P. 1
Seminarski makroekonomija

Seminarski makroekonomija

|Views: 2,264|Likes:
Published by micamaca330

More info:

Published by: micamaca330 on Dec 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2013

pdf

text

original

MAKROEKONOMSKI AGREGATI

SEMINARSKI RAD

.3......................................... ....................................4... Ostali makroekonomski agregati ................................. Potencijalni i stvarni GDP ................. UVOD ..... 2 .. ..3................10...................................2 Nominalni i realni GDP ........................................................................14......3......................... 2..............1............ 6..............2............... 3...... ZAKLJUČAK ................................................ 2........... 2....SADRŽAJ 1.. 2..................... 4....... LITERATURA ......... .............13..... 2........... 7......................... NAJVAŽNIJI MAKROEKONOMSKI AGREGATI ................ Bruto domaći proizvod GDP .................

planirati i porediti sa rezultatima drugih privreda. UVOD Makroekonomija predstavlja pravac ekonomije koji se bavi analizom ponašanja i kretanja ekonomskih agregata jedne zemlje. Cilj makroekonomskih agregata je kvantitativno izražavanje vrijednosti društvene proizvodnje kako bi se ona dalje mogla analizirati i razmatrati. trguje se različitim vrstama robe i pružaju se najraznovrsnije usluge. U jednoj privredi se u toku godine proizvede mnoštvo najrazličitijih proizvoda. Da bi se vrijednosno i količinski obuhvatili svi ti rezultati proizvodnje makroekonomija je razvila je sistem takozvanih makroekonomskih agregata . Nivo i tempo ukupne privredne aktivnosti jedne zemlje mjeri se makroekonomskim agregatima. 3 . dinamika i struktura. Makroekonomski agregati se u makroekonomskoj analizi značajnije počinju koristiti poslije Velike ekonomske krize. Cilj rada je definiranje makroekonomskih agregata i njihove uloge u makroekonomskoj analizi. Makroekonomski agregati pokazuju ukupnu ekonomsku aktivnost jedne zemlje. Predmet ovog rada je upoznavanje sa najvažnijim makroekonomskim agregatima.sistem određenih globalnih i sintetičkih pokazatelja kojima se izražavaju osnovni sadržaji. Vođenje ekonomije jedne zemlje zahtjeva prethodno mjerenje makroekonomskih aktivnosti. kao i rezultati ekonomske aktivnosti u nekoj državi odnosno društvenoj zajednici.1.

str. diskrecioni dohodak pojedinaca. NAJVAŽNIJI MAKROEKONOMSKI AGREGATI Ekonomska oblast kojom se sagledava i mjeri ukupna makroekonomska aktivnost jedne zemlje naziva se društveno računovodstvo. Najvažniji makroekonomski agregati su: Bruto domaći proizvod (GDPGross Domestic Product). 1 Bruto domaći proizvod predstavlja takvu ekonomsku kategoriju kojom se mjeri učinak društvene proizvodnje na način koji isključuje višestruko obračunavanje predmeta rada. inflaciju i sl. Travnik 2010. Nacionalni dohodak (National Income). Makroekonomski agregati su veličine u kojima su zbirno izraženi rezultati i resursi privrede jedne zemlje. Mjerenje GDP je izuzetno važno za ekonomsku teoriju i ekonomsku politiku jer omogućava da izrazimo ekonomski rast. konjukturne cikluse. Nacionalno gospodarstvo koje ostvaruje dugoročnu i stabilnu 1 Hodžić K.Arnaut E. a rezultati su svi proizvodi i usluge koji nastaju ekonomskom aktivnošću i upotrebom resursa i koji predstavljaju društveni proizvod. Makroekonomija skripta.Gross National Product). Resursi su faktori proizvodnje. nezaposlenost. dohodak pojedinaca. 26. Neto nacionalni proizvod (NNP .. pritom razlikujemo stopu rasta realnog GDP-a i stopu rasta nominalnog GDP-a. Praćenje kretanja BDP-a kroz određeno vremensko razdoblje mjeri se stopom rasta BDP-a..Net National Product). Bruto nacionalni proizvod (GNP . raspoloživi dohodak pojedinaca. 4 . . Društveno računovodstvo mjeri nivo privredne aktivnosti i ukazuje na faktore koji utječu na rezultate privređivanja. Bruto domaći proizvod (GDP) Bruto domaći proizvod je osnovni makroekonomski pokazatelj i najsveobuhvatnija mjera finalnog outputa ekonomije u jednoj državi za određeni vremenski period.2.

na primjer. kao što je i 5 . Kako bi se u potpunosti razumjela suština bruto domaćeg proizvoda potrebno je obratiti pažnju na nekoliko značajnih napomena: za izračunavanje GDP se koriste tržišne cijene dobara i usluga. usklađivanje regionalnog razvoja unutar nacionalne ekonomije. U obračun bruto domaćeg proizvoda ulaze samo dobra i usluge koje su legalno prodate u toku godine što znači da ovaj makroekonomski agregat ne obračunava transakcije koje su izvršene u okviru sive ekonomije. U obračun bruto domaćeg proizvoda ne ulazi vrijednost takozvanih međufaznih proizvoda jer je njihova vrijednost obračunata u vrijednosti finalnih proizvoda. pod uvjetom da se podiže kvaliteta razvoja. rad bosanskog radnika u Njemačkoj je dio njemačkog bruto domaćeg proizvoda (jer je njegovim radom proizveden određeni proizvod na teritoriji Njemačke). efikasnost. kao ni transakcije koje nastaju iz kriminalnih aktivnosti (šverc.). omogućuje se intenzivnije uključivanje u međunarodnu razmjenu. to znači da će prilikom korištenja kozmetičkog tretmana u obračun bruto domaćeg proizvoda ući tržišna cijena kozmetičkih preparata koji su u tretmanu korišteni (kao roba). Gospodarski rast podrazumijeva zaposlenost. ostvarilo je ekonomski ili gospodarski rast. brašno koje je stavljeno na zalihe i nije prodano u toku obračunske godine može se privremeno smatrati finalnom robom. Stopu gospodarskog rasta valja maksimizirati. U obračun bruto domaćeg proizvoda domaće zemlje ulaze i roba i usluge koje su na teritoriji domaće zemlje proizvele strane kompanije odnosno strani građani. prodaja droge itd. tako. njegova vrijednost će uvećati bruto društveni proizvod.stopu rasta realnog GDP-a i rastući standard svojih građana. u obračun bruto društvenog proizvoda neće ući brašno (iako je brašno finalni proizvod za proizvođača brašna) ako je ono u toku obračunske godine korišteno za proizvodnju kruha (za pekaru brašno nije finalni proizvod već materijal). stabilnost i konkurentnost države. Bruto domaći proizvod uključuje samo proizvode koji su proizvedeni u toku obračunske godine. ali i tržišna cijena samog tretmana (kao usluge). proizvodnost i učinkovitost. isključivanjem međufaznih proizvoda iz obračuna bruto društvenog proizvoda izbjegava se obračunavanje istih proizvoda dva i više puta. ostvaruje se rast životnog standarda i općeg blagostanja. ali kada se to brašno u toku iduće godine upotrebi za proizvodnju kruha njegova vrijednost će se prenijeti na finalni proizvod kao dio cijene finalnog proizvoda. npr. Obračun bruto domaćeg proizvoda obuhvaća i robu i usluge.

rad građanina Njemačke na privremenom radu u Srbiji dio bruto domaćeg proizvoda Bosne i Hercegovine. 3 C= osobna potrošnja GDP=C+I+G+NX I= investicije G=državna potrošnja NX= neto izvoz Osobna potošnja je sva potrošnja koju javnost neke države konzumira tokom godine. Bruto društveni proizvod se može računati: • • • Računanje sabiranjem svih finalnih dobara i usluga po tekućim cijenama. ili sabiranjem dodate vrednosti (value added) svih poduzeća.2 Bruto domaći proizvod makroekonomski agregat koji istovremeno izražava dvije veličine .php?IDJedinice=4742 www. i zaliha tijekom godine fondu kapitala države. Državna potrošnja su svi izdatci države na dobra i usluge. jer se oni dodaju na nadnice poduzeća.agregati.bg. ili sabiranjem faktorskih dohodaka u svim poduzećima bruto domaćeg proizvoda sabiranjem svih finalnih dobara i usluga iskazuje se uključivanjem svih finalnih dobara i usluga koje potrošači kupuju.ac.ppt 6 .link-elearning. Transferna plaćanja ne računamo jer se ona ne obavljaju u zamjenu za robu ili usluge.ukupan dohodak privrednih subjekata i ukupne troškove svih roba i usluga u određenoj privredi. državnih izdataka i neto izvoza. U GDP se osim dobara i usluga uračunavaju i bruto investicije. Bruto investicije ne uzimaju u obzir amortizaciju i zamjenu starih dobara. Domaćinstva.2. Poreze računamo samo ako obračun obavljamo pristupom pomoću zarada i troškova. opreme. poduzeća i država troše svoje dohodke na kupnju ovih dobara pa se GDP dobiva sabiranjem potrošnje pojedinaca.com/linkdl/elearning/jedinica.ekof. Neto izvoz je razlika između uvoza i izvoza. 2 3 http://www. jer je to teško mjeriti. Investicije su dodavanja zarada. To znači da je ukupan dohodak uvijek jednak ukupnom trošku.rs/nastava/nacionalna/1. investicija poduzeća. Podrazumijeva žrtvovanje tekuće potrošnje da bi se povećala buduća potrošnja.

kamata (i-interest). nosi sa sobom problem promjenljivosti cijena. promjena same vrijednosti dobara i usluga.Računanje bruto domaćeg proizvoda sabiranjem dodate vrednosti svih poduzeća računa se tako da koristimo tehniku pribrajanja dodate vrijednosti koja predstavlja razliku između vrijednosti prodaje i troškova mamaterijala upotrebljenih za finalni proizvod.5 Realni GDP se izražava u stalnim cijenama i mijenja se isključivo pod utjecajem fizičkog obima proizvodnje. . Bruto domaći proizvod kao suma faktorskih dohodaka se predstavlja kao kao ukupna suma dohodaka svih faktora proizvodnje ( nadnica od plaćenog rada.Pri obračunu GDP-a koristimo stalne. devalvacija.hr/data/materijali/Predavanje%202%20novo. Kada se obračunava nominalni društveni proizvod tada je moguće steći uvid u stvarno stanje privrede u promatranoj godini. Obračunavanje dobara i usluga po njihovim tržišnim cijenama. odnosno neusporedivost bruto društvenih proizvoda koji su obračunati po cijenama iz različitih perioda. 28. 4 GDP=W+i+R+Pf+Dp+T 2.pdf 7 . renti (R-rent). revalvacija). Promjena tržišnih cijena prouzrokuje neusporedivost podataka koji potiču iz različitih perioda.Arnaut E. Računa se tako da se zbroji nadnica (Wwage). ali i promjena vrijednosti novca (inflacija. Makroekonomija skripta. Nominalni i realni GDP Makroekonomski agregati se izračunavaju po tržišnim cijenama roba i usluga koje ulaze u njihov sastav. Iz tog razloga se uvode kategorije nominalnog i realnog bruto društvenog proizvoda. Tržišne cijene se mijenjaju pod djelovanjem različitih faktora: promjene odnosa ponude i tražnje.. www. deflacija. prihodi od iznajmljivanja zemlje i profita. a ne tekuće cijene kako bismo isključili utjecaj tekućih cijena na visinu GDP-a. profit (Pf-profit). Računanjem GDP na osnovu stalnih cijena dobiva se 4 5 Hodžić K. Travnik 2010. i kamata).pfst.2.. amortizacije (DPdepreciation) i indirektnih poreza (T-taxes). str. Nominalni bruto domaći proizvod je bruto društveni proizvod koji je obračunat po tekućim cijenama odnosno po tržišnim cijenama dobara i usluga po kojima se one prodaju i kupuju u toku godine za koju se bruto društveni proizvod obračunava.

prema kupovnoj snazi nacionalne valute. Ako se ukupno ostvareni GDP stavi u odnos sa ukupnim brojem stanovnika dobije se GDP po stanovniku (GDP per capita). Deflator GDP je indeks cijena kojim se vrši korekcija novčane vrijednosti svih roba i usluga koje ulaze u sastav GDP uslijed promjena cijena. Potencijalni GDP je dugoročni trend realnog GDP i predstavlja dugoročne proizvodne mogućnosti koju nacionalna ekonomija može ostvariti uz održavanje stabilnih cijena. Realni GDP dobijemo tako da nominalni GDP podijelimo sa indeksom cijena. Društvo efikasno iskorištava svoje faktore proizvodnje samo ako je stvarni GDP na nivou potencijalnog. Nominalni GDP se podijeli sa indeksom cijena i pomnoži sa 100 da bi se dobio realni GDP.3. GDP deflator za baznu godinu iznosi uvijek 100. koji nazivamo GDP deflator. Ako je stvarni GDP manji od potencijalnog to znači da su faktori proizvodnje dijelom nezaposleni. Veliki GDP jaz znači da ekonomija zemlje djeluje unutra granica svojih proizvodnih mogućnosti i da zaostaje u ekonomskom rastu.njegova vrijednost očišćena od utjecaja porasta općeg nivoa cijena. Podatke o veličini ukupnog GDP i GDP per capita objavljuje Svjetska banka svake godine za gotovo sve zemlje svijeta. u postupku koji nazivamo deflacioniranje. dolara u Postotak capita a od capita (nominal) int. BDP u Europskim zemljama Države BDP (PPP) BDP (PPP) BDP u milijunima per int. Razlika između potencijalnog i stvarnog GDP se naziva GDP jaz. per prosjeka EU-BDP- 8 . Pošto nominalni GDP i realni GDP moraju biti u isti u baznoj godini. Ti podaci se izražavaju u US dolarima i u međunarodnim dolarima. Potencijalni i stvarni GDP Potencijalni GDP predstavlja maksimalni nivo proizvodnje koju nacionalna ekonomija može proizvesti. 2. Cilj makroekonomske politike je da GDP jaz bude što manji. Potencijalni proizvod određen je: • • raspoloživošću faktora proizvodnje efikasnošću kojom se ovi faktori kombiniraju Stvarni GDP je obično manji od potencijalnog GDP.

419 21.171 1.727 24.474 41.923 8.404 274.162 2.738 6.075 6.338 10.046 14.112 3.417 33.298 17.062 19.715 2.839 8.902 25.493 49.141 353.426 556.884 6.505 18.135 37.840.447 217.933 10.700 1.774 3.078 31.152 13.074 9.461 32.259 6.960 36.412 32.004.459 23.079 30.539 19. u GDP nije uračunata vrijednost dobara i usluga 9 .674 27.088.927 57. GDP ne predstavlja savršeno mjerilo ekonomskog blagostanja zemlje zbog toga što promjene veličine GDP ne govore o cilju proizvodnje u makroekonomiji.756 15.dolarima u int.620 10.673 20.061 14.763 41.779 44.040 2.399 36.000 15.417 3.926 61.705 16.175 3.892 210.186 12.810 24.733 24.383 28.791.833 35.683 179.343 101.329 51.804 653.163 54.214 4.698.548 31.266 41.220 56.684 32.933 82.502 298.006 1.454 37.331 42.796 190.598 19.203.189 34.418 25.922 18.800 Izvor: CIA World Factbook Podaci se odnose na procijeni BDP-a za 2007.894 76.694 296.326 549.694 203.914 11.692 8.307 9. dolarima Europska Unija Luksemburg Irska Danska Austrija Finska Belgija Nizozemska Ujedinjeno Kraljevstvo Njemačka Švedska Francuska Italija Španjolska Grčka Slovenija Cipar Malta Portugal Češka Estonija Mađarska Slovačka Litva Latvija Poljska Bugarska Rumunjska Hrvatska Turska Makedonija Bosna i Hercegovina Albanija Srbija Crna Gora 13.243 18.162 33.908 33.030 18.985 34.025 45.949 2.346 22.533 218.937 91.784 (PPP) per capita 100% 273% 162% 134% 130% 122% 122% 119% 118% 117% 117% 112% 109% 103% 89% 88% 84% 76% 74% 74% 69% 68% 67% 60% 54% 52% 39% 36% 50% 32% 31% 25% 22% 22% 15% 2.081 20.542 39.559 5. godinu Iako GDP odražava veličinu ekonomskog rasta.609 10.194 191.377 30.844 10.

poreza. Travnik 2010. str. GDP ne govori o kvaliteti života niti o socijalnim nejednakostima. na drugoj strani povećava se lično zadovoljstvo jer na raspolaganju ostaje više vremena koje se koristi prema vlastitom zadovoljstvu. Nezakonite aktivnosti se ne uračunavaju ni u GNP ni u NEW. zemljišta i sl. Tada bi se imala prava mjera GNP. ali zato oni ulaze u NEW. Šteta na čovjekovoj okolini. Te loše efekte treba utvrditi i oduzeti od efekta ukupne proizvodnje termoelektrane. su ustvari loši efekti nekih privrednih aktivnosti koje treba oduzeti od GNP..36-39 10 .. Međutim rad termoelektrane izaziva posledice na čovjekovu okolinu kroz zagađivanje zraka. Tada ljudi rade ono što vole. ali povećava NEW. Zakonite aktivnosti se ne uračunavaju u GNP jer nema evidencije o njima. a radi se o: vrijednost slobodnog vremena je stavka koja ne povećava GNP ali povećava NEW. Makroekonomija skripta.ekonomskih aktivnosti koje nisu registrirane. na određenom nivou životnog standarda javlja se potreba i želja da se radi kraće kako bi se dobilo više slobodnog vremena. pa se cijeni da je iskazani GNP uvijek manji od realnog koji objektivno sadrži efekte neregistrirane privrede. Možemo za primjer uzeti telmoelektranu čija proizvodnja električne energije jedne termoelektrane ulazi i povećava GNP. pa je prema tome manji i GNP. Neregistrirana privreda ne povećava vrijednost GNP. • NEW = GDP – Dep + dokolica i siva ekonomija – zagađenje okoliša Ostali makroekonomski agregati 6 Hodžić K. Postoje dvije vrste neregistriranih aktivnosti. a ovi loši efekti umanjuju i NEW jer zagađenja umanjuju ekonomsko blagostanje. neto ekonomsko blagostanje ne uključuje one sastavnice GDP-a koje ne doprinose blagostanju pojedinca a uključuje one stavke koje su van GDP-a i to čine. jer u svakoj nacionalnoj ekonomiji ljudi obavljaju određene aktivnosti a da se to ne prijavljuje državi. NEW je prilagođena mjera društvenog proizvoda koja uključuje samo one stavke potrošnje i investicija koje izravno doprinose ekonomskom blagostanju. a one se po pravilu ne oduzimaju. i kao rezultat imaju određene efekte iako se ti efekti nikada ne uračunavaju u GNP jer nema ni evidecije o njima. Međutim.Arnaut E. nezakonite i aktivnosti koje su zakonite ali nisu registrirane zbog npr. Naravno ako se manje vremena radi i efekti proizvodnje su manji. tj. .6 U tu svrhu se koristi pokazatelj neto ekonomsko blagostanje (NEW-Net Economic Welfare).

Ostali makroekonomski agregati su: Bruto nacionalni proizvod – BNP (engl. već ona traju mnogo duže. pa zato izražava samo promjene u količinama proizvedenih dobara i usluga. Bruttonationalprodukt. ona i postepeno prenose dio svoje vrijednosti na gotove proizvode. BNP) je vrijednost svih finalnih dobara i usluga proizvedenih pomoću domaćih faktora proizvodnje unutar nekog razdoblja. ali bi bio isključen dohodak njemačkog državljanina koji je on ostvario u Bosni i Hercegovini. GNP. gross national product. Kao što je poznato sredstva za rad se neće potrošiti u jednom proizvodnom ciklusu. opreme u privredi). Definiran je konvencijom u okviru standardiziranih sustava društvenih računa Ujedinjenih naroda. Makroekonomija. U ovisnosti o vrsti proizvodnje.(NNP . Danas se GNP koristi manje od bruto domaćeg proizvoda . objekata. Realni GNP izražava vrijednost proizvodnje u stalnim cijenama iz jedne godine. sredstva za rad se koriste u proizvodnim ciklusima duži vremenski period. GNP razlikuje se od BDP-a po tome što uzima u obzir vrijednost finalnih dobara i usluga koje su proizveli svi državljani neke države. Bruto nacionalni proizvod je jednak: • • • • • Sumi izdataka na tekuću potrošnju Bruto investicijama Obrtnim fondovima Saldu izvoza i uvoza robe i usluga Neto profitu od faktora proizvodnje u inozemstvu Neto nacionalni proizvod . U bruto nacionalni proizvod bi ušao dohodak bosanskog radnika u na privremenom radu u Njemačkoj. međutim.Net National Product) . tako i za uspoređivanje između različitih zemalja. kako za makroekonomsku analizu privrede konkretne zemlje. bez obzira na mjesto stvaranja tih dobara i usluga.Bruto domaći proizvod je najkorišteniji makroekonomski agregat. Pri tome je nevažno da li se ti faktori proizvodnje nalaze u zemlji ili inozemstvu. Amortizacija se u osnovi ne 11 . obračunava i druge agregate koji se međusobno razlikuju po strukturi odnosno po kategorijama dohotka koje uključuju odnosno isključuju. njem. Amortizacija je prenosna vrijednost sredstava za rad. Taj dio sredstava koji se prenosi na gotove proizvode zove se amortizacija. Kako se sredstva za rad postepeno troše.predstavlja bruto društveni proizvod umanjen za troškove amortizacije (amortizacija predstavlja novčane izdatke kojima se pokriva trošenje osnovnih sredstava.

Nacionalni dogodak je.National Income) je ukupan dohodak koji su zaradili građani određene zemlje.dohodak koji ostaje pojedincima (domaćinstvima) poslije reguliranja njihovih obaveza prema državi (porezi). kao masa proizvoda i usluga stvorenih tokom jedne godine. Nacionalni dohodak je novčani izraz novostvorene vrijednosti proizveden u jednoj zemlji za godinu dana. amortizacija može biti funkcionalna ili vremenska. U osnovi. izračunava se tako da se od ukupnog dohotka (NI) oduzmu neposredni porezi (Td) i pridodaju transferna plaćanja (Tp).hr/rjecnik-financijski/pojmovi/bruto%20nacionalni%20proizvod http://www. zapravo. Razlikuje se od neto nacionalnog proizvoda jer ne uključuje poreze koje plaćaju poduzeća. profitima. Nacionalni dohodak je jednak sumi faktorskih dohodaka koje primaju vlasnici radne snage. To je ujedno dobar instrument ekonomske politike preko čije visine se može značajno uticati na tokove i dinamiku društvene proizvodnje.predstavlja dohodak koji su pojedinci (odnosno domaćinstva) zaista primili i koji im je već isplaćen. jednak ukupnim nadnicama. odnosno preračunat na cijene iz tekuće na izabrane baze godine.php?IDJedinice=4742 12 . uključuje i prihod pojedinaca (domaćinstava) od kamata kao i eventualnu pomoć od države. Radi se o tekućem dohodku svedenom na jednu baznu godinu.(ND . • • 7 8 DI = C + S DI = NI – (Td + Tp) http://wmd. a uključuje novčanu pomoć poduzećima. Nacionalni dohodak se pored toga izražava kao: realni nacionalni dohodak i nominalni nacionalni dohodak. rentama i kamatama. Nacionalni dohodak je maksimalna vrijednost koju jedna zemlja smije potrošiti a da se ne naruši vrijednost kojom je ta zemlja raspolagala prije potrošnje tog dohodka. Raspoloživi dohodak pojedinaca .link-elearning. nacinalni dohodak se izračunava : vrijednosno.8 Dohodak pojedinaca . dakle dohodcima proizvodnih inputa. kapitala i zemlje. U ovisnosti o kriterijima koji se primjenjuju.može precizno utvrditi.com/linkdl/elearning/jedinica.7 Nacionalni dohodak . Realni nacionalni dohodak predstavlja novostvorenu vrijednost ali u stalnim cijenama. kao novčani izraz novostvorenih proizvoda i usluga i naturalno.

OSNOVNI MAKROEKONOMSKI INDIKATORI BOSNE I HERCEGOVINE Makroekonomski indikator Nominalni BDP u milionima KM Realni BDP stopa rasta u procentima Bruto devizne rezerve u milionima KM Saldo tekućeg računa u milionima KM Vanjski dug u procentima BDP-a Servisiranje vanjskog duga u procentima izvoza 2007.dio dohotka koji pojedincima (domaćinstvima) ostane preko dohotka koji je dovoljan samo za zadovoljavanje elementarnih životnih potreba.699 -2.2 6. realnom bruto domaćem proizvodu (stopa rasta ili pada u procentima). Potencijalni bruto domaći proizvod predstavlja maksimalni nivo proizvodnje koju nacionalna ekonomija može proizvesti.212 -1.950 -3. U donjoj tabeli se nalaze podaci o nominalnom bruto domaćem proizvodu (BDP). Da bi jedna zemlja to postigla makroekonomija je razvila makroekonomske agregate.9 2008.2 3.760 6.807 21.2 2.2 6. što čini realni bruto domaći proizvod i u stalnim cijenama što se naziva nominalni bruto domaći proizvod i sa njegovim računanjem se stječe realni uvid u stvarno stanje privrede u promatranoj godini. a stvarni bruto domaći proizvod predstavlja domaći proizvod koji je zaista ostvaren u privredi određene zemlje u periodu od godinu dana. ZAKLJUČAK Društveno računovodstvo se bavi mjerenjem ukupne makroekonomske aktivnosti. 21.Diskrecioni dohodak pojedinaca . 23. saldu tekućeg računa.296 -3.5 2009.2 2. Također postoje potencijalni i stvarni bruto domaći proizvod. Bruto domaći proizvod je mjera ukupnog finalnog outputa u jednoj državi za određeni vremenski period.702 5.261 18. Može se mjeriti u tekućim cijenama. te podaci o bruto deviznim rezervama.734 17.7 6. Najvažniji i najčešće korišteni makroekonomski agregat je bruto domaći proizvod.7 3. Izvor za sve podatke u donjoj tabeli su Centralna banka Bosne i Hercegovine i Međunarodni monetarni fond koji redovno na svojim internet stranicama objavljuju opsežnije podatke o makroekonomskim kretanjima u Bosni i Hercegovini. vanjskom dugu i servisiranju vanjskog duga. 13 . 24.

pfst. dohodak pojedinca.Arnaut E.rs/nastava/nacionalna/1. Ostale makroekonomske agregate čine bruto nacionalni proizvod. 2. 4.hr/data/materijali/Predavanje%202%20novo. neto nacionalni proizvod.. raspoloživi dohodak pojedinca i diskrecioni dohodak pojedinca. LITERATURA 1.ppt 4.Bruto domaći proizvod nije najbolji pokazatelj blagostanja jedne zemlje i zbog toga je razvijen sistem neto ekonomsko blagostanje (NEW) koji ne uključuje one sastavnice bruto domaćeg proizvoda koje ne doprinose blagostanju pojedinca a uključuje one stavke koje su izvan bruto domaćeg proizvoda i to čine.ac. http://wmd.link-elearning. nacionalni dohodak.bg.. Makroekonomija skripta.php?IDJedinice=4742 3.pdf 5. Hodžić K. Travnik 2010.hr/rjecnik-financijski/pojmovi/bruto%20nacionalni%20proizvod 14 .agregati.ekof. http://www. www.2.com/linkdl/elearning/jedinica. www.

15 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->