P. 1
x1706-03 Uvod u Racunarsku Grafiku

x1706-03 Uvod u Racunarsku Grafiku

|Views: 160|Likes:
Published by strelac5002

More info:

Published by: strelac5002 on Jan 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

1 1. PORODICA ZANIMANJA 2. NAZIV I STEPEN ZANIMANJA 3. PREDMET 4. IME MODULA 5. BROJ MODULA ZA PREDMET 6. ŠIFRA MODULA 7.

DATUM KADA JE MODUL ZAVRŠEN 8. SVRHA MODULA: Učenik se upoznaje sa Hemija, nemetali i grafičarstvo Grafički tehničar IV Primjena računara u struci Uvod u računarsku grafiku 03/06 IV-61-ST-05-03 Septembar, 2008. osnovnim pojmovima u oblasti računarske

grafike. Učenik će shvatiti ulogu geometrijskih transformacija u vektorskoj grafici. 9. POSEBNI USLOVI / PREDUSLOVI/ ZAHTJEVI: Prije započinjanja ovog modula, učenici moraju odslušati prethodne module ovog predmeta: IV-61-ST-05-01 i IV-61-ST-05-02, module Praktične nastave sa prve godine, kao i module opšteobrazovnog predmeta Informatika. 10. CILJEVI MODULA: Po završetku ovog modula učenik će : - da razumije pojam računarske grafike - da se upozna sa pojmovima 2D I 3D - da shvati pojam vektorske grafike - da se upozna sa osnovnim elementima vektorske grafike - da razumije ulogu geometrijskih oblika u vektorskoj grafici 11. JEDINICE SADRŽAJA MODULA : 1. Osnovi računarske grafike 2. Pojam vektorske grafike 3. Geometrijske transformacije Napomena:Važnost svih jedinica u okviru modula navedena je u tabeli u stavku 13.5. 12. REZULTATI PO JEDINICI : Nakon uspješnog završetka svake jedinice, učenik će biti sposoban da: Jedinica Znanje Vještine Lične kompetencije 1.Osnovi računarske grafike - definiše pojam računarske grafike - definiše pojmove interaktivne I neinteraktivne grafike - objasni podjelu na 2D I 3D grafiku definiše - ilustruje primjenu računarske grafike u različitim oblastima nauke i tehnologije - ilustruje upotrebu interaktivne I neinteraktivne grafike posjeduje estetske

kvalitete - cijeni ljepotu - može razumjeti uputstva i priručnike o profesionalnoj i informatičkoj opremi - ima pozitivan stav ka modernoj tehnologiji

pojmove - ilustruje upotrebu 2D I

vektorske I rasterske 3D grafike

razlikuje translaciju i rotaciju .procjeni značaj vektorske grafike u struci . poteza I putanje .ilustruje osnovne vrste transformacija .prihvata cjeloživotno učenje -pokazuje volju za pomaganje saradnicima .razumije pojam translacije u 2D i 3D . krive.navodi različite prostorne površi .demonstrira primjere prostornih površi .nabraja osnovne geometrijske oblike u ravni . putanje…) .ima volju za učenjem i poboljšavanjem svog znanja .opiše pojam render-a .definiše pojam vektorske grafike .identifikuje vekorsku grafiku na primjerima .napravi pomoći makete kombinaciju translacije I rotacije u 2D i 3D . Pojam vektorske grafike .pokazuje kompetencije u geometriji vektorske 2.pokazuje rasterske profesionalnu odgovornost odnosi se prema opremi na odgovoran i bezbjedan način. .opiše pojmove 2D I 3D transformacije .objasni pojam rotacije u 2D i 3D .opiše pojmove oblika.ilustruje koordinate -ilustruje osnovne vektorske oblike (krive.objasni značenje 3.razumije pojam vizira .ilustruje osnovne osobine vektorske grafike .ilustruje skaliranje .opiše orotgonalnu projekciju grafike .opiše pojam koordinata .opiše pojam vektora .2 grafike ilustruje I upotrebu .skicira osnovne geometrijske oblike u ravni . linije.da primjer za skaliranje .identifikuje rotaciju i translaciju .ilustruje pojam .nabroji osnovne osobine vektorske grafike . popunjavanja.opiše ulogu vektorske grafike u pripremi štampe . Geometrijski oblici I transformacije pojma skaliranja .

2003. smartboard . .stručna literatura.između nastavnika i učenika .kombinovano sa pitanjima. internet .razumije pojam perspektive 13. skripte.CORELDRAW 11 .tutorijali. priključak na Internet.Sredstva za pisanje.Licencirani programski paketi. skener.1. . Mikro knjiga.www. projektor sa projekcionim platnom.demonstracija. Nastavna učila i materijali: . „VIDI“.“Računarska grafika”.3 . Nick Wilkinson. Nastavni oblici metode : Oblici rada – nastave se održava u grupama od 8 do 12 učenika pri čemi se kombinuje individualni.Skener.Materijali koje će nastavnici izraditi nakon što budu obučeni 13. „BUG“.2. CET Beograd.4. frontalni. “PC”. projektor) 13. Dragan Cvetković.Prenosivi računar (laptop ili notepad) . video bim. štampač.PC škola – CorelDRAW. .Skripte za internu upotrebu .Materijali koje će nastavnici izraditi nakon što budu obučeni.echoecho. . 2006.. .da primjer perspektive Kabinet za informatiku ili kabinet za grafičku struku opremljen dovoljnim brojem računara i prateće opreme (računari .moždana oluja. . Preporučena literatura i ostali izvori za učenje : .www. 2003.korak po korak . eksterni HDD.individualni zadaci na računaru 13. . .. video zapisi.diskusija. SMJERNICE ZA NASTAVNIKE: 13.Zvanični priručnik Steven Bain.dr. .3.Informatički časopisi „Info“.sa učenikom u centru .Nenad Milijaš PRO-MIL.ostali odobreni udžbenici .com .predavanje. samostojeće table (flipchart). . table/crna ili zelena. Potrebni objekti i resursi : ortogonalne projekcije .Računari umreženi u LAN računarsku mrežu sa mogoćnošću upotrebe interneta. rad u grupi i kombinovani rad Nastavne metode: .net . printer.

Pojam vektorske grafike 40% 10% 20% 10% . Portfolio obuhvata: .zbirka učeničkih radova sakupljenih tokom modula. 2.5. sastavlja ih nastavnik ili stručni aktiv. broj pitanja je srazmjeran važnosti svake jedinice i radi se na kraju modula.pitanja za test i bodovanje će biti unaprijed definisani.stepen uključenosti u rad u odjeljenju i u grupi Modul će biti ocijenjen slijedećim tehnikama: 1.Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti po jedinicama: Važnost Jedinice jedinica (zbir) Intervju Test Portfolio Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti Test praktičnih vještina 1. Usmena provjera. Pitanja obuhvaćaju sve jedinice modula. Test moraju raditi svi učenici.kompletnost datog odgovora . Učenici moraju biti upoznati sa metodama i kriterijima ocjenjivanja.Test.prezentaciju o sadržaju portfolia 4. ovom tehnikom će učenici biti ocjenjeni na kraju modula. a na kraju testa treba biti prikazana skala bodova potrebnih za pojedine ocjene. Test treba da sadrži broj bodova za svako pitanje (odgovor). Kriteriji za ocjenjivanje: . Portfolio . .verbalno ispitivanje se zasniva na bazi jedan na jedan. 3. Učenik mora da savlada minimalno 50% gradiva.preciznost datih solucija . treba sadržavati minimalno deset pitanja. 3. Ocjenjivanje učenja: 1. Test praktičnih vještina – učenik će raditi test na kome će prikazati specifične vještine rada usvojene tokom obuke po modulima. Osnovi računarske grafike 10% 5% 5% 2.kriterije u ocjenjivanju rada iz zbirke koju je sastavio učenik. Opšta uputstva: Ocjenjivanje se vrši unutar škole.učenici će biti upoznati sa kriterijima ocjenjivanja.tačnost i validnost saznanja .4 13. 2.zbirku radova učenika .

Bachelor grafičkih tehnologija sa završenim certifikatom o poznavanju alata za obradu vektorske grafike ( najmanje CorelDraw) .matematičar .informatičar 5.informatičar 2. Dipl. Bachelor matematičar . sa odgovarajućim certifikatom informatike 4. Grafičke tehnologije. Dipl ing. Dipl ing. Bachelor elektrotehnike smjer informatika i računarstvo ili telekomunikacije 6.5 3. POVEZANOST MODULA UNUTAR NPP: Modul je povezan sa modulima predmeta stručne teorije i modulima Praktične nastave na II.kurs računarstva i . 15: PRIJEDLOG JE DA MODUL PREDAJE : 1. godini. Geometrijski oblici I trensformacije Ukupno: 50% 15% 15% 10% 10% 100% 30% 40% 10% 20% 14. elektrotehnike smjer informatika i računarstvo ili telekomunikacije 3.

Fax 033 638-956 e-mail d_colovic@hotmail. dipl. 78000 Banja Luka Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža 033 638-956 051 346-592 Adresa Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža Tel. član radne grupe 2. TIM ZA RAZVIJANJE MODULA: Ime i prezime i titula 1. član projektnog tima Škola Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja tehnološka škola Banjaluka Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja škola „Novi Travnik“ Ljudevita Gaja bb 72290 Novi Travnik 030 793-504 Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža 033 638-956 Pilanska bb.informatike@gm ail. Sanja Lulo.mat. mr. dipl. Amra Tuzović. učesnica inicijalnog ocjenjivanja 5. Dušan Pančić. dipl. Čolović Denis. profesor hemije. Kemal Lagumdžija.c om prof. Dražana Hegediš..com . Učesnik inicijalnog ocjenjivanja 4. ekspert za razvijanje NPP-a 6. Ecc. grafičke tehnologije.-inf.ing.6 16. član radne grupe 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->