P. 1
sesti razred

sesti razred

5.0

|Views: 10,351|Likes:
Published by sarajevo84

More info:

Published by: sarajevo84 on Jan 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2014

pdf

text

original

6

Prijedlog modela

OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA

6.

RAZRED

DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

KOORDINACIJSKO TIJELO ZA PROVOĐENJE I PRAĆENJE OBRAZOVNE REFORME U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

donosi
OKVIRNI NASTAVNI PLAN ZA ŠESTI RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

REDNI BROJ

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

SEDMIČNI BROJ NASTAVNIH SATI

GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Prvi strani jezik Drugi strani jezik Matematika Biologija Geografija Historija Tehnička kultura Informatika Likovna kultura Muzička kultura Tjelesna i zdravstvena kultura

5 2 2 4 1 2 1 1 2 1 1 2

175 70 70 140 35 70 35 35 70 35 35 70

UKUPNO REDOVNE NASTAVE

22

770

* Napravljeni su modeli programa engleskog, njemačkog, francuskog i arapskog jezika

2

SADRŽAJ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost Engleski jezik Njemački jezik Francuski jezik Arapski jezik Matematika Biologija Geografija Historija Tehnička kultura Informatika Likovna kultura Muzička kultura Tjelesna i zdravstvena kultura

5 – 22 24 – 35 36 – 46 47 – 57 58 – 71 72 – 85 86 – 90 91 – 98 99 – 106 107 – 118 119 – 133 134 – 145 146 – 157 158 - 166

3

PROGRAMI NASTAVNIH PREDMETA ZASTUPLJENIH U ŠESTOM RAZREDU DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE 4 .

HRVATSKI. SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 5 .BOSANSKI.

likova. likovi i motivi u bajci Basna – likovi u basni. pouka basne Zapažanje tematike. Narodna lirska pjesma iz BiH (po izboru) Usmena književnost Stalni epiteti Uočiti obilježja epske i lirske narodne pjesme Uočiti stalni epitet i deseterac kao obilježja usmenog stvaralaštva Razlikovati epsko od lirske pjesme na temelju opreke događaja ili doživljaja Upoznavati se s usmenom književnom i historijskom baštinom Razvijati svijest o opstojnosti naroda i Uočavanje lirskih slika. preneseni smisao basne. Usmena narodna proza: bajka. pobjeda pravde kao osnovna misao 6 . njenog prenesenog smisla i pouke 2. osnovnih stilskih obilježja i osobitosti stiha u našoj narodnoj epici Mogućnost uočavanja povijesne podloge fabule narodne epike Uočavanje vrijednosti poruka. motiva i stalnih izražajnih sredstava u narodnoj književnosti Razlikovanje usmene lirske i prozne vrste Uočavanje likova i motiva u bajci Samostalnost u analizi basne. basna. Narodna epska pjesma Epski deseterac iz BiH ( po izboru ) Epska i lirska pjesma u usmenoj književnosti 3.BOSANSKI/HRVATSKI/ SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST VI RAZRED 5 sati sedmično 175 sati godišnje PRIJEDLOG PROGRAMA ZA VI RAZRED DEVETOGODIŠNJEGA OBRAZOVANJA Književni tekstovi Književno – teorijski pojmovi Odgojno – obrazovni ciljevi i zadaci Minimalni ISHODI UČENJA Optimalni 1. Fantastični elementi u kratka priča bajci.

hrabrost. 7 . Otkrivati lirske slike. S.izražajno čita i recitira pjesmu. zavičajno – rodoljubiva). Trifunović: «Čist zrak» 9. Hasić: «Praviš se važan» 11. I.stilsko-izražajna sredstvau poeziji.motive. vjernost. 4. poređenje. vrsta stiha. deskriptivna. domovinska (patriotska. evo opet» 7. stih strofa. junaštvo. poenta lirske pjesme. Dučić: «Selo» 6.motive. Prepoznati obilježja domoljubne. usvajanje osnovnih pojmova na razini stilskih figura (izražajnih sredstva): epitet. S. Kajan: «Žuta ptica» 10.poentu pjesme. Šimić: «Ah. J. inverzija. rima ili srok. Određuje lirske slike. Š. običaji. M. motiv kao najmanja tematska jedinica lirske pjesme. Z.Kranjčević: «Lijep si. onomatopeja.po mogućnosti savladava tehniku pisanja vlastitoga lirskog teksta. bijeli svijete» 5. gl. personifikacija. šaljive pjesme. Prepoznaje epitet. Prepoznaje osnovna osjećanja izražena u pjesmi. personifikaciju i onomatopeju. ritam. Pandžo: “List na putu” Uočiti opkoračenje. opisne. Bećirbašić: «Harfa» 8. D. obilježja ritma u pjesmi. Prepoznati stilska sredstva na tekstu i razumjeti preneseno značenje. A. B. usporedbu. vrste lirskog pjesništva: ljubavna.poentu pjesme.nacionalnih i kulturnih vrednota (domoljublje. tradicija) koje utjelovljuju junaci opjevani u usmenim epskim i lirskim pjesmama UMJETNIČKA KNJIŽEVNOST Lirsko pjesništvo: čulni elementi pjesničke slike.

Andersen: «Slavuj» 23. Kulenović: «Gromovo đule» 13. V. Swift: «Guliverova putovanja» (odlomak) 26.K. Poznaje i primjenjuje stilska sredstva u vlastitome tekstu. Ibrišimović: “Sijelo mudraca” 25. J. S. Rorić: «Pjesma» 20. I. Samokovlija: «Dječak Aron» 22. 8 . načini pripovjedanja. pokretače. Prosenjak: “Otac” 15. likovi (glavni. Sjenkjevič: «Kroz pustinju i prašumu» (odlomak) 27. najvažnija obilježja lika Određuje temu. Ešić: «Cvjetko» 21. sporedni). S. crtica. kukavica. roman i igrokaz Ukratko prepričava fabulu na nivou najvažniji događaj i lik. pripovijetka (književnoteorijski pojmovi: fabula. portretiranjem. pravilno iznosi slijed događaja pridržavajući se uzročno-posljedičnoga odnosa. Sekulić: «Bura» (odlomak) 17. plemenit. Kočić: “Jablan” 19. H. B.Singer: “Ole I Trufa” 24. kompozicija. karakterizacija – etička. govorna. Ćorović: «U noći» 16.sredstva zaustavljanja. H. I. I. Razlikuje prema najizražajnijim obilježjima vrste priču. P. Grigor Vitez: «Plava boja snijega» (igrokaz) UMJETNIČKA PROZA Novela. R. Pavlović: “Jarac u pozorištu” 28. kradljivac). poruku na osnovi razumijevanja teksta. sociološka. Prepoznati dijelove fabule i njihovu logičnu povezanost. I. povezuje sadržaj s konkretnim pojavama iz svoga života. osuđuje negativne postupke likova. N.12. Š. tematsko – idejna osnova. Prepoznati i okarakterizirati moralne vrijednosti likova (hrabar.

Roman (vrste: avanturistički. humoristički.afiš ).Uočiti osnovnu razliku između priče i romana. prizor. sažima fabulu Prepričavanje Stvaralačko prepričavanje. Na osnovi glavnih značajki knjiž. slika. romaneskni pripovjedač. prepričavanje sažimanjem fabule Prepričati tekst poštujući Prepoznaje i hronološki slijed. smisleno povezuje rečenice. romana. tematsko – idejna osnova. komentariše postupke i ponašanje likova. jasno i prepričava najvažniji logično povezivanje dio teksta rečenica izdvajajući važnije dijelove. jezik i stil Dramski igrokaz (kompozicija. likovi. naučnofantastični. igrokaza. vrste objašnjava razliku priče. čin. izraziti vlastiti komentar 9 . Prepoznati kompozicijske dijelove igrokaza KULTURA USMENOGA I PISMENOG IZRAŽAVANJA Oblici izražavanja Programski sadržaji Odgojno-obrazovni ciljevi/ zadaci Očekivana postignuća u usmenom i pismenom izražavanju Minimalna Optimalna Prepričava cijeli tekst prema hronologiji događaja. kompozicija romana.

s bilješkama.Razgovor Privatni i službeni razgovor Recitacija Poznavati osnovna pravila službenoga razgovora. tempo. uočavati razliku između službene i privatne komunikacije. razumije ga. boja glasa. u sebi. izraze učtivosti Prepoznati i izražajno čitati istaknute dijelove teksta Zna osnovna obilježja službenoga razgovora. naglašava važne dijelove i govorno obilježava pojedine sadržaje (intonacija. Ostale vrsta čitanja u nastavi: naglas. što ne smije biti dijelom službene komunikacije navodeći najvažnije njezine dijelove Navodi primjere službenoga razgovora u različitim situacijama. razumje pročitano i slušano 10 . Čitati tekst s razumijevanjem. usmjereno.poznavati način oslovljavanja. rečenični naglasak) Čitanje i slušanje Izražajno čitanje književnoumjetničkog teksta. jačina. dikcija. govorne vrednote izražajnog čitanja. logička. pauze. gramatička i stilistička interpunkcija u kontekstu izražajnog čitanja. poznaje različite učtive izraze i primjenjuje ih u razgovoru Tečno i jasno govorenje stihova Oživljeno i s razumijevanjem izražajno govori stihove rabeći različite govorne vrednote Izražajno čita tekst. slušati druge učenike i učitelja i zapažati obilježja dobroga čitanja Pravilno i umjereno brzo čita tekst.

naučnim. Pisanje vlastitih tekstova i pravilna primjena narativnih tehnika 11 . administrativnim.čitalačke tehnike i stilovi (vježbe čitanja na konkretnim tekstovima –književnoumjetničkim. publicističkim i dr). Pričanje kao pripovjedačka (narativna) vrsta izražavanja u nastavi ili doživljaju Pričanje stvarnog događaja (hronološko i retrospektivno) Pričanje izmišljenog događaja ili doživljaja (hronološko i retrospektivno) Pričanje prema zadanoj slici ili muzici Pravilna primjena naracije u vježbama usmenoga i pismenog izražavanja.

Savladavanje osnovnih Pravilno pisanje diktiranih tekstova i uočavanje pravopisnih pravila odgovarajućih pravila ili poteškoća u pisanju Stvaranje vještina i navika u pravilnom pisanju informativnih oblika usmenoga i pismenog izražavanja. opis kraja (pejzaž). opis otvorenog prostora (eksterijer).uputnice. opis zatvorenog portret (interijer). biću ili pojavi kao osnovici opisa: opis osobe (portret).Opisivanje prema predmetu. razredu.mobitelske poruke. mobitelske poruke. jezik bloga. uputnice. kontrolni diktat.priznanice. i 6. slobodni diktat). priznanice. messenger servisi. Pisanje pisama. Pisanje diktata (s obzirom na pravopisne pojave obrađene u 5. 12 . diktat sa predusretanjem grešaka. telegrama.proučeni dikatat. Pravilna primjena deskripcije u vježbama usmenoga i pismenog izražavanja Pisanje vlastitih deskriptivnih tekstova i primjena pravilnih opisivačkih postupaka. opis bića ili grupe bića unutar prostora ili pojave. Pravilno pisanje pisma.

navedenih televizijskih i internet (postanak i razvoj) Film (postanak. sportske) Uloga školske biblioteke u nastavi maternjeg jezika i književnosti. pozorišnih izvedbi. samostalno piše strip. radijskih i televizijskih emisija filmske umjetnosti. strip. Upoznati se s mjesnim i vrste) Teatar (pozorište kao književno – scenska dnevnim i sedmičnim umjetnost: scena. 13 . zna osnovne različite vrste časopisa. određuje vrste poznatih televizijskih emisija. Principi katalogizacije knjiga (s posebnim osvrtom na internet) Nastavni sat lektire u školskoj biblioteci Očekivana postignuća Minimalna Maksimalna Poznaje osnovne karakteristike Poznaje najvažnija obilježja filmskih vrsta na primjerima. kulisa. osobitosti filmskih vrsta. Navodi sredstva. radio. zabavne.Pisanje školskih pismenih zadaća (dvije u toku školske godine) MEDIJSKA KUTURA Pojmovi Odgojno-obrazovni ciljevi i zadaci Razlikovati vrste medija. povijesne podatke o počecima filmova. historijat.samostalno vrši dramatizaciju tekstova. Osnovne vrste medija: štampani upoznati najvažnije elektronički. pozorišno časopisima Poznavati karakteristike prostor. filmski rodovi radijskih emisija. pojedinih vrsta medija na komentariše filmska izražajna razlikovnm nivoui. televizija. Novine. stripa Osnovne vrste radijskih i televizijskih emisija. časopisi. Razlikuje strip kao dio medijske kulture i kao jednostavni prozni tekst.

Riječ (značenje riječi. GRAMATIKA Programski zahtjevi Rječnik . Mogućnost prikladne primjene višeznačne riječi u jezičnim djelatnostima (slušanju.Samostalne riječi (riječi koje imaju samostalno. .Naglašen slog u riječi. .Uočavanje naglašenih i nenaglašenih riječi. čitanju.Pisana i usmena riječ.Glasovi: samoglasnici. oblik riječi. nesamostalne riječi (riječi koje nemaju samostalno Razlikovanje osnovnog i prenesenog značenja poznatih riječi. funkcija riječi).RJEČNIK. razgovoru i pisanju). vlastito značenje. govoru. . suglasnici. Primjeriti nekoliko višeznačnih riječi. . . Odgojno – obrazovni ciljevi ISHODI UČENJA Minimalni Optimalni 14 .Naglasnice i nenaglasnice. . . Razvijen interes za otkrivanje snage. dubine i ljepote riječi.Slog – dužina sloga.

kamo.usklici . Pravilna upotreba/uporaba prijedloga s (a).Nepromjenjive riječi: . li i usklika u rečenici. čestica. čestica da. Uočavanje osnove i nastavka u promjenjivoj riječi. k (a) i priloga gdje. imenovanje i razlikovanje poznate promjenjive i nepromjenjive riječi. . Uočavanje i prepoznavanje veza: prilog ili pridjev prilog ili prijedlog (Lijepo dijete lijepo piše). usklika u govorenju i pisanju. vremena. Prepoznavanje pomoćnih glagola u govorenju i pisanju. kuda. Prepoznavanje pomoćnih glagola u rečenici.pojam priloga (prilozi mjesta.veznici . Glagoli: . Razumijevanje temeljne uloge promjenjivih i nepromjenjivih riječi. Prepoznavanje pomoćnih glagola biti i htjeti.pojam prijedloga .Pomoćni glagoli biti i htjeti.Onomatopejske riječi. Razlikovanje promjenjive od nepromjenjive riječi. Prepoznavanje priloga.Jednoznačnost i višeznačnost (riječi u prvobitnom i prenesenom značenju) .značenje). čestih prijedloga. način) . . Vrste riječi: . nastavak).čestice Zapažanje. .Pravilna upotreba/uporaba veznika. 15 .Promjenjive i nepromjenjive riječi (osnova riječi. ne.

Imenice: - Deklinacija imenica; - Naziv padeža: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, instrumental,lokativ Razumijevanje temeljne uloge padeža u jeziku; Prepoznavanje padeža u rečenici u njihovim temeljnim značenjskim ulogama; Ovladati – upotreba padeža uz pojedine prijedloge u skladu s normom; U određivanju padeža služi se proširenim padežnim pitanjima (tj. cijelom rečenicom s upitnom zamjenicom i glagolom); Prepoznavanje padeža u njihovim temeljnim značenjskim ulogama. Prepoznavanje padeža u rečenici; Pravilna upotreba padežnih oblika u govoru, pismu (oblici s provedenim glasovnim promjenama); Prepoznavanje jednakih oblika riječi u različitim padežima; Uočavanje duge i kratke množine u nominative; Uočavanje imenica koje imaju samo množinu/jedninu; - Glasovne promjene u deklinaciji imenica; nepostojano a, palatalizacija, sibilarizacija i imenice koje ne provode sibilarizaciju, jotaciju.

Razvijanje jezične sposobnosti i komunikacijske vještine koje će učenicima omogućiti da postanu jezično osposobljene osobe.

Prepoznavanje oblika s provedenim glasovnim promjenama.

16

Pridjevi: - Određeni i neodređeni oblik pridjeva u nominative;

Prepoznavanje određenog oblika pridjeva u nominative;

Pravilno upotrebljava neodređeni oblik pridjeva;

Samostalno pronalazi primjere određenih i neodređenih oblika pridjeva u rečenici; Uočavanje jednakog glasovnog sastava različitih padeža.

- Deklinacija pridjeva.

Prepoznavanje padeža pridjevnih oblika pomoću proširenog padežnog pitanja i imenice s kojom se pridjev slaže.

Upotreba neodređenih i određenih pridjeva s padežnim nastavcima.

Zamjenice: - Upitne, odnosne, neodređene, povratna, povratno – posvojna; - Deklinacija ličnih zamjenica.

Razlikovanje posvojne zamjenice i povratno – posvojne zamjenice u govoru i pismu; Uočavanje naglašenih i nenaglašenih oblika osobnih zamjenica;

Prepoznavanje svih vrsta zamjenica; Uočavanje naglašenih i nenaglašenih oblika povratne zamjenice; Dekliniranje osobnih zamjenica.

Pravilna upotreba posvojne, povratno – posvojne i pokazne zamjenice u svim oblicima;

Dekliniranje povratno – posvojne i pokaznih zamjenica.

Brojevi: - Glavni i redni brojevi; - Deklinacija brojeva.

Pisanje zamjenice sebe, se.

Uočavanje različitih oblika glavnih i rednih brojeva u rečenici.

Prepoznavanje glavnih i rednih brojeva u rečenici.

Pisanje brojeva u skladu s pravopisom;

17

Rečenica: - Predikat – imenski i glagolski; Prepoznavanje glagolskog predikata kao temeljnog dijela rečenice; Prepoznavanje imenskog predikata i njegovih sastavnica; Uočavanje priložnih oznaka u rečenici; Prepoznavanje rečenica s više subjekata kao proširene rečenice s više istovrsnih dijelova; Prepoznavanje rečenice s neizrečenim subjektom. Određivanje glagolskog predikata, izrečenog subjekta i priložnih oznaka.

Pravilna deklinacija brojeva.

Određivanje imenskog predikata; Uočavanje lica, vršitelja radnje, u rečenicama s neizrečenim subjektom; Razlikovanje besubjektne i neoglagoljene rečenice.

- Subjekt – više subjekata, neizrečeni subject; - Priložne oznake u rečenici (mjesto, vrijeme, način); - Rečenica s izrečenim i neizrečenim subjektom; rečenica s više subjekata; rečenica bez subjekta; krnja rečenica.

Pravogovor i pravopis - Veliko slovo u jednočlanim i višečlanim u nazivima planeta, kontinenata, okeana država, naroda i naseljenih mjesta; - Pisanje i izgovor superlativa pridjeva;

Primjena naučenih pravila. Osvijestiti upotrebu usvajanja pravopisne norme radi upotreba

Služenje pravopisom (snalaženje u pravopisnom rječniku) u skladu s dobi

18

Izgovor i pisanje riječi s glasovima ije. . Razumijevanje primjene rečeničnih i pravopisnih znakova. Primjenjivati pravopisnu normu u drugim nastavnim predmetima. . Prepoznaje trotačku i zagradu u tekstu kao rečenične znakove.Rečenični i pravopisni znakovi: trotačka crtica.Izgovor i pisanje č i ć u deklinaciji imenica i stepenovanju pridjeva. učenika. zagrada. . 19 . a crticu kao pravopisni znak. je (umanjenice i komparativ).. .Veliko i malo slovo u pridjevima izvedenim od vlastitih imena. u svakodnevnom pisanju i čitanju.Izgovor i pisanje riječi u kojima su provedene glasovne promjene.

od 6. arebica. do 9.narodni govori(narječja). pravogovoru. prvi rječnici i gramatike). srpskom jeziku (Humačka ploča. hrvatski. navedene programske jedinice uskladiti sa predispozicijama učenika te ih uvoditi u osnovne gramatičke pojmove i kategorije). razreda osnovne škole. Historija Južnih Slavena i jezici južnoslavenskih naroda. hrvatskom. 20 .prva štampana djela. ćirilica (bosančica). pravopisu i razvoju standardnoga jezika:voditi računa o spiralnom razvoju nastavnoga programa.RAZVOJ STANDARDNOG (KNJIŽEVNOG) JEZIKA • • • • • Bosanski. Povelja Kulina bana.prve štamparije. natpisi na stećcima. hrvatskom. Spomenici pismenosti u bosanskom. latinica. srpskom jeziku: historijski presjek: glagoljica. Počeci slavenske pismenosti i staroslavenski jezik Pisma u bosanskom. srpski jezik u porodici srodnih jezika. (Ishodi učenja u gramatici.

21 . Defo: “Robinzon Kruso” 12. Neslinger:”Konrad. K. Branko Ćopić: «Orlovi rano lete» 3.dijete iz limenke” 11. Željko Ivanković: «Zvjezdangrad» 8. S. A. Džemaludin Latić: «Srebrena česma» 9. Zvonimir Balog:”Nevidljiva Iva” 5. Miroslav Antić: «Plavi čuperak» 6. Isaković: «Lijeve priče» 7. D. V. Milošević: «Djeca su vojska najjača” (izbor) 10. s time da se za svaku novu školsku godinu izbor djela može mijenjati). Kemal Mahmutefendić: «Roman o novčiću» 4. Pilić:”Mrvice iz dnevnog boravka” 2. po izboru samih nastavnika od punuđenih djela.SPISAK KNJIŽEVNIH DJELA ZA DOMAĆU LEKTIRU: 1. Mark Tven: “Doživljaj Haklberi Fina” (Napomena: u toku jedne školske godine obraditi 8/9 lektirskih djela.

Medijska kultura (strip. Književnost (interpretacija književnih tekstova.) Također. periodika.te medijske kulture. Vodič kroz lektiru. priručnici za učenike(radne sveske). vježbi usmenog i pismenog izražavanja. televizija. 3. pravogovor. 22 . metodičari).Videočitanka. stvaranja vlastitih tekstova (pismenih sastavaka). biblioteka). Naš jezik. Kultura izražavanja. Scenske umjetnosti (dramski igrokazi. reprezentativnosti. Film(povijest i osnove filmske umjetnosti). Prilikom izrade Nastavnoga programa iz književnosti vodilo se računa o estetskim. priručnici za nastavnike. 2. 4. poetske recitacije i dramatizacije tekstova). pravopis.metodička studija) koju trebaju uraditi stručno kvalificirana lica (kritičari.što je uzrokovalo relativno veći broj obaveznih tekstova za čitanku. ali svi tekstovi moraju biti zastupljeni u čitankama. složenost i svrha nastave po pojedinim nastavnim područjima trebaju biti zasnovani na usvajanju osnovnih pojmova iz gramatike. Jezik (gramatika. čitanačkih i lektirskih). zadaci.srpski jezik i književnost u VI razredu devetogodišnje osnovne škole strukturiran je od slijedećih nastavnih područja: 1. b) rasporedu. umjetničke. 5. Prijedlog Nastavnog programa uključuje jezičke..DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Nastavni program za predmet Bosanski.biografija i bibliografija. radio. tekstualne adekvatnosti itd.kao i principima integracije i korelacije. pisci.prijedlog Nastavnog programa temelji se na: a) izboru umjetničkih i znanstvenih sadržaja na principima primjerenosti. likovnom kulturom. Medijska čitanka. rječnik. muzičkom kulturom i dr. odgojnosti.stvaralačke i medijske sadržaje zasnovane na međusobnom prožimanju (korelativnost i integrativnost) nastavnih područja i nastavnih disciplina i predmeta (interdisciplinarnost i povezanost sa drugim nastavnim predmetima: historijom. internet.hrvatski.etičkim i nacionalnim kriterijima u izboru književnih djela i pisaca. Zato je važno naglasiti da sami nastavnici prilikom izrade globalnih i operativnih nastavnih planova i programa mogu vršiti određenu selekciju obaveznih književnih tekstova. teorije i interpretacije književnosti. te dvije školske pismene zadaće). razvoj standardnog jezika). 6. egzemplarnosti. Knjige lektire moraju biti opremljene standardiziranom kritičko-metodičkom aparaturom (predgovor. Kultura izražavanja (oblici izražavanja u nastavi i vježbe usmenog i pismenog izražavanja. Vrlo je važno naglasiti da ovan Nastavni program treba biti popraćen adekvatnom udžbeničkom i priručničkom literaturom (Čitanka. odnosno organizaciji nastavnih sadržaja po principima kontinuiteta i vertikalno-spiralnog slijeda. Osnovni ciljevi. te ovladavanj osnovnim elementima i tehnikama iz filmske i scenskuih umjetnosti.

STRANI ENGLESKI JEZIK FRANCUSKI NJEMAČKI ARAPSKI 23 .

hers. život . anybody. spajanjem slika na poznata • i tekstova. anything. osnovne informacije 2.lične (padež subjekta i objekta) .npr.postavljati i Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati: odgovarati 1. daily routine. npr.tražiti i prezentiranjem određenih dijelova odslušanog teksta davati mimikom itd. locirati ljude i • Zabava predmete b) ČITANJE I REAGIRANJE: Zamjenice: . these. verbalno. family members and their occupations .pravilnu/nepravilnu množinu Vokabular Učenici će učiti ili ponavljati rječnik vezan za zadane teme. yours. npr.pokazne (this. razred Osnov na škola 4. car) 6. whose) . his.neodređene (somebody.Svakodnevni život. npr. npr.brojive i nebrojive .upitne (who.identificirati i dopunjavanjem nedovršenih rečenica itd.prisvojne (mine.ENGLESKI JEZIK VI RAZRED 2 sata sedmično 70 sati godišnje Nivo Teme Funkcije i sposobnosti Vještine Gramatika Učenici će učiti ili ponavljati: Imenice: . its. . . theirs) . means of transport (npr. those) . neverbalno. odgovaranjem na • Slobodno pitanja. označavanjem tačnih Svakodnevni pitanja i netačnih izraza. bus. nešto prošireniji vokabular. godina učenja englesk og jezika • Porodica Učenici će znati: RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGIRANJE: . nothing 24 . prepoznavanjem vrijeme netačnih/tačnih tvrdnji.Porodica. ours. nešto prošireniji vokabular. what. which. nobody something. bicycle. that.

. teachers Osim stalne nadogradnje svog vokabulara. npr. the. npr. npr. npr.koristiti spajanjem slika i tekstova.izražavati na tekstova jednostavnim jednostavan rečenicama. plants. prezentiranjem ljude određenih dijelova teksta (njihov izgled mimikom itd.nepravilno poređenje pridjeva .pridjeve neodređene količine i broja. this (girl). odrični. odrični. upitni) Past Simple pravilnih i nepravilnih glagola (potvrdni.prisvojne pridjeve . any. . going to an amusement park itd. these (girls).Škola.Zabava. zero .• Priroda • Škola Razvija nje osnovn og znanja jezika Učenici će čitati kratke tekstove u sebi ili naglas i reagirati: 1. vrijeme Pridjeve -Determinatore: . količine. some. pupils’ hobbies.upitne. neslaganje prepoznavanjem netačnih znanje i tvrdnji. going to the party. pyjama party. Brojeve traženjem pogrešaka i njihovim ispravljanjem u tekstu. npr. which. all.Priroda.pratiti jednostavne upute obaveze i potrebe. i raspoloženja) 2. nešto prošireniji vokabular. wildlife. what. verbalno. nešto prošireniji vokabular. favourite sports and games. (a) litle . dopuštenja. upitni) Present Continuous (potvrdni. much. animals. going out to the cinema. npr. prepričavanjem dijelova ili cijelih kratkih . neverbalno. . theatre. (a) few. učenici će 25 . picnic Brojeve: 1-1000 Glagole: Present Simple (potvrdni. cijene. nešto prošireniji vokabular. whose . school subjects.Opisne pridjeve vezane za zadane teme . dopunjavanjem neznanje nedovršenih rečenica itd. postavljanjem pitanja i odgovaranjem na i predmete pitanja.Slobodno vrijeme. unusual hobbies itd. that (boy). sposobnosti. upotrebom novog način: vokabulara u konkretnim slaganje i primjerima/rečenicama. river. those (boys) . mountain.opisivati tvrdnji. označavanjem tačnih i netačnih . . odrični. many. traženjem određenih informacija. timetable. surprise party.članove: a/an. npr.pokazne pridjeve. nešto prošireniji vokabular. upitni) .

oblik Glagole be. have/have got (potvrdni. nešto prošireniji obim priloga vezanih za zadane teme. kao i onima . sva lica jednine i množine Priloge. svojih vršnjaka itd. odrični. dirty Antonime.igrati igrice: po ulogama aktivnostima jezične igre itd. east. care about us itd. npr. jednostavne kao što su: zadovoljstvo. npr. quickly. can.recitirati.Red riječi ( nešto specifičniji red riječi uz upotrebu priloga učestalosti npr. guitar lessons. npr. right.način. must Zapovjedni način. crylaugh Složenice. nešto proširenija upotreba prijedloga za mjesto i vrijeme vezanih za zadane teme Rečenice: .prepričavati kratke priče i šale sl.za mjesto . . orange juice Kolokacije. vezane za zadane teme. always. uz selektivno poređenje sa maternjim jezikom učenika i nekim drugim stranim jezicima 26 .govoriti o temama svojim . discuss a subject. .prepričavati/prepisivati kratke tekstove . dijaloge koji se temelje na temama o kojima se nezadovoljstvo. npr. school choir. npr.praviti kratke.sudjelovati u razgovoru o zadanim . . razočarenje i . vezane za zadane teme. upitni) Present Continuous za izražavanje budućnosti Going to. b) PISANJE Učenici će: . never.vrijeme. ask-answer. Ekvivalente prevoda čestih i ključnih riječi.pjevati dječije pjesmice svakodnevnim . sometimes) . niječni.PRODUKCIJA različite a) GOVOR Učenici će: osjećaje . may.pisati diktate . left.pisati kratke sastave na poznate teme itd. fast Prijedloge. dramatizirati itd. expensive.pravac/smjer. vezane za zadane teme i gramatiku. have to. upitni) Modalne glagole. raspravljalo iznenađenje. vezane za zadane teme. west .There is a/ There are some… Is there a…? Are there any…. npr. dirtyclean.redati ispremetane riječi u Future Simple: shall/will (potvrdni. last year . last week. walk a dog. npr.dopunjavati: nedovršene rečenice tabele i križaljke .? naučiti koristiti: Afikse. npr.

Biologija ( Dijelovi ljudskog tijela. ples (crtanje.razvijaju pozitivan stav prema učenju jezika .) 3 .upoznavati sa kulturom svoje zemlje i učiti da je bolje poštuju i cijene . slikanje.Muzičko obrazovanje (slušanje i pjevanje omiljene vrste muzike.. npr : . značaj ishrane za zdravlje. kao i nivo svog i njihovog znanja u odnosu na postavljene ciljeve .budu odgovorni i aktivni u situacijama kada se uči jezik 27 ..ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti svojih drugova iz razreda. ples.Fizičko obrazovanje (sportske aktivnosti i igre) .Maternji jezik (svijet bajki i imaginacije.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče UČENJE KAKO TREBA UČITI: Učenici će učiti da: . oblikovanje itd. upoznavanje sa najpoznatijim izvođačima na engleskom jeziku) . elementi dramatizacije) . muzički instrumenti.smislene rečenice INTERDISCIPLINARNI SADRŽAJ: Učenici će učiti engleski jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta.) INTERKULTURALNE VJEŠTINE: Učenici će se: .Likovno obrazovanje.upoznavati sa nekim osnovnim razlikama između svoje kulture i kulture naroda sa engleskog govornog područja .

koriste ključne metode iz prakse pri radu u parovima ili malim grupama Ciljani nivo znanja evropskog okvira za strane jezike: 6.3 ČETVRTA GODINA UČENJA 6 razred osnovne škole (2 časa sedmično – 70 časova godišnje) Jezičke vještine Očekivani rezultati učenja Slušanje i razumijevanje Učenici razumiju: razgovor na poznate teme i uključuju se u isti. kraće tekstove. pjesme i priče koje ne prelaze ili neznatno prelaze njihov leksički fond Čitanje i razumijevanje 28 . suštinu teksta koji sadrži neke nepoznate informacije Učenici čitaju: upustva. kraće tekstove sastavljene od poznatih informacija. snimljenog materijala i reaguju na njih.1 Govor A1. kratke poruke i natpise. godina učenja Nivoi Slušanje i razumijevanje A2. jednostavna pitanja.. saopštenja nastavnika i učenika. opomene. upustva. razred – 4.1 Pisanje A1.3 Čitanje i razumijevanje A2.

koriste izraze i rečenice u vezi sa svakodnevnim aktivnostima. postavljaju i odgovaraju na jednostavna pitanja. uz pomoć nastavnika. U vježbama pismenog izražavanja učenici će dopunjavati izostavljene 29 . Učenici će rado inscenirati naučene dijaloge ali i voditi slične na osnovu datih modela ili skica dijaloga.Govor Učenici: učestvuju u razgovoru s nastavnikom i drugim učenicima. Učenici ovog uzrasta ne uče jezik samo imitiranjem i stvaranjem jezičkih navika nego svjesnim uvidom u njegove zakonitosti. Oni počinju dakle stjecati i znanje o jeziku koristeći se već naučenim jezičkim kategorijama iz maternjeg jezika. nego počinju i da stiču znanja o jeziku Znanje o jeziku DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Šesti razred je početak nove etape u učenju stranog jezika. Postepeno će se osposobljavati i za jednostavnu reprodukciju teksta odgovaranjem na postavljena pitanja ili najjednostavnijim prepričavanjem uz pomoć slika. recituju i pjevaju poznate pjesme Pisanje Učenici pišu: Jednostavne tekstove poštujući pravopis. Lične poruke i kraće dijaloge. I na ovom uzrastu izuzetno je bitna vizualizacija koja mora pratiti kako rad na leksici tako i gramatici. govora i pisanja. U radu na tekstu podjednaka će se pažnja posvetiti razvijanju receptivnih jezičkih vještina (slušanje i razumijevanje te čitanje i razumijevanje) uz razvijanje različitih strategija slušanja i čitanja ali i produktivnih vještina. Dopunjuju obrasce i rečenice i izrađuju jednostavne projekte Učenici ne samo da prepoznaju i upotrebljavaju. Tekst na poznatu temu. Pritom će ih nastavnik induktivnim putem voditi ka otkrivanju osnovnih jezičkih zakonitosti koje će težiti primjenjivati samostalno i funkcionalno.

U tu svrhu preporučuju se češće i kraće provjere u formi kratkih desetminutnih testova kao i izrada dvije školske pismene zadaće (po jedna u svakom polugodištu). poštovanja različitosti. Nastava stranog jezika.dijelove teksta. postavljanje pretpostavki. njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje će nastavnik kontinuirano pratiti i ocijeniti. oblika nastavnog rada ali i igara i pjesmica koje će na svojevrstan način unijeti potrebnu vedrinu i opuštenost u nastavu. saradnje. Ocjena iz stranog jezika odraz je cjelokupnog učenikovog odnosa prema školskim obavezama. Ona doprinosi razvijanju smisla za opservaciju. ukazuje na neophodnost permanentnog razvijanja jezičkih kompetencija. SMS). osim kognitivnog ima i duboko humanistički aspekt. Sistematiziranje naučenog i vođenje neke vrste jezičkog portfolija razvit će kod učenika svijest o ličnom napredovanju u procesu učenja stranog jezika. uvažavanja. tolerancije. Dinamičnosti časa doprinijet će smjena više aktivnosti. podstiče na samostalnost i kreativnost u procesu učenja. kritičkog mišljenja i tako značajno utječe na formiranje ličnosti u cjelini. kao i svestrano i široko usvajanje sposobnosti primjenjivih i u drugim disciplinama. 30 . Ona omogućava i favorizuje autonomnost učenika. Praćenje i vrednovanje U šestom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi. razglednicu. Rad sa djecom s posebnim potrebama Ukoliko se ukaže potreba za rad sa ovom djecom. značaj međusobnog razumijevanja. on se treba odvijati prema prilagođenom postojećem programu devetogodišnje osnovne škole. Posebno je važno istaći neophodnost kontinuiranog uvježbavanja i ponavljanja. interkulturalnog prožimanja i uvažavanja. na osnovu predočenog modela jednostavnog teksta pisati sličan ili samostalno pisati jednostavan kratki tekst (čestitku. Svaka konačna ocjena treba da istovremeno odražava stvarni i mjerljivi napredak koji su učenici postigli tokom školovanja i utisak predmetnog nastavnika o napredovanju. Nastavnik je dužan da podstiče motivaciju za učenje stranog jezika. Konačnu ocjenu ne treba izvoditi na osnovu proste aritmetičke sredine ocjena. kulture dijaloga.

redanjem ilustracija po određenom redoslijedu. name. kitchen. opće .pozdravljati na formalan/neformal an način Vještine RECEPCIJA: a) SLUŠANJE I REAGOVANJE: Gramatika Učenici će učiti da koriste i učiti o sljedećem: Imenice: . usebi ili naglas. itd. that. my. a/an. garden. • godina učenja • englesk og - - - - Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: 1) neverbalno.ljude i predmete ili koje su čuli sa kasetofona. coffee-table. bus station. your. . those . npr: crtanjem. loo/ lavatory. • Prostorije u kući i namještaj.Upitne. uncle. • Članovi uže i neki članovi šire porodice. this.ograničen broj raspoloženja i stanja b) ČITANJE I REAGOVANJE: Učenici će čitati kratke tekstove. npr. grandfather.: ponavljanjem riječi.Lične . itd. izraza opisivati: ili čitavih rečenica koje je izgovorio nastavnik . park. their Upitni pridjevi. his. ispunjavanjem tabela ili aktivnosti dopunjavanjem rečenica itd. shop.množina .boje predmeta odgovora na pitanja koja postavlja nastavnik ili . our. Vokabular Učenici će učiti osnovni vokabular koji se odnosi na date teme npr: • Predstavljanje. (nešto prošireniji vokabular) npr.vlastite. who. npr.prisvojni genitiv (John’s. her. car 6.Determinatori: Članovi. mother. npr. curtain • Okolina. redanjem predmete ilustracija po određenom redoslijedu. these. bojenjem navedenih predmeta/osoba navedenim bojama. bookcase. the Prisvojni pridjevi. dom Moja okolina Škola Svakodnevni život • Osnov na škola • • 1.Pokazne. označavanjem tačnih/netačnih (T/F) tvrdnji itd. npr. tražeći određenu informaciju ili detalje i reagovati: locirati ljude i 1) neverbalno. traffic-lights. povezivanjem određenih ilustracija sa odgovarajućim tekstom. razred Lično predstavljanj e Porodica Kuća. what Pridjevi: . npr: crtanjem. hall.trenutne koja čuju sa kasetofona. 31 . izvršavanjem uputa i druge naređenja.Nastavni plan i program za šesti razred. Mary’s) Zamjenice: . davanjem kratkih . izvršavanjem uputa i naređenja. povezivanjem određenih ilustracija sa predstaviti sebe ili odgovarajućim tekstom. 2) verbalno. grandmother. friend. govoriti o označavanjem tačnih/netačnih (T/F) tvrdnji itd. prva godina učenja engleskog jezika – dva časa sedmično – 70 časova godišnje Nivo • Teme Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: . yard street. život u gradu i na selu.

Modalni glagol can (potvrdna. itd. sad. school subjects. in the bathroom (npr. npr. upitna forma) . nice.zahtijevati. križaljke Glagoli: . happy. what(color) . negativna. school furniture. knife.zapisivati po diktatu . good. thirsty park. cup. upitna forma) Prilozi za: . get up.Mjesto. bad.sposobnost/nesp osobnost da nešto urade (I can … I can’t .Present Simple (potvrdna. bridge. lake. redati riječi u smisaone rečenice . sleep. village. : kratkim odgovorima na pitanja. pupils’ things.Pomoćni glagol be . post office. moliti . sklapanjem ispreturanog teksta u smisaonu cjelinu itd. da se dobiju kolokacije).izraziti: . wash (npr. toothbrush).ubacivati. npr. toothpaste.učestvovati u razgovoru (pitanja/odgovori) sa drugim učenikom/učenicima ili nastavnikom . ispunjavanjem tabela. pjevati i igrati jezične igre - nabrojati dane u sedmici . povezivanjem riječi u stupcima A i B (npr.ispunjavati tabele.prepisivati kratke tekstove . school mates. tired. npr.davati uputstva i naredbe . in the kitchen (npr. upitna forma) . wood. dovršavanjem rečenica. theatre. negativna.svakodnevnim aktivnostima i radnjama - brojati ljude i predmete (How many … are there?) 2) verbalno. fork. tableware: spoon. recitovati. trees. rutinske aktivnosti. posters. osnovni pridjevi. hill. main parts of the face/body – nešto 32 . plate. hungry. npr.Opisni. here. podvlačiti. glasses). river. • Škola. cinema. there • Svakodnevni život.odgovarati na pitanja .ideju posjedovanja b) PISANJE: Učenici će: .Present Continuous (potvrdna.igrati uloge. itd. negativna.. fine. PRODUKCIJA: a) GOVOR: reći koliko je sati Učenici će: . scared. ispunjavanjem križaljki.

npr. Osim što će stalno proširivati vokabular.dirty Složenice. u vezi sa datim temama. npr. u vezi sa datim temama. Prijedlozi za: . npr. učenici će učiti da koriste: Afikse. . now.dovršavati rečenice itd. after Rečenice: . wardrobe. npr.Vrijeme. at. u vezi sa datim temama i gramatikom.Red riječi (osnovni red riječi u potvrdnoj. today. itd. itd. learn. npr. at . u vezi sa datim temama.(John’s book. –s. cupboard.Mjesto. 33 .Vrijeme. my house) . turn on/off the radio/ the television.There is a …There are two … prošireniji vokabular). itd. hungrythirsty. job. negativnoj. bus. car. work. sports. clean. busstop. in. on. phone-box Kolokacije. upitnoj i zapovjednoj rečenici . make noise. walk. miss the bus. clean . happy. in. ing Antonime.sad. shop-window. npr. have breakfast/lunch /dinner. npr.

Dobro osmišljenom vizualizacijom olakšava se proces razumijevanja i pamćenja i doprinosi redukciji upotrebe maternjeg jezika na času stranog jezika. mnogo vremena će se morati utrošiti na usvajanje leksike. pravopisa. te gramatike predviđene za ovaj razred. njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje će nastavnik kontinuirano pratiti i ocijeniti. 34 . u početnoj fazi učenja pogotovo. U savladavanju novog stranog jezika obradit će se veliki broj istih onih tema koje su predviđene u prvim godinama učenja prvog stranog jezika. Ocjena iz stranog jezika odraz je cjelokupnog učenikovog odnosa prema školskim obavezama. Nastavnik mora znati iskoristiti tu dobru motivaciju i u njima probuditi želju za daljim učenjem novog jezika. S obzirom da učenici imaju iskustvo u učenju prvog stranog jezika. Uz razvijanje sve četiri jezičke vještine. Geografija. Zbog toga veliki broj časova treba posvetiti upravo uvježbavanju gradiva. Praćenje i vrednovanje U šestom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi. Učenici će tako učiti jezik oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta ali i kombinirajući učenje stranog jezika sa aktivnostima «preuzetim» iz nekih drugih predmeta. Matematika. Na ovom uzrastu učenici dobivaju svjestan uvid u zakonitosti jezika koji uče. no pristup istima je različit zbog različitih uzrasta u kojima se počinje sa učenjem prvog odnosno drugog stranog jezika. njega svakako treba iskoristiti i u usvajanju novog – drugog stranog jezika. U tu svrhu preporučuju se češće i kraće provjere u formi kratkih petominutnih i desetominutnih testova kao i izrada dvije školske pismene zadaće (po jedna u svakom polugodištu). Interdisciplinarni sadržaj Programski sadržaj je međusobno povezan sa drugim predmetima. Na svim nivoima učenja stranog jezika neophodna je vizualizacija. Likovna kultura. kao npr. Tome će sigurno doprinijeti i jezičke igre te učenje pjesmica koje će učenici rado zapjevati kako na početku časa tako i pred kraj časa. Kontinuirano uvježbavanje i sistematiziranje usvojenih znanja također će olakšati njihovo usvajanje. Muzička kultura. Učenici su na početku učenja novog stranog jezika po pravilu zainteresovani za isti.DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Šesti razred je početak nove etape u učenju prvog stranog jezika ali i vrijeme započinjanja učenja drugog stranog jezika. Moja okolina. Maternji jezik.

35 . Rad sa djecom sa posebnim potrebama: Ukoliko se ukaže takva potreba. .Učenici će: .učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče.upoznavati različite kulture i tradicije. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu.

3 Evropskog okvira za strane jezike (funkcionalno početno znanje). Povremeno mu može zatrebati pomoć. Učenik zna opisati sebe i razgovarati o osnovnim svakodnevnim temama. vremenska prognoza).NJEMAČKI JEZIK VI RAZRED 2 sata sedmično 70 sati godišnje ČETVRTA GODINA UČENJA. Čitanje i razumijevanje • • • Govor • • Učenik zna pročitati poznate i neke nepoznate riječi i pasuse iz kratkih tekstova. • Učenik može pratiti standardan govor ukoliko se govori tempom sporijim od normalnog i ako mu se neko obraća direktno. Teško razumijeva i treba mu dosta vremena da pročita čak i kratke dijelove teksta. Može voditi jednostavne neformalne razgovore i obavljati jednostavne transakcije (npr. Izgovara bez poteškoća poznate riječi ali pravi primijetne pauze i oklijeva kad izgovara manje poznate 36 . rutinskim događanjima ili koji sadrže jednostavna uputstva. Jezičke vještine Očekivani rezultati učenja Slušanje i razumijevanje • Učenik može razumjeti pitanja koja se odnose na lično iskustvo i svakodnevne zahtjeve. u prodavnici). koji govore o svakodnevnom životu. VI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično – 70 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi njemačkog jezika u šestom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa A1. Može pronaći određenu informaciju u tekstovima u kojima se koristi jednostavan jezik (razglednice. potvrdne i negativne zapovijesti u okviru jednostavnog rutinskog dijaloga koji se odnosi na neposrednu situaciju.

vrijeme na satu 3. saobraćaj. jezici 9. druženje 5. Znanje o jeziku PROGRAMSKI SADRŽAJI Tematske cjeline: 1. naučenih izraza. osnovnim vokabularom i osnovnim gramatičkim strukturama. Kod slobodnog pismenog izražavanja pravi brojne greške različite prirode. TV-emisije 6. slobodno vrijeme 4. Zna pisati jednostavne poruke (jednostavan tekst na razglednici. Od ovog razreda pa nadalje učenici počinju svjesno usvajati znanje o jeziku. Vlada najosnovnijim fondom jednostavnih. Učenik može pisati jednostavne tekstove lične prirode u okviru predvidivih svakodnevnih potreba i iskustva. kupovina odjeće 10. škola – nastavni predmeti. narodi. zemlje. jednostavan diktat).• • Pisanje • • • • riječi. grad 7. raspored časova 2. seosko imanje 8. prijevozna sredstva 37 . Poteškoće kod izgovora mogu povremeno otežati komunikaciju. lične podatke.

Erdkunde. sein.iskazati na najjednostavniji način dopadanje i nedopadanje. narodi. Kupovina odjeće Die Jacke gefńllt mir. er.negativan i upitni oblik glagola. npr. lice množine Negacija nicht i kein (nominativ i akuzativ) Brojeve: do 100 (jedinice i desetice) te brojeve do 1000 (samo stotice) Vokabular Učenici ce usvajati novi i proširivati već usvojeni vokabular koji se odnosi na date teme. . sie.čitati raspored časova i opisati svoj raspored časova .izvinuti se . označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji 2) verbalno. pridruživanjem slike tekstu.označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji 2) verbalno. du. ČITANJE I RAZUMIJEVANJE : Učenici će . Ich finde die Jacke schön und modern. . dort. :schlafen.čitati rečenice i kraće tekstove.davanjem kraćih odgovora. das Theater. npr.popunjavanjem tabela i sl. . . Er spricht Englisch. links.imenovati domaće životinje i opisati ih . Sie kommt aus Österreich.. sprechen. das Kino. jednostavne informacije i sl. .imenovati TV-emisije .imperativ za 2. rechts Seosko imanje: der Bauernhof.Lične zamjenice u jednini (ich. . dein.lice jednine i 2. npr. unser) Pridjeve u predikativnoj upotrebi Glagole: .Zamjenica Sie za učtivo oslovljavanje . pravilne glagole te nepravilne glagole fahren.imenovati evropske zemlje i određeni broj stranih jezika . Gramatika Učenici će učiti o tome i koristiti : Imenice sa članom u jednini i množini u nominativu i akuzativu: das Buch. . die Post. sehen.imenovati nastavne predmete. Woher kommst du? Aus Bosnien-Herzegowina.razvrstavanjem slika.prezent glagola können u jednini i množini.. govoriti o svojim omiljenim predmetima. der Supermarkt.: .u prezentu u sva tri lica jednine i množine (pomoćne glagole sein i haben.za izražavanje želje oblik möchte . das Schwein Zemlje. die Tafel.Lične zamjenice u jednini i množini u nominativu .davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona i sl.Prisvojne zamjenice za jedninu i prvo lice množine u nominativu i akuzativu (mein.tražiti i nuditi pomoć. Zamjenice: .. Mathe..govoriti o trenutnoj aktivnosti . die Kuh.opisati ljude i predmete .rješavanjem jednostavnijih zadataka sa višestrukim izborom GOVOR: Učenici će: 38 . npr: .: . . die Bücher. jezici: Er ist Engländer. Tiere. npr: razvrstavanjem slika.povezivanjem slike i slušanog teksta. es) u akuzativu . das Pferd.imenovati zgrade u gradu .čitati vrijeme na satu (ne samo pune sate i na pola sata!) . lesen…) . . pridruživanjem podnaslova dijelovima teksta. . . Grad: das Kaufhaus. Sie spricht Deutsch. essen. Wann ist Deutsch? Haben wir heute Mathe? Mathe habe ich am Montag. Vještine SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati 1) neverbalno. der Park Wo ist das Kino? Hier. : Škola Deutsch.dopunjavanjem teksta .tražiti osnovne informacije u tekstu i reagovati: 1) neverbalno. das Schaf..iskazati mišljenje o nečem (Ich finde es super!) .Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: .popunjavanjem praznina u tekstu. ihr.

prepisivati rečenice i kraće tekstove. pjevati. . . aber. Womit möchtest du reisen? PISANJE Učenici će: . -pisati kratki jednostavan tekst prema datom tekstualnom modelu . čestitku) 39 . oder Saobraćaj.od ponuđenih riječi rekonstruirati kraće rečenice. prijevozna sredstva: Wir reisen mit dem Zug. postavljati jednostavna pitanja.samostalno napisati kratki tekst (razglednicu. pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge. govoriti o aktivnostima i određenim situacijama Učenici će koristiti ali ne i učiti o sljedećem: Priloge za mjesto i vrijeme Prijedloge u njihovoj funkcionalnoj upotrebi Veznike und. jednostavnim rečenicama opisivati. odgovarati na pitanja. igrati uloge. SMS.dopunjavati izostavljene riječi. .rekonstruisatii riječi. voditi dijaloge prema datoj skici.- recitovati.

DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Šesti razred je početak nove etape u učenju stranog jezika. Učenici ovog uzrasta ne uče jezik samo imitiranjem i stvaranjem jezičkih navika nego svjesnim uvidom u njegove zakonitosti. Oni počinju dakle stjecati i znanje o jeziku koristeći se već naučenim jezičkim kategorijama iz maternjeg jezika. Pritom će ih nastavnik induktivnim putem voditi ka otkrivanju osnovnih jezičkih zakonitosti koje će se primjenjivati samostalno i funkcionalno. I na ovom uzrastu izuzetno je bitna vizualizacija koja mora pratiti kako rad na leksici tako i gramatici. U radu na tekstu podjednaka će se pažnja posvetiti razvijanju receptivnih jezičkih vještina (slušanje i razumijevanje te čitanje i razumijevanje) uz razvijanje različitih strategija slušanja i čitanja ali i produktivnih vještina, govora i pisanja. Učenici će rado inscenirati naučene dijaloge ali i voditi slične na osnovu datih modela ili skica dijaloga. Postepeno će se osposobljavati i za jednostavnu reprodukciju teksta odgovaranjem na postavljena pitanja ili najjednostavnijim prepričavanjem uz pomoć slika. U vježbama pismenog izražavanja učenici će dopunjavati izostavljene dijelove teksta, na osnovu predočenog modela jednostavnog teksta pisati sličan ili samostalno pisati jednostavan kratki tekst (čestitku, razglednicu, SMS). Posebno je važno istaći neophodnost kontinuiteta uvježbavanja i ponavljanja. Sistematiziranje naučenog i vođenje neke vrste jezičkog portfolija razvit će kod učenika svijest o ličnom napredovanju u procesu učenja stranog jezika. Nastavnik je dužan da podstiče motivaciju za učenje stranog jezika. Dinamičnosti časa doprinijet će smjena više aktivnosti, oblika nastavnog rada ali i igara i pjesmica koje će na svojevrstan način unijeti potrebnu vedrinu i opuštenost u nastavu. Nastava stranog jezika, osim kognitivnog ima i duboko humanistički aspekt. Ona omogućava i favorizuje autonomnost učenika, podstiče na samostalnost i kreativnost u procesu učenja, ukazuje na neophodnost permanentnog razvijanja jezičkih kompetencija, značaj međusobnog razumijevanja, saradnje, uvažavanja, tolerancije, poštovanja različitosti, kulture dijaloga, interkulturalnog prožimanja i uvažavanja, kao i svestrano i široko usvajanje sposobnosti primjenjivih i u drugim disciplinama. Ona doprinosi razvijanju smisla za opservaciju, postavljanje pretpostavki, kritičkog mišljenja i tako značajno utječe na formiranje ličnosti u cjelini. Veoma je važno da nastavnik uputstva ponuđena u programu, udžbenicima i priručnicima ne prihvata kruto, nego da kreativno i fleksibilno kreira aktivnosti, primjereno uvjetima u kojima radi i uzimajući u obzir specifičnosti stranog jezika koji predaje. Praćenje i vrijednovanje U šestom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi. Ocjena iz stranog jezika odraz je cjelokupnog učenikovog odnosa prema školskim obavezama, njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje će nastavnik u kontinuitetu pratiti i ocijeniti. U tu svrhu preporučuju se češće i kraće provjere u formi kratkih desetominutnih testova kao i izrada dvije školske pismene zadaće (po jedna u svakom polugodištu).

40

Konačnu ocjenu ne treba izvoditi na osnovu proste aritmetičke sredine ocjena. Svaka konačna ocjena treba da istovremeno odražava stvarni i mjerljivi napredak koji su učenici postigli tokom školovanja i utisak predmetnog nastavnika o napredovanju. Interdisciplinarni sadržaj Programski sadržaj je međusobno povezan sa drugim predmetima. Učenici će tako učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta ali i kombinirajući učenje stranog jezika sa aktivnostima «preuzetim» iz nekih drugih predmeta, kao npr. Maternji jezik, Likovna kultura, Muzička kultura, Moja okolina (život u gradu, život na selu, kupovina, saobraćaj, prijevozna sredstva), Matematika (brojevi), Geografija (zemlje, narodi, jezici). Interkulturalne vještine Učenici će: - upoznavati različite kulture i tradicije, - učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. Rad sa djecom sa posebnim potrebama: Ukoliko se ukaže takva potreba, rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu.

41

PRVA GODINA UČENJA, VI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično– 70 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Cilj nastave njemačkog jezika u šestom razredu osnovne škole podrazumijeva stjecanje elementarne jezičke kompetencije koja se funkcionalno postepeno razvija. Učenik je na ovom stepenu u stanju da na njemačkom jeziku komunicira na osnovnom nivou o temama iz svog neposrednog okruženja. Učenje stranog jezika treba da podstakne njegovu maštu, radoznalost i kreativnost. Nastava njemačkog jezika treba da doprinese daljem jačanju motivacije za učenje stranih jezika i da učenika osposobi da na njemačkom jeziku komunicira na osnovnom nivou o temama iz svog neposrednog okruženja i da razumije pojedinačne informacije u jednostavnom tekstu U nastavi njemačkog jezika u šestom razredu osnovne škole, kao prvoj godini učenja njemačkog jezika, treba težiti dostizanju nivoa A1.2 Evropskog okvira za strane jezike. Jezičke vještine Slušanje i razumijevanje • • Čitanje i razumijevanje • • • • • • • • • Očekivani rezultati učenja učenik može razumjeti ograničen broj riječi, običnih fraza i rečenica, pitanja i uputstva lične prirode ili vezana za neposrednu situaciju i na njih jezički ili nejezički reagovati potrebna mu je znatna pomoć da bi razumio: usporavanje brzine govora, ponavljanje, pokazivanje ili prijevod čita naglas poznate riječi i rečenice zna pronaći određenu informaciju u jednostavnom tekstu ako je dozvoljeno ponovljeno čitanje pravilno artikulira glasove, naglašava riječi, poštuje ritam i intonaciju rečenice reprodukuje napamet naučene stihove i pjesmice zna postavljati pitanja i davati odgovore u toku dijaloga o osnovnim temama učestvuje u razgovoru po modelu daje jednostavne informacije o sebi, porodici i prijateljima opisuje u nekoliko rečenica poznatu situaciju pravi pauze, oklijeva, pravi greške i kod najjednostavnije usmene produkcije

Govor

42

Pisanje

• • • •

Znanje o jeziku

prepisuje, dopunjava i samostalno piše riječi i kraće rečenice zapisuje pojedine (poznate) riječi ili kraće rečenice po modelu zna napisati nekoliko rečenica o sebi i o veoma poznatim temama (odgovori na direktno postavljena pitanja, pisanje kratkog pisma, kratkog opisa neke osobe) Od samog početka učenja drugog stranog jezika pa nadalje učenici svjesno usvajaju znanje o jeziku.

PROGRAMSKI SADRŽAJI Tematske cjeline: 11. pozdravljanje, predstavljanje, utvrđivanje nečijeg identiteta 12. školsko okruženje 13. članovi porodice 14. život učenika za vrijeme nastave i odmora 15. dani u sedmici, mjeseci, godišnja doba 16. vremenske prilike 17. brojevi do 100 18. kazivanje vremena (puni sat, pola sata) 19. proslava rođendana 20. seosko imanje, životinje 21. odlazak na raspust

43

Funkcije i sposobnosti
Učenici će znati: - pozdravljati se na formalan i neformalan način, - predstaviti sebe i druge, - reći koliko imaju godina i odakle dolaze, - imenovati članove svoje uže porodice - imenovati predmete u školskoj torbi i učionici, - nabrojati dane u sedmici, mjesece i godišnja doba, - pitati za vrijeme na satu i reći koliko je sati, - reći kakvo je atmosfersko vrijeme, - brojati do 100, - govoriti o trenutnoj aktivnosti - čestitati rođendan, - nabrojati domaće životinje, - nabrojati osnovna prijevozna sredstva, - iskazati želju (šta želi jesti i piti, kuda putovati) - kupiti voznu kartu

Vještine
SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati 1) neverbalno, npr.: - razvrstavanjem slika, - povezivanjem slike i slušanog teksta, - označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji 3) verbalno, npr.: - davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona , - popunjavanjem tabela i sl. ČITANJE I RAZUMIJEVANJE : Učenici će - čitati rečenice i kraće tekstove, - tražiti osnovne informacije u tekstu i reagovati: 3) neverbalno, npr: razvrstavanjem slika, pridruživanjem slike tekstu, označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji 4) verbalno, npr: - davanjem kraćih odgovora, - dopunjavanjem teksta - rješavanjem jednostavnijih zadataka sa višestrukim izborom GOVOR: Učenici će: - recitovati, pjevati, - postavljati jednostavna pitanja, - odgovarati na pitanja, - igrati uloge,

Gramatika
Učenici će učiti o tome i koristiti : Imenice sa članom u jednini i množini u nominativu i akuzativu: das Buch, die Tafel, die Bücher.... Zamjenice: - Lične zamjenice u jednini i množini u nominativu - Zamjenica Sie za učtivo oslovljavanje - Prisvojne zamjenice za prvo i drugo lice jednine u nominativu Pridjeve u predikativnoj upotrebi Glagole: - prezent pomoćnih glagola sein i haben, - prezent pravilnih glagola, - prezent glagola können, - izražavanje želje pomoću oblika möchte - imperativ (2. lice jednine i 2. lice množine) - negativan i upitni oblik glagola,

Vokabular
Učenici ce usvajati odnosi na date teme, npr. : Pozdravljanje: Hallo!, Guten Wiedersehen! vokabular koji se

Tag,

Guten

Morgen,

Auf

Predstavljanje: Ich bin ... Ich heiße.... Ich komme aus Deutschland. Wie heißt du? Wie alt bist du? Ich bin .... Jahre alt. Wer ist das? Das ist... Porodica: Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Eltern, Oma, Opa Škola: das Klassenzimmer,die Schultasche, das Buch, das Heft, der Bleistift, die Tafel, die Kreide, die Bank...

Negacija nicht i kein (nominativ i akuzativ) Brojeve: - do 100 Učenici će koristiti ali ne i učiti o sljedećem: Priloge

Rođendan: Mein Geburtstag ist am Samstag um 18 Uhr. eine Geburtstagsparty machen, Freunde einladen, die Torte, die Kerzen, Geschenke bekommen Seosko imanje: der Bauernhof, Tiere, die Kuh, das Pferd, das Schaf, das Schwein

44

- pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge, - voditi dijaloge prema datoj skici. PISANJE Učenici će: - prepisivati pojedinačne riječi , rečenice i kraće tekstove, - rekonstruirati riječi, - dopunjavati izostavljene riječi, - od ponuđenih riječi rekonstruirati kraće rečenice, -pisati kratki jednostavan tekst prema datom tekstualnom modelu - samostalno napisati kratki tekst (čestitku, pozivnicu za rođendansku proslavu)

za mjesto i vrijeme Prijedloge u njihovoj funkcionalnoj upotrebi Atmosfersko vrijeme: Es ist kalt (warm). Die Sonne scheint. Es schneit. Odlazak na raspust: ins Gebirge, ans Meer, mit dem Zug, mit dem Bus, mit dem Flugzeug reisen

DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Šesti razred je početak nove etape u učenju prvog stranog jezika ali i vrijeme započinjanja učenja drugog stranog jezika. S obzirom da učenici imaju iskustvo u učenju prvog stranog jezika, njega svakako treba iskoristiti i u usvajanju novog – drugog stranog jezika. U savladavanju novog stranog jezika obradit će se veliki broj istih onih tema koje su predviđene u prvim godinama učenja prvog stranog jezika, no pristup istim je različit zbog različitih uzrasta u kojima se počinje sa učenjem prvog odnosno drugog stranog jezika. Na ovom uzrastu učenici dobivaju svjestan uvid u zakonitosti jezika koji uče. Uz razvijanje sve četiri jezičke vještine, mnogo vremena će se morati utrošiti na usvajanje leksike, pravopisa, te gramatike predviđene za ovaj razred. Na svim nivoima učenja stranog jezika neophodna je vizualizacija, u početnoj fazi učenja pogotovo. Dobro osmišljenom vizualizacijom olakšava se proces razumijevanja i pamćenja i doprinosi redukciji upotrebe maternjeg jezika na času stranog jezika. Kontinuirano uvježbavanje i sistematiziranje usvojenih znanja također će olakšati njihovo usvajanje. Zbog toga veliki broj časova treba posvetiti upravo uvježbavanju gradiva. Učenici su na početku učenja novog stranog jezika po pravilu zainteresovani ¸ za isti. Nastavnik mora znati iskoristiti tu dobru motivaciju i u njima probuditi želju za daljim učenjem novog jezika. Tome će sigurno doprinijeti i jezičke igre te učenje pjesmica koje će učenici rado zapjevati kako na početku časa tako i pred kraj časa.

45

upoznavati različite kulture i tradicije. kao npr. Rad sa djecom sa posebnim potrebama: Ukoliko se ukaže takva potreba. Geografija.Praćenje i vrednovanje U šestom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi. Likovna kultura. Moja okolina. U tu svrhu preporučuju se češće i kraće provjere u formi kratkih petominutnih i desetminutnih testova kao i izrada dvije školske pismene zadaće (po jedna u svakom polugodištu). Muzička kultura. . 46 . rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje će nastavnik kontinuirano pratiti i ocijeniti. Učenici će tako učiti jezik oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta ali i kombinirajući učenje stranog jezika sa aktivnostima «preuzetim» iz nekih drugih predmeta. Maternji jezik. Ocjena iz stranog jezika odraz je cjelokupnog učenikovog odnosa prema školskim obavezama.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. Matematika. Interkulturalne vještine Učenici će: . Interdisciplinarni sadržaj Programski sadržaj je međusobno povezan sa drugim predmetima.

naglasak. Jezičke vještine Slušanje i razumijevanje Očekivani rezultati / ishodi učenja Učenik će • prepoznavati glasove. kratke dijaloge o poznatim temama. Učenje stranog jezika treba da podstakne njegovu maštu. Učenik treba da se osposobi da na francuskom jeziku komunicira na osnovnom nivou o temama iz svog neposrednog okruženja. te kratke rečenice prepoznavati poznate riječi i kratke rečenice i znati ih povezati sa ilustracijama čitati kraće tekstove Čitanje i razumijevanje 47 .FRANCUSKI JEZIK VI RAZRED 2 sata sedmično 70 sati godišnje ČETVRTA GODINA UČENJA VI razred osnovne škole (2 časa sedmično/tjedno-70 časova godišnje) Cilj nastave francuskog jezika u šestom razredu osnovne škole. ritam i intonaciju u jeziku koji uči • razumjeti ograničen broj riječi i izraza. pjesmice • razumjeti i reagovati na odgovarajući način na kratke usmene poruke • • • prepoznavati slova i napisane riječi.2 Evropskog okvira za strane jezike u slušanju i razumijevanju i čitanju i razumijevanju.1 u govoru i pisanju. odnosno A1. Učenje stranog jezika učeniku treba da olakša razumijevanje drugih i različitih kultura i tradicija i jača motivaciju za učenje stranih jezika. radoznalost i kreativnost. kao drugog stranog jezika. je razvijanje svijesti o postojanju drugih jezika i mogućnosti komuniciranja na nekom drugom jeziku koji nije naš maternji. U nastavi francukog jezika u šestom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa A 1.

prepoznavati i pravilno upotrebljavati osnovne jezičke elemente. Pisanje Znanje o jeziku • • 48 . dopunjavati i samostalno pisati riječi i kraće rečenice Učenik će na ovom nivou učenja jezika svjesno stjecati znanje o jeziku.Govor • • • • pravilno artikulirati glasove. naglašavati riječi. poštovati ritam i intonaciju rečenice davati osnovne informacije o sebi i svom okruženju opisivati u nekoliko rečenica poznatu situaciju služeći se pritom ograničenim brojem osnovnih riječi i zapamćenih rečeničnih shema razmjenjivati sa sagovornicima nekoliko osnovnih iskaza u vezi sa konkretnom situacijom prepisivati.

mère. la. prendre l’ glagola. biranjem ili povezivanjem pisanih riječi i odgovarajućih ilustracija. arbre. npr. se être. npr. (triste. des. Il a les cheveux 49 .itd.. ma.) livre. pokazivanjem.locirati ljude i predmete . nepravilnih samo osnovne riječi glagola aller. dom Moja bliža okolina Škola Svakodnevni život Dani u sedmici.sposobnost da nešto urade (Je peux…) -ideju posjedovanja (le livre de Jean. jardin. chambe. .Prezent Svakodnevni život. sa namještaj: cuisine. sretan).boje predmeta . pravilnih laver. popunjavanjem praznina riječima odabranim sa zidnih karata na kojima se te riječi nalaze itd. le.: • Imenice jednina i • Pozdravljanje: Bonjour. lit. npr.brojati predmete . koji su najčešće u armoire. frère. soeur.identifikovati ljude i predmete . dormir. bojenjem ili podvlačenjem samo određenih riječi (npr. pravljenjem/oblikovanjem stvari . • Opisivanje: Il est grand faire i venir / petit. se promener. upotrebi. les grand. ton. • Prostorije u kući i ta. malheureux. pokazivanjem određenih ilustracija koje se odnose na riječi koje im se usmeno upućuju. povratnih manger glagola i • Moje lice.Upitne. pomoćnih rutinske aktivnosti npr glagola avior. itd.predstaviti sebe ili druge . Qu’estDe/á qui? Que? ce que c’est ? Qui estDe/á quoi ce? Quel âge as – tu? Determinatore: • Članovi uže porodice: .opisati .). b) ČITANJE I REAGOVANJE: Učenici će prepoznati jednu ili više napisanih riječi ili uputa i reagovati: 1) neverbalno. davanjem kratkih odgovora na pitanja nastavnika ili pitanja koja su čuli sa kasetofona.: imitiranjem nastavnika ili neke popularne ličnosti (npr. grand. onih koje označavaju neku aktivnost. table.: davanjem kratkih pismenih ili usmenih odgovora na pitanja. zamjenjivanjem ilustracija u tekstu ponuđenim riječima.Prisvojne pridjeve. npr. chaise. un. lijepljenjem slika. množina Salut. redanjem slika itd. cahier.ograničen broj raspoloženja . glumljenjem (npr. 2) verbalno. sale .reći koliko je sati – puni sati . podvlačenjem ili bojenjem riječi koje im se usmeno upućuju.Francuski jezik VI razred –B jezik 2 časa sedmično Nivo 6. raspoloženje. raspoređivanjem ilustracija po određenom redu prema pisanim uputstvima itd. crtanjem. grand.mère. élève. 2) verbalno.. mjeseci i godišnja doba Kazivanje vremena Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: . brojeve itd. iz crtića). Zamjenice • Predstavljanje: Je . crtanjem. beau.ljude i predmete . itd Glagole . razred Osnovna škola Prva godina učenja francuskog Prvi stepen početnog znanja • • • • • • • Teme Pozdravljanje i predstavljanje Porodica Kuća. gestikuliranjem. qui? C’est …. npr. npr. zamjenjivanjem inicijala punim riječima ili popunjavanjem praznina odgovarajućim riječima itd. PRODUKCIJA a) GOVOR: Učenici će: Učenici će učiti o tome i koristiti : Vokabular Učenici će učiti samo osnovni vokabular koji se odnosi na date teme. ma maison) Gramatika Aktivnosti RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGOVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: 1) neverbalno. moje tijelo. tužan.pozdravljati .izraziti .Opisne pridjeve à manger.: gestikuliranjem. l’.Lične m’appelle …Je suis. glumljenjem. bojenjem navedenih predmeta/osoba navedenim bojama. Au revoir itd. autobus.. izvršavanjem uputstava. parc.: ponavljanjem riječi koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona.dopadanje . père. se lever. povezivanjem riječi u stupcu A sa odgovarajućim ilustracijama u stupcu B. père mon. une. najosnovnije. • Bliža okolina: rue. son. petit. • Škola: enseignant.Članove.

od ponuđenih riječi sastavljati kraće rečenice. recitovati. npr. avec. ici. samostalno napisati kratki tekst (čestitku. pour aller à … C’est loin (de) / près (de) Aller tout droit. là. zamjenjivati inicijale punim riječima. davati uputstva i naredbe .ponavljati riječi nastavnika ili riječi izgovorene sa kasetofona. npr. u vezi sa datim temama. razglednicu SMS poruku) . igrati uloge. Prendre un bain. de (u osnovnim značenjima) 50 . De quelle couleur est…? rouge.Imperativ Priloge za mjesto. grand – petitl Složenice. bruns. blanc itd. faire attention b) PISANJE: Učenici će: prepisivati izolovane riječi . jednostavan tekst prema tekstu modelu. pisati kraki. u vezi sa datim temama. triste… • Određivanje mjesta i položaja: Pardon. Sale à manger. mjeseci. • noirs. tourner à droite / à gauche • Vrijeme: Qelle heure est-il? Il est … • Dani u sedmici. jaune.sur. društvene igre u kojoj se slažu pločice sa slovima jedna na drugu. ubacivati. npr. devant. dans. redati riječi po određenom redoslijedu. u vezi sa datim temama. itd Kolokacije. npr. dehors Brojeve: 1-50 Prijedloge.à. godišnja doba Učenici će vježbati da koriste (a ne učiti o tome!): Afikse. Bon – mauvais. podvlačiti. pomoću društvene igre u kojoj se sastavljaju riječi od slova. il fait froid. učiti pisati pomoću igara na CD-u. u vezi sa datim temama i gramatikom. blonds. • Raspoloženja: heureux. –s Antonime. pjevati i igrati jezične igre. sac à dos.učestvovati u razgovoru (pitanja/odgovori) sa drugim učenikom/učenicima ili nastavnikom.

geografija Interkulturalne vještine Učenici će se: . slikanje. Učenici su na početku učenja novog stranog jezika po pravilu zainteresirani za isti. Razlike u upotrebi nekih pozdrava u francuskom jeziku i u maternjem jeziku učenika. Zbog toga veliki broj časova treba posvetiti upravo uvježbavanju gradiva.kroz crtanje. Na ovom uzrastu učenici dobivaju svjestan uvid u zakonitosti jezika koji uče.kroz sportove i igre (Fizičko obrazovanje) . Dobro jutro i dobar dan / Bonjour) .učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče. U savladavanju novog stranog jezika obradit će se veliki broj istih onih tema koje su predviđene u prvim godinama učenja prvog stranog jezika. Dobro osmišljenom vizualizacijom olakšava se proces razumijevanja i zapamćivanja i doprinosi redukciji upotrebe maternjeg jezika na času stranog jezika. 51 . ples. Na svim nivoima učenja stranog jezika neophodna je vizualizacija. u početnoj fazi učenja pogotovo. pravopisa. moja okolina. mnogo vremena će se morati utrošiti na usvajanje leksike. Nastavnik mora znati iskoristiti tu dobru motivaciju i u njima probuditi želju za daljim učenjem novog jezika.DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Šesti razred je početak nove etape u učenju prvog stranog jezika ali i vrijeme započinjanja učenja drugog stranog jezika.upoznavati sa kulturom svoje zemlje i učiti da je bolje poštuju i cijene .Matematika. te gramatike predviđene za ovaj razred. oblikovanje itd (Likovno obrazovanje. no pristup istima je različit zbog različitih uzrasta u kojima se počinje sa učenjem prvog odnosno drugog stranog jezika. npr: . npr. Tome će sigurno doprinijeti i jezičke igre te učenje pjesmica koje će učenici rado zapjevati kako na početku časa tako i pred kraj časa. Uz razvijanje sve četiri jezičke vještine. S obzirom da učenici imaju iskustvo u učenju prvog stranog jezika. njega svakako treba iskoristiti i u usvajanju novog – drugog stranog jezika. Kontinuirano uvježbavanje i sistematiziranje usvojenih znanja također će olakšati njihovo usvajanje. Ovo može podrazumijevati npr.slušanjem i pjevanjem omiljene vrste muzike (Muzičko obrazovanje) .upoznavati se sa nekim osnovnim razlikama izmedju njihove kulture i kulture naroda sa francuskog govornog područja (npr. ples) . Interdisciplinarni sadržaji Učenici će takodjer učiti jezik i širiti svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta. uzvike (helas! (Jao!) ili eh bien! (pa lijepo! No!) ta ta ta! (koješta!) tiens! (gle!) itd.

razvijaju pozitivan stav prema učenju jezika . Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba.Učenje kako učiti Učenici će da: . rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu 52 . kao i nivo svog i njihovog znanja u odnosu na postavljene ciljeve Praćenje i vrednovanje U šestom razredu osnovne škole ocjene se iskazuju brojčano.budu odgovorni i aktivni u situacijama kada se uči jezik .ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti svojih drugova iz razreda. a ocjena treba da bude odraz cjelokupnog učenikovog odnosa prema školskim obavezama. Pored dvije školske pismene zadaće preporučuju se i kraće provjere znanja (petominutni i desetominutni testovi). Ocjenjuju se usmeni i pismeni odgovori.koriste ključne metode iz prakse pri radu u parovima ili malim grupama . njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata.

Učenje stranog jezika učeniku treba da olakša razumijevanje drugih i različitih kultura i tradicija i jača motivaciju za učenje stranih jezika. Učenje stranog jezika treba da podstakne njegovu maštu. poštovati ritam i intonaciju rečenice davati osnovne informacije o sebi i svom okruženju opisivati u nekoliko rečenica poznatu situaciju služeći se pritom ograničenim brojem osnovnih riječi i zapamćenih rečeničnih shema razmjenjivati sa sagovornicima nekoliko osnovnih iskaza u vezi sa konkretnom situacijom prepisivati. odnosno A1.PRVA GODINA UČENJA VI razred osnovne škole (2 časa sedmično 70 časova godišnje) Cilj nastave francuskog jezika u šestom razredu osnovne škole. Jezičke vještine Slušanje i razumijevanje Očekivani rezultati / ishodi učenja Učenik će • prepoznavati glasove. te kratke rečenice prepoznavati poznate riječi i kratke rečenice i znati ih povezati sa ilustracijama čitati kraće tekstove pravilno artikulisati glasove. U nastavi francukog jezika u šestom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa. naglašavati riječi.1 u govoru i pisanju. naglasak. je razvijanje svijesti o postojanju drugih jezika i mogućnosti komuniciranja na nekom drugom jeziku koji nije naš maternji. pjesmice • razumjeti i reagovati na odgovarajući način na kratke usmene poruke • • • • • • • Pisanje Znanje o jeziku • • prepoznavati slova i napisane riječi. A 1. kratke dijaloge o poznatim temama. Čitanje i razumijevanje Govor 53 .2 Evropskog okvira za strane jezike u slušanju i razumijevanju i čitanju i razumijevanju. radoznalost i kreativnost. Učenik treba da se osposobi da na francuskom jeziku komunicira na osnovnom nivou o temama iz svog neposrednog okruženja. kao drugog stranog jezika. prepoznavati i pravilno upotrebljavati osnovne jezičke elemente. ritam i intonaciju u jeziku koji uči • razumjeti ograničen broj riječi i izraza. dopunjavati i samostalno pisati riječi i kraće rečenice Učenik će na ovom nivou učenja jezika svjesno stjecati znanje o jeziku.

pomoćnih rutinske aktivnosti npr glagola avior. grand.identificirati ljude i predmete .sposobnost da nešto urade (Je peux…) -ideju posjedovanja (le livre de Jean. dom Moja bliža okolina Škola Svakodnevni život Dani u sedmici.: davanjem kratkih pismenih ili usmenih odgovora na pitanja.. gestikuliranjem. tužan. frère.) livre.Članove. .mère. prendre l’ glagola. se être.Prezent Svakodnevni život. père mon. zamjenjivanjem inicijala punim riječima ili popunjavanjem praznina odgovarajućim riječima itd. najosnovnije. des. ma.dopadanje . raspoloženje. biranjem ili povezivanjem pisanih riječi i odgovarajućih ilustracija. ma maison) Gramatika Aktivnosti RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGOVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: 1) neverbalno. podvlačenjem ili bojenjem riječi koje im se usmeno upućuju.itd. table. npr. chambe. se lever. les grand.ljude i predmete . izvršavanjem uputstava. pokazivanjem određenih ilustracija koje se odnose na riječi koje im se usmeno upućuju.boje predmeta .reći koliko je sati – puni sati . chaise. un. sale . onih koje označavaju neku aktivnost. malheureux. redanjem slika itd.Opisne pridjeve à manger. sa namještaj: cuisine.Prisvojne pridjeve. lit. mère.: gestikuliranjem.: imitiranjem nastavnika ili neke popularne ličnosti (npr. upotrebi. jardin.opisati . arbre. koji su najčešće u armoire. b) ČITANJE I REAGOVANJE: Učenici će prepoznati jednu ili više napisanih riječi ili uputa i reagovati: 1) neverbalno. • Bliža okolina: rue. lijepljenjem slika. glumljenjem. petit. 2) verbalno.Lične m’appelle …Je suis. père. raspoređivanjem ilustracija po određenom redu prema pisanim uputstvima itd. Zamjenice • Predstavljanje: Je . pokazivanjem.locirati ljude i predmete . npr. PRODUKCIJA a) GOVOR: Učenici će: Učenici će učiti o tome i koristiti : Vokabular Učenici će učiti samo osnovni vokabular koji se odnosi na date teme. npr. se promener. grand. • Prostorije u kući i ta. (triste. nepravilnih samo osnovne riječi glagola aller. sretan). npr. povezivanjem riječi u stupcu A sa odgovarajućim ilustracijama u stupcu B. npr. crtanjem. glumljenjem (npr. cahier. množina Salut. élève. itd.predstaviti sebe ili druge . autobus. razred Osnovna škola Prva godina učenja francuskog Prvi stepen početnog znanja • • • • • • • Teme Pozdravljanje i predstavljanje Porodica Kuća. iz crtića).. povratnih manger glagola i • Moje lice. dormir. l’. qui? C’est ….Francuski jezik VI razred –B jezik 2 časa sedmično Nivo 6. brojeve itd. pravljenjem/oblikovanjem stvari . Qu’estDe/á qui? Que? ce que c’est ? Qui estDe/á quoi ce? Quel âge as – tu? Determinatore: • Članovi uže porodice: .. bojenjem navedenih predmeta/osoba navedenim bojama. davanjem kratkih odgovora na pitanja nastavnika ili pitanja koja su čuli sa kasetofona.izraziti . • Škola: enseignant. la. beau. crtanjem.brojati predmete . 2) verbalno. pravilnih laver. bojenjem ili podvlačenjem samo određenih riječi (npr. • Opisivanje: Il est grand faire i venir / petit. popunjavanjem praznina riječima odabranim sa zidnih karata na kojima se te riječi nalaze itd. Au revoir itd. le.Upitne. zamjenjivanjem ilustracija u tekstu ponuđenim riječima.). son. parc.: ponavljanjem riječi koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona. soeur.pozdravljati .ograničen broj raspoloženja . itd Glagole . une. npr. ton. Il a les cheveux 54 .: • Imenice jednina i • Pozdravljanje: Bonjour. mjeseci i godišnja doba Kazivanje vremena Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: . moje tijelo.

itd Kolokacije. il fait froid. ubacivati. sac à dos. Prendre un bain. npr. tourner à droite / à gauche • Vrijeme: Qelle heure est-il? Il est … • Dani u sedmici. jednostavan tekst prema tekstu modelu. recitovati. là. pisati kratki. dans.ponavljati riječi nastavnika ili riječi izgovorene sa kasetofona. redati riječi po određenom redoslijedu. faire attention b) PISANJE: Učenici će: prepisivati izolovane riječi . godišnja doba Učenici će vježbati da koriste (a ne učiti o tome!): Afikse. igrati uloge. • Raspoloženja: heureux. devant. u vezi sa datim temama. mjeseci. zamjenjivati inicijale punim riječima. Bon – mauvais. samostalno napisati kratki tekst (čestitku.sur. –s Antonime. društvene igre u kojoj se slažu pločice sa slovima jedna na drugu. avec. De quelle couleur est…? rouge. u vezi sa datim temama. blanc itd. noirs. triste… • Određivanje mjesta i položaja: Pardon. pjevati i igrati jezične igre.učestvovati u razgovoru (pitanja/odgovori) sa drugim učenikom/učenicima ili nastavnikom.Imperativ Priloge za mjesto. u vezi sa datim temama. de (u osnovnim značenjima) 55 . u vezi sa datim temama i gramatikom. davati uputstva i naredbe . pour aller à … C’est loin (de) / près (de) Aller tout droit. učiti pisati pomoću igara na CD-u. grand – petitl Složenice. npr. razglednicu SMS poruku) . jaune. pomoću društvene igre u kojoj se sastavljaju riječi od slova. npr. Sale à manger. dehors Brojeve: 1-50 Prijedloge.à. blonds. podvlačiti. bruns. npr. ici. od ponuđenih riječi sastavljati kraće rečenice.

Razlike u upotrebi nekih pozdrava u francuskom jeziku i u maternjem jeziku učenika. pravopisa. no pristup istim je različit zbog različitih uzrasta u kojima se počinje sa učenjem prvog odnosno drugog stranog jezika. oblikovanje itd (Likovno obrazovanje. Dobro osmišljenom vizualizacijom olakšava se proces razumijevanja i zapamćivanja i doprinosi redukciji upotrebe maternjeg jezika na času stranog jezika. Interdisciplinarni sadržaji Učenici će također učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta. slikanje.DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Šesti razred je početak nove etape u učenju prvog stranog jezika ali i vrijeme započinjanja učenja drugog stranog jezika. ples.kroz sportove i igre (Fizičko obrazovanje) . Kontinuirano uvježbavanje i sistematiziranje usvojenih znanja također će olakšati njihovo usvajanje. uzvike (helas! (Jao!) ili eh bien! (pa lijepo! No!) ta ta ta! (koješta!) tiens! (gle!) itd. ples) . Uz razvijanje sve četiri jezičke vještine.kroz crtanje. moja okolina. Tome će sigurno doprinijeti i jezičke igre te učenje pjesmica koje će učenici rado zapjevati kako na početku časa tako i pred kraj časa. .učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče. Na ovom uzrastu učenici dobivaju svjestan uvid u zakonitosti jezika koji uče. S obzirom da učenici imaju iskustvo u učenju prvog stranog jezika. u početnoj fazi učenja pogotovo. Na svim nivoima učenja stranog jezika neophodna je vizualizacija. npr: . mnogo vremena će se morati utrošiti na usvajanje leksike. . Učenici su na početku učenja novog stranog jezika po pravilu zainteresovani za isti.matematika. 56 . te gramatike predviđene za ovaj razred.upoznavati se sa nekim osnovnim razlikama izmedju njihove kulture i kulture naroda sa francuskog govornog područja (npr.slušanjem i pjevanjem omiljene vrste muzike (Muzičko obrazovanje) . njega svakako treba iskoristiti i u usvajanju novog – drugog stranog jezika. Nastavnik mora znati iskoristiti tu dobru motivaciju i u njima probuditi želju za daljim učenjem novog jezika. U savladavanju novog stranog jezika obradit će se veliki broj istih onih tema koje su predviđene u prvim godinama učenja prvog stranog jezika. Ovo može podrazumijevati npr. Dobro jutro i dobar dan / Bonjour). npr. Zbog toga veliki broj časova treba posvetiti upravo uvježbavanju gradiva. geografija Interkulturalne vještine Učenici će se: .upoznavati sa kulturom svoje zemlje i učiti da je bolje poštuju i cijene.

. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. Pored dvije školske pismene zadaće preporučuju se i kraće provjere znanja (petominutni i desetominutni tekstovi). Ocjenjuju se usmeni i pismeni odgovori. a ocjena treba da bude odraz cjelokupnog učenikovog odnosa prema školskim obavezama. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba.budu odgovorni i aktivni u situacijama kada se uči jezik.ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti svojih drugova iz razreda. 57 . kao i nivo svog i njihovog znanja u odnosu na postavljene ciljeve Praćenje i vrijednovanje U šestom razredu osnovne škole ocjene se iskazuju brojčano.koriste ključne metode iz prakse pri radu u parovima ili malim grupama. . njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata.Učenje kako učiti Učenici će da: . .razvijaju pozitivan stav prema učenju jezika.

Sve prethodno spomenuto govori u prilog neophodnosti učenja arapskog jezika kao jednog od stranih jezika tokom osnovne škole. Pored toga. duhu tolerancije. Značajno je napomenuti da je u jednom periodu naše historije nemali broj književnika pisao djela na arapskom jeziku. Stoljećima Bosna i Hercegovina ima civilizacijske i privredne veze sa Bliskim i Srednjim istokom. VI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično – 70 sati godišnje) Uloga i značaj nastave arapskog jezika Tokom procesa obrazovanja. Cilj i zadaci učenja arapskog jezika Cilj učenja arapskog jezika je osposobljavanje učenika za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života. kosmopolitizmu. Kroz učenje stranog jezika kod učenika se razvija svijest: o značaju višejezičnosti. toleranciji. Rezultat takvih razmišljanja je i stav Vijeća Evrope da svaki građanin Evrope mora poznavati najmanje dva strana jezika. Proširivanje opće kulture učenika kroz upoznavanje s načinom života i tradicijom zemalja u kojima se govori arapski jezik.ARAPSKI JEZIK VI RAZRED 2 sata sedmično 70 sati godišnje ARAPSKI JEZIK ČETVRTA GODINA UČENJA. gdje se u više od 20 zemalja sa više od 250 miliona govornika kao zvanični jezik koristi arapski. humanizmu i internacionalizmu. a u okviru nastave stranih jezika. neophodno je razvijanje svijesti o poznavanju dva ili više stranih jezika. 58 . Evropska Unija je multietnička zajednica čiji su opstanak i prosperitet uslovljen višejezičnošću. više od 35 miliona ljudi kao drugi strani jezik koristi arapski jezik. kao i sjevernom Afrikom.

odnosno ovladavanje strategijama učenja (naučiti kako učiti). osposobljavanje učenika za samostalno korištenje različitih izvora znanja. a ne o jeziku . fonetskim i gramatičkim minimumom. razvijanje sposobnosti slušanja i međusobnog uvažavanja.VI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/ 70 sati godišnje) - CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi nastave arapskog jezika Očekivani rezultati učenja učenje jezika.čitanje i pisanje jednostavnih sintagmi i rečenica razvijanje razumijevanja i logičkog . vezanih za konkretan pojam (samostalno upotrebljenih) kreativnosti .sloboda i samostalnost u govoru razvijanje radoznalosti i . upoznavanje sa kulturom naroda čiji se jezik izučava i razumijevanje i poštivanje drugih kultura.Zadaci nastave arapskog jezika su: razvoj sve četiri jezičke vještine.prepisivanje riječi i kratkih sadržaja 59 . razvijanje samostalnosti i kreativnosti. ovladavanje osnovnim leksičkim. NIVO: ČETVRTA GODINA UČENJA . razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju.ljubav i spremnost za učenje arapskog jezika razvijanje pozitivnog stava prema .čitanje riječi.razumijevanje jednostavnih sadržaja na arapskom jeziku učenju jezika . razvijanje samopouzdanja i samopoštivanja.

nastavci gramatičkog ženskog roda. pisanje određenog člana. tanwin. pisanje tanwina u akuzativu. lične i pokazne zamjenice. 60 .- - pamćenja razvijanje temeljitosti. i provjeriti da li su usvojeni: sukun. predanosti i preciznosti u učenju jezika razvijanje samostalnosti u govoru putem igara. ponoviti osnovne fraze. pjesme i plesa učiniti da učenje arapskog jezika bude zabavno čitanje i pisanje jednostavnih sintagmi i rečenica - kratki usmeni i pismeni odgovori dopunjavanje riječi i rečenica PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opća tematska područja kao osnov za daljnji rad) Funkcije i vještine (usmena i pismena kompetencija) Aktivnosti (pomoću kojih se realizuju vještine) Gramatika (osnove gramatike za dati nivo) Vokabular (u okviru datih tema) Neophodno je. tašdid.

Genitiv poslije prijedloga . npr.Pokazne zamjenice (oblici koji nisu urađeni) .Genitivna veza .povezivanjem pisanih sintagmi i odgovarajućih ilustracija.Nabrojati ograničen broj voća i povrća i neke osnovne prehrambene artikle . Gramatika . -Postepeno uvoditi sinonime za leksiku koju je usvojila većina učenika 61 .Opisati školu. sobu) Funkcije i vještine Učenici će znati: . npr.pokazivanjem na ođredene ilustracije koje se odnose na riječi koje su učenici čuli odn.ponavljati riječi nastavnika ili riječi izgovorene sa kasetofona.: .Lične zamjenice (množina) .Pravilna množina .Aktivnosti u nastavi .kraćim pismenim ili usmenim odgovorima na pitanja. lice množine) . npr: . . genitivne veze.Izražavanje glagola “imati” . -Vokabular treba proširivati u skladu sa temama koje se obrađuju.dopunjavanjem izostavljenih sintagmi u tekstu .: .Pravi prijedlozi .izvođenjem uputstava koje nastavnik izgovara ili koja čuju sa kasetofona. imenske i glagolske rečenice -Kroz dijalog (igre. ponavljanje.Opisati (grad. prepoznavanje.ponavljanjem određenih sintagmi i rečenica koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona. .Iskazivati posjedovanje putem pronominalnih sufiksa i genitivne veze Aktivnosti SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati 1) neverbalno. npr: .Brojevi do 100 . kulturne i dr.Komparacija pridjeva .Predstaviti sebe i druge .bojenjem navedenih predmeta / osoba .Opisati slobodne aktivnosti (sportske. .Perfekat .voditi kraće dijaloge u parovima sa drugim učenicima ili sa nastavnikom.Imenovati predmete u školskoj torbi i učionici . 2) verbalno.gestikulacijom predstaviti ono što su čuli.Pridjevi .Opisati jednostavnim rečenicama (imenskim i glagolskim) i ograničenim brojem riječi ljude i predmete u kući .Nabrojati dane u sedmici . godina učenja arapskog jezika Prvi stepen elementarnog znanja Teme .povezivanjem ponuđenih riječi u tekstu…itd. crtanje i druge vježbe) uvježbavati osnovni vokabular. brojevi) .Imenovati članove svoje uže porodice.Porodica i članovi porodice (zanimanja) .Izražavanje vremena (puni sati) . ČITANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će prepoznati jednu ili više napisanih sintagmi ili rečenica i reagovati 1) neverbalno. imitiranjem .) . .Redni brojevi do 12 Vokabular -Učenici proširuju vokabular u okviru zadanih tema i koriste ga za konstruisanje jednostavnih atributivnih sintagmi.davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona. . pjesmice.Iskazivanje posjedovanja pomoću pronominalnih sufiksa (jednina 1.Dvojina . GOVOR: Učenici će: .Brojati od 1 do 100 .Koristiti redne brojeve do 12 za izražavanje punih sati .Kupovina (voće.Direktni objekat (akuzativ) . njihova zanimanja i interesovanja . .Nivo VI razred Osnovna škola 4. . povrće. povezivanjem slike sa tekstom koji čuju. kuću.gestikuliranjem. 2) verbalno.pjevati.

62 . .. PISANJE Učenici najprije prepisuju riječi koje su prije toga usmeno usvojili. izostavljajući određene riječi koje učenici treba da popune). . .itd. imenskih i glagolskih rečenica na osnovu materijala koji je usvojen. a potom postepeno usvajaju i pravilan način njihovog pisanja kroz vježbe poput: .glumiti..nastavnik ispisuje sintagme/rečenice na tablu.recitovati kraće pjesmice.samostalno konstruisanje sintagmi.takmičenje u pisanju brojeva itd.rekonstruiranje riječi od ponuđenih slova.popunjavanja sintagmi i rečenica (npr: Gdje su nestale riječi? . .

Praćenje i vrijednovanje U šestom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi. kao i svestrano i široko usvajanje sposobnosti primjenjivih i u drugim disciplinama. značaj međusobnog razumijevanja. ukazuje na neophodnost permanentnog razvijanja jezičkih kompetencija. Ona omogućava i favorizira autonomnost učenika. Ona doprinosi razvijanju smisla za opservaciju. Postepeno će se osposobljavati i za jednostavnu reprodukciju teksta odgovaranjem na postavljena pitanja ili najjednostavnijim prepričavanjem uz pomoć slika. poštovanja različitosti. uvažavanja. tolerancije. na osnovu predočenog modela jednostavnog teksta pisati sličan ili samostalno pisati jednostavan kratki tekst (čestitku. podstiče na samostalnost i kreativnost u procesu učenja. interkulturalnog prožimanja i uvažavanja. I na ovom uzrastu izuzetno je bitna vizualizacija koja se mora pratiti kako rad na leksici tako i gramatici. U radu na tekstu podjednako će se pažnja posvetiti razvijanju receptivnih jezičkih vještina (slušanje i razumijevanje te čitanje i razumijevanje) uz razvijanje različitih strategija slušanja i čitanja ali i produktivnih vještina. govora i pisanja. primjereno uvjetima u kojima radi i uzimajući u obzir specifičnosti stranog jezika koji predaje. nego da kreativno i fleksibilno kreira aktivnosti. Učenici ovog uzrasta ne uče jezik samo imitiranjem i stvaranjem jezičkih navika nego svjesnim uvidom u njegove zakonitosti. razglednicu. Ocjena iz stranog jezika odraz je cjelokupnog učenikovog odnosa prema školskim obavezama. oblika nastavnog rada ali i igara i pjesmica koje će na svojevrstan način unijeti potrebnu vedrinu i opuštenost u nastavu. Pritom će ih nastavnik induktivnim putem voditi ka otkrivanju osnovnih jezičkih zakonitosti koje će težiti primjenjivati samostalno i funkcionalno. saradnje. Nastava stranog jezika. postavljanje pretpostavki.DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Šesti razred je početak nove etape u učenju stranog jezika. kulture dijaloga. Posebno je važno istaći neophodnost kontinuiranog uvježbavanja i ponavljanja. kritičkog mišljenja i tako značajno utječe na formiranje ličnosti u cjelini. udžbenicima i priručnicima ne prihvata kruto. SMS). Dinamičnosti časa doprinijet će smjena više aktivnosti. Nastavnik je dužan da podstiče motivaciju za učenje stranog jezika. njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje će 63 . osim kognitivnog ima i duboko humanistički aspekt. Oni počinju dakle stjecati i znanje o jeziku koristeći se već naučenim jezičkim kategorijama iz maternjeg jezika. U vježbama pismenog izražavanja učenici će dopunjavati izostavljene dijelove teksta. Veoma je važno da nastavnik uputstva ponuđena u programu. Učenici će rado inscenirati naučene dijaloge ali i voditi slične na osnovu datih modela ili skica dijaloga. Sistematiziranje naučenog i vođenje neke vrste jezičkog portfolija razvit će kod učenika svijest o ličnom napredovanju u procesu učenja stranog jezika.

rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. Maternji jezik. Svaka konačna ocjena treba da istovremeno odražava stvarni i mjerljivi napredak koji su učenici postigli tokom školovanja i utisak predmetnog nastavnika o napredovanju. jezici). . narodi. Matematika (brojevi). kupovina. Rad sa djecom sa posebnim potrebama: Ukoliko se ukaže takva potreba.nastavnik kontinuirano pratiti i ocijeniti. Geografija (zemlje. saobraćaj. kao npr. Interdisciplinarni sadržaj Programski sadržaj je međusobno povezan sa drugim predmetima.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način. Interkulturalne vještine Učenici će: . 64 . prijevozna sredstva). Likovna kultura.upoznavati različite kulture i tradicije. Moja okolina (život u gradu. život na selu. U tu svrhu preporučuju se češće i kraće provjere u formi kratkih desetominutnih testova kao i izrada dvije školske pismene zadaće (po jedna u svakom polugodištu). koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. Učenici će tako učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta ali i kombinujući učenje stranog jezika sa aktivnostima «preuzetim» iz nekih drugih predmeta. Konačnu ocjenu ne treba izvoditi na osnovu proste aritmetičke sredine ocjena. Muzička kultura.

više od 35 miliona ljudi kao drugi strani jezik koristi arapski jezik. Kroz učenje stranog jezika kod učenika se razvija svijest: o značaju višejezičnosti. humanizamu i internacionalizmu. neophodno je razvijanje svijesti o poznavanju dva ili više stranih jezika. Proširivanje opće kulture učenika kroz upoznavanje s načinom života i tradicijom zemalja u kojima se govori arapski jezik. Značajno je napomenuti da je u jednom periodu naše historije nemali broj književnika pisao djela na arapskom jeziku.ARAPSKI JEZIK DRUGI STRANI JEZIK PRVA GODINA UČENJA. fonetskim i gramatičkim minimumom. Evropska Unija je multietnička zajednica čiji su opstanak i prosperitet uvjetovani višejezičnošću. VI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično – 70 sati godišnje) Uloga i značaj nastave arapskog jezika Tokom procesa obrazovanja. Sve prethodno spomenuto govori u prilog neophodnosti učenja arapskog jezika kao jednog od stranih jezika tokom osnovne škole. toleranciji. gdje se u više od 20 zemalja sa više od 250 miliona govornika kao zvanični jezik koristi arapski. Stoljećima Bosna i Hercegovina ima civilizacijske i privredne veze sa Bliskim i Srednjim istokom. a u okviru nastave stranih jezika. Zadaci nastave arapskog jezika su: razvoj sve četiri jezičke vještine. upoznavanje sa kulturom naroda čiji se jezik izučava i razumijevanje i poštivanje drugih kultura. Pored toga. Cilj i zadaci učenja arapskog jezika Cilj učenja arapskog jezika je osposobljavanje učenika za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života. kao i sjevernom Afrikom. kosmopolitizmu. ovladavanje osnovnim leksičkim. 65 . duhu tolerancije. Rezultat takvih razmišljanja je i stav Vijeća Evrope da svaki građanin Evrope mora poznavati najmanje dva strana jezika.

vezanih za konkretan pojam (samostalno upotrebljenih) . pjesme i plesa učiniti da učenje arapskog jezika bude zabavno .prepisivanje riječi i kratkih sadržaja . razvijanje samopouzdanja i samopoštivanja. predanosti i preciznosti u učenju jezika . odnosno ovladavanje strategijama učenja (naučiti kako učiti). a ne o jeziku .razvijanje pozitivnog stava prema .razvijanje samostalnosti u govoru .sloboda i samostalnost u govoru učenju jezika .postupan prelaz ka čitanju i pisanju jednostavnih riječi i rečenica 66 .učenje jezika.putem igara. razvijanje samostalnosti i kreativnosti.čitanje riječi.ljubav i spremnost za učenje arapskog jezika . razvijanje sposobnosti slušanja i međusobnog uvažavanja.razvijanje razumijevanja i logičkog . osposobljavanje učenika za samostalno korištenje različitih izvora znanja.- razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju. NIVO: PRVA GODINA UČENJA .razvijanje radoznalosti i .razvijanje temeljitosti.čitanje jednostavnih rečenica kreativnosti .kratki usmeni i pismeni odgovori pamćenja .razumijevanje jednostanih sadržaja na arapskom jeziku .VI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 časa sedmično/ 70 časova godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi početne nastave arapskog jezika Očekivani rezultati učenja .

tašdid. vezivanje slova u riječi i kraće rečenice. uz učenje osnovnih fraza. tanwin. kratke i duge vokale.PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opća tematska područja kao osnov za daljnji rad) Funkcije i vještine (usmena i pismena kompetencija) Aktivnosti (pomoću kojih se realiziraju vještine) Gramatika (gramatika za dati nivo uz korištenje znanja iz maternjeg jezika i prvog stranog jezika) Vokabular (u okviru datih tema) Specifičnosti arapskog pisma će usloviti i početnu fazu učenja arapskog jezika. 67 . sukun. Koristiti jezička znanja koje su učenici stekli tokom učenja BHS-jezika i prvog stranog jezika i komparativnom metodom voditi učenike da sami dolaze do određenih zaključaka. Neophodno je. usvojiti: osnovne oblike slova. varijante pisanja slova.

. .: .podvlačenjem riječi koje su učenici čuli 2) verbalno.Imenovati predmete u školskoj torbi i učionici . Gramatika Lične zamjenice ('ana. .Reći koliko je sati (puni sat) . `ala) Upitna riječ “'ayna” Kategorija roda Prepoznavanje gramatičkog ženskog roda (okruglo “ta”) Brojevi (1 do 10) Vokabular Učenici će: Učiti samo osnovni vokabular. i druge vježbe) uvježbavati osnovni vokabular.: . harihi) Vokativna partikula “ya” Potvrdne i odrične riječi (na`am.Opisati jednostavnim rečenicama (imenskim) i ograničenim brojem riječi ljude i predmete u kući .davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona ČITANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će prepoznati jednu ili više napisanih riječi ili rečenica i reagirati: 1) neverbalno.Imenovati članove svoje uže porodice .povezivanjem ponuđenih riječi u tekstu…itd.ponavljanjem određenih riječi koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona .Nabrojati dane u sedmici .Nabrojati ograničen broj odjevnih predmeta Aktivnosti SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati 1) neverbalno.Pozdravljanje i upoznavanje . la) Upitne partikule (hal.kraćim pismenim ili usmenim odgovorima na pitanja. hiya.Brojati od 1 do 10 . . godina učenja arapskog jezika Prvi stepen elementarnog znanja Teme .povezivanjem pisanih riječi i odgovarajućih ilustracija.Svakodnevni život . 'a) Prijedlozi (fi.Predstaviti sebe i druge . 68 .Nivo VI razred Osnovna škola 1. nahnu) Upitne zamjenice (man.gestikuliranjem. 'ila.dopunjavanjem izostavljenih slova ili riječi u tekstu . imitiranjem . huwa. npr. ponavljanje. .Pozdravljanje na formalan i neformalan način . npr: .Kuća .Odjevni predmeti Funkcije i vještine Učenici će znati: .Bliža okolina .Škola .Porodica i prijatelji . npr. ma) Pokazne zamjenice (hara. min.slaganjem slika redoslijedom koji proistekne iz teksta koji su čuli. Kroz dijalog (igre.pokazivanjem na ođredene ilustracije koje se odnose na riječi koje su učenici čuli odnosno povezivanjem slike sa tekstom koji čuju. pjesmice. 'anti. prepoznavanje. 'anta.gestikulacijom predstaviti ono što su čuli. npr: . 2) verbalno. koji će biti osnova za tvorbu kratkih (imenskih) rečenica.podvlačenjem pojedinih riječi.

.pjevati.glumiti.GOVOR: Učenici će: . 69 .ponavljati riječi nastavnika ili riječi izgovorene sa kasetofona.itd. . . PISANJE Učenici najprije preslikavaju slova koja su prije toga usmeno usvojili. .voditi kraće dijaloge u parovima sa drugim učenicima ili sa nastavnikom.rekonstruiranje riječi od ponuđenih slova.. a potom postepeno usvajaju i pravilan način njihovog pisanja kroz vježbe poput: .takmičenje u pisanju brojeva itd. .popunjavanja slova (npr: Gdje su nestala slova? nastavnik ispisuje riječi na tablu.recitovati kraće pjesmice. izostavljajući određena slova koje učenici treba da popune) .

Moja okolina. pravopisa. U tu svrhu preporučuju se češće i kraće provjere u formi kratkih petominutnih i desetominutnih testova kao i izrada dvije školske pismene zadaće (po jedna u svakom polugodištu). Interdisciplinarni sadržaj Programski sadržaj je međusobno povezan sa drugim predmetima. Nastavnik mora znati iskoristiti tu dobru motivaciju i u njima probuditi želju za daljim učenjem novog jezika. 70 . Tome će sigurno doprinijeti i jezičke igre te učenje pjesmica koje će učenici rado zapjevati kako na početku časa tako i pred kraj časa. te gramatike predviđene za ovaj razred. Likovna kultura. Učenici su na početku učenja novog stranog jezika po pravilu zainteresovani za isti. njegovog aktivnog učešća u nastavnom procesu i pokazanih rezultata koje će nastavnik kontinuirano pratiti i ocijeniti. Geografija.DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Šesti razred je početak nove etape u učenju prvog stranog jezika ali i vrijeme započinjanja učenja drugog stranog jezika. U savladavanju novog stranog jezika obradit će se veliki broj istih onih tema koje su predviđene u prvim godinama učenja prvog stranog jezika. Na svim nivoima učenja stranog jezika neophodna je vizualizacija. njega svakako treba iskoristiti i u usvajanju novog – drugog stranog jezika. kao npr. u početnoj fazi učenja pogotovo. Na ovom uzrastu učenici dobivaju svjestan uvid u zakonitosti jezika koji uče. Praćenje i vrijednovanje U šestom razredu osnovne škole iskazuju se brojčane ocjene za postignute rezultate u nastavi. S obzirom da učenici imaju iskustvo u učenju prvog stranog jezika. no pristup istima je različit zbog različitih uzrasta u kojima se počinje sa učenjem prvog odnosno drugog stranog jezika. Matematika. Maternji jezik. Ocjena iz stranog jezika odraz je cjelokupnog učenikovog odnosa prema školskim obavezama. Uz razvijanje sve četiri jezičke vještine. Muzička kultura. mnogo vremena će se morati utrošiti na usvajanje leksike. Dobro osmišljenom vizualizacijom olakšava se proces razumijevanja i pamćenje i doprinosi redukciji upotrebe maternjeg jezika na času stranog jezika. Kontinuirano uvježbavanje i sistematiziranje usvojenih znanja također će olakšati njihovo usvajanje. Zbog toga veliki broj časova treba posvetiti upravo uvježbavanju gradiva. Učenici će tako učiti jezik oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta ali i kombinujući učenje stranog jezika sa aktivnostima «preuzetim» iz nekih drugih predmeta.

upoznavati različite kulture i tradicije. 71 . Rad sa djecom sa posebnim potrebama: Ukoliko se ukaže takva potreba. . rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče.Interkulturalne vještine Učenici će: .

MATEMATIKA 72 .

-modelirati matematičke izraze prema zadanim (tekstualnim) uslovima. -računati pomoću džepnog računala. -računanje pomoću džepnog računala. -usvajanje procedura četiri osnovne računske operacije u skupu No i skupu Q+. -grafičkog prenošenja. -prepoznati relaciju. -računanje aritmetičke sredine dva ili više brojeva. njihov položaj na brojnom polupravcu i njihovu strukturu. unije. -znat će računski sabirati. u drugim predmetima i svakodnevnom životu. množiti i dijeliti uglove.MATEMATIKA VI RAZRED 4 sata sedmično PODRUČJA CILJEVI Znanje Sticanje znanja: -poznavanje i upotrebu matematičkih simbola -usvajanje pojma skupa. 73 . -prepoznati. -računanja s mjernim brojevima za kutove (+. .procjeniti i provjeriti tačnost rezultata. uspoređivanja. -naučit će izračunavati postotak od zadanog broja. -nacrtati zadani ugao. -prepoznati i rješavati zadatke date riječima (i problemske zadatke). -sa sigurnošću obavljati računanja u skupu No rješavati matematičke izraze. sabiranje i oduzimanja uglova. mjerenje uglomjerom. 140 sati godišnje OČEKIVANI REZULTATI Učenik će znati: -matematičkim simbolima zapisati odnos dva ili više zadanih skupova. -o rješavanju aritmetičkih (brojevnih) izraza. oduzimati i množiti uglove. :). -. razlike i direktnog produkta skupova. -usvajanje pojma relacije i funkcije. razlomcima (decimalnim brojevima) i njihovoj strukturi. oduzimati. -poznavanje koordinatne prave i koordinatne ravnine. -rješavat će jednostavnije jednadžbe i nejednadžbe u Q+. -usvajanje postupaka za četiri računske operacije s razlomcima i decimalnim brojevima. presjeka. -usvajanje znanja o višecifrenim brojevima. -upotreba brojeva u različitim kontekstima. kao i već nacrtani izmjeriti uglomjerom. jedinica za mjerenje uglova. razumjeti i pravilno koristiti matematičke simbole -prepoznati brojeve prve milijarde i brojeve skupa No. -usvajanje različitih uglova. -obavljati sve četiri računske operacije u skupu Q+. kao i aritmetičku sredinu za dva ili više brojeva. -o jednačinama i nejednačinama s nepoznatom «na jednom mjestu». odnosno funkciju . •. -grafički sabirati. -računanja postotka.

-prikupljanja. -koristiti pomagala za crtanje uglova. -raditi po određenom planu. -poboljšati ličnu «listu» motiva . -prepoznavanja obrasca. -vizualizacije i vizuelnog grupiranja. selektiranja i korištenja informacija Učenik će moći: -promatrajući otkrivati nova svojstva u okruženju i logički ih povezivati. -pripremati se za određeno napredovanje. -važnosti radovanja osobnom uspjehu. -nakon obavljenog zapažanja izvoditi zaključke. emocija i doživljaja -pokazati više altruizma (čovjekoljubivosti. -prepoznati važnost matematičkih znanja u rješavanju problema i sveprisutnost matematike u univerzumu 74 . spremnosti da se pomogne drugim). -učenik će naučiti prepoznavati unutrašnje vlastito razmišljanje i vlastito prosudjivanje. posebno kolektivnog (timskog) rada. kao i uspjehu drugih. -prostornog organiziranja i orijentiranja. -uloge kritičkog mišljenja i zaključivanja u donošenju različitih odluka Učenik će: -pokazivati više zanimanja za timski rad i socijalizaciju.Sposobnosti i vještine Razvijanje sposobnosti i vještina: -poređenja -nizanja. .. Vrijednosti i stavovi Razvijanje spoznaja o društvenim vrijednostima: -razvijanje argumentacije u branjenju ličnih stavova i stavova drugih. -slijeđenja niza uputa. -pozitivnim crtama osobnosti.. -rada. pokazati više senzibiliteta prema matematici i kritičkom mišljenju uopće. -procjenjivanja. -različitih načina matematičkog izražavanja i komuniciranja. -matematičkog jezika. -matematičkim jezikom moći izražavati opće ideje. paralelnih i okomitih pravaca. -induktivnog i analognog zaključivanja. -ocjenjivanje i samoocjenjivanje na osnovu objektivnog i konstruktivnog vrednovanja. -o važnosti donošenja sudova na osnovu provjerenih činjenica i izgrađenih kriterija. -induktivnog mišljenja. -samopuzdanja i samoaktualizacije. -naučiti da sluša argumentaciju i kritički preispituje osobne stavove i stavove drugih.

TEMA. minuta. oštri. krug. ugao (kut) Tematske jedinice Izlomljena linija. TEMA . opruženi.Djeljivost brojeva 5. Prava i kružnica. TEMA – Kružnica. Mjerenje uglova (jedinice: stepen. Susjedni i usporedni. sekunda).ugao. nula. krug. kružni luk i tetiva. Računske operacije s mjernim brojevima za uglove. Direktni produkt skupova. relacije i preslikavanja Tematske jedinice Skupovi. Prenošenje uglova.Skupovi. TEMA – Razlomci 1. 2. Relacije. Funkcije (preslikavanja). obilježavanje).Prirodni brojevi 4.Programski sadržaj: 1. pravi. uglomjer. tupi. 75 . mnogougao (mnogokut). unija i razlika skupova. Ugao ( elementi. Dvije kružnice. Konveksni i nekonveksni uglovi. Grafičko sabiranje i oduzimanje uglova. Presjek. Vrste uglova: puni. TEMA . ugao (kut) 3. Središnji ugao. Koordinatni polupravac i koordinatni sistem u ravni. Uspoređivanje uglova.TEMA.Skupovi. kružnica i krug.Kružnica. Komplementni i suplementni uglovi. relacije i preslikavanja 2. TEMA .

Svojstva računskih operacija: komutativnost. TEMA. oduzimanje. Proširivanje i skraćivanje razlomaka. Pridruživanje tačaka brojnog polupravca razlomcima. Zajednički djelitelji brojeva. postotak. Rastavljanje složenih brojeva na proste faktore. Najveća zajednička mjera Zajednički sadržalac i najmanji zajednički sadržalac danih brojeva. Sabiranje. Pridruživanje brojeva po datom pravilu (brojna vrijednost izraza). 5. Djeljivost zbira.3. Uspoređivanje razlomaka. Izrazi s promjenljivim. Razlomci veći i manji od 1.Prirodni brojevi Tematske jedinice Skup N i N0. Prosti i složeni brojevi. 4. Decimalni i postotni zapis razlomka. faktori i sadržaoci prirodnog broja. Djeljivost dekadnim jedinicama i brojevima: 2.4. razlike i proizvoda prirodnih brojeva. distributivnost. asocijativnost.Razlomci Tematske jedinice Pojam razlomka b/a ( a.Djeljivost u N0 Tematske jedinice Dijeljenje u skupu N0 (Jednakost a = b c + r).25. Brojnik i nazivnik.9.3. Razmjera (omjer).TEMA.TEMA. množenje i dijeljenje (s ostatkom) u skupu N0. b e N). 76 . Djeljivost u skupu N0.

i logički ih povezivati. Brojevni izrazi sa zagradama.Osnovne računske operacije sa razlomcima i njihova svojstva. AKTIVNOSTI NASTAVNIKA Nastavnik će svojim znanjem i vještinama obraditi nastavne sadržaje tako da učenici usvoje pojmove i definicije i da razumiju i prihvate određene zakonitosti. Relacija. Poticati će učenika na rad. KRUŽNICA. Uređeni par. sposobnosti kao i preciznost u uvježbavati oko da pravilno procjenjuje mjerenju. PONAŠANJA Učenik treba radeći s Razvijanje osjećaja za percepciju priborom za prostora. UGAO (KUT) Izlomljena linija. Koristiti udžbenik . Treba osjećaja za urednost promatrati i otkrivati pri crtanju. Jednačine i nejednačine u Q+ (najjednostavniji oblici). Brojna vrijednost izraza. Zahtijevat će od SKUPOVI. za posmatranje Učenik se treba raznih uglova i osposobiti za SPOSOBNOSTI AKTIVNOSTI UČENIKA Učenik treba pažljivo pratiti izlaganje nastavnika i učestvovati u radu svojim komentarima i pitanjima. unija i razlika skupova. RELACIJE I PRESLIKAVANJA Skupovi. nova svojstva. odnosno funkciju. Trebaju znati nacrtati zadane tačke na koordinatnom pravcu i u koordinatnom 77 . Učenici trebaju usvojiti: skup i element skupa kao osnovni pojam. Presjek. motoričke preglednost. Koordinatni polupravac i koordinatni sistem u ravni. KRUG. za geometriju razvijati urednost. Funkcija. zbirku zadataka i ostalu preporučenu literaturu. STAVOVI. prvu i drugu koordinatu uređenog para. Izrazi s promjenljivim. Razvijanje odgovornosti za Treba razviti osjećaj samostalno obavljanje zadataka. Aritmetička sredina danih brojeva. Nastavnik će paziti da sadržaj i objašnjenja budu dostupna uzrastu učenika. Razvijanje slike koje crta. NASTAVNI PROGRAM MATEMATIKE ZA ŠESTI RAZRED (devetogodišnja osnovna škola – četiri sata sedmično) SADRŽAJI ZNANJE VRIJEDNOSTI. Tekstualni zadaci. Trebaju definisati relaciju. jednakost uređenih parova. Direktni produkt skupova.

ravnina. komplementarni uglovi. a osnovne pojmove «razumjeti». Uočavati sličnosti između algebarskih i geometrijskih zadataka. prava. oduzimanje uglova. Razvijanje zapažanja i izvođenje zaključaka.. Uspoređivanje uglova. Jedinice za mjerenje uglova. Učenik treba naučiti definirati pojmove koji ga okružuju. Prava i kružnica. uspoređivanje. njihovih veličina. mjerenje. Učenik treba usvojiti crtanje. Kod učenika treba potaknuti rad po planu. Grafičko sabiranje i oduzimanje uglova. Poticat će učenike na slobodno procjenjivanje veličine uglova prije mjerenja. kružnica. Insistirati će na sažimanju pojmova geometrije u opisivanju tokom izlaganja. učenika da uredno rade i da ravnomjerno raspoređuju crteže na listu papira. kružnica (kružna crta) i krug. Vrste uglova. sistemu u ravni. radi povezivanja gradiva i lakšeg usvajanja. Jedinice za mjerenje uglova: stepen. Učenici trebaju znati koji su osnovni pojmovi u geometriji (tačka. Mjerenje uglova Računske operacije sa mjernim brojevima za uglove Suplementarni. i sekunda. 78 . središnji ugao. krug. prostor. za procjenjivanje rezultata i za pomoć ostalim učenicima. sabiranje. Ugao. skup).mnogougao. Učenik treba usvojiti i razviti matematički jezik.. izlomljena linija. samostalan rad s geometrijskim priborom. mnogougao. minute. Središnji ugao. Prenošenje uglova. Stepen (stupanj) povezati sa stepenima iz geografije. kao i množenje uglova prirodnim brojem.). a koji su i izvedeni pojmovi (dužina..

Razvijanje i jačanje samopouzdanja u vlastitu sposobnost učenja i zaključivanja. Vježbati zadatke s više računskih operacije i zagrada. asocijativnost. distributivnost. Izrazi s promjenljivim. Koristi udžbenik i literaturu. gdje se trebaju koristiti olakšice. da učenici uvježbaju red računskih operacija i oslobađanja od zagrada. kao i volja za rad i za iskazivanje pozitivnih rezultata rada. 79 . sredstava i modela. Insistirati na skraćenom dijeljenju i množenju. Sudjeluje u stvaranju obrazovnih situacija. Prati izlaganja nastavnika. sa i bez zadanih vrijednosti općeg broja. Ostvaruje produktivnu stvaralačku atmosferu u razredu. Razvijati misaonost i logičnost kroz rješavanje različitih zadataka. Aktivno sudjeluje u svim oblicima nastavnog rada. Razumijevanje prirodnosti i prirodne logičnosti u radu sa prirodnim brojevima. Uvježbavati rješavanje zadataka s općim brojevima. Vodi evidenciju svojih zapažanja o napredovanju učenika. Svojstva računskih operacija: komutativnost. Uredno piše sve informacije koje mu daje nastavnik. Dosljedno izvršava sve zahtjeve nastavnika u individualno . Redovito ocjenjuje rad učenika i vodi uredne zabilješke. grupnom i frontalnom radu. Uči kod kuće i radi domaće zadaće. Koristi različite metode i strategiju praćenja postignuća i sposobnosti učenika. Učenici trebaju savladati sve računske operacije. Sabiranje (zbrajanje) . oduzimanje. Pridruživanje brojeva po danom pravilu (brojna vrijednost izraza).PRIRODNI BROJEVI Skup N i N0. Svjesno preuzimanje odgovornosti za urađeno. Učenik treba samostalno odlučivati koju operaciju će prije rješavati. kao i koje zagrade će prije računati. množenje i dijeljenje (s ostatkom) u skupu N0. Pozitivan odnos prema radu. Učenici trebaju znati koristiti svojstva računskih operacija. Prati izlaganje nastavnika.

. Trebaju znati prepoznati brojeve koji su djeljivi sa: 2. Adaptivnost i fleksibilnost u prihvaćanju promjena. Razumijevanje materije i problema. 3. 3. Poštivanje pravila obrazovne igre i aktivnosti uopće. 5.. Nastavnik postavlja pitanja i traži adekvatne odgovore. 80 . Učenici trebaju znati odrediti najmanji zajednički sadržalac.. razvrstavanja.. 5. razlike i proizvoda. Radi na satu i kod kuće po uputama nastavnika. uspoređivanja. kao i najveći zajednički djelitelj. Prosti. 6. kao i relativno proste brojeve. Interes za rješavanje problema i zadataka timskim radom. Razvijanje logičkog i stvaralačkog mišljenja. 10. Moraju razlikovati proste od složenih brojeva.. Za svaki nerazumljivi zadatak traži objašnjenje. 9. Potiče učenike da pitaju i da traže odgovore. 10. Djeljivost sa 2. kako bi saznao da li su svi učenici razumjeli postavljene zadatke. 15. kod kuće ili u školi.DJELJIVOST U N0 Djelitelj i sadržalac broja Djeljivost zbira. Značaj znanja o brojevima i kvantitativnim odnosima. klasificiranja. 9. Procjenjuju i vrednuju vlastite stavove i stavove drugih. 4. Ne ostavlja ništa nerazjašnjeno ni nenaučeno. Vještina odabira inovacija. 4. 15.. 6.. Razvijati maštovitost i sposobnost percepcije bitnog od nebitnog. složeni i relativno prosti brojevi Rastavljanje broja na proste faktore Najveći zajednički djelitelj Najmanji zajednički sadržalac Učenici trebaju znati rastaviti složeni broj na proste faktore.

Usklađuje zadatke i probleme spram mogućnosti učenika. a-x>b... Usvaja pojmove cjeline i jedinke i opšte odnose izmedju dijela nečega i kolektiviteta ( cjeline) Prati aktivno rad na satu i pri tome usvaja nova znanja. Induktivno mišljenje. a-x<b. -sabiranje i oduzimanje razlomaka jednakih nazivnika -Proširivanje i skraćivanje razlomaka.) -Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka: ( a+x<b. množenja i dijeljenja razlomaka. Cijelo i razlomljeno. -Sabiranje i oduzimanje razlomaka različitih nazivnika. (x-a)+b=c. Izrađuje didaktički materijal. Primjenjuje modele interaktivne nastave. Donosi potreban didaktički materijal za razumijevanje novog gradiva (razlomaka). -Dijeljenje razlomka razlomkom. a-x=b. srednjeg i visokog nivoa. polovine. -Uspoređivanje razlomaka sa jednakim nazivnikom. jednakih i različitih razlomaka. duljine. Rješava različite jednačine i nejednačine pomoću svojstava računskih operacija. Crta i reže. (Origami japanska tehnika savijanja papira. Preko mjernih brojeva: površine. Crtežima prikazuje zadane brojeve i čita nacrtane dijelove kako bi zapamtio zapis.RAZLOMCI -Pojam razlomka -Uspoređivanje razlomaka jednakih nazivnika. -Svođenje razlomaka na jednake nazivnike.) -Množenje razlomaka. kao i zapis istih. Geometer's Sketchpad. . Odmjerava znanja: dovoljnog. x-a<b. preklapa i mjeri. polovi i dijeli. -Svođenje razlomaka na jednake nazivnike. Učenik usvaja pojam cijelog. i odgovarajućih zadataka određuje razlomke izražene manjim odgovarajućim jedinicama. x-a=b. Razmjeru rješava kao jednakost dvaju Vizuelno raščlanjivanje i grupiranje. (x+a)b=c. Različiti načini matematičkog izražavanja i komuniciranja korištenjem matematičkog jezika. x+a>b. vremena. Konvergentna i divergentna produkcija ideja. Računa postotak. -Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka: ( x+a=b. Priprema nastavnu tehniku i tehnologiju. kao i 81 . Procjenjivanje. trećine. x-a>b.programi iz matematike na kompjuteru su veoma zgodni za jednostavno i brzo prikazivanje različitih razlomaka i odnosa između cijelog i njegovih dijelova. Usvaja algoritme zbrajanja. Individualno prilazi učenicima kod rješavanja složenijih zadataka. Geogebra .

82 . ax+b=c. između samih dijelova cijelog). -Postotak.) -Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem razlomaka. -Razmjera i njena primjena. ax-b=c. -Dijeljenje razlomka razlomkom. -Množenje razlomaka. x:a=b. -Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem razlomaka (ax=b. razlomaka (primjena na nastavi geografije. izračunavanje udaljenosti na karti). Zadatke osmišljava tako da učenike potiče na razmišljanje.-Uspoređivanje razlomaka -Zbrajanje i oduzimanje razlomaka različitih nazivnika. a:x=b.

Geometer's Skachpad i Geogebra – kompjuterski program za nastavu matematike) ili grafo-folije ) -Uvježbati računske operacije s višeimenovanim brojevima (stepen.Učenici sada kružnicu i krug poimaju kao skup tačaka.TEMA. sekunda): +. -Uvesti pojam relacije i funkcije na jednostavnijim primjerima. ( po mogućnosti koristiti namjenske računarske software ( npr. jedinice za mjerenje uglova. relacije i preslikavanja Skup. -Potrebno je uvesti pojam skupa i elementa.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE 1. -Dijagramom uvesti produkt skupova. -Uvježbati grafičko sabiranje i oduzimanje uglova. presjek i razliku skupova. koji su učenici ranije poimali više intuitivno. -Navesti učenike da naučene geometrijske likove (pravac. 83 .TEMA.. razlike kao i produkte skupova.Kružnica. u ovoj se temi.Uvođenje pojma centralni ugao povezuju se ugao i kružnica čime se ostvaruju pretpostavke za konstruisanje podudarnih uglova odnosno za (grafičko) sabiranje i oduzimanje uglova. pomoću različitih primjera iz učenikovog svakodnevnog okruženja. : . polupravac. -. do određenog stepena formalizuje. U ovom programu učenik ispituje udaljenost tačaka kružnice i središta kružnice. kao i za koordinatni sistem u ravnini.Skupovi. kao osnovnih pojmova. 2.Znanja o uglu ovdje se proširuju i produbljuju.) dožive kao skupove točaka. Međutim. izlomljena linija. •. ugao Već ranije učenik je upoznao oblike kruga i kružnice.. krug. dužina. uglomjer. zaključujući da su te udaljenosti jednake. -S (Venovim) dijagramima uvesti slikoviti zapis skupova. -Uvesti ugao i vrste uglova kao kretanje polupravca oko krajnje tačke. -Navesti učenike da sami prepoznaju skupove i da odrede njihove elemente po prepoznatoj osobini.Ova su znanja bila na intuitivno konkretnoj razini (kružnica je bila granica kruga). Kasnije na dijagramu uvesti relacije i funkcije. . presjeka. minuta. formalizaciji ovih sadržaja mora se pristupiti oprezno i postupno od konkretnih životnih situacija. -Odnose između geometrijskih likova zapisati pomoću simbola za uniju.

Međutim. pomoću prstiju lijeve i desne ruke. -Uvježbati svojstva računskih operacija. -Potrebno je proširiti znanja o djeljivosti prirodnih brojeva i naučiti pravila (teoreme) djeljivosti. množenje prirodnih brojeva kojima je zbroj posljednih brojeva 10. množenje dvocifrenih brojeva napisanih jedan ispod drugoga. -Uvježbati zadatke sa zagradama. ili pronaći neke druge zanimljivosti vezane za brojeve. -Učenicima pokazati neke interesantne jednostavnije operacije množenja (tablica malih brojeva. -Uvježbati grupisanje jednakih faktora u zagradu.5. 4. u najvećem dijelu. 84 .TEMA. proširivanje i produbljivanje znanja koja je učenik usvojio ranije. odnosno sa jednakošću a = b q.…) potrebno je na dosta primjera pokazati djeljivost zbira odnosno produkta brojem.3. Pojam djeljivosti može se sada korektno tumačiti pa i definisati. izračunavanje i oslobađanje zagrada.Prirodni brojevi Realizaciju ove tematske cjeline treba. -Uvesti pojam najmanjeg zajedničkog sadržaoca i najvećeg zajedničkog djelitelja za dva ili više prirodnih brojeva. -Tvrdnje o djeljivosti učenici trebaju naučiti kroz različite «plastične» primjere.Djeljivost brojeva Kroz niz primjera učenik treba da količnik “a podijeljeno sa b” povezuje sa relacijom a = b q + r .TEMA. osobito distribuciju množenja prema zbrajanju i oduzimanju. do 10.Nakon toga rezultate zaključivanja uopćiti u stavove odnosno teoreme. u toku ponavljanja treba podići nivo učeničkog znanja od konkretnog poimanja pojmova koji se ponavljaju ka njihovom apstraktnom značenju.Prije nego što se krene sa djeljivosti konkretnim brojevima (2. Ovdje prevashodno mislimo na važne generalizacije kao što su svojstva skupa N i operacija u njemu. -Ponoviti sve računske operacije sa brojevima. postaviti kao ponavljanje.

TEMA.Razlomci -U ovom sadržaju obraditi samo pozitivne razlomke. -Za korištenje u neposrednom radu na satu. itd. zatim razlomak i prividni razlomak. a tek onda razlomak s razlomkom. -Aritmetičku sredinu uvesti na brojnoj polupravoj. -Uvesti decimalne razlomke. i pri tome radu naglašavati da se počinje savijati papir od cijelog. pa zadane likove lijepiti cijele. trećine. razlomak prvo množiti prirodnim brojem. vezanim za uvođenje razlomaka... četvrtinama.5. odnosno nejednačinu. lijepiti i razgovarati o razlomcima. -Na internetu pronaći web stranice s urađenim materijalima. -Jednačine i nejednačine uvesti pomoću vage za mjerenje: lijeva strana jednaka desnoj. prema polovinama. dobar je također i računarski program Geogebra. makaze i ljepilo. -Učenici mogu donijeti i kolaž papir. isto razmišljamo i kad množimo i dijelimo lijevu i desnu stranu brojem različitim od nule.. kao razlomka s nazivnikom 100. 85 . -S učenicima raditi od papira figurice. -Uvesti pojam postotka. -Kod množenja. -Uvježbati sve četiri računske operacije. isijecati polovine. Postepenim prebacivanjem poznatih na jednu stranu riješimo jednačinu. ako dodamo ili oduzmemo istovremeno na jednoj i drugoj strani jedan broj nećemo narušiti ravnotežu. kako bi djeci bio jasniji navedeni pojam.

BIOLOGIJA 86 .

shvatiti ulogu nauke za razumjevanje svijeta u 87 .učenici prave herbar i određuju biljke pomoću kratkih didaktičkih ključeva za grupu biljaka .sticanje novih znanja o predmetu izučavanja biologije -naučiti razliku između biljne i životinjske ćelije -koristiti prethodna iskustva učenika i ostvariti korelaciju sa gradivom drugih nastavnih predmeta .fotosintezu i transpiraciju i da povežu građu i funkciju biljnih organa .značaj fotosinteze i transpiracije .posebnu pažnju usmjeriti na ćeliju kao osnovnu strukturnu i funkcionalnu jedinicu svih živih bića . vještina i sposobnosti o građi i funkciji biljnog organizma .BIOLOGIJA VI RAZRED 1 sat sedmično 35 sati godišnje PROGRAMSKI ZAHTJEVI ODGOJNI .znati da povežu građu i funkciju biljnog organa u procesu fotosinteze.učenici se služe literaturom iz biologije i prepoznaju predmet izučavanja pojedinih grana biologije . diobu ćelije. OBRAZOVNI OČEKIVANJA .učenike upoznati sa osnovnim sistematskim kategorijama i njihovom hijerarhijom . problemom izučavanja .vraćanje vode u atmosferu kroz stome u vidu vodene pare .pojam haploidnog i diploidnog broja hromosoma . oslobađanje oksigena .shvatanje toka fizioloških pojava i procesa u biljnom organizmu vezanim za građu i funkciju biljnih organa . odnosno sa najznačajnijim karakteristikama pojedinih grupa biljaka .razumjeti građu ćelije i njenu funkciju u jednoćelijskom i višećelijskom organizmu.shvatiti filogeniju biljnog svijeta.razumjeti fiziološke procese u biljkama fotosintezu i transpiraciju .učenici znaju da klasificiraju biljke i da razumiju razvoj od nižih ka višim .upoznavanje učenika sa pojmom biologije.da pomoću praktičnog rada učenici shvate fiziološke procese.upoznavanje sa biosistematikom biljnog svijeta . njenim predmetom.multidisciplinarni pristup .pružanje osnovnih znanja .uz pomoć nastavnika procjenjivati relevantnost podataka i informacija .

zrak. Jednoćelijski i višećelijski organizam.1. 1 SJEMENKA: građa sjemenke dvosupnica-dikotila i jednosupnica – monokotila. 2. kojem žive . značaj biologije Povezanost i ovisnost žive i nežive prirode i zajedničke osobine živih bića 2.razvijati kritičko mišljenje i kreativnost . 3 GRAĐA I FUNKCIJA BILJAKA 3. Posmatranje ćelija pokožice luka pod mikroskopom 2. .Ovladavanje odabranim metodama i tehnikama rada u nastavi biologije .razvijanje pogleda i sticanje osnovnih znanja o živom svijetu u skladu sa dostignućima savremene biološke nauke i univerzalnih odgojnih vrijednosti .shvatiti značaj biljaka za prirodu . klijanje sjemenke : uslovi klijanja . životinje i čovjeka.podjelu i značaj . CITOLOGIJA 2. Biljna stanica : ćelija . BIOLOGIJA NAUKA O ŽIVIM BIĆIMA Podjela biologije prema predmetu i problemu izučavanja. klijavost. prema svojoj okolini i učenju kao cjeloživotnom procesu. 1. 88 . PROGRAMSKI SADRŽAJI 1.da svaki pojedinac može dati vlastiti doprinos u očuvanju i obogaćivanju biljnog fonda -Učenici će razviti pozitivne vrijednosti i stavove prema sebi samima. toplota.istaknuti značaj biljaka kao jedinih proizvođača hrane i kiseonika na Zemlji. voda.formiranje svjetonazora / pogleda o porijeklu i razvoju biljnog svijeta . modeliranju ćelije i biljnih organa i eksperimentima .osnovna jedinica građe organizma. prema drugima. razvijati senzibilitet o potrebi zaštite biljnog svijeta od uništavanja. Tkivo: građa i funkcija. Dioba ćelije. Uvod 1. organizam. posmatranju.poseban značaj posvetiti planiranju i pripremanju laboratorijske vježbe. organ.

preobražaj . BIOSISTEMATIKA BILJAKA 4. KORIJEN: Građa i funkcija korijena.5. 4. ORGANIZMI NEĆELIJSKE GRAĐE 4.3. red. rasprostranjenost i najvažnije grupe Mahovina.1. podjela i značaj.Postavljanje eksperimenata vegetativnog razmnožavanja. odjeljak i carstvo. Vegetativno razmnožavanje listom.4 Bakterije izazivači bolesti i korištenje bakterija u ratnim uslovima kao bološki agansi.Drvenasto .7. GLJIVE I LIŠAJEVI: Građa. CVIJET – CVAT. podjela. i zeljasto stablo. podjela i značaj. osmoza. Izumrle papratnjače.Posmatranje algi mikroskopom 4. Binarna nomenklatura. Vegetativno razmnožavanje podzemnim izdankom.4. ALGE:Građa. viroze. 3. rasprostranjenost.2 VIRUSI NA GRANICI ŽIVOTA. OPRAŠIVANJE I OPLODNJA.Ogled rastenja korijena.3 BAKTERIJE I MODROZELENE ALGE. Plod i sjemenka.7. Karl Line. razmnožavanje i razviće. razmnožavanje i razviće. Prelaz na kopno. 89 .2. LIST Spoljašnja i unutrašnja građa. rod.5. STABLAŠICE 4. raznovrsnost plodova i sjemenki 4. porodica. PAPRATNJAČE:Građa. Od bičara do volvoksa. podjela i značaj. ORGANIZMI ČIJE ĆELIJE IMAJU PRAVO JEDRO. Biološka raznolikost i uzroci biološke raznolikosti. značaj.EUKARIOTI 4. Vegetativno razmnožavanje korijenom. Na primjeru jedne biljke objasniti biosistematske kategorije. Funkcija lista – fotosinteza i transpiracija. kapilarnost i korijenov Pritisak .6.. medicinski i ekonomski značaj virusa. vrsta. razmnožavanje. 3.3. Karakteristike građe. 3. Difuzija . ORGANIZMI ČIJE ĆELIJE NEMAJU PRAVO JEDRO – PROKARIOTI 4. razmnožavanje. Golosjemenjače. Građa. značaj i podjela. 3.6. Laboratorijska vježba : Mikroskopiranje unutrašnje građe lista.: Karakteristike građe virusa. razmnožavanje i razviće. podjela i porijeklo.4. rasprostranjenost. 4. 4.Građa i funkcija cvijeta i cvasti 3. MAHOVINE: Građa. Pojam biosistematika. IZDANAK Nadzemni i podzemni izdanak Stablo:građa i funkcija stabla.8 SJEMENJAČE: Osnovne karakteristike. klasa. Razmnožavanje.

9. PORODICE LJUTIĆA I RUŽA Opće karakteristike porodica. 4. Podjela skrivenosjemenjača na dvosupnice i jednosupnice. PORODICE KRSTAŠICA I GLAVOČIKA Opća karakteristika porodice.10 DVOSUPNICE. 4. značaj u ishrani.PORODICE LJILJANA I TRAVA Opća karakteristika porodice. predstavnici i značaj vrsta u liječenju i ishrani.4.12. predstavnici. 4. SKRIVENOSJEMENJAČE / KRITOSJEMENJAČE Opće odlike. 4.14 JEDNOSUPNICE . Voćarstvo. značajne vrste u ishrani. Laboratorijska vježba: Određivanje dvosupnica prema ključu.13.11 PORODICE LEPTIRNJAČA I USNATICA Opće karakteristike porodice. predstavnici i značaj u ishrani.. 4.15. KRATAK PREGLED RAZVOJA BILJNOG SVIJETA ZNAČAJ BILJAKA 90 . predstavnici. 4.

GEOGRAFIJA 91 .

orijentaciji na OČEKIVANI REZULTATI Učenici znaju: opisivati ranije poznate geografske pojmove koje su naučili tokom razrednog obrazovanja iz predmeta Prirode i društva. Mjesecu i njegovom kretanju. Suncu i sunčevom sistemu. Zemlji u Sunčevu sistemu. značaju školske geografije. objektu i predmetu proučavanja. metodama orijentacije na horizontu. zvijezde i Mjesec. kretanjima nebeskih tijela. Zemlji kao planeti u Sunčevu sistemu. da geografija daje znanje o prirodnogeografskim i društvenogeografskim procesima i pojavama. opisati nebo. prirodnoj sredini. Sunce. nebu i nebeskim tijelima. horizontu i podjeli horizonta. Prividna kretanja Sunca. nebeskim tijelima. Kosmosu ili nebu. opisivati pojave i procese koje doživljava u bližoj i daljoj okolini.GEOGRAFIJA VI RAZRED 2 sata sedmično 70 sati godišnje ODGOJNO OBRAZOVNI CILJEVI I ZADACI PROGRAMSKIH SADRŽAJA POSTAVLJANJI CILJEVI Programski zahtjevi o: geografiji kao nauci i školskom predmetu. zvijezdama i Galaktici. Očekivana znanja o: geografiji kao općem obrazovnom predmetu. geografskoj sredini. proširenim znanjima prirodnih pojava i procesa i načinima njihovih nastanaka. Suncu i njegovom sistemu. prirodnoj i geografskoj sredini. kosmičkom beskraju. definiciji i definicijama geografije kao nauke i podjeli geografije. 92 . osnovna znanja o horizontu.

zemlji i njenim sferama. hidrosferi – vodenom omotaču Zemlje. osnovama orijentacije na horizontu. jedinstvo i podjelu Svjetskog okeana. revoluciji i posljedicama revolucije Zemlje.horizontu. umanjenju veličina iz prirode i načinima njihovog prenošenja na papir. 93 . načinu umanjenja veličina iz prirode. vrstama geografskih karata. opisati prividno dnevno kretanje Sunca. učionice i makete zavičaja. smjeni godišnjih doba i postojanju toplotnih pojaseva na Zemlji. rotaciji Zemlje i njenim posljedicama:smjeni dana i noći i računanje vremena. litosferi. vrstama i načinu korištenja geografskih karata. vodi. prividnom kretanju Sunca. unutrašnjim procesima i pojavama. predstavljanju izgleda Zemlje i njene površine na globusu i kartama. zraku i tlu. razmjeri i razmjernicima. zemlji i njenim sferama – geosferama. revoluciji Zemlje i njenim posljedicama. spoljašnjih procesa i oblika. prepoznavanju geografskih sadržaja na karti. građi zemljine kore. elementima i sadržaju geografskih karta. objasniti pojam protoka (temporalnog) vremena. elementima i sadržajem geografske karte. izradima plana. orijentaciji na površini Zemlje. suštini nejednakog trajanja dužine dana i noći. rasporedu i odnosima kopna i mora na globusu. jedinstvu i podjeli Svjetskog okeana. osnove o stijenama u zavičaju. kruženju vode u prirodi. suštini stvarnih kretanja Zemlje. kružnim tokovima u hidrosferi. razvoju zemljine kore kroz geološka razdoblja. osnovama izrade geografske karte. o geografskoj mreži. prividnom kretanju Sunca. izgled svoje bliže i dalje okoline. opisati nastanak i trajanje astronomskih godišnjih doba. stvarnim kretanjem Zemlje. zemljinoj kori i njenom sastavu. unutrašnjim procesima i obliku. o određivnju apsolutnog položaja tačaka na površini Zemlje. suštini prividnih kretanja nebeskih tijela. vodenom omotaču Zemlje. podjeli kopnenih voda i njihovom značaju. geografskim koordinatama. razvoju Zemlje i litosfere tokom geološke prošlosti. rotaciji i posljedicama rotacije Zemlje. suštini čitanja geografskih karata. Podjelu voda na slane i slatke vode. oblicima reljefa nastali unutrašnjim i vanjskim silama. prepoznati osnovne oblike reljefa.

stanovništvu na Zemlji. vodu i tlo. akvatičnim životnim zajednicama na Zemlji. ekumeni i anekumeni. posljedicama negativnih uticaja na zrak. pojasno – zonalnom rasporedu flore na Zemlji. osnovnim fizičkim. suštini i značenju pojmova: prirodna i geografska sredina. urbanizaciji i urbanizovanim regijama. geografskom rasprostranjenju. geografske i životne sredine. kopnenim vodama na Zemlji. globalnim geografskim aspektima životne sredine. stanovništvu užeg i šireg zavičaja. osnovne elemente primarne. geografsko poimanje prirodne. živom svijetu na Zemlji ili biosferi.kopnenim vodama. zakonomjernoj smjeni vegetacije na Zemlji. osnovne biljne i životinjske vrste u bližem i širem zavičaju. privredi i podjeli privrede. uticaju prirodnih faktora na rast i razvoj vegetacije na Zemlji. osnovnim ljudskim aktivnostima. gradskim i seoskim naseljima. najvažnije geogene i antropogene uzročnike narušavanja životne sredine. posljedicama geoekoloških poremećaja na Zemlji. privredi i privrednim djelatnostima. općim društvenogeografskim elementima na Zemlji. 94 . uzrocima geoekološke krize. hemijskim i dinamičkim procesima u Svjetskom okeanu. naseljenosti i naseljima na Zemlji. tercijarne i sekundarne privrede. osnove ugrožavanja okolice i okoliša u užem zavičaju. biljaka i životinja.

PRIKAZIVANJE POVRŠINE ZEMLJE NA RAVNI 95 . ORIJENTACIJA NA POVRŠINI ZEMLJE Geografska mreža. Orjentacija pomoću Sunca. Toplotni pojasevi na Zemlji. Podjela geografije NEBO (KOSMOS) I NEBESKA (KOSMIČKA) TIJELA Osnovne predstave o Kosmosu i kosmičkim tijelima. zadaci geografije. Relativna visina. Rotacija Zemlje. Orijentacija pomoću zvijezde Polare (Sjverenjače). Datumska granica. Određivanje položaja tačaka i objekta u odnosu na stajnu tačku. Određivanje položaja tačaka i objekata na površini Zemlje. Zvijezde i sazvježđa. Gelaktike i galaktička jata. Satne zone. Zemlja – oblik i veličina. Putanja Dnevni lukovi Sunca iznad horizonta. Ekliptika. Kalendar. PRIVIDNO KRETANJE SUNCA I STVARNO ROTIRANJE ZEMLJE Prividno kretanje Sunca. Orijentacija pomoću kompasa ili busole. Položaj Zemlje na ekliptici. Paralele ili uporednici. Sunce i Sunčev sistem. Mjesečeva kretanja. GODIŠNJE OBILAŽENJE ZEMLJE OKO SUNCA Revolucija Zemlje – oblilaženje Zemlje oko Sunca. Smjena dana i noći. Geografska dužina.Lokalno vrijeme. Stvarno dnevno kretanje Zemlje. Pomaračenja Sunca i Mjeseca. Geografske koordinate. Zemlja u Sunčevom sistemu. Meridijani ili podnevnici. Nadmorska visina. Sateliti. Geografska širina. Posljedice revolucije Zemlje. Zonalno vrijeme. Najnovija savremena orijentacija. Nejednako trajanje dana i noći. Godišnja doba.NASTAVNI SADRŽAJI (NASTAVNE TEME) UVOD U GEOGRAFIJU Objekat. ORIJENTACIJA NA HORIZONTU Horizont i orijentacija na horizontu. Planete. Mjesec.Posljedice rotacije Zemlje. predmet. Orijentacija pomoću Sunca i sata.

Vrste karata. ATMOSFERSKI PROCESI Vlažnost zraka. Razmjera i razmjernik. Vulkani i vulkanski reljef. Oblikovanje reljefa vjetrom. 96 . Oblikovanje reljefa morskom vodom. Podjela atmosfere. Padavine. Geografska karta. Sfera Zemlje – geosfera. Zračni pritisak. Zagrijavanje kopna. RELJEF ZEMLJE – EGZOGENI PROCESI I OBLICI Oblikovanje reljefa raspadanjem i taloženjem stijena. VRIJEME I KLIMA Pojam vremena. Sastav geografskog omotača. RELJEF ZEMLJE – ENDOGENI PROCESI I OBLICI Oblici reljefa nastali djelovanjem unutrašnjih sila. Čitanje geografskih karata. Plan. LITOSFERA I KORA ZEMLJE Unutrašnja građa Zemlje. Oblaci i magle. Oblikovanje reljefa ledom. Sastav atmosfere. Tektonski procesi i oblici. Osnovni elementi geografske karte. Meteorološko vrijeme.Globus – model Zemlje. Zemljotresi. ATMOSFERA – ZRAČNI OMOTAČ ZEMLJE Atmosfera – gasoviti omotač Zemlje. Sastav zemljine kore. Pojam klime. Oblikovanje reljefa tekućicama. Reljef na kopnu i u podmorju.Oblikovanje reljefa rastvaračkim djelovanjem vode. vode i t zraka. Razvoj Zemlje kroz geološka razdoblja. Vjetar. Izgled površine Zemlje. Klimatski faktori. ZEMLJA I NJENE SFERE – GEOSFERE Geografski omotač. Značaj atmosfere. SUNČEVA TOPLOTA – POKRETAČ ATMOSFERE Sunčeva radijacija.

Morske mijene i morske dobi. Rasna i jezička raznolikost svjetskog stanovništva. HIDROSFERA – VODENI OMOTAČ ZEMLJE Opće odlike hidrosfere. Biogeografske oblasti polarnog pojasa. Biogeografski faktori na Zemlji. Urbanizacija. KOPNENE VODE Podzemne vode.Uzroci geoekološke krize na Zemlji. Svjetski okean. Struje u Svjetskom okeanu. Mora. Jedinstvo i podjela Svjetskog okeana. Ugroženi elementi životne sredine. Kopneni i vodeni (akvatični) organizmi na Zemlji. PROIZVODI LJUDSKE DJELATNOSTI NA ZEMLJI Naselja i tipovi naselja na Zemlji. Jezera. BIOGEOGRAFSKE OBLASTI NA ZEMLJI Biogeografske oblasti žarkog pojasa. Značaj kopnenih voda. Kruženje vode u prirodi. Talasi u Svjetskom okeanu. Značaj Svjetskog okeana. Porast svjetskog stanovništva. Led na Zemlji.Klime polarnih oblasti.OSNOVNI TIPOVI KLIME NA ZEMLJI Tople klime u žarkom pojasu. Klime umjerenih pojaseva. BIOSFERA – BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVIJET NA ZEMLJI Biosfera – pojam i podjela. Tekućice. DEMOGEOGRAFSKE ODLIKE NA ZEMLJI Naseljeni prostori na Zemlji – ekumena. Okeani. 97 . Prirodne osobine morske vode. DINAMIKA SVJETSKOG OKEANA Kretanje morske vode. Biogeografske oblasti umjerenog pojasa. Privreda i privredne djelatnosti GEOEKOLOGIJA – GLOBALNI ASPEKTI ŽIVOTA NA ZEMLJI Geoekologija – nauka o kvalitetu života na Zemlji. Izvori i vrela. Migracije – mehaničko kretanje stanovništva. Močvare i bare.

za učenike ovog uzrasta. te privredu i privredne aktivnosti stanovništva. a koje tretira ovaj nastavni program su. nove i dosta uopćene. koja pobuđuje veliku motivaciju kod učenika. Pored ove nastavne građe nastavni program tretira i Zemljine geosfere.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU • • Nastavni program koncepcijski odgovara shvatanju osnovnih saznanja o pojavama i procesima koje su vidljive i spadaju u domen prirodnogeografskih i društvenogeografskih pojava i procesa. To se posebno odonsi na raspored stanovništva na Zemlji. kosmogene i antropogene uticaje. Iz ovih veza i odnosa učenici će shvatiti mjesto i ulogu čovjeka u čuvanju svog životnog okruženja. Prije realizacije nastavnog procesa potrebno je proučiti i shvatiti sadržaj svake nastavne teme i nastavne jedinice. • • • 98 . Društvenogeografske odnose na Zemlji treba povezati sa prirodnogeografskim faktorima. Pored toga. Zemlju u Kosmosu. Posljednje nastavne teme se odnose na društvenogeografske elemente na Zemlji i interakcijske odnose između prirodne i geografske sredine. Nastavni program omogućava shvatanje i apstraktnih geografskih znanja putem otkrivajućeg učenja. radna sveska i priručnik za nastavnike. U ovim temama. a na osnovu stečenih u razrednoj nastavi iz Prirode i društva. Za realizaciju ovog nastavnog plana i programa potrebna je primjena savremenog udžbenika. potrebno je u nastavnom procesu učenike dodatno motivisati sa crtežima. Društvenogeografski procesi su uvjetovani prirodnim faktorima. a što je predviđeno državnim dokumentom naslova «Smjernice za pisanje i ocjenu udžbenika geografije za osnovne i srednje škole u Bosni i Hercegovini». Kako je ovo dosta nepoznata i teško shvatljiva meterija. oblik nastavnog rada i nastavna pomagala u realizaciji nastavne jedinice. Nastavni program koncepcijski je postavljen da se njime mogu sticati nova znanja. ali i druge oblike nastavnog rada u kojima su učenici subjekti nastavnog procesa. Nastavna građa je koncipirana za interaktivne. kojima se narušava normalno funkcionisanje prirodne i geografske sredine. kako bi lakše shvatili postavljenu nastavnu građu. To se prevashodno odnosi na nastavnu teme koje tretiraju Kosmos. posljedice Zemljinih kretanja i sl. I druge nastavne teme. Interaktivna obrada geoekoloških problema mora biti postavljena u uzročno-posljedičnim odnosima i vezama. slikama. U geoekološkim problemima na Zemlji ukazati na geogene. tj garniture udžbenika (sveobuhvatni udžbenik) kojeg čini: knjiga (udžbenik) za učenje. potrebno je osmisliti najprikladniji nastavni metod. Nastavni program uz savremeni udžbenik omogućava shvatanje apstraktnih geografskih znanja putem otkrivajućeg učenja. razvoj urbanizacije i urbanih sistema. Ostvarivanje ovih ciljeva temelji se na nastavnoj građi. grafikonima i primjerima. uvijek je potrebno ukazivati na interakcijske odnose društva i prirode. koji uslovljavaju te odnose. uglavnom.

HISTORIJA 99 .

totemizam Razumiju kako je podijeljena prošlost . iznose vlastito mišljenje zaključuju Motiviše učenike potiče ih da samostalno zaključuju. šta su historijski izvori Znaju kako se računa vrijeme. vremenska razdoblja Učenici znaju kako je živio čovjek starijeg kamenog doba. Računanje vremena Imaju orijentaciju u vremenu.1. objasne pojmove arheologija i kultura Mogu da se se orijentišu na lenti (crti) vremena. Uvod u historiju 1. STAVOVI PONAŠANJE Razvijaju interesovanje i pozitivan odnos prema historiji AKTIVNOSTI UČENIKA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA 1. Učenici znaju kako doznajemo o životu u prošlosti. Život ljudi u najstarijeg doba Mlađe kameno doba 2.HISTORIJA VI RAZRED 1 sat sedmično 35 sati godišnje TEME ZNANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI.2. usmjerava analizu izvora potiče učenike na kreativno razmišljanje Razumiju kako se razvilo vjerovanje ljudi kamenog doba Učenici slušaju . samostalno zaključuju. na osnovu analize izvora mogu da opišu i prezentiraju. pripremaju zadatke na lenti (crti) vremena Priprema analizu izvora (ilustracija) postavlja jasna i konkretna pitanja. potiče učenike da samostalno zaključuju Predaje . demonstriraju Rješavaju zadatke na crti vremena 2. Vjerovanje ljudi kamenog doba Komuniciraju . Znaju u šta su vjerovali ljudi kamenog doba.2. Predhistorija 2. Prošlost i sadašnjost. Razlikuju predhistorijsko i historijsko doba.1. šta je animizam. Priprema analizu izvora 1. komuniciraju Posmatraju ilustracije i samostalno zaključuju 100 . razlikuju periode Analiziraju izvore (ilustracije ) samostalno zaključuju. čime se bavio a kako čovjek mlađeg kamenog doba. Rješavaju zadatke (Venov dijagram) Demonstriraju . Mogu da uoče razlike u načinu života ljudi starijeg i mlađeg kamenog doba Analiziraju izvore.

Demonstriraju 3. postavljaju pitanja.4.Najvažnije vladare i njihova djela . posmatraju i iznose vlastiti stav. Vjerovanje i kultura starih Egipćana Znaju u šta su vjerovali Egipćani. opisuju izvore.2. pojašnjava. demonstrira. 101 .3. mogu da objasne šta je uticalo na razvoj egipatske umjetnosti Uočiti sličnosti i razlike između Egipatske i civilizacija Mezopotamije Usvajanje novih pojmova. Priprema analizu izvora i potiče učenike da kritički i kreativno razmišljajuu Demonstrira na karti motiviše učenike da uče 2.2. prezentira. Učenici različite informacije smještaju u kontekst Analiziraju kartu i izvore. objasniti pojam mnogobošci. Područje današnje Bosne i Hercegovine u Prahistoriji Znaju pokazati lokalitete na kojima su pronađeni materijalni dokazi iz različitih razdoblja Predhistorije Učenici razvijaju svijest o kontinuitetu života u BiH od prahistorije Analiziraju kartu Demonstriraju 3. daje smjernice za izradu panoa o Egiptu Usmjerava aktivnosti učenika Procjenjuje usvojeno znanje učenika 3. iznose vlastiti sud (percepciju) Demonstrira na karti. Historijsko Doba 3. Egipat Učenici znaju gdje i kako je nastala Egipatska država Učenici razumiju zašto je Egipat dar Nila Slušaju. daju odgovore na postavljene zadatke Drže mini predavanje.1. Ljudi metalnog doba Znaju da je čovječanstvo brže napredovalo u dolinama velikih rijeka ( Stari Istok) Razumiju kako je upotreba metala uticala na način života i promjenu odnosa među ljudima.Sumerske gradove .Pismo. demonstriraju na karti. Civilizacija stare Mezopotamije Razvijaju sposobnosti hronološkog razumijevanja i sposobnost tumačenja na Analiziraju izvore. Analiziraju kartu. Prvu poznatu biblioteku Razumiju kako se razvilo vjerovanje Egipćana i mitologija. kako se razvija umjetnost . Sposobnost analize i sinteze kritičkog mišljenja Izrađuju pano o Egiptu. pismo i naučna znanja Koje su države nastale na tlu Mezopotamije . Pokazuju na karti Prikupljaju izvore za izradu panoa Rezimira prethodna znanja učenika o temi. kritički razmišljaju Učenici na karti pokazuju područja koja su naseljena u prahistoriji Učenici slušaju . 3. zagrobni život kako nastaju prvi gradovi. izvode zaključke i iznose vlastiti stav historijski razmišljaju.

priprema predavanje i 102 . Velika grčka kolonizacija Znaju o čemu govore grčki epovi Ilijada i Odiseja. osnovu analize. Mogu da objasne kako je razmjena uticala na stvaranje kretske kulture. na osnovu analize izvora Demonstrira na karti. Koje prostore koloniziraju objasniti pojam kolonizacija Kako su nastale Analiziraju tekst i na osnovu analize tumače Na osnovu analize teksta učenici predstavljaju temu (usmeno ili pismeno). Homerski svijet bogova i ljudi 4. Demonstrira na karti. Grčka-zemlja i more Seoba grčkih plemena Učenici znaju koja plemena naseljavaju prostore Grčke. predaje . priprema zadatke za učenike. Kako je nastalo glasovno pismo Feničana.. priprema analizu izvora i zadatke za učenike . kretskog pisma. Da čovječanstvo ne napreduje kao jedinstvena cjelina Razumiju kako su novi uslovi života uticali na život ljudi. 4.1. mogu da objasne kako je nastala mikenska kultura Razumiju i mogu da objasne kako se razvila grčka religija i mitologija Učenici razumiju kako su se razvili polisi.4 Posrednici između Istoka i Zapada Učenici izgrađuju stav o značaju razmjene kulturnih dostignuća za napredak čovječanstva . da razlikuju bitno od nebitnog osnovu analize Analiziraju kartu.* Učenici mogu da objasne Učenici razvijaju Slušaju. posmatraju . grčka religija i mitologija Učenici znaju šta su polisi. usmjerava aktivnosti učenja Priprema analizu izvora.3. zašto je došlo do grčke kolonizacije Razumiju značaj Olimpijskih igara Učenici historijski razmišljanju -informacije o određenom događaju smještaju u slijed (šta se prvo događalo a šta kasnije Učenici mogu da razlikuju historijski stav od mitologije Učenici razvijaju svijest o tome kako dolazilo do promjena u prošlosti i Izgrađuju stav o značaju Olimpijskih igara Analiziraju kartu . procjenjuje usvojeno znanje kod učenika 4. daju odgovore na postavljena pitanja Demonstrira. drži predavanje i usmjerava aktivnosti učenika.2. potiče učenike na samostalan rad i kreativno razmišljanje Demonstrira na karti predaje. Grčki polis.Vjerovanje Najvažnije građevine -Književna djela Znaju da je vršena razmjena proizvoda između Istoka i Zapada. Gdje se razvila prva evropska civilizacija Da su Krećani i Feničani posredovali između Istoka i Zapada. izvore rješavaju pripremljene zadatke 3. Objasniti pojmove Helada i Heleni.Stara Gračka 4.

lik i djelo Aleksandra Velikog . 103 . Život i kultura starih Grka 4. usmjerava aktivnosti učenika.Perzijski ratovi 4. značenje pojma Helenizam uzroke i posljedice GrčkoPersijskih ratova Razvijaju sposobnost empatije suosjećanje i razumijevanje života u robovlasničkom društvu. Učenici znaju koje su posljedice Peloponeskog rata. Potiče interesovanje učenika.Kako je došlo do Grčkopersijskog rata Učenici znaju kako su se oblačili. Razumiju kakav je uticaj Grčke civilizacije na razvoj savremenog svijeta. pojmove demos i aristokratija. sposobnost hronološkog razumijevanja razlikuju sadašnjost. stjecali znanja . priprema izvore za analizu. priprema izvore za analizu. njeno uređenje. kakvu hranu su jeli. Procjenjuje usvojeno znanje i razumijevanje sadržaja kod učenika.5. Pripremaju prezentaciju da kroz glumu (podjela uloga) prezentiraju kakav je je bio položaj robova. kritički i kreativno razmišljaju Imaju izgrađen stav o značaju Helenističke culture.6. Učenici razumiju. važnije građevine i stilove gradnje . prošlost i budućnost Učenici razvijaju empatiju Sa sigurnošću demonstriraju i iznose stavove iznose vlastiti stav Slušaju . Grčka pod makedonskom vlašću Znaju gdje je nastala Atena . Učenici koriste izvore i na osnovu relevantnih informacija odgovaraju na postavljena pitanja. kakva je bila kultura stanovanja . usmjerava aktivnosti učenika. mogu da objasne zbog čega su značajna osvajanja Aleksandra Makedonskog i Helenistička kultura. Atena. Grčko.4. analiziraju. kakav je položaj robova . zadatke za učenike Potiče interesovanje učenika.Olimpijske igre 4. Znaju šta je Agora. značajnije umjetnike i naučnike Grčke.

Učenici izgrađuju stav o značaju mitova o postanku države za njeno stanovništvo Analiziraju kartu odgovaraju na postavljena pitanja Demonstrira na karti. Stari Rim. 104 . priprema zadatke za učenje i usmjerava aktivnosti učenika.1. Učenici identificiraju relevantne informacije koje će im pomoći da odgovore na postavljena pitanja. Procjenjuju usvojeno znanje učenika 5. patriciji i plebejci Učenici imaju izgrađen stav o značaju rimske civilizacije . usmjeravaju aktivnosti učenika prave procjenu usvojenog znanja kod učenika. senat.2. Doba kraljeva Rimska republika Učenici znaju kada i kako je osnovan grad Rim (prema legendi i historijskim činjenicama pojmove: kraljevina. Mogu da uoče razlike i sličnosti između najstarijih kultura na Apeninskom poluotoku Mogu da objasne kako je nastao Rim.5. konzuli. republika. Razumiju i objasne društvene borbe u Rimu. Zemlja i stanovništvo Učenici znaju gdje se nalazi Apeninski poluotok i njegove geografske odlike. Demonstriraju na karti. ko su najstariji stanovnici Italije Da uoče i na karti pokažu položaj Apeninskog poluotoka. 5.

Demonstriraju na karti. uzroke propasti Rimskog carstva. Vjerovanje Rimljana. Učenici su svjesni značaja antičke kulture. pojmove: koloni . Kako je podijeljeno carstvo. Učenici treba da znaju kada je nastalo Rimsko carstvo. književnost i nauka) pojam Razumiju važnost Rimske kulture . Prodor Rima na Sredozemno more Učenici treba da znaju kako su Rimljani širili svoju teritoriju. drže mini predavanje . uzroke slabljenja carstva.6. procjenjuju usvojeno znanje učenika. 5. pripremaju odgovarajuće izvore informacija. najznačajnije Rimske careve. učenici imaju stav o tome zašto su važne reforme.5. društvene razlike. usmjerava aktivnosti učenika. drži mini predavanje . 5. usmjeravaju aktivnosti učenika .3. Rimsko carstvo Kršćanstvo. Rezimiraju prethodna znanja učenika o temi. o najvećem ustanku robova. Život i vjerovanje starih Rimljanja Učenici treba da znaju kako je izgledao grad Rim (životni i radni prostor). Učenici su u stanju da prezentiraju vlastiti stav uz argumentaciju. Učenici istražuju i odgovaraju na postavljena pitanja .5. Pojam građanski rat.4. Rimska kultura Učenici znaju osnovna obilježja Rimske kulture (graditeljstvo i vajarstvo. kritičko i 105 . Kakav je bio položaj robova u Rimu. Mogu da prikažu i dio odgovarajućeg filma. prezentiraju odgovore. Učenici analiziraju izvore i na osnovu njih zaključuju i iznose svoj stav. drže mini predavanje. Učenici razvijaju empatiju (sposobnost da se stave u položaj rimskih robova i da ih razumiju). usmjerava aktivnosti učenika. Učenici znaju po čemu su bili poznati braća Grah.7. Procjenjuje usvojeno znanje učenika na osnovu određenih kriterija. uče Priprema izvore i smjernice za njihovu analizu. . Učenici imaju izgrađen stav o vrijednostima kršćanskog učenja Učenici analiziraju tekst i na osnovu relevantnih informacija pismeno ili usmeno izlažu temu. Analiziraju i iznose svoj stav o razlikama između bogatih i siromašnih (kritički razmišljaju). Na osnovu relevantnih informacija demonstriraju kroz glumu društvene razlike u Rimu. koji su uzroci i sudionici građanskih ratova. Rezimiraju prethodna znanja učenika o temi . Potiče učenike na samostalan rad . historijski razmišljaju. odgovaraju na postavljena pitanja. Kada se pojavljuje kršćanstvo i kako se širilo. 5. Kraj Rimske republike Razumiju i mogu da objasne uzroke društvenih sukoba u Rimu. 5. pojave kršćanstva i razliku u odnosu na ranije vjerovanje Rimljana .prepoznaju i na karti pokazuju prostore koje su Rimljani osvojili Učenici imaj stav o tome kako su Rimljani dospjeli na prostore današnje BiH . Priprema analizu izvora . Učenici razumiju i mogu da objasne razvoj Rimskog carstva. Analiziraju historijsku kartu. gladijatori.

6. historijske spomenike iz ovog perioda. robovlasnici. učenici treba da grade posebno razumijevanje. ba . Antička kultura na prostoru današnje BiH DIDAKTIČKA UPUTSTVA ZA NASTAVNIKE U šestom razredu devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja učenici se prvi put susreću sa historijom . korištenje različitih tehnika interaktivne nastave i procjene znanja učenika nalaze se u «Priručniku za nastavnike historije» . a nastavnikova uloga je da usmjerava rad i nudi resurse. pa je poželjno uključiti i druge izvore ( muzika i film) ili pristupe uključivanja u atmosferu nekog perioda (učenici se ponašaju ili rade kao da žive u tom periodu . da uključi njihova interesovanja .Suvremeni pristupi u poučavanju historije. analiziraju izvore. Detaljnije upute za pripremu analize izvora. fokus u radu pomjeraju sa nastave na učenje. pripremaju analizu izvora. Kakav će odnos izgraditi prema predmetu najviše zavisi od nastavnika. demonstriraju na karti. Učenici razumiju i mogu da objasne uticaje i vrijednosti antičkih civilizacija na ovim prostorima Učenici razvijaju svijest o tome da se na prostoru BiH nalazi brojni ostaci antičke kulture koji nisu dovoljno istraženi i cijenjeni Slušaju predavanje. postavljen je i na Internet stranici www coe. pokaže im značaj onoga što uče. Drže mini predavanje .Antička kultura. Učenjem historije. Izradu ovog Priručnika potakla je Misija OSCE-a u BiH zajedno sa Vijećem Evrope i Institutom za Istraživanje udžbenika «Georg Eckert». Učenici će razviti interesovanje za historiju ukoliko posjete muzej. Kada Rimljani pokoravaju Ilire. načine postavljanja pitanja. da kreira atmosferu učenja na času . aktivnosti i zadatke. Učenici treba da znaju koja su Ilirska plemena naseljavala prostore današnje BiH i susjednih zemalja. odgovaraju na postavljena pitanja i demonstriraju na karti kreativno razmišljanje. Ovaj priručnik može biti koristan suradnik nastavniku. kompetencije i vještine. arhiv ili neki lokalitet gdje su sačuvani materijalni ostaci iz prošlosti. Mlađim učenicima može biti teško da apstraktno razmišljaju o iskustvima ljudi ranijih historijskih razdoblja . kao robovi. postavljaju pitanja i daju zadaće. Dobro bi bilo da se organizira posjeta najbližem historijskom lokalitetu iz ovog perioda ili muzeju. 106 . potiče ih na kritičko i kreativno razmišljanje i razvija empatiju . zato je poželjno da nastavnici koriste različite izvore (pisane i vizuelne ). Procjenjuju usvojeno znanje kod učenika. faraoni…). Nastavnik treba da motiviše učenike.

TEHNIČKA KULTURA 107 .

prema upustvima predmetnog nastavnika. građevinarstvu. žica (pri -upoznavanje učenika s historijatom arhitekture i tome koriste povremeno po potrebi i materijale sa kojima su se susreli u 5. njihovih tehničkih karakteristika i načina proizvodnje i odnosi na jednostavne modele i makete. ljepenka. tlocrt i bokocrt. stilovima i pravcima u arhitekturi. -materijalima koji su namijenjeni njihovom uzrastu: drvo. -pravilnom čitanju i tumačenju gotove tehničke dokumentacije koja se žica. zanimanjima u građevinskoj tehnici i razvoju građevinske tehnike. -sticanje novih znanja iz oblasti tehnike u zaštiti životne sredine i podizanje nivoa svijesti kod učenika o značaju očuvanja životne okoline i uticaja tehnike u zaštiti životne okoline. cilju ispunjavanja njihovih funkcija. -upoznavanje učenika sa mjerama zaštite na radu u -zahtjevima i potrebama koje trebaju ispunjavati građevinski objekti u građevinarstvu. kao i o građevinarstva. PVC. -sticanje novih znanja iz oblasti saobraćajno-tehničke kulture. koža. sa 108 . razredu: papir.TEHNIČKA KULTURA VI RAZRED 1 sati sedmično 35 sati godišnje PODRUČJA UČENJA ZNANJE CILJEVI Sticanje znanja: CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA OČEKIVANI REZULTATI UČENJA Učenici bi trebali imati znanje i razumijevanje o: -upoznavanje osnovnih osobina materijala: drvo. sastavljanju modela i maketa. PVC. alatima i priborima za obradu ovih materijala. simbolima u građevinarstvu. platno. -razvijanje spretnosti i kreativnosti učenika u oblikovanju i -razvoju graditeljstva na području BiH i u svijetu.nacrt. sa osnovnim crtežima . plastična folija). ulozi i značaju tehničkih crteža – projekata u izgradnji građevinskog objekta (crteži formata A4. -arhitekturi. prerade. -građevinskom tehničkom crtanju. -obradi materijala. karton. -uvođenje učenika u građevinsku tehniku.

materijalima i alatima u građevinarstvu. javnim putevima. saobraćajnim patrolama. objektima na putu i saobraćajnim znakovima. -pokazivanje zainteresovanosti i ljubavi prema tehnici. saopštavanje termina i procesa u tehnici. tehničkom pismu. -korištenje već formiranih kriterija za procjenu kvaliteta realizacije tehničkih ideja.ilustracijom simbola). poznatih i novih -samostalna i kvalitetna interpretacija tehničkih dostignuća.tehničkoj kulturi. selekcija i korištenje informacija -korištenje induktivnim i analognim mišljenjem u rješavanju različitih -poređenej zadataka i problema. -vizuelizacija i vizuelno grupisanje −procjenjivanje. termina. 109 . putničkom saobraćaju. o historijatu značajnih građevina iz ranijih istorijskih perioda u BiH i na Balkanu. mjerama koje treba preduzeti u cilju osavremenjavanja životnih i radnih uslova u građevinskim objektima. -prikupljanje. prilikom -improvizacija i prezentacija ideja (individualno i u grupi) i predviđanje rezultata. SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE Razvijanje tehničkih sposobnosti i vještina: -samostalno uočavanje. -o ekološkim aspektima kulture stanovanja vezanim za zaštitu životne i radne sredine. -svjesno prihvatanje i ispravljanje svojih grešaka pri izradi modela i -sistematiziranja tehničkih znanja uz korištenje tehničkih praktičnim radovima. -graditeljskoj baštini. -obrazlaganje najadekvatnije primjene raznih alata u samostalnaoj izradi originalnih predmeta. ukazivanje i na greške drugih. −različiti načini tehničkog izražavanja i komuniciranja. -korištenje prethodnih tehničkih iskustava i termina u daljem učenju. -o saobraćajno . svjesnost o značaju i potrebi tehnike u životu.

-slušanje argumentacije i kritičko preispitivanje ličnih stavova i stavova drugih. -uključivanje u tehničke aktivnosti sa vidnim zadovoljstvom se -poticanje na samostalnost i samoinicijativu. Razvijanje pozitivnih vrijednosti i stavova: -sve snažnije i intenzivnije ispoljavanje estetske osjetljivosti na kvalitet tehnićkih dostignuća. -donošenje sudova na osnovu provjerenih činjenica i izgrađenih kriterija. -svjesnost značaja tehnike u životu i potrebi učenja o tehnici kroz čitav život. -djelovanje i na druge da slijede njegov primjer. -pokazivanje spremnosti da se pomogne drugima. -tražene odgovora pred novim tehničkim zadatkom -slobodno izlaganje mišljenja i ideja i poređenje ostvarenog. -prepoznavanje važnosti tehničkih znanja u rješavanju problema i -ocjenjivanje i samocjenjivanje na osnovu objektivnog i sveprisutnosti tehnike u životu. konstruktivnog vrednovanja. za bavljenje tehnikom koja treba da postane trajna potreba.−induktivno i analogno zaključivanje. -pokazuje više zanimanja za timski rad i socijalizaciju. -ispoljavanje pozitivnog odnosa prema tehnici i želje za praćenjem tehničkih dostignuća. -razvijanje pozitivnih crta ličnosti. u donošenju različtih 110 . −prostorno organizovanje i orijentisanje. STAVOVI. posebno timskog rada. -samopouzdanje. PONAŠANJE -dobronamjerno iskazivanje svog mišljenja i poštivanje mišljenja i -vrlo jasno ispoljavanje razvoja interesa i intenzivne želje stavova drugih. -razvijanje samopouzdanja. kao i zalaganje i odgovornost za kvalitet tehničkih realizacija. -kritičko mišljenje i zaključivanje odluka. VRIJEDNOSTI. -afirmacija rada. -uvažavanje argumentacije u branjenju stavova.

materijali za centralno grijanje. Izrada jednostavnih modela (statičkih i dinamičkih. plastična folija). interesa učenika i mogućnosti škole). PVC. osobine. točkovi) Pored navedenih vrsta materijala koristiti po potrebi i materijale koje su učenici upoznali u 5. razreda (analiza gotovih tehničkih crteža jednostavnih maketa ili modela). cement.. naprimjer: model kućnog namještaja.. . prerada.Modelarstvo 111 .). radne operacije.). Urbanizam. saobraćajne patrole 9. koža. Saobraćajno-tehnička kultura Javni putevi. Ljepila. vezivni materijali (kreč. rurizam. građevinske mašine (mješalice. reciklaža građevinskog otpada. organizacija radnog mjesta.izrada makete stambene zgrade) 7.poluge. staklo. alati za zemljane radove. platno. novi građevinski materijali (gotovi malteri. Urbanistički i regulacioni planovi. krovni i ostali radovi. temeljni radovi.Projektovanje građevinskih objekata i naselja Visokogradnja. Izborni dio (konkretan program izbornog dijela utvrđuje nadležni organ škole na osnovu potreba lokalne zajednice.. razredu u predmetu Osnovi tehnike (papir. Historijat arhitekture i građevinarstva. Alati i mašine u građevinarstvu Mjerni alati. putnički saobraćaj. model saobraćajnog sredstva sa jednostavnim pogonom . izolacioni materijali (staklena vuna. materijali za vodovodne instalacije. mjerilo. Uvod u nastavni predmet Uupoznavanje učenika s nastavnim programom. opći zahtjevi u gradnji naselja 4. arhitektura i građevinarstvo Osnovni pojmovi o urbanizmu.. niskogradnja. armirano-betonske konstrukcije. tehnika građenja (praktičan rad . alati za tesarske radove. modeli Usvajanje osnovnih znanja o materijalima: drvo. 3. razvoj savremenog naselja (praktičan rad-izrada makete savremenog naselja).). beton. Tehnika u zaštiti čovjekove okoline Upravljanje otpadom. Građevinska tehnika . drvo. alati i mašine za obradu navedenih materijala. pur.. makete. instalacioni materijali (materijali za električne instalacije. građevinsko tehničko crtanje (kotiranje. sadržaj objekata u naselju – grad. čitanje tehničkih crteža). Građevinski materijali Konstrukcioni materijali (kamen. alati za zidarske radove. zidarski radovi. Nastavak obrade i primjene znanja iz tehničkog crtanja iz 5. čelik.. gips.) 5. bageri.) 6. kamioni. lične mjere zaštite na radu 8. priprema za rad u kabinetu za tehnički odgoj. arhitekturi i građevinarstvu. Porijeklo.).STRUKTURA SADRŽAJA 1.pjena. ljepenka. rurizmu. stiropor. Tehnika obrade materijala. dizalice. higijensko-tehnička zaštita 2. žica. karton. obrada. uređaji za sprečavanje zagađivanja okoline. objekti na putu i saobraćajni znakovi.. opće mjere zaštite na radu. Faze izgradnje građevinskih objekata i mjere zaštite na radu Pripremni radovi. uređaji i sredstva za gašenje požara 10. hidrogradnja.

Objekti od kulturne.Izrada učila i pomagala . Historijski pregledi i ilustracije građevina iz osmanskog i austro-ugarskog perioda (zadužbine). . povrtlarstvo . vezenje i pletenje.Kabinet za tehničku kulturu treba biti opremljen potrebnim alatima. kao i sredstva higijensko-tehničke zaštite.Agrotehnika: voćarstvo. Izrada makete objekta od kulturne. .). .Graditeljska baština u BiH: upoznavanje sa arhitekturom i graditeljstvom u BiH.. Izgled i karakteristike bosanske kuće u različitim dijelovima BiH (Hercegovina. 112 . mašine i materijale. DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE . .Nastava iz tehničke kulture realizuje se u kabinetu. historijske i graditeljske baštine.Fotografija . alate.Za uspješnu realizaciju sadržaja ove nastave potrebno je u pripremnoj fazi za praktičan rad obezbjediti potrebnu tehničku dokumentaciju. obućari.Stari zanati: kujundžije. lončarstvo. građevinski materijali. Krajina. školskoj radionici ili na poligonu koji je u tu svrhu posebno pripremljen (samo pojedini dijelovi programa). priborima. Posavina.Graditeljstvo: nosive konstrukcije. mašinama i materijalima koji su neophodni za realizaciju programskih sadržaja..Maketarstvo . sakralne i druge vrijednosti u BiH. projektovanje naselja .Nastava iz ovog predmeta se realizuje putem praktičnih vježbi i predavanja..

. dva puta godišnje treba sistematizovati pređeno gradivo i izvršiti vrijednovanje putem zadataka objektivnog tipa. s tim da ga učenici mogu povremeno nositi i kući na uvid roditeljima. da planira. kultura življenja. To omogućava svakom učeniku da cio proces doživi. -sudjelovanje u izlaganju predmetnog -pripremanje nastavne nastavnika i praćenje tehnike i tehnologije. -shvatanje značaja tehničkog odgoja VRIJEDNOSTI. -razvijanje i poticanje svijesti o potrebi -aktivno praćenje -izlaganje nastavnog izlaganja predmetnog gradiva primjenom nastavnika različitih metoda u cilju što kvalitetnije i afirmativnije prezentacije gradiva. korištenje alata i pribora za obradu ovih materijala. osmišljenih odgojno-obrazovnih sadržaja (izložbe.Pored svakodnevnog vrijednovanja tehničkih znanja. crteže i ostale izvore znanja.Svakoj grupi pripada planirani fond časova. dnevnike rada. STAVOVI. higijenskotehnička zaštita -usvajanje osnovnih znanja o materijalima: drvetu. . čuva u školi. 113 . a nastava se izvodi u blok časovima (po dva časa). smotre. SADRŽAJ ZNANJE SPOSOBNOSTI Uvod u nastavni predmet Tehnika obrade materijala. modeli -upoznavanje učenika s radom u kabinetu za tehnički odgoj. kao i ovladavanje -inovacije i otvorenost za nove ideje i informacije. po pravilu. žica. Učenici vode dnevnik rada koji se.Programske zadatke nastave ovog predmeta škola ostvaruje putem: redovne nastave. slobodnih tehničkih aktivnosti..U realizaciji nastavnih sadržaja učenici koriste udžbenike.) . . PVC. takmičenja).. projektuje i praktično izrađuje predmete. vježbi i praktičnih radova. biologija.Pri realizaciji programskih sadržaja ovog predmeta treba voditi računa o korelaciji nastavnih sadržaja sa drugim predmetima (matematika. multimedijalnih i didaktičkog drugih sadržaja koji -izrada prezentuju nastavno materijala. dodatne nastave. PVC-u. tj. žici i alatima i mašinama za njihovu obradu. likovna kultura. organizacija radnog mjesta. PONAŠANJE -svjesnost značaja tehnike u životu i potrebi učenja o tehnici kroz čitav život AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOST NASTAVNIKA -pravilno korištenje materijala: drvo. makete.

-pravilno shvatanje urbanističkih i regulacionih planova. rurizam. redoslijedom radnih operacija koje se primjenjuju kod izrade predmeta od tih materijala. znanja o potrebama i stanovanja i obavljanja -objašnjavanje drugih životnih potreba. osmišljavanje. prema uputstvima predmetnog nastavnika -razvoj samosvijesti i aktivna primjena kroz kreativne načine usvojenih znanja iz tehničkog izražavanja: obrade materijala. -primjena znanja: čitanje i analiza gotovih donošenje sudova na tehničkih crteža. i demonstriranje. -primjena modela interaktivne nastave. maštovitosti i vlastite kreativnosti. -afirmacija rada samopouzdanja. činjenica i izgrađenih primjena radnih kriterija. izrada osnovu provjerenih tehničkih crteža. -kritičko mišljenje i zaključivanje u donošenju različtih odluka. -izrada jednostavnih modela.-analiza gotovih tehničkih crteža jednostavnih maketa ili modela. -poticanje na samostalnost i -aktivno učešće u radu samoinicijativu. sadržaja objekata u naselju. općih zahtjeva pri gradnji naselja. arhitekturi i građevinarstvu. -upućivanje i pokazivanje simulacije -usvajanje osnovnih na kompjuteru. sadržajem objekata u naselju - -shvatanje zahtjeva i potreba koje trebaju ispunjavati građevinski objekti. -pokazivanje pozitivnih stavova prema tehnici i -praćenje izlaganja i svih prezentacija predmetnog nastavnika. estetike. operacija i rukovanje alatom. -postavljanje različitih vrsta jednostavnih pitanja u cilju poticanja učenika na kvalitetne odgovore. te praćenje i stimulacija svojim učešćem. -usvajanje osnovnih znanja o historijatu arhitekture i građevinarstva. rurizmu. -pripremanje. -upoznavanje sa urbanističkim i regulacionim planovima. Urbanizam. arhitektura i građevinarstvo -usvajanje osnovnih pojmova o urbanizmu. kao i aktivno učestvovanje u istom. razvoja gradivo na času. -pozitivan odnos prema radu i rezultatima svog rada i rada svojih drugova. koji 114 . -biranje zadataka i problema usklađenih sa mogućnostima. prezentira zahtjevima stanovanja i prethodno pripremljen zahtjevima koje treba obrazovni pano. -korištenje različitih metoda i strategije u praćenju postignuća i sposobnosti učenika.

pur. materijala za vodovodne instalacije. beton. ličnim primjerom i djelovanjem u razredu. pored udžbenika. izradom interakciji. školi i okolini. materijala za centralno grijanje. električnih instalacija. sa -razvijanje opšte kulture kroz usvajanje znanja o graditeljstvu u različitim oblastima BiH i ostavštinama u BiH i u svijetu. -procjenjivanje i vrednovanje vlastitih stavova i stavova drugih. instalacionim materijalima (materijali za električne instalacije. drvo. instalacionih materijala. -preciziranje znanja: dovoljnog.. staklo. organizacija do sada usvojenih i ločno učestvovanje u znanja iz ove oblasti interpretaciji i vezanih za različite improvizaciji u materijale. -pomaganje komunikacije i podsticanje interesa za rad aktivnim uključenjem u zajednički rad. cement. armiranobetonske konstrukcije. čelik. -podrška drugima. općim zahtjevima u gradnji naselja.. -shvatanje značaja ocjenjivanja rezultata rada.gradu. -interes za rješavanje problema i zadataka timskim radom.)..). građevinskim materijalima (gotovi malteri. ilustracija-crteža. izolacioni materijalima (staklena vuna. ispuniti objekat namjene. Upoznavanje sa vezivnim materijalima (kreč. primjenom -iniciranje.). odvajanjem bitnog od nebitnog.. zajedno građevinski kreira bilo koje učenicima. novih građevinskih materijala. gips. materijalima za centralno grijanje. panoa.) 115 . izolacionih materijala. kao praćenjem zanimljivih -motivisanje i članaka i informacija iz upućivanje učenika na druge izvore znanja medija. -ostvarivanje -učestvovanje u produktivne stvaralačke kreiranju obrazovnog atmosfere u odjeljenju.pjena. uz adekvatnu pripremu. stiropor.. srednjeg i visokog nivoa. materijalima za vodovodne instalacije. -iskazivanje svijesti o značaju tehnike u porodici.. -sve snažnije i intenzivnije ispoljavanje estetske osjetljivosti na kvalitet tehnićkih dostignuća. -poštivanje pravila obrazovne igre i aktivnosti uopće. Građevinski materijali -upoznavanje sa konstrukcionim materijalima (kamen. koja treba učenik usvojiti. vezivnih materijala. novi -razumijevanje o potrebi i načinu korištenja različitih konstrukcionih materijala.).

Faze izgradnje građevinskih objekata i mjere zaštite na radu -upoznavanje sa pripremnim radovima. za zahtjeve svakodnevnom životu. dizalice.) Građevinska tehnika Projektovanje građevinskih objekata i naselja -usvajanje osnovnih znanja o različitim oblastima građevinske tehnike. građevinskog tehničkog crtanja (kotiranje. kao i građevinskih mašina (mješalice. rada učenika i vođenje kreativnosti. hidrogradnje u svijesti razvoja estetike. građevinskih mašina. radi postizanja -primjena usvojenih -uočavanje važnosti kolektivnog uspjeha. znanja iz građevinskog -procjenjivanje visokogradnje. alata za zidarske radove. -adaptivnost i estetsko uređenje. -izrada maketa i njihovo uključivanje građevinskih objekata: u rad. grupe). -upoznavanje sa građevinskim tehničkim crtanjem i njegovim pravilima. -svjesno -poređenje rezultata obavljanje -uredno pisanje svih prilikom praćenja i zadatke i obaveze procjene individualnih (kao pojedinac ili dio informacija koje daje nastavnik. -vođenje evidencije (makete savremenog niskogradnja. stambene zgrade) -shvatanje značaja -aktivno učestvovanje u različitih vrsta radova u svim prezentacijama građevinarstvu. temeljnim radovima. o potrebi crtanja. napredovanju učenika. alata za zemljane radove. jasan -pomoć učenicima u osjećaj vlastitih moći i -stalno učešće kroz samostalnom i grupnom limita. svojih zapažanja o naselja i makete hidrogradnja. -primjena ekonomično. znanja vezanih učenika. zidarskim radovima. čitanje fleksibilnost u prihvatanju promjena. alata za tesarske radove. kamioni. -saradnja sa roditeljima mjerilo. -izrada praktičnog rada visokogradnja. tehničkih crteža). kao i nastavnika koje se opštih i ličnih mjera odnose na različite faze -podsticanje kreativnosti. postignuća. -redovno ocjenjivanje maštovitosti i vlastite građevinskog objekta.Alati i mašine u građevinarstvu -usvajanje znanja i razumjevanje rada mjernih alata. -samopouzdanje. kao i igre za djecu. bageri.. ekološko i urednih zabilješki. interesovanja i napretka -razvijanje i poticanje tehničkog niskogradnje. -shvatanje potrebe korištenja i funkcija alata u građevinarstvu. -usvajanje znanja o građevinskim mašinama. redovnu nastavu i radu. za kulturu stanovanja. vannastavne aktivnosti. 116 . -usvajanje osnovnih -osmišljavanje i znanja o alata u realizacija simulacione građevinarstvu.

usmjeravanje aktivnosti praćenje zanimljivih učenika. saobraćajnim patrolama -prepoznavanje osnovnih saobraćajnih pojmova. Saobraćajno-tehnička kultura -usvajanje znanja o javnim putevima. kao i sa općim mjerama zaštite na radu i ličnim mjerama zaštite na radu zaštite na radu građevinskih radova. prikupljanje -jasno ispoljavanje razvoja interesa i intenzivne želje za 117 . -uredno pisanje svih informacije koje daje nastavnik. prateći objekti koji se direktno oslanjaju na objekte niskogradnje i visokogradnje). pravila i propisi. Tehnika u zaštiti čovjekove okoline -usvajanje osnovnih znanja o upravljanju otpadom. -shvatanje uloge kritičkog mišljenja i zaključivanja u donošenju različtih odluka. -donošenje sudova na osnovu provjerenih činjenica i izgrađenih kriterija. reciklaže građevinskog otpada. oblasti. -pomaganje nastavniku. mjerama zaštite životne i radne sredine. -aktivnost na izradi -koordinacija rada i ilustracija-crteža. -usvajanje osnovnih znanja o saobraćajnotehničkoj kulturi (bezbjednost. Izborni dio (konkretan program izbornog dijela utvrđuje nadležni organ -proširivanje znanja i -samostalno sticanje novih znanja iz proučavanje navedene oblasti: modelarstvo. uređaja i sredstava za gašenje požara. -pokazivanje pozitivnih stavova prema tehnici ličnim primjerom i djelovanjem u razredu. -usvajanje znanja o ekološkim aspektima života. -adaptivnost i fleksibilnost u prihvatanju promjena. mjerama koje treba preduzeti u cilju osavremenjavanja životnih i radnih uslova u građevinskim objektima. putničkom saobraćaju. uređajima i sredstvima za gašenje požara -prepoznavanje važnosti upravljanja otpadom. uređajima za sprečavanje zagađivanja okoline. reciklaži građevinskog otpada. uređaja za spriječavanje zagađivanja okoline. korištenje dodatnih izvora znanja. objektima na putu i saobraćajnim znakovima. saobraćajnih znakova itd.krovnim i ostalim radovima.

graditeljstvo. maketarstvo. fotografija. stari zanati. sticanje vještina. agrotehnika. graditeljska baština u BiH informacije i podatke. izrada učila i pomagala. nastavnika u -objašnjavanje i individualnom. na i i članaka i informacija sa medija. kreiranje -korišćenje različitih obrazovnog panoa. -uloga kritičkog mišljenja i zaključivanja u donošenju različtih odluka. koji kreira literature. novim zapisima. zajedno sa učenicima. metoda i strategije u praćenju postignuća i -dopunjavanje panoa sposobnosti učenika. 118 .škole na osnovu potreba lokalne zajednice. prezentacija grupnom i frontalnom prethodno radu. -motivisanje za -dosljedno izvršavanje pojedinačni i grupni rad svih zahtjeva učenika. -afirmacija rada samopouzdanja. pripremljenog -korišćenje udžbenika i obrazovnog panoa. posmatranje i zaključivanje bavljenje tehnikom koja treba da postane trajna potreba. -poticanje samostalnost samoinicijativu. interesa učenika i mogućnosti škole).

INFORMATIKA 119 .

OSNOVNA ZNANJA 120 . . .osnovna znanja i vještine povezivanja računara sa pratećom opremom.da se upoznaju sa osnovnim mogućnostima softvera opće namjene.da učenici upoznaju strukturu računara. .INFORMATIKA VI RAZRED 2 sata sedmično 70 sati godišnje UVOD Nastavni predmet Informatika ima značajnu ulogu u procesu upoznavanja učenika sa savremenom informacijskom i komunikacijskom tehnologijom.sticanje umijeća upotrebe savremenih računara i aplikativnih programa. Dostignuća i sadržaji iz područja informacijske i komunikacijske tehnologije prilagođeni su uzrasnoj dobi učenika osnovne škole i treba da omoguće: . . . njegovoj primjeni u raznim djelatnostima.stvaranje navika za korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije i . postupke uključivanja i isključivanja računara. opća aplikacijska programska sredstva i okolinu programskih jezika). umijeća. primjeni u komunikaciji i rješavanju problema. .osnovna znanja o strukturi računara. PODRUČJA UČENJA CILJEVI .osnovna znanja o jednom programskom jeziku. Osnovna znanja.sticanje i razvijanje sposobnosti za rješavanje problema u različitim oblastima primjene informacijske i komunikacijske tehnologije. .da učenicima omogući da shvate ulogu informacijskih tehnologija u savremenom društvu.upoznavanje s osnovnim principima i praktičnim rješenjima na kojima je zasnovana računarska odnosno informacijska i komunikacijska tehnologija (osnovna znanja). navike i sposobnosti za rješavanje problema primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije četiri su odrednice na kojima počiva koncepcija nastave Informatike.da učenici upoznaju osnovne karakteristike ISHODI UČENJA . pokretanja i korištenja uobičajenih programa (operativni sistemi.

osnovne vještine pretraživanja Interneta i slanja i primanja elektroničke pošte. . .navika korištenja informatičke literature. .da učenici znaju upotrebljavati osnovne programske alate kao sredstva za učenje i istraživanje. . STAVOVI programskih jezika. . . rješavanje numeričkih zadataka uz pomoć ICT-a). .da učenike upozna sa zahtjevima kulturne upotrebe računarske i informacione .da učenike upozna sa mjerama sigurnosti pri radu sa računarima i drugom opremom.da se učenici osamostale i steknu samopouzdanje pri rukovanju i korištenju računara i pratećih uređaja.da učenike upozna sa načinima korištenja Internet usluga.da učenici upoznaju kako mogu upotrebljavati multimedijske alate kao podršku vlastitim i grupnim rezultatima učenja.da učenike upozna kako mogu uspješno upotrebljavati pomagala za pripremu pisanih dokumenata i izradu prikaza. .da učenicima predstavi moguće sklopovske i programske probleme u svakodnevnom radu i uputi na načine njihova otklanjanja.sposobnosti korištenja softvera opće namjene (opća aplikacijska programska sredstva: obrada teksta. .sposobnost za donošenje zaključaka na temelju prikupljenih informacija. . .vještine individualnog i kolektivnog rada u grupama rješavajući zadatke uz pomoć ICT-a.sposobnost algoritamskoga načina razmišljanja pri rješavanju svakodnevnih problema.da učenici prihvate oblik timskog rada pri rješavanju problema. 121 . .osnovne vještine rješavanja problema uz pomoć računara (unos teksta i njegov prikaz. . . .osnovne vještine pretraživanja Interneta i slanja i primanja elektroničke pošte. putem Interneta. .navika pretraživanja i prikupljanja informacija elektronskim putem. rad sa proračunskim tablicama i grafikom). .da učenike upozna sa načinima rješavanja problema uz pomoć računara. .da učenike upozna kako mogu uspješno upotrebljavati ulazno-izlazne uređaje.da učenicima predstavi načine pohranjivanja i čuvanja informacija u računarima.UMIJEĆA I VJEŠTINE SPOSOBNOSTI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA NAVIKE. . .da učenike upozna sa načinima komuniciranja posredstvom različitih medija. .

likovne kulture (računarski dizajn. Pri obradi nastavnih tema Programiranje i Rješavanje problema uz pomoć računara ne preporučuje se upotreba više programskih jezika.da učenicima ukaže na pravne i etičke principe upotrebe informacijske i komunikacijske tehnologije i ukaže na posljedice njihova narušavanja. Naime. Nastavnicima koji realizuju nastavni program ostavljena je potpuna sloboda: . . . Kvalitetno organizovana nastava i realizacija programa pretpostavlja samostalan rad učenika na računaru.izbora operativnih sistema i aplikativnog softwera koji će biti preferirani u nastavi.određivanja broja sati za obradu pojedinih tema (Programom je samo predviđeno koji se sadržaji obrađuju u prvom a koji u drugom polugodištu). Nastavne teme omogućuju da se izvedbeni program prilagodi tehničkim mogućnostima pojedinih škola. 122 . stranih jezika (obrada teksta ima neposredne veze s funkcionalnom pismenošću). njegovo potpuno izvođenje zahtijeva određeni standard tehničke opremljenosti. . ali je isto tako potrebno ostvariti povezanost sa nastavom maternjeg jezika i književnosti.tehnologije. po principu: jedan računar – jedno radno mjesto – jedan učenik.da učenicima ukaže na potrebu da koriste raspoloživu literaturu. grafički i slikovni prikazi zahtijevaju sposobnost likovnog izražavanja) i drugih nastavnih predmeta. .izbora praktičnih vježbi koje treba kombinovati sa sadržajima drugih nastavnih predmeta. Korelacija sa nastavom matematike (matematičke osnove funkcionisanja računara) i tehničke kulture (računala su sastavni dijelovi mnogih tehničkih naprava i sistema) je sama po sebi razumljiva. što samo po sebi ne prejudicira da su obuhvaćeni svi sadržaji koje je moguće izučavati na ovom uzrasnom nivou. DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Navedeni nastavni sadržaji podijeljeni su u sedam nastavnih tema.

SADRŽAJ Uvod Potreba za računarskom tehnologijom u istoriji razvoja pojedinih ljudskih djelatnosti i društva u cjelini. AKTIVNOST UČENIKA Aktivno slušanje i uključivanje u raspravu o razvoju računarske tehnike i tehnologije. SPOSOBNOSTI Sposobnost zaključivanja na osnovu dobijenih informacija. VRIJEDNOSTI. Zaključivanje rasprave. AKTIVNOST NASTAVNIKA Prezentacija nastavnih sadržaja. Upute za dalji rad. STAVOVI. Demonstracija raspoložive računarske opreme.Neposredna povezanost nastave informatike sa nastavnim sadržajima drugih predmeta mogla bi omogućiti bolje razumijevanje i korisniju upotrebu informacijske i komunikacijske tehnologije. Vođenje pribilješki. 123 . Organizovanje i vođenje rasprave o razvoju ICT-a. Učešće u demonstraciji računarske opreme. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE Spoznaje o ulozi i razumijevanje značaja računarske opreme kao neophodnog sredstva u razvoju svih oblasti ljudskog djelovanja i društva u cjelosti. PONAŠANJE Pravilan stav prema računarskoj tehnologiji i njeno korištenje u svim mogućim situacijama. Razvoj računara kroz historiju.

Sabiranje i oduzimanje binarnih brojeva sa četiri cifre. Brojevi zapisani nizom do četiri bita. Zapisivanje bita i nizova bita. Sposoban je da interpretira stečana znanja i razumijevanja iz oblasti binarne algebre i numeričke matematike. Izlaganje nastavnih sadrržaja uz upotrebu najpogodnijih metoda i oblika rada. Matematičke osnove rada računara Predstavljanje podataka u računaru. Aktivno učešće u nastavnom procesu. bit. Daje karakteristične primjere zadataka iz binarne algebre. vrijednost bita. Zna određivati mjesnu vrijednost svake cifre. Određivanje vrijednosti bita. Bajt. Prema potrebi daje dodatna objašnjenja grupi učenika ili svima. binarni zapis broja. Prati i procjenjuje individualno napredovanje pojedinaca. Razumijevanje pojmova: podatak. Čitanje binarnih brojeva. Motiviše učenike da savladaju predviđeno gradivo. Prati predavanje. Usvojena znanja o zapisivanju brojeva u binarnoj algebri. Pojam bita i njegove vrijednosti (0-nula i 1-jedan). Težinska vrijednost bita. Ima pozitivan odnos prema učenju osnova rada računara. Prati uputstva nastavnika. moguća stanja i brojne vrijednosti. Izlaže nastavno gradivo. Svjesno obavlja zadatke u vezi sa binarnom algebrom. Izvršava instrukcije nastavnika. Pomaže drugim učenicima da savladaju zadatke koji se postravljaju. zapis broja nula i raspon zapisa brojeva. Kontrola individualnog napredovanja učenika u usvajanju znanja. Bajt kao niz bita. Usvojio je pravila binarnog predstavljanja decimalnih brojeva. Poimanje predstavljanja podataka u računaru. Uključivanje učenika u nastavni proces. Zauzeo je stav da treba tumačiti binarnu algebru kao matematičke osnove funkcionisanja računala i drugih elektronskih uređaja. nizovi bita i moguća stanja. Sposobnost zapisivanje bita i nizova bita. Formiran pravilan stav prema matematičkim osnovama rada računara. Motivisanje učenika da prate izlaganje. uzastopnim množenjem sa dva sa desne na lijevu stranu. Bit. Aktivno učestvuje u nastavnom procesu. Zapisivanje i čitanje binarne cifre. Stekao je naviku da sa drugim učenicima raspravlja o zadacima koje treba da rješavaju. 124 .1. uzastopno množenje sa dva. Ocjenjivanje. binarna cifra. Shvatanje i razumijevanje bajta kao niza bita. Zapisivanje binarnog broja. nizovi bita i moguća stanja.

Zajedno sa učenicima pravi raspored radnih 125 . Demonstrira opremu i postupke rada. Sposoban da objesni pojmove: bit. Vrši evidentiranje i uredno vodi nastavnu dokumentaciju. Uredno vodi pribilješke. Naučio je ulogu obje vrste opreme računara (programske i mašinske). Zna prikazati znakove nizom bitova. Priprema tekstualna uputstva za postupanje i rad učenika. Svoja iskustva u radu sa računarom prenosi na druge. njihova znanja.Kodiranje. Zna binarno kodirati decimalni zapis. Koristi računar za izvršavanje školskih zadataka i zadataka koje obavlja kod kuće. Vježbe uredno bilježi u svesku. Usvojio je potrebna znanja o svim dijelovima računara: procesor. Upoznat je i zna različite pojavne oblike ličnih računara. Prikazivanje znakova nizom bitova. Vrši jednostavnija Ima potrebnu pažnju i oprez pri radu sa računarom i drugom računarskom opremom. Održava računar i vodi brigu da uslovi u kojima uređaji rade budu u skladu Aktivno prati izlaganje nastavnika. adresne i podatkovne veze. binarni zapis. restartovanje računara. Uspješno u diskusijama tumači značaj računara. pomoćne memorije. radna memorija. Dijelovi računara. Ima urednu dokumentaciju prema zahtjevu nastavnika. računarske opreme. Složenije operacije rada sa računarom povjerava srtučnim licima. Sposoban je koristiti dodatnu opremu računara. Kućište računara. Zna razlikovati računare. uključivanje. Zna dijelove računara. pomoćne memorije. Iskazuje intetres za proučavanje matematičkih osnova funkcionisanja računara. a dokumentaciju redovno ažurira i stavlja na uvid nastavniku. Uspješno pušta u pogon računar i dodatnu opremu. Prati napredovanje učenika u učenju i izvođenju vježbi u toku nastave. sposobnosti i ponašanje. Sposoban je da postavi jednostavniji zadatak i da ga riješi. Obezbjeđuje kvalitetne prostorne uslove za rad računara te za smještaj dodatne opreme. Uočava razliku između programske i mašinske opreme računara i zna pojasniti njihovu nerazdruživost. decimalni zapis. Ponavlja i sistematizuje izloženo gradivo. Izvršava uputstva i instrukcije. ulaznoizlazne jedinice. Održavanje računara. procesor. Stvara povoljnu mikro klimu u kabinetu informatike. radna memorija. Sposoban je prepoznati vrste i oblike računara. bajt. Pravilno i realno samoprocjenjuje svoj i uspjeh drugih učenika. Zna važnost ličnih računara kao pomagala u učenju. Po potrebi restartuje rad računara. Provjerava postignuća učenika. Rješava zadatke koje postavlja nastavnik. Uključuje se u Priprema i izlaže nastavno gradivo. Stekao je naviku da računar koristi kao neophodno sredstvo za uspješno učenje. ulazno izlazne jedinice. Arhitektura računara Hardware (mašinska oprema računara). Ukjlučuje se u demonstriranje računara. Prema potrebi daje dodatna objašnjenja. Kontroliše rad učenika. Razumije i shvata pojam kodiranje. 2. Postupke rada prethodno provjerava i ukazuje drugim na pravilan rad ukoliko je to potrebno. Transparentno vrši ocjenjivanje. kao i Sa sigurnošću prepoznaje i pokazuje dijelove računara. kodiranje. Binarno kodirani decimalni zapis. isključivanje. hlađenje računara.

Stekao je naviku da koristi mjere zaštite. direktorijima. Upravlja dokumentima. aktivnosti pri uređenju kabineta.pojednine vanjske i unutrašnje dijelove mašinske opreme. matične ploče i RAM-memorije. grafički interfejs. datotekama.programski jezici. Prati i procjenjuje individualna postignuća učenika. Koristi grafičko sučelje i prilagođava ga prema potrebama. operativnim sistemima. mjesta i uređuje ih prema standardnim zahtjevima i HTZ pri radu sa računarima. Upoznao je elemente interfejsa OS. Shvatio je ulogu CPJ. Poštuje redoslijed postupaka pri puštanju sistema u rad i pri njegovom isključivanju. Izrađuje zidne slike i panoe. računarskoj opremi. Podstiče učenike u radu i zajedno sa njima osmišljava izgled kabineta. Usvojio je osnovne principe održavanja operativnog sistema. uvodni ekran. Analizira i upoređuje ih sa uspjehom u prethodnom razredu. aplikativnih programa i održavanje mehaničkih dijelova računara i njegovih ulazno izlaznih (priključnih) jedinica. 126 . Prikuplja interesantne članke o računarima. startni meni. Zna uspješno pokrenuti OS i aplikativni softwer. dijelovi radne površine. Naučio je jedinice za mjerenje brzine rada računara i kapacitet memorije. Primjenjuje u jednostavnim oblicima aplikativni softver. čišćenja i održavanje. prozor. . Pokreće operativni sistem. Sposoban je objasniti rad računara. Pravilno drugima tumači rad računara. sa zahtjevima. Održavanje sistema. Zna upravljati korisničkim fajlovima i folderima kao i osnovne operacije s njima. Trudi se da doprinese kvalitetnoj radnoj disciplini na času.aplikativni software. Software i njegove vrste: . Organizacija rada računara. Aktivno se uključuje u nastavni proces. Pomaže drugim učenicima. te ih uz dozvolu nastavnika prezentuje na času. aplikativnom softveru i dr. Izvršava instrukcije nastavnika. Vrši jednostavnije postupke održavanja i kontrole operativnog sistema. podizanje (pokretanje) sistema. Prezentuje gradivo na savremen način. pokazivač miša. nabavljanje i pravo korištenja programske opreme (licencni softver).operativni sistemi. zadaci OS. Naučio je i uspješno radi s grafičkim sučeljem kao i njegov izgled. Planira i osmišljava rad u kabinetu informatike. Razumije i način rada računara. Vrste programske opreme. Pomaže nastavniku pri demonstraciji rada računara. Kontroliše aplikativni softver prije upotrebe. vrste operativnih sistema. radna površina. Upoređuje aktivnosti i rezultate rada i učenja učenika u odjeljenju i sa uspjehom u drugim odjeljenjima. . Koristi najpogodnije metode i oblike rada.

Pravilno koristi sistemske. dodatno isticanje teksta. Ispis dokumenata. podatkovne i izvršne datoteke. mijenjati riječi u tekstu. Na odgovarajuće lokacije smješta nove dokumente i datoteke. Stalno je u toku šta učenici rade i usmjerava njihove aktivnosti. Afirmativno govori o mogućnostima i značaju Aktivno učestvovanje u nastavnom procesu. Primjena tekst procesora i primjer rada sa jednostavnim tekst procesorom. tražiti. zapis i pristup datotekama. crteža. Ima znanje o načinu organizacije podataka. U kabinetu održava red i ima pravilan odnos prema sredstvima i opremi. Uključuje se u rad informatičke i računarske sekcije. zahtjeve. referate. premještanje). Radi sa tabelama. seminarske radove itd. Primjena računara Tekst procesori (editori). Izgradio je pravilan pristup i racionalno koristi mogućnosti organizacije podataka na računaru. molbe. podešavanje. Izmjene i brisanje teksta u dokumentu. nabrajanje. Znati otvoriti i spasiti dokument. tabele. brisati i premještati dijelove teksta. crtežima i slikama. Aktivno je uključen u rad učenika i njihovo obavljanje vježbi. Praćenje izlaganja nastavnika. sekcije. 127 . stablo mapa. sistemu pomoći. Za složenije radnje traži savjet i prepušta ih nastavniku. Zna instalirati programsku opremu i ukloniti jednostavne programe s računara. Nastavno gradivo izlaže na popularan način tako da učenici sa motivacijom i zadovoljstvom prate nastavu. prilagođavanju. Formira prema potrebi nove datoteke. Uspješno koristi postojeće datoteke. poravnanje. slika i izradi zidnih tabela. Izlaže nastavno gradivo. preimenovanje. samoispravljanje. Korištenje znanja o obradi teksta u učenju Rad u timu. Naučio je raditi sa datotekama i direktorijima (kopiranje. Stablo mapa koristi za organizovanje i čuvanje dokumenata. struktura dokumenata: paragrafi. označavanje teksta. Izbor vrste i veličinu pisma. Zajedničke aktivnosti na obradi teksta. podatkovne i izvršne datoteke. Znati napisati i oblikovati razna pisma. Radi na računaru nadahnuto i sa zadovoljstvom. Povezati naučeno o obradi teksta s učenjem sadržaja iz Bosanskog. Priprema grafikone i druga sredstva za demonstranje organizacije podataka. slike. Komunicira sa drugim učenicima i doprinosi lijepom ambijentu. Prati individualno napredovanje učenika. Vrste datoteka: sistemske. hrvatskog i srpskog jezika. 3. poništavanje izmjena. Koristi program za pisanje teksta pomoću računara. Izvodi potrebne postupke za savladavanje gradiva. kolone. Određivanje jezika. Daje neophodne upute. tabulatori. Oblikovanje odlomaka. Čuvanje i održavanje računarske opreme.Organizacija podataka na računaru. provjera pravopisa. Poštuje uputstva. mijenjati. te sa sadržajima Engleskog jezika i drugih nastavnih predmeta. Uređivanje teksta i osnovne strukture: liste. brojevi stranica. odrediti boju. Demonstrira postupke organizacije podataka na računaru. premještanje i kopiranje teksta. Prati i vrednuje rad i kompletnu aktivnost učenika. i sa pogonskim programima. Ispis dokumenta. Sposobnosti: otvoriti i spasiti novi dokument. zaglavlja. Oblikuje izgled stranice. grafikona i šema. Znati kako se pokreće i zatvara tekst procesor.

Koristi mogućnosti programa za crtanje. Primjena programa za crtanje i primjer rada uz objašnjenje osnovnih pojmova: linije i debljine linija. Zna isijecati i kopirati dijelove slike. tehničke kulture. zaglavlje. brisač. Umetanje teksta. Razumije kako se mogu određivati vrste i debljine linija. Crtanje jednostavnih i složenih geometrijskih likova. likovne kulture i kulture življenja. Aktivno prati nastavu. četkica. podnožje. kultura življenja. Korištenjem programa za crtanje kod učenika razvijati maštu i kreativnost. Formatiranje dokumenata. Stečeno znanje primjenjuje u nastavi matematike. Isijecanje. Izrađuje jednostavne crteže. Radi sa slikama. Ispoljava zadovoljstvo postignutim rezultatom. Koristi boje za ispunu. Unaprijed se priprema za nastavu. 128 . Omogućuje učenicima da steknu samopouzdanje pri izvršavanju postavljenih zadataka. pisanje u kolonama. Programi za crtanje. Stavlja se na raspolaganje nastavniku da se nastavni proces uspješnije realizuje. Samostalno kreira potrebne forme geometrijskih likova. Pokazuje spremnost za saradnju i zajednički rad. Program za crtanje i njegove mogućnosti učenicima jednostavno predstavlja da ga učenici brzo savladaju i steknu dobar predslov za rad s drugim programima iste namjene. Na vrijeme izvršava zadatke i pomaže drugim učenicima koji zaostaju. Zna da koristi pri crtanju u slobodnom vremenu. računara. podesiti alatne trake i postaviti potrebne alate.Oblikovanje stranice dokumenta. Ispoljava pravilan odnos prema učenju crtanja pomoću programa. biologija i dr. Uspješno crta geometrijske likove. promjena izgleda stranice. Pomaže učenicima da uspješno podešavaju alatne trake i da koriste sve mogućnosti tekst procesora. kopiranje i zakretanje dijelova slike. Koristi stečena znanja u nastavi drugih predmeta. prikaz i primjena najčešće korištenih traka sa alatima. Zna koristiti jednostavan program za crtanje. boje i bojenje. kako se mogu koristiti boje i drugi raspoloživi elementi i alati. Kombinuje: više osnovnih u složenije likove. Zna koristiti alat za crtanje jednostavnih i složenih geometrijskih likova. Zna umetati tekst u crtež. Zna odrediti format dokumenta. Prenosi znanje na druge učenike. geometrijski likovi. Sposoban je da znanje primjenjuje pri učenju i savladavanju programskih sadržaja iz drugih predmeta: tehnički odgoj.

Prenosi stečeno znanje na druge učenike. Programiranje Pojam algoritma. njihova znanja. Sposoban je izrađivati crteže i spremiti kao bitmapnu grafiku. algoritam. Razvio je logičko razmišljanje o načinima kombinovanja teksta sa crtežima. Uključuje se u raspravu o algoritmu i algoritamskom načinu rješavanja problema. cikličke i strukture grananja. Zna izraditi složeniji crtež pomoću programa. Uključuje učenike u nastavne aktivnosti. Ima znanje o prenošenju grafike (slika) iz memorije na zaslon. kontrast i osvijetljenost. Zna šta su strukture: slijedna. dubina boja. Učenike podstiče u radu. Sposobnost opisivanja i objašnjavanja pojma algoritma. podržava ih i stimuliše. U toku rada na tekstu i crtanja koristi mogućnosti međuspremnika. Primjeri korištenja na tekst procesorima i programima za crtanje. Zna gdje može upotrijebiti program za crtanje. Uključuje se u rasprave i zajedničke aktivnosti u savladavanju gradiva. Ima razvijenu sposobnost kombinovanja teksta sa crtežima. Bitmapirana grafika. Uspješno poima piksel kao element slike odnosno kao jednu tačku na slici. Promjena veličine crteža. Prati individualno napredovanje svakog pojedinog učenika. Izgradio je naviku da znanje o obradi teksta i crtanju pomoću programa koristi u svakodnevnom učenju. Vodi računa o složenosti nastavnih sadržaja pa ih zato postupno izlaže. Zna raditi sa međuspremnikom i u potpunosti vlada sa sadržajima smještenim u međuspremnik.Korištenje međuspremnika u radu s programima. Mapa piksela. Provjerava postignuća učenika. Piksel. Nastavnu građu iznosi na popularan način. Zna šta je mapa bitova. Osnovne algoritamske strukture: slijedna. ciklička i struktura grananja (odlučivanja). Rado pokazuje drugim učenicima kako da savladaju upotrebu BMP grafike. Ocjenjuje i vrijednuje ukupna postignuća učenika. Prihvata algoritamski način razmišljanja (logiku) pri rješavanju problema. Sposoban je mijenjati izgled zaslona koristeći BMP datoteke. sposobnosti i ponašanje. Znanja koristi i u druge svrhe u slobodnom vremenu. Ima naviku da BMP grafiku koristi kao moćan vizuelni efekat u komunikaciji sa računarom. 129 . Usvojio pojmove: programiranje. Vrijednuje postignuća učenika. Sadržaji međuspremnika. algoritamske strukture. Vrši ponavljanje i sistematizaciju gradiva obrađene nastavne teme. ciklička i grananje. 4. Aktivan je u toku nastavnog procesa. pohvaljuje uspješne i one koji pomažu drugim učenicima. Prenosi iskustva na druge učenike. pristupačan i prihvatljiv za većinu učenika. Sve aktivnosti posmatra kao niz algoritamskih koraka. Zna koristiti mogućnosti promjene veličine crteža te mijenjati kontrast i osvijetljenost. Povećavanje i smanjivanje pogleda na sliku. Sposobnost uočavanja razlike između slijedne. Zna koristit jedan aplikativni program za crtanje.

Uredno vodi zabilješke na času. Uključuje se u rad Internet sekcije. te zna jezički prikaz. Sposoban je uključiti računar na mrežu koja mu je dostupna (konektovanje i diskonektovanje). Zna simbole za grafičko prikazivanje algoritma. Posjeduje znanje kako se piše algoritam za crtanje jednostavnih geometrijskih likova. struktura elektroničkog maila). Podatke kojima raspolaže ustupa i drugim učenicima. 130 . Izgrađena sposobnost grafičkog predstavljanja algoritma. www. Zna kako se mogu upotrebljavati preglednici koji mu stoje na raspolaganju. unaprijed je potrebno predvidjeti postupke. Ima naviku traženja podataka koji su mu potrebni za učenje i savladavanje gradiva iz drugih nastavnih predmeta. Organizuje efikasan rad tako da učenici stiču kvalitetna i trajna znanja o računarskih mreža. Ažurira stanje računara i dovodi ih u funkciju. elektronička pošta (pošiljaoc i primatelj. Vlada sa podacima o vrstama mreža. web petraživača i daje uputstva o načinima pretrage. Mreže računara Računarske mreže. opisivanje korak po korak postupka za rješavanje nekog problema ili zadatka. Zapisivanje stranica. Donosi na časove članke o rogramskim jezicima iz informatičkih časopisa Prati izlaganje nastavnika. njihovoj veličini i namjeni.Prikaz algoritma. Priprema nastavni proces. Izgrađena sposobnost za pisanje algoritma. Izlaže nastavno gradivo u vezi sa mrežama računara. namjena. Učestvuje u diskusiji i iznosi svoja iskustva. 5. Internet kao globalna mreža računara. Primjeri algoritama: crtanje jednostavnih i složenih geometrijskih likova. te o načinima povezivanja. Osnovni servisi. Web preglednici. Sposoban je pronaći potrebne podatke i izvršiti selekciju. Potpuno je razumio šta je Internet. Prihvata činjenicu da je potrebno obezbijediti uslove za rješavanje problema. Zna šta su računarske mreže i koja im je namjena. Prati napredovanje učenika. vrste. načini povezivanja. načini pretrage. a onda prelazi na složenije zadatke. Zna ulogu i mogućnosti Interneta a posebno www i Email. Grafički i jezički (pseudokod) način prikaza. Sposoban je koristiti usluge www i E-mail Mogućnosti Interneta shvata kao bazu podataka koja mu stoji na raspolaganju. Koristi raspoloživa nastavna sredstva Prati napredovanje učenika. Rješava postavljene zadatke. Demonstrira korištenje preglednika. Demonstrira primjere gotovih algoritama. Stečeno znanje prenosi na druge učenike. veličina. Prihvata kao neophodnost da se rješavanje nekog problema treba planirati. Zna kako se vrši pretraživanje i nalaženje potrebnih podataka. korake. Bira jednostavne primjere za izradu algoritma. Sam postavlja jednostavnije zadatke i rješava ih. Izlaže nastavno gradivo. web pretraživači. Stekao je naviku korištenja mogućnosti koje pruža računarska mreža.

Kreiranje video zapisa. Sprovodi transparentno ocjenjivanje. Regija. Linije. sinteza (objedinjavanje) multimedijalnog sadržaja. zvučnih i video zapisa. Pomaže drugim učenicima. Organizuje rad školske videosekcije. zvučnim i video dokumentima. redova i kolona. Kreativan je i uspješno kreira zadne videozapise. bojenje ćelija. Kreativan je pri korištenju tabličnog kalkulatora. Slijedi uputstva nastavnika. Kreira samostalno izgled tablice. Demonstrira način formatiranja. Demonstrira upotrebu boje za linije i ćelije. broj redova. Zna za mogućnosti kombinovanja (istovremenog korištenja) hipertekstualnih dokumenata i multimedije. Slika. Aktivno učestvuje u diskusijama o hipertekstu i multimediji. slikovnih. kolone i šta je regija. Otvara program koji obrađuje tablični kalkulator i uspješno vrši pripreme za rad. Demonstrira mogućnosti tabličnog kalkulatora. 131 . Hipertekstualni dokumenti i multimedija. Sposobnost korištenja hipertekstualnih dokumenata i multimedijalnih programa (slika. Ispoljava postignuto znanje. Zna programe kojim se vrši reprodukcija Sposoban je formirati datoteku sa podacima koje je preuzeo sa www. Zna mogućnosti rada sa slikovnim. Ima razvijenu sposobnost kombinovanja tekstualnih. Određuje broj ćelija. red i kolona. Praćenje i evidencija postignuća učenika. Zna šta su datoteke weba. debljine i vrste linija boje. Daje jednostavne zadatke. zvučnim i video dokumentima. Stekao je naviku da koristi elektronska sredstva za bilježenje događaja. 6. Formatiranje i autoformatiranje. Rad sa slikovnim. Ima naviku da koristi mogućnosti hiperteksta i multimedije npr. izdvajanje dijelova u zasebne datoteke. Pokazuje veliko interesovanje za rad sa tabličnim kalkulatorom. Ističe potrebu i značaj obrade i predstavljanja podataka putem tablica. Zna objediniti multimedijalne zapise. broj kolona. zvuk i video. zvuk i video). Ponavljanje i vježbanje. Ispoljava progresivne ideje u korištenju hiperteksta i multimedije. redovi.Vrste datoteka koje se susreću na webu. za učenje sadržaja iz muzičke kulture ali i drugih nastavnih predmeta. Kreira tabele sa svim potrebnim elementima. Uključuje se u rad školske videosekcije. Programi za njihovu reprodukciju. Uspješno formatira i koristi mogućnost autoformatiranja. Ćelija. Utvrđivanje stečenih znanja. Razvio je potrebu da razne podatke obrađuje i predstavlja u tablicama. Znanja koristi u svakodnevnim aktivnostima. Zna proceduru kreiranja video zapisa. Prihvatio je i uspješno upotrebljava pojam tablični kalkulator te razumije šta su ćelije. njihove boje te o bojenju ćelija. Učestvuje u kreiranju školskih videozapisa. Stekao je znanje o načinima određivanja vrste i debljine linija. Rješavanje problema uz pomoć računara Tablični kalkulatori i primjer primjene. autoformatiranja te načine rada sa linijama.

prikazivanja i zatvaranja. Sarađuje sa drugim učenicima i nastavnikom. Postupa u skladu sa uputama za korištenje računarske opreme (tastatura. Sabiranje u tablicama. Ističe značaj prezentacije. Zna kreirati prezentaciju. Zna posledice nepravilnog korištenja opreme i njihov uticaj na organizam čovjeka. Prati uputstva nastavnika. Zna pravilne postupke pri upotrebi računarske opreme. backupsigurnosna kopija i sl. na disku defragmentira – presloži podatke. Obavlja sortiranje. 7. miš. Motiviše učenike. Priprema u pisanoj formi najvažnije sadržaje. Uspješno obavlja računsku operaciju sabiranja. Usmjerava. Poima pojmove sortiranja u tablicama.). pogotovo mladih koji su u razvoju. monitor. Kreiranje prezentacije i rad sa jednostavnim programom za izradu prezentacije. Obavezno koristi proizvođačke deklaracije i štampane kataloge sa uputstvima Aktivno učestvuje u demonstraciji pravilnih postupaka. Ukazuje na pravilno postupanje i drugima. Upozorava. pokazuje. Postupci pravilne upotrebe računarske opreme. Zna protumačiti pojam računarske ergonomije. Transparentno ocjenjuje. skaner. Zna namjenu softverskih Obavezno primjenjuje mjere zaštite pri radu sa računarom i ostalom opremom. Koristi priliku da kreira prezentaciju i predstavi je u školi. Prikazuje prezentaciju i objašnjava. Provjerava postignuća učenika i vrši evidenciju. Zaštita i održavanje računarske opreme (disc defragmenter. pohranjivanja. Sigurnost pri radu sa računarima Računarska ergonomija. Upoznat je sa potrebom zaštite i održavanja računarske opreme. pohraniti i otvoriti postojeću prezentaciju Uspješno kreira prezentaciju. Navikao je da u računaru.Sortiranje u tablicama.). štampač. Demonstrira sortiranje i sabiranje. Prezentacije i primjeri primjene. Slijedi uputstva nastavnika. Naučio je kako se sabira. Uključuje se u grupni rad na formiranju prezentacije. Čita i tumači proizvođačke deklaracije. zvučnici i dr. Ističe značaj pravilnog korištenja i posljedice nepravilne upotrebe opreme. ali i na drugim mjestima. njegovih tvrdih komponenti (hardvera) i programa 132 . sačuvati. Kontroliše rad učenika. Primjenjuje predviđene procedure. kućište. Stvorio je naviku poštovanja predviđenih postupaka (procedura). Pravi sigurnosne kopije Ističe i tumači značaj zaštite računara. uputstva i drugi štampani i grafički materijal. Svoja znanja o mogućnostima tabličnog kalkulatora primjenjuje pri učenju sadržaja iz matematike i drugih nastavnih predmeta. Predstavlja jednostavne forme kreiranja prezentacije. Učestvuje u diskusijama u vezi sa zaštoitom računara i njihovim pravilnim Demonstrira pravilnu upotrebu računarske opreme. Samostalno kreira realne zadatke.

ali i pozitivne primjere. Daje uputstva kako se to uspješno ostvaruje. Scan disc. Transparentno vrijednuje postignuća učenika i predlaže zaključnu ocjenu. Zna vrste programa za zaštitu od virusa. Iznosi negativne.programa i alata za zaštitu. održavanjem. Sistematizuje pređeno gradivo. Prikuplja informacije o najnovijim vrstama virusa i antivirusnih programa za zaštitu. (softvera). Često koristi programe kao što su disc defragmenter i bacup. Zna šta znači riječ virus u računarskoj i informatičkog terminologiji. 133 . Primjenjuje standardne forme provjere znanja. Postupa u skladu sa uputstvima za uklanjanje otkrivenog virusa. Stvorio je naviku da obavezno pregleda priključeni medij na računalo koristeći neki od antivirusnih programa. Uspješno koristi antivirusni program. Virusi i zaštita od virusa. dokumenata i datoteka.

LIKOVNA KULTURA 134 .

.prozračne – zasićene . sposobnost vrijednovanja sadržaja i ideja . svijetle-tamne.svijetle – tamne . pojave u prirodi.LIKOVNA KULTURA VI RAZRED 1 sat sedmično 35 sati godišnje CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO . povezivanje sadržaja drugih predmeta: maternji jezik /pripovijetka.Ekspresivne vrijednosti toka i karaktera konturnih linija na umjetničkim i svojim radovima pre-poznati i bit sposoban upotrijebiti ekspresivne vrijednosti toka i karaktera konturnih linija . objekti.Situacije i neposredno okruženje učenika: ljudi pri određenim aktivnostima. životinje.OBRAZOVNOG RADA PROGRAMSKI SADRŽAJI ODGOJNO OBRAZOVNI CILJEVI I ZADACI TEMATSKE OBLASTI MOTIVI I TEHNIKE Obrazovni ciljevi Odgojni i socijalizirajući ciljevi 1.Otkrivanje estetske vrijednosti konturne linije.meke – tvrde . TAČKA I LINIJA Registrovati u svom okruženju. karaktera i smjera linije u izražaju crteža i predstavljanju motiva. prozračne-zasićene. . u cilju prepoznavanja i definisanja Razvijanje stavova i odnosa prema likovnoj umjetnosti i estetskim vrijednostima.Korelacija sa drugim predmetima.Ovladati mogućnostima korištenja različitih vrijednosti linija: meke-tvrde. prostori .Razvijanje kritičkog mišljenja. spoznati i biti sposoban primjeniti ekspresivne vrijednosti toka i karaktera konturnih linija Prepoznavanje karaktera i vrijednosti linije: . biljke. bajka. građenje stavova i odnosa prema 135 .

tamna.Dalji rad na njegovanju pozitivnog odnosa prema radu: inicijativi. flomasteri /crni ili tamni/. istražiti. zaključivanja.Biti sposoban prepoznati i upotrijebiti različite vrijednosti konstruktivnih linija različitih dužina. povezivanja kroki pojmova.građenje linijom . historije geografije. vrednovati i moći izraziti različitost Konstruktivne linije i tačake. drveni ugljen pokreta. konkretnog i apstraktnog mišljenja. .. samostalnosti.Razvijanje humanih odnosa među polovima. solidarnosti. drugarstvu. . promjena dužine. .meka grafitna olovka.kroki Analitički spoznati. dosljednosti i angažovanosti. . lavirani tuš. snalažljivosti.linija koja nagovještava. vrijednostima. smjer . značajni datumi.Usvojiti pojmove: emocija. jačanje i bogaćenje . tuš i pero. tuš i drvce. . čvrsta. crtež. tuš i kist. građenje linijom.Linija u funkciji definisanja oblika i položaja u prostoru: .linija koja naglašava. poslovica. prozračna.tok linije/crte . meka. matematike. orijentacija u vremenu i prostornim odnosima . položaja u prostoru i karaktera oblika: . zasićena..Otkrivanje estetskih vrijednosti i dinamike čistih boja. istrajnosti.mljopisa. odnosa /kontrasta/ toplo – hladno i 136 . BiH kulturne baštine.…/. smjera i gustine rasporeda. biologije.Rad na očuvanju tradicija i narodnih običaja: prigodni praznici. likovne kreativnosti. u cilju predstavaljanja složenih struktura. kulturno/etno-grafsko nasljeđe. karakter linije. i gustine rasporeda u predstavljanju složenih struktura pjesma. informatike. očuvanje kulturne baštine i prirodne okoline.. konturna linija/obris/. patriotizmu.linija koja definiše oblik . tjelesne i tehničke kulture. . muzičke. spremnost za saradnju i timski rad.Primjena tačaka i linija sa svim karakteristikama i vrijednostima u funkciji definisanja oblika i položaja u prostoru. stranog jezika. posmatranja. smjera. -Linija u funkciji predstavljanja složenih struktura . svijetla. tok linije. bogaćenje mašte..Razvijanje sposobnosti linije. uočavanja.

procjeni i mogućnosti predstavljanja Komplementarni kontrast /kontrast boja koje se dopunjuju/ . BOJA Razvijanje sposobnosti uočavanja. emocija i drugo oslabljene boje putem likovnog izraza Dalji rad na sposobnosti.hladne Dalji rad na sposobnosti. pjesme. njegove primjene u kreativnom radu /realizaciji likovnih radova/.Razvijanje sposobnosti psihološkog djelovanja u predstavljanja sadržaja.2. priče.Razviti kod učenika sposobnos uočavanja. tempera. mozaik. kolaž različitim materijalima. voštani/.Uočiti. pojava u prirodi.Boje punog intenziteta i osjećanja. uočavanja. zasićenost i 137 . kreiranju životnog .Akvarel. zgrafito /grebanje premazane osnove prethodno obojene voštanim bojama/.Komplementarni ili nadopunjujući kontrast.zasićenost boje. flomasteri u boji /za manje formate radova/. gvaš. upotrijebiti hromatsku paletu boja. analitičkoj spoznaji.tople i . primijenjenoj umjetnosti /kreiranju upotrebnih predmeta/… . u odijevanju. uočavanja. Osnovne karakteristike hromatskih boja: . procjeni i mogućnostima predstavljanja bojom . komplementarni parovi . odnosima: teksta. toplo .Proširenje usvojenih pojmova za oblast boja: spektar boja. pastel /suhi. vrednovanja i usvajanja hromatskih karakteristika boja. hromatske karakteristike. osmišljavanju novih mogućnosti potpunije /bogatije/ znakova vizuelnih komunikacija.hladno kao i načina njene primjene događaja. vrijednovanja i usvajanja hromatske karakteristike boja . razumjeti značaj i biti u prostora. pripovijetke. .Spoznati i moći koristiti njihove karakteristike zasićenosti /intenziteta/ i .valerska vrijenost Podjela boja po psihološkom djelovanju na: . . spoznaji. analitičkog pristupa.

slikanja i grafike Statične i dinamične plohe u kompoziciji .valerske vrijednosti boja.Linija i tačka kao sredstvo u predstavljanju teksture.Razumijevanje i mogućnost primjene kompozicionih odnosa simetrije i asimetrije . u organizaciji grafičkog lista 138 . podjela boja na tople i hladne 3.Grafičke teksture i odnosi svijetlih i tamnih ploha. organizacija prostora u formatu . primjena kontrasta statičnih i dinamičnih ploha.Preklopljena ploha Statična i dinamična ploha. oblika/ u primjeni dvodimenzionalne organizacije kompozicije .Slikarske teksture u funkciji definisanja karaktera površine . vrijednovanja i primjene statičnih i dinamičnih crnih i bijelih /pozitivnih i negativnih/ ploha.Sposobnost primjene složenih tekstura u likovnim područjima: crtanja.simetrična kompozicija . oblik/ i ploha u dvodimenzionalnoj organizaciji kompozicije .asimetrična kompozicija Primjena dvodimenzionalne organizacije kompozicije u oblastima: ctranja. PLOHA Primjena /predstavljanje/ lika na plohi kroz različite forme komponovanja: .Uočavanje vizuelnih karakteristika lika /forme.Lik /forma. slikanja i grafik Ovladati sposobnostima prepoznavanja.Razvedena ploha . pozitivnog i negativnog /crnog i bijelog/ prostora gtafičkog lista /otiska/ . ostvarivanje ritma crnog i bijelog /pozitivnog i negativnog/.Primjena slikarskih tehnika u oblasti slikanja kroz kompozicione odnose simetrije i asimetrije .

asimetrija. statično. . u niskom i visokom reljefu prepoznati i moći predstaviti kontraste . . utisnutim oblicima /predmetima/ u cilju ostvarivanja strukturalnih odnosa i jednostavnog ritma. visoki reljef-forme koje se sa nekim svojim dijelom 139 .U prostornom oblikovanju.U realizaciji sa materijalom u oblasti prostornog oblikovanja. ploha.slikarska tekstura. niski/plitki sa ma-lim ispupčenjima. ispupčeno-udubljeno malo-veliko i različitih tekstura. zaobljeno-uglasto. u niskom i visokom reljefu predstaviti kontraste oblika /zaobljeno-oštrih uglova. udubljeno-ispupčeno/ i različitih tekstura /primjena kompozicije jednostavnog ritma/ u niskom i visokom reljefu u prostornom oblikovanju. grafički list.Primjena slikarskih tekstura u funkciji definisanja prostornih odnosa i karaktera površine . ./okviru/ grafičkog lista .Biti sposoban uočiti i prepoznati različite teksture u svom okruženju i na umjetničkim djelima . hrapavo-glatko neravno-ravno površine sa crtama . predstaviti suprotnosti oblika /kontrast/. velikomalo. dinamično. u sopstvenom likovnom izrazu različitih slikarskih i skulptorskih tekstura i jednostavnih formi ritma . razumijevanje i ovladavanje mogućnostima predstavljanja na svojim radovima. tačkama. POVRŠINA Prepoznati i usvojiti slikarske teksture u likovnim djelima i biti sposoban prepoznati ih primjeniti u sopstvenom likovnom radu /izrazu/ U oblasti oblikovanje. dvodimenzionalno.Usvojeni pojmovi za oblast površina: . štampanje 4.Usvojeni pojmovi za oblast ploha: Lik.Uočavanje. simetrija.karakter površine u oblasti prostornog oblikovanja: reljef. Primjena mekih skulptorskih materijala podesnih za izvođenje različitih tekstura.

funkcionalnost prostora. kiparstvo. . . .Ovladavanje sposobnosti uočavanja karakteristika pirodnih i načinjenih /vještačkih/ oblika .nosive konstrukcije . Usvojeni pojmovi: kip. analizi i sagledavanju/upoređivanju mase i prostora na umjetničkim djelima i učeničkim radovima .Kroz upotrebu različitih skulptorskih materijala ovladati mogućnostima predstavljanja mase i prostora putem jednostavnih i složenih oblika. U svom okruženju i skulp-torskim djelima registrovati.vežu za pozadinu/osnovu . 5. analizirati i moći procje-niti odnos mase i prostora . . masa. prostor. MASA I PROSTOR Odnos mase i prostora u trodimenzionalnoj organi-zaciji kompozicije Uočiti karakteristike prirodnih i načinjenih oblika Karakteristike oblika: .Dalji rad na potpunijem doživljavanju. načinjeni oblici.Prepoznavanje karakteristika i sposobnost upotrebe u vlastitom likovnom izrazu jednostavnih i složenih trodimenzionalnih oblika.Shavatanje i sposobnost predstavljanja mase i prostora. . kipar.jednostavni i . prirodni oblici.skulptorski -vajarski materijali.složeni oblici Složene prostorne strukture i kompozicije u oblasti arhitekture . i oblika u prostoru.Izvođenje složene prostorne strukture /kompozicije/ kroz izradu makete predstavljanjem karakterističnih nosivih elemenata i funkcionalne organizacije prostora. gradnja.jednostavni ritam. jednostavni oblici.tekstura. 140 .

funkcionalnost prostora. 141 . zakrivljene i linije svih pravaca. .da razlikuju linije po toku. prozračne i zasićene linije. . ravne. vetrikalna i sve kose /dijagonalne/. sa ciljem osmišljavanja i predstavljanja organizacije kompozicije i definisanja prostora. horizontalna.da mogu razlikovati ekspresivne vrijednosti linija.ovladavanje konstruktivnom linijom.moći prepoznati karakter konturnih linija. tlocrt. zatvoreni i otvoreni oblici struktura.složeni oblici. . . linija u funkciji definisanja oblika. nosive konstrukcije. . svijetle i tamne.moći prepoznati karakter i vrijednost linije.moći predstaviti kompozicije sa naglašenim prostornim orijentacijama. .ovladati primjenom različitih vrsta i vrijednosti linija u cilju predstavljanja složenih struktura. meke i tvrde linije. OČEKIVANI REZULTATI Učenici dalje rade na usvajanju i proširivanju znanja o načinu i mogućnostima upotrebe materijala i sredstava za kreativni rad koji se koriste u oblastima: Tačka i linija: .

kolažu. uporabi materijala i sredstava za rad.da prepoznaju i u svojim radovima koriste različite stepene zasićenosti /intenzitet obojenosti/ boje. prozračna-zasićena linija. . dio oplošja predmeta prostornog oblikovanja /skulptura/. mozaiku . slobodni oblici/. temperi. 142 . . a koje su u suprotnosti/. simetrična i asimetrična kompozicija.dalji rad na pravilnoj primjeni slikarskih tehnika. Slikarstvo: . . uočavanje proporcije. . gvašu. grafike. akvarelu.dalji rad na prepoznavanju i usvajanju slikarskih tekstura.da vladaju sposobnostima prepoznavanja. kocka i sl. procjene i primjene statičnih i dinamičnih ploha.prepoznavanje i primjena u likovnom izrazu statične i dinamične organizacije kompozicije. . kroki. pastelu.dalji rad na uočavanju odnose u prostoru. . biti sposoban primijeniti ih u sopstvenom likovnom izrazu. kvadar. . karton /papir/ grafika. plozitivnog i negativnog /crnog i bijelog/ prostora grafičkog lista /otiska/. .dalji rad na savladaju izrade šablona za visoki tisak. . izvedbe kroki crteža. neodređeni amorfni. Ploha: ./ za oblasti: Površina i Masa i prostor: . meka-tvrda.dalji rad na usvajanju primjene dvodimenzionalne organizacije kompozicije u likovnim oblastima. objekat u postoru /geometrijsko tijela. usvajanje i primjena razvedenih /razuđenih/ ploha u organizaciji kompozicije /plohe koje ne predstavljaju geometrijske oblike. flomasterima u boji. linorez. sposobnost predstavljanja karaktera figure u različitim položajima. crtanja i slikanja.usvajanje i primjena preklopljene /nefunkcionalne/ plohe.da na svojim radovima upotrebljavaju pripremljene /na paleti miješane/ boje u cilju dobijanja skale različitih valerskih vrijednosti /primjena svjetlijih i tamnijih boja/ i različite obojenosti.da usvoji termine: konturna linija. ploha koja zatvara neki volumen.dalji rad na proširivanju i usvajanju znanja o komplementarnom kontrastu /parovi boja koje se slažu.. .da proširuju znanje o hromatskim bojama /obojenim bojama/.uočavanje. prepoznavanje karaktera oblika. . . gipsorez.da proširuju i dopunjuju znanja o slikarskim tehnikama.primjena savladanog i usvojenog znanja o liniji u cilju pokušaja “stenografskog” bilježenja.da proširuju znanje o psihološkom djelovanju boja: da boje dijelimo na tople i hladne.

meke i tvrde. TAČKA I LINIJA Likovno područje crtanje: Analitički spoznati. . . škola. smjera. prostor u kojem boravimo. linija koja definiše oblik. vrednovati i moći izraziti različitost konstruktivnih linija/crta i tačaka. Kroki kao crtačka disciplina. Prepoznavanje karaktera i vrijednosti linije. pozorište i sl. ili složenom objektu/ u oblasti arhitekture. Primjena linije/crte u funkciji definisanja karaktera oblika i položaja u prostoru. Registrovati u svom okruženju. izvršiti analizu i moći procijeniti odnos mase i prostora.. . kuća. prozračne i zasićene u cilju potpunijeg likovnog izraza. .oblikovanje sa primjenom mekih skulptorskih materijala podesnih za izvođenje različitih tekstura.biti sposoban prepoznati i napraviti razliku u složenim prostornim strukturama /kompozicijama objekata. promjena dužine.biti sposoban uočiti karakteristike prirodnih i načinjenih oblika. istražiti. i gustine rasporeda u predstavljanju složenih struktura.spoznati karakteristike funkcionalnosti prostora. 2. BOJA Likovno područje slikanje: 143 . svijetle i tamne. . uočiti i moći predstaviti kontrast oblika i kontrast različitih tekstura u niskom i visokom reljefu /primjena kompozicije jednostavnog ritma/.da su sposobni prepoznati i razlikovati niski i visoki reljef. građenje putem linije. zajednički javni objekti. STRUKTURA PROGRAMA 1. pošta. .u prostornom oblikovanju. sportska dvorana. . . linije koje se razlikuju po toku. Linija sa karakteristikama “stenografskog” bilježenja položaja karaktera figure u pokretu i prostoru.moći prepoznati jednostavne i složene oblike u prostoru. spoznati i biti sposoban /ovladati/ primjeniti ekspresivne vrijednosti toka i karaktera konturnih /obrisnih/ linija/crta.moći prepoznati dijelove zgrade koji predstavljaju nosive konstrukcije.u okruženju i na skulptorskim djelima uočiti.

ako se odnosi na gemetrijsko tijelo u prostoru ili skulpturu. u likovnim djelima umjetnika prepoznati i analizirati karakteristike skulptorskih tekstura i biti sposoban primijeniti ih u sopstvenom likovnom radu /izrazu/. U prostornom oblikovanju. crtanju. linoreza i karton /papir/ grafike. 144 . POVRŠINA U tematskoj oblasti Površina. Koje su osnovne karakteristike hromatskih boja? Osnovne karakteristike hromatskih boja su: ton /boja/. slikanja i grafike. primjene jednobojnog i višebojnog visokog tiska. Dvodimenzionalna organizacija kompozicije i njena primjena u likovnim područjima crtanja. pozitivnog i negativnog /crnog i bijelog/ prostora na grafičkom listu /grafičkom otisku/. vrednovanja i usvajanja hromatskih karakteristika boja. 3. analizi i mogućnosti predstavljanja komplementarnog kontrasta. dominacija. ako nije pravilnog geometrijskog oblika i tada za takvu plohu kažemo da ima amorfni oblik. kada se nalaze jedna pored druge međusobno naglašavaju. Razvijanje sposobnosti uočavanja karakteristika i primjene u predstavljanju oblika na plohi putem različitih formi komponovanja. prostorno izgledaju bliže. jedna drugu poništavaju. a kada se pomiješaju. Proširivanje ranije usvojenih kompozicionih odnosa: dinamična i statična kompozicija. vertikalna /uspravna/ kompozicija. uočavanja. slikanju. piramidalna /trougaona/. 4. Ovladavanje sposobnostima uočavanja. u niskom i visokom reljefu prepoznati i moći predstaviti kontraste oblika i različitih tekstura /primjena kompozicije jednostavnog ritma/. analitičkog pristupa.Razvijanje sposobnosti uočavanja. slobodna /raspršena/. Ploha može biti i preklopljena. Pored ovih karakteristika ploha može biti razvedena. horizontalna /vodoravna/ kompozicija. dok hladne boje djeluju smirujuće. grafici. Primjena mekih skulptorskih materijala podesnih za izvođenje različitih tekstura. glina-mol. Primjena kompozicije u kojoj dominira simetričan raspored elemenata. plastelin i sl. valerska vrijednost /količina svjetla u tonu boje/. U okviru kompozicije plohe mogu imati svoje karakteristike mogu biti: statična i dinamična ploha. zasićenost boje /intenzitet obojenosti/. opuštaju i prostorno izgledaju udaljenije. vrijednovanja i primjene statičnih i dinamičnih ploha. Dalji rad na razvijanju sposobnosti. kružna. glina. Tople boje djeluju dinamično “veselo” čine nas raspoloženim i aktivnim. Podjela boja se vrši i po psihološkom djelovanju na posmatača. Realizacija kompozicije u asimetričnom odnosu elemenata. kada se misli na oplošje predmeta u prostoru. Kontrasta parova boja koje se. boje dijelimo na tople i hladne. u tehnici gipsoreza. Rad na daljem savladavanju oblasti grafike. PLOHA U okviru tematske oblasti Ploha realizovat će se sva likovna područja koja se u svojoj realizaciji predstavljaju u dvodimenzionalnoj formi /na plohi/.

analizirati i moći procijeniti odnos mase i prostora. povezivanje novih vizuelnih iskustava sa do tada prethodno stečenim znanjem. Oblike karakteriše njihova forma pa oni mogu biti jednostavni i složeni.METODIČKE NAPOMENE Likovna kultura u VI razredu podrazumijeva početak sintetičke koncepcije vizuelnog doživljaja. masa i prostor obuhvata likovne oblasti: oblikovanje.GRAFIKA. DIDAKTIČKO . Složeni oblici su oni za koje kada ih analiziramo možemo reći da se sastoje iz većeg broja jednostavnih /geometrijskih/ oblika. Ako je volumen ispunjen. Volumen predstavlja obim i zapreminu nekog tijela. onda govorimo o masi. Usvajanje znanja i likovno kreativni rad realizuje se kroz forme prostorne organizacije kompozicije: 1. Karakteristika savremene gradnje je da se u realizaciji objekata primjenjuju nosive konstrukcije.SLIKANJE. a načinjeni oblici nastaju kao rezultat čovjekovog rada. . a mišljenje apstraktno.CRTANJE. Prirodni oblici nastaju kao rezultat djelovanja prirodnih sila na neki prirodni materijal. 145 . Arhitektura je oblast koja se izražava u strukturama prostornih kompozicija. nivoom usvojenog doživljavanja likovne umjetnosti. Arhitektonski objekti mogu imati jednostavne i složene forme. . Prostor može biti otvoreni i zatvoreni /unutrašnji i vanjski/. građenje. podrazumijevamo fazu likovnog izražavanja vizuelni realizam. MASA I PROSTOR Tematska cjelina. realizuju se kroz LIKOVNE OBLASTI /likovna područja. Pristup okolini je intelektualno vizuelni.dvodimezionalna organizacija kompozicije. U svom okruženju i na skulptorskim djelima registrovati. Masu definišemo kao materijal koji ispunjava i zauzima neki prostor /primjer: kamen. Nosive konstrukcije su dijelovi arhitektonskih objekata koji predstavljaju skelet neke građevine. komad drveta. puna cigla. Ove dvije podjele kerativnog rada po prostornoj organizaciji kompozicije. Oblici u prirodi mogu biti prigodni i načinjeni. OBLIKOVANJE NA PLOHI . Prilikom projektovanja jedan od osnovnih zadataka je da se vodi računa o namjeni i funkcionalnosti prostora. Za oblikovanje na plohi kroz područja: .5. kao oblik koji je u potpunosti isunjen svojom strukturom/. . 2. OBLIKOVANJE U PROSTORU – riješavanja trodimenzionalnih formi. bogaćenjem novim likovnim sadržajima i likovnim iskustvima.PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA.

doživljaj zadovoljstva u razrješavanju problema i sposobnosti vrijednovanja. Motivi – teme /likovni sadržaji/ 146 . MASA I PROSTOR. Razvoj likovne pismenosti obuhvata razradu zadatih nastavnih tema putem kojih učenici spoznaju /stvaraju predstavu/ o značaju likovne umjetnosti u vlastitom životu. 3. Tematske cjeline bi se realizovale kroz likovno. permanentno kroz cjelokupni osnovnoškolski odgoj i obrazovanje. novih medija i okruženja. Taj proces kod učenika razvija kreativno mišljenje.Oblikovanje u prostoru kroz područja: . niti bilo koju tehniku. prepoznaju i razriješe ga putem likovnotehničkih sredstava. BOJA. sposobnosti i saznanja što utiče na formiraje likovno oblikovnih temelja koji će im pomoći u analizi složenih vizuelno likovnih ideja i problema u komponovanju osmišljenih likovnih kompozicija. razreda. 5. Programski sadržaji predmeta LIKOVNA KULTURA u osnovnoj školi realizuju se kroz formu tematskih cjelina/oblasti koje bi trebale biti ustrojene /unificirane/ jednobrazno za sve razrede od 1-9. nauke i društva. Likovna pismenost podstiče se kroz nastavu koja učenike uključuje u aktivan proces vizuelnog istraživanja. Ponavljanje tematskih cjelina u formi koncentričnih krugova pruža mogućnost preispitivanja usvojenih i prezentiranja novih sadržaja i znanja. Ovakva forma obezbjeđuje kontinuitet u usvajanju i proširivanju znanja.PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA. i interakciju umjetnosti. Ovako postavljene tematske cjeline ne isključuju ni jednu oblast. 1. 2. . POVRŠINA.kreativni rad u svakom polugodištu. sposobnosti i likovne kreativnosti djece. PLOHA. Ovakav pristup zaokruživanja jedne cjeline kroz likovne zadatke /likovne probleme/ obezbijedio bi veću preglednost i sistematizovanje gradiva koje učenici trebaju usvojiti i njegovo logičko ponovno proširivanje u drugom polugodištu. što znači da bi svaka tematska cjelina bila dva puta uključena u realizaciju u toku školske godine. 4.PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAĐENJE. TAČKA I LINIJA. Kvalitet učenja u likovnoj kulturi je proces kada učenici vizueliziraju problem koji ranije nisu znali.

zasićenost boja. Motive likovne forme /likovni i kompozicioni elementi/ . matematike. sreća. prostori. reljef. tuga. dvodimenzionalno. čulni poticaji. škola. strah. SLIKANJE: proširivanje usvojenih pojmova za tematsku oblast boja: spektar boja. 3. hromatske karakteristike boja. kroki /crtež koji sa malim brojem linija definiše pokret i karakter figure/. pojave u prirodi. . valerska vrijednost boja.nevizuelni poticaji. tople i hladne. dinamično. etnografsko nasljeđe. biljke…. konturna linija /obris/.likovni i kompozicioni elementi.iz neposrednog okruženja djeteta. 2. maternjeg jezika /priča. smjer linije. statično. tiskanje /štampanje/ otiskivanje. vjetar. POJMOVI KOJE ĆE UČENICI USVOJITI CRTANJE : usvojiti pojmove: crtež. značajni datumi. podjela boja po psihološkom značenju. muzičke kulture.značajna umjetnička ostvarenja iz svjetske likovne /baštine/ umjetnosti. emocije /osjećanja/.Prikladne teme za likovno kreativni rad predstavljaju učenički doživljaji i spoznaje. karakter linije. karakter površine.sadržaji drugih predmeta /korelacija sa drugim predmetima/. poslovica. ploha. prirode i društva. tjelesne i zdravstvene kulture i kulture življenja. tok linije. praznici. . pjesmica. simetrija. građenje linijom. visoki reljef – puni oblici /forme/ koji se sa nekim svojim dijelom vežu za pozadinu 147 .iz narodnih običaja /tradicije/. bajka.. PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAĐENJE: usvojeni pojmovi za oblast površina. gipsorez. mjesto stanovanja. . Motive prema svojoj vizuelizaciji sadržaja dijelimo na: 1. muzika. Vizuelne motive. slikarska tekstura. grafički list. porodica. shodno učeničkom uzrastu razrješavanje likovnih zadataka kroz upotrebu likovnih i kompozicionih elemenata . GRAFIKA: usvojeni pojmovi za oblast ploha: lik.. asimetrija. niski/plitki reljef sa malim ispupčenjima. za oblast prostornog oblikovanja. basna. objekti. Nevizuelne motive. .

psihološkog. Prilikom ocjenjivanja manje nadarenih učenika treba pratiti i imati u vidu individualne mogućnosti. i postavlja se pitanje šta raditi u takvoj situaciji? Učenici koji nisu nadareni ne bi trebali biti “kažnjeni” slabim ocjenama zato što je priroda “zaboravila” da ih obdari sposobnošću za likovnokreativno izražavanje /ne posjeduju likovni talenat/. prostor. načinjeni oblici. kip. kiparski/ materijali. učenici koji nisu talentovani trebaju imati priliku u skladu sa svojim mogućnostima da usvajaju likovni jezik i njime se izražavaju. Ako prihvatimo da se djeca likovno izražavaju jer imaju potrebu da iskažu svoj svijet. 1./osnovu/. Oblast Likovna Forma /Likovni jezik/ koji se odnosi na likovne elemente i principe komponovanja su teoretskog karaktera i mogu se savladati i usvojiti. kipar. nosive konstrukcije. prirodni oblici. Predmet Likovna kultura složen je iz dva segmenta. gradnja. stečenog znanja i usvojenih navika. funkcionalnost prostora. Likovni sadržaj. struktura. aktivnost na časovima likovne kulture. onda su svi ti radovi “stenografski zapis duše” i kao takvi moraju biti dobri. estetskog. skulptorski /vajarski. masa. OCJENJIVANJE Ocjenjivanje u predmetu Likovna kultura je izuzetno složen segment rada nastavnika. jednostavni oblici. Nema loših dječijih radova. predmeta i pojava. upornosti i iskustva. složeni oblici. pedagoškog. kao i sklad emocionalnih i izražajnih sposobnosti transponovanih u likovne elemente. pozitivnog i negativnog uticaja sredine. kiparstvo. 148 . stepen zalaganja i želje da se realizuje postavljeni zadatak. 3. 2. jednostavan ritam. Likovna Forma /Likovni jezik/ i 2. svoje viđenje svijeta. tlocrt. Iz tog razloga i dječiji crtež moguće je analizirati sa različitih aspekata: 1. svoje strahove i oduševljenja. Dakle. s obzirom na to da crtež predstavlja cjelinu koja u sebi sadrži komplekse sposobnosti i osobina djeteta. napor koji dijete ulaže u realizaciju zadatka da bi postiglo rezultat. Činjenica je da se nastavnik u razredu susreće sa učenicima koji su nadareni i onima koji nisu. tekstura. zatvoreni i otvoreni oblici.

kreativni rad djece. i likovnog jezika/. da doživljavaju i gledaju očima odraslih svijet oko sebe. To je razlog da u okviru redovne devetogodišnje osnovne škole nije potrebno praviti posebne planove i programe za djecu sa posebnim potrebama. nego je potrebno u individualnom pristupu likovne zadatke odmjeriti prema mogućnostima svakog od pomenutih učenika. što bi značilo da ako imamo pet nivoa pet različitih programa. Pravilan odnos nastavnika prema učeničkim radovima je od izuzetnog značaja za likovno . što u izvjesnom smislu podrazumijeva reduciranje obima i složenosti redovnog programa. odnos prema svjetskoj i našoj kulturnoj baštini. u okviru individualnih mogućnosti svakog pojedinog učenika.Vizuelno estetska kultura razvija kod učenika sposobnost uživanja i razumijevanja umjetnosti. onda takva nastava Likovne kulture ne odgovara osnovnim principima savremene nastave. na usvajanju ponuđenih programskih sadržaja i odgojno obrazovnih ciljeva i zadataka /likovnih zadatakaproblema. odnos prema estetskom. Ako nastavnik traži od djece da tačno “prepisuju” percipirano. sa ciljem zadovoljavanja intencija inkluzije u školama. 149 . RAD SA DJECOM SA POSEBNIM POTREBAMA Ono što treba naglasiti je da sam plan predmeta Likovna kultura dozvoljava veliku slobodu svakom nastavniku u kreiranju godišnjeg programa rada i da se bazira. pravilno doživljavanje vizuelnih informacija. jer bi to značilo da se treba stepenovati složenost programa. a onda se postavlja pitanje na koliko nivoa složenosti. ciljevima i zadacima koji se pred nju postavljaju. u najvećoj mjeri.

MUZIČKA KULTURA MUZIČKA KULTURA VI RAZRED 1 sat sedmično 35 sati godišnje 150 .

brzo i Presto – veoma hitro. .poznavanje italijanskih oznaka za tempo: lagani Andante-hodajući.tiho. umjeren – Moderato. šesnaestina i odgovarajuće pauze.Analizirajući notni tekst učenici sigurno prepoznaju navedena notna trajanja i izvode ritam uz kucanje ili taktiranje. . mezzoforte – srednje glasno (jako). -artikulacija (akcenti. snažno) . brzi tempo Allegro. -Svjesno obrazlažu najadekvatniju primjenu 151 . u širem smislu. -tempo .Uočavanjem navedenih elemenata interpretacije tokom slušanja. brzo. legato).Sigurno uočavaju i primjenjuju oznake za dinamiku. muzičke igre ili brojalice te na taj način poboljšavaju kvalitetu interpretacije. pravilno fraziranje. osmina. četvrtina. polovina. Učenici bi trebali imati znanje i razumijevanje: -Učenici/ce uočavaju važnost poznavanja navedenih pojmova. tempo. crescendo i decrescendo. primjenjuju ih tokom izvođenja pjesme. -različita notna trajanja: cijela nota. forte – glasno (jako.veselo. slušanja muzike. izvođenja muzičkih igara i brojalica: -dinamika . radosno.poznavanje italijanskih oznaka za dinamiku: piano . . artikulaciju. -intonacija. učenici/ice vrše analizu djela i donose estetski sud o njima. staccato.CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PODRUČJA UČENJA CILJEVI OČEKIVANI REZULTAT UČENJA ZNANJE Sticanje znanja o: -elementarnim muzičkim komponentama i pojmovima te njihova primjena tokom pjevanja pjesama.

-tokom slušanja pamti naziv djela. . mala dvodijelna pjesma.izvođenje jednostavnijih brojalica na osnovu notnog zapisa.Svjesno prihvata i ispravlja svoje greške u intonaciji i u muziciranju. raznih instrumenata u samostalnoj izradi originalnih aranžmana. mala trodijelna pjesma ) bez ulaženja u detaljniju analizu djela.Prethodna muzička iskustva i muzičke termine koristi u daljem učenju. kao i osjećaja za harmoniju i višeglasno pjevanje – kanoni). ime kompozitora i poredi ga sa drugim slušanim djelima. -izvođenje ritma na osnovu notnog zapisa sa izgovorom (za četvrtinu ''ta''. . mala dvodijelna i trodijelna pjesma. Razvijanje muzičke sposobnosti i vještine: -razvijanje muzičkih sposobnosti: ritmička reprodukcija–složenije kombinacije.pjevanje pjesama na osnovu notnog zapisa u C – duru. razvijanje obima glasa. vokalna reprodukcija. -učenici primjenjuju pojmove: rečenica.Slobodno izlažu svoje mišljenje i ideje i prave poređenja ostvarenog. . -sticanje znanja u određivanju forme muzičkog djela ( motiv.sigurno izvodi šestosminsku mjeru. . 152 . svjesnost o značaju i potrebi muzike u životu. rečenica.Već formirane kriterije za procjenu kvaliteta koristi prilikom izvođenja i slušanja djela. ukazuje i na greške i ispravlja i druge. tema. . . -Informativno upoznaje pjevanje i sviranje na osnovu notnog zapisa. razvijanje muzičke memorije. dvije osmine ''tate''.Uživanje u sve slobodnijem predstavljanju publici. -upoznaje i uočava u notnom tekstu podjelu jedinice brojanja na tri-triola i četiri dijela (informativno). SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE . . uočava mjeru. -Pokazuje veliku zainteresovanost i ljubav prema muzici.-poznaje violinski ključ.

a poštuje i cijeni mišljenja i stavove drugih. PONAŠANJE STRUKTURA SADRŽAJA I PJEVANJE I SVIRANJE. 153 . -Samostalno se uključuje u muzičke sekcije. a djeluje i na druge da slijede njegov primjer. . .Uočava i hvali. -vrlo jasno ispoljavanje razvoja interesa i intenzivne želje za bavljenjem muzikom koja treba da postane trajna potreba.Razvijanje pozitivnih vrijednosti i stavova: -samokritičnost prema sebi kao izvođaču (vokalnom i instrumentalnom) i u odnosu na druge. -Ispoljava svoj odnos prema muzici i želju da je često sluša u školi. na koncertima i sl. IV SLUŠANJE MUZIKE. -Samopouzdanje u pjevanju i sviranju je sve veće.Iskreno i dobronamjerno iskazuje svoje mišljenje i kritiku. . STAVOVI. . aplauzom nagrađuje najkvalitetnije izvođenje. VRIJEDNOSTI. -ispoljavanje interesa i ljubavi prema sadržajima iz muzičke baštine BiH. II MUZIČKE IGRE. III BROJALICE .ispoljavanje emocionalne i estetske osjetljivosti na kvalitet muzike sve je intenzivnije. kao i zalaganje i odgovornost za kvalitet skupnog muziciranja.svjesnost značaja muzike u životu i potrebi učenja o muzici.

Smanjenjem fonda časova smanjuje se i obim zadataka koji se postavljaju pred učenike. Nakon doživljaja pjesme u izvođenju nastavnika ili sa CD-a. sintisajzer. ksilofonu. fraziranje. djeca je uče pjevajući uz nastavnika. da je od petog do devetog razreda smanjen fond časova na jedan čas sedmično. Postavljeni zahtjevi se ostvaruju preko novih primjera: novih dječjih pjesmica. gitara ). Nastavna građa se izlaže linearno i sistemom koncentričnih krugova. izvođenjem muzičkih igara naroda Bosne i Hercegovine kao i drugih naroda. Nastava muzičke kulture se ostvaruje pjevanjem dječjih pjesama. Praćenjem i analizom notnog zapisa u udžbeniku. i dalje u obimu oktave. brojalica. od prvog do četvrtog razreda. mala dvodijelna i trodijelna pjesma ). a po sadržaju i karakteru su interesantne i bliske djeci u šestom razredu. muzička kultura je zastupljena sa 2 časa sedmično. Cilj pjevanja i sviranja je upoznavanje učenika sa ovim elementima muzičkog obrazovanja više informativno. U središtu nastavnog djelovanja i dalje ostaje rad na otklanjanju problema koje djeca imaju: razvoj opsega dječjeg glasa. učenici će učvrstiti prethodna i sticati nova znanja. C – dur ljestvice. Predložene pjesme odgovaraju opsegu dječjeg glasa. 154 . sviranjem na ritmičkim i melodijskim instrumentima Orffovog instrumentarija. pravilna dikcija i akcenti. blok-flauti. upoznavanjem i usvajanjem muzičkih pojmova. Pjevajući i učeći pjesmu učenici/ce učvršćuju svoja znanja o formi kompozicije (fraza. na instrumentu kojim nastavnik (škola) raspolaže. U šestom razredu je potrebno u sviranju postavljati iste zahtjeve. rečenica. Novina je. Ponoviti abecedu i solmizaciju. U šestom razredu učenici/ce pjevaju lakše pjesmice na osnovu notnog zapisa. Pjesmu učiti uz pratnju melodijskog instrumenta ( klavir. učenjem notnog pisma u okvirima njihovih potreba. te sviranju na Orffovim ritmičkim i melodijskim instrumentima. DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Po Nastavnom planu. preciznost intonacije. kultivisanje glasa. disanje. 35 časova godišnje. Kreativnost u ovoj oblasti ispoljavat će se kroz dječju primjenu novih muzičkih znanja u izradi pratnje i aranžmana. te svirati lakše pjesmice na metalofonu. kao u petom razredu. slušanjem muzike/glazbe. ali i stiču nova.V DJEČIJE STVARALAŠTVO. muzičkih igara i kompozicija za slušanje muzike. reprodukcija ritma i razvijanje muzičke memorije. dječje stvaralaštvo i kroz izvođenje ritma. učvršćivanjem precizne intonacije. Pjevanjem i sviranjem treba u toku školske godine obraditi najmanje 12 pjesama. pjevanjem pjesama narodne tradicije. Program za šesti razred sastavljen je tako da se njegovom realizacijom sistematiziraju prethodna znanja. odnosno.

sa težištem na umjetničko-doživljajnoj komponenti i sa ciljem da pozitivni interesi i stavovi prema muzičkim vrijednotama budu sve jasnije izraženi. Novina su podjela jedinice brojanja. grupe instrumenata i orkestra. Slušanjem učenici/ice zvučno razlikuju orkestarske instrumente ( pojedinačno i po grupama ) kao i glasove ( dječji. važnu ulogu imaju izborna nastava i nastava koja uključuje dodatnu aktivnost i vrijeme ( posjete koncertima. Libija. Pored umjetničkog doživljaja slušane kompozicije. četiri''. Kroz učenje muzičkih igara i dalje se ostvaruje visoka korelacija nastave muzičke kulture sa nastavom tjelesnog odgoja. te je potrebno djecu upoznati sa pravilima igre ili plesa. dinaj. Potrebno je tokom godine obraditi najmanje 12 kompozicija. Slušanjem muzike učenici upoznaju kompozicije domaćih i stranih autora. čime se ostvaruje multikulturalni muzički odgoj. pokrete. likovno i pokretom jer se time podstiče njihova kreativnost. Ritam u njima je složeniji a česta je i promjena mjere iz dvodijelne u trodijelnu i četvorodijelnu mjeru.U šestom razredu treba naučiti najmanje 4 brojalice. ''Jedan. Brojalice imaju u ovom razredu različit sadržaj: racionalne ( ''Dinaj. pa zatim učiti pravila igre. Od izuzetnog značaja su vannastavne aktivnosti: hor ( mlađa i starija uzrasna grupa ) i orkestar (tamburaški. ohrabrujući djecu i poštujući njihove prijedloge. te druge kombinacije. tri. itd ). ). Italija. učenicima postavljati i zadatke sa ciljem uočavanja karaktera kompozicije. U program su uvrštene vokalne. Odabrane kompozicije treba slušati u cjelini sa CD-a (globalno slušanje. instrumentalne i vokalno-instrumentalne kompozicije. dok su brojalice sa podjelom jedinice mjere na tri (''ta-te-ti') i četiri dijela (''ta-fa-te-fe'') date da ih djeca dožive kroz brojalice i zapaze. dinamike. muški glas. na tri dijela-triola i četiri dijela. opisno. Učenicima/cama pokazati uživo ili na slici instrumente koje slušaju. bengele'' ). izvođača. dva. emocionalno). Podsticati djecu da svoja zapažanja i doživljaje izraze usmeno. Učenjem muzičkih igara učenici upoznaju narodnu tradiciju naroda Bosne i Hercegovine i zemalja iz regije odnosno najbližeg okruženja i drugih zemalja ( Brazil. diničica''. hor/zbor ). Posebnu pažnju treba posvetiti organizovanju maštovitih načina interpretacije brojalice sa i bez sviranja na instrumentima. Muzičke igre predviđene Nastavnim programom su pretežno igre sa pjevanjem. Na kraju časa obavezno dati zaključak o slušanom djelu. Ne treba zanemariti vizuelni doživljaj svakog instrumenta. pa potom ponoviti slušanje. Koreografije okretnih igara i narodnih plesova iz različitih krajeva imaju utvrđene figure i kretnje. harmonikaški i drugi. Izrael. Pored redovne nastave. ali će se njihovo usvajanje i obrada vršiti u VII razredu. 155 . Potrebno je naučiti prvo pjesmu. spojiti elemente igre i tada izvoditi igru u cjelini. ''Mladi kovač'' i ''Štuka štuku pojela'' ) i iracionalne brojalice (''Engele. ). ženski. U toku školske godine učenici treba da nauče 4 muzičke igre. tempa. artikulacije. itd. Brojalice koje sadrže dvodijelnu podjelu jedinice mjere / brojanja i dalje se izvode na osnovu notnog zapisa uz ritmički izgovor ''ta'' i ''ta-te''.

Za hor je potrebno 2 časa sedmično po dionici (dvoglasni hor 4 časa sedmično). RAZRADA SADRŽAJA (TABELE) ZNANJE I RAZUMIJEVANJE VRIJEDNOSTI. STAVOVI. Pjevanje u horu ili sviranje u orkestru dovode učenike/ce na najviši stupanj muziciranja i imaju najsnažniji efekt u muzičkom/glazbenom razvoju djeteta te svakako zaslužuju svoje mjesto u godišnjem programu rada svake osnovne škole. Za orkestar je potrebno 2 časa sedmično za svaku grupu instrumenata. – 9. Talentirane učenike treba uključivati u hor/zbor i orkestar te predlagati da se upisuju u muzičku/glazbenu školu. PONAŠANJE AKTIVNOSTI NASTVANIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA. Ove aktivnosti su opširnije obrazložene u tabelama.Mlađi hor/zbor čine učenici od trećeg do petog razreda ( dvoglasno pjevanje ) a učenici od 6. razreda formiraju hor starije uzrasne grupe (troglasno pjevanje ). OCJENJIVANJE) SADRŽAJ SPOSOBNOSTI AKTIVNOST UČENIKA 156 .

premetaljke rebuse.Kod učenika/ica se poboljšava vokalna reprodukcija. stihovi ( Zl.Učenici/ce osjećaju i svjesno izvode 2. muzika: Kolaković Ajka.I PJEVANJE I SVIRANJE 1. blok flaute.izrada aranžmana za sviranje na Orffovim ritmičkim instrumentima. . . tekst: Bekrić Ismet. Proljeće (I. . -Samostalna izrada vlastitih improvizovanih instrumenata -Upotreba instrumenata u skladu sa zadacima pjesme i/ili dogovorenim aranžmanom.Često pjeva i svira jer uviđa da treba vježbati ako se želi postići kvalitet -Redovno učešće u pjevanju i sviranju: nastava.sviranje na instrumentima kao pratnja pjevanju. priredbe. stihovi Grigor Vitez) 10. u porodici).Samostalno istraživanje i uključivanje u sviranje pratnje pjesmi. -pjevanje pjesmica prema notnom zapisu u u C – duru. Ne žuri tata. -Muzicira samoinicijativno i bez podsticaja i aktivno učestvuje u izradi aranžmana.Ima pozitivnu sliku i razvija svijest o značaju svakog pojedinca u horu ili orkestru . Nikolić. ksilofona. . Šimo Ešić ) 2. . promjenu mjere i koriste pojmove ''teza i arza’'. . Kaplan) i Pjesma dječaka (D. 3.prihvataju korekcije i poštuju pravila (preciznija intonacija. Kukavica ( J. . .poznaju notna trajanja i pauze. . Adio kerida.Motivira rad i nenametljivo rukovodi dječijim aktivnostima -Vrši samoprocjenjivanje i procjenjuje pjevanje drugih. rečenica. grupnom i individualnom muziciranju. Cazin-grade. Kolarić-Kišur) 4. Moja domovina (Hana i Dinko Čizmić ) 6 Dan praznični (W. Sefardska romansa.shvataju svrhu korekcije pojedinca radi podizanja kvaliteta muziciranja. -I sam učestvuje u interpretaciji i improvizaciji i podstiče komunikaciju. -Razumije i svjesno obavlja muzičke zadatke i obaveze ( kao pojedinac ili dio grupe) -Komentarima i praktičnim djelovanjem pokazuje pozitivne stavove i vrednote . Milojević) i. Mozart) 7. 4dijelnu mjeru.sticanje znanja u određivanju forme muzičkog djela (motiv. ne žuri mama. Genov) 9. A. 11. Kolarić-Kišur ) 8. -Pokazuje visok nivo spretnosti u sviranju i improvizaciji -Pokazuje veliko zalaganje i trud da svoje muziciranje usaglasi sa grupom i kolektivom. G. -Inicira i organizuje pjevanje i sviranje u interakciji (učenje u školi. Na livadi (M. kuća. Noćas (B.pokret i ples kao elementi u izražavanju ritma.Aktivnim uključenjem u zajednički rad pomaže deci u kolektivnom. . Alečković) 5. List na putu (Nada Ludvig-Pečar. . -Komunikacija i interakcija u muziciranju (improvizaciji) . -Razvija se osjet za ritam: podjela jedinice mjere na dva : ta. ta-te. melodike. stihovi Šukrija Pandžo) 3.zvučno i vizuelno prepoznavanje metalofona.uočavaju i određuju karakter pjesme. . . . disanje. -Stalna briga i čuvanje školskih muzičkih instrumenata kao vrijednosti.sviranje u školskom orkestru _______________________ 157 . stihovi M. -Stalno komunicira sa djecom i upućuje ih na izvore znanja pored udžbenika.sviranje na metalofonu.Pjevanjem jednoglasnih pjesama i kanona učenici/ice obogaćuju fond pjesama i proširuju teoretska znanja: .Shvata potrebu uklapanja svog glasa u hor/zbor da se doprinese boljem zvučanju.Kroz svoje ponašanje i učestalo muziciranje pokazuje da muziku doživljava i cijeni . stihovi Zl. fraziranje). Grgošević) 2. Cvjetni puteljak (J. dikcija. -Osjet za tempo i dinamiku je sve razvijeniji. . tempo.. 14. Jeličanin. tempa i dinamike. -Poznaje mogućnosti i Orffovih instrumenata i adekvatno ih kombinuje sa priručnim. artikulacija. . izleti. Ja bih (Asim Horozić.pjevanje u školskom horu/ zboru -Planira i osmišljava muzičke igre kao podsticaj za učenje zagonetke. Basrak. razvija muzička memorija i proširuje obim glasa . mala . Srebreni voz ( B. -Prati i procjenjuje njihova individualna postignuća. dinamiku i primjenjuju ih.sigurnije izvode 6/8 mjeru.imaju više povjerenja u sebe i samostalnije pjevaju i sviraju Orffove instrumente. Tišina ljetne noći (Zl. mala dvodijelna pjesma. Repata priča (M. Nikolić. . tema. Ferari) . u poređenju sa njihovim individualnim rezultatima u petom razredu. (Zapisao Vlado Milošević) KANONI 1.

trodijelna pjesma ) i primjena bez detaljnje analize djela; _________________ _____________________ IIMUZIČKE /GLAZBENE IGRE Izbor: 1. La Gvantanamera, Brazil, tradicionalna pjesma 2. Havanagila, Izrael, tradicionalni ples 3. Zan iz Abedina (Zane from Abedeen), Libija, tradicionalna pjesma 4. Bella bamba, Italija, tradicionalni ples 5. Narodno kolo _________________ _______________________ -Ima u memoriji veći broj ranije obrađenih brojalica i izvodi ih po sjećanju; - Izvodi brojalicu precizno i tačno u skladu sa tekstom; 1. Dinaj, dinaj, diničica (Zapisala Elly Bašić, Zagreb) 2. Engele, bengele 3. Jedan, dva, tri, čet'ri, pet (Beograd) -Razlikuje note po trajanju: cijela nota, polovina, četvrtina, osmina, šesnaestina - izvođenje ritma na osnovu notnog zapisa sa podjelom jedine mjere na dva, sa -Ima veliki fond muzičkih igara; -pamti i imenuje pojedine pjesme, igre i kola; - izvodi zadatu koreografiju; -primjenjuje ranije znanje na novu igru; -pravilno izvodi igru odnosno kolo; -prepoznaje pojedine tradicionalne nošnje. -primjećuje i razumije da svaka zemlja ima svoje tradicionalne igre i plesove;

prema muzici _______________________ _______________________ _______________________ -Samostalno pjeva i igra sa osjećajem sigurnosti; -Samostalno izvodi zadane pokrete; -Samostalno igra u kolu i usvaja pokrete sa više sigurnosti; - Predlaganje muzičke igre za priredbe; Ponašanje u skladu sa zahtjevima muzičke igre; -Shvata i razumije značaj pokreta u plesu i kolu; -Razvijanje svijesti o kolima kao tradicionalnom muzičkom stvaralaštvu BiH sa utvrđenim pravilima koreografija) - Razvijanje svijesti o kulturi ponašanja na nastupima folklornih ansambala. -shvata da svaka zemlja ima svoje tradicionalne igre i plesove i da je to vrijednost koju treba čuvati; (multikulturalnost) _______________________ -Pozitivno vrednuje brojalicu kao maštovitu igru i komunikaciju, koja razvija osjećaj pripadnosti grupi; - Sa posebnim zadovoljstvom se uključuje u izvođenje i raduje novim iskustvima; -Uči i druge izvođenju ritma na instrumentima; -Uključenje u modeliranje narodnih nošnji (prema originalu ili slikama); - Izrada nošnji od različitih materijala u učionici, -Crtanje (slikanje) narodnih nošnji, - Učlanjenje u ritmičku i/ili folklornu sekciju _______________________ -Izvođenje po notnom tekstu na originalnim i napravljenim instrumentima -Osmišljava nove maštovite igre sa instrumentima, - Pronalaženje i zapisivanje brojalica, sortiranje i izvođenje zaključak; -Dopunjavanje zidnog panoa novim zapisima; -Dopunjavanje razredne izložbe-stalna postavka -Osmišljava, priprema i organizira igre posebno tradicionalne; -Vodi aktivnosti, demonstrira i usmjerava u pravcu dječijih interesa i mogućnosti -Posmatra i prati učenika u radu; -Stimulira ih i direktnim učešćem u igrama i kolu, -Upućuje, pomaže, pokazuje simulacije na kompjutoru; -Sarađuje sa roditeljima i uključuje ih u rad; -Organizira praktični rad i odlazak na probu folklorne sekcije u školi i u KUD. _______________________ -demonstrira izvođenje i sviranje; - Osmišljava prigodne muzičke igre za interaktivno učenje - Aktivnim učešćem pomaže, koordinira rad i usmjerava aktivnosti učenika; -Razvija kreativnost, dječije

_______________________

III. BROJALICE Izbor:

- Upoređuje note i njihovo trajanje u brojalici; -Brzo uočava sličnosti i razlike u trajanju nota i obrazlaže ih; - Na osnovu sviranja ritma prepoznaje ranije naučene brojalice (muzičke zagonetke); - Tačno izvodi mjeru i ritam

158

4. Mladi kovač 5. Štuka štuku pojela

___________________ IV.SLUŠANJE MUZIKE: Izbor : 1.Tiha, tiha pjesma, J. Magdić, stihovi: Grigor Vitez i Meditacije s Benbaše, M. Jeličanin; 2.Uspavanka, odlomak iz opere ''Hasanaginica'', Asim Horozić, 3.Zvijezda tjera mjeseca, dvoglasni ženski ili dječji hor/zbor, stilizacija Rešad Arnautović 4.Tamburice, muzika i tekst: Aleksa Šantić i S. S. Mokranjac: II Rukovet ''U Budimu gradu'' 5. Ja volim Sarajevo, Slavko Olujić, stihovi Velimir Milošević i Sarajevo – ZOI 84, M. Fetahović 6. Valcer u Des-duru, F.

izgovorom: za četvrtinu ''ta'', dvije osmine ''ta-te'“; Triolu (''ta-te-ti'') i podjelu na četiri šesnaestine ''ta-fa-te-fe'' treba da doživi samo informativno; -Prema zadatku izvodi odgovarajuće pokrete u mjeri i ritmu; - Svira ritam na instrumentu po dogovoru i na osnovu vlastitih ideja; -Pokreti su precizni i tačni _______________________ -Shvata značaj poznavanja umjetničkih djela kao vrijednosti, donošenje estetskog suda o djelu i, - poznavanje umjetničkih djela, - Ima bogat fond djela koja prepoznaje prilikom slušanja -Zna naslov djela i saopštava ime kompozitora; - Određuje karakter djela; -Prepoznaje orkestarske instrumente po grupama (gudački, duhački, udaraljke) -Razlikuje izvođačke ansamble: solo- pjevač ili solo-instrument, orkestar ili grupa orkestarskih instrumenta, hor ; - razlikuje glasove: dječji, ženski, muški; -Prepoznaje vokalno, instrumentalno i vokalnoinstrumentalno izvođenje; -Prepoznaje narodnu muzičku tradiciju;

uz taktiranje i izgovaranje ritamskih slogova; -Samostalno izvodi ritam sviranjem na instrumentima, -Predlaže i izvodi pratnju, kombinuje instrumente (aranžmani); _______________________

radne i kulturne navike; - Kroz kreativne načine ritmičkog izražavanja jača samosvijest; - Pamti i donosi u razred nove brojalice i izmišlja nove zajedničke igre; ______________________ -Shvata da je orkestar muzički uređena zajednica koja svira prema pravilima i znaku dirigenta _______________________ razvijanje osjećaja za lijepo -Prikupljanje kaseta i CD-a sa djelima koja će se slušati u školi - U knjigama i štampi pronalaze i prikupljaju slike kompozitora i muzičkih instrumenata (simfonijski orkestar); -Izrada preglednog panoa na koji se dodaju slike instrumenata koje su upoznali, što ih motiviše na učenje; -Pronalaze i prikupljaju slike tradicionalnih narodnih instrumenata i nošnji naroda BiH -Izrađuju zidne panoe sa tematskim sadržajima; -Pronalaze i prikupljaju tradicionalne instrumente iz kraja gdje je škola -Izrada zajedničke makete koncertnog podijuma -Vođenje intervjua sa umjetnicima; -Izrada plakata sa važnijim - Crtanje i fotografisanje instrumenata i njihova samostalna prezentacija -Procjenjuje interesovanja i napredak učenika, -uzima učešće sa učenicima u izradi improvizacije na ritam brojalice i aranžmana za izvođenje brojalice; _______________________ -Osposobljava ih i podstiče za uočavanje, prikupljanje materijala i bilježenje, -Osmišljava i realizuje simulacione igre za djecu, -Priprema i vođi djecu kroz aktivnosti dijaloga i interakcije -Pomoć učenicima u samostalnom i grupnom radu. -Ukazuje na adekvatan način izrade preglednih zidnih kalendara sa terminima koncerata. -Planira termine za posjete kulturnim ustanova i bilježi ih na kalendaru -Osmišljava i obavlja temeljitu pripremu učenika za izlaske iz škole i posjete koncertu i kulturnim

-Brzo pamti i pjevuši melodiju pjesme koju sluša; - Uočava, upoređuje, razlikuje, samostalno i tačno izvodi zaključke o slušanom djelu ; - Brzo uočava i saopštava izvođača djela -Samostalno određuje karakter kompozicije -Tačno određuje dinmiku (glasnoću), tempo i druge karakteristike djela; - Razlikuje i poznaje pojedine instrumente i vizuelno i auditivno -Sposoban je da uz slušanje muzike i praćenje notnog zapisa uoči i primjeni muzičke termine: legato, - Sa vidnim zadovoljstvom izražava utiske o slušanom djelu, -Razgovora o osjećaju ugodnosti i opuštanja, - Često traži da se djelo ponovno sluša; -Komentira osobine djela, saopštava zašto mu se dopada ili ne dopada. -Biranim riječima i odnosom pokazuje da cijeni muziku, izvođače i kompozitore - Traži da ih vidi uživo na koncertima; -Pokazuje kulturu ponašanja kad sluša izvođenje djece u razredu i na koncertu

159

Chopin i Mazurka Op. 67 br. 4, F. Chopin ; 7. Kraljevski marš lavova, stav iz Karnevala životinja, C. S. Sans, 8. Picikato polka, J. Strauss, 9. Menuet iz Male noćne muzike, W. A. Mozart, 10. Koncert za trubu i orkestar u Es – duru, I stav, J. Haydn i Ples sa sabljama, odlomak iz baleta ''Gajana'', Aram Hačaturjan 11.Ples pastira, Marsch i Kineska igra, odlomci iz baleta Krcko Oraščić, P. I. Čajkovski 12.Četiri impresije, Avdo Smailović i .Fantazija za dvije flaute, Asim Horozić

-Poznaje i pamti imena bh. kompozitora i njihova najpoznatija djela; - poznavanje italijanskih oznaka za dinamiku: piano mezzopiano - srednje tiho, mezzoforte – srednje glasno forte; crescendo i decrescendo; -poznavanje italijanskih oznaka za tempo: lagani (andante-hodajući), umjeren (moderato), brzi tempo (allegro- veselo, radosno, brzo) i veoma brzo, hitro (presto); - uočava promjene u tempu;

staccato, piano, mp, mf, f, crescendo, decrescendo, oznake za tempo, znak ponavljanja, ritam, melodija; -Prilikom slušanja muzike, posebno na koncertu, poštuje pravila ponašanja; -Koristiti jednostavan muzički jezik za saopštavanje ideja, i za imenovanje i opis djela i izvođača;

-Aplaudiranjem drugarima i na koncertu pokazuje pozitivan odnos prema djelima i muzičkim umjetnicima -Pokazuje razvoj svijesti o značaju muzike u porodici, školi i okolini -Razgovorom o muzici u okolini, ispoljava svoje stavove i potrebe za lijepim (auditivna ekologija); - Shvata da muzika ima važnu ulogu za poboljšanje kvaliteta života.

telefonskim brojevima (Narodno pozorište, Opera) -Prikupljanje isječaka iz štampe sa najavom koncerata u gradu (Vodič kroz kulturne muzičke događaje) -Posjeta najznačajnijim kulturnim objektima u mjestu. -Posjeta koncertima u osnovnoj muzičkoj školi

ustanovama: - Prati ponašanje na koncertu, oblačenje (pravila i kulturne navike;

-Saradnja sa roditeljima i umjetničkim ustanovama; -pohvale i nagrade u skladu sa individualnim napredovanjem u odnosu na V razred;

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________ -Predlaganje oblika muzičkog stvaralaštva; _______________________ -Eksperimentiše, istražuje i kombinuje instrumente; -Samostalno spontano dovršava započetu pjesmu pjevanjem ili sviranjem; - Samostalno istražuje instrument i na njemu improvizira; -Spontano na muziku progovara pokretom, likovno ili literarno; -Samostalno smišlja, upoređuje, dodaje, mijenja; -Izražava razne ritmove iz života instrumentima; - Pravi improvizaciju ritmičke pratnje pjesmi - Stvara kombinacijom riječi, instrumenata, pokreta i likovnim izrazom. - Sam predlaže ideje i uključuje se u rad na -Željom za čestim muziciranjem pokazuje pravilan odnos prema muzici; -Slobodnija improvizacija kolektivna, grupna, u paru (dijalogom), individualna; -Učešće sa zadovoljstvom u muzičkim igrokazima svog razreda; -Dogovaranje o improvizaciji koja omogućava neverbalnu komunikaciju i socijalizaciju. -Komunikacija kroz muziku i kooperacija u radu -Pronalaženje priča i bajki čiji se likovi mogu muzikom „ozvučiti“. -Izvođenje muzičkog igrokaza uz kombinaciju pojedinaca -likova i kolektiva - Svojim odnosom i stavovima podstiče kreativne oblike ispoljavanja; - Priprema, rukovodi i planira muzičke sadržaje u korelaciji sa ostalim umjetničkim i drugim odgojnim područjima; -Saradnja sa lokalnom zajednicom, posjeta školskoj priredbi i koncertima; -Prati i ohrabruje oblike učeničkog kreativnog

____________________

V DJEČIJE STVARALAŠTVO Izmišljanje novih pjesmica na zadani ili novi tekst -Izmišljanje teksta na zadanu ili izmišljenu melodiju; -Slobodna improvizacija na Orffovim instrumentima: -Improvizacija pokreta u ritmu i plesu;

160

-Predlaže instrumente za dočaravanje likova u igrokazu -Učešće u prezentaciji muzičkih igrokaza na školskoj priredbi. -Literarno i /ili likovno izražavanje doživljaja muzike -Prezentacija rezultata samostalnog i grupnog rada . slika za scenu itd.. -Improvizacijom kreira nove aranžmane za pjesmice i brojalice.Sam uzima učešće u izradi kostima. 161 .Plesna dramatizacija.Na poticaj ali i spontano daje svoje ideje za rad. ispoljavanja i pronalazi područje u kojem je najslobodnije.Upoređuje individualno postignuće i samostalnost učenika u ovoj oblasti. -Želi da učestvuje u raznim segmentima stvaranja predstave (izradi rekvizita) . muzičkoj dramatizaciji . .

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ VI RAZRED 2 sata sedmično 70 sati godišnje 162 .

koji će učeniku pomoći da: (1) usvoji osnovna znanja i razvije interes i naviku za njegu i zaštitu zdravlja. (6) razumije. (2) usvoji osnovna kineziologijska znanja (iz područja naučnih disciplina kineziologije) i stekne kineziološka iskustva (iz područja psihomotoričkih aktivnosti) za cjeloživotno tjelesno vježbanje. (4) aktivno koristi slobodno vrijeme i snalazi se u urgentnim situacijama. (5) zadovolji potrebu za igrom i kretanjem i razvije interes za bavljenje sportskim. (3) usvoji znanja o kontroli osnovnih parametara kineziološkog statusa. (4) korisnost sadržaja za svakodnevni život. Komplementarni ciljevi tjelesne i zdravstvene kulture tiču se napora usmjerenog ka stvaranju sistema uvjeta. urgentne situacije ili pogodnost za nadgradnju različitih kinezioloških aktivnosti. (2) primjerenost sadržaja dobi i spolu učenika. Polazni kriteriji za što kvalitetniji obrazovni standard tjelesne i zdravstvene kulture jesu: (1) objektivnost – prilagođenost sadržaja materijalnim uvjetima. rekreativnim i. kinezio-terapijskim aktivnostima. Ciljevi.koja će mu omogućit samostalno tjelesno vježbanje u funkciji usavršavanja psihomotoričkih i funkcionalnih sposobnosti i stimuliranja normalnog rasta i razvoja. (5) razvoj antropoloških obilježja učenika i (6) interes i potreba učenika. sadržaji i ishodi 163 . (3) sigurnost učenika. poštuje i promoviše ekološke vrijednosti u duhu biocentrizma. sportsku rekreaciju. a sve to u interesu njegovanja i zaštite zdravlja i opće dobrobiti učenika. (7) uvažava svoje kompetencije i racionalno ih afirmiše.PROGRAM NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA ŠESTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Osnovni cilj tjelesne i zdravstvene kulture je osposobiti učenike za primjenu osnovnih kineziologijskih znanja i kinezioloških iskustava . eventualno.

Osnovni skokovi s mini trampolina pruženi.Ciljevi 1. Bacanja: . raznožni 3. Učenice x x x x x x x Učenici x x x x x x x 2.Bacanje male medicinke do 2 kg bočnom tehnikom 4. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o bacanju male medicinke do 2 kg bočnom tehnikom.Leteći kolut na povišenje od mekanih strunjača 1. zgrčeni.Trčanja različitim tempom do 6 minuta . Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: skoku udalj jedan i pol koračnom tehnikom. Osnovna motorička znanja x x x x x x 164 . Osnovna teorijska znanja Sadržaji Tjelesno vježbanje i volumenoznost tijela Ishrana i zdravlje Indeks tjelesne mase (ITM) Umor u školi i načini njegovog otklanjanja Organizacija sportskih takmičenja Prehrana i tjelesni napor 1. Izračunava ITM-a. Obrazovni Ishodi Posjeduje osnovna znanja o povezanosti tjelesnog vježbanja sa volumenoznošću tijela. zgrčenim. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o organizaciji sportskih natjecanja i suđenju u različitim kineziološkim aktivnostima. Kolutanja: . Skakanja: . preponskom trčanju. osnovnim skokovima s mini trambolina . raznožnim.Preponsko trčanje 2. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o letećem kolutu na povišenje od mekanih strunjača. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o značaju prehrane za tjelesne napore Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: trčanju različitim tempom do 6 min. Trčanja: .Skok udalj jedan i pol koračnom tehnikom . Posjeduje osnovna znanja o uticaju pravilne ishrane na zdravlje.pruženim. Posjeduje osnovna znanja o umoru u školi i načinima njegovog otklanjanja.

Zgrčka 7.Osnovne vježbe aerobika za razvoj repetitivne snage . saskok u zaljuljaju .Narodni ples po izboru iz zavičajnog područja . saskok zanožno .Daleko-visoki skok 8. saskoku pruženo. Ritmičke i plesne strukture: .«Mačji« skok . premahu zgrčno klimom i raznožno na dvovisinskim ručama.Osnovni zahvati držanja u parteru Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: penjanju po konopu do 5 m. «mačjem» skoku. ljuljanju na karikama malom amplitudom i saskoku u zaljuljaju.Ljuljanje na karikama malom amplitudom.Pad natrag i u stranu .Klimom premah zgrčno i raznožno na dvovisinskim ručama . Višenja. x x x x x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: padu natrag i u stranu. osnovnim zahvatima držanja u parteru x x x 165 . daleko-visoko skoku. njihu u uporu na niskim paralelnim ručama i saskoku zanožno. Borilačke strukture: .Njih u uporu na niskim paralelnim ručama. osnovnim vježbama aerobika za razvoj repetitivne snage.Penjanje po konopu do 5 m . x x x x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o izvođenju preskoka “zgrčka”.Naskok u upor čučeći na gredu. upiranja i penjanja: . Preskakanja: . saskok pruženo 6.5. naskoku u upor čučeći na gredu. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: narodnom plesu po izboru iz zavičajnoga područja.

skok šutu.Gibljivost: mogućnostima škole i . Antropološki 1. zonskoj obrana 6:0.. .Ravnoteža: učenika i . vođenju lopte s promjenom smjera i brzine kretanja. udaracu glavom iz kretanja bez skoka x x 2..vođenju lopte s promjenom smjera i brzine kretanja.Koordinacija: shodno potrebama .Saradnja dva igrača u odbrani i napadu Odbojka: . mini odbojci 3:3.Prijem servisa podlaktično .prijemu servisa podlaktično. saradnji dva igrača u odbrani i napadu. kao drugi . odbojka .Brzina: kineziološki sadržaji.Udarac glavom iz kretanja bez skoka Odgovarajući sadržaji iz: 1. 7.. i 9.1. 3.Mini odbojka 3:3 Nogomet: . a .2. 2.Kretanje u vođenju i zaustavljanje ili zaustavljanje na dodatu loptu . 5.Preciznost: okoline Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: rukomet .. 4.Vođenje lopte s promjenom smjera i brzine kretanja .. košarka kretanju u vođenju i zaustavljanju ili zaustavljanju na dodatu loptu.Blokiranje i oduzimanje lopte ..Skok šut . sistemu igre s jednim kružnim napadačem. gibljivosti i ravnoteže x x x x x x 166 . 8... Motoričke sposobnosti S potrebnom jakošću i brzinom izvodi jednostavne pokrete i kretanja Posjeduje neophodnu nervno-mišićnu kordinaciju i kontrolu složenijih pokreta Postiže optimum motoričkih sposobnosti brzine. driblinzima i fintiranjima.Zonska odbrana 6:0.Vođenje lopte s promjenom smjera i brzine kretanja . koordinacije. sistem igre s jednim kružnim napadačem Košarka: .. blokiranju i oduzimanju lopte.Driblinzi i fintiranja . Igre: Rukomet: .Snaga: 6.9. nogomet .

pomogne djetetu da postane odgovorno za svoje zdravlje i unaprijedi razvoj i korišćenje zdravstvenih usluga. prepoznaje pogreške i osuđuje neprimjerena ponašanja. zaštita od bolesti itd. 167 . odnos zdravstvenog radnika i pacijenta. prihvaća pozitivne sportske i ljudske uzore dostojanstvano iskazuje razočarenje i zadovoljstvo neuspjehom odnosno uspjehom.2. Odgojni x x Sadržaji zdravstvenog odgoja uslovljeni su činjenicom da je zdravstveni odgoj ne samo širenje informacija o zdravlju već aktivan proces učenja kroz iskustva primjerena individualnim i zajedničkim potrebama s ciljem da se: zdravlje učini cijenjenom društvenom vrijednošću. ishrana. razumije funkcionalnomorfološke promjene i probleme tokom puberteta i sazrijevanja poštuje razlike u tjelesnim sposobnostima između osoba različitih spolova poštuje razlike u tjelesnim sposobnostima između osoba sa i bez posebnih potreba posjeduje dovoljan nivo strplivosti u odnosu prema učitelju i sistem rada posjeduje uljudne navijačke navike. povrede. Funkcionalne sposobnosti: 3. Najčešći sadržaji su iz sljedećih nastavnih cjelina i tema: zdravlje porodice. međuljudski odnosi. različiti faktori rizika. Morfološke osobine: Tjelesne sposobnosti osoba različitih spolova: Tjelesne sposobnosti osoba s posebnim potrebama: Emocionalna samoregulacija: Suđenje i pravila igre: Kultura ponašanja: Samostalno primjenjuje aerobne programe za razvoj maksimalnog uzimanja kisika značajnije usavršava sisteme anaerobnog dobivanja energije za eksplozivne i brzinske aktivnostima održava povoljan odnos između količine mišićne mase i potkožnog masnog tkiva. sarađuje u igri i nenasilno rješava konflikte x x x x x x x x x x x x x x 4. zdrava životna sredina. humani odnosi među spolovima. mentalno zdravlje.

nadvlačenja. Za drugi osnovnoškolski ciklus. vučenja. određeni nivo intelektualne razvijenosti za prihvatanje grupnih uputstava. Cilj joj je sistemska i trajna promjena prvenstveno motoričkih. Stoga treba postupno usmjeravati nastavu tjelesne i zdravstvene kulture prema optimalnom razvoju i usavršavanju onih znanja. (b) aciklična motorička 168 . naskoci. skokovi. kolutanja. kojim se svladađuju jednostavne i složene operacije baratanja objektima različitog broja. podstiču razvoja osobnosti učenika. motoričkim i funkcionalnim obilježjima. kojim se svlađuju različite vrste okomitih. karakterizuje usporen tjelesni rast. u ovom i narednom razvojnom razdoblju. a koje čine osnovu za razvoj stuktura motoričkog programa pojedinca. penjanja i silaženja. Potrebno je usvojiti određeni fond osnovnih sportskih znanja iz atletike. a posebno za učenike. Također.. kosih i horizontalnih prepreka bez upotrebe tehničkih i drugih pomagala). sposobnosti i osobina koje su. potiskivanja i njihove kombinacije. razred osnovne škole. ritmike i sportskih igara. Razvija se i njeguje shvatanje sporta kao važne vrijednosti zdravog života. koja su dominantno obilježje aktivnosti tipa atletike. upotpunjena temeljnim teorijskim znanjima iz kineziologije. (c) svladavanje otpora (različite vrste i oblici potiskivanja. te različite vrste i oblici pojedinačnih skupina tzv. kojim se svlađuju pasivni otpori objekata različitih masa i oblika. veliki nivo razvijenosti koordinacije kretanja. biciklizma i dr. koji obuhvaća 4. karakteristično je postupno i progresivno razlikovanje djevojčica i dječaka u morfolškim. kojim se svlađuju nepredvidive aktivne dimaničke sile suvježbača). a usmjeren je na obrazovnu. spremna su za usvajanje osnova pomoći i sigurnosti. antropološku i odgojnu komponentu sistema odgoja i obrazovanja. Slijedom bioloških i popratnih psihosocioloških različitosti između učenica i učenika. socijalna razvijenost za kooperativne odnose sa vršnjacima i. ili specificirane kao: (a) monostrukturalna motorička znanja. Posebna pažnja posvećuje se odgovarajućem izboru sadržaja za optimalan razvoj motoričkih sposobnosti i usvajanje brojnih i raznovrsnih sportskih znanja. saskoci i preskoci. Djeca ovog uzrasta su sposobna za prihvatanje detaljnih uputstava. (d) manipuliranje objektima (različite vrste i oblici bacanja i hvatanja. dizanja i nošenja. imitiranje i stvaralaštvo i upotrebljavaju različiti rekviziti. uključuje se muzika. gdje to uvjeti omogućuju. i 6. obrazovna komponenta pretpostavlja usvajanje naprednih kinezioloških motoričkih znanja koja. (b) svladavanje prepreka (različite vrste i oblici provlačenja. naglašava izražavanje pokretima. ciljanja i gađanja. hodanja i trčanja. njihova socijalna razvijenost osigurava uspješan grupni rad. Program tjelesne i zdravstvene kulture zasnovan je na osnovnim postavkama tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnoga područja. prije svega. zbog opterećenja u školi. nagiba i pravaca). morfoloških i funkcionalnih obilježja učenika putem tjelesne aktivnosti ispoljene kroz djelotvorno: (a) svladavanje prostora (različiti oblici i vrste kotrljanja. slaganja i rastavljanja predmeta. puzanja. sa stajališta naučnih i stručnih saznanja predmetna nastava tjelesne i zdravstvene kulture mora biti organizirana posebno za učenice. višak tjelesne energije koji se može uspješno osloboditi u tjelesnim aktivnostima. igra je još uvijek zastupljena skoro na svakom satu vježbanja. U različite djelove nastavnog sata.Rast i razvoj djeteta u ovom periodu. S obzirom da je ovo razdoblje optimalno za usvajanja motoričkih znanja. Ovo razdoblje je najpogodnije vrijeme za učenje motoričkih aktivnosti za koje je potrebno mnogo usvojenih elemenata. oblika i masa u određenom prostoru i vremenu). plivanja. 5. gimnastike. kojim se svlađuju distance na različitim vrstama podloge.. bitne za učenike. početak intenzivnog rasta mišića.

koji podrazumijevaju uticaj na sastav tijela unutar kojeg se ističe povoljan odnos između količine mišićne mase i potkožnog masnog tkiva te prevencija pretilosti. karate i dr. dakle ciklična i aciklična. manipulaciju predmetima i suradnju u prostoru s drugim učenicima. hrvanje. gibljivost. rukomet.uz opće morfološke djelotvornosti. S ukupnog antropološkog stajališta izrazito je značajno prepoznati nadarenu djecu i. Ovo je razdoblje optimalno za razvoj brzine reakcije na zvučne i vidne podražaje. preciznosti. koja su sadržana u aktivnostima tipa gimnastike. ravnoteže. eksplozivne. odnosno i na cjelokupni antropološki status. što omogućuje veće promjene. Motoričke sposobnosti koordinacija..znanja. koja se susreću u sportskim igrama. kao što su nogomet. košarka i dr. razvoj motoričkih sposobnosti znatno iznad nivoa dostižnog samo spontanim biološkim rastom i razvojem.. odnosno i kao opća motorička znanja podijeljena na znanja za: (a) razvoj funkcionalnih sposobnosti (aerobnih i anaerobnih). koja su bitno obilježje tzv. te (c) regulaciju morfoloških obilježja (aktivne mišićne mase i balastne mase). borilačkih aktivnosti. (c) kompleksna motorička znanja. skokova u vodu i dr. statička i dinamička ravnoteža nalaze se u razdoblju pojačane transformacijske osjetljivosti. čime se povećava mogućnosti motoričkog izražavanja učenika u svim aktivnostima. 169 . fleksibilnosti. u dogovoru s roditeljima ili starateljima.. statičke snage i dinamometrijske sile. Tjelesna aktivnost . te stimulisati djecu i mlade da se uključe u sportske klubove i bave sportskom rekreacijom u drugoj i trećoj životnoj dobi. brzine. judo. kao što su boks. te uz fiziološke djelotvornosti usmjerene na podsticanje funkcija krvožilnog i dišnog sistema i djelovanje na kvalitet koštano-mišićnog sistema pozitivno djeluje i na imunološki sistem. (b) razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacije. repetitivne. Cilj odgojne komponente tjelesne i zdravstvene kulture jeste stvaranje takvog sistema vrijednosti učenika prema tjelesnom vježbanju koji će podstaknuti samostalno i cjeloživotno provođenje tjelovježbe. (d) ”estetska” motorička znanja (ili znanja za koja je estetski kriterij važan faktor uspjeha). uputiti ih u primjerene sportske klubove. nužan za održavanje zdravlja i prevenciju akutnih i hroničnih bolesti. ritmičke gimnastike.

da sadrži isticanje onih elemenata koji su za pohvalu. eventualno. doprinosi i njihovom razvoju pojma o sebi. preciznosti.VRIJEDNOVANJE I OCJENJIVANJE U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE Aktivnost učenika se prati. 2. statičke snage – vis u zgibu. Ocjenjivanje ima ulogu podsticajne povratne informacije. (2) testiranjem manifestnih motoričkih i funkcionalnih dimenzija i procjenom latentnih motoričkih (koordinacije. (2) ona mora da bude konkretna. vanastavnog procesa u okviru škole. o svojim sposobnostima. Funkcionalne sposobnosti: trčanje u vremenu od 6 minuta. Jedna od baterija mjernih instrumenata za procjenu tjelesnog razvoja. eksplozivne snage – skok u dalj s mjesta. konkretno. što je značajno za razvoj samopoštovanja učenika i zdravog odnosa prema sebi i svijetu oko sebe. Podaci o tjelesnom razvoju i sposobnostima unose se u dnevnik rada nastavnika. Tjelesni razvoj: tjelesna visina. te brojčano i opisno. Ovako postavljeno i realizirano praćenje napretka učenika i ocjenjivanje (kvalitativno. brzine i izdržljivosti) i funkcionalnih (kardiovaskularnih i respiratornih) sposobnosti i (3) ocjenjivanjem znanja. koordinacije – poligon natraške. repetitivne snage – pretklon trupa. tjelesna masa i držanje tijela. težine i držanja tijela). Psihomotoričke sposobnosti: brzina frekvencije pokreta – taping rukom. Opisna ocjena obuhvaća kratak opis uspješnošti i napretka učenika. aktivnosti u pojedinim sadržajnim cjelinama i. pozitivno i adekvatno obrazloženo). Rezultati praćenja sIuže kao osnova za programiranje rada. agilnosti. gipkosti. a tek potom onih elemenata u odnosu na koje bi dijete trebalo ili moglo da uloži dodatne napore. U drugom cikiusu ocjenjivanje je opisno. ili tokom obavljanja aktivnosti. sklonosti. što znači da se mora voditi računa o sljedećem: (1) povratna informacija je efikasna ukoliko je data neposredno nakon aktivnosti na koju se odnosi. Rješavanje problema vrijednovanja i ocjenjivanja učenika u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture izvodi se: (1) procjenjivanjem tjelesnog razvoja (visine. vrijednuje i ocjenjuje u okviru nastavnog procesa (časa). u individualnom pristupu i određivanju radnih zadataka za svakog učenika. snage. o onome što znaju. ravnoteže. tj. 3. formiranju realne sliku o sebi. njegove saradnje. kontinuirano. sportsko-tehničkih dostignuća i stavova učenika prema tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. funkcionalnih i psihomotoričkih sposobnosti mogla bi biti: 1. umiju. kao i za njihovo ocjenjivanje. (3) ona mora biti pozitivna. 170 . vanškolskim aktivnostima i slobodnim aktivnostima. fleksibilnosti – pretklon raznožno. mora da se odnosi na aktivnosti i učinak a ne na ličnost ili trajne karakteristike osobe.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->