P. 1
MATURSKI RAD

MATURSKI RAD

|Views: 7,583|Likes:
Published by LejLa Viruschic'

More info:

Published by: LejLa Viruschic' on Jan 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

JU Srednja ekonomska škola Tuzla

MATURSKI RAD
iz knjigovodstva TEMA: Troškovi usluga

.......................................8....3.........................................Tuzla...........6......................................16 Literatura ....................................12 3..................5 1..............................8.................. Konačan primjer svih troškova usluga ........... Troškovi prema mogućnosti vezivanja za jedinicu proizvoda .................8 3......7 3.......................................7... Knjiženje troškova ( grupe 33 ) ................................................................................................................4 1....................................................................7.......................................1................11 3...................................... Pojam i podjela usluga ............................. Troškovi prema načinu evidentiranja ..............................6 2....7 3................................ Troškovi prema funkcijama u preduzeću ..............................................................6........................................................................6 ........................1......................... Zakupnine i najamnine – 334 ....................4 1..........................................................................................1..................................................5 2................................................ Troškovi usluga (grupa 33) .................................. Usluge na izradi i doradi učinaka – 330 ................................. Karakteristike usluga ..........4 1.................................................4.....................................................7 . Troškovi prema uračunavanju u cijenu koštanja .... Usluge istraživanja i razvoja – 337 ..... Pojam i podjela troškova ............................ Ostale vanjske usluge – 339 ........................ Podjela troškova prema mogućnosti otklanjanja ......6 2................................................................................................ Podjela troškova prema obimu proizvodnje ..........................................................5 1....................2.........5...................................... Troškovi prema porijeklu ................. Troškovi prema potrebama upravljanja ............3.............. SADRŽAJ UVOD ....... Usluge održavanja i zaštite – 332 .......................................................................15 Zaključak ...................5 1......... 3........god..........................................................................13 3..................................................9. Prevozne usluge – 331 .................................................................................. Usluge posredovanja – 338 ...................2.....5......................2....14 4..............4...............................................................4 1..........14 3..................................................................... Poštanske i telekomunikacijske usluge – 333 .....17 2 ............. juni 2010.10 3................................ Troškovi reklame – 335 ...........4 1.......4 1............... 3.......

sto cu detaljnije objasniti u prvom dijelu svog maturskog rada. Troškovi predstavljaju novčani izraz utrošenih komponenata proizvodnje i to sredstava za rad. U sljedecem. Prije nego krenem detaljno o uslugama i vrstama usluga. U drugom dijelu cu preci na pojam usluga i vrste.UVOD Tema mog maturskog rada su troskovi usluga. nesto cu reci o troskovima. te promjene za svaku uslugu pojedinacno. razlikujemo: troškovi prema porijeklu. Naprimjer. kako teoriju tih troskova tako i proces knjizenja. 3 . te karakteristike pojedinih usluga. U zavrsnom cetvrtom dijelu ce prikazati par promjena troskova usluga preduzeca „NoTa“. uz primjere. U ekonomskoj teoriji i praksi susreće se veliki broj podjela troškova i sve one imaju svoj smisao i značaj. prema potrebama upravljanja itd. trecem dijelu cu reci detaljnije o svakoj uslugi pojedinacno. predmeta rada (materijala) i radne snage. Šire analize pod troškovima obuhvataju i izdatke koji nastaju izmirenjem obaveza prema državi. sematski prikazati. prema funkcijama u preduzecu. oni sa aspekta ekonomije konkretnog preduzeća imaju isti karakter i uticaj kao i troškovi. prema nacinu evidentiranja. Pošto ovi izdaci vremenski i funkcionalno nastaju istovremeno kada i troškovi.

1. Prema ovoj podjeli razlikujemo: • direktne (pojedinačne) troškove • indirektne (opšte) troškove 1. U ekonomskoj teoriji i praksi susreće se veliki broj podjela troškova i sve one imaju svoj smisao i značaj.3. 1. Prema ovoj podjeli razlikujemo: • troškove upravljanja.2.scribd. • troškove administrativno-kadrovske funkcije i sl. • troškove nabavke. a pokazuju za koju su svrhu nastali troškovi i kakvi su faktori utrošeni. Trosak se definise kao utrosak razlicitih dobara (materijala.tj. obiljezja i ponasanje troskova u poslovnim procesima. Podjela preduzeća prema funkcijama označava njihovu sistematizaciju prema tome koja ih funkcija stvara. novca i znanja) potrebnih za nastanak nekog proizvoda ili usluge sto ce se realizirati prodajom na trzistu. vremena. • troškove prodaje. Troškovi prema uračunavanju u cijenu koštanja Cijena koštanja predstavlja zbir utrošenih I izdatih vrijednosti u vezi sa trošenjem komponentama procesa rada. POJAM I PODJELA TROŠKOVA Teorija troskova je dio mikroekonomske analize koja proucava nastanak. jer obuhvata trošenje faktora prizvodnje koji se javljaju u svakoj proizvodnji. Troškovi prema porijeklu Ovo je osnovna podjela troškova. • troškove proizvodnje (obavljanja usluga). Troškovi prema načinu evidentiranja 1 http://www. U ovu grupu troškova ubrajamo: • troškove rada • troškove predmeta rada • troškove sredstava za rad • troškove tuđih usluga 1. Troškovi prema funkcijama u preduzeću Ova klasifikacija troškova odražava organizacionu šemu preduzeća. Kako se vrijednost izražava cijenom.1 Troškovi predstavljaju vrijednost utrošenih elemenata proizvodnje u procesu reprodukcije. troškovi su u novcu izražena količina utrošene radne snage.4. Vršenjem funkcije u reprodukciji. U svom radu cu spomenuti najvaznije podjele troskova: 1.com/doc/29803532/5-troskovi 4 . sredstava za rad i predmeta rada.1. • troškove finansijsko-računovodstvene funkcije.

troškovi usluga drugih preduzeća.troškovi rada izrade.troškovi pomoćnog materijala i usluga. U daljem radu cu se detaljno bazirati na troskove usluga grupe 33.8.5. 4. 4.Prema ovoj podjeli troškove djelimo na: • ukupne troskove. Podjela troškova prema obimu proizvodnje Prema stepenu reagovanja na promene obima proizvodnje i stepen korišćenja kapaciteta razlikujemo: • fiksne troškove. Troškovi prema mogućnosti vezivanja za jedinicu proizvoda Ove troskove djelimo na : • pojedinacne. 5 . 3. 1. troškovi rada na režijskim poslovima. bez diferenciranja te proizvodnje na pojedinačne proizvode.6. 7.troškovi unutrašnjeg transporta i održavanja. troškovi utrošene energije. bez upotrebe neke uslovne baze ili ključa zaračunati za određene proizvode ili usluge. • prosječne troskove.troškovi režijskog materijala. Troškovi prema potrebama upravljanja Sa ovog stanovišta troskove posmatramo kao: • stvarne. 2. 6. 1. Pojedinačni ili direktni troškovi se mogu direktno. troškovi sredstava za rad u slučajevima obračuna vremenske amortizacije. • otklonjive. 2. • planske.troškovi pomoćnog materijala za izradu. 3.troškovi materijala za izradu.7. • zajednicke. U ove troškove spadaju: 1. 1. 1. 5. • standardne. • varijabilne troškove. Podjela troškova prema mogućnosti otklanjanja Prema mogućnosti otklanjanja troškovi se dijele na: • neotklonjive.troškovi sredstava za rad u slučajevima obračuna funkcionalne amortizacije Zajednički ili indirektni troškovi nastaju kao rezultat zajedničkih utrošaka komponenata procesa rada za proizvodnju u određenom vremenu i prostoru. U ovu vrstu troškova spadaju: 1.

Samuelson & W.Pošto usluge zavise od onih koji ih pužaju kao i od toga kada i gdje se one pružaju. TROŠKOVI USLUGA (grupa 33) 2. str. stavlja na zalihe. Ekonomija. usluga predstavlja „sve ono sto nije roba i proizvod“.. Zagreb. sponzorstva. osjetiti. Pojam i podjela usluga Pojam usluga (pa i pojam troskova usluga) je vrlo sirok i raznovrstan. nedjeljuvost.varijabilnost i prolaznost. čuti ili omirisati prije nego što se kupe. 2. distribuira brojnim porednicima. Stoga je usluge. sajmova • Usluge istrazivanja i razvoja • Usluge posredovanja • Ostale vanjske usluge. one su veoma varijabilne. a koristi se tek kasnije.Nije tako s fizičkom robom.. Nordhaus. koja se najprije proizvodi.2. Prema najsiroj mogucoj definiciji izvedenoj sistemom eliminacije.2. i u poreznom i u racunovodstvenom smislu tesko precizno definisati. propagande. 185. Troskovi usluga obuhvataju2: • usluge na izradi i doradi ucinaka • prevozne usluge • usluge odrzavanja i zastite • PTT usluge • Zakupnine • Troskovi reklame. probati. Neopipljivost – Za razliku od fizičkih proizvoda. Prolaznost . 1992. Varijabilnost.1.Usluge se nemogu skladištiti. Karakteristike usluga Usluge imaju 4 karakteristike koje umnogome utiču na dizajn marketinških programa: neopipljivost. usluge se nemogu vidjeti. 6 .Prolaznost se nepredstavlja problemom ako je tražnja stalna 2 P. Nedjeljivost – Usluge se uglavnom proizvode i koriste istovremeno.

a odobravanjem odgovarajuceg konta dobavljaca 541.Racunovodstveno. u pojedinim fazama njihove proizvodnje.1.331 7 .. Ove usluge uglavnom se evidentiraju na osnovu fakture. treba razlikovati dvije vrste troskova usluga: . tako sto se za FV zaduzuje konto grupe 33. Troskovi usluga 3.330 Na kontu 330.troskove indirektnih usluga (koje su samo indirektno vezane za nastajanje poslovnih ucinaka). Prevozne usluge .troskove direktnih usluga (koje se trose direktno pri stvaranju poslovnih ucinaka).2.kooperanata) koji ucestvuju na izradi i doradi nasih ucinaka-proizvoda.prema dobavljacima FV+PDV 33 Usluge FV 260 Obaveze za PDV PDV Sl. 3. Usluge na izradi i doradi učinaka .Usluge na izradi i doradi ucinaka-evidentiraju se iznosi po fakturama drugih pravnih ili fizickih lica (dobavljaca. Sematski prikaz: 541 Ob.poluproizvoda i sl. za PDV konto 260. 3. . KNJIŽENJE TROŠKOVA GRUPE 33 Na kontima ove grupe evidentiraju se usluge koje za preduzece cine druga pravna lica. Knjizenje takvih usluga vrsi se zaduzivanjem konta 330. a za FV + PDV odobrava konto 541.

Na kontu 331 se medutim ne iskazuju izdaci za transportne usluge koji nastaju prilikom nabavke stalnih sredstava ili zaliha. zastitarske usluge i ostale servisne usluge. uz odobrenje odgovarajuceg konta dobavljaca (prevoznika) evidentiraju se trskovi svih vrsta transportnih usluga (kopneni. 320 (place radnika na odrzavanju).. Primjer: Stigla je faktura od transportnog preduzeca za prevoz robe u iznosu od 400 KM + PDV. terete se konta koja odgovaraju drugim prirodnim vrstama troskova: 300(utroseni materijal). Usluge održavanja i zaštite . tj.541 Ob. ciscenja. vodeni.).468.3.(1 200 Ziro-racun 468. Ako usluge tekuceg odrzavanja vrse treca lica. konto 332 se tereti za iznos po fakturi dobavljaca.Prevozne usluge. uredena okolisa.(1a 3. Faktura je izmirena. vazdusni. knjigovodstveno evidentiranje se moze vrsiti koristeci konto 605. investicijskog odrzavanja. a ako se tekuce odrzavanje vrsi u sopstvenoj reziji. a odobravaju konta 101 (sirovine i materijal). Ukoliko se koristi konto 605.. 331 Prevozne usluge 1) 400.Razgranicenja. Za evidentiranje troskova rada vlastitih radnika u tekucem odrzavanju vlastitih stalnih sredstava. rezervni 8 . transport cjevovodima i sl. Tekuce odrzavanje odmah i u cjelosti tereti troskove obracunskog perioda u kome je i izvrseno. odnosno zaliha na klasi 1). troskovi prevoza radnika na posao i sa posla (konto 328-ostali troskovi zaposlenih) i sl.Zalihe. takvi troskovi se ne evidentiraju u okviru konta 331.260 Obaveze za PDV 1) 68. Primjer je trosak prevoza na sluzbena putovanja i naknade za koristenje osobnog automobila na sluzbenim putovanjima (konto 340-Dnevnice za sluzbena putovanja i putni troskovi). 102 (rezervni dijelovi) ili neka druga sa klase 1.kao sastavni dio nabavke vrijednosti tih sredstava (stalnih sredstava na klasi 0.prema dobavljacima 1a) 468. nego na navedenim posebnim kontima. Za troskove nekih specificnih usluga prevoza predvidena su posebna konta.. 302 (ugradeni rezervni dijelovi).Na kontu 331. prihod iskazan na njemu mora biti jednak iskazanom trosku rada radnika za vrijeme trajanja tekuceg odrzavanja i ostalih troskova (materijal. posto se vrijednost tih izdataka evidentira kao dio ukupnog troska nabavke.332 Na kontu 332-Usluge odrzavanja i zastite (servisne usluge) evidentiraju se troskovi usluga tekuceg odrzavanja.Prihodi od upotrebe dobara i suluga za potrebe pravnog lica ili konto 559.

vec na cijeli period koristenja sredstava zbog kojeg su ucinjeni. kako bi se srazmjerno rasporedili na vise obracunskih perioda.000 10.000 Konto Duguje Potrazuje 098 541 098 559 332 559 9 50. ekonomski i racunovodstveno je opravdano da se troskovi investicionog odrzavanja rasporede na duze periode. jer bi isti bio priznat da je drugo pravno lice bilo angazovano da izvrsi uslugu tekuceg odrzavanja.000 10. Ukupni troskovi investicionog odrzavanja Iznos po fakturi dobavljaca 2. uz sljedeca knjizenja: 098 / 541. Obracunato ukalkulisavanje za 1. koji se „zatvara“ na kraju godine tako sto se storniraju svi troskovi klase 3 vezani za to tekuce odrzavanje (materijal. Ostatak na kontu 098 prenosi se u sljedecu godinu.dijelovi i sl.). odnosno 332 / 098. drustvo iskaze zaradu (prihod=trosak). place i sl. Primjer razgranicenja troskova investicionog odrzavanja: Faktura dobavljaca za investiciono odrzavanje masina Razgranicenje se vrsi na period od pet godina Godisnje ukalkulisavanje iznosi Redni Opis poslovnih promjena broj 1. rezervni dijelovi. Treba napomenuti da za odrzavanje u vlastitoj reziji nema osnova za ispostavljanjem interne porezne fakture i obracunavanjem poreza na dodanu vrijednost.000 . koji se poduzimaju u odredenim vremenskim rzmacima. Za razliku od tekuceg odrzavanja.). na kontu 332 se evidentira onaj dio izdataka za investiciono odrzavanje koji tereti tekuci period. Konacno. Prenos na kratkorocno razgranicenje Prenos na kratkorocno razgranicenje 3. Koristenjem konta razgranicenja (559 ili 519). Druga mogucnost evidentiranja je preko konta kratkorocnih razgranicenja (559). investiciono odrzavanje zahtijeva znacajnije izdatke. sve dok se u cjelosti ne izvrsi njegovo ukalkulisavanje kroz troskove. razgranicenje ce se izvrsiti na pet godina ako se ocekuje da ce se za pet godina morati ponoviti isti ili sican „zahvat“ na investicionom odrzavanju tog sredstva. U tom smislu. za ukalkulisane troskove svakog pojedinog obracunskog perioda. posebno ako se ocekuje da u tom periodu nece biti potrebna slucna ulaganja. godinu Iznos 50. Period razgranicavanja zavisi od vrste i karaktera izvrsenog investicionog odrzavanja. po osnovu toga. troskovi investicionog odrzavanja mogu se razgraniciti i na cijeli preostali vijek trajanja tog stalnog sredstva.000 10. Izdaci za investiciono odrzavanje se ne odnose samo na onaj period u kome su nastali. za ukupan iznos.000 50. Zbog toga je troskove investicionog odrzavanja najcesce potrebno vremenski razgraniciti. Na primjer. tako da se eliminise mogucnost da.000 10.

000 (1b 332 usluge održavanja i zaštite 1b) 10.000 10. 332 Usl.. kada pravno lice ocekuje da ce ih koristiti duze od jednog obracunskog razdoblja. 2001 10 .razgranicenja 1) 50...(1 3 Dr.prema dobavljacima 1a) 1170.000 10. Fojnica. rezervni dijelovi i oprema za servisiranje obicno se vode kao zalihe i priznaju se kao rashod kada se utrose. oni se obracunavaju kao nekretnine.(1a 260 Obaveze za PDV 1) 170. kroz buducu amortizaciju stalnih sredstava cija je vrijednost uvecana tim ulaganjima.000 (1 559 ost. Zakon o PD.kratkor. Slicno tome.000 541 200 Šematski prikaz: 098 ost. Primjer: Stigla je faktura za popravku masine. koja iznosi 1000 KM + PDV.000 (1c Knjizenja pod 3. Takva ulaganja nisu troskovi. nego investicije koje povecavaju vrijednost sredstava (konta klase 0) na kojima su izvrsena. Placena faktura dobavljacu 50.odrzavanja i zastite 1) 1000. Ta ulaganja se prenose na troskove postepeno. ali se najcesce koristi sljedeci kriteriji: prema paragrafu 8. Troskove investicionog odrzavanja treba razlikovati od ulaganja u adaptaciju.200 Ziro-racun 1170. Faktura je izmirena. postrojenja i oprema. ako se rezervni dijelovi i oprema za servisiranje mogu koristiti samo u vezi sa nekom stavkom nekretnina. Medutim vazniji rezervni dijelovi i pomocna oprema smatraju se nekretninama postrojenjima i opremom.dugor.000 50. U praksi je cesto tesko odrediti da li se radi o troskovima tekuceg odrzavanja (trosku) ili o investiciji (kapitalizacija troska). odnosno do potpunog iskoristenja ukupno razgranicenog iznosa. Željko Rička.000 200 žiro-račun 50.razgranicenja 1a) 10. ponavljaju se i u naredne cetiri godine.prema dobavljačima 1c) 50. rekonstrukciju.000 (1a 541 ob. MRS 163.4. modernizaciju ili druge dogradnje na stalnim sredstvima.541 Ob. i postrojenja i opreme.1170. Revicon.

5.god. sto znaci da se na period od 1.2008.05.000KM Knjizenje i raspored troskova zakupnine u ovom se slucaju vrsi na sljedeci nacin: 240/541. operativni leasing) zemljiste. Troskovi operativnog zakupa evidentiraju se u onom obracunskom periodu na koji se odnose.200 Ziro-racun 585.2009.05. objekata.4.334 Na kontu 334-zakupnine i najamnine evidentiraju se izdaci za operativni (poslovni) zakup (najam. u zavisnoti od toga za koji period je naknada unaprijed placena. odnosi 30.. Poštanske i telekomunikacijske usluge .000KM.god.000KM).stalnih sredstava i inventara.na osnovu priznanice koja se placa u gotovu. telefonski racuni za koristenje fiksne i mobilne mreze.bezgotovinsko placanje fakture ili direktno D343/P202. 10. telegrami i drugo). placena je zakupnina unaprijed za period od jedne godine. teleks i telefaks usluge. Primjer razgranicavanja troskova zakupnine: Na osnovu zakljucenog ugovora o zakupu i obracunu zakupodavca. Kratkorocno razgranicavanje troskova zakupnine se vrsi preko konta 240-Unaprijed placeni troskovi.12. opreme ili dr. Zakupnine i najamnine . do 31. odnosno da „prelaze“ kroz vise obracunski perioda. za odmah placenu zakupninu za svih 12 mjeseci (30. do 30.do 30.(1a 260 Obaveze za PDV 1) 85.000KM.541 Ob.2009. 11 .04.585.. Medjutim veoma cesto se zakupnina placa za vise godina unaprijed.). Primjer: Stigla je faktura za PTT usluge na 500 KM + PDV. (od 1. na period od 1.prema dobavljacima 1a) 585..(1 3.000KM).333 Na kontu 333-postanske i telekomunikacijske usluge evidentiraju se svi troskovi usluga PTT-a i ostalih telekomunikacijskih usluga (odpremanje poste i paketa.000/12x8 mjeseci=20. e-mail.na osnovu fakture PTT preduzeca D543/P200. 541/200.god. 333 PTT usluge 1) 500. Faktura je izmrena. u ukupnom iznosu od 30.04. a dugorocno preko konta 098-Ostala dugorocna razgranicenja. za ukupno fakturisanu zakupninu (30.2008. pa je u takvim slucajevima neophodno vrsiti kratkorocno ili dugorocno razgranicavanje unaprijed placenih troskova.01. Knjizenje: D343/P543.3.

000 (1b 1a) 30.prema dobav. koji za takav najam predvida sasvim drugaciji nacin knjigovodstvenog evidentiranja.7020.2009. Pri takvom odnosu.. ukljucujuci i obracun amortizacije.01. korisnik kapitalnog najma ima troskove amortizacije i troskove kamata. najmoprimac u svojim poslovnim knjigama odmah evidentira sredstvo koje je uzeo u kapitalni najam (opremu ili dr.god.334/240. 334/240. Naknadne otplate po ugovoru najmoprimac ne evidentira kao troskove zakupnine. Za 1 mjesec = 6000 / 12 = 500 240 Unapr. do 30.12.2008. za kapitalni najam je opredjeljujuce to sto na primaoca najma prelazi sustinsko raspolaganje predmetom najma. 260 Obaveze za PDV 541 Ob..334 Zakupnine 1b) 500. za srazmjeran dio zakupnine od 1.efos.(1b 200 Ziro-racun 7020.000 20.(1 4 1) 1020.000 (1 10. do 31.000 (1c 200 žiro-račun 334 zakupnine 30. 1)30. preko konta ispravke vrijednosti stalnih sredstava).500. Umjesto troskova zakupnine (koje bi imao kod operativnog najma).pdf 12 .000 1c) 10.(1 http://oliver. zaostatak zakupnine od 1. nego kao otplatu dugorocno ugovorene obaveze sa pripadajucom kamatom.. placeni tr.godine. kapitalni najam za primaoca najma predstavlja specifican nacin finansiranja stalnih sredstava. koji ima karakteristike kreditnog odnosa. pri cemu se prenos samog vlasnistva moze. klasa 0).- 1a) 7020. za iznos od 20. npr.4 Kapitalni najam (leasing) je takav odnos kod koga sve sustinske ekonomske kooristi i rizici od sredstava odmah prelaze na najmopoprimca. cak i onda kada nije sasvim izvijesno da ce naknadno doci i do formalnog prenosa vlasnistva.000KM koji tereti trosak 2008.000 U slucaju koristenja kapitalnog (finansijskog) najma (leasinga) treba imati u vidu odredbe MRS 17-Lizing. 541 ob.000 (1a 1b) 20. cak i onda kada se ugovorom o kapitalnom najmu ne predivda automatski prenos vlasnistva na njega (mada se i to obicno ugovara.04. Sustinsko raspolaganje predmetom uzetim u lizing podrazumijeva i obracunavanje amortizacije tog sredstva (na teret konta 310.. 240 unapr. U racunovodstvenom smislu.05.prema dobavljacima 1)6000. uz iskazivanje dugorocne obaveze po istom osnovu.000KM. iznos od 10. sredstvo primljeno u kapitalni najam ima sve karakteristike vlastitog stalnog sredstva. sa ili bez utvrdivanja ostatka vrijednosti za placanje).placeni trosk. poslov.000 30. Naime. oplatom posljednje rate.hr/MS-lizing/jmesaric/org_rac/p8. Primjer: Stigla je faktura za zakupninu poslovnog prostora i iznosi 6000 KM + PDV za 1 mjesec..god. U finansijskom smislu.god. ali i ne mora unaprijed ugovoriti. u narednoj 2009.

oznake. u reklamne svrhe.1) 68. Kao trosak reklame moze se evidentirati i utrosak sopstvenih proizvoda. U okviru ovog konta evidentiraju se troskovi. istrazivanja alternativnih rjesenja za materijale.(1 3. Primjer: Od konst kuce „Alfa“ stigla je faktura za usluge istrazivanja 2000 KM + PDV. putem TV. robe. interno dobijeni zastitni znakovi. Faktura izmirena. za sve namjene) ili -335/klasa 1.468. advertising) i propagiranje pravnog lica ili njegovih proizvoda. u zemlji ili u inostranstvu. stampe.. Evidentiranje ovih troskova se najcesce vrsi uz odobravanje konta dobavljaca. publikacija. sisteme i sl. 335 Usluge reklame 260 Obaveze za PDV 541 Ob. materijala i dr.zalihe. Trosak se tereti po nabavnoj vrijednosti vlastitih zaliha. materijala ili robe. plakatiranjem ili korstenjem drugih prenosnika reklamnih poruka i sadrzaja.prema dobavljacima 13 . radia. kataloga i drugog reklamnog materijala koji se daje bez naknade. uz knjizenje: -335/604 (za sopstvene utroske proizvoda.335 Na kontu 335-Troskovi reklame. Primjer: Stigla je faktura od TV Tuzla za usluge reklame za tekuci mjesec u iznosu od 400 KM + PDV..7.prema dobavljacima 1) 400. posto su ovdje obicno u pitanju usluge koje vrse druga pravna i fizicka lica. pronalaske. procese. Troskove reklame predstvaljaju i izdaci za izradu i stampanje prospekata. Troškovi reklame . naslovne strane novina. naslovi publikacija i ostale usluge razvojnih aktivnosti.337 Na kontu 337-usluge istrazivanja i razvoja evidentiraju se troskovi po osnovu primarnih istrazivackih aktivnosti. reklamnih panoa. za razduzenje zaliha sopstvenih proizvoda ili robe. ispitivanja mogucnosti primjene rezultata istrazivanja.3. proizvode. 337 Usluge istrazivanja 260 Obaveze za PDV 541 Oba. prema MRS 38Nematerijalna sredstva. Usluge istraživanja i razvoja . odnosno izdaci koji ne ispunjavaju uslove da se priznaju kao stalno nematerijalno sredstvo. sponzorstva i troskovi sajmova evidentiraju se izdaci za reklamiranje (oglasavanje.6.

(1 3. Ostale vanjske usluge – 339 Na kontu 339-Ostale vanjske usluge evidentiraju se ostali „vanjski“ troskovi.prema dobavljacima 14 ..prema dobavljacima 1) 34.9. Fakrtura je izmirena. uz priznavanje ulaznog PDV-a. Primjer: Od advokatske kancelarije je stigla faktura za advokatske usluge na 800 KM + PDV. vanjsko-trgovinske usluge. posredovanja 1) 200. fotokopiranje..8...338 Na kontu 338-usluge posredovanja evidentiraju se troskovi po osnovu posredovanja u nabavci dobara i usluga na domacem i stranom trzistu. pa se knjigovodstveno evidentiranje vrsi stavom 338/541. Usluge posredovanja .2340. i za ovu se dobije porezna faktura dobavljaca koja se knjigovodstveno evidentira 339/541. uz priznavanje ulaznog PDV-a. hotelske usluge (osim reprezentacije).(1 200 Ziro-racun 2340. istrazivanje trzista. Primjer: Stigla je faktura za posredovanje u preduzecu i iznosi 200 KM + PDV. u velikom broju slucajeva dobije faktura dobavljaca. Za navedene usluge se.. Fakura izmirena sa ziro-racuna.- 1a) 2340. ovjere il. spediterske prilikom prilikom izvoza i sl. mostarine.- 1) 340. kontrola kvallitete i atestiranja..1) 2000. To su komunalne usluge i naknade.(1a 3. studentskog servisa.200 Ziro-racun 234.1a) 234. putarine. odnosno razne usluge za koje se angazuju druga pravna lica. 339 Ostale vanjske usluge 260 Obaveze za PDV 541 Ob.(1a 260 Obaveze za PDV 541 Ob. Kao i kod predhodne vrste troska.234. 338 Usl. prepisi.

040 14.040 (2 5) 234 175. 4.040 (2a 234 (5 334 zakupnine 2b) 6.000 6.1) 800.(1 4. 2) 12. 5.5 240 unaprijed placeni trosk.040 3) 25.5 (3 58. Za komunalne usluge stigla je faktura na iznos od 50 KM +PDV. Stigla je faktura od dobavljača za prevoz radnika u iznosu od 1000 KM + PDV.936. Plaćena je faktura za zakupninu poslovnog prostora koja glasi na 12000 KM + PDV za 1 god. Obaveze prema dobavljačima su izmirene sa žiro-račun. 1a) 1.NoTa” su stigle sljedeće fakture za izvršene usluge: 1...5 4) 8.170 (1a 14. Za reklamu preduzeća dobavljač je ispostavio fakturu na 150 KM + PDV. KONAČAN PRIMJER TROŠKOVA USLUGA Preduzeću .. 3.000 15 . 2. faktura je placena sa žiro-račun.200 Ziro-racun 936.170 1.prema dobavlj. 541 ob. unaprijed. Rasporediti troškove zakupnine za prvih 6 mjeseci.170 (1 2a) 14.000 260 obaveze za PDV 1) 170 2) 2.- 1a) 936.000 (2b 200 žiro-račun 1..5 (4 331 prevozne usluge 1) 1.(1a 1) 136.

335 troskovi reklame 3) 150 3390 komunalne usluge 4) 50 ZAKLJUČAK U strukturi ukupni troskova preduzeca troskovi usluga u danasnjim uslovima zbog visoke sprecijalizacije rada preduzeca i podjele rada predstavljaju znacajnu stavku. a kod davaoca obavezu za PDV. konta 098 ostala dugorocna razgranicenja i konta 559-ostala kratkorocna razgranicenja. konzumira vani) nije predmet oporezivanja. a za FV + PDV odobrava konto 541-obaveze prema dobavljacima. pa se na ove usluge obracunava i PDV koji kod primaoca usluga predstavlja ulazni. tako sto se za FV zaduzuje konto grupe 33. po definiciji. izvoz (koji se. Ovaj rad mi je pomogao da se podsjecanjem na ove zadatke priblizim praksi. Troskovi usluga se cesto i razgranicavaju preko troskova vremenskih razgranicenja. za PDV konto 260. S obzirom da je PDV zamišljen kao porez na konzumiranje. Ove usluge uglavnom se evidentiraju na osnovu fakture. Iz svoga maturskog rada sam naucila da se na kontima grupe 33 evidentiraju usluge koje za preduzece cine druga pravna lica. 16 . Iz PDV-a se finansira i stalna potrosnja. PDV (Porez na dodatu vrijednost) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu. Primjenjuje se u preko 120 država svijeta. Veoma znacajno je naglasiti da sve veci broj preduzeca ulazi u sistem PDV-a.

Zakon o PD. http://www.hr/evidencija/jmesaric/org_rac/p8. Revicon.scribd. Off-set. Nordhaus: Ekonomija. 185. 1992. Željko Rička.asp http://oliver..com/doc/29803532/5-troskovi http://www.google.hr/about/rashodi. 2001 .P.sc. Fojnica.Dr. Mikroekonomija. 2009 .efos.LITERATURA . Tuzla. Zagreb.Zijad Džafić. docent.Dr. 17 . str.Samuelson & W.ba/#hl=bs&source=hp&q=pojam+usluga&btnG=Google+pretraga&meta= &fp=739e800996171883 .pdf http://www.poslovniforum.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->