P. 1
Otpornost materijala 1- Vice Šimić

Otpornost materijala 1- Vice Šimić

|Views: 4,240|Likes:
Published by Senad Medic

More info:

Published by: Senad Medic on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

Urednik

ZELIMIR COLIC, dipl. ing. grad. Recenzenti prof. dr. sc. IVO ALFIREVIC rof. dr. sc. NENAD BICANIC

Prof. dr. sc. VICE SIMIC, dipl. ing. grad.
redoviti profesor Gradevinskog fakulteta Sveucilista u Zagrebu

prof. dr. sc. MLADEN HUDEC Crteze izradio MILlVOJ MERVAR

Graficke urednice ZELJKA SAMBOLEK, JASMINA VRKLJAN
Lektor TOMISLA V SALOPEK, Korektor STANKO SOKOL

dipl. ing.

OTPORNOST MATERIJALA
II. izdanje

I

prof.

Objavljivanje ovog sveucilisnog udzbenika odobrio je senat Sveucilista u Zagrebu rjesenjern broj 02-170 I/3-200 I. od II. prosinca 200 I. godine. © SKOLSKA KNnGA, d.d., Zagreb, 2002. Nijedan dio ove knjige ne smije se umnozavati, fotokopirati ni na bilo koji nacin reproducirati bez nakladnikova pismenog dopustenja. CIP dostupan u Nacionalnoj 410521040 ISBN 953-0-30692-X i sveueilisnoj knjiznici, Zagreb,

Slog i prijelom na racunalu DENONA d.o.o., Zagreb Tisak: lTG-Zagreb

SKOLSKA KNJIGA, ZAGREB, 2002.

SADRZAJ
str. I. 2. 3. 4. UVOD.................................................................. OPCE PRETPOSTA VKE I OSNOVNI V ANJSKE I UNUT ARNlE SILE ANALIZA 4. I. 4." 2. 4.1: 4.
(

3 PRORACUNA 8 II 16

ELEMENTI

NAPREZANJA i komponente naprezanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. jednadzbe ravnoteze " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Pojam naprezanja Diferencijalne Jednadzbe

16 19 22 27 33 35 39 44 45 47 49 51 65 65 67 73

transfonnacija

&1...
~IM(C
0-.J

4.

Glavna naprezanja Glavna posmicna naprezanja Mohrova kruznica za ravninsko stanje naprezanja Mohrova kruznica za prostomo Cauchyjeva Oktaedarske ploha naprezanja Elipsoid naprezanja stanje naprezanja

4.5. 4. ;6.' 4. 7. 4. 8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. naprezanja . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. naprezanja

~:'"~'2'~9 64-\ " , ." .__._,J

G'L

\
/5.

4. 9. 4.\~; 4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. i devijator naprezanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. unutarnjih sila ikomponenata

4.0.
5:~ 5i~ 53) 5.4; 5.(

n~ Sfemi

ravnine i oktaedarska

tenzor naprezanja

Veza izmedu komponenata DEFORMACIJA defonnacija

ANALIZA

Pojam pomaka i defonnacije Komponente Defonnacija Ravninsko u zadanome smjeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. stanje deformacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Smjerovi i velicine glavnih defonnacija Uvjeti neprekinutosti

76 80 83

50

6.

VEZE IZMEDU NAPREZANJA 6.1. ' Eksperimentalni podaci
0

I DEFORMACIJA vezi izmedu naprezanja materijala

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. i defonnacija ...............

88 88 94

6.~.,

6,h
6.4.

Hookeov zakon, konstante elasticnosti Zakon superpozicije Saint Venantov princip

96
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. stanje naprezanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 98 100 105

6.5';
6.6..

Hookeov zakon za prostomo

Hookeov zakon za ravninsko stanje naprezanja Hookeov zakon za ravninsko stanje defonnacija Utjecaj temperature NAPREZANJE I KOEFIClJENT SIGURNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

6:,2:
6.~. 7.

106
lOB 115

DOPUSTENO

B. OPCI PRISTUP RJESA VANJU PROBLEMA U ZNANOSTI OOTPORNOSTI MATERIJALA . . . . . . . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . . . .. . . . .. ...

liB

/

I

I
I

VI 9. AKSIJALNO 9. 2. 9. 3. 9. 4. 9. S. 9. 6. 9. 7. 9. 8. 9. 9. 9.10. 9.11. 9.12. OPTERECENJE STAPA

Sadrfaj

Saddaj

VII
Koncentracija naprezanja pri torziji 299 303 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 306 316 319 320 334 337

120 120 128 131 134 138 142 146 IS2 IS9 162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 168 172 181 194 194 pri cistern posmiku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. na smicanje (odrez) RA VNIH PRESJEKA STAPA sustava sustava 197 198 208 208 213 21S 217 221 223 224 presjeka . . . . . . . . . . . . . . .. 227 227 228 230 230 232 235 241 246 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. pri torziji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24~' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

13.9.

9. I. Rastezanje

i pritisak ravnog stapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Utjecaj vlastite tezine Stap jednake cvrstoce na rastezanje i pritisak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sastavljeni stap Plan pomaka Potencijalna energija deformacija sistemi .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. stapa Staticki neodredeni Pocetna naprezanja Koncentracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..

14. SA VIJANJE RA VNIH ST APOV A 14. I. Cisto savijanje 14. 2. Proracun cvrstoce i izbor presjeka pri cistern savijanju 14. 3. Potencijalna energija deformacija pri cistern savijanju 14. 4. Opci slucaj savijanja (savijanje silama) 14. S. Posmicna naprezanja u simetricnirn tankostijenim stapovima 14. 6. Savijanje silama nesimetricnog 14. 7. Poprecna normalna naprezanja 14. 8. Glavna naprezanja 14.10. Koncentracija i trajektorije stapa, Srediste posmika pri savijanju stapa poprecnirn opterecenjern glavnih naprezanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Toplinska naprezanja Aksijalno udarno opterecenje naprezanja Rastezanje uzeta lancanice I OEFORMACIJE

34S
348 3S1 369 372 377

14. 9. Proraeun cvrstoce pri savijanju silama naprezanja pri savijanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14.11. Savijanje stapova promjenljivog 14.13. Proracun sastavljenih 14.IS. Potencijalna IS. OEFORMACIJA presjeka

10. NAPREZANJA II. SMICANJE 11.1. 11.2. 11.3.

POSUOA TANKIH STIJENKI

14.12. Nosaci jednake cvrstoce na savijanje

nosaca
pri savijanju silama

38S
400 409 413 414 presjeka presjeka . .. 418 441 447 460

(OOREZ) energija deformacija

14.14. Savijanje stapa izradenog od razlicitih materijala energija deformacija RAVNOG

Cisti posmik Potencijalna Proracun elemenata opterecenih KARAKTERISTIKE

STAPA PRI SAVIJANJU elasticne linije nosaca elasticne linije nosaca konstantnoga elasticne linije nosaea promjenljivoga deformacija nosaca

12. GEOMETRIJSKE

I

IS.1. IS.2. 15.3. 15.4. IS.5. IS.6. IS.7. IS.8. IS.9.

Oiferencijalnajednadfba Analiticka Analiticka

12. I. Staticki momenti i momenti tromosti (inercije) ravnih presjeka 12. 2. Promjena momenata tromosti pri translaciji koordinatnoga 12. 3. Promjena momenata tromosti pri rotacij i koordinatnoga 12. 4. Glavne osi i glavni momenti tromosti 12. S. Mohrova kruznica tromosti 12. 6. Polumjer tromosti 12. 7. Elipsa tromosti 12. 8. Momenti tromosti jednostavnih 12.8.1. Pravokutni presjek 12.8.2. Kruzni presjek 12.8.3. Presjek oblika kruznog prstena 12.8.4. Trokutni presjek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12.8.S. Elipticni presjek 12. 9. Momenti tromosti slozenih presjeka 12.10. Momenti otpora ravnih presjeka 13. TORZIJA RAVNIH STAPOVA 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. Torzija §tapova kruznoga presjeka Potencijalna energija deformacija presjeka analogija Staticki neodredeni Prandtlova .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

I

metoda odredivanja metoda odredivanja

I I I

Grafoanaliticka Odredivanje

metoda odredivanja

Graficko odredivanje

elasticne linije nosaca

progiba metodom konacnih diferencija

46S
471 476 479 OPTERECENm 481 . 490 503 . SIS

Progib zbog poprecne sile Utjecaj promjene temperature Proracun krutosti pri savijanju

16. NAPREZANJA

IPROGIBI NOSACA PRI UDARNOM

17. KOSO SAVI1ANJE 18. SA VIJANJE RA VNOG STAPA 00 MATERIlALA S RAZLICITIM MOOULOM ELASTICNOSTI NA RASTEZANJE I PRITISAK LITERA TURA KAZALOPOJMOVA KAZALO IMENA

........................................................

SI6 . S20

2S6
2SB 26B 27·1 279

zadaci pri torziji

Torzija stapa neokruglog membranska

I3.S.
13.6. 13.7. 13.8.

Torzija stapova s tankim stijenkama otvorenog profila Torzija stapova s tankim stijenkama zatvorenog profila Zavojna opruga kruznoga presjeka

28l
295

r
PREDGOVOR
Ovaj udzbenik u nesto prosirenu obliku sadrzi gradivo koje se predaje u sklopu predmeta OTPORNOST MATERIJALA I u trecem semestru na Gradevinskom fakultetu Sveucilista u Zagrebu. U prvom dijelu udzbenika obradeni su osnovni pojmovi, pretpostavke i metode proracuna, te analiza naprezanja i analiza defonnacija pri malim defonnacijama. Veza izmedu naprezanja i defonnacija dana je za idealno elasticno tijelo. U drugom dijelu udzbenika obradeni su osnovni slucajevi opterecenja stapa: rastezanje, pritisak, torzija, smicanje i savijanje. Pri tom je razmatrano i savijanje kompozitnoga stapa i stapa od bilineamog materijala. Takoder su obradeni osnovni slucajevi djelovanja aksijalnog i poprecnog udarnog opterecenja stapa uz poseban osvrt na razliku izmedu djelovanja statickog i dinamickog opterecenja, Da bi se olaksalo razumijevanje i prihvacanje izlozenog gradiva, na kraju pojedinih poglavlja dodani su rijeseni primjeri, a oni su odabrani tako da dopunjuju izlozena teorijska razmatranja. Mislim da ce ovaj udzbenik korisno posluziti ne samo studentima tehnickih fakulteta nego i inzenjerima u praksi, koji zele osvjeziti svoje znanje iz podrucja mehanike cvrstoga defonnabilnog tijela. Na kraju udzbenika nave dena je literatura kojom sam se sluzio pri pisanju ovog udzbenika. Udzbenik su recenzirali dr. sc. Ivo Alfirevic, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveucilista u Zagrebu, dr. sc. Vlatko Brcic, redoviti profesor Gradevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr. sc. Kresirnir Herman i dr. sc. Zlatko Kostrencic, redoviti profesori Gradevinskog fakulteta Sveucilista u Zagrebu. Srdacno im zahvaljujem na mnogim korisnim primjedbama i savjetima. Zahvaljujem i Milivoju Mervaru koji mije pomagao pri izradi crteza, Zahvaljujem se svim suradnicima iz "Skolske knjige", a posebno Zelimiru Colicu, dipl, ing. grad. uredniku edicije, koji su radili na tome da kojiga bude sto bolje opremljena i da sto prije bude predstavljena javnosti. Usprkos svim nastojanjima, bilo je tesko ukloniti sve pogreske, bile one tiskarske bilo one stvarne. Zato cu biti zahvalan citaocima koji me upozore na nadene pogreske i nedostatke i time pridonesu poboljsanju ovog udzbenika. U Zagrebu u lipnju 1990. godine Autar

PREDGOVOR DRUG OM IZDANJU
Drugo izdanje ovog udzbenika nepromijenjeno je prvo izdanje u kojernu su ispravljene uocene tiskarske pogreske, Ovo izdanje udzbenika recenzirali su dr. sc. Nenad Bicanic, redoviti profesor Department of Civil Engineering University of Glasgow i dr. sc. Mladen Hudec, profesor emeritus Sveucilista u Zagrebu, redoviti profesor Rudarsko-geolosko-naftnog fakulteta Sveucilista u Zagrebu, Srdacno irn zahvaljujem na obavljenoj recenziji. Zahvaljujem svim suradnicima iz Skolske kojige, a posebno Zelimiru Coli6u, dip!. ing. grad., na brizi oko pripreme i objavljivanja ovog izdanja. Zagreb, prosinac 200 I. Autar

1. UYOD

Otpomost materijala jedna je od grana primijenjene mehanike koja proucava probleme cvrstoce, krutosti i stabilnosti pojedinih dijelova tehniekih konstrukcija od cvrsroga deformabilnog materijala. Pod cvrstocom konstrukcije iii dijela konstrukcije razumijeva se sposobnost prenosen]a opterecenja bez pojave lorna. Krutost konstrukcije oznaeuje otpomost konstrukcije na deformiranje (promjenu oblika i volumena). Pod stabilnosti konstrukcije razumijeva se sposobnost konstrukcije i njezinih elemenata da pod zadanim opterecenjem zadrze prvobitni oblik elasticne ravnoteze. Istrazujuci proces deformiranja i razaranja tijela, znanost 0 otpomosti materijala tezi utvrditi osnovna nacela i postupke proracuna cvrstoce, krutosti i stabilnosti pojedinih dijelova konstrukcija. Proracun cvrstoce sastoji se u odredivanju najmanjih dimenzija pojedinih dijelova konstrukcija iskljueujuci mogucnost pojave lorna pod djelovanjem zadanog opterecenja, Proracun krutosti obuhvaca odredivanje deformacija konstrukcija pod djelovanjem zadanog opterecenja, koje moraju ostati u dopustenim granicama odredenim uvjetima upotrebe same konstrukcije. Proraeun stabilnosti sastoji se u odredivanju opterecenja pod kojim konstrukcija i njezini elementi zadrzavajujos prvobitni oblik elasticne ravnoteze, Skup ovih proracuna naziva se dimenzioniranje elemenata konstrukcija. Pri dimenzioniranju elemenata konstrukcija moraju biti ispunjeni uvjeti cvrstoce, krutosti i stabilnosti, upotrebljavajuci upravo onoliko materijala koliko je nuzno da budu zadovoljeni trazeni uvjeti sigumosti. To znaci da uz uvjete sigurnosti moraju biti zadovoljeni i uvjeti ekonomicnosti konstrukcij e. U teorijskoj mehanici kao osnova za razmatranje uvodi se model krutog, nedeformabilnog tijela, i na njemu se izvode svi zakoni i principi statike i dinamike. Medutim zbog djelovanja raznih utjecaja (vanjskih sila, promjena temperature itd.) sva se realna tijela vise iii manje deformiraju, tj. mijenjaju svoj oblik i volumen, pa je potrebno naci vezu izmedu vanjskih sila, oblika tijela i vrste materijala s naprezanjima i deformacijama tijela. Za razliku od drugih grana mehanike deformabilnog tijela - teorije elasti~nosti i plasti~nosti, u znanosti 0 otpomosti materijala ta zadaca tezi se rijesiti 8tOjednostavnijim i dostupnim metodama u inzenjerskoj praksi, primjenjujuci razmjemo jednostavan matematicki aparat i uvodeci odredene pretpostavke 0 strukturi i svojstvima materijala i karakteru deformacija tijela. Tako dobiveni rezultati provjeravaju se eksperimentalno mjerenjima na mode1ima iii na samim konstrukcijama. Za znanost 0 otpomosti materijala kao tehnicku disciplinu karakteristicna je primjena pribliznih metoda koje se osnivaju na rezulta-

bez najave trajnih defonnacija. ana ostvaruje vezu izmedu teorijskih disciplina (matematike. Engleski fizicar Robert Hooke (1635-1103) godine 1678. Najvjerojatnije je da su stari graditelji hramova. Zato u znanosti 0 otpomosti jednako vaznu ulogu imaju teorijska i eksperimentalna istrazivanja. Navier je rijesio problem savijanja pri~maticnih ~tapo. Dok su istrazivaci iz 18. Coulomb je istrazrvao s~vlJanJe konzol. Na osnovi te postavke usavrsio je teoriju savijanja nosaca. grede upete najednom kraju. . Istraz. Iscrpn~ je prou~avao P:Itisnute prizmaticne stapove. L. njegova su istraZivanja prvi pokusaj da se pronade metoda kojom bi se mogla provesti logicna analiza naprezanja i racunski odrediti potrebne dimenzije konstrukcijskih elemenata. Iako se Galileijeva pretpostavka 0 jednolikoj raspodjeIi unutamjih sila u presjeku grede opterecene na savijanje pokazala netocnom. do istog zakona. Sve rezultate svojih teorijskih istrazrvanja provjeravao je eksperimentalno. pronasao Zakon 0 lineamoj ovisnosti izrnedu opterecenja i deformacija pri rastezanju.). Osnivacern znanosti 0 otpomosti materijala smatra se slavni Galileo Galilei (1564-1642). svoje principe i zakone gradnje birali na osnovi intuicije. Bernoulli izrekao je jednu od vaznih hipoteza znanosti 0 otpornosn materijala . To je prvi objavljeni rad u kojem se proucavaju elasticna svojstva materijala. Navier je smatrao da j.. kao i stapove s pocetnom zaknvIJ~n?scu. mehanike i dr.prvi)e r~~io metodu rjesavanja staticki neodredenih problema pn rastezanju. Slavni matematicar Leonhard Euler (1101-1183) primjenom varijacijskog racuna izveo je diferencijalnu jednadzbu savijene osi stapa. u 18. Mariotte (1620-1684) na osnovi svojih eksperimentalnih istrazivanja dosao je godine 1680. Uvod I. J. Ta njegova l~t~zlv~~Ja obuhvacaju i stapove promjenljiva presjeka. koji je prvi put objavljen u spomenutoj knjizi. jedan od prvih velikih umova koji su se bavili proucavanjem cvrstoce tehnickih konstrukcija bio je Leonardo da Vinci (1452-1519). a na udubljenoj strani pritisnuta. Proucavao je utjecaj ukljestenja oslonc~ na porast cvrstoce grede. Galileijeva knjiga prva je publikacija na podrucju znanosti 0 otpomosti materijala i oznacava pocetak povijesnog razvoja mehanike deformabilnih tijela.nzolni no~at.ncu~ki inzenjer C. On je uveo i pojam posmicnog n~pre~nja. drvenih konstrukcija i dr.4 tima teorijskih i eksperimentalnih istrazivanja. stupova i zica. Uveo je pojam "generaliziranih koordinata" i "generaliziranih sila". maten~ala. pokusa i prakticnog iskustva stecenog u toku prijasnjih vjekova. mostova itd.~.savijene grede uzduzna vlakna rastegnuta.!=7ad. koji je bio profesor matematike u Padovi. ali neovisno 0 Hookeu. piram ida. predlazuci pri tom da se uz koheziju u obzi~. Jakob Bernoulli (1654-1105) proucavao je oblik savijene grede. koja 110sinjegovo ime i osnovaje mnogih istrazivanja u razlicitim problemima spomenute znanosti. i sluzi kao osnova za proucavanje svih grana mehanike defonnabilnog tijela.e uzimajuci u obzir djelovanje momenta savijanja i poprecni~ sila. Onje prvi poceo proucavati djelovanje dinamickog opterecenja. uzme . te je dao fonnulu za proracun cvrstoce cijevi izlozene unutarnjern pritisku. objavljenom u Leidenu 1638.evms. Young je prvi promatrao ekscentricni pritisak i rastezanje pravokutnoga stapa 1 ~a njega dao tocno rjesenje. Prema tim podacima.hipotezu ravnih presjeka. Hooke je svojim zakonom postavio osnovu na kojoj je kasnije izgradena mehanika elasticnih tijela.dao je fra.. Engleski ucenjak Thomas Young (1113-1829) god!ne 1~07. A. fizike.ivao je stabi~nost sta~ov~ izlozenih pritisku i pronasao da pri stanovitom opterecenju o?hk. a povecava sa sirinorn presjeka. ist~zivao je ko. daje produljenje razmjemo sili. pritisku 1 savijanju.. Prvi je uspio izvesti diferencijalnu jednadzbu popreenih vibracija prizmaticnih stapova. Lagrange (1136--1813) nastavio je istrazivanja stabilnosti pritisnutih stapova zglobno pricvrscenih na oba kraja. Pr~utavaj~ci savijanje. Uvod 5 materijala Za znanost 0 otpomosti materijala moze se reci da je to jedna od osnovnih tehnickih disciplina koja ima vaznu ulogu II tehnickoj izobrazbi inZenjera i 11 oblikovanju inzenjerskog nacina misljenja. Hooke opisuje svoje pokuse sa zavojnim oprugama. Prema sacuvanim zapisima. zg.lobno oslonjenu gredu i gredu upetu na krajevima. te je odredio granicu elasticnosti za neke materijale.stapa postaje ~es~?lla~ 1 da se stap pod djelovanjem aksijalnih sila pritiska moze savmun. Onje prvi obratio pozomost na to da mehanika krutih tijela nije dovoljna za rjesavanje mnogih problema sigumosti konstrukcija te da se moraju uzeti u obzir fizikalna svojstva materijala.em~~icku fonnulaciju Hookeovog zakona i uveo pojam modula elasticnosti pn rastezanju 1 pritisku. Znatan prinos razvoju znanosti 0 otpornosti materijala dao je francuski inzenjer i ucenjak Louisa Navier (1185-1836) kojije godine 1826. sto ga je navelo da pocne proucavati mehanitk~ s~ojs~~a mater~J.~~m radovima.:. Coulomb (1136--1806). Francuski fizicar E. te je primjenom diferencijalnog racuna dobio jednadzbu koja izrazava da je zakrivljenost savijene osi nosaca u svakoj njezinoj tocki razmjema momentu savijanja u toj tocki. koji se obicno nazi va Youngovim modulom. I. spomenika. cvrstoca grede oslonjene na oba kraja smanjuje se s duzinom grede. Mariotte je proucavao savijanje greda. tezili postaviti formule za odredivanje granicnog opterecenia koje dovodi do rusenja konstrukcije. a uopce se ne spominje utjecaj visine grede na njezinu cvrstocu. Kao inzenjer rukovodio je razmm. U dijelu te knjige razmatraju se mehanicka svojstva razlicitih materijala i navedeni su rezultati istrazivanja cvrstoce stapa pri rastezanju i konzolnog nosaca pri savijanju poprecnirn opterecenjern. postoji potreba za poznavanjem principa za odredivanje potrebnih dimenzija pojedinih konstrukcijskih elemenata.) i konkretnih tehnickih disciplina (betonskih.e ispravnije. Pri tim eksperimentalnim istrazivanjima Hooke je godine 1660. ad najranijih vremena. dao je n:'at.al~ 1 razlicite druge probleme konstruktorskog inzenjerstva. Veliki doprinos razvoju znanosti 0 otpomosti materijala. posebno u trenutku lorna s pOJavoI? pukotina u kosim pr~sJecima. objavio je knjigu "De Potentia Restitutiva" koja sadrzi rezultate Hookeovih pokusa s elasticnim tijelima. st. lstrazivao je torziju okruglog stapa. st. te ustanovio da su na ispupcenoj strani . izdao prvi udzbenik ootpomosti materijala kojim su se inzenjeri sluzili u iducih nekoliko desetljeca. Francuski matematicar J. odnosno njihova sposobnost da donekle mijenjaju oblik i volumen zbog djelovanja vanjskih sila. Galileo Galilei svojaje istrazivanja 11 raznim podrucjima mehanike objelodanio u poznatom djelu "Discorsi e Dimostrazioni matematiche intomo a due nuove scienze". Daniel Bernoulli (1100-1182) proucavao je probleme vibracija elasticnih tijela. metalnih. Dalje se navodi da se nosivost stupa smanjuje s njegovom duzinorn ida se povecava u odredenom odnosu s njegovim poprecnim presjekom.1 t~en~e u?utar. U njegovim zapisima postoje podaci koji se odnose na eksperimentalna istrazivanja cvrstoce grede oslonjene na oba kraja. odredi~i velicinu opterecenja do kojeg se konstrukcija ponasala potpuno elasticno. kad su Ijudi tek pocinjali graditi najjednostavnije tehnicke konstrukcije. . Rijesio je diferencijalne jednadzbe poprecnih vibracija prizmaticnih stapova koje je izveo Daniel Bernoulli. zatim pokuse sa zicom opterecenom na rastezanje i pokuse savijanja drvene konzole.

Venantovih istrazivanja imali su golem utjecaj na razvoj znanosti 0 otpornosti materijala. Hertza. Misesa. Razradivao je teoriju udara i vibracija te je postavio temelje Teorije plasticnosti. Beitramia. Saint-Venant dao je tocno rjesenje problema savijanja stapova male zakrivljenosti. On je prvi dao rjesenje problema torzije stapa uskoga pravokutnog poprecnog presjeka. Lame (1795--1870) koji je go dine 1852. nego da se vitopere. istrazivanje utjecaja visokih i niskih temperatura na mehanicka svojstva materijala. Cauchy je zakljucio da se elasticna svojstva nekoga izotropnog materijala mogu izraziti dvjema elasticnim konstantama. razvio je drugu teoriju cvrstoce koja se osniva na proracunu maksimalnih deformacija. bez obzira na to §to se u tom slucaju poprecni presjek iskrivljuje. dokazao je da se cisto smicanje uzrokuje rastezanjem u jednom pravcu i isto tolikim pritiskom u ortogonalnom pravcu. Rezultati Saint.r I 6 1. dokazao je ispravnost osnovnih hipoteza elementarne teorije za slucaj cistog savijanja (da poprecni presjeci ostaju ravni ida uzduzna vlakna ne djelujujedno na drugo) i pokazao je da se formula za normalna naprezanja izvedena na osnovi tih hipoteza. On je rijesio problem savijanja stapa od materijala koji se ne ponasa po Hookeovom zakonu. Castigliana. Proucavao je savijanje zakrivljenih stapova (ravninskih i prostornih). pri izvodenju opcih jednadzbi ravnoteze napusta proucavanje molekulamih sila izmedu pojedinih cestica deformiranoga elasticnog tijela. Polazeci od molekularne teorije elasticnih tijela. kao sto su problemi dinamickih opterecenja tehnickih konstrukcija. Bacha. Bettia. Nadaia. teorije elasticnosti i plasticnosti radi lito tocnijeg odredivanja naprezanja i deformacija i provedbe lito tocnijeg proracuna cvrstoce i stabilnosti konstrukcija. a cesto se primjenjuje u tehnickim analizama naprezanja u konstrukcijama. te uvodi pojam naprezanja. Mushelisvilia i mnogih drugih. Navier i Cauchy smatraju se osnivacima matematicke teorije elasticnosti. Uvod 7 proucavao je problem izvijanja ekscentricno pritisnutih stapova. Francuski matematicar Augustin-Louis Cauchy (1789-1857). objavio prvu knjigu Teorije elasticnosti. G. kojije razvijao tehnicku teoriju elasticnosti. Guesta. kao i slucaj zajednickog djelovanja savijanja s rastezanjem iii pritiskom. Pri elementarnom razmatranju cistoga savijanja grede Saint-Venant formulirao je princip koji nosi njegovo ime. D. Takoder je proucavao savijanje zakrivljenih stapova. Ostrogradski (1801-1861). Razradio je teoriju uvijanja prizmaticnih stapova. V. Timosenka. izveo jednadzbu za komponente vektora punog naprezanja koji djeluje u proizvoljnom presjeku. Prandtla. Lovea. istrazivanje metoda proracuna konstrukcija izradenih od nehomogenih. Navier je godine 1821. M. Henckya. Proces istrazivanja u podrucju znanosti 0 otpornosti materijala i dalje je u toku jer razvoj tehnike namece nove probleme iz podrueja mehanike deformabilnih tijela. Uvod I. utvrdivanje novih kriterija cvrstoce i proracun prema granicnim stanjima. daljnji razvoj teorije plasticnosti. uveo je pojam deformacije te pojam glavnih naprezanja i glavnih deformacija. anizotropnih i viskoelasticnih materijala itd. Mohra. moze primijeniti i pri poprecnorn savijanju. Dokazao je zakon uzajamnosti posmicnih naprezanja. Hubera. zatim Clapeyron (1799-1864). te daje vezu izmedu sest komponenata naprezanja i §est komponenata relativnih deformacija za neko izotropno tijelo. Barre de Saint-Venant (1797-1886). za razliku od Naviera. Michella. te dokazao da pri tom poprecni presjeci ne ostaju ravni. time je dobio potpun sustav jednadzbi za rjesavanje problema elasticnosti izotropnoga tijela. Za novijaje istrazivanja karakteristicno objedinjavanje metoda znanosti 0 otpornosti materijala. Saint-Venant nasao je postupak za odredivanje polozaja neutralne osi pri kosom savijanju. . Poisson (1781-1840). Znatan su doprinos razvoju teorije elasticnosti i znanosti 0 otpornosti materijala radovi Rankina. istrazuje zajednicko djelovanje savijanja i torzije prizmaticnih stapova. Haigha. Maxwella. koju su kasnije razvijali S. prvi formulirao opce jednadzbe ravnoteze. ploca i Ijuski.

Preostale defonnacije nazivaju se trajnim (pennanentnim) iii plastienlm. tijelo je visko- elastieno.). a odreduje se eksperimentalnim postupkom.2. To ima za posljedicu da su sve funkcije koje opisuju ponasanje materijala neprekinute. Stap je tijelo kojega su poprecne dimenzije male u usporedbi s njegovom duljinom (sl. materijalje nehomogen. svojstva u svim smjerovima Materijal je anizotropan ako su mu rnehanicko-fizikalna svojstva u razlicitirn smjerovima razlicita.la). Promatra se model idealiziranog tijela. Os stapa moze biti pravac. cak i u slucaju njihova pravilnog rasporeda u prostoru. kazerno da je idealno elastic no. tj. Pretpostavljamo da je ta ovisnost Iinearna i za realno tijelo to vrijedi do stanovite granice opterecenja koja se naziva granicom proporcionalnosti. a) b) c) e) Slika 2. staklo itd. Ovisno 0 odnosu polumjera zakrivljenosti osi stapa i visine poprecnoga presjeka.ld).1b). Stap kod kojega je debljina stijenke znatno manja od os nov nih dimenzija poprecnoga presjeka nazi va se tankostijenim (sl. za tijela zbijena oblika najslozenija. 0 njegovoj defonnaciji pod djelovanjem vanjskih sila. Poprecni se presjek dobiva presijecanjem stapa ravninom okomitom na os stapa. Ptocom nazivamo prizmaticno tijelo kojega je debljina mala u usporedbi s ostalim dvjema dimenzijama (sl. Naravno da je analiza naprezanja i deformacija ravnih stapova najjednostavnija. Linija sto spaja sredista svih poprecnih presjeka stapa naziva se os stapa. Pretpostavljamo da tvar ima svojstva neprekinute sredine. kazemo da je tijelo elasto-plastleno. sto odgovara i promjeni intennolekularnih sila koje se u tom stanju vise medusobno ne uravnotezuju. Napustimo Ii hipotezu 0 krutosti tijela.1. Ovisno 0 tome. Ako je tvar u napregnutom stanju. Drvo je anizotropno jer ima razlicita svojstva u smjeru vlakana od svojstva u smjeru okomito na vlakna. intennolekularnim silama. postaje prilicno slozena. Realno tijelo rnozemo smatrati potpuno elasticnim sarno do stanovite granice opterecenja koja se naziva granicom elasticnostl. 2. Pod djelovanjem vanjskih sila realno se tijelo defonnira. stapove dijelimo na rayne i zakrivljene. razmaci se izmedu diskretnih cestica mijenjaju. moramo voditi racuna 0 promjeni oblika i volumena tijela. Materijal koji ima fizikaino-mehanicka svojstva jednaka sarno u odredenim smjerovirna vlakana koja su upravljena usporedo osima bilo kojega pravokutnoga koordinatnog sustava nazi va se ortotropnim (valjani celik. odnosno vlskoplastleno. tako da se moze primijeniti pojam granicne vrijednosti ·(limesa). 2. 2. ravninska iii prostorna krivulja. nego je njihova razlika jednaka velicini unutamjih sila. tj. tj. izazvane vanjskim silama. zeljezo za kotlove i sl. Prema danasnjim spoznajama. izotropnog i elasticnog materijala. slika 0 ponasanju najmanjih cestica tvari. Ako tijelo nakon rasterecenja u potpunosti zauzrne svoj prvobitni oblik. tvar (materija) sastoji se od diskretnih cestica na vrlo malim razmacima u pravilnom iii nepravilnom rasporedu u prostoru. OPCE PRETPOST AVKE I OSNOVNI ELEMENTIPRORACUNA 2. Materijal je homogen ako su mu fizikalno-rnehanicka svojstva u svim tockama jednaka. ne isceznu potpuno nakon rasterecenja. lz tih razloga u znanosti 0 otpornosti materijala uzima se mehanicki model materijala kojemu se pripisuju odredena svojstva. Opee pretpostavke i osnovni elementi prorafuna 9 0 Ako defonnacije tijela ne ovise sarno opterecenju nego i 0 vremenu. zakrivljene stapove dijelimo na stapove male zakrivljenosti i na stapove vel ike zakrivljenosti. 2. Kako se vidi. tj. mijenja svoj oblik i volumen. da tvar jednoliko i bez supljina ispunjava volumen tijela. ravninski i prostorno. a ako se mijenjaju od tocke do tocke. Defonnacija pri opterecenju u smjeru vlakana znatno se razlikuje od defonnacije pri opterecenju okomito na vlakna. Slozenost oblika realnoga tijela znatno utjece na napregnuto stanje tijela.le). kontinuuma. U cvrstim tijelima te su cestice medusobno povezane privlacnim.). Defonnacija tijela ovisi 0 vanjskom opterecenju. Teorijska i eksperimentalna istrazivanja u znanosti 0 otpomosti materijala provode se prije svega na modelu stapa izradenog od homogenog. Tijelo zbijena oblika ima podjednake sve tri dimenzije (sl. Materijal je izotropan ako su mu fizikalno-mehanicka jednaka (metali.lc). Kada tvar nije u napregnutom stanju. Ako defonnacije. 2. Stap moze biti konstantna iii promjenljiva poprecnog presjeka. Ljuskom nazivamo izbocenu plocu. . tijelo omedeno dvjema zakrivljenim plohama izrnedu kojih je udaljenost (debljina Ijuske) mala u usporedbi s drugim dimenzijama (sl. Zbog toga se tijela u geometrijskome smislu razvrstavaju u nekoliko osnovnih model a za koje su pojedinacno razradeni racunski postupci proracuna naprezanja i defonnacija. te se intennolekulame sile u unutrasnjosti tijela medusobno uravnotezuju. a odreduje se eksperimentalnim postupkom.

Zato ubrzanje tocaka konstrukcije 1 slle. Opee pretpostavke i osnovni elementi prora~una 3.razlicite. uzrokovane gibanjem rnase. au tijelu.10 2. Dlnamicka opterecenja mijenjaju se u kratkim vremenskim intervalima i izazivaju znatno ubrzanje konstrukcijskih elemenata. rastu od nule do konacne vrijednosti dovoljno dugo. Kod teorije drugoga reda uvjeti ravnoteze postavljaju se na deformiranom izrazu za deformacije zadrZavaju se sarno linearni elanovi. a to je stanje kada nema vanjskih utjecaja (sila. a kad dostignu svoju konacnu vrijednost. mercl~e. . Male deformacije u matematskoj analizi promatramo kao beskonacno male velicine pa u izrazu za deformacije zadrzavamo sarno linearne clanove (geometrijska linearnost). hidrostatski tlak na stijenke rezervoara itd. iii kontinuirano raspodijeljene na odredenoj povrsini tijela. ne mij~~jaj.. Povrsinske sile djeluju sarno u tockama vanjske povrsine tijela i ne ovise 0 masi tijela. pritisak snijega na konstrukciju. Vanjske sile mogu biti povrsinske i volumenske. tijelu.1).1. Deformacije elemenata tehnickih konstrukcija pod djelovanjem dopustena opterecenja obicno su male u usporedbi s dimenzijama samih elemenata. Zato se u znanosti 0 otpornosti materijala deformacije tijela smatraju toliko malim da se mogu zanemariti promjene u rasporedu vanjskih sila zbog deformacija pojedinih dijelova tijela pa jednadibe ravnoteie postavljamo na nedeformiranom tijelu. Uzima se da. mozerno zanemariti.u s~ iii. Unutarnje su sile intennolekularne sile unutar tijela. a mogu biti koncentrirane (djeluju na vrlo maloj povrsini tijela). Bernoullia) na osnovi koje pretpostavljarno da ravni presjeci izvedeni u mislima prije deformacije ostaju ravnl i nakon deformacije. VANJSKE I UNUTARNJE SILE Pri rjesavanju vecine zadaca u znanosti 0 otpornosti materijala primjenjuje se hipoteza ravnih presjeka (hipoteza 1. Kod teorije treeega reda uvjeti ravnoteze postavljaju se na deformiranom izrazu za deformacije zadrZavaju se i nelinearni clanovi. Statieka oprerecenja konstrukciju opterecuju postupno.) (sl. a uzrokovane djelovanjem vanjskih sila. a u izrazu za deformacije zadrZavaju se sarno linearni clanovi. nazivamo vanjskim silama. Volumenske sile djeluju na sve locke tijela. Velicine unutarnjih sila koje djeluju izmedu dviju bilo kojih cestica u napregnutom i nenapregnutom tijelu bi~ ce. a uzrokovane su djelovanjem drugih tijela. Opterecenje koje djeluje u toku kratkog vremenskog intervala naziva se udarnim npterecenjem. to jest unutar cijeloga njegova volumena i u vecini slucajeva razmjerne su masi tijela (gravitacijske sile. temperature i slicno) na tije1o. sile inercije pri gibanju itd. 3. Primjer je statickog opterecenja vlastita tezina konstrukcije. Opterecenja koja se mijenjaju po periodicnorn zakonu nazivaju se perjodlckl promjenljiva iii ciklicka optereeenja. Slika3. U znanosti 0 otpornosti materijala polazi se od neutralnoga naponskog stanja tijela. nema unutarnjih sila i promatramo sarno dopunske unutarnje sile popracene defonnacijama. se n~. u slucaju neutralnoga naponskog stanja. Prema nacinu djelovanja vanjskih sila razlikujemo stati~ka i dinami~ka opterecenja. U znanosti 0 otpornosti materijala uglavnom se primjenjuje linearna teorija. One postoje uvijek (i kad nema vanjskih sila) i zahvaljujuci njima tijelo ima odreden oblik. odnosno teorija prvoga reda. uvjeti ravnoteze postavljaju se na nedefonniranom tijelu. a u Sile koje djeluju na tijeio. tj.znatno mijenjaju u toku vremena.

. Stap presjecemo ravninom E na dva dijela. 3.Tz .2).poprecna sila M. Zamislimo da smo promatrano tijelo presjekli ravninom na mjestu na kojemu zelirno odrediti unutamje sile.. LF"=0. LFz=O. Momenti savijanja M. do uspostavljanja ravnoteze sila za svaki elementami dio tijela. u nekom presjeku stapa djeluje u ravnini presjeka i jednak je algebarskoj sumi momenata u odnosu na os stapa svih vanjskih sila koje djeluju s jedne iii druge strane promatranog presjeka. M. ¥ LFx=O.momenti savijanja.12 3. LMv=O. dobit cerno sest komponenata unutamjih sila N. .4). . Unutarnje sile uvijek se pojavljuju u parovima. dobit cemo glavni vektor R i glavni moment M unutamjih sil~.1) Sile koje se pojavljuju u presjeku stapa nazivaju se: N . Pri tom pretpostavljamo daje svaki dio u ravnotezi pod djelovanjem vanjskih sila koje djeluju na taj dio i unutamjih sila kao sila uzajamnosti izmedu odbacenog i promatranog dijela. Ako unutamje sile koje djeluju u promatranom presjeku reduciramo na teziSte poprecnoga presjeka. My. M. Pri djelovanju vanjskih sila nastaju promjene oblika i volumena tijela i pojave unutarnjih sila. za njega vrijede sva nacela i zakoni mehanike krutoga tijela.3). Pri odredivanju unutamjih sila koje su rezultat djelovanja vanjskih sila primjenjujemo metodu presjeka. Ty T. R.Mz . U tome istom presjeku desnoga dijela stapa pojavljuju se sile i momenti iste veliclne. postavljene za promatrani dio stapa. 3. a za promatrani dio postavljamo uvjete ravnoteze. _x_ Slika 3.moment torzije iii moment uvijanja My. (3. LM. LMz=O. Promatrat cerno stap koji se nalazi u ravnotezi pod djelovanjem prostomog sustava vanjskih sila (sI3. Rastavimo Ii glavni vektor R i glavni moment M na komponente u smjeru koordinatnih osi.3. tj. Slika 3. Deformiranje tijela traje sve do trenutka izjednacavanja djelovanja vanjskih i unutamjih sila. Vektor momenta usmjeren je po pravilu desnoga vijka.nonnalna iii uzduzna sila Ty. Vanjske i unularnje sUe 13 Unutamje sile koje su rezultat djelovanja vanjskih sila definiramo kao povrsinske sile preko zamisljenih presjecnih povrsina u tijelu pa time zapravo ponasanje mnostva molekula zamjenjujemo nekim prosjecnim vrijednostima. a jednaki su algebarskoj sumi momenata u odnosu na osi z iii y svih vanjskih sila koje djeluju s jedne iii druge strane promatranog presjeka. odbacimo desni dio i odredimo sile u presjeku promatranoga lijevog dijela (sl. Vanjske i unutarnje slle 3. Nakon sto je deformacija tijela zavrsena i uno preslo u stanje relativna mirovanja. Na taj nacin za svaki dio stapa mora biti ispunjeno sest uvjeta ravnoteze.4. Poprecne slle Ty i Tz u nekom presjeku stapa djeluju 1I ortogonalnome smjeru na os stapa i jednake su algebarskoj sumi projekcija na normale y iii z na os stapa svih vanjskih sila koje djeluju s jedne iii druge strane promatranog presjeka. Uzduzna slla N u nekorn presjeku stapa djeluje 1I smjeru osi stapa i jednakaje algebarskoj sumi projekcija na os stapa svih vanjskih sila koje djeluju s jedne iii druge strane promatranog presjeka.-N i'i x Slika 3.1).2. M. i My u nekom presjeku stapa djeluju u ravninama u kojima lezi os stapa (u ravninama okomitirn na ravninu poprecnoga presjeka). Moment torzije iii moment uvijanja M. Tih sest unutarnjih sila zajedno s vanjskim silama koje djeluju na promatrani dio stapa moraju osigurati ravnotezu toga dijela srapa. Te sile odredujemo iz jednadzbi ravnoteze za unutamje i vanjske sile (3. ali suprotna smjera (sl.=O. te da smo odbacili jedan dio.

=. Vanjske i unutarnjc sile IS Komponente unutamjih sila su pozitivne ako su im vektori usmjereni u pozitivnim smjerovima koordinatnih osi na povrsini s vanjskom normalom orijentiranom u smjeru koordinatne osi (sl. 3.5a). Stap je opterecen na "clsto savijanje" ako se vanjske sile svode na spreg sila koji djeluje u ravnini u kojoj lezi os stapa.14 3. F Slika 3.. stap je opterecen na pritisak iii tlak (sl.4). smicanje (odrez).7. 3.vi optereeenja §tapa: aksijalno opterecenje.6). odnosno ako su im vektori usmjereni u negativnim smjerovima koordinatnih osi na povrsini s vanjskom normalom orijentiranom suprotno od koordinatne osi (sl..8. U poprecnorne presjeku postoji sarno poprecna sila T. 3. a sve su ostale komponente unutamjih silajednake nuli (sl. a sve su ostale komponente unutarnjih silajednake nuli. Slika 3. . iii M" a sve ostale komponente unutarnjih silajednake su nuli (sl. ~ ~ __ I I --lI___. a ako je pak u presjeku N usmjerena suprotno od smjera vanjske normale (N < 0). U poprecnorne presjeku djeluje sarno moment torzije (uvijanja) M" a sve su ostale komponente unutarnjih silajednake nuli (sl. I : Stap je opterecen na torziju (uvijanje) ako se vanjske sile svode na spreg sila u ravnini okomitoj na os stapa.8). -c. U praksi cesto imamo posla sa slozenlm opterecenjirna. stap je opterecen na ras~ezanje iii vlak (sl. Vanjske I unutarnje slle 3. tri iii vise osnovnih nacina opterecenja.=r--~n Slika 3. tj. ~ I I Slika 3. 3.7).5b). U poprecnome presjeku djeluje sarno uzduzna sila N. 3. Ako je u presjeku Nusmjerena u smjeru vanjske norma Ie (N) 0). 3.3). Stap)e opterecen na smi~anje (odrez) ako se vanjske sile mogu reducirati na dvije sile okomite na os stapa s rnalim razmakom medu smjerovima djelovanja.F_. . U ovisnosti 0 karakteru vanjskih sila koje djeluju na stap moguci su ovi osnovni slu~~je.6. kada je stap opterecen istodobno na dva. U poprecnorne presjeku djeluje sarno moment savijanja My. uvijanje (torzija) i savijanje. 3. u poprecnome presjeku postoji vise komponenata unutamjih sila. Stap je aksijalno optereeen ako se vanjske sile svode na sile usmjerene uzduz osi stapa.5.

A i tangencijalnu r n (posmtcno naprezanje) koja lezi u ravnini t. Pojam naprezanja i komponente naprezanja nazivamo punim iii totalnim naprezanjem u tocki C(x. Napregnuto stanje tijela naziva se skup stanja naprezanja u svim tockama tijela.1. z tocaka tijela. Raspodjela unutamjih sila po povrsini presjeka zasad nicime nije odredena.A pa ga u daljem Pri tomje: na elementu pxx=ax. komponente vektora punog naprezanja postajujednake normalnim iii posmicnirn naprezanjima na toj ravnini (sl.2) (4.A tezi nuli s t. -=- ~F dft t. Orijentiramo Ii ravnine presjeka okomito na koordinatne osi y i z.z) dobit cemo razlicite vektore punog naprezanja: Promatramo cvrsto tijelo koje se nalazi u ravnotezi pod djelovanjem vanjskih sila.' pxy=rXY' pxz=rxz povrsine t.3) Vektor punog naprezanja P moze se rastaviti na dvije komponente: nonnalnu an (normalno naprezanje) koja je upravljena okomito na element plohe t.A.A na koju djeluju unutamje sile koje mozemo reducirati u tocku C na glavni vektor M i glavni moment Ako je ravnina presjeka okomita na koordinatnu os x. (I Pa = I N/m2).1) 4.A: Kvocijent site t.4).y. ryx. 4.1). .4) Slika 4.y.A stalno smanjuje zadrzavajuci p n = M~O 11m . Slika 4.A dA (4. z Pretpostavimo da smo oko tocke C(x. Polozaj ravnine presjeka odreden je vektorom vanjske nonnale ii. A In I Skup vektora punoga naprezanja na svim ravninama polozenirn kroz promatranu toeku tijela odreduje stanje naprezanja u toj tocki tijela. tako da je: (4. njegovo djelovanje na prvi dio (1) moramo nadomjestiti silama na ravnini presjeka (sl. Za razlicito orijentirane ravnine polozene kroz tocku C(x. na isti nacin dobit cerno na svakoj od tih ravnina tri komponente naprezanja: ayy . 4. (4. Buduci da je I Pa vrlo mala velicina.5) _ M Pn .y. rl7 i a zz' r ~T' r zy (sl. Vektor punoga naprezanja p" moze se rastaviti na komponente: p" pri cemu je = P IU i + P ~v j + P rtz k.y.z) prerezali na dva dijela (sl.1. ANALIZA NAPREZANJA 4. 4. (lim tekstu necemo razmatrati.A.A naziva se srednjim naprezanjem . Indeks n oznacava ovisnost naprezanja 0 orijentaciji ravnine presjeka u prostoru.z) presjeka s nonnalom ii..1. a ne ovisi 0 koordinatama x. y. Pn = Pn (x.rz ' 2 2 2 1Px (4. u tehnickirn se proracunima naprezanje obicno mjeri u megapaskalima (I MPa = 106 Pa = 106 N/m2 = I N/mm2). Ako odbacimo drugi dio (II).12 = a xx + r XI' + r .y. takvo stanje naprezanja tijela naziva se homogenim.4. onda gra- nicnu vrijednost Ako se povrsina elementa t. Kvocijent WI M i povrsine t. M~O W = 0) t.3) ~it.r = t. Naprezanje ima dimenziju sila/povrsina i mjeri se jedinicom .paskal (Pa).z). Pojam naprezanja i komponcntc naprezanja 17 u sebi tocku C.A .2. Ako vektor punoga naprezanja ovisi sarno o vektoru ii. 4..z) presjeka izdvojili elementamu povrsinu t. Zamislimo da smo tijelo ravninom B kroz tocku C(x.2).

. Ako vektori punog naprezanja za sve rnoguce presjecne ravnine Ide u jednoj ravnini. Difercncijalne jednadibe ravnoteic 19 y prezanja + a j djeluje u smjeru vanjske normale pa je to normalno vlacno naprezanje (rasteze presjecnu ravninu). 0 Iinijskom stanju naprezanja. a drugi indeks oznacuje smjer same komponente naprezanja. Buduci da su bridovi paralelopipeda diferencijalne velicine.! (4."F 18 4. = 0. F".8) . (4.4) nonnalno naprezanje mozemo oznaciti sarno jednim i~deksom koji oznacuje smjer vanjske nonnale ravnine na kojoj djeluje nonnalno naprezanJe pa mozemo pisati a xx = a x' a Vy = a v ' a zz = a s : Stanje na~re~nja ~ t~ki napregnutoga tijela potpuno je odredeno s devet komponenat~ naprezanja koje djeluju na tn uzajamno okomite ravnine. 4. 4. Uzimam? da ~u k~mponent~ naprezanja a ij pozitivne ako djeluju u rovuna ~oordmatmh OSI n~ p~vr~ml S va_nJs~omn?nnalom orijentiranom nat~e os I. .Fx = 0 dobit cemo: . U skladu s oznakom an u izrazu (4. odnosno ako .Fy koju nazivamo matricom tenzora naprezanja iii.vz az '"] naprezanja. ~ ~rugi stupac.t:v r xz Tvz ] azz = ["'Tvx Tzx ay T". tenzorom Komponente tenzora naprezanja oznacuju se i ovako: r1y Txv T zy .~rvi indeks ozn~cuje. x z z Slika 4. Elementijednog ponente naprezanja u jednoj ravmm.. T.Fz = 0. dy. :2:.rz ] 'fyz iZI [a ij]= [. Vektori punog naprezanja za sve moguce presjecne ravnine kroz danu tocku napregnutog tijela oblikuju u opcem slucaju prostorni snop pa se takvo najopcenitije stanje naprezanja naziva prostorno stanje naprezanja. dy. F. vee su te komponente razlicite. Pretpostavljamo da postoje volumenske sile s komponentama Fx..7) azx azz retka predstavljaju kornpozitivnim smjeu smjeru koordiosi na povrsini s Komponenta na- Prvi indeks ~dre~uje r~dak. krace. Analiza naprezanja 4. . a ako su svi ti vektori kolinearni. dz (sl. Na osnovi prve jednadzbe :2:.6) Iz tijela koje je u stanju ravnoteze izrezan je beskonacno mali paralelopiped velicine dx.3.Mz =0. normalno je tlacno naprezanje (pritiskuje presjecnu ravninu). z) pa na usporednim pobockama paralelopipeda ne djeluju komponente naplezanja jednake velicine.7). (4.5).M x =0 :2:. Diferencijalne jednadzbe ravnoteze [aij]= ["n Tyx Tzx Txy 0yy T ~l' T .y. a razlike se mogu izraziti na nacin diferencijalnih prirasta na razmacima dx.6). Pri homogenom stanju naprezanja na usporednim pobockama paralelopipeda djeluju komponente naprezanjajednake velicine (sl.2. :2:.4.Fx =0. o x Vidimo da su nonnalne i posmiene komponente naprezanja velicine koje za poblize oznacavanje imaju dva indeksa. koje djeluju najedinicu volumena. a . y x -~ o z Slika 4. Za promatrani paralelopiped mora biti zadovoljeno sest jednadzbi ravnoteze: :2:.My =0 :2:.a. U opcern slucaju komponente su naprezanja neprekinute funkcije koordinata a li = a ij (x . 4. govorimo 0 ravninskom stanju naprezanja.uJu u neganvmm smjerovirna koordinatnih vanjskom nonnalom onjentiranom suprotno od koordinatne osi (sl.dJel. dz.2. smjer vanjske nonnale ravnine na koju djeluje ta komponenta.5. :2:. mozemo uzeti da su naprezanja na pobockama paralelopipeda raspodijeljena jednolicno. 4. a mozemo ih prikazati u obhku kvadratne matrice Slika 4. Tyx Tzx r aw = ["" 0yx a~y azy a xz] a).

r dy dz + (ar + _'r yx '~~ YX dy ) dx dz . Slika 4. Analiza naprezanja 4. Od sest jednadzbi ravnoteze (4.6) i (4.2 . dy x z Kroz teziste paralelopipeda postavimo os Zo koja je usporedna s osi z. onda se indeksj ne mijenja.8) preostalo je jos zadovoljiti tri jednadzbe momenata.y. = 0 z Slika 4.8. a indeks i prima sve moguce vrijednosti i po njemu se provodi sumiranje.z).8.r dx dy dz dx dz + ZT arzx + _~ dz dx dy .a . Nakon sredivanja dobivamo: -+-+-+F ax ay az aa x ar yx ar zx x =0 dy ar xv aa y -'-+-' ax ay _____£_ +-'-+F = 0 az Y ar zy (4. dxdz dy = O.Z jednadzbe ravnoteze (4..M. (4.10) (T'" + a:. diferencijalne mozemo prikazati u opcem obliku: -+F.y . a one su prikazane na slici 4. Dircrcncijalne jcdnadtbe ravnoteze 21 aa ( a .r + -~ . dobije se odnosu .=O i=x.9) dobivamo: aai} ai J ' U= x.2.y dx ( ar yx) dy dx dz -dy dx) dy dz ~ + xv dy dz .9) ar + _'-vz + __z + F ar aa ax aY az z = O.r zr dx dy ) + F. 2 U Ako se ova jednadzba podijeli s dx dy dz i zane mare diferencijalni prirasti na osnovne velicine (r xy i . Moment u odnosu na os Zo davat ce sarno posmicne komponente naprezanja okomite na tu os.r + (r dx ) dy dz .7). Slicne jednadzbe dobivamo i za druga dva smjera. = O.6.r j'r + _' ay 2 r - ryx Ako izaberemo i drzimo cvrsto odredeni smjer. z Uzimajuci u obzir oznake (4.ryx).7.20 4. dy Slika 4. Iz uvjeta ravnoteze da je '2:.

n) (4. Za komponente vektora punog naprezanja Pn dobivamo: Pnx = a x cos (x.10). 4.obocki ABC treba odrediti vektor punog naprezanja Pn kojega su komponente p. yz i zx i cetvrte kose s vanjskom normalom Ii (sl. analogno. broj se nezavisnih komponenata tenzora naprezanja smanjuje. (4.7). a on ima sest razlicitih komponenata naprezanja.Tyx dAn " COS (y.12) i (4. Volumen je tetraedra 1/3dhdAn. dAz=dAn cos (z.j.j=x. Oznacimo Ii povrsinu pobocke tetraedra okomite na os x s dA". Iz prve grope jednadzbi ravnoteze (4. dA y=dAn cos (y. Zamislimo da je unutar napregnutoga tijela u okolici promatrane proizvoljne tocke 0 izrezan beskonacno mali tetraedar koji se sastoji od tri pobocke u ravninama xy.n) + T yz + a z cos (z.n).n) .n) 4. Iz jednadzbe ravnotde}J'x = Odobivamo: P n. Jednadzbe transfonnacija + r zx cos (z. 4. Matrica tenzora naprezanja ima oblik: [aij]= [a« xy a a xz a ~v ayy avz a.14) Na medusobno ortogonalnim pobockarna tetraedra poznate su komponente naprezanja (odnosno za danu toeku 0 poznatje tenzor naprezanja). gdje je dh visina tetraedra rac~najuci od ishodista.n).n) +"vx cos (y. dh dA 3 II a X dA cos (x.9).15) rnozerno prikazati u opcemu Uzimajuci u obzir oznake (4.!. stanje naprezanja u nekoj tocki tijela odredeno je sa sest komponenata naprezanja.O do ravnine ABC.t' dA n Dobili smo da je tenzor naprezanja simetrican tenzor drugoga reda.n) Pny =r-':V cos (x.n) = o. (i:.f:.10) slijedi da je homogeno stanje naprezanja moguce sarno u slucaju kad nema volumenskih sila.6) i (4. cos(y. az T (4.e su tetraedra diferencijalnih velicina pa se moze uzeti da su po njrma naprezanja jednolicno raspodijeljena.11). (4.3.z).obock. + F x . (4. i. Buduci da su posmicne komponente naprezanja s jednakim indeksima jednake.:v T-':V 'xz ay a zz Tyz xz] ryz .n) - T zx dAn COS (z.13) Jednadzbe (4. Clan s volumenskim silama u odnosu prema ostahm clano~ma mala je velicina visega reda pa se rnoze zanemariti.jednadZbe obliku: . 'rii 'C'jj Slika 4.a naprezanja 4.n)+Tzy cos (y.3.11) y i. Anali7. dobivamo i za ostale dvije jednadzbe ravnoteze r. mozemo odrediti komponente naprezanja koje djeluju na bilo kojoj ravnini polozenoj kroz danu tocku tijela i nagnutoj prema spomenutim ravninama.okomitu na os y s dAy. Jednadtbe trandormadja 23 = Tyx (4.n). okomitu na os z s dAz i povrsinu kose pobocke tetraedra s dAm dobivamo: dAx=dAn cos (x. Analogno.n)."!' Pny 1 pnz: P. Prema tome.15 ) Ako znamo sest komponenata naprezanja u tri medusobno ortogonalne ravnine.y.n)+av pnz = T Xl cos (x.13) izrazavaju zakon 0 uzajamnosti posmicnlh naprezanja: u dvjema medusobno okomitim ravninama komponente posmicnih naprezanja koje su okomite na presjecnicu tih ravnina jednake su po velicini i usmjerene su prema presjecnici tih ravnina iii od nje (sl. trima normalnim i trima posmicnim komponentama naprezanja. za ostale dvije jednadzbe momenata: t r zy = 'yz r xz = r zr' (4.vz - a« ]-l"' T -.22 'xv 4. Na kosoj p.12) U opcemu obliku ove izraze rnozemo prikazati ovako: "» =Tj..Fy = 0 i }J'z = O.9.n) cos(z.

u)]+ Tyz [cos + cos (z.v)cosU. (4. (4.18b) y Posrnicno je naprezanje: Tvu= j =x L LV.v) cos (x. dobivamo: o. a osi u i w da leze u ravnini onda vektor puno~a naprezanja ponente naprezanja: mozerno rastaviti na nonnalnu i dvije posmicne kom- ABC cos (y.. Jcdnadtbc transformacija 25 = i=x :v.v) cos (y.1'.v) cos (z.Z o ij cos (i. (j = x.17) = 0 k' 0 kl = T kl za k~ I odnosno O.Z cos (i. Analiza naprczanja Pnj 4.U)]+Ozx (z .U)] (4.v) + + avz cos (y.. cos (y.v) cos (X. 4.21) P nx' P ny .v [cos (x.Z Pnj cos(j.'Z (y.. Ravninsko je stanje naprezanja odredeno trima komponentama naprezanja (sl. .16).U) + avy cos (y.v)+ 0JJ' cos ' (y. Tenzor naprezanja irna oblik Uzimajuci u obzir oznake (4.k) cos U . v) cos (v. v) cos (x.20b) Jednako dobivamo: P2 _ 02v n- + fvu + 2 fVM" 2 Tvw= 2: = iJ P"j cosU.u)].v)+2[oxl' cos (x. cos ' (x.u)= iJ =x.18a) Dobiveni izraz (4.20a) z iii a) Slika 4..22) jednadzba je transformacija komponenata simetricnog tenzora drugoga reda pri prelasku izjednog koordinatnog sustava u drugi. = 0 xr cos (X. (k.v) cos (x.v) cos (x.16) J TVII = 0 X cos (x.11.1 = u. odreduje slmetrican tenzor drugog reda. (4. a kk (4.I'.v)+Oy cos ' (y. v) + 0 IX cos (z .U)]+T~f [cos (z.V)+T zx cos (z. v) cos (X. tenzorom naprezanja.Z v» cos(i.u) + o .w)= 2: iJ=x\v. z P nj cos U). stanje je naprezanja ravninsko.u)+ +0z cos (z. w). v) cos (Z.V)+2[T>:v a cos (x.r.V) cos (z .U) + o -':1' [COS (x. polozenima kroz tocku napregnutoga tijela.11).23) + T. (4.=Oxx cos 2 (x.--- I 24 4.vz cos (y.v) cos (x. v) cos (y.v)+oz cos ' (z. z L Pn 0 ij cos (i.v) cos (z.U) + COS (X. dobivamo: Oy =o .v) = ~ L j =x •.v)cos(z. v»).v)+ozz cos2 (z.u).v).w).u) +Tx.«) + 0 zz cos [COS (Z.u) + cos (x. 0y (4.V) cos (z.v) cos (y.. w.U)]+ a. u (4.v) cos (j.V) cos (y. skup komponenata naprezanja na trima medusobno okomitim ravninama. (4. = iJ =x.u)+ Ako na kosoj pobocki tetraedra ABC postavimo pravokutni koordinatni sustav u v w.v)+Pn. Prema tome. P nz u srnjeru koordinatnih Oy=Pnxcos(x.n).cos (z.19) odnosno T.v)+Pn.v Velicine tih ko~nponenata dobiju se projiciranjem osi u.I). v»).v)cos(y. komponenata punog naprezanja Jednadzbe transfonnacija mozerno napisati u opcemu obliku cos (V.v) cos (y.z).7).u) + (y.v XI'] [a( = T -':1' T xv }.v) cos (Z.--.y.22) ako za Pni uvrstimo izraz (4.v) cos (y. v. tako da se os v podudara s vanjskom normalom ii.U) + +cos (z. v) + y a.6) i (4.V L "» .v gdjeje: o kl 2: =X. koji. v) cos (z. (4.«) + x x + cos [cos (y. v. Ako komponente naprezanja u nekoj tocki za bilo koju presjecnu ravninu Ide u jednoj ravnini.v)cosU. kao sto je vee receno nazivamo. b) .V) cos (X.z L oij cos(i.3.

30) posrnicno je naprezanje: Ox' r uv =--2 sin 2 cpo (4. Slika 4.34) Slicno dobivamo i za posmicno naprezanje: r u.omponentom naprezanja. Na rnedusobno okomitim ravninama poznate su komponente naprezanja.u) cos (}I.12).u) cos (x .12.u) cos (}I. to je Ip n I = P nx' a na osnovi izraza (4. 4.20) za normalno i posmicno naprezanje na kosoj ravnini dobiva se: _-. Na osnovi izraza (4. 4. _ x 011 - 0X cos =ox 2 (x.v)+ov [cos (x. da su kolineami.u) + Oy cos 2 (}I. normalno je naprezanje u presjecnoj ravnini: (4. 0 x' a os tale su komponente tenzora naprezanja jednake nuli (sl.u) cos (y. 2 4.15) za komponente vektora punoga naprezanja u kosoj ravnini dobiva se: Pnx = Ox cos (x. r llV cos(x.35) .27) o u = 0 x cos2 cp. a prema izrazu (4.4.18) i (4. 2 CP+'l"xy sm2cp. (4.14a) (4.27) je Pn = 0 x coscp Prema izrazu (4.u) = sin cp. a normal a presjecne ravnine ii lezi u ravnini x y i s osi x zatvara kut cp (sl.:v cosCP+Oy a za normalno naprezanje: Oil-OX Uvrstimo Ii ovamo relacije cos dobivamo: 2 _ cos 2 CP+Oy sin .25) z Slika 4. cos (x.:v cos (x. U ovom slucaju koordinatna os u podudara se s vanjskom nonnalom ii. cos (}I. 4. (4.u) + 2 r -.1')].28). pa za komponente vektora punog naprezanja dobivamo: Pm: =ox cos cp+ ryx sincp smcp. sin 2cp + r xy cos2cp.u) cos (}I.31) cos (}I.'ur--'. npr.u ravnini presjeka s normalom ii koja se poklapa s osi v djeluje normalno naprezanje. Analiza naprezanja 4.13.sin cp.V) (4. tj.v) = . (4. y y + ryx + Oy cos (}I.11 b).cos2cp).26) + r xy lz slike 4.T 26 4. (4.' = Oy -ox 2 .28) Jednadzbe transformacija za ravninsko i linijsko stanje naprezanja mozemo dobiti i izravno iz uvjeta ravnoteze izrezanog elementa.u) = coscp.(I + cos2cp).33) (4.u) Pnv = r . 2 1 cp= . Stanje je naprezanja u nekoj tocki linijsko ako naprezanja za bilo koju presjecnu ravninu imaju isti smjer.u) Takvo stanje naprezanja u promatranoj tocki odreden~ je jednom k.30) a buduci da je f3 = 90° + cp. . (4.u)cos(x.11 b slijedi: cos (x.29) Glavna naprezanja Kod ravninskog stanja naprezanja u presjecnoj ravnini s normalom ii koja se poklapa s osi u djeluje normalno naprezanje (sl.24) v x a iz izraza (4.32) Pny ='l"-.(1.4.v) + (4.rv cos (x.v) = coscp. Buduci da vektor punog naprezanja P n za proizvoljnu presjecnu ravninu s normal om ii ima smjer osi x. cos (}I. sm •2 1 cp= .u). + cos (}I. Glavna naprczanja 27 Elementami volumen ima oblik trostrane prizme debljine jednake jedinici. (4.

37) tg 2rpo = ---'Iz relaeije 2rw (4.39).28 v v 4. b) Iz slike 4.38) dobiju se ove relaeije: Ako se zbroje izrazi (4.37) slijedi da nonnalno naprezanje a prima ekstremnu vrijednost u ravnini u kojoj je posmicno naprezanje jednako nuli.a naprez~nja r xv (sl.16). dobiva se: all+av=ax+ay' (4. tj.4. a normalno naprezanje istodobno je i puno naprezanje. Taj se izraz nazi va prvom invarijantom naprezanja. odnosno rpo +"2 prema osi x odredene su izrazima: al = n a x + a . se p~javljuju ekstremne vrijednosti nonnalnih naprezanja. na kojoj je prikazan izraz (4.37) Ako se ovi izrazi uvrste u izraze (4.14. Analiza naprczanja 4.39) v x Or ax -a" 2 . iJ. 4. Ravnine u kojima ne djeluje posmicno naprezanje nazivaju se glavne ravnine.a v 2' eos2rpo +r~r sin2rpo (4. odreduje predznak druge derivaeije a II ax -ay .34) i (4. a a 2 minimalno nonnalno naprezanje. I5. 2' + ax . dobiva se: (4.15. eos2rpo-r9.40) Iz izraza (4. a nonnalna naprezanja koja djeluju na tim ravninama i ekstremne su vrijednosti nonnalnih naprezanja nazivaju se glavna naprezanja i oznacuju se ali a 2' a 1 je maksimalno. Glavna naprezanja 29 I v ii I I zakljucujemo da uvijek postoje dvije medusobno okomite glavne ravnine u k.2' Ako pravae AB koji spaja vrhove kvadrata prema kojima djel~~u posmicn. koje se najlakse dokazuje pomocu Mohrove kruznice naprezanja. Maksimalno naprezanje ima pravac koji Idi izmedu dijagonale barski veeega normalnog naprezanja (sl. sin2rpo' a) Slika 4. Komponente naprezanja u presjecnoj ravnini ovise vrijednosti nonnalnih naprezanja dobit cemo iz uvjeta: 0 polozaju nonnale n.36) Gomji izraz pokazuje daje kod ravninskog stanja naprezanja zbroj nonnalnih naprezanja koja djeluju na dvije rnedusobno okomite ravnine stalan i ne ovisi 0 izboru koordinatnog sustava.. Ekstremne Slika 4.ojima.moze~o POSt~vlt1ovo prakt~cno pra~l10 za odredivanje pravea maksimalnog naprezanja.35). 4. posmika i alge- a2 Koja od njih odgovara maksimalnom naprezanju. u kojoj se smjer vektora punoga naprezanja podudara sa smjerom vanjske nonnale.38) Smjerovi glavnih naprezanja odredeni su izrazom (4.16) nazovemo dijagonalom posmika.. maksimalno naprezanJe al 1 rmrumalno a2' Velicine glavnih naprezanja sto su usmjerene pod kutem rpo. (4.38) koji daje dvije vrijednosti. tako da je a 1 ~ a 2' II Pravei glavnih naprezanja nazivaju se glavnim osima ravninskog stanja naprezanja i odredeni su iz izraza (4.

43) cos ~o + Tyx sin ~o = 0 sin ~o + T. zatvara ~ OSIx.2 =+ a."I (ax - al. (4.30) i (4. a normalna su naprezanjajednaka nuli.27).41) Tyx Kod prostornog stanja naprezanja odredivanje smjerova i velicine glavnih naprezanja znatno je slozenije nego kod ravninskog stanja naprezanja. sin~o Nakon sredivanja dobivamo: (a x .n) + Tyx cos (y.n)+Tzy cos (z. 4. = a" dobit cerno kut ~ot sto ga pravac glavnoga napre~nJa a. = a2 debit cemo kut ~02 sto ga pravac glavnoga naprezanja a2 zatvara s OSIx. (sl.42) U opcemu slucaju u tim ravninama mogu se pojaviti i normalna naprezanja. Pornocu izraza (4. Slicnim postupkom dobivamo ekstremne vrijednosti posmicnih naprezanja.uvrstimo a.= ~o +-. Prema izrazu (4.) (a y . +-. U specijalnom slucaju.ay (4.n)+(az-am) = 0.41) . Analiza naprezanja 4. 4. kada je prva invarijanta naprezanjajednaka nuli (a 1 = . Za komponente vektora punoga naprezanja dobivamo: A~o u izraz (4.) 2 + 4 T xy 2 (4. (II < (I. =2~o odnosno: Slika 4.oJoJ ne pos~oje.a 2)' u ravninama ekstremnih posmicnih naprezanja ne pojavljuju se normalna naprezanja i govorimo 0 stanju ~istog posmika.vz slijedi izraz za smjer nonnale na ravninu na kojoj djeluju ekstremna posmicna naprezanja: cos(y.a. -a2 2 cos ~o = 0 i odatle slijedi izraz za smjer gJavnog naprezanja a.) =ay =± 1 2. a puno naprezanje i nonnalno naprezanje podudaraju se po velicini i smjeru Pn = no am (sl. 2 1C Smjer glavnih naprezanja mozemo odrediti i ovako.n) (4.42) dobivamo: T 1.am) t-J =x\v.38) i (4.v a. cos~o=ax cOS~O+T_I~ sin~o sin~o+Txl' cos~o' Pny =o .n)+T. Ekstremna posrnicna naprezanja oznacavamo s T. . ) =0 cos (x. dobivamo: ~. 9 iii: TI.=2 Pnj = odnosno: (a x .n).45) Txy cos(x. i nazivamo ih glavnim posmicnim naprezanjima.16.avnma na k. tg ~o = a·-a I X Tx.n) + T zr -am) cos(y. Cistirn posmikom nazivamo stanje naprezanja kad na stranicama elementa postoje sarno posmicna naprezanja.4.n)=am cos (j.n) = 0 cos(z. ·tg2~o =-1 1C paje 2~.~osn~icna_naprezanja. Pretpostavit cemo da nam je u beskonacnome skupu kosih ravnina koje se mogu poloziti kroz promatranu tocku tijela poznata glavna ravnina na kojoj ne postoje posmicna naprezanja.Z L aij cos(i.n)=O cos (z. Iz uvjeta: iJ T uv a. .n)+(ay TXt cos(x. a puno naprezanje i nonnalno naprezanje podudaraju se po velicini i smjeru Pn = no a. Prema izrazima (4.a.14b).44) (a a y- 2 x cOS2~. 4 sto znaci da nonnala na ravninu ekstremnih posmicnih naprezanja raspolavlja pravi kut izmedu pravaca glavnih naprezanja. . Glavns naprezanja 31 (4.-Txv sin2~.30 4.17). a za a.42) dobivamo: tg2~. Pretpostavit cemo da nam je poznata r.2 pnx=a.

Te se velicine nazivaju prva (lineama). 2 • -':Y' ryZ (4.47) «.46) sadrze cetiri nepoznanice: glavno naprezanje am i tri njegova kosinusa smjera cos(i. (4. Medutim. onda je jedan od korijena jednadzbe (4. Na kosoj ravnini djeluje nonnalno naprezanje. y i z. Tako u opcem slucaju prostomoga stanja naprezanja kroz svaku tocku napregnutoga tijela mozemo poloziti tri medusobno okomite ravnine na kojima ne postoje posmicna naprezanja.45) jednaka nuli.II am 3 2 + 12 am . prema izrazu (4. o .: ax .51) i posmicno naprezanje z ax 'fyx Tzx T zy = ax az I) = Txv ay 'xz o. 2: i ==x l~' oznacavamo tako da je a nonnalno naprezanje.3) zatvara s osi x. (4.2. i = x. (4.45) i upotrijebimo sarno dvije od tih triju jednadzbi kojima pridruzujerno jednadzbu (4.ne mogu istodo~no biti jednaki nuli. '. velicine 110/Z. onda jednadzba (4.48) jednak nuli pa je stanje naprezanja ravninsko iii dvoosno. Velicine komponenata tenzora naprezanja a".46) I ~ a 2 ~ a 3' maksimalno je nonnalno.52) eliminiramo jedan od kosinusa smjerova.y. cos(z..M~tI.32 4. a a) minimalno je cos2 (i.17.52) Ako iz jednadzbe (4. r~ + a. Ako je istodobno 12=h=O.5. y. tako da je jedino rjesenje moguce ako je determinanta sustavajednadZbi (4. . z.46). .49a) (4. relacijom: ~ri korijena jednadzbe (4. gdje je II = a .z Uvrstimo Ii jedno od glavnih naprezanja am (m = 1. a nonnalna naprezanja imaju ekstremne vrijednosti (maksimalne i minimalne) za promatranu tocku. (4. =o .45) i (4. (4.(4.n). Stanje je naprezanja u promatranoj tocki jednoosno iii linijsko.n) homo gene jednadzbe a usto kosinusi smJ~r~va. Prema tome.18): (4.22) ovise 0 izboru koordinatnoga sustava i pri rotaciji se koordinatnoga sustava mijenjaju. al gdje je am jedno od glavnih naprezanja u promatranoj tocki napregnutoga Za normalu ii mora biti ispunjen uvjet kompatibilnosti: tijela.r + 0v + a Pretpostavit cemo da se u promatranoj tocki smjerovi glavnih naprezanja a I .49b) Glavna posmicna naprezanja Razvojem detenninante dobivamo kubnu jednadzbu: am . T. rjesenjem tih jednadzbi dobivamo kosinuse smjerova sto ih pravac glavnoga naprezanja am (m = 1.cos(i. tj. npr.am Txy Txz Tyx Tzx ay Tyz =o . x A z Slika 4.48) trecega stupnja uvijek su realna i predstavljaju velicine glavnih naprezanja (a.50) U nekim slucajevirna invarijanta naprezanja moze biti jednaka nuli.n) . Glavna naprezanja ~ ~:) )\ (~V'R Sre4i~nji odjel 2J '--".J\. Buduci da su prve tri jednadzbe po cos(i.n) = I. Glavna posmiena naprczanja 33 tj. Prva invarijanta naprezanja izrazava daje zbroj nonnalnih naprezanja na bilo koje tri medusobno okomite ravnine stalna velicina i jednaka je zbroju glavnih naprezanja.''L1.3) u jednadzbe (4..:y Tyz Tzx =». J~dnadZbe.z. glavna su naprezanja velicine karakteristicne za stanje naprezanja u promatranoj tocki pa ne smiju ovisiti 0 izboru koordinatnoga sustava.49c) +2T-. 4. r ~)I = O. .48) ima dva nulta korijena i sarno je jedno od glavnih naprezanja razlicito od nule.I) = 0. zbog odnosa (4. (4.2.a) podudaraju sa smjerovima koordinatnih osi x.5.48) moraju biti invarijantne velicine.48) (4. Analiza naprezanja 4. druga (kvadratna) i treca (kubna) invarijanta naprezanja.a2.46).n).< Gupca .a) u tri medusobno okomita smjera. h u jednadzbi (4.o 2 .' = o. Ako je h=O.

dobit cemo da su ekstremna posmicna naprezanja jednaka polurazlici glavnih naprezanja: l'l'I=± l'x)' =- Slika 4.18). Ekstremna posmicna naprezanja koja se nazivaju glavna posmicna naprezanja i oznacuju se t. jednaka poluzbroju odgovarajucih glavnih naprezanja: .58) kvadriramo i zbrojimo.\~\" • dobiju se vrijednosti koeficijenata smjerova za koje posmicna naprezanja primaju ekstremne vrijednosti. pr smi~nih naprezanja. Mohrova kruznica za ravninsko stanje naprezanja 35 (4. Pri takvu dogovoru za predznak posml~llIh naprezanja zakon uzajamnosti prima oblik: (4.6. (3) a u = al +a2 2 + al - 2 a2 cos2ip (4.n) i cos(y. a negativno ako nonnalu treba rourau supro~~ smjeru glb~nja tazaljkena satu (sl. (i=l.57) t'.20. 4. 2. (I) v Slika 4.n).54) Ravninsko stanje naprezanja moze se prikazati graficki Mohrovom kruznicom naprezanja.n)] . 3) djeluju u ravnini koja prolazi jednorn od triju glavnih osi naprezanja i s druge dvije glavne osi zatvara kut 45°.n) = 1.51). dobit cemo jednadzbu kruznice u koordinatnome sustavu a.(al +a2). 4. prema izrazu (4. dogov?: za predznak.52). 2 Ako izraz (4. odnosno taje ravnina okomita najednu od glavnih ravnina i s drugim dvjema glavnim ravninama zatvara kut 45°.cos ' (x.¥*.55) Ako su u promatranoj tocki napregnutoga tijela ~ana glavna n~prezanja ah a2.56) .19).58) r uv = al -a2 2 sin 2ip . Mohrova kruznica za ravninsko stanje naprezanja dva kosinusa smjera: cos(x. U svakoj tocki napregnutoga tijela imamo sest takvih ravnina jer kutove mozemo nanositi na razlicite strane od glavnih osi.6.19. U ravninama u kojima posmicna naprezanja primaju vrijednosti (4. a a [cos (x. 34 cos2 (z. Za Mohrovu kruznicu naprezanja usvoj~n je poseban. Uvrstimo Ii kosinuse smjerova koji odreduju tih sest ravnina u izraz (4.n). onda su komponente naprezanja u kosome presjeku prema izrazu (4.18.n)] o (4.cos2 (y. dobit cemo da 'l'nkao funkcija ovisi sarno Iz uvjeta za ekstrem funkcije 'l'~ ('l'~) ----::----'-"-'---:: =0 0 4. r: (4. naprezanje ~zltlvno a~o vanjsi ~ nonnalu treba rotirati za 90° u smjeru gibanja kazaljke na satu ~a ~l se poklopila sa s~Je rom osrnicnog naprezanja.53) 4.29) I (4.n) . Analiza naprezanja 4.30) Ako je a I > a 2> a 3' onda je najvece posmicno naprezanje jednako polurazlici najvecega i najmanjega glavnog naprezanja i djeluje u ravnini koja raspolavlja kut izmedu najvecega i najmanjega glavnog naprezanja (sl. a [cos (y. : a2 -a3 2 ' 'l'2=± a)-at 2 ' 'l'3=± al -a2 2' ] (4. Stika 4. prema kojemu j~ p~sml~no.55) djeluju takoder normalna naprezanja koja su.59) 1 (4.

2' +R cos(2tp+2tpo)= aX +ay 2 + R cos2tp cos2tpo . odreduju komponente naprezanja au I rUY u ravmm s norma10m ii koja zatvara kut tp s osi x. a Isto je tako r U\' u = a X +ay 2 + a X .21). 0) .19).ay 2 ' cos2ip . -.. y (sl. . s koordinatama ax.22b).60b) fill' = aX -a. . r xv ' r yx na medusobno okomitim ravninama s normalama x. Pri rotaciji normale presjeka za kut tp tocka na Mohrovoj kruznici opise luk sa sredisnjirn kutem 2ip. a sre d'rste Je kr uznice u toe ki S (a I + a x . Koordinate tocke N. r odredimo tocku N.ravnini s normalom v. Duzina N x Ny promjer je na kojemu konstruiramo Mohrovu kruznicu naprezanja. "I Slika 4. U koordinatnorne sustavu a.22b izlazi: Koordinate tocaka Mohrove kruznice naprezanja jednake su nonnalnoj i posrnicnoj komponenti naprezanja koje djeluju na nekoj ravnini polozenoj kroz promatranu tocku napregnutoga tijela. paralelu s normalorn y. ax a) (1.na ce sjeci ~ruznicu 1I tocki Nn. Kroz tocku N. 4. Analiza naprezanja 4.22. Tako tocka Nu odgovara ravnini s normalom u.l' 2 .glavnoj ravnini sa at. Iz sl. tocka N. a N2 . prikazana je konstrukcija Mohrove kruznice naprezanja kad Sll zadana glavna naprezanja. --'-_-"2 2 . a kroz tocku Ny. Komponente naprezanja na dvjema medusobno okomitim ravninama odredene su krajnjim tockama promjera kruznice. 4. N~ R sin2tpo = r xy to je: . Te se paralele sijeku u tocki P s koordinatama (a y . 4. o. Slika 4. 2 0. -' Po Iumjer Je kruznrce R = a I (sl. povlacimo paralelu s nonnalom x.R sin 2tp sin2tpo' Buduci da je iz trokuta S N. (4. Mohrova krufnica za ravninsko slanje naprezanja 37 . 'Pol ima svojstvo da se u njemu sijeku zrake usporedne s normalama ravnina iz promatranog skupa.+0.glavnoj ravnini sa a2' Na sl. 4. Zadane su komponente naprezanja a x . 4. u "r.60a) =N n N' n =R sin(2"'+2"'o)=R 'r 'r: sin2tp cos2tpo +R cos2tp sin2tpo (4.22a). a y . r XI')' Tocka P nalazi se na Mohrovoj kruznici naprezanja i naziva se polom kruznice. - 2 a 2 . au=ONn=OS+SNn= _--"'-.r xy sin2tp.21.21. bilo je potrebno usvojiti poseban dogovor za predznake posmicnih naprezanja (sl. rxy i tocku N. Da bi gibanje tocke na Mohrovoj kruznici imalo isti smisao kao rotacija nonnale presjeka. s koordinatama ay.36 4.6. NI . ryx (sl.. a na ravninama Cije norma Ie zatvaraju medusobno kut j£ odredene su istom tockom na Mohrovoj kruinici._ I ax+o). 4. kao i primjena Mohrove kruznice naprezanja na odredivanje komponenata naprezanja u proizvoljnome presjeku s normalom u. Ako kroz pol P povucemo zraku usporednu s nomlalon~ ii. zadanom kutem tp.

na ravnini (Ill) ovise sarno 0 naprezanjima 0) i 02 pa. o Uzirnajuci u obzir dogovor za predznak posmicnih naprezanja kod Mohrove kruznice. y Slika 4. U ravnmi maksunalmh posmH~mh naprezanja postoje i nonnalna naprezanja koja su jednaka: CI. "!2' Mohrove kruznice s osi apscisom odreduju velicinu glavnih naprezanja 0) 02' Spojnica pola P i tocaka N iN odreduje smjer glavnih naprezanja (sl. kao i (4. III III koje su usporedne s Smjer glavnoga naprezanja 0) odreden je kutem lfJoza koji dobivamo da je: t'xv tg2lfJo = .24. 4. vidimo da su izrazi (4. Spojnica pol a Pi tocke NJ odreduje smjer nonnale presjeka u kojemu . 4.62) odgovaraju prije izvedenim izrazima (4.y Ox +ov 01 +02 0.38) za velicinu i smjer glavnih naprezanja. U 0) 2: Mohrova kruznica za prostomo stanje naprezanja o2 promatranoj tocki C napregnutoga tijela z~dana ~u gla.r~zanJa 1 p~1 P-kruzni~e.23.= 2' 2 y o.7. 'f.61) i (4.0y 2 ( Slika 4.40) i (4. Analiza naprezanja (" .30) i (4. Naprezanja On i r.ne. pa su odredeni smjer I velicina glavnih naprezanja.26) . Kroz tocku C polozimo kose ravnme I.61) ° 2 = OS - SN 2 = Ox +ov 2 . t'xv.60a). tako daje maksimalno posrnicno naprezanje: jednim od glavnih naprezanja OJ.62) 0y - 2 . 0.1: A 38 4.-~'l) \!'? O~ 4.29) i (4. (4. 4. Sjecista NI. Na kosoj ravnini (Ill) usporednoj s glavnim naprezanjem 03 djeluju komponente naprezanja Om t'n> koje su okomite na smjer glavnog naprezanja 03 (sl. 2t'xy Ox . se m?gu graficki odrediti Mohrovom kruznicom "3" konstruiranom za glavna naprezanja 0.25). 4. komponente naprezanja Ox. a naprezanja na . Tooke N3 i l-!4 odreduju ekstremna posmicna naprezanja. ~ohrova kruznica naprezanja prikazana je na sl./(: .23). Mohrova krufnica za prostorno stanje naprezanja 39 Tmax = 0x( Or)2 2 2 +t'xv . Za zada. 4.-:.60b) medusobno jednaki cime je konstrukcija dokazana. ' I 2 Iz Mohrove kruznice naprezanja dobije se: 0 x .24. Izrazi ~4. 1°2' Naprezanja na kosoj ravnini (II) usporednoj s pravcem glavnog naprezanja 02 odrede~a su tockama Mohrove kruznice "2" konstruirane za glavna naprezanJaol 1°3. " ~ohrovom kruznicom naprezanja rnozemo lako odrediti velicinu i smjer glavnih napre:a~Ja. ./')0 .djeluje najve~e posmicno naprezanje t'max' Presjeci ~ kojima se pojavljuju e~stre~na pos~lc~a naprezan~a zatvaraju kut IfJ = ~ s glavnim presJeclma. 0v' t'vx konstruiramo Mohrovu kruZIll~U nap. .7.vna naprezanja 2: o 3' (sl. )2 2 +t'xv Za slucaj kad na stranicama elementa djeluju sarno ~os~ic~a n~p~ezanja.0y ax (4.

l) 1= cos2 (n...-03 Ako drugu odovih jednadzbi pomnozimo s [ .) mozemo postaviti ovaj sustav lineamih jednadzbi: a~ + r~ = P~ = a~ cos2 (n. Analiza naprezanja 4. slijedi da ce jednadzbe (4. 2) = --"--'--"--_.27.:.a 1 ) (a" .a 2 ) . vidimo da se maksimalno posmicno naprezanje pojavljuje u ravnini koja Je paralelna sa a2.--=-----'''-----''(a 3 .2)+ a~ cos2 (n. 4. Slika 4.3) = _.25.-02 -2- 0. U odnosu na cos (n.. as ravninama na kojima djeluju naprezanja al i aJ zatvara kut 450. Buduci da su cos" (n.27). Slika 4.i) 2:: 0.26.l) + a~ cos2 (n.l) t'n +a2 cos2 (n..3) (4. sa a2._.__.64) + cos2 + cos2 (n. (sl. al maksimalnoga posmicnog naprezanja +03 3 Slika 4.. a3 i onda sve -20.. Slika 4._-"------'- r~ + (a n .(a 2 tri jednadzbe zbrojimo.2) (n. I) Na isti se naein dobije cos 0..3) a" = a I cos ' (n.a 1 ) (a 3 .3).a 2) (n.:.:. kosoj ravnini (I) usporednoj s pravcem glavnog naprezanja al odredena su tockama Mohrove kruznice "1" konstruirane za glavna naprezanja a2 i a3. a a 1 2:: a 2 2:: a 3.(a 2 iii + a 3) 1a trecu o + a 3) an +a 2 a3 = [a ~ - (a 2 + a 3) a 1 + a 2 a 3] cos2 (n. 4.:. 2 (n..a 3)(a (a 2 - n- a1) a 3) (a 2 - ad (4.27.7.. Mohrova krutnica za prostorno stanjc naprczanja 41 djeluje normalno naprezanje 2 Na ravnini an =--2--' Na proizvoljnoj kosoj ravnini s nonnalom ii polozenoj kroz tocku C djeluje puno naprezanje P~n koje ima komponente an i rn.2) +a3 cos ' (n. Iz sl. dobit cerno: a ~ + r ~..65) biti zadovoljene ako je: .40 4.:.65) cos 2 r~ + (a" .28.

a spojnica S 3B polumjer je r3' ..27). t.42 2 tn t 4.I). 4. (4. Slika 4. r predstavljaju JednadZb.enljive. an = 0'1' 0'2 Prva od nejednadzbi (4. a od paralele kroz tockuN3 kut1: (n. = 0'3' ("2" kruznica)..68) Ako su C?'m tn promj. 2 n 0'1 ) :5 0 tn 2 0'1 ) (a n . S2 i S3' Od tri polumjera r. i tn koje djeluju na ravninama koja prolazi kroz promatranu tocku napregnutoga tijela.64).l) sto ga nonnala Ii zatvara sa o.2) (odnosno y::: 1: (n. 0'2 i 0'3 i nonnala Ii ravnine na kojoj djeluju komponente naprezanja an i til' onda su ove odredene koordinatama sjecista kruznica s polumjerima r.0. Analiza naprezanja 4.3». Vidimo da su nonnalne an i posrnicne tn komponente naprezaf.66) predstavlja tocke (an. rz i r3 i sredistima S. sve ~ neJ~dnadZbe bit ce Istodo~~o z~~ovolj~. Mohrova kruinica za prostorno stanje naprezanja 43 + (a n + (a n + (a n - 0'2) (a n .27). a unutar druge .. r2 i r3 za odredivanje locke (am Tn) dovoljna su dva koja odgovaraju dvama od triju kosinusa smjera cos (n. r2 i r3 mogu se odrediti analiticki pomocu gomjih izraza iii graficki kao sto je prikazano na sl. 6) usvojimo znakjednakosti. (a . koordinate tocaka na kruznici s polumjerom ri (odnosno r3) i sredistem S2 (odnosno S3) odreduju velicine naprezanja cr.l) konstanta. Spojnica SI A polumjer je r.a'f 3 +(0'2-0'3)(0'2-0'1) cosz(n..1Ja koje djeluju na bilo kojoj ravnini s nonnalom Ii odredene koordinatarna tocaka u ispruganom podrucju (sl.67) moze se prikazati u obliku: (4.67) Izraz (4. Iz tocke NI povlacimo paralelu s osi r i nanosimo kut a= 1: (n.2) Polumjeri rl. Prem~ tome.68) predstavlja jednadzbu kruznice s polumjerom: i sredistem u tocki: S1 (0'2 + 0'3 . uz uvjet da normale na te ravnine zatvaraju s osi "I" jednake kutove a::: '1= (n.7.. Prema tome ako su zadana glavna naprezanja a.29.29.) izvan prve kruznice iIi na njoj druga tocke.3) = y sto ga normala Iizatvara sa 0'3' Te zrake sijeku Mohrovu kruznicu "2" promjera N 1 N U 3 ::: a I - 0'3 tockarna A i B. Ako u izrazima (4 . 4.0'3 ) ~ 0 0'3) (a n- sa sredistirna u tockama: (4.un~tar dru~e ~z~i~e iIi na njoj... ("3" kruznica).66) Koordinate tocaka na kruznici polumjera rl i sredistem u tocki SI jednake su vrijednostima komponenata naprezanja an i tn koje djeluju na ravninama polozenima kroz promatranu tocku napregnutoga tijela. 4. pri uvjetu da normale na te ravnine zatvaraju s osi"2" (odnosno "3") jednake kutove f3::: '1= (n. onda izraz (4.. dobit cemo polumjere za jos dvije kruznice: r2= 0. a cos (n. Iz izraza (4.l). Te kruznice pro laze kroz tocke s apscisama: an::: 0'2 ' an an::: an::: an::: 0'3 a I (" I " kruznica).65) dobivamo: (an-a2)(an-a3)+t~:::(al-a2)(al-a3) cos2(n.kruz~lce ~h n~ njima .ne za sve tocke (am Tn) koje se nalaze Izv~n prve I trece. a treca izvan trece kruznice iii na njoj.0'2 ) ~ 0.i) jer su ovi medusobno vezani izrazom (4.e triju kruznica sa sredistem na osi apscisi (sl.. ) 2 Analogno. Analogno tome. onda nam ti izrazi u koordinatnome 6 sus:a~u a.

V)+Tzx cos(x. == a~ +T~ nazadanoj ravnini odredenoje spojnicom OM == Pn. (4.n) Pnz==a3 cos (z.44 Iz trokuta A NI N) je 4.15): pnx==al cos (x.n) == 1. Povrsina elipsoida naprezanja elipsoidom naprezanja s poluosima ai.v +o .69) (4. az' a3 C skup je vrhova vektora punog naprezanja P-:' za sve ~ gdje je C neka konstanta.I)-2 a nakon sredivanja dobivamo: (a 2 . Ako je jedno od glavnih naprezanja jednako nuli. Najvece naprezanje u promatranoj tocki tijela jednako je najvecem od triju glavnih naprezanja u tocki.30).74) +rvz cos(y.Z cos ' (i. dobivamo ± C2 ili == a x X2 + a" y 2 + a z z 2 + 2 T>. pl~ha ostaJ. = S )B . Elipsoid (4. Ako se smjerovi koordinatmh OSI x.72) Uvrstimo Ii vrijednosti za kosinuse smjerova iz jednadzbi (4. odredenom s normalom ii.73) Na kosoj ravnini ABC (sl. (4.9.72) u uvjet kompatibilnosti za smjer vanjske nonnale Ii: 4. z podudaraju sa smjerovima glavnih naprezanja.1' xy + 2 Tyz yz + 2 T ar zx. a iz sredista S3 kruzni luk po- jednosti naprezanja an i Tn na zadanoj ravnini s normal om n. U smjeru normale ii nanesemo radijus-vektor velicine: r==--.8.a 3) 2 (al-a3) 2 cos (n.I). samo se mijenjaju komponente naprezanja aij' a prema tome 1 koeficijenti u jednadzbi (4. y== r cos (y. Puno naprezanje rr. elipsoid naprezanja degenerira se u elipsu naprezanja. onda su u bilo kojoj ravnini s nonnalnom Ii komponente punoga naprezanja dane izrazom (4.71). Ako su dva od glavnih naprezanja medusobno jednaka.10). ==ax cos 2() x.v) cos(y. Iz konstrukcije se dobiva odgovarajuci redznak za am dok se za Tn dobiva samo apsolutna vrijednost. elipsoid prelazi u kuglu. 4.70) SIA --2 --2 __ == N3S1 + N3A - 2 N)SI u jednadzbu (4.74) naziva se Lameovim (sl.r). Komponente x== r cos (x. djeluje normalno naprezanje dana izrazom (4.v) cos Iz. 4.v) cos tx.n) Pny==a2 cos(y. elipsoid je rotacijski. cos 2(y) . U sjecistu tih kruznih lukova lezi tocka M cije koordinate odreduju vri- Ako pretpostavimo da se smjerovi koordinatnih osi x. cos 2 (z.v +«. rnoguce ravnine polozene kroz danu tocku M napregnutoga tijela.71) 2 cos (n.~un.n). u ovisnosti 0 smjeru vanjske normale ii mozerno prikazati geometrijski.~ne~zmijenjena.18): o.69) i pomnozimo s r2.9. Z rmjenjaju.!) ==+- C2 r2 (4. Analiza naprezanja 4. (4. Promjenu naprezanja o. Ova ploha naziva se Cauchyjeva ploha naprez~nja i pot.V. 4. .o_jeodredena ~tanj~m naprezanja u tocki O. y.10) rotira oko tocke 0. Cauchyjeva ploha naprezanja dobivamo: L i =x. Slicno se dokazuje da je S 3B == r3 Iz sredista SI opisujemo kruzni luk polumjera lumjera r) Elipsoid naprezanja rl = S( A.r). y.v)+ (4. cime je konstrukcija dokazana.vj]. Elipsoid naprezanja 45 Uvrstimo li: a iz trokuta A N3 SI kosinusovim pouckorn dobivamo: -2 av N3A cos(n.71). a ako su sva tri glavna naprezanja po velicni jednaka.r). su radijus-vektora r: z= r cos(z.V)+2(Txy cos(Z. vrh radijus-vektora i' opisuje plohu drugoga reda sa sredistem u ishodistu koordinatnoga sustava danu jednadzbom (4. Kad ravnina ABC (sl. 4.

79) onda tu kosu ravninu nazivamo oktaedarskom Iz relacije: Slika 4.30. Tako na slici 4.76) slijedi da komponente vektora punog naprezanja ovise 0 predznaku glavnih naprezanja. EIipsu na'pr~zanja s poluosima a I . .77a) x lito odgovara izrazu (4.02 ulaze s kvadratom u jednadzbu elipse naprezanja (4. y sto odgovara izrazu (4. (4.30).10.75) predznaci glavnih naprezanja u ovom slucaju nemaju znacenja. vektor puno~a nap~zanjaPn = OA odgovara stanju naprezanja s glavnim naprezanjima +a I i +02' a P n = OA I odgovara stanju naprezanja s glavnim naprezanjima +0 I i -a 2 • x 4.n) = cos (y.." ~ 'J e IpSI naprezanja I o e uje vr ve tora punog naprezanja p .10.03' Ako normala Ii kose ravnine sa smjerovima glavnih naprezanja zatvarajednake kutove. Vektor punoga naprezanja lezi u onom kvadrantu koji je odreden predznacima glavnih naprezanja. 4.. tj.n).76) cos (x.77b) (4. Oktaedarske ravnine i oktaedarska naprezanja Pretpostavimo da se smjerovi koordinatnih osi x.31...02. x k P. I' T . uosirna e Ipse.n) = I.. a 2 mozerno konstruirati na poznat nacin omocu dVlJUkoacentricnih kruznica polumjera a I i a (sl 4 31) Normal .31. y» slijedi za kosin use smjerova normale oktaedarske ravnine: a normal no naprezanje = cos (y. kruz I" 2 '" an srjece oncentricne zmce po urnjera 0 I I a 2 u tockama A' iA" Iz tocaka A' i A " vucem 0 uspore d nice s po. Oktacdarske ravnine i oktaedarska naprezanja 47 an = Pm cos'" odnosno + Pny sin".46 4.n) = ± .80) . Smjer vektora punoga naprezanja P~nodreden je relacijom (4. tocku A pr~slikamo sirnetrieno u taj kvadrant. z podudaraju sa smjerovima glavnih naprezanja a 1. I . (4. e se usporednice siieku u tocki A koia lez'I' na I' .n) = cos (z.31.n) L i=s cos ' (i. cos (x.78) Buduci da glavna naprezanja 0 I .fj' I (4. tj. koji djeluje na kosoj ravnini s normalom ii.. y..n) = cos (z. (4.28). dr dui hk . ravninom· Iz sl. Medutim. Za posmicno naprezanje: Tn =Pnx sin"'-Pny COS"" odnosno: Slika 4. Analiza naprezanja 4. iz izraza (4.75) . slijedi da su komponente vektora punog naprezanja (4..

Oktaedarsko posrnicno naprezanje j~st: Tol<! 2 _ 2 =e:: -aokt 2 Slika 4.11.edar oko promatr?ne to. kvadrat punoga naprezanja na oktaedarskoj drata glavnih naprezanja. (4.vz az Tyx T zx Txy ay -as T zy ay J + [a.18) za normalno oktaedarsko naprezanje dobiva se: aokt =3 1 (a.32b). 4. r zy 0 :J (4.11. Tyx Tzx 'r.v + a z) . iii Tenzor naprezanja odnosno o (4.88) a. 4.(a x 3 + a . . T. Normalna i posmicna naprezanja na oktaedarskoj ravmru nazivaju se oktaedarskim naprezanjimaiii y (4. Analiza naprezanja 4. (4.86) koji se kao sirnetricni tenzor drugoga reda moze prikazati kao zbroj dvaju tenzora b) Slika 4.33) odredeno je tenzorom Stanje naprezanja naprezanja: [aijJ= [a.48 4. +a2 +a3 )=3 1 I.oktaedarska ravnina 4. ravnini jednakje Izrazom (4.81) gdje je as srednje normal no naprezanje 3 jednako trecini prve invarijante naprezanja: Za puno naprezanje na oktaedarskoj ravnini dobiva se Pol<! 2_1(222 1 as = . Sfemi tenzor naprezanja i devijator naprezanja u danoj toeki napregnutoga tijela (sl. Sfcrni lenzor naprezanja i devijator naprczanja 49 (4.82) srednjoj vrijednosti kva- tj.32.a.n).33. odno- tj. (4.85) . =a" (4.n).89) o .87) cos (x. Pnz =a3 cos(z. Txy ay r zy Tyx Tu: '"J rvz az Txz Tvz az-as (4. U osam koordinatnih oktanata mozerno poloziti osam oktaedarskih ravnina koje obi ikuju okta.\Y 'n]-[a.15) je Pnx =a.83) naprezanju.t~enapregnutoga tijela (sl.84) . Pny =a2 cos (y. +a2 +a3 ). [a.n). 0 0 0 as Prema izrazu (4. okta~~~rsko ~orm~~no naprezanje jednako je srednjemu nonnalnom sno trecim prve invanjante naprezanja I.

34. a ne i njegov oblik. pogl. ax . -o.35. koje oznaeuje svestrano jednoliko rastezanje iii pritisak.33. Takvo stanje naprezanja za slucaj pritiska naziva se hidrostatskim pritiskom. zbog djelovanja sfemoga tenzora naprezanja mijenja se sarno volumen elementa.~~apa djel~ju unut~mje sile. Prva invarijanta sfemoga tenzora naprezanja jednaka je prvoj invarijanti tenzora naprezanja x I. ~ob~h smo glavni vektor R i glavni moment M. a sferni dio tenzora naprezanja izaziva promjenu volumena.93) f "l:xy dA (4.36. Sume projekcija svih elementamih sila ax dA. = f Stika 4. zbog djelovanja devijatorskog dijela tenzora naprezanja mijenja se sarno oblik elementa tijela.36. . "I: xy dA 1"1: xz dA 'xy xz X. deformira se tako da mijenja volumen i oblik. "l:xzdA. y 4. te karakterizira odstupanje zadanoga stanja naprezanja od svestranoga jednolikog rastezanja iIi pritiska.35. = a. 4.) =a x + ay + a z• (4. Veza izmedu komponenata unutamjih sila i komponenata naprezanja U 3. Os X podudara se s u. Tn Mx. Projekcije vek~ora RIM na koordmatne OSI daju nam sest komponenata unutamjih sila N.as) + (a z- as) = a x + ay + a z- 3 as = O. Slika 4. + a. I' I' I'/~ na osima I y i z daju nam uzduznu silu N i poprecne sile Ty i Tz: }----- N=J Tv = axdA A (4. .94) A z r. odnosu na os x: dM x = "I: xz dA y - "I: xy dA z. 4. Reducirajuci ~h_!1a tezl!\te ~resJeka.. Kako cemo kasnije pokazati.~ontinuirano raspodjeljene po povrsini _presjeka. a Mohrova kruznica degenerira se u tocku. Prva invarijanta devijatora naprezanja jednaka je nuli: I. 4.12. Za stanje naprezanja odredeno sfemim tenzorom naprezanja. a ne i volumen. Devijatorski dio tenzora naprezanja izaziva promjenu oblika. Veza Izmedu komponenata unutarnjih slla i komponcnata naprezanja 50 4. tako da je elementami moment u Kod opceg stanja naprezanja element prikazan na sl. (4.34. (4.90) naziva se tenzor devijator iii devijator naprezanja i definira stanje naprezanja prikazano na slici 4. vidjeli smo da u presjeku napregn~to~a.95) A Tenzor naprezanja (4. Cauchyjeva ploha naprezanja i Lameov elipsoid naprezanja bit ce kugle. a ona irna om~onen e dA "I: dA i"l: dA. Ty. = (a x . Mv I Na sl. + as = 3 as + (ay . prikazanje dio stapa s komponentama unutamjih sila. Analiza naprezanja 51 naziva se sferni tenzer naprezanja i definira stanje naprezanja prikazano na sl. Kako cemo kasnije pokazati. y osi stapa. k t Na promatrani element povrsine dA djeluje sila dF = P x dA.92) Moment U odnosu na os X daju sile "I: xy dA i "I: xz dA.4f" 4.12.a.91) Slika 4.

dobivamo moment torzije Mx: == 113 MPa.97) tg CPO} = a2 .93) do (4.2 al2 = .• 52 4.ay U izrazu za M. a) 2 2 b) Slika 4.37.r 2 - a .80 = 20 MPa ICPol I + I CPo21 = 14.38.37) tre- . pojavljuje se predznak minus. Na prethodan nacin dobivamo izraze za momente savijanja: CPOI = 14.80 1~ 2 2 (100+80)2 +4'50 2 = 10± 103 . Analiza naprezanja 4. __ 5_0_=_ . a) glavna naprezanja ai.2591.40) a 1.5" My = Ia A .93+80 3. Oni karakteriziraju sarno sumamo djelovanje naprezanja. c) naprezanje an i fn U presjeku s normalom koja s osi X zatvara kut cP = -25°.5"+ 75. Ti izrazi nisu dovoljni da bi odredili zakon raspodjele naprezanja u presjeku stapa za razne slucajeve deformacije stapa. (4. Kao kontrola sluzi nam invarijanta naprezanja aI + a2 = ax + ay = 113 - 93 = 100 .r z dA.93 MPa.v z)dA. = M/ = I A (fxz Y- fx. Da bismo odredili zakon raspodjele naprezanja u presjeku stapa..41). M z =- Ia A x Y dA. 4. 50 = 0.jer elementama sila ax dA s obzirom na os z daje moment suprotan od pozitivno definiranog smisla Mz. Veza izmedu kumponcnata unutarnjih sila i komponenata naprezanja al 53 Sumirajuci te momente po ~itavoj povrsini presjeka.97) izrazavaju vezu izmedu sila i naprezanja u presjeku stapa.96) Smjerove glavnih naprezanja mozemo odrediti izrazom (4. fxv= 50 MPa (sl. 113+80 r .38) iii (4.38b prikazana je pripadajuca elipsa naprezanja.38a ucrtan je element na cijim stranicama djeluju glavna naprezanja. a2 = . y CPI = CPOI i odatle: +'4 1t y 11cm~25MPa orr' . a20 b) maksimalno posmicno naprezanje s pripadnim normalnim naprezanjern.(a . + 4 r xv v) . -+I I O. . Velicinu glavnih naprezanja odredit cemo izrazorn (4. Moment s obzirom na osi y i z daju sile ax dA. 4.1l. 4.so= 90°. u. potrebno je prom atrati i deformacije stapa.rv . Na sl. 100.l. av =-80 ba odrediti analiticki i graficki Mohrovom kruznicorn: MPa. Na sl. (4.~t ~~'~"-"~'#J Za zadano stanje naprezanja ax = 100 MPa. Izrazi (4.-100MPa i Slika 4.SOMPa I 0. = ax+ay 2 +- I~ ± .8462. Smjer normale ravnine maksimalnoga posmicnog naprezanja odredit cerno izrazorn: ~"l'iM.

12.54 4.25°. povucemo paralelu s osi x. 4.43). Spojnica PN 1 odreduje smjer ai' a spojnica PN 2 smjer a 2' Duzina ON 1 U mjerilu predstavlja Pripadajuce normalno naprezanje mozemo odrediti izrazom (4." na ravnini cija normala s osi x zatvara kut I{J = . Treba odrediti glavna naprezanja i najvece posmicno naprezanje za stanje naprezanja prikazano na sl. parale1u s osi y i tako dobijemo pol P kruznice.-113MPa lcm~20MPa as = --'---=- al +a2 2 ---=10 2 113. ucrtane su orijentirane ravnine s pripadajucim komponentama naprezanja. . ako je . p~esleclma s normalama x ] y (za Mohrovu je kruznicu r xy < 0. Sjeciste spojmce N xNv i osi apscise jest srediste kruznice polumjera smicnih naprezanja. Analiza naprezanja 4. 3 i PN 4 odreduju normale ravnina na kojima djeluju ekstremna po3 Duzine SN i SN 4 predstavljaju u mjerilu ekstremne vrijednosti po- -80-100 2 sin(-500)+50 cos(-500)=101. (-80.2. Stika 4.40. Duzina OL predstavlja u mjerilu normalno naprezanje am a duzina LK posmicno naprezanje . U koordi~~tnome sus~vu a i r (~1. Veza izmcdu komponenata unutarnjih sila i komponenata naprezanja SN x = SNI" 55 NI i N2• Maksimalno posrnicno naprezanje mofemo odrediti pomocu izraza (4. . 4. Ako iz pola P povucemo zraku koja s osi x zatvara kut I{J = .30) iii (4.40 .41) crtamo tocke Nx (100. Spojnice PN srnicna naprezanja. Opisana kruznica sijece os apscise u tockama Kroz tocku N. N~ sl.56) a I' a duzina ON 2 predstavlja a 2' O.39. ~ • max = a1 - 2 a2 113+ 93 2 103 MPa. ucrtan je element na cijim stranicama djeluju maksimalna posmicna naprezanja s pripadnim normalnim naprezanjima.29) iii (4.41. Komponente naprezanja u kosom presjeku prikazane su na sl.50) koje predstavljaju nap~ez:anJa na.4. ~apre~nje an i ~n u presjeku s normalom koja s osi x zatvara kut I{J = _ 25° odredit cemo izrazirna (4..30) ~ J = 100-80100+80 2 + 2 cos(-500) + 50 sin (-50°) = 29.93 MPa. 4. dobit cemo tocku K na kruznici.42a.29) I (4. Primjer 4.6 MPa • M o ~ I Slika 4. a duzina OS pripadajuca normalna naprezanja. a kroz tocku N.IMPa. a r yx > 0).50) i N.25°. Na sl. 4:39. Stika 4.41.

-2 b.3 a2 = 0 1 i odatle slijedi cos(y. cos (x.-r. =54. 3a -r max =-=-=15a.n.z .n.II. a. ) + cos ' (z. ) b.74°. = O. 2 2 ' .46). zatvara s koordinatnim a..n.n...3a)= O. = 3 a2 . + ay a z + a z a x . ) cos (z.45) uvrstimo a ii dobivarno: = r~=a j" = 3a i zatim podij elimo sa a Maksimalno posmicno naprezanje odredit cemo izrazom (4.49) 1.n.)+cos(y.nt>= . =---'- cos (y. ) + cos(z.)+cos(z." cos(z. iii a~ (am . ={3. = 3 a. gdje je prema izrazu (4. +b.) i oznacimo: a.n. .42a) svodi se na jednoosno rastezanje prikazano na slici 4.13 = 0.) Podijelimo ove jednadzbe s cos (z.-r. = I.v - -r. =-1 a. ) prima oblik -2a. a.3aa~ = 0 Kontrola: cos2 (x.3 r.=ax+ay+az=3a 12 = a x a y 1 1 ) = -. dobivamo cos(z.n. Smjero:re glavnih naprezanja odredit cerno izrazima (4.55): .n.) + cos2 (z.n.) Normala. =-1 a. cos (x .1+1+1 = 1 .n.3) cos (y. y i z kutove na ravninu na kojoj djeluje glavno naprezanje a.45) i (4.56 4..42. b) i odatle.n. Korijeni su ove jednadzbe glavna naprezanja: osima x. a! .n. Veza izmedu komponenata unutarnjih sila i komponenata naprezanja 57 (1-3) cos(x.I.===:===:= = ~ vl+af +b. = 1. 4.. =y. ) + (1. ) ) + (1- 3) cos(z. cos(x. Analiza naprezanja ::]=[: : :j.)=O )= 0 = O. tada sustav jednadzbi = . Glavna cerno naprezanja odrediti jednadzbom 3 2 (4.n. zadano stanje naprezanja (sl.42b. b.12.2 .)=b.n.48) + cos2 (y.n. +b. a2 = a3 Buduci su ostala dva glavna naprezanja a2 = a3 = 0. az a a a 4.n. Iz jednadzbe (4. dobivamo: a.= I. ) = 1 am . Ako u jednadzbe (4./3' 1 3 + cos ' (y. ) = 3 .n. ) cos(z.n.n. =2 z 8) Slika 4. rjesavanjern bilo koje dvije jednadzbe. ) + cos (y. i a.n.46) cos2 (x . am + 12 am .n.

~ az-am=O (ax . 50 131. .am).5a. ako je zadano jedno glavno naprezanje.8-120 50 -91. U ravnini maksimalnoga posmicnog naprezanja djeluje i normalno naprezanje al an =2=2= Prema tome. I I / J------ I x I ax+ay+ az=a. a. Za zadano stanje naprezanja determinanta ax .am) (a y . + 02 + a3 =-80 + 120 + 60 = 131.am) -. Pravci gla:m}h na~rezanja al i a3 okomiti su na os z.8-120 = 4 237 ' .8 + 60-91. 0 Razvojem determinante po elementima (a i odatle z- trecega retka dobivamo ]= 0 y y a In )[(a x .58 4..91. iz cega slijedi: Kontrola: a~ . 0 236 " 'POI = 76.(ax +ay )am +ax ay .8 MPa.y = a. b) .3°= 90°_ Na sl. a. = 131.8 = 100 MPa.('60MPa al -ay Slika 4.8 MPa. o~tala dva gl~vna na~r~zanja odredujemo po istom izrazu kao da se radi 0 ravninskome stanju naprezanja u ravrnru okomitoj na pravac zadanoga glavnog naprezanja. Dobivamo: 3a 1. treba odrediti glavna normalna naprezanja. Analiza naprezanja 4.44.3.8 MPa. 0 Kontrola 1'P01 1+ 1'P031 = 76.7" //. = . Za stanje naprezanja prikazano na sl. ay =» .2 = -80+120+~~(_80_120)2+4'502 2 2 = 131.41). a3 = -91.47) prima oblik 0 0 a z .am) (ay .11..44a prikazanje element na cijim pobockama djeluju glavna naprezanja.48) odredeni su izrazima z 8) Slika 4. glavna posmicna naprezanja i oktaedarska naprezanja.podudara se'p~avcen~ o~i z.7°+ 13. a njihov polozaj u ravrum okornitoj na os Z odredit cemo izrazorn (4. 4.8 MPa. 4. x Korijeni kubne jednadzbe (4. a2 = 60 MPa. a' 1.43. 'P03 = - 13 .am =0. Pravac glavnoga naprezanja o. Veza izmedu komponenata unutarnjih sila i komponenata naprezanja 59 Maksimalno posmicno naprezanje djeluje u ravnini koja s pravcem glavnoga naprezanja al zatvara kut 45°.8 Primjer 4.:v = O.43.3° . tg 'POI = .am ·>:1' r xy (4.. a3=60 MPa. =20±111.

8)2 Puno je oktaedarsko naprezanje: Pokt = ~O~kt = 93. ko.__--'--= 20 MPa 2 Na sl. povui!emo para~elu s OSI x 1.8-131..8-91.O2 t.80) dobivamo kutove l!to ih normal a oktaedarske ravnine zatvara s pravcima glavnih naprezanja: aokt = {3okt= Yokt = 54.9MPa. Zadatak mozemo rijesiti i graficki Mohrovom kruznicorn (sl. Veza izmedu komponcnata unutarnjih sila i komponenata naprezanja 61 2 =± =±' 60+91.7°. 1 polumjera .45.8. nanosimo tocke Nx (-80.8 2 131.M~a i a) = -91.83): 00kt =3(01 I 1 +02 +0) )=3(ox I +Ov +oz )=3(131. r. U koordinatnome sustavu a.8)= 33. 4. Kroz toeku N.) 2 = = ~ ~( 131. =±111. 50). Oktaedarsko posmicno naprezanje odredit cemo izrazom (4.ii!!!~~Iuju fm~x= 11 ~.8 _ _.8 MPa.0) konstruirana je kruznica "3" polumjera a -a '2 2. 2 2 -918-1318 .8 MPa i pripadajuce normalno naprezanje an '" 20 MPa. U ravnini maksimalnoga posmicnog naprezanja djeluje normalno naprezanje koje rnozemo odrediti izrazom (4. Sad poznajemo sva tri glavna naprezanja i njihove smjerove.55): rI = ± O2-0) 4.. . Tooke C i D =± Maksimalno posmicno naprezanje iznosi: r max = 1 r 21 na Mohrovoj kruznici odreduju naprezanja u ravninama ~a.60 2 =±35.56): 131.7°.8 2 ± 75.--60 Pomocu izraza (4.0 MPa.8+60- 91. Analiza naprczanja 4.60)2 + (60 + 91.8.85): r okt = 1 3 ~ (a. O2 - 2 a) ' a sa f)=± 01 . Oktaedarsko normalno naprezanje odredit cemo izrazom (4. Spojnica N xN v sijece os apscise u tocki S2' S polumjerom S2Nx odnosno S2Nv konstruiramo kruznicu "2".45 = 31.12. 0. - 02) 2 + (a 2 - a) 2 + (a ) - a.3 MPa.' . Sa sredistern S.91.60 Glavna posmicna naprezanja odredit cemo izrazom (4. odreduje smjer a" a PN) smjer a) u ravmm okomitoj na pravac oz. = (120.8 MPa i djeluje u ravnini koja prolazi s osi kut: Z. odnosno s osi x 1cm~20MPa IP2 = 76. as pravcem 01 i 03 zatvara kut 45°. Spojnica PN. 0) konstruirana je kruznica .22 = 99. a +0 MPa 3. 4.45). Spojnice PD 1 PC odreduju ravrune u kojima djeluje maksimalno posmicno naprezanje fmax· = 111... -50) i N.2 MPa.32 + 93. ( 2 2 sredistem u S) f2 =± 03-0.8.44b prikazan je element na 6jim stranicama djeluju maksimalna posmicna naprezanja.9 MPa kruznica sijece apscisu u tockama NI i N3 koje odreduju glavna naprezanja 01 = 131. + f~k! = ~33.n~ kruznici "2" odredimo pol P.8)2 + (.7 . dok je a. = 02 = 60 MPa. : 02. Ta a --916MPa Slika 4.

i N3 povlacimo paralele s osi ordinate i nanosimo kutove aokl =)' ok! = 54. Analiza naprezanja 4.7 0 MPa+ 10 -26.2 MPa.+ 15'.47.46.60- Slika 4.50--3-- 60 = . Ordinata tocke M odreduje Tokl= 93.46.n)+2[TXY cos(x.xz T cos(x n)+T ' yz cos(y n)+a ' z 212 cos(z n)= 15·--20'-' 3 3 60·-=-36.n)+ a.7 IS 10 -23. 4.n) = 30'- 2 3 I 2 + 10·.7 MPa = ai' =a .n) =3' Odredimo srednje naprezanje: I cos (yn) =.7) (-26.4.18): a" =a x cos2 (x.12.7)= = 56.3 -20 IS -20 -33. Na sl. a iz sredista S3 kruzni luk polumjera S 3B.0 MPa. Vidi se daje prva invarijanta tenzora devijatorajednaka nuli.3 MPa. Komponente I I I I vektora punog naprezanja odredit cemo izrazom (4. opisujemo kruzni luk polumjera S.n) = -. prikazane su komponente svih triju tenzora naprezanja. a apscisa aokl puno oktaedarsko naprezanjepokl = 99. a drugi je tenzor devijator.26. Zadani tenzor naprezanja ax [a ij]= [ Tyx. Primjer 4. a) z b) z c) _ P "z-. U sjecistu tih lukova lezi tocka M.62 4. zx cos(z.87) zadani tenzor naprezanja mozemo prikazati u obliku: 30 10 10 -50 IS] [-267 -20 MPa= ~ -60 0 0 -26. = 33. Veza izmedu komponenala unularnjih _ila i komponenala naprezanja 63 Iz tocke N. .(. treba prikazati kao zbroj sfernog tenzora i tenzora devijatora. Szz as = .7 MPa S xx Sry = ax z- - as = 30 .26. 3 as I: = ax+ay+az 3 30. Spojnica OM predstavlja [ 15 -20 Prvi tenzor na desnoj strani sferni je tenzor.n) cos(y.7 0 01 [56. A.17 = [30 10 I~ 10 -50 -20 15] -20 MPa -60 izraza (4. Normalna naprezanja u kosoj ravnini s normalom ii (sl.3MPa 3 3 ~~/ z SUka 4. i a3' Te zrake si~ Mohrovu kruznicu "2" u tockarna A i B~redi~ta S. posmicno i puno naprezanje u ravnini s normalom koja ima kosinuse smjera: 2 cos (x .7° sto ih normala oktaedarske ravnine zatvara sa a.15): ' yx 15 P ox =a x cos(x n) + r cos(y n) + r . Tzx Pomocu izraza (4.n)+az cos2 (z.3 J MPa.as =- = -23.3 MPa. 4.7 3 MPa.3MPa . 3' 2 cos (z.47) odredit cemo pomocu Tn] 1'.= 33. Od~diti normalno.33.n)+ay cos2 (y.7) 50(-26.

z).. z. Polozaj proizvoljno odabrane tocke A tijela odreden je radijus-vektorom u koordinatnome sustavu x.1. y. y.1. Komponente naprezanja koje djeluju na kosoj ravnini prikazane su na sf. r »> _----_ . y .1. prikazano crtanom linijom).8 MPa. Nekaje pocetno stanje tijela V (na sl.y.. U opcem slucaju vektor pomaka bit ce funkcija koordinata tocaka x. Pojam pomaka i deformacije Pod djelovanjem vanjskih sila tijela se defonniraju. 5. koji spaja pocetni i konacni polozaj tocke A tijela nazi va se vektorom poma- r. z: i= p (x.. ANALIZA DEFORMACIJA Pn = ~P~ + P~y + P~z = ~33. Posmicno naprezanje: rn = ~P~ . Pod djelovanjem vanjskih sila tijelo dolazi u stanje VI (na sf. 4. vidimo daje: (5.102 = 53.a~ = ~54.1.32 +23..32 + 36. prikazano punom crtom)..47.8 MPa. a pojedine tocke tijela mijenjaju svoj polozaj u prostoru. I I I t--Vl I I I I I I I I --- // x Slika 5.82 . .1. 5.2) . 5.. Analiza naprezanja 5. a tocka A tijela pomakne se u nov polozaj A I odreden radijus-vektorom Vektor p = iA. mijenjaju svoj oblik i dimenzije. tj.. \ \ \ \ F. Iz sf. ka to~ke. 5.64 Puno naprezanje: 4. (5..1) Novo stanje tijela VI potpuno je odredeno ako znamo pomake svake njegove tocke.72 = 54.

z nazivamo kornponentarna po~aka III pomacima u smjeru koordinatnih osi x. 5. y.y. sto kod izotropnog materijala nonnalno naprezanje izaziva samo nonnalnu (duzinsku) defonnaciju. ~IJe~~. dy. w = w (x.mac~~a k~~oga.prijelaz tijela I~ pocetnoga stanja V u novo stanje VI nastao zbog promjene udaljenosti izrnedu tocaka tijela. Zbog razlicitih rotacija duzina Ol) i OC nastaje promjena pravoga kuta izmedu tih duzina za velicinu YCOD' Granicna vrijednost: Ycon = -- (5. 5.. v i w takoder su funkcije koordinata x. B" a razmak se izmedu tih tocaka promijenio za Al Al se naziva apsolutna deformacija duzine AB. Duzinsku defonnaciju u smjeru koordinatnih osi x. ir=v i+v j+w i. duzine. tJ.Ako J. . a i predznaci su im u skladu s predznacima komponenata naprezanja.~odamo dovoljan broj veza tako da je sprijeceno njegovo ibanie u. Pri takvoj defonnaciji pravac prelazi u pravac. iih . Posmicnom defonnacijom nazi va se zbog toga sto kod izotropnog materijala posmicno naprezanje izaziva samo posmicnu (kutnu) defonnaciju. ~ . . vektora. tyz i tzx koje su definirane izrazima tyz=2"Yyz' a I (5. y. Granicna vrijednost: 5.3) Komponente pomaka u. dz (sl.2. a ravnina u ravninu. bez. ne tzazivaju pojavu pukotina u tijelu. zbog translacije i rotacije) i pomaka zbog cist~ deforrnacije tijela.~romJe~~ udaljenosti izmedu tocaka tijela. z: U naziva se relativna dufinska deforrnacija iii relativna normalna deformacija u tocki A za smjer AB.5) U okolici tocke A napregnutoga tijela promatramo beskonacno mali paralelopiped bridovima usporednim koordinatnim osima.raJu c~~tude~~nnacIJu tijela. Za te pomake pretpostavljamo da su vrlo mali u usporedbi S tmenzijama tijela.y. U tom slucaiu mozemo srnatrati da su funkcii . U nedefonniranom tijelu promatramo dviie bliske tocke A I' B I I.2. Uz ove oznake u analizi defonnacija za kutnu defonnaciju upotrebljavaju se i oznake t:xy. U istoj tocki a za razlicite smjerove dobit cemo opcenito razlicite duzinske defonnacije. Analiza derormacija 5. Kutna se defonnacija izrazava u radijanima. tockama napregnutoga tijela i za sve medusobno paralelne pravce duzinske i kutne defonnacije medusobno jednake. Pod djelovanjem vanjskih sila tijelo se defonnira. a negativnoj povecanje pravoga kuta. v = v (x. C. -AB AB lim I~O Al (5.amo t~kve pomake koji ne narusavaju neprekinutost tijela.. Nakon defonnir~ t~a tocke 0.z).2. onda se takva defonnacija tijela naziva hornogena deforrnacija.' ~e u. kOJI se opcenito sastoje od translacije i rotacije .z). Nonnalnom se defonnacijom nazi va zbog toga.sh~.ro~to~ kao krutoga. v I W I nJI ove parcija ne envacije neprekinute funkcije koordinata. db' dalienosti I I " na vr 0 rna oJ m~ uso nOJu aijenosu ~s. Skup svih duzinskih i kutnih defonnacija za sve moguce smjerove kroz promatranu tocku naziva se stanje deforrnacije u promatranoj tocki.y.7) Vidimo da su nonnalne i posmicne komponente defonnacija velicine koje se poblize oznacavaju s dva indeksa. .. nda pomaci tocaka tijela sadrze sarno clanove koji k~rakt~o nZdl. z i oznacavamo ih sa U I' tako da je: .3).roizvo~jne tocke u napregnutome tijelu nastaju zbog omaka tIJel~. z oznacujemo s txx. Slika 5. tj.w i tzz. (5.hJela. U opcem sluceju defonnacija je u napregnutu tijelu nehomogena. Pozitivnoj kutnoj defonnaciji odgovara smanjenje pravoga kuta izmedu pozitivno orijentiranih pravaca. Pr?mat~at cemo s. onda novo stanje VI predstavlja defonnirano tijelo. (5. I deri . duljine dx. pomaka ~ smjeru koordinatnih osi x.tirajuCi pomaci p. Razrnotrimo dalje dvije male duzine Ol) i OC koje tvore pravi kut 1DOC u nedeformiranu tijelu. tAB Komponente deformacija s = lim B~A AlB. Takve pomake nazivamo po. D dolaze u nov polozaj 01> C" DI. . Za razlicito orijentirane duzine u jednoj tocki napregnutoga tijela dobit cemo razlicite duzinske i kutne defonnacije.v w. .6) naziva se kutna deformacija iii relativna posmlcna deforrnacija u tocki za pravce OCiOD.66 S. Komponente derormacija 67 Projekci~e. a negativna skracenje promatrane =u (x.e. t. Ako tijelu .4) . y.acenog ka~ kruto tlJelo (tj. tocke A I ~ dolaze u nov polozaj AI.p. kao i komponente naprezanja. Pozitivna relativna duzinska defonnacija oznacuje produljenje. Rezul. Ako su u svim.z). U opcem slucaju stanje je defonnacija u svakoj tocki napregnutog tijela razlicito. a kutnu defonnaciju u koordinatnim ravninama sa Y:XY' Yyz i Yzx.2). Prijelaz tijela iz P?cetnoga stanja V u novo stanje VI moguce je zbog pomaka tijela k~o apsolutno ~tog.. y. Relativna duzinska defonnacija bezdimenzionalna je velicina i najcesce se izrazava u postocima.

r +(:. sarno prvi clan. Yl• E zz =-. Ako je v pornak tocke A u srnjeru osi y. Komponenle deformacija 69 pa u izrazu za totalni diferencijal funkcije u... .1. paje kosinus kuta izmedu tih dviju duzina izrazen pomocu skalamog produkta cos ( -2 .(:~. i Ako se izraz pod korijenorn razvije u b'lOo._ . U toku deformiranja tijela paralelopiped ce se pornaknuti i defonnirati. . aw ax ay )F2 + av (1+ av)+ 1+===:y~V . .3. 3 vidi se da su vektori kojirna su predocene duzine A IB I i A IC I 5 dx jer je prirast funkcije u zbog prirasta koordinate x. ) = srn 2 e .__- cije s pripadnirn komponentama pornaka. r=+~(~. aw az (5. tako da paralelopiped koncentrirarno u tocku A. . au ax' u tocki Au srnjeru osiy i z.2 e xy jf . onda je pornak tocke B u srnjeru osi z: = w+dw= w+jer je prirast funkcije aw ax dx dx. prikazani .mOlre d 1 za d· rze samo lineami clanovi (prva dva clana) (teorija rnalih defonnacija).+~( )~2 au (1+ au) ay ax ~.~r -F.L. w postoji -I' Ou oy c dv '1 Za tocku B je dy = dz = 0. su bridovi . v. r +(~. du = au dx.8) u+du= u+- ax au N as I. onda se rnoze uzeti da tih sest kornponenata deformacija opisuje stanje deformacija u tocki A. ~X_ = 1 + +G. dobiva se: Slika 5. .r 2 :: E xr = I. +~( ax iJy aw. Ako izvrsimo granicni prijelaz. onda je pornak tocke B u srnjeru osi y: A"B I I = I (1+ au)dx + J av ax ax au dy+ ay dx + k aawxdx aw ay dy ax v+dv= v+- av ax A C I =I I J dx (1+ ay aV)dY+k XI' av jer je prirast funkcije v zbog prirasta koordinate x.68 5..3.a Na sl. = 2 e xv ax Ako je w pornak tocke A u srnjeru osi z./ / / _ dx Ou Ox dx iii O~---d""'x--- e xx 0.dx.5)..:::(=1+=:: )::::. -. Prerna definiciji (5. dv = -. tri duzinske i tri kutne. Ako je u pornak tocke A u srnjeru osi x. 5. Ol~----- .::=2 +~(:~. Analiza deformacija 5. Doci ce do prornjene duljine bridova i pravih kutova izrnedu bridova paralelopipeda pa cemo dobiti sest kornponenata defonnacija. relativnaje duzinska (nonnalna) deforrnacija bnda AB usmjerenog u srnjeru osi x: dy / /". w zbog prirasta koordinate x.. dw = aw ax = --.~r~. =-ay . para Ie Iopipe dAB 1 A CiA I I -I D d I C nakon erorma- --. ondaje pornak toeke B (duzina AB = dx paralelnaje s osi x) u srnjeru osi x: Slicne izraze dobivarno za relativnu duzinsku defonnaciju pa irnamo: e xx =--' au ax' av e .

z.9) 2e aw ax Element na sl. Kutovi su rotacije dijagonale elementame kocke oko osi x.. Dijagonalni clanovi u matrici (5.11) a zbog pomaka - av ax dx Vidimo da je sest komponenata deformacija izrazeno s devet parcijalnih prvih derivacija komponenata pomaka koje mozemo prikazati u obliku matrice: 0/' = _! z 2 av.ay I au) 2 2e =-+=-+-. . Wz I = 2" (av ax . a:-. .J = = X. = i kutna iii posmicna deformacija dijagonale AE oko tocke A.= ezz = O. Buduci da je obodni kut jednak polo___ ilu vici sredisnjega kuta. av az aw ay au az I aw au) 2"(ax .2.. Ako iz tocke B opisemo kruzni luk polumjera dx = dy. 5.ax 2 az ax I ill' aw) av I av iJu -(-+-) 2"(az + ay + ay 2 ax ay ilw I aw au I aw av) az 2"(ax + az ) 2"(ay +az 0 2 eXyje promjena pravoga kuta izmedu duzina AB i AC. y. au =--'+2 aj j) ai' (i.~. z ovi: «i. . ax (5. i Uj. a u brojniku se mogu zane mariti nelinearni clanovi pa se dobije: 2e .j. oznacimo u.70 S.l4b) Wy = 2" aw) az . onda za mali pomak au ay dy au. Ocito ~e kut rotacije dijagonale kocke oko osi zjednak kutu rotacije projekcije te k Ako komponente pomaka u smjeru koordinatnih osi i.13) (5. z u slucaju kad su duzinske def?nnacije exx = e. y.j = x. Katkad se jos nazi va tenzorom relativnih pomaka.y. Odredimo kutove rotacije dijagonale ~ocke oko osi x. a ostalih sest clanova kutovi su zaokreta u pojedinim koordinatnim ravninama.12) H::. Na sl.y. Komponcnte deformacijll 71 I au av) 1 au aw) au 2"(ay +ax -(-+. 2" ay . kutje zaokreta dijagonale AE zbog pomaka ay dy: (J) e ij I (au.6) kutna je deforrnacija iii relativna posmicna defonnacija u ravnini x. te prema definiciji (5.3. ilx au au ax ay av av ilx ay aw aw ax ay au az av az aw az av Slicne izraze dobivamo za posmicne deformacije i u druge dvije koordinatne ravnine paimamo: 2e _! (au au ill' =-+" ay ax " 2< + 2"(ax ..Z).12) relativne su duzinske deformacije.y.). onda rnozemo pisati da je duzinska defonnacija: e.14a) [a~ ]= au ax av ax aw ax au ay av ay aw ay au az av az aw az Tako dobivamo daje kut rotacije dijagonale kocke oko osi z: £0. Tenzor deformacija = av) (5. = (5.az I (au I (aw Slicne izraze dobivamo za kutove rotacije dijagonale kocke oko osi xi y. u nazivniku se premajedinici mogu zanemariti svi ostaIi ~Ianovi.z) (5.rv = ay all + ill' . y. 5 4.:y. U slucaju malih deformacija. I au =---. au] [ al rnoze se rastaviti na simetricni i antimetricni tenzor. i.az _ av ) _! (au _ ax 2 az 1 av _ 0 2"(az _! tw _ av) 0 2 ay az ay aw ) ax aw) ay (5.ax au) ay . Analiza derormacija S.e j. 2 ay (5. gdje je i.10) mozerno uzeti da tocka E' lezi na tom kruznom luku. koju nazivamo matricom tenzora deformacija iii krace tenzorom deformacija. (i= x. je kocka (dx = dy = dz). y s posmicnom deformaclJom pobo~~~ koc .e. prikazanaje projekcija kocke u ravnini x.

15) prva je matrica simetricna i definira eistu deformaciju (bez rotacije). -=E OZ ou U tocki 0 napregnutoga tijela zadanje radijus-vektor diferencijalne velicine ~ dr=dx .7) simetricni tenzor ciste deformacije ovom obliku: Y t-dY c --gdje je Eij [Eij 1= [.15) komponente asirnetricnog tenzora deformacije su z Slika 5.u' -=Gxy ou oy . rotacija u smjeru suprotnom gibanju kazaljke na satu. Relativni pomak toeke A prema tocki 0 odredenje vektorom .3.1'2 -W (5. 5.+dy j. -Wz. . Prema izrazu (5. ij dy 5.4. . kao i kutnu '1 defonnaciju rotacije (5.Z.16) aw ax = f" ..15) T oy OZ x Na desnoj strani izraza (5. tj.y.i . ow d.5). a. z . 0k ornm smjerova.17) = Ej" odnosno Yij = Yji za i~j. a drugaje matrica antimetricna i definira rotaciju krutoga tijela (bez deformacije). I "2 Y sr I I Y"x E :1' E" "2Y'" = x.r ov OX ' +Wz.13) mozemo prikazati u ovom obliku: au ou au av ov ov ox oy OZ ow ow ow OX OX oy OZ (5.=Ez:. -=e +w OZ "'" . Tenzor deformacija rastavljenje na simetricni tenzor ciste deformacije i antimetricni tenzor rotacije krutoga tijela. od osi y prema osi z i od osi z prema osi X.1:\' 'oj = "2 EJ'Z E" I "2Y" E).rnoguce je odrediti duzinsku defonnaciju u bilo kojem zadanom smjeru..14) izraz izmedu dvaju bilo kojih zadanih medusobno y itih ..+dz k i (5. ou -=e ax -=Exl' . Pornocu komponenata deformacija (5. U skladu s oznakama (5..wy.72 s. I "2Y" I "2Y" Ez (5.14b) pozitivnom kutu rotacije dijagonale odgovara rotacija od osi X prema osi y. Analiza deformacija 5. OVdx A dx-dy Deformacija u zadanome smjeru Ako su u tocki 0 napregnutoga tijela zadane komponente asimetricnog tenzora de- B Ox X formacija Slika 5. ow oy odreden beskonacno malom duzinorn OA (sl.· + w. a.8) i (5. En Ex.5. oV -=E ay oV . E". =dr +dP.9) i komponenata (5.l' £. Deformacija u zadanome smjeru 73 mozemo pisati i u U izrazima (5.3.18) yv . Nakon deformiranja tijela tocka A je dosla u polozaj A I odreden radijus-vektorom = f.

r)+ (au -+- dr i I. (5.r) cos(x. az ax az Vektor je defonnacije e=2: i == X. na osnovi izraza (5.22).LJ J " aUi dj a. t-i == x.z au av aw e =. Na osnovi izraza (5.Z au.21 ) jus-vektora dr.cos(x./).r) (5.y.Z 2: au -' cosU.31 ) E".r) cos(y.19) Na osnovi jednadzbi (5. izmedu pravca (5. u smjeru radi- lzraz (5. Totalni je diferencijal funkcije u: e.r) cos(y.t)+cos(x.r) 1.v cos(x.26) +E" [cos (z. = ex cos (x. = t.y.I'.cos 2 (x.28) i (5.t)+cos(z. J. komponente rotacije predstavljaju rotaciju krutog tijela te nemaju utjecaja na stanje defonnacija i stoga se mogu izostaviti iz daljnjih razmatranja.8) i (5.r)+ (5.cos(y.t)+cos(y. (i=x. aj cosU.t)= 2: iJ=x.r) cos (x.r) cos(z.r) cos(y.I'.Z < cos(i.dr= 'J ""X. (5. Analiza derormaelja 5.t)+cos(y.r + Buduci da su tocke a i pravci dr i I odabrani proizvoljno.= 2: 1= x.r) + ez cos (z.23) uvrstimo u izraz (5.t)]+ +eyZ [cos (y.t)+eyy cos(y.t)+ ax ay az rt (i= x. cos2(y.r) cos(z.t)+ cos (y.=.t)].27) = i.26) i (5.=f" cos2(x.29) au au au du= .r)+eyZ cos(y.r) cos(z.z).31) mozemo napisati opci izraz za defonnaciju u zadanome smjeru k i I: el/ av aw) (aw au) + ( az + ay cos(Y.30) e. = e.r)+EJ:.31) daje posmicnu defonnaciju cos 2 (y .z).r) cos(x.22) odnosno cos(y.dx+dy+dz ax ay az iii opcenito funkcije u.29) odnosno (5.r) cos(x.aw cos 2 (z.r) iIi u razvijenom obliku: lzraz (5. k).r) cos(y.r)+e:x duzinsku cos(z. i.25) Kako smo vecprije vidjeli. = 2: "au LJ j =X\~'.z aUi aj cosU.t)+ e .t)+cos(z.t)+ ax ay (5.r) cos(y.t).t) ei=~' (i=x.r) . cos(i. = iIi u razvijenom obliku 2: i=x. .t) (5.23) +. (5.r) cos(z. =-.r)+e:: cos2(z.r).I'..r) cos(z.20) +2[e.r) cos(i. Projekcija vektora deformacije e u smjeru vektora 'i er.24) av aw au cos(z.t)]+ cos(z.% it '1 cosU.j "" X. au e .t)+e.r) cos(y.16) dobiva se Projekcija vektora defonnacije e Ert=Ezz u smjeru radijus-vektoradr cos(x.r) cos(i.r) + ax + az cos(z.t)++_ Ako izraz (5. dobivamo za komponentu vektora defonnacije: au ay av dW cos(x.y.z).t)+e". Derormacija u zadanume smjcru 75 i +dv J +dw k.y.r) cos(x.r) cos(z.26) odnosno (5.t)+cos(x.r)= au.t)+cos(z. cos(z.r).74 dP=du Po definiciji vektor je deformacije S.k) cos (i.dP e= dr' a njegove komponente u smjeru koordinatnih osi (5.9) dobivamo E". aj cosU.I'. du.28) .29) odnosno (5.r) cos(z. (5. aj (5.r)+<IX ay dv az ay av) cos(x r) (y) ax . (5..t)+ez cos(z.32) .cos.3.Z e. cos(x. odnosno +Exv [cos (x.28) daje relativnu e =Z defonnaciju du e =r dr' iii opcenito dv e-Y_dr' duo dw dr (5. (1.r)].I'.y.r) + ev cos (y.r) cos(x.r) cos (x.r) cos (y. (5.r)+.r) cos(x.Z e.

I)· (5.).4.76 au vezi s izrazorn (5. L i cos' (i. i = x.y.22) za transfonnaciju komponenata naprezanja.r) +E xy cos (y. (i= x.37) = X~I·.6) kao t vektor deformacije e=- Izrazi (5. cos(x. Pripadajuce duzinske defonnacije u tim smjerovima primaju ekstremne vrijednosti i nazivamo ih glavnim deformacijama.36) i (5.33) predstavljaju jednadzbu transformacija komponenata deformacija pri rotaciji koordinatnoga sustava i odgovaraju transfonnaciji komponenata tenzora drugoga reda. -Em)COS(Y.34) Usporedbom izraza (5.r) + E). Lameov elipsoid defonnacija.36)jedino je rjesenje moguce ako Je detennmanta sustava jednaka nuli: .6. 5.y.16) dobivamo: EAI 5.37) sadrze cetiri nepoznanice: glavnu defonnaciju em i tri pri- padna kosinusa smjera cos (i.r)+f" dx / / x E". poznato devet komponenata asimetricnog tenzora .z.32) i (5.r).tako daje e I > e 2 > e 3' Jednadzbe (5.e 2' e J .r). Vidi se daje stanje defonnacija u tocki napregnutoga tijela potpuno odredeno.r) = I. .r) = O. Mohrova kruznica deformacija itd. dp dr smjeru. j= .2.J/ I / / / Osim toga.:-.y. U tom slucaju radijus-vektor dr t vektor pomaka dp Ide na jed nom pravcu (sl. u daljnjim razmatranji~a izraza (5. Analiza deformacija 5.a mozemo ~drediti postupkom slicnim postupku odredivanja smjerova i velicine glavnih naprezanja.smjerova (tj. .r) + E IT cos(z. Analogno tome.3) u promatranome vektora dobivamo di du.z dy Kao sto je vee receno.4. Smjerovi i velicine glavnih deformacija paje U analizi naprezanja pokazano je da u svakoj tocki napregnutoga tijela postoje tri rnedusobno okomite ravnine na kojima su posmicna naprezanja jednaka nuli.u promatranoj tocki.16) dobiva: (E xx Em) cos (x.35) mogu se izostaviti komponente rotacije.' . za promatrani smjer vrijedi: Slika 5.z) (5:35) A.r~v.34) i (5. e (i= x.Z Nazivamo ih smjerovima glavnih deformacija iii glavnim osima.r) + (E". ________ . Glavne defonnacije oznacujemo s E I . cos (y. (i= x.z) 5. pa se pomocu izraza (5. cosU. odnosno sest komponenata simetricnoga tenzora Eij. a po svojoj strukturi potpuno su analogni izrazu (4. Deformacija E2je.r)= aj Em cos (i. 'J Stanje defonnacija prikazuje se kao i stanje naprezanja tenzorom drugoga reda pa zakljucci do kojih smo dosli u analizi naprezanja vrijede u cijelosti i u analizi defonnacija (Cauchyjeva ploha defonnacija. Za sustav jednadzbi (5. y di e. ako je au. koji predstavlja glavnu deformaciju Iz uvjeta kolineamosti Ell" (m = 1. da p'ri defonniranju ne mijenja svoj smjer~.r) = 0 cos (z.k) cosU. Pretpostavimo da se radijus-vektor dr podudara ~jedni~n od glavnih. a nonnalna naprezanja imaju ekstremne vrijednosti. Smjerove i velicine glavnih deformacij.36) Ex.. (5.r).y. u analizi defonnacija mozemo u svakoj tocki napregnutoga tijela odrediti tri medusobno okomita pravca koja i poslije defonnacija ostaju medusobno okomiti. -=-= dr dp e.z) (5.r) = 0 (5.r) + (E u - Em) cos (z. a E3 najmanja od svi~ duzinskih defonnacija . tj. ali ona u matematskom srmslu takoder predstavlja ekstremnu vrijednost.~eka srednja vrijednost. kutne defonnacije izmedu njih jednake su nuli.24) dobiva se au. = e dr = Em cos (i. cos (X . Smjernvl i veliNnc glavnih dcformacija 77 = 2: Eij cos(i.33) Duzinska defonnacija E" je najveca.

u. (5. do- iii E. dr .(E xr dV." - Ezz E~y • 3~ dx...r f~. dx 2 dx 3 dx.~ - £YI' E:\. . Ezz . da nakon deformacije: [.HI e. (5.12 Relativna promjena volumena elementa. Daljnji postupak odredivanja glavnih deformacija analogan je odredivanju glavnih naprezanja u analizi naprezanja. = e_r. G2 i G3 invarijantne su velicine. G) C..deformacij.) yy (5. E" Em =0.7).42) 0 0 gdjeje E = . . E" Kao sto je vee receno. EJ'Z Exz E. Kod homogenog i izotropnog materijala smjerovi glavnih deformacija podudaraju se sa smjerovima glavnih naprezanja.. dx2. neovisne 0 rotaciji koordinatnoga sustava i nazivaju se prva.87) prikazati kao zbroj dvaju tenzora. (5.. I '3 + E _ + E./ o}-------- == EXY fV)' +2c . / . dx3 u smjeru glavnih deformacija (sl. Ex. Prva invarijanta deformacija ima odredeno fizikalno znacenje.dx. Kad izvrsimo mnozenje bivamo: i zanemarimo beskonacno male velicine visega reda. Analiza deformaclja 5. ~(~I+~£~1~. Smjerovi i velifine glavnih deformacija 79 eu-em Ex".dV E. prva invarijanta deformacija G( predstavlja volu. .lzraz (5.d~X~1 -7 s.men~ku . Volumen paralelopipeda prije deformacije: dV=dx( Slika 5. E" E ~ E. jednadzba oblika (5. Uzmimo da je u okolici promatrane tocke e1ementami paralelopiped s bridovima dx . druga i treca invarijanta deformacija. Volumen paralelopipe- Stanje deformacija u tocki odredeno je tenzorom deformacija koji se rnoze slicno izrazu (4.P~I a dx2 dxj. E zz £ .. (1+ E 1) (1+ E 2)(1+ E = dV J) dx I dx 2 dx 3 . srednja deformacija. . 5. Prva invarijanta deformacija izrazava da je zbroj normalnih deformacija u bilo koja tri medusobno okomita smjera stalna velicina. Koeficijenti Gj..: Ezx . E2 i E3.43) . =E 1 +E +E 2 J =E xr +E yy + E zz =G 1.78 5.40) «. 2 Iz toga se dobiva: (5.41 ) f.38) E" <S u )( . Nakon deformacije element ce biti pravokutni paralelopiped.39) gdje je 1 1 1 1 1 (5.l:)' tv. dr . ona predstavlja volumensku deformaciju u okolici promatrane tocke napregnutoga tijela." EXY e. .39) ima uvijek tri rea Ina korijena Ej.7.. .v Exz Exv Eyl' eyz 'ul-[V' cyz - E xy E~~. E".4.ex_( E.ly En fyz .Em fyz Exz «. koja se naziva volumenska okolici dane tocke: deformacija u H' ~J 0 + 0 E.41) ~azuje da posmicne komponente deformacija ne~aJu utjecaja na promjenu volumena volumenska deformacija ne ovisi 0 izboru koordinatnoga sustava.

jer su kutne defonnacije jednake nuli.8). cos' rp + Ex.28~ i (~.~ x (5.v 2 +f. -e »' ) 2 +4E 2 xy (5. Izraz (5. exv. = (E xx E s) ell = c_\X sin ' rp+ e . x- 2 E xv cYV (5.49) karakterizira promjenu oblika elementa bez promjene njegova volumena jer je volumenska defonnacija: E. kugla .51 ) ax' au E YV =ay' Iz izraza (5.kugla..y - f. 5.u· E".2 (E xr - Vidimo daje stanje defonnacije u tocki pri ravninskome stanju deformacija odredeno s tri podatka: s tri komponente tenzora defonnacija Exx. = + f" cos2rp (5.5. E. (5.2 -. Komponente defonnacija f".28) i (5. Tako daje: Err Ako je promatrana tocka A napregnutoga tijela u toku defonnacije stalno u istoj ravnini..47) Tenzor deformacija prima oblik EXY =-~f . onda pomocu izraza (5. Ravninsko stanjc dcformacija 81 o o (5.' E'T sin ' rp + cos" rp- Ex. "" 2 E xx + (E y.31) rnozemo odrediti defonnacije u zadanome srnjeru (sl..50) v= v(x.djet ~e~? d~ ~edu njima postoji potpuna formalna analogija.44) vivalentna podatka. xy EyV E. +f.80 Sferni tenzor deformacija 5. e xv iii neka druga tri njima ek- + e" ) ''1 +-1 ~ -2 E «. Element ostaje slican sebi (kocka ostaje kocka.v + Exx - f ~')' 2 " cos2rp + e xv E xy sin2rp Ell = Exx-fJy 2 eJ~' ..e 2 J.52) fyy o (5. Ako su nam zadane komponente defonnacija Ew ~xv' Exv.. Devijator deformacija EXXE [ xy CX"Z f. ) + (E zz - E.5. y.42) ima odredeno fizikalno znacenje u pojavi defonnacija jer se realni materijali ponasaju razlicito u slucaju same promjene volumena iIi same promjene oblika.45) E rr =E .49) s izrazima (4.y)..48) Smjerove glavnih deformacija rnozemo odrediti i pomocu izraza analognom izrazu (4. 5.r + fyY + e zz - 3 E" = O. e rt = •2 2 sin rp + e xv cos rp. Ravninsko stanje defonnacija Usporedimo Ii izraze (5.slicni paralelopiped).4 I). (5.50) za Err av dobivamo smjer glavnih defonnacija: tg2rpo E zz = ell = E zo' = O.. «.t 2 sin 2rp cos2rp - sin2rp (5.. sin2rp sin2rp (5. Glavne deformacije su dane izrazom 1 E I . kazemo da je tijelo u ravninskome stanju defonnacija.. karakterizira promjenu volumena elementa bez promjene njegova oblika.) =e .y).53) .r. w=O. E. Komponente su pomaka: u = u(x. sto znaci da ce I SVI ostah izrazi biti slicni. Ravninu u kojoj se nalazi tocka A u toku deformacije uzimamo za koordinatnu ravninu x. = = «...30) vi. paralelopiped . Analiza dcformacija 5.46) e.

odredivanje defonnacija Mohrove kruznice prikazano je na sl. E xv odredivanje glavnih defonnacija i njihovih smjerova pomocu Mohrove kruznice (spolom i bez pola) prikazano je na sl.11.26" -. Ako komponente defonnacija ne budu ispunjavale uvjete neprekinutosti. 5.11. Opcenito. u opcem slucaju izmedu njih mogu ostati supljme (sl. Zamislimo da.9. v ( Slika 5. Na os apscise nanose se duzinske defonnacije. EyV i E . odredivanje poIja pomaka svodi se na integriranje sustava linearnih parcijalnih diferencijalnih jednadzbi (5. 6. u zadanim smjerovima t Za zadane defonnacije E xx. onda polje pomaka odredeno iz jednadzbi (5. Slika 5. mogu odrediti ako s~ poznate duzinske deformacije Err U tn zadana smjera. Na taj se nacin dobiju tri linearne jednadzbe s trima nepoznanicama E.12a). a ako je Eyx > 0. Ako su zadane komponente defonnacija. 5. Da bi taj sustay jednadzbi imao jednoznacno rjesenje. E IT ' f".4~) slijedi da se ~ompone~te defonnacija fu .9. 5.~ 7 Ako je zadano neprekinuto polje pomaka. 5. a zatim se svaki od tih paralelopipeda defonnirao. 4. nanosi se ispod osi apscise. pri konstruiranju Mohrove kruznice defonnacija.82 5.9).j -.12.19).6.6. Iz izraza (5.10. E fY ' E xv odredivanje defonnacija u zadanim smjerovima pomocu Mohrove kruznice (s pol om i bez pola) prikazano je na sl. a na os ordinatu posmicne deformacije. Uvjetl nepreklnulosli 83 Mohrova kruznica defonnacija konstruira se na isti nacin kao i Mohrova kruznica naprezanja.u' E VI' .10. !lest komponenata defonnacija mora ispunjavati neke uvjete koji se nazivaju uvjeti neprekinutosti iii kompatibilnosti defermacija. nuzno je da defonnacije ispunjavaju uvjete neprekinutosti.w • a) c) Slika 5. Za zadane glavne defonnacije E" E2. Analiza deformaclja 5.8) i (5.9) nece biti neprekinuto.smo promatrano tijelo razrezali na elementarne paralelopipede (sl. nanosi se iznad osi apscise. ako je Exv > 0.8) i (5. Za zadane komponente defonnacije E. r .12b). t pomocu F. T '-. Opcenito se moze postaviti sest takvih uvjeta. 6. { 26. \ Uvjeti neprekinutosti a 6" 6 6" 6" 6. komponente su defonnacija jednoznacno odredene deriviranjem prema izrazima (5. .12c). predznaci su defonnacije u skladu s predznacima naprezanja. Ako slozimo defonnirane paralelopipede.u . 5.9). Da bi deformirani paralelopipedi mogli biti sastavni dijelovi neprekinutoga tijela (sl. 5. U vezi s posebnim dogovorom za predznak posrnicnih naprezanja za Mohrovu kruznicu naprezanja (sl.8) i (5. x Slika 5. 5.

54) i (5. (ae . ay ax a'e ay' (au + av)= ax ay ay ax a'e ax' 2 a'f". -.. Analiza deformacija 5. ae« ayax ay iJf". Ako su zadane neprekinute funkcije u. Uvjeli neprekinutosti 85 onda njegove deformacije jednoznacno odreduiu po" . Da bis~.t T .!zraz (~. .54) cine prvu grupu jednadzbi kompatibilnosti deformacija i prikladne su za rjesavanie tzv.84 Ak<.8) i (5. Treba odrediti promjenu pravoga kuta izmedu osi xi y te velicinu i smjerove glavnih deformacija. y a'e".'"I'V a '10 az' a'e" ay' a'e ayaz Sest jednadzbi (5. ae ax ~-~+ F ae zx) a'e ay = aya:' pa imamo: Slika 5. Istim postupkom mozemo dobiti jos dvije analogne jednadibe.u_+~=2 --'-' axay -'_' +--=2 --.. --'_' =2 a'e azax u smjerovima x.8).55) Zbrojimo Ii ove dvije jednadzbe. L: ' : : .e." da bi bile kompahbllne.. dobivamo: = £_ a'e. ravninskih problema. I rAI . -~ L J c) Deriviranjem ove jednadibe po x i uzirnajuci u obzir da je 10 . make svih njegovih tocaka.(ae.13. Posrnicne komponente deriviramo po trecem indeksu.. --+--' ax' az' s'«. 2ax 2 ae zx ay 2 a'u ayaz a'v ax az a'w axay a'v +-axaz a'w +-axay a'u +-ayaz + ~ + a) <.I' _ ae + ae" ) = a' 10 xx ax ay ayaz I" a ---+-.9). Ocito da tako dobivene funkcije fij zadovoljavaju uvjete kompatibilnosti (5. ) _ iJz iJ'fyy --- iJziJx (5.LT = ax' au db' 0 ivamo: .55) cine drugu grupu jednadzbi kompatibilnosti deformacija i prikladne su za rjesavanje prostomih problema jer povezuju duzinske i posrnicne defonnacije u tri ravnine. u.u=-8'1O-4.> tij~lo o~taje neprekinuto. w. ax ay pa dobivamo: Istim postupkom mozemo dobiti jos dvije analogne jednadzbe. a jednu odbijemo. v. <. Jednadzbe (5. Dvokratnim deriviranjem po y prve jednadzbe i po x druge jednadzbe dobiva se: . a'e --. nakon cega dobivamo: ! ! '1 b) ae xy az «. ew=4'l0-4. U tocki A napregnutog elementa izmjerene su duzinske defonnacije yin. te dvije jednadzoe zbrojimo.? odredili uvje!e ~oje moraju ispunjavati komponente deformaciia E.55) nazivaju se uvjeti neprekinutosti iii kompatibilnosti deformacija. Jednadzbe (5. S.jer povezuju duzinske i posrnicne deformacije u jednoj ravnini. v? ax az '.54) Primjer 5.54) i (5. w. IJ P~omatra~o izraz (5.i. . a (ae. potrebno je iz jednadzb! (5. v.6. + a'e~.1..9) iskljuciti funkcije w. I .55). onda komponente deformacija e ij dobivamo deriviranjem u. ~a~je pro~atramo. 10""=6'10-4. (5.

enn• Kroz tocke A.4'10-4 12.53): 10 1.6.13b. odreduje nam posml~~u deformaciju eJ:)" (rxy:=xxi 10 xY).n• Sjeciste pravca Ii i vertikale kroz tocku B daje nam pol P Mohrove kruznice. Tooke Nx. P i D leze na trazenoj kruZnici.14). 8n' .. Ordinata tocke Nx.14. NI odreduje i pravac glavne deformacije xv . Kroz srediste kruznice S povu~emo stalnu os apscise i d~bivamo koord~~atnI susta~ 10 10 s ishodistem O. 5.8deformacija 5. Zadatak mozemo rijesiti i graficki pomocu Mohrove kruznice deforrnacija (sl..635. Velicinu glavnih deforrnacija odredit cemo pomocu izraza (5.l3c.Odaberemo proizvoljnu tocku D na vertikali kroz tocku C. B.7 .10-4 -16'10-4 . exy s ishodistem 0'.1 .49).2 = -8. y prikazana je na slici 5. Kroz tocku P povucemo horizontalni pravac usporedan s osi apscise i tako dobivamo tocku N. a apscise tocaka NI i N2 glavne deformacije 101 £2' SpoJnIca toeaka P. a elementa orijentiranog u smjeru glavnih deforrnacija prikazana je na slici 5. dobivamo: 5. Kroz tocku D povucemo pravac Ii pod kutem l{J koji je usporedan s pravcem izmjerene deforrnacije e. Anali7. Najprije crtamo pomocni koordinatni sustav exx'. =101 +101 =-8'10-4 +4'10-4 = 12'10-4 -16'10-4 =-4'10-4• x Smjerove glavnih deforrnacija mozemo odrediti pomocu izraza (5. C povucemo vertikale usporedne s osi ordinate. .".10-4 +4'10-4 2 I ±-~(-8'1O-4-4'1O-4)1+4(127'1O-4)1 2 ' \ \ \ S.41): 12.7 '1O~4 12'10-4 . Kontrola: \ \ \ \ \ \ exx + e.4 '10-4 Kontrola: A 0' Saa B C 6••1 1. 10 I' Deforrnacija elementa orijentiranog u smjeru osi x. Uvjeti ncprekinutosli i odatle 6'10-4 +8'10-4 cos1300-4'1O-4 sin 60° sin2 30° S. na verti- . Slib 5. . Na os apscise nanosimo izmjerene deforrnacije ell' low. Srediste kruznice S odredeno je sjecistem simetrala duzina N xP i PD.0.. .588.52) iii izraza analogna izrazu (4. kali kroz tocku A. 87 86 Prema izrazu (5.

. Deforrnacije rastu a da se. U analizi deforrnacija promatrali smo sarno geometrijske odnose te dobili geometrijske jednadzbe koje vrijede za bilo kakvu neprekinutu sredinu. produljenje uzorka raste uz smanJe?Je sile sve do tocke L u kojoj nastupa raskid uzorka. U tocki T karakter defonnacija naglo se mijenja.1) izmedu naprezanja i defonnacija ne rnozerno odrediti teorijski. Trajno produljenje uzorka nakon raskida AIL naziva se apsolutno produljenje pri raskidu.tacIJa uzorka lokalizira se na manjem dijelu epruvete (sl. naprezanja se pojavljuju kao unutarnje sile uzajamnosti medu cesticama tijela.~on ra.2. Nakon stanja tecenja materijal ponovno dobiva sposobnost da se ?plre d~el~va~Ju opterecenja. 6. velicina i oblik uzorka.. Ako prijedemo tocku E. Mjerenjemje ustanovljeno da se uzorak u uzduznome smjeru produlji za Al = 1-/0' a u poprecnorn smjeru suzi za Ad = d . a sila F i produljenje A/linearno Do tocke E deforrnacije su elasticne. u uzorku se. dolazi do ojacanja materijala.6. Eksperimentalni podaci 0 vezi izmedu naprezanja i defonnacija F I I dl U analizi naprezanja promatrali smo ravnotezu elementa tijela te dobili staticke jednadZbe koje vrijede za tijelo bilo kakvih svojstava. sto dovodi do nagla s~enJa precnog presjeka i pojave grla na uzorku (sl. pojavljuju I trajne iii plastlcne deforrnacije koje nakon rasterecenja uzorka ne 1~~ezavaJu. Pri statickom opterecenju osnovni oblik ispitivanja uzoraka jest na rastezanje. Raskid epruvete nastupa po najmanjern presjeku AL• J:f po- . Na tom dijagramu uocavamo nekoliko karakteristi~nih tocaka. Pri tom ispitivanju dobije se najvise podataka 0 mehanicktm svojstvima materijala.. Medutim.do. Nakon tocke M nastaje iscrpljenost materijala. posmik. opte~ recenje ne povecava. Defonnaciji uzorka prethodi povecanje sile sve do tocke M pri kojoj sila prima maksimalnu vrijednost F max' . . VEZE IZMEDU NAPREZANJA I DEFORMACIJA 6.. .3a). potpuno iscezavaju na. Do tocke M uzorak se defonnira j ednoliko po ~ItavOJduzini. 6. a nastale .2.1) Funkcionalnu vezu (6. . osim elasticnih de~onnacIJ~. Pri tom su naprezanja i deforrnacije promatrani posebno. 6. bez medusobne ovisnosti. Relativna promjena udaljenosti izmedu tih cestica opisuje deforrnaciju tijela. Pri tom se rnjeri velicina sile F i pripadajuee produljenje Al na mjernoj duzini uzorka 10 te se prikazuju u obliku dijagrama rastezanja F-M. . nastaje teeenje (popu§tanje) materijala.. sto znaci da su naprezanja i deforrnacije vezani odredenom funkcionalnom vezom koja ima fizikalni karakter.1. homogenom i izotropnom materijalu.orka. temperatura. Slika 6. Oblik dijagrama rastezanja ovisi 0 svojstvima ispitivanog materijala.~ve duzine daje jednako produljenje. Kad opterecenje dostigne tocku daljnja de~orn.1. Pri tom se na poliranoj povrsini uzorka pojavljuju kose linije nazvane Liidersovim Iinijama. na osnovi dobivenih eksperimentalnih podataka definiraju se veze izmedu naprezanja i defonnacija ne sarno za promatrani vee i za opci slucaj naprezanja i defonnacija. Pokusom utvrdujemo vezu izmedu naprezanja i defonnacija u obliku dijagrama pri odredenim uvjetima. Karakteristican oblik dijagrama rastezanja za gradevinski celik prikazanje na sl. Uz pretpostavku da se radi 0 neprekinutom. svak~ J~dmlca nj eg. . Opcenito je: ill (6. tj. Od tocke 0 do P dijagramje pravac. 6. nastale zbog promjene razmaka izmedu tih cestica. vrijeme). 6.su zbog smicanja u kristalima koji se nalaze u ravninama u kojima djeluju najveca posmicna naprezanja. Uzorci materijala odredenih dimenzija i oblika (epruvete) (sl. vee sarno eksperimentalno ispitivanjem uzoraka izradenih od odredenog materijala. Slika 6. pritisak.. tj. . torziju i savijanje.3b).ster~~en~a uz. Te su linije nagnute prema osi uzorka priblizno P~ kut~m ~d 45~. Izvode se pokusi na rastezanje. Dijagram rastezanja moze se dobiti automatski u toku ispitivanja pomocu pisaca na stroju za ispitivanje..1) rastezu se uzduznom silom F u stroju za ispitivanje (kidalici). Isti se materijal ponasa razlicito (ima razlicita mehanicka svojstva) pri razlicitim uvjetima (rezim opterecenja.1. Eksperimentalni podaci 0 vezl Izmec!u naprezanja i derormaclja 89 su ovisni.

4.u t?kU isp~tivanja rasteretimo uzorak pri opterecenju koje odgovara tocki A lini ja r~sterecenJa AB bit ce usporedna s pravcem OP.limo ~isillu pocetnom rax PodkI I nomina noFnaprezanje povrsinom poprecnoga presjeka uzorka Ao ' dobit cemo cuns 0 F a=Ao koje se razlikuje od stvamog naprezanja Slika 6. Pri rasterecenju produljenje fl. 6. (6. a crtkanom diproporcionalnosti.2) 0.90 6.J I Naprezanje aE koje odgovara tocki E nazi va se granica elasticnosti.voJstva materijala neovisno 0 apsolutnim dimenzijama uzorka dii ste~nJa ." r ajnn Je I I P 3fl. A~o ~ismo uzeli uzorak s drugim poprecnim res' ek~m iIi dru:e ?:ne. Do tocke M povrsina A i Ao neznatno se razlikuju pa su naprezanja a i a' gotovo jednaka.4) a =- • F A' --. nakon rasterecenja uzorak se u potpunosti vraca u prvobitni oblik. dijagrarn naprezanja kao i dijagram rastezanja (sl. Eksperimentalni podad 0 vezi izmedu naprezanja i derormacija 91 (6. se sarno umanjuje za elasticni dio fl. lz ovoga slijedi da oblikldij. kri li AM~ kao da pre!h~og ~te~ecenja nije ni bilo.1 s pocetnorn duljinom 10.1 n~ Istezava. i to je naprezanja i deformacija. p'IPu.1 (sl 62) t .g:~~a ~~t~~ k zanja uzor a OVISI0 tome je II uzorak prethodno bio opterecivan iii . vee.3. Naprezanje koje odgovara tocki L' nazi va se cvrstoca pri raskidu. 6. dar .. C1 t. Ime~~Ja . Ukupno je produljenje: .uzorka. dobit cemo relativnu duzinsku deformaciju: (6.1 . Podijelimo Ii produIjenje fl. Ponovnim oprerecenjem uzorka dijagram rastezanja prima oblik BA .5) I 10 I I I Buduci su Ao i 10konstantne velicine. __ . naprezanja.2) vidi se da on karakterizira odredeni materijal ali u visnos I .2).. a) F b) Slika 6.1. i to je najvece naprezanje do kojega se materijal ponasa elasticno. Da bismo dobili dijagram koji ~ar. 6 (6. Naprezanje aM koje odgovara tocki M vlacnaje iii rastezna cvrstoca materijala i to je naprezanje koje odgovara najvecem opterecenju koje epruveta moze izdrzati..4. Veze izmedu naprezanja i derormadja 6. aL prijelomno je naprezanje pri kojem dolazi do raskida uzorka. 6.kterizira me a~1 s.~tezanJa (sl. A I I I I gdje je A povrsina poprecnoga presjeka uzorka koja odgovara sili F. .lr+ fl. ?oblh blsm~ drugi dijagram.: .1.no strcno. lz dii ruje. " ransrormira se u 0i~el. tj. Ako.doblven na kidalici u koordinatnome sustavu F -fl.3) Naprezanje arkoje odgovara tocki Tnaziva se granicom teeenja iii popustanja. Produljenje fl. ovi /~m3 ra. Na sl. - i to vrijedi sve do raskida uzorka. Naprezanje ap koje odgovara tocki P naziva se granica najvece naprezanje do kojega vrijedi lineama ovisnost izmedu a =f(e) irnat ce isti oblik .' ~agramkraordinatni sustav a _ E.1 = fl. punorn crtom prikazanje dijagram norninalnih jagrarn stvamih naprezanja. i to je naprezanje pri kojemu deformacije rastu bez porasta opterecenja.1 ~r ~ ..

Itivanju na rastezanje. Mjerenjem velicine sile i odgovarajuceg skracenja dobije se dijagrarn pnnska P . Duktilni su rnaterijali elastoplasticni materijali koji imaju izrazito podrucje elasticnih i plasticnih defonnacija i sposobnost da prije raskida pretrpe znatne plasticne defonnacije (meki celik.je elastlcna.6). 6. odnosno a . T'. Veze Izmedu naprezanja I deformaelja 6. Dijagram pritiska do tocke T' (granice tecenja a. ukupna (6. Za razlicite materijale dobiju se razliciti dijagrami naprezanja koji karakteriziraju mehanicka svojstva materijala u odredenim uvjetima. Poslije granice tecenja naprezanje stalno raste s deformacijom.) slican je dijagramu rastezanja i ima analogne kara~teristicne tocke P' . Uzorak dobiva bacvasti oblik i prakticki se ne moze zdrobiti. Na dijagramu naprezanja razlikujemo dva podrucja: elastic no do granice elasticnosti i elastoplastleno iza granice elasticnosti. a) b) o F F Slika 6.5. lijevano zeljezo itd. prikazanje dijagram naprezanja za krhki materijal. Relativno produljenje pri raskidu Na sl. s povecanjem naprezanja defonnacije rastu vrlo sporo i onda naglo dolazi do raskida bez pojave znatnijih plasticnih defonnacija (kamen.materij~la. S obzirom na relativno produljenje pri raskidu.1.5. Na gomjoj i donjoj povrsini uzorka pojavljuju se sile trenja koje spre~av~jujednoliko sirenje uzorka.s.6). E' . Raskid uzorka nastaje bez pojave grla na uzorku.e za odredeni materijal. staklo. a u poprecnorne siri. Eksperimentalni podaci 0 vezi Izmedu naprezanja i deformacij. iilave) i krhke. a fr je trajna iii plastiCna defonnacija koja trajno ostaje u tijelu. Za prve se obicno uzima da relativno produljenje iznosi 0 > 5%. Ispitivanje materijala na pritisak provodi se na uzorcima oblika kocke. 6. Krhki materijali imaju malu sposobnost deformiranja. bakar itd). dok u p~ drucju plasticnih deformacija utjecaj sila trenja postaje znata~. 1 uz~rak p~l. Slika 6. a kod pritiska granica gnjecenja.7.pri pritisku i rastezanju do granice tecenja kod duktilnih .6) f. Slika 6.e proces rasterecenja stapa prikazanje je deformacija s: pravcem AB.8) t/J = Ao 100% i karakterizira plasticnost materijala kao i relativno poduljenje o. ~bi~~o ~ uzimaju vrijednosti za mehanicka svojstva materijala iz podataka ~OJI su doblV~Dlpn ISP. Vidimo da na dijagramu nije izrazena gran ica tecenja tako da samo tocka M karakterizira krhki materijal i predstavlja vlacnu cvrstocu materijala. taj je utjecaj sraz~jemo mali.ma bacv~s~l oblik (sl.). Dakle.7) G=IL-/o 10 i predstavlja prosjecno relativno produljenje na mjernoj duljini 10 nakon raskida stapa (sl. .6. Dok su defonnacije elasticne. materijale dijelimo na duktilne (rastegljive. S obzirom na slicnost dijagrarna a .92 6. 6. Svojstvo tijela da se moze trajno deformirati naziva se plastienost. M o 15 (sl.3b) i obicno se izrazava u postocima.7a prikazanje dijagram pritiska i rastezanja za meki celik. 93 Na dijagramu a .. Na sl. Relativno produljenje pri raskidu uzorka karakterizira plasticnost materijala. 6. prizme iii valjka u strojevima za ispitivanje (presama) (sl. Dijagram stvamih i nominalnih naprezanja prakticki se podudaraju.4) dano je izrazom: 100% (6. 6. Relativno suzenje (kontrakcija) presjeka A -A 0 L pri raskidu dano je izrazom (6. Umjesto granice tecenja iii granice popustanja cesto se pn raste~nju jos upotrebljava naziv granica razvlacenja iii granica velikih izduienja. Pri opterecenju na pritisak uzorak se u uzduznorne smjeru skracuje. a za druge d < 5%.AI. 6.

promatrajuci ponasanje eelicnih opruga pod opterecenjem. analogno se definira Hookeov zakon pri posmiku: t a tga=-=E. s "ne rna enja e.10) i (~.II) predstavljaju Hookeov zakon zajednoosno vnje e sarno do gramce proporcionalnosn ap.17) (6. Dijagrami p.model idealnoga elasticnog tijela u kojega su veze izmedu naprezanja 1 deformacija hneame.7b).S.8. dobiva se: (6. dijagramima rastezanja i pritiska (sl.osmika po obli~u su slicni. tj.1 je apsolutna uzduzna defonnacija.~ezanJa manja od granice proporcionalnosti. a pri pritisku je pozitivna (poprecni presjek se povecava). . a promjer smanjio za: 6.18) . Za vecinu je gradevinskih materijala v z 0. a (6. .9) el' = . od .v e.30. Veze Izmedu naprezanja I derormaciJa 6.14) . a relativna poprecna defonnacija je: za izotropni materijal za sve poprecne smjerove jednaka (6.8) i I"!aJ~ ka~tenst~cne tocke: ~ramcu proporcionalnosn rp. Apsolutna vrijednost toga odnosa naziva se Poissonov koeficijent: 6. 1 . granicu elasticnosti rE granicu tecenja r T I posmicnu cvrstocu r M.5 (§IO ce biti dokazano kasnije). osim e. Hookeov zakon.2.1) do odredene gran ice postoji homogeno stanje naprezanja i deformacija paje relativna duzinska defonnacija: 6. 6. 6. izmedu relativne poprecne i relativne uzduzne deformacije postoji konstantan odnos. 6. ~zrazi (6. a 6. Ie nema karakteristienih toeaka koje su karakteristicne za elastopla tl·" terii I .5 (sto ce takoder biti dokazano kasnije). e odnosno: e=E' iii a=Ee.3a) pocetna se duljina 10 povecala za 6. toCk M' k . tj. konstante elasticnosti materijala Iz dijagrama v=I. Koeficijent proporcionalnosti E izmedu naprezanja i deformacija nazi va se modul elasticnosti iIi Youngov modu!. za Hookeovo tijelo.10) prvi je formulirao Robert Hooke godine 1678.1 e (6.11 ) stanje naprezanja i iii: =G y (6.4) vidimo da je: Buduci da su uzduzne i poprecne defonnacije uvijek suprotna predznaka.y na sl. Tlacna cvrstoca krhkih rnateriiala obic~o je veca od vlacne cvrstoce..d apsolutna poprecna defonnacija. Pokusima je pokazano da kod jednoosnog stanja naprezanja (rastezanja iIi pritiska) u podrucju u kojemu vrijedi Hookeov zakon. 6. .d=d-do· (6./. kenstante elBStl~nosti matcriJala 95 Kod krhkih male~ja!a ~ijagramje pritiska po obliku slican dijagramu raslezanja (sl 6.'ornosu ma~e~Jala razm~~ .94 6. Iz 'p~je navedenih eks~rimentalnih podataka dobivenim ispitivanjem uzoraka materijala vld~. Ima dimenziju naprezanja i u dijagramu naprezanja predstavlja tangens kuta izmedu pocetnoga pravocrtnog dijela dijagrama i osi apscise.12) ~ll I I I Pri rastezanju poprecna je deformacija negativna (poprecni se presjek smanjuje).10) (6. 6. U plasticnome podrucju za sve je materijale v = 0. Hookeov zakon.15) a . cak I po nekoliko puta.se da su kod vecine ~adevinskih materijala defonnacije elasticne i razmjeme ?ap~e~nJlma do ?drede?e gramce. Zbog toga se u znanosti oot.2.16) Kod izotropnih materijala Poissonov je koeficijent 0 ~ v ~ 0. Pri pritisku kao i pri rastezaniu ~zorak se lomi pn sasvlI~ mall1l~deformacijama.. U nonnalnim uvjetima upotrebe u konstrukciji se 0javljuju nap.. ~ja ~eduje ~Iacnu cvrstoeu materijala. e (6. uzduzna i poprecna deformacija uvijek su protivna predznaka. Vidjeli smo da u uzorku (sl..1 e=(6. Na osnovi dijagrama r . Pri ispitivanju uzoraka na rastezanje (sl. ' M Linearnu vezu izmedu naprezanja i defonnacija (6.2. Takvo tijelo naziva se Hookeovim tijelom.e (sl. 6.13) ~ a) b) 1o ' r Slika 6.

96 gdjeje: Yii =2Eij·

6. Veze izmcdu naprezanja i ddormacija

6.3. Zakon superpozicije

97

(6.19)

. ~ je koefic~ent.proporci?naln~~ti koji se naziva Coulombov modul, modul posmika IIImodul kh.zanJa. Ima dirnenzije naprezanja i u dijagramu posmika predstavijen je tangens?m kuta izmedu pocetnoga pravocrtnog dijela dijagrama i osi apscise. . POlSS?nOVkoefi~~jent v, modul ~lastit~o~ti E i modul posmika G karakteriziraju elasticna .~voJstva mat~rtJala II od~edentm uvjetuna pa se nazivaju konstante elastienest] mate~IJala '.Odred~~u se ekspertmentalno. E i G imaju dimenzije naprezanja, a v je bezdimenzionalni koeficijent, Kasnije c.~ dokaz.~no ?a izmedu modula elasticnosri E, modula posmika G i Poisbiti sonova koeficijenta POStOJIovisnost: E G=-2(I+v)' . Za.elasticno tijelo dovoljno je eksperimentalnim sticnosti, a treca ce se odrediti pomocu izraza (6.20). (6.20) putem odrediti dvije konstante ela-

U tijelu (sl. 6.9) odaberimo tocku A i promatramo pomak te tocke u nekom smjeru npr. u smjeru osi x. Neka na elasticno tijelo djeluje sarno sila FI, onda je pomak tocke A u smjeru osi x: (6.21 ) Uklonimo silu FI i elasticno tijelo opteretimo silom F2. Pomakje tocke A zbog djelovanja sile F2: (6.22) Koeficijent proporcionalnosti KI i K2 ovise 0 mehanickirn svojstvima materijala i 0 geometrijskim karakteristikama sistema i bit ce opcenito razliciti ako sile FI i F2 djeluju u razlicitim tockama tijela. Razmotrimo sada zajednicko djelovanje sila FI i F2. Elasticno tijelo opteretimo prvo silom Fb a zatim silom F2. Pomak tocke A pod zajednickim djelovanjem sila F, i F2je: (6.23) Koeficijent K I bit ce isti kao II izrazu (6.21) buduci da sila FI djeluje na tijelo koje prije toga nije optereceno. Koeficijent za razliku od II izrazu (6.22), oznacen je zvjezdicom jer sila F2 djeluje na tijelo koje je prethodno optereceno silom Fl'

. Uobicajeno je da se .m??ul.e.lasticnosti E i Poissonov koeficijent v odrede ispitivanrem uzoraka na rastezanje III pritisak, a modul se posmika onda odredi izrazom (6.20). . M~du~ po~mika G eksperimentalnim sticnosti E I Poissonov koeficijent v. se putem odreduje mnogo teze nego modul ela-

K;,

Kl

Ako su koeficijenti

K; i K 2

razliciti, onda bi to znacilo da

K;

ovisi

0

sili Fl'

6.3. Zakon superpozicije
.Kao sto je receno .ll uvodnom.~ dijelu, u znanosti 0 otpomosti materijala promatramo ~Iastttno, homogeno, IZOtrop~o tijelo, te .~r~tpostavljamo da su defonnacije male i da izmedu opterecenja, naprezanja, deformacija I porn aka postoji lineama ovisnost.

Medutim, to proturjeci osnovnoj pretpostavci 0 lineamoj ovisnosti pomaka 0 opterecenju. Slijedi da ne ovisi 0 sili Fi, Izraz (6.23) za F, = 0 mora prijeci u izraz (6.22) pa dobivamo da je = KIte izraz (6.23) prima oblik:

K;

K;

(6.24) Na taj nacin ukupni pomak tocke A odreden je kao zbroj pojedinacnih pomaka zbog djelovanja nezavisnih sila FI i F2. Ako promijenimo redoslijed opterecenja tijela, analognim razmatranjem dobit cemo izraz (6.24).

F

y

Prema tome, stanje naprezanja, defonnacija i porn aka ne ovise 0 redoslijedu opterecenja tijela. Ovaj se zakljucak moze lako prosiriti i na slucaj bilo kojeg broja sila. Izraz (6.24) izrazava zakon superpozicije kojim se dokazuje daje stanje naprezanja (defonnacija i porn aka) zbog zbroja dvaju iii vise stanja opterecenja jednako zbroju dvaju iii vise stanja naprezanja (defonnacija i pomaka) izazvano s dva iii vise stanja opterecenja, Ako na elasticno tijelo djeluju sile F" F2, ••• Fm onda pomocu zakona superpozicije mozerno odrediti stanje naprezanja (defonnacija i pomaka) tako da za svaku silu F; posebno, kao da sarno ona djeluje na promatrano tijelo, odredimo stanje naprezanja (deformacija i pomaka) i onda sva ta pojedina stanja algebarski zbrojimo (sl. 6.10). Zakon superpozicije ne vrijedi ako izmedu opterecenja, naprezanja, deformacija i pomaka postoji nelineama ovisnost. Zakon superpozicije takoder ne vrijedi ni II slucajevima u kojimajedno opterecenje utjeee na stanje naprezanja, deformacija i pomaka drugog opterecenja. Primjer vitkoga stapa opterecenog na savijanje i pritisak. Progib izazvan po-

oP--------- __ ~x~
z
Slika 6.9.

98 precnim opterecenjem savijanje stapa. utjece na djelovanje

6. Veze izmedu naprezanja I deformacija

6.4. Saint Venantov princip

99

uzduzne sile zbog koje nastaje dopunsko

+

Slika 6.10.

Slika 6.11.

.~ f-ft
F

Na sl. 6.12. prikazana su dvajednaka stapa, opterecena na rastezanje sa staticki ekvivalentnim optereeenjtma. U popreenim presjecima stapova prikazani su dijagrami normalnih naprezanja. Iz usporedbe dijagrama naprezanja u odgovarajucim presjecima stapova vidimo da u presjecima dovoljno udaljenim od mjesta djelovanja opterecenja u oba stapa prakticki postojijednaka raspodjela naprezanja. Znatnije razlike u raspodjeli naprezanja postoje u presjecima stapova u blizini mjesta djelovanja vanjskog opterecenja, U tome se sastoji St. Venantov princip, prema kojemu se uzima daje raspodjela naprezanja i defonnacija razlicita na relativno malim dijelovima elasticnoga tijela, u pravilu u blizini mjesta djelovanja sila, ako se jedno opterecenje zamijeni drugim, statickim ekvivalentnim opterecenjem, No na dijelovima koji su dovoljno udaljeni od mjesta na kojima djeluje opterecenje, razlika je mala tako da se prakticki moze zanemariti.

-_ ~

---

F

In I
I I I
I I I

__L"
/

,
\

;

In I
\ I \

F
/

..-

,

-,
\ \
\

I I AI I

\

I
I

I
~I

,
I
\ I

I

U daljnjim iz~a~anjima, u pravilu, razmatrat. c~mo sisteme na koje se moze primijenizakon superpozicije, Kada se zakon superpozicije ne moze primijeniti, bit ce posebno istaknuto,

.

I I I /

I I I
I

\

In

\
/ _ E ....

~

In
"-

6.4.

Saint Venantov princip

J~
Slika 6.13.
a)

a

'I

I' b)

a

.... -t---l

/

/

I

F

Tako npr. za stapove opterecene statickirn ekvivalentnim opterecenjem prikazanima na sl. 6.13. raspodjela naprezanja u poprecnome presjeku n-n prakticki je jednaka, dokje u podrucju A razlicita. St. Venantov princip moze se izraziti i na drugi nacin, Ako na malom dijelu tijela djeluje sustav sila, staticki ekvivalentan nuli, naprezanja i defonnacije vrlo brzo opadaju s udaljenoscu od mjesta djelovanja opterecenja i na dovoljnoj su udaljenostijednaki nuli.
F
I I I I I I
/

1 a T

a
f

i

AI I I

I
I

,
I

F Stika 6.14.

F

Slika 6.t2.

U podrucju A drucja A naprezanja St. Venantov olaksava rjesavanja

(sl. 6.14) imamo pojavu lokalnih naprezanja i defonnacija. Izvan poi defonnacije prakticki sujednaki nuli. princip ima siroku primjenu u znanosti 0 otpornosti materijala, jer raznih zadaca zamjenom slozenog opterecenja jednostavnijirn,

100

6. Veze izmedu naprezanja i deformacija

6.5. Hookeov zakon za prostorno stanje naprczanja

101

6.5.

Hookeov zakon za prostomo stanje naprezanja

Analogne izraze dobivamo za E2 i E3, pa imamo:

Promatramo homogeno, izotropno i idealno elasticno tijelo. Zamislimo elementami paralelop,iped isje~en iz, n,~pregnutog,~ tijela s b~idovima paralelnim s pravcima glavnih n~prezanl~ ~ danoj tocki !1Jela. Buduci da se radi 0 homogenom i izotropnom tijelu, to ce uJedno,b1l11 pravci glavnih defonnacija. Na stranicama paralelopipeda djeluju glavna naprezanja OJ, 02, 03 (sl. 6.15),

t'l = ~ [02

-

V (0)

+0

I)]

l

I

'. )1

"

(6.25)

~
Izraz (6,25) izrazava Hookeov zakon za troosno stanje naprezanja, a moze se prikazati i u ovom obliku:
I 1 I I

E I = - [(I+ v) 0 I - V (0 I + O2 + 0)]

I

, ,,' 3

.c:
I I

E

I = - [(I+ v) 0 I - V 8],

E

x

gdje je:

,"
z

, ,,
prva invarijanta naprezanja. Tako dobivamo:
Slika 6.16.
EI

Slika 6.15.

=E[(l+v)0,-v8]

I

Deformacije paralelopipeda E" E2 i E3 odredit cemo pornocu zakona superpozicije, Naprezanje 0, izaziva uzduznu defonnaciju

E2 =-[(I+v)01-v8]

I 1

(6.26)

E

--------,

E) =-[(I+v)o)

.

E

-v8].

i poprecne defonnacije
E2 =-VEI
r

Jednadzbe (6.25) mogu se rijesiti po glavnim naprezanjima
=-v
_01•

OJ

pa cerno dobiti

E'

01=
O= 2

E (I + v) (I - 2 v) E (I + V) (I - 2v) E (l+v)(1-2v)

[(l-V)fl+V(f1+EJ] (6.27)

Zbog naprezanja 02 dobivamo:

E;'

=- , E

O2

E" =-V I

O2

E

,

E ~: =-V

O2

[(I-V)E2+V(f)+EI)]

E

,
0)=

a zbog naprezanja 03 dobivamo:
E)
t

[(I-v)E)+V(E,+E2)]·

n

=~. , E

E'" =-v I

0)

E

,

E;"

=-v

OJ

Ako zbrojimo jcdnadzbe u izrazu (6,25), dobit cemo:
E v = E I + E2+ E) = --E-

E

1-2v

Ukupne defonnacije

u glavnim smjerovima dobit cerno sabiranjem:

(0 I + 0 2+ 0) ),

(6.28)

sto nam daje vezu izmedu prve invarijante defonnacija prve invarijante naprezanja.

(relativne promjene volumena) i

102 U slucaju hidrostatskoga dobivamo: tiaka
01

6. Veze izme4u naprezanja i deformaelja

6.S. Hookcov zakon

Z8

prostorno stanje naprczanja

103

t:~3(1~2'j I"~
_ \ --}!_ E,.- K'

=O

2

=

0,

=- p, za relativnu

promjenu volumena •._,' " (6.29)

cos" (x ,1)+ cos' (x ,2)+ cos ' (>; ,3)= I, dobivamo: E
xx

=_!_[(I+V)O

E

x

-ve]=_!_[(l+v)Ox-V(O,+Oy+o,)]=

E

iii: (6.30)

~ »-«
-'

I = - [0 .r

E

-

v (0,.

+ 0,

)].
Evy

(6.32) i i

gdjeje:

Analogne ovisnosti mogu se dobiti i za druge dvije nonnalne defonnacije

Ezz

K=

3(l-2v)

E

(6.31)

normalna naprezanja ox, Oy,a; Posmicna je defonnacija Exy prema izrazu (5.31):
En

=

EI

cos(x,l)

costy.lj+s

, cos('>;,2) cos(y,2)+E3

costx.S)

cos (y,3).

modul kompresije iii volumenski modul elastil'nosti. Iz izraza (6.28) vidimo da tijelo ne mijenja volumen ako je Poissonov koeficijent v = =0,5. U plasticnom podrueju element ne mijenja volumen, E" = 0, pa iz izraza (6.28) slijedi daje za sve materijale 1I plasticnome podrucju Poissonov koeficijent v = 0,5. lz izraza (6.29) slijedi da je 1- 2 v ~ 0, odnosno V:5~, jer bi u protivnome dobili povecanje volumena pod hidrostatskim tiakom, sto je nemoguce, Time je odredena gomja granica Poissonova koeficijenta. Prema tome, za sve izotropne materijale Poissonov je koeficijent:
O:5v:5

Zamijenimo Ii E" E2 i E) sa 0" 02, 0) i e pomocu izraza (6.26), dobit cerno: E +0 = _!_ [(I + v) {o

n

E

\:

1

cos (x ,I) cos (y ,1)+ o 2 cos (x ,2) cos (y, 2)+ cos(y,I)+cos(x,2) cos(y,3»)]. cos(y,2)+

3

cos(x,3)

cos(y,3»-ve(cos('>;,I) + cos(x,3)

Buduci daje prema izrazu (4.20) r,y =01 cos(x,l) cos ty.Il+o , cos(x,2) cos(y,2)+03 costx.J) cos(y,3),

0,5

i za doticni materijal odreduje se eksperimentalno. Ako u nekoj tocki napregnutoga tijela isijecemo elementami paralelopiped s bridovirna proizvoljno orijentiranim u odnosu na pravce glavnih naprezanja i deformacija, dobit cemo, u opcem slucaju, svih devet komponenata tenzora naprezanja koje djeluju na pobockama paralelopipeda (sl. 6.16). Ako su nam poznate &layne deformacije EI E2, E3 i njihovi smjerovi, onda mozemo OOreditideformaciju II smjemp§lkpn!ma izml! (5 28): E",=E1 cos2(x,I)+E2 cos2(x,2)+E) cos2(x,3).

a zbog ortogonalnosti

osi x i y je cos (y,l)+ cos(x,2) cos(y,2)+ cos ('>;,3) cos(y,3)= 0

i .j = cos(x,l) pa dobivamo

E-').

=T

1+ v

r..

=--E-

2 (J+v)

fw

2

(6.33)

Izrazimo Ii EI, E2, E3 sa 0" 02, 03 i e pomocu izraza (6.26), dobit cemo

Ako usporedimo izraze (6.33) i (6.18), dobivamo daje G= _E_ 2 (1+ v) (6.34)

-v

e (cos'

(x,l)

+ cos'

(x,2)+ cos? (x,3»)].

paje
Ex!,

Buduci daje prema izrazu (4.18) 0x=OI te daje prema izrazu (4.46): cos2(x,1)+02 cos2(x,2)+03 cos2(x,3)

=2=
xy

Y

r xy 2G

(6.35)

Analogne izraze dobivamo i za druge dvije posmicne defonnacije f;Z i Ezx· Konacno mozemo napisati Hookeov zakon za opce stanje naprezanja

T
104 1 1'" = E" [a, - v (0,
1',:" =E"[a" 6. Vezc izmedu naprezanja i deformacija 6.6. Hookeov zakon za ravninsko stan]e naprezanja

105

+ a,)],
+a,)], +a )]

1

-v(a: -v(a I+v E I+v E I+v E

I'

zz

=-[a E

1
Z

.r

y'

I' XI'

r., 2G

'[XI'

(6.36)

I'

":

r"z =_'2G

r .'z

Matrica [D] konstanata elusticnosti je simetricna, Iz prethodnih izraza vidimo da se kod homogenog, izotropnog i elasticnog tijela sve veze izmedu naprezanja i deformacije mogu izraziti s konstantama elasticnosti E i v. Prema tome, mehanicko ponasanje homogenog i izotropnog materijala odredeno je dvjerna neovisnim konstantama elasticnosti. Uobicajeno je da se eksperimentalno odredi E i v, a modul posmika Gonda se odredi izrazom (6.34). Iz prethodnih se izraza vidi da kod homogenog, izotropnog i elasticnog materijala nonnalna naprezanja izazivaju samo promjenu duzine, ali ne i kuta, dok posmicna naprezanja izazivaju samo promjenu kuta, ali ne i duzine, Duzinske defonnacije ne ovise 0 posmicnim naprezanjima, a kutne defonnacije ne ovise 0 nonnalnim naprezanjima, To je razlog zasto se duzinske deformacije nazivaju jos i nonnalnim deformacijama, a kutne defonnacije posmicnim deformacijama.

e

zx

=~r 2G

r IT.

. Rkjesavanjem sustava jednadzbi mocu omponenata deformacija:

(6.36), komponente naprezanja mozemo izraziti po-

6.6. Hookeov zakon za ravninsko stanje naprezanja

E
a, = (I + v) (1_ 2v) [(1- v) E = (I+v)(l-2v) E (I-2v)
I' xr

+

V

(1'"" +

I' zr )]

0,

[(l-v)l'" [(I-v)l'"

+v(l'"

+1',,)]

(6.37)

°2
I I
I

a, = (I+v)

+v (1'", +I',v)]
I

l"'," =2GI' l" =2GI'

--_§__
xv

I+v

Cry

-,

I
••

I

I
I
I

,.

yz

E =-1+ V E =-I+v

I'

,17

(6.37) ,/ z

/ _1:_,
,," 't".
a)

''t" J..- - - - -I ,
y

I

x
/ // //

I

l"zx=2GI' iii u matricnom obliku ax a" az
r.ty

zr

1'.. ~

,
Slika 6.17.

/'

l...------

b)

I-v v

v 1- v v 0 0 0

v v I-v 0 0 0

0 0 0 1- 2 v 0 0

0 0 0 0 1-2v 0

0 0 0 0 0 1-2v

1'",
I'
J:I'

E
(1+v) (1-2 v)

v 0 0 0

I' zz Exy

(6.38a)

l"vz

l"zx odnosno

1',. I'zx

Kao sto smo vidjeli, stanje je naprezanja ravninsko iii dvoosno, ako je jedno od glavnih naprezanja jednako nuli (npr. a3 = 0), (sl. 6.17b). Kod ravninskog stanja naprezanja sve su komponente tenzora naprezanja u jednoj ravnini (npr. u ravnini x. y), (sl. 6,17a). Ravninsko stanje naprezanja mozemo definirati izrazom: az = l"xz= l"yz= 0, (6.39)

{a }=[n J{ d.

(6.38b)

tj. sve komponente tenzora naprezanja koje sadrze indeks "z" jednake su nuli. Iz izraza (6.36) za ravninsko stanje naprezanja dobivamo:

45) I . (6. modul se posmika ne mijenja. (6. tj.' Hookeov zakon za ravninsko stanje deformacija glasi: e xr = I E 1 0 0 I-v (a x - V1 ay ) {a} gdje je [0] matrica konstanata elasticnosti. Kod ravninskog stanja deformacija sve komponente tenzora deformacija nalaze se u jednoj ravnini (npr. Hookeov zakon za ravninsko stanje deformacija iii Kao sto je vee receno.v I+v =2G=T Iz trece jednadzbe dobivamo: a z = v (a.' Uvedemo Ii oznake: E E =--2' 1 1.40) naprezanjima ax i o = ~ [a z f.(a .) r".r a] Y (6.:G.r + a.49) .43) f W =- I E. .48) 6. f...' I-v v v'=I_v' r xv =2Gf to' =-I+v iii u matricnom obliku: E fx. f". «.y v (a . u ravnini x. sve komponente tenzora deformacija koje sadrze indeks "z" jednake su nuli. dobit cemo Hookeov zakon za ravninsko stanje deformacija: (6.47) 1 odnosno a"" a I~ ) = f. dobijemo: iz izraza (6. = [D] {s} (6. .46) mozemo prve dvije jednadzbe (fxx+Vf".45) svesti na slije- ax= l-v2 E Pornocu izraza (6. f "" = .tE V E - YI' = . Veze izmedu naprezanja i deformacija 6. f3 = 0).44) tj. I+v = 2G=T f".40) rijesimo po nonnalnim + o .44) uvrstimo u izraz (6. Heekeov zakon za ravnlnsko stanje deformacija 107 <r .- a --..106 6.) ---I-V [ E ---l-v E 2 [ 2 v a ---I-v . deci oblik: fx. stanje je defonnacija ravninsko iii dvoosno ako je jedna od glavnih defonnacija jednaka nuli (npr...7.. Ravninsko stanje deformacija definirano je izrazom: (6.v fX).v (6.42) G( .7.36).34) dobit cemo daje: (6. y). ) f x. ).v (a z E - I + a.[a _)'. I (ax-va... 1 pomocu izraza (6.- Ako prve dvije jednadzbe a".v (a Y E +a Z' )] )] (6. =-£ (ax +a.va) vi' (6.s: [I I-v 2 V v I 0 0 llf'" f. Ako izraz (6.46) iz izraza (6.41) f". (a .[a x .V .) va.. )] r xv .\" I = .

63-0. legirani celik Iijevano zeljezo aluminij bakar bronca drvo uzduz vlakana drvo poprecno na vlakna staklo I+v Eyz=2·G=T r.010 0.0-2.T (6.18 0. Vidimo daje matrica [e] konstanata elasticnosti simetricna.)]+a i". iii u matricnome obliku: lOu Eyy -v -v -v -v 0 0 0 -v -v 0 0 0 0 0 0 I+v 0 0 0 0 0 0 I+v 0 0 0 0 0 0 I+v a.90 1.T i".25 .32 .49) potpuno analogni izrazima (6. Eu T.ll 2.3 0.)+3a 0 sr.18.2 1.1 8.25 0..10 -0.25 1. ..T 1-2v = -E- (ax +ay +a .75 0.55 1.T moze se izraziti u obliku e.=-ETV' r.30 0..87 -I.50) odnosno: E 0 0 0 «. Duzinska defonnacija zbog promjene temperature za i".\' r. Odrediti defonnaciju dijagonale celicnog elementa napregnutoga prema sl.y .0-8. potrebno je pri analizi deformacija uzeti u obzir utjecaj temperature.0. pa tako dobivamo: I = E[ax . r zx {E} =[C] {a} +a {i".0 .. Pri nejednolikoj promjeni temperature iii pri ogranicenoj defonnaciji tijela s jednolikom promjenom temperature mogu se u tijelu pojaviti ne samo toplinske defonnacije vee i toplinska naprezanja. 1 =-[a.15-1.35 +a.75 0. Jedinica za koeficijent Iineamoga toplinskog rastezanja a jest K-I (Kelvina -I).1.T 0 0 0 (6.41). PojavIjuje se samo razlika u velicini elasticnih konstanata E i E" odnosno v i VI.005 -0.7 0. -v(a. Vezc izmel'lu naprezanja I deformacija 6.8.52a) 6.. a Poissonov koeficijent v = 0. olovo beton pluto parafin 2.05 -1.2 0.36) vrijede za slucaj kada prilikom defonnacija temperatura u tijelu ostaje nepromijenjena.0.0. Prijednolikoj promjeni temperature u izotropnome materijalu ne mijenjaju se kutovi izmedu duzina.48) i (6. 6.1.28 0. konstantama elasticnosti i Tablica 6.T ugljicni celik 10" -v (ax +ay)]+ai". +a . 6.3 -0.5 - - 0.15 -0. .15 0.. Utjecaj temperature 10 z E XI' Jednadzbe (6.r:r i". (6.5 2. 0 (6.12 0.0-4.055 2.42 0.84.8.y l+v =-2-(.1. Modul je elasticnosti celika E = 2 '105 MPa. f. a u danoj tocki nastaju duzinske defonnacije jednake u svim smjerovima.36 0.6-2.67 1.7 4.0-4. MPa 10 MPa 4 0. dani su podaci jentu lineamoga toplinskog rastezanja.2 0.1-2. Ukupnu defonnaciju u danoj tocki tijela dobit cemo primjenom zakona superpozicije...32 .52b) gdje je a koeficijent lineamoga toplinskog rastezanja.31-0.95 2.0. Uljecaj lemperalure 109 Vidimo da su izrazi (6.34 0.0.108 6.8. a" a.5 1.)]+ai".. Konstante elasticnosti i koeficijent lineamoga toplinskog rastezanja lOu E MATERIJAL lOS G v a IO-SIK E.40) i (6. Za volumensku defonnaciju dobivamo: 10" (6.27 0.53) koefici- Za neke materijale u tabl.30 1.T +a i". Buduci da svako fizicko tijelo ima svojstvo da se pri zagrijavanju siri.51) Ex.17 0.0. E I =E[a.08 -0.24-0.1 4.60 0.T}.1 2. sabiruci defonnacije zbog naprezanja s deformacijama izazvanima temperaturom.56 0.1.1. a pri hladenju steze.v (0.9 4.T.4 - - - - - ° 10 zr =~ 2G I+v E Tzx Prirnjer 6.25 .45 8.30.1. =ai".

1 mm.35. imamo: Ollf =0. ) = 0. 0'.'.. 02 = 20 MPa a tI.95'1O-4 103 • 20 1.f +V E.9 rnrn. Slika 6.35 0. Ed E (E"".8. Treba odrediti glavna metri (uredaji za mjerenje Ans = 3. EII"H = AnB = _3_.• 0. + 0. 1.19..110 6.75 0. Baza tenzometara 10 = 20 rnm.55'10-4+0. cos'300+a2 sin230o+a.49): a". 000.55'10-4. = 1.f + 0 "H =a + I 0 2 = 50 + 30 = 60 + 20 = 80 MPa.:tmedu naprczanja I deformacija 6. Silk a 6.35'4.35 5 5 (4. Defor- iii: 0. Primjer 6. 0.95'10-4)=30 MPa.cos2cp =a.10-4 )= 50 MPa Relativnu defonnaciju dijagonale odredit cerno pornocu izraza (5. A postavljenje pod kutem cp = 30° prema pravcu glavnoga naB okomito na tenzometar A. ._ . Modul elasticnosti materijala E = 0. Defonnacije elementa: Relativne su deformacije: _ Al =AnA 10k 10 =~=4. )= (1.8'10 2 1.41): Y" =2Exy = 19. d = 28.0. sin2cp=a.64'10-3 mm.v' Duljina je dijagonale: 5 d=--=IO sin 30° cm. a Poisso- i odatle: 0.25 + 0.18.. sin'30° cos 30° 2 0"8 =°1 sin'cp+a.10-4 + 0. Utjecaj temperature III 'I (1. Prema izrazu (4.95 .5'10.8'105 MPa. =60 kontrola: MPa.75 02 02 Apsolutna defonnacija dijagonale (produljenje) Ad = macija elementa prikazanaje na slici iscrtkanom crtom.25 0.8 '10 . +v E"".._1_= k 10 103 ·20 E xy '" I+v =-=-2G E '. E I-V' (s IIII..f' =--'15=975'10-5 5 5 1+0.28). Veze .55. Tenzometar prezanja ah a tenzometar uvecanje tenzometra k = I nov koeficijent v = 0.3 2'10 Nonnalna naprezanja u presjecima s nonnalom n-A i n-B odredit cemo pomocu izra' za(6. = 50 = 30 naprezanja na stranicama kvadratnog elementa ako su tenzoduzinske defonnacije) A i B pokazali prirast: AnA = 9..0. cos'cp+a.2.35 '1.

112 Primtrr 6. = 0 dobivamo: a.20.. +0.3(18+60)=11. 3 ' Naprezanje je na gomjoj plohi kocke zadano: 0.)]=O..3.10 [-60+0. a Poissonov koeficijent v = 0. Deformacija brida kocke u smjeru osi y: E '-' =_!_[a E Y +v ro .105 MPa.7.3'18]=-27. J" 2 '105 brida: 11. . y. Naprezanje je na slobodnim pobockarna a..2 = ax = - 18 MPa. E d = .. )]=_1_5 ~.[3=-9·IO-J ..a I = cos Y = . prornjenu volumena kocke.[3. Y i z smjerovi su glavnih defonnacija.27 3'10 . x 2. Pobocke su kocke ujedno i glavne ravnine naprezanjajer naprezanja.fJ + cos? fJ = a y~ . .S.=vay=-0.. Utjecaj temperature 113 ('elicn~ kocka ~ri~a IOcm postavljenaje bez zracnosti izmedu dviju krutih stijenki na pctdlogu 1 na gornjoj plohi opterecena s q = 60 MPa (s1. = O. 6.30. E . 0. 6.3 = aI' =- 60 MPa. 'l'reba odrediti: a) b) c) nuprezanja i defonnacije u tri okomita smjera te deformaciju dijagonale kocke.3.52 . Apsolutnaje defonnacija ~ J dijagonale (skracenje): mm. u njima ne djeluju posmicna Modul je elasticnosti celika E = 2. cos2{3+e" cos2y z Slika 6.10-5 Apsolutna defonnacija (skracenje) brida: ~. i posmicno naprezanje u presjeku.=aE. -5 .=-60 MPa.)]=_1_.3'10-4 cm. Relativnu defonnaciju mozerno odrediti pomocu izraza (5..20a). z zatvara jednake kutove a = fJ =y I I I I / (s1.10-5.' A Jr~_\ a c) Osi x.0. Naprezanje ax na pobockarna uz krute stijenke mozemo odrediti iz uvjeta da je deformacija kocke u smjeru osi x jednaka nuli: E \I I =-[0. a s osima x. Glavna su naprezanja: 0. Y = I dobivamo cos a = cos Apsolutna defonnacija y (produljenje) ~z=a Ezz= Dijagonala kocke ima duljinu d = a .3'60=-18 MPa. Defonnacija b) E zz brida kocke u smjeru osi z: =_!_[a E -v(a Z a) x +0.20b) tako da iz relacije cos. normalno kuma. nagnutom pod kutern 45° prema stijen- Za a. Veze izmedu naprezanja i ddormacija 6. =e d d=-52·1O-5·102·.[3' + cos.r -v(az+a..28)koji sad prima oblik: x dijagonale kocke Ed=e. 6. =-27.7'10-4 ern. iii cos2a+e". 10-5 .e... -I + II 7'10 3' -5 -I = .

3 (1. stanje lorna iii pojave trajnih deformaeija. p =." = a3 - 2 a2 900 = .1) Za krhke je materijale a K = aM.7 '10-5 =- 7.1. tj.5·10 -4 10' n '-6-= Naprezanje pri kojemu smo sigumi da materijal ne moze doci u "nezeljeno" stanje.6'10-5• Apsolutna promjena volumena (smanjenje): ~V= .1. '2 450 .j' n = dg n 36 I .1308 em).4.0.27.2). DOPUSTENO NAPREZANJE I KOEFICIJENT SIGURNOSTI \ 15.e za odredeni materijal mozemo dobiti kriticno naprezanje aK koje odgovara cvrstoci materijala aM kod krhkih materijala odnosno granici tecenja o. 2 450 + aJ sm sm .18 . 7.156 em'.sjekll (sl. pa je (7. Na kuglu promjera do = 10 em djeluje sa svih strana jednak pritisak p = 10 MPa.K=- 10 4'104 =-2. Pri statickorn opterecenju iz dijagrama a . koje se rnoze pojaviti u konstrukciji pod zadanim opterecenjem.60 + 18 2 .6'10-5'10' = .3-10-5+ 11.2· 0.20b): s: . da ne moze doci do lorna materijala iii pojave trajnih deformaeija nazivamo dopustenim naprezanjem adop i definiramo ga izrazom: °dop =T' OK (7.I nJI Stika 7.5-10- 4 I j f If / M (J M z Pocetni je volumen kugle: v. 0 = 4 r. Pri dimenzioniranju elemenata konstrukeija mora biti ispunjen uvjet daje maksimalno naprezanje.21 MPa. Stika 7. i 7.kod elastoplasticnih materijala (sl._-----_ <:_91fP~ . Normalna i posmicna naprezanja u zadanome kosom pre. Za koliko se smanjuje volumen kugle ako je modul elasticnosti E = 6'104 MPa a Po' koefieijent v = 0.0. . manje od neke unaprijed zadane vrijednosti naprezanja kod koje smo sigurni da konstrukeija ne rnoze doci u "nezeljeno" stanje..anja i deformacija ev =V = ~V fn + f"" + f" = 0 . tj. Primjer 6._= JJa a 2 cos. 6. 0 =- 2 .25? ' issono v Volumenski modul elasticnosti (model kompresije): K= E 3(1-2v) 4'104 MPa. Kriticno naprezanje aK kod kojeg konstrukeija dolazi u "nezeljeno" stanje (stanje loma iii pojava trajnih defonnaeija) ovisi 0 karakteru i rezimu opterecenja i odreduje se eksperimentalno na seriji uzoraka izradenih od doticnog materijala.25) Relativna promjena volumena: f.60 = 2 -. .C izmcdu naprc7. T .2) .• 114 Relativna je promjena volumena kocke: 6_ VC1.15.2_ Smanjenje volumena kugle iznosi: AV '-' = fv V.

5) gdje je amax najvece naprezanje koje se moze pojaviti 1I konstrukciji u toku upotrebe. a najcesce je 1< k ~2.iymax! pod za~~nim opterecenjem. sportski objekti i dr.7). reologija i fizika strukture materije. industrijski. od kojih svaki izraZav~ utjecaj . za drvo k = 4 do 6).2 ·k _~ ••• . pouzdanosti proracuna itd.. Pri odredivanju stanja naprezanja u konstrukciji pod danim opterecenjem sluzimo se opcenito raznim racunskim i eksperimentalnim metodama. materijal je nehomogeniji pa je potrebno uzeti veci koeficijent sigumosti. dopusteno naprezanje (odnosno koeficijent sigurnosti) odredeno je vazecim tehnick im propisima. Ako se izabere previsok koeficijent sigurnosti. a k je koeficijent sigurnosti. za celik k= 1. or granica tecenja materijala. . Kod dinamickog opterecenja intezitet opterecenja ovisi 0 dinamickom ponasanju konstrukcije koje se u nekim slucajevirna vrlo tesko rnoze u potpunosti obuhvatiti racunom. Ako se izabere premali koeficijent sigurnosti.) te lokacijom objekta (seizmicko opterecenje. Sto je procjena velicine i karaktera opterecenja grublja. a uvjetovano je namjenom objekta (stambeni.:°dop' (7. 0 tim metodama ovisi s kojom . potrebno je uzeti veci koeficijent sigurnosti. teonja elasticnosti. konstrukcija postaje teska i neekonomicna. a za nehomogeni materijal uzimamo veci koeficijent sigumosti (npr. dok kod duktilnih materijala postoji pojava znatnijih deforrnacija prije razaranja pa kod njih mozemo unaprijed procijeniti pojavu razaranja. Napose vel ike teskoce se pojavljuju pri procjeni seizmickog opterecenja i opterecenja vjetrom visokih objekata. Dopusteno naprezanje i koeficijent sij!. Uvjet cvrstoce definiran je izrazom: (7. Tako za homogeni materijal uzimamo manji koeficijent sigumosti (npr. Koeficijent sigurnosti uvijekje veci od I.. U ovisnosti 0 prije navedenim faktorima. a p:?ucava ~a vis~ znan~tvenih disciplina: ispitivanje materijala. lzbor koeficijenta sigurnosti. kao sto su materijal. odnosno dopustenoga naprezanja ima najvecu prakticnu vaznost. Izbor koeficijenta sigurnosti ovisi 0 nizu faktora. Kod proracuna konstrukcije obicno nam nije tocno poznata velicina i karakter najveceg opterecenja koje moze djelovati na konstrukciju.~lem.~a cv~stocu el~menta ko~strukclJe Je~nog od navedenih faktora. Kod krhkih materijala do razaranja (prekida strukture) dolazi bez prethodne pojave znatnijih deforrnacija.116 7.6) lzbor koeficijenta sigurnosti vrlo je slozen pro.4) tocnoscu mozerno odrediti ponasanje konstrukcije (odredit.urnosti 117 Za elastoplasticne je materijale OK = Or pa je dopusteno naprezanje: (7. (7. Sto je ta tocnost veca. opterecenje snijegom i vjetrom).. Zbog toga se za krhki materijal uzima veci koeficijent sigurnosti nego za duktilni materijal. porrebno je uzeti manji koeficijent sigurnosti 1 obratno . . Pokusi su pokazali da ce menanicka svojstva materijala dobivena na seriji uzoraka od istog materijala biti nesto razlicita u ovisnosti 0 nehomogenosti svojstava materijala. Dopu§teno naprezanje i koeficljent sigurnosti 7. Opcenito. .ali moze biti k> 10. konstrukcije po svojemu karakteru mogu biti stalne i privremene.5 do 1. Sto je disperzija rezultata ispitivanja uzoraka veca. jer je vjerojatnost pojave nepredvidenih utjecaja na konstrukciju manja sto je kraci predvideni vijek trajanja objekta. teonja plasticnosti.3) gdje je aMvlacna iii tlacna cvrstoca materijala. vanjsko opterecenje. otpomost materijala... Za privremene konstrukcije uzirna se manji koeficijent sigurnosti nego za stalne konstrukcije. U novije se vrijeme globalni koeficijent ~igu~osti k rasclanjuje na parcijalne ~?e~Cljente sigurnosti k. odnosno Gmall:::. lokacija objekta. moze se pokazati da konstrukcija nije u stanju ispunjavati uvjete upotrebe.5 . U tOI11 slucaju koeficijent sigurnosn dan 1I obliku produkta: je k-k I ·k. vrsta i namjena konstrukcije.

3. postavljamo jednadzbe koje izrazavaju vezu izmedu naprezanja i deformacija u pojedinim dijelovima tijela (npr. 5. tj. oblika tijela i vrste materijala s naprezanjima i deformacijama tijela. Hookeov zakon za elasticno tijelo). (5. te fizikalnih jednadzbi (6. Rijesimo sustav statickih. geometrijskih jednadzbi (5. Postupak odredivanja naprezanja i deformacija u napregnutome tijelu. koja se osniva na primjeni zakona 0 odrzanju energije. 4. Od eksperirnentalnih metoda najvaznije su ove: . Rjesenje toga problema dobit cemo rjesenjem sustava jednadzbi: diferencijalnih jednadzbi ravnoteze (4. a razmatranja se pretezno provode na tijelima oblika stapa. promjene temperature itd. Provedimo staticku analizu problema i postavimo jednadzbe ravnoteze vanjskih i unutarnjih sila koje djeluju na pojedine dijelove promatranoga tijela. geometrijskih i fizikalnih jednadzbi. koje izrazavaju vezu izmedu deformacija i pomaka pojedinih dijelova tijela. lz tih se razloga u znanosti 0 otpornosti materijala uvode odredene pretpostavke 0 strukturi i svojstvima materijala. u ovisnosti 0 karakteru promatranog problema i postavljenih zahtjeva. Polazeci od mehanickih svojstava materijala. metoda fotoelasticnosti (osniva se na optl~. OPCl PRISTUP RJESA VANJU PROBLEMA U ZNANOSTl 0 OTPORNOSTl MATERlJALA 8. Na osnovi dobivenih rezultata utvrdujemo stanje naprezanja i deformacija promatranoga tijela. u pogledu tocnosti rezultata.55). Tako dobivamo grupu geometrijskih jednadibi. U ovoj zadaci imamo 15 nepoznatih funkcija . (5.9). u znanosti 0 otpomosti materijala primjenjuje se i tzv. karakteru deformacija. vr~ta pla~~lcn~h masa u napregnutome stanju) te metoda analogije (temelji se na slicnosti diferencijalnih jednadzbi dviju fizikalnih pojava). Iz nadene jedne grupe velicina druge dvije lako se nadu racunorn. 2. Zbog djelovanja razlicitih utjecaja (vanjskih sila.m~dela).8. bio bi slijedeci: I. odnosno deformacija) iii komponente naprezanja (metoda sila).~ostl odr~denlh. pa je potrebno naci vezu izmedu vanjskih sila.) sva se realna tijela deformiraju. kad su poznati oblik. Tako dolazimo do grupe fizikalnih jednadibi. sest komponenata deformacija i tri komponente pomaka. Pored teorijskih metoda postoje i eksperimentalne metode koje omogucuju odredivanje bilo komponenata naprezanja.11). kao i vanjske sile koje djeluju na tijelo. Usvojimo potrebne pretpostavke.sest komponenata naprezanja.54) i (5. Pri rjesavanju navedenoga sustava jednadzbi kao osnovne nepoznate velicine mozemo uzeti komponente pomaka (metoda pomaka. energijska metoda.37) uz zadovoljavanje rubnih uvjeta. bilo komponenata defonnacija iIi komponenatapomaka.10).i po~ak~ na p~vrsini k~nstrukcija iIi. mijenjaju svoj oblik i volumen. Osim ove klasicne metode. Provedimo geometrijsku analizu problema te na osnovi uvjeta kompatibilnosti deformacija postavimo jednadzbe. Tako dobivamo grupu statickih jednadlbi. Opei pristup rjdavanju problema u znanosli 0 etpornesu maleriJala 119 tenzometrijska metoda (mjerenje deformacija il. Medutim prakticno rjesavanje tih jednadzbi nije lagan posao cak ni onda kada su oblik tijela i rubni uvjeti jednostavni.koJ aktlv. dimenzije i materijal tijela.

a pojavljuju se normalna naprezanja 0. a na drugom opterecen uzduznom silom F koja djeluje u tezistu poprecnoga presjeka. Rastezan]e i pritisak ravnog ~lllpa 121 srapa u presjeku a . Rastezanje i pritisak ravnog stapa Kod aksijalno opterecenog stapa vanjske sile svode se na sile usmjerene uzduz osi stapa. (9. Pod djelovanjem se zadane sile F stap duljine I deformira. 1 Zamislimo da smo stap prerezali duz proizvoljno odabranoga poprecnog presjeka a . uzduznu silu N. A /.l : u~oj I F I I _j_ a =-=x N A F A' (9.4) I I _j ! a) b) Slika 9. Iz uvjeta ravnoteze ~ Fx = 0 dobivamo da je: J A ax d4 = N= F. 9. I I axA =N=F i odatle je trazeno naprezanje: I I F F Ll. U poprecnome presjeku postoji uzduzna sila N. tako da je relativna deforrnacija uzduznih vlakana u poprecnome presjeku a .. -tI II ! __ a_ N I. tako daje u stapu stanje naprezanja linijsko i homogeno. To vrijedi za poprecne presjeke koji su dovoljno udaljeni od krajnjih presjeka stapa.a je u(x). koji je na jednorn kraju upet.8): . a relativna je duzinska deformacija II toj tocki. te dobivamo: I Err mozemo izvuci ispred x I I III I I I I I I I I E X En J d4=E A ExxA=N=F. AKSIJALNO OPTERECENJE STAP A 9.1.1. stapa ispod presjeka. 1 . dobit cemo JEErrd4=N=F. Kod proracuna stapa uobicajeno je da se zanemari taj rubni efekt pa se uzima da su naprezanja jednoliko rasporedena po citavoj duljini stapa. prema sl. I I - -<!.1a.. stap je opterecen na rastezanje iii vlak. prema izrazu (5. . Rastezanje se formal no razlikuje od pritiska samo po predznaku uzduzne sile N. Vidimo da je uzduzna sila N duz osi stapa konstanta i jednaka vanjskoj sili F.. (9.a promatrajmo dio I.!i_ 4~¥+ IS I I I II I :I: I I Primjenom izraza (9.1 ) 9. Zbog uzajamna djelovanja tih dvaju dijelova Dobili smo da su normalna naprezanja u poprecnome presjeku a . . Venantov princip). ali konstantnoga poprecnog presjeka. U procesu deformiranja stapa vrijedi hipoteza ravnih poprecnih presjeka.1.a: Exx = konst. koja daju rezultantu unutarnjih " sila. Prom~trajmo rav~i stap duljine I proizvoljnog. Pomak tocke A u presjeku a . Poprecni presjeci stapa ostaju ravni i okorniti na os stapa.3) dobivamo: dx _a-. J~ I @ Y~'//' . u uzduznom se smjeru produlji i ima duljinu I" a u poprecnom smjeru se suzi. neovisno 0 raspodjeli sila na krajevima.3) Ako izraz (9.. a ako je u presjeku N usmjerena suprotno od smjera vanjske normale (N < 0). Bitnaje velicina njihove rezultante F koja prolazi tezistem poprecnoga presjeka i djeluje u smjeru osi stapa (St.3) uvrstimo u izraz (9.9. Ako je u presjeku N usmjerena II smjeru vanjske normale (N) 0).a stapa raspodijeljenajednoliko.2) Prema Hookeovu zakonu za linijsko je stanje naprezanja: (9. I F Kod homogenog i izotropnog materijala pri Exx = konst. E znaka integrala. U blizini mjesta na koje djeluje koncentrirano opterecenje normalna su naprezanja rasporedena po slozenom zakonu. a sve su ostale komponente unutarnjih silajednake nuli. stap je opterecen na pritisak iii tlak.1)...

Buduci da se.. Aksijalno opterceenje ~tapa 9..• 122 du 9.FI_--'X_ iii: N du= -- AE N dx. Za x = -1- AE [ ] -I I {UAB} U ' (9. za pritisak bismo dobili: F A' (9..5) Slika 9..7) gdje je: iii krace pisano: (9. fonnalno govoreci.12) r~I :E = '- = a. = I. u(f) = Ill..6) u=- - AE Fx AE +c. dx.. Konstantu integracije C odredujemo iz rubnih uvjeta.3) dobivamo: du=ax =e. AE AE Izraz (9.7) predstavlja Hookeov zakon za rastezanje ravnoga stapa. Deformacija pri rastezanju razmjerna je sili F i duljini stapa I. x = I. (9..9) odnosno: AE F = -1.10) Dobivamo daje ukupno produljenje stapa.2). a obmuto razmjerna povrsini poprecnoga presjeka i modulu elasticnosti materijala.11) U A) = 0. Relativno produljenje stapa jest: [K]=- AE I [-11] (9. E dx ~ . Promatrajmo sad rastezanje stapa kad krajnji presjeci imaju pomak u smjeru osi stapa (sl. te je: Iz rubnih uvjeta dobivamo za za x=O.1. lntegriranjem dobivamo: u= J Prije smo dobili daje pomak nekog presjeka stapa u smjeru osi x: dx+C. matrica krutosti stapa. Za homogeni stap konstantna poprecnog presjeka aksijalna je krutost A E konstantna pa se moze izvuci ispred znaka integrala.. u(o) = 0 slijedi da je C = 0..13) = E xx •/ a Cxx' x =-- Srednja duzinska deformacija stapa odgovara pravoj deformaciji . 8 -1oIU~B::'I. u(o) = IIA slijedi da je FI IIB=--+uA' U=_I-J AE N dx+C. rastezanje razlikuje od pritiska sarno po predznaku uzduzne sile N. odnosno apsolutna deformacija NI FI Ill=-=-. (9.2.8) iii prirast pomaka: du Primjenom izraza (9.. slijedi daje AE U nasem je slucaju N = F konstantno pa je: Nx Fx u=-+C=-+c.(u B stapa: (9. 9. (9. AE AE Za x Utvrdili smo da je produJjenje stapa: (9. Rastezanje i pritisak ravnog Uapa 123 Exx = dx Ukupna je duljina stapa nakon deformacije: 11 = 1+ III = (I + E xx) I.

4 A .14' 3.!_= e xx Relativna poprecna defonnaeija: f 167. Stvarna raspodjela naprezanja po povrsini poprecnoga presjeka ne razlikuje se mnogo od jednolike raspodjele.0..4. Za manje kutove to je odstupanje manje. F (9.8' 10-3 0. 9.25. ® Stika 9. tada i za stapove promjenljiva presjeka vrijede s dovoljnom tocnoscu prije izvedeni izrazi (9.3.0. a na mJ~~loJ ~~zm~ 10 . prema sl.sl~om! = 13.3.040 = 0. -'-' i=1 {- N·I Ai Ei . Ako se ogranicimo na polaganu promjenu presjeka. (9.5 k~ IzmJ~reno je smanjenje promjera. (9. 50 12 F3 ---.7).-.040 mm. maksimalno se naprezanje razlikuje za 3% od srednjeg.. 9. E=!!.. 9.14) stapa moraju biti ispunjeni uvjet cvrstoce: ox=A":50dop Primjer 9.9 MPa.2 %0.2.0. Rastezanje i pritisak ravnog ~tapa 125 111=-!. . Celicni stap kruznoga poprecnog presjeka. 11" = . 10-3 MPa. moze se prihvatiti da i tada vrijedi hipoteza ravnih poprecnih presjeka. Primjer 9.--- b Naprezanje u stapu: F.4).10-3 - 0... v- I fxx f"l .0064 32 =- 0.. Stap u obliku kvadratne krnje piramide ucvrscen je na gornjemu kraju~ a na d~nJ~mu je opterecen silom F.0002 =- 0. i duljine 1= 35 e~. ~tO je opterecen na rastezanje u stroju za ispitivanje.!. o =x F 135. " Poissonov koefieijent: = . primjenom izraza (9. _f1. .124 a za skracenje stapa: 9.3.-.E.-.fLA. Pri o~terec~nJ~ .8 %0.16) U slucaju kad je stap promjenljive aksijalne krutosti opterecen nizom koneentriranih sila. Treba odrediti modul elasticnosti I Poissonov koeficijent. Ako se poprecni presjek aksijalno opterecenog stapa mijenja postupno.6).4)..5).mm. Pri dimenzioniranju AE (9.. Aksijatno optereecnje ~tapa 9. Modul elasticnosti: ::\ 1111111WJIIIIII[1111 [1111[I [I [11001111[[ II [[ I [[!1l1ll1111111I1111111 IN.. f------A.5. (9. dobivamo da je apsolutna defonnaeija stapa: 11/= L.006~. Za vece kutove potrebno je provesti tocniju analizu stanja naprezanja u stapu.1'105 0..103.9 =2..1.0008 = 0. . promjera d = 32 ~m. Na dijelu stapa Ii aksijalna krutost i uzduzna sila su konstantne. t 1 = 0.8 .5 em Izm~~reno je produljenje 111= 0.17) Relativno produljenje Mapa iznosi: fu Stika 9.2.-.22 '10-4 = 167. To mozemo ilustrirati na stapu konstantne debljine i promjenljive sirine (sl.1.6). I 5) i uvjet krutosti: (9.E.. prema sl. odnosno (9. Treba odrediti naprezanje u stapu I produljenje stapa. Ako je kut izmedu strana stapa a = 20°.. -. Ta ce razlika biti to veca sto se brze mijenja povrsina presjeka stapa..

Pomak u presjeka "x" dobit cemo pornocu izraza (9. dobivamo: u= (e) f i odatle EA'Hl-~h u(o) Fdl" r: F f i Xl Slika 9. . . onda je produljenje stapa jednako pomaku donjega kraja stapa: Povrsina presjeka: ""'I = u(/) = E . 9. F p~ presje. Na sl. 9. aprezanje u presjeku Za x raspodijeljena x" prema izrazi = 0.5d prikazanje dijagram pomaka. Raslczanjc i pritisak ravnog Uapa 127 F Ako izraz (d) uvrstimo u (a). Aksijalno oplerecenjc Ilapa 9. dobivamo: @ u a'~~[l+~)~ r F Na sl. a) b) F Ao EVA. 9. k ~ stapa Jednoh~o .5. E vAl Ao (i) Buduci da je gornji presjek nepornican.4) iznosi: = a . = 0. dobivamo: C=-~(l_~) i konacno FI I (g) (a.5e prikazan je dijagram naprezanja.1.JA:Ao FI . x (e I u(/) = FI fA-:f . (j) (d) Dobili smo da je produljenje zadanoga stapa jednako produljenju stapa konstantna presjeka s povrsinom presjeka.A x d) Fl (f) x c) Pretpostavit cemo da su naprezanja Uzduzna je sila u ~tapu konstantna N (9. kojaje jednaka srednjoj geometrijskoj vrijednosti povrsina krajnjih presjeka zadanoga stapa.5): du = ___f__ dx EAx i nakon integriranja: (h) (bl u= Iz sl. Uvrstimo Ii izraz (d) u (e).4 126 9.5a dobivamo: f E: Za x = I dobivamo pomak donjega kraja stapa dx+C.

(9. .1 = Y 12 .20) fl.25) Iz uvjeta: axmax=yls.19) = Ii = Ii ax y (I-x). Aksijalno optereeen]e ~tapa 9. u(o) = 0. Za x = I.24) L-x I Za x = I.!____ 2£ A 2A£ .18) Iz uvjeta: axmax=yl=aM dobivamo kriticnu duljinu stapa: I k -~ (9. dobivarno: Po duzini stapa naprezanja se rnijenjaju po linearnorne zakonu.2. za x = 0.6.a uzduzna je sila: . 9. a modul elasticnosti materijala E. Specificna je tezina rnaterijala y.23) Pomak u odredit cemo izrazom (9. Utjeca] vlasthe teline 129 9. __ a dop y .m. u(1) = lImax' Buduci da je gornji presjek nepomican. Najvece se naprezanje pojavljuje u gornjem upetom presjeku.. U presjeku a . pa je C = O.x.7).ne dvaput rnanje nego kad na stap djeluje koncentrirano opeterecenje na slobodn?m~ kraju. 9. (9. Ako stap presjecerno ravninom a . Na sl. Razrnotrirno ravni stap. Promatrat cerno sada slucaj kad na stap djeluje istodobno i sila F na slobodnome kraju (sl. (9. Tako da je: (9. = 0. dobit cerno da je u presjeku a .2.6): II = z f AN£ dr +C = f y A ~I .a uzduzna sila N=yA i odatle dobivamo: a N =-=y(l-x).adop Vidimo da je produljenje stapa zbog vlastite tezi.x =y I. Utjecaj vlastite tezine po citavom vo- mozemo odrediti dopustenu duljinu stapa: I dop S.6) i promatramo ravnotezu donjega dijela stapa duljine 1.6. Pomocu Hookeovog zakona dobivamo deforruaciju: Exx x A (9.. (9.:i = _Sj_. ail) a. 9. (I-x) (9. koji je na gornjernu kraju objesen i opterecen vlastitorn tezinorn.-_J __ I I I N _3 Zax = 0.a (sl.22) Y kod koje dolazi do prekida stapa pod utjecajem vlastit~. prikazani su dijagrarni uzduznih sila.(o) = ax max : a. x) dx +C 01 I I I x Y l ~_. tezine.21) Vlastita tezina materijala jest volumenska sila kojaje rasprostranjena lurnenu tijela i razrnjerna je masi tijela. I t'!1 = lImax = y 12 2£ . konstantna poprecnoga presjeka povrsine A i du1jine I. naprezanja 1 pornaka. produljenje je stapa: rAIl-x) xl Slika 9.128 9. Imajuci u vidu cinjenicu da je tezina stapa G = Y A I.

7) i (9.130 N=F+yA a naprezanje: (I-x). Potrebna je povrsina donjega presjeka: F Ao=--' adop Pretpostavimo da smo na udaljenosti x od donjega presjeka stapa izrezali beskonacno mali element stapa duljine dr i tezine: dG=yAxdx. Materijal bi bio bolje iskoristen da se presjek stapa smanjivao prema slobodnome kraju stapa.3.7. s tom razlikom sto se najvece naprezanje pojavljuje u donjemu presjeku i umjesto produljenja nastaje skracenje stapa.=A A N F + Y (J - x) .27) U stapu konstantna poprecnog presjeka zbog vlastite tezine naprezanje se mijenja po duljini stapa po lineamom zakonu (sl.••• j N I- a. 9.25). (9. 9. slijedi daje C= O.r =. u(l) = a --Iurnax' Produljenje je stapa: i F I t-x to. tj. Aksijalno optereeenje §tapa 9. Takav stap nazivamo stapom jednake cvrstoce na rastezanje iii pritisak.+ylsadop' dobivamo: F A?!---adop-yl F (9. 9. vee treba izabrati stap promjenljiva poprecnog presjeka.l=u rna. tj.•• ·1 a. F axmax=. Tako daje OJ -1-- i i i I x Za x = I. iilap jednake tvrsloce na rastezanje i pritisak 131 dr 1/= J Exx dx+C = J L: A£ + J I. Moze se izraditi stap promjenljivog presjeka kojega bi svi poprecni presjeci po cijeloj duljini stapa bili jednako iskoristeni.". Pomak uje: . stap ~?nstantna poprecnog presjeka mje pogodan za primjenu. Najvece se naprezanje pojavljuje u gornjem presjeku za x = 0 ("opasni presjek"): 9. u(o) = 0.3.6). Pomocu Hookeovog zakona dobivamo deformaciju.28) Da bismo odredili zakon promjene povrsine poprecnoga (sl. dok u drugim presjecima stapa naprezanja ostaju manja od dopustenih.' =-+A£ 2£ Fly 12 FIG AE +-- 1 2A E (9. stap duljine 1 kojije ucvrscen na gomjem kraju i pod djelovanjemje presjeka.r lz uvjeta da je: max = A + y I. Pri proucavanju djelovanja vlastite tezine na pritisak vrijede ista razmatranja.8). u svim bi presjecima bila ista naprezanja i jednaka dopustenim naprezanjima. Najvece se naprezanje javlja u opasnom presjeku na mjestu ukljestenja stapa. (9. materijal nije iskoristen u potpunosti. promatrat cemo vlastite tezine i sile F Za ad = Y I ~esna str~na te ~~dnadZbe postaje beskonacno velika. Prema tome. Stap jednake cvrstoce na rastezanje i pritisak a. @ @ Zax = 0. (/-x)dx+C £ a .29) F I-~ Do ovog smo rezultata mogli doci i primjenom principa superpozicije zbrajajuci izraze (9. Exx =A E F +"E y (I-x).26) ® y N". Pri dimenzioniranju stapa to je naprezanje jednako dopustenom. F xj Slika 9.

3 I) x Ao VIastitu tezinu stapa jednake cvrstoce mozemo odrediti iz uvjeta ravnoteze citavoga stapa: F+G=adop Amax.-1--- Najveca je povrsina na mjestu ukljestenja (x = I): A max = -- F e(1doj. = . InAx odnosno: Ax yx =--+C.1'itap jcdnake hrsto~c na rastezan]e i pritisuk E 133 F adop (9..3. .S.-~ adop (9. Ax=Ao slijedi: Co=Ao=--' F adop paje: Kako je za x = I.. f fa dx+C= f adop E dx+C adop U=--X+C. prema Hookeo- vorn je zakonu: E xx =- a . . P Uvjet ravnoteze + d4x) a dop - Ax a dop - Y A x dx = 0. @ Ax = Ao ea. Zax=O. odnosno: Y adop Integriranjem te jednadzbe dobivamo dx. U(l) = 0.r E a dop E =konst.32) Buduci da je u stapu jednake cvrstoce stanje naprezanja homogeno. adop Pomak u je: u= = .. E Integracijsku konstantu Co odredit cemo iz rubnih uvjeta.. .=_ Coea""..L!_ G= F (eo"". bit ce: a c=-E adop E dop Konacno dobivamo da se povrsina poprecnoga presjeka stapa jednake cvrstoce mijenja po eksponencijalnom zakonu: u=- (x-I). I I I .r. F Otuda slijedi: Slika 9.132 9..I).=_ + C a e "". te konacno: (9. odnosno .30) xt I A .r.. Aksijalno optereccnje Uapa 9.. • i i i +-. iIi Na stranicama toga elernenta djeluju normalna naprezanja ax za taj element stapa glasi: (A x iz cega slijedi: = ado.

9. dobivarno da je pomak donjega presjeka: !I(o)=--. tako da je.39) i~1 ._y_ adop (9.38) l -n )" Povrsina po- ~/=2: n si. Medutirn.34) Ako Sll adop-y/l duljine svih prizmaticnih dijelovajednake U donjem presjeku drugog dijela stapa uzduzna sila je jednaka A I ad. Odop . (9.Y 12 ) U donjernu presjeku trecega dijela uzduzna je sila jednaka precnoga presjeka odredena je ovirn izrazom: A2 adop' 0-1 adop F a dop (9. ax iz cega dobivarno da je povrsina: max = F+AI/Iy a dop . a slabije nego kod stapa jednake cvrstoce. ukupno je produljenje stapa ~/=11I(0)1=- z a dop E 1)( z y.35).A2 t. dobivamo: F adop Az = --------''----(a dop . Kod tog stapa rnaterijal je bolje iskoristen nego kod stapa konstantnoga poprecnog presjeka.34).37) AI=---- F (9. Radi jednostavnije izvedbe i ekonomicnosti sastavljeni se stap cesto upotrebljava u praksi.36) I.9. Dobiveni oblik stapa jednake cvrstoce teorijski je najekonomicnije rjesenje. Saslavljcni ltap 135 Uvrstimo Ii za Az izraz (9.33) Kod stapa jednake cvrstoce na pritisak donji je presjek upet i irna najvecu povrsinu.134 Za x = 0.I. I In I I I - An t. F Slika 9. Sastavljeni stap i I -rAj Sastavljeni je stap sastavljen od nekoliko prizmaticnih dijelova razlicitih presjeka. analogno: tada je: F Uvrstirno Ii za AI izraz (9. U praksi se obicno upotrebljavaju stapovi stepenasta oblika. zbog slozene i skupe izrade u praksi se vrlo rijetko upotrebljava.35) Ukupno je produljenje stapa (1. i prerna gornjernu slobodnorn presjeku. I I-. (9. Na kraju prvoga prizmaticnog dijela stapa naprezanje je: I i I-. Za povrsinu poprecnoga presjeka n-tog dijela stapa imat cemo: F 0-1 adop (9.. Aksijalno eptereeen]e §Iapa 9.A. povrsina presjeka smanjuje se po eksponencijalnorn zakonu. dobivamo: F A)= (Odop-y/l)(adop-Y adop Predznak "-" znaci da je pornak u(o) usmjeren suprotno smjeru osi x. "sastavljeni stapovi". l l2 I 9.4.9).4. Sastavljeni stap izvodi se tako da su na kraju svakog prizrnaticnog dijela naprezanja jednaka dopustenim. a u svim ostalirn presjecima manja su od dopustenih (sl. Buduci da je gornji presjek nepomican.Y II ) (a dop . E adop 9.'r I)s ! (9.

3. ' 2 Za stup konstantnoga poprecnog presjeka pomocu izraza (9.2 MPa. I I I - -A Tezinu stupa odredit cerno iz uvjeta: F + G3 = Am>x i odatle: A .40) Povrsina je presjeka trcceg dijela: A3= a volumen je stupa: Az Odop 6.48 '1.. 9.x =Ao eO.1 Oa) stup sastavljen od triju prizmaticnih dijelovajednakih stup jednake cvrstoce na pritisak (sl. duljina (s1.24: 2. 2 Za stup jednake cvrstoce povrsina gornjeg presjeka iznosi Ao=-F 4'106 =---=333 1. 10 6 - Stup ~isine h = 42 m opterccen je na gornjemu kraju tlacnorn centric nom silom F= 4 MN. pomocu izraza (9. 9.03 m2.28) dobivamo Odop jF I E I F I ~. (F+GI = +G2 + . 10 3 • 14 =8. Aksijalno optercccnje Uapa 9. dobivamo: ) II = AI =----hodoP-Y F (F+GI 1i/2 = +-) 2 E Az _ G2 3 4.10.5 ·42 = 609 m3• Volumen stupa konstantnoga presjeka priblizno je trostruko veci od stupa jednake cvrsroce. 9. lOb) OdOP-Y 3 22 .14m Povrsinu donjega presjeka odredit cerno pornocu izraza (9.2 .19 m2.1. = 14..2 . Volumeni se stupova odnose ovako: V): V2: VI 3 F A~---odop-yh Volumen stupa: VI =A h = 1 : 1.2 . (9. Sastavljeni ~tap 137 iii I + ___!_ 2 EAI G Za stup sastavljen od triju prizrnaticnih dijelova. +G E An II I + Gn 2 )/11 Odop-Y 3 h -22'10' ·14 = 6.IOc).2'10' ( 12 Povrsina presjeka drugog dijela iznosi: Az =---'-h~ Alodop 3 iii n Primjer 9.4.31): J'!_ 22'10'·42 I Am.136 gdje je: (F 9. a) b) c) Treba usporediti volumen stupa za ove slucajeve: stup konstantnoga poprecnog presjeka (sl.33 e~ = 7. a dopusteno naprezanje na pritisak Odop .34). .2'106 m." =3. m.11 m. Odop I I a) I / b) Volumen stupa iznosi: c) Slika 9.. 106 1.9...106 1.. 1._Speclficna tezina materijala stupa y = 22 kbl/m '.03 . sto znaci da za izradu stupa konstantnoga presjeka treba utrositi trostruko vise materijala nego za stup jednake cvrstoce.

S. Spojnica CCI = 0 predstavlja pomak cvora C. I I) ida su poznate duljine stapova II i 12. dobivamo: Slika 9. dva iIi vise stapova spojeno je u cvorovimao Ako vanjsko opterecenje djeluje u evorovima. odnosno skracenja stapova./1 i M 2' Od tocke C u smjeru stapa AC nanosimo njegovo produljenje ce. iz geometrijskih odnosa mozemo odrediti pomak toga cvora i obratno.138 9.MI cos(al +a2) . Svaki je stap 1I stanju ravnoteze i optereceni su silama FI i F2. a zatim pomocu Hookeovog zakona odredimo produljenje stapova lz toga slijedi: Pretpostavimo da su deformacije stapova vrlo male u usporedbi s njihovom duljinom. Ox = u horizontalna je./2=t!i. 9. t!i. Pod djelovanjem sila FI i F2 stapovi se produlje za t!i. stap Ae' rotiramo oko zgloba A. A A I I I I I B I I I I I I I 2/ I ~falla2 F. Da bi tocka C bila zajednicka i nakon deformacija stapova. povrsine poprecnih presjeka A I i A2 te moduli elasticnosti EI i E2• konstrukcije i deformacije stapova. kao sto je pokazano na sl. Zbog defonnacija stapova pomaknut ce se cvorovi. a stap Be" rotiramo oko zgloba B./1 iIi: cos(al +a2)+sl sin(al +a2) Sile FI i F2 u stapu "I" i "2" mozemo odrediti iz uvjeta ravnoteze cvora C. Aksijalno optereeen]c Itaps 9.12. 9. Za odredivanja pomaka cvora C mozemo postupiti ovako. Tocka C1 sjec~te je ~komica i odreduje novi polozaj cvora C nakon deformacije sistema. Polozaj cvora C nakon deformacija stapova pada u sjeciste lukova opisanih iz tocke A i B s polumjerima jednakima novim duljinama stapa Ae' i Be". Uz pretpostavku malih deform~a stapova. Poznajuci deformacije stapova spojenih u jednome cvoru. Uzmimo da na konstrukciju sastavljenu od dvaju stapova djeluje sila F u cvoru C (sl.12. lukove mozemo zamijeniti okomicama u tocki C' i C" na pravce AC i Be. onda su stapovi aksijalno optereceni pa dolazi do produljenja./2 .5.11. t!i. a iIi sinal I: iIi: smrr. Plan pomaka 139 9.12. au smjeru BC produljenje CC" stapa BC. - . 1I mjerilu znatno vecem nego sto je mjerilo duzina stapova na slici konstrukcije. C F F Ct Iz sl. Prikazana se konstrukcija naziva planum pomaka i daje nam mogucnost da lako utvrdimo analiticku ovisnost izmedu pomaka tocaka Kod konstrukcija sastavljenih od stapova. I I F2 Slika 9. Plan pomaka o = v vertikalna komponenta toga pomaka. Pretpostavimo da su stapovi 1I cvoru C prerezani. ovisno 0 tome je Ii stap opterecen na rastezanje iIi na pritisak. 9.

A.+o~ =~1I2+v2. Aksijalno opterecenje §tapa 9.. =~o..15'10 -4 = 121.-----:-c-----._ 3 5 sin 45° = 75·---= 3· 0. Stapovi su celicni kruznoga poprecnog presjeka.85'10-4 .18 em.2· 10" . 15· 10 Pomak tocke B: 12.0dop 140.8 kN.056'10-4 m=0.01 em. Primjer 9.6 MPa<odo P = 140 MPa E~co F~100kN I· / E=co Fc100kN °x(I) 3m ·1 2 a) 1 ·1· 3 'I 3m Ox(2) 2 b) 1 '1' 3 '1 N2 75'103 = -= A26.! .6em2 Dvije krute grede CD i GH zglobno su pricvrscene 1I tockarna C i H i vezane Sll S dva stapa.2 fl.£ws I 140 Konacno dobivamo pomak tocke C: 9.. Produljenje stapa AB: fl.!.I H d2=~4:2 =2. =42 3 d. Plan pomaka 141 iii: o=CC. Zadano je dopusteno naprezanje 0dop = 140 MPa i modul elasticnosti celika E= 2· 105 MPa.J. >!!.25 '10-2 3 0.. Odrediti kut zaokreta grede CD i pomak tocke G.13a.E 2 A 2 .J_= E. N A dop gdje je .J.~ .8'10 =1. 2 .12 em.__=176. mrn (A.8'10 ·2 0)07)'10". E H Kontrola naprezanja u stapovima: N.195'10-4 m= 0.15 ern"). usvojeno d. prema sl..707 5 176.. r Kut zaokreta grede CB: 8. Sistemje opterecen silom F = 100 kN. =-=--'---3 Pomak tocke G: oB 0. 6.13. 176.4. Treba dimenzionirati stapove AB i DC. Iz sume momenata u odnosu na tocku H dobivamo: =!!. =N2 Dimenzioniranje stapova: O --<0 x. =~= 176.8'10 13.. Slika 9. A 'po! A pol :2=-- N a dop m2=12.140 MPa.2.106 = 4. 3 = 18.9 MPa<odop _ .F = -·100 4 4 = 75 kN.13.85 crn/) z c ~l N c ~I 4. = 13. 4 Iz sume momenata u odnosu na tocku C dobivamo: i odatle: N.-. usvojeno d2=28 mm (A2=6.! . 9.26'10-3 . = ~4:. Produljenje stapa DG: N2!2 75'103.85'10-4 3 G = 127.6Iem. i odatle: 3 3 N 2 = .S.833'10-3 fad.- V.

% I I I I We = I FI o F 6. beskonacno mali prirast &.1 predstavlja ukupan rad utrosen na raskid stapa. tako da se ukupan rad We potpuno pretvara u poten~ijalnu energiju deformacija U (sposobnost proizv?dnje meha~ickog ra.fi·O. Potencijalna cncrgija dcformacija 143 bf) =3 5 08 =3 5 VL.15. Aksijalno eptereeenje lIaps 9._ _ . F dx I I I I I I I II II " 1 1 i jednak je povrsini trokuta OAB u dijagramu F . dobit ce A.15). Na beskonacno malome prirastu produljenja dA.45) mozerno pisati u obliku: U=-2EA iIi: U= F21 (9. (J B B koji je na dijagramu F .54 3 W = I (F) V A 6. Potencijalna energija deformacija koj i je prikazan uk upnom povrsinom dijagrama naprezanja u koordinatnome sustavu a .J I I i 2 t.I"""""i L.45) I I I I I tot T ?. 9.14. a ukupan rad utrosen na produljenju stapa za velicinu I'll bit ce 6.42) tencijalnu energiju (9.IEA.14) i predstavlja vazno mehanicko svojstvo materijala..41) Slika 9. Ocito je da ukupna povrsina dijagrama rastezanja u koordinatnome sustavu F .6.43) 0 cm.14) prikazan povrsinorn elementarnog pravokutnika (isprugana traka). 9. zakona u obliku 6.. dobivamo speclfleni rad raskida: w= - Ako to uvrstimo u prethodni izraz. na donjem kraju opterecen silom F (sl. Na slici je to isprugana povrsina. povecava se postupno od nule do konacne vrijednosti i pri tom obavlja rad na putu koji odgovara pomaku tezista donjega presjeka stapa.12=O.1 &=-2- (9. '2 I'll I' Ako ukupan rad utrosen na raskid stapa podijelimo s volumenom stapa A I. (9.1 (sl.~a) i moze ~e pn rasterecenju stapa povratiti u istom obliku bez gubitaka. 9.: 8 F -4------I.odnosno F = --EA 1 izraz za po- W=IF& o (9./. Tako je potencijalna energija deformacija akumulirana u stapu: FM U =We =-_.) = I a de f (9.E' (sl.14).tA o o ~-I------RA Stika 9.1 Pomocu Hookeovog FI . Opterecenje F je staticko. prikazan povrsinom dijagrama na dijelu od 0 do zadanog 6.44) i x F I M f1 M t I I I I I I I 1 I . apsolutno produljenje stapa duljine 1pod djelovanjem sile F.6. U podrucju elastic nih defonnacija za koje vrijedi Hookeov zakon rad izvrsen pri postupnom povecanju sile F od 0 do konacne vrijednosti F iznosi: 6.6.1 = -.fi 3 5 5 1'111 +M2 =-·.46) i u dijagramu F .6. 1'112 EA 2I (9. 9. dobivamo: bG =-.M (sl.142 9. sila F izvrsila je elementarni rad dW= F & (9.1 0 d1 (A. Pri ovakvoj defonnaciji tijela promjene su temperature i kineticke energije tijela neznatne pa se mogu zanemariti.I'll (sl.1 Promatramo prizmatican stap duljine I. Povecamo Ii silu F za beskonacno malu velicinu dF.18+0. 9. 9. Oznacirno s A.6.14).47) .

.- ~ I V s volumenom l I =-=--=- V Al r s: 2AI oe 2 (9. potrebna je samo neznatna kolicina rada. energiju mozerno izraziti i 1I ovom obliSlika 9. tako daje V > O...46) F2 I V =-1 2EA' 2 .. sposobriost akumuliranja energije vainaje pri dinamickom opterecenju.. Vidimo daje specificna potencijalna energija izrazena kao kvadratna funkcija naprezanja. . .15). Prerna tome.17a prema izrazu (9. 9.16. da bismo u stapu koji ima smanjenje presjeka na vrlo maloj duzini (sl. Stapovi su jednake duljine i optereceni su jednakim silama F.16). V = F2 3 (i) 2F2 I 2E A dV a citavog je stapa: V --2EA N2 dx Konacno dobivamo: 9(2EA) =f . 4 Za stap prikazan na sl. specificnu U- e (sl. potencijalna je energija deformacija elementa stapa (sl.5..6...-8 I I I F i jednakaje ku: povrsini trokuta OAB u dijagramu E... 9. odnosno defonnacija. 9...17c) povecali vlacna naprezanja do kriticne granice. Buduci daje U =c potencijalnu IF a c) 1I=- a2 2E E (9.17b. 9.. 9. potencijalna je energija deformacija: 7 F2 I dx 7 16(2EA) Za stap prikazan na sl.. 0 N2 dr 2EA (9.+--r~_j_l.c! L.51) Primjer 9. Ako se uzduzna sila mijenja uzduz osi stapa.144 9. a ne sposobnost akumuliranja energije.17..--. A ksijalno npterecenje ~tapa 9. N ][ d2 gdjeje: A = -_.17.. Usporedba dobivenih rezultata pokazuje da se pri danorne maksimalnom naprezanju u stapu potencijalna energija defonnacija smanjuje pri povecanju volumena stapa. 9... 9 . uz pretpostavku jednolike raspodjele naprezanja po svim poprecnim presjecirna. !reba ~sporediti velicinu potencijalne energije deformacija stapova kruznoga presjeka prikazanih na sl. Kao sto ce biti pokazano kasnije.&..49) iIi: 1I=--' f2 Potencijalna energija defonnacije iznosi: (9.17c dobivamo: 16 VI' N Slika 9. Dijeljenjem vrijednosti ukupne potencijalne energije deformacija deformiranog stapa A I dobit cemo speclflcnu potencijalnu energiju: lI=W e .50) stapa prikazanog na sl. Za slucaj statickog opterecenja odlucujucu ulogu imaju maksirnalna naprezanja.48) - I I I . Potcncijalna cncrgija dcrormacija 145 z Vidimo da je potencijalna energija deformacija izrazena kao kvadratna funkcija opterecenja iii defonnacija..... _.

F. Staticki neodredeni sistemi Na krajevima stapa pojavit ce se lezajne reakcije FA i F B.acIJu stapa. (II) U tu svrhu kraj B oslobodimo veza. mora imati takvu velicinu daje pomak kraja B jednak nuli. Na nekoliko slijedecih primjera objasnit cemo postupak rjesavanja statickih neodredenih sistema. 3..7.6. upetje na oba kraja i u tocki C opterecen si10m F. Rjesenjem postavljenog sustava jednadzbi odredimo nepoznate velicine. (V) IF I I z (VI) I I A I Fa x• Slika 9. (Ill) EA Uvrstimo Ii izraz (1lI) u (ll).:cnjc ~Iapa 9. Ako je pri odredivanju sila u pojedinim stapovima konstrukcije potrebno vise jednadzbi nego sto nam ih daju staticki uvjeti ravnoteze. odnosno stupanj staticke neodredenosti konstrukcije II. 3 =0. Zatim odredimo stupanj staticke neodredenosti sistema. Dopunski uvjet de formacija izrazimo u obliku: un = Ovdje cerno promatrati konstrukcije sastavljene od stapova koji su optereceni sarno aksijalno. Postavimo jednadZbe ravnoteze za promatrane dijelove konstrukcije koji sadrze nepoznate sile. Aksijalno oplcrc. Pomocu Hookeovog zakona i primjenom principa superpozicije dobit cemo da Je: _ Fn 1 . prema sl. dobit cemo: I I: I I I Ie @ Najvece je naprezanje u stapu: FA =- 2 3 F. Stap konstantnoga poprecnog presjekaA. sile kolineame od tri uvjeta ravnoteze dva su automatski zadovoljena pa ostaje sarno uvjet: (1) Reakcije FA i F H ne mogu se odrediti izjednog ~vj. Pomak je tocke C: (VII) F. vise nacina. zakljucujemo da krajevi stapa ostaju nepornicni ida stap ne rmjenja svoju duljinu. odnosno: EA I Fs = .. I to ta.potreb~o P?staviti jos jedan dopunski uvjet deformacija. 4. Treba odrediti najvece naprezanje koje se pojavljuje u stapu i pomak tocke C. Pri tom se kao osnovne nepoznate velicine mogu uzeti sile (metoda sila) iii pomaci odnosno deformacije (metoda pomaka odnosno deformacija). o. xl • i usmjeren je u pozitivnome smjeru osi x. . (IV) Ii . onda kazemo da je konstrukcija staticki neodredena. Tako dopunski uvjet deforrnacija mozemo izraziti n~. Buduci da su sve.ko ~a su pomaci krajeva stapa lIA = 0 iIi liB = 0 iii apsolutna deformacija I'l. . 9.7.!_ Ii . . . 2. dodavanjem sile Fs· Sila FB. odnosno pomaka. Promatrajuci d~fonn. dobit cemo: F G I) EA _ FB 1 Primjer 9.!_ Uvrstimo Ii izraz (IV) u (I).I = O.18. Pomocu Hookeovog zakona defonnacije pojedinih dijelova konstrukcije izrazimo silama. Uzduzne sile u stapovima odredujemo metodom prereza iz uvjeta ravnoteze promatranog dijela konstrukcije.18. ako je zadano: A i F. Slati~ki ncodrcdcni sislcmi 147 9.146 9. .~ta ravnoteze p~je . Da bismo mogli rijesiti II puta staticki neodreden sistem moramo promatrati deformaciju konstrukcije i posta viti II dopunskih uvjeta deformacija. Pri rjesavanju staticki neodredenih konstrukcija postupamo ovako: l. . Utvrdimo vezu medu deformacijama pojedinih dijelova konstrukcije na osnovi uvjeta kompatibilnosti deformacija i postavimo potreban broj jednadzbi kompatibilnosti deformacija. Razlika izmedu broja nepoznatih sila i broja nezavisnih jednadzbi ravnoteze odreduje broj prekobrojnih veza.

B" C. Primjer 9. 7. nakon defonnacije sistema. I" 12.£Fv= F-Av-N. Zadano: EJ.a. Pomakje tocke D: (VI) U ovome zadatku uzeli smo sile u stapovima kao osnovne nepoznate velicine (metoda sila). sistem je jedanput staticki neodreden.uduCida postoje tri jednadzbe r~~~ot~ze.19b). Statifki neodrcdcni slstcmi 149 Primjer 9. Iz slicnosti trokutaABB. Ai· Uvjeti ravnoteze cvora C glase: -- -- . £2. a produljenje stapova iz (III) . Treba odrediti sile u stapovima I pomak tocke D. tockeA. 9. iACCI slijedi: BB.20a. dobivamo: odnosu na tocku A dobivamo: i odatle Dalje irnarno: (I) . Sistem je opterecen silom F u tocki D. Treba odrediti sile u stapovima ako su zadane krutosti E. a cetiri nepoznate reakcije. Aksijalno nptereeenje ~tapa 9. sina a) Slika 9. Buduci da je: Dalje mozemo silu N..leze na jednome pravcu. prema sl. a" a2 i l. B. Ako uvrstimo izraze (III) u (II).19. dobivamo: ~= i odatle N2/2 a. --=--. CC. 9. odrediti iz izraza (IV) iii (I).8.148 9. B_uducidaje g~eda Aq kru~a i moze se rotirati oko zgloba A.19. dobivamo: odnosno: (II) Produljenja SlI stapova: (III) F ~~~~~~~~dD t (. lD. A" Az. Potrebno je postavm JOs jedan dopunski uvjet defonnacija. a u tockama B i C vezana je s dva s~pa. Kruta greda AD zglobno je pricvrscena u tocki A. ' 2 • Iz sume momenata II Uvrstimo Ii izraz (IV) u (I). (V) . Konstrukcija sastavljena od n stapova zglobno vezanih u cvoru C opterecena je silom F prema sl. b) (IV) Zamisljamo da smo prerezali stapove i dodal i odgovaraj lice reakcij e veza N i N (sl 9.7. sin a -N2 =0.

tako da se podudaraju tezista cijevi i valjka. I I IF. I. =~ i==1 N.Et Ot A. Primjer 9. !!. = Fv. .E. Ako izraz (III) uvrstimo u izraze (I). (lIl) v i=1 2: n E. Ii pomaka u i v cvora a) F b) (II) Iz uvjeta ravnoteze dobivamo: Slika 9. (III) iii -=-=-=E s. - " = O. All' Ab iE". sin a. Treba odrediti naprezanja u cijevima i valjku. Oeformaciju C. a zatim pomocu izraza (Ill) odredimo sile u stapovima N. Ab.Eb O.20. / s. dobivamo: at «. 9. Aksijalno optereeenje Itapa 9. Ai (IV) sinai cosrr. = 2: Ni i=1 n cosai + r. i to znaci da je sistem n-2 Iz jednadzbi (IV) odredimo kornponente pomaka u i v cvora C._i / t. UIUo~_ . EA Ni=_!____I/. sl. koje sadrze n nepoznanica. smo dvije jednadzbe puta staticki neodreden. Em Eb. it T At. U celicnu cijev postavljena je aluminijska cijev u kojoj je postavljen bakreni valjak i na krajevima su spojeni krutim plocama..150 9. F O. Oo~ili.}. Ot a) b) Slika 9.!!. _.9. 9. tako da uvjet (II) silu u i-tom stapu mozemo izraziti u obliku: E. = N.: Pri defonnaciji deformacije glasi: (v sinai-u cosrr. (IV) . Stati~ki neodredeni sistemi 151 2: F. A.=1 2: n E.21.21. ab Eb .u . akoje zadano: A".2 Sin ai .Ii = v sin ai . Sistem je opterecen silom F prema sl. A. U ovome zadatku uzeli smo pomake kao osnovne nepoznate velicine (metoda pomaka odnosno deformacija).u cos a. 1 F t L . = 0 (I) F 2: F.I.Ii=-. Sile u pojedinim elementima sistema mozerno izraziti u ovom obliku: Fe = ae Ac = Ee Ae E t. Ea (I) sistema krute ce ploce dobiti samo translatomi pomak.».20b Buduci daje i-tog stapa mozemo izraziti pomocu komponenata !!. . 7.

(9.T sl. tj.22b.23. u konstrukciji nema toplinskih naprezanja.I. Aksijalno opterecenje §tapa 9.. prema sl. ako su defonnacije Tome se suprotstavljaju oslonci u kojima se pojavljuju dopustaju produljenje stapa. = a to.T dana je izrazom: E. I=a Slika 9. Kod odredenih statickih konstrukcija defonnacije elemenata nisu podvrgnute nikakvim ogranicenjima pa kod njih nema pojava toplinskih naprezanja.. duzinska defonnacija to..T I. onda zbog promjene temperature u tijelu nastaju naprezanja koja nazivamo toplinska naprezanja. to. +E" A" +E" A" E" podvrgnute nekim ogranicenjima). Ako je sirenje odnosno skupljanje sprijeceno E. nastaju bez pojave na(tj.152 9. stap "I" produljio se za: M.=E.T I.22.... a) b) Pri porastu temperature za to..=CC c I to.22. 2 cos 13 Iz uvjeta ravnoteze cvora C slijedi da Sll sile u stapovima jednake nuli.T I sin 213 2 sinf3 9.22. Toplinska naprezanja Kao ~t~ smo vidjeli u odjeljku 6. Toplinska naprezanja 153 Fb=ahAh=EbAbE• Ako izraz (IV) uvrstimo u (I). =F a. +E" A" +E" A" (VI) dokje stap "2" i dalje ostao nedeformiran. Treba odrediti pomak cvora C. 9. 9. prema slici 9. Promatrajmo stap koji je upet izmedu dviju krutih nepomicnih stijenki.~nom ~ire~ju ?dn?sno skupljanju tijela defonnacije prezanja u tijelu.=F Et A. Temperatura stapa "I" povecava se za to.T I sin sin 213 13 = a to.53) E. dobivamo E = F -=-~------_ Et At +E" A" +E" A" (V) Pomocu izraza (V) i (III) dobivamo tlacna naprezanja u elementima sistema a.=E. sl.. reakcije FA i F8 koje ne p~ slob.8..T I cosf3=ato.T. 9.. Zadanje staticki odreden sistem koji se sastoji od dva stapa spojena u cvoru C.T.23.I=ato.52) v =a to./ a) Slika 9. ".. I..8.T stap bi se produljio za: to.(VI) ~~di~o da se opterecenje sistema raspodijelilo ornjeru njihovih aksijalnih krutosti. o. kod staticki neodredenih konstrukcija pojavljuju se sile i naprezanja pri promjeni temperature pojedinih elemenata iIi citave konstrukcije... Medutim. na elemente sistema u odnosno: u=ato. A. Pomak cvora C cemo dobiti iz plana pomaka. pri prornjeni temperature za (9. a sr I =--=-sin2f3 sin2f3' .T I .8. Iz i~~aza . Iz uvjeta ravnoteze dobivamo: . Zbog promjene temperature za to.

54) povrsini poprecnoga presje- /':.A1 i I Naprezanja su u stapu tlacna i u prvom dijelu stapa iznose: i I ax. Iz uvjeta ravnoteze stapa dobivamo da je: iii a/':.T (9. tj.. FB =--' A z F8 I I a u drugome dijelu: LL i a x.T /':.. cos{3+F2=O a) . Iz uvjeta simetrije s~ijedi da su sile u vanjskim stapovima medusobno jednake.. A"/I a2.. = (al II +az 'z) /':. naprezanje je 11 stapu vlacno. . 9. /':.1.E2 A2. Ako je /':. a za /':. pri T smanjenju temperature. Aksijalno optereeenje §tapa 9. a) b) Primjer 9. izrazima.T> 0..T 1=--' FA =FB• FA I Sistem je jedanput staticki neodreden. Slika 9. /':. tj.24).1/ > 0. Tri su stapa zglobno vezana u cvoru C prema sl. onda se pojavljuju reakcije oslonaca FA IF B kOJIponistavaju dio deformacija stapa vece od <5.T. U ovom slucaju vidimo da naprezanje u stapu ne ovisi ka... :s. . Toplinska naprezanja 155 Vidimo da je sistem staticki neodreden.25.154 9.=-=a/':. Uvjet ravnoteze za cvor C glasi: 2F. naprezanje je u stapu tlacno. e. Ako je. 0 /':. EIA. < 0.8. a2.E2. 9. uvjet deformacija mozemo izraziti u slije- Za /':. Potrebno je odrediti naprezanje u stapovima ako se temperatura srednjega stapa promijeni za /':.. Pri smanjenju temperature stap se moze slobodno deformirati./2.. Potrebno je posta viti uvjet kompatibilnosti deformacija. = (al II +az/z) FA A E.1 Koristeci se dvama posljednjim decem obliku: 8- FBI.1.»..10.A2 =-A'.. nema naprezanja. . FBlz ---+-_.T. pri porastu temperature. Dalje cemo promatrati sastavljeni stap koji je kraci za <5 od razmaka dviju krutih nepornicnih stijenki (sl. Skracenje je stapa: iz cega dobivamo: Az I I i c I a .~ u ~t~pu.E1. a naprezanja su u stapu jednaka nuli... Zadano je t E. Pretpostavit c~mo da'su sile ~ stapovima vlacne..24. pa mora biti: Pri porastu temperature stap se moze produljiti za velicinu <5.1.lz uvjeta pricvrscenja stapa slijedi da stap ne moze mijenjati svoju duljinu. Potrebno je postaviti dodatni uvjet defonnacija koji glasi: EA Dobivamo reakciju oslonca: gdje je: i naprezanje u stapu o.

8.T E2 A2 Ako izraz (c) uvrstimo u (b).T E. = at> T(x) dx= «. na kraju B za Tn = 70 K. 9. dx. Da bismo odredili produljenje betonskoga stapa (bez armature) nastalo zbog zagrijavanja. a) b) Koristeci se izrazom (a). A.=2'105MPa.1 = 2.156 iii: 9.. za n = 1 temperatura se mijenja Iinearno.26. (TA + To. Kod!!. tako da se teziste presjeka armature podudara s tezistern betonskog presjeka (sl. ako se stap zagrijava tako da se na kraju stapa A njegova temperatura poveca za TA = 10K. cos 2 fJ cos ' fJ (d) 1+2 -_ E2 A2 Silu F2 dobivamo iz izraza (a). na udaljenosti x od presjeka A izdvojimo element stapa duljine dx za koji mozemo uzeti daje temperatura T(x) konstantna. 9.12=--+a2!!.r F = ___!_ A. a u srednjima vlacna. Za n = 0 promjena temperature po duljini stapa konstantna je i jednaka Tn. Zadano je: a" = 12.T> 0 II vanjskim se stapovima pojavljuju vlacna naprezanja. Produljenje citavoga stapa zbog porasta temperature dobit cerno integriranjem izraza (b) po duljini stapa: . Kolika su naprezanja u armaturi i u betonu.. I. 2' --= iIi: F. Naprezanja su u stapovima: E. dobivamo: (c) ..5' 10--6IK.1 x" (a) Slika 9.26b). (b) a .11.25. za n = 2 po zakonu parabole drugoga reda (sl. Aksijalno epterecenje §tapa 9. n = 0.a 2 !!. F212 !!. TA x" )dx.T < 0 u vanjskim se stapovima pojavljuju tlacna naprezanja. Toplinska naprczanja 157 Kod !!.A. dobivamo: F_ .26a). E.T '2 ) cosfJ Slika 9. Betonski je stap arm iran celicnom armaturom koja je simetricno rasporedena u poprecnome presjeku stapa. Primjer 9. a po duzini stapa mijenja se po slijedecem zakonu: T(x) = T If T + _0__-T /" . a u srednjem tlacna. Uvjet je deformacija: gdjeje: (b) E. (F2 12 --+a E2A2 2 !!. Produljenje tog elementa iznosi: !!. At Eh=2·I04MPa Ab. A.

(a) ~ ~ Stika 9.+ B n+I A + __ NI Stika 9. CIJI Produljenje armiranobetonskoga stapa (sl.5· _'__ = 0 45 MPa ' Dobili smo jednu jednadzbu.26b) iznosi: (e) iii Al LJ. U vanjskim ce se stapovima pojaviti tlacna. ( +T . Naprezanje je u armaturi: a. Zbog prionljivosti i~me~u armature i ?etona.. E t. (a.T } _B__ A n+ I A (d) Buduci da je at > ab. Aksijalno oplcrcccnjc llapa A LJ.2 F. a u srednjem stapu vlacna naprezanja.104 a" AI> o I'A = 4. 9. Srednji je stap izveden kraci za 0 od predvidene duljine l: (sl. /or· .. cosa =0 (g) iii F2=2F.=a.TA ) ---=u"l n+1 E.:. Stika 9. Nakon zavrsene montsze rastegnuti stap tezi da se vrati u prvobitni polozaj i time pritiskuje vanjske stapove.----. = 9. Ako u izraze (f) i (g) uvrstimo zadane vrijednosti. vel ike tlacne sile u armatun. A I. 9..TA_) .27).lb.29) dobivamo: "LFv=F2 . +I (c) 9. _. dobivamo: (b) (rastezanje). potrebno je stap 2 rastegnuti za velicinu 0 i zavrsiti montiranje konstrukcije. Stap je 2 izveden kraci za 0 od predvidene duljine 12 (sl. cosa.T) '[.28). A. 9.29. A. jednako.28. Iz sl. n- . i odatle: NI (T . Potctna naprezanja 159 J' o a" ( TA + --I.5-11)'10a= e 5 6 '(10+ 70-10) 0.TA +--__ ) (f) n+1 I +-E" A" a naprezanje u betonu: N a. Ako su povrsine poprecnih presjeka i moduli elasticnosti materijala vanjskih stapova jednaki.. ab =-=--=a AI> A" A. I A" A" 1> o 1+ 2 '105 3 • 4. Da bismo spojili sva tri stapa u cvoru D. E .-- TB . dobivamo da je l11 > l11 e. Iz uvjeta ravnoteze cvora D (sl. a imamo dvije nepoznate velicine i potrebno je postaviti dodatni uvjet deformacija.5 MPa (pritisak) 2. . tako da cvor D dolazi u polozaj D.potrebno je stapove rotirati oko tocaka A i B tako da cvor C dade u polozaj C.TA) i. sto uzrokuje pojavu vlacne sile N u betonu i.28.9.9. iz uvjeta simetrije slijedi da su sile u vanjskim stapovima jednake.) TA ( = ------. --'- Pri montazi konstrukcije . dobivamo: 2'10 '(12.158 9. Pri rotaciji stapovi ne mijenjaju svoje duljine i u njima se ne pojavljuju naprezanja. ' A" E. 9. Pocetna naprezanja pr)oduljenje slobodne armature zbog porasta temperature raza (c: l11 = a I T e e mozemo dobiti pornocu iz- Pretpostavimo da je konstrukcija sastavljena od dvaju stapova zglobno vezanih u cvoru C. -a.1 ( TA+ TB . Neka se konstrukcija sastoji od triju stapova zglobno vezanih u cvoru D. 9. A..27.r " dx = a" I TA (T + _B __ /I . defonnacija betona jednaka je deformaar:nature..

I) (e) Y 3 I F2 F. . cos 30 (d) 0= F. ( 1+--. Vidimo da se u neodredenim statickim sistemima mogu pojaviti naprezanja i onda kada nema vanjskog opterecenja. A. Montaza je izvrsena prisilnim spajanjem cvorova A i C. 0 1'11.30d. Potctna naprczanja 161 gdje je: FI II 1'111=--. I) b) F. lz uvjeta ravnoteze cvora A dobivamo: (a) lz uvjeta pak ravnoteze cvora B dobivamo: (b) (c) Slika 9. dobivamo: (c) Vidimo da je sistem jedanput staticki neodreden. tako da je: U . A.I.I. npr. EI AI Ako izraz (c) uvrstimo 1I(b). a cvor B ima vertikalni pomak liB prema gore I dolazi 1Ipolozaj B. dobivamo: 2FI+FJ+2F4 =.30. 2/. Ona ovise 0 dimenzijama sistema. Pri opterecenju konstrukcije pocetna se naprezanja zbrajaju s naprezanjima koja nastaju zbog opterecenja. F. Uvjet defonnacija glasi: (e) iii primjenom izraza (d) dobivamo: 0= 1'113 + --:---300 + -300 sin cos odnosno: 1'111 1'11. E. prema sl. zbog netocnosti obrade pojedinih dijelova sistema. d~IJe I dola~1 ~ polozaj A .30. Ta naprezanja nazivamo poeetna naprezanja. = 1 . Potrebno j~ postavi~i dodat~i . a 1Ivanjskim stapovima sila FI bila bi vlacna.--~2 EI A I cos ' a E.J3 (g) • Uvrstimo Ii izraz (g) u izraz (f). Treba odrediti sile u stapovima nakon rnontaze.9. Na tom svojstvu staticki neodredenih konstrukcija osniva se teorija prednapregnutih konstrukcija.12. Pri rnontazi stapnoga sistema. I EA' FJ I I'll =-' J EA' I'll =--' EA F. netocnostima izrade i 0 fizikalno-rnehanickirn svojstvima materijala. Aksijalno nprerecenje !tapa 9. sl.J =--. ustanovljeno je da duljine stapova ne odgovaraju duljinama predvidenima u nacrtu (vidi cvor A). A. o EA.0 1'111 sin 30 U B =--_. Primjer 9. ' (f) a dalje je: FI I'll =_1_.\lYF.E. Pogodnim izborom inicijalne defonnacije moze se regulirati stanje naprezanja u pojedinim dijelovima staticki neodredenog sistema i postici bolja iskoristenost materijala.---=----=-------. Rjesenjern sustava jednadzbi +~ EI AJ cosa (d) (a) i (d) dobivamo: FI = -----. cosa ( 1+---2 EI A I cos ' a oE.160 9. onda bi nakon montaze u srednjemu stapu sila Fz bila tlacna. 9.J i B a) I c) Ako bi srednji stap bio izveden duzi od potrebne duljine 12.1Iv!et defonnacija. Svi stapovi imaju jednak poprecni presjek i izradeni Sll od istog materijala. 9. Cvor A ima vertikalni 'poma~ UA prel~a. A. I.

162 Rjesenjem sustavajednadibi (a), (b), (e) i (h) dobivamo: -/3 2+3-/3 r: 2+3 .. 3 I 0EA

9. Aksijalno uptereeenje Uapa

9.10. AksijHlno udarno oprcrcccnje itHpH

163

F=F=F=
I 2,

Pri odredivanju najvecega dinarnickog produljenja odin i napre~anja Odin U stapu, pretpostavit cemo da je masa stapa i zadrzaca mala u usporedbi s m~s.om tereta m= Q/ g ,(g = 9,81 rn/s-), tako da se masa stapa i zadrzaca moze zanernann. Takoder pretpostavljamo da nema gubitka energije pri sudaru, te da je ovisnost izmedu sila i deformaeija ista kao i pri statickom opterecenju, tako da je:

F4

= F, =
-

0

EA.

o ==TA' r.: l
dill

(9.57)

9. IO. Aksijalno udamo opterecenje stapa
A

Pri odredivanju dinamickoga naprezanja i dinamicke deformacije stapa prirnijenit cemo energijsku metodu koja se osniva na zakonu 0 odrzanju energije. Pri padu s visine h
+ Odin

teret Q izvrsi rad: W =Q
(h+Odin)

(9.58)

koji se prema zakonu 0 odrzanju energije pretvara u pot~neij~l~u ene.rgiju deformaeija elasticnoga stapa, a ona se primjenom izraza (9.57) moze izrazrn 1I obhku:
a}

b)

1 U - - .F

-2

din'

0

dm

=

__::d'c:.n --

0

2

2l

EA

(9.59)

Buduci da je:

a

W=U, dobivamo: Q (h lmajuci duljenja:
02 EA

+ O.
dm

)=

-=d",,--_

2l

(9.60)

1I

vidu relaeiju (9.56), dobivamo jednadzbu za odredivanje dinamickoga pro-

Slika 9.31.

Promatrajmo vertikalno objesen stap koji na donjemu kraju ima zadrzac B. Ako na zadrzac B djeluje staticko opterecenje Q koje postupno raste od nule do svoje konacne vrijednosti (sl. 9.3la), u stapu ce se pojaviti naprezanja:

O!,n -20"
i odatle: 0d,n =0"

Odin

-20."

h=O

(9.61)

o =~A
st

±~o~, +20" h.
produljenje stapa,
II

(9.62) izrazu (9.62) uzimamo

(IU5)

a produljenje ce stapa biti:

Buduci da trazirno najvece dinamicko predznak plus te dobivamo:

o

sr

Ql =_. AE

(9.56) iii:
Odin

(9.63)

Promatrajmo sada slucaj da teret Q slobodno pada s visine h na zadrzac B (sl. 9.31 b). Pretpostavit cemo da nakon sudara tereta Q sa zadrzacem B, teret Q zajedno sa zadrzacem B. n.astavlja gibanje prema dolje uzrokujuci produljenje stapa, Brzina gibanja tereta smanJuJ~ se zbog otpora stapa dok ne postane jednaka nuli. U tom trenutku produljenje stapa Odin I naprezanje U stapu Odin dostizu najvecu vrijednost.

== kd

(j Sf'

(9.64)

Velicina: k d = 1+ nazi va se dlnamickl koeficijent. (9.65)

164

9. Aksijalno uptcrecen]c
1I

stapa

9.10. Aksijalno

udarno

oplerccclIjc

~Iapa

165

lmajuci u vidu da je h = v2 /2g ,gdje je v brzina padajuceg tereta dime zadrzac E, dinamicki koeficijent mozemo prikazati u obliku:

trenutku kada do-

(9.66)

Primjer 9. J 3. . . . .d Treba odrediti najvece dinarnicko naprezanje u stapovllna sistema (sl. 9.32) p~ p~ u tereta Q= 100 N s visine h =0.1 m. ZadanojeA, =A2=0,2 cm2,A3=0,25 ern", 1,-12 - 2 5 m, 11 1,2 m, E, = E2 = 105 MPa i E3 = 2 . 10 MPa. =

Ako je h = 0, tj. opterecenje na stap djeluje naglo s punim intenzitetom bez pocetne brzine (a ne raste postupno od nule do konacne vrijednosti), dinamicki je koeficijent kd = 2, paje Qdin = 2 15.". Ocito da je pri udamom opterecenju uvijek Qdin vece od QSI' Na osnovi izraza (9.57) i (9.64) izraz za najvece dinamicko naprezanje mozemo napisati u obliku: (9.67) iii: (9.68) Pomocu izraza (9.55) i (9.56) dobivamo:

Stika 9.32.

a din
iii:

=;

(1 + ~ I + 2 ~~

A)

(9.69)

Dinamicko naprezanje

11

stapovima dano je izrazom (9.67):
adin = kd

asl,

gdje je:

a.
din

=~ A

+

(Q)2
A

+ 2 Q hE.
AI

(9.70) 100 2· 0,2 .10-4 . 0,865 (9.71)

Dinamicko opterecenje Fdin mozemo odrediti po formuli:

2,9 MPa

Iz izraza (9.69) i (9.70) vidimo da dinamicko naprezanje ne ovisi sarno 0 povrsini poprecnoga presjeka Avec i 0 duljini stapa I i 0 modulu elasticnosti materijala E. Sto je veci volumen materijala elasticnoga stapa konstantnoga presjeka izlozenog udaru, to je dinamicko naprezanje u stapu manje. Sto je veci modul elasticnosti materijala stapa, dinamicko je naprezanje u stapu vece, Ovdje vidimo razliku izmedu dinamickog naprezanja i naprezanja od statickog opterecenja, koje u statickim odredenim sistemima ne ovisi 0 duljini stapa I i 0 modulu elasticnosti materijala stapa E. Otpomost materijala na udama opterecenja ovisi 0 fizikalno-rnehanickirn svojstvima materijala i 0 povrsini dijagrama rastezanja (sl. 9.14). Sto je specificni rad raskida materijala veci, materijal je otpomiji na udamo opterecenje, Buduci da plasticni materijali prije raskida daju vecu defonnaciju nego krhki, i rad koji treba utrositi na raskid plastic nih materijala znatno je veci nego kod krhkih materijala. Plasticni materijal moze akumulirati znatno vecu energiju prije nego sto nastupi raskid. Zbog toga su plasticni materijali otpomiji na udamo opterecenje.

2.1011

100'1,2 '0,25'104

+
2.1011

100·2 ·0,2'10

9,07 .10-5 4'0,75

m.

Dinamicko naprezanje u stapovima iznosi:

a din a
dint!)

0)

= a.

dID(l)

= kJ a = kJ

.I.((~)

= 48·4 = 192 a. = 48'2,9=
.H(1l

MPa 139,2 MPa.

166 Primjer 9.14.

9. Aksijalno uptereeenje ~Iapa

9.10. Aksijalno udarno opterecenje Uapa

167

Tre.ba usp~red.iti. ma~simalna dinamicka naprezanja u ~tapovima prikazanih 9.33, koja se pojavljuju pn slobodnome padu tereta Q s visine h.

na sl.

Za srap konstantnoga presjeka promjera 2d (sl. 9.33b):

o

_
-

Maksimalna dinarnicka naprezanja u stapovima mozemo odrediti izrazom (9.67):
Odin max

,{(b)

QI EA

2

_ QI - 4E A

.
1

(e)

= kd

aX!

mall.

= kcl

Q
Alliin

(a)

Za stap konstantnoga

presjeka promjera d (sl. 9.33e):

o -'{('l = _fl_!_. EA,

(f)

Q

h I

Pri velikoj visini h i mal oj statickoj deformaeiji Os, u izrazu (9.65) mozemo zanemaritijediniee u odnosu na drugi clan pod korijenom, tako da priblizni izraz za dinamicki koefieijent mozemo napisati u obliku:

I

4"

I

I -I-A

I
I
2d

I

(g)
f-A,

I

2"

1

I
_Q_"

Primjenom posljednjeg izraza dobivamo:
I

I
4"
I d

I

I
z

I

,

I
c) Slika 9.33.

I I

I

16hEA, 5QI k

=

Vs

{16 ~hEAI
QI (h)

J(b).

= ~=

V~

~= VQ!

'8~hEAI VO QI

a)

b)

gdje je kd odreden izrazom (9.65): (b)

Odnos dinarnickih koefieijenata za promatrane slucajeve: kJ(a) : kJ(b) : kJ(c) = iIi:

.JO:4 : 1 : ,JO,25
1 : 0,5.

(i)

i: 0"
=

i=

~~ L.. E A '
I ,
I

(e)

kJ(al : kJ1b) : kJ(c) = 0,63:

(j)

an je broj prizmaticnih dijelova stapa konstantnog presjeka. Za sastavljeni stap (sl. 9.33a) jest:

Maksimalna dinamicka naprezanja u stapovirna iznose:

o
Buduci daje

."(")

=Q E 2A2

(_I +_1 )_ s! (_..!_ +A;I) .
2AI - 2E A2 d2 x 4 --=4A 4
I'

a din (el) = k d(u) a ~'f(CI) = k d(cl)

SL= k A
I

d(u)

4Q A2
(k)

dobivamo:

Primjenom izraza (j) dobivamo trazeni odnos:

o

_<{(al

5 QI =-_. 8 EA,

(I) (d) Uocavamo da se najvece naprezanje pojavljuje u sastavljenome stapu (sl. 9.33a), a najmanje u stapu konstantnoga maksimalnog presjeka (sl. 9.33b), dok naprezanje u stapu

168

9. Aksijalno npterecenje Ilapa

9.11. Konccnlracija naprczanja

169
0 0

minimalnoga presjeka (sl. 9.33c) prima neku rneduvrijednost. Najvece nominalno naprezanje (bez utjecaja koncentracije naprezanja) u sastavljenom stapu (sl. 9.33a) u presjeku je s najmanjom povrsinom (srednji dio stapa) i ovisi 0 deformaciji citavoga stapa, a ne sarno o njegovu srednjem dijelu. U ovom slucaju dinamicko naprezanje mozemo smanjiti povecanjern poprecnoga presjeka na srednjem dijelu stapa (povecanjem volumena stapa) iii smanjenjem povrsine poprecnih presjeka krajnjih dijelova ~tapa (smanjenjem volumena stapa), sto dovodi do povecanja podatljivosti Citavoga stapa, a time i do smanjenja maksimalnoga dinamickog naprezanja na najslabijemu dijelu stapa. Povecanje presjeka na jednorne dijelu stapa pri statickom opterecenju ne izaziva promjenu naprezanja u presjeku drugog dijela stapa, dok ih pri dinamickom opterecenju povecava. Lokalno smanjenje povrsine presjeka na maloj duljini stapa naglo povecava dinarnicka naprezanja. Osnovni nacin za smanjenje dinamickih naprezanja u stapu jest u povecanju podatljivosti stapa uvecanjern njegove duljine, upotreba materijala sa sto manjim modulom elasticnosti i izjednacavanje povrsine presjeka po citavoj duljini stapa s najmanjom povrsinom presjeka da bi se dobio stap konstantne povrsine presjeka po citavoj duljini stapa,

Velicina maksimalnoga naprezanja ovisi (sl. 9.35a), 0 obliku i dubini utora (sl. 9.35b) te ka (51. 9.35c).

odnosu promjera otvora i promjera stapa razlici izmedu povrsina poprecnih presje-

~J_
a) b)

l:S

~lr--b~~~~~-,~
m

9.11.

Koncentracija

naprezanja
Stika 9.35.

c)

Pri aksijalno opterecenorn stapu konstantnoga poprecnog presjeka raspodjela je naprezanja po povrsini poprecnoga presjekajednolika. To s dovoljnom tocnoscu vrijedi i za stap pri kojem se poprecni presjek mijenja postupno (sl. 9.34).

Ove pojave lokalnog povecanja nja. Stupanj koncentracije

naprezanja nazivaju se koncentracijom koncentracije

naprezanaprezanja (9.72)

naprezanja definiran je faktorom at =--,
°max

F

as

gdje je as nominalno iii srednje naprezanje po oslabljenom presjeku

o,
.

=-,

F

(9.73)

A"

a An povrsina je oslabljenoga presjeka. .. . ... Faktor koncentracije naprezanja a, se odreduje metodama teonje elasticnosti Iii eksperimentalnim metodama, u prvom redu metodom fotoelasticnosti, Pri analizi pojave koncentracije naprezanja mozemo se ~osluziti i hi?rodinamic.kom analogijom. Zamislimo da kroz cijev o?lik~ stapa, protJe~e l?e~lna tekucma. ~a rnjestu gdje strujnice imaju najveci otklon, brzina Je tekuc.me naJvec~ ~to odgovara mjestu naJvecega naprezanja. Za stap prikazan na sl. 9.35c dobivamo strujnice pnka~ne n~ sl. 9 .. 6. 3 Iz toka strujnica moze se zakljuciti da se maksimalna .naprezanJa pOJa~IJuJu u tockarna A i B i da su teorijski beskonacno velika, a u tockama C I D naprezanJ~ su J.ednaka nuli. Slicnim razmatranjem strujnica zakljucujemo da elipticni otvor u stapu I~azlva ~~anju koncentraciju naprezanja, ako je postavljen uzduzno, a ne poprecno na srnjer aksijalnog opterecenja (sl. 9.37).

Slika 9.34.

Teorijska i eksperimentalna istrazivanja pokazala su da su u okolici otvora, utora naglih promjena poprecnih presjeka raspodjela naprezanja nejednolika (sl. 9.35). Maksimalno naprezanje moze biti nekoliko puta vece od prosjecnoga (nominalnog) naprezanja i pojavljuje se u tockarna A i B na rubu otvora, utora iii manjega poprecnog presjeka.

¥
170
9. Aksijalno optereeenje Uapa 9.11. Koncentracija naprezanja

171 s naprezanjem jednakim granici

U.zpretpostavk~ da maksil1~al~o naprezanje ne prelazi granicu proporcionalnosti kara~.ter je ko~centraclJe ~aprezanJ~ jednak za sve materijale. Ako maksimalno na rez~n'e prijede gran~~u proporcionalnosti, raspodjela naprezanja u oslabljenome pr . k P .. ~ stvamome dijagrarnu a - f (sl. 6.4). esje u OVISI 0

tj. u presjeku ce biti jednolika raspodjela naprezanja, tecenja, Pri tome je granicno opterecenje srapa:

(9.74) a dopusteno opterecenje stapa jest: (9.75) gdje je k koeficijent sigurnosti. Uvjet cvrstoce glasi: (9.76) iii: (9.77)

a

Slika 9.36.

odnosno: F :5 All
adop'

. Kod pla~ticnih ~~terijala, ~ko maksimalno naprezanje dosegne granicu tecenia do~azl do tec~nJa.matenJala na rnjestu maksimalnih naprezanja. Daljni rast 0 ter~c'en'a stapa preuzimaju vlakna u poprecnome presjeku koja su napregnuta isp: grani~e tecenj~,

(9.78)

a
~

a
~

I
~ ~

I I I

:
tr XI I I I

,
I

I
I

Vidimo da se proracun stapa od plasticnoga materijala u kojemu se pojavljuje koncentracija naprezanja razlikuje od proracuna obicnoga stapa konstantnoga poprecnog presjeka u tome sto, umjesto brutopovrsinom presjeka, racunarno S netopovrsinom presjeka. Utjecaj koncentracije naprezanja pri statickom opterecenju moze se zanemariti. Pri dinamickom opterecenju deformacije i naprezanja brzo se mijenjaju po vremenu, pa ne dolazi do izravnavanja naprezanja u presjeku. Koncentracija naprezanja zadrzava se do lorna stapa. Pri proracunu stapa od plasticnog materijala izlozena dinamickom opterecenju treba uzeti u obzir utjecaj koncentracije naprezanja. Kod krhkih materijala (npr. staklo) iii kod materijala koji se nalaze u krhkome stanju (pri niskim temperaturama) raspodjela naprezanja zbog koncentracije naprezanja zadrzava se na svim stadijima naprezanja i pri statickom opterecenju. Kad maksimalno naprezanje dosegne cvrstocu materijala, na mjestu maksimalnih naprezanja pojave se pukotine koje uzrokuju jos vecu koncentraciju naprezanja, sto pak dovodi do sirenja pukotina i lorna stapa, Prema tome, uvijek se mora uzeti u obzir utjecaj koncentracije naprezanja kod krhkih materijala. Uvjet cvrstoce glasi:

~

a
Slika 9.37.

Ulna;'(

= ak

F

(9.79)

~~~oo~~sekr~podjela naprezanja sve vise priblizava jednolikoj. Granicno ce stanje nastua a naprezanja u svim tockama osiabijenoga presjeka dosegnu granicu tecenja,

Pri projektiranju elemenata konstrukcija treba izbjegavati duboke utore, ostre zareze, nagle promjene presjeka itd. jer u protivnome koncentracija naprezanja u stanovitim uvjetima moze prije vremena izazvati popustanje i razaranje materijala.

i ne pruza otpor drugim oblicima deformiranja. tako da se duljina objesenog uzeta malo razlikuje od duljine raspona I (obicno ne vise od 10%).38).) duz horizontalne projekcije uzeta. Dio je uzeta OC u stanju ravnoteze pod djelovanjem triju sila: jednolikoga kontinuiranog opterecenja qx i dviju vlacnih sila H iN koje imaju smjer tangente na krivulju.: Slika 9. duz raspona 1 (sl. U praksi je najcesci slucaj da je provjes krivulje mali u usporedbi s rasponom I.38).n»: : polozaju pod djelovanjell1 dal1'~ Iz trokuta sila prema sl. Homogeno elasticno uze (iii zica) konstantnoga poprecnog presjeka objeseno je 1I tockama A i B (sl."""::' =0 dohivarno da . zicare.-. lz uvjeta ravnoteze L Fx = dobivamo: dr . ciji je osnovni nosivi element savitljivo uze (iii zica) objeseno u dvjema nepornicnirn tockama. 9. ':1.172 9.12.~ a b Slika 9. viseci mostovi itd. Opterecenje po jedinici duzine uzeta.li.39). . q' il·)'''n'~" . Buduci da je tg a == _. Moze se pretpostaviti da je to opterecenje jednoliko raspodijeljeno po duzini uzeta. te s dovoljnom tocnoscu mozemo uzeti da je savitljivo uze optereceno jednolikim kontinuiranim opterecenjem (q = konst.39.') dll'.. Rastezanje uzeta lanbnicc 9.38.3')" ° N cosa-H iii: =0 (a) Jednadzba (d) odredujc . Aksijalno opterecenjc §tapa 9. q x=F "" I' \ vt i i n~~:l ~ i rrrIIfIIll1111111111 I ' 11111111 B I I H i l' .-. smicanje i pritisak. Za ishodiste koordinatnoga sustava uzeta je najniza tocka krivulje O. tj. Zamislimo da smo izrezali dio uzeta od ishodista 0 do nekog presjeka C (sl. U bilo kojem presjeku uzeta rezultanta unutamjih sila ima smjer tangente na krivulju. 9. a vertikalu za os y. tako da je iskljucena mogucnost da se uze napregne na savijanje. ::11ro: 2 lz uvjeta za x = 0. I:~ " d\ /: pri cemu je: Jednadzba (c) diferencij.i~i" t = (). osim vlastite tezine rnoze biti npr. sto znaci da je horizontalna projekcija zatezne sile N u bilo kojem presjeku uzeta konstantna i jednaka sili H koja se naziva napetost uzeta. Podijelimo li jednadzbu (b I ' . 9.' lntegriranjem jednadzbe (.12. Rastezanje uzeta lancanice iii : Iz uvjeta ravnoteZe L F = 0 dobivamo " N sill U u >: I) U tehnickoj se praksi cesto susrecemo s konstrukcijama kao sto su telefonski i elektricni kabeli. Horizontalnu tangentu uzimamo za os x. t. y H =N cosa._ . tezina ledenoga sloja i pritisak vjetra iii tezina nekog drugog tereta. Savitljivo uze moze prenositi sarno silu koja izaziva rastezanje uzeta.

.86) .81) Duljina je elementa luka: (9.40). ( f)2 G6f2 =HVI+~-/2-' dx 8f qx =-x.y= ii.80) dobivamo: q 12 8f (9. (g) Pn malome provjesu < I pa izraz (g) rnozemo razviti u binomni red.y =fz Pomocu izraza (9. tj. Tako dobivamo: Slika 9. (i) Duljina objesenog uzeta koje je simetricno ucvrsceno na razmaku I (sl. dobivamo: Pri malome provjesu f drugi clan pod korijenom mnogo je manji od jedan pa se u praksi s dovoljnim stupnjem tocnosti moze uzeti daje sila u uzetu konstantna i po velicini jednaka horizontalnoj napetosti H. a zax pa dobivamo: = b. ako znamo q i H.40) bit ce: o=A" gdje je A povrsina presjeka uzeta (iii zice). a ostale cemo clanove kao male velicine visega reda zanemariti.. dx-[ +~ 3 t_ I (9. H=-' ds=~dx2+dy2 = ..]dx. Rastezanje uleta lanfanice y=-' 2H Zax =-a. (9. U tome redu zadrzat cemo samo prva dva clana.81) mozemo odrediti napetost uzeta H ako znamo q if lz izraza (a) i (d) vidimo da se sila N povecava od najnize tocke prema tockama ucvrscenja i da u tim tockarna postize najvecu vrijednost: N max ds=[l+H:r lz izraza (c) i (9. f. Pomocu izraza (9. zbog simetrije se najniza tocka uzeta nalazi u sredini raspona I. ')dx._. 9. 9.= q 12 8A f dop .174 q x' 9. Uvjet cvrstoce uzeta glasi: ds=[I+~ 6~( [ 1 64 l+"2-[4-x+ x+ 2 . iii: ~ 8A Odop :Sf· Ako u gornjem izrazu clan na lijevoj strani oznaCimo: Ako su obje tocke ucvrscenja A i B na istoj razini. a = b = 112 .85) ~fdoP' raspon I mozemo odrediti duljinu S objesenog uzeta...12. I'" .84) 000P f=-· lz izraza (9. Aksijalno opterecenje Uapa -I I (e) ([) 175 9.81) dobivamo: 0= q [2 8f A :S°dop (9. H :S°dop' (9. (h) = (~)2 + (g_!_)2 8f 2 1+16. Proracun cvrstoce uzeta obicno se obavlja prema toj vrijednosti H.80) onda uvjet cvrstoce mozemo izraziti i u obliku: f Ako su nam zadani provjesfi (9. a pomocu izraza (9. ve icina y)2 (ddx (l+(:rJ I dx.82) S=2{ ~ f2 2 ] _ .81) slijedi: dy = + .83) Dobili smo da je ravnotezni oblik uzeta kvadratna parabola.80) mozerno odrediti provjesf. [2 H Ako to uvrstimo u izraz (h).a ij =fz = f (sl. . Iz izraza (f) dobivamo provjes uzeta: q 12 8H ___:.40.

176 iii: S~I 8 12 1+- - ) . 3 12

9. Aksijalno

optereeenje

~.apa

9.12. Rastezan]e

uzeta Ianeamce

177

L=I+(9.87)

8 112 _
3 1

ql

1

3

(

8/1 EA

- a 1 (TI - 7;».

(I)

Tu istu duljinu mozemo izraziti parametrima drugoga stanja: L=I+

Pri odredivanju deformacije uzeta pretpostavit cemo da je duljina uzeta jednaka rasponu, a daje sila u uzetu konstantna ijednaka napetosti H, sto je dovoljno tocno pri malome provjesu. Produljenje je uzeta zbog napetosti uzeta: tJ.I
H

8 3/-

122

q2 1 8/2EA

3

-a

1(T

2-

T. )

(m)

Ako od izraza (I) odbijemo izraz (m), dobivamo: (j)

=!!...!_
EA

iii primjenom izraza (9.81) tJ.I
H

«c ».«. 1
3 3
3

ql/3 8/1EA

+

q2/3 8/2EA

+a

1 (T2 -

TO

I) =

.

(n)

=--.

q 13

Pornnozimo Ii jednadzbu (n) s (9.88)

X

12 I, dobit cemo kubnu jednadibu:

81

EA

Produljenje je uzeta zbog porasta temperature tJ.I, = a 1 (Tgdje je: To), (k)

12 -

r

II

2

+ 8"

3

a1

2

(T2

__

TI )

_2_~

4

]

64 II E A

12

14 -_2_!!2_=0 64 EA

(9.91)

a - koeficijent Iineamoga toplinskog rastezanja
To - temperatura u trenutku ucvrscenja uzeta u nepomicnim toe kama T - temperatura za koju obavljamo proracun uzeta, Ukupno je produljenje uzeta: tJ.I = tJ.III q 13 + tJ.I, = 8 I E A + a 1 (TTo)· (9.89)

iz koje mozerno nab trazeni provjes 12, a zatim pO.mocu izra~a (9.81) i ~a~et?st H2. Ocito je daje jednadiba (9.91) pogodna za bilo kakvu vanjantu promjene opterecenja I temper~ture pri prijelazu iz prvoga stanja u drugo (q2 < q" T2> T,; q2 < q" T2 < T,; q2 > q" T2 < T, itd.), Pri numerickom rjesavanju jednadzba (9.91) prima oblik: 123 = a 12

+ h,

(9.92)

gdje su a i h poznate konstante. .. .. .. ... _ Ovakvu jednadzbu prikladno je rjesavati graficki. Lijevi I desn~ dl? jednadzbe nacrtamo kao funkcije od! Trazenu vrijednostJi dobijemo kao apscisu sjecista kubne parabole y = 123 i pravcay = aJi + b (sl. 9.41).

Pocetnu duljinu L nenapregnutog uzeta pri tempe rat uri To mozemo izraziti pomocu duljine objesenog uzeta i njegove deformacije: L = S - tJ.I iii izrazima (9.86) i (9.89) L=I+8 3 -1

12

q l' ---al(T-T.) 8/EA

0

(9.90)

Jednadzba (9.90) omogucava lancanice.

nam rjesavanje razlicitih zadaca pri proracunu uzeta

Promotrimo zadacu koja je vrlo cesta u praksi. Neka je uze (iii zica) simetricno ucvrscena na razmaku I, pri temperaturi T, i pod djelovanjem opterecenja q. zauzelo ravnotezni polozaj kojemu odgovara provjes/, (prvo stanje). Pretpostavimo da je nakon toga temperatura porasla do T2 i da se opterecenje povecalo na q2; u tom slucaju, uze ce zauzeti no vi ravnotezni polozaj kojemu odgovara provjesJi (drugo stanje). Pocetnu duljinu L nenapregnutog uzeta pri temperaturi (9.90) izraziti parametrima prvoga stanja: To mozemo pomocu izraza

Slika 9.41.

Primjer 9.15. . . _ ., Elektricni kabel presjeka A = 120 mm? ucvrscen je u tockam~ A I B ~oJe le~e na IstOJ visini i na medusobnome vodoravnom razmaku 1 = 100 m. Kabel je montiran P:I temperaturi To = 15°C. Treba odrediti provjes koji moramo dati kabe1u kako naprezanje u kabelu ne bi bilo vece od Odop i visinu tocaka ucvrscenja kabela da udaljenost najnize tocke kabela

178

9. Aksijalno opterecenje §tapa

9.12. Rastezan]e uzeta lanbnice

179

od povrsine zemlje ne bi bila manja od 6 m. Proracun cvrstoce treba provesti za ove slucajeve: I. Temperatura T = - 5 DC, opterecenje je kabela vlastita tezina, tezina ledene obloge debljine I em i horizontalni pritisak vjetra p = 240 Pa. 2. Temperatura T = - 40 DC, a opterecenje je kabela sarno vlastita tezina, 3. Temperatura T= + 40 DC, opterecenje kabela sarno je vlastita tezina. Elektricni kabel ima povrsinu A = 120 mm ', promjer d = 14,2 mm i tezinu po duznom metru qo = 10,9 N/m. Modul elasticnosti materijala kabela E = 1,3 . 105 M Pa, koefieijent lineamoga toplinskog rastezanja a = 17 . 1Q-6I C. Dopusteno naprezanje Odor = 80 MPa. Prvi i drugi slucaj mogu se pokazati opasnim s obzirom na cvrsrocu kabela. U trecem slucaju moze biti najveci provjes prema kojemu odredujemo visinu tocaka pricvrscenja kabela.
D

Uzmimo to stanje za ishodisno (prvo) i prijedimo k stanju kabela za vrijeme montaze (drugo) te nadimo provjes/o = [zUvrstimo Ii u jednadzbu (9.91): ql q2

=q=
a

19,5 N/m;

fi = 2,54

m;

TI =-5 DC; /= 100 m;

= qu =

10,9 N/m;
= 17·10-6

12 =10;

rc,

E= 1,3' 105 MPa,

dobivamo:

I,?-

3 6 2 2,542+ '17.10- '100 '(15+5)[ 8

3,19,5' 100 64'2,54.1,3'10".1,2.10

4 4

]

10-

Rjesenje:
Najprije odredimo opterecenje po duznorn metru kabela za prvi slucaj, Vertikalno opterecenje po duznom metru sastoji se od vlastite tezine kabela qo = 10,9 N/m i tezine ledene obloge. Unutamji promjer ledene obloge jednakje promjeru kabela d = 1,42 em, a vanjski pri debljini ledene obloge I em je D = 1,42 + 2 . 1 = 3,42 em. Povrsina je poprecnoga presjeka ledene obloge: A_
t-

3'109'1004 , =0 64.1,3.10" '1,2.10-4 . Nakon sredivanja dobivamo:

Ii - 5,41/0i odatle dobivamo daje:

3,28=0

n

(D2

4

-

d2)

3,14'(3,422-1,422) 4
_

_ 2 - 7,58 em .

fo = 2,58 m.
2. Pretpostavljamo da se kao opasno pojavljuje drugo stanje kabela pri temperaturi - 40 DC. lz uvjeta cvrstoce dobivamo: 2 10,9'100 =142 6 ' 8 . 1,2. 10 -4 • 80 ·10 m.

Za specificnu tezinu leda Yt kabela iznosi: qt

= 9 kN/m3

opterecenje ledene obloge po duznom metru ·1 = 6,82 N/m.

= YtAt = 9.103•

7,58·10-4

Ukupno je vertikalno opterecenje po duznorn metru kabela:

qy = qo + q, = 10,9+6,82=

17,72 N/m. opterecenje: ql

Uzmemo to stanje za ishodisno (prvo) i nadimo potrebni provjes/o pri montazi,

Pritisak vjetra po duznorn metru kabela daje horizontalno

qh = P D = 240· 3,42 '10-2 ·1= 8,21
Ukupno je opterecenje po duznom metru kabela: q = ~q; + q; = ~17,722+ 8,2f

= qo =

U jednadzbu (9.91) uvrstit cemo: .. . 10,9 N/m, TI = - 40 DC i, zadrzavajuci znacenje ostalih velicina, dobivamo: 3 1~-t'422+8'17'10-6'1002'(15+40)-

N/m.

r,

3'10,9,100 64'1,42'1,3'10"'1,2'104

4

]

10-

= 19,5 N/m.
3.109.1004 , 64'1,3'10" '1,2,10-4 Nakon sredivanja imamo: =0.

Za odredivanje potrebne velicine provjesaJo pri temperaturi + 15 DC za vrijeme monlaze treba provesti dvije varijante proracuna. I. Pretpostavljamo da se kao opasno pojavljuje prvo stanje pri temperaturi - 5 DC i opterecenju ledom i vjetrom. Iz uvjeta cvrstoce dobivamo:
----'.-4---6

19,5'1002 ·80·10

8'1,2'10-

= 2.54 m.

I; - 3,22

10 - 3,28 = 0

180 i odatle dobivarno: /0= 2,17 rn.

9. Aksijalno opterecenje Uapa

10.

NAPREZANJA I DEFORMACIJE POSUDA TANKIH STIJENKI

~a istodobno isp~njavanje uvjeta cvrstoce 1I oba razmatrana slucaja, potrebno je da za vnjeme montaze pn ternperaturi + 15 DC kabel ima provjes, jednak vecoj od dobivenih vrijednosti, tj./o = 2,58 rn. O~edimo sad~ provje~.pri temperaturi ~ 40 DC. U tom slucaju za prvo stanje uzimarno stanje kabela pn rnontazi, a za drugo stanje pn temperaturi + 400C. U jednadzbu (9.91) uvrstimo: ql = qo = 10,9 N/m;

It = fo

= 2,58 m;

TI =

+ 15 DC

q2 = qo = 10,9 N/rn; Dobivarno: li-h,582+~'17'IO-6'1002'(40_15)_ 8

T2 =+ 40 DC.

Kod posuda tankih stijenki debljinaje stijenke mala u usporedbi s ostalim dimenzijarna i polumjerorn zakrivljenosti. Ovisno 0 obliku plohe posude razlikujemo cilindricne, sferne i druge tankostijene posude. U tehnickim konstrukcijama pojavljuju se vrlo cesto u

r

4 3'10,9'100 64'2,58'1,3'10"'1,2'10-4 =0

]12

3· 10 9· 1004 , 64'1,3'1011 '1,2'10-4 Nakon sredivanja dobivamo:
j~J - 7,0

I, -

3,28= 0

i odatle:

h =2,85

rn.
a) b)

. Ocito j~ da j~ prov~e~ pri ternperaturi + 40 DC najveci. Da najniza tocka kabela ne bi bila na udaljenosti rnanjoj od 6 rn od povrsine zemlje, potrebno je da tocke pricvrscenja kabela budu na visini ne manjoj od 6 + 2,85 = 8,85 rn.

Slika 10.1.

c)

obliku rezervoara, kotlova i slicno, koji su podvrgnuti djelovanju unutamjega pritiska (plinova iIi tekucine koje oni sadrze). Pri prornatranju posuda tankih stijenki moze se zanemariti savijanje, koje se pojavljuje sarno u okolici pricvrscenja iii nagle prornjene debljine iIi zakrivljenosti stijenke, tako da se na dovoljnoj udaljenosti od tih mjesta moze uzeti da su

182

10. Naprczanja

i dcformacije

posuda tankih

stijenki

10. Naprczanja

i dcformacijc

posuda

tankih

stijcnki

183

naprezanja po debljini stijenke posude raspodijeljena jednoliko. Promatrat cemo posudu tankih stijenki, konstantne debljine h, u obliku rotacijske plohe sirnetricne u odnosu na os z i podvrgnute nutarnjemu pritisku p. raspodijeljenom simetricno s obzirom na os rotacijske simetrije (sl. 10.la). Presjeci okomiti na os z imaju oblik kruznoga prstena razlicitog polumjera. Presjek takve posude s ravninom u kojoj lezi os simetrije naziva se meridijanski presjek koji je ujedno i ravnina simetrije posude. Iz uvjeta simetrije slijedi da meridijanski presjeci ostaju ravni, sto znaci da su u tim presjecima posmicna naprezanja jednaka nuli. Na osnovi svojstva uzajarnnosti posmicnih naprezanja, posmicna naprezanja moraju biti jednaka nuli i u presjecima okomitim na meridijanske presjeke. Iz uvjeta simetrije takoder slijedi da je stanje naprezanja u posudi simetricno u odnosu na os simetrije posude. Zamislimo da smo dvjema meridijanskim ravninama i dvjema ravninama okomitim na meridijan iz promatrane posude izrezali beskonacno mali element duljine stranica dsl i ds2 (sl. 1O.l.b). S P2 oznacen je polumjer zakrivljenosti luka u meridijanskoj ravnini, a SPI u ravnini okomitoj na meridijan, tako da je d~1 = PI dcpI i ds2 = P2 dcp2. Na pobockama elementa djeluju sarno normalna naprezanja 01 u cirkularnom i 02 U meridijanskom smjeru. Postavimo jednadzbe ravnoteze izrezanog element a na koji djeluju normalni pritisak p i naprezanje 01 i 02. Ako sve sile projiciramo na smjer vanjske nonnale elementa plohe, dobit cerno: P ds . ds 2
-

£

,= E
2

I

\,
(0, -

v

O2)

(10.2)
(02 V 0, ). //

i,

£

=-

I

./ ..
je

E

/'

Promotrimo neke posebne slucajeve. Tanka sferna posuda polumjera r i debljine stijenke II podvrgnuta unutarnjeg pritiskap (sl. 10.2). Zbog centralne simetrije posude i opterecenja imamo

. djelovanju

2

0,

h ds 2 sin -2-

dcp,

- 2 O2 h ds, sm -2-

. dCP2

= O.

Slika 10.2.

Uz pretpostavku da su
Slo--""--

. dCP2 2

dCP2

2
lz jednadzbe (10.1) dobivamo 20 P -=r h iii pr
2h
01

dobivamo
0, O2 P -+-=_.

0=-·

(10.3)

p,

P2

h

(10.1)
02

Buduci da je r ,. h iz izraza (10.3) slijedi da je 0" p ; tako da se p u odnosu na

i

Jednadzba (10.1) naziva se Laplaceova jednadzba, Ona je osnovna jednadzba za odredivanje naprezanja u posudama tankih stijenki. Buduci da jednadzba (10.1) sadrzi dvije nepoznate komponente naprezanja, potrebno je postaviti jos jednu jednadzbu. Meridijanska 02 i cirkularna 01 naprezanja u jednadzbi (10.1) glavna su naprezanja. Trece glavno naprezanje 03, usmjereno u smjeru normale na povrsinu elementa, na unutarnjoj je strani posude 03 = - p, a na vanjskoj strani 03 = O. U posudama tankih stijenki uvijek je 01 i 02 ,. p, sto znaci da velicinu p mozerno zanemariti u usporedbi SOl i 02, tj. uzeti da je 03 = 0, tako da se element posude nalazi u dvoosnom stanju naprezanja S glavnim naprezanjima 01 i 02. Deformacije u cirkularnom i meridijanskom smjeru dane su izrazima:

moze zanemariti i uzeti da je 03 = o. ... .. .... Opseg sferne posude u bilo kojoj dijametralnoj ravrnru p~Je deformacija jednak Je 21Cr, a nakon defonnacije je 21C (r + ~r). Relativna je deformacija opsega:
2 1C (r
£=

+ ~r)
21Cr

- 2 1C r

~r r

(10.4)

Prema izrazu (10.2), imamo:
£=-

1

E

1- v (o-vo)=--

0=--

I-v E

E

--=_.
2h
r

pr

M

(10.5)

Dalje dobivamo izraz za povecanje polumjera:

184

10. NaprC7.anja i dcformacije posuda tankih stijcnki

10. Naprezanja i deformacije posudll tankih stijcnki

185

1- v p r2 I1r=-E 2h Volumenska

(10.6)

ce defonnacija

biti: 3(1- v) 3(I-v) a= E E pr -. 2 It (10.7)

1',=,31'= .. Tanka eilindrlcna pritiska p (sl. 10.3).

Na unutamjoj je povrsini posude a3 = - p, a na vanjskoj a3 = O. Kao i u prethodnome slucaj u unutamji je pritisak p vrlo mali u usporedbi s naprezanj ima a I i a2, tako da se rnoze uzeti da je u) = O. Opseg je poprecnoga presjeka posude prije deformacije 2 n r, a nakon defonnacije 2 Jl (r + I1r). Deformacija je u cirkularnom smjeru: 2(r+l1r)Jl-2rJl I1r (10.10)

posuda debljine stijenke h podvrgnula je djelovanju unutamjega .

Prema izrazu (10.2), irnamo:

(10.11) Dalje dobivamo izraz za povecanje polumjera: (10.12) Tanki krufnl prsten polumjera r, debljine stijenki h i sirine b podvrgnut je djelovanju unutamjega pritiska p (sl. 10.4). Pod djelovanjem unutamjega pritiska p dolazi do jednolikog rastezanja prstena. U prstenu ce se pojaviti naprezanja samo u cirkulamome smjeru, koja su zbog rotacijske simetrije prstena i opterecenja u svim radijalnim presjecima jednaka. Naprezanja u uzduznome smjeru jednaka su nuli, jer u tom smjeru nema vanjskog opterecenja, a deformacija prstena nije podvrgnuta nikakvu ogranicenju.

U2

b) Slika 10.3.

Za cilindricnu je posudu: PI = r; Jednadzba (10.1) prima oblik:

P2

= 00·

yt
i odatle: pr a =_.
I

I
h (10.8)

Za 0w:edivanje ~aprezanja a2 presijecimo cilindricnu posudu ravninom okomitom na os posude I promotnmo ravnotezu odrezanog dijela posude (sl. 10.3b). Uvjet ravnoteze 1 g aS1:

1
s:

~hi-----

£1'

-----jh.._

odakleje: pr a =_. 2 2h ~aprezanj~ a, u cirkulamome uzduznome smjeru. smjeru dvaput je vece od nonnalnog (10.9) naprezanja a u
2

T
c) Slika 10.4.

a)

b)

Za prsten je:

5. .p . 600 rnm i debljine stijenke II = 5 mm post~vIJe~a J~ izmedu dviju krutih nepornicnih stijenki (sl.13: a povecanje je polumjera: !:!. stanju naprezanja. 10. (y:: =-_.p.16) Zamislimo da smo prsten prerezali po horizontalnom promjeru i promatramo gomji dio kao slobodno tijelo (sl.anja i dcformacijc posuda fankih stijcnk. Horizontalne komponente p b r cos ip dip svih sila koje djeluju na gornji dio prstena zbog simetrije medusobno su 1I ravnotezi. 105 t:APa? ~o~iko je na). Kolika Sll glavna naprezan~a u clJevl ako s unutarnje strane cijevi djeluje pritisak p = 2 MPa. projekcija na bilo koju os jednoliko raspodijeljenih stijenke jednaka produktu velicine pritiska i povrsiokomitu na zadanu os. lOAc). al pr =-=-=052 2h ' Deformacijaje prstena dana izrazom (10.1) dobivamo: 10. nja u prstenu mozemo opterecenje na sl. tako da jednadzba ravnoteze prima oblik 20h b=2 odakleje: 0=-' Pri proracunu cijevi tankih stijenki koristimo se rezultatima dobivenim pri promatranju prstena i cilindricne posude. i3=T=v 2h pr pr =0.4c zamijeniti opterecenjem danim 1I uzduznome smjeru jednaka je nuli pa je: I (a . dobivamo: Primjer 10.186 pa iz jednadzbe (10. Iz izraza (10.rez. a Poissonov ~oeficlJent Izn?s~ v = 0.r r Vidimo da se u stijenki cijevi pojavljuje najvece posmicno naprezanje: imax=i. rnoze se uzeti daje 03 = o.13).. Naprc7. r i Slika 10. ana vanjskoj je a) = O. pos~lcno naP.14) slijedi da je sila normalnoga pritiska po povrsini ne projekcije te stijenke na ravninu.ve~e. =E = 0. Buduci da je r » h . pa se p 1I odnosu na a rnoze zanemariti i uzeti daje i a3 = 0. slijedi da je a >.55) glavna su posmiena naprezanja: r1 = 2 I (01 - O2) - _(I-v)ol=l-v 2 2 pr=035pr h ' h pr h . i a2. S dip oznacili smo beskonacno mali sredisnji kut izmedu dvaju beskonacno bliskih radijalnih presjeka promatranog dijela prstena na koji djeluje sila p b r dip. .3. Dobili smo izraz (10.anJe.14) pr h Defonnacija cijevi a =pr I h = 2 .val) ' E odakle dobivamo .1. 10. a modul elasticnosti E = 2. 300 = 120 5 MPa. 10. tako da se element prstena nalazi ujednoosnom Normalno naprezanje u prstenu mozemo odrediti i ovako.15) (10.. 10. Eh pr' r (10.~ koliko je povecanje promjera D? Zanemariti trenje izmedu cijevi I krutih nepomicnih sti jenki! Prema izrazu (10. a vertikalne komponente p b r sin ip dip u ravnotezi su sa silama koje predstavljaju djelovanje donjega clijela prstena na gomji.6). p b r sin ip dip = 2 p b r (10.='2hpr = 60 MPa .8).1 ..15-.5.10): E=-' 0. Naprczanja i deformacije posuda fankih sfijcnki 187 \ Pornocu Hookeova zakona dobivamo: \ (10. Celicna cijev promjera D = J 'l.. Prema izrazu (4. Zato pri odredivanju naprezadano na sl.r a=-·/ h" pr Na unutamjoj je povrsini a3 = . v Buduci je p vrlo mali 1I usporedbi sa a.-' !:!. .

Trenje izmedu plasta i stupa zanemariti! Za beton je Eb = 2 . Slika 10.ba~~~i _prsten vanjs~oga ~. Treba odrediti glavna naprezanja u betonskome stupu i celicnome plastu.--- - --. Jednadzba ravnoteze prima oblik: 'v. a bakra Eb = I. a za celik Et = 2. Prema izrazu (10.o_Pterecenu~tanju nisu napregnuti (sl.P D b = 0 D' (razliku smo izmedu vanjskog i unutarnjeg promjera bakrenoga prstena zanemarili). = 0. Okrugli betonski stup promjera D = 300 mm obuhvacen je celicnirn plastem debljine h = 5 mm. Modul elasticnosti eelika iznosi E. r !'!. IO.. b . Treba odrediti najveci dopusteni unutamji pritisak p.322'106'062 =~.:"-p promjeru i gornji dio pro- Ii I (a I- Va 2) 1.2. dobivamo: (d) odakle dobivamo l-v2 !'!.10). dobivamo: EI = Zarnislimo da smo prstenove prerezali po horizontalnom matramo kao slobodno tijelo.8).v2 = -E- a I 1.6.312 mm. Naprczanja i deformacije posuda tankih stijenki 10.D (a) D tako da je 2 ---. odakle je: 0.. 10. Betonski je stup opterecen silom F = 350 kN (sl.. Ako izraz (e) uvrstimo u izraz (d).----- 1 ~~@ ~ P / a" E" .1 . Sluzeci se Hookeovim zakonom.v2 = -E- PD 2h 2 ab hb b + 2 a. ..r =-=-. a za bakarrn . op (e) = Ako pritisak p u celicnom prstenu izaziva naprezanje jednako dopustenorn atdop = 160 MPa. = 40 MPa. 104 MPa i Vb = 0. = 2 . r . h. odakle je (b) (e) T b) a) c) Slika 10. tako da se prsteni medusobno doticu i u ne.. postavljenje eehem prsten debljine stijenke he= 2 mm.18. 10?). 105 MPa i v. Primjer 10. ako je dopusteno naprezanje za celik 0cdop = 160 MPa. U neopterecenu stanju beton i celik nisu napregnuti.3. Zato u izraz (e) stavljamo a" = a b dop' pa dobivamo dopusteni pritisak: = = 101 I I a) r----~ P= 2abdop (h" +2h<) D = 2'40·(4+2'2) 500' = 1 28 MPa. ~:(Jb at b) h~ ~ ~b D=2r c) r-~t at Primjer 10.7. onda je naprezanje u bakrenom prstenu prerna izrazu (e) a b a cdop f 2 80 MPa.romjera D = 500 mm i debljine stijenke hb = 4 mm.D=-E pD2 2h 1-0. lOs MPa. . i p zatvara kut 45° (sl. sto je vece od dopustenog naprezanja za bakar ab = 40 MPa. 2'5'10~3 =0.6e).188 10. imamo: E I Deformacije su celicnog i bakrenog prstena jednake: £(' =fh !'!..Na .3. lOs MPa. Naprezanja i deformacijc posuda tankih stijcnki 189 i djeluje u ravnini koja sa a.

debljine stijenki h = 4 mm pricvrscene uz gomji rub i do vrha napunjene vodom (sl. ~to sprecava celicni plast. Treba odrediti glavna naprezanja u opasnom presjeku posude oblika stozca.P+03)].D /..190 F 10.0.. p.-1 5 '-10- Nonnalno je naprezanje u plastu u cirkulamome Glavna su naprezanja u betonskome stupu: O I <:«: pD 62" == O2 == - P == - -0 = - 2 h 0e 2·5' 7. smjeru: E" )+E< 0.3 2 ==- 4. Zato se pojavljuje pritisak p na mjestu dodira stupa i plasta (sl.. Naprczanja i deror~acije posuda lankih stijenki 191 a prirast promjera stupa: D 6.8.95 MPa.1_8_·__ 4-"..9). 1O.8b i c).4..27 MPa. :n:. . tako da se plast nalazi u jednoosnom stanju naprezanja.)]. do~ se u smjeru norma Ie na plast moze zanemariti.:iF lz uvjeta: i: dobivamo: lX a) -[-p-V I. Deformacija je plasta 1I cirkulamome smjeru: z b) ~f--~.)]==-' b 0< Ee c) e) Slika 10. a u uzduznorn smjeru)e~nako je nuli.95 b MPa.n d) ~ a prirast je promjera plasta: .24 MPa.:. a cirkulami polumjer zakrivljenosti: .Vb (.. Meridijanski je polumjer zakrivljenosti P2 = 00.18) + 2-. 5 2'10' 2' -30-0' (1.0. .14'0.27 300 . ==-[-p-V E I> I> (-p+o.-9_5 :. Naprezanja i deformacije posuda tankih stijenki 10. Primjer 10.ri pritisku u uzdu~no~~ smj~~ betonski se stup nastoji siriti poprecno.(I-v D 03=oz=-4.b 3. Defonnacija je stupa u radijalnome smjeru: £2 == £[02 b 1 - Vb (01 +03)]= 1 _E [h p. Iz uvjeta rotacijske simetrije dobivamo daje: lz ove jednadzbe dobivamo naprezanje u plastu: ___ 0('== h a: 2.== 7. E I> (-p+o. 10. Za: 2 h 0< p==-D imamo Pod djelovanjem sile F u betonskom smjeru: stupu normaino je naprezanje u uzduznome o =--- 4F 2 .

H) H = -"2 "2 ..] O2= pgr 2 h cosa (H-- 2) 3 Y iii: O2 = g tg 211 cos a P a (H . tga 10) ·10· 52 ·0. Naprczanja i dcformacijc posuda tankih slijenki 193 PI == Y cosa Na dubini H-y hidrostatski je tlak vode: p=pg(H-y). (b) . :3 E U presjeku AB: pg tga ( = h cos a H • :I: 01". Tako daje: 2rnh02 odakleje: cosa=pg [r n(H-Y)+-3- 2 r2 n y. Naprezanja i defurllladje posuda lankih slijenki 10. 10 )·0. (H-~ 3 Y)=O. tga .~3" v) y . Iz jednadzbe (10. Naprezanja 02 U smjeru izvodnice naci cerno iz uvjeta da rezultanta tih naprezanja po povrsini konicnoga presjeka a ..5 6·4·10-) 2 odakle je Y 2 == 314 H (presjek CD).94 ' 10) ."4 2 "4 odakle je cirkularno normalno naprezanje: 01 3. Znaci da postoje dva opasna presjeka.03 MPa.9.94 Stika 10. gdje je p gustoca vode.10 ) ·0.54 MPa.b mora biti jednaka tezini tekucine volumena a abc d.1) dobivamo: ~+~= PI co pg (H.364 = 6 05 MPa 4·4 . Nadimo sad rnaksimum tih naprezanja u ovisnosti 0 visini y. i: d02 == pg tga dy 2h cosa (H-2y)==0. P g tg a ( h cosa 3 )3 H .364 = 4."3 U presjeku CD: H) H cosa ·0."2 "2 pg/I2 4 h cosa pg H2 6h tga O2 pg tga ( 2 = 2 II cos a H .. ·0. Ako derivacije tzraza (a) I (b) po Y IZjednacimo s nulom.y) y.10.H -4 H 4 = 3 P g H 2 tg a 16h cosa = O2 max = 4.10 ·10· 5 . Kao sto smo vidjeli prije. pg tga II cosa odakle je Y I = H 12 (presjek AB).y) h O2 max p g tg a ( 23 )3 3 P g H 2 tg a = 2 h cos a H .192 10.94 (a) O 1- 1 = 454 ' MPa = pg tga h cosa (H .0. 01 i 02 glavna s~ ~aprezanja l~ stij~nkama posude. a g akceleracija sile teze. dobivamo."3 H H == 16 h cos a .364 16·4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->