1 1. PORODICA ZANIMANJA 2. NAZIV I STEPEN ZANIMANJA 3. PREDMET 4. IME MODULA 5. BROJ MODULA ZA PREDMET 6. ŠIFRA MODULA 7.

DATUM KADA JE MODUL ZAVRŠEN 8. SVRHA MODULA: Učenik se upoznaje sa Hemija, nemetali i grafičarstvo Grafički tehničar IV Primjena računara u struci Uvod u računarsku grafiku 03/06 IV-61-ST-05-03 Septembar, 2008. osnovnim pojmovima u oblasti računarske

grafike. Učenik će shvatiti ulogu geometrijskih transformacija u vektorskoj grafici. 9. POSEBNI USLOVI / PREDUSLOVI/ ZAHTJEVI: Prije započinjanja ovog modula, učenici moraju odslušati prethodne module ovog predmeta: IV-61-ST-05-01 i IV-61-ST-05-02, module Praktične nastave sa prve godine, kao i module opšteobrazovnog predmeta Informatika. 10. CILJEVI MODULA: Po završetku ovog modula učenik će : - da razumije pojam računarske grafike - da se upozna sa pojmovima 2D I 3D - da shvati pojam vektorske grafike - da se upozna sa osnovnim elementima vektorske grafike - da razumije ulogu geometrijskih oblika u vektorskoj grafici 11. JEDINICE SADRŽAJA MODULA : 1. Osnovi računarske grafike 2. Pojam vektorske grafike 3. Geometrijske transformacije Napomena:Važnost svih jedinica u okviru modula navedena je u tabeli u stavku 13.5. 12. REZULTATI PO JEDINICI : Nakon uspješnog završetka svake jedinice, učenik će biti sposoban da: Jedinica Znanje Vještine Lične kompetencije 1.Osnovi računarske grafike - definiše pojam računarske grafike - definiše pojmove interaktivne I neinteraktivne grafike - objasni podjelu na 2D I 3D grafiku definiše - ilustruje primjenu računarske grafike u različitim oblastima nauke i tehnologije - ilustruje upotrebu interaktivne I neinteraktivne grafike posjeduje estetske

kvalitete - cijeni ljepotu - može razumjeti uputstva i priručnike o profesionalnoj i informatičkoj opremi - ima pozitivan stav ka modernoj tehnologiji

pojmove - ilustruje upotrebu 2D I

vektorske I rasterske 3D grafike

prihvata cjeloživotno učenje -pokazuje volju za pomaganje saradnicima .identifikuje rotaciju i translaciju .procjeni značaj vektorske grafike u struci .opiše pojam render-a .razlikuje translaciju i rotaciju .nabroji osnovne osobine vektorske grafike . krive. linije.ilustruje koordinate -ilustruje osnovne vektorske oblike (krive.ilustruje skaliranje .2 grafike ilustruje I upotrebu .pokazuje rasterske profesionalnu odgovornost odnosi se prema opremi na odgovoran i bezbjedan način.definiše pojam vektorske grafike .napravi pomoći makete kombinaciju translacije I rotacije u 2D i 3D .opiše ulogu vektorske grafike u pripremi štampe . popunjavanja.ima volju za učenjem i poboljšavanjem svog znanja . putanje…) .demonstrira primjere prostornih površi .opiše pojmove 2D I 3D transformacije .ilustruje pojam .opiše pojam koordinata .ilustruje osnovne vrste transformacija .objasni značenje 3.navodi različite prostorne površi .identifikuje vekorsku grafiku na primjerima .ilustruje osnovne osobine vektorske grafike .da primjer za skaliranje .pokazuje kompetencije u geometriji vektorske 2.opiše pojmove oblika. Geometrijski oblici I transformacije pojma skaliranja .nabraja osnovne geometrijske oblike u ravni .opiše pojam vektora . poteza I putanje .razumije pojam vizira . Pojam vektorske grafike .skicira osnovne geometrijske oblike u ravni .opiše orotgonalnu projekciju grafike .objasni pojam rotacije u 2D i 3D .razumije pojam translacije u 2D i 3D . .

echoecho. .Računari umreženi u LAN računarsku mrežu sa mogoćnošću upotrebe interneta.Skripte za internu upotrebu .4. .www.ostali odobreni udžbenici . štampač. 2003.net . .PC škola – CorelDRAW. video bim. printer. Mikro knjiga. priključak na Internet.1. eksterni HDD.com . Dragan Cvetković. samostojeće table (flipchart). Nastavni oblici metode : Oblici rada – nastave se održava u grupama od 8 do 12 učenika pri čemi se kombinuje individualni.Licencirani programski paketi. Nick Wilkinson. .Nenad Milijaš PRO-MIL..individualni zadaci na računaru 13.Sredstva za pisanje. . 2006. skener.3 . Preporučena literatura i ostali izvori za učenje : .diskusija. internet .demonstracija. .2.razumije pojam perspektive 13.3.korak po korak .Prenosivi računar (laptop ili notepad) .. Nastavna učila i materijali: . „BUG“.kombinovano sa pitanjima. .“Računarska grafika”. smartboard . . CET Beograd. video zapisi. projektor) 13.Materijali koje će nastavnici izraditi nakon što budu obučeni.CORELDRAW 11 .moždana oluja. projektor sa projekcionim platnom. 2003. Potrebni objekti i resursi : ortogonalne projekcije .predavanje.Skener.između nastavnika i učenika .dr.Informatički časopisi „Info“.stručna literatura. rad u grupi i kombinovani rad Nastavne metode: .www. table/crna ili zelena.Zvanični priručnik Steven Bain. . . frontalni. SMJERNICE ZA NASTAVNIKE: 13.da primjer perspektive Kabinet za informatiku ili kabinet za grafičku struku opremljen dovoljnim brojem računara i prateće opreme (računari .Materijali koje će nastavnici izraditi nakon što budu obučeni 13.tutorijali.sa učenikom u centru . „VIDI“. skripte. “PC”.

učenici će biti upoznati sa kriterijima ocjenjivanja. Test treba da sadrži broj bodova za svako pitanje (odgovor).stepen uključenosti u rad u odjeljenju i u grupi Modul će biti ocijenjen slijedećim tehnikama: 1. sastavlja ih nastavnik ili stručni aktiv. Osnovi računarske grafike 10% 5% 5% 2. 2. 3.preciznost datih solucija . Pitanja obuhvaćaju sve jedinice modula. Kriteriji za ocjenjivanje: . Test praktičnih vještina – učenik će raditi test na kome će prikazati specifične vještine rada usvojene tokom obuke po modulima. broj pitanja je srazmjeran važnosti svake jedinice i radi se na kraju modula.Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti po jedinicama: Važnost Jedinice jedinica (zbir) Intervju Test Portfolio Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti Test praktičnih vještina 1. a na kraju testa treba biti prikazana skala bodova potrebnih za pojedine ocjene. 2. 3.kompletnost datog odgovora .Test. Usmena provjera.verbalno ispitivanje se zasniva na bazi jedan na jedan. treba sadržavati minimalno deset pitanja. Ocjenjivanje učenja: 1.tačnost i validnost saznanja .zbirka učeničkih radova sakupljenih tokom modula.kriterije u ocjenjivanju rada iz zbirke koju je sastavio učenik. Test moraju raditi svi učenici. Portfolio obuhvata: .5. Učenici moraju biti upoznati sa metodama i kriterijima ocjenjivanja.4 13.pitanja za test i bodovanje će biti unaprijed definisani.zbirku radova učenika . Portfolio . . Pojam vektorske grafike 40% 10% 20% 10% . ovom tehnikom će učenici biti ocjenjeni na kraju modula. Učenik mora da savlada minimalno 50% gradiva.prezentaciju o sadržaju portfolia 4. Opšta uputstva: Ocjenjivanje se vrši unutar škole.

Bachelor matematičar .informatičar 5. Dipl.kurs računarstva i .matematičar . Bachelor grafičkih tehnologija sa završenim certifikatom o poznavanju alata za obradu vektorske grafike ( najmanje CorelDraw) .5 3. Dipl ing. Grafičke tehnologije. 15: PRIJEDLOG JE DA MODUL PREDAJE : 1. sa odgovarajućim certifikatom informatike 4. godini. Geometrijski oblici I trensformacije Ukupno: 50% 15% 15% 10% 10% 100% 30% 40% 10% 20% 14. Bachelor elektrotehnike smjer informatika i računarstvo ili telekomunikacije 6. POVEZANOST MODULA UNUTAR NPP: Modul je povezan sa modulima predmeta stručne teorije i modulima Praktične nastave na II. elektrotehnike smjer informatika i računarstvo ili telekomunikacije 3. Dipl ing.informatičar 2.

c om prof. grafičke tehnologije.6 16. dipl. TIM ZA RAZVIJANJE MODULA: Ime i prezime i titula 1. član projektnog tima Škola Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja tehnološka škola Banjaluka Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja škola „Novi Travnik“ Ljudevita Gaja bb 72290 Novi Travnik 030 793-504 Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža 033 638-956 Pilanska bb. Dušan Pančić. član radne grupe 3. ekspert za razvijanje NPP-a 6. Amra Tuzović.com . dipl. Ecc. član radne grupe 2.. Kemal Lagumdžija.ing. mr. Sanja Lulo. Dražana Hegediš. dipl. učesnica inicijalnog ocjenjivanja 5. 78000 Banja Luka Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža 033 638-956 051 346-592 Adresa Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža Tel.informatike@gm ail.mat. Fax 033 638-956 e-mail d_colovic@hotmail. Čolović Denis. Učesnik inicijalnog ocjenjivanja 4.-inf. profesor hemije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful