinom su sledbenici sufizma. pa čak i terminologiju. DHARANA – Šesti stepen radža joge. dugotrajnim recitovanjem mističnih formula zvanih 'zikr'. čija je karakteristika koncentracija misli na jednu tačku u trajanju od najmanje 12 sekundi. Astralnom telu. ČEIRO .Poznat najviše po romanu Robinson Kruso ali se bavio i magijom. ČELA – Učenik spiritualnih učenja u Indiji. veoma zainteresovan za doktrinu srednjovekovnih rozenkrojcera. uzdržavanjem. neka vrsta muslimanskih ' božjaka '. jogi i fakirizmu to je nestajanje predmeta ili bića iz određenog lokaliteta.Sedmi stepen radža joge . DERVIŠI .Rimska boginja zemljoradnje i plodnosti ( grčka Demetra) CEROMANTIJA – Proricanje pomoću rastopljenog voska Dying_Bride. Veoma se interesovao za okultizam. Smatra se da je jedan od prvih osnivača dervišizma bio Abu Bakr. vid ispoljavanja intuicije. DEKART RENEE ( 1596 – 1650 ) – Veliki francuski filozof . smešteni van fizičkog tela u tzv. ČELINI BENVENUTO ( 1500. čija se boginja nazivala Purpurna Dama. U osnovi ove metode su nesvesni pokreti ruke. čija je karakteristika neprekidna meditacija o . koji se odriču svetovnih vrednosti radi traganja za istinom i životnom mudrošću.Proricanje po lovorovoj grani bačenoj u vatru. DEMONI – U hermetizmu.moguće koncentracije na cilj magijske operacije. Kabala i magija ih pak personalizuju. pisca mnogih dela o hiromantiji. koji se potpuno posvetio duhovnim i znanje prima u direktnom kontaktu sa spiritualnim učenjem Guruom. DHIJANA .

DURGA – Boginja koju poštuju posebno u Kalighat hramu u Kalkuti. sad_raven.a da ima u ovim knjigama opsirniji opis..inicijacija. Abraksas – (persijski : “Bog”) Misticki naziv koji je bio u modi u gnostitickoj sekti koju je osnovao Vasilides u II veku .U alhemiji . KAREL . pesnici i astrolozi i regulisali su odnose u keltskim društvenim zajednicama. Abrakadabra – (hebrejski doslovno : “uputi tvoju munju do smrti”) Simbolicna rec koju je prvi upotrebio Samonikus u jednoj studiji o medicini I bila je upotrebljiva tokom celog srednjeg veka. Kamingsa ”Recnik simbola” Hansa Bidermana Ako nadjem neki pojam koji si ti vec spomenula.povratak covekoj praiskonskoj cistoti.. Bio je energični propagator parapsiholoških istraživanja. Abadon – Jevrejsko ime andjela bunara ili andjela unistitelja. astrolog. U hriscanstvu nevinost.06-06-2006 @ Dying_Bride: Nadam se da nemas nista protiv ako uskocim I napisem nesto …Literatura kojom se pomazem je: “Recnik okultizma” Tomislava Gavrica ”Sve o simbolima” Endrua T. Keli je završio u zatvoru i pokušavajući da pobegne povredio se i uskoro umro. Zajedno su vršili eksperimente i bavili se alhemijom dok crkva nije doznala za njihove aktivnosti i poslala lični zahtev caru Rudolfu II da ih protera što je on i uradio. Puno je putovao i zalagao se za naučni ispitivanje medijumstva i parapsihičkih pojava. magovi.OK!? Ako nije dobro. Neko vreme su putovali po Evropi preživljavajući dok se nisu sukobili i razišli. Najpoznatije delo : Monas Hieroglyphica DOJL ARTUR KONAN ( Sir Arthur Conan Doyle 1859 – 1930 ) – Engleski lekar i književnik. U budizmu. Danas postoje dve organizacije koje tvrde da vode poreklo od starih druida : Druidski red ( vođa Dr Tomas Mon ) i Red Barda .. Imao je brojne vizije i proročanstva koja su se ostvarila te velik broj učenika. delovanjem dosada nepozante vrste energije koju češki parapsiholozi nazivaju psihotronskom. DRUIDI . DONOV PETAR ( 1864 – 1944 ) – Bugarski okultista i vidovnjak. Predstavljali su učenu svešteničku kastu – lekari. svestenikovo pranje ruku oznacava “Umivam pravdom ruke svoje”. proslavio se romanima o Šerloku Holmsu.preko sive do bele. vaspitači.Čehoslovački radio inženjer i parapsiholog koji je patentirao Keopsov piramidalni oštrač žileta ( i o njemu će biti reči kasnije ).jednom sadržaju u trajanju od najmanje 144 sekunde... Tvrdio je da se inkarnirao na zemlji sa mističnom misijom da pripremi početak ' Ere slovenskih naroda ' i da dolazi sa udaljenog nebeskog tela po imenu Alfeola iliti Zvezda svih zvezda. Ovata i Druida ( Ros Nikols). Njegova glavna hermetička aktivnost počela je od njegovog poznanstva sa Edvardom Kelijem.Starokeltski sveštenici na tlu Britanije i Galije u prehrišćanskoj eri. astronom.onda brisite post. Utvrdio je eksperimentalno da ako se istupljen žilet drži u kartonskom modelu Keopsove piramide. biva posle nekog vremena ponovo naoštren. sudije. Ablucije – Ociscenje. koji je posedovao medijumsku sposobnost za divinaciju pomoću kristala. Kao početal Akvarijanske Ere označio je 1914 –u godinu. Di se vratio u Englesku i radio kao dvorski službenik do kraja svog života.u Magnum opusu dusa se cisti pranjem menjajuci boju od crne.Srednjovekovni demografi su ga smatrali za uzrocnika ratova. U islamu vazan obred.ablucije pri incijaciji monaha predstavljaju spiranje njegove svetovnjacke proslosti. Njegovo znanje astrologije dovelo ga je do engleskog dvora gde je kao prvi zadatak imao da izračuna najbolji datum za krunisanje Elizabete I. i hermetista. poznat pod nazivom Učitelj. orijentisanom duž osovine sever jug.samo cu dopuniti. DR DI DŽON ( Dr John Dee 1527 – 1608 ) – Istaknuti engleski matematičar. DRBAL ing. bilo kao strašnu boginju kojoj valja žrtvovati jarce bilo kao epifaniju kosmičkog života u neprestanom i silovitom preporodu. Pretpostavlja se da je to iskvareni sveti gotski naziv “Abraksas” magicna formula koja znaci “ne povredi me”.

koga su prizivali ribari.kamena I keramike da bi stitile besmrtnost .narucito Visnu. Agares – Podredjeni u podzemnom svetu.jedan od prvih andjela srdzbe.Posebno su je postovali Sicilijanci.Stari bog oluje kod Amoricana. Albunea – Sibila ili svestenica koja prorokuje preko snova koji se sanjaju pored vodopada.voda I biljke-svi su podjednako Agni. U okultizmu. hram se sastoji od 4 prostorije: pronaos .Sastojao se od 3 prostorije: pronaos (predvorje) .p. Azafini – Tunmci snova u Haladeji.Kralj Ajolije.N.koga opeva oko 200 himni Rig vede.Smatra se da ima ili krije neku magicnu moc.koji je slavljen zbog svojih mnogobrojnih rodjenja. delotvorno utice na jetru I stiti od bolesti koje zadiru u njegovu oblast. simolizuje ponovo rodjenje. Sinonim amuletu Mali predmet koji se obicno nosi oko vrata I sluzi za odvarcanje zlih duhova ili nesrece.Ostvaruje ono sto simbolizuje neku osobitu vezu izmedju onog ko je nosi I sila koje predstavlja. U Egiptu su se mumije prekrivale amajlijama od zlata.Snaga koja lantentno lezi u osnovi svake magijske radnje alkahest alhemicara Akacija – Sveto drvo u Egiptu. Ajbe – Sveto drvo.izumitelj jedrila I veliki astronom koga je potomstvo proglasilo za bozanskog kralja oluja I vetrova. Azazel – Mocni demon koji je ziveo u pustinji I bio povezann sa starim jevrejskim obredima.Klasican grcki hram posle 600 god p.Njenih sedam slova na grckom jeziku.a ranije u Palestini I Siriji kao Hadad.Objavi knjigu “Animizam I spiritizam” (1893.inicijaciju.Bio je vezan lancima dok je cekao na Strasni sud.”ublaziti”) .e. naos .Vise Ja koje se spaja sa materijom kako bi se napravilo zlato I ponovo savtavili svi delovi ljudskog tela kao I njegova svojstva u svoju prvobitnu sustinu. 356 Avatar – Ljudsko ili zivotinjsko oblicije koje uzima neko od bozanstava. Ognjiste za kucne zrtve. Alraun – (tevtonski) Zenski demon. Agni – Bog vatre vedskog hinduizma.tj.sunce. Najvaznije vedsko bozanstvo posle Indre. Ajol – Bog koji obuzdava I pusta vetrove.manifestovani Logos.) u kojoj pokazuje kako kako psihicka besvesna struktura moze preci granice covekovog tela.. Adzitas – Rec koju koriste okultisti da bi oznacili jednog od 12 bogova koji se inkarniraju u svakoj Manvantari. Akasa – Rec koja oznacava jedan od 5 elemenata Sankaja filozofije.poznat kao Ramon. Adefagija – Boginja prozdrljivosti.Za njega se vezuju I misticni brojevi 3.sa ili bez magicnih formula. Alrinak – Zli duh brodoloma.5 I 7 Adad – Bog vatre I oluje. U aditon u Delfima je mogao da udje samo Pitija.kabalisticki prevedenih na brojeve daju br. U teozofiji primarna supstanca iz koje isijava Prvi Logos ili izrazena misao.Izmedju Pitije I ostalih prisutnih se postavljala zavesa ili vrata.besmrtnost. Alisis – Izvor u Arkadiji koji je lecio od besnila. Alomantija – Proricanje iz soli. naos (svetiliste) I opistodom (zadnje predvorje koje nije povezano sa naosom).eter ili nebo. aditon I opistodom.Rodjenje jednog avatara ne podleze prinudi ranije karme. U misticizmu.vec iskljucivo zavisi od Visnuove slobodne volje.kada silazi na zemlju.U grckoj numerologiji oznacava broj 356.univerzalni rastvarac. Aidze – Mitsko cudoviste kod plemena Bororos iz Brazila. Aksas – U ezoteriji.n.br. Alkahest – Po Paracelzusu tajna vatra cija se moc nalazi u hrastu sto truli.urezan u kamen ili dragulje smatra se misticnim.n. Averna – Zarazna mocvara za koju se smatralo da se nalazi na ulazu u pakao.Kasnije je opistodom zamenjen aditonom koji se otvara u naos.razlicito indentifikovanih kao prostor. Aksakov A.Ime je nadjeno I na grckim papirusima I srednjovekovnim grimorijama. Azael – Po rabinskim legendama. Almadel – Traktat o teurgiji Ili beloj magiji koji je sastavio nepoznat srednjovekovni pisac.u bagremu I paprati. Agenes – Osoba koja emituje ili prenosi slike ili informacije putem telepatije.povezano sa dubokim vodama. U alhemiji.vatra munje. – Ruski spiritist. Aditon – (na grckom: “ono sto je nepristupacno”) Tajno mesto u grckim hramovima. Amajlija – (latinski amolior: “odvratiti”. dana u godini. Azariel – U “Talamudu” andjeo voda na zemlji.bronze. Adam Kadmon – Arhetipski covek ili covecanstvo.To je takodje bio ukupan zbir dusa koje nastaju emanacijom iz boga. Alur – (normandijska mitologija) Duh rusevina.unutrasnji elektricitet zvezda I bica.e.

koje nije ni telo ni dusa.boraviste mrtvih.apokalipticne (Knjiga Henohova).Uvid u apokrif imaju samo posveceni.ono se proteze u svet nebeskih tela.pokojnika.tajni spis. u inicijacijskom pristupanju gnosi.didakticke (Testament 12 partrijaha).Takodje je I simbol za sudbinu.Helena Blavacki.apokalipse (Apokalipsa po Petru) Aralu – (vavilonska mitologija & religija) Podzemni svet. Kod Starog Zaveta apokrifi se dele na : pripovedacke (Apokalipsa po Mojsiju).Za mrtve se verovalo da mogu da proricu zivima. Aura – Prema ezotericnom ucenju nevidljiva svetlost.zna da otvori vrata sveta mrtvih I moze da pronikne u skriveni smisao vecnog zivota.jer je proizasla iz duhovne supstancije bogova.Teme su im okultna ucenja I njihovo autorstvo se prepisuje svetim ljudima ili natprirodnim bicima.ljudozder. U hrmetizmu tajna alhemijska operacija. U egipatskim hijeroglifima.Njen kult se prostirao preko Kapadokije.To je I vedsko ime koje znaci “Sin voda”.besmrtno. Apam Napat – U svetim rukopisima. Anahita – (persijski) Boginja vezana za oplodjavanje vode.kojom su okruzena sva ziva bica. a kod Novog Zaveta na: Jevandjelja (Jevandjelje po Jevrejima).tajanstveno bice koje je istovetno Fohatu okultista.zatim Paracelzus.mesavina. prociscenje dusa. naziv za kartu u Tarotu.Njegovo fonetsko znacenje je kombinacija znakova za aktivonst I pasivnost I predstavlja spajanje tog dvoje. Ank – Egipatski simbol zivota. Astralan – (latinski astrum: “zvezda”.neki ga vide I kao simbol Sunca – ono je okrugli deo na gornjem delu simbola .kao I zivota nakon smrti. Andras .poslanice (Isusova poslanica Labgaru). Atanor – Alhemijska pec sa sporim sagorevanjem koriscena za zagrevanje Hermesovog Jajeta mudrosti ili posuda u kojoj se spravljala materija mudrosti. predstavlja dusu koja je vecna. Rudolf Stajner kaze da kad astralno telo coveka obuzme san.Njega je stitilo 7 vratnica kroz koje je prolazilo svako ljudsko bice posle smrti da se vise ne vrati.Onaj ko poseduje geometrijski kljuc ezoterijskih misterija. Ank je kombinacija muskog I zenskog simbola .(klasicna mitologija) Demon nesloge.ciji je simbol upravo Ank.postaje bezvredna ako se otkrije.Jermenije.Prikazivana je kako drzi prst u ustima.a horizontalna linija Zemlja. dela (Dela Tomina).Njegov krug je savrsena slika onog sto nema ni pocetka ni kraja.ujedinjenog muskog I zenskog principa.u svojoj ruci drzi ank.”individualna dusa”. kod samana isceljenje dusa. Antropofag – Onaj koji jede ljudsko meso. Arkana (latinski Arcanum: ”tajna”) Ezotericna I inicijacijska tajna.ciju sudbinu uslovljava zivot pre smrti.boginja istine.kako nebeski tako I ljudski.Ozirisa I Izide. Anabaza – (grcki: “korak na gore”) Rec svojstvena misterijama gde ima znacenje vaznesenja duha.”univerzalno ja”) U vedizmu: pojedinacna svest. Krst sa drskom je simbol million godina buduceg zivota.(jevrejski) Demon losih vesti. Angereona – (rimski) Tajanstvena boginja.Elifas Levi. Maat. Anvil – (keltski) Svet gde su ziveli mrtvi.Demon koji je zaveo Evu.”nebesko telo”) Pojam potice od Platona koji na osnovu proucavanja nebeskih tela zakljucuje da postoji posebno telo duse.koji su dve zivotne sile I time simbilicki predstavlja jedinstvo neba I zemlje.nacelo svojstveno svakom zivom bicu.(sanskritski: “biseksualni gospodar”) U ezotericnom smisluon oznacava stanje kosmicke energije simbolizovane kabalistickim Sefirima.pa tako predmeti bivaju prozeti zracenjem onih ljudi .Psihicka emisija neke osobe ostavlja za sobom trag . Asmode .moci.emanacija. Animatizam – Verovanje da su predmeti zivi I mogu da ispustaju svoju licnu I bezlicnu moc.”skriven”) Ezotericna knjiga. Anamaleh .znak anka se nalazi u recima kao sto su “zdravlje” I “osecanje srece”. Atman – (skitski: “dah”. Dalje su ga razvili neoplatonovci. Kao makrokosmicki simbol . Arda Narisvara . U obrednom znacenju uspon na svetu planinu.Kljuc za uzviseno I tajanstveno znanje.po poreklu psihicka.On predstavlja kosmos I zivot. Apokrif – (grcki: “tajan”.Indije I Ponta. Aretologija – Opisivanje cudesnog pojavljivanja nekog bozanstva ili zbirka cudesa koje je ucinilo neko bozanstvo. Amrita – Eliksir zivota I hrana bogova koja pruza ljudima besmrtnost.vertikalna linija je nebo.posebno zive sa drugim metalima.Moguce da je u pitanju boginja cutanja.najvisa dusa. Amalgam – U alhemiji smesa .

Nemejski Lav. To dvostruko biće odgovara slici majke – gore.06-10-2006 Na slovo na slovo E EBANOVINA – Glavno obeležje ebanovine je crna boja.06-10-2006 Na slovo na slovo DŽ DŽAINIZAM . Aqua Vitae – Alhemijska voda zivota Dying_Bride. Mnogi hermetički sistemi treninga dovode do ekstaze.Aura duha je poznata religioznoj tradiciji I predstavljena je oreolom oko glave svetca. ali niže od njega užasna zmija.p. ima fizičko. U ekstazi nestaju razlike između subjekta i objekta. Ehidna oslikava majku. Napušta je kao mladić i postaje sveštenik. Himera. Svi oblici ljudskih aktivnosti podređeni su strogim religioznim propisima. uglavnom službenika i trgovaca koji nastanjuju oblasti oko Kalkute. sedeo je na tronu od ebanovine. EGREGOR – U hermetizmu to je kolektivno biće. koji je živeo od 599 – 527..koji ih dodirnu I na taj nacin zadrzavaju imaginarnu uspomenu na dogadjaje koji ih se ticu I u koje su ti ljudi bili umesani.Neki predmeti nose sa sobom svoju istoriju. Njegova životna priča podseća dosta na Budhinu. Rođen i odrastao u kraljevskoj porodici. samo ce kasnije to moderator lepo staviti sve pod jedan post da ne bude guzve i potpisati i tebe:) Dying_Bride.aura duha. ljudska polovica.aura astralnog principa . Aurum Aurae – Krilata sfera..e. Za svaki od principa koji sacinjavaju ljudsko telo postoji posebna aura: aura fizickog tela.ali vidljiv za osobu koja je za to obucena. Masonski su batovi ponekada obojeni u crno kako bi bili nalik ebanovini. ' Do struka lepa mlada žena. EKSTAZA – Duševno ushićenje. Aurom se objasnjava mogucnost simpatije I antpatije medju ljudima. kao nacija. čiji je osnivač Vardarma. EHIDNA Neman sa telom žene i zmijskim repom umesto nogu. Dying_Bride. Kralj podzemnog sveta Pluton. S Jungovog analitičkog gledišta incesta.koja je na nevidljiv nacin upisana oko njega. astralno i mentalno telo. U pogledu strukture egregor podseća na ljudsko biće. Da ih ne bi zgazili koračaju uvek oborenog pogleda i nose sa sobom mekanu metlu duge drške kojom čiste put pred sobom. Zemlju ne obrađuju da ne bi ubili crve. U užem smislu egregor je kolektivni duh jedne grupe. stanje u kojem realnost spoljašnjeg sveta iščezava. država. Između Džainizma i budizma takođe ima puno sličnosti ali džainizam još više naglašava stav sveopšte ljubavi i milosrđa. EKAGRA – U jogi. strašna životinjska polovina. EKSTERIORACIJA – 1. religija tj bilo koja grupa ljudi ujedinjena istim ciljem.kao sto I svako ljudsko bice ima oko sebe nevidljivi omotac koji zraci: nevidljiv za obicnog smrtnika.Jedan od religiozno – filozofskih sistema Indije.06-06-2006 Ok je.. godine da označi sposobnost nekih medijuma da u transu izdvoje iz fizičkog tela . pokušavajući da nađe dublji smisao života. Iz istog razloga ne kuvaju niti pale vatru. Nekada se smatralo da ona štiti od straha pa su se od nje izrađivale kolevke. termin koji je prvi put upotrebio de Rochas 1891. ugodna i privlačna – dole . g. Njena simbolika je vezana za simboliku podzemnog sveta i prolaska kroz tminu. poznatiji kao Mahavira ( Veliki Čovek ).Ima ih oko dva miliona. Oni se mole sa povezom preko usta da ne bi nehotice progutali nekog insekta..n. koju incestuozna obrana pretvara u životinju. jer je svest preplavljena nesvesnim sadržajima. mentalna koncentracija na jedan sadržaj. S Tifonom je izrodila čudovišta kao što su Kerber. ali se tehnikom ekstaze u užem smislu smatra šamanizam. konacni prizvod alhemijskog tela.

vatra. vatra. skriveni Bog. Ovaj je izvršio seriju eksperimenata sa Estobanijem na životinjama i biljkama. Kraljica elfa je Bela Dama. Suprotno tome INVOKACIJA je prizivanje subjektivnih sadržaja da se ispolje. vodom itd. Peti element. Simbolizuju ktonske i noćne sile.S. Ektoplazma je osnov tzv. veoma rašireno u srednjem veku. voda i akaša. ELEMENTI – U hermetizmu. s vremena na vreme lečio ljude dodirom. Radeći kao konjički instruktor u Mađarskoj Vojnoj Akademiji. U širem smislu elemental je svaki koncentrat astrala. Svoj dar prirodnog lečenja otkrio je sasvim slučajno. kao što je . Magijskog ogledala. zemlja. O svom izlečenju pričao je Dr Bernardu Gradu. to je postizanje određenog duševnog stanja. to je sperma. Godine 1956 emigrirao je u Kanadu i tu je. vrhunska meditacija. ELEMENTAL – U hermetizmu. Materijalizacije. elementali su sastavljeni iz jednog elementa. to je biće sastavljeno iz samo jednog elementa. mali. bitno je različit od prva 4 – akaša tj kosmički etar. lebdeći. To nisu fizički ekvivalenti za smeše i jedinjenja koja nazivamo zemljom. Upotreba tih naziva je simbolična. voda. Navodno podmlađuje stare. radio je kao labaratorijski tehničar na Mek Džil Univerzitetu u Montrealu. kada svesno Ja prodire u najdublje slojeve nesvesnog. nezemaljskih bića i kosmičkih snaga da se ispolje u materijalnom svetu. Dying_Bride. pogibeljni. Naime . najmanje cenjen. Dve glavne discipline koje ESP izučava su : vidovitost i telepatija.S. koja tobože pozivaju ljude da im se pridruže ali im u zbilji donose smrt. naročito u mladih. Elfi su duhovi vazduha. kao prvi ljubavni snovi. nordijskog porekla. Za razliku od ljudskog bića.svoj nervni fluid i u vezi sa njim osetljivost. Alhemijski termin koji označava tzv.P – EKSTRASENZORNA PERCEPCIJA – Termin koji je prvi uveo osnivač američke parapsihološke škole Rhine. To je jedan od orijentalnih sistema hermetičkog treninga i filozofije. Elfi izlaze noću U vlažnoj halji na obalu I odnose na lopoču Od umora mrtvog plesača Theophile Gautier ELIKSIR ŽIVOTA – 1. E. koji se i danas sreće u Africi. EVOKACIJA – Prizivanje mrtvih. smatra se da je čovekova konstitucija petoelementarna ( vazduh. akaša). zemlja. biologu na tom univerzitetu. 2. Ima ih 5 : vazduh. koja je pretrpela izvesne transformacije kao posledicu mešanja sa vaginalnom sluzi i dejstva koncentrisane misaone i emocionalne energije ENOPTROMANTIJA – Proricanje budućnosti uz pomoć tzv. Živinu vodu koja se dobija pretvaranjem Kamena Mudrosti u tečno stanje. Dejstvo na sopstveni organizam. nadfizičke komponente ljudskog bića. koje izazivaju samrtničke krikove.E ( Ausserinnliche Erfahrung) ESTOBANI PUKOVNIK – Oficir bivše mađarske vojske i narodni iscelitelj. ELF – Vazdušna božanstva.06-10-2006 Na slovo na slovo F FA – Metod proricanja. Sinonim za astralnu projekciju EKTOPLAZMA – Termin koji je prvi upotrebio Riše za psihički fluid u obliku guste beličaste magle . Jedan od njegovih pacijenata. utvrdio je da je u stanju da vrati snagu konjima posle napornog treninga trljajući im potkolenice.tj Deus absconditus. to su osnovni načini na koji se odigravaju procesi i ispoljavaju pojave u univerzumu. Te sposobnosti se dele uglavnom u tri grupe: 1. na osnovu posmatranja erotskih radnji FAKIRIZAM – Termin potiče od arapske reči fakir – siromah. daje dug život bez bolesti i vaskrsava mrtve. ELEMENTAR – Po teozofskoj doktrini. zanesena noćnim plesovima po livadama. elementar čine sve nematerijalne. 2. ali izašli iz zemlje i vode. Oni su kao mutne magle strasti što se rađaju. EN – SOF – Hebrejska reč često korišćena u kabali a znači beskonačnost. Tvrdi se da fakirizam dovodi do razvijanja natprirodnih sposobnosti delovanja na sebe i spoljašnji svet. kojem je izlečio artritis. Očaravajući su. koju neki medijumi produkuju u stanju transa. Nemačka kratica za istu stvar je A. hiroviti. ENSTAZA – U jogi. ono što se ne može pojmiti mišljenjem. U magiji.

već iz ravnodušnosti za posledice svog hira . amajlija od gagata ( crnog jantara ). hipnoza životinja. Dying_Bride.. ubrzanje rasta biljaka .. FOX SESTRE – Spiritizam nije produkt novog vremena. čije su sposobnosti bacile u zasenak Foksove. O njemu je zabeleženo da je poznavao Agripu i Paracelzusa. štitila je od zlog pogleda.Opčinjavanje ili omađijavanje pogledom. Poznata je kao pisac nekoliko romana sa hermetičkom sadržinom i više kabalističkih priručnika. u Hajdsvilu. Pomaže plodnost. Priča se da je 1525. zlotvorna. dematerijalizacija. Figa je simbol penisa u erekciji. Simbolizuju snage koje se protive inicijaciji i opiru evoluciji. simbol hira i samovolje što vladaju egzistencijom. godina. Na Britanskim ostrvima gagat je . U Pragu Erfurtu prizvao je nit trojanskih heroha a u Veneciji se levitacijom odigao u vazduh.. FIGA ( šipak ) – Ritualni gest teranja zlih uticaja. predvođena njihovim roditeljima. 3. Homerova ' Odiseja '. O tome nam govore papirusi sačuvani u Luvru. telekineza. Foxove dale senzacionalne priznanje – sve vreme su varale. prisutan kod mnogih naroda. Međutim uskoro su se javili novi mediji. Justusa Fausta. te da je posedovao moć nevidljivosti. U Holandiji je stekao slavu iscelitelja a sam Luter ga je proglasio arhičarobnjakom i prokleo ga. U svakom slučaju.. ( zar opet ? m. FASCINACIJA . sa drugom stranom i nevidljivim svetovima. lišavanje hrane i vode. pucketanje. Od davnina ljudi su pokušavali da opšte sa duhovima. FORTUNA – U Rimu – Boginja sudbine. A onda su neočekivano. Kao odbrana od fascinacije najčešće se koriste amajlije u vidu erektiranog penisa ( O_o . arhetipski mit o čoveku koji je tragajući za savršenstvom prodao svoju dušu. magijom prizvao Jelenu Trojansku u vidljivu formu pred svim svojim studentima i izjavio im da je sa njom začeo sina. počele su da produkuju neobične zvukove – lupu u zidovima. kao nastanak modernog spiritizma ( spiritualizma ) uzima se 1848.. FORTUNE DION ( 1891 – 1946 ) – Pseudonim Violete Evans. op) FLUID . Ipak. U muzici je ovekovečen od strane Hektora Berlioza i Šarla Guno-a. ne iz zloće ili mržnje. odbijanja uroka i nesreće.dugotrajno održavanje budnog stanja. Često se sreće u narodnim vradžbinama.Sinonim za Ektoplazmu FOMORI . kao i ona od korala.. jedne od članica hermetičke organizacije Zlatna Zora ( Golden Down ).Ubrzo se oko njih okupila grupa ljudi.Likovi iz keltske mitologije. osnovala je Društvo unutrašnje svetlosti ( The society of inner light ). 1924. Njen magijski moto bio je Deo Non Fortuna. Prvi je mit o njemu obradio engleski dramski pisac Marlou ali besmrtnim ga je učinila Geteova drama. SAD. izazivajući senzaciju. Posle se Fortuna spojila sa Izidom i Tihom te je postala Boginja sreće a atribut joj je rog obilja. Gilgameš itd.06-14-2006 Na slovo na slovo G GAGAT – U Sredozemlju ( Italija i Egipat ) i u Indiji. Završile su kao alkoholičarke. neosetljivost na bol i prividan prestanak životnih funkcija 2. sestre Fox. Rđavoj reputaciji fakirizma doprinela je i činjenica da u toj oblasti zabeleženo više obmana i prevara nego u bilo kojoj drugoj. Dejstvo na predmete i neživu materiju – ključanje tečnosti na normalnoj temperaturi.. da se bavio magijom i alhemijom u Pragu i Vitembergu. Te godine . mračna.. među kojima najveću vrednost ima ' The Mystical Qabalah ' .Ne zna se da li je zaista postojao ili je samo legendarna ličnost. Keit i Margaret. Dejstvo na druga bića – masovna hipnoza ljudi. Prikazuje se sa kormilom jer predstavlja kormilara života a često je i slepa. Zvukove su produkovale pucketanje zglobova u prstima nogu. nakazna bića. Izmišljen je kodex za sporazumevanje i sestre Fox su krenule na turneju po SAD. mit o njemu je stvaran..moja opaska ) DR FAUST . koja je za kratko vreme ' utvrdila ' da to lupkanje proizvode duhovi. organizaciju orijentisanu na praksu kabalističke magije na principima Zlatne Zore. napredak i pobedu a u njenu čast su podignuti mnogi hramovi.Neumoljiva je.

krivo predstavili Glasnice kao strasno zaljubljene žene ( po uzoru na priču o Zevsu i Ledi ). Ginseng je hrana Yanga. Fortuna Minor. čoveku i božanstvu. Rubeus. Populos. Vrednost mu proizilazi iz dvostrukog svojstva : ljudski oblik njegova korena liči na koren Mandragore. popularna i dan danas u hermetičkim krugovima. u SAD –u.odvraćao oluje. Fortuna Major. bolesti što su slale veštice. GASTROMANTIJA – Metod proricanja kod starih Grka po reflexu svetlosti sveća. duhovi elemenata zemlje. U svakom delu. ( vidi roman ' Golem ' Gustava Mejrinka) GRAD dr BERNARD – Kanadski biolog sa Mek Džil Univerziteta u Montrealu pokazao je serijom brižljivo kontrolisanih eksperimenata uticaj ljudskih telesnih zračenja na rast i razvoj biljaka. arapskog porekla. oni su preteče današnjih robota. koje se često meša sa Grafologijom( metod za procenu crta ličnosti na osnovu rukopisa ) GRAFOLOGIJA – Parapsihološka disciplina. Proricanje se vrši na osnovu slova koje telo pokrije kada. G. on je simbol muževnosti i besmrtnosti. koji prema kabalističkoj magiji čuvaju zakopana blaga i rudna bogatstva. čije je učenje zasnovano na Kraulijevim principima. demonske vradžbine čiji je cilj isključivo nanošenje zla. pobuđuje ljubav i čežnju. GIMNOSOFISTI ( nagi filozofi ) – Pripadnici indijske magijske sekte Nagas. On svladava čari i poništava začaranost. velikih dimenzija. Irkinje su imale običaj da spaljuju gagat ( u vidu zapaljive smole) da bi bile zaštićene za vreme muževog dužeg odsustvovanja iz doma. GINSENG – najpoznatija droga farmakopeje na Dalekom Istoku. upisano je jedno slovo. GELOMANTIJA – Proricanje na osnovu karakteristika ljudskog smeha. manje ili više priznata od psihologa. GNOMI – Patuljci. koji se nikada ne može pojesti. GETIA – Crna magija najnižeg reda. Kod starih Hebreja i prvih hrišćana gnozis je dublje poznavanje religije i Biblije. demone. osnivača ezoteričnog bratstva G. Tristicija. On je trava Bogova i koren života. GEOMANTIJA . koji su išli goli. na osnovu broja i konstelacije tragova nasumice ostavljenih na površi zemlje ili peska. Irida daje bogovima vodu iz Stiksa koju grabi zlatnim vrčem. koje su srednjevekovni rabini kabalisti pravili od ilovače i navodno oživljavali kabalističkim formulama. koji dakle prvenstveno ima zaštitnu ulogu. Za njih se verovalo da poseduju izvanredne parapsihološke sposobnosti razvijene specijalnim treningom. Hrišćanski su pisci. B. plod besmrtnosti. Puela. Figure. čiji su sledbenici tvrdili da poseduju sva znanja o kosmosu. Konjukcij. Po osnovnoj ideji. Puer. U grčkoj su mitologiji glasnici bogova Hermes i Irida. GOLEM – Veštačko čovekoliko biće. Na osnovu dobijenih konstelacija i figura obavlja se proricanje. kojih ima 16. Ponekada za sobom ostavlja grančicu jabuke koja proizvodi čarobnu uspavljujuću muziku.Prastara metoda proricanja . padne. Umesto ploda besmrtnosti. Via. Amisia. što ga daje keltska glasnica. GLASNICA – Glasnica Bogova je žena koja se gotovo u svim Keltskim pripovetkama pojavljuje izabranom u noći Samhaina. Kaže se takođe da je gagat kamen iskušenja za nevinost. usled dugotrajnog okretanja. uroke. nekontrolisanom ostavljanju tačkastih tragova olovkom na površi hartije. GIROMANTIJA – Metod proricanja u čijoj je osnovi telesno okretanje u krugu nacrtanom na zemlji. dobijenom kroz providne bokaste sudove ispunjene vodom. Albus. Leticija. Prema Marbodu : dimljenje gagatom vraća ženi menstruaciju za koju se veruje da škodi demonima. i ima terapeutsku osobinu i dovodi do ravnoteže. GNOZIS – Duboko znanje tj saznanje dobijeno posvećenjem. Čudesno je lepa. GRAFOMANTIJA – Proricanje po rukopisu. otrove. GEMATRIJA – Grana kabale koja se sastoji iz numeričkog dešifrovanja i tumačenja svetih imena i formula GENESTHAI FRATER – Brat Genestai. te ujede zmija. koji je izdeljen na jednake delove. magijski pseudonim Frenka Rasela. imaju različita latinska imena i značenja : Akvizicija. Ponekad ostavi i jabuku. pevajući čarobnu pesmu. Gagat je crni sjajni kamen. U novije vreme se pribegava automatskom. U nekim zapisima kaže se da se često pojavljuje u vidu labuda. Kaput. Kauda Drakonis. GNOSTICIZAM – Sistem religiozne filozofije nastao u prehrišćanskoj eri i eri ranog hrišćanstva. koja na osnovu rukopisa .

inteligenciju.Sovjetski biolog koji je 1934.porodica pod njegovom zastitom. postavio teoriju mitogenske radijacije. Banijan . po pravilu kompilacija većeg broja autora. po kojoj sve žive ćelije proizvode nevidljiva zračenja.06-14-2006 Na slovo. Čovek je mašina koju su drugi programirali. Bag – Magicni prsten koji sprecava spajanje zaljubljenih. u kojoj se daju magijske formule i recepti. Baiel – Podredjeni u podzemnom svetu..Verovalo se da je svuda prisutan I da je svako mesto.a prethodi pretvaranju metala.Oni umrese. u Haldeji jedan od velikih demona.Po legendama.ugleda jaje od zmije I lezase na njemu sve dok svoje mladunce ne donese na svet. Mišon.dok u njemu ne oseti zivot koji se smesta nasao pod snaznim uticajem zmije iz raja…mladunac razbi ljusku.radjao se iz jajeta starog petal od 7 do 14 godina. Bazilisk – (u grckom oznaka za “malog kralja”) Izmesljeni gmizavac koji samim svojim pogledom ili dahom ubija onog ko mu se priblizi ne opazivsi ga ili ne pogledavsi. GURĐIJEV GEORGIJ IVANOVIČ ( 1877 – 1949 ) – Proučavao jogu i orijentalni hermetizam.duge kose.ali ubrzo iz sebe naglo dunu kao da izbljunu jaku vatru…ubija sve sto mu se nadje na putu. sad_raven. Najpoznatiji je srednjevekovni ' Grimuar Honorijusa '.koje dojiljama uzimaju mleko.na slovo.Zamislja se kao krezuba baba nakaznog lica sa rogom na glavi.Veruje se da je zena najugrozenija za vreme porodjaja I u narednih 40 dana koliko je “necista”. On je svoje učenike podvrgavao teškom fizičkom radu i opasnostima. Značajne doprinose dali su i : Lavater. Osnivač ove discipline je Italijan Aldorisio ( 1611 ).Banshi . 1912. U alhemiji simbolizuje vatru koja pustosi. maštu.(budizam) Sveto drvo Banshi – (Keltska religija & mitologija) Vile koje su zivele pod zemljom u blestavom vilinskom raju skrivenom ispod travnatih irskih brezuljaka. godine u Moskvi..Babina gora.Uglavnom se veruje da su zla zenska bica koja se ne mogu videti. Prajer.Eufimisticki naziv “baba” zadrzao se u mnogom toponimima: Babin zub. Babice – Kod Srba porodjajni demon.iskoci napolje.U Istocnoj Srbiji narod ih zamislja kao ruzne zene.ali ona osta da I dalje lezi na zmijskom jajetu. Bali – (budizam) Kralj podzemnog sveta. Bajtil – Meteorit ili slican kamen koji su ljudi postovali ili verovali da je bozanskog porekla. Svoje učenje Gurdjijev je nazvao Četvrtom stazom. Jedan od poznatijih učenika bio je i Uspenski.Dete je takodje ugrozeno za tih prvih 6 Nedelja ili do dana krstenja.Kod jednobozaca Jevreja postao je pojam mnogobostva I idolopoklonstva.cijem su stetnom uticaju izlozeni porodilja I novorodjence: zla mitska bica.procenjuje crte ličnosti u najširem smislu – volju. Baba Roga – Kod Srba izdanak arhijskog vremena u zensko demonsko bice kojom se plase neposlusna deca. naglašavajući da je to staza tragalaštva i samosaznanja. U srednjovekovnim knjigama o zivotinjama basilisk se pojavljuje kao krunisana zmija kojoj se podanici zaklinju na vernost.na Srednjem Istoku (jugoistocne obale Sredozemnog mora) zajednisko ime koje je koristilo vise religioznih kultova.Cesto se spominje I u Starom Zavetu. GRIMUAR – Knjiga magijskih tekstova.”Po drugim tradicijama. Glavna dela : Beelzebub's Tales to his Grandson. jer čovekova krajnja sudbina je da živi slobodno. Meetings with Remarkable men. delovanje nesvesnih snaga u ličnosti. GURVIČ Dr ALEKSANDAR .Medju smrtnim greskama on simbolise sladostrasce (Luxuria) pa se Hrist bori protiv njega.Babino polje.B! Baal – Kod Fenicana znaci gospodar ili gospod. Ova staza polazi od pretpostavke da je čovek u stanju polusna.obucene u crninu.Krajem XV veka rasplamsali sifilis (lues) oznacen je kao otrov Baziliska.pleme. Otud ljudska patnja. temperament.planine. Hildegard iz Bingena (1098 – 1179) o Bazilisku je napisala: “Jednom kada je zaba krastaca osetila da je bremenita. formira prvu grupu učenika ovih disciplina.Kod Semita (doslovno: “bozija kuca”) smatralo se da je boziji dom I postovan je kao I sam Bog.Dok traje kristicni period porodilja I dete ne napustaju kucu.

mirili u pravnim sporovima I pregovarali oko mirovnih uslova.sto ga dovodi u sukob sa predstavnicima Crkve.zivotinja namenjena gozbi Mesije.Duh sirove snage.filosof.Raznim postupcima npr.filosofska so proizvodi sto mistici zovu “Telo Svetlosti”.) – Nemacki mistik.koga su neki nazivali gnostikom.Zbog njihovog ocaravajuceg pevanja davani su im nadljudske moci.koje se pise I Belzebub I Belzebul.Proucavao je mesavinu hriscanstva I haldejske mitologije.bolest I smrt.svoje korene ima u mistickoj filosofiji visokog srednjeg veka.indijske filozofije I okultizma.teolog I vidovnjak.e. Bendzis – U istocnoj Indiji obozavaoci djavola.Njega su postovali Finestici.n. Sumeranaca.zahvaljujuci prirodnom daru.a neki hriscaninom.rodjen u Persiji. Sinonim : “teurgija” Bela mena – U alhemiji. Bau – (sumerski) Boginja koja je vladala na polju medicine. Bardesan (154.Bardovi su bili ti koji su kompanovali ratnicima pesme za borbu.demon sa razapljenim ustima I jezikom u obliku falusa. Behemot (jevrejski) Vodeni konj I. Bard – (Keltska religija & mitologija) Profesionalni pesnik ili pevac pripadnik svestenickog staleza (Druida).tj. Beme stoji u nemackoj filosofskoj tradiciji.Napisao kapitalna dela “Aurora ili Jutarnjr rumenilo na Istoku” I “Opis tri principa bozanskog sushtastva” u kojim ustaje protiv protestanske dogme.ne zivi u brdima nego pod muljem I trskom reka I mocvara.astrologije.a takodje I Hebreji idolatrici iz vremena Novog Zaveta koji su ga nazivali djavolskim principom. pokazuje panteizam koji je implikovao odbacivanjem Crkve kao hijerarhijsko uredjenje.koju preko dana popase. Belfegor – U opscenom obozavanju.Veruje se da se covek belom magijom moze osloboditi od magije bacene na njega.stecenoj erudiciji I urodjenoj vidovitosti stvorio je sopstvenisistem filosofije prirode.nocu izraste. utice se da bolest izadje iz bolesnika I udje u neku zivotinju. Basileus – (grcki) Arhont ili visoki svestenik koji je upravljao Eleusinskim misterijama.a za dobrobit drugih. Beleg – U masonstvu cehovski beleg: znak ili simbol nanesen na neki predmet sa svrhom prepoznavanja uglavnom inicijacijskog stepena.znaci “Gospodar muva”.itd. Bardesanski sistem – Sistem koji je izradio Bardesan. “Kodeks Nazarena” koji sadrzi doktorine formulisane pre Bardesana kao I stara imena dobrih I zlih sila. god.a koji neki nazivaju Kabalom u Kabali. Bela magija – Navodno nesebicna upotreba magicnih moci I sposobnosti.geometrijskog su oblika.Njegova ucenja sadrze elemente iz gnosticizma.On posreduje izmedju ljudskih bica I zlih duhova.gde trava.Iako samouk.Mozdana aktivnost subjekta cini se da je na nuli (elektricna tisina I .dolaze u porodicu I upozoravaju na smrt zastrasujucim zavijanjem.ponekad u vidu monograma. p.tj.srcani ritam).Ime.a cija geneza se Bemeovim filosofijom kao najvisom I krajnjom tackom. Belijal – Vodja palih andjela. – 1624. Beme Jakob (1575.Ona je “veliki vidar Crnoglavog naroda”.Nikad ne napusta svojih hiljadu gora.Odvija se zahvaljujuci pazljivom posmatranju velikog alhemijskog principa: Rastvaranja I Ocvscivanja (Solve et Coagula) Belzebub – Prorocko bozanstvo. Belial – Zli duh u Libanu. Belish – Zli duh u Madagaskaru.vestac povezan sa uzasnim duhovima koji kontrolisu vetar. Bari – Kod Brorosa u Brazilu.Belezi radnih masona romanticarskog I goticarskog doba se nalaze najcesce u kljucu svoda.Veoma star gnostisticki sistem tzv.premida jede seno sa hiljadu brda. Beli Kamen – Forma Kamena Mudrosti za transmutovanje prostih metala u srebro.hriscanstva. Bikon – Demon mrznje Biostaza – Granicno stanje prividne smrti sa zaustavljenjem svih bioloskih funkcija (disanje. Baton – U indijanskoj simbolici izjednacenje sa kaznom I bolom.svaki od njih ima geometrijsko srediste simetrije gde se otkriva matematicki kljuc crteza I upucuje na neku od cetiri slike cetiri loze saveza kamenorezaca tadasnjeg nemackog govornog podrucija.panteisticka I misticka shvatanja. Besmrtnost – Verovanje da dusa ili neko drugo srediste svesti ljudskih bica nadzivljava smrt I ponovo zivi u ovom ili nekom drugom svetu.ciji su bitni elementi prirodnofilosofsa.slavili podvige drevnih junaka.kisu. – 222.) – Rani sirijski pisac.

– 483..darezljiva zastitnica zetve b) Velika Ljubavnica.pomocu meditacije nasao je resenje.udruzenje unutar klanova. Blavacki Helena – Osnivac Teozofskog drustva za Evropu.Simbol Vavilona nije simbol sjaja koji je osudjen zbog svoje lepote.proslo kroz 10 etapa duhovnog razvoja I sada moze da udje u nirvanu I postane Buda.) indijski osnivac budizma.e. Bodisatva – (budizam-doslovno znacenje: “onaj cija je sustina postala intaligencija”) Prosvetljeno bice koje je postiglo savrsenstvo.klasa ili cehova svojstveno drustvima sa dvostrukom ulogom individualne inicijacije I politicke delatnosti.I dalje postoji. Bouzik – (slovenska mitologija) Domaci Bog.Herodit je napiso da nema grada na svetu koji se mogao sa njim porediti.Biostaza moze simetricno biti suprotna tanatozi u onoj meri u kojoj se radi o reverzibilnom procesu povratku u zivot.sin vladara male drzave u danasnjem Nepalu.Oznaka coveka koji je uvideo prirodnu egzisrenciju. Drugi deo je bozanske prirode I on je vecan.ne racunajuci buduceg Buddhu Maitreya.simbolicka anti-teza Nebeskom Jerusalimu I Raju.priroda samostvoriteljak. Bon .Kad je imao 35 godina.U pocetku to je bila varvarska religija koja je obilovala vesticarenjem I u kojo su pridavane ritualne ljudske zrtve.(tibetanski) Rana animisticka religija sa Tibeta.U knjizi “Kljuc za teozofiju” (1889.Jos kao decak.e.ugasio zedj zivota I obustavio prijanje koje je uzrok bolnosti I vecnog vracanja (samsara).po njoj.nego iskvarenog sjaja koji je osudio .Medju prvima govori o slozenosti I dubini covekove duse I zivota.devica i/li prostitutka Bogumili – Jereticka sekta koja se javila oko X veka p.Bunari su buseni za kultove misterija I druge religiozne ceremonije.a poucavala je da tvorac ima dva sina: Satanu I Hrista. Izmedju ova dva tela je objedinujuci deo ljudske prirode sasvim okrenut I delatan je jedino ako se reinkarnira.Shema svih inicijacijskih obreda sadrzi smrt.koma).Prvi deo je animalne prirode. Boginja Majka – Simbol zemaljske plodnosti ili kosmicke energije.n.ali ne samo zarad licnog oslobodjenja.06-15-2006 Slovo V.U te bunare sipane su tecnosti kao darovi bogovima Donjeg sveta. Bunar – Sinteza 3 kosmicka poretka: a) neba b) zemlje c) podzemlja Tri elementa: a) vode b) zemlje c) vazduhaPomocu njega se komunicira sa prebivalistem mrtvih.nepromenjiv.Sve je unisteno jer je bilo sazidano na prolaznim vrednostima..Oblik Shamanizma.Meditacija je metod par exellence za shvatanje mudrosti koju bodi-iskustvo daje.Poslednji od njih bio je Budhha Gautama Sakyamuni (563.S gledista funkcije. sad_raven.ali su njeni surovi elementi izmenjeni pod uticajem budizma.trojstvo.rodjen u kasti ratnika kao prvi sin radze.posle koje sledi putovanje u predeo duhova ili ponovo rodjenje. Budan – Simbol inicijacijskog stanja kroz koje prolazi kandidat.Njegovi bedemi I viseci vrtovi se ubrajaju medju 7 svetskih cuda.onaj koji je otkrio istinu”) Onaj koji je ostvario nirvanu.U 29.princ pod imenom Sidarta. godini je napustio vladarski ziot da bi potrazio resenja problema patnje. da bi postigao nirvanu. oni su toliko samilosni prema ljudskom rodu da se zavetuju da ce dostici prosvetljenje.ona moze biti: a) supruga svog sina b) supruga Velikog Muza S gledista egzistencije: a) Majka Zemlja.posvetio se asketskom zivotu I meditaciji. god.postao prosvetljen I od tada je poznat kao Buda ili Prosvetljeni. Bodi – (budizam-doslovno znacenje: “prosvetljenje”.…Onaj kome je potrebna jos samo jedna inkarnacija da bi postao savrseni Buda.n. budh “biti probudjen”) Savrsena mentalna jasnoca koja cini sustinu budistickog rituala I ucenja.tj.kao telo bilo koje zivotinje.Indijci najcesce priznaju postojanje sedam buda. p. Vavilon – Vrata Bozija. Buda – (Buddha: ”probudjeni.vec da bi I ostalima pokazali put koji su odkrili.Covek je. Bratstvo – U etnologiji.. Broros – Pleme iz Brazila koje veruje da je ljudski oblik samo prelazan I da prolaskom kroz riblju fazu ide u druge oblike.natura naturans.) pise da covek moze doci do transcedentnog znanja.

Sionim: “Platonova polugodina”.Vede koje su bile prenosene usmenim putem. Varalica – Mitska varalica je groteskna licnost sa velikim digestivnim I sexualnim organima.samog sebe odvrativsi coveka od njegovog duhovnog poziva.stariji od bramanizma I hinduizma u uzem smislu. Vedizam – Sva verovanje I praxe ezoterickog ustrojstva sadrzana u vedama.Prema legendi vampiri su sticenici noci. u liku srednjovekovne dvorske budale.Hranili su se krvlju male dece.I obelezena crtama I bogova I ljudskih bica. godine u svojoj “Ars inventive veritatis” gse system gradi od 9 slova.shvacen operaciski ili spekulativno.plina ili e lektricne energije). Velika vestina – (latinski: Ars magna) Logika koja se sastoji u predstavljanju nekog clana ili pojma slovom.broj.n.rezim.vazduh je simbol spiritualizacije. Vera – Pojava pri kojoj “izvoditelj- .) Italijanski alhemicar iz Venecije.Suprotno od magnetizma. istovremeno ostaju bez krvi I zrtve suzaraze.po imenu Karna.evoluciju coveka.ali I u modernom shou programima.koja uzimaju vitalnost od besmrtnih bica da bi pobegla iz groba. Vala – (nordijski) Prorocica Valpurgijska noc – (nordijski I tevtonski) Noc uoci majskog dana je kada se odrzavao vesticiji Sabat na Brokenu ili nekoj drugoj visokoj planini.I kasnije dela kao sto su sutra.Prema hermetickoj teoriji jedan o d4 elementa kome pripadaju Blizanci. Vazduh – Uz zemlju.boja I medjuplanetarnih vibracija.Rec upotrbljena u mnozini – vede podrazumeva citav korpus knjizevnosti koja se proteze od Rig vede do upanishada.muski elementi.ali sa krilima I kandzama ptice grabljivice.Srednjoj Evropi.To je prvobitni oblik hinduizma.a tek mnogo kasnije pisanim.4 geometrijaska lika.vazduh je prema kosmogoniji jedan od 4 elementa.koja se svaki put obnavlja kada se smatra ugasrenom I koja se ne moze utoliti dok se njome ne ovlada.Kod Slovena se glogov kolac zarije u mrtvaca cija se dusa pretvara u vampira.prema hermetickoj teoriji.Razradio ju je Rejmondus Lulus 1274.odrazava zvezdani svet.imala je narucito zaduzenje da ih razgoni. Velika godina – Predstavlja polovinu vremena potrebnog da prolecna tacka obidje Zodijak konstelacija.ali je prvobitno koje nagovestavaju covekovo oblicije.pitanja (Ko?…).Takodje atmosfera u ezoterickoj terminologiji.lisena moralnih I socijalnih vrednosti.vodu I vatru.U astrologiji.pocev odprilike 14000 p.medjuprostor izmedju neba I zemlje.dobijanja Kamena mudrosti.Lav I Strelac.Vazduh je sredina svetlosti.Predstavlja suptilni svet.slovo.Vaga I Vodolija.obrednim teztovima koji su nastajali u periodu od oko hiljadu godina.Japanaca I Semita. Vakan – Veliki duh kod Sijuksa.Nimfa.koje je primljeno “slusanjem”.Vatra I vazduh su aktivni.Arabiji.Vavilon sibolizuje prolaznu pobedu materijalnog I culnog sveta.18 definicija I 10 pravila.Prema verovanju vampirove zrtve I same postaju vampiri.Kod Rimljana vampiri su bili zenski demoni sa telom zene.uzleta.mirisa.prauzroke.put kojim se uspostavlja veza izmedju neba I zemlje.poljskoj.u njihovom kombinovanju u dvoclane.I dok su dva potonja oni koji materijalizuju.svet sirenja. 1460. Veda – (doslovno: “znanje”) Sveto znanje . Vatra – U alhemiji.sto je period od 12960 godina.Pojavljuje se pod raznim maskama kod starih Grka.kome pripadaju: Ovan.Rec je o nekoj vrsti magijske besmrtnosti u zoni sumraka koja odvaja zivot od smrti.Grckoj.U srednjem veku mesaju se sa vesticama I laznim vampirima.dok su zemlja I voda pasivni.besmrtna stvorenja. Vampirizam – Cin u magiji kada jedan covek udise zivotne sokove drugog coveka.Vampir sibolizuje ceznju za zivotom.koju su vrebali po kolevkama. Venetus Georgijus – (rodj.e.zastitnica sarki na vratima. Vampir – Mrtvac za koga se veruje da je izasao iz groba kako bi sisao krv zivima.jedan od 4 elementa.Alhemicari veruju da postoji razlika izmedju tajne vatre (dvostruke soli) prirodne vatre (vatrenog principa sadrzanog u materiji) I protivprirodne vatre (dobijene iz uglja.prenose otkrovenje iz satrine u himnama.a u svom sirem smislu.Kineza.troclane ili cetvoroclane skupove tako da se izmedju njih uspostave odnosi duznosti. Velika Arkana – U Tarotu celina od 22 karte arkane primenljiva na principe.neka vrsta prirucnika za svaku od vedskih skola.To verovanje je posebno rasireno u Rusiji.zenski elementi.otkrovenja.

ali I sve pretnje resorpcije.predstavlja kosmicku osu.nedostatak dusevne topline.koja uslovljava progresivnu fazu rentegracije I obnavljanja.znaci I vratiti se izvorima.jedan od cetiri elementa kome pripadaju Rak.opazanje.Duh vidovitog coveka koji napusta svoje telo I bori se sa drugim ljudima I necistim silama braneci svoje mesto. u lecenju daje vidne rezultate kod katara stomaka.sa jedne strane naziva cin.led. Vilino Sito – (latinski: “Herbae genus”) U Srbiji. Vizualizacija – Inicijacijska meditacijska tehnika koja se sastoji u tome da se u duhu grade Ili traze u secanju organizovane I svete slike koje tyreba oziveti I sa njima se poistovetiti s ciljem da se ostvari sjedinjenje.Neizdeferencirana masa vode predstavlja beskonacnost mogucnosti I sadrzi sve sto je virtuelno.izmedju Liverpula I Belfasta.u to vreme sudi dusama losih ludi koje su osudjivane na tela zivotinja.odnosno od nebeskog do zemaljskog poda.Njeni pripadnici tvrde da vode poreklo od jednog antickog druidskog koledza.patoloska.izrazava stagnaciju na najvisem stupnju.Ta pocetna slova stvaraju inicijacijsku rec koja izrazava zakon procesa transformacije koja je u vezi s povratkom bica najdubljem jezgru covekove licnosti. Vjedogonja. – Pocetna slova formule u kojoj je sazeto ucenje alhemicara: “Vista Nteriora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem” (Sidji u utrobu zemlje I preciscavajici nacices okultni kamen”).O. Verdelet – Demon koji je prenosio vraceve na Sabat.Kada se takvo dete rodi I izraste. Visak – Vazan element masonskog simbolizma. Viliji – Beli duhovi iz nemackih legendi koji predstavljau duse vernika.ognjeno vino.I.Smatralo se da se tih noci okupljaju vestice.Izopacenje predstavlja voda pomesana sa zemljom (zemaljska zelja) ili stajaca voda koja je izgubila svojstvo ociscenja: mulj.izbavitelj” koristi vampirizam za formiranje grupne svesti koja je snazna.L.izmedju poznatog I .sto se svodi na isto.sva obecanja razvoja.Njihovo srediste se nalazi u varosici Kasteltaunu.ne rastvorivsi se sasvim u njoj.poistovecenje. V.izvesna Monika Vilson.osobito laganjem I ogovaranjem. Vrata – Mesto prelaza izmedju dva stanja.klicu klica.prema hermetickoj teoriji. Vitium – (latinski) Prorocki termin za zlokobne znake.T. Vizija – Vizijom se.Njena kraljica.Veselje I obsene sale koje se vezuju za ovaj praznik imaju korena u natprirodnim verovanjima.metapsihicka (slike buducnosti.Gospodar Smrti. “lovac na vestice” – Prema srpskom narodnom predanju radja se u kosuljici te otuda jeste vidovit.kad se nosi uz sebe.dva sveta.Uz pomoc svestenika Kampbela Kroazijea Vilsona ledi Oven je svake godine uoci letnje dugodnevnice slavila veliki praznik. prolazna faza regresije I dezintegracije. Veron – Staro ime za vukodlaka.U nekim slucajevima prikazuje se kako dodiruje sazvezdje Velikog Medveda (ili slovo G koje stoji na njegovom mestu) u sredistu svastike zactrane na tlu.blato.U to veselju sexualnost je izbijala u prvi plan.Zaledjena voda.bara (mocvara).ispred zaliva Solvej.Saman.onda takav covek ili zena ide za vilama I zna vise nego drugi ljudi.ne mogu coveku nauditi neprijatelji.je reinkarnacija ledi Oven.cerke boginje koja je sisal na zemlju da bi ljude naucila magiji.U astrologiji. Vece pred praznik Svih Svetih – Druidskog porekla.Prema druidskoj tradiciji. oktobra vece pre Svih Svetih.Njegovo znacenje vezano je za ravnotezu gradnje ili ispravnosti duhovnog napora.bezoblicno.Odrzava se 31.koji su umrli pre svog vencanja.R.Skorpija I Ribe. Vinum Ardens – (latinski) U alhemiji.demoni I duhovi mrtvih.Misticna vizija je trenutno I iznenadno vidjenje predmeta koji nije culno.ali oni sebe ne smatraju razvratnicima niti oozavaocima djavola.a sa druge strane culna vizija (vid: vidjenje ocima).Smestena na malom ostrvu Man u Irskom moru. Vika – (Engleski: “WICCA) Verska organizacija vraceva koji imaju ogranke u vise zemalja.napojiti se u velikom spremistu potencijala I crpiti otud novu snagu.tako I grupa.prema narodnom verovanju.pravac nebeskog delovanja.stvarno niti fizicki prisutan I moze je doziveti kako pojedinac.Za “Viku” se culo tek sezdesetih godina XX veka.mehanizam.Osnovana sezdesetih godina proslog veka.Uroniti u vodu da bi se iz nje izaslo.I.Obesen o vrh malog luka tako da dodiruje tlo . Voda .osim simbolickom smrcu.proslosti skrivenog).

Svaki bog je iamo svoj sveti gaj.ona se dele na. Ganesha (hiduizam) . moc carobnjaka da putuju svetom.simpatije.Shivin sin.da ide ka izvoru.osecajno.bilo po kakvom saobrazenju.Gatanje moze biti: 1. Galvansko ogledalo – Sastavljeno je od dve ploce.07-07-2006 Slovo *G* GAVRAN – Ptica loseg predznaka zbog boje. simbolizovali su tajanstveno boraviste boga.bilo prema nekim tajanstvenim znacima.astrolozi (po nebeskim pojavama).U Veneciji.Vukodlakom moze potati I nekrsteno umrlo dete ili dete zakopano s majkom u njenoj utrobi koje posle 7 god.S obzirom na metodu. veliko I neiscrpno spremistye zivota I tajanstvenog poznanja.jani nisu smeli ni poseci ni odrezati stabla svetoga gaja bez pokajnicke zrtve.tj. posredovano – primenom vestina kao sto je astrologija.drzanju.itd.koje su magnetizovane 9 puta I 9 dana za redom.utisaka.oniromanti (po snovima). sad_raven.tumacenje znakova poput haruspikija.mesto porekla.ali je okrutnije od vuka.Simbol izvorista. U Rimu je postojala razlika izmedju sluzbenog gatanja I privatnih gatalaca.pridavanja brojcane vrednosti slovima.R. Gatalacke vestine – Skup mantickih vestina I znanja primrnjenih na coveka kao pojedinca I kao predmet psiholoskog istrazivanja. Obozavan kao bog prevazilazenja prepreka pri zapocinjaju obrednih I drugih radnji. neko ko moze da se pretvori u vuka. Vukodlak – (slovenski) Covek koji ima vucije oblicije.dlana.proslost.plod fluidnog prozimanja. direktno – pomocu intiucije.svetlosti I tame. Djordja. Gadar (arapski) – Demon Gaj – Kod Grka I Rimljana.kristalne kugle.na ledjima krilatog konja. 2.yelu.One se bave covekom shvacenim kao prirodno bice 1) telesno bice: fizogonomija 2) zivo bice: genetlialogija 3) delatno bice: palmomantija 4) kulturno bice ( misoaono.Bog mudrosti sa slonovskom glavom koja sedi na misu. teratomanti (po nakaznim ili abnormalnim rodjenjima).gajevi su bili posveceni bozanstvima.u crkvi Sv.a druga od cinka I ispupcena.Ganga – Sudanski carobnjak Gandrid – Carolija irskih magova.itd.vizije.zalosnog krika I zbog toga sto se hrani mrtvim zivotinjama.obdareno govorom: ominalno gatanje) 5) pismeno bice: glifomantija (koje sanja: oniromantija) Ovakva podela se zasniva na predmetu tumacenja.ili na daljinu.Teznja duha da se vrati nazad.kroz vazduh .predosecanja. Gamaheji – Kamenje koje ima cudnovate znake za koje se ne zna da li su slucajno nastali kao prirodne forme ili su.pak.pomocu karata.nepoznatog.pokretima).Sibol samoce I svojevoljnog usamljivanja onog koji je odlucio da zivi na visem nivou. Vracanje – “Ponovo doci u ishodiste”. nuznost smrti pociva u nuznosti zivota. Gastromantija – Proricanje po zeludcu. Gematrija (jevrejski) – Talmudisticki I kabalisticki postupak. Gebura (kabala) – Termin koji oznacava petu Sefiru.snova. Mudi u knjizi “Zivot posle zivota” navodi da se smrtnicima javlja “trenutna panoramska vizija svih zbivanja koja su obelezila njegovu sudbinu” Vreteno – Simbolizuje neumitnost sudbine. nuznost kretanja od rodjenja do smrti otkriva neizvesnost bica.pasivnu zensku silu. Vrste sluzbenog gatanja bile su: haruspikij (po utrobi zrtvenih zivotinja).jedna je od bakra I udubljena. nacin proricanja kod straih Grka po figurama trbushastih.zavisno od sredstava na koja se oslanjaju: · karte (kartomantija) · nebeska tela (astrologija) · ruka (hiromantija) · broj (numerologija) · ponasnje bolesnika (ijatromantija) Gatanje (latinski divination: “odgonetanje”) – Otkrivanje necega sto je nepoznato.skrivenog.Opsti naziv za paranormalno. naraste veliko kao vuk. prema misticima I posvecenicima.fiziognomicari (po licu.Osoba fixira pogled u centar udubljenog dela bakarne ploce.taloga kafe.religijsko ili ezotericko spoznanje: buducnost.kao u gnosticizmu kroz nebeske sfere I pomocu askeze.dvostruki aspect zivota.recima ili .a I u drugih naroda.bogatstva I bede.vodom napunjenih I svecama opkoljenih casa.Otvaraju se na neku tajnu.Riml.

…tav = 400.polozaju I slikama koje slucajno pretstavljaju. Gnosa (grcki gnosis: “znanje”) – Znanje koje vodi ka izbavljenju. Duha ili koriscenje darova Sv.recenicama u skladu sa razlicitim semama.savetnij. U hriscanstvu se javlja prilikom primanja Sv.ili po slici koju dobijemo kada na neku plocu ili sto bacimo nasumice saku zemlje. Glog – Duhovi I vile se sastaju kod glogova.Bio je sastavljen od vise religioznih I moralnih elemenata ukljucujuci neoplatonske ideje I judejska verovanja.dakle tvorcem zla.maste.Za gnostike materija je bila zlo.Bila je poznata Keltima. Kabalisti se cesto sluze I teozofskim sabiranjem (dalet.…dalet = 4.Po legendi gnomi poticu sa Skandinavije.andjeo cuvar.a u Kini se prvobitno primenjivala kao zing ta.I po njihovom broju.te su otuda praktikovali asketizam I druga lisavanja.bozanstvo pokrovitelj rodjenja.sna – nevidljive stvri cine vidljivim. Genij rodjenja: narucito u Rimu .a kulturno podrucjem helenisticke civilizacije.Glavne yeme bile su: preporuka cuvanja tajne.osporavanje vidljivog sveta potcinjenog neumitnosti sudbine.Kasnije se okrenuo vrsenju magije.Narucito su ga razvili Eleazar iz Vormsa (XIII vek) I Abulafia (1292.govora ili mitskog govora.niti je njima u stanju da govori posle zavrsene seanse.kvadriranjem (dalet = 4 na kvadrat = 16).za spirituale pojava kada se medjusobno razumeju osobe koje govore razlicitim jezicima. Glosolalija – U metafizici pojava kada subjekat (najcesce medij u transu) govori jedan ili vise jezika koje ranije nikad nije cuo ili poznavao.zivi pod zemljom kao cuvar dragog kamenja I skupocenih metala.Valentinus I Karpokrates.U ezoteriji. kod Rozenkrojcerovaca naziv za duhovne elemente.Religiozni sistem koji je postavio koncept o apsolutnom I kompletnom znanju.On je . Gnosticizam – Verski I ezotericki hriscanski pokret hronoloski omedjen I i III vekom. Geomantija – proricanje po tackama nasumice napravljenim u zemlji. stiti od vradzbina. Gnom – Zemaljski ili brdski duh malog rasta koji.svakog coveka prati genij.Kao ezotericki kult poveravan je posvecenicima koji su bili razdeljeni na nekih 70 sekti u ranim vekovima hriscanske ere.gradjenja kuca I grobnica.cetvrto slovo = 1 + 2 + 3 + 4 = 10). god.posmatrajuci samo sibolicnu vrednost broja.pod razlicitim imenima.uporedjujuci je sa nekom drugom recju iste vrednosti.Nepostojani su.dok su drugi smatrali sebe iznad normalnog moralnog zakona.Skole: pravoverni (Kliment Aleksandrijski I Origen). Npr.Sastoji se u tome da se rec ili grpa reci objasnjava na osnovu osnovu brojcane vrednosti slova od kojih se sastoji.Njome su se sluzili u odredjivanju plana gradova I utvrdjenja .duh zemlje.U Srbiji se glogov kolac zabada u vampira.prema Kabali.verovanje u nespoznatljivog I nedostupnog Boga iz koga emaniraju eoni koji sacinjavaju pleromu.Duh nadahnuca: entitet izvan coveka koji donosi nadahnuce.Sibolizuju nevidljiva bica koj uz pomoc nadahnuca.Bardesan. nizi duh .vracanje duha Jednome kroz andjeoske planetrane sfere putem gnose.itd… Genetliologija – proricanje dana I casa rodjenja Genij – Prema vecini starih predanja.njegova iniucija I glas nadrazumske svesti. Getija – vestina prizivanja zlih duhova.u Rimu.pa cak je nalazila primenu u taktickim I strateskim pravilima.Pojavljuje se u obliku mita. Ginunga Gap (nordijski) – Prvobitni haos iz koga su se izdigle sve stvari. Medju najpoznatijim sledbenicima bili su Marsion.vestina oblika I situacija. cuva zivot I kucu svakog coveka I sa njime deli sve radosti.odbacivanje jevrejskog boga koji se smatra demjurgom. Otkrivanje skrivenog znanja trebalo je da oslobodi licnost fragmetarnog I iluziornog (ili zlog) materijalnog sveta (telesne egzistencije) I uvede je u duhovni svet.nacelo polodnosti.To nije ni znanje ni vera nego mudrost koja se odnosi na sve misterije I za posledicu ima spasenje. Ehad (jedan) = alef + het + dalet = 1 + 8 + 4 = 13 = Ahabah (ljubav) = alef + he + vet + he = 1 + 5 + 2 + 5 = 13. Najcesce se za osnovu uzima konvencionalna brojcana vredonst svakog od 22 slova herbejskog alfabeta: Alef = 1.jereticki I slobodnoumni .Bitna odrednica pokreta jeste put spoznaja sto coveku shvacenom poput stranca u svetu pribavlja izbavljenje. Duha.ili ponekad.intiucije.).demon.njegov dvojnik.mogu I da vole I da mrze.Vizantiji.

imaju bronzane ruke I zlatna krila.ali I prepreku koju treba savladati da bi se doslo do blaga.a njegovi ucenici ga opsluzuju.upisanih u oblicima slova I rukopisa.sto nazalost.koji se ogleda u srdzbi prirodnih sila. subotom – Saturn. Grafologija (grcki grapho “pisem”. Gorik – Nestasni patuljasti duh megalita u Britaniji.njen efekat je smanjen zbog Sunceve svetlosti.(Karpokrates.danas dovodi.”Riznica staraca iz piramide”. Gospodar dana – Svaka od zvezda koja svojim uticajem dominira jednim danom u toku od 24h.isto tako je mogao (ili ona) poducavati kaste koje neguju vestinu igranja ili muzike.a lavljim telom.cuvari blaga: cuvaju blaga zemlje Hiperborejaca. Goruca planeta – Kdad se jedna planeta nalazi na manje od 8 stepeni od 30 stepeni od Sunca. Agripina magijska dela “Crna kokoska”.U svim mitologijama mesto u koje udari bog gromom-sveto je. Gri – Africki talisman. Gubavac – Sibolizuje necistotu. Guru (hinuisticki-sanskritski doslovno: “tezak koji ima tezinu”) – U prvobitnom znacenju guru je ucitelj svih vestina. Griot – Pripadnik posebne kaste u drustvenim zajednicama severozapadnog dela Afrike cija je uloga ocuvanja Reci.recitator.Za razliku od Adama..fibioniti).Eurijala I Stena. Guja Vidija – Tajno znanje misticnih mantri.a Meduza duhovnu I evolutivnu izopacenost I isprazno mrtvilo. Gula – Zena posvecena zlim duhovima u Arabiji.Tada se kaze da je ona zapaljena . Grom – Sibol poremecaja kosmickog reda.Bavi se utvrdjivanjem sklonosti coveka.I uzima ih u obzir prilikom logickog odredjivanja sudbine I za stvaranje psihickog portreta licnosti. u glavama su im ljute otrovnice. bdiju nad Dionisovim kraterom punim vina. logos: “rec”. Gobelini – Duhovi ladja u Britaniji Golem – Prema judejsko-kabalistickoj legendi oznacava neku vrstu coveka-robota.Eurijala sibolizuje sexualnu natranost. U danasnjem hiduizmu.Stari narodi su verovali da zvezde naizmenicno gospodare u nedelji I to sledecim redom: nedeljom – Sunce. Grimorijum – Rukom ispisana zbirka formula koje su koristili carobnjaci I vracari.opsenare.U sirem smislu. objavljuje volju I svemoc vrhovnog boga.do tragicnih posledica po pojedinca. Guba – Vavilonci su prepisivali gubu sedmorci duhova zemlje.tri nemani. sredom – Merkur.duhovno I moralno posrnuce.a coveka koga osine grom-posvecen je. Gorgone – Gorgone su bile: Meduza.Sibolizuju snagu I budnost.brinu se za njegov vrt. u brdima se suprotstavljaju tragacima za zlatom.itd… Grifon – Mitska zivotinja sa orlovskim kljunom I krilima.ili da bvude predmet obozavanja kao inkarnacija bozanstva. Gongi (japanski) – vrac.Golem je nem.U hriscanskoj sibolici predstavljau demona. Slovo ~D~ Dazdevnjak – Vrsta vodozemca za koga se veruje da moze ziveti u vatri. Gonin – Staro francusko ime za carobnjake.tri sestre.koga je magijski ili vestacki stvorio covek. petkom – Venera.pevac.Griot moze biti lakrdijas.Stena drustvenu izopacenost.koga je stvorio bog.a da ne izgori u .Najpoznatije su zbirke pape Honorijusa: “Grigorium Verum”.itd.odbacenost.disciplinom arcane I emanatizmom.”Veliki I Mali Albert”.iz ustiju vire ocnjaci kao u vepra.ovaj pojam se najcesce odnosi na coveka ili zenu za koje se smatra da su u dubokom jedinstvu ili skladu sa Bogom. cetvrtkom – Jupiter.koji su rodjeni bez roditelja u sveobuhvatnom Okeanu. utorkom – Mars. ponedeljkom – Mesec.u slucaju da se radi o prevarantima ili psihickim bolesnim osobama.gnosticizam je dualisticka ezotericna doktorina obelezena misticizmom.hiduisticku duhovni ucitelj koji obucava za spekulaciju I za praxu.podrzavajuci bozanski stvaralacki cin.pripovedac.Kod Grka srodni su nemanima. Guaron – Carobnjak u srednjem veku.”nauka”) – Proucavanje odnosa koji postoji izmedju rukopisa neke osobe I njenog karaktera.Sibolizuju protivnika koga treba savladati.pa cak I grupe pojedinaca.Golem je covek.Kasnije.Takva osoba moze da poducava sledbenike svojoj posebnoj tehnici samoostvarenja u Bogu.Medju ratnickim kastama je poznat kao vest u baratanju oruzijem za borbu ili lov.muzicar.pripremaju mu hranu.jer ljudi nisu znali da mu daju govor. Gul (arapski) – Demon groblja.

zastitnicki ili opasni geniji.U zapadnim zemljama prilikom pocasne paljbe puca se iz 21 topovskog oruzija.Nebice.Jednakost.dobri razbojnik je sa desne strane.formula ispisana na traci grba sa recima pretka ili nekog velikana. U Kabalai savrsen broj. Dvojnik – U ezoterimu nebeski alter ego.ili s filozofskim ili teickim sadrzajem.njoj.ali koji nisu zli ni po poreklu ni po prirodi.broj decade pod svojim herbejskim imenom sefirot.. godinu zivota kao vreme covekovog punoletstvo.Po pitagorejcima br.Z alhemicare on je simbol kamena u crvenoj meni. tibetanski gyalwa rinporche: “vrlo utociste”) – Titula davana onima za koje se verovalo da su inkarnacija Bodisatve.Prema drugoj liniji tumacenja demoni su bili duse pokojnika. glavnih arkana Tarota takodje ima 22.Ime uzastopnih poglavara vlagajuceg Gelupa reda tibetanskog budizma.Oznacava sveukupnost.U poznom rimskom carstvu zazivan je u magijskim obredima. Darma (budizam) – Religijska norma ili propis. Dva – Br.prema Kabali izrazavaju svet: 3 osnovna slova. Dalaj Lama (mongolski dalai: “okean” – podrazumeva se “mudrost”. godine.duhovnih I svetovnih vladara Tibeta od 1578. Daktilomantija – Vestina proricanja iz prstiju ili pomocu prstena.nije u evolucijskom stadijumu (u poredjenju sa praistorijskim covekom) nego u involucijskom . Desno.arhetipski lik Ja s kojim se suocavamo u trenutku umiranja.tako I kobne propasti.Simbol suprotnosti.Na Strasnom sudu ovce su zdesna.pramaterija bez volje I atributa.princip buduceg.pravednost ili duznost.duhove. 7 dvostrukih slova koja odgovaraju prelaznom pojmovnom svetu. Demijurg (grcki “radnik”.U hriscanskoj demonologiji.U prizorima raspeca. Deni Leon – Francuski teozof.Po svojim opasnim ambivalentnostima moze biti kako pocetak stvaralackog razvoja.s one strane govora I misljena.Mnogi narodi su odabrali 21. Demoni (grcki diamon: “duh”) – Kod Grka demoni su zbog izvesnih moci bozanska bica ili bica slicna bogovima.a koze sleva.U lingvistici.objavio knjige “Posle smrti” (1891.sukoba.”umetnik”.zapravo “zakon” u najsirem smislu koji obuhvata prirodni poredak.Levo – Desna strana je solarni.pa prema tome I sa covekovom sudbinom.Bog kao Apsolut po sebi . Degeneracija – Prema teoriji degeneracije “primitivni” narodi nisu arhajske nego nego degenerisane rase. Deux Ex Machina (latinski: “Bog iz masine”) – Iznenadno posredovanje boga u nekom kriticnom polozaju.Kod Egipcana on je bio hijeroglif za coveka koji je umro od hladnoce.muski princip.”vestak”. Otkrivenje Jovanovo ima 22 poglavlja.spiritualni dvojnik.Bratstvo”.reci kojima se izrice filozofska ili eticka poruka.koji . Deset – Broj Pitagorine Tetraktise: zbir prva cetiri broja (1+2+3+4). u masonstvu npr.broj vidovitosti I prorocanstav.ljudske postupke I moralne norme.a rdjavi sa leve.Dansnje covecanstvo .pocetak zla.Rec je kasnije oznacila nize bogove. 21 simbolizuje savrsenost (3x7). deviza “Sloboda.I najposle.U ezoterizmu sluzi kao lozinka ili formula. Molitvenik cine 22 molitve.posrednici izmedju besmrtnih bogova I zivih.pa iskazuje ili ostvarenu ravnotezu ili latentne pretnje.) u kojima pokusava da dokaze zakonitost ponovnog rodjenja.U gnosticizmu zao duh koji se bori protiv Boga.) I “Velika enigma” (1911. 12 jednostavnih slova koja odgovaraju culnom svetu.povratak jedinstvu posto se razvio ciklus prvih devet brojeva.Prema Pitagori srecan br.s gledista kulturne ili fizicke antropologije.”graditelj”) – Po Platonu slikovito shvacena Svetska dusa.omegi I slovu M. Daramulin – Kod urodjenika u Australiji veliki bog. Demogorgon (rimski) – Mracno bozanstvo podzemnog sveta.U masonstvu Veliki Graditelj Svemira.koja su arhetipske slike. 2 po Pitagori. mudrost ima 21 atribut. Dvadeste dva – Toliko je slova koja. Deitet – Skriveni Bog.Avesta je sastavljena od knjiga podeljenih na 22 poglavlja. Deviza – U heraldici.regresivnom stadijumu.demoni su anjeli koji su izdali prirodu.Broj svih ambivalentnosti I udvostrucenja.prestanak jedinstav I pocetak dualiteta I antagonizma.Neciji demon se poistovecuje sa bozanskom voljom. Dvadeset jedan – U Bibliji br.Na Zapadu I u hriscanstvu pocasna strana.ali smrtnih ljudi. 10 je sibol univerzalnog stvaranja.dovrsenost.ekvivalentna alfi.

podoban za obavljanje inicijacije I za davanje pouka iz doktorine. proizilazi iz pentagrama.vec da je posetio svet u ljudskom “obliciju”.muskarac ili zena.ali simpaticki povezan s njom. Dodekaedar – Konveksno geometrijsko telo sa 12 petougaonih stranica. suv I mrsav – grubost karaktera. Duhovni.tako I na navodno buduce dogadjaje.nastanjiju univerzum.Sadrzi tekstove o vistini zapovedanja duhovima.predvidjanje ili “sablasti”.pravni system koji pociva na legitimnosti. Duh Pomagac – Dvojnik.dusu(psyche) I telo (soma).posto fiksiraju pogled.”verovati”) – Verovanje u gnostickim hriscanskim krugovima da Isus Hrist nije imao telesnu egzistenciju. Dordze (tibetanski) – Budisticka palica “kamen plamenac” najvise moci.Severno doba.Nevidljivim uciteljem posvecenici nazivaju coveka ili kolektivnu licnost koji poucava I usmerava pojedinca ili grupu.process udvostrucavanja kolicine zlata ili bilo kog drugog metala dodavanjem prostih metala. Doketizam (grcki dokein “izgledati”.spiritualna vlast – Pravo odlucivanja I sprovodjenja odluka u zajednici.od fizioloskog do duhovnog. Doba sveta – Podela istorije sveta I covecanstav na razdoblja vrlo dugog trajanja.pravo zasnovano na religijskoj ili inicijaciskoj svsri. Dlan – Linije na dlanu su pokazatelji instikata.itd. Dusa – Platon je doa jednu od prvih definicija duse (dusa daje telu zivot).hermeneutike. mek.koji se uz neki predosecaj . iznenadna pomoc. Dragon – Knjiga iz XIX veka o vracanju.netaknutom truleznom materijalnoscu.a sa druge strane parce crnog platna.svetosti. u svet (npr. Diplosis – U alhemiji udvajanje.”misliti”.u ogledalu vide zeljeni oblik.Tipicno. dijamantska suzbija zle strasti I zudnju. Duhovna.pomocu narucite sprave (masine) bio spustan na pozornicu.vlazan oznacava mladost. iskazuje razvoja od fizicko-hemijskog do zivotnog.”ciniti se”.njihova religija je animisticka I magijska – demofobija. dusa/telo).Izvodjac ga snazno magnetizira I stavlja pred oci znatizeljnika.discipline.pravde I autoriteta.e.itd.Zrtve zivotinja se prinose sa ciljem da se smire lokalni bogovi I odbiju zli duhovi koji donose bolesti I nesrecu. Diaka – U okultizmu I teozofiji.na jednoj strain listici kalaja.ukljucujuci I duhove mrtvih.Najpoznatiji zapadni ezotericni niz potice od Hesioda iz VIII veka p.nemir ili I slicno stanje najednom ukazuju kao s jasnom uverljivoscu. izvesno dejstvo porenecene ili prenadrazene delatnosti nerava koja se pojavljuje kao vidovitost.08-24-2006 .koji. kao uzroci(Bog/Djavo).a odnosi se kako na udaljene I istovremene.je .zdravlje osecajnost.ne pokazujuci se ucenicima. Deuteroskopija – Sposobnost da se vidi I ono sto nije tu.razlicit od osobe.igara I pesama.Rituali se sastoje od molitva.puno kosmogonijskih I metafizickih pouka. Drugo vidjenje – Fenomen koji se javlja u budnom stanju.to jest priznavanju I prihvatanju postojanja harizme.Dravidi veruju da puno zlih duhova. Drustva Hopija – Kod Hopi Indijanaca svako selo ima vise tajnih drustava od kojih je svako vezano za drug ceremoniju.Pavle razlikuje u coveku duh (pneuma). duh/materija).voljna I pozudna.U uobicajnom znacenju.alter ego.neocekiana sila koja se pojavnjuje I spasava stvar.prakse.rituala.incijacijske ispravnosti ili pravoverja.I to u coveku (npr. Dravidska Religija – Religija nearijevske rase koja je naseljavala juznu Indiju.lepo obojen.o razgovoru sa mrtvima. Dipotetovo ogledalo – Karton na kome su zalepljeni .n.u antickoj tragediji.Oni su komunikativni I pojavljuju se koa materijalizovani duhovi medijuma I spiritista.spiritualni ucitelj – Osoba . Dying_Bride. Postoje tri vrste duse: umna . Dualizam – Egzotericka ili ezotericka doktorina prema kojoj postoje dva nuzna I suprotna nacela.Herojsko doba I Gvozdeno doba.neocekivano posredovanje u nekoj stvari.u moralu (dobro/zlo) I u spoznaji (cula/duh). Sv. Duma – U Kabali andjeo cutanja ili smrti.otkrivanju skrivenog blaga. gde on nabraja Zlatno doba.

jer se ichtus može rastaviti na početna slovačuvene fraze Iesos Christos Theou Uios Soter ( Isus Hrist. Spasitelj ) IHTIOMANTIJA – Proricanje posmatranjem riblje utrobe i glave rašireno u staroj Grčkoj. INKUBUS – Priviđenje muškaraca koji se javljaju u erotičnim snovima žena te sexualno opšte sa njima. BAFOMET . Ubiti ga je teško. posebno u ratarstvu. U alhemiji predstavlja vatru koja pustoši a prethodi preobražaju metala.BELIT – Ba'al – Belit je božanski par kojeg su poštovali Semiti. egzistencije koje je nemoguće na vreme opaziti a od koje može odbraniti samo zaštita božjih anđela.Hermafroditsko biće. Sin Božji. Rituali inicijacije obično simbolizuju ponovno rađanje INKANTACIJA – U najširem smislu . Predstavlja : kraljevsku moć koja uništava sve one koje joj uskrate poštovanje. otelovljenje. osnova takozvane mimetičke magije. ritualno upućivanje sledbenika nekog hermetičkog učenja u tajna znanja i preobražaj njegove ličnosti.. BAZILISK – Izmišljeni gmaz koji svojim pogledom ili dahom ubija onome ko mu se približi ne pogledavši ga pritom. razvratnu ženu što zavodi one koji je prvi ne prepoznaju pa je ne mogu ni izbeći. Židovski proroci suprotstavljali su se tim drevnim kultovima. IRORACIJA – Hermetički postupak škropljenja drveta mokraćom bolesnika što dovodi. IDATOSKOPIJA – Metod proricanja na osnovu kišnice IDEOPLASTIKA – a) U hipnozi. U magiji. oplođenje ili prožimanje psihičke slike emocionalnom energijom u cilju materijalizacije ideje koju ta slika predstavlja. Osnovana 1776 –e u Ingolštatu od strane profesora Weishaupt-a IMITACIJA – U hermetizmu. ( nedokazana ) sposobnost medija da direktno utiču na materiju i uobličavaju je mislima ILUMINATI – Okultna sekta. pola čovek pola jarac.. Prtikazuje se kao petao sa zamjevim repom ili kao zmija sa petlovim krilima. čije ime znači ’ prosvetitelji ’. opčinjavanje. ovaploćenje INKUBACIJA – Magijska operacija kojom se pokušava izazvati božanstvo u snu da bi otkrilo spavaču budućnost ili ga izlečilo. u kojoj čovek podražava ponašanje neke životinje kako bi stekao njena svojstva IMPREGNACIJA – U magiji. Na slovo na slovo B BA' AL . mimeza tj podražavanje govora i ponašanja često kod histeričnih subjekata b) U spiritizmu.. INGILI – Pripadnici verske sekte koji obožavaju zečeve.treba mu pružiti ogledalo o koje bi se njegov pogled odbio i vratio se na samog baziliska te ga ubio. prema Magnusu Husu.položenog u bunište. INICIJACIJA – Posvećenje. od 7 –14 godina.ICHTUS – Na grčkom jeziku – riba . U svim je civilizacijama Ba'al simbolizovao postojanje ili periodični povrataktežnje za uzdizanjem nagonskih snaga. sveti simbol ranih hrišćana. Ba'al ( negde znan i kao Hadad )je bog uragana i plodnosti a Belit boginja rodnosti. po narodnom verovanju do izlečenja. INKARNACIJA – Utelotvorenje. bilo da bi se prizvala ili uklonila. smrtne opasnosti. Rađao se iz okruglog jajeta starog petla . na kome je morala sedeti žaba krastača ili obična žaba. . Prvi put se javlja u kultu Vitezova Templara u Krstaškim ratovima. formula kojom se deluje na niža duhovna bića.

Tako je nazvan prvi Sidharta. Život je patnja 2. BERILISTIKA – Proricanje budućnosti iz magijskog ogledala napravljenog od berila. arhiđavo. zasnovana na sveopšte ljubavi.Ostatak života proveo je putujući Indijom i propovedajući svoju nauku. Uzrok patnje je želja za životom 3.BELZEBUB . Sidharta se odrekao slave i bogatstva i posvetivši se asketizmu i meditativnom životu postigao nirvanu i prosvetljenje. u hijerarhiji demona odmah iza Satane. BUDA ( 560 – 480 p. BUDIZAM – Filozofsko religiozni sistem Sidharte Gotame ( Bude) . Čovek se može osloboditi patnje samo gušenjem želje za životom 4. Bhakti joga je jedna od glavnih vrsta joge.Mistična ljubav. koja je dostigla procvat u VII v.e) – Buda na sanskritskom znači prosvetljenje. Reč na koju prst padne služi kao osnova proročanstva.Princ demona.n. U staroj sirijskoj religiji smatran je kraljem demona. BHAKTI .Metod proricanja na osnovu knjiga. Knjiga se nasumice otvori i prst se bez gledanja stavlja na tekst. BON – PO – Škola tibetanske magije. Nazvan je još i Gotama – Onaj koji je postigao svoj cilj! Plemić po rođenju . Osnovne postavke budizma su ' 4 plemenite istine ' : 1. uglavnom Biblije.e BREID DŽEJMS – Engleski lekar koji je prvi upotrebio termin ' hipnoza ' i koji je tu pojavu intenzivno izučavao. BIBLIOMANTIJA . osnivač budizma.n. Do spasenja ( nirvane) vodi osmostruka staza : a) prava vera b) pravi život c) prava odluka d) prava reč e) pravi čin f) prava težnja g) pravo mišljenje h) prava sabranost .

. mahajana ( velika kola) u Tibetu. 2006 6:38 pm Na slovo na slovo Č .Rimska boginja zemljoradnje i plodnosti ( grčka Demetra) CEROMANTIJA – Proricanje pomoću rastopljenog voska Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. Jedan od značajnijih evropskih filozofa koji se zanimao za budizam bio je Šopenhauer. BUKENTAUR – Izmišljeno biće iz grčke mitologije . CERERA . pola čovek pola bik. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05.Vremenom budizam se proširio i došlo je do podele na dve glavne grane budizma 1. Mongoliji. Koreji. 2006 6:37 pm Na slovo na slovo C CEREMONIJALNA MAGIJA– Razrađen i strogo određen skup verbalnih i gestovnih postupaka kojima praktičar deluje na sopstveno nesvesno sa ciljem izazivanja najveće moguće koncentracije na cilj magijske operacije. Kini. proširen uglavnom na Cejlonu ( Šri Lanka) 2. hinajana budizam( mala kola).. Japanu.

Proricanje preko prstena okačenog o konac koji visi iznad okruglog stola. Kretanje prstena od slova do slova daje proročansku poruku. . 2006 6:41 pm Na slovo na slovo D DAEMON – Po Sokratu. smešteni van fizičkog tela u tzv. DAKTILOMANTIJA . Čela je neka vrsta šegrta. ova metoda je često praktikovana u Apolonovim proročištima. Čakre su po učenju joge i teofizije psihofizički centri energije. DAFNOMANTIJA . vid ispoljavanja intuicije. U osnovi ove metode su nesvesni pokreti ruke.Proricanje po lovorovoj grani bačenoj u vatru.1571) – Slavni italijanski vajar. ( Lanina opaska . DAMA ( Mala ) – U Kini je to bio pristojan naziv za ženu nižeg reda ali ne i lakog ponašanja. koji se potpuno posvetio duhovnim i znanje prima u direktnom kontaktu sa spiritualnim učenjem Guruom. na čijoj su površini ispisana slova alfabeta. U svojoj autobiografiji – Moj život ( preveo Tin Ujević) opisuje iskustva sa magijom i evokacijama. posebno za evokativnu magiju i prizivanju duhova i demona. Po joga doktrini mentalna koncentracija na čakre povezana sa ritmičkim disanjem. Veoma se interesovao za okultizam. zlatar i pisac traktata o vajarstvu. unutrašnji glas koji poput anđela čuvara vodi čoveka i govori mu šta mu je zabranjeno. ČELINI BENVENUTO ( 1500.ČAKRA – Na sanskritskom znači točak. ČEIRO . Astralnom telu. Kako je lovor u Staroj Grčkoj bio posvećen Apolonu. ČELA – Učenik spiritualnih učenja u Indiji. ako nekog zanima otkucaću je ) Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. dovodi do buđenja različitih parapsiholoških sposobnosti.Pseudonim Luisa Hamona. posebno u jogi i vedanti. pisca mnogih dela o hiromantiji.

znake raspoznavanja. DEFO DANIEL ( 1660 – 1731 ).Najčešće je to bila vračara.Psihički poremećaj u kom bolesnik veruje da je opsednut demonima. koji se odriču svetovnih vrednosti radi traganja za istinom i životnom mudrošću. DEMONI – U hermetizmu. čija se boginja nazivala Purpurna Dama. Razni redovi derviša imaju i različite sisteme inicijacije. izazvano kako se tvrdi. uzdržavanjem. čija je karakteristika neprekidna meditacija o jednom sadržaju u trajanju od najmanje 144 sekunde. DERVIŠI . veoma zainteresovan za doktrinu srednjovekovnih rozenkrojcera. Njegovo znanje astrologije dovelo ga je do engleskog dvora gde je kao prvi zadatak imao da izračuna najbolji datum za krunisanje Elizabete I. Po načinu života i izgledu slični su indijskim fakirima. dugotrajnim recitovanjem mističnih formula zvanih 'zikr'.Poznat najviše po romanu Robinson Kruso ali se bavio i magijom. DR DI DŽON ( Dr John Dee 1527 – 1608 ) – Istaknuti engleski matematičar. i hermetista. astronom. involutivne kosmičke snage koje deluju nasuprot kosmičke evolucije i na taj način su zle.Sedmi stepen radža joge . astrolog. DHIJANA . neka vrsta muslimanskih ' božjaka '. DEMATERIJALIZACIJA – U parapsihologiji. snagom duha i specijalnim parapsihičkim sposobnostima. Autor je izvanrednog hermetičkog rada ' A system of magic ' objavljenog 1728-e. Većinom su sledbenici sufizma. samokontrolom.Pripadnici islamskog religioznog reda. jogi i fakirizmu to je nestajanje predmeta ili bića iz određenog lokaliteta. Njegova glavna hermetička aktivnost počela je od njegovog poznanstva sa Edvardom Kelijem. DEMONOLOGIJA – Srednjevekovna doktrina o prirodi i svojstvima demona DEMONOMANIJA . DHARANA – Šesti stepen radža joge. DEKART RENEE ( 1596 – 1650 ) – Veliki francuski filozof . Smatra se da je jedan od prvih osnivača dervišizma bio Abu Bakr. čija je karakteristika koncentracija misli na jednu tačku u trajanju od najmanje 12 sekundi. Kabala i magija ih pak personalizuju. Pokušavao je da stupi u kontakt sa njihovom organizacijom u Francuskoj ali nema podataka da li je u tome i uspeo. Savremena američka rozenkrojcerska organizacija AMORC sasvim neosnovano svojata Dekarta. svetih prosjaka. Zajedno su vršili eksperimente i bavili se alhemijom dok crkva nije doznala za njihove aktivnosti i poslala lični zahtev caru Rudolfu II da ih protera . Veruju da se do prosvetljenja dolazi strogom disciplinom. koji je posedovao medijumsku sposobnost za divinaciju pomoću kristala. pa čak i terminologiju.

sad_raven Mag . Utvrdio je eksperimentalno da ako se istupljen žilet drži u kartonskom modelu Keopsove piramide. Kao početal Akvarijanske Ere označio je 1914 –u godinu. Bio je energični propagator parapsiholoških istraživanja. Puno je putovao i zalagao se za naučni ispitivanje medijumstva i parapsihičkih pojava. Ovata i Druida ( Ros Nikols). Neko vreme su putovali po Evropi preživljavajući dok se nisu sukobili i razišli. magovi. DRBAL ing.što je on i uradio. Tvrdio je da se inkarnirao na zemlji sa mističnom misijom da pripremi početak ' Ere slovenskih naroda ' i da dolazi sa udaljenog nebeskog tela po imenu Alfeola iliti Zvezda svih zvezda. Predstavljali su učenu svešteničku kastu – lekari. biva posle nekog vremena ponovo naoštren. Najpoznatije delo : Monas Hieroglyphica DOJL ARTUR KONAN ( Sir Arthur Conan Doyle 1859 – 1930 ) – Engleski lekar i književnik. KAREL . poznat pod nazivom Učitelj. Keli je završio u zatvoru i pokušavajući da pobegne povredio se i uskoro umro. DONOV PETAR ( 1864 – 1944 ) – Bugarski okultista i vidovnjak. Imao je brojne vizije i proročanstva koja su se ostvarila te velik broj učenika. Danas postoje dve organizacije koje tvrde da vode poreklo od starih druida : Druidski red ( vođa Dr Tomas Mon ) i Red Barda . DURGA – Boginja koju poštuju posebno u Kalighat hramu u Kalkuti.Čehoslovački radio inženjer i parapsiholog koji je patentirao Keopsov piramidalni oštrač žileta ( i o njemu će biti reči kasnije ). pesnici i astrolozi i regulisali su odnose u keltskim društvenim zajednicama.Starokeltski sveštenici na tlu Britanije i Galije u prehrišćanskoj eri. delovanjem dosada nepozante vrste energije koju češki parapsiholozi nazivaju psihotronskom. vaspitači. proslavio se romanima o Šerloku Holmsu. orijentisanom duž osovine sever jug. DRUIDI . Di se vratio u Englesku i radio kao dvorski službenik do kraja svog života. bilo kao strašnu boginju kojoj valja žrtvovati jarce bilo kao epifaniju kosmičkog života u neprestanom i silovitom preporodu. sudije.

narucito Visnu. U okultizmu. .e. 2006 4:38 pm @ Dying_Bride: Nadam se da nemas nista protiv ako uskocim I napisem nesto …Literatura kojom se pomazem je: “Recnik okultizma” Tomislava Gavrica ”Sve o simbolima” Endrua T. 356 Avatar – Ljudsko ili zivotinjsko oblicije koje uzima neko od bozanstava.a da ima u ovim knjigama opsirniji opis.vec iskljucivo zavisi od Visnuove slobodne volje. Agares – Podredjeni u podzemnom svetu.Srednjovekovni demografi su ga smatrali za uzrocnika ratova.br.OK!? Ako nije dobro.preko sive do bele. Pretpostavlja se da je to iskvareni sveti gotski naziv “Abraksas” magicna formula koja znaci “ne povredi me”.n.Rodjenje jednog avatara ne podleze prinudi ranije karme.ablucije pri incijaciji monaha predstavljaju spiranje njegove svetovnjacke proslosti.povratak covekoj praiskonskoj cistoti... Ablucije – Ociscenje..onda brisite post. Kamingsa ”Recnik simbola” Hansa Bidermana Ako nadjem neki pojam koji si ti vec spomenula. U islamu vazan obred. Averna – Zarazna mocvara za koju se smatralo da se nalazi na ulazu u pakao..Njenih sedam slova na grckom jeziku.kabalisticki prevedenih na brojeve daju br. U budizmu.kada silazi na zemlju.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Tue Jun 06. Abraksas – (persijski : “Bog”) Misticki naziv koji je bio u modi u gnostitickoj sekti koju je osnovao Vasilides u II veku p. Abrakadabra – (hebrejski doslovno : “uputi tvoju munju do smrti”) Simbolicna rec koju je prvi upotrebio Samonikus u jednoj studiji o medicini I bila je upotrebljiva tokom celog srednjeg veka. svestenikovo pranje ruku oznacava “Umivam pravdom ruke svoje”.samo cu dopuniti.U grckoj numerologiji oznacava broj 356. Agenes – Osoba koja emituje ili prenosi slike ili informacije putem telepatije. dana u godini.U alhemiji .. U hriscanstvu nevinost.. Abadon – Jevrejsko ime andjela bunara ili andjela unistitelja.To je takodje bio ukupan zbir dusa koje nastaju emanacijom iz boga.u Magnum opusu dusa se cisti pranjem menjajuci boju od crne.inicijacija.urezan u kamen ili dragulje smatra se misticnim.

poznat kao Ramon.manifestovani Logos.tj.vatra munje.Agni – Bog vatre vedskog hinduizma.Klasican grcki hram posle 600 god p. Ognjiste za kucne zrtve. Adzitas – Rec koju koriste okultisti da bi oznacili jednog od 12 bogova koji se inkarniraju u svakoj Manvantari.Bio je vezan lancima dok je cekao na Strasni sud.koga opeva oko 200 himni Rig vede.Kralj Ajolije.koji je slavljen zbog svojih mnogobrojnih rodjenja. U teozofiji primarna supstanca iz koje isijava Prvi Logos ili izrazena misao.eter ili nebo.razlicito indentifikovanih kao prostor.sunce.n. U aditon u Delfima je mogao da udje samo Pitija. Najvaznije vedsko bozanstvo posle Indre.voda I biljke-svi su podjednako Agni. Adam Kadmon – Arhetipski covek ili covecanstvo.a ranije u Palestini I Siriji kao Hadad.Za njega se vezuju I misticni brojevi 3.Posebno su je postovali Sicilijanci. Ajol – Bog koji obuzdava I pusta vetrove.povezano sa dubokim vodama. naos (svetiliste) I opistodom (zadnje predvorje koje nije povezano sa naosom). Aditon – (na grckom: “ono sto je nepristupacno”) Tajno mesto u grckim hramovima.Sastojao se od 3 prostorije: pronaos (predvorje) . Azael – Po rabinskim legendama. Azafini – Tunmci snova u Haladeji.Ime je nadjeno I na grckim papirusima I srednjovekovnim grimorijama.Izmedju Pitije I ostalih prisutnih se postavljala zavesa ili vrata. hram se sastoji od 4 prostorije: pronaos .izumitelj jedrila I veliki astronom koga je potomstvo proglasilo za bozanskog kralja oluja I vetrova. naos . aditon I opistodom. Aidze – Mitsko cudoviste kod plemena Bororos iz Brazila.Kasnije je opistodom zamenjen aditonom koji se otvara u naos. Azazel – Mocni demon koji je ziveo u pustinji I bio povezann sa starim jevrejskim obredima. Adefagija – Boginja prozdrljivosti.e.Snaga koja lantentno lezi u osnovi svake magijske radnje alkahest alhemicara .jedan od prvih andjela srdzbe.Stari bog oluje kod Amoricana. Ajbe – Sveto drvo. Azariel – U “Talamudu” andjeo voda na zemlji.5 I 7 Adad – Bog vatre I oluje.koga su prizivali ribari. Akasa – Rec koja oznacava jedan od 5 elemenata Sankaja filozofije.

Almadel – Traktat o teurgiji Ili beloj magiji koji je sastavio nepoznat srednjovekovni pisac.N. Amajlija – (latinski amolior: “odvratiti”. delotvorno utice na jetru I stiti od bolesti koje zadiru u njegovu oblast. Alkahest – Po Paracelzusu tajna vatra cija se moc nalazi u hrastu sto truli.sa ili bez magicnih formula. Albunea – Sibila ili svestenica koja prorokuje preko snova koji se sanjaju pored vodopada.Vise Ja koje se spaja sa materijom kako bi se napravilo zlato I ponovo savtavili svi delovi ljudskog tela kao I njegova svojstva u svoju prvobitnu sustinu.unutrasnji elektricitet zvezda I bica.kamena I keramike da bi stitile besmrtnost pokojnika. kod samana isceljenje dusa.bronze.u bagremu I paprati. Anabaza – (grcki: “korak na gore”) Rec svojstvena misterijama gde ima znacenje vaznesenja duha. simolizuje ponovo rodjenje.posebno zive sa drugim metalima. U misticizmu. . prociscenje dusa. Amalgam – U alhemiji smesa .mesavina. Alomantija – Proricanje iz soli.”ublaziti”) . U obrednom znacenju uspon na svetu planinu. Alrinak – Zli duh brodoloma. u inicijacijskom pristupanju gnosi.besmrtnost. Aksakov A.Akacija – Sveto drvo u Egiptu.Smatra se da ima ili krije neku magicnu moc. U Egiptu su se mumije prekrivale amajlijama od zlata.Ostvaruje ono sto simbolizuje neku osobitu vezu izmedju onog ko je nosi I sila koje predstavlja. Aksas – U ezoteriji. Alur – (normandijska mitologija) Duh rusevina.(jevrejski) Demon losih vesti. U alhemiji. Amrita – Eliksir zivota I hrana bogova koja pruza ljudima besmrtnost.univerzalni rastvarac.Objavi knjigu “Animizam I spiritizam” (1893. Anamaleh . Sinonim amuletu Mali predmet koji se obicno nosi oko vrata I sluzi za odvarcanje zlih duhova ili nesrece.) u kojoj pokazuje kako kako psihicka besvesna struktura moze preci granice covekovog tela. Alisis – Izvor u Arkadiji koji je lecio od besnila. – Ruski spiritist. Alraun – (tevtonski) Zenski demon.inicijaciju.

Maat.kao I zivota nakon smrti.tajni spis.ujedinjenog muskog I zenskog principa. Animatizam – Verovanje da su predmeti zivi I mogu da ispustaju svoju licnu I bezlicnu moc. Ank je kombinacija muskog I zenskog simbola . Arda Narisvara .Anahita – (persijski) Boginja vezana za oplodjavanje vode.apokalipticne (Knjiga Henohova).moci.To je I vedsko ime koje znaci “Sin voda”.apokalipse (Apokalipsa po Petru) Aralu – (vavilonska mitologija & religija) Podzemni svet.Njegov krug je savrsena slika onog sto nema ni pocetka ni kraja.Njega je stitilo 7 vratnica kroz koje je prolazilo svako ljudsko bice posle smrti da se vise ne vrati. predstavlja dusu koja je vecna.znak anka se nalazi u recima kao sto su “zdravlje” I “osecanje srece”.koji su dve zivotne sile I time simbilicki predstavlja jedinstvo neba I zemlje.Prikazivana je kako drzi prst u ustima.Njen kult se prostirao preko Kapadokije. Kao makrokosmicki simbol . dela (Dela Tomina).jer je proizasla iz duhovne supstancije bogova.didakticke (Testament 12 partrijaha).u svojoj ruci drzi ank.”skriven”) Ezotericna knjiga. a kod Novog Zaveta na: Jevandjelja (Jevandjelje po Jevrejima).neki ga vide I kao simbol Sunca – ono je okrugli deo na gornjem delu simbola .Njegovo fonetsko znacenje je kombinacija znakova za aktivonst I pasivnost I predstavlja spajanje tog dvoje.Kljuc za uzviseno I tajanstveno znanje.boraviste mrtvih. Apokrif – (grcki: “tajan”.a horizontalna linija Zemlja. U egipatskim hijeroglifima.Jermenije.ljudozder.kako nebeski tako I ljudski. Krst sa drskom je simbol million godina buduceg zivota. Kod Starog Zaveta apokrifi se dele na : pripovedacke (Apokalipsa po Mojsiju). Anvil – (keltski) Svet gde su ziveli mrtvi.Uvid u apokrif imaju samo posveceni.Teme su im okultna ucenja I njihovo autorstvo se prepisuje svetim ljudima ili natprirodnim bicima.zna da otvori vrata sveta mrtvih I moze da pronikne u skriveni smisao vecnog zivota.boginja istine.tajanstveno bice koje je istovetno Fohatu okultista. Andras . Angereona – (rimski) Tajanstvena boginja.On predstavlja kosmos I zivot.Takodje je I simbol za sudbinu.(klasicna mitologija) Demon nesloge.Moguce da je u pitanju boginja cutanja.Za mrtve se verovalo da mogu da proricu zivima.(sanskritski: “biseksualni gospodar”) .poslanice (Isusova poslanica Labgaru).Indije I Ponta.Onaj ko poseduje geometrijski kljuc ezoterijskih misterija. Ank – Egipatski simbol zivota.Ozirisa I Izide. Apam Napat – U svetim rukopisima.ciji je simbol upravo Ank. Antropofag – Onaj koji jede ljudsko meso.vertikalna linija je nebo.

you freak! .zatim Paracelzus.koja je na nevidljiv nacin upisana oko njega.Aura duha je poznata religioznoj tradiciji I predstavljena je oreolom oko glave svetca. Za svaki od principa koji sacinjavaju ljudsko telo postoji posebna aura: aura fizickog tela.”individualna dusa”.ono se proteze u svet nebeskih tela.besmrtno. Atanor – Alhemijska pec sa sporim sagorevanjem koriscena za zagrevanje Hermesovog Jajeta mudrosti ili posuda u kojoj se spravljala materija mudrosti. Aqua Vitae – Alhemijska voda zivota _________________ No.kao sto I svako ljudsko bice ima oko sebe nevidljivi omotac koji zraci: nevidljiv za obicnog smrtnika.aura astralnog principa .po poreklu psihicka.(latinski Arcanum: ”tajna”) Ezotericna I inicijacijska tajna. Arkana .najvisa dusa.Elifas Levi.”univerzalno ja”) U vedizmu: pojedinacna svest.kojom su okruzena sva ziva bica. U hrmetizmu tajna alhemijska operacija.Helena Blavacki. Asmode . Dalje su ga razvili neoplatonovci. Aura – Prema ezotericnom ucenju nevidljiva svetlost.pa tako predmeti bivaju prozeti zracenjem onih ljudi koji ih dodirnu I na taj nacin zadrzavaju imaginarnu uspomenu na dogadjaje koji ih se ticu I u koje su ti ljudi bili umesani.postaje bezvredna ako se otkrije.U ezotericnom smisluon oznacava stanje kosmicke energije simbolizovane kabalistickim Sefirima. Atman – (skitski: “dah”. naziv za kartu u Tarotu.emanacija. Aurom se objasnjava mogucnost simpatije I antpatije medju ljudima.Neki predmeti nose sa sobom svoju istoriju. this is really not my kind of stimulation No.nacelo svojstveno svakom zivom bicu.”nebesko telo”) Pojam potice od Platona koji na osnovu proucavanja nebeskih tela zakljucuje da postoji posebno telo duse.koje nije ni telo ni dusa.aura duha. Rudolf Stajner kaze da kad astralno telo coveka obuzme san.Psihicka emisija neke osobe ostavlja za sobom trag . konacni prizvod alhemijskog tela. Astralan – (latinski astrum: “zvezda”.ciju sudbinu uslovljava zivot pre smrti.ali vidljiv za osobu koja je za to obucena. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me. Aurum Aurae – Krilata sfera.Demon koji je zaveo Evu. anyway. Aretologija – Opisivanje cudesnog pojavljivanja nekog bozanstva ili zbirka cudesa koje je ucinilo neko bozanstvo.

e. Svi oblici ljudskih aktivnosti podređeni su strogim religioznim propisima.Ima ih oko dva miliona.n. uglavnom službenika i trgovaca koji nastanjuju oblasti oko Kalkute.Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Tue Jun 06. Njegova životna priča podseća dosta na Budhinu. poznatiji kao Mahavira ( Veliki Čovek ). g. čiji je osnivač Vardarma. 2006 6:15 pm Ok je. Oni se mole sa povezom preko usta da ne bi nehotice progutali nekog insekta.Jedan od religiozno – filozofskih sistema Indije. pokušavajući da nađe dublji smisao života.p. Dying_Bride Antihrist . Da ih ne bi zgazili koračaju uvek oborenog pogleda i nose sa sobom mekanu metlu duge drške kojom čiste put pred sobom. Iz istog razloga ne kuvaju niti pale vatru. Rođen i odrastao u kraljevskoj porodici. samo ce kasnije to moderator lepo staviti sve pod jedan post da ne bude guzve i potpisati i tebe:) Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. Napušta je kao mladić i postaje sveštenik. Između Džainizma i budizma takođe ima puno sličnosti ali džainizam još više naglašava stav sveopšte ljubavi i milosrđa. Zemlju ne obrađuju da ne bi ubili crve. koji je živeo od 599 – 527. 2006 6:21 pm Na slovo na slovo DŽ DŽAINIZAM .

Materijalizacije. termin koji je prvi put upotrebio de Rochas 1891.. Sinonim za astralnu projekciju EKTOPLAZMA – Termin koji je prvi upotrebio Riše za psihički fluid u obliku guste beličaste magle . koju incestuozna obrana pretvara u životinju. ima fizičko. astralno i mentalno telo.Neman sa telom žene i zmijskim repom umesto nogu. Nekada se smatralo da ona štiti od straha pa su se od nje izrađivale kolevke. koju neki medijumi produkuju u stanju transa. U ekstazi nestaju razlike između subjekta i objekta. 2. S Jungovog analitičkog gledišta incesta. S Tifonom je izrodila čudovišta kao što su Kerber. EKAGRA – U jogi. ali niže od njega užasna zmija. EHIDNA .. godine da označi sposobnost nekih medijuma da u transu izdvoje iz fizičkog tela svoj nervni fluid i u vezi sa njim osetljivost. Himera.. Masonski su batovi ponekada obojeni u crno kako bi bili nalik ebanovini. ' Do struka lepa mlada žena.Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. sedeo je na tronu od ebanovine. ali se tehnikom ekstaze u užem smislu smatra šamanizam. kao nacija. EGREGOR – U hermetizmu to je kolektivno biće.. To dvostruko biće odgovara slici majke – gore. ljudska polovica. strašna životinjska polovina. EKSTERIORACIJA – 1. U užem smislu egregor je kolektivni duh jedne grupe. Mnogi hermetički sistemi treninga dovode do ekstaze. Ehidna oslikava majku. mentalna koncentracija na jedan sadržaj. Nemejski Lav. stanje u kojem realnost spoljašnjeg sveta iščezava. religija tj bilo koja grupa ljudi ujedinjena istim ciljem. . Njena simbolika je vezana za simboliku podzemnog sveta i prolaska kroz tminu. Kralj podzemnog sveta Pluton. država. U pogledu strukture egregor podseća na ljudsko biće. jer je svest preplavljena nesvesnim sadržajima. EKSTAZA – Duševno ushićenje. 2006 6:23 pm Na slovo na slovo E EBANOVINA – Glavno obeležje ebanovine je crna boja. Ektoplazma je osnov tzv. ugodna i privlačna – dole .

Navodno podmlađuje stare. Oni su kao mutne magle strasti što se rađaju. Elfi su duhovi vazduha. naročito u mladih. mali. koja tobože pozivaju ljude da im se pridruže ali im u zbilji donose smrt. voda i akaša. kada svesno Ja prodire u najdublje slojeve nesvesnog. skriveni Bog. ENSTAZA – U jogi. EN – SOF – Hebrejska reč često korišćena u kabali a znači beskonačnost. ELEMENTI – U hermetizmu. to su osnovni načini na koji se odigravaju procesi i ispoljavaju pojave u univerzumu. nadfizičke komponente ljudskog bića. to je sperma. U magiji. Magijskog ogledala. pogibeljni. lebdeći. Naime . elementali su sastavljeni iz jednog elementa. zemlja. nordijskog porekla. hiroviti. Upotreba tih naziva je simbolična. ono što se ne može pojmiti mišljenjem. daje dug život bez bolesti i vaskrsava mrtve. Kraljica elfa je Bela Dama. ali izašli iz zemlje i vode. veoma rašireno u srednjem veku. vodom itd. Alhemijski termin koji označava tzv. smatra se da je čovekova konstitucija petoelementarna ( vazduh. bitno je različit od prva 4 – akaša tj kosmički etar. Elfi izlaze noću U vlažnoj halji na obalu I odnose na lopoču Od umora mrtvog plesača Theophile Gautier ELIKSIR ŽIVOTA – 1. Simbolizuju ktonske i noćne sile. To nisu fizički ekvivalenti za smeše i jedinjenja koja nazivamo zemljom. akaša).ELEMENTAL – U hermetizmu. zemlja. to je biće sastavljeno iz samo jednog elementa. zanesena noćnim plesovima po livadama. kao prvi ljubavni snovi. ELF – Vazdušna božanstva. Za razliku od ljudskog bića. vrhunska meditacija. Ima ih 5 : vazduh. U širem smislu elemental je svaki koncentrat astrala. koje izazivaju samrtničke krikove. ELEMENTAR – Po teozofskoj doktrini. voda.tj Deus absconditus. 2. vatra. Očaravajući su. elementar čine sve nematerijalne. Peti element. vatra. koja je pretrpela izvesne transformacije kao posledicu mešanja sa vaginalnom sluzi i dejstva koncentrisane misaone i emocionalne energije ENOPTROMANTIJA – Proricanje budućnosti uz pomoć tzv. . Živinu vodu koja se dobija pretvaranjem Kamena Mudrosti u tečno stanje.

E. Ovaj je izvršio seriju eksperimenata sa Estobanijem na životinjama i biljkama. Svoj dar prirodnog lečenja otkrio je sasvim slučajno. nezemaljskih bića i kosmičkih snaga da se ispolje u materijalnom svetu. to je postizanje određenog duševnog stanja.S. najmanje cenjen.E ( Ausserinnliche Erfahrung) ESTOBANI PUKOVNIK – Oficir bivše mađarske vojske i narodni iscelitelj. Dejstvo na druga bića – masovna hipnoza ljudi.S.. hipnoza životinja. Dve glavne discipline koje ESP izučava su : vidovitost i telepatija. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. O svom izlečenju pričao je Dr Bernardu Gradu. lišavanje hrane i vode. utvrdio je da je u stanju da vrati snagu konjima posle napornog treninga trljajući im potkolenice. radio je kao labaratorijski tehničar na Mek Džil Univerzitetu u Montrealu. kojem je izlečio artritis. Te sposobnosti se dele uglavnom u tri grupe: 1. Tvrdi se da fakirizam dovodi do razvijanja natprirodnih sposobnosti delovanja na sebe i spoljašnji svet. Nemačka kratica za istu stvar je A. Suprotno tome INVOKACIJA je prizivanje subjektivnih sadržaja da se ispolje. ubrzanje rasta biljaka . . Godine 1956 emigrirao je u Kanadu i tu je. kao što je dugotrajno održavanje budnog stanja. na osnovu posmatranja erotskih radnji FAKIRIZAM – Termin potiče od arapske reči fakir – siromah.P – EKSTRASENZORNA PERCEPCIJA – Termin koji je prvi uveo osnivač američke parapsihološke škole Rhine. s vremena na vreme lečio ljude dodirom.. Radeći kao konjički instruktor u Mađarskoj Vojnoj Akademiji. neosetljivost na bol i prividan prestanak životnih funkcija 2. To je jedan od orijentalnih sistema hermetičkog treninga i filozofije. Jedan od njegovih pacijenata. Dejstvo na sopstveni organizam. EVOKACIJA – Prizivanje mrtvih. 2006 6:26 pm Na slovo na slovo F FA – Metod proricanja. biologu na tom univerzitetu. koji se i danas sreće u Africi.

Simbolizuju snage koje se protive inicijaciji i opiru evoluciji. napredak i pobedu a u njenu čast su podignuti mnogi hramovi. ne iz zloće ili mržnje. mit o njemu je stvaran. Pomaže plodnost. Prvi je mit o njemu obradio engleski dramski pisac Marlou ali besmrtnim ga je učinila Geteova drama. Priča se da je 1525. Posle se Fortuna spojila sa Izidom i Tihom te je postala Boginja sreće a atribut joj je rog obilja. dematerijalizacija.3. U muzici je ovekovečen od strane Hektora Berlioza i Šarla Guno-a. odbijanja uroka i nesreće. O njemu je zabeleženo da je poznavao Agripu i Paracelzusa.Neumoljiva je.Opčinjavanje ili omađijavanje pogledom. Često se sreće u narodnim vradžbinama.. nakazna bića. FORTUNE DION ( 1891 – 1946 ) – Pseudonim Violete Evans. Poznata je kao pisac nekoliko romana sa hermetičkom sadržinom i više kabalističkih priručnika. jedne od članica hermetičke organizacije Zlatna Zora ( Golden Down ). U Pragu Erfurtu prizvao je nit trojanskih heroha a u Veneciji se levitacijom odigao u vazduh.moja opaska ) DR FAUST . magijom prizvao Jelenu Trojansku u vidljivu formu pred svim svojim studentima i izjavio im da je sa njom začeo sina. Njen magijski moto bio je Deo Non Fortuna. Figa je simbol penisa u erekciji. simbol hira i samovolje što vladaju egzistencijom. zlotvorna. da se bavio magijom i alhemijom u Pragu i Vitembergu. Kao odbrana od fascinacije najčešće se koriste amajlije u vidu erektiranog penisa ( O_o .Likovi iz keltske mitologije. U svakom slučaju. Justusa Fausta. Dejstvo na predmete i neživu materiju – ključanje tečnosti na normalnoj temperaturi. FIGA ( šipak ) – Ritualni gest teranja zlih uticaja. ( zar opet ? m. Rđavoj reputaciji fakirizma doprinela je i činjenica da u toj oblasti zabeleženo više obmana i prevara nego u bilo kojoj drugoj. među .. Prikazuje se sa kormilom jer predstavlja kormilara života a često je i slepa. mračna.. arhetipski mit o čoveku koji je tragajući za savršenstvom prodao svoju dušu. telekineza.. već iz ravnodušnosti za posledice svog hira . U Holandiji je stekao slavu iscelitelja a sam Luter ga je proglasio arhičarobnjakom i prokleo ga..Sinonim za Ektoplazmu FOMORI . FORTUNA – U Rimu – Boginja sudbine. te da je posedovao moć nevidljivosti.Ne zna se da li je zaista postojao ili je samo legendarna ličnost. op) FLUID . FASCINACIJA . prisutan kod mnogih naroda.

dobijenom kroz providne bokaste sudove ispunjene vodom. Od davnina ljudi su pokušavali da opšte sa duhovima. GASTROMANTIJA – Metod proricanja kod starih Grka po reflexu svetlosti sveća.. Irkinje su imale običaj da spaljuju gagat ( u vidu zapaljive smole) da bi bile zaštićene za vreme muževog dužeg odsustvovanja iz doma. Prema Marbodu : dimljenje gagatom vraća ženi menstruaciju za koju se veruje da škodi demonima. Izmišljen je kodex za sporazumevanje i sestre Fox su krenule na turneju po SAD. koji dakle prvenstveno ima zaštitnu ulogu. štitila je od zlog pogleda. čije su sposobnosti bacile u zasenak Foksove. sa drugom stranom i nevidljivim svetovima. otrove. uroke. amajlija od gagata ( crnog jantara ).Ubrzo se oko njih okupila grupa ljudi. On svladava čari i poništava začaranost. godina. izazivajući senzaciju. predvođena njihovim roditeljima. Gilgameš itd. A onda su neočekivano. koja je za kratko vreme ' utvrdila ' da to lupkanje proizvode duhovi. 1924. SAD.. kao nastanak modernog spiritizma ( spiritualizma ) uzima se 1848. 2006 6:13 pm Na slovo na slovo G GAGAT – U Sredozemlju ( Italija i Egipat ) i u Indiji. te ujede zmija. pucketanje. kao i ona od korala. Kaže se takođe da je gagat kamen iskušenja za nevinost. Ipak. demone. Međutim uskoro su se javili novi mediji.kojima najveću vrednost ima ' The Mystical Qabalah ' . Završile su kao alkoholičarke. Te godine . Homerova ' Odiseja '. O tome nam govore papirusi sačuvani u Luvru. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Wed Jun 14. organizaciju orijentisanu na praksu kabalističke magije na principima Zlatne Zore. Na Britanskim ostrvima gagat je odvraćao oluje. počele su da produkuju neobične zvukove – lupu u zidovima. Keit i Margaret. osnovala je Društvo unutrašnje svetlosti ( The society of inner light ). u Hajdsvilu. FOX SESTRE – Spiritizam nije produkt novog vremena. Gagat je crni sjajni kamen. Foxove dale senzacionalne priznanje – sve vreme su varale. bolesti što su slale veštice. Zvukove su produkovale pucketanje zglobova u prstima nogu. . sestre Fox.

imaju različita latinska imena i značenja : Akvizicija. U svakom delu. popularna i dan danas u hermetičkim krugovima. plod besmrtnosti. i ima terapeutsku osobinu i dovodi do ravnoteže. u SAD –u. Figure. Puela. Ponekad ostavi i jabuku. Čudesno je lepa. Za njih se verovalo da poseduju izvanredne parapsihološke sposobnosti razvijene specijalnim treningom. GETIA – Crna magija najnižeg reda. na osnovu broja i konstelacije tragova nasumice ostavljenih na površi zemlje ili peska. Konjukcij. magijski pseudonim Frenka Rasela. Rubeus. Via. Kaput. U novije vreme se pribegava automatskom. demonske vradžbine čiji je cilj isključivo nanošenje zla. GIROMANTIJA – Metod proricanja u čijoj je osnovi telesno okretanje u krugu nacrtanom na zemlji. GIMNOSOFISTI ( nagi filozofi ) – Pripadnici indijske magijske sekte Nagas. Ponekada za sobom ostavlja grančicu jabuke koja proizvodi čarobnu uspavljujuću muziku. Ginseng je hrana Yanga. GLASNICA – Glasnica Bogova je žena koja se gotovo u svim Keltskim pripovetkama pojavljuje izabranom u noći Samhaina. Kauda Drakonis. U nekim zapisima kaže se da se često pojavljuje u vidu labuda. osnivača ezoteričnog bratstva G. usled dugotrajnog okretanja. Fortuna Major. Proricanje se vrši na osnovu slova koje telo pokrije kada. Albus. Leticija. GEOMANTIJA . on je simbol muževnosti i besmrtnosti. Na osnovu dobijenih konstelacija i figura obavlja se proricanje. Puer. Hrišćanski su pisci. Vrednost mu proizilazi iz dvostrukog svojstva : ljudski oblik njegova korena liči na koren Mandragore. krivo predstavili Glasnice kao strasno zaljubljene žene ( po uzoru na priču o Zevsu i Ledi ). upisano je jedno slovo. . GINSENG – najpoznatija droga farmakopeje na Dalekom Istoku. pevajući čarobnu pesmu. arapskog porekla. koji je izdeljen na jednake delove. Amisia. padne.Prastara metoda proricanja . čije je učenje zasnovano na Kraulijevim principima. koji se nikada ne može pojesti. B. Fortuna Minor. koji su išli goli. kojih ima 16.GELOMANTIJA – Proricanje na osnovu karakteristika ljudskog smeha. GEMATRIJA – Grana kabale koja se sastoji iz numeričkog dešifrovanja i tumačenja svetih imena i formula GENESTHAI FRATER – Brat Genestai. pobuđuje ljubav i čežnju. nekontrolisanom ostavljanju tačkastih tragova olovkom na površi hartije. Populos. G. On je trava Bogova i koren života. Tristicija.

Mišon. koja na osnovu rukopisa procenjuje crte ličnosti u najširem smislu – volju. GNOSTICIZAM – Sistem religiozne filozofije nastao u prehrišćanskoj eri i eri ranog hrišćanstva. Umesto ploda besmrtnosti. čoveku i božanstvu. koji prema kabalističkoj magiji čuvaju zakopana blaga i rudna bogatstva. naglašavajući da je to staza tragalaštva i samosaznanja. On je svoje učenike podvrgavao teškom fizičkom radu i opasnostima. inteligenciju. . Osnivač ove discipline je Italijan Aldorisio ( 1611 ). Prajer. Otud ljudska patnja. Jedan od poznatijih učenika bio je i Uspenski. temperament. velikih dimenzija. GOLEM – Veštačko čovekoliko biće. GURĐIJEV GEORGIJ IVANOVIČ ( 1877 – 1949 ) – Proučavao jogu i orijentalni hermetizam. koje su srednjevekovni rabini kabalisti pravili od ilovače i navodno oživljavali kabalističkim formulama.U grčkoj su mitologiji glasnici bogova Hermes i Irida. čiji su sledbenici tvrdili da poseduju sva znanja o kosmosu. Po osnovnoj ideji. koje se često meša sa Grafologijom( metod za procenu crta ličnosti na osnovu rukopisa ) GRAFOLOGIJA – Parapsihološka disciplina. ( vidi roman ' Golem ' Gustava Mejrinka) GRAD dr BERNARD – Kanadski biolog sa Mek Džil Univerziteta u Montrealu pokazao je serijom brižljivo kontrolisanih eksperimenata uticaj ljudskih telesnih zračenja na rast i razvoj biljaka. manje ili više priznata od psihologa. oni su preteče današnjih robota. formira prvu grupu učenika ovih disciplina. GNOZIS – Duboko znanje tj saznanje dobijeno posvećenjem. maštu. Značajne doprinose dali su i : Lavater. Svoje učenje Gurdjijev je nazvao Četvrtom stazom. Irida daje bogovima vodu iz Stiksa koju grabi zlatnim vrčem. u kojoj se daju magijske formule i recepti. po pravilu kompilacija većeg broja autora. Čovek je mašina koju su drugi programirali. GRAFOMANTIJA – Proricanje po rukopisu. Najpoznatiji je srednjevekovni ' Grimuar Honorijusa '. jer čovekova krajnja sudbina je da živi slobodno. duhovi elemenata zemlje. Kod starih Hebreja i prvih hrišćana gnozis je dublje poznavanje religije i Biblije. godine u Moskvi. GNOMI – Patuljci. što ga daje keltska glasnica. 1912. Ova staza polazi od pretpostavke da je čovek u stanju polusna. delovanje nesvesnih snaga u ličnosti. GRIMUAR – Knjiga magijskih tekstova.

GURVIČ Dr ALEKSANDAR . Meetings with Remarkable men.planine.Cesto se spominje I u Starom Zavetu.dok u njemu ne oseti zivot koji .pleme. Hildegard iz Bingena (1098 – 1179) o Bazilisku je napisala: “Jednom kada je zaba krastaca osetila da je bremenita.Eufimisticki naziv “baba” zadrzao se u mnogom toponimima: Babin zub.Oni umrese. Bag – Magicni prsten koji sprecava spajanje zaljubljenih. sad_raven Mag Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Wed Jun 14. Baba Roga – Kod Srba izdanak arhijskog vremena u zensko demonsko bice kojom se plase neposlusna deca.Dete je takodje ugrozeno za tih prvih 6 Nedelja ili do dana krstenja. Babice – Kod Srba porodjajni demon.ugleda jaje od zmije I lezase na njemu sve dok svoje mladunce ne donese na svet. 2006 11:58 pm Baal – Kod Fenicana znaci gospodar ili gospod.obucene u crninu.Babina gora.Dok traje kristicni period porodilja I dete ne napustaju kucu.duge kose.Babino polje.Kod jednobozaca Jevreja postao je pojam mnogobostva I idolopoklonstva.Uglavnom se veruje da su zla zenska bica koja se ne mogu videti.Zamislja se kao krezuba baba nakaznog lica sa rogom na glavi.Veruje se da je zena najugrozenija za vreme porodjaja I u narednih 40 dana koliko je “necista”.ali ona osta da I dalje lezi na zmijskom jajetu. Bazilisk – (u grckom oznaka za “malog kralja”) Izmesljeni gmizavac koji samim svojim pogledom ili dahom ubija onog ko mu se priblizi ne opazivsi ga ili ne pogledavsi.koje dojiljama uzimaju mleko.porodica pod njegovom zastitom. postavio teoriju mitogenske radijacije.cijem su stetnom uticaju izlozeni porodilja I novorodjence: zla mitska bica. u Haldeji jedan od velikih demona.na Srednjem Istoku (jugoistocne obale Sredozemnog mora) zajednisko ime koje je koristilo vise religioznih kultova.Sovjetski biolog koji je 1934.Glavna dela : Beelzebub's Tales to his Grandson.U Istocnoj Srbiji narod ih zamislja kao ruzne zene. po kojoj sve žive ćelije proizvode nevidljiva zračenja.Verovalo se da je svuda prisutan I da je svako mesto.

“Kodeks Nazarena” koji sadrzi doktorine formulisane pre Bardesana kao I stara imena dobrih I zlih sila.”Po drugim tradicijama.Zbog njihovog ocaravajuceg pevanja davani su im nadljudske moci.a koji neki nazivaju Kabalom u Kabali.iskoci napolje.vestac povezan sa uzasnim duhovima koji kontrolisu vetar.Kod Semita (doslovno: “bozija kuca”) smatralo se da je boziji dom I postovan je kao I sam Bog.kisu. U srednjovekovnim knjigama o zivotinjama basilisk se pojavljuje kao krunisana zmija kojoj se podanici zaklinju na vernost.astrologije.se smesta nasao pod snaznim uticajem zmije iz raja…mladunac razbi ljusku.indijske filozofije I okultizma. U alhemiji simbolizuje vatru koja pustosi.e.Veoma star gnostisticki sistem tzv. god.Bardovi su bili ti koji su kompanovali ratnicima pesme za borbu.Po legendama.Medju smrtnim greskama on simbolise sladostrasce (Luxuria) pa se Hrist bori protiv njega. Banijan .(budizam) Sveto drvo Banshi – (Keltska religija & mitologija) Vile koje su zivele pod zemljom u blestavom vilinskom raju skrivenom ispod travnatih irskih brezuljaka.mirili u pravnim sporovima I pregovarali oko mirovnih uslova. Bardesan (154. p.slavili podvige drevnih junaka.Banshi dolaze u porodicu I upozoravaju na smrt zastrasujucim zavijanjem.Njegova ucenja sadrze elemente iz gnosticizma.radjao se iz jajeta starog petal od 7 do 14 godina. Baton – U indijanskoj simbolici izjednacenje sa kaznom I bolom.bolest I smrt.koga su neki nazivali gnostikom. .n. Bari – Kod Brorosa u Brazilu. Bali – (budizam) Kralj podzemnog sveta. – 222.) – Rani sirijski pisac.Proucavao je mesavinu hriscanstva I haldejske mitologije.ali ubrzo iz sebe naglo dunu kao da izbljunu jaku vatru…ubija sve sto mu se nadje na putu. Baiel – Podredjeni u podzemnom svetu.rodjen u Persiji.a neki hriscaninom.hriscanstva. Bard – (Keltska religija & mitologija) Profesionalni pesnik ili pevac pripadnik svestenickog staleza (Druida).Krajem XV veka rasplamsali sifilis (lues) oznacen je kao otrov Baziliska. Bajtil – Meteorit ili slican kamen koji su ljudi postovali ili verovali da je bozanskog porekla. Bardesanski sistem – Sistem koji je izradio Bardesan.On posreduje izmedju ljudskih bica I zlih duhova.a prethodi pretvaranju metala. Basileus – (grcki) Arhont ili visoki svestenik koji je upravljao Eleusinskim misterijama.

Sumeranaca.Njega su postovali Finestici.a cija geneza se Bemeovim filosofijom kao najvisom I krajnjom tackom.filosofska so proizvodi sto mistici zovu “Telo Svetlosti”.Belezi radnih masona romanticarskog I goticarskog doba se nalaze najcesce u kljucu svoda.koje se pise I Belzebub I Belzebul. utice se da bolest izadje iz bolesnika I udje u neku zivotinju. Sinonim : “teurgija” Bela mena – U alhemiji.filosof.geometrijskog su oblika.Ona je “veliki vidar Crnoglavog naroda”. Beli Kamen – Forma Kamena Mudrosti za transmutovanje prostih metala u srebro. Belfegor – U opscenom obozavanju.itd.ciji su bitni elementi prirodno-filosofsa. Bendzis – U istocnoj Indiji obozavaoci djavola. Belish – Zli duh u Madagaskaru.tj. Beme stoji u nemackoj filosofskoj tradiciji.svaki od njih ima geometrijsko srediste simetrije gde se otkriva matematicki kljuc crteza I upucuje na neku od cetiri slike cetiri loze saveza kamenorezaca tadasnjeg nemackog govornog podrucija.Veruje se da se covek belom magijom moze osloboditi od magije bacene na njega.stecenoj erudiciji I urodjenoj vidovitosti stvorio je sopstvenisistem filosofije prirode.ponekad u vidu monograma.a za dobrobit drugih.znaci “Gospodar muva”.Raznim postupcima npr. Belijal – Vodja palih andjela. Bela magija – Navodno nesebicna upotreba magicnih moci I sposobnosti.Iako samouk.svoje korene ima u mistickoj filosofiji visokog srednjeg veka. – 1624.Odvija se zahvaljujuci pazljivom posmatranju velikog alhemijskog principa: Rastvaranja I Ocvscivanja (Solve et Coagula) Belzebub – Prorocko bozanstvo. Beme Jakob (1575.teolog I vidovnjak.Bau – (sumerski) Boginja koja je vladala na polju medicine.) – Nemacki mistik.tj. . Beleg – U masonstvu cehovski beleg: znak ili simbol nanesen na neki predmet sa svrhom prepoznavanja uglavnom inicijacijskog stepena.zahvaljujuci prirodnom daru.sto ga dovodi u sukob sa predstavnicima Crkve.a takodje I Hebreji idolatrici iz vremena Novog Zaveta koji su ga nazivali djavolskim principom.Ime.Napisao kapitalna dela “Aurora ili Jutarnjr rumenilo na Istoku” I “Opis tri principa bozanskog sushtastva” u kojim ustaje protiv protestanske dogme. Belial – Zli duh u Libanu. pokazuje panteizam koji je implikovao odbacivanjem Crkve kao hijerarhijsko uredjenje.panteisticka I misticka shvatanja.demon sa razapljenim ustima I jezikom u obliku falusa.

n.srcani ritam).priroda samostvoriteljak.Medju prvima govori o slozenosti I dubini covekove duse I zivota. Bikon – Demon mrznje Biostaza – Granicno stanje prividne smrti sa zaustavljenjem svih bioloskih funkcija (disanje.tj.natura naturans.po njoj.ne zivi u brdima nego pod muljem I trskom reka I mocvara. Drugi deo je bozanske prirode I on je vecan.Biostaza moze simetricno biti suprotna tanatozi u onoj meri u kojoj se radi o reverzibilnom procesu povratku u zivot.Prvi deo je animalne prirode.Oblik Shamanizma. Bon . Bodi – (budizam-doslovno znacenje: “prosvetljenje”.Duh sirove snage.Besmrtnost – Verovanje da dusa ili neko drugo srediste svesti ljudskih bica nadzivljava smrt I ponovo zivi u ovom ili nekom drugom svetu. Bodisatva – (budizam-doslovno znacenje: “onaj cija je sustina postala intaligencija”) Prosvetljeno bice koje je postiglo savrsenstvo. budh “biti probudjen”) Savrsena mentalna jasnoca koja cini sustinu budistickog rituala I ucenja.(tibetanski) Rana animisticka religija sa Tibeta. Behemot .trojstvo.ona moze biti: a) supruga svog sina b) supruga Velikog Muza S gledista egzistencije: a) Majka Zemlja.nocu izraste.kao telo bilo koje zivotinje.U pocetku to je bila varvarska religija .U knjizi “Kljuc za teozofiju” (1889.(jevrejski) Vodeni konj I.gde trava.devica i/li prostitutka Bogumili – Jereticka sekta koja se javila oko X veka p.Covek je.koju preko dana popase.S gledista funkcije.ali ne samo zarad licnog oslobodjenja.darezljiva zastitnica zetve b) Velika Ljubavnica. da bi postigao nirvanu.Meditacija je metod par exellence za shvatanje mudrosti koju bodi-iskustvo daje.premida jede seno sa hiljadu brda.zivotinja namenjena gozbi Mesije.Mozdana aktivnost subjekta cini se da je na nuli (elektricna tisina I koma).nepromenjiv.Nikad ne napusta svojih hiljadu gora. Blavacki Helena – Osnivac Teozofskog drustva za Evropu.) pise da covek moze doci do transcedentnog znanja. Boginja Majka – Simbol zemaljske plodnosti ili kosmicke energije.proslo kroz 10 etapa duhovnog razvoja I sada moze da udje u nirvanu I postane Buda.. oni su toliko samilosni prema ljudskom rodu da se zavetuju da ce dostici prosvetljenje.e.vec da bi I ostalima pokazali put koji su odkrili. Izmedju ova dva tela je objedinujuci deo ljudske prirode sasvim okrenut I delatan je jedino ako se reinkarnira.…Onaj kome je potrebna jos samo jedna inkarnacija da bi postao savrseni Buda.a poucavala je da tvorac ima dva sina: Satanu I Hrista.

onaj koji je otkrio istinu”) Onaj koji je ostvario nirvanu.) indijski osnivac budizma.Oznaka coveka koji je uvideo prirodnu egzisrenciju.pomocu meditacije nasao je resenje. god.U te bunare sipane su tecnosti kao darovi bogovima Donjeg sveta. godini je napustio vladarski ziot da bi potrazio resenja problema patnje.princ pod imenom Sidarta.posle koje sledi putovanje u predeo duhova ili ponovo rodjenje. this is really not my kind of stimulation No.n. Budan – Simbol inicijacijskog stanja kroz koje prolazi kandidat.ali su njeni surovi elementi izmenjeni pod uticajem budizma.Kad je imao 35 godina.I dalje postoji. p.Jos kao decak. Broros – Pleme iz Brazila koje veruje da je ljudski oblik samo prelazan I da prolaskom kroz riblju fazu ide u druge oblike.U 29. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me. Bunar – Sinteza 3 kosmicka poretka: a) neba b) zemlje c) podzemlja Tri elementa: a) vode b) zemlje c) vazduha Pomocu njega se komunicira sa prebivalistem mrtvih. you freak! sad_raven Mag .posvetio se asketskom zivotu I meditaciji.ugasio zedj zivota I obustavio prijanje koje je uzrok bolnosti I vecnog vracanja (samsara).Indijci najcesce priznaju postojanje sedam buda.postao prosvetljen I od tada je poznat kao Buda ili Prosvetljeni.e.udruzenje unutar klanova.Poslednji od njih bio je Budhha Gautama Sakyamuni (563.klasa ili cehova svojstveno drustvima sa dvostrukom ulogom individualne inicijacije I politicke delatnosti. Bratstvo – U etnologiji. anyway.ne racunajuci buduceg Buddhu Maitreya. Bouzik – (slovenska mitologija) Domaci Bog. Buda – (Buddha: ”probudjeni.Shema svih inicijacijskih obreda sadrzi smrt.sin vladara male drzave u danasnjem Nepalu. _________________ No.rodjen u kasti ratnika kao prvi sin radze. – 483.Bunari su buseni za kultove misterija I druge religiozne ceremonije.koja je obilovala vesticarenjem I u kojo su pridavane ritualne ljudske zrtve.

Vala – (nordijski) Prorocica Valpurgijska noc – (nordijski I tevtonski) Noc uoci majskog dana je kada se odrzavao vesticiji Sabat na Brokenu ili nekoj drugoj visokoj planini.zenski elementi.Vavilon sibolizuje prolaznu pobedu materijalnog I culnog sveta.po imenu Karna.Sve je unisteno jer je bilo sazidano na prolaznim vrednostima.Nimfa.Vazduh je sredina svetlosti. .koja uzimaju vitalnost od besmrtnih bica da bi pobegla iz groba.Vaga I Vodolija.muski elementi.Arabiji.Rec je o nekoj vrsti magijske besmrtnosti u zoni sumraka koja odvaja zivot od smrti.I dok su dva potonja oni koji materijalizuju.U srednjem veku mesaju se sa vesticama I laznim vampirima.imala je narucito zaduzenje da ih razgoni.boja I medjuplanetarnih vibracija.medjuprostor izmedju neba I zemlje.Grckoj.vazduh je prema kosmogoniji jedan od 4 elementa.Prema verovanju vampirove zrtve I same postaju vampiri.Prema hermetickoj teoriji jedan o d4 elementa kome pripadaju Blizanci. Vakan – Veliki duh kod Sijuksa.To verovanje je posebno rasireno u Rusiji.uzleta.Vatra I vazduh su aktivni.mirisa. Vazduh – Uz zemlju.koja se svaki put obnavlja kada se smatra ugasrenom I koja se ne moze utoliti dok se njome ne ovlada.Kod Slovena se glogov kolac zarije u mrtvaca cija se dusa pretvara u vampira. Vampir – Mrtvac za koga se veruje da je izasao iz groba kako bi sisao krv zivima.nego iskvarenog sjaja koji je osudio samog sebe odvrativsi coveka od njegovog duhovnog poziva.Takodje atmosfera u ezoterickoj terminologiji.Srednjoj Evropi. 2006 9:11 pm Vavilon – Vrata Bozija.Njegovi bedemi I viseci vrtovi se ubrajaju medju 7 svetskih cuda.vazduh je simbol spiritualizacije.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Thu Jun 15.dok su zemlja I voda pasivni. istovremeno ostaju bez krvi I zrtve suzaraze.Predstavlja suptilni svet.poljskoj.Herodit je napiso da nema grada na svetu koji se mogao sa njim porediti.Prema legendi vampiri su sticenici noci.koju su vrebali po kolevkama.besmrtna stvorenja.Simbol Vavilona nije simbol sjaja koji je osudjen zbog svoje lepote.Vampir sibolizuje ceznju za zivotom.svet sirenja.put kojim se uspostavlja veza izmedju neba I zemlje.Kod Rimljana vampiri su bili zenski demoni sa telom zene.vodu I vatru.simbolicka anti-teza Nebeskom Jerusalimu I Raju.Hranili su se krvlju male dece.zastitnica sarki na vratima.ali sa krilima I kandzama ptice grabljivice.

To je prvobitni oblik hinduizma.I obelezena crtama I bogova I ljudskih bica.shvacen operaciski ili spekulativno.n. Velika vestina – (latinski: Ars magna) Logika koja se sastoji u predstavljanju nekog clana ili pojma slovom.lisena moralnih I socijalnih vrednosti. Vedizam – Sva verovanje I praxe ezoterickog ustrojstva sadrzana u vedama.Japanaca I Semita.4 geometrijaska lika.prenose otkrovenje iz satrine u himnama. Verdelet – Demon koji je prenosio vraceve na Sabat. Velika godina – Predstavlja polovinu vremena potrebnog da prolecna tacka obidje Zodijak konstelacija.koje je primljeno “slusanjem”.Alhemicari veruju da postoji razlika izmedju tajne vatre (dvostruke soli) prirodne vatre (vatrenog principa sadrzanog u materiji) I protivprirodne vatre (dobijene iz uglja.broj. u liku srednjovekovne dvorske budale.Vede koje su bile prenosene usmenim putem.a tek mnogo kasnije pisanim.obrednim teztovima koji su nastajali u periodu od oko hiljadu godina.rezim.Suprotno od magnetizma.prauzroke. Vatra – U alhemiji.Lav I Strelac. Venetus Georgijus – (rodj. Varalica – Mitska varalica je groteskna licnost sa velikim digestivnim I sexualnim organima.dobijanja Kamena mudrosti.18 definicija I 10 pravila.Kineza.neka vrsta prirucnika za svaku od vedskih skola.Rec upotrbljena u mnozini – vede podrazumeva citav korpus knjizevnosti koja se proteze od Rig vede do upanishada.stariji od bramanizma I hinduizma u uzem smislu.ali je prvobitno koje nagovestavaju covekovo oblicije.sto je period od 12960 godina.u njihovom kombinovanju u dvoclane. 1460.Vampirizam – Cin u magiji kada jedan covek udise zivotne sokove drugog coveka. godine u svojoj “Ars inventive veritatis” gse system gradi od 9 slova.a u svom sirem smislu.prema hermetickoj teoriji.pitanja (Ko?…).kome pripadaju: Ovan.e.troclane ili cetvoroclane skupove tako da se izmedju njih uspostave odnosi duznosti.I kasnije dela kao sto su sutra.plina ili e lektricne energije).Razradio ju je Rejmondus Lulus 1274. Sionim: “Platonova polugodina”.ali I u modernom shou programima.odrazava zvezdani svet. .evoluciju coveka.) Italijanski alhemicar iz Venecije.Pojavljuje se pod raznim maskama kod starih Grka. Vera – Pojava pri kojoj “izvoditelj-izbavitelj” koristi vampirizam za formiranje grupne svesti koja je snazna.jedan od 4 elementa.U astrologiji.slovo. Veda – (doslovno: “znanje”) Sveto znanje . Velika Arkana – U Tarotu celina od 22 karte arkane primenljiva na principe.otkrovenja.pocev odprilike 14000 p.

opazanje.u to vreme sudi dusama losih ludi koje su osudjivane na tela zivotinja.Uz pomoc svestenika Kampbela Kroazijea Vilsona ledi Oven je svake godine uoci letnje dugodnevnice slavila veliki praznik. Vece pred praznik Svih Svetih – Druidskog porekla.izmedju Liverpula I Belfasta. Visak – Vazan element masonskog simbolizma.koji su umrli pre svog vencanja.Veselje I obsene sale koje se vezuju za ovaj praznik imaju korena u natprirodnim verovanjima.stvarno niti fizicki prisutan I moze je doziveti kako pojedinac.odnosno od nebeskog do zemaljskog poda. u lecenju daje vidne rezultate kod katara stomaka.ali oni sebe ne smatraju razvratnicima niti oozavaocima djavola.Njegovo znacenje vezano je za ravnotezu gradnje ili ispravnosti duhovnog napora. Vinum Ardens – (latinski) U alhemiji.mehanizam.cerke boginje koja je sisal na zemlju da bi ljude naucila magiji.Njena kraljica.Njeni pripadnici tvrde da vode poreklo od jednog antickog druidskog koledza.Obesen o vrh malog luka tako da dodiruje tlo . Vizualizacija – Inicijacijska meditacijska tehnika koja se sastoji u tome da se u duhu grade Ili traze u secanju organizovane I svete slike koje tyreba oziveti I sa njima se poistovetiti s ciljem da se ostvari sjedinjenje. Vizija – Vizijom se.osobito laganjem I ogovaranjem.a sa druge strane culna vizija (vid: vidjenje ocima).demoni I duhovi mrtvih. oktobra vece pre Svih Svetih.proslosti skrivenog).sto se svodi na isto.poistovecenje.je reinkarnacija ledi Oven. Vilino Sito – (latinski: “Herbae genus”) U Srbiji. Viliji – Beli duhovi iz nemackih legendi koji predstavljau duse vernika.pravac nebeskog delovanja.Smestena na malom ostrvu Man u Irskom moru.Misticna vizija je trenutno I iznenadno vidjenje predmeta koji nije culno.prema narodnom verovanju.Smatralo se da se tih noci okupljaju vestice.izvesna Monika Vilson.kad se nosi uz sebe.Osnovana sezdesetih godina proslog veka.Njihovo srediste se nalazi u varosici Kasteltaunu.metapsihicka (slike buducnosti.Veron – Staro ime za vukodlaka.tako I grupa.Saman.U to veselju sexualnost je izbijala u prvi plan.sa jedne strane naziva cin. Vika – (Engleski: “WICCA) Verska organizacija vraceva koji imaju ogranke u vise zemalja.Gospodar Smrti.ne mogu coveku nauditi neprijatelji.patoloska.U nekim slucajevima prikazuje se kako dodiruje sazvezdje Velikog Medveda (ili slovo G koje stoji na njegovom mestu) u sredistu svastike zactrane na tlu.predstavlja kosmicku osu.Prema druidskoj tradiciji.ispred zaliva Solvej.Odrzava se 31.ognjeno vino. Vitium – (latinski) .Za “Viku” se culo tek sezdesetih godina XX veka.

sva obecanja razvoja. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me.ali je okrutnije od vuka.led. nuznost kretanja od rodjenja do smrti otkriva neizvesnost bica. prolazna faza regresije I dezintegracije.bara (mocvara).Duh vidovitog coveka koji napusta svoje telo I bori se sa drugim ljudima I necistim silama braneci svoje mesto.blato.jedan od cetiri elementa kome pripadaju Rak.O.napojiti se u velikom spremistu potencijala I crpiti otud novu snagu.Zaledjena voda. neko ko moze da se pretvori u vuka.izmedju poznatog I nepoznatog.Uroniti u vodu da bi se iz nje izaslo.Prorocki termin za zlokobne znake. “lovac na vestice” – Prema srpskom narodnom predanju radja se u kosuljici te otuda jeste vidovit.osim simbolickom smrcu.Teznja duha da se vrati nazad.T.bezoblicno.dvostruki aspect zivota. Vrata – Mesto prelaza izmedju dva stanja. – Pocetna slova formule u kojoj je sazeto ucenje alhemicara: “Vista Nteriora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem” (Sidji u utrobu zemlje I preciscavajici nacices okultni kamen”).R.dva sveta.Ta pocetna slova stvaraju inicijacijsku rec koja izrazava zakon procesa transformacije koja je u vezi s povratkom bica najdubljem jezgru covekove licnosti.onda takav covek ili zena ide za vilama I zna vise nego drugi ljudi. _________________ No. Vracanje – “Ponovo doci u ishodiste”.ali I sve pretnje resorpcije.mesto porekla.L. V.U astrologiji. Mudi u knjizi “Zivot posle zivota” navodi da se smrtnicima javlja “trenutna panoramska vizija svih zbivanja koja su obelezila njegovu sudbinu” Vreteno – Simbolizuje neumitnost sudbine.klicu klica. you freak! sad_raven Mag .tj. prema misticima I posvecenicima. naraste veliko kao vuk. this is really not my kind of stimulation No.ne rastvorivsi se sasvim u njoj.bogatstva I bede.svetlosti I tame.Neizdeferencirana masa vode predstavlja beskonacnost mogucnosti I sadrzi sve sto je virtuelno.prema hermetickoj teoriji.nedostatak dusevne topline.R. anyway.znaci I vratiti se izvorima.izrazava stagnaciju na najvisem stupnju.Skorpija I Ribe.koja uslovljava progresivnu fazu rentegracije I obnavljanja. Vjedogonja.Simbol izvorista. nuznost smrti pociva u nuznosti zivota. Voda .Otvaraju se na neku tajnu.Vukodlakom moze potati I nekrsteno umrlo dete ili dete zakopano s majkom u njenoj utrobi koje posle 7 god.kao u gnosticizmu kroz nebeske sfere I pomocu askeze. Vukodlak – (slovenski) Covek koji ima vucije oblicije.I.Kada se takvo dete rodi I izraste.Izopacenje predstavlja voda pomesana sa zemljom (zemaljska zelja) ili stajaca voda koja je izgubila svojstvo ociscenja: mulj.da ide ka izvoru.I.

Gadar (arapski) – Demon Gaj – Kod Grka I Rimljana.jedna je od bakra I udubljena.Shivin sin.koje su magnetizovane 9 puta I 9 dana za redom.razni tibetanski slovni I sibolicki znakovi.Sibol samoce I svojevoljnog usamljivanja onog koji je odlucio da zivi na visem nivou.Huk u Lamasariju Kun-Buma na Tibetu.ukazala savrsena ocrtana glava coveka sa kraljevskom krunom.cuveni nemacki lekar iz XII veka pominje u svojim knjigama komad mermera na kome se. nacin proricanja kod straih Grka po figurama trbushastih.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Fri Jul 07. .Svaki bog je iamo svoj sveti gaj.Osoba fixira pogled u centar udubljenog dela bakarne ploce.kad je bio presecen.[postojao je mermeerni blik sa prirodno nacrtanim raspecem.a I u drugih naroda.P. Gamaheji – Kamenje koje ima cudnovate znake za koje se ne zna da li su slucajno nastali kao prirodne forme ili su. Albert Veliki. 2006 8:36 pm GAVRAN – Ptica loseg predznaka zbog boje.plod fluidnog prozimanja. Ganga – Sudanski carobnjak Gandrid – Carolija irskih magova. Djordja. simbolizovali su tajanstveno boraviste boga.na kome su se mogli videti I ekseri zabijeni u Isusovo telo I njegove krvave rane. Obozavan kao bog prevazilazenja prepreka pri zapocinjaju obrednih I drugih radnji.Listovi se u istom obliku obnavljaju svakog proleca.pak. Galvansko ogledalo – Sastavljeno je od dve ploce.zalosnog krika I zbog toga sto se hrani mrtvim zivotinjama.u crkvi Sv.Na listovima I kori tog drveta prirodno su ucrtani likovi Tibetanaca.jani nisu smeli ni poseci ni odrezati stabla svetoga gaja bez pokajnicke zrtve. Ganesha (hiduizam) . Gastromantija – Proricanje po zeludcu.kroz vazduh .vodom napunjenih I svecama opkoljenih casa. veliko I neiscrpno spremistye zivota I tajanstvenog poznanja.okolni pejzazi. moc carobnjaka da putuju svetom.gajevi su bili posveceni bozanstvima.U Veneciji.Riml.Bog mudrosti sa slonovskom glavom koja sedi na misu. Okultist Shvab pominje “drvo sa 10 000 slika” koje je video R.a druga od cinka I ispupcena.na ledjima krilatog konja.

pridavanja brojcane vrednosti slovima.Gatalacke vestine – Skup mantickih vestina I znanja primrnjenih na coveka kao pojedinca I kao predmet psiholoskog istrazivanja.oniromanti (po snovima).pod razlicitim imenima.posmatrajuci samo sibolicnu vrednost broja.religijsko ili ezotericko spoznanje: buducnost. Vrste sluzbenog gatanja bile su: haruspikij (po utrobi zrtvenih zivotinja). Gematrija (jevrejski) – Talmudisticki I kabalisticki postupak.Opsti naziv za paranormalno.recima ili recenicama u skladu sa razlicitim semama.). posredovano – primenom vestina kao sto je astrologija.taloga kafe.bilo prema nekim tajanstvenim znacima. 2.yelu.Sastoji se u tome da se rec ili grpa reci objasnjava na osnovu osnovu brojcane vrednosti slova od kojih se sastoji.tumacenje znakova poput haruspikija. Ehad (jedan) = alef + het + dalet = 1 + 8 + 4 = 13 = Ahabah (ljubav) = alef + he + vet + he = 1 + 5 + 2 + 5 = 13.njegov dvojnik.kristalne kugle. teratomanti (po nakaznim ili abnormalnim rodjenjima).osecajno.obdareno govorom: ominalno gatanje) 5) pismeno bice: glifomantija (koje sanja: oniromantija) Ovakva podela se zasniva na predmetu tumacenja.andjeo cuvar.proslost.kvadriranjem (dalet = 4 na kvadrat = 16). direktno – pomocu intiucije.…dalet = 4.njegova iniucija I glas nadrazumske svesti.vizije. U Rimu je postojala razlika izmedju sluzbenog gatanja I privatnih gatalaca.S obzirom na metodu.savetnij.snova.pomocu karata.itd.astrolozi (po nebeskim pojavama).svakog coveka prati genij.cetvrto slovo = 1 + 2 + 3 + 4 = 10).ili ponekad.simpatije.Narucito su ga razvili Eleazar iz Vormsa (XIII vek) I Abulafia (1292.dlana. Gebura (kabala) – Termin koji oznacava petu Sefiru.demon.utisaka.pokretima).pasivnu zensku silu.zavisno od sredstava na koja se oslanjaju: · karte (kartomantija) · nebeska tela (astrologija) · ruka (hiromantija) · broj (numerologija) · ponasnje bolesnika (ijatromantija) Gatanje (latinski divination: “odgonetanje”) – Otkrivanje necega sto je nepoznato.bilo po kakvom saobrazenju. Najcesce se za osnovu uzima konvencionalna brojcana vredonst svakog od 22 slova herbejskog alfabeta: Alef = 1.…tav = 400.On je .itd… Genetliologija – proricanje dana I casa rodjenja Genij – Prema vecini starih predanja. god. Kabalisti se cesto sluze I teozofskim sabiranjem (dalet.itd.Gatanje moze biti: 1. Npr.One se bave covekom shvacenim kao prirodno bice 1) telesno bice: fizogonomija 2) zivo bice: genetlialogija 3) delatno bice: palmomantija 4) kulturno bice ( misoaono.drzanju.skrivenog. .ona se dele na.uporedjujuci je sa nekom drugom recju iste vrednosti.fiziognomicari (po licu.ili na daljinu.predosecanja.

Nepostojani su.te su otuda praktikovali asketizam I druga lisavanja.vracanje duha Jednome kroz andjeoske planetrane sfere putem gnose.ili po slici koju dobijemo kada na neku plocu ili sto bacimo nasumice saku zemlje.Po legendi gnomi poticu sa Skandinavije.Glavne yeme bile su: preporuka cuvanja tajne.U Srbiji se glogov kolac zabada u vampira. U hriscanstvu se javlja prilikom primanja Sv. Gnosa (grcki gnosis: “znanje”) – Znanje koje vodi ka izbavljenju.verovanje u nespoznatljivog I nedostupnog Boga iz koga emaniraju eoni koji sacinjavaju pleromu.zivi pod zemljom kao cuvar dragog kamenja I skupocenih metala.Religiozni sistem koji je postavio koncept o apsolutnom I kompletnom znanju.Bila je poznata Keltima. Getija – vestina prizivanja zlih duhova. Duha.Sibolizuju nevidljiva bica koj uz pomoc nadahnuca.duh zemlje. Glog – Duhovi I vile se sastaju kod glogova.Njome su se sluzili u odredjivanju plana gradova I utvrdjenja .Vizantiji.maste.U ezoteriji. nizi duh .intiucije. Geomantija – proricanje po tackama nasumice napravljenim u zemlji. Duha ili koriscenje darova Sv. Glosolalija – U metafizici pojava kada subjekat (najcesce medij u transu) govori jedan ili vise jezika koje ranije nikad nije cuo ili poznavao.odbacivanje jevrejskog boga koji se smatra demjurgom.bozanstvo pokrovitelj rodjenja.Bio je sastavljen od vise . Gnom – Zemaljski ili brdski duh malog rasta koji.sna – nevidljive stvri cine vidljivim.u Rimu. Ginunga Gap (nordijski) – Prvobitni haos iz koga su se izdigle sve stvari.a u Kini se prvobitno primenjivala kao zing ta. Gnosticizam – Verski I ezotericki hriscanski pokret hronoloski omedjen I i III vekom.a kulturno podrucjem helenisticke civilizacije.govora ili mitskog govora.nacelo polodnosti.vestina oblika I situacija.Bitna odrednica pokreta jeste put spoznaja sto coveku shvacenom poput stranca u svetu pribavlja izbavljenje.polozaju I slikama koje slucajno pretstavljaju.Pojavljuje se u obliku mita.gradjenja kuca I grobnica.I po njihovom broju.niti je njima u stanju da govori posle zavrsene seanse. Otkrivanje skrivenog znanja trebalo je da oslobodi licnost fragmetarnog I iluziornog (ili zlog) materijalnog sveta (telesne egzistencije) I uvede je u duhovni svet.Za gnostike materija je bila zlo.pa cak je nalazila primenu u taktickim I strateskim pravilima.osporavanje vidljivog sveta potcinjenog neumitnosti sudbine.Duh nadahnuca: entitet izvan coveka koji donosi nadahnuce.prema Kabali.za spirituale pojava kada se medjusobno razumeju osobe koje govore razlicitim jezicima.To nije ni znanje ni vera nego mudrost koja se odnosi na sve misterije I za posledicu ima spasenje.dakle tvorcem zla.mogu I da vole I da mrze.Genij rodjenja: narucito u Rimu .Kao ezotericki kult poveravan je posvecenicima koji su bili razdeljeni na nekih 70 sekti u ranim vekovima hriscanske ere. kod Rozenkrojcerovaca naziv za duhovne elemente. cuva zivot I kucu svakog coveka I sa njime deli sve radosti. stiti od vradzbina.dok su drugi smatrali sebe iznad normalnog moralnog zakona.

Kasnije se okrenuo vrsenju magije. Gorik – Nestasni patuljasti duh megalita u Britaniji.jer ljudi nisu znali da mu daju govor. sredom – Merkur.disciplinom arcane I emanatizmom.”Riznica staraca iz piramide”.Bardesan.pevac.Valentinus I Karpokrates.U sirem smislu. subotom – Saturn.”Veliki I Mali Albert”. Gorgone – Gorgone su bile: Meduza.tri sestre. Grafologija (grcki grapho “pisem”.a Meduza duhovnu I evolutivnu izopacenost I isprazno mrtvilo.njen efekat je smanjen zbog Sunceve svetlosti.Sibolizuju protivnika koga treba savladati.upisanih u oblicima slova I rukopisa.Golem je nem. Grimorijum – Rukom ispisana zbirka formula koje su koristili carobnjaci I vracari.koga je magijski ili vestacki stvorio covek. Medju najpoznatijim sledbenicima bili su Marsion. ponedeljkom – Mesec.Griot moze biti lakrdijas.pripovedac.Eurijala sibolizuje sexualnu natranost.muzicar.Skole: pravoverni (Kliment Aleksandrijski I Origen). Gonin – Staro francusko ime za carobnjake. u glavama su im ljute otrovnice.I uzima ih u obzir prilikom logickog odredjivanja sudbine I za stvaranje psihickog portreta licnosti.gnosticizam je dualisticka ezotericna doktorina obelezena misticizmom.fibioniti). Gri – Africki talisman.recitator. Griot – Pripadnik posebne kaste u drustvenim zajednicama severozapadnog dela Afrike cija je uloga ocuvanja Reci.podrzavajuci bozanski stvaralacki cin. cetvrtkom – Jupiter.iz ustiju vire ocnjaci kao u vepra. utorkom – Mars.tri nemani. Gobelini – Duhovi ladja u Britaniji Golem – Prema judejsko-kabalistickoj legendi oznacava neku vrstu coveka-robota.koga je stvorio bog.religioznih I moralnih elemenata ukljucujuci neoplatonske ideje I judejska verovanja.opsenare.Golem je covek.jereticki I slobodnoumni (Karpokrates. Gospodar dana – Svaka od zvezda koja svojim uticajem dominira jednim danom u toku od 24h.Tada se kaze da je ona zapaljena .imaju bronzane ruke I zlatna krila.Za razliku od Adama.Najpoznatije su zbirke pape Honorijusa: “Grigorium Verum”. Agripina magijska dela “Crna kokoska”. logos: “rec”.”nauka”) – Proucavanje odnosa koji postoji izmedju rukopisa neke osobe I njenog karaktera.Eurijala I Stena.Stari narodi su verovali da zvezde naizmenicno gospodare u nedelji I to sledecim redom: nedeljom – Sunce.itd… .Bavi se utvrdjivanjem sklonosti coveka.Stena drustvenu izopacenost.itd. Gongi (japanski) – vrac. petkom – Venera. Goruca planeta – Kdad se jedna planeta nalazi na manje od 8 stepeni od 30 stepeni od Sunca.

U svim mitologijama mesto u koje udari bog gromom-sveto je. objavljuje volju I svemoc vrhovnog boga.sto nazalost.do tragicnih posledica po pojedinca.ali I prepreku koju treba savladati da bi se doslo do blaga.koji su rodjeni bez roditelja u sveobuhvatnom Okeanu. .isto tako je mogao (ili ona) poducavati kaste koje neguju vestinu igranja ili muzike.Grifon – Mitska zivotinja sa orlovskim kljunom I krilima.a coveka koga osine grom-posvecen je.a lavljim telom.ili da bvude predmet obozavanja kao inkarnacija bozanstva.Sibolizuju snagu I budnost.ovaj pojam se najcesce odnosi na coveka ili zenu za koje se smatra da su u dubokom jedinstvu ili skladu sa Bogom.Medju ratnickim kastama je poznat kao vest u baratanju oruzijem za borbu ili lov.Takva osoba moze da poducava sledbenike svojoj posebnoj tehnici samoostvarenja u Bogu. U danasnjem hiduizmu.odbacenost. Guba – Vavilonci su prepisivali gubu sedmorci duhova zemlje. Guru (hinuisticki-sanskritski doslovno: “tezak koji ima tezinu”) – U prvobitnom znacenju guru je ucitelj svih vestina.cuvari blaga: cuvaju blaga zemlje Hiperborejaca.brinu se za njegov vrt. Gul (arapski) – Demon groblja.Kasnije. Grom – Sibol poremecaja kosmickog reda.hiduisticku duhovni ucitelj koji obucava za spekulaciju I za praxu. Guja Vidija – Tajno znanje misticnih mantri.pa cak I grupe pojedinaca.pripremaju mu hranu.a njegovi ucenici ga opsluzuju.U hriscanskoj sibolici predstavljau demona.Kod Grka srodni su nemanima. u brdima se suprotstavljaju tragacima za zlatom.duhovno I moralno posrnuce.danas dovodi. Guaron – Carobnjak u srednjem veku.u slucaju da se radi o prevarantima ili psihickim bolesnim osobama. Gula – Zena posvecena zlim duhovima u Arabiji.koji se ogleda u srdzbi prirodnih sila. Gubavac – Sibolizuje necistotu. bdiju nad Dionisovim kraterom punim vina..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful