P. 1
BIHnet Komunikator ADSL

BIHnet Komunikator ADSL

|Views: 450|Likes:
Published by Edvin_u_njar_3111

More info:

Published by: Edvin_u_njar_3111 on Dec 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

BIHnet Komunikator ADSL

BIHnet Komunikator ADSL je specijalna verzija BIHnet Komunikatora namijenja isklju ivo BIHnet ADSL korisnicima. Svrha ove verzije je to jednostavnije upravljanje konekcijom kako na Internet tako i na BIHnet Free Zonu. Ova verzija omogu ava jednostavno prebacivanje i monitorisanje u kojoj zoni se korisnik nalazi ± Internet ili BIHnet Free Zoni. Od ove verzije BIHnet Komunikatora koristi imaju isklju ivo BIHnet ADSL korisnici! Nakon instalacije, a prilikom prvog pokretanja BIHnet Komunikatora ADSL, korisniku e se pojaviti isti prozor za Postavke kao i obi noj verziji BIHnet Komunikatora: (Napomena: mjesto vas_username@bih.net.ba bi stojala va a BIHnet Email adresa, npr. ako je va e korisni ko ime mirza, stojalo bi mirza@bih.net.ba).

Me utim, u ovoj verziji BIHnet Komunikatora, nakon klika na dugme ³Spasi´, automatski se kreiraju dvije PPPoE konekcije ± jedna za Internet, a druga za BIHnet Free Zonu. Konekcije mo ete vidjeti ³Network Connections´ dijelu Windows Control Panela:

vas_username_Internet ± je konekcija na Internet vas_username_Free ± je konekcija na BIHnet Free Zonu (Napomena: mjesto vas_username bi stojalo va e korisni ko ime, npr. ako je va e korisni ko ime mirza, konekcije bi se zvale mirza_Internet i mirza_Free). Nakon spa enih postavki pojaviti e vam se prozor za izbor konekcije koju elite ostvariti:

onda e te nakon uspje ne konekcije dobiti slijede u poruku: Ako sada kliknete na BIHnet logo pored va eg sata: otvoriti e vam se BIHnet Browser te u donjem o ku odmah mo ete vidjeti da ste spojeni u BIHnet Free Zonu. iz kojeg odmah mo ete izabrati ako elite da se prebacite u Internet Zonu. npr. SMS-u i provjeri stanja ra una nisu vidljive jer tim uslugama nemate pristup u BIHnet Free Zoni: Ako kliknete na dugme ³Nalazite se u BIHnet Free Zoni´ pojavi e se meni. a i kratice za pristup WebMailu. Ako odaberete. a klikom na ³BIHnet Free³ BIHnet Komunikator e vas automatski spojiti na BIHnet Free Zonu.Klikom na dugme ³Internet´ BIHnet Komunikator ADSL e vas automatski spojiti na Internet. BIHnet Free. Dakle dovoljno je da kliknete na .

Ako kliknete na dugme ³Nalazite se u Internet Zoni´. . SMS servisu i provjeri stanja ra una. primjetiti e natpis da se nalazite u Internet zoni: Kada se nalazite u Internet zoni. Sve ostale opcije i mogu nosti su identi ne kao i standardnoj verziji BIHnet Komunikatora.³Prebacite se u Internet Zonu´ i BIHnet Komunikator ADSL e automatski prekinuti va u konekciju na BIHnet Free Zonu. ponuditi e vam se opcija da se prebacite u BIHnet Free Zonu. te vas spojiti na Internet. Nakon uspje ne konekcije na Internet. te odmah mo ete vidjeti kratice za pristup tim servisima. omogu en vam je pristup WebMail-u.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->