P. 1
Nevladine organizacije

Nevladine organizacije

|Views: 1,717|Likes:

More info:

Published by: Tamara Vojimirovic Stosic on Jan 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

IME FAKULTETA

Seminarski rad

Predmet: Poslovna diplomatija i globalni menadžment Tema: Nevladine organizacije
Mentor: Student: Br.indeksa:

Beograd, 2010.godine

5.1 4. 2 . Razlozi za ovakav. a nevladine organizacije su fenomen koji obeležava današnje savremeno društvo. 2. STRANAKA II III ZAKLJUČAK LITERATURA 14 16 UVOD POJAM I PODELA NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZNAČAJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA NEVLADINE ORGANIZACIJE U SRBIJI NVO I LOKALNE SAMOUPRAVE NEVLADINE ORGANIZACIJE U SVETU RAZLIKE IZMEĐU NEVLADINIH ORGANIZACIJA I POLITIČKIH 11 3 4 6 7 8 10 I UVOD Udruživanje građana je poznat oblik organizovanja radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva. već se njihov broj povećava i u razvijenim zemljama. 3. nagli rast novih oblika organizovanja građana su mnogostruki. krizom porodice i ekološkom krizom. 3. NVO ne nastaju samo u zemljama u razvoju. krizom društvenog razvoja.Sadržaj I 1. a najčešće se dovode u vezu sa krizom država blagostanja.

koje pokreću građani na osnovu svoje privatne inicijative. Na taj način neprofitni. institucija i ustanova u nekom društvu čini neprofitni sektor. naročito zbog toga što savremena glomazna država ne može da zadovolji sve potrebe građana. POJAM I PODELA NEVLADINIH ORGANIZACIJA Sve organizacije koje deluju u jednom društvu možemo podeliti na državne organizacije (javni sektor) i nedržavne organizacije (privatni sektor). Delovanje svih ovih organizacija može biti samostalno ili zajedno sa drugim organizacijama.Nevladine organizacije su specifična forma organizovanja građanja. gdje se ljudi u kriznim situacijama oslanjaju na vlastite snage. Profitne su one organizacije čije delovanje ima za cilj stvaranje profita i uvećavanje postojećeg 3 . Neprofitne organizacije imaju veliki značaj u socijalnoj politici razvijenih zemalja. radi ostvarivanja nekog zajedničkog cilja ili afiniteta. postaje alternativa državnom sektoru. Nedržavne organizacije. Oblici viših udruživanja u okviru kojih mogu delovati ove organizacije su: koordinacije. 1. Povezano i umreženo delovanje nevladinih neprofitnih organizacija. pa mnoge svoje programe prebacuje na neprofitni sektor gde se oni efikasnije ostvaruju. koji čine civilno društvo i koji povećavaju participaciju građana i njihovu odgovornost za sebe i društvo u kojem žive. što se stvara mreža odnosa koji su nezavisni od države. Nevladine organizacije deluju drugačije od vladinih. nevladin sektor. Osim toga značaj ovih spontanih udruživanja građana oko rešavanja raznih privatnih i društvenih problema je i u tome.Pored termina «nevladina organizacija» koristi se i termin «udruženje građana». Sve nedržavne organizacije se dele na profitne (komercijalne) i neprofitne.. Komparativna istraživanja neprofitnog sektora pokazuju da će sledeća faza razvoja savremenih društava biti obeležena sve većim brojem uključivanja ovih organizacija u razne oblasti društvenog života. Termin se masovno koristi u zadnje dve decenije i usko je povezan sa pojmom civilnog društva. Suština njihovog delovanja čini povezivanje pojedinaca bez posredovanja ili kontrole države. organizacije su civilnog društva. kada se stvaraju mreže ovih organizacija. savezi i pokreti.

org 4 . i vlada. Drugo je tržište klijenata – primalaca novca ili usluga od organizacije.nevladinih. ili. neprofitne uslužne organizacije imaju dve grupe ciljnih tržišta. Nastaju kao svojevrsna alternativa rešavanju mnogobrojnih problema u raznim oblastima ljudskih delatnosti. onda se uvek govori o ovom drugom tipu neprofitnih organizacija . Taj profit uglavnom koriste za rad svojih organizacija. već u druge. čak i onda kad ostvaruju neki profit. Profitno orijentisane uslužne organizacije definišu tržište na osnovu postojećih i potencijalnih potrošača i usmeravaju dalje marketing aktivnosti na ciljno tržište. ili ako ga stvaraju. neprofitne institucije – kao što su crkve. Međutim. bez obzira da li se radi o marketingu proizvoda ili usluga. Nevladine.civilnodrustvo. iako i država ima svoje organizacije koje se bave rešavanjem sličnih problema. interesima. radi ostvarivanja nekog zajedničkog interesa. www. preduzeća u privatnom vlasništvu). pacijentima ili studentima. Umesto toga. Suštinu njihovog delovanja čini povezivanje pojedinaca bez posredovanja ili kontrole države. Jedno je donatorsko tržište – darodavci novca. pa ih zato delimo na vladine (javne) i nevladine (privatne) neprofitne organizacije. ne ulažu ga ponovo u uvećanje kapitala. pored samih građana. ali uz pomoć državnog aparata (kontrolom i finansiranjem njihovih aktivnosti). bolnice ili univerziteti–ne se odnose prema svojim klijentima kao prema potrošačima. ako ga stvaraju.kapitala (na primer. Neprofitne organizacije može osnivati. Tržište primalaca više liči na tržište krajnjih potrošača profitno orijentisanih organizacija. već u druge različite dobrotvorne i humane ciljeve (organizacije i udruženja građana. neprofitne organizacije su autonomne i samostalne organizacije koje su osnovale grupe građana s različitim motivima. različite dobrotvorne i humane ciljeve (organizacije i udruženja građana).1 Neprofitne organizacije nemaju za cilj uvećanje kapitala. nazivaju ih parohijanima. cilja ili zadovoljavanja afiniteta. ciljevima i potrebama. S obzirom da neprofitna organizacija mora da se angažuje na dva različita tržišta. onda mora da razvije dva različita marketing programa – jedan usmeren na donatore i drugi koji ima za cilj klijente. radne snage ili materijala organizaciji. Neprofitne organizacije 1 Drugim rečima još jednostavnije neprofitne su one organizacije koje ne stvaraju profit. Za razliku od njih. To su sve one organizacije koje nisu vladine (državne). Nevladine organizacije deluju drugačije od vladinih. koje ne uspevaju da reše ili ne rešavaju na zadovoljavajući način postojeće državne institucije i organizacije. ne ulažu ga u ponovno uvećanje kapitala. Suprotno. Kad govorimo o organizacijama civilnog društva. neprofitne su one organizacije koje ne stvaraju profit. Izbor ciljnih tržišta je u osnovi isti.

Organizacije koje služe članovima specifičnih grupa čine razna profesionalna i stručna udruženja. Nevladine. Organizacije koje služe svim članovima društva (javne uslužne organizacije) jesu. organizacije za pružanje socijalnih usluga. Ta udruženja imaju status pravnog lica. savezi. neprofitne organizacije su autonomne i samostalne organizacije koje su osnovale grupe građana s različitim motivima. nevladine organizacije su fenomen koji obeležava današnje savremeno društvo. interesima. zasnovana na dobrovoljnom radu i ulaganju sredstava. savetodavne organizacije. neprofitne organizacije mogu se podeliti na organizacije koje služe svim članovima društva i one koje služe samo članovima određenih društvenih grupa. humanitarne i dobrotvorne organizacije. Nevladine organizacije mogu raditi samostalno ili zajedno sa drugim organizacijama.može osnivati. Tek razvojem i stvaranjem ovakvog. pa ih zato delimo na vladine (javne) i nevladine (privatne) neprofitne organizacije. političke partije. Oblici viših udruživanja u okviru kojih mogu delovati ove organizacije su koordinacije. Kad govorimo o organizacijama društva. ciljevima i potrebama. klubovi. ali uz pomoć državnog aparata (kontrolom i finansiranjem njihovih aktivnosti). Nevladine. i vlada. nastaje civilno društvo. Komparativna istraživanja neprofitnog sektora pokazuju da će sledeća faza razvoja savremenih društava biti obeležena sve većim brojem uključivanja ovih organizacija u 5 . neprofitnog.nevladinih. Nevladine organizacije su jedan od oblika interesnih grupa i jedna od mogućih formi udruživanja građana. Gotovo da nema nekog društvenog problema u čije se rešavanje ne uključuju i nevladine organizacije. kada se stvaraju mreže ovih organizacija. motive i potrebe. odvojena su od države. pokreti. onda se uvek govori o ovom drugom tipu neprofitnih organizacija . To su sve one organizacije koje nisu vladine (državne). grupa i pojedinaca. ZNAČA J NEVLADINIH ORGANIZACIJA Nevladinim organizacijama se u svetu pridaje sve veci znacaj. NVO su udruženja građana u koja se oni uključuju da bi ostvarili i zadovoljili neke svoje privatne i opšte društvene interese. iako i država ima svoje organizacije koje se bave rešavanjem sličnih problema. 2. pored samih građana. Iako je udruživanje građana poznata pojava. savezi. nekomercijalnog i nepartijskog su karaktera. interesne grupe. mrežnog delovanja mnoštva organizacija. na primer: fondacije.

grupnih i drustvenih problema je i u tome sto se stvara mreza odnosa nezavisnih od drzave. Osim toga. O tome svedoči i najnovije istraživanje pod naslovom Studija aktuelne i potencijalne uloge evropskih učesnika u naučnoj komunikaciji koje je sprovela Fondacija IDIS za Evropsku komisiju (»Study on the actual and potential role of European Actors in science communication NGOs potential mediators and amplifiers of scientific technological information«). koji cine civilno drustvo. U istocnoevropskim. Zbog toga se o nevladinom. univerziteti.razne oblasti društvenog života. su mnogostruki. Uloga NVO u raznim konferencijama UN. neprofitnom sektoru govori i kao o trecem sektoru koji se nalazi izmedju drzave i trzista s jedne strane i porodice s druge strane. znacaj ovih spontanih udruživanja građana oko resavanja raznih privatnih. 1995. Zbog toga se o nevladinim organizacijama govori i kao o “novim partnerima” državnih institucija. Ovu potrebu partnerstva izmedju nevladinih organizacija i institucija u rukovodjenju procesom razvoja priznaju i druga medjunarodna tela kao sto su Ujedinjene nacije. a najcesce se dovode u vezu sa krizom drzave blagostanja. nevladin sektor postaje alternativa i novi partner (ali ne i konkurent) državnom sektoru u kojem se ljudi u kriznim situacijama oslanjaju na vlastite snage. Evropska konferencija o zaštiti životne sredine (1994. nevladin sektor gde se oni efikasnije ostvaruju. akcija i programa gradjana.1996) itd. Evropske unije. postkomunistickim zemljama razlozi za jacanje sektora su sasvim druge prirode i pre svega uslovljeni su kontekstom ekonomske i političke transformacije ovih zemalja. Socijalne posledice prestruktuiranja privrede.). crkva. poslednjih godina je sve izrazitija. i koji istovremeno povecavaju participaciju gradjana i njihovu odgovornost za sebe i drustvo u kojem žive. slabi državni socijalni programi. motivisali su i pokrenuli 6 . NVO na tim konferencijama imaju ulogu partnera. politicke partije itd. neprofitne. Javno mnenje ima sve vece poverenje prema neformalnim strukturama. Na taj nacin neprofitni. Kairska konferencija o stanovnistvu i demografskom razvoju (1994). a drugu nevladine). Npr. krizom drustvenog razvoja i ekološkom krizom. narocito zbog toga što savremena glomazna država ne moze da zadovolji sve potrebe građana. pa se tako te konferencije sastoje od dve konferencije koje teku paralelno (jednu cine vladine organizacije. nego prema tradicionalnim institucijama koje predstavljaju društvo (skole. pa mnoge svoje programe prebacuje na neprofitni. nevladine organizacije imaju veliki znacaj u socijalnoj politici razvijenih zemalja. Takodje. Becka konferencija o ljudskim pravima (1993). Razlozi za ovakav nagli rast novih oblika neprofitnog organizovanja. relativno ili potpuno nezavisnih od drzave.

onda se vidi da mi i u ovom delu razvoja civilnog društva ipak zaostajemo.građane da se sami organizuju. Iz te raznolike strukture može se zaključiti koliko je ovaj sektor različit. Međutim. ljude pokreću različiti interesi i motivi. u suštini. vec je i njihov značajan promotor. 3. Uostalom. one imaju svoju tradiciju rada i delovanja u Srbiji i pre Drugog svetskog rata. možemo ih podeliti u sledeće klasifikacione grupe: organizacije kulture i umetnosti. jedan interes se iskazuje u sportskom društvu. a istraživanja pokazuju da oni građani koji su češće angažovani u okviru raznih udruženja (NVO) više su i politički angažovani. NEVLADINE ORGANIZACIJE U SRBIJI Pod pojmom nevladine organizacije podrazumevaju se svi tipovi različitih udruženja i društvenih organizacija.. gde je broj ovih organizacija znatno veći). nema ljudskog interesa. 2 To je gde je država imala kontrolu nad njima 7 . U srpskoj javnosti se često pogrešno predstavlja da su NVO kod nas nastale devedesetih godina XX veka. zatim fondova. Iako mnogima deluje da je to mnogo. ali oni delimični postoje u samom NVO sektoru. četvrti u političkom ili sličnom domenu. Danas u Srbiji deluje veliki broj NVO. Od 1990. pa samim tim oni imaju i različite i višestruke uloge u društvu koje su međusobno usaglašene. registrovan je veliki broj novih nevladinih organizacija. kada uporedimo podatke sa zemljama okruženja (ne i sa razvijenim zemljama. treći u profesionalnom. pa sve do kraja 2006. Jer. a da se radi njega nije stvorilo i adekvatno udruženje ili organizacija koja se njime bavi. kada je započet proces političke i društvene pluralizacije i kad je dozvoljeno slobodno udruživanje i delovanje građana. »ponovno ozivljavanje« neprofitnog sektora i civilnog društva u istočnoevropskim zemljama (prvenstveno stvaranjem pokreta za promene od različitih vrsta nevladinih organizacija) nije samo posledica tih promena. teško može svesti na jednostavne šablone i definicije. Svi ovi oblici delovanja građana spadaju u NVO. fondacija i zadužbina. S obzirom na vrste aktivnosti i ciljeve osnivanja. Tačnih podataka o njihovom ukupnom delovanju nema. kao „polunevladine organizacije"2. Praktično. Sve to je uobičajeno. drugi u nekom zabavnom. a na neki način delovale su i za vreme socijalizma. kod njih je prisutna manja apatičnost nego kod građana koji nisu nigde društveno uključeni. pa i koliko se. godine. Medjutim.

obrazovne i istraživačke organizacije. humanitarne organizacije. vozila i dr..Organi jedinica lokalne samouprave mogu sarađivati sa nevladinim organizacijama. i sa problemima tranzicije. Saradnja lokalne samouprave i NVO je između ostalog definisana članom 12. mirovne organizacije i grupe. Ne treba izgubiti iz vida ni činjenicu da ponekad i same NVO doprinose stvaranju predrasuda o njima..1 NVO I LOKALNE SAMOUPRAVE U rukovodstvu jednog broja lokalnih samouprava još uvek postoje značajne predrasude o delovanju NVO. organizacije za zakonodavstvo. zbog malog budžeta sa kojim raspolažu NVO. Neadekvatna tehnička opremljenost NVO (nedostatak kancelarijskog prostora. nedostatkom kvalitetnih i stručnih kadrova. 3. organizacije izbeglica i raseljenih lica. humanitarnim organizacijama i drugim organizacijama. međunarodne organizacije i ostale nerazvrstane organizacije. Međutim lokalna samouprava u ovom trenutku se suočava. one su samim tim limitirane i nemogu da učestvuju na konkursima na kojima se dodeljuju značajnija sredstva. poslovna i profesionalna udruženja. svetske ekonomske krize. računara.. Zakona o lokalnoj samoupravi: «. jer ne postoji spremnost države da podrži i reguliše sektor civilnog društva onako kako je to regulisano u modernim zemljama.. u interesu jedinice lokalne samouprave i stanovnika sa svog područja». zastupanje i javnu politiku. koje je uzrokovano raznim predrasudama koje o njima postoje. NVO u našoj zemlji još uvek deluju u nepovoljnom političkom i pravnom okruženju. Na drugoj strani NVO takođe osećaju probleme i suočavaju se sa skoro istim izazovima sa kojima se suočavaju lokalne samouprave. Značajan broj rukovodstava lokalnih samouprava počinje da uviđa da u razvoju 8 . Pored ovih nepovoljnih. ograničenjima u prijemu novih kadrova. sociohumanitarne organizacije. ekološke organizacije. zbog malog prometa finansijskih sredstava na računima NVO. Između ostalog.) u velikoj meri sputavaju NVO u njihovom radu. otežavajuća okolnost za rad NVO jeste i nerazumevanje njihove uloge i značaja u javnom mnjenju. omladinske i studentske organizacije. institucionalnih pretpostavki. nedostatkom finansijskih sredstava. organizacije za zaštitu ljudskih prava. ženske organizacije i grupe. organizacije za razvoj lokalnih zajednica. društva i pokreti.

Sve je više lokalnih samouprava koje na razne načine insitucionalizuju saradnju sa NVO.društva. posebno onih koji se finansiraju od strane EU i drugih stranih donatora. saznaće za neke probleme sa kojima se suočavaju građani i privrednici a koje sama nije mogla da uvidi..Lokalne uprave na ovaj način. potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa NVO (Gradska opština Medijana. odnosno za uspostavljanje partnerstva koje je od posebngo značaja. Većina izazova sa kojima se susreću i lokalne samouprave i NVO uspešno mogu da se prevaziđu uspostavljanjem partnerstva između lokalne samouprave i NVO. Jedan broj lokalnih samouprava svake godine raspisuje konkurse za finansiranje projekata sa kojima konkurišu NVO. odnosno stanovnike i privrednike sa njihovog područja. Na ovaj način se između ostalog uklanjaju stereotipi koji postoje o delovanju NVO. formiranjem Agencija za saradnju sa NVO i evropsku harmonizaciju (grad Beograd). NEVLADINE ORGANIZACIJE U SVETU 9 . realizuju i neke aktivnosti za koje nemaju dovoljno kapaciteta (ljudskih. tehničkih. 4. videće osposobljenost NVO da pišu projekte.Niš). kreiranju javne politike i servisiranju potreba građana. udruženja građana i lokalna uprava imaju različite.) a u korist građana i privrednika sa teritorije opštine. ali dopunjavajuće uloge. Sve je više lokalnih uprava koje raspisuju javne pozive za podnošenje projekata NVO koji će biti finansirani iz budžeta lokalne uprave. a na drugoj strani lokalnim samoupravama se omogućava realizacija projekata od značaja za zajednicu. potpisivanjem ad-hoc Ugovora o partnerstvu na realizaciji projekata. Naravno. tokom faze realizacije projekata videće se osposobljenost NVO za samu realizaciju projekata i lokalne samouprave će biti u prilici da pronađu svoje partnere za buduće projekte. uspostavlja se poverenje. NVO će doći do određenih sredstava za svoje projektne aktivnosti. osim što mogu da se pohvale »transparentnim načinom trošenja budžetskih sredstava«. Lokalna uprava će tokom faze selekcije podnetih projekata upoznati NVO koje rade na teritoriji opštine. steći će dodatno iskustvo i uspostaviti saradnju sa lokalnom samoupravom.. Još jedna značajna aktivnost se tom prilikom realizuje. Pretpostavljam da znate da je to odlična prilika za uspostavljanje poverenja između NVO i lokalne uprave.

ujedno. baš kao ni mnoge NVO. Dakle. od ukupno zaposlenog stanovništva. više će poslova završiti. Jedna od čestih i uobičajenih optužbi te vrste svakako je ona koja sugeriše da NVO često služe za finansiranje političkih stranaka ili. na primer. jer u budžetima opština i republike postoje sredstva namenjena za rad NVO. više će ljudi imati posao. ali pod velikim pritiskom. u Holandiji. Zabluda o NVO vezana je za predrasudu da država i NVO sektor ne mogu zajedno. nije ništa novo da se NVO u razvijenim zemljama dobrim delom finansiraju iz državnih izvora . Netačna je priča kako će nevladine organizacije izgubiti samostalnost ako budu sarađivale sa državom i ako budu primale sredstva iz državnog budžeta. ali je sporan način na koji se to radi. kako je to nešto nelegalno i nemoralno. Ove teze su često iznošene u medijima u vidu izjava koje treba da pokažu. pak. pa tako. biznisa i nevladinih organizacija (trećeg sektora). tj. pa i da prokažu. Nezavisnost NVO i njihova autonomija ne određuju se prema izvorima finansiranja. Zbog toga šira javnost i nije znala. Za dokaz se najčešće navodi nekoliko NVO čiji su osnivači i članovi. 10 . kao njihova kadrovska i infrastrukturna baza. da država iz budžeta finansira aktivnosti udruženja građana i društvenih organizacija. Na pitanju odnosa NVO i političkog delovanja javlja se i predrasuda koja je vezana za delovanje nevladinih organizacija. Prema toj predrasudi. I u Srbiji postoji slična praksa. da ne treba da sarađuju.Danas u svetu raste trend profesionalizacije nevladinih organizacija. čak 18% radi u neprofitnim organizacijama. NVO nikako ne bi trebalo da se bave politikom. NVO odlučuje kako će i do koje granice braniti svoju autonomiju. Koncept održivog razvoja zasnovan je u modernim društvima na saradnji sva tri sektora: države. Problem sa ovim sredstvima do sada je bio (a to je dobrim delom slučaj i danas) što se ta sredstva dele mimo javnosti i javnih konkursa. u svemu ovome nije sporno da se deo sredstava poreskih obveznika vrati građanima kroz aktivnosti NVO. već za korisne poslove koje žele da urade. Država i nevladin sektor. koji pripada sferi civilnog društva stalno sarađuju. Ako NVO budu imale više sredstava. Nije ništa neobično i nepoznato u svetu da neke NVO budu bliže ili dalje u odnosu na postojeće državne strukture. i pripadnici političkih stranaka. Ako sarađuju. Isto tako. već prema osnivačima organizacije (onima koji njome upravljaju). ali i primeri kako su neke NVO prerasle u političke stranke. smatra se da tada NVO gube svoju samostalnost.čak sa 40-60%. a time dobijamo i svi mi kao društvo. U optužbama protiv NVO uglavnom se zaboravlja da one ne traže sredstva za sebe.

ali ipak politički deluje (na sasvim drugačiji način).5. institucionalizovanu strukturu. društvenim pokretima. Njihova definicija se sastoji od sedam elemenata koji se moraju imati u vidu pri određivanju neke organizacije kao nevladine i neprofitne. samostalne i nezavisne od države. ona mora da ispunjava sledeće uslove:3 −da ima bar donekle formalnu. fondacijama. dobrovoljne. Dakle. političkim partijama. na osnovu elemenata ove definicije vidimo da su NVO i političke partije identične u većini ovih određenja. Kojom i kakvom 3 Paunović Žarko Nevladine organizacije Potreba ili zavera. −da je institucionalno odvojena od države. −da je samosvojna u svom unutrašnjem ustrojstvu. Zbog ovako širokog spektra organizacija koje su nevladinog i neprofitnog karaktera davane su i mnoge definicije šta je to nevladina organizacija. prema ovoj definiciji. SAD). tj. I jedne i druge su institucionalizovane organizacije. Već iz ove definicije vidi se potreba za određenjem pojma politike u delovanju NVO i smeštanjem NVO u političko polje. politikom. −da ostvaruje neprofitnu distribuciju sredstava. nevladinom. str 12 11 . a među najpotpunijima je ona koju su ponudili Lester Salomon i Helmut K. NVO su organizacije koje se ne bave. −da nije primarno politički angažovana. Po navedenoj definiciji. kao što je to osnovni cilj političkih stranaka. −da je osnovana uz dobrovoljnu participaciju građana i dobrovoljna ulaganja. jedan od važnih elemenata svake NVO jeste i to da nije primarno politički angažovana organizacija. RAZLIKE IZMEĐU NEVLADINIH ORGANIZACIJA I POLITIČKIH STRANAKA Kad pokušamo da damo definiciju nevladine organizacije i kad se ona proanalizira. onda vidimo da u okviru pojma nevladinih. dobrovoljnom. po svom osnovnom određenju. što znači da se ona ne bavi politikom kako to rade političke stranke. neprofitne. Anhajer sa Džon Hopkins univerziteta (Baltimor. profesionalnim društvima. 2007. među ostalima i onih što se danas nazivaju udruženjima građana. −da nije komercijalna. sindikatima. a razlikuju se jedino po odnosu prema vlasti. crkvenim organizacijama i slično. Da bi se neka organizacija smatrala neprofitnom. kontroli i upravljanju. neprofitnih organizacija može da se podvede veoma širok spektar različitih društvenih organizacija.

srednjeg nivoa i preklapajućih uloga. U pitanju je. Ovo tumačenje važi samo ako politiku tumačimo u užem značenju. ostaje otvoreno pitanje da li na taj način. u suprotnosti sa osnovnim demokratskim postulatima. već pre svega da se bave rešavanjem raznih društvenih problema i ostvarivanjem interesa i motiva svojih članova. Isto tako. Kada se govori o NVO. Dakle. Kroz angažovanje na ostvarivanju ovih ciljeva one se. ali. koje se ponekad i preklapaju. članovi tih organizacija) koje naginju određenim političkim strankama i opcijama4. političkim strankama. odnose prema politici u užem značenju (vladi. istovremeno. onda su NVO neminovno političke organizacije. Glavni cilj NVO nije da budu društvena opozicija. bez težnje ka osvajanju vlasti. one nisu usmerene i rukovođene ciljem osvajanja vlasti i borbe za nju. ako je jedan od važnih elemenata svake NVO i to da ona nije primarno politički angažovana organizacija. građani se. već pokušajima uticanja na tu vlast i njenu društvenu kontrolu. kroz ovakav politički angažman tzv. Na ovaj način. možda je primerenije reći da su one i nepartijske i nedržavne organizacije. 4 Jer se njihovi članovi dele određene političke stavove i ideje www. u stvari. zbog različitih interesa. već pre svega jedan kontinuiran proces u kojem učestvuju različite društvene grupe. politika više nije samo stvar institucija i procedura. razvijanje građanskog društva. ali i od opšteg interesa. Međutim. to je. ali se ipak bavi politikom na drugačiji način od političkih stranaka. pa tako dobijaju i ulogu „čuvara javnih i privatnih interesa" i „društvene opozicije". NVO pomažu radu političkih stranaka i da li mogu učestvovati u njihovom finansiranju. Politika tako razvija i vid „subpolitike".politikom se bave NVO? Bežanje od politike u užem značenju i bavljenje poslovima koji su od zajedničkog. Dakle. onda možemo zaključiti da nevladine organizacije karakteriše težnja za promenama. briga za zajedničko dobro i usmerenost na političke probleme u društvu (nova vrsta političnosti). koja oblikuje društvo „odozdo". parlamentu). pa tako. ako politiku shvatimo kao brigu za zajednicu i opšte dobro. već ka uticaju na centre političkog odlučivanja. Pogotovo je to teško postići tamo gde su aktivni članovi NVO ujedno i aktivni članovi neke političke stranke.civilnodrustvo. višestrukih uloga. mogu da budu članovi i različitih udruženja. normalno je da postoje NVO (tj. dovelo je do toga da se NVO smatraju nepolitičkim organizacijama. direktno i indirektno.org 12 . ali i političkih stranaka. U svakom demokratskom društvu građani imaju pravo da se interesuju za političke probleme i da se njima bave kroz različite oblike institucija i organizacija. Samim tim je nerealno tražiti od NVO da budu apolitične. učlanjuju i organizuju u razne vrste organizacija kako bi ostvarili svoje ciljeve u društvu. Radi ovih. zapravo.

građanske društvene (CSOs).U nekim drugim zemljama. nevladinim organizacijama je. neprofitne.ne-profit" da bi se istakao definišući kriterijum. Glavna 13 .. nevladine organizacije (NGOs).. razvijena je praksa da političke stranke osnivaju svoje fondacije. odnosno namera organizacije da ne pravi profit za provatni dobitak. Upravo zbog toga. publikacija i javnih akcija vezanih za određene društvene probleme.ne-za profit" (Not-for-profit) preferira umesto . udruženja građana itd. u jednom broju razvijenih zemalja.Non for Profit Organizations) se koristi ka široki termin koji obuhvata sve organizacije koje su poznate kao dobrotvorna društva. takođe. već pomažu ideje i projekte koji doprinose širenju politike dotične stranke kroz razne vrste edukacija. koje ne finansiraju samu stranku. privatne volonterske organizacije (PVOs). Termin . zabranjeno da učestvuju na izborima i da svoja sredstva koriste za izborne kampanje i lobirnja u korist nekog partijskog kandidata. Moguće je da takva organizacija ustvari pravi profit s vremena na vreme. ali osnovna svrha nije da bilo koji deo bilo kog profita ide za privatnu dobit. I I ZAKLJUČAK Termin neprofitne organizacije (NFPO .

komisija za borbu protiv korupcije. On može. usklađivanja pravnog sistema sa evropskim pravom. ali i ne mora. kao i od usvajanja novih kulturnih i vrednosnih obrazaca. odnosno profita. udruženja građana. Tako. iako relativno brojne. da bude prihvatljiv za sve koji rade sa. lokalna vlast. u velikoj meri. politička kultura je nepovoljna za njihov razvoj. Kao što se vidi prostor za saradnju i za unapređenje zajedničkih interesa je veoma širok.” Pojam zajednički interes u definiciji može da bude raznolik. ombudsman (javni advokat). Osnovna podela udruženja građana je na organizacije za uzajamnu pomoć (koje formiraju građani i čiji su oni članovi i na bazi toga ostvaruju određene koristi). 14 . Ono što je bitno je da su sloboda govora i sloboda udruživanja bitni elementi u demokratskim društvima koji dozvoljavaju građanima da se udružuju i da iskažu različite interese koji ne moraju biti atraktivni uvek za sve. a u nekim oblastima i znatno razvijene. NVO ne mogu da ostvare neki značajniji uticaj na ukupne društvene promene. Dalji razvoj civilnog društva i jačanje nevladinog sektora. komisija za ljudska prava. Značajna odlika civilnog društva je da postoji podsticajni ambijent u kome su različiti pogledi dozvoljeni i poželjni i gde je organizacijama ili asocijacijama različite vrste dozvoljeno da postoje. Institucije jednog podsticajnog ambijenta za razvoj civilnog društva su: izvršna vlast. u javnosti su još uvek nepoznat društveni sektor. NVO nemaju neki značajniji uticaj (državni organi i političke partije ih ne prihvataju ili ne uvažavaju dovoljno. organizacija i pojedinaca locirana između porodice. mediji. a u Srbiji još uvek nema ni dovoljno svesti o neophodnosti razvoja civilnog društva i podrške koju bi država trebalo da mu da. Uprkos tome što je postojanje NVO vrlo značajno sa stanovišta formiranja nezavisnog sektora koji nije pod kontrolom države (civilnog društva). Jedna korisna definicija civilnog društva je da je ono “Sfera institucija. kancelarija glavnog revizora.razlikujuća karakteristika između neprofitnih i profitnih organizacija je u tome da su prve vođene principom ne-distribucije dohotka. organizacijama civilnog društva. Nezavisne odgovorne (revizorske) organizacije kao što su: izborna komisija. One su ostale. zakonodavna vlast. uređene države. u okviru slabo razvijenog civilnog društva slab društveni činilac sa veoma nepovoljnim statusom u pogledu daljeg razvoja. države i tržišta u kojoj ljudi učestvuju volonterski da unaprede zajedničke interese. i u. berza univerzitet. Samim tim. a bez toga nema moderne. kancelarija Vrhovnog tužioca. i dalje će zavisiti od međunarodne podrške. a i u procesu donošenja političkih i krupnih društvenih odluka nemaju značajnije mogućnosti uticaja). sudska vlast. u okviru političkog sistema.

Beograd. 2006 15 . Međunarodni centar za neprofitno pravo. Građanske inicijative. Istraživanje NVO sektor u Srbiji. Saradnja vlade i nevladinog sektora. 4. Beograd. i pretenderi (pretvarači). Beograd. uredili (2004). Tomić Milan. Beograd. Građanske inicijative.organizacije od opšteg (javnog) interesa (koje formiraju građani u nameri da pomognu drugim grupama građana koji nisu nužno njihovi članovi). 2. 2005. 2007. Neprofitni sektor i neprofitne organizacije. III LITERATURA 1. Paunović Žarko Nevladine organizacije Potreba ili zavera Istraživačkoizdavački centar Beograd. 3. Žarko Paunović. Centar za razvoj neprofitnog sektora. Građanske inicijative. Dragan Golubović. Mreža .vanredno izdanje.

7. Građanske inicijative.org − http://www.civilnodrustvo. Službeni glasnik Srbije.cof.charities. Čigoja štampa. Ineternet sajtovi: − http://www. Beograd. Beograd. Nevladine organizacije.org/ 16 .found. Žarko Paunović (2006).org − http://www.5. Jugoslovensko udruženje za političke nauke.org/ − http://www.ford. 6. Civilno društvo i demokratija. Fakultet političkih nauka. Vukašin Pavlović (2005).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->