P. 1
SEMINARSKI RAD_Odnosi s javnošću

SEMINARSKI RAD_Odnosi s javnošću

|Views: 1,750|Likes:
Published by Alen Melkic

More info:

Published by: Alen Melkic on Jan 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

SEMINARSKI RAD

Odnosi s javnošću
Tema: Interni odnosi s javnošću

Student: Nermin Purić

Profesor: dr. Miloš Babić

........... Interni odnosi s javnošću ........................13 2 ..............................................................................................................8 2..........1.................4 1..........................................9 3................. Oblici komuniciranja s internom javnošću ..4 1.......................................................................................12 Literatura ........................ Definicije odnosna s javnošću .................................................................2..1 Istorijski razvoj odnosa s javnošću.....................................................2.................7 2......................... Razvoj informatike i interni odnosi s javnošću ............................................................................... O odnosima s javnošću uopće..................................................................8 2.............. januar 2008.3............................. godine SADRŽAJ Uvod.............11 Zaključak .............................................................................................................Banja Luka.........................5 2............................................................................................................................. Definiranje internih odnosa s javnošću ...................... Sredstva komuniciranja s internom javnošću.................3 1..........

UVOD Opredjeljujući se za temu Interni odnosi s javnošću imao sam na umu prije svega namjeru da dam neke prihvatljive definicije samih odnosa s javnošću. U svome seminarskom radu baziraću se na nekoliko oblasti koje smatram jako bitnim za razumijevanje funkcije i uloge internog komuniciranja za funkcioniranje organizacije (bilo da se radi o preduzeću. odnosno „šta se smije. 3 . bez namjere da dublje ulazim u analize i savjetovanje kako organizirati funkcionalnu cjelinu internog komuniciranja.). a posebno segmenta koji se zove interni odnosi s javnošću. Pod pojmom zatvorenog komunikacijskog kruga u ovom seminarskom radu podrazumijevam organizaciju. osnovni mi je cilj dati neophodne informacije o značaju i ulozi internih odnosa s javnošću u procesima unutar jednog zatvorenog komunikacijskog kruga. odnosno preduzeće kao najuvjerljivije polje na kojem se reflektira značaj odnosa s javnošću u cjelini. sa posebnim osvrtom na razvoj i napredak tehnologije i utjecaj (pozitivni i negativni) tih procesa na proces internog komuniciranja. Da rezimiram. a potom i da pažnju više posvetim segmentu internih odnosa s javnošću koji su od velikog značaja za potpuno razumijevanje funkcije i značaja internog komuniciranja za funkcionisanje jednog zatvorenog komunikacijskog kruga. a šta ne smije“ u internom komuniciranju ili u komuniciranju uopće. političkoj organizaciji i sl.

Na našem području. a s tim se slažu i značajniji savremeni teoretičari odnosa s javnošću. Slijedeći značajan korak u oblasti odnosa s javnošću učinjen je 1955. razvoj odnosa s javnošću kao zasebnog dijela menadžmenta unekoliko je bio ograničen razvojem poslovnih odnosa i karakterom privrede bivše Jugoslavije. pritom mislim na područje bivše Jugoslavije. Istorijski razvoj odnosa s javnošću Istorijski gledano.1. Edvard L. Danas odnosi s javnošću postoje kao trajna katgorija u oblasti menadžmenta. godine objavio knjigu pod naslovom Kristalizovanje javnog mnijenja (Crystallizing Public Opinion) koja je ujedno predstavljala i prvi udžbenik koji se bavio praksom odnosa s javnošću. godine kada je formirano Međunarodno udruženje za odnose s javnošpću (IPRA). Od značajnijih momenata u razvoju odnosa s javnošću smatram da je bitno izdvojiti formiranje Instituta za odnose s javnošću formiranog u Londonu 1948. dr. a na sličan način su odnosi s javnošću imali tretman i u SAD-u. 4 . Evropi ali i u ostatku svijeta. izučavaju se i primjenjuju u svim oblastima i imaju veoma veliki značaj u svome doprinosu koji daju kada je u pitanju savremeno poslovanje u svijetu. Bernejs je zaslužan i za uključivanje tematike odnosa s javnošću u univerzitetske programe. O odnosima s javnošću uopće 1. osnivačem i prvim pravim teoretičarem odnosa s javnošću može se smatrati. Danas ne postoji niti jedna zjačajnija institucija niti preduzeće u svijetu koje nema organiziranu svoju instituciju za odnose s javnošću ili koje ne koristi usluge specijaliziranih agencija za odnose s javnošću. prije svega u Americi koji su bili preteča današnjim programima odnosa s javnošću koji se predaju na mnogim univerzitetima u Sjedinjem američkim državama.1. koje su priznali i Ujedinjeni narodi kao Međunarodnu nevladinu organizaciju za savjetničke poslove. te u drugim zemljama svijeta. Značajniji razvoj savremenih odnosa s javnošću javlja završetkom posljednjeg rata na ovim prostorima kada je došlo do liberalizacije tržišta kapitala i kada je došlo do ubrzanog razvoja privatnog poduzetništva i privatnog kapitala. Bernejs koji je 1923. godine.

Čak bi se moglo reći i da se odnosi s javnošću intenzivnije razvija u tzv. smatra Blek.. te dodaje kako u onom vremenu i u onoj konstelaciji privrednih odnosa nije ni moglo doći do značajnijeg razvoja odnosa s javnošću. sistematizaciji. posebno one koje se tiču „stare škole“ koja odbija odnose s javnošću smatrati zasebnim segmentom poslovanja koji ima svoja vlastita određenja i normative. arhiviranju i distribuciji fotografskog materijala. Ona mora“. planirana i uzdržana.2.I kod nas se dana sve veća pažnja poklanja odnosima s javnošću što ima svoje prednosti u pogledu konkurentnosti domaćih kompanija u odnosu na kompanije iz zemalja u kojima je proces transformacije kapitala mnogo ranije završen. svoje zakonitosti i svoje mjesto u savremenom poslovanju. Tim se definicijama neću baviti u ovom radu isključivo iz razloga što se ne želim baviti teoretskim definicijama i odnosima odnosa s javnošću i marketinga pod koji se vrlo često podvodi segment odnosa s javnošću. onako kako ih danas shvatamo. i profesionalne prakse odnosa s javnošću koju je Bernejs opisao kao umetnost u službi nauke. promociji knjiga i likovnih izložbi u prostorijama poduzeća. 5 .. izradbi zidnih novina“ i slično. zemljama u razvoju. kako smatra Sem Blek. što opet potkrjepljuje moje naprijed iznesena razmišljanja o uzrocima (ne)razvoja odnosa s javnošću na prostoru bivše nam zajedničke države. Za razumijevanje odnosa s javnošću. kako kaže. 1. objavljivanju biltena i novina poduzeća. a to bih lično pripisao neopterećenosti ovdašnjih PR pionira naslijeđem iz dugotrajnog procesa razvoja odnosa s javnošću zabilježenom u razvijenim kapitalističkim zemljama. i uskladu sa ciljevima i strategijom organizacije za čiji račun se sprovodi“. jedan od vodećih stručnjaka za odnose s javnošću sa naših prostora u svojoj knjizi Odnosi s javnošću tvrdi da su kod nas prve službe za public relations nastale još prije četvrt stoljeća i da se njihov posao sastojao u.dobavi. „da bude oprezna. Eduard Osredečki. „. Definicije odnosa s javnošću Postoji mnoštvo definicija odnosa s javnošću i mnoge od njih su u neku ruku i neprihvatljive. „veoma je važno da se napravi razlika između odnosa s javnošću koji su tu svuda oko nas.

Jedan od vodećih marketinških stručnjaka u svijetu Filip Kotler smatra da odnosi s javnošću predstavljaju „još jedan značajni instrument komuniciranja/promocije“ koji kako kaže ima velike mogućnosti za stvaranje poznatosti i preferencije na tržištu. za repozicioniranje proizvoda i njegovu zaštitu. Rosa koji smatra da bi „jedina svrha odnosa s javnošću trebala biti da pomaže organizaciji razvijati i održavati socijalnu klimu ili okruženje u kojem će najbolje prosperirati“.Zanimljiv je stav Roberta D. Ipak. pa ću stoga navesti definiciju Britanskog instituta za odnose s javnošću (IPR) koji iste definira kao „planirani i kontinuirani napor da se ustanovi i održava dobra volja i međusobno razumijevanje između organizacije i njene javnosti„. definiranje odnosa s javnošću trebalo bi prepustiti onima koji se odnosima s javnošću bave dublje i sistematičnije nego što to dozvoljava obim ovoga rada i moje akademske i druge sposobnosti. 6 .

Naravno postoje i autori koji taj koncept proširuju i u internu javnost ubrajaju i „sve osobe sa kojima organizacija redovno komunicira kroz svakodnevni posao“ – kako smatra prof.. distributeri i sl. Ovo je posebno bitno.1. mada to ima logike. dioničare. posrednike. Smatram da ovakvo definiranje interne javnosti ima svoje mjesto. kao posebno značajnog segmenta u ukupnom funkcioniranju odnosa s javnošću uopće.. uzdržaću se od daljnjeg „uplitanja“ u teoretske postavke odnosa s javnošću i preći na kraće definiranje internih odnosa s javnošću. nerazumijevanje i neinformiranost. Nenad Brkić sa Ekonmskog fakulteta u Sarajevu. jer čemu će nam služiti dobri odnosi sa eksternom javnošću. Interni odnosi s javnošću 2. jer svi oni koji sarađuju s preduzećem čine ustvari sastavni dio cjeline tog preduzeća. I Osredečki smatra da „. on se zadržava na ovoj definiciji ne pridodajući joj i ostale subjekte s kojima tvrtka svakodnevno komunicira. Postoje različiti pristupi u utvrđivanju kategorije interne javnosti i u zavisnosti od autora daje se krug obuhvata internih odnosa s javnošću. Definiranje internih odnosa s javnošću Budući da je tema moga seminarskoga rada Interni odnosi s javnošću. investitore i druge.unutarnju javnost čine svi djelatnici i namještenici koji su u radnom odnosu u dotičnoj tvrtki“. Oblici komuniciranja sa internom javnošću 7 . međutim. sadašnje kupce.2. budući su duboko involvirani u život preduzeća (dobavljači. ako u našem komuniciranju unutar naše organizacije imamo probleme u komunikaciji. U kategoriju interne javnosti Brkić ubraja i dobavljače. 2. Uglavnom se svi autori koji se bave odnosima s javnošću slažu da u kategoriju interne javnosti spadaju svi zaposleni u jednoj organizaciji. jer informacije o procesima u jednoj organizaciji imaju utjecaja na sve navedene populacije i značajno utiče na njihove poslovne odluke i ponašanje naspram odnosne organizacije.).2.

u današnjim uvjetima privređivanja u BiH poklanja vrlo malo pažnje. b) uzlazno i c) horizontalno komuniciranje s internom javnošću. a) Silazno komuniciranje s internom javnošću. U ovom slučaju informacije idu od rukovodioca/menadžera prema zaposlenima. nažalost. nedvosmislena i razmljiva svima na koje se odnosi kako bismo izbjegli uska grla u komunikaciji koja organizaciju mogu skupo koštati.U komuniciranju sa internom javnošću u organizaciji koriste se tri oblika: a) silazno. 8 . mada kad se situacija gleda sa strane. Stoga bi komunikacija trebala biti jasna. b) Uzlazno komuniciranje podrazumijeva dostavljanje informacija od zaposlenih prema menadžmentu. Novi trendovi na tržištu i novi modeli organizacije preduzeća sve više preferiraju kombinaciju ova tri oblika komuniciranja u jedan novi oblik koji u sebi sublimira najvažnije karakteristike sva tri navedena oblika. Jedan od bitnih razloga za to je i nesređena zakonska regulativa koja zaposlenika stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na poslodavca i najčešće imamo na djelu veoma loša iskustva internog komuniciranja što gotovo svakodnevno dovodi do ozbiljnih kriza u komunikaciji i odnosima na relaciji zaposlenici . uz izvjestan otklon može se doći do zaključka da se ustvari radi o „bezvoljnom“ komuniciranju opterećenom raznim smetnjama. Bilo da koji od oblika uzimamo pojedinačno ili da koristimo sve zajedno uvijek moramo imati na umu i određene smetnje u komunikaciji koje se mogu pojaviti što iz objektivnih. c) Horizontalno komuniciranje predstavlja razmjenu informacija različitih organizacionih dijelova u jednoj organizaciji. a da ustvari problem nije nerješiv. Otuda se javljaju i razni programi edukacije i menadžera i zaposlenika koji imaju za cilj da otklone eventualne probleme u međusobnoj komunikaciji na svim relacijama. to mu i uspijeva. a zahvaljujući razvoju savremenih tehnologija. prije svih informatičkih.rukovodstvo. međutim tome se. što iz subjektivnih razloga.

„izdaju okružnice i koriste se drugim oblicima komuniciranja da bi informirale i motivirale svoju internu javnost“. kaže P. Strasser. „Kontakt sa saradnicima u samim je temeljima dobrog upravljanja“. Taj proces je paralelan sa procesom unutarnjeg informiranja i zato treba nastojati održavati klimu pravodobnog. takvo interno komuniciranje uslijed različitih okolnosti prelazi u eksterno komuniciranje (uključuju se mediji i šira javnost) tako da najveću štetu ustvari trpe organizacija i radnici. Komuniciranje sa zaposlenicima ne zahtijeva od preduzeća da bude bogato. putem lista/novina. To se radi kroz neposredni kontakt. taj pozitivan odnos se prenosi na vanjsku javnost. U radnim sredinama u kojima se njeguje brižljiv odnos i lijepo ponašanje među radnicima i službenicima nije teško uvoditi nove oblike društvenog standarda. Ovo pokazuje utjecaj kvalitetnog unutarnjeg komuniciranja na kvalitet eksterne komunikacije. niti je teško poboljšati radne učinke. Kotler. Kod internog komuniciranja treba posebno voditi računa o „unutrašnjoj distribuciji informacija“. kaže E. putem pisanih ili elektronskih obavijesti. Na primjer. Sredstva komuniciranja sa internom javnošću Veliki značaj za zdrave odnose u organizaciji ima pravilan sistem komuniciranja unutar same organizacije. radnike treba informirati o dešavanjima u preduzeću i oko njega. dobro osjećaju u svojoj kompaniji. Ali to je tema za neki drugi seminarski rad. Kada se zaposlenici.3. Odnos s unutarnjom javnošću od krucijalnog je značaja za poslovanje organizacije i kvalitetnu iskorištenost ljudskih resursa.Naravno. njemački psiholog rada. 2. istinskog i učinkovitog informiranja. odnosno o „curenju“ informacija. smatra on. „Velike kompanije“. Za izgradnju dobrih međuljudskih odnosa dovoljno je tako malo. 9 .

ali i među uposlenicima. Mogućnost zloupotrebe informacija je velika. 10 . što iz finansijskih razloga. potrošači međusobno itd. Internet. No. Internet je. što zbog kadrovskih ograničenja. ta otvorenost i pristupačnost može imati i svojih negativnih strana. internog ili eksternog. Jedan od svježih primjera moguće zloupotrebe informacionih tehnologija desio se prije nekoliko dana. ali na taj se rizik mora računati i mora se nastojati preduhitriti.. Naime „zahvaljujući“ lošim procjenama jednog od svojih brokera francuska banka Société Générale izgubila je gotovo 5 milijardi dolara!!! na svjetskim burzama. Zakazala je tehnologija. a prije svega Interneta i računarske tehnologije u posljednje vrijeme je uzelo toliko maha da preduzeća najčešće.Da bi se taj proces uspješno proveo. Internet kao globalni servis u eri globalizacije u svakom aspektu ljudskog života i rada donio je niz prednosti kada je u pitanju proces komuniciranja. razglas. kada je u pitanju poslovni svijet. jer još uvijek nije jasno kako je broker zaobišao sigurnosne sisteme u banci. bez obzira na sve. povremene publikacije. bilteni. dakle u svim pravcima i na svim poljima. Naravno da to sa sobom nosi i određene rizike po poslovanje preduzeća. elektronska pošta (e-mail). odnosno razvoj informatike uopće unio je velike promjene i stvorio velike mogućnosti koje ukoliko se pravodobno i valjano iskoriste mogu predstavljati prednosti (ali i nedostatke) preduzeća. preduzeću odnosno njegovom menadžmentu na raspolaganju stoji sijaset mogućnosti kao što su: novine preduzeća. sve više glavni faktor i sistem komunikacije među poslovnim partnerima. a nemogućnost kontroliranja te vrste komunikacije predstavlja veliku prijetnju za savremena preduzeća. na relaciji preduzeće-potrošači. Razvoj informatike i interni odnosi s javnošću Razvoj informacionih tehnologija. oglasne ploče. nisu u stanju pratiti sve trendove razvoja savremenih sredstava komuniciranja. razgovori s namještenicima i mnoga druga sredstva. 3. Međutim. okružnice.

ova je vijest kao grom iz vedra neba odjeknula. što sam ilustrirao slučajem pronevjere koji se nedavno desio na francuskom bankarskom tržištu. te sredstva interne komunikacije. po mome mišljenju ide u prilog onim autorima koji pod internom javnošću podrazumijevaju i sve one subjekte koji su vezani za određenu organizaciju.“ Do ovog zaključka došao sam obrađujući pojedine segmente bitne za razumijevanje značaja internih odnosa s javnošću. ZAKLJUČAK Generalni zaključak koji bi se mogao izvući iz iznesenog u ovom seminarskom radu mogao bi biti: “Interni odnosi s javnošću predstavljaju jedan od najbitnijih faktora uspješnog organiziranja i koordiniranja aktivnosti ne samo na internom. a to je pružiti osnovne informacije bitne za razumijevanje pojma odnosa s internom javnošću. A sve to. a sa ciljem što kvalitetnije provedbe zacrtanih poslovnih ciljeva kroz izgradnju zdravih odnosa u okviru ljudskih resursa na relaciji subjekata interne javnosti. kratak pregled najznačajnih istorijskih momenata u razvoju odnosa s javnošću. kao i definicije odnosa s javnošću. 11 . Poglavlje tri razvoj informatike i interni odnosi s javnošću posvećeno je promjenama i mogućnostima koje je sa sobom donio razvoj Interneta. Tako sam u prvom poglavlju O odnosima s javnošću uopće dao tumačenje osnovnih pojmova o odnosima s javnošću. Smatram da sam obrađujući navedena poglavlja uspio ispuniti osnovni cilj ovog seminarskog rada.Naravno. Poglavlje broj dva posvetio sam glavnoj temi: Internim odnosima s javnošću gdje sam pored definicija internih odnosa s javnošću naveo i oblike internog komuniciranja. odnosno informacionih tehnologija uopće. već i na eksternom planu. ne samo u bankama u vlasništvu navedene banke nego i među klijentima i poslovnim partnerima. odnosno s javnošću uopće u kontekstu savremenog menadžmenta. kao i nedostacima informacionih tehnologija.

. 7.emagazin. Naklada Edo. Odnosi s javnošću. Sem Blek. Odnosi s javnošću. Stanić. Joe Cappo. Zagreb. Budućnost oglašavanja. 1997. DNEVNIK. Koledž za informatiku i menadžment „Janjoš“ Prijedor.yu. skripta. Philip Kotler. 8. 3. 4. 1995.LITERATURA 1. Luka. 1994. SPEM komunikacijska skupina www. Clio. Analiza. 6.. Informator. Futura Media. Zagreb. Beograd. PPGP “Comesgrafika”. E-magazin.co. Odnosi s javnošću.spem. Zoran Ergarac. 2006.. Marketing i odnosi s javnošću.. Milenko dr. www. primjena i kontrola..hr 9. 2004. 5. 2006.HR (web stranica Nove TV)www. planiranje. Upravljanje marketingom. Eduard Osredečki. Sarajevo.si/hrv/ 12 .dnevnik. B. 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->