P. 1
Osnovni makroekonomski pokazatelji razvoja

Osnovni makroekonomski pokazatelji razvoja

|Views: 1,386|Likes:
Published by jŠahbazović

More info:

Published by: jŠahbazović on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

1.

Uvod
Seminarski rad je podijeljen u šest dijelova, a to su: uvod, makroekonomija, makroekonomski pokazatelji, makroekonomski pokazatelji FBiH, makroekonomski pokazatelji USK-a i zaključak. U ovom seminarskom radu, objasnit ćemo osnovne pojmove iz makroekonomije, sa osvrtom na ciljeve i instrumente makroekonomije. Politička, društvena i socijalna sudbina zemalja ovisi o privrednom uspjehu i njeno područje ekonomije nije danas važnije za nacionalni uspjeh od njenih makroekonomskih učinaka. U makroekonomskoj analizi postoji nekoliko ključnih makroekonomskih varijabli, kao što su bruto društveni proizvod, stopa nezaposlenosti, inflacija, neto uvoz, neto iznos, koje ćemo teoretski objasniti. U predzadnjem i zadnjem dijelu navedene makroekonomske pokazatelje koje smo teoretski objasnili, potkrijepit ćemo dokazima, odnosno izvještajem Federalnog zavoda za razvoj, tako da ćemo pokazati vrijednosti makroekonomskih pokazatelja Federacije Bosne i Hercegovine i UnskoSanskog kantona za 2009. godinu. Kroz rad ćemo utvrditi da li Bosna i Hercegovina, kao zemlja u tranziciji, pokazuje tendenciju ekonomskog rasta ili pada, da li ima deficit ili suficit, kolika je zaposlenost, a kolika nezaposlenost i mnoge razradit ćemo druge probleme koji su zanimljivi za ovu zemlju.

1

način na koji Centralna banka nadzire novac i veze između novca.1. Ako je Centralna banka suočena s recesijom. fiskalna politika. monetarna politika. Porezi smanjuju dohotke stanovništva.3 2 . i bankarskim sustavom. Iz makroekonomske perspektive. 2. odnosno javne potrošnje. porezi utječu na tržišne cijene. što uzrokuje smanjivanje GDP-a i nižu inflaciju. Novac se sastoji od sredstava razmjene ili metoda plaćanja. oni koji formiraju ekonomsku politiku posvećuju sve veću pažnju politici međunarodnih odnosa. 2. Macroeconimics. str. stabilnosti cijena. zaposlenosti i međunarodnoj razmjeni. Fiskalna politika Fiskalna politika označava upotrebu poreza izdataka države. inflacija deflacija. Instrumenti makroekonomske politike su: 1. Danas. Potrošnja države određuje relativnu veličinu javnog i privatnog sektora. poduzeća se obeshrabruju da ulažu u nova kapitalna dobra.. cijene dionica.3. kreditom. policajce. nastavnike. Uz to. fiskalnu ili druge politike vlade mogu voditi privredu prema boljoj kombinaciji outputa.. što se više oporezuju profiti poduzeća. ljudi koriste gotov novac i depozite po viđenju da bi platili svoje račune.2. Monetarna politika Monetarnu politiku vlada vodi upravljanjem novcem. trgovinska odnosno platna bilanca itd. Ovi instrumenti svrstavaju se u dvije kategorije. Drugi dio fiskalne politike. politika dohotka.1. Tačna priroda monetarne politike. odnosno nezaposlenost.“1 Glavne kategorije i varijable kojima se bavi makroekonomija su: ukupna proizvodnja ili bruto domaći proizvod.. Mc. Instrumenti makroekonomske politike Instrument ekonomske politike je ekonomska varijabla koju kontrolira vlada. Izdaci države javljaju se u dva oblika. 3. nabavke tenkova. proizvodnje i inflacije. 2. investicije. utječe na ukupnu privredu na dva načina. a koja može utjecati na jedan ili više makroekonomskih ciljeva. jedno je od najvažnijih i najproturječnijih područja makroekonomije.1. javna potrošnja utječe na opću razinu potrošnje i na taj način utječe na razinu GNP-a. Na primjer.1. što na kraju smanjuje ostvareni GNP. profesionalne vojnike. Ograničavanje ponude novca uzrokuje veće kamatnjake i smanjuje ulaganja. ne privatno. ekonomski rast i razvoj. Politika međunarodnih ekonomskih odnosa Kako privrede postaju sve povezanije. izgradnju cesta. Mijenjajući ponudu novca Centralna banka može utjecati na mnogo financijskih i ekonomskih varijabli kao što su kamatnjaci. Ostavljajući kućanstva s manje raspoloživog dohotka.1. ravnoteža i neravnoteža ekonomskog sistema. ona može povećati ponudu novca i sniziti kamatnjake da bi potaknula ekonomsku aktivnost. oporezivanje. Centralna banka može regulirati količinu novca dostupnu ekonomiji. utječući na taj način na poticaje i ponašanje. plaće za suce. opći nivo cijena. Mijenjajući monetarnu. Fisher S. zdravstvene radnike. cijene stanovanja i devizni kurs. Makroekonomija Opće prihvaćena. 1990. agregatna potražnja roba. ekonomski odnosi sa inostranstvom i 4. kvota i ostalih mjera koje 1 Dornbuch R. 2. Prvo su politike razmjene. zaposlenost. a one obuhvataju izdatke na dobra i usluge. štednja. 2. najjednostavnija i najrazumljivija definicija makroekonomije glasi: „Makroekonomija je proučavanje ponašanja ekonomije u cjelini. porezi imaju tendenciju smanjivanja potrošnje stanovništva na dobra i usluge. Graw – Hill International. znači koliko GNP-a se troši kolektivno. Prvi su kupovine države. agregatna ponuda roba. To smanjuje potražnju za dobrima i uslugama. koje se sastoje od carina.2.

vlade često traže druge metode za suzbijanje inflacije. Politike za kontrolu nadnica i cijena poznate su kao politike dohotka. vlade traže put za stabiliziranje cijena. 2. Neki sistemi dopuštaju da devizni kursevi budu određeni samo ponudom i potražnjom. Potrebno je hiljade milijardi dolara gubitka GNP-a da bi se inflacija smanjila za nekoliko procenata. ograničenja međunarodne razmjene postaju toliko velika da uzrokuju velike ekonomske poremećaje. da smanje proizvodnju i povećaju nezaposlenost. a one su kontraverzne svim makroekonomskim politikama. Suočene s potrebnom da uzmu tako neugodan lijek. utječe njezin devizni kurs koji predstavlja cijenu njene vlastite valute izraženu u valutama drugih zemalja. Druga skupina mjera politike posebno namijenjena vanjskom sektoru je upravljanje tržištem deviznih kurseva. drugi uspostavljaju fiksne devizne kurseve u odnosu na druge valute. Većina trgovinskih politika ima malo utjecaja na makroekonomsko ponašanje. da kvare promjenjivost relativnih cijena i ne uspijevaju smanjiti inflaciju.1. Te alternative nalaze se u rasponu od kontrole nadnica i cijena do manje dramatičnih mjera poput dobrovoljnih smjernica za nadnice i cijene. bilo verbalnim uvjeravanjem ili propisanom kontrolom nadnica i cijena. Politike dohotka su pokušaji vlade da ublaži inflaciju direktnim koracima. Na međunarodnu razmjenu zemlje.4. inflacije ili recesije. Međutim. s vremena na vrijeme. Zemlje usvajaju različite sisteme regulisanja svojih deviznih kurseva. Drugi smatraju da one ne samo da su nekorisne. da se miješaju u djelovanje slobodnih tržišta. Ekonomisti smatraju da su ove politike neefikasne. ta tradicionalna strategija pokazale se izuzetno skupom. 3 . međutim.ograničavaju ili potiču uvoz ili izvoz. Tradicionalni put za usporavanje inflacije bio je da vlade poduzmu korake monetarne ili fiskalne politike. Politike dohotka Kada inflacija prijeti da izmakne kontroli. Zemlja raspolaže širokom paletom instrumenata ekonomske politike koje može upotrijebiti da bi postigla svoje makroekonomske ciljeve. već i gore od toga.

398. Zagreb 1992. Kad privreda djeluje na svom potencijalnom GNP-u. Tokom silaznog privrednog ciklusa milioni ljudi gube posao. visoko plaćenog posla bez predugog traženja ili čekanja. Tijekom razdoblja visoke nezaposlenosti. a depresija kad je jaz velik. Realni GNP je procijenjen u konstantnim ili nepromjenjivim cijenama. Isključeni su oni koji su bez posla. 3. Stanovništvo se prema zaposlenosti dijeli na četiri skupine: 2 3 gross national product Samuelson P. Stopa nezaposlenosti ima tendenciju kretanja kao i privredni ciklus. i Nordhaus W. MATE. potražnja za radom pada. Veliki GNP jaz znači da je privreda u silaznom kretanju i da djeluje unutar granice svojih proizvodnih mogućnosti. Kretanje privrede silaznom putanjom naziva se recesija. Cilj ostvarenja dobrog zaposlenja za sve koji ga žele pokazao se sve teže ostvarivim.1. ekonomisti promatraju četiri područja: proizvodnju. Proizvodnja Sveobuhvatna mjera ukupne proizvodnje u jednoj privredi je bruto društveni proizvod (GNP)2. Visoka zaposlenost. Razlika između potencijalnog i stvarnog GNP-a zove se GNP jaz.. Makroekonomski pokazatelji Pri procjeni uspješnosti sveobuhvatne privredne efikasnosti. Kao ekonomski problem. McGraw-Hill.A. Postoje dva načina za mjerenje GNP-a. 14. a to napredovanje je poznato kao privredni rast. izdanje. ona je izvor velike patnje. a stopa nezaposlenosti se povećava. a koji ga ne traže. Nestalnosti u sveobuhvatnoj privrednoj aktivnosti su poznate kao privredni ciklusi. niska nezaposlenost Ljudi žele biti u mogućnosti pronalaska dobrog. a vrijednost proizvodnje je visoka. stabilnost cijena i međunarodnu razmjenu. Visoka je nezaposlenost i ekonomski i društveni problem. Nominalni GNP je mjeren u tekućim tržišnim cijenama. god. On predstavlja dugoročne proizvodne mogućnosti proizvodnje koju privreda može ostvariti uz održavanje stabilnih cijena.3. u posljednja dva desetljeća došlo je do značajnog povećanja dijela radne snage koji je nezaposlen. tekući GNP odstupa od potencijalnog. nezaposlenost je niska. Tokom privrednih ciklusa. To je mjerilo tržišne vrijednosti svih roba i usluga finalne potražnje proizvedenih u jednoj zemlji tokom jedne godine. Radna snaga uključuje sve zaposlene osobe i one nezaposlene pojedince koji traže posao. Usprkos kratkoročnim kolebanjima GNP-a koja se vide u privrednim ciklusima suvremene ekonomije najčešće pokazuju stabilan dugoročni rast realnog GNP-a i napredak u životnom standardu. Promjene realnog GNP-a su najbolje i široko pristupačne mjere nivoa i rasta proizvodnje. a država ostaje bez roba i usluga vrijednih milijarde dolara zbog velikog smanjenja proizvodnje. ekonomska se tegoba prenosi i štetno djeluje na osjećaje ljudi i živote obitelji. Primjer toga je američka privreda. koja je moćna lokomotiva napretka u razdoblju dužem od jednog stoljeća. jer se nezaposleni radnici muče sa smanjenim dohotcima. Nezaposlenost je dosegla empirijske razmjere u velikoj krizi 1930-tih godina kad je četvrtina radne snage bila nezaposlena. str. Kao društveni problem.3 Potencijalni GNP je dugoročni trend realnog GNP-a. ona je rasipanje dragocjenih sredstava. što znači da kad je proizvodnja smanjena. Iako je zemlja izbjegla veliku depresiju.2. kad je jaz malen. 3. a služe kao pažljivi posmatrač pulsa nacionalne privrede. zaposlenost. kako pokazuje rast potencijalnog proizvoda. Potencijalni proizvod se također ponekad zove proizvod na razini visoke zaposlenosti. Ekonomija. 4 .

3. te služi kao osnovu za deflacioniranje pojedinih makroekonomskih agregata u statistici nacionalnih računa i dr. Većina zemalja teži zlatnoj sredini cjenovne fleksibilnosti. Od 2008. Kada se ekonomsko mjerilo naglo mijenja u razdobljima rasta cijena. Veličina zaposlenosti mjeri se stopom zaposlenosti koja je jednaka odnosu broja zaposlenih (Z) i veličine radne snage (RS). koje je suviše bolesno da bi moglo raditi ili jednostavno oni koji ne traže posao. CPI prati cijene fiksne košare dobara koju kupuje tipični urbani potrošač (uključujući stavke poput hrane. usluge i kapital. Također se koristi i za očuvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama. koje je u mirovini. Međunarodna trgovina Većina zemalja nastoji plodonosno sudjelovati u međunarodnoj trgovini.3. Promjene u razini cijena se zovu stope inflacije. Tržišna ekonomija koristi cijene kao mjerilo za mjerenje ekonomske vrijednosti i kao način za vođenje poslova. može se osigurati da tržište usmjerava resurse ka njihovoj najefikasnijoj upotrebi. radna snaga – svi oni koji su zaposleni ili nezaposleni. najefikasniji način za organiziranje većine privrednih aktivnosti. Drugi dio ovog cilja je sprječavanje. nezaposleni – stanovništvo koje nije zaposleno. što označava stopu rasta ili pada razine cijena od jedne do druge godine. Federalni zavod za statistiku počinje sa praćenjem indeksa potrošačkih cijena koji sukladno međunarodnim standardima predstavlja opće priznatu mjeru inflacije. odjeće i medicinske skrbi). izvan radne snage – stanovništvo koje se školuje. Veličina nezaposlenosti mjeri se stopom nezaposlenosti koja je jednaka odnosu broja nezaposlenih (N) i veličine radne snage (RS). često tolerirajući blagu inflaciju kao najbolji način da se sistemu cijena dopusti da funkcionira efikasno. stopa inflacije je negativna. omogućuje uspoređivanje kretanja cijena unutar zemlje između pojedinih regiona. 3.4. Najuobičajenije mjerilo opće razine cijena je indeks potrošačkih cijena poznat kao CPI4. Pored toga indeks potrošačkih cijena koristi se za usklađivanje plaća i zarada u skladu sa kolektivnim ugovorima.• • • • zaposleni – stanovništvo koje obavlja bilo koji plaćeni posao. Nagle promjene cijena vode u ekonomsku neefikasnost. omogućuje uspoređivanja stope inflacije s drugim zemljama. Samo dopuštajući poduzećima da slobodno određuju cijene. Stabilne cijene Održati stabilne cijene unutar slobodnog tržišta je suptilan posao. godine u BiH se izračunava i prati indeks potrošačkih cijena (CPI). države obično nastoje održati uvoz i izvoz u ravnoteži. Njihovi ljudi putuju na sve strane svijeta zbog posla ili užitka. stanovanja. Uvoze i izvoze dobra. a država ne kontrolira cijene pojedinačnih dobara. Stopa nezaposlenosti je broj nezaposlenih podijeljen ukupnom radnom snagom. ali aktivno traži posao ili čeka da se vrati na posao. Kada je neto izvoz 4 consumer price index 5 . ljudi postaju zbunjeni i troše mnogo vremena brinući se o vrijednosti svoga novca. Stoga je prestalo praćenje cijena na malo i troškova života. kao i ono koje ima zaposlenje ali je odsutno sa posla zbog bolesti. Deflacija se zbiva kada cijene opadaju. da opća razina cijena naglo raste ili naglo pada. koja uključuje ocjenu da je tržišna privreda koja glatko funkcionira. Imitiraju strane tehnologije ili prodaju nove proizvode u inozemstvu. održava kuću. Brojčana razlika između vrijednosti izvoza neke zemlje i njezina uvoza zove se neto izvoz. štrajkova ili praznika. Na slobodnom tržištu cijene su do najveće moguće mjere određene ponudom i potražnjom. što znači da je neto izvoz jednak vrijednosti izvoza minus vrijednost uvoza. te penzija i socijalnih davanja. Daju ili uzimaju kredite od inozemnih partnera. tj. Dugoročno.

Trgovinski deficit nastaje kada je vrijednost uvoza veća od vrijednosti izvoza.pozitivan prisutan je trgovinski suficit. 6 .

godinu Općina Stanovništvo GDP – u GDP po GDP po hiljadama KM stanovniku u stanovniku u KM 5 za 2009. godinu 7 . KM: 3.4. Bruto domaći proizvod (GDP) po kantonima za 2009. KM: 8.202 Izvoz u mil.516 Uvoz u mil.157 2 Slika 1. godini GDP po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) iznosi 6. Bruto domaći proizvod (GDP) i GDPa po stanovniku daju se u sljedećem pregledu: Tabela 1. KM: 4.7 Kantoni: 10 Općine: 79 Naseljena mjesta: 3.327.165 GDP per capita u KM: 6. pod uticajem svjetske ekonomske krize. prouzrokovali pad GDP-a u 2009.314 Gustina naseljenosti: 89. KM: 15. U 2009. Procjena je da su navedeni negativni trendovi prema dostupnim statističkim pokazateljima.330 Stanovništvo: 2.516 KM.109. MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBIH5 Površina u km : 26. godini u procentu od 3%.318 Prirodni priraštaj: 3. ima sljedeće karakteristike: • pad proizvodnje i prometa u najvažnijim privrednim granama • otežan pristup financijskim sredstvima • pad izvoza i uvoza • pad agregatne tražnje • smanjenje priliva iz inostranstva • povećanje nezaposlenosti • smanjenje fiskalnih prihoda. Karta BiH podijeljena po kantonima Trenutna ekonomska situacija u Federaciji BiH.686 Investicije u mil.1 Neto plaća u KM: 792 GDP u mil.

6%.5 BPK 0.3 110.6 11.805 5.8 1.245 15.0 1.6 87.8 5.800 2. 2009.2 TK 28. godini došlo je do smanjenja obima industrijske proizvodnje tako da je zabilježen pad ukupne industrijske proizvodnje u procentu od 11. prikolica i poluprikolica (70.553 KM 4 4. 2009.012 204.893 442.419 12.468 2.2 ZDK 20.9 107. i rast fizičkog obima industrijske proizvodnje u 2009.516 FBiH = 100 5 63.549 400.093 254.9 74.193.602.164. godini iznosi 44.9 83.579 7.0 102. proizvodnje koksa.9 113.8% u odnosu na prošlu godinu).5 K .8 94.388.2 SAK 25.842 6.417 2. proizvodnja celuloze.6%). U 2009. 3. Najveći pad industrijske proizvodnje ostvaren je u oblasti prerađivačke industrije.992 225.6 20. a posebno u djelatnosti Proizvodnja motornih vozila.4%).686 miliona KM što je u odnosu na 2008. Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje po kantonima u industrijskoj proizvodnji Federacije. Rast proizvodnje ostvaren je u djelatnostima: 1.240. godini daju se u slijedećoj tabeli: Tabela 2.930 81. 2008.671 1.8%% manje u odnosu na prethodnu godinu.10 2./2007. Industrijska proizvodnja po kantonima STRUKTURA U % INDEKS KANTON 2008.5 88.6 82.1 87.1 94.1 USK POK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK SAK K .9 0.305.2 189.645 80.2 91.450 227.9 88.327.6 ZHK 1. 4.202 miliona KM ili 27.3 108.6 96.602 33.791 5. Procenat pokrivenosti uvoza izvozom 2009.870 391.10 Federacija BiH 2 288.4 U 2009.8 102.3 3.3 91. godinu manje za 20.1 137.4 SBK 5.095 5.886 498. 8 .0 107.0 100. USK 3.0 27.3 100. 2. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u vrijednosti od 3.9 102.142 5.3 Federacija BiH 100.318 3 1. proizvodnje duhanskih proizvoda (12.703 4.3 94.3 25.186 4. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u vrijednosti od 8.9 123.754 6.9%.721 1.0 U 2009.5 112.8% u odnosu na prošlu godinu).5 73.371 4.4 87./2008.9 70. proizvodnje hemikalija i hemijskih proizvoda (3%).7 89. papira i proizvoda od papira(2. derivate nafte i nuklearnog goriva (3.8 2.114 39.8 HNK 10.4 POK 1.7 112.167.707 423.7%.8 76.

Trgovinski deficit Federacije BiH u 2009.o. godinu.o.d. Godinu u FBiH su: • Aluminij d.243 3.o.686.091 471.772 191.5 51.5 65. Vanjskotrgovinska razmjena po kantonima u 2009. godini.9 72.943 IZVOZ 82. Tomislavgrad.079.d. Gradačac • Hifa – oil d.302 754.914 40.1 72.d.o.3 105.1 106.2 81.998 113.201.1 85.o. Lukavac • JP Elektroprivreda HZ HB d.o.d.663 8.4 63.1 79. te je razumno pretpostaviti da su se na udaru otkaza najprije našli neprijavljeni zaposleni. Ukupan broj zaposlenih je rastao do kraja 2008. Sarajevo.1 60 52.189 ili za 1.0 85.10 Federacija BiH IZVOZ 158. Mostar • Volkswagen Sarajevo • Mittal Steel Zenica d. godini ostvaren je u iznosu od 4.6 79.556 zaposlenih u 2009.o.721 905.013 UVOZ 246.1 72. I ovdje se može uočiti da je recesija sa značajnim kašnjenjem zahvatila Federaciju BiH.o.9 83.951 396.o.o. Sarajevo • Kapis d.9 Najveći uvoznici za 2009. Treba imati na umu da se ovdje radi o podacima o registriranoj.3 88.3 UVOZ 74.o. godine.1 21.0 82.148 68.o.6 62.o.o. Visoko • TMD Ai d.o. Gradačac • JP Elektroprivreda BiH d.6 72.2 65.6 32.2 73.8 97.2 44.248 173. Zbog 9 .o.092.o.581 1.9 65.4% manje od prošlogodišnjeg deficita).d. • Global ispat koksna industrija d.d.107 123.o. • Global ispat koksna industrija d. Travnik • Standard d. Sarajevo • Borac export – import d. Mostar • Energoinvest d. Vrijednosti izvoza i uvoza kao i pokrivenosti uvoza izvozom roba daje se u sljedećoj tabeli: Tabela 3.7 21.990 829. a ne stvarnoj zaposlenosti.651 3. što je manje za 4. godini Pokrivenost INDEKS 2009/2008 U HILJADAMA KM KANTON USK POK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK SAK K .006 659.142 974. Sarajevo • TMD Ai d.489 882.d.o.334 miliona KM (35.o.335 65. Tešanj • Holdina d.o. Lukavac • Volkswagen Sarajevo • Prevent cutting d.9 84. Mostar • Mittal Steel Zenica d. kada je sa 430. Godinu u FBiH su: • Aluminij d.604 660.2 uvoza izvozom robe u% 64.745 pao na 426. Sarajevo • Petrol BiH oil company d.0 % u odnosu na 2008.6 84.o. Najveći izvoznici za 2009.

197 170.943 52. godini u odnosu na 2008.4 17.4 18.893 (36.577 lica što je više za 15. stepen zaposlenosti se izračunava tako da se broj zaposlenih podijeli sa prisutnim stanovništvom i pomnoži sa 100 8 Stepen zaposlenosti se izračunava tako da se broj zaposlenih podijeli sa radno sposobnim stanovništvom (stanovništvo staro od 15-65 godina) i pomnoži sa 100 9 Stepen zaposlenosti se izračunava tako što se broj zaposlenih podijeli sa aktivnim stanovništvom (radnom snagom tj. odbrani i policiji. Za penzije/mirovine koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za obračun i isplatu penzija/mirovina za mjesec decembar 2009.896 37.Mjesečni statistički pregled po kantonima u FBiH 3/10.2 42. Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti stanovništva po kantonima daje se u sljedećoj tabeli: Tabela 4.3 7 16.8 25.0 26.930 81.0 8 45.6 49.685 zaposlenih ili 6.6 47. Stepen zaposlenosti po kantonima u 2009.0% na 45. Najveći pad zaposlenih zabilježen je u prerađivačkoj industriji (5.2009.800 2.602 33.992 225. Obrada: Federalni Zavod za programiranje razvoja. 7 U skladu sa metodologijom Centralne banke BiH. Prosječna penzija u decembru 2009. sa 44.194 781.g.298 42. godini KANTON 1 USK POK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK SAK K – 10 FBiH Stanovništvo Broj zaposlenih6 Radno sposobno stanovništvo Aktivno stanovništvo Stepen zaposlenosti u %7 Stanovništvo8 Radno sposobno stanovništvo9 Aktivno stanovništvo10 2 288.645 80.4%). 6 Ukupna zaposlenost na teritoriji FBiH obuhvaća zaposlene u poslovnim subjektima (pravnim osobama).700 283.338 275. godinu.688 71. U 2009. Od ukupnog broja nezaposlenih.7 14.219 22.12.882 70.poznatog problema rada na crno nije moguće iz službenih statističkih podataka izvući zaključke o razmjerama uticaja recesije na zaposlenost u Federaciji BiH.318 3 32.556 4 199. Stepen zaposlenosti stanovništva u Federaciji BiH u odnosu na aktivno stanovništvo iznosi 54.707 423.8 47.3% su zaposleni u vanprivredi. Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2009.934 ili 4.6%) nestručnih osoba.579.831 18.36 KM.6%.549 400.133 6 11.6 Na evidencijama službi za zapošljavanje 31.5 28. godine u Federaciji BiH je bilo registrovano 354.6 54. dok je 129.0 16.596 9.9 28.456 185.7% u odnosu na 2008.794 5.127 74.093 254.310 119. a 37. a 52.8 51. godini u FBiH prosječna mjesečna neto plaća iznosi 792 KM ili 5. Stopa nezaposlenosti porasla je u 2009.0 64.1 18.8 22.8 14.1 21. Broj zaposlenih u odbrani (8.1 18. zaposleni + nezaposleni) i pomnoži sa 100 10 Izvor podataka za broj stanovnika: Federalni Zavod za statistiku .063.) i građevinarstvu (1. Od ukupnog broja nezaposlenih. 10 .907 4.114 39.886 498. godinu.852 171.301 1.392 manje zaposlenih u odnosu na 2008.5% manje u odnosu na 2008.3 53.6 17. godinu ili 5.327.614 23. 47.7% ih je bilo ranije zaposleno.7 61.Mjesečni statistički pregled FBiH 10/09.000).1% ).4 %.2 12.4 13. Prema izvještaju Federalnog zavoda za statistiku u strukturi zaposlenih 62.3% prvi put traži zaposlenje.564 150.444 27.132 136.643 10.793 343.4% . godini iznosi 45.532 9.827 5 71. su stručne osobe. nije razvrstan po općinama i kantonima.018 14.166 81.6 27.753 426. obrtu i slobodnim profesijama.6 18.7% čine zaposleni u privredi.45% više u odnosu na prethodnu godinu.328 54.6 23. godine iznosila je 353.9 58. Ukupan broj penzionera u decembru mjesecu 2009.83 KM pri čemu je minimalna iznosila 296.9 53. za zaposlenost: Federalni Zavod za statistiku . 224. godine iznosio je 356.684 (63.

Dijelovi poslovnog subjekta su organizacione jedinice u sastavu poslovnog subjekta – poslovne jedinice (radionice.4% u odnosu na 2008. Registrovan broj pravnih lica sa stanjem 31. omogućuje upoređivanja stope inflacije s drugim zemljama. stovarišta.619 što je više za 4. 11 .120 poslovnih jedinica ili 4.93 107.674 što je više za 1. Za sve ostale penzije/mirovine koeficijent za obračun i isplatu penzija za mjesec decembar 2009.3%. prodajna mjesta) smještene na geografski određenom mjestu.2009. Ukupan indeks potrošačkih cijena u FBIH u 2009. Od 2008. a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.12. te penzija i socijalnih davanja.89 101. godine iznosio je 1.70 99. Pored toga indeks potrošačkih cijena koristi se za usklađivanje plaća i zarada u skladu sa kolektivnim ugovorima. Također se koristi i za očuvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama.7 Poslovni subjekti su pravne i fizičke osobe koji obavljaju djelatnost sukladno sa propisima. te tijela državne vlasti. tijela državne uprave i tijela lokalne samouprave i uprave.2009. godine registrovano je u sastavu pravnih lica ukupno 23. tako da je broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u 2009. uredi. omogućuje upoređivanje kretanja cijena unutar zemlje između pojedinih regiona. godine iznosi 43.godine je 1. Federalni zavod za statistiku počinje sa praćenjem indeksa potrošačkih cijena koji sukladno međunarodnim standardima predstavlja opće priznatu mjeru inflacije. godini.12. Godinu bilježi pad po stopi od 0. godini iznosio 51.5% u odnosu na isti period prethodne godine. godinu. Ostvaren rast indeksa potrošačkih cijena u FBiH se kretao kako slijedi: 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 105. predstavništva.65. skladišta.485. u odnosu na 2008. godine u BiH se izračunava i prati indeks potrošačkih cijena (CPI). Fizičke osobe su osobe koje obavljaju djelatnost u svoje ime i za svoj račun. Stoga je prestalo praćenje cijena na malo i troškova života. Na dan 31. te služi kao osnov za deflacioniranje pojedinih makroekonomskih agregata u statistici nacionalnih računa i dr.4% više nego u 2008.

828 87.139 1.114 2. U 2009.6 100.553 GDP po stanovniku u KM 4 6.9 48. MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI USK-a Površina u km2: 4.954 48. KM: 170 Slika 2.6% od prosjeka Federacije.164.142 6.0 32. KM: 159 Investicije u mil.516 KM.508 3. KM (uključena neregistrirana ekonomija – NOE). godini GDP po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) iznosi 6.144 Prirodni priraštaj: 622 Gustina naseljenosti: 69.193 mil KM što u odnosu na GDP Federacije iznosi 7.601 17. Pregled GDP-a po općinama u kantonu kako slijedi: Tabela 5. dok u Unsko sanskom kantonu iznosi 4.5 65.137 7. godini Općina 1 Bihać Bosanska Krupa Bosanski Petrovac Bužim Cazin Ključ Sanski Most Velika Kladuša Stanovništvo 2 61.122 2. kantonima i općinama izvršio Federalni zavod za programiranje razvoja prema slijedećoj formuli: broj zaposlenih u općini x prosječna plaća u općini broj zaposlenih u F BiH x prosječna plaća u FBiH x GDP FBiH 12 .142 Uvoz u mil.384 2.0 98.287 28.125 Općine: 8 Naseljena mjesta: 355 Stanovništvo: 288. Bruto domaći proizvod (GDP) u 2009.5.234 4.0 USK Federacija BiH Procjenu za 2009. GDP (bruto domaći proizvod) u Federaciji BiH iznosi 15.126 6.450 15.193.620 3.527 37.468 19.165 mil.8 Neto plaća u KM: 739 GDP u mil.561 288. KM: 1.142 mil KM ili 63.516 GDP po stanovniku u KM-FBiH = 100 5 99.911 185.5 55. KM: 246 Izvoz u mil.0 63.508 46. godinu u FBiH.273 166.6 57. godinu.962 3.810 197.u hiljadama KM 3 398.008 71.865 62. U Unsko sanskom kantonu procjenjuje se da je ostvaren GDP u iznosu od 1.748 4.6 45.193 GDP per capita u KM: 4.9%. Karta USK-a Prema procijenjenim podacima Federalnog Zavoda za programiranje razvoja za 2009.327.318 GDP .687 44.

U 2009.794. energ. Snabdijevanje el. kemikalija i kemikalijskih proizvoda 103.11 U 2009. dok je u ovom kantonu ostvaren pad fizičkog obima po stopi od 17. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u visini od 426. godini ostvaren je izvoz u vrijednosti od 3. što je više za 7. Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2009. godini. godini iskazan je u slijedećoj tabeli: Tabela 7.202 miliona KM ili 27. Stepen nezaposlenosti u 2009.840 zaposlenih ili 5. tako da broj nezaposlenih u odnosu na FBiH iznosi 7.9%.577. Broj zaposlenih u USK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 7.6% u 2009. Učešće fizičkog obima industrijske proizvodnje u ovom kantonu u industrijskoj proizvodnji Federacije iznosi 3.69%.2009. godini ostvaren je uvoz u Federaciji BiH u vrijednosti od 8. godini. Registrovana nezaposlenost u USK u 2009.189 zaposlenih. Pokrivenost uvoza izvozom u FBiH u 2009. godini.1% manje u odnosu na 2008. Indeks fizičkog obima industrijske proizvodnje 2009/2008 OPIS FBiH Industrija ukupno 88. jer nisu uzete sve komponente koje utiču na obračun stvarnog GDP-a.4 74.9 . godinu ili 3. godini na kraju decembra iznosi 38.5 U Federaciji BiH u 2009. godinu.8 75.5% manje u odnosu na 2008. godinu. U USK zaposlenost iznosi 32.16 13 .3% od ukupnog izvoza FBiH u 2009. a u USK 64.7 USK 82.1 .0% od ukupnog uvoza FBiH u 2009.7% u odnosu na 2008. godinu ili 4. gasom i vodom 95. dok je u USK iznosio 159 miliona KM ili 17.proizv.3% manje u odnosu na 2008. godinu.0 E.proizvodnja hrane i pića 93. što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 1. što je više za 4.4 %.6%. a u USK 54.6%.Ovim se dobija približna procjena GDP-a kantona i općina. godinu. str. Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.686 miliona KM ili 20.8% manje u odnosu na prethodnu godinu. godini iznosi 45.0%. U 2009.69%. Makroekonomski pokazatelji FBiH za 2009.7% manje u odnosu na 2008. Tabela 6.9 78. dok je u USK vrijednost uvoza iznosila 246 miliona KM ili 25.0% ili za 4. Rudarstvo 96.4 C. godini 11 Federalni zavod za programiranje razvoja.4 D. iznosila je 44. Prerađivačka industrija 83.9 96.12. Pregled nezaposlenih po općinama u USK u 2009.2%.7 96.08% u odnosu na prethodnu godinu. godine iznosi 354.849 lica koja traže zaposlenje.556 što je u odnosu na isti period prethodne godine manje za 1. godini u FBiH ostvaren je pad fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 11.

godini dajemo u slijedećoj tabeli: Tabela 8.132 4. što je više za 738 registrovanih obrtnika ili 2.78 660.5 87.08 642.2 54.07 689.988 71.83 KM pri čemu je minimalna iznosila 296.374 32.72% u odnosu na 2008.6 56.0 847.98 674.152 4.803 4.08 Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru mjesecu 2009. U USK prosječna plaća iznosila je 739 KM što je više za 7.485.826 1.12. godine 51.40 606.704 2. što je u odnosu na prošlu godinu više za 123 ili 2.2 45.619 u Federaciji BiH što je više za 1.205 2.Općina Nezaposleni Broj zaposlenih Aktivno stanovništvo Stepen nezaposlenosti u % 1 Bihać Bosanska Krupa Bosanski Petrovac Bužim Cazin Ključ Sanski Most Velika Kladuša USK Federacija BiH 2 8.5 61.4 60.418.20 668.3% u 14 .4 60. Za penzije koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za obračun i isplatu penzija za mjesec decembar 2009. godini Općina 1 Bihać Bosanska Krupa Bosanski Petrovac Bužim Cazin Ključ Sanski Most Velika Kladuša USK Federacija BiH Prosječna neto plaća u KM 2 FBiH = 100 3 107.65. Prema statističkim podacima broj registrovanih pravnih osoba 31.726 2.260 1.133 5 43. U USK broj penzionera u istom periodu iznosi 20. godine je bio 43.309 3.5% u odnosu na 2008. Plaće u USK po općinama u 2009.1%. Prosječna neto plaća u 2009. godinu.556 4 20.3 100.2009.890 14.365 10.3% u odnosu na prosjek FBiH.706 7.577 3 11.364 4.12. godini prosječna mjesečna neto plaća iznosi 792 KM ili 5.9% u odnosu na prethodnu godinu.104 1.1 52. Prosječna penzija u decembru 2009.897 novoregistronih ili 4.7% od ukupnog broja penzionera u FBiH. Broj registrovanih pravnih osoba u USK učestvuje u ukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 10.381 5. Za sve ostale penzije koeficijent za obračun i isplatu penzija za mjesec decembar 2009.285 ili 5.85 792.794 426.849 354. dok je u USK broj registrovanih iznosio 4.4 76. dok je u USK broj registrovanih obrtnika iznosio 3.509 8.4 U 2009. godine iznosio je 1.643 781. godinu.3 81.779 što je manje za 13 registrovanih u obrtu ili 0. godine je 1.213 6. godine iznosio je 356.674 u FBiH.0 84.7 50.9% u odnosu na 2008.45% više u odnosu na prethodnu godinu.614 98.063.0 89.2 83.2009.32 738.36 KM.980 4. Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika sa stanjem 31.167 8.2 85.59 708. godine iznosila je 353.2 64.086 2. godinu i što je 93.4 93.428 1.

15 .3%.odnosu na 2008. Broj registrovanih fizičkih lica-obrtnika u USK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica-obrtnika u Federaciji BiH sa 7. godinu.

depresiju potrošnje građana i agregatne potrošnje. 16 . Recesija je dovela do diskontinuiteta u ekonomskom rastu u FBiH. Prije izbijanja spomenutih ratnih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije. kao i FBiH.6. pretvorene su u ekonomski pad. probleme financiranja tekućeg prihoda. te enormni rast nezaposlenosti. ZAKLJUČAK Bosna i Hercegovina je jedna od država u regiji koja je u posljednjoj deceniji XX stoljeća doživjela tako obimna ratna razaranja koja nisu upamćena na ovim prostorima još od Drugog svjetskog rata. nelikvidnost realnog sektora. Bosna i Hercegovina je po svojim makroekonomskim performansama bila razvijenija od nekih tranzicijskih zemalja koje su sada punopravne članice Evropske unije. Bosanskohercegovački GDP-a danas je tek na razini od oko 60 % prijeratnog nivoa. rasta i razvoja kompanija. Globalna recesija je u svjetskoj ekonomiji prouzrokovala pad ekonomske aktivnosti. suočava sa recesijom. Proučavajući podatke koji su mi bili dostupni. kao tranziciona zemlja. Svi makroekonomski pokazatelji su negativni za FBiH u smislu da pokazuju ekonomski pad. zaključila sam da se BiH. Stope ekonomskog rasta koje su se kretale u prosjeku 5-6% u posljednjih pet godina.

Omerdić M. Mc. et. Macroeconimics. Dornbuch R. 2005. Uvod u makroekonomiju...A. Mc. Literatura: 1.7. Fisher S. godine 17 . Graw – Hill International 4. 1990. godine 3. Graw – Hill International.. al. Makroekonomija. Babić M... Grafičar Bihać. Ekonomija. Bihać. 2004. godine 2. Zagreb. Samuelson P. Mate Zagreb.

Stepen zaposlenosti po kantonima u 2009. Indeks fizičkog obima industrijske proizvodnje 7. Bruto domaći proizvod (GDP) u 2009. godini 6. Stepen nezaposlenosti u 2009. Industrijska proizvodnja po kantonima 3. godini 4. Popis ilustracija: Slike 1. Karta USK-a Tabele 1. Vanjskotrgovinska razmjena po kantonima u 2009. godinu 2. godini 8. Karta BiH podijeljena po kantonima 2. godini 5. godini 18 . Prosječna neto plaća u 2009.9. Bruto domaći proizvod (GDP) po kantonima za 2009.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->