P. 1
MATURSKI RAD

MATURSKI RAD

|Views: 7,410|Likes:
Published by LejLa Viruschic'

More info:

Published by: LejLa Viruschic' on Jan 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

JU Srednja ekonomska škola Tuzla

MATURSKI RAD
iz knjigovodstva TEMA: Troškovi usluga

.4......................................................4 1....................... Troškovi usluga (grupa 33) .................................................Tuzla..............5........................................................................................ SADRŽAJ UVOD ......14 4.................. Pojam i podjela troškova ...................9.....................................2.................................... Knjiženje troškova ( grupe 33 ) ...........................1......6................................................................................................................ Troškovi prema načinu evidentiranja ............................ juni 2010................................ Konačan primjer svih troškova usluga ...............6 ................4 1..... Poštanske i telekomunikacijske usluge – 333 .................. Podjela troškova prema obimu proizvodnje ...............................................................8......................................7 3...........5 2.....................................................6 2................................................1......................7... Usluge posredovanja – 338 ...........................12 3........................ Troškovi prema potrebama upravljanja . Podjela troškova prema mogućnosti otklanjanja ...2..... Usluge na izradi i doradi učinaka – 330 ................god.........10 3.. Zakupnine i najamnine – 334 . Troškovi prema funkcijama u preduzeću ..............................................................................................................3...............17 2 ................7...........................15 Zaključak ........ Usluge istraživanja i razvoja – 337 .............................................................13 3.........2...............11 3............8 3............6 2..............................................................4 1......................................5 1.......................5 1..... 3....4 1..................... Ostale vanjske usluge – 339 ........ Troškovi prema uračunavanju u cijenu koštanja ............6.........................................7 .......5 1....14 3........................................................ 3................................................................... Prevozne usluge – 331 ...................4...........................................................3............................................... Karakteristike usluga ........................7 3......................................................4 1.........................................4 1....................................................................................................8..........................5.................................... Troškovi reklame – 335 .......... Usluge održavanja i zaštite – 332 ...................... Troškovi prema mogućnosti vezivanja za jedinicu proizvoda .... Pojam i podjela usluga ..................16 Literatura .............. Troškovi prema porijeklu .........................................1.........................................................................................................................

prema nacinu evidentiranja. U sljedecem. razlikujemo: troškovi prema porijeklu. prema funkcijama u preduzecu. Pošto ovi izdaci vremenski i funkcionalno nastaju istovremeno kada i troškovi. te karakteristike pojedinih usluga. U ekonomskoj teoriji i praksi susreće se veliki broj podjela troškova i sve one imaju svoj smisao i značaj. sto cu detaljnije objasniti u prvom dijelu svog maturskog rada. U drugom dijelu cu preci na pojam usluga i vrste. oni sa aspekta ekonomije konkretnog preduzeća imaju isti karakter i uticaj kao i troškovi. Prije nego krenem detaljno o uslugama i vrstama usluga. prema potrebama upravljanja itd. Šire analize pod troškovima obuhvataju i izdatke koji nastaju izmirenjem obaveza prema državi. nesto cu reci o troskovima. te promjene za svaku uslugu pojedinacno. U zavrsnom cetvrtom dijelu ce prikazati par promjena troskova usluga preduzeca „NoTa“. kako teoriju tih troskova tako i proces knjizenja. uz primjere. Troškovi predstavljaju novčani izraz utrošenih komponenata proizvodnje i to sredstava za rad. sematski prikazati.UVOD Tema mog maturskog rada su troskovi usluga. predmeta rada (materijala) i radne snage. 3 . Naprimjer. trecem dijelu cu reci detaljnije o svakoj uslugi pojedinacno.

1.1.3.1 Troškovi predstavljaju vrijednost utrošenih elemenata proizvodnje u procesu reprodukcije. obiljezja i ponasanje troskova u poslovnim procesima. POJAM I PODJELA TROŠKOVA Teorija troskova je dio mikroekonomske analize koja proucava nastanak. U svom radu cu spomenuti najvaznije podjele troskova: 1. Troškovi prema uračunavanju u cijenu koštanja Cijena koštanja predstavlja zbir utrošenih I izdatih vrijednosti u vezi sa trošenjem komponentama procesa rada. Troškovi prema porijeklu Ovo je osnovna podjela troškova. • troškove finansijsko-računovodstvene funkcije. Kako se vrijednost izražava cijenom. troškovi su u novcu izražena količina utrošene radne snage. • troškove nabavke. • troškove administrativno-kadrovske funkcije i sl. Prema ovoj podjeli razlikujemo: • troškove upravljanja. Troškovi prema načinu evidentiranja 1 http://www.4. sredstava za rad i predmeta rada. jer obuhvata trošenje faktora prizvodnje koji se javljaju u svakoj proizvodnji.2. U ekonomskoj teoriji i praksi susreće se veliki broj podjela troškova i sve one imaju svoj smisao i značaj. novca i znanja) potrebnih za nastanak nekog proizvoda ili usluge sto ce se realizirati prodajom na trzistu. Prema ovoj podjeli razlikujemo: • direktne (pojedinačne) troškove • indirektne (opšte) troškove 1. • troškove prodaje. vremena. Podjela preduzeća prema funkcijama označava njihovu sistematizaciju prema tome koja ih funkcija stvara. Trosak se definise kao utrosak razlicitih dobara (materijala. 1.com/doc/29803532/5-troskovi 4 . U ovu grupu troškova ubrajamo: • troškove rada • troškove predmeta rada • troškove sredstava za rad • troškove tuđih usluga 1.scribd. a pokazuju za koju su svrhu nastali troškovi i kakvi su faktori utrošeni. • troškove proizvodnje (obavljanja usluga). Troškovi prema funkcijama u preduzeću Ova klasifikacija troškova odražava organizacionu šemu preduzeća.tj. Vršenjem funkcije u reprodukciji.

• prosječne troskove. 1. • zajednicke. 4. Troškovi prema potrebama upravljanja Sa ovog stanovišta troskove posmatramo kao: • stvarne.troškovi režijskog materijala. troškovi utrošene energije. • varijabilne troškove. troškovi sredstava za rad u slučajevima obračuna vremenske amortizacije.troškovi pomoćnog materijala za izradu. • planske. 7. Podjela troškova prema obimu proizvodnje Prema stepenu reagovanja na promene obima proizvodnje i stepen korišćenja kapaciteta razlikujemo: • fiksne troškove. bez upotrebe neke uslovne baze ili ključa zaračunati za određene proizvode ili usluge.7.8. 3. 2. 1. 5 . Podjela troškova prema mogućnosti otklanjanja Prema mogućnosti otklanjanja troškovi se dijele na: • neotklonjive. U ove troškove spadaju: 1.6. U ovu vrstu troškova spadaju: 1. 5. U daljem radu cu se detaljno bazirati na troskove usluga grupe 33. troškovi rada na režijskim poslovima. 1.troškovi sredstava za rad u slučajevima obračuna funkcionalne amortizacije Zajednički ili indirektni troškovi nastaju kao rezultat zajedničkih utrošaka komponenata procesa rada za proizvodnju u određenom vremenu i prostoru.troškovi pomoćnog materijala i usluga. • otklonjive.5.troškovi unutrašnjeg transporta i održavanja. troškovi usluga drugih preduzeća. Troškovi prema mogućnosti vezivanja za jedinicu proizvoda Ove troskove djelimo na : • pojedinacne. 3.troškovi rada izrade. 1. bez diferenciranja te proizvodnje na pojedinačne proizvode.troškovi materijala za izradu. 4.Prema ovoj podjeli troškove djelimo na: • ukupne troskove. 6. • standardne. Pojedinačni ili direktni troškovi se mogu direktno. 2.

. nedjeljuvost. Prolaznost . distribuira brojnim porednicima. Pojam i podjela usluga Pojam usluga (pa i pojam troskova usluga) je vrlo sirok i raznovrstan.Samuelson & W. Zagreb.Usluge se nemogu skladištiti. stavlja na zalihe. probati. 2. Neopipljivost – Za razliku od fizičkih proizvoda. usluge se nemogu vidjeti. 185. one su veoma varijabilne.2. Troskovi usluga obuhvataju2: • usluge na izradi i doradi ucinaka • prevozne usluge • usluge odrzavanja i zastite • PTT usluge • Zakupnine • Troskovi reklame. propagande.2. osjetiti. Prema najsiroj mogucoj definiciji izvedenoj sistemom eliminacije. 1992. i u poreznom i u racunovodstvenom smislu tesko precizno definisati. 6 .varijabilnost i prolaznost.. Ekonomija. Stoga je usluge. Nedjeljivost – Usluge se uglavnom proizvode i koriste istovremeno. sponzorstva. TROŠKOVI USLUGA (grupa 33) 2. str.1. koja se najprije proizvodi. usluga predstavlja „sve ono sto nije roba i proizvod“.Nije tako s fizičkom robom. a koristi se tek kasnije.Prolaznost se nepredstavlja problemom ako je tražnja stalna 2 P. čuti ili omirisati prije nego što se kupe. Nordhaus. Karakteristike usluga Usluge imaju 4 karakteristike koje umnogome utiču na dizajn marketinških programa: neopipljivost. Varijabilnost. sajmova • Usluge istrazivanja i razvoja • Usluge posredovanja • Ostale vanjske usluge.Pošto usluge zavise od onih koji ih pužaju kao i od toga kada i gdje se one pružaju.

.2.330 Na kontu 330.331 7 .troskove direktnih usluga (koje se trose direktno pri stvaranju poslovnih ucinaka).prema dobavljacima FV+PDV 33 Usluge FV 260 Obaveze za PDV PDV Sl. Troskovi usluga 3. Knjizenje takvih usluga vrsi se zaduzivanjem konta 330. 3. treba razlikovati dvije vrste troskova usluga: . a odobravanjem odgovarajuceg konta dobavljaca 541. u pojedinim fazama njihove proizvodnje.troskove indirektnih usluga (koje su samo indirektno vezane za nastajanje poslovnih ucinaka). KNJIŽENJE TROŠKOVA GRUPE 33 Na kontima ove grupe evidentiraju se usluge koje za preduzece cine druga pravna lica. a za FV + PDV odobrava konto 541.kooperanata) koji ucestvuju na izradi i doradi nasih ucinaka-proizvoda. za PDV konto 260. Usluge na izradi i doradi učinaka . . 3.poluproizvoda i sl.Usluge na izradi i doradi ucinaka-evidentiraju se iznosi po fakturama drugih pravnih ili fizickih lica (dobavljaca. tako sto se za FV zaduzuje konto grupe 33. Sematski prikaz: 541 Ob. Ove usluge uglavnom se evidentiraju na osnovu fakture.1. Prevozne usluge .Racunovodstveno.

Usluge održavanja i zaštite . konto 332 se tereti za iznos po fakturi dobavljaca.. Za troskove nekih specificnih usluga prevoza predvidena su posebna konta. nego na navedenim posebnim kontima. uredena okolisa. Faktura je izmirena.Prihodi od upotrebe dobara i suluga za potrebe pravnog lica ili konto 559. zastitarske usluge i ostale servisne usluge. ciscenja. Ako usluge tekuceg odrzavanja vrse treca lica. vazdusni. 302 (ugradeni rezervni dijelovi). tj. odnosno zaliha na klasi 1). vodeni. Tekuce odrzavanje odmah i u cjelosti tereti troskove obracunskog perioda u kome je i izvrseno.prema dobavljacima 1a) 468. terete se konta koja odgovaraju drugim prirodnim vrstama troskova: 300(utroseni materijal). a ako se tekuce odrzavanje vrsi u sopstvenoj reziji.Razgranicenja.kao sastavni dio nabavke vrijednosti tih sredstava (stalnih sredstava na klasi 0.(1a 3. transport cjevovodima i sl. Za evidentiranje troskova rada vlastitih radnika u tekucem odrzavanju vlastitih stalnih sredstava. Na kontu 331 se medutim ne iskazuju izdaci za transportne usluge koji nastaju prilikom nabavke stalnih sredstava ili zaliha.468.3. a odobravaju konta 101 (sirovine i materijal).541 Ob. Ukoliko se koristi konto 605. rezervni 8 . 320 (place radnika na odrzavanju). troskovi prevoza radnika na posao i sa posla (konto 328-ostali troskovi zaposlenih) i sl. Primjer: Stigla je faktura od transportnog preduzeca za prevoz robe u iznosu od 400 KM + PDV.). posto se vrijednost tih izdataka evidentira kao dio ukupnog troska nabavke.. prihod iskazan na njemu mora biti jednak iskazanom trosku rada radnika za vrijeme trajanja tekuceg odrzavanja i ostalih troskova (materijal. 331 Prevozne usluge 1) 400. knjigovodstveno evidentiranje se moze vrsiti koristeci konto 605.Na kontu 331.260 Obaveze za PDV 1) 68. Primjer je trosak prevoza na sluzbena putovanja i naknade za koristenje osobnog automobila na sluzbenim putovanjima (konto 340-Dnevnice za sluzbena putovanja i putni troskovi). 102 (rezervni dijelovi) ili neka druga sa klase 1. uz odobrenje odgovarajuceg konta dobavljaca (prevoznika) evidentiraju se trskovi svih vrsta transportnih usluga (kopneni.Zalihe.(1 200 Ziro-racun 468. investicijskog odrzavanja..332 Na kontu 332-Usluge odrzavanja i zastite (servisne usluge) evidentiraju se troskovi usluga tekuceg odrzavanja.Prevozne usluge. takvi troskovi se ne evidentiraju u okviru konta 331.

koji se poduzimaju u odredenim vremenskim rzmacima.). Prenos na kratkorocno razgranicenje Prenos na kratkorocno razgranicenje 3. U tom smislu.000 10. Period razgranicavanja zavisi od vrste i karaktera izvrsenog investicionog odrzavanja.000 10.000 . Obracunato ukalkulisavanje za 1. razgranicenje ce se izvrsiti na pet godina ako se ocekuje da ce se za pet godina morati ponoviti isti ili sican „zahvat“ na investicionom odrzavanju tog sredstva. Druga mogucnost evidentiranja je preko konta kratkorocnih razgranicenja (559). Koristenjem konta razgranicenja (559 ili 519). vec na cijeli period koristenja sredstava zbog kojeg su ucinjeni. jer bi isti bio priznat da je drugo pravno lice bilo angazovano da izvrsi uslugu tekuceg odrzavanja. Ostatak na kontu 098 prenosi se u sljedecu godinu. drustvo iskaze zaradu (prihod=trosak). sve dok se u cjelosti ne izvrsi njegovo ukalkulisavanje kroz troskove. ekonomski i racunovodstveno je opravdano da se troskovi investicionog odrzavanja rasporede na duze periode. Izdaci za investiciono odrzavanje se ne odnose samo na onaj period u kome su nastali. Konacno. place i sl. godinu Iznos 50. uz sljedeca knjizenja: 098 / 541. posebno ako se ocekuje da u tom periodu nece biti potrebna slucna ulaganja. Treba napomenuti da za odrzavanje u vlastitoj reziji nema osnova za ispostavljanjem interne porezne fakture i obracunavanjem poreza na dodanu vrijednost. za ukupan iznos. za ukalkulisane troskove svakog pojedinog obracunskog perioda. odnosno 332 / 098. Na primjer.). Za razliku od tekuceg odrzavanja. Zbog toga je troskove investicionog odrzavanja najcesce potrebno vremenski razgraniciti.dijelovi i sl. tako da se eliminise mogucnost da. rezervni dijelovi.000 10. koji se „zatvara“ na kraju godine tako sto se storniraju svi troskovi klase 3 vezani za to tekuce odrzavanje (materijal. troskovi investicionog odrzavanja mogu se razgraniciti i na cijeli preostali vijek trajanja tog stalnog sredstva. investiciono odrzavanje zahtijeva znacajnije izdatke.000 10. kako bi se srazmjerno rasporedili na vise obracunskih perioda.000 50. na kontu 332 se evidentira onaj dio izdataka za investiciono odrzavanje koji tereti tekuci period.000 Konto Duguje Potrazuje 098 541 098 559 332 559 9 50. Ukupni troskovi investicionog odrzavanja Iznos po fakturi dobavljaca 2. po osnovu toga. Primjer razgranicenja troskova investicionog odrzavanja: Faktura dobavljaca za investiciono odrzavanje masina Razgranicenje se vrsi na period od pet godina Godisnje ukalkulisavanje iznosi Redni Opis poslovnih promjena broj 1.

dugor.odrzavanja i zastite 1) 1000. Troskove investicionog odrzavanja treba razlikovati od ulaganja u adaptaciju. odnosno do potpunog iskoristenja ukupno razgranicenog iznosa.000 50.4. Placena faktura dobavljacu 50. Zakon o PD.prema dobavljacima 1a) 1170. Slicno tome. Faktura je izmirena. Revicon. Primjer: Stigla je faktura za popravku masine.000 10. nego investicije koje povecavaju vrijednost sredstava (konta klase 0) na kojima su izvrsena.541 Ob.. Željko Rička. Medutim vazniji rezervni dijelovi i pomocna oprema smatraju se nekretninama postrojenjima i opremom.1170. 332 Usl.000 10.prema dobavljačima 1c) 50. postrojenja i oprema.000 (1a 541 ob. ako se rezervni dijelovi i oprema za servisiranje mogu koristiti samo u vezi sa nekom stavkom nekretnina. i postrojenja i opreme.kratkor.200 Ziro-racun 1170. ali se najcesce koristi sljedeci kriteriji: prema paragrafu 8. Takva ulaganja nisu troskovi. Fojnica.. kada pravno lice ocekuje da ce ih koristiti duze od jednog obracunskog razdoblja. U praksi je cesto tesko odrediti da li se radi o troskovima tekuceg odrzavanja (trosku) ili o investiciji (kapitalizacija troska).razgranicenja 1a) 10.000 541 200 Šematski prikaz: 098 ost. rekonstrukciju.000 (1c Knjizenja pod 3. ponavljaju se i u naredne cetiri godine.razgranicenja 1) 50.000 200 žiro-račun 50.. kroz buducu amortizaciju stalnih sredstava cija je vrijednost uvecana tim ulaganjima.(1a 260 Obaveze za PDV 1) 170. rezervni dijelovi i oprema za servisiranje obicno se vode kao zalihe i priznaju se kao rashod kada se utrose. MRS 163. koja iznosi 1000 KM + PDV.(1 3 Dr.000 (1b 332 usluge održavanja i zaštite 1b) 10.000 (1 559 ost. 2001 10 . Ta ulaganja se prenose na troskove postepeno. oni se obracunavaju kao nekretnine. modernizaciju ili druge dogradnje na stalnim sredstvima.

god. Medjutim veoma cesto se zakupnina placa za vise godina unaprijed. Kratkorocno razgranicavanje troskova zakupnine se vrsi preko konta 240-Unaprijed placeni troskovi. Zakupnine i najamnine .541 Ob. Poštanske i telekomunikacijske usluge . 11 .god. (od 1.do 30. objekata. placena je zakupnina unaprijed za period od jedne godine. teleks i telefaks usluge. u zavisnoti od toga za koji period je naknada unaprijed placena..000KM. odnosno da „prelaze“ kroz vise obracunski perioda.12.stalnih sredstava i inventara. Knjizenje: D343/P543.. telefonski racuni za koristenje fiksne i mobilne mreze.05. za odmah placenu zakupninu za svih 12 mjeseci (30. Primjer: Stigla je faktura za PTT usluge na 500 KM + PDV. 10. operativni leasing) zemljiste..000/12x8 mjeseci=20.5.333 Na kontu 333-postanske i telekomunikacijske usluge evidentiraju se svi troskovi usluga PTT-a i ostalih telekomunikacijskih usluga (odpremanje poste i paketa. na period od 1.04. u ukupnom iznosu od 30.000KM). Faktura je izmrena. pa je u takvim slucajevima neophodno vrsiti kratkorocno ili dugorocno razgranicavanje unaprijed placenih troskova. odnosi 30.01. za ukupno fakturisanu zakupninu (30. sto znaci da se na period od 1.2008.2009.). e-mail.334 Na kontu 334-zakupnine i najamnine evidentiraju se izdaci za operativni (poslovni) zakup (najam.4.05.god.585. 333 PTT usluge 1) 500.prema dobavljacima 1a) 585. opreme ili dr. do 31.200 Ziro-racun 585.2008. do 30.000KM). Troskovi operativnog zakupa evidentiraju se u onom obracunskom periodu na koji se odnose.(1a 260 Obaveze za PDV 1) 85.2009.(1 3. a dugorocno preko konta 098-Ostala dugorocna razgranicenja. telegrami i drugo).bezgotovinsko placanje fakture ili direktno D343/P202. Primjer razgranicavanja troskova zakupnine: Na osnovu zakljucenog ugovora o zakupu i obracunu zakupodavca.na osnovu priznanice koja se placa u gotovu.na osnovu fakture PTT preduzeca D543/P200. 541/200.3.000KM Knjizenje i raspored troskova zakupnine u ovom se slucaju vrsi na sljedeci nacin: 240/541.04.000KM.

Pri takvom odnosu.000 (1b 1a) 30. pri cemu se prenos samog vlasnistva moze. Naime.000 U slucaju koristenja kapitalnog (finansijskog) najma (leasinga) treba imati u vidu odredbe MRS 17-Lizing.(1 http://oliver. preko konta ispravke vrijednosti stalnih sredstava). uz iskazivanje dugorocne obaveze po istom osnovu. do 31. sredstvo primljeno u kapitalni najam ima sve karakteristike vlastitog stalnog sredstva. Za 1 mjesec = 6000 / 12 = 500 240 Unapr.01. poslov.prema dobav.. korisnik kapitalnog najma ima troskove amortizacije i troskove kamata.. U finansijskom smislu. npr.godine. klasa 0). iznos od 10. 334/240. sa ili bez utvrdivanja ostatka vrijednosti za placanje). zaostatak zakupnine od 1.efos.334 Zakupnine 1b) 500. za kapitalni najam je opredjeljujuce to sto na primaoca najma prelazi sustinsko raspolaganje predmetom najma.prema dobavljacima 1)6000.2008. ukljucujuci i obracun amortizacije.- 1a) 7020..04. do 30. 260 Obaveze za PDV 541 Ob.god..000 (1 10. Umjesto troskova zakupnine (koje bi imao kod operativnog najma).(1b 200 Ziro-racun 7020. cak i onda kada nije sasvim izvijesno da ce naknadno doci i do formalnog prenosa vlasnistva.(1 4 1) 1020.placeni trosk.4 Kapitalni najam (leasing) je takav odnos kod koga sve sustinske ekonomske kooristi i rizici od sredstava odmah prelaze na najmopoprimca.000 (1a 1b) 20. Primjer: Stigla je faktura za zakupninu poslovnog prostora i iznosi 6000 KM + PDV za 1 mjesec. nego kao otplatu dugorocno ugovorene obaveze sa pripadajucom kamatom.hr/MS-lizing/jmesaric/org_rac/p8. u narednoj 2009. 1)30.000KM. oplatom posljednje rate.000KM koji tereti trosak 2008. 240 unapr. Sustinsko raspolaganje predmetom uzetim u lizing podrazumijeva i obracunavanje amortizacije tog sredstva (na teret konta 310.500.334/240. koji ima karakteristike kreditnog odnosa.pdf 12 .god.000 1c) 10.000 30. za iznos od 20.000 20. ali i ne mora unaprijed ugovoriti.000 (1c 200 žiro-račun 334 zakupnine 30.2009.12. najmoprimac u svojim poslovnim knjigama odmah evidentira sredstvo koje je uzeo u kapitalni najam (opremu ili dr. U racunovodstvenom smislu. Naknadne otplate po ugovoru najmoprimac ne evidentira kao troskove zakupnine. kapitalni najam za primaoca najma predstavlja specifican nacin finansiranja stalnih sredstava.god. 541 ob. placeni tr. cak i onda kada se ugovorom o kapitalnom najmu ne predivda automatski prenos vlasnistva na njega (mada se i to obicno ugovara. koji za takav najam predvida sasvim drugaciji nacin knjigovodstvenog evidentiranja. za srazmjeran dio zakupnine od 1..7020.05.

sponzorstva i troskovi sajmova evidentiraju se izdaci za reklamiranje (oglasavanje.7.prema dobavljacima 13 . Troškovi reklame . za razduzenje zaliha sopstvenih proizvoda ili robe. publikacija. reklamnih panoa. materijala i dr.468. istrazivanja alternativnih rjesenja za materijale. 337 Usluge istrazivanja 260 Obaveze za PDV 541 Oba. Kao trosak reklame moze se evidentirati i utrosak sopstvenih proizvoda..337 Na kontu 337-usluge istrazivanja i razvoja evidentiraju se troskovi po osnovu primarnih istrazivackih aktivnosti. interno dobijeni zastitni znakovi. oznake. Troskove reklame predstvaljaju i izdaci za izradu i stampanje prospekata.. procese. posto su ovdje obicno u pitanju usluge koje vrse druga pravna i fizicka lica. materijala ili robe. naslovne strane novina. Faktura izmirena. Evidentiranje ovih troskova se najcesce vrsi uz odobravanje konta dobavljaca. radia. stampe.zalihe. ispitivanja mogucnosti primjene rezultata istrazivanja. prema MRS 38Nematerijalna sredstva. plakatiranjem ili korstenjem drugih prenosnika reklamnih poruka i sadrzaja. advertising) i propagiranje pravnog lica ili njegovih proizvoda. pronalaske.1) 68. Primjer: Od konst kuce „Alfa“ stigla je faktura za usluge istrazivanja 2000 KM + PDV.prema dobavljacima 1) 400.335 Na kontu 335-Troskovi reklame. U okviru ovog konta evidentiraju se troskovi. robe. putem TV. kataloga i drugog reklamnog materijala koji se daje bez naknade. u zemlji ili u inostranstvu. Primjer: Stigla je faktura od TV Tuzla za usluge reklame za tekuci mjesec u iznosu od 400 KM + PDV. Trosak se tereti po nabavnoj vrijednosti vlastitih zaliha.3. 335 Usluge reklame 260 Obaveze za PDV 541 Ob.6. naslovi publikacija i ostale usluge razvojnih aktivnosti. u reklamne svrhe. uz knjizenje: -335/604 (za sopstvene utroske proizvoda. odnosno izdaci koji ne ispunjavaju uslove da se priznaju kao stalno nematerijalno sredstvo. za sve namjene) ili -335/klasa 1. proizvode. Usluge istraživanja i razvoja . sisteme i sl.(1 3.

. hotelske usluge (osim reprezentacije). prepisi. ovjere il. Fakrtura je izmirena.. 338 Usl. fotokopiranje.prema dobavljacima 1) 34. studentskog servisa.1a) 234.(1 3. spediterske prilikom prilikom izvoza i sl. pa se knjigovodstveno evidentiranje vrsi stavom 338/541.338 Na kontu 338-usluge posredovanja evidentiraju se troskovi po osnovu posredovanja u nabavci dobara i usluga na domacem i stranom trzistu. Usluge posredovanja .234. mostarine. vanjsko-trgovinske usluge.prema dobavljacima 14 . putarine. Za navedene usluge se. Kao i kod predhodne vrste troska. posredovanja 1) 200. Primjer: Od advokatske kancelarije je stigla faktura za advokatske usluge na 800 KM + PDV..8. uz priznavanje ulaznog PDV-a.- 1a) 2340. kontrola kvallitete i atestiranja.. u velikom broju slucajeva dobije faktura dobavljaca.(1a 3.(1a 260 Obaveze za PDV 541 Ob. Fakura izmirena sa ziro-racuna. 339 Ostale vanjske usluge 260 Obaveze za PDV 541 Ob.1) 2000.9. istrazivanje trzista.(1 200 Ziro-racun 2340. Ostale vanjske usluge – 339 Na kontu 339-Ostale vanjske usluge evidentiraju se ostali „vanjski“ troskovi. uz priznavanje ulaznog PDV-a. i za ovu se dobije porezna faktura dobavljaca koja se knjigovodstveno evidentira 339/541. Primjer: Stigla je faktura za posredovanje u preduzecu i iznosi 200 KM + PDV..- 1) 340. odnosno razne usluge za koje se angazuju druga pravna lica.200 Ziro-racun 234. To su komunalne usluge i naknade.2340..

Za komunalne usluge stigla je faktura na iznos od 50 KM +PDV.5 (4 331 prevozne usluge 1) 1.170 1.040 14.200 Ziro-racun 936. 2) 12. 3.. unaprijed.170 (1a 14.(1 4.040 (2a 234 (5 334 zakupnine 2b) 6.prema dobavlj.040 (2 5) 234 175.170 (1 2a) 14. Za reklamu preduzeća dobavljač je ispostavio fakturu na 150 KM + PDV..5 240 unaprijed placeni trosk. faktura je placena sa žiro-račun.000 6. 2.5 4) 8.000 260 obaveze za PDV 1) 170 2) 2.5 (3 58. KONAČAN PRIMJER TROŠKOVA USLUGA Preduzeću .000 15 .. 1a) 1.000 (2b 200 žiro-račun 1. Rasporediti troškove zakupnine za prvih 6 mjeseci. Obaveze prema dobavljačima su izmirene sa žiro-račun. 4. Plaćena je faktura za zakupninu poslovnog prostora koja glasi na 12000 KM + PDV za 1 god. 541 ob.- 1a) 936. Stigla je faktura od dobavljača za prevoz radnika u iznosu od 1000 KM + PDV.040 3) 25.1) 800.. 5.(1a 1) 136.NoTa” su stigle sljedeće fakture za izvršene usluge: 1.936.

Veoma znacajno je naglasiti da sve veci broj preduzeca ulazi u sistem PDV-a. PDV (Porez na dodatu vrijednost) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu. a za FV + PDV odobrava konto 541-obaveze prema dobavljacima. Iz PDV-a se finansira i stalna potrosnja. 16 . konta 098 ostala dugorocna razgranicenja i konta 559-ostala kratkorocna razgranicenja. za PDV konto 260. Iz svoga maturskog rada sam naucila da se na kontima grupe 33 evidentiraju usluge koje za preduzece cine druga pravna lica. pa se na ove usluge obracunava i PDV koji kod primaoca usluga predstavlja ulazni. po definiciji. Troskovi usluga se cesto i razgranicavaju preko troskova vremenskih razgranicenja. Ovaj rad mi je pomogao da se podsjecanjem na ove zadatke priblizim praksi. konzumira vani) nije predmet oporezivanja. tako sto se za FV zaduzuje konto grupe 33. a kod davaoca obavezu za PDV. Primjenjuje se u preko 120 država svijeta. S obzirom da je PDV zamišljen kao porez na konzumiranje.335 troskovi reklame 3) 150 3390 komunalne usluge 4) 50 ZAKLJUČAK U strukturi ukupni troskova preduzeca troskovi usluga u danasnjim uslovima zbog visoke sprecijalizacije rada preduzeca i podjele rada predstavljaju znacajnu stavku. Ove usluge uglavnom se evidentiraju na osnovu fakture. izvoz (koji se.

asp http://oliver.efos.ba/#hl=bs&source=hp&q=pojam+usluga&btnG=Google+pretraga&meta= &fp=739e800996171883 . Zakon o PD. str.Dr.google.hr/about/rashodi. 2009 . Tuzla.P. Fojnica.com/doc/29803532/5-troskovi http://www.LITERATURA . Revicon.Samuelson & W. 1992. 2001 . http://www. docent. 17 .scribd.Dr. Nordhaus: Ekonomija. Zagreb.hr/evidencija/jmesaric/org_rac/p8. Željko Rička.poslovniforum. Off-set..Zijad Džafić.sc. 185.pdf http://www. Mikroekonomija.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->