JU Srednja ekonomska škola Tuzla

MATURSKI RAD
iz knjigovodstva TEMA: Troškovi usluga

....7 ......................... Zakupnine i najamnine – 334 .............................................5 1..........7............ Troškovi reklame – 335 .........6 .....10 3............... Poštanske i telekomunikacijske usluge – 333 ..................................2....6.....13 3........................................................1.4.............................................................................................................7 3............ Troškovi prema uračunavanju u cijenu koštanja .................... Karakteristike usluga .............3................................................god.................5 1...9..........................................2...................................................................... Troškovi usluga (grupa 33) ............................................8 3....................6 2............ Usluge posredovanja – 338 ......5 1.......................................... Troškovi prema mogućnosti vezivanja za jedinicu proizvoda ..........7................5..................5......4 1........................................................................ Usluge na izradi i doradi učinaka – 330 .........................4 1...........................4 1......... Troškovi prema funkcijama u preduzeću ................4 1.............................................17 2 ........................... Ostale vanjske usluge – 339 ..........4 1.. Prevozne usluge – 331 ..................7 3.........5 2..14 4..................8............................................................................... Troškovi prema porijeklu .................12 3................ SADRŽAJ UVOD ..3............................................................... Troškovi prema načinu evidentiranja ...................................6 2................1........................................................ juni 2010................................................. Konačan primjer svih troškova usluga ..................................4 1......................................11 3.........................................15 Zaključak ........................................1.................................................................................................. Usluge održavanja i zaštite – 332 .......14 3.. Podjela troškova prema obimu proizvodnje ................................. Pojam i podjela troškova ........................ Knjiženje troškova ( grupe 33 ) ........................................................................... Pojam i podjela usluga .......................................... Troškovi prema potrebama upravljanja ............................................................2...............6............................................................................................4......... Usluge istraživanja i razvoja – 337 .....................................16 Literatura ..............................8.................................. 3......................................................................................Tuzla.............................. 3........................ Podjela troškova prema mogućnosti otklanjanja ..

te karakteristike pojedinih usluga. trecem dijelu cu reci detaljnije o svakoj uslugi pojedinacno. Prije nego krenem detaljno o uslugama i vrstama usluga. prema potrebama upravljanja itd. sematski prikazati.UVOD Tema mog maturskog rada su troskovi usluga. 3 . predmeta rada (materijala) i radne snage. uz primjere. U drugom dijelu cu preci na pojam usluga i vrste. kako teoriju tih troskova tako i proces knjizenja. U sljedecem. prema nacinu evidentiranja. Naprimjer. U ekonomskoj teoriji i praksi susreće se veliki broj podjela troškova i sve one imaju svoj smisao i značaj. Pošto ovi izdaci vremenski i funkcionalno nastaju istovremeno kada i troškovi. nesto cu reci o troskovima. sto cu detaljnije objasniti u prvom dijelu svog maturskog rada. U zavrsnom cetvrtom dijelu ce prikazati par promjena troskova usluga preduzeca „NoTa“. razlikujemo: troškovi prema porijeklu. oni sa aspekta ekonomije konkretnog preduzeća imaju isti karakter i uticaj kao i troškovi. prema funkcijama u preduzecu. te promjene za svaku uslugu pojedinacno. Troškovi predstavljaju novčani izraz utrošenih komponenata proizvodnje i to sredstava za rad. Šire analize pod troškovima obuhvataju i izdatke koji nastaju izmirenjem obaveza prema državi.

a pokazuju za koju su svrhu nastali troškovi i kakvi su faktori utrošeni. Troškovi prema porijeklu Ovo je osnovna podjela troškova. • troškove finansijsko-računovodstvene funkcije. U ovu grupu troškova ubrajamo: • troškove rada • troškove predmeta rada • troškove sredstava za rad • troškove tuđih usluga 1. • troškove proizvodnje (obavljanja usluga).1 Troškovi predstavljaju vrijednost utrošenih elemenata proizvodnje u procesu reprodukcije.tj. • troškove prodaje.3.2. 1.com/doc/29803532/5-troskovi 4 .1. obiljezja i ponasanje troskova u poslovnim procesima. Vršenjem funkcije u reprodukciji. Prema ovoj podjeli razlikujemo: • direktne (pojedinačne) troškove • indirektne (opšte) troškove 1. jer obuhvata trošenje faktora prizvodnje koji se javljaju u svakoj proizvodnji. Troškovi prema načinu evidentiranja 1 http://www. • troškove administrativno-kadrovske funkcije i sl. U svom radu cu spomenuti najvaznije podjele troskova: 1. troškovi su u novcu izražena količina utrošene radne snage. Trosak se definise kao utrosak razlicitih dobara (materijala. Kako se vrijednost izražava cijenom.1. novca i znanja) potrebnih za nastanak nekog proizvoda ili usluge sto ce se realizirati prodajom na trzistu. Podjela preduzeća prema funkcijama označava njihovu sistematizaciju prema tome koja ih funkcija stvara. vremena. sredstava za rad i predmeta rada. POJAM I PODJELA TROŠKOVA Teorija troskova je dio mikroekonomske analize koja proucava nastanak. Troškovi prema uračunavanju u cijenu koštanja Cijena koštanja predstavlja zbir utrošenih I izdatih vrijednosti u vezi sa trošenjem komponentama procesa rada. U ekonomskoj teoriji i praksi susreće se veliki broj podjela troškova i sve one imaju svoj smisao i značaj.scribd. Prema ovoj podjeli razlikujemo: • troškove upravljanja. • troškove nabavke.4. Troškovi prema funkcijama u preduzeću Ova klasifikacija troškova odražava organizacionu šemu preduzeća.

troškovi pomoćnog materijala za izradu. 7. U daljem radu cu se detaljno bazirati na troskove usluga grupe 33. 4. Troškovi prema potrebama upravljanja Sa ovog stanovišta troskove posmatramo kao: • stvarne. U ove troškove spadaju: 1. 2. • planske. 1. Troškovi prema mogućnosti vezivanja za jedinicu proizvoda Ove troskove djelimo na : • pojedinacne. 3.7. 3. 1. 2. Pojedinačni ili direktni troškovi se mogu direktno.5. Podjela troškova prema mogućnosti otklanjanja Prema mogućnosti otklanjanja troškovi se dijele na: • neotklonjive. bez diferenciranja te proizvodnje na pojedinačne proizvode. 1. 5 .troškovi unutrašnjeg transporta i održavanja.8.troškovi sredstava za rad u slučajevima obračuna funkcionalne amortizacije Zajednički ili indirektni troškovi nastaju kao rezultat zajedničkih utrošaka komponenata procesa rada za proizvodnju u određenom vremenu i prostoru. 4. • standardne.troškovi materijala za izradu. troškovi rada na režijskim poslovima. troškovi sredstava za rad u slučajevima obračuna vremenske amortizacije. • varijabilne troškove. • prosječne troskove.troškovi režijskog materijala.troškovi pomoćnog materijala i usluga. U ovu vrstu troškova spadaju: 1.troškovi rada izrade. 1. • zajednicke. 6. • otklonjive. bez upotrebe neke uslovne baze ili ključa zaračunati za određene proizvode ili usluge.Prema ovoj podjeli troškove djelimo na: • ukupne troskove. Podjela troškova prema obimu proizvodnje Prema stepenu reagovanja na promene obima proizvodnje i stepen korišćenja kapaciteta razlikujemo: • fiksne troškove. 5.6. troškovi utrošene energije. troškovi usluga drugih preduzeća.

i u poreznom i u racunovodstvenom smislu tesko precizno definisati. 185.. osjetiti. stavlja na zalihe. Nordhaus. usluga predstavlja „sve ono sto nije roba i proizvod“.Prolaznost se nepredstavlja problemom ako je tražnja stalna 2 P. sponzorstva. Karakteristike usluga Usluge imaju 4 karakteristike koje umnogome utiču na dizajn marketinških programa: neopipljivost.2.varijabilnost i prolaznost.Pošto usluge zavise od onih koji ih pužaju kao i od toga kada i gdje se one pružaju.Nije tako s fizičkom robom. Troskovi usluga obuhvataju2: • usluge na izradi i doradi ucinaka • prevozne usluge • usluge odrzavanja i zastite • PTT usluge • Zakupnine • Troskovi reklame. Prema najsiroj mogucoj definiciji izvedenoj sistemom eliminacije. usluge se nemogu vidjeti. TROŠKOVI USLUGA (grupa 33) 2. 1992. Nedjeljivost – Usluge se uglavnom proizvode i koriste istovremeno.2. sajmova • Usluge istrazivanja i razvoja • Usluge posredovanja • Ostale vanjske usluge. a koristi se tek kasnije.Usluge se nemogu skladištiti. 2. str. distribuira brojnim porednicima. probati. koja se najprije proizvodi. Neopipljivost – Za razliku od fizičkih proizvoda. one su veoma varijabilne. Varijabilnost. propagande.. Ekonomija. Zagreb. Stoga je usluge.1. nedjeljuvost. čuti ili omirisati prije nego što se kupe.Samuelson & W. Prolaznost . Pojam i podjela usluga Pojam usluga (pa i pojam troskova usluga) je vrlo sirok i raznovrstan. 6 .

tako sto se za FV zaduzuje konto grupe 33.331 7 . a odobravanjem odgovarajuceg konta dobavljaca 541. 3. Prevozne usluge .poluproizvoda i sl. Ove usluge uglavnom se evidentiraju na osnovu fakture.1. Knjizenje takvih usluga vrsi se zaduzivanjem konta 330.kooperanata) koji ucestvuju na izradi i doradi nasih ucinaka-proizvoda.330 Na kontu 330..Racunovodstveno.2. treba razlikovati dvije vrste troskova usluga: . . KNJIŽENJE TROŠKOVA GRUPE 33 Na kontima ove grupe evidentiraju se usluge koje za preduzece cine druga pravna lica. a za FV + PDV odobrava konto 541. 3. u pojedinim fazama njihove proizvodnje. Sematski prikaz: 541 Ob.prema dobavljacima FV+PDV 33 Usluge FV 260 Obaveze za PDV PDV Sl.troskove indirektnih usluga (koje su samo indirektno vezane za nastajanje poslovnih ucinaka). Troskovi usluga 3. Usluge na izradi i doradi učinaka .troskove direktnih usluga (koje se trose direktno pri stvaranju poslovnih ucinaka).Usluge na izradi i doradi ucinaka-evidentiraju se iznosi po fakturama drugih pravnih ili fizickih lica (dobavljaca. za PDV konto 260.

Razgranicenja. Za evidentiranje troskova rada vlastitih radnika u tekucem odrzavanju vlastitih stalnih sredstava. knjigovodstveno evidentiranje se moze vrsiti koristeci konto 605.prema dobavljacima 1a) 468. posto se vrijednost tih izdataka evidentira kao dio ukupnog troska nabavke. Usluge održavanja i zaštite . Primjer: Stigla je faktura od transportnog preduzeca za prevoz robe u iznosu od 400 KM + PDV. 320 (place radnika na odrzavanju). investicijskog odrzavanja.Zalihe.468. uz odobrenje odgovarajuceg konta dobavljaca (prevoznika) evidentiraju se trskovi svih vrsta transportnih usluga (kopneni. vazdusni.(1a 3.. terete se konta koja odgovaraju drugim prirodnim vrstama troskova: 300(utroseni materijal).. takvi troskovi se ne evidentiraju u okviru konta 331. troskovi prevoza radnika na posao i sa posla (konto 328-ostali troskovi zaposlenih) i sl. prihod iskazan na njemu mora biti jednak iskazanom trosku rada radnika za vrijeme trajanja tekuceg odrzavanja i ostalih troskova (materijal. tj. odnosno zaliha na klasi 1). zastitarske usluge i ostale servisne usluge. konto 332 se tereti za iznos po fakturi dobavljaca.kao sastavni dio nabavke vrijednosti tih sredstava (stalnih sredstava na klasi 0. uredena okolisa. Ako usluge tekuceg odrzavanja vrse treca lica. transport cjevovodima i sl.(1 200 Ziro-racun 468.3.Prevozne usluge.541 Ob. Tekuce odrzavanje odmah i u cjelosti tereti troskove obracunskog perioda u kome je i izvrseno. a ako se tekuce odrzavanje vrsi u sopstvenoj reziji. 331 Prevozne usluge 1) 400. Faktura je izmirena. vodeni..Prihodi od upotrebe dobara i suluga za potrebe pravnog lica ili konto 559. Primjer je trosak prevoza na sluzbena putovanja i naknade za koristenje osobnog automobila na sluzbenim putovanjima (konto 340-Dnevnice za sluzbena putovanja i putni troskovi). Za troskove nekih specificnih usluga prevoza predvidena su posebna konta. ciscenja. Ukoliko se koristi konto 605. 302 (ugradeni rezervni dijelovi). rezervni 8 . nego na navedenim posebnim kontima.332 Na kontu 332-Usluge odrzavanja i zastite (servisne usluge) evidentiraju se troskovi usluga tekuceg odrzavanja.). a odobravaju konta 101 (sirovine i materijal). 102 (rezervni dijelovi) ili neka druga sa klase 1.Na kontu 331. Na kontu 331 se medutim ne iskazuju izdaci za transportne usluge koji nastaju prilikom nabavke stalnih sredstava ili zaliha.260 Obaveze za PDV 1) 68.

jer bi isti bio priznat da je drugo pravno lice bilo angazovano da izvrsi uslugu tekuceg odrzavanja. Period razgranicavanja zavisi od vrste i karaktera izvrsenog investicionog odrzavanja.dijelovi i sl. place i sl. tako da se eliminise mogucnost da. Ostatak na kontu 098 prenosi se u sljedecu godinu. Zbog toga je troskove investicionog odrzavanja najcesce potrebno vremenski razgraniciti. rezervni dijelovi. godinu Iznos 50. za ukupan iznos.000 10. za ukalkulisane troskove svakog pojedinog obracunskog perioda. drustvo iskaze zaradu (prihod=trosak). Konacno.000 .000 10. uz sljedeca knjizenja: 098 / 541. kako bi se srazmjerno rasporedili na vise obracunskih perioda. koji se „zatvara“ na kraju godine tako sto se storniraju svi troskovi klase 3 vezani za to tekuce odrzavanje (materijal. Obracunato ukalkulisavanje za 1. posebno ako se ocekuje da u tom periodu nece biti potrebna slucna ulaganja. Koristenjem konta razgranicenja (559 ili 519). sve dok se u cjelosti ne izvrsi njegovo ukalkulisavanje kroz troskove. Za razliku od tekuceg odrzavanja. Treba napomenuti da za odrzavanje u vlastitoj reziji nema osnova za ispostavljanjem interne porezne fakture i obracunavanjem poreza na dodanu vrijednost. Na primjer.). ekonomski i racunovodstveno je opravdano da se troskovi investicionog odrzavanja rasporede na duze periode. U tom smislu. Primjer razgranicenja troskova investicionog odrzavanja: Faktura dobavljaca za investiciono odrzavanje masina Razgranicenje se vrsi na period od pet godina Godisnje ukalkulisavanje iznosi Redni Opis poslovnih promjena broj 1. vec na cijeli period koristenja sredstava zbog kojeg su ucinjeni. koji se poduzimaju u odredenim vremenskim rzmacima.000 10.000 10. razgranicenje ce se izvrsiti na pet godina ako se ocekuje da ce se za pet godina morati ponoviti isti ili sican „zahvat“ na investicionom odrzavanju tog sredstva. Izdaci za investiciono odrzavanje se ne odnose samo na onaj period u kome su nastali. na kontu 332 se evidentira onaj dio izdataka za investiciono odrzavanje koji tereti tekuci period. po osnovu toga.000 Konto Duguje Potrazuje 098 541 098 559 332 559 9 50. troskovi investicionog odrzavanja mogu se razgraniciti i na cijeli preostali vijek trajanja tog stalnog sredstva. investiciono odrzavanje zahtijeva znacajnije izdatke. Ukupni troskovi investicionog odrzavanja Iznos po fakturi dobavljaca 2.). odnosno 332 / 098. Prenos na kratkorocno razgranicenje Prenos na kratkorocno razgranicenje 3.000 50. Druga mogucnost evidentiranja je preko konta kratkorocnih razgranicenja (559).

ponavljaju se i u naredne cetiri godine. Revicon. koja iznosi 1000 KM + PDV. Takva ulaganja nisu troskovi.razgranicenja 1) 50.000 (1a 541 ob.4. odnosno do potpunog iskoristenja ukupno razgranicenog iznosa..kratkor. U praksi je cesto tesko odrediti da li se radi o troskovima tekuceg odrzavanja (trosku) ili o investiciji (kapitalizacija troska).000 541 200 Šematski prikaz: 098 ost. Zakon o PD. i postrojenja i opreme.. 2001 10 .(1a 260 Obaveze za PDV 1) 170.odrzavanja i zastite 1) 1000. ako se rezervni dijelovi i oprema za servisiranje mogu koristiti samo u vezi sa nekom stavkom nekretnina. Ta ulaganja se prenose na troskove postepeno.000 (1c Knjizenja pod 3.1170.000 (1 559 ost.prema dobavljacima 1a) 1170.000 200 žiro-račun 50. nego investicije koje povecavaju vrijednost sredstava (konta klase 0) na kojima su izvrsena.000 10.dugor. Medutim vazniji rezervni dijelovi i pomocna oprema smatraju se nekretninama postrojenjima i opremom. Troskove investicionog odrzavanja treba razlikovati od ulaganja u adaptaciju.000 10. kroz buducu amortizaciju stalnih sredstava cija je vrijednost uvecana tim ulaganjima. 332 Usl. Slicno tome. postrojenja i oprema. Placena faktura dobavljacu 50.000 50. modernizaciju ili druge dogradnje na stalnim sredstvima. Željko Rička.(1 3 Dr. rekonstrukciju. Fojnica.541 Ob. rezervni dijelovi i oprema za servisiranje obicno se vode kao zalihe i priznaju se kao rashod kada se utrose.razgranicenja 1a) 10. oni se obracunavaju kao nekretnine. Primjer: Stigla je faktura za popravku masine.200 Ziro-racun 1170. ali se najcesce koristi sljedeci kriteriji: prema paragrafu 8. Faktura je izmirena.prema dobavljačima 1c) 50.000 (1b 332 usluge održavanja i zaštite 1b) 10. kada pravno lice ocekuje da ce ih koristiti duze od jednog obracunskog razdoblja.. MRS 163.

e-mail.000KM Knjizenje i raspored troskova zakupnine u ovom se slucaju vrsi na sljedeci nacin: 240/541.000KM. Knjizenje: D343/P543.4.333 Na kontu 333-postanske i telekomunikacijske usluge evidentiraju se svi troskovi usluga PTT-a i ostalih telekomunikacijskih usluga (odpremanje poste i paketa. do 30. Medjutim veoma cesto se zakupnina placa za vise godina unaprijed. teleks i telefaks usluge.).01. za odmah placenu zakupninu za svih 12 mjeseci (30. placena je zakupnina unaprijed za period od jedne godine.2009.(1a 260 Obaveze za PDV 1) 85. Kratkorocno razgranicavanje troskova zakupnine se vrsi preko konta 240-Unaprijed placeni troskovi. 333 PTT usluge 1) 500.000/12x8 mjeseci=20.prema dobavljacima 1a) 585. opreme ili dr.(1 3.do 30. do 31.na osnovu fakture PTT preduzeca D543/P200.05.04.2009.000KM).12. 11 .05. Poštanske i telekomunikacijske usluge .. Zakupnine i najamnine . objekata.god.04.god. u ukupnom iznosu od 30. Primjer: Stigla je faktura za PTT usluge na 500 KM + PDV. na period od 1.stalnih sredstava i inventara. Primjer razgranicavanja troskova zakupnine: Na osnovu zakljucenog ugovora o zakupu i obracunu zakupodavca. (od 1. telefonski racuni za koristenje fiksne i mobilne mreze.3. odnosi 30. odnosno da „prelaze“ kroz vise obracunski perioda.bezgotovinsko placanje fakture ili direktno D343/P202. sto znaci da se na period od 1. Troskovi operativnog zakupa evidentiraju se u onom obracunskom periodu na koji se odnose. 10. pa je u takvim slucajevima neophodno vrsiti kratkorocno ili dugorocno razgranicavanje unaprijed placenih troskova.god.. u zavisnoti od toga za koji period je naknada unaprijed placena. operativni leasing) zemljiste.585. Faktura je izmrena.000KM).541 Ob.000KM.200 Ziro-racun 585.2008. 541/200.na osnovu priznanice koja se placa u gotovu.5. za ukupno fakturisanu zakupninu (30.. telegrami i drugo). a dugorocno preko konta 098-Ostala dugorocna razgranicenja.2008.334 Na kontu 334-zakupnine i najamnine evidentiraju se izdaci za operativni (poslovni) zakup (najam.

Primjer: Stigla je faktura za zakupninu poslovnog prostora i iznosi 6000 KM + PDV za 1 mjesec.05.(1b 200 Ziro-racun 7020.god. Naknadne otplate po ugovoru najmoprimac ne evidentira kao troskove zakupnine.- 1a) 7020.000 (1a 1b) 20.hr/MS-lizing/jmesaric/org_rac/p8.prema dobavljacima 1)6000.01. poslov. Pri takvom odnosu. Za 1 mjesec = 6000 / 12 = 500 240 Unapr.. U racunovodstvenom smislu.000 U slucaju koristenja kapitalnog (finansijskog) najma (leasinga) treba imati u vidu odredbe MRS 17-Lizing.000 1c) 10. cak i onda kada nije sasvim izvijesno da ce naknadno doci i do formalnog prenosa vlasnistva. oplatom posljednje rate. Umjesto troskova zakupnine (koje bi imao kod operativnog najma).(1 4 1) 1020.4 Kapitalni najam (leasing) je takav odnos kod koga sve sustinske ekonomske kooristi i rizici od sredstava odmah prelaze na najmopoprimca. kapitalni najam za primaoca najma predstavlja specifican nacin finansiranja stalnih sredstava. nego kao otplatu dugorocno ugovorene obaveze sa pripadajucom kamatom. Naime. ukljucujuci i obracun amortizacije.334/240. sredstvo primljeno u kapitalni najam ima sve karakteristike vlastitog stalnog sredstva. 1)30.. 240 unapr.2008.pdf 12 . iznos od 10. placeni tr. ali i ne mora unaprijed ugovoriti.000 (1 10. koji ima karakteristike kreditnog odnosa. za srazmjeran dio zakupnine od 1. najmoprimac u svojim poslovnim knjigama odmah evidentira sredstvo koje je uzeo u kapitalni najam (opremu ili dr. 541 ob.500. koji za takav najam predvida sasvim drugaciji nacin knjigovodstvenog evidentiranja. zaostatak zakupnine od 1. pri cemu se prenos samog vlasnistva moze.. 260 Obaveze za PDV 541 Ob. za iznos od 20. klasa 0). U finansijskom smislu.efos.(1 http://oliver. za kapitalni najam je opredjeljujuce to sto na primaoca najma prelazi sustinsko raspolaganje predmetom najma.000 (1b 1a) 30. do 31.prema dobav.000KM.334 Zakupnine 1b) 500. uz iskazivanje dugorocne obaveze po istom osnovu. cak i onda kada se ugovorom o kapitalnom najmu ne predivda automatski prenos vlasnistva na njega (mada se i to obicno ugovara... korisnik kapitalnog najma ima troskove amortizacije i troskove kamata.000 (1c 200 žiro-račun 334 zakupnine 30. preko konta ispravke vrijednosti stalnih sredstava). 334/240.000 20.7020. u narednoj 2009.god.placeni trosk.000 30. Sustinsko raspolaganje predmetom uzetim u lizing podrazumijeva i obracunavanje amortizacije tog sredstva (na teret konta 310. sa ili bez utvrdivanja ostatka vrijednosti za placanje).000KM koji tereti trosak 2008.god.godine. do 30.12. npr.2009.04.

kataloga i drugog reklamnog materijala koji se daje bez naknade. Usluge istraživanja i razvoja . oznake.3.337 Na kontu 337-usluge istrazivanja i razvoja evidentiraju se troskovi po osnovu primarnih istrazivackih aktivnosti. u zemlji ili u inostranstvu. interno dobijeni zastitni znakovi.prema dobavljacima 1) 400. reklamnih panoa. Faktura izmirena. radia. Trosak se tereti po nabavnoj vrijednosti vlastitih zaliha.(1 3. materijala ili robe.6. ispitivanja mogucnosti primjene rezultata istrazivanja. robe.. za sve namjene) ili -335/klasa 1. Troškovi reklame .prema dobavljacima 13 .468. 335 Usluge reklame 260 Obaveze za PDV 541 Ob. procese.1) 68.335 Na kontu 335-Troskovi reklame.7. Evidentiranje ovih troskova se najcesce vrsi uz odobravanje konta dobavljaca. posto su ovdje obicno u pitanju usluge koje vrse druga pravna i fizicka lica.zalihe. prema MRS 38Nematerijalna sredstva. u reklamne svrhe.. sponzorstva i troskovi sajmova evidentiraju se izdaci za reklamiranje (oglasavanje. Primjer: Od konst kuce „Alfa“ stigla je faktura za usluge istrazivanja 2000 KM + PDV. Troskove reklame predstvaljaju i izdaci za izradu i stampanje prospekata. U okviru ovog konta evidentiraju se troskovi. uz knjizenje: -335/604 (za sopstvene utroske proizvoda. 337 Usluge istrazivanja 260 Obaveze za PDV 541 Oba. Primjer: Stigla je faktura od TV Tuzla za usluge reklame za tekuci mjesec u iznosu od 400 KM + PDV. naslovi publikacija i ostale usluge razvojnih aktivnosti. naslovne strane novina. putem TV. materijala i dr. proizvode. pronalaske. odnosno izdaci koji ne ispunjavaju uslove da se priznaju kao stalno nematerijalno sredstvo. istrazivanja alternativnih rjesenja za materijale. Kao trosak reklame moze se evidentirati i utrosak sopstvenih proizvoda. plakatiranjem ili korstenjem drugih prenosnika reklamnih poruka i sadrzaja. advertising) i propagiranje pravnog lica ili njegovih proizvoda. za razduzenje zaliha sopstvenih proizvoda ili robe. sisteme i sl. publikacija. stampe.

1a) 234.. u velikom broju slucajeva dobije faktura dobavljaca. spediterske prilikom prilikom izvoza i sl. istrazivanje trzista.- 1) 340. Za navedene usluge se. To su komunalne usluge i naknade. uz priznavanje ulaznog PDV-a. hotelske usluge (osim reprezentacije). mostarine. Primjer: Od advokatske kancelarije je stigla faktura za advokatske usluge na 800 KM + PDV... pa se knjigovodstveno evidentiranje vrsi stavom 338/541. kontrola kvallitete i atestiranja. Fakura izmirena sa ziro-racuna. Ostale vanjske usluge – 339 Na kontu 339-Ostale vanjske usluge evidentiraju se ostali „vanjski“ troskovi.8. fotokopiranje.9.- 1a) 2340. studentskog servisa.338 Na kontu 338-usluge posredovanja evidentiraju se troskovi po osnovu posredovanja u nabavci dobara i usluga na domacem i stranom trzistu.prema dobavljacima 14 .(1 3..234. 339 Ostale vanjske usluge 260 Obaveze za PDV 541 Ob.. i za ovu se dobije porezna faktura dobavljaca koja se knjigovodstveno evidentira 339/541.2340. Primjer: Stigla je faktura za posredovanje u preduzecu i iznosi 200 KM + PDV. putarine.prema dobavljacima 1) 34. prepisi. Kao i kod predhodne vrste troska. vanjsko-trgovinske usluge. 338 Usl. Fakrtura je izmirena.(1a 260 Obaveze za PDV 541 Ob.200 Ziro-racun 234. posredovanja 1) 200. uz priznavanje ulaznog PDV-a.. Usluge posredovanja .(1a 3.(1 200 Ziro-racun 2340. ovjere il. odnosno razne usluge za koje se angazuju druga pravna lica.1) 2000.

Obaveze prema dobavljačima su izmirene sa žiro-račun.000 (2b 200 žiro-račun 1. 2) 12. 5.. Za komunalne usluge stigla je faktura na iznos od 50 KM +PDV.170 1.936. Stigla je faktura od dobavljača za prevoz radnika u iznosu od 1000 KM + PDV. 1a) 1. faktura je placena sa žiro-račun.- 1a) 936.1) 800.5 4) 8. unaprijed.(1 4. 2.5 (3 58.040 (2 5) 234 175.040 14. Za reklamu preduzeća dobavljač je ispostavio fakturu na 150 KM + PDV.000 6. Rasporediti troškove zakupnine za prvih 6 mjeseci. 3.5 240 unaprijed placeni trosk..170 (1 2a) 14.. 4.170 (1a 14. Plaćena je faktura za zakupninu poslovnog prostora koja glasi na 12000 KM + PDV za 1 god. 541 ob.200 Ziro-racun 936.000 15 .040 (2a 234 (5 334 zakupnine 2b) 6.5 (4 331 prevozne usluge 1) 1.(1a 1) 136..000 260 obaveze za PDV 1) 170 2) 2. KONAČAN PRIMJER TROŠKOVA USLUGA Preduzeću .NoTa” su stigle sljedeće fakture za izvršene usluge: 1.prema dobavlj.040 3) 25.

Primjenjuje se u preko 120 država svijeta. izvoz (koji se.335 troskovi reklame 3) 150 3390 komunalne usluge 4) 50 ZAKLJUČAK U strukturi ukupni troskova preduzeca troskovi usluga u danasnjim uslovima zbog visoke sprecijalizacije rada preduzeca i podjele rada predstavljaju znacajnu stavku. po definiciji. Ove usluge uglavnom se evidentiraju na osnovu fakture. konzumira vani) nije predmet oporezivanja. a kod davaoca obavezu za PDV. S obzirom da je PDV zamišljen kao porez na konzumiranje. pa se na ove usluge obracunava i PDV koji kod primaoca usluga predstavlja ulazni. konta 098 ostala dugorocna razgranicenja i konta 559-ostala kratkorocna razgranicenja. a za FV + PDV odobrava konto 541-obaveze prema dobavljacima. Ovaj rad mi je pomogao da se podsjecanjem na ove zadatke priblizim praksi. Iz PDV-a se finansira i stalna potrosnja. PDV (Porez na dodatu vrijednost) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu. Iz svoga maturskog rada sam naucila da se na kontima grupe 33 evidentiraju usluge koje za preduzece cine druga pravna lica. 16 . za PDV konto 260. Troskovi usluga se cesto i razgranicavaju preko troskova vremenskih razgranicenja. Veoma znacajno je naglasiti da sve veci broj preduzeca ulazi u sistem PDV-a. tako sto se za FV zaduzuje konto grupe 33.

efos. 2009 . Zakon o PD. Revicon.pdf http://www. 1992. http://www. 185. str. Željko Rička.Dr.LITERATURA . Fojnica..scribd. Tuzla.sc. 17 .Zijad Džafić. docent.hr/about/rashodi. Zagreb. Mikroekonomija. 2001 .poslovniforum.hr/evidencija/jmesaric/org_rac/p8.ba/#hl=bs&source=hp&q=pojam+usluga&btnG=Google+pretraga&meta= &fp=739e800996171883 . Off-set.google. Nordhaus: Ekonomija.P.asp http://oliver.Samuelson & W.Dr.com/doc/29803532/5-troskovi http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful