P. 1
Upravljanje kvalitetom

Upravljanje kvalitetom

|Views: 1,976|Likes:

More info:

Published by: Radosavljevic Marija on Dec 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2013

pdf

text

original

Sections

 • KONCEPT
 • PREPORUČENA LITERATURA
 • Sadržaj
 • 1) i 2)Uvod i Osnovni pojmovi
 • 3) Pregled povijesnog razvoja
 • 4) Kvaliteta i normizacija
 • 9) Zaključne napomene
 • 10) Ogledni primjer seminarskog rada
 • 11) “Check” lista savladanog gradiva
 • Cilj i zadatak
 • Definicije kvalitete (1)
 • Definicije kvalitete (2)
 • Definicije kvalitete (3)
 • Temeljni pojmovi (1)
 • Temeljni pojmovi (2)
 • Temeljni pojmovi (3)
 • Pregled povijesnog razvoja
 • Alternativna podjela
 • 4. Faza (kraj 80-tih do konca 90-tih)
 • 5. Faza (21.st.)
 • Razvoj do XX stoljeća
 • Teorije upravljanja
 • Statistička kontrola kvalitete (1)
 • Statistička kontrola kvalitete (2)
 • Integralna kontrola kvalitete (1)
 • Integralna kontrola kvalitete (2)
 • Japanska dostignuća
 • Proces visoke varijabilnosti
 • Proces smanjene varijabilnosti
 • Revolucija za kvalitetu
 • Kvaliteta i normizacija
 • Hrvatsko zakonodavstvo
 • Definicija norme (standarda)
 • Norme
 • Zakon o normizaciji
 • Ciljevi normizacije
 • Pojmovi iz Zakona o normizaciji (1)
 • Pojmovi iz Zakona o normizaciji (2)
 • Načela hrvatske normizacije
 • Troškovi kvalitete
 • Vrste troškova kvalitete
 • Niz normi ISO 9000
 • Razvitak niza normi ISO 9000 (1)
 • Razvitak niza normi ISO 9000 (2)
 • Razvitak niza normi ISO 9000 (3)
 • Značajke niza normi ISO 9000
 • Povratne informacije od korisnika
 • Udovoljavanje željama korisnika
 • Novi duh (filozofija) normi
 • Norme sustava ISO 9000:2008
 • Norma ISO 9000:2000 (2008)
 • Procesni pristup
 • Načela upravljanja kvalitetom
 • Pojmovi i definicije (1)
 • Pojmovi i definicije (2)
 • Pojmovi i definicije (3)
 • Pojmovi i definicije (4)
 • Pojmovi i definicije (5)
 • Norma ISO 9001:2000 (2008.)
 • Pojmovi i definicije
 • Dokumentacija
 • Poglavlja norme ISO 9001:2008
 • 4. Sustav upravljanja kvalitetom
 • 4.2 Zahtjevi za dokumentacijom (1)
 • 4.2 Zahtjevi za dokumentacijom (2)
 • 5. Odgovornost uprave (1)
 • 5. Odgovornost uprave (2)
 • 6. Upravljanje resursima
 • 7. Realizacija proizvoda
 • 7.2 Procesi povezani s kupcem
 • 7.3 Projektiranje i razvoj (1)
 • 7.3 Projektiranje i razvoj (2)
 • 7.3 Projektiranje i razvoj (3)
 • 7.3 Projektiranje i razvoj (4)
 • 7.4 Nabava
 • 8. Mjerenje, analiza i poboljšavanje
 • 8.2 Nadzor i mjerenje
 • 8.2.3 Nadzor i mjerenje procesa
 • 8.2.4 Nadzor i mjerenje proizvoda
 • 8.3 Upravljanje nesukladnim proizvodom
 • 8.4 Analiza podataka
 • 8.5 Poboljšavanje
 • Norma ISO 9004:2000
 • Završne napomene
 • Prvi koraci
 • Postupci kvalitete
 • Simboli u dijagramima toka (1)
 • Simboli u dijagramima toka (2)
 • Prosudbe i posvjedočenje sustava
 • Objektivni dokazi
 • Ciljevi prosudbe
 • Unutarnja prosudba
 • Lokalna ocjena
 • Unutarnja nezavisna ocjena
 • Upravina ocjena
 • Nacionalna shema za ovlašćivanje
 • Nacionalni sustav ovlašćivanja RH
 • Tržišni udjeli tvrtki ovlaštenih za certificiranje u RH
 • Najzastupljeniji industrijski sektori certificirani s ISO 9001
 • Vanjska nezavisna prosudba
 • Posvjedočenje (1)
 • Posvjedočenje (2)
 • Horizontalna prosudba
 • Vertikalna prosudba
 • Planiranje prosudbi
 • Zadatak prosuditelja
 • Način izvoñenja prosudbi
 • Zanimanja kvalitete
 • Osnovni podaci o tvrtci
 • Ciljevi i razlozi uvoñenja (1)
 • Ciljevi i razlozi uvoñenja (2)
 • Način uvoñenja
 • Rezultati (1)
 • Rezultati (2)
 • Zaključne napomene
 • Cijena
 • Rokovi
 • Korist
 • Pitanja (1)
 • Pitanja (2)
 • Pitanja (3)
 • Pitanja (4)
 • Pitanja (5)

9/30/2009

UPRAVLJANJE KVALITETOM
Mr.sc. Domagoja Buljan Barbača, viši predavač Prof. dr. sc. Nenad Vulić 2009/2010

KONCEPT
-PREDAVANJA 30 sati
-VJEŽBE 30 sati -SEMINARSKI RAD- obavezan

1

9/30/2009

PREPORUČENA LITERATURA

1.VULIĆ, N.,”SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM”, VELEUČILIŠTE U SPLITU, SPLIT,2001. 2. BULJAN BARBAČA, D., VULIĆ, N., “ UPRAVLJANJE KVALITETOM”, RADNI MATERIJALI, www.oss.unist.hr

DOPUNSKA LITERATURA
1.LAZIBAT, T., “POZNAVANJE ROBE I UPRAVLJANJE KVALITETOM”, SINERGIJA, ZAGREB, 2005. 2.INJAC, N.,”MALA ENCIKLOPEDIJA KVALITETE, I. DIOUPOZNAJMO NORMU ISO 9000”, OSKAR, ZAGREB, 2002. 3.INJAC, N.,”MALA ENCIKLOPEDIJA KVALITETE, II. DIOINFORMACIJE; DOKUMENTACIJA; AUDITI”, OSKAR, ZAGREB, 2002. 4.INJAC, N.,”MALA ENCIKLOPEDIJA KVALITETE, III. DIOMODERNA POVIJEST KVALITETE”, OSKAR, ZAGREB, 2001.

2

9/30/2009

ISPITIVANJE ZNANJA
1. PREDUVJET PRISTUPANJU ISPITU JE IZRAðEN SEMINARSKI RAD I NJEGOVA JAVNA PREZENTACIJA 2. MOGUĆNOST POLAGANJA ISPITA KROZ DVA KOLOKVIJA 3. POLAGANJE NA ISPITNOM ROKU – USMENO ILI PISMENO

KONTAKT S NASTAVNIKOM
Kabinet 204 dobuljan@oss.unist.hr 021 329 304

3

Uvod Sadržaj 1) Uvod 2) Osnovni pojmovi 3) Pregled povijesnog razvoja 4) Kvaliteta i normizacija 5) Norme niza ISO 9000 za sustave kvalitete 6) Uspostava sustava kvalitete u tvrtki 7) Prosudbe i posvjedočenje sustava 8) Primjer primjene u stvarnoj tvrtki 9) Zaključne napomene 10) Ogledni primjer seminarskog rada 11) “Check” lista savladanog gradiva 4 .9/30/2009 UPRAVLJANJE KVALITETOM 1.

9/30/2009 1) i 2)Uvod i Osnovni pojmovi Definicije kvalitete Objašnjenje temeljnih pojmova ispitivanje kvalitete (QT) kontrola kvalitete (QC) osiguranje kvalitete (QA) upravljanje kvalitetom (QM) potpuno upravljanje kvalitetom (TQM) 3) Pregled povijesnog razvoja Teorije upravljanja Statistička kontrola kvalitete Integralna kontrola kvalitete Suvremena zbivanja Kontrola kvalitete u suvremenoj tvrtki Odgovornost kao posljedica loše kvalitete 5 .

nacionalni. hrvatski) Ciljevi i pojmovi normizacije Načela hrvatske normizacije Hrvatski zavod za norme (HZN) Hrvatske norme (HRN) Razlozi uvoñenja normi za sustave upravljanja kvalitetom Troškovi kvalitete 5) Norme niza ISO 9000 za sustave upravljanja kvalitetom Razvojni put niza normi ISO 9000 Funkcionalna shema tvrtke bez sustava upravljanja kvalitetom Funkcionalna shema tvrtke s uvedenim sustavom upravljanja kvalitetom Pregled zahtjeva norme ISO 9000:2008 Pregled zahtjeva norme ISO 9001:2008 Osvrt na zahtjeve norme ISO 9004:2000 6 .9/30/2009 4) Kvaliteta i normizacija Temeljni pojmovi hrvatskog zakonodavstva Norme i Zakon o normizaciji Sustavi normizacije (meñunarodni.

9/30/2009 6) Uspostava sustava upravljanja kvalitetom u tvrtki Preduvjeti koje tvrtka mora ispuniti za uvoñenje sustava Ustroj dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom Početak uvoñenja dokumentiranog sustava (izrada dokumentacije) 7) Prosudbe i posvjedočenje sustava Pojam prosudbe i objektivnog dokaza Ciljevi prosudbe Unutarnja prosudba Nacionalna shema za ovlašćivanje Vanjska nezavisna prosudba Horizontalna i vertikalna prosudba Zadatak prosuditelja i izvoñenje prosudbi Zanimanja kvalitete 7 .

politika. predstavnik uprave Izrada dokumentacije i početna iskustva Priprema za vanjsku nezavisnu prosudbu Procjena ulaganja i dobiti 9) Zaključne napomene Zašto uopće u tvrtki uvoditi sustav Kako pokrenuti uvoñenje sustava Koje su temeljne faze Cijena Rokovi Koristi 8 .9/30/2009 8) Primjer primjene u stvarnoj tvrtki (Eurodaus) Predmet rada odabrane tvrtke Preduvjeti (opredijeljenost i izobrazba) Organizacijska shema. ciljevi.

9/30/2009 10) Ogledni primjer seminarskog rada Seminarski rad izradila je studentica Miranda Gojak iz generacije studenata Trgovinskog poslovanja koji su kolegij Upravljanje kvalitetom slušali u akademskoj godini 2008/2009. 11) “Check” lista savladanog gradiva Služi kao lista temeljnih pitanja za ponavljanje savladanog gradiva. 9 .

9/30/2009 UPRAVLJANJE KVALITETOM 2. Osnovni pojmovi Cilj i zadatak Cilj razumjeti meñunarodnu regulativu na polju sustava upravljanja kvalitetom Zadatak upoznati se s nastankom. razvojem i konkretnim zahtjevima meñunarodnih normi koje čine sustav ISO 9000 osposobiti se na razini unutarnjeg prosuditelja samostalno izraditi dokument kvalitete 10 .

” Aristotel (384. vrsnoća neke stvari.” Definicije kvalitete (2) Margaret Thatcer: “Kvaliteta je kada se vraća kupac. značajka.” Tvrtka Ericsson: “Kvaliteta je pogodnost za upotrebu! Kvaliteta je usklañenost sa zahtjevima!” Tvrtka IBM: “Kvaliteta je ono što odluči kupac!” 11 . vrednota.9/30/2009 Definicije kvalitete (1) Prof. Juran: “Kvaliteta je pogodnost za uporabu. a ne proizvod. odlika.-322.e. Klaić: “Kvaliteta (latinski: qualitas) kakvoća. B. sposobnost. svojstvo.” Genichi Taguchi: “Kvaliteta nekog proizvoda jest (minimalan) gubitak pridonesen proizvodom društvu od trenutka otpreme proizvoda.): “Kvalitetom nazivamo ono na osnovi čega se kaže da je nešto stvoreno onakvim kakvo je (s izvjesnim svojstvima). prije n.” Joseph M.

): “Kvaliteta je stupanj do kojeg skupina postojećih bitnih svojstava ispunjava zahtjeve.” Norma ISO 9000:2000 (2008.9/30/2009 Definicije kvalitete (3) Norma ISO 8402:1994: “Kvaliteta je skup svih svojstava i osobina proizvoda. QT) cilj: uočiti greške u proizvodnji i ukloniti ih ukloniti proizvode s greškama prije početka njihove upotrebe Kontrola kvalitete (quality control. kontrola procesa i izlazna kontrola 12 . procesa ili usluge koje se odnose na njihovu mogućnost da zadovolje utvrñene ili indirektno izražene potrebe. QC) cilj: poboljšavati one faze u proizvodnji koje utječu na kvalitetu u proizvodnji se provodi kao: ulazna kontrola.” Temeljni pojmovi (1) Ispitivanje kvalitete (quality testing.

grupni rad i privrženost rukovodstva TQM je ranije bio idealan cilj kojemu se teži danas zastario pojam (njegove su postavke sasvim prirodne u poduzećima sa sustavom kvalitete prema normi ISO 9001:2000) TQM danas treba podvesti pod QM 13 . QA) skup radnji za osiguranje svrhovitosti procesa stvaranjem dokumentiranog sustava uspostavljeni dokumentirani sustav odreñuje način izvoñenja tih procesa Upravljanje kvalitetom (quality management. TQM) uključuje svakog zaposlenog. QM) razvija i nadzire sve radnje i procese u organizaciji koji utječu na kvalitetu cilj: uspostava optimalne kvalitete proizvoda i primjena optimalnih načina rada Temeljni pojmovi (3) Potpuno upravljanje kvalitetom (total quality management.9/30/2009 Temeljni pojmovi (2) Osiguranje kvalitete (quality assurance.

9/30/2009 UPRAVLJANJE KVALITETOM 3. Povijesni prikaz Pregled povijesnog razvoja Teorije upravljanja Statistička kontrola kvalitete Integralna kontrola kvalitete Suvremena zbivanja Kontrola kvalitete u suvremenoj tvrtki Odgovornost kao posljedica loše kvalitete 14 .

st. Zahtjev za kvalitetom: zadovoljenje osnovne potrebe kojoj su proizvod ili usluga namjenjeni. Odnos na tržištu: puno kupaca. svjetskog rata do početka 60-tih godina) Odlika faze: “Ponuda je manja od potražnje”. Faza (od 2.9/30/2009 Alternativna podjela Imajući u vidu različite tržišne okolnosti evolucijski put sustava upravljanja kvalitetom možemo promatrati i na slijedeći način. Pet razvojnih faza sustava upravljanja kvalitetom od polovine 20. do današnjih dana: 1. 15 . a malo robe.

Faza (sredina 70-tih do kraja 80-tih) Odlika faze: “Povećana ponuda proizvodapomicanje i promjena tržišta”.9/30/2009 2. Odnos na tržištu: ujednačena zastupljenost potreba kupaca i dostupnosti proizvoda. Odnos na tržištu: velika konkurencija meñu isporučiteljima roba i usluga. Zahtjev za kvalitetom: ispunjavaju se prvi jednostavniji zahtjevi u pogledu kvalitete . 3. Zahtjev za kvalitetom: kvaliteta se mora preventivno osigurati sustavnim praćenjem procesa nastanka proizvoda. 16 . Faza (od početka 60-tih do sredine 70tih) Odlika faze: “Uravnoteženje ponude i potražnje”.

st. 5.9/30/2009 4. kvalitete usluga. Faza (21. Faza (kraj 80-tih do konca 90-tih) Odlika faze: “Promjena i proširivanje razumijevanja proizvoda”. Zahtjev za kvalitetom: potpuno upravljanje kvalitetom uz brigu o zaštiti okoliša. Odnos na tržištu: globalna ponuda svim kupcima. značenje zaštite okoliša-orijentacija na budućnost”. Odnos na tržištu: kupac postavlja uvjete. 17 .) Odlika faze: “Meñusobno povezivanje isporučitelja. kupca. Zahtjev za kvalitetom: zadovoljenje kupca postaje parametar mjere za kvalitetu proizvoda i usluga.

st.) Frederick W. st.n.e. XIII.) Industrijska revolucija Teorije upravljanja Klasici teorije upravljanja (XIX. pr.-XVIII. Rimsko carstvo: zakonska regulativa Srednjovjekovne europske cehovske i trgovinske udruge (gilde.9/30/2009 Razvoj do XX stoljeća Hamurabijev zakonik Egipatske piramide Veliki kineski zid Prvi grañevinski inspektor: Teba. Taylor: Znanstveno upravljanje Henri Fayol: Opća teorija upravljanja Ostale teorije upravljanja Kvantitativni pristup upravljanju Istraživanje organizacijskog ponašanja Prvobitne teorije motivacije Prvobitne teorije rukovoñenja 18 . 1450.

9/30/2009 Statistička kontrola kvalitete (1) dio kontrole kvalitete u kojem se primjenjuju statističke tehnike: razdioba frekvencija. kontrolne karte. Statistička kontrola kvalitete (2) Početak: W. Dodge i H.) konstruira prvu statističku kontrolnu kartu za praćenje proizvodnje H. analiza regresije. testovi značajnosti. itd. Romig (SAD. mjera centralnih tendencija i rasipanja. preuzimanje uzorkovanjem. 1924. tijekom II svj. Shewhart (SAD. rata) razradili tablice za kontrolu putem uzoraka Statističko upravljanje procesima (SPC): Primjenom SPC računa se indeks sposobnosti procesa Cp (preduvjet za sklapanje ugovora) 19 .

): Potpuna kontrola kvalitete (TQC): “Djelotvoran sustav integracije napora različitih grupa u tvrtki u razvoju. ugradbi i promicanju kvalitete.9/30/2009 Integralna kontrola kvalitete (1) Razvoj vrlo složenih proizvoda: nedovoljna sama statistička kontrola (potrebna sve viša kvaliteta. Integralna kontrola kvalitete (2) SAD: potpuna kontrola kvalitete (TQC) Europa: integralna kontrola kvalitete Japan: kontrola kvalitete kroz cijelu tvrtku (CWQC) Bit djelovanja: uključivanje svih zaposlenika u rješavanju problema. Feigenbaum. ali i pouzdanost proizvoda) Novi pristup (A. kružoci za kvalitetu Svaki djelatnik na osnovi dobrog ulaza mora dati dobar izlaz! Uvjet: IZOBRAZBA Težište na preventivi. 1961. a ne rješavanju problema 20 . sve to u svrhu omogućavanja proizvodnji i servisu da potpuno zadovolje kupca na najekonomičnije načine”.

Rezultat ove razlike u baznoj definiciji kvalitete je veći stupanj efikasnosti sustava upravljanja kvalitetom u Japanu nego u SADu ili Europi. 21 . ureñaja) se mora projektirati: projekt funkcije. a ne udovoljavanje tolerancijama. 3) zanemarive Temeljna razlika u pristupu kvaliteti u Japanu u odnosu na Zapadni svijet U Japanu se pod gubicima kvalitete smatraju sva odstupanja od zadane vrijednosti. Zapad gubitke kvalitete smatra rezultatom ne udovoljavanja tolerancijama.9/30/2009 Japanska dostignuća Taguchi pristup: Gubici kvalitete . parametara i tolerancija Projekt mora biti neosjetljiv na varijabilnosti u procesu proizvodnje Planiranjem pokusa razlučiti: 1) čimbenike koji smanjuju varijabilnost. 2) one koji stabiliziraju ciljnu vrijednost. a ne udovoljavanje tolerancijama Kvaliteta (npr.odstupanje od cilja (nazivne vrijednosti).

5 σ1 6σ 1 Proces smanjene varijabilnosti T Cp2 = σ T 12 2 = =2 6σ2 6σ2 X DGT 99.0 X GGT 100.0 X GGT 100.5 X 100.5 σ2 12 σ 2 22 .5 X 100.9/30/2009 Proces visoke varijabilnosti T Cp1 = XGGT XDGT T − = =1 61 σ 61 σ X DGT 99.

9/30/2009 Revolucija za kvalitetu kvaliteta .posljedica nekvalitete Podjela (klasifikacija) dijelova PRIMARNI A Sigurnosni dijelovi B Funkcijski dijelovi Lom ugrožava samo funkcionalnost dijelovi motora SEKUNDARNI C Ostali dijelovi Utjecaj na sigurnost Primjer: automobil Primjer: dijelovi broda Lom dovodi do nesreće ugrožavajući osobe i okoliš kočnice Lom ne utječe na sigurnost.rok automatizacija i računalno upravljanje proizvodnim procesima proizvodnja bez skladišta rad bez grešaka proces prvo treba centrirati na nazivnu mjeru zatim smanjivati njegovu varijabilnost uloga izobrazbe (Kaoru Ishikawa): "Kvaliteta započinje i završava izobrazbom." Odgovornost . niti na funkcionalnost ukrasni dijelovi tokarilica u brodskoj radionici posude stlačenog pumpe rashladne zraka za vode upućivanje motora KAZNENA UGOVORNA Odgovornost UGOVORNA 23 .cijena .

hrvatski) Ciljevi i pojmovi normizacije Načela hrvatske normizacije Hrvatski zavod za norme (HZN) Hrvatske norme (HRN) Razlozi uvoñenja normi za sustave upravljanja kvalitetom Troškovi kvalitete 24 . Kvaliteta i normizacija Kvaliteta i normizacija Temeljni pojmovi hrvatskog zakonodavstva Norme i Zakon o normizaciji Sustavi normizacije (meñunarodni.9/30/2009 UPRAVLJANJE KVALITETOM 4. nacionalni.

Uredbe donosi Vlada RH.hr) Primjer navoñenja (citiranja): Zakon o normizaciji (NN 163/03) Definicija norme (standarda) (prema Zakonu o normizaciji) . koji za opću i višekratnu uporabu daje pravila. te jamči najbolji stupanj ureñenosti u danim uvjetima.nn. Svi dokumenti su javno dostupni u Narodnim novinama (Internet stranica: www. 25 . da se osigura prikladnost za uporabu materijala. smjernice ili definicije svojstava.uredbe Zakone potpisuje Predsjednik Sabora RH. procesa i usluga. proizvoda. Pravilnike donosi nadležno Ministarstvo.9/30/2009 Hrvatsko zakonodavstvo Zakoni -pravilnici . a potpisuje ih Ministar. upute ili značajke za aktivnosti i njihove rezultate. Odluku o proglašenju donosi Predsjednik RH.dokument donesen konsenzusom i odobren od mjerodavnog tijela. Norme sadrže tehničke specifikacije ili druge precizne kriterije koji se sustavno koriste kao pravila.

).. CEN (Comité Européen de Normalisation) Značajniji članovi (nacionalna normirna tijela): DIN – Deutsches Institut für Normung BSI – British Standard Institution UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione SNV – Schweizerische Normen-Vereinigung Norme ISO norme .hrvatske norme. god. AFNOR. rezultat rada organizacije ISO (globalna rješenja) EN .) Preuzete norme: oznaka npr. . DZNM (do kraja 2004.. rezultat rada CEN DIN.. ili EN ISO ..europske norme.9/30/2009 Meñunarodne normizacijske organizacije Meñunarodna organizacija za normizaciju. UNI. ISO (International Organisation for Standardisation) Europsko povjerenstvo za normizaciju.nacionalne norme..meñunarodne. HZN (od početka 2005. 26 . odnosno Hrvatskog zavoda za norme. BSI. rezultat rada Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo. HRN EN ISO . .. rezultat rada nacionalnih normirnih tijela HRN .

pripremanje i izdavanje hrvatskih norma i njihovu uporabu. čuvanje zdravlja i života ljudi te zaštita okoliša. poboljšanje proizvodne učinkovitosti. Predmet normizacije je proizvod. Ciljevi normizacije povećanje razine sigurnosti proizvoda i procesa. ograničenje raznolikosti.9/30/2009 Zakon o normizaciji ureñuje: načela i ciljeve hrvatske normizacije. ustrojstvo i djelatnost nacionalnoga normirnog tijela. otklanjanje tehničkih zapreka u meñunarodnoj trgovini. materijala i energije. osnivanje. osiguranje svrsishodne uporabe rada. osiguranje spojivosti i zamjenjivosti. 27 . promicanje kakvoće. proces ili usluga koju treba normirati.

Nacionalna norma .norma dostupna javnosti koju je prihvatila koja meñunarodna normizacijska / normirna organizacija Europska norma .9/30/2009 Pojmovi iz Zakona o normizaciji (1) Meñunarodna norma .norma dostupna javnosti koju je prihvatilo hrvatsko nacionalno normirno tijelo. Konsenzus . Pojmovi iz Zakona o normizaciji (2) Hrvatska norma .norma dostupna javnosti koju je prihvatilo nacionalno normirno tijelo odreñene države.opće slaganje koje se odlikuje odsutnošću razlika u bitnim pitanjima izmeñu većine zainteresiranih strana. u kojem se nastoje uzeti u obzir gledišta svih zainteresiranih strana te uskladiti oprečna stajališta. 28 .norma dostupna javnosti koju je prihvatila koja europska normizacijska / normirna organizacija.

prihvaćanja hrvatskih norma. održava zbirku i vodi registar hrvatskih norma. a posebno gospodarstvu. meñusobna usklañenost hrvatskih norma. uzimanje u obzir dostignutog stanja tehnike. te rezultata ISO i europske normizacije. ureñuje. sprječavanje prevladavanja pojedinačnih interesa nad zajedničkim. Djelatnost hrvatskog normirnog tijela Hrvatski zavod za norme. konsenzus o sadržaju hrvatskih norma. predstavlja hrvatsku normizaciju. dragovoljna uporaba hrvatskih norma. objavljuje obavijesti o hrvatskim normama.9/30/2009 Načela hrvatske normizacije pravo dragovoljnog sudjelovanja svih zainteresiranih strana u postupku pripreme hrvatskih norma. javnost rada i obavješćivanje javnosti. 29 . izdaje i raspačava hrvatske norme. osigurava informacije o normama cjelokupnoj javnosti. održava baze podataka o normama. HZN izdaje hrvatske norme.

Pritisak potrošača. Pritisak vladinih organizacija na svoje dobavljače. Svaki kupac ima svog kupca.9/30/2009 Razlozi uvoñenja normi za sustave upravljanja kvalitetom Pritisak od strane kupaca. Svaka je tvrtka razvijala svoj sustav kriterija. Mogući gubitak tržišnog udjela. Kupci zahtijevaju pisane dokaze. Troškovi kvalitete Ukupan trošak kvalitete Troškovi kontrole Troškovi loše kvalitete Troškovi preventive Troškovi ocjene Interni troškovi loše kvalitete Eksterni troškovi loše kvalitete 30 .

itd. Norme niza ISO 9000 31 . popravke. kvalitet nižeg standarda. vraćena robe. itd.9/30/2009 Vrste troškova kvalitete Troškovi kontrole kvalitete – vezani za aktivnosti kojima se uklanjaju pogreške tokom proizvodnje Troškovi preventive – aktivnosti prije proizvodnje usmjerene na sprečavanje grešaka prije nego do njih doñe Troškovi ocjenjivanja – inspekcija usmjerena na uklanjanje pogrešaka nakon što do njih doñe. UPRAVLJANJE KVALITETOM 5. nakon što je proizvod isporučen (eksterni): garancije. zastoj strojeva. ali prije nego što proizvod doñe do kupca Troškovi loše kvalitete/troškovi pogrešaka – dolazi ili za vrijeme proizvodnog procesa (interni): škart.

9/30/2009 Norme niza ISO 9000 za sustave upravljanja kvalitetom Razvojni put niza normi ISO 9000 Funkcionalna shema tvrtke bez sustava upravljanja kvalitetom Funkcionalna shema tvrtke s uvedenim sustavom upravljanja kvalitetom Pregled zahtjeva norme ISO 9000:2008 Pregled zahtjeva norme ISO 9001:2008 Osvrt na zahtjeve norme ISO 9004:2000 Niz normi ISO 9000 Elementi preventivnog modela Planiranje – politika se uspostavlja i priopćava Dokumentacija – pišu se postupci kvalitete i održavaju zapisi Mjerenje – prikupljanje podataka Povratne informacije – unutarnja prosudba doprinosi stalnom poboljšavanju Preventivne radnje – uzročna analiza pomaže popravnim radnjama 32 .

u Kanadi osnovan ISO / TC 176 Quality management and quality assurance Sredinom 1980-tih objavljeni prijedlozi niza normi ISO 9000 iz područja sustava kvalitete 1987. 2002. :1996 2000.. potpuno izmijenjeno: Sustav sačinjavaju norme ISO 9000:2000. 9002 i 9003 1994. hrvatsko izdanje normi: HRN EN ISO 9001/9002/9003/9004 . novo izdanje. god.9/30/2009 Razvitak niza normi ISO 9000 (1) Ishodište u NATO i BSI normama 1980. vrijedile su do kraja 2003.. novo izdanje hrvatskih normi HRN EN ISO 9000/ 9001/ 9004:2002 33 . ISO 9001:2000 i ISO 9004:2000 Prijašnje norme iz 1994. prvo izdanje ISO 9001. revizija normi. novo izdanje (prošireni zahtjevi za dokumentiranim postupcima) Razvitak niza normi ISO 9000 (2) 1996.

studenog 2010. kao i davatelji usluga Razvijene da bi se elementi sustava kvalitete u poduzeću mogli djelotvorno dokumentirati Temeljna zamisao: treba dokumentirati ono što se napravi treba raditi ono što je dokumentirano 34 . 2008. ne previše izmijenjeno: Sustav sačinjavaju norme ISO 9000:2008.9/30/2009 Razvitak niza normi ISO 9000 (3) 2008. ISO 9001:2008 i ISO 9004:2008 Prijašnje norme iz 2000. god. Značajke niza normi ISO 9000 Norme su općenite (ne odnose se na neke posebne proizvode) Mogu ih jednako koristiti proizvoñači. godine. vrijede do 13. novo izdanje. novo izdanje hrvatskih normi HRN EN ISO 9000/ 9001/ 9004:2008 Novo revidiranje postojećih normi ne očekuje se prije 2015.

shema tvrtke s uvedenim sustavom upravljanja kvalitetom nabava priručnik kvalitete postupci kvalitete upute za rad / obuka upravljanje dokumentima popravne i preventivne radnje marketing projekt kupci D ulazni pregled PROIZVODNI PROCES sljedljivost-stanje-upravljanje procesom završna provjera rukovanje čuvanje dostava prenamjena K povrat prerada dobavljači prerada pregled tijekom procesa popravak servisna jamstva povrat prosudbe kvalitete škart 35 .9/30/2009 Funkcionalna shema tvrtke bez sustava upravljanja kvalitetom nabava projekt kupci D PROIZVODNI PROCES sljedljivost-stanje-upravljanje procesom rukovanje čuvanje dostava K popravak dobavljači servisna jamstva škart povrat Funkc.

9/30/2009 Razlozi uvoñenja novog sustava normi Zašto su 2000. god. uvedene nove norme. umjesto ranijih iz 1994: Povratne informacije od korisnika Udovoljavanje željama korisnika Novi duh (filozofija) normi Povratne informacije od korisnika Prevelika posvećenost starih normi proizvodnji Korisnici previše birokratiziraju Nedostatak jednostavnosti i jasnoće u starim normama Slaba povezanost s ostalim normama Neprikladnost poslovnoj praksi 36 .

9/30/2009 Udovoljavanje željama korisnika Norma okrenuta procesu Norma razumljiva korisniku Integracija s drugim normama. npr: ISO 14001 Sposobnost prilagodbe poslovnoj praksi Uključivanje stalnog poboljšavanja Novi duh (filozofija) normi Zahtjevi koji se izgrañuju oko poslovnih procesa Pogled unaprijed (proaktivnost) Težište na udovoljavanju zahtjevima kupaca Naglasak na poboljšavanju Evolucija QC QA QM 37 .

kao i smjernice za trajno poboljšavanje Ranije norme ISO 9002 i ISO 9003 su ukinute Norma ISO 9000:2000 (2008) Daje osnove sustava upravljanja kvalitetom procesni pristup politika kvalitete i ciljevi kvalitete uloga uprave i dokumentacija ocjena sustava i stalno poboljšavanje Daje načela upravljanja kvalitetom Odreñuje pojmove i definicije (nazivlje) 38 .9/30/2009 Norme sustava ISO 9000:2008 ISO 9000 odreñuje koncepciju i nazivlje ISO 9001 uspostavlja zahtjeve ISO 9004 daje objašnjenja zahtjeva ISO 9001.

9/30/2009 Model sustava upravljanja kvalitetom na osnovi procesa Stalno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom Kupac Odgovornost uprave Kupac Upravljanje resursima Mjerenje. analiza i poboljšavanje izlaz ulaz Zahtjev Realizacija proizvoda Proizvod Procesni pristup UPRAVLJANJE -ciljevi -postupci i upute -izobrazba ULAZ -materijal -informacije PROCES IZLAZ -proizvodi -zapisi RESURSI -osoblje -objekti i oprema -radni okoliš 39 .

9/30/2009 Načela upravljanja kvalitetom 1) organizacija okrenuta kupcima 2) rukovoñenje 3) uključenost osoblja 4) procesni pristup 5) sustavan pristup upravljanju 6) stalno poboljšavanje 7) odlučivanje temeljem činjenica 8) obostrano koristan odnos s dobavljačima Pojmovi i definicije (1) PROCES Skup meñusobno povezanih ili uzajamno djelujućih aktivnosti koji pretvara ulaze u izlaze PROIZVOD Rezultat procesa (norma iz 2008. mazivo) 40 . hardware (npr. transport). smatra proizvodom ne samo finalni proizvod nego i intermedijerne proizvode) Postoje 4 izvorne kategorije proizvoda: usluga (npr. strojni element). software (npr. rječnik). obrañeni materijal (npr.

9/30/2009 Pojmovi i definicije (2) SUSTAV Skup meñusobno povezanih ili uzajamno djelujućih elemenata SUSTAV UPRAVLJANJA Sustav koji uspostavlja politiku i ciljeve i ostvaruje te ciljeve SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM Sustav upravljanja organizacijom s gledišta kvalitete Pojmovi i definicije (3) KVALITETA Stupanj do kojeg skup sadržanih osobina ispunjava zahtjeve (2008. statutarni ili zakonski) PLANIRANJE KVALITETE Dio upravljanja kvalitetom usmjeren na uspostavu ciljeva kvalitete i odreñivanje neophodnih procesa i pripadnih resursa za ispunjenje ciljeva kvalitete 41 . zahtjeve stavlja pod isti nazivnik pa oni mogu biti regulatorni.

ili specifikaciju proizvoda. procesa ili sustava POPRAVNA RADNJA Radnja poduzeta u svrhu otklanjanja uzroka otkrivene nesukladnosti PREVENTIVNA RADNJA Radnja poduzeta u svrhu otklanjanja uzroka moguće nesukladnosti 42 .9/30/2009 Pojmovi i definicije (4) POSTUPAK (PROCEDURA) Specificirani način za izvoñenje aktivnosti ili procesa DOKUMENT Informacija zajedno s medijem na kojem se nalazi ZAPIS Dokument koji prikazuje postignute rezultate ili daje dokaz o izvršenim radnjama Pojmovi i definicije (5) PROJEKTIRANJE I RAZVOJ Skup procesa koji pretvara zahtjeve u specificirana svojstva.

ili zahtijevan od strane kupca Opis dobavljačkog lanca: dobavljač organizacija kupac PROIZVOD uvijek može značiti i USLUGA 43 . koristeći procese stalnog poboljšavanja i sprječavanja nesukladnosti Pojmovi i definicije Koriste se pojmovi i definicije prema ISO 9000:2008 Pojam PROIZVOD se primjenjuje isključivo na proizvod namijenjen kupcu.) Propisuje zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom (QMS).9/30/2009 Norma ISO 9001:2000 (2008. gdje organizacija: dokazuje svoju sposobnost da trajno dobavlja proizvod koji udovoljava zahtjevima kupca i primjenjivih propisa postiže zadovoljstvo kupca djelotvornom primjenom QMS sustava.

analiza i poboljšavanje 44 .9/30/2009 Dokumentacija Norma ISO 9001:2008 zahtijeva samo 6 dokumentiranih postupaka (procedura): Upravljanje dokumentacijom Upravljanje zapisima kvalitete Unutarnja prosudba Upravljanje nesukladnostima Popravne radnje Preventivne radnje Poglavlja norme ISO 9001:2008 4) Sustav upravljanja kvalitetom 5) Odgovornost uprave 6) Upravljanje resursima 7) Realizacija proizvoda 8) Mjerenje.

dokumentirati. primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom neprekidno ga poboljšavati Bitno je (na razini organizacije): utvrditi procese i njihovu primjenu odrediti slijed procesa i meñusobne odnose Sve ovo u skladu s normom ISO 9001:2008 4.2 Zahtjevi za dokumentacijom (1) Dokumentacija mora uključivati: Dokumentirane iskaze o politici kvalitete i ciljevima kvalitete Priručnik o kvaliteti Najmanje 6 dokumentiranih postupaka Dokumente neophodne organizaciji za djelotvorno planiranje. Sustav upravljanja kvalitetom Organizacija mora: uspostaviti.9/30/2009 4. provedbu i upravljanje svojim procesima Zapise o kvaliteti zahtijevane ovom normom 45 .

9/30/2009

4.2 Zahtjevi za dokumentacijom (2)
4.2.2 Priručnik kvalitete, sadrži: područje primjene QMS sustava

pojedinosti o izuzecima (ako postoje) dokumentirane postupke (ili upućivanje na njih) procese uključene u QMS sustav, opis njihovog slijeda i meñudjelovanja 4.2.3 Upravljanje dokumentima 4.2.4 Upravljanje zapisima o kvaliteti

5. Odgovornost uprave (1)
5.1 Opredijeljenost uprave: Uprava mora dokazati svoju opredijeljenost razvoju i poboljšavanju QMS sustava: obavještavanjem organizacije o značaju ispunjenja zahtjeva kupaca i zakonskih propisa, uspostavom politike i ciljeva kvalitete, provedbom tzv. upravinih ocjena, osiguravanjem potrebnih resursa

46

9/30/2009

5. Odgovornost uprave (2)
5.2 Usredotočenost na kupca 5.3 Politika kvalitete (mora biti prikladna svrsi,
opredijeljena zadovoljenju zahtijeva i neprekidnom poboljšavanju, okvir za ciljeve, priopćena i shvaćena, ocjenjivana) 5.4 Planiranje (ciljevi kvalitete i planiranje QMS sustava) 5.5 Odgovornost, ovlasti (predstavnik uprave) 5.6 Upravina ocjena (ulazni i izlazni elementi)

6. Upravljanje resursima
6.1 Osiguranje resursa 6.2 Ljudski resursi (osoblje)
školovanje, izobrazba, vještine, iskustvo svijest i stručnost

6.3 Objekti (infrastruktura)
zgrade (radni prostor), procesna oprema pomoćne usluge (transport, komunikacije i prema 2008 informacijski sustav)

6.4 Radni okoliš

47

9/30/2009

7. Realizacija proizvoda
7.1 Planiranje realizacije proizvoda Organizacija mora planirati i razviti procese za realizaciju i mjerenje učinkovitosti proizvoda. Treba odrediti: ciljeve kvalitete i zahtjeve za proizvod,

potrebu utvrñivanja procesa, dokumentacije i osigurati resurse specifične za proizvod zahtijevane radnje potvrde, ovjeravanja, nadzora i ispitivanja proizvoda kriterije prihvatljivosti proizvoda potrebne zapise (dokaz ispunjenih zahtjeva)

7.2 Procesi povezani s kupcem
7.2.1 Utvrñivanje zahtjeva primjenjivih na proizvod
zahtjevi kupca zahtjevi koji su neophodni, iako ih kupac ne postavlja obveze (zakonske i dodatni zahtjevi)

7.2.2 Ocjena zahtjeva vezanih za proizvod
zahtjevi moraju biti utvrñeni, razlike razriješene, organizacija ih mora biti sposobna ispuniti

7.2.3 Komunikacija s kupcem

48

potvrde i ovjeravanja za svaku fazu utvrditi odgovornosti i ovlaštenja za projektiranje i razvoj upravljati meñusobnim vezama različitih grupa 7.9/30/2009 7.3.3 Projektiranje i razvoj (2) 7.2 Ulazni elementi projektiranja i razvoja funkcionalni zahtjevi i zahtjevi načina rada primjenjivi zahtjevi zakona i propisa informacije iz ranijih sličnih projektnih rješenja ostali zahtjevi bitni za projektiranje i razvoj 49 .3 Projektiranje i razvoj (1) 7.1 Planiranje projektiranja i razvoja utvrditi faze procesa projektiranja i razvoja utvrditi ocjene.3.

7 Upravljanje izmjenama projekta i razvoja 50 . ili upućivati na njih moraju utvrditi osobine proizvoda. proizvodnju i servis moraju sadržavati kriterije prihvatljivosti proizvoda.3 Izlazni elementi projektiranja i razvoja moraju zadovoljiti ulazne zahtjeve moraju osigurati informacije za nabavu.3 Projektiranje i razvoj (4) 7.3.4 Ocjena projekta i razvoja Vrednovanje sposobnosti rezultata da se ispune zahtjevi i rješavanje problema 7.3.3. koje su bitne za njegovu sigurnu i ispravnu upotrebu 7.6 Ovjera projekta i razvoja Provodi se kad je proizvod gotov 7.5 Potvrda projekta i razvoja Izlazni elementi moraju udovoljavati ulaznim 7.9/30/2009 7.3.3 Projektiranje i razvoj (3) 7.3.

1 Proces nabave Odabir i vrednovanje dobavljača.4.4.5 Proizvodnja i pružanje usluga (1) 7.9/30/2009 7. isporuku i nakon isporuke 51 . temeljem uspostavljenih kriterija 7.4.1 Upravljanje proizvodnjom (pod nadziranim uvjetima) dostupnost informacija o svojstvima proizvoda dostupnost radnih uputa upotreba prikladne opreme dostupnost i upotreba ureñaja za nadzor i mjerenje provedba nadzora i mjerenja radnje za puštanje.3 Provjera nabavljenog proizvoda Nabavljeni proizvod mora ispunjavati postavljene zahtjeve 7.5.4 Nabava 7.2 Informacije o nabavi Opis proizvoda koji se nabavlja 7.

5.5. kvalifikacija osoblja.5. označena. podešena. oprema.3 Označavanje i sljedivost Mora se označiti proizvod Mora biti jasno njegovo stanje (u pogledu nadzora i mjerenja) 7. Za ove procese mora se uspostaviti način odvijanja (kriteriji ocjene i odobrenja. postupci. zapisi) 7.5 Čuvanje proizvoda 7.9/30/2009 7.5 Proizvodnja i pružanje usluga (3) 7. provjerena.2 Ovjera procesa proizvodnje i pružanja usluga Mora se ovjeriti svaki proces kod kojeg je izlaz nemoguće provjeriti naknadnim pregledima i mjerenjem.6 Upravljanje ureñajima za nadzor i mjerenje Mjerna oprema mora biti umjerena. čuvana i zaštićena 52 . To je bilo koji proces u kojemu nedostaci postaju vidljivi tek tijekom uporabe proizvoda ili nakon pružanja usluge.5 Proizvodnja i pružanje usluga (2) 7.4 Vlasništvo kupca 7.5. metode.

9/30/2009 8. djelotvorno primjenjivan i održavan 8. mjerenje. analiza i poboljšavanje Mora se planirati i provesti upravljanje.2.1 Zadovoljstvo kupca Odrediti načine prikupljanja i upotrebu informacija o tome je li organizacija ispunila zahtjeve kupca 8. Mjerenje.2 Nadzor i mjerenje 8.2 Unutarnja prosudba Sustav mora biti sukladan planiranom.4 Nadzor i mjerenje proizvoda 53 .2. analiza i poboljšavanje procesa: neophodnih za dokazivanje sukladnosti proizvoda neophodnih za postizanje sukladnosti sustava upravljanja kvalitetom neophodnih za neprekidno poboljšanje djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom 8.2.2.3 Nadzor i mjerenje procesa 8.

a što ne) Mjere se rezultati procesa Analiziraju se dobiveni rezultati mjerenja i usporeñuju s kriterijima Ako su loši: traži se uzrok.3 Nadzor i mjerenje procesa Za svaki proces uspostavljaju se kriteriji prihvatljivosti (što je dobro-prihvatljivo.9/30/2009 8. a zatim kako ga otkloniti Ako su dobri: traži se način kako ih poboljšati. tolerancije) Analiza: dobiveni rezultati mjerenja se usporeñuju s kriterijima prihvatljivosti Ako su loši: proizvod je nesukladan Ako su dobri: proizvod je prihvatljiv Rezultati se zapisuju.2. a zapisi održavaju 54 .4 Nadzor i mjerenje proizvoda Mjerenje: ispituju se (mjere) svojstva proizvoda Za svaki proizvod postoje kriteriji prihvatljivosti (npr.2. uz težnju sužavanja (postroženja) kriterija 8.

9/30/2009 8. te što se može otkloniti Temeljno je utvrditi uzroke nekvalitete Analiza podataka mora pružiti informacije o: zadovoljstvu kupca sukladnosti proizvoda sa zahtjevima osobinama i trendovima procesa i proizvoda dobavljačima 55 . isporuku ili prihvaćanje na osnovi suglasnosti dobivene od ovlaštene institucije ili od kupca (odobrenje) Spriječiti upotrebu ili primjenu nesukladnog proizvoda u izvornu svrhu (prenamjena) Škart (recikliranje) 8.3 Upravljanje nesukladnim proizvodom Što se s njim može učiniti? Poduzeti radnje za otklanjanje otkrivenih nesukladnosti (prerada) Dozvoliti upotrebu.4 Analiza podataka U svrhu utvrñivanja je li QMS sustav prikladan i djelotvoran.

analize podataka.5.1 Stalno poboljšavanje (primjenom politike i ciljeva kvalitete. popravnih i preventivnih radnji. upravine ocjene) 8.. Norma ISO 9004:2000 Sustavi upravljanja kvalitetom Smjernice za poboljšavanje djelotvornosti Preporučuje se kao vodič organizacijama čija uprava želi ići iznad zahtjeva norme ISO 9001 s namjerom stalnog poboljšavanja djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom U sebi sadrži uokviren tekst norme ISO 9001 Daje praktična objašnjenja kako primijeniti pojedini zahtjev norme ISO 9001 56 .2 Popravne radnje otklanjanje uzroka nastalih nesukladnosti (uključivo i reklamacija kupca) .3 Preventivne radnje otklanjanje uzroka mogućih nesukladnosti .5. nalaza prosudbe.5 Poboljšavanje 8... 8.5..9/30/2009 8.

UPRAVLJANJE KVALITETOM 6. U prijelaznom periodu do 13. studenog 2008. Uspostava sustava 57 .studenog 2010. dozvoljena je uparaba normi iz 2008. uz minorne preinake u odnosu na prethodno izdanje iz 2000. u svijetu postoje i neke grupacije koje ga osporavaju.9/30/2009 Završne napomene Sustav normi ISO 9000:2008 14. Iako je novi sustav normi prirodan..

kada i zašto treba raditi u sklopu nekog procesa 58 . što.mora biti jednoznačno definirana Uprava mora postaviti ciljeve kvalitete (moraju biti mjerljivi) Uprava mora odrediti politiku kvalitete (način za ostvarivanje ciljeva kvalitete) Treba definirati pojedine procese Uprava mora odrediti rukovoditelja kvalitete Uspostaviti sustavno izvještavanje uprave Dokumentacija sustava kvalitete (1) Priručnik kvalitete dokument najviše razine sadrži filozofiju pristupa i politiku.9/30/2009 Uspostava sustava upravljanja kvalitetom . gdje.preduvjeti Organizacijska shema tvrtke . koja upravlja svakim funkcionalnim dijelom tvrtke i procesima Postupci kvalitete (sistemski postupci) utvrñuju resurse i načine provedbe politike tvrtke odgovor na pitanje tko.

ili za početak uspostave sustava uopće 59 . zapisi i izvještaji osiguravaju prikupljanje podataka osiguravaju dokaze o usklañenosti sustava upravljanja kvalitetom sa zahtjevima norme osiguravaju dokaze o unutarnjoj usklañenosti uspostavljenog sustava Planovi kvalitete obično se primjenjuju za uvoñenje novih procesa u postojeći sustav kvalitete.9/30/2009 Dokumentacija sustava kvalitete (2) Upute za rad (operativni postupci) specifične instrukcije za provedbu politike korištenjem načina i resursa utvrñenih u sistemskim postupcima odgovor na pitanje kako treba obavljati pojedine radnje u sklopu nekog procesa Dokumentacija sustava kvalitete (3) Obrasci.

izvještaji (forms. zapisi. records. reports) Početak uspostave dokumentiranog sustava Što je prvi korak? Različit pristup u slučaju novoosnovane i postojeće tvrtke Priprema dokumentacije jednostavnija je kod novoosnovane tvrtke (stvari se odmah mogu usmjeriti u željenom pravcu) Postojeća tvrtka redovito ima već izgrañen način rada i dio dokumentacije. koji treba mijenjati i prilagoñavati 60 .9/30/2009 Hijerarhija dokumentacije kvalitete Oznake: QM QP QWI QF QM – priručnik kvalitete (quality manual) QP – postupci kvalitete (quality procedures) QWI – radne upute (work instructions) QF – obrasci.

dijagrami toka) popis obrazaca u primjeni postupka sažetak izmjena 61 . te faze kroz koje treba proći tijekom izrade Postupci kvalitete Poglavlja: svrha reference odgovornosti i zaduženja opis procesa (poželjan shematski prikaz .9/30/2009 Prvi koraci Plan rada na uvoñenju sustava upravljanja kvalitetom Postupak za upravljanje izradbom dokumenata kvalitete jedan od šest obaveznih postupaka plan rada treba unaprijed uskladiti s njim definirati koje će sve vrsti dokumenata postojati. kako treba izgledati svaki od njih.

Faza procesa Simbol odluka upit ? DA NE 5. dokument 6. br.9/30/2009 Simboli u dijagramima toka (1) Red. 1. Faza procesa Simbol početak procesa 2. kraj procesa 3. radnja IZVRŠITELJ rezultat obavljene radnje Simboli u dijagramima toka (2) Red. 4. spajanje 62 . br. magnetski zapis 7.

koji dobro poznaju procese Pokretanje dokumentiranog sustava Ustrojiti sustav razdiobe dokumentacije skupni popisi i papirnata kopija. i/ili mreža informatičkog sustava Protok najnovijih informacija (okružnice) Jednoznačan oblik zapisa (obrasci) Početak svakodnevne primjene sustava izrada svega što dokumentacija zahtijeva Planiranje i početak unutarnjih prosudbi 63 .9/30/2009 Izrada ostalih dokumenata kvalitete Priručnik kvalitete Prvo se radi zadnje poglavlje priručnika (ono koje sadrži popis dokumentiranih postupaka) Usporedo pisati poglavlja priručnika i pripadne postupke kvalitete Upute za rad Najvrjedniji dio sustava kvalitete (kako treba raditi) Pišu ih stručnjaci.

Prosudbe i posvjedočenje Prosudbe i posvjedočenje sustava Pojam prosudbe i objektivnog dokaza Ciljevi prosudbe Unutarnja prosudba Nacionalna shema za ovlašćivanje Vanjska nezavisna prosudba Horizontalna i vertikalna prosudba Zadatak prosuditelja i izvoñenje prosudbi 64 .9/30/2009 UPRAVLJANJE KVALITETOM 7.

Svodi se na ispitivanje primjene i djelotvornosti izabranih dijelova sustava upravljanja kvalitetom cijele tvrtke (organizacije) ili njenih pojedinih dijelova. nezavisan i dokumentiran proces u svrhu prikupljanja prosudbenih nalaza i njihovog objektivnog ocjenjivanja.9/30/2009 Prosudba (ocjena) sustava upravljanja kvalitetom Sustavan. mjerenjem. Objektivni dokazi Podaci koji potvrñuju postojanje ili istinitost nečega Mogu se dobiti promatranjem. ispitivanjem ili na druge načine Na njih ne smiju utjecati osjećaji ni predrasude Moraju se jednoznačno iskazati i dokumentirati Kvalitativni ili kvantitativni Temeljna osobina: uvijek se mogu provjeriti 65 . kako bi se utvrdio opseg do kojeg je sustav kvalitete udovoljio unaprijed utvrñenim kriterijima.

tj. kao i cjelovitog sustava upravljanja kvalitetom (zahtjev norme ISO 9001:2008) Unutarnja prosudba Lokalna ocjena Unutarnja nezavisna ocjena Upravina ocjena 66 . procesa. postižu li se njegovom primjenom zadovoljavajući rezultati Provjeriti stalno poboljšavanje proizvoda.9/30/2009 Ciljevi prosudbe Utvrditi je li sustav upravljanja kvalitetom u tvrtki uspostavljen i dokumentiran Utvrditi provodi li se sustav u praksi Utvrditi je li sustav djelotvoran.

djelatnici vlastite tvrtke. Prilika za sagledavanje i ukazivanje na probleme u svakodnevnom radu. Zapisi unutarnje nezavisne ocjene sadrže nesukladnosti i prijedloge popravnih radnji.9/30/2009 Lokalna ocjena Provodi je rukovoditelj u svojoj organizacijskoj jedinici. tj. postavljeni na osnovi završene izobrazbe (meñu prvim koracima). Prosuditelji ne smiju ocjenjivati svoj vlastiti rad. Zapisi lokalne ocjene su jedno od polazišta za provedbu unutarnje nezavisne ocjene. 67 . On u tom procesu nije nezavisan. Unutarnja nezavisna ocjena Provode je unutarnji prosuditelji. Izbor prosuditelja i provedba unutarnje nezavisne ocjene mora osigurati objektivnost i nepristranost.

koje vodi predstavnik uprave. Uspostavlja se na razini pojedine države. ISO 9001:2008). Razmatra se ostvarivanje planova. prilike za poboljšanje i potrebe za izmjenama Ocjena opće djelotvornosti i zrelosti sustava. Shema odreñuje organizaciju ovlaštenu za davanje ovlasti drugim organizacijama: Velika Britanija: NACCB Sjedinjene države: RAB Hrvatska: HAA (Hrvatska akreditacijska agencija) 68 . Obično u obliku sastanaka najviše uprave tvrtke.9/30/2009 Upravina ocjena Temeljni zahtjev norme (npr. U užem smislu nije unutarnja prosudba. Planira se i provodi na osnovi plana. rezultati prosudbi i provedenih radnji. Nacionalna shema za ovlašćivanje Osnova dobivanja ovlasti za provedbu vanjskih nezavisnih prosudbi u tvrtkama.

5% HRB 4.9% RWTUV 14.5% 69 .1% LRQA 2.4% QQS 0.6% CroCert 2.7% DQS 0.1% SGS 17.3% SIQ 5.7% TUV BS 2.9/30/2009 Nacionalni sustav ovlašćivanja RH Vlada RH Nacionalno vijeće za ovlašćivanje Nacionalna služba za ovlašćivanje (HAA.1% DNV 31. …) Laboratoriji • umjeravanje ispitivanje Organizacije za potvrñivanje • • • • proizvodi sustav kvalitete osoblje Potvrde o sukladnosti Nadzorne organizacije nadzor • Izvještaji o ispitivanju / umjeravanju Zapisi / izvještaji Proizvoñač / kupac Tržišni udjeli tvrtki ovlaštenih za certificiranje u RH BVQI 18.

91 4.39 9.61 Vanjska nezavisna prosudba Prosuditelji ovlaštene organizacije ispituju sustav upravljanja kvalitetom tvrtke izložene prosudbi.51 9.29 4. skladištenje i komunikacije BR. 70 . pića i duhana veleprodaja i maloprodaja.58 7. CERTIFIKATA 169 155 151 149 138 116 85 79 72 58 UDIO (%) 10. Propisuju se rokovi do kojih nesukladnosti treba razriješiti.27 8.9/30/2009 Najzastupljeniji industrijski sektori certificirani s ISO 9001 SEKTOR proizvodnja metala i metalnih proizvoda grañevinarstvo proizvodnja prehrambenih proizvoda. popravak motornih vozila i kućanskih aparata ostale usluge električna i optička oprema inženjerske usluge proizvodnja strojeva i opreme informacijska tehnologija prijevoz.48 3.21 5. Razmatraju se prijedlozi popravnih radnji potrebnih za njihovo otklanjanje.64 9. Traže se nesukladnosti (negativan sustav izvještavanja).

Potvrda obično vrijedi tri godine. pod uvjetom izlaganja unutarnjoj prosudbi svake godine. Potvrda o posvjedočenju.9/30/2009 Posvjedočenje (1) Otklanjanje pronañenih nesukladnosti može zahtijevati dodatne posjete prosuditelja ovlaštene organizacije. Svaka treća prosudba opsežnija je od prethodne dvije. jer se nakon nje izdaje nova potvrda. 71 . sadrži samo izjavu: Ovlaštena organizacija X potvrñuje da je sustav upravljanja kvalitetom tvrtke Y usklañen s normom Z. Nakon otklanjanja svih nesukladnosti ovlaštena organizacija izdaje Potvrdu o sukladnosti sustava upravljanja kvalitetom ili potvrñuje valjanost postojeće potvrde. uz popis djelatnosti na koje se odnosi. Posvjedočenje (2) Sustav posvjedočenja obično predviña vanjske nezavisne prosudbe jednom godišnje.

Jednostavnija za planiranje i provedbu nego vertikalna. te zalazi više u dubinu zbivanja nego horizontalna. •Provedba zahtijeva od prosuditelja veće zalaganje. Horizontalne prosudbe organizacijskih jedinica mogu se jednostavno planirati i pratiti prema organizacijskoj shemi tvrtke. Obje se odnose na unutarnje i na vanjske prosudbe. 72 . dobro poznavanje dokumentacije sustava kvalitete i promatranog procesa. •Više procesno usmjerena.9/30/2009 Horizontalna prosudba Predmet prosudbe je jedna organizacijska jedinica i svi procesi u njoj. jer nije opterećena organizacijom. neovisno o organizacijskim jedinicama u kojima se on odvija. Vertikalna prosudba •Predmet prosudbe je odvijanje jednog procesa. •Složenija i zahtjevnija od horizontalne.

Obje strane u prosudbi trebaju se pažljivo pripremiti. horizontalne-vertikalne) i njihova provedba. U tako planirane prosudbe uključuju se konkretni primjeri procesa koje treba provjeriti. planira prosudbe za pojedinu organizacijsku jedinicu. Prosudba nije bauk. a prosuditelj nije neprijatelj. tj. čime se uvode elementi vertikalne prosudbe. neovisno o organizacijskoj jedinici. 73 . Zadatak prosuditelja Priprema za prosudbe (unutarnje-vanjske.9/30/2009 Planiranje prosudbi Predstavnik uprave obično prosudbe planira kao horizontalne. Prosudbu treba gledati kao način za unaprjeñivanje svog sustava i boljeg udovoljavanja zahtjevima kupaca.

9/30/2009 Način izvoñenja prosudbi Dostava plana prosudbe Uvodni sastanak Provedba prosudbe (po organizacijskim jedinicama i procesima) Zapisivanje pronañenih nesukladnosti Odluka o prihvaćanju popravnih radnji Završni sastanak (rasprava o nalazima prosudbe) Zanimanja kvalitete Manager kvalitete Auditor Minimalni zahtjevi 74 .

d.d. Područje djelatnosti tvrtke su prodaja i servis vozila.9/30/2009 UPRAVLJANJE KVALITETOM 8. članica je koncerna Agram. 75 . Primjer tvrtke s implementiranim sustavomEurodaus 1963 d. Osnovni podaci o tvrtci Tvrtka Eurodaus 1963 d.

Ujedno je ovlašteni serviser za vozila iz programa Audi i Seat. cilj je i ureñenje i optimiziranje poslovanja tvrtke. Kao takav podliježe zahtjevima proizvoñača koji je kao jedan od uvjeta suradnje zahtijevao posjedovanje certifikata ISO 9001:2000. Sporedni. ali jednako bitan. Ciljevi i razlozi uvoñenja (2) Da bi tvrtka i dalje uspješno poslovala sa proizvoñačem uveden je sustav upravljanja prema odrednicama ISO 9001:2000.9/30/2009 Ciljevi i razlozi uvoñenja (1) Eurodaus je ovlašteni trgovac za prodaju i servis vozila marke Volkswagen. 76 .

9/30/2009 Način uvoñenja Od strane tvrtke imenovan je menadžer za upravljanje kvalitetom. Primjer obrasca za dokumente kvalitete 77 . Uprava je definirala dokumente kvalitete i slijed praćenja dokumenata. Implementacija je započeta edukacijom svih zaposlenika i kreiranjem potrebnih dokumenata kvalitete.

Rezultati (2) Poslovanje tvrtke organizirano u skladu s odredbama normi niza ISO 9001:2000. te isti i dobila u prosincu 2006.9/30/2009 Rezultati (1) Tvrtka Eurodaus uspješno je aplicirala za certifikat ISO 9001:2000. 78 . omogućilo je efikasniju kontrolu poslovanja i poslovnih rezultata Upravi tvrtke. U prosincu 2007 podvrgnuta je prvoj nadzornoj kontroli čiji pozitivan nalaz govori u prilog činjenice da je sustav upravljanja kvalitetom u ovoj tvrtci zaživio.

9/30/2009 UPRAVLJANJE KVALITETOM 9. Zaključne napomene Zaključne napomene Zašto u nekoj tvrtki uopće uvoditi sustav upravljanja kvalitetom Kako pokrenuti uvoñenje sustava Koje su temeljne faze Cijena Rokovi Koristi 79 .

9/30/2009 Temeljne faze uvoñenja sustava (1) Odluka o uspostavi sustava Izrada organizacijske sheme Definiranje ciljeva i politike kvalitete Odreñivanje predstavnika uprave Obuka osoblja (prosuditelja) Prepoznavanje i dokumentiranje procesa Izrada dokumentacije sustava kvalitete Temeljne faze uvoñenja sustava (2) Primjena dokumentiranog sustava Unutarnje ocjenjivanje sustava Rješavanje nesukladnosti popravnim radnjama Pokretanje preventivnih radnji Izbor tvrtke za posvjedočenje Vanjska nezavisna prosudba Održavanje sustava Stalno poboljšavanje sustava 80 .

Postoje tvrtke koje su potvrdu o usklañenosti dobile za kraće vrijeme. Sustav će u svojoj potpunosti zaživjeti tek za tri do četiri godine od njegovog uvoñenja i postati svakodnevnicom u radu tvrtke. Ugovor za vanjsku nezavisnu prosudbu: broj potrebnih djelatnik-dana prosuditeljske tvrtke. Rokovi Ovise o tome koliko je postojeća praksa i način rada već u skladu s normama kvalitete. 81 . ali to već spada u komercijalni pristup prosuditelja.9/30/2009 Cijena S vanjskim se konzultantom se obično ugovara paušalno mjesečno plaćanje. Dinamika i rezultati ovise o vlastitim djelatnicima. nego krenuti s primjenom i ispravljati dokumente na osnovi povratnih informacija. koji dokumentiraju procese. U cijenu ulaze i radni sati vlastitih djelatnika. Sustav ne brusiti do savršenstva. sustav u stvarnosti ne može zaživjeti za manje od godinu dana. Ako ga se uvodi iz nule.

UPRAVLJANJE KVALITETOM 10. Ogledni primjer saminarskog rada 82 . pogotovo ako se kvaliteta i sustav njenog upravljanja ocijene neophodnima za opstanak na tržištu. Šira društvena korist za nacionalno gospodarstvo od uvoñenja sustava u domaće tvrtke.9/30/2009 Korist Nedvojbena. a koja na tržištu ima svoju vrijednost. Temeljni razlog postojanja bilo koje tvrtke je uvijek proizvod ili usluga koja nekome treba. Treba imati na umu da ni najsavršeniji sustav upravljanja kvalitetom ne može zaštiti promašene koncepte.

o svim aspektima utjecaja na okoliš i naravno samim time o kvaliteti zaštite okoliša. 1990. 83 . odnosno njegova zaštita. ali na vodozaštitnom području. Smještena je na Žitnjaku. pa tako i u industrijskoj proizvodnji prilikom koje štetni mogu biti i tehnologija i proizvodi. Domagoja Buljan Barbača Split. tako da se od samih početaka djelovanja vodilo računa o kvaliteti proizvoda.sc.9/30/2009 SVEUČILIŠTE U SPLITU SVEUČILIŠNI STUDIJSKI CENTAR ZA STRUČNE STUDIJE STUDIJ EKONOMIJE SMJER: TRGOVINSKO POSLOVANJE SEMINARSKI RAD ZBRINJAVANJE RABLJENIH ULJA STUDENT: Miranda Gojak ODSJEK I STATUS: Trgovinsko poslovanje. o njegovom zbrinjavanju.o. sve veću važnost u svakoj ljudskoj djelatnosti dobiva okoliš. uvodi nove djelatnosti . Od 1966.proizvodnja polimernih aditiva i plastične ambalaže. osnovana davne 1927. godine i to pod nazivom „Iskra“ čija se osnovna djelatnost zasnivala na proizvodnji maziva – kolomasti i mazivih ulja.o. djeluje kao samostalna tvrtka unutar grupacije INA. u industrijskoj zoni. Jedna od takvih tvrtki je tvrtka INA Maziva Zagreb d. izvanredni PREDMET: Upravljanje kvalitetom PREDMETNI NASTAVNIK: Mr. siječanj 2009. UVOD Danas u doba jačanja ekološke svijesti pojedinaca i zajednice.

godine. koji su Maziva Zagreb izgradila i dobila certifikat 1999. prateći industrijska dostignuća i zahtjeve tržišta. emulzije te zauljene vode jedan su od utvrñenih značajnih aspekata okoliša u sustavu upravljanja zaštitom okoliša po normi ISO 14001. Prirodni slijed dogañaja bio je taj da je Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša izdala Mazivima Zagreb Rješenje za obavljanje djelatnosti skladištenja i obrañivanja opasnog otpada 1999. 1996. a prateći nastojanja razvijenih zemalja u zapadnoj Europi. uspostavljen je i certificiran Sustav osiguranja kvalitete po normi ISO 9001:1994.9/30/2009 To je dovelo do toga da tvrtka neprestano radi na poboljšanju svojih proizvoda. Sustavom su obuhvaćeni i pod kontrolom su: emisije u zrak. Certificiran je Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću po normi OHSAS 18001:1999. od kada se provode mjerenja svih aspekata utjecaja na okoliš. razvili asortiman maziva i srodnih proizvoda koji manje štetno djeluju na okoliš. a kojim je uspostavljen potpun nadzor nad svim aspektima koji mogu značajno utjecati na stanje okoliša i njegovu zaštitu. 84 . onečišćenost tla. vodu. Osim nadzora nad posljedicama koje sam tehnološki proces može imati na stanje okoliša. upravljanje otpadom. uporaba sirovina i prirodnih dobara. 2002. Rezultat takvih napora bio je da se nikada nije dogodio nikakav incident. Završnom karikom u lancu očuvanja okoliša od mogućeg štetnog utjecaja maziva na okoliš jest uvoñenje sustava zbrinjavanja rabljenih ulja. kontinuirano pazeći na okoliš. zauljenih voda i emulzija u kojem su Maziva Zagreb uključena kao obrañivač opasnog otpada. Rabljena ulja. stručnjaci Maziva Zagreb su tijekom višegodišnjeg rada. a posljednjih tridesetak godina. rezultati mjerenja dokazali su visoke standarde tvrtke. te ostala lokalna pitanja okoliša i zajednice. godine recertificirani su sustavi upravljanja kvalitetom i okolišem po zahtjevima normi ISO 9001:2000 i ISO 14001:1996.

ljudi. odnosno specifikacije i standarde kvalitete koje utvrñuju proizvoñači strojeva i vozila. vlasnici. dakle ta maziva moraju zadovoljiti sve uvjete praktične primjene. To bi značilo da se taj dio odnosi na neprekidno poboljšavanje proizvoda u smislu njegove kvalitete za produžavanjem životnog vijeka motora. procesa i proizvoda. 2005. a koja omogućuje postavljanje ciljeva. diktira ga samo tržište. ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:1999. Uvoñenje sustava osiguranja kvalitete u INA Mazivima Zagreb prema normi ISO 9001 dovodi o boljeg i racionalnijeg upravljanja poslovanjem tvrtke i stvara uvjete za pružanje kvalitetnijih proizvoda i usluga prema zahtjevima kupca. spremišni prostor i oprema. zaposlenici.9/30/2009 Za sva tri sustava. a to su kupci. ISO 14001 i OHSAS 18001? Svako poduzeće. godine recertificirana su sva tri sustava upravljanja po normama ISO 9001:2000. pa tako i INA Maziva Zagreb imaju pet glavnih skupina zainteresiranih strana. dobavljači i društvo. Sustav kvalitete ponajprije je usmjeren na zadovoljstvo kupca. te neprekidno poboljšavanje sustava. njihovo praćenje i ocjenu. Zašto ISO 9001. već su se koristili raspoloživi resursi . tj. 85 . primjenjuje se ista metodologija upravljanja ciljevima. prilagoñavanje sve jačim i tehnološki sofisticiranim motorima i ureñajima. koja su integrirana u jedan cjeloviti sustav upravljanja. Osobito je važno to da za novu djelatnost i poslovnu aktivnost nisu bila potrebna nova ulaganja.

nadzirani i usklañeni sa zakonskom regulativom. interni auditi. te ostala lokalna pitanja okoliša i zajednice. 86 .). zaštitu okoliša i opću sigurnost. zapisi. onečišćenost tla. ISO 14001:1996 je meñunarodni standard za upravljanje okolišem. zahtijevaju niz postupaka koji su meñusobno identični – upravljanje dokumentacijom.9/30/2009 Meñutim. Zakon obuhvaća sve sudionike u zbrinjavanju opasnog otpada. i Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom NN 32/1998. odnosno kvalitetu usmjeriti na društvo i zajednicu u cjelini. pa se mogu uspješno integrirati što je i bio slučaj u Mazivima Zagreb. uporaba sirovina i prirodnih dobara. Sustavom upravljanja okolišem osigurava se da su svi utjecaji na okoliš u tvrtci identificirani. Drugi način je uvoñenje sustava ISO 14001 bez prethodnog uvoñenja sustava ISO 9001. Pravilnik o vrstama otpada NN 27/1996. zahtjevi društva postaju sve stroži u odnosu na zdravstvene i sigurnosne uvjete na radnom mjestu. popravne i zaštitne radnje itd. Karakteristika ove norme je u tome što se mora zasnivati na zakonskim odredbama (Zakon o otpadu NN 34/1995. Stoga suvremeno poduzeće mora proširiti svoje pristupe kvaliteti. Obje norme su meñusobno kompatibilne. Sustavom su obuhvaćeni i pod kontrolom su: emisije u zrak. upravljanje otpadom. a to su proizvoñači. vodu. Moguća su dva načina uvoñenja ISO 14001. skupljači i obrañivači. Prvi način je kao nadogradnja na postojeći sustav ISO 9001 u tvrtci.

Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću. Razlozi za primjenu su: potencijalno smanjenje broja incidenata potencijalno smanjenje zastoja i s njima pratećih troškova potencijalno smanjenje troškova tužbi i osiguranja bolje upravljanje rizicima za zdravlje i sigurnost rada povećanje povjerenja radnika.9/30/2009 Razlozi za primjenu ISO 14001 su: povećano povjerenje kupaca poboljšani odnosi sa društvenom zajednicom olakšani pristup kapitalu poboljšani imidž na tržištu smanjenje broja incidenata ušteda materijalnih resursa i energije trajno zadovoljavanje zakona i propisa lakše ishoñenje dozvola i suglasnosti OHSAS 18001:1999. . kupaca i poslovnih partnera. vlasnika. kao i društvene zajednice u cjelini 87 .

toksičnost. upravljanje otpadom. zapaljivost. Cijeli proces definiran je kroz dvanaest aktivnosti koje su sastavni dijelovi procedure.9/30/2009 SADRŽAJ SVRHA DEFINICIJE REFERENCE ODGOVORNOSTI POSTUPAK ZAPISI 1. i sl. 2. emulzija i zauljenih voda koja omogućuje da se proces zbrinjavanja odvija u kontroliranim uvjetima. PROIZVOðAČ/SKUPLJAČ OTPADNIH ULJA – veliki potrošači industrijskih ulja/koncesionari OBRAðIVAČ OTPADNIH ULJA – pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost obrañivanja ili odlaganja otpada (INA Maziva Zagreb) 88 . ZAULJENE VODE – tekuće mješavine s bilo kakvim sadržajem ulja. infektivnost. razne utjecaje vezane za izvanredne situacije.). DEFINICIJE ASPEKTI OKOLIŠA – obuhvaćaju emisije u zrak. SVRHA Ovom procedurom opisan je prihvat rabljenih ulja. reaktivnost. emisije u vodu. onečišćenje tla. OTPADNA ULJA – opasan tehnološki otpad (ima neka od svojstava: eksplozivnost.

stavlja ih u proceduru za obradu. Sustavi upravljanja okolišem – ISO 14001:2004. Prodajni predstavnik ili predstavnik službe primjene (Primjensko tehničkog servisa INA Maziva ZG) prilikom prodaje proizvoda zadužen je za komunikaciju sa kupcem i davanje svih obavijesti vezanih za proizvod. te provjerava Izvješće o ispunjavanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada. REFERENCE Sustavi upravljanja kvalitetom – ISO 9001:1994. 4. i ISO 9001:2000. 4.6. ISO 14001:1999.1. 4. ispunjava i potpisuje Prateći list PL-Oo. 4.2.5. ODGOVORNOSTI 4. sustavima i metodama potpore. Predstavnik Službe kontrole za zaštitu okoliša zadužen je za provjeru Pratećeg lista za opasni otpad.4.9/30/2009 3. 4. za postupanje opasnim otpadom. Zadužen je za arhiviranje i distribuciju Pratećih listova PL-Oo. Na taj način provjerava da li je opasni otpad u skladu sa zakonskim propisima. – Zahtjevi i smjernice za primjenu. Opće smjernice o načelima. sastavlja pisanu ponudu (ugovor). Ovlaštena osoba Službe prodaje obrañivača odreñuje cijenu i uvjete prihvata. ISO 9001:1996. 89 . te daje informacije o sakupljaču i obrañivaču otpada. Voditelj laboratorija za ulaznu kontrolu kvalitete proizvoda provodi proceduru analize kvalitete ulaznog proizvoda (UDQA PR 1001). Zakon o otpadu (NN 34/1995) Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/1996) Uredba o uvjetima za postupanjem s opasnim otpadom (NN 32/1998) 4. Voditelj odjela za obradu zauljenih voda – vrši prihvat zauljenih voda. Ovlašteni skladištar rezervoarskog prostora – prihvaća proizvod prema proceduri ulaza sirovina i ambalaže UDQA PR 1503. Sustavi upravljanja okolišem – ISO 14001:1996. tj. te ispunjava i potpisuje Prateći list PL-Oo.3.

9/30/2009 5. obrasci. a za manje potrošače postavljeni su kontejneri za odlaganje rabljenih ulja koji se povremeno prazne. Sakupljač/proizvoñač opasnog otpada je ovlaštena firma za sakupljanje koja za tu svoju djelatnost ispunjava sve zakonske propise. Zakon obuhvaća sve sudionike u sustavu zbrinjavanja opasnog otpada. Proizvoñač opasnog otpada je kupac. 5. Veliki potrošači industrijskih ulja.). predaje Zahtjev uz Izvješće o ispunjavanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada za termičku i kemijsko fizikalnu obradu (na propisanom obrascu) Službi kontrole za zaštitu okoliša. Da bi uopće započeo aktivnost mora posjedovati Prijavni list (za proizvoñača opasnog otpada) i Prateći list. Uglavnom se radi o velikim industrijskim potrošačima ulja i maziva. 5. vrijeme čuvanja dokumenata i sl. skupljača i obrañivača. god. izravno su uključeni u proces zbrinjavanja.1. Proizvoñač vrši analizu otpada. Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša izdala je Mazivima Zagreb rješenje za obavljanje djelatnosti skladištenja i obrañivanja opasnog otpada. 5.2. 90 . što im predstavlja noviju poslovnu aktivnost (od 1999. Proizvoñač ili skupljač opasnog otpada prvi kontakt ima sa Službom prodaje ili sa Službom primjensko-tehničkog servisa u Sektoru marketinga preko kojih se provode koordinirane aktivnosti izmeñu svih sudionika zainteresiranih za prihvat i zbrinjavanje rabljenih ulja. dokumentacija i njen tijek. INA Maziva Zagreb su u ovom slučaju u svojstvu obrañivača opasnog otpada. Ako je otpad u skladu sa zakonskim propisima (i ako odgovara podacima iz Pratećeg lista) Služba za zaštitu okoliša daje dopuštenje za daljnje aktivnosti u svezi sa otkupom opasnog otpada. Proces je definiran kroz dijagram tijeka u 12 aktivnosti.3. POSTUPAK Tijek prihvata rabljenog ulja Osnovna baza primjene norme ISO 14001 je zakonska legislativa. a ujedno i proizvoñači rabljenih ulja. Zakonom su odreñene obveze i dužnosti proizvoñača opasnog otpada. uvjeti čuvanja otpada.

5. Ako je ponuda prihvaćena Služba prodaje radi dogovor o primitku. 5. Pročišćena voda odlazi u posebne spremnike tj.8.9.9/30/2009 5.6.10. Zauljena voda. Ako u dolaznom sadržaju nema zauljene vode. ide u proceduru prema uputi za prihvat i obradu zauljenih voda. a ako nije onda je to kraj procesa. te potpisuje Prateći list PL-Oo. a rabljeno ulje u odlagališta radi proizvodnje lož ulja. koja je zadovoljila analizu. 5. radi se ulazna laboratorijska kontrola i to prema propisanoj proceduri UDQA PR 1001. 5. dakle u cisterne i postrojenja za razdvajanje ulja od vode. 91 .Oo iz postupaka a9 i a10 odlaze u Službu za zaštitu okoliša gdje se arhiviraju i distribuiraju. 5. rezervoare.7. Ako analiza nije zadovoljila vrši se postupak s neusklañenim proizvodom. Prateći listovi PL. onda on odlazi prema skladištu rezervoarskih prostora i to po propisanoj proceduri ulaza sirovina i ambalaže UDQA PR 1503. Ovlašteni skladištar vrši prihvat i ispunjava. Obrañivač na temelju tih dokumenata (i nakon unutarnjih konzultacija) odlučuje da li će izvršiti prihvat otpada i nakon donesene odluke radi Zapis o odluci. 5.4. 5.5. Kad je izvršen primitak rabljenog ulja. Ponudu u pisanom obliku šalje proizvoñaču otpadnog ulja.12. Nakon razdvajanja voditelj Odjela za obradu zauljenih voda ispunjava i potpisuje Prateći list PL-Oo. 5.11. Služba prodaje formira cijenu i uvjete otkupa.

9/30/2009 92 .

9/30/2009 6. udovoljavaju sve zakonske propise nacionalnog zakonodavstva koje je usklañeno sa zahtjevima EU (Europske Unije). rješavaju zbrinjavanje industrijskih ulja poslije upotrebe i time zadobivaju povjerenje svojih kupaca i njeguju partnerske odnose. s podatcima o vrsti. 93 . postižu pozitivne financijske rezultate koristeći rabljena ulja kao gorivo.o. Zajedno sa Pratećim listovima.o. prate vijek trajanja svojih proizvoda – od nastanka do nestanka. zaštićuju okoliš. obrazac propisan Zakonom o otpadu i Pravilnikom o opasnom otpadu. ZAKLJUČAK Kontroliranim prikupljanjem i zbrinjavanjem rabljenih ulja INA Maziva Zagreb d. ZAPISI Prateći list (PL-Oo) za opasni otpad. dokumentima moraju se čuvati minimalno pet godina. raznim očevidnicima i sl. procesu nastanka i načinu pakiranja otpada Izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada za termičku i kemijsko fizikalnu obradu Zapisi o odluci o otkupu opasnog otpada Izvještaji se moraju slati nadležnim državnim ustanovama kvartalno.

9/30/2009

Važnost kontrole rabljenih ulja, koja spadaju u kategoriju opasnog tehnološkog otpada, očituje se u tome što se od ukupne svjetske proizvodnje nafte 1% koristi za proizvodnju maziva. U zemljama EU-a 13% , a u SAD-u 32% upotrjebljenih maziva završi izmjenom u okoliš. 1/5 svih zagañenih voda potječe od otpadnih ulja. Koncentracija ulja od 1mg po litri čini vodu nepitkom i opasnom za zdravlje čovjeka, a uništava i vodenu floru i faunu. Isto tako je opasno spaljivanje otpadnih ulja jer se u zrak emitiraju - sumpor, fosfor, dušik, neki teški metali, koks i plinovi sagorijevanja, koji su vrlo štetni za ljudsko zdravlje i okoliš u cjelini.

94

9/30/2009

UPRAVLJANJE KVALITETOM 11.“Check lista” savladanog gradiva

95

9/30/2009

Pitanja (1)
Ukoliko su studenti uspješno savladali gradivo očekuje se da mogu samostalno odgovoriti na slijedeća pitanja: 1.Definirajte pojam kvalitete! 2.Što znači QM? 3. Što znači QT?

Pitanja (2)
4.Prema alternativnoj podjeli povijesnog razvoja sustava upravljanja kvalitetom u kojoj fazi i pri kojim tržišnim uvjetima se pojavljuju prvi zahtjevi kvalitete? 5.U uvjetima suvremene tržišne ekonomije koji aspekt postaje imperativ kod sustava upravljanja kvalitetom? 6.Koje su odlike «Znanstvenog upravljanja»? 7.Koje su odlike «Statističke kontrole kvalitete»? 8.Kakvom procesu težimo u odnosu na varijabilnost? 9.Definirajte pojam norme! 10.Koje su osnovne sastavnice jedne norme? 11.Što je ISO? 12.Kada je osnovan ISO?

96

Gledajući tvrtke koje posluju u Hrvatskoj.Navedite minimalno 3 razloga za uvoñenje normi u tvrtku! 19.Koje norme iz niza ISO 9001 su ukinute 2000? 22.Koji su preduvjeti nužni za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom? 97 .Nabroji minimalno 3 od 6 obveznih dokumenata prema normi ISO 9001:2008! 27.Što nam definiraju norme niza ISO 9000:2000? 23.9/30/2009 Pitanja (3) 13.Kako se zove hrvatsko nacionalno normirno tijelo? 16.Nabroji minimalno 3 poglavlja norme ISO 9001:2008! 28. Navedite minimalno 3 elementa preventivnog modela ISO 9001! 20. kojim sve normirnim tijelima podliježu? 15. Koje godine je objavljeno najnovije izdanje normi ISO 9001? 25.Navedite minimalno 3 djelatnosti kojima se bavi HAA! 18.Navedite minimalno 3 načela hrvatske normizacije! 17.Što nam definiraju norme niza ISO 9001:2000? 24.Čime se bavi poglavlje norme ISO 9001:2000 s naslovom «Sustav upravljanja kvalitetom»? 29. Koje godine je objavljeno najnovije izdanje normi ISO 9001 u Republici Hrvatskoj? 26.Koje godine su izdani prvi nizovi normi iz slijeda ISO 9000? Pitanja (4) 21.Koji su osnovni ciljevi normizacije? 14.

Koja je razlika uvoñenja sustava u postojeću i novonastalu tvrtku? 34.9/30/2009 Pitanja (5) 30.Koje su osnovne sastavnice jednog postupka kvalitete? 35.Navedite minimalno tri karakteristike objektivnih dokaza! 37.Što je prvi korak koji se poduzima kod uspostave sustava upravljanja kvalitetom? 33.Definirajte prosudbu i navedite koje osnovne tipove prosudbe susrećemo! 36.Navedite temeljne ciljeve prosudbe! 98 . Na koja pitanja odgovaraju postupci kvalitete? 31.Na koje pitanje odgovaraju upute za rad? 32.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->