P. 1
EKOLOGIJA

EKOLOGIJA

|Views: 1,369|Likes:
Published by Nataly Lynx

More info:

Published by: Nataly Lynx on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2013

pdf

text

original

EKOLOGIJA *C.Darwin(1859)-Postanak vrsta putem prirodne selekcije *E.

Haeckel(1866)-Opsta morfologija organizama Ekologija je nauka koja se bavi istrazivanjima interakcija i okolne sredine.Naziv potice od reci OIKOS(kuca,dom) LOGOS(nauka). Ekologija je sinteticka nauka a njen predmet istrazivanja je ekosistem. Ekosistem je jedinica kroz koju kruzi materija i protice energija.

Ekosistem je jedna komponenta u organizaciji prirode.osnovi cini jednika a svrstava se u grupe populacije.Populacija zajedno sa drugim vrstama cini biocenozu.Biocenoza zajedno sa nezivom prirodom cini ekosistem.Skup svih ekosistema na zemlji cini biosveru. Definicija ekoloskih disciplina: IDIOEKOLOGIJA-proucava odnose genetickih(individual,vrsta i populacija)i filogenetskih(rod,familija,red,klasa)sistema sa njihovom spoljnom sredinom SINEKOLOGIJA-proucava fitocenoze,zoocenoze,biocenoze,ekosisteme odnosno ekoloske sisteme bilo koje kategorije. BIOCENOLOGIJA-deo sinekologije koji proucava ekoloske odnose izmedju biocenoza i spoljne sredine u odnose koji vladaju njoj. Zastita zivotne i radne sredine: Interdisciplinarna nauka je u medjusobnoj povezanosti ljudske populacije,prirodnih resursa,zagadjivanja i zastita zivotne i radne sredine. Najveca koncetracija zivota je u povrsinskim delovima okeana,u brckim i ravnicarskim predelima.A zivot se prostire i na dubini od 4-5km u okeanu a u dubinama kopna i do 6km. Koncept ekosistema: Prvi postupak ekologije je da svako zivo bice ima kontakt sa svim elementima njegove sredine. Staniste je mesto na kojem se razvija odredjena populacija ili lokacija zivotne zajednice. Biotop je prostorna jedinica kojoj je svostvena odredjena kombinacija fizickih i hemijskih faktora.

faktori su vezani za variranje primarno periodicnih faktora. -Aperiodicni ekoloski faktori ne pokazuju nikakvu pravilnost variranja i vecina zivog sveta nije adaptirana na ove faktore. *Vidovi razmene toplote sa okolnom sredinom: -Kondukcija je transver toplote izmedju dva tela koja su u fizickom kontaktu. -Evaporacija je oslobadjanje toplote isparavanjem tecnosti.Od celokupne kolicine svetlosti koja padne na povrs planete samo 47% dodje do povrsine zemlje.Pojam ekoloskih faktora i njihov efekat na organizam: Ekoloski faktor je svaki pojedinacni uticaj na individuu koji se razlikuje kroz kruzenje materije i proticanje energije u ekosistemu bez obzira da li individual moze da ga registruje svojim culima ili ne. -Sekundarno-periodicni ek.25% se reflektuje. -Fototaksije-kretanje zivotinja u pravcu svetlosti ili suprotno. *Klasifikacija ekoloskih faktora: -Abioticki:svetlost.vlaznost.rasprostranjenost gasa u vodi.atmosferski talozi -Edafski:zemljiste -Orografski:nadmorska visina -Bioticki:Neutralizam.prasina *Klimatski ekoloski faktori: -Fototropizam-neki sesilni oblici zauzimaju odrejeni polozaj u odnosu na svetlost -Fotokineza-kod slobodno pokretl.kompetencija.planetu koja se okrece oko svoje ose i oko sunca -Ritmicki ekoloski faktori variraju u odredjenim geografskim podrucjima i lokalitetima.voda. -Homoterne:temperature tela je manje vise stalna. Alenovo pravilo:Pavilnost zapazanja kod sisara koji zive u hladnijim krajevima u smanjivanju telesne povrsine a time I smanjivanju toplote. -Mikroklima je kombinacija klimatckih prilika na uzem ogranicenom podrucju -Ekoklima-grupa organizama menja klimatske prilike na nekom podrucju.jivih organizama svetlost moze stimulisati lokomotorna kretanja ali bez odredjene pravilnosti.parateizam.toplota. -Radijacija transver toplote izmedju dva tela koja nisu u fizickom kontaktu. Bergamanovo pravilo:Predstavnici iste vrste homeoterama koji naseljavaju hladnije oblasti po pravilu su krupnije od onih koji zive u toplijim krajevima.vazduh. Vidljiva svetlost je deo elektromagnetnog spectra u granicama od 300 do 760nm. .relativnu vlaznost vazduha. *Temperatura: -Makroklima odredjuje sastav i strukturu zivotnih zajednica. -Konvekcija je transver toplote u tecnostima i gasovima. -Heterotermne:zavisno od potrebe mogu ukljuciti poliktotermiju ili homoterniju.vodena para.regulisu gustinu populacija pojedinih vrsta.mutualizam -Primarno periodicni ekoloski faktori pokazuju pravilan ritam variranja vezanih za zemlju.10%apsorbuju oblaci a ostatak apsorbuju ozon. *Fizioloske grupe organizama u odnosu na telesnu temperaturu: -Poliktotermne:temperatura tela varira u zavisnosti od spoljasne sredine.

debljina potkoznog sala). dinamika rasta i odrzavanja 6.formiranje novih jedinki tj.dnevna ili nocna aktivnost). odnos polova 5. Potencijal razmnozavanja vrsta se ne ostvaruje u celosti zbog razlicitih abiotickih i biotickih uslova stanista. intraspecijski odnosi 8. prostorni raspored 2.razmnozavanjem.Pojam adaptacije: Adaptacija je prilagodjenost organizama na spoljasne(ekoloske)uslove. Hamefite:pupoljci postavljeni u blizini zemlje. . -Fizioloske:(Plodnost.Prema tome natalitet je faktor rasta brojcanog napretka dok mortalitet predstavlja smrtnost tj nazadovanje svake populacije.naseljava odredjeni proctor.odnos izmedju disanja i fotosinteze). Hemikriptofite:pupoljci na samoj povrsini zemljista a svi nadzemni delovi izumiru tokom zime.cesto se razlicite zivotna forme srecu u okviru iste sistematske grupe organizama. Kriptofite:Pupoljci su tokom zime skriveni u zemlji ili potopljeni u vodi. uzrasna struktura 4. gustina populacije 3. Adaptacije sup o pravilu kompleksne i oznacavaju karakter samog stanista.brojno se povecava ili smanjuje. Populacija svake vrste neprestano se menja. Terofite:jednogodisnje zeljaste biljke sa kompletnim zivotnim ciklusom tokom vegetacione sezone dok zimu provode u formi semena. *Tipovi adaptacija: -Morfoloske(gradja ekstremiteta.Populacija se povecava natalitetom. Osnovne odlike populacije: 1. Zivotna forma je ekoloska kategorija i nije vezana iskljucivo za jednu sistematsku grupu.oblik i velicina listova. *Zivotna forma: Zivotnu formu cini kompleks adaptacija.pripada odredjenom ekosistemu a jedinke su povezane medjusobno u prvom redu odnosima razmnozavanja. Definicija populacije: Populacija je prostorno i vremenski udruzena grupa jedinki iste vrste koja raspolaze zajednickim kompleksom naslednih faktora. interspecijski odnosi Odnosi unutar populacije: -Jedinke iste vrste u populaciji povezane su nizom odnosa pre svega razmnozavanjem. *Zivotna forma biljaka prema Rainkearu(1934) Fanerofite:tropske i sutropske forme sa visoko postavljenim pupoljcima. -Adaptacija ponasanja:(samostalan ili grupni zivot.morfoloskih i fizioloskih koje odlikuju pojedine vrste i koje su u vezi sa pojedinim tipom stanista. strategija razvoja 7.

fekunditet. -Amensalizam:jednostran odnos negativan samo za B.Ona moze biti opsta gustina i stvarna ili ekoloska gustina. -Parazitizam:uzajaman odnos pozitivan i obligatoran za organizam A.Sprat niskih zbunova 2.Sprat visokih zbunova 6. *Bioticki ekoloski faktori: Def:U bioticke ekoloske faktore ubrajamo sve mnogostruke odnose izmedju razlicitih vrsta zivih bica na kojima pocivaju zivotne zajednice.neutralan za A. Osn.Kolebanja brojnosti populacija predatora i plena su periodicna.Zakon poremecaja srednjih vrednosti: Ako su obe populacije podjednako unistavane srazmerno njihovoj relativnoj gustini.Sprat niske zeljaste vegetacije 7. Zakoni Voltera: 1. -Mutualizam:oba organizma pozitivno deluju jedan na drugog i odnos je obligatoran za oba partnera. Kategorije interspecijskih odnosa: -Neutralizam:odnos prostog prisustva dva organizma A i B koji uopste ne deluju aktivno jedan na drugog. Pojmom lanci ishrane oznacene su veze izmedju predatora i plena unutar jedne biocenoze.vrednosti:Srednja gustina obe populacije ostaje konstantna bez obzira na pocetna brojeve.Period kolebanja zavisi samo od pocetnih brojeva i od koeficijenta rastenja i opadanja obeju populacija.Sprat prizemen vegetacije U tropskim predelima imamo 11 vegetacija. *Interspecijski odnosi mogu biti jednostrano ili obostrano obligatorni ili samo fakultativni. -Kompetencija javlja se izmedju jedinki dve vrste sa istim ili slicnim zahtevima za hranu.ali odnos nije obligatoran.prostor.negativan za B. -Komensalizam:jednostran odnos pozitivan samo za organizam A. -Protokooperacija:Oba organizma svojim prisustvom koriste jedan drugom. 3. -Predatorstvo:uzajaman odnos grabljivice i plena pozitivan I obligatoran za organizam A.zaklon pogodnosti razmnozavanja kada su u mogucnostima ogranicene.srednja gustina plena rasta i predatora opada.Sprat visokog drveca 4. 2. Def:Biocenoza je odredjena kombinacijama razlicitih biljnih i zivotinjskih populacija koja se uspostavlja i odrzava kao takva pod datim ekoloskim uslovima biotope.Sprat visoke zeljaste vegetacije 3. Stvarnu ili ekolosku gustinu odredjuju natalitet.*Gustina populacije izrazava se brojem ili biomasom na jedinicu povrsine.negativan za B.Zakon odrzanja sr.neutralan za B.mortalitet i stopa prezivljavanja. .Sprat niskog drveca 5.fermilitet.strukturne odlike biocenoze: -brojnost -stalnost -prisutnost -cisoca -vezanost Analizom sumske vegetacije uocava se zakonitost grupisanja vrsta po spratovima: 1.ako su uslovi sredine konstantni a ako su u isti mah stopa rastenja populacija i efikasnost predatorstva konstantni.

Estivalna sezona(rano leto) 5.Vremenski raspored vrsta(fenofaze) .Prevernalna sezona(rano prolece) 3.zoocenoza.Spektar zivotnih formi 5. Sasatav vrtse: -Vrsta kao osnovna taksonomska kateorija:133 399 biljnih vrsta na planeti 27298 vrsta kicmenjaka na planeti -Politipske vrste su vrste koje poseduju alopatrijske i alohrone populacije oznacene kao podvrste. Kladisticko-Evolucioni concept: Prema ovom konceptu pripadnici jedne vrste se posmatraju u evolutivnom(istorijskom) kontestu-ukoliko poseduju stare predacke ili izvedene apomoforne odlike.Periodizam: Sezonski periodizam livade: 1.Hibernalna sezona(zima) 2.a odlikuju se i prisustvom specificnih vrsta i biljaka koje je izgradjuju.Serotinalna sezona(pozno leto) 6. -Sve zivotne zajednice organizovane su prostorno i vremenski.Prostorni raspored biljaka i zivotinja 4.mikrobiocenoza) i u odredjenim spoljnim uslovima. -Visinski zonalni raspored je analogan sirinskom jer ga uglavnom odredjuje temperaturni gradijent.Autumnalna sezona(jesen) Koncept vrste: Prema ovom konceptu vrsta je grupa prirodnih populacija koje se stvarno ili potencijalno ukrstaju a koje su reproduktivno izolovane od drugih takvih grupa. Pojam zivotnih zajednica: -Podrazumeva zajednicu svih zivih bica na odredjenom prostoru(fotosinteza.Floristicki i faunisticki sastav 2.u prirodi je nemoguce naci dve vrste ciji se areali poklapaju u potpunosti. Ovim konceptom se objasnjava zasto su clanovi jedne vrste medjusobno slicni I razliciti od drugih vrsta. Ekoloska struktura vrste: -Raspored vrsta u Arealu:kontinuirani i disjunktni areal.Razlikujemo tri cinioca Areala: -Sirinski zonalni raspored odredjen je u prvom redu klimatskim faktorom. -Zajednica je rezulatat dugotrajnog istorijskog procesa konkurencije i uzajamnog prilagodjavanja kako vrsta medju sobom tako i svih njih prema spoljnoj sredini.Brojnost biljaka i zivotinja u zajednici 3.Vernalna sezona(pozno prolece) 4. -Migracije vrsta u Arealu:masovna iseljavanja -Kolebanje brojnosti vrste -Smanjivanje areala i izumiranje vrste -Antropogeni pritisci na vrste -Mere za zaustavljanje biodivirziteta. -Monotipske vrste -Super vrste Prostorna struktura vrsta: Svaka vrsta ima svoja Areal. -Duzinski zonalni raspored je odredjen stepenom udaljenosti od okeana koji odredjuje karakter klime. Def:Strukturu biocenoze odredjuju sledeci faktori: 1.

zajednice mora i okeana) Sumske zajednice: -sprat krune visokog drveca -sprat krune niskog drveca -sprat visokih zbunova -sprat nizih zbunova -sprat visih zeljastih biljaka -sprat nizih zeljastih biljaka -sprat mahovina sa sumskom steljom Zajednice slatkih voda: Vodene zajednice pokazuju horizontalnu i vertikalnu slojevitost. Tipovi specijalizacije ishrane: Fitofagi-biljojedi Zoofagi-mesojedi Saprofagi-hrane se ostacima tela biljaka I zivotinja Detritofagi-potrosaci detritusa Def:Paraziti su oraginzmi koji zive stalno ili povremeno na domacinu(ektoparaziti) ili u njegovoj unutrasnjosti(endoparaziti) ne ubijajuci ga momentalno ili ne ubijajuci ga uopste.Posle smrti biljaka i zivotinja reducenti mineralizuju njihova tela i ga u organsku materiju (kruzenje).Vodene zajednice(zajednice slatkih voda.livadske.Vertikalna stratifikacija naselja uslovljena je vertikalnim gradijentom osnovnih ekoloskih faktora:svetlosti. -Fotosinteza:umesto hemijske energije koriste svetlosnu energiju.Suvozemne zajednice(sumske. Pod pojmom lanaca ishrane podrazumevaju se brojne razgranate veze izmedju predatora i plena koji su dugotrajnom evolucijom vezani neraskidivim vezama. Autotrofi(producenti) i Heterotrofi(konzumenti): -Hemosinteza:prizvodnja hrane uz pomoc hemijske energije oslobodjene u redukcionim procesima.tj energiju sunca.U psecoj buvi zivi larva psece pantljicare Dipilidium konium.rastvorenih soli i gasova Prema ovim faktorima moguce je vodenu zajednicu podeliti u dva sloja: -Povrsinski trofogeni sloj od 0 do 40(50)m -Dubinski neosvetljeni sloj od 40(50) do dna.endogejske.Ovu reakciju realizuju homosainteticki organizmi-bakterije.stelje.heterotrofi organizmi su biljojedi.temperature.kavernikole. .) 2. Hiperparaziti su parazitski organizmi koji imaju svoje parasite. -Reducenti su zavrsna karika u procesu kruzenja materije. Autotrofi organizmi su oni koji sami proizvode hranu(zelene biljke).u mnogim entomofagnim insektima zive kao hiperparaziti izvesne druge vrste entomofagnih insekata.Klasifikacija zivotnih zajednica: 1. Jedan lanac ishrane moze da se posmatra i kroz prizmu potrosnje kiseonika ili produkcije organske materije.

I sada poput plastenika formiraju novi klimatski rezim na planeti sto je oznaceno efektom staklene baste.35% ili 350ppm. . Zelene biljke iz atmosphere uzimaju CO2 a iz podloge vodu.sumpora.ona u isto vreme cini da broj clanova u jednom lancu ne moze biti veci od svega nekoliko. Ciklus Azota: Azot je neophodan element jer izgradjuje belancevine i ucestvuje u izgradnji nukleinskih kiselina.to iznosi 2-3ppm. Kruzenje vode.ima ga 0.Atmosfera je osnovni izvor ugljenika. 2.Vodenu paru vazdusna strujanja nose na okeanima.oticanju i isparenju zemlje odvija se kruzno okretanje vode ili vodeni ciklus zemlje.na kopno gde vodena para ponovi prelazi u specificnu tezu vodu.Vodeni ciklus na zemlji: Na 20stepeni 1g vode ispari zahvaljujuci energiji sunca od 2449KJ(585cal). Ovo kruzenje je jedan od osnovnih uslova odvijanja mehanickih procesa na povrsini planete.Prekomenim sagorevanjem fosilnih goriva u velikim slojevima atmosphere se nagomilavaju jedinjenja ugljenika.do konzumenata pri cemu se veliki deo ugljenika disanjem u vidu CO2 vraca u atmosferu. Piramida brojeva: Eltonovo(1927)pravilo brojeva: Svaki predhodni clan u lancu svojom brojnoscu obezbedjuje opstanak sledeceg clana ciji broj individual nuzno mora biti manji.1% energije producenata. Kruzenje ugljenika: Posle vode ugljenik je najzastupljenija komponenta zivih bica.to se predstavlja Bruckenorovom jednacinom vodenog bilansa P=R+E.49% suve materije organizama cini ugljenik.U zemljistu azot se nalazi u obliku neorganskih jedinjenja i u obliku organski jedinjenja koja nastaju degradacijom ostataka biljaka i zivotinja ili se nalaze u njihovim izlucivanjima.Kroz lance ishrane zivotinjska substance se progresivno inkarnira u sve krupnije organizme.U atmosferi azota ima 78% ali je njegovo koriscenje ogranicenmo i uslovljeno aktivnoscu mikroorganizama.azotofiksatora.Uz pomoc energije sunca u zelenim plastitidima u procesu fotosinteze grade secer i tom prilikom se oslobadja kiseonik.Oni sprecavaju u vidu stita normalnu insolaciju a sa druge strane sami apsorbuju deo energije sunca. Zahvaljujuci padavinama.Iz fosilnih goriva godisnje se oslobodi 500-60 miliona tona fosilnog ugljenika.Ugljenik moze privremeno izuzet iz kruzenja ako se deponuje u fosilnim gorivima ili krecnjackim naslagama.grad ili sneg.Lanci ishrane: Pravilo:Razlika u velicini izmedju plena i grabljivice jedan je od uslova postojanja lanaca ishrane.azota. Piramida energije iskazuje promet energije u jednom ekosistemu i iz nje vidimo da konzumenti treceg reda koji su na vrhu piramide koriste samo 0.Pod vodenim bilansom podrazumevamo uzajamni odnos izmedju padavina(P) i zbira oticaja(R) i isparavanja(E).ovo je jedina reakcija u prirodi u kojoj se iz neorganske materije gradi organska materija.Osnovni tok kruzenja ugljenika usmeren je iz atmosphere prema producentima.Dva osnovna izvora azota u zemlji su: 1.Proces je ritmican i moze se izraziti vodenim bilansom.

Odavanje:Ova azotna jedinjenja se u vidu izumrlih biljaka I zivotinja vracaju u zemljiste i putem mineralizacije i drugih procesa prevode u forme dostupne biljkama.5t\ha. Bioloska fiksacija: Azotne nitrifikacione bakterije iz Zemljista koje zive u simbiozi sa korenovim sistemom biljaka fiksiraju azot. Organska produktivnost ekosistema: Pojasni ekositem planinskih rudina ima prosecnu primarnu godisnju produkciju biomase od 1. *Izmedju zelenih proizvodjaca i zivotinja potrosaca organske materije postoji potpuno isti odnos kao i izmedju azotnih nitrifikacionih bakterija koje gasoviti azot prevode do oblika od koga se grade belancevine i sa druge strane denitrifikacionih bakterija koje organski azot prevode do gasoviti.Vestacka fiksacija se vrsi u fabrikama vestackog djubriva.6t\ha.Efekti ove fiksacije procenjuju se na 7. Amonifiksacijom se organski azot prevodi u neorganski oblik amonijaka. .fizicko-hemijska fiksacija: U atmosferi azot se fiksira samo pod uslovom visokog pritiska i visoke temperature.Pojasni ekosistam listopadnih suma ima prosecnu primarnu produkciju biomase od 12.Ciklus Azota:Fiksacija. Ciklus Azota.Razliciti ekosistemi imaju razlicitu sposobnost tzv.Pojasni ekositem cetinarskih suma ima prosecnu primarnu godisnju produkciju biomase od 6. Iz zivih bica sumpor dospeva u oklnu sredinu dekompozicijom u aerobnim uslovima i u aneerobnim uslovima redukcijom koju obavljaju heterotrofne bakterije.Proces izvode denitrifikascione bakterije i gljive aktonomicete.6*10)6 tona godisnje.Usvajanje i odavanje: Usvajanje azota iz podloge i to pretezno u neorganskom obliku apsorbuju biljke putem korenovog sistema. Sumpor u ziva bica dospeva u vidu sulfata i sulfide preko korenovog sistema biljaka.delom i iz atmosphere SO2. Poljoprivredno zemljiste ima godisnju produktivnost od 3000KCAL\m*m. Sumpor se nalazi u zemljistu u vidu mineralnih soli ili manjim delom u obliku aminokiselina koje sadrze sumpor i u atmosferi. Nagomilavanjem vece kolicine H2S u aneerobnim dubljim slojevima mora uzorak je iscezavanja zivih organizama na dubinama vecim od 200m.Ako su u pitanju nitrati i nitriti njihovom redfukcijom uz ucesce enzima nutretne reduktoze prevode se u redukovanu formu(NH4) koja se dalje moze ugraditi u aminokiseline.6t-ha.kao sto je u slucaj u Crvenom moru.prilikom elektricnog praznjenja.belancevina i drugih jedinjenja. Ciklus sumpora: Bioloski znacaj sumpora u zivim sistemima izrazava se u vidu njegovog ucesca kao strukturne komonente u izgradnji nekih aminokiselina. -Azotni sumpor spada medju najvaznije substance od kojis se izgradjuje organska materija.primarne produkcije tako sto na primer estuarije ili tropske presume imaju godisnju produktivnost od 9000KCAl\m*m.proteine i druga jedinjenja.

Skoro 70% oksida sumpora dolazi usled rada elektrane u kojima sagoreva ugalj. .Datum zaduzivanja covecanstva: Ekoloski dan planete 23 oktobar: -Holandija 02mart -Japan 03mart -Italija13april -USA 29 jun -Francuska 27 jul -Turska 27 septembar Oksidi azota i sumpora:Kisele kise: Oksidi azota i supora formiraju kisele kise. Kada se oksidi azota I sumpora mesaju sa vodom u vazduhu oni grade kiseline: CO2+H2O=H2SO3(suporasta kiselina) NO2+H2O=HNO3(azotna kiselina) Kisele kise imaju pH5.Vecina azotnih oksida obrazuje se radom motora vozila i u industrijskim pogonima.7 ili nizu od ove vrednosti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->