JU Srednja ekonomska škola Tuzla

MATURSKI RAD
iz knjigovodstva TEMA: Troškovi usluga

............................................... Usluge istraživanja i razvoja – 337 ..4 1............................... SADRŽAJ UVOD ................................................................................................................................ Troškovi prema funkcijama u preduzeću .............................................................1............................................................................................................................ Ostale vanjske usluge – 339 ....................8............5 1. Karakteristike usluga ... Podjela troškova prema obimu proizvodnje ...................................11 3............. Troškovi usluga (grupa 33) ....................4 1................7........... Konačan primjer svih troškova usluga ..............Tuzla.......6 2........................................................................................................................... Troškovi prema mogućnosti vezivanja za jedinicu proizvoda .............7........2........................ Troškovi prema uračunavanju u cijenu koštanja ...................................................2.. Pojam i podjela usluga .................................5.................................. Poštanske i telekomunikacijske usluge – 333 .............................2.... Usluge posredovanja – 338 ........ Troškovi prema porijeklu .............................................7 3..... Usluge na izradi i doradi učinaka – 330 ...7 .......................................................................4 1...6 2.............................4 1....................10 3......................3.........................................9.................4 1....................................15 Zaključak ............................................ Pojam i podjela troškova ..... Knjiženje troškova ( grupe 33 ) ........7 3...............................................4........................... Usluge održavanja i zaštite – 332 ........8 3........ Zakupnine i najamnine – 334 .. Troškovi prema potrebama upravljanja .........1.................6.12 3.......................................................................................................6 .............................................................. 3...........................................................................3.................................................................... Podjela troškova prema mogućnosti otklanjanja . Troškovi prema načinu evidentiranja ..13 3............................................................................................1..................................... Prevozne usluge – 331 ..5...........................................14 3..... Troškovi reklame – 335 ...............4.................... juni 2010................................5 1............................5 2....................17 2 ...............................god..................... 3...............................................4 1...........5 1...............................8................14 4..............................................16 Literatura ..............6...................................

nesto cu reci o troskovima. prema potrebama upravljanja itd. sto cu detaljnije objasniti u prvom dijelu svog maturskog rada. Prije nego krenem detaljno o uslugama i vrstama usluga. 3 . prema nacinu evidentiranja. Šire analize pod troškovima obuhvataju i izdatke koji nastaju izmirenjem obaveza prema državi. te promjene za svaku uslugu pojedinacno. U ekonomskoj teoriji i praksi susreće se veliki broj podjela troškova i sve one imaju svoj smisao i značaj. Pošto ovi izdaci vremenski i funkcionalno nastaju istovremeno kada i troškovi. Troškovi predstavljaju novčani izraz utrošenih komponenata proizvodnje i to sredstava za rad. U drugom dijelu cu preci na pojam usluga i vrste. predmeta rada (materijala) i radne snage. uz primjere. trecem dijelu cu reci detaljnije o svakoj uslugi pojedinacno. kako teoriju tih troskova tako i proces knjizenja. prema funkcijama u preduzecu. U sljedecem. sematski prikazati. te karakteristike pojedinih usluga. Naprimjer. oni sa aspekta ekonomije konkretnog preduzeća imaju isti karakter i uticaj kao i troškovi. U zavrsnom cetvrtom dijelu ce prikazati par promjena troskova usluga preduzeca „NoTa“. razlikujemo: troškovi prema porijeklu.UVOD Tema mog maturskog rada su troskovi usluga.

Trosak se definise kao utrosak razlicitih dobara (materijala. U ovu grupu troškova ubrajamo: • troškove rada • troškove predmeta rada • troškove sredstava za rad • troškove tuđih usluga 1.4. U svom radu cu spomenuti najvaznije podjele troskova: 1. • troškove prodaje.1. Prema ovoj podjeli razlikujemo: • troškove upravljanja. obiljezja i ponasanje troskova u poslovnim procesima. Troškovi prema funkcijama u preduzeću Ova klasifikacija troškova odražava organizacionu šemu preduzeća. Vršenjem funkcije u reprodukciji. vremena. POJAM I PODJELA TROŠKOVA Teorija troskova je dio mikroekonomske analize koja proucava nastanak. Kako se vrijednost izražava cijenom.3.1. sredstava za rad i predmeta rada.1 Troškovi predstavljaju vrijednost utrošenih elemenata proizvodnje u procesu reprodukcije. U ekonomskoj teoriji i praksi susreće se veliki broj podjela troškova i sve one imaju svoj smisao i značaj. Troškovi prema načinu evidentiranja 1 http://www. • troškove proizvodnje (obavljanja usluga). novca i znanja) potrebnih za nastanak nekog proizvoda ili usluge sto ce se realizirati prodajom na trzistu. • troškove administrativno-kadrovske funkcije i sl. Troškovi prema uračunavanju u cijenu koštanja Cijena koštanja predstavlja zbir utrošenih I izdatih vrijednosti u vezi sa trošenjem komponentama procesa rada. troškovi su u novcu izražena količina utrošene radne snage.scribd. jer obuhvata trošenje faktora prizvodnje koji se javljaju u svakoj proizvodnji.tj. • troškove nabavke. Troškovi prema porijeklu Ovo je osnovna podjela troškova.com/doc/29803532/5-troskovi 4 . a pokazuju za koju su svrhu nastali troškovi i kakvi su faktori utrošeni. Prema ovoj podjeli razlikujemo: • direktne (pojedinačne) troškove • indirektne (opšte) troškove 1.2. • troškove finansijsko-računovodstvene funkcije. 1. Podjela preduzeća prema funkcijama označava njihovu sistematizaciju prema tome koja ih funkcija stvara.

3. Pojedinačni ili direktni troškovi se mogu direktno. 6. bez diferenciranja te proizvodnje na pojedinačne proizvode. troškovi utrošene energije. • standardne.troškovi pomoćnog materijala i usluga.troškovi pomoćnog materijala za izradu. U ovu vrstu troškova spadaju: 1.troškovi režijskog materijala. troškovi usluga drugih preduzeća.5. 2. 1.6. 4.8. 5. • varijabilne troškove.troškovi unutrašnjeg transporta i održavanja. troškovi sredstava za rad u slučajevima obračuna vremenske amortizacije. troškovi rada na režijskim poslovima.Prema ovoj podjeli troškove djelimo na: • ukupne troskove. 1. 2.troškovi sredstava za rad u slučajevima obračuna funkcionalne amortizacije Zajednički ili indirektni troškovi nastaju kao rezultat zajedničkih utrošaka komponenata procesa rada za proizvodnju u određenom vremenu i prostoru. U daljem radu cu se detaljno bazirati na troskove usluga grupe 33. 1.troškovi materijala za izradu. 5 . 3. • otklonjive. Podjela troškova prema obimu proizvodnje Prema stepenu reagovanja na promene obima proizvodnje i stepen korišćenja kapaciteta razlikujemo: • fiksne troškove. • zajednicke. Troškovi prema mogućnosti vezivanja za jedinicu proizvoda Ove troskove djelimo na : • pojedinacne. Troškovi prema potrebama upravljanja Sa ovog stanovišta troskove posmatramo kao: • stvarne. bez upotrebe neke uslovne baze ili ključa zaračunati za određene proizvode ili usluge. 4. 7. U ove troškove spadaju: 1. 1.troškovi rada izrade. • prosječne troskove. • planske. Podjela troškova prema mogućnosti otklanjanja Prema mogućnosti otklanjanja troškovi se dijele na: • neotklonjive.7.

6 . usluge se nemogu vidjeti. one su veoma varijabilne. Prema najsiroj mogucoj definiciji izvedenoj sistemom eliminacije.varijabilnost i prolaznost.Nije tako s fizičkom robom. Zagreb. a koristi se tek kasnije. Pojam i podjela usluga Pojam usluga (pa i pojam troskova usluga) je vrlo sirok i raznovrstan.Pošto usluge zavise od onih koji ih pužaju kao i od toga kada i gdje se one pružaju. str. Karakteristike usluga Usluge imaju 4 karakteristike koje umnogome utiču na dizajn marketinških programa: neopipljivost. distribuira brojnim porednicima. nedjeljuvost.2. TROŠKOVI USLUGA (grupa 33) 2. Prolaznost . Nordhaus. Troskovi usluga obuhvataju2: • usluge na izradi i doradi ucinaka • prevozne usluge • usluge odrzavanja i zastite • PTT usluge • Zakupnine • Troskovi reklame. 185. probati.1.. Stoga je usluge.Usluge se nemogu skladištiti. Ekonomija. čuti ili omirisati prije nego što se kupe. propagande. Varijabilnost. i u poreznom i u racunovodstvenom smislu tesko precizno definisati. sajmova • Usluge istrazivanja i razvoja • Usluge posredovanja • Ostale vanjske usluge. Neopipljivost – Za razliku od fizičkih proizvoda. 1992..Prolaznost se nepredstavlja problemom ako je tražnja stalna 2 P. koja se najprije proizvodi. stavlja na zalihe. usluga predstavlja „sve ono sto nije roba i proizvod“. osjetiti. sponzorstva. Nedjeljivost – Usluge se uglavnom proizvode i koriste istovremeno.2. 2.Samuelson & W.

3. Sematski prikaz: 541 Ob.troskove direktnih usluga (koje se trose direktno pri stvaranju poslovnih ucinaka). Prevozne usluge .Usluge na izradi i doradi ucinaka-evidentiraju se iznosi po fakturama drugih pravnih ili fizickih lica (dobavljaca. a za FV + PDV odobrava konto 541. . a odobravanjem odgovarajuceg konta dobavljaca 541.330 Na kontu 330. u pojedinim fazama njihove proizvodnje.2. za PDV konto 260. Knjizenje takvih usluga vrsi se zaduzivanjem konta 330. treba razlikovati dvije vrste troskova usluga: .prema dobavljacima FV+PDV 33 Usluge FV 260 Obaveze za PDV PDV Sl..331 7 .troskove indirektnih usluga (koje su samo indirektno vezane za nastajanje poslovnih ucinaka). Usluge na izradi i doradi učinaka .1. Ove usluge uglavnom se evidentiraju na osnovu fakture.Racunovodstveno. Troskovi usluga 3. tako sto se za FV zaduzuje konto grupe 33.kooperanata) koji ucestvuju na izradi i doradi nasih ucinaka-proizvoda. 3. KNJIŽENJE TROŠKOVA GRUPE 33 Na kontima ove grupe evidentiraju se usluge koje za preduzece cine druga pravna lica.poluproizvoda i sl.

Razgranicenja. uredena okolisa. zastitarske usluge i ostale servisne usluge. rezervni 8 .. ciscenja. odnosno zaliha na klasi 1). troskovi prevoza radnika na posao i sa posla (konto 328-ostali troskovi zaposlenih) i sl. a ako se tekuce odrzavanje vrsi u sopstvenoj reziji. Usluge održavanja i zaštite .468. tj.. 320 (place radnika na odrzavanju).kao sastavni dio nabavke vrijednosti tih sredstava (stalnih sredstava na klasi 0. vazdusni.prema dobavljacima 1a) 468. Za evidentiranje troskova rada vlastitih radnika u tekucem odrzavanju vlastitih stalnih sredstava.332 Na kontu 332-Usluge odrzavanja i zastite (servisne usluge) evidentiraju se troskovi usluga tekuceg odrzavanja. investicijskog odrzavanja. transport cjevovodima i sl. takvi troskovi se ne evidentiraju u okviru konta 331. knjigovodstveno evidentiranje se moze vrsiti koristeci konto 605. konto 332 se tereti za iznos po fakturi dobavljaca.Prihodi od upotrebe dobara i suluga za potrebe pravnog lica ili konto 559.260 Obaveze za PDV 1) 68.(1a 3. a odobravaju konta 101 (sirovine i materijal). Primjer je trosak prevoza na sluzbena putovanja i naknade za koristenje osobnog automobila na sluzbenim putovanjima (konto 340-Dnevnice za sluzbena putovanja i putni troskovi). Ako usluge tekuceg odrzavanja vrse treca lica.3.(1 200 Ziro-racun 468. Tekuce odrzavanje odmah i u cjelosti tereti troskove obracunskog perioda u kome je i izvrseno.Na kontu 331.Zalihe. vodeni. 331 Prevozne usluge 1) 400. Na kontu 331 se medutim ne iskazuju izdaci za transportne usluge koji nastaju prilikom nabavke stalnih sredstava ili zaliha.. Ukoliko se koristi konto 605. 102 (rezervni dijelovi) ili neka druga sa klase 1. uz odobrenje odgovarajuceg konta dobavljaca (prevoznika) evidentiraju se trskovi svih vrsta transportnih usluga (kopneni.Prevozne usluge. terete se konta koja odgovaraju drugim prirodnim vrstama troskova: 300(utroseni materijal). Primjer: Stigla je faktura od transportnog preduzeca za prevoz robe u iznosu od 400 KM + PDV.541 Ob. posto se vrijednost tih izdataka evidentira kao dio ukupnog troska nabavke. 302 (ugradeni rezervni dijelovi). nego na navedenim posebnim kontima. Faktura je izmirena.). prihod iskazan na njemu mora biti jednak iskazanom trosku rada radnika za vrijeme trajanja tekuceg odrzavanja i ostalih troskova (materijal. Za troskove nekih specificnih usluga prevoza predvidena su posebna konta.

za ukupan iznos. koji se poduzimaju u odredenim vremenskim rzmacima. odnosno 332 / 098. Zbog toga je troskove investicionog odrzavanja najcesce potrebno vremenski razgraniciti. na kontu 332 se evidentira onaj dio izdataka za investiciono odrzavanje koji tereti tekuci period. Ukupni troskovi investicionog odrzavanja Iznos po fakturi dobavljaca 2.). rezervni dijelovi. investiciono odrzavanje zahtijeva znacajnije izdatke.). Konacno.000 10. vec na cijeli period koristenja sredstava zbog kojeg su ucinjeni. Ostatak na kontu 098 prenosi se u sljedecu godinu. Izdaci za investiciono odrzavanje se ne odnose samo na onaj period u kome su nastali. troskovi investicionog odrzavanja mogu se razgraniciti i na cijeli preostali vijek trajanja tog stalnog sredstva. godinu Iznos 50. posebno ako se ocekuje da u tom periodu nece biti potrebna slucna ulaganja. Za razliku od tekuceg odrzavanja. Prenos na kratkorocno razgranicenje Prenos na kratkorocno razgranicenje 3. U tom smislu.dijelovi i sl. Period razgranicavanja zavisi od vrste i karaktera izvrsenog investicionog odrzavanja. place i sl. drustvo iskaze zaradu (prihod=trosak). Druga mogucnost evidentiranja je preko konta kratkorocnih razgranicenja (559). po osnovu toga. ekonomski i racunovodstveno je opravdano da se troskovi investicionog odrzavanja rasporede na duze periode. jer bi isti bio priznat da je drugo pravno lice bilo angazovano da izvrsi uslugu tekuceg odrzavanja.000 10.000 . kako bi se srazmjerno rasporedili na vise obracunskih perioda. Treba napomenuti da za odrzavanje u vlastitoj reziji nema osnova za ispostavljanjem interne porezne fakture i obracunavanjem poreza na dodanu vrijednost.000 50. uz sljedeca knjizenja: 098 / 541. razgranicenje ce se izvrsiti na pet godina ako se ocekuje da ce se za pet godina morati ponoviti isti ili sican „zahvat“ na investicionom odrzavanju tog sredstva. Primjer razgranicenja troskova investicionog odrzavanja: Faktura dobavljaca za investiciono odrzavanje masina Razgranicenje se vrsi na period od pet godina Godisnje ukalkulisavanje iznosi Redni Opis poslovnih promjena broj 1. tako da se eliminise mogucnost da. sve dok se u cjelosti ne izvrsi njegovo ukalkulisavanje kroz troskove.000 10.000 Konto Duguje Potrazuje 098 541 098 559 332 559 9 50. Obracunato ukalkulisavanje za 1.000 10. za ukalkulisane troskove svakog pojedinog obracunskog perioda. Koristenjem konta razgranicenja (559 ili 519). koji se „zatvara“ na kraju godine tako sto se storniraju svi troskovi klase 3 vezani za to tekuce odrzavanje (materijal. Na primjer.

dugor. i postrojenja i opreme. 2001 10 .kratkor.razgranicenja 1a) 10.000 200 žiro-račun 50..000 (1b 332 usluge održavanja i zaštite 1b) 10. rekonstrukciju. postrojenja i oprema. Placena faktura dobavljacu 50.000 10. modernizaciju ili druge dogradnje na stalnim sredstvima.(1 3 Dr. nego investicije koje povecavaju vrijednost sredstava (konta klase 0) na kojima su izvrsena. rezervni dijelovi i oprema za servisiranje obicno se vode kao zalihe i priznaju se kao rashod kada se utrose.541 Ob.. Takva ulaganja nisu troskovi. Željko Rička. odnosno do potpunog iskoristenja ukupno razgranicenog iznosa.000 (1c Knjizenja pod 3. oni se obracunavaju kao nekretnine. Medutim vazniji rezervni dijelovi i pomocna oprema smatraju se nekretninama postrojenjima i opremom. ponavljaju se i u naredne cetiri godine.000 541 200 Šematski prikaz: 098 ost.razgranicenja 1) 50.(1a 260 Obaveze za PDV 1) 170. Slicno tome.odrzavanja i zastite 1) 1000..4.prema dobavljacima 1a) 1170. 332 Usl.1170. U praksi je cesto tesko odrediti da li se radi o troskovima tekuceg odrzavanja (trosku) ili o investiciji (kapitalizacija troska). Troskove investicionog odrzavanja treba razlikovati od ulaganja u adaptaciju. koja iznosi 1000 KM + PDV. ako se rezervni dijelovi i oprema za servisiranje mogu koristiti samo u vezi sa nekom stavkom nekretnina. Revicon. kroz buducu amortizaciju stalnih sredstava cija je vrijednost uvecana tim ulaganjima. Primjer: Stigla je faktura za popravku masine. Ta ulaganja se prenose na troskove postepeno. ali se najcesce koristi sljedeci kriteriji: prema paragrafu 8.000 50.200 Ziro-racun 1170. kada pravno lice ocekuje da ce ih koristiti duze od jednog obracunskog razdoblja. Faktura je izmirena. Zakon o PD. MRS 163. Fojnica.000 (1 559 ost.000 10.000 (1a 541 ob.prema dobavljačima 1c) 50.

(1 3. telegrami i drugo). objekata.05.2008. Poštanske i telekomunikacijske usluge . Zakupnine i najamnine .. operativni leasing) zemljiste. e-mail.585.na osnovu priznanice koja se placa u gotovu. Troskovi operativnog zakupa evidentiraju se u onom obracunskom periodu na koji se odnose. u zavisnoti od toga za koji period je naknada unaprijed placena.04.bezgotovinsko placanje fakture ili direktno D343/P202. opreme ili dr.000KM. teleks i telefaks usluge.000KM... do 30. odnosi 30.334 Na kontu 334-zakupnine i najamnine evidentiraju se izdaci za operativni (poslovni) zakup (najam.(1a 260 Obaveze za PDV 1) 85. na period od 1. Medjutim veoma cesto se zakupnina placa za vise godina unaprijed. 11 . 541/200.3. pa je u takvim slucajevima neophodno vrsiti kratkorocno ili dugorocno razgranicavanje unaprijed placenih troskova. a dugorocno preko konta 098-Ostala dugorocna razgranicenja.04.stalnih sredstava i inventara.333 Na kontu 333-postanske i telekomunikacijske usluge evidentiraju se svi troskovi usluga PTT-a i ostalih telekomunikacijskih usluga (odpremanje poste i paketa.200 Ziro-racun 585.05.do 30. Faktura je izmrena.000/12x8 mjeseci=20.2009. Kratkorocno razgranicavanje troskova zakupnine se vrsi preko konta 240-Unaprijed placeni troskovi.000KM). Knjizenje: D343/P543.god.12. u ukupnom iznosu od 30. placena je zakupnina unaprijed za period od jedne godine.2008. Primjer razgranicavanja troskova zakupnine: Na osnovu zakljucenog ugovora o zakupu i obracunu zakupodavca. telefonski racuni za koristenje fiksne i mobilne mreze.000KM Knjizenje i raspored troskova zakupnine u ovom se slucaju vrsi na sljedeci nacin: 240/541.2009.god. sto znaci da se na period od 1. za odmah placenu zakupninu za svih 12 mjeseci (30.5.na osnovu fakture PTT preduzeca D543/P200.god. odnosno da „prelaze“ kroz vise obracunski perioda. Primjer: Stigla je faktura za PTT usluge na 500 KM + PDV.4.541 Ob. 10.000KM). do 31.). (od 1. za ukupno fakturisanu zakupninu (30.prema dobavljacima 1a) 585.01. 333 PTT usluge 1) 500.

poslov.000 (1 10.god. klasa 0). 334/240. Naknadne otplate po ugovoru najmoprimac ne evidentira kao troskove zakupnine. korisnik kapitalnog najma ima troskove amortizacije i troskove kamata..godine. 541 ob..god. cak i onda kada se ugovorom o kapitalnom najmu ne predivda automatski prenos vlasnistva na njega (mada se i to obicno ugovara.(1 4 1) 1020.prema dobav.05.2009. koji ima karakteristike kreditnog odnosa.7020. u narednoj 2009. za kapitalni najam je opredjeljujuce to sto na primaoca najma prelazi sustinsko raspolaganje predmetom najma.01.hr/MS-lizing/jmesaric/org_rac/p8. koji za takav najam predvida sasvim drugaciji nacin knjigovodstvenog evidentiranja.god.pdf 12 .. do 31. iznos od 10. ali i ne mora unaprijed ugovoriti. nego kao otplatu dugorocno ugovorene obaveze sa pripadajucom kamatom. Naime.000 (1c 200 žiro-račun 334 zakupnine 30. najmoprimac u svojim poslovnim knjigama odmah evidentira sredstvo koje je uzeo u kapitalni najam (opremu ili dr.000 (1a 1b) 20.- 1a) 7020.(1 http://oliver. U finansijskom smislu. cak i onda kada nije sasvim izvijesno da ce naknadno doci i do formalnog prenosa vlasnistva. oplatom posljednje rate. ukljucujuci i obracun amortizacije. npr.334/240.000 U slucaju koristenja kapitalnog (finansijskog) najma (leasinga) treba imati u vidu odredbe MRS 17-Lizing. Primjer: Stigla je faktura za zakupninu poslovnog prostora i iznosi 6000 KM + PDV za 1 mjesec. 260 Obaveze za PDV 541 Ob.2008.12. za iznos od 20.000 30.placeni trosk. zaostatak zakupnine od 1. Umjesto troskova zakupnine (koje bi imao kod operativnog najma). 240 unapr. Sustinsko raspolaganje predmetom uzetim u lizing podrazumijeva i obracunavanje amortizacije tog sredstva (na teret konta 310. sredstvo primljeno u kapitalni najam ima sve karakteristike vlastitog stalnog sredstva.334 Zakupnine 1b) 500. sa ili bez utvrdivanja ostatka vrijednosti za placanje). uz iskazivanje dugorocne obaveze po istom osnovu. za srazmjeran dio zakupnine od 1. placeni tr. kapitalni najam za primaoca najma predstavlja specifican nacin finansiranja stalnih sredstava.efos.500.000KM koji tereti trosak 2008.(1b 200 Ziro-racun 7020.prema dobavljacima 1)6000.000 20. 1)30..000KM. preko konta ispravke vrijednosti stalnih sredstava).000 (1b 1a) 30. Za 1 mjesec = 6000 / 12 = 500 240 Unapr.000 1c) 10. Pri takvom odnosu.04. do 30. pri cemu se prenos samog vlasnistva moze.4 Kapitalni najam (leasing) je takav odnos kod koga sve sustinske ekonomske kooristi i rizici od sredstava odmah prelaze na najmopoprimca. U racunovodstvenom smislu..

. plakatiranjem ili korstenjem drugih prenosnika reklamnih poruka i sadrzaja. sisteme i sl. kataloga i drugog reklamnog materijala koji se daje bez naknade. Troskove reklame predstvaljaju i izdaci za izradu i stampanje prospekata. za sve namjene) ili -335/klasa 1. Faktura izmirena. naslovne strane novina. stampe. materijala i dr. advertising) i propagiranje pravnog lica ili njegovih proizvoda. ispitivanja mogucnosti primjene rezultata istrazivanja. U okviru ovog konta evidentiraju se troskovi.337 Na kontu 337-usluge istrazivanja i razvoja evidentiraju se troskovi po osnovu primarnih istrazivackih aktivnosti. oznake.468. proizvode. Troškovi reklame . 337 Usluge istrazivanja 260 Obaveze za PDV 541 Oba. odnosno izdaci koji ne ispunjavaju uslove da se priznaju kao stalno nematerijalno sredstvo. pronalaske. za razduzenje zaliha sopstvenih proizvoda ili robe. Primjer: Stigla je faktura od TV Tuzla za usluge reklame za tekuci mjesec u iznosu od 400 KM + PDV. u zemlji ili u inostranstvu.zalihe. posto su ovdje obicno u pitanju usluge koje vrse druga pravna i fizicka lica. istrazivanja alternativnih rjesenja za materijale. Primjer: Od konst kuce „Alfa“ stigla je faktura za usluge istrazivanja 2000 KM + PDV. Usluge istraživanja i razvoja . Evidentiranje ovih troskova se najcesce vrsi uz odobravanje konta dobavljaca. u reklamne svrhe. reklamnih panoa.6.3. robe. naslovi publikacija i ostale usluge razvojnih aktivnosti.prema dobavljacima 1) 400. putem TV. procese. materijala ili robe.7. sponzorstva i troskovi sajmova evidentiraju se izdaci za reklamiranje (oglasavanje. interno dobijeni zastitni znakovi. uz knjizenje: -335/604 (za sopstvene utroske proizvoda. radia. Trosak se tereti po nabavnoj vrijednosti vlastitih zaliha.prema dobavljacima 13 . prema MRS 38Nematerijalna sredstva..1) 68. Kao trosak reklame moze se evidentirati i utrosak sopstvenih proizvoda.(1 3.335 Na kontu 335-Troskovi reklame. 335 Usluge reklame 260 Obaveze za PDV 541 Ob. publikacija.

kontrola kvallitete i atestiranja. Primjer: Od advokatske kancelarije je stigla faktura za advokatske usluge na 800 KM + PDV.. uz priznavanje ulaznog PDV-a.(1 200 Ziro-racun 2340. uz priznavanje ulaznog PDV-a.prema dobavljacima 1) 34. ovjere il. studentskog servisa. vanjsko-trgovinske usluge. Usluge posredovanja .- 1a) 2340. 338 Usl.1a) 234. odnosno razne usluge za koje se angazuju druga pravna lica.8..- 1) 340.9. istrazivanje trzista. spediterske prilikom prilikom izvoza i sl. prepisi. Fakura izmirena sa ziro-racuna.1) 2000. putarine. u velikom broju slucajeva dobije faktura dobavljaca. Primjer: Stigla je faktura za posredovanje u preduzecu i iznosi 200 KM + PDV.(1 3.(1a 3. i za ovu se dobije porezna faktura dobavljaca koja se knjigovodstveno evidentira 339/541.200 Ziro-racun 234. Kao i kod predhodne vrste troska. mostarine.... To su komunalne usluge i naknade. posredovanja 1) 200. Ostale vanjske usluge – 339 Na kontu 339-Ostale vanjske usluge evidentiraju se ostali „vanjski“ troskovi. Za navedene usluge se.. Fakrtura je izmirena. pa se knjigovodstveno evidentiranje vrsi stavom 338/541. 339 Ostale vanjske usluge 260 Obaveze za PDV 541 Ob. hotelske usluge (osim reprezentacije).2340. fotokopiranje.234.338 Na kontu 338-usluge posredovanja evidentiraju se troskovi po osnovu posredovanja u nabavci dobara i usluga na domacem i stranom trzistu.prema dobavljacima 14 .(1a 260 Obaveze za PDV 541 Ob.

541 ob.5 4) 8.. 1a) 1.040 3) 25.040 (2a 234 (5 334 zakupnine 2b) 6.936.(1a 1) 136. unaprijed. 4. Obaveze prema dobavljačima su izmirene sa žiro-račun.170 1.5 240 unaprijed placeni trosk. 2) 12.000 260 obaveze za PDV 1) 170 2) 2. Za reklamu preduzeća dobavljač je ispostavio fakturu na 150 KM + PDV. 3.. faktura je placena sa žiro-račun.040 (2 5) 234 175.1) 800.- 1a) 936..NoTa” su stigle sljedeće fakture za izvršene usluge: 1.(1 4.. Plaćena je faktura za zakupninu poslovnog prostora koja glasi na 12000 KM + PDV za 1 god.000 (2b 200 žiro-račun 1. KONAČAN PRIMJER TROŠKOVA USLUGA Preduzeću .040 14.000 15 .5 (4 331 prevozne usluge 1) 1.170 (1a 14. Za komunalne usluge stigla je faktura na iznos od 50 KM +PDV. Stigla je faktura od dobavljača za prevoz radnika u iznosu od 1000 KM + PDV.prema dobavlj. Rasporediti troškove zakupnine za prvih 6 mjeseci.170 (1 2a) 14. 5.200 Ziro-racun 936.5 (3 58. 2.000 6.

335 troskovi reklame 3) 150 3390 komunalne usluge 4) 50 ZAKLJUČAK U strukturi ukupni troskova preduzeca troskovi usluga u danasnjim uslovima zbog visoke sprecijalizacije rada preduzeca i podjele rada predstavljaju znacajnu stavku. konzumira vani) nije predmet oporezivanja. a za FV + PDV odobrava konto 541-obaveze prema dobavljacima. Troskovi usluga se cesto i razgranicavaju preko troskova vremenskih razgranicenja. Primjenjuje se u preko 120 država svijeta. konta 098 ostala dugorocna razgranicenja i konta 559-ostala kratkorocna razgranicenja. tako sto se za FV zaduzuje konto grupe 33. izvoz (koji se. a kod davaoca obavezu za PDV. S obzirom da je PDV zamišljen kao porez na konzumiranje. Iz svoga maturskog rada sam naucila da se na kontima grupe 33 evidentiraju usluge koje za preduzece cine druga pravna lica. 16 . Veoma znacajno je naglasiti da sve veci broj preduzeca ulazi u sistem PDV-a. Ove usluge uglavnom se evidentiraju na osnovu fakture. PDV (Porez na dodatu vrijednost) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu. za PDV konto 260. Iz PDV-a se finansira i stalna potrosnja. po definiciji. Ovaj rad mi je pomogao da se podsjecanjem na ove zadatke priblizim praksi. pa se na ove usluge obracunava i PDV koji kod primaoca usluga predstavlja ulazni.

docent. Off-set.LITERATURA . http://www. Fojnica. Tuzla. 185.com/doc/29803532/5-troskovi http://www. Zagreb. Revicon.Dr.Zijad Džafić.scribd. 2001 . 2009 .P.ba/#hl=bs&source=hp&q=pojam+usluga&btnG=Google+pretraga&meta= &fp=739e800996171883 . 17 .pdf http://www. str. Mikroekonomija. Nordhaus: Ekonomija.hr/about/rashodi. Željko Rička. Zakon o PD.efos.hr/evidencija/jmesaric/org_rac/p8.Dr.google.sc.Samuelson & W.asp http://oliver.poslovniforum.. 1992.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful