P. 1
x1706-03 Uvod u Racunarsku Grafiku

x1706-03 Uvod u Racunarsku Grafiku

|Views: 160|Likes:
Published by strelac5002

More info:

Published by: strelac5002 on Jan 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

1 1. PORODICA ZANIMANJA 2. NAZIV I STEPEN ZANIMANJA 3. PREDMET 4. IME MODULA 5. BROJ MODULA ZA PREDMET 6. ŠIFRA MODULA 7.

DATUM KADA JE MODUL ZAVRŠEN 8. SVRHA MODULA: Učenik se upoznaje sa Hemija, nemetali i grafičarstvo Grafički tehničar IV Primjena računara u struci Uvod u računarsku grafiku 03/06 IV-61-ST-05-03 Septembar, 2008. osnovnim pojmovima u oblasti računarske

grafike. Učenik će shvatiti ulogu geometrijskih transformacija u vektorskoj grafici. 9. POSEBNI USLOVI / PREDUSLOVI/ ZAHTJEVI: Prije započinjanja ovog modula, učenici moraju odslušati prethodne module ovog predmeta: IV-61-ST-05-01 i IV-61-ST-05-02, module Praktične nastave sa prve godine, kao i module opšteobrazovnog predmeta Informatika. 10. CILJEVI MODULA: Po završetku ovog modula učenik će : - da razumije pojam računarske grafike - da se upozna sa pojmovima 2D I 3D - da shvati pojam vektorske grafike - da se upozna sa osnovnim elementima vektorske grafike - da razumije ulogu geometrijskih oblika u vektorskoj grafici 11. JEDINICE SADRŽAJA MODULA : 1. Osnovi računarske grafike 2. Pojam vektorske grafike 3. Geometrijske transformacije Napomena:Važnost svih jedinica u okviru modula navedena je u tabeli u stavku 13.5. 12. REZULTATI PO JEDINICI : Nakon uspješnog završetka svake jedinice, učenik će biti sposoban da: Jedinica Znanje Vještine Lične kompetencije 1.Osnovi računarske grafike - definiše pojam računarske grafike - definiše pojmove interaktivne I neinteraktivne grafike - objasni podjelu na 2D I 3D grafiku definiše - ilustruje primjenu računarske grafike u različitim oblastima nauke i tehnologije - ilustruje upotrebu interaktivne I neinteraktivne grafike posjeduje estetske

kvalitete - cijeni ljepotu - može razumjeti uputstva i priručnike o profesionalnoj i informatičkoj opremi - ima pozitivan stav ka modernoj tehnologiji

pojmove - ilustruje upotrebu 2D I

vektorske I rasterske 3D grafike

razlikuje translaciju i rotaciju . popunjavanja.opiše pojam koordinata .ilustruje skaliranje .demonstrira primjere prostornih površi . Pojam vektorske grafike . .objasni značenje 3.pokazuje rasterske profesionalnu odgovornost odnosi se prema opremi na odgovoran i bezbjedan način.procjeni značaj vektorske grafike u struci . linije.nabraja osnovne geometrijske oblike u ravni .identifikuje vekorsku grafiku na primjerima . krive.identifikuje rotaciju i translaciju .opiše pojmove oblika.definiše pojam vektorske grafike .ilustruje osnovne osobine vektorske grafike .objasni pojam rotacije u 2D i 3D .opiše pojam vektora .ilustruje pojam .opiše orotgonalnu projekciju grafike .razumije pojam translacije u 2D i 3D .opiše pojmove 2D I 3D transformacije .opiše ulogu vektorske grafike u pripremi štampe . Geometrijski oblici I transformacije pojma skaliranja .2 grafike ilustruje I upotrebu . putanje…) .razumije pojam vizira .ima volju za učenjem i poboljšavanjem svog znanja .prihvata cjeloživotno učenje -pokazuje volju za pomaganje saradnicima .ilustruje koordinate -ilustruje osnovne vektorske oblike (krive.navodi različite prostorne površi .ilustruje osnovne vrste transformacija .opiše pojam render-a .nabroji osnovne osobine vektorske grafike .skicira osnovne geometrijske oblike u ravni .pokazuje kompetencije u geometriji vektorske 2.da primjer za skaliranje .napravi pomoći makete kombinaciju translacije I rotacije u 2D i 3D . poteza I putanje .

štampač.3 . video bim.Skripte za internu upotrebu .. .korak po korak .stručna literatura.PC škola – CorelDRAW. frontalni. 2003. . 2006. „BUG“. Potrebni objekti i resursi : ortogonalne projekcije .individualni zadaci na računaru 13.diskusija.3. .Informatički časopisi „Info“.1.Materijali koje će nastavnici izraditi nakon što budu obučeni 13.Nenad Milijaš PRO-MIL. „VIDI“. priključak na Internet.Materijali koje će nastavnici izraditi nakon što budu obučeni. Nick Wilkinson.kombinovano sa pitanjima. SMJERNICE ZA NASTAVNIKE: 13.sa učenikom u centru .Prenosivi računar (laptop ili notepad) . projektor) 13.echoecho.www. table/crna ili zelena.Računari umreženi u LAN računarsku mrežu sa mogoćnošću upotrebe interneta. printer. projektor sa projekcionim platnom.CORELDRAW 11 .demonstracija.razumije pojam perspektive 13. video zapisi. samostojeće table (flipchart).www.. . “PC”. rad u grupi i kombinovani rad Nastavne metode: . .da primjer perspektive Kabinet za informatiku ili kabinet za grafičku struku opremljen dovoljnim brojem računara i prateće opreme (računari . . .između nastavnika i učenika .Skener.Sredstva za pisanje.net .moždana oluja. 2003. Preporučena literatura i ostali izvori za učenje : . skener. internet .Licencirani programski paketi.4.Zvanični priručnik Steven Bain. . Nastavna učila i materijali: . . . skripte. smartboard . Nastavni oblici metode : Oblici rada – nastave se održava u grupama od 8 do 12 učenika pri čemi se kombinuje individualni.“Računarska grafika”.dr. Mikro knjiga.com . eksterni HDD.ostali odobreni udžbenici .predavanje.2. CET Beograd. Dragan Cvetković.tutorijali.

Ocjenjivanje učenja: 1. 3.prezentaciju o sadržaju portfolia 4. Usmena provjera.Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti po jedinicama: Važnost Jedinice jedinica (zbir) Intervju Test Portfolio Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti Test praktičnih vještina 1. 2.5. 3. Portfolio . Opšta uputstva: Ocjenjivanje se vrši unutar škole.4 13. Portfolio obuhvata: .kriterije u ocjenjivanju rada iz zbirke koju je sastavio učenik. Test praktičnih vještina – učenik će raditi test na kome će prikazati specifične vještine rada usvojene tokom obuke po modulima.kompletnost datog odgovora . broj pitanja je srazmjeran važnosti svake jedinice i radi se na kraju modula. treba sadržavati minimalno deset pitanja. Učenici moraju biti upoznati sa metodama i kriterijima ocjenjivanja. Kriteriji za ocjenjivanje: .zbirka učeničkih radova sakupljenih tokom modula.tačnost i validnost saznanja .stepen uključenosti u rad u odjeljenju i u grupi Modul će biti ocijenjen slijedećim tehnikama: 1. . Test treba da sadrži broj bodova za svako pitanje (odgovor). ovom tehnikom će učenici biti ocjenjeni na kraju modula. Pojam vektorske grafike 40% 10% 20% 10% . Osnovi računarske grafike 10% 5% 5% 2. Učenik mora da savlada minimalno 50% gradiva.Test. a na kraju testa treba biti prikazana skala bodova potrebnih za pojedine ocjene.učenici će biti upoznati sa kriterijima ocjenjivanja. sastavlja ih nastavnik ili stručni aktiv.verbalno ispitivanje se zasniva na bazi jedan na jedan.preciznost datih solucija .zbirku radova učenika . Pitanja obuhvaćaju sve jedinice modula. Test moraju raditi svi učenici. 2.pitanja za test i bodovanje će biti unaprijed definisani.

Bachelor grafičkih tehnologija sa završenim certifikatom o poznavanju alata za obradu vektorske grafike ( najmanje CorelDraw) . Grafičke tehnologije. sa odgovarajućim certifikatom informatike 4. Dipl ing. 15: PRIJEDLOG JE DA MODUL PREDAJE : 1. elektrotehnike smjer informatika i računarstvo ili telekomunikacije 3.kurs računarstva i . Bachelor matematičar .informatičar 2. Dipl.5 3. godini. Dipl ing. Bachelor elektrotehnike smjer informatika i računarstvo ili telekomunikacije 6.informatičar 5. Geometrijski oblici I trensformacije Ukupno: 50% 15% 15% 10% 10% 100% 30% 40% 10% 20% 14.matematičar . POVEZANOST MODULA UNUTAR NPP: Modul je povezan sa modulima predmeta stručne teorije i modulima Praktične nastave na II.

član projektnog tima Škola Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja tehnološka škola Banjaluka Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja škola „Novi Travnik“ Ljudevita Gaja bb 72290 Novi Travnik 030 793-504 Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža 033 638-956 Pilanska bb. Fax 033 638-956 e-mail d_colovic@hotmail.ing. član radne grupe 3. Čolović Denis. dipl. Kemal Lagumdžija. dipl. dipl. profesor hemije.mat. Ecc.com . učesnica inicijalnog ocjenjivanja 5. Dušan Pančić.c om prof.-inf. grafičke tehnologije. ekspert za razvijanje NPP-a 6. član radne grupe 2. Dražana Hegediš. TIM ZA RAZVIJANJE MODULA: Ime i prezime i titula 1. Učesnik inicijalnog ocjenjivanja 4. 78000 Banja Luka Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža 033 638-956 051 346-592 Adresa Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža Tel. Amra Tuzović. Sanja Lulo..6 16.informatike@gm ail. mr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->