HANS CHRISTIAN ANDERSEN: DJEVOJČICA SA ŠIBICAMA

Kratki sadržaj: Djevojčica je vrlo teško živjela. Prodavala je šibice. Nije smjela doći kući ako ništa ne bi prodala. Voljela je svoju pokojnu baku koja joj se ukazala. Baka ju je ponijela sa sobom u visine i nestalo je hladnoće, gladi i straha. Djevojčica se smrznula posljednje noći u staroj godini. Ljudi su je sažaljevali, ali joj više nisu mogli pomoći jer je bila mrtva. Sve je nestalo i djevojčica je sada sretna sa svojom bakicom. Analiza glavnog lika: Djevojčica Siromašna, gologlava, bosonoga, jadna, gladna, promrzla, mrtva. Sporedni likovi: Dječak, otac, bakica, ljudi.