P. 1
POSLOVNA ETIKA

POSLOVNA ETIKA

|Views: 523|Likes:
Published by Daniel Avramovic

More info:

Published by: Daniel Avramovic on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2014

pdf

text

original

VISOKA POSLOVN ŠKOLA STRUKOVNIH NOVI SAD

SEMINARSKI RAD
POSLOVNA ETIKA

Mentor: Vukovic Marija

Student: Daniel Avramovic 102/09PB

.............. nedostatak poslovne etike...................3 4............2 2....................................................................5 6...................................................SADRŽAJ: 1..2..................................... Definisanje etike..1 2................. Etičke dileme i izvori neetičkog ponašanja zaposlenih........................ Međunarodna etika..............................7 ....................... najčešće zablude.2 2........................................................ UVOD( Poslovna etika )...................................................................3 3..... Odgovornost etike......................................... Razvoj i značaj etike.......................6 7..........................................................1..........4 5...................... Edukcija menadžera u poslovnoj etici........

(poso. . a da se ne izazovu nepovoljini odnosi unutar preduzeća i u njenom okruženju. dužnosti i obveze. Etika poučava moral. poput potkazivanja. i probleme zaposlenih . Takodje pratimo istorijski razvoj i značaj poslovne etike. U svom najopštijem smislu sistemačno nastojanje da se naše individualno i naše društveno moralno iskustvo učine smisao onima tako što će se odrediti pravila koja treba da vladaju ljudskim ponašanjem vrednosti dostojne stremljene i karakterne crte koje zaslužuju da u životu dodju do izražaja. kojim se odredjuje granice do koje se može ići. i ukazujemo na začaj edukacije menadžera. odnosno neetično. a što je slabo. Poslovanje – slav. poslanjem i misijom. posso. ili djelovanje u zamjenu za nešto. ali i svih drugih aktera poslovanja u pogledu njihove etičke odgovornosti. a što nepravedno. Spajanjem pojmova posso-business.(busy) djelovanje. Određuje što je u poslu pravedno. Određuje što je u poslovanju dobro i etično sa stajališta poslovnog morala. i ethos-etika dobivamo definiciju pravednoga ili prirodnog poslovanja.busso). analiziramo izvore neetičkog ponašanja. etičke dileme. odnosno djelovanje u prostoru i vremenu sa zadanim ciljem i svrhom. Poslovna etika je sustav poslovnih načela ili vrijednosti koji se odnosi na poslovne sudove. engl.UVOD Poslovnu etiku definišemo kao skup ličnih i kolektivnih moralnih postupaka koji se koriste u poslovnom odlučivanju.

Način na koji se u odredjenom društvu definiše makrokultura i njene karakteristike. U danjašnjem visoko kompleksnom poslovnom okruženju pojedincima supotrebne dodatne smjernice. Imamo tri poslovne oblasti odlučivanja. Poslovna etika proučava primenu etičkih normi na aktivnosti i ciljeve komanije. koji propisuju opšta pravila ponašanja u okviru određene socijalne i ekonomske sredine. Ona predsavlja način moralnog procenjivanja pojedinih načela ponašanja pojedinca koji obavlja poslovnu delatnost. kakvi bi trebalo da budu i da li ih treba poštovati. U domenu obavljanja ekonomskih aktivnosti .DEFINISNJE POSLOVNE ETIKE Definisanje etike u poslovanju jeste izuzetno kompleksno. i davanja prednosti sopstvenom interesu. ali i navike koje imaju rukovodioci organizacija. Etično ponašanje ne ovisi samo o dobrom karakteru. . Definicija etike – principi. takodje. koja mogu biti u okviru: zakonskih propisa. jer različite mikro i makro kulture na različit način definišu svoje vrednosti i time stvaraju različiti etički i legalni kontekst za donošenje poslovnih odluka. kao i njihove izbore u procese odlučivanja. Prvi nivo odlučivanja podrazumeva analizu zakonskih propisa sa aspekta da li su oni odgovarajući. kreira osnovni kontekst za fnkcionisanje mikrokulture i etičnog ponašanju samih kompanija. Drugi nivo poslovnog odlučivanja se odnosi na načine na koje jedna ličnost tretira druge i pored poštovanja zakona uključuje i šire moralne standarde i pitanje zaštite integriteta pojedinca. pravila i zakonii koji predstavljaju oblike drušetveno prihvatljivog ponašanja. ili drugih pojedinca unutar i izvan organizacije. postoje običaji. šitih ekonomskih i socijalnih pitanja izvan granica zakona. I treća oblast odlučivanja se odnosi na pitanje do kog nivoa dobrobig pojedinca ima prednost nad interesima organizacije. norme i standardi provođenja upravljanja i osobni ili grupni stavovi o vođenju. ili ne. I ako dobar odgoj može osigurati moralni kompas koji će pojedincu pomoći da utvrdi ispravan put koju će slijediti odluke da čini dobre stvari zasigurno nije jedina stvar koja određuje etično ponašanje.

onda je tu izostanak poslovne etike očigledan. Poslovna etika je više pitanje religije nego menadžmenta. kakva je naša. razoren sitem pozitivnih poslovnih i životnih vrednosti u narazvijenim sredinama (društvo u tranziciji). Upravljanje etikom u radnom okruženju ima mali praktični značaj. Protok informacija je važan elemenat poslovne etike. . kao što je to slučaj u tri prethodno pomenuta primera poslovnih skandala. Ako informacije od značaja za uspeh i pruženje šansi svima u preduzeću zadržavaju i “obrađuju” pojedinci ili grupe. onda je i najboljem menadžmentu teško da postigne neke značajnije poslovne rezultate. 2. teoretičare i telologe. 10. ogovaranja i podmetanja. Organizacija koja nema problema sa zakonom znači ima dobru poslovnu etiku. (nova priča u kraju) 7. Etikom se ne može upravljti. kao i njihov odnos prema zaposlenima u kompaniji mora se posmatrati kroz prizmu poslovne etike i moralnog postupanja. tako i u širem okruženju. NEDOSTATAK POSLONE ETIKE Nedostatak poslovne etike dovodi do poremećaja uobičajenih tokova poslovanja. mogućnosti dodatnog rada i povećanja zarada. iznošenje poslovnih tajni. Šta dovodi do gubitka poverenja? Pre svega reč je o prevarama i iskazanim namerama da se ostvari prevara. Nijedan segment rada i poslovanja. 3. poslovna etika i društvena odgovornost su isti pojmovi . Poslovna etika nije samo prisutna u odnosima između kompanija i okruženja. neizgrađane moralne norme u radu i poslovanju. u preduzeće. Odnos poslodavaca. 8. ona je važna i u odnosima unutar same kompanije. menadžmenta i rukovodstva međusobno. česte konfliktne situacije. poslovna etika je suviše jedino je važnoo (dobro raditi) 5. u rukovodstvo i slično. U poslovnoj etici (dobri momci) pridikuju (lošim momcima) 6. onda se može govoriti o “eldoradu” za različite vrste prevara i poslovnih skandala. nenefikasno koriste radno vreme. Zaposleni su sami po sebi etični. a nekada deluje i na svetske ekonomske i poslovne tokove. slaba lojalnost preduzeću). Pokretljivost osoblja unutar preduzeća. Recimo. Poslovna etika je disciplina za filozofe. Poslovna etika je pomodna.Najčešće zablude: 1. uspon u karijeri. Ako se tome doda nedostatak poslovne tradicije. 9. ne može se zapostaviti i “osloboditi” od brige za etičkim delovanjem i postupanjem. predstavljaju stalni izazov za primenu ili izostanak principa poslovne etike. 4. Što se više širi potreba za poverenjem i jedinstvenim poslovnim standardima. tako da kompanija ne mora da obraća pažnju na poslovnu etiku. ako je nizak moral zaposlenih u jednom preduzeću (slabo se zalažu na poslu. kako u sredini gde se kompanija nalazi. Gubitak poverenja u poslovanje. to se više otvara mogućnost za različite oblike prevara. koji tako stiču prednost nad ostalim zaposlenim. Treba naglasiti da je poverenje danas jedan od ključnih uslova za uspešno poslovanje i razvoj preduzetničke i poslovne klime na svim nivoima i u svim sredinama. bez obzira na veličinu preduzeća ili poslovnog subjekta. skrivenih i nedobronamernih postupaka u poslovanju.

Drugi kriterij je individualistički kriterij koji ističe da je djelovanje moralno kada . Međutim. utilitaristički kriterij 2.RAZVOJ I ZNAČAJ POSLOVNE ETIKE U ovom radu preuzeto je objašnjenje okoliša kao okruženja u kojem neka organizacija radi. KAKO DONIJETI ETIČNU ODLUKU U kompleksnom globalnom svijetu danas je rijetko jednostavno i lako donijeti etičnu odluku. ako može složenije. produktivnosti i visoki profiti jer se smatra da će upravo ti ciljevi donijeti najveće zadovoljstvo najvećem broju ljudi unutar organizacije. a neka su jednostavno prihvaćena kao takova. odnosno situacija koja je moralno upitna i kada je potrebno odlučiti kako ispravno postupiti. zaposlene. prirodne izvore. uključujući zrak. dakle suprostavljenim vrijednostima. sustavu) u međusobnom skladu i omogućavaju ispunjavanje potreba i očekivanja sadašnjih i budućih naraštaja. ljude i njihove međusobne odnose. postoji nekoliko mogućnosti i modela pomoću kojih se može izanalizirati etička dilema. zajednicu i okoliš. prema Daftu. Već nekoliko godina okolišu i održivom razvoju pridružuju se društvena odgovornost i poslovna etika. kriterij prava 4. odnosno stvara najveći odnos dobrog prema lošem. vodu.pošteno-nepošteno. naroda vrednovane s moralnog stajališta kao dobro-loše. dopuštenonedopušteno. i moralna odluka je ona koja donosi najveće dobro za najveći broj ljudi ili čini najmanje zla. Ovaj pristup suočava se s posljedicama. nastoji istodobno povećati dobro učinjeno i smanjiti loše učinjeno . orijentacija tehničkog razvoja i institucionalne promjene (promjene u obrazovnom. okruženje se u ovom kontekstu proteže od unutrašnjosti organizacije do globalnog sustava. skupine. Menadžeri koji su suočeni s etičkom dilemom na raspolaganju imaju. dioničare. Upravo iz razloga složenosti etičkih pitanja ponekad je jedan model prikladniji od drugog. pravnom. Zašto jednostavno. ispravno-neispravno. Ako se razmisli o različitim mogućnosti. financijskom itd. S obzirom na njegovo učestalo korištenje u poslovnom svijetu kao čest kriterij za najveće dobro većine koriste se učinkovitosti. četiri različita pristupa odnosno modela za ocjenu i donošenje etične odluke. Uz okoliš. kriterij pravde Utilitaristički su kriterij razvili u 19. Za potrebe ovog rada. individualistički kriterij 3. Prema tome etička odluka organizacije je ona koja donosi najviše dobra i čini najmanje zla za sve koje odluka uključuje – kupce. biljni svijet. često ide pojam održivi razvoj za koji u literaturi možemo naći objašnjenje da je to proces promjena u kojem su iskorištavanje resursa. Odluka se treba donositi tako da uvijek za ishod ima najveći mogući odnos između dobra i lošeg . kao član neke organizacije. etika podrazumijeva skup navika. stoljeću filozofi Jeremy Beneth i John Stuart Mills. životinjski svijet. smjer ulaganja. To vrednovanje se temelji na načelima/pravilima koje postavlja neka zajednica i razlikuje se ovisno o društvenom i kulturnom okruženju. Prema normi ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem. organizacije. Donositelj odluke treba razmotriti efekte svake od mogućih opcija rješenja problema i odabrati onu koja optimizira zadovoljstvo najvećeg broja ljudi. zemlju. a to su sljedeća četiri pristupa odnosno kriterija: 1. Prema tom pristupu odluke se donose isključivo na temelju njihovih ishoda ili posljedica. kao pojam za životni prostor. veća je vjerojatnost da će se donijeti odluka za koju se smatra da je etički korektna. Ovako općenite i načelne pristupe lakše je razumjeti na primjerima iz našeg okruženja. Neka pravila su propisana. vladanje nekog čovjeka.

pravo na život Četvrti kriterij je kriterij pravde prema kojemu se etične odluke moraju temeljiti na trima principima: jednakosti. Pristup promiče pravdu preko uspostavljanja pravila i regulativa koje bi trebale osigurati pravednu raspodjelu koristi za sve. daje podjednako slabijima i onima u manjini. naravno. Naposljetku individualizam vodi ponašanju prema drugima koje odgovara standardima ponašanja kakvo ljudi očekuju prema njima samima. donijeli etički ispravnu odluku. Treći kriterij je kriterij prava. . Principi.pravo na slobodu . Da bi menadžeri 424 Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. nisu univerzalni i nude samo općenite smjernice koje menadžeri mogu smatrati korisnim prilikom donošenja etične odluke. Vjeruje se da individualizam vodi iskrenosti i povjerenju jer to najbolje djeluje u dugom roku. No ujedno moraju biti upoznati i s pozitivnim i negativnim stranama pojedinog pristupa. Korištenje prava kao kriterija stvara ograničenja u djelovanju zbog jakog naglaska na temeljnim pravima i pravima opterećenu okolinu.pravo na samoodređenje . ne smiju doći u konflikt s temeljnim pravima drugih. Ta temeljna prava uključuju sljedeća prava: . Pojedinac izračunava dugoročne prednosti za njega osobno kao mjeru koliko je odluka dobra. U teoriji.promiče dugoročno najbolje interese za pojedinca. godina 5. budući da svatko ustraje u svom interesu. Proces donošenja etične odluke prikazan je na sljedećoj slici. ali na taj način ne znači da potiče podjednako i na produktivno djelovanje. više dobro se automatski postavlja jer se ljudi nauče prilagođavati međusobno na dugi rok. bit će ona koju treba provesti. stoga će etički ispravna odluka biti ona kojom se poštuju temeljna ljudska prava. Odluka koja ima više dobrih nego loših strana u odnosu na druga rješenja problema. Tako isključivo usredotočivanje na utilitarizam može zanemariti prava pojedinaca u manjini budući se orijentira na dobro za većinu. Korištenje individualističkog pristupa u praksi ne mora uvijek dovesti do dugoročnog dobra za sve. budući da se pojedinac može orijentirati isključivo na zadovoljenje kratkoročnih potreba koje mogu biti u potpunoj kontradikciji s dugoročnim potrebama.pravo na vlasništvo . pravednosti i nepristranosti. To je kriterij koji ističe da pojedinci imaju osnovna prava i slobode koja se moraju poštovati i ne ugrožavati nečijom odlukom. Naglasak na pravdi štiti podjednako sve uključene. 2007.

Linije izvještavanja i savjetovanja imaju za svrhu ranu identifikaciju etičkih problema i pravovremenu reakciju. Etička edukacija i trening pomaže da se raznim metodama nastoji educirati zainteresirane za primjenu načela poslovne etike. mogu osnovati i etičke odbore ili komisije koje pružaju etički nadzor i kontrolu. posebice u današnjim globalnim uvjetima poslovanja. razne alate za rješavanje etičkih dilema. teško provoditi. osim zaposlenika. Njihova dužnost očituje se u razvijanju strategije i upravljanja koji će osigurati da se etički standardi organizacije provode i komuniciraju svima u organizaciji. iako je prihvaćanje etičkog kodeksa prihvaćanje minimalnih standarda u upravljanju etikom. može biti loše za drugoga. koncept etike koji u sebi zapravo sadržava ideju univerzalnosti odnosno jednakost u primjenjivosti pravila. Stoga. Tako upravljanje poslovnom etikom organizacije ima zadatak formalnog i neformalnog upravljanja pitanjima poslovne etike putem obrazaca. ali i osvještavanje . a posebice time upravljati. ali ne bi smjela predstavljati striktna pravila ponašanja u svakoj potencijalnoj situaciji. kako bi ipak postojao određeni mehanizam i etički principi. kako ističe Trevino. kako ističe Takala. Kako onda uspostaviti jedinstvena pravila i donijeti univerzalno primjenjivu etičnu odluku? Rješenje se donekle nameće u činjenici da etika. Upravo je i informacijska tehnologija poboljšala i olakšala komunikaciju unutar organizacije razvojem raznih sustava elektroničkog komuniciranja. potrebno je unutar organizacije razviti sustav i standarde etičkog djelovanja. iako objedinjuje ideju univerzalnosti. okolini i okolišu. Što je etika i etično u jednoj zemlji i kulturi može biti sasvim nepojmljivo u drugoj zemlji i kulturi. Etički kodeks predstavlja pravila poželjnog ponašanja koja se baziraju na temeljnim vrijednostima. etička načela koja će usmjeravati etičko ponašanje organizacije ka dobrom. zaposlenima. dioničarima. načelima i pravilima odgovornog poslovanja i ponašanja organizacije. programa i praktičnih procedura Prema istom izvoru upravljanje poslovnom etikom organizacije sadrži sljedeće komponente: Vrjednote poduzeća koje obuhvaćaju općenite izjave o ciljevima poduzeća. kodeks je tek početak etičkih nastojanja.ETIČNO POSLOVNO UPRAVLJANJE Često je teško nešto neopipljivo i nevidljivo ljudskom oku mjeriti. ipak podrazumijeva takvo djelovanje koje će donijeti dobro i sa stajališta socijalne jednakosti i individualnog dobra za određenu organizaciji i njenim interesnim skupinama – kupcima. No i samo njegovo korištenje može se smatrati početnim i pohvalnim korakom u uvođenju i upravljanju poslovnom etikom. Veće organizacije. stavovima i uvjerenjima kao i vrijednostima organizacije. Ponekad je. Etički menadžeri. Etički kodeks je najrazvijenija i najzastupljenija komponenta upravljanja poslovnom etikom u svjetskoj poslovnoj praksi. Nastoji se stvoriti takav komunikacijski kanal koji će omogućiti Bitno je istaknuti da su mnoge organizacije uvele takav sustav komunikacije koji zaposlenima pruža mehanizam za pomoć i savjetovanje o etičkim dilemama. zaposlenici i odbori dio su organizacije koji regulira poslove vezane uz poslovnu etiku. ponajviše malim organizacijama kojima je takvu uslugu jednostavnije eksternalizirati nego razvijati unutar vlastite organizacije. jer što je dobro za jednoga. Etički konzultanti predstavljaju konzultante specijalizirane za područje poslovne etike te nude svoje savjetodavne usluge. Takvim izjavama organizacije iznose svoj smjer djelovanja u smislu etike te iznose etičke ciljeve organizacije. Sustav upravljanja poslovnom etikom obuhvaća puno širu problematiku od same izrade i korištenja etičkog kodeksa. odnosno etičnim poslovanjem.

međutim dok to čine. kao jedan od načina etičkog djelovanja organizacije s ciljem postizanja javnog dobra. moraju se uskladiti sa zakonom i vrijednostima društva . Prema Daftuu društvena odgovornost poduzeća – Corporate social responsibility (CSR) podrazumijeva obvezu menadžmenta organizacije da donosi odluke i poduzima akcije koje će doprinijeti povećanju blagostanja društva. zaključio je da ga ne može priuštiti. autorima knjige "The Power of Ethical Management". Što učiniti?""Kolega na poslu mi je u povjerenju rekao da napušta tvrtku za par mjeseci jer mu je obećan bolji posao u drugoj tvrtki. Društvena odgovornost poduzeća manifestira se putem aktivnih mjera zaštite okoliša. Upravo se u tome nadzire i svrha društvene odgovornosti poduzeća. Kitson i Campbell ističu također kako poduzeća da bi preživjela.) u isključivo kao jedinu odgovornost poduzeća vidi stvaranje i maksimiziranje novca za njegove vlasnike. računovodstvo. Znamo da adekvatan proizvod može dobiti na drugom mjestu po nižoj cijeni. revizija samo su neki od načina kontrole poslovanja. Cilj treninga nije podučiti etiku. Friedman (1962. ali i pokušaj da se izmjeri učinak koji upravljanje poslovnom etikom ima na cjelokupnu uspješnost organizacije. Uz navedene bitno je naglasiti i suvremeni koncept u upravljanju poslovnom etikom. razvoja ljudskih potencijala i pružanja jednakih mogućnosti svim zaposlenima. poput Davisa (1975. već potaknuti svijest i promišljanja o poslovnoj etici. dok njegovi protivnici. a to su briga za kvalitetu života i zaštitu okoliša. Što da napravim?"Po Kennethu Blanchardu and Normanu Vincent Peale. raznih društvenih donacija. tri su pitanja na koje treba odgovoriti kada se susretnete s etičkom dilemom: . U nastavku je par primjera etičkih dilema s ciljem ilustriranja njihove složenosti. odnosno za dobrobit društva općenito. pomoću transfera znanja i tehnologije. Poslovni ljudi ne mogu donositi odluke koje su isključivo ekonomske odluke.) u ističu kako poslovne odluke imaju društvene posljedice. treba li ga obavijestiti o tome ili dopustiti da ode bez nečega što mu je potrebno. jer su one povezane s cijelim društvenim sustavom.o nužnosti uspostave kvalitetnog sustava upravljanja poslovnom etikom. dužnostima i odgovornostima. Nakon što je obaviješten o cijeni. Shawn ističe da smo posljednjih godina postali sve svjesniji loših strana poslovne aktivnosti. ali i same organizacije. zaštite potrošača i mnogih drugih mjera s ciljem odgovornosti prema društvu. U međuvremenu poslodavac me obavijestio da me neće unaprijediti jer je odlučio unaprijediti tog mog kolegu. takozvanih eksternalija."Klijent je od nas zatražio neki proizvod. moraju stvarati profit. a podrazumijeva ekonomsku uspješnost poduzeća uz istodobnu društvenu odgovornost za zaštitu prirodnih i ljudskih potencijala. mogu biti vrlo složene i teško razrješive. Izvještavanje. Etičke dileme tjeraju pojedince da se zapitaju o svojim obvezama. a to je koncept društvene odgovornosti poduzeća. Također ističe kako danas društvo ima brige i interese koji nisu isključivo brz gospodarski rast. ETIČKE DILEME Etičke dileme su situacije koje su moralno problematične i u kojima se moramo zapitati što je ispravno učiniti.

motivira i zadržava već prethodno zaposlene. etičkih odbora. Društvena odgovornost ne samo da omogućuje organizaciji prepoznatljivu sliku u okolini. trebaju prihvatiti etičke standarde organizacije i raditi u interesu organizacije u postizanju društvene odgovornosti i etičnog poslovanja. drugim riječima.Jel to zakonito? Ili. Organizacije u današnjem okruženju imaju odgovornost. Je li to uravnoteženo? Je li to što ću napraviti pravedno prema svim uključenim stranama. omogućuje dugoročnu konkurentsku snagu i sliku organizacije kao "uzornog građanina". Zaposleni iako prethodno već imaju razvijeni sustav vlastitih etičkih standarda. Pred organizacije se postavlja uvjet društveno odgovornog ponašanja koje počiva na temeljnim etičkim principima. LITERATURA . već kao i djelovanje u skladu s etičkim standardima. Ti etički principi trebaju biti ukomponirani u svaku organizaciju prvenstveno putem etičkih standarda same organizacije koji se manifestiraju preko etičkih kodeksa. ne samo za vlastiti probitak već moraju djelovati u skladu s društvenim i socijalnim okolnostima i zahtjevima. u dugom i kratkom roku? Je li to win-win situacija za sve direktno i indirektno uključene? Je li to ispravno? Većina ljudi osjeća razliku između ispravnih i neispravnih postupaka i mogu dati odgovor na pitanje: kako se osjećam u svezi s tom odlukom? Jesam li ponosan/ponosna na nju i bih li volio/voljela da drugi znaju za tu odluku? ZAKLJUČAK Etične organizacije rade za dobro cijelog društva. treninga te postaju sastavni dio organizacijske kulture. privlači nove zaposlene. hoću li povrijediti zakon ili propise tvrtke upuštajući se u neku aktivnost. a ne isključivo za maksimizaciju profita.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->