P. 1
Seminarski-Rad-Organizacijske-Strukture-

Seminarski-Rad-Organizacijske-Strukture-

|Views: 1,766|Likes:
Published by anida69

More info:

Published by: anida69 on Jan 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

1

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

1.

UVOD

Osnova karakteristika preduzeća ispoljava se u njegovoj primjerenosti kriterijumima tržišnog načina privređivanja. Iz toga proističe i neophodnost odgovarajućeg ustrojstva ovog organizaciskog sistema, čije se funkcionisanje i razvoj zasnivaju na kapitalu kao izrazu vrijednosti svih resursa koji se ulažu u polovanje i u kojima se iskazuju postignuti rezultati. Jedna od bitnih odrednica funkcionisanja i razvoja preduzeća jeste njihova organizaciona struktura koja uslovljava njegovu efikasnost u korištenju raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa, kao i efikasnost zadovoljavanja zahtjeva potrošača, izraženih u vidu tržišne tražnje. Jednom uspostavljena organizaciska struktura preduzeća ne može biti zadovoljavajuća na duže vrijeme, a posebno ne trajno. Stalne promjene u tržišnom i ukupnom okruženju nameću imperativ menadžmentu da stalno usavršava organizacisku strukturu kompanije kako bi stekao, očuvao i unapređivao njenu poziciju na tržištu i time doprinosio očuvanju i unapređenju tržišne pozicije. Ovaj seminarski rad usmjeren je na upoznavanje organizaciskih struktura, samo upoznavanje organizaciskih struktura ujedno dovodi i do upoznavanju važnosti organizaciskih struktura u današnjim preduzećima i važnosti njihovog poziciranja na tržištu. U procesu formulisanja razvojne strategije neophodno je voditi računa kako o promjenama u tržišnom i ukupnom društvenom okruženju preduzeća, tako i njegovom unutrašnjem organizacionom struktuiranju. Zato je strateško opredjeljenje menadžmenta u procesu rasta i razvoja preduzeća, u velikoj mjeri, uslovljeno modelovanjem organizacione strukture ovog osnovnog subjekta tržišne privrede. Poznavanje organizacionih struktura potrebno je za bolje modelovanje organizacione strukture preduzeća, kao kontinualan proces, koji se mora obavljati u funkciji sprovođenja ekonomskih principa poslovanja, što u konačnici podrazumijeva i stalno nastojanje da rezultati u preduzećima budu veći od ulaganja, tj. da bilježe uspjeh.

2

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

2. ORGANIZACIJA
2.1. Definisanje pojma organizacija „Porijeklo (etimon) riječi organizacija je od grčke riječi ergon (rad, djelo, čin) i iz nje izvedene riječi organon (naprava, oruđe, alatka, sprava). Kao porijeklo riječi može se uzeti i latinska riječ organizatio ( spajanje pojedinih dijelova u cjelinu, ustrojstvo ili organizovanje).“1 Fenomen organizovanja idetifikovan je u prvim periodima razvoja ljudskog društva. Iako su od tada doživjele veliki napredak i pretrpjele radikalne promjene, prvobitne/najprimitivnije organizacije imaju skoro iste ciljeve i namjene kao i savremene organizacije. Organizacija kao naučna disciplina dala je poseban doprinos, omogućavajući da se ljudske aktivnosti obave na efikasan i racionalan način. Rad ili posao bez organizacije ne znači ništa, „snaga bez kontrole i ne znači ništa“. S razvojem ljudske civilizacije, organizacija dobija sve veći značaj. Zadovoljavanje sve većeg broja ljudskih potreba s ograničenim resursima, u izrazito dinamičnom okruženju otvara nove izazove za organizaciju, evolutivne promjene koje sve više zahvataju privredu i društvo zahtjevaju nova organizaciona rješenja. Organizacija predstavlja jedan od najstarijih i najvažnijih tvorevina čovjeka. Organizacija postoji koliko i svrsishodan ljudski rad. Gdje god dva ili više lica obavljaju neki posao postoji potreba za organizacijom. Kao rezultat složenost fenomena organizacije i različitih pristupa njenom proučavanju pojam organizacija još uvijek nije precizno određen pa tako imamo brojne definicije organizacije: 1. „Organizacija je šema (mreža) veza i odnosa putem kojeg ljudi prema upustvima menadžera ostvaruju zajedničke ciljeve.“2 2. „Taylor: Unaprijed osmišljena forma odnosa gdje rukovodstvo misli, a radnici samo izvšavaju naređenja.“3 3. „Weber: Trajno djelovanje, trajan rad određene vrste s određenim ciljem.“4 4. „Muratović - Organizaciju definira svjesno koordinirani socijalni entitet s relativno definiranim granicama koji funkcionira na relativno kontituiranoj osnovi, da bi se postigao cilj ili grupa ciljeva.“5 5. „Šunje: Organizacija je menadžerska funkcijastrateškog karaktera posredstvom koje organizacijski top menadžment stvara pretpostavke za realizaciju oblikovane poslovne strategije.“6
6. S. Marjanović: "Organizacija je svako ljudsko udruživanje u svrhu postizanja zajedničkog cilja." 7. M. Novak: "Organizacija kao opšta kategorija je svjesno udruživanje ljudi kojima je cilj da odgovarajućim sredstvima ispune određene zadatke sa najmanjim mogućim naporom na bilo kojem području društvenog života." 8. Melrowich: "Organizacija je sistemsko, plansko koordiniranje ljudi i sredstava u cilju regulisanja radnog toka, kao i skupnost regulisanja kojima se oblikuje poslovanje preduzeća." 9. Rajter: "Organizacija je smišljeno povezivanje ljudi, tehnike i misaone podloge."
1 2

Zećir H., Senad S. Dženan K., Organizacija, Ekonomski fakultet u Sarajevu (EFSA), 2008, Sarajevo, str. 31. Stoner Dž., Freman E., Gilbert D., Menadžment, Želind, Beograd, str. 290. 3 Zećir H., Senad S. Dženan K., Organizacija, Ekonomski fakultet u Sarajevu (EFSA), Sarajevo, str. 32. 4 ibid., p.32 5 ibid., p.35 6 ibid., p.35

3

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE
U osnovi, namjera je i pokušaj sistematizacije različitosti u shvatanju i definisanju pojma "organizacija" sa stanovišta terminologije koju nudi teorija sistema. Pri tome je moguće sva naprijed navedena shvatanja organizacije grupisati u tri pojma: Shema 1. Pojam "ORGANIZACIJA"

KAO SISTEM

KAO PROJEKTOVANJE SISTEMA (proces)

OR GA NI ZA CI JA
Izvor: A. Hodžić, Organizaciono struktuiranje

preduzeća, Zenica, 2007.

KARAKTERISTIKA SISTEMA (stanje)

Obzirom da pojmovi "sistem" i "projektovanje sistema" u teoriji sistema imaju svoja eksplicitna i jasna značenja, ostaje dakle, da se pod pojmom ORGANIZACIJA shvati aspekt stanja sistema, odnosno jedna od KARAKTERISTIKA KVALITETA SISTEMA.

Svrha je organiziranja pridonijeti valjanosti ciljeva i učinkovitosti njihova ostvarivanja. Organizacijska struktura je učinkovita ako omogućuje pojedincima doprinijeti ciljevima tvrtke i ako njegova organizacijska struktura doprinosi ostvarivanju planiranih ciljeva uz minimum neželjenih posljedica ili troškova. Temeljna načela organizacije su:  stvaranje hijerarhalnih razina i radnih gupa  mehanizmi za distribuciju zaduženja  aranžmani za koordinaciju aktivnosti i provođenje upravljanja i kontrole  uspostavljanje odijela  centralizacija i decentralizacija aktivnosti Organizacijski procesi zahtijevaju često nepovratan utrošak materijalnih resursa, uz utrošak vremena i znanja. Jedan od najpoznatijih autoriteta za izazove organiziranja – Edgar Schein, smatra da funkcija organizacije zahtijeva uređivanje četri ključne pretpostavke poslovanja: 4

Ukoliko organizacijska funkcija zanemari ili neadekvatno riješi bilo koji od četri navedena elementa. ona obuhvaća: 5 . sa jasno razgraničenim dijelovima poduzeća. 2. 3. struktura autoriteta: Autoritet se najčešće definira kao pravo usmjeravanja aktivnosti drugih djelatnika. Shema 2: Organizacija tvrtke u početku poslovanja i nakon rasta tvrtke Izvor: A. Hodžić. zajednički ciljevi: Zajedničkim ciljevima organizacija osiguruje niz internih i eksternih koristi. 2007. Struktura autoriteta u današnje se vrijeme sve više decentralizira. podjela rada: Nakon što su djelatnici upoznati sa ciljevima potrebno je posao organizirati tako da na najbolji način pridonosi realizaciji ciljeva. definira osnovu za suradnju i sl. Funkcijom organiziranja u većini se organizacija uređuju pitanja vezana uz: 1. Organizaciono struktuiranje preduzeća. 4. Raspon kontrole i autoritet 4. Koordinaciju Mala poduzeća često nemaju formalnu organizacijsku strukturu. organizacija nece biti efikasna i efektivna. Specijalizaciju poslova 2. Ljudi u poduzecu vrše odredenu funkciju ili ulogu koja doprinosi realizaciji imenovanih i zajednicki prihvacenih ciljeva 2.departmentalizaciju 3. Za većinu menadžera pojam organizacije podrazumijeva namjeravanu i formaliziranu strukturu uloga ili položaja u poduzeću: 1. Uloge su povezane i oblikovane s ciljem da osiguraju skladno obavljanje aktivnosti koje realiziraju postavljene ciljeve. a pitanje obujma i dubine decentralizacije jedno je od središnjih pitanja suvremenih organizacija. hijerarhijom autoriteta i mehanizmima odlučivanja i koordinacije. koordinacija: Koordinacijom se pojedinačni napori odjela čine konzistentnima sa ukupnim organizacijskim ciljevima. Grupiranje poslova u organizacijske dijelove .ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 1. Organizacija je širi pojam od organizacijske strukture. Zenica. pojačava osjećaj smisla i svrhe.

organizacija omogućava proces realizacije zadataka (Kad se rad podijeli na operacije pa dodijeli pojedinim radnicima.) 5. Razvoj nauke o organizaciji 6 .) 4.) 2.) 3. organizacija omogućava realizaciju najsloženijih zadataka (Izgradnja piramida. ono što radi je samo mali dio ukupnog zadatka. izrada aviona. Organizacijska sredstva 3. Prednosti organizacije 1. Slabosti organizacije 1.) 2. nameće zadatke koji baš i nisu uvijek u skladu s ciljevima svih zaposlenika 4. bila bi nezamisliva bez organizacije velikog broja ljudi.) utrošak potrebnih čimbenika 2. organizacija skraćuje potrebno radno vrijeme za izvršenje zadataka (Evolucija proizvodne industrije.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 1. dovodi pojedinca u podređeni položaj (Gubitak dijela autonomije u poslu.4. organizacija u izvjesnoj mjeri sputava (Mora poštovati organizacijsku proceduru. velikih brodova itd. organizacija omogućava ostvarivanje efekata sinergije (2+2=5) 3.2.3. posao se neusporedivo obavi brže nego da sve radi jedan čovjek sam. Organizacijske postupke 2.Organizacijsku strukturu 2. organizacija racionalizira odnosno smanjuje proizvodnje (Izrada stolice ručno ili putem CNC stroja. zastupa vrijednosti s kojima se zaposlenik ne identificira 2.

 Kao prvi savjetnik po pitanjima organizacije obično se navodi Jetro.stara je preko 2 000 godina). vojnike (branioce) i upravljače (ljude od uma) i pri tom insistira da svako radi svoj posao ne miješajući se u posao drugih. Pretpostavlja se da su stari Egipćani zapisivali svoja iskustva u izgradnji tako velikih objekata koji su se dugo gradili (Keopsovu piramidu se gradilo 100 000 ljudi u periodu od 200 godina). godine prije n. Stari Rimljani su se također bavili organizacijom (Katon. hramova i sl.državama.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Počeci proučavanja organizacije kod Egipćana i Babilonaca koji su morali imati određena znanja o organizaciji akumulirana tokom generacija da bi se izgradila takva manumentalna djela poput piramida. izvršenju i kontroli kvaliteta izvršenja zadataka. 100 i 1000 ljudi.) i Kineskog zida (u III vijeku pre n. savjetovao da dio svojih kompetencija prenese na rukovodioce. uvođenju minimalne nadnice. To se smatra prvim pokušajem podijele rada  Od početka dvadesetog vijeka nastupa period veoma dinamičkog razvoja organizacije. pre n.)..  Ona postaje atraktivna i privlači pažnju sve većeg broja naučnika i stručnjaka iz privrede. da bi se rasteretio nekih suvišnih poslova. što svijedoči da se već tada pojavljuju neke postavke organizacije koja će kasnije biti njene osnovne premise.  Poznati grčki filozof Platon (427. Ch. praćenje troškova i efikasnosti radnika) i H. Voron). obrazovanju kadrova.e. a posebno poslovanje zasnovano na tržišnoj konkurenciji nije se moglo bazirati na iskustvu i snalažljivosti pojedinih 7 .e.) podjelu rada vrši na proizvođače (zemljoradnike i zanatlije). do 2231. Nakon Rima Crkva je se se najviše bavila organizacijom i to prvenstveno vlastitom (Crkvena centralizirana organizacija je jedna od najdugovječnijih organizacija . Kratak osvrt na historijski razvoj organizacije:  Prva značajnija primjena organizacije smatra se izgradnja egipatskih piramida (2500 godina prije n. U Europi prvi zapisi o organizaciji potječu od starih Grka i njihovih ustava kojima su uspostavljali pogodne organizacijske oblike upravljanja mnogobrojnim gradovima . do 347. Babbage (studije vremena i pokreta. On je Mojsiju. 50.  Vavilonski kralj Hamurabi (2285. koje će postaviti na 10. U kasnom feudalizmu o organizaciji su pisali i Leonardo da Vinci te Galileo Galilei.) veliki značaj posvećuje planiranju.  Stepen razvoja proizvodnje. Prvi pisani tragovi o ovakvim pothvatima nalaze se u Hamurabijevom zakoniku u kojem su dani određeni obrisi društvene organizacije. Poor (istraživanje načela organizacije te informacija i komunikacija) su bili neposredne preteče i pripremili su gotovo sve potrebne uvjete da se izvrši kvalitetan skok za prerastanje organizacije iz prakse u znanost.e. obračunu troškova i sl.e. Porast složenosti organizacije rada kroz povijest je zahtijevao sve više bavljenje organiziranjem (samo iskustvo te sporadično bavljenje organiziranjem nije više dovoljno za poslovne zahtjeve u današnjem vremenu) => od industrijske revolucije proučavanje organizacije postaje sve intenzivnije i poprima sve izraženiji teoretski sadržaj.

formirali sistem viđenja organizacione problematike i stvorili pristup u rješavanju određenih pitanja . neoklasična teorija organizacije. Njegove ideje se mogu sažeti u četiri osnovna principa: 1 Oblikovanje rada – Do Taylor-a smatralo se da radnici. Smatrao je da treba stvoriti takve uslove rada koji će omogućiti saradnju radnika i rukovodilaca kako bi se povećala produktivnost. sistemska teorija organizacije.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE rukovodilaca . Svojim radovima dali su smjer proučavanju. je vrlo rano shvatio neefikasnost rada u radionicama.5.5. 2. Bitna obilježja ovog teoretskog pravca najbolje se mogu uočiti kroz radove najeminentnijih autora. Teorije organizacije 2. što ga je navelo da proučava vrijeme koje se utroši pri radu.menadžera.  Od nastanka naučne organizacije rada formiralo se više pravaca i škola. u takvom slučaju. te da se može pronaći bolji način. Klasična teorija organizacije Teoretski pravac klasične škole označava prvi naučni pristup organizaciji. koji će se dobiti proučavanjem rada uz naučnu i stručnu analizu. Na ovaj način treba oblikovati metode rada kako bi se standardizovale i primjenjivale na sve. Kao naučna disciplina organizacija se javlja početkom razvoja industrijskog društva u prvim radovima Taylor-a i Fayol-a.1. Pri tome nije ispuštao iz vida da.5. a ne samo sa stanovišta proizvodnje. Iako nije moguće precizno klasifikovati teorije organizacije (postoje jedinstveni stavovi samo za klasičnu teoriju). Osnovne ideje i doprinosi Frederick Taylor-a (1856-1915) Inženjer Frederick W. brigadiri i poslovođe sami. Njihova zasluga je u tome što su utvrdili određena pravila i principe koja i danas imaju svoju vrijednost i služe kao polazišta izgradnje organizacione strukture. pa takav način treba zapisati i propisati svima.1. već su se morali primenjivati naučni metodi i postupci u organizaciji. Taylor je smatrao da je takav pristup pogrešan. Taylor. jedna od klasifikacija je slijedeća: Ø Ø Ø Ø klasična teorija organizacije. Kao mlada naučna disciplina preživljava veliki broj transformacija kroz različite teorije i pravce koje je danas gotovo nemoguće konzistentno klasifikovati. 2. najbolje znaju kako se obavlja rad za koji su specijalizovani. 8 . To znanje prenosilo se kroz generacije u okvirima određenih struka. moderna/savremena teorija organizacije. što je uslovljavalo sistematsko proučavanje organizacije i sa drugih aspekata. radnik mora biti stimulisan za povećanje produktivnosti. Veliki je broj pripadnika ovog pravca.1.

Gilberthov rad. Sjedinjena sa Taylor-ovom studijom vremena predaje se kao posebna disciplina na mnogim univerzitetima u svijetu. takođe Amerikanac. njegov suvremenik. planiranje rada. Na istoj osnovi izrađuje se organizacija funkcija na nivou preduzeća. za povećanje učinka potrebno je radniku dati materijalnu stimulaciju.1. odnosno ne isti koji izvode sam rad. Gilberth-ova proučavanja su također orijentisana na povećanje produktivnosti rada ali. osim novčano.1924) Dok je Taylor analizirao rad dijeleći ga na "elemente". Taylor je takođe smatrao da radnika treba motivisati.5. Iz ovoga je proizašao njegov koncept funkcionalnog tipa organizacije radionice. terminiranje. Taylor-ove ideje su uticale na cijelu plejadu stručnjaka koji su nastavili i proširivali započeto djelo. teoretski uobličen i objavljen u knjizi "Primjena studija pokreta" (1917) predstavlja dalju razradu i upotpunjavanje Taylor-ovog rada unoseći u njega kvalitetno nove i humanije elemente odnosa prema radu. određivanje normi. Time je postavio osnove racionalizacije rada. Koliko je značajno ovo otkriće najbolje pokazuje činjenica da se i danas koristi kao osnova raznih studija kojima se utječe na povećanje efikasnosti ljudskog rada.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE • Izbor i obrazovanje radnika – Za svaki rad trebalo bi izabrati najprikladnijeg radnika. pažljivije tretiranje i sl. za razliku od Taylor-a. Potrebno je za određeni rad pronaći ljude kojima on najbolje odgovara i onda ih obučiti u skladu sa standardnom metodom rada. Radnike koji ne mogu da ostvare standardni učinak treba premjestiti ili otpustiti. Međutim. oblikovanje rada (definisanje tehnologije). koji je bio podupiran od sindikata. gdje svaki iz svog uskog domena rada naređuje radniku kako i šta da radi. bolji uslovi rada. zamjenjuje osam specijalista. Osnovne ideje i doprinosi Frank Gilberth-a (1868 . a sam poslovođa brine isključivo za radnu disciplinu u pogonu. Uprkos njegovim iskrenim namjerama da se poveća produktivnost rada. Svojim posljednjim principom Taylor je zakoračio u područje strukturisanja organizacije. određivanje pomoćnih sredstava za rad (alata). • Odvajanje planiranja od izvršavanja – Svakom radu prethodi manja ili veća priprema koju treba da obave posebni kadrovi. započeta sa Gilberth-om stalno se razvija i usavršava. 9 . To su npr. već pronalaženjem jednostavnijih i lakših postupaka. ni rukovodstvo ni poslodavci nisu prihvatili te ideje. Dotadašnjeg poslovođu. U tu pripremu spada. Studija pokreta. jer ih je to prisiljavalo na sistematski rad i analize. bez obzira na pojavne oblike njihove manifestacije. ne intenziviranjem rada. s obzirom na to da fizičke i psihičke sposobnosti ljudi ne odgovaraju jednako svim vrstama rada.2. Za svoj pristup proučavanju rada i principe koje je razvio. Ispitivao je kako se izvršavanje pojedinih pokreta odražava na radnika sa stanovišta zamora i predlagao način njihovog izvođenja koji zahtijeva najmanji utrošak bioenergije. Uz pomoć svoje supruge Lillian otkrio je 18 elementarnih pokreta-terbilidži. Taj njegov pristup organizaciji je među radnicima doživio vrlo jak otpor. prema ovom koneptu. Taylor je upotrebio termin "scientific management" (naučno upravljanje). obučavanje radnika i sl. kao i na napuštanje dotadašnjih metoda improvizacije. 2. • Motivacija radnika – Taylor je smatrao da je potrebno odrediti minimalnu nadnicu za radnike koji će rad obavljati prema standardnoj metodi i standardnom učinku. a time i područje teorije organizacije i upravljanja. i drugim stimulacijama. uzimanje u obzir njegovih želja. prema Taylor-u. Frank Gilberth pokušao je da pronađe najmanje "radne čestice" iz kojih se svaki konkretni zadatak sastoji.

trgovini. Svoja razmišljanja i sistematizovana stanovišta objavio je 1916. Osnovne ideje i doprinosi Henry Fayol-a (1841 – 1925) Henry Fayol je kao rudarski inženjer i geolog. Osnove rukovođenja sažeo je. 2. gdje je imao prilike da uoči neefikasnost organizacije i odlučivanja..oni nisu apsolutni. iskustvo. gdje je dao njena četiri osnovna principa: 1 Hijerarhija – Ogleda se u jasno definisanoj podjeli rada i nadležnosti. 4 Struktura – Formalna organizaciona struktura je suština birokratske organizacije i njoj je sve podređeno. atributi funkcije rukovođenja. odlučivanje i mjeru. bez obzira na to da li se radi o industriji. udruženjima itd. u kojoj je opisao principe rukovođenja i upravljanja koja. na čemu se temelje odnosi podređeni i nadređeni. moze se jedino uporediti sa doprinosom koji je dao Taylor u organizaciji i unapređenju radioničkog rada.5. Smatrao je da su principi fleksibilni i adaptibilni u odnosu na svaku posebnu situaciju i potrebu. i da. čak i na najvišim nivoima. koji ćese vremenom razviti i sistematizovati. njegovi principi i sl.1. centralizacija. birokratske organizacije. jedinstvo komande. Osnovne ideje i doprinosi Max Weber-a (1864 . Svoja zapažanja uobličio je u jednu novu teoriju koja tretira zadatke rukovodilaca kao univerzalne. u osnovi. stalnost osoblja i podređivanje pojedinačnih interesa. relativno brzo dospio do visokih rukovodećih položaja u rudarskim kompanijama. a ne za ličnost pojedinca. U svom radu "Privreda i društvo" razvio je koncept tzv. pravičnost i blagonaklonost. godine u knjizi "Administration Industrielle et Generale" (Opšta i industrijska administracija). permanentnost komande. 2 Pravila i procedure – Ponašanje svakog pojedinca u organizacionoj strukturi je ne samo razrađeno i opisano u detalje. inicijativa i odgovornost. autoritet. odnosno procesa koje sprovode rukovodioci: Ø predviđanje Ø organizovanje Ø komandovanje Ø koordiniranje Ø kontrolisanje. Vizionarski je tvrdio da navedeni principi ne predstavljaju sve moguće principe i da će iskustvo sigurno ukazati na nove.4. vojsci. imaju svoju vrijednost i u današnjim uslovima. što omogućava da se formira hijerarhijska struktura. Principe rukovođenja sažeo je u 14 tačaka: jedinstvo rukovođenja. impresioniran rastom i razvojem industrije u Njemačkoj razvija do krajnjih granica formalni koncept organizacije. Sam Fajol je konstatovao da ove principe ne treba shvatati kruto.5. Njihova primjena je stvar znanja i umjeća koje zahtjeva inteligenciju. hijerarhija. Doprinos koji je Fayol dao naučnoj organizaciji rada.3. organizaciji preduzeća. 3 Autoritet – Vezan je za položaj. Naglašavao je potrebu poznavanja metoda organizacije za rukovodioce i potrebu sve boljeg poznavanja principa i metoda organizovanja. posebno organizaciji funkcije rukovođenja. već i obavezno. njemački sociolog. podjela rada.1920) Max Weber.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 2. disciplina. u sljedećih pet sekundarnih funkcija. kao podloga formalnoj organizacionoj strukturi. što je čovjek na višem rukovodećem položaju. posmatra preduzeće kao jedinstvenu cjelinu. jedinstvo osoblja. Podjela ukupne aktivnosti na funkcije. 10 .1. institucijama. Na tim odnosima precizno se definiše odgovornost i autoritet svakog pojedinca.

već i o odnosima koji vladaju u poduzeću. H. 2. 2.odnosno.1932. odluka o kojima se donosi na sastancima.g. '50-tih 20. u kojoj se 11 .2. posebno onih rutinskih na niže hijerarhijske stupnjeve). njih ima mnogo a treba istaći: H. odnosno komisijama. koje je proveo E. njihov rad i efekte koje ostvaruju i da na bazi toga izvode smjernice ili principe koji razlučuju uspješne od neuspješnih organizacija. Mayo sa suradnicima.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Pomenuti istraživači bili su zaokupljeni idejom da pronađu skup univerzalnih principa. Ø neformalna organizacija. Njihov pristup se sastojao u tome da posmatraju organizacije. Emerson-a. javila se potreba za pogodnijim organizacijskim rješenjima od onih koje su mogle pružiti klasična i neoklasična teorija organizacije => izgrađuje se suvremena teorija organizacije. te emocijama kojima je radnik izložen.5. svjetskog rata. Prijelomni trenutak u nastanku neoklasične teorije se smatra provođenje provođenje eksperimenata u pogonu Hawtorne kompanije od 1927. Neoklasična teorija organizacije Klasična teorija nije mogla pružiti zadovoljavajuća rješenja za novonastalu situaciju (porastindustrijske proizvodnje nakon prvog svjetskog rata rezultirao je stvaranjem velikih i izuzetno velikih poduzeća s razvijenom organizacijom u vertikalnom i horizontalnom pravcu) jer nije bila dovoljno fleksibilna. Ova teorija ne odbacuje sasvim načela klasične teorije i njezine metode. Mayo i suradnici su se javili sa svojim rezultatima prije II. Skupno odlučivanje se sve više širilo prema nižim rukovodećim razinama => kretanje prema participativnom odlučivanju. Može se reći da nema ekonomski razvijene zemlje. Koontz-a i druge. ali najveće priznanje i najveći broj sljedbenika dobili su poslije rata .ne tretira ga kao "homo oeconomicus-a" nego kao kompleksnu ličnost čije ponašanje nije uvijek predvidivo. Najveća promjena koje se dogodila u novijim pristupima organizacije poduzeća je decentralizacija organizacije (stvaranje profitnih centara te prenošenje sve većeg broja odluka. . Osnovna postavka neoklasične teorije organizacije da ponašanje radnika pri radu ne ovisi samo o ekonomskim motivima. No ova decentralizacija se prihvaća samo do određene mjere. čijom bi se primjenom postigla visoka organizaciona efektivnost. uvjetima rada. Klasični pristup organizaciji ne iscrpljuje se imenima samo navedenih teoretičara. stoljeća neoklasična teorija organizacije je dominirala. Ø komunikacija i Ø participacija.5. O Donnell-a. Osnovni elementi neoklasične teorije: Ø motivacija.3. Neoklasična teorija unosi nov pogled na čovjekovu ulogu u organizaciji . ona ih humanizira dajući im prihvatljivu formu. Moderna/savremena teorija organizacije Daljnjim rastom opsega i kompleksnosti poslovanja poduzeća. Urwick-a. Eksperimentima se pokušalo utvrditi međuzavisnost učinaka radnika i uvjeta rada te utjecaj različitog odnosa rukovoditelja na ponašanje radnika => rezultati su pokazali da radnik nije motiviran isključivo novčanim stimulansima. odnosno njena primjena je veoma oprezna. Sljedeća velika promjena je skupno odlučivanje (složenost organizacije tjera rukovodioce da poduzimaju složene međuzavisne akcije. Gantt-a.

Ø adaptivnost. Ø struktura organizacije sa više nivoa. zasnovana na matematičkim modelima optimizacije rješenja i simulacije pojava.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE sudjelovanju radnika u odlučivanju ne poklanja dužna pažnja.com/images/OrganizationalModel. Ø veliki broj promenljivih (multidisciplinarnost). projektno-matrični i timski način organiziranja itd. Ø deskriptivni pristup. Fokus na uspostavljanju pravilnih odnosa između pojedinih dijelova poduzeća te dijelova i poduzeća u cjelini.) Izvor: http://www. Značenje suvremene organizacijske teorije sve snažnija dolazi do izražaja ubrzanim razvojem tehnike i tehnologije te njihove automatizacije i robotizacije => nastaju nove i razvijaju se i kvalitetno unapređuju mnoge komponente sistemskog pristupa organizaciji (veća otvorenost okruženju. Operaciona istraživanja. koja su podržana 12 . međuzavisnost te međusobni odnosi dijelova te dijelova i cjeline. a s druge strane. Kvantitativni pristup u upravljanju nastao je za potrebe rješavanja organizacionih pitanja ratovanja i vojne vještine. informacijski podsustavi. predstavlja podsustav nekog drugog sustava višeg reda).1. 2.jpg  Najkompleksniji prikaz koncepcije moderne teorije organizacije dali su Hicks i Gullett: Ø sistemski pristup.5.3. odnosno smatra da će novi tehnički uvjeti zahtijevati nova rješenja za efikasnije rukovođenje. Ø stohastički karakter. dinamičan i otvoren sustav. koji je s jedne strane sastavljen od određenog broja podsustava. Ø dinamički karakter procesa interakcije u organizaciji.hopelearning. Ø višestruka motivisanost. participacija u odlučivanju. U posljednjih dvadesetak godina velike rasprave su se javile o sistemskom ili kibernetskom pristupu organizaciji poduzeća (poduzeće se promatra kao kompleksan. Suvremena teorija organizacije svoja prilagođena rješenja tretira kao privremena. Kvantitativna teorija Kvantitativna teorija menadžmenta označila je uvođenje matematike i informatike u rješavanju problema upravljanja. teorija odlučivanja.

nov pogon. jer svaki takav projekat8 predstavlja zaokružen. 2. Projektnog menadžmenta kao odgovor na takav izazov. Za svaki nivo određuju se odgovarajući rukovodioci koji preuzimaju odgovornost za izvršenje dijela zadataka u okviru postavljenih rokova i raspoloživih sredstava. 8 Pod projektom podrazumijeva se svaki složeni zadatak gdje krajnji cilj možemo definisati. zapravo. po stručnoj opredjeljenosti. Dekomponovanjem projekta na kompleksnije i manje kompleksne zadatke dobijaju se nivoi zadataka (I. tehnike oprracionog istraživanja.3. Projektna i matrična organizacija Nasuprot klasičnom pristupu koji je prožet orijentacijom na funkciju. na „project management“. proizvod na trajnoj osnovi. za koji su definisani: Ø cilj Ø vremenski rok Ø potrebni resursi. ali vrijeme angažovanja ne može biti optimizirano. Složeni zadaci zahtijevaju izvršioce različitih profesija. Ona se usresređuje na numeričke podatke i bavi seonim aspektima organizacije koji se mogu kvantitativno iskazati. koji uključuje niz procedura. uvođenje nove tehnologije. finansijska sredstva) i u cjelini. cjelovit poduhvat. projektni menadžment.). Ljudi i ljudski odnosi u organizaciji su van domašaja ove teorije. Poduhvati kao što su: razvoj novog proizvoda. III nivo itd. što bi u prevodu značilo „upravljanje projektom“ tj. odnosno savremena teorija organizacije. različitih organizacionih jedinica.2. što ima za posljedicu neracionalno korišćenje izvršilaca. U suštini projektni menadžment je prevladavanje organizacione zatvorenosti i poteškoća u komunikacijama u okviru klasične funkcionalne strukture. Tokom 50-tih godina XX vijeka kvantitativni pristup je primjenjen u upravljanju preduzećem. kvalitet. Struktura stručnosti mora biti zadovoljena.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE kompjuterskom tehnologijom. II. U takvim slučajevima. modeli eksploatacije trendova i simulacije događaja su od velike koristi. planiranja i predviđanja aktivnosti preduzeća. Sistemski pristup. Zato je njeno korišćenje ograničeno na one oblasti organizacije u kojima problemi i rješenja pretpostavljaju korišćenje velikog broja informacija. Pokazalo se da za donošenje odluka u uslovima dinamičkog okruženja i neizvjesnosti nije dovoljna samo intuicija. iznjedrila je model Projektne organizacije7tj. 13 . koje često nisu dostupne ili je njihovo pribavljanje skupo za organizaciju. pokazala su se korisnim i za organizacije. Tokom vremena tehnike operacionog istraživanja su doprinijele da se kvantitativna teorija razvije u prepoznatljiv sistem upravljanja preduzećem. Kvantitativna teorija je ponudila menadžerima sredstva za analizu i ocjenu rada u prošlosti i tehnike za predviđanje budućnosti. Priroda sadržaja projekta iziskuje učešće stručnjaka iz. reorganizacija preduzeća. dio su svakodnevice preduzeća. Timski rad i otvorenost za angažovanje potrebnih izvršilaca takođe spada u prednosti projektnog menadžmenta. u procesu rješavanja problema. 7 Pod projektnom organizacijom misli se. savremene dinamičke prilike u industrijskom svijetu karakterišu brojni poduhvati multidisciplinarni po prirodi sadržaja. što doprinosi kvalitetu. Osnovna prednost projektnog menadžmenta je u lociranju potpune odgovornosti na menadžera projekta za poduhvat u svim elementima (rok.5. resursi. kao što su matematički modeli.

Kraj XX vijeka obilježili su mnogi veliki događaji koji su imali značajne implikacije za organizaciju i menadžment. Bazični stav teorije kulturnog sklada mogao bi da glasi: uspješno vođstvo organizacije je ono čije su osnovne aktivnosti. pojedini autori su nastojali da teorije organizacije vežu za antropološke i kulturološke karakteristike sredine. kojem se sugeriše oprez i uvažavanje specifičnosti nacionalne kulture. Teorija kulturnog sklada Teorija kulturnog sklada je nova teorija organizacije. dok u drugoj kulturi mogu biti neosnovane i potpuno besmislene. Oko brzine kojom će pristup informacijama promijeniti način života ljudi i njihovo poimanje poslovanja. u skladu sa nacionalnom kulturom. Preovladavanje uočenih slabosti projektnog menadžmenta omogućeno je uvođenjem jedne fleksibilnije varijante poznate kao "matrična organizacija" koja u sebi sjedinjuje klasičnu podjelu na organizacione jedinice i upravljanje i rukovođenje projektom. U skladu sa promjenama koje je proizvela globalizacija i tranzicionim procesima u bivšim socijalističkim privredama.3. s tom razlikom što Handy načelo raznovrsnosti proširuje sa organizacionog nivoa na društveni nivo. Pokazalo se da matrična organizacija daje dobre rezultate na projektima koji kraće traju i da se resursi bolje iskorištavaju. 2. poslužiće za radno angažovanje izvršilaca odgovarajućih Funkcionalnih organizacionih jedinica na određeno vrijeme. da se moraju uvažavati različitosti lokalnog ambijenta.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Primjena projektne organizacije (projektnog menadžmenta) dala je. objašnjavajući menadžerima da moraju razumjeti da se način na koji se radi u jednoj zemlji. čiji je tvorac britanski autor Charles Handy . pa će zbog toga i njihova primjena biti ograničena ili čak nemoguća." Sve te promjene će se dogoditi zbog jedne vrlo jednostavne zamisli: toka digitalnih informacija. Najznačajniji uticaji potiču od procesa globalizacije poslovnih aktivnosti i procesa tranzicije socijalističkih privreda u tržišne.3. Teorija korištenja digitalnog nervnog sistema Bill Gates govori o poslovanju: "Ako su se 1980-te vrtjele oko kvaliteta. čime je problem nemotivisanosti prevaziđen.5. pa se javlja problem novog zapošljenja članova tima. Tim se raspada kada se projekat završi. Suštinu teorije kulturnog sklada čini zalaganje da se poštuje različitost. a od strane "direktora" izabere se menadžer projekta.3. Poboljšanje kvaliteta i poslovnih procesa odvijaće se mnogo brže.4. Kad povećanje brzine poslovanja postane dovoljno veliko. Definisane kadrovske potrebe. 14 . kreiranje vizije i motivisanje zaposlenih. onda će se 2000-te svakako vrtjeti oko brzine. a 1990-te oko reinženjeringa poslovanja. i za vođstvo preduzeća u tranziciji. On ima poruku za vođstvo globalnog preduzeća koje obavlja svoje aktivnosti širom svijeta. uglavnom. Charles Handy upozorava da se u osnovi jedne teorije ili optimalnog rješenja nalaze pretpostavke koje imaju osnova u jednoj kulturi za koju su rješenja kreirana. Oko brzine odvijanja poslovnih transakcija. Prema ukazanoj potrebi formira se projekat. Međutim. Sugeriše se menadžerima da je u ovim uslovima kultura kritičan faktor menadžerskog stila vođenja organizacije. 2. Oko brzine promjene prirode poslovanja. zadovoljavajuće rezultate. mora razlikovati od načina na koji se radi u drugoj zemlji zbog razlika u sredini i nacionalnoj kulturi. mijenja se i sama priroda poslovanja. pokazale su se i određene slabosti. Po isteku angažmana na projektu izvršilac se vraća u svoju matičnu organizacionu jedinicu.5. Teorija kulturnog sklada je nadgradnja situacione teorije.

oslobađa stručnjake za obavljanje kreativnih zadataka.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE U informatičkom dobu nalazimo se otprilike tri decenije. A u sljedećoj deceniji većina ljudi će redovno koristiti računar na poslu i kod kuće. baš kao i vještačka inteligencija. koji će važne informacije brzo pribaviti onima kojima su potrebne i omogućiti brzo donošenje odluka i kontaktiranje sa klijentima. Preduzećima je za neometan rad i efikasnost u djelovanju potreban sistem koji će brzo reagovati na vanredna stanja i iznenada ukazane prilike. a sve to za dobro klijenta. osjećanje konkurentskih izazova i potreba klijenata uz organizaciju pravovremenih odgovora. zametnutih čekova ili zakašnjenja uzrokovanih nezavršenim spisima. Internet povezuje računare širom svijeta. Prvi put se sve vrste informacija brojke. zvuk i slika . izgubljenih narudžbenica.mogu pretvoriti u digitalni oblik pogodan za čuvanje. Digitalni nervni sistem lične vrline pretvara u firmine. Da bismo djelovali u digitalnom dobu. brzini i bogatstvu informacija koje stavlja na raspolaganje radnicima. Digitalna tehnologija može da oslobodi zaposlene od sporih i krutih papirnih procesa. razvijena je nova digitalna infrastruktura. Grafički korisnički interfejs i bolja analitička oruđa olakšavaju integraciju podataka različitih vrsta. teksta. ali je većina informacija razmjenjivanih između preduzeća ostala u papirnom obliku. Potpuno digitalizovano radno mjesto obično nazivamo "kancelarijom bez papira". Uprkos tome. digitalna kopija ljudskog nervnog sistema. baš kao što mašine to obavljaju na fizičkom nivou. Internet stvara sasvim novi sveobuhvatni prostor za distribuciju podataka. a od obične računarske mreže razlikuje se po tačnosti. Nema više zalutalih obrazaca. suvišnog unošenja podataka. saradnju i trgovinu. Digitalni nervni sistem ima dvije glavne uloge u razvoju poslovnog razumijevanja. Digitalni sistem je korporacijska. što je fraza koja se može pratiti najmanje od 1973. sa sobom će nositi digitalne uređaje sa ličnim i poslovnim informacijama. Danas postoje svi preduslovi za ispunjenje te vizije. rutinski će se služiti e-mail. On zahtijeva kombinaciju hardware i software. Ali kancelarija bez papira. Povećava analitičke mogućnosti pojedinca. a 95 odsto svih informacija u SAD i dalje se nalazi na papiru. obradu i prenošenje u svaki računar. Danas smo s informacijama povezani samo kad sjedimo za radnim stolom priključeni žicom na internet. biće povezani sa internetom. jedna je od onih "neminovnih" tehnologija koje nikako da se ostvare. Umreženi PC velike snage neizbježan su dio kancelarijske sredine. i povezuje sposobnosti pojedinaca u organizacionu inteligenciju i jedinstvenu sposobnost djelovanja. u poređenju sa samo 1 odsto čuvanih elektronski. tekst.Digitalni nervni sistem sastoji se od digitalnih procesa koji preduzeću omogućavaju zapažanje okoline i reakciju na događaje u njoj. Papir se množi brže nego što digitalna tehnologija može da ga ukloni. čiji zadatak je usmjeravanje dobro uklopljenog toka informacija u odgovarajuće dijelove kompanije u najpogodnije vrijeme. U budućnosti će prenosni digitalni uređaji stalno održavati kontakt sa drugim sistemima i pojedincima. glasa. fotografija i živih slika. Pojaviće se i novi potrošački uređaji za obradu i rukovanje gotovo svim vrstama digitalizovanih podataka brojeva. potrošnja papira nastavlja da se udvostručava svake četiri godine. 15 .

5 16 .. opšta teorija sistema (Ludvig von Bertanflay). odbacuje stereotipe. zatvorenog lanca i postojanje kola povratne sprege. Uticaj okoline na sistem vrši se posredstvom materijalnih. jer omogućuje uticaj i regulaciju ponašanja čime se utiče na razvoj sistema. a pojave i procese objašnjava pomoću multivarijacione analize.4. Sistemska teorija je jedna opšta.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 2. a naročito šezdesetih godina. primjenjene na aplikativne naučne oblasti optimizacije u projektovanju tehnoloških procesa i proizvodnih sistema. koji su četrdesetih godina prošlog vijeka u nauku uvele kibernetika (nauka upravljanja i komunikacija kod živih bića i mašina) (Norbert Wiener) i početkom pedesetih. ili pak oni na koje sistem aktivno utiče.4. koja otvata horizonte. kao i sa promjenama u okolini koje pokreću ishodi organizacionog djelovanja. Sistemska teorija 2. okruženje i multiciljevi. dalo je važan doprinos organizacionoj teoriji. Naučnici iz područja društvenih nauka počeli su da primjenjuju ideje iz ovih oblasti na izučavanje društvenih organizacionih sistema. energetsih i informacionih tokova. jer je povezivalo funkcionisanje organizacije sa uticajem okoline. široko prihvaćena filozofija.1. Izučavanje organizacija. podrazumijeva ukupnost međusobno povezanih podsistema koji se međusobno povezani i relativno nezavisni.5. Ovu podlogu čine prije svega teorija sistema i kibernetika. 1 Sistem i podsistemi – Pod sistemom opšta teorija sistema.nalaze u interakcijskoj vezi pri čemu sistem može imati osobine koje nema niti jedan od elemenata.podsistema i tako redom sve do podjele na proste elemente (nedjeljive). interakcije. Kategorije sistemske teorije su: sistem i podsistemi. kao otvorenih sistema. Iz ovih razloga se u savremenim konceptima sve veća pažnja posvećuje razjašnjavanju sistemskog i kibernetskog pristupa u izgradnji organizacione teorije jer on u sebi sadrži dovoljan nivo teoretske podloge koji garantuje evoluaciju konzistentnih organizacionih metoda i tehnika. 3 4 • Okruženje – Pod okruženjem se podrazumijevaju elementi koji se nalaze izvan sistema. Svako preduzeće je jedan sistem čiju strukturu čini veći ili manj broj podsistema. Elementi u sistemu mogu biti povezani po principu otvorenog lanca.mijenja svoje strukture i ljude koji su njeni osnovni konstitutivni elementi. koji su opet sastavljeni od elemenata . Sistemi i kibernetika Impresionirani egzaktnošću pristupa i visokim metodološkim nivoom modeliranja i objašnjavanja pojava i procesa. Dok su klasične škole teorije organizacije i upravljanja posmatrale i izučavale radnika i njegov rad. Posebno su značajni onielementi okruženja koji vrše uticaj na ponašanje posmatranog sistema. povezivanje radnih mjesta i druge komponente organizacije kao izolovane objekte i probleme.5. sa njenim strukturama i interakcijama svih elemenata koji su u nju ugrađeni. Poseban aspekt posmatranja odnosio se na organizaciju kao otvoreni sistem. zatim određene matematičke discipline i teorija informacija. pošto je u stvarnosti svaka organizacija povezana sa drugim organizacijama . sistemski teoretičari su u ovom području počeli da izučavaju organizaciju kao cjelinu. 2 Interakcija – Sistem sastavljen od podsistema funkcioniše tako što se podsistemi (elementi) nalaze u interakcijskoj vezi. pri čemu sistem može imati osobine koje nema niti jedan od elemenata koji ga sačinjavaju. Povratna sprega je izuzetno važna za svaki sistem.

17 . ljudi. metoda rada i ostalih činilaca koji su vezani za svaku konkretnu organizaciju.4. karakteristike učesnika u procesima rada. da imaju određena svojstva i da čine određene strukture koje tvore sistem višeg reda.5. takođe nazvana situacioni prilaz . Prema sistemskoj teoriji preduzeće je sistem sa više ciljeva: opstanak. Zagreb. 7 8 Kontingentni (contingency) pristup predstavlja jedan od najnovijih pristupa menadžmentu. Trebalo je. Kad prestane potreba za ostvarivanjem cilja. U uslovima turbulentnog okruženja menadžeri su se suočili sa nizom specifičnih problema. organizovanju i vođenju. 2. takođe. koji se smatra konkretizacijom sistemske teorije. čini svaka kompozicija prirodnih i od njih preobličenih tehničkih sistema i čovjeka kao biološkog sistema10.3. Informator. To je omogućio situasioni pristup. Otašević.2. Zasniva se na principima opšte teorije sistema koji određuju sistem kao skup međuzavisnih dijelova i relacija između njih i njihovih karakteristika. U ovom pristupu smatra se da ne postoji jedna teorija ili jedan pristup koji može da garantuje efikasnost organizacije. stadijum u razvoju organizacije. Organizacija i ekonomika proizvodnje. Teorija organizacionih sistema i procesna teorija Pored niza definicija organizacionih sistema. polazeći od stanovišta da ne postoje dvije identične organizacije. Najznačajniji situacioni faktori koji se uzimaju u obzir pri analizi i projektovanju organizacija su: spoljašnje okruženje.1989. Situaciona teorija9 Situaciona teorija. već se mora izabrati skup pristupa koji obuhvataju unutrašnje faktore i spoljašnje veze organizacije. 2. opštu sistemsku perspektivu operacionalizovati i pretočiti u konkretnu menadžersku akciju. sistem se gasi. 24. tehnologija.5. generalno uzevši. Takav koncept je interesantan i koristan. i koji je danas široko prihvaćen i primijenjen u oblastima organizacije i menadžmenta: planiranju.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 6 • Multiciljevi – Svrha sistema ogleda se u ostvarivanju cila zbog kojeg sistem postoji. a rast i razvoj promjene i dinamiku. posmatra organizaciju kao sistem međusobno povezanih komponenti. 10 V. rast i razvoj. U biti situacionog pristupa je sintetičko i kritičko prisvajanje ostalih vodećih teorijskih pristupa i praktičnih saznanja. Pri tome se podrazumijeva da 9 Pristup nepredvidljivosti – shvatanje da menadžmentska tehnika koja najbolje vodi ka realizaciji organizacionih ciljeva može da se razlikuje u zavisnosti od situacije ili okolnosti. na neki način. kao i jedinstvenost resursa. Sistemska teorija i situaciona teorija nalaze se u slijedećem odnosu: sistemsko mišljenje nam govori da su svi objekti koje posmatramo u međusobnoj vezi. ali je kao jedna široka filozofska perspektiva ostala na nivou opšteg. Opstanak zahtijeva određenu stabilnost. ali nije dovoljan za sprovođenje praktičnog projektovanja najuticajnijih faktora koji utiču na organizaciju koja se posmatra i na analizu zavisnosti njenog ponašanja od takvih uticaja. 9 Sistemska teorija je otklonila određene slabosti ranih učenja.4. kako bi ostvarili svrhu radi koje su se udružili. uzećemo onu koja kaže: "Organizacioni sistem." Organizacija predstavlja složeni kibernetski sistem u kome ljudi teže da usklađeno djeluju sa sredstvima rada. str. nego da je potrebno uzeti u obzir specifičnost okoline kojoj organizacija pripada.

a intenziviran 90-ih godina XX vijeka. Procesna teorija je našla praktičnu primjenu kroz dva široko prihvaćena programa promjena organizacije. Pojačan interes za procese u organizacijama iniciran je pokretom za kvalitet i aktivnostima menadžera i konsultanata na iznalaženju adekvatnih programa za uvođenje sistema kvaliteta. Ona je pokrenula proces transformisanja vertikalnih hijerarhijskih struktura u politike horizontalne strukture. koja teži dezorganizaciji i koju karakteriše stohastičnost svih procesa. Program reinženjeringa poslovnih procesa predstavlja način da se procesi dizajniraju tako da se preduprijede slabosti i propusti. koji su na izgled slični. Samoorganizujući i samotranscendirajući (autopoietski) sistemi ne mogu se proučavati samo sa stanovišta njihovih struktura. i pomoćni.TQM) i reinženjering poslovnih procesa (Business Process Reeingenering). Sa ovim pojmom je u tijesnoj vezi pojam "ORGANIZOVANJE ORGANIZACIJE". Programom TQM postiže se poboljšanje postojećih poslovnih procesa. porasta produktivnosti rada. normi i vjerovanja. i sl. Procesna teorija organizacije. koji je počeo 80-ih. Zadaci su samo dijelovi ukupnog posla i ni jedan zadatak sam za sebe ne može kreirati potrošačku vrijednost. a zatim kako da ih dizajniraju da bi oni zaista proizvodili profit. Ovako shvaćena organizacija je vještačka tvorevina. stavova. Sličnost se ogleda u tome da osposobljavaju preduzeće da proizvodi dodatnu vrijednost za potrošače. Teoriju organizacionih sistema posebno karakteriše procesni pristup koji je imanentan samoorganizujućim (self-organizing) sistemima i sistemima koji su sposobni da sami sebe razvijaju i prevazilaze– takozvanim samotranscendirajućim ili autopoietskim sistemima. Razlika je u načinu kako to da se postigne. u smislu povećanja kvaliteta proizvoda i usluga. strukture odnosa i dinamičke strukture). Sa teorijom organizacionih sistema usko je povezana. Na 18 . odnosno kojim procesima se obavljaju aktivnosti preduzeća. u smislu novog razumijevanja organizacije kao mreže poslovnih procesa i zaokreta u vladajućem sistemu vrijednosti. posluju i obezbjeđuju svoj rast i progres. interes za poslovne procese u organizacijama porastao je sa trendom transformacionih promjena. koji se odnosi na osmišljen i planiran skup postupaka kojim se uređuju intelektualne i fizičke aktivnosti formiranja i integracije osnovnih struktura organizacije (strukture dijelova. koji potpomažu osnovne procese. nego se prevashodno moraju uzeti u obzir interakcije između samih struktura i procesa koji se u takvim sistemima odvijaju. smanjenja troškova. Procesna teorija je označila promjenu menadžerske doktrine. Suštinska poruka procesne teorije jeste da nisu svi procesi podjednako važni za organizaciju: postoje osnovni procesi. odnosno proizilazi iz sistemskog pristupa tzv.. koji proizvode dodatnu vrijednost za organizaciju. način sarađivanja i koordinisanja aktivnosti unaprijed određeni i u većoj ili manjoj mjeri precizno definisani. U suštini radi se o otklanjanju uočenih slabosti i propusta u obavljanju poslovnih procesa. ali su suštinski različiti. Procesna teorija je nova teorija organizacije. Ona objašnjava organizaciju kao mrežu poslovnih procesa kroz koje organizacija funkcioniše i ostvaruje svoje ciljeve. Menadžeri najprije treba da razumiju koji su procesi kojima preduzeće ostvaruje profit. S druge strane. stabilnosti u radu. koja sugeriše menadžerima da je za efikasno postizanje ciljeva važno na koji način. Svojstva takvih sistema i jesu svojstva preduzeća koja normalno rade. itd. jednostavnim strukturnim izmjenama. Način na koji preduzeća transformišu inpute u outpute predstavlja generički faktor njihove konkurentnosti. To su: upravljanje totalnim kvalitetom (Total Quality Management . Proces se definiše kao grupa zadataka koja kreira vrijednost za potrošača.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE su njihovi međusobni odnosi.

Jedna organizacija je sistem kojim upravlja vlasnik i nema cilj sam po sebi. Moderni koncept sistemskog mišljenja U savremenoj literaturi pojavljuju se novi koncepti sistematizacije teorije organizacije i menadžmenta vođeni konceptima sistemskog mišljenja.5. Zelenović daje klasifikaciju teorija organizacije i menadžmenta. postavlja osnovne prilaze u  unapređenju procesa rada i zadovoljenju potreba zaposlenih. uslovima rada i ponašanju u procesima rada. zadovoljenju potreba zaposlenih. Integrativni prilaz razvoju organizacije koji obuhvata skup postupaka koji teže kompleksnom izučavanju uslovljenih. nastao je u Njemačkoj i Britaniji a 19 . stvaranje profita (viška vrijednosti). Tri modela predstavljaju sukcesivan niz u našem razmišljanju ili razumijevanju organizacije od mehaničkog sredstva do biološkog bića i konačno do više misaone organizovane kompleksnosti".4. univerzum. Humanistički prilaz. To je sredstvo sa funkcijom koju definiše korisnik. motivaciji. mašina koja radi sa regulacijom koju opet diktira njena interna struktura i uzročni zakoni prirode. Sistemski prilaz. Mehanistički prilaz. D. jednostavnijeg i poznatog. prirodi i ponašanju elemenata organizacionih sistema [125]: Empirijski prilaz. DZ sistemski prilaz klasifikaciji organizacionih teorija Koristeći se sistemskim prilazom. 2. koji na osnovama empirijskih zapažanja.4. orijentisan prema ciljevima i razvijen na osnovama zahtjeva međunarodnih standarda u izgradnji sistema kvaliteta ISO 9000. 1 Mehanistički pristup ili stav o svijetu koji je nastao u Francuskoj nakon renesanse smatra da je svemir. međusobno zavisnih pojava i procesa u preduzeću i na relaciji preduzeće – okolina. zasnovan na izučavanju funkcionisanja sistema čovjeka. koji obuhvata skup postupaka za unapređenje funkcionisanja procesa  rada i organizacije preduzeća.4. instrument za vlasnika kojeg on koristi da bi ostvario svoj cilj. Razmišljati o nekoj kompleksnoj stvari kao što je organizacija zahtijeva modele nečeg sličnog. Suština mašinskog modela organizacije je jednostavna i praktična. Ovaj pogled na svijet obezbijedio je osnovu ne samo za industrijsku revoluciju već i za razvoj mašinskog modela organizacije. 2 Biološki pristup ili paradigma živih sistema koja je dovela do koncepta organizacije kao jednog sistema koji slijedi instrukcije drugih. njihovih principa.5. 2.5.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE konceptima procesne teorije nastali su brojni prilagodljivi modeli organizacije. među kojima je najpopularnija timska struktura. metoda i tehnika prema strukturi. Jamshid Gharajedaghi daje sljedeći pregled [41]: "Razmišljati o nečemu zahtijeva da imamo neku sliku ili koncept toga o čemu razmišljamo. koji obuhvata skup postupaka o potrebi izgradnje odnosa u preduzeću.

model Dizajn ACKOFF Interaktivni menadžment ANALITIČKI PRISTUP (nezavisne varijable) Međusobna zamjenjivost dijelova i radne snage HENRY FORD Masovna proizvodnja Zajednička optimizacija FORD'S WHIZ KIDS Operativno istraživanje Raznolikost i rast ALFRED SLOAN Strukturna podjela Fleksibilnost i kontrola OHNO'S LEAN PRODUCTION Kibernetski model SISTEMSKI PRISTUP (međusobno zavisne varijable) Organizaciono struktuiranje preduzeća. Kako sistem postaje sve složeniji i složenji.Six Competitive Games PROMJENA PARADIGME Izvor: A. zahtijeva sistemsko mišljenje. šire okoline čiji je dio i proučava ulogu koju on igra u većoj okolini.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE zatim u SAD-u. On stavlja sistem u konteks jedne veće. dok se ne iskoristi prostor između njih. 2007. Analiza je proces razmišljanja koji se odvija u tri koraka. Performansa svake varijable može se unaprijediti nezavisno. poseban slučaj jedne uopštenije šeme međuzavisnosti. Sistemsko mišljenje koristi sasvim drugi pristup.3) 20 . imaju svoj cilj i koji sa svoje strane manifestuju izbor sredstava i način rada. realnost međuzavisnosti postaje sve više i više izražena. Hodžić. Pretpostavke i principi ovog biološkog modela organizacije su takođe jednostavni i praktični. Shema 4. 3 Društveni pristup smatra organizaciju dobrovoljnim udruživanjem članova koji su odlučni. Zenica. razdvaja ono što želi da razumije. ali kao ljudsko biće koje ima neki svoj cilj. Organizacija se posmatra kao jedan živi sistem koji je prepušten drugima. Razumijevanje međuzavisnosti zahtijeva način razmišljanja koji se razlikuje od analize tj. Članovi društveno-kulturne organizacije drže se zajedno na osnovu jednog ili više zajedničkih ciljeva i kolektivno prihvatljivih načina da se ti ciljevi postignu. tek tada se predviđeni set nezavisnih varijabli mijenja u značajan set međuzavisnih varijabli. Šest konkurentnih prilaza . U sljedećoj matrici (slika 2. prema tome. Nezavisni set varijabli jeste. Prije svega. MEHANISTIČKI MODEL BIOLOŠKI MODEL DRUŠTVENI MODEL Participativni menadžment Samoorganizujući TAVISTOCK INSTITUTE Društveno-teh. zatim pokušava da objasni ponašanje dijelova koji su posmatrani odvojeno i na kraju pokušava da kombinuje razumijevanje o dijelovima u objašnjenju koje se tiče cjeline.

Kombinacija specijalizovane kapitalne opreme i detaljnog planiranja od strane menadžera i nadzornika suštinski je kod industrij-ske radne snage zamijenila majstorske vještine. jedan poznat problem vezano za proizvodnju je zamjenjen nepoznatim problemom vezanim za tržište. od Fordovog T-modela. na osnovu istraživanja u BRITISH TAVISTOCK INSTITUTE.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE prikazan je dvojni prenos paradigme u konteks šest distributivnih konkurentnih prikaza. koji međusobno izvode zahvate predviđenih operacija rada. već kako prodati. proizvodila se sve veća količina standardizovanih proizvoda po sve nižim cijenama. potrebno ga je mijenjati novim. na monotonim po-slovima koji dovode do utrnulosti i ukočenosti prilikom rada na traci. trebalo je is-plaćivati premijske nadnice. Fordova pokretna traka takođe je doprinijela smanjenju broja potrebnih vješti-na za većinu proizvodnih radnika. utvrdio da za rješenje socijalnih problema u preduzeću nije dovoljno razmatrati samo logiku kooperativnog socijalnog miljea već i postupke i sredstva rada koji značajno utiču na kvalitet. Svaka paradigma ima svoj jedinstven. u značajnoj mjeri. do pregršt proizvoda trajne potrošnje tokom ekspanzivnih 1960-tih. Alfred Sloan je shvatio da je osnova za konkurenciju promjenjena od sposobnosti proizvodnje prema sposobnosti upravljanja raznovrsnošću i razvojem. Drugim riječima. počevši od $5 na dan. Ovaj momenat autor naziva promjenom i prenosom paradigme (shift of pharadigm)11 koja u stvari predstavlja novi način razmišljanja koji uspostavlja novi koncept odnosa u određenom sistemu ili organizaciji. prepuštajući većinu radnika po-jednostavljenim zadacima koji se ponavljaju. vlastiti modul organizacije Određena teorija odnosno koncept uspostavlja se. Nekada jedinstvena sposobnost da se proizvodi na velikoj osnovi je izgubila prednost putem proširene imitacije. koliko je Ford isplaćivao 1914.Trist je postavio osnove socijalno-tehničkog sistema koji je. Analitički pristup je ostao nepromijenjen gotovo četiri stotine godina. U fazi u kojoj određeni koncept postaje neefektivan i neefikasan. Najznačajnije je bilo kako odgovoriti na sve veću potrebu raznovrsnosti i kako upravljati rastom i kompleksnošću proizvoda. učinak i ukupnu efektivnost procesa rada. Znači. Ovaj događaj je promjenio konkurentnu igru od zabrinutosti za proizvod u zabrinutost za tržište što je zahtijevalo sposobnost da se upravlja raznovrsnošću i razvojem. lični stavovi i ponašanja su uslovljeni. Da bi zadržali radnike pod strogom kontrolom nadzornika. Diviziona organizaciona struktura je trebala da odgovori na sva ona pitanja koja je rast i razvoj preduzeća otvarao. I tako je došlo do marketinške ere. Pitanje nije bilo više kako proizvesti. Socijalno-tehnički sistem vezuje dva podsistema u preduzeći učesnika u procesu rada i tehničko – tehnološke podsisteme. razvija i funkcioniše u određenom prostoru i vremenu prema opštepoznatim principima životnog vijeka. 11 Promjena ovakve vrste se još u teoriji naziva "breakthrough" 21 .L. tehnologijama i tehničkim sistemima na kojima se izvodi rad. Kvalifikovani poslovi održavanja bi-li su rezervisani za obučene inžinjere. E. Uspjeh Henryja Forda da stvori sistem masovne proizvodnje efikasno je riješio proizvodni problem. godine. Za razliku od Forda. Ono što je nastalo bila je okolina sa potpuno novim setom izazova. Pa ipak. Prelaz funkcionalne u divizionu organizaciju je upravo posljedica rasta i razvija preduzeća koja su (usljed diverzifikacije proizvodnje i širenja asortimana proizvoda ) ekspanzijom na nova tržišta bila primorana da mijenjaju staru tradicionalnu funkcionalnu organizacionu strukturu. ali sistemsko razmišljanje je već prošlo kroz tri generacije promjena.

Softić. samoorganizacije i izbora u konteksu društveno-kulturnih sistema. Struktura je dinamična. izvodi iz predavanja i vježbi. tu su trebaju nabrojati organizacijska sredstva i organizacijske postupke. Svaka organizacija. STRUKTURA Struktura (lat. Treća generacija sistemskog razmišljanja. 22 . organizacijskih jedinica koje utiču na ponašanje pojedinca i grupa u vezi sa ciljevima organizacije. dizajn. je ipak samo elemen organizacijske strukture. odn. operativno istraživanje. Organizacija širi pojam od organizacijske strukture => organizacijska struktura je samojedan od dijelova (premda najvažniji) organizacije. Važnost odnosno uloga organizacijske strukture toliko je velik za poduzeće da se često pogrešno izjednačava s organizacijom. Koristi se za objašnjenje na primjer od dječjeg verbalnog opisa snježnih pahuljica do detaljne analize znanstvenih svojstva magnetskih polja: pojam strukture bitan je temelj za gotovo svaki način istraživanja i otkrića u znanosti. slijedi ciljeve i strategiju razvoja organizacije.: struere = uslojavanje = spajanje) je temeljni pojam koji obuhvaća sustav elemenata i njihovoga aktivnog međusobnog odnosa te prepoznavanje. S. i stabilnost uzoraka.103) poduzeća. Važnost strukture za poduzeće jednaka je važnosti anatomije za ljudski ili neki drugi živi organizam.. neki svoj sastav unutarnjih veza i odnosa. 2005. 3. radilo je na problemu međusobne povezanosti mehaničkih sistema.“ (H. radila je na dvojnom problemu međusobne zavisnosti i samoorganizacija u konteksu živih sistema. p. Sarajevo. odgovara na trostruki izazov međuzavisnosti. Muratović. promatranje. pa se ona često naziva i “anatomijom organizacije” odnosno anatomijom „Struktura je relativno stabilan okvir (raspored) poslova. Druga generacija sistemskog razmišljanja.: structura = kombinacija po pravilima.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Prva generacija sistemskog razmišljanja. ima neku svoju određenu strukturu odnosno sastav. tj. kibernetika i otvoreni sistemi. filozofiji te umjetnosti. pa tako i poduzeće. Često se organizacijska struktura izjednačava s organizacijskom strukturom managementa => organizacijska struktura managementa iako pokazuje najznačajnije elemente organizacijske strukture. lat. Menadžment.

2006. odlučivanje. Sarajevo. Koncept structure uključuje konfiguraciju aktivnosti – organizacione procese. Mane: Struktura ne prikazuje neformalne veze. Struktura utiče na raspodjelu utjecaja (moći) i ponašanje pojedinca i grupa (OJ). Ona pokazuje odnose (lance) i komunikacije. profitni centri i radna mjesta. Ako ne možemo nacrtati odnos – predstaviti da strukturom. on nije jasan.59-60) 23 . Organizacija. p. radne jedinice. Dijelovi structure su: grupe radnih mjesta i radna mjesta. vodić za predavanja i vježbe. Pomoću structure kontroliramo organizaciju. tokove i utjecaje. S. socijalizacija itd. Muratović. Softić. Procesi su: tehnološki. Struktura pomaže ostvarenje cilja. Strukturu čine: sektori. Strukturom se predstavlja i broj izvršilaca koje kontrolira jedan rukovodilac – raspon rukovođenja. Ne pokazuje relativni utjecaj na istom nivou.. (H. odjeljenja. komunikacijski.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Struktura čini organizaciju jasnom.

. 2003. Ekonomski fakultet u Sarajevu (EFSA).13“ Organizacijskom strukturom se određuje način na koji su zadaci i odgovornosti alocirani pojedinim zaposlenicima ili dijelovima organizacijea. Jr:Menadžment.. Organizaciona struktura preduzeća slijedi ciljeve preduzeća. odnosno neki svoj system unutarnjih veza i odnosa.. pa se ona često naziva anatomijom preduzeća. 24 . Jednu od najsveobuhvatnijih definicija organizacijske strukture daje M. Organizaciona struktura je rezultat procesa organizovanja. Bez prave organizacione strukture će i najbolji učinak u svim područjima rukovođenja ostati neefikasan i jalov.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 4. Želind. Dženan K. Stoner. pa tako i preduzeće ima svoju određenu strukturu. Daniel R. stalno dešavaju promjene pa se i organizaciona struktura preduzeća mijenja u zavisnosti od uticaja faktora organizacije. 221 14 A. Stavrić. svake organizacije.. Važnost organizacione strukture toliko je velika za preduzeće da se ona često poistovjećuje sa oranizacijom. Ona je ujedno i najvažniji dio svake organizacije. već shema ili grafički prikaz organizacije. Organizacionom strukturom se uređuju odnosi između dijelova organizacije i odgovarajućih nadležnosti.. koji izazivaju potrebu za promjenama organizacione strukture. 2000. Sarajevo. kao i sveukupnost veza i odnosa unutar svakog pojedinog činioca proizvodnje odnosno poslovanja. Beograd. odgovornosti i autoriteta. Senad S. tj. KIZ „Centar“. tehnologiju i zadatke organizacije naziva se dizajniranje organizacije. Ono što je statično nije struktura. str. odjele i službe . Organizacija. a oni proizilaze iz strategije razvoja preduzeća. Ali. ona je samo jedan. kao i način grupiranja u sektore. a to je process koji neprekidno traje. Edward Friman. koji izazivaju potrebu za promjenama u organizacijskoj strukuri poduzeća. Važnost strukture za preduzeće jednaka je važnosti anatomije za ljudski ili neki drugi živi organizam. F. U preduzeću se kao živom organizmu. najvažniji. R. 113. Organizacija preduzeća – upravljanje organizacionom strukturom. Beograd. Organizacijska struktura predstavlja dinamičan element organizacije – mijenja se u zavisnosti od utjecajnih čimbenika organizacije. 291. Organizacija je širi pojam od organizacione strukture. ljude. samo kada se ona posmatra u jednom momentu. 13 Zećir H. ako se ona posmatra i analizira u dužem vremenskom period ona gubi karakter statičnosti i pretvara se u dinamičnu kategoriju. O statičnosti strukture se može govoriti samo uslovno. Menadžeri prilikom donošenja prvih odluka o organizaciji koriste četri mjere14: 12 M. element organizacije. Struktura12 predstavlja sastavni dio svakog organizma. u kome su njihove međusobne veze određene rasporedom zadataka. Svaka organizacija. Novak => Organizacijska struktura = sveukupnost veza i odnosa svih činilaca proizvodnje. Gilbert. „Organizaciona struktura predstavlja formalno utvrđeni odnos između pojedinaca i grupa.. p. Babić. B. ORGANIZACISKE STRUKTURE Utvrđivanje organizacione strukture koja je najprilkladnija za strategiju. p. Upravo iz tih razloga pred svako se preduzeće kao prioritetan zadatak postavlja izbor adekvatne organizacione strukture.

Koordinacija je process kojim se integrišu aktivnost pojedinačnog sektora da bi se efikasno realizovali ciljevi organizacije.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE podjela posla – dijele sveukupni process rada na zadatke koje realno i bez pretjeranog napora mogu da obave pojedinci ili grupe o podjela na sektore – na logičan i efikasan način kombinuju zadatke te formiraju grupe radnika i zadataka o hijerarhija – preciziraju ko će kome unutar organizacije odnositi izvještaje o koordinacija – postavljaju se mehanizni koji će integrisati aktivnosti pojedinih sektora u koherentnu cjelinu i nadgledati efikasnost integracije o Prednost podjele posla je u tome što se razbijanjem cjelokupnog posla na manje. a koji radnici sagledavaju organizaciju i svoju ulogu n njoj. Ovo pitanje je vezano za raspon kontrole. Obim koordinacije zavisi od prirode zadataka koji se obavljaju i stepena međuzavisnosti ljudi u različitim jedinicama koje ih obavljaju. Shema Osnovne dimenzije organizacijske strukture Specijalizacija poslova Osnovne dimenzije organizacijske strukture A. 2007. Strukture in 5 s.. Management Science. Hodžić. generalni direktor) koji je odgovoran za funkcionisanje cjelokupne organizacije. prepoznatljivi skupovi aktivnosti. Menadžeri u preduzeću oduvjek su vodili računa o broju ljudi i sektora kojima se može efikasno rukovoditi. 1979. po kojem organizacionu strukturu preduzeća čine sljedeći elementi15: 15 H. Zenica. 323. povežu u grupe sličnih poslovnih zadataka. Specijalizacija ima tendenciju da ljude u organizacijama razdvaja. p. pošto se podijele na poslovne zadatke. Mintzberg. a koja se naziva hijerarhija. 25 . Rezultat ovih odluka je višeslojna shema koja obuhvata različite nivoe. Mintzberga. jednostavne i zasebne radnje za koje se radnici posebno specijaliziraju uvećava ukupnost produktivnosti geometrijskom progresijom. Veoma je interesantno stajište H. Bez koordinacije ljudi gube predstavu o ulozi koju imaju u cjelokupnoj organizaciji i dolaze u iskušenje da krenu putem interesa sopstvenih sektora na uštrb organizacionih ciljeva. Organizaciono preduzeća. Odjeljivanje Lanac zapovijedanja Izvor: Raspon kontrole Formalizacija struktuiranje Centralizacija i decentralizacija Organizaciona struktura ima svoje elemente. Na čelu organizacione hijerarhije nalazi se menadžer sa najvećim zvanjem (predsjenik. menadžeri mogu da donose odluku o lancu komandovanja – odnosno o planu kojim se precizira ko kome podnosi izvještaje. kao in a to kako se pojedinci međusobno ophode. Podjela na sektore rezultat je odluke menadžera da se određene radne aktivnosti. pošto su poslovi po definiciji zasebni. Ove razlike nazivaju se diferencijacije i one mogu da budu prepreka za efikasnu koordinaciju radnih aktivnosti.

Principkes of Management. Ako se želi osigurati efikasno funkcionisanje organizacione strukture. Organizaciona struktura je adekvatna ako ispunjava sljedeće uslove16: 1. S. koju čine stručnjaci s velikim autoritetom 5. McGraw Hill Book. koji čine menadžeri srednjeg nivoa 4. Izvor: H. 2005. potrebno ju je adekvazno postaviti i oblikovati. koji ima zadatak da pomaže linijskom menadžmentu. streteški dio. koji čini vrhovno rukovodstvo. New York. Menadžment.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 1. a to se može ukoliko se ima jasna predstava šta treba da odražava i koje sve uslove i zahtjeva da ispunjava. operativni dio. Sarajevo. da odražava ciljeve i planove organizacije. Muratović. odnosno top-menadžment 3. tehnostruktura. srednji dio. p. koji čine svi izvršni radnici 2. 26 . Softić. 1968. štabni dio.. kao i da se temelji na njima i na poslovima koji iz njih proizilaze 16 Koontz and O Donell. 154. izvodi iz predavanja i vježbi.

da uključuje sve neophodne elemente za njeno uspješno funkcionisanje da se izgradi i usvoji uz svestranu podršku članova organizacije    17 M. socijalne. da se tako komponuje da je u stanju da uspješno ostvaruje kako tekuće tako i buduće ciljeve organizacije da se učini fleksibilnom. da se bazira na obučenim ljudima i da respektuje njihove mogućnosti. Stavrić. da odražava svoju sredinu. Međutim. Po mišljenju profesora Manojla Babića i Božidara Stavrića 17.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 2. prilagodljivom promjenama u okruženju da se postavi cjelovito. etičke itd. Organizacija preduzeća-upravljanje organizacionom strukturom. 2003.. KIZ „Centar“. 27 . tj. p. Babić. zatim definisanost dužnosti i odgovornosti u skladu sa ciljevima da bi se tako rukovodilac svake komponente učinio odgovornim za njihovo ostvarivanje. Beograd. da uključuje i jasno označava ovlaščenje rukovodioca organizacije koja su im dali vlasnici sredstva za proizvodnju 3. da uključuje sve njene važnije premise. kao što su ekonomske. ona mora:  da se sistematski i stručno gradi   da se maksimalno temelji na ciljevima i zadacima organizacije da se usmjeri ka budućnosti. 164. B. političke. tehnološke. tehničke. I 4. mnogo važnije od same sheme su definisanje ciljeva svake glavne komponente koje se traže u idealnoj strukturi. da bi struktura bila kvalitetna. Idealna organizaciona struktura je obično izražena u vidu organizacione strukture.

Struktura koja ne odgovara situaciji u kojoj se organizacija nalazi. autor.  pojedini čimbenici organizacije različito utječu na pojedina poduzeća. Različiti pristupi strukturiranju/modeliranju organizacije poduzeća zbog:  poduzeća se međusobno razlikuju jedna od drugih. odnosno izbor odgovarajuće strukturepoduzeća. N.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Slika Model organizacionog dizajna Izvor: M.zaposl en. Departmental. Petković. Organizacija. B. Ekonomski fakultet Beograd. će usporiti ili zakočitisposobnosti upravljačkog sustava. 2005. predstavlja jednu od najvažnijih odluka u poduzeću. FAKTORI STRUKTURE • • • • • • • Starost i veličina Tehnologija Okruženje Strategija Org. Koordinacija MODELI STRUKTURE • • • • • • Jednostavni Birokratski Divizionalni Adhoekratija Matrični Kombinovani ORGANIZAC.1. 4. PERFORMAN. • • • • • Produktivnost Efikasnost Satisfakcija Razvoj Opstanak 28 . kultura Karak. Janjićijević. Liderstvo PARAMETRI STRUKTURE • • • • Podjela rada Delegir. Izgradnja organizacijskih sistema Oblikovanje ili dizajniranje organizacije poduzeća. Bogičević-Milikić. Teoretičari upravljanja su došli do zaključka da ne postoje univerzalna načela organizacije (nema najboljeg načina strukturiranja organizacije).

Janjićijević. “Top down” u kombinaciji s drugim strategijama – reorganizacija već postojećeg poduzeća. Petković. jer reorganizacija radi reorganizacije nema nikakve svrhe. Ekonomski fakultet Beograd. “Top down” strategija – kod većih organizacijskih zahvata. tj. U zavisnosti od gore navedenog projektant organizacije će upotrijebiti neki od teorijski mogućih pristupa modeliranju organizacije poduzeća ili kombinaciju dvaju ili više pristupa. ali znatno češće u različitim međusobnim kombinacijama. djelu ili službi). samostalno. rjeđe primijenjuju. Izvor: M. Strategija klina ili strategija većeg broja nukleusa – organizacijske promjene u jednom segmentu organizacije (u nekoj organizacijskoj jedinici. dodatna kvaliteta. velikih reorganizacija postojećeg poduzeća ili izgradnje organizacijske strukture novog poduzeća (u ovom slučaju “top down” gotovo jedina opcija). Organizacija. B. nezavisno jedan od drugoga. Bogičević-Milikić. 29 . N. Uvijek temeljno pitanje: “ Što hoćemo uraditi bolje i zašto?”. 2005. Navedeni pristupi oblikovanja organizacije poduzeća u praksi se pojedinačno.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE  ponekad se novom organizacijom želi postići u konkretnom poduzeću nova.

optimalnu podjelu rada u organizaciji (posebno managerskih zadataka). Temeljni problem s kojim se suočava svaki projektant organizacije => postizanje ravnoteže između “stabilnosti” i “fleksibilnosti” organizacije. Iako je organizacijska struktura u znatnoj mjeri određena ciljevima i strategijom. mora poduzeti umjerene organizacijske promjene najmanje jednom godišnje ili brojne promjene svakih 4-5 godina). efikasnu uporabu svih raspoloživih resursa. Cilj je izgraditi kvalitetnu organizacijsku strukturu koja podrazumijeva:     ostvarivanje ciljeva organizacije. čimbenici koji u konkretnoj situaciji u najvećoj mjeri utječu na poduzeće. baš kao i organizacija. Organizacijska izgradnja = proces kojim se uspostavlja nova organizacijska struktura (novoosnovano poduzeće). Niti jedno poduzeće ne može imati istu organizacijsku strukturu kao neko drugo poduzeće. prema istraživanjima. srednje i velike kompanije). 2007. dinamična kategorija koja se stalno mijenja. Struktura je. odnosno proces zamjene i usavršavanja postojeće organizacijske strukture (već postojeće poduzeće). Organizaciono struktuiranje preduzeća. Zenica. Izbor organizacijske strukture poduzeća obično je zadatak najvišeg managementa u poduzeću. niti ona može biti ista u različitim fazama razvoja poduzeća.Naći pravu sredinu odnosno ravnotežu između ove dvije krajnosti nije nimalo jednostavno. puna pažnja ključnim funkcijama u organizaciji. Galbraith – tri faze u evoluciji kompanije (faze male.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: A. 30 . Organizacijska struktura => rezultat organizacijske izgradnje. nadopunjuje i aktualizira (većina kompanija. Fleksibilnost s druge strane omogućava brzo prilagođavanje organizacije promjenama okoline. Stabilnost s jedne strane omogućava specijalizaciju i racionalizaciju poslovanja te smanjenje troškova. odnosno organizacijske strukture poduzeća. svakoj o tih faza odgovarati će određena vrsta organizacijske strukture. određuju i njegovu organizacijsku strukturu. Hodžić. a od brzine razvoja poduzeća ovisiti će i učestalost reorganizacija koje će se provoditi u poduzeću.

jasno alociranje odgovornosti. iskustava i specijalističkih znanja.uspostavlja se u procesu organizacijske izgradnje (rezultat procesa organizacijske izgradnje). 4. U trenutku uspostavljanja (izgradnje) organizacijske strukture poduzeća stvarna organizacijska struktura odgovara formalnoj => s vremenom dolazi do raskoraka.2.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE      fleksibilnost organizacije. odnos izvršnih i rukovodećih radnih mjesta. Formalna organizacijska struktura je ona koja je propisana i službeno utvrđena (prikazuje se grafikonima kompanije s pozicije opisa poslova i ciljeva).  propisuju pravila i norme ponašanja u organizaciji. Formalnom organizacijskom strukturom se:  utvrđuju.  određuje status ljudi u organizaciji tj. racionalna uporaba kvalifikacija. rad zaposlenih efikasnim timovima. 31 . od radnih mjesta preko pogona ili odjela do razine poduzeća. Formalna organizacijska struktura predstavlja kralježnicu odnosno kostur svake organizacije. Formalna i neformalna organizacija Formalna organizacijska struktura . Stvarna struktura nastaje u procesu funkcioniranja formalne organizacijske strukture poduzeća. sredstva za rad i predmeti rada) u uže i šire skupine. Za razliku od formalne organizacijske strukture u svakom poduzeću djeluje i stvarna (objektivno postojeća) organizacijska struktura. zasnivanje na adekvatnom sustavu informacija i komunikacija. opisuju i povezuju poslovi koje treba obaviti u poduzeću  spajaju činitelji rada (rad.

Unutar svake formalne organizacije postoji složeno tkivo neformalnih skupina koje su bolje ili slabije međusobno povezane. a djeluju na formalne ciljeve organizacije. Svaka neformalna organizacija ujedno je i stvarna. Neformalna organizacija može biti (a i ne mora . Ako je raskorak mali prilagođavanje se odvija "u hodu" dok se kod velikih raskoraka treba pristupiti reorganizaciji. Pojam neformalne organizacije obično se vezuje za djelovanje neformalnih skupina u poduzeću. što ne mora biti točno. mada svaka stvarna organizacija ne mora biti neformalna. Organizaciono struktuiranje preduzeća. Neformalna organizacija (informal organization) se vezuje za ljude i njihovo djelovanje u organizaciji (teško ju je prepoznati u svim njenim aspektima). Cilj kojemu poduzeće treba stalno težiti je približavanje formalne organizacijske strukture stvarnoj organizaciji. nerijetko. Hodžić. Neformalna organizacijska struktura je skup relativno trajnih odnosa među ljudima u organizaciji koji su se razvili tijekom njihova zajedničkog rada. 32 .ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: A.kolizija) usmjerena na ostvarivanje ciljeva organizacije. Raskorak između formalne i stvarne organizacijske strukture se dešava uslijed promjena svakog elementa organizacijske strutkture. Zenica. 2007. pa se. neformalna organizacija shvaća kao nešto negativno.

pa čak i toliko da dominira formalnom organizacijom.efst.  ima svoju hijerarhiju.  spontanost.hr/nastava/90/Vjezbe%204. Izvor: http://www.  prijateljske skupine (rezultat zajedničkog druženja članova organizacije izvan poduzeća).pdf 33 . Neke karakteristike neformalne organizacije su:  može biti veoma utjecajna. vođe i ciljeve.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Obično te skupine dijelimo u:  interesne grupe (rezultat prirode posla).

predstavljaju pojedine službe u poduzeću (prodajna služba. prihodnih i profitnih centara. Centri odgovornosti u organizacijskoj strukturi preduzeća Centri odgovornosti (Responsibilty Centers) predstavljaju organizacijske jedinice određenog stupnja autonomije. Troškovni centri izvan proizvodnje .  Multidivizijska poduzeća (M-forme) nastoje realizirati koncept investicijskih centara (često se u okviru ovih formiraju i svi ostali tipovi centara). 2) Prihodni centri Njihov doprinos organizaciji se mjeri isključivo obujmom ostvarenog zadatka. 1) Troškovni centri Zaduženi su za ostvarenje parcijalnog zadatka poduzeća uz zadane troškove => trebaju ostvariti svoj zadatak uz minimalne troškove. planskim ili standardnim troškovima). koja su diverzificirana u nekoliko malih poslovnih jedinica kombiniraju koncept troškovnih. Profitni centri (Profit Centers) 4. Investicijski centri (Investment Centers) Koji će se od navedenih centara odgovornosti formirati u nekom slučaju. a koje su odgovorne za ostvarenje unaprijed utvrđenih ciljeva sukladnih ciljevima poduzeća. Razlikujemo četiri osnovna tipa centara odgovornosti: 1.  Poduzeća s dominantnim proizvodom. ovi centri se većinom javljaju kao dio profitnih ili investicijskih centara 34 .ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 4. te je njihova usredotočenost na izvršenje utvrđenog zadatka. Troškovni centri imaju minimum slobode u odlučivanju. služba istraživanja i razvoja i druge). zadane kvalitete u zadanim rokovima i uz zadane troškove.predstavljaju fazu rada outputi koje su poluproizvodi koji se transferiraju u narednoj fazi rada (transfer se obavlja po stvarnim. Prihodni centri (Revenue Centers) 3. Mada se mogu organizirati kao relativno autonomne jedinice.3. Troškovni centri u proizvodnji . Troškovni centri (Cost Centers) 2. U tom smislu je važnija efektivnost (učinkovitost) od efikasnosti (uspješnosti). financijska služba. značajno zavisi o formi poduzeća:  U-forme (jednoproizvodna) poduzeća pribjegavaju uporabi kombinacije troškovnih i prihodnih centara.

već i za efikasnu uporabu kapitala koji im je povjeren. Mogu biti istodobno orijentirani i prema unutar i prema van poduzeća. Ovi centri za vlastitu proizvodnju mogu koristiti golemu aktivu. ROE i ROCE. računovodstvo) kako bi svoje zadatke mogli efikasno izvršavati. 4) Investicijski centri Nisu samo odgovorni za dobitke i gubitke. Profitni centri koji imaju karakteristike divizijskih jedinica formiraju sve potrebne službe (nabava. Međusobno nezavisni profitni centri . Međusobno zavisni profitni centri . to su "poduzeća u poduzeću". pa mjerenje performansi samo prema dobitku i gubitku može zavarati o uspješnosti pojedinog centra. operatika. već i za dobitke i gubitke.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 3) Profitni centri Imaju visok stupanj poslovne autonomije => odgovorni su ne samo za izvršenje svojih zadataka i troškova koji su nužni za to izvršenje. kadrovi. Od njih se očekuje da ostvare zadovoljavajuću stopu povrata na angažirani kapital ROI. 35 . prodaja. Za njih je karakteristično da se u internom prometu dobara formiraju transferne cijene koje ne moraju biti jednake eksternima.povezani su inputima ili outputima ili i inputima i outputima.njihovi inputi i outputi su potpuno eksterno orijentirani.

nadgledajući mali broj nespecijaliziranih radnika.. str. Jednostavna struktura je pogodna za organizacije koje su nove i male. Organizacija. OBLICI ORGANIZACIJSKIH STRUKTURA 5. i vlasnik može lično nadgledati poslovanje. Jednostavna struktura “Jednostavna struktura dominira u poslovnim društvima koja su obično mala i nemaju funkcionalne ili predmetne structure. Senad S. Sarajevo 5. Dženan K. Tradicionalne organizacijske strukture 5. Senad S.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. Takvim društvima neposredno upravljaju vlasnici – menadžeri. Ekonomski fakultet u Sarajevu (EFSA). Sarajevo. Prednosti ove strukture ogledaju se prvenstveno u sljedećem:  nije komplicirana        manje formalizma centraliziran autoritet veća mogućnost vraćanja izvršenja zadataka svih zaposlenih manje praznih hodova manje nivoa rukovođenja i mogućnost bržegt reagovanja u dinamičkom okruženju jednostavno “18 Jednostavna odlučivanje i upravljanje. Organizacija.. Dženan K. RADNI K2 36 . Ekonomski fakultet u Sarajevu (EFSA).2. Linijska struktura 18 RADNI K1 Zećir H. a često i sami obavljaju neke poslove..1. 249.1.1. struktura V L A S NI K Shema RADNI K3 Izvor: Zećir H..1.

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

„Linijska struktura ima osnovnu karakteristiku da upustva i naredbe putuju do vrha nadolje, preko svih nivoa hijerarhije. Radnici koji nisu menadžeri, podređeni su nekom od menadžera, tako da se radi o subordinirajućoj strukturi. Ova struktura je nastala još u dalekoj prošlosti, s tim što ju je inovirao Fayol. Linijska organizacijska struktura se malo upotrebljava, i to najčešće u vojsci. Najbolji primjer efikasne linijske organizacije postoji na bojnim brodovima i podmornicama, gdje se tačno zna šta je čiji zadatak, i gdje svaki zadatak i vojnik ima svoju šifru. Ta je organizacija unaprijed postavljena i stalno se uvježbava. Prednosti one strukture su: nadležnost i primanje naredbi od samo jednog pretpostavljenog.19“ 5.1.3. Funkcionalna struktura Funkcionalna organizacijska struktura je najstariji i najrašireniji oblik departmentalizacije. Funkcionalni oblik = grupiranje istorodnih, sličnih ili neposredno zavisnih i uvjetovanih poslova - svi se poslovi date funkcije međusobno povežu i svrstaju u odgovarajuću organizacijsku jedinicu - sektor. Povezivanje (grupiranje) se provodi tako da se najprije formiraju uže organizacijske jedinice (grupe radnih mjesta), zatim šire, i tako redom, ali uvijek na funkcijskoj osnovi, da bi se na kraju formirala šira funkcijska organizacijska jedinica. Funkcionalne organizacijske jedinice imaju visok rang u hijerarhiji strukturiranja ukupnog zadatka poduzeća (neposredno su uz glavnog managera). Organizacijske jedinice funkcionalnog oblika u prvi plan stavljalju posebne zadatke, odnosno poslovne funkcije poduzeća, a u svrhu njihovog efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja. Funkcionalne organizacijske jedinice se formiraju po principu jedna funkcija – jedna organizacijska jedinica (odstupanja od ovog principa su i moguća u nužna). Model funkcionalne organizacijske strukture će se primijeniti:  u malim i srednjim poduzećima koja proizvode jedan proizvod odnosno pružaju jednu vrstu usluga  u velikim poduzećima, ako je riječ o monoproizvodnom odnosno  monouslužnom poduzeću. Preduzeće obično započinje svoj život funkcijskom strukturom, te s vremenom, uslijed rasta i razvoja, prelazi na druge oblike strukture.
 Sa stajališta broja organizacijskih jedinica može se govoriti o tri temeljna oblika funkcijske organizacijske strukture:

1. Početni 2. prelazni i 3. razvijeni oblik funkcijske organizacijske strukture.

19

Zećir H., Senad S. Dženan K., Organizacija, Ekonomski fakultet u Sarajevu (EFSA), Sarajevo, str. 249-250.

37

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

1) početni oblik funkcijske structure  karakterizira ga činjenica da je broj organizacijskih jedinica u poduzeću manji od broja poslovnih funkcija.  primjenjuje se u "manjim" poduzećima ("manja" s aspekta broja zaposlenih u poduzeću)

Izvor: http://www.efst.hr/nastava/90/Vjezbe%204.pdf 2) standardni oblik funkcijske strukture poduzeća  karakterističan po tome da je u njemu broj formiranih funkcijskih organizacijskih jedinica jednak broju poslovnih funkcija (za obavljanje poslova svake poslovne funkcije se organizira posebna organizacijska jedinica)  izbor standardnog oblika strukture poduzeća treba biti posljedica rasta i razvoja poduzeća (poslovne funkcije zahtijevaju status samostalne organizacijske jedinice, ravnopravan s ostalima) veća poduzeća (pod pretpostavkom

 primjeren za srednja i monoproizvodnosti/monouslužnosti)

 u čistom obliku ovaj oblik je teško naći u praksi, odnosno da se broj organizacijskih jedinica s brojem poslovnih funkcija, => većinom u praksi nalazimo ili početni ili razvijeni oblik funkcijske strukture.

Izvor: http://www.efst.hr/nastava/90/Vjezbe%204.pdf 38

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 3) razvijeni oblik funkcijske structure  karakterizira ga činjenica da je u njemu broj formiranih funkcijskih organizacijskih jedinica veći od broja poslovnih funkcija  izbor i opredjeljenje za primjenu posljedica razvoja poduzeća - faza kada mu stara organizacija postaje pretijesna odnosno kočnica, posebno s aspekta uspješnog obavljanja nekih poslovnih funkcija jako važnih za to preduzeće  primjenjuje se u većim poduzećima (proizvodnja jednog ili nekoliko sličnih proizvoda)  poznat još i kao "zrela funkcijska struktura", predstavlja predoblik za divizijsku organizacijsku strukturu.

Izvor: http://www.efst.hr/nastava/90/Vjezbe%204.pdf Ako su pojedine funkcijske organizacijske jedinice prevelike, s obzirom na mogućnost izvršenja zadataka i koordinacije obavljanja poslova svih zaposlenih od strane managera te jedinice => neophodno će biti podijeliti te temeljne organizacijske jedinice na funkcijske podjedinice = derivirana (izvedena podjela).

39

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: http://www.efst.hr/nastava/90/Vjezbe%204.pdf

40

efst. dok atribut "procesna" ukazuje na to da se formiranje organizacijskih jedinica u njoj obavlja prema fazama tehnološkog procesa  rijetko primaran oblik organizacije poduzeća .ovaj oblik prisutan u organizaciji proizvodne funkcije (primarna organizacijska struktuera bit će funkcijska ili divizijska.hr/nastava/90/Vjezbe%204.pdf 4) procesno orijentirana funkcijska organizacijska struktura  u osnovi funkcijska.hr/nastava/90/Vjezbe%204.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: http://www. dok će naknadna podjela proizvodne funkcije biti provedena prema obliku procesno orijentirane funkcijske strukture)  ovaj oblik se češće nalazi u praksi. Izvor: http://www.pdf 41 .efst.

42 . Zenica.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: A. Organizaciono struktuiranje preduzeća. 2007. Hodžić.

koje bi tobože trebale zamijeniti klasičn organizacijske strukture. Divizijska organizacijska struktura . "geografskom području" ili "kategorijama kupaca". uvijek se javljaju kao sekundarne . Proces divizionalizacije nužno će pratiti i proces decentralizacije obavljanja poslovnih funkcija poduzeća.podjela rada. predmetna 2. Decentralizacija poslova pojedinih funkcija po divizijskim organizacijskim jedinicama čini te jedinice:  fleksibilnima i prilagodljivima zahtjevima okoline  relativno slobodnima i autonomnima  zamjenjivima ukoliko neka jedinica ne ostvaruje planirane rezultate Diverzificirano poduzeće jest poduzeće s većim brojem odnosno mnoštvom proizvoda.4. grupiranje i povezivanje sličnih ili srodnih poslova te formiranje nižih organizacijskih jedinica se obavlja prema "proizvodima". Proces diverzifikacije proizvodnje u velikim poduzećima mora slijediti i paralelan process divizionalizacije njegove organizacijske strukture. 5.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Kritike na funkcionalnu organizacijsku strukturu kao neadekvatan oblik organizacijske strukture u uvjetima moderne teorije su neosnovane iz nekoliko razloga:  nove organizacijske strukture. orijentirana prema potrošačima 43 . Diviziona organizacijska struktura Diviziona organizacijska struktura se javlja kao posljedica rasta i razvoja poduzeća koja su (uslijed diverzifikacije proizvodnje i širenja asortimana proizvoda) ekspanzijom na nova tržišta te usmjeravanjem na određene kategorije kupaca bila primorana mijenjati tradicionalnu funkcijsku strukturu. Tri osnovne vrste divizijske organizacijske strukture: 1. danas.naknadno se interpoliraju na neku primarnu organizacijsku strukturu (i na funkcijsku)  pojedini modeli klasičnih organizacijskih struktura nezamjenjiv su oblik organizacijske strukture i danas za mnoga poduzeća (mala nediverzificirana poduzeća)  prikladna u prošlosti. teritorijalna 3.1. te vjerojatno u budućnosti za mala poduzeća u ranoj fazi njihova životnog ciklusa kada je različitost proizvoda mala a dug ciklus razvoja novog proizvoda.

većeg broja ili samo nekih poslovnih funkcija. planiranje kadrova te neki opći i pravni poslovi. Menadžeri pojedinih divizija usmjereni na postizanje što boljih rezultata divizije kojom rukovode. Veličina nije presudni faktor izbora divizijske organizacijske strukture (mada se primjenjuje većinom u "većim" poduzećima) glavne odrednice su broj proizvoda. 44 . Broj tako osnovanih jedinica ovisiti će i o broju proizvoda odnosno broju skupina srodnih ili sličnih proizvoda. zajednički za sve proizvodne jedinice (divisions). njegove veličine). "geografskim područjima" ili "različitim kategorijama potrošača". svake njezine divizije posebno te koordinaciju među divizijama.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Osnovna značajka ove organizacijske strukture je objedinjavanje većeg broja ili dijela poslovnih funkcija po "proizvodima.svi poslovi vezani uz proizvodnju i realizaciju jednog proizvoda ili skupine proizvoda međusobno se povezuju u jednoj organizacijskoj jedinici. Najčešći poslovi koji će se obavljati na razini poduzeća (zajednički za sve jedinice) su: istraživanje i razvoj. U praksi. obavljaju se samo određeni poslovi. srodna. geografska rasprostranjenost i različitost kategorija potrošača (ove odrednice su posljedica rasta i razvoja poduzeća tj. dok se ostale poslovne funkcije odnosno ostali poslovi tih poslovnih funkcija obavljaju na razini poduzeća. Predmetna organizacijska struktura može biti primijenjena:  kao primarna organizacijska struktura (slike 19 i 20)  kao "naknadna" organizacijska struktura (na drugoj razini podjele i grupiranja zadataka u poduzeću) nakon primarne funkcijske organizacijske strukture (slika 21). u okviru svake proizvodne jedinice. financije. područja te na jedan posao ne otpada više od 70% prodaje)  nepovezana (nesrodna) poduzeća (diverzificirana tako da nove poslove ne povezuju sa starim te ni jedan posao nema 70% prodaje) Upravljački vrh korporacije određuje osnovnu strategiju korporacije u cjelini. S obzirom na udio pojedinih proizvoda u ukupnoj proizvodnji može se govoriti o tri kategorije diverzificiranih poduzeća:  dominantne poslovne tvrtke (70-95% svoje proizvodnje imaju u jednom poslu ili u vertikalno povezanim tvrtkama u lancu)  povezana (srodna) poduzeća (diferencirana su u povezana. 1) Predmetna organizacijska struktura . marketing.

KIZ „Centar“. 45 .ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: M. Babić. KIZ „Centar“. Organizacija preduzeća – upravljanje organizacionom strukturom. B. Stavrić. B. 2003. Organizacija preduzeća – upravljanje organizacionom strukturom. 2003. Izvor: M. Babić. Stavrić. Beograd. Beograd.

Stavrić. primjenjuje u pravilu. Organizacija preduzeća – upravljanje organizacionom strukturom. a koja su razmještena po različitim lokacijama. Najčešće se javlja u poduzećima koja su nastala integracijom ranijih samostalnih poduzeća. 2003. KIZ „Centar“. Beograd.svaka teritorijalna jedinica objedinjava sve nužne djelatnosti odnosno funkcije na svom području. a posebno ako se radi o internacionalnoj aktivnosti poduzeća. kada poduzeće djeluje na većem geografskom području. 46 . Ova organizacijska struktura se.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 2) Teritorijalna (geografska) organizacijska struktura . B. Babić. Izvor: M.

predmetne ili teritorijalne organizacijske strukture) u velikom broju poduzeća (banke. Organizacija preduzeća – upravljanje organizacionom strukturom. fakulteti. Beograd. Stavrić. B. 47 . . 2003. 2003. grupiranje te povezivanje srodnih ili sličnih poslova i formiranje užih organizacijskih jedinica se obavlja prema "skupinama potrošača" odnosno "kategorijama kupaca". bolnice i sl. Ovaj model organizacije najizravnije podržava načelo modernog poslovanja koje se izražava u "maksimalnoj orijentaciji prema kupcima". KIZ „Centar“. KIZ „Centar“. Beograd.no rijetko će se koristiti kao model organizacije za najvišu organizacijsku razinu. B. Stavrić. Izvor: M. Organizacija preduzeća – upravljanje organizacionom strukturom.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: M. Babić. Ovaj oblik se primjenjuje na određenoj razini organizacije poduzeća (u okviru primarno funkcijske. Babić.podjela rada.). 3) Organizacijska struktura orijentirana potrošačima .

Babić. Stavrić. 48 . 2003. KIZ „Centar“. Organizacija preduzeća – upravljanje organizacionom strukturom. B. Beograd.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: M.

ali je on bez radnog tima odnosno radne skupine koja bi izvodila projekt. Projektna organizacija je poseban oblik timske organizacije. 1) Individualna projektna organizacija . uz određene troškove. a koji se mora ostvariti u određenom vremenu te zahtijeva koordinirane napore nekoliko službi odnosno zaposlenih radnika u tim službama. Projekt = zaokružen. direktno odgovornog direktoru poduzeća. učestalosti ponavljanja i brojnosti projekata).1. složen pothvat čije se karakteristike i cilj mogu definirati. Projektna organizacijska struktura uvijek je samo “dodatna” odnosno “naknadna” organizacijska struktura interpolirana u postojeću klasičnu (funkcijsku. za određeno vrijeme i uz zahtijevanu kvalitetu obavljenog posla. Kakav će model projektne organizacijske strukture izabrati poduzeće ovisi o brojnim faktorima (čimbenici organizacije. jedinice ili službe odgovorni za izvršenje pojedinih dijelova projekta. Projektni manadžer kod ovog oblika projektne organizacije ima ulogu koordinatora i organizatora aktivnosti izvršitelja u funkcijskim organizacijskim jedinicama. cjelovit. Ideja je skupiti najbolje talente koji stoje na raspolaganju organizaciji da bi se riješio neki složeni zadatak. Individualna projektna organizacija neznatno mijenja globalnu organizacijsku strukturu:  zahtijeva unutarnju reorganizaciju rasporeda poslova odnosno poslova za pojedine projekte u funkcijskim organizacijskim jedinicama  izdvaja manadžera projekta iz postojeće organizacijske strukture 49 . divizijsku) organizacijsku strukturu. veličina i složenost projekta. slični su po načinu izvođenja te zahtjevaju neki ustaljeni način izvođenja.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. te može biti:  nestalna (jednokratni projekti – javljaju se jednom te se rijetko izvode na isti način)  stalna (projektni procesi – ponavljaju se više puta uzastopice. Svi poslovi vezani uz projekt prenose se na realizaciju u odgovarajuće funkcijske jedinice.5 Projektna organizacijska struktura Projektna organizacijska struktura predstavlja privremenu organizacijsku formu i to takvu koja se uspostavlja za realizaciju jednog određenog zadatka odnosno projekta. dok su funkcijski odjeli.oblik projektne organizacije koji ima voditelja projekta.

50 . 2000. Erudit. Organizacijski menadžment. Zenica. Hadžiahmetović.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: Z.

Karakteristike čiste projektne organizacije su:  manadžeri projekta su direktno vezani za direktora poduzeća. 51 . Izvor: A. Hodžić. Zenica.  suradnici na projektu potpuno su izvojeni iz hijerarhijske strukture – privremeno napuštaju svoje funkcijske organizacijske jedinice u kojima su stalno zaposleni  članovi projektnog tima čine jednu organizacijsku cjelinu. 2007.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 2) Čista projektna organizacija – najrazvijeniji i najsloženiji oblik projektne organizacije. Ovaj oblik se upotrebljava samo za izvršenje izuzetno velikih i složenih projekata – projekti su potpuno samostalni i nezavisni od linijske organizacijske strukture. Organizaciono struktuiranje preduzeća. izaziva znatne promjene u globalnoj organizacijskoj strukturi. projektnu skupinu kojom rukovodi projektni manager  članovi projektnog tima i stručno su i disciplinski odgovorni voditelju projekta dok traje posao na projektu  orijentacija na izvršenje zadatka i to u granicama predviđenih troškova projekta i u predviđenom vremenu za realizaciju projekta.

i ona koja imaju diverzificiran proizvodni program).zgrada i sl. Zenica. Organizaciono struktuiranje preduzeća. Prikladna je za poduzeća koja istovremeno proizvode više različitih proizvoda (najčešće će to biti poduzeća koja se bave proizvodnjom pojedinačnog proizvoda – brod.6. S obzirom na različite vrste divizijskih jedinica u njihovoj kombinaciji s funkcijskim jedinicama mogući su sljedeći oblici matrične organizacije:  funkcijsko-predmetna matrica  funkcijsko-teritorijalna matrica  predmetno-teritorijalna matrica 52 . 2007. Hodžić. Izvor: A.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5.1. Matrična organizacijska struktura Matrična organizacijska struktura – nova vrsta organizacijske strukture u kojoj se maksimiziraju dobre strane. a minimiziraju slabosti funkcijske i divizijske strukture.

dok je funkcijska osnovna . Iz ovih razloga u matričnoj je organizaciji i odgovornost za izvršenje projekta podijeljena između managementa projekta i managera linijske organizacije. a po “horizontali” upravljanje i vođenje projektom (menadžer projekta).ona se nalazi u servisnom odnosu prema projektnoj).). teritorij itd. Za matričnu organizaciju karakteristična je dualna odgovornost članova projektnog tima (stručno su podređeni manageru projekta. Matrična organizacijska struktura je najkompleksniji i najkonfliktniji organizacijski mehanizam – to je istodobno i jedina struktura koja nastoji maksimizirati nekoliko strategijski važnih aspekata odjednom. tržište. matrična organizacijska struktura bi trebala biti rezervirana za one situacije gdje nijedna druga organizacijska struktura nije djelotvorna. Matrična forma organizacije prikladna je i za poduzeća koja rade na većem broju projekata istovremeno (projektna organizacijska struktura je “dodatna”. programska). Pokušava spojiti pozitivne strane funkcijske i projektne organizacijske strukture. Zbog velike kompleksnosti i nestalnosti. 2007. a disciplinski manageru matične funkcijske organizacijske jedinice) => ovo je ujedno i najveća slabost matrične organizacije. U matričnoj organizaciji ovlaštenja i odgovornosti se ostvaruju po “vertikali” (manager specijalizirane funkcijske organizacijske jedinice). 53 . Izvor: A.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Matrična organizacijska struktura će se koristiti onda kada se organizacijom mora istovremeno zadovoljiti nekoliko zadataka (strategija zahtijeva maksimizaciju nekoliko dimenzija istovremeno –proizvod. Zenica. proizvodna. Organizaciono struktuiranje preduzeća. Hodžić. Sve što je navedeno za matričnu organizaciju vrijedi i za njene modalitete (projektna.

Izvor: M. KIZ „Centar“. Organizacija preduzeća – upravljanje organizacionom strukturom. te se također postiže ravnoteža između centralizacije i decentralizacije obavljanja pojedinih poslovnih funkcija. objedinjeno na razini poduzeća za potrebe svih njegovih djelova. Određeni poslovi nekih poslovnih funkcija obavljaju se zajednički. Hibridna organizacijska struktura Hibridna organizacijska struktura – oblik u kojemu se na istoj organizacijskoj razini kombiniraju funkcijske i multidivizijske komponente.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. 54 . dok se ostali poslovi tih istih funkcija (uz preostale poslovne funkcije) obavljaju unutar pojedine divizijske jedinice. U hibridnoj organizaciji se na istoj organizacijskoj razini kombiniraju dva načela raščlanjivanja i grupiranja zadataka kao i formiranja organizacijskih jedinica. Beograd. Ovaj model se koristi u praksi radi postizanja racionalnosti i ekonomičnosti poslovanja. kada je primarna organizacijska struktura pretežno funkcijska. U hibridnoj organizaciji primarno mjesto imaju divizijske jedinice (proizvodne ili teritorijalne) kojima se nadodaje jedna ili više funkcijskih jedinica.1. Babić. Stavrić.7. O hibridnoj organizaciji govorimo i u obrnutom slučaju. 2003. B.

KIZ „Centar“. Beograd. Babić. 2003.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: M. Organizacija preduzeća – upravljanje organizacionom strukturom. 55 . B. Stavrić.

1. Mješovita organizacijska struktura Mješovita organizacija javlja se u multidivizijskoj organizacijskoj strukturi u kojoj se miješaju (kombiniraju) dvije ili više divizijskih jedinica na istoj organizacijskoj razini.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5.8. 56 . U literaturi se za mješovite strukture upotrebljava i naziv konglomeratska organizacija (Conglomerate organization). dok na drugoj razini dominira neka druga vrsta organizacijske strukture. Najčešće su u praksi modeliranja organizacijske strukture situacije u kojima se primjenjuju različite kombinacije dosad nabrojanih vrsta organizacijskih struktura. Karakteristika je mješovitih organizacijskih struktura da na pojedinim organizacijskim razinama dominira jedna vrsta organizacijske strukture.

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: http://www.pdf 57 .hr/cro/nastava/ms/moduli/doc/ag2116_organizacijska_struktura.hr/cro/nastava/ms/moduli/doc/ag2116_organizacijska_struktura.agr.agr.pdf Izvor: http://www.

Ovakav model organizacije se naziva "horizontalna (procesna) organizacija".  timovi . Dokle god su tržišta bila stabilna. kao što su management procesi koji su važni za cijelu organizaciju . Struktura horizontalne organizacije treba biti optimalna za dostavljanje izjavljene vrijednosti određene kompanije i provođenje dugoročne strategije te iste kompanije.ne individualci grupirani u hijerarhijskim odjelima .9. se uvelike smanjio. i fleksibilnost su ključni pojmovi koje kompanija mora uzeti u obzir ako želi uspjeti u današnjoj novoj ekonomiji. konkurencija pretežno domaća. Suprotno. su odgovorni za vođenje i upravljanje cijelim core procesom od početka do kraja. Čak i u organizacijama koje su najbliže čistom modelu horizontalne organizacije postojat će neka područja koja će biti organizirana funkcijski. funkcijske i horizontalne. funkcionalna organizacija?". bilo timovi. Većina horizontalnih organizacija. Ne postoje dvije iste horizontalne organizacije. će biti hibridna. Brzina.  fokus je vanjski.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. Glavne karakteristike koje odvajaju horizontalnu organizaciju od vertikalne (funkcijske) su:  core proces grupe okupljanju zaposlenike ovisno o setu mnogostrukih vještina potrebnih da se ispune ciljne performanse određenog procesa i dostavi value proposition kupcu. nagnuta. koji su izvedeni iz value proposition. međutim. usluga.Procesna organizacijska struktura Funkcionalna organizacija je nastala i održavala se dok je poslovna okolina bila relativno stabilna i predvidljiva. 58 . Svaka horizontalna organizacija je drugačija.1.čine osnovne jedinice organizacije i dano im je da budu samoupravni. ljudski resursi – ovi menadžment procesi povezuju napore horizontalno organiziranih procesa i procesnih grupa. stoga ta kompanija prilagođava svoju organizacijsku strukturu zadovoljenju tih ciljeva. uzimajući najbolje od obje. tehnologija jednostavna. a ne unutrašnji (svaki odjel teži zadovoljavanju mjerila produktivnosti koju su dana za taj odjel). Najčešća dvojba: "Pa zar horizontalna organizacija nije. vodeće korporacije današnjice se okreću krosfunkcijskoj organizaciji dizajniranom oko takozvanih "end-to-end" radnih tijekova. rješenja potpuno prilagođena kupcima. i kombinirajući sposobnosti obiju za ostvarenje performansi. Ono po čemu se jedna horizontalna organizacija može prepoznati je koncept core procesa. bilo individue. financije. funkcijska organizacija je odlično funkcionirala. horizontalna organizacija je fokusirana na ostvarivanje i dostavljanje value proposition kupcu. Promjene poslovne okoline te strukture tržišta doveo je do toga da je broj situacija u kojima je striktno funkcionalni model organizacije prikladan.  vlasnici procesa.strategijsko planiranje. Zbog prije navedenih nedostataka.

Organizacija preduzeća. 59 .ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: Ž. 1994. Ekonokmski fakulteta. Beograd. Stefanović.

1994. Ekonokmski fakulteta. 60 . Organizacija preduzeća. Stefanović.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: Ž. Beograd.

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 61 .

U osnovi svih novih trendova u oblikovanju organizacije je informatička revolucija => s pravom se danas govori o informatičkoj ekonomiji. tj. posebna načela organizacije koja ne bi bila poznata i iz razdoblja klasične organizacijske teorije. S obzirom na intenzivan proces umrežavanja organizacija => organizacije se orijentiraju na svoj core (sržni) program.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. SAVREMENI TRENDOVI U OBLIKOVANJU ORGANIZACIJE Savremena organizacija poduzeća ne poznaje neka nova. Suvremeni trendovi u oblikovanju organizacije ne dovode u pitanje postojeće organizacijske strukture koje su nezamjenjive kao primarni oblik poduzeća već:  dodaju organske dimenzije organizaciji. odnosno umrežavanjem brišu granice) 62 . a sve ostalo putem outsourcinga (eksternalizacije) nabavljaju od ostalih članica mreže. Razlika između klasične i suvremene organizacije ogleda se samo u tome gdje je težište organizacijskih načela:  centralizacija ili decentralizacija (autonomne SBU i profitni centri)  dublja ili plića organizacijska struktura (informacijski bazirana organizacija.2.horizontalna organizacija)  uzak ili širok raspon kontrole (informatizacija)  kruta ili fleksibilna struktura (konfederacija poduzetnika)  statična ili inovativna organizacija (male. Suvremene organizacije su učeće organizacije (kontinuirano se prilagođavaju promjenama). U novim organizacijskim strukturama poduzeća postoje i takvi načini prikazivanja u kojima se hijerarhija potpuno briše => umjesto nje multidisciplinarni timovi. Suvremene organizacije su intenzivne znanjem (uz informacije danas glavni resurs organizacije). na zadatak fokusirane jedinice)  birokratska ili organska struktura  autoritet pojedinca ili timski rad (raspon komunikacije umjesto kontrole)  neuvažavanje ili uvažavanje ljudi u organizaciji  upravljanje ljudima ili upravljanje stvarima i procesima  nepostojanje ili postojanje korporativna kulture  nespremnost ili spremnost za provođenje organizacijskih promjena  federalna strukturiranost ili konfederacija poduzeća  funkcionalna ili federalna decentralizacija Organizaciju poduzeća budućnosti obilježava čak i drugačiji način grafičkog prikazivanja organizacije.  predstavljaju oblik povezivanja poduzeća (rušenje “rigidnosti” struktura. drugih članica mreže. Outsourcing = svaka članica mreže proizvodi ono u čemu je bolja od konkurencije.

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. T-oblik nije neka posebna vrsta organizacije.2. Konkurentska sposobnost poduzeća. Zagreb. Izvor: Grupa autora (redator D.1. Sinergija. T-oblik organizacije Informacijska tehnologija – umrežavanje svijeta na svim meridijanima i paralelama =>promjena svijeta u bližoj i daljnjoj budućnosti => mogućnost za nove načine oblikovanja organizacije. Tipurić). već se kroz taj naziv želi naglasiti izrazito velik utjecaj informacijske tehnologije na oblikovanje organizacije. T. Informacijska tehnologija “ruši” granice postojećih organizacija i na taj način mijenja odnose među poduzećima => organizacije otvorenog tipa (open organization). 1999. 63 . Informacijska tehnologija omogućava uspostavu T-oblika organizacije (tehnološki uvjetovane organizacije ili tehnološke organizacije (TO)).oblik organizacije putem međusobnog umrežavanja i povezivanja organizacija čini neke oblike organizacije ataktivnijima od drugih.

komunikacijske tehnologije i mrežne organizacije omogućava veliku fleksibilnost organizacije koja može brzo reagirati na zahtjeve kupaca. jednostavni zadaci se zamjenjuju multidimenzionalnim zadacima od zaposlenih se traži cjelovita naobrazba rad usmjeren prvenstveno na zadovoljstvo kupaca 64 . T-oblik organizacije zamjenju sve ono što postoji u tradicionalnoj organizaciji elektroničkom verzijom (mijenjanje klasične “papirologije” digitalnim zapisom). strateških partnera i ostalih virtualnih jedinica. stoljeću. mali broj razina managementa iširok raspon kontrole  dio komunikacija management-suradnici preuzima IT  veće značenje raspona komunikacija nego raspona kontrole  management može komunicirati s daleko većim brojem suradnika te ih također može nadgledati (elektronička veza)  IT reafirmira matričnu tehnologiju (za koju je splasnuo interes zbog mogućih konflikata između linijskog i projektnog managementa) => IT joj omogućava dinamizam i fleksibilnost. U T-obliku organizacije:     funkcijski odjeli se zamjenjuju projektnim timovima. IT sama po sebi dovoljna za uspostavu T-oblika organizacije => potrebna je značajna promjena u organizacijskoj kulturi i organizacijskoj klimi.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE T-oblik organizacije = oblik umreženih organizacija: dobavljača. T-oblik organizacije putem elektroničke pošte. kupaca. Svaka organizacija koja ne koristi informacijsku tehnologiju i koja nije u mreži teško će preživjeti u 21. Najvažnija značajka T-oblika organizacije je velika sloboda koju management ima u kreiranju organizacijske strukture poduzeća:  IT omogućava uspostavu plitke organizacije.

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Prednosti i nedostaci T-oblika organizacije 65 .

Virtualna organizacija bi u doslovnom prijevodu značila prividna organizacija. Virtualna organizacija je potpuna suprotnost vertikalno integriranoj kompaniji (ousourcira sve aktivnosti osim onih u kojima je lider). odnosno zamjena za stvarnost (virtualne zalihe. proizvode i usluge. virtualni uredi. teleradnici. tehnologiju. Virtualna organizacija Vrijeme brzih promjena i visoke tehnologije kada znanje i informacije postaju ključni resurs za uspjeh u poslovanju => novi zahtjevi za poduzeća.pdf Virtualna organizacija = oportunistički savez kompanija sa sržnim (core) kompetencijama 66 .hr/nastavnici/druzic/dokumenti/mis2009/MIS_2009_3_MIS. virtualni zaposlenici. materijale.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. istraživanje i razvoj. znanje. informacije.2. Izvor: http://oliver. Virtualna organizacija nije stvarna organizacija (u pravilu nema svoju strukturu => zbog čega govorimo o virtualnoj organizaciji a ne virtualnoj organizacijkoj strukturi). telekonferencije).efos. Virtualna organizacija = nehijerarhijska organizacija nezavisnih kompanija koje samostalno odlučuju o ulasku u mrežu virtualne organizacije s drugim kompanijama s kojima razmjenjuju sirovine.2.

 rad će se odvijati uglavnom u timovima. kapaciteta. ipak neke od njih imaju veće značenje u mreži => one kompanije koje na sebe vežu veći broj drugih kompanija pa se smatraju dominantnim članom mreže. nestvarnoj organizaciji jer ovako organizirana kompanija ima hijerarhiju i strukturu – samo su neke njene komponente virtualne). stoljeća Osobine virtualne organizacije:       fleksibilnost. međusobno povjerenje partnera u mreži. tako i između pojedinih dijelova unutar jedne velike kompanije (ovdje ne govorimo o prividnoj. prilagodljivost i modularnost.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE kao odgovor na tržišnu nesigurnost. 5. Proces formiranja virtualne organizacije:      definiranje partnerske strategije formiranje vanjskih saveza odabiranje partnera definiranje strukture partnerstva razvijanje politike podrške 67 .2. učeća organizacija – organizacija koja stalno uči. dijeljenje resursa. Iako su sve kompanije u virtualnoj organizaciji ravnopravne. Uzajamno uvjetovane strategije u virtualnoj organizaciji:  sržni program (core business) – kompanija mora biti lider u svoj temeljnom poslu  eksternalizacija aktivnosti (outsourcing) – aktivnosti u kojima kompanija nije lider kupuje od drugih članica virtualne organizacije jeftinije nego što bi sama mogla obaviti jer su druge članice lider svaka za svoj temeljni posao.2. težnja za izvrsnim performansama te savršenom zadovoljavanju potreba kupaca. Virtualna organizacija – organizacija 21. Virtualna organizacija može biti uspostavljena. Virtualna organizacija će u budućnosti značajno promijeniti organizaciju poduzeća:  opis poslova će biti neodređen. infrastrukture i troškova.1. temelji se na IT-u.  veliki će izazov biti nositi se sa rizicima i nesigurnostima u virtualnoj organizaciji gdje promjene postaju stalne.  zaposleni će više komunicirati sa svojim dobavljačima i kupcima nego sa kolegama na poslu. kako između nezavisnih kompanija.

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Situacije kada kompanija ne bi trebala ući u virtualnu organizaciju: ⌧ kada kompanija posjeduje takve kompetencije i vještine koje joj omogućavaju da sama može zadovoljiti tržišta. Prednosti i nedostaci virtualne organizacije 5.2.3. Mrežna organizacija 68 . ⌧ kada je izuzetno visok rizik od ulaska u virtualnu organizaciju ⌧ kada su nekompatibilni filozofija i stilovi managementa (kada nema povjerenja) ⌧ kada se ne slažu sržne kompanije i njeni partneri ⌧ kada okolnosti ulaska kompanije u virtualnu organizaciju nisu jasno definirane (ne postoji odgovarajući pravni okvir za virtualnu organizaciju).

u pogledu njenih karakteristika.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Mrežna organizacija (network organization) predstavlja novi oblik organizacije koji je u najužoj svezi s virtualnom organizacijom. Zenica. Izvor: A. Organizaciono struktuiranje preduzeća. povezuje i njihove strukture. Sve što je prethodno rečeno za virtualnu organizaciju. odnosno umrežena kompanija javlja se kao odgovor na sve složenije uvjete poslovanja i sve veću brzinu promjena u poslovanju. 2007. Najveći broj mreža nije formaliziran te su u osnovi nehijerarhijske i bez formalne organizacijske strukture (premda članice mreže. ali ona time ne uspostavlja neku novu suprastrukturu ili nadstrukturu. mrežne organizacije se nazivaju i "organizacijama bez granica". Mrežna organizacija. mogućih oblika te prednosti i slabosti vrijedi i za mrežnu organizaciju kao način ostvarivanja odnosa među članicama virtualne organizacije. 69 . povezujući međusobno poduzeća u mrežu. Mrežna organizacija. kroz različite oblike partnerstva. Hodžić. mogu biti strukturirane s veoma niskom ili blagom hijerarhijom odnosno plitkom organizacijskom strukturom). Budući da su mogućnosti ulaska i izlaska iz mreže praktično neograničene.

Hodžić. Čvorovi simboliziraju pojedince ili timove. Izvor: A. Zenica. 2007. Tipirić). dok virtualna organizacija označava većinom mrežno zasnovane organizacije (mreža kompanija). Kada govorimo o mrežnoj organizaciji većinom mislimo na mrežno zasnovane organizacijske strukture poduzeća. Tipičan primjer takve strukture je organizacija ribarske mreže (fishnet organization) koju čini mnoštvo okna i čvorova. dok niti predstavljaju informatičke veze. Svaki pojedinac ili tim izvršenje vlastitog zadatka može putem mreže koordinirati s 70 . Organizaciono struktuiranje preduzeća. 1999. Kod mrežne organizacije dolazi do maksimalne redukcije razina management (rightsizing) i informacijskog povezivanja pojedinaca i timova u organizacijsku mrežu poduzeća.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: Grupa autora (redator D. Sinergija. Zagreb. Konkretna sposobnost poduzeća.

Podigne li se čvor na nekom drugom mjestu. Struktura ribarske mreže je fleksibilna . Hodžić. 2007. nastaje nova piramida itd. mreže između poduzeća. Izvrnuta organizacija 71 . nazivamo većinom klaster (claster) ili skupina (grozd) ili paukova mreža umreženih organizacija. Organizaciono struktuiranje preduzeća. Izvor: A. Dok su mreže unutar poduzeća u pravilu zatvorene.u jednom trenutku viši manager može biti podređen nižem manageru.. različitih pravnih subjekata. Ako se mreža uhvati za neki čvor i podigne (treba obaviti posao. Ribarska mreža može imati u jednom trenutku nekoliko hijerarhija (podignutih čvorova) koje su privremene i različitih visina i broja razina (heterarhija-heterarchy ili suprotnost od hijerarhije). projekt obavljen) mreža se slegne te nestaje hijerarhije. 5. odnosno podređeni može biti nadređeni svom manageru. su otvorenog tipa.4. Mrežnu organizaciju između različitih firmi (specijaliziranih jedinica) koje su koordinirane radije tržišnim mehanizmom nego lancem naređivanja. a kad se čvor pusti (posao.2. Podignuta mreža će trajati onoliko koliko traje obavljanje zadatka (projekta). Zenica.. projekt) mreža sama formira hijerarhiju.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE onima u mreži s kojima je povezano izvršenje njegovog zadatka.

već prije svega filozofiju organizacije i njezinu usmjerenost prema kupcima. Konkretna sposobnost poduzeća. 1999. Kao i kod drugih suvremenih oblika organizacije i ovdje IT igra ključnu ulogu. Zagreb. 72 . Tipirić). Sinergija. užeg asortimana proizvoda. Prethodna slika ne pokazuje organizaciju koja bi ovako stvarno izgledala. ali na vrlo širokom području te sve organizacije koje se temelje na znanju. Pojam “izvrnuta organizacija” – izraz koji objašnjava oblik promjena u pravcu decentralizacije i nehijerarhijske organizacije. Karkteristična za kompanije koje se bave direktnom prodajom jednog ili određenog. Izvrnuta organizacija je i vrlo plitka organizacija (upravo zbog plitkosti nosi naziv izvrnuta organizacija – veličina uopće ne utječe na organizaciju). Ovakav model organizacije je prikladan za organizacije koje se oslanjaju na visoko obrazovane stručnjake i samokontrolu zaposlenih (profesionalna birokracija).ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvrnuta (izokrenuta) organizacija (Inverting organization) predstavlja jedan od oblika nehijerarhijske organizacije Izvor: Grupa autora (redator D.

govorimo o načinu organizacije u kojoj dominira timska struktura. Govoreći o timskoj organizaciji u kontekstu organizacijske strukture. Timska organizacija unosi elemente organske strukture u postojeće klasične modele organizacije (ugrađiva se u postojeću klasičnu strukturu prilikom reorganizacije). Izvor: A. često se tako formirani timovi nazivaju kros-funkcijski timovi (Cross-Functional Teams) odnosno multifunkcijski timovi (čine ih članovi iz različitih funkcijskih organizacijskih jedinica).2. Kako se često timska organizacija interpolira u funkcijsku organizacijsku strukturu.5. 73 . Umjesto tradicionalnih naredbodavaca na njihovo mjesto dolaze manageri treneri koji pomažu zaposlenima u zajedničkom postavljanju i rješavanju problema. “ruši” granice organizacije te na taj način dehijerarhizira organizacijsku strukturu te je čini znatno plićom i izuzetno fleksibilnom. Timska organizacija Timska organizacija predstavlja jedan od načina novog pristupa dizajniranju organizacije. Timska organizacija:     otklanja rigidnost klasičnih struktura. Organizaciono struktuiranje preduzeća. 2007.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. Zenica. Hodžić.

Konkretna sposobnost poduzeća. Front/back organizacija Front/Back struktura = hibridna organizacija => organizacija prednjeg dijela (Front) i zadnjeg dijela. Organizacija prve linije (Front) je izvršena najčešće prema potrošačima. U ovoj strukturi kritičan je proces planiranja i budžetiranja = to je ustvari process pregovaranja npr. Izvor: Grupa autora (redator D. Front/Back struktura je pogodna za one kompanije koje imaju dvojne strategije (usmjerenost na tržište i na proizvode => većinom tržišni uvjeti zahtijevaju da se kompanije ovako organiziraju). 74 .ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. Front/Back struktura omogućuje također i horizontalna povezivanja između prednje linije i pozadine (marketing pojedinih proizvoda . pozadine (Back) po različitim načelima strukturiranja organizacijskih jedinica u jednoj organizacijskoj strukturi. tržištima odnosno geografskom obilježju.prednji marketing).6. 1999. managera (fronte) tržišta “A” i managera pozadine proizvoda “1”. Sinergija. Druga dimenzija organizacije (Back) je organizirana najčešće prema proizvodima ili uslugama odnosno tehnologiji.2. Tipirić). Zagreb. segmenata .pozadinski marketing i marketing trž.

75 .ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. Sinergija. jednorazinske organizacije. Među članovima pojedine amebe nema hijerarhije. a ako su neefikasne mogu se dijeliti ili reformirati u nove amebe. zbog čega je ovaj oblik organizacije fleksibilan i lako prilagodljiv.7. Konkretna sposobnost poduzeća. Amebe su oblik “samoupravljane timske strukture”. već mora biti uklopljena u neki od poznatih modela organizacijskih struktura. Amebe predstavljaju najmanje jedinice u organizaciji. Ameba organizacija Ameba organizacija (Ameoba organization) predstavlja organizaciju koja se temelji na fleksibilnosti i suupravljanju od strane zaposlenih u organizaciji. Zagreb. Ni ameba organizacija ne može egzistirati sama za sebe. sa stajališta dubine organizacije. 1999. Izvor: Grupa autora (redator D.2. mogu brojati od 3 do 50 članova. Tipirić). Ameba organizacije su bez hijerarhije pa se može reći da su one.

Fraktali su suvremeniji oblik organizacije koji karakterizira decentralizacija i dinamičnost organizacijske strukture. Dok su fraktali najmanje divizijske jedinice. novo ime za već dobro poznati divizijski model organizacije. najviši sloj. bave se aktivnostima temeljenima na znanju. klasteri su skupine odnosno grozdovi fraktala (gledano unutar poduzeća).ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. Sloj projektnih timova = nehijerarhijski strukturirani.8. Sloj poslovnih sustava = klasična hijerarhijska birokratska struktura. Bitno obilježja fraktala i fraktalne organizacije je to da su: fraktali manje. Fraktalna organizacija Fraktalna organizacija na određeni način predstavlja novi oblik organizacije ili preciznije rečeno. Hipertekst organizacija Hipertekst organizacija (Hypertext organization) je organizacija povezanih polja koja se temelji na poslovnim sustavima. U hipertekst organizaciji su povezane formalna organizacijska struktura.2.9. projektnim timovima i znanju. autonomne organizacijske jedinice. prilagodljive tržišnim zahtijevima i nesigurnoj okolini. 76 . timska organizacija i organizacija temeljena na znanju. Fraktali se mogu strukturirati na istim načelima na kojim se obavlja divizijska organizacija poduzeća. središnje mjesto u organizaciji.2. ali i integritet cjeline. Fraktalna organizacija je decentralizirani oblik organizacije koju karakteriziraju jasno definirani ciljevi te velika autonomija dijelova. Sloj zasnovan na znanju = generira potrebno znanje za gornja dva sloja. 5. ugrađen u viziju. ne egzistira kao stvarni organizacijski entitet. decentralizirane u većoj ili manjoj mjeri. kulturu i tehnologiju kompanije.

77 .ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: Grupa autora (redator D. Sinergija. Konkretna sposobnost poduzeća. Zagreb. 1999. Tipirić).

važnost koordinacije veća). 78 . Na višoj organizacijskoj razini primjereni je uži raspon kontrole. ODNOS ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I MANADŽMENTA Dizajniranjem organizacije odnosno oblikovanjem organizacijske strukture susrećemo se sa dva bitna elementa:  specijaliziranom podjelom rada  rasponom kontrole Specijalizirana podjela rada (i horizontalna i vertikalna) čini potrebu za koordinacijom nužnom (dublja i detaljnija podjela = poslovi managementa složeniji i teži.broj ljudi koji su direktno podređeni jednom rukovodiocu. dok je na nižoj organizacijskoj razini primjereniji širi raspon kontrole. 2007. glavni aspekt organizacijske strukture.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 6. Na raspon kontrole utječu:  priroda zadatka  značajke podređenih  sposobnost menadžera Izvor: A. Organizaciono struktuiranje preduzeća. Hodžić. Zenica. Raspon kontrole . može biti "uži" i "širi".

U pravilu. ZAKLJUČAK 79 .velike tvrtke u budućnosti će imati manji broj razina u organizaciji. Hodžić. tj. u onim poduzećima gdje je organizacijska struktura "plića". P. Zenica.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: A. 7. a raspon kontrole "širi" radnici su zadovoljniji na radu i obrnuto. Drucker . Organizaciono struktuiranje preduzeća. "pliću" organizaciju i manje managera "informacijski bazirane organizacije". 2007.

intenzivnim razvojem znanja. prvenstveno informacione. u velikoj mjeri. Sve bi to trebalo da obezbjedi brži ekonomski rast. brze tehnološke promjene neizbježno dovode do velike dislokacije i nesigurnosti za zaposlene i kompanije. manje budžetske deficite i talase inflacije. Brze promjene u svjetskoj privredi predstavljaju za savremena preduzeća i rizik i šansu. Međutim sa sve većim stepenom globalizacije. Ma koliko da su okolnosti u jednoj zemlji ili na jednom tržištu povoljne.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 7. Organizaciono struktuiranje uslovljeno procesom globalizacije Globalizacijom svjetske ekonomije stvoreno je ogromno tržište sa jakim inostranim konkurentima. Visoke tehnologije. Prevazilaženje ovih izazova je moguće uz adekvatno organizaciono prilagođavanje svjetskim tokovima globalizacije. kao i povećanje životnog standarda. Razvoj i primjena informacionih tehnologija doprinosi daljem rastu produktivnosti u svim granama ekonomije. Preduzeća su danas primorana na još veću incijativu na polju inovacija i daljem smanjenju troškova poslovanja. Uslov opstanka preduzeća jeste međunarodna orijentisanost zato što današnju međunarodnu ekonomije determinišu tri ključna faktora:  kontinuirana integracija svjetske ekonomije  brze tehnološke promjene i  kreiranje konkurentskog okruženja na globalnoj osnovi 80 . Tehnologija je postala ključni faktor konkurentnost poslovanja i ekonomskog rasta. Talas novih tehnoloških prodora kreira nove industrijske oblasti. Današnje kompanije koje budu osvojile primjenu novih tehnologija moći će da računaju na veće profite i nastup na većem dijelu tržišta. Dakle. omogućile su povećanje konkurentnosti i rast kompanija. Kompanije samostalno ili kroz partnerstvo ulažu povećane napore u očuvanje i pospješivanje tehnoloških prednosti kao ključnom faktoru svoje kompetentnosti i konkurentnosti. Rast ekonomskih aktivnosti uzrokovan je.1. uspjeh nijednog preduzeća nije siguran. kao i do povećanja trenutne ekonomske i finansijske nestabilnosti i kolebljivosti u svijetu. prihvatanje internacionalizacije ili globalizacije kao baznog okvira poslovnih aktivnosti u ovom trenutku je nužnost.

81 . F. izvodi iz predavanja i vježbi. 10.. Organizacija i ekonomika proizvodnje. S. Beograd. Dženan K. Management Science. 5. Muratović. Zećir H. McGraw Hill Book. Mintzberg. Informator. 9. H.. Softić. Organizacija. 4. B.. R. 1968. New York. Stoner. 6. 1979. 2000. 2007. Sarajevo. H. 7. Senad S. Otašević. Strukture in 5 s. M. Koontz and O Donell. A.1989. Zenica. 2003. Organizacija preduzeća – upravljanje organizacionom strukturom. Stavrić. Zagreb. Babić. 2006. Principkes of Management. V. Softić. Gilbert.. Gilbert D. Sarajevo 2. 8. S. KIZ „Centar“.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE LITERATURA 1. 2008. Daniel R. Edward Friman. H. Ekonomski fakultet u Sarajevu (EFSA). Muratović. Organizaciono struktuiranje preduzeća. Freman E. Želind. Sarajevo. Menadžment. Stoner Dž. vodić za predavanja i vježbe. Beograd. A. Hodžić. Želind. Organizacija. 2005... Beograd 3. Jr:Menadžment. Menadžment.

Z.hr/dok//OIM/mmesin/07_Organizacija%20elemenata %20organizacijske%20strukture.hr/nastava/90/Vjezbe%204. Zagreb. 2000. Ž.pdf 20. Konkretna sposobnost poduzeća.) 16. 12. Bogičević-Milikić. 14. Sinergija.hr/cro/nastava/ms/moduli/doc/ag2116_organizacijska_struk tura.pdf (pristupljeno 25.4. Beograd. 15. Organizacijski menadžment.2008.pdf 82 .4. Hadžiahmetović. 1999.wikipedia. Janjićijević.) 18.org/dtt/cda/doc/content/hr_BPR.deloitteandtouche.efzg. N. http://www.2008. Stefanović. Tipirić). Zenica.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 11. http://www.2008.hr/dok//epo/mskrtic/osnove%20poduzetnistva/ORGANIZACIJSKA %20STRUKTURA%20novo. Organizacija.) 17. Organizacija preduzeća.pdf (pristupljeno 27. Ekonomski fakultet Beograd. Petković.4.4.http://www.pdf (pristupljeno 25.) 19.Grupa autora (redator D. http://web. http://web. B. M.agr. 1994. http://en. Ekonokmski fakulteta. 13.org/wiki/Organizational_structure (pristupljeno 27.2008. 2005. Erudit.efzg.efst.

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 83 .

Teorije organizacije 2.5.5.5.5. Osnovne ideje i doprinosi Frank Gilberth-a 2. Osnovne ideje i doprinosi Henry Fayol-a 2. 13 2.3. 2.5. 2. Prednosti organizacije 2.5.4.4.1.3.5. Kvantitativna Projektna Teorija Teorija korištenja i matrična kulturnog digitalnog nervnog 11 2. STRUKTURA Sistemi i kibernetika Situaciona teorija Teorija organizacionih sistema i procesna teorija DZ sistemski prilaz klasifikaciji organizacionih teorija Moderni koncept sistemskog mišljenja 4.4.5. Moderna/savremena teorija organizacije 2.1. Slabosti organizacije 2.2.5.5.3.3.3.1.2.5.1.4. Osnovne ideje i doprinosi Max Weber-a 2.4. 3.5. 12 2.3. 2.1.1.5.4. Osnovne ideje i doprinosi Frederick Taylor-a 2.3. 13 2.5. ORGANIZACIJA 2.5.4.4.1.1. Klasična teorija organizacije 1 2 2 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 teorija organizacija sklada sistema 15 15 16 16 18 18 21 23 2. UVOD 2.4.2. 2.5.1.3.5.3.5. Neoklasična teorija organizacije 2.2. Definisanje pojma organizacija 2. ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 84 . Sistemska teorija 2. Razvoj nauke o organizaciji 2.2.5.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I S A D R Ž A J: 1.4.

Virtualna organizacija 5.4. Projektna struktura 5.9.1.5.1.3.7. Tradicionalne organizacijske strukture 5.1. Mješovita organizacijska struktura 5.2. stoljeća 5. 5.2.2. Hibridna organizacijska struktura 5. Mrežna organizacija Izvrnuta organizacija Timska organizacija Front/back organizacija Ameba organizacija Fraktalna organizacija Hipertekst organizacija 74 34 34 35 27 29 32 34 35 40 46 48 51 52 54 58 59 62 63 65 68 69 70 71 72 72 6.9.4. Jednostavna struktura 5.2.2.1.1.1. Savremene/moderne organizacijske strukture 5. Centri odgovornosti u organizacijskoj strukturi preduzeća 5.2.6.6. 5. 5. Diviziona struktura 5.1. Matrična struktura 5. Procesna organizacijska struktura 5. Funkcionalna struktura 5.2.1.1.1. OBLICI OGRANIZACIJSKIH STRUKTURA 5.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 4.1. 5.3.5.7.2. Izgradnja organizacijskih sistema 4.2.2. Formalna i neformalna organizacija 4.8. ZAKLJUČAK LITERATURA PRILOZI 76 85 . 5. T-oblik organizacije 5.1.2.1. 5. Linijska struktura 5.8.1.3.2.2. ODNOS ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I MANADŽMENTA 7.2.2. Virtualna organizacija – organizacija 21.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->