P. 1
BOLESTI ZIVINE

BOLESTI ZIVINE

|Views: 16,306|Likes:
Published by nesojuve

More info:

Published by: nesojuve on Dec 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

dr. Dušan B. Orlić dr.

Miloš Kapetanov

BOLESTI ŽIVINE

1. BAKTERIJSKE BOLESTI

1.1. SALMONELOZA PTICA Salmonellosis avium Salmoneloze se javljaju kod svih vrsta ptica, domaće živine i drugih životinja. Sa intenziviranjem živinarske proizvodnje postaju sve veći problem, kao i kod raznih ptica držanih u zatočeništvu. Salmoneloze ptica mogu da budu opasne i za čoveka, na koga se prenose zaraženim jajima i mesom, koji ulaze u lanac čovekove ishrane. 1.2. PARATIFUSNE SALMONELE ŽIVINE Paratifus ili Salmoneloza je infektivno oboljenje domaće živine, izazvano

bakterijama iz roda Salmonellae, koje može da dovede do septikemije ili se uzročnici povlače u pojedine organe izazivajući u njima određene promene. Od domaće živine sa klinički manifestovanim simptomima najčešće oboljevaju mlađe kategorije, pilići, ćurići, pačići, guščići i golubovi a ređe klinički oboljeva odrasla živina. Procena štete od salmoneloze, paratifa, u živinarstvu je dosta teška. Direktne štete su gubitak uginulih pilića zbog kliničke infekcije i one su relativno retke i nisu ekonomski značajne. Indirektne štete su značajne, nastaju zbog uticaja na zdravlje ljudi jer se ljudi inficiraju preko živinskih proizvoda, mesa i jaja.. U gubitke treba uključiti i pad prodaje zbog povećanog publiciteta, kao što je bio slučaj u 2004.godini na tržištu Srbije usled epidemije trovanja Salmonelama u dečijem vrtiću. Etiologija Klasifikacija roda Salmonella je bila i ostala haotična i nesređena.Poslednjih decenija taksonomija Salmonella doživela je značajne promene.Prema najnovijoj klasifikaciji, datoj u Bergeys manual of bacteriology iz 1994. godine, postoji samo jedna vrsta unutar roda Salmonella i to je Salmonella cholerae suis, unutar kojih ima šest podvrsta, na osnovu genetskih, biohemijskuh i delimično seroloških osobina. Na osnovu ispitivanja DNK-DNK hibridizacije, danas je utvrđeno preko 2.000 serotipova u okviru roda Salmonella. Salmonella cholerae suis ima podvrste: subsp. arizonae, subsp.

cholerae suis,

subsp. diarizonae, subsp. houtenae, subsp. indica i subsp. salame.

Salmonella cholerae suis – subsp. cholerae suis obuhvata serovare: serovar choleraesuis, serovar gallinarum, serovar paratyphi A, , serovar typhi, serovar pullorum. Salmonella pripada familiji Enterobacteriaceae. To su gram negativni štapići koji su pokretni.Većina sojeva uzročnika paratifa je pokretna, zahvaljujući peritrihim flagelama. Velik broj sojeva koji izazivaju sistemsko oboljenje ne stvaraju treplje. Postoje treplje različitih tipova, što utiče na virulenciju iako se to teško dokazuje, kao što je slučaj sa serovarom SEF-14 Salmonellae Enteritidis. Salmonele su fakultativni anaerobi. Bakterije rastu kao butirozne kolonije na običnom agaru, na optimalnoj temperaturi 37°C. Neki njima slični mikroorganizmi, kao Citrobacter, rastu slično na ovim podlogama, i obzirom na antigenu sličnost moguće su izvesne zabune pri identifikaciji. Velik broj sojeva dobro raste na 43°C, temperaturi sličnoj telesnoj temperaturi ptica i živine, i u selektivnom bujonu sa selenitom ili Rappaport-Vassiliadis podlozi. Kolonije koje rastu na selektivnim podlogama kao laktoza negativne bakterije ili rastu kao crne kolonije usled stvaranja vodonik sulfida smatra se da su Salmonellae. Ove kolonije za koje se sumnja da su Salmonellae proveravaju se testom na pločici sa polivalentnim i omnivalentnim serumima kako bi se potvrdilo da pripadaju rodu Salmonellae. Osnovni metod za dalju indentifikaciju je serološki, posle koga može uslediti biohemijsko ispitivanje. Kako se Salmonellae koje su značajne za veterinarsku medicinu uglavnom nalaze u grupama B,D,C i E uobičajeno je da se sprovodi rutinski postupak aglutinacije omnivalentnim i polivalentnim O- serumima.Osnova ovog metoda je O- antigena struktura Salmonella. Konačna indentifikacija sero varijeteta zavisi od dokazivanja H antigena koji se nalaze u flagelama Salmonele pokazuju normalnu osetljivost na toplotu i hemijske agense. Patogeneza Kako je već rečeno, sojevi paratifusnih salmonela indukuju širok spektar infekcija kod ptica i živine. Infekcije zavise od serotipa i soja, starosti, genetske osnove domaćina, i vrata infekcije.Paratifusni sojevi salmonela ne izazivaju teška sistemska oboljenja

fiziološki i imunološki normalnih, zdravih, odraslih kokošaka i drugih ptica. Klinička bolest se javlja kod kokošaka i ćuraka kada se inficiraju u prvih nekoliko sati nakon izleganja. Od preko 2.000 serotipova paratifusa, virulencija za živinu je određena samo za mali broj, i pored toga što na terenu postoji velik broj izazivača sistemske salmoneloze kokošaka. Sojevi Salmonellae Typhimurium razlikuju se po sposobnosti izazivanja sistemske bolesti kod skoro izleženih pilića, sa mortalitetom 0-100%. Varijacije virulencije su zapažene i pri oralnom i pri sistemskom načinu infekcije, ali se smatra da je najvažnija osobina virulencije sposobnost širenja infekcije iz alimentarnog trakta. Sojevi Salmonellae Enteritidis pokazuju različitu virulenciju, premda je broj ispitanih sojeva mali. Ostali serotipovi salmonela su manje virulentni. Infekcija oralnim putem, kod novoizleženih pilića je brza, i brzo sledi masovno umnožavanje bakterija u crevima do vrlo visokog broja i intenzivno izlučivanje putem fecesa. Bakterije se brzo vežu za zid creva i bivaju preuzete od strane RES-a, gde se umnožavaju, verovatno primarno intracelularno, ako su genetske strukture domaćina i bakterije odgovarajuće. Ovaj proces može da se završi uginućem. Još nije jasno da li nastaje enteritis. Neznatno oštećenja crevne funkcije može se uočiti, a nakupljanje hrane i tečnosti oko kloake ukazuje na disfunkciju creva. Infekcija pilića starijih od nekoliko dana virulentnim sojem paratifusne salmonele, uopšteno dovodi do slabe ili nikakve kliničke bolesti. Zbog prisustva kompleksne crevne flore, razmnožavanje salmonela je manje intenzivno. Pa ipak, invazija postoji, i bakterije stižu do jetre i slezine, međutim, kako su makrofagi više inhibitorni ne dolazi do intracelularnog umnožavanja i salmonele se postepeno eleminišu. Kod kokošaka nosilja, salmonela se lokalizuju u reproduktivnom traktu, posebno jajniku i jajovodu. Ovo izaziva nekoliko serotipova, posebno Salmonellae Enteritidis. Nije potpuno poznato na koji način se salmonele lokalizuju u ovim tkivima. Neka istraživanja govore o mogućnosti da salmonela inficira ćelije granuloze kod nosilja tako što okružuju preovulirajuće folikule, dok drugi ukazuju na infiltraciju jajovoda makrofagima na početku polne zrelosti. Ovo može biti važno za širenje infekcije Salmonelae Enteritidis i Salmonelae Pullorum iz slezine u jajovod u ovom periodu. Zbog

Ovo ima komercijalan značaj. Penetracija ljuske sveže izleženih jaja salmonelama je moguća i objektivno dokazana. živinu. Ovakva konstatacija potvrđuje da su tifusne salmonele specifične samo za sisare ili samo za ptice. .toga dolazi do prenošenja ovih serotipova na jaja. ali kako je već napomenuto. ovi serotipovi ipak kolonizuju digestivni trakt i ako nema simptoma bolesti. podaci ukazuju da se ovo vezivanje ne javlja. generalno ne kod odrasle živine. verovatno zbog manjeg protoka sastojaka kroz ove organe. Inficirane odrasle ptice izlučuju mnogo manji broj salmonela. Do kontaminacije takođe može doći i preko fekalne kontaminacije ljuske u uzrastu nošenja. za razliku od serotipova kao što su Salmonellae Typhi i Salmonellae Gallinarum. a najvažniji se odnose na ptice. i u manjem stepenu voljka. Ovo je zbog činjenice da paratifusni serotipovi nisu specifični za domaćina i šire se u relativno velikom broju iz alimentarnog trakta bez znakova bolesti. što je značajno sa aspekta zdravlja ljudi i vertikalnog širenja infekcije na potomstvo. Salmonellae Typhimurium i Salmonellae Enteritidis izazivaju tifusne infekcije kod miševa. Nema dokaza o specifičnom vezivanju za sluznicu u velikom broju. kao preduslovu za kolonizaciju. Ovo uslovljava kontaminaciju trupova. osim u inicijalnoj invazivnoj fazi sistemske bolesti. Naime. Glavna mesta lokalizacije su cekumi. što je često naglašavano kao problem kliconoštva. Serotipovi paratifusa nisu prilagođeni domaćinu niti su specifični za njega. Postoji velik broj izvora infekcije. Razlika je u tome što odrasle ptice poseduju kompleksnu crevnu floru koja inhibiše kolonizaciju patogena. Epizootiologija Epizootiologija paratifusnih serotipova je složena. i ulazak salmonela u lanac ishrane ljudi. Oralnom infekcijom jednodnevnih pilića dolazi do fekalnog izlučivanja velikog broja salmonela u sledećim nedeljama života. hranu i okolinu. I ako su odrasle ptice relativno otporne na sistemsko umnožavanje paratifusnih sojeva salmonela.

I sama transportna sredstva mogu da kontaminiraju ptice u toku transporta. a posledično i intenzivne kontaminacije inkubatorske stanice koja može da se održava kroz dug period. usled stresa može da se poveća izlučivanje. Zamenom i preseljavanjem živine takođe može da se unese nova infekcija. ali neposredno nakon izleganja. Stepen kontaminacije ljuske kreće se 5-7%. ali je glavni ograničavajući faktor ekonomski. srce. a dobar pristup je da se prvo kolju ptice slobodne od salmonela a zatim inficirane ptice na kraju. a nakon oralne infekcije pilića razvija se veoma velik broj salmonela u crevima i one se intenzivno šire u fecesu. a može doći do prenošenja iz jednog u drugi objekat na istoj farmi. Ovo se posebno odnosi na objekte u kojima zajedno žive ptice različitog uzrasta. Stepen inficiranosti je nizak. što uzrokuje infekciju pilića. želudac. i moguće su ukrštene infekcije ostalih pilića u objektu. Kapacitet za horizontalno širenje u inficiranim inkubatorima je stoga veoma velik. kontaminacija trupova može biti i 50 do 100% na mestima prodaje i klanja. Postoje kritične tačke u tehnologiji klanja koje vode ukrštenoj kontaminaciji trupova. Hemijskim tretmanima i dodacima vodi. pri čemu može doći do rupture creva i ispadanja delova. što dovodi do kontaminacije neinficiranih trupova. Tačan sled događaja u toku inkubacije inficiranih jaja nije poznat. pa se ove opravdane mere ograničeno primenjuju. Ovakva infekcija može da traje koliko i život brojlera. može da dovede do infekcije u inkubatoru.3%. i generalno mnogo niži od incidencije kontaminiranih trupova.Perje i koža se kontaminiraju zbog fekalnog izlučivanja uzročnika. a infekcija može da se širi mašinama za evisceraciju. . Jaja za konzum se takođe smatraju mogućim izvorom infekcije. Postoje dokazi o vertikalnom prenošenju Salmonellae pri proizvodnji jaja. ljuske jaja ili prašine. a pojedinih unutrašnjih delova jajeta ispod 0. Bazeni za šurenje mogu biti kontaminirani fecesom. Unošenje kontaminiranog paperja. Prilikom pražnjenja objekata i transporta do klanica. smanjuje se značajno širenje infekta. a velika gustina ptica povećava ukrštenu kontaminaciju. vrat. Ako je stepen infekcije u jatu ispod 5%.

što može da dovede do kontaminacije u sledećem turnusu. U toplim klimatskim uslovima to može biti vrlo teško jer se objekti često otvaraju sa jedne strane u cilju poboljšanja ventilacije. koji mogu uneti infekciju. Nakon pražnjenja. i istovremene infekcije patogenima kao što su kokcidioza i Gumboro bolest. glodari. Kada su u pitanju objekti. a praksa sušenja na suncu u mnogim zemljama. pa čak i izvori ugljenih hidrata i minerala. važni su klimatski pojasevi u kojima se gaji živina. zavisno od tipa konstrukcije i uzrasta. Ipak. koji imaju pristup objektima. izvorima vode. kontaminirani objekti teško se čiste. U umerenom pojasu. jer obe mogu da pojačaju infekciju salmonelama. upotreba antibiotika i promotora rasta. i posebno preko obuće. Domaće mačke se ponekad drže na farmama da tamane glodare i mogu biti rezervoari infekcije. Osoblje može da prenosi salmonele iz jednog u drugi objekat ili unutar objekta. U okolini postoje mnogobrojni izvori kontaminacije. Tradicionalno riblje brašno je važan izvor proteina. unose nove sojeve. kao što su spoljašnja temperatura. Potencijalni izvori infekcije su i drugi sisari u blizini objekata sa živinom. Unošenjem infekcije može doći do brzog širenja u jatu. i ostali izvori proteina mogu biti kontaminirani. divlje ptice i mačke. Klinički simptomi bolesti kod živine . jer do nje može doći i pri pripremi i kasnijem neadekvatnom skladištenju kontaminacijom od strane glodara i ptica iz okoline. uslovljava neizbežnu kontaminaciju fecesom divljih ptica i gmizavaca. i lica koja se brinu o životinjama. Poznato je da hrana može biti izvor infekcije. Međutim.Na trajanje fekalnog izlučivanja utiče nekoliko faktora. Jedan od izvora infekcije živine preko hrane je proteinska komponenta animalnog porekla. upotreba komponenti slobodnih od salmonela ne isključuje infekciju. Glodari su poznati izvori infekcije. Tu spadaju objekti. ptice su potpuno zatvorene i lakše se ograničava pristup štetočina. i teške kontaminacije objekta. preko odeće. ili pak prenose infekte sa jedne na drugu grupu ptica u objektu i objektima.

Sposobnost sojeva Salmonella enterica da izazivaju bolest živine uslovljena je serotipom. Serotipovi Typhimurium i Enteritidis poznati su uzročnici kliničke salmineloze živine, a nešto ređe i drugi serotipovi kao što su Montevideo i Thompson. Mortalitet značajno varira, obično se kreće oko10% pa čak do preko 80% u teškim epizootijama. U eksperimentalnim uslovima mortalitet i morbiditet zavise od soja. U okviru istog serotipa, virulencija varira u rasponu 0-100%. Na terenu, ove cifre nikad nisu dostignute, verovatno zbog brzog porasta otpornosti u toku prvih 24-48h života i činjenice da nivo infekcije nikad nije 100% u prvih 24h. Porastu otpornosti na infekciju doprinosi maturacija makrofaga, iako nije poznat njen značaj za celularne promene. Infekcija počinje preko usta i creva. Bakterije se masovno umnožavaju u crevima i brzo invadiraju tkiva. Zatim se umnožavaju u RES-u i dovode do progresivnog pogoršanja. Klinički znaci su anoreksija, adipsija, depresija, nakostrešeno perje i pospanost. Mogu biti prisutni znaci enteritisa, sa nakupljanjem fecesa oko kloake. Smrt nastupa 4-10 dana posle infekcije. Rekonvalescentne ptice pokazuju smanjen prirast različitog stepena narednih nekoliko nedelja. Patoanatomski nalaz Klinička slika i patoanatomske promene nisu patognomonične. Postmortem, prisutna je neresorbovana žumancetna kesa, koja može biti teško inficirana salmonelama. Jedan od karakterističnih nalaza pri infekciji patogenim sojevima Salmonellae Enteritidis jeste poliserositis. Može biti prisutan gnojni pericarditis. Mala nekrotična polja na površini jetre i slezine. Zapažena je hepatomegalija i splenomegalija. U cekalnim tonzilama često je prisutan kazeozni zapaljenski eksudat. Jedna od posledica može biti i artritis. Dijagnoza Za tačnu dijagnozu, neophodna je izolacija uzročnika na specifičnim selektivnim podlogama i serološkom diferencijacijom na isti način kao i kod tifa. U poslednje vreme sve češće se koristi Rappaport-Vassiliadis podloga, polučvrsta forma. Razvijene su i brze metode za ubrzavanje identifikacije, upotrebom kombinacije biohemijskih osobina i

provodljivosti. Metoda provodljivosti daje rezultate koji mogu da se porede sa standardnim metodama kulture.Zbog povećanog interesovanja za infekcije salmonelama preko živinskog mesa i jaja, uvedeni su nacionalni i međunarodni propisi kojima se zahteva čest monitoring roditeljskih jata. I pored standardnih bakterioloških metoda, Evropska komisija je uvela ELISA metod za potrebe monitoringa. Lečenje Već je poznato da se antibiotici koriste kao hemoterapeutici i stimulatori rasta. I pored svoje efikasnosti, javljaju se i sporedni efekti, i to selekcija rezistentnih sojeva bakterija i in vivo transfer rezistencije i u nekim slučajevima, povećanje crevne kolonizacije i fekalnog izlučivanja salmonela. Ovi negativni aspekti moraju se imati u vidu kada se ovakve supstance koriste za tretman živine koja je možda inficirana salmonelama. Kada je reč o upotrebi antibiotika kao stimulatora rasta u EU, antibiotici preporučeni Swannovim izveštajem nisu se u to vreme koristili u terapijske svrhe u humanoj i veterinarskoj medicini, nego su počeli da se koriste tek nekoliko godina nakon što su se već koristili kao stimulatori rasta. Ipak, selekcija antibiotika koji mogu da se primenjuju u terapiji i kao stimulatori rasta je zdrav prilaz, dok su nepovoljni ekonomski efekti na živinarsku industriju. Ovi negativni efekti moraju se imati u vidu, jer može doći do uvoza životinja ili mesa koje se proizvodi jeftinije u zemljama u kojima nema takvih zabrana. Izbacivanje nekih stimulatora rasta smatra se i sporednim faktorom pojave klostridijalnog nekrotičnog enteritisa, što je moguće kontrolisati antibioticima terapijski pre nego profilaktičkom primenom stimulatora rasta. Neki proizvođači ukazuju na ove probleme i ispituju alternativne aditive hrani uz promenu praktične organizacije držanja.Upotreba antibiotika ostaje važno pitanje u domenu zdravlja ljudi i životinja i ekonomije. Treba stalno naglašavati njen značaj, i posebno se obraćati zemljama u kojima ovaj problem trenutno ne dobija potrebnu pažnju. Kompetitivno isključivanje

Eksperimentalna inokulacija salmonela novoizleženim pilićima dovodi do povećanog izlučivanja velikog broja inokulisanih bakterija u dugom vremenskom periodu, dok ista kod odraslih ptica dovodi do izlučivanja mnogo manjeg broja bakterija u kraćem periodu. Ovo je zbog toga što odrasle ptice štiti kompleksna crevna mikroflora. Narušavanje ove flore može da dovede do pojačanog izlučivanja salmonela. Ako se crevna flora aplikuje novoizleženim pilićima, u toku 24 časa mlade ptice će razviti istu rezistenciju na kolonizaciju kao odrasle. Slaba rezistencija novoizleženih pilića i kokica većinom je rezultat visokog nivoa higijene u inkubatorskim stanicama, pa je potrebno nekoliko nedelja da mlade ptice razviju floru prirodno. Ovaj princip je primenjen u cilju povećanja rezistencije mlade živine na kolonizaciju salmonelama. Jednak efekat imaju i suspenzija fecesa, cekalni sadržaj ili bujon kulture, a naravno pilići od kojih se dobijaju preparati treba da su slobodni od salmonela. Još nije razjašnjen mehanizam nastanka zaštite, ali su za potpunu zaštitu neophodne i fakultativno i obligativno anaerobne bakterije u miksturi. Jedan od trenutnih komercijalnih preparata zahteva prisustvo mikroorganizama koji su potpuno efikasni u sadejstvu sa sluznicom, što ukazuje da je flora sluznice važna za efikasnu zaštitu. Kombinacija kompetitivnog isključivanja i ostalih mera, kao što je inkorporacija 2.5% laktoze u vodu za piće ili oralna primena živih vakcina, doprinosi razvoju zaštite.Kompetitivno isključivanje ostaje dobar način ispitivanja, kojim ptice mogu da steknu dobar stepen rezistencije na salmonele i ostale patogene koji uzrokuju trovanja hranom. Vakcinacija Zbog nedostatka informacija u vezi sa kolonizacijom i imunitetom na serotipove salmonela koje su najčešće povezane i sa trovanjem ljudi, razvoj vakcina protiv serotipova nespecifičnih u odnosu na upotrebu kod živine je gotovo potpuno empirijski. U eksperimenima i na terenu se koriste različiti tipovi inaktivisanih vakcina, koje daju različit stepen zaštite. Inaktivisana vakcina Salmonellae Enteritidis trenutno je dostupna

na tržištu i koristi se u nacionalnim šemama kod nosilja, u EU a i u drugim zemljama pa i kod nas. Postoje i žive vakcine ali nije utvrđena njihova efikasnost na terenu. Sojevi živih vakcina razvijeni za imunizaciju protiv serotipova koji su specifični za domaćina, manje su značajni za smanjenju fekalnog izlučivanja u odnosu na serotipove nespecifične za domaćina. Jedan dodatan aspekt upotrebe živih atenuiranih vakcina protiv salmonela odnosi se na sposobnost kolonizacije creva vrlo mladih ptica. Ako se ovakve vakcine aplikuju novoizleženim pilićima, mikroorganizmi se intenzivno umnožavaju zbog odsustva normalne kompleksne flore, čime se prevenira kolonizacija ostalim sojevima salmonela inokulisanih u narednih nekoliko sati. Idealan način administracije živini je oralno u vodi za piće ili hrani, ili putem spreja.Međutim, za maksimalnu zaštitu može biti potrebna dodatna parenteralna administracija. Iako bi idealna vakcina morala biti avirulentna za piliće, oralna vakcinacija zahteva upotrebu virulentnog soja za stimulaciju maksimalnog imuniteta, jer su virulentnost i imunogenost povezani. Nezavisno od načina administracije, nešto rezidualne virulentnosti može da dovede do vertikalnog prenosa, kako se to i povremeno dešava u slučaju vakcine Salmonellae gallinarum 9R. Zato kada je vakcina u pitanju, zahteva se da ne izaziva bolest kod potomstva, da ne utiče na produktivnost, a zaštita treba da traje što duže. Za brojlere, zaštita treba da traje nekoliko nedelja, iako kontrola prisustva salmonela kod brojlera nije zakonski obavezna u EU. Međutim, kontrola roditelja je integralni deo Programa kontrole u Evropi, i zato kod roditelja i koka nosilja treba omogućiti zaštitu u trajanju od nekoliko meseci. Vakcinacija zato treba da je kompatibilna sa upotrebom preparata za kompetitvno isključivanje, rana aplikacija ili zamena flore. Nakon vakcinacije, za razvoj imuniteta je potrebno nekoliko dana, a ovo odlaganje se može prevazići upotrebom sojeva žive vakcine koji kod novoizleženih pilića pokazuju efekat blokiranja kolonizacije, formu kompetitvnog isključivanja, koje se pojavljuje među bliskim enteričnim bakterijama. Vakcinacija uz primenu preparata za kompetitivno isključivanje daje određen stepen zaštite kod vrlo mladih pilića za prvo vreme. U ovom slučaju, imunitet ima mali zaštitni efekat protiv infekcija koje se javljaju u vreme imunizacije. Ovo možda znači da odgovarajući živ atenuiran soj štiti od potencijalnih infekcija u inkubatorskim stanicama

odgovarajuću odeću i obuću. Nastali korisni efekti u pogledu ishrane ili rezistencije na patogene su posledica alteracije sastava crevne flore. Ograničavajući faktori mogu biti kvalitet objekata. Značaj visokog nivoa higijene i menadžmenta u odgoju živine u cilju izbegavanja kontaminacije salmonelama i drugim patogenima. Ipak. ovo ne bi trebalo da predstavlja velik problem.tokom prvih nekoliko dana života. Međutim. nukleotidi i organske kiseline. Probiotici Probiotici su bakterije. posebno u zemljama u kojima je zabranjena ili ograničena upotreba antibiotika kao stimulatora rasta. eterična ulja. moguća je ograničena ukrštena zaštita protiv drugih serotipova. ali su njihovi efekti na salmonele potpuno nepoznati.. Dezinfekcija i sanitacija objekata je važna. mora se uvek i stalno naglašavati. nakon čega se razvija pravi imunitet. njihova starost i ambijentalni uslovi. nosilja i inkubatorske stanice. Obzirom na mali broj glavnih serotipova. tako da se postojeći mikroorganizmi koji su inherently opasni smanjuju. roditelja. poboljšivači metabolizma. ili drugi živi i neživi proizvodi. Kada se vakcinalni soj kompletno eliminiše. kao što su oligosaharidi. koji kada se oralno aplikuju životinjama povoljno deluju na postojeću floru i imaju korisne efekte za životinje. Pravila se odnose na proizvodnju brojlera. a takođe stariji objekti se teže čiste i uopšte održavaju. na takvom nivou sama cena je ograničavajući faktor. Organizacione šeme osoblja i ulazak personala je takođe veoma važno. iako postoje dokazi koji ukazuju na upravo suprotan efekat. Velike odgajivačke kompanije i naučni instituti su demonstrirali da je moguć odgoj ptica potpuno slobodnih od zoonoznih patogena. jer objekti otvoreni sa jedne strane obavezno automatski povlače dodatne potencijalne probleme zbog kontaminacije sredine. enzimi. Kao stimulatori rasta ispitani su brojni proizvodi. poreklom iz creva ili drugih izvora. Godinama vlada veliko interesovanje za ovu oblast. pranje i čišćenje osoblja i odeće i obuće. Brojni proizvodi koji se preporučuju . uključujući zabranu ulaska. Neophodan je nadzor kliconoštva kod osoblja. značajan uspeh se može postići ako se poštuju neka pravila. Pridržavanje pravila sadržanih u uputstvima o biosigurnosti predstavlja najvažniji faktor kojim se smanjuje širenje infekcije.

1. Najefikasnije hemikalije su formaldehid i gluteraldehid. Uzročnik je visoko adaptirane na domaćina. Salmonelae Pullorum bakterije rastu na goveđem agaru ili bujonu i drugim hranljivim podlogama. morke i paunovi. Etiologija Salmonellae Pullorum je bakterija koja uzrokuje bolest beli proliv pilića. prepelice. Bakterije se smatraju nepokretnim. Salmonelae Enteritidis. Rastu na selektivnim obogaćenim podogama.su dostupni i testiraju se standardnim metodama na aktivnost u prisustvu organskog materijala. Bakterije su aerobne i fakultativno anaerobne i najbolje rastu na 37˚C. iako je problematična njihova toksičnost. koji ostaju u objektima nakon pražnjenja. koji deluju i na drvene predmete. bizmut . iako je odskora indukovana pokretljivost i flagelacija na čvrstim podlogama.5μm dužine i 0. a podložne su i druge vrste kao fazani.0-2.5μm širine.3. smatra se vrlo bliskom sa Salmonelae Gallinarum i Salmonelae Pullorum. ćuraka i fazana. patke. na osnovu multilokus enzim elektroforeze. Najefikasniji su u tom pogledu fenoli. Radi se o serogrupi D po Kauffmann-White šemi. Oblika su tankih cevi. nepokretne i fakultativno anaerobne. Štaviše. nesporogene. Uzročnik pulorum bolesti je bakterija Salmonellae Pullorum koja izaziva beli proliv po čemu je bolest i dobila ime. takođe iz serogrupe D. akutnog toka u prvom redu kokošaka i ćuraka. kao što su feces i hrana.Većina sojeva Salmonellae Gallinarum i Salmonellae Pullorum su vrlo slični na nivou hromozoma. i retko izazivaju značajne probleme kod drugih vrsta sem kokošaka.3-1. selenit F i tetrationat bujon. BELI PROLIV PILIĆA Pullorum disease Pulorum bolest ili beli proliv pilića je zarazna septikemična bolest. Salmonelae Pullorum su po Gramu negativno obojene bakterije. 1. Salmonelae Pullorum su bakterije iz familije Enterobacteriaceae i veoma su adaptirane na domaćina.

0-7. manitol. Salmonelae Pullorum samo ponekad fermentiše maltozu.sulfitni i BG agar. L-fukozu. ali izolovane kolonije mogu biti prečnika 3-4mm i više. Povremeno se javljaju sojevi sa morfološkim abnormalnostima.2). 1mm ili manje. manozu.C i E uobičajeno je da se sprovodi rutinski postupak . diskretne. a Salmonelae Gallinarum ne. posle koga može uslediti biohemijsko ispitivanje. Neke Salmonelae koje su posebno adaptirane na određene domaćine. Glavna razlika je da Salmonelae Pullorum brzo dekarboksiliše ornitin. homogene i celom dužinom rastu na mesnom ili mesnom nalivenom agaru (pH 7. ali zadovoljavajuć rast je na bizmut sulfitnom i McConkey agaru. a kolonije su slabog rasta i male. nežne plavosive ili sivkasto bele. Neke od ovih razlika korisne su u diferencijaciji ove dve bakterije. Salmonelae pullorum ne raste na određenim selektivnim podlogama npr. D-tartarat i cistein hidrohlorid želatin. ramnozu i ksilozu. Tipizacija se koristi u epidemiološkim studijama primenom RAPD (random amplification of polimorphic deoxyribonucleic acid). Pored toga Salmonelae Gallinarum koristi citrat. saharozu i salicin. dekstrozu. fagotipizacije i kloniranjem fragmenata hromozoma. a Salmonelae Pullorum ne. i stvaraju kiselinu sa ili bez gasa. Druge tehnike. posebno u stvaranju gasa. Kako se Salmonellae koje su značajne za veterinarsku medicinu uglavnom nalaze u grupama B. Međutim.D. D-sorbitol. Dodavanje želatina uslovljava rast na površini u vidu sivkasto belih končastih kolonija i bez likvefakcije. kao što je to slučaj sa Salmonellae Pullorum. galaktozu. povremeno se uočavaju variranja nekih osobina sojeva. ribotipizacija i PCR koriste se i važne su za identifikaciju i Salmonelae Gallinarum i Salmonelae Pullorum. Važna biohemijska razlika između Salmonelae Gallinarum i Salmonelae Pullorum jeste da Salmonelae Gallinarum fermentiše dulcitol. rastu veoma sporo na selektivnim podlogama. U bujonu rastu gusto sa teškim flokulentnim sedimentom. Većina kolonija ostaju male. Salmonelae Pullorum fermentišu arabinozu. Osnovni metod za dalju indentifikaciju je serološki. profilisanja plazmida. BGA ili SS agar. Ne fermentišu laktozu. Kolonije Salmonelae Gallinarum i Salmonelae Pullorum su male. svetlucave kolonije. tako da se vreme njihove inkubacije produžava na 48 sati.

Prirodni slučajevi pulorum bolesti opisani su kod ćuraka. Gallinarum. nojeva i paunova. Ovaj proces može da se završi uginućem. Standardni sojevi Salmonellae Pullorum imaju veliku količinu 123 i vrlo malo 122. Neznatno oštećenja crevne funkcije može . i pulorum bolest kod kanarinaca. Prirodni domaćin Salmonellae Pullorum su kokoške. kod novoizleženih pilića je brza. Varijacije antigena 12 postoje kod Salmonellae Pullorum. godine. Poslednja pojava pulorum bolesti u komercijalne živine u SAD zabeležena je 1991. i brzo sledi masovno umnožavanje bakterija u crevima do vrlo visokog broja i intenzivno izlučivanje u fecesu. ako su genetske strukture domaćina i bakterije odgovarajuće. intermedijarnih i varijantnih sojeva Salmonellae Pullorum. i kod nas. Infekcija oralnim putem. Opisani su testovi za diferencijaciju standardnih. Antigeni sastav Salmonellae Pullorum je 1. ali ne i kod Salmonellae. analizom DNK. Epizootiologija Pulorum bolest je raširena u celom svetu. Patke. guske i golubovi različito su podložni Salmoneli Pullorum.serumima. Međutim. finger printing otisak prsta. verovatno primarno intracelularno. vrabaca i papagaja. 9. a na prostorima bivše Jugoslavije1989. varijacije nastaju na malim somatskim antigenima 122 i 123. no uopšteno su rezistentni. Intermedijarni sojevi obično su mešavina 122 i 123 kolonija. prepelica. 9. Bakterije se brzo vežu za zid creva i bivaju preuzete od strane RES-a. Konačna indentifikacija sero varijeteta zavisi od dokazivanja H antigena koji se nalaze u flagelama što i nije bitno za Salmonellae Pullorum koja pripada grupi D . 122. Takođe su opisani prirodni slučajevi tifusa kod grlica. fazana. Sojevi sadrže i različite količine O-1 antigena. i 12. 123. Značajne razlike u pogledu podložnosti na pulorum bolest postoje između različitih hibrida kokošaka.Osnova ovog metoda je Oantigena struktura Salmonellae. gde se umnožavaju. Salmonellae Pullorum poseduju O-antigen 1. 121. Još nije jasno da li nastaje enteritis.aglutinacije omnivalentnim i polivalentnim O. dok je kod varijantnih sojeva odnos ovih antigena obrnut. Bolest je iskorenjena u SAD i drugim razvijenim zemljama zapadne Evrope. postavljaju se izvesna nova pitanja u vezi sa ovakvim varijacijama u velikom somatskom antigenu. morki. godine.

Ovo može biti važno za širenje infekcije Salmonellae Enteritidis i Salmonellae Pullorum iz slezine u jajovod u ovom periodu. Ovo nije zapaženo nakon parenteralne infekcije u ogledima. kako su makrofagi više inhibitorni ne dolazi do intracelularnog umnožavanja i salmonele se postepeno eleminišu. a nakupljanje hrane i tečnosti oko kloake ukazuje na disfunkciju creva. i bakterije stižu do jetre i slezine. Neka istraživanja govore o mogućnosti da salmonela inficira ćelije granuloze kod nosilja tako što okružuju preovulirajuće folikule. Pa ipak. Zbog prisustva kompleksne crevne flore. Drugi radovi ukazuju na infiltraciju jajovoda makrofagima na početku polne zrelosti. Većina ispitivanja se sprovodi na kokoškama. ćurića i fazana a ređe kod drugih vrsta ptica. U prenošenju zaraze najveći značaj imaju zaražena jaja. Postoje neki dokazi paratifusne sistemske infekcije kod plovuša. Nije potpuno poznato na koji način se salmonele lokalizuju u ovim tkivima. za razliku od serotipova kao što su Salmonellae Typhi i Salmonellae Gallinarum.se uočiti. a otpornost se ostvaruje na nivou RES-a. odnosno aerogenim putem inficira-ju se tek izleženi pilići. a nedavno su se pojavili izveštaji o nalazu određenih tipova faga Salmonellae Enteritidis. uopšteno dovodi do slabe ili nikakve kliničke bolesti. klinički ispoljeno oboljenje javlja se kod pilića. posebno jajniku i jajovodu. a izgleda da se ćurke slično ponašaju. Kod koka koje nose. međutim. čak i sa Salmonellae Gallinarum. Penetracija ljuske sveže izleženih jaja salmonelama je dokazana. Zbog toga dolazi do prenošenja ovih serotipova na jaja. Do kontaminacije takođe može doći i preko fekalne kontaminacije ljuske u uzrastu nošenja. invazija postoji. I ako su na infekciju sa Salmonellae Pulorum prijemčive sve vrste ptica. Serotipovi paratifusa nisu prilagođeni domaćinu niti su specifični za njega. takvih dokaza je malo. u kojima su . Ovo izaziva nekoliko serotipova. razmnožavanje salmonela je manje intenzivno. Kada su u pitanju patke. Oko 1/3 jaja poreklom od inficiranih kokošaka sa Salmonellae Pulorum sadrži ove bakterije. Nedavno ispitivanje pokazalo je da su komercijalne linije pataka veoma otporne na sistemsko oboljenje. salmonela se lokalizuju u reproduktivnom traktu. Preko njih se kontaminiraju i inkubatori. Infekci-ja može da usledi i tokom transporta jednodnevnih pilića u kugijama. što je značajno sa aspekta zdravlja ljudi i vertikalnog širenja infekcije na potomstvo. Salmonellae Gallinarum i Salmonellae Pullorum izazivaju oboljenje samo živine. Već je poznato da patke imaju potencijal da nose inficirana jaja. Infekcija pilića starijih od nekoliko dana virulentnim sojem paratifusne salmonele.

zamoraca. kada su najosetljiviji. lisica. šimpanze. dehidratacija. Pilići koji su se inficirali u inkubatoru aerogenim pugem počinju da uginjavaju posle 14 dana. Preživeli zaostaju u rasgu i ostaju kliconoše i izvor infekcije. anoreksija. infekcija usledi pugem hrane i vode zagađene izmetom obolelih. a u plućima imaju karakteristične promene u vidu tifoznih ognjišta i čvorića. Nizak procenat izleženih pilića uvek pobuđuje opravdanu sumnju na infekciju sa Salmonellae Pulorum. Slabo je otporan na povišenu temperaturu. koja se izlučuje . Bolest traje nekoliko nedelja i završi uginućem ili kliničkim ozdravljenjem. opuštena krila. svinja. Salmonellae Pulorum je manje otporna od drugih vrsta salmonela. Na uginulim zamecima dijagnoza treba da se potvrdi bakteriološkim pregledom. a u ekstremnim slučajevima dostiže i 100%. šire zarazu i uginjavaju tokom sledećih dana.Zdravi pilići. nakostršeno perje. Infekcija nastaje i kod pilića uzrasta do 20 dana.posle 5 do 10 dana. Kasnije.beli proliv. otežano disanje. najčešće 17-18. gomilanje. činčila. dijareja. a izmet je vodenast. zelenkaste ili beličaste boje.izmešani zdravi i inficirani. Pulorum bolest je opisana kao prirodna ili veštačka infekcija kod sisara. što se otkriva ovoskopijom. U zaraženim jajima jedan broj embriona ugine u toku inkubiranja. Klinička slika Pilići obole ili uginu u inkubatoru ili ubrzo po izleganju ukoliko su jaja inficirana. pasa. Letalitet može da bude 40 do 60% i više. jer je prekriven kristalima mokraćne kiseline. Inficirani embrioni uginjavaju posle 15 dana. Mortalitet varira. koji se inficiraju peroralnim putem zagađenom vodom i hranom od izmeta bolesnih. dana ili posle par dana. dana inkubiranja. Uzročnik preživi nekoliko meseci u povoljnim uslovima. sličan kredi. ili 2. lasica i pacova. Učestao proliv je dominantan simptom. mačića. Pilići koji su izleženi iz inficiranih jaja uginjavaju već 1. a pilići koji se izlegu inficirani. Kod pilića se javlja depresija. zečeva. brzo ispoljavaju znake bolesti . pospanost. slabost i ulepljen feces oko kloake. počnu da oboljevaju .

Najveći mortalitet obično se javlja u uzrastu 2-3 nedelje. na jednoj nozi ili obostrano. Razni faktori utiču na variranje morbiditeta i mortaliteta: uzrast. Patomorfološki nalaz U perakutnim slučajevima pulorum bolesti. Sadržaj žumancetne kese može biti koagulisan. organizacija jata i prisustvo drugih infekcija. Ovo se javi posle 3 do 4 nedelje bolesti i dovodi do otežanog kretanja. nalaz je uvećanje i kongestija jetre. lečenja. sa tragovima belie mase kao gips. nutritivni status. Pilići izležene iz inficiranog jata odgojenog pod istim uslovima oboleće u manjem broju u odnosu na ptice koje su preživele stres usled transporta. kao što su slepilo. Mogu da se uoče i drugi znaci. Jetre su uvećane sa belim fokalnim nekrozama. Najveći mortalitet zapaža se u toku druge nedelje života. uklanjanja leševa. slezine i bubrega. zatim troškovi hrane. Morbiditet je uopšteno veći od mortaliteta. a i na humeralno-radijalnom zglobu.u velikoj količini zbog febre. pre svega veliko uginuće. Područje obolelih zglobova je izrazito otečeno. U akutnim slučajevima. pa i uginjavanja. u vidu hroničnog kataralnog zapaljenja creva. veći je procenat odraslih kliconoša. Kada bolest duže traje jave se poliartritisi. U perikardu može biti fibrinozni eksudat. kao i humeralnog. slepljeno. Slezine su uvećane i belo zamućene. Mortalitet varira od 0-100%. U nekim situacijama. pilići uginjavaju u ranom periodu nakon izleganja bez ispoljenih patoanatomskih promena. na kapsuli . Preživeli pilići mogu biti značajno lakši. naročito na tibio-tarzalnom i femoralno-tibijalnom zglobu. Perje oko kloake je zaprljano. a nekad bolest može da traje i nekoliko nedelja. kremast ili kazeozan. U jatima koja su pretrpela tešku bolest. linija. posebno kod pilića i ćurića. tifus i pulorum bolest mogu ostati neprimećeni 5-10 dana nakon izleganja. sa brzim padom između treće i četvrte nedelje. a ponekad i sa tragovima krvi. slabo operjali i mogu kasnije da budu loše razvijene nosilje i roditelji. radijalnog i ulnarnog zgloba. Ekonomski gubici zbog tifusa i pulorum bolesti mogu da budu vrlo visoki. otok tibiotarzalnih zglobova. Većina jedinki ugine tokom nekoliko dana.

jedine značajne promene su vaskularna kongestija u različitim organima. tipične promene su akutna nekroza hepatocita sa fibrinoznom eksudacijom i infiltracija mešanom populacijom inflamatornih ćelija . Sadržaj cekuma je kazeozan a mogže da budu ispunjena krvavim sadržajem sa primesama fibrina. a u kasnijim stadijumima multifokalna infitracija mononuklearnim fagocitnim sistemskim ćelijama koje slezini patoanatomski daju zamućen beličast izgled.heterofili. Ovo može da dovede do pasivne kongestije jetre. Druge promene su eksudat u prednjoj očnoj komori. Kod nekih ptica. Slični mali beli čvorovi mogu da budu prisutni u pankreasu. makrofagi. cistični i diskolorisani. U akutnim i subakutnim slučajevima. karakteristična po degeneraciji hepatocita oko centralnih vena i intersticijalnoj fibrozi. kada se u srcu nađu beli čvorovi. slezina sa fibrinoznom eksudacijom u vaskularne sinuse. Jajni folikuli su nepravilnog oblika. Fibrinozni eksudat može da bude prisutan na kapsuli jetre pomešan sa heterofilima i mononuklearima.jetre i peritoneumu. slezini. i nastanka ascita. Kod nekih se nađe neaktivan i nerazvijen jajnik. U akutnom stadijumu. Povremeno. mišiću želuca. bubrezima. Sadržaj u cekumima je nekrotičan kazeozan i nekroza sluznice cekuma sa infiltracijom heterofilima u lamina propria. makrofagi i plazma ćelije. limfociti i nešto plazma ćelija. i to u jetri. karakteristični po nekrozi i akumulaciji nekrotičnog sadržaja okruženog multinuklearnim džinovskim ćelijama. otok jastučića ili zglobova krila. i povremeno u zidu cekuma. ovi čvorovi u srcu mogu biti dovoljno veliki da je oblik srca izmenjen. beli čvorovi u epikardu i miokardu nalik tumorima sličnih kao kod Marekove bolesti. U kasnijim fazama. Kod infekcije odraslih kokošaka nađu se promene u jajniku. heterofile zamenjuju limfociti. Kod nekih pilića vidljiv je otok zglobova sa kremastom viskoznom tečnošću. plućima. koji mogu da prodru do . Patohistološke promene U perakutnim slučajevima. mogu se utvrditi granulomi u jetri. Povremeno. nastaje hronična pasivna kongestija u jetri. U hroničnim protrahiranim slučajevima.

Druge histološke promene utvrđene kod pilića su fibrinoheterofilni panophtalmitis. intersticijalna pneumonia i nephritis. kliničke slike. nekroza epitelnih ćelija tubula seminifera. Ipak.muskularisa mukoze i mišićnog sloja. i fibrinosupurativna inflamacija sinovijuma. međutim negativan rezultat ne treba smatrati adekvatnim za konačnu dijagnozu zbog toga što se aglutinini stvaraju 3-10 ili više dana nakon infekcije. Ove promene čine lokalni fokusi nekroze sa malim brojem limfocita i plazma ćelija. Sličan proces može da se vidi i u želucu i pankreasu. enteritis. praćena fibrinosupurativnom inflamacijom. Privremenu dijagnozu je moguće postaviti na osnovu istorije jata. Mikroskopske promene kod odraslih su fibrinosupurativno piogranulomatozno zapaljenje jajnih folikula koje se odlikuje nekrozom i fibrinosupurativnom inflamacijom pomešanom sa bakterijama u jajnim folikulima do hronične piogranulomatozne inflamacije. Druge promene su kataralni bronhitis. pneumonia karakteristična po infiltraciji heterofilima mešanim sa makrofagama i plazma ćelijama u intersticijumu. na dodirni peritoneum. U kasnijim fazama. serozu creva i pleuru. Fibrinosupurativni i piogranulomatozni inflamatorni proces sa velikim brojeme bakterija je čest nalaz u žumancetnoj kesi. Velik značaj u detekciji infekcije imaju pozitivni serološki nalazi. Kod mužjaka. Takođe . Ovakvi čvorovi patoanatomski i histološki slični su određenim tumoroznim promenama kod Marekove bolesti ili eventualno retrovirusa. Fibrinosupurativni serositis takođe je uobičajen nalaz karakterističan po eksudatu u perikardijumu koji se širi na epikard i miokard. Dijagnoza Za postavljanje konačne dijagnoze neophodna je izolacija i identifikacija Salmonellae pullorum. Ove ćelije mogu biti poređane u vidu solidnih redova formirajući čvorove koji često prominiraju na površini epikarda. najčešće karakteristične promene mogu da se nađu u srcu i želucu. mortaliteta i promena. ove ćelije mogu biti zamenjene velikim brojem slabo uniformisanih mononuklearnih ćelija tipa histiocita sa nepravilnim vezikularnim jedrom i bledo obojenom zamućenom eozinofilnom citoplazmom.

Promenama mogu biti zahvaćeni srce. patke. Treba obratiti pažnju da se prate uputstva proizvođača u pogledu načina administracije. Sulfonamidi koji se koriste za tretman su sulphadiazin. sulphathiaol. Radi se o serogrupi D po Kauffmann-White šemi. a podložne su i druge vrste kao što su fazani. Ukoliko su prisutne promene na reproduktivnim organima odraslih ptica. Salmonellae enteritidis. sulfonamidi. sulphamethazin i sulphaquinoxalin. i nekoliko drugih antibiotika efikasno redukuju mortalitet nastao zbog Salmonellae pullorum. TIFUS ŽIVINE Fowl typhoid Tifus živine je zarazna bolest u prvom redu kokošaka i ćuraka. koji takođe odgovaraju za izolaciju. Uprkos tome. Najčešće su zahvaćeni jetra. trajanja terapije. značajan broj inficiranih ptica preživljava i ostaju kliconoše. 1. Etiologija Salmonella gallinarum je bakterija iz familije Enterobacteriaceae i visoko se adaptirala na domaćina. jajovod i testisi se mogu uzorkovati. i karence za svaki antibiotik pre upotrebe. doziranja.4. žumancetna kesa i cekumi. prouzrokovana sa bakterijom Salmonella gallinarum. Pošto je pulorum bolest sistemska bolest. posebno kod mladih kategorija pilića i ćurića. prepelice. sulphamerazin.pri interpretaciji rezultata treba uzeti u obzir da su moguće ukrtene reakcije sa drugim salmonelama npr. u mnogim ispitivanjima ukazano je da i pored tretmana. morke i paunovi. slezina.Većina sojeva Salmonella gallinarum i Salmonella pullorum su. nema leka niti kombinacije kojom se može eliminisati infekcija iz tretiranog jata. vrlo slični na nivou hromozoma. pankreas i pluća. želudac. bakterije se mogu izolovati iz većine tkiva. zatim nitrofurani. jajni folikuli. . i ovi organi su poželjni za kulturu. Međutim. Lečenje Različiti аntibiotici.

Većina kolonija ostaju male (1mm ili manje). a Salmonellae gallinarum ne.2). Dodavanje želatina uslovljava rast na površini u vidu sivkasto belih končastih kolonija i bez likvefakcije. S. . fagotipizacije i kloniranjem fragmenata hromozoma. profilisanja plazmida. saharozu i salicin.Štaviše. D-sorbitol. Pullorum. Salmonellae gallinarum i Salmonellae pullorum fermentišu arabinozu.5μm širine. Oblika su tankih cevi. bizmut sulfitni i BG agar). Kolonije Salmonellae gallinarum i Salmonellae pullorum su male. Gallinarum i S. manozu. 1.3-1.0-7. Tipizacija se koristi u epidemiološkim studijama primenom RAPD (random amplification of polimorphic deoxyribonucleic acid). smatra se vrlo bliskom sa S. takođe iz serogrupe D. a Salmonellae pullorum ne. homogene i celom dužinom rastu na mesnom ili mesnom nalivenom agaru (pH 7. Rastu na goveđem agaru ili bujonu i drugim hranljivim podlogama. Glavna razlika je da Salmonellae pullorum brzo dekarboksiliše ornitin. dekstrozu. diskretne. i stvaraju kiselinu sa ili bez gasa. Druge tehnike. Povremeno se javljaju sojevi sa morfološkim abnormalnostima. Enteritidis. Salmonellae gallinarum se smatraju nepokretnim. Bakterije su aerobne i fakultativno anaerobne i najbolje rastu na 37˚C. ramnozu i ksilozu. na osnovu multilokus enzim elektroforeze. Salmonellae gallinarum su Gram negativne akterije. L-fukozu. nepokretne i fakultativno anaerobne. Rastu na selektivnim obogaćenim podogama (selenit F i tetrationat bujon. D-tartarat i cistein hidrohlorid želatin. Važna biohemijska razlika između Salmonellae gallinarum i Salmonellae pullorum jeste da Salmonellae gallinarum fermentiše dulcitol. svetlucave kolonije. nežne plavo-sive ili sivkasto bele.0-2. Pored toga Salmonellae gallinarum koristi citrat. nesporogene. ali izolovane kolonije mogu biti prečnika 3-4mm i više. manitol. galaktozu. Neke od ovih razlika korisne su u diferencijaciji ove dve bakterije. iako je indukovana pokretljivost i flagelacija nedavno na čvrstim podlogama. Ne fermentišu laktozu. U bujonu rastu gusto sa teškim flokulentnim sedimentom.5μm dužine i 0. ribotipizacija i PCR koriste se i važne su za identifikaciju i Salmonellae gallinarum i Salmonellae pullorum.

verovatno primarno intracelularno. Varijacije antigena 12 postoje kod Salmonellae pullorum. uopšteno dovodi do slabe ili nikakve kliničke bolesti. međutim. Pa ipak. Ovo izaziva nekoliko serotipova. a nakupljanje hrane i tečnosti oko kloake ukazuje na disfunkciju creva. Ovo nije zapaženo nakon parenteralne infekcije u ogledima. Epizootiologija Salmonellae gallinarum kod pilića izazivaju teška sistemska oboljenja fiziološki i imunološki normalnih. Neka istraživanja govore o mogućnosti da salmonela inficira ćelije granuloze kod nosilja tako što okružuju . Može se uočiti neznatno oštećenja crevne funkcije. zdravih. razmnožavanje salmonela je manje intenzivno. gde se umnožavaju. invazija postoji. stoga treba serijski pasirati kulture kroz prirodne domaćine (piliće) pri testiranju patogenosti. Kod koka koje nose. Infekcija pilića starijih od nekoliko dana virulentnim sojem paratifusne salmonele. kako su makrofagi više inhibitorni ne dolazi do intracelularnog umnožavanja i salmonele se postepeno eleminišu. Ovaj proces može da se završi uginućem. i bakterije stižu do jetre i slezine. odraslih kokošaka i drugih ptica. Nije potpuno poznato na koji način se salmonele lokalizuju u ovim tkivima. 9. posebno jajniku i jajovodu. ako su genetske strukture domaćina i bakterije odgovarajuće. Ovim se može objasniti zašto su različiti istraživači utvrdili varijacije virulencije kultura Salmonellae gallinarum. Klinička bolest se javlja kod kokošaka i ćuraka kada se inficiraju u prvih nekoliko sati nakon izleganja. Bakterije se brzo vežu za zid creva i bivaju preuzete od strane RES-a. i 12. Zbog prisustva kompleksne crevne flore. salmonela se lokalizuju u reproduktivnom traktu. i brzo sledi masovno umnožavanje bakterija u crevima do vrlo visokog broja i intenzivno izlučivanje u fecesu.Salmonellae gallinarum i Salmonellae pullorum poseduju O-antigen 1. kod novoizleženih pilića je brza. Infekcija oralnim putem. a nedavno su se pojavili izveštaji o nalazu određenih tipova faga Salmonellae enteritidis. Kao i većina patogena Salmonellae gallinarum i Salmonellae pullorum verovatno mogu brzo da izgube virulenciju na veštačkim podlogama. Patogenost ovakvih kultura najbolje se održava u liofilizovanom ili zamrznutom stanju. ali nema dokaza da se slične varijacije javljaju i kod Salmonellae gallinarum.

kao preduslovu za kolonizaciju. Salmonellae gallinarum i Salmonellae pullorum se ne kolonizuju. Drugi radovi ukazuju na infiltraciju jajovoda makrofagima na početku polne zrelosti. podaci ukazuju da se ovo vezivanje ne javlja. Serotipovi paratifusa nisu prilagođeni domaćinu niti su specifični za njega. takvih dokaza je malo. osim kao posledica kliničke bolesti. Kada su u pitanju patke. Nedavno ispitivanje pokazalo je da su komercijalne linije pataka veoma otporne na sistemsko oboljenje. Postoje neki dokazi paratifusne sistemske infekcije kod plovuša. čak i sa Salmonellae gallinarum. generalno ne kod odrasle živine. Većina ispitivanja se sprovodi na kokoškama.Bolest ima karakteristike hroničnog toka. I ako su odrasle ptice relativno otporne na sistemsko umnožavanje paratifusnih sojeva salmonela. Brzo se širi u jatu. Naime. Ovo uslovljava kontaminaciju trupova. što je značajno sa aspekta zdravlja ljudi i vertikalnog širenja infekcije na potomstvo. ali kako je već napomenuto. Penetracija ljuske sveže izleženih jaja salmonelama je dokazana. Glavna mesta lokalizacije su cekumi. i ulazak salmonela u lanac ishrane ljudi. Ovo ima komercijalan značaj. a otpornost se ostvaruje na nivou RES-a. Serotipovi kao što su Salmonellae choleraesuis. ovi serotipovi ipak kolonizuju alimentarni trakt i ako nema simptoma bolesti. Salmonellae gallinarum i Salmonellae pullorum izazivaju oboljenje samo živine. i u manjem stepenu voljka. Do kontaminacije takođe može doći i preko fekalne kontaminacije ljuske u uzrastu nošenja. osim u inicijalnoj invazivnoj fazi sistemske bolesti. verovatno zbog manjeg protoka sastojaka kroz ove organe. Salmonellae typhimurium i Salmonellae enteritidis izazivaju tifusne infekcije kod miševa. a mortalitet varira od 10 do . Eksperimentalnom oralnom infekcijom jednodnevnih pilića dolazi do fekalnog izlučivanja velikog broja salmonela u sledećim nedeljama života. Inficirane odrasle ptice izlučuju mnogo manji broj salmonela. samo Salmonellae gallinarum. Zbog toga dolazi do prenošenja ovih serotipova na jaja. Već je poznato da patke imaju potencijal da nose inficirana jaja. za razliku od serotipova kao što su Salmonellae typhi i Salmonellae gallinarum. Nasuprot tome. Nema dokaza o specifičnom vezivanju za sluznicu u velikom broju. a izgleda da se ćurke slično ponašaju. Ovo može biti važno za širenje infekcije Salmonellae enteritidis i Salmonellae pullorum iz slezine u jajovod u ovom periodu. Razlika je u tome što odrasle ptice poseduju kompleksnu crevnu floru koja inhibiše kolonizaciju patogena.preovulirajuće folikule.

Obolele jedinke su potištene. bakteriološko ispitivanje jajnika. objekti za proizvodnju mesa i jaja živine u toku proizvodnje. Odrasla živina može dugo da boluje inaparentno. bolest ima mali značaj za opšte zdravlje ljudi. uzimanjem briseva. jetra. od ukupnog broja jaja do 10% može da bude zaraženo salmonelama. oplođena jaja iz kojih se nisu izlegli pilići. patoanatomski pregled. ambalaža i oprema. Oko 50% inficiranih kokošaka nosi zaražena jaja. Dijagnostičkom pregledu podležu i sve sirovine životinjskog porekla za pripremanje hrane. Pošto su Salmonellae gallinarum i Salmonellae pullorum visoko adaptirane na domaćina. Prvi znak oboljenja u akutnom toku je povećanje mortaliteta i smanjenje konzumacije hrane. Obaveznom dijagnostičkom postupku podleže sva priplodna živina u vreme početka nosivosti. s tim da se ispitivanje obavlja kad nosivost postigne 15% u povoljnoj epizootiološkoj situaciji. Zabeleženi su i slučajevi sa preko 90% uginuća. jednodnevni pilići koji uginu u toku transporta i pilići koji uginu 3 dana od dana završenog transporta. kržljavi pilići i njihov izmet. uzetom na klanici na početku i na kraju dnevnog klanja. uginuli pilići. srce. Kako izlučivanje uzročnika nije kontinuirano. ostaci hrane koja je korišćena za ishranu živine obolele od tifusa. koža. odnosno 30% ako je tifus u jatu bio utvrđivan u predhodnoj godini . Klinička slika Inkubacija je kratka i pretežno traje 4-6 dana. uređaji i prostorije za inkubiranje jaja. na zbirnom uzorku. Propisano je da se ispitivanje obavi metodom brze krvne aglutinacije. . jetre i slezine. pre njhovog korišćenja. kao i da pozitivni rezultati moraju da se provere laboratorijskim ispitivanjem spora aglutinacija. burza Fabrici i slezina zaklane živine. U prenošenju zaraze najveći značaj imaju zaražena jaja. Izlučivanje uzročnika bolesti izmetom traje i do 3 meseca posle infekcije. meso i parenhimski organi. a kod nosilja i smanjenje nosivosti.50% i više. Kod ćurića mortalitet prosečno iznosi 20%.

jak proliv sa vodenastosluzavim žućkastim izmetom. iako postoje patološki procesi u jajniku. Izmet je žućkaste boje i pastozne konzistencije. Živina gubi kondiciju. Međutim. slabih. zbog nekrotičnih ognjišta i jajnih folikula. slezini. Mogu da se ispolje i respiratorni poremećaji. što je najčešća posledica hroničnog toka bolesti. sa ubrzanim disanjem i dahtanjem. Ova jaja nepravilnog oblika mogu biti deformisana. Disfunkcija jajnika i jajovoda može da dovede do abnormalne ovulacie ili impakcije jajovoda i nastanka jakog peritonitisa i adhezija sa . Do uginuća može da dođe i usled rupture jetre. U hroničnom toku bolesti odraslih nema tipičnih klinički manifestnih simptoma. Izlučivanje uzročnika jajima nije kontinuirano. bolest poprimi hronični tok. Kod njih je bolest skrivena sve dok se serološkim ispitivanjima ne otkriju kao pozitivni reagenti.nakostrešenog perja i zatvorenih očiju. koji može da ima i primese krvi. najčešći nalaz kod hronično inficiranih kliconoša jeste nekoliko nepravilnih i diskolorisanih cističnih jaja među nekoliko normalnih. Kada se inficiraju mladi pilići simptomi su slični onima koji se javljaju kod belog proliva i paratifusa. gomilanje pilića i smanjenje apetita. patoanatomski može biti bez promena. Zapaža se slabo. uprkos pozitivnom serološkom nalazu ili aktivnoj infekciji. Kresta i podbradnjaci su bledi. Subakutni tok se karakteriše sporadičnim mortalitetom tokom dužeg perioda. Nastaje septikemija sa febrom. nodularna i pričvršćena za jajnik dugom drškom koja se ponekad odvaja od jajne mase. Na vrhu nosivosti bolest može da se akutoira i za kratko vreme da završi letalno. Jajovod često sadrži kazeozni eksudat u lumenu. Patomorfološki nalaz Kod odraslih kokošaka. ili samo minimalnih promena u vidu malih čvorastih ili regresiranih jajnih folikula. jajovodu. Ponekad se jave i respiratorni simptomi u vidu otežanog disanja. avitalnih pilića. gubitak apetita. U inficiranim jajima uzrokuje uginuće embriona ili leženje sitnih. lepi se oko kloake. jetri. slabi i razvija se anemija.semenicima i drugim organima. Ukoliko koke preživs 2-3 dana od razvoja simptoma.

U plućima i srcu nađu se veliki granulomi. U jajovodu se. neki smežurani. krvavljenja i granulomi u miokardu. Mogu da se nađu i serofibrinozni perikarditis. razvija se aerosakulitis. Kataralni enteritis se uočava posebno u tankom crevu. Kod mužjaka. posebno kod ćuraka. Iako je ovakav nalaz ne tako čest kod kokošaka. Kostna srž je tamna i braon boje. koji su hiperemični. Može da se razvije ascit. Kod pačića i odraslih pataka nalaze se slične promene kao kod kokošaka. kada je proces protrahiran. slepljenja i srašćenja zavoja creva sa drugim serozama. Slezina je uglavnom hiperplastična i sa brojnim nekrotičnim ognjištima. nalik na konkremente. povećana i krta. na testisima se nađu beli fokusi ili čvorovi. Crevo je ispunjeno karakgerističnim sluzavim sadržajem. Kada ima više krvavljenja u folikulima jajnik liči na hematom. zamućen izgled pankreasa. i kazeozni granulomi u plućima i vazdušnim kesama. sivkaste boje. zbog zapaljenja jajovoda. promene koje ukazuju na tifus često su na respiratornom traktu. Fibrinozni peritonitis i perihepatitis je vidljiv. U hroničnom toku živina je jako mršava. sem nalaza ulceracija u tankim crevima i u cekumu. sa ili bez zahvaćenog respiratornog trakta. kod ćuraka je čest. Dijagnoza Za postavljanje konačne dijagnoze neophodna je izolacija i identifikacija Salmonellae gallinarum i Salmonellae pullorum.legenot. poremećenog stvaranja ljuske i nošenja jaja . zbog zapaljenja seroze prouzrokovanog rupturom jajnih folikula. Druge promene mogu biti tečnost u perikardijumu ili fibrinozni perikarditis. Promene kod ćuraka slične su promenama kod kokošaka. koja je zeleno-smeđe boje. razvijaju jajni konglobati. Promene u akutnom septikemičnom toku ispoljene su u jetri. U parenhimu mogu da se otkriju sitna nekrotična ognjišta i krvavljenja. telesna duplja je ispunjena sirastim eksudatom žute boje. Ona često može da rupturira i dovede do smrti usled iskrvarenja. zelene boje usled prebojavanja sa žuči. Naročito su karakteristične promene na jajnicima. Usled rupture jajnih folikula. na dugim drškama vise degenerisani folikuli. Kod morki. Privremenu dijagnozu je moguće . tamno crveno obojeni.abdominalnim organima.

u mnogim ispitivanjima ukazano je da i pored tretmana. i leženje i odgoj potomstva pod uslovima koji sprečavaju direktan ili indirektan kontakt sa inficiranim kokoškama ili ćurkama. Pošto je prenošenje preko jaja važan put širenja ove dve bolesti. Lečenje Različiti аntibiotici. Takođe pri interpretaciji rezultata treba uzeti u obzir da su moguće ukrtene reakcije sa drugim salmonelama npr. Salmonellae enteritidis. samo jaja poreklom od jata slobodnog od Salmonellae gallinarum i Salmonellae pullorum treba ulagati u inkubator. međutim negativan rezultat ne treba smatrati adekvatnim za konačnu dijagnozu zbog toga što se aglutinini stvaraju 3-10 ili više dana nakon infekcije. trajanja terapije. zatim nitrofurani. sulphamethazin i sulphaquinoxalin. Treba obratiti pažnju da se prate uputstva proizvođača u pogledu načina administracije. sulphathiaol. Međutim. Stoga je eradikacija ovih bolesti iz roditeljskih jata kokošaka i ćuraka fundamentalni korak ka eradikaciji tifusa i pulorum bolesti iz komercijalnih jata živine. Jedan od osnovnih zahteva jeste formiranje roditeljskih jata slobodnih od Salmonellae gallinarum i Salmonellae pullorum. doziranja. Kokoške i ćurke su primarni domaćin Salmonellae gallinarum i Salmonellae pullorum. Uprkos tome. značajan broj inficiranih ptica preživljava i ostaju kliconoše. mortaliteta i promena. sulfonamidi. Prevencija i mere kontrole Tifus živine i pulorum bolest su odlični primeri bolesti čija je prevalenca opala u nekim naprednijim zemljama ili iskorenjena primenom osnovnih procedura menadžmenta ili programa iskorenjivanja. i nekoliko drugih antibiotika efikasno redukuju mortalitet nastao zbog Salmonellae Gallinarum i Salmonellae Pullorum. i karence za svaki antibiotik pre upotrebe.postaviti na osnovu istorije jata. kliničke slike. Velik značaj u detekciji infekcije imaju pozitivni serološki nalazi. Vakcinacija . i ptice koje lete i druga živina nisu u principu rezervoari infekcije. nema leka niti kombinacije kojom se može eliminisati infekcija iz tretiranog jata. sulphamerazin. Sulfonamidi koji se koriste za tretman su sulphadiazin.

4. Kompetitivno isključivanje je takođe pokušano za kontrolu tifisa. Mogu da obole i pilići i plovčići. Epizootiologija Arizonoza nanosi značajne ekonom-ske gubitke u proizvodnji ćuraka širom sveta. Starije jedinke su kliconoše sa lokalizacijom uzročnika u ovariiumu odakle se jajima prenose na potomstvo. ređe pilića i odraslih jedinki. ARIZONOZA Paracolon infection Arizonoza predstavlja akutno ili hronično oboljenje prvenstveno ćurića. Arizona i diarizona serotipovi su otporni slično drugim salmonelama.Pošto su tifus i pulorum bolest iskorenjeni iz komercijalnih jata u mnogim razvijenim zemljama.Bolest se širi horizontalnom i vertikalnom transmisijom. ali gubici mogu da dostignu i 90%. administracija limfokina indukovanih Salmonellae enteritidis mladim brojlerima značajno je smanjila horizontalno prenošenje Salmonellae gallinarum. Morbiditet i mortalitet variraju. ali znatno ređe. odrasle ćurke uglavnom ne obole sa klinički ispolje-nim znacima. Ipak se uzročnik najčešće rasejava preko fecesa. Iako nije vakcina. . koje je ranije bilo poznato pod imenom Paracolon infection. Oboljenje se prenosi preko jaja i najveći procenat uginuća nastaje u prve 4 nedelje života dostižući ponekad i preko 50%. u zemljištu 6 i u hrani do 17 meseci. Prežive u vodi do 5. no obično je znatno niži. Obole ćurići do 5 nedelja uzrasta. važnost proizvodnje vakcina je mala. 1. koristeći Salmonellae enteritidis ili Salmonellae gallinarum. Uništavaju ih toplota i dezinficijensi. Etiologija Uzročnik oboljenja je Salmonella arizona ili Arizona hinshowi.

Infekcija je često oportunog karaktera. koji je karakterističan za salmoneloze. Međutim. karakteriše retinitis i konjunktivitis. Generalizovana arizonoza karakteriše se simptomima i promenama akugne septikemije. kazeoznim eksudatom. kao i tiflitis. Vazdušne kese su zadebljale sa mutnim. nekada se zameni za aspergilozu. podrhtavanje. koji mogu da se jave. Promene u oku . tako da je veoma teško proceniti inkubacioni period. tortikolis i konvulzije. Od nervnih simptoma primeti se ataksija. Oboleli ćurići su potišteni. Promene na očima su u vidu beličastih zamućenja u dubini oka. promene na očima i nervni simptomi su skoro redovan pratilac oboljenja. tromi i grupišu se. Javlja se i enteritis. Klinička slika Simptomi arizona infekcije kod ćurića slični su infekcijama koje uzrokuju druge salmonele. Nervne simptome. Jetra je otečena. kao i mnoge druge bakterijske infekcije. paraliza nogu. Eksudat u konjunktivalnoj kesi. Pastozni izmet se lepi za perje oko kloake. diskolorisana. Patomorfološki nalaz Obdukcijom se nalazi generalizovan peritonitis i inflamacija žumančane kese. treba razlikovati od Njukastl i drugih bolesti kod kojih je zahvaćen CNS. Dijagnoza Postoji veliki broj metoda za izolaciju salmonela iz različitih uzoraka. žute boje sa sitnim nekrotičnim ognjištima. koji se prihvata za retinu. beličaste ili žućkaste boje.

Jedan od važnijih puteva infekcije je i jajovod. Izmet glodara sadrži patogene koliforme i predstavlja opasan izvor zaraze. Kompleks obolenja kolibaciloze dovodi do promena u različitim unutrašnjim organima. sobzirom da je ešerihija ubikvitarni mikroorganizam. Problematika širenja kolibaciloze je velika. prouzrokovano patogenim sojevima Escherihia coli. prostirci i prašini. coli i kada je relativna vlažnost niska. u toku valjenja i neposredno posle valienja. Kompleks oboljenja obuhvata koliseptikemiju. Širenje bolesti u jatinia nastaje prvenstveno putem respiratornog trakta. zapaljenje pupka i egg-peritonitis. Pravi značaj ove infekcije je veoma teško proceniti. koja udisanjem dospeva u vazdušne puteve.5. coli. S obzirom na to. kao i u hrani i vodi. KOLIBACILOZA PTICA Colibacilosis avium Kolibaciloza je infektivno oboljcnje ptica i predstavlja kompleks oboljenja. Uzročnici kolibaciloze nalaze se u prašini koja lebdi u vazduhu. Digestivni trakt živine služi više kao rezervoar E.1. na seroznim omotačima ili protiče u vidu septikemije. . zatim prostirci i hrani kao i fecesu . O1:K1. kada komplikuju bolestno stanje i povećavaju uginuće. koligranulomatozu. vazdušne kese i druge unutrašnje organe. Escherihia coli bakterije se nađu u izmetu. posebno zato što su ešerihije uglavnom najčešći sekundarci kod bolsti nastalih usled druge etiologije. posebno kada je relativna vlažnost niska. serovar O78:K80. Zbog toga se kolibaciloza pojavljuje onda kada u vazduhu ima veliki broj bakterija E. tako da se uzročnici mogu naći i u jajnim folikulima. infekcija jedinki može da usledi već u toku inkubiranja. Etiologija Kompleks obolenja kolibaciloze je prouzrokovan patogenim sojevima Escherihia coli. O2:K1. U suvim uslovima prežive vrlo dugo. pri čemu žumančane kesice služe kao rezervoar uzročnika. U uslovima povećane vlažnosti najveći broj bakterija propada tokom 7 dana. a infekcija u velikom broju slučajeva oportuna.

Kod koliseptikemije je obično manji od 5%.peritonitisa nizak i gotovo redovna pojava tokom perioda nosivosti. fazančići i prepelice. javlja se kod svih ptica i živine i uzrasnih kategorija. posebno kokošaka. a ređe do 10 nedelje. od opšteg zdravstvenog i imunog statusa živine.E iz o lo ij p o tio g a Kolibaciloza je vrlo rašireno oboljenje. Kod koliseptikemije morbiditet može da iznosi i preko 80%. mada je najčešće oko 10%. a najčešće u uzrastu 2-8 nedelja. dok je u drugim slučajevima uglavnom manji ili vezan za problematiku pojedinih jata ili higijenu inkubatorskih stanica. Kod omfalitisa u 90% slučajeva izoluje se E. kao i od uslova gajenja i ishrane. ćurići. Koligranulomatoza kao i eggperitonitis se najčešće sreće kod odrasle živine. ali zato kod zapaljenja pupka kod pilića može da bude i 100%. Posle klanja ovih pilića trupovi u većini slučajeva ne zadovoljavaju uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti i odbacuju se kao neupotrebljivi. Najveći mortalitet je kod aero-sakulitisa sa kulminacijom u prvih 5 dana bolesti. plovčići. Često ne prelazi tehnološke normative i kreće se obično oko 1% mesečno. tokom prvih dana života. Pojava infekcije je najveća u prvih 7 dana života. coli. U pojedinim jatima je i preko 50% jaja kontaminirano Escherihiom coli što ukazuje na loše . Aerosakulitis se uglavnom javlja kod pilića u uzrastu oko 4 nedelje. Mortalitet varira od slučaja do slučaja i zavisi od oblika izbijanja zaraze. Koliseptikemija se najčešće javlja kod pilića u uzrastu do 6. Uginuća kod koligranulomatoze su sporadična i javljaju se uglavnom u ekstenzivnom gajenju i seoskim dvorištima. tako i od brojnih stresnih faktora. a zatim opada. Od zapaljenja pupka obole tek izleženi pilići. Morbiditet i mortalitet jako variraju i zavise kako od patogenosti i virulencije uzročnika. Mogu da obole razne vrste ptica i živine. Pilići koji prebole koliseptikemiju u većini slučajeva ostaju kržljavi i njihovo dalje gajenje je ekonomski neisplativo. Značaj oboljenju daje i mogućnost kontaminacije jaja u inficiranom jatu. Kod nosilja je mortalitet usled egg .

Egg . skupljaju se oko izvora toplote. Klinička slika Koliseptikemija . sa eksudatom koji se lepi na paperje oko njega. a prvi simptom je obično smanjenje konzumacije hrane. Koligranulomatoza . ili su jako nespecifični. Žumančana kesa je predilekciono mesto infekcije kod embriona. sa uginućima do 21 dana starosti. češće se kvare i ne zadovoljavaju zakonom propisane higijenske uslove za upotrebu u ishrani ljudi. a maloj incidenciji slučajeva gotovo nemoguće zapaziti. Trbuh obolelih pilića je otečen. kao i jedan od uzroka uginuća embriona.Najčešći je uzrok uginuća pilića tokom prve nedelje života.zoohigijenske uslove gajenja. Pilići su jako potišteni. Zapaljenje pupka . Često je pupčani otvop nepotpuno zatvooen i ispunjen sivo-žućkastim gnojnim sadržajem.Kontaminirana jaja za rasplod uzrok su kontaminacije inkubatora i izvor zaraze pilića izleženih u njemu. Perje je nakostrešeno. Inkubacija nekad traje samo 1 dan.Njagge-ova bolest se najčešće javlja sporadično. Mnogi uginu u vreme ili kratko vreme posle leženja. Klinički simptomi se uglavnom i ne zapaze. a pupak zahvaćen inflamatornim procesom. mada je u slučaju oportunih infekcija teško govoriti o vremenu proteklom od infekcije.peritonitis . što je u velikim jatima. pa se obolele kokoške samo nađu uginule. Eksperimentalno inficirane kokoške nose i do 25% kontaminiranih jaja. ne jedu i ne piju vodu. Mnogi embrioni uginu pre izleženja.Uglavnom obole pilići uzrasta do 4 ređe 8 do10 nedelja. Oboleli pilići su tromi i stoje skupljeni u gomile. a često se javi i ubrzano disanje sa otvorenim kljunom. Najvažniji izvor kontaminacije jaja koliformnim bakterijama je izmet i prostirka.Legenot se javlja kod nosilja uglavnom sporadično. u vidu potištenosti i gubitka kondicije. a zatim infekcija jajnika ili jajovoda. Obolele kokoške najčešće ne ispoljavaju kliničke simptome bolssti. najčešće 3 dana. osim što ne nose. Preboleli pilići obično ostanu kržljavi.Konzumna jaja. kontaminirana ešerihijama. Eventualno su . posebno u zadnjoj fazi inkubiranja jaja.

Koligranulomatoza . Ređe. Vazdušne kese su zadebljale. tvrde konzistencije.Perikarditis je fibrinoznog karaktera. perihepatitis i perikarditis. Histološkim pregledom. čvorićasti. koji u slučaju pucanja žumančane kese postaje fibrinoznog karaktera. Centar starijih čvorića je nekrotičan. Dominira fibrinozno zapaljenje seroznih ovojnica. mutne i ispunjene kazeoznim eksudatom. Krvni sudovi potkožja i žumančetne kese su dilatirani i ispunjeni krvlju. Pluća su kongestirana. slezina. Jetra. Promene su dobro razvijene 48 sati posle infekcije. u manjem broju. coli je neuobičajen. ali moguć nalaz i karakteriše se zamućenjem tečnosti oka. Veličine su od zrna graška do lešnika. žuge boje i tvrde konzistencije. peritonitis. Mortalitet u jatu ne prelazi tehnološke normative. Ređe.potištene. ili braonkastozelen i vodenast. Obolele jedinke hramlju i drže opuštena krila. Jetra je promenjena.Žumančetna kesa je neresorbovana i obuhvaćena inflamatornim procesom.Koligranulomi se nalaze na mezenterijumu i u crevnom zidu. sa krvavljenjima po seroznim površinama creva. pluća i bubrezi su kontestirani i tamnije boje. kolibaciloza se ispolji kao artritis. na plućima mogu da se nađu pneumonična ognjišta. limfocita i heterofila. aero-sakulitis. Karakteristični su. povećana i dilatirana. sa zapaljenjem sinovije krilnih i kolenih zglobova. . a trbuh otečen. Iridociklitis i katarakta prouzrokovana sa E. kresta im je uvela. Patomorfološki nalaz Koliseptikemija . Kada se preseku u sredini se zapazi nekrotična masa. Uočava se peritonitis. a histiociti koji ga okružuju pokazuju tendenciju stvaranja džinovskih ćelija.Patoanatomske promene su jasno izražene i karakteristične. Zapaljenje pupka . i često smrdljiv. Jetra je prekrivena debelim fibrinoznim nasalagama. a srčana kesa zadebljala i me-stimično prirasla za srce. koligranulomi se sastoje pretežno od histiocita i. diskolorisana i otečena. Sadržaj je žute boje i gust. a jetra i bubrezi tamne boje i otečeni.

Diferencijalna dijagnoza Promene koje uzrokuje E. streptokoke i drugi mikroorganizmi. vazdušne kese. salmonele. pluća. Aktnu septikemiju uzrokuju pasterele. stafilokoke. Lečenje Terapija se sprovodi hemioterapeuticima. i neki drugi mikroorganizmi. coli se lako izoluje iz materijala uzetog od organa. Perikarditis često uzrokuju hlamidije. coli slične su promenama koje izazivaju mnogi drugi patogeni agensi. koja za sada još uvek nije zaživela u praksi. a posebno iz žumančane kese. Iz inflamirane žumančane kese embriona i novoizleženih pilića može da se izoluje veliki broj različitih vrsta bakterija . na osnovu rezultata antibiograma. Dijagnoza Tačna i pouzdana dijagnoza se postavlja bakteriološkim ispitivanjem organa uzetih odmah nakon uginuća. Sama izolacija i identifikacija E. E. bacili. Osnovu preventive predstavlja održavanje osnovnih zoohigijenskih mera. stafilokoke. jer E. proteus. srce. s obzirom da je skoro redovan stanovnik kod živine. a treba ih razlikovati i od leukoznih čvorova. mikoplazme. . coli iz creva već za kratko vreme po uginuću preplavi sve organe. često opstruisan kazeoznom masom i jajnom masom. mutan i bele boje. salmonele. crevne streptokoke i klostridije. ali i mikoplazme.aerobakter. Moguća je imunoprofilaksa. jetra. salmonele. coli može da bude diskutabilna. Granulome u jetri mogu da uzrokuju Kohov bacil. Često se u jajovodu nađe masa neformiranih ili poluformiranih jaja.Karakteristično je nakupljanje veće količine jajne mase i zapaljenskog eksudata u telesnoj duplji i jajovodu. Sinovitis i artritis mogu da uzrokuju virusi. Peritonitis nekada mogu da uzrokuju pasterele ili streptokoke. Jajovod je zahvaćen zanaljenjskim procesom. nekada i ruptuiran. ili je kašaste konzistencije. Za bliže određivanje treba izvršiti serotipizaciju. radi određivanja pripadnosti određenom patogenom soju. Zapaljenjski eksudat je kazeozne prirode.

sem serotipa 8 i 13.multocida.. su izolovani iz ptica. i serovar.kolera-slično" oboljenje. multocida.6. nijedan od njih nije više ili manje virulentan od ostalih. Iako među izolovanim sojevima dominiraju serovar A-1.3 i -3.1. Kapsula je glavni faktor virulencije avijarne Pasteurela multocida. Ssp. za različite vrste živine nije razjašnjena. gallicida pretežno se sreće kod barskih ptica i drugih plovuša. iz slučajeva najteže forme kolere živine. gallicida u izvesnoj meri takođe uzokuju . premda ssp. ali je zabeležena i kod svinja. septica i gallicida. potrebno je i sadejstvo spoljašnjih potpomažućih faktora. Najčešći uzrok bolesti je Pasteurela multocida ssp. kapsularnog tipa A.4. Trenutno se zna za 5 kapsularnih (A. F) i 16 somatskih (1-16) serovarijeteta Pasteurela multocida. Za pojavu oboljenja. Virulencija različitih ssp. D i F. Česti su i izolati sa više somatskih antigen i smatraju se posebnim serotipovima. pored pasterela kao ubikvitarnih mikroorganizama. Pasteurela multocida ssp. E. Svi. a ostali faktori verovatno utiču na . Nijedan faktor pojedinačno ne utiče na varijacije virulencije. A su najčešći izolati ssp. D. B. prouzrokovano sa Pasteurela multocida koje protiče u vidu septikemije ili hroničnih promena na pojedinim unutrašnjim organima. PASTERELOZA PTICA Pasteurelosis avium Pastereloza ili kolera živine je zarazno oboljenje. septica i ssp. B. Odnos podvrsta i serovarijeteta Pasteurela multocida ustanovljenih serotipizacijom još nije razjašnjen. multocida i serovar. koji dovode do slabljenja opštih odbrambenih snaga organizma.Pasteurela multocida ssp. Etiologija Postoje tri podvrste Pasteurela multocida .

sa prosečno 50% mortaliteta nakon 24h. različite vrste ptica pokazuju različitu prijemčivost na infekciju. Starost naročito utiče na pojavu infekcije. je sposobnost Pasteurela multocida da je ne ubijaju komponente seruma. važnog u patogenezi nekih vrsta fam. Među domaćom živinom. Nasuprot tome.pojavu infekcije. Malo se zna o molekularnoj osnovi bolesti ptica čiji je uzrok Pasteurela multocida. U prirodnim uslovima. Barske ptice i plovuše su takođe vrlo osetljive na infekciju. mortalitet se kreće od nekoliko % do približno 100%. Produkcija RTX toksina. ćurke su verovatno najprijemčivije. ne može da se isključi kao moguć faktor virulencije za neke promene uočene pri infekciji Pasteurela multocida. Ostali faktori virulencije uključuju endotoksin. Tako Pasteurela multocida toksin. prisustvo drugih bolesti. klima. barem je to slučaj kod pilića kod kojih su ptice mlađe od 16 nedelja relativno rezistentne. Od drugih faktora koji utiču na težinu i incidenciju bolesti važni su: faktori sredine. sisteme vezivanja gvožđa. koji je i delimično odgovoran za promene prisutne kod atrofičnog rinita svinja. Jedan od faktora koji može biti od praktičnog značaja kao marker virulencije. Faktori koji nisu vezani za bakteriju mogu da utiču na pojavu infekcija Pasteurela multocida. i pored zabeleženih tipičnih promena na plućima kod većine ptica. Mikroorganizam nije otkriven ni u jetri ni u slezini 48h nakon infekcije. Pilići se smatraju relativno rezistentnim.Pasteurellaceae. . nije utvrđena u slučaju Pasteurela multocida. prenaseljenost. enzime razlaganja antitela. čak i za neke koji se trenutno smatraju najznačajnijim (kapsula). Inficiranjem 3 nedelje starih ćurića mortalitet je bio 100% unutar 24h. Iako se većina vrsta ptica smatra prijemčivim na infekciju Pasteurela multocida jer je izolovana iz više od 100 različitih vrsta ptica. i drugi toksini mogu da učestvuju u patogenezi kolere živine. Pored endotoksina. nije došlo do uginuća. Ovo je jasno pokazano pri eksperimentalnoj infekciji kada je 17 nedelja starim kokama intratrahealno aplikovana u količini 104CFU. Fazani su umereno prijemčivi na infekciju. a genetički dokazi o ulozi faktora virulencije nedostaju. sudeći po masovnim gubicima pri pojavi bolesti kod vodenih ptica. nutritivni stres i starost domaćina. sve jarebice istog uzrasta su uginule unutar 24h nakon infekcije. proteine spoljašnje membrane. u zavisnosti od gore pomenutih faktora.

postupak serotipizacije u mnogim slučajevima ne daje dovoljno detaljnih informacija za determinaciju epizootiologije infekcija. Prema dokumentovanim podacima sisari imaju sličnu ulogu. Kod kokošaka mortalitet varira od 0 do 20%. ćurke. kao što je način unošenja u jato. u zavisnosti od mnogobrojnih sadelujućih faktora. Veoma je važna činjenica da do patogenog delovanja pasterela dolazi kod životinja koje su primarno obolele od neke druge bolesti. i dalje nedostaju. ne bi trebalo isključiti sisare kao potencijalne izvore. U akutnom i perakutnom toku smrtnost je visoka. mogu da obole guske. Epizootiologija I pored toga što se kolera živine javlja širom sveta i mnogo godina intenzivno proučava. multocida različitog porekla. koji zadžava veoma dugo patogenost u spoljašnjoj sredini. stres. natrijum-hidroksida i 0. može da bude nizak. ishrane i sl. vrapci. golubovi. Kod plovki mortalitet može da bude do 50%.1% benzolamonijum-hlorid uništi ih za 5 minuta. Mortalitet je vrlo varijabilan. fenola. ali su zabeležena i veća uginuća do 45% u prirodnim uslovima. fazani. epizootiologija bolesti ostala je kontroverzna. ali i vrlo visok. plovke. Kliconoše su glavni prenosioci kolere. Međugim. kada se govori o pasterelozi kao sekundarnom obrljenju. sistemi molekularne tipizacije počeli su da se primenjuju za ptičije sojeve P. na ispustima do 2 nedelje. pastereloza može da se pojavi i kao primarno . Mortalitet kod ćuraka se kreće od 10 do 60%. Rezultati dobijeni primenom ovih novijih metoda ukazuju da su divlje ptice potencijalni izvor infekcije za komercijalnu živinu. Pored kokošaka. promena klime. Tradicionalni sistemi serotipizacije koriste se ograničeno u epizootiološkim studijama. Osnovna saznanja. labudovi i divlje ptice. a mnogi aspekti još nisu shvaćeni u potpunosti. Pasterele brzo propadaju pod dejstvom običnih dezinficijenasa.. međutim kako ovo još nije razjašnjeno.Uzročnik kolere je bipolarni štapić Pasteurella multocida. U spoljašnjoj sredini prežive kratko. Dezinficijensi 1% rastvor formalina. Guske su jako osetljivs i mortalitet kod njih može da bude jako visok. sunčevog svetla. Od nedavno. isušivanja i toplote za 10 minuta na 60°C. 80 do 90%. Zahvaljujući genetskim varijacijama serotipova.

sa brzim uginućem u roku od 20 do 48 sati. Ovo je potvrđeno kada je primećena pojava bolesti kod radnika na farmama. Pasteurela multocida je uključena i u infekcije respiratornog trakta. pa se govori o bolesti podbradnjaka. Bolest se širi dirsktnim i indirektnim kontaktom preko hrane. artritisima i oboljenju srednjeg uva. Ukoliko su odnosi obrnuti. a promene su lokalizovane u pojedinim organima. Insekgi koji sišu krv. a otpornost organizma slaba. Može da se razvije težak celulit koji može da rezultira osteomijelitom i posledično septikemijom. Uglavnom nema tendenciju širenja i obično prestaje kada se otklone uslovi koji imaju uticaja na njen razvoj. nepravilna ishrana. kao što su farme koka nosilja i brojlera. sa znacima tortikolisa. Ako je prouzrokovač jako virulentan. Naročito kod pacijenata sa disfunkcijom jetre. nagle promene spoljašnje temperature. Takođe su zabeleženi slučajevi infekcije nakon ugriza svinje. kao primaran ili sekundaran infektivan agens. divljih ptica i glodara. Pasažom kroz organizam. na ovaj način obolelih životinja. leševa. virulentnost pasterela se povećava. oboljenje može da ima duži tok i ispoljava se u hroničnom obliku. jesen i zimu. Oboljenje ljudi izazvano Pasteurela multocida nije neuobičajeno. infekcije parazitima. u farmama živine. argas i dermanizus potencijalni su vektori kolere. pa bolest može da ima karakter epizootije. transport. pa se pastereloza smatra zoonozom. Pasteurela multocida uzrokuje . Iako nema izveštaja o direktnom prenošenju sa živine na ljude ili obratno. što treba uzeti u obzir i kod procene u sudskim slučajevima. bolest se ispolji u perakugnom i akutnom septikemičnom obliku. Dalje širenje infekcije putem kontamišgrane hrane i vode. posledica je egzogene infekcije. Razvoj infekdije i tok oboljenja zavisi od odnosa virulencije mikroorganizama i otpornosti životinje. jer su uzročnici prisutni u zdravim jedinkama. Mikroorganizam je često uzrok infekcije kao posledice ugrizne rane ili ogrebotine najčešće od strane pasa ili mačaka. ova mogućnost ne može se isključiti. odnosno ne moraju da budu na njih preneti sa obolelih. Oboljenje se javlja sporadično ili enzootski. češće u kasno leto. kako bi se pravilno ustanovila odgovornost prodavca ili kupca.oboljenje. Na pojavu pastereloze najčešće ugiču loši uslovi držanja. Obično izbije spontano. Hronično obolele kokoške su stalna opasnost za širenje i perzistiranje bolesti u većim aglomeracijama.

kongestije unutrašnjih organa i diskretnih tačkastih krvavljenja po epikardu. kresti. cijanoza. i često je uginuće jedini znak infekcije u jatu. Zabeleženi su i teški oblici nekroze kože kod čuraka. U hroničnom toku. dispnoje i rinokonjunktivitisa. zbog . nosa i ušiju. Predilekciono mesto Pasteurela multocida je respiratorni trakt. osim retkog nalaza cijanoze kreste i podbradnjaka. Pasteurela multocida se rapidno umnožava ili se pak lokalizuje u jetri i slezini gde započinju inicijalne deobe pre masivne bakterijemije. Patomorfološke promene Post mortem promene u perakutnom toku najčešće nisu izražene. takođe.bakterijemiju koja može da se lokalizuje u zglobovima. Otok zglobova nastaje usled formiranja periartikularnih apscesa. Klinička slika Inkubacija je 1-2 dana. U perakutnom i akutnom toku malo je kliničkih znakova. Ponekad se javi tortikolis ili opistotonus encefalomijelitisa. koji mogu da fistuliraju i da iz njih izlazi gnojno-sirasta masa. Nakon infekcije gornjih respiratornih puteva. podbradnjacima i potkožnom tkivu glave. respiratornom traktu ili da napreduje dovodeći do sepse. razbarušeno perje i dijareja. U slučajevima perakutnog toka period skrivenosti je kraći i traje nekoliko sati. koliko i klinički tok. Ovakav tok je tipična akutna forma kolere živine. uzročnik može da se proširi u pluća i umnoži pre nego što dospe u krv. opšta depresija. znaci u principu zavise od lokalizacije infekcije u krilnim ili nožnim zglobovima. "Bolest podbradnjaka" nastaje. zapaža se različita klinička slika. jajovoda i respiratornog trakta. Smrt nastaje kao posledica delovanja endotoksina. Hronični tok može da bude izražen u vidu depresije. usled apscediranja. prisutni su mukozni iscedak iz usta. U protrahiranom toku. U zavisnosti od toka i forme infekcije. Onog momenta kada dospe u krv.

Pluća su često promenjena.U akutnom toku. Često se na podbradnjacima petlova razviju promene. Pored navedenih alteracija u ovom toku prisutna su i veća nekrotična ognjišta u jetri i plućima. jetra. zapaljenje srednjeg uva. edemizirani. Jetra i slezina često su otečene. odnosno suvoj gangreni. trbuh i grudi. ali nisu dovoljni za postavljanje konačne dijagnoze. za koju je neophodna izolacija mikroorganizma. posebno kod ćuraka. Kod ćuraka i brojlera zapažen je fibrinonekrotični dermatitis uključujući kaudalne delove leđa. ili hroničnih promena. U abdominalnom i koronarnom masnom tkivu često su prisutne petehije i ehimoze. kao i kožu. na plućima prvo dominiraju krvarenja. pluća. a ako bolest duže traje. salpingitis. u respiratornom traktu. Čest je jednostrani ili obostrani produktivni pleurit ili pneumonija sa obilnim eksudatom fibrina. široko su rasprostranjeni gnojni procesi. a ubrzo zatim nastaje nekroza i fibrinozna pleuropneumonija kada se zahvaćeni delovi tkiva jasno razlikuju od nezahvaćenih. meningo-encefalitis. a njegovo umnožavanje obavlja se . Izolacija uzročnika obavlja se iz parenhima organa. Dijagnoza Za postavljanje dijagnoze važni su klinički znaci i patoanatomske promene. sa prisutnim višestrukim malim fokalnim poljima koagulacione nekroze ili su pak celi organi zahvaćeni gotovo generalizovanom nekrozom. krv iz srca.Sigurna dijagnoza postavlja se bakteriološkim ispitivanjem i biološkim ogledom na mišu ili kuniću. vidljive i razvijaju se tokom 5-6 dana. kao i kataralni konjunktivitis. podbradnjaci mogu da otpadnu. Opisane promene su karakteristične. potkožno tkivo i pripadajuću muskulaturu. Mogu da se jave gnojnofibrinozni artritisi i periartritisi na nogama i krilima. a krvarenja se mogu primetiti i u sluznici creva i subserozno u grudnoj i abdominalnoj duplji. U hroničnom toku pastereloze. usled kojih su jedan ili oba povećani. konjuktivama i okolnom tkivu na glavi. post mortem dominiraju promene karakteristične za opštu septikemiju uključujući vaskularne poremećaje kao rezultat generalizovane pasivne hiperemije i kongestije u lešu. rinitis i traheitis. a kasnije podležu delimičnoj ili potpunoj nekrozi. kao i izrazita kaheksija. sa vrlo karakterističnim lezijama. zbog mumifikacije.U akutnoj formi bolesti.

koja ima značaja samo u hroničnim slučajevima. brza sa punom krvi. meninge ili lokalne ognjišne promene od leševa hronično obolelih. jetre i slezine Dokazivanje pasterela u perakutnom toku bolesti obavlja se u razmazu jetre ili krvi iz srca. Ukoliko je prisutna Pasteurela multocida. ali ne i kod akutne kolere. 0. Diferencijalna dijagnoza Bolest može u perakutnom i akugnom obliku da bude zamenjena septikemičnim stanjima druge etiologije. Moguća je i serološka dijagnostika oboljenja metodama aglutinacije. Preventiva i terapija Terapija se sprovodi hemioterapeuticima. bojenim metilenskim plavim. sa serumom na pločici. Kliconoštvo se ustanovljava pomoću briseva. i mikroorganizam se izoluje u čistoj kulturi iz srca. . krv iz srca. odnosno bris mukusa sa nozdrva ili iz nosnih prohoda od živih jedinki Imunofluorescentna mikroskopija se koristi za identifikaciju mikroorganizma u tkivima ili sekretima. Nakon prenošenja briseva u bujon i temeljnog drmanja. Za kulturelnu izolaciju pasterela koristi se kostna srž. U identifikaciji se koriste i biohemijske karakteristike bakterija. krvi. miš ugine za 24-48 h. Brisevi se uzimaju iz kloake i farinksa. U preventivi najveću ulogu imaju imunoprofilaksa i zoohigijenske mere.Eksperimentalne životinje uginu za 24-48 sati. na osnovu antibiograma. Koleru treba razlučiti od tifusa u akutnoj fazi i korice u hroničnoj. jetra.5ml sadržaja se inokuliše mišu intraperitonealno. stafilokokama i reovirusima.inokulacijom miševima ili kunićima.Kod plućne forme koristi se razmaz pluća.2-0. Otok zglobova treba razlikovati od onog uzrokovanog mikoplazmama.

u obliku uljne emulzije ili na aluminijum hidroksidu. Ekstenzivno držanje i dalje je dominantno u mnogim delovima sveta. Iako je obolenje bilo poznato od ranije. kontrola kolere živine prvenstveno zavisi od vakcinacije. CRD). Zato se sprovodi razvoj sigurnih živih vakcina jer bi aplikacija mogla biti i drugim putem. takođe. Većina živih. pa je u ovim okolnostima kontrola pastereloze gotovo nemoguća. a pružaju izvestan stepen zaštite i tako smanjuju incidenciju i težinu kliničke slike. a u treću one za koje još nije dokazano da su patogene. 1. Za dobrobit životinja zabrinjavajuć je i povećan broj neograđenih proizvodnih farmi. Vakcine sadrže Pasteurela multocida serotip A1. razvijene su i testirane mnoge žive i inaktivisane vakcine protiv kolere živine. atenuiranih vakcinalnih sojeva može da povrati patogenost i infektivnost za imunokompromitovane ptice. . U pokušaju kontrole. U prvu grupu spadaju mikoplazme za koje je dokazano da su patogene za živinu i zametke u prirodnoj i veštačkoj infekciji. Glavni njihov nedostatak je što zahtevaju injekciono aplikovanje i moguća je reakcija tkiva. što značajno povećava rizik unošenja infekcija u komercijalna jata. pa je stoga najveći broj komercijalnih vakcina inaktivisanog tipa. pružaju zaštitu samo protiv homolognih serotipova. A-3 i A-4 dobijenih in vitro. Mikoplazmoza je postala aktuelnom tek industrijalizacijom živinske proizvodnje. Do sada je opisano dvadeset vrsta ptičijih mikroplazmi i nekoliko vrsta akoleplazmi koje se međusobno razlikuju antigenskim osobinama. MIKOPLAZMOZA PTICA Mycoplasmosis avium Mikoplazme kod živine prouzrokuju hronično respiratorno obolenje (Chronic Respirattory Disease. a omogućilo bi se stvaranje ukrštenog imuniteta. zbog divljih životinja kao rezervoara infekcije. Proizvodnja inaktivisanih vakcina nije skupa. u drugu grupu se ubrajaju mikoplazme koje su patogene samo u veštačkoj infekciji. Prema patogenosti mikoplazme se mogu svrstati u tri grupe.Širom sveta. a danas predstavlja teško rešiv problem za odgajivače živine.7. koje se u literaturi sreće pod nazivom Mycoplasmosis avium.

ukazuju da neke vrste mogu da uđu u ćeliju i preživljavaju intracelularno. Zbog toga što nemaju čvrstu ćelijsku opnu. Pojedine vrste mikoplazme imaju posebne organele za prihvatanje na ćelije domaćina. Kolonije formiraju tipičnu sliku kuvanog jajeta i između vlakana agra se uočavaju kao mali pleomorfni mikroorganizmi. u procesu razvijanja kolonije. i citoplazmu u kojoj se nalaze ribozomi. sprovedena u humanoj medicini. jednostavne su građe i poseduju oba tipa nukleinskih kiselina DNK i RNK. retko napada tkiva. ovi antibiotici mogu da se dodaju u podlogu i da inhibišu rast ostalih bakterija. pri čemu deoba genoma ne teče uvek sinhronizovano sa deobom citoplazme. Adhezija mikoplazmi na ćeliju domaćina je preduslov za uspešno naseljavanje i patogenezu.Etiologija Mikroplazme su najmanji jednoćeliski mikroorganizmi koji se mogu uzgajivati na veštačkim hranjivim podlogama. koje se oslobađaju kao nove prokariotske ćelije mikoplazmi. Novija istraživanja. Mikroplazmoze su tipični ekstracelularni organizmi. Mikoplazme nemaju čvrstu opnu kao ostale bakterije. ređe na dva ili više. Od minimalnih reproduktivnih jedinjenja nastaju višejezgarne nitaste tvorevine slične hifama. Mikroplazmoze se poput bakterija razmnožavaju binarnim deobom. a iz istog razloga nisu osetljive prema antibioticima kiji svoju aktivnost ispoljavaju preko ćeliske membrane. vrste i sojevi mikoplazme . iako širenje na ostale organe ukazuje na. nemaju ni stalan oblik. u najmanju ruku. Patogene vrste su se pretežno adaptirale na jednod domaćina. mlečna žlezda i zglobovi. sastavljenom od belančevina i od lipida. odvija se na površini agra. Dalja ćelijska deoba. sa posebnim afinitetom prema sluzokožama. Predilekciona tkiva i primaran habitat mikoplazmi su: sluznica respiratornog i urogenitalnog trakta. jako su osetljive u spoljašnjoj sredini. gde započinje rast mikoplazme. već su obavijene samo tankom troslojnom citoplazmatskom ovojnicom. Mikoplazme su u visokom stepenu pleomorfani mikroorganizmi i ne mogu se otkriti u razmazima tkiva standardnom mikroskopijom kultura bojenih po Gramu. Naknadnom segmentacijom citoplazme u tim nitima nastaju nizovi okruglastih tvorevina. sistemsku infekciju. Imaju prokaritonski genom sa manje od 500 gena. Kako mikoplazme nisu osetljive na antibiotike koji sprečavaju sintezu ćelijske membrane. U principu. Većina mikoplazmi parazitira na površini. i izvan organizma domaćina ne žive dugo.

kod nekih sa izraženim kliničkim znacima.. in ovo. i horizontalno. pokazuju visoku prilagodljivost ovih mikroorganizama.napadaju navedene organe i prijemčiva tkiva. sa inficiranog jata na potomstvo. Horizontalna infekcija Mycoplasma gallisepticum javlja se redovno kontaktom sa inficiranim pticama. Često izbijanje infekcije Mycoplasma gallisepticum u roditeljskim jatima pod uslovima visoke biozaštite pripisuje se ljudskom faktoru.Unošenje Mycoplasma gallisepticum . Prirodna infekcija Mycoplasma gallisepticum zabeležena je kod različitih kućnih ptica. iako i drugi organi nisu isključeni. važne su osobine Mycoplasma gallisepticum. Ispitivanje vremena preživljavanja Mycoplasma gallisepticum u materijalu u živinarniku. u imunokompromitovanim jatima često se javljaju neobični sindromi zbog infektivnih i neinfektivnih agenasa. Trenutno se malo zna o patogenezi mikoplazmoze kod imunokompromitovane živine i ptica. Sa druge strane. najverovatnije preko vazduha. sa različitim posledicama. se može izolovati iz inertnih materijala posle 2 dana. Vertikalno preko jajeta. MG je jedna od vrsta koja kao primaran patogen može da izazove akutno i hronično oboljenje na više lokacija. direktnim i indirektnim kontaktom prijemčivih ptica sa inficiranim kliconošama ili kontaminiranim otpadom. a na ljudskoj kosi preživljava 3 dana. Neki od mogućih razloga zbog kojih se ovo dešava u pojedinim slučajevima mogu se identifikovati pažljivom analizom šablona saobraćaja između jata i ponašanja osoblja na živinarskim farmama. Epizootiologija U prirodnim uslovima Mycoplasma gallisepticum MG se javlja kod kokošaka i ćuraka. mikroorganizmima izlučenim iz respiratornog trakta inficiranih ptica. Relativno stroga specifičnost prema domaćinu i često pojavljivanje asimptomatskih slučajeva. Prenošenje Mycoplasma gallisepticum se odvija na dva najvažnija načina vertikalno i horizontalno. Otpornost na kliničku infekciju mikoplazmama i pozitivan efekat antibiotske terapije zahteva očuvan imunološki sistem.

a do 5 dana prežive na ljusci jajeta u inkubatoru. ali čak i u odsustvu očiglednih znakova ekonomski efekat može biti značajan. Klinički znaci su raznovrsni. U inficiranim jatima nosilja konzumnih jaja iznosi i do 40%. Najdramatičnija slika se javlja kod mesnatog tipa živfine. Mikroplazme izvan organizma prežive kratko vreme. vodu. Ispitujući bakteriološku floru živine uginule od CRD u 74% slučajeva smo izolovali E coli. Od transovarijalno inficiranih pilića uzročnik se počinje prenositi aerogeno na ostale piliće odmah posle leženja. Sunčevi zraci ih ubijaju za 20-30 minuta. Mycoplasma gallisepticum i Mycoplasma synoviae su nađene PCR kod divljih ptica. Pri temparaturi od 5-10°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 80% mikroplazme prežive do 8 dana u spoljašnjoj sredini. . Na pojavu i izraženost simptoma bolesti doprinose različiti stresivi. zagađujući duboku prostirku. u 26% slučajeva Proteus sp. U širenju i održavanju infekcije vrlo važnu ulogu imaju inkubatorske stanice. Za vreme inkubiranja takvih jaja zameci mogu uginuti ili se iz njih izlegu već inficirani pilići. naročito kod ćuraka. Takvi pilići već za 2-3 nedelje mogu pokazivati vrlo izražene simptome kliničke bilesti. hranu. Uzročnik se najčešće prenosi jajima i inficiranom živinom. a naročito važnu ulogu imaju sekundarne infekcije. uključujući neke uhvaćene u oblasti u kojoj su inficirana jata Mycoplasma gallisepticum.preko divljih ptica koje prolaze prostorije na farmama često se navodi kao način prenošenja. i ostale gram pozitivne bakterije. a preko nosnih otvira dovodi do respiratornih afekcijai sinusa. Oboleli pilići u velikoj količin izbacuju mikoplazme u spoljašnju sredinu preko organa za disanje. Infekcija preko stopala povećava izglede za razvoj sinovitisa. koje koriste priplodna jaja iz zaraženog jata. Način infekcije određuje tok bolesti. U kokošijem izmetu pri 20°C zadržavaju sposobnost razmnožavanja do 3 dana. Na izbijanju bolesti a narošito na težinu kliničke slike utiče niz faktora u vezi sa uzročnikom i sa domaćinom i uslovima za držanje živine. ali nije pronađen pouzdan dokaz o ulozi u prenošenju. što je često jedan od nekoliko etioloških faktora u multifaktoralnom kompleksu bolesti.

Zidovi vazdušnih kesa zadebljaju. Smanjena odbranbena sposobnost pogoduje . Zapaljenje se postepeno širi i na vazdušne kese. krvlju u mozak. traheja pluća ili vazdušne kese. a u vezivu se nakupljaju makrofagi. U većini zemalja. nosne šupljine. U zadnjim partijama pluća pojavljuje se peribronhijalni i perivaskularni linfocitni infiltrat. U njima se nakuplja serozni eksudat. Usled toga dolazi do oštećenja cilija traheje pri čemu slabi ili se gubi njihova fiziološka funkcija. koji postaje žarište i izvor infekcije. programi za kontrolu mikoplazmoze se zasnivaju na održavanju roditeljskih jata slobodnih od infekcije.Prenošenje in ovo sa roditelja na potomstvo je značajan put širenja infekcije i glavni problem u međunarodnoj trgovini živinom. Istovremeno odumiru ćelije koje luče sluz u traheju. Patogeneza U proizvodnim i priplodnim uslovima živina se inficira aerogeno. Na njoj se pojavljuje serozni sadržaj a početni neutrofilni infiltrat u vezivnom tkivu sluzokože postepeno zamenjuje mononuklearne ćelije. posebno novijim živim vakcinama. Kroz oštećenu sluzokožu respiratornog sistema mikroplazme dospevaju u krv. U slučaju da kontrola mikoplazmoze nije izvodljiva. Najveći pomak u dijagnostičkim metodama načinjen je poslednjih godina. Razvoj molekularnih metoda tipizacije otvara nove mogućnosti za epizootiološke studije i identifikaciju rezervoara infekcije. U mozgu oštećuju endotel ktvnih sudova pri čemu dolazi do tromboze i pojave nekrotičnih područja. Razvija se hipertrofeja i hiperplazija epitelnih ćelija. što još više slabi lokalnu odbranbenu moć sluzokože traheje. Simptomi bolesti postaju vidljivi i naročito izraženi pri sekundarnim infekcijama. pri čemu oštećuje ćelisku membranu enzimima i kiselm proizvodima metabolizma. Pomoću posebne terminalne tvorevine mikroplazme se pričvrste na epitel sluzokože respiratornog sistema. u kome se u kasnijoj fazi nalaze heterofilni leukociti i fibrin. Programi za kontrolu se baziraju na serološkim metodama za skrining i dodatnoj brzoj aglutinaciji na pločici (SPA) ili ELISA. Mikoplazme inficiraju jajne filikule i jajovod. limfociti i plazma ćelije. jajovod i ostala tkiva. Nakupljanjem limfocita i plazma ćelija u submukozi nastaju limfni folikuli. Slične promene propraćene seroznim ili gnojnim eksudatom nastaju i u zglobovima. kao opcija se razmatra vakcinacija. zglobove.

fazani. . ćurke. gallisepticum. Mykoplasma gallisepticum samostalno uzrokuje respiratorno oboljenje kod ćuraka. propraćena peritonitisom. nanoseći velike ekonomske štete naročito u tovu pilića.razmnožavanju bakterija na sluzokoži respiratornog sistema. Dospevši u krv E. prepelice i golubovi. E. Mycoplasma sinoviae. različitih respiratornih virusa. paunovi. prostirke. pa je kod ovih ptica potrebno koristiti blaže vakcinalne sojeve. Do izbijanja bolesti dovodi sinergističko delovanje većeg broja auksilijarnih faktoraiz ambijenta. Najčešće oboljevaju pilići u tovu i priplodni podmlak. Mycoplasma meleagridis i Mycoplasma iowae. Za infekciju su prijemčive kokoške. prenaseljenosti i niz drugih negativnih pojava. Hronična respiratorna bolest prouzrokovana sa Mycoplasma gallisepticum je najvažnija uslovna zarazna bolest u farmskoj proizvidnji. Mycoplasma gallisepticum Mykoplasma gallisepticum smatra se izuzetno patogenom vrstom. morke. Za živinarstvo je ekonomski najvažnija M. coli. coli na vazdušnim kesama se razvijaju jako izražena serofibrinozna upala. Interakcija Mykoplasma gallisepticum. kojoj zasada pripadaju četiri vrste patogenih mikoplazmi: Mycoplasma gallisepticum.coli naseljavaju jajne folikule i jajovod i zajedno sa mikroplazmama inficiraju jaja. dok je kod kokošaka prisutna umerena ili subklinička forma. Mikoplazme patogene za živinu U zdravstvenom i ekonomskom smislu ovo je najvažnija grupa mikroplazmi. a u hroničnom obliku nosilje priplodnih i konzumnih jaja. Haemophilus paragallinarum i drugih činilaca je čest uzrok raznih sindroma bolesti. jarebice. često je prisutna kao jedan od etioloških faktora u nastanku bolesti kompleksne etiologije. naročito njen soj S-6. Vakcinalni sojevi NCD ili IB daju primetne respiratorne reakcije kod pilića inficiranih Mykoplasma gallisepticum. Međutim. perikarditisom i perhepatitisom. Ako dođe do infekcije E. Bolest je raširena i kod nas i u svetu. hrane. naročito E coli.

Sporo se razvija i nema patognomoničnuh simptoma bolesti. Kod ovog oboljenja su jednostrano ili obostrano otečeni infraorbitalni sinusi. iako se promene obično manifestuju u drugim partijama respiratornog sistema vazdušne kese ili sinusi. Traheja je takođe prioritetno mesto infekcije za većinu sojeva.Na izbijanju bolesti a narošito na težinu kliničke slike utiče niz faktora u vezi sa uzročnikom i sa domaćinom i uslovima za držanje živine. a mortalitet od 5-30%. otresanje glave. kao kod komercijalnih koka nosilja. Uslučaju hronične infekcije. kresta im je bleda i sasušena. a . Obolele životinje tresu glavom i trljaju je o perje Krkljanje je često i jedini simptom kod mladih nosilja. uočljiva je heterogenost u odnosu na važne biološke karakteristike. Tovni pilići i podmladak pokazuju neveselost. na ovoj lokaciji. Kasnije za vreme disanja čuje se krkljanje. Obolele nosilje su upadljivo mirne. U tovu pilića simptomi bolesti su jače izraženi. Način infekcije određuje tok bolesti. koncentracija Mykoplasma gallisepticum u traheji. Nosivost opada od 5-20%. i predpostavlja se da iznisi 3 do 38 nedelja i teško se maže koristiti u forenzičke svrhe. Klinička slik Simptomi bolesti kod prirodne infekcije se teško određuje vreme inkubacije. ali se održava prisustvom humoralnih ili lokalnih antitela. a preko nosnih otvira dovodi do respiratornih afekcijai sinusa. U tipičnom obliku bolest je hroničnog toka. nekad i do 50%. usled čega je cela glava deformisana i podseća na glavu sove. Izuzimajući in ovo infekciju. Traheja služi kao rezervoar infekcije i iz nje se mogu uzimati uzorci od živih jedinki. sinusinitis sa seromukoznim iscetkom iz nosa. Morbiditet se kreće i do 90%. posebno kod nosilja konzumnih jaja inficiranih na vrhuncu nosivosti. Pored toga što povremene infekcije i uslovi sredine utču na pojavu Mykoplasma gallisepticum. Infekcija preko stopala povećava izglede za razvoj sinovitisa. a retko uginu. naročito kod ćuraka. nakon nekoliko meseci postinfektivno može biti toliko niska da se ne može utvrditi uobičajenim uzorkovanjem i kulturalnim metodama. Odrasle kokoške boluju više meseci. u prirodnim uslovima glavna vrata infekcije je respiratorni trakt. konjuktivitis.Smanjenje nosivosti nosilja takođe može biti prisutno.

Ponekad se javlja otežano disanje jer dilatirani i prepunjeni sinusi vrše pritisak na nepce.Infraorbitalni sinusi su prošireni. Ćurke obolevaju sa težim simptomima bolesti nego kokoške. Očni kapci su edematozni. Infraorbitalni sinusi jako natiču da zatvore oči. U nekim slučajevima ovaj eksudat je više tečan ili delimično sasušen usled čega dobija kašast izgled. Zbog obilnog iscetka iz očnih uglova često su slepljeni oćni kapci. Kod kokošaka čest nalaz je salpingitis sa sirastim ekstrudatom u jajovidu.krila. Promene na zglobovima. U zglobovima se nalaziserofibrinski eksudat. usled čega ćurke ne vide pa uginu od gladi. Ponekad se ispod tako slepljenih kapaka nalazi manja ili veća količina sluzavo sirastog eksudata. pluća i edemom vazdušnih kesa. Iz nosnih otvora u početku bolesti cedi se bistar. a koža iznad njih je crvena. Sinusitis infectiosa) predstavlja lokalni oblik mikoplazmoze ćuraka koji prouzrokuje Mycoplasma gallisepticum. kao i šepanje zbog upale tarzalnih zglobova. opistotonus. U sinusima se obično nalaze veće količine sirasto-gnojnih masa. otečena i temperirana. a oči poluzatvorene. Ponekad se nalaze erozije zglobnih površina i osteomijelitis. slezini i jetri. Najblaže promene se karakteristišu upalom sluzokože nosa. . pri čemu se razvija jednistrani ili obostrani otok oko očiju. Fibrinski eksudat može se naći na perikardu. traheje. Patomorfološki nalaz. vodenast. Slezina i jetra su povećane. deformišu ga i sužavaju nepčane otvore. U daljem toku bolesti može da dođe i do zapaljenja rožnjače (keratitis). sinusa. zbog čega se kod njh bolest i zove zarazni sinusititis. naročito na skočnom zglobu. tremor i kretanje u krug. fibrinske niti i krpice ili sirast eksudat može se naći u traheji i u vazdušnim kesama. često sa primesama krvi. a kasnije sluzavo-gnojav i sirast eksudat. U pojedinim slučajevima kod ćurki i kokošaka zaraženi su tortikolis. Kod obolelih jedinki može se uočiti seromukozni a ponekad i gnojni konjunctivitis i rinitis.Infraorbitalni sinusitis (Sinusitis infraorbitalis. Sekcioni nalazi su različiti što zavisi od toka obolenja naročito od sekundarnih infekcija. karakterišu se otokom periartikularnog tkiva tendovagina i sinovijske membrane. .

U početku dolazi samo do zamućenja i zadebljanja listova vazdušnih kesa. oko jetre. ređe nekrozama na jetri. oblažući i ispunjavajući vazdušne kese u vidu grudvica koje mogu da dostignu i znatnu veličinu. U takvim slučajevima na embrionalnim ovojnicama dolazi do zadebljanja. promene su najčešće izražene na seroznim omotačima i vazdušnim kesama. zamućenja i edemiziran-ja. Na serozama. Mycoplasma synoviae pregledom sluznice vazdušnih puteva su infiltrovane mononuklearnim ćelijskim elementima uz hiperplaziju žlezdica i postojećeg limfatičnog . coryzae i nekih drugih obolenja. pored promena na gornjim respiratornim putevima. već je u većini slučajeva komplikovano drugim uzročnicima u prvom redu sa E. Pluća su obično nepromenjena ali se ponekad mogu zapaziti fokalna pneumonična žarišta. krvavljenjem. infektivnog laryngotracheitisa (ILT). Njukastl bolesti.Mikoplazme mogu da se razmnožavaju na enibrioniranim jajima i tada mogu. jer se oboljenje u ove životinjske vrste retko javlja samostalno. Potpuno istovetna slika zapaža se i kod kolibaciloze živine. Ponekad se zbog obimnosti pomenutih naslaga jedva naslućuju konture unutrašnjih organa. u perikardu i oko njega. krvavljenja i nekroze. Uz njih se gotovo uvek nalazi i izvesna količina zamućenog seroznog eksudata. Diferencijalna dijagnoza nije jednostavna. da dovedu do uginjavanja embriona. Na uginulim embrionima ponekad se zapažaju edemi na glavi i oko zglobova. Kod pilića. sa serofibrinoznim pericarditisom i aerosaculitisom. zatim uzročmcima infektivnog bronchitisa (IB). Patohistološkim tkiva. naročito u perikardu i oko njega. Oko unutrašnjih organa. slezine. slezine i creva nalaze se fibrinske naslage u obliku čvrstog oklopa koji ih u potpunosti oblaže. ali ne moraju. oko jetre.. koje ponekad mogu i da izostanu. Na unutrašnjim organima promene mogu da se manifestuju hiperemijom. zatim izmedu crevnih zavoja i u vazdušnim kesama zapažaju se sivo-žute fibrinske krpice i naslage različitog intenziteta. coli. Kasnije se pojavljuju siraste naslage koje postaju sve obimnije.

Kroz oštećenu sluzokožu uzročnik prodire u krv. uginjavanje zametka i smanjeno leženje. Ekonomske štete su izražene kroz slabije iskorištavanje hrane. a ređe i aerosolom.Ova mikoplazma izaziva primarne promene na sinovijalnim membranama zglobova. tendovaginitisa i burzitisa. smanjen prirast. ćurke i morke. ali se međusobno razlikuju po patogenosti i tropizmu za zglobove i za vazdušne kese. Nastalu anemiju organizma kompenzuje povećanom aktivnošću hematopoetičnih oegana. poikilocitoze i polihromazije.Naziv je dobila pošto je izolovana iz materijala živine koja je obolela od zaraznog sinovitisa. U kostima se nalaze . veže se za neuraminidarne receptore eritrocita. Na pojavu i izraženost simptoma bolesti naročito važnu ulogu imaju sekundarne infekcije. što dovodi do anizocitoze. inficiranim jajima. kohabitacijom. Naglo se smanjuje količina globulina u krvi i broj neutrofilnih leukocita. na tetivnim omotačima i burzama u pilića i ćurića. Pod još nedovoljno poznatim okolnostima infekcija respiratornog sistema prelazi u sistemsku infekciju akutnog ili hroničnog toka sa simptomima eksudativnog sinuvitisa. Bolest se javlja kod nas i raširena je u celom svetu. koje se aktiviraju sekundarnim infekcijama. Kasnije je ustanovljeno da češće prouzrokuje unfekcije prednjih partija respiratornog sistema. Kod kokošaka i ćuraka infekcija se pretežno prenosi vertikalno. Pojedini sojevi su tako slabo patogeni da se inficiraju i ne manifestuju kliničkim simptomima. Prirodni domaćin za Mycoplasma synoviae su kokoš. Etiologija. koji se aglutiniraju i razgrađuju. Patogeneza Mycoplasma synoviae ne stvara specifične toksine. Infekcija se u jatu širi brzo pri čemu se inficira gotovo sva živina ali samo pojedine jedinke imaju simptome artritisa. Pored toga. ona može da prouzrokuje i lezije na vazdušnim kesama. Svi sojevi Mycoplasma synoviae pripadaju istom serotipu. ali toksičnim produktima metabolizma razgrađuje eritrocite i iziziva anemiju.

otečen jedan ili više zglobova ili šepavost. U trans ovarijalno inficiranih pilića inkubacija je krazka. U jatu se zapaža raslojenost. ali obično ostanu simptomi sinovitisa. Infekcija kod ćuraka ima slične simptome. U početnoj fazi bolesti na sanovijama tetivnih ovojnica. Sirast eksudat može da se ustanovi i u vazdušnim kesama.U ranom stadijumu bolesti u pilića u sinovijalnom delu zglobova. poluprovidan eksudat. . Ovakav eksudat se može naći i u vazdušnim kesama. Perje je nakostrešeno. otocima oko pojedinih zglobova (najčešće zglobova kukova i prsta). Živina i dalje jede hranu i pije vodu. Prvi znaci oboljenja u pilića očituju se šepavošću. U kontaktnoj infekciji inkubacija traje od 11-21 dan. koji pri dužem trajanju bolesti postaje sirast. Slične promene mogu se zapaziti i na bubrezima. Bolest se češće javlja zimi. usporenim rastom i pojavom raščijalog perja. Nakon akutne faze bolesti živina se delimično oporavi. Patoanatomski nalaz Patoanatomske promene kod kokošaka su na otečenim zglobovima i iskrivljenim i deformisanim kostima nogu. koža bleda. Može se pojaviti i proliv zelenkaste boje. Često se ustanove antitela pre pojave kliničkih simptoma bolesti. U hroničnim slučajevima promenjeni zglobovi su žuto do narandžasto obojeni. i iznosi 6 dana. slabije korišćenje hrane i zaostaju u rastu.sluzokože i konjuktive blede ili cijanotične. Jetra i slezina mogu da budu povećane a jetrina površina izglcda prošarana sivo-crvenkastim poljima. koji kasnije postaje gušći. Oboleli pilići normalno uzimaju hranu i vodu.promene u vidu hipoplazije sa smanjenom eritropoezom. steraalnoj burzi i tetivnim omotačima nalazi se viskozan. Mikroplazme dospevaju krvlju u zglobove i u sinovijske opne gde izazivaju upalne procese. kao i otokom sternalne burze. Skočni i zglobovi prstiju su otečeni i bolni. Respiratorna forma bolesti i sinusitis se retko javljaju. Klinički simptomi Trajanje inkubacije kod Mycoplasma synoviae u prirodnoj infekciji nije mogiće predvideti. Pojedine jedijke šepaju. tibiotarzalnih i metatarzalnih zglobova i presternalne birze nalazi se sivkasto crvenkast viskozni ekstrudat.

) i patogena je isključivo na ćurke. hroničnu upalu vazdušnih kesa. Ukoliko su izražene promene na vazdušnim kesama one su iste kao i kod ostalih mikoplazmatskih oboljenja. Pored toga.U ćurića se ne zapaža uvek edem zglobova. Uzročnik se širi ne sarno horizontalnim. limfociti. ali se pri otvaranju. na primer. Bolest se manifestuje kao zapaljenje vazdušnih kesica jednodnevnih ćurića. kod ovog oboljenja može da dode do smajenog procenta valienja. deformacije skeleta i kežljavost. hrana i stresovi.. Mycoplasma meleagridis izaziva primarne promene u vazdušnim kesama. o čemu svedoči i nalaz fibrinoznog eksudata u vazdušnim kesama već kod jednodnevnih . Na razvij bolesti i izraženosti kliničkih simptoma kao i kod svih mikroplazmoza utiču sekundarne infekcije. heterofili i deskvaniisane ćelije. Uzročnik ovog oboljenja je Mycoplasma meleagridis koja je patogena isključivo za ovu vrstu ptica. Patogeneza. sperma i preko burze Fabricii. zakržljalosti i nepravilnosti u građi kostiju i skeleta ćurića. (Adler 1958.jaja. Dijagnoza mikroplazmoze koju prouzrokuje Mycoplasma synoviae dijagnostikuje se na isti način kao i Mycoplasma galliseptikum. direktno i indirektno prenošenje već i vertikalnim putem preko reproduktivnih organa . Izaziva promene na respiratornom sistemu. greške u držanju. zglobova kukova. Ekonomske štete nastaju kao posledica smanjenog ležanja i preranog uginuća zametka. Patohistološkim pregledom promenjenih zglobova pored fibrinoznog i gnojnog eksudata nalaze se makrofage. Etiologija. plazma ćelije. naročito oko krvnih sudova i u sinusoidima. U jetri i slezini se može ustanoviti retikularna hiperplazija. na sinovijalnom delu nalazi fibrinozni i gnojni eksudat. izolacijom i indentifikacijom uzročnika i dokazivanjem antitela serološkim reakcijama. Mycoplasma meleagridis Prvi putut je opisana 1958. i povećanog mortalitrta u prvim danima.

zadebljali. . Patohistološkim pregledom vazdušnih kesa. koji je utoliko izrazitiji ukoliko je delovala. Promene ipak najčešće nastaju u ćurića starih od 1-6 nedelja. Deformiteti na skeletu ponekad mogu da se ustanove čak u 520% jedinki u jednom jatu. uz nepovoljne uslove smeštaja i ventilacije u objektima. sa zapaljenjem sternalne burze i sinovijalnih ovojnica pojedinih zglobova. U drugim slučajevima potrebnoje izolovati uzročnike i izvesti aglutinacioni test. a ponekad se pojavljuju i u onih starih 12 nedelja. zadebljanja kostiju karlice. deformiteta na vratnim pršljenovima sa pojavom savijania glave prema zemlji. Klinička slika I pored toga što su primarne promene izražene u vazdušnim kesama. Slične promene se nalaze i na plućinia. Mononuklearni infiltrati mogu se ustanoviti i u okolini promenjenih zglobova.ćurića. Patomorfološki nalaz. Promene u dugim cevastim kostima (proksimalni delovi) slične su onima koje se javljaju kod peroze. Obično se uočavaju različiti deformiteti na skeletu obolelih ćurića u vidu sraštavanja metatarzalnih kostiju. kod uginule živine se mogu konstatovati već napred opisane promene na skeletnom sistemu. nenormalnog operjavanja i zakržlialosti. coli. respiratorne smetnje su retke. Pojava fibrinoznog aerosacculitisa već kod jednodnevnih ćurića (ali ne uvek) asocira na delovanje Mycoplasma meleagridis. a najčešće jeste. što je često kombinovano ascitesom. pored fibrina nalaze se infiltrati heterofila i mononuklearnih ćelija.a unutrašnjost je ispunjena kašasto-sirastim žućkastim eksudatom. Karakteriše se u prvom redu fibrinoznim aerosakulitisom (aerosacculitis fibrinosa). E. kretanja u krug. Dijagnoza. Pored toga. ponekad sa nekrozama na zidovima vazdušnih kesa. Zidovi vazdušnih kesa su zamućeni.

Diferencijalna dijagnoza nije jednostavna. Jaja za inkubiranje tuširati u tilozinu što će pojavu bolesti svesti na najmanju meru. jer je potrebno isključiti. Ovu mikroplazmu su prvi opisali Yider i Hofstad (1960) iz promenjenih vazdušnih kesa ćurića. u prvom redu. U profilaksi voditi računa da jata budu slobodna od Mycoplasma meleagridis. Mycoplasma gallisepticum. I ova mikoplazma je osetljiva na razne vrste antibiotika koji se mogu davati u vodi za piće prvih 5-10 dana starosti ćurića. . kržljavost. Sojevi Mycoplasma iowae su znatno otporniji od ostalih mikoplazmi. slabiju operjalost i različite deformacije na kostima i skeletu. slabije valjenje. zbog toga duže preživljavaju u spoljašnjoj sredini i otporni su na neka mikoplazmocidna sredstva. Uzročnici se u obolelih. Uzročnik ovog oboljenja je Mycoplasma iowae koja je patogena za ćurke. kao šro što je već napred pomenuto. Prirodni domaćini su ćurke. penisu. uginuće embriona. perozu. Ova vrsta mikoplazme najčešće se pojavljuje u ćuraka (rede u pilića) u kojih izaziva. kokoške i neke ptice koje slobodno žive u prirodi. infektivni sinovit i artrit. Patogeneza nije potpuno razjašnjena ali je sigunio da se prenosi preko jaja. a isto tako i seme koje se upotrebljava za osemenjavanje ćuraka. Ima veoma slične biološke osobine kao sve druge mikoplazme koje su patogene za živinu i neke ptice. Etiologija. kokoške i neke ptice koje slobodno žive u prirodi. Terapija iprofilaksa. Kod izleženih ćurića i pilića prouzrokuje blagu upalu vazdušnih vrećica i deformacije nogu. pored gornjih respiratornih puteva nalaze u oviduktu. influencu. salmonelozu. zatim kolibacilozu. kloaki. Myucoplasma iowae Epizootiologija.

vazdušnih kesa. Negativni serološki rezultati prethodnog potomstva roditeljskog jata su dobri indikatori da je roditeljsko jato slobodno od Mycoplasma galysepticum kada su jaja uložena u inkubatore 21 dan ranije. Opšte vodilje kontrole su testiranje 10% jata ili minimalno 300 jedinki pre pronošenja i nadalje testiranje svakih 60-90 dana. nezavisno od upotrebljenog metoda za kontrolu mikoplazmoze. Faktori koji utiču na tačnost testova su veličina uzorka. Ispitivanj se radi iz različitih materijala: bris sluzokože nosa. traheje. Sigurna dijagnoza postavlja se tek izolacijom mokroplazmi i dokazom da se radi o patogenom soju uz istovremeno isključivanje drugih oboljenja. pluća. vreme između testiranja. želuca. iskrivljenost nožnih prstiju. hondrodistrofične promene i erozije zglobnih hrskavica. Na ispitivanje se može poslati sadržaj infraorbitalnih sinusa i zglobova. i prisustvo jedne ili više inficiranih jedinki u jatu dokaz je infekcije jata. i nepce. jednjaka. U ćurića se zapaža slabo operjavanje i razni deformiteti skeleta. slezine. hiperemični i zakržljali. Dijagnoza se postavlja na nivou jata. kloake falusa. Tačnost kliničke dijagnoze mora se upotpuniti serološkim metodama. Metode dijagnostike mikoplazmi Brza i precizna. među kojima brza krvna algutinacija u praksi već ima široku primenu. Glavni deo programa kontrole je fokusiran na serološkim metodama za skrining i potvrdu sa reakcijama i potvrđenom izolacijom mikoplazmi. sa znatnim brojem embrionskih ugušaka koji su edemizirani. Dijagnoza se postavlja direktnim izolovanjem Mycoplasma iowae na selektivnim podlogania specifičnim za mikoplazme ili serološkim metodama slično kao kod Mycoplasma gallisepticum. tačna dijagnoza је od najveće važnosti. tkivo jetre.Simptomi bolesti i patomorfološki nalaz manifestuju se slabijim valjenjem (210%). rotiranje tibije. . i tempiranje testa prema vremenu isporuke pilića. Diferencijalno dijagnostički potrebno je isključiti u prvom redu Mycoplasma meleagridis i Mycoplasma synoviae.

Metoda ELISA često se koriste za serološku potvrdu i veoma je praktična. samo za manj broj antibiotika potvrđeno je u praksi da imaju terapiski učinak. a i terapije mikroplazmoza živine upotrebljavaju se sa većim ili manjim uspehom različiti antibiotici. a od žrtvovanih ptica uzimanje uzoraka iz svežih leševa. Postoje signifikantne razlike kitova u zavisnosti od proizvođača. PCR je brza i osetljiva alternativna metoda koja zahteva specijalan medijum i reagense i vreme.Radi profilakse. Od živih ptica se uzimaju trahealni ili hoanalni brisevi. imunoprofilaktičnim merama i postupcima za iskorenjavanje infekcije. iako je moguće da je Mycoplasma gallisepticum veoma često prisutna ali ne i izolovana. ELISA kit koji otkriva antitela i Mycoplasma gallisepticum i Mycoplasma synoviae u jednoj probi mogu da se koriste za preliminarni skrining. obično respiratornog ili reproduktivnog trakta. Preventiva i kontrola U suzbijanju mikroplazmoza živine može se pristupiti na tri načina: upotrebom antibiotika. Izolacija se i dalje smatra dobrim standardom. a može da se izvodi sa svežom kulturom soja Mykoplasma gallisepticum ili standardizovanim antigenom. transport uzoraka i obrada predstavljaju kritične tačke u dijagnostici. HI je test izbora za potvrđivanje.Uzorkovanje.Dijagnostika Mykoplasma gallisepticum roditeljskih jata često se sprovodi u odsustvu kliničkih znakova. pa treba koristiti proizvode sa širokim spektrom uzoraka i sojeva sa terena. ili iz uginulih embriona. iz istih razloga kao kod SPA metode. Mycoplasma gallisepticum se uspešno izoluje iz različitih organa. prisustvo Mycoplasma gallisepticum se potvrđuje izolacijom u kulturi. U principu. a skrining se najčešće upotpunjava SPA (slide plate agglutination) sa komercijalnim antigenom. ELISA kitovi su osetljivi i specifični. Većina antibiotika daluje na mikoplazme sprečavajući sintezu belančevina. iako su moguće nespecifične reakcije. ili otkrivanjem specifične DNK. Glavna prepreka uvođenju PCR je nedostupnost komercijalnih kitova. Uprkos nalazima laboratorija da veliki broj antibiotika in vitro deluje na miplazme. .

ali se ovo retko praktikuje zbog visokih troškova. pre nego za dugoročno rešavanje problema. Inaktivisane vakcine se smatraju sigurnijim. opcija može biti vakcinacija živim vakcinama. teracikline.sve napolje . Kada se sprovodi vakcinacija. bilo kojom vakcinom Mycoplasma gallisepticum. medikaciju ne treba upotrebljavati za eliminaciju Mycoplasma gallisepticum infekcije iz inficiranog jata. Najčešće se primenjuje kod komercijalnih kokica nosilja koje treba da se usele u objekte sa različitim starosnim kategorijama za proizvodnju jaja. one su skupe i zahtevaju individualnu aplikaciju. fluorohinolone. esencijalno je da se obavi pre izlaganja divljem tipu infekta. sa proizvodnjom na farmama živine jedne starosne kategorije i uz princip sve unutra. Mycoplasma gallisepticum je sastavni deo Europian Communities Control Directive (90/539/EEC) kojom se propisuju uslovi trgovine u Evropskoj Uniji i uvozu živine i priplodnih jaja iz drugih zemalja. Međutim. . Osnovni principi programa su sledeći: . Inaktivisane vakcine pokazale su se efikasne u prevenciji respiratornih simptoma i promena kod kokošaka i doprinose smanjenju gubitaka u proizvodnji jaja i prenošenju na jaja. Tamo gde kontrola Mycoplasma gallisepticum nije izvodljiva.rutinski monitoring .momentalno klanje inficiranih roditeljskih jata za prevenciju širenja na potomstvo. i u nekim slučajevima kod brojlerskih kokica. Mycoplasma gallisepticum je osetljiva na nekoliko antibiotika. Ipak. uključujući makrolide. ali je rezistentna na peniciline i antibiotike koji inhibišu sintezu ćelijske membrane.serološke probe brzim i specifičnim potvrdnim testovima . nego kao metod kratkoročnog poboljšanja i ekonomskih efekata. Dvokratna vakcinacija se smatra efikasnijom nego jednokratna.Programi kontrole su u većini zemalja bazirani na održavanju komercijalnog roditeljskog materijala slobodnog od infekcije.visok nivo biozaštite roditeljskih jata.

analizom sekvence.godine. ornitoza je oboljenje ptica. Uzročnik hlamidioze ptica je bakterija Chlamydophila psittaci.Chlamydaceae podeljena u dva roda .M56 (Ondatra zibenthicus). koja ima 8 serovarijeteta. kao i padom nosivosti. hipertermijom.Tri soja žive vakcine Mycoplasma gallisepticum su dostupne na tržištu. testom sa specifičnim monoklonskim antitelima za serovarijetet. 1. Bolest se karakteriše oštećenjem respiratornog i digestivnog sistema. jedan izolat iz ondatre . Hlamidioze ptica je prvobitno označavana kao psitakoza ili papagajska groznica. Od 8 poznatih serovarijeteta 6 se smatraju endemskim za ptice. a kod ljudi nakon kontakta sa ovim pticama.Chlamydia i Chlamydophila. a najranije sa 2 nedelje ili manje ako su pilići izloženi riziku infekcije divljim tipom pre osme nedelje starosti. Serovarijeteti se identifikuju indirektnim fluoroscentnim antitelima (TFA). intracelularni mikroorganizam. ili psitakoza je naziv za obolenje papagaja i čoveka. i drugi izolat iz krave. pa se stoga može tragati do izvora izolata. To je vrlo kontagiozna zaraza.8.Psitacosis Hlamidioza. Ostala dva su. Varijeteti A-E su uobičajeni i pojavljuju se širom sveta. i odnosi se na hlamidijalnu bolest poreklom od domaće živine i divljih ptica koje nisu psitacine. Etiologija Uzročnik hlamidioze ptica je bakterija Chlamydophila psittaci. Determinacija serovarijeteta je značajna zbog toga što su serovarijeteti relativno specifični za domaćina. pa se i termin preferira. HLMIDIOZA – ORNITOZA . i primenjuju se u starosti od 8-14 nedelja. letargijom. Serovar. jer je bolest prvo uočena kod papagaja. Chlamydophila je novo ime roda usvojeno reklasifikacijom kojom je fam. pretežno akutnog a ređe hroničnog toka. PCR-RFLP ili PCR. pojavom ekskreta iz očiju i nosa. Naziv ornitoza uveden je1941. kokoidni. .PSITAKOZA PTICA Avium Chlamydiosis – Ornitosis . F predstavlja jedan izolat iz psitacina. koji može da izazove oboljenje i ljudi i životinja. Danas se ove bolesti smatraju srodnim.

čini oko 20% izolata golubova. ali se prtpostavlja je to neka od divljih ptica zbog sporadične prirode pojavljivanja. A-E relativno su specifični za domaćina. bele čaplje. kod kojih dovodi do akutne i hronične infekcije sa intermitentnim izlučivanjem uzročnika. Vertikalno prenošenje je takođe pokazano. je visokovirulentan. kod kojih uzrokuje akutne i perzistentne infekcije. Ponekad su manje osetljive na razređene rastvore denaturanata proteina. amonijum ili cink-sulfat. Perzistentne infekcije se smatraju čestim i kod ostalih ptica. fenol. 3% vodonik-peroksid i srebro-nitrat unipgge hlamidije za 1 minug. Od domaće živine najčešće . kao npr. galeba i ćurke. Manji broj izolata serovar. E je izolovan iz fatalnih slučajeva hlamidioze ratites. One periodično šire hlamidije preko fecesa i respiratornom sekrecijom. Prirodan domaćin soja nije poznat. Temperatura od 56°S inaktiviše ih za 5 minuta. Epizootiologija Hlamidioza ptica se pojavljuje širom sveta. dok homogenizatu inficiranog tkiva temperaturu od 37°C prežive 48 sati. izolovan iz većeg broja ptica. Serovar. A se rutinski izoluje iz psitacina. hlorovodoni-čna kiselina. Prijemčiva je većina domaće živine. ili ingestijom kontaminirane hrane. Stalno inficirane ptice često izgledaju normalno. kao i određen broj niskopatogenih izolata ćuraka. Obzirom na sporadično pojavljivanje. Prijemčiva ptica može da se inficira inhalacijom vazduha sa kontaminiranim materijalom. Inficirane ptice izlučuju uzročnike respiratornom sekrecijom i fecesom. Serovar. Ulazak hlamidija u novo jato ili areal. kućne i divlje ptice. natrijum-hidroksid. moguć je ulaskom perzistentno inficiranih ptica. sa mortalitetom 30% i više. U organskoj materiji brzo ih inaktivišu površinski aktivni dezinficijensi. Serovar. C teže se determinišu. 22° C 12 dana i 4°C do 50 dana. kvaternerna amonijumova jedinjenja i rastvarači masti. prirodan domaćin još nije utvrđen. Benzalkonijum-hlorid. ali se može reći da većina njih potiče od pataka i gusaka. Papagaji i golubovi su često subklinički inficirani i periodično šire uzročnike. Hlamidije su vrlo osetljive na hemijske materije. E. kiseline i baze. metanol. etanol.Serovar. D je izolovan iz većeg broja ptica. B je primarno patogen za svinje. 70% etanol. Serovar. Serovar. Kod ćuraka ovaj serovar. Prenosi se primarno sa ptice na pticu. alkoholni ra-stvor joda.

Ulazak hlamidija u neinficirano jato je moguć i preko populacije divljih ptica. Poznato je da je hlamidija široko rasprostranjena u populaciji divljih ptica. ovi sojevi imaju tendenciju perzistentne infekcije sa periodima obilnijeg izlučivanja. i golubovi u hroničnom. tigrica. U Severnoj Americi. ali mogu biti visoko patogeni za domaći stočni fond i ljude. ali je otporna na kiseline i baze. kao i kod bele čaplje i galeba. Kod kokošaka ornitoza se ređe javlja. Međutim. 1:100 kućnom varikinom. Vertikalno prenošenje je opisano kod kokošaka. morskih galebova i snežnih gusaka. 70% izopropilalkoholom. Kontaminirana hrana i oprema takođe mogu biti izvor infekcije. Efikasna dezinfekcija postiže se 1:1. u preko 150 vrsta iz 15 redova. Većina dezinficijenasa i deterdženata inaktiviše C. i hlorisanim fenolima. D pronađen je kod ćuraka. Nije poznat značaj vertikalnog prenošenja hlamidija na jato. divlje ptice su često inficirane serovar. Najviše su inficirani papagaji i golubovi. . C. B ili E. Serotipizacija izolata iz divljih ptica i domaće živine je ograničena. Temeljno čišćenje opreme je važno obzirom da mikroorganizam preživljava u fecesu i prostirci do 30 dana.000 rastvorom kvaternernih amonijumovih jedinjenja. Sojevi izolovani iz ovih divljih ptica ne smatraju se prirodno patogenim za njih. Psitakoza se javi i kod kaveznih ptica kućnih ljubimaca. Vertikalnim prenošenjem potencira se unošenje hlamidija u biološke proizvode koji se proizvode u jajima. psittaci je osetljiva na visoku t°.obole ćurke i plovke u akutnom toku. Ovo može da predstavlja problem za proizvodnju atenuiranih živih vakcina. i to prilično niskog stepena. psittaci (visok sadržaj lipida u bakteriji). kao i kod divljih ptica. Visokovirulentan soj serovar. izbijanje zaraze u jatu pataka ili ćuraka može inicirati i samo jedno inficirano pile. pa hranu treba čuvati od drugih ptica. U divljih ptica. pataka. a sporadično pojavljivanje kod ćuraka ukazuje da druge ptice mogu biti nosioci. ali dostupni podaci ne pokazuju put prenošenja sa divljih ptica. Brojne studije utvrdile su stopu izolacije od preko 10% i serološku stopu od preko 30%. a isti ovi serotipovi su pronađeni u domaćih ćuraka.

Ljudi oboljevaju sa sindromom prehlade i gripa. iako je poznata infekcija izlaganjem i drugim pticama. Prenošenje sa čoveka na čoveka je moguće. poliurija i slabost. najviše su ugroženi vlasnici ptica. značajno je prenošenje na zaposlene u postrojenjima i radnike koji rade na sečenju obrađenih ćuraka. Obično je prisutan žuto-zelen izmet. jeza. Avijarni sojevi hlamidija su infektivni za ljude. Nije zabeleženo zaražavanje potrošača. Pri infekciji visokovirulentnim sojem tipični klinički simptomi su pneumoenterit uz respiratorne poremećaje. ali manje težine i izraženosti. slabost i mialgija. Na klanicama je takođe problem. veterinari i radnici sa živinom. Klinička slika Hlamidioza ptica kod ptica uzrokuje sistemsku infekciju koja se razlikuje u zavisnosti od soja i domaćina. Posle klanja. Inficirane ptice izlučuju hlamidije respiratornom sekrecijom i fecesom. Prenošenje sa ljudi na ptice nije zabeleženo. Simptomi kod ljudi su glavobolja. Bolest se smatra profesionalnom. Moguće su asimptomatske infekcije i sa visoko i sa niskovirulentnim sojevima. Pri intervencijama kod inficiranih ljudi treba biti obazriv. ali obično ne predstavlja veći problem. Nalaz pri auskultaciji može biti negativan ili blago promenjen i pored prisustva respiratornih simptoma. . Niskovirulentni sojevi daju sličnu sliku. Stoga treba biti svestan opasnosti i rano dijagnostikovati infekciju. dijareja. kako se infekcija prenosi inhalacijom kontaminiranog vazduha. Ako se pravilno tretira. najčešće golubovima (divlji i domaći) i komercijalnim patkama i ćurkama. Papagaji su najčešći izvor infekcije ljudi. sa ili bez respiratornih znakova. Pojava hlamidioze kod ljudi vezana je za kontakt sa patkama i ćurkama u toku klanja inficiranih ptica. ali se može javiti i teško sistemsko oboljenje sa zapaljenjem pluća i encefalitom.Inficirane komercijalne ptice predstavljaju rizik za proizvođače i radnike na klanicama. ali nije isključeno inficiranje radnika koji rade na kasnijim fazama obrade živinskog mesa. obično se inficiraju radnici koji rade evisceraciju. žmarci. smrtni ishod se retko javlja. stoga sa inficiranim pticama ili kontaminiranim materijalom treba postupati oprezno. mukopurulentan nosni iscedak.

Najvirulentniji je serovar. Jetra je često povećana. i zapaljenje perikarda. Za niskovirulentne sojeve (A. sa stopom morbiditeta 50-80% i mortaliteta 5-30% i više. zapaljenje seroza pluća i vazdušnih kesa. Inkubacioni period za serotip D u eksperimentalnim uslovima zaražavanja je 5-10 dana. E. posebno stariji papagaji. znaci su slični ali manjeg intenziteta. Kod egzotičnih ptica. Primetne su razlike među sojevima. krta. Infekcija lateralnih nazalnih žlezda zadržava se nedeljama. B i E serotipovi) morbiditet je 5-20%. Serozne membrane i vazdušne kese često su zadebljale i prekrivene . Najčešće patoanatomske promene su uvećanje slezine i jetre.Ćurke inficirane virulentnim sojevima su kahektične. Svi avijarni sojevi stvaraju lezije karakteristične za teške sistemske bolesti. Slezina je obično tamna. D. Patoanatomske promene Postmortem promene su slične za sve ptice. Ptice mogu biti anoreksične i sa zelenim izmetom. a mortalitet 1-4% kada inficiraju ćurke. sinuzitis i respiratorne smetnje. Manje je izražen uticaj na nosivost. Klinički znaci mogu da izostanu sve do 8 nedelja postinfektivno. a ipak često izlučuju hlamidije u toku dužeg vremena. B. obično obole bez ispoljavanja kliničkih simptoma. Često je prisutan žuto-zelen želatinozan izmet. anoreksične i sa povišenom telesnom t°. Ukoliko je infekcija nastala niskovirulentnim sojevima. pa čak i unutar varijeteta. pri čemu neki sojevi uzrokuju težak aerosakulitis i promene na plućima. Mnoge ptice. mekane konzistencije i može biti sa sivo-belim nekrotičnim poljima ili petehijama. a može biti produžen pri manjem broju uzročnika. ili kod starijih ptica. s tim što su teže i primetnije kod više virulentnih sojeva. proliv sa žućkastim izmetom. uočava se anoreksija i mršavljenje. koje nisu patognomonične. a moguće su i varijacije inkubacionog perioda i kliničke slike.Bolest kod ćuraka uzrokuju serovarijeteti A. žućkaste ili zelene boje sa malim nekrotičnim poljima na kapsuli ili parenhimu. kućnih ljubimaca. D. može privremeno da potpuno prestane ili da ostane na niskom nivou sve do potpunog ozdravljenja. a neki neznatan aerosakulitis i promene na plućima a dominantno više promene na srcu. Nosivost rapidno opada.

fibrinoznim eksudatom. Uprkos nižoj patogenosti. Karakteristični znaci su trešenje. a teško se razlikuju ozdravele jedinke od kiconoša. slezina. kongestiran. perikarditis i peritonitis. vazdušne kese. Morbiditet se kreće u rasponu 10-80%. kojima se utvrđuje prisustvo hlamidija ili antitela na hlamidije. i često fatalna za mlade patke. pri ovoj pojavi značajne su bile implikacije na zdravlje ljudi i velik broj radnika je oboleo. Dijagnoza Brojne dijagnostičke metode su korišćene za testiranje na hlamidijarnu infekciju kod ptica. Titri antitela često rapidno padaju zavisno od testa. Na plućima može ali ne mora biti prisutna kongestija. Ovo izlučivanje sreće se kod papagaja i golubova a smatra se da postoji i kod drugih ptica. bubrezi. Na obdukciji kućnih ptica uočava se povećanje slezine i jetre. Hlamidioza ptica je značajna kod pataka u Evropi iz ekonomskih razloga. jetra. nesiguran hod. Slični problemi su prisutni i kod utvrđivanja antitela. primarne ćelije pilećih embriona. obzirom da titri antitela mogu sporo da reaguju. neophodno je pravilno . Problem antigen-dijagnostičkih testova je taj što ptice prolaze kroz fazu aktivne bolesti. procedura je sigurna i relativno osetljiva. Izolacija hlamidija obavlja se iz eksudata aurikularni ili nazalni eksudat. korišćenjem ćelijskih kultura . a mortalitet 0-30%. Može da se izvodi na embrioniranim jajima ili kulturi tkiva. a u parenhimu gnojni serozan ili fibrognojni eksudat. tkiva pluća. Ipak. Izolacija je standardan metod za otkrivanje antigena i koristi je dosta laboratorija da bi se utvrdilo da li je ptica slobodna od hlamidija. fibrinozni eksudat iz parenhimatoznih organa. fibrinozni aerosakulitis. ali i zbog javnog interesa za zdravlje ljudi. krvi ili izmeta. Tokom 1990-tih zabeleženo je nekoliko pojava bolesti kod pataka sa minimalnim kliničkim znacima ili njihovm odsustvom. anoreksija i serozan ili purulentan iscedak iz očiju i nozdrva. Obično je teška i iscrpljujuća. zavisno od starosti i prisustva drugih bolesti. Perikard je zadebljao. nakon čega sledi ili ozdravljenje ili hroničan tok sa povremenim izlučivanjem patogena.

pošto se uzorkovanjem samo sa jednog mesta ne otkrivaju sve pozitivne ptice. nužno je pravilno skladištenje. i vrlo su specifični. test otkriva plazmid prisutan samo kod C. takođe. oprema mora da obezbeđuje cetrifugiranje inokulata na jedan sloj. kao i ispitivanje u više navrata i ponovnu pasažu ako je potrebno. ali nije moguće poređenje rezultata sa izolacijom. Brza je i osetljiva. Najosetljivije su BGM. Postojeća laboratorijska oprema određuju tip suda za monoslojnu ćelijsku kulturu za inokulaciju. PCR je korišćen za detekciju Chlamydia trachomatis kod ljudi je visoko specifičan i osetljiv. U cilju poboljšanja osetljivosti. Zadovoljavaju set bočica sa malim ravnim dnom sa presvlakama ili set višećelijskih komora. omogućava identifikaciju inkluzija u sloju direktnom FA ili nekom drugom odgovarajućom tehnikom. PCR tehnika se koristi za otkrivanje hlamidioze kod ptica. napravljeni su tako da ciljaju relativno kratak fragment DNK ili da koriste postupak gnezda. HeLa. psittaci otkrivaju veći deo proteina spoljašnje membrane genoma. Specijalni pufer SPG (sucrose fosfat glutamaza) je poželjan rastvor za transport. Svežina uzoraka je važna. a najvažnije je da štiti osoblje od infekcije. Oprema mora biti multifunkcionalne. Pri uzimanju uzoraka fecesa treba biti pažljiv. trachomatis sojeva. kloakalnih i uzoraka fecesa. McCoy. U nedavnom ispitivanju. Standardni medijum sadrži 5-10% fetalnog telećeg seruma sa antibioticima koji ne inhibišu rast hlamidija. Za izolaciju avijarnih sojeva najčešće se koriste i uobičajene ćelijske linije. Kako ptice mogu izlučivati hlamidije povremeno. a zadovoljavajući rezultati se postižu sa Vero i L-929. Međutim. uzimanje uzoraka treba ponoviti posle izvesnog broja dana. iz faringealnih briseva je otkriven veći broj pozitivnih ptica. . Takođe.postupanje sa uzorcima i specijalna oprema za zaštitu osoblja u laboratoriji. Testovi koji se razvijaju za C. Vero i L-929. a mogu i neke druge. i to BGM. čuvanje i zamrzavanje uzoraka. Od živih ptica standardni su uzorci fecesa jer se relativno lako dobijaju i smatraju se primarnim putem prenošenja. jer isušivanje umnogome smanjuje sposobnost preživljavanja hlamidija. preporučuje se sakupljanje faringealnih.

Histohemijsko i imunohemijsko bojenje otisaka tkiva se široko koristi. herpesvirusne infekcije golubova i drugih bolesti sa sličnim simptomima. međutim. i to kod svih hlamidija. Može se pretpostaviti da dijagnoza u jatu. aspergiloze. ili uzoraka krvi u akutnoj fazi i fazi rekonvalescencije. Najviše se koristi kod ptica koje ispoljavaju kliničke znake. za pozitivnu reakciju je potrebno nekoliko stotina uzročnika. Dijagnoza se postavlja na osnovu nalaza 4x višeg titra At iz serijskih uzoraka krvi iskrvarenjem. negrejani serumi dodaju rastvoru komplementa. Da bi se otkrila aktivna infekcija. Razlika između ove dve metoda je u tome što se kod prve. može da se koristi serološko dokazivanje. normalan serum pojačava osetljivost RVK. pa se može koristiti za testiranje avijarnih seruma na antitela koja inače ne fiksiraju komplement zamorca. ako postoje tipični klinički znaci bolesti i ako je većina titara 1:64 i više za RVK. Prisustvo antitela na LPS je dobar indikator nedavne infekcije. Ne preporučuje se za skrining pojedinačnih ptica. Njom se otkrivaju antitela na LPS (zajednički antigen hlamidija). Neki noviji serološki testovi kojima se otkrivaju uglavnom IgM. potrebni su parni serumi (akutni i rekonvalescentni) sa 4x većim titrom. ali zahteva obučene tehničare za tumačenje rezultata. proba nije osetljiva. Diferencijalna dijagnoza Hlamidiozu treba razlikovati od mikoplazmoze. ELISA je najbolja za dijagnostiku kod ptica kod kojih postoje klinički simptomi bolesti. influence. Obično je to direktna ili modifikovana RVK. RVK metoda je najraširenija. Ovom probom se otkrivaju lipopolisaharidi (LPS). Preventiva i terapija . listerioze. Metoda dosta varira. kolere. Ako nije moguća etiološka izolacija. dopuštaju pretpostavku dijagnoze na osnovu pozitivne reakcije. infekcija uzrokovanih paramiksovi-rusima. Ova tehnika je brza i nije skupa. radi se na kitovima za humane uzorke.ELISA Relativno je nova tehnika za utvrđivanje antigena.

Hlortetraciklin je lek izbora kako kod komercijalne živine, tako i kod kućnih ptica. Lek relativno nije skup, i može se aplikovati u hrani. Trenutno je vrlo efikasan u prevenciji daljih gubitaka i izlučivanja mikroorganizma. Često se koristi u karantinu za kontrolu hlamidioze i prevenciju širenja. Takođe, primenjuje se u klaničnoj industriji, ako se sumnja na postojanje hlamidioze u jatu. Najveći problem predstavlja njegovo bakteriostatsko delovanje, pa posle 30-to dnevnog tretmana neke kliconoše mogu biti izvor infekcije.Rezistencija na Hlortetracikline je zabeležena, ali nije problematična. Vakcine Ne postoji komercijalna vakcina protiv hlamidioze. Za ćurke, Page je uspešno proizveo ćelijski-vezan odgovor koji štiti 90% ćuraka. Najbolji rezultati se postižu primenom dve doze vakcine u razmaku od 8 nedelja. Razvoj vakcine nije nastavljen zbog potrebe za dvema dozama kako bi se postigla zadovoljavajuća zaštita. Nedavno je isprobana plazmid DNK vakcina protiv većine proteina spoljašnje membrane, i pokazala se delotvornom kod ćuraka. Stvaranje antitela posle vakcinacije je bilo slabo, ali je nakon izlaganja uzročniku došlo do aktiviranja imunih T-memory limfocita i postignut je značajan nivo zaštite. Nivo zaštite koji vakcina pruža i ekonomska opravdanost presudni su za primenu programa imunizacije većeg broja ptica u cilju prevencije epizootija hlamidioze.

1.9. TUBERKULOZA PTICA Tuberculosis avium Tuberkuloza je zarazna, kontagiozna, pretežno hronična bolest, koja se po patomorfološkom supstratu svrstava u grupu specifičnih zapaljenja. Tuberkuloza je zoonoza. Etiologija Uzročnik tuberkuloze pernate živine je Mycobactertum avium. koji je patogen za kokoške, ćurke, biserke, golubove, fazane a izuzetno i za neke vodene ptice. Međutim, tuberkuloza papagaja dovodi se u vezu sa humanim tipopi tuberkuloze, a tuberkuloza kanarinaca sa uzročnikom tuberkuloze sisara. Isto tako, potrebno je istaći da je

Mycobacterium avium patogen za svinje, goveda, rede za ovce, koze i konje, u kojih izaziva veoma blage promene. Uzročnik bolesti Mycobactertum avium je u odnosu na druge mikobakterije otporniji na antimikrobne lekove i mnoge dezinficijense. Međugim, mikroorganizme nezaštićene organskom materijom direktna sunčeva svetlost brzo ubija. S obzirom na alimentarni put infekcije, tuberkulozni proces počinje u lamini propriji sluznice creva u kojoj dolazi do primarnih lezija, a odatle uzroćnici prodiru u krvotok izazivajući bakterijemiju, dovodeći do generalizacije procesa sa posledičnim stvaranjem čvorića i čvorova na unutrašnjim organima.

Epizootiologija Infekcija sa Mycobactertum avium se, među domaćom živinom, najčešće sreće kod kokošaka, plovki, gusaka i ćuraka, dok je kod drugih relativno retka. Među divljim pticama, česta je kod fazana. Oboljenje se najčešće javlja kod starijih jedinki, ne zbog veće uzrasne sklonosti na infekciju, već zbog duže ekspozicije i dugog inkubacionog perioda. Tuberkuloza živine, namenjene za priplod, tov ili druge svrhe, često se ne otkrije na vreme, pa postoji mogućnost da se inficiraju i druge zdrave životinje u jatu Mortalitet uglavnom nije značajan, ali su ekonomski gubici zbog slabog prirasta i smanjenja nosivosti značajni. Ako se tome doda da može da dođe i do infekcije ljudi, onda se značaj tuberkuloze, kao zoonoze, još više povećava i ako se oboljenje kod ljudi javlja veoma retko. Izvor infekcije je obolela živina, koja bacile izlučuje izmetom (lezije u crevima, jetri i žučnoj bešici) i eventualno iz respiratornog trakta (posebno ako je zahvaćena traheja). Od najvećeg značaja za infekciju su kontaminirana prašina i prostir-ka. Tuberkuloza, među živinom, može da se širi i žderanjem leševa i kanibalizmom. Bacile

prenose ljudi na cipelama. Značajno je širenje di-vljim pticama, a i svinje se pominju kao potencijalni izvor infekcije. Klinička slika Oboljenje je obično progresivnog toka, a može da bude prolongirano nedeljama i mesecima pre uginuća. Obolela živina najčešće ne ispoljava klincčke simptome, eventualno u nekim slučajevima uočljiva je letargija. Iako je se mršavljenje sa izrazitom atrofijom grudne muskulature, apetit, tako očuvan javlja da grudna kost proliv. uporan

prominira. Kresta je . bleda i "uvelog" izgleda. Nekada se javi

Lokomotorni poremećaji mogu da se jave kod tuberkuloze kostiju. Nekada dođe do . iznenadnog uginuća životinja u dobroj kondiciji, zbog

iskrvarenja usled rupture jetre ili slezine izazvane tuberkuloznim promenama. Patomorfološki nalaz Infekcija nastaje preko digestivnog trakta, pa se promene prvo razvijaju u crevima, u lamini propriji, i tuberkuli prodiru u mišićni sloj sve do subseroze. Obično su diseminovani, oko njih se stvaraju i "resorptivni čvorići" usled limfogenog širenja mikobakterija, kada nastaju i veći konglomerati. Tuberkuli su na preseku sivo-žute boje, kazeifikovani, često i sa šupljinama, koje komuniciraju sa lumenom creva. Karakteristika kazeozne nekroze je da je izrazito suva. Iz primarnog ognjišta dolazi do protrahirane generalizacije, sa razvojem tuberkula u jetri, plućima (retko kod kokošaka, ali gotovo redovno kod plovuša), srcu, bubrezima, polnim i drugim organima. Promene se u 90% slučajeva otkriju u U vidu su žućkastih čvorića i čvorova, veličine zrna graška do pasulja, sa centralnom kazeifika-cijom, kao i tendencijom konfluisanja. Najčešće se nalaze u predelu femoro-tibiotarzalnog i tibiotarzalnog i tarzometatarzalnog zgloba, a najlakše uočavaju ako se kost preseče uzdužno. Jetra i slezina su u slučaju promena povećane. Ukoliko dođe do njihove rupture u telesnoj duplji se nađe krv.

Promene se u jetri nađu u 95% slučajeva, u slezini u 90%, u digestivnom kanalu u 80%, plućima u 40% i bubrezima u oko 10% slučajeva tuberkuloze. Za procenu starosti tuberkuloznog procesa, koriste se podaci o veličini tuberkula, njihovom izgledu i građi, regresivnim promenama (kazeifikacija, kalcifikacija), proširenosti promena i procesu vezivno tkivne inkapsulacije. Smatra se da je, kod sisara, za nastanak makroskopski vidljivog čvorića, veličine zrna prosa i nešto većeg, potrebno 25 do 30 dana. Između 30. i 40. dana razvija se početna centralna kazeifikacija tuberkula, a distrofična kalcifikacija počinje sa najmanje 50 dana. Rast tuberkula je dosta spor, tako da za 40-50 dana može da bude veličine semena konoplje i za 75 dana kao lešnik. Računa se da kod živine ovakve promene nastaju nešto kasnije, odnosno da je njihov morfogenezni tok duži za još oko 10 dana, tek makroskopski vidljive promene nastaju za 30 do 40 dana. Dijagnoza Bacili tuberkuloze se lako otkriju, u velikom broju, u razmazima tuberkula posebno u "svežim" tuberkulima i onima iz kostne srži. Ukoliko je broj bacila mali može da se koristi i zasejavanje materjala na kulture ili veštačka infekcija osetljivih pilića. Za alergološku dijagnostiku tuberkuloze živine koristi se intradermalni test tuberkulinizacije. Ubrizgava se u podbradnjak, a reakcija se očitava posle 48 sati. Pozitivna reakcija je lako uočljiva na mesgu aplikacije razvije se otok u vidu malog čvorića, ili velikog edema, koji može da se proširi na drugi podbradnjak i potkožno u vrat. Kod mladih pilića, kao mesto aplikacije može da se koristi i kresta, mada u tom slučaju rezultati nisu apsolutno pouzdani. Tuberkulinska proba izvedena u podbradnjak ćuraka je manje pouzdana, nego kod kokošaka. Aplikacija u krilni nabor preporučuje se kao efikasnija, ali se još uvek nije pokazala dobrom kao kod kokošaka. Kod plovki i paunova aplikacija tuberkulina može da se obavi u gole delove kože, ali je pouzdanost nedovoljna, a tumačenje rezultata otežano. Test sa aplikacijom u plovne

kožice plovuša nije dovoljno osetljiv i često podleže komplikacijama u vidu infekcija na mestu inokulacije. Kod fazana tuberkulinski test može da se izvede na dva načina. Prvi način je aplikacija tuberkulina, u kožu donjeg očnog kapka. Kao pozitivan rezultat smatra se razvoj uočljivog otoka nakon 48 sati. Alternativna metoda je aplikacija tuberkulina u grudnu muskulaturu, a reakcija se prosuđuje posle 6 do 10 sati. Inficirani fazani pokazuju znake depresije i izdvajaju se iz jata, a mogući su i slučajevi naglog uginuća. Kod neinficiranih jedinki test ne može da uzrokuje pojavu kliničkih znakova. Kod oko 80% jedinki pozitivnih na tuberkulinski test, na obdukciji se ustanove vidljive patomorfološke promene. Test aglutinacije, sa korišćenjem pune krvi, je jednostavan za izvođenje i daje brzo rezultat. Međutim, nije dovoljno specifičan i može da daje lažno pozitivnu reakciju. ELISA postupak je osetljiv i pouzdan za primenu. Tuberkuloza živine se ne leči, zaraza se suzbija stemping-aut metodom. Profilaksa se sprovodi opštim sanitarnim merama veterinarske medicine. 1.10. KLOSTRIDIJOZA PTICA Clostridosis avium Kompleks enteritisa ptica ili živine uzrokovanih anaerobnim bakterijama iz roda Clostridium sačinjavaju dva entiteta: ulcerozni enteritis ili prepeličija bolest, uzrokovana sa Clostridium perfringens tip C., i nekrotični enteritis, uzrokovan sa Clostridium perfringens tip A. Epizootiologija Na klostrilijalne infekcije osetljive su sve vrste i kategorije živine. Od ulceroznog enteritisa češće oboljevaju pilići, prepelice, fazani i jarebice gajeni u intenzivnom sistemu, pa i ostale ptice. Plovuše ne oboljevaju od prepeličije bolesti. Oboljeva najčešće podmladak, i to pilići i prepelice uzrasta 2-12 nedelja i ćurići uzrasta

3-8 nedelja. Bolest je kod pilića udružena ili izbija posle kokcidioze, zarazne anemije, ili stresnih stanja. Bolest u jatu traje oko 3 nedelje, čak i 6-10 meseci. Mortalitet kod obole-lih pilića kreće se od 2% pa do najviše 12%, a posle lečenja svega 1- 5%. Najveći mortalitet zabeležen je kod prepelica 5-14 dana posle infe-kcije i može da iznosi i 100%. Od nekrotičnog enteritisa obole najčešće pilići i ćurići uzrasta 2-5 ili više nedelja (najčešće 18-25 dana), a retko odrasle kokoške i ćurke. Zaraza se za nedelju dana proširi u jatu. Mortalitet je obično najviši kod brojlera, i prosečno se kreće oko 10%, može da postigne i 12-15%, a tek za 14 dana se smanji na nivo tehnološkog. Infekcija se širi horizontalnim putem, pri čemu je izmet glavni kontaminent okoline. Klostridije su ubikvitarni mikroorganizmi i čes-ti stanovnici digestivnog trakta živine. Nalaze se u prljavštini, prašini, larvama insekata. Zbog toga značajnu ulogu u izbijanju bolesti uglavnom imaju predisponirajući faktori: loši uslovi nege, prvenstveno kod živine gajene u intenzivnom sistemu, neredovno uklanjanje leševa iz živinarnika, loše sprovođenje mera dezinfekcije, loša ishrana i promena hrane. Posebnu predisponirajuću ulogu ima žderanje prostirke, sa posledičnim nepotpunim opstrukcijama digestivnog kanala, kao i ishrana zrnevljem žitarica bez dodatka peska i šljunka. Bolesti druge etiologije stvaraju pogodne uslove za razmnožavanje i patogeno delovanje klostridija. Poseban značaj se pridaje subkliničkoj kokcidiozi, ali ulogu mogu da imaju i Gamboro bolest i zarazna anemija pilića. Poseban značaj u širenju i održavanju bolesti ima biološka karakteristika klostridija da stvaraju vrlo otporne spore, koje dugo preživljavaju nepovoljne uslove spoljašnje sredine, a otporne su i na većinu dezinficijenasa. Klinička slika Trajanje inkubacije nije poznato. Klostridijalne enterotoksemije karakteriše naglo izbijanje bolesti i kratak, uglavnom akutan ili subakutan tok. Kod pilića se karakteriše depresijom, slabošću i anoreksijom. Konzumacija hrane kod pilića i ćurića smanji se i

do 30%. Oboleli pilići su neveseli i izmetu može da se nađe veća ili manja količina krvi, a u kasnijem toku bolesti i krpice nekrotizovane sluznice. Nekrotični enteritis se kod ćurića često javlja u vidu eksplozivne zaraze, sa profuznim prolivom. Oboleli ćurići ss sakupljaju u gomile i jako pijuču promenjenim glasom. Oboljenje obično traje 7-10 dana, a u pojedinim slučajevima jave se uginuća bez ikakvih prethodnih simptoma. Kod obolelih gusaka primete se slični simptomi, depresija, ataksija, anoreksija, a ponekad i proliv sa ili bez prisustva krvi i krpica fibrina u izmetu.

Patomorfološki nalaz Na obdukciji pilića uginulih od prepeličije bolesti nađu se, u početnom stadijumu, promene tankog creva, cekuma i prednjih partija debelog creva, sa sitnim, okruglim i plitkim čirevima sa hemoragičnim rubom. Kasnije ovi ulceri konfluišu i produbljuju se, sve do seroze, kada mogu da uzrokuju i perforaciju creva, sa posledičnim peritonitisom. Jetra je promenjena, sa nekrotičnim ognjištima žućkaste do sive boje, različite veličine. Slezina je obično uvećana i hemoragična. Nekrotični enteritis karakteriše zadebljanje zida tankog creva sa obimnim nekrotizacijama sluznice. Nekrotična područja su somotastog izgleda, a u nekim slučajevima, posebno u nižim partijama tankog creva lumen je ispunjen velikom količinom detritusa nekrotičnog epitela, često sa primesama krvi. Kod gusaka je afektirana sluznica prednjih partija tankog creva, a nekada i čitav crevni kanal. Razvija se hemoragični, ali i ulcerozni i difteroidni enteritis. Karakterističan je istovremeni nalaz različitih oblika enteritisa u jednom jatu obolelih, kao i mešani oblici kod pojedinih gusaka. Svi parenhimatozni organi su hiperemični.

ali patomorf'ološki nalaz ih razlikuje. inače. slezine i krvi. Često se navodi da su ulcerozni i nekrotični enteritis usko vezani sindrom. Diferencijalna dijagnoza Ulcerozni enteritis treba razlikovati od kokcidioze. a promene u crevu su vrlo slične. slične su onima kod ulceroznog enteritisa. nalaz kod ulceroznog enteritisa može da razreši dilemu . Kolonije klostridija. sa sitnim nekrotičnim žarištima po lobusima. Zametak je kongestiran. Promene kod hemoragičnog sindroma . udružene sa ulceroznim promenama u crevu. Bacili klostridija mogu da se zapaze i pregledom bojenih razmaza sluznice creva ili klač-preparata nekrotičnih ognjišta iz jetre.Jetra je otečena. dobro rastu na odgovarajućim hranljivim. kod ulceroznog enteritisa retko nađu. nekrotičnog enteritisa i hemoragi-čnog sindroma. Slezina je otečena. lako se razlikuju ol ulceroznog enteritisa. diferencijalnim i selsktivnim podlogama za anaerobe. Međutim. Promene kod histomoniase su karakteristične.promene u jetri i slezini. Često kokcidioza prethodi ili je udružena sa ulceroznim eneteritisom.tačkasta krvavljenja po jetri i u crevu. Bojenjem razmaza žumančetne kese mogu da se ustanove bacili i spore. ponekad sa sitnim nekrotičnim ognjištima. pa iako se javljaju u crevima i u cekumima. ali se bleda kostna srž i hemoragije u mišićima. a žumančetna kesa nepromenjenog izgleda. koje su čsste kod hemo-ragičnog sindroma. i dokažu kulturelno ili imunofluorescencijom. jetre. . a posebno kada se u njima nađu uzročnici. Inokulacija materijala u 5-7-odnevna embrionirana kokošija jaja uzrokuje za 4872 sata uginuće embriona. Dijagnoza Klostridije mogu da se izoluju iz creva. histomonoze. ili nekrotičnim poljima po rubovima. Dijagnoza može da se postavi i korišćenjem reakcije vezivanja komplementa i agar-gel imunodifuzione metode.

Kod nas je bolest ustanovljena 1999. 1. pri čemu je uginulo oko 400 pataka iz čijih organa je izolovan Clostridium botulinum. crevima u koja se kolonizirao Clostridium botulinum. a ne uništavaju ga želudačna kiselina. u intenzivnom uzgoju divljih pataka. barskih ptica. Bolest je ustvari intoksikacija pri čemu se endotoksini stvaraju u digestivnom traktu. leševima životinja. Bolest se najčešće javlja kod domaćih i divljih plovuša koje žive na ribnjacima i okolnim kanalima i barama. BOTULIZAM PTICA Infectius Clostridium Botulinum Botulizam je intoksikacija hranom koja je kontaminirana neurotoksinima bakterije Clostridium botulinum. Rizična je ona hrana koja pruža povoljne uslove za rast i razmnožavanje bakterija a dostupna je za ptice i živinu. Etiologija Uzročnik bolesti je bakterija Clostridium botulinum koja proizvodi neurotoksine. Ptice i živina su osetljive na toksine tipa A i C koji se stvaraju na temperaturi od 22 do 37°C. godine. Epizootiologija Zaraza je ustanovljena na svim kontinentima kod 69 vrsta ptica iz 21 porodice. domaćih plovuša i živine pri čemu dominiraju simptomi pareze i paralize. loše uskladištenim ribljim brašnom i toksinom inficiranih larvi nekih insekata. ređe ribom ili mesom iz konzervi. probavni fermenti ni sunčevo svetlo. Klinička slika . na jednom ribnjaku u Vojvodini.Terapija se sprovodi hemioterapeuticima na osnovu antibiograma a profilaksa sanitarnim merama veterinarske medicine. To je anaerobna bakterija veoma raširena u prirodi. Ptice se najčešće inficiraju uginulom ribom. Masovna uginuća pataka se dešavaju u SAD gde bolest ima i poseban naziv «western duck sickness».11. Obolenje je opisano kod divljih ptica.

pored njega ne treba zanemariti ni uzročnike drugih bolesti. Kod nekih se krila opuštena. izražen proliv i na kraju nastaje uginuće za nekoliko sati do 2 dana. izolacije uzročnika i dokazom toksina u biološkom ogledu na belim miševima ili zamorcu. Haemophvlus gallinarum. koji vrlo često deluju u zajednici sa Haemophylus gallinarum utičući nepovoljno na tok i intenzitet bolesti. Patomorfološki nalaz Za ovu bolest postmortem nalaz obično je negativan. uglavnom akutnog. Simptomi bolesti se ispoljavaju paralizom mišića glave. Kao uzročni agens zarazne kijavice smatra se Haemophylus gallinarum (H. prouzrokovano sa Haemophylus gallinarum. ZARAZNA KORICA ŽIVINE Corica infectiosa avium Zarazna korica ili kijavica je vrlo kontagiozno oboljenje gornjih disajnih puteva. kao i stalno sprovođenje mera DDD. Ako je tok bolesti bio akutan ili subakutan najčešći nalaz je hemoragični enteritis sa hiperemijom mozga. glave vrata i ekstremiteta. Ptice ne jedu. je slabo otporan u spoljašnjoj sredini. vrat je ispružen napred ili savijen u stranu ili prema leđima. Međutim.Inkubacija traje nekoliko sati do 2 dana. Etiologija. ali se ona ekonomski ne isplati. leže. membrana niktitans prolabira napolje. 1. oči zatvorene. ređe hroničnog toka. Preventiva se svodi na pravilnu ishranu i adekvatno skladištenje hrane za ptice.12. Profilaksa i terapija Terapija je moguća pomoću specifičnog serumskog antitoksina tipa C i simptomatska. paragallinarum). Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkih simptoma. . tako što donji deo tela polože na tlo ili padnu na stranu.

Osetljive su sve kategorije.odnosno van domaćina. tokom zime i ranog proleća. a teži oblik oko 3 nedelje. Seromukozni eksudat u konjuktivalnoj kesi se u kasnijem toku bolesti.Prvi karakteristični znak oboljenja je seromukozni nosni i očni iscedak i edem lica. Širenje bolesti je zavisno od patogenosti samih uzročnika.. ždrelu. japanske prepelice i misirke. U težim slučajevima oboljenja zapaža se i jak konjunktivitis. ali obole najčešće kokoške. infektivne i parazitkse bolesti. posebno ukoliko su uključeni virusi zaraznog bronhitisa. Otok lica se spušta i na podbradnjake. Teži oblik oboljenja je komplikovan infekcijom sa drugim mikroorganizmima. već 7-10 dana po pojavi prvih simptoma celo jato može da oboli. Ćurke. Epizootiologija Bolest se u jatima širi najčešće zagadeniem vode i hrane nosnim iscedkom obolelih životinja. Infekciji su podložni kokoške. Klinička slika Inkubacija iznosi 1-3. Oboljenje obično traje oko 10 dana. coli bakterije. ređe do 5 dana. a ukoliko se radi o mešanoj infekciji nosivost pada i znatno više. pri temperaturi od 18 do 24°C. Pored toga. pri čemu se čuje krkljanje zbog nakupina eksudata u nosu. fazani. Zarazna kijavica se obično javlja u jesen. grkljanu i gornjim delovima dušnika. Postoje smetnje u disanju. plovke. Osetljiv je na gotovo sva dezinfekcijona sredstva. Oboljenje nanosi značajne ekonomske gubitke zbog povećanja mortaliteta kod pilića i smanjenja nosivosti kokošaka. ali starije obole teže. loši higijensld uslovi. kada uglavnom poprima tok i oblik hroničnog respiratornog oboljenja. U širenju bolesti značajnu ulogu igraju i jedinke koje su prebolele bolest i postale kliconoše. Bolest se širi brzo. . Obično je mortalitet nizak. oboljenje je uslovljeno i faktorima ambijenta kao što su hladnoća. usiri i prouzrokuje izbočenje i slepljenje očnih kapaka. a povećan je u slučajevima mešanih infekcija. ne preživi duže od 48 sati. Nosivost pada oko 20%. mikoplazme i E. U živinarnicima. koja se pojačava pasažom kroz obolele. golubovi i vrapci su otporni na eksperimentalnu infekciju.

infraorbitalnih sinusa i konjktiva. Međutim. Gornji deo dušnika može da bude zahvaćen inflamatornim procesom. zasejavanjem na krvni agar i specijalne podloge. Profilaksa i terapija U lečenju bolesti terapija se sprovodi na osnovu antibiograma. Kulturelna izolacija uzročnika uspeva sa brissva iz infraorbitalnih sinusa obolelih pilića. boginja. ali su niži delovi disajnih puteva i pluća zahvaćeni samo u slučaju komplikacije bolesti. Nakupljanje velikih količina eksudata uzrokuje atrofiju i deformaciju kostiju glave. ukoliko je u inokulumu bio mali broj uzročnika. Preporučuje se uzorkovanje materijala tokom rane faze bolesgi i to u prvih sedam dana. Diferencijalna dijagnoza Zaraznu kijavicu treba razlikovati od hroničnog respiratornog oboljenja. Haemophvlus gallinarum se determiniše na osnovu morfoloških i bnohemijskih karakgeristika. kolere. .Patomorfološki nalaz Obdukcioni nalaz karakteriše kataralno do fibrino-purulentno zapaljenje sluznice nosnih prohoda. inkubacija može da se produži na preko nedelju dana. Veoma je korisno sprovoditi mere higijene ambijenta i sistema za pojenje i hranjenje. i korišćenjem imunofluorescencije. sa izbočinama u pravcu nosnih otvora i tvrdog nepca. Manja je mogućnost izolacije i sa sluznice dušnika i vazdušnih kesa. i drugih bolesti kod kojih se razvijaju slični simptomi. Biološki ogled sa inokulacijom eksudata ili suspenzije kulture u sinuse prijemčivih pilića je pozitivan ukoliko pilići obole nakon 1-3 dana. Dijagnoza Dijagnoza bolesti se postavlja na osnovu kliničkih simptoma i izolacije uzročnika. Zapaža se i potkožni edem u regiji lica i podbradnjaka. A-hipovitaminoze.

ali se isto tako nalaze i u zagađenom tlu. PSEUDOMONIJAZA PTICA Pseudomonijasis avium Pseudomonas infekcija je rasprostranjena u sisara i pernate živine. Veoma je čest pratilac mnogih drugih oboljenia. depresijom. Kao jedan od čestih nalaza uočavaju se sitne diseminovane nekroze na jetri. . Epizootiologija Pseudomonas infekcija je poznata svuda u svetu jer su uzročnici ubikvitarni. zagadenim vodama. Uzročnici se nalaze kao normalni stanovnici digestivnog trakta raznih vrsta životinja. ali mogu da budu praćeni povišenom temperaturom. prolivom svetlo smeđe boje. ali se isto tako nalaze i u zagađenom tlu. zagadenim vodama. Klinička slika Simptomi bolesti nisu naročito karakteristični. Pri dužem toku bolesti zapaženi su slučajevi keratitisa. a na sluznici digestivnog trakta kataralno zapaljenje uz pojavu diseminovanih tačkastih krvavljenja. Pseudomonas infekcija je poznata svuda u svetu jer su uzročnici ubikvitarni. naročito u pilića. pilići i ćurići. Zapaža se i koprostaza. U potkožnom tkivu glave i vrata nalazi se serozni edem. barama. Uzročnik ovog oboljenja je Pseudomonas aeruginosa. Obolevaju prvenstveno mlađe kategorije živine. Oni se nalaze kao normalni stanovnici digestivnog trakta raznih vrsta životinja. Etiologija. Patomorfološki nalaz. kanalima.1. kanalima.Bolest se pojavljuje najčešće u starosti od 8 d0 14 dana. Širenju bolesti pogoduju loši higijenski uslovi kao i razna stresna stanja.13. ćurića i fazana. sa izraženim edemima u potkožnom tkivu glave i gornjih delova vrata. barama.

ataksije i progresivno mršavljenje. Terapija i profilaksa.Dijagnoza se postavlja izolovanjem i identifikacijom uzročnika koji dobro raste na običnim bakterijskim podlogama. Klinička slika Listerioza ptica i živine pojavljuje se najčešće sporadično kao septikemija koja ne traje duže od nekoliko časova. a prvi put kod živine ustanovljena je 1932.14. gram pozitivan štapić koji je pokretljiv jer je obrastao cilijama. Listerije se često nalaze kao saprofiti u organizmu. godine u SAD. Patomorfološki nalaz . Bolest je raširena u Evropi. U ovakvim slučajevima se i nemogu zapaziti simptomi bolesti. koja se kod ptica i živine retko ispoljava sa vidljivim kliničkim simptomima. LISTERIOZA PTICA Listeriosis avium Listerioza je bakterijska zarazna bolest životinja i ptica. Listerioza je zoonoza i zato može da ugrozi zdravlje ljudi. a pojavljuje se i kod nas. Epizootiologija Bolest je raširena na svim kontinentima. 1. Ako bolest traje duže može se zapaziti slabost. a u profilaksi treba u objektima striktno sprovoditi zoohigijenske mere. U lečenju oboljenja uspešno se mogu primeniti antibiotici žirokog spektra. Raste na običnim podlogama uz dodatak krvi kunića. Etiologija. pa za nastajanje bolesti važnu ulogu ima endogena infekcija.Uzročnik bolesti je Listerija monocytogenes. Listerioza je zoonoza.

15. zatim fazani. Za nastanak bolesti. Karakterističan je nalaz nekrotičnih žarišta na srčanom mišiću i ponekad i na jetri. pored uzročnika. Primena opštih mera biosigurnosti sprečava infekciju ptica i živine. Dijagnoza Pošto klinička slika i patoanatomski nalaz nisu karakteristični.Postmortem promene su izražene u vidu septikemije. Etiologija Uzročnik bolesti je bakterija Erysipelotrix rhusiopathiae. 1. CRVENI VETAR PTICA Erysipelas avium Crveni vetar ili Vrbanac ptica je bakterijska zarazna bolest od koje obolevaju prvenstveno ćurke. U poslednje vreme bolest je često nazivana od nemačkih autora «infekcija crvenim bakterijama». Nalazi se svuda u prirodi i smatra se ubikvitarnim mikroorganizmom. i ređe ostala živina. važnu ulogu imaju i razni stresni faktori . Najčešće obolevaju ćurke. Epizootiologija Pored toga što je uzročnik veoma raširen u prirodi i okruženju bolest se ne pojavljuje česzo kod živine i ptica. U krvnoj slici zapaža se povećan broj monocita. dijagnoza bolesti se postavlja jedino izolacijom uzročnika. ponekad fazani a veoma retko ostala živina. U diferencijalnoj dijagnozi bolest treba razlikovati od infekcije sa crvenim vetrom. gram pozitivan štapić koji je nepokretan i ne pravi spore. Profilaksa i terapija Uzročnik bolesti je ne osetljiv na većinu antibiotika i terapiju treba sprovoditi isključivo na osnovu ustanovljenog antibiograma.

slezini i plućima. perikardu. a imunitet nastaje kroz 7 dana i traje 10 do 12 meseci.koji dovode do slabljenja opšte otpornosti organizma. Sve počinje u vidu septikemije. miokardu i bubrezima. Jetra je povećana i i crveno roza boje. Za vakcinaciju se koristi fenolizirana hemolizat vakcina. Nekoliko dana kasnije koža na glavi. Klinički simptomi u početku bolesti kod ćuraka nisu specifični. Izražena je splenomegalija i hiperplazija bubrega. Nisu vidljive postmortem makro promene u zglobovima. Krila su opuštena. a ređe i nekroze na jetri.Za sprečavanje širenja bolesti značajne su mere DDD. Za pojavu zaraze potrebna je posebna dispozicija i negativan uticaj ekoloških činilaca. Epizootije se javljaju u većim jatima ćuraka. Patomorfološki nalaz Postmortem nalaz nije karakterističan. Karekterističan je simptom otoka nosa kod ćuraka . naročito kod ćurana. kresta i nabori ispod brade poplave i oteknu. . Ptice u prirodi se inficiraju od miševa i drugih glodara koji su uginuli od Vrbanca. Klinička slika Inkubacija traje 3 do 5 dana. i pojavi se iscedak iz nosa žuto zelene boje. Veoma čest je i nalaz kataralni ili hemoragični enteritis. Mogu se naći tačkasta krvarenja po muskulaturi. Terapija se sprovodi antibioticima na osnovu ispitanog antibiograma. Profilaksa i terapija Profilaksa se sprovodi primenom vakcina. Ponekad su zahvaćeni i zglobovi a na koži vrata izražene urtrikarije u vidu četvrtastih nekroza. pri čemu otok može da zahvati i očne orbite posebno iznad očiju. Infekcije obično nastaju alimentarnimputem.

koži i drugim tkivima. .2. koja se karakteriše infiltracijom pleomorfnih limfocitnih ćelija i stvaranjem limfocitnih tumora.1. INFEKCIJE HERPES VIRUSIMA 2. limfoma u unutrašnjim organima. muskulaturi.1. VIRUSNE BOLESTI 2.1. Istovremeno nastaju i zapaljenjske infiltrativne i degenerativne promene u perifernim nervima. MAREKOVA BOLEST Morbus Marek Marekova bolest je virusna. kontagiozna zaraza.

Sa daljim uzrastom gubici su sve manji. Epizootiologija Marekova bolest je danas veoma raširena u svetu. Odrasla živina. a najčešće oko 12 pa do 24. gde uz gustinu populacije i veliki promet. i do 76 nedelja. tako da na farmama izaziva velike ekonomske gubitke. nedelje života. Od Marekove bolesti najčešće oboljevaju kokoške. antitela poreklom iz žumančetne kese. na koji način se stvaraju uslovi za širenje oboljenja u . Mortalitet je često jednak morbiditetu. Kod akugnog oblika bolesti najveći gubici su u uzrastu od 15. predstavlja kliconoše. Pilići se u prirodnim uslovima inficiraju najranije u uzrastu od 3 nedelje. Druge vrste ptica i živine vrlo retko obole i i kod njih nema neki veći ekonomski značaj. veći su gubici kod kokica nego kod petlića. ali se bolest obično javi kod živine starije od 6 nedelja. Uginuća zavise od genetske konstitucije i starosti živine kao i od patogenosti virusa. sa mortalitetom od 50 do 100%. Razlikuju se tri serotipa virusa: 1 . putem deskvamisanih epitelnih ćelija kože. Bolest je prisutna i u našoj zemnji.onkogeni sojevi. što se manifestuje i kraćim latentnim periodom. postoje uslovi za njeno širenje. naročito u zemljama sa razvijenom živinarskom proizvodnjom. Uginjavanje se često nastavi i posle postizanja polne zrelosti. ali su i dalj iznad tehnološkog normativa. Mortalitet se kreće oko 5% nedeljno. do 26 nedelje.Etiologija Marekovu bolest izaziva limfotropni onkogeni Herpesvirus. Virus uzrokuje imunosupresiju tako da Marekovu bolest često prate sekundarne infekcije. Na morbiditet i mortalitet utiču brojni faktori vezani za piliće. gde se formira zreli infektivni virus. pasivni imunitet. nedelje od infekcije nastaju promene u epitelu frlikula perja. 2 -prirodno apatogeni sojevi i jedan patogen. Deskvamacijom ćelija virus ponovo dospeva u spoljašnju sredinu. U zapatu se širi vrlo brzo horizontalnim pugem. kolisepse i kokcidioza. iako je inficirana i obolela može biti bez klinički manifestovanih simptoma.Tokom 2. Ustanovljeno je da klinički zdrave jedinke mogu da izlučuju virus. izolovan u Australiji i 3 -apatogen i antigeno vezan za herpes-virus ćuraka.

što predstavlja posebnu opasnost kod proizvođača jednodnevnih pilića. nedelje. omogućava se ulazak virusa u inkubatore. Klinički znaci su najbolje izraženi u uzrasgu od 3. Ovaj materijal. Patogeneza bolesti . muskulaturi. U prirodnim uslovima. ili češće od 10. bolest se najranije javlja kod pilića mlađih od 3 do 4 nedelje. Može da prati nervni oblik. Inkubacija akutnog oblika traje 14 dana. meseci uzrasta. Po pravilu. koju karakterišu makroskopski vidljive promene na nervima. fenoli i to za kratko vreme. prema nekim navodima i posle 12 nedelja. Klinička slika Podaci o dužini inkubacije Marekove bolesti vrlo su različiti. krajem 2. do 3. Na temperaturi od 4°C održi infektivnu sposobnost 2 nedelje. i 10 minuta na 60°C. a inače od 6. a pojava većeg broja obolelih zapaža se posle 8 ili 9 nedelja. U periodu od 2. Ubijaju ga dezinficijensi natrium hidroksid. meseca pa hadalje. virus očuva infektivnu sposobnost tokom 16 nedelja. na sobnoj temperaturi. Međutim. Epitelne ćelije folikula pera predstavljaju najvažniji izvor infekcije. Organskom materijom nezaštićen virus propada za 10 minuta na ph 3-11. nedelje uzrasta. može da očuva infektivnost i do godinu dana.okolini.. do 12. Inkubacija kod nervnog oblika bolesti traje oko 4 nedelje. meseca povećava se morbiditet i mortalitet. koži. Oboleli pilići uginu već za nekoliko dana. retko i promene na očima. prema nekim navodima. u sasušenom perju oko 8 meseci. Očni oblik se retko javlja pre 6. Moguća je aerogena infekcija izleženih pilića već u inkubatoru prvoga dana. zaprljanih izmetom. a u prašini 4-6 meseci. Kontaminiranim ljuskama jaja. Na sobnoj temperaturi u prostirci. kao i limfomi u unutrašnjim organima. a kod brojlera već od 4. prvi znaci bolesti mogu da se jave već za 13 dana. nedelje posle infekcije nastaje limfoproliferativna faza bolesti. a češće posle 9. formalin. kao njegova posledica. ili 18 sati na 37°C.

muskulaturi. dana. Prosečna dužina perioda skrivenosti. kao i pojava internih antigena i viriona sa omotačem u ćelijama epitela perja oko 14. jer se zapravo radi o latentno inficiranim T i V limfocitima u cirkulaciji. nastaju degenerativne i zapaljenjske promene. kao i vreme za koje mogu da se razviju i ispolje različite patomorfološke promene u tkivima. retikulske ćelije i makrofage. Infekcijom su zahvaćeni limfociti. Na osnovu kliničke slike i patomorfološkog nalaza razlikuju se akutni i klasični (hronični) oblik Marekove bolesti. Uporedo sa umnožavanjem virusa. koži. Pojavom humoralnih antitela i ćelijskog imuniteta u 2. ili od 2. od 4. zatim dokazivanje prisustva antigena metodom imunofluorescentne mikroskopije 5. timusu i slezini. Maksimalna infekcija limfocitnog tkiva nastaje između 4. pre svega. iggo predstavlja period jemstva. timusa i slezine. može da se koristi u proceni vremena nastanka infekcije. limfocitni organi pokazuju tendenciju ka vraćanju svojih fizioloških funkcija. odnosno organima. Mogućnost detekcije intranukleusnih nukleokapsida elektronskom mikroskopijom 4. koja može da traje vrlo dugo. kao i poseban oblik . koja je maksimalna 8.prolazna paraliza. Nestanak i propadanje limfocita dovodi do izražene atrofije i smanjenja mase ovih organa. kojima se virus Marekove bolesti širi u druge organe. dana posle infekcije. iako neprecizno definisana. u burzi i timusu. naročito burze. do 6. Sigurno je i da u vremenu od najmanje 3 nedelje posle infekcije mogu da se uoče makroskopske promene na nervima i tumorozni proliferati u unutrašnjim organima. u kojima se virus umnožava. što izaziva ranu imunosupresiju. . nastaje viremija. Prouzrokovač se iz pluća putem krvi. i 6. širi u organizmu. koje se označavaju kao limforetikulitis. kao i u naredna 3 do 4 dana u Fabricijevoj burzi. dana posle infekcije. dana posle infekcije. vreme potrebno za pojavu prvih pozitivnih rezultata različitih dijagnostičkih metoda. udisanjem prašine u kojoj se nalazi virus. do 4.Prirodna infekcija pilića nastaje aerogenim pugem. Istovremeno sa ovim procesima. dana posle infekcije. nedelje posle infekcije. bolesti 24 sata posle infekcije može da se nađe u ćelijama respiratornog epitela. nedelzi posle infekcije. do 6. čine osnov za određivanje trajanja oboljenja. a vrlo retko i promene u oku. dana. Kod većine inficiranih ona perzistira tokom celog života jedinke. Tokom 3 do 4 dana posle infekcije nastaje akutna citolitička infekcija limfocitnog tkiva. verovatno preko makrofaga.

Ovaj oblik bolesti izazivaju visoko onkogeni sojevi virusa. slezina. Patomorfološki nalaz Akutni oblik . Najčešće je promenjena jetra.Klinička slika Akutni oblik . ako se nedogodi uginuće. Mortalitet u jatu može da se smanjuje tokom vremena. nedelje. Obol j e n j e m o ž e d a s e z a p a z i s a m o u slučajevima izraženih tumoroidnih proliferata na koži i mišićima. Klinički znaci bolesti nisu dovoljni za dijagnozu bolesti. slaninastih tumoroidnih tvorevina. Mnogi pilići uginu iznenada. Klasični oblik . pretežno sporadično. i to u 60% slučajeva. nogu i vrata. tumoroidnih proliferata u različitim organima i tkivima. Prolazna paraliza . u vidu velikih karfiolasto rascvetalih. i kasnije od 18. pareza i paraliza. do 26. sa istovremenim oboljenjem većeg broja jedinki.Izazivaju ga umereno i slabo onkogeni sojevi virusa. Kod kokica se iznenada razviju različiti stadiumi pareze ili paralize krila. Bubrezi. opuštena krila. Tok bolesti je kratak. Mortalitet je nizak i retko prelazi 10%. Mortalitet iznosi 10 do 80%. žlezdani želudac. a može da bude i stalno prisutan u ravnomernom ili blago opadajućem nivou tokom nekoliko meseci. Ispoljava se kod živine uzrasta 5 do 12 nedelja. pa i da prestane. bez ispoljavanja kliničke slike bolesti. zatim jajnik. pluća i srce promenjeni su . koji obično nestaju posle dva do tri dana. nedelje uzrasta. Karakterišu ga depresija. traje nekoliko dana. u obliku poluloptastih izbočenja različite veličine. Kod nekih se pre uginjavanja ispolji depresija ili paraliza. Zapaža se najranije oko 5. često brzo ispoljavanje ataksije. fokalnog ili difuznog karaktera. a masovnija pojava bolesti se javlja oko 9. koja se javlja između 15 i 18 nedelja uzrasta. nedelje starosti.Ovu formu karakteriše nalaz limfoidnih. pojavi se iznenada u jatu. tako da su oni znatno povećani i izmenjenog izgleda.Neuobičajena je forma Marekove bolesti. kao i u ekstenzivnim uslovima držanja.

depigmentovan i sivkasto-beličaste boje . crevima i skeletnoj muskulaturi promene se otkrivaju u manje od 15% slučajeva. V i S tip. ali manje. retko im prethode. eksudata u prednjoj očnoj komori. Radi se o zapaljenju nerava sa seroznim eksudatom u vezivnom tkivu nerava. vratnom i grudnom delu kičmene moždine ima krvavljenja. konačno nastaje slepilo. inflamatorne ili hronične. poznate kao A. U irisu i horioideji se histološki zapažaju limfohistiocitni infiltrati. opticus.Od promena su dominantne alteracije na nervima. Promene na očima najčešće se sreću kod obolelih kokošaka uzrasta 6 do 9 meseci. ređe difuzno zadebljali i sivobeličaste boje. Zenica je nepravilnog oblika. Primarni tip lezija predstavlja A tip promena. naročito u šijazmi i traktusu n. Zbog promena u medijima oka. Klasični oblik .u 15 do 50% slučajeva. kao proliferati slaninastog izgleda. poređane duž vrata. sa limfohistiocitnim infiltratima i razmnožavanjem ćelija Švanove opne. a i javljaju se najčešće posle paretičnih simptoma."riblje oči".primitivne i aktivisane retikularne ćelije. u vidu ograničenih ili difuznih promena. Sastoji se od proliferisanih limfoidnih ćelija . različitih veličina. fokalno. Nervi su jednostrano ili obosgrano. koji se nađe najčešće kod pilića tokom rane faze bolesti. promene. srednji i veliki limfociti. promenama u n. ischiadicus. plexus lumbalis. Smatra se da su promene u plućima karakteristične za Marekovu bolest. najčešće sa promenama u n. Ovakve tvorevine mogu da se nađu i u koži i mišićima. što se lako dijagnostikuje. plexus brachialis. Iris je zamućen. vagus. Mnogo je češće vezan za limfoidne tumore nego V tip. sa nalazom krvavljenja i erozija po sluznici. Histološkim pregledom u perifernim nervima nađu se proliferativne. U timusu mogu da se nađu sivobeličaste kompaktne tumoroidne tvorevine.Promene na jednom ili oba oka obično se javljaju zajedno sa promenama na nervima. U pankreasu. koji ga prati. n. ponekad i nekrotičnih ognjišta. opticusa. hiperemije. mezenterijumu. narezuckana. kao i višestruko zadebljanje zida žlezdanog želuca. mali. opticus-u i na zenici. Izraženo je i zadebljanje zida duodenuma i hiperplazija cekalnih tonzila.U mozgu. ovalna i sužena. i mnogo se češće nalazi kod pilića kod . limfoblasti. n.

U visceralnim organima i tkivima. kod 30% ili više embriona. ili fibroblasti embriona plovke suspenzijom belih krvnih zrnaca. ali se mnogo češće nađu zapaljenjske promene karakteristične za virusni encefalomijelitis. a u burzi i proliferativne promene u interfolikularnom tkivu i ciste. osim nervnog. Posle 2-10 nedelja pilić se ispituju na prisustvo infekcije. nalaze se tipični čvorići. Promene tipa V obuhvataju interneuronski edem. V ćelije. Maligno transformisane ćelije su timus zavisni limfociti. koji su građe slične A tipu promena u perifernim nervima. Na horioalantosnoj membrani. ali se nađu i mikroglioza i endotelioza. S tip promena nalazi se kod inficiranih pilića koji nisu klinički oboleli. najčešće se nađu promene tipa limfoidnih tumora. T ćelije. proliferaciju Švanovih ćelija i slabu do osrednju infiltraciju malim limfocitima i plazma ćelijama. Materijal može da se inokuliše i u žumančetnu kesu pilećih embriona. Najčešće se nađe perivaskularna infiltracija. dana i posmatraju nakon 12-15 dana. U CNS-u mogu da se nađu limfoproliferativne promene tipa A. tokom prve nedelje njihovog života. Najčešće korišćena metoda izolacije virusa Marekove bolesti je inokulacija kulture ćelija bubrega pileta. a limfom je sačinjen od mešavine malignih T ćelija i reaktivnih burza zavisnih limfocita. ili drugih limfoidnih organa. ili dokazivanjem virusnog antigena agar gel precipitujućim testom ili tehnikom fluorescentnih antitela u folikulu pera ili antitela u serumu. . U burzi Fabrici i timusu zapaža se hipoplazija i degenerativne promene. Embrioni se inkogulišu 4. Primarne ćelije koje izazivaju demijelinizaciju nerava u A i V tipu promena uzrokuju paralizu. a sastoji se od malih područja slabo razbacanih limfocita i plazma ćelija.kojih bolest duže traje. nastalih patomorfoloških promena. Biološki ogled se sprovodi inokulacijom limfocitnih ćelija suspektnih pilića u prijemčive piliće. T ćelija i makrofaga. Dijagnoza Infekcija pilića virusom Marekove bolesti može da se dokaže izolacojom virusa već prvog dana posle infekcije.

2. mijeloblastozu. koristi se više vrsta vakcina. U dijagnostici konfuziju mogu da stvaraju stanja i bolesti sa sličnim patomorhološkim nalazom ili nervnim simptomima. ima i diferencijalnodijagnostički značaj. Njukastl bolest. retikuloendoteliozu. zarazna bolest ptica i živine sa vrlo izraženom respiratornom depresijom. 2. perozu. Pored toga. akutna. dahtanja i iskšljavanja sluzavog i krvavog sadržaja. izmedju ostalog. eritroblastozu. Neke od njih su pripremljene od atenuiranog (virulentnog ili manje virulentnog) soja 1. karcinom jajnika i druge neoplazme. Treba razlučiti deficit riboflavina. Njeno povećanje je patognomonično za limfoidnu leukozu. što pored ostalog. Etiologija . promene na zglobovima infektivne i neinfektivne etiologije. genetski uslovnjene promene na očima. Fabricijeva burza obično nije promenjena. otežanog disanja.1. Diferecijalna dijagnoza Limfoidna leukoza je osnovno oboljenje koje treba razlikovati od Marekove bolesti. epidemični tremor. Lečenje i terapija Marekove bolesti ne postoji.Antitela na viruse Marekove bolesti mogu da se dokažu primenom seroloških metoda – imunodifuzija. u upotrebi su i biavlentiie odnosno polivalentne vakcine sastavljene kombinovanjem sojeva. ili je atrofična. INFEKTIVNI LARINGOTRAHEITIS Tracheitis infectiosa avium Infektivni laringotraheitis (ILT) je virusna. histomonozu. tehnika indirektnih fluoroscentnih antitela ili virusneutralizacija. dermatitis. zatim atenuiranih sojeva 2 i 3. Zaštita se sprovodi merama specifične imunoprofilakse i sprovođenjem opštih mera zoohigijene. tuberkulozu.U cilju zaštite živinc.

Latentno inficirane jedinke izlučuju virus veoma dugo i do 2 godine. edem pluća). Nosivost je smanjena za oko 60%. Stresna stanja kao što su transport. a ponekad i fazani. perorelno i preko konjuktiva. Epizootiologija Oboljenje je rašireno u celom svetu. 1% rastvor lužine. ili kokice pred pronošenje. Virus se izlučuje očnim iscetkom. Brojni sadejstvujući faktori. Sekundarne bakterijske infekcije komplikuju proces u traheji i povećavaju smrtnost (konjunktivitis. formalin i natrijum hidroksid inaktivišu virus za manje od 1 minuga. Virus je osetljiv na fizičke i hemijske agense. koje mogu da budu kliconoše i do 2 godine. Izvori infekcije su kontaminirana hrana. U perakutnoj formi smrtnost može da iznosi i preko 50%. hrana i higijenski uslovi. Teže forme oboljenja uzrokuju znatne ekonomske štete. a i irebolele. bronhitis. na to imaju znatan uticaj. sekretom iz pluća i izmetom. Morbiditet i mortalitet zavise od toka i oblika oboljenja. 3% rastvor krezola. Glavni izvor zaraze su bolesne jedinke. u subakutnoj do 30%. u zakopanim leševima 3 nedelje. Virus je osetljiv na toplotu i delovanje dezinficijenasa.Najčešće obole pilići. voda i drugi predmeti. Bolest se brzo širi i može da zahvati sve jedinki u jatu. prenaseljenost objekta. ali imaju značaja zbog kliconoštva. usled visokog mortaliteta i značajnog pada proizvodnje. jarebice i paunovi. Klinički inaparentne forme ne dovode do gubitaka. posebno klimatski činioci. Obolevaju mlade kokice uzrasta od 3-9 meseci. a na normalu se vraća oko mesec dana po prestanku zaraze. parazitske bolesti. . tako da se povećavaju gubici u proizvodnji. U dubokoj prostirci preživi i do 30 dana.Zarazni laringotraheitis izaziva alfa herpes virus.U endemskim područjima živina je često imuna. Infekcija nastaje aerogeno preko sluznica gornjih respiratornih puteva. Smatra se da su ptice iz okoline i čovek potencijalni vektori infekcije. a u hroničnoj do 10%. mogu da utiče na izbijanje i pojavu klinički težeg oblika zaraze. u izmetu 3 dana. petlići su mnogo osetljiviji od kokica dok su teške rase osetljivije od lakih. Virus se održi u spoljašnjoj sredini relativno dugo. domaća živina. Virus je kuboidnog oblika sa omotačem i sadrži DNK.

bolest traje od 1 do 2 meseca i završava uginućem ili postepenim ozdravljenjem. Morbiditet je visok. Kod pilića uzrasta do 10 dana izražena je lakša dispnoja. suzenje i otok kapaka. sa smrtnošću do 50%. u epitelnim ćelijama traheje ili odlupljenom epitelu. odnosno ćelijskom detritusu u lumenu traheje. Obično nastaje naglo. Neke kokice uginu u dobroj telesnoj kondiciji. mogu da se otkriju sa sigurnošću samo u periodu od 3. Akutni tok traje duže.Bolest se naglo javi i brzo širi. dispnojom. koja traje oko 2 dana. konjunktivitisom i sinuzitisom. Klinički se manifestuje apatijom. a ponekad znatno kraći. Serum neutralizujuća antitela počinju da se stvaraju već 7. Bolest može da se javi u perakutnom. ali je mortalitet niži nego kod perakugne forme i kreće se od 10 do 30%. Perakutna i akutna forma . kada je letalitet od 20 do 30%. kao i za vreme hladnijeg vremena i loših uslova u objektu. sa nazalnim i oralnim iscetkom i smanjenom nosivosti. Klinički simptomi se ispoljavaju u vidu spazmatičnog kašlja. U atipičnom obliku se u laringsu ustanove difteroidne naslage.Sporija je i zna-ci respiratornih smetnji mogu da traju nekoliko dana pre uginuća. dana posle pojave bolesti. a traje od 10 do 15 dana. a vrh dostiže oko 30. od 8 do 14 dana. kašalj pri nastojanju da živina izbaci sadržaj koji opturiše traheju. a mortalitet može da bude iznad 50%. dana i traje oko 3 do 4 nedelje. krkljanjem. . subakugnom i hroničnom obliku. do 5. Znaci su slabije izraženi. Subakutna forma . dana posle infekcije. Znaci bolesti su kod pilića blaži. akutna dispnoja. Morbiditet je visok. Istovremeno se javi krkljanje. a kod nosilja i starije živine izraženi u težem obliku.Intranuklearne inkluzije Cowdry tipa A. izuzetno i do 27 dana. Klinička slika Inkubacioni period je od 6 do 12 dana. pre pojave karakterističnih znakova bolesti. naročito izražen kod starijih kokošaka. Pri kašlju izbacuje se sukrvičav sluzav sekret i krvni ugrušci. Konjunktivitis i sinuzitis prate ovu kliničku sliku. vrhunac dostiže za 7-8 dana. Kasnije nastaju takozvane "bademaste oči". uz istezanje vrata prilikom pokušaja inspirijuma. Javi se otežano disanje. počinje od 4. dana posle infekcije. Pad nosivosti. bojene hematoksilineozin tehnikom.

Perakutna i akutna forma . larinks i sirinks. U epitelnim ćelijama nađu se intranuklearne inkluzije. Patohistološkim pregledom ustanovi se inflamirana sluznica respiratornog trakga. može da potraje mesecima. ali većina obolelih jedinki uginjava od asfiksije. sa nekrotičnim ognjištima. sa ili bez primesa krvi u traheji. Procenat obolelih u jatu može da bude samo 1 do 2%.Zapazi se među jedinkama koje su preživele perakutni ili subakutni tok. Žuge difteroidne membrane mogu da se nađu na sluznici laringsa i gornjih partija traheje. Ponekad mogu da se jave i epizootije. koje su blagog toka. a nekada i okludiraju traheju. a karakterišu težinu klinički ispoljenog oboljenja. ali samo u ranoj fazi bolesti (1-5 dana) i u nešto manjem broju slučajeva nego što se izoluje virus.Hronična forma .Postmortalne promene su slabije izražene u odnosu na prethodnu formu i sastoje se od mukoznog eksudata. Inokulacija trahealnog eksudata ili materijala iz konjunktivalnog brisa na .Promene su ispoljene u vidu hemoragičnog traheitisa. Patomorfološki nalaz Postmortalne promene su lokalizovane u gornjim partijama respiratornog trakta. Dijagnoza Virus zaraznog laringotraheitisa može da se dokaže na više načina. sa uginućima koja se javljaju u nepravilnim vremenskim razmacima. sa ugrušcima krvi i hemoragičnim mukusom duž čitave traheje. sa ili bez hemoragija. Subakutna forma . Sluznica traheje je jako kongestirana i cijanotična. Korišćenjem specifičnog antiseruma može da se dokaže u eksudatima agar-gel difuzijom ili imuno fluorescencijom. a mogu da se jave poteškoće u njihovom dokazivanju. svega nekoliko dana pre deskvamacije ćelija. Histološkim pregledom mogu da se dokažu intranuklearne inkluzije u bojenim preparatima razmaza trahealne sluzi i preseka traheje (posebno uzdužni presek). Ispitivanje prisusgva virusa u eksudatu može da se vrši i elektronskom mikroskopijom.

odnosno dokazivanje uzročnika elektro-mikroskopskim pregledom ili inkluzija u bojenim histološkim preparatima. koja je osetljiva. ili Eliza tehnikom. indirektne fluorescencije na inficiranoj kulturi ćelija. uzrokuje sgvaranje karakteri-stičnih čvorićastih promena (naj-ranije 3 dana posle inokulacije). . Rigoroznim veterinarsko-sanitarnim nierama u objektima treba isključiti mogućnost unošenja zaraze. Može se davati i u vodi za piće ili u vidu rasprskavanja u objektima. hronično respiratorno 2. Diferencijalna dijagnoza Zaraznom laringotraheitisu slični su zarazni bronhitis.horioalantoisnu membranu.Specifična antitela za virus zaraznog daringotraheitisa mogu da se dokažu primenom agargel precipitacije. specifična i preporučljiva metoda. Vakcinacija može da se vrši na različite načine: unošenjem vakcine četkicom u kloaku. neutralizacije ili gel-difuzijom. Terapija se ne primenjuje. zatim ukapavanjem u koujunktivu ili u folikule pera na koži. oboljenje i boginje. Potvrđivanje virusa zaraznog laringotraheitisa kao uzročnika ovih promena obavlja se metodama imunofluorescencije. ili u alantoisnu kesu kao manje osetljivu metodu. Eksudat može da se pregleda i različitim tehnikama za ispitivanje DNK. naročito u područjima gde se ovo oboljenje često javlja. a u ćelijskim kulturama citopatogeni efekat (već posle 24 sata). VIRUSNI ENTERITIS PATAKA Enteritis virosa anatis Virusni enteritis pataka ili Kuga pataka predstavlja infektivno oboljenje koje se manifestuie krvavlienjima i nekrotičnim promenama gotovo u svim unutrašnjim organima. 9-12odnevnih pilećih embriona.3.1. sa ili bez korišćenja PCR tehnike. serum neutralizujućim testom. ali se zato sprovodi imunoprofilaksa sa atenuiranim virusom po odredjenom programu.

zatim na cekumima i kloaki. U jednjaku sc ova krvavljenja pružaju . uz konstantaii proliv. ili indirektnim putem preko kontaminirane prostirkе. Uskoro dolazi do ataktičnih pokreta sa malaksalošću. Pored pataka obolevaiu guske i labudovi. što je praćeno povišenom temperaturom i pospanošću. Ponekad se može primetiti tremor glave i vrata. Bolest se manifestuju iznenadnim uginjavanjem. okruglog oblika koja se mogu zapaziti već kroz serozu creva. dehidracija. Obolele životinje imaju nakostrešeno perje.Etiologija. vode i opreme. Krvavljenja mogu da budu prečnika i do 1 cm. a u mužjaka do prolapsusa penisa. Mortalitet znatno varira i kreće se od 5-100%. i znatiio je veći u odraslih nego u pačića. na prelazu u žlezdani želudac. Patomorfološki nalaz. a iz nosnih otvora cedi se serozno-sluzav iscedak. Bolest se u jatima prenosi direktnim kontaktom sa obolelih nazdrave. U pataka dolazi do naglog pada nosivosti na 20-40%. preko jediijaka. koji je prvenstveno retikuloendoteliotropan. Klinička slika Inkubacija u prirodnim uslovinia nastanka u domaćih pataka traje od 4-7 dana. Uzročnik bolesti je virus iz grupe Herpes virusa. sa poluzatvorenim očima. Uočljiv je plavičast izgled kljuna. sa primesama krvi i uprljanim perjem u okolini kloake. Viron sadrži DNK i esencijalni lipid koga inaktiviše lipaza pankreasa. hrane. mršavlienie i hipotermija. opustenim krilinia i glavom oborenom prenia zemlji. počev od usne šupljine. Izražena su opsežnija krvavlienia i nekrotične promene naročito na sluznici digestivnog trakta. a uginjavanja nastaiu nakon 1-5 dana od pojave prvih znakova bolesti. Epizootiologija Oboljenje se javlja u područjima sveta u kojinia se patke intenzivno uzgajaju.

takodje su ponekad izražena krvavljenja sa sitnim nekrotičnim žarištima i edemom zahvaćenih tkiva. kao što su: pastereloza. usled čega prskaju dovodeći do hemoperitoneuma. Pored toga. U imunoprofilaktične svrhe u upotrebi je živa vakcina adaptirana na kokošijim jajima. preduzima se izolovanje virusa na fibroblastima pačijih embriona. U nejasnim slučajevima. Na limfatičnom tkivu slezina. U malih pačića krvavljenja su slabijeg intenziteta nego u odraslih pataka ali su zato promene na lifatičnim organima jače naglašene. neophodno je voditi računa o striktnoj primeni svih relevantnih veterinarsko-sanitami|i mera i na taj način onemogućiti unošenje virusa u jata. na površini hemragično promenjenih mesta pojavljuju se žućkastosivkaste nekrotične pseudoniembrane. Dijagnoza je relativno laka zbog toga što su makroskopske promene vrlo karakteristične i stoga se ne mogu lako zameniti sa bilo kojim dragim oboljenjem u ove životinjske vrste. timus i burzi Fabrici. koji zbog toga i nekrotizuju formirajući na površini žućkastosive naslage. U cekuminia se pojavljuju samo pojedinačne ograničene promene dok su u rektumu i kloaki konfluentnog karaktera. . U daljem toku. Za ovo oboljenje ne postoji odgovarajuća terapija. One se često ljušte i otpadaju u lumen creva mešajući se sa crevnim sadržajem. Izašla krv podminira mukozu zajedno sa limfatičnim tkivom. Pojedinačni jajni folikuli mogu da budu potpuno ispunjeni ugrušanom krvlju. hemoragično-nekrotični enteritis. koji zbog toga postaju propustljivi te nastaju krvavljenja. Patohistološkim pregledom promenjenih organa zapažaju se alteracije na zidovima manjih krvaih sudova. virusni hepatitis. Poslednjih godina pripremljen je apatogeni imunogeni soj pačijeg virusa koii se upotrebljava za aktivnu i pasivnu imiftiizaciju pačijih jata. Terapija i profilaksa. pankreasu i bubrezima.duž longitudinalnih nabora sluznice. Tačkasta krvavljenja i nekroze mogu se pojaviti čak i u plućima. Diferencijalno-dijaznostički moraju se ipak uzeti u obzir sva ona oboljenja kod kojih postoje hemoragično-nekrotične promcne na unutrašnjim organima. i neke mikotoksikoze. Ova opsežna krvavljenja posledica su oštećenja krvnih kapilara i usled toga želudac i creva mogu da budu ispunjeni ugrušaiiomkrvljii. jetri.

nesegmentisani. U slučaju nekomplikovane infekcije 4 nedelje nakon pronošenja gubici se kreću 1-2 jajeta po ptici nedeljno u trajanju 4-6 nedelja. subfam. Istraživanja su pokazala da se avijarni paramyxovirusi u dovoljnoj meri razlikuju od ostalih Rubulavirusa. i prisustva sekundarnih infekcija. a postoje i blagi respiratorni znaci. mada su APMV-6 i APMV-7 povezani sa kliničkim oboljenjem ćuraka.Paramyxovirinae. Problematika nosivosti se uglavnom odnosi na proizvodnju jaja bele ljuske i smanjen procenat valjenja i oplođenja. nisu zabeležene prirodne infekcije istih. do teških sa povećanim uginućem. pripada rodu Rubulavirus. nakon čega se nosivost vraća na očekivani nivo. prvi znak često je pad nosivosti.2. Pri čistim infekcijama ćuraka. Da li će se ispoljiti klinička slika pri infekciji APMV-2 virusima. Izolacijom virusa ili prisustvom antitela takođe je potvrđeno prisustvo APMV-2 virusne infekcije u jatima kokošaka i ćuraka bez kliničkih simptoma. od blagih. fam. Karakteristike Paramyxovirusa U okviru reda Mononegavirales nalaze se tri virusne familije. najverovatnije dovode samo do blagog respiratornog oboljenja. Filoviridae i Paramyxoviridae.2.1. jednostruki. Oboljenje je teže kod ćuraka nego kokošaka. Rhabdoviridae.2. RNK virusi. Od ostalih APMV.Čiste infekcije kokošaka ili ćuraka APMV-2 virusom. Pad nosivosti varira u zavisnosti od starosti ptica. samo APMV-2 i APMV-3 redovno inficiraju i izazivaju oboljenje u živine.INFEKCIJE PARAMYXOVIRUSIMA 2. APMV-2 odgovoran je za respiratorne probleme i probleme nosivosti kod kokošaka i ćuraka. APMV-3 izazivaju respiratorno oboljenje i probleme vezane za produkciju jaja u ćuraka. a jato ne postiže . Infekcija pri maksimalnoj nosivosti ili neposredno pre maksimuma dovodi do mnogo značajnijih gubitaka. Iako su se kokoške u eksperimentalnim uslovima pokazale prijemčive.Paramyxoviridae. koji sa ostalih osam APMV (APMV-2 do APMV-9) prema važećoj taksonomiji. najverovatnije zavisi od infekcije usled prisustva drugih mikroorganizama ili uticaja uslova sredine. što ukazuje da je respiratorni trakt moguće inicijalno mesto infekcije. Uzročnik atipične kuge peradi je avijarni paramyxovirus serotip 1 (APMV-1). u kojima su negativni.

Bolest je do skora bila poznata i kao Atipična kuga peradi (AKP).predviđen nivo produkcije do kraja perioda nošenja. digestivnim i nervnim simptomima. 2. 2. koji pripada familiji Raramyxoviridae. mogu da izazovu i akutni oblik bolesti sa promenama u respiratornom traktu i nervnom sistemu. Velogeni sojevi izazivaju prvenstveno hemoragične promene u digestivnom traktu. infekciji mikoplazmama i drugim bakterijama. i to: . hlamidijalnoj infekciji. koja se karakteriše hemoragičnom dijatezom. roda Rubulavirus. kod kojih je zabeležen pad nosivosti i respiratorni simptomi. NJUKASTL BOLEST Morbus Newcastle Njukastl bolest je akutna. Utvrđena je prirodna infekcija ćuraka sa respiratornim oboljenjem i povećanim uginućem koje je kao primaran patogen izazvao APMV-7. APMV-6 je izolovan iz ćuraka. vrlo kontagiozna zaraza divljih i domaćih ptica. a gotovo inaparentnu formu mogu izazvati lentogeni sojevi virusa. Mnogo teže respiratorno oboljenje i problemi nosivosti nastaju pri infekciji sa dva NDV (uključujući žive vakcine). Etiologija. opštim respiratornim. virusom influence. sojevi se razlikuju i svrstavaju u 5 grupa patotipova virusa. Nema dokaza i istraživanja o promenama kod ćuraka u vezi sa APMV-3. mezogeni i lentogeni. Postoji više sojeva virusa Njukastl bolesti koji se prema patogenosti svrstavaju u velogeni. Uzročnik bolesti je Raramyxovirus tip 1(RMV-1). naročito domaće živine. Prema kliničkoj slici kod kokošaka. Znatno blaži oblik bolesti može biti izazvan mezogenim sojevima.2.

5. Najveći broj komercijalnih jata živine podleže programu mera za kontrolu i širenje NCD. Promene koje nastaju u terniinalnom krvotoku se sastoje u hidropsnom bubrenju i deskvamaciji. Ulaskom virusa u krvotok dolazi do vieremije. neurotropni velogeni: uzrokuju respiratorno i neurološko oboljenje. Epizootiologija Na Listi A nalaze se dve bolesti živine. Virus je osetljiv na sva poznata hemijska dezinfekciona sredstva. NCD je enzootska u nekim delovima sveta i predstavlja stalnu opasnost za većinu ptica koje se drže u domaćinstvima. viscerotropni velogeni: izazivaju akutnu letalnu infekciju. Dok se HPAI relativno retko pojavljuje. Patogeneza. U živinarniku gubi patogena svojstva za 7 dana leti. Ova podela nije stroga.1.Naročito je efikasan rastvor 2% kaustične sode ili 5% rastvor formalina. što zavisi od materijala u kom se nalazi. u jesen za 14. hijalizovanju i trombozovanju kapilara sa posledičnim distrofičnonekrotičnim promenama i krvavlienjima u različitim organima. lentogeni: izazivaju blage infekcije respiratornog trakta asimptomatski enterični: uzrokuju avirulentne infekcije. obično bez promena na digestivnom traktu sa visokim mortalitetom 3. Virus je relativno otporan u spoljašnjoj sredini. Treba reći da infekcija nastaje ređe preko digestivnog i češće preko respiratornog trakta. obično sa hemoragičnim lezijama u digestivnom traktu inficiranih ptica 2. a neke viruse je teško ustanoviti. i nizak mortalitet 4. . uz povremenu pojavu preklapanja. jer čak i pri eksperimentalnoj infekciji SPF pilića postoje određena preklapanja. i to HPAI (influenca) i NCD (atipična kuga). neurogeni: klinička slika sa respiratornim i neurološkim znacima. redje proliferaciji endotela. a zimi za 30 dana.

Infekcija kod kokošaka nosilja uzrokuje naglo opadanje nosivosti koje traje i do dva meseca. što povećava gubitke. vrapci. S obzirom na visok mortalitet.Oboljenje se širi direktnim i indirektnim kontaktom. na osnovu čega su virusi svrstani u 5 patotipova (na osnovu predominantnih znakova infekcije pilića). paunovi. stresa. koji u akutnom toku može da bude 100%. ređe guske. lošijeg unutrašnjeg kvaliteta. često neoplođena. bolest nanosi velike ekonomske štete. prisustva drugih infekcija. a u hroničnom do 60%. ali postoje određeni znaci koji ukazuju na određene viruse. Na početku epizootije. jarebice. mogu da uginu gotovo svi pilići jednog jata. patke. U nekim okolnostima.Obolenje je rašireno po celom svetu. Vrlo retko može da oboli i čovek sa pojavom konjuktivitisa. Inficirana živina izlučuje virus već 2 dana nakon infekcije i dan pre ispoljavanja kliničkih znakova bolesti. . dok je kod plovki i gusaka do 10%. gavrani i papagaji predstavljaju značajan izvor infekcije. Mortalitet kod golubova može da bude do 80%. fazani. vrane. u terenskim uslovima. Prebolele kokoške izlučuju virus tokom 30 dana. golubovi. Jaja su sitnija. u prvih tri dana od infekcije. i kao rezultat. Pojavljuje se u ekstenzivnom i intenzivnom načinu uzgoja. infekcija ekstremno virulentnim virusima dovodi do iznenadnog uginuća i visokog mortaliteta sa vrlo malo kliničkih znakova. Ne može se reći da postoje patognomonični znaci.Najčešće obole kokoške. neke vrste divljih plovuša. nepravilne ljuske. a po nekim navodima obole skoro sve vrste ptica osim mesojedih. klinički znaci koje uzrokuju blaži sojevi prikrivaju kliničke znake patogenijih virusa. određeni faktori pogoršavaju stanje. Sva živina u jatu inficira se za 3 do 4 dana. Inaparentno inficirane plovuše druge divlje ptice. Kdinička slika Klinička slika bolesti je različita i zavisi od tipa virusa. uzrasta. Takođe. U našoj zemlji Njukastl bolest je prisutna već dugi niz godina. ćurke. bez ispoljavanja kliničkih simptoma. morke. i imunološkog statusa. domaćina.

Disanje je otežano zbog sluzi u kljunu i ždrelu. grčevi.Uopšteno. subakutnim. Hronični tok karakteriše opšta slabos. Smanjenje ili potpun izostanak nosivosti mogu da budu prisutni i u narednih dva meseca. nervni znaci kao što su paraliza i tortikolis. Posle 2 do 3 nedelje karakteriše se pojavom tipičnih nervnih simptoma. Javlja se proliv. i respiratorni znaci. a oči zatvorene i konjuktive otečene. Subakutni protrahirani tok dominiraju respiratorno cerebralni klinički simptomi. a izmet je karakteristične zelene i belo sive boje.Bolest može da protiče perakutnim. bez prethodnih kliničkih znakova tako da simptomi mogu potpuno da izostanu ili su slabo izraženi. tanke. Jaja su promenjenog kvaliteta. ali su najčešće isti kao i u akutnom toku. klinički znaci NCD su depresija. retrokolis i opistotonus. pareze. pa životinje tresu glavu u želji da je se oslobode. nosni otvori vlažni i vrat ispružen. Nosivost se značajno smanji ili čak u potpunosti prestaje. može da dominira u odnosu na druge znake bolesti i uginuće koka nosilja. krila su im opuštena. otežanog disanja. kljun je otvoren. akutnim. Akutni tok se karakteriše opštom slabošću i obično traje 2 do 4 dana. pa konačno dolazi do uginuća posle 3 do 4 dana. a klinički znaci će biti redukovani u zavisnosti od nivoa antitela. Živina kašlje. Kokoške pretežno leže. Ispoljavaju se znaci apatije. Perakutni tok se karakteriše u iznenadnoj pojavi uginuća. kresta tamno plave boje. Pad nosivosti. . nepravilne i diskolorisane ljuske i vodenastog belanca. Mortalitet je visok i kreće se oko 50%. u proseku 4 do 6 dana. paralize. Mogu da mu prethode simptomi kao kod akutne forme. otok glave i kreste. slabog uzimanja hrane i ležanja. anoreksije. Virulentni sojevi mogu da se umnožavaju u vakcinisanim pticama. naročito u vidu proliva sa izmetom žuto zelene boje. ataksije. inkubacija iznosi 2 do 14 dana. ležanja postrance sa tetaničnim trzajima tela. mada blaži i ne moraju svi da budu izraženi. hroničnim i latentnim tokom. Zbog razlika u virulenciji sojeva virusa. Ponekad u izmetu su prisutne i primese krvi. Telesna temperatura je znatno povišena a živina najčešće leži. klonulost. nekoordinisano kretanje u krug. tortikolis. krklja. pa čak i potpun prekid nosivosti. dijareja. perje je nakostrešeno.

Patoanatomske promene zavise od virusa. i uglavnom su locirane u respiratornom sistemu. U nekim slučajevima bolest se ispolji brzom pojavom nervnih simptoma i već za 3 dana bolovanja završi se uginućem. Krvavljenja se ponekad mogu naći i ispod kutikularnog sloja mišićnog želuca. i to uglavnom krvarenja i kongestija. Ona mogu da budu izražena i na jajnim folikulima. masnom tkivu. u predelu koronarnog i longitudinalnog sulkuksa. Virulentni panzootski virusi tipično uzrokuju nastanak hemoragičnih lezija crevnog trakta. zatim na žlezdanom delu želuca. Povremeno može da se ispolji otežano disanje. jejunumu i ileumu. pri čemu su pojedini folikuli ispunjeni poluzgrušanom ili zgrušanom krvlju. Povećane. Ona su posebno markantna na cekalnim tonzilama koje su obično hiperplastične i usled postojećih krvavljenja tanmocrvene ili gotovo crnocrvene boje. a kod nekih i proliv. Čak i kod ptica koje su za života ispoljavale nervne simptome. jer osim smanjenja nosivosti. zatim na sluznici i ispod seroznog omotača creva. U nekim slučajevima zapažena je atrofija pojedinih folikula. Ovi folikuli ponekad prskaju dovodeći do hemoperitoneuma. dok drugi smatraju da su najizraženije promene u duodenumima. Patomorfološki nalaz. na prelazu žlezdanog dela želuca i jednjaka. malo je patoanatomskih promena u samom CNS-u. U redjim slučajevima zapažaju se tačkasta krvavljenja na srcu. uočavaju se već kroz serozu creva kao dva manja pasuljasta ispupčenja na ušćima cekuma u kolon. na subpleuralnom masnom tkivu. i zapaljenje vazdušnih kesa. Neki autori navode najtipičnije promene u predželucu. U akutnom toku bolesti zapažaju se tačkasta krvavljenja u manjem ili većem obimu na masnom tkviu u okolini želuca i creva. kao i na prelazu žlezdanog želuca u pars intermedia ventriculi. ispod seroze stemuma. kada su prisutni i respiratorni klinički znaci za života.Latentni oblik se teže zapaža. Ponekad su krvavljenja izražena i na sluznici kloake. u različitom obimu. što može da traje i do 6 nedelja nema drugih simptoma bolesti. U perakutnom toku bolesti nalaz može da bude potpuno negativan. koji zbog toga deluju mlitavo a ceo ovarijum . uočljivih pri resekciji creva. a u nekim slučajevinia i na sluznici laringsa i tralieje. pri infekciji virulentnim virusom često se zapaža egg peritonitis. na masnom tkivu srca. žlezdanom želudcu. Kod koka nosilja.

semicirculitis. pri čemu oni uginjavaju za 2-4 dana posle inokulacije. U daljem toku bolesti dolazi do cirkumskriptnih. U nekim slučajevima ispod konjunktiva se nakuplja sirasto-gnojav eksudat koji slepljuje i izboćavakapke. prljavožut izgled. ždrela. obdukcijski nalaz gotovo potpuno negativan. kao posledica krvnih podliva. koja se u nekim slučajevima naziru već kroz serozu creva. voljke i kloake. pluća. slezina i mozak. Ovo se objašnjava poremećajima u CNS-u. Ukoliko su izražene promene na respiratornim organima one se manifestuju. čime se i objašnjavaju ataksije i torticolis. Najčešće lokalizacija ovakvih promena su cekalne tonzile koje deluju povećano i izbrazdano. Pri pokušaju odstranjivanja ovih naslaga na tim mestima ostaju duboki defekti ili ulceracije. redje konfluentiiih difteroidnonekrotičnih promena. Ovakve promene mnogo se češće zapažaju kod salmoneloze. seromukozni pa čak i mukopurulentni conjunctivitis. pored neznatiiih krvavljenja na sluznicama. jednjaka. Od leševa se uzorkuju promenjeni organi. i u tankim crevima u vidu okruglastih uzdignuća nepravilnog oblika. Izuzetno ovakve promene mogu da se ustanove i na sluznici usta. zapaljivim promenama u vidu kataralno-gnojnog rhinitisa i trachneitisa. inokulisanjem embriona kokošjih jaja. Redje su uočene i atrofične promene na očima sa ablacijom retine. Najbolji rezultati izolacije virusa .dobija mutan. Interesantno je napomenuti da je ponekad i pored vrlo teških respiratornih smetnji. Dijagnoza bolesti se postavlja izolovanjem virusa iz sumnjivog materijala. Zapaženi su i eksudativno zapaljenski procesi na polukružnim kanalima. Iz toga razloga ovakve promene nalazimo na sluznici žlezdanog dela želuca. a delimično i hiperplazijom limfatičnog tkiva u submukozi manjih bronha i bronhiola koja dovodi do sužavanja njihovili lumena. Kod ovog oboljenja kao čest nalaz uočava se serozni. Izolacija virusa od živih jedinki vrši se iz kloakalnog i trahealnog brisa. upravo na onim mestima na kojima su prethodno bila izražena krvavljenja. odnosno organi koji su u vezi sa klinički ispoljenim znacima bolesti.

imunodifuzija. influenca. .Klinička manifestacija Njukastl bolesti može da se zameni sa mnogim drugim bolestima. Respiratorna oboljenja zarazni bronhitis. ispituje na prisustvo virusa. Jaja se ohlade na 4°S i amnio-alantoisna tečnost se. ne može da predstavlja potpunu alternativu za test ispitivanja patogenosti primarnih izolata. pa čak i trovanjima. kuga. Trenutno je hemaglutinacija-inhibicija najčešće korišćen test. reakcija vezivanja komplementa ili ELISA. u ovu svrhu može da se koristi i elektronska mikroskopija. Inokulacija 9-11dana embrioniranim kokošijim jajima u alantoisnu komoru. indeks intracerebralne patogenosti i indeks intravenske patogenosti. Međutim. mezogene ili velogene. gubi iz tkiva. Veliki broj testova može da se koristi u detekciji antitela na virus Njukastl bolesti u serumu. korišćenjem specifičnog antiseruma. neutralizacija plakova). Korišćenje monoklonskih antitela u serološkim ispitivanjima omogućava diferenciranje i grupisanje izolata virusa Njukastl bolesti sa sličnim biološkim osobinama. Za brzo otkrivanje virusa koristi se tehnika fluorescentnih antitela. Virus Njukastl bolesti se razmnožava na različitim ćelijskim podlogama primarne kulture ćelija ptica. kao brzu metodu izolovanja virusa tokom epizootija. Takođe. kao što su testovi bazirani na neutralizaciji (virus-neutralizacija. za ispitivanjem virulentnosti: srednje vreme usmrćivanja pilećih embriona. metodom hemaglutinacije pilećih eritrocita. jer se virus vrlo brzo. Virus može da se dokaže hemaglutinacionim testom. zarazna korica. Diferencijalna dijagnoza. zarazni laringotraheitis. Negativni uzorci moraju da se propasiraju još najmanje jedanput do donošenja zaključka. Nivo vrednosti procenjen ovim metodama može da se smatra značajnim u dijagnozi bolesti i određuje patogenost virusa i pripadnost u lentogene. a zatim se jaja dalje inkubiraju sve do uginuća embriona ili još narednih 5 dana. Postoje 3 metode karakterizacije izolata virusa Njukastl bolesti.postižu se iz uzoraka prikupljenih u fazi inkubacije i ranom kliničkom toku. sa razvojem bolesti i nastankom cirkulišućih antitela.

Terapija i profilaksa. Tako npr. u takvim visokorizičnim oblastima vakcinacija komercijalnih jata jedini je način za redukovanje prevalencije i gubitaka zbog neizbežnog unošenja virusa. U zemljama u kojima vakcinacija po propisima nije obavezna u normalnim okolnostima. neka trovanja. U mnogim zemljama u kojima je prisutna teška atipična kuga kao enooztska. Na izbor vakcine utiču tri glavna faktora: а) imunogenost vakcine b) tip vakcine (živa ili inaktivisana) c) virulencija živog vakcinalnog soja. posebno u seoskim domaćinstvima. ne samo za recipijentnu vrstu nego i za druge vrste koje mogu da se inficiraju pri lateralnom širenju vakcinalnog virusa. epidemični tremor. Specifična terapija bolesti ne postoji. kolera. a odaju izgled zdravih jedinki. Švedskoj i Norveškoj ona zabranjena. Zato pri izboru vakcine antigene razlike nisu značajne. i to kao " prstenasta vakcinacija ". Vakcinacija je komplementarna mera uz dobru organizaciju. dok je u Finskoj. Vakcine koje se najčešće koriste indukuju stvaranje antitela koja štite čak i od izolata NDV koji se značajno razlikuju po svojim antigenim osobinama od vakcinalnog soja. Savremene tehnike su doprinele detekciji raznolikih antigena izolata NDV i pojedinih sojeva. Međunarodni propisi i međunarodni ugovori kontrolišu politiku vakcinacije. zbog troškova njihove primene preferišu se žive vakcine. ili oboljenja sa nervnim manifestacijama Marekova bolest. mogu da podsećaju na Njukastl bolest. u Holandiji se zahteva vakcinacija. U okviru programa vakcinacije . biosigurnost i higijenu u odgoju živine jer vakcinisane jedinke u kontaktu sa virulentnim virusom ND mogu da se inficiraju i u malim količinama izlučuju virus.mikoplazmoza. Iako su inaktivisane uljne vakcine efikasne kada se koriste kao primarne. u slučaju pojave zaraze ona se ipak sprovodi. Zaštita se sprovodi vakcinacijom i rigoroznim opštim merama profilakse.

naročito kada se primenjuje La Sota virus. Većina se bazira na lentogenim virusima Hitchner B1 i La Sota. i masovna vakcinacija aerosolom. La Sota daje bolji reaktivni titar antitela u odnosu na Hitchner B1. ali istovremeno i česte reakcije. edemima na glavi pa se bolest naziva i Sindrom otoka glave. Međutim. ili u vodi za piće kao jeftiniji načini aplikacije se češće primenjuju. Individualna primena (okulo-nazalno) je skupa. pa tako npr. tako da su mezogene vakcine dovoljno virulentne da se uklope u novu definiciju atipične kuge OIE. broilerskih pilića i odraslih kokošaka. i inaktivisanih vakcina sa ICPI koji dostiže vrednost 0. ptica u prirodi. pa tako EU ima kriterijume kojima zabranjuje upotrebu živih vakcina protiv NCD za koje je ICPI > 0. pa je održavanje visokog titra antitela važno za prevenciju teške bolesti. 2. Enzootsko prisustvo atipične kuge uvek je u vezi sa teškom ekonomskom situacijom. Veoma je važan i način vakcinacije. a koriste se i neki "asimptomatski enterični" virusi. Mezogene žive vakcine koriste se samo u zemljama u kojima je široko rasprostranjen virulentan virus ND. PPTIČIJA PARAMIKSOVIROZA -2 Avian paramixovirosis 2 Ptičija paramiksoviroza-2 je akutno infektivno oboljenje kaveznih ptica. metode sprej i posebno aerosol mogu dovesti do teških respiratornih reakcija pa čak i visokog mortaliteta.4. sprejom.7. ako se primene jedinkama koje nisu prethodno imunizovane. Glavni nedostatak živih vakcina je taj što je imuni odgovor proporcionalan virulenciji soja.nosilja prvo se koriste žive lentogene vakcine (višekratno). pa je samim tim i upotreba uljnih vakcina isključena. Nakon primene mezogenih vakcina moguće su ozbiljne kliničke reakcije. Najpopularnije žive vakcine vode poreklo od niskovirulentnih terenskih izolata.3. a zatim se pre pronošenja primenjuju inaktivisane vakcine. koje se manifestuje upalom gornjih respiratornih puteva. Etiologija .2. Na izbor vakcine utiče i restriktivna politika.

TRT virus uz sadejstvo sekundamih bakterija i to prveustveno E. Oboljenje je teže kod ćuraka nego kokošaka. Oboljenje se pojavljuje u brojlerskim jatima koja su stara od 4-6 nedelja. bolest nastaje mešanom infekcijom uzročnika iz genusa avijarnog Pneumovirusa. Čiste infekcije kokošaka ili ćuraka APMV-2 virusom. godine u Kaliforniji kod pilića. Prema nekim podacima. kada je izolovan prototip virus nazvan Chicken Californija Yucaipa-56. i u jatima brojlerskih roditelja u svakom starosnom dobu. bolest se razvija sporije i smrtnost u svakom slučaju zavisi od delovanja sekundarnih bakterija. kao i pticama selicama. I pad proizvodnje jaja varira od 5-40%. ali naičešće u početku proizvodnje. do teških sa povećanim uginućem. Prema nekim autorima. Intenzitet oboljenja zavisi od ambijentnih uslova. U starijih. Epizootiologija APVM-2 najčešće uzrokuje latentne infekcije pa se lako unose papigama i drugim kaveznim pticama. tako da mortalitet može da varira od 1 -20 %. Kliničkа slika .coli. zbog čega može da varira od 5-10%. najverovatnije dovode samo do blagog respiratornog oboljenja. Izolacijom virusa ili prisustvom antitela takođe je potvrđeno prisustvo APMV2 virusne infekcije u jatima kokošaka i ćuraka bez kliničkih simptoma. od blagih.APMV-2 je uzročnik za respiratorne probleme i probleme nosivosti kod kokošaka i ćuraka. koji se inače smatra uzročnikom Rhinotrachitisa u ćuraka. Njenom delovanju se pripisuju pojave edema u predelu glave kao dominantan nalaz. kao uzročnik nije isključen ni Paramyxovirus 3 Influenzae (zbog čega je privremeno bio označen kao Pseudomyxovirus). najverovatnije zavisi od infekcije usled prisustva drugih mikroorganizama ili uticaja uslova sredine. Da li će se ispoljiti klinička slika pri infekciji APMV-2 virusima.Bolest se ne pojavljuje pre treće nedelje života. Ptičija paramiksoviroza-2 je prvi put opisana 1956.

opistotonusa. obezbedjivanje odgovarajućih uslova životinjama u objektima pokazali su se efikasnim u sprečavanju širenja bolesti. Nakon toga pojavljuju se potkožni edemi u predelu glave. PPTIČIJA PARAMIKSOVIROZA -3 Avian paramixovirosis 3 Ptičija paramiksoviroza -3 je bolest gornjih puteva respiratornog sistema ptica u prirodi i domaće živine. Simptomi bolesti u brojlera manifestuju se kijanjem. 2. Rasecanjem tih područja zapaža se žućkasto-želatinozan eksudat koji ponekad sadrži i primese gnoja. Postoje i brojni pokušaji izrade odgovarajućih vakcina. u suznim žlezdicama i okolnom tkviu. APMV-3 izazivaju respiratorno oboljenje i probleme vezane za produkciju jaja kod kokošaka i kod ćuraka. prilično lako postavlja. „Egg peritonitis. ali su jaja normalnog izgleda. da je i valjenje smanjeno.Inkubacija obično traje 2 do 6 dana. zahvatajući ponekad i podbradnjake.2. najpre oko očiju.). ali još uvek bez uspeha. Lečenje i preventiva.Tok bolesti obično traje od 5-14 dana.4. U kasnijoj fazi bolesti mogu se zapaziti i nervni simptomi u vidu torticollisa. Patomorfološkim pregledom uočavaju se edemi na različitim delovima glave. U nosilja nosivost može da opadne do 10%. Histološkira pregledom uočavaju se bogate nakupine limfocita i heterofila. Medjutim. Hiperemija i limfocitna hiperplazije zapaža se i na turbinalijama. Dijagnoza se obzirom na karakterističnu sliku bolesti. Kao dosta čest nalaz na obdukciji se zapaža fibrinoziio-gnojni pleuroperitonitis usled prskanja jaja u abdoniinalnoj duplji (tzv. takodje. Etiologija . Zapaženo je. spuštajući se u intermandibularni prostor. Ova područja pilići češu nogama. dezorijentacije i opšte depresije. a zatim se šireći u infraorbitalni predeo. ali upotreba antibiotika svakako ograničava efekat sekundarnih infekcija. Za sada ne postoji odgovarajuća terapija ove bolesti. iscetkom iz nosnih otvora i konjunktivitisom.

nakon čega se nosivost vraća na očekivani nivo. U slučaju nekomplikovane infekcije 4 nedelje nakon pronošenja gubici se kreću 1-2 jajeta po ptici nedeljno u trajanju 4-6 nedelja. infekciji mikoplazmama i drugim bakterijama. Infekcija pri maksimalnoj nosivosti ili neposredno pre maksimuma dovodi do mnogo značajnijih gubitaka. rinitis. što ukazuje da je respiratorni trakt moguće inicijalno mesto infekcije. Klinička slika Inkubacija traje 2-6 dana. Epizootiologija APVM-3 najčešće uzrokuje latentne infekcije. što ukazuje da je respiratorni trakt moguće inicijalno mesto infekcije. prvi znak često je pad nosivosti. a postoje i blagi respiratorni znaci. Mnogo teže respiratorno oboljenje i problemi nosivosti nastaju pri infekciji sa dva NDV. i prisustva sekundarnih infekcija. barske ptice i divlje plovuše. prvi znak često je pad nosivosti. a jato ne postiže predviđen nivo produkcije do kraja perioda nošenja. hlamidijalnoj infekciji. Simptomi bolesti se brzo šire u obolelom jatu i zavise od virulencije uzročnika. i otežano disanje. Problematika nosivosti se uglavnom odnosi na proizvodnju jaja bele ljuske i smanjen procenat valjenja i oplođenja. papige. U slučaju nekomplikovane infekcije 4 nedelje nakon pronošenja gubici se kreću 1-2 jajeta po ptici nedeljno u trajanju 4-6 nedelja. nisu zabeležene prirodne infekcije istih. .Bolesne ptice manje jedu i piju. Kod mladih ćurića se javlja konjuktivitis. i prisustva sekundarnih infekcija. virusom influence. Pad nosivosti varira u zavisnosti od starosti ptica. Pri čistim infekcijama ćuraka. Infekcija pri maksimalnoj nosivosti ili neposredno pre maksimuma dovodi do mnogo značajnijih gubitaka.APMV-3 je uzročnik za respiratorne probleme i probleme nosivosti kod ćuraka. Pad nosivosti varira u zavisnosti od starosti ptica. Iako su se kokoške u eksperimentalnim uslovima pokazale prijemčive. Problematika nosivosti se uglavnom odnosi na proizvodnju jaja bele ljuske i smanjen procenat valjenja i oplođenja. a postoje i blagi respiratorni znaci. Pri infekciji ćuraka. a jato ne postiže predviđen nivo produkcije do kraja perioda nošenja. Glavni rezervoar virusa su vrapci i njima slične vrste. nakon čega se nosivost vraća na očekivani nivo.

APMV-6 je izolovan iz ćuraka. Etiologija Rinotraheitis ćuraka izaziva Pneumovirus (APM-6 i APM-7) iz familije Paramyxoviridae. Klinički simptomi . Izolacija jata i visok nivo biosigurnosti smanjuju rizik od zaraze. preko ljudi i preko aficiranih i prezdravglih životinja. Obično se kreće od 4-10%. Coli i Moraxella spp. Utvrđena je prirodna infekcija ćuraka sa respiratornim oboljenjem i povećanim uginućem koje je kao primaran patogen izazvao APMV-7. Pominje se čak i vertikalni način prenošenja.5. 2. kod kojih je zabeležen pad nosivosti i respiratorni simptomi. coli. Bolest izbija veoma naglo. sa morbiditetom i do 100%. značajno komplikuju tok bolesti. RINOTRAHEITIS ĆURAKA Rhinotracheitis virosa meleagridis Rinotraheitis ćuraka je akutno virusno obolenje gornjih disajnih puteva koje karakteriše naglo izbijanje i visok morbiditet uz smanjenu produkciju jaja.2. Nema ozbiljnijih istraživanja o promenama kod ćuraka u vezi sa APMV-3. zatim kontaminiranom hranom i vodom. ali najčešće i u najtežem obliku obole ćurići u starosti 3 do 10 nedelja. i to kontaktom. Sekundarne infekcije sa E. Preventiva i terapija Terapija antibioticima sprečava sekundarne infekcije. Epizootiologija Na infekciju virusom rinotraheitisa ćuraka osetljive su sve starosne kategorije.Oboljenje se širi horizontalnim načinom. naročito u sadejstvu sa E. Mortalitet u ponekim jatima dostizao je do 50%. opremom. što definitivno nije dokazano.Patomorfološkim pregledom uočavaju se pneumonija i zapalenje vazdušnih vrećica.

RNK virusi iz familije Orthomyxoviridae. kolibacilozom i drugira respiratornim bolestima. Dijagnoza ovog oboljenja sa sigurnošću se postavlja dokazivanjem virusa imunofluorescencom i ELISA testom. pojavom penušavog iscetka iz nosa. U ćuraka nosilja zapažaju se blagi respiratorni simptomi sa padom nosivosti.3. ponekad i do 70%. Patomorfološki nalaz. uključujući . Diferencijalna dijagnoza nije tako jednostavna zbog sličnosti ovog oboljenja sa bordetelozom.1. Histološkim pregledom promenjenih delova zapažaju se i limfocitni infiltrati u plazma ćelijama i heterofilima. Terapija i profilaksa.3.Simptomi bolesti znatno variraju u zavisnosti od sadejstva sekundarnih bakterija i sastoje se u krčanju. ventilacija i odgovarajuća ishrana i zoohigijena. Često je izražen conjuktivitis različitog stepena sa edemom u predelu infraorbitalnih sinusa i submandibularne regije. pri čemu je potrebno bar 3-4 nedelje da se ista vrati na normalan nivo. U upotrebije i vakcina pripremliena od nekoliko atenuiranih sojeva virusa. 2. Virusi influence Virusi avijarne influence su segmentisani. kijanju. INFEKCIJE ORTOMYXOVIRUSIMA 2. U prirodnim uslovima nastanka promene su mnogo teže zbog sekundarne iufekcije.. Postmortem promene se manifestuje kataralnim zapaljenjem gornjih respiratomih putevasa deskvamisanjem trahealnih treplji. Preporučuje se primena različitih antibiotika u cilju suzbijanja sekundarnih bakterijskih infekcija. Ovoj familiji pripadaju još neki segmentisani virusi. U ćurića se dosta često zapaža prolapsus cloacae usled naprezanja pri respiratornim poremećajima. Neophodni su povoljni smeštajni uslovi.

tipove A. nukleoproteini. infektivno. hemoragičnih i zapaljenskih promena više unutrašnjih organa. Tipovi B i C virusa primarno su infektivni samo za ljude.2. Termin kuga živine se koristio ranije za bolest opisanu u domaće živine. C viruse influence.godine. koje dovodi do visokog mortaliteta i nekrobiotičnih. a opisao je Perroncito kao tešku bolest koja se izuzetno brzo širi i dovodi do visokog mortaliteta pilića u Italiji. N (neuraminidaza) i matrix 2 proteini. H i N proteini su najvažniji za stvaranje zaštitnog imunološkog odgovora.3. matrix 1 proteini. a od 1930-tih se smatra endemskom kod domaće živine. HPAI i kuga živine su sinonimi.PB2. serološki primenom AGID. prvenstveno kao neutralizujuća antitela (At). kome pripadaju svi virusi avijarne influence. utvrđenih na osnovu HI i NI. svinje . Tip A. pa tako postoji 15 HA i 9 NA podtipova. B. mozga i kože.PA). Unutrašnji proteini su proteini polimeraza komplexa (PB1. kojim se označava oboljenje kod svih vrsta ptica. Prvi izveštaj o kugi živine datira iz 1878. svinje konje. Bolest se raširila u Evropi. Posle dužeg istraživanja virus je 1995 godine klasifikovan kao virus influence tipA (orthomyxovirus). Virusi avijarne influence tipA imaju segmente od 8 gena koji kodiraju sintezu različitih proteina. ćurke. sistemsko oboljenje živine. kokoške. Među njima postoje velike antigene razlike. i nestrukturni proteini 1 i 2. Na osnovu antigenskih razlika unutrašnjih proteina (nukleoproteina i gena matriksa). Dokazana je njegova veza sa ostalim virusima influence koji su infektivni za ljude. a povremeno se inficiraju i svinje. lasice. 2. HPAI) je izuzetno kontagiozno. Površinski proteini su H (hemaglutinin). INFLUENCA PTICA Avian Influenza Visoko patogena avijarna influenca (Highly Pathogenic Avian Influenza. površinske i unutrašnje proteine. uključujući divlje patke. je infektivan za velik broj životinjskih vrsta. razlikuju se sojevi virusa avijarne influence. foke i ljude. a sada je zamenjen terminom HPAI.

. Virusi influence kod ptica i sisara Virusi influence su infektivni za širok spektar domaćina. Iako se smatra da su virusi koji su bolje adaptirani na određenu vrstu patogeni samo za tu vrstu. U 16 slučajeva. ali kod drugih divljih vrsta često dovodi do pojave oboljenja. ili približno 750 milijardi ptica od 1955. Epizootiologija Visoko patogena avijarna influenca (HPAI) nije endemska za komercijalnu živinu. foke i ljudi).Virus je dobro adaptiran na prirodnog domaćina divlje vodene ptice. ali izaziva lokalne i regionalne enzootije kod kokošaka i ćuraka na velikim komercijalnim farmama i kod živine na farmama koje prodaju podmladak. Tako je poznato da klasični H1N1 virusi svinja u principu inficiraju samo svinje. konji. Holandiji i nemačkoj soja H7N1. ili virusi niske patogenosti. kao i kod sisara ( svinje.godine. utvrđeno je da su glavni rezervoari i prirodni domaćini virusa MPAI divlje vodene ptice roda Anseriformes (patke i guske). Masovna i teška oboljenja su zabeležena kod živine. izolovan je niz virusa influence iz ćuraka sa blažom formom bolesti.i konje. i inficiraju prvenstveno divlje ptice. a trenutno se završava u Vjetnamu i Tajlandu. ali ovaj virus može da inficira ljude i ćurke. ali i neke . Posle 1960 godine. Virusi MPAI kod divljih ptica Uprkos geografskim barijerama i ograničenom broju pojava virusa HPAI. Sprovedena je eradikacija 2003 godine u Italiji. često dovodeći do ozbiljnog oboljenja. lasice. Ukupan broj domaće živine pogođene HPAI predstavlja mali procenat ukupne svetske proizvodnje od 22 milijarde ptica godišnje. veliki broj ptica i sisara. prvenstveno kokošaka i ćuraka. kod kojih dovodi do malog uginuća. a ovi virusi su označeni kao umereno patogeni virusi MPAI (Mildly Pathogenic Avian Influenza). HPAI virusi su eliminisani. postoje i izuzeci. virusi MPAI su široko rasprostranjeni u svetu. a kao glavna determinanta virulencije HPAI je utvrđen HA protein. Sedamdesetih godina prošlog veka.

Od momenta unošenja virusa u procese komercijalnog gajenja živine. izvor su infekcije domaćih ćurki. dva površinska antigena koji imaju važnu ulogu u stimulisanju imunog odgovora domaćina. terns. rod Influenzavirus tip A. koje dospevaju u vodu defekacijom. Evropu. Verovatno glavni faktor prenošenja AI na kokoške je direktno prenošenje virusa influence sa vodenih ptica u migraciji na ćurke koje se drže slobodno. Etiologija Zarazu prouzrokuje bilo koji iz grupe virusa influence A (HPAI). Kod divljih ptica je utvrđeno svih 15HA i 9NA podtipova influence. Ortomiksovirusi su sverična telašca. ptice koje žive na površinskim vodama i peskarice. Prenošenje sa divljih vodenih ptica na kokoške i ćurke može biti i preko intermedijarnih domaćina. koje dele stanište. Prirodni domaćini i rezervoari virusa influence su divlje barske ptice. Voda kontaminirana fecesom ili inficirane divlje patke. Kontaminacija akvatične sredine je efikasan način prenošenja virusa na prijemčive divlje ili domaće ptice. Influenca kod divljih vodenih ptica obično protiče kao asimptomatski enterična.domaće ptice. hemaglutinin – HA i neuraminidaza – NA. prečnika 80 do 120 nm. Sa spoljašnje strane membrane nalaze se glikoproteini. sa dvoslojnom lipidnom membranom. Glavni rezervoari virusa su iz rodova Anseriformes. Aziju. Virusi influence su izolovani na 5 kontinenata. Ova dva površinska glikoproteina imaju i veoma važnu ulogu u nastajanju čestih . i povremeno iz prepelica i kućnih ptica. uključujući patke. galebovi. patke. virus se vrlo brzo širi na nove lokalitete ili se održava dugo vremena. emua. sistematizovan u red Ortomyxoviridae. uključujući Severnu Ameriku. labudovi i Charadriformes. Virusi MPAI su izolovani i iz domaćih pataka. Inficirane ptice obično nose velik broj virusnih partikula. nojeva. posebno domaćih pataka i gusaka koje se gaje u blizini. Virusi MPAI kod domaćih ptica Kokoške i ćurke nisu prirodni domaćini virusa AI. guske. Afriku i Australiju. domaćih i uvezenih egzotičnih ptica. galebove i ostale obalske ptice.

prevrtanje ili kretanje u krug. a ptice ispoljavaju tešku kliničku sliku. jarebice. i N antigena od N-1 do N-9 . Nasuprot ovome. Kod roditelja i nosilja. U HPAI inficiranim jatima uočava se visok morbiditet i mortalitet. u prirodnim i eksperimentalnim uslovima. Kako ptice sve više slabe. i svi su MP virusi.varijabilnosti virusa influence A. paraliza. sve je veći broj kliničkih znakova. Velika varijabilnost virusa Influence A dovela je do pojave velikog broja subtipova zbog čega je Svetska zdravstvena organizacija uvela nomenklaturu na osnovu H antigena. protiče kao subklinička infekcija ili kao blag do umeren sindrom respiratornog. Do danas je poznato 256 subtipova virusa influence A koji su patogeni za ptice. nakon 3-5 dana nosivost pada na gotovo 0%. a ne održavaju se široko kao HPAI virusi u populaciji divljih ptica. Istraživanjima virusa AI u divljim habitatima barskih ptica. većina MPAI. obično depresija. groznica i komatozno stanje. urinarnog i reproduktivnog sistema. pareza. ekscitacije. i . dehidratacija i smanjeno unošenje hrane. uočava se slabija aktivnost. U većini slučajeva HPAI virusi su nastali nakon mutacije H5 MPAI virusa koji cirkuliše u populaciji domaće živine. Ovaj podatak upućuje da u populaciji domaće živine HPAI virusi nastaju od MPAI virusa. Phasianidae. od H-1 do H-15. što sve progresivno vodi teškoj depresiji i uginuću. uključujući japanske prepelice. severne graoraste prepelice i fazana. ali se infekcija. Klinička slika Kokoške i ćurke obično uginjavaju od HPAI sa malo kliničkih simptoma. Na ksperimentalnom modelu pilećeg embriona. fam. Bližom observacijom živih jedinki. Povremeno se mogu uočiti tortikolis. identifikovano je na hiljade virusa AI. često sa brzim uginućem. pokazano je da neki H5 i H7 MPAI virusi mogu da mutiraju u HPAI viruse koji su patobiološki i molekularno slični terenskom izolatu HPAI virusa. Infekcija i obolenje Većina sojeva virusa HPAI iz domaće živine su izolati iz ćuraka i kokošaka. biserke. konvulzije. klinička slika i visok mortalitet najčešće sreću kod različitih vrsta iz roda Galliformes.

po epikardu srca. kašalj. mogu se uočiti respiratorni simptomi koa što su nosni iscedak. predželucu oko izvodnih kanala žlezdica ili između žlezdica. otok glave. prošaranog izgleda. sa petehijama i ehimozama. Kod nosilja i roditelja brojlera i ćuraka. Patohistološke promene . Peyerovim pločama tankih creva. krvarenja i edema. na slezini su prisutna bela nekrotična polja. Povremeno. ispod kutikule mišićnog želuca i interfascijalnim prostorima skeletne muskulature. teško su atrofični. otokom i eventualno tamnocrvenim do plavim poljima ishemične nekroze kao rezultat vaskularne infekcije. Ređe. zapažaju se hiperemija i edem očnih kapaka. abdominalnog masnog tkiva. Patoanatomske promene U perakutnom toku u većini slučajeva nema vidljivih patoanatomskih promena. Promene se obično lociraju u kresti i podbradnjacima. Može biti prisutna dijareja. Na organima prisutne su petehije do ehimoze na površini seroza. može doći do rupture jajnih folikula i egg peritonitisa. burza Fabricii i timus. kada je u pitanju HPAI. Meckelovom divertikulumu. U akutnom toku. dok slezina može biti normalne veličine ili uvećana. Primarni limfatični organi. Pankreas može biti crvene do svetlo narandžasto-braon boje. posebno u odraslih kokošaka. Neki sojevi kao što su H5N1 i H5N2 doveli su do teških promena na plućima i kongestije pluća. na krilima i nogama. sa prisustvom žuči ili urata i različita količina sluzi. edem posebno periorbitalno i intramandibularno. serozi sternuma. takvih razmera i težine da su eviscerisana tkiva bila prepunjena seroznom tečnosti i krvlju. serozi tankih creva. kijanje ili respiratorni stres.to kod nekih ptica koje prežive akutnu fazu i bolest pređe u subakutnu fazu. U uginulih ptica. Kod HPAI je primećeno otežano disanje i težak edem gornjih respiratornih partija ili pluća. a često u slučaju MPAI. cekalnim tonzilama. kod kokošaka zapaža se kongestija i cijanoza kreste i podbradnjaka. konjuktiva i traheje. Zapažen je i edem mozga. moguć je nalaz generalizovane kongestije i krvarenja. Subkutana krvarenja i edem mogu biti prisutni oko skočnih zglogova.

srcu.Histološke promene variraju u težini i lokalizaciji. Tipične promene su meningoencephalitis et vasculitis lymphohistocytaria i fokalni gubitak ćelija i proređenje. nadbubregu i koži. upotrebom HI i NI testova. seroloških proba i direktne detekcije Ag. određuje se HA i NA podtip. Promene su najviše izražene u mozgu. terminalni vaskulit sa trombozom i infarkcijom. Dijagnostika Za otkrivanje inficiranih jata virusom AI koristi se kombinacija virusne izolacije. Koriste se AGID i ELISA. Virulencija izolata se određuje individualnim i/v testom patogenosti. Obično se po metodu slučajnog uzorka odabere 30 ptica iz sumnjivog jata. myocarditis lymphohistiocytaria sa hijalinom nekrozom miofibrila i teška limfocitna apoptoza primarnih i sekundarnih limfatičnih organa. kojima se inokuliše homogenizat iz pluća. traheje. Za izolaciju virusa AI koriste se 9-11 dana stari pileći embrioni. fecesa i unutrašnjih organa. i otkrivaju se antitela na nukleoproteine i matrix 1 protein. Alternativno može da se koristi i kultura ćelija. krvarenje ili zapaljenje. Diferencijalna dijagnoza . plućima. Oba testa se koriste za detekciju antitela na nukleoprotein. Iz kliničkih slučajeva virusi influence se rutinski izoluju. Nakon izolacije. ili zbog lošeg tajminga uzimanja uzoraka (uzimanje uzoraka kada prestane izlučivanje virusa). u više organa. Serološki odgovor potencijalno inficiranih ptica je drugi važan faktor za uspešnu eradikaciju. a ptice se testiraju specifičnim testom za otkrivanje serotipa. Postoji nekoliko Elisa. pankreasu. uključujući i dve komercijalne indirektne za kokoške. i kompetitivne ELISA za sve vrste. a tipične su nekroze. Za AGID se koriste antigeni dobijeni od horioalantoisne membrane inficiranih pilećih embriona. a neuspeh izolacije može biti ako postoji virusna ili bakterijska kontaminacija materijala. raširena kazeozna nekroza pankreasa. a slične se mogu uočiti i u drugim organima. AGID je manje osetljiv u odnosu na ELISA probu. i obično je potrebna inkubacija 2 dana pre čitanja rezultata.

prenošenje među humanom populacijom i ostalim vrstama. svinja-svinja. mešanje vrsta. Izuzetak od ovog pravila je lako i često prenošenje virusa H1N1 sa svinja na roditelje ćuraka. i lako se prenose sa jedinke na jedinku. Interspecijsko prenošenje između sisara i ptica retko se javlja. vremenski uslovi i temperatura. Tri pandemije su zabeležene kod ljudi . nije utvrđena veza humanih slučajeva AI i sposobnosti virusa AI da se ponašaju kao HP ili MP za kokoške. i svinje bi mogle biti intermedijarni kanal avijarnih i mamalnih gena virusa influence. sa kokoške na ćurku ili sa kokoške na prepelicu. npr. nego rekombinacija virusa AI sa već na ljude adaptiranim virusima AI koja bi uslovila antigeno prestrojavanje virusa i posledičnu pandemiju ljudi. (H2N2). Ovakvi incidenti naglašavaju potencijal interspecijskog prenošenja nekih virusa AI. preurede se i uspostave novu strukturu humanih virusa influence sposobnu da izazovu pandemiju je veoma mala. (H3N2). čovek-čovek. 1957. Interspecijsko prenošenje influence je moguće. kao što su geografska barijera. najlakše i najčešće između dve bliske vrste. je izuzetno retko u prirodnim uslovima. starost i gustina populacije. kada se virus adaptira na novog domaćina. 1918. i 1968. takođe utiču na sposobnost virusa AI da se kreću unutar i između vrsta i utiču na sveukupnu incidenciju infekcija. kokoška-kokoška. Ostali faktori. Drugi istraživači govore da postoji veći potencijal virusa influence da pređu sa svinja na ljude. uključujući ptice. posebno Pasteurella multocida.Slična klinička slika i patoanatomske promene mogu se sresti kod velogene forme New Castle bolesti i povremeno kod akutne bakterijske septikemije. Verovatnoća da avijarni virusi uđu u humanu populaciju. Uticaj na opšte zdravlje Virusi influence su dobro adaptirani na vrstu. Glavna opasnost nije direktno širenje na ljude i in toto adaptacija na novu humanu populaciju. npr. Takođe. . Ipak. Dokumentovane su i 4 incidencije pojedinačnih slučajeva koji pokazuju direktno prenošenje virusa influence sa ptica na ljude. (H1N1). ali je ovakav način prenošenja sporadičan i odnosi se samo na MP viruse. kao što su prenošenje sa kokoške na čoveka ili sa divljih vodenih ptica na svinje.

Brza i tačna dijagnostika HPAI je važna. efikasni programi kontrole ili eradikacije treba da poseduju sledeće: a) integrisan nadzor i dijagnostika na nacionalnom nivou b) pojačane mere biosigurnosti na svim nivoima proizvodnje c) edukacija farmera i ostalih radnika o kontroli AI d) karantin i kontrolisan transport inficirane živine e) stamping out ili program klanja svih slučajeva HPAI i nekih H5 i H7 (MPAI) f) upotreba vakcina pod strogim nadzorom države Nadzor i dijagnostika Integrisan nadzor i dijagnostički program je neophodan za utvrđivanje zastupljenosti AI u komercijalne živine i živine na prodajnim mestima. . neophodna je razvijena nacionalna ili regionalna veterinarsko medicinska infrastruktura. ako se pojavi HPAI. Sa druge strane. živinskih proizvoda. Za HPAI ili MPAI. jer omogućava brzo reagovanje i eliminaciju oboljenja pre nego što se inficiraju nove jedinke i bolest poprimi endemski karakter. Za brzu i tačnu dijagnozu AI i utvrđivanje da li se radi o HP ili MP. prevencija je definisana strategijom sprečavanja unošenja i izlaganja živine virusu. Međutim. eradikacija je jedina ispravna opcija.Mere kontrole Kada je u pitanju HPAI. kontrola podrazumeva smanjenje incidencije na nizak ili ekonomski ostvariv nivo. posebno selica. Ovakve informacije su neophodne kako bi se ustanovila prevalencija MPAI i HPAI na nacionalnom ili regionalnom nivou. i divljih ptica. što značajno utiče na uvoz i izvoz živine. kao što su HPAI ili NCD. ali ne i za bolesti sa Liste A OIE. Programi kontrole su prihvatljivi za neke sojeve MPAI.

državnih radnika i medija. radnici treba da rade strogo na jednoj operaciji. Ovo se odnosi na osoblje na farmama. kao što je slučaj pri vakcinaciji i sličnim akcijama. Program biosigurnosti nije "mrtvo slovo na papiru". U slučaju da je neizbežno da radnici rade na više farmi. i osoblje treba da preduzima pravilne mere predostrožnosti kako bi se izbeglo prenošenje virusa iz fecesa i respiratornih sekreta na oboću i odeću. u vezi sa statusom AI i neophodnim merama biosigurnosti. sa dva osnovna cilja: a) zadržavanje i ograničenje virusa na zaraženim farmama b) prevencija unošenja virusa na nezaražene farme Mere biosigurnosti moraju se primenjivati na svim nivoima živinarske proizvodnje. laboratorija i državnih organa koji su u kontaktu sa živinom. neophodna je stalna edukacija i informisanje farmera i radnika. Izostanak protoka informacija doprinosi panici i garant je neuspeha primene i realizacije programa kontrole. ne treba da rade na drugim živinarskim farmama i ne bi trebalo da privatno drže živinu. od strane svakog pojedinca. otpadom. Na prvom mestu su pravilna dezinfekcija i dekontaminacija kompletne opreme koja se koristi na više od jednoj farmi. proizvodima. Davanje lažnih informacija medijima negativno utiče na poverenje javnog mnenja u pogledu biosigurnosti i generalno svih proizvoda živine za ljudsku upotrebu. i na svim farmama. Edukacija Kako bi se prihvatili i uspešno realizovali programi kontrole. . Posebno je važno naglasiti nizak potencijal prenošenja AI na ljude konzumacijom proizvoda živine.Biosigurnost Poboljšanje biosigurnosti je važan segment svakog programa prevencije i kontrole AI. Neuspešna primena mera biosigurnosti predstavlja realnu opasnost za produžetak epizootije i širenje terenskih virusa između farmi. mora se preduzeti najviši nivo biosigurnosti. veterinara. opremom i drugim predmetima na farmama. Idealno. a njima podležu svi zaposleni. nego primena mera do najmanjeg detalja.

Kompletnu opremu treba očistiti i dezinfikovati pre iznošenja sa zaražene farme. prisustvo HPAI u zemlji onemogućava izvoz živine i živinskih proizvoda. zastupaju stav da je. kompostom. što je čest problem i vezan je za velike troškove. Upotreba vakcina protiv AI bila bi kontraproduktivna za eliminaciju. predlažu se antivirusni lekovi za terapiji infekcije AI živine. u slučaju pojave HPAI i drugih bolesti sa Liste A. ukoliko ostale mere nisu deo programa za eradikaciju. Potvrda slobodnog . U ovakvim okolnostima. ptice bi trebalo premeštati samo nakon infekcije organizovano i pri niskim titrima virusa u ekskreciji. opreme i osoblja. depopulacija važna mera kontrole. od najveće je važnosti za sprečavanje širenja AI na nezaražena područja. obično minimalno 3 nedelje nakon pojave prvih kliničkih znakova AI. fermentacijom ili zakopavanjem u skladu sa ekološkim standardima i propisima. Depopulacija U slučaju pojave HPAI. Za vreme trajanja zaraze HPAI. potrebno je vršiti depopulaciju i uklanjanje u zoni karantina. Program stamping out treba započeti u ranoj fazi izbijanja bolesti kako bi bio efikasan i ekonomski opravdan. alkalnom hidrolizom. Kao alternativa vakcinaciji.Karantin Zadržavanje infekcije na pojedinačnim farmama ili oblastima. Živina tretirana antivirusnim lekovima ne može se koristiti za ishranu ljudi. ili na vakcinaciju visokovrednog materijala u regionu u toku ekspanzije HPAI.. kontrolisanim transportom živine. Vakcinacija Vakcinacija se koristi kao jedan element programa za eradikaciju HPAI. najbolje je u prvom krugu odbrane od širenja i za eliminaciju oboljenja stamping out ili klanje. postavljanje barijere ili vakcinaciju u krugu ugroženih na periferiji karantina. EU kao i OIE. Uklanjanje treba vršiti spaljivanjem. Na osnovu prihvaćenih OIE sanitarnih standarda za Listu A bolesti. Primena vakcine treba da se ograniči na živinu u karantinu.

Nasuprot tome. i virus može biti prisutan u većini tkiva. o sluzokožnom obliku ili difteriji. Promene na koži i sluznicama mogu da se pojave istovremeno.4.1.4. jer se MPAI virusi umnožavaju u digestivnom i respiratornom traktu. Rizik uvoza MPAI preko mesa i proizvoda od mesa je zanemarljiv. zarazno. Etiologija. kontagiozno oboljenje koje se manifestuje pojavom i razvojem formacija na koži i difteroidnim naslagama na sluznici gorjih delova respiratornog trakta. HPAI je sistemsko oboljenje.. Međutim. pozitivni rezultat testova može biti i u slučaju MPAI i HPAI. . Uzročnik bolesti je virus boginja pernate živine koju izaziva DNK virus roda Avipoxvirus familije Poxviridae. ali ne i u mesu. pa i u mesu.statusa od HPAI može se obezbediti serološkom kontrolom. U prvom slučaju radi se o kožnom obliku ili pravim boginjama a u dragom. zemlja izvoznica mora da potvrdi virusnom izolacijom i in vivo/in vitro patotipizacijom da se pozitivni titri odnose na MPAI. INFEKCIJE AVIPOKSVIRUSIMA 2. BOGINJE I DIFTERIJA Variola et diphtheria avium Boginje i difterija su virusno. zbog čega se bolest naziva "boginje i difterija živine". Kako bi se izbegla ovakva situacija. 2. Negativan rezultat AGID ili ELISA pouzdan je dokaz slobodnog statusa na HPAI.

iz očiju i pluća. Prezdravela živina nije nosioc uzročnika. Za boginje koje se u prirodnim uslovima javljaju kod kokošaka. a od 60°S za 8 minuta. u vreme odgajivanja. . Nije patogen za kanarinca. muve i brojne vrste komaraca (Si1eh. tetrebovi. AeJez). ali uzrokuje samo ograničene promene i stvaranje solidnog imuniteta. Pored kokošaka oboljevaju ćurke. Temperatura od 50°S inaktiviše virus za 30. ali ne i kod golubova. ćuraka i druge domaće živine. Uobičajeni dezinficijensi unište virus za oko 10 minuta. ali mnogo češće se inficiraju odrasli golubovi.. koji mogu da budu nosioci infektivnog virusa mesec dana ili duže. smatra seda su izazvane virusom boginja kokošaka. Oboljevaju sve uzrasne kategorije. Bolesne. a zatim 3% formalin i fenol. niti uzrokuje stvaranje imuniteta. virus boginja golubova i virus boginja kanarinaca. Oboljenje može da se prenese direktnim i indirektnim kontaktom (posredstvom hrane. buve i sl. Kokošiji tip virusa uzrokuje bolest i kod ćuraka. Virus pokazuje visoku rezistenciju u sasušenim krastama. kanarinci. nakon hranjenja krvlju inficirane ptice. Golubiji tip se javlja kod kokošaka i ćuraka.. Boginje su uslovna zaraza. Golubovi mogu da se inficiraju u gnezdu. Svaki soj može da inficira veći broj ptičijih vrsta. Tok bolesti pojedinačno traje 3 do 5 nedelja. Infekcija usledi preko sitnih povreda sluznica i kože glave neobrasle perjem. a retko guske i plovke. latentno inficirane i životinje u inkubaciji izlučuju virus iz promena na koži. za pojavljivanje i širenje joj pogoduju visoka vlaga. dok za druge ptice nije. Aporće1ez. slaba ventilacija i loša ishrana. vode i kontaminiranih predmeta).Postoje tri različita soja virusa: virus boginja kokošaka. prepelice. pasažom kroz kokoške ne menja svojstva. kao i vektorima . Kanarinčev soj virusa je patogen i za vrapca. celo jato se inficira za nekoliko meseci. Ćurke obično obole pri kraju tova ili kasnije. i pod određenim uslovima. sluznicama iscetkom iz nosa kijanjem.čovek. Budući da se boginje obično šire sporo. prenaseljenost. Najbolje deluje 2% natrijum-hidroksid. može da preživi 15 meseci. vrapci. krpelji. fazani. golubovi. Epizootiologija Boginje i difterija su rasprostranjcne po celom svetu.

Simptomi bolesti manifestuju se. postepeno mršavljenje i egzitus. očnim kapcima. egzulcerišu i pretvaraiu se u mrke kraste. ispod kojih se mogu nagomilati sirasto-žućkaste mase eksudata usled čega su jedno-ili obostraiio nepravilno izbočeni. bolest može da traje mesecima. Simptomi se manifestuju gubitkom apetita. Boginje ili kožni oblik . podbradnjacinia. koji mogu i da konfluišu. otežanim disanjem sa otvorenim kljunom zbog naslaga koje su ponekad veonia izražene na faringealno-laringealnoj sluznici i koje ponekadmogu da zatvore larings. a maniim delom i preko respiratornih puteva. U kokošaka i drugih vrsta ptica čvorovi su različite veličine i to od veličine zrna sočiva. Klinički znaci bolesti isti su kod svih vrsta živine.e različite veličine sa lokalizacijom na kresti.U težim slučajevima akugnog toka bolest traje nekoliko dana i završava uginućem. Klinička slika Inkubacija kod pilića. crustosum. uz izražen proliv. graška i manjeg lcšnika.Virus kroz oštećenu kožu ili sluznicu. ulazi u epitelne ćelije dovodeći do njihove proliferacije. Virus delom ulazi i u krvotok dovodeći do viremije ali bez izazivanja vidljivih promena na unutrašnjim organima. U širenju bolesti značajnu ulogu igraju i neke vrste iusekata. dovodeći do ugušenja (asphyxia). Čvorova. Čvorovi oko nosnih otvora i oko usta dovode do otežanog disanja sa iscetkom iz nosa. pri čemu kao potpomažući faktori deluju loši ambijentni uslovi. Zimi i uz komplikacije. papula. Bolest se širi neposrednim koutaktom. oko nosnih otvora. ćurića i golubova traje 4 do 8 dana. Difterija.. seroznim iscetkom iz nosa i konjunktiva i otežanim disanjem. Čvorići i čvorovi na kapcima dovode do zatvaranja i slepljivaiija očnih kapaka. . kako je već rečeno. Pojavom promena na koži i sluznicama bolest postaje vidljiva i lako se dijagnostikuje. Akugni oblik može da pređe u hronični. a kod kanarinaca 4 dana. stadium. potištenošću. a zatim distrofije. oko usta i na svim delovima kože koji su slabo obrasli perjem.Ispolji se prvo na koži u vidu čvorića. Lakši oblici traju 2 do 4 nedelje i živina može da ozdravi.

Promene se nalaze i na sluznici digestivnog trakta. kao i degeneracija jetre. Promene se mogu pojaviti i na sluznici jednjaka. Patomorfološki nalaz Promene se mogu pojaviti na sluznici usta. kao i na sluznicama. Okulonazalno oboljenje se javla obično sa difteroidnom formom. jave se i promene na sluznicama. usnoj duplji. tvrdog nepca. Iz nosnih otvora proces može da se proširi u suzni kanal i infraorbitalni sinus. Interesaiitno je napomenuti da. ređe u traheji i bronhijama. tzv. faringsu. laringsu.Promene se sastoje od žućkastih. Histološkim pregledom čvorića i čvorova uočava se jako razmiiožavanje i povećanje ćelija epidermisa koje u vidu uvrati prodiru prema krznu. pa otuda i potiče naziv ovoga oblika. pored krasta nađu se i ulceracije. voljke. izbočeni. izuzetno i na sluznici traheje. i pored toga što su promene u epidermisu veoma izrazite. ždrela. Razmnožene ćelije su nabubrele. a može da se razvije keratitis i panoftalmija. „proliferativni oblik". a ektoplaznia postaje čvrsta. na koži. Nalaze se difteroidne promene u jednjaku i crevima. Na gore pomenutim mestima nalaze se sivožute. a preko hoana mogu da sc prošire na nosnu i sporedne nosne šupljine. Pri kraju bolesti. tako da ćelije dobijaju saćasto-mrežast izgled. endoplazma imje lizirana. Uzrok uginuća kod difteroidne forme je asfiksija prouzrokovana opturacijom vazdušnih puteva difteroidnim naslagama u laringsu i traheji. bubrega i miokarda. orožala. difteroidnih naslaga po jeziku. očni kapci skoro zatvoreni. grkljana. Ove naslage su u vidu pseudomembrana koje podsećaju na naslage kod difterije u dece. Tada su. koje krvare posle otpadanja ili skidanja pseudomembranoznih naslaga. u čemu se i ogleda specifičnost ovog oblika boginja. Mešoviti oblik .Istovremeno sa promenama na koži. ipak izostaie reaktivni zapalienski proces u krznu. zbog egzantema. U ovako promenjenim ćelijama nalaze se karakteristične intraplazmatične inkluzije (Bolinserova telašca) koje u sebi sadrže masne supstance. siraste naslage koje su čvrsto .

a kasnije dolazi do imigracije leukocita. Materijal inokulisan na horioalantoisnu membranu 9-12-odnevnih pilećih embriona. Reakcija neutralizacije virusa je pozitivna 1 do 2 nedelje posle infekcije. Virusneutralizacija nije praktična za rutinska ispitivanja. Treba isključiti i zaraznu koricu. serumneutralizacioni test. za otkrivanje specifičnih antitela. koristi se i veći broj seroloških metoda: agar-gel-precipitacioni test. Histološkim pregledom ovili naslaga vidi se da one predstavljaju pretcžno umnožene ćelije sluznica u kojima se zapažaju distrofične promene (balonska i retikularna distrofija). Difterija može da se zameni sa respiratornim oboljenjima. Najosetljiviji je ELISA postupak. U dijagnostičke svrhe. kiseline ili biotina. zaraznim laringotraheitisom. hronično respiratorno oboljenje. pasivna hemaglutinacij a. Njihova karakteristika je baš u tome što ne sadrže fibrin. u kojima histološkim pregledom mogu da se dokažu inkluziona telašca. ili promenama koje uzrokuju deficit pantotenske. „eksudativni oblik" zapaljenskog procesa. tako da ostavljaju veonia malo suninje da se eveutualno radi o nekom drugom oboljenju. jer su i kod jednog i kod dragog oblika bolesti makroskopski vidljive promene veoma karakteristične. T-2 toksikoza ili trihomonoza kod golubova. Za pregled se uzorkuje promenjeno tkivo. skarifikaci-jom kreste ili u folikul pera osetljivih pilića. tako da pri pokušaju skidanja ostavljaju potkrvavljene duboke defekte. hipovitami-nozu A i kandidijazu. Pasivnom hemaglutinacijum antitela mogu da se otkriju ranije nego imunodifuzijom. aspergilozu. Specifična antitela mogu da se otkriju ELISA testom najranije 7 dana posle infekcije-. Dijagnoza bolesti je dosta jednostavna. Kod ovog oblika bolesti veomaje izražen tzv. npr.vezane za podlogu. ili se on u njima pojavljuje samo u tragovima. uzrokuje stvaranje karakterističnih promena za 5-7 dana. . Inoku-lisan u krilni nabor. tehnika fluorescentnih antitela i ELISA. zaraznim bronhitisom. što zajednički čini pseudomembrane. uzrokuje za 5-7 dana stvaranje karakterističnih čvorićastih lezija.

5. koja se aplikuje u kožu i kontroliše posle jiekoliko dana (6-7). a posle izvesnog vremena na tom mestu sc pojavljuje krasta čiji gornji delovi perataju i otpadaju. INFEKCIJE KORONA VIRUSOM 2. INFEKTIVNI BRONHITIS Bronchitis infectiosa gallinarum Infektivni bronhitis je akutna virusna zarazna bolest pilića i kokošaka. Na raestu aplikacije razvija se lokalno crvenilo i edem. Bolest je raširena na svim kontinentima sveta. U spoljašnjoj sredini virus ne preživljava više od jedne nedelje.1. Vrlo često drugi virusi i bakterije. Najveći broj sojeva virusa zaraznog bronhitisa inaktiviše temperatura od 56°C tokom 10 minuta. 6 % formalin. koja se karakteriše respiratornim znacima. velikim uginućem pilića. U vodi za piće preživi oko 11 sati. Epizootiologija Infektivni bronhitis je bolest karakteristična za intenzivni način živinarske proizvodnje. Bolest je raširena u svim zemljama sa intenzivnom živinarskom proizvodnjom. Virus je osetljiv na hemijske dezinficijense. E. Smatra se teškom najkontagioznijom zarazom živine. naročito Mycoplasmae. uremijom i smanjenom nosivosti kod kokošaka. fenol i 2% natrijum hidroksid inaktivišu ga za vrlo kratko vreme. Etiologija Bolest izaziva virus iz familije Coronaviridae. 2. najduže 30 dana. a samo neki sojevi prežive 30 minuta.Terapija i profilaksa. U terapeutske svrhe mogu se upotrebljavati razne vrste antibiotika ali sa ograničenim efektom Kao zaštitna mera može se primeniti monovalentna ili bivalentna vakcina. .5.coli komplikuju primaru virusnu infekciju.

Sve do 35 dana po preboljenju virus se ne prenosi na osetljive jedinke. još u inkubaciji. a u drugom.Oboleva živina prvenstveno kokoške. Potom se pojavljuje otežano disanje često sa otvorenim kljunom. Iz jaja može da se izoluje do 42 dana posle oporavka. Inkubacijoni period vrlo je kratak i traje 18-48. a da bi se vratilo u normalne granice potrebno je još toliko vremena. Bolest se obično javljau pilića od 2 dana do. Oboleli pilići se skupljaju u gomile oko izvora toplote. U inficiranim jedinkama zadržava se 4 do 5 nedelja. Obično pilići tokom prve 2 nedelje života ne obole. imaju nosni iscedak. i u bubrezima 21 dan. gde perzistira 7 dana. časova. Virus može da se širi aerogeno na velike udaljenosti. a najviše 6 do 10 dana. jer su zaštićeni maternalnim antitelima. što je u oba slučaja nepovoljno. koje je intenzivno kada u objektu vlada mir. U farmama u kojima se javlja iz godine u godinu. kontaminiranom odećom i obućom radnika u farmama. dolazi do naglog padanosivosti. bolest obično ima blagi tok. pronošenje zakašnjava. odnosno u prvih 4-5 nedelja života. U kokošaka oboljenje može da nastane pre i posle pronošenjaj. otečene sinuse i mršave. Prenosi se mehanički. kašlju. Za infektivni bronhitis prijemčive su sve uzrasne kategorije. Koli i mikoplazmama dovodi do ispoljavanja težeg oblika oboljenja sa prolongiranjem teških respiratornih simptoma. Virus je moguće dokazati još u fazi inkubacije. Klinička slika Bolest se ispolji u akutnom ili u protrahiranom obliku.3 nedelje starosti. Izlučuje se iz trahealne sluzi kašljanjem i kijanjem. Niska produkcija traje oko 4 nedelje. Prehlada pilića dovodi do pogoršanja oboljenja. i to u sluznici gornjih isajnih pugeva i plućima. naročito noću posle gašenja svetla. svih starosnih kategorija. Istovremena infekcija sa drugim virusima i bakterijama naročito E. koje su i jedini prirodni domaćini. suze. U prvom slučaiu. kavezima i opremom. Kod obolelih pilića je zapažen i serozni . a težina oboljenja je vezana za uzrast. Smatra se da od bubrežnog oblika oboljenja teže obols teške rase i muške jedinke. Čuje se krčanje. a iz traheje i kloake do 50 dana.

kod teškog oblika. kašlju. inače je niži ili ga nema. rapave površine i nepravilnih oblika. U malih pilića eksudat može da se pojavi i ispod očnih kapaka i u traheji. pogotovo u početku bolesti. Kokoške često leže u gnezdu. Belance je vodnjikavo. Mortalitet se neznatno povećava. Proizvodnja se u ovom slučaju vrati na normalan nivo za 2-3 nedelje. Mortalitet se povećava ikod mladih pilića kreće se i do 60%. Patomorfološke promene sastoje se od kataralnog i hemoragičnog bronhitisa i traheitisa. dostiže 30%. Sluznica gomjih respiratornih puteva obično je edemizirana. za par dana. često bez respiratornih simptoma. koji može da se nadje i u sinusima. Patomorfološki nalaz Patomorfološki nalaz ne mora da bude naročito karakterističan. nosivost se naglo smanji na 10 do 20% ili potpuno prestaje.U izraženim slučajevima. sa blagim respiratornim simptomima ili bez njih. Kokoške slabije jedu. a nađu se i sitni koagulumi krvi u belancetu ili žumancetu. U pilića starijih od 2 meseca promene su retko izražene. ali ne moraju. halaze su često pokidane. zatim sluzavognojav iscedak iz nosa. i često je zamaskiran nekim drugim oboljenjem. ali oni posle toga zaostaju u porastu do kraja tova. Oboljenje može da se javi i u vidu prolaznog pada nosivosti od 5-10%. Redje se mogu zapaziti sluzavo-fibrinski čepovi u traheji i laringsur koji mogu da dovedu do zapušenja njihovih lumena. Kada se respiratorni znaci smire.konjuktivitis. U plućima mogu. sa tankom diskolorisanom ljuskom ili bez ljuske. kijaju i teško dišu 1 do 2 nedellje. Bubrežni oblik bolesti obično se javlja kod pilića uzrasta 3-6 nedelja. Izražena je depresija. usled čega žumance "pliva" slobodno u jajetu. u malih pilića zapaža se sluzava. Jaja su sitnija. Kod starijih pilića nema iscedka iz nosa i poremećaji disanja mogu da se izgube posle 8 dana. Mortalitet. da se ustanove mala . ali ne nose jaja ("lažne nosilje"). Tek posle dva ili tri meseca nosivost dostigne 50%. i diskoloracijom ljuske jaja.

degeneracija ili zapaljenje jajnika i jajovoda. što se objašnjava neprohodnošću jajovoda kojem nedostaje infudibulum. posle nekoliko pasaža u 1-2-dnevnim intervalima. Ako se pilići inficiraju u prvih 18 dana života. Materijal se inokuliše u alantoisnu kesu 9-12-odnevnih pilećih embriona ili u kulturu traheje embriona pileta. Dijagnoza Za izolaciju uzročnika uzorkuju se traheja. Virus uzrokuje zakržljavanje i deformisanje. ali je često za to potrebno i nekoliko pasaža. korišćenjem specifičnog antiseruma. Histološki se konstatuje hipertrofija epitela sluznice traheje. pluća.pneumonična ognjišta. Sniatra se da su anomalije na oviduktu utoliko veće ukoliko je infekcija ranije usledila. kao i trahealni bris od akutno obolelih jedinki. infiltracija lamine proprije. Osim skraćenja i otežane pasaže mogu se pojaviti ciste na jajovodu. Pojedini jajni folikuli otpadnu i nalaze se slobodni u trbušnoj duplji. zadebljale i u njima se može naći manja ili veća količina žućkasto-belog. sirastog eksudata. Pojedinačni jajni folikuli su atrofični. U ćelijskoj kulturi uzrokuje ciliostazu. vazdušne kese. Vazdušne. uvijanje embriona. Prisustvo virusa u materijalu može da se potvrdi suzbijanjem pomenutih negativnih efekata na embrionima i u kulturi ćelija. proliferacija mononuklearih ćelija i edem. Dokazivanje antigena može da se obavi mnogo ranije. u alantoisnoj tečnosti ili . Ponekad se javlja i serofibrinozni pericarditis. cekalne tonzile i bubrezi. sa jako injiciranim krvnim sudovima pa čak i krvavljenjima. U težim slučajevima dolazi do promena na ovarijumu i oviduktu. ostaju trajne promene na organima za reprodukciju. Epitelne ćelije postaju kubičnog oblika. Kod kokošaka nosilja nađe se atrofija. u vidu ognjišta u zidu bronha. ali takođe. naročito oko većih bronhijalnih grana. U primarnim i sekundarnim bronhijama se pored kataralnog zapaljenja ustanovi intenzivna hiperplazija limfocitnih ćelija.kese su obično u kasnijem toku zamućene.

Imunodifuzioni i test imuno-fluorescencije. ili krajem 3. govori u prilog infekciji sa virusom zaraznog bronhitisa. jer je težak za izvođenje i dugo traje. posle negativnog bojenja na koronaviruse. Danas su razvijene brze metode za dentifikaciju virusa zaraznog bronhitisa. ali negativan rezultat ne isključuje prisustvo virusa. Ukoliko je prisutan virus zaraznog bronhitisa. kao i metode oligonukleotidnog fingerprintinga i senkvencioniranja nukleinskih kiselina za određivanje soja virusa. posle 2-3 dana inkubiranja inokulisanih jaja. za 18-36 sati razviju se respiratorni simptomi. ali i relativno manje osetljiv. Imunodifuzioni test je prostiji za izvođenje. imunofluorescencije. ELISA je mnogo osetljiviji test od virus-neutralizujućeg i testa . nedelje. Virus-neutralizujući test se uglavnom koristi za monitoring jata. IgM dostižu maksimum početkom 2. kod nekih jedinki se nikad ne razviju precipitini. rezultat se dobije posle 7 dana dana. dok je test hemaglutinacije inhibicije soj specifičan samo tokom primarnog imunskog odgovora. nakon 3 nedelje. dok su kod drugih prisutni svega nekoliko dana. metodom imunofluorescencije ili elektronskom mikroskopijom. Negativan i nizak titar antitela pri prvom ispitivanju. tokom rane faze bolesti i visok titar pri drugom ispitivanju. kao i ELISA. i zadržavaju se na tom nivou tokom sledećih 5 nedelja. Hemaglutinacija-inhibicija je prost i pouzdan test za ruginsko dokazivanje soja virusa zaraznog bronhitisa. Virusneutralizujući test je jedini soj-specifični test. ali samo posle odgovarajuće enzimske obrade. agar gel precipitacije i ELISA. hemaglutinacije inhibicije. vezani su za grupne i tipski specifične antigene. korišćenjem RSR i DNK proba.tečnosti iz kulture. koriste se testovi neutralizacije virusa. Metoda imunofluorescencije daje zadovoljavajuće rezultate u dokazivanju prisustva virusa u prvih 7 dana posle infekcije. nedelje. indirektne hemaglutinacije. imunodifuzije. Biološki ogled može da se izvede intratrahealnom inokulacijom alantoisne tečnosti iz inkubiranih jaja nakon 48-96 sati inkubiranja. a IgG tokom 3. Za otkrivanje antitela na virus zaraznog bronhitisa. u prijemčive piliće.

sprametodom sa H-10 soiem k j 2 virusa IB a kasniiese vrše revakcinacije H-120 soiem virusa. kako su komercijalni reagensi za ovu metodu serološke dijagnostike prisutni na tržištu i dosta pouzdani za upotrebu. uvek treba obnavljati samo iz provereno zdravih Jata zapata. ovo je i široko korišćena metoda za brzo otkrivanje prisustva antitela na virus zaraznog bronhitisa u jatima. nedelie inaktivisaiiom starosti. smanjenjem telesne mase i kaheksijom. Poslednja vakcinacija se obavlja. Da bi se suzbile sekundarne infekcije potrebno je davati antibiotike širokog spektra striktno pridržavanje zoohigijeuskih mera i uz tehnoloških normativa u procesu proizvodnje. koja se karakteriše inapetencijom. Precipitacijom u gelu mogu da se dokažu antitela od 3.2. Serumneutralizacioni test je pozitivan i do 3 nedelje posle infekcije. Njukastl bolest. . nedelje. dana posle infekcije. žeđ usled nestašice vode. influenca i E koli infekcije. zarazna korica. slične simptome mogu da pokazuju adenovirusne infekcije. KORONA VIRUSNI ENTERITIS ĆURAKA Enteritis coronavirosa meleagridis Korona virusni enteritis ćuraka (KVEĆ) je akutna virusna zaraza. dehidratacijom. ili trovanje nikarbazinom. Etiologija. a pozitivan je i posle 483 dana. Diferencijalna dijagnoza Potrebno je isključiti druge akugne respiratorne infekcije koje mogu da budu slične zaraznom bronhitisu. najviši titar dostiže krajem 8. Preventiva Kod infektivnog bronhitisa terapija se ne sprovodi.hemaglutinacije-inhibicije. infektivni laringotraheitis. Danas postoje i vakcine sa sa varijantnim sojevima. Međutim. obično u in ubatorskoj stanici. 2. ali se zapaža velika ukrštena reaktivnost između sojeva virusa. Takođe. nedelje do 100. Pilići se mu vakciaišu prvog dana života . vakcinojn u koiu je ukomponovan H-52 soi virusa IB. od 16-18. U imunoprofilaksi upotrebljavaju se žive i inaktivisane vakcine prema predvidienom prograzaštite pilića od ove bolesti.5.

Uginuća su veća kod mlađih ćurića i kreću se i do 50%. Virus je dosta otporan u spoljašnjoj sredini. posle čega izaziva uginuća embriona. Nije dokazano da se bolest prenosi preko jaja na izležene ćuriće. što zavisi od starosti ćurića. Koronavirus ćuraka se može umnožavati u embrioniranim jajim aćuraka do 15 dana . Morbiditet i mortalitet su znatno niži nego kod ćurića. Nosivost opada i ljuska jaja postaje bela i izgleda kao kreda. Virus ne zahvata druge unutrašnje organe osim burze Fabricii. a ponekad i 1 do 5 dana. Antigen virusa se može dokazati kod inficiranih ćurića i ćurećih embriona imunoflorescencijom. Morbiditet iznosi 20 do 100%. timol i fenole. Bolest se u ćuraka naglo razvija. Virus sadrži RNK. Epizootiologija Korona virusni enteritis ćuraka se pojavljuje u Americi. Ćurići stalno piskaju i sakupljaju se u gomile. Osetljiv je na standardna dezinfekciona sredstva. formalin. kao i sa jata na jato u istoj farmi. Kanadi i Australiji. Bolest se javlja kod ćuraka svih starosnih kategorija. Klinička slika Inkubacija obično iznosi 2 do 3 dana.Uzročnik KVEĆ je koronavirus ćuraka. pa se smatra da jedinke koje prebole infekciju stiču doživotni imunitet zbog lokalne sinteze antitela. već 24 do 96 časova u citoplazmi ćelija koje prekrivaju crevne resice. U prirodnim uslovima KVEĆ se brzo širi u jatu. bliže grejalicama i izvoru toplote. . Bolest se prenosi nekontrolisanim kretanjem ljudi. Kod odraslih ćurki nosilja razvijaju se slični simptomi bolesti kao kod starijih ćurića. Kako bolest napreduje u fecesu se sve više nakupljaju urati zbog čega poprima belu boju. a najčešće obolevaju ćurići od 1 dan do 6 nedelja. Feces je zelenkaste ili smeđe boje i sadrži trake sluzi. Telesna masa opada kao i temperatura. Uzročnik se umnožava lokalno u digestivnom traktu. Koža na glavi potamni i nastaje plava kresta. Do sada bolest nije zapažena ili se retko javlja u Evropi. Posle peroralne infekcije u sekretu creva i u žuči se pojavljuju antitela prema virusu KVEĆ. a javlja se anoreksija i vodenast penušav proliv. a koža iznad voljke se smežura. vozila i opreme sa jedne farme na drugu. natriumhidroksid. Obolele jedinke imaju opštesimtome bolesti.

kao i iz burze Fabricii. a primena zoohigijenskih mera sprečava širenje bolesti. Diferencialna dijagnoza Korona virusni enteritis ćuraka se mora razlikovati od drugih crevnih virusnih infekcija. Dijagnoza Na bolest se može posumnjati usled nastalih kliničkih simptoma i pada telesne temperature i telesne mase. ponekad i kaheksija.6. Sadržaj je pomešan sa dosta želatinozne sluzi. Makroskopske promene su na crevima i manifestuju se kataralnim enteritisom i mlitavim zidom creva. dehidratacije i nedostatka vode i heksametijaze. Unutrašnji organi su obično nepromenjeni. Izražena je mršavost. INFEKCIJE PIKORNA VIRUSIMA EPIDEMIČNI TREMOR Encephalomielitis infectiosa . Antibiotici sprečavaju sekundarne bakterijske infekcije. Na sluznici creva mogu se zapaziti krvarenja. slezina je smanjena. Preboleli ćurići imaju solidan imunitet.6.1.Patomorfološke promene Vidljive promene se nalaze primarno u digestivnom traktu. U tankim crevima se nalazi sadržaj koji je vodenast i sa puno gasova. a pankreas bele boje kao kreda. Virus KVEĆ se može dokazati iz sadržaja tankih creva i cekuma. Grudna muskulatura je znatno smanjena usled dehidratacije. 2. gladovanja. Suspektni filtrirani supstrat se ubrizga ćurićima uzrasta 1 do 4 dana. 2. Ponekad u bubrezima i ureterima se nalaze urati. posle čega se razvija bolest. Profilaksa i terapija Ne postoji način kojim bi se bolest uspešno prevenirala i lečila.

a mortalitet od 10-50%. teturaju i pospanog su izgleda. Klinička slika Simptomi bolesti se manifestuju finim podrhtavanjem glave i vrata koje može da se oseti i na drugim delovima tela. Kod obolelih pilića perje je nakostrešeno. nedelje života. pogotovu ako se obolelo pile kružno okrene nekoliko puta. Često leže na strani sa . godine i od tada je registrovan u mnogim zemljama sa intenzivnim načinom gajenja živine. ali dolazi do naglog pada nosivosti. Veliki značaj u širenju bolesti pripisuje se inficiranim jajima. prema izvesnim podacima. Smatra se da infekcija može da usledi horizontalno i vertikalno. Obolenje se registrovano i na prostorima bivše Jugoslavije. nesigumo se kreću. Jedan od načina je peroralna infekcija zagadjenom hranom i vodom. Kod tzv. fazani. Morbiditet u ponekim jatima može da iznosi i 95%.Epidemični termor je akutno infektivno oboljenje pilića koje se karakteriše nervnim poremećaiima u vidu suptilnog podrhtavanja. nedelje starosti. U Engleskoj je zabeležn 1951. Pored pilića. dok kontaktna infekcija. Uzročnik ovog oboljenja je virus klasifikovan kao Enterovirus. Na prirodnu infekciju osetljivi su pilići i fazanski pilići. godine kod dvonedeljnih pilića. dana života smatra se da je infekcija usledila preko jaja. tremor glave i vrata. Ako se bolest pojavi u jatu od 7-10. ali se obično kreće izmedju 10-20%. U kokošaka nervni simptomi izostaju. U starijih pilića može da se ispolji u vidu jednostranog ili obostranog zapaljenja sočiva . Epizootiologija. Medutim. po čemu je i dobilo ime. ili tek posle nekoliko nedelja. nedelie. familija Picornaviridae. Epidemični tremor je prvi put ustanovljen u SAD 1932. najčešće oboljevaju pilići izmedju 1-4. usled čega se treraor još više pojačava. dovodi do oboljenja najranije od 9-11. mogu da obole ćurke. postnatalne infekcije bolest se najčešće pojavljuje izmedju 6-8. slabijeg procenta valjenia jaja i uginjavanja embriona.cataracta koja se manifestuje slepilom. pa čak i izmedju 1-2. Etiologija.

ali je smanjena nosivost jaja čak i do 50%. nalaze sc aglomeracije limfohistiocita i plazma ćelija. Pred kraj valjenja. retencija žumančane kesice. Kod odraslih kokošaka. Na unutrašnjim organima može se ustanoviti krataralno zapaljenje creva. (Flame like projection). Kod starijih jedinki dolazi do zamućenja očnog sočiva u vidu sivobeličastih pruga i nepravilnih mrlja u centralnom delu. mršave i uginjavaju. nervni simptomi izostaju. Normalna nosivost može se povratiti tek 4-5 nedelja od prestanka bolesti. Dijagnoza. gde pojedine grupe gotovo potpuiio nestaju (lysis). gde one proliferišu i pružaju se u vidu „plamena. U perifernom nervnom sistemu promene su veoma slabog . dolazi do uginjavania embriona. pored opisanih simptoma. neophodno je izvršiti izolaciju virusa i histološki pregled delova centralnog nervnog sistema. uz pojavu tonično-kloničnih grčeva.leptomeningitis lymphohistiocytaria. zbog čega je i procenat valjenja znatno niži. Ovakve promene mogu da budu izražene i na meningama . Obolele kokoške nose sitna jaja i slabije oplođena. Kod starijih pilića od 3-5 meseci često dolazi do jednostranog ili obostranog slepila kao posledica zamućenja očnog sočiva (cataracta). u ponsu. kao i kod svih negnojnih encefalomijelita. Za postavljanje dijagnoze tremora. Njihovo bujanje takodje je znatno izraženo u lumbalnom delu kičmene moždine. To se naročito dobro uočava u sloju Purkinjevih ćelija malog mozga. Promene su lokalizovane u sivoj supstanci moždanog stabla velikog i nialog mozga. što je naročito uočljivo izmedju sloja Purkinjevih ćelija i molekularnog sloja malog mozga. Dužica je ponekad nešto bleđa nego normalno. Smatra se da su iste najmarkantnije baš u lumbalnom delu kičmene moždine.raskrečenim i nepravilno ispružeuini nogama. Patomorfološki nalaz nije karakterističan. naročito poslednja 3 dana. Oko krvnih sudova. Zatim se zapaža bujanje mikroglija i astrocita. Zbog svega toga pilići ne mogu da uzimaju hranu i vodu. pareze i paralize. produženoj moždini i lumbalnom delu kičmene moždine. prepunjenost i proširenost kloake. U prvom redu ističu se distrofične promene u ganglijskini i Purkinjevim ćelijama u vidu piknoze i liziranja.

u ovom slučaju može da se primeni i test osetljivosti embriona pilića. Dokazivanje virusa u mozgu može da se vrši i korišćenjem direktne imunofluorescencije. gonadama i crevima. Za dokaaivanje antitela primenjuje se metoda virus-neutralizacije. starost obolelih pilića. srcu. jetri. sa nekrozom i gubljenjem proteina sočiva (cataracta). slezina i žlezdani želudac pregledaju histološki. mišićnom i žlezdanom želucu. Ukoliko se u manje od 50% . u mnogim unutrašnjim organima. Za postavljanje dijagnoze od značaja su. kao i histološke promene ustanovljene u centralnom nervnom sistemu i obavezno dokazivanje virusa. Takođe. dominira polioencephalomvelitis non U promenjenim sočivima očiju dolazi do raspadanja i razmekšavanja vlakana sočiva.iridocyclitis. odsustvo makroskopski vidljivih promena. inkubira i posle 6 dana u njih se inokuliše virus epidemičnog tremora. ali negativan rezultat ne isključuje postojanje infekcije. Pilići se 10 dana po izleženju posmatraju.Macerat mozga se inokuliše u žumančetnu kesu 5-odnevnih pilećih embriona. slikom procesa. posebno u slučajevima pada nosivosti kod kokošaka. a zatim se nastavi sa njihovim inkubiranjem. bubrezima. dolazi do znatnije hiperplazije postojećeg limfatičnog tkiva. U uznapredovalim slučajevima može se zapaziti proliferacija epitela kapsule sočiva i fibroblastičnih ćelija što može da dovede do sinehija izmedju pigmentnog dela irisa i sočiva. Pored toga. pankreasu. koja je po nekim navodima vrlo osetljiva. Iris i cilijarno telo takodje su infiltrovani limfocitima i plazma ćelijama . Kada se znaci ispolje pilići se žrtvuju. koje se u ovim organima formira u vidu okruglastih nakupina. Opšte uzevši. Za izolaciju virusa može da se koristi i inokulacija kultura ćelija embrionalnog pilećeg mozga. skeletnim mišićima. Uzme se 36-48 jaja iz posmatranog jata. mada mogu da se koriste i drugi organi. purulenta lymphohistiocytaria. Jaja se inkubiraju i narednih 12 dana. dali ispoljavaju karakteristične simptome za epidemični tremor. slezini. u prvom redu.intenziteta. a onda se ispituju. a mozak. Izolacija virusa vrši se iz mozga obolelih pilića.

Etiologija Uzročnik bolesti je Picornavirus. Razlikuju se dva serotipa virusa od kojih tip DHV. Žive vakcine mogu se masovno primeniti u vodi za piće. a posledično i bolesti na potomstvo i za bolje leženje.2. Terapija i profilaksa. u cilju zaštite prenošenja virusa preko jaja. U etiologiji bolesti nije razjašnjena i uloga . encefalomalaciju. u upotrebi su žive i inaktivisane vakcine.III pripadaju Picornavirosu. Zbog toga. Upotrebom kvalitetne ishrane bogate vitaniinima i drugim hranjivim sastojcima donekle se smanjuju gubici.6. Takve vakcine primenjuju se kod pilića ne kasnije od 14. koliko traje izlučivanje virusa posle vakcinacije. U dijagnostici se koriste test indirektne imunofluorescencije. da ne bi došlo do vertikalnog prenošenja virusa preko jaja za inkubiranje. Ovim testovima mogu da se ispituju i razlikuju serumi iz akutne faze oboljenja i rekonvalescentnog perioda. nedelje uzrasta. Za ovo oboljenje ne postoji uspešna terapija. smatra se da je jato inficirano. podmladak treba nabavljati upravo iz vakcinisanih jata. Marekovu bolest. Diferencijalno-dijagnostički neophodno je isključiti nervni oblik kokošije kuge. a manifestuje se promenama na jetri. infektivni encefalomijelitis ćuraka alimentarne intoksikacije i mikotoksikoze. kojim se vrlo brzo otkkrivaju pouzdani rezultati. a kod ćurića najkasnije 5-6 nedelja pre pronošenja. imunodifuzije i ELISA.slučajeva nađe muskularna distrofija embriona.I i DHV. VIRUSNI HEPATITIS PATAKA Hepatitis infectiosa anatis Virusni hepatitis je akutno infektivno oboljenje pačića koje se u jatima vrlo brzo širi. Treba i ovom prilikom naglasiti da je vakcinacija roditeljskih jata efikasan način borbe protiv ove bolesti. 2. Medjutim.

Klinička slika Inkubacija je veoma kratka i traje svega 48 časova. Naroičito su osetljivi pačići do sedam nedalje. Posle 7. koji je ustanovljen samo u Engleskoj. što u prvom redu zavisi od starosti obolelih. Tipičan prizor opistotonusa. Bolest se pojavila prvo u Americi. mortalitet može da se kreće i do 50%. Ponekad se mogu zapaziti proliferacije žučnih kanalića. nedelie starosti pačići praktično više ne obolievaiu. kao i glodari. U onih od 4-5 nedelja starosti obično je vrlo nizak. hiperemična i protkana tačkastim krvavljenjima. Bolest se u jatima širi direktnim i indirektnim kontaktom. zatim u Engleskoj i posle je stalno prisutna u intenzivnom tovu pačića. Morbiditet i mortalitet mogu znatno da variraju. Patomorfološke promene Makroskopske promene su izražene na jetri koja je povećana. Inaktivišu ga klasični dezificijensi. Bolest se u jatu širi brzo. Kod onih koji leže zapaža se grčenje ekstremiteta da bi uskoro usledila smrt sa glavom zabačenom unazad. . i posle te starosti bolest se ne pojavljuje. U pačića starih pd 1-3 nedelje. Epizootiologija Bolest je raširena samo kod mladih pačića. Virus je dosta otporan u spoljašnjoj sredini. 1% formalin i 2% natrijumhidroksid.i značaj Astrovirusa serotip dva DHV. Slezina ie takodje manje ili više povećana i flekavog izgleda. pri čemu najveći moratlitet nastaje u prva 3-4 dana od momenta izbijanja prvih znakova. Simptomi bolesti su kartkteristični po veoma brzom širenju bolesti u jatima.II. nepokretne i leže sa zatvorenim očima. direktnim i indirektnim putem. potištene su. I bubrezi su povećani i hiperemični. Obolele jedinke zaostaju za jatom. Histološkim pregledom promenjenih mesta na jetri se zapažaju nekroze sa hiperemijom i krvavljenjima. trošna i prošarana sivo-crvenkastim nekrotičnim poljcima. U epizootiologiji bolesti značajno mesto imaju divlje ptice.

INFEKCIJE BIRNAVIRUSIMA 2. 2.7. U ostalim organima promene su bez značaja.7. INFEKTIVNA BOLEST BURZE Bursitis ifectiosa avium . U neposredno ugroženim jatima i obolelim pačićima od velike koristi je primena opšte profilakse. Ponekad je potrebno izolovati virus ili izvršiti pregled krvnog seruma na virus neutralizuiuća antitela.ma vakcinacija roditeljskih jata i na taj način zaštićuje potomstvo u prvim nedeljama života.Redje su promene na jetri samo distrofičnog karaktera. poput bakterijske septikemije. uzrastu obolelih i patomorfološkom nalazu.1. salmoneloze i intoksikacija. virusnog enteritisa. Dijagnoza Dijagnoza ove bolesti bazira se na karakterističnim simptomima. U neposredno ugroženim jatima i obolelim pačićima od velike koristi je primena opšte profilakse. Diferencijalna dijagnoza Virusni hepatitis treba razlikovati od drugih obolenja koja izazivaju brza i iznenadna uginuća. Uglavnom se preduzima vakcinacija roditeljskih jata i na taj način zaštićuje potomstvo u prvim nedeljama života. Terapija i profilaksa. Za ovo oboljenje ne postoji odredjena terapija.

Unutar serotipa 1 nastala je izvesna konfuzija u opisivanju virulencije virusa. kada nije fatalna. Target ćelije virusa su nezreli B-limfociti. Tako postoje apatogeni. po kojoj je bolest dobila ime.Gumboro bolest (GB) je virusna zaraza ptica i živine. i karakteriše je destrukcija limfoidnih organa.potpuno ga inaktiviše na pH 12..Birnaviridae. USA. Epizootiologija Prvi slučajevi zabeleženi su u oblasti Gumboro. najčešće prolaznu. virusni sojevi se mogu podeliti i prema virulenciji (mortalitet i promene na burzi). klasični virulentni.Infektivna bolest burze (IBD) . GB je ekstremo zarazno oboljenje. kao i aldehidi (formaldehid. čiji se genom sastoji iz dva segmenta dvostruke RNK. a posebno Bursa Fabricii.hipervirulentan" kojim su označavani hipervirulentni sojevi iz Evrope i varijantni sojevi iz SAD. iako je tačniji naziv IBD (infektivna bolest burze) ili infektivni burzit. atenuirani (vakcine). Bolest je visoko kontagiozna. u kojoj sazrevaju i diferenciraju se B-limfociti. Ovo se posebno odnosi na termin . javlja se kod mladih pilića. Preparati joda i hlora. a infekcija. Ova dva serotipa su podeljena in vitro prema odsustvu ukrštene neutralizacije. uzrokuje imunosupresiju. ali nije efikasan na pH 2.Pored serološke podele. i in vivo prema odsustvu ukrštene zaštite. koja se karakteriše promenama na burzi Fabrici. Virusi serotipa 2 ne dovode do mortaliteta i promena na burzi u SPF pilića i stoga su apatogeni za piliće. Zahvaljujući relativno jednostavnoj strukturi. koja pogađa imunološki sistem živine. u stepenu koga je često teško odrediti. Etiologija Virus GB pripada rodu Avibirnavirus. bubrezima imunosupresije čiji je stepen često teško izmeriti. gluteraldehid) takođe su aktivni protiv virusa GB. Infektivna bolest burze je virusna infekcija. izolovan iz pilića i ćuraka). virus je vrlo otporan u spoljašnjoj sredini. varijantni i hipervirulentni (vvIBDV) sojevi. i dovodi do . fam. Virus je osetljiv na NaOH . Postoje dva serotipa virusa : serotip 1 (patogen za živinu) i serotip 2 (apatogen.

Inficirane jedinke izlučuju virus fecesom već nakon 48h. za koje je takođe pokazano da nose viruse serotipa 2. i nojeva (Struthio camelus). Ćurka (Meleagris gallopavo) može asimptomatski da nosi virus serotipa 2 i vremenom i serotip 1 čija je patogenost za ćurke definisana kao bolest. mortalitet je visok i dostiže i 100% serokonverzije. nakon infekcije serotipom 1. izolati terenskih sojeva su bili niskovirulentni i uzrokovali su svega 1-2 % specifičnih uginuća. Lake linije su prijemčivije na oboljenje nego teške. dezinfekcije i kontrole insekata. puffin. Ptice su najprijemčivije u uzrastu između 3-6 nedelja starosti. Bolest se prenosi direktnim kontaktom preko izlučevina. inter alia. Opisano je samo horizontalno prenošenje. tern.godine međutim. dok mortalitet varira. razvija samo kod kokoši (Gallus gallus).godine. Infekcije koje se javljaju u starosti 3 nedelje su generalno subkliničke i imunosuresivne. Pekinška patka (Cairina moschata) može takođe da bude asimptomatski nosilac serotipa 1. Neki istraživači sugerišu da insekti mogu biti vektori. Istovremeno u Evropi i ubrzo u . došlo je do porasta broja specifičnog mortaliteta u različitim delovima sveta. u različitih vrsta divljih pataka. a zdravi subjekti se inficiraju oralno ili respiratorno.GB se. U odsustvu efikasnog čišćenja. Od 1987. opisani su novi sojevi koji uzrokuju i do 5% specifinog mortaliteta. vrana i pingvina. u toku kog su primećeni znaci akutne kliničke slike. Do 1987. i mogu da prenose bolest kontaktom tokom 16 dana. Neutralizujuća ili precipitaciona At su otkrivena. osoblje) ili neživim kontaminisanim vektorima. Virus preživljava 4 meseca u kontaminiranoj prostirci i objektima. Anti-GB antitelat su utvrđena u morki (Numida meleagris). otpornost virusa vodi dugotrajnoj kontaminaciji inficiranih objekata na farmi. Ekstremna otpornost virusa na uslove spoljašnje sredine povećava potencijal indirektnog prenošenja. fazana (Phasianus colchicus). U inficiranim jatima. U USA. gusaka. što odgovara periodu maksimalnog razvoja burze. Mogućnost perzistiranja infekcije kod prezdravelih jedinki nije izučavana. ili indirektnim kontaktom bilo kojim živim (životinje. što može da znači da se divlje ptice ponašaju kao rezervoari ili vektori. Klinički slučajevi se primećuju do uzrasta 15-20 nedelja.

kao i varijantni sojevi kao što su Delaware varijantni soj E ili GLS. moguće su akutne epizode. sa visokim mortalitetom na zahvaćenim farmama. a bolest je najčešće subklinička i javlja se kada padne nivo pasivnih antitela. koje delimično ne neutrališu antitela protiv tzv. Ako je virus već prisutan na farmi i prenosi se na naredno jato. primarna infekcija takođe može biti inaparentna.dana posle infekcije. i stepena pasivnog imuniteta. Šematski. a preživeli pilići se oporavljaju nakon 5-7 dana. odnosno 2530 % kod brojlera. regiona. globalnu situaciju karakterišu 3 kliničke forme: 1) Klasična. uzročnici su niskovirulentni sojevi virusa. a zatim rapidno opadaju. 2) Imunosupresivna.Japanu. Ipak. ako je soj virusa niskovirulentan. klasičnih virusa.dana. ptice pokazuju znake iscrpljenosti. uzročnici su klasični virulentni sojevi virusa. padaju. dehidrirane su. zemlje. prvi put opisana u Evropi a zatim i u Aziji. Inicijalna infekcija na farmi je u načelu vrlo akutna. Ovi hipervirulentni terenski sojevi doveli su do 100% uginuća kod SPF pilića. svega 2-3 dana. Klinička slika Inkubacioni period je vrlo kratak. dosižu maksimalne vrednosti 4. virulencije soja. opisana u SAD. ili ako postoje maternalna antitela. specifičan mortalitet je relativno nizak. uzročnici su hipervirulentni sojevi virusa. Štaviše. U akutnom toku. zabeležene su visoke stope mortaliteta od 50-60 % kod koka nosilja. opisana ranih 1960-tih. Uginuća počinju 3. sa visokom stopom mortaliteta ako je u pitanju vrlovirulentan soj. Klinički znaci variraju u okviru farme. pa čak i kontinenta. 3) Akutna. klinička slika se pojavljuje ranije i postepeno je zamenjuje subklinička forma. karakteriše je akutna progresivna klinička bolest. Težina bolesti zavisi od uzrasta i rase. Patologija i promene . imaju vodenast izmet i razbarušeno perje.

Ovo ide u prilog paradoksalnom imunom odgovoru na virus GB.dana postaje atrofična (smanjuje se na 1/3 veličine). iako su i drugi limfoidni organi zahvaćeni. Pri obdukciji ptica koje su uginule u akutnoj fazi (3-4 dana nakon infekcije) zapaža se hipertrofija. Ove mikroskopske promene se pogoršavaju u akutnoj formi bolesti. dok nezreli limfociti bivaju uništeni. Zreli i kompetentni limfociti se stimulisani prisustvom virusa umnožavaju. kod mnogih je izražena hipertrofija i beličasti bubrezi sa naslagama kristala urata i narušene ćelijske strukture. Ona je rezervoar B-limfocita kod ptica. hiperemija i edem burze. Zaista. Zapažaju se često krvarenja u grudnoj muskulaturi i butovima. makroskopske promene su izražene i u ostalim limfoidnim organima (timus. kada koegzistiraju imunosupresija i visoki titri antivirusnih At. koja je u akutnom zapaljenju. Takođe je prisutna teška panleukopenija. slezina. B-limfociti se razaraju u folikulima burze i germinativnim centrima i perivaskularnom tkivu slezine. pa je površina burze žućkaste boje. U najtežim slučajevima. a zatim sledi hiperplazija retikulo-endotelnih ćelija. na koje virus deluje citolitički. dolazi do infekcije membrana sluznica i pojave seroznog transudata. i uvedena skala od 1-5 težine bolesti. Burza je infiltrirana heterofilima. a do 8. verovatno zbog poremećaja koagulacije. i interfolikularnim tkivom. kostna srž) Razvijen je sistem za procenjivanje makroskopskih promena zahvaćenih organa. Makroskopske promene u principu se zapažaju u burzi. u akutnoj formi bolesti izazvanoj hipervirulentnim sojevima. nestaje površina epitela i nastaju cistične šupljine u folikulima.Primarno ciljno mesto je Bursa Fabricii. Određeni varijantni sojevi u USA uzrokuju atrofiju burze bez predhodne zapaljenske faze. Štaviše. cekalne tonzile. Do 5. Studije su pokazale da su B-limfociti prijemčivi na infekciju u nezrelom stadijumu. target ćelije su B-limfociti u fazi aktivne deobe. Kako se bolest razvija. Imunosupresija . Harderove žlezde. u toku kog se IgM prenose na njihovu površinu.dana burza se vraća na fiziološku veličinu. Ovaj nalaz često prate petehije i krvarenja. Pejerove ploče. Obolele ptice su teško dehidrirane.

Ovo se ipak. Od svih delova jajeta. Zatim sledi faza sekundarne viremije. gde se odvija prvi ciklus replikacije virusa. 11h nakon inficiranja. kongestirani sa želatinoznom kožom i krvarenjima često prisutnim na prstima ili mozgu. ovčiji eritrociti ili ND vakcine. Pored uticaja na produkciju i uloge u nastanku sekundarnih infekcija. i ostali limfoidni organi bivaju masivno zahvaćeni. Najbolja procena dobija se merenjem vakcinalne zaštite protiv virusa ND. Virus može da se kultiviše na embrioniranim SPF jajima starosti 9-11 dana. i kreće glavni. merenjem humoralnog odgovora indukovanog različitim Ag kao što je Brucella abortus. Nažalost. kada pada nivo maternalnih At. ove tehnike zahtevaju vreme. Embrioni uginjavaju 3-7 dana posle inokulacije.portae prodire u cirkulaciju i sledi faza primarne viremije u toku koje virus stiže u burzu. Na jetri su prisutne razbacane ehimoze i fokalna nekroza. Embrionalne membrane nisu promenjene. Stoga su često deo procedura za registraciju GB vakcina. kako je opisano u OIE Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines.Kinetičke studije su upotrebom imunofluorescencije pokazale da se 4h nakon inokulacije virus nalazi u limfoidnim tkivima koji su vezani za digestivni trakt. i od svih organa ona sadrži najviše virusnih partikula. i teža je kod mlađih ptica. u embrionima je naviši titar virusa. imunosupresija utiče i na imunološki odgovor pilića pri kasnijim vakcinacijama koje su esencijalne. sekundarni ciklus replikacije. Efekti imunosupresije najčešće su demonstrirani na eksperimentalnim modelima. jer ove vakcine omogućuju merenje i humoralnog i ćelijskog imuniteta. u svim tipovima živinarske proizvodnje. Virus preko hepatične V. skupe i rade se na životinjama. Najteža i najduža imunosupresija nastaje kada se jednodnevni pilići inficiraju virusom GB. Dijagnoza Tačna i objektivna dijagnoza se postavlja izolacijom virusa. Postoje dokazi koji govore da virus ispoljava efekat imunosupresije do minimalno 6 nedelja starosti. Imunosupresija nastaje usled destrukcije Blimfocita u burzi. monotone su. edematozni su. Inokulacija na CAM (horioalantoisnu membranu) ili žumancetnu kesu ima prednost (bolji rast virusa) u odnosu na klasičnu inokulaciju na alantois. . u terenskim uslovima retko dešava u kojima se pilići uglavnom inficiraju u uzrastu 2-3 nedelje.

Klinički se GB najčešće može pomešati sa kokcidiozom ptica. Serološkim testovima koji se danas koriste ne mogu da se razlikuju antitela indukovana patogenim virusom GB i antitela indukovana atenuiranim vakcinalnim virusima. alternativna upotreba 3-6 nedelja starih SPF pilića nije se pokazala zadovoljavajuća za pripremu virusa ili karakterizaciju ovih sojeva prema virulenciji. pa zato u endemskim zonama serološka dijagnoza ima mali značaj. kojom se meri titar pasivnih antitela i određuje vreme . U svim akutnim slučajevima. a histološko ispitivanje burze omogućiće diferencijaciju. Ipak. Postoje izveštaji koji govore o sposobnosti hipervirulentnih sojeva virusa GB da stvaraju histološke promene u drugim limfoidnim organima. Klinička i diferencijalna dijagnoza Akutna forma GB se dijagnostikuje klinički na osnovu razvoja bolesti (vrh mortaliteta. nego zahteva prethodne pasaže kroz embrionirana jaja ili nekoliko slepih pasaža kroz kulturu ćelija pre nego što se ispolji citopatogeni efekat. atrofija burze može se pomešati sa ostalim bolestima kao što je MB ili infektivna anemija. međutim. virusnom anemijom pilića. a zatim oporavak za 5-7 dana). većina jata brojlera poseduje anti-GB virusna antitela kada napuštaju farmu. slezina ili kostna srž. Serološka dijagnoza U oblastima koje su kontaminirane virusom GB. ne umnožava se na ćelijskim kulturama.Većina terenskih sojeva. U subkliničkim slučajevima. sindromom zakržljalosti.. mikotoksikozama i nefropatogenim formama IB. Zato histološki pregled ima prednost u dijagnostici i akutnih i hroničnih. posebno burze). i praćenja simptoma i post mortem pregleda (patognomonične promene. kvantifikacija virusnih antitela je važna za medicinsku profilaksu bolesti kod mladih ptica. Iz ovog razloga. Ova adaptacija se upotpunjava atenuiranjem istog.klinički znaci"). kao što su timus. odnosno subkliničkih formi bolesti. prisustvo promena na burzama dozvoljava kliničku dijagnozu GB. posebno hipervirulentnih. Histološka dijagnoza Histološka dijagnoza se postavlja na osnovu utvrđivanja modifikacija prisutnih u burzi (vidi poglavlje . nekim visceralnim formama atipične kuge.

ELISA je najbrži i osetljiv metod.vakcinacije ili pak kod koka nosilja kada se utvrđuju efekti vakcinacije. i treba izvesti još dve dodatne serije pasaže. idealno u prva 3 dana pojave kliničkih znakova. I pored velike korelacije rezultata SNT i ELISA. Fabricii se inokuliše 9-11 dana starim embrioniranim jajima poreklom od koka koje su slobodne od GB virusnih antitela. AGID je najjednostavnija ali i najmanje osetljiva tehnika. ELISA i SNT na kulturi ćelija. Postoji mogućnost variranja rezultata zavisno od toga ko je radio. ELISA je ipak manje osetljiva i ne može da detektuje male neutralizacione titre koji su dovoljni da blokiraju primenu vakcine (rezidualna maternalna antitela).Najviše se koristi detekcija precipitina AGID. ili pomoću imunoperoksidaze u folikulima burze inficiranih pilića . kojim se postiže najmanje variranja rezultata u zavisnosti od upotrebljenog virusnog soja kao antigen. Serologija je isto tako neophodna za potvrđivanje slobodnog statusa od bolesti za SPF jata. Praktično je inokulisati i na žumancetnu kesu. Izolacija virusa ide tako što filtrirani homogenizat B. Postoje značajne intra i inter laboratorijske varijacije u odnosu na različite komercijalne kitove. Za svaku serološku analizu mora biti dovoljan broj (minimalno 20) individualnih reprezentativnih uzoraka seruma iz ispitivanog jata. Virusni AG specifični za GB mogu se otkriti direktnom ili indirektnom imunofluorescencijom. ELISA testovi koji se koriste za rekombinantni VP2 protein kao samostalan antigena mogu dati bolju korelaciju sa zaštitom. Virusološka dijagnoza Virus GB može se utvrditi u burzi pilića u akutnoj fazi infekcije. Izolacija iz embrioniranih jaja ne zahteva prethodne serijske pasaže. Nastale specifične promene se potvrđuju neutralizacijom efekata virusa sa monospecifičnim anti-GB serumom. Rezultati se dobijaju nakon 48h inkubacije. a embrioni iz prve pasaže treba da se homogenizuju u sterilnim uslovima i prečiste. Najbolje je inokulisati na horioalantoisnu membranu (CAM). kao i zbog prirode virusnog soja korišćenog kao antigen. dok je intraalantoisna inokulacija najmanje osetljiva. Za kinetička ispitivanja neophodne su najmanje dve serološke analize u intervalu od 3 nedelje (parni serumi).

Za precizniju antigensku karakterizaciju vezanog virusa koriste se monoklonska antitela. Takođe može da se radi i aglutinacija sa lateks zrncima presvučenim anti-GBV monoklonskim antitela ili ovčijim eritrocitima zajedno sa anti-GBV-Ig. Za prevenciju pojave GB neophodne su mere higijene i medicinske profilakse. đubre. Obzirom na veliku kontagioznost bolesti i otpornost virusa. Nema vakcine koja bi rešila problem GB. Osetljivost testa se povećava upotrebom poliklonskog seruma za vezivanje. čišćenje i dezinfekciju. dana.-10. Upotreba monoklonskih antitela za detekciju virusa povećava specifičnost testa. na lokaciji van objekata farme.-6. posebno na kontaminiranim farmama. sa maksimalnim titrom posle 4 dana. Stara prostirka i izmet. Zato je eradikacija u zahvaćenim zemljama nerealna. Pojava precipitacionih linija ukazuje na prisustvo virusnih antigena. Suspenzija Burze Fabricii AGID se bazira na poređenju testirane susupenzije i specifičnog antiseruma ili moniklonskih antitela. dana posle inokulacije.. sastoji se od zarobljavanja virusnih antigena prisutnih u suspenzijama. pacovi). iz objekata i prostorija na farmi moraju se ukloniti svi insekti i štetočine (miševi. upotrebom anti-GB antitela antitela i polistirena. dana virusni antigen ne mogu se otkriti. virus može da se izoluje iz burzi koje su uzete od 2. Vezani virusni antigena se detektuju preko sendvič ELISA sa antiGB antitela u prilagođenom konjugatu za vrstu. i praćenje u periodu između turnusa. Ove mere podrazumevaju princip . Objekti. Od 10. pri čišćenju i dezinfekciji se treba pridržavati određenih neophodnih koraka.sve napolje-sve unutra". Profilaksa i kontrola Izuzetna otpornost virusa GB na fizičke i hemijske agense doprinosi opstanku virusa u spoljašnjoj sredini. Međutim. skupljaju se i skladište u posebnim objektima predviđenim za tu namenu. Pre čišćenja. . Zarobljavanje antigena. ako nisu preduzete sanitarne mere predostrožnosti. Različite serije monoklonskih antitela omogućavaju prethodnu identifikaciju varijanti iz SAD ili hipervirulentnih GB sojeva. uprkos dezinfekciji. čim se isprazne. kao što je slučaj kod ELISA testa.od 4.

Silosi sa hranom se potpuno prazne i čiste iznutra i spolja. sojevi .Postoji velika korelacija titara neutralizujućih antitela i stepena zaštite. a preparati joda i hlora ne smeju biti zagrejani iznad 43°C.neposredna okolina i oprema prvo se mehanički čiste (na suvo) da bi se uklonila prašina. Zato. Dezinfekcija se obavlja tek posle čišćenja. varira od 3 dana (za brojlere) do 5 dana (za koke nosilje). Pored striktne primene higijene i dezinfekcije. zavisno od zapremine krvi. Vakcinacija Humoralni imunitet ima odlučujuću ulogu u zaštiti od GB. Prave se od sojeva koji su atenuirani serijskim pasažama kroz embrionirana jaja. Nažalost. i inaktivisane uljne vakcine. Ni pod kojim uslovima hrana ne može da ostane od prethodnog jata za ponovno korišćenje.150 bara. Ova informacija je vrlo važna kada se prave programi vakcinacije. Tipovi vakcina Protiv GB se koriste žive atenuirane vakcine. a zatim peru toplom vodom (60°C) i deterdžentom . pod pritiskom od 80 . takva vakcina ne postoji. ako je poznat titar antigena pilića u inkubatoru. Idealna vakcina mora da poseduje izbalansiranu efikasnost i sposobnost inokulacije. Završna dezinfekcija svih objekata mora biti obavljena pre naseljavanja. Količina rastvora dezinficijenasa je 4 l / 15m2. uspeh vakcinacije zavisi od izbora vakcinalnog soja i programa vakcinacije. promena burze ili mortaliteta. U zavisnosti od stepena atenuiranosti. Svi dezinficijensi su aktivniji na temperaturama iznad 20°C. Žive vakcine Žive vakcine se široko upotrebljavaju. i mora da pruža dugotrajan imunitet čak i kod ptica sa visokim nivoom maternalnih antigena. Ovo je važno zbog postojanja izvesnih patotipova i prisustva antigenih varijanti u određenim obalastima. Poluživot pasivnih antigena. ne sme da dovodi do promena na burzi. niti da deluje imunosupresivno ili da se izlučuje. Ovo nastaje zbog odlične pasivne zaštite koju pružaju maternalna antigena od imunosupresije. može da se odredi maksimalno vreme prijemčivosti pilića na divlji ili vakcinalni virus.

uz razliku što ne dovode do uginuća. . Odnedavno su razvijene vakcine za in ovo vakcinaciju embriona.vakcina stvaraju histološke promene različite težine na burzama SPF pilića. Iako su i ove vakcine osetljive na neutralizaciju pasivnim antitela. Na visoko rizičnim farmama. Vakcina je smeša virusa i specifičnih antitela. nedelje starosti. Drugi razlog za tako ranu vakcinaciju je da se podstakne replikacija vakcinalnog virusa u pilićima. Ipak. One su vrlo osetljive na interferenciju sa homolognim maternalnim antitelima. omogućilo indirektnu vakcinaciju ostalih pilića u periodu kada postaju prijemčivi na infekciju. Vakcine se obično daju kroz vodu za piće. mogu se aplikovati jednodnevnim pilićima nebulizacijom u cilju zaštite pilića sa nedovoljnim nivoom specifičnih antitela. Vrući sojevi indukuju histološke promene kod SPF pilića koje se mogu porediti sa patogenim sojevima. Pri registraciji živih vakcina moraju se raditi i testovi kojima se potvrđuje odsustvo interferencije sa ostalim vakcinama kao i odsustvo povraćaja virulencije nakon serije pasaža kroz SPF piliće 3-6 nedelja starosti. pojačavaju patogenost ostalih imunosupresivnih virusa (MD. a prema tome se klasifikuju na blage. i 8. u zavisnosti od toga da li su dedovska jata vakcinisana inaktivisanim vakcinama pre pronošenja. a može i nebulizatorima. ovo bi. Brojleri koji se izlegu iz ovakvih jaja imunizovani su protiv unosa GB u toku perioda rasta. Intermedijarne vakcine se primenjuju kod brojlera i kokica. Blagim vakcinama obično se vakcinišu roditeljska jata. Uzrast pri vakcinaciji zavisi od titra maternalnih antitela pilića u inkubatoru. obično se primenjuje dvokratna vakcinacija. i aplikuje se injekciono 18 dana starim embrionima. tj. CAV-chicken anemia virus) i tako mogu da ugroze imunizaciju živine protiv ostalih bolesti. makar delimično. između 4. sojevi koji dovode do ozbiljnih promena na burzi mogu da provociraju imunosupresiju. Ovom metodom izbegava se interferencija sa maternalnim antitela. i primenjuju se kada maternalna antitela nestanu. One se primenjuju i u roditeljskim jatima kojima preti visoko patogeni soj u ranom uzrastu. Žive vakcine su kompatibilne sa ostalim avijarnim vakcinama. i virus diseminira unutar farme. intermedijarne i vruće vakcine.

ali se trenutno ne koriste. Podjedinične vakcine dobijene na kvascu ili ćelijskim kulturama insekata takođe su opisane. Ove vakcine se dobijaju ili iz homogenizata burza inficiranih pilića ili iz vitalnih kultura embrioniranih jaja ili fibroblasta. Tako su pilići zaštićeni u periodu kada su prijemčivi na sojeve koji mogu da izazovu samo imunosupresiju. One se aplikuju s/c ili i/m u uzrastu 16-20 nedelja. ali nisu zaštićeni od ostalih visokopatogenih sojeva koji dovode do velikog uginuća u kasnijem stadijumu. Inaktivisane vakcine Inaktivisane vakcine se koriste za stvaranje visokog. nepoštovanje preporučenih doza. trenutno nema komercijalne verzije ovih vakcina. zavisiće u velikoj meri od koncentracije i antigene specifičnosti vakcinalnog virusa. Najtrivijalniji jesu nepoštovanje roka upotrebe. Razlozi neuspele vakcinacije Brojni su uzroci neuspeha vakcinacije živim vakcinama. Međutim. Odluka o upotrebi inaktivisanih vakcina zato zavisi od epizootiološke situacije prisustva ili odsustva visokopatogenih sojeva koji zahtevaju vakcinaciju brojlera živim vakcinama. osetljivosti na maternalna antitela i rizika selekcije rezistentnih.Opisane su različite vakcine sa rekombinantnim virusima sa VP2 proteinom i u laboratorijama je potvrđena njihova efikasnost. koje su vakcinisane živom vakcinom ili prirodno inficirane izlaganjem virusu na farmi. Ako ne postoji rizik od infekcije hipervirulentnim sojevima. koje se onda inaktivišu formaldehidom i prave u vidu uljne emulzije. ravnomernost i održavanje imuniteta tako postignutog kod pilića. Prednosti ovih vakcina su odsustvo rezidualne patogenosti. Međutim. ravnomernog i održivog titra antitela kod koka nosilja pre pronošenja. Potomstvo ovako vakcinisanih koka ima zaštitna antitela do prosečno 30 dana starosti. nepravilno skladištenje. žive vakcine se rehidriraju . Hladne i suve. i netačne ili manjkave tehnike vakcinacije. potpuno je opravdana vakcinacija koka nosilja inaktivisanim vakcinama neposredno pred pronošenje. kao i mogućnost upotrebe in ovo i diferencijacije inficiranih i vakcinisanih ptica.

čine virusi sa zajedničkim grupnim Ag koji je različit od grupnog Ag adenovirusa sisara. III. II. vreme vakcinacije podmlatka utvrđuje se na osnovu imunološkog statusa pilića. i izoluju se iz kokoši. pataka. posebno je važno da se voda uskrati pticama 2-3 h pre vakcinacije. ali nije nemoguć. 2. Grupu I.8. Dodavanjem mleka u prahu u količini 2g /l pomaže se stabilizacija vakcinalnog virusa. neuspeh vakcinacije se retko javlja. Na osnovu analize restriktivne endonukleaze pomoću dva enzima. ustanovljeno je pet grupa adenovirusa. Sve sumnjive slučajeve antigenih varijacija na terenu treba testirati u izolovanim jedinicama na SPF pticama nakon vakcinacije klasičnim sojevima. adenovirusi ptica podeljeni su u tri grupe-I. Može da se koristi samo sveža voda bez organskih primesa. gusaka. već i za ćurke i mnoge druge . Glavni problem pri klasifikaciji je prisustvo prime sojeva i sojeva različite antigenosti. zbog odsustva prethodnog kontakta nekih ptica sa živim virusom (vakcinalnim ili drugim) ili zbog postojanja antigenih varijanti koje nisu deo vakcine. i programa vakcinacije korišćenog kod roditelja. Kada su u pitanju inaktivisane vakcine. Jedan od najčešćih uzroka neuspeha vakcinacije je interferencija sa roditeljskim antitela. Upotreba destilovane vode kao rastvarača je obavezna kada se koristi tehnika spreja. Datum tj. nojeva i drugih vrsta ptica. golubova. INFEKCIJE ADENOVIRUSIMA 2. ćuraka.1. ili konvencionalne adenoviruse. Ovi virusi po pravilu rastu na ćelijskim kulturama ptica. hlora ili teških metala. Adenovirusi živine nisu infektivni samo za kokoši. prepelica. Kada se vakcina daje kroz vodu za piće.neposredno pre upotrebe destilovanom vodom. Adenoviruse živine čine najmanje 12 serotipova virusa. Karakteristike adenovirusa U veterinarskoj medicini. AE .8.

u kojoj je virus sindroma pada nosivosti (EDS). MSD) i grupa II splenomegalije pilića. patke. jetri embriona patke ili fibroblastima embriona i na jetri pilećeg embriona. guske. Drugom pripadaju izolati iz pataka u UK. a slabo na fibroblastima pilećeg embriona.vrste. bolesti mramorisane slezine (marble spleen disease. ćurke. koji rastu na ćurećim ćelijskim kulturama a na pilećim ne rastu. goluba i pauna. Grupa III adenovirusa. Na ćurećim . SINDROM PADA NOSIVOSTI Egg drop syndrome Sindrom pada nosivosti (Adenovirosis) je infektivno oboljenje kokošaka. koje se pored smanjene nosivosti karakteriše i nošeniem jaja sa mekom liuskom i jaja bez ljuske. Dosada je utvrđen samo jedan serotip virusa EDS. Virus poseduje Ag delimično sličan grupi I adenovirusa. Etiologija Virus sindroma pada nosivosti (EDS) je tipičan adenovirus grupe III.8. virus ne aglutiniše eritrocite velikog broja sisara. U grupi II adenovirusa nalaze se virusi hemoragičnog enteritisa ćuraka (THE). Ćurke. Jedan genotip odgovara izolatima iz kokošaka u Evropi u periodu od 11 godina. a analizom restriktivne endonukleaze utvrđena su tri genotipa. 2. Ovi virusi imaju zajednički grupni Ag koji se razlikuje od grupnog Ag sisara i grupe I avijarnih adenovirusa.2. a trećem iz kokošaka u Australiji obolelih od EDS. a može lako da inficira kokoši i dovede do produkcije jaja sa abnormalnom ljuskom. guske i patke napadaju adenovirusi koji ne rastu ili slabo rastu na pilećim ćelijskim kulurama i zahtevaju homologne ćelije. Osim što aglutiniše eritrocite kokoši. Virus EDS daje visoke titre na kulturama bubrega patke. Nešto slabije virus raste na kuluri ćelija kokošijeg bubrega. široko je rasprostranjena u vodene živine. Iz ćuraka je izolovano najmanje tri serotipa.

jer će virus biti prisutan u i na jajima do 3 nedelje. iako postoje razlike u odgovoru na infekciju. Ako je inficiran embrion. pošto se dobijaju titri 1/16000-1/32000. Principijelno mesto replikacije virusa je uterus. virus EDS ne potiče iz gastrointestinalnog trakta. Biserke mogu d se inficiraju prirodno. a na velikom broju ćelija sisara ne raste. nisu uočeni znaci bolesti. a replikacija se u manjem stepenu odvija i u drugim delovima reproduktivnog trakta. Pri eksperimentalnom inficiranju dve linije nosilja za smeđa jaja i jedna linija nosilja belih jaja. Virus se izlučuje preko kloake i nastaje u jajovodu. virus EDS kod kokošaka se ponaša jedinstveno. Plovuše su često inficirane virusom EDS. . Na infekciju su prijemčive kokoške svih uzrasta i linija. Iako se ćurke i fazani mogu eksperimentalno inficirati. virus ostaje latentan do polnog sazrevanja. linija belih jaja pokazala je izraženiju depresiju nošenja jaja u odnosu na linije za smeđa jaja. ali prema dostupnim podacima virus se ponaša kao konvencionalni adenovirus. Epizootiologija i patogeneza U poređenju sa drugim adenovirusima. i ona su najbolji sistem za proizvodnju Ag za vakcine ili hemaglutinine. Virus vrlo dobro raste na embrioniranim SPF pačijim ili guščijim jajima. Nakon inicijalnog ulaska kroz nosnu ili gastrointestinalnu sluznicu. i kod njih se razvijaju tipični znaci. Informacije o patogenezi virusa EDS kod plovuša su oskudne. U visokom titru raste na različitim ćelijama gusaka. Prepelice su prijemčive na virus i kod njih se razvijaju klasični klinički znaci. pošto se u njemu minimalno replikuje. Za razliku od drugih adenovirusa. Međutim. Na taj način osigurava se prenošenje virusa na sledeću generaciju. ili se pile inficira pre postizanja polne zrelosti. nakon lokalne virusne replikacije nastaje prolazna viremija.ćelijama raste slabo. kod linija za smeđa jaja bilo je više snešenih jaja sa defektima ljuske.

Ako se isključe očigledno defektna jaja. obično kada jato ulazi u fazu pronošenja i u periodu nosivosti između 50% i pika nosivosti. došlo je do nošenja abnormalnih jaja. Opisana je i pojava malih jaja i vodenastog belanca. Treća kategorija predstavljena je sporadičnom pojavom EDS. nosivost se smanjuje za približno 40%. kada bolest postaje fokus endemske infekcije. meke ljuske ili jaja bez ljuske. Sporadično se EDS javlja kada kokoške dođu u kontakt sa domaćim ili divljim vodenim pticama. Jaja tanke ljuske često su rapavog izgleda kao posuta peskom ili na jednom kraju granulisano rapava. što je dovelo do kontaminacije tacni i kolica.Virus sindroma pada nosivosti vezan je za tri sindroma. Klasična forma je utvrđena kada se primarno inficiralo roditeljsko jato. ova oprema nije adekvatno očišćena ili dezinfikovana pre vraćanja iz prostorija za pakovanje jaja za potrebe drugih farmi po slučajnom metodu. Nosivost se ne vraća na tehnološki nivo sledećih 4-10 nedelja. što ima za rezultat sveukupan gubitak jaja u količini 10-16 jaja po koki. Infekcija takođe može da se prenese iz jednog jata u drugo jato preko ljudi koji nadziru rad i radnika koji servisiraju opremu. Međutim. Klinička slika Prvi znak infekcije je gubitak boje ljuske kod pigmentisanih jaja. i često kasnije u nošenju dolazi do kompenzacije. Ovo je prvenstveno zbog prisustva virusa na spoljašnosti jaja. Infekcija se otada iskorenjuje iz primarnog roditeljskog jata kokošaka. nema uticaja na oplođenost i leženje. Kontakt može da bude direktan ili preko kontaminisane vode za piće. Ako bolest nastane kao rezultat reaktivacije latentnog virusa. a ptice su stvarale At. . Ova infekcija verovatno je inicijalno nastala nakon upotrebe vakcine dobijene na kulturi ćelija pataka u kojima je bio latentan virus EDS. virus je neposredno zatim inficirao komercijalno jato nosilja i postao endemski u nekim oblastima. Ubrzo nakon toga pojavljuju se jaja tanke ljuske. osim ako se infekcija proširi na druga jata. U nekom periodu između pronošenja i pika nosivosti. Ovakvo pojavljivanje bolesti su samoograničavajuće. U mnogim slučajevima. Pilići koji se izlegu od ovih roditelja ostali su zdravi su i nisu stvarali At do postizanja polne zrelosti.

za potvrdu da je roditeljsko jato slobodno od vertikalno prenetog virusa. kog nekih će se utvrditi At i moguće i virus. klinička slika može biti drugačija jer transmisija virusa može biti veoma spora. stvaranje antitela izostaje do postizanja polne zrelosti. ali se verovatno radi o eksudatu iz jajovoda. pored navedenih nalaza. U nekim slučajevima zapažaju se i veća područja fibrinoidne distrofije (nekroze) sa granulomatoznom reakcijom i niilijarnom hiperplazijom. ali patognomonične lezije i virusni Ag prisutni su samo kratko vreme. Pažljivom inpekcijom uočava se da samo koke u nekoliko kaveza nose abnormalna jaja u bilo kom posmatranom vremenu. zapažaju se distrofične promene sa infiltratima heterofila. U citoplazmi jetrinih ćelija mogu se naći masne vakuole i eozinofilne intranuklearne inkluzije. Zapaža se inapetenca. Za izolaciju virusa ili detekciju Ag ili lezija. posebno kod ptica u kavezima.Ako se koke inficiraju u peridu nošenja lateralno. Slaba nosivost može biti pre utvrđena nego izražen pad nosivosti. U odsustvu kliničkih znakova. problem može da se reši na taj način što se odabira kavez u kom su prisutna deformisana i promenjena jaja. Testiranjem svih ptica u kavezu. Uterus je organ izbora za histologiju. Ako se koke drže na prostirci. Zato. razdeljivanje hrane i izđubravanje. testiranje ne treba raditi pre 32 nedelje starosti. U slučaju da su ptice smeštene u kavezima. portae. selekcija korektnih jedinki kao uzorka predstavlja problem. kao što su broj inicijalno inficiranih jedinki i pozicija kaveza sa inficiranim jedinkama u odnosu na smer uređaja za sakupljanje jaja. problem je mnogo teži. Kada se sakuplja krv za serologiju. U težim slučajevima. imunohemiju ili izolaciju virusa. Patomorfološki nalaz Kod ovog oboljenja zapažene su i promene na jetri u vidu hepatitisa sa infiltratima limfocita i fibroblasta u predelu v.Zapažena je i prolazna dijareja. Dijagnoza Ako se ptice vertikalno inficiraju. najjednostavniji metod je defektna jaja davati kao hranu kokama . Na brzinu širenja utiče više faktora. pasivnost i usporenost. trebalo bi uzimati krv iz onih kaveza u kojima se najduže nose defektna jaja. Inficirane ptice odaju izgled zdravih jedinki.

Mikstura se ostavi 15 minuta da reaguje na sobnoj temperaturi. kao što su ELISA i serumneutralizacija. tačna i nije skupa. ali je HI brza. a testiranje se radi kada koka snese abnormalno jaje.koje nemaju At držanim u individualnim kavezima. Serološki testovi Metod izbora je heminhibicija (HI). koristeći 0. a zatim se doda zapremina 0. ili sa avidin-biotin-peroksidazom na isečcima tkiva fiksiranim formalinom. Jaja koja snesu ove koke treba svakodnevno pegledati. supernatant treba proveriti na prisustvo hemaglutinina. Ako dođe do degeneracije ćelija.8% suspenzije eritrocita živine. Obzirom da se virus EDS prenosi vertikalno i da ptice ne stvaraju antitela pre polne zrelosti. su pačije ćelije. potvrda o slobodnom statusu od vertikalno prenetog virusa nije moguća dok jato ne pronese izvestan broj nedelja. izolat se potvrđuje HI sa specifičnim antiserumom. Kontrola Osnovni roditeljski materijal treba a je slobodan od infekcije. Test . Izolacija virusa Pravi se 10% suspenzija od uterusa i supernatant se inokuliše na ćelijsku kulturu ili embrionirana pačija jaja. pomoću tehnika imunofluorescencije na zamrznutim isečcima. Mogu se raditi i drugi testovi. Razblaženje 1/10 seruma u jednakoj zapremini se meša sa rastvorom koji sadrži hemaglutinujuće jedinice Ag. po redosledu. Detekcija antigena Antigen se može detektovati u uterusu. U nekim slučajevima uspešno je bilo ispitivanje kloakalnih briseva uzetih od slučajno izabranih koka. Može da se koristi i in situ hibridizacija. i mnoge organizacije roditelja su slobodne na svim nivoima. Nakon nokulacije neophodno je minimalno 14 dana inkubacije (jedna slepa pasaža).8% suspenziju eritrocita živine. Ako dođe do aglutinacije. u toku nošenja defektnih jaja. Odgovarajuće ćelije. ćelije jetre pilećeg embriona ili ćelije bubrega pileta.

Pošto postoje teški ekonomske posledice bolesti i virus se teško isključuje mnogi proizvođači komercijalnih jaja rutinski vakcinišu jata komercijalnim inaktivisanim vakcinama koje su vrlo efikasne za kontrolu bolesti kada se pravilno primene. a u cilju zaštite jetre hrani dodavati betain. Virusi preživljavaju zagrevanje na 65°C 1h. I u nas se upotrebljava vakcina koja se aplikuie i/m pre prenošenja u starosti izmedju 14-18.8.koje se karakteriše dispepsijom. Terapija i profilaksa. 2. Zbog poremećaja formiranja ljuske jajeta treba voditi računa o potrebama nosilja u kalcijumu. i inaktivisane vakcine u cilju preveniranja bolesti. ali vreme testiranja krvi različito je u zavisnosti od tipa roditelja. cistina. Neuspeh vakcinacije u zaštiti posledica je loše tehnike vakcinacije. Ne postoji efikasna terapija. prihvatljivo je da se krv uzima sa 30 nedelja. iako je 35 nedelja izabrano u programima eradikacije kako bi se obezbedila sigurnosna granica. U profilaksi bolesti upotrebljavaju se.krvarenjem u lumen creva i iznenadnim uginućem. HEMORAGIČNI ENTERITIS ĆURAKA Enteritis hemorrhagica meleagridis Hemoragični enteritis ćuraka je virusno obolenje sa akutnim tokom. Od esencijalnih aminokiselina potrebno je davati veće količine lizina.3. Virus je veoma otporan u spoljašnjoj sredini. Za roditelje brojlera. Preporučuje se davanje udarnih doza vitamina uz povećanje procenta belančevina.HI je zadovoljavajuć. vitamina B i E vitamin. . nedelje. metionina. holin. izmedju ostalog. Etiologija Hemoragični enteritis ćuraka je prouzrokovan avijarnim Adenovirusom grupe II.

Ćurke mlađe od 13 dana su rezistentne na infekciju u odsustvu maternalnih antitela. u plazmi je virus prisutan od 2. ali nema podataka o uginuću. Ispitivanja antitela pokazala su da je velik procenat odraslih domaćih ćurki inficiran. a 18 dana ne može se više detektovati. dobijenim od tumora Marekove bolesti. Iz burze se može izolovati 2-7 dana. osim ako se preduzme veoma pažljivo i temeljno čišćenje i dezinfekcija. Može se utvrditi 1 dan nakon infekcije. Slezina je glavno mesto virusne replikacije.dana. Infekcija može da se pojavi i u narednom jatu u istom objektu. . Ostale galinaceae kao što su paun i prepelice mogu da se inficiraju sa razvojem lezija. Virus je veoma otporan i lako se prenosi sa jedne na drugu farmu preko ljudi.5 nedelje. iako je opisan slučaj oboljenja kod ženki ćuraka starih 2. i može se detektovati do 15 dana u crevnom traktu. Virusi rastu na ćurećim ćelijskim linijama limfoblasta B. Virusi takođe rastu i u leukocitima periferne krvi ćuraka. Ne postoji gornja starosna granica rezistencije na infekciju. a moguća su kasnija eksplozivna izlučivanja pri izostanku lokalnog imuniteta. Epizootiologija Virus hemoragičng enteritisa ćuraka je široko rasprostanjen u svetu. pik dostiže 4-7 dana. pa tako postoje visoko virulentni i avirulentni adenovirusi. Biserke i psitacine mogu prirodno da se inficiraju.ali ih uništava temperatura 70°C 1h. Virus je prisutan u fecesu nekoliko nedelja. Serološka ispitivanja 42 vrste divljih ptica ukazuju da sem Galliformes. maksimalne vrednosti dostiže 6 dana. Prenošenje je fekalno-oralno. a u leukocitima krvi mogu se utvrditi replikati virusa od 3-18 dana. Nema dokaza o preošenju virusa preko jaja. iako ispitivanja divljih ćuraka nisu dala pozitivne rezultate. Hemoragični enteritis ćuraka obično se javlja kod ćuraka uzrasta 6-11 nedelja. Virus se inicijalno umnožava u limfoidnim ćelijama crevnog trakta i burze Fabricii. antigen se u slezini može detektovatiod 2 dana. pretpostavlja se zbog toga što target ćelije nisu adekvatno zrele. Virus karakteriše varijabilnost virulencije. MDCT-RP19 ćelijske linije. nema drugih rezervoara.

Klinička slika U veštačkim uslovima. i mogu da uginu iznenada. Kod ćuraka se razvija klinička slika slična sindromu pada nosivosti. Patomorofološki nalaz Ptice koje uginu od hemoragičnog enteritisa ćuraka često su blede usled gubitka krvi. Tanka creva obično su otečena. sa gubitkom boje ljuske. U nekim slučajevima može biti prisutna žuta fibrinonekrotična membrana. Zapažaju se teška kongestija crevne mukoze. Stoga. U lamina propria povećan je broj . kako pokazuje razvoj antitela. Znaci bolesti u jatu traju prosečno 6-10 dana. otvara put bolestima kao što su paramyxovirusi tip II. uočava se kongestija sluznice i lumen ispunjen krvlju i hranom. pojavom jaja tanke ljuske i bez ljuske. uključujući i one koji su ranije smatrani apatogenim. u izmetu se nalaze primese krvi. Uloga apoptoze u patogenezi virusa hemoragičnog enteritisa ćuraka nije jasna. što je u vezi sa serokonverzijom virusa hemoragičnog enteritisa ćuraka. Zapaža se da su krvni sudovi u lamina propria intaktni a eritrociti izlaze iz krvnih sudova dijapedezom. Do uginuća obično dolazi unutar 24h od pojave prvih znakova bolesti. U slučaju obdukcije uginulih ptica. praktično se sve jedinke infciraju. Staphylococcus i E. Klasično. Lezije više prominiraju u proksimalnom delu tankih creva. degeneracija i sloughing viloznog epitela i krvarenja vrhova resica. period inkubacije iznosi 5-6 dana. Ako se bolesne jedinke žrtvuju. nakon oralne infekcije. Na iznenadno uginuće ukazuje nalaz hrane u voljci i dobra kondicija leša. uvećana. ili se jedinka oporavlja. bolest se pojavljuje iznenada. krta i mramorisana ili prošarana. su imunosupresivni. Ptice su naizgled bile zdrave. slezine su manje a prošaran izgled je manje uočljiv.coli. a može biti uzrok imunosupresije. Mortalitet se kreće od 0% do preko 60%. infekcija virusom hemoragičnog enteritisa ćuraka. Chlamydia. U slučajevima prirodne infekcije.Pojava apoptoze nije ograničena na inficirane ćelije. Svi sojevi. nalazi se uvećana slezina. Ptice pokazuju znake depresije. prosečno 10-15%. Bolest izazvana manje virulentnim sojevima manje je burna.

limforetikularnih ćelija sa intranuklearnim inkluzijama. materijal se oralno ili i/v inokuliše 5-10 nedelja starim ćurkama koje nemaju antitela. a demonstracija (dokazivanje) antigen u slezini predstavlja dokaz. Diferencijalna dijagnoza Uvećanje slezine kod ćuraka može biti zbog virusa THE. ali prema nekom izveštajima ove vakcine deluju imunosupresivno. dvostruka imunodifuzija daje pozitivne rezultate samo nakon 2 nedelje. sve više se koriste. u jednom jato. Osetljiviji testovi. sa 6 dana obično imaju uvećanu slezinu. Ptice obično uginu otprilike 3 dana nakon inokulacije (i/v injekcije) i 5-6 dana nakon oralne infekcije. Antitela se najranije mogu utvrditi 3-4 dana nakon infekcije pomoću Elisa. kao što su imunofluorescencija. plazma ćelije i heterofili. Dijagnoza Za izolaciju virusa najbolje je uzorkovati slezinu. ali i zbog retikuloendotelioze ili limfoproliferativne bolesti. Ateniurana vakcina dobijena na kulturi tkivaširoko se koristi. Vakcine dobijene iz slezine ptica sa hemoragičnim enteritisom ćuraka ili bolesti mramorisane slezine se korišćene. Ova antitela su dugotrajna. 83% ptica bilo je pozitivno 40 meseci nakon inicijalnog testiranja. restriktivna endonukleaza i PCR. Materijal se inokuliše na kulturu ćelija i to ćureće limfoblastoidne Bćelije (MSTC-RP19). Ptice koje su inficirane ali i dalje žive. ELISA. Ako nije dostupna ćelijska kultura. Prisustvo krvi u crevima jaka je indikacija da se radi o THE. Nedavno je . Tradicionalno. kao i mast ćelije. Profilaksa U mnogim oblastima koriste se vakcine. dijagnoza se postavlja dvostrukom imunodifuzijom kada reaguje slezina koja je i antigen. ali i u fecesu se nalaze velike količine virusa. ali obe ove vakcine su imunosupresivne. Zbog male osetljivosti.

Epizootiologija Bolest mramorisane slezine utvrđena je kod fazana u odgoju širom sveta. ali suprotno od hemoragičnog enteritisa ćuraka nema ga u crevima. približava se vrednosti 100%. i nije dovela do imunosupresije. Virus je veoma otporan u spoljašnjoj sredini. Virus karakteriše varijabilnost virulencije.8. ali ih uništava temperatura 70°C 1h. U prirodnim uslovima. Virusi takođe rastu i u leukocitima periferne krvi ćuraka. Ovo ukazuje na značaj B-limfocita u patologiji bolesti.4. Antigen je pristan u slezini. dobijenim od tumora Marekove bolesti. Etiologija Izazivač bolesti mramoraste slezine je avijarni Adenovirus grupe II. Virusi rastu na ćurećim ćelijskim linijama limfoblasta B. i postoji starosna rezistencija – manje od 6 nedelja. 2. kostnoj srži i bubregu. koja nije u vezi sa prisustvom maternalnih antitela. Infekcija. ali je eksperimentalno reprodukovana kod odrasnih fazana.predstavljena rekombinantna pox vakcina koja pruža dobru zaštitu u laboratorijskim uslovima. na koju ukazuje prisustvo antitela. oboljevaju ptice u uzrastu 3-8 meseci. T-limfociti su važni za kontrolu bolesti. Virusi preživljavaju zagrevanje na 65°C 1h. jetri. MDCT-RP19 ćelijske linije. pa tako postoje visoko virulentni i avirulentni adenovirusi. Infekcija MSD slabi oba tipa . plućima. BOLEST MRAMORASTE SLEZINE Morbus lienis marmorei Bolest mramoraste slezine je virusna zarazna bolest koja se manifestuje u vidu nekroze slezine i edema pluća kod fazana u intenzivnom uzgoju. Burzektomija štiti od bolesti.

Mortalitet se kreće u rasponu 2-20%.9. Obično se uočavaju nekroza slezine i brojne velike intranuklearne inkluzije. Klinička slika Ptice se često nađu mrtve.1. Histološke promene u slezini slične su promenama kod hemoragičnog enteritisa ćuraka. iscedak iz nosnih otvora i dispnoja. fam. ali ptice mogu da uginu i za nekoliko nedelja. Naglašeniji je uticaj na humoralni odgovor i efekti traju nekoliko nedelja. Virus sadrži dvostruku RNK koja ima 10 segmenata. slabost. Nasuprot THEV. Profilaksa i terapija Ne postoji efikasna terapija za ovo obolenje. Težina slezine značajno je povećana između 6-10 dana. na plućima je prisutna kongestija i edem pa se smatra da je uzrok uginuća asfiksija. INFEKCIJE REOVIRUSIMA 2. do uginuća najčešće dolazi za 10-14 dana.Reoviridae. U prirodnim uslovima. a takođe se mogu uočiti depresija. Mere opšte zoohigijene i visok nivo biosigurnosti doprineće kontroli širenja zaraze.odgovora – humoralni i ćelijski. Postoje tri grupe. genoma: . Virus je ikozaedralnog oblika veličine 70-80 nm sa dvostrukih slojem površinskih proteina.9. Nekroza može biti prisutna i u plućima. nema krvarenja ili lezija u crevima. Patomorofološki nalaz Karakteristične makroskopske promene su na slezini i plućima. 2. prema veličini. Karakteristike reovirusa Avijarni reovirusi pripadaju rodu Orthoreovirus. Slezine uginulih fazana obično su uvećane i išarane ili mramorisane.

λ3. plućima. Avijarni reovirusi su u jatima živine ubikvitarni. izolovan je soj iz zgloba ćuraka osetljiv na tripsin. i bubrezima embriona. Genom ima 11 proteina. posebno kod brojlera. strugotini. međutim. a ostali sojevi pokazali su istu osobinu. σ3) i dva nestrukturna proteina (μNS. σ2. Soj S1133 izolovan u USA. σNS). Za kultivaciju virusa. ali ponekad se reovirusi sreću kod nekoliko sindroma. od čega je devet strukturnih (λ1.mali (small). osnova je za velik broj komercijalnih vakcina. reovirusi pokazuju različitu patogenost. Diferencijacija sojeva reovirusa vrši se ukrštenom neutralizacijom na embrionima ili kulturi ćelija.L. i S. među kojima je najvažniji virusni arthritis . μ2. a postoje i regionalni varijantni sojevi. Avijarni reovirusi relativno su otporni na određene dezinficijense. Tipičan citopatogeni efekat avijarnih virusa je stvaranje sincicijuma. Avijarni reovirusi su stabilni pri pH 3 . Obično je prisutna infekcija bez oboljenja. Determinisan je protein koji pomaže svim 10 segmenata soja S1133. sa krvarenjima embriona i žućkasto-zelenim poljima na jetri. Virus preživljava do 10 dana na perju. λ2.veliki (large). gumi i galvanizovanom metalu. μ2C. μ-srednji i σ -mali. koriste se pileći embrioni. Dosada je smatrano da su reovirusi otporni na proteolitičke enzime. σ1. staklu. Avijarni reovirusi prisutni su u fibroblastima. jetri. M. a postoji . pri čemu do uginuća dolazi nakon inokulacije u žumančanu kesu nakon 6 dana inkubacije. jedan soj je preživeo u 2% formaldehidu na 4˚C. ali je 100%etanol bio efikasan. Npr.srednji (medium).tenosynovitis sindrom kod pilića. i široko je rasprostranjen u svetu. μ1. samo u malom broju slučajeva je utvrđena veza prisustva virusa i nastalog stanja. Nedavno su sojevi diferentovani pomoću PCR i RFLP. Posebno kod pilića. drugi je samo delimično inaktivisan 2% fenolom nakon 24h na sobnoj t˚. I pored toga što su reovirusi izolovani i iz ćuraka i nekoliko drugih vrsta ptica u vezi sa različitim stanjima. Za primarnu izolaciju iz kliničkog materijala najosetljivije su ćelije jetre pilećih embriona. kao i na kulturi ćelija bubrega pilića. Ambijentalna t˚ odgovara im. a takođe i tri grupe proteina koje genom kodira: λ-veliki.9. a inaktivišu se na 56˚C za manje od 1h.

Vertikalno prenošenje reovirusa obično je u malom procentu. Npr. a naročito u nekim evropskim zemljama.9.koka nosilja. jedan soj je preživeo u 2% formaldehidu na 4˚C. što ukazuje na veći značaj ovog stanja u odnosu na druge bolesti koje se povezuju sa reovirusima. serološkim testovima teško se interpretiraju rezultati. Najveći broj istraživanja reovirusa je u vezi sa artritisom.2. a ćurići izmedju 5-8. Avijarni reovirusi relativno su otporni na određene dezinficijense.nekoliko antigenih tipova. premda samo prisustvo virusa ne znači da je uzrok bolesti reovirus. osim ako se virus detektuje u zahvaćenim zglobovima. ali je 100% etanol bio efikasan. . reovirusni artritis se povremeno javlja i kod lakog materijala . nedelje.brojlera. Epizootiologija Bolest se raširila svuda po svetu. drugi je samo delimično inaktivisan 2% fenolom nakon 24h na sobnoj t˚. od malog broja kongenitalno inficiranih pilića iz istog inkubatora ili iz okruženja. VIRUSNI ARTHRITIS Arthritis reovirosa. Iako je reovirusno oboljenje prvenstveno oboljenje teškog materijala . Kao uzročni agensi označavaju se neki sojevi Reovirusa. 2. Virusni artliritis je oboljenje pilića i ćurića koje zahvata sinovijalne membrane tetivnih omotača u predelu pojedinih zglobova. Istovremeno procesom može da bude zahvaćen i miokard. Dijagnoza zavisi od detekcije virusa iz kliničkih uzoraka. Najčešće obolevaju pilići izmedju 12-16. i većina pilića se inficira kao mladi oralno i povremeno respiratornim putem. Etiologija. nedelje života. Virusni artritis se može pojaviti kao samostalno oboljenje ili u kombinaciji sa bakterijskiin i mikoplazmatskim artritima. Obzirom na široko rasprostranjenu i najčešće bezopasnu infekciju reovirusima.

Kasnije dolazi do sraštavanja tetiva sa tetivnim omotačima. zapažaju se zadebljanje tetive. Staphylococcus aureus.Infektivni agensi koji pojačavaju patološke efekte reovirusa u zglobovima pilića su Mycoplasma synoviae. a zahvaćene su sinovijalne membrane i okolno tkivo. sa razvojem malih erozija na hrskavici zgloba. U izvesnim slučajevima zahvaćeni su kondilusi i epikondilusi kosti. a ponekad i gnojni eksudat. edem. virus Gumboro bolesti i virus zarazne anemije pilića. Erodirana mesta često konfluišu i progrediraju u pravcu kostnih delova. Ovo je u nekim slučajevima skopčano i sa prsnućem tetiva m. Patomorfološke promene. končasta proliferacija sinovijalnih membrana i invazija zapaljenskim ćelijama. slabo uzimaju hranu i mršave. prema nekim podacima. Kod starijih. što dovodi do deformisanja odgovarajućih zglobova. gastrocnemiusa. težih ptica može doći do rupture tetive gastrocnemiusa i povremeno i tetiva fleksora. često deformisani. Na njihovim sinovijalnim membranama uočava se žućkasto-hemoragičan. U početku procesa zapaža se mek otok zglobova. Ovakve jedinke se otežano kreću i najčešće leže. hiperplazija i hipertrofija sinoviocita. ili mutne tečnosti ako su prisutne i bakterije ili mikoplazme. uz prisustvo bistre tečnosti unutar kapsule. Na zglobnim površinama zahvaćenih zglobova dolazi do istanjenosti i eroziia rskavičnih delova. iako u slučaju zarazne anemije pilića sinergizam se ne javlja sa svim sojevima reovirusa. U .Simptomi bolesti ponekad mogu da protiču inaparentno. ovo tkivo oko tetive zamenjuje vezivno tkivo. Sa daljim razvojem procesa. Tetivni omotači fleksornih i ekstenzomih mišića u predelu tibio-metatarzalnih zglobova su zadebljali. Između tetiva se stvaraju adhezije i fibroza tkiva. a kada su zahvaćene i tetive fleksora prstiju primetan je otok tog dela. Klinička slika Inkubacija. Od histopatoloških promena. pa su nemogući fini pokreti. mogu se zapaziti petehije na sinovijalnim membranama. Kasnije. može da traje od 9-13 dana. ali obično se zapaža šepavost i edem u predelu tibio-metatarzalnih zglobova. ponekad sa panoznim bujanjem fibrozne kapsule i rskavičnog tkiva.

opisane su i neke druge promene nevezane sa tenosynovitisom. koje su atrofične. slezini i burzi. a zahvaćene ćelije se odlupe nakon nekoliko dana.hroničnim slučajevima na sinovijalnim membranama dolazi do zadeblianja u vidu čvorića koji se sastoje od veziva i različitih ćelijskih elemenata. traheja. nastaje formacija sincicijuma koja prekriva ćelije. burza i bubrezi. Materijal se inokuliše embrionima (SPF poželjno) u žumancetnu kesu. Reovirus se može identifikovati elektronskom mikroskopijom nakon negativnog bojenja ili IF (imunofluorescentnog) bojenja. Na zgloboim rskavicama. što može imati za posledicu stvaranje ostoza u predelu zahvaćenih zglobova. uzorci se mogu na kratko skladištiti na 4˚C. kao što su abnormalnosti perja. bez obzira što je virus relativno otporan. Uzimanje briseva sa zglobova je jednostavnije ali se tako virus ređe izoluje nego iz macerisanog tkiva. Dijagnoza. uočavaju se defekti i panozna bujanja. Virulentni reovirusi ubijaju embrione za 5-6 dana nakon inokulacije. feces. Redovn nalaz je perikarditis i miokarditis i ukazuju da ova stanja mogu biti značajna za dijagnozu virusnog artritisa. poželjno je dostaviti uzorke hipotarzalne sezamoidne kosti zajedno sa tetivama koje prelaze preko njih. ili na duže na minimalno -20˚C. Virus se često izoluje iz zglobova sa izraženim promenama. Mikroskopske promene u drugim tkivima u vezi sa prirodno ili veštački nastalim reovirusnim artritisom opisane su u jetri. sa krvarenjem i nekrotičnim lezijama na jetri. Uzorci se šalju u transportnom medijumu. Za izolovanje reovirusa najbolje je materijal inokulisati pilećim embrionima ili na kulturu tkiva. . Bojenjem ćelija haematoxylinom i eozinom uočavaju se intranuklearne eozinofilne inkluzije. jetra. neka tkiva su prožeta nabujalim granulacionim tkivom koje srasta sa tetivnim omotačima. U slučaju nužde. U slučaju da je virus prisutan u malom titru. Usled toga. Nakon inokulacije na kulturu ćelija. U miokardu se mogu ustanoviti infiltrati heterofila i mononuklearnih ćelija. iako u vrlo uznapredovalim procesima degeneracije zgloba izolacija može i da ne uspe. Zavisno od soja. nakon 6 dana inkubacije. kao i hrskavicu skočnog zgloba i sinovijalne membrane. mogu biti potrebne 2-3 pasaže.Kada se sumnja na reovirusni artritis.

i to tačkasta blot-hibridizacija. Svi navedeni metodi dobri su za detekciju virusa u ranoj fazi infekcije. Primenjuju se i molekularne metode za deteciju i identifikaciju reovirusa u inficiranim tkivima. Postupci za izolaciju i identifikaciju reovirusa zahtevaju vreme. Poslednjom navedenom metodom može se odrediti soj virusa. Serološko profilisanje antitela na reoviruse često se koristi. VN. . kao što su AGID. čak možda i pre pojave kliničkih znakova hromosti. pa se primenjuju i druge brze metode. ali za njihovu rutinsku primenu na terenskim materijalima neophodno je da se kritički upoređuju sa virusnom izolacijom. ali i pored toga što je ono pokazatelj imunološkog statusa ima ograničen dijagnostički značaj obzirom da je sama infekcija široko rasprostranjena. u idealnom slučaju puilići treba da imaju nivo neutralizujućih maternalnih At u vreme leženja 1:1600 i više. Ako su rezultati ELISA testa jednaki. serume treba ponovo testirati Western blot metodom ili IIF. Utvrđivanje virusa u fecesu ima ograničen značaj kada se ispituje prenošenje jajima kod koka nosilja. Primenjivan je i Western blot metod. do tri nedelje starosti. Ove metode nesumnjivo su brže i osetljivije.Izolacija reovirusa iz zglobova je značajna za dijagnozu. PCR i PCR u kombinaciji sa RFLP. Diferencijalna dijagnoza. koja je možda "zlatni standard" za dijagnozu avijarnih reovirusa. Za testiranje jata nosilja treba ispitivati žumanca jaja. Stoga je neophodna i izolacija virusa za dalji razvoj molekularnih metoda. Primenjuju se i monoklonska At i metod sa imunoperoksidazom za detekciju virusa u tkivima iz parafina. Za detekciju antitela na reoviruse koristi se nekoliko testova. IIF i ELISA. pri čemu je poželjno proveriti korelaciju titra seruma i titra u žumancima. ali iz fecesa ili creva može biti beznačajna obzirom na široku rasprostranjenost virusa u prirodi. Uzevši u obzir starosnu rezistenciju i poluvreme maternalnih At. za zaštitu od oralne infekcije. Direktnim IF bojenjem kriostatski isečenih preparata tetiva može se detektovati virus nakon veštačke infekcije.

Promene su slične kao kod samostalnih infekcija S. Oboljenje je novijeg datuma. Pošto su pilići najprijemčiviji na infekciju odmah posle izleganja.9. Karakteristične promene pri infekciji reovirusima su difuzno limfocitno zapaljenje dok je kod stafilokokne infekcije karakterističan fokalni gnojni sinovitis. prvo se primeni živa vakcina u prvim danima. a zatim inaktivisana sa 6 nedelja starosti i ponovo pre pronošenja. U profilaktične svrhe potrebno je pridržavati se striktnih zoohigiienskih i tehnoloških mera uz odgovarajuću dezinfekciju objekata. živim i inaktivisanim vakcinama. Etiologija . Ovo se može postići na dva načina: vakcinacijom roditelja . U upotrebi su vakcine koje se koriste sa manje ili više uspeha.pružaju maternalni pasivan imunitet izleženim pilićima. zaostalih u porastu i prirastu.3. SINDROM MALAPSORPCIJE Helicopter disease Ovaj sindrom je svrstan medju infektivna oboljenja jer ugrožava brojlerska jata pilića i ćurića. koje mogu biti prisutne zajedno sa reovirusom. vakcine su osmišljene tako da štite piliće u prvim danima života. Stoga je glavni pristup kontrole reovirusa vakcinacija. Za stvaranje i održavanje visokog nivoa maternalnih At.synoviae.Nema patognomoničnih promena. Prvi put je opisano 1976. godine. Lečenje i profildksa. 2. aureus i M. Kod ovog oboljenja terapija se ne sprovpdi. ali je ubrzo postalo prepoznatljiv ekonomski problem širom sveta. i ranom vakcinacijom pilića za stvaranje aktivnog imuniteta. i manifestuje se visokim procentom zakržljalih pilića.

Bolest se mnogo češće pojavljuje kod potomstva koje potiče iz više roditeljskih jata i različite starosti. zbog čega je bolest i dobila ime Helicopter bolest. nevoljnog kretanja i iedenja izmeta. Uskoro. u prvom redu. potom. Smatra se da virusna infekcija počinje prvih dana u tankim crevima dovodeći do zapaljenja sa posledičnim prolivom. Klinička slika Već nekoliko dana po naseljavanju). Nešto kasnije postaju živahniji. Ovi pilići su slabo operjali i ono malo perja koje se nalazi na telu i na krilima nakostrešeno . U daljem toku. Kao uzročni agensi ovog sindroma pominju se. Kresta. prenatrpanost i razni drugi stresni faktori. poput elise helikoptera. zapaža se znatno variranje u telesnoj težini usled čega deluju zakržljalo.Uzro još uvek nije decidno utvrdjena. promaja. ne mogu da se apsorbuju u mastima rastvorljivi vitamini. pilići pokazuju suptilne znakove bolesti u vidu zgrčenosti. Epizootiologija Epizootiologija je veoma kompleksna. Reovirusi pilića i ćurića razlikuju se od onih koji se pojavljuju u ostalih domaćih životinja i čoveka. Postoje čak izvesne razlike i izmedju sojeva virusa koji se pojavljuju u pilića i ćurića. različite vrste bakterija. Reovirusi. ali se oko kloake zapažaiu tragovi pastoznoa fecesa.je i strši koso i vertikalno. Pored toga. Kao predisponirajući faktori u nastanku bolesti važnu ulogu igraju loši higijenski uslovi na farmama. Promeue na kostima nastaju usled smanjene apsorpcije D vitamina i poremećenog odnosa Ca. hladnoća. čupavosti. najčešće se pominju Campylobacter i gliivice mogu da komplikuju i pogoršavaju bolest. ali nije isključena mogućnost delovanja i drugih virusa. proces počinje nešto da se stišava. kljun i noge su bledi usled gubitka pigmenta. ali je pri tom zahvaćenjankreas koji atrofuje što ima za posledicu insuficijenciiu egzokrinih pankreasnih enzima sa konsekutivnim lošim varenjem primamih hranljivih materija. Na primer. u hroničnoj fazi. što se .

U nekim slučajevima može da bude i smanjen. sa odgovarajućim higijenskim merama. Žlezdani želudac često je povećan. Kasnije dolazi do zapaljcnske reakcije u dubljim slojevima sa mnoštvom mononuklearaih ćelija. slabo operjavanje i loše iskorišćavanje hrane. savitljive.objašnjava niskim nivoom karotina u krvnoj plazmi. Za postavljanje dijagnoze od značaja je neujednačenost u prirastu. žutim sadržajem. ispunjeni snirdljivim. usled čega može da dodje do lomljivosti i dezartikulisanja celog zgloba. Za sada ne postoji efikasni lekovi koji bi mogli biti primenjeni kod ovog sindroma. i epifize tibije mogu da budu zniatno uvećane. Od značaja su preventivne mere. uslovima držanja i sprovodjenja dezinfekcije. Zbog promena na nogama pilići se slabo kreću i često leže. Na caput femoris mogu se zapaziti nekroze odakle potiče i naziv za ovo oboljenje . Cekumi su obično prošireni. zakržljalost.10. Histološkim pregledom tankih creva u njihovim kriptama se nalaze heterofili i makrofagc i oštećeni deskvamisani epitel usled čega mogu da budu cistično proširene i obloženeprizmatičnim epitelom. jedmki jednog jata. 2. Patomorfološki nalaz. a u ostalim delovima creva nalazi se nesvareua hrana. Terapija i preventiva.sve napolje „. Usled loše resorpcije vitamina mogu se pojaviti i nervni simptomi kao kod encefalomalacije. Zapaljenski proces širi se na pankreasne kanaliće što rezultira insuficijencijom egzokrinih enzima. hipertrofičan sa znatnim naslagama sluzi na površini. lako se lome usled nastale osteoporose. uz dug odmor objekata.necrosis capitis femoris. Duge cevaste kosti su mekane. pri čemu se mora striktno poštovati princip „sve unutra . Pankreas i timus mogu da budu delimično ili potpuno atrofični. OSTALE VIRUSNE INFEKCIJE . U promenjenim kostinia zapažaju se ostedistrofične promene.

a ishod je uvek letalan. Virusi iz ove grupe izazivaju različite oblike neoplazmatskih bujanja sa kraćim ili dužim periodom kliničke latence. pa se ceo trup neškodljivo uništava. Ova oboljenja ne mogu da se preveniraju i leče. mijeloidna leukoza. odnosno meseci. Epizootiologija Leukoze predstavljaju ozbiljan epizootiološki i ekonomski problem. promenljivi su. tako da je za razvoj bolesti potrebno više nedelja. golubovi. LEUKOZЕ Leukozе živine su neoplastična oboljenja koja se karakterišu proliferisanjem nezrelih prekusorskih ćelija eritrocitne.2. fazani i papagaji. eritroleukoza. galebovi. Virus limfatične leukoze dovodi do polagane transformacije ćelija. a najčešće posle polne zrelosti. hemangiomi. nose manje jaja u toku proizvodnog ciklusa. osteopetroza. avijarni tip S. endoteliomi i neke vrste epitelnih tumora. a uginjavanje nastaje 2 do 5 dana posle pojave simptoma oboljenja. jaja su sitnija i s tanjom ljuskom. zbog patoloških promena koje se otkrivaju prilikom pregleda. Znaci bolesti se javljaju tek krajem prve godine života jedinki. Uzročnici leukoza živine su virusi iz podgrupe Opsspašz. Bolest je raširena svuda u svetu. plovke. . a zatim tumori vezivnog tkiva. i pored kokošaka mogu da obole ćurke. U okviru leukoza sarkom kompleksa postoje znatne razlike u pogledu etiologije. Stepen i odnos oboljenja. Ćelijski proliferati potiču iz hematopoeznih organa. ali i iz drugih organa sa aktivnim mezenhimom. mielocitne i limfocitne loze. kao i međusobnom odnosu pojedinih oblika bolesti.1. ne može da se koristi ni u kakve svrhe. Zaklana živina. mijelocitomatoza.10. guske. koja su nastala zbog poremećaja u diferentovanju hematopoeznih ćelija. bez ispoljavanja znaka bolesti. epizootiologije. Inficirane kokoške. U maligne neoplazme živine leukoza/sarkom kompleks ubrajaju se: limfoidna leukoza. eritroleukoze i sarkoma virusi poseduju specifične gene koji dovode do vrlo brze neoplastične transformacije ćelija i razvoja tumora za nekoliko dana ili nedelja. familije Ke(toušs1ae. Kokoške obole obično posle 14 nedelja uzrasta. pa zbog toga i postoje prelazni oblici između različitih leukoznih procesa. Virus mijeloidne leukoze. Oplođenost jaja i leženje su znatno niža.

Od svih neoplazmi iz leukoza sarkom kompleksa jedino se limfoidna leukoza javlja tako često da predstavlja značajan ekonomski problem. Može da uzrokuje velike gubitke, do 25% uginuća, ili samo pojedinačne slučajeve u nekim jatima. Ostale forme se, sa nekim izuzecima, javljaju uglavnom sporadično. Od skoro su poznate i supkliničke infekcije virusom avijarne leukoze, ali bez stvaranja neoplazmi, već sa padom nosivosti i pratećim posledicama, što oboljenju daje sasvim novu dimenziju. Izvan leukoza, od drugih tumora češće se javljaju hemangiomi, nefroblastomi i manje ostali tumori. Širenje bolesti u jatu nastaje vertikalnim putem, sa kokoške na potomstvo preko inficiranih jaja, i horizontalnim načinom - direktnim i indirektnim kontaktom. Vertikalno inficirni pilići, su značajan put infekcije, jer dalje šire infekciju u jatu. Starije kokoške izlučuju virus jajima ređe i u manjem broju, nego kokoške uzrasta do jedne godine. Virus se izlučuje pljuvačkom i izmetom, što je značajno za horizontalni put širenja infekcije. Kongenitalni put širenja zaraze je strogo vezan za prisustvo virusa u belancetu jajeta gde se dešava razmnožavanje virusa u ćelijama jajovoda koje proizvode belance, a i ovo je jako uslovljeno stanjem viremije. Nisu inficirani svi embrioni iz jaja u čijem se belancu nalazi virus. Neka istraživanja pokazuju da u jajima koja sadrže virus svega 20 do 50% embriona bude inficirano. Ovo se verovatno dešava zbog neutralizacije virusa antitelima iz žumančetne kese i termičke inaktivacije virusa u procesu inkubiranja jaja. Petlovi ne igraju značajnu ulogu u vertikalnom širenju bolesti, jer se virus ne umnožava u germinativnim ćelijama. Oni su izvor za kontaktni put širenja infekcije na kokoške. Virus uništavaju dezinficijensi, koji su u širokoj upotrebi. Virusi su relativno stabilni pri pH 5-9, a izvan ovih granica elektrohemijske reakcije lako ga inaktivišu. Poluživot različitih leukoza sarkoma virusa na 37°C iznosi 100 - 540 minuta, zavisno od vrste medijuma, porekla tkiva i soja virusa.

Spontana limfoidna leukoza, akutnog i hronrgčnog toka, po pravilu, pojavljuje se početkom pronošenja, a često i kasnije. Rana pojava bolesti je veoma retka. Vrlo retko oboljenje se javi pre 14 nedelja uzrasta. Može se uzeti da period od infekcije do razvoja oboljenja i uginuća traje 4 meseca i više. Infekcija prijemčivih pilića visokim dozama virusa mijeloidne leukoze, već za 5 do 6 dana izaziva specifične promene u krvi i tokom 12 dana posle infekcije završava letalno. Kod veštačke infekcije izolatima virusa iz prirodnih slučajeva i iz kultura ćelija, inkubacija traje duže. Inkubacioni period kod mijeloci-tomatoze traje duže od mijeloblasto-ze i eritroleukoze, ali kraće od limfoidne leukoze. Posle intravenske aplikacije MS29 soja virusa mijelocitomi se stvore za 3-11 nede-lja. U prirodnim uslovima dužinainkubacije je nepoznata, ali se javlja kod polno nezrelih jedinki. Period inkubacije eritroleukoze, u eksperimentalnim slučajevima, zavisi od soja izolovanog virusa, doze i načina inokulacije, uzrasta i genetske otpornosti pilića. Kod apli-kovanja soja KR1L2, inkubacija iznosi 21 do 110 dana, a kod soja K 7 do 10 ili 8 do 35 dana. Kod pilića se najranije 4-5 dana posle aplikovanja virusa razvije akutna eritroleukoza sa nezrelim atipičnim elementima eritrocitne loze. U ovim slučajevima ove elemente čine uglavnom proeritroblasti i eritroblasti. Klinička slika Limfoidna leukoza - Akutni, po pravilu leukemijski oblik bolesti, može da se ispolji znacima opšte slabosti, slabijim uzimanjem hrane ili anoreksijom i letalnim ishodom tokom nekoliko dana posle pojave prvih kliničkih simptoma, koji nisu karakteristični, pa se običnoi ne zapaze. Kod hroničnog toka jave se znaci anemije i mršavljenja do kaheksije. U jatu se beleži povećanje broja dnevnog mortaliteta. Ponekad se uoči povećanje obima abdomena, opšta slabost, bledilo i zaprlja-nost okoline kloake uratnim solima. Hematološki nalaz se odlikuje nag-lim povećanjem broja nediferento-vanih matičnih ćelija, kao i pro-mijeloblasta, uz agranulocitozu, pos-tojanje polihromazije i

bazofilije, pojavom mnogobrojnih eritroblasta i smanjenjem vrednosti venskog hematokrita. Mijeloidna leukoza - Prvi znaci bolesti, posle eksperimentalne in-fekcije, su apatija, nakostrešenost perja, proliv, anemija i usporen rast. Eritroleukoza - Kliničke simptome bolesti čine izrazita anemija, vodenasta krv koja slabo koaguliše, ascites i anasarka. Ponekad dolazi do uginuća zbog iskrvarenja, usled rupture povećane jetre i slezine. Patomorfološki nalaz Limfoidna leukoza - Akutnu i hroničnu limfoidnu leukozu kara-kterišu patomorfološke promene u vidu proliferativnih neoplasti-čnih procesa. Prve neoplastične promene nastaju u pojedinim foliku-lima Fabricijeve burze, bujanjem njenih limfnih folikula, za koje se pretpostavlja da predstavljaju ci/one ćelije za neoplastičnu transforma-ciju. Promene se zatim konstatuju u jetri, slezini, bubrezima, srčanom mišiću, polnim žlezdama, kostnoj srži, drugim tkivima, a izuzetno i u plućima. Promene mogu da budu izražene u vidu milijarnih ili većih čvorova, ili su difuznog karaktera, odnosno kombinacija ova dva oblika. Tumori su glatki, svetlucavi, na preseku slaninastog izgleda, meke konzistencije, vlažni, beličasti, svetlo-žute do zelene ili braon boje, sa nekrotičnim ognji-štima. Struktura kostne srži je znatno izmenjena zbog difuznog nakupljanja proliferisanih limfo-blastnih ćelija, tako da je i boja izmenjena. Zahvaćeni organi, ukoliko je izražen nodozni oblik leukoze, mogu, ali ne moraju da budu znatnije povećani. Ukoliko su promene izražene u difuznom obliku, tada su zahvaćeni organi znatno povećani. Jetra je jako povećana i ispunjava najvećim delom telesnu duplju, dostiže masu od 500 do 800 g. Slezina je veličine oraha do manjeg kokošijeg jajeta. Bubrezi su jednostrano ili obostrano povećani, sivo-zelenkaste boje i trošne konzi-stencije. Srce je povećano, a zidovi komora zadebljali i protkani nepravilnim prugastim poljima svetlo sive boje. Jajnik je usled prolifera-cije neoplastičnog

tkiva karfiola-stog izgleda. Semenici mogu da budu nekoliko puta povećani, sivo-bele boje i trošne konzistencije. Fabri-cijeva burza je, takođe, znatno pove-ćana. Patohistološkim pregledom ustano-ve se područja difuzne rasprostra-njenosti ekstravaskularnih nezrelih limfoidnih ćelija. Tumorske ćelije redovno imaju morfološke karakte-ristike velikih limfocita ili limfoblasta, imaju markere V ćelija i na površini nose IgM. Mijeloidna leukoza - Patološke promene su karakterizovane trostru-kim povećanjem jetre i petostrukim povećanjem slezine, koja je izrazito crveno-sive boje, mramorastog izgle-da, čvrste konzistencije. U ovim organima nađu se i manja ili veća tumorska ognjišta beličaste boje. U difuzno povećanim bubrezima i kostnoj srži nastaju analogne promene. Patohistološki nalaz odlikuje se intravaskularnim i ekstravaskular-nim

nakupljanjem mijeloblasta i promijelocita. U slezini se vidi hiperplazija folikula, kao i inter-folikulske strome sa mnogobrojnim proliferisanim monocitoidnim ćelijama. Nalaz u kostnoj srži daje sliku hiperplazije mijeloblastaiomeđu eritrocitopoeznih sinusa, GAS se mestimično nalazi i proli-feracija proeritroblasta. Mijeloidni elementi sadrže pseudofilne i eozinofilne granule, koje se nalaze i u zrelijim oblicima ćelija, odnosno u mijelocitima. Ponekad se mijeloblasti teško diferentuju od ćelijskih elemenata koji se pojavljuju kod eritroleukoze. Ipak, mijeloblasti su manji od eritroblasta, citoplazma im je acidofilna, a oblik uglast. Mijelocitomatoza - Promene nas-taju primarno u kostnoj srži iz dva tipa ćelija hemocitoblasta i mije-locita. Kasnije oni ggrorastaju kostnu srž i na površini periosta formiraju tumorske proliferate. Tumorski proliferati se nalaze na rebrima, dugim cevastim kostima, pljosnatim kostima glave. Nodular-nog su oblika i difuzno rasprostranjeni, žugo-bele boje, meko-trošne konzistencije, simetrični na par-nim kostima. Sastoje se od nakupina mijelocita, sa vrlo malo strome i odgovaraju onima iz kostne srži. U citoplazmi se nalaze gusto zbijene acidofilne granule, koje se Mau-SgipuaI-SNetza metodom boje crveno.

atrofija slezine. Antigeno se razlikuje od virusa leukoza i MB. Kod mijeloblastoze ćelije se nalaze intra. a boja ovih organa je crven-kasta.tipa. Kostna srž je žuto-crvene boje. Bubrezi su manje-više povećani. kao i na jetri. .10. saćast izgled kostne srži.2.Makroskopski se nađe višestruko povećanje jetre i slezine. Međutim. hepatomegalijom I proliferacijom pleomorfnih limfocitnih ćelija u timusu . koje se odlikuje izraženom splenomegalijom. Ponekad je teško razlikovati eritroleukozu od mijeloblastoze. odnosno leukostaza.zavaju spongiozne gredice i dolazi do atrofije kompaktnih delova kosti. LINFOPROLIFERATIVNA BOLEST ĆURAKA Lymphoproliferative disease Limfoproliferativna bolest ćuraka je neoplastično oboljenje. a vidljive patološke promene su u drugom planu. a kod eritroleukoze su kostna srž i jetra boje višnje. pggo se označava kao hemostaza. kod mijeloblastoze jetra je bledo crvena. kao i virusa retikuloendotelioze (RE) ćiraka i kokoši. a kod eritroleukoze isključivo intravaskularno. tako da se u jetri oko vene centralis nađu nekroze usled anoksije.i ekstravaskularno. pankreasu. pa se pored diferenciranja ćelijskih elemenata mora uzeti u obzir celokupan patomorfološki nalaz u organima. kostna srž beličasta.Eritroleukoza . Razlikovanje eritroblasta od mijeloblasta hematološkim pregledom nije lako. 2. tamno crvena ili ljubičasta. Ka-rakterisgično je nagomilavanje pro-eritroblasta i eritroblasta u sinu-sima i sinusoidnim kapilarima visceralnih organa. zapažaju se žuto-crvena ili žuto-smeđa ognji-šta. srcu. Kao posledica ovih promena nastaje kom-presivna atrofija parenhima. Kod anemičnog oblika eritro-leukoze upadl>iva je anemija. Patohistološkim nalazom otkrivaju se u kostnoj srži sinusi ispunjeni eritroblastima i uočavaju se mala ostrvca ćelija mijeloidne loze. Etiologija Uzročnik Limfoproliferativne bolesti ćuraka je virus C. a po površini. plućima i perifernim nervima. којi pripada familiji Retroviridae.

uzrasta 4 nedelje. Epizootiologija Bolest je utvrđena samo kod ćurak. kao i ćelija bubrega pilića i ćurića nisu prijemčive za infekciju virusom LPBĆ .Virusne čestice se mogu naći elektronskom mikroskopilom u tumorima. Virusne čestice nisu nađene u kontrolnim ćurkama. . Eksperimentalna ispitivanja su pokazala da su ćurići. Ustanovljeno je da postoji i genetska predispozicija na ovu bolest. U determinisanju strukturnih polipepzida virusa LPBĆ postoje teškoće. pošto kulture fibrobalasta embriona kokoši. jer su ćurići eksperimentalno inficirani 1. od 12 do 42 dana a ređe i do 20-e nedelje posle eksperimentalne infekcije. uzrasta 3-4 nedelje. Infekcija se eksperimentalno može izazvati parenteralnom aplikacijom infektivnog virusa samo u pilića ali ne i u pačića i guščića. Naime. Do sada postoje detaljni podaci o izučavanju polipeptida LPBĆ od strane dve grupe istraživača. Delimično prečišćen virus ostaje infektivan posle filtrovanja kroz membranske filtere.. za ova ispitivanja se koristi plazma viremičnih ćuraka. Najverovatnije da prisustvo matrnalnih antitela sprečava razvoj bolesti kod veoma mladih ćurića. osim ako nisu bije eksperimentalno inficirane virusom LPBĆ. kao i sedimentu plazme obolelih ćuraka. ćurke patke i prepelice. prečnika pora 220 nm. znatno osetljivi na infekciju virusom LPBĆ nego uzrasta 1 dan. tkivu slezine i tumusa. Ako se delimično prečišćeni virus LPBĆ tretira rastvaračima lipida (etar i hloroform) i aplikuje ćurićima. ali ne kad su pore prečnika 100 nm. koji pokazuju da se oni razlikuju od polipeptida drugih retrovirusa . Ovo se ne može objasniti promenom prijemčivosti za infekciju. zbog gubitka infektivnosti virus neće izazvati patoloske promene. dana uzrasta ipak oboleli. Međutim virus iz plazme može biti kontaminovan polipeptidima domaćina. kao i suprotno genetska otpornost pojedinih linija na virus LPBĆ.

zapaženo je zadebljanje ograničenog a ne difuznog karaktera. Na ostalim oraganima jetri. Za sad se koriste ELISA. miokardu i zidu creva izražene su difuzne miliarne promene u vidu tumora. Simptomi bolesti nisu jasni. plazma ćelija i makrofaga. Klinička slika Klinički tok bolesti je obično veoma kratak. Testom transkriptaze se može utvrditi i viremija pre pojave kliničkih znakova i patomorfoloških promena. ischiadicus i dr. U krvnom serumu dolazi do povišene koncentracije IgM. Na nekim nervima lumbalno sakralnog dela. a da nisu izraženi tumori kod uginulih. U muskulaturi je često prisutno krvarenje pa je muskulatura bela i anemična. plućima. Mortalitet je najizraženiji u starosti od 16 nedelja i kreće se do 25%. gonadama. Najizraženija je splenomegalija pri čemu slezina može biti uvećana i do 5 i više puta od normalne. Dijagnoza Dijagnoza bolesti LPBĆ se postavlja na osnovu imunoloških i patomorfoloških ispitivanja. Vrednosti hemokrita i broj eritrocita kod obolelih značajno padaju. pankreasu.Bolest LPBĆ se javlja najčešće između 7 i 18 nedelje. mada se može pojaviti i kod odraslih u sporadičnim slučajevima. Histološke promene u obolelim organima se odlikuju limfoproliferacijom i infiltracijom zrelih i velikih limfocita. Retko nastupa anoreksija i promene na perju sa kaheksijom. Struktura organa je bitno izmenjena zbog jake infiltracije pleomorfnih ćelija. Patomorfološke promene Patomorfološke promene se nalaze u svim organima i tkivima obolelih ćuraka. Diferencijalna dijagnoza . zatim limfoblasta. bubrezima. jer je pokušaj izolacije virusa za sada bez uspeha. Krvna slika kod obolelih se menja.timusu. U tumorima i promenjenim organima se nalaze ćelije u mitozi. Imuno florescencija i test transkriptaze. Kod pojedinih ćurki nalazi se leukocitopenija a kod drugih leukocitoza.

plazma i retikulinske ćelije. srce. a često i oštećenjem hematopoeznog tkiva. Marbile bone disease. Akropachia ossea. Osteodysplasia leucosarcomatosa gallinarum. Gajenje ćuraka koje su genetski otporne na retro viruse treba smatrati perspektivnom merom za preveniranje LPBĆ. Ostitis deformans hyperplastische oder hypertrophische. bolest debelih nogu. nediferentovani limfoblasti. Profilaksa se zasniva na primeni zoohigijenskih mera i visokim merama biosigurnosti. a za RE je jetra. slezina. Etiologija . a promenjen i hiperemičan timus je patognomoničan za LPBĆ. Osteodystrophia fibrosa cystica. Profilaksa i terapija Ne postoji uspešna i specifična profilaksa i terapija protiv LPBĆ. 2. a u LPBĆ zreli limfociti. timus i gonade. Primarni organ za LPBĆ je slezina a zatim pankreas. U tumorozno izmenjenim organima kod RE se nalaze limfoblastoidne ćelije. sporadični difuzni osteoperiostitis. Histološki je takođe moguće razlikovanje ovih bolesti. gonade i pluća.LPBĆ treba razlikovati od RE ćuraka jer se promene nalaze skoro u istim organima. OSTEOPETROZA Ostepetroza je sporadična osteopatija živine koja se karakteriše hipertofijom cevastih kostiju.3. creva a u manjem stepenu pankreas. Paget disease. Ostepetroza se često sreće pod nazivom mermerna bolest. Osteomyelosclerosis. osteopetrotična limfomatoza. jetra. Osteoporiotitis ossificans. Tumori u crevima i prominirajući nodulski tumori u jetri su karakteristični za RE.10.

koji se označava soj L29.Osteopetroza se može preneti sa obolele na zdravu živinu pomoću pune krvi i ćelija kostne srži. Tako su Burmester i sar. Virus označen ARC-B. koji su povezani sa virusom limfoidne leukoze. a izazivaju osteopetrozu. U kasnijoj fazi bolesti nastaje apatija i lakša kaheksija. Ovaj virus izaziva promene na kostima u periodu od 2 nedelje posle infekcije. međutim . Veliki broj. metatarzus) i krila (humerus i ulna). do sad izolovanih virusa leukoza može da izazove osteopetrozu. ovaj virus izaziva osteopetrozu u više od 80% pilića inficiranih prvog dana uzrasta. Obično cevaste kosti su simetrično zadebljale i neravnih površina. Osteopetroza se na piliće prenosi kongenitalno preko jaja. kao što su limfoidna i nefroblastom. kao i njenu povezanost sa ostalim bolestima leukoza-sarkomne grupe . Bolest se javlja u samo malom broju inficiranih pilića. Pojava nenormalnog rasta kostiju obično nastaje posle latentnog perioda od 2 do 6 meseci. izaziva osteopetrozu u 100% slučajeva. Opisana su još dva virusa. Klinička slika Osteopetroza se manifestuje promenom opšteg stanja i vidljivim deformacijama kostiju nogu (tibija. Promenjena mesta su temperirana. Osteopetroza se pojavljuje prvenstveno kod brojlera sporadično. Osim u pilića osteopetroza se može eksperimentalno izazvati i u biserki. Epizootiologija Bolest je raširena na svim kontinentima a kod nas je opisao Rusov (1983). Promene na kostima su učestalo praćene drugim poremećajima. a ređe u vidu epizootije. (1959) prvi izilovali virus. nađen je i veliki broj pilića koji su oboleli od eritroleukoze i limfoidne leukoze. Opisan je veliki broj izolovanih sojeva virusa koji eksperimentalno izazivaju osteopetrozu u visokom procentu. a bolest se u fazi viremije širi i horizontalno. . Istraživanja su potvrdila virusnu etiologiju ove bolesti. Muskulatura je atrofična i živina se teško kreće pri čemu karakteristično podiže nogu visoko.

a daljem procesu do suženja i potpune obliteracije medulske šupljine. Patomorfološke promene Post mortem makro promene nastaju na cevastim kostimau vidu hipertofije bazofilnih osteoblasta periosta i Haverzovih kanala. Osteoblasti organizuju fibrozno koštano tkivo koje se razlikuje od normalnog kompaktnog tkiva. timusai slezine je smanjena oko 10 puta u odnosu na masu organa kod ne inficiranih pilića. Promene limfocitnih organa i kosne srži su degenerativne ili anaplastične. i pri tome izraženih neravnih površina kostiju. Zadebljanje kostiju može da bude i šest puta veće u odnosu na normalne kosti.Kod inficiranih pilića masa burze Fabrici. dok su epifize retko promenjene. Nastalo fibrozno koštano tkivo dovodi do zadebljanja cevastih kostiju. a u daljem toku i druge kosti. Dijagnoza Dijagnoza se utvrđuje dokazivanjem progresivnog periostalnog i endoostalnog okoštavanja. Promene na kostima su patognomonične za ovu bolest. Ovo smanjenje limfocitnih organa je vid ispoljavanja imunosupresije virusa osteopetroze. naročito cevastih kostiju. Kod obolele živine od osteopetroze često se istovremeno izoluju i virusi leukoze i Marekove bolesti. Osteopetrične promene su proliferacijske ili hipertrofijskeprirode i mogu biti neoplastične. Makroskopske promene su na dijafizi. U početnom stadijumu oboljenja zahvaćene su dugačke cevaste kosti nogu i krila. Diferencijalna dijagnoza .

Posebna pažnja se mora posvetiti ishrani i držanju pilića. Selekciju živine na genetsku otpornost prema retrovirusima. a u sisara smanjenje resorpcije kostiju osteoklastima. Profilaksa i terapija Terapija osteopetroze ne postoji. Reproduktivni organi. treba smatrati perspektivnom merom zaštite. znatno je ređa pojava tumora u pilića nego u sisara istog uzrasta. preporučuje se izdvajanje iz jata obolelih jedinki i sprovođenje dezinfekcije i drugih zoohigijenskih mera. a u sisara familijarna. veća pažnja je posvećena bolestima virusne etiologije. U živine bolest izaziva proliferaciju osteoblasta.Promene na kostima kod osteopetroze su karakteristične i ne postoje teškoće u postavljanju dijagnoze. . veća pažnja nije pokalnjana iz dva osnovna razloga.4.i to zbog ekonomskog značaja i kao pogodnog modela za izračunavanje malignih oboljenja u ljudi. pošto se karcinomi jajnika i jajovoda u kokoši pojavljuju i vrlo visokom stepenu. međutim. naročito u ranoj fazi bolesti. 2.10. Etiologija ove bolesti u živine je virusna.TUMORI NEDOVOLJNO IZUČENE ETIOLOGIJE U izučavanju neoplastičnih oboljenja živine. poprečno ili uzdužno otvaranje dugih kostiju olakšava utvrđivanje sitnih egzostoza i endostoza. rahitis i osteoporaza se mogu razlikovati od osteopetroze na osnovu kliničkih znakova i epifizijskog formiranja osteodne ili porozne kosti. Osteopetroza u živine se znatno razlikuje od osteopetroze u sisara. predstavljaji izuzetak. Što se tiče ostalih osteopatija u živine. Zatim. uzročnicima ne samo osteopetrozne već i drugih malignih neoplazmi iz leukoza-sarkomne grupe. češće nego u drugim životinjama. Često je prosečan život komercijalnih pilića i ćurića kraći nego vreme da se razviju tumori koji nisu virusne etiologije..koja se veoma retko pojavljuje. Kod peroze se nalaze savijene i spoljašne kosti ali je struktura kostiju normalna. Bolestima koje nisu virusne ili su nedovoljno poznate etiologije. Za borbu protiv ove osteopatije.

TUMORI POTPORNOG. mršavljenja. Posle eksperimentalne infekcije virusima Rous sarkoma (VRS) i Fujinami sarkom virusa (FSV). lokalno ograničeni i diferentovani tumori. Patološko morfološka slika ovih tumora je različita. Maligni tumori se šire ekspanzivno infiltraciskim rastom ili metastazama u toku nekoliko dana i često dovode do akutne slike bolesti sa pojavom malaksalosti.koje je prijemčiva za horizontalnu i kongenitalnu infekcijuvirusima leukoza. proliva. na skeletu ili muskulaturi mogu se raspoznati vizuelno ili utvrditi palpacijom. Klinička slika Slika bolesti zavisi od lokacije i svojstva tumora koji se razvija. Tumori na i ispod kože.mogući su i mešoviti oblici tumora. koji nastaju visceralnim organima. posle eksperimentalne infekcije različitim sojevima VLŽ. isto tako stvaraju izolovani benigni tumori vezivnog tkiva iji sa malignim odlikama. u pilića se mogu za 3-5 dana razviti fibromi i fibrosarkomi. osim ako zbog rasta tumora nisu poremećene značajne funkcije organizma. verovatno su posledica latentnih infekcijasojevima VLŽ sa onkogenima specifičnim za transformaciju. VEZIVNOG I TKIVA KRVNIH SUDOVA Tumori poreklom od ćelija potpornog. Tumori vezivnog tkiva. Tumori se mogu razviti kao izolovani. pospanosti. a ponekad i posle dužeg vremen. u pojedinih jedinki se u toku 4-8 nedelja. ascitesa i poremećaja . Benigni tumori na i ispod kože razvijaju se polako. vezivnog i tkiva krvnih sudova mogu da se pojave u živine kao spontani procesi. sačinjeni od različitih vrsta tumora. Pri tome opšte stanje ostaje ne promenjeno. i posle eksperimentalne infekcije pilića različitim sojevima onkovirusa živine. a pod izvesnim uslovima mogu se i smanjiti. TUMORI VEZIVNOG TKIVA Spontani tumori se najčešće pojavljuju kod starije živine. oblici spontanih tumora jednaki su eksperimentalno izazvanim onkovirusima živine. Spontani tumori na koži verovatno potiču zbog lokajne infekcije povređene kože ili aplikovanog materijala kontaminovanog virusima leukoza živine.

boje su bledo žućkaste. Mnogi tumori dovode de smrti već u toku nekoliko dana od pojave prvih jasnih znakova bolesti. Fobrosarkomi se povremeno javljaju i u jajniku kao mešani tumori sa slikom hemangiofibrosarkomaili karcinofibrosarkoma nalaze se metastaze i u drugim vitalnim organima. i fibrocita zvezdastog i vretenastog izgleda kao i strome sa slabo bazofilno obojenim mucinskim sekretom. Retko se javljaju kao spontani tumori. VIRUSNI HEPATITIS GUSAKA (Derzsy's Disease) Virusni hepatitis je akutno infektivno oboljenje pitomih i divljih guščića koje se manifestuie teškim promenama na mnogim unutrašnjim organima.kretanja. koja je delimično vakuolizovana. i to najčešće ispod kože. Fibrosarkomi i miksofibrosarkomi Oni predstavljaju maligne tumore koji su skloni metastaziranju. uglavnom su čvrsti i jasno ograničeni od okolnog tkiva. Kod fibrosarkoma creva nastaje i ascites. a još ređe na drugim mestima. kao benigni tumori pretežno se javljaju ispod kože ili u mezosalpingsu. na preseku se mogu prepoznati po strukturi snopova i slojeva vlakana. sa infiltracijskim rastom u mišićno i koštano tkivo i salje u trbušnu duplju. Patomorfološke promene Fibrom i miksofribrom. koja se mogu relativno lako prepoznati. najčešće u odrasle živine.to su lokalno ograničeni tumori. Tome se još mogu pridružiti i sekundarne bakteriske infekcije. . Spontani miksofibrosarkomi. ponekad se mogu naći i u abdominalnoj regiji i odatle infiltracijom širiti.oni se sastoje od labave mreže. Miksofibrini retko nastaju u vezivnom tkivu potkožno na glavi. koji na preseku imaju vlažan izgledi iz kojih ističe malo bistrosluzavog sekreta.

prenosi se i preko jaja. naikarakterističniie promene izražene su na jetri. Diferencijalno-dijagnostički postoji sličnost sa Adenovirusnim infekcijama. tako da su inkubatori i zagadjene baterije često rasadnici bolesti. Prenosi se direktnim i indirektnim kontaktom. Potrebno je imati u vidu i neka bakterijska oboljenja. Postavljanje dijagnoze relativno je lako i bazira se na karakterističnim simptomima bolesti i patomorfološkom nalazu na unutrašnjim organima. Patogeneza. Kod izvesnog broja obolelih guščića pojavljuje se konjunctivitis i seroznosluzav iscedak iz nosa (rhinitis). gubitkom apetita i pojačanom žedii. Istovremeno se raože pojaviti serofibrinozni pericarditis i ascites. Morbiditet ponekad može da zahvati sve objekte sa mladim guščićima. . a mortalitet može znatno da varira. U nekim slučajevima ona je čvrste konzistencije. Simptomi bolesti manifestuju se neveseloSću. i to od 7-100%. Sa ovako izraženim simptomima obolele životinje vrlo brzo uginjavaju. Medjutim. konjunktivitisa i fibrinoznog zapaljenja jezika. Pored rinitisa. koje se sastoje u njenom povećanju i prožimanju krvavljenjima usled čegaje prilično trošna. a što je još značajnije. Patomorfološke promene. U svežim slučajevima u hepatocitima i Kupferovim ćelijama mogu se zapaziti intranuklearne inkliizije. kao što su: pašteurella anatipestifer i E.Etiologija. Prenia nekim zapažanjima i tireoidea obolelih može da bude povećana. mada su iz aficiranih jedinki izolovani i Adenovirusi. Inkubacija pri prirodnim uslovima nastanka bolesti traje izmedju 9-14 dana.coli. hemoragičnim nefritom i enteritom. Histološkim pregledom otkrivaju se distrofično-nekrotične promene na jetri i na srčanom mišiću sa krvavljenjima i infiltratima heterofila. Ponekad bolest može da poprimi protrahirani tok. pri čemu se zapaža eritem na koži^a opadanjem perja. Uzročni agens pripada grupi Parvovirusa (guščiji Parvovirus tip 1). posle 4. U izvesnim slučajevima pojavljuju se naslage u vidu pseudomembrana na jeziku (glossitis pseudomembranacea). nedelje starosti bolest se retko pojavljuje u jatima. influencom.

Manifestuje se hemoragičnim sindromom. Udružen sa virusima Marekove ili Gumboro bolesti uzrokuje mortalitet koji dostiže i do 90%. iz grupe virusa svrstanih u familiju Cirkoviride. a najveći mortalitet je u periodu između 5. Smatra se da je virus ubikvitaran. U tkivima inficiranih životinja i . dermatitis brojlera ili bolest plavih krila je virusno oboljenje pilića. supkutanim i intramuskularnim krvavljenjima. Horizontalan način infekcije je moguć kontaktom sa jedinkama koje su transovarijalno ili peroralno. ali može da nastane i kod starije živine. ali se primenjuje vakcinacija roditelja prema odgovarajućem programu. jer je široko rasprostranjen kod pilića i igra ulogu u mnogim prirodnim mešanim infekcijama. Virus uzrokuje imunosupresiju. preko hrane.Terapija iprofilaksa. kaheksijom i mortalitetom. Epizootiologija Oboljenje se javlja prvenstveno kod pilića. Odredjena terapija ne postpji. i 6. mada se navodi uzrasna rezistencija sa već 14 dana. Bolest protiče u akutnoj formi. Virus se prenosi vertikalno. sa anemijom. što povećava indirektne gubitke kod ove bolesti. atrofijom limfocitnog tkiva. Etiologija Prouzrokovač je DNK virus (CAA ). mada može da dostigne i 60%. inficirane izmetom bolesnih pilića. Aerogeni put infekcije nije moguć. imunosupresijom. U neposrediio ugroženim jatinia guščića može se upotrebiti hiperimuni ZARAZNA ANEMIJA PILIĆA Zarazna anemija. U narednih 5-6 dana vraća se na nivo tehnološkog mortaliteta. Mortalitet se kreće od 5 do 10%. kako bi se pospešio nivo humoralnih antitela kod podmlatka. dana posle pojave kliničkih simptoma.

timus. uvećanje jetre i gangrenozni dermatitis. Uspostavljanje hematopoeze. slezine i Fabrici-jeve burze. Diferencijalna dijagnoza . započinje oko 16-18. u kojima se otkrivaju eozi-nofilne intranuklearne inkluzije. a zatim granulocitopoeze. Hema-topoezne ćelije se zamenjuju masnim tkivom. uobličeni elementi krvi. aplazija kostne srži i atrofija timusa. posle 4-6 dana. jetra. slezina. Može da se izvede intramuskularnom inokulacijom materijala. Izolacija virusa je spora i skupa metoda i stoga nije preporučljiva.crevnom sadržaju virus perzistira najmanje 7 nedelja. i 26. Za izolaciju virusa potrebno je do 10 pasaža kroz kulturu ćelija. jednodnevnim pilićima ili u kulturu ćelija. Kod inficiranih pilića razmnožavanje virusa uzrokuje anemiju i produkciju antitela. nastaje atrofija svih ćelijskih loza u kostnoj srži. Virus se umnožava u hematopoeznim prekurzorskim ćelijama kostne srži i timusa. Kod eksperimentalne infekcije. indirektnom imunofluorescencijom i Eliza postupkom. prvo eritrocitopOeze. dana. Mogu da se nađu i hemora-gije u supkutisu i po skeletnim mišićima. dana posle eksperi-mentalne infekcije. a hiperplazija kostne srži između 22. Izolacija i identifikacija uzročnika Virusni antigen može da se dokaže imunofluorescencijom ili imunohistohemijskim metodama u timusu ili kostnoj srži inficiranih pilića. Serumska antitela dokazuju se serumneutralizacionim testom.ćelijska linija dobijena iz limfoma uzrokovanog virusom Marekove bolesti. ali kraće kod jedinki inficiranih u kasnijem uzrastu. čiji značaj još uvek nije razjašnjen. U ćelijskoj kulturi virus se otkriva na osnovu citopatogenog efekta i imunofluorescentnog bojenja. Patomorfološke promene Najkarakterističnije promene su anemija.

GLJIVIČNE I PARAZITSKE BOLESTI 3. a preventiva je moguća imunoprofilaksom i sanitarnim metodama veterinarske medicine. ASPERGILOZA .Znaci oboljenja mogu nekada da podsećaju na Gamboro bolest. hemoragični sindrom i mikotoksikoze Terapija se ne sprovodi. 3.1.

Etiologija. Kasnije. takođe.Aspergiloza je prvenstveno oboljenje respiratornog trakta. prostirke. stresom ili trovanjem. a koja potiče od kontaminirane hrane ili. najčešće 1518. obično do 5%. u hroničnom toku bolesti smrtiost je niska. opremom ili kontaminiranim jajima. . što je češće. a najčešće se događa u inkubatoru. Infekcija nastaje inhalacijom spora gljivica. kao i težina oboljenja u sprezi su sa stresom. Vakcinacija protiv njukastl bolesti putem spreja može da bude. uzrokovano gljivicama iz roda Aspergillus. ređe sistemsko oboljenje. a spore u njemu prežive i do 18 meseci. Epizootiologija Na infekciju aspergilusima najosetljiviji su novoizleženi pilići. Klinička slika Klinički simptomi bolesti javljaju se 3-5 dana posle leženja. i iznosi i do 50%. u prve tri nedelje života. Može da dođe do uginuća embriona u ljusci. Pilići inficirani u inkubatoru obično nemaju značajnu ulogu u horizontalnom širenju bolesti. istovremenom infekcijom drugim patogenom. koncentracijom amonijaka i zaprašenošću vazduha u živinarniku. ali isva ostala živina. Bolest je prouzrokovana gljivicama iz roda Aspergilus. ali slučajevi oboljenja su pojedinačni i potencirani imunosupresivnim stanjima. jedan od potencirajućih faktora. Smrtnost varira tokom prve faze oboljenja. Najosetljiviji je podmladak u vreme leženja. Odrasla živina je podložna infekciji. Učestalost pojave aspergiloze među živinom. dok su stariji od nedelju dana značajno otporniji. ćurići i plovčići.Infekcija može da nastupi i inhalacijom spora aspergilusa iz prašine u živinarniku. Infekt se u inkubator unosi zagađenim vazduhom. ukoliko je infekcija nasgupila u inkubatoru. dana inkubiranja.

Zbog hematogenog širenja infekta. Aspergilozni proces na oku je obično jednostran. uzrokujući gljivični oftalmitis i iridociklitis.Prvi simptom aspergiloze kod novoizleženih pilića je otežano i ubrzano disanje. kostna srž. Mogu da se jave i simptomi oboljenja CNS-a. . para-bronha i vazdušnih kesa. i to posebno na meningama u zadnjem delu kore. Dispnoično stanje je progresivnog karaktera. ali progresivna respiratorna insuficijencija. sa nekrotičnim centrom. Slične promene se nađu i na oku. Kod odraslih jedinki uglavnom se javlja supklinički tok bolesti. koji opstruiše vazdušni put. dušnika. u vidu belih čvorića. u vidu belih plakova ili čvorića. U konjunktivalnoj kesi se nakuplja žućkasta kazeozna masa. u traheji i sirinksu može da se nađe veća količina eksudata. Takođe. bubrezi. kao što je tortikolis. a na korneji se uočavaju ulceracije. Mogu da se jave slučajevi ugušenja zbog opstrukcije sirinksa ili dušnika. razvija se otok konjunktiva. na pektenu i irisu. Kod onih koji prežive akutnu fazu zapaža se letargija i potištenost. veliki granulomi pritiskom vrše opstrukciju plućnog krvotoka. mogu da se nađu promene u mozgu. Starije promene u vazdušnim putevima i šupljinama su zelene ili čak crne boje. Primeti se samo blaga. Ove inicijalne promene zapažaju se na epitelu konjunktiva. usled čega može da se razvije slabost desnog srca i ascites. oči su zatvorene. posebno kod ćuraka. nosa. Patomorfološki nalaz Rastom gljivica razvijaju se granulomi. Procesom mogu da budu zahvaćeni i drugi organi i tkiva. perikard. Infekcija digestivnog trakta uslovljava pojavu proliva. a ukoliko je proces lokalizovan u usnoj duplji i otežano uzimanje hrane. pa pilići počinju da dišu širom otvorenih kljunova. U hroničnom toku bolesti.

Takođe. Oboljenje se vrlo retko javlja kao primarno. Bolest je prouzrokovana gljivicom Candida albicans. uzrokovano gljivicom Candida albicans.Aspergilusni granulomi su kara-kterističnog izgleda. SORNA BOLEST Sorna bolest je oboljenje sluznica usta. pojedinačni ili konfluišu. a posebno stanja produženog antibiotskog tretmana. plovuše i fazani. zapažaju se i u mikroskopskim preparatima bojenim hematoksilin-eozin tehnikom ili nekim tehnikama za bojenje gljivica. Etiologija. Epizootiologija Oboljevaju kokoške. kao i divlje ptice. Dijagnoza Hife Aspergillusa mogu da se uoče u mikroskopskim preparatima skarifikata ili otisak preparata. Terapija se sprovodi antibioticima i antimikoticima na osnovu antibiograma. golubovi. Na preseku se uočava koncentri-čno-slojevita građa sa kazeoznim centrom. . 3. stres i nutritivne deficijencije. jednjaka i voljke. Ovalnog su ili okruglog oblika. Uglavnom je sekundarnog karaktera i prati imunodeficijentna stanja. veličine od zrna griza do zrna graška. ćurke. Lečenje. tretiranih 10% kalijum-hidroksidom. Navedena stanja uzrokuju endogenu infekciju ili potenciraju egzogenu u slučajevima jake kontaminacije pojilica. hranilica i prostirke ovim mikroorganizmima. Najosetljiviji je podmladak do 3 nedelje uzrasta. Kandida je ubikvitarni mikroorganizam i nalazi se često na sluznicama zdravih ptica.2. sivo-žute do žute bo-je.

Patomorfološki nalaz Invazija kandide i njen rast na površini sluznice uzrokuje epitelnu proliferaciju i sgvaranje difteroidnih pseudomembrana. Oboleli pilići su neveseli. U hroničnim slučajevima jave se pri odlupljivanju pseudomembrana erozije i ulceracije. Simptomi su prisugni samo kod jedinki koje su jako inficirane. obolela živina otežano uzima hranu. tako da progresivno mršavi i gubi kondiciju. usled otežanog uzimanja hrane i vode. gde su uslovi nege i ishrane slabi. vodi mršavljenju i dehidraciji. Ako proces zahvati voljku. S obzirom na veliku rasprostranjenost i čestu infekciju živine ovim uslovnim patogenom. Nakupljanje sivo-beličastih do žućkasto-smeđih naslaga na sluznici usne duplje. a karakteriše se simptomima poremećaja nervnog sistema. koje ne prijanjaju čvrsto za podlogu. Oboljenje je više rašireno u malim jatima pasioniranih odgajivača živine. Klinička slika Inkubacija u prirodnim uslovima traje 3-10 dana. Izolacija i identifikacija uzročnika Dijagnoza se potvrđuje mikroskop-skom determinacijom kvaščevih ćelija. jednjaka i voljke. tako da je velika površina sluznice prekrivena prevlakama siraste konzistencije. Pseudomembrane pokazuju sklonost konfluisanju. nakostrešenog perja i slabo se kreću. bubrega ili digestivnog trakta. jednjaka i voljke. ona se povećava zbog nakupljanja gasova. Inflamatorna reakcija sluznice nije jako izražena.Alteracije se nađu najčešće na sluznici usne duplje. Međutim. hifa i pseudohifa u skarifikatu sa obolele sluznice ili u histološkim preparatima. ređe žlezdanog želuca. Diferencijalna dijagnoza . teško može da se odredi tačno vreme inkubacije. Sistemska infekcija je retka. a pri jakim infekcijama može da bude zahvaćeno i celo tanko crevo.Mortalitet je vrlo nizak ili ne postoji.

Bolest je prouzrokovano protozoom Histomonas meleagridis Epizootiologija Od histomonoze prvenstveno obolevaju ćurke. Inefekcija može da se odigra istovremeno sa infekcijom sa Argas persicus. Najčešće obole ćurići uzrasta 3 do 12 nedelja.Gubici jako variraju. HISTOMONIJAZA Histomonoza ili crnoglavost. Etiologija. Odrasle ćurke su otpornije i mortalitet obično iznosi oko 20%. Međutim. Pilići obole u uzrastu od 2-5 nedelja. boginja i A- hipovitaminoze. teren na kome su držane ćurke ostaje kontaminiran sa protozoom Histomonas meleagridis i više od godinu dana. koje obolele. fazan. je oboljenje ćuraka. . a mortalitet dostiže 80%. Karakteriše se zapaljenjem slepih creva i jetre. Kokoške i drute ptice. kao i visokim morbiditetom i mortalitetom. koji je mogući mehanički vektor. ređe kokošaka i drugih ptica. U toku rekonvalescencije može da dođe do recidiva obolzsnja i uginuća. stariji od 5 meseci obole znatno ređe. Lečenje se sprovodi antimikoticima i antibioticima. Histomonasi su u spoljašnjoj sredini vrlo neotporni i propadaju za nekoliko minuga do nekoliko sati. uzrokovano protozoom Histomonas meleagridis. Prebolele jedinke se sporo oporavljaju i znatno zaostaju u porasgu. posebno kod ćurića.3.Kandidijazu treba razlikovati od Marekove bolesti. koje ingestiraju jaja heterakisa sa inkorporisanim histomonasima. paun. dok je kod pilića znatno niži. ali js mortalitet znatno viši kod podmlatka nego kod odraslih. bolest crne glave. Infekcija nastupi ingestijom raz-vojnih oblika parazita. Razlog su kišne gliste. Jedinke koje su prebolele histomonozu ostaju dugo izlučivači infskta. jarebica obole ređe i u znatno blažem obliku. Oboleli ćurići uginu nakon jedne do dve nedelje bolovanja. misirka. prebolele ili klinički inaparen-tno inficirane jedinke izlučuju izmetom. 3. prepelica.

što je češće. oba slepa creva. Kod obolelih jedinki zapaža se inapetencija. Kasnije se javi proliv. Sluznica je inflamirana i prekrivdra pseudomembranama. često testaste. Patomorfološki nalaz Karakteristične promene nađu se u slepim crevima i jetri. ali može da bude akutan i hroničan. Obolela živina ugine za 7-14 dana. nekada i crvene . sa crvenim podminiranim rubovima. Tok bolesti je prvenstveno subakutan. pa i da uzrokuju perforaciju zida cekuma. ali isto tako i da se javi na početku bolesti. bez sjaja i prošarana poljima sivo-bele do žugo-sive. Seroza je mutna. nejednako zadebljalog zida i ispunjena gasovima. jednako ili nejednako uvećana. boje.Promena boje kože može da izostane. slabost i umor. Kod starije živine oboljenje je hroničnog toka i simptomi su mnogo blaži.Klinička slika Oboljenje se najranije javi 7 do 12 dana od infekcije. Ćurke nosilje teže obole od ostalih i sa većim gubicima. Stoje opuštenih krila i nakosterešenog perja ili leže. U poslednjem stadijumu oboljenja zapaža se sivo do crveno prebojavanje kože. siraste ili mrvičaste kon-zistencije. Mogu da budu dosta duboki. Promene mogu da zahvate samo jedno ili. sa posledičnim cirkumskriptnim ili difuznim fibrinoznim . a najčešće sredinom i krajem leta. Često se na njoj nađu ulceracije nepravilnog oblika i veličine.Bolest se javlja tokom cele godine. Ona su znatno. kod starijih jedinki narandžasto-žute boje. U lumenu se nalazi žuto-zeleni do tamno smeđi sadržaj. ili se odvajaju od jata. često slepljeni sa okolnim organima. naročito na glavi. kao i apatija. Ćurke obole teže od kokošaka. Slabljenje i mršavljenje je naglo i progresivno. ponekad i perakutan. žućkaste ili zelenkaste boje. Inače inkubacija traje do 3. koje često ne ispoljavaju ikakve sim-ptome oboljenja. Često se zapazi samo proliv i postepeno mršavljenje i moguće uginuće. retko preko 4 nedelje. nekada i ranije. pa zaostaju za jatom na paši ili ispustu. izmet je smrdljiv.

Veličine su zrna maka. često i dvostruko. ili su nekrotična ognjišta sive ili sivo-žućkaste boje i prostiru se duboko u parenhim. Izolacija i identifikacija uzročnika Uzročnik oboljenja može da se nađe u rubovima promenjenih delova sluznici slepih creva i parenhima jetre svežih leševa ili u cilju dijagnostike zaklanih životinja. okruglog ili eliptičnog oblika. Jetra je često nepromenjena. Koža glave je usled venske staze često crne boje. nađe se ameboidna forma histomonasa. U promenama slepih creva uočavaju se bičaste trihomonadidne forme. zaobljenih rubova. a vrlo retko u pankreasu. tako da ne dosežu površinu jetre. Kod kokošaka se promene nađu najčešće samo u slepim crevima. žućkasto-bele ili žuto-zelenkaste boje. Ukoliko odmah ne dođe uginuća slepa creva se slepe sa tankim crevima i okolnim organima. ali i u slepim crevima. nekada u grupama. a ponekad i bez perja. koji se pruža duž tela. ili da se boje. Nalaze se u nivou površine jetre ili su nešto upala. Jetra je uvećana. Nekroze mogu da se nađu i samo u dubini parenhima. a pod prstima su siraste i mrvičaste konzistencije. Na lešu se konstatuje kaheksija. često obrubljena tamnocrvenosmeđim prstenom. Promene na jetri se jave 8-12 dana od infekcije i kod ćuraka su jako karakteristične. Po njenoj površini uočavaju se okrugla i ograničena nekrotična ognjišta. Na preseku se uočava da prodiru u parenhim jetre u obliku klina. smeđe-crvene boje. u Fugovoj peći (38°S) pod mikroskopom. a nekada i konfluiraju.peritonitisom. a u kasnijem toku bolesti sivo-smeđe. Okolina kloake je uprljana izmetom. a kasnije se povećavaju do veličine oko 1 cm. . Razmazi skarifikata promena mogu da se posmatraju kao nativni. sa 4 slobodna i jednim dugačkim bičem. okruglog oblika bez ili sa jednim bičem. Slična nekrotična ognjišta mogu da se nađu i u bubrezima i slezini. U promenama u parenhimu jetre. Rasuta su po celoj površini jetre. kada se zapaža krstanje histomonasa.

mogu da se ustanove uzročnici oboljenja.Pojave se 7 do 10 dana posle infekcije. Mortalitet može da iznosi i do 50%.4. a kod gusaka T. Klinička slika Prvi simptomi su nakupljanje zelenkaste tečnosti u ustima. ćuraka i golubova izaziva T. voljci i . kod kojih se i u većini slučajeva ustanovi infekcija. nakostrešenost perja i opuštenost krila. faringsu. galinae. U lakšim slučajevima oboljenja simptomi nisu izraženi ili su nespecifični. jednjaku. ili preko kontaminirane hrane i vode.Promene su prvenstveno lokalizovane u ustima. Teži slučajevi oboljenja završavaju letalno. Smanjeno je uzimanje hrane. dana posle infekcije. anseri.Koprološkim pregledom. 3. Epizootiologija Oboljenje je rasprostranjeno u našoj zemlji. TRIHOMONIJAZA Trihomonoza je protozoarno oboljenje živine prouzrokovano protozoama iz roda Trihomonas. počev od 8.Širenje infekcije nastaje direktnim kontaktom kod golubova. ali ovo nije pouzdana metoda dijagnostike. kao opšta slabost i mršavljenje.Uzročnici mogu da se otkriju i u histološkim preparatima promenjenih područja parenhima jetre. Etiologija. naročito kod golubova. prisutna je somnolencija. a kod guščića je zabeležen i 85%. ćurići uzrasta 6 do 30 nedelja i guščići 3-4 nedelja uzrasta. koja se cedi iz kljuna. takođe. Bolest je prouzrokovano protozooama iz roda Trihomonas. Oboljenje kod kokošaka. Najčešće obole mladi golubovi uzrasta do 4 nedelje.

mrvičastim. a zatim se šire kaudalno. pokriveni su debelim. posebno kod golubova. Ponekad se razvije kataralni enteritis sa obimnom . U početku su to sitna nekrotična ognjišta u mukozi. žućkaste do žućkasto-sive boje. Čvrsto su vezana za mukozu. raspada se u njoj. Oko bolesnih ćurića širi se neprijatan zadah. a telesna temperatura nešto povišena. bubrezima i po serozama. sitnozrnastim naslagama. Protokom vremena. takođe mogu da se nađu sitni žućkasti čvorići. sa slepljenjem organa.žlezdanom želucu. Prvi znaci bolesti kod guščića se jave nekoliko dana posle infekcije. U voljci se često nalaze ulceracije. suvim. U jetri. Prominiraju u lumen. koji je otečen.Zbog promena u sluznici usta. voljke i žlezdanog želuca. Nekada se kod golupčića nađu promene na pupku. a kod lokalizacije promena u jednjaku mogu već spolja da se uoče deformacije vrata. Otežano je uzimanje hrane i vode. u vidu zadebljanja jajastog ili kuglastog oblika. Nekada voljka može da bude uvećana zbog nakupljanja gasova. tvrde konzistencije. opšte zdravstveno stanje. Disanje je otežano i ubrzano. naročito u gornjoj trećini. veličine su zrna sočiva do lešnika. Veličine je zrna graška do golubijeg jajeta i ispunjen suvom mrvičastom masom. i okruženi edematozno hemoragičnim prstenom. pa mlade jedinke brzo mršave i uginjavaju od gladi. koje kasnijem toku bolesti potpuno prestaje. Uginjavanja nastaju. ređe u plućima. sastoje se od pojačane žeđi i prestanka uzimanja hrane. kao i opšta slabost. Sadržaj ne pasira voljku. ispunjene želatinoznim ili serofibrinoznim eksudatom. ili već posle 24 sata od pojave simptoma. ponekad konfluišu i prekrivaju u potpunosti površinu sluznice voljke i jednjaka. žuto-sive do žuto-smeđe boje.Kod ćurića je koža glave tamne boje. ili u narednih nekoliko dana. nije poremećeno. ona se uvećavaju i postignu veličinu od nekoliko milimetara. zahvatajući sluznicu jednjaka. U središtu imaju više koncentričnih krugova. Patomorfološki nalaz Posle infekcije prve patološke promene nastaju u usnoj duplji. uglavnom. kljun je poluotvoren. Vazdušne kese mogu da budu zahvaćene zapaljenskim procesom. na mekom nepcu. Može da se razvije sero-fibrinozni peritonitis. Ako su promene lokalizovane samo na pupku. Proliv je stalna pojava.

a sadržaj kašaste konzistencije. Preporučuje se pregled u Futovoj peći. jer u njima . bris iz ždrela može da se zasejava na hranljive podloge. Poseduju četiri slobodne prednje flagele i petu. Etiologija. duž ondulentne membrane i prelazi na zadnji kraj parazita. ali se kod njih razvije minimalna infekcija. koja ide nazad. pomoću brisa ili eze. i zadebljalih zidova. koji su povećani. sa primesama fibrina.produkcijom sluzi i deskvamacijom epitela. Nalaz trihomonasa u sluzi usne duplje i izmetu. kada se uočava živahno kretanje parazita. Kokcidiozu ptica izazivaju protozoe najčešće iz roda Eimerija. Izolacija i identifikacija uzročnika Trihomonasi su flagelate kruškolikog. bez istovremenog nalaza izraženih patoloških promsna.5. ne daje dovoljno osnova za postavljanje dijagnoze. ređe i drugih rodova. Kod trihomonoze gusaka patološke promene su lokalizovane u cekumima. ređe i drugih rodova. ponekad okruglastog oblika. Sluznica je tamno-crvene boje i ulcerisana. Materijal se pomeša sa manjom količinom zagrejanog (30°C) fiziološkog rasgvora. 3. KOKCIDIOZA Kokcidioza je parazitsko oboljenje ptica i živine prouzrokovano protozoama iz roda Eimeria. odnosno vrlo svežih leševa.U cilju postavljanja dijagnoze. Uzorke treba uzeti sa rubova promena od živih jedinki. Epizootiologija Kod kokošaka se kokcidioza javlja u dva oblika kao intestinalna i kao cekalna. Jednodnevni pilići su osetljiviji na infekciju. Najpodložniji infekciji su pilići uzrasta 2 do 4 nedelje.

kao i otpornosti pilića. Najosetljiviji su ćurići uzrasta oko 5 nedelja. nedelje nosivost se vraća na normalu. naporni transporti. E. . Uzrasna otpornost se ne razvija ukoliko jedinke nisu bile prethodno inficirane. nedelje. u toku prve 3 nedelje života. mada oboljenju podležu do uzrasta do 16 nedslja. Maksimaln pad nosivosti je krajem 2. mitis). necatrix kod koje je ovaj period duži za 1-2 nedelje. posle uspešnog lečenja pilići se brzo oporave i do kraja tova postignu dobru telesnu masu. što je češće. tenella. Krajem 4. postaje značajan problsm u intenzivnoj proizvodnji. Infekcije koje nastupe u kasnijem periodu tova posle 4.Optimalni uslovi za razvoj bolesti su loše higijenske prilike. prenaseljenost u objektima gde se drži živina. acervulina. i mogu da budu nosioci infekta. zaostajanja u rastu i lošijeg kvaliteta mesa. uzrokuju značajno zaostajanje u porastu i velike gubitke u tovu i nema vremena za fenomen kompentzatornog rasta. promena načina gajenja. maxima i E. Kada infekcija nastupi u ranom uzrastu. najčešće se kreće od 20 do 30%. Ovo zavisi i od uzrasta u kojem se dogodi infekcija. Ekonomske štete nastaju usled uginjavanja ili. U velikim jatima pilića. dok su starije kategorije relativno otporne i prema infekciji jačeg intenziteta. nedelje od infekcije sa E. loše vremenske prilike. loša ishrana. nedelje od infekcije. koje su često kliconoše. Oboljenje obično izbije u uzrasgu od 3-6 nedelja i traje oko 10 dana. kokcidioza može vrlo brzo da se raširi i prouzrokuje velike štete zbog uginjavanja. kao i kohabitacija sa starijim uzrasnim kategorijama. Na infekciju sa E.oociste vrlo slabo ekscistiraju. Pojavi infekcije doprinosi gajenje pilića različitog porekla. Kokcidioza ćuraka. brunetti. gallopavonis najpodložniji su ćurići uzrasta 3-11 nedelja. praecox. kao i kokcidioza pilića. fenomen kompenzatornog rasta. zbog loše konverzije hrane. Nosivost se smanjuje posle infekcije čak i sa manje patogenim vrstama (E. E. Inače mortalitet jako varira. necatrix uzrokuje da nosivost sa 80% padne na nulu krajem 3. i zavisi od vrste uzročnika. E. osim kod infekcije sa E. Stariji obole obično od subakutnog i hroničnog oblika. Infekcija sa E.

a najintenzivniji je u periodu od 6. Mortalitet je do 10%. Sunčeva svetlost deluje negativno na oociste. dana infekcije. Oociste se prenose mehanički. ali u velikim populacijama i intenzivnim uslovima odgoja kod mladih može da bude značajan. glodari. Kokcidioza bubrega gusaka je raširena u celom svetu. zbog značajnog smanjenja konverzije hrane. ali predstavljaju značajan izvor infekcije. obućom i rukama ljudi. posebno u kišnim godinama. Moć razmnožavanja kokcidija je vrlo velika. Starije guske obole ređe. dana uginuća skoro potpuno prestaju.000 novih oocista. Intenzitet infekcije je najviši kod guščića uzrasta 2 nedelje. Temperatura inkubatora . Posebno su osetljivi plovčići do 7 nedelja uzrasta. oociste ostaju infektivne do 86 nedelja. mada značajni gubici mogu da se jave i kod mlađih i kod starijih od ovog uzrasta. divlje ptice i druge životinje. Od crevne kokcidioze najčešće obole guščići uzrasta 2-3 meseca. Preboleli fazančići se relativno lako oporave i kompenzatornim rastom nadoknade gubitak telesne mase. Smatra se da značajno mesto u širenju bolesti imaju divlje ptice. klinički tok i ishod bolesti imaju sekundarni faktori infekcije. mehanički. kontaminiranom hranom i vodom. Na infekciju su osetljive sve starosne kategorije gusaka.Kokcidioza kod plovčića retko izaziva klinički manifestno oboljenje. Infekciju mogu. koji rade sa živinom. infektivnih oocista. Oboljevaju prvensgveno guščići uzrasta 3 nedelje do 3 meseca. Posle 10. Značajan uticaj na ispoljavanje. U prašini. iz jedne ingestirane oociste u organizmu živine stvori se oko 100. Dovoljno je svega nekoliko oocista da se započne ciklus razmnožavanja kokcidija. Infekcija kokcidijama veoma značajno utiče na ekonomski efekat gajenja plovki u intenzivnom sistemu. čak i pri infekcijama visokog intenziteta. U vlažnoj prostirci prežive i više od 12 meseci. Kod fazana mortalitet može da dostigne 50%. prvenstveno klimatske promene i zoohigijenski faktori. a posle 6 meseci značajno opada Oboljenje se češće javlja tokom proleća i leta. da prenesu i insekti. do 8. Infekcija nastaje ingestijom sporulisanih. kod kojih je i mortalitet najviši.

dana posle infekcije. Uginuća se pojavljuju 47. sa krvavim izmetom ili boje rđe.U zavisnosti od vrste prouzrokovača i lokalizacije procesa. kao i početak smrtnosti. prvi klinički simptomi i uginjavanja živine mogu da se jave već 3 dana posle infekcije sa E. a kulminiraju 7.uništava ih za nekoliko dana. zavisno od vrste prouzrokovača. Posle peroralnog unošenja infektivnih oocista. na temepraturama ispod 20° C značajno se smanjuje. izmet sadrži trake fibrina i jako je neprijatnog mirisa. Patogeno delovanje E. i početkom 5. Najpovoljnija temperatura za sporulaciju većine vrsta kokcidija je 26-28° C. Od momenta infekcije pa do pojave prvih oocista protekne period od 6 do 7 dana. tenella. necatrix. kod pilića se razlikuju dve vrste oboljenja . dana posle infekcije i mortalitet može da dostigne 30%. kojć kasnije postaje mrko-crvene boje. Pored opštih simptoma bolesti. različite patogenosti. Ukoliko je proces lokalizovan više kaudalno. odnosno domaćina. sa beličastožutim. . javljaju se krajem 4. Crevnu kokcidiozu pilića uzrokuje veći broj različitih vrsta kokcidija. sporulaciji pogoduju vlažnost i toplota. Najpatogenija vrsta. Klinička slika se ispoljava prolivom. Pored opštih simptoma bolesti. acervulina najizraženije je 4-5. kontaminiranom hranom ili vodom. tako da ne postoji mogućnost prenošenja na potomstvo preko jaja. dana po infekciji. a na 8°C skoro potpuno prestaje. dana. Međutim. paraziti se dalje razvijaju u epitelu i subepitelu creva ili bubrežnih kanalića. je E. Otporne su na većinu hemijskih dezinfekcionih sredstava.intestinalna i cekalna kokcidioza. Prvi simptomi bolesti. javlja se i intenzivan vodenast izmet sa primesama krvi i sluzi. koja uzrokuje crevnu kokcidiozu. Razvoju oocista u spoljašnjoj sredini. Klinička slika Kokcidioza kokošaka . Sporulisane oociste su vrlo otporne na mnoge fizičke i hemijske faktore. vodenastim izmetom i gubitkom mase. dok se inače ovo dešava u periodu od 5 do 7 dana posle infekcije. Simptomi oboljenja uzrokovanog sa E. brunetti nisu karakteristični. javlja se proliv.

međutim. a zatim sluzav i krvav proliv. Kokcidioza ćuraka . ali i vrste kao što su E. Simptomi bolesti uzrokovane sa E. dana posle infekcije. 4. Javlja se proliv. ali se dugo oporavljaju i zaostaju u rastu i razvoju. ali u zavisnosti od intenziteta infekcije. Intenzivno krvavljenje u cekumima uzrokuje izraženu anemiju. U daljem toku bolesti. karakteriše nakostrešenost perja i slabija želja za hranom i vodom. profuzan. zaostajanjem u porastu i sakupljanjem ćurića u grupe. Izmet je mucinozne konzistencije. javljaju se i perakutni i ređe hronični tok. a kada se jave obično su vezana za pojavu krvi u izmetu. krila su im opupggena. uzrasta i opšteg zdravstvenog statusa pilića. već 3. adenoides. dana. prisutan je tipičan. i 7. meleagrimitis je malo patogena vrsta. i infekcija ovim vrstama je od malog ekonomskog i patološkog značaja. izmet. Pilići koji prežive 3-4 dana od pojave proliva obično ostaju živi. dana posle intenzivne infekcije. sluzav ili prožet krvlju. dana posle infekcije. i iznosi 20 do 70%. meleagrimitis. Najveći mortalitet javlja se od 5.meleagridis uzrokuju specifične patomorfološke promene. i imaju svoje mesto u patologiji zapata ćuraka.Klinički simptomi kokcidioze ćuraka nisu karakteristični. adenoides se javljaju 4 dana nakon infekcije. subrotunda je slaba. ali su najizraženiji počevši od 6. E. je vodenast.Prvi klinički simptomi oboljenja uzrokovanog sa E. Klinička slika se karakteriše inapetencijom. Uginuća se javljaju između 5. izmet je vodenast. inocua i E. Preboleli ćurići se polako oporavljaju i dostižu normalnu telesnu masu. i 5. Kliničku sliku. vodnjikav. somnolencija i proliv. Patogenost E. dana bolesti. dana posle infekcije. prožet nitima krvi. Izražena je anoreksija. pa i smrtnost. tamno braon boje i povremeno prožet nitima krvi. gallopavonis i E. Gallopavonis javljaju se 4. E. Oboleli ćurići gube apetit. Kao najpatogenija vrsta kokcidija izdvaja se E. Smrtnost . ponekal je najviša od 6 do 12 dana posle infekcije.Najčešći i najznačajniji oblik kokcidioze pilića je cekalna kokcidioza. Akutni tok bolesti je najčešći. pri jakim infekcijama uzrokuje oboljenje kod ćurića. koja može da dostigne i 90%. Uginuća se javljaju retko. do 7. a perje nakostrešeno.

Bo ili se značajno smanji već za neko liko dana od izbijanja. odnosno bubrežnih kanalića. Oboljenje protiče. Hod je nekoordinisan. Oboljenje simptomi bolesti se. gusaka u Evropi je E.Kod gusaka su poznata dva oblika kokcidioze: crevna ili intestinalna i kokcidioza bubrega. Prvi znak oboljenja je proliv. a održavanje ravnoteže otežano. po pravilu. često padaju i prevr nu se na leđa. Kod obolelih posebno je uočljiva opšta anoreksija i gubitak telesne mase.. Uporan opuštena. izmet je bele boje. pri čemu nogama. tak apetita i povećana žeđ kod umora. depresija i sluzi i tragovima krvi. povećana lest je obično kratkog toka. u akutnom toku. u zavisnosti od infekcije i vrste uzro čnika. sa mogućim primesama . Ukoliko bolest popri telesne mase može da bude vrlo značajan.Kokcidioza plovki manifestne simptome. Glavni uzročnik crevne kokcidioze Kli nički tok bolesti karakteriše profuzni proliv. Krila su im mase. slabost i slaba pokretljivost obolelih. izmet je vodenaste konzistencije. a posebno 6. Izmet je pastozns konzistencije i ponekad prožet krv lju. a nseris . Colchici. dana od prolazni gubitak prirasta i telesne slabost. gubitak Fazani su obi čno istovremeno inficirani sa nijom smatra E. prestaje Kokcidiozu bubrežnih kanalića uz individualna Primećuje rokuje E. ali se najpatoge gupgčići u hodu mi duži tok. Jav-lja se proliv. Obolele jedinke Obično leže sa glavom zabače nom na leđa ili na leđima. čak i pri plovčića uočava se Kod plovki kok cidioza retko uzrokuje klinički infekcijama visokog intenziteta. Kod obolelih jedinki zapaža se žeđ. više Infekcije niskog intenziteta uzrosubklinički oblik bolesti. a na intenzitet kliničkih manifestaci se opšta slabost. Klinički karakteriše kuju potpuno asimptomatski ili intenziteta infekcije. "veslaju" ispoljavaju znake slabosti nogu i obolelih gu ščića. jave već 5. potištenost. slabost i padanje. Izmet je ponekad prožet nitima krvi. gubi ja veliki ugicaj ima rezistencija. ili besciljno lutanjs. a perje nakostrešeno. inapetencija. anoreksija . Kokcidioza fazana vrsta ejmerija. trunctata . Kokcidioza gusaka .

prekrivena pastoznim sadržajem. mogu da zahvate celo tanko crevo. Patoanatomske promene uzrokovane sa E. tenella uzrokuje vrlo karakteristične patoanatomske promene lokalizovane u kaudalnim partijama tankog creva. Sluznica kloake je otečena. koje se uočavaju i pre nego što se crevo otvori. E. sa krvavlzetćima koja se naziru kroz serozu. što fazančića prolabiranje rektuma. Krvav sadržaj može da se nađe i u cekumima. ali bez promena na zidovima. sa tačkastim krvavljenjima. sluznica creva je zadebljala. koja konfluiraju. i prožeta krvavljenjima. acervulina. dana. koji onemogućava evakuaciju cekalnog sadržaja. sredini tankog creva. uzrokovane sa E. Sluznica creva je otečena i hiperemična. rektumu i kloaki. Patoanatomske promene. transverzalno položene izdužene formacije. . Ispod seroze se zapažaju sivo-beličaste. gameta i oocista u vidu malih sivo-beličastih tačkica. koja se vide i kroz serozu. ali u zavisnosti maxima nalaze se u od intenziteta infekcije. Sluznica je kataralno inflamirana. početnim delovima cekuma. Crevni sadržaj je narandžasto-ljubičaste boje. do 7. a nekada se u lumenu nađe čep od koagulisane krvi i fibrina. U početnom delu cekuma može da se nakupi masa siraste konzistencije i formira čep. koji postaje još više komplikuje situaciju. Crevni sadržaj je crvene boje. delove odnosno vrste uzročnika. sa pseudomembranoznim naslagama. Crevo je dilatirano. i sivobelim naslagama nekrotizovane sluznice. lokalizovane su u duodenumu. koje ponekad mestimično konfluišu.proliv i naprezanje uzrokuje kod povod kanibalizmu. nakupine šizonata. sa primesama krvi i fibrina. zavisno od Patomorfo loške promene zahvataju različite oblika bolesti (crevna ili cekalna). sa trakama krvi. Ispod seroze se zapažaju nakupine šizonata. i mogućom perforacijom crevnog zida. Proces nekada može da uznapreduje i razvije se u nekrotični enteritis. što je značajno sa diferencijalno-dijagnostičkog aspekta u odnosu na cekalnu kokcidiozu. Inflama-orni proces se zapaža već 2-3 dana posle infekcije i najizraženiji je ol 4. a kod infekcija jačeg intenziteta i u početnom delu jejunuma. sa izražsnom vazodilatacijom. Patomorfološke promene Kokcidioza kokošaka crevnog kanala.

a 10. Šizonti i merozoiti su prisutni u velikom broju u lamini propriji i epitelnim ćelijama. delovima deskvamisanog epitela i pseudomembranama. tačkasta krvavljenja u sluznici. dana postaje pastozan. i intenzivna ćelijska infiltracija eozinofilima u submukozi. . Sedmog dana po infekciji u tkivu se uočavaju seksualni razvojni oblnci kokcidija. U prva 3 dana posle infekcije. sitne erozije epitela i fokalna nekrotična ognjišta u subepitelnom tkivu. svetlocrvene boje. koji okludira cekalnu šupljinu. a kapilari kongestirani. da bi u kasnijem toku poprimio tamnocrvenu boju i gušću konzistenciju. Petog dana on je tečan. Krajem 4. 8.Patomorfološke promene u crevima su kataralnog karaktera. Kokcidioza ćuraka . da bi u kasnijem toku bolesti postao kompaktan i kazeozan. tenella. cekumima i rsktumu. Patohistološki nalaz 5. promene su lokalizovane u tankom crevu. prošireni i povećani. Početkom 7. epitelne ćelije i njihova jsdra su hipertrofična. kao posledica zapaljenja. Posle 7.Patološke promene u sluznici cekuma su vrlo karakteristične. dana. Zid creva je zadebljao i edematozan. biva prožet fibrinom. prisutna su tačkasta krvavljenja u sluznici proksnmalnog dela cekuma. dana se demarkira od sluznice cekuma. tenella karakteriše razorena struktura vilusa n obimna destrukcpja ćelija uzrokovana prskanjem šizonata. Zavisno od vrste uzročnika. Crevni sadržaj je na početku infekcije pastozne konzistencije i narandžasts boje. Sadržaj u cekumima je kašast sa primesama krvi. adenoides prouzrokuje enteritis hemoragičnog karaktera u zadnjem delu tankog creva. javljaju se uginuća. a tkivo je prožeto obimnim krvavljenjima. i do 7. patoanatomski supstrat čine uglavnom edem. Iz ovog razloga su cekumi šaroliko plavomodre boje. a zatim i oociste. dana infekcije sa E. u vreme razvoja druge generacije šizonata u epitelnim ćelijama Liberkinijevih kripti. dana poprima formu čepa. Promsne pokazuju tendenciju regresije već 8 dana posle infekcije. a posledica su šizogoničnog razvoja E. dana u izmetu se pojavljuju prve oociste. i poprima sivkasto-žućkastu boju. deskvamacije epitela. Patohistološki nalaz karaktsriše vsliki broj šizonata u dubini sluznice. cekumima ili rektumu. u vreme stvaranja prve generacije šizonata. prskanja kapilara i krvarenja u lumen cekuma. U kasnijem toku najuočljiviju promenu čini edem. E. sa edematoznom sluznicom. ponekad sa tragovima krvavljenja.

nakupine šizonata u obliku beličastih tvorevina daju izgled neravne površine. kojim je zahvaćen prvenstveno mali mozak. Wenyonella philiphevinei uzrokuje najznačajnije promene u ileumu i rektumu. meleagrimitis izaziva promene lokalizovane na prednjim partijama tankog creva. Kod plovčića uginulih u perakutnom toku. a sluznica inflamirana. Crevni zid je otečen. pa u incidentnim situacijama i da uzrokuju perforaciju crevnog zida. Kokcidioza plovki . gallopavonis uočavaju se na ileumu. usled čega sadržaj u crevima poprima boju rđe. ciglasto-crvene do braonkastocrvene boje. . moguć je nalaz limfocitarnog encefalitisa i leptomeningitisa. a manje duodenuma. Histološkim pregledom uočavaju se inflamatorne promene kataralno-hemoragične prirode i deskvamacija epitelijuma. sve do muskudarnog sloja. Izmet je ponekad beličasto-žućkast. Tanka creva su ispunjena detritusom boje rđe. i u njemu mogu da se uoče nakupine šizonata u obliku sivkasto-belih poljaca. kazeozne konzistencije. koja je otečena i prekrivena tačkastim krvavljenjima. Endogeni razvojni stadijumi ove kokcidije mogu da se ustanove u dubini crevnog zida. Sluznica je zacrvenela i mestimično deskvamisana. tokom kasnog šizogoničnog i gamogoničnog stadijuma razvoja. Patomorfološke promene izazvane sa E. danailovi su u sluznici tankog creva.Infekcija sa E. Sadržaj duodenuma i jejunuma je tečan. Promene kod plovčića usled infekcije sa E. Sluznica je zacrvenjena. Na sluzokoži se nalaze kapilarna krvavljenja . Zid creva je otečen. Zid rektuma je zadebljao i zacrvenjen. Crevni sadržaj je sluzav. sluzav i kazeozan. proksimalnom delu cekuma i rektumu. kroz pet dana postaje sivo beličast. koji naleže na sluzokožu. koji se ponekad proširi i zahvati i niže partije creva. prvenstveno jejunuma i ileuma. Lumen creva može da bude ispunjen koagulisanom krvi i kazeoznim eksudatom. lumen proširen i ispunjen masom razvojnih oblika parazita i ćelijskog deskvamata.Patomorfološke promene uzrokovane sa Tyzzeria perniciosa karakteriše hemoragični enteritis u prednjim partijama tankog creva. a u zadnjim partijama ileuma nekad se zapažaju i tačkasta krvavljenja.

otečena je i zacrvenjena. i okruženi ćelijama zapaljenjskog procesa. Lumen tankog creva je proširen i ispunjen vodenastim sadržajem braonkasto-crvene boje. Ureteri su prošireni i ispunjeni sluzavom žuto-smeđom masom. koji svojim rastom potiskuju jedro invadirane ćelije. zatim. uvećani 2 do 10 puta usled razvojnih oblika parazita i nakupinama urata. veliki do 3 mm. već tokom 2. Bubrežno tkivo je prožeto nakupinama mikroćelijskih elemenata i nekrotičnim poljcima. Po njihovoj površini prominiraju sivkasto-beličasti čvorići. co1chici su i sa izraženom dehidratacjom. Izražen je edem sluznice. sivo-žućkaste do žućkasto-crvene boje. Bubrezi su uvećani i prominiraju iz korita krsne kosti. Promene se javljaju u srednjem delu tankog creva. delimično prožetim krvlju. čiji je distalni deo ispunjen sluzavim dadržajem. posebno vrhova crevnih resica. Iz zahvaćene sluznice prominiraju beličasti čvorići. Kod jačih infekcija.Patomorfološka slika kokcidioze fazana zavisi od vrste kokcidija koje dominiraju tokom infekcije. a njihov obim zavisi od intenziteta infekcije.Eimeria anseris izaziva kataralni eneteritis. Patohistološki nalaz čini deskvamacija epitela. Izgled bubrega na preseku je sličan. a u lumenu creva se uočavaju tragovi krvi. sve do muskularnog sloja. sa kapilarnim krvavljenjima u vidu transverzalnih pruga. opstrukcija ili dilatacija bubrežnih kanalića. koji su nekada po površini bubrega tako raspoređeni da daju izgled trakica. Promene na bubrezima su veoma karakteristične za kokcidiozu. koje mogu da konfluišu. U epitelnim ćelijama bubrežnih kanalića uočavaju se razvojni oblici kokcidija.Kokcidioza gusaka . Patohistološkim pregledom bubrega nalazi se deskvamacija tubularnog epitela. i 3. veličine glave čiode do zrna prosa. Promene su najizraženije u . Sluznica. Promene se. posebno srednje i zadnje trećine tankog creva. Leševi kahektičnih fazančića uginulih od kokcidioze uzrokovane sa E. dana posle infekcije. mogu da se zapaze sivo-crvena polja različite veličine i sivkasto-beličasti čvorići ispunjeni uratnim solima. Razvojni oblici parazita lokalizovani su subepitelno. šire na celu dužinu tankog creva. uočavaju se i pseudomembranozne naslage fibrinozno-difteroidnog karaktera. Kokcidioza fazana .

ćelijskim detritusom i mukoidnim eksudatom. odvija se u povoljnim uslovima. a tokom infekcije proces se širi ka nižim partijama tankog creva. Oociste svih rodova su slične i do sporulacije. Endogeni razvoj traje oko 7 gametogoniju i oogoniju. flotacij e i ređe sedimentacij e.cekumima. a lumen je ispunjen mekanim crvenkastobelim čepom. eozinofila i oocista. Kod preživelih fazančića promene se vrlo brzo povlače. Dijagnoza Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike. Oociste vrsta iz roda Isospora sadrže 2 sporociste sa po 4 sporozoita. i nalazom oocista u bubrežnog tkiva. Oociste se u koncentracionim metodama . sa po 2 sporozoita. i vrsta. obično. Sporulisane oociste kokcidija roda Eimerija sadrže 4 sporociste.Razvojni oblici Egzogena faza razvoja. bubreg) ili izmetu. ćelijskog detritusa. sa stvaranjem sporogonija. Šestog dana posle infekcije žlezde cekuma su ispunjene masom oocista. Koprološki pregled nije zadovoljavajuća metoda dijagnostikovanja kokcidioze iz . dana posle infekcije. Sluznica duodenuma i gornjih partija tankog creva je kongestirana i edematozna. Razmazom sluznice creva ili bojenim metodom po Gimzi. formiranim od sadržaja hrane. Promene se nalaze i u cekumima. koji su edematozni i zadebljali. one iz roda Wenyonella 4 sporociste sa po 4 sporozoita. a odvija se kroz 2-3 faze šizo gonije. Kod živine parazitira više vrsta različitih rodova kokcidija. nativnim ili bolje ustanove različiti razvojni oblici kokcidija. razvojni ciklus kokcidija je sporozoita dana. duodenalis je primarno lokalizovana u duodenumu. Sa manjim varijacijama između rodova sličan. tako da se već posle dve nedelje ne mogu više ni uočiti. koji su prošireni i ispunjeni žućkastom penušavom tečnošću. se teško razlikuju. prekrivene mukoidnim eksudatom i nesvarenom hranom. dok oociste kokcidija roda Tyzzeria sadrže 8 slobodnih sporozoita. brzo i lako se pregledom preparata dobijenog više razloga. bez sporocista. Kod preživelih fazančića promene počinju da se povlače već 8. dana. patomorfološkog nalaza i izolacije uzročnika. Oociste u izmetu mogu da se ustanove tkiva (crevo. za 1-2 kokcidija mogu da se ustanove u histološkim rezovima razmazima sluznice. E.

Postoje i vakcine protiv kokcidioze. Jedne su napravljene od živih a druge od inaktivisanih kokcidija. Etiologija Bolest Cryptosporidium kod živine prouzrokuju Infekcija kokcidije Cryptosporidium kriptosporidija baileyi i oboljenje digestivnog. U preventivi koriste se kokcidiostatici kroz hranu. u kojima su veoma otporne. . a od dvovalentnih Lasalocidi. KRIPTOSPORIDIOZA Kriptosporidioza je protozoalno urinarnog sistema živine. Nalaz oocista može da govori u prilog samo tvrdnji da je do infekcije došlo pre najma nje 7 dana i da se za postavljanje dijagnoze mora uzeti u razmatranje klinički i patoanatomski nalaz Lečenje U kliničkoj terapiji koriste se razna kokcidiocidna sredstva sa dosta uspeha. Najpoznatiji su jonoforni antibiotici koji mogu biti jednovalentni i dvovalentni. Vakcine su efikasne samo protiv onih kokcidija koje su sadržane u njoj. dana posle infekcije. Oociste su vrlo otporne na hemijska dezinfekciona sredstva i na njih deluju samo 5% amonijak. 10% formalin i vodonik-peroksid. oocistama nastupa peroralnim ili aerogenim putem. hranu i spoljašnju sredinu. Cryptosporidium meleagridis. Oociste se izlučuju izmetom i kontaminiraju vodu.izmetu pojave tek 7. 3. Od jednovalentnih jonofora najčešće se upotrebljavaju Salinomicini.6. . respirator nog ili koje uzrokuju kokcidije Cryptosporidium baileyi i meleagridis. jer ne postoji unakrsna zaštita između Eimerija. kada je akutna faza bo lesti skoro prošla. a njihov maksimalan bro j uočava se tek posle 10 dana.

kada je u koincidenciji sa drugim bolestima. Coli. Ako je u pitanju mešana infekcija treba pažljivo proceniti koji agens je primarni uzročnik bolesti i uginuća. Uništavanje mikrovilusa uz prisustvo ogromnog broja inficiranih ćelija. virusi Gumbora i Marekove bolesti. Oboljenje je rašireno u celom svetu. Štete od kriptosporidioze sastoje se od zaostajanja u rastu.Infekciji su pod ložne sve starosne kategorije. Kao oportuna infekcija. retko i do 12 dana. jak otok kriptosporidije živine nisu pato gene . fazana. a najčešće kod ćuraka kao respiratorno boljenje i kod kokošaka kao respiratorno i intesti nalno oboljenje. Klinička slika Respiratorni oblik bolesti odlikuje se kašljem. a patentni ili vreme eliminisanja oocista do 24 dana. zarazne anemije i hepatitisa ćuraka . dispnojom i nosnim iscetkom. salmonel a. Malapsorpcija i maldigestija su osnov digestivnih poremećaja. Iako se smatra da za čoveka. Cryptosporidium može da bude pa togen ili fakultativno patogen.Epizotiologija Kriptosporidioza je zabeležena kod . sa sinuzitisom. često je udružena sa različitim sojevi ma E. ali prvenstveno mlade ptice i živina. Inficiranost kriptosporidijama je skrivena sve dok se pregledom izmeta ne otkriju oociste. obole pa i kod nas. Opisani oblik oboljenja kod ćuraka. osnov je poremećaja digestivne i respiratorne prirode. Prepatentna faza se kod mlađih jedinki skraćuje. svih vrsta domaće živine. slabe konverzije hrane i povećanja mortaliteta. zabeleženi su slučaje vi kliničkog oboljenja ljudi. Patogeneza oboljenja nije do kraja razjašnjena. koje dovodi do smanjenja ili gubitka funkcije epitela. Infekcija je usta novljena i kod velikog broja vrsta sobnih i divljih ptica. i prepelica . Prepatentni period razvoja parazita traje od 3 do 5. krkljanjem. a patentna kod starijih produžava. Kriptospo ridioza je zoonoza.

Najčešće je inficirana sluznica kloake. Nekad se nađe dilatacija tankog. kada je u koincidenciji sa drugim bolestima. a u zonama oko parazita infiltrisan heterofilima. aerosakulitis. kao i proširenje Liberkinijevih kripti. Mortalitet u jatu je povećan. hranu i spoljašnju sredinu. a nekad i slepog creva. Histološke lezije uključuju atrofiju i fuziju mikrovila. sinuzitis i konjunktivitis. pneumonija. sa sluzavo-penušavim sadržajem. Afekcija epitela Fabricijeve burze kriptosporidijama je gotovo redovna i nije zavisna od prethodnog oštećenja limfoidnog epitela. klinički se ne razlikuje od mikoplazmatskog. skraćeni i zadebljali. u kojima su veoma otporne. . Mukoza je infiltrisana paketićima limfocita i plazma ćelija. Obolele jedinke su nevesele i nakosgoešenog perja. bronhitis. Štete od kriptosporidioze sastoje se od zaostajanja u rastu. Epitel je hipertrofičan. Patomorfološki nalaz Uobičajeni nalazi su traheitis. razređeni. Zapaža se markantan difuzni superficijalni burzitis. U traheji i bronhima se nađe veća količina mukoznog eksudata. Intestinalnu kriptosporidiozu karakteriše smanjenje ili gubitak apetita i zaostajanje u porastu. I mikrovili u blizini parazita su izmenjeni.infraorbitalnih sinusa. slabe konverzije hrane i povećanja mortaliteta. Infekcija oocistama kriptosporidija nastupa peroralnim ili aerogenim putem. Oociste se izlučuju izmetom i kontaminiraju vodu. Kod prepelica je opisana intestinalna forma sa jakim prolivom i velikim uginućem. Ako je u pitanju mešana infekcija treba pažljivo proceniti koji agens je primarni uzročnik bolesti i uginuća. Retko se nađe i nekrotični detritis u lumenu burze. Kod intestinalnog oblika obdukcijom se ustanovi fokalni kataralni enteritis.

bojenog različitim tehnikama ili dobijenog koncentracionim metodama flotacije. intramembranozni paraziti epitelnih ćelija raznih organskih sistema. da bi najveću vrednost postigao 21. Kriptosporidije domaće živine lokalizovane su u tankom crevu. Serološka dijagnostika oboljenja moguća je primenom ELISA postupka. creva i burze Fabrici ili razmazima sluznice. vazdušne kese. Epitel sabirnih kanalića i uretera je hipertrofičan. bubrezima i disajnim organima. imunofluorescencije ili Western b1ot tehnike. Dijagnoza Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike i izolacije uzročnika. Najčešća lokalizacija je epitel kloake i Fabricijeve burze. čiji se ceo razvoj. Serumska antitela pojavljuju se 7. Lečenje. dana posle infekcije i njihov titar raste u narednih 2-3 nedelje. bojenog Diff-Quik i modifikovanom Kinyiounovom metodom. jer do sada nije pronađena efikasna terapija niti profilaksa. a u tubulima se nađu kristali urata. lipoproteinske prirode. ali ekstracitoplazmatski. 2-3 faze. šizogonija. Cryptosporidije su protozoe. i nalazom oocista u izmetu.7. heterofili i plazmociti. opna je debela. Oociste kriptosporidija su sferičnog oblika. dana. kokcidije. Razvojni oblici kriptosporidija mogu da se ustanove histološkim pregledom tkiva. cekumima. Fabricijevoj burzi. a sadržaj čine 4 srpolika sporozoita.Renalna forma je opisana kod divljih i domaćih kokošaka. pouzdanu i ekonomičnu dijagnozu respiratorne kriptosporidioze preporučuje se pregled otisak preparata traheje. 3. sinusa. makrofagi. traheje. gametogonija. Za brzu. Oociste u izmetu mogu da se ustanove pregledom preparata razmaza izmeta. oogonija i sporogonija. SINGAMOZA . a u intersticijumu se nalaze limfociti. U terapiji kriptosporidioze primenjuje se samo simptomatska. odvija intracelularno. Bubrezi su bledi i otečeni.

Syngamus trachea je nematoda crvene boje tela. ženka je dužine 15-20. a u kišnim glistama i puževima žive od 3 do 4 godina. kao čestom oboljenju ovih vrsta. Često nanosi velike štete. dugo se održavaju. Do infekcije dolazi kada mlade ptice. tokom više meseci i do godinu dana. prvenstveno fazana. Singamoza se u nekim područjima održava stacionarno. Jaja su eliptičnog oblika. Pričvršćeni su za sluznicu traheje iz koje se hrane krvlju. Bolest je izgubila epizootiološki i ekonomski značaj. sa plitkim poklopcima na polovima i šest blastomera u sadržaju. Singamoza ima veći značaj u veštačkom uzgoju fazana i jarebica. kada se iz zatvorenog objekta prebace u volijere. pa liče na račvu i latinsko slovo ipsilon (Y). odakle i naziv "račvasti crv". Najugroženiji su mladi fazani uzrasta 8 do 12 nedelja. golubova i domaće živine. Etiologija Uzročnik bolesti je nematoda Syngamus trachea koji parazitira u dušniku a u toku razvoja i kraće vreme u plućima. Ženke polažu jaja tokom 27 do 35 dana. .Singamoza je parazitsko oboljenje organa za disanje nekih vrsta divljih i domaćih ptica i živine prouzrokovano sa Syngamus trachea . Epizootiologija Singamoza je obolenje velikog broja ptica. pilići zajedno sa prelaznim domaćinom pojedu i infektivne larve. razvijene u jajima u spoljašnjoj sredini. koji je imala u ekstenzivnom sistemu gajenja domaće živine. Razvoj može biti direktan ili uz učešće fakultativnih prelaznih domaćina Infektivne larve. a u pojedinim godinama javlja se kao enzootija. kokošaka i ćuraka. jer se oboljenje ne javlja u uslovima intenzivnog uzgoja u zatvorenim objektima koji nemaju ispust. kada mogu da obole gotovo sve ptice u jatu. Veoma je uočljiv po crvenoj boji pa se i često naziva crveni crv. paunova. Paraziti se nalaze u stanju stalne kopulacije. a mužjak 2-6 mm. a 7 dana po prestanku polaganja jaja počinju da uginjavaju. zbog visokog mortaliteta kod fazana.

Infektivne larve. razvijene u jajima u spoljašnjoj sredini. često posuta tačkastim krvavljenjima i prekrivena sluzi sa primesama krvi. Larve hematogenim putem iz digestivnog trakta. a u kišnim glistama i puževima žive od 3 do 4 godina. glistama i puževima. koja kao i brojni paraziti. Kada se vrat živine stavi između jačeg izvora svetlosti i posmatra. Kod obolelih jedinki zapaža se dispnoja.Odrasle jedinke mogu da oble. Kod protrahiranog toka singamoze. Klinička slika Bolest može da bude vrlo brzog toka i da se završi uginućem za nekoliko dana. isprekidano kašljem i pokretima glave da se izbaci nagomilana sluz u respiratornim putevima. Infekcija nastaje peroralno. hiperemična. Paraziti mogu da se vide kroz dobro otvoren kljun. dugo se održavaju. koža nategne preko dušnika. gde uzrokuju brojna krvavljenja. Razvije se i kataralno-hemoragični bronhitis i traheitis . pri čemu ne ispoljavaju znake bolesti ili su oni slabo izraženi i tata dugo ostaju rezervoar infekcije. kojih pri jakim infekcijama može da bude i više od stotinu parova. koji su fakultativni prelazni domaćini. tokom više meseci i do godinu dana. na sluznici traheje nalaze se čvorići. Disanje je sve teže i teže. Sluznica je kataralno inflamirana. otežava disanje i prolaz vazduha. edem i krupoznu upalu pluća. u kojima se nalaze jaja sa infektivnim larvama ili slobodnim infektivnim larvama. čiji centralni deo čini gnojno-nekrotična sirasta masa. obolele jedinke zastajkuju. vide se paraziti kao podužne senke u transparentnom dušniku. pri čemu se u traheji i bronhijama larve i odrasli paraziti nađu već sedam dana posle infekcije. a periferiju demarkaciono reaktivno . već za 24 sata posle infekcije dospeju u pluća. Patomorfološki nalaz Patomorfološkim pregledom najčešće se ustanove fokalna pneumonična ognjišta. a vrat povuče i nategne na gore. preko hrane ili vode. sa glavom i vratom ispruženim u vis i otvorenim kljunom. Česta je i mehanička opturacija traheje velikim brojem odraslih singamusa.

Ponekad se promene sastoje uglavnom od prisustva ovih granulomatoznih promena. Uzorkovanje sluzi može da se uradi direktno iz dušnika putem brisa. 3. Dermanyssus gallinae je zglavkar iz roda Dermanisuza koji parazitira kod svih vrsta domaće živine. Dermanyssus gallinae koja živinu napadaja najčešće noću i siše krv. danas su sve češće invazije živine gajenje u intenzivnim sistemima. fokalno izraženih na mestima gde su bili fiksirani muški paraziti za sluznicu. Međutim. Parazitološkim pregledom fecesa i nosnog iscetka ili trahealne sluzi ustanove se karakteristična jaja singamusa. posebno kokošaka. . Terapijaja se sprovodi antihelminticima kroz hranu ili vodu. Etiologija.zapaljenje. Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkog nalaza parazita u traheji i parazitološkim pregledom izmeta i sluzi.8. pa i u kaveznom. crvena grinja ili tekut. Terapija i profilaksa su veoma značajne u kontroli singamoze. DERMANISOZA Dermanyssosis Dermanisozu domaće živine prouzrokuje pipa. Redovno se nalaze u zapatima živine koja se gaji u ekstenzivnim uslovima.

Takođe. Posle toga sišu krv i za dva dana pretvore u nimfu prvog stadijuma. zaraza može da se unese u jato infestiranim jedinkama. koja prethodno nije propisno očišćena. što značajno otežava i poskupljuje terapiju i suzbijanje ovih parazita. svega 7-9 dana. Bez prethodnog hranjenja larve se za jedan dan presvuku. Značajnu ulogu u širenju parazita imaju divlje ptice i glodari kao mehanički vektori.Tokom dana obično borave u pukotinama zidova živinarnika.Posle 10-12 sati pretvore se u adulte. najčešće. dermanisuzi prežive i do 11 meseci. Infestacija živine nastupa. Inače jaka infestacija živine dermanisuzima otkrije se već prvog dana. a na temperaturi manjoj od 18°C leženje se odlaže. ređe su ili redovno slabije infestirane. Larve se izležu iz jajeta za 2 do 5 dana pri temperaturi od 18 do 35 °C. Klinička slika. Simptomi infestacije ne moraju da se zapaze kroz duži vremenski period. čime se njihov značaj povećava. Dermanisuzi su vektori borelioze i kolere. Ženke nisu posebno plodne. Bez domaćina i bez hrane. ali i unošenjem opreme. polože svega 3-7 jaja u oko 8 navrata. posebno kartonskih kutija i podložaka za jaja. zbog čega ova slabi i postaje sklonija oboljevanju od drugih bolesgi. Epizootiologija. invadirani živinarnici i oprema mogu da se otkriju već pri prvom kontaktu. razvojni ciklus traje kratko. Međutim. odnosno pregledu. Parazitoza je veoma raširena u ekstenzivnom živinarstvu a sada je prisutna i u kaveznom držanju živine. ponovo sišu krv i postaju nimfe II stadijuma.Takođe. pa se za kratko vreme dermanisuzi namnože u velikom broju.Dermanisuzi brzo razvijaju rezistenciju na akaricide. Dermanyssus gallinae se hrani krvlju i pri jakim infestacijama može da izazove . koje žive u vlažnim uslovima i često se kupaju. ukoliko se živina dobro neguje i hrani. Ceo razvojni ciklus traje 7-9 dana. a naročito se rado zavlače u pukotine drvenih predmeta u živinarniku. naseljavanjem objekata koji su infestirani u predhodnom turnusu. odnosno pri prvom hvatanju i pregledu živine. kao što su rešetkasti pod i gnezda.. Plovuše. Tokom noći napadaju živinu i sišu krv i tako uznemiravaju živinu.

1 milion. smanjeno leženje sa povećanim procentom uginulih embriona a kod petlova smanjena plodnost. DEFICIT VITAMINA 4. Simptomi su opšteg karaktera. Hipovitaminoza A kod odrasle živine se ne javlja često. nosivost. Pilići koji se izlegu iz ovakvih jaja uginjavaju prvih dana života. oplođenost jaja. pad nosivosti. Broj eritrocita kod kokoške može da padne na samo 1. Terapija kod živine je simtomatska. Kod uginule živine može da se ustanovi jako izražena anemija sa svim posledicama na unutrašnjim organima. pojave oportunih ifekcija koje izazivaju i povećan mortalitet. Deficit vitamina rastvorljivih u mastima Deficit vitamina A Značaj vitamina A u ishrani živine je višestruka.anemiju. Usled hronične anemije. Vitamin A utiče pozitivno na rast. mogu da se jave krajem prve pa do pred . Prvi simptomi deficita vitamina A kod pilića koji su se izlegli iz jaja.2 miliona a normalna vrednost je oko 3. Dijagnoza bolesti se postavlja nalazom odraslih parazita u objektu ili na živini. a neophodan je i za dobro zdravlje živine. Profilaksa okolnog prostora i objekata se sprovodi raznim insekticidima i visoko rigoroznim merama zoohigijene. dolazi do pada opšte otpornosti.1. Usled anemije često dolazi do pada nosivosti 10 do 30%. 4. od kokošaka koje su u ishrani bile deficitarne vitaminom A.

slabost mišića nogu i krila. Simptomi su veoma slični kao kod kokošaka i pilića. guske i patke se vrlo rano počinju prihranjivati zelenom masom i ispuštati na pašu pa pojava deficita vitamina A kod njih se veoma retko dešava. Ako su pilići izleženi iz jaja od roditeljskog jata kokošaka koje su bile obezbeđene sa dovoljnim količinama vitamina A. a urati mogu da se nađu u bubrezima. keratinizacija rožnatog epitela i deskvamacija orožalih ćelija. somnolentnost. jetri. bujanje koštanog tkiva. zaostajanje u porastu i pad telesne težine i bolestan izgled pilića. Deficit vitamina A kod ćuraka u slobodnom uzgoju je veoma redak za razliku od gajenja u intenzivnom načinu.bledilo kljuna.ulceracije rožnjače. jednjaku a ponekad i u voljki. nekoordinisano kretanje. promene na očima u vidu vodenastog iscedka. iscedak iz nosa. U ureterima i bubrežnim tubulima nagomilavanje urata je veoma uočljivo. varenje. stim što imaju mnogo brži i burniji tok. ždrelu. nakostrešenost perja. degeneracija kože. razni poremećaji razvoja kostiju. Kod uginulih pilića najčešće vidljive patoanatomske promene su keratinizacija treće očne membrane nazvane trećim očnim kapkom. hemeralopija. kokošije slepilo. i ona se ne nalazi kod pilića koji su uginuli u prvim danima života jer ne stiže da se razvije. zatvoreni očni kapci. Preventiva se sprovodi davanjem vitamina A kroz vodu za piće u prva tri dana . slabije lučenje suza i sušenje konjuktiva.anoreksija. Plovuše. Prvi simptomi nedostatka vitamina A su smanjen apetit. Kseroftalmija je karakterističan simptom hipovitaminoze A samo kod starijih pilića.kraj treće nedelje. beo sirast eksudat ispod očnih kapaka. Pošto je vitamin A veoma važan zaštitnik pokrovnog epitela svih sluzokoža njegov deficit izaziva promene na svim sluzokožama organa za disanje. kod njih će se razviti prvi simptomi deficita tek u šestoj nedelji i nisu jasno izraženi. kreste i očnih kapaka naročito kod tovnih pilića. promene epitela sluzokoža organa za disanje . promene sluzokože creva i mokraćnih organa. Čest nalaz su zapaljiva ognjišta u vidu beličastih čvorića na nepcu. paraliza i pareza. Ćurke imaju veće zahteve i potrebe za vitaminom A pa se usled grešaka u ishrani i deficita pojava avitaminoze javlja češće nego kod kokošaka. podrhtavanje nogu. slezini srčanoj kesi i drigim organima.

kičmu savijenu na dole smanjenu otpornost i uginjavaju.života pilića a kod kokošaka nosilja svakih tri nedelje. Usled deficita vitamina D u obroku mladih pilića dolazi do slabosti nogu. nesigurog hoda pri čemu pilići stalno leže. mekane kandže. slabije oplodnje. povećana alkalna fosfataza. gusaka i pataka. smanjena koncentracija kalcijuma u plazmi. Isti program je kod ćuraka. posebno cevastih kostiju. tanka i porozna ljuska jaja. karakterističan pingvinski stav nogu kod kokošaka nosilja. deformacije kljuna i pojave skraćene donje vilice. na oplodnju i procenat leženja. Simptomi avitaminoze D su veoma slični simptomima koji se javljaju usled deficita kalcijuma i fosfora u ishrani kokošaka. Dolazi do vidljivog krivljenja grudne kosti i kostiju nogu. Deficit vitamina D dovodi kod kokošaka nosilja do pada nosivosti. uginjavanje embriona 18 i 19 dana inkubiranja. Imaju mekan kljun. Prvi simptomi kod mladih pilića su usporen rast ili potpun prestanak rasta. Preventiva se sprovodi davanjem vitamina D3 kroz vodu za piće u prva tri dana života pilića a kod kokošaka nosilja svakih tri nedelje. Pilići izbegavaju kretanje i imaju ukočen hod. Jednostavno rečeno pojavljuju se simtomi deficita vitamina D koji su opisani kao obolenje nazvano rahitis. Deficit vitamina E ili Tokoferola . Deficit vitamina D Vitamin D spada u grupu vitamina rastvorljivih u mastima i posebno je značajna njegova uloga u metabolizmu minerala kalcijuma i fosfora. Vitamin D je veoma značajan i za rast i zdravlje živine. gusaka i pataka su slični ili potpuno isti simptomima deficita kod kokošaka. Simptomi deficita vitamina D kod ćuraka. Isti program je kod ćuraka. a na kraju rebara javljaju se zadebljanja. kvalitet ljuske. gusaka i pataka. savitljive noge kao od gume. Česta je demineralizacija kostiju. Dolazi do slabije kalcifikacije kostiju koje postaju makane i zadebljale. nošenje jaja bez ljuske. Kod kokošaka nosilja vitamin D utiče na nosivost. lošeg leženja i neplodnosti. ređe i fosfora.

slabljenje vida. Vitamin K se još naziva i antihemoragični vitamin. Pilići uginjavaju kroz 2 do 4 dana. Posledica deficita vitamina K kod pilića dovodi do produženog vremena zgrušavanja krvi. Prvi znaci bolesti javljaju se u 4 nedelji a zatim pojava brzog uginjavanja. Simptomi deficita vitamina E kod kokošaka su pad nosivosti. naročito ispod krila. ne mogu da stoje niti da hodaju. gusaka i pataka. Isti program je kod ćuraka. kao antioksidans štiti od slobodnih radikala. a kod petlova smanjena plodnost i sterilitet i nutritivnu encefalomalaciju. Deficit vitamina E kod pilića manifestuje se sa dva sindroma. što dovodi do spontanog iskrvarenja usled ozleda na nogama i . D i E i vitamin K spada u grupu vitamina rastvorljivih u mastima. Poneki imaju zgrčene prste. Kod encefalomalacije pilići leže. Preventiva se sprovodi davanjem vitamina E kroz vodu za piće u prva tri dana života pilića a kod kokošaka nosilja svakih tri nedelje. Kad pokušaju da ustanu pilići se prevrnu i ležeći veslaju nogama. Boja kože je plava zatim zelena. distrofija skeletnih mišića. iznenada ispružene noge i zabačenu glavu. distrofija srčanog mišića.Vitamin E ima važnu ulogu u organizmu. Jedan oblik se klinički manifestuje kao eksudativna dijateza a drugi kao encefalomalacija pilića. Uočljivi su simtomi nutritivne distrofije i miopatije. Ovaj vitamin utiče na nivo protrombina u krvi. Vitamin E je nestabilan ako je u hrani došlo do procesa užeglosti. koji mogu da nastanu zajedno ili pojedinačno. povećava oplodnju. Deficit vitamina E u obroku može nastati i kao posledica prisustva ferihlorida u hrani koji dovodi do razaranja vitamina E. simptomatična bela boja mišića na grudima a ponekad i mišića nogu. Javljaju se krvavljenja u mišićima i masnom tkivu pri čemu su mišići prebojeni zeleno. U ranom stadijumu pilići se podignu kao oporavljeni da bi opet simptomi počeli ispočetka. nosivopst i leženje pilića. Deficit vitamina K Kao i vitamini A. Kod eksudativne dijateze osnovni simtom je pojava potkožnog edema i eksudata u perikardijalnoj kesi. U oba slučaja simptomi deficita javljaju se kod pilića starih 2 do 4 nedelje.

Odrasla živina ne oboleva od ove avitaminoze. Simptomatična je pojava zgrčenih prstiju. apatiju. Usled degeneracije perifernih nerava koji mogu biti zadebljeli i 4 do 5 puta pilići . opštu slabost. oštećenje srca i poremećaje u njegovom radu. 4. Vitamin B2 (riboflavin) Kao sastavni deo oksido redukcionog sistema vitamin B2 utiče na metaboličke procese kod živine.2. otežano kretanje i oslanjanje na deo noge od skočnog zgloba do prstiju. slomljenog perja i povećane osetljivosti na razne infekcije. Deficitaran sadržaj vitamina B2 kod pilića dovodi do pojave sporijeg rasta.krilima. Kod plovuša deficit vitamina B1 je veoma retka pojava i dovodi najčešće do oštećenja nervnog sistema i polineuritisa u blažoj formi. mršavljenje. Kod odrasle živine i ćuraka deficit vitamina B1 dovodi najčešće do oštećenja nervnog sistema i polineuritisa. uvrtanje glave. Deficit vitamina rastvorljivih u vodi Deficiti vitamina B – kompleksa Vitamin B1 (tiamin) Uloga vitamina B1 u ishrani živine je višestruka. konvulzije. tremor. anoreksiju. Najčešće do ovih simptoma ne dolazi jer hraniva od kojih je sastavljen obrok sadrži dovoljno tiamina ili vitamina B1. Njegov deficit u ishrani mladih pilića izaziva smanjenu vitalnost. zabacivanje glave na leđa ili opistotonus. U uslovima normalne ishrane najčešće ne dolazi do deficita vitamina K. Dolazi i do poremećaja u funkciji nervnog sistema pa pilići nemogu da stoje usled polineuritisa.

usled čega ne jedu. Nedostatak B6 vitamina kod pilića dovodi do poremećenog operjavanja. mršave. Vremenom se pilići oporavljaju od ove avitaminoze. kokošaka i ćuraka deficit riboflavina izaziva smanjen procenat leženja. jako mršave. Vitamin B6 se naziva i antidermatitni vitamin. smanjen procenat oplođenosti i smanjeno leženje. U poodmakloj fazi deficita pilići gube apetit. Kod plovuša. Vitamin B12 . Deficit riboflavina kod pilića izaziva usporen porast. jer sa starošću potrebe za riboflavinom se smanjuju a delimično ga ima i u dubokoj prostirci. gusaka i pataka. nema karakterističnih simptoma deficita riboflavina. čuče sa zabodenim kljunom u prostirku. iskrzano.leže sa izraženom paralizom. zakržljalost i pojavu edema. smanjen apetit pad nosivosti i involucija jajnika. krive se prsti ili jedna noga postaje kljakava. Na samom početku deficita pilići su razdražljivi. Najveća smrtnost embriona događa se 12 i 14 dana inkubiranja. Javljaju se opšti simptomi usporenog rasta. kudravo i brzo opada. javlja se poremećaj vida i povećan mortalitet. Ovakvi simptomi mogu se sprečiti davanjem odgovarajuće količine vitamina B6 bilo u hrani bilo kroz vodu u vidu terapije. što dovodi do smanjenog prirasta telesne mase i loše konverzije hrane. Vitamin B6 (piridoksin) Deficit vitamina B6 od odrasle živine izaziva poremećaje u reprodukciji. kako vreme u deficitu odmiče javljaju se nervni poremećaji u vidu grčeva. slabiji kvalitet priplodnih jaja. Kod odrasle živine. Uginuli embrioni pokazuju karakteristično kovrdžanje paperja na abdomenu. Perje je nedovoljno razvijeno. slaba vitalnost i povećano uginuće. smanjen apetit. Izraženo je bledilo kreste i podbradnjaka. padaju na stranu. pilići počinju izneneda da besciljno trče pri čemu su krila spuštena.

perozu i povećan mortalitet. poremećaj vida. Vitamin B12 smanjuje potrebe za holinom. uginjavanje embriona 17-og dana inkubiranja i veći broj deformisanih pilića pri vađenju iz inkubatora.Ipak . Prisutni su i simptomi anemije. Ove promene i deformacije često podsećaju na papagajski kljun. Kod pilića deficit holina dovodi do pojave peroze i deformacija kostiju. Vitamin B 12 se u ishrani živine obezbeđuje preko animalnih hraniva ili posebnim dodavanjen ovog vitamina koji se proizvodi uz pomoć mikroorganizama. smanjeno leženje. slabo operjavanje i povećan mortalitet. Zapažen je i usporen rast. Vitamin B12 je potreban kod mlade živine za transformaciju homocistina u metionin. Markantne su pojave dermatitisa.Deficit vitamina B12 kod odrasle živine. nervni poremećaji koji dovode do grčenja mišića i povećan mortalitet. usporen rast. Holin je neophodan za metabolizam masti. Promene koje nastaju kao posledica deficita biotina veoma podsećaju na promene usled deficita pantotenske kiseline. Pojavu peroze nije moguće rešiti dodavanjem mangana ako u hrani nema dovoljno Holina i nikotinske kiseline. defektnog operjavanja. Kod mladih pilića deficit vitamina B12 dovodi do slabog prirasta. nervnih smetnji i povećanog uginjavanja. Poznato je da u sastav vitamina B12 ulazi i kobalt koji se mora obezbediti u dovoljnoj količini kroz premiks. deformacije kostiju. kržljavosti. Dodavanjem holina. Takođe je poznato da deficit biotina izaziva perozu. deponovanje vitamina A u jetri pilića. betanina ili metionona mogu se rešiti problemi deficita holina. a naročito na uglovima usta edemi prekriveni naslagama koje podsećaju na krljušti. kokošaka i ćuraka. Biotin U živinarskoj proizvodnji je poznato da biotin prevenira pojavu dermatitisa kod pilića. Holin Nedostatak holina kod odrasle živine. izaziva pad nosivosti. Do deficita holina može doći ako se u ishrani živine kao jedini izvor proteina koristi sojina sačma. tabani sa ragadama i ranama. Na koži oko kljuna. zatim pojava žuljeva i zadebljanja na koži. smanjen apetit. kokošaka i ćuraka izaziva pad nosivosti.

sporo operjavanje. Izražene su promene na koži. normalan prirast. izleće se mali procenat pilića. otok očnih kapaka. Kod odrasle živine deficit folne kiseline izaziva pad nosivosti. Karakterističan je dermatitis oko kljuna i očnim kapcima koji su često slepljeni. visok procenat zamiranja embriona i subkutane hemoragije na embrionima. promene na koštanom tkivu u vidu deformacija i anemiju. Česti su poremećaji zastoja u operjavanju. za razliku od deficita pantotenske kiseline gde promene prvo kreću na glavi. Iz jaja koja su snele kokoške hranjene obrokom deficitarnim folnom kiselinom. grčeve. Slični simtomi deficita biotina se ispoljavaju i kod plovuša. krzavo i izlomljeno perje koje ispada i telo ostaje golo. Kod pilića deficit pantotenske kiseline izaziva usporen rast i povećan mortalitet. slabu operjalost. Niacin (nikotinska kiselina) . gusaka i pataka. Folna kiselina Folna kiselina se koristi za preveniranje peroze. rane i fisure na jastučićima tabana iz kojih curi krv. Kod odrasle živine nedostatak biotina izaziva pad nosivosti i smanjeno leženje pilića. smanjen procenat leženja pilića. Kasnije nastaju promene na tabanskom delu kože slično kao kod deficita biotina. anemiju i povećan mortalitet. koji su slabo vitalni.postoje razlike između ove dve hipovitaminoze. slab nagon za ležanjem na nasadu. Zbog izražene anemije i pada imuniteta uobičajene su sekundarne infekcije. poremećaj vida. Nedostatak folne kiseline kod mladih pilića izaziva slab rast. sa anemijom i uginjavanjem embriona.dobro operjavanje i normalan sadržaj hemoglobina u krvi živine. Kod deficita biotina promene se prvo pojavljuju na nogama a potom na glavi. loš izgled perja. Pantotenska kiselina Kod odrasle živine deficit pantotenske kiseline izaziva pad nosivosti. Kod kokošaka je izraženo slabo operjavanje.

Iz jaja. koja potiču od kokošaka hranjenih obrokom koji je deficitaran niacinom. pad nosivosti i mortalitet. Nedostatak vitamina C može da izazove hipovitaminozu koja se ispoljava opštim simptomima avitalnosti i smanjene nosivosti.Nedostatak niacina kod odrasle živine dovodi do smanjene potrošnje hrane što dovodi do smanjenja telesne mase. naročito kod jata koja su izložena stresnim situacijama koje su često prisutne u intenzivnom živinarstvu. nervne smetnje i poremećaj vida. Živina ima sposobnost sinteze vitamina C. pojava peroze. izleženje je veoma slabo a pilići avitalni. Vitamin C. Vitamin C utiče povoljno na porast telesne mase pilića. . slabije operjavanje. jača opštu otpornost i imunitet pilića. Izražen je i pad nosivosti i gubljenje perja. Karakterističan je i usporen rast. dermatitis. Deficit niacina kod mladih pilića izaziva promene u usnoj duplji i na jeziku poznate pod nazivom «crni jezik». Poznati su pozitivni efekti primene vitamina C u letnjim periodima kada su visoke temperature. ali je ipak neophodno njegovo dodavanje kroz hranu. Smanjuje stres.

VII savetovanje veterinara Srbije. Kapetanov M. 4-6.:Ispitivanje raširenosti virusa Marekove bolesti u jatima lakih i teških hibrida. 7-8 str. 5.. T. 2002. Orlić D.1.zivnara Jugoslavije. Đekić. 57 – 58.. Palić T. Gagić Maja.e živinara Jugoslavije.LITERATURA 1. Zbornik radova naučnog skupa pod nazivom "Unapređenje zdravstvene zaštite životinja i proizvoda zdravstveno ispravnih namirnica animalnog porekla" Novi Sad 37-44. Lazić. S.: Dokazivanje virusa Marekove bolesti u limfocitima periferne krvi pilića. Gagić Maja. Vol. Br. Romania. Lazić. Prvi Kongres. 45 (4). VI savetovanje veterinara Srbije.. 8. XXXVI. Beograd 1996. Iasi. pravci istraživanja i najnovija dostignuća. Romania. 4-6.Vol. Tivat 1993. CD. 2. .Ionika Fodor: Stimularea raspunsului imun in anemia infectioasa aviara. Velhner Maja. 1994.Romania – Yugoslavia. 2001 11. Vol. Buletin. Vet.: Novija saznanja o virusu Gamboro bolesti kod nas i u svetu.. fascicula II. Gagić Maja. Lucrari stiientifice medicina veterinara. Tibru I. 2002. Orlić. Hungary.. Catana N. Zlatibor.. Maja Velhner..: Marekova bolest. J. I. II Sav. II Saveto. Đekić J. Kapetanov M. 6 . Gagić Maja. Tivat 1993 10. 303-308. Orlić: Prisustvo antitela za virus anemije pilića u toku odgoja i eksploatacije roditeljskog jata. S.Simpozijum sa međunarodnim učešćem»Naučna . 12. Timisoara. M. Cluj. Živinarstvo. 43-46. . Orlić D. Orlić D. Orlić D. 1993. 577-584. Đurišić. Orlić D. Košarčić Slavica: Utvrđivanja nivoa antitela za virus zarazne anemije pilića kod prirodno inficiranog roditeljskog jata i njihovih potomaka. D. Gagić Maja. Tibru.1-4. S.Vet.Zbornik kratkih sadržaja radova. Pascu Coprrina: Possibilities for potentiating the post vaccinal immunoresponse in the avian reovirosis. University of Novi Sad.th International Symposium Interdisciplinary Regional Research.. Lucari stiintifice. Maja Velhner. Romania. 1995. Orlić. br. . M.. Zlatibor. Tibru : The Ergosan products use in the imunoprophylaxy of the Broiler infectious Bronchitis. 4. Yugoslavia. Dragica Stojanović: Level and length of persistence of maternally derived antibodies in broiler chichens that orginate from broiler briders infected with chicen anemia virus. D.. 202 – 204. glasnik vol. Catana N. Velhner. 2003. Orlić D. 3. Dubravka Milovanov.. 6. 7. Herman.: Prilagođavanje programa imunoprofilakse za virus Gumboro bolesti u uslovima njegove povećane patogenosti. 35-37.3. Kapetanov. 50. pp. Herman V. S. Gagić Maja.. D. Orlić.Srpske. 9.. 2002. 587 – 592. Radojka Kapetanov... Universitetii de stiinte agricole si medicina veterinara. 556 –559. Orlic. M.V. Kapetanov. D. Palić: Otkrivanje infekcije živine uzrokovane virusom Marekove bolesti pomoću više laboratorijskih metoda. Đurišić. V0l. Kapetanov M. Universitate de stiinte agricole si medicina veterinara * Ion Ionesku de la brad* Isai. Catan N. Orlić D.žurnal Rep. Proceedings. Živinarstvo. Zbornik kratkih sadržaja radova. I. D..

Orlić. 24. Zbornik kratkih sadržaja. International Symposium on Biocides in Public Health. "Divljač i priroda". Lazić:Rezultati kliničkih i laboratorijskih ispitivanja dobijenih tokom veštačke infekcije brojlerskih pilića virusom zarazne anemije kod uzrasta 2 i 3 nedelje. Orlić D. R. Orlić D. Brioni. Timisoara.. Orlić. . Orlić D. D.. D.dostignuća u stočarstvu i konkurentnost poljoprivrede» rad u časopisu» Savremena Poljoprivreda». 58-59. Uticaj današnjih ekoloških uslova na gajenje i zdravstveno stanje sitne pernate divljači. Stojanović.32. Babić. Kapetanov. Zbornik matice Srpske za prirodne nauke. Žakula B. Kapetanov M. Orlić. Brioni. Maja Gagić.Zbornik IV savet. 132 – 134. Vol. B. 1984. st. Živinarski dani. Simpozijum «Veterinarstvo i stočarstvo u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane» Zbornik kratkih sadržaja. Palić T. Birovljev: Klostridijalne infekcije u velikim aglomeracijama gusakai neke biološke karakteristike uzročnika. 8 Savetovanje veterinara Srbije. D. Orlić D. Velhner : Influence of Number of Fumigation on Hatching.243.. 18. Glavičić M.fak. Kopaonik. 1997. 2003. Zbornik kratkog sadržaja XII savetovanja o dijagnostici i profilaksi u savremenoj stočarskoj proizvodnji. 1991. Glavičić M.. 21.. Mirjana Velhner. M.471-475. Orlić. Kapetanov M. A. Novi Sad.Lazić: Clinical and Serological examination of a parental flock latently infected with chicken anemia virus. Kapetanov M. 239. FR Yugoslavia. 5. Glavičić M.. Novi Sad. Orlić D. Slavica Košarčić: Mycoplasma and significance of its eradication . Maja Velhner. Orlić D. . Babić M. 13.. Košarčić Slavica. Mirjana Velhner. S.Zbor. 22. Stojanov I. Proceedings of 3-rd. I.. M. 1988. Kapetanov M.: Pojava zdravstvenih poremećaja izazvanih mikotoksinima iz hrane kod nosilja teških hibrida. Acta veterinaria.. XXXVI. 61-66. Babić M.. 140.. Babić M. Stojanov. 1991. Orlić D. pp. D. june 10 – 15.: Raširenost virusnih infekcija u populaciji fazana u Vojvodini. Donji Milanovac. Kapetanov M.: Prilog ispitivanju kolibaciloze pilića u tovu. Kratak sadržaj radova V savetovanja veterinara Srbije.52. 2004. Vol.Mira Kovačević. 152.1995. Primošten. S.. Lucrari stiientifice medicina veterinara.248.: Pojava epizootije trovanja mikotoksinima iz hrane kod tovnih pilića. D. Romania. Orlić.. Srbije. 23. Zbornik radova.. Maja Gagić. M. 16. Mrđen M. Kapetanov M. No 4.. Maja Velhner..kratkih sadr. Velhner. 17. Polj.. Beograd. Zlatibor. Zbornik radova 9092. Mrđen M.: Frequent isolation of Salmonella enteritidis from poultry material. D. 298-302.53. 101. 15. Prcanj. Maja Gagić: Uticaj vakcinacije HVT vakcinom protiv Marekove bolesti na imuni odgovor pilića protiv Njukastl bolesti.. 1992. M. VIsavetovanja vet. Priština 1988.Savetovanje živinara Srbije. 25.. 20.. Mrđen M. Zbornik radova IV savetovanja "Divljač i priroda". 19.. 240. Novi Sad. Mašić Z. 14. 3-4. Komhehov... 2003. 2003. Kapetanov: Učestalo izolovanje Salmonelleae enteritidis iz živinskih materijala. Zlatibor. Vol. 1993. 2002... Maja Velhner. Kosovac A. Herceg Novi.

273 – 278. M. Kapetanov. Poljoprivredni fakultet. Orlić D.57. 29.26. epizootiologija. Timisoara. Vol. Orlić D. Dragica Stojanović: Importance of patochystological Finding in diagnosing of Laringotracheitis infectiosa avium. Orlić D. 35. Orlić D. 58-59. zbornik radova II. M.: Njukastl bolest.2002. Maja Velhner: Appearing of morbus Lienis marmorei intensive pheasants (Phasanicus cholcicus) Raising. Orlić D. Savremeni farmer. 3-4. 552 –555. Kapetanov. Br. 39-41. 2000. Vol. 1-2. 2000. 57 – 58. Novi Sad.. Novi Sad. Vidić Branka: Influence of HVT vaccine on Marecks disease on production results and imunological status in fattening chicken. Ljiljana Suvajdžić. Dragica Stojanović: Pojava infektivnog Laringotraheitisa na farmama u Vojvodini. I. 3-4. Tibru : Gumboro bolest. . 33. M. 2003... 451 – 456. Savremena poljoprivreda.52. 2003.. Orlić D.: Zdravstvena problematika u karantinima i prometu živine i divljači u AP Vojvodini. Kapetanov. Zbornik radova. M. Peradarstvo 4-6. Lalić. 27. 575 – 578. 283-285. 51.. str. Orlić D.. Ljubojević: Zaštita zdravlja pernate divljači i mere kontrole. 2001. 1995. 485-488. Lucrari stiientifice medicina veterinara. 2002. Mrđen. Lucrari stiientifice medicina veterinara. Orlić D. Maja Gagić. XXXVI. 2002 32. Iasi.297-300. 36. 37.: Zdravstvena zaštita. 2002 34.. Orlić D. . V0l.45 (4). Universitetii de stiinte agricole si medicina veterinara. Novi Sad. 50. str. Universitate de stiinte agricole si medicina veterinara * Ion Ionesku de la brad* Isai. IV Jugoslovenski epizootiološki dani sa medjunarodnim učešćem. Beograd 1998. Kapetanov. Romania. Timisoara. str. Orlic D. Jovanović. Lucari stiintifice.18. Novi Sad.. vol.. 1993. M. Orlić D. M. VII Kongres veterinara Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Naucni skup povodom 50 godiana Naucnog instituta za veterinarstvo Novi Sad . Orlić D. .. Beograd. Mataruška banja. Maja Velhner. Vol. Kapetanov M. imunoprofilaksa i kontrola zdravlja u živinarskoj proizvodnji. Lalić. str. 286288. 53 – 57. str. II Savet. Kapetanov. Veterinarski glasnik. Buletin. 38. Kapetanov: Aktuelni problemi zdravstvene zaštite u intenzivnoj živinarskoj proizvodnji. Maja Velhner. Beograd. M. R.31-35. Lalić. 28. fascicula II. Romania.. 3-4.. Rada Kapetanov.. Zbornik referata i kratkih sadržaja. Romania.. Cluj. Maja Gagić: Aktuelni problemi imunoprofilakse Marekove bolesti. Tivat. epizootiologija i mere kontrole u farmskom gajenju živine. Vol. Zbornik radova naučnog skupa pod nazivom "Unapređenje zdravstvene zaštite životinja i proizvoda zdravstveno ispravnih namirnica animalnog porekla" Novi Sad 21-24.: Kontrola jako virulentnog virusa Gamboro bolsti primenom intermedijarnih i vrucih vakcina u Jugoslaviji. 39. Mira Kovačević. XXXVI. Savremena poljoprivreda Vol. Živinara Jugoslavije. Orlić D. Romania.. Orlić D. M. V. Kapetanov M. M.. 2003. Velhner Maja: Laringotracheitis infectiosa avium. 2003. M. 30. V. Jovanović. Ljiljana Suvajdžjić: Probiotiks used for attaining high production and protektion poultry health. Savremena Poljoprivreda. klinička slika i dijagnostika bolesti. 31. Mira Kovačević. Vol.

Uticaj današnjih ekoloških uslova na gajenje i zdravstveno stanje sitne pernate divljači.. Babić M.55. pp. Savremeni farmer. Kapetanov M. Kratak sadržaj radova V savetovanja veterinara Srbije..29 naučni sastanak mikrobiologa Jugoslavije. Orlić D. Poljoprivredni fakultet Novi Sad. 41. 15 Savetovanje veterinara Srbije. 55.Tibru: Uticaj Infektivnog laringotraheitisa na proizvodne rezultate živine. 2002. Maja Velhner. Orlić D.100. Suvajdžić : Epizooties of highly virulent viruse of Gumboro disease in Vojvodina. zbornik sažetaka.312.: Bolesti i simptomi deficita vitamina kod živine. Kapetanov. Kapetanov M.. M. Zlatibor. 1991. Kopaonik.29.. Maja Gagić. N.Pula.: M. Wit International Partipation. M. Mirjana Velhner. 1998. Orlić D. str. Lj.fak. 2004.M. Orlić D. 2003.. zbornik radova Igalo . IV. dani mikrobiologa Jugoslavije. 47. 8-9. sa međunarodnim učešćem. Jovanović V. Dani mikrobiologa Jugoslavije. 52. Kapetanov. br. 1991.. 54. "Divljač i priroda". Vapa M. Orlić D. Novi Sad.Zbor. Brioni..: Stafilokokni artritis kod živine. Polj. Živinarski dani. Dnevnik.: Effects Of Vaccination Of The Broilers Against The Mareck Disease. Savremeni farmer. Orlić D. Dani mikrobiologa Jugoslavije. 2003. 48.. god. Ohrid. Orlić D. Kapetanov... Veselina Pupavac. Glavičić M. Mrđen. str. I. Zlatibor. XXXV. Milojević. Lucrari stiientifice medicina veterinara. M.. Novi Sad. Kapetanov.Tibru .9. str. Babić M. 46. str. M.Zbornik IV savet. 42. 14 Savetovanje veterinara Srbije. M. 45.:Gamboro stalno preti. Babić M. M. Zbornik radova. 53. 2000. Poljoprivredni fakultet.243.. Kapetanov.. Zbornik radova IV savetovanja "Divljač i priroda". Zbornik radova i kratkih sadržaja. Orlić D. Brioni. S. 1992. 50. Orlic D. Orlić D. Žakula B.. Herceg Novi 1996. Orlić D. M. Herceg Novi. 140. . Timisoara. 43.Tuberkoloza kod fazanske divljači u Vojvodini. 49. 313. 14. M. Zbornik radova i kratkih sadržaja. 51.: Probiotici u ishrani živine. Dubravka Potkonjak: Influenca ptica. Simpozijum «Veterinarstvo i stočarstvo u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane» Zbornik kratkih sadržaja. vol. 56.. Romania. 44. Catana. Mašić Z.. Poljoprivredni kalendar. Herceg Novi 1996. Savremeni Farmer. Kapetanov.str.. st..80-81.. Orlić D. Ljiljana Suvajdžić: Efikasnost dezinfekcije Galiseptom u živinarskoj proizvodnji.. Pojava epizootije trovanja mikotoksinima iz hrane kod tovnih pilića. Novi Sad. 2000... Mrđen. Poljoprivredni fakultet. Orlić D. Volarev: Istraživanje raširenosti Salmoneloze kod živine u Južnobačkom okrugu.. Orlić D. I Stojanov. Priština 1988. Novi Sad. Palić T. zbornik sažetaka. 273 – 275. Orlić D. VI Macedonian Poultry Days. R. 188 189. Orlić D. 2002. I.40. Ljiljana Suvajdžić: Efikasnost dezinfekcije Galiseptom u živinarskoj proizvodnji.Ispitivanje osetljivosti sojeva Salmonella izolovanih kod enterita peradi.. Pojava zdravstvenih poremećaja izazvanih mikotoksinima iz hrane kod nosilja teških hibrida. 240. Kapetanov: Aktuelni problemi imunoprofilakse zaraznih bolesti u tovu ćuraka.2000.1987.radova.Herceg Novi 1998. Orlić D. Kapetanov.

Univerzitet u Novom Sadu. Stojanov. Stojanov I. 193-194. str. 67 – 70. Zbornik radova i kratkih sadržaja. Resanović Radmila. Savetovanje živinara Jugoslavije. Lalić : Bacteriological examination of clinical manifestet syndrome of malapsorption in fattening broiler chicken.. Palić T. Savremeni Farmer.: Salmoneloza živine. Dubravka Potkonjak. xxxv. 3-12. Orlić D. I. Orlić D. god. J. Živka Ilić.45 (4). Novi Sad. I. Živinarstvo. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke. Orlić D.100. 2002 63. Universitetii de stiinte agricole si medicina veterinara. . M.: Poultry Diseases And Nutrion. Lucari stiintifice. str. Orlić D. Ohrid. 2002. Romania.: Campilobacter Kinds in the Leying Hens With And Without Diarrhea. Maja Velhner.Zarazna i parazitarna oboljenja ljudi i životinja u Vojvodini. 1998.. 57 – 58. Tibru: Salmoneloze živine i njihov epidemiološki značaj. Orlić: Uticaj ishrane na imuni odgovor i zdravstveno stanje živine. br. Vidić Branka.. Savremeni farmer. Savetovanje veterinara Srbije. . 67.269-272. 58. Nikolovski. Orlić D. Kapetanov. 276 – 278. Orlić D. Hrana u 21 veku. Novi Sad. 254-255. D. Zbornik radova. Ljiljana Suvajdžić. Orlić D. 60. 68. mere kontrole u cilju obezbedjenja zdravstveno ispravnih jaja i mesa za ishranu ljudi. Z.. 2003.. Branka Vidić. 62. 2001. Stojanov. Tibru: Paratyphoid poultry infection – control through probiotics. Kapetanov. fascicula II. Stojanov. 14. M. Lucrari stiientifice medicina veterinara. International Symposium on Biocides in Public Health and Environmental Protection. 1-2. 5.534. M. I. V0l. 2002. «Čovek i priroda. 70. Ljiljana Suvajdžjić: Probiotiks used for attaining high production and protektion poultry health. 2000. Orlić D. Beograd 1998. imunoprofilaksa i kontrola zdravlja u živinarskoj proizvodnji. Kapetanov. M. Orlić D. Matica srpska. 579 – 582.. M. 2000. Universitate de stiinte agricole si medicina veterinara * Ion Ionesku de la brad* Isai. VI Macedonian Poultry Days.: Zdravstvena zaštita. st. 2001.. 59. 64.: Vakcinacija brojlera protiv kokcidioze.. 2001. Kapetanov. Orlić D. Branka Vidić : Isolation of Salmonella enteritidis from poultry farms in Vojvodina. Dragica Stojanović: Epidemiological Significance of Pre Harvest Control Procedures of Salmonella Infections in Poultry. 2004. I. Vol. Orlić D. Beograd. Radmila Resanović. M. Rašić: Aktuelna patologija živinarske proizvodnje u Srbiji. Suvajdžić. VI Macedonian Poultry Days.: Bolesti i simptomi deficita vitamina kod živine. Vrnjačka Banja. pp. 8-9. 552 –555. Zbornik rezimea. Poljoprivredni fakultet Novi Sad. Medjunarodni simpozijum.18. 69. Lj. 99 – 102. 1998. Palić T. Wit Internatio nal Partipation. Lalić. Drugi Jugoslovenski simpozijum "Nauka u živinarstvu" sa međunarodnim učešćem. Suvajdžić. Proceedings. Nauka u živinarstvu. Lalić. I. Kapetanov M. Str. 329 . Romania.57. Timisoara. vol. 15. Stojanov. Poljoprivredni fakultet. Wit Internatio nal Partipation. I. Lj. 61. Stojanov.. br. 4. Iasi. Subotica. M. Zlatibor. str. Orlić D. IV. 2003. Buletin. I. Cluj. I. 66.. Stojanov. 65. Ohrid.. Orlić D. Romania.

2004.. Novi Sad.. Corina Pasku: Stimulare raspunsului imun postvaccinal in infectile cu reovirusueri aviare.241 – 245.. To nalidixic acid as a index of multuple resiastance. Stojanov I. 2000. V. . No. Tibru I.: Susceptibility of Salmonella spp. III Međunarodna EKO. D. Ratajac. Iasi. . Timisoara. V0l. 76. 74. Hungary. Yugoslavia. No 98. 584 –588. Herceg Novi. Stojanov I. International Symposium on Biocides in Public Health. D... 2002. 6 – th International Symposium Interdisciplinary Regional Research. Orlic.. 82.45 (4). Hungary – Romania – Yugoslavia. Stojanov I. 101. V0l. Tibru I. Novi Sad. 279 – 282. Velhner M. Prcanj. FR Yugoslavia. 1997. Tematski zbornik II. fascicula II. September 4-6. Proceedings. Orlić: Značaj vrste uzoraka za izolaciju Salmonellae vrsta kod živinskih materijala. 188 – 190. Romania. 2002. Orlić: Effects of Selenijum and Vitamine E on Stres and Quaality of Poultry Meat. Universitate de stiinte agricole si medicina veterinara * Ion Ionesku de la brad* Isai.71. 80. fascicula II. 801 – 803. Ctana: Broilrer antisalmonella protection with liquid Sal Curb. Tibru I. . vol. Lucari stiintifice. : Isolation Erysipelothrix rhusiopathiae in the flock of breeding gees. . Stojanov I. Vol. Orlić. pp. Lucari stiintifice. 501.: Types of Campylobacter in layng henes with and withoutdiarrhoea. 63-68. 2004.45 (4). Lucrari stiietifice medicina veterina .495-498. Catana: Ergosan product use in the Avian infectious Bursal Disease immunoprophylaxiy. 75. 5. D. Proceedings II. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke. I.fak... 3-4. 77. 79. Tibru I. M. 2003. 103.. Decun. Orlić.. D. D. D. 2002. Orlić D. in parental floks. 73.107. Novi Sad. N. M. N. 117. Tibru I. Poultry and food safety. Orlić D. R. Stojanov I. Polj. 2002. Herman. Romania. Orlić. D. 101. 78. Simpozijum «Veterinarstvo i stočarstvo u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane» Zbornik kratkih sadržaja. st. D. D. Trandafir: Efectul calitati apei potabile asupra sanatatii puilor de carne... Iasi. Universitate de stiinte agricole si medicina veterinara * Ion Ionesku de la brad* Isai. Orlić: Presence of Campylobacter spp. 2003. Istanbul. pp.. Turkish Microbiological Society. Tibru I. Budapest.2001. D. University of Novi Sad. 2003 Istanbul. 3nd Balkan Conference of Microbiology. Novi Sad. Simpozijum sa međunarodnim učešćem»Naučna dostignuća u stočarstvu i konkurentnost poljoprivrede» rad u časopisu» Savremena Poljoprivreda». Katana. Romania. XXXV. G.1-3 . 81. june 10 – 15. Orlić : Microbiologic Field for Enterobacteriaceae evidencing.120. Novi Sad.52. pp. Safe Food. III International EKO-Cnferens. Orlić. CD. N. Orlic. Maja Velhner. Microbiologica Balkanica 2003. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke. Stojanov I.Konferencija. Proceedings of 3-rd. Zdravstveno bezbedna hrana. 2002. Infections in parental flock and eggs on Campilobacter and Salmonella kinds.. Nichita. 72. Kapetanov.

Plavša N. D..366. glasnik. N. International Symposium on Biocides in Public Health and Environmental Protection.. str 163..: Invasiness of Salmonella enterica serovar enteritidis and Salmonela typhimurium DT104 for day old chikens after challenge wit modearte and high doses. 593 . 102. 2001.. Velhner M. Catana: The economical balance of the wealth management in broilers. M. Boboš. Kapetanov.. Vol. Orlić D. Romania. Aspekti zootechnicznoweterynaryjnechowu kur miesnych 22-24. 2001. Glasnik. 125. Babić M. Vet. Radojka Kapetanov. VI epizootiološki dani.. 2003. Novi Sad. Dubravka Potkonjak. Milanka Matijević..83. Kapetanov. 85. Maja Gagić. Vet.52.226230. M. . Vidić Branka. Beograd. Lucrari stiientifice medicina veterinara. VII savetovanje živinara. 93. Velhner Mirjana. Velhner Maja. Orlić D..: Hatchiong Eggs Sanitazation for the Control of Food Borne Pathogens. 92. 88. Br. Peradarstvo. Orlić.fak. Tibru I. Kapetanov. Vol. 89. Velhner Maja. Mitevski. 2004. Velhner Maja. Orlić D.. Glavičić M. 1987.. 259-263.597. 87. Orlić: Revijalni prikaz infekcije pilića. 2003. Polj. Romania.Babić M. 4. Kapetanov. Zbornik kratkih sadržaja. Zbornik kratkih sadržaja. Zbornik rezimea. . Vol. Orlić. Cluj. Medjunarodni simpozijum. M.3-4. Glavičić M. Dubravka Potkonjak. Pojava infektivnog laringotraheita na jednoj farmi. 86. Značaj procene test inhibicije hemaglutinacije kod pilića vakcinisanih u prvoj nedelji života protiv atipične kuge peradi primenom spreja. Timisoara. VI Simpozijum Drobiarski.7-8. Proceedings.. D. Radaković D. D.1988.. 3-4.58. Kapetanov M. Orlić. Subotica. S. M. Velhner Mirjana. . 293-298. 2002 84. Lazić: Utvrđivanje titra specifičnih antitela na Salmonella enteritidis elisa tehnikom u nekoliko odabranih jata kokoši nosilja. Velhner Maja. XXXVI. Velhner Mirjana. Dubravka Potkonjak. str. Buletin. 2004. D.191-192. 55. 1988. S. Rackov O. Simpozijum «Veterinarstvo i stočarstvo u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane» Zbornik kratkih sadržaja. Glavičić M. Savremena Poljoprivreda. nosilja i jaja salmonellama sa osvrtom na kritične tačke u lancu proizvodnje. Orlić D. Herceg Novi. Orlić D. 2004.: Analiza rezultata bakteriološkog ispitivanja pilića na salmonele dostavljenih iz Južnobačkog i Sremskog okruga u toku 2003 godine. Velhner Maja. Stanojević D. Universitetii de stiinte agricole si medicina veterinara.Some experience in the application of inactivated oil vaccines against Newcastle disease. D. 91.319326. Orlić. Vol. Brezovica. 57 – 58.. 365. D. Velhner Maja. . 94. Hrana u 21 veku. Stojanov I. ( 5-6 ).: Listerija monocitogenes kod životinja i njihovih proizvoda. Beograd. : Analiza opasnpsti i faktora rizika od infekcije salmonelama i determinacija kritičnih kontrolnih tačaka u lancu proizvodonje u industrijskom živinrastvu. Novi Sad. Orlič: Infekcija komercijalnih pilića vrlo virulentnim virusom Gamboro bolesti i humoralni imunološki odgovor na vakcinaciju protiv Newcastle obolenja.. st. 90. D. 2004.509-514.. Maja Gagić. Orlić D. Kapetanov M. Vlasinsko jezero.

2003.316-322. Zbornik radova i kratki sadržaji . Gagrčin.Middle-Europen Congres for buiatriks.95. Grgić Ž: Selektivne hranljive podloge za izolaciju Bordetella bronchiseptica i Pasteurella multocida iz nosnih briseva svinja. Gagrčin. Zlatibor. 1999. Orlić.120. Orlić D. str. Boboš: Listeria monocytogenes kod životinja i njihovih proizvoda. R. Orlić: Dokazivanje toksičnih svojstava sojeva Pasteurella multocida serotip D izolovanih iz brisa nosa svinja .. M.238.. Balatonfured. Srpsko veterinarsko društvo.. 98. .225. Vidić B.2000. Društvo mikrobiologa Jugoslavije.D. Vrnjačka Banja. Beograd.Boboš S.2000 96.Grgić Ž. D. 15 Savetovanje veterinara Srbije. Vrnjačka Banja. Kratki sadržaji radova. str. 97. S. Hungary..: Sheddings of coxiella burnetii through milk and its influence on the mammari gland. Vidić B. Vidić B. Bugarski D. Zbornik radova i kratkih sadržaja. Prosiding. Vidić Branka. Kljaić. D. str. 12 Savetovanje veterinara Srbije. M.... Orlić. VIII kongres mikrobiologa Jugoslavije.

.1.... 2.... 1....................................... BELI PROLIV PILIĆA ........................................ 1...........2........2.. 2......................................... BOTULIZAM PTICA .....................................................1..............8....... 1.................... PPTIČIJA PARAMIKSOVIROZA -2 ................................................................... VIRUSNI ENTERITIS PATAKA . 2....... 1................1...................... 1........... Karakteristike Paramyxovirusa ......... KLOSTRIDIJOZA PTICA . 2................ PSEUDOMONIJAZA PTICA ........ Marekova bolest ................ TIFUS ŽIVINE ........2......................... 2 2 2 13 21 29 30 35 43 59 68 72 75 77 79 81 82 83 84 84 91 95 97 97 99 107 109 110 112 112 113 122 122 127 127 132 134 134 138 140 ....1......... virusi influence ............................. RINOTRAHEITIS ĆURAKA ........... VIRUSNE BOLESTI .................... INFEKCIJE ORTOMYXOVIRUSIMA .............3.2.....6..............2........ 2.........1................ 1..................1.. 1....9.............SADRŽAJ STRANA 1..........3................... 2......................1...............................2... INFEKCIJE HERPES VIRUSIMA ............. INFLUENCA PTICA .......................... INFEKCIJE PIKORNA VIRUSIMA ............ 1................... 1................... ZARAZNA KORICA ŽIVINE ..... 1. INFEKCIJE BIRNAVIRUSIMA .. VIRUSNI HEPATITIS PATAKA ............ 1..... KORONA VIRUSNI ENTERITIS ĆURAKA ....................... MIKOPLAZMOZA PTICA ..........................................................1.....15..... 2..................................................................... 2............... INFEKCIJE KORONA VIRUSOM ...........5.......1..... 2............. INFEKTIVNI BRONHITIS ...............10......2......................................4.................4.......... 2. INFEKCIJE PARAMYXOVIRUSIMA ..1...1.......... KOLIBACILOZA PTICA ......... EPIDEMIČNI TREMOR .......................................................................................................2.. INFEKTIVNI LARINGOTRAHEITIS...............................................12....... 2. 2.............................3............... BAKTERIJSKE BOLESTI .....................................................................................14 LISTERIOZA PTICA ....................2...............2....................................3.................................. 2..... 2......... 2................ NJUKASTL BOLEST ....5.......2........................... 2.................. .....................................................PSITAKOZA PTICA ................................................. PASTERELOZA PTICA ............6...................................... 2......................... TUBERKULOZA PTICA .. 2.................... 2.....5............6....... BOGINJE I DIFTERIJA ........................4...7............2.......1...... PARATIFUSNE SALMONELE ..... CRVENI VETAR PTICA . 1.........7. HLMIDIOZA – ORNITOZA ......... ARIZONOZA ............... 2.......13....1.11............ PPTIČIJA PARAMIKSOVIROZA -3 ...................................................................................... 1...4......................1.......... 2............3.............................. 2.......................................6.3........ 1. INFEKCIJE AVIPOKSVIRUSIMA ... 2.............................5......... 1..1..........5.....1 Salmoneloza ptica ....................... 1...

....1...........1. 212 4.........10...... ASPERGILOZA ............. ZARAZNA ANEMIJA PILIĆA ................ 151 2....4................. 195 3... SINDROM PADA NOSIVOSTI ................................................TUMORI NEDOVOLJNO IZUČENE ETIOLOGIJE .. LEUKOZЕ ...6.......... INFEKCIJE REOVIRUSIMA ........................... 151 2.................................10...3.10......... 220 .....................................2... 186 3.......... 158 2..10....... 161 2.1..........1........ 171 2............................................................... 188 3...............5.................... 179 2...................... 168 2......... VIRUSNI HEPATITIS GUSAKA ...............10... 163 2.... OSTEOPETROZA ...........................8.......................................6.. BOLEST MRAMORASTE SLEZINE ......... 152 2........2.....2... 140 2....8...................... 163 2........ 191 3.......... SINDROM MALAPSORPCIJE ..........3........... LINFOPROLIFERATIVNA BOLEST ĆURAKA ......... Karakteristike reovirusa ...... Karakteristike adenovirusa ............................................. 185 2.................... DEFICIT VITAMINA ... 198 3.. 182 2.................................................. HEMORAGIČNI ENTERITIS ĆURAKA .............. INFEKCIJE ADENOVIRUSIMA .......4................... OSTALE VIRUSNE INFEKCIJE ..........................................4.............2............ 216 5....................................... TRIHOMONIJAZA ..... 9.................................................... HISTOMONIJAZA ..........8..1.........10................. SORNA BOLEST ......................9.............2........................ 192 3....... LITERATURA ...............10. Deficit vitamina rastvorljivih u mastima .............. KRIPTOSPORIDIOZA ....8.. Deficit vitamina rastvorljivih u vodi ............... 176 2............... 212 4.... VIRUSNI ARTHRITIS ... GLJIVIČNE I PARAZITSKE BOLESTI .... 164 2.................. 209 4............3..................... INFEKTIVNA BOLEST BURZE .............................................8....3.... 171 2..........1........................................9......2...9........ KOKCIDIOZA ....... 188 3.....7...........................................5.............

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->