P. 1
POSLOVNA ETIKA

POSLOVNA ETIKA

|Views: 526|Likes:
Published by Daniel Avramovic

More info:

Published by: Daniel Avramovic on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2014

pdf

text

original

VISOKA POSLOVN ŠKOLA STRUKOVNIH NOVI SAD

SEMINARSKI RAD
POSLOVNA ETIKA

Mentor: Vukovic Marija

Student: Daniel Avramovic 102/09PB

..............7 .......2 2............ Edukcija menadžera u poslovnoj etici..................................................5 6...1... Razvoj i značaj etike...2 2............................ Definisanje etike.................................................................SADRŽAJ: 1.......3 3...............................2....................................................... Međunarodna etika...................................1 2..... najčešće zablude.......................................... UVOD( Poslovna etika )..........3 4.............................. Etičke dileme i izvori neetičkog ponašanja zaposlenih............................................................................................. Odgovornost etike..............4 5...................................... nedostatak poslovne etike...........................6 7..................

Takodje pratimo istorijski razvoj i značaj poslovne etike. a što nepravedno. odnosno neetično. U svom najopštijem smislu sistemačno nastojanje da se naše individualno i naše društveno moralno iskustvo učine smisao onima tako što će se odrediti pravila koja treba da vladaju ljudskim ponašanjem vrednosti dostojne stremljene i karakterne crte koje zaslužuju da u životu dodju do izražaja.(busy) djelovanje. ili djelovanje u zamjenu za nešto. Određuje što je u poslovanju dobro i etično sa stajališta poslovnog morala. etičke dileme. Određuje što je u poslu pravedno. Etika poučava moral. kojim se odredjuje granice do koje se može ići.UVOD Poslovnu etiku definišemo kao skup ličnih i kolektivnih moralnih postupaka koji se koriste u poslovnom odlučivanju. posso. i ethos-etika dobivamo definiciju pravednoga ili prirodnog poslovanja. ali i svih drugih aktera poslovanja u pogledu njihove etičke odgovornosti. Poslovanje – slav. Spajanjem pojmova posso-business. a da se ne izazovu nepovoljini odnosi unutar preduzeća i u njenom okruženju. odnosno djelovanje u prostoru i vremenu sa zadanim ciljem i svrhom. engl. analiziramo izvore neetičkog ponašanja.busso). i ukazujemo na začaj edukacije menadžera. . dužnosti i obveze. poput potkazivanja. i probleme zaposlenih . a što je slabo. Poslovna etika je sustav poslovnih načela ili vrijednosti koji se odnosi na poslovne sudove. poslanjem i misijom.(poso.

pravila i zakonii koji predstavljaju oblike drušetveno prihvatljivog ponašanja. Ona predsavlja način moralnog procenjivanja pojedinih načela ponašanja pojedinca koji obavlja poslovnu delatnost. ili ne. I treća oblast odlučivanja se odnosi na pitanje do kog nivoa dobrobig pojedinca ima prednost nad interesima organizacije. Prvi nivo odlučivanja podrazumeva analizu zakonskih propisa sa aspekta da li su oni odgovarajući. ali i navike koje imaju rukovodioci organizacija. kakvi bi trebalo da budu i da li ih treba poštovati. šitih ekonomskih i socijalnih pitanja izvan granica zakona. jer različite mikro i makro kulture na različit način definišu svoje vrednosti i time stvaraju različiti etički i legalni kontekst za donošenje poslovnih odluka. ili drugih pojedinca unutar i izvan organizacije. Način na koji se u odredjenom društvu definiše makrokultura i njene karakteristike. takodje. koji propisuju opšta pravila ponašanja u okviru određene socijalne i ekonomske sredine. Poslovna etika proučava primenu etičkih normi na aktivnosti i ciljeve komanije. kreira osnovni kontekst za fnkcionisanje mikrokulture i etičnog ponašanju samih kompanija. Imamo tri poslovne oblasti odlučivanja. Etično ponašanje ne ovisi samo o dobrom karakteru.DEFINISNJE POSLOVNE ETIKE Definisanje etike u poslovanju jeste izuzetno kompleksno. Definicija etike – principi. norme i standardi provođenja upravljanja i osobni ili grupni stavovi o vođenju. U domenu obavljanja ekonomskih aktivnosti . i davanja prednosti sopstvenom interesu. . U danjašnjem visoko kompleksnom poslovnom okruženju pojedincima supotrebne dodatne smjernice. I ako dobar odgoj može osigurati moralni kompas koji će pojedincu pomoći da utvrdi ispravan put koju će slijediti odluke da čini dobre stvari zasigurno nije jedina stvar koja određuje etično ponašanje. kao i njihove izbore u procese odlučivanja. postoje običaji. koja mogu biti u okviru: zakonskih propisa. Drugi nivo poslovnog odlučivanja se odnosi na načine na koje jedna ličnost tretira druge i pored poštovanja zakona uključuje i šire moralne standarde i pitanje zaštite integriteta pojedinca.

u preduzeće. kakva je naša. skrivenih i nedobronamernih postupaka u poslovanju. 4. Poslovna etika nije samo prisutna u odnosima između kompanija i okruženja. tako da kompanija ne mora da obraća pažnju na poslovnu etiku. razoren sitem pozitivnih poslovnih i životnih vrednosti u narazvijenim sredinama (društvo u tranziciji). NEDOSTATAK POSLONE ETIKE Nedostatak poslovne etike dovodi do poremećaja uobičajenih tokova poslovanja. mogućnosti dodatnog rada i povećanja zarada. U poslovnoj etici (dobri momci) pridikuju (lošim momcima) 6. Protok informacija je važan elemenat poslovne etike. ona je važna i u odnosima unutar same kompanije. Ako se tome doda nedostatak poslovne tradicije. menadžmenta i rukovodstva međusobno. uspon u karijeri. Poslovna etika je disciplina za filozofe. onda se može govoriti o “eldoradu” za različite vrste prevara i poslovnih skandala. Šta dovodi do gubitka poverenja? Pre svega reč je o prevarama i iskazanim namerama da se ostvari prevara. tako i u širem okruženju. . kako u sredini gde se kompanija nalazi. Nijedan segment rada i poslovanja. kao što je to slučaj u tri prethodno pomenuta primera poslovnih skandala. Pokretljivost osoblja unutar preduzeća. Poslovna etika je pomodna. teoretičare i telologe. a nekada deluje i na svetske ekonomske i poslovne tokove. ako je nizak moral zaposlenih u jednom preduzeću (slabo se zalažu na poslu. poslovna etika je suviše jedino je važnoo (dobro raditi) 5. 8. Upravljanje etikom u radnom okruženju ima mali praktični značaj. iznošenje poslovnih tajni. 3. nenefikasno koriste radno vreme. Poslovna etika je više pitanje religije nego menadžmenta. neizgrađane moralne norme u radu i poslovanju. Što se više širi potreba za poverenjem i jedinstvenim poslovnim standardima. kao i njihov odnos prema zaposlenima u kompaniji mora se posmatrati kroz prizmu poslovne etike i moralnog postupanja. Gubitak poverenja u poslovanje. onda je i najboljem menadžmentu teško da postigne neke značajnije poslovne rezultate. Treba naglasiti da je poverenje danas jedan od ključnih uslova za uspešno poslovanje i razvoj preduzetničke i poslovne klime na svim nivoima i u svim sredinama. Odnos poslodavaca.Najčešće zablude: 1. (nova priča u kraju) 7. to se više otvara mogućnost za različite oblike prevara. Recimo. bez obzira na veličinu preduzeća ili poslovnog subjekta. Organizacija koja nema problema sa zakonom znači ima dobru poslovnu etiku. česte konfliktne situacije. slaba lojalnost preduzeću). Etikom se ne može upravljti. predstavljaju stalni izazov za primenu ili izostanak principa poslovne etike. 10. Ako informacije od značaja za uspeh i pruženje šansi svima u preduzeću zadržavaju i “obrađuju” pojedinci ili grupe. Zaposleni su sami po sebi etični. koji tako stiču prednost nad ostalim zaposlenim. onda je tu izostanak poslovne etike očigledan. poslovna etika i društvena odgovornost su isti pojmovi . 2. ne može se zapostaviti i “osloboditi” od brige za etičkim delovanjem i postupanjem. ogovaranja i podmetanja. 9. u rukovodstvo i slično.

Za potrebe ovog rada. utilitaristički kriterij 2. pravnom. ljude i njihove međusobne odnose. smjer ulaganja. produktivnosti i visoki profiti jer se smatra da će upravo ti ciljevi donijeti najveće zadovoljstvo najvećem broju ljudi unutar organizacije. dopuštenonedopušteno. uključujući zrak. financijskom itd. Prema tome etička odluka organizacije je ona koja donosi najviše dobra i čini najmanje zla za sve koje odluka uključuje – kupce. dioničare. četiri različita pristupa odnosno modela za ocjenu i donošenje etične odluke. vladanje nekog čovjeka. zaposlene. vodu. i moralna odluka je ona koja donosi najveće dobro za najveći broj ljudi ili čini najmanje zla. često ide pojam održivi razvoj za koji u literaturi možemo naći objašnjenje da je to proces promjena u kojem su iskorištavanje resursa. Već nekoliko godina okolišu i održivom razvoju pridružuju se društvena odgovornost i poslovna etika. kriterij prava 4. Odluka se treba donositi tako da uvijek za ishod ima najveći mogući odnos između dobra i lošeg . dakle suprostavljenim vrijednostima. prirodne izvore. organizacije. veća je vjerojatnost da će se donijeti odluka za koju se smatra da je etički korektna. kriterij pravde Utilitaristički su kriterij razvili u 19. a neka su jednostavno prihvaćena kao takova. Ako se razmisli o različitim mogućnosti. Prema normi ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem. prema Daftu. životinjski svijet.pošteno-nepošteno. nastoji istodobno povećati dobro učinjeno i smanjiti loše učinjeno . stoljeću filozofi Jeremy Beneth i John Stuart Mills. Zašto jednostavno. sustavu) u međusobnom skladu i omogućavaju ispunjavanje potreba i očekivanja sadašnjih i budućih naraštaja. biljni svijet. okruženje se u ovom kontekstu proteže od unutrašnjosti organizacije do globalnog sustava. orijentacija tehničkog razvoja i institucionalne promjene (promjene u obrazovnom. Neka pravila su propisana. kao član neke organizacije. zemlju. Ovako općenite i načelne pristupe lakše je razumjeti na primjerima iz našeg okruženja. individualistički kriterij 3. S obzirom na njegovo učestalo korištenje u poslovnom svijetu kao čest kriterij za najveće dobro većine koriste se učinkovitosti. Upravo iz razloga složenosti etičkih pitanja ponekad je jedan model prikladniji od drugog. a to su sljedeća četiri pristupa odnosno kriterija: 1. ako može složenije. Donositelj odluke treba razmotriti efekte svake od mogućih opcija rješenja problema i odabrati onu koja optimizira zadovoljstvo najvećeg broja ljudi. KAKO DONIJETI ETIČNU ODLUKU U kompleksnom globalnom svijetu danas je rijetko jednostavno i lako donijeti etičnu odluku. postoji nekoliko mogućnosti i modela pomoću kojih se može izanalizirati etička dilema. odnosno stvara najveći odnos dobrog prema lošem. Međutim. Prema tom pristupu odluke se donose isključivo na temelju njihovih ishoda ili posljedica. Ovaj pristup suočava se s posljedicama. To vrednovanje se temelji na načelima/pravilima koje postavlja neka zajednica i razlikuje se ovisno o društvenom i kulturnom okruženju. zajednicu i okoliš. Menadžeri koji su suočeni s etičkom dilemom na raspolaganju imaju. skupine. odnosno situacija koja je moralno upitna i kada je potrebno odlučiti kako ispravno postupiti. etika podrazumijeva skup navika. naroda vrednovane s moralnog stajališta kao dobro-loše. Drugi kriterij je individualistički kriterij koji ističe da je djelovanje moralno kada . ispravno-neispravno.RAZVOJ I ZNAČAJ POSLOVNE ETIKE U ovom radu preuzeto je objašnjenje okoliša kao okruženja u kojem neka organizacija radi. kao pojam za životni prostor. Uz okoliš.

Naposljetku individualizam vodi ponašanju prema drugima koje odgovara standardima ponašanja kakvo ljudi očekuju prema njima samima. daje podjednako slabijima i onima u manjini.pravo na samoodređenje . Naglasak na pravdi štiti podjednako sve uključene. Ta temeljna prava uključuju sljedeća prava: . U teoriji. . Korištenje individualističkog pristupa u praksi ne mora uvijek dovesti do dugoročnog dobra za sve. donijeli etički ispravnu odluku. stoga će etički ispravna odluka biti ona kojom se poštuju temeljna ljudska prava. Proces donošenja etične odluke prikazan je na sljedećoj slici. Pojedinac izračunava dugoročne prednosti za njega osobno kao mjeru koliko je odluka dobra. Pristup promiče pravdu preko uspostavljanja pravila i regulativa koje bi trebale osigurati pravednu raspodjelu koristi za sve. bit će ona koju treba provesti. Korištenje prava kao kriterija stvara ograničenja u djelovanju zbog jakog naglaska na temeljnim pravima i pravima opterećenu okolinu. godina 5. No ujedno moraju biti upoznati i s pozitivnim i negativnim stranama pojedinog pristupa. Principi. To je kriterij koji ističe da pojedinci imaju osnovna prava i slobode koja se moraju poštovati i ne ugrožavati nečijom odlukom. pravednosti i nepristranosti.pravo na slobodu .pravo na vlasništvo . budući da svatko ustraje u svom interesu. Da bi menadžeri 424 Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Odluka koja ima više dobrih nego loših strana u odnosu na druga rješenja problema. više dobro se automatski postavlja jer se ljudi nauče prilagođavati međusobno na dugi rok. Vjeruje se da individualizam vodi iskrenosti i povjerenju jer to najbolje djeluje u dugom roku. naravno. budući da se pojedinac može orijentirati isključivo na zadovoljenje kratkoročnih potreba koje mogu biti u potpunoj kontradikciji s dugoročnim potrebama. ali na taj način ne znači da potiče podjednako i na produktivno djelovanje. nisu univerzalni i nude samo općenite smjernice koje menadžeri mogu smatrati korisnim prilikom donošenja etične odluke. ne smiju doći u konflikt s temeljnim pravima drugih.pravo na život Četvrti kriterij je kriterij pravde prema kojemu se etične odluke moraju temeljiti na trima principima: jednakosti. Tako isključivo usredotočivanje na utilitarizam može zanemariti prava pojedinaca u manjini budući se orijentira na dobro za većinu. Treći kriterij je kriterij prava. 2007.promiče dugoročno najbolje interese za pojedinca.

iako objedinjuje ideju univerzalnosti. može biti loše za drugoga. Tako upravljanje poslovnom etikom organizacije ima zadatak formalnog i neformalnog upravljanja pitanjima poslovne etike putem obrazaca. kako ističe Trevino. jer što je dobro za jednoga. koncept etike koji u sebi zapravo sadržava ideju univerzalnosti odnosno jednakost u primjenjivosti pravila. Njihova dužnost očituje se u razvijanju strategije i upravljanja koji će osigurati da se etički standardi organizacije provode i komuniciraju svima u organizaciji. ali ne bi smjela predstavljati striktna pravila ponašanja u svakoj potencijalnoj situaciji. okolini i okolišu. Nastoji se stvoriti takav komunikacijski kanal koji će omogućiti Bitno je istaknuti da su mnoge organizacije uvele takav sustav komunikacije koji zaposlenima pruža mehanizam za pomoć i savjetovanje o etičkim dilemama. Etički kodeks je najrazvijenija i najzastupljenija komponenta upravljanja poslovnom etikom u svjetskoj poslovnoj praksi. Linije izvještavanja i savjetovanja imaju za svrhu ranu identifikaciju etičkih problema i pravovremenu reakciju. načelima i pravilima odgovornog poslovanja i ponašanja organizacije. Što je etika i etično u jednoj zemlji i kulturi može biti sasvim nepojmljivo u drugoj zemlji i kulturi. Etički menadžeri. iako je prihvaćanje etičkog kodeksa prihvaćanje minimalnih standarda u upravljanju etikom. mogu osnovati i etičke odbore ili komisije koje pružaju etički nadzor i kontrolu. No i samo njegovo korištenje može se smatrati početnim i pohvalnim korakom u uvođenju i upravljanju poslovnom etikom. Kako onda uspostaviti jedinstvena pravila i donijeti univerzalno primjenjivu etičnu odluku? Rješenje se donekle nameće u činjenici da etika. zaposlenici i odbori dio su organizacije koji regulira poslove vezane uz poslovnu etiku. Stoga. potrebno je unutar organizacije razviti sustav i standarde etičkog djelovanja. razne alate za rješavanje etičkih dilema. Takvim izjavama organizacije iznose svoj smjer djelovanja u smislu etike te iznose etičke ciljeve organizacije. posebice u današnjim globalnim uvjetima poslovanja. kodeks je tek početak etičkih nastojanja. kako bi ipak postojao određeni mehanizam i etički principi. programa i praktičnih procedura Prema istom izvoru upravljanje poslovnom etikom organizacije sadrži sljedeće komponente: Vrjednote poduzeća koje obuhvaćaju općenite izjave o ciljevima poduzeća. kako ističe Takala. Upravo je i informacijska tehnologija poboljšala i olakšala komunikaciju unutar organizacije razvojem raznih sustava elektroničkog komuniciranja. etička načela koja će usmjeravati etičko ponašanje organizacije ka dobrom. zaposlenima. Ponekad je. Etička edukacija i trening pomaže da se raznim metodama nastoji educirati zainteresirane za primjenu načela poslovne etike. dioničarima. Etički konzultanti predstavljaju konzultante specijalizirane za područje poslovne etike te nude svoje savjetodavne usluge. Sustav upravljanja poslovnom etikom obuhvaća puno širu problematiku od same izrade i korištenja etičkog kodeksa. a posebice time upravljati. stavovima i uvjerenjima kao i vrijednostima organizacije. ali i osvještavanje . odnosno etičnim poslovanjem. ipak podrazumijeva takvo djelovanje koje će donijeti dobro i sa stajališta socijalne jednakosti i individualnog dobra za određenu organizaciji i njenim interesnim skupinama – kupcima. Veće organizacije. osim zaposlenika.ETIČNO POSLOVNO UPRAVLJANJE Često je teško nešto neopipljivo i nevidljivo ljudskom oku mjeriti. teško provoditi. ponajviše malim organizacijama kojima je takvu uslugu jednostavnije eksternalizirati nego razvijati unutar vlastite organizacije. Etički kodeks predstavlja pravila poželjnog ponašanja koja se baziraju na temeljnim vrijednostima.

moraju stvarati profit. Cilj treninga nije podučiti etiku."Klijent je od nas zatražio neki proizvod. tri su pitanja na koje treba odgovoriti kada se susretnete s etičkom dilemom: . Upravo se u tome nadzire i svrha društvene odgovornosti poduzeća. Izvještavanje. Prema Daftuu društvena odgovornost poduzeća – Corporate social responsibility (CSR) podrazumijeva obvezu menadžmenta organizacije da donosi odluke i poduzima akcije koje će doprinijeti povećanju blagostanja društva. Što da napravim?"Po Kennethu Blanchardu and Normanu Vincent Peale. autorima knjige "The Power of Ethical Management". Etičke dileme tjeraju pojedince da se zapitaju o svojim obvezama. dužnostima i odgovornostima. a to je koncept društvene odgovornosti poduzeća. Nakon što je obaviješten o cijeni. Shawn ističe da smo posljednjih godina postali sve svjesniji loših strana poslovne aktivnosti. Poslovni ljudi ne mogu donositi odluke koje su isključivo ekonomske odluke. Znamo da adekvatan proizvod može dobiti na drugom mjestu po nižoj cijeni. U međuvremenu poslodavac me obavijestio da me neće unaprijediti jer je odlučio unaprijediti tog mog kolegu. Što učiniti?""Kolega na poslu mi je u povjerenju rekao da napušta tvrtku za par mjeseci jer mu je obećan bolji posao u drugoj tvrtki. mogu biti vrlo složene i teško razrješive. ali i pokušaj da se izmjeri učinak koji upravljanje poslovnom etikom ima na cjelokupnu uspješnost organizacije. dok njegovi protivnici. kao jedan od načina etičkog djelovanja organizacije s ciljem postizanja javnog dobra. takozvanih eksternalija. ali i same organizacije. pomoću transfera znanja i tehnologije. Uz navedene bitno je naglasiti i suvremeni koncept u upravljanju poslovnom etikom. a to su briga za kvalitetu života i zaštitu okoliša. Kitson i Campbell ističu također kako poduzeća da bi preživjela. raznih društvenih donacija. zaštite potrošača i mnogih drugih mjera s ciljem odgovornosti prema društvu. računovodstvo.) u isključivo kao jedinu odgovornost poduzeća vidi stvaranje i maksimiziranje novca za njegove vlasnike. a podrazumijeva ekonomsku uspješnost poduzeća uz istodobnu društvenu odgovornost za zaštitu prirodnih i ljudskih potencijala. ETIČKE DILEME Etičke dileme su situacije koje su moralno problematične i u kojima se moramo zapitati što je ispravno učiniti. revizija samo su neki od načina kontrole poslovanja. jer su one povezane s cijelim društvenim sustavom. Također ističe kako danas društvo ima brige i interese koji nisu isključivo brz gospodarski rast. međutim dok to čine. već potaknuti svijest i promišljanja o poslovnoj etici.o nužnosti uspostave kvalitetnog sustava upravljanja poslovnom etikom. Društvena odgovornost poduzeća manifestira se putem aktivnih mjera zaštite okoliša. U nastavku je par primjera etičkih dilema s ciljem ilustriranja njihove složenosti. odnosno za dobrobit društva općenito. zaključio je da ga ne može priuštiti. moraju se uskladiti sa zakonom i vrijednostima društva . treba li ga obavijestiti o tome ili dopustiti da ode bez nečega što mu je potrebno.) u ističu kako poslovne odluke imaju društvene posljedice. razvoja ljudskih potencijala i pružanja jednakih mogućnosti svim zaposlenima. poput Davisa (1975. Friedman (1962.

treninga te postaju sastavni dio organizacijske kulture. privlači nove zaposlene. ne samo za vlastiti probitak već moraju djelovati u skladu s društvenim i socijalnim okolnostima i zahtjevima. Zaposleni iako prethodno već imaju razvijeni sustav vlastitih etičkih standarda.Jel to zakonito? Ili. Organizacije u današnjem okruženju imaju odgovornost. drugim riječima. Pred organizacije se postavlja uvjet društveno odgovornog ponašanja koje počiva na temeljnim etičkim principima. a ne isključivo za maksimizaciju profita. motivira i zadržava već prethodno zaposlene. etičkih odbora. Društvena odgovornost ne samo da omogućuje organizaciji prepoznatljivu sliku u okolini. hoću li povrijediti zakon ili propise tvrtke upuštajući se u neku aktivnost. Ti etički principi trebaju biti ukomponirani u svaku organizaciju prvenstveno putem etičkih standarda same organizacije koji se manifestiraju preko etičkih kodeksa. Je li to uravnoteženo? Je li to što ću napraviti pravedno prema svim uključenim stranama. trebaju prihvatiti etičke standarde organizacije i raditi u interesu organizacije u postizanju društvene odgovornosti i etičnog poslovanja. omogućuje dugoročnu konkurentsku snagu i sliku organizacije kao "uzornog građanina". u dugom i kratkom roku? Je li to win-win situacija za sve direktno i indirektno uključene? Je li to ispravno? Većina ljudi osjeća razliku između ispravnih i neispravnih postupaka i mogu dati odgovor na pitanje: kako se osjećam u svezi s tom odlukom? Jesam li ponosan/ponosna na nju i bih li volio/voljela da drugi znaju za tu odluku? ZAKLJUČAK Etične organizacije rade za dobro cijelog društva. LITERATURA . već kao i djelovanje u skladu s etičkim standardima.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->