ZADACI EXCEL

Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents.5cm. Insertovati nove radne listove: • ispred Radnog lista 1 i dati mu ime Novi list 1 • ispred Radnog lista 2 i dati mu ime Novi list 2 • ispred Radnog lista 3 i dati mu ime Novi list 3 Obrisati radne listove Radni list 3 i Novi list 3. Obojiti pozadinu kolona A i B i redova 1 i 2 žutom bojom. ubaciti novi radni list Tabela 3. Tabela 2. Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak3 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. Sheet2 u Radni list 2. veličinu papira na A4 (210X297) i papir postaviti pejzažno i podesiti margine: gornja i donja na 2cm. ZADATAK 3 Otvoriti novu radnu svesku. List 3. Sakriti kolonu C i treći red. ostale radne listove obrisati. ubaciti novi radni list Tabela 1. svoje ime i prezime. Iza Lista 1. ubaciti novi radni list Formule i pomeriti ga na poslednje mesto. radnim listovima promeniti imena u Januar. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. Jednu kopiju radnog lista Formule prebaciti u novu radnu svesku. E4 i F4. ZADATAK 4 Otvoriti novu radnu svesku. Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak1 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. Snimiti prvu radnu svesku pod imenom zadatak2 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. Sheet3 u Radni list 3. Februar i Mart. List 3. ZADATAK 2 Promeniti nazive radnih listova u List 1. radom listu promeniti ime u Vezba.ZADATAK 1 Promeniti nazive radnih listova i to Sheet1 u Radni list 1. Spojiti ćelije D4. a zatim ga kopirati dva puta ispred Lista 1. u okviru iste radne sveske. a u donjem zaglavlju u centru. i 2. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. ubaciti novi radni list Tabela 2 i ispred Lista 3. 2 . Drugu radnu svesku snimiti u isti folder pod imenom zadatak2a. Tabela 3. U gornjem zaglavlju u centru na radnom listu Januar otkucati Januar. Postaviti na svim radnim listovima. Isto uraditi i na ostalim radnim listovima. Ispred Lista 1. List 2. Tabela 1. a leva i desna na 1. reda na vrednost 20. ispred Lista 2. zatim postaviti širinu kolona A i B na vrednost 20 i širinu 1. Listove poređati po redosledu: List 1. List 2.

veličine 10pt. VRSTE SLADOLEDA sladoled Leni sneško kapri šarenko rumenko I kvartal 45 53 46 45 48 II kvartal 60 75 54 55 55 III kvartal IV kvartal 85 30 93 39 75 20 78 28 76 35 Ukupno: ???????? ???????? ???????? ???????? ukupno =SUM(B2:E2) =SUM(F2:F6) ukupno u IV kvartalu ukupno u III kvartalu ukupno u II kvartalu ukupno u I kvartalu 3 . otkucati iznad tabele PRODAJA SLADOLEDA i centrirati u širini naše tabele.. Kopirati tabelu na radni list Prodaja sladoleda i dodati potrebne ćelije kao na slici i izračunati vrednosti u tabeli koje trebaju da se izračunaju. insertovati novi red ispred prvog reda. Na radnom listu Vrste sladoleda uraditi tabelu: sladoled Leni sneško kapri šarenko rumenko I kvartal 45 53 46 45 48 II kvartal 60 75 54 55 55 III kvartal 85 93 75 78 76 IV kvartal 30 39 20 28 35 Zaglavlje tabele formatirati fontom Times New Roman. Brojeve formatirati fontom Arial. a na radnom listu Vrste sladoleda uraditi isto to samo što je naslov iznad tabele VRSTE SLADOLEDA. Sheet 2 u Prodaja sladoleda. pozadinu ćelija obojiti ljubičastom bojom.Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak4 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. sladoled Leni sneško kapri šarenko rumenko I kvartal 45 53 46 45 48 II kvartal 60 75 54 55 55 III kvartal IV kvartal ukupno 85 30 =SUM(B2:E2) 93 39 75 20 78 28 76 35 Ukupno: =SUM(F2:F6) ???????? ???????? ???????? ???????? ukupno u IV kvartalu ukupno u III kvartalu ukupno u II kvartalu ukupno u I kvartalu Na radnom listu Prodaja sladoleda. Slova neka budu plave boje i veličine 15pt. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents ZADATAK 5 Otvoriti novu radnu svesku. Promeniti imena radnim listovima i to: Sheet 1 u Vrste sladoleda. Sheet 3 izbrisati. veličine 11pt.

2002 Iznos zajma 275000 Rok otplate (god) 30 Kamata 8. Zatim na radnom listu Broj 2.. Na radnom listu Format 1 izvršiti formatiranje brojeva. Broj 3. U Gornjem zaglavlju sa desne strane neka piše FORMATIRANJE BROJEVA.. pejzažno. ispod druge tabele iskopirati samo formate iz prve tabele a ispod treće tabele iskopirati sve osim okvira ćelija. ispod prve tabele iskopirati samo vrenosti iz te prve tabele.00 din 14.215 145. 1.56 din (235.. a radnom listu Sheet 2 u Format 2. Stranicu na radnom listu Broj1. formatirati kao: A4 (210X297cm). Na radnom listu Kopija tabelu iskopirati pomoću desnog tastera miša ispod nje same. veličine 13.046. Iskopirajte tabelu sa radnog lista Broj 1 na radni list Broj 2 i to tri puta jednu pored druge. Broj 2. 3..5. izvršiti sledeća formatiranja brojeva: Parametri zajma Početak otplate јануар 1.56 -235. 2. dati mu ime Kopija i iskopirati tabelu.65226E+11 145. U radnom listu Broj 1 . B.(A. ZADATAK 6 Otvoriti novu radnu svesku. Na ovom radnom listu isključiti zaglavlja kolona i redova. Sheet 3 obrisati. C. a u donjem zaglavlju sa desne strane Vaše Ime i Prezime.42) 1/8 (994) 978-6599 Insertovati novi radni list.69 din 6.68 din 736.69 6987.805.5cm.) Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak6 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. radnom listu Sheet 1 promeniti ime u Format 1. Neformatirane vrednosti 143 14566.26 0. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents.886.15% Mesečna rata Ukupan iznos otplate 2. ZADATAK 7 Otvoriti novu radnu svesku. Margine na ovom radnom listu postavite: gornja i donja 2.086 565. 4 .60% 5. Isključiti mrežu ćelija na ovom radnom listu.225. radnim listovima promeniti imena u Broj 1.. Formatirati tabelu po želji.125 9949786599 Formatirane vrednosti 143. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents.Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak5 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom.987. a leva i desna 2cm.66 din Pozadinu ćelija tabele obojiti žutom bojom a slova neka budu crvene boje.42 0.566 8.

U gornjem zaglavlju na ovom radnom listu neka piše u levom uglu Vaše Ime i Prezime. Takođe na ovom radnom listu isključiti mrežu ćelija. a brojevi fontom ARIAL. veličine 11pt.90 din 26.75.5cm.9 000-02-6959 Broj 26958. a visine redova su proizvoljne. U donjem zaglavlju na sredini da stoji Vaše Ime i Prezime. veličine 12pt.90 din 21-окт-73 21:36:00 2695890. Zaglavlje tabele je centrirano po horizontali i vertikali u centru. ispred njega samog.70E+04 26958. a zatim iskopirati kompletan sadržaj radnog lista Kategorija 1 u radni list Kategorija 2. Tabelu uokviriti dvostrukom linijom.90 U tabeli tekst je napisan fontom TAHOMA. Napraviti na DeskTop-u prečicu za fajl zadatak8. CTRL+V. 5 . a u desnom uglu današnji datum. a margine sve postaviti na 2cm. Zatvoriti Excel. Kategorija 2 i Ktegorija 3. Boja slova neka bude plava. Iskopirati radni list Kategorija 1.958.9 26958.958. takođe fontom TAHOMA.00% 1 1/4 2. Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak8 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom.90 26. a stranicu formatirati tako da je papir okrenut po širini. ZADATAK 8 Otvoriti novu radnu svesku i promeniti imena radnim listovima u Kategorija 1. Uraditi sledeću tabelu i formatirati brojeve: Kategorija form ata brojeva General(Opšti) Number(broj) Currency(valuta) Accouting(računovodstvo) Date(datum) Time(vreme) Percentage(procenat) Fraction(razlomak) Scientific(naučni) Text(tekst) Special(specijalan) Custom(namenski) Prim er 26958. Na radnom listu Kategorija 3 napraviti istu ovakvu tabelu. zatim ponovo otvoriti zadatak8 i napraviti još jednu kopiju pod imenom zadatak8a.Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak7 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. Na radnom listu Kategorija 1 podesiti margine kao: gornja 1. Nepovratno obrisati prečicu sa desktopa. donja 2. ali tekst otkucati ćiriličnim pismom. proveriti da li fajl zadatak8 može da stane na disketu. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. veličine 12pt. koristeći prečice preko tastature CTRL+A. CTRL+C. leva i desna po 2. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. Širine kolona su 25 i 20.

89 236 556 121 125 45 256 253 25 56 89 78 120 59 125 ukupno : Zaglavlje tabele osenčiti po želji. i otkucati fontom TIMES NEW ROMAN. Naziv Artikla i Ukupno u Din.2 35. ostale podatke formatirati fontom ARIAL.ZADATAK 9 Otvoriti novu radnu svesku i radnim listovima dati imena. 6 . ostale radne listove obrisati.12 Ukupno u Din.3 65 55.65 52.36 36. a u ćeliji ukupno izračunati sumu svih dinara. centriranje po sredini i po horizontali i po vertikali. i na njega iskopirati sa radnog lista Tabela kolone iz tabele: Red. Radne listove Tabela i Kopiranje zajedno iskopirati u novu radnu svesku. dati mu ime Novi list. veličine 12pt. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. Izračunati kao proizvod Količine i Cene. Snimiti prvu radnu svesku pod imenom zadatak9 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. veličine 15pt. ali iskopirati kao povezane tabele (link).72 15.46 13. Drugu radnu svesku snimiti u isti Folder pod imenom zadatak9a. Tabela i Kopiranje. Insertovati novi radni list. Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Naziv artikla čokolada bombone žvake grisine smoki jabuke banane kivi limun pomorandže mandarine breskve jagode kruške višnje Količina Cena 55. Kolonu Ukupno u Din.36 55 60 40 52. a zatim na radnom liostu Tabela umesto artikla čokolada otkucati čips. Na radnom listu tabela uraditi sledeću tabelu: Red.87 25.Broj. izmeniti i ostale artikle na radnom listu Tabela.21 40. Tabelu iz radnog lista Tabela iskopirati na radni list Kopiranje. i proveriti stanje na radnom listu Kopiranje. Pokrenuti WindowsExplorer i iskopirati fajl zadatak9a na koreni direktorijum C: Nepovratno obrisati fajl zadatak9a sa korenog direktorijuma.63 5.

15. Insertovati novi radni list.2 boja 1 2 1 2 3 0. Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak10 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents.78 0.000 1. ispod tabele na tom radnom listu.366 1. Kale Prodaja Period I period II Priod III Period IV Istok Zapad Ukupno: 555 321 666 123 777 321 888 123 Ponovo snimiti izmene pod istim imenom i zatvoriti Excel. Centriranje teksta u ćelijama neka bude kao na slici. Porez i Procenat.00 20. zatim ga ponovo pokrenuti i otvoriti zadatak10.ZADATAK 10 Otvoriti novu radnu svesku i radnim listovima dodeliti imena. Sakriti sve tri kopije radnih listova. Iskopirati tabelu na radni list Porez.8 0. Din. brojevi u tabeli formatirati fontom ARIAL.500 1. Din. Sa radnog lista Prikaz iskopirati samo kolone Prikaz cena sladoleda.56 0. Na radni list Procenat.564 1.2 4.8 Porez u % 12% 12% 12% 12% 12% Ukupno Din. 7 . a ponovo prikazati radni list Porez. Zaglavlje tabele formatirati fontom TAHOMA veličine 13pt.2 2.2 2. Sakriti radni list Porez. Na radnom listu Prikaz uraditi sledeću tabelu: Prikaz cena sladoleda Kapri leni rumenko šarenko kornet Vrste sladoleda Utrošak sirovina u Dinarima mleko šećer vanila 2. veličine 11pt. Din.00 Din.000 1.9 0.00 20. Zatvoriti Excel. i na radnom listu Porez uraditi sledeću tabelu: X2 + Y 2 Kale KALE Snimiti izmene pod istim imenom. Označiti sva tri radna lista i odjednom ih iskopirati ispred radnog lista Prikaz.2 3. Osenčiti sve ćelije gde se nalazi tekst. pa tako dobijenu tabelu iskopirati na radni list Procenat. Porez u Dinarima i Ukupno Din. Din. Zatim sakriti kolone u kojima je prikazan utrošak sirovina. bilo kojom bojom.00 12.00 12. Prikaz. Zatim tabelu iskopirati ispod nje same i preko opcije AutoFormat promeniti izgled iskopiranoj tabeli u ColorFul 1. dati mu ime AutoFormat i preko opcije AutoFormat – Classic 3 uraditi sledeću tabelu.

00 30. =A1+B1+C1 =A2+B2-C2 =A3-(B3+C3) =A4+B4*C4 =A5*B5-C5 =A6*B6*C6 =A7/B7*C7 =A8+(A8+B8)*(B8+C8) =A9^2+B9+C9 =a10^b10^c10 =(a11+b11+c11)/3 FORMULE =SUM(A1:C1) =PRODUCT(A6:C6) =AVERAGE(A11:C11) FUNKCIJE Unesite proizvoljno brojeve u kolone A.00 ukupno za uplatu: 30.00 15 12.00 10.00 prosečna ma rža: najveća ma rža: Postaviti širinu kolona na 10 i visinu redova na 25. ZADATAK 12 Otvoriti novu radnu svesku i uraditi sledeću tabelu: Red.00 25. B.00 30. Centriranje kao što je u tabeli. ostale radne listove obrisati. C i pratite rezultate u kolonama Formule i Funkcije.ZADATAK 11 Otvoriti novu radnu svesku i radnom listu dati ime Vežba. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents.marža) • prodajna cena 2 = prodajna cena 1 + (prodajna cena 1 * porez) / 100 • prosečna marža = funkcija AVERAGE(opseg ćelija) • najveća marža = funkcija MAX(opseg ćelija) Snimiti pod imenom zadatak12 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel. 8 .00 30. Br. Način izračunavanja: • ukupno fakturisano = količina * fakturisana cena • nabavna vrednost = fakturisana cena + zavisni troškovi • prodajna cena 1 = nabavna cena + (nabavna cena * marža) / (100 .00 15.00 13 56.00 15 70. Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak11 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom.00 30. 1 2 3 4 5 naziv robe roba roba roba roba roba 1 2 3 4 5 fakturisana ukupno zavisni cena fakturisano troškovi nabavna vrednost prodajna cena 1 porez prodajna na cena 2 promet 12% 12% 12% 12% 12% količina marža 30.00 12 100.00 10 15.00 25.

2 8 1 4 5 .5 4 1 .2 6 0 5 5 .0 .2 2 4 2 3 . 51. dijagramu dati naziv VOĆE i dodati procentualne vrednosti uz dijagram i izbrisati legendu.0 .0 1 1 2 5 .3 4 1 . 9 . ostale obrisati.3 6 2 6 4 . Na radnom listu formule uraditi sledeću tabelu: E CP S AE Ms c ee 1 . U redu Godina izračunati sumu Prihoda. Kolonu UKUPNO Din.0 .1 . 1.9 5 9 4 1 . Uraditi sledeću tabelu: Redni broj 1 2 3 4 5 Naziv artikla Banane Jabuke Limun Breskve Kruške Cena po Količina UKUPNO j.20 Din.0 2 2 3 1 .6 4 3 5 1 . 2.7 220 38. 69.3 9 0 6 3 . Rashoda i Neto zarade. Snimiti pod imenom zadatak14 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel.0 . u Din.8 7 7 5 1 .0 .04.2 6 2 5 1 .6 4 1 . a dobijene vrednosti zaokružiti na ceo broj.2 2 2 2 5 . izaračunati na osnovu Jedinične cene i Količine.4 6 5 5 1 .1 4 1 .7 9 5 6 1 .3 5 2 6 2 .6 8 5 9 1 . U Din.0 .0 . Prihodi i Rashodi.2 5 4 6 4 .ZADATAK 13 Otvoriti novu radnu svesku i radnim listovima promeniti imena u Formule. 3.0 .4 4 1 .0 1 2 4 .2 8 6 0 1 .2 6 1 5 1 .560 233 50 321 45.8 4 1 .1 . Snimiti pod imenom zadatak13 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel. Kolonu CENA u Evrima računati na osnovu cene u dinarima i kursa evra a dobijene vrednosti zaokružiti na ceo broj.1 0 4 2 1 .1 .0 . Kg. Neto zaradu računati kao razliku Prihoda i Rashoda.4 6 2 5 1 .m.2 2 5 3 4 .7 4 1 .9 4 1 0 4 .99 215 CENA u Euro Kurs Evra na dan 06.2004.2 4 1 .2 6 1 5 5 .0 Gd a o in P ih d i R s o i r oi ahd Pih d r oi Rs o i ahd 3 .0 1 1 4 . 2.8 9 1 7 N toz r d e aa a 1.20 125 25. Uraditi dijagram tipa PIE na osnovu Artikla i CENE u Evrima. ZADATAK 14 Otvoriti novu radnu svesku i radnom listu dati ime Artikli.

Snimiti pod imenom zadatak15 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel. dati naziv dijagramu »Muzičke komponente« i dodati vrednosti uz dijagram. 2. 4.15 € 69. 10 . Nabavna cena u dinarima se izračunava na osnovu nabavne cene u evrima i odnosa evra i dinara. Cena u dinarima sa carinom se dobija na osnovu nabavne cene u dinarima i carine u dinarima. Nabavna cena u Evrima se izračunava na osnovu nabavne cene u dolarima i odnosa dolara i evra.20 Din.ZADATAK 15 Uraditi sledeću tabelu: Komponenta pojačalo zvučnici tjuner kasetofon CD-plejer slušalice Nabavna cena u dolarima 256 251. Carina u dinarima se izračunava na osnovu nabavne cene u dinarima i carinske stope. na osnovu Komponenti i Cena sa carinom. 3. Nabavna cena u evrima Nabavna cena u dinarima Carina u dinarima Cena u dinarima sa carinom 1. 5.2 98 123 145 20 carinska stopa 1 dolar = 1 evro = 26% 1. Uraditi dijagram tipa LINE.

u ćeliji C4 upisati 3% i dati joj ime Marža.25 19. Republičkog poreza i Poreza na promet.) (din. Maloprodajnu cenu računati na osnovu Veleprodajne cene. i Kurs. Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Šifra Artikla Art-1 Art-2 Art-3 Art-4 Art-5 Art-6 Art-7 Art-8 Art-9 Art-10 Art-11 Art-12 Art-13 Art-14 Art-15 Naziv Artikla hleb mleko jogurt banane kajsije jabuke paradajz krastavac paprika čokolada jaja žvake ulje keks pivo Nabavna Veleprodajna Cena cena (din.25 15.25 13. Na radnom listu Porez u ćeliji C2 upisati 12% i dati ime ćeliji PorezNaPromet. 5.25 21. Ostvarenu zaradu u dinarima računati na osnovu Nabavne cene. 3. dijagramu dati naziv Poslovanje. Snimiti pod imenom zadatak16 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel. Veleprodajnu cenu računati na osnovu Nabavne Cene i Marže. 2. Uraditi dijagram tipa Column na osnovu artikla i ostvarene zarade u Evrima.ZADATAK 16 Otvoriti novu radnu svesku i radnim listovima dodeliti imena: AutoPopuna. 6.m.25 12.45din.) Datum Ostvarena Ostvarena Proizvodnje prodaja zarada Robe (j.25 9.25 Maloprodajna cena (din.25 18. 7. 11 .25 22.25 17.25 20.25 11. Ostvarenu zaradu u Evrima računati na osnovu Ostvarene zarade u dinarima i kursa Evra. Porez.) 8. Na radnom listu Kurs u ćeliji B3 upisati 69.) (din. Na radnom listu AutoPopuna uraditi sledeću tabelu: Red.25 10. Marže i Ostvarene prodaje.25 14. 4.25 16. u ćeliji C3 upisati 6% i dati ime ćeliji RepubličkiPorez.) 29-јун-04 400 28-јун-04 450 27-јун-04 500 26-јун-04 550 25-јун-04 600 24-јун-04 650 23-јун-04 700 22-јун-04 750 21-јун-04 800 20-јун-04 850 19-јун-04 900 18-јун-04 950 17-јун-04 1000 16-јун-04 1050 15-јун-04 1100 ukupno: Ostvarena zarada (euro) 1.

2.ZADATAK 17 Otvoriti novu radnu svesku i radnom listu dati ime Magacin.2.04 22. uneti 9. Količine robe (kg) i cene skladištenja robe (din/kg).2.3. 2.04 325 23.1.04 225 4.04 20.04 275 23.04 25. Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Šifra artikla P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 P-10 Datum skladištenja robe 1.2. Datuma isporuke robe.2.3. U ćeliju B3.04 Ukupno: 1.04 27.04 21.04 250 4.2.3.2. Uraditi grafikon tipa Column za kolone Šifra artikla i Količina robe (kg).2.3.15 i tu ćeliju imenovati kao kursEvro.04 23. Insertovati novi radni list.2. proračunati na osnovu Troškova skladištenja robe (din) i kursaEvra.3. Uraditi grafikon tipa PIE za kolone Šifra artikla i Količina robe (kg).04 300 23. takođe na radnom listu Vrednost. 5. 6.2. Troškove skladištenja robe računati na osnovu Datuma skladištenja robe. Troškove skladištenja robe (evro). 12 .04 350 23.2.3.) Datum isporuke robe 125 4.04 28. Snimiti pod imenom zadatak17 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel. dati mu ime Vrednost i u ćeliji B2 uneti za vrednost evra 70. ostale radne listove obrisati i uraditi sledeću tabelu: Troškovi skladištenja robe (din) Troškovi skladištenja robe (evro) Red. 4.04 175 4.04 200 4.04 24.04 150 4.04 Količina robe (kg. 3.2.55 din/kg za troškove skladištenja robe.2.04 26.

1280 0. 4.04 авг.04 апр.04 јул. Snimiti pod imenom zadatak18 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel.04 Kolone broj impulsa i cene impulsa se unose. Druga tablica se dobija izračunavanjem razlike utrošenih impulsa tekućeg i prethodnog meseca. .65 Din.60 Din.70 Din.04 јун. Ukupno dugovanje po mesecima se dobija množenjem broja utrošenih impulsa i cene.85 ili ukupno dugovanje – (ukupno dugovanje * 15%).60 Din.04 сеп. Uraditi i sledeći dijagram od Meseci i Broja utrošenih impulsa kao na slici. ostale radne listove obrisati.65 Din. Porast potrošnje 460 Ukupno dugovanje po mesecima Dugovanje sa popustom od 15% Meseci апр-04 мај-04 јун-04 јул-04 авг-04 сеп-04 Broj utrošenih impulsa 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 мар. 13 1. 847 0.04 мај. 5.ZADATAK 18 Otvoriti novu radnu svesku i radnom listu dati ime Telefonski Račun. 3. Uraditi sledeću tabelu: TELEFONSKI RAČUN Meseci мар-04 апр-04 мај-04 јун-04 јул-04 авг-04 сеп-04 Broj Cena utrošenih impulsa po impulsa mesecima 680 0. 915 0. Dugovanje sa popustom od 15% se dobija množenjem ukupnog dugovanja i 0. 889 0. 1140 0. 2.65 Din. 705 0.70 Din.

00 80. kao i podaci za količinu u drugoj.250 0. 20. 21.00 20. Din.00 100.00 Din. Din. 148.500 0. Din.00 40.50 Din.125 2. Din. 99.00 Din. 6.00 120.00 6.00 100. Din. ostale radne listove obrisati.50 Din.00 140.00 150. 22.00 Din. 20.00 Din. Din.10 Din. Din. 98. Din. predstavljaju prosečnu cenu proizvoda na koji se odnose. Din. Din.00 Din.00 Din. 21. 6. 6.00 Din.00 Din. Din.00 Din.00 Količina Mleko Čokolada Jaja Brašno Med Cena keksa 160.00 Din. 149.000 0.00 Din. 99.00 60. Cena 1 Cena 2 Cena 3 Cena 4 Prosečna cena Mleko Čokolada Jaja Brašno Med Svi podaci se u prvoj tabeli unose kao zadati. Ostali podaci se izračunavaju na sledeći način: Cena 1 = Koičina * Dobavljač 1 Cena 2 = Koičina * Dobavljač 2 Cena 3 = Koičina * Dobavljač 3 Cena 4 = Koičina * Dobavljač 4 Ćelije u koloni Prosečna cena.00 Din.ZADATAK 19 Otvoriti novu radnu svesku i radnom listu dati ime Proizvodnja keksa. Uraditi sledeće tabele: Cena po jedinici Mleko Čokolada Jaja Brašno Med Dobavljač 20. Dijagram uraditi kao na slici.00 Din.100 1 Dobavljač 2 Dobavljač 3 Dobavljač 4 Din. Din. Dobavljač 1 Dobavljač 2 Dobavljač 3 Dobavljač 4 0. Snimiti pod imenom zadatak19 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel.00 20. 150. 21. Cena keksa se dobija zbirom cena namirnica koje ulaze u sastav keksa. 14 .

1. =SUMIF(B2:B10. “jabuke”.Radnja1. E2:E10) Npr. 6.net NEKE LOGIČKE FUNKCIJE =IF(Uslov.. Porez Uk. u procentima.. Sakriti formule u kolonama: Bruto. =COUNTIF(B2:B10.5 Zarada od jagoda IF izvestaj ima još mesta U magacin(ili prodavnicu) moze da stane samo 200 kg robe.Br.).. Uslov. Bruto Bruto(kol*cen) 340 Porez(15%od Bruto) 51 Neto(Bruto . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Roba jabuke jagode banane jabuke jagode jabuke kivi banane jabuke jagode Kolicina 34 23 25 26 14 24 34 45 23 12 Uk. Otključati kolone: Roba... Radnja2) =SUMIF(opseg ćelija. Količina.Radnja2. zatim isključiti filter na radnom listu Završni test. a desno Današnji datum. Isfiltrirati tabelu tako da budu prikazane samo jabuke. Uslov2.Radnja1.. Uslov2. Radnja N.IF(Uslov N. “jabuke”) -ugnježdena IF Funkcija 15 =IF(Uslov1. Radnja2) =IF(AND(Uslov1.ZADATAK 20 ZAVRŠNI TEST R. Radnom listu dati ime Završni test ostale radne listove obrisati. U gornjem zaglavlju u sredini upisati Vaše ime i prezime. Uslov) -moraju biti ispunjeni svi uslovi -bar jedan uslov mora biti ispunjen Npr. 5. Neto 107 SUMIF Zarada od banana 1402.... U celiji izveštaj napisati izvestaj tipa ("Ima jos mesta" ili "nema vise mesta" u zavisnosti od ukupne kolicine robe u magacinu.porez) 289 SUM SUMIF Uk kol jabuka Uk kol kivija Uk kol Jagoda Uk kol banana COUNTIF Uk robe jabuka Uk. Radnja2) =IF(OR (Uslov1. Zaštititi radni list. SUM opsega ćelija) =COUNTIF(opseg ćelija..IF(Uslov2.).. 2. Napraviti grafikon tipa PIE koji pokazuje odnos ukupnih količina robe. pa zatim tako isfiltriranu tabelu iskopirati na novi radni list kome dati ime Jabuke..Radnja M))) . Radnja1.Radnja1. 4. Porez i Neto. 3. Kolicina Cena 10 20 30 10 20 10 40 20 10 20 Uk. Snimiti zadatak pod imenom završni u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel.. Napravljeni fajl poslati na E-Mail mmkale@infosky. Cena.

Prikazati samo one radnike koji imaju kredit veći od 200. 2.013 4. 9. = Bruto * 0.36 Godine staža 6 5 13 3 6 4 Doprinos za penz. 11. 4. = Bruto * 0. i za isplatu manje od 500. 1 2 3 4 5 6 Prezime Mitić Vulić Matić Marić Perić Katić Ime Kale Petar Petar Petar Petar Petar Osnova Neto Bruto Porez Sindikat 5. 5.6 0 ZA isplatu Snimiti pod imenom zadatak21 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel. 6. 8.03 3.6% neto zarade) Obustave ukupno = Sindikat + Krediti Za isplatu = Neto – Obustave ukupno Iz napravljene baze podataka formirati sledeći grafikon. tipa Columns za KOLONE: Prezime.8% bruto zarade) Sindikat = Neto * 0. Broj radnih sati = Broj radnih dana * 8 Osnova = Koeficijent složenosti * Cena rada * Broj radnih sati / 174 Neto = Osnova + Godine staža * 0. Obutave Ukupno r. 16 .32 5.5 za svaku godinu staža) Bruto = Neto * 1.008 (0.76 7. 3.005 * Osnova (0.6) * 0. 7.14 (14% bruto zarade umanjene za 300.68 8.00 Din.634 5.31 7.141 (14.03 8. Doprinos za zapošlj.00 Din.01 Krediti 286. Mesec Broj radnih dana Cena rada дец.00 Broj radnih sati Koeficijent složenosti 3.006 (0.1% bruto zarade) Doprinos za zdrav. 10.ZADATAK 21 OBRAČUN LIČNOG DOHODKA Napraviti bazu podataka prema priloženoj tabeli pri čemu važe sledeći odnosi: 1.04 22 250. Bruto i Za isplatu. = Bruto * 0.265 5.48549 (neto uvećan za utvrđeni koeficijent) Porez = (Bruto – 300. Doprinos za zdrav.br.086 (8.32 0 423 0 103.2 5.6) Doprinos za penz.6% bruto zarade) Doprinos za zapošlj.

500 Napomena: Prethodno stanje iznosi +554. 500 3000. 0. 450.ZADATAK 22 Napraviti program za obradu tekućeg računa Kolone: Broj čeka Datum Uplata Isplata Stanje Pozitivna kamata1 Negativna kamata2 2000. 2 Ako je stanje manje od nule. 400. 300. 0. 50. inače nula. napraviti sledeću formulu: vreme za koje je bilo dato stanje * kamata od 023 posto * stanje. 0. Izdvojiti Isplate veće od 450 u posebnu tabelu ispod. isplatu i stanje. Napraviti grafik koji bi uključivao uplatu. Izdvojiti Isplate veće od 450 a manje od 700 u posebnu tabelu ispod. 17 . 500. 1400.26posto * stanje. 700. inače nula. 50. 1500. 1 Ako je stanje veće od nule napraviti formulu: vreme za koje je dato stanje * kamata od 1. 1000. 500. 2350.00 Din. 1500. 400.

-2. 6.74 Din. 248.00 2. -2.11 Din.00 1.12 Din. 500. Din.00 Din. Isplata >450<700 Broj čeka Datum 191863 15-апр-04 214534 15-мај-04 214555 20-мај-04 Isplata Broj čeka 191834 191845 191863 201856 214534 214555 >450 Datum 03-апр-04 06-апр-04 15-апр-04 01-мај-04 15-мај-04 20-мај-04 Uplata 1.88 487.59 Din. 6.00 50.00 Din. Negativna kamata -0.02 6.00 Din.500. Din. Din.00 500.85 Din.86 Din. Din.00 Din.000. Din.74 Din. 0.00 Din. Negativna kamata 0.00 50.88 -11.40 kamata 48.00 Din.00 500.94 1974. Din.00 Din. Din.00 Din. 0.00 Din. 0.11 Din. Din. -5.14 -1049.14 -1049. 0.00 Din.00 Din. Din. Isplata 3.00 2.00 Din.00 Isplata 3.500. 500. Din.12 Din. Din. 18 . Din. 0.Prethodno stanje Datum Broj čeka 191834 191845 191855 191863 201845 201856 201877 201899 214522 214534 214555 Datum 03-апр-04 06-апр-04 11-апр-04 15-апр-04 21-апр-04 01-мај-04 05-мај-04 09-мај-04 12-мај-04 15-мај-04 20-мај-04 554. 0.00 Din.34 168. Din. -0.000. -0. 0. Din.00 Din. 0.02 -321.11 Din.83 -126.83 Din.00 1. Din. -1. Isplata 500. 0.00 1.00 700.94 0.000.95 487. 10. -12.74 Din.40 10. Din.350. 0.00 Din.00 500.400.59 Din.00 700. 0. Din.59 Din.94 -126.12 Din.00 50.00 Din. 168. Din.07 Din. Din.00 500.40 kamata 48. Din.90 168.00 500.51 -832. 0.00 Din. 0.00 Din. Din. Din.36 161. Stanje Pozitivna -397. Din.00 500. Din. Din.00 300.16 Din. 36.89 Din. Din.00 - Din. 248. 10.00 Stanje Pozitivna -397.00 Din. 27-мар-04 Uplata 2.000. -4.34 -527.02 -321. Stanje Pozitivna kamata 487.350.00 Din.00 Din. 0. 0. Din. Din.000.00 1. -321.000. 0.86 Din.00 Din. Din.83 Din.00 500.00 Din. Din.00 Din. Negativna kamata 0. 0.00 Din.00 Din.00 1.00 450. Din. 500.00 400.000.00 400.00 Din. Din.00 500. Din. Uplata 2.

28.Cena -Ulog=Dug+Carina NA DRUGOM LISTU -Nabavna cena se unosi -Marza je 10% od nabavne cene -Bruto=E*G -VelProd Cena=NabCena+Marza -Porez=20% od VelProdCen.01.03 17. DO 01.07'!K14 -Sve se unosi -D6 se racuna kao zbir troskova 19 . -Malopr.07) -Ostalo isto PETI LIST ČETVRTI LIST B3= 'Prodaja OD 01.Cena=VelProdCena+Porez TREĆI LIST B3=Bruto zarada u februaru (Vrednost celijeE14 sa lista Prodaja OD 01.02 25.Cena u $ 15000 3500 4000 3500 17000 15600 8000 Dug 840000 80500 60000 87500 170000 187200 224000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Carina (15% od duga) 126000 12075 9000 13125 25500 28080 33600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ulog 966000 92575 69000 100625 195500 215280 257600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ukupna Carina Ukupan Ulog 247380 1896580 Kad se zavrsi rad na svim listovim tada zastititi sve tam osencene celije a no (odnosno one koje sadrze form ili funkcije) na svim listovim ule a NA PRVOM LISTU -Dug=BrAut*J.01 11.03 Marka Zemlja automobila Porekla Lancia Italija Golf 2 Nemacka Ford Francuska Fiat Italia Audi A8 Nemacka Audi A6 Nemacka Citroen Francuska Broj Automobila 56 23 15 25 10 12 28 J.02.ZADATAK 23 Knjiga treba da izgleda ovako: Uvoz Redni Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Doo.02. DO 01. "Speed" Datum 15.03 1.02 27.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful