P. 1
osce.radionice

osce.radionice

|Views: 5,684|Likes:
Published by delinkvent

More info:

Published by: delinkvent on Jan 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2015

pdf

text

original

VRŠNJAÈKA

MEDIJACIJA

PRIRUÈNIK ZA UÈENIKE

„Rezultat medijacije nije ograničen
isključivo na rješenje sukoba, nego i na
učenje novih sposobnosti komunikacije
te suočavanja sa sukobom na nov,
preventivan način.“

Roberta Di Rosa

“Budući da ratovi započinju u
čovjekovom umu, upravo tu, u
čovjekovom umu, moraju se podići i
bedemi mira.”

(Iz Povelje UNSECO-a)

VRŠNJAČKA
MEDIJACIJA

PRIRUČNIK ZA UČENIKE

2010.

2

VRŠNJAČKA MEDIJACIJA

(PRIRUČNIK ZA UČENIKE)

autor: Uma Isić

Navedena stajališta, izjave i mišljenja pripadaju isključivo autoru i ne odražavaju zvanično
stajalište ili politiku djelovanja Misije OSCE-a, niti njenih država članica. Misija OSCE-a u Bosni
i Hercegovini ne daje nikakve garancije, zastupanje ili obaveze, direktno ili indirektno, niti
preuzima zakonsku obavezu, bilo direktnu ili indirektnu, ili odgovornost za kvalitet, tačnost,
svrsishodnost ili korištenje informacija, teksta ili drugih pojedinosti sadržanih u ovom
dokumentu.

Copyrights (c) OSCE 2010

Sva prava zadržana. Ni jedan dio ove publikacije ne smije se reproducirati, pohranjivati u sistem
za pretraživanje ili prenositi, u bilo kojom obliku ili uz pomoć bilo kojeg sredstva, elektronski,
mehanički, snimanjem, ili na drugi način, bez prethodne pisane dozvole vlasnika autorskog
prava.

Zahvala

Izdavanje ove publikacije omogućila je Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, uz nesebičnu finansijsku
pomoć Kneževine Andore i Velikog vojvodstva Luksemburga.

3

SADRŽAJ

Sukobi i nasilje u školi ....................................................................5
Zašto vršnjačka medijacija? ............................................................6
Školski timovi za medijaciju i uloga učenika u timu ............................7
O Priručniku ..................................................................................8

I Identitet, stereotipi i predrasude

• Pojam, aspekti i slojevi identiteta ...........................................10
• Pojam i vrste stereotipa ........................................................11
• Pojam i vrste predrasude ......................................................11
• Kako se boriti protiv stereotipa i predrasuda ............................12

Radionica 1 – Identitet ..................................................................14
Radionica 2 – Stereotipi i predrasude ..............................................22
Radionica 3 – Stereotipi i predrasude ..............................................27

II Vještine komunikacije

• Šta je komunikacija? ............................................................32
• Prepreke za komunikaciju i nastajanje konflikta .......................33
• Podsticaji za komunikaciju i rješavanje konflikta .......................34
• Aktivno slušanje ..................................................................34
• Asertivna komunikacija .........................................................35
• Nenasilna komunikacija ........................................................37

Radionica 1 – Komunikacija ...........................................................42
Radionica 2 – Aktivno slušanje .......................................................46
Radionica 3 – Nenasilna komunikacija .............................................51

III Konflikt – pojam i tipovi

• Pojam konflikta ....................................................................56
• Uzroci konflikta u školi ..........................................................56
• Vrste konflikata u školi ..........................................................57
• Funkcije konflikata ...............................................................58

Radionica 1 – Konflikt ....................................................................62
Radionica 2 – Konflikt ....................................................................67
Radionica 3 – Konflikt ....................................................................72

IV Tehnike i procedure rješavanja konflikata

• Faze nastanka konflikta .........................................................76
• Pristupi konfliktu ..................................................................76
• Ishodi i stilovi ponašanja u konfliktu .......................................76
• Reakcije na konflikt ..............................................................78
• Kako pravilno razumjeti konflikt u školi ...................................78

Radionica 1 – Rješavanje konflikata ................................................80
Radionica 2 – Rješavanje konflikata ................................................84
Radionica 3 – Rješavanje konflikata ................................................88

4

V Pregovaranje – pojam, tipovi i procedure

• Pojam pregovaranja .............................................................92
• Elementi pregovaranja ..........................................................92
• Tipovi i principi pregovaranja .................................................93
• Pregovarački stilovi ..............................................................93
• Procedura pregovaranja ........................................................94
• Mogući ishodi pregovaranja ...................................................95
• Teški pregovarači .................................................................96

Radionica 1 – Pregovaranje ............................................................98
Radionica 2 – Pregovaranje ..........................................................106
Radionica 3 – Pregovaranje ..........................................................109

VI Tehnike i procedure medijacije

• Pojam medijacije ...............................................................116
• Principi medijacije ..............................................................117
• Faze medijacije ..................................................................117
• Uloga medijatora ...............................................................118
• Medijacija u školi ...............................................................118

Radionica 1 – Medijacija u školi ....................................................124
Radionica 2 – Medijacija u školi ....................................................127
Radionica 3 – Medijacija u školi ....................................................130

VII Strategije izgradnje mira unutar grupe

• Strategije izgradnje mira unutar grupe ..................................136

Radionica 1 – Strategije izgradnje mira unutar grupe .......................140
Radionica 2 – Strategije izgradnje mira unutar grupe .......................144
Radionica 3 – Strategije izgradnje mira unutar grupe .......................149

• Radionice za osnaživanje tima za medijaciju ..........................152

Radionica 4 ................................................................................154
Radionica 5 ................................................................................158
Radionica 6 ................................................................................161
Radionica 7 ................................................................................166

VJEŽBE ZA ZAGRIJAVANJE .............................................169

POJMOVNIK ....................................................................170

PRILOZI .........................................................................172

EVALUACIJA ...................................................................182

KORIŠTENA LITERATURA ...............................................184

5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->