1 1. PORODICA ZANIMANJA 2. NAZIV I STEPEN ZANIMANJA 3. PREDMET 4. IME MODULA 5. BROJ MODULA ZA PREDMET 6. ŠIFRA MODULA 7.

DATUM KADA JE MODUL ZAVRŠEN 8. SVRHA MODULA: Učenik se upoznaje sa Hemija, nemetali i grafičarstvo Grafički tehničar IV Primjena računara u struci Uvod u računarsku grafiku 03/06 IV-61-ST-05-03 Septembar, 2008. osnovnim pojmovima u oblasti računarske

grafike. Učenik će shvatiti ulogu geometrijskih transformacija u vektorskoj grafici. 9. POSEBNI USLOVI / PREDUSLOVI/ ZAHTJEVI: Prije započinjanja ovog modula, učenici moraju odslušati prethodne module ovog predmeta: IV-61-ST-05-01 i IV-61-ST-05-02, module Praktične nastave sa prve godine, kao i module opšteobrazovnog predmeta Informatika. 10. CILJEVI MODULA: Po završetku ovog modula učenik će : - da razumije pojam računarske grafike - da se upozna sa pojmovima 2D I 3D - da shvati pojam vektorske grafike - da se upozna sa osnovnim elementima vektorske grafike - da razumije ulogu geometrijskih oblika u vektorskoj grafici 11. JEDINICE SADRŽAJA MODULA : 1. Osnovi računarske grafike 2. Pojam vektorske grafike 3. Geometrijske transformacije Napomena:Važnost svih jedinica u okviru modula navedena je u tabeli u stavku 13.5. 12. REZULTATI PO JEDINICI : Nakon uspješnog završetka svake jedinice, učenik će biti sposoban da: Jedinica Znanje Vještine Lične kompetencije 1.Osnovi računarske grafike - definiše pojam računarske grafike - definiše pojmove interaktivne I neinteraktivne grafike - objasni podjelu na 2D I 3D grafiku definiše - ilustruje primjenu računarske grafike u različitim oblastima nauke i tehnologije - ilustruje upotrebu interaktivne I neinteraktivne grafike posjeduje estetske

kvalitete - cijeni ljepotu - može razumjeti uputstva i priručnike o profesionalnoj i informatičkoj opremi - ima pozitivan stav ka modernoj tehnologiji

pojmove - ilustruje upotrebu 2D I

vektorske I rasterske 3D grafike

linije.nabraja osnovne geometrijske oblike u ravni .definiše pojam vektorske grafike . krive.opiše orotgonalnu projekciju grafike .ilustruje koordinate -ilustruje osnovne vektorske oblike (krive.procjeni značaj vektorske grafike u struci .demonstrira primjere prostornih površi .nabroji osnovne osobine vektorske grafike .navodi različite prostorne površi . .skicira osnovne geometrijske oblike u ravni .ilustruje pojam . Pojam vektorske grafike .razumije pojam translacije u 2D i 3D .identifikuje rotaciju i translaciju . poteza I putanje .objasni značenje 3.opiše pojam vektora . putanje…) . popunjavanja.opiše ulogu vektorske grafike u pripremi štampe .da primjer za skaliranje .prihvata cjeloživotno učenje -pokazuje volju za pomaganje saradnicima .pokazuje rasterske profesionalnu odgovornost odnosi se prema opremi na odgovoran i bezbjedan način.opiše pojam koordinata .objasni pojam rotacije u 2D i 3D .opiše pojam render-a .ilustruje osnovne vrste transformacija .opiše pojmove oblika.opiše pojmove 2D I 3D transformacije .pokazuje kompetencije u geometriji vektorske 2.ilustruje skaliranje .napravi pomoći makete kombinaciju translacije I rotacije u 2D i 3D .razlikuje translaciju i rotaciju .ima volju za učenjem i poboljšavanjem svog znanja .identifikuje vekorsku grafiku na primjerima .2 grafike ilustruje I upotrebu .ilustruje osnovne osobine vektorske grafike .razumije pojam vizira . Geometrijski oblici I transformacije pojma skaliranja .

rad u grupi i kombinovani rad Nastavne metode: .kombinovano sa pitanjima. Dragan Cvetković. 2003.1.Informatički časopisi „Info“. “PC”..Licencirani programski paketi.net . . eksterni HDD.www.. CET Beograd.individualni zadaci na računaru 13. table/crna ili zelena. internet .CORELDRAW 11 . smartboard .korak po korak .PC škola – CorelDRAW.Zvanični priručnik Steven Bain.između nastavnika i učenika .Materijali koje će nastavnici izraditi nakon što budu obučeni. . projektor sa projekcionim platnom.“Računarska grafika”.Prenosivi računar (laptop ili notepad) . SMJERNICE ZA NASTAVNIKE: 13. Mikro knjiga.Skripte za internu upotrebu .demonstracija. . „VIDI“.Sredstva za pisanje. Nastavna učila i materijali: . video zapisi. samostojeće table (flipchart).moždana oluja.stručna literatura. printer.echoecho. .Nenad Milijaš PRO-MIL.3. 2006. video bim.com . Nastavni oblici metode : Oblici rada – nastave se održava u grupama od 8 do 12 učenika pri čemi se kombinuje individualni. skripte.diskusija. frontalni.sa učenikom u centru .dr. .Skener. „BUG“. Potrebni objekti i resursi : ortogonalne projekcije . .4.Računari umreženi u LAN računarsku mrežu sa mogoćnošću upotrebe interneta.tutorijali. priključak na Internet. štampač. .ostali odobreni udžbenici . Nick Wilkinson.Materijali koje će nastavnici izraditi nakon što budu obučeni 13. .3 . Preporučena literatura i ostali izvori za učenje : .2. skener. . .www. 2003.da primjer perspektive Kabinet za informatiku ili kabinet za grafičku struku opremljen dovoljnim brojem računara i prateće opreme (računari .razumije pojam perspektive 13.predavanje. projektor) 13.

5. broj pitanja je srazmjeran važnosti svake jedinice i radi se na kraju modula.pitanja za test i bodovanje će biti unaprijed definisani.prezentaciju o sadržaju portfolia 4. Opšta uputstva: Ocjenjivanje se vrši unutar škole. Portfolio obuhvata: .tačnost i validnost saznanja .stepen uključenosti u rad u odjeljenju i u grupi Modul će biti ocijenjen slijedećim tehnikama: 1.zbirku radova učenika .4 13.kriterije u ocjenjivanju rada iz zbirke koju je sastavio učenik. a na kraju testa treba biti prikazana skala bodova potrebnih za pojedine ocjene. treba sadržavati minimalno deset pitanja. .kompletnost datog odgovora . Kriteriji za ocjenjivanje: . Učenik mora da savlada minimalno 50% gradiva. ovom tehnikom će učenici biti ocjenjeni na kraju modula. Test moraju raditi svi učenici. 3. Usmena provjera. Učenici moraju biti upoznati sa metodama i kriterijima ocjenjivanja. sastavlja ih nastavnik ili stručni aktiv. 2. Test praktičnih vještina – učenik će raditi test na kome će prikazati specifične vještine rada usvojene tokom obuke po modulima.verbalno ispitivanje se zasniva na bazi jedan na jedan.Test. 3.Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti po jedinicama: Važnost Jedinice jedinica (zbir) Intervju Test Portfolio Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti Test praktičnih vještina 1. Test treba da sadrži broj bodova za svako pitanje (odgovor). Osnovi računarske grafike 10% 5% 5% 2.preciznost datih solucija . Pitanja obuhvaćaju sve jedinice modula. Pojam vektorske grafike 40% 10% 20% 10% .učenici će biti upoznati sa kriterijima ocjenjivanja. Ocjenjivanje učenja: 1. 2. Portfolio .zbirka učeničkih radova sakupljenih tokom modula.

elektrotehnike smjer informatika i računarstvo ili telekomunikacije 3. Bachelor elektrotehnike smjer informatika i računarstvo ili telekomunikacije 6. Dipl ing.informatičar 2. sa odgovarajućim certifikatom informatike 4. Grafičke tehnologije.matematičar . Dipl ing. POVEZANOST MODULA UNUTAR NPP: Modul je povezan sa modulima predmeta stručne teorije i modulima Praktične nastave na II. 15: PRIJEDLOG JE DA MODUL PREDAJE : 1.5 3. Geometrijski oblici I trensformacije Ukupno: 50% 15% 15% 10% 10% 100% 30% 40% 10% 20% 14. Bachelor matematičar . Dipl. Bachelor grafičkih tehnologija sa završenim certifikatom o poznavanju alata za obradu vektorske grafike ( najmanje CorelDraw) . godini.kurs računarstva i .informatičar 5.

78000 Banja Luka Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža 033 638-956 051 346-592 Adresa Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža Tel. profesor hemije. Sanja Lulo.ing. mr. Amra Tuzović. Dušan Pančić. dipl. Dražana Hegediš.com . član radne grupe 2.-inf. Fax 033 638-956 e-mail d_colovic@hotmail. grafičke tehnologije.mat. Učesnik inicijalnog ocjenjivanja 4. dipl.. član projektnog tima Škola Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja tehnološka škola Banjaluka Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja škola „Novi Travnik“ Ljudevita Gaja bb 72290 Novi Travnik 030 793-504 Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža 033 638-956 Pilanska bb. član radne grupe 3. dipl. Ecc. učesnica inicijalnog ocjenjivanja 5. Čolović Denis. Kemal Lagumdžija. ekspert za razvijanje NPP-a 6.6 16. TIM ZA RAZVIJANJE MODULA: Ime i prezime i titula 1.c om prof.informatike@gm ail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful