P. 1
UPR skripta II

UPR skripta II

1.0

|Views: 632|Likes:
Published by Zvrk88

More info:

Published by: Zvrk88 on Jan 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

UPR skripta-I kolokvijum

DEO 1. UVODNA RAZMATRANJA
-Tokom 60-tih i 70-tih godina prošlog veka razvijen je veći broj prilaza i metoda organizacije proizvodnih sistema, koje se mogu svrstati u tri grupe, svaka sa svojom osnovnom filozofijom: 1.Prva grupa prilaza. Rešenje problema zahteva razvoj sve više kompleksnih računarskih sistema i sistema za upravljanje i regulisanje proizvodnih procesa. Usmereni razvoj složenih računarski podržanih sistema (MRP,CIM,ERP) • PICS – proizvodno orijentisan informaciono-upravljački sistema • COPICS – komunikaciono orijentisan informaciono-upravljački sistema • IMS – integrisani proizvodni sistemi 2.Druga grupa prilaza. Pojednostavljenje tokova je jedini način za ostvarenje efektivnog sistema za upravljanje proizvodnjom i celokupnim preduzećem. Jedini put u razvoju efektivnih proizvodnih sistema je pojednostavljenje proizvodnih tokova • Grupna tehnologija (Group Technology-GT) • Just-in-Time (JiT) • Lean proizvodnja (Lean Production) 3.Treća grupa prilaza. Nije moguće izgraditi sistem koji će potpuno rešiti probleme u razvoju proizvodnih sistema. Iz datog razloga informacione i komunikacione tehnologije treba ograničiti na obezbeđenje podataka, a ljudima ostaviti mogućnost donošenja odluka. Obuhvatanje tehnoloških i menadžerskih procesa u integrisan sistem. Osnovni zahtevi: zadovoljenje potreba potrošača, kontinualno poboljšanje poslovanja, zadovoljenje i motivacija zaposlenih: • Planiranje resursa preduzeća (ERP) • Totalni menadžment kvaliteta (TQM) • Agilna proizvodnja (Agile Manufacturing) • Bionička proizvodnja (Bionic Manufacturing) • Virtualna proizvodnja (Virtual Manufacturing) • Menadžment poslovnih procesa (BPM) • Inteligentno privređivanje (Business Intelligence-BI) . -Novi prilazi su bazirani na timskom radu i složenim aplikativnim sistemima, koji omogućavaju trenutna ažuriranja i promene u podacima, složene proračune i simulacije procesa. Ključna uloga je dodeljena ljudskim resursima (kreativnost, inovativnost, skrivena znanja i odgovornost). Znanje postaje ključni resurs industrijskog preduzeća. -Razvoj struktura efektivnih industrijskih preduzeća visokog stepena kompetitivne sposobnosti je predmet zajedničkih istraživanja u sledećim područjima razvoja tehnologija: 1. Projektovanja proizvoda i programa proizvodnje 2. Projektovanja procesa i postupaka rada 3. Projektovanja elemenata i struktura proizvodnih sistema 4. Organizacije industrijskih sistema – preduzeća 5. Upravljanja procesima rada

PRILAZI U PODRUČJU RAZVOJA PROIZVODNIH I ORGANIZACIONIH STRUKTURA PREDUZEĆA
-Procesi predviđanja se izvode u POSLOVNOM SISTEMU PREDUZEĆU određenog, potrebnog i dovoljnog stepena TEHNOLOŠKE SLOŽENOSTI neophodnog za izvođenje procesa transformacije ulaznih u izlazne veličine u programiranom kvalitetu. -OPERATIVNI SISTEM čini skup učesnika u procesima rada/ljudski reusrsi, sredstva za rad I integralna sistemska podrška-logistika potrebna za izvođenje procesa rada (energetika, infrastruktura, sistem zaštite, sistem za obezbeđivanje uslova rada/koji omogućavaju ostvarenje misije preduzeća u okolini). OPERATIVNI SISTEM-OS je u preduzeću-PS vezan za ostale funkcije preduzeća vezama različitog stepena jačine, pravca I smera dejstva-informaciono/komunikacionim TOKOVIMA koji skladno projektovani I izvedeni omogućavaju integrativno dejstvo u procesima rada preduzeća, što je od osnovnog, suštinskog značaja za ostvarenje projektovanog stepena efektivnosti preduzeća.

-Prilazi u oblikovanju tokova materijala u sistemu:
1.Model pojedinačnih tokova materijala 2.Model grupnih tokova materijala u sistemu -Prilazi u projektovanju proizvodnih struktura sistema: 1. Procesni (funkcionalni) prilaz 2. Predmetni (ćelijski) prilaz -Prilazi u razvoju organizacionih struktura sistema: 1.Procesni prilaz u organizaciji struktura preduzeća 2.Predmetni prilaz u organizaciji struktura preduzeća 3. Matrični – projektni prilaz u organizaciji struktura preduzeća

-Tendencije u razvoju proizvodnih i organizacionih struktura:
1. Smanjenje vremena trajanja ciklusa proizvodnje 2. Povećanje fleksibilnosti

PRILAZI U PODRUČJU UPRAVLJANJA PROCESIMA RADA
-“Upravljanje procesima je funkcija menadžmenta koja planira, koordinira i upravlja tokove snabdevanje materijalima i izvođenje proizvodnih operacija u preduzeću”. (Burbidge, J. ) - “Upravljanje procesima rada je skup postupaka usmerenih na održavanje procesa rada u proizvodnji u granicama dozvoljenih odstupanja projektovane funkcije kriterijuma ”. (Zelenović, D ) - “Menadžment proizvodnje reguliše puls proizvodnog sistema na operativnom nivou kroz donošenje odluka šta i kada kupiti i proizvesti”. (Brown, J. ) Autor, kao sastavni deo menadžmenta proizvodnjom, definišе proces “Upravljanje proizvodnim aktivnostima (Production activity control)”, koji, kao prvo, ima zadatak sprovođenja plana proizvodnje sa višeg nivoa u proizvodne jedinice (terminiranje i lansiranje radnih naloga, rukovanje materijalom, kontrola kvaliteta, upravljanje nedovršenom proizvodnjom, zatvaranje radnih naloga).

Drugi zadatak je prikupljanje podataka iz radnih jedinica i prenošenje informacija na više nivoe upravljanja. Upravljanje proizvodnim aktivnostima je sloj koji povezuje proizvodne radne jedinici sa ostalim delovima preduzeća. Internacionalni standard ISO 16100-1, 2002. Hijerarhijsko uređenje industrijskog sistema – položaj funkcije upravljanja procesima rada
NIVO 4 POSLOVNO PLANIRANJE i LOGISTIKA

Područje upravljanja procesima rada – grupe aktivnosti (podfunkcije)

NIVO 3 PROIZVODNI PROCESI I UPRAVLJANJE NIVOI 2,1,0

Kontinualno upravljanje JEDINICA

Serijsko upravljanje CELIJA

Linijsko upravljanje LINIJA

Planiranje materijalnih potreba – Material Requiremets Planning – MRP

Planiranje proizvodnih resursa – Material Resource Planning – MRPII

ηii – maksimalan 3. Zalihe u skladištima i nedovršena proizvodnja – Znp .-Upravljanje u jednakim vremeskim periodima – Period Batch Control . Vreme trajanja ciklusa proizvodnje – Tcp .KANBAN -Pincip “povlačenja” (pull) -IIS – DZ prilaz upravljanja proizvodnim sistemima Prilaz zasnovan na kriterijumima: 1.CIM -Planiranje resursa preduzeća – ERP -Business Process Management – BP -Tendencije u razvoju postupaka upravljanja proizvodnim sistemima .min -Računarski integrisana proizvodnja .PBC -Just-in-Time .minimalno 2. Stepen iskorišćenja kapaciteta .

ekonomski uslovi. Organizacioni nedostaci. greške montaže elemenata sistema. konkurentska preduzeća. Otkazi različitih vrsta. -Po karakteru nastajanja poremećejna dejstva se dele na: 1. ekološka ograničenja. kooperanti. kulturni uticaji.OSNOVE TEORIJE UPRAVLJANJA UTICAJI OKOLINE – • Uticaji šire okoline: zakonski uslovi. Greške u materijalu. Ograničenja energetske potrošnje. tehnološki uticaji. Druga slična dejstva. Greške u nosiocima informacija. Odsustvo učesnika u procesima rada. sindikati. POREMEĆAJNA DEJSTVA U PROCESIMA RADA -Greške postavljanja struktura. SISTEMATSKI UTICAJI – dovode do prekida u procesima promene stanja obično u početku rada sistema (greške izrade elemenata sistema. Greške učesnika u procesima rada. potrošači i dobavljači. Odsustvo normativa u procesima. politički uticaji. socijalne potrebe. • Uticaji uže okoline: ljudski resursi. greške izgradnje) . demografski uticaji.

trošenja. ponašanja parametara sistema u prošlosti odnosno predviđanja ponašanja za sistem u razvoju. 5. 3. -Osnovna koncepcija razvoja upravljačkih sistema se zasniva na principu prema kome je sistem koji proizvodi određenu izlaznu veličinu upravljan na bazi te izlazne veličine – POVRATNOM SPREGOM. nestabilnost radnih parametara. dejstva uslova rada. -UPRAVLJANJE – SKUP POSTUPAKA KOJI OBEZBEĐUJU DRŽANJE PARAMETARA POSTAVLJENE FUNKCIJE CILJA U GRANICAMA DOZVOLJNIH ODSTUPANJA U DATOM VREMENU I DATIM USLOVIMA OKOLINE. 4. nestabilnost uslova okoline) 3. ENERGIJA I INFORMACIJE) U IZLAZNE (PROIZVODI) VELIČINE SA CILJEM OSTVARIVANJA POTREBNIH I DOVOLJNIH EFEKATA. SLUČAJNI UTICAJI – nastaju u rezultatu nedovoljnog kvaliteta projektovanja. ( INTEGRALNA SISTEMSKA PODRŠKA ). PROCESNIH I IZLAZNIH VELIČINA SISTEMA IZVAN GRANICA DOZVOLJENIH ODSTUPANJA POSTAVLJENE FUNKCIJE CILJA POD DEJSTVOM POREMEĆAJA ODREĐUJE POTREBU UPRAVLJANJA . poznavanja karakteristika projektovanog upravljačkog sistema (ručni. saznanja o kontrolisanim i predviđanja dejstva nekontrolisanih promenljivih. -IZLAZAK ULAZNIH. MONOTONO-DEJSTVUJUĆI UTICAJI – koji su rezultat procesa zamora materijala. postavljene funkcije cilja na bazi predviđanja potreba i potencijala sistema. (POSTUPCI UPRAVLJANJA) . -STEPEN DOBROTE PROCESA RADA JE ODREĐEN ODNOSOM VELIČINA STANJA U RADU / U OTKAZU. izgradnje i eksploatacije (nestabilnost projektnih parametara.2. mehanizovani. . postupaka promene stanja na ralaciji ulaz-izlaz sistema. nedovoljnog nadzora.SLOŽENOST STRUKTURA SISTEMA. MEHANIZAM UPRAVLJANJA SLOŽENOST POSTUPAKA UPRAVLJANJA . 2. izmene fizičko hemijskih svojstava. -Postupci upravljanja imaju za osnovu podloge određene ciljevima i projektom sistema u smislu: 1. automatizovani) -PROCES UPRAVLJANJA PREDSTAVLJA NIZ POSTUPAKA USMERENIH NA KONTROLU PROCESA PRETVARANJA ULAZNIH (MATERIJAL. -REGULISANJE – PROCES IZVOĐENJA POSTUPAKA PODEŠAVANJA – VRAĆANJA PARAMETARA POSTUPAKA RADA U GRANICE DOZVOLJENIH ODSTUPANJA POSTAVLJENE FUNKCIJE CILJA.

5.ČVOR ODLUČIVANJA -Deo strukture sistema uspostavljen radi donošenja upravljačkih odluka. 2. redno-paralelnog ili potpuno paralelnog. -Rezultat eksponencijalnog rasta promena na tržištu i promena u procesima rada uslovio je potrebu razvoja prilaza FLEKSIBILNOSTI-F. PRINCIP INTEGRALNOSTI POVRATNIH SPREGA Proces upravljanja je zasnovan na funkcionisanju skupa povratnih sprega integrisanih u cilju obezbeđenja ukupnih efekata procesa rada 4.PODACI I INFORMACIJA O STANJU -PODACI . PRINCIP EFIKASNE OBUKE KORISNIKA ZA UPOTREBU IZLAZA IS 6. /min/: Stepena složenosti upravljačke strukture. PRINCIP NEOPHODNOG MINIMUMA /min/: Podataka. FUNKCIJA CILJA -Skup projektovanih karakteristika izlaznih veličina i parametara procesa rada preduzeća. ustanovljenih nizom uticaja različitog karaktera po veličini. informacija.za izvođenje i korektivnih . veza i elemenata upravljačke strukture. pravcu i smeru dejstva. -Statičnost struktura i dinamičnost uslova okoline i poremećaja u procesima rada su obeležja SUPROTNOG KARAKTERA pošto: . 3. PRINCIP OSETLJIVOSTI/FLEKSIBILNOSTI -KVALITET UPRAVLJAČKOG SISTEMA MOŽE BITI OCENJEN POSMATRANJEM STEPENA OSETLJIVOSTI I FLEKSIBILNOSTI. PRINCIP KVALITETA ODBUHVATA I UREĐENJA PODATAKA 5. Ф=(tmax + tmin)/2 -Prosečna vrednost vremena trajanja aktivnosti podešavanja sistema uslovljena potrebom promena. 2. STANJE -Ishod procesa rada u posmatranom preseku toka i određenom vremenu. -FLEKSIBILNOST – MERA SPOSOBNOSTI STRUKTURA SISTEMA ZA PRILAGOĐAVANJE UTICAJIMA OKOLINE I POREMEĆAJIMA U PROCESU RADA. 2. INFORMACIJA . DINAMIČNOST okoline i poremećaja u procesima rada sistema privređivanja. POSTUPAK -Skup međusobno uslovljenih aktivnosti: projektovanih . -OSETLJIVOST – MERA POGODNOSTI STRUKTURA SISTEMA DA ODGOVORE NA PROMENE ULAZNIH VELIČINA ODNOSNO MERU POGODNOSTI UPRAVLJANJA. nosilaca informacija.OSNOVNI ELEMENTI POVRATNE SPREGE : 1.za podešavanje procesa rada.skup podataka koji potpuno određuje stanje procesa rada u određenom vremenu. STATIČNOSTI projektom utvrđenih struktura razvijenih u postupku oblikovanja procesa rada na bazi transformisanja ulaznih u izlazne veličine karaktera rednog. 3.veličine koje određuju karakteristike procesa rada. -Ostvarenje potrebnog i dovoljnog stepena fleksibilnosti je uslovljeno ograničenjima prirodno prisutnih stanja određenih obeležja: 1. PRINCIP "REALNOG VREMENA" Obezbediti funkcionisanje mehanizma povratne sprege na način da se spreče odstupanja izvan projektovanih granica ili da se vreme podešavanja procesa rada svede na /min/. PRINCIPI POSTAVLJANJA UPRAVLJAČKIH STRUKTURA 1. odnosno razvoj postupaka prilagođavanja datim uslovima okoline i događaja u procesima privređivanja. 4.

MODEL C – PROIZVODNJA PO PORUDŽBINI ZA POZNATOG KUPCA 4. Statičnost struktura ograničava fleksibilnost u meri određenoj projektom procesne strukture u posmatranju. -ZAHTEVI KUPACA SE MOGU TRETIRATI KAO NALOZI ZA PROIZVODNJU. ZAHTEVI KUPACA SE ISPUNJAVAJU NEPOSREDNO ISPORUKAMA SA SKLADIŠTA. zahteva stalno rastuću sposobnost prilagođavanja/fleksibilnost. ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET I KONKURENTNU CENU PROIZVODA. MODEL B – PROIZVODNJA PO PORUDŽBINI ZA POZNATOG KUPCA 3. odnosno LEGO SISTEMA koji omogućavaju podešavanje oblika. JEDNOSTAVNIJI OBLIK UPRAVLJANJA PROIZVODNJOM. NA OSNOVU PORUDŽBINA KUPACA PLANIRA SE PROIZVODNJA I IZDAJU SE NALOZI ZA PROIZVODNJU. SLOŽENIJI OBLIK UPRAVLJANJA PROIZVODNJOM. TREBA DA OBEZBEDI TAČNE ROKOVE ISPORUKA. postupaka rada. -Osnovni prilaz ostvarenju visokog stepena fleksibilnosti je zasnovan na principu rada GRNČARSKOG TOČKA u najvećoj meri. struktura i drugih obeležja predmeta i posmatranju u funkciji procesa razmišljanja i u realnom vremenu. UPRAVLJANJE POMOĆU PORUDŽBINA  NAČIN UPRAVLJANJA SE ZASNIVA NA ZAHTEVIMA – PORUDŽBINAMA KUPACA. MODEL A – PROIZVODNJA PO PORUDŽBINI ZA POZNATOG KUPCA 2. dok  Dinamičnost okoline i poremećaja u procesima rada. dimenzija.UPRAVLJANJE POMOĆU ZALIHA  UPRAVLJANJE PREKO OPTIMALNIH KOLIČINA NA ZALIHI  JEDNOSTAVNIJE UPRAVLJANJE  KRAĆI ROKOVI ISPORUKA  VISOKE ZALIHE I ULOŽENA NOVČANA SREDSTVA KARAKTERISTIČNI MODELI UPRAVLJANJA PROCESIMA RADA 1. PRILAZI UPRAVLJANJA PROCESIMA RADA -SISTEM ZA UPRAVLJANJE PROCESIMA RADA. -OSNOVNA PODELA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE PROCESIMA RADA 1. -NAJKRAĆI ROKOVI ISPORUKA SE POSTIŽU DIREKTNIM ISPORUKAMA SA ZALIHA PROIZVODA. Problem navedene suprotnosti je prisutan u svim delovima procesa privređivanja i traži postojan napor na ostvarenju POTREBNOG i MOGUĆEG stepena fleksibilnosti za ostvarenje projektovane EFEKTIVNOSTI STEPENA DOBROTE PREDUZEĆA. IZVOĐENJEM POSTUPAKA UPRAVLJANJA.  SLOŽENIJA ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE  ROKOVI ISPORUKE DUŽI  NIŽE ZALIHE 2. MODEL D – PROIZVODNJA PO PORUDŽBINI ZA NEPOZNATOG KUPCA -OSNOVNE KARAKTERISTIKE MODELA A : . PRETHODNA DVA NAČINA ZADOVOLJENJA ZAHTEVA KUPACA UTIČU NA PODELU SISTEMA ZA UPRAVLJANJA PROCESIMA RADA. u osnovi rastućeg karaktera.

Model je najsloženiji jer se predmeti rada. PROIZVODNJOM SE UPRAVLJA UNAPRED. 3. -OSNOVNA OBELEŽJA MODELA B : 1. Struktura porudžbine se koristi za lansiranje delova i proizvoda.GLODALICE). PROIZVODNI SISTEM JE PROJEKTOVAN NA PROCESNOM PRINCIPU. Primena u pojedinačnoj proizvodnji i malim pogonima. -OSNOVNA OBELEŽJA MODELA C : 1. ČIJI SE KONSTRUKTIVNO TEHNOLOŠKI ELEMENTI PONAVLJAJU. 1. STRUKTURA Pj (PROIZVODNI PROGRAM )NIJE OGRANIČEN NA SKUP STANDARDNIH PROIZVODA. 2. a montaža po RN2. Zahteva složen sistem za upravljanje proizvodnjom. koji se po zahtevima kupaca izrađuju u traženim varijantama ( veličina. 5.1. PROGRAM SE OSTVARUJE U SKLADU SA ZAHTEVIMA KUPACA.PROIZVODNI PROGRAM SE SASTOJI OD VIŠE SLIČNIH PROIZVODA ( KONSTRUKTIVNO I TEHNOLOŠKI ) STANDARDNOG TIPA. RASPORED TEHNOLOŠKIH SISTEMA U POGONU JE U VEĆOJ MERI U SKLADU SA TEHNOLOGIJAMA IZRADE PROIZVODA. REALIZACIJA SVAKE PORUDŽBINE ZAHTEVA NOVU KONSTRUKCIJU I TEHNOLOGIJU. PROCESI RADA SE IZVODE NEPREKIDNO UZ PRIMENU TEHNOLOŠKIH SISTEMA RAZLIČITOG STEPENA UNIVERZALNOSTI. PROIZVODNI PROGRAM OBUHVATA ŠIRI SKUP RAZLIČITIH PROIZVODA STANDARDNOG TIP. PROIZVODANJA ISKLJUČIVO PO PORUDŽBINAMA. SLOŽENI TOKOVI MATERIJALA. Uslovljava stalno programiranje rasporeda operacija rada da bi se izbegao veliki broj putanja kretanja predmeta rada. TEHNOLOŠKI SISTEMI SU GRUPISANI PO VRSTAMA I KARAKTERISTIKAMA ( STRUGOVI. konstruktivno i tehnološki. Upravljanje proizvodnjom metodom unapred ( forward ) 4. ODNOSNO TEHNOLOŠKIH SISTEMA. što zahteva velik broj učesnika. 2. POSLEDICA JE VISOK STEPEN NEISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA RADNIH MESTA. 6. 3. 3. VEĆ NA IZABRANU KLASU PROIZVODA. Model funkcioniše prema MRP II sistemu. STRUKTURA PORUDŽBINE SLUŽI ZA LANSIRANJE RADNIH NALOGA MONTAŽE .. svaki put definišu. STRUKTURA Pj . 6. 4. Model funkcioniše pomoću MRPII i ROP sistema.. Struktura Pj ( proizvodni program ) se sastoji od skupa sličnih proizvoda. Proizvodnja delova RN1. NAJDUŽI ROKOVI ISPORUKA. 3. RASPORED TEHNOLOŠKIH SISTEMA PROCESNOG TIPA. 2. PORUDŽBINE SU OSNOVA ZA PORUČIVANJE MATERIJALA. POSTOJI NEUSKLAĐENOST IZMEĐU RAZMEŠTAJA TEHNOLOŠKIH SISTEMA I VARIJANTI TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA IZRADE PROIZVODA. 2. -KARAKTERISTIKE MODELA B : 1.) 2. Omogućava brzo prilagođаvanje proizvodnog prоgrama zahtevima kupaca. boja. -KARAKTERISTIKE MODELA C 1. Upravljanje zalihama pomoću ROP sistema – optimalne količine na zalihama 5.

5. 7.PROIZVODNI PROGRAM SE SASTOJI OD JEDNOG ILI VIŠE IDENTIČNIH PROIZVODA ( KONSTRUKTIVNO I TEHNOLOŠKI ) STANDARDNOG TIPA. PRI SVAKOM LANSIRANJU PROIZVODNJE KORISTE SE ISTA KONSTRUKTIVNO – TEHNOLOŠKA DOKUMENTACIJA. RASPORED TEHNOLOŠKIH SISTEMA U POGONU JE POTPUNO U SKLADU SA TEHNOLOGIJAMA IZRADE PROIZVODA. PROIZVODI SU STANDARDNI. 1.  tendencijama na relaciji preduzeće – okolina. ROKOVI ISPORUKE PROIZVODA SU DUŽI. UPRAVLJANJE METODOM UNAZAD ( ZALIHE DELOVA I MATERIJALA. A MONTAŽA PO PORUDŽBINAMA. PREDVIĐANJA -OBEZBEĐENJE INFORMACIJA O:  uslovima razvoja preduzeća. Struktura postupaka upravljanja POSTUPCI UPRAVLJANJA => ODRŽAVANJE STABILNOSTI PARAMETARA PROMENE STANJA I IZLAZNIH VELIČINA U VREMENU I DATIM USLOVIMA OKOLINE. -IZLAZ = OSNOVNE PODLOGE. PROIZVODNJA DELOVA ZA MEĐUSKLADIŠTE PREMA OPTIMALNIM ZALIHAMA. 2. -OSNOVNA OBELEŽJA MODELA D : 1. MODEL FUNKCIONIŠE POMOĆU MRPII I ROP SISTEMA. 6. -KARAKTERISTIKE MODELA D 1.dobavljača i potrošača. U SKLADIŠTU PROIZVODA MINIMALNE ZALIHE. NAJKRAĆI ROK ISPORUKE JER SE PROIZVODI ISPORUČUJU SA SKLADIŠTA GOTOVIH PROIZVODA. STRUKTURA Pj . A UNAPRED PROCESOM MONTAŽE. PROCESI RADA SE IZVODE NEPREKIDNO UZ PRIMENU VISOKO-SPECIJALIZOVANIH I AUTOMATIZOVANIH TEHNOLOŠKIH SISTEMA. 2. OVAJ MODEL JE NAJZASTUPLJENIJI POSEBNO U PROZVODNIM SISTEMIMA GDE SE PROCESI RADA IZVODE NA SPECIJALIZOVANIM I AUTOMATIZOVANIM TEHNOLOŠKIM SISTEMIMA. TOKOM MATERIJALA SE UPRAVLJA UNAZAD POMOĆU OPTIMALNIH ZALIHA SKLOPOVA.  ponašanju okoline . 4.2. 3. DELOVA I MATERIJALA. Pj – Qj za duži period -POTREBNE VEZE NA FUNKCIJE :  UPRAVLJANJE PREDUZEĆEM  RAZVOJ ( OSNOVNI KATALOZI ČINILACA)  MARKETING . 3. 3.

energije). MEĐUZAVISNOST SISTEM-OKRUŽENJE -ANALIZA PODATAKA O: • rezultatima predviđanja • tekućim porudžbinama potrošača • potencijalima preduzeća ( resursi sistema ) -IZLAZ = OPERATIVNI PLAN.  raspodele nosilaca informacija -IZLAZ = RADNI NALOG SA PRATEĆOM DOKUMENTACIJOM ZA ELEMENTE OPERATIVNOG PLANA -POTREBNE VEZE NA FUNKCIJE :  KOMERCIJALNI POSLOVI  PROIZVODNJA . UPRAVLJANJE ZALIHAMA -OBEZBEĐENJE POTREBNIH I DOVOLJNIH:  zaliha materijala.  kooperativne saradnje.  kapaciteta tehnoločkih sistema i učesnika. REDOSLEDI NALOGA ZA PERIOD OPERATIVNOG PLANA -POTREBNE VEZE NA FUNKCIJE :  KOMERCIJALNI POSLOVI  RAZVOJ (KONSTRUKCIJA I TEHNOLOGIJA)  PROIZVODNJA  INTEGRALNA SISTEMSKA PODRŠKA 4. -IZLAZ = PROFILI OPTEREĆENJA. PLANIRANJA PROCESA RADA -ODREĐIVANJE /OBEZBEĐENJE:  redosleda naloga.za kraći period -POTREBNE VEZE NA FUNKCIJE :  MARKETING  RAZVOJ (KONSTRUKCIJA I TEHNOLOGIJA)  KOMERCIJALNI POSLOVI  UPRAVLJANJE FINANSIJAMA 3.  zaliha alata.  resursa (materijala. PRIPREMA PROCESA RADA -AKTIVNOSTI:  izdvajanja nosilaca informacija.  obrade nosilaca informacija. alata. STALAN PROCES !!! -POTREBNE VEZE NA FUNKCIJE :  KOMERCIJALNI POSLOVI  PROIZVODNJA  INTEGRALNA SISTEMSKA PODRŠKA  UPRAVLJANJE FINANSIJAMA 5.  zaliha rezervnih delova.  zaliha proizvoda.2. -IZLAZ = STANJA I PROMENE NA ZALIHAMA. Pj – Qj .

6.rokova. -IZLAZ = PREGLEDI ODSTUPANJA. STALAN PROCES !!! -POTREBNE VEZE NA FUNKCIJE :  PROIZVODNJA  UPRAVLJANJE FINANSIJAMA  UPRAVLJANJE KVALITETOM 8. -IZLAZ = POSTUPCI PODEŠAVANJA.  obezbeđenja izmena plana.  utvrđivanja potreba podešavanje. PODEŠAVANJE PROCESA RADA -AKTIVNOSTI:  projektovanje postupaka podešavanja  izdavanja naloga za izvođenje postupaka otklanjanja OTKAZA . STALAN PROCES !!! -POTREBNE VEZE NA FUNKCIJE :  UPRAVLJANJE PREDUZEĆEM  RAZVOJ  MARKETING  UPRAVLJANJE FINANSIJAMA  KOMERCIJALNI POSLOVI Opšti model tokova informacija u proizvodnim sistemima -Upravljanje razvojem i funkcionisanjem industrijskog preduzeća se ostvaruje pomoću izgrađenog informacionog sistema.  utvrđivanja uzroka i uzročnika odstupanja. koji obezbeđuje potrebne podatke i informacije za sve nivoe upravljanja i kontrole procesa. STALAN PROCES !!! -POTREBNE VEZE NA FUNKCIJE :  KOMERCIJALNI POSLOVI  INTEGRALNA SISTEMSKA PODRŠKA  UPRAVLJANJE KVALITETOM 7.  analize utrošaka u procesima rada. IZVOĐENJE PROCESA RADA I KONTROLA TOKOVA -AKTIVNOSTI:  izdavanja naloga. ANALIZA POSTUPAKA PROMENE STANJA -AKTIVNOSTI:  poređenja planiranih i ostvarenih stanja. programskog sistema.kvaliteta) -IZLAZ = PODACI O STANJU U TOKOVIMA. alatom i nosiocima informacija. -Razvoj informacionog sistema preduzeća obuhvata celokupan proces izrade strukture i sadržaja bаze podataka i izrade korisničkih – aplikativnih programa tj.  snabdevanja radnih mesta materijalom.  kontrole toka procesa (učinka. .održavanja. -RADNA JEDINICA predstavlja polaznu osnovu u informacionim tokovima koji povezuju preduzeće u celinu.

. JEDNOSTAVNOST – Broj čvorova kroz koje prolaze podaci i informacije od izlaza iz određenih preseka do upravljačkog sistema je minimalan. Baza podataka se izrađuje da bi je koristili aplikativni programi. tako da mora odgovarati potrebama datih programa. Testiranje programa i programskog proizvoda u celini 5. Implementaciono projektovanje. uz obavezno postavljanje odnosa sa dobavljačima. informacioni. -Faze izrade aplikativnih programa: 1. OSETLJIVOST – osetljiv na promene stanja u presecima sistema i regovanje u REALNOM VREMENU. FLEKSIBILNOST – prilagodljiv za sve varijante opšteg modela proizvodnih sistema prekidnog i neprekidnog tipa. Metodologija standarda ISO 15704 CIMOSA (Computer Integrated Manufacture – Open System Architecture): -je sveobuhvatno opisivanje proizvodnog sistema korišćenjem različitih pogleda u predstavljanju preduzeća: funkcionalni. Omogućava razvoj modela funkcija u sistemu (procesi.OPŠTI MODEL TOKOVA INFORMACIJA FAZA IV. POUZDANOST – svođenje broja nosilaca informacija i količine podataka na neophodni minimum. Uvođenje u funkciju razvijenog rešenja. Konceptualno projektovanje baze podataka 2. aktivnosti i zadaci) i postavljanje odnosa funkcija i podataka (informacije ili objekti) koji podržavaju integraciju sistema FAZA I –Dekompozicija funkcija na procese FAZA II -Dekompzicija procesa do najnižeg nivoa funkcionalne strukture FAZA III. Razvoj baze podataka informacionog sistema se izvršava u sledećim fazama: 1. resursni i organizacioni. Formiranje baze podataka 5. smanjenje mogućnosti pojava stanja U OTKAZU. Testiranje i podešavanje karakteristika baze podataka. Izbor sistema za upravljanje bazom podataka 3. IDEF0 Metodologija Jezik modeliranja (sintaksa i semantika) i skup pomoćnih pravila i tehnika za razvoj strukturnih prikaza industrijskih preduzeća.Razvoj informacionog sistema Osnovne karakteristike opšteg modela tokova informacija 1. 4. finansijskim institucijama. Logičko projektovanje aplikativnih programa 3. potrošačima. opis šeme i fizičke struktue baze podataka 4. državnim organima. 2.-Aplikativni programi se izrađuju na osnovu modela procesa objektnog sistema. 5. Programiranje i generisanje programskog proizvoda 4. 3. ali i na osnovu izrađene šeme baze podataka. -obezbeđuje definisanje. Konceptualno projektovanje 2. razvoj i kontinualno održavanje relacija između funkcija i procesa u industrijskom sistemu -modeliranje simulacija i upravljenje u realnom vremenu. OBUHVATNOST – tokovi informacija integrišu elemente proizvodnih struktura u jedinstvenu celinu.

Planiranjem težimo da promenimo buduće događaje. . . -EKONOMSKE POSLEDICE NETAČNIH PREDVIĐANJA SLUČAJ PREDVIĐANJA POVIŠENIH VELIČINA : • Povišen ugrađeni potencijal • Povećane utrošene investicije • Povećane zalihe • Sniženje ukupnih efekata procesa rada.Modul 1. POSTUPCI PREDVIĐANJA ZAHTEVAJU : • SAZNANJA ISTRAŽIVAČKIH ZAHVATA • ISKUSTVO U RADU • SMISAO ZA PROCENU UTICAJA ČESTO SUPROTNOG DEJSTVA ULOGA POSTUPAKA PREDVIĐANJA : • OSTVARIVANJE POVIŠENOG STEPENA IZVESNOSTI PROJEKTOVANIH VELIČINA PROMENA STANJA. Predviđanja predstavlja ulazne podatke u postupke planiranja.Postupci PREDVIĐANJA imaju za cilj određivanje parametara odnosa SISTEM-OKOLINA.PLANIRANJE – postupak koji je usmeren na ono što mislimo da bi trebalo da se dogodi u budućnosti. PREDVIĐANJE u industrijskim sistemima je usmereno na PREDVIĐANJE POTRAŽNJE ZA PROIZVODIMA( kako će se kretati potražnja za proizvodima u budućnosti). .POSTUPCI PREDVIĐANJA : • ODREĐUJU PODLOGE ZA DONOŠENJE ODLUKA • SMANJUJU NEIZVESNOST • UTVRĐUJU STEPEN RIZIKA AKCIJA U BUDUĆNOSTI • OBEZBEĐUJU IZBOR NAJPOVOLJNIJE ALTERNATIVE • PREDVIĐANJA SU OSNOVNI ZADATAK MENADŽMENTA PREDUZEĆA. SLUČAJ PREDVIĐANJA SNIŽENIH U ODNOSU NA STVARNE POTREBNE VELIČINE : • Nemogućnost zadovoljenja potreba okoline • Mogućnost pojave drugog proizvođača • Sniženje ukupnih efekata sistema -UPRAVLJAČKOM SISTEMU PREDUZEĆA SU POTREBNI KVALITETNI PODACI O ODNOSU SISTEM-OKOLINA U CILJU : • POSTAVLJANJA OSNOVNIH PODLOGA ZA ORIJENTACIJU U RAZVOJU PROCESA RADA • OBLIKOVANJA OPERATIVNIH PLANOVA ZA ODREĐENI VREMENSKI PERIOD USKLAĐIVANJA POTREBA OKOLINE I POTENCIJALA SISTEMA. PARAMETRI ODNOSA SISTEM-OKOLINA MOGU BITI : • Odnos strukture-količina u programu proizvodnje • Stepen tehnološke složenosti proizvoda REALIZACIJE . PREDVIĐANJA -PREDVIĐANJE – postupak određivanja pojava za koje mislimo da će se dogoditi u budućnosti.

METODE PREDVIĐANJA : KVALITATIVNE METODE OSLANJAJU SE NA MENADŽERSKE SPOSOBNOSTI PREDVIĐANJA. jer minimizira kvadrate rastojanja između posmatrane tačke i krive regresije – trenda pojave.POSTUPCI PREDVIĐANJA ODNOSA SISTEM-OKOLINA DUGOROČNA – strateški prilazi vezani za nacionalnu i svetsku privredu i potrebe društva SREDNJEROČNA I KRATKOROČNA – mogućnost razmene sa okolinom određenog proizvodnog programa. . a zasniva se na metodu najmanjih kvadrata.1Informacije iz prethodnih perioda – Model predviđanja -Trend predstavlja srednju vrednost promenljivih koje karakterišu proces i uslovljava MODEL PREDVIĐANJA. Iskustvene procene – iskustvo. KVANTITATIVNE METODE KORISTE MODEL POMOĆU KOGA SE VRŠI PROCES PREDVIĐANJA PODACI IZ PRETHODNIH PERIODA ILI PODACI IZ UZORKA KOJI SU POUZDANI ZA PREDVIĐANJE BUDUĆIH DOGAĐAJA. -Za slučaj linearnog odnosa trend se iskazuje jednačinom: y(t) = a + b t y(t)– srednja vrednost parametra koji određuje odnos sistem-okolina t – vremanski period a – konstanta koja određuje početnu veličinu b – konstanta koja određuje prirast pojave u vremenskom periodu t -Za slučaj eksponencijalnog toka posmatranog parametra (potražnja – qj). 4. Istraživanje tržišta – ankete. upitnici i istraživanja 3. vremenska serija se može predstaviti modelom čije je jednačina: y(t) = a b t -Za ocenu pogodnosti izabrane jednačine (modela) se koristi srednje kvadratno odstupanje (standardna devijacija) u obliku: . .KVALITATIVNE METODE PREDVIĐANJA 1. Predviđanja na osnovu ponašanja parametara pojava u prošlosti 1. Analogija sa životnim ciklusom – zasnovano na fazama životnog ciklusa proizvoda. KORSITE SE KADA POSTOJI NEDOSTATAK INFORMACIJA ILI SU PODACI IZ PRETHODNIH PERIODA NEPOUZDANI.• • • Potencijal-kapacitet sistema Uslovi predviđanja Kvalitet integralne sistemske podrške .Predviđanja na osnovu aproksimativnih funkcija 2. Postupak određivanja trenda se naziva regresiona analiza. 2. predosećaj ili činjenice u određenoj situaciji 1.1 Metoda pokretnih srednjih vrednosti 2. Delphi – metoda suprotstavljanja mišljenja eksperata iz oblasti.Postupak utvrđivanja odnosa sistem-okolina na osnovu iskustvenih procena -KVANTITATIVNE METODE PREDVIĐANJA 1.

.. Zakonitost podataka.+ Y(T) ) M(T)(2) . Veće vrednosti utiču na manji efekat prilagođavanja. a prema obrascu: Ft = Ft-1 + α ( At-1 – Ft-1 ) Ft – prilagođena predviđena veličina za period t Ft-1. sezonske varijacije . Za vremensku seriju postavljenu modelom: Y(t) = a + b(t) t u trenutku t=T predviđanja za period T+q se određuju: ili M(T) – pokretna sredina prvog reda M(T) = 1/k (Y(T-k+1) + Y(T-k+2) + . Veština i obučenost menadžera. Vreme prikupljanja podataka i troškovi.pokretna sredina drugog reda M(T)(2) = 1/k (M(T-k+1) + M(T-k+2) + . odbija se pretpostavljni model i vrši se izbor novog modela posmatrane vremenske serije. 2.prethodno predviđena veličina za period (t-1) At-1 – stvarne potrebe u periodu (t-1) α – konstanta prilagođavanja ( u granicama od 0-1). Za koje svrhe se koriste i za koji horizont predviđanja. Raspoloživost podataka.. prihvata se pretpostavljeni model ako je max |y – yi)| > 3 σ.2Predviđanje kretanja pojave -Prilagođavanje modela predviđanja .. 3.+ M(T) ) metoda eksponencijalnog prilagođavanja -Predviđanje se vrši za bilo koji period korišćenjem težinskog proseka svih prethodnih perioda. odnosno veći uticaj stvarnih potreba. Ravnomernost vremenske serije. Karakteristike korišćenja. 4. Raspoloživost vremena i resursa.metoda proseka iz k-vremenskih perioda Prilagođavanje modela na osnovu proseka iz k-prethodnih vremenskih perioda. 5. Postupak utvrđivanja odnosa sistem-okolina na osnovu međuzavisnosti programa rada IZBOR METODE PREDVIĐANJA 1. 2.ako je max |y – yi)| < 3 σ.

Podela vremenskog intervala operativnog plana na kraće vremeske jedinice (flesibilnost. PODEŠAVANJE OPERATIVNIH PLANOVA 1. Opterećenje radne jedinice N/r. ANALIZA POTENCIJALA SISTEMA 3.z lih a e 15 40 10 20 80 5 . 2. Podela na : proizvodnju delova. ANALIZA ULAZNIH VELIČINA 2. Predvidanja ANALIZA ULAZNIH VELIČINA (O n v e s on Pd g o lo e ) P iz o ro v d P r db e o u ž in O ea n p n k p rio p r tiv i la s i e d P e v a ja r d id n P r db e o u ž in P e v a jai P r d b e r d id n o u ž in UA N LZE V L IN E IC E O E A IV O PRT N G PA A LN t 12 50 10 00 10 40 5 0 t+1 90 6 10 10 10 10 10 0 t+2 95 8 70 0 80 0 5 0 j R z r n z lih e ev e a e U u n p tr b z p r d k p e o e e a e io S n us la iš ta je k d tu U z ev lic ez o e a n p n la n e in a p r tiv i la .N radnih naloga na r radnih jedinice. PROGRAMIRANJE ZASNIVA SE NA : • ULAZNIM INFORMACIJAMA POSTUPKA PREDVIĐANJA • TEKUĆIM PORUDŽBINAMA OKOLINE • ANALIZI POTENCIJALA SISTEMA • ANALIZI MOGUĆNOSTI INEGRALNE SISTEMSKE PODRŠKE • ANALIZI OGRANIČENJA CILJEVI: • ODREĐIVANJE STRUKTURE PROIZVODA KOJI SE ISPORUČUJU • UTVRĐIVANJE KOLIČINA PROIZVODA • ODREĐIVANJE ROKOVA ISPORUKA • EFEKATA PROCESA RADA POSTUPAK UTVRĐIVANJA MEĐUZAVISNOSTI SISTEM-OKOLINA USLOVLJEN JE: • POTREBAMA OKOLINE • POTENCIJALIMA SISTEMA I OKOLINE • KVALITETOM ORGANIZOVANJA PROIZVODNIH STRUKTURA • SPOSOBNOŠĆU IZNALAŽENJA POSTUPAKA ZA OTKLANJANJE UZROKA IZAZVANIH OGRANIČENJIMA REALNIH SISTEMA REZULTAT : OPERATIVNI PLANOVI IZBOR VREMENSKOG PERIODA OPERATIVNOG PLANA USLOVLJEN JE VELIČINAMA KOJE ODREĐUJU TOKOVE U SISTEMU: • STEPENOM TEHNOLOŠKE SLOŽENOSTI PROIZVODA • VARIJANTOM PROIZVODNE STRUKTURE • POSTUPKOM ULAZA RADNIH NALOGA U PROCES RADA -ULAZ RADNIH NALOGA ZA DELOVE. Moguće usvojiti nedelju kao vremenski period operativnog plana. niži nivo nedovršene proizvodnje i jednostavnije utvrđivanje redosleda ulaza radnih naloga u proces rada).MONTAŽA -ULAZ RADNIH NALOGA ZA PROIZVOD • POSTUPKOM IZVOĐENJA PLANA (JEDAN ILI VIŠE ULAZA) • ODNOSOM STRUKTURA/KOLIČINE U OPERATIVNOM PLANU -Izbor vremenskog perioda operativnog plana za: Grupne tokove i Predmetni prilaz ( Radne jedinice) 1. međuskladišta i montažu. Omogućava podelu operativnog plana na radne jedinici .Modul 2. -POSTUPCI UTVRĐIVANJA MEĐUZAVISNOSTI SISTEM-OKOLINA 1. USVAJANJE OPERATIVNOG PLANA 4.SKLADIŠTE. 3.

tehnološki postupci izrade. Dato značajno utiče na ostvarenje projektovanih efekata.5x0. η. RASPOLOŽIVI KAPACITET –količina rada koju sistem daje u datom vremenskom periodu umanjen za vremena potrebna za izvođenje postupaka održavanja. CILJ : Objektivizacija uticaja i stabilizacija kapaciteta struktura.. ANALIZA POTENCIJALA SISTEMA 2.s.per] m .jed/vr.Nominalni efektivni kapacitet je promenljiv iz perioda u period zbog promenljivih vrednosti m. Kei = m s n η [vr. s – ukupan broj smena u danu. -Za vremenski period od godinu dana : • Potencijani kapacitet : Kpi = m s n = 365x3x8 = 8760 [čas/god] • Raspoloživi kapacitet : Kri = Kpi – Tuo = 8760 – 576 = 8184 [čas/god] • Efektivni kapacitet : Kei = m s n η = 244x2x7. vraćanja sistema iz stanja U OTKAZU u stanje U RADU.jed/vr. Utvrđivanje PROFILA OPTEREĆENJA radnih mesta proizvodnih struktura ulazne veličine :struktura i količine operativnog plana.broj efektivnih časova u smeni. s . -KORAK 3. radna mesta/tehnološki sistemi.stepen vremenskog iskorišćenja date jedinice u datom vremenskom periodu. -KORAK 2.broj efektivnih radnih dana u datom vremenskom per.broj efektivnih smena u danu. Kri = Kpi – Tuo [vr. sastavnice proizvoda.n ali i vremena trajanja stanja U OTKAZU. Utvrđivanje KAPACITETA proizvodnih struktura POTENCIJALNI KAPACITET – količina rada koju jedinica sistema može maksimalno dati u datom vremenskom periodu. n.2.1 Analiza odnosa OPTEREĆENJE/KAPACIT -KORAK 1.jed/vr.period] m – ukupan broj dana u vremenskom periodu.78 = 2855 [čas/god] . Kpi = m n s [vr.period] EFEKTIVNI KAPACITET – količina rada koju sistem daje u stvarnim uslovima rada u datom vremenskom periodu. n – ukupan broj časova u smeni. odsustvo učesnika i drugih uticaja. Upoređenja PROFILA OPTEREĆENJA I PROFILA EFEKTIVNIH KAPACITETA Razlike potrebni/efektivni kapaciteti Preopterećenja radnih mesta rešiti : • Intenziviranjem režima rada • Proširenjem kapaciteta .

2Analiza resursa MATERIJALA Osnovni materijali – direktno ulaze u proizvod Pomoćni materijali – omogućavaju izvođenje postupka izrade -KORAK 1. a × k = n × tiom × k Tm = T . Podaci o potrebnim količinama materijala omogućavaju izradu bilansa materijala.Predmeti rada iz operativnog plana . Tm – trajnost alata Ta = T . -T’m-trajnost alata. i-broj oštrenja. T’-postojanost alata(stvarna trajnost). n-količina delova za obradu. Praćenje ZALIHA MATERIJALA.• Kooperativnim zahvatima • Neprihvaćanjem određenih zahteva okoline Nedovoljno opterećenje radnih mesta rešiti : • Obezbeđenjem dopunskih zahteva okoline • Kooperativnim zahvatima • Smanjenjem kapaciteta 2. tiom-osnovno vreme izrade za dati obradni sistem. Profil POTREBA MATERIJALA Osnove za proveru i obezbeđenje potreba materijala : . Proračun profila POTREBNIH MATERIJALA Mi = n m [jed. (1 + i ) × k -T’a-osnovno vreme potrebno za obradu date količine delova datim alatom.Tehnološki postupci izrade.mat/vr.Sastavnice proizvoda .3Analiza resursa ALATA Alati u procesu rada : • prihvatanje predmeta rada na tehnološki sistem (mašina) • obradu predmeta rada • merenje odnosno ocena kvaliteta izvedene operacije Ulazne veličine: • tehnološki postupci izrade -potrebe alata po vrsti i količini • sastavnice alata • zalihe alata na skladištima • mogućnost izrade i nabavke do početka izvođenja operacije -KORAK 1 Određivanje profila POTREBA ALATA 1 Alati za obradu rezanjem a) Potrebe se utvrđuju na osnovu zakonitosti procesa habanja : qa= Ta/Tm [jed/vr.per] -KORAK 2 . TEHNOLOŠKA KARTA . k-koeficijent koji uzima u obzir kvar u procesu I nedovršenu proizvodnju.daje osnove za proveru i obezbeđenje potreba materijala za ulazne veličine realnih osnova operativnog plana. m × k = T .RASPOLOŽIVE ZALIHE -KORAK 3 Upoređenje PROFILA POTREBA I RASPOLOŽIVIH RESURSA MATERIJALA 2. b) Na osnovu međuzavisnosti parametara potrošnje alata u funkciji tipa proizvodnje i projektovanog kvaliteta . k-koeficijent lomova.period] Ta – fond potrebnog vremena za obradu date količine delova alatom posmatrane vrste.

jed/vr. koji služi kao podloga za proces planiranja i obezbeđenja alata za dati operativni plan. na skladištu alata u količini koja je u granici qmax do qmin. -Kapacitet ENERGETSKIH RESURSA određen je projektovanim proizvodnim strukturama odnosno UGRAĐENIM EFEKTIVNIM KAPACITETOM energetskih resursa.2 za osvetljenje . Potreba određivanja odnosa kapacitet/potrebe i provera raspoloživosti.per. • usvojenih režima rada tehnoloških sistema.alatnica Obezbeđenje alata u skladištu pre ulaza radnih naloga u proizvodnju -KORAK 3 Upoređenje PROFILA POTREBA I RASPOLOŽIVIH RESURSA ALATA 2. -Proračuni i ocene potreba alata za postavljeni operativni plan su osnova za izradu profila potreba alata. 2 Alati za druge vrste obrada i merenje Potrebe se određuju na osnovu statističkih podataka prethodnih perioda. • potrebe energije INDUSTRIJSKE PARE.c) Utvrđivanje potreba alata po vrsti i količini na osnovu potrošnje u prethodnim periodima za određeni tip proizvodnje. • stepen istovremenosti opterećenja kapaciteta. • potrebe TOPLOTNE ENERGIJE.1 Za pogon tehnoloških sistema Eep=Kep ∑Pai K . -KORAK 2 Obezbeđenje alata na zalihama i Obezbeđenje izrade alata u sopstvenoj proizvodnji Obezbediti alate. • potrebe energije TEHNIČKIH GASOVA. • potrebe enegrije SABIJENOG VAZDUHA. sa najvišim stepenom učestanosti primene.efektivni kapacitet tehnoloških sistema dobijen iz Ke=me*se*ne*ηe[vr.4 Analiza ENERGETSKIH resursa Osnovne energetske potrebe su : • potrebe ELEKTRIČNE ENERGIJE. -Potrebe ELEKTRIČNE ENERGIJE 1. -Profil OPTEREĆENJA ENERGETSKIH SISTEMA (potrebe) određuje se na osnovu : • realnih veličina operativnog plana. Nalozi za izradu alata u sopstvenom pogonu za izradu alata . 3 Alati – pribori za učvršćivanje predmeta rada 1 komad – u upotrebi 1 komad – na opravci 1 komad – na skladištu -Na osnovu prethodnih proračuna vrši se izrada bilansa alata. pouzdanosti i funkcionalne podobnosti energetskih resursa.] Pai – vršno istovremeno opterećenje (aktivna snaga) tehnoloških sistema u fazama proizvodnog sistema : t=s Pai = k eΣ Pi [kW] t=1 k-stepen istovremenosti potrošnje–uključenosti potrošača u realnim uslovima izvođenja operativnog plana Pi – potencijalni (ugrađeni) kapacitet tehnoloških sistema za datu operaciju rada u određenoj fazi sistema 1.

jed/vr. • zagrevanje. -Upoređenje UGRAĐENOG KAPACITETA i PROFILA OPTEREĆENJA Ti = Ri * Keu Razlike UGRAĐENOG KAPACITETA i PROFILA OPTEREĆENJA us uslovljene : • promenama u strukturi. -Potrebe energije TEHNIČKIH GASOVA Potrebe tehničkih gasova za : • izvođenje tehnoloških operacija. -Upoređenje PROFILA OPTEREĆENJA/ KAPACITET ENERGETSKIH POSTROJANJEOmogućava utvrđivanje nivoa pokrivenosti zahteva operativnog plana ugrađenim kapacitetom. i-tu operaciju rada. • nedostatkom u broju određene strukture i stepena stručnosti učesnika.jed/vr.učesnik] – efektivni kapacitet učesnika u vremenskom periodu operativnog plana.per.] -Potrebe TOPLOTNE ENERGIJE Toplotna energija se koristi za potrebe grejanja. • vazdušni transport. .5 Analiza resursa UČESNIKA u procesima rada -Ugrađeni kapacitet učesnika UGRAĐENI KAPACITET UČESNIKA je rezultat procesa projektovanja utvrđen u rezultatu odnosa : Ri=Ti/Keu (učesnika) Ri .Potrebe energije SABIJENOG VAZDUHA Sabijeni vazduh se koristi za : • učvršćivanje predmeta rada na tehnološkim sistemima. • fluktuacijom učesnika. Za slučaj preopterećenja : • proširenje kapaciteta • intenziviranje režema rada • kooperativna saradnja • smanjenje opterećenja u planu . 2. -Potrebe energije INDUSTRIJSKE PARE Potrebe industrijske pare za : • pokretanje delova tehnoloških sistema.broj učesnika za određenu.tela potrebe električne energije: Ee = Eep + Eeo [KWh / vr. • sušenje. • pogon mašina i uređaja. Keu – [vr. • raspršivanje i čišćenje itd. tela Pao –vršno istovremeno opterećenje ras.per] o=1 Keo – efektivni kapacitet rasv. • čišćenje.per.per] – fond potrebnog vremena za izvođenje i-te operacije u vremenskom periodu operativnog plana.o=w Eeo = Keo Σ Pao [KWh/vr. provetravanja i zagrevanja vode za različite svrhe. Ti – [vr. kvalitetu i obimu proizvodnje. • pokretanje specijalnih uređaja. • zagrevanje.

-Sredstva preduzeća se dele na : • OSNOVNA SREDSTVA – zemljište. organizacioni nedostaci uslovljavaju poterbu podešavanja operativnih planova. uređaji i transportna sredstva. nedostaci resursa. • zalihe ( sve vrste ). proizvodna.Za nedovoljno opterećenje : • obezbeđenje dodatnih naloga • smanjenje intenziteta režima rada 2. • novac na računu. završna robna. Izmene zahteva I uslova rada informacije za podešeni operativni plan . UP-ukupan prihod za dati vremenski period.uređaji • OBRTNA SREDSTVA – novac.potraživanja -Provera raspoloživosti obrtnih sredstava: 1 Potrebe obrtnih sredstava kob = UP/OS kob=koeficijent obrtanja.6 Analiza NOVČANIH RESURSA -Novčana sredstva preduzeća čine : • zemljište i objekti. • potraživanja od poslovnih partnera. OS – prosečna veličina obrtnih sredstava za dati vr. • mašine. poremećaji u procesima rada.zalihe. kašnjenje isporuka. prometna novčana. -Faze transformacije novčanih sredstava u procesu rada-novčana.zgrade.per potrebna obrtna sredstva OS = MRT/kob MRT-ukupne potrebe materijala za ulazne veličine operativnog plana 2 Raspoloživi novčani resursi: • sopstvena obrtna sredstva • udružena sredstva drugih preduzeća • prosečni mesečni iznos amortizacije do utroška za investicije • sredstva dobavljača u vreme roka plaćanja • krediti za obrtna sredstva -Podešavanje operativnih planova Zahtevi okoline. početna robna.mašine.

MRP PROCESIRANJE (OBRADA) -MRP obrada se vrši tako što se struktura i količine finalnih proizvoda date u operativnom planu razlože po vremenski razdeljenim potrebama za komponentama. Određivanje neto materijalnih potereba (netting) predstavlja jezgro.Neto potrebe kao što smo prikazali u sastavnici mogu biti prilagođene da u proračun uključuju škart u proizvodnji. Materijal naručen od dobavljača. su određeni planiranim lansiranjem porudžbina. jedina razlika je mogućnost da planirani prijem porudžbina premaši neto potrebe. -Za određivanje veličina i vremena puštanja porudžbina neophodnih da bi se ispunilo vreme isporuke. One ne uzimaju u obzir količine koje su u tom trenutku raspoložive na zalihama ili koje treba da stignu. Pri tome se koristi BOM-om (sastavnica). -Količine koje se generišu kroz sastavnicu su bruto količine (gross requirements) koje su potrebne za izradu finalnog proizvoda. Materijale koje preduzeće mora da nabavi da bi ispunilo potrebe generisane Operativnim planom.Višak se beleži kao raspoložive zalihe u narednom periodu).srž MRP obrade.zalihe u periodu t + sigurnosne zalihe Neto potrebe dobijamo oduzimanjem od bruto potreba raspoložive zalihe i zalihe koje su terminirane (naručene) za taj period t i dodavanjem količine kao sigurnosne zalihe(ako postoji potreba za istim). jesu neto potrebne količine (net material requirements). ili posao započet unutar firme). bitno je koji je model naručivanja primenjen: • LOT-FOR-LOT naručivanje (veličina porudžbine je jednaka neto potrebama) • LOT-SIZE naručivanje (Kad je u pitanju LOT-SIZE naručivanje . Vreme i veličina porudžbine (npr. delovima i sirovim materijalima. . -Neto potrebe u periodu t = Bruto potrebe u periodu t .

a posebnih radnih naloga za montažu proizvoda (RN2) ili otvaranje jedinstvenog radnog naloga za celu seriju proizvoda. Konstruktivno tehnološka dokumentacija je standardizovana i upotrebljava se pri svakom lansiranju proizvodnje -Neusklađenost razmeštaja tehnoloških sistema (koji je najčešće procesnog tipa zbog različitosti proizvoda) i velikog broja različitih tokova kretanja predmeta rada u procesima (veliki broj pojedinačnih tehnoloških postupaka).1 – porudžbina se realizuje sa zaliha na skladištu proizvoda Na skladištu proizvoda se drže zalihe gotovih proizvoda koji se isporučiju potrošačima na osnovu njihovih porudžbina. Ovo ima za posledicu nizak stepen iskorišćenja kapaciteta.prihvatanja porudžbina na ulazima u obradne radne jedinice -Program proizvodnje obuhvata širok asortiman različitih ali standardnih proizvoda. nizak stepen iskorišćenja kapaciteta .KARAKTERISTIČNI MODELI PLANIRANJA I UPRAVLJANJA PROCESIMA RADA 1. Planiranje procesa rada se vrši na principu unapred sa karakteristikama: dugačka vremena trajanja ciklusa prozvodnje. povećani nivo zaliha materijala. -Proizvodni sistem je projektovan na procesnom principu sa ugrađenim ograničenjima -Porudžbine su osnova za izdavanje naloga za nabavku materijala i komponenti proizvoda. tako da svaka porudžbina predstavlja novi razvoj proizvoda i proizvodnih tehnologija. Model UP4 . -Proizvodne strukture su projektovane u skladu sa tehnologijama izrade predmeta rada na osnovu izabranog prilaza u projektovanju proizvodnih struktura sistema -Proces izrade predmeta rada se izvodi kontinualno. ali se u tom slučaju radne jedinice obrade projektuju na način da efikasno izvršavaju procese izrade delova uz primenu specijalizovanih i automatizovanih tehnoloških sistema 4. Model UP3 . Motažom i isporukom proizvoda se upravlja unapred.prihvatanje porudžbina na ulazu u montažne radne jedinice -Program proizvodnje sadrži širok asortiman konstruktivno i tehnološki sličnih standardizovanih proizvoda. 3. Moguće je radne naloge obrade lansirati u skladu sa zahtevima montaže. Proizvodnja se može lansirati na dva načina: otvaranje radnih naloga za izradu delova (RN1). Model UP1 . a izradom delova i nabavkom materijala se upravlja unazad. Zalihe u međuskladištu delova se popunjavaju na osnovu izabranog modela upravljanja zalihama. -Planiranje procesa rada se vrši unapred. duža vremena trajanja ciklusa proizvodnje. -Za svaku porudžbinu izrađuje konstrukcija i razvija tehnologija izrade što zahteva veći broj specijalizovanih projektanata -Model je karakterističan za proizvodnju pojedinačnih proizvoda i malih serija. Tokovima materijala se upravlja u dva smera. Strukturu i karakteristike programa proizvodnje određuju zahtevi potrošača. Količine proizvoda na skladištu se određuju na osnovu složenih metoda predviđanja . 2.prihvatanje porudžbina na ulazima u skladišta materijala -Program proizvodnje čini skup nestandardnih proizvoda unutar predmetnog proizvodnog područja. najveća mogućnost kašnjenja u rokovima isporuka.prihvatanja porudžbina i isporuka sa skladišta proizvoda -Program proizvodnje sadrži suženi asortiman proizvoda pri čemu su pojedine vrste proizvoda identične i standardizovane -Proizvodne strukture i rasporedi tehnoloških sistema su potupno usklađene sa tehnološkim procesima izrade koji se izvode korišćenjem visoko specijalizovanih i automatizovanih tehnoloških sistema uz minimalno prisustvo ljudskih resursa -Varijanta UP4. tokovi materijala su uređeni -Osnovna karakteristika modela je da na skladištu proizvoda nema zaliha već se proizvodi montiraju na osnovu prihvaćenih porudžbina. unapred i unazad. Model UP2 .

intenziviranjem režima rada i obezbeđenjem kooperativne saradnje. -Varijanta UP4. .potražnje na tržištu.7 Održavanje uravnoteženog odnosa : kontinuitet tokova – troškovi zaliha 1. 2. Planiranje se vrši unazad. Skraćenje vremena trajanja ciklusa proizvodnje Tcp – smanjenjem vremena zastoja naloga u redovima čekanja. izborom načina prelaza predmeta rada sa operacije na operaciju. pripremu podloga za izuzimanje materijala iz skladišta i utvrđivanju kritičnih veličina u području obezbeđenja materijala. Da bi se ostvarili kratki rokovi isporuka i minimalni troškovi proizvodnje neophodno je primeniti prilaze u projektovanju i organizaciji efektivnih proizvodnih sistema. pripreme podloga za izuzimanje alata iz skladišta. količini i vremenu ulaza u proces.Ravnomerno opterećenje radnih jedinica proizvodnog sistema. Modul 3.2 – porudžbine su osnova za lansiranje radnih naloga Na skladištu proizvoda nema zaliha gotovih proizvoda. Utvrđene zalihe delova i sklopova su osnova za poručivanje potrebnih materijala.2 Kontrola nivoa nedovršene proizvodnje 1. PROBLEMI PROCESA PLANIRANJA 1.8 Obezbeđenje novčanih obrtnih sredstava Ciljevi PLANIRANJA PROCESA RADA 1.1 Održavanje rokova isporuke 1. . PLANIRANJE KAPACITETA -Optimalne mogućnosti ostvarenja operativnih planova u realnom vremenu. Upravljanje zalihama delova i sklopova se vrši modelima optimizacije uzimajući u obzir radne naloge montaže.5 Uravnoteženje odnosa opterećenja/kapacitet 1. izborom najpovoljnijeg redosleda ulaza radnih naloga u proces rada. PLANIRANJE MATERIJALA -Utvrđivanje potreba materijala po vrsti. PLANIRANJE ALATA -Detaljan proračun potreba.6 Minimiziranje vremene trajanja stanja U OTKAZU 1.3 Minimiziranje redova čekanja 1. . Model karakterišu kratki rokovi isporuka proizvoda ali visoka novčana sredstva angažovana za potrebe držanja zaliha u sistemu. otklanjanjem uzroka stanja U OTKAZU sistema. analiza kritičnih veličina. 3. Planovi i radni nalozi montaže iniciraju planiranje i otvaranje radnih naloga izrade delova. analiza uslova obezbeđenja alata. Porudžbine potrošača iniciraju planiranje i lansiranje radnih naloga montaže. -Planiranje kapaciteta treba da obezbedi: .Uravnoteženje odnosa opterećenje/kapacitet određivanjem optimalnih vremena početaka/završetaka operacija rada. Planiranje se vrši unazad.4 Optimizacija redosleda ulaza radnih naloga u proces 1.Održavanje nivoa nedovršene proizvodnje na neophodnom minimumu određivanjem veličine serije. PLANIRANJE PROCESA RADA 1. smanjanjem pripremno završnih vremena i određivanjem optimalnih vremenskih intervala u vremenskom periodu operativnog plana. Planovi i radni nalozi izrade delova iniciraju izradu planova nabavke i poručivanje materijala.

PROVERA OPERATIVNE GOTOVOSTI UČESNIKA 5. u laz a R N o pr a vk a .k l . s t r u k tu r i l čina ni . i z vo r i m a r a d n e i vr e m e n s*k O d e d.4.k ovri s ta m a i k o l i č i.e sđeenpean s tr u č n o soti i č i n i te i s t j .nzaam am a n ja . PROVERA OPERATIVNE GOTOVOSTI ENERGETSKIH RESURSA 6.radni nalozi montaže Struktura i količine delova u međuskladištu su uslovljene : -troškovima držanja delova na skladištu ( ABC analiza zaliha ) -stepenom organizacije rada – kontinuitet toka izrade delova Ukupne količine delova u operativnom planu = zbir zajedničkih delova za sve proizvode iz operativnog plana • Izbor postupaka izvođenja operativnih planova Zavisi od: . vr s ti i z vo đe n ja p l a n a * R e z e r vi s a n je m a * Pr o jat luap a k o b e z b . k olič in i * R a s po d e l a p l a n a nua s k l a d i š ti m a n a b a vk a i i z r a da .đe va n je vr e m O ndar e đ i va n j e vr ePmo es n a p c i e jr e *e tu P o s tu p c i P o s tu pc i * O z n a č a va n je r a d nuilha z a m a te r i j a l a uu l a s k a a l a t a u por tkc leasn ja n j a o tk l a n ja n j a o t k l a n j a n ja o n alog a p r o c e s r a da r ada p o r e m e ć a j a p o r e m e ć a j a p o r e m e ć a ja * U tvr đ i va n je p r i o r i te ta * Iz d a va o n i c a a l a ta * U tvr đ i va n je r e d o s l e da ( p r i j e m . s k l a d i š te n je ) * Iz b o r n a č i n a pr e l a z a s e r i ja u p r o c e s u * A n a liz a o dn o s a o p t e r ć e n je / k a p a c i te t POSTUPCI PLANIRANJA PROCESA RADA -Najsloženiji postupci upravljanja zbog: složenosti struktura sistema. dinamike promena i poremećaja u ostvarenju planiranih aktivnosti. PROVERA OBEZBEĐENOSTI OBRTNIH SREDSTAVA STRUKTURA POSTUPKA PLANIRANJA P L A N I R A NJ E K A P A C IT E T A M A T E R IJ A L A ALATA PR O V E R A O P E R A T IV N E G O T O U Č E S N IK AE N ER G E T S K IH O B R T N IH R E S U R S A S R ED S T A V A * R a z r a d a o p e r a ti* Uot g đ i va n je p o tr e*ba tvr đ i va n j e p o trPe r o ve r a s t a n jaP r o ve r a s t a n j aP r o ve r a s ta n ja vn vr U ba pl a n a m a te r i ja l a u vr e m e nauta u vr e m e n uu p o s n i k a po r e s u r s a p o : s r e ds ta va po : al če * Iz b o r po s tu pa k a vr s ta . i z d a va n je .di m e n z i j a . -1 PLANIRANJE KAPACITETA POSTUPCI PLANIRANJA KAPACITETA: • Razrada operativnog plana Princip :-ulaz u procese obrade serije delova – radni nalozi obrade -ulaz u proces montaže serije proizvoda .

Opšti model postupaka izvođenja operativnih planova zadovoljava sve varijante opšteg modela tokova materijala • Razrada operativnog plana na radne i vremenske jedinice U rezultatu primene postupaka grupisanja moguće je vremena trajanja ciklusa prizvodnje svesti na neophodan minimum što omogućava podelu vremenskog intervala operativnog plana na manje vremenske jedinice sa efektom sniženja zaliha nedovršene proizvodnje • Označavanje radnih naloga Struktura i količine operativnih planova se daju u dalji postupak u obliku niza RADNIH NALOGA.-odnosa strukture/količine u programu proizvodnje -stepena tehnološke složenosti proizvoda -potencijala sistema u pogledu obrtnih sredstava -rokova isporuka -operativne gotovosti struktura sistema -veličinom serije uslovljenom odnosom potreba zadovoljenja procesa rada i troškova izvođenja procesa rada .. zgrade. složeni elementi ugradnje. Operativni planovi se izvode za jedan ili manju seriju proizvoda visoke složenosti ( brodovi.) . turbine. delovi automobila. Radni nalizi za procese obrade Radni nalozi za procese montaže Radni nalozi za procese održavanja Radni nalozi za izradu alata • Utvrđivanje prioriteta Radni nalozi operativnog plana mogu imati prioritet izrade koji je uslovljen veličinama: -ugovoreni rokovi isporuka . -Obrada delova za skladište delova Sd u partijama veličene : p – 1 za uslove pojedinačne proizvodnje p – n za serijsku proizvodnju p – p jedno-predmetne protočne linije -Montaža proizvoda u veličinama određenim uslovima okoline. mostovi. ) 2 Postupci izvođenja operativnih planova struktuiranih na osnovu ocenjenih potreba tržišta ( proizvodnja za skladište ). Postupci su određeni : -veličinom serija delova/proizvoda -rokovima isporuke -potrebom držanja zaliha u procesu na nivou optimalnih stanja 3 Postupci izvođenja operativnih planova struktuiranih na osnovu predviđenih izlaza za dati vremenski period Za slučaj proizvodnih sistema tipa protočnih linija operativni planovi su struktuirani na osnovu kapaciteta toka predmetnog sistema. Postupci izvođenja se svode na proračun mogućnosti struktura i obezbeđenje uslova držanja struktura sistema u stanju U RADU Opšti model postupaka izvođenja operativnih planova obuhvata : -Podela strukture pj – operativnog plana na grupe sličnih delova čiji se procesi obrade i montaže izvode u radnim jedinicama.. Postupci izvođenja operativnih planova se mogu svrstati u tri osnovne grupe : 1 Postupci izvođenja planova struktuiranih na osnovu ugovorenih porudžbina . Operativni planovi se izvode za porudžbine kooperantskog tipa za proizvode određene nadređenim proizvodom ( motori.

koje određuje vreme najkasnijeg ulaza Tnku i vremenskom rezervom tr. Utvrđivanje redosleda izvođenja operacija rada je uslovljeno vremenom najkasnijeg izlaza Tnki. Proizvodni troškovi . Uravnotežen odnos opterećenje/kapacitet – OPTIMALAN 7. Vreme trajanja ciklusa proizvodnje . Izvođenje proizvodnje prema utvrđenim terminima isporuka. Nedovršena proizvodnja – MINIMALNA 5. vremenom trajanja ciklusa proizvodnje Tcp.-značaj poslovnog partnera -učešće u broju različitih proizvoda -veličina porudžbine -izvozni poslovi -način i uslovi plaćanja poslovnog partnera 1)Prioritet radnog naloga 2)Prioritet u toku procesa dk=Δ(Tci)/ Δ(∑tii). Ciljevi koji utiču na donošenje odluke o metodama i tehnikama određivanja redosleda radnih naloga: 1. bolje iskorišćenje radnih mesta -smanjenje nedovršene proizvodnje i zaliha -složeniji postupci planiranja • Utvrđivanje redosleda ulaza radnih naloga u proces rada Optimalni redosled radnih naloga obezbeđuje minimalno vreme trajanja ciklusa proizvodnje. Stepen iskorišćenja kapaciteta – MAKSIMALAN 6. Zalihe u skladištima .MINIMALNO 4. 2.MINIMALNE Tehnike određivanja optimalnog redosleda radnih naloga . koja određuje vreme najranijeg ulaza Tnru.MINIMALNI 3. 3)Kombinovani način prelaza: -kraće vreme trajanja ciklusa proizvodnje -eleminacija vremena tm. Δ (Tci) ostatak vremena do roka isporuke Δ (Σtii) ostatak vremena za izradu dk < 1 – nalog je u zakašnjenju ima veći prioritet dk > 1 – nalog prednjači može duže čekati • Izbor načina prelaza serija sa operacije na operaciju 1)Redni način prelaza: -vreme najkasnijeg ulaza se određuje na osnovu vremena najkasnijeg izlaza -obezbeđuje racionalan tok procesa rada -olakšano planiranje -pogodan za uravnoteženje kapaciteta -povećava vreme trajanja ciklusa proizvodnje -povećana nedovršena proizvodnja -povećane zalihe 2) Paralelni način prelaza: -skraćenje vremena trajanja ciklusa proizvodnje -smanjuje nedovršenu proizvodnju i zalihe -niži stepen iskorišćenja kapaciteta radnih mesta -složeniji postupci planiranja -niži stepen iskorišćenja transportnih sredstava.

ali postoje razlike u postupcima primene procesa terminiranja.5 FISFS (First In First Served. pojava stanja U OTKAZU.. -Proces terminiranje teži da uskladi nekoliko ciljeva: visoku efikasnost procesa rada. operacije ili zadatke u određenom vremenskom periodu.4 FCFS (First Come First Served) – prednost ima radni nalog koji je najduže čekao. Promena vrste proizvoda zahteva promene na tehnološkim sistemima. -Redovi čekanja povećavaju zalihe nedovršene proizvodnje ali omogućavaju kontinualno odvijanje procesa rada. -U rešavanju problema terminiranja proizvodnje sa neprekidnim tokovima materijala uzima se pretpostavka da se proizvodi izrađuju za zalihe tako da se u obzir uzimaju veličine: postojeći nivo zaliha i nivo potražnje u narednom vremenskom periodu. 1. Due Date System) – radni nalozi se raspoređuju prema datumu završetka. -Problem terminiranja se pojavljuje u datom tipu proizvodnje kada se na proizvodnim linijama izrađuju različiti proizvodi. promene alata ili modifikovanje radnih jedinica. -Terminski plan definiše šta treba izraditi. ali im je iz nekog razloga potrebno promeniti redosled izvođenja – ponovno terminiranje radnih naloga 2.Terminiranje proizvodnje -Odluke u procesu terminiranja su usmerene na raspoređivanje kapaciteta ili resursa na poslove.1 SS/PT – kriterijum izbora prednosti na osnovu izračunavanja obima preostalog vremena izrade radnog naloga. Terminiranje procesa rada u neprekidnim tokovima – linijski procesi -U uslovima kada su u proizvodnim radnim jedinicama uspostavljeni neprekidni tokovi materijala. Radni nalozi se već nalaze u proizvodnji. ko i sa kojom opremom u kratkim vremenskim periodima (mesec. 1. linije u prehrambenoj industriji.. dan.1.1 SOT (Shortest Operation Time) – najveću prednost imaju operacije koje najkraće traju. nedelja. -Date promene utiču na pojavu REDOVA ČEKANJA između radnih mesta.) uz visoku iskorišćenost tehnoloških sistema. Oni koji prvi treba da budu proizvedeni imaju apsolutnu prednost. kada..). -Različita vremena izrade. Tehnike kojima se određuje redosled radnih naloga PRE ULAZA radnih nalozi u proizvodnju. smena. proizvodnji pića. PLANIRANJE KAPACITETA . pripremno-završna vremena. 1. Tehnike reterminiranja. sat). 1. • Analiza odnosa opterećenje/kapacitet za radne jedinice -Potreba podešavanja odnosa opterećenje/kapacitet zbog dejstava promena na relaciji sistemokolina i poremećaja u sistemu.2 SPT (Shortest Processing Time) – najveću prednost imaju procesi najkraćeg vremena trajanja. cena.6RAND (Random Selection) – slučajni izbor redosleda radnih naloga 2. 1. -Suština procesa terminiranja je jednaka za sve tipove tokova materijala u proizvodnim sistemima. koji zavise od tipa toka odnosno projektovanih proizvodnih struktura sistema. 1. niske zalihe i zadovoljenje zahteva potrošača (rokovi. problem terminiranja je delimično rešen oblikovanim tokovima .proizvodnim linijama (linije motaže. lekova..5 LCFS (Last Come First Served) – prednost ima radni nalog koji je najkraće čekao 1. kvalitet. 2.3 LPT (Longest Processing Time) – prednost se daje procesima najdužeg vremena trajanja 1.2 SS/RO – prednost se određuje na osnovu preostalog vremena izrade i preostalog broja operacija. . -Potrebno je ostvariti optimalni nivo redova čekanja. veličina serije postavljaju problem utvrđivanja optimalnog redosleda ulaza proizvoda (radnih naloga) u proces rada.

odlaganje ili odbijanje određenih porudžbina znatno korisnije rešenje nego uzaludno pokušavati proizvesti što veće količine proizvoda. Imajući dato u vidu često je smanjenje ulaza. . najčešće grupisanih po vrsti obrade. -Postupci terminiranja proizvodnje u uslovima prekidnih procesa se mogu podeliti na: • kontrola ulaza-izlaza tehnoloških sistema • opterećenje kapaciteta radnih mesta • određivanje redosleda radnih naloga • utvrđivanje prioriteta ulaza u proces 2. -Ulazi predstavljaju potrebnu količinu rada koja dolazi na tehnološki sistem u jedinici vremena i može biti izražena u satima rada. novčanim jedinicama ili fizičkim jedinicama u jedinici vremena. -Prethodno pravilo omogućava postavljanje: model terminiranja na osnovu vremena potpunog smanjenja zaliha proizvoda (nula zaliha). Postupak se ponavlja za celokupnu strukturu operativnog plana dok se ne postavi konačni terminiski plan proizvodnje. U datom smislu se može postaviti formula: -Pravilo terminiranja. troškove nedostatka zaliha i neusklađenost potražnje.1 Kontrola ulaza-izlaza tehnoloških sistema -Osnovna uloga kontrole ulaza-izlaza tehnoloških sistema je upravljanje međusobnim odnosom između ulaza i izlaza u/iz tehnološkog sistema. -Serija proizvoda u prekidnom procesu se kreće sa čestim zastojima. -Model terminiranja na osnovu smanjenja zaliha je jednostavna heuristička metoda koja ne uzima u obzir troškove držanja zaliha. 2. jer se povećavaju vremena u redovima čekanja. -Manje vrednosti ulaza imaju za posledicu nizak nivo iskorišćenosti tehnoloških sistema i učesnika i visoke troškove po jedinici proizvoda. -Posledice povišenih vrednosti ulaza su povećanje vrednosti zaliha u procesu (povišeni uloženi kapital) povećanje ciklusa isporuke. Planiranje kapaciteta – terminiranje prekidnih procesa -Terminiranje proizvodnih tokova prekidnog tipa je znatno složenije od terminiranja kontinualnih proizvodnih procesa. -Rezultat je pojava redova čekanja na tehnološkim sistemima koji povećavaju zalihe predmeta rada i utiču na povećanje složenosti procesa terminiranja. Analizirajući prekidne procese može se zaključiti da serije proizvoda utroše najviše vremena čekajući na procese obrade.a nastaje zbog prostornog razmeštaja tehnoloških sistema. tok je nepravilan.-Ako su zalihe posmatranog proizvoda na niskom nivou u odnosu na potražnju u narednom vremenskom periodu onda dati proizvod ima prioritet ulaska u proces rada. -Izlazi su količina posla izvršenog po tehnološkom sistemu i zavise od efektivnog kapaciteta i planiranog opterećenja tehnološkog sistema. -Nakon završetka terminiranja analizira se nivo zaliha da bi se utvrdilo njihovo kretanje i stanje (brzo se povećavaju ili je nivo zaliha suviše nizak). Prvi ulazi u proces proizvod (radni naloga) koji ima najnižu vrednost ri. a ukupni efekti procesa se smanjuju. što znači da će proizvod kome se najbrže smanjuje zaliha biti prvi u redosledu lansiranja radnih naloga. Postupak proračuna ri se ponavlja i određuje se sledeći radni nalog (proizvod) u redosledu.

R5. -Opterećenje kapaciteta radnih mesta se može izvoditi na dva načina: a)Opterećenje kapaciteta radnih mesta radnim nalozima metodom unapred -Početak opterećenja kapaciteta je trenutak posmatranja i u odnosu na njega se postavljaju radni nalozi za naredne vremenske periode – unapred. Ne postavlja se detaljan terminski plan operacija.. Postupak opterećenja kapaciteta vremenima trajanja operacija se vrši na vremenskoj skali unazad. poremećaji u procesu rada i vremena čekanja se izračunavaju u izradi terminskog plana za svaki radni nalog.3 Određivanje redosleda radnih naloga -Određivanje redosleda radnih naloga obuhvata precizno postavljanje redosleda izvođenja operacija izrade predmeta rada. a redosled radnih naloga je R1. .-U pokušaju povećanja izlaza. primenjuje se intenziviranje režima rada tehnoloških sistema i postupci ubrzanja proizvodnog procesa. sat. 2. lansiraju se radni nalozi u obimu u kome gotovi proizvodi izlaze iz proizvodnje. a na vertikalnoj osi ograničeni resursi (tehnološki sistemi. U datom slučaju se mogu dobiti termini završetaka koji su duži od postavljenih rokova isporuka. 2. iskorišćenost kapaciteta i zaliha ima kontrola ulaza.2 Opterećenje (loading) radnih mesta radnim nalozima -Određivanje opterećenja kapaciteta radnih mesta je vrsta terminiranja koja se koristi za utvrđivanje opterećenja radnih mesta u vremenu. -Da bi se utvrdio tok izvođenja postupaka rada koristi se prosečno vreme čekanja operacija radnih naloga. Cilj opterećenja kapaciteta metodom unapred je da se dobiju približni zahtevani rokovi završetaka radnih naloga i da se u slučaju kada je kapacitet neograničen odredi potreban kapacitet u svakom vremenskom trenutku. U postupku se koriste ukupni sati ili broj radnih naloga da bi se utvrdilo koje porudžbine mogu biti isporučene i koji su kapaciteti preopterećeni.1. ljudski resursi. minut). pri čemu se raspoloživi kapacitet uzima kao neograničen ili ograničen. nakon čega povećanje zaliha utiče na stvarno smanjenje izlaza. R2. Gantov dijagram -Najšire primenjivana metoda u terminiranju redosleda radnih naloga je Gantov dijagram. -Povećanje zaliha u procesu proizvodnje može povećati izlaze do određene tačke. R4. u kome se na horizontalnoj osi nalazi vreme. R3 i uzet je proizvoljno. Radni nalozi se terminiraju unapred pri čemu su kapaciteti odgovarajućih tehnoloških sistema ograničeni. od termina završetaka za svako radno mesto. Rezulati postupaka mogu dovesti do potrebe promene rasporeda operacija po radnim mestima ili potrebu uvođenja dodatnih tehnoloških sistema. U određivanju redosleda. U industrijskom preduzeću se kontrola ulaza izvodi postupkom lansiranja. Osnovno za datu metodu je da su uvek tačno postavljeni rokovi završetaka radnih naloga. 2. Cilj opterećenja kapaciteta metodom unazad je da se proračunaju potrebni kapaciteti svakog radnog mesta i to u svakom vremenskom periodu (dan. Ako je preduzeće u stabilnom stanju. Istovremeno se može zaključiti da će povećanje zaliha u procesu povećati prosečno trajanje ciklusa proizvodnje. bez povećanja kapaciteta. dakle vremena čekanja se ne pretpostavljaju kao u slučaju proračuna opterećenja kapaciteta radnih mesta.3. -Pretpostavka je da svako radno mesto ima jedan tehnološki sistema. Radni nalozi se ne lansiraju zato što raspolažemo određenim količinama materijala ili su određeni izvršioci neopterećeni. Vreme izvođenja operacija na svakom tehnološkom sistemu se akumulira. sati izrade. Ovo je u suprotnosti sa detaljnim terminiranjem u kome se u obzir uzimaju poremećaji kod izvršavanja operacija i gde se precizno izračunava vreme provedeno u svakom redu čekanja. -Na osnovu prethodnih razmatranja se može zaključiti da presudni uticaj na upravljanje proizvodnim procesom..). b)Opterećenje kapaciteta radnih mesta radnim nalozima metodom unazad -Kao polazni termini utvrđivanja opterećenja kapaciteta se uzimaju zahtevani rokovi završetaka radnih naloga.

materijala. c) PDPP (prvi došao prvi u proces). otkaza tehnoloških sistema. Za takve slučajeve razvijeni su heuristički algoritmi koji daju.4 Izbor redosleda radnih naloga prema prioritetu -U realnim proizvodnim sistemima. Iz praktičnih istraživanja proizašla su sledeća pravila određivanja prioriteta: a) MINVP (minimalno vreme proizvodnje). nedostatka učesnika.. Radni nalog koji prvi stigne na tehnološki sistem prvi se uzima u proces izrade.3.2 Problem terminiranja – m x n -U literaturi je značajna pažnja posvećena problemu terminiranja radnih naloga i postavljeno je više različitih algoritama za rešavanje datog problema. koji se utvrđuje sumiranjem praznih hodova tehnoloških sistema i izračunavanjem procenta iskorišćenosti.. 2.3 i proizvoljno izabrane vrednosti n. . dati radni nalog će kasniti u odnosu na postavljeni rok završetka. a često i nemoguće.-Gantov dijagram nam omogućava preged iskorišćenosti tehnoloških sistema. terminske planove je teško. b) MINPVO (minimalno preostalo vreme operacija). -Pojedine operacije radnih naloga se izvode bez tačno utvrđenog terminskog plana. -Pravilo KO (Kritični odnos) za određivanje redosleda radnih naloga.. -Problem m x n terminiranja radnih naloga je rešen za m=1. -Pravilo izbora radnih naloga prema prioritetu ukazuje koji radni nalog treba uzeti u proces rada kao prvi iz reda čekanja. Po ovom pravilu uzima se kao prvi radni nalog sa najkraćim vremenom izvođenja operacije na datom tehnološkom sistemu. Za m ≥ 4 nije postavljen efikasan algoritam za rešenje problema obzirom na veliki broj mogućih redosleda radnih naloga. Pravilo je dinamično i neprekidno se prilagođava promenljivim uslovima u procesima rada. Ako je vrednost KO manja od 1. Za dati slučaj je moguće primeniti pravila prioriteta. a n broj radnih naloga. Ovo pravilo koristi rezultate prethodnog terminskog plana. Radni nalog sa najkraćim planiranim terminom početka izvođenja se uzima kao prvi u redosledu e) MINRZ (minimalni rok završetka). U datom slučaju ukupno vreme izrade i iskorišćenost tehnoloških sistema su konstantne veličine. 2. Problem se svodi na određivanje minimalnog vremena isporuke proizvoda zbog postojanja vremena čekanja radnih naloga. tada ima dovoljno vremena za završetak radnog naloga.2. Preostalo vreme se dobija ako se od roka završetka oduzme zbir preostalih operacija. zadovoljavajuće rezultate. Pravilo podrazumeva izračunavanje odnosa: preostalo vreme do roka završetka KO = preostalo vreme izrade Radni nalog koji ima najmanju vrednost KO postavlja se kao prvi u redosledu izvođenja. zbog čestih poremećaja. alata. Dati problem se rešava postavljenjem na prvo mesto u redosledu radni nalog koji ima najkraće vreme izrade. d) MINPRP (minimalni planirani rok početka). u potpunosti realizovati. Problem se naziva m x n problem terminiranja tehnoloških sistema gde je m broj tehnoloških sistema. kako bi se odredili planirani termini početaka svakog radnog naloga. Prema ovom pravilu prvo se izrađuje radni nalog koji ima najraniji rok završetka. tako da se ubrzava protok predmeta rada kroz proces. -Najjednostavniji m x n poblem terminiranja radnih naloga je za slučaj m=1 i proizvoljno izabranu vrednost n. Kad KO ima vrednost preko 1. Zasniva se na ideji da kada se izvrši radni nalog sa najkraćim vremenom brzo ga preuzima sledeći tehnološki sistem. u većini slučajeva.

određivanje vremena ulaza materijala u proces. uskladištenje alata ( postupak 2. utvrđivanje potreba materijala po vrstama i količinama za date vremenske periode.2) c) Održavanje i opravke alata – predaja u skladište ( postupak 3) d) Uskladištenje alata – (postupak 4) e) Priprema alata za izvođenje operacija (postupk 5) .op1 – tt . Trebovanje materijala : veza na broj radnog naloga knjiženje trebovanja samo za dati radni nalog 3. određivanje vremena ulaza alata u proces rada 4.1) .mat/vr. ocena kvaliteta alata . izvođenja procesa u izdavaonici alata -Faze u procesu rukuvanja alatima: a) Ulaz alata sa radnih mesta u odeljenje kontrole alata (postupak 1.sistema prve operacije tp – vreme potrebno za pripremu materijala PLANIRANJE ALATA -Osnovne podloge za planiranje alata su : • struktura i količine iz operativnih planova • planirani terminirani izvođenja radnih naloga • tehnološki postupci izrade delova.sklopova i proizvoda • podaci o potrošnji alata -Struktura postupka : 1.PLANIRANJE MATERIJALA -Utvrđen redosled ulaza radnih naloga u proces rada je osnova za završno planiranje potreba materijala. utvrđivanje potreba 2. -Planiranje materijala obuhvata : 1.2) . održavanje ili opravke alata (postupak 2.period] 2.) b) Kontrola alata (postupak 2) . Mj = nj mij [jed. izuzimanje alata iz skladišta ( postupak 5.tp tp. izdavanje alata snabdevaču radnih mesta ( postupak 5.op1 – vremenski trenutak početka prve oper. postupak obezbeđenja alata • Obezbeđenje alata izradom u sopstvenom pogonu • Nabavka od specijalizovanih proizvođača ili direktno od dobavljača 3. rezervacija materijala u skladištima za radne naloge određene planom. tpm = tp. tt – vreme transporta od skladišta do teh.1) .

izvođenje i kontrolu procesa rada • obezbeđenje podloga za efikasno upravljanje zalihama u sistemu.PROVERA OPERATIVNE GOTOVOSTI UČESNIKA Ri=Ti/Keu -Postupci planiranja obezbeđuju ostvarivanje ciljeva : • iznalaženje optimalnih mogućnosti za ostvarivanje operativnih planova • kontrola nivoa nedovršene proizvodnje • ostvarenje minimalnog vremena trajanja ciklusa proizvodnje • efikasno podešavanje redosleda ulaza radnih naloga u proces rada • uravnoteženje odnosa opterećenje/kapacitet • smanjenja vremena trajanja stanja U OTKAZU planiranjem resursa • obezbeđenje podloga za pripremu. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->