ZADACI EXCEL

Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. ZADATAK 4 Otvoriti novu radnu svesku. Insertovati nove radne listove: • ispred Radnog lista 1 i dati mu ime Novi list 1 • ispred Radnog lista 2 i dati mu ime Novi list 2 • ispred Radnog lista 3 i dati mu ime Novi list 3 Obrisati radne listove Radni list 3 i Novi list 3. zatim postaviti širinu kolona A i B na vrednost 20 i širinu 1. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. E4 i F4. Tabela 1. Jednu kopiju radnog lista Formule prebaciti u novu radnu svesku. Tabela 2. reda na vrednost 20. Ispred Lista 1. a leva i desna na 1. ubaciti novi radni list Formule i pomeriti ga na poslednje mesto. Listove poređati po redosledu: List 1. Postaviti na svim radnim listovima. Isto uraditi i na ostalim radnim listovima. radnim listovima promeniti imena u Januar. Sakriti kolonu C i treći red. Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak3 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. Tabela 3.ZADATAK 1 Promeniti nazive radnih listova i to Sheet1 u Radni list 1. Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak1 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. Sheet2 u Radni list 2. veličinu papira na A4 (210X297) i papir postaviti pejzažno i podesiti margine: gornja i donja na 2cm. Februar i Mart. ispred Lista 2. Drugu radnu svesku snimiti u isti folder pod imenom zadatak2a. i 2. Snimiti prvu radnu svesku pod imenom zadatak2 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom.5cm. Iza Lista 1. ZADATAK 2 Promeniti nazive radnih listova u List 1. Spojiti ćelije D4. a u donjem zaglavlju u centru. ubaciti novi radni list Tabela 2 i ispred Lista 3. Sheet3 u Radni list 3. 2 . Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. ostale radne listove obrisati. svoje ime i prezime. List 3. ubaciti novi radni list Tabela 3. U gornjem zaglavlju u centru na radnom listu Januar otkucati Januar. radom listu promeniti ime u Vezba. List 2. u okviru iste radne sveske. a zatim ga kopirati dva puta ispred Lista 1. ubaciti novi radni list Tabela 1. List 2. ZADATAK 3 Otvoriti novu radnu svesku. List 3. Obojiti pozadinu kolona A i B i redova 1 i 2 žutom bojom.

Sheet 3 izbrisati. Sheet 2 u Prodaja sladoleda. Promeniti imena radnim listovima i to: Sheet 1 u Vrste sladoleda. VRSTE SLADOLEDA sladoled Leni sneško kapri šarenko rumenko I kvartal 45 53 46 45 48 II kvartal 60 75 54 55 55 III kvartal IV kvartal 85 30 93 39 75 20 78 28 76 35 Ukupno: ???????? ???????? ???????? ???????? ukupno =SUM(B2:E2) =SUM(F2:F6) ukupno u IV kvartalu ukupno u III kvartalu ukupno u II kvartalu ukupno u I kvartalu 3 . insertovati novi red ispred prvog reda. veličine 10pt. Na radnom listu Vrste sladoleda uraditi tabelu: sladoled Leni sneško kapri šarenko rumenko I kvartal 45 53 46 45 48 II kvartal 60 75 54 55 55 III kvartal 85 93 75 78 76 IV kvartal 30 39 20 28 35 Zaglavlje tabele formatirati fontom Times New Roman. otkucati iznad tabele PRODAJA SLADOLEDA i centrirati u širini naše tabele. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents ZADATAK 5 Otvoriti novu radnu svesku. Kopirati tabelu na radni list Prodaja sladoleda i dodati potrebne ćelije kao na slici i izračunati vrednosti u tabeli koje trebaju da se izračunaju. pozadinu ćelija obojiti ljubičastom bojom. veličine 11pt. Brojeve formatirati fontom Arial. a na radnom listu Vrste sladoleda uraditi isto to samo što je naslov iznad tabele VRSTE SLADOLEDA.Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak4 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. sladoled Leni sneško kapri šarenko rumenko I kvartal 45 53 46 45 48 II kvartal 60 75 54 55 55 III kvartal IV kvartal ukupno 85 30 =SUM(B2:E2) 93 39 75 20 78 28 76 35 Ukupno: =SUM(F2:F6) ???????? ???????? ???????? ???????? ukupno u IV kvartalu ukupno u III kvartalu ukupno u II kvartalu ukupno u I kvartalu Na radnom listu Prodaja sladoleda. Slova neka budu plave boje i veličine 15pt..

izvršiti sledeća formatiranja brojeva: Parametri zajma Početak otplate јануар 1.68 din 736.987.69 6987. 2. Zatim na radnom listu Broj 2. Margine na ovom radnom listu postavite: gornja i donja 2.046. C. ispod prve tabele iskopirati samo vrenosti iz te prve tabele.00 din 14.15% Mesečna rata Ukupan iznos otplate 2.886. Broj 2. formatirati kao: A4 (210X297cm).5. Stranicu na radnom listu Broj1.225. a leva i desna 2cm. U Gornjem zaglavlju sa desne strane neka piše FORMATIRANJE BROJEVA.. pejzažno. Na radnom listu Kopija tabelu iskopirati pomoću desnog tastera miša ispod nje same.086 565. Iskopirajte tabelu sa radnog lista Broj 1 na radni list Broj 2 i to tri puta jednu pored druge. ZADATAK 6 Otvoriti novu radnu svesku. Neformatirane vrednosti 143 14566.26 0. 4 .42) 1/8 (994) 978-6599 Insertovati novi radni list. U radnom listu Broj 1 .56 -235.Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak5 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. Isključiti mrežu ćelija na ovom radnom listu.215 145.66 din Pozadinu ćelija tabele obojiti žutom bojom a slova neka budu crvene boje.. ZADATAK 7 Otvoriti novu radnu svesku. 1. B. ispod druge tabele iskopirati samo formate iz prve tabele a ispod treće tabele iskopirati sve osim okvira ćelija.. Formatirati tabelu po želji. 3. Na ovom radnom listu isključiti zaglavlja kolona i redova.. dati mu ime Kopija i iskopirati tabelu.56 din (235. Broj 3.69 din 6.42 0. Sheet 3 obrisati. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents.) Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak6 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom.60% 5.5cm.805.(A.125 9949786599 Formatirane vrednosti 143. veličine 13. 2002 Iznos zajma 275000 Rok otplate (god) 30 Kamata 8.. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. radnom listu Sheet 1 promeniti ime u Format 1. a radnom listu Sheet 2 u Format 2.566 8.65226E+11 145. radnim listovima promeniti imena u Broj 1. Na radnom listu Format 1 izvršiti formatiranje brojeva. a u donjem zaglavlju sa desne strane Vaše Ime i Prezime.

958. Širine kolona su 25 i 20. donja 2. zatim ponovo otvoriti zadatak8 i napraviti još jednu kopiju pod imenom zadatak8a. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. ZADATAK 8 Otvoriti novu radnu svesku i promeniti imena radnim listovima u Kategorija 1.75.9 26958. Takođe na ovom radnom listu isključiti mrežu ćelija. Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak8 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. a stranicu formatirati tako da je papir okrenut po širini. a margine sve postaviti na 2cm. Zaglavlje tabele je centrirano po horizontali i vertikali u centru. Na radnom listu Kategorija 1 podesiti margine kao: gornja 1.5cm.90 din 26. a zatim iskopirati kompletan sadržaj radnog lista Kategorija 1 u radni list Kategorija 2. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. Zatvoriti Excel. ali tekst otkucati ćiriličnim pismom. a visine redova su proizvoljne.70E+04 26958. ispred njega samog. Tabelu uokviriti dvostrukom linijom. Na radnom listu Kategorija 3 napraviti istu ovakvu tabelu. proveriti da li fajl zadatak8 može da stane na disketu. CTRL+V.00% 1 1/4 2. a u desnom uglu današnji datum. Napraviti na DeskTop-u prečicu za fajl zadatak8. U gornjem zaglavlju na ovom radnom listu neka piše u levom uglu Vaše Ime i Prezime. Iskopirati radni list Kategorija 1.Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak7 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. Uraditi sledeću tabelu i formatirati brojeve: Kategorija form ata brojeva General(Opšti) Number(broj) Currency(valuta) Accouting(računovodstvo) Date(datum) Time(vreme) Percentage(procenat) Fraction(razlomak) Scientific(naučni) Text(tekst) Special(specijalan) Custom(namenski) Prim er 26958. veličine 11pt. CTRL+C.9 000-02-6959 Broj 26958.90 26. veličine 12pt. koristeći prečice preko tastature CTRL+A. veličine 12pt.90 U tabeli tekst je napisan fontom TAHOMA. a brojevi fontom ARIAL.958. Nepovratno obrisati prečicu sa desktopa. Kategorija 2 i Ktegorija 3. takođe fontom TAHOMA. 5 . Boja slova neka bude plava. U donjem zaglavlju na sredini da stoji Vaše Ime i Prezime.90 din 21-окт-73 21:36:00 2695890. leva i desna po 2.

Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Naziv artikla čokolada bombone žvake grisine smoki jabuke banane kivi limun pomorandže mandarine breskve jagode kruške višnje Količina Cena 55. a u ćeliji ukupno izračunati sumu svih dinara. Izračunati kao proizvod Količine i Cene. a zatim na radnom liostu Tabela umesto artikla čokolada otkucati čips. i na njega iskopirati sa radnog lista Tabela kolone iz tabele: Red. dati mu ime Novi list. i proveriti stanje na radnom listu Kopiranje. Snimiti prvu radnu svesku pod imenom zadatak9 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. Na radnom listu tabela uraditi sledeću tabelu: Red. ostale radne listove obrisati. ostale podatke formatirati fontom ARIAL.2 35. centriranje po sredini i po horizontali i po vertikali.72 15. 89 236 556 121 125 45 256 253 25 56 89 78 120 59 125 ukupno : Zaglavlje tabele osenčiti po želji. i otkucati fontom TIMES NEW ROMAN.36 36. izmeniti i ostale artikle na radnom listu Tabela.65 52. Naziv Artikla i Ukupno u Din.12 Ukupno u Din. 6 .87 25. Drugu radnu svesku snimiti u isti Folder pod imenom zadatak9a.36 55 60 40 52.Broj. Insertovati novi radni list.3 65 55.ZADATAK 9 Otvoriti novu radnu svesku i radnim listovima dati imena.46 13.21 40. Kolonu Ukupno u Din. Pokrenuti WindowsExplorer i iskopirati fajl zadatak9a na koreni direktorijum C: Nepovratno obrisati fajl zadatak9a sa korenog direktorijuma. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. Radne listove Tabela i Kopiranje zajedno iskopirati u novu radnu svesku. ali iskopirati kao povezane tabele (link). veličine 15pt. Tabelu iz radnog lista Tabela iskopirati na radni list Kopiranje. veličine 12pt. Tabela i Kopiranje.63 5.

Označiti sva tri radna lista i odjednom ih iskopirati ispred radnog lista Prikaz.2 boja 1 2 1 2 3 0. Din. Porez u Dinarima i Ukupno Din. 15. Sakriti sve tri kopije radnih listova.00 12.56 0. veličine 11pt.00 12.9 0. Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak10 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. Din. Sakriti radni list Porez. zatim ga ponovo pokrenuti i otvoriti zadatak10.00 20. Na radni list Procenat. Insertovati novi radni list.000 1. Zatim sakriti kolone u kojima je prikazan utrošak sirovina. Kale Prodaja Period I period II Priod III Period IV Istok Zapad Ukupno: 555 321 666 123 777 321 888 123 Ponovo snimiti izmene pod istim imenom i zatvoriti Excel. bilo kojom bojom. Centriranje teksta u ćelijama neka bude kao na slici.8 0. Din.8 Porez u % 12% 12% 12% 12% 12% Ukupno Din. Zatvoriti Excel. Din. Na radnom listu Prikaz uraditi sledeću tabelu: Prikaz cena sladoleda Kapri leni rumenko šarenko kornet Vrste sladoleda Utrošak sirovina u Dinarima mleko šećer vanila 2. Iskopirati tabelu na radni list Porez.000 1. ispod tabele na tom radnom listu.2 2.2 2. Zaglavlje tabele formatirati fontom TAHOMA veličine 13pt.500 1. a ponovo prikazati radni list Porez.2 3.564 1. Osenčiti sve ćelije gde se nalazi tekst. Zatim tabelu iskopirati ispod nje same i preko opcije AutoFormat promeniti izgled iskopiranoj tabeli u ColorFul 1.00 Din. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. Porez i Procenat.366 1. Sa radnog lista Prikaz iskopirati samo kolone Prikaz cena sladoleda. brojevi u tabeli formatirati fontom ARIAL.ZADATAK 10 Otvoriti novu radnu svesku i radnim listovima dodeliti imena. i na radnom listu Porez uraditi sledeću tabelu: X2 + Y 2 Kale KALE Snimiti izmene pod istim imenom.78 0. pa tako dobijenu tabelu iskopirati na radni list Procenat. 7 . dati mu ime AutoFormat i preko opcije AutoFormat – Classic 3 uraditi sledeću tabelu. Prikaz.00 20.2 4.

Način izračunavanja: • ukupno fakturisano = količina * fakturisana cena • nabavna vrednost = fakturisana cena + zavisni troškovi • prodajna cena 1 = nabavna cena + (nabavna cena * marža) / (100 .00 prosečna ma rža: najveća ma rža: Postaviti širinu kolona na 10 i visinu redova na 25.00 12 100.00 10. B.00 10 15. Centriranje kao što je u tabeli. 1 2 3 4 5 naziv robe roba roba roba roba roba 1 2 3 4 5 fakturisana ukupno zavisni cena fakturisano troškovi nabavna vrednost prodajna cena 1 porez prodajna na cena 2 promet 12% 12% 12% 12% 12% količina marža 30. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents.ZADATAK 11 Otvoriti novu radnu svesku i radnom listu dati ime Vežba.00 30. Br. ostale radne listove obrisati.00 15. 8 .00 13 56. Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak11 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom.00 15 12.marža) • prodajna cena 2 = prodajna cena 1 + (prodajna cena 1 * porez) / 100 • prosečna marža = funkcija AVERAGE(opseg ćelija) • najveća marža = funkcija MAX(opseg ćelija) Snimiti pod imenom zadatak12 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel. =A1+B1+C1 =A2+B2-C2 =A3-(B3+C3) =A4+B4*C4 =A5*B5-C5 =A6*B6*C6 =A7/B7*C7 =A8+(A8+B8)*(B8+C8) =A9^2+B9+C9 =a10^b10^c10 =(a11+b11+c11)/3 FORMULE =SUM(A1:C1) =PRODUCT(A6:C6) =AVERAGE(A11:C11) FUNKCIJE Unesite proizvoljno brojeve u kolone A. C i pratite rezultate u kolonama Formule i Funkcije.00 30. ZADATAK 12 Otvoriti novu radnu svesku i uraditi sledeću tabelu: Red.00 15 70.00 30.00 30.00 ukupno za uplatu: 30.00 25.00 25.

3. U redu Godina izračunati sumu Prihoda. Na radnom listu formule uraditi sledeću tabelu: E CP S AE Ms c ee 1 .8 4 1 . Prihodi i Rashodi.0 .2 6 1 5 1 .9 4 1 0 4 . Snimiti pod imenom zadatak13 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel.04. Snimiti pod imenom zadatak14 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel. a dobijene vrednosti zaokružiti na ceo broj. Kolonu CENA u Evrima računati na osnovu cene u dinarima i kursa evra a dobijene vrednosti zaokružiti na ceo broj. Neto zaradu računati kao razliku Prihoda i Rashoda.2 8 1 4 5 .1 4 1 . Kolonu UKUPNO Din. ostale obrisati.2 6 2 5 1 .0 .3 4 1 .0 1 2 4 .6 4 3 5 1 . 69.0 Gd a o in P ih d i R s o i r oi ahd Pih d r oi Rs o i ahd 3 .0 .3 9 0 6 3 .2 8 6 0 1 .5 4 1 .1 .0 1 1 2 5 .20 Din.2 6 0 5 5 .6 8 5 9 1 .4 6 2 5 1 .0 .7 220 38.4 4 1 . dijagramu dati naziv VOĆE i dodati procentualne vrednosti uz dijagram i izbrisati legendu. izaračunati na osnovu Jedinične cene i Količine.99 215 CENA u Euro Kurs Evra na dan 06.1 0 4 2 1 .20 125 25.2 2 5 3 4 .8 9 1 7 N toz r d e aa a 1. Uraditi sledeću tabelu: Redni broj 1 2 3 4 5 Naziv artikla Banane Jabuke Limun Breskve Kruške Cena po Količina UKUPNO j. 51. 9 .2004.0 .9 5 9 4 1 .ZADATAK 13 Otvoriti novu radnu svesku i radnim listovima promeniti imena u Formule.560 233 50 321 45. 2.1 .1 .0 .0 .4 6 5 5 1 .3 6 2 6 4 . Rashoda i Neto zarade.8 7 7 5 1 .2 2 2 2 5 .0 .7 4 1 .6 4 1 . U Din.2 2 4 2 3 .0 2 2 3 1 .3 5 2 6 2 .2 5 4 6 4 . Kg. Uraditi dijagram tipa PIE na osnovu Artikla i CENE u Evrima.7 9 5 6 1 .m.0 1 1 4 . 1.2 4 1 .0 . ZADATAK 14 Otvoriti novu radnu svesku i radnom listu dati ime Artikli.2 6 1 5 5 . u Din. 2.

na osnovu Komponenti i Cena sa carinom. Nabavna cena u dinarima se izračunava na osnovu nabavne cene u evrima i odnosa evra i dinara. 3.ZADATAK 15 Uraditi sledeću tabelu: Komponenta pojačalo zvučnici tjuner kasetofon CD-plejer slušalice Nabavna cena u dolarima 256 251. Cena u dinarima sa carinom se dobija na osnovu nabavne cene u dinarima i carine u dinarima. Nabavna cena u Evrima se izračunava na osnovu nabavne cene u dolarima i odnosa dolara i evra. Nabavna cena u evrima Nabavna cena u dinarima Carina u dinarima Cena u dinarima sa carinom 1. 4. 5. Uraditi dijagram tipa LINE. Snimiti pod imenom zadatak15 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel.2 98 123 145 20 carinska stopa 1 dolar = 1 evro = 26% 1. 2.20 Din. dati naziv dijagramu »Muzičke komponente« i dodati vrednosti uz dijagram. 10 .15 € 69. Carina u dinarima se izračunava na osnovu nabavne cene u dinarima i carinske stope.

) (din.25 20. u ćeliji C4 upisati 3% i dati joj ime Marža.25 15. Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Šifra Artikla Art-1 Art-2 Art-3 Art-4 Art-5 Art-6 Art-7 Art-8 Art-9 Art-10 Art-11 Art-12 Art-13 Art-14 Art-15 Naziv Artikla hleb mleko jogurt banane kajsije jabuke paradajz krastavac paprika čokolada jaja žvake ulje keks pivo Nabavna Veleprodajna Cena cena (din.25 14.25 22. Ostvarenu zaradu u dinarima računati na osnovu Nabavne cene. u ćeliji C3 upisati 6% i dati ime ćeliji RepubličkiPorez.25 10. Na radnom listu Porez u ćeliji C2 upisati 12% i dati ime ćeliji PorezNaPromet. 2. 11 . 5. Ostvarenu zaradu u Evrima računati na osnovu Ostvarene zarade u dinarima i kursa Evra. Maloprodajnu cenu računati na osnovu Veleprodajne cene. dijagramu dati naziv Poslovanje.25 12.25 17.25 Maloprodajna cena (din.m. Marže i Ostvarene prodaje. 4. Veleprodajnu cenu računati na osnovu Nabavne Cene i Marže. Republičkog poreza i Poreza na promet.) (din.25 11. 3. i Kurs.) Datum Ostvarena Ostvarena Proizvodnje prodaja zarada Robe (j.45din.25 21.25 16.) 29-јун-04 400 28-јун-04 450 27-јун-04 500 26-јун-04 550 25-јун-04 600 24-јун-04 650 23-јун-04 700 22-јун-04 750 21-јун-04 800 20-јун-04 850 19-јун-04 900 18-јун-04 950 17-јун-04 1000 16-јун-04 1050 15-јун-04 1100 ukupno: Ostvarena zarada (euro) 1. Porez. Snimiti pod imenom zadatak16 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel. 6.25 18.25 13.ZADATAK 16 Otvoriti novu radnu svesku i radnim listovima dodeliti imena: AutoPopuna. 7.25 19.) 8. Uraditi dijagram tipa Column na osnovu artikla i ostvarene zarade u Evrima. Na radnom listu Kurs u ćeliji B3 upisati 69. Na radnom listu AutoPopuna uraditi sledeću tabelu: Red.25 9.

2.04 Ukupno: 1. 6.04 22.04 25.2.04 300 23.3.3. Snimiti pod imenom zadatak17 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel.2.3.04 20.2.2.2. Datuma isporuke robe.04 28. 4. uneti 9. Insertovati novi radni list. 5.2.3. proračunati na osnovu Troškova skladištenja robe (din) i kursaEvra. Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Šifra artikla P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 P-10 Datum skladištenja robe 1.15 i tu ćeliju imenovati kao kursEvro.3.2.) Datum isporuke robe 125 4.1.2.3.04 150 4.04 200 4.04 Količina robe (kg.04 23.04 250 4.04 175 4. Uraditi grafikon tipa Column za kolone Šifra artikla i Količina robe (kg).04 325 23.04 24. U ćeliju B3.04 275 23. Količine robe (kg) i cene skladištenja robe (din/kg).04 27.2.2.2.04 26.ZADATAK 17 Otvoriti novu radnu svesku i radnom listu dati ime Magacin.2.04 350 23. dati mu ime Vrednost i u ćeliji B2 uneti za vrednost evra 70. takođe na radnom listu Vrednost.04 225 4.04 21. ostale radne listove obrisati i uraditi sledeću tabelu: Troškovi skladištenja robe (din) Troškovi skladištenja robe (evro) Red. 3. Troškove skladištenja robe računati na osnovu Datuma skladištenja robe. Troškove skladištenja robe (evro). Uraditi grafikon tipa PIE za kolone Šifra artikla i Količina robe (kg).55 din/kg za troškove skladištenja robe. 12 .2.

915 0.85 ili ukupno dugovanje – (ukupno dugovanje * 15%). 5. 847 0. Uraditi i sledeći dijagram od Meseci i Broja utrošenih impulsa kao na slici. 3. Uraditi sledeću tabelu: TELEFONSKI RAČUN Meseci мар-04 апр-04 мај-04 јун-04 јул-04 авг-04 сеп-04 Broj Cena utrošenih impulsa po impulsa mesecima 680 0.65 Din. ostale radne listove obrisati.04 Kolone broj impulsa i cene impulsa se unose.65 Din. Porast potrošnje 460 Ukupno dugovanje po mesecima Dugovanje sa popustom od 15% Meseci апр-04 мај-04 јун-04 јул-04 авг-04 сеп-04 Broj utrošenih impulsa 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 мар.04 јул. 889 0.04 авг. 1280 0. . Dugovanje sa popustom od 15% se dobija množenjem ukupnog dugovanja i 0.04 мај. Snimiti pod imenom zadatak18 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel. Druga tablica se dobija izračunavanjem razlike utrošenih impulsa tekućeg i prethodnog meseca.60 Din.04 апр.04 сеп.70 Din. 1140 0. 2. Ukupno dugovanje po mesecima se dobija množenjem broja utrošenih impulsa i cene. 705 0.65 Din. 4.ZADATAK 18 Otvoriti novu radnu svesku i radnom listu dati ime Telefonski Račun.70 Din.60 Din.04 јун. 13 1.

149. Din. 6. Dijagram uraditi kao na slici. Dobavljač 1 Dobavljač 2 Dobavljač 3 Dobavljač 4 0. Uraditi sledeće tabele: Cena po jedinici Mleko Čokolada Jaja Brašno Med Dobavljač 20. 150.00 20.50 Din.00 Din.00 Din.00 Din. 98. Din.00 Din.00 140. 99. Din.ZADATAK 19 Otvoriti novu radnu svesku i radnom listu dati ime Proizvodnja keksa. Snimiti pod imenom zadatak19 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel. Din.00 Din. 20.00 60.00 Din. 99.00 Din.00 Din.00 Din. 6. Din.50 Din.00 20. Din. predstavljaju prosečnu cenu proizvoda na koji se odnose.100 1 Dobavljač 2 Dobavljač 3 Dobavljač 4 Din.00 40. Cena 1 Cena 2 Cena 3 Cena 4 Prosečna cena Mleko Čokolada Jaja Brašno Med Svi podaci se u prvoj tabeli unose kao zadati. Din. Ostali podaci se izračunavaju na sledeći način: Cena 1 = Koičina * Dobavljač 1 Cena 2 = Koičina * Dobavljač 2 Cena 3 = Koičina * Dobavljač 3 Cena 4 = Koičina * Dobavljač 4 Ćelije u koloni Prosečna cena. Din.00 80. kao i podaci za količinu u drugoj.00 6. 20. 148.125 2.500 0.00 Din. Cena keksa se dobija zbirom cena namirnica koje ulaze u sastav keksa.10 Din. Din. 22.00 120.00 150.00 Din. 21. ostale radne listove obrisati. 6. Din.00 Din.00 Din.00 100.250 0.00 Količina Mleko Čokolada Jaja Brašno Med Cena keksa 160.000 0. Din. 21. 14 . Din. 21.00 100.

Napravljeni fajl poslati na E-Mail mmkale@infosky.Radnja2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Roba jabuke jagode banane jabuke jagode jabuke kivi banane jabuke jagode Kolicina 34 23 25 26 14 24 34 45 23 12 Uk. Snimiti zadatak pod imenom završni u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel.. Radnja N. Količina. Uslov.. Radnom listu dati ime Završni test ostale radne listove obrisati. Uslov) -moraju biti ispunjeni svi uslovi -bar jedan uslov mora biti ispunjen Npr. E2:E10) Npr. U gornjem zaglavlju u sredini upisati Vaše ime i prezime. “jabuke”.. Neto 107 SUMIF Zarada od banana 1402. Cena. zatim isključiti filter na radnom listu Završni test. Sakriti formule u kolonama: Bruto. Radnja2) =IF(AND(Uslov1.).).. U celiji izveštaj napisati izvestaj tipa ("Ima jos mesta" ili "nema vise mesta" u zavisnosti od ukupne kolicine robe u magacinu. Porez i Neto.. 6..5 Zarada od jagoda IF izvestaj ima još mesta U magacin(ili prodavnicu) moze da stane samo 200 kg robe. =SUMIF(B2:B10.Br.Radnja M))) . 5.. Radnja2) =IF(OR (Uslov1.. =COUNTIF(B2:B10. 2.. u procentima..Radnja1. a desno Današnji datum.Radnja1.. SUM opsega ćelija) =COUNTIF(opseg ćelija.. Napraviti grafikon tipa PIE koji pokazuje odnos ukupnih količina robe. Bruto Bruto(kol*cen) 340 Porez(15%od Bruto) 51 Neto(Bruto . Porez Uk. Uslov2. Otključati kolone: Roba.IF(Uslov N.Radnja1.ZADATAK 20 ZAVRŠNI TEST R. 3. 1. Radnja2) =SUMIF(opseg ćelija. Kolicina Cena 10 20 30 10 20 10 40 20 10 20 Uk.porez) 289 SUM SUMIF Uk kol jabuka Uk kol kivija Uk kol Jagoda Uk kol banana COUNTIF Uk robe jabuka Uk.net NEKE LOGIČKE FUNKCIJE =IF(Uslov.. “jabuke”) -ugnježdena IF Funkcija 15 =IF(Uslov1. pa zatim tako isfiltriranu tabelu iskopirati na novi radni list kome dati ime Jabuke. Isfiltrirati tabelu tako da budu prikazane samo jabuke. Radnja1. Uslov2.IF(Uslov2. Zaštititi radni list. 4.

3.32 0 423 0 103.br. 6. 5. = Bruto * 0. Obutave Ukupno r. Bruto i Za isplatu. Broj radnih sati = Broj radnih dana * 8 Osnova = Koeficijent složenosti * Cena rada * Broj radnih sati / 174 Neto = Osnova + Godine staža * 0.006 (0. tipa Columns za KOLONE: Prezime.1% bruto zarade) Doprinos za zdrav. i za isplatu manje od 500.76 7. = Bruto * 0.03 3.6) Doprinos za penz. Mesec Broj radnih dana Cena rada дец. 9.48549 (neto uvećan za utvrđeni koeficijent) Porez = (Bruto – 300.5 za svaku godinu staža) Bruto = Neto * 1.00 Din.141 (14. 2.14 (14% bruto zarade umanjene za 300.265 5.03 8.00 Broj radnih sati Koeficijent složenosti 3.6 0 ZA isplatu Snimiti pod imenom zadatak21 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel. = Bruto * 0.68 8. 8.36 Godine staža 6 5 13 3 6 4 Doprinos za penz. Prikazati samo one radnike koji imaju kredit veći od 200.00 Din.086 (8. Doprinos za zapošlj. Doprinos za zdrav.2 5.8% bruto zarade) Sindikat = Neto * 0.04 22 250.32 5.31 7.008 (0.01 Krediti 286.6% neto zarade) Obustave ukupno = Sindikat + Krediti Za isplatu = Neto – Obustave ukupno Iz napravljene baze podataka formirati sledeći grafikon. 7. 10.6% bruto zarade) Doprinos za zapošlj.ZADATAK 21 OBRAČUN LIČNOG DOHODKA Napraviti bazu podataka prema priloženoj tabeli pri čemu važe sledeći odnosi: 1.005 * Osnova (0.634 5.6) * 0. 16 . 11.013 4. 1 2 3 4 5 6 Prezime Mitić Vulić Matić Marić Perić Katić Ime Kale Petar Petar Petar Petar Petar Osnova Neto Bruto Porez Sindikat 5. 4.

00 Din.26posto * stanje. 17 . 50. Izdvojiti Isplate veće od 450 u posebnu tabelu ispod. 500. 400. 400. 1400. 500. napraviti sledeću formulu: vreme za koje je bilo dato stanje * kamata od 023 posto * stanje. 700. 0. 300. isplatu i stanje. Izdvojiti Isplate veće od 450 a manje od 700 u posebnu tabelu ispod. 2 Ako je stanje manje od nule. inače nula. 1500. inače nula.ZADATAK 22 Napraviti program za obradu tekućeg računa Kolone: Broj čeka Datum Uplata Isplata Stanje Pozitivna kamata1 Negativna kamata2 2000. 2350. 0. 1500. 1 Ako je stanje veće od nule napraviti formulu: vreme za koje je dato stanje * kamata od 1. 1000. 450. 500 Napomena: Prethodno stanje iznosi +554. 0. 500 3000. 50. Napraviti grafik koji bi uključivao uplatu.

-2.88 -11.40 kamata 48.00 1.85 Din.00 Din.94 1974.86 Din.00 50. -12.00 Din. 0.00 50.14 -1049. -4. Din. 6.000.00 Din. 0.90 168.00 500.00 Din.11 Din. 0.59 Din.83 -126. 0. -321.500.51 -832. Din. Din. 500. Isplata 500.00 Din. Din.000. Din. Din.88 487.00 700. 0.00 Din. Din.00 Din.11 Din.00 Din. Din. 10.12 Din. Din. Din. 500. Din. Negativna kamata 0. Din.000. Negativna kamata 0.95 487.000.00 Din.83 Din. 27-мар-04 Uplata 2. Isplata 3.36 161.00 Din. Din.00 Din.00 500.00 Din. Din.74 Din.00 Din.89 Din.00 Isplata 3.12 Din.00 Din. 6. Negativna kamata -0.12 Din.00 450. 0. Din.00 Stanje Pozitivna -397.00 1. Din.00 Din. Din. -1.00 Din. 10.00 400. Din.00 500. 0.000. 248.00 Din.59 Din. Din. Din. Din.00 500.00 Din.00 1. Din. Din. 0.02 -321.00 400.07 Din.00 1. 0. Din.94 -126. Din.Prethodno stanje Datum Broj čeka 191834 191845 191855 191863 201845 201856 201877 201899 214522 214534 214555 Datum 03-апр-04 06-апр-04 11-апр-04 15-апр-04 21-апр-04 01-мај-04 05-мај-04 09-мај-04 12-мај-04 15-мај-04 20-мај-04 554.74 Din.00 Din.00 Din. -5. Din. Din.86 Din.16 Din. -0.00 500.40 kamata 48.00 2.34 -527. 0.74 Din. 500.00 50. Stanje Pozitivna kamata 487.00 Din. Isplata >450<700 Broj čeka Datum 191863 15-апр-04 214534 15-мај-04 214555 20-мај-04 Isplata Broj čeka 191834 191845 191863 201856 214534 214555 >450 Datum 03-апр-04 06-апр-04 15-апр-04 01-мај-04 15-мај-04 20-мај-04 Uplata 1. Din. 248.350.500.00 Din.00 1.000.11 Din.59 Din.00 500.00 500.14 -1049. Din. 0. 0. 36. Uplata 2.40 10. 0. 0.400. Din. 168.00 Din.34 168. -0.00 500. Din.00 Din.02 -321. 0. 0.00 2.00 Din.00 - Din. -2.00 300. Din.94 0. Stanje Pozitivna -397.000.83 Din. Din. 0.02 6.00 Din. 18 .350.00 Din.00 700.

28.Cena=VelProdCena+Porez TREĆI LIST B3=Bruto zarada u februaru (Vrednost celijeE14 sa lista Prodaja OD 01.07'!K14 -Sve se unosi -D6 se racuna kao zbir troskova 19 . -Malopr. DO 01.01 11.ZADATAK 23 Knjiga treba da izgleda ovako: Uvoz Redni Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Doo.01.02 27.02. DO 01.Cena u $ 15000 3500 4000 3500 17000 15600 8000 Dug 840000 80500 60000 87500 170000 187200 224000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Carina (15% od duga) 126000 12075 9000 13125 25500 28080 33600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ulog 966000 92575 69000 100625 195500 215280 257600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ukupna Carina Ukupan Ulog 247380 1896580 Kad se zavrsi rad na svim listovim tada zastititi sve tam osencene celije a no (odnosno one koje sadrze form ili funkcije) na svim listovim ule a NA PRVOM LISTU -Dug=BrAut*J.Cena -Ulog=Dug+Carina NA DRUGOM LISTU -Nabavna cena se unosi -Marza je 10% od nabavne cene -Bruto=E*G -VelProd Cena=NabCena+Marza -Porez=20% od VelProdCen.03 1.02. "Speed" Datum 15.02 25.03 Marka Zemlja automobila Porekla Lancia Italija Golf 2 Nemacka Ford Francuska Fiat Italia Audi A8 Nemacka Audi A6 Nemacka Citroen Francuska Broj Automobila 56 23 15 25 10 12 28 J.07) -Ostalo isto PETI LIST ČETVRTI LIST B3= 'Prodaja OD 01.03 17.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful