1. Ž.M. Slavinski - ' Kratka enciklopedija parapsihologije i hermetizma' 2. J. Chevalier i A. Gheerbrant – Rečnik simbola Dakle, krenimo.............danas A sutra B............

Dying_Bride- 06-03-2006 Na slovo na slovo A ABLUCIJA - Pranje. U većini religija i kultova važna komponenta ceremonija je pranje delova ili celog tela, ponekad čak i pranje idola. ABRAKADABRA Magijska amajlija, kojoj se još iz vremena stare asirsko vavilonske kulture pridaje moć lečenja stomačnih bolesti i groznice kada se nosi oko vrata, ispisana na tankoj zlatnoj ploči ili pergamentu. Raširenu upotrebu ima u alhemiji, gde napisana u obliku trougla simbolički predstavlja ceo univerzum. Sam naziv dolazi od Hebrejskog Abreg ad habra ABRAKSAS – 1. Jedno od najstarijih božanstava u vavilonskoj i persijskoj religiji. Predstavlja skladan spoj dobra i zla. 2. Demon sa nogama u obliku zmije i glavom petla 3. Orijentalna amajlija dobivena graviranjem kamena AČ – Zimzelena, aromatična biljka ( npr celer ).Grci su njom krunili pobednike Istamskih igara : zelene stabljike dorskog ača krune čelo srećnog pobednika!Ač simbolizuje pobedničku i radosnu mladost. Imao je ulogu i u pogrebnim ritalima da bi označio stanje večne mladosti u koju je stupio pokojnik. AČAD FRATER – Pseudonim engleskog hermetiste, čije pravo ime glasi Charles Stansfeld Jones ( 1886 – 1950). Autor je poznatih knjiga o kabali : Q.B.L., Anatomy of the body of God, Chalice of ectasy. Chalice of ectasy je objavljen 1923. godine i predstavlja kabalističku analizu Vagnerove opere ' Persifal' koja , po Ačadu, sadrži mnoge kabalističke nagoveštaje. Iako rođen u Engleskoj, Ačad je najveći deo života proveo u Kanadi, gde je osnovao hermetičko bratstvo Ma – ion. 1915-e upoznao je Alistera Crowleya i od tada je bio jedan od njegovih najprivrženijih sledbenika. AKUPUNKTURA – Drevna metoda kineske medicine, u kojoj se bolesti leče ubadanjem metalnih igala u precizno određene tačke na telu. Na taj način se reguliše proticanje, koncentracija i uzajamni odnos pozitivnih ( jang) i negativnih( Jin) vitalnih energija u nervnom sistemu. ADAM KADMON – Nebeski tj kosmički čovek. Kabalističko verovanje da postoji kosmički duh zajednički svim ljudima ili u širem smislu svim živim bićima. ADEPT – 1. U alhemiji, čovek koji je rešio zagonetku Kamena Mudrosti 2. U hermetizmu , osoba koja je dostigla visok nivo hermetičkog saznanja 3. U jogi, ljudsko biće kod kojeg je došlo do spajanja individualnog duha Atmana sa kosmičkim duhom – Bramom AEROLIT – Meteorski kamen, aerolit, smatra se teofanijom, porukom sa neba, iskrom nebeske vatre, božanskim zrnom koje je palo na zemlju. Prema primitivnim verovanjima, zvezde su bile božanstva a komadići koji su se od njih odvajali bili su seme. Aerolit ima ulogu da poveže nebo i zemlju, on je simbol višeg života. AEROMANTIJA – Metod proricanja budućnosti po atmosferskim pojavama – po vetru, kretanju oblaka, vodene površi uzburkane vetrom. Aeromantija je bila posebno razvijena kod starih etruraca, koji su svoje hramove gradili na uzvišenjima da bi što veća površ neba bila izložena pogledima sveštenika. Neki oblici aeromantije prisutni su i u našim narodima, npr. Sevanje munja i grmljavina u zimskom periodu tumačeni su kao predznak velikih nesreća i ratova. AGLA – Kabalistička formula, česta u ritualnoj magiji. Po strukturi to je kovanica nastala od starohebrejskih reči ' Gospod će biti veliki doveka'. AGRIPA KORNELIJUS – Čuveni srednjevekovni filozof, diplomata i hermetista čiji rad ' De Occulta philosophia' predstavlja odbranu magijske doktrine od mnogobrojnih kritika. Živeo je od 1486 – 1535. Osnovna teza njegovog rada je da nam magija nudi direktnu percepciju boga i omogućava da shvatimo načine na koje se on ispoljava u prirodi. U tome i ostalim njegovim radovima prisutna je kritika hrišćanske crkve koja je, po

Agripi, iskrivila izvorno Hristovo učenje. Ovakav stav doveo ga je u sukob sa crkvom. Posle njegove smrti, nepoznati varalica objavio je uz originalni rad De Occulta philosophia dodatak o egzorcizmu i prizivanju duhova nazvavši sebe Agripom! AJNŠTAJN ALBERT ( 1879 – 1955) – Otac teorije relativiteta bio je veoma zainteresovan za parapsihologiju. Lično je prisustvovao brojnim telepatskim eksperimentima koje je književnik i hermetista Apton Sinkler izvodio sa svojom suprugom. Ajnštajn je napisao predgovor za nemačko izdanje Sinklerove parapsihološke rasprave ' Mental Radio' 1930-e. Naime, Sinklerova supruga primala je i pokušavala da reprodukuje 290 jednostavnih crteža, koje je Sinkler telepatski emitovao. Potpun uspeh je izveden sa 65 crteža, delimičan sa 155 a neuspeh se pokazao u samo 70 pokušaja. ALBERT VELIKI ( 1200 – 1280) – Naučnik ogromne erudicije, filozof, teolog i alhemičar. Savremenici su verovali da je otkrio Kamen Mudrosti pomoću kog se metal pretvara u zlato. Tvrdilo se takođe da je u stanju da kontroliše vreme. Konstruisao je jednog od prvih robota u istoriji koji je mogao da govori. Bio je učitelj Tome Akvinskog. Albertu se pripisuju dva srednjevekovna magijska priručnika : Veliki Albert ( zbirka magijskih recepata i uputstva za bavljenje fizikom i medicinom ) te Mali Albert ( zbirka uputstava za tumačenje snova i vradžbine) ALEKTROMANTIJA – Metod proricanja uz pomoć petla, stavljenog u centar kruga koji je podeljen na onoliko polja koliko ima slova u alfabetu. U svako polje se upisuje jedno slovo i stavlja se jedno zrno žita. Na osnovu redosleda polja iz kojih je petao kljucao žito dobija se serija slova iz kojih se sačini proročanska poruka. ALEUROMANTIJA – Proricanje na osnovu oblika formiranih posipanjem brašna na tlu. ALFITOMANTIJA – Proricanje prema načinu na koji se jede hleb od ječmenog brašna. ALHEMIČAR – Čovek koji se praktično bavi alhemijom ALHEMIJA ( arapski al – kimia) – Davni predak današnje hemije. Ima više značenja i vidova. Ovo su najvažniji 1. Opšta alhemija, čiji je cilj preobražaj ili transmutacija jednog oblika materije u drugi. Iz nje se razvila egzaktna hemija pošto se alhemijski rad svodio na dugogodišnje eksperimente sa tada nepoznatim elementima, smešama i jedinjenjima. 2. Praktična alhemija, koja predstavlja primenu alhemijske teorije kao filozofije vatre. Cilj joj je transformacija grubih metala u plemenite. Ovo je, po alhemijskoj formuli moguće postići samo uz pomoć Kamena Mudrosti. Praktična alhemija je razrađen sistem metoda i postupaka, veoma komplikovanih i dugotrajnih, opterećenih krajnje nejasnom simboličnom terminologijom, pomoću kojih se navodno dolazi do Kamena Mudrosti. On ima moć rešenja osnovnih suprotnosti života i prirode : vatra – voda, dobro – zlo, sumpor – živa, muško – žensko....Zato je tzv. Božanski Hermafrodit najčešći simbol kamena mudrosti. Ostali njegovi simboli su : pelikan, Hristos, Azot, Krunisano Dete, Kći velike tajne, Zeleni Lav, Mleko Device...... 3. Mistična alhemija, čiji je cilj da pronicanjem kroz pojavnu stranu predmeta i pojava života upozna njihovu suštinu. Taj proces simbolizuje razaranje grubih metala i dolaženje do zlata. Zlato je simbol večne spiritualnosti. 4. Seksualna alhemija je vid alhemije najamnje shvaćen i pogrešno tumačen, u najvećoj meri. Njen cilj je pretvaranje grube biološke seksualne energije , kroz alhemijsku vatru orgazma u suptilniju psihičku energiju. To je direktna i svesna sublimacija seksualne energije . Jung je više od 30 godina posvetio proučavanju alhemijskih tekstova. Uglavnom proučavanju psihološkog smisla alhemije i simbola u radovima : Mysterium Coniunctionis, Psihologija i alhemija. Po Jungu, teško shvatljiv jezik alhemije krije istinska znanja ljudske psihe. Osnovni cilj alhemije – rešenje enigme suprotnosti – jeste najviši cilj ljudskog bitisanja, a proces pretvaranja grubih u plemenite materijale je proces transformacije nesvesnih sadržaja u svesne. Kamen Mudrosti, po Jungu, jeste simbol najviše celovitosti ljudskog bića. ALKAHEST – U alhemiji, univerzalni rastvarač koji može da rastvori sva tela. Dobija se pomoću Kamena Mudrosti. ALOCER – Veliki vojvoda pakla u crnoj magiji, koji vlada nad 36 legija demona. Na

srednjevekovnim gravirama predstavljen je kao konjanik sa lavljom glavom. ALUDEL – U alhemiji, vaza ili kupasti sud u kom je , kao plod dugogodišnjeg alhemijskog procesa najzad dobiven Kamen Mudrosti. AMBIVALENCIJA – 1. U hermetizmu, učenje po kom svaka ljudska crta treba da bude uravnotežena sa njoj suprotnom crtom. 2. U dinamičkoj psihologiji dvostranost osećanja ili težnji AMEN ( AMIN) – Hebrejska reč i kabalistička formula, koju je Hrišćanstvo prisvojilo. Ima značenje : Neka tako bude. Njen ekvivalent u Joga i Ventanta sistemu je sanskritska reč OM ili AUM AMETIST – Poludragi kamen ljubičaste boje. U hermetizmu označava znanje, svetlost i mudrost. AMNIOMANTIJA – Proricanje na osnovu izgleda vodenjaka ( providna opna koja omotava ljudski fetus u materici ) . Proricanje se vrši neposredno posle porođaja. A.M.O.R.C - Ovo su inicijali američke rozenkrojcerske organizacije punog naziva Ancient Mystic Order Rosae Crucis ( Drevni Mistični Red Ružinog Krsta). Osnovao ju je Spencer Lewis. Posle njegove smrti 1939-e na položaju ga je nasledio njegov sin Ralph Lewis. Ova organizacija tvrdi da vodi poreklo iz Starog Egipta, 1500 godina pre nove ere. Smatra se da ima preko 100 000 članova u SAD i ostalim zemljama sveta ( opaska – ovo su podaci iz 70-ih godina prošlog veka). Članstvo je dopisno a centar organizacije smešten je u San Hoseu, Kalifornija. AMULET – Predmet koji se nosi da bi branio onog koji ga nosi od rđavih uticaja. U hermetičkom učenju amulet je pasivni zaštitnik od štetnih i neprijateljskih uticaja, za razliku od talismana koji deluje aktivno – izaziva promene u osobi koja ga nosi i okolini u skladu sa njegovim željama. ANALOGIJA - U hermetizmu ona označava stalnost veze između dva slična pojma ili pojave. Ona je osnovga simpatičke magije. U našem narodu postojalo je verovanje da će u sušnom periodu polivanje dodola vodom izazvati kišu ili da će bremenita žena roditi lepo dete ako u trudnoći gleda samo lepe stvari..... ANDROID – U hermetizmu, veštačko biće ( ljudsko), obično neljudskih dimenzija, stvoreno posebnim magijskim operacijama . Razlikujemo Goleme ( Gigantskih dimenzija ) i Humunkuluse – patuljke ANKH – Magični krst ili čvor, često upotrebljavan u egipatskoj ikonografiji. Znak je besmrtnosti i života. Egipatski bogovi , posebno Izida ga često drže u ruci kao znak da drže život te da su besmrtni. On je simbolizovao i središte iz kog teku božanske osobine i napici besmrtnosti. Uhvatiti ga u ruke značilo je napiti se na samim izvorima. On je bio i ključ koji je otvarao vrata grobnice na Polja Ialoua, u svet večnosti. ANTROPOMANTIJA – Proricanje prema izgledu utrobe žrtvovanih ljudskih bića, često je kod primitivnih verskih kultova starog veka. ANTROPOZOFIJA – Religiozno – okultni pokret koji je osnovao Rudolf Štajner( 1861 – 1925) u Nemačkoj početkom prošlog veka. Po učenju antropozofije cilj ljudskog inkarniranja je moralno i spiritualno usavršavanje. Osim čulne percepcije postoji viša i i spiritualna percepcija koja je u potpunosti nezavisna od čulnih sadržaja. Ona je produkt višeh JA i kroz spiritualno usavršavanje ovaj vid percepcije postaje sve aktivniji, omogućavajući čoveku sticanje svesti o višim nadfizičkim svetovima. 1902. godine Štajner je postao član Teozofskog društva i za kratko vreme došao na čelo nemačkog ogranka. 10 godina potom sukobio se sa vodećim teozofima i kao posledica tog sukoba nastalo je Antropozofsko društvo Cenatr ovog pokreta je u Getenaumu u Dorlahu ( Švajcarska). Glavni izvori njihove doktrine su Štajnerovi radovi : Okultna nauka, Znanje o višim svetovima i njegovo sticanje, Krv je sasvim osobit sok, Atlantida, Lemurija........ Štajner se bavio i filozofijom, vaspitanjem, agriklutirom, lečenjem duševnih poremećaja, umetnošću i prirodnim naukama...... APOLON – Jedan od najvažnijih starogrčkih bogova, sin Zevsov. Bog intelekta, svetlosti, lečenja i umetnosti. Najpoznatije Apolonovo svetilište bilo je Pitijino proročište u Delfima APOLONIJUS IZ TIJANE – Grčki filozof iz IV. Veka nove ere, veoma slavan u svoje vreme. Priča se da je tačno predvideo smrt 4 rimska imperatora i Vespazijanovo uzdizanje. Kažu i da je mnogo putovao te posetio Indiju i primio posvećenje. Sve te priče o

putovanjima ostavio je njegov učenik Damis a prepričao Filostratus. Apolonijus je u srednjem veku smatran za mitsku ličnost zbog neverovatnih događaja kojima su njegove avanture obilovale. Često se spekuliše o njegovoj sličnosti sa Hristom , jer je propovedao praštanje i opštu ljubav. Pričalo se i da se uzdigao na nebo. ARHETIPI – Po Jungu, primordijalne slike ( praslike) u kojima je nataloženo sve iskustvo ljudskog roda. Oni su dinamičke prirode. Čovek ih nasleđuje kroz svoju nervnu strukturu, kao način doživljavanja sveta. Oni su deo kolektivnog nesvesnog ljudske rase i pojedinac ih postaje svestan kroz snove, mitove i halucinacije. ARITMOZOFIJA – Doktrina brojeva, učenje da su brojevi tajni ključevi od svekolike mudrosti. Dve glavne škole aritmozofije su : pitagorejska i kabalistička. ARMOMANTIJA – proricanje iz plećke žrtvovanog goveda. ARS MAGNA – Velika veština, alhemija ARTAME – U kultu veštica artame je bodež, posvećeni nož, jedan od osnovnih instrumenata- Njime se ubijaju žrtvovane životinje, urezuje magijski krug na površini zemlje itd. Artame je po svemu sudeći, derivat magijskog mača. ASANA – položaj ili poza u hatha jogi. Postoji veliki broj asana. Većina savremenih autoriteta obrađuje 84 najvažnije asane. ASTAROT – Jedan od paklenih demona koji zna prošlost, sadašnjost, budućnost, sve tajne želje itd... ASTRAGALOMANTIJA – Metod proricanja sa kostima obeleženim slovima. Njihovim bacanjem dobija se kombinacija slova čijom se interpretacijom dolazi do odgovora na postavljeno pitanje. ASTRAL – Nadfizički svet. Prvi kosmički plan iznad ovozemaljskog , fizičkog i materijalnog, svet čiste energije. Astral se identifikuje sa energetskim poljem i njegovo postojanje je dokazano. ASTRALNO TELO - Po učenju hermetizma ljudsko biće pored fizičkog tela ima i još nekoliko njih, nevidljivih golim okom. Jedno od njih je astralno koje je fine strukture i prožima ono fizičko. Fizički oragnizam je tačna kopija astralnog sa kojim je vezano ali ta veza nije čvrsta. Ostvarena je preko ' srebrnog užeta' koje se za fizički organizam vezuje u oblasti pleksusa solarisa. Astralno telo se odvaja iz fizičkog u toku sna, narkoze, transa...ali je kontakt i tada sačuvan. Kada se ova dva potpuno odvoje nastaje smrt. U tim slučajevima odvajanje je slučajno, spontano i nesvesno. Proces svesnog, namernog, voljnog odvajanja astralnog tela od fizičkog naziva se Astralnom projekcijom. Ima više tehnika iste. Nakon veoma uspešnih eksperimenata koje je američki slikar Inge Swann izveo 1972 –e, astralna projekcija je dobila još jedan naziv – Vantelesno iskustvo – O.O.B.E ( Out of body experience). ASTROLOGIJA – Možda najbolja definicija bila bi : Izučavanje stvarnih ili nepostojećih odnosa između kosmičkih dejstava i ljudskog organizma ASTRUM ARGENTINUM ( srebrna zvezda ). – Tajno hermetičko društvo koje je 1907. godine osnovao Alister Crowley u Londonu. Proklamovani cilj organizacije bio je ubrzanje svesne duhovne evolucije članova, anhilacija čovečjeg JA i spajanje sa svetim Anđelom Čuvarom. Metod je bio ritualna magija a sredstva za iskazivanje ekstatičnog stanja svesti seks i droge. Društvo je od 1909.godine izdavalo svoj časopis ' The Equinox'. Dvadesetih godina ovo društvo često znano samo pod inicijalima A.A preraslo je u hermetički red O.T.O. AURA – Psihoenergetsko polje koje prožima i okružuje žive organizme, nevidljivo oku pod normalnim okolnostima. I neživa bića imaju auru ali u vidu energetskog polja, koje je nepromenljivo i postojano dok je aura živih bića dinamička. AUROBINDO GOZE ŠRI ( 1872 – 1950) – Indijski mistik, filozof, pesnik i jogi. Tvorac purna odnosno integralne joge. AUTOMATSKO PISANJE ( slikanje itd..) Aktivnosti koje ispoljavaju medijumi u stanju transa bez učešća svesti. Jung kaže da te aktivnosti predstavljaju direktno pražnjenje nesvesnih sadržaja. AUTOMATIZAM – 1. U psihologiji, nesvestan refleksan akt 2. U parapsihologiji, automatsko funkcionisanje čula halucinatorne prirode AUTOSKOPIJA – Parapsihološka sposobnost sagledavanja zbivanja u sopstvenom organizmu. Tvrdi se da joga, fakirizam i srodni sistemi hermetičkog treninga razvijaju tu sposobnost. AUTOSUGESTIJA – Vidi Hipnoza AVATARA – Inkarnacija

božanstva. Po učenje joge, vedante, teozofije to je ljudsko biće koje je završilo svoju kosmičku evoluciju i spojilo se sa apsolutnom svešću. Kao avatare navode se : Hristos, Buda, Ramakrišna..... Dopuniću uskoro listu : ) Dying_Bride- 06-04-2006 Na slovo na slovo B BA' AL - BELIT – Ba'al – Belit je božanski par kojeg su poštovali Semiti. Ba'al ( negde znan i kao Hadad )je bog uragana i plodnosti a Belit boginja rodnosti, posebno u ratarstvu. Židovski proroci suprotstavljali su se tim drevnim kultovima. U svim je civilizacijama Ba'al simbolizovao postojanje ili periodični povrataktežnje za uzdizanjem nagonskih snaga. BAFOMET - Hermafroditsko biće, pola čovek pola jarac. Prvi put se javlja u kultu Vitezova Templara u Krstaškim ratovima. BAZILISK – Izmišljeni gmaz koji svojim pogledom ili dahom ubija onome ko mu se približi ne pogledavši ga pritom. Rađao se iz okruglog jajeta starog petla , od 7 –14 godina,položenog u bunište, na kome je morala sedeti žaba krastača ili obična žaba. Prtikazuje se kao petao sa zamjevim repom ili kao zmija sa petlovim krilima. Predstavlja : kraljevsku moć koja uništava sve one koje joj uskrate poštovanje, razvratnu ženu što zavodi one koji je prvi ne prepoznaju pa je ne mogu ni izbeći, smrtne opasnosti, egzistencije koje je nemoguće na vreme opaziti a od koje može odbraniti samo zaštita božjih anđela. Ubiti ga je teško...treba mu pružiti ogledalo o koje bi se njegov pogled odbio i vratio se na samog baziliska te ga ubio. U alhemiji predstavlja vatru koja pustoši a prethodi preobražaju metala. BELZEBUB - Princ demona, arhiđavo, u hijerarhiji demona odmah iza Satane. U staroj sirijskoj religiji smatran je kraljem demona. BERILISTIKA – Proricanje budućnosti iz magijskog ogledala napravljenog od berila. BHAKTI - Mistična ljubav. Bhakti joga je jedna od glavnih vrsta joge, zasnovana na sveopšte ljubavi. BIBLIOMANTIJA - Metod proricanja na osnovu knjiga, uglavnom Biblije. Knjiga se nasumice otvori i prst se bez gledanja stavlja na tekst. Reč na koju prst padne služi kao osnova proročanstva. BON – PO – Škola tibetanske magije, koja je dostigla procvat u VII v.n.e BREID DŽEJMS – Engleski lekar koji je prvi upotrebio termin ' hipnoza ' i koji je tu pojavu intenzivno izučavao. BUDA ( 560 – 480 p.n.e) – Buda na sanskritskom znači prosvetljenje. Tako je nazvan prvi Sidharta, osnivač budizma. Nazvan je još i Gotama – Onaj koji je postigao svoj cilj! Plemić po rođenju , Sidharta se odrekao slave i bogatstva i posvetivši se asketizmu i meditativnom životu postigao nirvanu i prosvetljenje.Ostatak života proveo je putujući Indijom i propovedajući svoju nauku. BUDIZAM – Filozofsko religiozni sistem Sidharte Gotame ( Bude) . Osnovne postavke budizma su ' 4 plemenite istine ' : 1. Život je patnja 2. Uzrok patnje je želja za životom 3. Čovek se može osloboditi patnje samo gušenjem želje za životom 4. Do spasenja ( nirvane) vodi osmostruka staza : a) prava vera b) pravi život c) prava odluka d) prava reč e) pravi čin f) prava težnja g) pravo mišljenje h) prava sabranost Vremenom budizam se proširio i došlo je do podele na dve glavne grane budizma 1. hinajana budizam( mala kola), proširen uglavnom na Cejlonu ( Šri Lanka) 2. mahajana ( velika kola) u Tibetu, Mongoliji, Kini, Japanu, Koreji... Jedan od značajnijih evropskih filozofa koji se zanimao za budizam bio je Šopenhauer. BUKENTAUR – Izmišljeno biće iz grčke mitologije , pola čovek pola bik. Dying_Bride- 06-05-2006 Na slovo na slovo C CEREMONIJALNA MAGIJA– Razrađen i strogo određen skup verbalnih i gestovnih postupaka kojima praktičar deluje na sopstveno nesvesno sa ciljem izazivanja najveće

Po načinu života i izgledu slični su indijskim fakirima. izazvano kako se tvrdi. ova metoda je često praktikovana u Apolonovim proročištima. smešteni van fizičkog tela u tzv.moguće koncentracije na cilj magijske operacije. samokontrolom. DEMONI – U hermetizmu. unutrašnji glas koji poput anđela čuvara vodi čoveka i govori mu šta mu je zabranjeno. DAKTILOMANTIJA Proricanje preko prstena okačenog o konac koji visi iznad okruglog stola. dovodi do buđenja različitih parapsiholoških sposobnosti. Astralnom telu. ČEIRO . Veruju da se do prosvetljenja dolazi strogom disciplinom.1571) – Slavni italijanski vajar. DHARANA – Šesti stepen radža joge. DEMONOLOGIJA – Srednjevekovna doktrina o prirodi i svojstvima demona DEMONOMANIJA . čija se boginja nazivala Purpurna Dama. DAFNOMANTIJA . zlatar i pisac traktata o vajarstvu. involutivne kosmičke snage koje deluju nasuprot kosmičke evolucije i na taj način su zle. čija je karakteristika koncentracija misli na jednu tačku u trajanju od najmanje 12 sekundi. Smatra se da je jedan od prvih osnivača dervišizma bio Abu Bakr.Sedmi stepen radža joge . Veoma se interesovao za okultizam. DERVIŠI . na čijoj su površini ispisana slova alfabeta. ako nekog zanima otkucaću je ) Dying_Bride. vid ispoljavanja intuicije.Poznat najviše po romanu Robinson Kruso ali se bavio i magijom. koji se odriču svetovnih vrednosti radi traganja za istinom i životnom mudrošću. pa čak i terminologiju. koji se potpuno posvetio duhovnim i znanje prima u direktnom kontaktu sa spiritualnim učenjem Guruom. DEMATERIJALIZACIJA – U parapsihologiji.06-05-2006 Na slovo na slovo D DAEMON – Po Sokratu. ČELA – Učenik spiritualnih učenja u Indiji. neka vrsta muslimanskih ' božjaka '. pisca mnogih dela o hiromantiji. DEKART RENEE ( 1596 – 1650 ) – Veliki francuski filozof . Čela je neka vrsta šegrta. DHIJANA . čija je karakteristika neprekidna meditacija o . Većinom su sledbenici sufizma. snagom duha i specijalnim parapsihičkim sposobnostima. Pokušavao je da stupi u kontakt sa njihovom organizacijom u Francuskoj ali nema podataka da li je u tome i uspeo.Pseudonim Luisa Hamona.Pripadnici islamskog religioznog reda. jogi i fakirizmu to je nestajanje predmeta ili bića iz određenog lokaliteta. Kabala i magija ih pak personalizuju. U svojoj autobiografiji – Moj život ( preveo Tin Ujević) opisuje iskustva sa magijom i evokacijama. Savremena američka rozenkrojcerska organizacija AMORC sasvim neosnovano svojata Dekarta. posebno za evokativnu magiju i prizivanju duhova i demona. Kako je lovor u Staroj Grčkoj bio posvećen Apolonu. uzdržavanjem. ČELINI BENVENUTO ( 1500. veoma zainteresovan za doktrinu srednjovekovnih rozenkrojcera.06-05-2006 Na slovo na slovo Č ČAKRA – Na sanskritskom znači točak. svetih prosjaka. Najčešće je to bila vračara.Proricanje po lovorovoj grani bačenoj u vatru.Psihički poremećaj u kom bolesnik veruje da je opsednut demonima. Po joga doktrini mentalna koncentracija na čakre povezana sa ritmičkim disanjem. posebno u jogi i vedanti. znake raspoznavanja. ( Lanina opaska . U osnovi ove metode su nesvesni pokreti ruke. Autor je izvanrednog hermetičkog rada ' A system of magic ' objavljenog 1728-e. CERERA . DAMA ( Mala ) – U Kini je to bio pristojan naziv za ženu nižeg reda ali ne i lakog ponašanja. Kretanje prstena od slova do slova daje proročansku poruku.Rimska boginja zemljoradnje i plodnosti ( grčka Demetra) CEROMANTIJA – Proricanje pomoću rastopljenog voska Dying_Bride. DEFO DANIEL ( 1660 – 1731 ). Čakre su po učenju joge i teofizije psihofizički centri energije. Razni redovi derviša imaju i različite sisteme inicijacije. dugotrajnim recitovanjem mističnih formula zvanih 'zikr'.

Danas postoje dve organizacije koje tvrde da vode poreklo od starih druida : Druidski red ( vođa Dr Tomas Mon ) i Red Barda . Njegova glavna hermetička aktivnost počela je od njegovog poznanstva sa Edvardom Kelijem. pesnici i astrolozi i regulisali su odnose u keltskim društvenim zajednicama.a da ima u ovim knjigama opsirniji opis. koji je posedovao medijumsku sposobnost za divinaciju pomoću kristala.OK!? Ako nije dobro. Puno je putovao i zalagao se za naučni ispitivanje medijumstva i parapsihičkih pojava.06-06-2006 @ Dying_Bride: Nadam se da nemas nista protiv ako uskocim I napisem nesto …Literatura kojom se pomazem je: “Recnik okultizma” Tomislava Gavrica ”Sve o simbolima” Endrua T. vaspitači.Čehoslovački radio inženjer i parapsiholog koji je patentirao Keopsov piramidalni oštrač žileta ( i o njemu će biti reči kasnije ). sad_raven. astrolog. Predstavljali su učenu svešteničku kastu – lekari. Bio je energični propagator parapsiholoških istraživanja. Neko vreme su putovali po Evropi preživljavajući dok se nisu sukobili i razišli.. Abadon – Jevrejsko ime andjela bunara ili andjela unistitelja. bilo kao strašnu boginju kojoj valja žrtvovati jarce bilo kao epifaniju kosmičkog života u neprestanom i silovitom preporodu.U alhemiji . Utvrdio je eksperimentalno da ako se istupljen žilet drži u kartonskom modelu Keopsove piramide..preko sive do bele. DURGA – Boginja koju poštuju posebno u Kalighat hramu u Kalkuti. Kamingsa ”Recnik simbola” Hansa Bidermana Ako nadjem neki pojam koji si ti vec spomenula. orijentisanom duž osovine sever jug. Ablucije – Ociscenje.Srednjovekovni demografi su ga smatrali za uzrocnika ratova.inicijacija. i hermetista.jednom sadržaju u trajanju od najmanje 144 sekunde. delovanjem dosada nepozante vrste energije koju češki parapsiholozi nazivaju psihotronskom. magovi.onda brisite post. Di se vratio u Englesku i radio kao dvorski službenik do kraja svog života. Pretpostavlja se da je to iskvareni sveti gotski naziv “Abraksas” magicna formula koja znaci “ne povredi me”. poznat pod nazivom Učitelj... DR DI DŽON ( Dr John Dee 1527 – 1608 ) – Istaknuti engleski matematičar.Starokeltski sveštenici na tlu Britanije i Galije u prehrišćanskoj eri. Abrakadabra – (hebrejski doslovno : “uputi tvoju munju do smrti”) Simbolicna rec koju je prvi upotrebio Samonikus u jednoj studiji o medicini I bila je upotrebljiva tokom celog srednjeg veka. Zajedno su vršili eksperimente i bavili se alhemijom dok crkva nije doznala za njihove aktivnosti i poslala lični zahtev caru Rudolfu II da ih protera što je on i uradio.ablucije pri incijaciji monaha predstavljaju spiranje njegove svetovnjacke proslosti.povratak covekoj praiskonskoj cistoti. DRUIDI . proslavio se romanima o Šerloku Holmsu. Ovata i Druida ( Ros Nikols). Tvrdio je da se inkarnirao na zemlji sa mističnom misijom da pripremi početak ' Ere slovenskih naroda ' i da dolazi sa udaljenog nebeskog tela po imenu Alfeola iliti Zvezda svih zvezda. KAREL .samo cu dopuniti. astronom.. U hriscanstvu nevinost.u Magnum opusu dusa se cisti pranjem menjajuci boju od crne. Kao početal Akvarijanske Ere označio je 1914 –u godinu. U budizmu. Najpoznatije delo : Monas Hieroglyphica DOJL ARTUR KONAN ( Sir Arthur Conan Doyle 1859 – 1930 ) – Engleski lekar i književnik. U islamu vazan obred. biva posle nekog vremena ponovo naoštren. DONOV PETAR ( 1864 – 1944 ) – Bugarski okultista i vidovnjak. Imao je brojne vizije i proročanstva koja su se ostvarila te velik broj učenika. Njegovo znanje astrologije dovelo ga je do engleskog dvora gde je kao prvi zadatak imao da izračuna najbolji datum za krunisanje Elizabete I. Keli je završio u zatvoru i pokušavajući da pobegne povredio se i uskoro umro. Abraksas – (persijski : “Bog”) Misticki naziv koji je bio u modi u gnostitickoj sekti koju je osnovao Vasilides u II veku . svestenikovo pranje ruku oznacava “Umivam pravdom ruke svoje”. DRBAL ing. sudije.

356 Avatar – Ljudsko ili zivotinjsko oblicije koje uzima neko od bozanstava.voda I biljke-svi su podjednako Agni.Rodjenje jednog avatara ne podleze prinudi ranije karme.Kralj Ajolije..manifestovani Logos.a ranije u Palestini I Siriji kao Hadad.univerzalni rastvarac. Adefagija – Boginja prozdrljivosti.Ime je nadjeno I na grckim papirusima I srednjovekovnim grimorijama.kamena I keramike da bi stitile besmrtnost .unutrasnji elektricitet zvezda I bica. Amajlija – (latinski amolior: “odvratiti”. Najvaznije vedsko bozanstvo posle Indre.Objavi knjigu “Animizam I spiritizam” (1893.Kasnije je opistodom zamenjen aditonom koji se otvara u naos. Albunea – Sibila ili svestenica koja prorokuje preko snova koji se sanjaju pored vodopada. U Egiptu su se mumije prekrivale amajlijama od zlata.urezan u kamen ili dragulje smatra se misticnim.Izmedju Pitije I ostalih prisutnih se postavljala zavesa ili vrata.poznat kao Ramon. Azariel – U “Talamudu” andjeo voda na zemlji. Ognjiste za kucne zrtve.narucito Visnu. Aksas – U ezoteriji. naos (svetiliste) I opistodom (zadnje predvorje koje nije povezano sa naosom).”ublaziti”) .bronze. U teozofiji primarna supstanca iz koje isijava Prvi Logos ili izrazena misao.eter ili nebo. – Ruski spiritist. Alisis – Izvor u Arkadiji koji je lecio od besnila. Almadel – Traktat o teurgiji Ili beloj magiji koji je sastavio nepoznat srednjovekovni pisac.koga su prizivali ribari. Aidze – Mitsko cudoviste kod plemena Bororos iz Brazila. Azazel – Mocni demon koji je ziveo u pustinji I bio povezann sa starim jevrejskim obredima. Alur – (normandijska mitologija) Duh rusevina.Ostvaruje ono sto simbolizuje neku osobitu vezu izmedju onog ko je nosi I sila koje predstavlja. Ajbe – Sveto drvo.kada silazi na zemlju.vatra munje.izumitelj jedrila I veliki astronom koga je potomstvo proglasilo za bozanskog kralja oluja I vetrova. Ajol – Bog koji obuzdava I pusta vetrove. U okultizmu.5 I 7 Adad – Bog vatre I oluje.Smatra se da ima ili krije neku magicnu moc.Sastojao se od 3 prostorije: pronaos (predvorje) .To je takodje bio ukupan zbir dusa koje nastaju emanacijom iz boga. dana u godini.koga opeva oko 200 himni Rig vede.vec iskljucivo zavisi od Visnuove slobodne volje.inicijaciju.p. Azael – Po rabinskim legendama. naos .sunce.N. Alkahest – Po Paracelzusu tajna vatra cija se moc nalazi u hrastu sto truli.sa ili bez magicnih formula.br.razlicito indentifikovanih kao prostor.Klasican grcki hram posle 600 god p. Alraun – (tevtonski) Zenski demon.koji je slavljen zbog svojih mnogobrojnih rodjenja.e. Akasa – Rec koja oznacava jedan od 5 elemenata Sankaja filozofije. Averna – Zarazna mocvara za koju se smatralo da se nalazi na ulazu u pakao.U grckoj numerologiji oznacava broj 356. U misticizmu. Adzitas – Rec koju koriste okultisti da bi oznacili jednog od 12 bogova koji se inkarniraju u svakoj Manvantari. Alrinak – Zli duh brodoloma. simolizuje ponovo rodjenje.) u kojoj pokazuje kako kako psihicka besvesna struktura moze preci granice covekovog tela. aditon I opistodom.Bio je vezan lancima dok je cekao na Strasni sud.povezano sa dubokim vodama.Vise Ja koje se spaja sa materijom kako bi se napravilo zlato I ponovo savtavili svi delovi ljudskog tela kao I njegova svojstva u svoju prvobitnu sustinu.n.Stari bog oluje kod Amoricana. delotvorno utice na jetru I stiti od bolesti koje zadiru u njegovu oblast. Agni – Bog vatre vedskog hinduizma.kabalisticki prevedenih na brojeve daju br.e. hram se sastoji od 4 prostorije: pronaos . Aditon – (na grckom: “ono sto je nepristupacno”) Tajno mesto u grckim hramovima.Snaga koja lantentno lezi u osnovi svake magijske radnje alkahest alhemicara Akacija – Sveto drvo u Egiptu.jedan od prvih andjela srdzbe.Za njega se vezuju I misticni brojevi 3. U aditon u Delfima je mogao da udje samo Pitija.Posebno su je postovali Sicilijanci. Agares – Podredjeni u podzemnom svetu.u bagremu I paprati.n.tj. Aksakov A. Alomantija – Proricanje iz soli.besmrtnost. U alhemiji.Njenih sedam slova na grckom jeziku. Agenes – Osoba koja emituje ili prenosi slike ili informacije putem telepatije. Adam Kadmon – Arhetipski covek ili covecanstvo. Sinonim amuletu Mali predmet koji se obicno nosi oko vrata I sluzi za odvarcanje zlih duhova ili nesrece. Azafini – Tunmci snova u Haladeji.

Anahita – (persijski) Boginja vezana za oplodjavanje vode. Anamaleh . Ank – Egipatski simbol zivota. Amalgam – U alhemiji smesa . Rudolf Stajner kaze da kad astralno telo coveka obuzme san. kod samana isceljenje dusa. Ank je kombinacija muskog I zenskog simbola .zatim Paracelzus.pokojnika. Andras . Aura – Prema ezotericnom ucenju nevidljiva svetlost.u svojoj ruci drzi ank.mesavina. Antropofag – Onaj koji jede ljudsko meso. Angereona – (rimski) Tajanstvena boginja.Onaj ko poseduje geometrijski kljuc ezoterijskih misterija. Kao makrokosmicki simbol .Njegovo fonetsko znacenje je kombinacija znakova za aktivonst I pasivnost I predstavlja spajanje tog dvoje.”univerzalno ja”) U vedizmu: pojedinacna svest.Uvid u apokrif imaju samo posveceni. Atanor – Alhemijska pec sa sporim sagorevanjem koriscena za zagrevanje Hermesovog Jajeta mudrosti ili posuda u kojoj se spravljala materija mudrosti. Arkana (latinski Arcanum: ”tajna”) Ezotericna I inicijacijska tajna.zna da otvori vrata sveta mrtvih I moze da pronikne u skriveni smisao vecnog zivota.Helena Blavacki.(klasicna mitologija) Demon nesloge. Dalje su ga razvili neoplatonovci.Kljuc za uzviseno I tajanstveno znanje.Za mrtve se verovalo da mogu da proricu zivima.didakticke (Testament 12 partrijaha).znak anka se nalazi u recima kao sto su “zdravlje” I “osecanje srece”. Maat.(jevrejski) Demon losih vesti.po poreklu psihicka. naziv za kartu u Tarotu.ciju sudbinu uslovljava zivot pre smrti.”skriven”) Ezotericna knjiga. U hrmetizmu tajna alhemijska operacija.ono se proteze u svet nebeskih tela.kako nebeski tako I ljudski. Arda Narisvara .a horizontalna linija Zemlja.ljudozder.jer je proizasla iz duhovne supstancije bogova.boginja istine. predstavlja dusu koja je vecna.boraviste mrtvih. Apokrif – (grcki: “tajan”.koji su dve zivotne sile I time simbilicki predstavlja jedinstvo neba I zemlje. Aretologija – Opisivanje cudesnog pojavljivanja nekog bozanstva ili zbirka cudesa koje je ucinilo neko bozanstvo.kojom su okruzena sva ziva bica. Kod Starog Zaveta apokrifi se dele na : pripovedacke (Apokalipsa po Mojsiju).Jermenije. u inicijacijskom pristupanju gnosi.(sanskritski: “biseksualni gospodar”) U ezotericnom smisluon oznacava stanje kosmicke energije simbolizovane kabalistickim Sefirima.Njega je stitilo 7 vratnica kroz koje je prolazilo svako ljudsko bice posle smrti da se vise ne vrati.neki ga vide I kao simbol Sunca – ono je okrugli deo na gornjem delu simbola .nacelo svojstveno svakom zivom bicu. Anvil – (keltski) Svet gde su ziveli mrtvi.kao I zivota nakon smrti.Ozirisa I Izide.ciji je simbol upravo Ank.”nebesko telo”) Pojam potice od Platona koji na osnovu proucavanja nebeskih tela zakljucuje da postoji posebno telo duse.Elifas Levi.posebno zive sa drugim metalima. Amrita – Eliksir zivota I hrana bogova koja pruza ljudima besmrtnost.Psihicka emisija neke osobe ostavlja za sobom trag .moci. a kod Novog Zaveta na: Jevandjelja (Jevandjelje po Jevrejima).pa tako predmeti bivaju prozeti zracenjem onih ljudi . Anabaza – (grcki: “korak na gore”) Rec svojstvena misterijama gde ima znacenje vaznesenja duha.besmrtno.apokalipticne (Knjiga Henohova). dela (Dela Tomina).ujedinjenog muskog I zenskog principa.Demon koji je zaveo Evu.Takodje je I simbol za sudbinu.Indije I Ponta. U egipatskim hijeroglifima.tajanstveno bice koje je istovetno Fohatu okultista. prociscenje dusa.vertikalna linija je nebo. Asmode . Apam Napat – U svetim rukopisima.najvisa dusa. Krst sa drskom je simbol million godina buduceg zivota.Njegov krug je savrsena slika onog sto nema ni pocetka ni kraja. Animatizam – Verovanje da su predmeti zivi I mogu da ispustaju svoju licnu I bezlicnu moc.postaje bezvredna ako se otkrije.On predstavlja kosmos I zivot.Prikazivana je kako drzi prst u ustima. U obrednom znacenju uspon na svetu planinu. Astralan – (latinski astrum: “zvezda”.Teme su im okultna ucenja I njihovo autorstvo se prepisuje svetim ljudima ili natprirodnim bicima.Njen kult se prostirao preko Kapadokije.poslanice (Isusova poslanica Labgaru).apokalipse (Apokalipsa po Petru) Aralu – (vavilonska mitologija & religija) Podzemni svet.”individualna dusa”.emanacija.To je I vedsko ime koje znaci “Sin voda”.tajni spis. Atman – (skitski: “dah”.koje nije ni telo ni dusa.Moguce da je u pitanju boginja cutanja.

aura astralnog principa .. EKSTAZA – Duševno ushićenje. koji je živeo od 599 – 527. Ehidna oslikava majku. Između Džainizma i budizma takođe ima puno sličnosti ali džainizam još više naglašava stav sveopšte ljubavi i milosrđa. strašna životinjska polovina. pokušavajući da nađe dublji smisao života. ' Do struka lepa mlada žena. religija tj bilo koja grupa ljudi ujedinjena istim ciljem. Nemejski Lav. U pogledu strukture egregor podseća na ljudsko biće. ljudska polovica.n. jer je svest preplavljena nesvesnim sadržajima. sedeo je na tronu od ebanovine. Aurum Aurae – Krilata sfera. Kralj podzemnog sveta Pluton.06-10-2006 Na slovo na slovo DŽ DŽAINIZAM .. ima fizičko. S Tifonom je izrodila čudovišta kao što su Kerber. konacni prizvod alhemijskog tela.p. termin koji je prvi put upotrebio de Rochas 1891. U ekstazi nestaju razlike između subjekta i objekta.06-10-2006 Na slovo na slovo E EBANOVINA – Glavno obeležje ebanovine je crna boja. Aqua Vitae – Alhemijska voda zivota Dying_Bride. mentalna koncentracija na jedan sadržaj.ali vidljiv za osobu koja je za to obucena. Da ih ne bi zgazili koračaju uvek oborenog pogleda i nose sa sobom mekanu metlu duge drške kojom čiste put pred sobom. stanje u kojem realnost spoljašnjeg sveta iščezava. Za svaki od principa koji sacinjavaju ljudsko telo postoji posebna aura: aura fizickog tela. S Jungovog analitičkog gledišta incesta.Jedan od religiozno – filozofskih sistema Indije.koji ih dodirnu I na taj nacin zadrzavaju imaginarnu uspomenu na dogadjaje koji ih se ticu I u koje su ti ljudi bili umesani.Neki predmeti nose sa sobom svoju istoriju. poznatiji kao Mahavira ( Veliki Čovek ).. godine da označi sposobnost nekih medijuma da u transu izdvoje iz fizičkog tela . koju incestuozna obrana pretvara u životinju. Aurom se objasnjava mogucnost simpatije I antpatije medju ljudima.06-06-2006 Ok je. EKAGRA – U jogi. Njena simbolika je vezana za simboliku podzemnog sveta i prolaska kroz tminu. Napušta je kao mladić i postaje sveštenik. EHIDNA Neman sa telom žene i zmijskim repom umesto nogu. Rođen i odrastao u kraljevskoj porodici. g.Ima ih oko dva miliona. Iz istog razloga ne kuvaju niti pale vatru. Himera. Njegova životna priča podseća dosta na Budhinu.aura duha. uglavnom službenika i trgovaca koji nastanjuju oblasti oko Kalkute. Oni se mole sa povezom preko usta da ne bi nehotice progutali nekog insekta. ali niže od njega užasna zmija. ali se tehnikom ekstaze u užem smislu smatra šamanizam. Svi oblici ljudskih aktivnosti podređeni su strogim religioznim propisima.e. To dvostruko biće odgovara slici majke – gore. Zemlju ne obrađuju da ne bi ubili crve. ugodna i privlačna – dole . U užem smislu egregor je kolektivni duh jedne grupe. Masonski su batovi ponekada obojeni u crno kako bi bili nalik ebanovini. astralno i mentalno telo. čiji je osnivač Vardarma.Aura duha je poznata religioznoj tradiciji I predstavljena je oreolom oko glave svetca. EKSTERIORACIJA – 1.koja je na nevidljiv nacin upisana oko njega. država. Dying_Bride.. samo ce kasnije to moderator lepo staviti sve pod jedan post da ne bude guzve i potpisati i tebe:) Dying_Bride. kao nacija. EGREGOR – U hermetizmu to je kolektivno biće.kao sto I svako ljudsko bice ima oko sebe nevidljivi omotac koji zraci: nevidljiv za obicnog smrtnika. Mnogi hermetički sistemi treninga dovode do ekstaze. Nekada se smatralo da ona štiti od straha pa su se od nje izrađivale kolevke.

Dying_Bride. Elfi izlaze noću U vlažnoj halji na obalu I odnose na lopoču Od umora mrtvog plesača Theophile Gautier ELIKSIR ŽIVOTA – 1. Sinonim za astralnu projekciju EKTOPLAZMA – Termin koji je prvi upotrebio Riše za psihički fluid u obliku guste beličaste magle . veoma rašireno u srednjem veku. to je sperma. voda i akaša. kojem je izlečio artritis. ali izašli iz zemlje i vode. To je jedan od orijentalnih sistema hermetičkog treninga i filozofije. kao što je . To nisu fizički ekvivalenti za smeše i jedinjenja koja nazivamo zemljom. ELF – Vazdušna božanstva. to je postizanje određenog duševnog stanja. Za razliku od ljudskog bića. U magiji. lebdeći.S. Materijalizacije. nezemaljskih bića i kosmičkih snaga da se ispolje u materijalnom svetu. to su osnovni načini na koji se odigravaju procesi i ispoljavaju pojave u univerzumu. Dejstvo na sopstveni organizam.06-10-2006 Na slovo na slovo F FA – Metod proricanja. Očaravajući su. elementali su sastavljeni iz jednog elementa. ELEMENTAR – Po teozofskoj doktrini. zemlja. kada svesno Ja prodire u najdublje slojeve nesvesnog. hiroviti. Živinu vodu koja se dobija pretvaranjem Kamena Mudrosti u tečno stanje. nadfizičke komponente ljudskog bića. Elfi su duhovi vazduha. Naime . pogibeljni.S. Te sposobnosti se dele uglavnom u tri grupe: 1. Radeći kao konjički instruktor u Mađarskoj Vojnoj Akademiji. zemlja. Peti element. nordijskog porekla. Upotreba tih naziva je simbolična. Navodno podmlađuje stare. O svom izlečenju pričao je Dr Bernardu Gradu. koje izazivaju samrtničke krikove. Oni su kao mutne magle strasti što se rađaju. ELEMENTI – U hermetizmu. Jedan od njegovih pacijenata. skriveni Bog. Ovaj je izvršio seriju eksperimenata sa Estobanijem na životinjama i biljkama. Ektoplazma je osnov tzv. Suprotno tome INVOKACIJA je prizivanje subjektivnih sadržaja da se ispolje. akaša). voda. koja tobože pozivaju ljude da im se pridruže ali im u zbilji donose smrt.tj Deus absconditus. vrhunska meditacija. naročito u mladih. Nemačka kratica za istu stvar je A. ono što se ne može pojmiti mišljenjem.svoj nervni fluid i u vezi sa njim osetljivost. na osnovu posmatranja erotskih radnji FAKIRIZAM – Termin potiče od arapske reči fakir – siromah. koju neki medijumi produkuju u stanju transa. s vremena na vreme lečio ljude dodirom. koja je pretrpela izvesne transformacije kao posledicu mešanja sa vaginalnom sluzi i dejstva koncentrisane misaone i emocionalne energije ENOPTROMANTIJA – Proricanje budućnosti uz pomoć tzv. vatra. bitno je različit od prva 4 – akaša tj kosmički etar. Ima ih 5 : vazduh. 2. Tvrdi se da fakirizam dovodi do razvijanja natprirodnih sposobnosti delovanja na sebe i spoljašnji svet. to je biće sastavljeno iz samo jednog elementa. ELEMENTAL – U hermetizmu. smatra se da je čovekova konstitucija petoelementarna ( vazduh. elementar čine sve nematerijalne. Godine 1956 emigrirao je u Kanadu i tu je. zanesena noćnim plesovima po livadama. U širem smislu elemental je svaki koncentrat astrala. E. Simbolizuju ktonske i noćne sile.E ( Ausserinnliche Erfahrung) ESTOBANI PUKOVNIK – Oficir bivše mađarske vojske i narodni iscelitelj. daje dug život bez bolesti i vaskrsava mrtve. radio je kao labaratorijski tehničar na Mek Džil Univerzitetu u Montrealu. biologu na tom univerzitetu. Dve glavne discipline koje ESP izučava su : vidovitost i telepatija. najmanje cenjen. Magijskog ogledala. vatra. vodom itd. mali. Kraljica elfa je Bela Dama. kao prvi ljubavni snovi.P – EKSTRASENZORNA PERCEPCIJA – Termin koji je prvi uveo osnivač američke parapsihološke škole Rhine. Svoj dar prirodnog lečenja otkrio je sasvim slučajno. 2. EVOKACIJA – Prizivanje mrtvih. koji se i danas sreće u Africi. EN – SOF – Hebrejska reč često korišćena u kabali a znači beskonačnost. Alhemijski termin koji označava tzv. utvrdio je da je u stanju da vrati snagu konjima posle napornog treninga trljajući im potkolenice. ENSTAZA – U jogi.

Prikazuje se sa kormilom jer predstavlja kormilara života a često je i slepa. već iz ravnodušnosti za posledice svog hira . kao nastanak modernog spiritizma ( spiritualizma ) uzima se 1848. kao i ona od korala. arhetipski mit o čoveku koji je tragajući za savršenstvom prodao svoju dušu... Dejstvo na druga bića – masovna hipnoza ljudi. čije su sposobnosti bacile u zasenak Foksove. Figa je simbol penisa u erekciji. dematerijalizacija. Gilgameš itd. SAD. 3.. Poznata je kao pisac nekoliko romana sa hermetičkom sadržinom i više kabalističkih priručnika. Posle se Fortuna spojila sa Izidom i Tihom te je postala Boginja sreće a atribut joj je rog obilja. Završile su kao alkoholičarke. Kao odbrana od fascinacije najčešće se koriste amajlije u vidu erektiranog penisa ( O_o . Izmišljen je kodex za sporazumevanje i sestre Fox su krenule na turneju po SAD.06-14-2006 Na slovo na slovo G GAGAT – U Sredozemlju ( Italija i Egipat ) i u Indiji. U Holandiji je stekao slavu iscelitelja a sam Luter ga je proglasio arhičarobnjakom i prokleo ga. te da je posedovao moć nevidljivosti. O njemu je zabeleženo da je poznavao Agripu i Paracelzusa. neosetljivost na bol i prividan prestanak životnih funkcija 2.Neumoljiva je.. izazivajući senzaciju. pucketanje. Priča se da je 1525.. Simbolizuju snage koje se protive inicijaciji i opiru evoluciji. FOX SESTRE – Spiritizam nije produkt novog vremena. mit o njemu je stvaran. nakazna bića. Prvi je mit o njemu obradio engleski dramski pisac Marlou ali besmrtnim ga je učinila Geteova drama. Njen magijski moto bio je Deo Non Fortuna. O tome nam govore papirusi sačuvani u Luvru. Justusa Fausta. Međutim uskoro su se javili novi mediji.Ne zna se da li je zaista postojao ili je samo legendarna ličnost. U Pragu Erfurtu prizvao je nit trojanskih heroha a u Veneciji se levitacijom odigao u vazduh. prisutan kod mnogih naroda. FIGA ( šipak ) – Ritualni gest teranja zlih uticaja. A onda su neočekivano. Na Britanskim ostrvima gagat je . Često se sreće u narodnim vradžbinama. počele su da produkuju neobične zvukove – lupu u zidovima. u Hajdsvilu. sa drugom stranom i nevidljivim svetovima.Sinonim za Ektoplazmu FOMORI . među kojima najveću vrednost ima ' The Mystical Qabalah ' . lišavanje hrane i vode. magijom prizvao Jelenu Trojansku u vidljivu formu pred svim svojim studentima i izjavio im da je sa njom začeo sina. telekineza. Od davnina ljudi su pokušavali da opšte sa duhovima.. U svakom slučaju. godina. sestre Fox.Opčinjavanje ili omađijavanje pogledom.. FORTUNE DION ( 1891 – 1946 ) – Pseudonim Violete Evans. napredak i pobedu a u njenu čast su podignuti mnogi hramovi.dugotrajno održavanje budnog stanja. da se bavio magijom i alhemijom u Pragu i Vitembergu. predvođena njihovim roditeljima. 1924.. Zvukove su produkovale pucketanje zglobova u prstima nogu. simbol hira i samovolje što vladaju egzistencijom. Keit i Margaret.Likovi iz keltske mitologije. Homerova ' Odiseja '. Ipak. op) FLUID . FASCINACIJA . koja je za kratko vreme ' utvrdila ' da to lupkanje proizvode duhovi. Foxove dale senzacionalne priznanje – sve vreme su varale. ne iz zloće ili mržnje. odbijanja uroka i nesreće. amajlija od gagata ( crnog jantara ). Rđavoj reputaciji fakirizma doprinela je i činjenica da u toj oblasti zabeleženo više obmana i prevara nego u bilo kojoj drugoj. štitila je od zlog pogleda..moja opaska ) DR FAUST . FORTUNA – U Rimu – Boginja sudbine. U muzici je ovekovečen od strane Hektora Berlioza i Šarla Guno-a. organizaciju orijentisanu na praksu kabalističke magije na principima Zlatne Zore. jedne od članica hermetičke organizacije Zlatna Zora ( Golden Down ). Dying_Bride. mračna. Dejstvo na predmete i neživu materiju – ključanje tečnosti na normalnoj temperaturi. Pomaže plodnost. hipnoza životinja. ( zar opet ? m. zlotvorna. osnovala je Društvo unutrašnje svetlosti ( The society of inner light ). Te godine . ubrzanje rasta biljaka .Ubrzo se oko njih okupila grupa ljudi.

pevajući čarobnu pesmu. bolesti što su slale veštice. Fortuna Major. nekontrolisanom ostavljanju tačkastih tragova olovkom na površi hartije. velikih dimenzija. uroke. Konjukcij. Proricanje se vrši na osnovu slova koje telo pokrije kada. GOLEM – Veštačko čovekoliko biće. Rubeus. krivo predstavili Glasnice kao strasno zaljubljene žene ( po uzoru na priču o Zevsu i Ledi ). GIMNOSOFISTI ( nagi filozofi ) – Pripadnici indijske magijske sekte Nagas. Albus. GEMATRIJA – Grana kabale koja se sastoji iz numeričkog dešifrovanja i tumačenja svetih imena i formula GENESTHAI FRATER – Brat Genestai. GELOMANTIJA – Proricanje na osnovu karakteristika ljudskog smeha. Amisia. imaju različita latinska imena i značenja : Akvizicija. On svladava čari i poništava začaranost. Figure. Puer. On je trava Bogova i koren života. GEOMANTIJA . Kaput. pobuđuje ljubav i čežnju. GRAFOMANTIJA – Proricanje po rukopisu. Vrednost mu proizilazi iz dvostrukog svojstva : ljudski oblik njegova korena liči na koren Mandragore. na osnovu broja i konstelacije tragova nasumice ostavljenih na površi zemlje ili peska. duhovi elemenata zemlje. Kod starih Hebreja i prvih hrišćana gnozis je dublje poznavanje religije i Biblije. B. osnivača ezoteričnog bratstva G. koji se nikada ne može pojesti. demone. i ima terapeutsku osobinu i dovodi do ravnoteže. Puela.Prastara metoda proricanja . koje se često meša sa Grafologijom( metod za procenu crta ličnosti na osnovu rukopisa ) GRAFOLOGIJA – Parapsihološka disciplina. koje su srednjevekovni rabini kabalisti pravili od ilovače i navodno oživljavali kabalističkim formulama. Prema Marbodu : dimljenje gagatom vraća ženi menstruaciju za koju se veruje da škodi demonima. čoveku i božanstvu. Via. Irida daje bogovima vodu iz Stiksa koju grabi zlatnim vrčem. Populos. Hrišćanski su pisci. koja na osnovu rukopisa . usled dugotrajnog okretanja. GLASNICA – Glasnica Bogova je žena koja se gotovo u svim Keltskim pripovetkama pojavljuje izabranom u noći Samhaina.odvraćao oluje. koji su išli goli. Ponekada za sobom ostavlja grančicu jabuke koja proizvodi čarobnu uspavljujuću muziku. Kauda Drakonis. Čudesno je lepa. čije je učenje zasnovano na Kraulijevim principima. kojih ima 16. Za njih se verovalo da poseduju izvanredne parapsihološke sposobnosti razvijene specijalnim treningom. Fortuna Minor. magijski pseudonim Frenka Rasela. GNOZIS – Duboko znanje tj saznanje dobijeno posvećenjem. GNOMI – Patuljci. padne. Ginseng je hrana Yanga. plod besmrtnosti. Gagat je crni sjajni kamen. u SAD –u. Tristicija. Umesto ploda besmrtnosti. arapskog porekla. G. manje ili više priznata od psihologa. Irkinje su imale običaj da spaljuju gagat ( u vidu zapaljive smole) da bi bile zaštićene za vreme muževog dužeg odsustvovanja iz doma. otrove. Leticija. U svakom delu. GETIA – Crna magija najnižeg reda. Po osnovnoj ideji. GNOSTICIZAM – Sistem religiozne filozofije nastao u prehrišćanskoj eri i eri ranog hrišćanstva. što ga daje keltska glasnica. U grčkoj su mitologiji glasnici bogova Hermes i Irida. U novije vreme se pribegava automatskom. čiji su sledbenici tvrdili da poseduju sva znanja o kosmosu. upisano je jedno slovo. Kaže se takođe da je gagat kamen iskušenja za nevinost. ( vidi roman ' Golem ' Gustava Mejrinka) GRAD dr BERNARD – Kanadski biolog sa Mek Džil Univerziteta u Montrealu pokazao je serijom brižljivo kontrolisanih eksperimenata uticaj ljudskih telesnih zračenja na rast i razvoj biljaka. dobijenom kroz providne bokaste sudove ispunjene vodom. demonske vradžbine čiji je cilj isključivo nanošenje zla. koji prema kabalističkoj magiji čuvaju zakopana blaga i rudna bogatstva. Na osnovu dobijenih konstelacija i figura obavlja se proricanje. koji dakle prvenstveno ima zaštitnu ulogu. U nekim zapisima kaže se da se često pojavljuje u vidu labuda. koji je izdeljen na jednake delove. on je simbol muževnosti i besmrtnosti. popularna i dan danas u hermetičkim krugovima. oni su preteče današnjih robota. GASTROMANTIJA – Metod proricanja kod starih Grka po reflexu svetlosti sveća. Ponekad ostavi i jabuku. te ujede zmija. GINSENG – najpoznatija droga farmakopeje na Dalekom Istoku. GIROMANTIJA – Metod proricanja u čijoj je osnovi telesno okretanje u krugu nacrtanom na zemlji.

Značajne doprinose dali su i : Lavater.iskoci napolje.dok u njemu ne oseti zivot koji se smesta nasao pod snaznim uticajem zmije iz raja…mladunac razbi ljusku.cijem su stetnom uticaju izlozeni porodilja I novorodjence: zla mitska bica. Baiel – Podredjeni u podzemnom svetu. godine u Moskvi..radjao se iz jajeta starog petal od 7 do 14 godina.(budizam) Sveto drvo Banshi – (Keltska religija & mitologija) Vile koje su zivele pod zemljom u blestavom vilinskom raju skrivenom ispod travnatih irskih brezuljaka. GURVIČ Dr ALEKSANDAR . Bag – Magicni prsten koji sprecava spajanje zaljubljenih.porodica pod njegovom zastitom. jer čovekova krajnja sudbina je da živi slobodno. Bajtil – Meteorit ili slican kamen koji su ljudi postovali ili verovali da je bozanskog porekla.06-14-2006 Na slovo.duge kose. Babice – Kod Srba porodjajni demon.Oni umrese. inteligenciju.B! Baal – Kod Fenicana znaci gospodar ili gospod. GURĐIJEV GEORGIJ IVANOVIČ ( 1877 – 1949 ) – Proučavao jogu i orijentalni hermetizam.procenjuje crte ličnosti u najširem smislu – volju. Bali – (budizam) Kralj podzemnog sveta. naglašavajući da je to staza tragalaštva i samosaznanja.Cesto se spominje I u Starom Zavetu.Banshi . u Haldeji jedan od velikih demona. postavio teoriju mitogenske radijacije. u kojoj se daju magijske formule i recepti. Najpoznatiji je srednjevekovni ' Grimuar Honorijusa '. Banijan . Čovek je mašina koju su drugi programirali.Po legendama.ali ona osta da I dalje lezi na zmijskom jajetu.ugleda jaje od zmije I lezase na njemu sve dok svoje mladunce ne donese na svet. 1912.koje dojiljama uzimaju mleko. Baba Roga – Kod Srba izdanak arhijskog vremena u zensko demonsko bice kojom se plase neposlusna deca.Dok traje kristicni period porodilja I dete ne napustaju kucu. Hildegard iz Bingena (1098 – 1179) o Bazilisku je napisala: “Jednom kada je zaba krastaca osetila da je bremenita. Glavna dela : Beelzebub's Tales to his Grandson.Dete je takodje ugrozeno za tih prvih 6 Nedelja ili do dana krstenja..U Istocnoj Srbiji narod ih zamislja kao ruzne zene.na slovo.ali ubrzo iz sebe naglo dunu kao da izbljunu jaku vatru…ubija sve sto mu se nadje na putu.Babino polje.Babina gora.Krajem XV veka rasplamsali sifilis (lues) oznacen je kao otrov Baziliska. Bazilisk – (u grckom oznaka za “malog kralja”) Izmesljeni gmizavac koji samim svojim pogledom ili dahom ubija onog ko mu se priblizi ne opazivsi ga ili ne pogledavsi.pleme. temperament.Kod jednobozaca Jevreja postao je pojam mnogobostva I idolopoklonstva. Meetings with Remarkable men. maštu. Osnivač ove discipline je Italijan Aldorisio ( 1611 ).planine.Kod Semita (doslovno: “bozija kuca”) smatralo se da je boziji dom I postovan je kao I sam Bog.Eufimisticki naziv “baba” zadrzao se u mnogom toponimima: Babin zub. po kojoj sve žive ćelije proizvode nevidljiva zračenja. Jedan od poznatijih učenika bio je i Uspenski. Mišon. Svoje učenje Gurdjijev je nazvao Četvrtom stazom. GRIMUAR – Knjiga magijskih tekstova. formira prvu grupu učenika ovih disciplina. U srednjovekovnim knjigama o zivotinjama basilisk se pojavljuje kao krunisana zmija kojoj se podanici zaklinju na vernost.Medju smrtnim greskama on simbolise sladostrasce (Luxuria) pa se Hrist bori protiv njega. Otud ljudska patnja.Verovalo se da je svuda prisutan I da je svako mesto. po pravilu kompilacija većeg broja autora.Uglavnom se veruje da su zla zenska bica koja se ne mogu videti.na Srednjem Istoku (jugoistocne obale Sredozemnog mora) zajednisko ime koje je koristilo vise religioznih kultova. Prajer. Ova staza polazi od pretpostavke da je čovek u stanju polusna. On je svoje učenike podvrgavao teškom fizičkom radu i opasnostima. sad_raven. U alhemiji simbolizuje vatru koja pustosi.”Po drugim tradicijama.obucene u crninu.Sovjetski biolog koji je 1934.a prethodi pretvaranju metala.Veruje se da je zena najugrozenija za vreme porodjaja I u narednih 40 dana koliko je “necista”.Zamislja se kao krezuba baba nakaznog lica sa rogom na glavi. delovanje nesvesnih snaga u ličnosti.

Njegova ucenja sadrze elemente iz gnosticizma. – 222.e. Belial – Zli duh u Libanu. Belish – Zli duh u Madagaskaru.koga su neki nazivali gnostikom.Zbog njihovog ocaravajuceg pevanja davani su im nadljudske moci. Bikon – Demon mrznje Biostaza – Granicno stanje prividne smrti sa zaustavljenjem svih bioloskih funkcija (disanje.Ime.premida jede seno sa hiljadu brda.mirili u pravnim sporovima I pregovarali oko mirovnih uslova. p. pokazuje panteizam koji je implikovao odbacivanjem Crkve kao hijerarhijsko uredjenje. Sinonim : “teurgija” Bela mena – U alhemiji.a za dobrobit drugih.panteisticka I misticka shvatanja.teolog I vidovnjak.sto ga dovodi u sukob sa predstavnicima Crkve.koju preko dana popase.nocu izraste.tj.stecenoj erudiciji I urodjenoj vidovitosti stvorio je sopstvenisistem filosofije prirode.On posreduje izmedju ljudskih bica I zlih duhova.Veruje se da se covek belom magijom moze osloboditi od magije bacene na njega. Basileus – (grcki) Arhont ili visoki svestenik koji je upravljao Eleusinskim misterijama.ponekad u vidu monograma.hriscanstva.Belezi radnih masona romanticarskog I goticarskog doba se nalaze najcesce u kljucu svoda.Nikad ne napusta svojih hiljadu gora. Beleg – U masonstvu cehovski beleg: znak ili simbol nanesen na neki predmet sa svrhom prepoznavanja uglavnom inicijacijskog stepena.Proucavao je mesavinu hriscanstva I haldejske mitologije.Ona je “veliki vidar Crnoglavog naroda”.Bardovi su bili ti koji su kompanovali ratnicima pesme za borbu.) – Nemacki mistik. Baton – U indijanskoj simbolici izjednacenje sa kaznom I bolom. Bendzis – U istocnoj Indiji obozavaoci djavola. Bardesanski sistem – Sistem koji je izradio Bardesan.itd.n.bolest I smrt. Belfegor – U opscenom obozavanju. Bardesan (154. Bari – Kod Brorosa u Brazilu.a koji neki nazivaju Kabalom u Kabali.Njega su postovali Finestici.svoje korene ima u mistickoj filosofiji visokog srednjeg veka.demon sa razapljenim ustima I jezikom u obliku falusa.indijske filozofije I okultizma.dolaze u porodicu I upozoravaju na smrt zastrasujucim zavijanjem.Iako samouk.rodjen u Persiji.znaci “Gospodar muva”. Behemot (jevrejski) Vodeni konj I. Bela magija – Navodno nesebicna upotreba magicnih moci I sposobnosti.Odvija se zahvaljujuci pazljivom posmatranju velikog alhemijskog principa: Rastvaranja I Ocvscivanja (Solve et Coagula) Belzebub – Prorocko bozanstvo.Veoma star gnostisticki sistem tzv.zahvaljujuci prirodnom daru. Beli Kamen – Forma Kamena Mudrosti za transmutovanje prostih metala u srebro. utice se da bolest izadje iz bolesnika I udje u neku zivotinju.a neki hriscaninom.a takodje I Hebreji idolatrici iz vremena Novog Zaveta koji su ga nazivali djavolskim principom. Beme stoji u nemackoj filosofskoj tradiciji.gde trava.astrologije.a cija geneza se Bemeovim filosofijom kao najvisom I krajnjom tackom. god. Beme Jakob (1575.kisu.Raznim postupcima npr.Duh sirove snage.ciji su bitni elementi prirodnofilosofsa.slavili podvige drevnih junaka.) – Rani sirijski pisac.Mozdana aktivnost subjekta cini se da je na nuli (elektricna tisina I . Besmrtnost – Verovanje da dusa ili neko drugo srediste svesti ljudskih bica nadzivljava smrt I ponovo zivi u ovom ili nekom drugom svetu.geometrijskog su oblika. – 1624. Bard – (Keltska religija & mitologija) Profesionalni pesnik ili pevac pripadnik svestenickog staleza (Druida).tj. Belijal – Vodja palih andjela. Bau – (sumerski) Boginja koja je vladala na polju medicine.vestac povezan sa uzasnim duhovima koji kontrolisu vetar.ne zivi u brdima nego pod muljem I trskom reka I mocvara.zivotinja namenjena gozbi Mesije.svaki od njih ima geometrijsko srediste simetrije gde se otkriva matematicki kljuc crteza I upucuje na neku od cetiri slike cetiri loze saveza kamenorezaca tadasnjeg nemackog govornog podrucija.koje se pise I Belzebub I Belzebul.filosof.Napisao kapitalna dela “Aurora ili Jutarnjr rumenilo na Istoku” I “Opis tri principa bozanskog sushtastva” u kojim ustaje protiv protestanske dogme. Sumeranaca.filosofska so proizvodi sto mistici zovu “Telo Svetlosti”. “Kodeks Nazarena” koji sadrzi doktorine formulisane pre Bardesana kao I stara imena dobrih I zlih sila.srcani ritam).

Izmedju ova dva tela je objedinujuci deo ljudske prirode sasvim okrenut I delatan je jedino ako se reinkarnira.Simbol Vavilona nije simbol sjaja koji je osudjen zbog svoje lepote. Boginja Majka – Simbol zemaljske plodnosti ili kosmicke energije.U knjizi “Kljuc za teozofiju” (1889.U pocetku to je bila varvarska religija koja je obilovala vesticarenjem I u kojo su pridavane ritualne ljudske zrtve.Oznaka coveka koji je uvideo prirodnu egzisrenciju. godini je napustio vladarski ziot da bi potrazio resenja problema patnje.priroda samostvoriteljak.Biostaza moze simetricno biti suprotna tanatozi u onoj meri u kojoj se radi o reverzibilnom procesu povratku u zivot.trojstvo.) indijski osnivac budizma.Covek je. Drugi deo je bozanske prirode I on je vecan. Broros – Pleme iz Brazila koje veruje da je ljudski oblik samo prelazan I da prolaskom kroz riblju fazu ide u druge oblike.kao telo bilo koje zivotinje.Jos kao decak.posle koje sledi putovanje u predeo duhova ili ponovo rodjenje.posvetio se asketskom zivotu I meditaciji.devica i/li prostitutka Bogumili – Jereticka sekta koja se javila oko X veka p.U 29.Indijci najcesce priznaju postojanje sedam buda.n. Vavilon – Vrata Bozija..darezljiva zastitnica zetve b) Velika Ljubavnica. Bouzik – (slovenska mitologija) Domaci Bog. sad_raven.Poslednji od njih bio je Budhha Gautama Sakyamuni (563.Njegovi bedemi I viseci vrtovi se ubrajaju medju 7 svetskih cuda.S gledista funkcije.princ pod imenom Sidarta. god. p.koma).Meditacija je metod par exellence za shvatanje mudrosti koju bodi-iskustvo daje. budh “biti probudjen”) Savrsena mentalna jasnoca koja cini sustinu budistickog rituala I ucenja. Blavacki Helena – Osnivac Teozofskog drustva za Evropu.ugasio zedj zivota I obustavio prijanje koje je uzrok bolnosti I vecnog vracanja (samsara).e..natura naturans. Bon . Buda – (Buddha: ”probudjeni.…Onaj kome je potrebna jos samo jedna inkarnacija da bi postao savrseni Buda.nego iskvarenog sjaja koji je osudio .e.Herodit je napiso da nema grada na svetu koji se mogao sa njim porediti.Kad je imao 35 godina.ali su njeni surovi elementi izmenjeni pod uticajem budizma.Medju prvima govori o slozenosti I dubini covekove duse I zivota.U te bunare sipane su tecnosti kao darovi bogovima Donjeg sveta.Bunari su buseni za kultove misterija I druge religiozne ceremonije.udruzenje unutar klanova.pomocu meditacije nasao je resenje.vec da bi I ostalima pokazali put koji su odkrili.nepromenjiv. da bi postigao nirvanu.Oblik Shamanizma.) pise da covek moze doci do transcedentnog znanja.a poucavala je da tvorac ima dva sina: Satanu I Hrista. – 483.Prvi deo je animalne prirode.ali ne samo zarad licnog oslobodjenja.proslo kroz 10 etapa duhovnog razvoja I sada moze da udje u nirvanu I postane Buda.simbolicka anti-teza Nebeskom Jerusalimu I Raju.onaj koji je otkrio istinu”) Onaj koji je ostvario nirvanu..ona moze biti: a) supruga svog sina b) supruga Velikog Muza S gledista egzistencije: a) Majka Zemlja.tj. oni su toliko samilosni prema ljudskom rodu da se zavetuju da ce dostici prosvetljenje.n.Shema svih inicijacijskih obreda sadrzi smrt.klasa ili cehova svojstveno drustvima sa dvostrukom ulogom individualne inicijacije I politicke delatnosti.Sve je unisteno jer je bilo sazidano na prolaznim vrednostima. Bunar – Sinteza 3 kosmicka poretka: a) neba b) zemlje c) podzemlja Tri elementa: a) vode b) zemlje c) vazduhaPomocu njega se komunicira sa prebivalistem mrtvih. Bodisatva – (budizam-doslovno znacenje: “onaj cija je sustina postala intaligencija”) Prosvetljeno bice koje je postiglo savrsenstvo. Bratstvo – U etnologiji.rodjen u kasti ratnika kao prvi sin radze. Bodi – (budizam-doslovno znacenje: “prosvetljenje”.po njoj.I dalje postoji.06-15-2006 Slovo V.ne racunajuci buduceg Buddhu Maitreya.sin vladara male drzave u danasnjem Nepalu.(tibetanski) Rana animisticka religija sa Tibeta. Budan – Simbol inicijacijskog stanja kroz koje prolazi kandidat.postao prosvetljen I od tada je poznat kao Buda ili Prosvetljeni.

Kod Rimljana vampiri su bili zenski demoni sa telom zene. Vera – Pojava pri kojoj “izvoditelj- . Sionim: “Platonova polugodina”.jedan od 4 elementa.Hranili su se krvlju male dece.Lav I Strelac.rezim.muski elementi. Vala – (nordijski) Prorocica Valpurgijska noc – (nordijski I tevtonski) Noc uoci majskog dana je kada se odrzavao vesticiji Sabat na Brokenu ili nekoj drugoj visokoj planini. Vampir – Mrtvac za koga se veruje da je izasao iz groba kako bi sisao krv zivima.troclane ili cetvoroclane skupove tako da se izmedju njih uspostave odnosi duznosti.po imenu Karna.lisena moralnih I socijalnih vrednosti.pitanja (Ko?…).koja uzimaju vitalnost od besmrtnih bica da bi pobegla iz groba. Velika Arkana – U Tarotu celina od 22 karte arkane primenljiva na principe.plina ili e lektricne energije).a u svom sirem smislu.ali je prvobitno koje nagovestavaju covekovo oblicije.pocev odprilike 14000 p.ali I u modernom shou programima.prema hermetickoj teoriji. Velika godina – Predstavlja polovinu vremena potrebnog da prolecna tacka obidje Zodijak konstelacija.imala je narucito zaduzenje da ih razgoni.4 geometrijaska lika.vazduh je simbol spiritualizacije.prenose otkrovenje iz satrine u himnama.u njihovom kombinovanju u dvoclane.18 definicija I 10 pravila.Vampir sibolizuje ceznju za zivotom.Vede koje su bile prenosene usmenim putem.put kojim se uspostavlja veza izmedju neba I zemlje.Vavilon sibolizuje prolaznu pobedu materijalnog I culnog sveta.To verovanje je posebno rasireno u Rusiji.Srednjoj Evropi.I kasnije dela kao sto su sutra.Prema legendi vampiri su sticenici noci. Velika vestina – (latinski: Ars magna) Logika koja se sastoji u predstavljanju nekog clana ili pojma slovom.slovo.shvacen operaciski ili spekulativno.Alhemicari veruju da postoji razlika izmedju tajne vatre (dvostruke soli) prirodne vatre (vatrenog principa sadrzanog u materiji) I protivprirodne vatre (dobijene iz uglja.Nimfa.U astrologiji.To je prvobitni oblik hinduizma. Varalica – Mitska varalica je groteskna licnost sa velikim digestivnim I sexualnim organima.broj.besmrtna stvorenja. Vampirizam – Cin u magiji kada jedan covek udise zivotne sokove drugog coveka. Vakan – Veliki duh kod Sijuksa. Venetus Georgijus – (rodj.Rec upotrbljena u mnozini – vede podrazumeva citav korpus knjizevnosti koja se proteze od Rig vede do upanishada. Vatra – U alhemiji.samog sebe odvrativsi coveka od njegovog duhovnog poziva.Suprotno od magnetizma.Vazduh je sredina svetlosti.prauzroke.evoluciju coveka.kome pripadaju: Ovan.obrednim teztovima koji su nastajali u periodu od oko hiljadu godina.Kineza.Pojavljuje se pod raznim maskama kod starih Grka.dok su zemlja I voda pasivni.sto je period od 12960 godina.poljskoj. Vedizam – Sva verovanje I praxe ezoterickog ustrojstva sadrzana u vedama. godine u svojoj “Ars inventive veritatis” gse system gradi od 9 slova.ali sa krilima I kandzama ptice grabljivice.Japanaca I Semita.U srednjem veku mesaju se sa vesticama I laznim vampirima.boja I medjuplanetarnih vibracija.n.stariji od bramanizma I hinduizma u uzem smislu.I dok su dva potonja oni koji materijalizuju. istovremeno ostaju bez krvi I zrtve suzaraze.Prema hermetickoj teoriji jedan o d4 elementa kome pripadaju Blizanci.mirisa.koju su vrebali po kolevkama.otkrovenja.neka vrsta prirucnika za svaku od vedskih skola.Razradio ju je Rejmondus Lulus 1274.Vatra I vazduh su aktivni.Arabiji.vodu I vatru.koje je primljeno “slusanjem”.dobijanja Kamena mudrosti.Grckoj.e.Vaga I Vodolija.a tek mnogo kasnije pisanim.medjuprostor izmedju neba I zemlje.odrazava zvezdani svet.zenski elementi.Prema verovanju vampirove zrtve I same postaju vampiri.Kod Slovena se glogov kolac zarije u mrtvaca cija se dusa pretvara u vampira.zastitnica sarki na vratima.I obelezena crtama I bogova I ljudskih bica.) Italijanski alhemicar iz Venecije.Rec je o nekoj vrsti magijske besmrtnosti u zoni sumraka koja odvaja zivot od smrti.vazduh je prema kosmogoniji jedan od 4 elementa.svet sirenja. Veda – (doslovno: “znanje”) Sveto znanje . u liku srednjovekovne dvorske budale.Takodje atmosfera u ezoterickoj terminologiji.Predstavlja suptilni svet. 1460. Vazduh – Uz zemlju.koja se svaki put obnavlja kada se smatra ugasrenom I koja se ne moze utoliti dok se njome ne ovlada.uzleta.

Ta pocetna slova stvaraju inicijacijsku rec koja izrazava zakon procesa transformacije koja je u vezi s povratkom bica najdubljem jezgru covekove licnosti. Veron – Staro ime za vukodlaka.stvarno niti fizicki prisutan I moze je doziveti kako pojedinac.izmedju Liverpula I Belfasta.a sa druge strane culna vizija (vid: vidjenje ocima).pravac nebeskog delovanja.demoni I duhovi mrtvih.u to vreme sudi dusama losih ludi koje su osudjivane na tela zivotinja. Vece pred praznik Svih Svetih – Druidskog porekla.poistovecenje.izmedju poznatog I .bezoblicno. Vilino Sito – (latinski: “Herbae genus”) U Srbiji.prema narodnom verovanju.U to veselju sexualnost je izbijala u prvi plan.izvesna Monika Vilson.koja uslovljava progresivnu fazu rentegracije I obnavljanja.sto se svodi na isto.osobito laganjem I ogovaranjem.izrazava stagnaciju na najvisem stupnju.znaci I vratiti se izvorima.Smestena na malom ostrvu Man u Irskom moru. Viliji – Beli duhovi iz nemackih legendi koji predstavljau duse vernika.tako I grupa.jedan od cetiri elementa kome pripadaju Rak. – Pocetna slova formule u kojoj je sazeto ucenje alhemicara: “Vista Nteriora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem” (Sidji u utrobu zemlje I preciscavajici nacices okultni kamen”).Osnovana sezdesetih godina proslog veka.Obesen o vrh malog luka tako da dodiruje tlo .ne rastvorivsi se sasvim u njoj.ne mogu coveku nauditi neprijatelji.mehanizam.led. V.L.ognjeno vino. Vitium – (latinski) Prorocki termin za zlokobne znake.patoloska.sva obecanja razvoja.I.kad se nosi uz sebe. oktobra vece pre Svih Svetih.proslosti skrivenog).T.odnosno od nebeskog do zemaljskog poda.Misticna vizija je trenutno I iznenadno vidjenje predmeta koji nije culno.Saman.U nekim slucajevima prikazuje se kako dodiruje sazvezdje Velikog Medveda (ili slovo G koje stoji na njegovom mestu) u sredistu svastike zactrane na tlu.onda takav covek ili zena ide za vilama I zna vise nego drugi ljudi.Neizdeferencirana masa vode predstavlja beskonacnost mogucnosti I sadrzi sve sto je virtuelno.ispred zaliva Solvej.Za “Viku” se culo tek sezdesetih godina XX veka. prolazna faza regresije I dezintegracije.Skorpija I Ribe.opazanje.Veselje I obsene sale koje se vezuju za ovaj praznik imaju korena u natprirodnim verovanjima.Smatralo se da se tih noci okupljaju vestice.Njena kraljica.Njihovo srediste se nalazi u varosici Kasteltaunu.izbavitelj” koristi vampirizam za formiranje grupne svesti koja je snazna.O.cerke boginje koja je sisal na zemlju da bi ljude naucila magiji.ali I sve pretnje resorpcije. Vizualizacija – Inicijacijska meditacijska tehnika koja se sastoji u tome da se u duhu grade Ili traze u secanju organizovane I svete slike koje tyreba oziveti I sa njima se poistovetiti s ciljem da se ostvari sjedinjenje.U astrologiji. Voda .Uroniti u vodu da bi se iz nje izaslo.Kada se takvo dete rodi I izraste.bara (mocvara).sa jedne strane naziva cin. Vinum Ardens – (latinski) U alhemiji. Vizija – Vizijom se. Vjedogonja.Duh vidovitog coveka koji napusta svoje telo I bori se sa drugim ljudima I necistim silama braneci svoje mesto. Visak – Vazan element masonskog simbolizma.Zaledjena voda.klicu klica.Njeni pripadnici tvrde da vode poreklo od jednog antickog druidskog koledza.I.dva sveta.Uz pomoc svestenika Kampbela Kroazijea Vilsona ledi Oven je svake godine uoci letnje dugodnevnice slavila veliki praznik.metapsihicka (slike buducnosti.osim simbolickom smrcu.Izopacenje predstavlja voda pomesana sa zemljom (zemaljska zelja) ili stajaca voda koja je izgubila svojstvo ociscenja: mulj. Verdelet – Demon koji je prenosio vraceve na Sabat.nedostatak dusevne topline. Vika – (Engleski: “WICCA) Verska organizacija vraceva koji imaju ogranke u vise zemalja.Odrzava se 31.Prema druidskoj tradiciji.Gospodar Smrti.ali oni sebe ne smatraju razvratnicima niti oozavaocima djavola.prema hermetickoj teoriji.R.je reinkarnacija ledi Oven.predstavlja kosmicku osu. u lecenju daje vidne rezultate kod katara stomaka. “lovac na vestice” – Prema srpskom narodnom predanju radja se u kosuljici te otuda jeste vidovit.blato.Njegovo znacenje vezano je za ravnotezu gradnje ili ispravnosti duhovnog napora. Vrata – Mesto prelaza izmedju dva stanja.napojiti se u velikom spremistu potencijala I crpiti otud novu snagu.koji su umrli pre svog vencanja.

jedna je od bakra I udubljena. veliko I neiscrpno spremistye zivota I tajanstvenog poznanja.oniromanti (po snovima).pomocu karata. teratomanti (po nakaznim ili abnormalnim rodjenjima). Vracanje – “Ponovo doci u ishodiste”.kao u gnosticizmu kroz nebeske sfere I pomocu askeze.a druga od cinka I ispupcena. nacin proricanja kod straih Grka po figurama trbushastih. 2.a I u drugih naroda. Obozavan kao bog prevazilazenja prepreka pri zapocinjaju obrednih I drugih radnji.R. nuznost kretanja od rodjenja do smrti otkriva neizvesnost bica. Vrste sluzbenog gatanja bile su: haruspikij (po utrobi zrtvenih zivotinja).drzanju.S obzirom na metodu.Ganga – Sudanski carobnjak Gandrid – Carolija irskih magova.simpatije.U Veneciji.Sibol samoce I svojevoljnog usamljivanja onog koji je odlucio da zivi na visem nivou.koje su magnetizovane 9 puta I 9 dana za redom. Gatalacke vestine – Skup mantickih vestina I znanja primrnjenih na coveka kao pojedinca I kao predmet psiholoskog istrazivanja.gajevi su bili posveceni bozanstvima.jani nisu smeli ni poseci ni odrezati stabla svetoga gaja bez pokajnicke zrtve. prema misticima I posvecenicima.tj.religijsko ili ezotericko spoznanje: buducnost.astrolozi (po nebeskim pojavama). Gamaheji – Kamenje koje ima cudnovate znake za koje se ne zna da li su slucajno nastali kao prirodne forme ili su.Opsti naziv za paranormalno.ali je okrutnije od vuka. Gebura (kabala) – Termin koji oznacava petu Sefiru.tumacenje znakova poput haruspikija.dvostruki aspect zivota. U Rimu je postojala razlika izmedju sluzbenog gatanja I privatnih gatalaca.Riml.Simbol izvorista.obdareno govorom: ominalno gatanje) 5) pismeno bice: glifomantija (koje sanja: oniromantija) Ovakva podela se zasniva na predmetu tumacenja.nepoznatog. simbolizovali su tajanstveno boraviste boga.Bog mudrosti sa slonovskom glavom koja sedi na misu. Djordja. sad_raven. Galvansko ogledalo – Sastavljeno je od dve ploce.bogatstva I bede. Mudi u knjizi “Zivot posle zivota” navodi da se smrtnicima javlja “trenutna panoramska vizija svih zbivanja koja su obelezila njegovu sudbinu” Vreteno – Simbolizuje neumitnost sudbine.bilo po kakvom saobrazenju.pridavanja brojcane vrednosti slovima.One se bave covekom shvacenim kao prirodno bice 1) telesno bice: fizogonomija 2) zivo bice: genetlialogija 3) delatno bice: palmomantija 4) kulturno bice ( misoaono.dlana.mesto porekla.vizije. posredovano – primenom vestina kao sto je astrologija.pasivnu zensku silu.da ide ka izvoru. Vukodlak – (slovenski) Covek koji ima vucije oblicije. Ganesha (hiduizam) .kroz vazduh .predosecanja. neko ko moze da se pretvori u vuka.osecajno.zalosnog krika I zbog toga sto se hrani mrtvim zivotinjama.proslost. nuznost smrti pociva u nuznosti zivota. Gematrija (jevrejski) – Talmudisticki I kabalisticki postupak. Gastromantija – Proricanje po zeludcu.ona se dele na.Teznja duha da se vrati nazad.kristalne kugle.fiziognomicari (po licu.u crkvi Sv. moc carobnjaka da putuju svetom.skrivenog.07-07-2006 Slovo *G* GAVRAN – Ptica loseg predznaka zbog boje.itd. Gadar (arapski) – Demon Gaj – Kod Grka I Rimljana.pak.Otvaraju se na neku tajnu.bilo prema nekim tajanstvenim znacima.vodom napunjenih I svecama opkoljenih casa.Svaki bog je iamo svoj sveti gaj.yelu.zavisno od sredstava na koja se oslanjaju: · karte (kartomantija) · nebeska tela (astrologija) · ruka (hiromantija) · broj (numerologija) · ponasnje bolesnika (ijatromantija) Gatanje (latinski divination: “odgonetanje”) – Otkrivanje necega sto je nepoznato.Shivin sin.svetlosti I tame. naraste veliko kao vuk. direktno – pomocu intiucije.recima ili .pokretima).Osoba fixira pogled u centar udubljenog dela bakarne ploce.na ledjima krilatog konja.taloga kafe.utisaka.Gatanje moze biti: 1.Vukodlakom moze potati I nekrsteno umrlo dete ili dete zakopano s majkom u njenoj utrobi koje posle 7 god.itd.snova.ili na daljinu.plod fluidnog prozimanja.

U Srbiji se glogov kolac zabada u vampira.cetvrto slovo = 1 + 2 + 3 + 4 = 10).Valentinus I Karpokrates. Duha ili koriscenje darova Sv.Pojavljuje se u obliku mita. Duha.).maste. Ginunga Gap (nordijski) – Prvobitni haos iz koga su se izdigle sve stvari.ili ponekad.zivi pod zemljom kao cuvar dragog kamenja I skupocenih metala.To nije ni znanje ni vera nego mudrost koja se odnosi na sve misterije I za posledicu ima spasenje. Getija – vestina prizivanja zlih duhova.Nepostojani su. Otkrivanje skrivenog znanja trebalo je da oslobodi licnost fragmetarnog I iluziornog (ili zlog) materijalnog sveta (telesne egzistencije) I uvede je u duhovni svet. Najcesce se za osnovu uzima konvencionalna brojcana vredonst svakog od 22 slova herbejskog alfabeta: Alef = 1.savetnij.prema Kabali. Glog – Duhovi I vile se sastaju kod glogova.mogu I da vole I da mrze. U hriscanstvu se javlja prilikom primanja Sv.Za gnostike materija je bila zlo. god.On je .Sastoji se u tome da se rec ili grpa reci objasnjava na osnovu osnovu brojcane vrednosti slova od kojih se sastoji.jereticki I slobodnoumni .pod razlicitim imenima.demon.I po njihovom broju.njegova iniucija I glas nadrazumske svesti. Genij rodjenja: narucito u Rimu .Vizantiji.uporedjujuci je sa nekom drugom recju iste vrednosti.…dalet = 4.duh zemlje.U ezoteriji.andjeo cuvar.sna – nevidljive stvri cine vidljivim.njegov dvojnik.u Rimu.odbacivanje jevrejskog boga koji se smatra demjurgom.Bila je poznata Keltima.Kasnije se okrenuo vrsenju magije. kod Rozenkrojcerovaca naziv za duhovne elemente.za spirituale pojava kada se medjusobno razumeju osobe koje govore razlicitim jezicima.dakle tvorcem zla.kvadriranjem (dalet = 4 na kvadrat = 16).posmatrajuci samo sibolicnu vrednost broja.vracanje duha Jednome kroz andjeoske planetrane sfere putem gnose.te su otuda praktikovali asketizam I druga lisavanja. Gnosa (grcki gnosis: “znanje”) – Znanje koje vodi ka izbavljenju.gradjenja kuca I grobnica.vestina oblika I situacija.Religiozni sistem koji je postavio koncept o apsolutnom I kompletnom znanju.Njome su se sluzili u odredjivanju plana gradova I utvrdjenja .govora ili mitskog govora.osporavanje vidljivog sveta potcinjenog neumitnosti sudbine. …tav = 400. Gnosticizam – Verski I ezotericki hriscanski pokret hronoloski omedjen I i III vekom.pa cak je nalazila primenu u taktickim I strateskim pravilima.ili po slici koju dobijemo kada na neku plocu ili sto bacimo nasumice saku zemlje.Kao ezotericki kult poveravan je posvecenicima koji su bili razdeljeni na nekih 70 sekti u ranim vekovima hriscanske ere.dok su drugi smatrali sebe iznad normalnog moralnog zakona.Sibolizuju nevidljiva bica koj uz pomoc nadahnuca.Bitna odrednica pokreta jeste put spoznaja sto coveku shvacenom poput stranca u svetu pribavlja izbavljenje. Ehad (jedan) = alef + het + dalet = 1 + 8 + 4 = 13 = Ahabah (ljubav) = alef + he + vet + he = 1 + 5 + 2 + 5 = 13. Medju najpoznatijim sledbenicima bili su Marsion.Skole: pravoverni (Kliment Aleksandrijski I Origen).Narucito su ga razvili Eleazar iz Vormsa (XIII vek) I Abulafia (1292.niti je njima u stanju da govori posle zavrsene seanse.polozaju I slikama koje slucajno pretstavljaju.a u Kini se prvobitno primenjivala kao zing ta.recenicama u skladu sa razlicitim semama.verovanje u nespoznatljivog I nedostupnog Boga iz koga emaniraju eoni koji sacinjavaju pleromu. Kabalisti se cesto sluze I teozofskim sabiranjem (dalet.Glavne yeme bile su: preporuka cuvanja tajne. nizi duh . Npr.Po legendi gnomi poticu sa Skandinavije.Bio je sastavljen od vise religioznih I moralnih elemenata ukljucujuci neoplatonske ideje I judejska verovanja.Duh nadahnuca: entitet izvan coveka koji donosi nadahnuce.Bardesan.svakog coveka prati genij.nacelo polodnosti.intiucije. stiti od vradzbina.bozanstvo pokrovitelj rodjenja. Glosolalija – U metafizici pojava kada subjekat (najcesce medij u transu) govori jedan ili vise jezika koje ranije nikad nije cuo ili poznavao. cuva zivot I kucu svakog coveka I sa njime deli sve radosti. Geomantija – proricanje po tackama nasumice napravljenim u zemlji.itd… Genetliologija – proricanje dana I casa rodjenja Genij – Prema vecini starih predanja.a kulturno podrucjem helenisticke civilizacije. Gnom – Zemaljski ili brdski duh malog rasta koji.

Tada se kaze da je ona zapaljena . ponedeljkom – Mesec. Griot – Pripadnik posebne kaste u drustvenim zajednicama severozapadnog dela Afrike cija je uloga ocuvanja Reci.Kod Grka srodni su nemanima.jer ljudi nisu znali da mu daju govor.recitator. Gubavac – Sibolizuje necistotu. Grom – Sibol poremecaja kosmickog reda.danas dovodi.Medju ratnickim kastama je poznat kao vest u baratanju oruzijem za borbu ili lov. Guba – Vavilonci su prepisivali gubu sedmorci duhova zemlje.pa cak I grupe pojedinaca.a lavljim telom.Golem je covek.ovaj pojam se najcesce odnosi na coveka ili zenu za koje se smatra da su u dubokom jedinstvu ili skladu sa Bogom. u brdima se suprotstavljaju tragacima za zlatom.cuvari blaga: cuvaju blaga zemlje Hiperborejaca.U hriscanskoj sibolici predstavljau demona.Golem je nem.u slucaju da se radi o prevarantima ili psihickim bolesnim osobama.do tragicnih posledica po pojedinca. sredom – Merkur. Guru (hinuisticki-sanskritski doslovno: “tezak koji ima tezinu”) – U prvobitnom znacenju guru je ucitelj svih vestina.Griot moze biti lakrdijas.Sibolizuju snagu I budnost.Stari narodi su verovali da zvezde naizmenicno gospodare u nedelji I to sledecim redom: nedeljom – Sunce.odbacenost.U svim mitologijama mesto u koje udari bog gromom-sveto je.koga je magijski ili vestacki stvorio covek. cetvrtkom – Jupiter.itd… Grifon – Mitska zivotinja sa orlovskim kljunom I krilima. objavljuje volju I svemoc vrhovnog boga.a Meduza duhovnu I evolutivnu izopacenost I isprazno mrtvilo. Gula – Zena posvecena zlim duhovima u Arabiji. Gorgone – Gorgone su bile: Meduza.a njegovi ucenici ga opsluzuju.sto nazalost.duhovno I moralno posrnuce.”Riznica staraca iz piramide”.U sirem smislu.Takva osoba moze da poducava sledbenike svojoj posebnoj tehnici samoostvarenja u Bogu.koga je stvorio bog.pripovedac.Sibolizuju protivnika koga treba savladati.Eurijala I Stena.isto tako je mogao (ili ona) poducavati kaste koje neguju vestinu igranja ili muzike. Gonin – Staro francusko ime za carobnjake.imaju bronzane ruke I zlatna krila. Gongi (japanski) – vrac.fibioniti). logos: “rec”. bdiju nad Dionisovim kraterom punim vina. Gorik – Nestasni patuljasti duh megalita u Britaniji.koji se ogleda u srdzbi prirodnih sila.a da ne izgori u ..tri nemani.pevac.opsenare.brinu se za njegov vrt. u glavama su im ljute otrovnice. Guja Vidija – Tajno znanje misticnih mantri.Najpoznatije su zbirke pape Honorijusa: “Grigorium Verum”.koji su rodjeni bez roditelja u sveobuhvatnom Okeanu. Grafologija (grcki grapho “pisem”. Slovo ~D~ Dazdevnjak – Vrsta vodozemca za koga se veruje da moze ziveti u vatri. Gobelini – Duhovi ladja u Britaniji Golem – Prema judejsko-kabalistickoj legendi oznacava neku vrstu coveka-robota.iz ustiju vire ocnjaci kao u vepra. subotom – Saturn. Gospodar dana – Svaka od zvezda koja svojim uticajem dominira jednim danom u toku od 24h.Bavi se utvrdjivanjem sklonosti coveka. Guaron – Carobnjak u srednjem veku.Za razliku od Adama.I uzima ih u obzir prilikom logickog odredjivanja sudbine I za stvaranje psihickog portreta licnosti.”nauka”) – Proucavanje odnosa koji postoji izmedju rukopisa neke osobe I njenog karaktera.ali I prepreku koju treba savladati da bi se doslo do blaga.upisanih u oblicima slova I rukopisa. petkom – Venera. Goruca planeta – Kdad se jedna planeta nalazi na manje od 8 stepeni od 30 stepeni od Sunca. utorkom – Mars.njen efekat je smanjen zbog Sunceve svetlosti.hiduisticku duhovni ucitelj koji obucava za spekulaciju I za praxu.Kasnije.ili da bvude predmet obozavanja kao inkarnacija bozanstva.Stena drustvenu izopacenost.Eurijala sibolizuje sexualnu natranost.disciplinom arcane I emanatizmom.podrzavajuci bozanski stvaralacki cin.tri sestre. U danasnjem hiduizmu.muzicar. Agripina magijska dela “Crna kokoska”.”Veliki I Mali Albert”.a coveka koga osine grom-posvecen je. Gri – Africki talisman.gnosticizam je dualisticka ezotericna doktorina obelezena misticizmom.(Karpokrates.itd.pripremaju mu hranu. Grimorijum – Rukom ispisana zbirka formula koje su koristili carobnjaci I vracari. Gul (arapski) – Demon groblja.

U lingvistici.Rec je kasnije oznacila nize bogove.I najposle.formula ispisana na traci grba sa recima pretka ili nekog velikana.koja su arhetipske slike.Z alhemicare on je simbol kamena u crvenoj meni.U gnosticizmu zao duh koji se bori protiv Boga.nije u evolucijskom stadijumu (u poredjenju sa praistorijskim covekom) nego u involucijskom . deviza “Sloboda. Deux Ex Machina (latinski: “Bog iz masine”) – Iznenadno posredovanje boga u nekom kriticnom polozaju.ali smrtnih ljudi.regresivnom stadijumu.muski princip. 2 po Pitagori.Po svojim opasnim ambivalentnostima moze biti kako pocetak stvaralackog razvoja.reci kojima se izrice filozofska ili eticka poruka. 21 simbolizuje savrsenost (3x7).pramaterija bez volje I atributa.Dansnje covecanstvo . 10 je sibol univerzalnog stvaranja. Deset – Broj Pitagorine Tetraktise: zbir prva cetiri broja (1+2+3+4).broj vidovitosti I prorocanstav.zapravo “zakon” u najsirem smislu koji obuhvata prirodni poredak.objavio knjige “Posle smrti” (1891.s gledista kulturne ili fizicke antropologije.prestanak jedinstav I pocetak dualiteta I antagonizma.omegi I slovu M.Mnogi narodi su odabrali 21.U prizorima raspeca.zastitnicki ili opasni geniji..”graditelj”) – Po Platonu slikovito shvacena Svetska dusa.pocetak zla.Na Strasnom sudu ovce su zdesna.U zapadnim zemljama prilikom pocasne paljbe puca se iz 21 topovskog oruzija. Deitet – Skriveni Bog.pravednost ili duznost.Prema drugoj liniji tumacenja demoni su bili duse pokojnika.Nebice.ali koji nisu zli ni po poreklu ni po prirodi.Ime uzastopnih poglavara vlagajuceg Gelupa reda tibetanskog budizma. Deviza – U heraldici.Avesta je sastavljena od knjiga podeljenih na 22 poglavlja.Oznacava sveukupnost.Neciji demon se poistovecuje sa bozanskom voljom. Desno.demoni su anjeli koji su izdali prirodu. Dvojnik – U ezoterimu nebeski alter ego.Bog kao Apsolut po sebi .pa iskazuje ili ostvarenu ravnotezu ili latentne pretnje.Bratstvo”.tako I kobne propasti.dobri razbojnik je sa desne strane.Kod Egipcana on je bio hijeroglif za coveka koji je umro od hladnoce.posrednici izmedju besmrtnih bogova I zivih.s one strane govora I misljena.a koze sleva. godine. tibetanski gyalwa rinporche: “vrlo utociste”) – Titula davana onima za koje se verovalo da su inkarnacija Bodisatve.U hriscanskoj demonologiji. Dva – Br.prema Kabali izrazavaju svet: 3 osnovna slova. u masonstvu npr.dovrsenost. Darma (budizam) – Religijska norma ili propis. U Kabalai savrsen broj.U masonstvu Veliki Graditelj Svemira.njoj.Jednakost. Dalaj Lama (mongolski dalai: “okean” – podrazumeva se “mudrost”. Dvadeste dva – Toliko je slova koja.U poznom rimskom carstvu zazivan je u magijskim obredima.Levo – Desna strana je solarni. Daktilomantija – Vestina proricanja iz prstiju ili pomocu prstena. Otkrivenje Jovanovo ima 22 poglavlja. mudrost ima 21 atribut. Dvadeset jedan – U Bibliji br.Po pitagorejcima br.) u kojima pokusava da dokaze zakonitost ponovnog rodjenja.povratak jedinstvu posto se razvio ciklus prvih devet brojeva.Simbol suprotnosti.”vestak”. Demogorgon (rimski) – Mracno bozanstvo podzemnog sveta.Prema Pitagori srecan br. Demoni (grcki diamon: “duh”) – Kod Grka demoni su zbog izvesnih moci bozanska bica ili bica slicna bogovima.pa prema tome I sa covekovom sudbinom. Molitvenik cine 22 molitve. godinu zivota kao vreme covekovog punoletstvo.spiritualni dvojnik.koji .duhovnih I svetovnih vladara Tibeta od 1578.U ezoterizmu sluzi kao lozinka ili formula.princip buduceg.”umetnik”.broj decade pod svojim herbejskim imenom sefirot. Daramulin – Kod urodjenika u Australiji veliki bog. glavnih arkana Tarota takodje ima 22.duhove.ili s filozofskim ili teickim sadrzajem.) I “Velika enigma” (1911. 7 dvostrukih slova koja odgovaraju prelaznom pojmovnom svetu. Deni Leon – Francuski teozof.ekvivalentna alfi.Na Zapadu I u hriscanstvu pocasna strana.sukoba.arhetipski lik Ja s kojim se suocavamo u trenutku umiranja.a rdjavi sa leve. Demijurg (grcki “radnik”. 12 jednostavnih slova koja odgovaraju culnom svetu. Degeneracija – Prema teoriji degeneracije “primitivni” narodi nisu arhajske nego nego degenerisane rase.ljudske postupke I moralne norme.Broj svih ambivalentnosti I udvostrucenja.

Dragon – Knjiga iz XIX veka o vracanju.ali simpaticki povezan s njom.n.discipline.svetosti.otkrivanju skrivenog blaga.Nevidljivim uciteljem posvecenici nazivaju coveka ili kolektivnu licnost koji poucava I usmerava pojedinca ili grupu. Deuteroskopija – Sposobnost da se vidi I ono sto nije tu.u antickoj tragediji. Duhovni.u moralu (dobro/zlo) I u spoznaji (cula/duh). Dying_Bride. Dordze (tibetanski) – Budisticka palica “kamen plamenac” najvise moci.itd.u ogledalu vide zeljeni oblik.od fizioloskog do duhovnog. Dodekaedar – Konveksno geometrijsko telo sa 12 petougaonih stranica.Dravidi veruju da puno zlih duhova.ukljucujuci I duhove mrtvih.Sadrzi tekstove o vistini zapovedanja duhovima. Dlan – Linije na dlanu su pokazatelji instikata.process udvostrucavanja kolicine zlata ili bilo kog drugog metala dodavanjem prostih metala. Duh Pomagac – Dvojnik.nastanjiju univerzum.je .neocekiana sila koja se pojavnjuje I spasava stvar.nemir ili I slicno stanje najednom ukazuju kao s jasnom uverljivoscu.voljna I pozudna. iskazuje razvoja od fizicko-hemijskog do zivotnog.”misliti”.puno kosmogonijskih I metafizickih pouka. Diplosis – U alhemiji udvajanje.prakse.Rituali se sastoje od molitva.incijacijske ispravnosti ili pravoverja.a sa druge strane parce crnog platna.a odnosi se kako na udaljene I istovremene.hermeneutike. Dualizam – Egzotericka ili ezotericka doktorina prema kojoj postoje dva nuzna I suprotna nacela.itd.netaknutom truleznom materijalnoscu.spiritualna vlast – Pravo odlucivanja I sprovodjenja odluka u zajednici. proizilazi iz pentagrama. gde on nabraja Zlatno doba.Severno doba.na jednoj strain listici kalaja.I to u coveku (npr.koji se uz neki predosecaj .Izvodjac ga snazno magnetizira I stavlja pred oci znatizeljnika.”ciniti se”.njihova religija je animisticka I magijska – demofobija. mek.spiritualni ucitelj – Osoba .lepo obojen. duh/materija). Dipotetovo ogledalo – Karton na kome su zalepljeni .razlicit od osobe. dijamantska suzbija zle strasti I zudnju.Tipicno. Dravidska Religija – Religija nearijevske rase koja je naseljavala juznu Indiju.zdravlje osecajnost. Postoje tri vrste duse: umna . Diaka – U okultizmu I teozofiji. Duhovna. Sv. suv I mrsav – grubost karaktera.”verovati”) – Verovanje u gnostickim hriscanskim krugovima da Isus Hrist nije imao telesnu egzistenciju.rituala. Doba sveta – Podela istorije sveta I covecanstav na razdoblja vrlo dugog trajanja.Najpoznatiji zapadni ezotericni niz potice od Hesioda iz VIII veka p. Duma – U Kabali andjeo cutanja ili smrti.e.to jest priznavanju I prihvatanju postojanja harizme. Dusa – Platon je doa jednu od prvih definicija duse (dusa daje telu zivot). izvesno dejstvo porenecene ili prenadrazene delatnosti nerava koja se pojavljuje kao vidovitost.pravde I autoriteta.vec da je posetio svet u ljudskom “obliciju”.U uobicajnom znacenju.o razgovoru sa mrtvima.predvidjanje ili “sablasti”.Oni su komunikativni I pojavljuju se koa materijalizovani duhovi medijuma I spiritista.neocekivano posredovanje u nekoj stvari. kao uzroci(Bog/Djavo).vlazan oznacava mladost.posto fiksiraju pogled.Zrtve zivotinja se prinose sa ciljem da se smire lokalni bogovi I odbiju zli duhovi koji donose bolesti I nesrecu. dusa/telo).08-24-2006 .podoban za obavljanje inicijacije I za davanje pouka iz doktorine.igara I pesama.alter ego.muskarac ili zena. iznenadna pomoc. Drugo vidjenje – Fenomen koji se javlja u budnom stanju. Doketizam (grcki dokein “izgledati”. Drustva Hopija – Kod Hopi Indijanaca svako selo ima vise tajnih drustava od kojih je svako vezano za drug ceremoniju.dusu(psyche) I telo (soma).pomocu narucite sprave (masine) bio spustan na pozornicu.pravo zasnovano na religijskoj ili inicijaciskoj svsri.pravni system koji pociva na legitimnosti.Herojsko doba I Gvozdeno doba. u svet (npr.tako I na navodno buduce dogadjaje.Pavle razlikuje u coveku duh (pneuma).ne pokazujuci se ucenicima.koji.

od 7 –14 godina.. ovaploćenje INKUBACIJA – Magijska operacija kojom se pokušava izazvati božanstvo u snu da bi otkrilo spavaču budućnost ili ga izlečilo. IRORACIJA – Hermetički postupak škropljenja drveta mokraćom bolesnika što dovodi. Prvi put se javlja u kultu Vitezova Templara u Krstaškim ratovima. IDATOSKOPIJA – Metod proricanja na osnovu kišnice IDEOPLASTIKA – a) U hipnozi. Spasitelj ) IHTIOMANTIJA – Proricanje posmatranjem riblje utrobe i glave rašireno u staroj Grčkoj. Predstavlja : kraljevsku moć koja uništava sve one koje joj uskrate poštovanje. U magiji. opčinjavanje. Rituali inicijacije obično simbolizuju ponovno rađanje INKANTACIJA – U najširem smislu . Na slovo na slovo B BA' AL .Hermafroditsko biće. Prtikazuje se kao petao sa zamjevim repom ili kao zmija sa petlovim krilima. ritualno upućivanje sledbenika nekog hermetičkog učenja u tajna znanja i preobražaj njegove ličnosti. U svim je civilizacijama Ba'al simbolizovao postojanje ili periodični povrataktežnje za uzdizanjem nagonskih snaga.. Osnovana 1776 –e u Ingolštatu od strane profesora Weishaupt-a IMITACIJA – U hermetizmu. oplođenje ili prožimanje psihičke slike emocionalnom energijom u cilju materijalizacije ideje koju ta slika predstavlja. posebno u ratarstvu.. . čije ime znači ’ prosvetitelji ’. INKARNACIJA – Utelotvorenje. osnova takozvane mimetičke magije.položenog u bunište. egzistencije koje je nemoguće na vreme opaziti a od koje može odbraniti samo zaštita božjih anđela. na kome je morala sedeti žaba krastača ili obična žaba. INICIJACIJA – Posvećenje. jer se ichtus može rastaviti na početna slovačuvene fraze Iesos Christos Theou Uios Soter ( Isus Hrist. sveti simbol ranih hrišćana. Rađao se iz okruglog jajeta starog petla . Sin Božji. bilo da bi se prizvala ili uklonila. Židovski proroci suprotstavljali su se tim drevnim kultovima. mimeza tj podražavanje govora i ponašanja često kod histeričnih subjekata b) U spiritizmu. po narodnom verovanju do izlečenja. pola čovek pola jarac. INGILI – Pripadnici verske sekte koji obožavaju zečeve. smrtne opasnosti. Ba'al ( negde znan i kao Hadad )je bog uragana i plodnosti a Belit boginja rodnosti. BAFOMET . U alhemiji predstavlja vatru koja pustoši a prethodi preobražaju metala.BELIT – Ba'al – Belit je božanski par kojeg su poštovali Semiti. formula kojom se deluje na niža duhovna bića. otelovljenje. ( nedokazana ) sposobnost medija da direktno utiču na materiju i uobličavaju je mislima ILUMINATI – Okultna sekta. prema Magnusu Husu. u kojoj čovek podražava ponašanje neke životinje kako bi stekao njena svojstva IMPREGNACIJA – U magiji.treba mu pružiti ogledalo o koje bi se njegov pogled odbio i vratio se na samog baziliska te ga ubio. Ubiti ga je teško.ICHTUS – Na grčkom jeziku – riba . razvratnu ženu što zavodi one koji je prvi ne prepoznaju pa je ne mogu ni izbeći. BAZILISK – Izmišljeni gmaz koji svojim pogledom ili dahom ubija onome ko mu se približi ne pogledavši ga pritom. INKUBUS – Priviđenje muškaraca koji se javljaju u erotičnim snovima žena te sexualno opšte sa njima.

Uzrok patnje je želja za životom 3.Princ demona. arhiđavo.BELZEBUB . Knjiga se nasumice otvori i prst se bez gledanja stavlja na tekst. osnivač budizma. koja je dostigla procvat u VII v. U staroj sirijskoj religiji smatran je kraljem demona. BIBLIOMANTIJA . BON – PO – Škola tibetanske magije. uglavnom Biblije. Do spasenja ( nirvane) vodi osmostruka staza : a) prava vera b) pravi život c) prava odluka d) prava reč e) pravi čin f) prava težnja g) pravo mišljenje h) prava sabranost . Nazvan je još i Gotama – Onaj koji je postigao svoj cilj! Plemić po rođenju .Mistična ljubav. Čovek se može osloboditi patnje samo gušenjem želje za životom 4. Sidharta se odrekao slave i bogatstva i posvetivši se asketizmu i meditativnom životu postigao nirvanu i prosvetljenje. Bhakti joga je jedna od glavnih vrsta joge.Metod proricanja na osnovu knjiga. BUDA ( 560 – 480 p. BHAKTI . Tako je nazvan prvi Sidharta. Reč na koju prst padne služi kao osnova proročanstva. u hijerarhiji demona odmah iza Satane. BERILISTIKA – Proricanje budućnosti iz magijskog ogledala napravljenog od berila.e BREID DŽEJMS – Engleski lekar koji je prvi upotrebio termin ' hipnoza ' i koji je tu pojavu intenzivno izučavao.Ostatak života proveo je putujući Indijom i propovedajući svoju nauku. zasnovana na sveopšte ljubavi.n. Život je patnja 2.e) – Buda na sanskritskom znači prosvetljenje.n. Osnovne postavke budizma su ' 4 plemenite istine ' : 1. BUDIZAM – Filozofsko religiozni sistem Sidharte Gotame ( Bude) .

mahajana ( velika kola) u Tibetu..Rimska boginja zemljoradnje i plodnosti ( grčka Demetra) CEROMANTIJA – Proricanje pomoću rastopljenog voska Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. 2006 6:37 pm Na slovo na slovo C CEREMONIJALNA MAGIJA– Razrađen i strogo određen skup verbalnih i gestovnih postupaka kojima praktičar deluje na sopstveno nesvesno sa ciljem izazivanja najveće moguće koncentracije na cilj magijske operacije. 2006 6:38 pm Na slovo na slovo Č . Kini. Mongoliji. BUKENTAUR – Izmišljeno biće iz grčke mitologije . hinajana budizam( mala kola).. Jedan od značajnijih evropskih filozofa koji se zanimao za budizam bio je Šopenhauer. pola čovek pola bik. CERERA . Koreji.Vremenom budizam se proširio i došlo je do podele na dve glavne grane budizma 1. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. proširen uglavnom na Cejlonu ( Šri Lanka) 2. Japanu.

1571) – Slavni italijanski vajar. Astralnom telu. ČELA – Učenik spiritualnih učenja u Indiji. Veoma se interesovao za okultizam.Proricanje po lovorovoj grani bačenoj u vatru. ako nekog zanima otkucaću je ) Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. DAMA ( Mala ) – U Kini je to bio pristojan naziv za ženu nižeg reda ali ne i lakog ponašanja. ČEIRO . DAFNOMANTIJA . koji se potpuno posvetio duhovnim i znanje prima u direktnom kontaktu sa spiritualnim učenjem Guruom. ( Lanina opaska .ČAKRA – Na sanskritskom znači točak. vid ispoljavanja intuicije.Pseudonim Luisa Hamona. U svojoj autobiografiji – Moj život ( preveo Tin Ujević) opisuje iskustva sa magijom i evokacijama. 2006 6:41 pm Na slovo na slovo D DAEMON – Po Sokratu. Čakre su po učenju joge i teofizije psihofizički centri energije. dovodi do buđenja različitih parapsiholoških sposobnosti. zlatar i pisac traktata o vajarstvu. posebno za evokativnu magiju i prizivanju duhova i demona. ova metoda je često praktikovana u Apolonovim proročištima. Po joga doktrini mentalna koncentracija na čakre povezana sa ritmičkim disanjem. na čijoj su površini ispisana slova alfabeta. Čela je neka vrsta šegrta. Kretanje prstena od slova do slova daje proročansku poruku. pisca mnogih dela o hiromantiji. . unutrašnji glas koji poput anđela čuvara vodi čoveka i govori mu šta mu je zabranjeno. ČELINI BENVENUTO ( 1500. DAKTILOMANTIJA . U osnovi ove metode su nesvesni pokreti ruke. posebno u jogi i vedanti.Proricanje preko prstena okačenog o konac koji visi iznad okruglog stola. Kako je lovor u Staroj Grčkoj bio posvećen Apolonu. smešteni van fizičkog tela u tzv.

DHARANA – Šesti stepen radža joge. astrolog. svetih prosjaka. Većinom su sledbenici sufizma. Njegovo znanje astrologije dovelo ga je do engleskog dvora gde je kao prvi zadatak imao da izračuna najbolji datum za krunisanje Elizabete I. izazvano kako se tvrdi. Njegova glavna hermetička aktivnost počela je od njegovog poznanstva sa Edvardom Kelijem. Smatra se da je jedan od prvih osnivača dervišizma bio Abu Bakr. DHIJANA . čija je karakteristika koncentracija misli na jednu tačku u trajanju od najmanje 12 sekundi. Savremena američka rozenkrojcerska organizacija AMORC sasvim neosnovano svojata Dekarta. i hermetista. DR DI DŽON ( Dr John Dee 1527 – 1608 ) – Istaknuti engleski matematičar. Pokušavao je da stupi u kontakt sa njihovom organizacijom u Francuskoj ali nema podataka da li je u tome i uspeo.Psihički poremećaj u kom bolesnik veruje da je opsednut demonima. astronom. DEKART RENEE ( 1596 – 1650 ) – Veliki francuski filozof . pa čak i terminologiju. dugotrajnim recitovanjem mističnih formula zvanih 'zikr'.Sedmi stepen radža joge . jogi i fakirizmu to je nestajanje predmeta ili bića iz određenog lokaliteta. Po načinu života i izgledu slični su indijskim fakirima. DERVIŠI . veoma zainteresovan za doktrinu srednjovekovnih rozenkrojcera. DEMONOLOGIJA – Srednjevekovna doktrina o prirodi i svojstvima demona DEMONOMANIJA . uzdržavanjem. koji je posedovao medijumsku sposobnost za divinaciju pomoću kristala. čija je karakteristika neprekidna meditacija o jednom sadržaju u trajanju od najmanje 144 sekunde. snagom duha i specijalnim parapsihičkim sposobnostima. Razni redovi derviša imaju i različite sisteme inicijacije. samokontrolom. Autor je izvanrednog hermetičkog rada ' A system of magic ' objavljenog 1728-e. koji se odriču svetovnih vrednosti radi traganja za istinom i životnom mudrošću. čija se boginja nazivala Purpurna Dama. Kabala i magija ih pak personalizuju. znake raspoznavanja. involutivne kosmičke snage koje deluju nasuprot kosmičke evolucije i na taj način su zle. Zajedno su vršili eksperimente i bavili se alhemijom dok crkva nije doznala za njihove aktivnosti i poslala lični zahtev caru Rudolfu II da ih protera . neka vrsta muslimanskih ' božjaka '.Najčešće je to bila vračara.Poznat najviše po romanu Robinson Kruso ali se bavio i magijom. DEMONI – U hermetizmu. DEFO DANIEL ( 1660 – 1731 ). Veruju da se do prosvetljenja dolazi strogom disciplinom.Pripadnici islamskog religioznog reda. DEMATERIJALIZACIJA – U parapsihologiji.

DONOV PETAR ( 1864 – 1944 ) – Bugarski okultista i vidovnjak. Ovata i Druida ( Ros Nikols).što je on i uradio. sad_raven Mag . Danas postoje dve organizacije koje tvrde da vode poreklo od starih druida : Druidski red ( vođa Dr Tomas Mon ) i Red Barda . proslavio se romanima o Šerloku Holmsu. Neko vreme su putovali po Evropi preživljavajući dok se nisu sukobili i razišli. KAREL . orijentisanom duž osovine sever jug. Puno je putovao i zalagao se za naučni ispitivanje medijumstva i parapsihičkih pojava. Kao početal Akvarijanske Ere označio je 1914 –u godinu. Bio je energični propagator parapsiholoških istraživanja. DRUIDI . delovanjem dosada nepozante vrste energije koju češki parapsiholozi nazivaju psihotronskom. poznat pod nazivom Učitelj. vaspitači. magovi. Imao je brojne vizije i proročanstva koja su se ostvarila te velik broj učenika.Starokeltski sveštenici na tlu Britanije i Galije u prehrišćanskoj eri. Keli je završio u zatvoru i pokušavajući da pobegne povredio se i uskoro umro. Tvrdio je da se inkarnirao na zemlji sa mističnom misijom da pripremi početak ' Ere slovenskih naroda ' i da dolazi sa udaljenog nebeskog tela po imenu Alfeola iliti Zvezda svih zvezda. pesnici i astrolozi i regulisali su odnose u keltskim društvenim zajednicama.Čehoslovački radio inženjer i parapsiholog koji je patentirao Keopsov piramidalni oštrač žileta ( i o njemu će biti reči kasnije ). Di se vratio u Englesku i radio kao dvorski službenik do kraja svog života. Utvrdio je eksperimentalno da ako se istupljen žilet drži u kartonskom modelu Keopsove piramide. DURGA – Boginja koju poštuju posebno u Kalighat hramu u Kalkuti. DRBAL ing. bilo kao strašnu boginju kojoj valja žrtvovati jarce bilo kao epifaniju kosmičkog života u neprestanom i silovitom preporodu. biva posle nekog vremena ponovo naoštren. Predstavljali su učenu svešteničku kastu – lekari. sudije. Najpoznatije delo : Monas Hieroglyphica DOJL ARTUR KONAN ( Sir Arthur Conan Doyle 1859 – 1930 ) – Engleski lekar i književnik.

U grckoj numerologiji oznacava broj 356. U islamu vazan obred. U okultizmu. U budizmu.povratak covekoj praiskonskoj cistoti.onda brisite post. dana u godini. U hriscanstvu nevinost.narucito Visnu.samo cu dopuniti. svestenikovo pranje ruku oznacava “Umivam pravdom ruke svoje”.e.. .. Agenes – Osoba koja emituje ili prenosi slike ili informacije putem telepatije.n. 2006 4:38 pm @ Dying_Bride: Nadam se da nemas nista protiv ako uskocim I napisem nesto …Literatura kojom se pomazem je: “Recnik okultizma” Tomislava Gavrica ”Sve o simbolima” Endrua T.Njenih sedam slova na grckom jeziku. Kamingsa ”Recnik simbola” Hansa Bidermana Ako nadjem neki pojam koji si ti vec spomenula.kada silazi na zemlju.u Magnum opusu dusa se cisti pranjem menjajuci boju od crne. 356 Avatar – Ljudsko ili zivotinjsko oblicije koje uzima neko od bozanstava.br. Pretpostavlja se da je to iskvareni sveti gotski naziv “Abraksas” magicna formula koja znaci “ne povredi me”.urezan u kamen ili dragulje smatra se misticnim.U alhemiji .a da ima u ovim knjigama opsirniji opis. Abrakadabra – (hebrejski doslovno : “uputi tvoju munju do smrti”) Simbolicna rec koju je prvi upotrebio Samonikus u jednoj studiji o medicini I bila je upotrebljiva tokom celog srednjeg veka.preko sive do bele. Agares – Podredjeni u podzemnom svetu.OK!? Ako nije dobro. Abadon – Jevrejsko ime andjela bunara ili andjela unistitelja.vec iskljucivo zavisi od Visnuove slobodne volje.. Averna – Zarazna mocvara za koju se smatralo da se nalazi na ulazu u pakao..To je takodje bio ukupan zbir dusa koje nastaju emanacijom iz boga.ablucije pri incijaciji monaha predstavljaju spiranje njegove svetovnjacke proslosti. Abraksas – (persijski : “Bog”) Misticki naziv koji je bio u modi u gnostitickoj sekti koju je osnovao Vasilides u II veku p.kabalisticki prevedenih na brojeve daju br.Srednjovekovni demografi su ga smatrali za uzrocnika ratova..inicijacija.Rodjenje jednog avatara ne podleze prinudi ranije karme.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Tue Jun 06.. Ablucije – Ociscenje.

Ime je nadjeno I na grckim papirusima I srednjovekovnim grimorijama.poznat kao Ramon. Adzitas – Rec koju koriste okultisti da bi oznacili jednog od 12 bogova koji se inkarniraju u svakoj Manvantari.tj.Snaga koja lantentno lezi u osnovi svake magijske radnje alkahest alhemicara . Akasa – Rec koja oznacava jedan od 5 elemenata Sankaja filozofije.Kralj Ajolije.Klasican grcki hram posle 600 god p. naos (svetiliste) I opistodom (zadnje predvorje koje nije povezano sa naosom). Aidze – Mitsko cudoviste kod plemena Bororos iz Brazila.povezano sa dubokim vodama. Aditon – (na grckom: “ono sto je nepristupacno”) Tajno mesto u grckim hramovima. Azafini – Tunmci snova u Haladeji. hram se sastoji od 4 prostorije: pronaos .Posebno su je postovali Sicilijanci.n.koga su prizivali ribari.voda I biljke-svi su podjednako Agni.Bio je vezan lancima dok je cekao na Strasni sud. aditon I opistodom. Adam Kadmon – Arhetipski covek ili covecanstvo.manifestovani Logos.a ranije u Palestini I Siriji kao Hadad.koga opeva oko 200 himni Rig vede.eter ili nebo. Ajbe – Sveto drvo. U aditon u Delfima je mogao da udje samo Pitija.Stari bog oluje kod Amoricana.Agni – Bog vatre vedskog hinduizma. Azael – Po rabinskim legendama. Ajol – Bog koji obuzdava I pusta vetrove.Sastojao se od 3 prostorije: pronaos (predvorje) .jedan od prvih andjela srdzbe.Kasnije je opistodom zamenjen aditonom koji se otvara u naos.razlicito indentifikovanih kao prostor.izumitelj jedrila I veliki astronom koga je potomstvo proglasilo za bozanskog kralja oluja I vetrova.e. Ognjiste za kucne zrtve.5 I 7 Adad – Bog vatre I oluje. U teozofiji primarna supstanca iz koje isijava Prvi Logos ili izrazena misao.sunce.vatra munje. Adefagija – Boginja prozdrljivosti. Najvaznije vedsko bozanstvo posle Indre. Azazel – Mocni demon koji je ziveo u pustinji I bio povezann sa starim jevrejskim obredima.Izmedju Pitije I ostalih prisutnih se postavljala zavesa ili vrata.Za njega se vezuju I misticni brojevi 3. naos .koji je slavljen zbog svojih mnogobrojnih rodjenja. Azariel – U “Talamudu” andjeo voda na zemlji.

mesavina. Almadel – Traktat o teurgiji Ili beloj magiji koji je sastavio nepoznat srednjovekovni pisac.Akacija – Sveto drvo u Egiptu. Anamaleh . kod samana isceljenje dusa. U obrednom znacenju uspon na svetu planinu.(jevrejski) Demon losih vesti.Vise Ja koje se spaja sa materijom kako bi se napravilo zlato I ponovo savtavili svi delovi ljudskog tela kao I njegova svojstva u svoju prvobitnu sustinu.univerzalni rastvarac.besmrtnost.bronze. simolizuje ponovo rodjenje. Amalgam – U alhemiji smesa . Alur – (normandijska mitologija) Duh rusevina.Objavi knjigu “Animizam I spiritizam” (1893.inicijaciju.) u kojoj pokazuje kako kako psihicka besvesna struktura moze preci granice covekovog tela. Alraun – (tevtonski) Zenski demon. . Anabaza – (grcki: “korak na gore”) Rec svojstvena misterijama gde ima znacenje vaznesenja duha. Alkahest – Po Paracelzusu tajna vatra cija se moc nalazi u hrastu sto truli. Alrinak – Zli duh brodoloma.N.”ublaziti”) . Aksas – U ezoteriji. Aksakov A. delotvorno utice na jetru I stiti od bolesti koje zadiru u njegovu oblast.u bagremu I paprati. Amajlija – (latinski amolior: “odvratiti”. – Ruski spiritist.unutrasnji elektricitet zvezda I bica. U alhemiji. u inicijacijskom pristupanju gnosi. Sinonim amuletu Mali predmet koji se obicno nosi oko vrata I sluzi za odvarcanje zlih duhova ili nesrece. Albunea – Sibila ili svestenica koja prorokuje preko snova koji se sanjaju pored vodopada.sa ili bez magicnih formula. U Egiptu su se mumije prekrivale amajlijama od zlata.kamena I keramike da bi stitile besmrtnost pokojnika.posebno zive sa drugim metalima. Alomantija – Proricanje iz soli. U misticizmu.Ostvaruje ono sto simbolizuje neku osobitu vezu izmedju onog ko je nosi I sila koje predstavlja. Amrita – Eliksir zivota I hrana bogova koja pruza ljudima besmrtnost. prociscenje dusa.Smatra se da ima ili krije neku magicnu moc. Alisis – Izvor u Arkadiji koji je lecio od besnila.

ljudozder. predstavlja dusu koja je vecna. Apokrif – (grcki: “tajan”.neki ga vide I kao simbol Sunca – ono je okrugli deo na gornjem delu simbola .u svojoj ruci drzi ank.jer je proizasla iz duhovne supstancije bogova.On predstavlja kosmos I zivot.didakticke (Testament 12 partrijaha).Prikazivana je kako drzi prst u ustima. Arda Narisvara . Animatizam – Verovanje da su predmeti zivi I mogu da ispustaju svoju licnu I bezlicnu moc.ciji je simbol upravo Ank. Apam Napat – U svetim rukopisima.Ozirisa I Izide.(sanskritski: “biseksualni gospodar”) .kao I zivota nakon smrti.Njegov krug je savrsena slika onog sto nema ni pocetka ni kraja.boginja istine.moci.vertikalna linija je nebo.Njen kult se prostirao preko Kapadokije.zna da otvori vrata sveta mrtvih I moze da pronikne u skriveni smisao vecnog zivota.”skriven”) Ezotericna knjiga.Indije I Ponta.poslanice (Isusova poslanica Labgaru).Kljuc za uzviseno I tajanstveno znanje. Krst sa drskom je simbol million godina buduceg zivota. Antropofag – Onaj koji jede ljudsko meso.(klasicna mitologija) Demon nesloge. Kod Starog Zaveta apokrifi se dele na : pripovedacke (Apokalipsa po Mojsiju).kako nebeski tako I ljudski.Njega je stitilo 7 vratnica kroz koje je prolazilo svako ljudsko bice posle smrti da se vise ne vrati. Anvil – (keltski) Svet gde su ziveli mrtvi. a kod Novog Zaveta na: Jevandjelja (Jevandjelje po Jevrejima).boraviste mrtvih. U egipatskim hijeroglifima. Maat.Moguce da je u pitanju boginja cutanja.Za mrtve se verovalo da mogu da proricu zivima.Jermenije.To je I vedsko ime koje znaci “Sin voda”. dela (Dela Tomina). Angereona – (rimski) Tajanstvena boginja.Teme su im okultna ucenja I njihovo autorstvo se prepisuje svetim ljudima ili natprirodnim bicima.Anahita – (persijski) Boginja vezana za oplodjavanje vode. Ank – Egipatski simbol zivota.koji su dve zivotne sile I time simbilicki predstavlja jedinstvo neba I zemlje.Takodje je I simbol za sudbinu.apokalipticne (Knjiga Henohova). Andras .Uvid u apokrif imaju samo posveceni.ujedinjenog muskog I zenskog principa.apokalipse (Apokalipsa po Petru) Aralu – (vavilonska mitologija & religija) Podzemni svet. Ank je kombinacija muskog I zenskog simbola .Onaj ko poseduje geometrijski kljuc ezoterijskih misterija. Kao makrokosmicki simbol .tajni spis.tajanstveno bice koje je istovetno Fohatu okultista.a horizontalna linija Zemlja.Njegovo fonetsko znacenje je kombinacija znakova za aktivonst I pasivnost I predstavlja spajanje tog dvoje.znak anka se nalazi u recima kao sto su “zdravlje” I “osecanje srece”.

Aretologija – Opisivanje cudesnog pojavljivanja nekog bozanstva ili zbirka cudesa koje je ucinilo neko bozanstvo.po poreklu psihicka. naziv za kartu u Tarotu.ali vidljiv za osobu koja je za to obucena.”univerzalno ja”) U vedizmu: pojedinacna svest. Arkana .aura astralnog principa .Psihicka emisija neke osobe ostavlja za sobom trag .U ezotericnom smisluon oznacava stanje kosmicke energije simbolizovane kabalistickim Sefirima. Aqua Vitae – Alhemijska voda zivota _________________ No. U hrmetizmu tajna alhemijska operacija.koje nije ni telo ni dusa.(latinski Arcanum: ”tajna”) Ezotericna I inicijacijska tajna.besmrtno.ciju sudbinu uslovljava zivot pre smrti. Aura – Prema ezotericnom ucenju nevidljiva svetlost. Asmode . Rudolf Stajner kaze da kad astralno telo coveka obuzme san.”individualna dusa”.aura duha.Demon koji je zaveo Evu.postaje bezvredna ako se otkrije. you freak! .Elifas Levi.Helena Blavacki. anyway. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me. konacni prizvod alhemijskog tela. this is really not my kind of stimulation No. Za svaki od principa koji sacinjavaju ljudsko telo postoji posebna aura: aura fizickog tela.nacelo svojstveno svakom zivom bicu.ono se proteze u svet nebeskih tela.kao sto I svako ljudsko bice ima oko sebe nevidljivi omotac koji zraci: nevidljiv za obicnog smrtnika.emanacija. Atman – (skitski: “dah”.Aura duha je poznata religioznoj tradiciji I predstavljena je oreolom oko glave svetca. Atanor – Alhemijska pec sa sporim sagorevanjem koriscena za zagrevanje Hermesovog Jajeta mudrosti ili posuda u kojoj se spravljala materija mudrosti.koja je na nevidljiv nacin upisana oko njega.zatim Paracelzus. Dalje su ga razvili neoplatonovci.pa tako predmeti bivaju prozeti zracenjem onih ljudi koji ih dodirnu I na taj nacin zadrzavaju imaginarnu uspomenu na dogadjaje koji ih se ticu I u koje su ti ljudi bili umesani. Aurom se objasnjava mogucnost simpatije I antpatije medju ljudima.Neki predmeti nose sa sobom svoju istoriju.”nebesko telo”) Pojam potice od Platona koji na osnovu proucavanja nebeskih tela zakljucuje da postoji posebno telo duse.kojom su okruzena sva ziva bica. Astralan – (latinski astrum: “zvezda”. Aurum Aurae – Krilata sfera.najvisa dusa.

Rođen i odrastao u kraljevskoj porodici.e. Zemlju ne obrađuju da ne bi ubili crve.p. uglavnom službenika i trgovaca koji nastanjuju oblasti oko Kalkute. Oni se mole sa povezom preko usta da ne bi nehotice progutali nekog insekta. samo ce kasnije to moderator lepo staviti sve pod jedan post da ne bude guzve i potpisati i tebe:) Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. koji je živeo od 599 – 527. Napušta je kao mladić i postaje sveštenik. 2006 6:21 pm Na slovo na slovo DŽ DŽAINIZAM . g. 2006 6:15 pm Ok je. Između Džainizma i budizma takođe ima puno sličnosti ali džainizam još više naglašava stav sveopšte ljubavi i milosrđa.n. Njegova životna priča podseća dosta na Budhinu. pokušavajući da nađe dublji smisao života. Svi oblici ljudskih aktivnosti podređeni su strogim religioznim propisima. Da ih ne bi zgazili koračaju uvek oborenog pogleda i nose sa sobom mekanu metlu duge drške kojom čiste put pred sobom.Jedan od religiozno – filozofskih sistema Indije. čiji je osnivač Vardarma. Iz istog razloga ne kuvaju niti pale vatru.Ima ih oko dva miliona.Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Tue Jun 06. poznatiji kao Mahavira ( Veliki Čovek ). Dying_Bride Antihrist .

sedeo je na tronu od ebanovine. koju neki medijumi produkuju u stanju transa. država. termin koji je prvi put upotrebio de Rochas 1891. ali niže od njega užasna zmija. S Jungovog analitičkog gledišta incesta. godine da označi sposobnost nekih medijuma da u transu izdvoje iz fizičkog tela svoj nervni fluid i u vezi sa njim osetljivost.. astralno i mentalno telo. Ektoplazma je osnov tzv. Himera. Materijalizacije. jer je svest preplavljena nesvesnim sadržajima. religija tj bilo koja grupa ljudi ujedinjena istim ciljem. EKSTERIORACIJA – 1. U pogledu strukture egregor podseća na ljudsko biće. koju incestuozna obrana pretvara u životinju. Nemejski Lav. EGREGOR – U hermetizmu to je kolektivno biće. Ehidna oslikava majku. kao nacija... 2. U ekstazi nestaju razlike između subjekta i objekta.. U užem smislu egregor je kolektivni duh jedne grupe. To dvostruko biće odgovara slici majke – gore.Neman sa telom žene i zmijskim repom umesto nogu. EKAGRA – U jogi.Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. Mnogi hermetički sistemi treninga dovode do ekstaze. 2006 6:23 pm Na slovo na slovo E EBANOVINA – Glavno obeležje ebanovine je crna boja. S Tifonom je izrodila čudovišta kao što su Kerber. . Masonski su batovi ponekada obojeni u crno kako bi bili nalik ebanovini. stanje u kojem realnost spoljašnjeg sveta iščezava. mentalna koncentracija na jedan sadržaj. ima fizičko. EHIDNA . Kralj podzemnog sveta Pluton. ljudska polovica. ugodna i privlačna – dole . Nekada se smatralo da ona štiti od straha pa su se od nje izrađivale kolevke. ali se tehnikom ekstaze u užem smislu smatra šamanizam. Sinonim za astralnu projekciju EKTOPLAZMA – Termin koji je prvi upotrebio Riše za psihički fluid u obliku guste beličaste magle . Njena simbolika je vezana za simboliku podzemnog sveta i prolaska kroz tminu. ' Do struka lepa mlada žena. EKSTAZA – Duševno ushićenje. strašna životinjska polovina.

vatra. vodom itd. vrhunska meditacija. Oni su kao mutne magle strasti što se rađaju. mali. ELEMENTI – U hermetizmu. voda i akaša. nordijskog porekla. 2. Magijskog ogledala. ENSTAZA – U jogi. pogibeljni. lebdeći. veoma rašireno u srednjem veku. koja tobože pozivaju ljude da im se pridruže ali im u zbilji donose smrt. to je sperma. elementali su sastavljeni iz jednog elementa. EN – SOF – Hebrejska reč često korišćena u kabali a znači beskonačnost. Ima ih 5 : vazduh. daje dug život bez bolesti i vaskrsava mrtve. kada svesno Ja prodire u najdublje slojeve nesvesnog. to je biće sastavljeno iz samo jednog elementa. ali izašli iz zemlje i vode. naročito u mladih. kao prvi ljubavni snovi. koje izazivaju samrtničke krikove. ELF – Vazdušna božanstva. smatra se da je čovekova konstitucija petoelementarna ( vazduh. Upotreba tih naziva je simbolična.ELEMENTAL – U hermetizmu. to su osnovni načini na koji se odigravaju procesi i ispoljavaju pojave u univerzumu. zemlja. U širem smislu elemental je svaki koncentrat astrala. . Simbolizuju ktonske i noćne sile. ono što se ne može pojmiti mišljenjem. Alhemijski termin koji označava tzv. zemlja. Za razliku od ljudskog bića. vatra. voda. U magiji. zanesena noćnim plesovima po livadama. Naime . Živinu vodu koja se dobija pretvaranjem Kamena Mudrosti u tečno stanje. Elfi su duhovi vazduha.tj Deus absconditus. To nisu fizički ekvivalenti za smeše i jedinjenja koja nazivamo zemljom. elementar čine sve nematerijalne. nadfizičke komponente ljudskog bića. Peti element. koja je pretrpela izvesne transformacije kao posledicu mešanja sa vaginalnom sluzi i dejstva koncentrisane misaone i emocionalne energije ENOPTROMANTIJA – Proricanje budućnosti uz pomoć tzv. akaša). hiroviti. Navodno podmlađuje stare. bitno je različit od prva 4 – akaša tj kosmički etar. Elfi izlaze noću U vlažnoj halji na obalu I odnose na lopoču Od umora mrtvog plesača Theophile Gautier ELIKSIR ŽIVOTA – 1. ELEMENTAR – Po teozofskoj doktrini. Očaravajući su. skriveni Bog. Kraljica elfa je Bela Dama.

Nemačka kratica za istu stvar je A.S. lišavanje hrane i vode. na osnovu posmatranja erotskih radnji FAKIRIZAM – Termin potiče od arapske reči fakir – siromah. koji se i danas sreće u Africi. neosetljivost na bol i prividan prestanak životnih funkcija 2. biologu na tom univerzitetu.E. Godine 1956 emigrirao je u Kanadu i tu je. EVOKACIJA – Prizivanje mrtvih. nezemaljskih bića i kosmičkih snaga da se ispolje u materijalnom svetu. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. s vremena na vreme lečio ljude dodirom.S. najmanje cenjen. O svom izlečenju pričao je Dr Bernardu Gradu. Svoj dar prirodnog lečenja otkrio je sasvim slučajno. Jedan od njegovih pacijenata. to je postizanje određenog duševnog stanja.. ubrzanje rasta biljaka . To je jedan od orijentalnih sistema hermetičkog treninga i filozofije. Tvrdi se da fakirizam dovodi do razvijanja natprirodnih sposobnosti delovanja na sebe i spoljašnji svet.E ( Ausserinnliche Erfahrung) ESTOBANI PUKOVNIK – Oficir bivše mađarske vojske i narodni iscelitelj.P – EKSTRASENZORNA PERCEPCIJA – Termin koji je prvi uveo osnivač američke parapsihološke škole Rhine. hipnoza životinja. kao što je dugotrajno održavanje budnog stanja. radio je kao labaratorijski tehničar na Mek Džil Univerzitetu u Montrealu. Ovaj je izvršio seriju eksperimenata sa Estobanijem na životinjama i biljkama. kojem je izlečio artritis. . Suprotno tome INVOKACIJA je prizivanje subjektivnih sadržaja da se ispolje. Dejstvo na druga bića – masovna hipnoza ljudi. Dve glavne discipline koje ESP izučava su : vidovitost i telepatija. Dejstvo na sopstveni organizam. Te sposobnosti se dele uglavnom u tri grupe: 1.. 2006 6:26 pm Na slovo na slovo F FA – Metod proricanja. utvrdio je da je u stanju da vrati snagu konjima posle napornog treninga trljajući im potkolenice. Radeći kao konjički instruktor u Mađarskoj Vojnoj Akademiji.

U Pragu Erfurtu prizvao je nit trojanskih heroha a u Veneciji se levitacijom odigao u vazduh. mračna.Opčinjavanje ili omađijavanje pogledom. jedne od članica hermetičke organizacije Zlatna Zora ( Golden Down ).moja opaska ) DR FAUST . Njen magijski moto bio je Deo Non Fortuna. Rđavoj reputaciji fakirizma doprinela je i činjenica da u toj oblasti zabeleženo više obmana i prevara nego u bilo kojoj drugoj. op) FLUID . među . Dejstvo na predmete i neživu materiju – ključanje tečnosti na normalnoj temperaturi. FORTUNE DION ( 1891 – 1946 ) – Pseudonim Violete Evans. da se bavio magijom i alhemijom u Pragu i Vitembergu.. FASCINACIJA . FIGA ( šipak ) – Ritualni gest teranja zlih uticaja. ne iz zloće ili mržnje. Justusa Fausta... arhetipski mit o čoveku koji je tragajući za savršenstvom prodao svoju dušu. napredak i pobedu a u njenu čast su podignuti mnogi hramovi.Likovi iz keltske mitologije. U Holandiji je stekao slavu iscelitelja a sam Luter ga je proglasio arhičarobnjakom i prokleo ga. prisutan kod mnogih naroda. Figa je simbol penisa u erekciji. U muzici je ovekovečen od strane Hektora Berlioza i Šarla Guno-a.3. dematerijalizacija. ( zar opet ? m. odbijanja uroka i nesreće.Ne zna se da li je zaista postojao ili je samo legendarna ličnost. magijom prizvao Jelenu Trojansku u vidljivu formu pred svim svojim studentima i izjavio im da je sa njom začeo sina. Prvi je mit o njemu obradio engleski dramski pisac Marlou ali besmrtnim ga je učinila Geteova drama. zlotvorna. Pomaže plodnost. Često se sreće u narodnim vradžbinama. FORTUNA – U Rimu – Boginja sudbine. O njemu je zabeleženo da je poznavao Agripu i Paracelzusa. telekineza. već iz ravnodušnosti za posledice svog hira . nakazna bića. Priča se da je 1525. Kao odbrana od fascinacije najčešće se koriste amajlije u vidu erektiranog penisa ( O_o .. Posle se Fortuna spojila sa Izidom i Tihom te je postala Boginja sreće a atribut joj je rog obilja.. U svakom slučaju. te da je posedovao moć nevidljivosti.Sinonim za Ektoplazmu FOMORI .Neumoljiva je. mit o njemu je stvaran. Simbolizuju snage koje se protive inicijaciji i opiru evoluciji. Poznata je kao pisac nekoliko romana sa hermetičkom sadržinom i više kabalističkih priručnika. Prikazuje se sa kormilom jer predstavlja kormilara života a često je i slepa. simbol hira i samovolje što vladaju egzistencijom.

Irkinje su imale običaj da spaljuju gagat ( u vidu zapaljive smole) da bi bile zaštićene za vreme muževog dužeg odsustvovanja iz doma. On svladava čari i poništava začaranost. dobijenom kroz providne bokaste sudove ispunjene vodom. 1924. Keit i Margaret. Zvukove su produkovale pucketanje zglobova u prstima nogu. Gagat je crni sjajni kamen. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Wed Jun 14. organizaciju orijentisanu na praksu kabalističke magije na principima Zlatne Zore. koja je za kratko vreme ' utvrdila ' da to lupkanje proizvode duhovi. otrove. sestre Fox. Prema Marbodu : dimljenje gagatom vraća ženi menstruaciju za koju se veruje da škodi demonima. pucketanje. godina. Na Britanskim ostrvima gagat je odvraćao oluje. Homerova ' Odiseja '. amajlija od gagata ( crnog jantara ). osnovala je Društvo unutrašnje svetlosti ( The society of inner light ). sa drugom stranom i nevidljivim svetovima. počele su da produkuju neobične zvukove – lupu u zidovima. čije su sposobnosti bacile u zasenak Foksove. SAD. Od davnina ljudi su pokušavali da opšte sa duhovima. predvođena njihovim roditeljima. demone. koji dakle prvenstveno ima zaštitnu ulogu. Izmišljen je kodex za sporazumevanje i sestre Fox su krenule na turneju po SAD. štitila je od zlog pogleda. te ujede zmija. Kaže se takođe da je gagat kamen iskušenja za nevinost. bolesti što su slale veštice. O tome nam govore papirusi sačuvani u Luvru. u Hajdsvilu. Te godine . GASTROMANTIJA – Metod proricanja kod starih Grka po reflexu svetlosti sveća.kojima najveću vrednost ima ' The Mystical Qabalah ' . Ipak. izazivajući senzaciju.. . Završile su kao alkoholičarke.. A onda su neočekivano. 2006 6:13 pm Na slovo na slovo G GAGAT – U Sredozemlju ( Italija i Egipat ) i u Indiji. Foxove dale senzacionalne priznanje – sve vreme su varale. uroke. FOX SESTRE – Spiritizam nije produkt novog vremena. kao nastanak modernog spiritizma ( spiritualizma ) uzima se 1848. Međutim uskoro su se javili novi mediji.Ubrzo se oko njih okupila grupa ljudi. kao i ona od korala. Gilgameš itd.

. U nekim zapisima kaže se da se često pojavljuje u vidu labuda. padne. popularna i dan danas u hermetičkim krugovima. usled dugotrajnog okretanja. Via. GINSENG – najpoznatija droga farmakopeje na Dalekom Istoku. GEMATRIJA – Grana kabale koja se sastoji iz numeričkog dešifrovanja i tumačenja svetih imena i formula GENESTHAI FRATER – Brat Genestai. On je trava Bogova i koren života. nekontrolisanom ostavljanju tačkastih tragova olovkom na površi hartije. i ima terapeutsku osobinu i dovodi do ravnoteže. koji su išli goli. pobuđuje ljubav i čežnju. Ponekada za sobom ostavlja grančicu jabuke koja proizvodi čarobnu uspavljujuću muziku. koji je izdeljen na jednake delove. u SAD –u. Fortuna Minor. Fortuna Major. pevajući čarobnu pesmu. Ginseng je hrana Yanga. G. U novije vreme se pribegava automatskom. arapskog porekla.Prastara metoda proricanja . GIROMANTIJA – Metod proricanja u čijoj je osnovi telesno okretanje u krugu nacrtanom na zemlji. Kaput. osnivača ezoteričnog bratstva G. Amisia. Vrednost mu proizilazi iz dvostrukog svojstva : ljudski oblik njegova korena liči na koren Mandragore. demonske vradžbine čiji je cilj isključivo nanošenje zla. GLASNICA – Glasnica Bogova je žena koja se gotovo u svim Keltskim pripovetkama pojavljuje izabranom u noći Samhaina. čije je učenje zasnovano na Kraulijevim principima. Proricanje se vrši na osnovu slova koje telo pokrije kada. plod besmrtnosti. Hrišćanski su pisci. Puer. krivo predstavili Glasnice kao strasno zaljubljene žene ( po uzoru na priču o Zevsu i Ledi ).GELOMANTIJA – Proricanje na osnovu karakteristika ljudskog smeha. Leticija. Tristicija. na osnovu broja i konstelacije tragova nasumice ostavljenih na površi zemlje ili peska. Konjukcij. Kauda Drakonis. Rubeus. Čudesno je lepa. GIMNOSOFISTI ( nagi filozofi ) – Pripadnici indijske magijske sekte Nagas. Ponekad ostavi i jabuku. Figure. imaju različita latinska imena i značenja : Akvizicija. magijski pseudonim Frenka Rasela. GETIA – Crna magija najnižeg reda. B. GEOMANTIJA . koji se nikada ne može pojesti. Puela. kojih ima 16. U svakom delu. Albus. on je simbol muževnosti i besmrtnosti. upisano je jedno slovo. Za njih se verovalo da poseduju izvanredne parapsihološke sposobnosti razvijene specijalnim treningom. Na osnovu dobijenih konstelacija i figura obavlja se proricanje. Populos.

duhovi elemenata zemlje. godine u Moskvi. Osnivač ove discipline je Italijan Aldorisio ( 1611 ). formira prvu grupu učenika ovih disciplina. GNOSTICIZAM – Sistem religiozne filozofije nastao u prehrišćanskoj eri i eri ranog hrišćanstva. Irida daje bogovima vodu iz Stiksa koju grabi zlatnim vrčem. Čovek je mašina koju su drugi programirali. . GOLEM – Veštačko čovekoliko biće. On je svoje učenike podvrgavao teškom fizičkom radu i opasnostima. 1912. manje ili više priznata od psihologa. GNOMI – Patuljci. Jedan od poznatijih učenika bio je i Uspenski. velikih dimenzija. Najpoznatiji je srednjevekovni ' Grimuar Honorijusa '. Kod starih Hebreja i prvih hrišćana gnozis je dublje poznavanje religije i Biblije. što ga daje keltska glasnica. Mišon. koji prema kabalističkoj magiji čuvaju zakopana blaga i rudna bogatstva. temperament. Otud ljudska patnja. GRAFOMANTIJA – Proricanje po rukopisu. koje su srednjevekovni rabini kabalisti pravili od ilovače i navodno oživljavali kabalističkim formulama. Prajer. čoveku i božanstvu. GURĐIJEV GEORGIJ IVANOVIČ ( 1877 – 1949 ) – Proučavao jogu i orijentalni hermetizam. GRIMUAR – Knjiga magijskih tekstova. ( vidi roman ' Golem ' Gustava Mejrinka) GRAD dr BERNARD – Kanadski biolog sa Mek Džil Univerziteta u Montrealu pokazao je serijom brižljivo kontrolisanih eksperimenata uticaj ljudskih telesnih zračenja na rast i razvoj biljaka.U grčkoj su mitologiji glasnici bogova Hermes i Irida. čiji su sledbenici tvrdili da poseduju sva znanja o kosmosu. koje se često meša sa Grafologijom( metod za procenu crta ličnosti na osnovu rukopisa ) GRAFOLOGIJA – Parapsihološka disciplina. Po osnovnoj ideji. Značajne doprinose dali su i : Lavater. u kojoj se daju magijske formule i recepti. delovanje nesvesnih snaga u ličnosti. jer čovekova krajnja sudbina je da živi slobodno. koja na osnovu rukopisa procenjuje crte ličnosti u najširem smislu – volju. Umesto ploda besmrtnosti. Svoje učenje Gurdjijev je nazvao Četvrtom stazom. GNOZIS – Duboko znanje tj saznanje dobijeno posvećenjem. maštu. oni su preteče današnjih robota. Ova staza polazi od pretpostavke da je čovek u stanju polusna. naglašavajući da je to staza tragalaštva i samosaznanja. po pravilu kompilacija većeg broja autora. inteligenciju.

Dete je takodje ugrozeno za tih prvih 6 Nedelja ili do dana krstenja.porodica pod njegovom zastitom. po kojoj sve žive ćelije proizvode nevidljiva zračenja.ugleda jaje od zmije I lezase na njemu sve dok svoje mladunce ne donese na svet.koje dojiljama uzimaju mleko.cijem su stetnom uticaju izlozeni porodilja I novorodjence: zla mitska bica.pleme. Baba Roga – Kod Srba izdanak arhijskog vremena u zensko demonsko bice kojom se plase neposlusna deca.Eufimisticki naziv “baba” zadrzao se u mnogom toponimima: Babin zub.Zamislja se kao krezuba baba nakaznog lica sa rogom na glavi.dok u njemu ne oseti zivot koji . u Haldeji jedan od velikih demona.Uglavnom se veruje da su zla zenska bica koja se ne mogu videti.Veruje se da je zena najugrozenija za vreme porodjaja I u narednih 40 dana koliko je “necista”. Meetings with Remarkable men.Babino polje.Verovalo se da je svuda prisutan I da je svako mesto.Kod jednobozaca Jevreja postao je pojam mnogobostva I idolopoklonstva. Bag – Magicni prsten koji sprecava spajanje zaljubljenih.planine.na Srednjem Istoku (jugoistocne obale Sredozemnog mora) zajednisko ime koje je koristilo vise religioznih kultova. Babice – Kod Srba porodjajni demon. 2006 11:58 pm Baal – Kod Fenicana znaci gospodar ili gospod.Oni umrese.U Istocnoj Srbiji narod ih zamislja kao ruzne zene.ali ona osta da I dalje lezi na zmijskom jajetu.Cesto se spominje I u Starom Zavetu. Hildegard iz Bingena (1098 – 1179) o Bazilisku je napisala: “Jednom kada je zaba krastaca osetila da je bremenita.Sovjetski biolog koji je 1934.Glavna dela : Beelzebub's Tales to his Grandson. sad_raven Mag Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Wed Jun 14.obucene u crninu.Dok traje kristicni period porodilja I dete ne napustaju kucu.duge kose. GURVIČ Dr ALEKSANDAR .Babina gora. postavio teoriju mitogenske radijacije. Bazilisk – (u grckom oznaka za “malog kralja”) Izmesljeni gmizavac koji samim svojim pogledom ili dahom ubija onog ko mu se priblizi ne opazivsi ga ili ne pogledavsi.

Bardesan (154.hriscanstva.slavili podvige drevnih junaka. Basileus – (grcki) Arhont ili visoki svestenik koji je upravljao Eleusinskim misterijama.Zbog njihovog ocaravajuceg pevanja davani su im nadljudske moci. god.(budizam) Sveto drvo Banshi – (Keltska religija & mitologija) Vile koje su zivele pod zemljom u blestavom vilinskom raju skrivenom ispod travnatih irskih brezuljaka.iskoci napolje. Bari – Kod Brorosa u Brazilu.Njegova ucenja sadrze elemente iz gnosticizma.rodjen u Persiji. p.vestac povezan sa uzasnim duhovima koji kontrolisu vetar. Bajtil – Meteorit ili slican kamen koji su ljudi postovali ili verovali da je bozanskog porekla.mirili u pravnim sporovima I pregovarali oko mirovnih uslova.kisu.e. “Kodeks Nazarena” koji sadrzi doktorine formulisane pre Bardesana kao I stara imena dobrih I zlih sila. Baiel – Podredjeni u podzemnom svetu.Proucavao je mesavinu hriscanstva I haldejske mitologije.On posreduje izmedju ljudskih bica I zlih duhova.Bardovi su bili ti koji su kompanovali ratnicima pesme za borbu.n. Baton – U indijanskoj simbolici izjednacenje sa kaznom I bolom.Kod Semita (doslovno: “bozija kuca”) smatralo se da je boziji dom I postovan je kao I sam Bog.Po legendama. – 222. Bard – (Keltska religija & mitologija) Profesionalni pesnik ili pevac pripadnik svestenickog staleza (Druida).a prethodi pretvaranju metala.a koji neki nazivaju Kabalom u Kabali. Bardesanski sistem – Sistem koji je izradio Bardesan.radjao se iz jajeta starog petal od 7 do 14 godina.koga su neki nazivali gnostikom. Bali – (budizam) Kralj podzemnog sveta. .Krajem XV veka rasplamsali sifilis (lues) oznacen je kao otrov Baziliska.a neki hriscaninom. U alhemiji simbolizuje vatru koja pustosi.astrologije.Banshi dolaze u porodicu I upozoravaju na smrt zastrasujucim zavijanjem.Medju smrtnim greskama on simbolise sladostrasce (Luxuria) pa se Hrist bori protiv njega.se smesta nasao pod snaznim uticajem zmije iz raja…mladunac razbi ljusku.”Po drugim tradicijama. Banijan .bolest I smrt.indijske filozofije I okultizma. U srednjovekovnim knjigama o zivotinjama basilisk se pojavljuje kao krunisana zmija kojoj se podanici zaklinju na vernost.ali ubrzo iz sebe naglo dunu kao da izbljunu jaku vatru…ubija sve sto mu se nadje na putu.Veoma star gnostisticki sistem tzv.) – Rani sirijski pisac.

demon sa razapljenim ustima I jezikom u obliku falusa. Belijal – Vodja palih andjela.svoje korene ima u mistickoj filosofiji visokog srednjeg veka.koje se pise I Belzebub I Belzebul. Sumeranaca. utice se da bolest izadje iz bolesnika I udje u neku zivotinju. Bendzis – U istocnoj Indiji obozavaoci djavola.Belezi radnih masona romanticarskog I goticarskog doba se nalaze najcesce u kljucu svoda.tj.Raznim postupcima npr. Beme Jakob (1575. Belfegor – U opscenom obozavanju.itd.Odvija se zahvaljujuci pazljivom posmatranju velikog alhemijskog principa: Rastvaranja I Ocvscivanja (Solve et Coagula) Belzebub – Prorocko bozanstvo. .znaci “Gospodar muva”.filosof. pokazuje panteizam koji je implikovao odbacivanjem Crkve kao hijerarhijsko uredjenje.teolog I vidovnjak.sto ga dovodi u sukob sa predstavnicima Crkve.Napisao kapitalna dela “Aurora ili Jutarnjr rumenilo na Istoku” I “Opis tri principa bozanskog sushtastva” u kojim ustaje protiv protestanske dogme. Belial – Zli duh u Libanu.Veruje se da se covek belom magijom moze osloboditi od magije bacene na njega.Ona je “veliki vidar Crnoglavog naroda”. Belish – Zli duh u Madagaskaru.filosofska so proizvodi sto mistici zovu “Telo Svetlosti”.panteisticka I misticka shvatanja. Beli Kamen – Forma Kamena Mudrosti za transmutovanje prostih metala u srebro. Beme stoji u nemackoj filosofskoj tradiciji.stecenoj erudiciji I urodjenoj vidovitosti stvorio je sopstvenisistem filosofije prirode. – 1624.ponekad u vidu monograma.tj.a za dobrobit drugih. Sinonim : “teurgija” Bela mena – U alhemiji.geometrijskog su oblika.Njega su postovali Finestici.a cija geneza se Bemeovim filosofijom kao najvisom I krajnjom tackom. Bela magija – Navodno nesebicna upotreba magicnih moci I sposobnosti.) – Nemacki mistik.zahvaljujuci prirodnom daru.Iako samouk.svaki od njih ima geometrijsko srediste simetrije gde se otkriva matematicki kljuc crteza I upucuje na neku od cetiri slike cetiri loze saveza kamenorezaca tadasnjeg nemackog govornog podrucija.Bau – (sumerski) Boginja koja je vladala na polju medicine. Beleg – U masonstvu cehovski beleg: znak ili simbol nanesen na neki predmet sa svrhom prepoznavanja uglavnom inicijacijskog stepena.ciji su bitni elementi prirodno-filosofsa.a takodje I Hebreji idolatrici iz vremena Novog Zaveta koji su ga nazivali djavolskim principom.Ime.

Bikon – Demon mrznje Biostaza – Granicno stanje prividne smrti sa zaustavljenjem svih bioloskih funkcija (disanje.Duh sirove snage.srcani ritam).po njoj.U knjizi “Kljuc za teozofiju” (1889.darezljiva zastitnica zetve b) Velika Ljubavnica.n.nocu izraste.vec da bi I ostalima pokazali put koji su odkrili.ne zivi u brdima nego pod muljem I trskom reka I mocvara.proslo kroz 10 etapa duhovnog razvoja I sada moze da udje u nirvanu I postane Buda.ali ne samo zarad licnog oslobodjenja.) pise da covek moze doci do transcedentnog znanja.devica i/li prostitutka Bogumili – Jereticka sekta koja se javila oko X veka p.tj. Bodi – (budizam-doslovno znacenje: “prosvetljenje”.a poucavala je da tvorac ima dva sina: Satanu I Hrista.natura naturans.e. budh “biti probudjen”) Savrsena mentalna jasnoca koja cini sustinu budistickog rituala I ucenja.Mozdana aktivnost subjekta cini se da je na nuli (elektricna tisina I koma).Besmrtnost – Verovanje da dusa ili neko drugo srediste svesti ljudskih bica nadzivljava smrt I ponovo zivi u ovom ili nekom drugom svetu.(tibetanski) Rana animisticka religija sa Tibeta.gde trava.ona moze biti: a) supruga svog sina b) supruga Velikog Muza S gledista egzistencije: a) Majka Zemlja.Covek je.trojstvo. Izmedju ova dva tela je objedinujuci deo ljudske prirode sasvim okrenut I delatan je jedino ako se reinkarnira.Biostaza moze simetricno biti suprotna tanatozi u onoj meri u kojoj se radi o reverzibilnom procesu povratku u zivot. Blavacki Helena – Osnivac Teozofskog drustva za Evropu. Drugi deo je bozanske prirode I on je vecan.(jevrejski) Vodeni konj I.nepromenjiv.Medju prvima govori o slozenosti I dubini covekove duse I zivota.koju preko dana popase.priroda samostvoriteljak.Prvi deo je animalne prirode.U pocetku to je bila varvarska religija .S gledista funkcije.Nikad ne napusta svojih hiljadu gora.premida jede seno sa hiljadu brda.…Onaj kome je potrebna jos samo jedna inkarnacija da bi postao savrseni Buda. Behemot .Meditacija je metod par exellence za shvatanje mudrosti koju bodi-iskustvo daje. da bi postigao nirvanu.kao telo bilo koje zivotinje..Oblik Shamanizma. oni su toliko samilosni prema ljudskom rodu da se zavetuju da ce dostici prosvetljenje. Bon . Bodisatva – (budizam-doslovno znacenje: “onaj cija je sustina postala intaligencija”) Prosvetljeno bice koje je postiglo savrsenstvo.zivotinja namenjena gozbi Mesije. Boginja Majka – Simbol zemaljske plodnosti ili kosmicke energije.

Jos kao decak.ali su njeni surovi elementi izmenjeni pod uticajem budizma. Bunar – Sinteza 3 kosmicka poretka: a) neba b) zemlje c) podzemlja Tri elementa: a) vode b) zemlje c) vazduha Pomocu njega se komunicira sa prebivalistem mrtvih.n.U 29.ugasio zedj zivota I obustavio prijanje koje je uzrok bolnosti I vecnog vracanja (samsara).Kad je imao 35 godina. Buda – (Buddha: ”probudjeni.Oznaka coveka koji je uvideo prirodnu egzisrenciju.posvetio se asketskom zivotu I meditaciji.Poslednji od njih bio je Budhha Gautama Sakyamuni (563. you freak! sad_raven Mag . god.klasa ili cehova svojstveno drustvima sa dvostrukom ulogom individualne inicijacije I politicke delatnosti.U te bunare sipane su tecnosti kao darovi bogovima Donjeg sveta. this is really not my kind of stimulation No.e.princ pod imenom Sidarta.onaj koji je otkrio istinu”) Onaj koji je ostvario nirvanu.sin vladara male drzave u danasnjem Nepalu.postao prosvetljen I od tada je poznat kao Buda ili Prosvetljeni.pomocu meditacije nasao je resenje. anyway. Bouzik – (slovenska mitologija) Domaci Bog. – 483. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me.posle koje sledi putovanje u predeo duhova ili ponovo rodjenje.ne racunajuci buduceg Buddhu Maitreya. godini je napustio vladarski ziot da bi potrazio resenja problema patnje. Bratstvo – U etnologiji. Broros – Pleme iz Brazila koje veruje da je ljudski oblik samo prelazan I da prolaskom kroz riblju fazu ide u druge oblike.Shema svih inicijacijskih obreda sadrzi smrt.Bunari su buseni za kultove misterija I druge religiozne ceremonije.I dalje postoji.) indijski osnivac budizma.koja je obilovala vesticarenjem I u kojo su pridavane ritualne ljudske zrtve.udruzenje unutar klanova. p. _________________ No.rodjen u kasti ratnika kao prvi sin radze.Indijci najcesce priznaju postojanje sedam buda. Budan – Simbol inicijacijskog stanja kroz koje prolazi kandidat.

imala je narucito zaduzenje da ih razgoni.boja I medjuplanetarnih vibracija.svet sirenja.muski elementi.I dok su dva potonja oni koji materijalizuju.koju su vrebali po kolevkama. 2006 9:11 pm Vavilon – Vrata Bozija.Grckoj. Vakan – Veliki duh kod Sijuksa.put kojim se uspostavlja veza izmedju neba I zemlje.Prema hermetickoj teoriji jedan o d4 elementa kome pripadaju Blizanci.dok su zemlja I voda pasivni.Predstavlja suptilni svet.vazduh je prema kosmogoniji jedan od 4 elementa. Vazduh – Uz zemlju.poljskoj.Rec je o nekoj vrsti magijske besmrtnosti u zoni sumraka koja odvaja zivot od smrti.To verovanje je posebno rasireno u Rusiji.Nimfa.Vavilon sibolizuje prolaznu pobedu materijalnog I culnog sveta.zenski elementi.medjuprostor izmedju neba I zemlje.Arabiji.besmrtna stvorenja.po imenu Karna.Prema legendi vampiri su sticenici noci.vodu I vatru.koja se svaki put obnavlja kada se smatra ugasrenom I koja se ne moze utoliti dok se njome ne ovlada.mirisa.Vazduh je sredina svetlosti.Hranili su se krvlju male dece.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Thu Jun 15.zastitnica sarki na vratima. .Vaga I Vodolija. istovremeno ostaju bez krvi I zrtve suzaraze.Kod Rimljana vampiri su bili zenski demoni sa telom zene.Herodit je napiso da nema grada na svetu koji se mogao sa njim porediti.Vatra I vazduh su aktivni.vazduh je simbol spiritualizacije.Prema verovanju vampirove zrtve I same postaju vampiri.nego iskvarenog sjaja koji je osudio samog sebe odvrativsi coveka od njegovog duhovnog poziva.Takodje atmosfera u ezoterickoj terminologiji.Srednjoj Evropi.Simbol Vavilona nije simbol sjaja koji je osudjen zbog svoje lepote.ali sa krilima I kandzama ptice grabljivice. Vala – (nordijski) Prorocica Valpurgijska noc – (nordijski I tevtonski) Noc uoci majskog dana je kada se odrzavao vesticiji Sabat na Brokenu ili nekoj drugoj visokoj planini. Vampir – Mrtvac za koga se veruje da je izasao iz groba kako bi sisao krv zivima.Njegovi bedemi I viseci vrtovi se ubrajaju medju 7 svetskih cuda.Vampir sibolizuje ceznju za zivotom.uzleta.Sve je unisteno jer je bilo sazidano na prolaznim vrednostima.Kod Slovena se glogov kolac zarije u mrtvaca cija se dusa pretvara u vampira.simbolicka anti-teza Nebeskom Jerusalimu I Raju.U srednjem veku mesaju se sa vesticama I laznim vampirima.koja uzimaju vitalnost od besmrtnih bica da bi pobegla iz groba.

ali je prvobitno koje nagovestavaju covekovo oblicije.koje je primljeno “slusanjem”.slovo. Velika vestina – (latinski: Ars magna) Logika koja se sastoji u predstavljanju nekog clana ili pojma slovom. 1460.kome pripadaju: Ovan.Vede koje su bile prenosene usmenim putem.I obelezena crtama I bogova I ljudskih bica.n.Kineza.Vampirizam – Cin u magiji kada jedan covek udise zivotne sokove drugog coveka.prauzroke.shvacen operaciski ili spekulativno.ali I u modernom shou programima.a tek mnogo kasnije pisanim.evoluciju coveka.lisena moralnih I socijalnih vrednosti.rezim.prenose otkrovenje iz satrine u himnama.U astrologiji. u liku srednjovekovne dvorske budale. Veda – (doslovno: “znanje”) Sveto znanje . Vedizam – Sva verovanje I praxe ezoterickog ustrojstva sadrzana u vedama. Venetus Georgijus – (rodj. Vatra – U alhemiji.prema hermetickoj teoriji.pitanja (Ko?…). . Varalica – Mitska varalica je groteskna licnost sa velikim digestivnim I sexualnim organima.) Italijanski alhemicar iz Venecije.Alhemicari veruju da postoji razlika izmedju tajne vatre (dvostruke soli) prirodne vatre (vatrenog principa sadrzanog u materiji) I protivprirodne vatre (dobijene iz uglja.broj.stariji od bramanizma I hinduizma u uzem smislu.I kasnije dela kao sto su sutra.Razradio ju je Rejmondus Lulus 1274.Suprotno od magnetizma.e.odrazava zvezdani svet.otkrovenja.u njihovom kombinovanju u dvoclane. Vera – Pojava pri kojoj “izvoditelj-izbavitelj” koristi vampirizam za formiranje grupne svesti koja je snazna.18 definicija I 10 pravila.obrednim teztovima koji su nastajali u periodu od oko hiljadu godina.4 geometrijaska lika. Velika Arkana – U Tarotu celina od 22 karte arkane primenljiva na principe. Verdelet – Demon koji je prenosio vraceve na Sabat.troclane ili cetvoroclane skupove tako da se izmedju njih uspostave odnosi duznosti. Velika godina – Predstavlja polovinu vremena potrebnog da prolecna tacka obidje Zodijak konstelacija.jedan od 4 elementa.pocev odprilike 14000 p.Japanaca I Semita. Sionim: “Platonova polugodina”.Pojavljuje se pod raznim maskama kod starih Grka.neka vrsta prirucnika za svaku od vedskih skola.plina ili e lektricne energije).a u svom sirem smislu.Rec upotrbljena u mnozini – vede podrazumeva citav korpus knjizevnosti koja se proteze od Rig vede do upanishada.sto je period od 12960 godina.To je prvobitni oblik hinduizma.dobijanja Kamena mudrosti. godine u svojoj “Ars inventive veritatis” gse system gradi od 9 slova.Lav I Strelac.

proslosti skrivenog).Njihovo srediste se nalazi u varosici Kasteltaunu.predstavlja kosmicku osu. Viliji – Beli duhovi iz nemackih legendi koji predstavljau duse vernika.mehanizam.poistovecenje.Smestena na malom ostrvu Man u Irskom moru.prema narodnom verovanju.ognjeno vino.stvarno niti fizicki prisutan I moze je doziveti kako pojedinac.Njeni pripadnici tvrde da vode poreklo od jednog antickog druidskog koledza. Visak – Vazan element masonskog simbolizma. Vitium – (latinski) .Njena kraljica.kad se nosi uz sebe.Saman.ispred zaliva Solvej.metapsihicka (slike buducnosti.Veron – Staro ime za vukodlaka.a sa druge strane culna vizija (vid: vidjenje ocima).je reinkarnacija ledi Oven.koji su umrli pre svog vencanja.cerke boginje koja je sisal na zemlju da bi ljude naucila magiji.Uz pomoc svestenika Kampbela Kroazijea Vilsona ledi Oven je svake godine uoci letnje dugodnevnice slavila veliki praznik.tako I grupa.U nekim slucajevima prikazuje se kako dodiruje sazvezdje Velikog Medveda (ili slovo G koje stoji na njegovom mestu) u sredistu svastike zactrane na tlu.sa jedne strane naziva cin.Za “Viku” se culo tek sezdesetih godina XX veka. Vinum Ardens – (latinski) U alhemiji.Veselje I obsene sale koje se vezuju za ovaj praznik imaju korena u natprirodnim verovanjima.odnosno od nebeskog do zemaljskog poda.Obesen o vrh malog luka tako da dodiruje tlo .Osnovana sezdesetih godina proslog veka.Misticna vizija je trenutno I iznenadno vidjenje predmeta koji nije culno.ne mogu coveku nauditi neprijatelji.u to vreme sudi dusama losih ludi koje su osudjivane na tela zivotinja. Vilino Sito – (latinski: “Herbae genus”) U Srbiji.osobito laganjem I ogovaranjem.Prema druidskoj tradiciji.sto se svodi na isto.Njegovo znacenje vezano je za ravnotezu gradnje ili ispravnosti duhovnog napora. Vika – (Engleski: “WICCA) Verska organizacija vraceva koji imaju ogranke u vise zemalja.Smatralo se da se tih noci okupljaju vestice. Vizija – Vizijom se.patoloska.demoni I duhovi mrtvih.opazanje. Vizualizacija – Inicijacijska meditacijska tehnika koja se sastoji u tome da se u duhu grade Ili traze u secanju organizovane I svete slike koje tyreba oziveti I sa njima se poistovetiti s ciljem da se ostvari sjedinjenje.U to veselju sexualnost je izbijala u prvi plan. u lecenju daje vidne rezultate kod katara stomaka. oktobra vece pre Svih Svetih. Vece pred praznik Svih Svetih – Druidskog porekla.izmedju Liverpula I Belfasta.Gospodar Smrti.Odrzava se 31.pravac nebeskog delovanja.ali oni sebe ne smatraju razvratnicima niti oozavaocima djavola.izvesna Monika Vilson.

jedan od cetiri elementa kome pripadaju Rak.dva sveta.Otvaraju se na neku tajnu. prolazna faza regresije I dezintegracije. anyway.Ta pocetna slova stvaraju inicijacijsku rec koja izrazava zakon procesa transformacije koja je u vezi s povratkom bica najdubljem jezgru covekove licnosti. Voda . this is really not my kind of stimulation No.bara (mocvara).mesto porekla. “lovac na vestice” – Prema srpskom narodnom predanju radja se u kosuljici te otuda jeste vidovit. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me. nuznost smrti pociva u nuznosti zivota.tj.ne rastvorivsi se sasvim u njoj.ali I sve pretnje resorpcije.izmedju poznatog I nepoznatog.dvostruki aspect zivota.Zaledjena voda.onda takav covek ili zena ide za vilama I zna vise nego drugi ljudi.R.R.Neizdeferencirana masa vode predstavlja beskonacnost mogucnosti I sadrzi sve sto je virtuelno.izrazava stagnaciju na najvisem stupnju.kao u gnosticizmu kroz nebeske sfere I pomocu askeze.ali je okrutnije od vuka.Vukodlakom moze potati I nekrsteno umrlo dete ili dete zakopano s majkom u njenoj utrobi koje posle 7 god.Uroniti u vodu da bi se iz nje izaslo.osim simbolickom smrcu.Skorpija I Ribe.Izopacenje predstavlja voda pomesana sa zemljom (zemaljska zelja) ili stajaca voda koja je izgubila svojstvo ociscenja: mulj.svetlosti I tame.I. naraste veliko kao vuk. Vracanje – “Ponovo doci u ishodiste”. Vukodlak – (slovenski) Covek koji ima vucije oblicije.O.znaci I vratiti se izvorima.L. Vjedogonja. V.bogatstva I bede.T.Prorocki termin za zlokobne znake.I.Teznja duha da se vrati nazad. Mudi u knjizi “Zivot posle zivota” navodi da se smrtnicima javlja “trenutna panoramska vizija svih zbivanja koja su obelezila njegovu sudbinu” Vreteno – Simbolizuje neumitnost sudbine.Kada se takvo dete rodi I izraste.sva obecanja razvoja. nuznost kretanja od rodjenja do smrti otkriva neizvesnost bica. you freak! sad_raven Mag .Simbol izvorista.koja uslovljava progresivnu fazu rentegracije I obnavljanja.Duh vidovitog coveka koji napusta svoje telo I bori se sa drugim ljudima I necistim silama braneci svoje mesto.prema hermetickoj teoriji. neko ko moze da se pretvori u vuka.da ide ka izvoru.blato.napojiti se u velikom spremistu potencijala I crpiti otud novu snagu. prema misticima I posvecenicima.bezoblicno.klicu klica. _________________ No. – Pocetna slova formule u kojoj je sazeto ucenje alhemicara: “Vista Nteriora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem” (Sidji u utrobu zemlje I preciscavajici nacices okultni kamen”).U astrologiji.nedostatak dusevne topline. Vrata – Mesto prelaza izmedju dva stanja.led.

veliko I neiscrpno spremistye zivota I tajanstvenog poznanja.na ledjima krilatog konja.na kome su se mogli videti I ekseri zabijeni u Isusovo telo I njegove krvave rane.u crkvi Sv.P.ukazala savrsena ocrtana glava coveka sa kraljevskom krunom. Gadar (arapski) – Demon Gaj – Kod Grka I Rimljana. 2006 8:36 pm GAVRAN – Ptica loseg predznaka zbog boje. Galvansko ogledalo – Sastavljeno je od dve ploce.Osoba fixira pogled u centar udubljenog dela bakarne ploce.kad je bio presecen.zalosnog krika I zbog toga sto se hrani mrtvim zivotinjama.kroz vazduh .plod fluidnog prozimanja.jani nisu smeli ni poseci ni odrezati stabla svetoga gaja bez pokajnicke zrtve.jedna je od bakra I udubljena.razni tibetanski slovni I sibolicki znakovi. Okultist Shvab pominje “drvo sa 10 000 slika” koje je video R. Djordja. Albert Veliki. .Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Fri Jul 07. Obozavan kao bog prevazilazenja prepreka pri zapocinjaju obrednih I drugih radnji.Shivin sin.Riml.a druga od cinka I ispupcena.Bog mudrosti sa slonovskom glavom koja sedi na misu. Ganesha (hiduizam) .koje su magnetizovane 9 puta I 9 dana za redom.U Veneciji.gajevi su bili posveceni bozanstvima.Na listovima I kori tog drveta prirodno su ucrtani likovi Tibetanaca.Svaki bog je iamo svoj sveti gaj. Ganga – Sudanski carobnjak Gandrid – Carolija irskih magova. nacin proricanja kod straih Grka po figurama trbushastih. Gastromantija – Proricanje po zeludcu.pak.Listovi se u istom obliku obnavljaju svakog proleca. moc carobnjaka da putuju svetom.cuveni nemacki lekar iz XII veka pominje u svojim knjigama komad mermera na kome se.okolni pejzazi.Huk u Lamasariju Kun-Buma na Tibetu.vodom napunjenih I svecama opkoljenih casa. simbolizovali su tajanstveno boraviste boga.[postojao je mermeerni blik sa prirodno nacrtanim raspecem.Sibol samoce I svojevoljnog usamljivanja onog koji je odlucio da zivi na visem nivou. Gamaheji – Kamenje koje ima cudnovate znake za koje se ne zna da li su slucajno nastali kao prirodne forme ili su.a I u drugih naroda.

zavisno od sredstava na koja se oslanjaju: · karte (kartomantija) · nebeska tela (astrologija) · ruka (hiromantija) · broj (numerologija) · ponasnje bolesnika (ijatromantija) Gatanje (latinski divination: “odgonetanje”) – Otkrivanje necega sto je nepoznato.S obzirom na metodu. god.Narucito su ga razvili Eleazar iz Vormsa (XIII vek) I Abulafia (1292.pomocu karata.astrolozi (po nebeskim pojavama).bilo prema nekim tajanstvenim znacima.…tav = 400. Ehad (jedan) = alef + het + dalet = 1 + 8 + 4 = 13 = Ahabah (ljubav) = alef + he + vet + he = 1 + 5 + 2 + 5 = 13.njegova iniucija I glas nadrazumske svesti.osecajno.Opsti naziv za paranormalno. Najcesce se za osnovu uzima konvencionalna brojcana vredonst svakog od 22 slova herbejskog alfabeta: Alef = 1.pridavanja brojcane vrednosti slovima.recima ili recenicama u skladu sa razlicitim semama.ili na daljinu.religijsko ili ezotericko spoznanje: buducnost. Gebura (kabala) – Termin koji oznacava petu Sefiru.itd.pasivnu zensku silu.pod razlicitim imenima.drzanju.fiziognomicari (po licu.One se bave covekom shvacenim kao prirodno bice 1) telesno bice: fizogonomija 2) zivo bice: genetlialogija 3) delatno bice: palmomantija 4) kulturno bice ( misoaono. U Rimu je postojala razlika izmedju sluzbenog gatanja I privatnih gatalaca. Kabalisti se cesto sluze I teozofskim sabiranjem (dalet. Gematrija (jevrejski) – Talmudisticki I kabalisticki postupak.kvadriranjem (dalet = 4 na kvadrat = 16).tumacenje znakova poput haruspikija.yelu. Npr.Sastoji se u tome da se rec ili grpa reci objasnjava na osnovu osnovu brojcane vrednosti slova od kojih se sastoji. direktno – pomocu intiucije.posmatrajuci samo sibolicnu vrednost broja.skrivenog.On je .andjeo cuvar.vizije.taloga kafe. posredovano – primenom vestina kao sto je astrologija.savetnij.obdareno govorom: ominalno gatanje) 5) pismeno bice: glifomantija (koje sanja: oniromantija) Ovakva podela se zasniva na predmetu tumacenja.).…dalet = 4.itd.utisaka.demon.ona se dele na.snova.kristalne kugle.predosecanja.Gatalacke vestine – Skup mantickih vestina I znanja primrnjenih na coveka kao pojedinca I kao predmet psiholoskog istrazivanja. Vrste sluzbenog gatanja bile su: haruspikij (po utrobi zrtvenih zivotinja).ili ponekad.svakog coveka prati genij.cetvrto slovo = 1 + 2 + 3 + 4 = 10).bilo po kakvom saobrazenju.Gatanje moze biti: 1.dlana. teratomanti (po nakaznim ili abnormalnim rodjenjima).itd… Genetliologija – proricanje dana I casa rodjenja Genij – Prema vecini starih predanja.njegov dvojnik.pokretima). .uporedjujuci je sa nekom drugom recju iste vrednosti. 2.proslost.oniromanti (po snovima).simpatije.

polozaju I slikama koje slucajno pretstavljaju.Glavne yeme bile su: preporuka cuvanja tajne.vestina oblika I situacija. U hriscanstvu se javlja prilikom primanja Sv.nacelo polodnosti. Gnosticizam – Verski I ezotericki hriscanski pokret hronoloski omedjen I i III vekom. Glosolalija – U metafizici pojava kada subjekat (najcesce medij u transu) govori jedan ili vise jezika koje ranije nikad nije cuo ili poznavao.u Rimu.Bila je poznata Keltima. Glog – Duhovi I vile se sastaju kod glogova.Genij rodjenja: narucito u Rimu . nizi duh . Getija – vestina prizivanja zlih duhova.za spirituale pojava kada se medjusobno razumeju osobe koje govore razlicitim jezicima. Gnom – Zemaljski ili brdski duh malog rasta koji.Kao ezotericki kult poveravan je posvecenicima koji su bili razdeljeni na nekih 70 sekti u ranim vekovima hriscanske ere.bozanstvo pokrovitelj rodjenja.Nepostojani su.verovanje u nespoznatljivog I nedostupnog Boga iz koga emaniraju eoni koji sacinjavaju pleromu.zivi pod zemljom kao cuvar dragog kamenja I skupocenih metala.te su otuda praktikovali asketizam I druga lisavanja.U Srbiji se glogov kolac zabada u vampira.niti je njima u stanju da govori posle zavrsene seanse.gradjenja kuca I grobnica.Za gnostike materija je bila zlo. cuva zivot I kucu svakog coveka I sa njime deli sve radosti.dakle tvorcem zla.prema Kabali.pa cak je nalazila primenu u taktickim I strateskim pravilima.a u Kini se prvobitno primenjivala kao zing ta.Religiozni sistem koji je postavio koncept o apsolutnom I kompletnom znanju. kod Rozenkrojcerovaca naziv za duhovne elemente. Gnosa (grcki gnosis: “znanje”) – Znanje koje vodi ka izbavljenju.osporavanje vidljivog sveta potcinjenog neumitnosti sudbine.Bio je sastavljen od vise .Pojavljuje se u obliku mita. Otkrivanje skrivenog znanja trebalo je da oslobodi licnost fragmetarnog I iluziornog (ili zlog) materijalnog sveta (telesne egzistencije) I uvede je u duhovni svet. stiti od vradzbina.dok su drugi smatrali sebe iznad normalnog moralnog zakona.Duh nadahnuca: entitet izvan coveka koji donosi nadahnuce. Duha ili koriscenje darova Sv.Vizantiji.duh zemlje.intiucije.govora ili mitskog govora.To nije ni znanje ni vera nego mudrost koja se odnosi na sve misterije I za posledicu ima spasenje.mogu I da vole I da mrze.a kulturno podrucjem helenisticke civilizacije.Sibolizuju nevidljiva bica koj uz pomoc nadahnuca.odbacivanje jevrejskog boga koji se smatra demjurgom. Geomantija – proricanje po tackama nasumice napravljenim u zemlji.Njome su se sluzili u odredjivanju plana gradova I utvrdjenja .ili po slici koju dobijemo kada na neku plocu ili sto bacimo nasumice saku zemlje.U ezoteriji.vracanje duha Jednome kroz andjeoske planetrane sfere putem gnose.I po njihovom broju. Ginunga Gap (nordijski) – Prvobitni haos iz koga su se izdigle sve stvari. Duha.Po legendi gnomi poticu sa Skandinavije.maste.Bitna odrednica pokreta jeste put spoznaja sto coveku shvacenom poput stranca u svetu pribavlja izbavljenje.sna – nevidljive stvri cine vidljivim.

pevac. ponedeljkom – Mesec.Eurijala I Stena.gnosticizam je dualisticka ezotericna doktorina obelezena misticizmom.jereticki I slobodnoumni (Karpokrates.muzicar.Skole: pravoverni (Kliment Aleksandrijski I Origen).tri nemani.Golem je nem.”nauka”) – Proucavanje odnosa koji postoji izmedju rukopisa neke osobe I njenog karaktera.a Meduza duhovnu I evolutivnu izopacenost I isprazno mrtvilo.Valentinus I Karpokrates.Sibolizuju protivnika koga treba savladati.upisanih u oblicima slova I rukopisa.Griot moze biti lakrdijas. Grafologija (grcki grapho “pisem”. logos: “rec”. Grimorijum – Rukom ispisana zbirka formula koje su koristili carobnjaci I vracari.Golem je covek. petkom – Venera.Stena drustvenu izopacenost.pripovedac.religioznih I moralnih elemenata ukljucujuci neoplatonske ideje I judejska verovanja. sredom – Merkur. Gri – Africki talisman. Medju najpoznatijim sledbenicima bili su Marsion. Gospodar dana – Svaka od zvezda koja svojim uticajem dominira jednim danom u toku od 24h.fibioniti).imaju bronzane ruke I zlatna krila.”Veliki I Mali Albert”.iz ustiju vire ocnjaci kao u vepra.Bavi se utvrdjivanjem sklonosti coveka.podrzavajuci bozanski stvaralacki cin.Za razliku od Adama.koga je magijski ili vestacki stvorio covek.koga je stvorio bog.Najpoznatije su zbirke pape Honorijusa: “Grigorium Verum”.njen efekat je smanjen zbog Sunceve svetlosti.Bardesan. Gobelini – Duhovi ladja u Britaniji Golem – Prema judejsko-kabalistickoj legendi oznacava neku vrstu coveka-robota.itd. Gorik – Nestasni patuljasti duh megalita u Britaniji.tri sestre.jer ljudi nisu znali da mu daju govor.itd… .opsenare. Goruca planeta – Kdad se jedna planeta nalazi na manje od 8 stepeni od 30 stepeni od Sunca.U sirem smislu. u glavama su im ljute otrovnice. Gonin – Staro francusko ime za carobnjake. cetvrtkom – Jupiter.recitator. utorkom – Mars.I uzima ih u obzir prilikom logickog odredjivanja sudbine I za stvaranje psihickog portreta licnosti.Kasnije se okrenuo vrsenju magije.Stari narodi su verovali da zvezde naizmenicno gospodare u nedelji I to sledecim redom: nedeljom – Sunce. Agripina magijska dela “Crna kokoska”.Tada se kaze da je ona zapaljena . subotom – Saturn. Gorgone – Gorgone su bile: Meduza.”Riznica staraca iz piramide”. Gongi (japanski) – vrac.disciplinom arcane I emanatizmom.Eurijala sibolizuje sexualnu natranost. Griot – Pripadnik posebne kaste u drustvenim zajednicama severozapadnog dela Afrike cija je uloga ocuvanja Reci.

Gula – Zena posvecena zlim duhovima u Arabiji.a coveka koga osine grom-posvecen je.cuvari blaga: cuvaju blaga zemlje Hiperborejaca. Grom – Sibol poremecaja kosmickog reda.Takva osoba moze da poducava sledbenike svojoj posebnoj tehnici samoostvarenja u Bogu. Guaron – Carobnjak u srednjem veku. bdiju nad Dionisovim kraterom punim vina. Gul (arapski) – Demon groblja.ili da bvude predmet obozavanja kao inkarnacija bozanstva. Guru (hinuisticki-sanskritski doslovno: “tezak koji ima tezinu”) – U prvobitnom znacenju guru je ucitelj svih vestina..isto tako je mogao (ili ona) poducavati kaste koje neguju vestinu igranja ili muzike.a njegovi ucenici ga opsluzuju.danas dovodi.ovaj pojam se najcesce odnosi na coveka ili zenu za koje se smatra da su u dubokom jedinstvu ili skladu sa Bogom. objavljuje volju I svemoc vrhovnog boga. .a lavljim telom.U svim mitologijama mesto u koje udari bog gromom-sveto je.U hriscanskoj sibolici predstavljau demona. Guja Vidija – Tajno znanje misticnih mantri.Kod Grka srodni su nemanima.hiduisticku duhovni ucitelj koji obucava za spekulaciju I za praxu.odbacenost.koji se ogleda u srdzbi prirodnih sila.koji su rodjeni bez roditelja u sveobuhvatnom Okeanu.duhovno I moralno posrnuce.Medju ratnickim kastama je poznat kao vest u baratanju oruzijem za borbu ili lov.sto nazalost.pa cak I grupe pojedinaca. Guba – Vavilonci su prepisivali gubu sedmorci duhova zemlje. u brdima se suprotstavljaju tragacima za zlatom.do tragicnih posledica po pojedinca.u slucaju da se radi o prevarantima ili psihickim bolesnim osobama.Grifon – Mitska zivotinja sa orlovskim kljunom I krilima.ali I prepreku koju treba savladati da bi se doslo do blaga. U danasnjem hiduizmu.brinu se za njegov vrt.Kasnije.Sibolizuju snagu I budnost. Gubavac – Sibolizuje necistotu.pripremaju mu hranu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful