P. 1
Seminarski makroekonomija

Seminarski makroekonomija

|Views: 2,259|Likes:
Published by micamaca330

More info:

Published by: micamaca330 on Dec 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2013

pdf

text

original

MAKROEKONOMSKI AGREGATI

SEMINARSKI RAD

...........3... 4................. 2................................................... 6......................................... LITERATURA .......................... 2.................. Ostali makroekonomski agregati .. Potencijalni i stvarni GDP ................... 3................. 7............................................................ ZAKLJUČAK .........13........1.......... 2 ...........SADRŽAJ 1.............................3.......... ... Bruto domaći proizvod GDP ................................ 2..4. 2.............. NAJVAŽNIJI MAKROEKONOMSKI AGREGATI .........................3.............................. ...............................................14. ............... 2.2 Nominalni i realni GDP .........10.........2.......... UVOD ...

sistem određenih globalnih i sintetičkih pokazatelja kojima se izražavaju osnovni sadržaji. planirati i porediti sa rezultatima drugih privreda. Nivo i tempo ukupne privredne aktivnosti jedne zemlje mjeri se makroekonomskim agregatima. trguje se različitim vrstama robe i pružaju se najraznovrsnije usluge. Makroekonomski agregati pokazuju ukupnu ekonomsku aktivnost jedne zemlje. UVOD Makroekonomija predstavlja pravac ekonomije koji se bavi analizom ponašanja i kretanja ekonomskih agregata jedne zemlje. Vođenje ekonomije jedne zemlje zahtjeva prethodno mjerenje makroekonomskih aktivnosti. kao i rezultati ekonomske aktivnosti u nekoj državi odnosno društvenoj zajednici. U jednoj privredi se u toku godine proizvede mnoštvo najrazličitijih proizvoda. Makroekonomski agregati se u makroekonomskoj analizi značajnije počinju koristiti poslije Velike ekonomske krize. 3 . Da bi se vrijednosno i količinski obuhvatili svi ti rezultati proizvodnje makroekonomija je razvila je sistem takozvanih makroekonomskih agregata . Predmet ovog rada je upoznavanje sa najvažnijim makroekonomskim agregatima. Cilj makroekonomskih agregata je kvantitativno izražavanje vrijednosti društvene proizvodnje kako bi se ona dalje mogla analizirati i razmatrati. dinamika i struktura.1. Cilj rada je definiranje makroekonomskih agregata i njihove uloge u makroekonomskoj analizi.

Društveno računovodstvo mjeri nivo privredne aktivnosti i ukazuje na faktore koji utječu na rezultate privređivanja. a rezultati su svi proizvodi i usluge koji nastaju ekonomskom aktivnošću i upotrebom resursa i koji predstavljaju društveni proizvod.2.. NAJVAŽNIJI MAKROEKONOMSKI AGREGATI Ekonomska oblast kojom se sagledava i mjeri ukupna makroekonomska aktivnost jedne zemlje naziva se društveno računovodstvo. Makroekonomski agregati su veličine u kojima su zbirno izraženi rezultati i resursi privrede jedne zemlje. 26. pritom razlikujemo stopu rasta realnog GDP-a i stopu rasta nominalnog GDP-a. dohodak pojedinaca. 1 Bruto domaći proizvod predstavlja takvu ekonomsku kategoriju kojom se mjeri učinak društvene proizvodnje na način koji isključuje višestruko obračunavanje predmeta rada. Neto nacionalni proizvod (NNP . Resursi su faktori proizvodnje. Bruto nacionalni proizvod (GNP . 4 . diskrecioni dohodak pojedinaca.Net National Product).Gross National Product). Bruto domaći proizvod (GDP) Bruto domaći proizvod je osnovni makroekonomski pokazatelj i najsveobuhvatnija mjera finalnog outputa ekonomije u jednoj državi za određeni vremenski period. .Arnaut E.. Travnik 2010. str. Nacionalni dohodak (National Income). konjukturne cikluse. Najvažniji makroekonomski agregati su: Bruto domaći proizvod (GDPGross Domestic Product). Nacionalno gospodarstvo koje ostvaruje dugoročnu i stabilnu 1 Hodžić K. Mjerenje GDP je izuzetno važno za ekonomsku teoriju i ekonomsku politiku jer omogućava da izrazimo ekonomski rast. Makroekonomija skripta. Praćenje kretanja BDP-a kroz određeno vremensko razdoblje mjeri se stopom rasta BDP-a. inflaciju i sl. nezaposlenost. raspoloživi dohodak pojedinaca.

isključivanjem međufaznih proizvoda iz obračuna bruto društvenog proizvoda izbjegava se obračunavanje istih proizvoda dva i više puta. to znači da će prilikom korištenja kozmetičkog tretmana u obračun bruto domaćeg proizvoda ući tržišna cijena kozmetičkih preparata koji su u tretmanu korišteni (kao roba). ali i tržišna cijena samog tretmana (kao usluge). ostvaruje se rast životnog standarda i općeg blagostanja. U obračun bruto domaćeg proizvoda ulaze samo dobra i usluge koje su legalno prodate u toku godine što znači da ovaj makroekonomski agregat ne obračunava transakcije koje su izvršene u okviru sive ekonomije. U obračun bruto domaćeg proizvoda ne ulazi vrijednost takozvanih međufaznih proizvoda jer je njihova vrijednost obračunata u vrijednosti finalnih proizvoda. Gospodarski rast podrazumijeva zaposlenost.stopu rasta realnog GDP-a i rastući standard svojih građana. brašno koje je stavljeno na zalihe i nije prodano u toku obračunske godine može se privremeno smatrati finalnom robom. efikasnost. prodaja droge itd. ali kada se to brašno u toku iduće godine upotrebi za proizvodnju kruha njegova vrijednost će se prenijeti na finalni proizvod kao dio cijene finalnog proizvoda. Stopu gospodarskog rasta valja maksimizirati. stabilnost i konkurentnost države. njegova vrijednost će uvećati bruto društveni proizvod. tako. proizvodnost i učinkovitost. Bruto domaći proizvod uključuje samo proizvode koji su proizvedeni u toku obračunske godine. omogućuje se intenzivnije uključivanje u međunarodnu razmjenu. Kako bi se u potpunosti razumjela suština bruto domaćeg proizvoda potrebno je obratiti pažnju na nekoliko značajnih napomena: za izračunavanje GDP se koriste tržišne cijene dobara i usluga.). ostvarilo je ekonomski ili gospodarski rast. usklađivanje regionalnog razvoja unutar nacionalne ekonomije. kao što je i 5 . pod uvjetom da se podiže kvaliteta razvoja. kao ni transakcije koje nastaju iz kriminalnih aktivnosti (šverc. na primjer. rad bosanskog radnika u Njemačkoj je dio njemačkog bruto domaćeg proizvoda (jer je njegovim radom proizveden određeni proizvod na teritoriji Njemačke). u obračun bruto društvenog proizvoda neće ući brašno (iako je brašno finalni proizvod za proizvođača brašna) ako je ono u toku obračunske godine korišteno za proizvodnju kruha (za pekaru brašno nije finalni proizvod već materijal). Obračun bruto domaćeg proizvoda obuhvaća i robu i usluge. npr. U obračun bruto domaćeg proizvoda domaće zemlje ulaze i roba i usluge koje su na teritoriji domaće zemlje proizvele strane kompanije odnosno strani građani.

investicija poduzeća.ppt 6 . Investicije su dodavanja zarada.ekof. Državna potrošnja su svi izdatci države na dobra i usluge.agregati. Bruto investicije ne uzimaju u obzir amortizaciju i zamjenu starih dobara.php?IDJedinice=4742 www. Transferna plaćanja ne računamo jer se ona ne obavljaju u zamjenu za robu ili usluge. U GDP se osim dobara i usluga uračunavaju i bruto investicije. državnih izdataka i neto izvoza. ili sabiranjem faktorskih dohodaka u svim poduzećima bruto domaćeg proizvoda sabiranjem svih finalnih dobara i usluga iskazuje se uključivanjem svih finalnih dobara i usluga koje potrošači kupuju.ac. 2 3 http://www. jer se oni dodaju na nadnice poduzeća.bg. jer je to teško mjeriti. Poreze računamo samo ako obračun obavljamo pristupom pomoću zarada i troškova.2. Podrazumijeva žrtvovanje tekuće potrošnje da bi se povećala buduća potrošnja.2 Bruto domaći proizvod makroekonomski agregat koji istovremeno izražava dvije veličine . poduzeća i država troše svoje dohodke na kupnju ovih dobara pa se GDP dobiva sabiranjem potrošnje pojedinaca. Neto izvoz je razlika između uvoza i izvoza.link-elearning. Bruto društveni proizvod se može računati: • • • Računanje sabiranjem svih finalnih dobara i usluga po tekućim cijenama.rs/nastava/nacionalna/1. i zaliha tijekom godine fondu kapitala države. 3 C= osobna potrošnja GDP=C+I+G+NX I= investicije G=državna potrošnja NX= neto izvoz Osobna potošnja je sva potrošnja koju javnost neke države konzumira tokom godine. To znači da je ukupan dohodak uvijek jednak ukupnom trošku.com/linkdl/elearning/jedinica.rad građanina Njemačke na privremenom radu u Srbiji dio bruto domaćeg proizvoda Bosne i Hercegovine.ukupan dohodak privrednih subjekata i ukupne troškove svih roba i usluga u određenoj privredi. Domaćinstva. opreme. ili sabiranjem dodate vrednosti (value added) svih poduzeća.

nosi sa sobom problem promjenljivosti cijena. Nominalni i realni GDP Makroekonomski agregati se izračunavaju po tržišnim cijenama roba i usluga koje ulaze u njihov sastav. Iz tog razloga se uvode kategorije nominalnog i realnog bruto društvenog proizvoda.Pri obračunu GDP-a koristimo stalne. Makroekonomija skripta. Travnik 2010. Računa se tako da se zbroji nadnica (Wwage). Računanjem GDP na osnovu stalnih cijena dobiva se 4 5 Hodžić K. deflacija. ali i promjena vrijednosti novca (inflacija.. Bruto domaći proizvod kao suma faktorskih dohodaka se predstavlja kao kao ukupna suma dohodaka svih faktora proizvodnje ( nadnica od plaćenog rada. Promjena tržišnih cijena prouzrokuje neusporedivost podataka koji potiču iz različitih perioda. Nominalni bruto domaći proizvod je bruto društveni proizvod koji je obračunat po tekućim cijenama odnosno po tržišnim cijenama dobara i usluga po kojima se one prodaju i kupuju u toku godine za koju se bruto društveni proizvod obračunava. Obračunavanje dobara i usluga po njihovim tržišnim cijenama.pdf 7 . amortizacije (DPdepreciation) i indirektnih poreza (T-taxes). promjena same vrijednosti dobara i usluga.hr/data/materijali/Predavanje%202%20novo.2. Tržišne cijene se mijenjaju pod djelovanjem različitih faktora: promjene odnosa ponude i tražnje. revalvacija). i kamata). prihodi od iznajmljivanja zemlje i profita.pfst. . a ne tekuće cijene kako bismo isključili utjecaj tekućih cijena na visinu GDP-a. profit (Pf-profit). str. renti (R-rent).Arnaut E. Kada se obračunava nominalni društveni proizvod tada je moguće steći uvid u stvarno stanje privrede u promatranoj godini. 28. kamata (i-interest). devalvacija. 4 GDP=W+i+R+Pf+Dp+T 2.. odnosno neusporedivost bruto društvenih proizvoda koji su obračunati po cijenama iz različitih perioda.5 Realni GDP se izražava u stalnim cijenama i mijenja se isključivo pod utjecajem fizičkog obima proizvodnje.Računanje bruto domaćeg proizvoda sabiranjem dodate vrednosti svih poduzeća računa se tako da koristimo tehniku pribrajanja dodate vrijednosti koja predstavlja razliku između vrijednosti prodaje i troškova mamaterijala upotrebljenih za finalni proizvod. www.

Potencijalni GDP je dugoročni trend realnog GDP i predstavlja dugoročne proizvodne mogućnosti koju nacionalna ekonomija može ostvariti uz održavanje stabilnih cijena. koji nazivamo GDP deflator. Nominalni GDP se podijeli sa indeksom cijena i pomnoži sa 100 da bi se dobio realni GDP. Potencijalni i stvarni GDP Potencijalni GDP predstavlja maksimalni nivo proizvodnje koju nacionalna ekonomija može proizvesti. Ako je stvarni GDP manji od potencijalnog to znači da su faktori proizvodnje dijelom nezaposleni. 2. dolara u Postotak capita a od capita (nominal) int. Deflator GDP je indeks cijena kojim se vrši korekcija novčane vrijednosti svih roba i usluga koje ulaze u sastav GDP uslijed promjena cijena. per prosjeka EU-BDP- 8 . Veliki GDP jaz znači da ekonomija zemlje djeluje unutra granica svojih proizvodnih mogućnosti i da zaostaje u ekonomskom rastu. Društvo efikasno iskorištava svoje faktore proizvodnje samo ako je stvarni GDP na nivou potencijalnog. Ti podaci se izražavaju u US dolarima i u međunarodnim dolarima.njegova vrijednost očišćena od utjecaja porasta općeg nivoa cijena. Pošto nominalni GDP i realni GDP moraju biti u isti u baznoj godini. u postupku koji nazivamo deflacioniranje. Realni GDP dobijemo tako da nominalni GDP podijelimo sa indeksom cijena. prema kupovnoj snazi nacionalne valute.3. Cilj makroekonomske politike je da GDP jaz bude što manji. Potencijalni proizvod određen je: • • raspoloživošću faktora proizvodnje efikasnošću kojom se ovi faktori kombiniraju Stvarni GDP je obično manji od potencijalnog GDP. GDP deflator za baznu godinu iznosi uvijek 100. Ako se ukupno ostvareni GDP stavi u odnos sa ukupnim brojem stanovnika dobije se GDP po stanovniku (GDP per capita). Razlika između potencijalnog i stvarnog GDP se naziva GDP jaz. BDP u Europskim zemljama Države BDP (PPP) BDP (PPP) BDP u milijunima per int. Podatke o veličini ukupnog GDP i GDP per capita objavljuje Svjetska banka svake godine za gotovo sve zemlje svijeta.

949 2.088.933 82.884 6.075 6.715 2.259 6.329 51. dolarima Europska Unija Luksemburg Irska Danska Austrija Finska Belgija Nizozemska Ujedinjeno Kraljevstvo Njemačka Švedska Francuska Italija Španjolska Grčka Slovenija Cipar Malta Portugal Češka Estonija Mađarska Slovačka Litva Latvija Poljska Bugarska Rumunjska Hrvatska Turska Makedonija Bosna i Hercegovina Albanija Srbija Crna Gora 13.763 41.533 218.559 5. u GDP nije uračunata vrijednost dobara i usluga 9 .933 10.307 9.243 18.006 1.683 179.902 25.673 20.922 18.078 31.220 56.727 24.081 20.796 190.539 19.338 10.447 217.163 54.844 10.700 1.383 28.810 24.162 33.135 37.927 57.502 298.426 556.171 1.738 6.609 10.960 36.112 3.804 653.908 33.733 24.791.923 8.620 10.692 8.418 25.214 4.074 9.404 274.186 12.698.000 15.914 11.046 14.025 45.061 14.493 49.346 22.505 18.894 76.756 15.840.833 35.004.694 296.684 32.326 549.774 3.705 16.343 101.162 2.399 36.dolarima u int.674 27.079 30.548 31.839 8. GDP ne predstavlja savršeno mjerilo ekonomskog blagostanja zemlje zbog toga što promjene veličine GDP ne govore o cilju proizvodnje u makroekonomiji.892 210.331 42.694 203.040 2.598 19.298 17.030 18.417 3.461 32.800 Izvor: CIA World Factbook Podaci se odnose na procijeni BDP-a za 2007.152 13.937 91.189 34.194 191.141 353.175 3.377 30.474 41.266 41.417 33.926 61.542 39.985 34.412 32.784 (PPP) per capita 100% 273% 162% 134% 130% 122% 122% 119% 118% 117% 117% 112% 109% 103% 89% 88% 84% 76% 74% 74% 69% 68% 67% 60% 54% 52% 39% 36% 50% 32% 31% 25% 22% 22% 15% 2.459 23.203.454 37.062 19.419 21.779 44. godinu Iako GDP odražava veličinu ekonomskog rasta.

Tada bi se imala prava mjera GNP. str. NEW je prilagođena mjera društvenog proizvoda koja uključuje samo one stavke potrošnje i investicija koje izravno doprinose ekonomskom blagostanju. . ali zato oni ulaze u NEW. ali povećava NEW. Nezakonite aktivnosti se ne uračunavaju ni u GNP ni u NEW. Možemo za primjer uzeti telmoelektranu čija proizvodnja električne energije jedne termoelektrane ulazi i povećava GNP. su ustvari loši efekti nekih privrednih aktivnosti koje treba oduzeti od GNP.Arnaut E. poreza. Makroekonomija skripta. Međutim. i kao rezultat imaju određene efekte iako se ti efekti nikada ne uračunavaju u GNP jer nema ni evidecije o njima. GDP ne govori o kvaliteti života niti o socijalnim nejednakostima. na određenom nivou životnog standarda javlja se potreba i želja da se radi kraće kako bi se dobilo više slobodnog vremena.36-39 10 . Travnik 2010. Neregistrirana privreda ne povećava vrijednost GNP. neto ekonomsko blagostanje ne uključuje one sastavnice GDP-a koje ne doprinose blagostanju pojedinca a uključuje one stavke koje su van GDP-a i to čine. tj. Zakonite aktivnosti se ne uračunavaju u GNP jer nema evidencije o njima.. nezakonite i aktivnosti koje su zakonite ali nisu registrirane zbog npr. pa se cijeni da je iskazani GNP uvijek manji od realnog koji objektivno sadrži efekte neregistrirane privrede. Međutim rad termoelektrane izaziva posledice na čovjekovu okolinu kroz zagađivanje zraka. a one se po pravilu ne oduzimaju.6 U tu svrhu se koristi pokazatelj neto ekonomsko blagostanje (NEW-Net Economic Welfare). na drugoj strani povećava se lično zadovoljstvo jer na raspolaganju ostaje više vremena koje se koristi prema vlastitom zadovoljstvu. Tada ljudi rade ono što vole. pa je prema tome manji i GNP.ekonomskih aktivnosti koje nisu registrirane.. Postoje dvije vrste neregistriranih aktivnosti. • NEW = GDP – Dep + dokolica i siva ekonomija – zagađenje okoliša Ostali makroekonomski agregati 6 Hodžić K. a radi se o: vrijednost slobodnog vremena je stavka koja ne povećava GNP ali povećava NEW. a ovi loši efekti umanjuju i NEW jer zagađenja umanjuju ekonomsko blagostanje. zemljišta i sl. Naravno ako se manje vremena radi i efekti proizvodnje su manji. jer u svakoj nacionalnoj ekonomiji ljudi obavljaju određene aktivnosti a da se to ne prijavljuje državi. Šteta na čovjekovoj okolini. Te loše efekte treba utvrditi i oduzeti od efekta ukupne proizvodnje termoelektrane.

ona i postepeno prenose dio svoje vrijednosti na gotove proizvode.Bruto domaći proizvod je najkorišteniji makroekonomski agregat. tako i za uspoređivanje između različitih zemalja. Bruto nacionalni proizvod je jednak: • • • • • Sumi izdataka na tekuću potrošnju Bruto investicijama Obrtnim fondovima Saldu izvoza i uvoza robe i usluga Neto profitu od faktora proizvodnje u inozemstvu Neto nacionalni proizvod . Definiran je konvencijom u okviru standardiziranih sustava društvenih računa Ujedinjenih naroda. Kao što je poznato sredstva za rad se neće potrošiti u jednom proizvodnom ciklusu. Makroekonomija. Kako se sredstva za rad postepeno troše. međutim. Taj dio sredstava koji se prenosi na gotove proizvode zove se amortizacija.predstavlja bruto društveni proizvod umanjen za troškove amortizacije (amortizacija predstavlja novčane izdatke kojima se pokriva trošenje osnovnih sredstava.(NNP .Net National Product) . GNP razlikuje se od BDP-a po tome što uzima u obzir vrijednost finalnih dobara i usluga koje su proizveli svi državljani neke države. U ovisnosti o vrsti proizvodnje. kako za makroekonomsku analizu privrede konkretne zemlje. Realni GNP izražava vrijednost proizvodnje u stalnim cijenama iz jedne godine. Pri tome je nevažno da li se ti faktori proizvodnje nalaze u zemlji ili inozemstvu. objekata. bez obzira na mjesto stvaranja tih dobara i usluga. Ostali makroekonomski agregati su: Bruto nacionalni proizvod – BNP (engl. U bruto nacionalni proizvod bi ušao dohodak bosanskog radnika u na privremenom radu u Njemačkoj. ali bi bio isključen dohodak njemačkog državljanina koji je on ostvario u Bosni i Hercegovini. BNP) je vrijednost svih finalnih dobara i usluga proizvedenih pomoću domaćih faktora proizvodnje unutar nekog razdoblja. Amortizacija je prenosna vrijednost sredstava za rad. Bruttonationalprodukt. Danas se GNP koristi manje od bruto domaćeg proizvoda . gross national product. pa zato izražava samo promjene u količinama proizvedenih dobara i usluga. obračunava i druge agregate koji se međusobno razlikuju po strukturi odnosno po kategorijama dohotka koje uključuju odnosno isključuju. GNP. već ona traju mnogo duže. sredstva za rad se koriste u proizvodnim ciklusima duži vremenski period. Amortizacija se u osnovi ne 11 . njem. opreme u privredi).

U osnovi. Raspoloživi dohodak pojedinaca . U ovisnosti o kriterijima koji se primjenjuju. Nacionalni dohodak je novčani izraz novostvorene vrijednosti proizveden u jednoj zemlji za godinu dana.dohodak koji ostaje pojedincima (domaćinstvima) poslije reguliranja njihovih obaveza prema državi (porezi). Razlikuje se od neto nacionalnog proizvoda jer ne uključuje poreze koje plaćaju poduzeća. uključuje i prihod pojedinaca (domaćinstava) od kamata kao i eventualnu pomoć od države.(ND . jednak ukupnim nadnicama. Nacionalni dohodak se pored toga izražava kao: realni nacionalni dohodak i nominalni nacionalni dohodak. dakle dohodcima proizvodnih inputa.National Income) je ukupan dohodak koji su zaradili građani određene zemlje.8 Dohodak pojedinaca . kapitala i zemlje.hr/rjecnik-financijski/pojmovi/bruto%20nacionalni%20proizvod http://www.php?IDJedinice=4742 12 .link-elearning. Nacionalni dohodak je maksimalna vrijednost koju jedna zemlja smije potrošiti a da se ne naruši vrijednost kojom je ta zemlja raspolagala prije potrošnje tog dohodka.com/linkdl/elearning/jedinica. Nacionalni dogodak je. Nacionalni dohodak je jednak sumi faktorskih dohodaka koje primaju vlasnici radne snage. zapravo.7 Nacionalni dohodak . • • 7 8 DI = C + S DI = NI – (Td + Tp) http://wmd. kao novčani izraz novostvorenih proizvoda i usluga i naturalno. Realni nacionalni dohodak predstavlja novostvorenu vrijednost ali u stalnim cijenama. To je ujedno dobar instrument ekonomske politike preko čije visine se može značajno uticati na tokove i dinamiku društvene proizvodnje. Radi se o tekućem dohodku svedenom na jednu baznu godinu. rentama i kamatama. amortizacija može biti funkcionalna ili vremenska.predstavlja dohodak koji su pojedinci (odnosno domaćinstva) zaista primili i koji im je već isplaćen. odnosno preračunat na cijene iz tekuće na izabrane baze godine. profitima.može precizno utvrditi. kao masa proizvoda i usluga stvorenih tokom jedne godine. izračunava se tako da se od ukupnog dohotka (NI) oduzmu neposredni porezi (Td) i pridodaju transferna plaćanja (Tp). nacinalni dohodak se izračunava : vrijednosno. a uključuje novčanu pomoć poduzećima.

Najvažniji i najčešće korišteni makroekonomski agregat je bruto domaći proizvod.702 5.5 2009. Bruto domaći proizvod je mjera ukupnog finalnog outputa u jednoj državi za određeni vremenski period. 24. Izvor za sve podatke u donjoj tabeli su Centralna banka Bosne i Hercegovine i Međunarodni monetarni fond koji redovno na svojim internet stranicama objavljuju opsežnije podatke o makroekonomskim kretanjima u Bosni i Hercegovini.9 2008. ZAKLJUČAK Društveno računovodstvo se bavi mjerenjem ukupne makroekonomske aktivnosti. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI INDIKATORI BOSNE I HERCEGOVINE Makroekonomski indikator Nominalni BDP u milionima KM Realni BDP stopa rasta u procentima Bruto devizne rezerve u milionima KM Saldo tekućeg računa u milionima KM Vanjski dug u procentima BDP-a Servisiranje vanjskog duga u procentima izvoza 2007. Također postoje potencijalni i stvarni bruto domaći proizvod. što čini realni bruto domaći proizvod i u stalnim cijenama što se naziva nominalni bruto domaći proizvod i sa njegovim računanjem se stječe realni uvid u stvarno stanje privrede u promatranoj godini.2 6.734 17.261 18.2 2.dio dohotka koji pojedincima (domaćinstvima) ostane preko dohotka koji je dovoljan samo za zadovoljavanje elementarnih životnih potreba. 13 . vanjskom dugu i servisiranju vanjskog duga. 23. a stvarni bruto domaći proizvod predstavlja domaći proizvod koji je zaista ostvaren u privredi određene zemlje u periodu od godinu dana.296 -3. realnom bruto domaćem proizvodu (stopa rasta ili pada u procentima). te podaci o bruto deviznim rezervama.2 6. U donjoj tabeli se nalaze podaci o nominalnom bruto domaćem proizvodu (BDP).Diskrecioni dohodak pojedinaca .950 -3.7 6. Potencijalni bruto domaći proizvod predstavlja maksimalni nivo proizvodnje koju nacionalna ekonomija može proizvesti.760 6.2 2.7 3. saldu tekućeg računa.2 3.699 -2. Da bi jedna zemlja to postigla makroekonomija je razvila makroekonomske agregate. 21.807 21. Može se mjeriti u tekućim cijenama.212 -1.

Ostale makroekonomske agregate čine bruto nacionalni proizvod..php?IDJedinice=4742 3.pdf 5. LITERATURA 1.Bruto domaći proizvod nije najbolji pokazatelj blagostanja jedne zemlje i zbog toga je razvijen sistem neto ekonomsko blagostanje (NEW) koji ne uključuje one sastavnice bruto domaćeg proizvoda koje ne doprinose blagostanju pojedinca a uključuje one stavke koje su izvan bruto domaćeg proizvoda i to čine. dohodak pojedinca. www. www.. nacionalni dohodak. raspoloživi dohodak pojedinca i diskrecioni dohodak pojedinca.com/linkdl/elearning/jedinica.2. Hodžić K.ekof.hr/rjecnik-financijski/pojmovi/bruto%20nacionalni%20proizvod 14 .bg. 4.link-elearning. neto nacionalni proizvod.rs/nastava/nacionalna/1.ac.hr/data/materijali/Predavanje%202%20novo.agregati. Makroekonomija skripta. http://www.ppt 4. http://wmd.Arnaut E.pfst. 2. Travnik 2010.

15 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->