1 1. PORODICA ZANIMANJA 2. NAZIV I STEPEN ZANIMANJA 3. PREDMET 4. IME MODULA 5. BROJ MODULA ZA PREDMET 6. ŠIFRA MODULA 7.

DATUM KADA JE MODUL ZAVRŠEN 8. SVRHA MODULA: Učenik se upoznaje sa Hemija, nemetali i grafičarstvo Grafički tehničar IV Primjena računara u struci Uvod u računarsku grafiku 03/06 IV-61-ST-05-03 Septembar, 2008. osnovnim pojmovima u oblasti računarske

grafike. Učenik će shvatiti ulogu geometrijskih transformacija u vektorskoj grafici. 9. POSEBNI USLOVI / PREDUSLOVI/ ZAHTJEVI: Prije započinjanja ovog modula, učenici moraju odslušati prethodne module ovog predmeta: IV-61-ST-05-01 i IV-61-ST-05-02, module Praktične nastave sa prve godine, kao i module opšteobrazovnog predmeta Informatika. 10. CILJEVI MODULA: Po završetku ovog modula učenik će : - da razumije pojam računarske grafike - da se upozna sa pojmovima 2D I 3D - da shvati pojam vektorske grafike - da se upozna sa osnovnim elementima vektorske grafike - da razumije ulogu geometrijskih oblika u vektorskoj grafici 11. JEDINICE SADRŽAJA MODULA : 1. Osnovi računarske grafike 2. Pojam vektorske grafike 3. Geometrijske transformacije Napomena:Važnost svih jedinica u okviru modula navedena je u tabeli u stavku 13.5. 12. REZULTATI PO JEDINICI : Nakon uspješnog završetka svake jedinice, učenik će biti sposoban da: Jedinica Znanje Vještine Lične kompetencije 1.Osnovi računarske grafike - definiše pojam računarske grafike - definiše pojmove interaktivne I neinteraktivne grafike - objasni podjelu na 2D I 3D grafiku definiše - ilustruje primjenu računarske grafike u različitim oblastima nauke i tehnologije - ilustruje upotrebu interaktivne I neinteraktivne grafike posjeduje estetske

kvalitete - cijeni ljepotu - može razumjeti uputstva i priručnike o profesionalnoj i informatičkoj opremi - ima pozitivan stav ka modernoj tehnologiji

pojmove - ilustruje upotrebu 2D I

vektorske I rasterske 3D grafike

opiše ulogu vektorske grafike u pripremi štampe .objasni značenje 3.objasni pojam rotacije u 2D i 3D . poteza I putanje .demonstrira primjere prostornih površi .opiše pojam render-a .opiše pojam koordinata .nabroji osnovne osobine vektorske grafike . .nabraja osnovne geometrijske oblike u ravni .definiše pojam vektorske grafike .skicira osnovne geometrijske oblike u ravni .prihvata cjeloživotno učenje -pokazuje volju za pomaganje saradnicima .razlikuje translaciju i rotaciju .pokazuje rasterske profesionalnu odgovornost odnosi se prema opremi na odgovoran i bezbjedan način.ilustruje osnovne osobine vektorske grafike . Geometrijski oblici I transformacije pojma skaliranja . Pojam vektorske grafike .ilustruje osnovne vrste transformacija . linije.procjeni značaj vektorske grafike u struci .identifikuje rotaciju i translaciju .ilustruje pojam .2 grafike ilustruje I upotrebu .pokazuje kompetencije u geometriji vektorske 2. krive.razumije pojam vizira .da primjer za skaliranje .opiše pojam vektora .ilustruje koordinate -ilustruje osnovne vektorske oblike (krive.opiše orotgonalnu projekciju grafike .navodi različite prostorne površi .identifikuje vekorsku grafiku na primjerima .razumije pojam translacije u 2D i 3D .ima volju za učenjem i poboljšavanjem svog znanja . putanje…) . popunjavanja.napravi pomoći makete kombinaciju translacije I rotacije u 2D i 3D .ilustruje skaliranje .opiše pojmove 2D I 3D transformacije .opiše pojmove oblika.

sa učenikom u centru .Informatički časopisi „Info“.2.stručna literatura.3 . „VIDI“.tutorijali. . frontalni. CET Beograd. . Mikro knjiga.1. „BUG“.demonstracija. smartboard . SMJERNICE ZA NASTAVNIKE: 13.Skripte za internu upotrebu .dr.razumije pojam perspektive 13.www.da primjer perspektive Kabinet za informatiku ili kabinet za grafičku struku opremljen dovoljnim brojem računara i prateće opreme (računari .net . .korak po korak . .Licencirani programski paketi.individualni zadaci na računaru 13. Preporučena literatura i ostali izvori za učenje : .moždana oluja. Nastavna učila i materijali: . . video zapisi..Nenad Milijaš PRO-MIL. rad u grupi i kombinovani rad Nastavne metode: .kombinovano sa pitanjima. 2003.Materijali koje će nastavnici izraditi nakon što budu obučeni 13. . 2003.Materijali koje će nastavnici izraditi nakon što budu obučeni.između nastavnika i učenika .Skener. priključak na Internet. samostojeće table (flipchart).com . “PC”. table/crna ili zelena. Nick Wilkinson. .Sredstva za pisanje. Nastavni oblici metode : Oblici rada – nastave se održava u grupama od 8 do 12 učenika pri čemi se kombinuje individualni.. .Prenosivi računar (laptop ili notepad) .diskusija.echoecho. video bim. Potrebni objekti i resursi : ortogonalne projekcije .3. eksterni HDD.www.predavanje. Dragan Cvetković. skener.Računari umreženi u LAN računarsku mrežu sa mogoćnošću upotrebe interneta. 2006. štampač. projektor) 13.Zvanični priručnik Steven Bain.CORELDRAW 11 . skripte.“Računarska grafika”. projektor sa projekcionim platnom. .ostali odobreni udžbenici . printer.PC škola – CorelDRAW.4. internet . .

Ocjenjivanje učenja: 1. Pojam vektorske grafike 40% 10% 20% 10% .stepen uključenosti u rad u odjeljenju i u grupi Modul će biti ocijenjen slijedećim tehnikama: 1. .učenici će biti upoznati sa kriterijima ocjenjivanja. Usmena provjera.tačnost i validnost saznanja . Opšta uputstva: Ocjenjivanje se vrši unutar škole. Učenici moraju biti upoznati sa metodama i kriterijima ocjenjivanja.Test. sastavlja ih nastavnik ili stručni aktiv.prezentaciju o sadržaju portfolia 4. 2. Pitanja obuhvaćaju sve jedinice modula. Kriteriji za ocjenjivanje: .5.zbirku radova učenika . Portfolio obuhvata: . Test moraju raditi svi učenici. Osnovi računarske grafike 10% 5% 5% 2.pitanja za test i bodovanje će biti unaprijed definisani. 3. Test treba da sadrži broj bodova za svako pitanje (odgovor). broj pitanja je srazmjeran važnosti svake jedinice i radi se na kraju modula. Učenik mora da savlada minimalno 50% gradiva.kriterije u ocjenjivanju rada iz zbirke koju je sastavio učenik. Portfolio . ovom tehnikom će učenici biti ocjenjeni na kraju modula.preciznost datih solucija .kompletnost datog odgovora .4 13. Test praktičnih vještina – učenik će raditi test na kome će prikazati specifične vještine rada usvojene tokom obuke po modulima. a na kraju testa treba biti prikazana skala bodova potrebnih za pojedine ocjene.verbalno ispitivanje se zasniva na bazi jedan na jedan.Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti po jedinicama: Važnost Jedinice jedinica (zbir) Intervju Test Portfolio Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti Test praktičnih vještina 1. 2. 3.zbirka učeničkih radova sakupljenih tokom modula. treba sadržavati minimalno deset pitanja.

informatičar 5. 15: PRIJEDLOG JE DA MODUL PREDAJE : 1.kurs računarstva i . Bachelor elektrotehnike smjer informatika i računarstvo ili telekomunikacije 6. Dipl ing.informatičar 2. Dipl ing. Bachelor grafičkih tehnologija sa završenim certifikatom o poznavanju alata za obradu vektorske grafike ( najmanje CorelDraw) . POVEZANOST MODULA UNUTAR NPP: Modul je povezan sa modulima predmeta stručne teorije i modulima Praktične nastave na II. Bachelor matematičar . godini.5 3. Grafičke tehnologije. Geometrijski oblici I trensformacije Ukupno: 50% 15% 15% 10% 10% 100% 30% 40% 10% 20% 14.matematičar . elektrotehnike smjer informatika i računarstvo ili telekomunikacije 3. Dipl. sa odgovarajućim certifikatom informatike 4.

Ecc.mat. grafičke tehnologije.informatike@gm ail. Sanja Lulo. Dušan Pančić.-inf. Čolović Denis. Dražana Hegediš. dipl.6 16.. dipl.com . član projektnog tima Škola Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja tehnološka škola Banjaluka Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja škola „Novi Travnik“ Ljudevita Gaja bb 72290 Novi Travnik 030 793-504 Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža 033 638-956 Pilanska bb. Amra Tuzović.ing. mr. član radne grupe 2. profesor hemije. Kemal Lagumdžija.c om prof. Učesnik inicijalnog ocjenjivanja 4. 78000 Banja Luka Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža 033 638-956 051 346-592 Adresa Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža Tel. učesnica inicijalnog ocjenjivanja 5. dipl. ekspert za razvijanje NPP-a 6. Fax 033 638-956 e-mail d_colovic@hotmail. TIM ZA RAZVIJANJE MODULA: Ime i prezime i titula 1. član radne grupe 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful