Poezija: Ex Ponto (1918), Nemiri (1920) Pripovetke: Put Alije Djerzeleza (1920), Pripovetke I III (1924, 1931, 1936

), No ve pripovetke (1948), Prica o vezirovom slonu (1948), Lica (1960), Zena na kamenu (1962), Kuca na osami (1976) Romani: Na Drini cuprija (1945), Travnicka hronika (1945), Gospodjica (1945), Pr okleta avlija (1954), Omer-pasa Latas (1976) Meditativna proza: Znakovi pored puta (1976), Sveske (1981) Najznacajnija djela EX PONTO (1918) NEMIRI (1920) PRIPOVETKE (1924,1931,1936) MOST NA EPI (1925) ANIKINA VREMENA (1931) NA DRINI CUPRIJA (1945) TRAVNICKA HRONIKA (1945) GOSPOÐICA (1947) ZLOSTAVLJANJE (1950) PROKLETA AVLIJA (1954) ASKA I VUK (1960) ENA NA KAMENU (1962) JELENA, ENA KOJE NEMA (1962)

Ivo Andric je roden 9.oktobra 1892. u Travniku.Majka ga je jo u povoju odnela u S arajevo,gdje joj je mu slu bovao.Godine 1894.otac mu umire od tuberkoloze.Majka ga je odnela sestri svoga mu a u Vi egrad,udatoj za austrijskog andarmerijskog narednjka sa kojim nije imala dece.Njih dvoje su prihvatili mali ana i brinuli se o njemu,u svojoj kuci na samoj obali Drine,koja se nalazila u neposrednoj blizini cuprije Mehmedpa e Sokolovica. Ivo Andric se ubraja u najznacajnija imena srpske knjizevnosti - pesnik, pripove dac, romansijer i esejista. Od 1921. do 1941. godine radio u diplomatskoj sluzbi u Rimu, Briselu, Zenevi, Bukurestu, Gracu, Parizu, Madridu i Berlinu. Rat od 19 41. do 1945. provodi u Beogradu, povucen, nista ne objavljuje. Cim je rat zavrse n objavio je tri romana. 19. Oktobra 1961. list Borba objavljuje da je Ivo Andri c najozbiljnijij kandidat za Nobelovu nagradu za knji evnost. Sedam dana kasnije I vi Andricu je dodeljena Nobelova nagrada za knji evnost. Nakon to je oboleo od te kog poremecaja mo danog krvotoka, Ivo Andric umire 13. Marta 1975. 24. Aprila u Aleji zaslu nih gradana na Novom groblju u Beogradu polo ena je urna Ive Andrica.