P. 1
Vjezbe WORD 1

Vjezbe WORD 1

|Views: 856|Likes:
Published by Ivana Raos

More info:

Published by: Ivana Raos on Jan 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2013

pdf

text

original

1

OSNOVE INFORMATIKE

OBLIKOVANJE TEKSTA I DOKUMENTA I
MICROSOFT OFFICE WORD 2007

ODJEL ZA ARHEOLOGIJU SVEUČILIŠTE U ZADRU

Teme
2

Osnovno o Wordu

Pregled dokumenta i navigacija
Spremanje i otvaranje dokumenta Rad s tekstom; kopiranje i lijepljenje Oznake oblikovanja Zaglavlje i podnožje Traženje i zamjena Simboli; znakovi Oblikovanje odlomka

.Word 3     Programi za obradu teksta (eng. Paragraf (odlomak) – svaki dio teksta koji je od drugog dijela odvojen pritiskom na tipku ENTER Tekst – odnosi se na znak (slovo). Dolazi kao sastavni dio paketa Microsoft Office Osnovni pojmovi: A.) Princip rada je WYSWYG . povećati ili smanjiti. ispravljanje. Dokument – izraz koji se odnosi na datoteku izrađenu u Wordu.  B.). text processor ili word processor) namijenjeni su za pisanje. jedan ili više odlomaka.. C.What You See is What You Get Microsoft Word danas je najrašireniji program za obradu teksta. riječ. oblikovanje i ispis teksta Ubrzati obradu teksta (pisanje. Tekst se moţe po volji oblikovati (podebljati. Dokument se kao i svaka datoteka pohranjuje na neku memorijsku lokaciju. . oblikovanje. brisanje. obojati. rečenicu. Da bi ga mogli oblikovati potrebno ga je označiti. osjenčiti itd.

C.Radno sučelje Worda 4  Ravnalo (ruler) – A. B. veličine uvlake odlomaka. osnova su mu glavni naslovi Draft - B. C. E. D. točke) moţemo vidjeti koliki je aktivni dio papira na kojem moţemo pisati. .kako bi dokument izgledao na Webu Print Layout View – kako će dokument biti ispisan putem pisača (sa svim djelovima) Outline View – pogodan za velike dokumente.  Načini prikaza (opcija View) A. mm. D. samo za čitanje Web Layout . za smještanje tabulatora oznake su u mjernim jedinicama (cm. sluţi za namiješatanje granica teksta. uključuje (isključuje) se preko izbornika View -> Ruler Full Screen Reading– prikaz na cijelome ekranu.

C. i napravite sljedeće: A. a zatim iz Notepad-a u novo otvoreni dokument u wordu. Po izvršenom kopiranju pogledajte novi dokument kroz različite poglede (Print Layout. Web Layout. Full Screen Reading. Outline. Draft) Zatvorite sve dokumente B. s time da pazite i zadrţite strukturu koja je dana na web stranici pod Sadrţaj (Contents).Zadatak I 5 Otvorite novi dokument u Wordu. Sadrţaj stavite na početak teksta u Wordu. D. . Na webu pronađite tekst na Wikipediji o vođenju projekata (Project Managment) na engleskom Kopirajte prve tri cjeline i sadržaj (bez slika) u Notepad.

C. u formatu Word (sa ekstenzijom .Zadatak II 6 Kreirani dokument u prethodnom primjeru snimite na sljedeće načine: A. Dokument snimite na usb stick pod nazivom Project_Management_2010. u formatu RTF Dokument snimite na usb stick pod nazivom Project_Management_2010.docx) Dokument snimite na usb stick pod nazivom Project_Management_2010. . u formatu TXT B.

"pametno dugme" (Smart Tags). Klikom na strelicu pored tog dugmeta odabiremo odrednice ljepljenja (Paste Options) .Zadatak III 7 U svrhu ubrzavanja rada unutar worda ponekad imamo potrebu i premještanja teksta (rečenica):  Označite rečenicu (ili dio) koju ţelite premjestiti (povlačenjem miša ili držeći tipku Ctrl kliknite bilo gdje u rečenici) Postavite miša na bilo koju riječ selektirane rečenice i kada pokazivač miša poprimi znak bijele strelice nagnute ulijevo drţeći pritisnutu lijevu tipku miša odvucite je na ţeljenu poziciju Otpustite lijevu tipku miša -> rečenica (ili proizvoljno selektirani tekst) je premještena na ţeljenu poziciju (-> drag 'n' drop)    Na kraju premještene rečenice pojavit će se tzv.

Otovorite s usb stick dokument pod nazivom Project_Management_1010. . and managing resources to bring about the successful completion of specific project goals and objectives” na kraj treće rečenice.docx (u Word formatu) Premjestite prvu rečenicu: “Project management is the discipline[1] of planning. B. organizing.Zadatak IV 8  Kreirani dokument u prethodnom primjeru snimite na sljedeće načine: A.

a drugu dvostruko Treću rečenicu stavite podebljano Četvrtu rečenicu stavite ukošeno (Italic) Petoj rečenici promijenite boju fonta i boju pozadine Pogledajte koje još opcije oblikovanja daje izbornik Font. C.docx napravite sljedeća oblikovanja teksta: A. Prvu rečenici promijenite font u Verdana veličine 12 pt. F. drugoj u Arial veličine 10 pt.Zadatak V 9 U okvirima dokumenta Project_Management_2010. D. . E. primijenite ih na ostali tekst B. a trećoj u Times New Roman veličine 8 pt Prvu rečenicu podcrtajte jednostruko.

2. 2.3.…) .Zadatak VI 10 U okvirima dokumenta Project_Management_2010.…) B.1. BROJČANO – započnite nabrajanje od broja 20 (one koji su označeni s 2. GRAFIČKO – stavite @ za grafički element kod nabrajanja (liste) (1. 2. 2.docx.2. dio koji se odnosi na Sadrţaj napravite oblikovanja liste putem grafičkih i brojčanih oznaka: A.4. 3.

docx.  ZAGLAVLJE – ime i prezime. stavite zaglavlje i podnoţje dokumenta na sljedeći način: A. mjesto . vjeţbe iz osnove informatike PODNOŢJE – datum. B.Zadatak VII 11 ZAGLAVLJE (HEADER) I PODNOŽJE (FOOTER)  Kartica Insert → Header / Footer ili dvostruki klik na vrh / dno dokumenta U okvirima dokumenta Project_Management_2010.

napravite sljedeće zamjene: A. B. podebljano.Zadatak VIII 12  Kartica Home → Grupa Editing → Find / Replace ili – Ctrl + F U okvirima dokumenta Project_Management_2010. Font Verdana veličine 14 pt.  Riječ Project zamijenite sa Projekt Riječ Management zamijenite sa Menadţment Riječ Time sa Vrijeme. C. ţute boje .docx.

Simboli 13  Kartica Insert → Grupa Text → Symbol .

kliknite na karticu Prikaz. a zatim u grupi Prikaži/Sakrij označite ravnalo ili kliknite na dugme Prikaži ravnalo u desno uglu na vrhu okomitog klizača. Tabulatore moţete brzo postaviti pritiskanjem birača tabulatora na lijevom kraju ravnala dok ne prikaţe ţeljenu vrstu tabulatora. Napomena: Ako ne vidite vodoravno ravnalo koje se nalazi na vrhu dokumenta. kojeg zatim postavite pritiskom na ţeljeno mjesto na ravnalu. No koju vrstu pomaka tabulatora koristiti? .14 Postavljanje pomaka tabulatora I Pomoću ravnala se s lijeve i desne strane i na sredini dokumenta mogu ručno postaviti pomaci tabulatora.

15 Postavljanje pomaka tabulatora II U dijaloškom okviru Tabulatori možete odrediti položaj pomaka tabulatora preciznije nego korištenjem ravnala. . te umetnuti određeni znak (vodeći znak tabulatora) prije tabulatora. Za prikaz dijaloškog okvira pritisnite dva puta na bilo koji pomak tabulatora na ravnalu.

Pritisnite Prvi redak uvučen i na gornjoj polovini vodoravnog ravnala odredite mjesto za početak prvog retka odlomka. Umjesto povlačenja oznaka uvlake po ravnalu. Dvije posljednje mogućnosti na biraču tabulatora zapravo sluţe za uvlačenje.  . Pritisnite Viseća uvlaka i na donjoj polovini vodoravnog ravnala odredite poloţaj gdje će se nastaviti drugi i svi ostali reci odlomka.16 Postavljanje pomaka tabulatora III  U novom praznom dokumentu prema zadanim postavkama nema pomaka tabulatora na ravnalu. pomoću njih moţete pozicionirati uvlaku tako da ih najprije pritisnete i zatim odredite poloţaj na ravnalu.

osim što on na mjestu pomaka tabulatora prolazi odlomkom okomito. Pomak tabulatora nestaje nakon otpuštanja gumba miša. Postojeće pomake tabulatora moţete premjestiti na drugu poziciju povlačenjem lijevo ili desno po ravnalu. Označite li više odlomaka.    . Pomak tabulatora moţete ukloniti povlačenjem istog po ravnalu (prema gore ili dolje).17 Postavljanje pomaka tabulatora IV  Podesite li pomak tabulatora trake. kao i druge vrste tabulatora. na poloţaju na kojem je pomak tabulatora podešen pojavit će se crta okomite trake (nema potrebe pritiskati tipku TAB). moţete podesiti prije ili nakon što unesete tekst odlomka. Tabulator trake. Tabulator trake je sličan oblikovanju precrtavanjem. na ravnalu će biti prikazan samo tabulator prvog odlomka.

tabulator će se na stranici pomaknuti na udaljenost koju ste odredili.18 Postavljanje pomaka tabulatora V  Ručno postavljeni pomaci tabulatora će prekinuti zadane pomake tabulatora. Na kartici Izgled stranice kliknite pokretač dijaloškog okvira Odlomak.     . Pritiskom na tipku TAB. U okvir Zadani pomaci tabulatora unesite željenu veličinu za razmak između zadanih pomaka tabulatora. U dijaloškom okviru Odlomak pritisnite Tabulatori. Ručno postavljeni pomaci tabulatora na ravnalu nadilaze zadane postavke tabulatora pomaka.

Oblikovanje odlomka I 19 .

Oblikovanje odlomka II 20 .

21 .

Početna rečenica je uvučena i to za 2 cm. C. a naslov Vjeţbe je centriran u sredini s time da je pomaknut od imena i prezimena za 200 pt. napravite sljedeće oblikovanje odlomaka:  Kako u tekstu vidjeti što je odlomak? A. Pomaknut u odnosu na početnu marginu za 20 pt. Prvi odlomak mora imati prored 1. B. obostrano jednako poravnat. Kreirajte početnu stranicu (na početku dokumenta Insert -> Page Break)..5 liniju. a iza njega drugi odlomak smije početi tek za 30 pt.Zadatak IX 22  U okvirima dokumenta Project_Management_2010. s time da je vaše ime i prezime pozicionirano gore lijevo pomaknuto od gornje margine za 30 pt. Drugi odlomak mora imati dvostruki (2 linije).doc. poravnat s obzirom na lijevu marginu. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->