ZADACI EXCEL

ZADATAK 4 Otvoriti novu radnu svesku. Tabela 2. Tabela 1. Iza Lista 1. Spojiti ćelije D4. ubaciti novi radni list Tabela 3.5cm. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. a u donjem zaglavlju u centru. Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak1 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. E4 i F4. ispred Lista 2. Insertovati nove radne listove: • ispred Radnog lista 1 i dati mu ime Novi list 1 • ispred Radnog lista 2 i dati mu ime Novi list 2 • ispred Radnog lista 3 i dati mu ime Novi list 3 Obrisati radne listove Radni list 3 i Novi list 3. ZADATAK 2 Promeniti nazive radnih listova u List 1.ZADATAK 1 Promeniti nazive radnih listova i to Sheet1 u Radni list 1. a leva i desna na 1. i 2. radom listu promeniti ime u Vezba. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. Ispred Lista 1. veličinu papira na A4 (210X297) i papir postaviti pejzažno i podesiti margine: gornja i donja na 2cm. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. Februar i Mart. Obojiti pozadinu kolona A i B i redova 1 i 2 žutom bojom. List 2. Isto uraditi i na ostalim radnim listovima. Postaviti na svim radnim listovima. Listove poređati po redosledu: List 1. ostale radne listove obrisati. Sheet2 u Radni list 2. ZADATAK 3 Otvoriti novu radnu svesku. ubaciti novi radni list Formule i pomeriti ga na poslednje mesto. 2 . Snimiti prvu radnu svesku pod imenom zadatak2 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. List 3. Sheet3 u Radni list 3. a zatim ga kopirati dva puta ispred Lista 1. zatim postaviti širinu kolona A i B na vrednost 20 i širinu 1. List 3. U gornjem zaglavlju u centru na radnom listu Januar otkucati Januar. radnim listovima promeniti imena u Januar. Tabela 3. ubaciti novi radni list Tabela 2 i ispred Lista 3. reda na vrednost 20. Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak3 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. List 2. svoje ime i prezime. Jednu kopiju radnog lista Formule prebaciti u novu radnu svesku. u okviru iste radne sveske. Sakriti kolonu C i treći red. Drugu radnu svesku snimiti u isti folder pod imenom zadatak2a. ubaciti novi radni list Tabela 1.

Sheet 2 u Prodaja sladoleda. VRSTE SLADOLEDA sladoled Leni sneško kapri šarenko rumenko I kvartal 45 53 46 45 48 II kvartal 60 75 54 55 55 III kvartal IV kvartal 85 30 93 39 75 20 78 28 76 35 Ukupno: ???????? ???????? ???????? ???????? ukupno =SUM(B2:E2) =SUM(F2:F6) ukupno u IV kvartalu ukupno u III kvartalu ukupno u II kvartalu ukupno u I kvartalu 3 .Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak4 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. pozadinu ćelija obojiti ljubičastom bojom. Brojeve formatirati fontom Arial. Na radnom listu Vrste sladoleda uraditi tabelu: sladoled Leni sneško kapri šarenko rumenko I kvartal 45 53 46 45 48 II kvartal 60 75 54 55 55 III kvartal 85 93 75 78 76 IV kvartal 30 39 20 28 35 Zaglavlje tabele formatirati fontom Times New Roman. a na radnom listu Vrste sladoleda uraditi isto to samo što je naslov iznad tabele VRSTE SLADOLEDA. Promeniti imena radnim listovima i to: Sheet 1 u Vrste sladoleda. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents ZADATAK 5 Otvoriti novu radnu svesku. insertovati novi red ispred prvog reda. veličine 10pt. otkucati iznad tabele PRODAJA SLADOLEDA i centrirati u širini naše tabele. Sheet 3 izbrisati. veličine 11pt. Kopirati tabelu na radni list Prodaja sladoleda i dodati potrebne ćelije kao na slici i izračunati vrednosti u tabeli koje trebaju da se izračunaju. Slova neka budu plave boje i veličine 15pt. sladoled Leni sneško kapri šarenko rumenko I kvartal 45 53 46 45 48 II kvartal 60 75 54 55 55 III kvartal IV kvartal ukupno 85 30 =SUM(B2:E2) 93 39 75 20 78 28 76 35 Ukupno: =SUM(F2:F6) ???????? ???????? ???????? ???????? ukupno u IV kvartalu ukupno u III kvartalu ukupno u II kvartalu ukupno u I kvartalu Na radnom listu Prodaja sladoleda..

00 din 14. 2. 2002 Iznos zajma 275000 Rok otplate (god) 30 Kamata 8. ispod prve tabele iskopirati samo vrenosti iz te prve tabele.68 din 736.26 0.65226E+11 145. ZADATAK 7 Otvoriti novu radnu svesku.566 8.15% Mesečna rata Ukupan iznos otplate 2. a radnom listu Sheet 2 u Format 2. 1. 4 . Na ovom radnom listu isključiti zaglavlja kolona i redova.225. radnom listu Sheet 1 promeniti ime u Format 1.56 din (235. ispod druge tabele iskopirati samo formate iz prve tabele a ispod treće tabele iskopirati sve osim okvira ćelija.69 din 6. a u donjem zaglavlju sa desne strane Vaše Ime i Prezime.42 0.5.. dati mu ime Kopija i iskopirati tabelu. Neformatirane vrednosti 143 14566. Formatirati tabelu po želji. C. Zatim na radnom listu Broj 2.. Iskopirajte tabelu sa radnog lista Broj 1 na radni list Broj 2 i to tri puta jednu pored druge.. formatirati kao: A4 (210X297cm). 3. a leva i desna 2cm.987. izvršiti sledeća formatiranja brojeva: Parametri zajma Početak otplate јануар 1. ZADATAK 6 Otvoriti novu radnu svesku.5cm.(A. pejzažno.Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak5 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. U Gornjem zaglavlju sa desne strane neka piše FORMATIRANJE BROJEVA. Na radnom listu Format 1 izvršiti formatiranje brojeva. Na radnom listu Kopija tabelu iskopirati pomoću desnog tastera miša ispod nje same. Margine na ovom radnom listu postavite: gornja i donja 2. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents.) Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak6 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents.69 6987. radnim listovima promeniti imena u Broj 1. Isključiti mrežu ćelija na ovom radnom listu..60% 5. Stranicu na radnom listu Broj1.42) 1/8 (994) 978-6599 Insertovati novi radni list.886. U radnom listu Broj 1 . Broj 3.805. veličine 13.. B.086 565.215 145. Broj 2.66 din Pozadinu ćelija tabele obojiti žutom bojom a slova neka budu crvene boje.125 9949786599 Formatirane vrednosti 143.56 -235.046. Sheet 3 obrisati.

5cm. CTRL+C.9 000-02-6959 Broj 26958. Uraditi sledeću tabelu i formatirati brojeve: Kategorija form ata brojeva General(Opšti) Number(broj) Currency(valuta) Accouting(računovodstvo) Date(datum) Time(vreme) Percentage(procenat) Fraction(razlomak) Scientific(naučni) Text(tekst) Special(specijalan) Custom(namenski) Prim er 26958. a margine sve postaviti na 2cm. Širine kolona su 25 i 20. a visine redova su proizvoljne.958. Kategorija 2 i Ktegorija 3. U donjem zaglavlju na sredini da stoji Vaše Ime i Prezime. Zatvoriti Excel. veličine 11pt. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents.9 26958. CTRL+V. Iskopirati radni list Kategorija 1. a zatim iskopirati kompletan sadržaj radnog lista Kategorija 1 u radni list Kategorija 2. Zaglavlje tabele je centrirano po horizontali i vertikali u centru.90 din 21-окт-73 21:36:00 2695890.958. a stranicu formatirati tako da je papir okrenut po širini. U gornjem zaglavlju na ovom radnom listu neka piše u levom uglu Vaše Ime i Prezime. takođe fontom TAHOMA. Napraviti na DeskTop-u prečicu za fajl zadatak8.90 26. Nepovratno obrisati prečicu sa desktopa.90 din 26. Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak8 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. Takođe na ovom radnom listu isključiti mrežu ćelija. Na radnom listu Kategorija 3 napraviti istu ovakvu tabelu.00% 1 1/4 2. ali tekst otkucati ćiriličnim pismom.90 U tabeli tekst je napisan fontom TAHOMA.75. ZADATAK 8 Otvoriti novu radnu svesku i promeniti imena radnim listovima u Kategorija 1. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents.Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak7 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. ispred njega samog. koristeći prečice preko tastature CTRL+A.70E+04 26958. 5 . Tabelu uokviriti dvostrukom linijom. a u desnom uglu današnji datum. Na radnom listu Kategorija 1 podesiti margine kao: gornja 1. veličine 12pt. a brojevi fontom ARIAL. proveriti da li fajl zadatak8 može da stane na disketu. leva i desna po 2. veličine 12pt. donja 2. zatim ponovo otvoriti zadatak8 i napraviti još jednu kopiju pod imenom zadatak8a. Boja slova neka bude plava.

Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Naziv artikla čokolada bombone žvake grisine smoki jabuke banane kivi limun pomorandže mandarine breskve jagode kruške višnje Količina Cena 55. Kolonu Ukupno u Din. ostale radne listove obrisati. 6 . dati mu ime Novi list.65 52. Pokrenuti WindowsExplorer i iskopirati fajl zadatak9a na koreni direktorijum C: Nepovratno obrisati fajl zadatak9a sa korenog direktorijuma. ostale podatke formatirati fontom ARIAL. Radne listove Tabela i Kopiranje zajedno iskopirati u novu radnu svesku. Snimiti prvu radnu svesku pod imenom zadatak9 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. a zatim na radnom liostu Tabela umesto artikla čokolada otkucati čips.36 36. Drugu radnu svesku snimiti u isti Folder pod imenom zadatak9a.Broj. izmeniti i ostale artikle na radnom listu Tabela.36 55 60 40 52.46 13. veličine 15pt.3 65 55. Tabela i Kopiranje. Na radnom listu tabela uraditi sledeću tabelu: Red.21 40. Insertovati novi radni list. Izračunati kao proizvod Količine i Cene. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. a u ćeliji ukupno izračunati sumu svih dinara. i otkucati fontom TIMES NEW ROMAN. 89 236 556 121 125 45 256 253 25 56 89 78 120 59 125 ukupno : Zaglavlje tabele osenčiti po želji. i na njega iskopirati sa radnog lista Tabela kolone iz tabele: Red.87 25. centriranje po sredini i po horizontali i po vertikali.12 Ukupno u Din. i proveriti stanje na radnom listu Kopiranje. veličine 12pt. Naziv Artikla i Ukupno u Din. Tabelu iz radnog lista Tabela iskopirati na radni list Kopiranje.63 5.ZADATAK 9 Otvoriti novu radnu svesku i radnim listovima dati imena. ali iskopirati kao povezane tabele (link).72 15.2 35.

000 1. Sa radnog lista Prikaz iskopirati samo kolone Prikaz cena sladoleda.8 Porez u % 12% 12% 12% 12% 12% Ukupno Din.564 1. Zatim sakriti kolone u kojima je prikazan utrošak sirovina. Osenčiti sve ćelije gde se nalazi tekst. Din. dati mu ime AutoFormat i preko opcije AutoFormat – Classic 3 uraditi sledeću tabelu.00 Din.2 4.00 20.00 12. Na radnom listu Prikaz uraditi sledeću tabelu: Prikaz cena sladoleda Kapri leni rumenko šarenko kornet Vrste sladoleda Utrošak sirovina u Dinarima mleko šećer vanila 2.2 boja 1 2 1 2 3 0. Din.78 0. Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak10 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. ispod tabele na tom radnom listu.500 1.ZADATAK 10 Otvoriti novu radnu svesku i radnim listovima dodeliti imena.00 20. Označiti sva tri radna lista i odjednom ih iskopirati ispred radnog lista Prikaz.00 12. Iskopirati tabelu na radni list Porez. Din. brojevi u tabeli formatirati fontom ARIAL. bilo kojom bojom. a ponovo prikazati radni list Porez. 15. Centriranje teksta u ćelijama neka bude kao na slici. Kale Prodaja Period I period II Priod III Period IV Istok Zapad Ukupno: 555 321 666 123 777 321 888 123 Ponovo snimiti izmene pod istim imenom i zatvoriti Excel. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. Prikaz. Zatim tabelu iskopirati ispod nje same i preko opcije AutoFormat promeniti izgled iskopiranoj tabeli u ColorFul 1. Porez u Dinarima i Ukupno Din. Porez i Procenat. Sakriti radni list Porez.2 2. Sakriti sve tri kopije radnih listova.000 1.56 0.2 3.9 0.2 2. Na radni list Procenat. Insertovati novi radni list.8 0. 7 . Din. pa tako dobijenu tabelu iskopirati na radni list Procenat. Zatvoriti Excel. veličine 11pt. i na radnom listu Porez uraditi sledeću tabelu: X2 + Y 2 Kale KALE Snimiti izmene pod istim imenom.366 1. Zaglavlje tabele formatirati fontom TAHOMA veličine 13pt. zatim ga ponovo pokrenuti i otvoriti zadatak10.

00 25.00 10 15. =A1+B1+C1 =A2+B2-C2 =A3-(B3+C3) =A4+B4*C4 =A5*B5-C5 =A6*B6*C6 =A7/B7*C7 =A8+(A8+B8)*(B8+C8) =A9^2+B9+C9 =a10^b10^c10 =(a11+b11+c11)/3 FORMULE =SUM(A1:C1) =PRODUCT(A6:C6) =AVERAGE(A11:C11) FUNKCIJE Unesite proizvoljno brojeve u kolone A.00 15 12.00 30.00 25. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. Centriranje kao što je u tabeli. Br. 8 .00 10.00 12 100. C i pratite rezultate u kolonama Formule i Funkcije.00 30.00 15 70.marža) • prodajna cena 2 = prodajna cena 1 + (prodajna cena 1 * porez) / 100 • prosečna marža = funkcija AVERAGE(opseg ćelija) • najveća marža = funkcija MAX(opseg ćelija) Snimiti pod imenom zadatak12 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel. ostale radne listove obrisati.ZADATAK 11 Otvoriti novu radnu svesku i radnom listu dati ime Vežba. B.00 ukupno za uplatu: 30.00 30. 1 2 3 4 5 naziv robe roba roba roba roba roba 1 2 3 4 5 fakturisana ukupno zavisni cena fakturisano troškovi nabavna vrednost prodajna cena 1 porez prodajna na cena 2 promet 12% 12% 12% 12% 12% količina marža 30.00 30.00 prosečna ma rža: najveća ma rža: Postaviti širinu kolona na 10 i visinu redova na 25. ZADATAK 12 Otvoriti novu radnu svesku i uraditi sledeću tabelu: Red.00 15. Način izračunavanja: • ukupno fakturisano = količina * fakturisana cena • nabavna vrednost = fakturisana cena + zavisni troškovi • prodajna cena 1 = nabavna cena + (nabavna cena * marža) / (100 . Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak11 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom.00 13 56.

Snimiti pod imenom zadatak13 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel.0 . Neto zaradu računati kao razliku Prihoda i Rashoda. 9 .3 9 0 6 3 .4 6 2 5 1 .6 8 5 9 1 . Snimiti pod imenom zadatak14 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel.2 8 6 0 1 .4 4 1 . Na radnom listu formule uraditi sledeću tabelu: E CP S AE Ms c ee 1 . ZADATAK 14 Otvoriti novu radnu svesku i radnom listu dati ime Artikli.0 . a dobijene vrednosti zaokružiti na ceo broj.2 2 5 3 4 .7 220 38.6 4 3 5 1 .0 1 2 4 .2 6 1 5 5 .1 .8 4 1 . Uraditi dijagram tipa PIE na osnovu Artikla i CENE u Evrima.2 6 2 5 1 .0 .0 1 1 4 . Prihodi i Rashodi.1 .560 233 50 321 45. Rashoda i Neto zarade.2 2 2 2 5 .0 .ZADATAK 13 Otvoriti novu radnu svesku i radnim listovima promeniti imena u Formule. izaračunati na osnovu Jedinične cene i Količine.20 125 25.9 5 9 4 1 .0 . u Din.0 .8 9 1 7 N toz r d e aa a 1. dijagramu dati naziv VOĆE i dodati procentualne vrednosti uz dijagram i izbrisati legendu. Kg.0 . U Din. 2.99 215 CENA u Euro Kurs Evra na dan 06.0 Gd a o in P ih d i R s o i r oi ahd Pih d r oi Rs o i ahd 3 .2 5 4 6 4 .0 1 1 2 5 .20 Din.7 4 1 .1 0 4 2 1 .3 6 2 6 4 . 69.6 4 1 . U redu Godina izračunati sumu Prihoda.7 9 5 6 1 .0 .9 4 1 0 4 .3 4 1 .8 7 7 5 1 .4 6 5 5 1 .2 4 1 .1 4 1 . Kolonu CENA u Evrima računati na osnovu cene u dinarima i kursa evra a dobijene vrednosti zaokružiti na ceo broj.3 5 2 6 2 .1 . 2. Kolonu UKUPNO Din.2 2 4 2 3 . 3. ostale obrisati.m.2004.2 6 0 5 5 .0 .2 6 1 5 1 . 51. Uraditi sledeću tabelu: Redni broj 1 2 3 4 5 Naziv artikla Banane Jabuke Limun Breskve Kruške Cena po Količina UKUPNO j.2 8 1 4 5 .0 2 2 3 1 .04.5 4 1 . 1.

Nabavna cena u Evrima se izračunava na osnovu nabavne cene u dolarima i odnosa dolara i evra.2 98 123 145 20 carinska stopa 1 dolar = 1 evro = 26% 1. 3. 5. Snimiti pod imenom zadatak15 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel.ZADATAK 15 Uraditi sledeću tabelu: Komponenta pojačalo zvučnici tjuner kasetofon CD-plejer slušalice Nabavna cena u dolarima 256 251. dati naziv dijagramu »Muzičke komponente« i dodati vrednosti uz dijagram.20 Din. na osnovu Komponenti i Cena sa carinom. Carina u dinarima se izračunava na osnovu nabavne cene u dinarima i carinske stope. 10 . 2. Nabavna cena u evrima Nabavna cena u dinarima Carina u dinarima Cena u dinarima sa carinom 1.15 € 69. Nabavna cena u dinarima se izračunava na osnovu nabavne cene u evrima i odnosa evra i dinara. Uraditi dijagram tipa LINE. 4. Cena u dinarima sa carinom se dobija na osnovu nabavne cene u dinarima i carine u dinarima.

25 17. 6. Snimiti pod imenom zadatak16 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel. Republičkog poreza i Poreza na promet.45din. Na radnom listu AutoPopuna uraditi sledeću tabelu: Red.25 18.25 19.25 10. u ćeliji C4 upisati 3% i dati joj ime Marža. Uraditi dijagram tipa Column na osnovu artikla i ostvarene zarade u Evrima. i Kurs. 7.) Datum Ostvarena Ostvarena Proizvodnje prodaja zarada Robe (j.) 29-јун-04 400 28-јун-04 450 27-јун-04 500 26-јун-04 550 25-јун-04 600 24-јун-04 650 23-јун-04 700 22-јун-04 750 21-јун-04 800 20-јун-04 850 19-јун-04 900 18-јун-04 950 17-јун-04 1000 16-јун-04 1050 15-јун-04 1100 ukupno: Ostvarena zarada (euro) 1. 11 . Porez.) 8. 3.25 15. Ostvarenu zaradu u dinarima računati na osnovu Nabavne cene. 2. 5.25 9. Ostvarenu zaradu u Evrima računati na osnovu Ostvarene zarade u dinarima i kursa Evra. 4. Maloprodajnu cenu računati na osnovu Veleprodajne cene.ZADATAK 16 Otvoriti novu radnu svesku i radnim listovima dodeliti imena: AutoPopuna. Na radnom listu Kurs u ćeliji B3 upisati 69. Veleprodajnu cenu računati na osnovu Nabavne Cene i Marže.m.25 11.) (din. u ćeliji C3 upisati 6% i dati ime ćeliji RepubličkiPorez.25 16. Marže i Ostvarene prodaje.25 20.25 Maloprodajna cena (din.) (din.25 12.25 13.25 14.25 21. Na radnom listu Porez u ćeliji C2 upisati 12% i dati ime ćeliji PorezNaPromet.25 22. dijagramu dati naziv Poslovanje. Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Šifra Artikla Art-1 Art-2 Art-3 Art-4 Art-5 Art-6 Art-7 Art-8 Art-9 Art-10 Art-11 Art-12 Art-13 Art-14 Art-15 Naziv Artikla hleb mleko jogurt banane kajsije jabuke paradajz krastavac paprika čokolada jaja žvake ulje keks pivo Nabavna Veleprodajna Cena cena (din.

3. Uraditi grafikon tipa Column za kolone Šifra artikla i Količina robe (kg). dati mu ime Vrednost i u ćeliji B2 uneti za vrednost evra 70. Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Šifra artikla P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 P-10 Datum skladištenja robe 1.04 25. 2.55 din/kg za troškove skladištenja robe.3. Količine robe (kg) i cene skladištenja robe (din/kg).3. uneti 9.) Datum isporuke robe 125 4.2. Uraditi grafikon tipa PIE za kolone Šifra artikla i Količina robe (kg).2.2.3. Snimiti pod imenom zadatak17 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel.04 20.2.04 23.04 325 23.04 27.04 200 4.2. Insertovati novi radni list.04 275 23.04 250 4.04 350 23.04 28.04 175 4. 6.2.2. U ćeliju B3.04 24.04 Količina robe (kg.2.2.3.04 22.04 300 23.15 i tu ćeliju imenovati kao kursEvro.3. ostale radne listove obrisati i uraditi sledeću tabelu: Troškovi skladištenja robe (din) Troškovi skladištenja robe (evro) Red.04 21.2.04 150 4. 5.04 Ukupno: 1. 12 .04 26.2.1.ZADATAK 17 Otvoriti novu radnu svesku i radnom listu dati ime Magacin.3. proračunati na osnovu Troškova skladištenja robe (din) i kursaEvra.04 225 4.2. Troškove skladištenja robe računati na osnovu Datuma skladištenja robe. Datuma isporuke robe.2. Troškove skladištenja robe (evro). 4. takođe na radnom listu Vrednost.

847 0.70 Din. ostale radne listove obrisati. Snimiti pod imenom zadatak18 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel.60 Din.04 јун.ZADATAK 18 Otvoriti novu radnu svesku i radnom listu dati ime Telefonski Račun. 4. Ukupno dugovanje po mesecima se dobija množenjem broja utrošenih impulsa i cene.85 ili ukupno dugovanje – (ukupno dugovanje * 15%).04 апр. 1140 0. Uraditi sledeću tabelu: TELEFONSKI RAČUN Meseci мар-04 апр-04 мај-04 јун-04 јул-04 авг-04 сеп-04 Broj Cena utrošenih impulsa po impulsa mesecima 680 0. 5.70 Din. Dugovanje sa popustom od 15% se dobija množenjem ukupnog dugovanja i 0.65 Din. 13 1. 705 0. Uraditi i sledeći dijagram od Meseci i Broja utrošenih impulsa kao na slici. .04 сеп.65 Din.04 авг.60 Din.04 Kolone broj impulsa i cene impulsa se unose. Druga tablica se dobija izračunavanjem razlike utrošenih impulsa tekućeg i prethodnog meseca. 3.65 Din. 2. 1280 0.04 мај.04 јул. 889 0. 915 0. Porast potrošnje 460 Ukupno dugovanje po mesecima Dugovanje sa popustom od 15% Meseci апр-04 мај-04 јун-04 јул-04 авг-04 сеп-04 Broj utrošenih impulsa 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 мар.

00 Din. Din.00 150. 6.00 Din. Din. 98. Din.50 Din. predstavljaju prosečnu cenu proizvoda na koji se odnose. Din.00 Din. Din. Cena keksa se dobija zbirom cena namirnica koje ulaze u sastav keksa. Din.00 20. 14 . Ostali podaci se izračunavaju na sledeći način: Cena 1 = Koičina * Dobavljač 1 Cena 2 = Koičina * Dobavljač 2 Cena 3 = Koičina * Dobavljač 3 Cena 4 = Koičina * Dobavljač 4 Ćelije u koloni Prosečna cena.00 20.00 Din. Cena 1 Cena 2 Cena 3 Cena 4 Prosečna cena Mleko Čokolada Jaja Brašno Med Svi podaci se u prvoj tabeli unose kao zadati. 99. 20.00 Din.50 Din.00 Din.00 60. 21. Din.00 Din. Din.00 80. Din.00 100. 149. kao i podaci za količinu u drugoj. 150. Snimiti pod imenom zadatak19 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel.00 Din. 99. ostale radne listove obrisati.ZADATAK 19 Otvoriti novu radnu svesku i radnom listu dati ime Proizvodnja keksa. 21.00 100. 6.100 1 Dobavljač 2 Dobavljač 3 Dobavljač 4 Din. 20. Uraditi sledeće tabele: Cena po jedinici Mleko Čokolada Jaja Brašno Med Dobavljač 20. 21.125 2.00 Din.00 Din. Din. Dobavljač 1 Dobavljač 2 Dobavljač 3 Dobavljač 4 0.10 Din.250 0.00 6. Din.00 Količina Mleko Čokolada Jaja Brašno Med Cena keksa 160.000 0.00 Din.00 Din. 6. Dijagram uraditi kao na slici. Din.500 0.00 Din.00 120. 22. 148.00 40.00 140.

=SUMIF(B2:B10. Otključati kolone: Roba. Uslov. Kolicina Cena 10 20 30 10 20 10 40 20 10 20 Uk. Napravljeni fajl poslati na E-Mail mmkale@infosky. 5.IF(Uslov N. 4. 6.. Porez i Neto. 3. 2. Uslov2... “jabuke”. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Roba jabuke jagode banane jabuke jagode jabuke kivi banane jabuke jagode Kolicina 34 23 25 26 14 24 34 45 23 12 Uk... Isfiltrirati tabelu tako da budu prikazane samo jabuke.Radnja1. Napraviti grafikon tipa PIE koji pokazuje odnos ukupnih količina robe. Sakriti formule u kolonama: Bruto. Neto 107 SUMIF Zarada od banana 1402. Radnja2) =IF(OR (Uslov1. Količina.porez) 289 SUM SUMIF Uk kol jabuka Uk kol kivija Uk kol Jagoda Uk kol banana COUNTIF Uk robe jabuka Uk. Radnja1. =COUNTIF(B2:B10.).Radnja2. 1.IF(Uslov2.Br. U gornjem zaglavlju u sredini upisati Vaše ime i prezime. Radnja2) =IF(AND(Uslov1.Radnja1. “jabuke”) -ugnježdena IF Funkcija 15 =IF(Uslov1. Cena..5 Zarada od jagoda IF izvestaj ima još mesta U magacin(ili prodavnicu) moze da stane samo 200 kg robe.ZADATAK 20 ZAVRŠNI TEST R. u procentima. Uslov2. a desno Današnji datum..Radnja M))) . Radnja2) =SUMIF(opseg ćelija. Uslov) -moraju biti ispunjeni svi uslovi -bar jedan uslov mora biti ispunjen Npr. Snimiti zadatak pod imenom završni u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel.net NEKE LOGIČKE FUNKCIJE =IF(Uslov. U celiji izveštaj napisati izvestaj tipa ("Ima jos mesta" ili "nema vise mesta" u zavisnosti od ukupne kolicine robe u magacinu. Radnja N. Porez Uk.... Zaštititi radni list... Radnom listu dati ime Završni test ostale radne listove obrisati. Bruto Bruto(kol*cen) 340 Porez(15%od Bruto) 51 Neto(Bruto . E2:E10) Npr. SUM opsega ćelija) =COUNTIF(opseg ćelija.Radnja1. pa zatim tako isfiltriranu tabelu iskopirati na novi radni list kome dati ime Jabuke. zatim isključiti filter na radnom listu Završni test.)..

03 3.48549 (neto uvećan za utvrđeni koeficijent) Porez = (Bruto – 300. Mesec Broj radnih dana Cena rada дец.00 Din. Bruto i Za isplatu. 4.265 5.086 (8.04 22 250.1% bruto zarade) Doprinos za zdrav. = Bruto * 0.ZADATAK 21 OBRAČUN LIČNOG DOHODKA Napraviti bazu podataka prema priloženoj tabeli pri čemu važe sledeći odnosi: 1. 2.141 (14.68 8.6% neto zarade) Obustave ukupno = Sindikat + Krediti Za isplatu = Neto – Obustave ukupno Iz napravljene baze podataka formirati sledeći grafikon. 3. = Bruto * 0. = Bruto * 0. 7. 11.br. 1 2 3 4 5 6 Prezime Mitić Vulić Matić Marić Perić Katić Ime Kale Petar Petar Petar Petar Petar Osnova Neto Bruto Porez Sindikat 5. 6.634 5.5 za svaku godinu staža) Bruto = Neto * 1. 10. 9.03 8.6% bruto zarade) Doprinos za zapošlj. Broj radnih sati = Broj radnih dana * 8 Osnova = Koeficijent složenosti * Cena rada * Broj radnih sati / 174 Neto = Osnova + Godine staža * 0.32 5.6 0 ZA isplatu Snimiti pod imenom zadatak21 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel. i za isplatu manje od 500.2 5. Doprinos za zapošlj.8% bruto zarade) Sindikat = Neto * 0. Prikazati samo one radnike koji imaju kredit veći od 200. tipa Columns za KOLONE: Prezime. 16 .00 Broj radnih sati Koeficijent složenosti 3.01 Krediti 286.31 7.013 4.00 Din.14 (14% bruto zarade umanjene za 300.6) * 0. 8.005 * Osnova (0. Doprinos za zdrav. Obutave Ukupno r.6) Doprinos za penz.006 (0.36 Godine staža 6 5 13 3 6 4 Doprinos za penz.32 0 423 0 103.008 (0. 5.76 7.

2350. isplatu i stanje.26posto * stanje. 1000. 500. Izdvojiti Isplate veće od 450 u posebnu tabelu ispod. 400. 0.00 Din. 500. 300. 500 Napomena: Prethodno stanje iznosi +554. 1400. 17 . 1500. 700. napraviti sledeću formulu: vreme za koje je bilo dato stanje * kamata od 023 posto * stanje. 2 Ako je stanje manje od nule. inače nula.ZADATAK 22 Napraviti program za obradu tekućeg računa Kolone: Broj čeka Datum Uplata Isplata Stanje Pozitivna kamata1 Negativna kamata2 2000. 50. Izdvojiti Isplate veće od 450 a manje od 700 u posebnu tabelu ispod. 1 Ako je stanje veće od nule napraviti formulu: vreme za koje je dato stanje * kamata od 1. 0. inače nula. Napraviti grafik koji bi uključivao uplatu. 1500. 500 3000. 450. 400. 0. 50.

00 Din.85 Din. Din.88 -11. Din.00 - Din.34 -527. Din. Din.74 Din.40 10. Din.00 Din. Stanje Pozitivna kamata 487. 18 .00 Isplata 3. -0.00 500.500.00 1.00 Stanje Pozitivna -397. -5.02 -321.59 Din. 27-мар-04 Uplata 2.02 6.11 Din.51 -832.350. Din.00 Din.00 500.86 Din.00 Din.07 Din. 0.000.02 -321.94 -126. Din.94 0. Din.00 500. 10.00 Din. 0.83 Din. Din. 0. Negativna kamata 0. Isplata >450<700 Broj čeka Datum 191863 15-апр-04 214534 15-мај-04 214555 20-мај-04 Isplata Broj čeka 191834 191845 191863 201856 214534 214555 >450 Datum 03-апр-04 06-апр-04 15-апр-04 01-мај-04 15-мај-04 20-мај-04 Uplata 1. Negativna kamata 0.400. Din. Din.00 Din. Din. -1. 36. 6. 0. 0. 0.00 1.00 500.00 500. -12.16 Din.00 500.11 Din. Din. 0.000.00 300. Isplata 500. 0.95 487.59 Din. 500.94 1974.40 kamata 48.00 400.00 Din.00 50.83 -126.00 Din. -2. 10. Din. 0. 0. Din.00 Din.74 Din. Stanje Pozitivna -397.00 Din.36 161. 248.00 500. 0. 500. Din.00 Din.34 168.00 Din.00 Din.350. 0.12 Din. 168.11 Din. Din. Din.00 450.000.000.00 700.83 Din.00 400. 0. 0.86 Din.00 Din. -321.00 Din. -4. Din.74 Din. Din.000.00 Din.00 2. Din.12 Din.000. Din.00 Din. 0. Din.00 Din. Din. Din.40 kamata 48. 248.14 -1049.00 1. Din.00 Din.00 1. Isplata 3.00 Din. Din. Din. Uplata 2.00 2.00 Din. 0.59 Din.Prethodno stanje Datum Broj čeka 191834 191845 191855 191863 201845 201856 201877 201899 214522 214534 214555 Datum 03-апр-04 06-апр-04 11-апр-04 15-апр-04 21-апр-04 01-мај-04 05-мај-04 09-мај-04 12-мај-04 15-мај-04 20-мај-04 554. -0.000.89 Din.00 1. -2.00 Din.88 487.00 50. Negativna kamata -0.500.00 50.00 Din. Din. 500. 6. Din. Din. 0.00 700.14 -1049.00 500.00 Din.00 Din.12 Din.00 Din.90 168. Din. Din.00 Din.

Cena -Ulog=Dug+Carina NA DRUGOM LISTU -Nabavna cena se unosi -Marza je 10% od nabavne cene -Bruto=E*G -VelProd Cena=NabCena+Marza -Porez=20% od VelProdCen. 28.07'!K14 -Sve se unosi -D6 se racuna kao zbir troskova 19 .02.ZADATAK 23 Knjiga treba da izgleda ovako: Uvoz Redni Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Doo.03 1.02 27.01. "Speed" Datum 15.03 Marka Zemlja automobila Porekla Lancia Italija Golf 2 Nemacka Ford Francuska Fiat Italia Audi A8 Nemacka Audi A6 Nemacka Citroen Francuska Broj Automobila 56 23 15 25 10 12 28 J.01 11.Cena=VelProdCena+Porez TREĆI LIST B3=Bruto zarada u februaru (Vrednost celijeE14 sa lista Prodaja OD 01. DO 01.02.02 25.03 17.07) -Ostalo isto PETI LIST ČETVRTI LIST B3= 'Prodaja OD 01. -Malopr. DO 01.Cena u $ 15000 3500 4000 3500 17000 15600 8000 Dug 840000 80500 60000 87500 170000 187200 224000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Carina (15% od duga) 126000 12075 9000 13125 25500 28080 33600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ulog 966000 92575 69000 100625 195500 215280 257600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ukupna Carina Ukupan Ulog 247380 1896580 Kad se zavrsi rad na svim listovim tada zastititi sve tam osencene celije a no (odnosno one koje sadrze form ili funkcije) na svim listovim ule a NA PRVOM LISTU -Dug=BrAut*J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful