JU Srednja ekonomska škola Tuzla

MATURSKI RAD
iz knjigovodstva TEMA: Troškovi usluga

...............7 .................. Konačan primjer svih troškova usluga .............. Troškovi prema načinu evidentiranja ....................5....................................................................................................4 1....................................... Pojam i podjela troškova ...... Usluge posredovanja – 338 ....................1.....5 1.........................................6.............. Troškovi prema potrebama upravljanja ......... juni 2010..7...............................5... Usluge održavanja i zaštite – 332 ........... Pojam i podjela usluga ....................................5 2................................. 3.........4 1................................................................................................................................. 3..............4.................................1............................. Troškovi reklame – 335 ....4.............7............................................... Troškovi prema uračunavanju u cijenu koštanja .......................2................................................................ Troškovi prema mogućnosti vezivanja za jedinicu proizvoda ...............................................................................................................14 4................................... Troškovi prema funkcijama u preduzeću ..... SADRŽAJ UVOD ..............................16 Literatura ........................... Troškovi prema porijeklu ........................................ Ostale vanjske usluge – 339 ........................................................................ Troškovi usluga (grupa 33) .................10 3......................................7 3.....................................................................12 3...................Tuzla.................................................................................11 3..................6 2......4 1................................13 3.............................. Karakteristike usluga ................8...................................................... Usluge istraživanja i razvoja – 337 ..5 1...................................... Usluge na izradi i doradi učinaka – 330 ..................................8........7 3............................................. Podjela troškova prema obimu proizvodnje ............6 ..........3............15 Zaključak ........ Prevozne usluge – 331 .2.................................................................................4 1....................................... Zakupnine i najamnine – 334 ..................................god.............6 2................................17 2 ...1..............................................................14 3....................................6...................................2........ Knjiženje troškova ( grupe 33 ) ..................................................9.............................................................4 1............................4 1. Poštanske i telekomunikacijske usluge – 333 ..8 3.............5 1...........3.................................. Podjela troškova prema mogućnosti otklanjanja ....

te promjene za svaku uslugu pojedinacno. prema funkcijama u preduzecu. prema nacinu evidentiranja.UVOD Tema mog maturskog rada su troskovi usluga. sematski prikazati. Prije nego krenem detaljno o uslugama i vrstama usluga. U ekonomskoj teoriji i praksi susreće se veliki broj podjela troškova i sve one imaju svoj smisao i značaj. Naprimjer. Troškovi predstavljaju novčani izraz utrošenih komponenata proizvodnje i to sredstava za rad. te karakteristike pojedinih usluga. Pošto ovi izdaci vremenski i funkcionalno nastaju istovremeno kada i troškovi. predmeta rada (materijala) i radne snage. razlikujemo: troškovi prema porijeklu. sto cu detaljnije objasniti u prvom dijelu svog maturskog rada. 3 . U drugom dijelu cu preci na pojam usluga i vrste. U zavrsnom cetvrtom dijelu ce prikazati par promjena troskova usluga preduzeca „NoTa“. nesto cu reci o troskovima. prema potrebama upravljanja itd. trecem dijelu cu reci detaljnije o svakoj uslugi pojedinacno. uz primjere. oni sa aspekta ekonomije konkretnog preduzeća imaju isti karakter i uticaj kao i troškovi. U sljedecem. Šire analize pod troškovima obuhvataju i izdatke koji nastaju izmirenjem obaveza prema državi. kako teoriju tih troskova tako i proces knjizenja.

Kako se vrijednost izražava cijenom. jer obuhvata trošenje faktora prizvodnje koji se javljaju u svakoj proizvodnji. Troškovi prema načinu evidentiranja 1 http://www. • troškove proizvodnje (obavljanja usluga). Troškovi prema uračunavanju u cijenu koštanja Cijena koštanja predstavlja zbir utrošenih I izdatih vrijednosti u vezi sa trošenjem komponentama procesa rada. U svom radu cu spomenuti najvaznije podjele troskova: 1.1. POJAM I PODJELA TROŠKOVA Teorija troskova je dio mikroekonomske analize koja proucava nastanak.scribd. U ekonomskoj teoriji i praksi susreće se veliki broj podjela troškova i sve one imaju svoj smisao i značaj.3.1 Troškovi predstavljaju vrijednost utrošenih elemenata proizvodnje u procesu reprodukcije. Podjela preduzeća prema funkcijama označava njihovu sistematizaciju prema tome koja ih funkcija stvara. • troškove administrativno-kadrovske funkcije i sl.com/doc/29803532/5-troskovi 4 . Prema ovoj podjeli razlikujemo: • direktne (pojedinačne) troškove • indirektne (opšte) troškove 1. • troškove finansijsko-računovodstvene funkcije. Trosak se definise kao utrosak razlicitih dobara (materijala. Prema ovoj podjeli razlikujemo: • troškove upravljanja. Troškovi prema porijeklu Ovo je osnovna podjela troškova.2. novca i znanja) potrebnih za nastanak nekog proizvoda ili usluge sto ce se realizirati prodajom na trzistu. obiljezja i ponasanje troskova u poslovnim procesima.1.tj. Troškovi prema funkcijama u preduzeću Ova klasifikacija troškova odražava organizacionu šemu preduzeća. Vršenjem funkcije u reprodukciji. 1. a pokazuju za koju su svrhu nastali troškovi i kakvi su faktori utrošeni. • troškove prodaje. sredstava za rad i predmeta rada.4. • troškove nabavke. U ovu grupu troškova ubrajamo: • troškove rada • troškove predmeta rada • troškove sredstava za rad • troškove tuđih usluga 1. troškovi su u novcu izražena količina utrošene radne snage. vremena.

troškovi rada na režijskim poslovima. Pojedinačni ili direktni troškovi se mogu direktno. 2. 3. 7. Podjela troškova prema obimu proizvodnje Prema stepenu reagovanja na promene obima proizvodnje i stepen korišćenja kapaciteta razlikujemo: • fiksne troškove.troškovi sredstava za rad u slučajevima obračuna funkcionalne amortizacije Zajednički ili indirektni troškovi nastaju kao rezultat zajedničkih utrošaka komponenata procesa rada za proizvodnju u određenom vremenu i prostoru. 2. • varijabilne troškove. 1. 5 . • planske.6.troškovi pomoćnog materijala za izradu. • prosječne troskove. 4.8.troškovi materijala za izradu. 1.5.troškovi rada izrade. bez diferenciranja te proizvodnje na pojedinačne proizvode. Troškovi prema potrebama upravljanja Sa ovog stanovišta troskove posmatramo kao: • stvarne.7. 1.troškovi režijskog materijala. 1. U daljem radu cu se detaljno bazirati na troskove usluga grupe 33.troškovi pomoćnog materijala i usluga. 4. • standardne. Troškovi prema mogućnosti vezivanja za jedinicu proizvoda Ove troskove djelimo na : • pojedinacne. troškovi sredstava za rad u slučajevima obračuna vremenske amortizacije.Prema ovoj podjeli troškove djelimo na: • ukupne troskove. troškovi utrošene energije. Podjela troškova prema mogućnosti otklanjanja Prema mogućnosti otklanjanja troškovi se dijele na: • neotklonjive.troškovi unutrašnjeg transporta i održavanja. 5. 3. • zajednicke. troškovi usluga drugih preduzeća. U ove troškove spadaju: 1. 6. U ovu vrstu troškova spadaju: 1. • otklonjive. bez upotrebe neke uslovne baze ili ključa zaračunati za određene proizvode ili usluge.

. usluga predstavlja „sve ono sto nije roba i proizvod“.Pošto usluge zavise od onih koji ih pužaju kao i od toga kada i gdje se one pružaju. Ekonomija. 1992. propagande. Karakteristike usluga Usluge imaju 4 karakteristike koje umnogome utiču na dizajn marketinških programa: neopipljivost. sajmova • Usluge istrazivanja i razvoja • Usluge posredovanja • Ostale vanjske usluge. Troskovi usluga obuhvataju2: • usluge na izradi i doradi ucinaka • prevozne usluge • usluge odrzavanja i zastite • PTT usluge • Zakupnine • Troskovi reklame. one su veoma varijabilne. osjetiti.varijabilnost i prolaznost. 6 . Pojam i podjela usluga Pojam usluga (pa i pojam troskova usluga) je vrlo sirok i raznovrstan. stavlja na zalihe. Varijabilnost.Samuelson & W. usluge se nemogu vidjeti. koja se najprije proizvodi. str. probati.Prolaznost se nepredstavlja problemom ako je tražnja stalna 2 P. a koristi se tek kasnije. Zagreb. čuti ili omirisati prije nego što se kupe. i u poreznom i u racunovodstvenom smislu tesko precizno definisati. nedjeljuvost. Stoga je usluge. Prolaznost . TROŠKOVI USLUGA (grupa 33) 2.Usluge se nemogu skladištiti.2.. Neopipljivost – Za razliku od fizičkih proizvoda. Nordhaus.2. Nedjeljivost – Usluge se uglavnom proizvode i koriste istovremeno. 2.1. Prema najsiroj mogucoj definiciji izvedenoj sistemom eliminacije. sponzorstva.Nije tako s fizičkom robom. 185. distribuira brojnim porednicima.

troskove direktnih usluga (koje se trose direktno pri stvaranju poslovnih ucinaka). za PDV konto 260. treba razlikovati dvije vrste troskova usluga: . Ove usluge uglavnom se evidentiraju na osnovu fakture. Troskovi usluga 3.331 7 .troskove indirektnih usluga (koje su samo indirektno vezane za nastajanje poslovnih ucinaka). tako sto se za FV zaduzuje konto grupe 33.. Usluge na izradi i doradi učinaka .Usluge na izradi i doradi ucinaka-evidentiraju se iznosi po fakturama drugih pravnih ili fizickih lica (dobavljaca. a odobravanjem odgovarajuceg konta dobavljaca 541. Sematski prikaz: 541 Ob. . a za FV + PDV odobrava konto 541. 3.330 Na kontu 330.poluproizvoda i sl.Racunovodstveno. Prevozne usluge .prema dobavljacima FV+PDV 33 Usluge FV 260 Obaveze za PDV PDV Sl.1. 3. Knjizenje takvih usluga vrsi se zaduzivanjem konta 330.kooperanata) koji ucestvuju na izradi i doradi nasih ucinaka-proizvoda. KNJIŽENJE TROŠKOVA GRUPE 33 Na kontima ove grupe evidentiraju se usluge koje za preduzece cine druga pravna lica. u pojedinim fazama njihove proizvodnje.2.

knjigovodstveno evidentiranje se moze vrsiti koristeci konto 605.3.). ciscenja. tj. troskovi prevoza radnika na posao i sa posla (konto 328-ostali troskovi zaposlenih) i sl.Prihodi od upotrebe dobara i suluga za potrebe pravnog lica ili konto 559.Zalihe. 102 (rezervni dijelovi) ili neka druga sa klase 1. 320 (place radnika na odrzavanju). Ukoliko se koristi konto 605. odnosno zaliha na klasi 1). Tekuce odrzavanje odmah i u cjelosti tereti troskove obracunskog perioda u kome je i izvrseno. prihod iskazan na njemu mora biti jednak iskazanom trosku rada radnika za vrijeme trajanja tekuceg odrzavanja i ostalih troskova (materijal.468. investicijskog odrzavanja. Na kontu 331 se medutim ne iskazuju izdaci za transportne usluge koji nastaju prilikom nabavke stalnih sredstava ili zaliha. Za evidentiranje troskova rada vlastitih radnika u tekucem odrzavanju vlastitih stalnih sredstava.Prevozne usluge.260 Obaveze za PDV 1) 68. Za troskove nekih specificnih usluga prevoza predvidena su posebna konta. vodeni. Faktura je izmirena.Na kontu 331. Primjer je trosak prevoza na sluzbena putovanja i naknade za koristenje osobnog automobila na sluzbenim putovanjima (konto 340-Dnevnice za sluzbena putovanja i putni troskovi).Razgranicenja.(1a 3..(1 200 Ziro-racun 468.. konto 332 se tereti za iznos po fakturi dobavljaca. vazdusni. a ako se tekuce odrzavanje vrsi u sopstvenoj reziji. Ako usluge tekuceg odrzavanja vrse treca lica.prema dobavljacima 1a) 468. 331 Prevozne usluge 1) 400. uz odobrenje odgovarajuceg konta dobavljaca (prevoznika) evidentiraju se trskovi svih vrsta transportnih usluga (kopneni. takvi troskovi se ne evidentiraju u okviru konta 331. terete se konta koja odgovaraju drugim prirodnim vrstama troskova: 300(utroseni materijal). a odobravaju konta 101 (sirovine i materijal). Usluge održavanja i zaštite . rezervni 8 . uredena okolisa. zastitarske usluge i ostale servisne usluge. nego na navedenim posebnim kontima. Primjer: Stigla je faktura od transportnog preduzeca za prevoz robe u iznosu od 400 KM + PDV. 302 (ugradeni rezervni dijelovi).kao sastavni dio nabavke vrijednosti tih sredstava (stalnih sredstava na klasi 0. transport cjevovodima i sl.332 Na kontu 332-Usluge odrzavanja i zastite (servisne usluge) evidentiraju se troskovi usluga tekuceg odrzavanja. posto se vrijednost tih izdataka evidentira kao dio ukupnog troska nabavke..541 Ob.

za ukalkulisane troskove svakog pojedinog obracunskog perioda. Zbog toga je troskove investicionog odrzavanja najcesce potrebno vremenski razgraniciti. Primjer razgranicenja troskova investicionog odrzavanja: Faktura dobavljaca za investiciono odrzavanje masina Razgranicenje se vrsi na period od pet godina Godisnje ukalkulisavanje iznosi Redni Opis poslovnih promjena broj 1.).000 10. Ostatak na kontu 098 prenosi se u sljedecu godinu. jer bi isti bio priznat da je drugo pravno lice bilo angazovano da izvrsi uslugu tekuceg odrzavanja. sve dok se u cjelosti ne izvrsi njegovo ukalkulisavanje kroz troskove. Druga mogucnost evidentiranja je preko konta kratkorocnih razgranicenja (559).000 . investiciono odrzavanje zahtijeva znacajnije izdatke. po osnovu toga. vec na cijeli period koristenja sredstava zbog kojeg su ucinjeni. Koristenjem konta razgranicenja (559 ili 519). Period razgranicavanja zavisi od vrste i karaktera izvrsenog investicionog odrzavanja. Za razliku od tekuceg odrzavanja. U tom smislu. godinu Iznos 50. Ukupni troskovi investicionog odrzavanja Iznos po fakturi dobavljaca 2.). kako bi se srazmjerno rasporedili na vise obracunskih perioda. Konacno.000 50. razgranicenje ce se izvrsiti na pet godina ako se ocekuje da ce se za pet godina morati ponoviti isti ili sican „zahvat“ na investicionom odrzavanju tog sredstva.000 Konto Duguje Potrazuje 098 541 098 559 332 559 9 50. odnosno 332 / 098. na kontu 332 se evidentira onaj dio izdataka za investiciono odrzavanje koji tereti tekuci period. Obracunato ukalkulisavanje za 1. posebno ako se ocekuje da u tom periodu nece biti potrebna slucna ulaganja.000 10. koji se „zatvara“ na kraju godine tako sto se storniraju svi troskovi klase 3 vezani za to tekuce odrzavanje (materijal. troskovi investicionog odrzavanja mogu se razgraniciti i na cijeli preostali vijek trajanja tog stalnog sredstva.dijelovi i sl. rezervni dijelovi. za ukupan iznos. Izdaci za investiciono odrzavanje se ne odnose samo na onaj period u kome su nastali.000 10. place i sl. koji se poduzimaju u odredenim vremenskim rzmacima. uz sljedeca knjizenja: 098 / 541. drustvo iskaze zaradu (prihod=trosak). ekonomski i racunovodstveno je opravdano da se troskovi investicionog odrzavanja rasporede na duze periode. tako da se eliminise mogucnost da. Prenos na kratkorocno razgranicenje Prenos na kratkorocno razgranicenje 3.000 10. Treba napomenuti da za odrzavanje u vlastitoj reziji nema osnova za ispostavljanjem interne porezne fakture i obracunavanjem poreza na dodanu vrijednost. Na primjer.

Takva ulaganja nisu troskovi.1170. ako se rezervni dijelovi i oprema za servisiranje mogu koristiti samo u vezi sa nekom stavkom nekretnina.. ponavljaju se i u naredne cetiri godine. modernizaciju ili druge dogradnje na stalnim sredstvima.odrzavanja i zastite 1) 1000.000 (1b 332 usluge održavanja i zaštite 1b) 10.. ali se najcesce koristi sljedeci kriteriji: prema paragrafu 8. Slicno tome. Faktura je izmirena.razgranicenja 1) 50. Troskove investicionog odrzavanja treba razlikovati od ulaganja u adaptaciju. Revicon.000 200 žiro-račun 50.000 (1 559 ost. MRS 163.dugor.000 (1c Knjizenja pod 3.prema dobavljacima 1a) 1170.(1 3 Dr. Placena faktura dobavljacu 50.000 10.prema dobavljačima 1c) 50.000 10. Ta ulaganja se prenose na troskove postepeno.4.000 50.000 (1a 541 ob. oni se obracunavaju kao nekretnine. koja iznosi 1000 KM + PDV. kroz buducu amortizaciju stalnih sredstava cija je vrijednost uvecana tim ulaganjima. Primjer: Stigla je faktura za popravku masine. postrojenja i oprema. rezervni dijelovi i oprema za servisiranje obicno se vode kao zalihe i priznaju se kao rashod kada se utrose.200 Ziro-racun 1170.razgranicenja 1a) 10. Fojnica. kada pravno lice ocekuje da ce ih koristiti duze od jednog obracunskog razdoblja. i postrojenja i opreme. nego investicije koje povecavaju vrijednost sredstava (konta klase 0) na kojima su izvrsena.(1a 260 Obaveze za PDV 1) 170. odnosno do potpunog iskoristenja ukupno razgranicenog iznosa. Željko Rička. Zakon o PD. rekonstrukciju.. 332 Usl.000 541 200 Šematski prikaz: 098 ost. 2001 10 .kratkor. U praksi je cesto tesko odrediti da li se radi o troskovima tekuceg odrzavanja (trosku) ili o investiciji (kapitalizacija troska).541 Ob. Medutim vazniji rezervni dijelovi i pomocna oprema smatraju se nekretninama postrojenjima i opremom.

04.04.000/12x8 mjeseci=20. (od 1. sto znaci da se na period od 1.(1a 260 Obaveze za PDV 1) 85.god. do 30. Poštanske i telekomunikacijske usluge .god.334 Na kontu 334-zakupnine i najamnine evidentiraju se izdaci za operativni (poslovni) zakup (najam..2009.5. Faktura je izmrena.). 11 . pa je u takvim slucajevima neophodno vrsiti kratkorocno ili dugorocno razgranicavanje unaprijed placenih troskova. objekata. opreme ili dr.. za ukupno fakturisanu zakupninu (30. Kratkorocno razgranicavanje troskova zakupnine se vrsi preko konta 240-Unaprijed placeni troskovi.(1 3. na period od 1.prema dobavljacima 1a) 585.3. odnosi 30.000KM).12. Medjutim veoma cesto se zakupnina placa za vise godina unaprijed.2008.4. telefonski racuni za koristenje fiksne i mobilne mreze. Primjer: Stigla je faktura za PTT usluge na 500 KM + PDV.05..000KM Knjizenje i raspored troskova zakupnine u ovom se slucaju vrsi na sljedeci nacin: 240/541.na osnovu fakture PTT preduzeca D543/P200. Troskovi operativnog zakupa evidentiraju se u onom obracunskom periodu na koji se odnose. telegrami i drugo). e-mail. za odmah placenu zakupninu za svih 12 mjeseci (30. operativni leasing) zemljiste.000KM.2009.2008. 333 PTT usluge 1) 500.333 Na kontu 333-postanske i telekomunikacijske usluge evidentiraju se svi troskovi usluga PTT-a i ostalih telekomunikacijskih usluga (odpremanje poste i paketa. 10.01.na osnovu priznanice koja se placa u gotovu. odnosno da „prelaze“ kroz vise obracunski perioda.200 Ziro-racun 585. u ukupnom iznosu od 30. teleks i telefaks usluge. do 31. Knjizenje: D343/P543. a dugorocno preko konta 098-Ostala dugorocna razgranicenja.000KM).000KM. Primjer razgranicavanja troskova zakupnine: Na osnovu zakljucenog ugovora o zakupu i obracunu zakupodavca.stalnih sredstava i inventara.god. Zakupnine i najamnine . u zavisnoti od toga za koji period je naknada unaprijed placena.541 Ob.05.585. 541/200.do 30.bezgotovinsko placanje fakture ili direktno D343/P202. placena je zakupnina unaprijed za period od jedne godine.

000 1c) 10.god.04.12.pdf 12 .. U racunovodstvenom smislu. placeni tr.000 (1c 200 žiro-račun 334 zakupnine 30. iznos od 10.4 Kapitalni najam (leasing) je takav odnos kod koga sve sustinske ekonomske kooristi i rizici od sredstava odmah prelaze na najmopoprimca.(1 http://oliver. U finansijskom smislu. ali i ne mora unaprijed ugovoriti. u narednoj 2009.000 30. koji za takav najam predvida sasvim drugaciji nacin knjigovodstvenog evidentiranja.334/240.000 (1a 1b) 20.01. Pri takvom odnosu.000 (1 10.. do 31. za kapitalni najam je opredjeljujuce to sto na primaoca najma prelazi sustinsko raspolaganje predmetom najma. oplatom posljednje rate.god. sredstvo primljeno u kapitalni najam ima sve karakteristike vlastitog stalnog sredstva.000 20. koji ima karakteristike kreditnog odnosa. cak i onda kada se ugovorom o kapitalnom najmu ne predivda automatski prenos vlasnistva na njega (mada se i to obicno ugovara. uz iskazivanje dugorocne obaveze po istom osnovu. sa ili bez utvrdivanja ostatka vrijednosti za placanje). korisnik kapitalnog najma ima troskove amortizacije i troskove kamata.godine.7020.000KM koji tereti trosak 2008. 541 ob. ukljucujuci i obracun amortizacije. Primjer: Stigla je faktura za zakupninu poslovnog prostora i iznosi 6000 KM + PDV za 1 mjesec. Umjesto troskova zakupnine (koje bi imao kod operativnog najma). Naknadne otplate po ugovoru najmoprimac ne evidentira kao troskove zakupnine. zaostatak zakupnine od 1. 334/240.prema dobavljacima 1)6000. Sustinsko raspolaganje predmetom uzetim u lizing podrazumijeva i obracunavanje amortizacije tog sredstva (na teret konta 310. za srazmjeran dio zakupnine od 1..(1 4 1) 1020.hr/MS-lizing/jmesaric/org_rac/p8. poslov.god.334 Zakupnine 1b) 500.05. 260 Obaveze za PDV 541 Ob.prema dobav.. kapitalni najam za primaoca najma predstavlja specifican nacin finansiranja stalnih sredstava. nego kao otplatu dugorocno ugovorene obaveze sa pripadajucom kamatom.efos.. pri cemu se prenos samog vlasnistva moze. do 30.- 1a) 7020. 1)30. npr.000 (1b 1a) 30.2008. 240 unapr. najmoprimac u svojim poslovnim knjigama odmah evidentira sredstvo koje je uzeo u kapitalni najam (opremu ili dr. za iznos od 20. preko konta ispravke vrijednosti stalnih sredstava).000 U slucaju koristenja kapitalnog (finansijskog) najma (leasinga) treba imati u vidu odredbe MRS 17-Lizing.(1b 200 Ziro-racun 7020.500.2009. cak i onda kada nije sasvim izvijesno da ce naknadno doci i do formalnog prenosa vlasnistva. Naime.placeni trosk. klasa 0). Za 1 mjesec = 6000 / 12 = 500 240 Unapr.000KM.

oznake..337 Na kontu 337-usluge istrazivanja i razvoja evidentiraju se troskovi po osnovu primarnih istrazivackih aktivnosti. Evidentiranje ovih troskova se najcesce vrsi uz odobravanje konta dobavljaca.zalihe.6. sponzorstva i troskovi sajmova evidentiraju se izdaci za reklamiranje (oglasavanje. 335 Usluge reklame 260 Obaveze za PDV 541 Ob. prema MRS 38Nematerijalna sredstva. interno dobijeni zastitni znakovi.. istrazivanja alternativnih rjesenja za materijale. materijala i dr.468. Trosak se tereti po nabavnoj vrijednosti vlastitih zaliha. reklamnih panoa. pronalaske.7. Troskove reklame predstvaljaju i izdaci za izradu i stampanje prospekata.(1 3. Faktura izmirena. u reklamne svrhe. plakatiranjem ili korstenjem drugih prenosnika reklamnih poruka i sadrzaja. Primjer: Stigla je faktura od TV Tuzla za usluge reklame za tekuci mjesec u iznosu od 400 KM + PDV. materijala ili robe.1) 68. u zemlji ili u inostranstvu. procese. publikacija. Primjer: Od konst kuce „Alfa“ stigla je faktura za usluge istrazivanja 2000 KM + PDV. proizvode. kataloga i drugog reklamnog materijala koji se daje bez naknade. radia. za razduzenje zaliha sopstvenih proizvoda ili robe.prema dobavljacima 13 .prema dobavljacima 1) 400.335 Na kontu 335-Troskovi reklame. stampe. ispitivanja mogucnosti primjene rezultata istrazivanja. putem TV. 337 Usluge istrazivanja 260 Obaveze za PDV 541 Oba. robe. posto su ovdje obicno u pitanju usluge koje vrse druga pravna i fizicka lica. naslovi publikacija i ostale usluge razvojnih aktivnosti. odnosno izdaci koji ne ispunjavaju uslove da se priznaju kao stalno nematerijalno sredstvo. U okviru ovog konta evidentiraju se troskovi. Usluge istraživanja i razvoja . naslovne strane novina. za sve namjene) ili -335/klasa 1.3. Kao trosak reklame moze se evidentirati i utrosak sopstvenih proizvoda. uz knjizenje: -335/604 (za sopstvene utroske proizvoda. sisteme i sl. advertising) i propagiranje pravnog lica ili njegovih proizvoda. Troškovi reklame .

Primjer: Od advokatske kancelarije je stigla faktura za advokatske usluge na 800 KM + PDV. 339 Ostale vanjske usluge 260 Obaveze za PDV 541 Ob.9. Kao i kod predhodne vrste troska.prema dobavljacima 14 . putarine. prepisi. istrazivanje trzista.1a) 234. u velikom broju slucajeva dobije faktura dobavljaca. Fakura izmirena sa ziro-racuna. mostarine. posredovanja 1) 200. vanjsko-trgovinske usluge.1) 2000. i za ovu se dobije porezna faktura dobavljaca koja se knjigovodstveno evidentira 339/541.234.prema dobavljacima 1) 34. ovjere il. studentskog servisa. hotelske usluge (osim reprezentacije). Za navedene usluge se.... Ostale vanjske usluge – 339 Na kontu 339-Ostale vanjske usluge evidentiraju se ostali „vanjski“ troskovi. 338 Usl.- 1) 340. Fakrtura je izmirena...- 1a) 2340.2340.338 Na kontu 338-usluge posredovanja evidentiraju se troskovi po osnovu posredovanja u nabavci dobara i usluga na domacem i stranom trzistu.(1 200 Ziro-racun 2340. kontrola kvallitete i atestiranja. uz priznavanje ulaznog PDV-a. uz priznavanje ulaznog PDV-a. spediterske prilikom prilikom izvoza i sl.(1a 3.(1 3. To su komunalne usluge i naknade. pa se knjigovodstveno evidentiranje vrsi stavom 338/541..(1a 260 Obaveze za PDV 541 Ob. fotokopiranje. Usluge posredovanja .200 Ziro-racun 234. odnosno razne usluge za koje se angazuju druga pravna lica. Primjer: Stigla je faktura za posredovanje u preduzecu i iznosi 200 KM + PDV.8.

.000 6. unaprijed.040 (2a 234 (5 334 zakupnine 2b) 6. 2. 5.- 1a) 936. 541 ob.040 (2 5) 234 175.000 (2b 200 žiro-račun 1.200 Ziro-racun 936.040 3) 25.(1a 1) 136. faktura je placena sa žiro-račun.936.170 1. Plaćena je faktura za zakupninu poslovnog prostora koja glasi na 12000 KM + PDV za 1 god.5 (3 58. Obaveze prema dobavljačima su izmirene sa žiro-račun. 2) 12.prema dobavlj.(1 4.040 14...5 (4 331 prevozne usluge 1) 1. 4.5 240 unaprijed placeni trosk.170 (1a 14.170 (1 2a) 14..000 260 obaveze za PDV 1) 170 2) 2.000 15 . 1a) 1. Rasporediti troškove zakupnine za prvih 6 mjeseci.1) 800. Stigla je faktura od dobavljača za prevoz radnika u iznosu od 1000 KM + PDV. KONAČAN PRIMJER TROŠKOVA USLUGA Preduzeću . 3.5 4) 8.NoTa” su stigle sljedeće fakture za izvršene usluge: 1. Za komunalne usluge stigla je faktura na iznos od 50 KM +PDV. Za reklamu preduzeća dobavljač je ispostavio fakturu na 150 KM + PDV.

16 . Primjenjuje se u preko 120 država svijeta.335 troskovi reklame 3) 150 3390 komunalne usluge 4) 50 ZAKLJUČAK U strukturi ukupni troskova preduzeca troskovi usluga u danasnjim uslovima zbog visoke sprecijalizacije rada preduzeca i podjele rada predstavljaju znacajnu stavku. konzumira vani) nije predmet oporezivanja. Iz svoga maturskog rada sam naucila da se na kontima grupe 33 evidentiraju usluge koje za preduzece cine druga pravna lica. Troskovi usluga se cesto i razgranicavaju preko troskova vremenskih razgranicenja. PDV (Porez na dodatu vrijednost) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu. po definiciji. a za FV + PDV odobrava konto 541-obaveze prema dobavljacima. a kod davaoca obavezu za PDV. tako sto se za FV zaduzuje konto grupe 33. konta 098 ostala dugorocna razgranicenja i konta 559-ostala kratkorocna razgranicenja. Iz PDV-a se finansira i stalna potrosnja. Veoma znacajno je naglasiti da sve veci broj preduzeca ulazi u sistem PDV-a. pa se na ove usluge obracunava i PDV koji kod primaoca usluga predstavlja ulazni. Ove usluge uglavnom se evidentiraju na osnovu fakture. za PDV konto 260. izvoz (koji se. Ovaj rad mi je pomogao da se podsjecanjem na ove zadatke priblizim praksi. S obzirom da je PDV zamišljen kao porez na konzumiranje.

Tuzla. 2009 .poslovniforum. str. 17 .Zijad Džafić. docent. Fojnica.Dr.asp http://oliver. 1992.google. 185.ba/#hl=bs&source=hp&q=pojam+usluga&btnG=Google+pretraga&meta= &fp=739e800996171883 . Željko Rička.efos. Mikroekonomija.hr/evidencija/jmesaric/org_rac/p8.sc. Nordhaus: Ekonomija.com/doc/29803532/5-troskovi http://www.pdf http://www.LITERATURA .. Off-set.P. 2001 . Zakon o PD.hr/about/rashodi.scribd. Zagreb.Samuelson & W. http://www. Revicon.Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful