ZADACI EXCEL

Tabela 3. ostale radne listove obrisati. reda na vrednost 20. u okviru iste radne sveske. ubaciti novi radni list Tabela 2 i ispred Lista 3. Sakriti kolonu C i treći red. List 3. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. radom listu promeniti ime u Vezba. ZADATAK 3 Otvoriti novu radnu svesku. Isto uraditi i na ostalim radnim listovima. veličinu papira na A4 (210X297) i papir postaviti pejzažno i podesiti margine: gornja i donja na 2cm. List 2. svoje ime i prezime. ZADATAK 2 Promeniti nazive radnih listova u List 1. List 2. zatim postaviti širinu kolona A i B na vrednost 20 i širinu 1. ubaciti novi radni list Tabela 3. U gornjem zaglavlju u centru na radnom listu Januar otkucati Januar. Iza Lista 1. ZADATAK 4 Otvoriti novu radnu svesku. E4 i F4. Postaviti na svim radnim listovima. List 3. Insertovati nove radne listove: • ispred Radnog lista 1 i dati mu ime Novi list 1 • ispred Radnog lista 2 i dati mu ime Novi list 2 • ispred Radnog lista 3 i dati mu ime Novi list 3 Obrisati radne listove Radni list 3 i Novi list 3. Drugu radnu svesku snimiti u isti folder pod imenom zadatak2a.5cm. Sheet3 u Radni list 3. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. a u donjem zaglavlju u centru. Obojiti pozadinu kolona A i B i redova 1 i 2 žutom bojom. Tabela 2. Sheet2 u Radni list 2. 2 . Jednu kopiju radnog lista Formule prebaciti u novu radnu svesku. i 2. Snimiti prvu radnu svesku pod imenom zadatak2 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak1 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom.ZADATAK 1 Promeniti nazive radnih listova i to Sheet1 u Radni list 1. Februar i Mart. ispred Lista 2. a zatim ga kopirati dva puta ispred Lista 1. ubaciti novi radni list Formule i pomeriti ga na poslednje mesto. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. ubaciti novi radni list Tabela 1. Ispred Lista 1. a leva i desna na 1. radnim listovima promeniti imena u Januar. Spojiti ćelije D4. Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak3 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. Listove poređati po redosledu: List 1. Tabela 1.

insertovati novi red ispred prvog reda. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents ZADATAK 5 Otvoriti novu radnu svesku. Kopirati tabelu na radni list Prodaja sladoleda i dodati potrebne ćelije kao na slici i izračunati vrednosti u tabeli koje trebaju da se izračunaju. veličine 10pt. a na radnom listu Vrste sladoleda uraditi isto to samo što je naslov iznad tabele VRSTE SLADOLEDA. Brojeve formatirati fontom Arial. Promeniti imena radnim listovima i to: Sheet 1 u Vrste sladoleda.Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak4 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. Na radnom listu Vrste sladoleda uraditi tabelu: sladoled Leni sneško kapri šarenko rumenko I kvartal 45 53 46 45 48 II kvartal 60 75 54 55 55 III kvartal 85 93 75 78 76 IV kvartal 30 39 20 28 35 Zaglavlje tabele formatirati fontom Times New Roman. veličine 11pt. Slova neka budu plave boje i veličine 15pt. Sheet 3 izbrisati. otkucati iznad tabele PRODAJA SLADOLEDA i centrirati u širini naše tabele. Sheet 2 u Prodaja sladoleda. pozadinu ćelija obojiti ljubičastom bojom. VRSTE SLADOLEDA sladoled Leni sneško kapri šarenko rumenko I kvartal 45 53 46 45 48 II kvartal 60 75 54 55 55 III kvartal IV kvartal 85 30 93 39 75 20 78 28 76 35 Ukupno: ???????? ???????? ???????? ???????? ukupno =SUM(B2:E2) =SUM(F2:F6) ukupno u IV kvartalu ukupno u III kvartalu ukupno u II kvartalu ukupno u I kvartalu 3 . sladoled Leni sneško kapri šarenko rumenko I kvartal 45 53 46 45 48 II kvartal 60 75 54 55 55 III kvartal IV kvartal ukupno 85 30 =SUM(B2:E2) 93 39 75 20 78 28 76 35 Ukupno: =SUM(F2:F6) ???????? ???????? ???????? ???????? ukupno u IV kvartalu ukupno u III kvartalu ukupno u II kvartalu ukupno u I kvartalu Na radnom listu Prodaja sladoleda..

215 145.65226E+11 145.) Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak6 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom.(A.60% 5. Broj 2. B.56 -235. a leva i desna 2cm.69 6987. Broj 3.5cm. ispod druge tabele iskopirati samo formate iz prve tabele a ispod treće tabele iskopirati sve osim okvira ćelija. Margine na ovom radnom listu postavite: gornja i donja 2..886. 4 . C. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. 3. formatirati kao: A4 (210X297cm). Isključiti mrežu ćelija na ovom radnom listu. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents.42 0.00 din 14. veličine 13. dati mu ime Kopija i iskopirati tabelu. ZADATAK 7 Otvoriti novu radnu svesku.046. U radnom listu Broj 1 . Na radnom listu Format 1 izvršiti formatiranje brojeva. Sheet 3 obrisati. ispod prve tabele iskopirati samo vrenosti iz te prve tabele. 1. pejzažno. Na ovom radnom listu isključiti zaglavlja kolona i redova.69 din 6. radnim listovima promeniti imena u Broj 1. ZADATAK 6 Otvoriti novu radnu svesku.42) 1/8 (994) 978-6599 Insertovati novi radni list.56 din (235... Zatim na radnom listu Broj 2.68 din 736. a u donjem zaglavlju sa desne strane Vaše Ime i Prezime.26 0.Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak5 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom.5.15% Mesečna rata Ukupan iznos otplate 2. radnom listu Sheet 1 promeniti ime u Format 1.566 8. U Gornjem zaglavlju sa desne strane neka piše FORMATIRANJE BROJEVA..987.086 565.225. a radnom listu Sheet 2 u Format 2.805. Iskopirajte tabelu sa radnog lista Broj 1 na radni list Broj 2 i to tri puta jednu pored druge. Neformatirane vrednosti 143 14566. Formatirati tabelu po želji..125 9949786599 Formatirane vrednosti 143. izvršiti sledeća formatiranja brojeva: Parametri zajma Početak otplate јануар 1. 2. Na radnom listu Kopija tabelu iskopirati pomoću desnog tastera miša ispod nje same. 2002 Iznos zajma 275000 Rok otplate (god) 30 Kamata 8. Stranicu na radnom listu Broj1.66 din Pozadinu ćelija tabele obojiti žutom bojom a slova neka budu crvene boje.

leva i desna po 2. veličine 12pt.00% 1 1/4 2. koristeći prečice preko tastature CTRL+A. U gornjem zaglavlju na ovom radnom listu neka piše u levom uglu Vaše Ime i Prezime. Zatvoriti Excel. ali tekst otkucati ćiriličnim pismom. veličine 11pt. a u desnom uglu današnji datum.70E+04 26958. ZADATAK 8 Otvoriti novu radnu svesku i promeniti imena radnim listovima u Kategorija 1. Kategorija 2 i Ktegorija 3. a zatim iskopirati kompletan sadržaj radnog lista Kategorija 1 u radni list Kategorija 2. Širine kolona su 25 i 20. a stranicu formatirati tako da je papir okrenut po širini. CTRL+C.Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak7 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom.75. U donjem zaglavlju na sredini da stoji Vaše Ime i Prezime. zatim ponovo otvoriti zadatak8 i napraviti još jednu kopiju pod imenom zadatak8a.958. takođe fontom TAHOMA. Zaglavlje tabele je centrirano po horizontali i vertikali u centru. CTRL+V.90 U tabeli tekst je napisan fontom TAHOMA. ispred njega samog. a margine sve postaviti na 2cm. Na radnom listu Kategorija 3 napraviti istu ovakvu tabelu. Napraviti na DeskTop-u prečicu za fajl zadatak8. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. Boja slova neka bude plava.90 26. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents.958. veličine 12pt. Uraditi sledeću tabelu i formatirati brojeve: Kategorija form ata brojeva General(Opšti) Number(broj) Currency(valuta) Accouting(računovodstvo) Date(datum) Time(vreme) Percentage(procenat) Fraction(razlomak) Scientific(naučni) Text(tekst) Special(specijalan) Custom(namenski) Prim er 26958. donja 2.5cm. a brojevi fontom ARIAL.90 din 21-окт-73 21:36:00 2695890.9 26958. a visine redova su proizvoljne. Takođe na ovom radnom listu isključiti mrežu ćelija.90 din 26. Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak8 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. Nepovratno obrisati prečicu sa desktopa. Iskopirati radni list Kategorija 1.9 000-02-6959 Broj 26958. 5 . Na radnom listu Kategorija 1 podesiti margine kao: gornja 1. Tabelu uokviriti dvostrukom linijom. proveriti da li fajl zadatak8 može da stane na disketu.

Radne listove Tabela i Kopiranje zajedno iskopirati u novu radnu svesku. Tabelu iz radnog lista Tabela iskopirati na radni list Kopiranje.65 52.2 35. a zatim na radnom liostu Tabela umesto artikla čokolada otkucati čips. Naziv Artikla i Ukupno u Din. 6 .63 5.Broj.72 15.36 36. ostale radne listove obrisati. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. dati mu ime Novi list. i na njega iskopirati sa radnog lista Tabela kolone iz tabele: Red. a u ćeliji ukupno izračunati sumu svih dinara. i otkucati fontom TIMES NEW ROMAN. Drugu radnu svesku snimiti u isti Folder pod imenom zadatak9a. ali iskopirati kao povezane tabele (link). Kolonu Ukupno u Din. Insertovati novi radni list.46 13. veličine 12pt.36 55 60 40 52.3 65 55. i proveriti stanje na radnom listu Kopiranje. centriranje po sredini i po horizontali i po vertikali. Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Naziv artikla čokolada bombone žvake grisine smoki jabuke banane kivi limun pomorandže mandarine breskve jagode kruške višnje Količina Cena 55. veličine 15pt. izmeniti i ostale artikle na radnom listu Tabela. Izračunati kao proizvod Količine i Cene. Pokrenuti WindowsExplorer i iskopirati fajl zadatak9a na koreni direktorijum C: Nepovratno obrisati fajl zadatak9a sa korenog direktorijuma.ZADATAK 9 Otvoriti novu radnu svesku i radnim listovima dati imena.21 40.87 25. Snimiti prvu radnu svesku pod imenom zadatak9 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. Tabela i Kopiranje. 89 236 556 121 125 45 256 253 25 56 89 78 120 59 125 ukupno : Zaglavlje tabele osenčiti po želji. Na radnom listu tabela uraditi sledeću tabelu: Red.12 Ukupno u Din. ostale podatke formatirati fontom ARIAL.

ZADATAK 10 Otvoriti novu radnu svesku i radnim listovima dodeliti imena. veličine 11pt.00 12.9 0. brojevi u tabeli formatirati fontom ARIAL. Sa radnog lista Prikaz iskopirati samo kolone Prikaz cena sladoleda. Porez i Procenat.78 0. Kale Prodaja Period I period II Priod III Period IV Istok Zapad Ukupno: 555 321 666 123 777 321 888 123 Ponovo snimiti izmene pod istim imenom i zatvoriti Excel. Označiti sva tri radna lista i odjednom ih iskopirati ispred radnog lista Prikaz.00 20.564 1.2 3.2 boja 1 2 1 2 3 0. Sakriti sve tri kopije radnih listova. Din. Zatim sakriti kolone u kojima je prikazan utrošak sirovina.366 1. Iskopirati tabelu na radni list Porez. Zatim tabelu iskopirati ispod nje same i preko opcije AutoFormat promeniti izgled iskopiranoj tabeli u ColorFul 1. Sakriti radni list Porez. bilo kojom bojom.8 0. Zatvoriti Excel.500 1.000 1. Prikaz. Na radni list Procenat.2 2. 7 . Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents.2 2. 15.00 Din.000 1. Osenčiti sve ćelije gde se nalazi tekst. i na radnom listu Porez uraditi sledeću tabelu: X2 + Y 2 Kale KALE Snimiti izmene pod istim imenom. Insertovati novi radni list. Zaglavlje tabele formatirati fontom TAHOMA veličine 13pt.2 4. Na radnom listu Prikaz uraditi sledeću tabelu: Prikaz cena sladoleda Kapri leni rumenko šarenko kornet Vrste sladoleda Utrošak sirovina u Dinarima mleko šećer vanila 2. dati mu ime AutoFormat i preko opcije AutoFormat – Classic 3 uraditi sledeću tabelu.00 20. zatim ga ponovo pokrenuti i otvoriti zadatak10.8 Porez u % 12% 12% 12% 12% 12% Ukupno Din.56 0. Din. Porez u Dinarima i Ukupno Din. a ponovo prikazati radni list Porez. ispod tabele na tom radnom listu. pa tako dobijenu tabelu iskopirati na radni list Procenat. Din. Din.00 12. Centriranje teksta u ćelijama neka bude kao na slici. Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak10 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom.

1 2 3 4 5 naziv robe roba roba roba roba roba 1 2 3 4 5 fakturisana ukupno zavisni cena fakturisano troškovi nabavna vrednost prodajna cena 1 porez prodajna na cena 2 promet 12% 12% 12% 12% 12% količina marža 30.00 30.00 15 12. Br. Centriranje kao što je u tabeli.00 30.00 25.00 12 100.00 10.00 15 70.marža) • prodajna cena 2 = prodajna cena 1 + (prodajna cena 1 * porez) / 100 • prosečna marža = funkcija AVERAGE(opseg ćelija) • najveća marža = funkcija MAX(opseg ćelija) Snimiti pod imenom zadatak12 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel. B. ZADATAK 12 Otvoriti novu radnu svesku i uraditi sledeću tabelu: Red. Način izračunavanja: • ukupno fakturisano = količina * fakturisana cena • nabavna vrednost = fakturisana cena + zavisni troškovi • prodajna cena 1 = nabavna cena + (nabavna cena * marža) / (100 .00 15.00 13 56.00 ukupno za uplatu: 30.00 25.00 30. =A1+B1+C1 =A2+B2-C2 =A3-(B3+C3) =A4+B4*C4 =A5*B5-C5 =A6*B6*C6 =A7/B7*C7 =A8+(A8+B8)*(B8+C8) =A9^2+B9+C9 =a10^b10^c10 =(a11+b11+c11)/3 FORMULE =SUM(A1:C1) =PRODUCT(A6:C6) =AVERAGE(A11:C11) FUNKCIJE Unesite proizvoljno brojeve u kolone A.ZADATAK 11 Otvoriti novu radnu svesku i radnom listu dati ime Vežba.00 10 15.00 prosečna ma rža: najveća ma rža: Postaviti širinu kolona na 10 i visinu redova na 25. C i pratite rezultate u kolonama Formule i Funkcije. Snimiti radnu svesku pod imenom zadatak11 u folderu EXCEL koji je podfolder foldera sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom. Folder sa Vašim ličnim Imenom i Prezimenom se nalazi u folderu My Documents. 8 . ostale radne listove obrisati.00 30.

ZADATAK 13 Otvoriti novu radnu svesku i radnim listovima promeniti imena u Formule.2 8 6 0 1 .04.20 125 25.1 . Snimiti pod imenom zadatak14 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel.0 .20 Din. Rashoda i Neto zarade.560 233 50 321 45.0 1 1 4 . U Din.0 Gd a o in P ih d i R s o i r oi ahd Pih d r oi Rs o i ahd 3 . 9 .2 8 1 4 5 .6 4 1 . ostale obrisati. Uraditi dijagram tipa PIE na osnovu Artikla i CENE u Evrima.2 4 1 .0 .0 .2004. Kolonu CENA u Evrima računati na osnovu cene u dinarima i kursa evra a dobijene vrednosti zaokružiti na ceo broj.99 215 CENA u Euro Kurs Evra na dan 06. dijagramu dati naziv VOĆE i dodati procentualne vrednosti uz dijagram i izbrisati legendu.0 .3 5 2 6 2 .3 9 0 6 3 .0 .1 4 1 .1 . 69.2 6 1 5 1 . Prihodi i Rashodi. izaračunati na osnovu Jedinične cene i Količine.0 1 2 4 . ZADATAK 14 Otvoriti novu radnu svesku i radnom listu dati ime Artikli. 51. 1.9 4 1 0 4 . Kolonu UKUPNO Din. U redu Godina izračunati sumu Prihoda.0 .0 1 1 2 5 .7 9 5 6 1 . Kg.3 6 2 6 4 .2 6 2 5 1 .4 4 1 . Snimiti pod imenom zadatak13 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel.0 2 2 3 1 .2 2 2 2 5 . 3.2 5 4 6 4 .6 8 5 9 1 . a dobijene vrednosti zaokružiti na ceo broj.1 .7 220 38. u Din.6 4 3 5 1 .2 2 5 3 4 .9 5 9 4 1 . 2.0 .4 6 2 5 1 . Uraditi sledeću tabelu: Redni broj 1 2 3 4 5 Naziv artikla Banane Jabuke Limun Breskve Kruške Cena po Količina UKUPNO j.2 2 4 2 3 . Na radnom listu formule uraditi sledeću tabelu: E CP S AE Ms c ee 1 .0 .4 6 5 5 1 . 2.3 4 1 .2 6 1 5 5 .m.8 7 7 5 1 .2 6 0 5 5 .1 0 4 2 1 .7 4 1 .5 4 1 .8 4 1 . Neto zaradu računati kao razliku Prihoda i Rashoda.0 .8 9 1 7 N toz r d e aa a 1.

2. 3. Cena u dinarima sa carinom se dobija na osnovu nabavne cene u dinarima i carine u dinarima. 4. Nabavna cena u Evrima se izračunava na osnovu nabavne cene u dolarima i odnosa dolara i evra.2 98 123 145 20 carinska stopa 1 dolar = 1 evro = 26% 1. Carina u dinarima se izračunava na osnovu nabavne cene u dinarima i carinske stope. Snimiti pod imenom zadatak15 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel. Nabavna cena u evrima Nabavna cena u dinarima Carina u dinarima Cena u dinarima sa carinom 1. 10 . Uraditi dijagram tipa LINE. na osnovu Komponenti i Cena sa carinom.20 Din. dati naziv dijagramu »Muzičke komponente« i dodati vrednosti uz dijagram. 5.ZADATAK 15 Uraditi sledeću tabelu: Komponenta pojačalo zvučnici tjuner kasetofon CD-plejer slušalice Nabavna cena u dolarima 256 251. Nabavna cena u dinarima se izračunava na osnovu nabavne cene u evrima i odnosa evra i dinara.15 € 69.

25 12.) (din. 11 . Porez.45din. Republičkog poreza i Poreza na promet.25 17.) Datum Ostvarena Ostvarena Proizvodnje prodaja zarada Robe (j. 4.25 18. Uraditi dijagram tipa Column na osnovu artikla i ostvarene zarade u Evrima.) 8. Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Šifra Artikla Art-1 Art-2 Art-3 Art-4 Art-5 Art-6 Art-7 Art-8 Art-9 Art-10 Art-11 Art-12 Art-13 Art-14 Art-15 Naziv Artikla hleb mleko jogurt banane kajsije jabuke paradajz krastavac paprika čokolada jaja žvake ulje keks pivo Nabavna Veleprodajna Cena cena (din. Na radnom listu Porez u ćeliji C2 upisati 12% i dati ime ćeliji PorezNaPromet.25 20. i Kurs.25 Maloprodajna cena (din. Na radnom listu AutoPopuna uraditi sledeću tabelu: Red. Ostvarenu zaradu u Evrima računati na osnovu Ostvarene zarade u dinarima i kursa Evra. Veleprodajnu cenu računati na osnovu Nabavne Cene i Marže.25 21. 7. 3.ZADATAK 16 Otvoriti novu radnu svesku i radnim listovima dodeliti imena: AutoPopuna. Marže i Ostvarene prodaje. Maloprodajnu cenu računati na osnovu Veleprodajne cene.25 11. 2.25 22. Snimiti pod imenom zadatak16 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel.25 14. 5.) (din.25 9. 6.25 16.) 29-јун-04 400 28-јун-04 450 27-јун-04 500 26-јун-04 550 25-јун-04 600 24-јун-04 650 23-јун-04 700 22-јун-04 750 21-јун-04 800 20-јун-04 850 19-јун-04 900 18-јун-04 950 17-јун-04 1000 16-јун-04 1050 15-јун-04 1100 ukupno: Ostvarena zarada (euro) 1. dijagramu dati naziv Poslovanje. u ćeliji C3 upisati 6% i dati ime ćeliji RepubličkiPorez.m.25 19.25 10. Ostvarenu zaradu u dinarima računati na osnovu Nabavne cene. u ćeliji C4 upisati 3% i dati joj ime Marža.25 15. Na radnom listu Kurs u ćeliji B3 upisati 69.25 13.

Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Šifra artikla P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 P-10 Datum skladištenja robe 1.04 28. Troškove skladištenja robe računati na osnovu Datuma skladištenja robe.2.2.3.2.2.04 250 4. 12 .3. U ćeliju B3.2. takođe na radnom listu Vrednost.04 275 23. Datuma isporuke robe.04 25.15 i tu ćeliju imenovati kao kursEvro.2. Količine robe (kg) i cene skladištenja robe (din/kg).04 Količina robe (kg.04 24.04 300 23. proračunati na osnovu Troškova skladištenja robe (din) i kursaEvra.2.3.2.04 350 23.ZADATAK 17 Otvoriti novu radnu svesku i radnom listu dati ime Magacin.2. uneti 9.3. Insertovati novi radni list. Uraditi grafikon tipa Column za kolone Šifra artikla i Količina robe (kg). 3.04 200 4. dati mu ime Vrednost i u ćeliji B2 uneti za vrednost evra 70.04 26.04 23.3.04 Ukupno: 1.04 325 23. Troškove skladištenja robe (evro).55 din/kg za troškove skladištenja robe.1.2. ostale radne listove obrisati i uraditi sledeću tabelu: Troškovi skladištenja robe (din) Troškovi skladištenja robe (evro) Red. 6.2.04 150 4. 5.04 20.04 175 4. Snimiti pod imenom zadatak17 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel. 4.) Datum isporuke robe 125 4.2.04 22. 2. Uraditi grafikon tipa PIE za kolone Šifra artikla i Količina robe (kg).2.3.04 225 4.04 21.04 27.

85 ili ukupno dugovanje – (ukupno dugovanje * 15%).60 Din. Uraditi i sledeći dijagram od Meseci i Broja utrošenih impulsa kao na slici.70 Din.04 авг. 889 0.04 мај.04 апр. Snimiti pod imenom zadatak18 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel.04 јул. Porast potrošnje 460 Ukupno dugovanje po mesecima Dugovanje sa popustom od 15% Meseci апр-04 мај-04 јун-04 јул-04 авг-04 сеп-04 Broj utrošenih impulsa 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 мар. Ukupno dugovanje po mesecima se dobija množenjem broja utrošenih impulsa i cene. 3.65 Din. Dugovanje sa popustom od 15% se dobija množenjem ukupnog dugovanja i 0. 13 1.70 Din. 2.60 Din.04 јун. 4. 705 0. Druga tablica se dobija izračunavanjem razlike utrošenih impulsa tekućeg i prethodnog meseca. 1140 0.65 Din. Uraditi sledeću tabelu: TELEFONSKI RAČUN Meseci мар-04 апр-04 мај-04 јун-04 јул-04 авг-04 сеп-04 Broj Cena utrošenih impulsa po impulsa mesecima 680 0. 5.65 Din. .04 Kolone broj impulsa i cene impulsa se unose. ostale radne listove obrisati.ZADATAK 18 Otvoriti novu radnu svesku i radnom listu dati ime Telefonski Račun.04 сеп. 1280 0. 915 0. 847 0.

20.00 20.00 Din. Ostali podaci se izračunavaju na sledeći način: Cena 1 = Koičina * Dobavljač 1 Cena 2 = Koičina * Dobavljač 2 Cena 3 = Koičina * Dobavljač 3 Cena 4 = Koičina * Dobavljač 4 Ćelije u koloni Prosečna cena.00 Din. 6. Cena 1 Cena 2 Cena 3 Cena 4 Prosečna cena Mleko Čokolada Jaja Brašno Med Svi podaci se u prvoj tabeli unose kao zadati.00 20. Uraditi sledeće tabele: Cena po jedinici Mleko Čokolada Jaja Brašno Med Dobavljač 20. 99. 6. 14 . Din. 148.ZADATAK 19 Otvoriti novu radnu svesku i radnom listu dati ime Proizvodnja keksa.125 2.00 Količina Mleko Čokolada Jaja Brašno Med Cena keksa 160. ostale radne listove obrisati.00 120.50 Din.000 0.00 Din. 150. 22.00 150. predstavljaju prosečnu cenu proizvoda na koji se odnose.00 140.00 Din. Dijagram uraditi kao na slici. 149. kao i podaci za količinu u drugoj.10 Din.00 Din.00 Din. Din. Din. Din.250 0. Din.00 100. 21. Snimiti pod imenom zadatak19 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel. Din.00 60.00 Din.00 100.00 40. Din.00 Din.50 Din. 21. 98.00 Din.00 Din. Din. Din. 99. Din. 6.00 Din.00 80. 20. 21. Dobavljač 1 Dobavljač 2 Dobavljač 3 Dobavljač 4 0. Cena keksa se dobija zbirom cena namirnica koje ulaze u sastav keksa.500 0.00 6. Din.100 1 Dobavljač 2 Dobavljač 3 Dobavljač 4 Din.00 Din. Din.00 Din.

5.IF(Uslov2.. 4. “jabuke”) -ugnježdena IF Funkcija 15 =IF(Uslov1..5 Zarada od jagoda IF izvestaj ima još mesta U magacin(ili prodavnicu) moze da stane samo 200 kg robe. Bruto Bruto(kol*cen) 340 Porez(15%od Bruto) 51 Neto(Bruto .. 2. Radnja1..ZADATAK 20 ZAVRŠNI TEST R. Kolicina Cena 10 20 30 10 20 10 40 20 10 20 Uk. Uslov) -moraju biti ispunjeni svi uslovi -bar jedan uslov mora biti ispunjen Npr.. Zaštititi radni list. 6. =SUMIF(B2:B10. 3.Radnja M))) .Br.IF(Uslov N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Roba jabuke jagode banane jabuke jagode jabuke kivi banane jabuke jagode Kolicina 34 23 25 26 14 24 34 45 23 12 Uk. Porez i Neto. u procentima.. Radnom listu dati ime Završni test ostale radne listove obrisati.. U gornjem zaglavlju u sredini upisati Vaše ime i prezime.Radnja1. zatim isključiti filter na radnom listu Završni test. Uslov2. U celiji izveštaj napisati izvestaj tipa ("Ima jos mesta" ili "nema vise mesta" u zavisnosti od ukupne kolicine robe u magacinu. Količina. Neto 107 SUMIF Zarada od banana 1402. E2:E10) Npr.Radnja1. “jabuke”.. Snimiti zadatak pod imenom završni u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel. Sakriti formule u kolonama: Bruto. Isfiltrirati tabelu tako da budu prikazane samo jabuke.. Uslov2. Radnja N.porez) 289 SUM SUMIF Uk kol jabuka Uk kol kivija Uk kol Jagoda Uk kol banana COUNTIF Uk robe jabuka Uk. Cena. 1. Porez Uk. Uslov. Radnja2) =SUMIF(opseg ćelija. pa zatim tako isfiltriranu tabelu iskopirati na novi radni list kome dati ime Jabuke..Radnja2.net NEKE LOGIČKE FUNKCIJE =IF(Uslov. Napraviti grafikon tipa PIE koji pokazuje odnos ukupnih količina robe. Napravljeni fajl poslati na E-Mail mmkale@infosky. a desno Današnji datum. Radnja2) =IF(OR (Uslov1.... Radnja2) =IF(AND(Uslov1. Otključati kolone: Roba.Radnja1.). SUM opsega ćelija) =COUNTIF(opseg ćelija.). =COUNTIF(B2:B10.

16 .8% bruto zarade) Sindikat = Neto * 0.6% bruto zarade) Doprinos za zapošlj.6 0 ZA isplatu Snimiti pod imenom zadatak21 u Folder C:\MyDocuments\Lično Ime i Prezime\Excel.008 (0. tipa Columns za KOLONE: Prezime. Doprinos za zdrav.6) Doprinos za penz. 11. 9.32 5. 4.00 Din. Doprinos za zapošlj.5 za svaku godinu staža) Bruto = Neto * 1.6% neto zarade) Obustave ukupno = Sindikat + Krediti Za isplatu = Neto – Obustave ukupno Iz napravljene baze podataka formirati sledeći grafikon. 8. = Bruto * 0.006 (0.68 8. 3.086 (8.00 Broj radnih sati Koeficijent složenosti 3.013 4.03 8. Obutave Ukupno r.03 3. Broj radnih sati = Broj radnih dana * 8 Osnova = Koeficijent složenosti * Cena rada * Broj radnih sati / 174 Neto = Osnova + Godine staža * 0.265 5.31 7. = Bruto * 0.ZADATAK 21 OBRAČUN LIČNOG DOHODKA Napraviti bazu podataka prema priloženoj tabeli pri čemu važe sledeći odnosi: 1. 6.32 0 423 0 103.76 7.04 22 250.01 Krediti 286.2 5.634 5. 1 2 3 4 5 6 Prezime Mitić Vulić Matić Marić Perić Katić Ime Kale Petar Petar Petar Petar Petar Osnova Neto Bruto Porez Sindikat 5. = Bruto * 0.48549 (neto uvećan za utvrđeni koeficijent) Porez = (Bruto – 300. Mesec Broj radnih dana Cena rada дец. i za isplatu manje od 500.1% bruto zarade) Doprinos za zdrav.005 * Osnova (0.14 (14% bruto zarade umanjene za 300. 2. 7. 5.br.6) * 0. Prikazati samo one radnike koji imaju kredit veći od 200. 10.141 (14.00 Din.36 Godine staža 6 5 13 3 6 4 Doprinos za penz. Bruto i Za isplatu.

Napraviti grafik koji bi uključivao uplatu.ZADATAK 22 Napraviti program za obradu tekućeg računa Kolone: Broj čeka Datum Uplata Isplata Stanje Pozitivna kamata1 Negativna kamata2 2000. napraviti sledeću formulu: vreme za koje je bilo dato stanje * kamata od 023 posto * stanje. 0. 50. 700. 450. 1 Ako je stanje veće od nule napraviti formulu: vreme za koje je dato stanje * kamata od 1. 1500. isplatu i stanje.26posto * stanje. 1000. 0. 2 Ako je stanje manje od nule. 400. Izdvojiti Isplate veće od 450 u posebnu tabelu ispod. 1400. 500. 300. 50. 500. 2350. inače nula. 400. 500 Napomena: Prethodno stanje iznosi +554. Izdvojiti Isplate veće od 450 a manje od 700 u posebnu tabelu ispod.00 Din. inače nula. 0. 1500. 500 3000. 17 .

0.350. Negativna kamata -0.40 kamata 48.000.00 500. Din. Isplata >450<700 Broj čeka Datum 191863 15-апр-04 214534 15-мај-04 214555 20-мај-04 Isplata Broj čeka 191834 191845 191863 201856 214534 214555 >450 Datum 03-апр-04 06-апр-04 15-апр-04 01-мај-04 15-мај-04 20-мај-04 Uplata 1. 10. Din.95 487. 248.00 Din. Din.500.94 1974.00 400.00 500.34 168.40 kamata 48.00 Din.00 Din. 0. Din.34 -527. -1.00 Din.00 Din.12 Din.12 Din.89 Din.00 300.00 1. 10. Din. Din. 0.00 Din.86 Din.000.94 -126. -2. Din.00 1.00 Din.00 Din. 0. Din.00 Din.00 - Din. 500. Din.02 6. Din. 0.000.40 10. Negativna kamata 0.00 Din.88 -11.83 -126. Din.00 450. 0.11 Din. Din. 500.00 Din. Din.00 50. 0.11 Din. 27-мар-04 Uplata 2.00 Din.00 700.Prethodno stanje Datum Broj čeka 191834 191845 191855 191863 201845 201856 201877 201899 214522 214534 214555 Datum 03-апр-04 06-апр-04 11-апр-04 15-апр-04 21-апр-04 01-мај-04 05-мај-04 09-мај-04 12-мај-04 15-мај-04 20-мај-04 554. Din. Din.000.11 Din.00 Din.00 700.00 500. Din.00 Din.00 500.00 Din.00 Din.36 161.86 Din. Din.00 Din.00 400. Uplata 2.000. 0. Din.02 -321.83 Din.000.02 -321. 0.00 Din. -2.90 168.00 Din.74 Din. Din. Din. Din.00 500.00 Din.00 Din.12 Din. Din.00 1. 0.400. Din.500. -4.00 50. 6. 36.00 Din. -5. Isplata 500.00 Din.00 500. 0. Din.74 Din.94 0. -0.00 Din. Din.00 Isplata 3.74 Din. 0.00 2. Din.00 Din.00 2. Din.350. 18 . Din. Din. Stanje Pozitivna kamata 487.59 Din. -0.00 500.14 -1049. -321.59 Din. 0. Din. Din.00 500. Isplata 3. 0.14 -1049. 0. 6.07 Din.16 Din. Stanje Pozitivna -397.85 Din. Negativna kamata 0.88 487.00 1. 0.00 1. 0.51 -832. 500. 248.59 Din. -12. 168.83 Din.00 50. Din.00 Din.00 Stanje Pozitivna -397.00 Din. Din.000.

DO 01. -Malopr. 28.Cena u $ 15000 3500 4000 3500 17000 15600 8000 Dug 840000 80500 60000 87500 170000 187200 224000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Carina (15% od duga) 126000 12075 9000 13125 25500 28080 33600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ulog 966000 92575 69000 100625 195500 215280 257600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ukupna Carina Ukupan Ulog 247380 1896580 Kad se zavrsi rad na svim listovim tada zastititi sve tam osencene celije a no (odnosno one koje sadrze form ili funkcije) na svim listovim ule a NA PRVOM LISTU -Dug=BrAut*J.Cena -Ulog=Dug+Carina NA DRUGOM LISTU -Nabavna cena se unosi -Marza je 10% od nabavne cene -Bruto=E*G -VelProd Cena=NabCena+Marza -Porez=20% od VelProdCen.03 17.ZADATAK 23 Knjiga treba da izgleda ovako: Uvoz Redni Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Doo.02 25.01.02.07'!K14 -Sve se unosi -D6 se racuna kao zbir troskova 19 .02.03 Marka Zemlja automobila Porekla Lancia Italija Golf 2 Nemacka Ford Francuska Fiat Italia Audi A8 Nemacka Audi A6 Nemacka Citroen Francuska Broj Automobila 56 23 15 25 10 12 28 J.01 11.07) -Ostalo isto PETI LIST ČETVRTI LIST B3= 'Prodaja OD 01.03 1. "Speed" Datum 15.Cena=VelProdCena+Porez TREĆI LIST B3=Bruto zarada u februaru (Vrednost celijeE14 sa lista Prodaja OD 01. DO 01.02 27.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful