P. 1
Bihac Konferencija Zbornik CD

Bihac Konferencija Zbornik CD

|Views: 2,304|Likes:
Published by dada

More info:

Published by: dada on Dec 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

text

original

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

Međunarodna konferencija/international conference
“Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja” “Protected areas in function of sustainable development” Bihać, 6.-8. studenoga 2008. /Bihać, from 6th-8th November 2008 ZBORNIK RADOVA/CONFERENCE PROCEEDINGS

nakladnik/Publisher
Federalno ministarstvo okoliša i turizma Federal Ministry of Environment and T ourism

Za nakladnika/for Publishers
Dr.sc./PhD Nevenko Herceg ministar okoliša i turizma Federacije BiH /Minister of environment and tourism of Federation of BiH

uredništvo/ editorial board
dr. sc./PhD Nevenko Herceg akademik/academician Sulejman Redžić dr. sc./PhD Jasenka T opić mr. sc./MSc Mehmed Cero dr.sc./PhD Zlatko Bulić mr.sc./MSc Anto Matić T omislav Lukić, prof.

Glavni i odGovorni urednik/editor in chief
dr. sc./PhD Nevenko Herceg

iZvršna urednica/executive editor
Karmela Mabić, dipl. ing./BSc

lektura i korektura/ lanGuaGe editinG
Jozo Kraljević, prof. Marjana Previšić, prof.

Prijevod s enGleskoG jeZika/ translation froM enGlish
Jozo Kraljević, prof.

računalna obrada i tisak/ coMPuter ProcessinG and Print
FRAM ZIRAL d.o.o.

naklada/coPies
1000 primjeraka/1000 copies
CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna knjižnica HNŽ Mostar UDK 502.13(497.6)(082) 338.48:502](497.6)(082) 504(497.6)(082) MEĐUNARODNA konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja (2008 ; Bihać) Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja, [Bihać, 6. - 8. studenoga 2008.] : zbornik radova / [organizator=organizer Federalno ministarstvo okoliša i turizma=Federal ministry of environment and tourism ; glavni i odgovorni urednik=editor in chief Nevenko Herceg ; prijevod s engleskog jezika=translation from English Jozo Kraljević]. – Sarajevo : Federalno ministarstvo okoliša i turizma, 2008 ( [Mostar] : FRAM ZIRAL). – 600 str. : ilustr. [djelomično u bojama] : 24 cm Bibliografija iz svakog rada. – Sažeci na engl. jeziku 1. HERCEG, Nevenko 2. FEDERALNO ministarstvo okoliša i turizma
NAPOMENA: U zborniku su objavljeni samo radovi koji su uredništvu dostavljeni u zadanom roku. Uredništvo ne snosi odgovornost za kvalitetu fotografija koje se koriste kao ilustracije u radovima budući da se one objavljuju kao u dostavljenom izvorniku, a potpuno su izostavljene one koje ne zadovoljavaju minimalne uvjete kvalitete potrebne za tisak.

ZBORNIK RADOVA

Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

Međunarodna konferencija

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

UVODNA RIJEČ

Poštovani čitatelji,

s osobitim zadovoljstvom ovim vas zbornikom radova podsjećam na Međunarodnu konferenciju o zaštićenim područjima “Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja“ što je od 6. do 8. studenoga 2008. održana u Bihaću u organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Međunarodna konferencija o zaštićenim područjima “Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja“, čiji su pokrovitelji bili Vlada Federacije BiH i Općina Bihać, predstavljala je veliki događaj za Bosnu i Hercegovinu koja intenziviranjem zaštite svojih prirodnih vrijednosti nastoji osigurati održivi razvoj prihvaćajući načela uravnoteženog ekonomskog rasta i visokog stupnja zaštite, ali i unapređenja kvalitete prirode i okoliša. Održivo korištenje, zaštita i razvoj prirodnih resursa je condito sine gua non dugoročnog razvoja na globalnoj razini. Europa, kojoj pripadamo i čijoj politici težimo, čvrsto se obvezala održivom razvoju kao ključnom načelu njezinih politika i akcija. Za Bosnu i Hercegovinu, koja sigurno stoji na putu ubrzanog približavanja Europskoj uniji, konferencija o zaštićenim područjima i potpora koju su njezinom održavanju pružili Svjetska banka, Europska komisija, UNDP, IUCN, WWF i REC potvrda je pripadnosti svjetskoj obitelji onih koji na različite načine skrbe o prirodi kako bi se iznimno prirodno bogatstvo sačuvalo i za buduće naraštaje. Uz brigu oko zaštite prirodnih vrijednosti i povećanja površina zaštićenih područja, cilj konferencije je bio osigurati primjerenu valorizaciju zaštićenih područja na način da se osigura održivi razvoj koji podrazumijeva dugoročni ekonomski razvoj koji nije u suprotnosti s principima zaštite i maksimalno uključuje lokalne zajednice. Prirodne ljepote planinskih masiva Bosne i Hercegovine sa vrhunskim botaničkim endemskim genetskim fondom, Ramsarska područja Hutovog blata, Livanjskog polja i Bardače, neotkrivena speleološka vrijednost špilje Vjetrenica i mnogih drugih znanih i neznanih kraških podzemnih ekosustava, slapovi Une, Plive i Trebižata predstavljaju neiskorišteno blago nama na dohvat ruke. Kako očuvati taj postojeći, iznimno vrijedan prostor i iz njega stvoriti nove vrijednosti te osigurati održivi razvoj zaštićenih područja, pitanja su o kojima se raspravljalo na Međunarodnoj konferenciji o zaštićenim područjima “Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja“. 

Nesporno je kako su pobrojane, ali i mnoge druge manje znane prirodne vrijednosti, izazov ne samo za domaće nego i inozemne znanstvenike čije je područje interesa zaštita prirode. Više od pedeset znanstvenih i stručnih radova istaknutih domaćih i inozemnih autora svjedoči o velikom interesu koji je održavanje konferencije “Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja“ pobudilo kod znanstvenika, stručnjaka i udruga koje se brinu o zaštiti prirode, ali i kod vlada najvećeg broja država iz našeg okruženja. Cijeneći iskustava dobre prakse država iz okruženja, kroz razmjenu znanja i iskustava, zagovarajući regionalni pristup, partnerstvo i suradnju na konferenciji “Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja“ želja nam je bila sagledati i razriješiti dvojbu između gospodarskog razvoja i očuvanja prirode uz puno uvažavanje potreba lokalnog stanovništva i uz promicanje poduzetničke djelatnosti. Jedan od osnovnih preduvjeta za ostvarivanje održivoga razvoja je djelotvorno sudjelovanje javnosti kako u pripremi politike zaštite prirode tako i u njezinoj provedbi. Sudjelovanjem na konferenciji “Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja“ spremnost za djelatno uključivanje i preuzimanje vlastitog dijela odgovornosti za stvaranje uvjeta za općedruštveni razvoj uz istodobnu zaštitu prirode, pokazale su jedinice lokalne i regionalne uprave, institucije civilnog društva i javne osobe koje u izdašnom i ekološki još uvijek visoko vrijednom prostoru prepoznaju razvojnu šansu Bosne i Hercegovine. Na tom tragu trodnevni skup u Bihaću, okupljajući na jednom mjestu istaknute znanstvenike, stručnjake i javne osobe iz Bosne i Hercegovine i inozemstva koji na različite načine skrbe o prirodi, imao je za cilj pronaći odgovore na pitanje kako očuvati i zaštititi postojeće prirodne vrijednosti, ali i osigurati njihovu primjerenu valorizaciju koja omogućava održivi razvoj zaštićenih područja. U dobroj vjeri kako je Međunarodna konferencija o zaštićenim područjima “Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja“ ispunila očekivanja i doprinijela ostvarenju zajedničkog cilja, održivog upravljanja prirodom, preporučam Vam Zbornik radova koji potvrđuje kako su prirodne ljepote naš najvrjedniji resurs dok je njihova zaštita nasušna potreba, a nikako ne prevelik luksuz kako se ponekad čini.
predsjednik Organizacijskog odbora dr. sc. Nevenko Herceg, ministar okoliša i turizma Federacije BiH 

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

orGaniZator/orGaniZer
FEDERALNO MINSTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA/ FEDERAL MINISTRY OF ENVIRONMENT AND TOURISM

Pokrovitelj/sPonsor
VLADA FDERACIJE BiH/GOVERNEMENT OF FEDERATION BiH SVJETSKA BANKA/WORLD BANK MISSION TO BiH EUROPSKO KOMISIJA/EUROPEAN COMMISSION MISSION TO BiH OPĆINA BIHAĆ/MUNICPALITY OF BIHAĆ

suorGaniZatori/co-orGanisers
WWF, UNDP UNEP , ,IUCN, VELEPOSLANSTVO MAĐARSKE U BiH/ THE EMBASSY OF HUNGARY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA OPĆINA BIHAĆ/MUNICIPLAITY OF BIHAĆ VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA/ŽUPANIJE / GOVERMENT OF UNA-SANA CANTON PARK PRIRODE HUTOVO BLATO/NATURE PARK HUTOVO BLATO PARK PRIRODE BLIDINJE/NATURE PARK BLIDINJE TZ UNSKO-SANSKOG KANTONA/ŽUPANIJE/ TOURIST ASSOCIATION OF UNA-SANA CANTON DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE RH/ STATE INSTITUTE FOR NATURE PROTECTION OF REPUBLIC OF CROATIA REC BiH, UDRUGA/ASSOCIATION „LIJEPA NAŠA ČAPLJINA, “ EKUS Bihać , UDRUGA/ASSOCIATION VJETRENICA

Medijski Partneri/Media Partners
FEDERALNA TELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE/ FEDERAL TV OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, RADIO BiH, RADIO HERCEG BOSNA, FENA, ONASA, VEČERNJI LIST, DNEVNI AVAZ, DNEVNI LIST, OSLOBOĐENJE, NEZAVISNE NOVINE 

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

PROGRAM – AGENDA
PRVI DAN
6. STUDENOGA/NOVEMBRA 2008. 14,00-18,00 Akreditiranje (Hotel “PARK”, Bihać) Panel: “ZAŠTIĆENA PODRUČJA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA” (Kulturni centar Bihać) 18,00-20,00 Uvodni panel “Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja” Dr. sc. Nevenko Herceg, ministar okoliša i turizma Federacije BiH Marco Mantovanelli, direktor ureda Svjetske banke za BiH, Predrag Nenezić, ministar turizma i zaštite životne sredine Crne Gore, Paolo Lombardi, direktor WWF-a u Rimu, Dr. sc. Johan Hesse, prvi tajnik misije Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu i voditelj Operativnog odjela za gospodarske reforme i prirodne resurse, Davorin Marković, ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu prirode Republike Hrvatske 19,10-19,30 Bosna i Hercegovina – zemlja raznolikosti Dokumentarni film, Marinko Dalmatin, dipl. ing. biol. 19,30-20,00 Svečana dodjela priznanja i nagrada Obraćanje domaćina: Šemsudin Dedić, premijer Unsko-sanskog kantona/županije Mr. sc. Hamdija Lipovača, načelnik općine Bihać 20,00 Svečana zajednička večera za sve sudionike uz prigodan kulturno umjetnički program (Hotel “PARK”, Bihać)

DRUGI DAN
7. STUDENOGA/NOVEMBRA 2008. (Kulturni centar Bihać) 9,00-9,10 Pozdravni govori 9,15-11,30 I. Sesija – zaštićena područja, iskustva iz BiH i regije 11,30-15,00 II. Sesija- starteški dokumenti zaštite prirode 15,10-18,00 III. Sesija- koncept održivog razvoja u zaštićenim prirodnim područjima 18,00-18,15 Usvajanje zaključaka

TREĆI DAN
8. STUDENOGA/NOVEMBRA 2008.

9,00-12,00

Posjet nacionalnom parku “Una”, Bihać 11

PROGRAMME-AGENDA
FIRST DAY
6th NOVEMBER YEAR 2008. 14:00-18:00 Accreditation (Hotel “PARK”, Bihać) Panel: “PROTECTED AREAS IN FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT” (Culture Centre Bihać) 18:00-20:00 Introductory panel “Protected areas in function of sustainable development” PhD Nevenko Herceg, minister of environment and tourism of Federation of BiH Marco Mantovanelli, director of the Office of the World Bank for Bosnia and Herzegovina Predrag Nenezić, minister of tourism and protection of the living evironment of Montenegro Paolo Lombardi, director of WWF office in Rome PhD Johan Hesse, Fist secretary of the mission of EC to Bosnia and Herzegovina and Head of the operational department for economical reforms and natural resources Davorin Marković, director of State institute for protection of nature of republic of Croatia 19:10-19:30 Bosnia and Herzegovina-country of diversity, Documentary film, Graduated Eng. Biology Marinko Dalmatin

19:30-20:00 The ceremony of giving the recognitions and awards Addressing of hosts: Šemsudin Dedić, Prime minister of the Una-sana canton MSc Hamdija Lipovača, Mayor of Bihać 20:00 The dinner ceremony for all participants and cultural artistic programme (Hotel “PARK”, Bihać)

SECOND DAY
7th NOVEMBER YEAR 2008. (Culture Centre Bihać) 09:00-09:10 Greeting speeches 09:15-11:30 I. Session – protected areas, experinces from BiH and region 11:30-15:00 II. Session- strategic documents on nature protection 15:10-18:00 III. Session- concept of sustainable development in the protected natural areas 18:00-18:15 Adoption of conslusions

THIRD DAY
8th NOVEMBER YEAR 2008. 9:00-12:00 Visit to national park Una, Bihać

12

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Prepuna dvorana Kulturnog centra u Bihaću 13 .

Šemsudina Dedića 14 .Izlaganje ministra Hercega na panelu Uvodno obraćanje premijera USK.

mr sc. ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu prirode RH 15 .ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Načelnik općine Bihać. Hamdija Lipovača Davorin Marković.

dopredsjednica FBiH Davor Čordaš.Spomenka Mičić. dopredsjednik RS 16 .

Sveučilište u Zagrebu Izlaganje o GIS-u za Nacionalni park Una 1 . Jasenka Topić.sc.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Prof. dr .

Priznanje općine Bihać ministru Hercegu Sudionici panela u društvu domaćina 1 .

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Ministar Herceg sa suradnicima u društvu Zlatka Bulića Ugledni gosti uoči press konferencije 1 .

Najava Konferencije na pressu Vlade FBiH 20 .

Uz izraze dobrodošlice svima vama. koji su prihvaćanjem pokroviteljstva dodatno osnažili značaj konferencije i time potvrdili da u izdašnom i ekološki još uvijek visoko vrijednom prostoru vide razvojnu šansu Bosne i Hercegovine. Cijenjeni gosti. Nesporno je i kako su te prirodne vrijednosti. a prvog na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. 21 . Zadovoljstvo mi je kazati kako intenziviranjem zaštite prirodnih vrijednosti. stalni izazov ne samo za domaće nego i inozemne znanstvenike čije je područje interesa zaštita prirode. činjenica je i kako naš odnos prema prirodi nije uvijek u skladu sa njezinim osnovnim zakonima. Bosna i Hercegovina u posljednje vrijeme nastoji osigurati održivi razvoj prihvaćajući načela uravnoteženog gospodarskog rasta i visokog stupnja zaštite prirode kako bi se iznimno prirodno bogatstvo sačuvalo i za buduće naraštaje. gradu nadomak nedavno proglašenog Nacionalnog parka “Una”. koja u fokusu ima zaštićena područja. trećeg nacionalnog parka u državi Bosni i Hercegovini. ali i zahvaliti vam na velikom odazivu iz kojeg iščitavamo vašu spremnost da preuzmete vlastiti dio odgovornosti za stvaranje uvjeta za općedruštveni razvoj uz istodobnu zaštitu prirode. održava upravo u Bihaću. Međutim. Nevenko Herceg ministar okoliša i turizma Federacije BiH Gospođe i gospodo.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Dr. izuzetno mi je zadovoljstvo i čast pozdraviti Vas u ime Federalnog ministarstva okoliša i turizma i u svoje osobno ime. dopustite da izrazim zahvalnost Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Općini Bihać. Prijatelji prirode. Gospođe i gospodo. Duboko sam uvjeren kako dijelite naše zadovoljstvo zbog činjenice da se konferencija. sc. sigurno neću kazati ništa novo ako ponovim kako je Bosna i Hercegovina među rijetkim zemljama u svijetu koje se mogu pohvaliti iznimnim prirodnim vrijednostima.

koji mogu biti komparativna prednost na užem i širem tržištu. uvođenjem intersektorskog pristupa. proizvodnja organske hrane. Naše opredjeljenje za održivi razvoj zaštićenih područja s jedne strane stoji u direktnoj funkciji održivog razvoja Bosne i Hercegovine.Jedna od prisutnih predrasuda na ovim našim prostorima je kako zaštita prirodnih vrijednosti dolazi u sukob s interesima gospodarskog rasta. uzgoj ljekobilja i šumskih plodova. osmisliti njihovo korištenje na dopušten način i izvesti konkretne projeke. Međunarodnu konferenciju o zaštićenim područjima organizirali smo sa željom da. uvezivanjem zaštićenih područja u europsku mrežu Natura 2008 i Smaragdnu mrežu. zaštita i razvoj prirodnih resursa kao uvjet bez kojeg nema dugoročnog razvoja na globalnoj i regionalnoj razini. te mnogi drugi eko i etno turistički proizvodi i sadržaji. usvajanjem europskih standarda. sa svojim izuzetnim prirodnim vrijednostima i resursima. kroz razmjenu znanja i iskustava. Stoga je u ukupnim aktivnostima uspostavljanja i upravljanja zaštićenim područjima. Svjesno ili nesvjesno zaboravlja se kako su zaštićena područja. 22 . sagledamo ne samo iznimne prirodne vrijednosti koje pojedinačno posjedujemo nego i da započnemo suradnju koja će izaći iz uskih lokalnih i nacionalnih okvira. kao što su: tradicionalna poljoprivreda. potrebno detaljno valorizirati raspoložive potencijale. Stvaranjem konsenzusa o važnosti zaštićenih područja. Iskustva dobre prakse država iz našeg okruženja dokazuju kako je moguće primjenjujući koncept održivog razvoja postići potpuni balans između zaštite prirode i gospodarskog rasta. Cijenimo kako naglasak treba staviti na originalne sadržaje. koji će pomoći ruralnom razvoju. kamen temeljac strategije očuvanja bioraznolikosti. tradicionalni zanati i rukotvorine. a istodobno predstavljaju i značajan potencijal za održivi gospodarski razvoj zemlje. a napose jačanjem regionalne suradnje ne samo da si osiguravamo pripadnost svjetskoj obitelji onih koji skrbe o prirodi nego više od toga osiguravamo budućnost našim potomcima. Iskreno se nadam. kako će ono što će se čuti ovdje pomoći da pronađemo najbolja rješenja za primjerenu valorizaciju zaštićenih područja na način da se osigura održivi razvoj što podrazumijeva dugoročni gospodarski razvoj koji nije u suprotnosti s principima zaštite i maksimalno uključuje lokalne zajednice. zadržavanju i vraćanju stanovnika. a s druge strane u funkciji nacionalnog doprinosa svjetskim nastojanjima da se osigura održivo iskorištavanje. razvijanjem i jačanjem mreže za razmjenu informacija i prakse.

u dobroj vjeri kako će Međunarodna konferencija “Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja“ ispuniti naša i vaša očekivanja te doprinijeti ostvarenju zajedničkog cilja. želim nam uspjeh u radu.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Gospođe i gospodo. Hvala! Registriranje sudionika konferencije u Bihaću 23 . održivog upravljanja prirodom.

24 .

projekt će također pomoći stvaranju uvjeta za održiv i uravnotežen ekonomski razvoj. na koju ste pozvani da prisustvujete. zaštićena područja i prirodna staništa unutar njih pružaju niz društvenih i ekonomskih koristi društvu. Zaštićena područja nude mjesto za rekreaciju. Veliko nam je zadovoljstvo poželjeti dobrodošlicu BiH u ovu porodicu i s nestrpljenjem očekujemo da zajedno proslavimo uspjeh ove međunarodne konferencije i naših zajedničkih napora. Ovaj pomak u politici će približiti BiH međunarodnim praksama za održivo vladino financiranje i možda će biti model za druge zemlje u regiji. značajno je što će se u bliskoj budućnosti uspostaviti nova zaštićena područja. Sve se više spoznaje da su i održivi razvoj i zaštićena područja neophodni i da se međusobno jačaju. Vrlo je značajno što su sada oba entiteta u BiH opredijeljena da osiguraju sredstva iz vladinog proračuna za zaštićena područja. Odajemo priznanje inicijativi organizacijskog odbora. koji je pokrenut upravo prije mjesec dana u Nacionalnom parku “Sutjeska“. očuvati obnovljive resurse koji se eksploatiraju i apsorbirati zagađivače i ugljik. sa predsjedavajućim ministrom Hercegom na čelu. utjecati na režim padalina i lokalnu klimu. spriječiti eroziju tla. Svjetska banka ima dugotrajno partnerstvo s europskim zemljama na upravljanju zaštićenim područjima i zaštiti biodiverziteta.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Marco Mantovanelli Svjetska banka direktor Ureda za BiH Dame i gospodo. Ona mogu zaštititi slivove i regulirati protok vode. uključujući i Projekt šumskih i planinskih zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini. edukaciju i duhovno uzdizanje. Gledajući zaštićena područja u kontekstu šireg krajolika. Također. turizam. istraživanje. Svjetska banka je najveći pojedinačni izvor financiranja za zaštitu biodiverziteta i pruža podršku za projekte zaštićenih područja u većini zemalja balkanske regije. kao što se potvrđuje i ovom relevantnom međunarodnom konferencijom organiziranom u pravo vrijeme. što je prilika za zemlju da ispuni svoje obveze po Konvenciji o biodiverzitetu i učini korak u pravcu ispunjavanja zahtjeva EU Natura 2000. i zahvaljujemo im što su nas pozvali na ovaj važan događaj. Putem projekta zemlja će moći povećati površinu pod zaštitom do razina koje odgovaraju lokalnim potrebama i u skladu sa regionalnim prosjecima. 25 .

26 .

koji je ove godine objavio prvo izvješće o dosad učinjenom. troškovi poremećaja svjetskih ekosustava su potencijalno mnogo. godine: Milenijska procjena ekosustava.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Paolo Lombardi direktor WWF-ovog Ureda za mediteranski program Vaša ekscelencijo ministre okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine. tri četvrtine usluga ekosustava koje se procjenjuju u izvješću. drage kolege. bit će sve teže i teže osigurati ljudski boljitak ako se ekosustavi svijeta. Ovaj bih kratki uvod želio započeti prisjećanjem na jedno važno izvješće Ujedinjenih naroda iz 2005. grupe “G7 plus pet“. u Potsdamu su politički lideri tzv. u gradu Bihaću. Nastavak pružanja takvih usluga u budućnosti je neizvjestan. uključujući i ona ekonomski razvijenija. uistinu je zadovoljstvo i čast predstaviti Međunarodnu konferenciju “Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja“. postavili sebi šire pitanje: kolika će biti cijena gubitka ekosustava i njihovih usluga? Pod pokroviteljstvom Europske komisije i njemačke Vlade. Drugo. dok ljudska populacija još uvijek raste. Prvo. vlakna. Ako se u Sternovu izvješću procjenjuje da će mogući negativni utjecaj klimatskih promjena imati za posljedicu smanjenje globalnog BDP-a od preko 20% (a troškovi drastičnog smanjenja ovog rizika na još nekoliko procenata globalnog BDP-a). Problem koji naglašava projekt TEEB je taj da naše ekonomije nisu u stanju izmjeriti ono što je stvarno važno za boljitak ljudi te da prema tome nisu u stanji niti pokrenuti odgovarajuće inicijative koje bi vodile 2 . G7 plus pet inicirali su projekt “Ekonomika ekosustava i biodiverzitet“ (TEEB). plodna tla. nalaze se u stanju opadanja izazvanog degradacijom ekosustava koji ih podržavaju. regulacija klime i desetke drugih (zapravo još i ne znamo za sve njih). Treće. Nekoliko godina nakon Milenijske procjene. a time i potražnja za dobrima i uslugama ekosustava. ljudska društva. Nekoliko stotina znanstvenika provelo je analizu stanja svjetskih ekosustava i usluga koje oni pružaju ljudskim društvima. Tu spadaju stvari kao što su: voda. uvaženi predstavnici međunarodnih organizacija. Izvješće naglašava nekoliko veoma važnih stvari. hrana. adekvatno ne zaštite. lijekovi. ovise u svom blagostanju o održivom protoku roba i usluga koje pružaju ekosustavi planeta. potaknuti objavom Sternovog izvješća o cijeni političke pasivnosti u vezi klimatskih promjena. mnogo veći. naš glavni kapital. dame i gospodo.

kao što je voda. točnije u svibnju. Time sam stigao do zadnje točke svoga uvoda. ponovna izgradnja temelja ekonomije. uključujući nekoliko prekograničnih zaštićenih područja. A ima stvari veoma male ekonomske. nevladinih aktera. Ona također može započeti prikupljanje kritične mase znanstvenika. kao što su dijamanti. Moje najbolje želje za dobru i produktivnu konferenciju. sigurno će biti najvažniji zadatak koji čovječanstvo mora riješiti. Dr. Zaštićena područja su instrument održivog razvoja. One su također shvatile da su zaštićena područja ključni instrument da se osigura očuvanje kritičnih ekosustava i biodiverziteta. pokazali su izvanrednu sposobnost vođenja prema održivom razvoju potpisivanjem obaveze da znatno pojačaju provedbu programa rada Konvencije na zaštićenim područjima. i da ona imaju veliku mogućnost da pridonesu ekonomskom razvitku. ali veoma male uporabne vrijednosti. koju smo nazvali “Dinaric Big Win” (“Dinarska velika pobjeda“). citira Adama Smitha u preliminarnom izvješću TEEB-a koji je stvar objasnio bolje nego što ćemo mi to ikada biti u stanju učiniti. administratora. Ona može započeti ujedinjenje baštine znanja. i promicanje regionalne suradnje na postizanju ovih ciljeva. Pavan Sukhdev. Ta obaveza. Srbiju i Albaniju. političara – onih koji će na kraju krajeva morati biti pokretačka snaga novoga stava o ulozi prirode u našim društvima. Usred globalne ekonomske krize. vođa TEEB projekta. U prvoj polovici ove godine. ali velike uporabne vrijednosti. iskustva i ideja koji mogu zaštićena područja učiniti uspješnima. koji su predstavljali Sloveniju. Bosnu i Hercegovinu. podrazumijeva osnivanje 13 novih zaštićenih područja i proširenje 9 postojećih. kao što to jasno govori sam naslov ove konferencije. Hvala na pažnji. prigodom Konferencije stranaka globalne Konvencije o biodiverzitetu. Crnu Goru. učenje kako cijeniti stvari koje su nam najpotrebnije. uviđajući da je priroda strahovito važno sredstvo za društveni i ekonomski razvoj dinarske regije.prema gospodarskom napretku. Želim vjerovati da je potpisivanjem Dinaric Big Wina ovih šest zemalja dinarske ekoregije uvrstilo očuvanje prirode među svoje političke prioritete. 2 . Ima stvari od velike ekonomske. šest ministara i državnih tajnika šest zemalja ekoregije Dinarskog luka. Hrvatsku. Ova konferencija može na mnogo načina pridonijeti jačanju programa očuvanja u Bosni i Hercegovini i šire. uključujući i ministra Nevenka Hercega.

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Priznanje Marcu Mantovanelliu za doprinos promicanju zaštite prirode 2 .

30 .

Djelovanje koje se bazira na korištenju prirode i bioraznolikosti može doprinijeti dobrobiti stanovnika ove zemlje i njenom razvoju. svojim šumom. njen zakonski okvir potrebno je na odgovarajući način i uskladiti. Stoga nam je drago vidjeti da sudionici ove konferencije dolaze iz različitih država ove regije. Europska komisija namjerava nastaviti pružati podršku ovoj zemlji na njenom putu ka Europskoj uniji kao i u ispunjavanju spomenutih zahtjeva i 31 . zasigurno će doprinijeti pokretanju konsolidiranijih i odlučnijih aktivnosti promoviranja europskih direktiva. One koje su od ključne važnosti jesu direktive o pticama i staništima koje reguliraju i osiguravaju održanje konzervacije i biodiverziteta. Stoga je za Bosnu i Hercegovinu od suštinske važnosti da harmonizira relevantno zakonodavstvo u skladu sa spomenutim direktivama Europske unije i učinkovito mobilizira mehanizme za uspješno provođenje potrebnih mjera. Jasno je da jedinstvena bioraznolikost i ljepota ove zemlje pruža mogućnost za razvoj brojnih socio-ekonomskih aktivnosti. kao grada kojeg odlikuje njegov Nacionalni park “Una“ i druge prirodne ljepote. ali i regije. Rijeke i planine ne znaju za granice i potrebna im je regionalna pažnja izvan okvira državnih granica. Zadovoljstvo mi je što se konferencija za očuvanje zaštićenih područja u svrhu podrške održivom razvoju odvija u gradu u kojem ljepota rijeke Une.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Dr Johann Hesse Delegacija Europske komisije u BiH šef Operativnog odjela za ekonomske reforme i prirodne resurse Dame i gospodo. Ono što je potrebno je učinkovito i uspješno upravljati raspoloživim resursima kako bi se stvorili preduvjeti za održivu upotrebu istih u sadašnjem vremenu. ali i u onom koje će tek doći. nikog ne ostavlja ravnodušnim. nije puka slučajnost što se ova konferencija održava u jednom od “bisera“ ove prelijepe zemlje smještene u srcu južne Europe. a obzirom da Bosna i Hercegovina napreduje na putu pridruživanja obitelji naroda Europske unije. grada domaćina nadležnim institucijama i partnerskim organizacijama Bosne i Hercegovine. Posebnost značaja Bihaća. za buduće generacije. Ove su zahtjeve preuzele sve zemlje članice Europske unije.

radujem se sudjelovanju na ovom impresivnom skupu na kojem sudjeluju mnogi koji donose odluke. Vjerujem da će ova konferencija značiti jedan važan iskorak u tom procesu. Zajedno učinimo uspješnom ovu konferenciju! Zahvala akademika Sulejmana Redžića u ime nagrađenih 32 .identificiranih prioriteta. Iz istog razloga. i nadam se kako će konkretne aktivnosti slijediti obveze koje će proisteći iz ove konferencije.

I. ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja ZAŠTIĆENA PODRUČJA. ISKUSTVA IZ BIH I REGIJE 33 .

.

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja ZAŠTITA PRIRODE BOSNE I HERCEGOVINE – STANJE.. pa i ekološko-restauracijske uloge. Sarajevo. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. dr. ekonomske i društvene aspekte. pa i globaliteta u cijelosti. kao i direktnu korist lokalnoj zajednici. CEPRES – Center za ekologiju i prirodne resurse. odnosno razvojne determinante jednog društva. Ovakvi pristupi u pojedinim dijelovima svijeta daju obostrano očekivane rezultate. osim fundamentalne konzervacijske. a i generisanje ekološki prihvatljive dobiti potrebne za ostvarivanje programa zaštite. Zaštita prirode. Zaštita prirode u BiH u prošlosti se bazirala na (pseudo)kapitalističkim i socijalističkim osnovama. u današnjim uslovima. Priroda Bosne i Hercegovine (BiH) je veoma raznolika. Takav pristup nameće potrebu definisanja obrazaca održivog razvoja koji će u isto vrijeme osigurati i potrebnu zaštitu. ima i nesumnjivu razvojnu dimenziju. regije. Generalno. priroda BiH ima visoke ekološke i ekonomske vrijednosti. sc. Bosna i Hercegovina 35 . TRENDOVI. Na prostoru BiH je i najviši nivo ekoklimatske raznolikosti. Tek 1 Akademik prof. Generalno. znatno više vrsta životinja. imala je manje-više sporadične dimenzije. Potrebno je definisati rezultantu između ove dvije varijable i uspostaviti održiviji oblik upravljanja. Slično je i sa geološko-morfološkim i hidrološkim diverzitetom. BUDUĆE AKCIJE Sulejman Redžić Zaštita prirode predstavlja sistem dirigovanih akcija kojima se postiže osiguranje uslova života svijetu divljine u dugoročnim razmjerama u datoj dimenziji vremena i prostora. te predstavnika fungije. Zaštita prirode neminovno integriše biološke. U pogledu biološke raznolikosti spada u sami evropski vrh. što je uz sadjejstvo sa ostalim ekološkim faktorima uslovilo i visok stepen krajoobrazne. Posebne vrijednosti sadržane su u više od 500 vrsta endemičnih biljaka. odnosno pejzažne raznolikosti. ekološke.

“Peručica“. Osnovni pritisci su: prekomjerna i neselektivna sječa šuma. Vlašić planina i sl. sistem zaštite prirode u tom vremenu imao je ekstenzivan karakter. U stanju ratnog haosa. Tako je bilo sve do izbijanja agresije na BiH. te prašumskih rezervata (“Lom“. nekontrolisan lov i ribolov. arboretumi. Poseban interes je u domenu instrumentalizacije zaštite prirode i iznalažanja indikatora za uspostavu efikasne mreže zaštićenih područja kao najadekvatnijih oblika u održivom upravlja- 36 . zaštićena područja su oštećena kao što su u području botaničkog rezervata kod Konjica. zaštita prirode svodi se na manje-više formalna djelovanja. Unatoč tome. Iako. Tome treba dodati i niz manjkavosti intersektorske saradnje i povezivanja. idući od pojasa uvijek zelenih mediteranskih šuma. “Janj“) itd. Tako da Fedracija BiH sve do danas ostaje bez nadležnih institucija u ovoj izuzetno važnoj i složenoj oblasti. Gasi se i posljednja institucija koja se bavila pitanjima zaštite prirode: Republički zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa BiH transformiše se u instituciju iz koje je izostavljen segment “zaštita prirode“. pada u sistemu institucionalnog jačanja ovog sektora. uspostavljaju se institucionalni oblici upravljanja na različitim razinama društveno-političkog organizovanja bivše BiH. Prokoško jezero na Vranici. da bi u Fedraciji BiH dostigla svoju najnižu tačku na vremenskoj ljestvici od uspostave sistematičnijeg upravljanja. Više svjetla na oblast zaštite okoliša. U kasnijem periodu uspostavljaju se i drugi oblici zaštite priode kako u domenu biološke tako i geomorfološke raznolikosti (spomenici prirode. prekomjerna eksploatacija ljekovitog bilja i divljih životinja. te razvojno marginalnu ulogu. Slijede značajni koraci na ovom polju kroz izradu strateških dokumenata .). vodopad Plive. Upravo u tom periodu je došlo do vrlo intenzivne konverzije vrijednih prirodnih staništa na čitavom vertikalnom profilu BiH. u dolini Grabovice u području Plase i Čvrsnice. eksploatacija šljunka i kamena. stradali su i mnogi vrijedni dijelovi prirode (devastirane su prirodno očuvane sastojine visokih šuma. nekontrolisana izgradnja razne infrastrukture. akvakultura u otvorenim vodama. U postdejtonskoj BiH.polovinom prošlog vijeka dolazi do institucionalizacije ove djelatnosti i konkretnih doprinosa. motivisani društvenim i kulturno-historijskim razlozima. uključujući i prirodu. botanički i zoološki rezervati. Stragije zaštite okoliša i sl. krčenje šuma i podizanje vikend naselja.Strategije biološke i krajoobrazne raznolikosti BiH. naročito nakon uspostave zasebnog Ministarstva okoliša i turizma na nivou Federacije BiH. te postratnog perioda. u uslovima intenzivne tranzicije. pa sve do planinskih vrhova. pojedinačna stabla drveća). vrijedni su svake pažnje i uspostava posebnih oblika zaštićenih područja razine narodnih parkova (“Kozara“ i “Sutjeska“).

kraška polja. visoke šume. BiH na putu prema EU kao jedan od preduslova ima i stavljanje pod odgovarajući režim zaštite.  Evaluacija diverziteta tla. Habitat direktive i sl. banke gena i sl.  Evaluacija flore i faune sa aspekta ugroženosti i izrada “crvenih knjiga“ flore.  Determinacija staništa i njihova evaluacija (EUNIS. društvene i političke interese u ukupnom razvoju BiH.). približno 20% nacionalne teritorije kroz NATURA 2000 program. sukladno međunarodnim propisima. te okolišem u cijelosti. faune i fungije. To nalaže efikasne mjere kompleksne evaluacije prirodnih vrijednosti ukupne teritorije.  Evaluacija i kartiranje geološko-morfološke i hidrološke raznolikosti.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja nju prirodnim vrijednostima. a u skladu sa IUCN i drugim dokumentima Evropske unije (EU) i Programa za zaštitu životne sredine Organizacije ujedinjenih nacija (UNEP-OUN). naročito hidromorfnog tla. ekonomske. katergorizacija upotrebne vrijednosti i procjena ugroženosti.  Uspostava zaštićenih područja sa prioritetom u “biodiversity hotspots“ zonama BiH kao što su kanjoni i klisure rijeka. pa i projektovanjem regionalnih i globalnih obrazaca razvoja i izlaska svijeta iz postojeće ekološko-ekonomske krize. prelazna i visoka tresetišta ili cretišta). pećine. značajan porast političke odgovornosti i radikalna promjena poimanja i uloge prirode i u njoj sadržanih resursa u demokratskom i tržišno orijentisanom društvu kojem BiH neminovno teži.  Razvoj ekološkog informacionog sistema.  Evaluacija močvarnih staništa (niska. glečerska i planinska jezera. odnosno adekvatnu procjenu tzv. u odnosu 3 . “nultog“ stanja biodiverziteta na svim nivoima iz čega će proizaći konkretni pravci djelovanja i aktivnosti koje će integrisati biološko-ekološke.). Jer biološkoekološka dimenzija prirode nikada nije bila toliko jakim instrumentom u upravljanju cjelovitim razvojem države. planinski vrhovi. Da bi se realizovali navedeni pravci djelovanja neophodno je promptno institucionalno i kadrovsko jačanje sektora prirode u domenu naučno-istraživačkog.  Evaluacija biljnih zajednica sa aspekta ugroženosti i postojećeg stanja sa izradom “crvene knjige fitocenoza“. Kao prioritetni zadaci u oblasti održivog upravljanja prirodom BiH su:  Evaluacija prirodnih vrijednosti u cilju efikasne i trajne zaštite i generisanja ekološki prihvatljive dobiti. močvarni ekosistemi.  Razvoj ex situ konzervacije (botanički vrtovi. upravljačkog i političkog djelovanja.

Zbog toga je neophodna intersektorska saradnja. 3 . a na osnovu stručnih mišljenja i analiza i procjena koje poznaje savremeno demokratsko društvo. Sve odluke o angažmanu prirodnih resursa moraju se donositi u institucijama demokratskog sistema odlučivanja. još uvijek prirodno atraktivnim prostorima. Samo na taj način se može odoljeti sve većim “strastima“ pojedinaca i organizacija da se u njihovim rukama nađu resursi od neprocjenjive vrijednosti i strateške važnosti za razvoj budućih generacija na ovim. kakav se nastoji nametnuti i danas od najuticajnijih političkih lobija kakav je naprimjer energetski lobi.na centralno-ekonomski koncept razvoja u ex SR BiH. uključivanje nevladinog sektora i javnog mijenja na svim nivoima organizovanja u sistemu odlučivanja.

dr. Hrvatska. kontinentalne. Nekoliko tisuća biljnih svojti i neznani broj životinjskih svojti obitava na tome prostoru zahvaljujući raznolikosti staništa. bilo da su u pitanju oranice. tako i ostalih tipova koji predstavljaju prirodne trajne stadije. klimatskih i edafskih čimbenika te utjecaja čovjeka. bez utjecaja čovjeka. zahvaljujući svom geografskom položaju. kao i stijene. Jasenka Topić. najveći udio teritorija bio prekriven različitim tipovima šuma. koji određuju svekoliku bioraznolikost Hrvatske. Unutar svake od tih regija postoji još mnoštvo reljefnih. kako onih klimazonalnih. alpinske i rubnim dijelom panonske regije. pripada šumskom području.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja PROBLEMI ZAŠTITE PRIRODE U HRVATSKOJ Jasenka Topić Uvod Republika Hrvatska. Prirodnim trajnim stadijima pripadaju još vodena i močvarna staništa. pa se upravo staništa mogu koristiti za posrednu procjenu bioraznolikosti. pa će u daljnjem tekstu biti govora o problemima zaštite staništa u Hrvatskoj. Sveučilište u Zagrebu 3 . kao i većina europskih zemalja. no udio ovih staništa vrlo je malen na sveukupnom teritoriju. točila i zaslanjena staništa. Zaštita biljnih i životinjskih vrsta može se provesti samo zaštitom njihova staništa. Pitanje je koliko ovakva raspodjela i općenito gospodarenje prostorom pogoduje održanju bioraznolikosti. voćnjaci. 1 Prof. nalazi se u biogeografskoj podjeli Europe na značajnom križištu nekoliko velikih prirodnih regija: mediteranske. To znači da bi. sc. vinogradi ili travnjaci – livade i pašnjaci. To znači da je u današnjoj raspodjeli otprilike polovica teritorija pod različitim antropogenim staništima.

Podignuti su brojni nasadi alepskog ali i drugih borova na napuštenim kamenjarskim pašnjacima. No. a kasnije se tom čimbeniku pridružila i migracija stanovnika u urbane prostore. koje nadomještaju plin i nafta. odnosno odvodnju. Velika je zasluga i nacionalnih parkova i parkova prirode. preorijentacija stanovništva od poljoprivrede prema industriji ili turizmu. zaštitne šume. ne samo da su nestajale površine pod travnjacima nego su se preostale mijenjale i “poboljšavale” kroz razne “melioracije”. te bušici i makije u eumediteranskom prostoru. Šumama se gospodari gdje god je to moguće. Nakon toga dolazi do oporavka šumskog fonda. gdje su šume pod posebnom zaštitom. a nastali su potiskivanjem (paljenjem i sječom) šuma i stalnim održavanjem putem ispaše ili košnje.Problemi zaštite staništa Šumska staništa Kako je šuma prirodna zajednica. Uz to opada potražnja za ogrjevnim drvetom. to je i najstabilnija. T ravnjačka staništa i vrištine Svi travnjaci u Hrvatskoj predstavljaju antropogene trajne stadije. pa je tako pred tristotinjak godina oko 70% Slavonije još bilo prekriveno šumom. Od tada je udio šuma opadao na račun otvaranja prostora za ratare i stočare. Budući da zahtijevaju stalni trud čovjeka. nisu to samo ekonomski iskoristive šume. najlakše se obnavlja. Stoga je poznata činjenica da su to jedne od najočuvanijih šuma u Europi. uz napuštanje tradicijskog stočarenja. S jedne strane zabrana koza u mediteranskom prostoru dovela je do obrastanja krša. ali i za spas i uzdizanje Jugoslavije koja je svoj napredak poslije rata mogla uvelike zahvaliti sječi i prodaji drveta. a treba dosta truda da se ona makne iz prirode. Tako se posljednjih desetljeća udio područja pod šumom u Hrvatskoj povećao od 37 do skoro 50%. Većina šumskih tipova pripada staništima iz Direktive o staništima EU. od nizina do planina. Naravno. godine? Dotad se na Velebitu odvijala 40 . u njima raste sve što potencijalno i dolazi u tim tipovima šuma: od biljaka u prizemnom sloju do lišajeva najosjetljivije sveze Lobarion. uvelike su utjecali na promjene tih staništa. demografske promjene. budući da su hrvatske šume vrlo bogatog flornog sastava. učestalu košnju i slično. Što reći na činjenicu da je posljednja krava nestala s Velebita 1971. Sa stanovišta zaštite prirode malo je prigovora takvom gospodarenju u cjelini. raseljavanje i nestajanje malih zaseoka i tradicionalnog života. gnojenje. tzv. pred nekoliko stoljeća zapisi govore da je pod šumom bio daleko veći teritorij nego danas. već i svi tipovi krških šumaraka i šikara crnog i bijelog graba. koji se podižu nakon napuštanja stočarenja. koja ukazuje na dobru kvalitetu zraka ali i dobro održavanje starih šuma. Naravno.

Sve ostale površine napuštene su jer ni za bolje travnjake nema interesa. kao što malo preostalih stanovnika kaže. Pregled lokaliteta s ovim vrstama pokazao je da se većina nalazi u stadijima vegetacijske sukcesije. U Gorskom kotaru jedva da ima stoke.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja živahna ljetna ispaša. U tim se tipovima travnjaka nalaze neke rijetke vrste. Ona je srećom u planinskim uvjetima vrlo spora. jer se ne preporučuje koji stadij treba stvarno zaštititi). Juniperus communis ssp. Dalmatinske zagore i Ravnih kotara dovela je do vidljivog zarastanja tih područja šikarama. a s druge strane davno je već stanovništvo srednjeg i južnog primorja zamijenilo tradicionalno stočarstvo turizmom. To je dovelo do vegetacijske progresivne sukcesije. Arnico-Nardetum. Nekadašnji ekstenzivni tradicionalni 41 . nana. održavaju se samo unutar zaštićenih područja. a šuma se. iako se nalaze u pojasu klekovine bora. a u primorskom dijelu sjevernog Jadrana većina se stanovnika preorijentirala prema turizmu i gradovima. primaknula do njihova praga. Iako se i jedna i druga staništa nalaze u Direktivi o staništima (nelogičnost. a sakupljači ljekovite moravke pitaju se kamo je ona nestala. Submediteranski travnjaci reda Scorzoneretalia (Direktiva o staništima) također zarastaju na cijelom submediteranskom području. Kiseli travnjaci. Juniperus sabina. Aneks 2. Brdske košanice također više nisu potrebne jer ima premalo stoke. npr. na nekima su posađene kulture borova. smatramo da prednost treba dati planinskim travnjacima zbog bogatog flornog sastava te rijetkih i endemičnih vrsta koje tu rastu. često prava mala sela. Planinske rudine koje se nalaze na izloženim grebenima zaštićene su od sukcesija zbog surovih klimatskih prilika. postojala su ljetna naselja. no od toga su danas jedini trag ruševine tih nastambi koje se danas gdjegdje (Mirovo) pretvaraju u vikend-naselja. Depopulacija unutrašnjosti Like. pa su površine uglavnom zarasle bušicima i makijom. među njima i one sadržane u Direktivi. kao što su Pulsatilla grandis i Serratula lycopifolia. S jedne strane vrlo mali dio ukupnog teritorija Hrvatske pripada eumediteranskoj zoni. Tako se brometalni travnjaci sa svojim šarenilom boja i mnoštvom orhideja (prioritetno stanište iz Direktive) danas teško mogu naći u Hrvatskoj. a napustila stočarenje. I odredba o zabrani držanja koza imala je dvojaki efekt: zarastanje krških pašnjaka i omogućavanje požara. a kamoli za takove sa slabom i nekvalitetnom krmom. a gdjegdje su samo ruševine u šumi. Genista radiata. U prizemnom sloju pojavljuju se niski puzavi grmovi i te se površine pomalo pretvaraju u vrištine vrsta Arctostaphyllos uva-ursi. Eumediteranski travnjaci reda Thero-Brachypodietalia još su rjeđi. no florni sastav govori o trajnim promjenama. a samo rijetki lokaliteti održavaju se redovitom ispašom.

Crne Gore i Makedonije. muljevita) razlikuju se mnoga staništa. Subpanonski suhi travnjaci sjeveroistoka Hrvatske davno su pretvoreni u kvalitetne oranice. Aneks 2). Na sjevernim krškim poljima razvijaju se molinietalni travnjaci zajednice Molinio-Lathyretum pannonici (Direktiva o staništima) s endemičnim vrstama Peucedanum coriaceum ssp. kao i sve srodne. Najveći dio jadranske obale je kamenit i taj je najočuvaniji. Tako su nestale zajednice Serratulo-Plantaginetum altissimae. Vlažni travnjaci. pa danas ili prirodno zarastaju ili se pretvaraju u krumpirišta i voćnjake. Velike bujadnice koje su se koristile za stelju (sl. Limonium anfractum. Vrištine i bujadnice (Direktiva o staništima). Posebnu pažnju valja usmjeriti na travnjake krških polja s promjenljivom vlažnošću. Republika Hrvatska je predložila za uvrštavanje u Direktivu o staništima. budući da obuhvaća značajna staništa Hrvatske. a prema vrsti podloge (kamenita. odnosno cijeli red Trifolio-Hordeetalia. kao prijelazni stadij vegetacijske sukcesije između travnjaka i šuma. šljunkovita. voćnjake i vinograde.) davno su izgubile funkciju. a livade busike (Deschampsietum cespitosae) u području Pokuplja i gornje Posavine. velikim su dijelom već zarasle u šume ili se nalaze na putu k tome. uz gore spomenute endemične vrste. Bosne i Hercegovine. pogotovo oni s nekvalitetnim prinosom. Na krškim poljima treba potaknuti posrnulo stočarstvo.maslinici održavali su se često kombinacijom ispaše ovaca i koza koje su u starom masliniku uklanjale prizemno grmlje i onemogućavale požare. Zaslanjena staništa Ona se uglavnom nalaze uz obalu mora. no one se nalaze u građevinskoj zoni pa su im dani odbrojeni. Limonium 42 . Tu su halofilne zajednice s endemičnim vrstama roda Limonium: Limonium cancellatum. npr. Aneks 2). pjeskovita. pospichalii i Chouardia littardierei (ova posljednja je u Direktivi. rastu još Succisella petteri i Edraianthus dalmaticus (Direktiva. Neki travnjaci na staništima promjenjive vlažnosti također su nestali. Gratiolo-Caricetum praecocis-suzae. Rhinantho-Filipenduletum vulgaris i Ventenato-Trifolietum pallidi. koje su pred sto godina prekrivale velike površine. Na južnim poljima značajna je zajednica Deschampsietum mediae u kojoj. ne ih pretvarati u probitačnije oranice ili gnojene livade. Samu zajednicu Deschampsietum mediae. Ostale su još dvije male sastojine. danas su prava rijetkost. Pseudolysimachio longifoliae-Euphorbietum lucidae. uglavnom su nestali s našeg područja. a preostale sastojine su izmijenjenog sastava. a prije svega treba održati režim periodičnog plavljenja i isušivanja. Na dva lokaliteta još postoje male sastojine livade Gentiano pneumonanthe-Molinietum.

pa je većina takvih plaža potpuno ogoljela (sl. a zapravo odvodnih.). škodi. Šljunkoviti žali (Direktiva o staništima) su rjeđi i atraktivniji za kupače. ali se uništavaju na druge načine. No kanali nisu isušivali samo oranice.). potpuno su bez vegetacije (Direktiva o staništima). napose uzvodno od Hrvatske na Savi.). parkirališta. Srećom.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja vestitum (Direktiva o staništima). Od tih staništa najugroženiji su svakako cretovi (Direktiva o staništima). pa tako i u Hrvatskoj. što je trajna. makar i od trava. promijenile su vodni režim nizvodnog toka. Dravi i Muri. vrlo su posjećene i. a zadržao se samo jedan zaslanjeni pašnjak na kojem su male sastojine panonske halofilne zajednice Camphorosmetum annuae (sl. tzv. pomalo zarastaju i prelaze u druge tipove vegetacije. Oni su nastali u geološkoj prošlosti kad je klima na ovom prostoru bila drugačija nego danas. Većina rijeka utvrđena je u koritima pa je onemogućeno plavljenje. Osim velikih zahvata na rijekama iskopano je posljednjih desetljeća mnoštvo kanala. Tako je u posljednjih nekoliko desetljeća iz hrvatske flore nestala vrsta Eriophorum gracile. čime je omogućeno plavljenje velikog područja Kopačkog rita. Izgrađeni su od higrofilnih i heliofilnih vrsta pa im svako isušivanje ili zasjenjivanje. Nekadašnje kontinentalne slatine (Direktiva o staništima) u istočnoj Hrvatskoj nestale su kroz odvodnju. a plavljenje Parka prirode Lonjsko polje omogućeno je umjetnom kontrolom vodostaja na tom retencijskom području. odnosno preorati. No gradnje hidrocentrala i akumulacija na rijekama. pretrpjela su močvarna i vodena staništa. Visoke vode su rijetke. a za to je potrebno stalno uklanjanje vrsta koje zarastaju i uništavaju cret. Velikim naporom održavaju se tri mala creta. teška i skupa djelatnost. 43 . melioracijskih.). već i travnjake i šume te mnoge depresije s vodenom i močvarnom vegetacijom. pa je tako većina evidentiranih cretova u Hrvatskoj ili potpuno nestala ili su degradirani i u stadiju sukcesije. pa se pretvaraju u građevno zemljište za infrastrukturu (ceste. a malobrojna populacija Eriophorum vaginatum na rubu je izumiranja. Čovjekova djelatnost često je pomogla i ubrzala njihov nestanak kroz odvodnju. Većinom se na njih navozi alohtoni materijal. Stoga se oni prirodno i ne mogu održati u ovim uvjetima. Vodena i močvarna staništa Velike promjene u Europi. uz malo iznimki (sl. Muljevite obale (Direktiva o staništima) ne privlače kupače. helidrom) (sl. Iskopani su za isušivanje močvarnih terena da bi se mogli bolje iskoristiti za poljoprivredu. Pjeskovitih obala ima u Hrvatskoj malo. barem na jednom mjestu obrambeni nasip Dunava u Baranji odmaknut je nekoliko kilometara od obale.

Nonnea pulla. Impatiens glandulifera i sl. riječni obalni tipovi vegetacije reda Chenopodietalia rubri (Direktiva o staništima) imaju sve manje prostora za razvitak zbog utvrđivanja obala velikih rijeka. U eumediteranskom prostoru u Hrvatskoj potpuno je nestalo strno žito. Točila (Direktiva o staništima) su također prirodni tipovi vegetacije. pa se mnoga točila tako degradiraju. runolist na Samarskim stijenama. Agrostemma githago. Tako npr. dovodi do vegetacijske sukcesije. nestaju. seoska dvorišta s domaćim životinjama. Zbog nedostupnosti. Hibiscus trionum. npr. može se desetljećima svjedočiti o atraktivnim biljkama koje se nalaze na rukohvatu. poscharskiana. Pod utjecajem herbicida i ostalih agrotehničkih mjera prorijedile su se stare vrste korova. C. 44 . odvodni kanalići uz seoske ceste i sl. no umiranje točila. npr. koje je prirodna pojava. zajedno s njihovom svojstvenom vegetacijom. Rasprostranjene su od mora do planinskih vrhova. Nekadašnji torovi. naročito novopridošlice Ambrosia artemisiifolia i Abutilon theophrasti. iako su ugrožena.. a potpuno su očuvane. Moehringia tommasinii. Centaurea ragusina i druge. Uz vodotoke se razvija i vegetacija reda Convolvuletalia. Urbanizacija prostora uništila je i mnoga ruderalna staništa. a njihovo mjesto zauzele su otporne vrste. C. a nisu u prethodnom tekstu bila istaknuta. ali i dugotrajnog odgoja planinara u zaštiti prirode. Centaurea dalmatica. portenschlagiana. I obrastanje slapova drvenastim vrstama opasno je jer ih korijenje drveća može odlomiti. a s njime i korovne pratilice. U slučaju nedostatka vode zbog uzimanja za potrebe akumulacije hidrocentrale. Oranice su također promijenile sastav korovne komponente. Ostala staništa Mnoštvo je staništa koja čuvaju bioraznolikost. osušeni slapovi odumiru i lome se.Staništa stijena i točila Hazmofitske zajednice stijena (Direktiva o staništima) prirodni su tip vegetacije i u Hrvatskoj su dobro očuvane. Campanula waldsteiniana. no ona je danas skoro potpuno uništena najezdom alohtonih invazivnih vrsta Echinocystis lobata. Posebna staništa sedrenih barijera naših krških rijeka osjetljivi su sustavi. Galinsoga parviflora. Taj problem je izraženiji na planinskim (s endemičnom vrstom Degenia velebitica) nego na primorskim točilima. U njima rastu mnoge endemične vrste. Solidago spp. npr. gdje se ona održavaju intenzivnom ispašom ovaca.

No i staništa koja nisu u Direktivi važna su za ukupnu bioraznolikost. koji omogućuje njihov potpuni sastav i bioraznolikost. 45 . aktivnu i trajnu zaštitu nekih staništa. Bez obzira na neupitnu ekološku vrijednost šuma. bilo iz prirodnih razloga. mehanizacije i financijskih sredstava.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Zaključak Hrvatska je zemlja velike bioraznolikosti. uglavnom uz angažiranje ljudi. ugrožena i njihove su površine smanjene. te državne subvencije za zadržavanje stanovništva na područjima posebne državne skrbi (i prirodne vrijednosti) i pomaganje tradicionalne poljoprivrede. no to ne znači da nema problema sa zaštitom prirode. bilo čovjekovom djelatnošću. a na preostalih 30% nešumskih površina raste 70% biljnih vrsta zabilježenih za to područje. Naročito treba obratiti pažnju na neka staništa koja su. Stoga se pri zaštiti prostora treba rukovoditi načelom da sva potencijalno moguća staništa moraju biti zastupljena u razmjernom dijelu. Od preko 5000 biljnih svojti u Hrvatskoj najveći dio raste izvan šuma. ipak treba voditi računa o sveukupnoj bioraznolikosti. Analiza flore Nacionalnog parka Plitvička jezera pokazala je da na oko 70% šumskih površina raste oko 30% vrsta. To zahtijeva obrazovanje ukupnog stanovništva o važnosti zaštite prirode. Mnoštvo staništa pripada onima iz Direktive o staništima i biti će uvrštena u ekološku mrežu Natura 2000. pa i o njima treba voditi računa.

.

Crna Gora. Skadar. Prirodno-matematički fakultet. E-mail: zastitaprirode@cg. sc. Sarajevo. Republički zavod za zaštitu prirode Crne Gore. spomeničkog. U radu su date osnovne pretpostavke istorijsko-prirodnjačkog. prof. E-mail: zastitaprirode@cg. E-mail: zastitaprirode@cg. Sažetak U radu su date osnovne fizičko-geografske i ukupne prirodne i kulturne osnove budućeg nacionalnog parka “Crnogorske Prokletije“ koje predstavljaju jedan od najznačajnijih prirodnih i kulturnih potencijala ne samo Crne Gore nego i okruženja. zavređuje pažnju da bude nacionalni park. Prirodno-matematički fakultet. Podgorica. Dukljanska akademija nauka i umjetnosti. Republički zavod za zaštitu prirode Crne Gore. prof. Kosovska Mitrovica. Marko Knežević. sc. sc. dr. Podgorica. Republički zavod za zaštitu prirode Crne Gore.yu 4 . Podgorica. Miljan Radović. sc. Prirodnomatematički fakultet.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja PERSPEKTIVE NOVOG NACIONALNOG PARKA “CRNOGORSKE PROKLETIJE NA BALKANSKOM POLUOSTRVU” Zlatko Bulić & al. prof. Maraš Rakaj. Republički zavod za zaštitu prirode Crne Gore. održivi razvoj 1 Dr. Kotor. Zlatko Bulić. Dragutin Nedić. dr. Vasilije Bušković. sc. gdje se ovaj veliki planinski masiv pruža. Podgorica.yu. Balkansko poluostrvo. dr. sc. Đorđije Bogdanović. prof. akademik Vladimir Stevanović. kulturološkog. akademik Vukić Pulević. dr. Podgorica. prof. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. sc.yu. karaktera koji ga kandiduju da bude ne samo nacionalni park nego i prostor koji bi trebao da bude upisan u spisak svjetske-prirodne i kulturne baštine. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. dr. sc.yu. mr. E-mail: zastitaprirode@cg. Po svim dosadašnjim prirodnim i kulturnim potencijalima ovaj prostor na području Crne Gore kao i u državama u okruženju. nacionalni park. Dmitar Lakušić. biodiverzitetskog i dr. mr. Sulejman Redžić. fizičko-geografskog. Ključne riječi: Zaštita prirode. Fakultet za turizam i hotelijerstvo.

godine urađena je studija izvodljivosti za ustanovljavanje zaštićenog područja prirode na području Plavskog dijela Prokletija. 2001. 2007. preko stručno-naučnog skupa o zaštiti prirodnih vrijednosti tog područja koji je održan 1985. zaštićenim. Bulić Z. a u budućem periodu. 2005. uglavnom na osnovu saznanja o ekološkim vrijednostima tog područja koja su publikovana u stručnoj i naučnoj literaturi i prezentovana na brojnim skupovima. kao i diverziteta staništa i predjela (Landscape diversity). Nacionalni park “Crnogorske Prokletije“ sa okruženjem (spomenik prirode “Plavsko jezero“) veoma je osjetljiv. u organizaciji Republičkog zavoda za zaštitu prirode i Opštine Plav. kategorije upravljanja i granica nacionalnog parka. realno je očekivati i njegov međudržavni značaj u prekograničnim programima zaštite prirodne i kulturne baštine. 1993. 1995.. Amidžić L. nacionalnog parka u Crnoj Gori Ovo područje. a obiluje velikim procentom izvornih ekosistema i rijetkim. godine u Plavu. 2006. nacrt 2007). et al.Uvod Područje Plavskog dijela Prokletija je još od ranije prepoznato kao potencijalni NACIONALNI PARK (Prostorni Plan /Republike 1986. Crnogorske Prokletije. (2000. već i centar biodiverziteta od evropskog i globalnog značaja (Stevanović. (1999-2006). kao i naučnog skupa sa međunarodnim učešćem “Prirodne i društvene vrijednosti Dinarida“ održanom u maju mjesecu 2007. koje se predlažu za stavljanje pod zaštitu kao nacionalni 4 . Prostor novog nacionalnog parka ima visok stepen specijskog diverziteta. godine u Beranama. U njoj su predstavljene osnovne fizičko-geografske karakteristike i biodiverzitet koji sa svojom endemičnom i lokalno endemičnom florom i faunom Prokletije karakteriše ne samo kao balkanski centar visokoplaninskog diverziteta. endemičnim i reliktnim vrstama. 2007. 2003. obzirom na integritet Prokletija kao jedinstvenog planinskog masiva. Andrijevici i Plavu i dr. 2009): Osnovne karakteristike crnogorskih Prokletija kao 5. 91/244/EEC. 1997. tako i na zagađenje. Veliki dio Nacionalnog parka korespondira sa staništima iz tipologizacija Natura 2000 i EMERALD područja po osnovu Bernske konvencije (Konvencija o zaštiti Evropskih staništa divlje flore i faune) i EU Wild Birds Directive (79/409 EEC. 1996. kako na fizičke uticaje na biodiverzitet i staništa. 2008. 94/24 EC & 94/C241/08). definisano kao novi nacionalni park u Crnoj Gori.. 1973). počev od simpozijuma o flori i vegetaciji jugoistočnih Dinarida (Andrijevica. ima prevashodno nacionalni značaj. kojom se utvrđuju režim i zone zaštite.

prvog stepena zaštite obuhvata površinu od 10.502 ha. Prokletije zaista geomorfološki podsećaju na Alpe i u tom pogledu su bez premca u odnosu na ostale planine Balkanskog poluostrva.052 ha. sa jednog drugog aspekta. koja datiraju sa kraja XIX vijeka i sa oscilacijama traju i danas.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja park.618 ha. preko 180 endemičnih balkanskih 4 . Šarplanine.252 ha. odnosno zaštitna zona oko nacionalnog parka iznosi 6. a po sastavu flore i vegetacije izuzetno interesantnom planinskom masivu. Poseban floristički značaj ovoj grupi flornih elemenata daju glacijalni relikti alpskog i arkto-alpijskog rasprostranjenja. dok je zona zaštite unutar nacionalnog parka – drugi stepen zaštite obuhvatila 11. valovi i cirkovi obrazovani tokom snažno ispoljenih glacijacija. Od ovog broja na srednjeevropske planinske vrste u širem smislu otpada skoro 60% (Stevanović 1996). Dosadašnja istraživanja i analiza flore Prokletija pokazuju da se radi o floristički veoma bogatom. obogaćenu čvrstim florističkim. ekološkim i biogeografskim argumentima. Prokletije su floristički najbogatija planina Balkana. Po plastici reljefa koju karakterišu planinski vrhovi. i to kao tip “C” – područje koje je značajno kako za ptice tako i za ostale vrste i staništa. Bogatstvo vaskularne flore crnogorskih Prokletija procenjuje se na blizu 1700 vrsta. drijevni oromediteranski elementi.150 ha. Istraživanja flore Prokletija. razumljivo. duboke doline. stenoendemiti (18 vrsta). U tome se. pokazuje da su Prokletije sa 542 vrste na prvom mjestu u odnosu na sve druge planine poluostrva Približno 40% ukupne visokoplaninske flore zapadnog i centralnog Balkana prisustvuje na Prokletijama. između ostalog. Van granica parka nalazi se i rezervat prirode “Visitor“ sa površinom od 1. Analiza visokoplaninske flore zapadnog i centralnog dijela Balkanskog poluostrva (zone iznad 1500 m) koja je obuhvatila sve florne elemente osim borealnih. Rile i Pirina (Stevanović 1996).145 ha. Predloženi nacionalni park Prokletije zahvata površinu od 21. Jovan Cvijić im je dao atribut “Balkanskih Alpa”. ogleda sličnost između Prokletija i Alpa. Prema najsavremenijim podacima o visokoplaninskim florama Balkanskog poluostrva. Kontaktna. te se ovaj planinski masiv može smatrati jednim od floristički (i vegetacijski) najbogatijih na čitavom Balkanskom poluostrvu. definisane su kao posebno značajno EMERALD područje u Crnoj Gori sa nazivom “Plavsko – Gusinjske Prokletije sa Bogićevicom“. a Prokletija u širem smislu riječi 2000 vrsta. U neposrednoj blizini nacionalnog parka nalazi se i predloženi spomenik prirode “Plavsko jezero“ koji obuhvata površinu od 1. Upoređujući Prokletije sa drugim planinama Balkanskog poluostrva. potvrđuju ovu Cvijićevu konstataciju. zauzimajući na taj način značajnije mjesto i od Pinda. Zona stroge zaštite tj. 647 ha i u okviru njegovih administrativnih granica se nalaze 2 rezervata prirode i to: Hridsko jezero i Volušnica sa površinom od 1.

Alchemilla vincekii (Plocek 1998).110 m. Oni imaju višestruku razvojnu i 50 . valovskog i kompozitnog karaktera. i heterogenost elemenata.528 m n.. Hidrografsku mrežu ovog područja čine brojni objekti. krečnjacima i dolomitima u najvišim zonama Prokletijskog masiva. tektonska i glacijalna kotlinska i dolinska udubljenja. nedavna otkrića novih vrsta za nauku Draba bertiscea (Lakušić. riječne doline kanjonskog. sa izraženim uticajem na raznolikost i ukupnu fizionomiju prostora. Bjelič 2.211 m. koja daju osnovni pečat horizontalnoj razuđenosti reljefa. prisutni veoma izraženi visinski (orografski) i horizontalni (predjelni) kontrasti. Planinica 2. planinskim rudinama. Prokletije su jedna od najbogatijih planina raznovrsnošću flore i vegetacije u sistemu Dinarida i Balkanskom poluostrvu. Karanfili 2.energija reljefa koja je izražena u njegovoj vertikalnoj disekciji u rasponu od 900 do 2. kao što su veći i manji vodotoci. Najizraženije komponente u morfološkoj kompoziciji i osnovne crte u liku ovog prostora čine: planinski masivi (bila i lanci). Zahvaljujući ovim atributima Prokletije se mogu označiti i kao jedan od najznačajnijih centara florističke raznovrsnoti u okviru velikog centra diverziteta visokoplaninske flore Balkana i Evrope. Kosovu i Albaniji predstavljaju floristički najbogatije djelove Balkanskog poluostrva. 42 vrste od međunarodnog značaja. Visitor 2.005 m. odnosno 42 globalno značajne vrste. vrela i izvori pitke i mineralne vode. na relativno malom prostoru. Osnovne morfološke karakteristike NP “Prokletije” čine dinamičnost . prokletijska runjavica (Hieracium bertisceum) i dr.480 m. na silikatima. Zato su ovdje.. Srbiji. Na ovom prostoru se i danas mogu naći nove biljne vrste za nauku. koji svrstavaju Prokletije u grupu hidrološki najbogatijih prostora Crne Gore.). te zajednicama degradacionih stadija klimatogenih ekosistema . Majerov ušivac (Pedicularis ernestimayeri). podzemne izdani i planinske lokve i dr. Hieracium bertisceum (Niketić 2005). Starac 2.849 m. 2001). te antropogenih polupustinja i pustinja. Čakor 1. Tako je zadnjih godina na prostoru plavskih Prokletija (Bjelič) pronađeno nekoliko vrsta: proletijska prkosnica (Draba bertiscea).sječina i paljevina.826 m. Zeletin 2. dr. Pedicularis ernesti-mayeri (Stevanović et al. Planinski lanci Prokletija u Crnoj Gori. Ova raznovrsnost je zastupljena u nizu ekosistema na sniježnicima. glacijalna jezera. Helisoperma oliverae (Niketić & Stevanović 2006). Bogićevica 2. Kofiljača 1.528 m. Stevanović 1995).126 m. cirkova i visokih vrhova koji prosto mame planinare i alpiniste (Sjekirica 2. livada i pašnjaka. zatim brojnim prirodnim šumskim zajednicama lišćara i četinara. što pokazuje da Prokletije još uvijek nisu dovoljno istražene.374 m. sa mnoštvom prevoja. v. Zbog toga treba uložiti sve napore da se ova planina proglasi nacionalnim parkom.426 m. kraške površi.vrsta.

navodnjavanje i razvoj poljoprivrede. Prostor nacionalnog parka sa okruženjem predstavlja izuzetno atrak- 51 . razvoj raznih vidova turizma i sportova na vodi. vegetacijskih. proizvodnja energije. kao i nesvakidašnji pejzaži prekrasne planinske doline. na prostoru NP “Prokletije” nalazi se preko 80 vrsta. starosti. speleoloških.vodosnabdijevanje. Ropojansko. klimatskih. Prokletije su najznačajnije njihovo stanište u kontinentalnom i sjevernom dijelu Crne Gore. Visitorsko. Od 415 zaštićenih biljnih vrsta u Crnoj Gori Rješenjem Republičkog zavoda za zaštitu prirode Crne Gore (“Službeni list RCG”. kako za sadašnje. razvoj ribarstva. nedostatak zimskog. oko 200 vrsta gljiva. biologije i ekologije. uvijek treba imati na umu da se radi o jedinstvenom nacionalnom i planetarnom resursu koji se mora sačuvati i dodatno unaprijediti. ovo jezgro predstavlja jedan od 6 centara evropske. Tatarijsko. te činjenice da je u kosovskom dijelu masiva registrovano 179 vrsta. tako da je to i više nego dovoljan razlog da prostor crnogorskih Prokletija uz druge specifične prirodne i kulturne karaktere i fenomene postane novi nacionalni park u Crnoj Gori. kao i ranog proljetnog i jesenjeg aspekta. odnosno. 1995). Čardačko i dr. brojni vidikovci. Ridsko. a pored Durmitora.Plavsko. Kako je već ustanovljeno (Stevanović et al. raznovrsna herpetofauna i ihtiofauna. Bjelajsko. Upravo status i koncept nacionalnog parka jeste i najbolje rješenje sa tendencijom da u skoroj budućnosti Prokletije u svom integralnom obliku postanu međudržavni nacionalni park. održavanje vodenih ekosistema i drugo. pedoloških. geoloških. jedan od 158 centara svjetske biološke raznovrsnosti. Međutim. oko 130 vrsta dnevnih leptira. Zahvaljujući specifičnoj klimi ovog područja pojedini prostori budućeg nacionalnog parka mogu biti izuzetno interesantni kao potencijalne vazdušne banje i razvoj zdravstvenog turizma. bogato kulturno naslijeđe i u velikoj mjeri očuvana i izvorna priroda predstavlja izuzetnu bazu za razvnovrsnu turističku ponudu na ovom prostoru.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja ekološku funkciju . Koljindarsko. 76/06). Ako se uzme u obzir nekontinuiranost istraživanja. Razlog potrebe očuvanja je jasan: ni na jednom mjestu na Evropi i svijetu ne postoji takva neponovljiva kombinacija vrsta i zajednica različitog porijekla. Registrovano je oko 60 endemičnih vrsta insekata koje su karakteristične za nadzemna staništa. hidroloških i drugih karaktera. tako i za buduće generacije. Specifične hidrografske elemente i značajne turističke vrijednosti predstavljaju glacijalna jezera . biodiverztetskih. Bogatstvo geomorfoloških. vjerovatno je da su Prokletije centar planinskog ornitodiverziteta Crne Gore i Balkanskog poluostrva u cjelini. gdje su do sada zabilježene 172 vrste ptica.

tivan potencijal za razvoj brojnih vidova turizma tokom čitave godine. petog nacionalnog parka u Crnoj Gori na osnovu Zakona o zaštiti prirode. kako u geološko-geomorfološkom dijelu i drugim fizičko geografskim karakterima. koja prvenstveno treba da obuhvati: granice nacionalnog parka u cjelini. vodama i obradivim zemljištem. Zakona o nacionalnim parkovima i Zakona o životnoj sredini. nameću potrebu daleko ozbiljnijeg pristupa rješavanju ekološko-razvojnih problema na ovom području. konferencija i okruglih stolova o 52 . sportski itd. Ukupno stanje životne sredine i neophodnost preduzimanja kompleksnih zaštitnih mjera i aktivnosti.šumama. sadržanih u ovom radu i zaključaka naučnih skupova. valjana je podloga za utvrdjivanje statusa zaštite. koji će biti u sastavu JP “Nacionalni parkovi Crne Gore”. Postojeći stepen istraženosti crnogorskih Prokletija na teritoriji opštine Plav. turizam na ovom području treba da bude prioritet razvoja. vjerski. ekološki. U tom smislu proglašenje dijela plavsko-gusinjskih Prokletija nacionalnim parkom je jedan od značajnih projekata ekološke države Crne Gore. namjenu prostora i imenovanje subjekta koji će gazdovati nacionalnim parkom. U tom pogledu. kulturno-istorijskog naslijeđa. granice pojedinih zona na osnovu izvršene kategorizacije. Zaključak Polazeći od rezultata dosadašnjih stručnih i naučnih istraživanja prirode i prirodnih bogatstava crnogorskih Prokletija na teritoriji opštine Plav. prvenstveno prirodne resurse. Osim pomenutog zdravstvenog turizma moguće je ponuditi i sadržaje koji se odnose na lovni i ribolovni turizam. vrijednih prirodnih i naseobinskih ambijentalnih cjelina. Skupština Crne Gore će donijeti Odluku o osnivanju nacionalnog parka “Crnogorske Prokletije”. a to je shodno dugoročnoj projekciji zaštite prirode u Crnoj Gori i odrednicama Prostornog plana Crne Gore nacionalni park. kao osnovnom predmetu izvršenih istraživanja. zatim seoski. S obzirom na visok kvalitet prirodnih i kulturnih potencijala kao i mogućnost poštovanja visokih i strogih zahtjeva zaštite prirode shodno standardima Evropske unije. alpinistički. speleološki. kulturni. Pošto se radi o zaštiti i valorizaciji prostora kao novog tj. kao i opšte ekološko opredjeljenje Crne Gore i njena težnja da se uravnoteženiji regionalni razvoj što je moguće više oslanja na lokalne. posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti ukupnog biodiverziteta. značajnijih turističkih zona i adekvatnom upravljanju najvažnijim razvojnim resursima . tako i u dijelu živih sistema.

životinje i gljive) smatramo da istraživanja.  S obzirom da Prokletije predstavljaju jedinstvenu i najgorostasniju geomorfološku cjelinu zapadnog dijela Balkanskog poluostrva sa svim prirodnim atributima koji iz toga proističu. valjana je podloga za utvrđivanje statusa zaštite. Zakona o nacionalnim parkovima i Zakona o životnoj sredini. Skupština Crne Gore donosi Odluku o osnivanju nacionalnog parka “Crnogorske Prokletije” koja prvenstveno treba da obuhvati: granice nacionalnog parka u cjelini. ističemo nekoliko globalnih zaključaka:  Postojeći stepen istraženosti crnogorskih Prokletija na teritoriji opštine Plav.  Pošto se radi o zaštiti i valorizaciji prostora kao novog tj.  Valorizacija plavskih Prokletija kao nacionalnog parka dat će optimalne rezultate kroz dalja organizovana. granice pojedinih zona na osnovu izvršene kategorizacije.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja zaštiti i unapređivanju Prokletija. petog nacionalnog parka u Crnoj Gori na osnovu Zakona o zaštiti prirode.  Prokletije u širem smislu u sastavu visokih planina Balkanskog poluostrva predstavljaju jedan od najreprezentativnijih centara razvoja tercijerne flore koja se sačuvala do današnjih dana. koji će biti u sastavu JP “Nacionalni parkovi Crne Gore”. obogaćena florom kontinentalnog i mediteransko-submediteranskog tipa. a na osnovu propisa koji regulišu planiranje i uređenje prostora i zaštitu prirode Crne Gore. Prokletije istovremeno čine i značajan refugijalni prostor u kojem se sačuvala i glacijalna flora. u cilju stvaranja međudržavnog nacionalnog parka. a to znači na dijelove koji pripadaju opštinama Rožaje. također u cilju zaštite i valorizacije. a to je shodno dugoročnoj projekciji zaštite prirode u Crnoj Gori i odrednicama Prostornog plana Crne Gore nacionalni park. posebno u odnosu na biodiverzitet (biljke. biodiverzitetu i ukupnoj prirodnoj i kulturnoj baštini. Andrijevica i Podgorica. a zaštita u cilju valorizacije treba da dobije prioritet u prostornim planovima i planovima turističkog i ukupnog razvoja ne samo opštine Plav već i Crne Gore u cjelini. U perspektivi treba razmišljati i na čitav kompleks Prokletijskih planina a to su tereni van granica Crne Gore (Srbija. Kosovo i Albanija). detaljna i naučna istraživanja ekosistema. treba proširiti na planine Prokletijskog sklopa u cjelini. namjenu prostora i imenovanje subjekta koji će gazdovati nacionalnim parkom. kako u geološko-geomorfološkom dijelu i drugim fizičko geografskim karakterima. 53 . Berane.

ljekovitim. 54 . kao i sa vrstama južnih predjela mediteransko-submediteranskog tipa u dužem istorijskom razvoju doprinosile intenzivnijim procesima nastanka biodiverziteta u širem smislu i njegovoj evoluciji.  Biogeografski položaj i refugijalni karakter ovog složenog i dinamičnog prostora predstavljao je ustvari pribježište za mnoge vrste planinske flore i faune. ptice. na prostoru cjelokupnog prok1etijskog masiva registrovano je preko 750 vrsta visokoplaninske vaskularne flore. ribe. Inače. reliktnim. te klimatski i istorijski faktori uslovili su da Prokletije imaju veliku raznovrsnost i bogatstvo biogeocenoza sa zanimljivom florom. od čega je 18 lokalnih i preko 100 balkanskih endemita.  Zahvaljujući raznolikim stanišnim uslovima.sisari. Flora ovog dijela Prokletija ima obilježja srednjoevropske flore sa značajnim učešćem arktoalpijskih i submediteraskih elemenata. je jedan od najdivljijih.700 biljnih vrsta koje predstavljaju vaskularnu floru (paprati i cvjetnice). što čini oko polovine flore Crne Gore. koji jednim dijelom (opština Plav) dobija status nacionalnog parka.  Veoma složena geomorfologija terena. Prema raspoloživim podacima. geološka. na ovom prostoru egzistira preko 1. U tom sklopu se posebno ističu plavsko-gusinjske Prok1etije. hidrogeološka i pedološka građa. najnepristupačnijih i u velikoj mjeri neistraženih planinskih masiva Balkanskog poluostrva i predstavlja jedan od 158 centara biodiverziteta svijeta. medonosnim. na ovom području su zastupljene sve tri grupacije lovno interesantnih vrsta: visoka divljač . rijetkim. Na žalost. gmizavci. vegetacijom i faunom uglavnom refugijalnog tipa.  Gledano sa stanovišta lovnog turizma. po raznovrsnosti pernate i dlakave divljači Prokletije spadaju među najbogatije dijelove Balkana i Evrope. Svi oni zajedno imaju prvorazredan značaj sa aspekta zaštite i njihovog adekvatnog valorizovanja i racionalne eksploatacije. sa velikom koncentracijom rijetkih. reliktnih i na drugi način značajnih i korisnih vrsta. tako da su neke morale biti i trajno zaštićene. kao i brojnim endemičnim.srna. za koje se može reći da obiluju velikim bogatstvom raznovrsnih fito i zoocenoza. endemičnih. divokoza. vodozemci i insekti. koja su još uvijek nepotpuna. čiji je satavni dio crnogorski dio Prokletija. ovdje egzistiraju brojne vrste životinjskog svijeta . Prostor Prokletija. dosta životinjskih vrsta je prorijeđeno i ugroženo. koje su sa autohtonim vrstama. aromatičnim. dekorativnim i na drugi način vrijednim i korisnim predstavnicima flore i faune. prorijeđenim.  Prema dosadašnjim proučavanjima.

veliki tetrijeb.ibarska. 55 . klijen. Naime. lisica. neophodno je preduzeti niz mjera infrastrukturnog. što se u budućnosti može još snažnije ispoljiti. Da bi se to i ostvarilo. Cmiljevica u beranskom i Žijovo u podgoričkom dijelu. Šekularske i Kaludarske rijeke. organizacionog. pored izraženih prirodnih pogodnosti. uzgojnog.  Hidrografsko bogatstvo. štuka.  Mada se na prvi pogled. lovni turizam se nalazi u inicijalnoj fazi uz brojna neriješena pitanja. predstavlja lovno-produktivnu površinu na kojoj egzistiraju i razmnožavaju se brojne vrste divljači.Ridska gora. Ibra. Međutim. infrastrukturnih. sivi orao i druge. Komarače. Hajla u rožajskom. Zlorječice. Visitor i Bjeluha u plavskom. Samim tim. stvarno stanje je nešto drugačije. lještarka. Zahvaljujući brojnosti i disperznom razmještaju hidrografskih objekata. pomoću kojih bi se ovaj prirodni potencijal razvojno adekvatnije valorizovao i racionalno koristio. uz veliku zastupljenost čistih voda. u kojima postoje povoljni prirodni uslovi za znatno obimniji razvoj sportskoribolovnog turizma . niska divljač . kvalitetnih i plemenitih vrsta riba ima i u vodotocima Lima. Maja Karanfil. Cijevne i drugih. To je posljedica nedovoljnih i neadekvatnih uzgojno-zaštitnih. izuzev zona stalne nastanjenosti. Posebnu vrijednost u tom pogledu čini Plavsko jezero sa brojnim autohtonim i nekim alohtonim vrstama (7 familija i 15 vrsta) pastrmka (potočna i kalifomijska). jarebica kamenjarka. omogućava egzistenciju raznolikih vrsta riba.zec. može steći utisak o ekološkoj neugroženosti prostora crnogorskih Prokletija. plavsko-limska zona i zona Cijevne. koja karakteriše raznovrsna lovna fauna i veoma slikovita priroda. Ljuče. kuna. jazavac. zbog niskog nivoa industrijske i ukupne privredne razvijenosti. mladica. Sadu proglašena svjetskim trofejom. koje bi omogućile da se ovaj resurs adekvatnije valorizuje i daleko profitabilnije eksploatiše .klasičan i foto-safari turistički lov. Mada čitav prostor. zaštitnog i drugog karaktera. organizacionih i drugih mjera.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja mrki medvjed i divlja svinja. koja je na Sajmu ribolova u N. peš. Pored ovog i drugih jezera. opsežna terenska istraživanja pokazala su da su prisutni određeni ekološki problemi koji već imaju negativan uticaj na kvalitet prostora i razvojnu ulogu pojedinih elemenata. lipljen. Prije dvadesetak godina u ovom jezeru je uhvaćena mladica težine 41 kg. mogu se izdvojiti tri primarne ribolovne zone. što pruža veoma povoljne uslove za razvoj ribarstva i sportsko-ribolovnog turizma. Sve su ovo tipična brdsko-planinska i pretežno visoka lovišta. moguće je izdvojiti neke njegove dijelove koji su se već afirmisali kao atraktivna lovišta . ptice . manjić i bodorka. zmijuljica. kao i njihovom bogatstvu ribljim fondom.

koji produkuju velike količine erodiranog materijala i uzrokuju brojne negativne posljedice u donjim dijelovima riječnih korita i na obalama jezera (zasipanje riječnih korita i plićih dijelova jezera. nedovoljna izgrađenost kanalizacione mreže i potpuno odsustvo kolektora za prečišćavanje svih otpadnih voda. koje produkuju višestruka zagađivanja voda.ovi problemi se mogu pojaviti i kao bitni ograničavajući faktori budućeg razvoja i svekolikog kvaliteta življenja na ovom prostoru. nizak nivo ekološke obrazovanosti. kao i zbog potrebe realnog sagledavanja stanja i iznalaženja adekvatnih smjernica ekološkog i dugoročno održivog razvoja. osobito iz mnogobrojnih privatnih pilana. sa čime ovo područje uveliko računa. povremene poplave obalnih pojaseva i dr. osobito u blizini naselja. široka rasprostranjenost erozionih procesa različitog intenziteta. može se konstatovati da su na ovom području prisutna određena destruktivna i zagađujuća dejstva na životnu 56 . koja u dugoročnom razvoju može imati bitne posljedice i predstavljati značajan ograničavajući faktor razvoja.  Na osnovu prethodno izloženih i drugih vidova ekološkog ugrožavanja prostora i njegovih elemenata. ističu se kao najznačajniji ekološki problemi: mjestimično neracionalna i intenzivna eksploatacija šuma uz pomoć moćnih mašina koje stvaraju prosjeke pogodne za razvijanje procesa erozije. neadekvatno organizovana eksploatacija šljunka u dolinama rijeka. vazduha i zemljišta. koje uzrokuje destrukciju prirodnih ambijentalnih cjelina i zagađivanje vode.). tako da se one direktno i bez ikakvog prečišćavanja ispuštaju u najbliže vodotoke. uz narušavanje prirodnih ambijenata. naročito turizma (obala Plavskog jezera. naročito u domenu turizma i proizvodnje kvalitetne hrane. koja ruži ljepotu riječnih dolina i predstavlja rizik za pojavu iznenadnih i velikih poplava. zbog čega su prisutne brojne divlje deponije. Ljuče i Mojanske rijeke). naročito na obalama rijeka i duž saobraćajnica. Vruje. što se direktno odražava smanjenom brigom i interesom stanovnika za kvalitet životne sredine koji predstavlja veoma važan činilac savremenog razvoja. doline Ropojane i Grbaje i dr. Grnčara. nekontrolisana urbanizacija pojedinih prostora. mjestimična zakrčenost većine riječnih korita raznim čvrstim komunalnim i drugim otpadom. Dolje. neregulisano odlaganje i deponovanje otpada iz drvno-prerađivačkih pogona. Iz tih razloga. nepostojanje odgovarajućih i po propisima uređenih deponija čvrstog komunalnog i industrijskog otpada.). naročito u središnjoj zoni (gornji i srednji dijelovi slivova GrIje. te utvrđivanja najefikasnijih mjera zaštite i unapređenja prirode i cjelokupne životne sredine ovog područja. kao i ekološke i turističke kulture kod domicilnog stanovništva.

S tim u vezi. revitalizacije i unapređivanja svekolikog kvaliteta životne sredine. nameću potrebu daleko ozbiljnijeg pristupa rješavanju ekološko-razvojnih problema na ovom području. a na drugoj omogućiti dugoročni razvoj odgovarajućih ljudskih djelatnosti i aktivnosti.  Cjelokupan koncept i dominantne smjernice održivog razvoja na ovom području treba bazirati na efikasnim mjerama i aktivnostima iz domena zaštite i unapređenja životne sredine. U tom pogledu. kompleksnu zaštitu svih glacijalnih jezera i njihovog neposrednog okruženja. značajnijih turističkih zona i adekvatnom upravljanju najvažnijim razvojnim resursima . ovaj razvojni koncept treba posmatrati kao upravljanje resursima na način kojim se osiguravaju njihova trajnost. Sa stanovišta ekološke ekonomije. kao i opšte ekološko opredjeljenje Crne Gore i njena težnja da se uravnoteženiji regionalni razvoj što je moguće više oslanja na lokalne. prvenstveno prirodne resurse. posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti ukupnog biodiverziteta. kao i njihovog što većeg integrisanja sa osnovnim razvojnim ciljevima. efikasna zaštita i adekvatno revitalizovanje najvrjednijih elemenata kulturno-istorijske baštine.šumama. odnosno eko-menadžmenta i eko-marketinga. zaštite voda.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja sredinu. 5 . sanacije. dugoročni kvalitet i dovoljnost. zaštita najugroženijih vrsta biodiverziteta. zatim prostora Turjaka i Hajle regionalnim parkom. kulturno-istorijskog naslijeđa. To tim više što se uspostavljanje i funkcionisanje koncepta integralnog i ekološki održivog razvoja na ovom području mora tretirati kao dugoročan proces u kojem će svaka djelatnost koristiti svoje razvojne potencijale i graditi svoju budućnost na održavanju kvaliteta resursa na kojima je njen razvoj zasnovan. Među najznačajnijim su one mjere koje se odnose na efikasnu zaštitu i unapređenje šuma.  Ukupno stanje životne sredine i neophodnost preduzimanja kompleksnih zaštitnih mjera i aktivnosti. unaprijeđenje ekološke edukacije stanovništva. te kanjona Cijevne spomenikom prirode. jačanje institucionalnih okvira zaštite i praćenja kvaliteta životne sredine uz neposrednije angažovanje organa lokalne samouprave. ovdje se ukazuje na one zaštitne mjere i aktivnosti koje istovremeno. mogu obezbijediti održavanje prirodne ravnoteže i ekološkog kvaliteta prostora i elemenata. vrijednih prirodnih i naseobinskih ambijentalnih cjelina. predviđenim Strategijom razvoja ekološke države Crne Gore. što znači trajno usklađen razvoj sa mogućnostima i ograničenjima ekosfere. Prioritet treba dati završetku već započetih aktivnosti na proglašenju dijela plavsko-gusinjskih Prokletija nacionalnim parkom. vodama i obradivim zemljištem. Ovo nalaže potrebu preduzimanja odgovarajućih mjera preventivne zaštite. na jednoj strani.

knjiga br. Bulić Z. Sarajevo Bulić Z. god. 2002.. Abstract. “Putovanja”. 2 nd Congres of ecologists of the Republic of Macedonia with International Partipation. Herceg Novi & Podgorica. Bulić Z. Plav. 162. Vlada RCG & Univerzitet CG. 2003. Bulić Z. str.. Bulić Z. Jovović V. kontinentalnih voda i mora Crne Gore i njihova zaštita”.. 17-18: 41-46. Andrijevica & Plav (25-27. (25-29. UNDP & opština Plav. Arhiv Zavoda za zaštitu prirode Srbije (str.. Kashta L.biser Evrope..lokalni informator Projektne kancelarije REC-a za Centralnu i jugoistočnu Evropu u Podgorici.the fifth national park in Montenegro. Stevanović V. 18-24. GTZ.novi nacionalni park u Crnoj Gori. 2007.. Centar za kulturu. & Lješević-Mitrović S. br. pp. Bulić Z. (1999-2006): Nacionalni park “Prokletije“ – Studija zaštite.74. (2002): Pohod na Maja Jezerce. 1-65. 225. V. Knežević M. str. & Hadžiablahović S. Faculty of Science University of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina). Bulić Z. Bulić Z. str. Lakušić D. Kotor & Podgorica. aktivnosti i instrumenti podrške razvoju turizma u nacionalnim parkovima Crne Gore. 2003. Most . Stevanović V. str. 5 . (2006): Crnogorske Prokletije .. list za turizam i hotelijerstvo. Srbiji. Radović M. 03..novi nacionalni park i novi međudržavni nacinalni park u Crnoj Gori. RZZPCG & EKO BIH & opštine Berane. Zbornik radova sa okruglog stola “Turistički potencijali Plava” održanog u okviru manifestacije “Dani borovnice u Plavu” 29. Plav. Hadžiablahović S.). Ohrid. Bulić Z. 46. Mandić S..“Putovanja”. april 2005. Nedić D. Podgorica. u Plavu..novi nacionalni park u Crnoj Gori. Bušković V. V. Sektorska studija za potrebe PPRCG (PPR). Niketić M.. II international symposium of ecologists of the republic of Montenegro.. & Hadžiablahović S.. (2005): Prirodne i pejzažne vrijednosti prostora i zaštita prirode. str. The book of abstracts and programme.peti nacionalni park u Crnoj Gori.IV. god. (2001): Crnogorske Prokletije . 1 – 311).Literatura Amidžić L. 65. Zbornik rezimea referata. Bulić Z. endemics. 5-6: 14-17.19: 43-46.. (2001): Prokletije . (2008): Floristic values of Prokletije. 11-28. Podgorica.. VII. Žabljak. Montenegrin Prokletije . br.. Bulić Z. (2006): Dosadašnje aktivnosti na realizaciji ideje proglašenja Prokletija nacionalnim parkom (Prokletije . Podgorica. X 2003). Third International Balkan Botanical Congress “PLANT RESOURCES IN THE CREATION OF NEW VALUES”. Bušković V. Zbornik izvoda i saopštenja sa naučnog skupa: ”Prirodni potencijali kopna. Podgorica. (2003): Zaštićene i potencijalne vrste vaskularne flore za zaštitu na prostoru crnogorsko-albanskih Prokletija. (2007): Crnogorske Prokletije novi nacionalni park u Crnoj Gori. (2000): Mjere.. Bulić Z. The book of abstracts and programme... abstract book. Raferat na okruglom stolu “Mogućnost za ekonomsku i turističku valorizaciju Prokletija” Green Home. Nedić D.. (2003): Crnogorske Prokletije . & Bušković V... II international symposium of ecologists of the republic of Montenegro. list za turizam i hotelijerstvo. Međunarodni naučni skup “Prirodne i društvene vrijednosti ekosistema Dinarida”.. relicts and rare flora on the Prokletije mountains. (2003): Proctected. 1. 2006. 70-71. Beograd. & Marash R. Kosovu i Albaniji). pp. & Hadžiablahović S. br. 40-52.

. Božinović M. Blečić V. Kučke planine. Titograd.. Beograd. 15. Prokletije. Markišić H... (1985): Geološki sastav terena plavske opštine “Prokletije” . ]irović R. Radović M.. Muminović Dž..Putopisi i zapisi evropskih botaničara”. Glasn. In: Pulević. str. 15 (1-2): 16-17.. Republički zavod za zaštitu prirode Crne Gore. Knežević M. & Jovović V. str. Bulić Z... Saveljić D.. Bogdanović Đ... (2007): Ivod Studije o opravdanosti proglašenja Plavskih Prokletija nacionalnim parkom.113. (2009): Crnogorske Prokletije . 621-669. Telebak B. Miličković N.. kancelarija u Podgorici. Podgorica. Perović Z. Stanišić N. Zagreb. Stevanović V. Bušković V. I. Pršljenčice (Charophyta) u jezerima Prokletija i Visitora.. (1968): Kolate na Bjeliču u Prokletijama.. .. 9: 57-98.. (1951): Ridsko jezero. Pešić V. Zagreb. Lakušić D. Kasom G. & Blaženčić Ž. V. 1-430. Podgorica. “Crna Gora vrata Balkana . Nedić D. &Vincek. The book of abstracts and programme.Zbornik radova sa naučnog skupa “ Zaštita i unapređenje Plavskog dijela Prokletija“. Baldacci A. Zagreb. Hadžiablahović S. januar 2009.. Bušković V.): Prodromus biljnih zajednica Crne Gore. 3 (9-10):242-246. Radović M. (1960): Masiv Karanfila. Vila i dr. Bušković V. opština Plav. Herceg Novi & Podgorica. Bušković V. str. Božinović M. Podgorica. (1976. Bušković V.... Naše planine.. str. Božinović M. Bogdanović \. & Mulić R. Knežević M.. Plav. Radović M... & Mihailović R. Jakšić P..ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Bulić Z... 5 . Tripić R. Podgorica. (1986):Flora i vegetacija algi razdela Charophyta u planinskim jezerima Crne Gore. 20 (7-8): 159-160. Naše planine. Muz.. (1968): U Prokletijama.. Bulić Z.. str. Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine Vlade Crne Gore & Republički zavod za zaštitu prirode Crne Gore.. Knežević M.. Kralj S. (2008): Studija prirodnih uslova za izabrane lokacije u okolini Gusinja. & Nedić D... Obod. 7(16): 3-7 i 7 (17-18): 3-7. (Rumija. Projekat Ustanovljavanje EMERALD mreže područja od posebnog interesa za Evropu u Srbiji i Crnoj Gori. Niketić M. Božinović M.. & Stanišić N. Bešić Z. & Lakušić R. Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine Vlade Crne Gore & Republički zavod za zaštitu prirode Crne Gore. Saveljić D.Prir. Republički zavod za zaštitu prirode. (2008): Montenegrin Prokletije . Kićović D. Nedić D.. Naše planine. 43. 1-46. Roganović D.). Nedić D.. Jovović V..Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka Crnogorske akademije nauka i umjetnosti 5:187-203... Nikčević J.. (2007): Studija o opravdanosti proglašenja Plavskih Prokletija nacionalnim parkom. svečani broj povodom 60 godina postojanja.. Dragićević S. Naše planine. Blaženčić J. Bulić Z. (1963): Pogled sa Maja Rosit. 1-30. (1991): U jugoistočnoj Crnoj Gori. Marković ^. Joksimović A. za potrebe izvođenja sportskih alpinističkih aktivnosti.peti nacionalni park u Crnoj Gori. Prir.. pp. Zagreb. Bogdanović \... Baković A. Knežević M. Podgorica.. Bulić Z... Zav. D. Kroz planine. (2005/06): Map of EMERALD sites in Montenegro.. Barović G. III international symposium of ecologists of the republic of Montenegro.. 20(11-12): 257-260. Titograd. Rajković M. Beširović U. Marković S. Hadžiablahović S. Cetinje (Prevod). & Leković S.new national park in Montenegro. Prosvjetni rad. Vizi O. Rep.. Podgorica & GTZ. Zaš.

Nov.Putopisi. Ivangrad. 27(1): 6-16. (1932): Prokletije I i II. Peć.Putopisi i zapisi evropskih botaničara”. Zbornik radova i saopštenja VII savetovanja konzervatora Jugoslavije. 99. Veg. Glas. Beograd. Gušić B. Letnji almanah Srpskog planinarskog društva za 19391940 godinu. Derfler I. god. 2. (1995): Crna Gora . 94: 127-210. Prizren. Dragović R. XLIX-L. Beograd. (1917. Gavrilović D. (1967): Prokletije i Rugovska klisura budući nacionalni park.. Math. Glasn. Kroz planine. CID. Glasnik Hrvatskog prirodnjačkog društva za godine 1937-1938. Wien.Nat. Ljubljana. (1983): Flora ekskursioniste e Shqiperise. str. Cvijić J. Beograd. 9: 11-46. 33: 43-49. Tokovi. Prir. (1994): Jovan Cvijić i glacijacija Prokletija. (1991): Graničnim područjem Albanije i Crne gore. Glasnik Srpske kraljevske Akademije. (Prevod). (Prokletije). Srpsko geografsko društvo. 985. Čolić D.. (1924. Beograd. Shtëp. Repert. (1938): Prilog morfologiji Prokletija. Beograd. Beih. Akad. str. Hayek A.Tiranë. (Prevod svih Hasertovih putopisa iz Crne Gore).Bošnjak K.): Beitrag zur Kenntnis der Flora des Albanisch . & Vincek. 395-401.): Nekoliko novosti iz flore Gornjeg Ibra i Alpa Prokletija.(Iz drugih izvora). Demiri M. Cetinje. Wiss. Cerović B.naučna monografija. Zagreb. (1976): Po Prokletijama kroz pola stoleća. pp. 56-60. (1913/1921): Ledeno doba u Prokletijama i okolnim planinama. Bošnjak K. (1938.196. XCI (38): 188-267 (1913). br. Dobnik J. Srps. Wiss. pp. kl. Hayek A. (1978): Od Prokletija do Durmitorja. br. Spec. Obod. Akad. Gušić B. . (1924 -1933): Prodromus Florae Peninsula Balcanicae. 21. Hrvatski planinar. Zagreb. Ljubljana. 76-80. XCIII. Regni. XCIII (1921). Priština (23-28. Cvijić J. (2002): Crnogorske planine . e Librit Shkollor.): Beitrag zur Kenntnis der Flora von Albanien. Denk. Cerović B. V. Gustav Fischer Verlag. Planinski vestnik. 30 (1-3). “Jovan Cvijić i Prokletije” . Hasert K. str. 60-61. 20-24. D. Hayek A. knj. str. Jena. Beograd). Priroda. In: Pulević. 60 . (1962): Prokletijska transverzala. 1. Društva. Hrvatski planinar.odabrane planinarske ture. str. kl. knj. 78: 373-377.. 10 1967. 7 (78): 438-444. Prokletije. Bošnjak K. Srpsko geografsko društvo. 45/50: 22-28. Beograd. Beograd.m o n t e n e g r i n i s c h e n grenzgebietes. (1940): Prokletije.): Botanička ekskurzija u Prokletije. . (1937.. Podgorica. Akad. Hrv.Nat. (1937): U području Gornjeg Ibra. Dobnik J. “Jovan Cvijić i Prokletije” .: “Crna Gora vrata Balkana . (1994): Landšaftni prikaz Prokletija. Zagreb. Zagreb. Erdeljan Z. 116-153. (1921): Ledeno doba u Prokletijama i okolnim planinama. Math. Drugi deo: Glas SANU. “Zvezda” Vrbas. Denk. Gušić B. Bot. Planinski vestnik. (1978): Na Kopaonik. Zagreb./1918. Beograd.naučna monografija. Naše planine. Komove in Durmitor..

knjiga 21. Glasnik Geografskog društva. Jovićević A. & Vincek D. Janković M. & Rakaj M. (1920): Vorarbeiten zu einer Flora der Umgebung vin Škodra in Nord-Albanien. Jegliš T. Srpsko geografsko društvo. 178-184. Jončić K. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. Planinski vestnik. 2: 560-590. Sarajevo. Zagreb. prirodna i kulturna baština“. (1985): Na Prokletijama. (1999): Nacionalni park “Prokletije“ – naučne i stručne osnove za zaštitu planinskog masiva Prokletija na teritoriji Republike Srbije kao nacionalnog parka. br 90. Zagreb. (1975): Zemljišta Prokletija. 1-394. Beograd. (1950): Šumske zajednice Jugoslavije. kontinentalnih voda i mora Crne Gore i njihova zaštita”. (Iz drugih izvora). Šumar. Beograd. turističko-geografska studija. Kasalica S. Beograd..monografska studija. et al. Kolarčevog Univerziteta. Janchen E. Biološki list Biol.75. (1991): Turizam i zaštita prirode Gornjeg Polimlja. Studija. Žabljak. Kovačević M. Naše planine. 1952.Gusinjska oblast. Univerzitetska riječ. Horvat I. str.. Srpski etnološki zbornik.Gusinjski region . (1988): Sjeverna Crna Gora. Beograd. (1966): Planine oko Grbaje u Prokletijama. Kostić D. Kostić D. 7 (17-18): 34. Kroz planine. (1964): Crnogorske Prokletije. Zbornik radova Geološkog i rudarskog fakulteta TVŠ. druš. Zagreb.. Beograd. 64. Jevtić R.M. Nikšić. Ljubljana. 18 (5-6): 113-122. 2: 21-26. Priština. 1-474. (1989): Bogićevica u Prokletijama. IV-LIII: 357-362. Knežević M. Jović N. (2003): “Metohijske Prokletije. Planinski vestnik. Futura. 2: 58-68. (1995): Turistički resursi i potencijali Prokletija . et al. (1921): Plavsko . Priroda. Ljubljana. (1960): Pohod na Crnogorske Prokletije. (1955): Prokletije i Sandžačke planine. NIJP “Panorama”. (1997): Plavsko jezero zaboravljeni glečerski dragulj. 18 (9-10): 227-230.uslovi za razvoj turizma. izdavačka delatnost “Grigorije Božović”. (1953): Postanak nekih jezera na Prokletijama. Zagreb. Beograd. Kotlajić B. 7-8 (1-10). Encikl. Priština. Košanin N: (1922): O vegetaciji rugovsko-metohijskih planina. Beograd. 81 (41) 1-2: 25-26. Bibl. (1953): Prokletije. Knežević M. Priština. 18: 1-3. Zavod za zaštitu prirode Srbije. Kranjčev R. Zavod za zaštitu prirode Srbije. (2001): O zaštiti endemičnih i rijetkih biljaka Albanije. Janković M. Ljubljana. Bot. (1964): Crnogorske Prokletije. Naše planine. B. (1979): Plavsko . 20 (8): 360-369 i 20 (9): 408412.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Hegediš A. 18 (7-8): 169-178. Kićović D. Zbornik izvoda i saopštenja sa naučnog skupa: ”Prirodni potencijali kopna. Priroda Kosova (47-60). sterr. (1990): U Grebaji među vijencima zapadnih Prokletija. i H. Janjić M. str. str. 61 . Kashta L. Planinski vestnik. Kranjčev R.M.

113116. Glas. Življenje in svet. & Međedović S. (1977): Plav i Gusinje sa okolinom. 64: 89. Nedić D. 9: 47-53.3. Ljetopis JAZU. S. Ljubljana. Ivangrad. Plav. 9: 235-248. (1967): Geografsko . LXXXIII. 91-110. Planina bez planincev. Geologica Hungarica. Titograd. Izd. (1985. (1974): Fauna dna nekih planinskih jezera (Plavsko. Lakušić R. Priroda Kosova. (1974): Zakonitosti vertikalnog rasporeda vegetacije na vulkanskim masivima centralnih Prokletija. (1937): Botanička istraživanja crnogorsko . 18 (11): 500-506. Zagreb. (1978): Prokletije. Marković M. Zbornik radova sa simpozijuma o flori i vegetaciju jugoistošnih Dinarida (8-13 jul. Lakušić R. Andrijevica).. 11. Komova i Bjelasice. usovi i klima na Prokletijama. Druš. Zemlja i ljudi. S.. Planinski vestnik. Biogradsko) u Crnoj Gori.. 2. Tokovi. Hrv. ser.albanskih planina. i šum. PMF. Magistarski rad. (2005): Plavsko-gusinjski regon. ANUBIH. (1975): Neki aspekti faune dna Biogradskog i Plavskog jezera u Crnoj Gori. Zemlja i ljudi. Biol. Marković M. Zagreb. Zbornik radova sa naučnog skupa “Zaštita i unapređenje plavskog dijela Prokletija”. 91-102. Komova i Bjelasice. & Markišić H. Priroda.geološki prikaz Prokletija.Brusina Lj.. Zagreb. Beograd. (1958): Kronika Prokletija.Brusina Lj. Beograd. (1933): Prokletije. 49: 185-188. Ljubljana. Plav.. Marčić . Marčić . Ljubljana. Grgić P. turizam i održivi razvoj. Lindtner V.. str. Tokovi. Sek.. Sarajevo. 1973. Lakušić R. prirodne vrednosti i principi zaštite. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. 33: 283-288. Novi Sad. 18(12): 553-558. Fasc.Gusinjska kotlina. Priština. Zagreb. B. Tokovi. (1952): Snežnice.Krasnići F. Lutovac M. sv 27. (1975): Plavsko . Leković S. Tokovi. 11 (34).12. Hrvatski planinar. knj. 28: 18-28. (1972): Lekovito bilje na planinama Prokletija.Bjesket e Nemuna. Lovaške novine. Ivangrad. Vučković M. Zemlja i ljudi. str. Pos. 2..86. Planinsk vestnik. (1953. 14. Beograd. 79 .. 2 (B): 178-190. Polj. (1937): Granicom između Crne Gore i Albanije. Muratagić M. Zagreb. (1971): Istorija proučavanja biljnog svijeta na području Prokletija. (1968): Endemi u flori SAP Kosovo i problemi njihove zaštite. Priroda. (1962): Prokletije . Beograd.. 62 . (1962): Prokletije . Prir. (1975): Prokletije.): Prilog poznavanju flore crnogorsko-albanskih i makedonskih planina. Ivangrad.. Srpsko geografsko društvo.): Specifičnosti Prokletija. 1-199. knj. Lakušić R. geol. Lutovac M. Almanah “Prokletije”. Nopcsa F. Univerzitet u Beogradu. Kušan F. Budapest.. str.): Specifičnosti flore i vegetacije Komova i Prokletija. (1929): Geographis und Geologie Nordalbaniens. 21. Milojević Ž. Peć. 14: 25-27. Nedić D.Bjesket e Nemuna. Lakušić R. Naumov V. Ivangrad. 1-69. (1963): Lovni rezervati Kosova i Metohije. Kušan F. 139-158. Kušan F. (1974. Marković M. 54: 218-219.

1991. Priština. Nopcsa F.putopisi i zapisi evropskih botaničara”. In: Pulević V. Pasuljević G. Obod. Obersteiner L. 1873. (1985): Prokletije . Pantoczek J. Heim. (1965): Izvori i vrela Metohijskog podgora. Poljoprivreda i šumarstvo.zaštita i unapređenje plavskog dijela Prokletija”. 28 (2): 29-53. Zbornik radova PMFD. (1935): Nordalbanische Alpen. Arbeitskr. Titograd. 307-312. Petković Sm.Putopisi i zapisi evropskh botaničara. (1873): Plantae novae quas aestatate anni 1872 per Hercegovinam et Montenegro collexit et descripsit (I . 1-106. 79 . (1988): Vode i pejsaži Limskih Prokletija. 50-55. str. XXII (I):51-77. SGD. Bot.: Crna Gora vrata Balkana . Bot. Zeitschr. (1991): Itinerarijum botaničke ekspedicije iz 1872. (1905): Zur Geologie von Nordalbanien. Petrović J. (1991) Botaničko putovanje Crnom Gorom 1873. 85-125. Ein Beitrag zum OPTIMA – Projekt “Kartierung der mediterranen Orchideen” (Orchidaceae). Pantoczek J. (1874): Adnotationes ad floram et faunam Hercegovinae. (1874): Botanische Bereisung von Montenegro im Jahre 1873. 606 (1. godine. str.geomorfološke odlike. Parolly G. Republički zavod za zaštitu prirode Crne Gore.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Nikolić S. Poljak Ž.. 2. Otašević G. In: PULEVIć V. (Prevod teksta iz 1874). Alpenzeitung. (1968): Prilog poznavanju herpetofaune Kosova i Metohije. Godine. 39-50. str. Crnagorae et Dalmatiae.6. (1982): Prilog poznavanju planktona Plavskog jezera. Wien. 4 (3-4): 53-65: 4 (5-6) 116-133. 63 . Pančić. Beograd. 1991. Baden . 295306. Pintarić K. In: “Prokletije .Mitt. 1-20. Sloboda. Zbornik Filozofskog fakulteta u Prištini.. III-VII. (1952): Prokletije. Poljoprivreda i šumarstvo. 23: 4 . Zagreb. .268.. Priština. Cvijić i Prokletije“. Pančić J. Osterr. Verh. (Sa kartom Dr Bauera). 55. Wien. (1992): Die Orchideenflora Montenegros. A. Plav. & VINCEK D. Pančić J. Oesterr. pp. Naućna monografija “J. Titograd. 10 (B): 51-75. 24:8285. Petrović J. Pantoček J. Beograd. 265 .III). & Petković St. januar). 1992.. (1875): Elanchus plantarum vascularium quae aestate a. (1972/1975): Stručno mišljenje o uređenju i adekvatnom korišćenju Prokletija kao nacionalnog parka i smjernicama za gazdovanje na tom području. (2000): Priroda i turizam Crne Gore – ekološka pitanja zaštite i razvoja. Podgorica. Orch. (Sa kartom). Ocokoljić M. in Crna Gora legit Dr J. “Obod”(Cetinje).391. Pančić J. Osterr. Petković Sm. Cetinje. Jahrbuch der geol. 1987): Reke Prokletija i mogućnosti korišćenja njihovih voda. Zeitschr.Württ. Ivangrad.81. 24 (2): 141 . (Prevod). & Vincek D. Bd. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. R. Bl. The Orchid-flora of Montenegro. 26. (1981): Novi prilog poznavanju algi Ridskog jezera. str. Novi Sad. 8.: “Crna Gora vrata Balkana . Naše planine. 1985.

(Drugo dopunjeno izdanje). 64 . (1935. Feddes. Vincek D. Priština.Putopisi i zapisi evropskih botaničara. Podgorica. 1: 105-124. Ranđelović N. str. & Marić R.. Priština..): Ergebnisse einer botanichen Reise in den Bertiscus. Izd. 1-390. (2002): Geografija Crne Gore . (1939): Zur Flora von Albanien und Mazedonien. Podgorica. & Vincek D. DANU. str.(1963): Planinska jezera Crne Gore i potreba njihove zaštite.. turizam.H. (1965): Prilog poznavanju ljekovitog bilja u flori Crne Gore. 1-. Zbornik radova IV kongresa ekologa Jugoslavije. br. et al. 16: 33-54. eddes. & Rexhepi F. Berlin-Dahlem... Podgorica. viti 2003-2004. Shkoder.).8 fevr. Cetinje.. Šum. Titograd. (1988): Visokoplaninska vegetacija Maje Rusolije. A. (1994): Vegjetacioni i Kosoves. razvoj. Biotehnika. Vode Crne Gore. Report. ljudi. Obod. Polj. (2005). 12 (3): 81-97. drugo dopunjeno izdanje. Pos. (1942): Conspectus florae montenegrinae. Republički zavod za zaštitu prirode Crne Gore. Praha. Radulović V. Radović M. Pulević V. Odjeljenje prirodnih nauka.. Muz. Priština. Rexhepi F.). Pulević V.. 1 do Nr. Republ. Titograd. posebno izdanje. 38. 8. Radovanović Ž.. Priština. Zav. Zašt. Report. & Bušković V. Geol. – (1983): Zaštićene biljne vrste u Crnoj Gori. Edicija Crnogorsko nasleđe. janv. Rexhepi F. Titograd. 32: 137-152 & 319-389. Rakaj M. 9:1229. 1-96. Prir. Rovinski P. . 1-615. programi i granteve te vogla. (2004): Crnogorske planine . Titograd.. Ohrid. Perpiluar ne kuadrin e projektit Mbrotja e vlerave te biodiversitetit te lugines se Cemit me pjesmarrjen e komunitetit. .. Filozofski fakultet. kao osnov za trajno i racionalno korišćenje područja nacionalnog parka Prokletije. Biblioteka Crnogorsko nasleđe. GEF.. Radojičić B. 47: 165-179. Titograd.. (2002): Crnogorske Prokletije-priroda. Shoqata per ruajten dhe mbrojtjen e mjedisit natyror Shkoder. Rohlena J.Prirod. knj. Radović M. Polj.Vrata Balkana . 11(3-4): 17-48. Rexhepi F.. Nr. 38: 365(581)-366(582). Nikšić. Pulević V.društvena osnova i regije. Rechinger K.. Beograd. Godišnjak Ekonomskog fakulteta u Titogradu. str. (1989): Hidrogeologija sliva Skadarskog jezera.. (2005): Građa za vaskularnu floru Crne Gore. Ruski kurir. knj. Rechinger K. (2004): Crna Gora . Šum. 543. Priroda Kosova. (1880): Gusinjskaja ekspedicija. Univerzitet u Prištini.. (1..putopisi i zapisi. Radojičić B. (2004): Harta e Bimeve te Rralla Lugina a Cemit.. (1980): Prodromus biljnih zajednica Kosova. Pulević V. Glasn.. 2: 1-218. Preslia.Pulević V. Glasnika. (Nordalbanische Alpen. str. (1975): Distribucija peostora i mere uređenja zaŠtitnog karaktera. Pulević V. XX-XXI: 1-506. (1966): Endemične i neke rijetke i prorijeđene vrste drveća u flori Crne Gore. Cetinje. 3-4: 213222. 1. Ministarstvo turizma Vlade RCG & Institut ekonomskih nauka. (1986): Flora e maleve te larta te Kosoves.H. Institut za geografiju.. Obod -Cetinje.

In: Pulević V. Stevanović V. Priroda.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Rohlena J. Zbornik sažetaka V kongresa ekologa Jugoslavije. Glasnik Srpskog geografskog društva. 65 . Beograd. Nauka i priroda. Beograd. 25: 23-34. kulturnih i naučnih radnika Polimlja (Berane). et Bulić Z. S. S. Beograd.centar florističke raznovrsnosti Balkanskog poluostrva. Beograd. Beograd. fak. Glasnik Jugosl. S. Beograd. Stevanović D. Srpsko geografsko društvo. & Lakušić D. Društva. Stanković M. (1993): Visokoplaninski endemizam Prokletija. Ekolibri. prirodne znamenitosti Gusinjsko-plavskog regiona i okolnog dela Prokletija. 63/2. str. Turistička štampa. V. in: Stevanović. Stevanović D. Lakušić D. Niketić M. Stanković M. Stanković M. V. Glasnik SGD.. Knj. (1994): Jovan Cvijić i Prokletije. Stevanović V. (1975): Planina Visitor. 09. (1985): Prilog proučavanju problema ugroženosti i sanacije Plavskog jezera. Glasnik Srpskog Geografskog društva. Plav. Obod. V. Stanković M. 25:128-133. Zemlja i ljudi. (22 . 133-138. Savić S. (2000): Checklist of hepatics of the Federal Republic of Yugoslavia. (1995): Diverzitet vaskularne flore Jugoslavije sa regledom vrsta od medjunarodnog značaja. (1996): Prokletije . 1. In: “Prokletije . -13. Sv XLVIII(1). 12. Glasnik Republičkog zavoda za zaštitu prirode. (1971): Plavsko jezero . S. Stanković M. XI 1993. (1958): Visitorsko jezero. (1936): Prilog poznavanju vegetacije rugovsko-metohijskih planina. Beograd. S.: “Crna Gora vrata Balkana . S. poster. 183-217. 9 (8): 330-331. str 347-393.. (edc). 5-6. Beograd. problem vode u krasu. u Beogradu. (1983): Hidrogeografske karakteristike Ridskog jezera. 8. Beograd. Lakušić D. (1970): Čemerikova lokva. 35-58. Biol. Rudski I. Stevanović V.zaštita i unapređenje plavskog dijela Prokletija”. Zagreb. (Prevod). (1968): Planina Visitor. Profes. Biološki fakultet. In: Stevanović.). str. Udruženje javnih. (1972): Kraško vrelo “Oko” kod Vusanja. Ecolibri..333-337. (1991): Botanička putovanja u Crnu Goru. Lindbergia. (1978): Gorske oči Prokletija. (eds. Vasić.. str. (1995): Diverzitet lišajeva (Lichenes) Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja. V. Univ. Stanković M. Beograd. Titograd. sekc. S. Beograd. 3.. S. (1953): Ribe. Stanković M. 1996. L/1. XVI. Titograd. Globus. & Niketić M. Simpozijum “Jovan Cvijić i Prokletije”. Beograd. Jovanović S. Cetinje. & Vincek D. 57-70. Stanković M. V. S. S. S. Zavod za zaštitu prirode i prirodna proučavanja..): Biodiverzitet Jugoslavije. (1968): Plavsko jezero. Srpsko geografsko društvo. (1975): Planinska jezera Crne Gore. Društvo za nauku i umjetnost Crne Gore.turistički vodič. Stanković M. Biodiverzitet Jugoslavije. Stanković M. 10. Beograd.putopisi i zapisi evropskih botaničara”.27. str. “Jovan Cvijić i Prokletije” . Sabovljević M. Prilog fizičko-limnološkom proučavanju. 5: 179-188. & Vasić. Stanković M.naučna monografija.38. 151-157.

67-69. april) 2. Urban S. Vasović M. Zagreb. Beograd. 1184 (9. (1995): Diverzitet ptica Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja. 19. (2006): Prirodne atrakcije – Grnčarska grlja oaza ljepote – kanjon isklesan u kamenu. Ruci & A. (1958): Alpinizam na Prokletijama. (1995): Diverzitet flore mahovina (Bryiphyta) Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja. (Milo) (1937): Plavsko jezero . Zagreb. Academy of science institute of biological research. 66 . str. 4 (11): 6-9 (1957) i 5 (12): 16-17. Tadić A. (1936): U Prokletijama. Godišnjica Nikole Ćupića. godine. Hronika . Pobjeda. Beograd. Pravda. (Milo) (1938): Uz Rugovsku klisuru do snežnog Čakora. april). & Vasić V. Titograd. Beograd. Zagreb. Priroda. 20. 6. (1962): Nepoznati biseri na obroncima Visitora. str. Beograd. “Jovan Cvijić i Prokletije” . Hrvatski planinar..Stevanović V. 32: 79-86. 93-96. Hrvatski planinar. (1994): Jovan Cvijić i regionalno . “Prokletije” Almanah. (30. Beograd. Mullaj (1995): Red book threatened and rare plants species of Albania. Vasić V. Vasović M. (1957/58): Prokletije. Tasić V. str. 33. Beograd. 2. oktobra. 108-116. Vasović M.. In: STEVANOVIĆ V. Srpsko geografsko društvo. Stojanović I. avgust) 5. Šoškić T. Titograd. Vatovec S. 32. (1958). maj . Peć. Tucakov J. Zagreb.naučna monografija. str. “Jovan Cvijić i Prokletije” . godine). Pravda. 10. Hrvatski planinar. In: Stevanović V.Prvi period do 1930. 82 (42) 7-8: 137-140. 34: 32..: Biodiverzitet Jugoslavije (Beograd). 9: 151-161.1-169. 7. Tokovi. Beograd.. Dnevni list “Pobjeda“ str. 18 (29. – (1994): Jovan Cvijić i regionalno . 12168. Milojević B. str. Velimirović M. Kroz planine. 173-182. (1932): Prokletije. 34: 60-64. Šekularac R. (1934): Prokletije. 55-57. Tiranë. oktobra). 12/1932. 7-13. 338-359. Po visovima i gudurama od Dečana do Plava. knj. 65/5: 156.geografska ispitivanja Prokletija. Šekularac R. & Mihajlov M. & VASIĆ V. Zagreb. Ferijalac.jun. Podgorica Vangjeli J. Ivangrad. (1974): Upotreba bilja u narodnoj medicini na području Prokletija i Komova.): Biodiverzitet Jugioslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja. Vreme. (eds. 1995. Vasić A. Vasović M. Beograd. br.naučna monografija.mrtvi kapital jednog kraja kome valja pokloniti pažnju. Naše planine. Beograd. (4. Pavić S.geografska ispitivanja Prokletija. (Milorad) (1978): Priroda sjeverne Crne Gore. & Kasalica S. 17 (15. 34. Urban S. S. 3685. 109. Srpsko geografsko društvo. (1938): U predvorju Prokletija. pp. 124-126. Plav. Vasić A. Stojanović I. (1990): Trojan (2163 mnm) u Prokletijama. (1913): Gusinjska nahija s pogledom na Malesiju. (1976): Zašto se Prokletije ne proglase nacionalnim parkom. (1938): Na vrhovima Prokletija. Biološki fakultet i Ekolibri. 2006. Godišnjak Geografskog društva Crne Gore. & Stevanović B. 148-152 i 183188. & Vincek D. 158-163.

Podgorica Vizi O. XXIV: 84-85.. Beograd.P. 1. 8. (1965): Kapitalističko iskorišćavanje šuma u Crnoj Gori.. (Sa kartom). Ljubljana.. str. Vincek D. Titograd. (1975): Balkanski endemi u flori Prokletija. Zejneli L.. (1904): Die Geologie Montenegros und des Albanischen Grenzgebietes. RZZPCG & SO Plav. Pos.523 m. Ital. 1-131. 3. Odlomak iz putopisa. Wien. Istorijski institut SR Crne Gore. Boll. du Congre s geol. (Putovanje od Čakora do Podgorice). sess. 1-253. str. Koprivnica. (1905): Sulla tettonica della montagne albanesi a montenegrini.Vodič za planinare.): Botanički izlet v gusinjske Prokletije. izd.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Vinnassa de R. Grafo Crna Gora. Vučković D. de la IX. Bilogorski planinar. Priroda Kosova. Vinassa de Regny P. vol. Vučković D. D. str. 79 (36): 9-10: 203-204. (1972): Šumarstvo i lovstvo u Crnoj Gori u druggoj polovini XIX i početkom XX vijeka. Roma. Istorijski institut u Titogradu. Narodna prosveta. 13 (9) 28: 7-9. (1989): Prokletije . Vincek D. Plav & Titograd. & Kovačević M. 15/1932. Vukićević D. Priština. Popović R. Della Soc. (1932): Kroz našu Švajcarsku.. Zbornik radova sa naučnog skupa “Zaštita i unapređenje plavskog dijela Prokletija. (1985): Zaštićene životinjske vrste Prokletija. Beograd. 6. & Šekularac R. Wraber T. Izd. (1953): Plavsko jezero.. (2004): Planine Crne Gore . Proteus. 51(8): 291-297. 6 .) Naše planine. intern.. Zagreb. Ribarstvo Jugoslavije. Vujačić J. str: 1-531. (1987): Maja Koljat (2. R. 339-346. Titograd. Geol. Pos. Vincek D. Monitor.Maja Rosit (2524 m). C. (1989. 103-113.

national park. sustainable development 6 . not only national park. but area to be registered in the list of world-natural and cultural heritage. cultural.geographical characteristics and overall natural and cultural bases of the future National Park “Montenegrin Prokletije“ representing one of the most important natural and cultural potentials not only of Montenegro but of encirclement. Montenegro. Balkan Peninsula. monumental. Basic assumptions of historically – natural.PERSPECTIVE OF NEW NATIONAL PARK “MONTENEGRIN PROKLETIJE ON THE BALKAN PENINSULA “ Summary This paper contains basic physically . deserves to be national park. Considering all previous natural and cultural potentials. physically – geographical. biodiversity and other characters are represented here. this part of Prokletije belonging to Montenegro as well as in surrounding countries where this mountain massif is extended. All these features nominate this area to be. Key words: Protection of nature.

Cirkulaciju voda obilježava velika brzina. BiH. premda je to dokazano istraživanjima tek pojedinih područja. a sa stanovišta podzemne faune među najbogatijim u svijetu. pružili su refugije biljnom i životinjskom svijetu. što u slučaju onečišćenja smanjuje šanse za njegovo učinkovito suzbijanje. prema dostupnim podacima. krš je kao vrsta reljefa prvi put izučen u Krasu. UGROŽENOST I POTREBA ZA ZAŠTITOM Ivo Lučić Dražen Perica2 Sažetak Stijene u kojima se razvija krš. Stoga su 1 2 Speleološka udruga Vjetrenica – Popovo polje. izvorima i rijekama ponornicama. uz specifičnu geološku povijest krša. diferenciranje mnoštva endema i neobično bogat i raznolik genski fond. Krš se razvija u karbonatnim stijenama podložnim sekundarnim strukturnim utjecajima i osebujna je vrsta reljefa u kojem ne vrijede pravila cirkulacije voda svojstvena homogenim vodonosnicima. Sarajevo.com 6 . Bogatstvo i raznolikost staništa. dperica2001@yahoo.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja BIH KRŠ: BOGATSTVO. pa je kod njegova proučavanja u svakom novom slučaju potrebno krenuti iz početka. Ravno. krška polja s ponorima. Lebršnik. Zapadni dio države duboki je i vrlo razvijeni krš. što je dokazano serioznim stoljetnim istraživanjima. zauzimaju od jedne do dvije trećine državnog teritorija Bosne i Hercegovine.. ivo@vjetrenica.com Doc. BiH. Pored toga. količina i sezonske razlike. dr. Stoga se krški proces razvija kroz mnoštvo manje ili više izdvojenih pojava koje se međusobno povezuju. U morfološkom smislu karakteriziraju ga brojne zaravni. u kojem su nastale osebujne i gotovo sve vrste krških pojava. Centar za karstologiju ANUBiH. Krš u BiH je floristički i vegetacijski među najbogatijima u Europi. slovenskom dijelu Dinarskog krša. Dinarskom kršu pripadaju dijelovi BiH zapadno od crte Cazin. Centar za krš i priobalje Sveučilišta u Zadru.

ulaze u novo razdoblje. tri dobra na Ramsarskoj listi. izložena su onečišćenjima komunalnog otpada. upravljanja i zaštite (studije. jer su dali nazive nizu stručnih termina u svjetskoj znanosti o kršu. Za prihvat takvog pristupa treba izgraditi društvenu strukturu sposobnu za razumijevanje njegovih vrijednosti te za donošenje i ostvarenje ozbiljnih odluka. i do prijetnje izumiranju vrsta. Dinarski krš. krške vrijednosti. Krš u BiH Krš prekriva veliki dio Bosne i Hercegovine. to ima i nemalu kulturnu važnost. osobito one koje preporučuje IUCN. a osobito proglašenjem Nacionalnog parka Una. zaštita. Pri tome treba koristiti najnovije domete svjetske konzervatorske znanosti i prakse. Njihova važnost je u očuvanju izuzetnih vrijednosti Bosne i Hercegovine. Veliku ulogu pri tome imaju mehanizmi zaštićenih područja. I sam naziv znanosti – karstologija – duguje ime slovenskoj pokrajini Kras. Takva praksa dovodi na rubove opstanka pojedine životinjske zajednice. te budućim održivo-gospodarskim očekivanjima. koja izaziva velike negativne promjene u okolišu. Adekvatniji tretman krša treba temeljiti na rezultatima sveobuhvatnih znanstvenih istraživanja. zaštićena područja. Proces nije brz i podrazumijeva izgradnju sustava istraživanja. Bosna i Hercegovina. koji na pojedinim lokalitetima u susjednim zemljama bilježi izvrsne rezultate. Ključne riječi: krš. a ako im je uska rasprostranjenost. kojima se isušuju velika podzemna područja ili se staništa u opasnoj mjeri fragmentiraju. Osim znanstvene. koja proglašenjem parkova prirode Hutovo blato i Blidinje. okolišu i krajoliku. Naseljena područja. Pojedine ranjive točke pod pritiscima su brojnih neadekvatnih septičkih jama koje dreniraju u podzemne vode. osobito ona osjetljiva. U nekim radovima3 barata se podacima oko trećine državnog 3 Više projekata koje financira međunarodna zajednica 0 . ali o tome ne postoje ni približno usklađeni podaci. Industrijska upotreba krajolika suzbija vrlo propulzivnu gospodarsku granu na kršu – turizam. uprave i inspekcije). analizirana je njegova javna percepcija kao i upotreba.neka mjesta u Bosni i Hercegovini povijesno važna kao locus typicus pojedinih krških oblika. Čine je većinom kombinacija tradicionalnog i industrijskog okolišnog svjetonazora. Zaključeno je da je krajnje neprikladna i opasna po živote ljudi i po očuvanje vrlo krhkih staništa i ugroženih vrsta. demonstraciji pozitivnog odnosa prema prirodi. kanalizacije i industrijskih zagađenja. institute. U svjetlu predstavljenih prirodnih i znanstvenih vrijednosti krša. održivi razvitak. obrazovanja. No najveće negativne posljedice nastaju od hidrotehničkih zahvata i melioracija.

pa se u svijetu u traganju za boljima koriste šire definicije poput one da je krš okolišni sustav sastavljen od stijena. Po jednoj od najcitiranijih definicija krša u Dinaridima. vizualno impresivan krš. Linija istočno do Banje Luke. Tako. odnosno površina stijena je zaklonjena tlom i/ili šumom. U BiH su ostvarena brojna važna otkrića krša. koji dosežu dvostruku razliku. prvi podatak o površini krša mogao bi se odnositi na izrazit. drugi smatraju da oko 60 posto teritorija BiH prekrivaju karbonatne stijene u kojima se razvija krš (Jovanović i Avdagić 1981). uključujući zapadni dio Jadranskog mora i sve otoke osim Brusnika i Jabuke. kad je vođena željeznička pruga Beč-Trst. atmosfere. Međutim. Od 1 . Prozora. upućuju na zaključak da osnovne činjenice o BiH kršu nisu dovoljno poznate. Moguće je da se radi i o razlikama u poimanju pojma krš. za koje su znakoviti krški oblici (Gams 2004). dinarski krš se proteže od slovensko-talijanske granice do Prokletija. rijekama ponornicama s dubokom cirkulacijom voda. koje je uz to najveće krško polje (Magdalenić 1971). Banovića. dijelu koji se geotektonski naziva vanjski Dinaridi. Inače. a neki čak i oko 65 posto (Čičić 1998). sredinom 19. a potom se istraživanje proširilo i na druga područja. U pravilu.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja teritorija. s određenim izdvojenim cjelinama. Ovi podaci. točnije u pokrajini Kras u Sloveniji. stoljeća. u kojima pojave često imaju lokalni karakter. radi se o ozemlju s krškim odvodnjavanjem i učinkovitom korozijom. tu prevladava pokriveni krš. Tako. Pripada dinarskom kršu u užem smislu. U svakom slučaju. Istaknute pojave Krš je prvi put zapažen i opisan u Dinaridima. stoljeća stekao pejorativan image kao bezvodna kamena pustinja. vode. ta se definicija u pojedinim okolnostima pokazala nedostatnom. unutrašnji Dinaridi su manji i tanji dijelovi karbonatnih stijena. pripada geotektonskoj cjelini koja se zove unutrašnji Dinaridi. tj. Dok vanjske Dinaride obilježava debeo sloj karbonatnih stijena. Sarajeva. Zbog društvenih razloga koje ćemo kasnije izložiti. On zatvara područje do crte Cazin – Jajce – Prozor – Konjic – Lebršnik. uključujući i BiH. mjestimice zbog sekundarnih strukturnih razloga i dvostruko. ne postoji dovoljno diskusije koja bi tematizirala višestruke vrijednosti te najpriznatije domaće prirodnine. Srebrenice. Livanjsko polje se smatra matičnim krškim poljem. Travnika. zemlje. Višegrada i Foče. koji se širi od zapadne granice BiH prema njezinoj unutrašnjosti. dok je u istočnom dijelu češće površinsko tečenje voda. koji po nastanku doseže i osam kilometara. života i energije (Daoxian 1988). Polja “Završja“ u jugozapadnoj Bosni prvi put su opisana u znanosti kao ta reljefna forma. Taj krš je tijekom 20. Zapadni dio je povezan s brojnim krškim poljima.

Najveća od njih je krška zaravan Trebinjska šuma. bez poniranja dobiva naziv Mlade (od izvora Klokun do utoka Vrioštice). bakte- 2 . Tus su izvrsno oblikovane razne krške forme. čime stvaraju pragove i brane unutar kojih nastaju jezera i slapovi. U oba ta polja ponirala je i izvirala u Rijeci Dubrovačkoj i nizu vrulja ili vrela od Slanog. koja ponire nakon što prijeđe Gatačko polje. Slično je i sa slivom Cetine. Gatačko. čistoću. Započinje s rječicom Milač u Kupreškom polju. Suvaja. duž donjeg toka Neretve i Hutova blata. U svojim dijelovima ovaj sliv se spaja sa slivom Trebižata. pa Ričina. Nastavlja teći kao Vrba do Klinjeg jezera. Neke od tih rijeka imaju jedno osebujno obilježje – taloženje sedre. On počinje kao Culuša. Rijeka Trebišnjica smatrana je najvećom ponornicom u Europi i “među najvećim ponornicama u svijetu“ (Mikulec 1974). Slična obilježja imaju okolna polja poput Kupreškog. koji nazivaju devetoimenom rijekom. a ono se odlijeva u Cetinu koja teče do mora kod Omiša. Ona ponire i izvire kao Ričina koja se ulijeva u Buško blatio (Buško jezero danas). u kojem ponire i izvire u Duvanjskom polju kao Šujica. Krška hidrologija Trebišnjica hidrološki nastaje na sjevernim padinama Lebršnika na vrelu koji se zove Dobra voda. Popovo polje je izuzetan skup krških obilježja. iz koje se izdižu brojni humovi. Duvanjskog ili Imotsko-bekijskog. u karstologiji se smatra locus typicus tog reljefnog oblika (Kranjc 2007). u Imotsko-bekijskom polju kao Matica i Vrlika. Fatničko i Popovo polje. s neobičnom kombinatorikom podzemnih tokova (Milanović 2006).tada je pretrpjelo velike antropogene promjene. upisano na listu zaštićenih dobara Ramsarske konvencije. Povezana je s više od 500 ponora. Nevesinjsko. osobito niz krških polja istočne Hercegovine: Gacko. gdje ponire i izvire u Fatničkom polju. potom teče kao Mušnica. To se događa izlučivanjem kalcita po riječnom dnu. Najveći i najosamljeniji među njima. te Trebižat (od Humca do ušća u Neretvu). Jedan njezin dio izvire kao Ključka rijeka u Cerničkom polju. Glamočkog. gdje se spaja s dijelom vode koja izravno podzemno teče iz Gatačkog polja. Trebišnjica je prirodno tekla kroz Trebinjsko polje i Popovo polje. Proces stvaranja sedre uključuje određenu temperaturu voda. te prisutnost živih organizama – mahovina. Mostarskog. izvire kao Tihaljina (od izvora u Peć-Mlinima do Klobuka). Brina. Hum. “najduža u svijetu“ (Petrović 1963) i “najveća ponornica u svijetu“ (Petrović i Prelević 1965). Ponovo ponire na rubu toga polja i izvire kao Trebišnjica kod Bileće. ali je ipak očuvano do te mjere da je početkom listopada 2008.

donose velike količine vode koju ponori ne mogu progutati. Neka od polja su stalno poplavljena i čine posebnu vrijednost krajolika. umjesto “normalnog” tečenja po površini. ali na njegovo pomicanje može utjecati i snažan vjetar (Gašparović 1969). npr. Podzemne vode ispunjavaju podzemne šupljine i pukotine. tzv. Također.4 m. u Popovu polju. npr. S dubinom od ruba jezera do dna vode od 528. Trebižat. koje privlače brojne posjetitelje. a na nekim se voda znala zadržavati duže od 300 dana i prelaziti visinu od 30 metara. Takva je prirodno većina navedenih polja u BiH.9 metra i dubinom vode 281. pa se u velikom dijelu polja stvaraju poplave. iza Ohridskog s najvećom dubinom od 289 metara. krške rijeke mijenjaju položaj površina – podzemlje. a po funkciji jezero. Una. prisutno je i veliko podizanje razina podzemnih voda. Događa 3 . a bitne razlike se pojavljuju i u određivanja granica sliva. granice sliva nisu stalno jednake. Najbolji primjeri su Krka. Plitvička jezera. Crveno jezero je jedno od dubljih u Europi te drugo po dubini na Balkanu. Ponornice u polja. za 94 m u 24 sata u Ombli (Milanović 2006). Ponor čiji je kapacitet gutanja 110 m /s. u kršu se ponor nerijetko pretvara u svoju suprotnost – izvor. Zrmanja. Mrežnica. blata. Zbog toga. Čak 99 posto takve vode skladišti se u milimetarski uskim pukotinama (Bonacci 2008). Na Trebišnjici je zabilježena razlika u protoku od 0 do 1250. Uzroci su najčešće u razini vode. itd. Procesi su podložni nepredvidivim promjenama i traži se detaljno istraživanje svakog kompleksa stijena (Milanović 1979). dakle. pa čak se 3 3 koristi podatak i 2400 m /s. Takva su Vransko jezero na Cresu. Tako. po nastanku urušna vrtača. jer znaju ovisiti od razine voda. Sliv krške rijeke se ne poklapa s orografskim slivom nego je često prisutna “piraterija“ u njegovu zaleđu.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja rija i algi. sedra proizvodi i iznimne estetske vrijednosti. što nedvojbeno izaziva velike hidrološke i hidrauličke promjene u okolišu. te pred pitanja zaštite stavlja teško rješive zadatke. pri drugim okolnostima do drugog. Pored bioloških. jednom ponor vodi do jednog izvora. Krške rijeke poznate su po izuzetno velikim razlikama između najmanjeg i najvećeg protoka. ali i na živi podzemni svijet. Sasvim drugačiji je primjer Crvenog jezera. što ima utjecaja na vodoopskrbu. Ono je po formi jama. Pliva. Jedno od ključnih obilježja krških sustava i okoliša jest odsustvo pravila koja vrijede za hidrologiju homogenih vodonosnika. Također. Također. Biograd u Nevesinjskom polju. s nadmorske visine 800 m vodi do izvora Bunica na nadmorskoj visini od 37 m s jamskim izvorom istražene dubine oko 73 metra (dakle oko 36 metara ispod razine mora) i pri tome postiže najveću zabilježenu fiktivnu podzemnu brzinu tečenja od 34 cm/s. Skadarsko jezero i – Hutovo blato.72 i 207 3 m /s. dobar primjer je izvor Bunice s protokom između 0.

kojima se na površini zadržavaju vode. tj. uz rezultate osebujne geološke prošlosti. podzemlje krša je u pravilu maksimalno iskorišteno. stvara područje vrlo kompleksnih skupova staništa. Osjetljivost krških ekosistema je veća. Uređenje poplavnih područja daje eventualno kratkoročne koristi. presušuju tokovi. Itd. koja su omogućila vrlo veliku biološku raznolikost. – krš je izgubio vegetaciju. a donosi dugoročno velike ekološke štete (Špes 2000).se i da voda teče uzbrdo. Bespoštednim stoljetnim pritiscima na biljni pokrov – ispašom trave i nižeg bilja. Zbog svoje geološke prošlosti i zbog zakonitosti ekosistema. Dalje. Uz to. sječenjem stabala. Na tako različitim uvjetima uspostavljena je prirodna ravnotežu u kojoj se održavaju iznimno bogate i krhke zajednice bilja i životinja. najbogatiji u svijetu (Culver & Sket 2000). To vodi smanjenju veličine i brojnosti životinjskih zajednica. kad su u pitanju skupine podzemne faune. i sl. Nema mjesta za daljnje smanjivanje staništa. Dobar primjer je ogolijevanje krša. Ti procesi se nastavljaju promjenom mikroklime. Živi svijet Dinarida floristički je najbogatiji u Europi. koja dobiva neka pustinjska obilježja. ponekad i nevolje. Problemi zaštite u kršu Što navedeni morfološki i hidrološki uvjeti znače za zaštitu krša? Predstavljaju velike zagonetke. površinski tok rijeke zna biti orijentiran u jednom smjeru. temperaturne razlike itd. Stoga je podzemna fauna već ugrožena zbog činjenice da je “osuđena” na ograničene prostore iz kojih ne može migrirati u nove refugije. Ranjivost krških područja poveza- 4 . uslijed čega je protok vode brži. povećavaju se bujični tokovi. jer je razvoj događaja nepredvidiv. toksikanti imaju veliku negativnu učinkovitost po podzemne ekosisteme i vodonosnike koji služe vodoopskrbi. Brojne divlje septičke jame akumuliraju fekalne spojeve koji postupno povećavaju koncentracije u pitkim vodama. Povećava se podzemno otjecanje. a samopročišćavanje smanjeno. ponekad gotovo trenutačno. vrsta može izumrijeti. i presijecanjem staništa izravnim tuneliranjem. Stoga se utjecaji prenose brzo. filtracija slaba. velika pukotinska poroznost uvjetuje snažnu vodopropusnost krša. a održanje prirodne ravnoteže teže. Takva mješavina geomorfoloških pojava. naseljeno je onolikim brojem organizama koliko ih može preživjeti. a podzemno se nastavlja – u suprotnom. U slučaju havarije. a faunistički. nakon čega je ispran tanki humusni pokrivač te je nastupila posvemašnja erozija. manja su isparavanja. Još teže posljedice za smanjenje staništa nastupaju hidrotehničkim radovima. a ako se radi o krhkim i endemičnim skupinama.

na sveto i profano. Takvih primjera u BiH ima mnoštvo. Stručnjaci pećine promatraju kao skrovišta važnih dokaza za povijest razvoja krajolika. od čega pati zapadna civilizacija. (Mulaomerović 1998). najveći gospodarski prevrat u našim krajevima napravio je jadranski turizam koji je rijetko kad priznao – jer nije uglavnom ni svjestan – da se radi prije svega o kršu. bilo da se radi o pitanjima za geomorfologe ili za paleontologe. Iz svega se vidi da je društveni tretman krša u BiH loš i nezadovoljavajući. izvora. na umno i tjelesno. Upravo.5 milijuna godina. Krš nije samo geografski prostor. Pećine su pozornice ishodišnih kultura. Krš traži odgovarajući interes i poznavanje. npr. Karstolozi traže sasvim suprotan pristup. a kod kojih nisu zaživjela načela ekološke etike. Krški lokaliteti u BiH čest su nositelj sakralnih obilježja. Pred “nama je prirodni park posebnog. bogatog i još nedovoljno poznatog inventara“ (Roglić 1969). potpećina Badanj kod Stoca. upozorio je prije četrdeset godina karstolog Josip Roglić. ponekad su kulturne vrijednosti nanesene bez ikakvih fizičkih intervencija u materijalnu podlogu. poput svetih vrhova. Dobra ilustracija je Vjetrenica: u aktualnoj BiH malo je tko reagirao na izlaganje Vjetrenice uništenju. ali su se inspekcije odmah podigle i zaustavile radove koji su prijetili vjerskim kulturnim spomenicima u neposrednoj blizini. a što je posebno izraženo u zemljama koje su napustile tradicionalni svjetonazor. nego vjerojatno najvažniji dio nacionalnog teritorija. geografskim položajem i nemjerivo vrijednim izvorima voda. a ona proizlazi iz smanjene sposobnosti samopročišćenja i samoobnavljanja okoliša ili pojedinih dijelova krškog krajolika (Špes 2000). pećine s najbogatijim staništima u svijetu. Predivni primorski gradovi. drveća. 2007) te paleontološkim metodama (Mihevc 2000) kojima rekonstruiraju krajolik unatrag više od 3. u njima su nađeni ponajstariji kulturni artefakti. Razlika između prirodne i kulturne baštine nije uvijek jasna. U slovenskom dijelu dinarskog krša posljednjih deset godina napravljeno je više od dvije tisuće analiza sedimenata s datacijama gline i siga (Zupan Hajna et al. središta kulturnog razvoja. zasluge krša ne treba tražiti samo na tamnim i skrovitim mjestima. itd.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja na je s njihovom ograničenom nosivošću. a da nam rijetko padne na pamet da je to omogućio krš svojim građevnim materijalom. Kulturna baština krša Opasnosti po krš dijelom proizlaze i iz tradicionalne podjele na prirodu i kulturu. No. fotografirani su milijune puta i gotovo svaki dan gledamo neke od njihovih prizora. a to traže i praktičan život i međunarodne znanstvene oba- 5 .

Popovo polje. i geomorfološki procesi. danas 67 km betonskog kanala koji povezuje dvije hidrocentrale 6 . najveće promjene nastupile su isušivanjem krških polja. jedina rijeka koja kroz iznimno razvijeni krš u BiH cijelim tokom ostaje nad zemljom. zavičajnost. Krški krajolici pretrpjeli su promjene čijih posljedica još nismo svjesni. stoljeća preko noći je isušeno. pa rijeke koje su bile stanište endemičnog oštrulja (Aulopyge huegelii). Rijeka Neretva. nisu više njegovo stanište. U akumulacijama je zadržano četiri milijarde kubičnih metara vode (Milanović 1983) koja je ranije hranila voluminozne podzemne prostore sliva Trebišnjice. Donekle je sreća što je akumulacija Buškog jezera pružila oštrulju zamjensko utočište. uništeni su tipski lokaliteti jedinog slatkovodnog serpulida na svijetu Marifugia cavatica (Sket 1983). zahvaljujući i eksploataciji šljunka. Zadatak koji znanstvena zajednica ima na promicanju krša Roglić opisuje riječima: “Raditi na tome draga je i zanosna obaveza. naravno. pretvorena je gradnjom hidroakumulacija u gornjoj polovici toka u jezerske terase. pa se jezera moraju povremeno prazniti da bi se očistio silni nanos. Radi se o industrijsko-energetskom i ekonomističkom pristupu koji krški prostor vidi kao izvor hidropotencijala.“ Sužena percepcije krša Unatoč tome i danas u BiH prevladava javna percepcija krša koja je snažno antiekološka.veze. Poljoprivredni aspekti koji su se često spominjali kao komparativna prednost za poduzimanje melioracija u kršu. drveta i općenito isključivo kao podlogu za ekonomski razvoj. opjevani mitem života Hercegovine. te navodi dužinu od 96 km. životni prostor endemične gaovice (Delminichthys ghetaldii). Službena statistika FBiH smatra Trebišnjicu najdužom ponornicom u Europi. On jako nedostaje donjim dijelovima rijeke u koje. koje još nisu ozbiljnije istraživane. Određene promjene pretrpjeli su Vrbas i Drina. krajem sedamdesetih godina 20. Pri tome nisu uzimane u obzir ranjive prirodne vrijednosti kao biljni i životinjski svijet. Ranije brza rijeka potpuno je promijenila stanišne uvjete. njihovo stanište. mjesto za iskorištavanje sirovina: kamena. što je moralo utjecati na sastav živog svijeta. sve dublje zalazi more i razara postojeće životne zajednice. Ona je. Livanjsko polje je meliorirano. staništa jedine podzemne slatkovodne školjke na svijetu Congeria kusceri. brojna nalazišta čovječje ribice (Proteus anguinus). Između ostalog. Ipak. a time i antikrška. zdravlje ljudi. prostor najvećeg podzemnog biodiverziteta na svijetu. sporo su ili nikako privođeni svrsi. međutim. Unatoč tomu nedostaju sistematska istraživanja dinarskog krša za koje je potrebno osnovati institute za krš. Promijenjeni su. itd. itd.

Sav slovački krš zaštićen je kroz nacionalne parkove. na Bijambarama. upravno-organizacijske i gospodarske strane. na kršu su proglašena dva nacionalna parka. E. povijesno-humanističkih. od kojih je mali broj dobro istraženih.000 km2 i 4. Ove sugestije premašuju zahtjeve na koje mogu odgovoriti izolirane i instrumentalizirane discipline te. podzemni krajolik.2 milijuna stanovnika. od kojih neki ostvaruju po milijun posjeta godišnje. duhovnim. kulturnim.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja – Goricu i Čapljinu. vodu i zrak. osim snažne volje prema izazovima interdisciplinarnosti. U Slovačkoj postoji Državna uprava za krš. Slovačka ima površinu od 49. historijske i suvremene kulture. U prilog krških vrijednosti možemo navesti da su u hrvatskom dijelu dinarskog krša smješteni svi nacionalni parkovi (8). u Vjetrenici na amaterskoj osnovi i od 2006. koja od 1996. Slovačka ima oko 7 posto državnog teritorija prekrivena kršem u kojem je opisano i istraženo 4760 speleoloških objekata. traže znanost koju prati ekološka etika. sadržaj pećina. te površinski i podzemni biodiverzitet. treba voditi računa o detaljnoj evaluaciji prirodnog kulturnog aspekta baštine: kod prvog treba ispitati vrijednosti s obzirom na nacionalni i regionalni kontekst. kod drugog treba evaluirati nacionalnu i regionalnu povijest. Prema napucima za holistička vrednovanja krša koja zagovara UNESCO za Popis svjetske baštine (Hamilton– Smith.4 milijuna stanovnika. BiH ima oko 60 posto državnog teritorija prekrivena kršem u kojem se smatra da ima 3-4 tisuće speleoloških pojava. a BiH od 2005. Holističko vrednovanje i upotreba Temelj za adekvatno vrednovanje krša i krške baštine jest visoko znanstveno izučen prirodni sustav koji se stavlja u odnose prema prirodnim. edukacij- . vjerskim i povijesnim vrijednostima. od čega samo donekle prirodna rijeka u dužini od 3-4 km kroz Trebinje. Na zasadima novih ekoloških stajališta trebalo bi formulirati razvojnu koncepciju koja bi imala izražene znanstveno-edukativne. a 5 od 12 najvažnijih pećina uvršteno je na Popis svjetske baštine. Edukativna bi se ogledala: u otvaranju instituta i programa na fakultetima prirodnih znanosti. etnička kretanja populacije i njezin sastav. a na Popisu svjetske baštine nema ni jednog takvog objekta. provodi stalni monitoring. Sutjeska i Una. Adekvatan primjer je Slovačka. BiH površinu 51. te razvoje prethistorijske.000 km2 i 5. 2004). zemlja slične veličine i razvitka kao BiH. krajolik i geodiverzitet. U BiH krš još službeno nije identificiran kao baština. mogućnosti i ograničenja područja. Usporedba u upravljanju kršem s nekom drugom europskom zemljom dat će sugestivne odgovore na njegov položaj u BiH.

u stipendiranju pomlatka i njegova uključivanja u međunarodne tijekove kako bi uskoro njegovi pripadnici mogli preuzeti odgovornost za razvitak BiH. područje treba obuhvatiti prostornim planiranjem. Upravne-organizacijske i gospodarske strane ogledale bi se u osnivanju nadležnih upravnih i stručnih jedinica: uprava za krš sličnih postojećim za vodu i šumu. Na Forumu o kršu i svjetskoj baštini u Europi. u financiranju izvannastavnih programa koji će voditi većoj identifikaciji krškog inventara. Na temelju prethodnih vrednovanja i izgradnje institucijskog okvira potrebno je potaknuti održivi razvitak za koji u dinarskom kršu imamo dobre primjere zaštićenih područja Plitvice. Škocjanske jame i drugih. a najbolje jedinstvenog studija krajolika s prirodoslovnim. stavljajući u postupak širi opseg vrijednosti na jednom mjestu. Krka i Paklenica. u pokretanju jedinstvena dinarskog prekograničnog programa istraživanja i održivog razvitka. tehničkim i društveno-humanističkim područjima. godine. 1997). i prilagođavanja održivom razvitku. Idealne cjeline su navedeni nizovi krških polja sa zajedničkom hidrologijom. itd. zavoda za krš. koji je što bolje očuvan. istaknuto je da vrijednosti i ugroženosti krša premašuju mogućnosti da se njegova adekvatna površina stavi pod zaštitu UNESCO-va Popisa svjetske baštine. itd. kao i edukacijskim projektima i zaštitom baštine (Watson & al. No. u unošenju krša kao stavke u javni budžet. a gdje to nije moguće. Prvenstvo zaštite treba dati područjima i mjestima koja imaju visoku prirodnu. koji je održan u Lipici u studenome 2004. Gdje god je moguće. serijski upisi širih područja. u izradi javne strategije za krš i menadžment planova za sve segmente okolišne politike. istaknuta je potreba razvijanja veće osjetljivosti javnosti na područja krša koja neće biti obuhvaćena formalnom zaštitom.-IV.skih i ekonomskih znanosti. Stoga je sugerirano da se kandidiraju tzv. Službene smjernice IUCN-a za krš i pećine upućuju vlade zemalja članica da trebaju osigurati zaštitu reprezentativna izbora krških lokaliteta u smislu IUCN-ovih kategorija I. ekonomsku i kulturnu vrijednost. koji bi okupljali njegova najreprezentativnija obilježja. u reviziji razvojnih planova s okolišnih stajališta uključujući spomenute osobitosti krških ekosistema. treba štititi cijele slivove krškog područja koje se vrednuje. . upravljanjem vodama i drugim zakonodavnim mjerama koje će osigurati količinu i kakvoću voda koje ulaze u krš.

Nova Gorica: Univ. str. 1981. Natchitoches. Inštitut za raziskovanje krasa. I. znanstvena i ekološka infrastruktura. 508. Kranjc. Gams.. Hotspots of subterranean biodiversity in caves and wells. program Krasoslovje. . Karbonatne facije u geološkoj građi terena Bosne i Hercegovine. vol. I dio. Kras u Sloveniji v prostoru in času. čiji su vodeći predstavnici već ostavili divovske tragove u istraživanju ovdašnjeg krša. Andrej. Introduction. jedini ispravan i odgovoran pravac jest razvijanje održivog korištenja krša. . U: Učno gradivo 2 [Elektronski vir]. R. i Lučić. 2007. Paper to US / ICOMOS 7th International Sypomosium. Morfološke i hidrografske karakteristike podzemnih kanalnih sistema u krajnjem sjeverozapadnom dijelu Popova polja (Zapadni dio Donjeg polja). Ratimir. str. Pri tome. 31. T. E. 3-37 Daoxian Y... i Avdagić. Podipl. 55-78. Sarajevo. Održivo korištenje krša uvijek započinje i trajno se prati znanstvenim istraživanjem i monitoringom. Geografski pregled. str. Sarajevo. Literatura Bonacci. broj 10-11. str. Stoga. 139–164. VI. Neka pitanja o razvoju i hidrogeološkoj funkciji karstnih polja. 1988. U: Brmbota Devčić. Holistic Assessment and Karst in World Heritage. Jedna od vidljivijih mjera jest proglašenje niza zaštićenih područja različita tipa. Lousiana.C.] Gašparović. 1981. 2000. XXI (1): 30-46. 1-21. & Sket B. I. Ivan. Jovanović. kulturna. Proceedings of the IAH 21st Congress. [također 1974. Journal of Cave and Karst Studies 62 (1): 11-17 Čičić S. koji je reducirao percepciju njegovih vrijednosti te umanjio sposobnosti održanja prirodne ravnoteže. 1998.. U moderno doba bio je izložen pretežno industrijskom tipu upotrebe. predstavlja tip iznimno vrijedne i istodobno ranjive baštine. On the Karst Environmental System. Hamilton–Smith. Posljedica takvog razvoja ilustrativna je na primjeru prvih susjeda Une i Plitvica: iako udaljena samo 20 km zračne linije od Plitvica. 95-114. (urednici): Krš bez granica. Sarajevo. XIII. 1969. za podiplomski študij.. Una je u formalnom proglašenju nacionalnim parkom kasnila 60 godina.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Zaključak Krš Bosne i Hercegovine. osobito dio koji pripada geotektonskoj cjelini unutrašnji Dinaridi.Str. Ognjen. Darovi i opomene donjih voda. History of karstology. 2007a. 2008. Naš krš.Postojna: Znanstveno raziskovalni center SAZU. Sarajevo. Zagreb. 2004. 2004. 2004. Bosna i Hercegovina se ne treba osjećati usamljenom jer može računati na pomoć svjetske znanstvene zajednice. Zadar. Fak. Ljubljana. Culver D. drugi skup mjera treba biti usmjeren na odgoj za vrijednosti krša. i 2005. Nedostatak percepcijske sposobnosti zajednice prati i međusobno uvjetuje nedostatna organizacijska. . Naš krš.

Lučić. 1963. Ivo. Energoinvest. Watson. Petar T. 5-32. Špes. str. Andrej. Jasminko. 15 karata i 10 tablica. 1983. 65 ilustracija. (Sabrana djela I. Ljubljanja. Petar. Sket. D.. E.. Statistički godišnjak/ljetopis Federacije Bosne i Hercegovine. Geografske značilnosti pokrajinsko ranljivih območij v Sloveniji. str. Hidrologija karsta i metode istraživanja. Milanović. Značaj i ugroženost podzemne faune Popovog polja i predlog za najosnovniju zaštitu. vodozahvati. J. 2006. Zupan Hajna. Petar T. Krš Jugoslavije 6. Mikulec. zaštita voda. Mulaomerović... 1974. 41–52. Zagreb. 0 . tuneli. str. 1983a.. Sarajevo. 1999. Geografski aspekt Dinarskog krša. Milanović. Roglić. injektiranje. str. Sarajevo 1963.. akumulacije.Mihevc. Gilleson. 9-49. Zagreb: I. 19-38. 30. Borislav. Mladenović. 261-270. Time recorded in cave deposits – 10 years of paleomagnetic research in Slovenian caves. 2007. 1998. Acta carsologica 36/1: 242. crteža i faksimila. Trebinje. U: Lučić. Josip. & Bosák. Geographica Slovenica 33/I. Fosilne cevke iz bestropne jame – verjatno najstzarjši ostanki jamskog cevjarja Marifugia (Annelida: Polychaeta). Geološko inženjerstvo u karstu: brane. Beograd 362. VI. 1977. Petrović.Zagreb 2004. Naš krš. Karst istočne Hercegovine i dubrovačkog priobalja. 2000. 2000. 1969. 302. Treći jugoslavenski speleološki kongres. 1979. 1–22. N. P. Pruner. Beograd. 322 str. & Kiernan. Guidelines for Cave and Karst Protection. IX. JAZU. Boris. Milanović. 291. Hamiton-Smith. Elaborat. Boris. 472 str. Institut za biologiju Univerze Ljubljana. Mihevc. Ljubljana. 209–218. HE Trebišnjica. Sarajevo. Uzunović. Petar. J. 57–73. Neke karakteristike krša istočne Hercegovine. Sarajevo. 1-20) Sket. A. Sarajevo 1974. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Energetska osnova slivnog područja Neretve i Trebišnjice. 14–15. Uticaj hidrosistema Trebišnjica na režim površinskih i podzemnih voda u Popovom polju. Stjepan. K. str. Metka. 2003.. Životinjski svijet Vjetrenice. Prilog poznavanju hidrogeologije za područje sliva vrela Omble. O. 2003c. Sarajevo 2005. – Acta carsologica 29/2. 1983. 4. Vjetrenica – pogled u dušu zemlje: znanstveno-popularna monografija s 200 fotografija. O svetome bosanskome podzemlju Blagaj. str. Milanović. 1963. Split – Zadar .. P. Treći jugoslavenski speleološki kongres... str. II/1.

more or less.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja BIH KARST: NATURAL RESOURCE. In addition. and particularly a rich and heterogeneous genetic fund. The serious studies. The Dinaric karst includes parts of BiH in the west of the Cazin–Lebršnik line. this is a specific type of relief to which the rules of water circulation. Therefore. The western part of the country is a very deep and developed Karst in which some peculiar and almost all types of karst phenomena exist. is studied for the first time in Kras. gulfs. although the latter has been evidenced by the research of only a few areas. which. HAZARDS AND PROTECTION Summary According to the available data. it is characterized by numerous plateaus. some places in Bosnia and Herzegovina are historically significant as locus typicus of some forms of karst. demonstrated that the karst in Bosnia and Herzegovina is among the richest in Europe when it comes to the flora and vegetation. The opulence and diversity of biotopes. the karst process is developed through many. performed for more than a hundred years. do not apply. Therefore. karst valleys. the rocks in which the karst is developed occupy between one to two thirds of the territory of the state of Bosnia and Herzegovina. isolated phenomena that are mutually related. Besides the scientific. the karst. The karst is shaped in carbonate rock exposed to the power of secondary structural movements. have given refuge to plants and animals. and because of that in every new case the study has to start from the beginning. this is of great cultural importance as they gave names to a number of professional terms in the world’s science of karst. the Slovenian part of the Dinaric karst. In the morphological sense. in the case of pollution significantly reduce the chances for an efficient control and action. and among the richest in the world regarding the subterranean fauna. quantity and seasonal differences. as a part of relief. characteristic of homogenous aquifers. Even the name of the science – the karstol1 . The water circulation is characterized by high speed. with specific geological history of karst. differentiating many endemic plants. Because of that. springs and sinking rivers.

Bosnia and Herzegovina. and control). This process is not fast and involves the building of systems of research. especially those recommended by IUCN. protection. Such practices seriously endangered the very survival of some animal communities. However. education. are exposed to large contamination by communal waste. These activities require the use of the most up-to-date achievements of science and practice in the conservation and protection of natural resources. 2 . and even threatened that some rare species could disappear. The combination of traditional and industrial points of view related to the environment resulted with large harmful changes in the environment. Dinaric karst. Populated areas. three Ramsar sites and particularly with the Una National Park. institutes. The public perception and use have been analyzed in the light of presented natural and scientific values. the major harmful effects are results of hydro-technical activities and melioration. Industrial use of landscapes reduces the development of tourism. environment. especially the vulnerable ones. and development and implementation of the appropriate system of decision-making. Some vulnerable places are endangered by a number of inadequate septic tanks draining to the underground waters. The most important task is to preserve the exceptional values of Bosnia and Herzegovina.ogy – owes its name to the Slovenian region Kras. karst values. which. the large role is reserved for mechanisms of protected areas. management. and protection (studies. and industrial pollution. The conclusion is that they could be extremely inappropriate and dangerous for the lives of people and for preserving very frail habitats of endangered species. by which the large underground areas have been drained. Within this framework. and the sustainable economic prospects in the future. which gives excellent results in the localities in some neighboring countries. A more adequate treatment of karst should be based on the results of a wide-ranging research. sewage systems. with proclaiming the Nature Parks of Hutovo blato and Blidinje. Key words: Karst. Such approach requires building of an adequate social structure capable to understand the values of karst. to demonstrate a positive relationship with the nature. this very propulsive field of economy in the karst areas. and landscape. and the biotopes have been dangerously fragmented. protected areas. administration. sustainable development. enter into the new era.

identifikovane su i potvrđene visoke prirodne vrijednosti šireg područja Bijambara. ing.o..ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PEJZAŽEM “BIJAMBARE“ Elma Karović Šire područje Bijambara pripada prostoru središnjih bosanskih Dinarida.o. smješteno između planina Zvijezda na sjeveru i sjeveroistoku. te je na osnovu njih na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo. donesen Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža Bijambare (“Službene novine Kantona Sarajevo”. mjere zaštite. br. određene su granice i ukupna površina obuhvata. zoniranje prostora. 1 Dipl. U saradnji sa Centrom za ekologiju i prirodne resurse Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. godine. Članom 20. kao i korištenje i upravljanje ovim prostorom. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je iniciralo i finansiralo izradu elaborata “Valorizacija prirodnih vrijednosti područja Bijambare”. koji je formiran 2002. čiji je nosilac projekta Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa.09. god. 21/03). 3 . vrste intervencija. Ozrena na jugu i jugoistoku i Čemerske planine na zapadu i jugozapadu.2003. odnosno posebnoj organizacionoj jedinici “Sektoru za ekologiju i upravljanje područjima posebne namjene”. Sarajevo. ovog Zakona. Zakonom je definisana kategorija zaštite. šum. održanoj 25. i nalazi se u sastavu ovog preduzeća. poslovi upravljanja povjereni su Kantonalnom Javnom Preduzeću Sarajevo – šume d.

4 .Organizaciona shema upravljanja Zaštićenim pejzažem “Bijambare“ Institucionalni okvir za upravljanje Kanton Sarajevo Ministarstvo prostornog okruženja i zaštite okoliša Sektor zaštite okoliša Sarajevo šume d.o.o. Sarajevo Sektor za ekologiju i upravljanje područjima posebne namjene Organizaciona struktura upravljačke institucije Rukovodilac sektora za ekologiju i upravljanje odručjima posebne namjene Služba za zaštićena područja Stručni saradnik Poslovođa zaštićenih područja Turistički vodič Kontrolor ulaska u park Čuvari parka Rendžeri x 2 Čuvari objekata 4 Politika upravljanja Zaštićenim pejzažem “Bijambare“ se bazira na temelju dvanaest osnovnih principa datih od organizacije IUCN za kategoriju V zaštićeni pejzaž.

šetnica.reklamni materijal. putem održivog razvoja. Prostornom planu područja i Planu upravljanja. ciljevima i politikom upravljanja uz uvažavanje svih mjera i preporuka koje su date u Zakonu o proglašenju područja zaštićenim. edukacione staze. Monitoring zdravstvenog stanja Zaštita i očuvanje postojećih biljnih i životinjskih vrsta Zabrana lova i ribolova Uspostava brze i efikasne protivpožarne zaštite Permanentna opservacija područja u cilju preventivnih i represivnih mjera Informisanje i edukacija posjetilaca o prostoru. Postavljanje prostorne signalizacije. omogućiti zaštita prirodnih i stvorenih vrijednosti.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Vizija Područje Bijambara je prepoznatljiv prostor na kojem će se. stvoriti uslovi za samoreproduktivnost kroz valorizaciju sadašnjih i budućih potencijala sa ciljem zadovoljavanja ljudskih potreba i povećanja sadašnjih i budućih generacija. Izgradnja drvenog grada. Logo. 5 . jezera. Izgradnja parking prostora sa naplatnom kućom Turizam i rekreacija Održavanje kulturnih/tradicionalnih atributa Upravljanje postojećim resursima mora i treba biti u skladu sa vizijom. Postavljanje adekvatnog šumskog mobilijara. konzervacija biodiverziteta i integritet ekosistema”(IUCN. 1994) Osnovni ciljevi upravljanja koji se oslanjaju na bazne elemente prirode koji karakterišu Zaštićeni pejzaž “Bijambare“ Ciljevi Zaštita specifičnih prirodnih/ kulturnih objekata Aktivnosti • • • • • • • • • • • • • • Uspostava službe nadzora. Osnovni ciljevi U zaštićenom pejzažu primarni naglasak je stavljen na “prirodno okruženje. trim staze.DVD… Održavanje i unaprjeđenje postojeće infrastrukture. vodotoka. Uređenje šumskih staza.

Uspostavljena je potpuna higijena prostora. pojave biljnih bolesti. Otežan rad Upravljača je predstavljao problem miniranih površina (cca 30%). Također. te je izvršeno deminiranje registrovanih površina. Petogodišnji rad i upravljanje ovim područjem stavlja ga u poziciju poželjne destinacije. Zbog lakšeg upravljanja ovim prostorom izvršeno je razgraničenje između privatnih i državnih parcela. te samim tim i neometano prirodno podmlađivanje i formiranje budućeg zdravog i stabilnog podmlatka. Zaštita specifičnih prirodnih/kulturnih objekata Da bi zaštitili specifične prirodne objekte zaštićenog pejsaža Bijambare.. U saradnji sa Katedrom za zaštitu šuma Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. turističke destinacije koja je uvrštena u turističku ponudu Kantona Sarajevo.. te pravilnim uklanjanjem i slaganjem granjevine i drugog organskog materijala. te kvalitetniji rad upravitelja. na osnovu kojih se. kao i praćenje ponašanja korisnika i posjetilaca prostora u smislu poštivanja zabrana definisanih Zakonom o proglašenju. što je omogućilo sigurniji boravak i kretanje posjetilaca.. kako u pogledu prikupljanja i organizovanog odvoza neorganske materije. redovno se obavljaju pregledi zdravstvenog stanja postojećih sastojina. pojave prenamnoženja štetnika. (gdje je proces trajao 2. čime se.. mobilijara.Zonacijom područja Zaštićeni pejzaž “Bijambare“ omogućava se lakše planiranje i uočavanje prioriteta a samim tim i realizacija primarnih i sekundarnih ciljeva (naučna istraživanja. ovim vidom aktivnosti koja je obavljena na cijelom prostoru postignuta je priprema i oslobađanje površina za slobodan nalet sjemena. vrši donošenje odluka o mjerama koje vode njihovoj stabilnosti. sa zadatkom svakodnevne kontrole i osmatranja prostora u cilju sprječavanja bespravnih sječa. zaštite infrastrukture. stekli su se uslovi za rješavanje ovog problema. kao i veća stabilnost sastojina u smislu sanitarno – zdravstvene zaštite. Nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju sa Međunarodnim fondom za razminiranje i pomoć žrtvama mina (ITF) i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. održavanje usluga ekosistema. tako i uređenjem. postigla dobra osnova u prevenciji zaštite od požara. uz stalni monitoring uposlenih u ovom Sektoru. osim estetskog efekta. bespravnog zauzimanja zemljišta i bespravne gradnje. 6 . Izvršeno je obilježavanje krajnjih granica obuhvata.).5 godine) uz propisano obilježavanje graničnih linija i postavljanje trajnih markacija na terenu. kao i unutrašnjih granica vezanih za zone zaštite i uspostavljena stalna služba nadzora – rendžerska služba. prvo je bilo potrebno izvršti definisanje granica područja. protivpožarnog osmatranja. opreme i sl.

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja U cilju zaštite šuma od progradacije smrčevih potkornjaka izvršena je nabavka lovnih klopki sa kombinovanim dejstvom feromonskih mamaca. kao i smanjenje njihove brojnosti. koji su postavili instrument za praćenje vlažnosti i temperature unutar pećine. Pored nadzora turističkog vodiča u sprječavanju devastacije prostora i sprječavanju ulaska više od 30 posjetilaca u datom momentu. U narednom periodu planiran je angažman naučnih eksperata iz ove oblasti. što će unaprijediti gazdovanje ovim specifičnim ekosistemom. i te površine su pod budnim nadzorom rendžerske službe “Sarajevo-šuma“. zaraženih i u zimskom periodu oštećenih stabala. Do sada su spriječena fizička oštećenja tresetišta. izrađeni su osmatrački tornjevi – osmatračnice. Svake godine se u cilju boljeg očuvanja šumskih ekosistema poduzimaju radovi na obilježavanju (doznaci) oboljelih. Monitoring tresetišta Tresetište močvarno-glejnog zemljišta sa svagnumom predstavlja jedan od specifičnih vrijednosti područja. koje se postavljaju svake godine po utvrđenom planu. . U istu svrhu. Anganžovani su eksperti iz oblasti speleologije u realizaciji projekta uređenja bijambarskih pećina. kvalitetna elektrifikacija. kao i registrovanje promjene razine kiseonika usljed većeg broja posjetilaca u pećini. Dalji radovi na istraživanjima kompleksa bijambarskih pećina su u toku. Na osnovu indeksa ugroženosti izrađen je plan protupožarne zaštite šuma u skladu sa odredbama Zakona o šumama i Pravilnika o izradi planova zaštite šuma od požara. izgradnje staza i ograda. staze su opremljene graničnicima koji usmjeravaju i ograničavaju kretanje posjetilaca. Monitoring Bijambarskih pećina Zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske unije i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i implementatora COOR-a izvršeno je uređenje u smislu iluminacije pećinskog prostora. čime je osigurana kontrola gustine populacije ovih štetnih šumskih insekata. Zbog pojačane frekventnosti ovaj prostor spada u područja pojačanog rizika od pojave šumskog požara. Na osnovu izvršene doznake i provedene kontrole od strane nadležne šumarske inspekcije vrši se izrada izvedbenih projekata za njihovu sanaciju i pokreću aktivnosti na njihovom uklanjanju. kao i uređenje eksterijera ispred pećine. i uspostavljen protupožarni objekat sa potrebnom opremom za inicijalno gašenje eventualno nastalog požara. gdje će rezultati istraživanja predstavljati dalje smjernice prilikom upravljanja tim objektima.

U okviru tog Projekta je i upravna zgrada upravitelja. koncept čiste vode može biti problematičan. U proljetnom i jesenjem periodu. stepenicama i rukohvatima. U sklopu aktivnosti poduzetih na unaprjeđenju i ambijentalnom uređenju.1 ha i predstavlja veliki potencijal za budući razvoj Parka.objekti Na području egzistira bivša vojna kasarna koja se sastoji od 5 objekata. Cijeli prostor zauzima površinu od 1. Planinarski dom Zvijezda Ilijaš Nedaleko od ulaza u Glavnu pećinu nalazi se planinarski dom vlasništvo PD Zvijezda Ilijaš. U toku su pregovori između Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša sa planinarskim društvom o preuzimanju doma od strane upravitelja. u vrijeme otapanja snijega i većih kišnih oborina. te njegove rekonstrukcije u skladu sa namjerama i funkcijom prve zaštitne zone. posjetioci ovog prostora mogu uživati u punom kontaktu sa prirodom i to šetnjom kroz uređene i osmišljene staze sa edukativnim sadržajima. Uz ponudu usluga vodiča kroz Bijambarsku pećinu. a to su:  “edukaciona staza”. U narednom periodu planirano je praćenje kvaliteta i izdašnosti vode. uređena na dužini od 2000 m. dužine cca 1000 m na kojoj su na drvenim panoima predstavljene neke od valorizovanih vrijednosti ovog prostora. . putokazima i panoima edukativnog sadržaja. u toku tekuće godine izvršili smo analizu kvaliteta pitke vode. te rješavanje vodoopskrbe pitkom vodom na cijelom području Bijambara. stalni potok Bjelila uvire u Dimšinu pećinu. koja je opremljena drvenim klupama za kraći odmor. izrađeni su brojni ambijentalno prilagođeni objekti. kao i bolje prezentacije i ugodnijeg boravka na ovim prostorima.  “šumska staza”. Imajući u vidu činjenicu da su Bijambare područje krša (interna drenaža putem velikog sistema špilja ili kanala/pukotina). za koju je urađen izvedbeni projekat rekonstrukcije u cilju budućeg Ekokampa Bijambare. Svjesni te činjenice. Turizam i rekreacija Infrastrukturni sadržaj zaštićenog područja . ponori ne mogu primiti toliku količinu vode tako da dolazi do formiranja jezera značajnih dimenzija.Monitoring voda U okviru zaštićenog područja Bijambare. Objekat će predstavljati edukacioni centar. kao i drvenim mostovima.

Izvori finansiranja Zaštićenog pejzaža “Bijambare” Osnovni način finansiranja za primarno funkcionisanje područja i realizaciju Projekata Zaštićenog pejzaža su:  Izvori finansiranja iz budžeta Kantona Sarajevo (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša. ljuljačke. usluga parkiranja i prevoza unutar područja kao i iznajmljivanja bicikla i saonica. Daljim razvojem područja u stvaranju predispozicija za plasman ekoproizvoda (ljekobilje i med) u bliskoj budućnosti će predstavljati jedan od izvora finansiranja. te održavanja prezentacija ciljanim grupama u edukacionom centru. ulaznica u zaštićeno područje. pješčanici kao i učionica na otvorenom koja bi poslužila za okupljanje djece mlađeg uzrasta i gdje bi se mogli održati kratki časovi upoznavanja svijeta prirode. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo). . Do kraja tekuće godine očekujemo nabavku vozića koji će biti dodatna atrakcija u prostoru. dok je za najmlađe posjetioce prostora uređeno mjesto za igru. Izrađene su drvene kućice. UNDP. Prihodi se očekuju od naplate ulaznica u pećinu.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Za osobe jačih rekreativnih navika izrađena je trim staza. akcioni planovi su osnovni alat za upravljanje u narednih deset godina. čime bi zaokružili i uvezali jednu cjelinu koja se odnosi na regulisanje saobraćaja i zadovoljavanje Zakona o proglašenju područja zaštićenim. Razvoj upravljanja Zaštićenim pejzažem je definisan Planom upravljanja prema utvrđenoj strategiji koja je razrađena u akcionim planovima. Sve aktivnosti koje su poduzete u petogodišnjem radu upravljača su pod nadzorom Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša imale svoj planski i dogovorni proces usklađen sa sredstvima koja su bila na raspolaganju u datom momentu. Međunarodnog fonda za razminiranje i pomoć žrtvama mina (ITF). Odnosno.  Finansijska podrška Evropske Unije. Na ovom području stvorene su u veoma kratkom periodu predispozicije da 30% prihoda u odnosu na dosadašnje troškove može ostvariti upravitelj u okviru svojih redovnih poslova. klackalice. Svjesni smo činjenice da je zaštićeni pejzaž “Bijambare“ mlad park i da predstoji period u kojem će biti potrebna znatna ulaganja da bi došli do krajnjeg cilja koji se zove održivi razvoj.

0 .

vodoplavni koridori. koju čine vodoplavna staništa. Močvarna staništa Save prostiru se kroz Hrvatsku. pojasevi jezera i drugih vlažnih staništa su glavne komponente biodiverziteta i hidrologije u bazenu Dunava. 1 Mr. Panonski.648 ha vodoplavnih staništa. U niskoj Tisi Stari Begej. sa posebnim osvrtom na vlažna staništa. i šumskih ekosistema je karakterističan po visokom biodiverzitetu i velikom broju ugroženih. ovom kompleksu pripada i Zasavica. koji se sastoji od bazena slane vode. Ovaj prostorni i ekološki jedinstveni kompleks vode. Šume vodoplavnih ravnica. Dunavski sliv se prostire u 5 biogeografskih rejona od 8 koliko ih ima u Evropi: Alpski. livada.Carska Bara Ramsar predio na sastavu Begeja i Tise je najznačajnija močvarna površina. Obedska Bara je najveća močvara u Srbiji unutar ovog sistema sa površinom od preko 30. močvare. žbunja. okruženog sezonski vlažnim halofilnim livadama. neki su zaštićeni. Osim Obedske bare. Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.000 ha. Svaki od ovih regiona pokazuje karakteristična vlažna staništa. Od ostalih zaštićenih predjela treba pomenuti prirodni rezervat Slano Kopovo. Stepski i Region Crnog mora. Geografski fakultet Beograd 1 . Kontinentalni. neki ne. rijetkih. močvare. Leži nasuprot Kopačkom ritu u Hrvatskoj. bare.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja ZAŠTIĆENA PODRUČJA U SLIVU DUNAVA NA TERITORIJI SRBIJE Dejana Jakovljević Uvod U radu će biti opisana pojedina zaštićena područja u slivu Dunava na teritoriji Srbije. endemičnih i reliktnih vrsta. kao i Ramsar predeo Ludaško jezero. inženjerstva za zaštitu životne sredine.sc. Gornje Podunavlje čini kompleks močvarnih staništa na površini od 19.

Tabela 1 Značajna zaštićena područja za vrste i staništa šireg značaja Rečni Naziv zaštićene Opis bazen površine Tara/ Drina Tara Balkanske planine sa klisurastom dolinom Tip zaštite Nacionalni Park Površina Zakonska osnova (ha) 19. a prostire se na površini od 19.175 Zakon o Nacionalnim Parkovima.1994) Izvor: The Danube River Basin district.000 ha. Rumunija.841 Sava Zasavica Dekret o Zaštiti Ludoškog jezera kao Specijalnog Rezervata Prirode(Službeni list RS. 2004.39/93 Dekret o Zaštiti Gornjeg Podunavlja kao Specijalnog Rezervata Prirode (službeni list RS 45/01) Dekret o zaštiti Slanog Kopova kao Specijalnog Rezervata Prirode Dekret o Zaštiti Koviljskopetrovaradinskog rita kao Specijalnog Rezervata Prirode Dunav Gornje Podunavlje Značajne plavne ravnice Prirodni srednjeg Dunava rezervat 19.Glavni kompleks močvara u Evropi su močvare niskog Dunava (Srbija.820 Prirodni rezervat Ramsar 1.Carske Bare kao Specijalnog Rezervata Ramsar Prirode(Službeni list RS. Bugarska. Od ostalih zaštićenih područja biće riječi o Nacionalnom parku Tara u slivu Drine.150 328 2 . Moldavija i Ukrajina) sa površinom približno 600.Basin Wide Overview. 1994) Tisa Stari BegejPlavna ravnica između 1. šumom i trsticima u koritu Vodoplavna staništa hranjena podzemnom vodom do Save Plitko ravničarsko jezero eolskog tipa Ramsar 9. Na teritoriji Srbije obuhvata Ramsar predele.767 Dekret o Zaštiti Starog Carska bara Tise i Begeja Begeja. RS Službeni list br.175 ha. Part A. Prirodne rezervate (Koviljsko – petrovaradinski rit) i Svjetsku Baštinu (Srebrno jezero). Vienna.648 Tisa Slano Kopovo Dunav Koviljskopetrovaradinski rit Sava Obedska bara Bazen slane vode okružen sezonski vlažnim halofilnim livadama Značajne plavne ravnice srednjeg Dunava Prirodni rezervat Prirodni rezervat 976 4. Tisa Ludoško jezero Stari meandar Save sa vodoplavnom ravnicom. koji se sastoji od planina sa klisurastom dolinom.

prоučаvаnjе pоstојеćе litеrаturе. bogatstvo faune.81 ha. Меtodе kоје ćе sе primjеnjivаti nа tеrеnu su: mеtоd аnаlizе еlеmеnаtа živоtnе srеdinе. 45/2001).  režim zaštite II stepena obuhvata površinu od 4 834. Gornje Podunavlje Uredbom o zaštiti Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje (“Službeni glasnik RS”. dа sе utvrdi zаtеčеnо stаnjе shоdnо Оkvirnој dirеktivi о vоdi ЕU.odnosno I kategorije.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Ciljevi Cilj je da se shvate veze između mnogobrojnih činilaca еlеmеnаtа živоtnе srеdinе koji utiču na sveobuhvatno stanje zaštićenih područja. GIS kао tеhnоlоgiја оbrаdе prоstоrnih pоdаtаkа.62 ha. stavljen je pod zaštitu i svrstan u zaštićena prirodna dobra od izuzetnog značaja. Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje stavljen je pod zaštitu kao područje sa posebno izraženim odlikama reljefa i hidrografskim pojavama i objektima inundaciono – aluvijalnog riječnog pojasa.57 ha 3 . naročito krupnih sisara. kаkо tеrеnskе. Оd kаbinеtskih mеtоda rаdа zа rеаlizаciјu оvоg istrаživаnjа mоgu sе izdvојiti: аnаlizа i sintеzа еlеmеnаtа živоtnе srеdinе. dа sе prеdlоžе mjеrе kаkо bi sе pоstојеćе stаnjе pоprаvilо i usаglаsilо sа pоmеnutim dоkumеntоm. riba i ptica močvarica. tаkо i kаbinеtskе. zаdаtku i cilju istrаživаnjа. Metodologija Меtоdоlоgiја rаdа је prilаgоđеnа prеdmеtu. očuvanim i bujnim izvornim zajednicama ritova.648 ha. mеtоd оpаžаnjа. prisustvo rijetkih i prorijeđenih životinjskih vrsta i osobita ljepota pejzaža. stаndаrdnе mеtоdе zа vоdu i аkvаtičnе biljkе.  režim zaštite III stepena obuhvata površinu od 14 542. Na području Rezervata prirode Gornje Podunavlje ustanovljena su tri režima zaštite:  režim zaštite I stepena obuhvata površinu od 261. mеtоd kvаntifikаciје еlеmеnаtа. br. U rаdu će se kоristiti rаzličitе mеtоdе istrаživаnjа. koje karakterišu raznovrsnost i bogatstvo flore rijetkih i prorijeđenih vrsta biljaka. dеskriptivnа mеtоdа. dio dolinske ravni i vodotoka Dunava na teritoriji Republike Srbije od državne granice sa Republikom Mađarskom do Bogojeva. Uredbom je definisana granica Specijalnog rezervata prirode i ukupna površina rezervata koja iznosi 19. mаtеmаtičkо – stаtističkе оbrаdе pоdаtаkа.

Danguzac) su jedna od glavnih hidrografskih odlika Specijalnog rezervata prirode. Rezervat je uključen i u projekat prekogranične saradnje sa susjednom Mađarskom (Nacionalni park Dunav – Drava) i Hrvatskom (Park prirode Kopački rit). One su značajan činilac u formiranju vodenih. Kanal Bezdan – Prigrevica. Dunavska voda i njen režim su među odlučujućim faktorima opstanka biljnog i životinjskog svijeta. močvarnih. Zaštićena prirodna dobra Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje Rezervat odlikuju očuvani i raznovrsni hidrografski oblici ritova (ostrva. Crna bara u monoštorskom ritu. Mirkovića bara. Sa brojnim meandrima. Česte i velike oscilacije režima Dunava mijenjaju uslove u ekosistemima od vrlo povoljnih do vrlo nepovoljnih. divlja mačka). rukavcima. kao i u projekat Evropskog rezervata biosfere Drava – Mura. ritske bare i močvare). rebratica. jezera i bare (Sakadaš.). raznovrsna fauna. Crna bara na Štrbcu. jazavac. raznovrsna flora i rijetke i prorijeđene biljne vrste (bijeli i žuti lokvanj. livade i ševari).Prirodne vrijednosti Hidrološke vrijednosti Površinske vode. očuvane izvorne biljne zajednice (ritske šume. naročito ptice močvarice i ribe i prorijeđene i ugrožene vrste (orao bjelorepan. livadskih i šumskih ekosistema u Specijalnom rezervatu prirode Gornje Podunavlje. kurjak i dr. borjak. barama i adama – Dunav u Specijalnom rezervatu prirode Gornje Podunavlje stvara nesvakidašnju hidrografsku sliku. meandri. Bajski kanal (delovi kanalske mreže Dunav – Tisa – Dunav). ade. Veliki Bački kanal. Rečni rukavci (Baračka. vodeni rukavci. Rezervat je registrovan kao međunarodno značajno stanište ptica (IBA područje). Monoštorski Dunavac. Dunav je glavno hidrološko obilježje Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje. u Specijalnom rezervatu prirode se nalazi još nekoliko značajnih površinskih voda: Plazović. Staklarski Dunavac). Petreški Dunavac. a nominovan je za Ramsarsko područje (močvarna i druga vlažna područja prema Konvenciji o zaštiti močvarnih područja) i Rezervat biosfere (MaB – UNESCO). crna roda. 4 . ujezerenim rukavcima. Srebrenički Dunavac. kao najznačajnijeg površinskog toka. Podzemne vode (freatske i arteške) imaju uticaja na biljni i životinjski svijet. kuna zlatica i bjelica. Pored Dunava.

zapadno od Obedske bare. Prirodne vrijednosti Obedska bara je jedno od najstarijih zaštićenih područja u svetu (od 1874. vr- 5 . Pored biljnog svijeta. sa Savom. odnosno napušteno korito Save. podzemnim priticanjem i padavinama. Obedska bara se hrani površinskim vodama Save. Bara je na zapadu barom Brvenicom povezana sa većim brojem bara u aluvijalnoj ravni.  sve oblike turističko – rekreativnih i privrednih aktivnosti uskladiti sa prirodnim potencijalima prostora. a južnu. a gubi vodu površinskim oticanjem. On još više doprinosi smanjenju akvatorije. vlažnim livadama. izgradnja vikend naselja. “grebovi”. nekontrolisani ribolov. Obedska bara Bara predstavlja mrtvaju. zagađenja Dunava. čine obalske gredice po kojima je cijela unutrašnja strana “potkovice” dobila naziv Kupinske grede. prečnika do 10 m. Sjevernu spoljnu granicu bare čini odsijek lesne terase visok 5 – 8 m. koje vjetrovi i vodene struje nose po bari. U plićim dijelovima bare buja biljni svijet iza koga ostaje treset. u bari i oko nje je i raznovrstan životinjski svijet. zbog kojih je Obedska bara proglašena za Ramsar područje i Specijalni prirodni rezervat. U tipičnom.) To je sezonski plavljena površina. od 9820 ha u vodoplavnoj ravnici Save. od barskog bilja i gustog spleta korijenja koje vode u nadolasku podižu sa dna. okruženim hrastovim. mrtvajom.  obezbijediti integralnu zaštitu karakterističnih staništa flore i faune. a kanalom Vok na istoku. Kako vodostaj raste veza korenja sa dnom slabi i na kraju se prekida. povećanje površina pod zasadima plantažnih topola. Barsku vegetaciju ovde karakterišu i zelena ostrva. prije svega svijet ptica. unutrašnju. pa grebovi postaju ploveća ostrvca. isparavanjem i podzemnim oticanjem. U cilju zaštite i razvoja Specijalnog Rezervata prirode Gornje Podunavlje potrebno je realizovati sljedeće:  preduzimati aktivnosti koje pospješuju ili usmjeravaju prirodne i antropogene procese u cilju zadržavanja postojećih izvornih prirodnih vrijednosti.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Zaštita životne sredine Ovaj prostor je pod intenzivnim uticajem antropogenih faktora: meliorativnog djelovanja. barama. sa močvarama. lučnom obliku pruža se između naselja Obreža i Kupinova.

Sisari: 50 vrsta nastanjuje rezervat i neke od njih su: puh.Bogatić u Mačvi i Sremska Mitrovica u Sremu. admiral. velika hrastova strižibuba. seoski detlić. rebratica. šumska žaba. gatalinka. čapljica. linjak. testerica. gak. žutarica. zelena žuna. čopotac. grlica.bovim i šumama topole. Insekti: Brojne vrste su pronađene u Rezervatu do sada i neke od njih su: jelenak. veliki trstenjak. šaran. crventrbi mukač. mali detlić. salep. sljepić. cetonia. 6 . crnooka deverika. riđoglava patka. kašičar. vodena voluharica. orao kliktaš. srednji detlić. stepski soko. crna roda. kaćun. mala bijela čaplja. vodeni orašac. velika krastača. velika zelena žaba. obični cvrcić. kukuvija. lisičarka. Neke od vrsta gnjezdarica u rezervatu su: mali gnjurac. rusi svračak. trčuljak. barski pjetlić. smuk. Najveća močvara je autentičan kompleks močvara. poljska pešurka. evropski dabar. rukavaca. vlažnih livada i šuma. zelena žaba. zelena krastača. obična češnjarka. eja močvarica. dugokljuni puzić. sivi barski petlić. ribarica. žabljanka. evropski tvor. stepski smuk. sjenica vuga. crnogrla strnadica. podunavski mrmoljak. vodeni bik. crna crvenorepka. kuna bjelica. osičar. utina . od Sremske Mitrovice. Ribe: Ima 16 registrovanih vrsta riba i neke od njih su: crvenperka. jež. zelembać. zidni gušter. batokljun. čikov. šarka. karas. šakal. bodljikava kostrica. vrganj. Gljive: Ima oko 180 vrsta jestivih i otrovnih gljiva i neke od njih su: Morchella vulgaris. velika strnadica. štuka i som. žuti voljić. patka njorka. bukova strižibuba. lastavičar. zavrata. mali vranac. plućnjak. Vodozemci: šareni daždevnjak. vijoglava. bjelouška. velika gnojištarka. jastreb. velika ćelavica. svitac. Gmizavci: barska kornjača. cvrcić potočar. iđirot. divlja svinja i srna. mali prelivac. crvena čaplja. gavčica. velika bijela čaplja. smukulja. zelena pupavka. bijela roda. kukumavka. crveni vilin konjic. pčelarica. livadski gušter. zec. divlja mačka. močvarna koprica. dnevni paunovac. tresetišta. žuti lokvanj. Cijeli kompleks Zasavice se nalazi u Mačvi i administrativno je podijeljen između dvije opštine . kesega. bjelovrata muharica. vidra. Biljke: oko 500 biljnih vrsta je registrovano u Rezervatu od kojih su posebno značajne: bijeli lokvanj. barska strnadica. mešinka. orao bjelorepan. kukavica. zlatna vuga. Zasavica Zasavica se nalazi nekoliko kilometara preko Save.mala ušara. Ptice: Ukupno 220 vrsta ptica je zabilježeno unutar rezervata. mali mrmoljak. grčka žaba. velika sunčanica.

močvara je prosječno duboka 2. od kojih je 15 vrsta zaštićeno kao prirodne rijetkosti u Srbiji: jelenak. ali se može povećati do 10 m dubine. Biljke: Rezervat je dom za preko 800 biljnih vrsta od kojih su najznačajnije: bijeli lokvanj. lisičarka. Jovac. Prirodne vrijednosti Rezervat se proteže u duž 33. paralelno korito Save je toliko dugačko da se ustvari proteže skoro do Drine. najviše trske Phragmites sp. dok je ostala površina pod II i III stepenom zaštite.5 km2. škripavac. To je tipična izdužena mrtvaja. jasen. Oko nje se razvila barska vegetacija. proglašena je za Ramsar područje. okružen mozaikom vodenih i vlažnih ekosistema.1 km duge reke Zasavice. Neke od njih su: judino uvo. Gljive: Više od 160 vrsta gljiva je pronađeno unutar rezervata. gravitaciono sa Cera. Za vrijeme normalnih vodostaja. šumsko pile. Fosilizovano. sunčanica.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Zasavica je nizijska močvara u vodoplavnoj ravnici Save. Podolsko goveče i svinja mangulica se hrane na pašnjaku Valjevac. koja povezuje Zasavicu i Savu je kanalisana (Bogaz kanal). veliki guseničar.3.5 m. Zasavica se hrani podzemnim vodama.2008.5 km2.5 m. Specijalni rezervat prirode Zasavica je osnovan 1997. Prekopac i Batar. i rogozi Typha sp. koja se sastoji od nekoliko povezanih močvara pokriva površinu od 11. trčuljak. Područje je okruženo poljoprivrednim poljima i ostacima šume (hrast. velika puhara. bukova strižibuba. Specijalni rezervat prirode Zasavica je jedan od najčuvenijih centara za očuvanje genetskih resursa domaćih životinja u Srbiji. Proglašena je za značajno stanište ptica (IBA). Do sada je pronađeno 55 vrsta dnevnih leptira od kojih je 6 na Evropskoj Crvenoj Listi . rijeke i kanale: Zasavicu. Krajnja sekcija. nosorožac. iđirot. Cjelokupan biotop uključuje također potok Batar i nekoliko drugih pritoka Zasavice i čini ekološki kompleks vode i močvarnih sistema sa fragmentima plavljenih livada i šuma. od čega je 37% pod I stepenom zaštite. i stavljen u I kategoriju zaštite kao zaštićeno prirodno dobro izuzetne vrijednosti. Močvara. močvarna kopriva. mali guseničar. velika gnoištarka. Duboka Jovača i Prokopac kanal. Ukupno 42 vrste nosorožaca je zabilježeno istraživanjem. rudnjača. iz Drine i nekoliko tokova. Većinom zaštićena površina pokriva površinske vode. Visina močvarnog zemljišta je 76 – 82 m. Sporotekuća rijeka Zasavica se hrani izdanskom vodom a dubine je 2. Rijeka sporo meandrira u i kroz močvaru. lokvanjić. a 31. a širina joj je 50 – 300 m. Površinom dominira riječni biotop. Insekti: do sada je više od 300 vrsta nađeno u Rezervatu. sa fragmentima poplavnih šuma. topola i vrba). od kojih su dvije vrste nove za teritoriju Srbije. testerica. žuti lokvanj. šumski šampinjon. Ukupna zaštićena površina je 11.

žutotrbi mukač. Neke od vrsta koje su nađene u Rezervatu: lastin repak. zec. . zidni gušter. izvedeni tokom dva prošla vijeka. crvenrepka. gavčica. vuga. Ribe: Ima 16 autohtonih i 4 unešene vrste: mrguda. gatalinka. okruženo je nasipima i odvojeno od tokova Tise i Begeja. mali vranac. Ali. rusi svračak. bjelouška. patka njorka. dok njegova pufer zona pokriva 7532 ha. Vodozemci: šareni daždevnjak. veliki trstenjak. batokljun. kanal. Regulacija riječnog korita Begeja i drugi hidrotehnički radovi. karas. zelena žaba. podunavski mrmoljak. dužine 10 km. mala bijela čaplja. ribarica. Staro korito Begeja. Ptice: Ukupno 182 vrsta je zabeleženo u Rezervatu. žuti voljić. jugozapadno od Zrenjanina. glavne promjene kada je u pitanju pravac Begeja desile su se poslije iscrpnih radova u periodu 1971. žiličasti kupusar. kesega i šaran su ranjive.i jedna na svjetskoj. vodena voluharica. običan crvčić. mali djetlić. Zasavica je jedno od najboljih mesta za posmatranje vilin konjica budući da su tamo registrovane čak 34 vrste od kojih su neke: kraljevski vilin konjic. obična češnjarka. kukuvija. – 1974. šumska žaba. panonska prelivalica. gak. vrabac pokućar. čikov i som rijetke. stepski smuk. livadski gušter. modri prelivac. Gmizavci: barska kornjača. Neke od posebnih vrsta su: mali gnjurac. U prošlosti niski tereni između Tise i Begeja bili su plavljeni tokom proljetnih mjeseci. veliki kupusar. seoski djetlić. a njegov režim je kontrolisan. žutarica. kuna bjelica. kukavica. grčka žaba. velika krastača. šarka. mali kupusar. mali mrmoljak. stepska trepteljka. zelena žuna. trstenjak rogožar. evropski tvor. senica vuga.. siva muharica. ćubasta ševa. doveli su do značajnog smanjenja poplavnih površina i promjena u njihovoj flori i fauni. crnoglava žuta pliska. crna crvenorepka. ipak. čapljica. jastreb. dugokljuni puzić. eja močvarica. bjelorepan. velika zelena žaba. obična grmuša. tj. obična travarka. mala ušara (utina). zelembać. zelena krastača. velika strnadica. bjelogrudi jež. slavuj. divlja mačka. Sisari: 50 vrsta naseljava rezervat. vidra. poljski vrabac. divlja svinja. kada je rijeka Begej presječena na 15 – om kilometru i usmjerena u novo iskopano korito. Stari Begej – Carska Bara Područje se nalazi između Tise i Begeja. smuk. evropski dabar.smukulja. vodena rovčica. lastavičar. grlica. kukumavka. a neke od njih su: obični puh. dok su crnooka deverika. crveni vilin kojic. Ukupna površina Specijalnog Rezervata prirode Stari Begej – Carska Bara je 1767 ha. sljepić. Visina ove površine je 73 – 78 m.

koje obuhvata riječno korito Starog Begeja. velika hrastova strižibuba. slatinastih i poljoprivrednih ekosistema. vodeni orašak. čikov. kaćun. lastin repak. salep. bodljikava kostrica. Strogi Prirodni Rezervat Carska Bara je na ICBP Listi Evropskih i Sjevernoameričkih močvara međunarodnog značaja. usljed njegovog velikog značaja za Republiku. testerica. područje ukupne površine 1386 ha. platanthera bifolia. 2) Botoški rit i Farkaždinski rit. stepskih. plućnjak. admiral. koje uključuju rijetke. žabljanka. je svjetski poznata po ornitofauni. ugrožene i ranjive biljke. iđirot. Gljive: Više od 150 vrsta gljiva je zabilježeno u rezervatu i neke od njih su: vrganj. vodozemce. štuka i som. imajući u vidu veliki ekološki. Prirodne vrijednosti Specijalni Rezervat Prirode Stari Begej – Carska Bara. livadskih. barskih. kesega. Vlada Republike Srbije proglasila je zaštićenim ovo područje kao Specijalni Prirodni Rezervat Stari Begej – Carska Bara. bukova strižibuba. zelena pupavka. lisičarka. svitac. a neke od njih su: jelenak. Od 1990. nasipima. Velika raznolikost staništa uslovila je i veliku raznolikost vrsta. sa režimom koji zavisi od podzemnih voda i količine padavina. gavčica. pčela. šafranovac. močvarnih. ispresijecanih kanalima. poljska pečurka. zaštićeno je zakonom kao Stari Begej Regionalni park sa Carskom Barom kao Strogim Prirodnim rezervatom.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Plavna površina na ušću Begeja u Tisu. ptice i sisare. Marta 1996. zavrata. sa režimom vode koji zavisi od režima podzemnih voda i kontrolisanog režima poplavnih voda. Carska Bara je zaštićena zakonom 1955. crveni vilin konjic. velika gnojištarka i velika ćelavica. velika sunčanica. linjak. Ribe: zabilježene su 24 vrste riba od kojih su neke: crvenperka. kraljevski vilin konjic. Biljke: neke od najznačajnijih vrsta su: bijeli lokvanj. dnevni paunovac. . je karakterističan po mozaiku prostranih ribnjaka. čopotac. ribe. mali prelivac. kao ostatak jedinstvene plavljene površine u nizijskom toku Begeja. rebratica. karaš. mrazovac. To je tipična močvarna površina podijeljena nasipom u sljedeća dva dela: 1) rečno korito Starog Begeja i močvara Carska Bara. naučni i edukativni značaj. Godine 1986. Zahvaljujući toj činjenici. riječnih. šumskih. Insekti: Veliki broj vrsta je zabilježen u rezervatu. žuti lokvanj. Rezervat je proglašen za Ramsar područje. gmizavce. šaran. trčuljak. naročito njen dio Carska Bara. poljskim putevima i kompleksom mikro – i mezo – reljefa. močvaru Carska Bara i druge periodično plavljene terene i koje ima veoma dobro očuvane izvorne prirodne vrijednosti. crnooka deverika..

crvić potočar. izuzev u naučne i edukativne svrhe. kuna bjelica. veliki trstenjak. mala bijela čaplja. sivi barski petlić. vidra. evropski tvor.8 m. svako iskorištavanje. grlica. zbog velikog ekološkog. livadski gušter. slana jezera su unutar paleomeandara. pčelarica.7044 ha). jež. kao dobro očuvanih ekosistema i staništa rijetkih vrsta. obični crvić. dugokljuni puzić. zelena žuna. osičar. Zaštita životne sredine Da bi se obezbijedila efikasna očuvanost. mali djetlić. divlja svinja i srna. 8332 ha). crna roda. Slano Kopovo predstavlja jednu od posljednjih očuvanih močvara na slatinastom zemljištu u Vojvodini. Neke od vrsta gnjezdarica su: mali gnjurac. patka njorka. žuti voljić. površina 976 ha. obična češnjarka. batokljun. U dijelovima II stepena zaštite (371. riđoglava patka. barski petlić. bijela roda. vodeni bik. U dijelovima I stepena zaštite (703. poboljšanje. velika strnadica. gatalinka. a neke od njih su: vodena voluharica. upravljanje i racionalno korištenje. bjelouška. srednji djetlić. jastreb. crvena čaplja. smuk. zlatna vuga. vijoglava. šumska sova. zelena žaba. 465 ha) širok opseg kontrolisanih aktivnosti. mali mrmoljak. je zabranjeno. seoski djetlić. Gmizavci: barska kornjača.6 – 86. kukavica.Vodozemci: šareni daždevnjak. kašičar. velika bijela čaplja. žutarica. lastavičar. podunavski mrmoljak. posmatranje ptica i divljih životinja) je moguće. barska strnadica. velika krastača. U dijelovima III stepena zaštite (600. Sisari: više od 40 vrsta nastanjuje rezervat. kukuvija. u blizini Novog Bečeja i rijeke Tise. napuštajući prethodno korito i plaveći susjedne nizije. smukulja. tj. šumska žaba. čapljica. zelena krastača. sljepić. Tisa je često mijenjala svoje korito. divlja mačka. zidni gušter. U davnoj prošlosti. Visina je 76. naučnog i edukativnog značaja. zelembać. Slano Kopovo Slano Kopovo se nalazi u sjeveroistočnom Banatu. orao kliktaš. crventrbi mukač. velika zelena žaba. veoma ograničeno korištenje (kontrolisana rekreacija. sjenica vuga. 100 . zec. orao bjelorepan. crna crvenorepka. bjelovrata muharica. šakal. naročito onih tradicionalnih je moguć. Ptice: zabilježeno je više od 240 vrsta u rezervatu. Jedan od starih meandara Tise je Slano Kopovo. rusi svračak. kukumavka. određene mjere zaštite su definisane za različite dijelove ovog zaštićenog područja. gak. eja močvarica. mali vranac. ribarica.

Sublakustrijsko hranjenje je također prisutno kroz pomenuta “oka”. površinskim priticanjem vode i od podzemnih voda. Slano Kopovo se našlo na čvoru njihovih sastava. Zbog toga. Kad je glavna trasa kanala Dunav – Tisa – Dunav iskopana ka jugu. a Kikindski kanal 4. Najveći intenzitet isparavanja je u ljetnim mjesecima. Veliko Kopovo i Poštaš Kopovo dobijaju vodu direktnim prilivom atmosferske vode na njihove površine. Dakle. U području Slano Kopovo je specifična slana zajednica Thero – Salicornietea. Slano Kopovo je posebno pogodno za ždralove. patke. Njegova vrednost je vidljiva kroz vrste koje se gnijezde. hranjenje Slanog Kopova izdanskom vodom je oslabilo. koja su na ivici potpunog nestanka. koja je ne samo u Srbiji. Nema gubljenja vode oticanjem. jula 2004. Slano Kopovo je ranije imalo mnogo povoljniji vodni režim. Posebna karakteristika Slanog Kopova je dominantna halofitna vegetacija (biljke koje rastu prirodno na veoma slanom zemljištu). Slano Kopovo predstavlja jedno od najznačajnijih i najkarakterističnijih ptičjih staništa u Srbiji. Za Ramsar područje proglašeno je 22. uostalom i činjenica da je ovo jedinstvena migraciona tačka za određene ptice selice. bila revizija i IBA površina je proširena na 2660 ha. a voda se gubi isparavanjem. a atipične su za Panonsku niziju. pripadaju tipu prastarih biljaka koje su već skoro nestale iz najvećih dijelova Panonske nizije. 101 . kao. Kako je u isto doba godine primarni minimum atmosferske vode. površina od 200 ha proglašena je kao međunarodno značajno ptičje stanište u Evropi prema IBA projektu. a opstanak cijele površine je ugrožen. Mnoge biljne vrste karakteristične za ovaj tip vegetacije danas predstavljaju prave raritete. vezane za solončake i sačinjavaju ih sukulentne i u manjoj mjeri polusukulentne halofite. Prirodne vrijednosti Hidrološke vrijednosti Funkcionisanje i opstanak područja Specijalnog rezervata prirode Slano Kopovo najviše zavisi od prisustva vode.5 km ka istoku. ali karakteristične za Pont – Kaspijska slana zemljišta i morsku obalu. Ovi kanali su smanjili nivo izdanske vode. već i u cijeloj Panonskoj niziji u fazi izumiranja. guske i kopnene ptice. dok je 2000.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Slano Kopovo ne samo da je veoma bogato da bi se moglo ocijeniti kao centar biološkog diverziteta. posljedica isparavanja i deficita atmosferske vode je negativan vodeni bilans jezera. već i reprezentativni primerak slanih staništa. tako da su zaštićene zakonom. Godine 1989.

odnosno na preliminarnom spisku kičmenjaka za Crvenu knjigu Srbije. koje u ekstremnim slučajevima mogu biti znatne.Veliki salinitet zemljišta je uzrok velikog saliniteta jezerske vode. Atmosferske vode rastvaraju so iz slanog zemljišta i ta slana voda onda otiče u jezero. Oni su na spisku Crvene knjige. nedovoljno kontrolisana upotreba hemikalija predstavlja veoma značajan problem u očuvanju ptica i drugih prirodnih vrijednosti Slanog Kopova. cenoelementi. niska i nekorištena zemlja. 102 . živi sigurno najznačajniji predstavnik faune na ovim prostorima. Mnogi sisari registrovani u ovom području pripadaju grupi prirodnih rariteta i zaštićeni su zakonom. Fauna Slano Kopovo je svjetski poznato po bogatsvu životinjskog svijeta. Suaeda maritima je na Crvenoj listi flore Srbije. isušivanje jezera (usljed izgradnje kanala Dunav – Tisa – Dunav i vještačke brane na Tisi). voćnjaci i kultivisana polja. Zaštita životne sredine Antropogeni faktori i prirodni procesi su oduvijek prisutni na području Slanog Kopova i u njegovoj blizini i u određenom stepenu mogu imati negativan uticaj na glavna prirodna dobra ovog područja: narušavanje vodenog bilansa. suhe livade. Registrovane vrste Slanog Kopova uključuje Plantago schwarzenbergiana. U sjevernom dijelu više obale Kopova. nivo vode u jezeru je podložan fluktuacijama. Voda najviše sadrži natrijum – hlorid i natrijum – sulfat. muljevite i pješčane obale. Vrsta Suaeda pannonica je panonska endemična vrsta i nalazi se u Crvenoj knjizi flore Srbije. Iako je površina ovog područja relativno mala (oko 1000 ha). Evropski stepski vuk. pripadaju većinom jednogodišnjim. koliba. plivajuća i potopljena vegetacija. Transilvanijsko – panonske endemične vrste iz Svjetske Crvene Liste Flore. sukulentnim halofitama. Flora Biljne vrste. 210 vrsta ptica je zabilježeno do sada. U zavisnosti od količine vode kojom se hrani i vode koja se u isto vreme gubi isparavanjem i evapotranspiracijom. vlažne i močvarne livade. uništavanje autohtonih staništa povremenim preoravanjem pašnjaka. zajedno sa Salicornia europea kao kritično ugroženi takson. na slanim pašnjacima. vinograda. Slano Kopovo je jedno od najznačajnijih i najspecifičnijih staništa ptica u Srbiji (IBA područje). podizanje voćnjaka. đubrenjem zemlje i gaženjem. što predstavlja 63% vrsta ptica u Vojvodini (320 vršta). Najznačajnija staništa za ptice su: otvorene vode jezera i rječica. skrab.

Prva pravna regulativa donijeta je 1955. pored atmosferskih padavina i podzemnih izdani. iako većinom ne prelazi ni dubinu od 1 m. na granici bačkog lesnog platoa. Ludaško jezero tretira se kao područje od međunarodnog zanačaja za ptice (IBA). Specijalni rezervat prirode. Glavne pretpostavke za ostvarivanje efikasnih mjera zaštite su: 1) obezbjeđenje bare od strane eksperata. uključujući i gradnju turističkih objekata. nalazi se na teritoriji opštine Subotica. njihova ekspertska i socijalna podrška. 4) rad na prijedlogu programa i planiranju dokumenata. Najveći dio rezervata čini samo jezero. kao i stručnim i naučnim institucijama. godine kada Zavod za zaštitu prirode i naučno proučavanje prirodnih rijetkosti NR Srbije donosi rješenje o zaštiti. 3) obezbjeđenje investicija za regulisanje i održavanje područja. 6) uspostavljanje efikasnog sistema finansiranja. Danas. Plitka voda može da bude zamrznuta i duže od 3 meseca. u jezero se ulijeva kanal Palić – Ludaš.5 km i površinom od 328 ha. U području pod II stepenom zaštite ograničeno je i strogo kontrolisano korištenje prirodnih resursa. alkalnog tipa vode (slatina). 2) obezbjeđenje osposobljene čuvarske službe.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja U području pod I stepenom zaštite. U III stepenu zaštite. ili su povezani sa prenesenim tradicionalnim značenjima industrijskih aktivnosti i stanovanja. Kao plitko jezero (prosjek 1 m. Od 1989. niski. Najveća dubina korita je 2. maksimalna dubina 2. Ludaško jezero. sa izra- 103 . dok se aktivnosti u području mogu preduzimati u cilju poboljšanja statusa i prezentacije prirodnih vrijednosti bez posljedica po njihove primarne vrijednosti. Boge a višak vode rječica Kereš odnosi u Tisu. koje spada u red tipičnih eolskih panonskih jezera. zabranjeno je korištenje prirodnih resursa i svega ostalog izuzev za naučne studije i edukaciju.5 m). Prije regulacije vodosistema jezero je predstavljalo ujednačeno barsko – močvarno područje sa alkalnim tipom vode. 5) saradnja sa svim korisnicima područja.25 m. sa dužinom od 4. dok je uski južni dio uronjen u les i izdiže se 3 – 4 m iznad površine vode. a ljeti se voda u jezeru zagrije čak do 30 °C. Široki. moguća je selektivna i ograničena upotreba prirodnih resursa i kontrolisane aktivnosti i intervencije u području. sjeverni dio obale je močvaran. Ludaško jezero Aluvijalno korito Ludaškog jezera prostire se na pjeskovitom predjelu između Dunava i Tise. ako su oni u skladu sa funkcijama zaštićenog prirodnog dobra. čak sa periodičnim presušivanjem plićih dijelova bazena. Rječica Kireš i vodotoci oko Čurgoa snabdijevali su jezero slatkom vodom. sa izraženim godišnjim kolebanjem nivoa vode.

nadmorske visine oko 1200 m nagnuta je 5% prema sjeveru i sjeveroistoku. U ovoj zoni su dozvoljeni tradicionalni vidovi korištenja prostora (ispaša. U skladu sa stepenom zaštićenosti pojedinih dijelova ograničavaju se i ljudske aktivnosti. Njegovom proglašenju prethodila su vrlo obimna istraživanja koja su trajala čitave dvije decenije (od 1960. visoki stepen atraktivnosti posjeduju doline rijeka koje čine pritoke Drine – Brusnica. u saradnji sa zavodom za zaštitu prirode i Ministarstvom za zaštitu životne sredine. Stolac. Upravljanje prirodnim dobrom povjereno je Javnom preduzeću Palić – Ludaš. dok Beli Rzav. koja je u kanjonskom dijelu oivičena strmim stranama visine 800 – 1000 m. Bezimena pećina. Soviljačka pećina. Nacionalni park Tara zauzima površinu od 19175 ha. sa debelim organskim muljnim naslagama. Pećina na Točkovici.). Lji- 104 . održavanje starih salaša). Zaravnjena je i pruža se preko lokaliteta Kaluđerske bare. Za rekreaciju služi treća zona. u kojoj se predviđa razvijanje ekološkog i seoskog turizma. rezervat obuhvata i okolna močvarna područja. jula 1981. Zvijezdu. Geografski prostor Parka podrazumijeva planinu Taru. vodopadima i slapovima. spada u eutrofne vode. Derventa. Osim samog jezera. ima izrazito kanjonski karakter. obrađivanje zemljišta. Uz to. Gornja pećina. niža. Rača i Beli Rzav. Obje površi su ispresijecane riječnim dolinama klisurastog karaktera. Sa zapada i jugozapada graniči se dolinom Drine.ženom bioprodukcijom. ima nadmorsku visinu od 1000 m. Nacionalni park Tara Tara se nalazi u zapadnom dijelu Srbije. Druga. od čega je oko 13000 ha šumskih kompleksa. Nacionalni park je osnovan zakonom kojeg je donijela Skupština SR Srbije 13. među kojima dominira dolina Drine. Posebnu kuriozitetnu vrijednost morfološkog karaktera na Tari imaju speleološki objekti izraženi u vidu pećina i jama različite varijetetne izraženosti: Perućačka ili Vidojevačka pećina. Viša. Druga zona rezervata može da zadovolji potrebe za odmorom i sportskim ribolovom. kanjon Drine sa Perućcem i okolinu Bajine Bašte. Pećina u dolini Bulibanovca. Najstrože su zaštićeni sjeveroistočni dijelovi jezera gde se boravak ljudi dozvoljava isključivo u cilju naučnih istraživanja. a sa juga i jugoistoka planinom Zlatiborom i dolinom Đetinje. Crni vrh. One obiluju brzacima. kod sela Zaovina. Milinova pećina. Prirodne vrijednosti Osnovu planine čine dvije površi.

Biogeografske vrijednosti Na Tari postoji sistem zonalno raspoređenih biljnih zajednica. svojom dužinom od svega 365 m.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja ljačka pećina. Mali i Veliki skakavac na rijeci Rzavu i mnogobrojni slapovi na Rzavu. a prosječan kapacitet iznosi 300 l/s. gde su trijaski krečnjaci najviše spušteni. Leži ispod Sokoline u visini 700 – 750 m. Zaboj. Krečnjačka površina Tare. Osim izvora na Tari se javljaju i vrela. od kojeg nastaje čitava rijeka. ima rijetke izvore: Mitrovac. najveće je vrelo Rače. Među njima poseban značaj imaju vodopadi u Perućcu pod Tarom. Najveći izvori se pojavljuju na kontaktu škriljaca i krečnjaka u podinskom delu Zvijezde i Tare. Vasića ponor. Zvekara kod Sovljanskog vrela. koja je pretežno bezvodna. predstavlja kratak nastavak vodopada. ali se s vremena na vrijeme pojavljuju pauze u njegovoj aktivnosti. Derventi i Rači. Uz jezero je vezan kuriozitet Perućačke reke. Visina vrela je 265 m. Karakterišu se ujednačenim proticanjem. Kuriozitetne atribute posjeduje reka Godina. Zvekara u uvali Velika livada. Pruža mogućnost upražnjavanja svih sportova na vodi. Ciganska jama. Sekulića vode. Ponor u Mitrovcu i dr. Vrelo je uglavnom stalno. odnosno travnjaka pokrivenih livadskim cvijećem i najprije listopadnih a potom i četinar- 105 . Zvekara na Mekotama. Bele vode. na kontaktu škriljaca i krečnjaka na visini 580 m. Bukova voda. najkraće rijeke u Srbiji. Hidrografske vrijednosti Oko 12 km uzvodno od Bajine Bašte nalazi se akumulaciono jezero Perućac. Izbija na desnoj strani Rače na 100 m od njenog glavnog vrela. Od dolinskih. Posebnu turističku vrijednost čine vodopadi i slapovi u vodenim tokovima Parka. Među ovim izvorima poznati su Poljana i Ljubašaka voda. Drugom hidrografskom objektu ovog tipa pripada i alkalno – termalno vrelo Laćevac. Vrela se javljaju kao kraška i dolinska. kao i u izvorišnom delu Belog Rzava. Najviša granica na kojoj se javljaju izvori je na sjevernom odsijeku Tare. Tok čini ujedno stanište pastrmke. Kaluđerske bare i dr. Najviša tačka Nacionalnog parka je Kozji rid sa nadmorskom visinom od 1591 m. Najznačajnije je Perućačko vrelo. Jama u Krnjoj jeli. Ima ih mahom na sjevernom dijelu planine. Ona izvire pod strmim padinama Tare u vidu snažnog vrela velike izdašnosti (300 l/s).

08 ha. Crveni potok. od kojih neki primjerci dostižu visinu i do 25 m. Crni vrh i Tara. Od ribljeg sveta. lisica. Najveći prirodni rezervat je (1681. Bilo. veliki tetrijeb i šumska šljuka. U spomenike prirode u Nacionalnom parku spadaju: Prirodni memorijalni spomenik Borovo brdo. Jabučica – sklopovi. Klisura Dervente. crni i bijeli bor. Smiljevo brdo i dr. najstariji endemo – reliktni predstavnik ove planine. Tara raspolaže i bogatstvom divljači.skih šuma. Posebne prirodne vrijednosti U okviru prostora Nacionalnog parka postoje posebne prirodne vrijednosti koje su različito kategorisane s obzirom na značaj. Aluška planina i pojedinačna stabla na lokalitetima Omar. Otkrio ju je Josip Pančić 1877. ugroženost.. Posebnu vrijednost imaju životinje koje su u drugim dijelovima Evrope rijetke ili su sasvim iščezle. losos i lipljan. Status strogih prirodnih rezervata imaju sljedeće prirodne cjeline: Kanjon Brusnice. Osim Pančićeve omorike. Crni vrh. Pošto ova biljka ima niz značajnih specifičnosti. To se odnosi na Pančićevu omoriku. jelu i smrču. soko. koja nije registrovana na drugim mjestima u svetu. Pod Gorušicom. Postoji devet strogih prirodnih rezervata u kojima je dozvoljena naučno – istraživačka aktivnost i to samo ona koja nije u stanju da naruši prirodnu ravnotežu takvih prostora. tisu. divlja svinja i srna. pećina Topla peć u lokalitetu Zvezda. Ljuti Brijeg i Crvena stena. godine. Značajno je i prisustvo lovne divljači: zec.02 ha) je Zvijezda i nalazi se u gotovo nepristupačnom kanjonskom dijelu planine. na planini značajno mjesto zauzimaju vrlo stari primjerci tise. Na Tari je značajno prisustvo vrsta ptica koje su u drugim dijelovima Srbije mjestimično ili sasvim iščezle. O bogatstvu flore svjedoči činjenica da ona po broju vrsta čini gotovo 1/3 flore teritorije Srbije. u okviru kojih ulazi i Pančićeva omorika. Klisura Rača. divlja mačka. zvekara u Mekotama i Velikoj liva- 106 . kuna bjelica. jama u Čučkovini. Ukupna površina rezervata iznosi 1791. tako da imaju veliki naučni značaj. zmijar. kuna zlatica. jazavac. Među njima posebnu vrijednost imaju: suri orao. Podijeljena je u više cjelina: Zvijezda. U rijeci Drini nalazi se vrsta mladice Huko huko. stavljena je pod zaštitu. posebno su značajne kvalitetnije vrste. pećina u Šljivovici. Velike livade. kao što su pastrmka. Od tada je postala predmet interesovanja naučnika i ljubitelja prirode. U ovom Nacionalnom parku su zastupljene dobro očuvane oaze četinara od kojih neke predstavljaju posebne vrijednosti. mogućnost turističkog iskorištavanja i slično. grupa stabala na lokalitetima Pod golim drvetom. Zvezda. Račanska Šljivovica.

reduša.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja di. tehničke i pravne informacije o položaju. U okviru druge grupe najotrovnija je zelena pupavka. Među njima su od posebnog značaja: rudnjača. bukovača i dr. crna čemerika. kao i novih infrastrukturnih projekata. Sliv Dunava sadrži veliku raznovrsnost vlažnih staništa. Mnoga od njih već imaju status zaštićenih površina po zakonu EU i globalnih konvencija. ima nezaštićenih površina duž Dunava za očuvanje ekonomski značajnih vrsta. lisičara. Od drugih biljaka posebnu vrijednost imaju jeremičak. Za sada. Vlažna staništa u slivu Dunava imaju važnu ulogu u hidrološkim procesima. Baturski Rzav i Rača. kao i za staništa i diverzitet vrsta. Inventar zaštićenih površina daje geografske. naročito u prevenciji poplava. npr. leska. plava i žuta lincura. U grupu posebnih prirodnih vrednosti – derventanski različak. vodeni tokovi Brusnica. Zaključci i rezultati 80% istorijskih vodoplavnih ravnica na velikim rijekama u slivu Dunava je izgubljeno posljednjih 150 godina. dok druge još ostaju nezaštićene. Derventa. Neke od preostalih površina imaju određeni status zaštite u nacionalnim i međunarodnim zakonskim regulativama. božur. odnosno proučen znatan dio podzemne flore. imaju dobar ukus i visoku hranljivu vrijednost zbog čega se pripremaju i služe u restoranima kao posebni specijaliteti. Mnoga od vlažnih staništa u slivu Dunava su pod pritiskom plovidbe. pripremu Plana upravljanja riječnim slivom i njegovog Programa mjera. Među njima treba pomenuti fenomen da u pojedinim životnim zajednicama opstaju zajedno vrste koje na drugim mjestima i pod drugim uslovima ne mogu da opstanu. Razvoj inventara zaštićenih područja za zaštitu vrsta i staništa je u toku. vodopad Skakavac na Karaklijskom Rzavu. To je značajna osnovna informacija za. Na Tari se sreću i drugi rijetki ili izuzetni prirodni fenomeni. Njeno prirodno stanište je u klisuri Dervente. paprat rebrača. Od jestivih. U šumskim kompleksima raste 250 jestivih i tri otrovne pečurke. božikovina. proizvodnje hidroenergije i poljoprivrede. Ima nekoliko površina duž Dunava koje bi trebalo istražiti u pogle- 10 . smrčak. jarčić. termalni izvor Lađevska vrela. endemična. Na ovom prostoru je do sada sistematski registrovan. hranjenju podzemnih voda. Karaklijski Rzav. vrlo atraktivna biljka ljubičastih cvjetova. mečja. šumski vrganj. ponor na Mitrovcu. zlatan. karakteristikama i značaju svake zaštićene površine u bazenu Dunava.

knj. Univerzitet u Novom Sadu.). Lj. The Danube River Basin District. Nоvi Sаd. B.). Fizičko – geografski problemi Bačke. Grupа аutоrа (2005. Institut za geografiju. (1978. Nоvi Sаd. Novi Sad. Bаčkа.). Austriа. Zаvоd zа udžbеnikе i nаstаvnа srеdstvа. Rеgiоnаlni Cеntаr zа živоtnu srеdinu zа Cеntrаlnu i Istоčnu Еvrоpu. Dеpаrtmаn zа hеmiјu. Оpštinа Bеčеј. Rеkе Srbiје.). Kancеlаriја u SCG.). i Dukić D. 10 . Beograd Bukurоv. Bеоgrаd. gоdinu.). Lоkаlni еkоlоški аkciоni plаn Bеčеј. PMF. SANU. Bеčеј. Group of authors (2005. Turizam i zaštita. Rеfеrеntni mоnitоring hеmiјskоg kvаlitеtа pоvršinskih vоdа Vојvоdinе zа 2005.du njihovih potencijala kao zaštićenih površina na osnovu zakonske regulative zaštite prirode. Grupа аutоrа (2005. Gаvrilоvić. ICPDR. Literatura Bukurov. Bеоgrаd.). Prirodno – matematički fakultet. Bаnаt i Srеm. (2002. Vienna. (1975. 43. B. Grupa autora (2000.

meadows. On the lower Tisza. The wetland complex of Gornje Podunavlje lies opposite Kopacki rit. and Ukraine) with a size of approximately 600. the Continental. A major wetland complex for Europe is the Lower Danube wetlands (Serbia. Bulgaria. lake shores and other wetlands are essential components in the Danube River Basin’s biodiversity and hydrology. bush and forest ecosystems is characterised by a high biodiversity and significant number of threatened.000 ha. rare. marshlands. The Danube River Basin extends into five of the eight Biogeographical Regions of Europe: the Alpine. endemic and relict species.648 ha of floodplain habitats. Floodplain forests. Romania. in particular wetlands. the Steppic and the Black Sea Region. swamp.000 ha. The other protected areas are Nature Reserve Slano Kopovo with salt water pool surrounded with seasonally wet halophillous meadows. Each of these shows characteristic wetlands. with 19. the Stari Begej-Carska Bara Ramsar Site at the confluence of the Begej and the Tisza River is the most valuable wetland area. Moldova. marsh. the Pannonic. The Sava wetlands extend through Croatia. Obedska Bara is the largest wetland in Serbia within this system and has an extent of more than 30. Introduction 10 . Serbia and Montenegro. This spatially and ecologically unique complex with its mosaic of water. some of them are protected.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja PROTECTED AREAS IN THE DANUBE RIVER BAISIN DISTRICT IN SERBIA This paper describes protected areas in the Danube River Basin District. They are also a mosaic of protected areas including Ramsar sites. others not. and Bosnia i Herzegovina. deltas. as well as Ludasko jezero Ramsar Site. Zasavica with floodplain habitats also belongs to this complex. floodplain corridors.

decryption method. that affect protected areas overall statement. Many of the Danube basin wetlands are under pressure through navigation. elements quatification. with area of 19 175 ha. GIS in terms of technology of spatial data processing. for preparing the River Basin Management Plan and its Programme of Measures. Aims The aim is an understanding connections between numerous factors of environmental elements. mathematical – statistical data processing. technical and legal information on the situation. This is important basic information e. Different research methods as field work as cabinet work will be used. The inventory of protected areas can give geographical. Cabinet methods used in this research are: analysis and synthesis of environmental elements. Methodology The methodology is adjusted with thema.Nature Reserves (Koviljsko – Petrovaradinski rit). hydropower and agriculture as well as from new infrastructure projects. task and aim of research. character and relevance of each protected area in the Danube River Basin. research of existing documentation. World Heritage Site (Srebrno Lake). that contains mountains with gorge valleys. Conclusions and results 80% of the historical floodplain on the large rivers of the Danube River Basin has been lost during the last 150 years. Some of the remaining areas have either received protection status under different national or international legislation while others still remain unprotected. to proposed measures for improvement existing statement and adjust with the very same document. to establish existing statement in accordance with Water Framework Directive. In the Drina River Basin is National park Tara. Field work contains following methods: analysis of environmental elements. detection. 110 . standard methods for water and aquatic plants.g.

in particular in flood prevention.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Wetlands in the Danube River Basin play an important role in hydrological processes. recharging of groundwater as well as for habitat and species diversity. Many of them have already been designated as protected areas under EU law and under global conventions. The DRB still contains a large variety of important wetlands. Still. At present. there are some areas along the Danube. which should be explored with regard to their potential as protected areas under the nature protection legislation. 111 . there are no protected areas along the Danube for the conservation of economically important species. The development of an inventory of protected areas for species and habitat protection is well under way.

.

što potpomaže ublažavanje poplava i biološku raznolikost. E-mail: boris. Beograd. a ima biološku važnost zbog svoje izvanredne biološke i krajobrazne raznolikosti. Dužinom od 562 km protječe kroz Hrvatsku.org. čineći granicu sa Slovenijom u dužini od 2 km. http://www. Zagovornici očuvanja prirode i znanstvenici smatraju rijeku Savu jednim od “krunskih dragulja“ europske prirode. Srbija. IUCN Ured za JI Europu. a izabrana je kao središnje područje u Strategiji paneuropske biološke i krajobrazne raznolikosti (PEBLDS) Vijeća Europe. Projekt Da bi se osigurala integracija zaštite ekoloških vrijednosti duž Save u upravljanje rijekom Savom. To je područje velikog kompleksa aluvijalnih riječnih močvara u slivu rijeke Dunava i najvećih ravničarskih šuma.iucneurope. Srbija. Međunarodna unija za očuvanje prirode (IUCN) i Wageningen International (WI) uz tehničku podršku Orbicona (DK) zajednički su ini1 2 Joerg Lohmann. direktor projekta. E-mail: joerg. a s Bosnom i Hercegovinom u dužini od 311 km. Ukupna dužina Save od izvora u Sloveniji do ušća u rijeku Dunav u Srbiji iznosi 945 km.org 113 .org. Najvažnije karakteristike krajolika nalaze se u središnjem dijelu porječja Save s mozaikom prirodnih plavnih ravnica i kulturnih krajolika formiranih tradicionalnim načinima korištenja zemlje tipičnim za riječne doline središnje Europe u prošlosti.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja ZAŠTITA BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI PLAVNOG POJASA RIJEKE SAVE Joerg Lohmann Boris Erg2 Rijeka Sava Rijeka Sava je drugi po veličini pritok Dunava. Sava je jedinstveni primjer rijeke čiji je plavni pojas još uvijek netaknut. voditelj projekta. http://www.org Boris Erg.iucneurope.erg@iucn. IUCN Ured za JI Europu.lohmann@iucn. Beograd.

a što će ujedno biti i državni i regionalni doprinos relevantnim konvencijama (Bernska konvencija. Donatori i partneri Projekt financijski potpomažu Program za treće zemlje LIFE i Švicarska agencija za razvitak i suradnju. Bonska konvencija. Institut za očuvanje prirode Srbije – pružiti važne stručne inpute za projekt svojim sudjelovanjem u radnim skupinama projekta i obuci. Projekt će potpomoći izradu priručnika za tumačenje vrsta staništa prema EU Natura 2000 relevantnih za rijeku Savu kako bi se zadovoljili uvjeti EU kad se budu birala mjesta za ekološku mrežu. Državni institut za zaštitu prirode Hrvatske. zaštite i upravljaju plavnim područjima od važnosti za krajolik i biološku raznolikost primjenjujući kriterije Direktive o pticama i staništima. uvedu praksu korištenja zemljišta koja će podupirati zaštitu krajolika i biološku raznolikost. izrade koherentnu prekograničnu ekološku mrežu sržnih područja. dok će partnerske institucije iz zemalja uz rijeku Savu – Centar za ekologiju i prirodne resurse Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. izvršit će se popis biološke raznolikosti duž rijeke Save s posebnim fokusom na uočavanje postojanja tipova staništa i vrsta 114 . Međunarodni podnosilac projekta odgovoran za izvedbu projekta je Regionalni ured IUCN-a za Europu. Konvencija o biološkoj raznolikosti). Poljoprivredni institut Republike Srpske. Dodatni stručni doprinos dat će Institut Republike Slovenije za zaštitu prirode. Ciljevi i aktivnosti Sveukupni cilj projekta jest zaštita i upravljanje jedinstvenim krajolikom i biološkom raznolikosti duž rijeke Save putem pružanja pomoći Bosni i Hercegovini. Predloženi projekt će demonstrirati inovativne programe zaštite i upravljanja koji nastoje kombinirati praksu održivog korištenja zemljišta. Hrvatskoj. i da podignu svijest o potrebi zaštite i upravljanja jedinstvenog krajolika i biološke raznolikosti uz rijeku Savu putem prekogranične suradnje. označe i upravljaju biološkom i pejsažnom raznolikošću duž Save kao i da provedu EU Direktive o pticama i staništima.cirali projekt Zaštite biološke raznovrsnosti poplavnih područja porječja Save u cilju pomoći zemljama u porječju Save da identificiraju. zaštitu i upravljanje biološkom raznolikosti te kontrolu poplava. tampon zona i koridora. Da bi se izradila biološka mreža. Kroz cijeli projekt IUCN će zajedno s WI biti odgovoran za upravljanje projektom. Srbiji i Sloveniji da: odrede.

To će se. upravljanju i razmjeni podataka o ekološkoj mreži kako kroz jačanje kapaciteta tako i razvoj baze podataka GIS (Geografski informacijski sustav). Ovaj će projekt pomoći odgovornim vlastima i znanstvenim ustanovama u rukovanju. koje je vjekovima oblikovalo ovo područje. postići podizanjem svijesti o ulozi koju plavna područja Save igraju u zaštiti biološke raznolikosti od europske važnosti kao i o važnoj ulozi koju plavna područja igraju u ublažavanju poplava. Izazov s kojim se projekt susreće jest kako održati ove aktivnosti vezane za ispašu. Očuvanje specifičnog krajolika i biološke raznolikosti podrazumijeva održavanje znatnijih površina pod pašnjacima za ispašu stoke. Pojačana suradnja između okolišnog sektora i vodoprivrednog sektora u svakoj od zemalja jedan je od glavnih ciljeva ovoga projekta. što će omogućiti lokalnim zajednicama da održe praksu tradicionalno ekstenzivne poljoprivrede. Specifične značajke biološke raznovrsnosti plavnog područja Save izravno su povezane s tradicionalnim korištenjem zemljišta za ispašu domaćih životinja.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja navedenih u aneksu EU Direktive o pticama i staništima. Obuka i aktivnosti na jačanju kapaciteta pomoći će zemljama da provedu Direktive o pticama i staništima i druge relevantne međunarodne konvencije o zaštiti i održivoj upotrebi biološke raznovrsnosti. Od izuzetne je važnosti postići javnu i političku podršku za zaštitu i upravljanje prekograničnom ekološkom mrežom duž rijeke Save. Hrvatska. Srbija i Slovenija. 115 . Strukturu i procedure baze podataka GIS trebaju uskladiti i uzajamno koristiti Bosna i Hercegovina. projekt će utvrditi prijetnje po biološku raznolikost plavnih područja i definirati sadašnje stanje očuvanosti postojećih tipova staništa i vrsta prema Natura 2000 uočenih duž rijeke Save. između ostalog. Osim toga. a u isto vrijeme osigurati dovoljno prihoda za poljoprivrednike uz rijeku Savu. kao i ocjena već postojećih sustava zaštićenih područja u zemljama kroz koje protječe Sava.

.

II. STRATEŠKI DOKUMENTI ZAŠTITE PRIRODE 11 .

.

Na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji stručna institucija odgovorna za pita1 2 Tomislav Lukić. kaoi izuzetno složen proces implementacije temeljnih odredbi. Zakonom o ministarstvima u Bosni i Hercegovini odgovornost za okolišna pitanja na državnom nivou snosi Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Doneseni zakoni o zaštiti prirode za osnovu imaju legislativu Evropske unije . karakteriše i neprimjerenost bosanskohercegovačkim prilikama. urbanizam.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR ZAŠTITE PRIRODE U BOSNI I HERCEGOVINI Tomislav Lukić Azra Korać-Mehmedović2 Sažetak Zakonski okvir zaštite prirode u Bosni i Hercegovini čine entitetski zakoni zaštite prirode. Federalno ministarstvo okoliša i turizma Azra Korać-Mehmedović. Institucionalni okvir efikasne zaštite i upravljanja biološkom raznolikošču. Federalno ministarstvo okoliša i turizma 11 . građevinarstvo i ekologiju (Republika Srpska). zakon Distrikta Brčko i kantonalni zakoni u Federaciji BiH. Upravljanje biološkom raznolikošću je u nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma (Federacija BiH) i Ministarstva za prostorno uređenje. prirodnim resursima i integralnim prirodnim vrijednostima je nefunkcionalan. unatoč nizu vrijednosti. Zakon o zaštiti prirode u Federaciji BiH. dok u Distriktu Brčko ovu aktivnost provode službe komunalnog sektora i sektora poljoprivrede i šumarstva.Direktivu o staništima i Direktivu o zaštiti divljih ptica.

c. Ključne riječi: zakonska regulativa. odnosno njenih administrativnih cjelina (Entiteti i Distrikt Brčko) zagarantovani su i regulisani entitetskim ustavima . te na osnovu Ustava Bosne i Hercegovine prema kome direktno upravljanje okolišem i prirodom nije institucionalizovano na nivou države. 120 . u okviru svojih organizacionih struktura. zakonima definisanih faktora. prema Zakonu o ministarstvima i upravi Bosne i Hercegovine. biodiverzitet. odgovorno Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (u saradnji sa nadležnim entitetskim ministarstvima). međunarodni ugovori. u skladu sa članom 2. Uz Federalno ministarstvo i kantonalna ministarstva. dok u Distriktu Brčko politika zaštite okoliša i prirode je u direktnoj nadležnosti Vlade Distrikta. Glave III Ustava ovog Entiteta. putem Sektora za komunalne djelatnosti i Sektora za poljoprivredu i šumarstvo. direktive Evropske unije. institucionalni okvir. Aneksa 4 Dejtonskog Sporazuma. u zajedničkim. ekološka politika i iskorištavanje prirodnih bogatstava su. uz član 3. u zavisnosti od različitih. segment zaštite prirode djelimično pokrivaju i druga ministarstva. prema kome će “entiteti osigurati sigurnu i zaštićenu sredinu za sve osobe u svojim jurisdikcijama”. Tretiranje okolišne problematike na nivou države Bosne i Hercegovine ogleda se jedino kroz sklapanje i izvršavanje međunarodnih okolišnih obaveza od strane Bosne i Hercegovine. a za šta je. te razvoja zakonodavnog i institucionalnog okvira za održivo upravljanje njima.Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavom Republike Srpske. te Statutom Distrikta Brčko.nja evaluacije i reevaluacije prirodnih vrijednosti i naslijeđa. Uvod Polazeći od odredaba člana III 2. Federalno ministarstvo okoliša i turizma snosi najveće odgovornosti vezane za upravljanje okolišem i prirodom na nivou Federacije BiH. imaju ministarstva koja se bave problematikom okoliša i prirode. To znači da vlade Entiteta. zasebnim ili koordiniranim nadležnostima relevantnih organa Federalne Vlade i vlada kantona. priroda. dok niži nivoi odgovornosti upravljanja okolišem i prirodom u Federaciji BiH leže na kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove okoliša. zaštita i očuvanje okoliša Bosne i Hercegovine. Kada je riječ o Federaciji Bosne i Hercegovine.

1992. ni državnog zakona koji omogućuje provođenje te politike. iniciralo je izradu Strategije Bosne i Hercegovine za zaštitu biološke i pejzažne raznolikosti za period od 2008-2015. godine. 1973. 1972. Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti naročito kao staništa ptica močvarica (Ramsarska konvencija. i kao cjelovita država i preko svojih administrativnih formacija (Entiteti i Distrikt Brčko).).(Washington. To znači da na nivou Bosne i Hercegovine nema ni državnog ministarstva u čijoj je izravnoj nadležnosti politika zaštite i upravljanja okolišem i prirodom.). Taj pravni okvir za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini čine: a) međunarodni ugovori i drugi međunarodni propisi iz područja zaštite prirode:   Konvencija o biološkoj raznolikosti (Rio de Janeiro.)3.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja I. kao Nacionalni fokalni predstavnik (NFP-National Focal Point) za implementaciju ove Konvencije. sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u okolišu (Aarhus. Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (Pariz. te identifikovane postojeće i potencijalne negativne tendencije. kao ni odgovarajućih institucija koje vrše poslove i zadatke koji su u direktnoj funkciji djelatnosti tog ministarstva. Konvencija o pristupu informacijama. dužna pridržavati i provoditi ga. Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES).). 1979. To je kompleksan dokument.).Ramsar.). Konvencija o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bern. Protokol o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju (Geneva. Međutim. geografsku distribuciju bioloških resursa. Pravni okvir zaštite prirode u Bosni i Hercegovini Kako je već u uvodnom poglavlju istaknuto. prema Ustavu Bosne i Hercegovine zaštita i očuvanje okoliša nisu regulisani zakonskim i institucionalnim instrumentima na nivou cijele države na način kako je to ustrojeno u Entitetima. 1971. Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od zagađivanja (Barcelona. to ne znači da u Bosni i Hercegovini ne postoji nikakav pravni okvir iz domena zaštite prirode koga se ona.       3 Obzirom da je Bosna i Hercegovina članica Konvencje o biološkoj raznolikosti od 2002. 121 . koji sadrži savremenu i cjelovitu procjenu stanja i stepena biološke raznolikosti. 1976. Zakonodavni okvir zaštite prirode 1.). 1982.) – očekuje se objavljivanje u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine. 1998. Fedralno ministarstvo okoliša i turizma.

br. među kojima je i Bosna i Hercegovina (“Službeni glasnik BiH“.CITES. br. Zakon o hrani (“Službeni glasnik BiH”. 23/03). 03/05). Osnov za izradu Zakona o zaštiti prirode bili su brojni propisi Evropske Unije. 46/04). Zakon o farmaceutskim sredstvima (“Službeni glasnik BiH”. među kojima treba posebno istaći sljedeće:  Konvenciju o biološkoj raznolikosti (Rio de Janeiro.) . 34/02). br.prvi Protokol Konvencije o biološkoj raznolikosti. br. 1979). br. br. te kantonalni zakoni usklađeni sa njim. obezbijede uslovi i načini obnove. Cilj izrade i donošenja navedenog Zakona je bila neophodnost da se. te međunarodne konvencije i protokoli. 2000. podzakonski akti doneseni na osnovu njega. 1992). Ugovor o uspostavi Energetske zajednice između Evropske zajednice i zemalja Balkana. Zakon o zaštiti zdravlja bilja (“Službeni glasnik BiH”. (Vašington.  Konvenciju o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bern. kroz čitav niz jasno definis anih mjera i aktivnosti. Zakon o zaštiti novih sorti bilja (“Službeni glasnik BiH”. Zakon o veterinarstvu (“Službeni glasnik BiH“. Zakonski okvir zaštite prirode u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakonski okvir zaštite prirode u Federaciji BiH čini Zakon o zaštiti prirode koji je stupio na snagu 2003.  Konvenciju o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune . Protokol o biološkoj sigurnosti-Kartagena protokol (Montreal. 33/03).  b) državni zakoni koji su u funkciji zaštite prirode:        2. 09/06). zaštite i održivog razvoja svih komponenti prirode. br. 122 . očekuje se odluka Predsjedništva BiH o ratifikaciji. br. 49/04). godine (“Službene novine Federacije BiH”. Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka (“Službeni glasnik BiH”. 1973). br.  Direktivu o očuvanju staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta (92/43/ EEC). 46/04). 50/04). Zakon o mineralnim đubrivima (“Sužbeni glasnik BiH”.

kojima se. 44/08). Federalno ministarstvo okoliša i turizma je.  nadzor i kazne za prekršaje za pravna i fizička lica. biljaka. između ostalih:  definišu kategorije zaštićenih područja u skladu sa IUCN kategorizacijom. Bjelašnica. 4 Zaštićeno područje je dio kopna i/ili mora.  nadležnosti tijela koja vrše poslove zaštite prirode. • Nacionalni parkovi ustanovljeni u svrhu zaštite ekosistema i rekreacije. br. prirodnih područja. također. kako bi isti bio stavljen u zakonsku proceduru usvajanja i donošenja.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja  Direktivu o očuvanju divljih ptica (79/409/EEC).  Kategorizaciju zaštićenih područja IUCN-a iz 1994. Treskavica i kanjon rijeke Rakitnice (Visočica)”. • Spomenici prirode ustanovljeni u svrhu očuvanja specifičnih prirodnih karakteristika. • Zaštićeni pejzaži ustanovljeni u svrhu očuvanja kopnenih pejzaža.  izradu i donošenje podzakonskih akata. određeno radi zaštite i održavanja biološke raznolikosti. donesen je Zakon o Nacionalnom parku “Una” (“Službene novine Federacije BiH”. prirodnih i kulturnih resursa. godine4. dok je Zakon o Nacionalnom parku “Prenj-Čvrsnica-Čabulja-Vran” u proceduri donošenja. zaštite i održivog razvoja pejzaža. Predmetni Zakon propisuje sljedeće:  uslove i načine obnove.  izradu i donošenje Federalne strategije zaštite prirode. Dosadašnja implementacija Zakona o zaštiti prirode očituje se u sljedećem: A/ Zakoni o proglašenju područja zaštićenim U skladu sa procedurom usvajanja i donošenja koju predmetni Zakon o zaštiti prirode također propisuje. minerala i fosila i drugih komponenti prirode. propisuju mjere upravljanja i uspostavljanje nadležnog tijela za provođenje mjera upravljanja    informacioni sistem. 123 .  opšte i posebne mjere za zaštitu prirode. nalaže izrada i donošenje posebnog zakona kojim se područje proglašava zaštićenim u nekoj od kategorija zaštite.  finansiranje zaštite prirode. životinja i njihovih staništa. Zaštićena područja su: • Zaštićena prirodna područja ustanovljena u naučne svrhe ili radi zaštite divljine. poduzelo aktivnosti na izradi prednacrta Zakona o Nacionalnom parku “Igman. priobalnih područja i rekreacije.

i to:  Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacionim sistemom za zaštitu prirode i vršenje monitoringa (“Službene novine Federacije BiH“. br. 124 . odrediti zadaci zaštite prirode i zaštite biološke raznolikosti. Strategija je dio Federalne strategije zaštite okoliša i donosi se na period od deset godina (2008 – 2018). te ciljevi i mjere sa Akcionim planom. C/ Fedralna strategija zaštite prirode Zakonom o zaštiti prirode propisana je izrada i donošenje Federalne strategije zaštite prirode kojom će se utvrditi politika zaštite prirode.B/ Podzakonski akti Zakonom je propisana izrada i donošenje sedam podzakonskih akata. U Strategiji zaštite prirode data su načela i smjernice. a u proceduri donošenja je:  Uredba Natura 2000. kratki opis stanja prirode. Nacrt Federalne strategije zaštite okoliša je utvrdila Vlada Federacije BiH. 69/06). 65/06)  Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na životinjske vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem (“Službene novine Federacije BiH“. od čega ih je do sada doneseno šest. ili čak onemogućuju njegovu punu implementaciju su daleko brojniji. br. problemi koji otežavaju. 69/06)  Pravilnik o uslovima pristupa zaštićenom području (“Službene novine Federacije BiH“. br. br. br. nakon čega će biti dostavljena Parlamentu Federacije BiH na usvajanje i donošenje. te osigurati nadzor i zaštita drugih dijelova prirodnog naslijeđa. I pored toga što je određeni set propisa Zakona o zaštiti prirode do sada implementiran. 46/05)  Pravilnik o načinu izrade plana upravljanja zaštićenim područjima (“Službene novine Federacije BiH“. br. a odnose se. 46/05)  Pravilnik o uspostavljanju sistema praćenja namjernog držanja i ubijanja zaštićenih životinja (“Službene novine Federacije BiH“. 65/06)  Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaštićenih područja (“Službene novine Federacije BiH“.  nepostojanje krovnog zakona o upravljanju prirodom Bosne i Hercegovine s ciljem i mehanizmima implementacije Konvencije o biološkoj raznolikosti na nacionalnom nivou.  nedostatak stručnih institucija na državnom i federalnom nivou. prije svega na:  izrazito nizak stepen usklađenosti sa EU legislativom.

br. br. 30/90)  Zakon o slatkovodnom ribarstvu (“Službene novine Federacije BiH“. 2724/2000. br. 1497/2003. 2/98) 125 . 1882/2003. 91/244/EEC. 97/49/ EC i Regulativa (EC) 807/2003  Habitat direktiva (92/43/EEC) i amandmani direktive 97/62/EC i Regulativa (EC) 1882/2003  Regulativa o ugroženim vrstama (EC) 338/97 i amandmani regulative (EC) 938/97. br. 33/03)  Zakon o šumama (“Službene novine Federacije BiH“.1476/99. prati se usaglašenost Zakona o zaštiti prirode sa sljedećim propisima iz oblasti prirode:  Direktiva o zaštiti divljih ptica (79/409/EEC). 29/03))  Zakon o lovstvu (“Službeni list SR BiH“. U okviru projekta. 834/2004. 12/87. kao i amandmani Direktive 81/854 EEC. 252/2005 i 1332/2005. br.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja  neusklađenost Strategije razvoja Bosne i Hercegovine sa ekoturističkim i ekonomskim potencijalima. godine i kojeg finasira Evropska komisija. koje sadašnja i buduća zaštićena područja posjeduju. 1579/2001. br. 230/97. 85/411/EEC. br. uz ugradnju odredaba EU legislative. 72/07. 2476/2001. Očita je postala neophodnost donošenja novog zakona o zaštiti prirode kojim bi se. te omogućilo institucionalno jačanje u sektoru zaštite prirode. br. 33/03)  Zakon o fondu za zaštitu okoliša F BiH (“Službene novine Federacije BiH”. 86/122/EEC. inovirala i ojačala zaštita bio i geobaštine. 32/08))  Zakon o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”. 02/06. 64/04)  Zakon o sjemenu i sadnom materijalu (“Službene novine Federacije BiH“. među kojima su najznačajniji:  Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”. 2214/98. Inicijalne aktivnosti na poboljšanju kvalitete zakonskog okvira koji se odnosi na zaštitu prirode se očituju kroz učešće Federalnog ministarstva okoliša i turizma u projektu pod nazivom “Praćenje napretka usaglašenosti okolišne legislative u zemljama jugoistočne Evrope sa EU legislativom”. 94/24/EC. koji je započeo 2006. Pojedina pitanja iz domena zaštite prirode regulisana su i drugim zakonima. 55/01)  Zakon o poljoprivrednom zemljištu (“Službene novine Federacije BiH“. 20/02. 7/77.

Institucionalni okvir zaštite prirode u Federaciji Bosne i Hercegovine Postojeća zakonska regulativa u domenu zaštite prirode i komplementarnih oblasti još uvijek ne pruža jasan i efikasan institucionalni okvir. u saradnji sa entitetskim ministarstvima. Za provođenje kantonalnih zakona o zaštiti prirode nadležna su kantonalna ministarstva okoliša. doprinose zaštiti prirode. te za koordinaciju sa drugim relevantnim autoritetima i zainteresiranim stranama. Ovo Ministarstvo je i Nacionalni fokalni predstavnik (NFP-National Focal Point) za implementaciju Konvencije o biološkoj raznolikosti. istraživanjem i praćenjem stanja prirodne baštine na nivou Federacije. ima jasno definisanu i veoma značajnu ulogu u do- 126 . institucija koja egzistira više decenija. Institucionalni okvir zaštite prirode 1. II. br. Situacija nije bolja ni na nivou kantona u Fedeaciji. Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”. te odgovarajućih stručnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine nema. 32/01). ono je odgovorno za komunikaciju sa internacionalnim institucijama. te nekih državnih ministarstava koja. Sem Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa koje je. kroz svoj djelokrug rada. Kao operativno tijelo. nadležno za sklapanje i adekvatnu primjenu međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih propisa iz domena zaštite prirode. čiji Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa. Za sada u Federaciji BiH nema federalnih institucija koje bi se bavile upravljanjem prirodom. ministarstva u čijoj bi izravnoj nadležnosti bila zaštita prirode. Izuzetak je Kanton Sarajevo. Institucionalni okvir zaštite prirode u Bosni i Hercegovini Institucionalni okvir za zaštitu prirode na nivou Bosne i Hercegovine praktično ne postoji. 2. Za provođenje Zakona o zaštiti prirode Federacije BiH nadležno je Federalno ministarstvo okoliša i turizma. koji bi omogućio kvalitetnu i učinkovitu zaštitu ukupnih prirodnih vrijednosti. iniciranje aktivnosti propisanih Konvencijom.

su tri javna preduzeća za upravljanje do sada uspostavljanim zaštićenim područjima u kategoriji nacionalnih parkova5 i parkova prirode6. moraju dobiti odgovarajuće mjesto u programima entitetskih vlada. godine sa izravnom nadležnošću za upravljanje prirodnim vrijednostima i resursima. kojim bi bila uspostavljena odgovarajuća stručna državna agencija za okoliš. U tom smislu je potrebno donijeti državni zakon o okolišu. pored jačanja upravne uloge koju imaju entitetska ministarstva nadležna za okoliš.  Bosna i Hercegovina je ratifikovala većinu važnijih globalnih konvencija i protokola iz domena okoliša i prirode. Zaključci  U Bosni i Hercegovini je potrebno uspostaviti zakonsku i institucionalnu funkcionalnu vezu između državnog nivoa. koje su osnovane u periodu 1995. odnosno prirode. koja će se baviti za5 6 Nacionalni park “Una” Park prirode “Blidinje” i Park prirode “Hutovo Blato” 12 . ali isto tako Bosna i Hercegovina nema odgovarajuće kapacitete. do 2008. da provodi preuzete obaveze. potrebna uspostava entitetskih stručnih institucija (zavoda) za zaštitu prirode. kao i za odgovarajuće provođenje ratifikovanih konvencija iz oblasti zaštite prirode i transponiranje EU direktiva.-2015. na svim nivoima.). što je važno za ukupan proces pridruživanja. sa ciljem efikasnog provođenja Strategije Bosne i Hercegovine sa akcionim planom za zaštitu biološke i pejsažne raznolikosti (2008.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja menu zaštite i upravljanja prirodom i njenim resursima na području Sarajevskog kantona. Distrikta Brčko do lokalnih zajednica. gdje bi zaštita prirode imala posebno mjesto. ni na državnom ni na entitetskom nivou. Ovdje je. Jedine egzistirajuće institucije u Federaciji BiH. svjetski lider u promovisanju i provođenju međunarodnih propisa. kada se zna da je Evropska Unija (i njezine članice pojedinačno). Ovo je dodatni argument za jačanje i sređivanje okolišnih institucija.  U Federaciji BiH nisu uspostavljene institucije koje se bave upravljanjem prirodom. u kojima će segment zaštite prirode imati odgovarajući tretman.  Provođenje entitetskih strategija zaštite okoliša. To nameće potrebu urgentnog osnivanja adekvatne institucije na federalnom nivou. kako bi se realizovala dinamika predviđena akcionim planom. entiteta. odnosno prirodnom baštinom.

http:/www. Sarajevo.štitom i održivim upravljanjem biološkom i geološkom raznolikošću. Kao jedan od najvažnijih operativnih ciljeva je uspostava federalne institucije-zavoda nadležnog za zaštitu biološke i geološke raznolikosti. “ Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori”.org http:/www.biodiv. 33/03.cbd. Federalno ministarstvo okoliša i turizma.  Dosadašnja praksa je pokazala sve slabosti u sistemu upravljanja i zaštite prirode i u njoj sadržanoj prirodnoj baštini u nedefinisanom i neadekvatnom institucionalnom okviru. kako bi se iznašle nove mogućnosti u definisanju i efikasnijem funkcionisanju institucionalnog okvira.eu http:/www. “Sl.unep-wcmc. Federalno ministarstvo okoliša i turizma. br. a posebno u implementaciji Konvencije o biološkoj raznolikosti. Nacrt Strategije Bosne i Hercegovine sa akcionim planom za zaštitu biološke i pejzažne raznolikosti (2008-2015). godine. novine FBiH”. Federalno ministarstvo okoliša i turizma (2003): Zakon o zaštiti prirode Federacije BiH.org/protected_areas/categories 12 .2006.europa. shodno društvenopolitičkom uređenju Federacije BiH. Potrebno je zaštititi biodiverzitet i geodiverzitet kroz uspostavu i jačanje institucionalnog okvira za realizaciju efikasnih mjera. Literatura Nacrt Strategije zaštite okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (2008-2018).08. Ugovor o uspostavi energetske zajednice. Pregled i stanje biološke i pejzažne raznolikosti Bosne i Hercegovine: Bosna i Hercegovina zemlja raznolikosti. Prvi izvještaj BiH za Konvenciju o biološkoj raznolikosti (2008). Federalno ministarstvo okoliša i turizma. br. uz uvažavanje postojeće zakonske regulative i mogućnostima implementacije međunarodnih propisa u ovom domenu.int/convention/ http:/www. njenom odnosu prema državnom tijelu BiH.eur-lex. te preuzetim obavezama od strane međunarodne zajednice. 09/06 od 25.

biodiversity. as well as the particularly complex implementation process of its basic provisions. in District Brcko. Although it has a number of validities.Directive on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora and Directive on the conservation of wild birds. natural resources and integral natural values conservation and management is not functional. whereas. Civil Engineering and Ecology (in Republic of Srpska). the main characteristics of the Law on Nature Protection in Federation of Bosnia and Herzegovina are its unsuitability to the circumstances in Bosnia and Herzegovina. nature. EU directives. Ministry of Foreign Trade and Economic Relations is responsible for the environmental issues at the state level. and of the Ministry of Physical Planning. Biodiversity management is under the competence of the Federal Ministry of Environment and Tourism (in Federation of Bosnia and Herzegovina). At the level of Bosnia and Herzegovina on the whole. there is no expert institution specialized and responsible for the evaluation and re-evaluation of natural values and heritage. Law of Brcko District. The actual laws on nature protection are based on the EU legislation . as well as of cantonal laws in Federation of Bosnia and Herzegovina. internationl contracts. this activity is carried out by the corps of public utility sector and sector of agriculture and forestry. Institutional framework of the efficient biodiversity.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja LEGAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF NATURE PROTECTION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Abstract Legal framework of nature conservation in Bosnia and Herzegovina is consisting of the entities’ Laws on Nature Protection. as well as for development of legal and institutional framework needed for theese values and heritage sustainable management. institutonal framework. 12 . Key words: legal regulations. According to the Law on Ministries in Bosnia and Herzegovina.

.

Davorin Marković. Državni zavod za zaštitu prirode Republika Hrvatske 131 . Od tada Zavod intenzivno surađuje sa svim relevantnim stručnjacima i znanstvenicima te stručnim i znanstvenim institucijama na izradi prijedloga: prvo. prehranu ili odmaranje rijetkih ptica. 2003. Te su dvije direktive najambicioznija inicijativa ikad pokrenuta za zaštitu prirode. S jedne strane one štite svaku vrstu zasebno regulirajući njihovu zaštitu i iskorištavanje. U Hrvatskoj je za koordinaciju i provedbu razvoja ekološke mreže zadužen Državni zavod za zaštitu prirode koji na problematici ekoloških mreža radi od svog osnutka. a isto se odnosi i na Republiku Bosnu i Hercegovinu. To. 1 Dipl. a koje proizlaze iz odredbi direktive o pticama i direktive o staništima. a cilj im je očuvanje vrijednih staništa i vrsta diljem EU. godine. a zatim i NATURA 2000 područja i to kroz nekoliko projekata sufinanciranih iz fondova EU. a s druge strane štite područja ključna za pojedini tip staništa ili pojedinu vrstu. Kao buduća članica EU Republika Hrvatska. ima jednake obveze u zaštiti prirode kao i ostale članice. na primjer. Ekološke mreže RH. ili područja s rijetkim staništima poput mezofilnih livada ili prirodnih šuma. mogu biti područja važna za razmnožavanje.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja PRIJEDLOG “NATURA 2000 U HRVATSKOJ” Davorin Marković Jasminka Radović NATURA 2000 je ekološka mreža područja ključnih za očuvanje europskih ugroženih vrsta i staništa čiji temelj nalazimo u dva snažna europska propisa – Direktiva o pticama (BD) i Direktiva o staništima (HD). Osim određivanja područja očuvanja potrebno je osigurati povoljno stanje očuvanja ciljanih vrsta/stanišnih tipova kroz prilagođeno upravljanje područjima te osigurati provedbu nužnih mjera očuvanja uz što manja ograničenja i uspostavljanje odgovarajućih naknada i poticaja za korisnike prostora. ing. Već nekoliko godina Zavod koordinira iscrpna istraživanja vrsta i staništa s popisa dviju direktiva kako bi omogućili najbolju moguću procjenu mogućih NATURA 2000 područja.

Razgovorom i javnim konzultacijama Zavod je 2008. usvajanje prijedloga od strane Vlade RH te podnošenje Europskoj komisiji na dan ulaska u EU. neophodno je provesti konzultacijski proces sa svim zainteresiranim dionicima kako bi se raspravili obuhvat i granice predloženih područja te ciljne vrste/staništa. godine započeo postupak ostvarenja ekološke mreže NATURA 2000 kroz projekt “Institucionalno jačanje i provedba NATURA 2000 u Hrvatskoj”. BirdLife International. To je proces. zatim upoznalo sektore s očekivanim posljedicama prilagođenog upravljanja područjima te objasnile mogućnosti financiranja zaštite i osiguravanja poticaja za korisnike prostora koji provode mjere očuvanja. Vrlo je bitno da su podaci ažurirani i konkretni jer se postupak ocjene prihvatljivosti zahvata/planova na prirodu provodi u odnosu na ciljne vrste i stanišne tipove određenog područja. uključujući znanstvenike. regionalnoj i lokalnoj razini. odnosno međunarodno prihvaćeni kriteriji za SPA područja. Pri odabiru područja NATURA 2000 moraju se koristiti isključivo znanstveni kriteriji navedeni u Dodatku III HD. Zatim preostaju ne manje važne aktivnosti pripreme i provedbe mjera i planova upravljanja za pojedina područja te osiguravanje sustavnog financiranja i poticaja. Direktive propisuju obvezu praćenja vrsta i stanišnih tipova iz dodataka na nacionalnoj razini kao i periodično izvješćivanje Europskoj komisiji o stanju očuvanosti radi čega je bitno moći procijeniti stvarno stanje svake pojedine vrste i staništa. Odabrana područja moraju svojom površinom i raspoređenošću osigurati dugoročno očuvanje svake pojedine vrste/stanišnog tipa. Također. nevladine udruge i javnost općenito. Kako Direktiva o staništima ne pokriva sve specifičnosti Hrvatske. Tako gledano. npr. Iako je područja NATURA 2000 nužno odabrati temeljem zadanih znanstvenih kriterija. a rezultat ocjene vezan je uz kvalitetu i ažurnost podataka. uključujući korištenje odgovarajućih EU fondova NATURA 2000 jest u svojoj osnovi mreža područja za očuvanje prirode. no također je postala i potencijalno korisno sredstvo za ruralni razvoj koje se odno- 132 . predstavnike iz drugih sektora i administrativna tijela na nacionalnoj.Hrvatska je smještena na razdjelnici čak četiriju različitih biogeografskih područja što je i razlog njezinom nevjerojatnom bogatstvu prirode i raznolikosti vrsta. a naša je uloga da u njemu budemo katalizator. Sljedeći. vrlo važni i zahtjevni koraci za Hrvatsku u ostvarenju NATURA 2000 su završetak konzultacijskog procesa i priprema konačnog prijedloga NATURA 2000 područja za Hrvatsku. pomažemo uspostaviti dijalog među dionicima na različitim razinama. u procesu pregovora s EU Hrvatska traži proširenje dodataka HD koje uključuju naše specifičnosti i one drugih zemalja izvan EU.

potrebno je imati podršku kolega iz različitih sektora kao i šire javnosti. ekološki održive djelatnosti ili pak na očuvanje tradicionalnih udomaćenih svojti i stoljećima starih običaja. pa u tom pogledu ima čak i kulturne dimenzije.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja si na ekoturizam. a to možemo postići samo transparentnim i otvorenim načinom razvoja mreže NATURA 2000. Kako bi ona postigla uspjeh. 133 .

.

IUOP-a. planiranje. strategije. Podgorica. stručni saradnik u Zavodu za zaštitu prirode. održivi razvoj. Ona ima za cilj obezbjeđenje zaštite svih reprezentativnih tipova staništa. Date su i preporuke i mjere za zaštitu u okviru dugoročne projekcije zaštite prirode u Crnoj Gori. Strategija za integralno upravljanje obalnog područja). Stavljen je akcenat na postojeća i planirana zaštićena prirodna dobra od nacionalnog i međunarodnog značaja. prvenstveno iz prostorno – planske dokumentacije (Prostorni plan Crne Gore. Podgorica. sc. Ključne riječi: Zaštićena prirodna dobra. ekosistema. te biljnih i 1 2 3 Dr. zajedno sa onim planiranim za zaštitu čine Nacionalnu Mrežu zaštićenih prirodnih dobara Crne Gore. prostorni planovi područja posebne namjene (morsko dobro) i prostorni planovi opština) i strategija vezanih za održivi razvoj (Nacionalna strategija održivog razvoja.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja PLANIRANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA U STRATEGIJAMA ODRŽIVOG RAZVOJA U CRNOJ GORI Zlatko Bulić Vasilije Bušković2 Sažetak U radu su dati osnovni aspekti koji se odnose na problematiku zaštite prirode u Crnoj Gori. direktor Zavoda za zaštitu prirode. sc. Zlatko Bulić. u skladu sa preporukama NSOR-a. Crna Gora Mr. Crna Gora Pored naziva zaštićena prirodna dobra. Vasilije Bušković. u svakodnevnoj praksi se ravnopravno upotrebljavaju i nazivi zaštićena područja prirode i zaštićeni objekti prirode 135 . PPCG i PPPPNMD Uvod Po osnovu nacionalnog zakonodavstva. u Crnoj Gori je stavljen pod zaštitu veliki broj prirodnih dobara3 koja.

koja je utvrđena u Prostornom Planu područja posebne namjene Morsko dobro Crne Gore (PPPPNMD CG). U poslednjih nekoliko godina. Po osnovu primjene međunarodnih ugovora (konvencije.opštinski propisi)). ovo pitanje je postalo predmet interesovanja i drugih zvaničnih strategija i politika. Pored projekcije zaštićenih prirodnih dobara u zoni morskog dobra. nacionalni sistem zaštićenih prirodnih dobara je razmatran i u okviru Nacionalne strategije održivog razvoja (NSOR) u kojoj je prvi put utvrđen cilj da se poveća površina pod zaštićenim prirodnim dobrima na 10% državne teritorije i zaštiti 10% obalnog područja u 3-godišnjem planskom periodu. ili 7. 4 5 Izuzev Tivatskih solila (150ha) svi rezervati su locirani unutar granica dva nacionalna parka – Skadarsko jezero i Durmitor i čine njihov sastavni dio Jedini pokušaj za ustanovljavanje Regionalnih parkova je bio za 4 regionalna parka na teritoriji opštine Plav i to: Plavsko jezero. Hridsko jezero i Vistorsko jezero. Alipašini izvori . Važeća projekcija nacionalne mreže zaštićenih prirodnih dobara u PPCG iz 2008. list RCG”.866 ha.životinjskih vrsta.Prostorni Plan Crne Gore (PPCG). ali do njihovog ustanovljavanja nije došlo. godine data je u poglavlju II ovog rada. Državna zajednica Srbija i Crna Gora 6 7 136 .500ha) imaju četiri nacionalna parka: Durmitor. Dugo vremena je projekcija Nacionalne mreže zaštićenih prirodnih dobara bila vezana za sistem prostornog planiranja i njegov hijerarhijski najviši planski dokument .88% teritorije Crne Gore. za koje je donijet odgovarajući propis (Odluka o proglašenju regionalnih parkova na teritoriji opštine Plav (“Sl. Lovćen i Biogradska gora. postojeća Nacionalna mreža zaštićenih prirodnih dobara trenutno pokriva 108. odnosno Park.899 ha (vidi poglavlje II ovog rada). pod zaštitu su stavljena značajna prirodna dobra na površini od 237. predio posebnih prirodnih odlika i (opšti i posebni) rezervati4. od čega najveće učešće (78.3% = 83.Savezna republika Jugoslavija. br.Grebaja i Ropojana sa kanjonom Grlje. 24/03 . do sada nije ustanovljeno nijedno5 zaštićeno područje u toj kategoriji. Naročito: Konvencija o zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine (UNESCO) i Konvencija o zaštiti wetland područja od međunarodnog značaja posebno kao staništa vodenih ptica (Ramsarska konvencija) Socijalistička federativna republika Jugoslavija (SFRJ). Skadarsko jezero. Inače. Ostatak čini preko 40 zaštićenih područja unutar kategorija: spomenik prirode. protokoli) u oblasti zaštite prirode6 koje je Crna Gora ratifikovala ili sukscesijom preuzela od prethodnih federacija / zajedničkih država7. pitanje mreže zaštićenih prirodnih dobara na crnogorskom primorju je razmatrano i definisani su prioriteti za zaštitu u okviru Nacionalne Strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore koja je pripremljena za usvajanje. Iako su (PPCG) utvrđeni prijedlozi za stavljanje pod zaštitu više područja u kategoriju Regionalni park. Slično NSOR-u i PPPPN MD CG. U tom cilju su u NSOR-u istaknuta prioritetna područja za zaštitu (vidi poglavlje II ovog rada).

u kojima se razmatraju saznanja o ugrožavanju biološkog diverziteta u Crnoj Gori. br. po površini veće zaštićeno područje prirode. sva novoformirana zaštićena prirodna dobra iz ovog perioda su sa relativno skromnim površinama i nisu značajno doprinijela povećanju učešća nacionalno zaštićenih prirodnih dobara u Crnoj Gori. počev od 2000. list CG” br. na osnovu rezultata iz Programa praćenja stanja biološkog diverziteta u Crnoj Gori. 11 Rješenje o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta (“Sl. pod zaštitu bilo stavljeno 52 biljne i 314 životinjskih vrsta. list SRCG”. rastao je i broj zaštićenih vrsta tako da je danas pod režim zaštite11 stavljeno 415 biljnih i 430 životinjskih vrsta. obezbijeđeno je stavljanje pod zaštitu endemičnih. 9 Rješenje o stavljanju pod zaštitu rijetkih.. nije ustanovleno neko. Dioscorea balcanica Kosanin. godine. u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode. posebno onih sa većim površinama. duba. pod zaštitu je stavljeno samo 6 biljnih vrsta8.. rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. godine. Zaštita rijetkih. a najvažniji su:  Nacionalna strategija održivog razvoja (2007)  Prostorni plan Crne Gore do 2020 (2008)  Prostorni plan područja posebne namjene za morsko dobro Crne Gore (2008)  Nacrt Nacionalne Strategije za integralno upravljanje obalnim područjem (2008) 8 Daphne malyana Blecic. Zaštićena prirodna dobra u planovima strategijama i planovima vezanim za održivi razvoj Nacionalnu politiku u vezi sa zaštitom prirode i održivim razvojem u Crnoj Gori čini niz političkih. strateških i planskih dokumenata koji su uglavnom donijeti u posljednjih nekoliko godina. Leontopodium alpinum Kass. S druge strane. prorijeđenih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta (“Sl. Naime. značajnih monumentalnih stabala je tradicionalno sastavni dio aktivnosti na zaštiti biološkog diverziteta. Ramondia serbica Panc i Taxus baccata L.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Poslednjih nekoliko decenija nastupila je stagnacija u stavljanju pod zaštitu planiranih zaštićenih prirodnih dobara. 36/82) 10 Vidi djelove poglavlja 3. da bi kasnije. Ilex aquifolium L. Praktično. 76/06)) 13 . tako da je tokom vremena pod zaštitu stavljen veći broj stabala masline. hrasta i drugog drveća. I. Na početku.1. 1982. od ustanovljavanja NP Skadarsko jezero 1986. Uporedo sa novim saznanjima10 o ugroženosti pojedinih biljnih i životinjskih vrsta. godine. godine. davne 1968.

Regionalni park Komovi. Nacionalni izvještaj o statusu. jačanje kadrovskih kapaciteta i izgradnja djelotvornog sistema monitoringa biodiverziteta. Tako je jedan od opštih ciljeva PPCG racionalno korištenje prirodnih resursa (kroz između ostalog i racionalno korištenje prostora za urbani razvoj i kontrolu i ograničavanje intenzivne ekspanzije urbanih prostora. ostva Katići i ostrva Stari Ulcinj. Buljarica (Budva). Solana. prepoznata su sljedeća područja / prirodna dobra: Nacionalni park Prokletije. planirano je i usvajanje i implementacija menadžment planova za sva zaštićena prirodna dobra kroz participativni proces. Iako prepoznaje značaj zaštite prirodnih dobara (vidi Dugoročnu projekciju iz PPCG u poglavlju II ovog rada). U odnosu na zaštićena prirodna dobra. (ii) uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja zaštićenim područjima prirode i (iii) napređenje zakonskog okvira za zaštitu biodiverziteta. održivi razvoj obalnog područja sa primjenom principa održivog razvoja i instrumenata integralnog upravljanja obalnim područjima itd. NSOR je postavio sistem za primjenu integrisanog prisupa u upravljanju prirodnim resursima i zaštitu životne sredine. NSOR je postavio sljedeće ciljeve (i) povećanje nacionalno zaštićenih prirodnih dobara na 10% državne teritorije i zaštita najmanje 10% obalnog područja. Maglić i Volujak. Knete i Adu Bojanu (Ulcinj).). problemima i očuvanju obalnog i morskog biodiverziteta SAP BIO za Crnu Goru sa prioritetnim akcionim planovima (2004). Šasko jezero. Prostorni Plan Crne Gore do 2020 (PPCG) se u definisanju generalnih principa i ciljeva za prostorni razvoj poziva na koncept “ekološke države” i na NSOR. Za morska zaštićena područja su predviđene zone oko Platamuna. zaštite prirode / životne sredine i upravljanja prirodnim resursima. Regionalni park Bioč. Kao okvirni dokument. Kao prioriteti za stavljanje pod zaštitu. Pored ustanovljavanja upravljača za sva zaštićena prirodna dobra. kao i potrebu primjene instrumenata procjena uticaja na životnu sredinu i procjene graničnog kapaciteta nosivosti u procesu donošenja krajnje 13 . smjernice Prostornog plana nerijetko daju osnov da se planira gradnja i razvojni projekti na istim lokacijama koje su prepoznate kao područja od posebnog interesa za zaštitu. a na Primorju: Tivatska solila (opština Tivat). Nacionalna strategija održivog razvoja (NSOR) definiše opšte ciljeve održivog razvoja i prioritetne zadatke za 24 oblasti ekonomskog razvoja. PPCG također prepoznaje potrebu za daljim istraživanjem kad su u pitanju vrijednosti pojedinih cjelina za zaštitu. kao i njegov prilog Nacionalni pregled o uticaju klimatskih promjena na obalni i morski biodiverzitet (2008)  Nacrt nacionalne Strategije biodiverziteta sa Akcionom planom za period 2009 – 2014 (2009).

Za potrebe PP Morsko dobro.2 0C posebno tokom ljeta i sa izraženim kontrastom između temperature kopna i mora.2. uključujući i mjere. Na osnovu liste prioritetinih problema. posebno onaj sa uskom amplitudom variranja ekoloških 12 Očekivane klimatske promjene u Crnoj Gori.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja odluke o namjeni zemljišta. Prostorni plan područja posebne namjene za morsko dobro (PPPPNMD) je dao smjernice za razvoj. uzimajući u obzir specifičnosti i ograničenja na ovom prostoru. Strateška procjena uticaja je urađena za PPCG kao pilot projekat. indikatore i partnerstva za implementaciju u oblasti zaštite prirodnih dobara. Nacionalni izvještaj o statusu. i sadrži set operativnih ciljeva za svaki od strateških pravaca. koji su integrisani u Dugoročnu projekciju PPCG (vidi poglavlje II ovog rada). kao i međunarodne standarde za upravljanje obalnim područjem. Nacionalni pregled o uticaju klimatskih promjena na obalni i morski biodiverzitet analizirao je nadolazeći uticaj klimatskih promjena12 na biološki diverzitet Primorja. kao i u skladu sa EU dokumenatima koji se odnose na more i životnu sredinu obalnog područja. sa procjenom stanja biodiverziteta i identifikacijom problema. strateške odrednice za razvoj zemlje. U okviru smjernica za zaštitu životne sredine su dati prijedlozi novih zaštićenih prirodnih dobara. uz smanjenje relativne vlažnosti u vazduhu i u zemljištu i povećanje isparavanja. Strategija definiše ključna pitanja. (prema IPCC AR 4 i drugim izvorima). čitavo obalno područje je podeljeno u 68 sektora i za svaki od sektora Plan daje: a) pregled osnovnih namjena zemljišta/ planiranih aktivnosti sa smjernicama i napomenama b) smjernice o vrstama plaža.8 . formulisane su 22 prioritetne akcije. jer je sam Plan bio razvijen prije nego što je novi Zakon o SEA stupio na snagu. (iii) povećanje učestalosti ekstremnih klimatskih pojava i (iv) povećanje nivoa mora za oko 18 – 22 cm 13 . Mediteranske strategije za održivi razvoj i Barselonske konvencije i njenih protokola. korištenje i zaštitu područja morskog dobra Crne Gore. dok su akcioni planovi donijeti za tri pitanja od kojih je za zaštitu prirodnih dobara značajan Akcioni plan posvećen reviziji statusa postojećih zaštićenih područja i nominovanje novih zaštićenih područja. u periodu do 2050: zagrijavanje – porast temperature za 1. i d) smjernice za sprovođenje Plana. c) smjernice za zaštitu životne sredine. aktivnosti. Nacionalna strategija za Integralno upravljanje obalnim područjem (IUOP) je u pripremi za donošenje. problemima i očuvanju obalnog i morskog biodiverziteta (SAP BIO) urađen kao preliminarna stategija. Ovaj Plan ima za cilj da obezbijedi racionalno korištenje prirodnih i vještačkih resursa u zoni morskog dobra i da obezbijedi njihovu dugoročnu zaštitu i održivost. a pripremana je na osnovu NSOR. tako da SEA izveštaj nije bio predmet pune SEA procedure. izazove i strateške ciljeve za integralno upravljanje obalnim područjem. (ii) smanjena količina padavina – u rasponu između -6% i – 14% posebno tokom ljeta.

 Identifikacija područja značajnih za ptice (IBA . Stavljanje pod zaštitu novih zaštićenih područja prirode i 7.mte. Tare i Prokletija. 7 (6. 4. Nacrt nacionalne Strategije biodiverziteta sa Akcionom planom za period 2009 – 201413 (2009) urađen je na osnovu saznanja i nalaza iz prethodno urađenih studija i drugih zvaničnih dokumenata i u skladu sa zakonskim uslovima za njenu izradu i zahtjevima Konvencije o biološkom diverzitetu.Important Plant Areas. zaštićena prirodna dobra i njihova veza sa održivim razvojem su u poslednje vrijeme bili predmet pažnje brojnih studija i projekata kao što su: (I) studijske analize:  Samostalna nacionalna procjena kapaciteta za sprovođenje 3 konvencije (jedna od njih je Konvencija o biodiverzitetu) (2007).Studija za procjenu biodiverziteta i socioekonomskih uslova u regionu Durmitora. 6 i br.faktora vezanih za temperaturni i vodni režim. link Dokumenti (http://www.php?akcija=rubrika&rub rika=51) 140 . za sve kategorije zaštite (II) projekti:  EMERALD mreža – identifikacija područja po osnovu Bernske konvencije – rezolucije br.mte.gov.projekat za jačanje mreže zaštićenih područja prirode u regionu Jugoistočnih Dinarida) 13 Tekst Nacrta Strategije se nalazi na Javnoj raspravi i može se preuzeti sa web stranice Ministarstva turizma i zaštite životne sredine www. Pored prethodno navedenih zvaničnih dokumenata.gov.Important Bird Areas). sa 40 mjera i aktivnosti koje su struktuirane u 7 tematskih cjelina. od kojih su za zaštitu prirodnih dobara značajne tematske cjeline br. Povećanje efikasnosti u upravljanju zaštićenim područjima prirode).  Studija Prirodne i pejzažne vrijednosti prostora i zaštita prirode (2005) koja je urađena za potrebe PPCG i u njoj je urađena identifikacija potencijalnih zaštićenih prirodnih dobara.  Dinaric Arc Ecoregion 2012 .  Identifikacija i mapiranje područja značajnih za biljke (IPA .me/vijesti. i 6.  WWF / Green Home Northern Montenegro Green Belt . a među njima su i postojeća i planirana zaštićena prirodna dobra. kao i glavni izazovi na koje je kao odgovor predložen dosta ambiciozan Akcioni plan za period od 2009 do 2014 godina. Identifikovana su područja u kojima se očekuje izraženiji uticaj klimatskih promjena. Identifikovane su prijetnje i faktori ugrožavanja biološkog diverziteta.me.

300 1.5 141 . na Ćuriocu kod Danilovgrada.739.u NP Skadarsko jezero: Manastirska tapija.000 + (5.56% (<2) 600 1.895 5.600) 400 + (300) / 0.20% 40.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja II.812 km2) 85.5 3 0.200ha) i Bjelasici (400ha) Zajednice bora munike (Pinus heldraichii) na Orjenu (300ha).u NP Durmitor: Crna Poda Tivatska solila Spomenici prirode Đalovića klisura Lipska pećina Pećina Magara Pećina Globočica Pećina Spila kod Trnova / Virpazar Pećina Babatuša Novakovića pećina. Stari Bar i Ivanovićima. stabla masline na Mirovici. Durmitoru (5. stablo hrasta medunca. Mreža nacionalno i međunarodno zaštićenih prirodnih dobara Postojeća mreža nacionalno zaštićenih prirodnih dobara (područja prirode) Naziv i nacionalna kategorija zaštićenih područja prirode Nacionalni park Skadarsko jezero Lovćen Durmitor Biogradska gora Rezervati prirode .600 / / / / / / / 1.000 6.000ha). u Njegušima Kanjon rijeke Pive Kanjon rijeke Komarnice Zajednice bora krivulja (Pinetum mughi montenegrinum) na Ljubišnji (1. Pančeva oka.400 33.700 2. Crni žar.044% 420 80 150 7. Grmožur i Omerova gorica .400 610 0. u Orahovcu kod Kotora. Budva i dr Plaže na obali Skadarskog jezera Velika Ulcinjska plaža Mala Ulcinjska plaža Plaža Valdanos Plaža Velji pijesak Površina (ha) Procentualno učešće u državnoj teritoriji (13.695 6. kod Tomaševa Jama Duboki do. Lovćenu (300ha) i Rumiji (100ha) Pojedinačni dendrološki objekti: stablo skadarskog duba.3 1.

ali će se ustanoviti odgovarajuća ograničenja u cilju postizanja održivog razvoja u tim zonama.000 15. u Herceg Novom Gradski park. Nikšić Područja zaštićena opštinskim odlukama Kotorsko – Risanski zaliv.46 40 0. iznad Budve Poluostrvo Ratac sa Žukotrljicom Ostrvo Stari Ulcinj Brdo Trebjesa. u vezi sa tim.83 1. Opština Kotor UKUPNO POD NACIONALNOM ZAŠTITOM 2 4 0.5 131 30 2.2 5. u Tivtu Park Dvorca.5 1.64 0.9 3.88% Dugoročnom projekcijom zaštite prirode u PPCG je predloženo proširenje postojeće mreže zaštićenih područja prirode (prirodnih dobara) sa novim područjima. prednost će imati oni modeli 142 .93 7.866 0. pri čemu se zahtijeva uzimanje u obzir socioekonomskih posljedica i. u Kolašinu Botanička bašta generala Kovačevića. Petrovac Plaža Čanj Plaža Pećin Buljarica Petrovačka plaža Plaža Drobni pijesak Plaža Sveti Stefan Plaža Miločer Bečićka Plaža Slovenska plaža. na Topolici Predjeli posebnih prirodnih odlika Brdo Spas.5 1 4 1 5 4 2 4 2 35.Plaža Topolica. Prilikom iznalaženja optimalnih opcija za upravljanje u novim zaštićenim područjima.02% 1.897 2 322.08% 7. Formiranjem novih zaštićenih područja prirode neće se ugroziti razvojne mogućnosti područja. Budva Plaža Mogren Jaz Plaža Pržno Savinska Dubrava. Bar Plaža Sutomore Paza Lučica. na Cetinju Park kod hotela Boka. iznad vrela Sopot kod Risna Botanička bašta planiske flore.000 108. u Herceg Novom Botanički rezervat lovora i oleander.5 4 1.5 159 15. u Grahovu Park “13 jul” i “Njegošev park”. zaštita stečenih prava lokalnog stanovništva u tim područjima.

 ­roširivanje granica Nacionalnog parka “Skadarsko jezero“ na regionalni p park Rumija ili područje Šaskog jezera / delte Bojane. kategorije zaštite i granica postojećih zaštićenih područja prirode. kao što je npr:  proširenje granica Nacionalnog parka “Durmitor“ i planiranih regionalnih parkova Maglić. Kroz sistem detaljnijih prostorno-planskih dokumenata podržaće se implementacija proširenja mreže zaštićenih područja prirode. te saznanja iz tradicionalne prakse. Bioč i Volujak u cilju njihovog povezivanja sa Nacionalnim parkom “Sutjeska“ u Bosni i Hercegovini. Pri reviziji granica postojećih zaštićenih područja prirode. Proces formiranja upravljačkih tijela i donošenja planova upravljanja za svako zaštićeno područje prirode pratiće proces revizije statusa. kao i stalni proces revizije spiska zaštićenih vrsta biodiverziteta. Kroz takve modele upravljanja će se obezbijediti participativni i transparentni pristup u pripremi. donošenju i sprovođenju planova upravljanja za zaštićena područja prirode.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja upravljanja koji će okupiti i međusobno povezati sve ključne aktere (kooperativni model sa jasno podijeljenim pravima i obavezama). razmotriće se ne samo opcije za izmjenu granica radi isključivanja određenih dijelova. 143 .  ­roširivanje UNESCO-vog područja Kotorsko-risanski zaliv na južne pap dine Vrmca  ­ključivanje kanjona Komarnice / kanjona Nevidio u Nacionalni park u “Durmitor“. prioritetna zona za sprovođenje revizije zaštićenih područja prirode je crnogorsko primorje zbog već uočenih promjena u postojećim zaštićenim područjima u toj zoni. Ipak. Pored primjene standardnih tehnika evaluacije. već i opcije za proširivanje granica zaštićenih područja.  za primjenu kriterijuma za crvene liste / zaštićene biljne i životinjske vrste na nacionalnom nivou. spiska zaštićenih vrsta biodiverziteta) biće analizirana primjena IUCN –ovih kriterijuma i standarda:  za definisanje adekvatnih kategorija upravljanja zaštićenim područjima prirode. kroz prethodno navedene revizije (zaštićenih područja prirode. ili  ­ovezivanje Nacionalnog parka “Biogradska gora“ sa planinskim masip vom planiranog regionalnog parka Komovi i slično. na osnovu poznatih saznanja i rezultata dobijenih ciljanim istraživanjima.

4b i 5b. planira se formiranje novog nacionalnog parka Prokletije (21. Međunarodno zaštićena prirodna dobra14 u Crnoj Gori su:  Nacionalni park Skadarsko jezero (40. u Crnoj Gori postoje i mnoga druga prirodna dobra sa značajnim i vrijednim biološkim diverzitetom koja zadovoljavaju kriterijume kako prethodno pomenutih tako i drugih međunarodnih ugovora u kojima je Crna Gora ugovorna strana (članica). koji omogućavaju stavljanje pod zaštitu morskih zaštićenih područja. godine. Orjen) i Hrvatskoj (Snježnica-Orjen). BiH (Sutjeska.000 ha). 144 . kao prioritet u periodu do 2009. “Durmitor“ i “Skadarsko jezero“. Spomenici prirode: Područja za stavljanje pod zaštitu u kategoriji spomenici prirode su predmet posebne zakonske procedure i niže prostorno-planske i urbanističke dokumentacije.postojeća mreža rezervata prirode treba da bude analizirana u skladu sa nalazima iz revizije zaštićenih područja prirode. Komovi. Područja pod posebnom zaštitom sa statusom nacionalnih ili regionalnih parkova čine osnovne tačke mreže ekosistema u Crnoj Gori. kada je upisano na listu wetland područja od međunarodnog značaja posebno kao stanište vodenih ptica (Ramsar lista). formiranje novog nacionalnog parka Orjen. godine.pored postojećih nacionalnih parkova “Lovćen“. Ljubišnja i Turjak sa Hajlom.000 ha) je zaštićeno kao Ramsarsko područje od 25. Razlog za upis NP Skadarsko jezero na Ramsar listu je bogatstvo i diverzitet ornitofaune (kriterijum 3c15). Skadarsko jezero zadovoljava i kriterijume 1a. ali do sada u crnogorskim vodama nije proglašeno nijedno zaštićeno morsko područje. Nacionalni parkovi . Takva je npr. sa Ramsarskom konvencijom (Konvencija o zaštiti wetland područja od međunarodnog značaja posebno kao stanište vodenih ptica). Regionalni parkovi / parkovi prirode: Za stavljanje pod zaštitu kao regionalni parkovi u ovoj kategoriji za dodatne analize predlažu se: Rumija.Predlozi dugoročne projekcije / mreže novih zaštićenih područja prirode daju se po sljedećim kategorijama zaštite: Rezervati prirode . 3. proširivanje granica Nacionalnog parka “Durmitor“ i predloženih regionalnih parkova Bioč. Maglić . “Biogradska gora“. 2. Sva tri predloga treba da omoguće stvaranje prekograničnih zaštićenih područja sa susjednim područjima u Albaniji (Tethi). predviđaju se sljedeće dodatne mjere: 1. Ovo područje je od ranije prepoznato i kao 14 Pored područja koja se u ovom radu navode. 3b. decembra 1995. Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora (Barselonska konvencija) i njen Protokol za specijalno zaštićena područja u Sredozemlju. 15 Iako to nisu bili formalni razlozi za upis na Ramsar listu.Bioč – Volujak. Sinjajevina. Maglić i Volujak u cilju njihovog povezivanja sa Nacionalnim parkom “Sutjeska“ u BiH. 2b.

od kojih su dvije sa strogim režimom zaštite (kanjon rijeke Tare i šumski rezervat “Crna Poda”. dobija se ukupna površina područja stavljenih pod zaštitu koja iznosi 252. po osnovu odredbi Konvencije o zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine (UNESCO). bez obzira na postojanje i oblik upravljanja. br 17/79. Preostali nezaštićeni ekološki vrijed16 Crno jezero sa šumom u neposrednoj okolini.. Opštinski propisi) 145 .  Nacionalni park Durmitor sa kanjonom Tare (33.27% državne teritorije. februara 2006. Prije stavljanja pod međunarodnu zaštitu. Slabosti u sistemu upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima Sistem zaštićenih prirodnih dobara u Crnoj Gori se suočava sa brojnim slabostima i problemima. UNESCO. Posebna vrijednost ovog zaštićenog područja su čine zone16 sa posebnim režimom upravljanja.  Slivno područje rijeke Tare (182. ovo područje je zaštićeno na osnovu nacionalnog zakonodavstva17. (III) i (IV) Konvencije o zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine (UNESCO).895 ha) zaštićen je od 1980. (iv) Barno jezero sa najužom okolinom. (iii) prašuma jele i smrče u slivu Mlinskog potoka. Najveći dio zaštićenih područja je po svojoj površini mali što uslovljava njihov fragmentaran raspored. oktobra 1979. što predstavlja 18. kao Svjetsko prirodno nasljeđe (UNESCO-va Lista Svjetskog prirodnog i kulturnog nasljeđa). Kada se. (vi) Zabojsko jezero sa užom okolinom i (vii) kanjonska dolina rijeke Tare 17 Odluka o proglašenju Kotora i njegovog područja za prirodno i kulturno-istorijsko dobro od posebnog značaja (“Službeni list SRCG”. Albanski dio Skadarskog jezera također je zaštićen kao Ramsarsko područje od 2. III.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Područje od značaja za ptice (Important Bird Area . Za ovo područje je nedavno urađen Menadžment plan koji se trenutno nalazi u završnim fazama odobravanja kod UNESCO-a. od 17. (ii) sliv Škrčkih jezera i uža kanjonska dolina Sušice.866 ha) i međunarodno (237. po osnovu Konvencije o zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine (UNESCO).899 ha) zaštićena prirodna dobra (zaštićena područja prirode).  Kotorsko – Risanski zaliv (15.459 ha.000 ha) zaštićeno je kao prirodno i kulturno dobro od Svjetskog značaja (UNESCO-va Lista Svjetskog prirodnog i kulturnog nasljeđa) od 26. januara 1977. po osnovu ispunjenja kriterijuma N (II).M&B.IBA) jer zadovoljava kriterijume 1(III). 2 i 3. (v) šuma crnoga bora u rezervatu Crna poda. godine.899 ha) je zaštićeno kao Svjetski rezervat biosfere (Program “Čovjek i biosfera” . saberu (izbjegavajući dupliranje / preklapanje) nacionalno (108. godine).

S druge strane. Odavno je prepoznat konflikt između zaštite biodiverziteta / zaštite prirode i razvoja. Gradski park u Tivtu i sl. Revizija statusa postojećih zaštićenih prirodnih dobara. nedostatak ili neodgovarajući profil kadrova koji često nema dovoljno stručnih. tako nije moguće istrajati i u totalnoj . izradu planova upravljanja i sprovođenje upravljanja. režim zaštite i kategorija upravljanja postojećih zaštićenih prirodnih dobara nije usklađen sa sadašnjim stanjem i onim vrijednostima biodiverziteta koje su ranije bile glavni razlog za stavljanje pod zaštitu tih područja. te definisanje optimalnih modela upravljanja (zasnovanih na participativnom pristupu) predstavljaju osnovne mjere za zaštitu biodiverziteta i zaštitu prirode uopšte. posebno na primorju. Natura 2000 kao osnova za njihovu identifikaciju. nezakonitu trgovinu i nekontrolisano prikupljanje ljekovitih biljnih vrsta. operativnih i/ili menadžerskih kapaciteta potrebnih za zaštićena područja.sl.ni prostori. Pored toga. Ovaj izazov nema lakog i jednostavnog rješenja. formiranje upravljača za sve kategorije zaštićenih prirodnih dobara. U pogledu upravljanja.).apsolutnoj zaštiti prirode. zaštićena područja se suočavaju i sa čitavim nizom direktnih negativnih prijetnji. Pri identifikaciji postojećih zaštićenih prirodnih dobara nisu korištene evropske tipologizacije staništa . Status. već se cio postupak bazirao na saznanjima nastalim u okviru tradicionalne doktrine zaštite prirode koji je ipak obezbijedio zastupljenost najvažnijih reprezentativnih ekosistema u Crnoj Gori. pritiske koji proističu od intenzivnijeg razvoja (turizam. Za kategorije spomenik prirode i predio posebnih prirodnih odlika za koje je nominalno lokalna samouprava nadležna za osnivanje upravljača. posebno na primorju. nije razvijena praksa uključivanja lokalnog stanovništva u upravljačke strukture odgovorne za direktno upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima. Arboretum u Grahovu. jedino je za kategoriju nacionalnih parkova ustanovljen upravljač (JP NP CG). što često izaziva probleme samim upravljačima. Ostale slabosti se odnose na: nedostatak ili nepotpune inventare biodiverziteta. 146 .EMERALD. nepovoljan izbor granica zaštićenih područja i t. urbanizacija) u tim područjima ili njihovoj okolini. uključujući: neodrživo upravljanje šumama i bespravnu sječu. radi čega je i donijeta posebna strategija – Nacionalna Strategija održivog razvoja (NSOR). upravljači nisu ustanovljeni izuzev u rijetkim slučajevima (Trebjesa. kategorija i režim zaštite novih zaštićenih prirodnih dobara. I dalje nema dovoljno stručnih informacija na osnovu kojih se mogu unaprijed / prije stavljanja pod zaštitu pouzdano identifikovati granice. Kao što nije realno zaustaviti dalji razvoj. trpe velike pritiske zbog intenzivnog urbanog i turističkog razvoja. bespravni lov divljači. Rješenje je i u Crnoj Gori prepoznato u održivom razvoju.

pa se u mnogim slučajevima može konstatovati konfliktnost između planerskih rješenja (zone razvoja. naselja.mrežom zaštićenih prirodnih dobara (nacionalnim parkovima. godine. NP Lovćen i 2001. NP Biogradska gora. godine. infrastruktura) i predloženih režima i mjera zaštite zaštićenih područja prirode.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Nažalost. dosadašnja razvojna opredjeljenja su svojim prostornim položajem i obimom često bila u konfliktu sa ključnim prirodnim i kulturnim vrijednostima . Skadarsko jezero. Iskustva u integraciji planova za zaštićena prirodna dobra u strategijama za održivi razvoj Prirodne vrijednosti prostora Crne Gore su u važećim prostornim planovima tretirane na tradicionalan način. Posmatrajući validnost nalaza iz ranije rađenih baznih studija u realnom protoku vremena. godine NP Skadarsko jezero) rađene su shodno problematici odgovarajućeg nacionalnog parka i nivou obrade u različitim tematskim aspektima. S obzirom da postojeće tehnike izrade prostornih planova ne obezbjeđuju odgovarajuću integraciju ekoloških zahtjeva sadržanih u stručnim nalazima studija za zaštitu prirodnih i pejzažnih vrijednosti u glavnim planerskim rješenjima. Tako se kao kvalitetna osnova za planiranje mogu smatrati studije rađene za Prostorni Plan Republike iz 1986. godine koja je rađena za potrebe Prostornog plana područja posebne namjene za morsko dobro. turistički kapaciteti. Bazne studije za potrebe prostornih planova područja posebne namjene za nacionalne parkove (1997. 14 . i dr. kao i one studije koje su rađene za njegovu izmjenu i dopunu 1997. posebno za aspekt zaštite prirode i pejzažnih vrijednosti. kroz korištenje rezultata iz takozvanih “baznih studija“. U tome je prednjačila saobraćajna – putna infrastruktura.). industrija. mora se konstatovati da su isti zastarjeli za primjenu u novim prostornim planovima. godine: NP Durmitor. IV. strategije i politike. Posebno se kvalitetnom smatra bazna studija o prirodnim i pejzažnim vrijednostima kopnenog dijela morskog dobra iz 1997. Primjena rezultata i saznanja iz baznih studija u prostorne planove sprovedena je jednostavnim uključivanjem odgovarajućeg poglavlja u tim planovima. npr. ali bez dovoljnog nivoa integracije u konkretnim planerskim rješenjima. pa je neophodno da se prilikom izrade novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih obezbijedi izrada novih studija. predlaže se sprovođenje procedure / tehnike Strateška procjena uticaja na životnu sredinu. Te studije su imale validnost za primjenu u prostornim planovima i u vremenu u kojem su rađene. i to ne samo na svaki prostorni plan već i na master planove.

(f) Sprovođenje prijedloga za stavljanje pod zaštitu kroz zakonom propisani postupak (Zakon o zaštiti prirode). ali sa niskim nivoom integracije ekoloških zahtjeva u strateška opredjeljenja. same bazne studije o prirodnim i pejzažnim vrijednostima (u slučajevima za koje su rađene) urađene su na zadovoljavajućem nivou. pripremu baznih studija za potrebe prostornih planova (PPCG. proces formulisanja ključnih pitanja vezanih za zaštitu prirode u NSOR-u je većim dijelom bio zasnovan na primjeni 14 . IPA. kroz redovno obavljanje djelatnosti Republičkog zavoda za zaštitu prirode. uključujući i tematsku javnu raspravu za pitanje zaštite prirode. sektorskih strategija i politika.U slučaju master planova. druge sektore i slično. Ta dva mehanizma imaju sljedeći zajednički tok – razvojne faze: (a) Identifikacija područja koja ispunjavaju uslove za stavljanje pod zaštitu i moguće opcije njihove buduće zaštite. kojom prilikom je cjelokupan dokumenat (nacrt) razmatran na radionicama po svim većim mjestima u Crnoj Gori. (b) Razmatranje / prihvatanje prijedloga novih područja za stavljanje pod zaštitu radi čega se obezbjeđuje njihovo promovisanje u medijima. njihov uticaj na ostale elemente razvoja. izdavanje posebnih stručnih radova i publikacija. IBA). projekte (EMERALD. kao što je Strategija održivog razvoja. Za razliku od participativnog procesa koji je primijenjen prilikom izrade NSOR-a. stručne i javne rasprave. slično kao i kod prostornih planova. (d) Integracija usaglašenih prijedloga za formiranje novih zaštićenih područja prirode u strateške dokumente. politike i planove vezane za održivi razvoj vezana su za (I) tradicionalni planerski postupak koji se sprovodi u toku izrade Prostornog Plana Crne Gore i (II) novije participativne procese primjenjene prilikom razvoja strategija. S druge strane. u toku usvajanja PPCG su pored većeg broja javnih rasprava o tom dokumentu organizovane i tematske rasprave o značajnim pitanjima iz toga Plana. organizuju se okrugli stolovi. PPPPNMD) i 3. (e) Proces razmatranja i usvajanja strateških dokumenata vezanih za održivi razvoj koji je još jedna prilika da se razmotri opravdanost formiranja novih zaštićenih područja prirode. To su ujedno i prilike za razmatranje prioriteta za stavljanje pod zaštitu. Iskustva u integraciji zaštite prirode i posebno zaštićenih prirodnih dobara u strategije. (c) Formulisanje usaglašenih prijedloga za stavljanje pod zaštitu novih područja uz isticanje prihvaćenih prioriteta. Ove aktivnosti se obezbjeđuju 1. 2.

politike i planove vezane za održivi razvoj. a to su spomenici prirode i predjeli posebnih prirodnih vrijednosti. naše skromno iskustvo ukazuje na nizak nivo efikasnosti u implementaciji planiranih aktivnosti vezanih za pitanje integracije zaštite prirode i posebno zaštićenih prirodnih dobara u strategije. Promovisanje politika koje nisu kompatibilne sa zaštitom prirode i održivim korištenjem postojećih i planiranih zaštićenih prirodnih dobara i iskorištavanjem prirodnih resursa uopšte. Kako efikasnost u implementaciji strateških i planskih dokumenata direktno odražava nivo njihovog kvaliteta i realnost / izvodljivost planiranih aktivnosti.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja što bolje i kvalitetnije ekspertize (“best knowledge approach“) dok je to isto u procesu izrade PPCG urađeno kroz analitički postupak koji je sprovodio širi tim za izradu dokumenta. Efikasnost u upravljanju postojećim zaštićenim podrucjima prirode – ne daje dovoljno dobrih primjera i ne stvara uslove za održivi razvoj u tim područjima. 3. 3. politike i planove za održivi razvoj. Nizak nivo ograničenja i podsticaja vezanih za zaštitu prirode. Ustanovljavanje direktnog upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima – u postojećim uslovima bez posebno formiranih ovlaštenih upravljača (staralaca) za sve kategorije i sva zaštićena prirodna dobra ne može se obezbijediti efikasna zaštita ključnih resursa tih područja koja su bila razlog za njihovo stavljanje pod zaštitu. . Razlozi za tako nizak nivo efikasnosti u implementaciji planiranih aktivnosti su mnogobrojni. ali se kao najvažniji mogu izdvojiti sljedeći: 1. Participativni proces u planiranju i sprovođenju upravljanja – zbog odsustva predstavnika lokalnog stanovništva iz upravljačkih struktura onih institucija i organa zaduženih za upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima ne mijenjaju se praksa i načini korištenja resursa. niti se smanjuje nivo pritisaka na ta zaštićena prirodna dobra. u Crnoj Gori se mogu izdvojiti sljedeća: 1. Nažalost. takvo ekstenzivno razmatranje pitanja dugoročne projekcije zaštićenih prirodnih dobara imalo je za rezultat isključivanje iz konačnog dokumenta PPCG svih onih prijedloga za stavljanje pod zaštitu iz kategorija koje nisu od “većeg nacionalnog“ značaja. 2. Nizak politički prioritet kojeg ima zaštita prirode. 14 2. Sličan postupak je sa svoje strane sprovodila i Komisija za recenziju PPCG. Od pitanja koja se posebno ističu kao značajna za integraciju zaštite prirode / zaštićenih prirodnih dobara u strategije.

Mandić S. GTZ. Podgorica. april 2005. Nacionalna strategija održivog razvoja. UNECE Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine (2007). M. Izvještaji o stanju životne sredine od 2003 .. Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine (2009): Nacrt nacionalne Strategije biodiverziteta sa Akcionom planom za period 2009. god. FAA. Podgorica. A. Podgorica. Podgorica.. & Lješević-Mitrović S. Podgorica.Literatura Bulić Z.. (2005): Prirodne i pejzažne vrijednosti prostora i zaštita prirode.. Rabrenović J.. i V. Ekonomska komisija Ujedinjenih Nacija za Evropu (2007). Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine.. Buškovic (2005): Dopunjena procjena stanja biodiverziteta za Srbiju i za Crnu Goru. Jovović V. Kalezić L.2007.. – 2014. Sektorska studija za potrebe PPRCG (PPR). Ministarstvo za ekonomski razvoj (2008): Prostorni plan Crne Gore do 2020. (2008): Nacionalna Strategija biodiverziteta sa Akcionim planom za period 2009-2014. Ministarstvo zaštite životne sredine i uređenja prostora (2004): Nacionalni izvještaj o statusu. Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine (2008): Nacionalni pregled o uticaju klimatskih promjena na obalni i morski biodiverzitet. Ministarstvo za ekonomski razvoj. 1-65. Odjeljak 119. Vlada RCG & Univerzitet CG. problemima i očuvanju obalnog i morskog biodiverziteta (SAP BIO) za Crnu Goru.. USAID. Podgorica. Podgorica. Roganović D. J.. str. Crna Gora (2008): Nacrt Nacionalne Strategije za integralno upravljanje obalnim područjem (2008). Bušković V. P. Podgorica. Podgorica. 150 . Ministarstvo za ekonomski razvoj (2008): Prostorni plan područja posebne namjene za morsko dobro Crne Gore (2008).. Beograd. Bulić Z. Grimes. str.. Druga procjena performansi u zaštiti životne sredine Crne Gore. Stevanović V. Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine Crne Gore (2007). USAID/Srbija-Crna Gora. Latif. A. Vujadinović-Čolić.. Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine i GTZ kancelarija u Podgorici. 1-55.. & Bušković V.

according to recommendations of NSSD. Emphasis is given to the existing and planned natural assets important at national and international level. particularly those given in physical plans (Physical Plan of Montenegro (PPMNE). Physical Plan of Special Purposes (for Maritime Public Domain)(PPSPMPD). physical plans of the municipalities) and strategies regarding sustainable development (National Strategy for Sustainable Development (NSSD). ICZM. planning. Recommendations and measures regarding long-term protection of nature in Montenegro are presented.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja PLANNING OF PROTECTED NATURAL ASSETS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGIES IN MONTENEGRO Summary The paper discus key aspects of the nature protection in Montenegro. sustainable development. Key words: Protected natural assets. PPMNE and PPSPMPD 151 . strategies. Strategy for Integrated Coastal Zone Management (ICZM).

.

programa i strategiji. u skladu sa evropskim direktivama ili metodologijama koje su izradile donatorske institucije.vladars. uticaj na životnu sredinu. planiranje. građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. U Bosni i Hercegovini je zakonski osnov za praćenje strateške procjene veoma ograničen i ne postoji metodologija za ocjenu prihvatljivosti dokumenta SEA.net 153 . BiH. obavezno je sprovođenje odgovarajuće procjene uticaja na životnu sredinu. Ključne riječi: strateška procjena/ SEA. Ovim radom se daju osnovni elementi i pokazatelji koji mogu poslužiti prilikom izrade propisa za sprovođenje SEA u BiH. U toku izrade planova i projekata u područjima koja su od značaja sa stanovišta očuvanja prirodnih vrijednosti finansiranih od http://360. kojima se djelimično transponuju odredbe Direktive o SEA (2001) i Protokola o SEA uz Konvenciju o prekograničnoj procjeni uticaja na životnu sredinu. Strategic Environmental Assessment/SEA) predstavlja jedan od ključnih elemenata prilikom ocjenjivanja i donošenja odluka o prihvatanju ili odbacivanju planova.u2.com/međunarodnih institucija.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja ELEMENTI STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINUU SPROVOĐENJU PROJEKATA ZAŠTITE PRIRODE U BIH Ozren Laganin Sažetak U skladu sa evropskom praksom. Strateška procjena je uređena globalno zakonima o zaštiti životne sredine/okoliša na nivou oba entiteta u BiH. Banja Luka e-mail:o. strateška procjena uticaja na životnu sredinu(eng.laganin@mgr. zaštita prirode 1 Ministarstvo za prostorno uređenje.

lokacije. Uvod Strateška procjena uticaja na životnu sredinu (eng. a djelimično i zakonima o prostornom uređenju.P/P/P) analiziraju i integrišu u proces planiranja.sličnu procjeni uticaja projekata na životnu sredinu. smjernice OECD zemalja iz 2006-te godine. postupak strateške procjena uticaja (u daljem tekstu: strateška procjena) za planove. Da bi se stvorili pravni preduslovi za implementaciju odredaba navedenih instrumenata.. u realizaciji projekata Svjetske Banke.Programs and Policies. U BiH se. koriste specifične smjernice ove finansijske institucije. sprovođenje postupka konsultacija sa stručnim institucijama i javnosti. je sistematski analitički proces u kojem se evaluiraju efekti po životnu sredinu i zdravlje planova. u skladu sa Direktivom o procjeni uticaja na životnu sredinu (EIA). Što se tiče zakonodavstva EU koje se primjenjuje na stratešku procjenu. programe i druge akte je samo djelimično normativno uređen zakonima u oblasti životne sredine. programa ili strateških dokumenata i obavještavanje javnosti o njihovom donošenju. dva su osnovna pravna instrumenta koja tretiraju ovu oblast: Direktiva 2001/42/EEZ o procjeni efekata planova i programa na životnu sredinu. Ovaj proces obuhvata: pripremu dokumenta o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu. kao npr. programa i strategija (eng. u odredbama koje se odnose na planiranje. kojom se utvrđuju opšta pravila o primjeni strateške procjene. prema kojima se projekti klasifikuju u četiri kategorije u zavisnosti od tipa. Za razliku od postupka procjene uticaja za projekte koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu. i Protokol o strateškoj procjeni uz UNECE Konvenciju o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu (ESPOO konvencija). Plans. koji u odnosu na Direktivu dodatno uređuje pitanja učešća javnosti. uticaja na životnu sredinu i zdravlje. koje su usvojile sve značajne finansijske i donatorske organizacije. osjetljivosti. i da bi se postupak strateške procjene mogao sprovoditi u skladu sa evropskom praksom. U sprovođenju strateške procjene na životnu sredinu koriste se i različite smjernice i uputstva. potrebno je izvršiti harmonizaciju domaćih propisa u oblasti zaštite životne sredine u smislu transpozicije Direktive 2001/42/EEZ. i koja definiše životnu sredinu kao skup međuzavisnih elemenata prostora. te uspostavlja linearnu proceduru procjene. i sprovesti proceduru ratifikacije SEA protokola. koji je zakonski detaljno uređen2. prirode i veličine njegovih potencijalnih uticaja na životnu sredinu rangirano od kategorije A – za planove za koje postoji velika 2 Zakonski okvir za sprovođenje procjene uticaja na životnu sredinu sadržan je u više propisa (zakona i podzakonskih akata) a lex specialis koji regulišu sprovođenje procjene uticaja su: Zakon o zaštiti životne sredine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 28/07) i Zakon o zaštiti okoliša Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj 33/03) 154 . Strategic Environmental Assessment-SEA). uzimanje u obzir primjedbi i sugestija i procedura konačnog usvajanja planova.

6. utvrđivanje obuhvata i sadržaja plana. imajući u vidu ključne trendove i ograničenja na koja plan ili program može uticati. implementacija je problematična zbog toga što se na taj način dupliraju poslovi. 2. uticaj na ciljeve i rezultate je ograničen a sam postupak se nepotrebno odugovlači. Ukoliko se strateška procjena sprovodi nakon izrade plana. analiza dostupnih podataka. identifikuju se rizici i potencijalni troškovi povezani sa razvojnim inicijativama.gdje je malo vjerovatno da će se pojaviti uticaji ili će efekti po životnu sredinu biti minimalni. Strateška procjena može služiti u svrhu evaluacije postojećih planova ili u svrhu davanja posebnih smjernica o uticajima na životnu sredinu u postupku izrade planova i programa. izrada dokumenta Strateške procjene uz propisivanje mjera sa smanjenje negativnih i pospješivanje pozitivnih uticaja na životnu sredinu. omogućava se podrška pri uspostavljanju 155 . planiranje i sprovođenje strateške procjene treba da budu integrisani. U skladu sa odredbama SEA protokola. U skladu sa Direktivom 2001/42/EEZ. Ti zadaci su: 1. Čak i pri djelimičnoj usklađenosti. niti prouzrokuje nerazumno visoke troškove. postupak konsultacija-uzimanje u obzir mišljenja i stavova nadležnih organa i javnosti i dopunjavanje i donošenje plana ili programa. uključujući i indikatore životne sredine. postoji i rizik od nedovoljne harmonizovanosti sa SEA Protokolom i Direktivom o SEA. do kategorije D. U praksi je često problematično u potpunosti ostvariti koordinaciju između izrade planova i strateške procjene. jer tim koji radi na izradi strateške procjene mora posebno da razmatra i analizira sve faze planiranja. Postupak strateške procjene ne usložnjava nužno postupak donošenja planova. u direktnoj su korelaciji sa ciljevima i zadacima strateške procjene. zbog praktičnosti sprovođenja jedinstvenog postupka i omogućavanja sprovođenja planova i programa uz obezbjeđenje optimalnih mogućnosti životne sredine i sprečavanja uticaja na klimatske promjene. 3. Strateška procjena predstavlja proces u kojem se analiziraju moguće prepreke i mogućnosti zaštite životne sredine. zadaci koji se postavljaju tokom izrade planova i programa. ne postižu se uvijek dobri rezultati. relevantne za plan ili program. odnosno integraciju ova dva postupka. analiza različitih alternativa u sprovođenju projekta. 4.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja vjerovatnoća za značajne negativne uticaje. Također. 5. uključujući i tzv. nultu alternativu.

u kojem se naglašava njegova osnovna namjena ili strateško opredjeljenje razvoja prostora (turističko-rekreativna. koji podrazumijevaju značajno proširenje područja koje će se koristiti u sportsko-rekreativne i turističke svrhe. obimu i sadržaja strateške procjene. a može pozitivno uticati i na saradnju između različitih sektora (npr.). U ovom koraku se izrađuje projektni zadatak za stratešku procjenu koji treba da sadrži sljedeće elemente: 156 . institucionalno preuređenje i inovacije u planovima i procedurama. lovno-turistička. kao ni za finansijske i budžetske planove. Veći zahvati u prirodnom području. strateška procjena se ne odnosi na planove odbrane. u kojoj se odlucuje o sprovođenju. screening).poljoprivreda.adekvatnog upravljanja. 2. Prvi korak Postupak strateške procjene počinje fazom tzv skrininga (eng. za izradu Strateške procjene se u skladu sa studijama Evropske komisije se utroši oko 5-10% od vrijednosti plana. planove koji se odnose na otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda. a svaka naredna procjena iziskuje znatno manje troškove. a u skladu sa Direktivom 2001/42/EEZ. industrija. kao što je prikazano u grafikonu 1. odnosno razvoja potrebne infrastrukture u tom području. Utvrđivanje kriterijuma za sprovođenje strateške procjene je zakonska materija. Sprovođenje strateške procjene u područjima koja su od značaja sa stanovišta zaštite prirodnih vrijednosti treba da se odvija u skladu sa analitičkim zadacima strateške procjene. a u ekonomskom smislu to podrazumijeva i dodatne troškove koji se odnose na zaštitu prirode. Veći dio inicijalnih troškova izrade strateške procjene nastaje kada se primjenjuju novi pristupi i metode ili kada se prikupljaju bazni podaci.planiranje/zaštita) uspostavljanje mjera ublažavanja negativnih efekata po životnu sredinu. zaštitna. Za svako područje je potrebno prije svega jasno odrediti osnovni strateški cilj. Sprovođenje elemenata sea u zaštićenim područjima Nivo potencijalnog negativnog uticaja plana ili programa na prirodnu ravnotežu i ugrožavanja ekoloških zakonitosti u blizini i unutar zaštićenih područja zavisi prvenstveno od veličine planiranog zahvata. U smislu angažovanosti sredstava i ljudskih kapaciteta. ciljevima. i sl. zahtijevaju mnogo ozbiljnji i sveobuhvatniji pristup u predviđanju mjera za sprečavanje i/ili ublažavanje negativnih uticaja na životnu sredinu.

nadležnih organa i javnosti u obavljanju analitičkih zadataka. odnosno predvide: 1. Osnovni pripremni i analitički zadaci strateške procjene. IZRADA P/P/P ANALITIČKI ZADACI S E A SCREENING. MODIFIKACIJE MODIFIKACIJA P/P/P FINALNA VERZIJA P/P/P pred odobravanje REALIZACIJA Grafik br. OBIMA I SADRŽAJA S E A SEA IZVJEŠTAJ: IDENTIFIKACIJA PRITISAKA PO ŽIVOTNU SREDINU I ZDRAVLJE ANALIZA TRENDOVA PRITISAKA I PROCJENA ALTERNATIVA PROCJENA KUMULATIVNIH EFEKATA RAZVOJNIH AKTIVNOSTI SISTEM MONITORINGA I UPRAVLJANJA 15 . očekivane prepreke i problemi u izvršavanju analitičkih zadataka i dinamički plan realizacije pojedinih elemenata projektnog zadatka.  prijedlog implementacije i sistema monitoringa. 2.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja  identifikacija osnovnih problema i pitanja vezanih za plan ili program. 1. Za svaki od navedenih elemenata trebaju da se definišu. 3. Međusobni odnos planiranja i strateške procjene UTVRĐIVANJE CILJEVA. s tim da je predviđeno vrijeme za izradu strateške procjene maksimalno do 8 mjeseci (200 dana).  formulisanje programskih ciljeva i prioriteta. 4.ODLUČIVANJE O POTREBI SPROVOĐENJA SEA ODREĐIVANJE OBUHVATA P/P/P ANALIZA DOSTUPNIH PODATAKA PRIJEDLOG I UPOREĐENJE ALTERNATIVA IZRADA P/P/P KONSULTACIJE SA NADLEŽNIM ORGANIMA I JAVNOŠĆU.  formulisanje mjera za implamentaciju. Sistem komunikacije unutar tima za izradu strateške procjene.

aerozagađenje. aerozagađenje od SO2. odnosno programa? Tabela 1 Definisanje ciljeva i obuhvata strateške procjene Opšte teme vezano Ključni specifični faktori za zaštitu životne u odnosu na opšta pitnja. vodna erozija i erozija jedino da budu relevantna zemljišta. ograničen plana/programa kapacitet deponije otpada. 4. Ovaj pregled daje pojednačne i detaljne informacije o specifičnim uticajima. 3. ugroženost šuma i sl. uključujući i zdravlje i klimatske promjene. koja su relevantna za donošenje plana Identifikovati i objasniti ključne probleme zaštite ž. sredine i zdravlja koji su prisutni u području koje će vjerovatno biti pod uticajem plana/programa. Koji su osnovni ciljevi strateške procjene? Koji su ciljevi zaštite životne sredine relevantni za plan ili program i na koji način su povezani sa ciljevima plana ili programa? Da li neki postojeći planovi ili programi mogu biti relevantni ili mogu biti u interakciji sa predloženim planom? Koja su to pitanja vezano za zaštitu životne sredine značajna sa stanovišta realizacije plana. 2. tim koji radi na izradi strateške procjene analizira koje su to prijetnje i mogućnosti za realizaciju plana. koja se tiču izrade plana promjene koje treba uzeti u razmatranje prilikom izrade plana Navesti opšta pitanja vezano za zaštitu ž. Ovi ciljevi ne moraju biti nužno vezani za pojedinačna pitanja (npr. Opšti ciljevi zaštite životne sredine. sredine zdravlje i klim. a ovo je veoma važan korak u čita- 15 .sredine. upravljanje vjetrom.Drugi korak U drugom koraku određuje se obuhvat procjene.) Definisati 1-3 vodeća pitanja ili indikatora koji bi mogli opisati trendove ključnih specifičnih pitanja vezano za zdravlje i zaštitu životne sredine. (npr. poplave i suše) pesticidima. zagađenje zemljišta za donošenje konkretnog otpadom. kojim se definiše širi okvir za donošenje plana.analiza baznih trendova (nulta alternativa) U ovom koraku. ublažavanja klimatskih promjena i zaštite zdravlja koji su propisani u strateškim dokumentima Pitanja ili indikatori za procjenu Identifikovati bilo koji relevantan cilj vezano za zaštitu ž. u kojoj se determinišu sljedeća pitanja u cilju definisanja obuhvata strateške procjene: 1. koja su prisutna sa ili bez sprovođenja plana ili programa T reći korak . već gubitak poljoprivrednog NOx. uključujući i klimatske promjene i zdravlje. sredine. zaštite ž. sredine.

analiza predloženih razvojnih prioriteta i njihovih alternativa U ovom koraku analiziraju se pozitivni i negativni uticaji predloženih razvojnih ciljeva. kao i date okolnosti. prioriteta ili scenarija osnovnih trendova životne sredine. štetnost (vrlo negativni-vrlo pozitivni). trajanje (kratkotrajni. Tabela 2 Matrica uticaja Relevantna pitanja i ciljevi zaštite životne sredine -predviđeni ciljevi. a dokumentuju se i svi nedostajući podaci ili informacije koje su potrebne. povratno djelovanje 15 . 2. dugotrajni). obuhvat (lokalni. Da li su relevantna pitanja/pritisci na životnu sredinu i ciljevi zaštite dovoljno jasni da bi se izvršila procjena Da li su u dovoljnoj mjeri razrađene razvojne alternative? Da li bi mogla ili trebala saradnja doprinijeti izmjenama strateških smjernica plana ili programa? Alati koji se koriste za procjenu različitih alternativa mogu biti:  kolektivna ekspertska mišljenja-ad hoc pregledi u cilju determinisanja specifičnih pitanja zaštite životne sredine koja su značajna u razvojnom kontekstu  Čekliste mogućih uticaja koji su obično povezani sa intervencijama predviđenim u planu ili programu. prioriteti i scenariji u P/P/P N/A + ++ karakteristike uticaja: direktni/ indirektni. prioriteta ili opštih razvojnih scenarija. da se provjeri da li su predviđeni rizici u dovoljnoj mjeri i da se daju preporuke za optimizaciju predloženih ciljeva. nacionalni). jer opisuje trend parametara na kojima se zasniva strateška procjena. regionalni. Neka od osnovnih pitanja na koja treba da se odgovori u ovom koraku su: 1.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja vom procesu. Četvrti korak . 3. identifikuju se ograničenja. Cilj je da se analizira da li su u dovoljnoj mjeri uzete u obzir sve alternative.  matrice uticaja. analiziraju se njegove promjene u slučaju da se plan ne implementira. kao što je navedeno u tabeli 2.

160 . Tabela 3 Karakteristike uticaja na životnu sredinu karakteristike uticaja vjerovatnoća Simbol !! ! obim/obuhvat ~ + ++ učestalost/trajanje >> > trajnost /povratno djelovanje V N objašnjenje velika vjerovatnoća pojave uticaja vjerovatnoća pojave uticaja veoma izražen negativan uticaj negativan uticaj pozitivan uticaj veoma izražen pozitivan uticaj uticaj je učestao i konstantan/dugoročan do stalan uticaj je povremen/kratkoročan uticaj je trajan uticaj trenutan Šesti korak. sastanke i javne rasprave. Suštinski. procjena kumulativnih efekata treba da pruži informacije o relevantnosti opštih uticaja na životnu sredinu i zdravlje. vjerovatnoću. Plan komunikacije se obično donosi na početku procesa izrade strateške procjene. internet publikacije.Peti korak. okrugle stolove i druga sredstva. učestalost.procjena kumulativnih uticaja predviđenih aktivnosti u planu ili programu i prijedlozi za njihovu optimizaciju U procjeni kumulativnih uticaja mogu se koristiti metode slične onima kojima se procjenjuju razvojni prioriteti. u koraku 5 je potrebno definisati i mjere potrebne za ublažavanje negativnih i pospješivanje pozitivnih efekata (mjere mitigacije). mogućnost ponavljanja i osnovne faktore koji su uticali na nesigurnost u definisanju uticaja. njihovu veličinu. obim. a sredstva komunikacije koja se mogu koristiti uključuju: pismeno obraćanje. radne seminare. kao što je navedeno u tabeli 3.Planiranje i uspostavljanje efektivnih sredstava komunikacije Za svaki pojedinačni analitički zadatak strateške procjene (grafik 1). Također. planiraju se različite metode komunikacije i konsultacija sa nadležnim institucijama i javnosti.

u projektu: “Šumska i planinska zaštićena područja“. Plan mjera za ublažavanje uticaja na životnu sredinu sadrži elemente. identifikacija ZP ograničenja alternativnih. po potrebi odrediti zaobilaznice i označiti ih funkcionisanje npr. aktivnosti u toku izgradnje mogu smanjiti nivo opšte sigurnosti i ugroziti divljač mjere ublažavanja: komentar: trošak: uključeno u troškove izgradnje institucionalna odgovornost izvođač radova Što se tiče monitoringa uticaja na životnu sredinu. čiji je jedan od ciljeva proširenje postojećih zaštićenih područja u BiH. definisan je plan mjera za ublažavanje navedenih uticaja i plan monitoringa. kao što su uticaji drugih projekata. prikazane u tabeli 4. ekonomski faktori i slično. sa dominantnim pozitivnim uticajima. U projektima čija je svrha zaštita prirodnih vrijednosti. Program malih grantova Kompenzacije moraju biti utvrđene u skladu sa procesnim okvirom za učešće stanovništva utvrditi po utvrđivanju projektnih aktivnosti jedinica za koordinaciju projekta (PMU) . kao npr. vremenski ograničiti radove na svijetli dio dana. njihovi budući trendovi zavise od niza faktora. a za potencijalno negativne uticaje koji se odnose na aktivnosti izgradnje infrastrukture u zaštićenim područjima i funkcionisanje zaštićenih područja u svrhu receptivnog turizma. identifikovani su potencijalni uticaji. upotrebe prihvatljivih prirodnih aktivnosti resursa mogu sticanja negativno prihoda. Tabela 4 Primjer plana mjera za ublažavanje uticaja na životnu sredinu faza: izgradnja predmet: npr. treba napomenuti da je monitoring uticaja plana ili programa u strateškoj procjeni često komplikovan 161 postaviti jasne znakove upozorenja.Definisanje okvirnog plana upravljanja životnom sredinom i plana monitoringa U odnosu na identifikovane potencijalne uticaje.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Sedmi korak. uticati na Novčane životni standard kompenzacije za stanovništva gubitak prihoda.

u svrhu uvažavanja faktora životne 162 . Monitoring plan bi trebao biti realan i što jednostavniji za sprovođenje. U tabeli 5. a to je uticaj na mjere i aktivnosti predložene planom. a pospješuje se i identifikacija različitih alternativa pri izradi planova. pospješuje efikasnost prilikom donošenja odluka. radnika. sigurnost životinja prije početka zaštita projektnih životnog aktivnosti i standarda naknadno u lokalnog toku funkci. naročito ukoliko se radi o projektima koji se realizuju u područjima koja su od značaja sa stanovišta očuvanja prirodnih vrijednosti. sigurnost divljači način nadzi. Strateška procjena omogućava visok nivo zaštite životne sredine. se posebno određuju u skladu sa namjenom i strateškim ciljem za razvoj datog područja. Ipak. dat je primjer plana monitoringa iste uticaje koji su navedeni u planu mjera ublažavanja. navedene u tabeli 4.stanovnišonisanja ZP tva minoran. svaki plan ili program ima određene specifičnosti. Zaključak Elementi strateške procjene pojedinih projekata. nadzor saobraćaja redovno u toku radovasvakodnevno ili po potrebi zašto se nadziru parametri trošak odgovornost izgradnja funkcionisa.kada se ranja para. pa samim tim i strateška procjena treba da bude prilagođena vrsti projekta na koju se primjenjuje. bez obzira na to da li se dosljedno poštuju odredbe iz konvencije ili direktive ili ne. odbor za monitoring 3. Najvažnije je da Strateška procjena ispuni ulogu i svrhu zbog koje se i izrađuje. unapređuje proces planiranja odnosno vrednovanja planskih rješenja na životnu sredinu. Tabela 5 Primjer plana monitoringa faza: parametri mjesto nadziranja parametara opšta na lokaciji sigurnost radova i u saooko nje braćaju.zadatak.naruna lokaciji i konsultacinje ZP šenost oko lokacije jama sa staživotnog novništvom standarda u skladu sa okvirnim procesom učešća stanovništva sigurnost učesnika u saobraćaju. izvođač uključen radova u troškove izgradnje projektni jedinica budžet PMU lokalni monitori. a često ga je nemoguće sprovesti ukoliko se ne fokusira na konkretne aktivnosti koje proizilaze iz sprovođenja projekta.nadziru metara parametri prema žalbama lokalnog stanovništva. osoblja ZP.

Monterey CA Spring 1999. Zbornik radova.Vig. Institut zaštite. from the Twentieth to the Twenty First Century (Duke University Press. Czech Republic 22-26 September 2008 Andreas Berchold: “Environmental Planning for Ski Areas“. Naučno-stručni skup Savremene tehnologije i održivi razvoj gradova. U tom smislu. Monterey Institute of International Studies (MIIS).C. prepoznate u ovom dokumentu. Banja Luka 14-15 novembar 2008. Good Practice Guidance for Development Cooperation. kako bi se strateška procjena mogla sprovoditi za različite vrste planova i programa. created by UNDP and UNECE. Zbornik radova. Saobraćajni fakultet. (A Division of Congressional Quarterly Inc. Paris 2006 (http://www.seataskteam. biće potrebno uzeti u obzir postojeće zakone u oblasti prostornog uređenja. 163 . 1999. a odredbe zakona o zaštiti životne sredine prilagoditi zahtjevima instrumenata međunarodnog prava. XXXV Simpozijum o operacionim istraživanjima.) Lynton Keith Caldwell: International Environmental Policy. Durham and London 1996) Coursebook on Environmental Impact Assessment Workshop. 4.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja sredine. 2006. ekologije i informatike Banja Luka OECD Development Assistance Committee (DAC) Guidance: Applying Strategic Environmental Assessment. i da mjere zaštite. Beograd Dejan Filipović: “Strateška procjena uticaja kao instrument zaštite životne sredine u gradovima“. Institutions. Norman J. Training Material from the Course on the Practical Application of the UNECE Protocol on Strategic Environmental Assessment. Soko Banja 14-17 septembar 2008. postaju sastavni dio plana. EU Parliament Ozren Laganin: “Integrisanje ekoloških aspekata pri planiranju razvoja sportsko-turističkih sadržaja u zaštićenim područjima Republike Srpske“.Law and Policy. Regina Axelrod: The Global Environment. Washington D. Literatura Directive 2001/42/EC on the Assessment of the Effects of Certain Plans and Programmes on the Environment. International Ropeway China Special. koji je neophodan za sprovođenje strateške procjene u Bosni i Hercegovini. Training held in Beroun. prilikom uređenja pravnog okvira.net).

.

za EU i njezine članice to također znači raditi na:  provedbi Bernske konvencije  provedbi Programa rada na zaštićenim područjima iz Konvencije o biološkoj raznolikosti  rad u pravcu “zaustavljanja gubitka biološke raznolikosti do 2010“ Osim toga. WWF-ov Ured za mediteranski program u Dinarskom luku Ključni fokus WWF-a u Dinarskom luku vezan za biološku raznovrsnost uključuje:  Rad na provedbi Programa rada na zaštićenim područjima iz Konvencije za biološku raznolikost kroz projekt za regiju koji financira MAVA.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja U SMJERU STANDARDA EU ZA ZAŠTITU BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI U JUGOISTOČNOJ EUROPI: ISKUSTVO WWF-A Alberto Arroyo Schnell Put EU Provedba EU Direktiva o staništima i pticama ne znači samo ispunjavanje nekih zakonskih obaveza EU. 1 Koordinator WWF Natura 2000 165 . Konkretno. za zemlje kandidate i potencijalne kandidate za EU to još znači raditi u pravcu pristupa EU.

Crne Gore. Obaveze preuzete ovim sporazumom uključuju proglašenje novih zaštićenih područja i jačanje uzajamne suradnje u cilju postizanja prekograničnog održivog upravljanja u jugoistočnoj Europi. Prekretnica u ovome procesu bilo je potpisivanje sporazuma u Bonu 2008. Pitanja vezana za pristup EU kroz državne projekte (naročito vezano za EU Direktive o prirodi i EU Okvirnu direktivu o vodama). pritisak drugih sektora  Stručna podrška procesu je dobrodošla  Potreba za koordinacijom  166 . Bosne i Hercegovine. ali su uključena i poglavlja o Crnoj Gori i Srbiji Neki regionalni zaključci:  Nedostatak informacija i kapaciteta. Ovaj se rad uglavnom obavlja pod kišobranom Memoranduma o razumijevanju potpisanog s državnim vlastima zemalja u regiji uključujući Bosnu i Hercegovinu. priručnik o određivanju mjesta)  Pomoć pri formiranju i obučavanju za rad radne skupine za znanstvenu koordinaciju EU standarda o zaštiti biološke raznolikosti. Hrvatske. godine između predstavnika vlada Albanije. smjernica za EC članak 6.. uključujući i predstavnike oba entiteta (njezin sadržaj uključuje preliminarnu referentnu listu staništa i vrsta od interesa za zajednicu u Bosni i Hercegovini).  Priprema regionalnog izvješća o korištenju EU standarda o zaštiti biološke raznolikosti u jugoistočnoj Europi. a glavni mu je cilj podrška očuvanju biološke raznolikosti u zemlji po EU standardima. sa sljedećim glavnim karakteristikama:   Utemeljenost na postojećim izvješćima. Jedan primjer WWF-ove aktivnosti u regiji: Bosna i Hercegovina živo srce Europe WWF-ov projekt “Živo srce Europe“ odvija se u Bosni i Hercegovini od 2008.. Crnu Goru i Srbiju. studijama i događajima Glavni naglasak na Bosni i Hercegovini. Srbije i Slovenije (“Big Win” – “Velika pobjeda“). Neki relevantni rezultati uključuju:  Prijevod nekih ključnih dokumenata (tekst EU Direktiva o prirodi.

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Predstavnici vlada jugoistočne Europe na 9.  Ranija EU iskustva. te aktivnostima u pravcu postizanja cilja za “zaustavljanje gubitka biološke raznolikosti do 2010“. Rumunjska i Bugarska): vjerujemo da transfer znanja i iskustva može biti važan čimbenik uspjeha ovih projekata. jer oni mogu biti ključ potpore provedbi Bernske konvencije. posebice pristupni procesi. provedbi Programa rada na zaštićenim područjima iz Konvencije o biološkoj raznolikosti. dok će istovremeno proširivati aktivnosti na Srbiju i Crnu Goru. mogu biti veoma ilustrativni u jugoistočnoj Europi.  Suradnja vlasti i zainteresiranih strana vjerojatno je najbolji put prema naprijed: svaka podrška je dobrodošla. dakle postoji izgled da se postigne zajednički dogovor od samog početka i da se radi u pravcu postizanja zajedničkih ciljeva. 16 . Jedan od ključnih elemenata našeg rada u regiji jest korištenje našeg iskustva tijekom ranijih pristupni procesa EU (EU-10. slijedeći slične pristupe. uključujući i suradnju s vlastima. Neki zaključci: završne poruke  EU standardi zaštite biološke raznolikosti idu dalje od EU pristupnih perspektiva. sastanku Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD COP 9) Novi koraci: kretanje naprijed WWF će nastavit svoj rad u Bosni i Hercegovini.

.

WWF Protected Areas for a Living Planet. AL). Jedan od takvih krajolika jest i dinarski krš. Tih pet zemalja i WWF potpisali su Memorandum o razumijevanju. Kako bi se pomoglo dotičnim zemljama da razviju reprezentativnu. Područje projekta ekoregije Dinarskog luka uključuje Sloveniju. Bosnu i Hercegovinu. HR. CG. utvrđena su tri specifična cilja: 1 Šef projekta Zagreb. Zagreb. u sklopu inicijative Big Win (velika pobjeda). Vremenski okvir je pet godina (2007-2011). Program Svjetskog fonda za zaštitu prirode (WWF) pod nazivom “Zaštićena područja za živi planet“ ima za cilj da podupre provedbu KBR-ova Programa rada na zaštićenim područjima (PRnZP) kroz zaštitu širih krajolika temeljenu na pristupu ekosustavu. Projekt provodi WWF-ov Ured mediteranskog programa. Ciljevi i specifični ciljevi Glavni cilj je stvoriti uvjete koji će omogućiti uspješnu provedbu Programa rada na zaštićenim područjima iz Konvencije o biološkoj raznolikosti (PRnZP KBR-a) u ovih pet zemalja ekoregije Dinarskog luka (SL. godine poboljšaju svoje sustave zaštićenih područja. a financira ga fondacija MAVA. Croatia. Srbija se također u svibnju priključila ovim zemljama.org/mediterranean 16 . Stella Satalic. a projektni tim je osnovan početkom 2008.panda.org. BiH. e-mail: ssatalic@wwfmedpo. Crnu Goru i Albaniju. Project Leader.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja ZAŠTIĆENA PODRUČJA ZA ŽIVI PLANET – PROJEKT EKOREGIJE DINARSKOG LUKA (PA4LP-DAE) Stella Šatalić Osnovna informacija Stranke u Konvenciji o biološkoj raznolikosti (KBR) obavezale su se da do 2012.Dinaric Arc Ecoregion Project. koji se proteže od Alpa do Balkanskog poluotoka. uspješno vođenu i održivo financiranu mrežu zaštićenih područja. www. Hrvatsku.

poboljšanje učinkovitosti upravljanja zaštićenim područjima te prekogranična suradnja. ali i iz svijesti da se zaštita ovog prirodnog i kulturnog bogatstva može postignuti samo uz tijesnu uzajamnu suradnju dinarskih zemalja. Prioriteti u pogledu nacionalnih zaštićenih područja uključuju: uspostavljanje novih i proširenje postojećih zaštićenih područja. do završetka projekta uraditi barem 75% toga plana. WWF i DAI partneri su nastavili podupirati dotične zemlje u postizanju ovih prioriteta. Cilj 3: PRnZP treba dobiti više mjesta u političkom programu svih pet zemalja ekoregije institucionaliziranjem političke volje izražene u Zajedničkoj izjavi Big Win (Bonn. i dobivanjem podrške za navedene prioritete na državnoj razini.Cilj 1: Uraditi analizu propusta (gap analysis) glede zaštićenih područja za ekoregiju temeljenu na najboljim raspoloživim informacijama i staviti je na raspolaganje svim ključnim akterima uključenim u provedbu PRnZP do sredine 2009. šest zemalja ekoregije Dinarskog luka udružilo je snage u Bonu da zaštiti svoje bogato prirodno naslijeđe izgradnjom učinkovite mreže zaštićenih područja. Cilj 2: Izraditi plan jačanja kapaciteta vezan za provedbu PRnZP. Ova velika obaveza nastala je iz spoznaje da prirodno i kulturno bogatstvo dinarske regije predstavlja kritično dobro na kojem se može temeljiti društveni i gospodarski razvoj. One su potpisale zajedničku izjavu i utvrdile prioritete zaštićenih područja na razini svake države. svibnja 2008. 10 . svibanj 2008). Big Win za inicijativu Dinarskog luka Dana 29.

1. financira Vlada Norveške.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Napredovanje Prikupljeni su podaci o selektiranoj bioraznolikosti. Analiza propusta u zaštićenim područjima na razini ekoregije bit će završena sredinom 2009.1. financira GEF/MAVA  Natura 2000 u BiH.1. Nacionalne strukture Big Win usuglasile su se s ministarstvima. Aktivnosti na jačanju kapaciteta započele su s provedbom RAPPAM metodologije (metodologija brze procjene i prioritizacije upravljanja zaštićenim područjima) u Hrvatskoj.-8. i planiranje privremenih mjera za zaštitu veoma ugroženih ili dragocjenih područja) i aktivnost 3. za aktivnost PRnZP KBR-a 1. 11 . a procjene državne CB bit će završene do kraja 2008. Ostale aktivnosti WWF-ovog Ureda za mediteranski program (MedPO) u regiji Postoje također novi projekti zasnovani na DAE aktivnostima i Inicijativi Big Win:  GEF Early Action Grant u BiH. financira Vlada Finske  Morska zaštićena područja na Jadranu. Bit će obrađeno oko 150 GIS slojeva početkom 2009. financira Vlada Italije  Natura 2000 u Srbiji i Crnoj Gori. Sadašnji sustavi zaštićenih područja analiziraju se u odnosu na važna područja bioraznolikosti i s tim vezane pritiske glede uporabe zemljišta kako bi se utvrdili propusti u zaštiti. RAPPAM radionice u Bosni i Hercegovini planirane su za početak 2009.5 Analiza ekoloških propusta  GEF Early Action Grant u Albaniji. prosinca 2008. U tijeku je lociranje potencijalnih donatora. ekološki podaci i podaci o korištenju zemljišta.1 (Pravni i institucionalni propusti)  Program prekograničnih zaštićenih područja u jugoistočnoj Europi. Sloveniji i Albaniji.5 (Opsežna procjena propusta u zaštićenim područjima. Obuka o financiranju zaštićenih područja i poslovnom planiranju održat će se u Njemačkoj od 4. Do kraja projekta napravit će se bar po jedan pilot poslovni plan za svaku zemlju za jedan park odabran kao mjesto demonstracije. za aktivnost PRnZP KBR-a 1. financira Vlada Norveške  Doprinos NP Sutjeska širem gospodarstvu. a na akcijskim planovima se radi. Dovršene su bodovne liste nultog stanja zaštićenih područja i određene institucije odgovorne za provedbu PRnZP. Procijenjene su potrebe za jačanjem kapaciteta za svaku zemlju putem upitnika.

.

Office Sarajevo. e-mail: semra.ba 13 . U tom cilju.. već i pronaći način na koji ono može pozitivno doprinijeti političkom i privrednom razvoju Bosne i Hercegovine.org WWF Med PO . Italy. Ključne riječi: Bosna i Hercegovina. e-mail: bvucijak@wwfmedpo.Office Rome.IMPLEMENTACIJA EU STANDARDA IZ OBLASTI BIODIVERZITETA U BOSNI I HERCEGOVINI Branko Vučijak Francesca Antonelli2 Semra Fejzibegović3 Sažetak Obzirom da postoji politički koncenzus može se reći da je pristupanje EU glavni cilj za BiH. WWF Med PO pruža podršku BiH 1 2 3 Dr.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja WWF PROJEKAT EVROPSKO SRCE ŽIVOTA (LIVING HEART) .Office Sarajevo. U procesu pridruživanja Evropskoj uniji.com. izazov za sektor okoliša nije samo transpozicija zakonodavstva Evropske unije. WWF Med PO .org WWF Med PO .fejzibegovic@heis. Bosna i Hercegovina. potrebno je što više koristiti jedinstvene pozitivne osobenosti koje Bosna i Hercegovina ima kao država. e-mail: fantonelli@wwfmedpo. WWF Med PO. Imajući za glavni cilj osiguranje održivog razvoja uz istovremenu zaštitu biološke raznolikosti (biodiverziteta) u regiji. Bosna i Hercegovina. EU standardi bioraznolikosti Uvod Bosna i Hercegovina je zemlja sa veoma bogatom biološkom raznolikošću.

a nisu na listi u Aneksu I. U okviru ovih planova pokrenuta je i I faza projekta “Evropsko srce života“ (Europe’s Living Heart) početkom 2008. finansiranje. potrebno je informisati relevantne zainteresovane strane o njihovim ulogama i odgovornostima u okviru procesa nominovanja. Natura 2000 je koherentna evropska ekološka mreža posebnih područja zaštite (Special Areas of Conservation -SAC) i područja posebne zaštite za ptice (Special Protection Areas . U skladu sa članom 3. uključujući mnoge ugrožene vrste i staništa. Da bi se to ostvarilo. demonstraciji rješenja i uspostavljanju partnerstva za očuvanje prirode.SPA). te će u nastavku ovog rada biti prikazani glavni rezultati I faze ovog projekta. Direktiva o pticama i Okvirna Direktiva o vodama) i ostalih međunarodnih konvencija (Barcelonska konvencija.u implementaciji legislative Evropske unije koja se odnosi na zaštitu prirode (Direktiva o staništima.. godine. Direktive o staništima. Natura 2000 je evropska ekološka mreža zaštićenih područja nominovanih od strane zemalja članica EU-a na osnovu pravno obavezujuće legislative: Direktive o staništima i Direktive o pticama. Nove zemlje članice EU posjeduju značajan dio evropskog prirodnog naslijeđa. kako bi “osigurale preživljavanje i razmnožavanje“ vrsta ptica koje se spominju u Aneksu I Direktive. dok se 14 . upravljanje i komunikaciju. koja se odnosi na stvaranje strateškog okvira za uspostavljanje mreže zaštićenih područja Natura 2000. (92/43/EEC). Konvencija o programu biološkog diverziteta o radu na zaštićenim područjima). Područja posebne zaštite nominuju zemlje članice u skladu sa Direktivom o pticama (79/409/EEC). Mreža se sastoji od dvije vrste zaštićenih područja: Područja posebne zaštite (SPA) i Posebnih područja zaštite (SAC). Direktive o staništima i pticama su najvažniji pravni instrumenti Evropske unije za zaštitu biodiverziteta. Direktiva obavezuje zemlje članice da “klasifikuju najpogodnije teritorije“ kao područja posebne zaštite. Slične mjere moraju se primijeniti “za migratorne vrste koje se redovno pojavljuju. kao i ciljevi nastavka projekta u vidu II faze pod nazivom “Implementacija EU standarda iz oblasti biodiverziteta u BiH“. U okviru Memoranduma o razumijevanju koji je potpisan između WWF MedPO i vlade države Bosne i Hercegovine uspostavljena je saradnja u vezi sa pitanjem zaštićenih područja. prekograničnu saradnju. ali također i u jačanju kapaciteta. Stoga je jako bitno osigurati da se nominovanje područja u okviru mreže Natura 2000 vrši blagovremeno i na adekvatan način kako bi interes njihove zaštite i dalje ostao prioritetom od velikog značaja. Uspostava mreže Natura 2000 je ključni korak ka zaštiti i održavanju ovog bogatog prirodnog blaga za buduće generacije.

Nominovanje posebnih područja zaštite u odnosu na nominovanje područja posebne zaštite je komplikovaniji i duži proces koji zahtijeva saradnju između Komisije i zemalja članica.. uključujući Madeiru. sva područja od posebnog značaja za Zajednicu unutar EU 15. usvojena su od strane Komisije i uključuju slijedeće: Makaronezijska regija. Putem nominovanja posebnih područja zaštite. biogeografski seminari imaju ključnu ulogu. a završen je u junu iste godine. u skladu sa kriterijima iz Aneksa III. vrše se pregovori o područjima od značaja za Zajednicu između Komisije i zemalja članica. kao i na staništa koja se nalaze u Aneksu I Direktive o staništima. zemlja članica mora izraditi listu predloženih područja koji su od značaja za Zajednicu. Europe’s Living Heart projekat je počeo u januaru 2008. Odabir područja od posebnog značaja za Zajednicu trebao je biti završen u roku od šest godina nakon objave (1992. došlo je do razvoja ideje za novi projekat pod nazivom “Evropsko srce života-I faza” (Europe’s Living HeartPhase I). godine. Direktive o staništima). 2008. faze I Direktive o staništima. godine održan je u Sarajevu seminar pod nazivom “U susret standardima Evropske unije u riječnom slivu Neretve u Bosni i Hercegovini: povezivanje upravljanja vodama sa zaštitom biološke raznolikosti”. Fokus ovog seminara je bila Okvirna direktiva o vodama Evropske unije i Direktive koje se odnose na zaštitu prirode. ova zaštita se proširuje na staništa drugih ugroženih vrsta uključujući i ptice. zemlje članice nominiraju usvojenu listu područja od posebnog značaja za Zajednicu i posebnih područja zaštite. (Aneks II. Atlantska i Kontinentalna regija (2004). Azorske i Kanarske otoke (2001).ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja posebna pažnja mora obratiti na “zaštitu močvara. Nakon toga. Glavni cilj projekta je pružanje odgovorajuće podrške oblasti zaštite prirode. i 2009. Kao rezultat izraženog interesa u okviru ovog seminara. Prvo. Borealska regija (2005) i Mediteranska regija (2006). a naročito predstavnici državnih organa vlasti.) Direktive. Konačno. Ažuriranje biogeografskih listi sa područjima iz novih zemalja članica očekuje se tokom 2007. uzimajući u obzir pozitivne standarde EU o 15 . Nakon dugih odgađanja. godine. posebice močvara koje imaju međunarodni značaj“. Ciljevi projekta Europe’s Living Heart U okviru I faze prethodnog WWF MedPO projekta (WWF-ovog projekta za mediteransko područje) pod nazivom “Living Neretva“ u aprilu 2007. Alpska regija (2003). i učesnici su pokazali značajan interes za standarde EU o bioraznolikosti. U ovom procesu.

Izvještaj je izrađen od 16 . godine. Projekat “Evropsko srce života (Europe’s Living Heart). 2008. iv) identifikacija relevantnih institucija i zainteresovanih strana (subjekata) na državnom nivou koje treba angažovati u implementaciji Direktive o staništima.II faza” ima za cilj pružanje strateške podrške vladinim institucijama. ii) analiza dodatnih potreba za proces istraživanja. te određivanje mehanizama za prenos iskustava koja se odnose na proces prilagođavanja standardima EU za zaštitu prirode u području jugoistočne Evrope. Kao rezultat I faze projekta“Evropsko srce života (Europe’s Living Heart)“ uspostavljen je osnovni okvir za harmonizaciju BiH standarda sa standardima EU za zaštitu bioraznolikosti. iii) identifikacija jedinstvenih vrsta i staništa u Bosni i Hercegovini koje treba uzeti u obzir. Prvi sastanak Radne grupe je organizovan u isto vrijeme kada i seminar o implementaciji standarda EU za zaštitu biodiverziteta u jugoistočnoj Evropi u Sarajevu aprila. Zadatak radne grupe je bio identifikacija i procjena osnova za usvajanje Direktive o staništima u Bosni i Hercegovini. listu potencijalnih područja koja su kvalifikovana za mrežu zaštićenih područja Natura 2000. upute za upravljanje takvim područjima.biološkoj raznolikosti. potrebe za usklađivanjem zakonodavstva. popunjavanje standardnih obrazaca za definisana pilot područja uključujući obuku domaćih eksperata. Prvi cilj: Strateška podrška vladinim institucijama za usvajanje standarda Direktive o staništima Prva aktivnost Radne grupe: Naučna koordinacija za oblast standarda EU o zaštiti bioraznolikosti  Grupa koju su sačinjavali međunarodni ekspert WWF-a i tri lokalna eksperta uspostavljena je u martu 2008. uključujući potrebnu naučnu podlogu. identifikaciju pravnih i administrativnih nedostataka i potreba za cjelovitu implementaciju EU standarda zaštite prirode. godine. uključujući jačanje kapaciteta za prikupljanje finansijskih sredstava. kao i odobravanje javnosti kada je u pitanju značaj zaštite prirode. identifikaciju pilot lokacija unutar Federacije BiH i Republike Srpske na kojima će se vršiti temeljna istraživanja i provjera metodologija primjene standarda zaštite bioraznolikosti. kao što slijedi: i) identifikacija i sistematizacija staništa i vrsta iz Aneksa Direktive o staništima koja postoje u Bosni i Hercegovini. Namjena izvještaja ove faze projekta jeste da posluži kao instrument državnim organima vlasti i ostalim relevantnim subjektima u njihovim naporima za učinkovitu zaštitu biološke raznolikosti slijedeći standarde EU u ovoj oblasti.

Također su identifikovani prioriteti za buduću implementaciju mreže Natura 2000 u BiH. ali i dodatnim kontaktima kako bi se popunile praznine i sakupile potrebne informacije. ali uz konsultacije sa relevantnim BiH predstavnicima administracije odgovorne za okoliš radi prilagođavanja domaćim potrebama i zahtjevima. a po smjernicama međunarodnog stručnjaka iz ove oblasti. godine kako bi izradili izvještaj o stanju zaštite biodiverziteta u jugoistočnoj Evropi korištenjem standarda Evropske unije. Izvještaj je 1 . (Sarajevo. Na osnovu primljenih komentara i sugestija. godine. Radna grupa je izvršila tražene izmjene i predala konačni izvještaj krajem juna 2008. Malti.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja strane domaćih angažovanih eksperata. Bugarskoj. dakle predstavnika Federalnog ministarstva okoliša i turizma Bosne i Hercegovine i Ministarstva građevinarstva. učešće javnosti Prva aktivnost: Izvještaj “Natura 2000 u jugoistočnoj Evropi“  Međunarodni konsultanti su angažovani u martu 2008. Njemačkoj). ali i stručnjake iz oblasti zaštite bioraznolikosti. urbanizma i ekologije Republike Srpske. WWF je vodio radionicu sa međunarodnim ekspertima. Sakupljanje podataka je izvršeno putem razgovora sa predstavnicima administracije koji su učestvovali na seminaru o standardima EU za zaštitu biodiverziteta u jugoistočnoj Evropi. u Rumuniji. ii) iskustvima o prilagođavanju Direktive o staništima u drugim balkanskim državama i državama EU (kao npr. Izvještaj je za cilj imao opis postojećeg stanja u Bosni i Hercegovini u vezi sa implementacijom Direktive o staništima. iii) mogućnostima za iznalaženje finansijskih sredstava za implementaciju i upravljanje mrežom Natura 2000. Druga aktivnost: Jačanje kapaciteta za prilagođavanje standardima EU za zaštitu biodiverziteta  Na radionici koja je organizovana u Sarajevu u aprilu 2008. 16-18. godine. bilo je prisutno 35 učesnika koji su predstavljali javnu administraciju. isti je upućen radi komentarisanja od strane predstavnika javne administracije u BiH nadležne za upravljanje okolišem. te usporedbu sa stanjem u ovoj oblasti u Crnoj Gori i Srbiji. o čemu je vođena živa diskusija. te u nacrtu najprije isporučen na internu kontrolu WWF-u krajem maja 2008. Učesnici su na ovoj radionici mogli dobiti informacije o sljedećem: i) standardima EU za zaštitu prirode. Drugi cilj: Podizanje svijesti javnosti. građansko društvo. Nakon detaljnoga pregleda i izmjena. april). godine. Austriji.

 Različitost klimatskih uslova. godine. baruštine. urbanizma i ekologije Republike Srpske. rijeke. različitost tipova zemljišta.  Dugoročni procesi antropogeneze. jezera. čime su sve aktivnosti ovog projekta postale transparentne.  Različiti procesi etnogeneze. 1 . U centru razvoja endemičnosti. 2008.panda. fauna i gljive u Bosni i Hercegovini su među najraznovrsnijim u Evropi. Na osnovu primljenih komentara i prijedloga. mineralne izvore i more. planinska jezera. različiti tipovi i starost stijenskog masiva. međunarodni eksperti su predali konačni izvještaj krajem juna 2008. planinske rječice. specifične geološke prošlosti i različitosti ekoklime. Faktori koji doprinose ovim procesima u Bosni i Hercegovini već milionima godina obuhvataju slijedeće:  Različitost kopnenih staništa. njene geomorfološke i hidrološke raznolikosti. izvori.org/zivjetineretvu je ažurirana sa novim informacijama i o projektu Europe’s Living Heart. godine. podzemne rijeke. izvještaje i prezentacije o projektu Europe’s Living Heart. različiti i jedinstveni oblici reljefa.urađen u nacrtu i isporučen na internu reviziju krajem maja. Druga aktivnost: Održavanje i ažuriranje web stranice sa informacijama o projektu. bare. potoke. Web stranica http://www.  Različitost vodenih staništa uključujući gusto razvijenu i različitu hidrološku mrežu. Flora. Metodologija Izuzetno bogatstvo živog svijeta koje postoji na teritoriji Bosne i Hercegovine je rezultat ekološke heterogenosti Bosne i Hercegovine.org/bs/vijesti/index. močvare. na engleskom i lokalnim jezicima BiH  “Living Neretva“ web-stranica www. još uvijek su u toku procesi evolucije novih vrsta. predstavnika Federalnog ministarstva okoliša i turizma Bosne i Hercegovine i Ministarstva građevinarstva. Web stranica je dostupna putem interneta za pružanje informacija o prirodi i održivom razvoju uz najširu moguću uključenost javnosti.panda.cfm sadrži sve relevantne dokumente. i potom pregledan i komentarisan od strane predstavnika javne administracije u BiH nadležne za upravljanje okolišem. i naročito su značajni u smislu globalne bioraznolikosti zbog visokog nivoa svoje endemičnosti i prisustva posljednjih primjeraka određenih vrsta na ovim prostorima.

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja U skladu sa “Kartom biogeografskih područja EUR 15 + 12” (Evropska agencija za okoliš.  Mediteransko. Preovladava područje šume hrasta kitnjaka i graba. u južnom dijelu zemlje. u BiH su prisutna tri biogeografska područja:  Kontinentalno. Glavna vegetacija su visoke šume bukve. Sa vrućim ljetnim razdobljima i blagim zimama.  Alpsko. jele i omorike.Karta biogeografskih područaj u BiH 1 . Zemljište je uglavnom krečnjačko i suho (Dinarski krš) sa mnogo podzemnih vodnih tokova. 2007). Klima je oštra sa blagim ljetima i veoma hladnim i dugim zimama. ovo je područje sa najviše padavina (negdje i preko 5000 mm). Slika 1 . Glavna vegetacija je submediteranska sa šumama hrasta medunca i šipražjem sa suhim krečnjačkim livadama. pokriva središnji dio BiH sa visokim planinama Dinarskog područja (do visine od 2368 m). Najveći dio kišnih padavina je u zimskom razdoblju. u sjevernom dijelu zemlje. Klima je kontinentalna sa vrućim ljetnim razdobljima i hladnim zimama. sa nizijama i uzvišenjima i sa velikim uticajem Panonske ravnice. i na velikim nadmorskim visinama alpski pašnjaci. pećina itd. Kopenhagen. Padavine su veoma prisutne tokom godine.

10 . godine. melioracija i poljoprivrednih aktivnosti. Osnovni cilj ove radne grupe bila je izrada izvještaja koji je imao za cilj identifikaciju postojećih informacija relevantnih za identifikaciju i odabir glavnih vrijednosti iz područja bioraznolikosti u Bosni i Hercegovini u skladu sa EU Standardima za zaštitu bioraznolikosti (tj. Posebne karakteristike ovog područja predstavljaju mnogi kanjoni i klisure bosanskohercegovačkih rijeka (kanjoni rijeka Une. a time rascjepkanost šuma. koji teče između planina Vlašić. Neretve. kao naročiti dokazi postglečerskih procesa na Balkanskom poluostrvu. u područjima cirkova. prisutna su razvojna središta glečerske flore i faune. Pritisak na staništa dolazi od različitih vrsta aktivnosti kao što su izgradnja cesta. Nadalje. Drine. Državna strategija za zaštitu biološke i pejsažne raznolikosti Bosne i Hercegovine ukazuje da se staništa i vrste u Bosni i Hercegovini suočavaju sa prijetnjama različite vrste zbog prenamjene prostora primarnih i sekundarnh ekosistema. močvare su ugrožene aktivnostima isušivanja. Čemernica i Manjača). Preko 450 vrsta i podvrsta vaskularnih biljaka imaju karakteristike određenog stepena endemičnosti. izgradnja hidroelektrana ili rad kamenoloma. kanjoni i klisure pritoka gornjeg toka rijeke Bosne. Radna grupa uspostavljena u okviru I faze projekta “Evropsko srce života“ je bila sastavljena od tri člana. pejzaža i genetskog naslijeđa Bosne i Hercegovine. a rad su nadgledali predstavnici relevantnih ministarstava odgovornih za okoliš/životnu sredinu na entitetskom i državnom nivou. u njoj se nalaze globalno vrijedna staništa. Pored toga i određeni broj invazivnih biljnih i životinjskih vrsta ugrožavaju bioraznolikost vrsta. spaljivanja. i srednji dio toka rijeke Vrbas sa izuzetno interesantnim kanjonom rijeke Ugar. U okviru I faze projekta uspostavljena je “Koordinaciona naučna grupa iz oblasti standarda EU o bioraznolikosti”. Ova aktivnost je koristila rezultate ranije uspostavljene Radne grupe u okviru projekta WWF Mediteranskog programa “Living Neretva” iz 2007. Direktive iz oblasti zaštite prirode). Ispod najviših planinskih vrhova u Bosni i Hercegovini. čineći na taj način floru Bosne i Hercegovine jednu od najunikatnijih i najkarakterističnijih u cijeloj Evropi. koja je izradila izvještaj za slivno područje rijeke Neretve u BiH. Izgradnja industrijske i stambene infrastrukture i nekontrolisane urbanizacije sa svim pratećim uticajima također doprinosi prenamjeni prostora ekosistema i gubitku biodiverziteta.Iako Bosna i Hercegovina geografski pokriva malo područje.

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

Glavni rezultati

U prvoj fazi Europe’s Living Heart projekta, radna grupa je izradila izvještaj u kojem su sakupljene sve postojeće informacije relevantne za proces identifikacije i nominiranja lokacija za mrežu Natura 2000 u Bosni i Hercegovini. Ovaj izvještaj predstavlja ključne upute za bilo koju instituciju ili pojedinca zainteresovane za ovu problematiku u BiH, i sastoji se od informacija o institucijama, stručnjacima, publikacijama, digitalnim informacijama, legislativi, subjektima, projektima i finansijskim mehanizmima, sa linkovima i kontakt detaljima radi pristupa dodatnim informacijama. Također, u ovom izvještaju nalaze se relevantne informacije vezane za standarde EU iz oblasti zaštite biodiverziteta, kao što su biogeografska područja, prva analiza prisustva staništa i vrsta u BiH od interesa za Evropsku zajednicu, kao i izazovi i mogućnosti koji su identifikovani u toku procesa sakupljanja podataka, a koji su korisni za odabir sljedećih koraka. U periodu izvještavanja (prvo polugodište 2008. godine) implementirane su sljedeće aktivnosti:  Sklapanje ugovora za lokalnog koordinatora i odabir i angažovanje međunarodnog voditelja za radnu grupu za Direktivu o staništima;  Izbor i angažovanje međunarodnog voditelja za pripremu seminara za implementaciju standarda EU za zaštitu bioraznolikosti u jugoistočnoj Evropi;  Izbor i angažovanje lokalnih eksperata - članova Radne grupe za Direktivu o staništima;  Priprema i implementacija sastanka Radne grupe za Direktivu o staništima u Sarajevu u aprilu 2008. godine, u suradnji sa predstavnicima entitetskih ministarstava odgovornih za okoliš/životnu sredinu (FBiH i RS su ustavom određeni kao nadležni za pitanja upravljanja okolišem);  Stalni rad Radne grupe pod nadzorom međunarodnog voditelja i kao rezultat toga nacrt izvještaja u maju, te konačni izvještaj krajem juna 2008.;  Stalni rad međunarodnih eksperata za izradu regionalnog izvještaja o standardima EU za bioraznolikost za jugoistočnu Evropu, koji je izrađen u nacrtu u maju i u konačnoj formi krajem juna 2008.;  Seminar za implementaciju EU standarda za zaštitu bioraznolikosti u jugoistočnoj Evropi, održan u Sarajevu aprila 2008. godine, za predstavnike administracije BiH odgovorne za upravljanje okolišem i predstavnike naučne zajednice;  Održavanje i ažuriranje web stranice projekta Living Neretva www.panda.org/zivjetineretvu sa informacijama o tom projektu; 11

 Bilateralni sastanci i kontakti sa međunarodnim organizacijama, BiH državnom administracijom relevantnom za upravljanje okolišem na različitim nivoima. Neke opšte primjedbe/zaključci nakon završetka prve faze Europe’s Living Heart projekta date od strane domaćih stručnjaka, a koje se mogu razumjeti i kao ukaz na potrebne buduće aktivnosti, su:  Uprkos velikom broju naučnih radova koji se odnose na floru, faunu, staništa i različitost ekosistema, BiH još ne posjeduje dovoljno naučnih izvora, a koji bi se mogli iskoristiti za primjenu EU standarda u ovoj oblasti.  BiH ne posjeduje baze podataka i savremene liste flore, faune, tipova staništa i ekosistema.  Nedostaju digitalizovane karte, satelitski snimci, GIS slojevi sa relevantnim podacima u odgovarajućoj razmjeri.  Ne postoji Crvena lista staništa i vrsta u BiH.  Određeni broj ugroženih, specifičnih ili endemičnih vrsta i tipova staništa koji su prisutni u BiH ne nalaze se na listama Aneksa Direktive o staništima.  Postoji nedostatak naročito ljudskih kapaciteta i znanja u institucijama na entitetskom i državnom nivou iz oblasti zaštite bioraznolikosti.  Postojeće stanje zaštite okoliša u BiH je prilično složeno, zbog institucionalne strukture i složene podjele nadležnosti.  Javna svijest o pitanjima okoliša je na veoma niskom nivou. Ne tretira se dovoljno okolišna problematika u procesu obrazovanja, u medijima, politici itd.  Historijski faktor - postoji tradicionalno neodgovarajući stav prema okolišnoj problematici.  Veoma visok je uticaj različitih društveno-ekonomskih faktora na državnu strategiju u oblasti okoliša (npr. energetika, šumarstvo, turizam), koji su često ispred prioriteta zaštite okoliša.  Mali je procenat zaštićenih područja u BiH. Neki izazovi koji su identifikovani u toku I faze Europe’s Living Heart projekta uključuju:  Postojeća legislativa iz oblasti okoliša u BiH nije u cijelosti harmonizovana sa drugim sektorima.

12

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

 Postojeća okolišna legislativa nije u potpunosti harmonizovana sa propisima i standardima EU.  Nedostaju zakonski propisi i uputstva koji bi podržali praktičnu implementaciju zakonskih odredbi.  Ne postoji potpuna saglasnost između Strategije razvoja Bosne i Hercegovine i ekoturističkih i ekonomskih potencijala koje posjeduju sadašnja i buduća zaštićena područja. Ova činjenica je posljedica trenutnog stanja svijesti javnosti i slabog poznavanja pitanja upravljanja iz oblasti okoliša;  Ne postoji legislativa u BiH na državnom nivou koja se odnosi na implementaciju direktiva iz oblasti zaštite biodiverziteta.  Trenutno ne postoji odgovarajuća institucija iz oblasti okoliša na državnom nivou, s obzirom da Agencija za okoliš još uvijek nije uspostavljena u BiH. U oblasti okoliša često je prisutan i nedostatak zvanične saradnje kako između opština, tako i između kantona.  Administracija u oblasti okoliša nije objedinjena (podijeljena je između sektora prostornog planiranja, administracije iz oblasti voda i ostalih institucija, ali bez odgovarajuće međusektorske saradnje). Uz prisutna tri nivoa autonomije i uzimajući u obzir četiri nivoa administrativnih slojeva, može se zaključiti da je državna administracija veoma složena i u oblasti okoliša (rezultirajući jazovima, odgađanjima, preklapanjima, dupliciranjima i nejednakim standardima).  Postoji značajan nedostatak u području strategije. Neki strateški dokumenti su izrađeni ili su u završnoj fazi pripreme i usvajanja (Nacionalni okolišni akcioni plan – NEAP, Državna strategija za zaštitu biodiverziteta i akcioni plan NBSAP), ali stepen implementacije predviđenih mjera u ovim dokumentima je veoma nizak.  Također, postoji značajna praznina u oblasti legislative. Osnovna legislativa je uznapredovala u procesu harmonizacije sa EU, ali sekundarna legislativa zaostaje. Ta činjenica blokira implementaciju na svim nivoima. Primarna legislativa propisuje usvajanje podzakonskih akata (pravni akti koji se zahtijevaju radi implementacije usvojenih zakona) i definiše odgovornosti različitih tijela, ali u praksi se često radi na osnovu starih pravila i propisa uprkos postojanju nove primarne legislative.  Okolišni monitoring je veoma fragmentiran između različitih administrativnih struktura.  Nedostaje naučnih kapaciteta i podataka.

13

 Javna svijest i učešće javnosti u procesu donošenju odluka su veoma slabi. Specifični rezultati II faze projekta Europe’s Living Heart će biti:  Pokretanje procesa identifikacije staništa i vrsta u BiH koji su od važnosti za EU.  Identifikacija pravnih i administrativnih nedostataka i potreba.  Identifikacija pilot područja za sakupljanje relevantnih informacija i popunjavanje standardnih obrazaca za podatke.  Razrada strategije za komunikaciju (u saradnji sa državnim organima vlasti).  Povećanje kapaciteta relevantnih tijela javne administracije za prikupljanje finansijskih sredstava radi izvršavanja neophodnih aktivnosti. Mjerljivi indikatori za naredne faze projekta koji se planiraju od 2009.-2011. će biti relevantne naučne studije i izvještaji, lista nominiranih područja, upute za upravljanje pilot područjima, nova/prilagođena legislativa, nove institucije za zaštitu bioraznolikosti ili postojeće sa novim mandatima i javna debata o zaštiti prirode kao dijela održivog razvoja.

Zaključak

Mreža Natura 2000 (N2K) područja ima karakteristike koje je čine drugačijom od zaštićenih područja nominiranih na nivou države. Kao prvo, nominiranje posebnih područja zaštite mreže N2K zasniva se na čisto naučnim informacijama (ukoliko su one dostupne), što daje nedvosmislenu osnovu za odabir ovih područja i ujedinjuje cijelu mrežu. Ova područja pružaju zaštitu samo za odabrane vrste i staništa, uzimajući u obzir njihove potrebe za zaštitom. Nadalje, zaštićena područja formiraju jednu ekološku mrežu, koja može smanjiti izolaciju i fragmentaciju ugroženih vrsta kada je u pitanju očuvanje biodiverziteta. Jednom kada se područje identifikuje kao područje u okviru mreže Natura 2000, potrebne su određene mjere da se osigura njegova zaštita. Sufinansiranje iz fondova EU za kreiranje ovih mjera je mogućnost koja je uključena unutar odredbi Direktive o staništima. Stoga je moguće zahtijevati resurse Evropske zajednice za zaštitu i održavanje ovih područja. Raznolikost staništa i vrsta, i njihovo bogato prisustvo u BiH, zahtijeva značajno sakupljanje podataka i inventarizaciju, a što se također zahtijeva Direktivama EU. Tačnije rečeno, izrada uputa za BiH o vrstama staništa, sakupljanju

14

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

podataka, terenskom pristupu izradi karata i smještaj podataka bi bila izuzetno korisna za proces EU Natura 2000. Podrška sakupljanju podataka o vrstama i staništima bi bila neophodna zbog činjenice da postoji potreba da se naprave barem preliminarne liste vrsta i staništa. S obzirom da je ograničen broj stručnjaka koji se bave zaštitom prirode, očita je jaka potreba za raspoloživim odgovarajućim stručnjacima koji bi radili na sakupljanju i analizi podataka.

Literatura
Results from EU Biodiversity standards scientific coordination group (HD WG), May 2008 WWF for a living planet, Europe’s Living Heart - Preserving biodiversity in South Eastern Europe using EU standards, June 2008 WWF for a living planet, EUROPE’S LIVING HEART Preserving Bosnia and Herzegovina’s natural heritage using EU-tools, Technical progress report, June 2008 Proces nominovanja zaštićenih područja u okviru mreže Natura 2000 sa posebnim osvrtom na Biogeografske seminare, CEEWEB, drugo izdanje, 2007. godine

15

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

UNDP-GEF PROGRAM U REGIONU I U BOSNI I HERCEGOVINI
Igor Palandžić Uvod

Aktivnosti Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u oblasti biodiverziteta su vezane prije svega za sedmi Milenijski razvojni cilj (Millennium Development Goal - MDG), a to je Osiguranje okolišne održivosti. U okviru izvještaja 2005 Procjena Milenijskog ekosistema (2005 Millennium Ecosystem Assessment) utvrđeno je da je u svim regionima stanje i upravljanje ekosistemima glavni faktor koji utiče na uspjeh u borbi protiv siromaštva. Područja u kojima se javljaju najveći izazovi u dostizanju Milenijskih razvojnih ciljeva u isto vrijeme imaju velike probleme sa ugrožavanjem ekosistema. Upravljanje biodiverzitetom je ključni dio programa za okoliš i energiju, jednog od četiri UNDP programa koji uključuju još smanjenje siromaštva, demokratsko upravljanje, te sprječavanje kriznih situacija i obnova. Veliki dio aktivnosti koje se provode kroz program za okoliš i energiju se financira kroz Globalni fond za okoliš (Global Environmental Facility – GEF). GEF predstavlja financijski mehanizam uz pomoć kojeg se na globalnom nivou financira provođenje nacionalnih aktivnosti u okviru međunarodnih okolišnih dogovora (Multilateral environmental agreements – MES). To prije svega podrazumijeva:  Konvencija o bioraznolikosti (Convention on Biological Diversity – CBD);  Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC);  Štokholmska konvencija o trajnim organskim zagađivačima (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants – POPs);

1

 Konvencija Ujedinjenih naroda o suzbijanju dezertifikacije (UN Convention to Combat Desertification – UNCCD).

UNDP-GEF program u oblasti biodiverziteta

Kao što je već navedeno, UNDP uz pomoć GEF-a pruža pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji da razviju vlastite kapacitete u upravljanju biodiverzitetom kako bi se osigurala raspodjela dobara i usluga ekosistema o kojima zavisi ljudski razvoj. Kao vodeća agencija u okviru Ujedinjenih naroda (UN) koja pomaže zemljama da razviju vlastite kapacitete u upravljanju biodiverzitetom, UNDP se fokusira na dva područja:  Integrisanje ciljeva iz oblasti upravljanja biodiverzitetom u glavne nacionalne proizvodne sektore, kako bi se osiguralo da proizvodne prakse održavaju esencijalne funkcije ekosistema. Drugim riječima, UNDP nastoji integrisati biodiverzitet kao ključni dio razvojnih aktivnosti;  Ojačati ekonomski potencijal zaštićenih područja na način da su u stanju da osiguraju upravljačke funkcije, da su financijski održiva i da doprinose održivom razvoju.

Pristup u oblasti zaštićenih područja u regionu

Na globalnom nivou, UNDP/GEF program je financirao ili financira veliki broj projekata kojima je cilj unaprijediti upravljanje u zaštićenim područjima. Ukupno je obuhvaćeno 419 ZP koja pokrivaju 51.74 miliona ha u 63 zemlje. Pored toga, uspostavljena su 154 nova ZP koja pokrivaju 9.95 miliona ha, a u gore navedene aktivnosti je investirano, od strane GEF-a, 830 miliona USD. Što se tiče regije Evrope i zemalja bivšeg Sovjetskog saveza, u kojoj se nalazi i Bosna i Hercegovina, UNDP/GEF je financirao 32 projekta ukupne vrijednosti 85.6 miliona USD koji su imali za cilj unaprijediti upravljanje u zaštićenim područjima. Ukupno je obuhvaćeno 82 ZP koja pokrivaju 16.68 miliona ha, a u isto vrijeme je uspostavljeno 17 novih ZP koja pokrivaju 674,645 ha. Bitno je naglasiti i da je 18 projekata u pripremi. Na području Evrope pokrivenost teritorije zaštićenim područjima i način na koji se upravlja ovim područjima se razlikuju značajno od države do države. Države Središnje i Istočne Evrope, kao i države Jugoistočne Evrope su usaglasile ili su u procesu usaglašavanja svojih legislativa u oblasti biodiverziteta sa onima iz Evropske unije. Isto tako, ove države su uspostavile ili su u procesu uspostavljanja mreže Natura 2000, koja predstavlja ekološku mrežu zaštićenih područja u Evropskoj uniji. Ona su uglavnom sastavljena od Specijalnih zaštiće1

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

nih područja uspostavljenih u okviru Direktive o pticama Evropske komisije (Special Protection Areas; EC Birds Directive) te od Specijalnih područja očuvanja uspostavljenih u okviru Habitat direktive Evropske komisije (Special Areas of Conservation; EC Habitat Directive). Obično su ovo mala zaštićena područja, koja bi mogla biti efikasna u zaštiti biodiverziteta samo u slučaju kada su ona bolje integrisana i uvezana koridorima, te okružena bafer zonama unutar Pan-Evropske ekološke mreže (PanEuropean Ecological network). Iako postoje razlike među državama, generalno je moguće okarakterisati generalne nedostatke u ZP: neadekvatna biogeografska pokrivenost, neefikasno upravljanje i financijska neodrživost. Strategija UNDP-a je da ukloni nedostatke kroz aktivnosti specifične za pojedine zemlje koje zahtijevaju jačanje upravljanja sistema zaštićenih područja kroz prevazilaženje postojećih problema na nivou sistema, institucionalnom, individualnom i financijskom nivou.

Problemi na nivou sistema

Problem na nivou sistema predstavlja neadekvatan politički okvir potreban za efikasno upravljanje sistemom ZP i integrisanje u ključne razvojne strategije, čime dolazi do sprječavanja integrisanja ZP pod različite kategorije upravljanja i vlasničkih odnosa (kao što su zajedničko upravljanje, različiti režimi zakupa zemljišta). Kako bi se prevazišli ovi problemi, provode se aktivnosti na:  Izmjenama ili donošenju novih zakona u oblasti ZP;  Izmjenama u regionalnom zakonodavstvu u oblasti ZP;  Izmjenama u zakonodavstvu koje se tiče prirodnih resursa a koje direktno utiče na ZP;  Integrisanju upravljanja ZP u lokalne/opštinske razvojne planove.

Institucionalni problemi

Ovi problemi se odnose na nedostatke unutar sistema upravljanja ZP. Centralizovana administracija ZP može dovesti do nerazumijevanja upravljačkih struktura o stvarnim potrebama unutar samog ZP. Institucionalni aranžmani upravljanja ZP mogu biti složeni sa preklapanjem odgovornosti među različitim institucijama. Ovo može dovesti do smetnji prilikom definisanja jasnih ciljeva i standarda, povećanja troškova i smanjenja efikasnosti. Loše upravljanje može spriječiti uspostavljanje uspješnog partnerstva koje može biti ključno za prevazilaženje postojećih institucionalnih nedostata-

1

ka. Uspostavljanje efikasnog upravljanja ZP zahtijeva usvajanje odgovarajućih upravljačkih ciljeva i sistema, adekvatno financiranje i blagovremeno provođenje upravljačkih strategija i procesa. Nivo do kojega ZP ispunjava ciljeve očuvanja, pridonosi socijalnom blagostanju, te ispunjava šire socijalne, ekonomske i okolišne ciljeve je u bliskoj vezi sa kvalitetom njegovog upravljanja – što je osnovni zadatak UNDP-a. Problemi se prevazilaze:  Jačanjem vlasti ZP (planiranje, nadzor, izvještavanje, itd.);  Uspostavljanjem novih obrazaca upravljanja ZP (upravljanje uz učešće lokalne vlasti, stanovništva, privatnog sektora, nevladinog sektora);  Jačanjem institucionalnih kapaciteta za obavljanje osnovnih funkcija unutar ZP;  Uvećavanjem mandata administracije unutar ZP.

Problemi na individualnom nivou

Nedovoljno znanje među uposlenicima koji upravljaju ZP za obavljanje osnovnih aktivnosti, od planiranja, knjigovodstva i izvještavanja do obilazaka terena, socijalne uključenosti, itd. su problemi koji se javljaju u velikom broju slučajeva. Analize kompetentnosti uposlenika i njihovih profila ukazuju da postoje značajni nedostaci u vezi sa ograničenim financijskim i planerskim sposobnostima, kapacitetima za rješavanje konflikata i uključivanja javnosti. Jačanjem kapaciteta unutar upravljačkih struktura ZP i ostalih institucija u zajednici se prevazilaze gore navedeni problemi. Svi UNDP projekti imaju komponentu koja se bavi jačanjem kapaciteta na individualnom nivou.

Financijski problemi

Budžetska izdvajanja za sisteme ZP se često provode bez koordinacije sa uposlenicima ZP i njihovim zahtjevima. Sistemi ZP su uglavnom podržani sa nedovoljnim količinama financijskih sredstava. Ključni problem je da se koristi od ZP često ne uključuju u cost-benefit analize koje se pripremaju u cilju donošenja odluka, bilo zbog toga što se te dobiti ne izražavaju kroz novčana sredstva ili zbog nerazumijevanja na koji način ove dobiti mogu doprinijeti ekonomiji (turizmu npr.). Znanje upravljačkih struktura da definišu troškove i pronađu načine kako da pokriju te troškove je u velikom broju slučajeva ograničeno. Što se tiče prihoda, samo je par ZP uspjelo da ostane nezavisno i da ima dovoljne vlastite prihode od naplate od posjeta njihovom području i da nemaju potrebe za dodatnim financiranjem od strane javnih institucija, civilnog sektora ili donatora. Aktivnosti koje UNDP provodi u sklopu svojih projekata se odnose na:

10

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

 Jačanje kapaciteta upravljačkih struktura u ZP i institucija u zajednici u oblasti financijskog i poslovnog planiranja;  Usaglašavanje financijskih cost-benefit analiza kako bi odgovorile na stvarne potrebe ZP;  Uspostavljanje malih i srednjih preduzeća;  Unaprjeđenje prikupljanja sredstava od naplate posjeta.

Aktivnosti UNDP-GEF programa u Bosni i Hercegovini

Sa početkom 2009. godine, UNDP u Bosni i Hercegovini je otpočeo sa implementacijom projekta pod nazivom Integrisanje smjernica za zaštitu kraških tresetišta u ključne ekonomske sektore. Naime, kraška polja (područja u kojima se kamena podloga uglavnom sastoji od karbonskih stijena kao što su CaCO3 i MgCO3) su značajni produktivni krajolici karakteristični za Sredozemlje. Otprilike 35%, odnosno oko 3 miliona km˛ evropskog kontinenta sastoji se od karbonskih stijena, a najveăi dio predstavljaju krađka područja. Prepreke koje oteţavaju uključivanje zađtite biodiverziteta krađkih područja u prostorno planiranje na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini su sljedeći: (I) Kantoni i opštine nemaju dovoljne kapacitete za analiziranje mogućnosti upotrebe zemljišta u kraškim područjima. U provedenim studijama identifikovane su jasne praznine u nadležnostima između opština (kao što su Bosansko Grahovo i Livno) i kantonalnih vlasti (tj. Kantona 10) na osnovu kojih bi se provelo ozbiljno ekonomsko i ekološko istraživanje različitih mogućnosti kratkoročnih i dugoročnih vizija za područja kao što su kraška polja, u različitim okolnostima i scenarijima.;

(II) Nedovoljni kapaciteti za primjenu propisa na lokalnom nivou vlasti. Cilj projekta je uklanjanje pomenutih prepreka time što će se sačiniti model za uključivanje problematike očuvanja biodiverziteta kraških područja u politiku i propise kojima je uređeno prostorno planiranje na kantonalnom nivou, kao i u pomenutim sektorima. Tačnije, ovim će se projektom: (I) pomoći u pripremi instrumenta koji u obzir uzima očuvanje biodiverziteta – Kantonalni prostorni plan; nadalje, putem replikacije i zajedničkog finansiranja, ovaj će projekt inicirati prostorno planiranje na lokalnom nivou u kojem će u obzir biti uzet biodiverzitet, u svim kantonima i opštinama BiH koje se nalaze na kraškom tlu; 11

(II) uvest će se propisi korištenja kraških područja od strane lokalnog stanovništva, na opštinskom nivou, a u svrhu očuvanja biodiverziteta u kraškim područjima, dok će u isto vrijeme biti osnažene ovlasti opštinskih i kantonalnih službenika i inspektora; (III) pripremit će se podzakonska akta i metodološke upute za ekološku eksploataciju treseta, uz njihovu provjeru na površini od 750 ha kraškog tresetišta; (IV) promovisati međunarodni formalni sporazum (Hrvatska-BiH) i plan za međunarodno upravljanje vodama. Projekat će se implementirati na području Herceg-bosanske županije u periodu od četiri godine.

12

koji bi objedinjivao više različitih djelatnosti: znanstvenu. ideja je skicirana u obliku višenamjenskog centra za krš. koji je nekada bio hlađen vjetrom iz pećine (Grmek i Balabanić 2004). stoljeća Vjetrenica je bila sveto mjesto. Do kraja 19. a koje okuplja različite stručnjake i pristupe iz Bosne i Hercegovine i inozemstva. Najzanimljiviji je i najistraženiji sustav holokarsta – dijela krša koji su klasični karstolozi smatrali najrazvijenijim uopće (Cvijić 1926).ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja VIŠENAMJENSKI CENTAR ZA KRŠ – MOGUĆI MODEL ZAŠTITE VJETRENICE Ivo Lučić Sažetak Po svojoj prirodi i kulturnoj povijesti. Složeniju sliku Vjetrenice nije moguće doseći ni jednom posebnom znanstvenom disciplinom. jedinstvenog u svjetskoj literaturi (Miculinić i Jalžić. Centar za karstologiju ANUBiH. Sarajevo. Ravno. razvijena na industrijskom svjetonazoru. ivo@vjetrenica. Tu predstavu Vjetrenice postupno dokida njezina turistička slika. između ostalog i cjelovitog kostura leoparda (Patnhera pardus). Bez Vjetrenice nije moguće razumjeti ni bogatstvo kulturnih artefakata u njezinu neposrednom okružju. To je i zaključak istraživačkog iskustva koje se razvija zadnjih desetak godina oko Vjetrenice. BiH. niti je moguće odgovorno planirati njezinu buduću upotrebu. koja je i danas snažna. Vjetrenica treba holistički pristup. Organizacijski. Vjetrenica je jedinstvena pojava ne samo krša Bosne i Hercegovine i Dinarida nego i u planetarnim odnosima. 1 Speleološka udruga Vjetrenica – Popovo polje. Oko ulaza se nalaze ostaci ljetnikovca iz srednjeg vijeka. 2008). Paleontološko je nalazište niza artefakata. Obilježena je s dva likovna reljefa tipična za bosansko-hercegovačke stećke. edukativnu. bazirana najviše na morfološkim posebnostima podzemlja. Najbogatija je u svijetu po faunističkom bogatstvu i raznolikosti (Ozimec & Lučić 2007).com 13 . BiH. Privlačila je pažnju istraživača od najranijih dana.

turizam organizira prihvat posjetitelja i gospodarsku suradnju koja prati te potrebe i pribavlja sredstva za djelovanje drugih djelatnosti unutar ustanove. a 1981. golemih gomila nastalih obrušavanjem stropova i sličnih pojava. Vjetrenica obiluje nizom stalnih vodenih tokova. Najzanimljiviji je i najistraženiji sustav holokarsta – dijela krša koji su klasični karstolozi smatrali najrazvijenijim uopće (Cvijić 1926). One bi se međusobno dopunjavale i nadograđivale: znanost omogućuje upoznavanje jedinstvene prirode krša Popova polja i Vjetrenice te kulturne povijesti toga područja. jezera. Ideja za centar dobila je podršku vodećih svjetskih institucija i pojedinaca. Po svom nastanku smatra se ponorom (Absolon 1916. geodinamički su obilježene godišnjim pomakom od 2 cm prema sjeveru (Dragićević i dr. Svaka od tih aktivnosti bila bi uklopljena u mrežu relevantnih znanstvenih. a nalaze se u seizmičkoj zoni u kojoj prosječna 14 . Udaljena je 12 km od jadranske ceste i morske obale u Republici Hrvatskoj. a treći postizanje optimalne učinkovitosti centra. obrazovanje omogućuje transfer toga znanja u što šire krugove ljudi prilagođeno uzrastima i skupinama. drugi razvijanje kadrova i funkcija. Spomenikom (nežive) prirode proglašena je 1950. Pored toga. holistički pristup.98 posto kalcita. Litološki sastav stijena Popova polja doseže 99. zaštita.gospodarsko-turističku i zaštitnu. a u pogledu pozitivnih zakona prijedlog je da centar bude proglašen nacionalnim parkom. U morfološkom pogledu Vjetrenica je veoma razvijen splet od ukupno 6. Pojava snažnog vjetra na ulazu u špilju privlačila je pažnju znatiželjnika tisućama godina. na zapadnom rubu Popova poja. Cvijić 1950) ogromnih količina vode koje su u postglacijalno doba tražile put s krova BiH (područja od Maglića do Lebršnika) ka moru. Po svojoj prirodi i kulturnoj povijesti Vjetrenica je jedinstvena pojava ne samo krša Bosne i Hercegovine i Dinarida nego i u planetarnim odnosima. Neki smatraju da je pak bila izvor (Milojević 1938. institucije Uvod Špilja Vjetrenica nalazi se u Zavali. sigastih nakupina. a zaštitna funkcija koordinira druge aktivnosti kako bi ostale prijateljske prema vrijednostima krajolika. Zubčević i Gašparović 1958) okolnog sliva. Ključne riječi: krš. a od Dubrovnika oko 25 km zračne linije. Vjetrenica.. u općina Ravno. Vjetrenica je u postupku kandidature za Popis svjetske baštine.700 metara istraženih kanala različitih razina. Prostornim planom SRBiH s okružjem označena kao rezervat prirode. ekonomskih i okolišnih ustanova u zemlji i inozemstvu. 1999). Organizacija bi išla u tri stadija od ukupno 15 godina: glavni cilj prvog razdoblja bio bi institucionalna izgradnja.

Oprema. Tu predstavu Vjetrenice postupno dokida njezina turistička slika. Za njezino razumijevanje potreban je holistički pristup više disciplina i istraživačkih praksi. Nastanjuje je više od 200 poznatih životinjskih vrsta. Cijelu poznatu povijest do kraja 19. čiji se rad iz 1584. ona im je nalazište.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja godišnja količina oborina prelazi 2000 mm. bazirana najviše na morfološkim posebnostima podzemlja. godine naše ere. Zato bez Vjetrenice nije moguće razumjeti ni bogatstvo kulturnih artefakata u njezinu neposrednom okružju. Slijedi ga dubrovačka renesansna tradicija. prostorije i arhiva posve su uništene u agresiji na BiH 1991-1995. čak ih je 14 stenoendema Vjetrenice. između ostalog i cjelovitog kostura leoparda (Patnhera pardus). jedinstvenog u svjetskoj literaturi. Oko ulaza se nalaze ostaci ljetnikovca iz Srednjeg vijeka. razvijena na industrijskom svjetonazoru. smatra počecima znanstvene speleologije u BiH i Hrvatskoj. koji je nekada bio hlađen vjetrom iz pećine (Grmek i Balabanić 2004). To znači da ni jedan od njih nije nikada pronađen nigdje izvan Vjetrenice. zajedno s ostacima još dva leoparda i jednog medvjeda (Miculinić i Jalžić. Ulaz u Vjetrenicu obilježen je s dva likovna reljefa tipična za bosansko-hercegovačke stećke. Složeniju sliku Vjetrenice nije moguće doseći ni jednom posebnom znanstvenom disciplinom. osobito filozof i dubrovački knez Nikola Vito Gučetić. niti je moguće odgovorno planirati njezinu buduću upotrebu. a koje okuplja različite stručnjake i pristupe iz Bosne i Hercegovine i inozemstva. stoljeća Vjetrenica je bila sveto mjesto. Navedeno čini idealne uvjete za nastanak krša. tj. Takav zaključak nametnulo je istraživačko iskustvo koje se razvija zadnjih desetak godina oko Vjetrenice. godine. Treba znati da je u svijetu samo 20 pećina s preko 20 podzemnih vrsta! (Culver & Sket 2000). Najstariji zapis koji bi se mogao odnositi na Vjetrenicu nalazi se u prvoj europskoj enciklopediji Historia naturalis Plinija Starijeg iz 77. Kostur je zapažen 1968. koji bi objedinjivao više različitih djelatnosti: znanstvenu. a ekskaviran 2007. koja je i danas snažna. gospodarsko-turističku i zaštitnu. a elektrificirana u dužini od 1050 metara 1964. među kojima više od 92 podzemne vrste. Prvi put je javno predočena u obliku prijave na poziv 15 . (Malez i Pepeonik 1971). Faunističku vrijednost Vjetrenice karakterizira čak 37 vrsta koje su opisane u ovoj pećini. Vjetrenica je prilagođavana za turističke posjete više od stoljeća. Privlačila je pažnju istraživača od najranijih dana. Veliki broj vrsta su endemi različita areala. Organizacijski. edukativnu. ideja je skicirana u obliku višenamjenskog centra za krš. locus typicus. Paleontološko je nalazište niza koštanih ostataka. 2008). te je nakon konzervacije smješten u zbirku Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Najbogatija je u svijetu po faunističkom bogatstvu i raznolikosti (Ozimec & Lučić 2007).

supotpisali su je Ministarstvo prostornog uređenja. te poticanje kooperacije za proizvodnju autentičnih proizvoda: zdrave hrane i uporabnih predmeta. geo-znanosti. Te četiri funkcije međusobno bi se dopunjavale i nadograđivale: znanost bi omogućavala upoznavanje jedinstvene prirode krša Popova polja i špilje Vjetrenice kao njegova najpoznatijeg fenomena te kulturne povijesti toga područja što povećava njegov javni kapital. građenja i okoliša Hercegovačko-neretvanske županije / kantona iz Mostara i Općina Ravno. koje su sve podjednako važne za upotrebu i održanje Vjetrenice. Pored predlagača. te njihov plasman na tržište. obrazovanje omogućuje transfer toga znanja u što šire krugove ljudi prilagođena uzrastima i socijalnim skupinama. Speleološke udruge Vjetrenica – Popovo polje iz Ravnoga. turizam povećava njihovu poznatost.  edukativna: prijenos prikupljenog znanja na učenike. Smatra se da bi tom organizacijom centar ubrzo mogao postići veću pokrivenosti troškova vlastitim prihodima. Znanstvena funkcija: Centar bi započeo radom kao manja samostalna znanstvena stanica za pitanja krša. te ekološko-zaštitna funkcija koordinira druge aspekte s obzirom na potrebu da područje krša izbjegne oštećenja koja bi mu umanjila ili oduzela prirodne značajke. To bi omogućilo nastavak istraživanja čija se recentna faza provodi na Vjetreni- 16 . izvozi lokalnu proizvodnju i pribavlja sredstva za djelovanje drugih djelatnosti unutar ustanove. Nacrt organizacije centra Organizacija centra zamišljanja je spajanjem nekoliko navedenih funkcija u jednu djelatnu cjelinu. povijesnih i etnoloških znanosti. osobito ona speleološka.Vlade Japana za tehničku kooperaciju i bespovratnu pomoć u ljeto 2004. i prijedloga da se Vjetrenica proglasi nacionalnim parkom (Hamilton-Smith 2006). faunistička i ekološka. Ideju treba promatrati u okviru vrednovanja Vjetrenice za Popis svjetske baštine. učenje o vrijednostima zaštite vrlo ranjiva specifičnog krškog ekosustava. čija je kandidatura u toku. i  zaštitna: fizička i ekološka zaštita ranjivog krša.  privredna i turistička: organiziranje turističke i ugostiteljske djelatnosti. turiste i domaće stanovništvo. Te funkcije su:  znanstvena: istraživanja i sistematiziranja znanstvenih informacija na području bioloških znanosti. godine. te da bi razvojem djelatnosti postao ekonomski samoodrživ.

 nastavna sredstva i pomagala iz područja geografije. tla i zraka za svoje potrebe. obrađivala ih i tumačila s obzirom na željene potrebe. trodimenzionalni virtulani prikaz špilje. preko programa za srednjoškolce i sveučilištarce do najsloženijih specijalističkih ili postdoktorskih studija na kojima bi predavači bili najeminentniji svjetski znanstvenici iz područja znanosti o kršu. te etnologiju dinarskog krša.  laboratorij koji omogućuje jednostavniju analizu geološkog i biološkog materijala i koji može raditi jednostavnije analize vode. model funkcioniranja poplava Popova polja i model krške hidrogeologije).  online vezu s relevantnim međunarodnim izvorima iz sličnih područja. koje bi se generirale autentičnim istraživanjima Vjetrenice i Popova polja te cijelog područja dinarskog krša.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja ci već gotovo deset godina. 1 . povijesti kulture i etnologije (makete reljefa. hidrologija. te koji ima razvijen poslovni odnos s ustanovama koje to detaljnije istražuju. za potrebe gospodarstva i javnog sektora. Edukativna funkcija: odjel bi profilirao nekoliko tipova programa od onih najjednostavnijih za osnovnoškolce.  digitalne baze podataka o dinarskom kršu. makete odabranih faunističkih vrsta. koje su pokazale želju za sudjelovanjem u ovom programu. biologije. što bi bila stavka u njihovu organiziranom privlačenju i uklapanju centra u školski sustav zajednice. te transformiralo njihov razvoj u kontinuirana. planomjerna i financirana istraživanja. makete špilje. koja bi nadzirala kontinuirano skupljanje meteo-podataka u staništima.  stalnu vanjsku meteorološku postaju i razvijenu mrežu osjetljive mjerne opreme instalirane u podzemne kanale Vjetrenice i dvadesetak drugih speleoloških objekata nad površinom Vjetrenice do Grebaca i ponora u završnom (SZ) dijelu Popova polja. nisu do sada mogle biti ugošćene jer ne postoje uvjeti. Za početak znanstveni odjel bi trebao imati:  klasičnu biblioteku djela važnih za povijest i prirodu krša. Neke od vodećih svjetskih osoba. geologije. Odjel bi za početak trebao imati:  dvije učionice/predavaonice od 50 odnosno od 200 mjesta opremljene multimedijalnom tehnikom. S vremenom centar bi stekao uvjete za prerastanje u znanstveni institut za krš kompleksnijeg značaja te bi mogao ostvariti veću ulogu i jaču povezanost sa sličnim institutima i sveučilištima.

vršidbe. i okolnog primorja uvodila turiste u unutrašnjost BiH.  višenamjensku kino-dvoranu. mljevenja u autentičnim mlinicama. u pravilu s nekom destinacijom u okruženju. sijanja pšenice. masovni turizam te ga distribuirala po okolnim odredištima. pratila njihovo redovito školovanje i omogućivala im boravke na stručnim ekskurzijama. Međugorjem ili Trebižatom. Postojale bi dvije kategorije smještaja: za učenike i studente s većim brojem kreveta po jednoj sobi i za individualne posjete. Postoji mogućnost razvoja robnih marki pojedinih turističkih proizvoda. Također. konzumacija jednog obroka i pića te kupovina suvenira.  sportske unutarnje i vanjske sadržaje. Trebinjem.  uređenje prirodoslovnih zbirki. s Hutovim blatom. jednog od turističkih središta Mediterana. interaktivne programe za učenje o kršu. ali u granicama mogućeg. nudeći to i kao program za sudjelovanje posjetitelja.  službu koja bi uz pomoć marketinga vodila brigu o kadrovskoj budućnosti Centra te bi izabirala potencijalne prinove. Ukupan broj posjetitelja procjenjuje se na 100 tisuća godišnje. npr. izrade uporabnih predmeta u domaćinstvu. osobito biološke i geološke. Mostarom. U tom pogledu ona bi bila vrata koja bi iz Dubrovnika. i tzv. osiguravala im stipendije. te stvaraju određenu izvanpansionsku potrošnju. Očekuju se dvije skupine posjetitelja:  poludnevni / jednodnevni izletnički turizam: posjet Vjetrenici. te etnološke zbirke. tradicionalan način oranja njive. pečenja kruha i korištenja u ishrani). Za ovaj tip bili bi s vremenom profilirani turnusi koji bi se uklapali u studijske programe domaćih i inozemnih sveučilišta. Stocem. tradicionalne žetve. te davale usluge prehrane i smještaja. bila bi izgrađena i 1 .  višednevni posjeti obrazovnog ili znanstvenog karaktera kod kojih posjetitelji koriste smještaj i hranu. Osim turizma vezanog za znanstvenu i edukativnu funkciju Vjetrenica bi poticala ekoturizam u okružju. inozemnim kampovima i sličnim obrazovnim tečajevima. vodička služba i organizirali posjeti Vjetrenici i drugim lokalitetima prirodne i kulturne baštine. Turističko-ugostiteljska i gospodarska funkcija: preko ove funkcije vršio bi se organiziran prihvat posjetitelja. Centar bi nastojao razviti kooperaciju s lokalnim stanovništvom potičući tradicionalan način proizvodnje hrane (npr. uzgoja. S vremenom.

pa je rat pomeo značajan dio onoga što je preostalo od pustošne depopulacije. Ova funkcija obuhvaćala bi i razvitak programa s lokalnim subjektima: prehrambenu opskrbu centra proizvodima sa svoga područja. Ona bi imala u djelokrugu rada: osiguravanje popunjenosti kapaciteta svih odjela. patentiranje autentične robne marke i oživljavanje zamrlih ruralnih područja. nisu se mnogo razvijala. a trećeg postizanje optimalne učinkovitosti centra. osiguravanje školarina za prinove. te natkrivena staza dužine oko 200 metara koja bi vodila od čekaonice do ulaza u špilju. Graditeljski poslovi na centru Zavala. posebna bi se pažnja posvetila razvojno-marketinškoj službi. publiciranje informacija o kršu Vjetrenici zajedno s obrazovnim i znanstvenim odjelima. Centar bi prolazio tri razvojna stadija od ukupno 15 godina: glavni cilj prvog razdoblja bio bi institucionalna izgradnja. predviđeno je da se restaurira graditeljski stil kamenih mediteranskih kuća. samo zgrada bivše željezničke stanice. održavanje web-stranica itd. a za rekreaciju sportski objekti s unutarnjim i vanjskim sadržajima.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja jedna veća prostorija koja bi služila kao čekaonica za posjetitelje špilje s garderobom i potrebnim asortimanom. Premda to važi i za kadrovske probleme. Za potrebe prehrana bio bi izgrađen restoran i caffe. Koncepcijski. ovdje ćemo se osvrnuti na smještaj centra. u muzejskom stilu. Trebalo bi računati na otkup i obnovu privatnih kuća stanovnika Zavale i okolnih sela koji ne pokazuju interes za nji- 1 . rad na javnoj slici centra. vode i tla. Ovaj odjel imao bi i nadzornu službu – nadzornike i čuvare. zaštitu okoliša i izgradnju turizma. te rekreativne i poučne staze. drugog razvijanje kadrova i jačanje funkcija. pa bi obnova trebala težiti vraćanju njezinu izvornom obliku. mala su naselja. osiguranje sredstava za funkcioniranje projekata. To je polazište za povratak života. Marketing i razvoj: Osim znanstvenika-karstologa i turističkih djelatnika. popularizaciju zaštite. Takve usluge mogle bi se i prodavati na dostupnom tržištu. solidna građevina s poviješću. kao i većina sela u Popovu polju. Zaštitna funkcija: instrumentima i laboratorijem koji je potreban za istraživanja obavljale bi se dodatne zaštitne funkcije kao sondaže zraka. popularizaciju krških pitanja. Eventualni nedostatak uređaja rješavao bi se ugovorima s ustanovama koje bi bile povezane u mrežu. Malo je javnih objekata. kultiviranje ekološke proizvodnje.

itd. Za tu potrebu rađene su neke skice. Također. Staze bi bile grubo popločane ili postavljene tucanikom s kamenim stepenicama u tradicionalnoj izvedbi. humova. organiziranje odlagališta otpada na sanitetski prihvatljiv način. čija je revitalizacija nužna. koje bi povezivale Zavalu s okolnim naseljima između Orahova Dola i Grebaca. te uređenje prometnica i staza kroz naselje. lokalitet Crkvina. Staza bi povezivala različite prirodne spomenike poput ponora. Ukupna dužina staza ne bi trebale biti manja od 20 km. spomenik NOB-u u Zavali. salaša. greda. te informativnim pločama o prirodi i životu užeg područja. nadstrešnicama za hlad i zaštitu od kiše. koja je sada uska asfaltna cesta. crkvice u Popovu. te prirodnim i kulturnim lokalitetima. kanalizaciju i kolektor s pročišćivačem otpadnih voda. Također. Potrebna je općenito sanacija naselja nakon ratnih stradanja: sanacija ruralnog krškog graditeljstva tipa suhozida. staje na Bjeljavama. Grad na Klisuri. Proizvodni proces bio bi dio obrazovne i turističke ponude centra. gumana. Belenićima. To su prethistorijski lokalitet sa špiljom Orlicom. podzida. obredne gomile. ograda. 200 . uzgoja i gnojenja. stećci u Veličanima. potrebno je izgraditi modernu cestu za promet motornih vozila Zavala – Slano u dužini od 14 km. proizvodnji i plasmanu ljekovitog bilja i sličnih proizvoda. bilo bi potrebno obnoviti i izgraditi pješačke staze rekreativnog i edukativnog značenja. bilo bi potrebno izgraditi i nove objekte s dvoranom i sličnim prostorijama za prijem većeg broja ljudi i povezati ih s postojećima u funkcionalnu cjelinu. Cilj je obnova života u selu. osobito tradicionalne proizvodnje u poljoprivredi i stočarstvu koja bi našla svoj plasman u centru. od oranja pšenice tradicionalnim sredstvima. zemunica. špilja. mljevenja u obnovljenim jedinstvenim mlinicama izgrađenim nad ponorima rijeke Trebišnjice. manastir u Zavali. pojata. npr.hovu obnovu. Kijevu Dolu. Promet i infrastruktura Zavale i okolice Zbog zaostalog položaja naselja oko Vjetrenice. Osim toga. itd. Tu bi trebalo uključiti i kulturne spomenike. Na njima bi na određenim udaljenostima bila izgrađena odmorišta i vidikovci u obliku kamenih klupa s naslonima za sjedenje. potrebno je izgraditi komunalnu infrastrukturu u Zavali: vodovod. preko vršidbe. do pravljenja hrane. na Golubincu. vrtača itd. žetve. I novi objekti bi trebali dosljedno baštiniti elemente mediteranskog graditeljstva.

Vala Zavala-Slano prirodna je komunikacija od prapovijesti. Odnos je uzajaman. Otvaranje. elektrifikacija i razvoj Vjetrenice iz šezdesetih i sedamdesetih godina 20.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Organizacijska povezanost centra Centar bi bio organiziran u javnu ustanovu koja bi. 1926). područje Vjetrenice i prostor do granice s Republikom Hrvatskom predviđen je za prirodni rezervat. U isto vrijeme. Obilježavala ga je i Vjetrenica.. a ni javnom dobru. Zagrebu. Ta bi namjena bila ostvarena kroz upis Vjetrenice na Popis svjetske baštine UNESCO-a. ali nikad nije stvarno započela. Prema važećem Republičkom prostornom planu iz 1981. Aktualni status prometnice Zavala-Slano dovoljno govori o nepovoljnom položaju Vjetrenice danas. za koji postoje sugestije iz Komisije za zaštićena područja IUCN-a. Cluj-Napoki (Rumunjska). njezina sestra Postojna dosezala je sto puta veću posjetu godišnje (Gams 2004). te zagovara izgradnju više motela i suvremene ceste od jadranske magistrale do Zavale. bila izgrađena prema važećim zakonima Federacije BiH i Hercegovačko-neretvanske županije. tako da je Vjetrenica do raspada Jugoslavije ostala izvan svih komunikacija i tavorila na manje od 10 tisuća posjetitelja godišnje (Habe 1974). Državna granica ovdje je prohodna samo za malobrojno lokalno stanovništvo. na temelju IUCN-ovih kriterija evaluacije baštine. Sarajevu. U povijesti je taj odnos dolazio do izražaja kroz razmjenu dobara. Tijekom tridesetih godina 20. Prostorno-turistička pitanja Za ovo pitanje bitno je da je Popovo polje geografski i povijesno tijesno vezano s primorjem i Dubrovnikom. U stručnom smislu zamisao je postaviti centar kao dio europske i svjetske znanstveno-istraživačke i nastavne mreže za znanost o kršu. te znanstvenim ustanovama u Postojni. ti su prijedlozi otklonjeni (Lučić 2003). bez osmišljena pristupa. Iz razloga koji ne pripadaju struci. a potom i s drugim vodećim institucijama u svijetu. Najprije bi bio povezan sa sveučilištima u Mostaru. Dubrovniku Splitu. čija je kandidatura formalno najavljena. osobito u novije vrijeme povećanjem aktivnosti oko špilje. koja uvodi dvije željezničke kompozicije tjedno za Vjetrenicu. stoljeća pobuđuju zanimanje jedne od tada vodećih jugoslavenskih turističkih tvrtki Atlas iz Dubrovnika. pa ljeti brojni strani tu- 201 . Nedavno asfaltiranje te ceste u širini od tri metra bjelodani da se na nju ne računa kao na turistički resurs. Ljubljani i Podgorici. te kroz proglašenje nacionalnog parka. a koji je spominjan u kontekstu planova Federalne vlade. stoljeća planeri turizma u Slanom ističu Popovo polje i Vjetrenicu kao faktore razvoja tamošnjeg turizma (Jutarnji list.

a najbliže mu je Donje jezero s kojim je dokazana podzemna veza. što je također prošlo bez adekvatne reakcije. Aktivna istraživačka i medijska aktivnost približila je Vjetrenicu javnosti. što uz brojne druge prepreke Vjetrenicu najčešće čini nedohvatljivom tim gostima. To je pak potrebno i za turističko uređenje Vjetrenice. To je jako važno. špilju. U Vjetrenici je ujesen 2007. Lukavac je hidrološki dio Vjetrenice. što će uz stalne vanjske izmjere omogućiti upoznavanje podzemnih uvjeta i odnosa površinskih utjecaja na podzemlje. preko Ravnoga. stavila je špilju pod nadzor. zbog niza okolnosti. Bolje povezivanje Zavale prema sjeveru. na preporuku iz vrha IUCN-a. zapaženo ugibanje faune. neće biti adekvatan nadomjestak. Lokane vlasti su izdale urbanističku suglasnost za crpljenje vode s izvora Lukavac. Turistički utjecaji na ekološke prilike svakodnevno će se mjeriti i uspoređivati s prirodnim uvjetima te. Radovi na cesti Zavala-Ravno izvode se bez građevinske dozvole. Aktualno stanje Sve to pada u kontekst poslijeratnog okružja iz kojeg se Vjetrenica još nije izvukla. pokrenula istraživanja i prilagodila je određenom turističkom programu. urađen je moderan projekt osvjetljenja Vjetrenice mrežom napajanja od 12 V. To je djelo australskog dizajnera Neila Kella. pa čak i učetverostručuje udaljenost. od kojih velik broj. U Vjetrenicu je 2005. osobito na lokalnoj razini. nije ranije ni čuo za najveću bh. Alternativa – put preko Neuma ili Trebinja – utrostručuje. što povlači i odsustvo adekvatna nadzora. Jedna sonda u prosjeku zabilježi oko 50 tisuća mjerenja godišnje. upravljati turističkim aktivnostima. što može izazvati negativne posljedice po kandidaturu za Popis svjetske baštine. ukida zaštitu Vjetrenice i u njezinoj blizini otvara kamenolom. koja je kasnije formirala Speleološku udrugu. jer podizanje temperature u pećini izaziva posljedice na vlažnost zraka i mijenja uvjete života vrlo osjetljive faune. Nedostatak zakona. U tom jezeru obitavaju brojne endemične 202 .risti ostaju razočarani zbog neuspjelog pokušaja posjeta Vjetrenici. Prošle godine donesen je prostorni plan općine Ravno koji nastoji legalizirati nedopustive zahvate u krajolik Popova polja. Nakon što je za vrijeme rata bila potpuno nezaštićena i uništena. Također. institucija i općenito smanjenje mogućnosti sektora zaštite prirode. skupina entuzijasta. ovisno o rezultatima. onemogućuju cjelovitu valorizaciju i zaštitu Vjetrenice. Gradnja u naseljima se odvija nekontrolirano. ugrađena mreža meteoroloških mini-postaja koje kontinuirano sakupljaju ekološke parametre u podzemnim staništima. osobito mlađima. što za 80 posto smanjuje unos energije u podzemlje.

nego je treba pogurati “nacionalnom“ kulturom. koje potiče IUCN (Hamilton–Smith.“ Veliku važnost za sagledavanje vrijednosti Vjetrenice imala je suradnja sa šefom za područje krša IUCN-a Elerija Hamiltona-Smitha. prirodu te podržava kandidaturu Vjetrenice za Popis svjetske baštine. Nadamo se da će se ubuduće nastojati izbjeći postupci s nepredvidivim rezultatima. Također. To je pokazalo da u sustavu vrijednosti čuvara nacionalne kulture ni najveća prirodna vrijednost u svijetu nije dovoljno dobra da u BiH bude samostalno kandidirana za Svjetsku listu. 203 . potičući ih na rečene planove. bez traženja suglasnosti. Međutim. među kojima i stenondemični vjetrenički rašljonožac (Troglomysis vjetrenicae) kojemu je to jedino poznato nalazište u svijetu (Sket 2003). nudeći dragovoljno svoju stručnu pomoć. holističko vrednovanje krajolika. speleologije i speleobiologije“. Vjetrenica ima iznimno velik potencijal za daljnja znanstvena istraživanja. Ne samo da se Vjetrenicu može proučavati već je ona i uzoran primjer koji općenito pridonosi razvoju karstologije. zacijelo bi rezultiralo inverznim zaključkom: podzemlje krša presudno je za nastanak ovdašnjih sakralnih poimanja svijeta koja se mogu kontinuirano pratiti preko Orlice i Vjetrenice do Zmajevice i potpećina na kojima je izrastao manastir. SIBIOS je u kontekstu budućeg turizma u Vjetrenici uputio upozorenja zbog čega ovaj model dobiva još više na značenju: “Prijašnji turizam ostavio je štetne posljedice na neke važne špiljske životinje u Glavnom kanalu Vjetrenice. Razvoj centra će svakako potaknuti znanstveni rad u špilji. kandidaturu Vjetrenice za UNESCO-vu listu proširila na arhitektonsku cjelinu sela Zavale. IUCN i SIBIOS uputili su ljetos oštro upozorenje BiH zbog aktualnih opasnosti po Vjetrenicu. Hamilton-Smith se tri puta obraćao vlastima u BiH. proveo pet dana u BiH i nakon odlaska vlastima uputio službena stručna zapažanja u kojima visoko vrednuje bh. Zapravo. “Naš prvenstveni interes je zaštita faune i nadamo se da će upravo on prevladati u svakoj razvojnoj fazi centra.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja vrste. te prilaže neke važne napomene za turističko uređenje Vjetrenice. čija je crkva zapravo zadržala polupećinsku formu. 2004). On je tijekom srpnja 2006. Potom. Slab položaj prirodne baštine ilustrira činjenica da je Komisija za nacionalne spomenike. kaže se u pismu podrške. Stručne ocjene Planove oko izgradnje Višenamjenskog centra za krš “Vjetrenica-Popovo Polje“ u Zavali podržao je SIBIOS (Svjetska organizacija za podzemnu biologiju) ocijenivši ih “podjednako vizionarskim i ambicioznim“.

turizma/gospodarstva i zaštite. Zlatá Praha. 1. te ugledni pojedinci poput tadašnjeg šefa biroa Međunarodnog hidrološkog programa UNESCO-a Ognjen Banacci. geografski položaj i blizina jakog turističkog tržišta sa središtem u Dubrovniku. koji će je učiniti sposobnom za razne potrebe. Dramatična kontrastnost i raznolikost krških vrijednosti te njihova velika osjetljivost i ranjivost. 49:586-588. instalirana oprema za monitoring te napravljen ekološki i estetski ultramoderan projekt uređenja Vjetrenice. 50:597-600. Obavljene su istraživačke pripreme. C. 506 Cvijić. Literatura Absolon. Glasnik srpskog geografskog društva. 1916. u svjetlu modernih holističkih valorizacija nude velike mogućnosti održivog razvitka ovoga kraja. XXX. Hotspots of subterranean biodiversity in caves and wells. Zaključak Prirodne i kulturne vrijednosti krša Popova polja. Stoga se i za njihovo korištenje traži ustroj koji će povezati više funkcija u jednu instituciju. 48:574576. Radno. Ideja je dobila podršku značajnih svjetskih institucija. Jovan. Z výzkumných cest po krasech Balkánu. str. 1950. Beograd. Time se Popovo polje pozicionira kao jedna od vrata za otvaranje Bosne i Hercegovine ovom turističkom tržištu. 1926. On bi se uhvatio složenih obaveza u više smjerova: istraživanja. traže holistički pristup njihovu upoznavanju i zaštiti.Podršku centru uputili su vodeći karstološki instituti: Institut za istraživanje krša iz Postojne i Institut za speleologiju iz Cluj-Napoke u Rumunjskoj. Od praktičnih zadataka ponajprije je potrebno izvršiti temeljitu sanaciju i konzervaciju Vjetrenice (što traži i sami projekt ponovnog osvjetljenja za turističke potrebe) i donijeti odmjeren plan njezine upotrebe. Geomorfologija II. XXXIII. 1916. & Sket B. plodan i šarolik aspekt dobrovoljnih aktivnosti. Jovan. Za realizaciju ideje potrebno je prijateljsko okružje i povoljno rješenje zakonskog i pravnog položaja Vjetrenice kako bi se mogle poduzeti mjere uobičajene kod upravljanja ovakvim vrijednostima i institucionalizirao dosadašnji sadržajan. 204 . 3–10. 2000. niti provesti unutrašnja zaštita. Journal of Cave and Karst Studies 62(1): 11-17 Cvijić. Bez toga se neće moći ni provesti kandidatura Vjetrenica za Svjetsku listu. Stare otoke Popova polja i hidrografske zone u karstu. str. 51:609-612 a 52:622-624 Culver D. takva ideja nazvana je višenamjenski centar za krš. Beograd.. Karel. edukacije.

July 23rd-27th 2007. Zubčević. str. 7–16 Hamilton–Smith. str. Holistic Assessment and Karst in World Heritage. Kazimir i Jalžić. Hamilton–Smith. Venetia Grmek. Prelogović.. 2-8 July 2006. Notes and Comments Arising from My Visit to Bosnia and Herzegovina. Zagreb: I. Josip. Pojavi i problemi krša. Ljubljana. 2004. str. Dom i svijet. Sopra Le metheore d’ Aristotile. Kras u Sloveniji v prostoru in času. Gams. section A – Tome 14. 2008. 1584. 125–129. Hrvatsko biospeleološko društvo. 50 str. Paper to US / ICOMOS 7th International Sypomosium. 2004. R. Studijska osnova za idejni projekat uređenja i otvorenja pećine Vjetrenice u Zavali u Popovu polju. 65 ilustracija. Paleontološka istraživanja špilje Vjetrenice i obrada fosilnih nalaza. Mirko Dražen i Balabanić. 2007. 508. Malez. Nikola Vitov. 16. 2000.. 2006. O ribama i školjkašima dubrovačkog kraja. 322 str. Geologia Croatica 52/2. Indiana. Zagreb. str.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Dragičević. 2007. Zlatko. 2003. Vedran. M. I. Beograd. Ozimec. Bulletin scientifique. Recent Tectonic Activity in the Imotsko Polje Area. 191–196. France. AM PhD Chair IUCN/WCPA Task Force on Caves and Karst. V. Pitanje o hidrografskoj funkciji pećine Vjetrenice (Popovo polje). Dubrovački list 1926. 5–6. Natchitoches. R. E. 1974. 2003c. Posebna izdanja SANU. [također 1974... Miculinić. elaborat. Naše jame. Entdeckung des ganzen Skelettes eines fossilen Leoparden in der Vjetrenica – Höhle auf dem Popovo polje (Herzegowina). 123. No. National Speleological Society Convention Marengo. Ivan. i 2005. 1969. 1958. Ivo. Ljubljana. E. i Lučić I. Sarajevo. Habe.. Lučić. crteža i faksimila.. Korespondencija Sorkočević – Aldrovandi. Ratimir. Orhan i Gašparović. Boris.. Sket. Sima. Turistične jame v Jugoslaviji in njih(ova) zaščita. I-31:4. 1938. The Vjetrenica Cave (Bosnia & Herzegovina): World Highest Biodiversity Cave. Mirko i Pepeonik. Dubrovnik – Bologna: 1580–1584. Životinjski svijet Vjetrenice. 2004.] Gozze Gučetić. Elery Hamilton-Smith. E.. Milojević. 205 . 38. Vjetrenica – pogled u dušu zemlje: znanstveno-popularna monografija s 200 fotografija. 15 karata i 10 tablica. i Buljan. U: Lučić. Zagreb 1999. Kuk. Lousiana. 160. str.

based on physical values of its subterranean forms and is still strong today. this cave had been celebrated as a holy place. Vjetrenica needs a modern holistic approach. which was cooled by the wind from the cave (Grmek & Balabanić 2004). built in the late Middle Ages. not only in the karst of Bosnia and Herzegovina but also in planetary relations. These functions are interdependent: science makes it possible to explore the unique karst of 206 . It is the most interesting and the best researched cave system of holokarst – a part of the karst area which by classical karstologists was considered the most developed karst of all (Cvijić 1926). neither is the responsible planning of its future use. among them the unique find of a complete skeleton of the leopard (Patnhera pardus) (Miculinić and Jalžić. The abundance of the cultural artefacts in that area is not comprehensible without understanding of the Vjetrenica cave. educational. This idea is drafted in the form of a multipurpose karst centre.MULTIPURPOSE KARST CENTRE – PLAUSIBLE MODEL OF PROTECTING VJETRENICA CAVE By its natural and cultural history. and protective ones. Because of that. Vjetrenica has been drawing the attention of scientists from the earliest days. which would unify several different activities: scientific. Vjetrenica is the world’s richest cave in terms of the fauna and biodiversity (Ozimec & Lučić 2007). Until the end of 19th century. 2008). The Cave is a site of several Palaeolithic animal residues. economic. the Vjetrenica cave is a unique phenomenon. The entrance of the Vjetrenica cave is marked by two reliefs typical for Bosnia and Herzegovina medieval tombstones. tourist. This is a conclusion based on the research experiences of Vjetrenica in the last ten years. Around the cave entrance there are remains of a summer house. A more complex image of Vjetrenice is not possible to reach through separated scientific disciplines only. That picture was deconstructed by the industrial type of tourism. which gathered different experts and approaches from B&H and from abroad.

directed by the positive B&H laws to be announced as national park. institutions 20 . having in mind the need for protection of the karst from such damage that could deteriorate or completely rob it of its natural characteristics. protection. economic and environmental network of institutions in the country and abroad.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Popovo polje and the Vjetrenica cave as its most famous phenomenon and the cultural history of the area. and ecological function serves as a coordinating agent. educational and environmental work. Each of those activities should be a part of the prominent scientific. education facilitates the transfer of that knowledge to all social and age groups. Also. and that of the third to reach the optimal effectiveness of the centre. It could be developed through three stages with a total time of 15 years: the main goal of the first period would be the building of institutions. holistic approach. The idea of developing this kind of centre has been supported by the leading world experts and institutions. educational. Key words: karst. Vjetrenica cave. that of the second personal and staff developing. tourism makes it known worldwide and thus helps it gain the necessary funding for the research. Vjetrenica is in the process of candidature for the World Heritage List.

.

Rezultat dosadašnjih istraživanja je popis od 329 registrovanih vrsta. Trenutno je u 170 zemalja izdvojeno 7500 područja koja su označena kao IBA. Ornitološka istraživanja u Bosni i Hercegovini imaju tradiciju od oko 150 godina. O tome svjedoči činjenica da su u posljednjih 200 godina izumrle 74 ptičije vrste.. pravilna identifikacija i rukovođenje IBA područjima omogućavaju da se pored ptica zaštite i druge životinje i biljke. IBA područja. ali su dosada bila bazirana na radu svega nekoliko domačih i inozemnih ornitologa i rijetkih posmatrača ptica. Sistem je utemeljen na međunarodno prihvaćenim i standardizovanim kriterijima koji su naučno odabrani. U Evropi se 43% od 526 zabilježenih vrsta smatra ugroženim. Proučavanje. označivši ga kao IBA (Important Bird Areas – Područja značajna za ptice). Pored niza međunarodnih konvencija. BirdLife je razvio sistem međunarodno prepoznatih područja. mnoge od zabilježenih vrsta su u međuvremenu istrijebljene u Bosni i Hercegovini. Stoga se ptice izdvajaju kao značajni pokazatelji stanja okoliša. do sada je sistematski 1 Mr. monitoring i zaštita ptica i njihovih staništa danas predstavljaju jednu od najznačajnijih komponenti u sistemu zaštite okoliša. ili su danas krajnje ugrožene. što predstavlja oko 7% evropskog teritorija. sc. Smatra se da je od 9600 živućih vrsta njih 1100 ugroženo. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine 20 .ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja PRIJEDLOG NOVIH IBA PODRUČJA U BOSNI I HERCEGOVINI Dražen Kotrošan Sažetak Ptice predstavljaju izuzetno osjetljivu skupinu životinja. jedan od bitnih pokazatelja odnosa prema pticama i njihovim staništima u pojedinim zemljama predstavljaju tzv. Nažalost. Istovremeno. U Evropi je izdvojeno 4000 područja označenih kao IBA. Spomenuti sistem obuhvata procjenu stanja populacija ugroženih vrsta ptica i značaj određenih staništa za njihovu zaštitu. Međutim.

godine do danas. Španija 391. Posljedica ovakve situacije je da su u Bosni i Hercegovini. Bardača. Velika i Mala Tišina i kompleks ribnjaka kod Prnjavora. Uzimajući u obzir broj izdvojenih područja u drugim evropskim zemljama (npr. jezero Modrac.). prema podacima BirdLifea. Hutovo blato. iako još uvijek nema dovoljno naučno kvalitetnih podataka. Bardača i Boračko jezero). ribnjaci Saničani kod Prijedora. Muzej Republike Srpske. Ptice se smatraju dobrim pokazateljima stanja životne sredine. Bardača i Hutovo blato su ujedno i RAMSAR područja i značaj ovih područja za faunu ptica je već odavno prepoznat. Ujedno. neka planinska područja). Spomenuta područja trebalo bi obuhvatiti i zakonskom legislativom kojom bi se regulisala njihova zaštita. Crna Gora 13+7 potencijalnih. kao i trenutačni nivo proučenosti i poznavanja lokalne ornitofaune. je nedovoljno poznato u ornitološkom smislu i zahtijeva reviziju koja bi na bazi naučnih pokazatelja potvrdila značaj ovog područja za ptice. Cilj ovog rada je identifikovati područja koja bi mogla biti označena kao IBA. S druge strane. domaćih (Ornitološko društvo “Naše ptice“) i inozemnih (npr. Istovremeno. Srbija 35. može se reći da svega tri izdvojena područja neadekvatno oslikavaju ornitološke prilike što ne zadovoljava potrebe zaštite ptica u Bosni i Hercegovini. identificirana svega 3 IBA područja (Hutovo blato. Rad se bazira na vlastitim istraživanjima vršenim u periodu od 2000. Uvod Prema podacima BirdLife-a ptice (Aves) obuhvataju oko 9600 recentnih vrsta. EURONATUR) organizacija. Plivsko jezero. kao potencijalna IBA područja u Bosni i Hercegovini se nameću Mostarsko blato. Analiza i identifikacija potencijalnih novih IBA staništa vršena je na osnovu kriterija za identifikaciju IBA koje je propisao BirdLife. Hrvatska 23. obuhvaćeni su podaci koje su u posljednjih 10 godina prikupili članovi “Mreže posmatrača ptica u Bosni i Hercegovini“.istraživano svega nekoliko područja (npr. Njemačka 285. Zasigurno da pored navedenih područja postoji mogućnost izdvajanja još nekih područja koja do sada nisu bila predmet ornitoloških istraživanja. kao i podaci koje su u datom periodu prikupili ornitolozi i posmatrači ptica domaćih naučno-istraživačkih institucija (Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine.55% bosanskohercegovačkog teritorija.). Makedonija 10 itd. jer veoma brzo 210 . CEPRES i dr. Slovenija 14. i pored toga što je na listi IBA. Također. Na osnovu analize prikupljenih podataka u ovom je trenutku moguće izdvojiti kompleks Livanjsko polje i Buško jezero kojeg je neophodno uvrstiti u listu IBA. Boračko jezero. na taj način bi se povećala ukupna površina zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini koja trenutačno iznosi svega oko 0.

. U Evropi je izdvojeno 4000 područja označenih kao IBA. 2004). monitoring i zaštita ptica i njihovih staništa danas predstavljaju jednu od najznačajnijih komponenti u sistemu zaštite okoliša. 1989).. Boračko jezero. Novija istraživanja ukazuju na trend povećanja kada je u pitanju broj izumrlih gnjezdarica u Bosni i Hercegovini (Kotrošan & al. Proučavanje. Vašingtonska ili CITES konvencija. “Konvencija o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja“ ili Bonska konvencija i “Konvencija o područjima vodenih staništa od međunarodnog značaja za ptice“ ili Ramsarska konvencija i dr. godine do danas je zabilježeno 329 vrsta. U posljednjih 200 godina izumrle su 74 ptičije vrste. označivši ga kao IBA (Important Bird Areas – Područja značajna za ptice). pored ptica zaštite i druge životinje i biljke. 97 vrsta je označeno kao ugroženo (Obratil. Matvejev. 2008). Ove konvencije je Bosna i Hercegovina potpisala ili je u postupku potisivanja. S druge strane. Kotrošan. U Bosni i Hercegovini su identifikovana svega 3 IBA područja: Hutovo blato. i pored toga što je na listi IBA. Spomenuti sistem obuhvata procjenu stanja populacija ugroženih vrsta ptica i značaj određenih staništa za njihovu zaštitu. Međunarodni savez za zaštitu ptica (ICBP) 1989. 2000. Sistem je utemeljen na međunarodno prihvaćenim i standardizovanim kriterijima koji su naučno odabrani. Kotrošan & al. Saveljić et al. Hutovo blato i Bardača su ujedno i RAMSAR područja i značaj ovih područja za faunu ptica je već odavno prepoznat. Bardača i Boračko jezero (Heat & Evans. 2000. Ovaj sistem istovremeno omogućava da se u sklopu zaštite područja.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja reaguju na zahvate koji ugrožavaju njihova staništa. je nedovoljno poznato u ornitološkom smislu i zahtijeva reviziju 211 . Polak. “Konvencija o zaštiti evropskog (“divljeg“) živog svijeta i prirodnih staništa“ ili Bernska konvencija. 2007. godine je izdao prvi inventar “Međunarodno značajnih područja za ptice u Evropi“. U tom smislu je proglašeno nekoliko značajnih međunarodnih konvencija (npr. Kasnije je BirdLife (nastao nakon preimenovanja ICBP-a) razvio sistem međunarodno prepoznatih područja. Jedan od bitnih pokazatelja odnosa prema pticama i njihovim staništima u pojedinim zemljama predstavlja i uključivanje u program “područja značajnih za boravak ptica“ ili IBA područja. 2000. U Evropi se 43% od 526 zabilježenih vrsta smatra ugroženim (Polak.. 2007).. Prema podacima jedinog do sada urađenog prijedloga crvene liste za ptice. U Bosni i Hercegovini od 1888. Prema posljednjim podacima BirdLIfe-a. 226 vrsta je zabilježeno na gniježđenju (Kotrošan & Papes. 2004). u 170 zemalja je izdvojeno 7500 područja koja su označena kao IBA. Od tog broja 16 vrsta se već tada smatralo izumrlim gnjezdaricama.). što predstavlja oko 7% evropskog teritorija (Heat & Evans. dok se smatra da je trenutno oko 1100 vrsta ugroženo. 2007). Saveljić et al. Pri tome. 2000.

Analiza i identifikacija potencijalnih novih IBA staništa vršena je na osnovu 20 kriterija (Heat & Evans. te uzimajući u obzir trenutačni nivo proučenosti i poznavanja lokalne ornitofaune. obrađeni su i podaci “Mreže posmatrača ptica u Bosni i Hercegovini“ prikupljeni od 2000. Za mjesto se zna ili se smatra da sadrži 1% jasno određenih populacija morskih ptica. Za mjesto se zna ili se smatra da sadrži 1% migratornih ptica ili drugih jasno određenih populacija vrsta ptica koje žive u zajednici. obuhvaćeni su podaci koje su u istom periodu prikupili ornitolozi i posmatrači ptica domaćih naučnoistraživačkih institucija (Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. do 2008. Pored spomenutih. Također. Mjesto regularno sadrži značajan broj globalno ugroženih vrsta ili drugih vrsta koje su od globalnog značaja za zaštitu. može se reći da svega tri izdvojena područja adekvatno oslikavaju ornitološke prilike u Bosni i Hercegovini i ne zadovoljavaju potrebe zaštite ptica. Kriterijumi su kategorizovani na tri geografska nivoa: globalni (A kriterijumi). Polak. EURONATUR) nevladinih organizacija. 2000. Makedonija 10 itd. Cilj ovog rada bio je identifikovati područja koja bi mogla biti označena kao IBA. domaćih (Ornitološko društvo “Naše ptice“) i inozemnih (npr. Španija 391.) ili drugim znatno razvijenijim zemljama zapadne Evrope (npr.koja bi na bazi naučnih pokazatelja potvrdila značaj ovog područja za ptice.).. Crna Gora 13+7 potencijalnih. Metodologija rada Rad se bazira na podacima vlastitih istraživanja vršenih u periodu od 2000. Poredeći sa podacima o broju IBA područja u zemljama regiona jugoistočne Evrope (npr. godine. 2000. 2007) koje je propisao BirdLife. Njemačka 285). A1 Vrste od globalnog značaja zaštite 212 C1 Vrste od globalnog značaja zaštite B1 Zajednice . evropski (B kriterijumi) i nivo Evropske Unije (C kriterijumi). Saveljić et al. Tabela 1 Kategorije i kriterijumi za identifikaciju IBA područja A (Globalni nivo) B (Evropski nivo) Za mjesto se zna ili se smatra da sadrži 1% migratornih ptica ili drugih jasno određenih populacija vodenih ptica. CEPRES i dr. godine. Muzej Republike Srpske. Hrvatska 23. C (Nivo Evropske Unije) Stanište redovno sadrži značajan broj globalno ugroženih vrsta ili nekih vrsta koje su od globalnog značaja zaštite. Mjesto gdje više od 5 000 roda ili preko 3000 grabljivica ili ždralova redovno prolazi tokom jesenje ili proljećne migracije. Srbija 35. Slovenija 14.

Za stanište se zna ili se smatra da na regularnom nivou sadrži 1% globalnih populacija morskih ili terestričnih ptica koje žive u zajednici. Za stanište se zna ili se smatra da na regularnom nivo sadrži 20 000 vodenih ptica ili 10 000 parova morskih ptica od jedne ili više vrsta. Za stanište se zna ili se smatra da treba da bude ’okupljalište’. mjesto gdje najmanje 20 000 roda (Ciconiidae). Za mjesto se zna da redovno sadrži najmanje 1% migratornih ptica populacija ili migratornih ptica koje nisu ugrožene na nivou Evropske Unije. grabljivica (Accipitriformes i Falcomiformes) ili ždralova (Gruidae) redovno prolaze za vrijeme jesenje ili proljećne migracije. 3) i za one čiji se način zaštite staništa čini prikladnim. A4 Vrste pica koja se združuju u velika jata 213 . Mjesto je jedno od važnijih staništa u zemlji za vrste sa nepovoljnim statusom zaštite u Evropi (SPEC 2. Za mjesto se zna da redovno sadrži najmanje 1% populacija migratornih ptica ili populacija vrsta ugroženih na nivou Evropske Unije.Vrste ptica koje se združuju u velika jata B3 Vrste sa povoljnim statusom zaštite u Evropi A3 Biomom ograničene vrste Za mjesto se zna da redovno sadrži najmanje 20 000 migratornih vodenih ptica i/ili 10 000 parova migratornih morskih ptica od jedne ili više vrsta. Mjesto je jedno od važnijih staništa u zemlji za vrste sa povoljnim statusom zaštite u Evropi ali čiji je gro jedinki koncentrisanih u Evropi (SPEC 4) i čiji se način zaštite staništa čini prikladnim. Za stanište se zna ili se smatra da sadrži. 1% biogeografskih populacija vodenih ptica koje žive u velikim jatima. a raspodjela gniježđenja određuje Endemična staništa za boravak ptica (EBA) ili Sekundarna staništa (SA). na regularnom nivou. B2 Vrste sa nepovoljnim statusom zaštite u Evropi A2 Vrste ptica sa usko ograničenim arealom Za stanište se zna ili se smatra da sadrži značajan skup vrsta čiji je poredak gniježđenja većinom ili cio ograničen na jedan biom.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja C2 Koncentracija ugroženih vrsta na nivou Evropske Unije C3 Zajednice migratornih ptica koje nisu ugrožene na nivou EU C4 Velike zajednice Za stanište se zna ili se smatra da sadrži značajan dio vrsta ptica sa usko ograničenim arealom.

Mjesto je jedno od pet najznačajnijih u evropskom regionu po pitanju vrsta ili podvrsta koje se smatraju ugroženim na nivou EU. Mjesto je imenovano kao “Posebno zaštićeno područje” (Special Protected Area . Bardača 3. Tabela 2 Pregled IBA područja u Bosni i Hercegovini Područje IBA kriterijum A. B2 A1. Potencijalna IBA područja 1. Hutovo blato 2. Pored spomenutih područja već ranije su na listu IBA uvrštena tri područja (Tabela 2).Okupljalište. Plivsko jezero 4. A4.SPA) ili izabrano kao kandidat za SPA. B2. Ribnjaci Saničani 5. Kompleks ribnjaka kod Prnjavora A1. zasnovano na ornitološkim kriterijumima. B2 B2 B2 B2 B2 B2 214 C7 Ostali ornitološki kriterijumi C6 Vrste ugrožene na nivou EU C5 Okupljalište . gdje najmanje 5000 roda i/ili najmanje 3000 grabljivica i/ili 3000 ždralova redovno prolaze tokom proljećne ili jesenje migracije. B2. Livanjsko polje i Buško jezero 2. A1. B2. Proglašena IBA područja 1. Rezultati rada Na osnovu osmogodišnjih istraživanja izdvojeno je 7 novih područja koja bi mogla biti nominovana na listu IBA područja. Mostarsko blato 3. Boračko jezero B. Velika i mala Tišina 7. Jezero Modrac 6.

Na spomenutom kompleksu se gnijezde kosac (Crex crex) i patka njorka (Aynthya nyroca). Ujedno je na ovom području je 2007. sjevernoj i sjeverozapadnoj Bosni i uz rijeku Savu (Slika 1). godine tokom jeseni registrovano više od 50. godine kompleks Livanjsko Polje-Buško jezero moguće je predložiti za IBA listu odmah.000 vodenih ptica. vrste koje se ubrajaju u red globalno ugroženih vrsta.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja IBA područja i područja izdvojena kao potencijalna IBA područja geografski su vezana uz močvarna staništa u Hercegovini. 215 . Može se reći da spomenuto područje ispunjava kriterije A1. do 2008. A4 i B2. IBA područja Potencijalna IBA područja Slika 1 Proglašena i potencijalna IBA područja u Bosni i Hercegovini Na osnovu podataka podataka prikupljenih u periodu od 2000.

na datim područjima je konstatovano gniježđenje ili zadržavanje tokom seobe i zimovanja vrsta koje su prema BirdLife-u označene kao vrste sa nepovoljnim statusom (Spec 2 i 3). Ciconia ciconia-bijela roda. Slike 2-3 Livanjsko polje i Buško jezero (Foto: D. Tu se prije svega misli na vrste koje su u Bosni i Hercegovini označene kao ugrožene (Grus grus-ždral. Kotrošan) 216 . Platalea leucorodia-žličarka. kao i spomenuti kompleks Livanjsko polje-Buško jezero. trenutačno je izdvojen kriterij B2 (vrste sa nepovoljnim statusom zaštite u Evropi) kao kriterij za imenovanje na IBA listu. Nycticorax nycticorax-gak. Ardeola ralloides-žuta čaplja. Botaurus stellaris-bukavac i dr. Plegadis falcinellus-blistavi ibis. Naime.). Kotrošan) Za ostala područja. a za koje su močvarna staništa na izdvojenim lokacijama veoma značajna. Ardea purpurea-čaplja danguba. Ixobryxus minutus-čapljica voljak. Kotrošan) Slika 5 Mostarsko blato (Foto: D. Slika 4 Plivsko jezero (Foto: D. Ciconia nigra-crna roda.

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Slika 6 Modrac (Foto: D. Kulijer) Slika 8 Tišina (Foto: D. Kulijer) Slika 7 Ribnjaci Saničani kod Prijedora (Foto: D. ali je potrebno revidirati kriterijume koje ona ispunjavaju. Kulijer) Istovremeno. Slike 10 Hutovo blato (Foto: D Kulijer) 21 . dok definitivno ispunjavaju i kriterijum B2. Naime. status IBA područja moguće je potvrditi za Hutovo blato i Bardaču. Kulijer) Slika 9 Ribnjaci kod Prnjavora (Foto: D. ova područja su prema BirdLife-u označena samo za kriterijum A1.

U ovom trenutku izvjesno je da kompleks Livanjsko Polje-Buško jezero ispunjava uslove za uvrštavanje na IBA listu. Pored navedenih. 21 . dok se za Boračko jezero u ovom trenutku ne može reći isto. dok za preostalih 6 novoizdvojenih područja treba uraditi dodatna istraživanja. Istovremeno. status IBA područja moguće je potvrditi za Hutovo blato i Bardaču. postoji mogućnost izdvajanja još nekih područja za IBA listu. To se prvenstveno odnosi na planinska područja koja nisu ili jesu bila predmet sporadičnih istraživanja i trenutačno dostupni podaci nisu dovoljni da bi se data područja identifikovala kao potencijalna IBA područja. Popovo) koja bi mogla biti kandidati za IBA područja. Fatničko. Međutim. Naime. neophodno je proširiti istraživanja na područjima kraških polja (Dabarsko. može se pretpostaviti da ispunjava kriterijum B2 za nominaciju IBA područja. jer izostaju kvalitetni podaci. za dato područje još uvijek nema dovoljno kvalitetnih podataka da bi se potvrdio njegov status kao IBA područja. Pored navedenih. Kotrošan) Za Boračko jezero se u ovom trenutku ne može potvrditi status IBA područja. Iako su za 10 navednih područja izdvojeni kriterijumi za njihovu nominaciju za IBA listu. Također. Uz tri područja ranije nominirana na listu IBa ukupan broj IBA područja u Bosni i Hercegovini bi se mogao povećati na 10 područja. neophodno je uraditi dodatne analize i priključiti podatke koji trenutačno nisu bili dostupni kako bi se utvrdilo da li ova područja ispunjavaju i neke druge kriterijume.Slike 11-12 Bardača (Foto: D. postoji mogućnost izdvajanja još nekih područja koja do sada nisu bila predmet ornitoloških istraživanja. Diskusija Na osnovu osmogodišnjih istraživanja izdvojeno je 7 područja koja bi mogla biti nominovana na listu IBA područja.

2008: Bosna i Hercegovina.. S. do 2006. M. M.fmoit. Sarajevo. Redžić. edukacije i dr.55% (www. Pored toga.. 2004: Ornithology and bird protection in Bosnia and Herzegovina: situation and perspectives. 2000: Important Bird Areas: Priority sites for conservation.fmoit. Barudanović. S. D. M. S. Simić. 2008: Ptice Srbije i područja od međunarodnog značaja.. Radević. godine. http://www. Kotrošan. 8).ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Izdvojena IBA područja trebalo bi obuhvatiti i zakonskom legislativom kojom bi se regulisala njihova zaštita. D. Ornitološko društvo “Naše ptice“. Cambridge. Vešović Dubak. Sarajevo. S. (BirdLife Conservation Series No.. Sarajevo.. D. (eds). potrebno je naglasiti neophodnost izrade upravljačkih planova za data područja koja bi uključila monitoring. Sarajevo. Bilten Mreže posmatrača ptica u Bosni i Hercegovini. Evans.info) do 0. 2008). plan razvoja u turističkom smislu (npr. Jovićević. Mulaomerović. BirdLife International.. Prvi izvještaj Bosne i Hercegovine za Konvenciju o biološkoj raznolikosti. na ovaj način bi se povećala i ukupna površina zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini koji od potrebnih 15% trenutačno prema različitim izvorima iznosi od 0. Puzović. A. program posmatranja ptica).. Vizi. 2007: Područja od međunarodnog značaja za boravak ptica u Crnoj Gori. Monografija CZIP br. M. F. N. Polak. Podgorica. 2 vols. I.info/ 21 .. S. 2008: Dopune i korekcije popisu ptica zabilježenih u Bosni i Hercegovini od 1888. Naše starine. Ornitološko društvo “Naše ptice“. Liga za ornitološku akciju Srbije. 1989: Predlog “Crvene liste” ugroženih ptica SR Bosne i Hercegovine.. 4(4) (u pripremi za štampu). 2000: Međunarodno pomembna občomja za ptice v Sloveniji. Matvejev. Ljubljana. Acrocephalus 25(122): 149-152. Zemlja raznolikosti... Kotrošan. Bilten Mreže posmatrača ptica u Bosni i Hercegovini. S obzirom da su u većini slučajeva IBA područja preimenovana u SPA (područja specijalne zaštite). Monografija DOPPS Št. D.. 1. A. Kotrošan. Ljubljana. Literatura Heat. J. & Habul. Beograd.. Papes. M. DOPPS.. Obratil.. 1.. D. 18-19: 227-235. 3(3): 9-38.. 2007: Popis ptica zabilježenih u Bosni I Hercegovini od 1888. S. Federalno ministarstvo okoliša i turizma.. Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore. Saveljić.. godine.67% (Redžić & al. do 2006.

there are only three IBA identified in Bosnia and Herzegovina (Hutovo blato. many of the registered species have in the meantime become exterminated or ultimately threatened. Researching. although so far based on the work of only a few domestic and foreign ornithologists and scarce bird-watchers. significant attitude toward birds and their habitats in some countries is shown through socalled IBA. and according to the BirdLife data. monitoring and protecting of birds and their habitats represent nowadays one of the most important components in the environmental protection system. Ornithological research in Bosnia and Herzegovina has 150 years long tradition.g. which is ca 7% of the Europe’s territory. Now there are 7500 areas in 170 countries marked as IBA. BirdLife has developed a system of internationally recognized areas marked as IBA (Important Bird Areas). Regretfully. out of 526 recorded species 43% of them are considered as threatened. Bardača. Bardača and Hutovo blato are at the same time RAMSAR areas. However. Therefore. birds are regarded as a significant parameter of the environmental condition. Out of 9600 extant species. The system has been established on the internationally accepted and standardized criteria selected on a scientific basis. In addition. some mountain areas). This is proved with the fact that over the last 200 years 74 bird species have become extinct. but also of other animals and plants. In addition to a series of international conventions. The System includes the assessment of condition of the threatened bird populations and significance of their habitats for the species’ protection. and the importance of these areas for the bird fauna 220 . Boračko Lake). In Europe. just a few areas have been systematically researched so far (e. In Europe. Consequently. Hutovo balto.PROPOSAL FOR NEW IBAS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Summary Birds are extremely sensitive group of animals. Bardača. 1100 of them are considered as threatened. correct identification and management of the IBAs enables not only protection of birds. there are 4000 of them. The result of their work is the list of 329 registered species.

Macedonia 10. CEPRES. and organizations from the country (Ornithological Society “Our Birds”) and abroad (e. At the same time. This would also be a way to increase the total protected area in Bosnia and Herzegovina. 221 .ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja has been known for a long time. etc. Considering the number of IBA in other European countries (e. as well as data from the same period obtained from the ornithologists and bird-watchers from the domestic scientific research institutions (The National Museum of Bosnia and Herzegovina. Boračko Lake. there is a possibility for identification of some more areas. Germany 285. EURONATUR). fishponds Saničani near Prijedor. The areas mentioned above should also get a legal regulation in terms of their protection. in Spain 391. etc.g. Croatia 23.g.. This paper has a goal to identify areas that could be marked as IBA. although scientifically valid data for the mentioned areas are still not sufficient. is not sufficiently known in an ornithological sense. and needs a revision that. On the other hand. which now occupies only ca 0. as well as the present level of knowledge of the local ornithofauna. based on scientific parameters. it can be said that only three recognized areas do not give an adequate picture of the ornithological situation. which have not yet been investigated in ornithological sense. Slovenia 14. Analysis of the collected data shows that the complex of Livanjsko Plain and Buško Lake should be included into the IBA list. potential IBA in Bosnia and Herzegovina are Mostarsko blato. Great and Lesser Tišina.).55% of B&H territory. The paper is based on the author’s own researches conducted in the period from 2000 to the present day.). Analysis and identification of new IBA habitats have been done according to IBA identification criteria prescribed by BirdLife. Data obtained from the members of the “Network of bird-watchers in Bosnia and Herzegovina” collected over the last 10 years are also included. would confirm significance of this area for birds. Pliva Lake. nor they fulfil the needs of bird protection in Bosnia and Herzegovina. Serbia 35. It is certain that in addition to the mentioned areas. Montenegro 13+7 potential. the Museum of Republika Srpska. and complex of fishponds near Prnjavor. although in the IBA list. Modrac Lake.

.

fosili Broj zaštićenih područja po kategorijama  Strogi rezervati (2)  Nacionalni parkovi (8)  Posebni rezervati (78)  Parkovi prirode (11)  Regionalni parkovi (1) 1 Dipl. Da bi se dobila jasna slika o ulozi JU.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLAJNJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA Mario Pavičić Zakonom o zaštiti prirode određeno je koje se institucije.. trebaju brinuti o zaštićenim prirodnim vrijednostima na svim razinama uprave u Republici Hrvatskoj. bave javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima. Tako je zakonom određeno da se o zaštićenim dijelovima prirode. dajemo kratak pregled o zaštiti prirode u Republici Hrvatskoj Kategorije zaštite (čl. ing. ravnatelj JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-Posavske županije 223 . a čija je zaštita ustanovljena u okviru ovlasti na nivou županija. ovisno o kategoriji zaštite. 8)  Zaštićena područja  Zaštićene svojte (vrste)  Zaštićeni minerali. sigovine.

posjećivanja. To provodi kroz 5 temeljni djelatnosti: zaštitu. održanje. Propisane mjere zaštite ugrađuju se u dokumente prostornog planiranja i planove gospodarenja. promicanje i korištenje. Cilj proglašenja nekog područja zaštićenim Osigurati trajnu i učinkovitu zaštitu svih njegovih sastavnica: rijetke flore i faune. Spomenici prirode (103)  Značajni krajobraz (70)  Park šuma (38)  Spomenici parkovne arhitekture (135)  Ukupno 9. Osigurati njihovo održivo korištenje u smislu ekološke proizvodnje. a na prijedlog Ministarstva. JU za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima osnivaju jedinice područne (regionalne) samouprave i upravljaju svim tim kategorijama zaštite. Stroge i posebne rezervate proglašava Vlada RH svojom uredbom. 224 . Županijske javne ustanove U svom svakodnevnom radu županijska javna ustanova provodi aktivnosti i djelatnosti koje čuvaju našu prirodu.5% kopnenog dijela RH Načini proglašenja pojedinih kategorija zaštite prirode Nacionalni park (8) i park prirode (11) proglašava Hrvatski sabor. vrste. ekološke sustave. kao i čitavog staništa. te ekološku mrežu. koji se nalaze na području županije ili grada. okoliš. fosila. spomenik prirode i spomenik parkovne arhitekture. minerala. turizma i edukacije. staništa. proglašava županijska skupština ili gradska skupština uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva i središnjeg tijela državne uprave. značajni krajobraz i park-šumu. Upravljanje se provodi temeljem pravilnika o unutarnjem redu koji sadrži mjere i uvjete zaštite prirode i plana upravljanja koji se donose na 10 godina samo za pojedine kategorije zaštite. očuvanje. Regionalni park.

Broj zaštićenih područja po županijama Još uvijek je nesrazmjer ekipiranosti ŽJU i obveza na terenu relativno velik te je 57 zaposlenih u ŽJU zaduženo za 385 zaštićenih područja u raznim kategorijama. a to još uvijek nije napravljeno na 95% proglašenih zaštićenih područja.5% teritorije je zaštićeno  47% obuhvaćeno ekološkom mrežom ŽJU i 48 DZZP (Državni zavodi za planiranje) dužni su napraviti planove upravljanja za 385 zaštićenih područja do kolovoza 2009.  7 terenskih vozila  11. godine. su preduvjet za izradu plana upravljanja. a samo u znatno manjem iznosu ostvaruju sredstava iz vlastitih prihoda koji su vezani uz naknade za koncesijska dopuštenja i/ili druge oblike korištenja ZP-a. Inventarizacija i monitoring. nadzornici  Administrativni referenti  Županijske javne ustanove – ŽJU  Danas sve Županije u RH imaju JU  Broj zaposlenih po pojedinim ŽJU izgleda ovako:     s 1 zaposlenim (ravnatelj) 6 – JU s 2 zaposlena 7 – JU s 3 zaposlena 1 – JU s 4 i više zaposlenih – 6 JU  Ukupan broj zaposlenih u svim ŽJU je 57 od kojih su 20 ravnatelji. Prepreke u radu ŽJU Sve ustanove ovise o financiranju iz županijskog proračuna. odnosno određivanje.. 225 .nultog’’ stanja zaštićenog područja. Nepostojanje jedinstvenog popisa djelatnosti za koje ustanove mogu izdavati koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti u ZP otežava rad JU.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Ustroj županijski javnih ustanova  Ravnatelj  Stručne službe: stručni voditelji. stručni suradnici  Nadzorna služba: Glavni nadzornik.

Djelatnost Javne ustanove na području Brodskoposavske županije Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodskoposavske županije osnovana je Odlukom o osnivanju Javne ustanove (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 10/04 i 1/05). Financiranje je u velikom nesrazmjeru s ukupnim obvezama ustanova. a danas ima 20 ŽJU i 7 lokalnih. te povezivanje s Ministarstvom kulture (standardizacija poslova. godine pod nazivom Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije. stručni ispiti. to je generalni strukturni problem nastao kao rezultat kasnog osnivanja županijskih JU. osposobljavanje kadrova. financiranje). ožujka 2005.Ministarstvo radi na pripremi pismenog tumačenja Uredbe o proglašenju Nacionalne ekološke mreže s osvrtom na modalitete financiranja i upravljanja Nacionalnom ekološkom mrežom Natura 2000. Financiranjem se uglavnom pokrivaju troškovi zaposlenika i minimalni opseg tekućeg poslovanja ustanova. Temeljem Zakona o zaštiti prirode. županije su obvezne osnovati javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima. vodno gospodarstvo. Javne ustanove na županijskoj razini nemaju zadovoljene sve preduvjete za kvalitetno upravljanje svim područjima kojima moraju upravljati. te je na temelju toga osnovana i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije. koji se očitovao i nedavnim pozitivnim izvješćem DZZP o stanju prirode u RH. čija su osnovne zadaće: praćenje i proučavanje sta- 226 . Ustanova je registrirana pri Trgovačkom sudu u Slavonskom Brodu dana 9. a činjenica je da NEM i Natura 2000 stavljaju još više obveza pred nedovoljno ekipirane ŽJU. Za unapređenje stručnoga rada bitne su međusobna komunikacija i koordinacija. U većini slučajeva formiranje ustanova je još uvijek u početnoj fazi (s obzirom na kadrovsko ekipiranje. to je jedan veliki pozitivan korak. šumarstvo. dr.) Zaključak S obzirom da su prije 4 godine postojale samo 4 ŽJU. rudarstvo) također je jedna od poteškoća u radu JU. tehničku opremljenost. Neusklađenost zakonskih propisa i preklapanje nadležnosti i upravljanja u zaštićenim područjima u sektorima gospodarenja prirodnim resursima (poljoprivreda. lov i ribolov.

organiziranje i provođenje aktivnosti promicanja zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti. priprema. pružanje stručne pomoći vlasnicima i korisnicima zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti u izvršavanju njihovih obveza prema zaštićenim prirodnim vrijednostima. očuvanja.  godišnjeg programa zaštite. održavanja. priprema i predlaganje nadležnim tijelima Županije akata o proglašenju zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti iz nadležnosti Županije. a osobito davanjem stručnih mišljenja i naputaka.  ostalih dokumenata propisanih zakonom o zaštite prirode i drugim zakonskim propisima. te provodi i prati provedbu:  plana upravljanja zaštićenim područjima kojima gospodari javna ustanova (desetogodišnji). uspostavlja i vodi informacijski sustav (GIS u pripremi Norveška vlada) praćenja stanja u zaštićenim područjima Županije. pripremanje i predlaganje nadležnim tijelima mjera zaštite zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti i nadziranje njihovog izvršavanja pred nadležnim inspekcijskim tijelima. posebno ako se ona nalaze u teritorijalnom obuhvatu dvije ili više jedinica lokalne samouprave. vodi dokumentaciju o zaštićenim područjima.) te drugih prostornih planova predlažući mjere zaštite zaštićenih područja. gospodarenja i zaštite zaštićenih područja. Javna ustanova također prati stanje u zaštićenim područjima. pokretanje postupaka nadzora i poduzimanja mjera zaštite zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti.. promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti Brodsko-posavske županije.  Godišnjeg financijskog plana javne ustanove.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja nja zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti iz nadležnosti Županije. kao i programom razvoja javne ustanove.  plana razvoja javne ustanove. Javna ustanova koordinira rad jedinica lokalne samouprave u cilju učinkovitog korištenja. i sl. 22 . briga o organizaciji pravilnog održavanja. Stručni poslovi Javna ustanova izrađuje i/ili koordinira izradu. vođenje odgovarajuće evidencije o njima i njihovom stanju temeljem stručnih elaborata.. obavljanje drugih stručnih poslova zaštite prirode iz djelokruga Županije. Djelatnost Javne ustanove se obavlja kao javna služba. kao dijela prirodne baštine Županije. sudjelovanje u izradi prostornih planova područja posebnih obilježja (regionalnog parka. zaštite i korištenja zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti.

Javna ustanova provodi i neposredni nadzor nad zaštićenim prirodnim vrijednostima. 22 . propisane Zakonom o zaštiti prirode. 61/00 i 32/02. informatičko-dokumentacijske. županijsko poglavarstvo ili upravno vijeća ustanove. 68/98. Zakona o vodama (“NN” broj 107/95). te ostalim zakonima kao što su: Zakona o prostornom uređenju (“NN” broj 30/94. Zakon o šumama i dr.Javna ustanova također obavlja analitičko-planerske. Zakona o zaštiti okoliša (“NN” broj 82/94 i 128/99). 100/04). organizacijsko-koordinacijske. nadzorne i ostale stručne poslove vezane uz djelatnost zaštite prirode. te također planira i provodi održavanje zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima upravlja. Obavlja i druge stručne poslove koje joj povjeri nadležno ministarstvo.

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM ZA NACIONALNI PARK UNA Samir Đug Nusret Drešković Sažetak Upravljanje zaštićenim područjima nije moguće. GIS-a za NP Una je razvijen na platformi ArcGIS 9. ne samo u Bosni i Hercegovini nego i šire. Prednosti korištenja GIS-a za NP Una su efikasno upravljanje nacionalnim parkom zasnovano na donošenju kvalitetnih i brzih odluka i primjenu rješenja u svakodnevnoj praksi. koji sadrži sve neophodne alate za prostornu i geostatističku analizu podataka i prediktivno modelovanje.2. Geografski informacioni sistem (GIS) zauzima posebno mjesto među ovim tehnologijama. e-mail: sdug@email. Baza podataka zajedno sa geografskim informacionim sistemom čini aplikativni program razvijen za upravljanje NP Una. Sarajevo. Ova aplikacija predstavlja jedan dinamičan i interaktivan sistem koji omogućava ažuriranje informacija i statističku obradu podataka uz vizuelni prikaz pojedinačnih odlika.com 22 . U razvoju GIS-a za NP Una korištena su tri glavna izvora podataka: klasične topografske karte. U ovom pogledu se uspostava nacionalnog parka Una može posmatrati kao izvanredna osnova za podsticanje šire upotrebe GIS-a u pomaganju razvoja shvatanja i poboljšanja našeg pristupa upravljanju zaštićenim područjima. i rezultati daljinskih istraživanja (avio ili satelitski snimci). što predstavlja osnovu za dugoročno upravljanje NP Una na uravnoteženi osnovama. sa jednim slojem za svaku kategoriju informacija. ili u najmanju ruku nije efikasno bez upotrebe modernih tehnologija baziranih na računarima i informacionoj mreži. Svaka od ovih odlika je kreirana kao pojedinačni sloj na karti. što omogućava ugradnju podataka u sveobuhvatnu GIS bazu podataka. podaci prikupljeni terenskim istraživanjima. Na ovaj 1 Prirodno-matematički fakultet Sarajevo.

prenose i vrše vizualizaciju različitih vrsta informacija koje imaju geografsku referencu (ESRI.način je moguće upotrebom otvorenog računarskog sistema izvršiti standardizaciju prikupljanja. statističke analize) sa vizualizacijom i geografske analize. analiziraju. GIS povezuje prostorne elemente (poznate i kao grafički elementi podataka ili odlike) sa koordinatnim sistemom. & Rogerson. Geografski informacioni sistem (GIS) zauzima posebno mjesto među ovim tehnologijama. ili u najmanju ruku nije efikasno. Ove odlike se mogu odvojiti u različite slojeve (teme). sačuvaju. Prilikom prostornih analiza. 1994). upravljaju. moguće je obuhvatiti veće zone i uključiti veći broj varijabli nego što je to slučaj prilikom upotrebe tradicionalnih metoda (Jones.. On integriše uobičajene operacije sa bazama podataka (npr. stručnjaka i metoda dizajniranih da efikasno prikupe. 2006). koji predstavljaju deskriptivne informacije odlika na karti. ali se generalno može reći da GIS predstavlja kompleks računarske opreme (hardver i softver). 1999). Glavna prednost koju ima GIS u odnosu na tradicionalno kartiranje i analize je mogućnost efikasne koncentracije geografskih podataka iz različitih izvora i različitih vremenskih perioda. te digitalnih info punktova i web sadržaja. te ima potencijalno vrlo značajnu ulogu u objašnjavanju određenih događaja. GIS omogućava ispitivanje i prostornih i atributnih podataka u isto vrijeme. bioloških i društvenih sistema. GIS može također čuvati atributne podatke. Diverzitet i strateški značaj zaštićenih područja. kao i njihova efikasna analiza. Postoji veliki broj definicija.2. ArcGIS 9. ali je povezana sa njima. zajedno sa vrlo različitim stopama promjena komponenti njihovih fizičkih. zaštićena područja Uvod Upravljanje zaštićenim područjima nije moguće. Također je moguće pretraživanje atributnih podataka i njihovo povezivanje sa 230 . predviđanju rezultata i planiranju strategija (Fortheringham. Ove atributne informacije se smještaju u bazu podataka koja je odvojena od grafičkih podataka. unosa obrade te pohranjivanja i ažuriranja podataka o NP Una. GIS za NP Una omogućava također i vizualizaciju prirodnih vrijednosti i odlika ovog područja u turističke svrhe u formi turističkih karata. NP Una. GIS je računarski alat razvijen za kartiranje i analizu podataka. predstavlja veliki izazov za upotrebu geografskog informacionog sistema (GIS). bez upotrebe modernih tehnologija baziranih na računarima i informacionoj mreži. podataka. Ključne riječi: Geografski informacioni sistem.

Schaller. U ovom pogledu se uspostava nacionalnog parka Una može posmatrati kao izvanredna osnova za podsticanje šire upotrebe GIS-a u pomaganju razvoja shvatanja i poboljšanja našeg pristupa upravljanju zaštićenim područjima.. Sva kartografska. nacionalnom i globalnom nivou je već shvatilo ovaj potencijal i razvija dugoročne monitoring programe u kojima GIS igra centralnu ulogu. 2005. Materijal i metode GIS-a za NP Una je razvijen na platformi ArcGIS 9. 1992). Halpin. upravljaju. te ArcScene za 3D prikaz i analizu podataka vezanih za reljef. koja potiču iz postojećeg GIS softvera i savremene ekološke teorije. a također iz ograničenja. dinamičnom regionu. infrastruktura) analiza prikupljenih podataka upotrebom ArcMap sa ekstenzijama za prostornu analizu i geostatistiku (ArcGIS Spatial Analyst i ArcGIS Geostatistical Analyst). Brzeziecki et al. 1994). Prema tome. zemljišni pokrov.topo karte 1:25000. Ciljevi su bilježenje osnovnih informacija o stanju zaštićenih područja. Willison et al. analitička i sintetska obrada podataka vršena je navedenim tehnologijama.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja prostornim podacima. Metodologija izrade GIS-a za NP Una podrazumjeva nekoliko koraka: 1. katastarske podloge. što omogućava korisnicima da sakupljaju. 231 2. koja su izvedena iz posebnih karakteristika ekosistema i podataka koji su prikupljeni u ovim kompleksnom. 1994.2 koji sadrži sve neophodne alate za prostornu i geostatističku analizu podataka i prediktivno modeliranje. kao i evaluacija budućih scenarija koji su izvedeni iz interakcije biofizičkih i društvenih procesa.. Nekoliko organizacija na regionalnom. Upotreba GIS-a u nacionalnom parku Una zahtijeva neka specijalna razmatranja. GIS može kombinovati geografske i druge tipove podataka radi kreiranja karata i izvještaja. 1994. Posljednjih godina sve više raste zabrinutost za degradaciju prirodnih ekosistema. satelitski snimci IRS i digitalni model terena (DEM). riječna mreža. i vektorski – geološka podloga. 1994. vegetacija. obično putem simulacijskih modela (Đug. razvoj sveobuhvatne GIS baze podataka koja će sadržavati teme neophodne za uspješno upravljanje (rasterski . i interpretiraju informacije bazirane na lokaciji na jedan planski i sistematičan način. ne samo u Bosni i Hercegovini nego i šire. . tipovi tla. što znači da pitanja vezana za zaštićena područja postepeno pronalaze svoje mjesto na ekološkoj i političkoj agendi (Delbaere & Gulinck.

integracija podataka u jedinstveni GIS sistem i razvoj aplikacije. GIS se koristi na oba načina. Prema tome. (1994). nego i vizualnih resursa. U velikom broju slučajeva. i drugo. U ovim oblastima GIS se koristi na dva glavna načina: prvo. i rezultati daljinskih istraživanja (avio ili satelitski snimci). U razvoju GIS-a za NP Una korištena su tri glavna izvora podataka: klasične topografske karte. Pod ovim uslovima. Kao što je to nedavno pokazao Haslett (1994) koristeći fraktalne analize Berchtesgaden GIS-a (Ashdown & Schaller. zaštićena područja su najkompleksniji prostori. Na ovaj način se mogu prikazati trenutna stanja zaštićenih područja i efekti budućih razvojnih planova. Jedan od značajnih potencijala GIS-a je upotreba tri dimenzije i grafičkih mogućnosti za izradu inventura ne samo biofizičkih i kulturnih resursa. ekstrapolacija može biti vrlo problematična. kulturna i ekonomska pitanja koja uključuju. na primjer. biodiverzitet. kao što su opisali Paracchini i Folving (1994) i Walsh et al. od kojih svaki ima rastući stepen izazova kojeg nameću problemi koji proizilaze iz heterogenosti. 232 . U okviru NP Una GIS aplikacija odražava najznačajnija ekološke. uključuju tehnike prepklapanja. Podaci za gotovo sve aspekte prirodnih ekosistema su vrlo heterogeni u dužini i frekvenciji bilježenja. Većina problema koji oteževaju primjenu GIS-a u zaštićenim područjima se odnosi na kvalitet dostupnih podataka i njihovu podesnost za upotrebu u GIS-u. a rizik od neprecizne ekstrapolacije raste sa brojem varijabli i kompleksnosti okoliša. procjenu uticaja na okoliš. GIS može predstavljati vrijednu tehnologiju za opisivanje. Zaključak koji se može izvući iz ovih podataka je da upotreba GIS-a mora uključiti svjesnost o ograničenjima ne samo dostupnih podataka. 1990). kao mehanizam za analiziranje. kao alat koji pomaže u inventuri resursa i integraciji podataka. itd. prostornom pokriću i dostupnosti. nego i shvatanje ekoloških procesa i tehnologija koje se koriste. 1990). šumarstvo. proces modeliranja i ekstrapolaciju.3. analizu i evaluaciju. turizam. Tri primjera pitanja podataka. Ovi snimci se obično koriste za obezbjeđivanje osnovne klasifikacije i inventure načina upotrebe zemljišta. modeliranje i predviđanja koji pomaže donosiocima odluka (McKendry & Eastman. čak i za lokacije sa pouzdanim podacima. podaci prikupljeni terenskim istraživanjima. Za potrebe razvoja GIS-a za NP Una su uspješno korišteni svi navedeni izvori podataka. Ovo može biti vrlo riskantno bez dubokog shvatanja međusobnih odnosa varijabli uključenih u ekstrapolaciju. za svaki fenomen. Ekstrapolacija je jedna od aktivnosti za koju se GIS često promoviše i koristi.

upravljanje i integraciju podataka.). Baza podataka i serija karata koji dopunjavaju i/ili ilustriraju osnovne informacije o istraživanom području uključuju: Fizičke (osnovne karte):  topografska osnova (nadmorska visina. GIS se može posmatrati kao sistemi koji su vrijedni ne samo za bilježenje. 233 .ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Iz ovih primjera se može vidjeti da je najveći i najinteresantniji izazov za upravljanje zaštićenim područjem upotreba GIS tehnologije u istraživanjima: traženje odgovora na pitanja tipa “šta ako”. Prema tome.).  hidrološka osnova (vodotoci. Upotreba geografskog informacionog sistema za sugerisanje budućnosti zaštićenih područja zahtijeva uključivanje neophodnog spektra varijabli na podesnoj prostornoj skali i detaljno shvatanje njihovih interakcija. Uspostava efikasnog sistema upravljanja uz upotrebu GIS-a zahtjeva široki spektar podataka o ekološkim uslovima istraživanog područja. nego i za generisanje ideja i istraživanje odnosa. Za pružanje odgovora na ova pitanja GIS može pružiti široki spektar modova za analize.  staništa životinjskih vrsta (terestrična i akvatična). i sl. i sl. modeliranje i predviđanje. ekspozicije. Iako je inventura resursa neophodan prvi korak. staze.  zemljišni pokrov (CORINE land cover). i sl.). za većinu pitanja na koje naučnici i stručnjaci traže odgovor ne postoje podaci ni adekvatne teorije.  geološka osnova. najveći potencijal GIS tehnologije je upotreba povezivanja podataka sa modelima koji omogućavaju predviđanje i objašnjavanje. Međutim. Infrastruktura:  saobraćajna infrastruktura (objekti. nagibi.  klimatska osnova. kao i znanjem stručnjaka. jezero. Biološke:  tipovi vegetacije i biljne zajednice. putevi.  administrativna infrastruktura Rezultati i diskusija Setovi GIS podataka koji su korišteni razvoju GIS-a za NP Una su prikazani u Tabeli 1. kao što su: koje će biti ekonomske i kulturne posljedice određenih poljoprivrednih/turističkih aktivnosti ili koje su potencijalne implikacije dugoročnih promjena u okolišu.

te katastarskih planova Analiza senzitivnih zona je izvršena prepokrivanjem zona sa visokim biodiverzitetom i zona pod intenzivnim uticajem čovjeka Definisanje zona zaštite u NP je izvršena na osnovu geostatitisčke analize postojećih slojeva Tip odlike Raster Skala izvora/rezolucija 10 metara Hidrologija Poligon Linija Poligon Poligon 1:25000 Geologija 3d model terena 1:100000 1:25000 Nagibi terena Ekspozicije terena Vegetacija Grid Grid Poligon 1:25000 1:25000 1:25000 Biodiverzitet Poligon 1:25000 Infrastruktura Poligon. distribuciji i statusu pojedinih odlika su ugrađene u bazu podataka koja je povezana sa odlikama u GIS slojevima. izvori. objekti i zone uneseni na osnovu satelitskih I zračnih snimaka. Informacije o kvantitetu. linija. 234 . tačka Poligon 1:10000 Senzitivne zone 1:25000 Zone u NP Poligon 1:25000 Ovi podaci su opisani i dokumentovani za vrijeme terenskih istraživanja. Ona sadrži niz podataka o abiotičkoj i biotičkoj komponenti NP Una. privremeni i stalni vodotoci) sa topografske karte 1:25000 Tipovi geološke podloge sa Geološke karte 1:100000 Digitalni model terena je izrađen na osnovu postojećih TK 1:25000 i digitalizacijom izohipsi sa ekvidistancom od 20 m Karta nagiba terena je izrađena na osnovu analize površina 3d modela Karta nagiba terena je izrađena na osnovu analize površina 3d modela Lokacije za vegetaciju su unesene na osnovu rezultata terenskih istraživanja i CORINE land cover podataka Analiza zona sa visokim stepenom biodiverziteta je vršena na osnovu podataka o vegetaciji sadržanim u geobazi podataka Saobraćajnice.Tabela 1 Setovi GIS podataka GIS set podataka Položaj Opis Položaj NP Una je izrađen na osnovu satelitskih snimaka sa IRSS i TK 1:25000 Svi vodotoci i stajaće vode (jezera. Njihove prostorne komponente su uključene u GIS bazu podataka koja je urađena u MS Access programskom paketu.

trendovima i pritiscima omogućavaju razvoj podesnog modela za upravljanje NP Una. redukcija ili umanjenje pritiska i/ili ekoloških šteta uz istovremeni razvoj ZP Una. itd.. Preciznost je stepen kojim informacije na karti ili u digitalnoj bazi podataka odstupaju od stvarnih vrijednosti. što indicira “promjene u stanju okoliša” (npr. promjene u nivou polutanata. itd. što se vrši kroz modifikovani sistem “uticaj pritisak . brojnosti određenih vrsta.reakcija sistema”. kao što su Eurostat. Ljudske aktivnosti predstavljaju “pritisak na okoliš” (kao što su način upotrebe zemljišta. turizam. Baza podataka zajedno sa geografskim informacionim sistemom čini aplikativni program razvijen za upravljanje NP Una. Ovaj model su usvojile kao najpodesniji način za strukturisanje informacija o okolišu brojne međunarodne organizacije i tijela koja se bave ovom problematikom. Ova aplikacija predstavlja jedan dinamičan i interaktivan sistem koji omogućava ažuriranje informacija i statističku obradu podataka uz vizuelni prikaz pojedinačnih odlika. Značajne informacije o fizičkim i biološkim karakteristikama istraživanog područja uključuju:  kvantitet (površine). i on uključuje:  Uzročnike. koji rezultiraju  Pritiskom na okoliš kao što je zagađenje ili izmjena staništa. Ovo pitanje je povezano sa kvalitetom podataka i greškama koje se mogu sadržavati u bazi podataka ili na karti.stanje . Svaka od ovih odlika je kreirana kao pojedinačni sloj na karti..  status (rijetke i ugrožene vrste.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Analize koje se vrše upotrebom GIS-a (npr. što omogućava ugradnju podataka u sveobuhvatnu GIS bazu podataka.)  pristisci (postojeći pritisci na ekosisteme) Informacije o statusu. The European Environment Agency (EEA). “Odgovor” na promjene u pritisku ili stanju predstavlja donošenje odgovarajućih mjera i programa ili aktivnosti čiji je cilj prevencija. na primjer. i OECD. raznolikosti staništa.  distribuciju (prostorna distribucija). turističke aktivnosti). razdvajanje ili izračunavanje površina) se izvode sa numeričkom preciznošću koja ovisi o prikupljenim podacima koji su pohranjeni u sistemu. koji mijenjaju  Stanje okoliša što opet ima 235 .). Ovdje spada. sječa. prepokrivanje. kao što su prekomjerna ispaša. kombinovanje. sa jednim slojem za svaku kategoriju informacija. veliki broj zemalja EU i internacionalnih organizacija koje se bave informacijama o okolišu. Ovaj model je poslužio za analizu ekoloških problema.

unosa obrade te pohranjivanja i ažuriranja podataka o NP Una. Gulinck. te digitalnih info punktova i web sadržaja. Na slici 1 su prikazani pojedini tematski slojevi izrađeni za GIS NP Una. Delbaere. Gulinck. tipovi tla. H. GIS za NP Una omogućava također i vizualizaciju prirodnih vrijednosti i odlika ovog područja u turističke svrhe u formi turističkih karata. (1994) Potential impacts of changing climate on vegetation cover of Switzerland: a simulation experiment using GIS technology. Na ovaj način je moguće upotrebom otvorenog računarskog sistema izvršiti standardizaciju prikupljanja.. (1994) A review of landscape ecological research with specific interest to ladscape ecological mapping. Slika 1 Primjer GIS tematskih karata za NP Una (nagibi i ekspozicije terena. & Schaller. B. B. Literatura Ashdown. Mab-Mitteilungen 34.. M. H.. Uticaj na stabilnost i funkcije ekosistema. Bonn. B. F. hidrografska mreža) Zaključak Prednosti korištenja GIS-a za NP Una su efikasno upravljanje nacionalnim parkom zasnovano na donošenju kvalitetnih i brzih odluka i primjeni rješenja u svakodnevnoj praksi što predstavlja osnovu za dugoročno upravljanje NP Una na uravnoteženi osnovama. Wildi. ecosystem research and environmental monitoring. O. Iz: Delbaere. Kienast. (1990) Geographic information systems and their apllication in MABprojects. generišući potrebu za  Odgovorima putem donošenja i provođenja odgovarajućih mjera. (eds) Remote Sensing in Land- 236 . German National Committee for the UNESCO Man and the Biosphere (MAB) Programme. J. In: Mountain regions and GIS. Brzeziecki.

In: McKendry. D. (1999) Geographical Information Systems and Computer Cartography. S. Office for Official Publications of the European Communities. S. Redlands. Technical Issues in Geographic Information Systems. P. J. 3-27. Halpin. (1994) Spatial Analysis and GIS.. P. (1994) Land use classification and regional planning in Val Malenco (Italian Alps): a study on the integration of remotely-sensed data and digital terrain models for thematic mapping. Bian. E. ESRI (2006) ArcGIS 9. (1994) Form and pattern in the alpine environment: an integrated approach to spatial analysis and modelling in Glacier National Park. Vol. (1994) Community structure and the fractal dimensions of mountain habitats.. A. Brown. & Folving. Worcester. E. L.. Journal of Theoretical Biology.. Mountain environments and Geographic Information System. J. J.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja scape Ecological Mapping. (1990) Applications in forestry – review paper. B. Germany.) Applications in forestry. J. Amsterdam. McKendry. S. Haslett. Butler. 2. R. R. (2005) Diverzitet i konzervacija vegetacije subalpinskog pojasa planine Vranice. J. Shaller. et al. Taylor and Francis. Taylor & Francis. Using ArcGIS desktop. Đug. ESRI.. Mountain regions and GIS. Explorations in geographic information systems technology. USA. H. M. R. In: Mountain regions and GIS. G. Ml. pp. & Eastman. London. Clark University. (1994) GIS and ecosystem models as tools for watershed management and ecological balancing in high mountain areas: the example of ecosystem research in the Berchtesgaden area. Elsevier Science Publishers. J. (1994) A GIS analysis of the potential impacts of climate change on mountain ecosystems and protected areas. L.: IDRISI Project. Univerzitet u Sarajevu. Walsh. In: Mountain regions and GIS. USA. J. Jones. A. Rogerson. 23 . Willison.. D. S. Doktorska teza. Paracchini. Longman. Mass. C. (Eds. Fortheringham. (1992) Science and management of protected areas.

ArcGIS 9. data obtained in the field investigations. and the results of remote sensing (aerial and satellite imagery). Database together with GIS makes application developed for management in NP Una. NP Una. with one layer for each category of information which enables input of data in a comprehensive GIS database. GIS for NP Una has been developed on the ArcGIS 9. or at least it is not efficient. From this standpoint. Advantages of use of GIS in NP Una are more efficient management with national park based on the adoption of high quality and fast decissions and implementation of solutions in daily practice. Key words: Geographic Information System. not only in Bosnia and Herzegovina.GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM FOR NATIONAL PARK UNA Summary Protected area management is not possible. without use of modern technologies based on computers and informational network. establishment of National park Una could be seen as an excellent foundation for promotion of wider GIS utilisation in assistance of development of understanding and improvement of our approach to the protected area management. as well. which is a basis for long-term sustainable management in NP Una.2. GIS for NP Una enables also visualisation of natural values and ammenities of this area for touristic purposes in the form of tourist maps. is possible to standardise process of data gathering. processing and storing thanks to an open source computer system for NP Una. digital info points and web site.2 platform which includes all necessary tools for spatial and geostatistical data analysis and predictive modelling. but in the region. Geographic Information System (GIS) has a special position among these technologies. protected areas 23 . In this way. Three main sources of data have been used in the development of GIS for NP Una: classic topographical maps. This application represents a dynamic and interactive system which enables update of information and statistical data analysis with visualisation of certain features. Each of these features has been created as a single map layer.

hrvatski arhitekti i urbanisti su jedan od svojih najkvalitetnijih časopisa popularno 1 Dipl. arhitekture 23 . koju baštini i prenosi kao svoje kulturno naslijeđe potomcima – oplemenjenu ili obezvrijeđenu. mislimo na čovjeka koji ima svoju istoriju. Cijeneći ovu činjenicu i spoznaju sveopšte prirodne međuovisnosti. Uvod Uređenje prostora u našem društvu još nije dobilo ulogu koju ima u većini zemalja savremenog i razvijenog svijeta. a rjeđe za eksploataciju i korištenje raspoloživih dobara u prostoru koji nas okružuje. izražava kao prostorno planiranje. ing. ne samo životnu sredinu. koji su habitat svega živog svijeta i čovjeka kao njegovog dijela i kojemu je Svevišnji Bog namijenio ulogu namjesnika i upravitelja na Zemlji. Zbog tog shvatanja. istorijsku. a još češće kao urbanističko i arhitektonsko oblikovanje prostora. uređenje prostora se. nego čovjekovu. Kada kažemo čovjeka. time i sredinu za koju je dugogodišnjim življenjem vezan. u suštini. jer se naš pristup uređenju prostora najčešće ostvaruje kao korištenje prostora za određenu namjenu i razmještaj aktivnosti. riječ je o odnosu čovjeka i prostora sa svim prirodnim i stvorenim fondovima i resursima. A ustvari.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja PROSTORNO PLANIRANJE KAO INSTRUMENT SPRJEČAVANJA KONFLIKATA I SMANJENJA PRITISAKA UNUTAR ZAŠTIĆENIH PODRUČJA Muhamed Ibrahmpašić .

to postaje prostor eksploatacije i korištenja. prirodi i porijeklu religiozna. Prostor. prirodna i stvorena dobra nisu data samo nama i ovom vremenu. koju može spoznati i svrsishodno koristiti samo permanentnim proučavanjem i ugrađivanjem sebe u njene temelje i tokove.  Razvojnosti – jer čovjek danas mora nastavljati stvaranje prirode i istorije iz prošlosti i mora obezbijediti vrijednu reprodukciju života. a u problematiku zaštite rije240 . koji treba da počiva na koncepciji i principima:  Cjelovitosti – jer prostorno uređenje podrazumijeva cjelinu prostora i cjelinu razvoja. unutar prostora kojeg smo pozajmili od svoje djece – drugim riječima.nazvali “Čovjek i prostor“ i u njemu obrađuju sve teme koje se tiču odnosa čovjeka i prostora. Samo cijelo (ili cjelina više cjelina) – može opstati. mislim da će i ova konferencija biti naš doprinos pokušaju da izgradimo sopstvena pravila ponašanja. odnosno kolijevka reprodukcije života. kao i sadržaj. a zabrana je u svojoj osnovi. zakone i moral. moraju biti rezultat valorizacije prostora i izvornih potreba čovjeka i moraju biti rezultat neeksploatatorske prirode razvoja. Ovaj princip se može objasniti teorijom skupova u matematici. Od najranijih dana svog namjesništva na Zemlji čovjek je upućen na stalnu interakciju sa prirodom u svojoj borbi za opstanak i želji da zavlada svim blagodatima i surovostima prirode. čovjekom i njegovom istorijom. U tom cilju. 2. koji će biti u trajnoj funkciji očuvanja i unapređenja stanja u okolišu i prirodi sa čvrstim opredjeljenjem za održanje datog nam života i života još nerođenih. Prostorno planiranje i održivi razvoj zaštićenih područja Zanimanje za prostor Unsko-sanskog kantona na kojemu je zamišljeno utemeljenje Nacionalnog parka Una nije novog datuma. kao “unija više skupova“  Izvornosti – jer procesi proizvodnje i naseljavanja. Kako se moral rodio iz zabrane i ostao je zabrana sve do danas. prostora i dobara u budućnosti. to je moralan čovjek i njegovo ponašanje uvijek uslovljeno restriktivnim i prohibitivnim principima u odnosu na animalne nagone njegove prirode. u funkciji održivog razvoja. oblici i dimenzije uređenja prostora. u zavisnosti od odnosa koji u društvu vladaju i morala na kojem jedno društvo počiva. već su se razvili sa prirodom. U tom kontekstu i zbog uočene suštine.

naročito drvne i prehrambene. a samo godinu dana poslije toga. a istovremeno njihova uloga treba biti i aktivna u smislu da se ne smije shvatiti previše i intenzivno razvojnom. konačno su Vladi Federacije BiH upućeni svi relevantni dokumenti na razmatranje. kada je preko četrdeset autora dalo naučni doprinos o vrijednostima Une. razvoja industrije. 2000. mora biti očuvanje izvornosti prirode sa svim njenim obilježjima. nego pomirujućom sa prirodnom sredinom i njenim izrazitim prirodnim značajem. Prvi skup posvećen tim pitanjima održan je davne 1985. pokojnom Bošku Marjanoviću. Na tim skupovima razmatrani su različiti aspekti razvoja ovoga prostora i konflikti između zahtjeva za zaštitom tla i vode. nego je to optimalni razmještaj stanovništva i djelatnosti u prostoru 241 . Istina. uređenja i održanja područja Mora se naglasiti da je uloga prostornih planova zaštićenih područja. prihvatajući svekolike ustupke koji mogu doprinijeti poboljšanju stanja i povećanju kvaliteta prirodne sredine i njene izvornosti. Ipak. organizovana je naučna tribina pod nazivom “Sedra rijeke Une i Una bez sedre“. lavinu oko utemeljenja Nacionalnog parka na Uni pokrenuo je skup “Valorizacija prirodnih i društvenih vrijednosti sliva rijeke Une“. biološkom i pejsažnom raznolikošću. osnovni cilj prostornih planova područja posebnih obilježja koja imaju izrazit prirodni značaj.. prvenstveno restriktivna. naročito o biološkoj raznolikosti u slivu rijeke Une i jedinstvenom radu “Unskih smaragda“ i njihovom osnivaču. Zbog toga. opet zahvaljujući “Unskim smaragdima“. godine. moraju biti u funkciji unaprjeđenja prirodne i čovjekove sredine. Sve mjere za provođenje plana i plan kao akcija. kod metodologije i ciljeva izrade ostalih prostornih planova. koje su poznate kao izvor onečišćenja. u kojoj su učestvovali naučnici iz Bosne i Hercegovine i susjedne Hrvatske. u Cazinu je održan tematski skup o “Savremenim tehnologijama prečišćavanja otpadnih voda i zaštiti rijeke Une. pod nazivom “Prostorno uređenje i zaštita rijeka Une i Sane“.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja ke Une uključeni su naučnici koji se bave proučavanjem okoliša iz obje bivše republike. Nakon ovog skupa. također u Bihaću. godine. Prostorni planovi zaštićenih područja koja imaju izrazit prirodni značaj i pripadaju skupini područja posebnih obilježja i kao takvi su jedan od temeljnih instrumenata zaštite. sa prijedlogom pokretanja postupka uspostave NP UNA i pripreme dokumenata za konačnu valorizaciju prirodnih vrijednosti i mogućnosti trajne zaštite sliva rijeke Une kao područja posebnih obilježja. I konačno. održan u Bihaću 1991. Sane i Korane“. izgledom i ambijentom. danas samostalne države. definisanje osnovnih ciljeva ne podrazumijeva prvenstvenu zaštitu ili je ona samo jedan od ciljeva.

koji prestavlja novu filozofiju razvoja u svijetu i koja pokazuje najviše rezultata. da koriste oskudna proizvodna sredstva koja bi se mogla koristiti u alternativne svrhe. Ovo iz razloga jer se ekonomija razvija na račun prirodne sredine i njenih dobara. gospodarstvo. uz upotrebu novca ili bez njega. To je orijentacija na održivi razvoj. a prirodna sredina je često ograničenje razvoju ekonomije. Principi i načela na kojima bi se temeljilo prostorno planiranje zasnovano na konceptu održivog razvoja. Svijet danas traži izlaz iz konfliktne situacije i u tom pravcu iznalazi različite puteve u uspostavljanju koegzistencije između ekonomije i prirodne sredine. zavisno od rasprostranjenosti i položaja utvrđenih materijalnih dobara i infrastrukture u prostoru. ova konfliktnost je manje izražena u zemljama sa većim stepenom društveno-ekonomskog razvoja i obratno. sadašnje i buduće.“ B. Gledajući u cjelini. već na uzajamnoj koegzistenciji  Na uvažavanju zakona i spoznaje o oskudnosti komponenti prirodne sredine  Na utvrđenoj politici prirodnih resursa i strategiji upravljanja njima . U pravilu. mogu se iskazati u sljedećem:  Na razvijanju društvene sposobnosti za prihvatanje filozofije i prakse održivog razvoja  Na shvatanju da se odnos ekonomije i ekologije u našem budućem razvoju ne bi smio zasnivati na principu međusobne borbe. Sarajevo 1998.Dokument o politici koncesija  Na istinskom opredjeljenju da se prirodna sredina sačuva u svojoj integralnoj raznolikosti  Na ekonomskom vrednovanju komponenti prirodne sredine i kontroli djelovanje tržišta na proces njene valorizacije 242 . ali u suštini i u kontekstu održivog razvoja: “Ekonomija je proučavanje načina na koji se ljudi i društvo opredjeljuju. da u određenom vremenu proizvedu razna dobra i da ih raspodijele za potrebe potrošnje. na pojedince i grupe. Ekonomija i ekologija – održivi razvoj. odnos čovjeka i prostora se u svijetu izražava kroz sve učestaliji konflikt interesa između ekspanzivne ekonomije i prirodne sredine. Golić.koji omogućuju policentričan razvoj gradskog i vangradskog područja. Terminom “ekonomija“ najčešće označavamo gazdinstvo.

prirodoslovna. prostorno planiranje i održivi razvoj moraju počivati na principima cjelovitosti. parkovi prirode. U tom cilju. kulturna i estetska funkcija) i funkcija koje određuju način i uslove korištenja prostora (kao što je obrazovna. prostornim planerima data mogućnost zoniranja nacionalnih parkova i zaštićenih područja uopće. Konvencija u Bantu i IUCN metodologija i kategorizacija prostora unutar zaštičenih područja. IUCN kategorizacija nije uvijek dosljedno primjenjivana u našoj i stranoj praksi. izvornosti i razvojnosti. zaštićeni prostori ili područja posebnih obilježja. Primjeri Prostornog plana Nacionalng parka “Plitvička jezera“ i njegovih autora . naučnoistraživačka. Može se reći da su načela zoniranja bila vrlo jednostavna i ograničavala su se na osnovnu podjelu područja unutar nacionalnih parkova . u suštini suprotne orijentacije i funkcije nacionalnog parka. godine. unutar kojih su se razlikovala područja izrazitih i posebnih rezervata. prostorni plan treba i mora. osnovni i najbitniji element prostornog plana područja posebnih obilježja je “plan zona“ ili “ZONING PLAN“. tehničkih. zaštićeni krajolici i spomen područja većih površina). Prostorni planeri u bivšoj Jugoslaviji primjenjivali su metode zoniranja bar 10 godina prije konvencije u Bantu. 243 . Mnogi smatraju da je tek nakon konvencije IUCN u Bantu 1972. Složenost funkcija nacionalnog parka koje određuju zaštitu (kao što je naučna. ocjeni mogućnosti i specifičnosti sopstvenog razvoja i procjeni ugroženosti prostora postojećim i planiranim sadržajima i funkcijama.uže i šire zaštićeno područje. predstavljaju osnovne razloge zbog kojih je neophodno raditi prostorni plan. Zbog vrlo precizne kategorizacije prostora. je kasnije samo detaljnije terminološki definirala nazive zona zaštite. rekreacijska i turistička. Prostorni plan za nacionalni park je zasigurno najsloženiji razvojni prostorno-planski dokument između svih prostornih planova zaštićenih prirodnih područja. ali i integrisati u jedinstvenu koncepciju – nakon sveobuhvatne valorizacije prostora i ocjene njegove cjelovitosti. te druge komplementarne funkcije korištenja prostora). naseljenih područja.Ante Marinović-Uzelac sa saradnicima. To nije sasvim tačno. izvornosti i razvojnosti i predložiti održivo rješenje korištenja i upravljanja ukupnim zaštićenim područjem. treba da imaju prostorne planove posebnih obilježja (nacionalni parkovi. turističkih i rekreacijskih zona. odnosno multidisciplinarnoj valorizaciji postojećeg stanja. u prvom redu uskladiti. park-šume većih površina. Ove. prometnih i i druga područja posebne namjene. Kako smo naglasili. odgojna.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Prema važećem zakonodavstvu i klasifikacijama.

zona usmjerene zaštite nije jer se ne može tu dozvoliti. 1976. -1977. zona divljine jezera nisu. bilo je očigledno da su jezera s vodopadima u Nacionalnom parku Plitvička jezera njegov najvrijedniji dio koji je i utemeljen baš zbog tih neponovljivih jezera i njihovih sedrenih barijera. slapova i vodotokova? Tada je zaključeno da stroga prirodna zona Plitvička jezera ne mogu biti radi posjete turista. iako ima i niz drugih prirodnih vrijednosti i rijetkosti. odnosno više nisu i to nije ni bila njihova osnovna karakteristika i namjena.  Planiranje prostora. Ovo naglašavamo iz istih razloga. a prilikom izrade Prostornog plana Plitvička Jezera. između ostalog i na načelima:  Usaglašenosti interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja od značaja za razvoj općine. Zato ozbiljno i sveobuhvatno prostorno planiranje. potrebe i načina zoniranja i kategorizacije unutar Nacionalnog parka Una. koja je predložena i prihvaćena Studijom izvodivosti NP UNA. lokalne zajednice i šire. a zonom rekreacije se isto tako ne mogu smatrati. podrazumijevaju plansko upravljanje. 2. ali neadekvatan kao rezultat. korištenje zemljišta i zaštitu prostora kao osobito vrijednog i ograničenog dobra. postavilo se pitanje: u koju kategoriju svrstati sistem Plitvičkih jezera.Nakon prihvatanja konvencije IUCN i prihvatanja usvojene kategorizacije. korištenje zemljišta i zaštita prostora osigurava se provedbom planskih dokumenata zasnovanim na cjelovitom pristupu planskom uređenju prostora i na načelima održivog razvoja. treba da se zasniva. Iz navedenih razloga i postavljenih ciljeva proizilaze i osnovna načela planiranja unutar zaštićenih područja:  Prostorno planiranje i urbanizam. Javnosti i slobodnog pristupa podacima i dokumentima od značaja za planiranje  Planiranje bez definisanih načela se svodi na rutinski posao.  Plansko upravljanje. intervenisano uređenje prirode. u skladu sa našim Zakonom. S druge strane. koji može biti korektan kao postupak. godine. osim ako rekreacijom u prirodi ne shvatamo samo šetnju. 3. koja se primjenjuju u našoj društvenoj i planerskoj praksi. a to su: 1. niti ima smisla. Plan je prostorni izraz razvoja društva Planiranje za čovjeka sa čovjekom Planiranje je razvojni proces 244 . pored već navedenih i zakonom definisanih načela mora biti utemeljeno i na više opšteprihvaćenih načela. u suštini.

Vanjski uzročnici su: a. U slučaju NP UNA vanjski uzročnici su razvojni i prostorni planovi susjedne Republike Hrvatske koja je svojim Prostornim planom kontaktni prostor na lijevoj obali rijeke Une definisala manjim stepenom zaštite. 6. 9. 245 . energetskih objekata i sl. d. c. namjeni i zoniranju prostora. Razvojni parametri prostornih planova višeg reda i razvojni planovi susjednih zemalja. u definisanju ciljeva izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja “Sliv rijeke Une“ i projektnog zadatka za izradu Plana. Prostorni plan FBiH i Prostorni plan USK-a nisu još doneseni. Integralnost planiranja u prostoru Kontinuitet planiranja u vremenu Prostorni plan je plan društvene akcije Plan je društveni dogovor i zato je i normativni akt Plan je akt akcije Planiranje prostora je istraživanje Iz svih navedenih razloga Federalno ministarstvo prostornog uređenja Sarajevo je.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja 4. što omogućuje veće intervencije u tom prostoru i liberalniji pristup u definisanju ograničenja. Ovaj konflikt je izraženiji kada se zna da se ukupno slivno područje rijeke Une nalazi u Hrvatskoj. naglasak dalo na ocjenu prirodnih uvjeta i izradu studije ranjivosti prostora. ta opredjeljenja korespondiraju sa razlozima i ciljevima osnivanja NP UNA. 5. a njima se definišu polazna i osnovna opredjeljenja razvoja šire regije. Geosaobraćajni položaj – položaj tranzitnih i turističkih tokova koji gravitiraju nacionalnom parku. za sada. 8. Međusobne uslovljenosti razvoja nacionalnog parka i društveno-političkih zajednica na čijoj teritoriji se nalazi park. Konflikti i pritisci unutar zaštićenog područja NP Una Uzročnici koji djeluju na prostor nacionalnih parkova i izazivaju konflikte u njima mogu se podijeliti na vanjske i unutrašnje uzročnike. 3. b. 7. Istina. kako bi zoniranje unutar šireg prostora bilo utemeljeno na ocjeni mogućnosti korištenja prostora i ostvarenju osnovnih funkcija NP Una. Granski planovi višeg reda – u prvom redu planovi krupne infrastrukture – magistralne i regionalne saobraćajne mreže.

RO Energoinženjering. preko Ripča do Bihaća). koje prolaze kroz samo jezgro NP UNA. sveobuhvatnih i sukcesivnih istraživanja specifičnosti ovog kraškog područja. Unutrašnji uzročnici su:  Izgrađena naselja i privredne djelatnosti unutar granica nacionalnih parkova.408 Kulen vakuf . Istina. koja je utvrđena Studijom o mogućnosti izgradnje HE Rmanj manastira na rijeci Unac. odnosnoi izravnavanje vodostaja visokih i srednjih voda Une tokom cijele godine. Zato se na tom prostoru trenutno uglavnom ne javljaju takve neusklađenosti i konflikti u njegovom korištenju koji bi zahtijevali hitne i značajne zahvate i mjere (izuzev nekontrolisane urbanizacije uz Unu u najnizvodnijem dijelu područja. centralnih motiva atrakcije i prirodnih vrijednosti unutar Nacionalnog parka u odnosu na pristupne pravce i naseljena mjesta. 246 . Povoljne okonosti su vezane za hidrogeologiju kanjona Unca i vodoneodrživost tog kraškog područja za eventualne hidroakumulacije. ovaj objekat ne bi imao prvenstveno elektroprivredni nego vodoprivredni značaj. Povoljno rješenje za izgradnju pregradnog praga i hidroakumulacije na rijeci Unac se može naći uzvodnije od Drvara na lokaciji Mokronoge. ekonomski i infrastrukturno nerazvijen (izuzetak je jedino saobraćajna infrastruktura. U nacionalnom parku Una to je položaj Unske pruge i regionalne ceste R.  Vlasništvo nad zemljištem i ubrzan promet nekretninama  Položaj temeljnih fenomena. koju je 1986. koja je međutim slabo iskorištena i koju je neophodno modernizovati).Martin brod. pa čak i u kontaktnim ili pufer zonama. konflikti i rizici Prostor budućeg NP Una slabo je naseljen (trenutno živi oko 4. jer bi tako stvorena manja hidroakumulacija bila dovoljna za regulisanje. Zaključci i preporuke te studije ukazuju na veoma veliki rizik ulaska u eventualne investicije bez prethodnih dugogodišnjih. kao i izgrađena stambena strukturu – aglomeracija u Martin Brodu. od Lohova. OOUR Hidroinženjering. godinu). Zatečene i očekivane neusklađenosti.U našem slučaju jedan od najozbiljnijih vanjskih uzročnika eventualnih konflikata su najavljeni planovi i namjere izgradnje HE Rmanj i eventualne tendencije za proširenje eksploatacionog polja rudnika gipsa u Kulen Vakufu unutar granica NP Una.000 stanovnika ili preko 50% manje u odnosu na 1991. godine uradio SOUR Energoinvest Sarajevo.

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Rizici su prije svega vezani uz naslijeđe iz bliske prošlosti (uz neizgrađenost komunalne infrastrukture. te koristiti prostor na način koji im najbolje odgovara. između institucija koje pokreću osnivanje NP i institucija koje smatraju da postoji bolji način korištenja zatečenih prirodnih bogatstava unutar zaštićenog područja. postupaka i mjera za usklađivanje odnosa raznih korisnika prostora i mjera za otklanjanje mogućih rizika u prostoru. što ima za posljedicu usporen postupak usvajanja prostornih planova Unsko-sanskog kantona i Opštine Bihać. razne posljedice zadnjeg rata. kao i odsustvo ljudi koji bi čuvali ovaj prostor (od požara. što se postiže definisanjem prostorno-planskih uslova. te posljedice intenzivne “industrijalizacije” iz 70-tih i 80-tih godina prošlog vijeka). zbog kojih se i uspostavlja zaštita.  Treće. ili se vremenom mogu pojaviti sljedeći konflikti kod uspostave NP Una:  Prvo. zbog toga se javljaju. kao i sagledavanje postojećih rizika. prema državnom zakonodavstvu i prema međunarodnim standardima. koja mogu uticati i na zatečene uslove života lokalnog stanovništva i na zatečene privredne djelatnosti. treba da je podloga za planiranje načina njihovim upravljanjem. ne vodeći računa o faktoru opterećenosti određenih dionica i temeljnih fenomena na rijeci Uni. ograničenja u korištenju prostora. Značajnije neusklađenosti i konflikti javljaju se tek vezano uz planiranje budućeg načina korištenja razmatranog područja. zbog kojih planirane dobiti mogu biti ugrožene ili čak izgubljene. između uprave NP i zatečenih privrednih subjekata koji su uložili ili planiraju uložiti sredstva. Tu spadaju prije svega rudna i vodna bogatstva u kontekstu novih uvjeta zaštite i upravljanja područjem. između uprave NP koja provodi mjere ograničenja korištenja prostora i lokalnih stanovnika koji žele bez ograničenja i uslova graditi i proširivati stambene i privredne objekte. ali i na planirani. te od bolesti i štetočina u šumskim ekosistemima). kroz korištenje nekih prirodnih vrijednosti područja. kao i nekoliko preduzeća koja se bave raftingom. Na području koje je predviđeno za zaštitu u kategoriji nacionalnog parka uvode se. ostvarivati prihode i otvarati radna mjesta. Ovdje spada Elektroprivreda BiH. Njihovo sagledavanje. odnosno zahvata. 24 .  Drugo. U načelu. odnosno mogući razvoj utemeljen na neograničenom korištenju prirodnih bogatstava područja.

naravno.U ovom je trenutku na razmatranom području budućeg NP Una najizraženiji konflikt na razini državne uprave i lokalnih stanovnika (posebno lokalnih malih poduzetnika). zakonom dozvoljenog. razrješenje ovog i ostalih konflikata ovisiti će s jedne strane o trenutnoj i budućoj snazi zainteresovanih strana (korisnika prostora). lokalno stanovništvo je sigurno i danas i u budućnosti po snazi i uticaju drugi najvažniji korisnik područja koje se stavlja pod zaštitu. 24 . Posebno je važno što s ovog područja najmlađi i najškolovaniji dio populacije trenutno još živi i radi izvan područja razmatranja. U ovom trenutku na području budućeg NP Una lokalno je stanovništvo uglavnom starije dobi. a svoj interes prema svom rodnom kraju artikuliše kroz podršku nevladinim udruženjima i organizacijama. u slučaju uspješnog početka djelovanja NP Una. kao prvog korisnika prostora NP Una. U načelu. ali je i vrlo zainteresovano za budući razvoj. Ovim je Odlukama do donošenja prostornog plana za ovo područje obustavljena bilo kakva gradnja na razmatranom području. povratničko. pod uslovom uspješnog završetka povratka ukupnog raseljenog stanovništva i demografske obnove. odnosno predstavnika državnih interesa) prema razrješavanju tih konflikata. Za očekivati je da će se ovaj oblik organizovanja lokalnog stanovništva i njegov interes prema Uni zadržati. Uz buduću upravu NP. Ima ih više vrsta:  oni koji se žele prilagoditi i uklopiti u budući sistem zaštite područja (pa i žrtvovati dio prihoda ili neke oblike djelatnosti). Treća vrsta korisnika razmatranog prostora su zatečeni i budući preduzetnici koji žele iskoristiti prirodne vrijednosti ovog područja bez nametanja ograničenja. instituta davanja zajedničke stručne ocjene i mišljenja Nosioca izrade i Nosioca priprema plana i Savjeta plana. Ovo. zaštitu prirode a posebno zaštitu rijeke Une. te o ukupnom pristupu osnivača buduće uprave NP i same uprave (kao najjačeg budućeg korisnika prostora. koji je nastao donošenjem Odluke o utvrđivanju područja sliva rijeke Une područjem od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i donošenjem Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH “Sliv rijeke Une“. Odnos lokalnog stanovništva prema takvim ograničenjima trebat će prevazići ubrzanim aktivnostima na faznom donošenju Prostornog plana i korištenjem. koje su upravo najviše vezane uz ekologiju. o mogućnostima i uslovima pod kojim je moguće dozvoliti neke konkretne zahvate u prostoru i prije donošenja Prostornog plana. a uticaj vjerojatno i povećati.

U ovu grupu spadaju. 24 . U cjelosti. koje se sve izraženije opredjeljuje za uspostavu NP Una. U ovom trenutku u tu grupu spadaju preduzetnici udruženi u elektroenergetski lobi. te razne državne institucije. Istina. zdravstva i dugih javnih usluga. lokalna uprava kao “korisnik” prostora u načelu se postavlja u skladu s javnim mnjenjem. jer ona uglavnom ima značajan kapital. te javni i politički uticaj. Ovisno o vrsti djelatnosti i poziciji postavljaju se prema problemu zaštite razmatranog područja aktivno ili pasivno. utemeljenu na vrednovanju i valorizaciji svih interesa u kontekstu osnovnh ciljeva zaštite ovog područja i uspostave NP Una. komunalna i javna preduzeća. korisnika prostora su razne lokalne i druge institucije iz domene obrazovanja i nauke (Univerzitet u Bihaću sa Biotehničkim fakultetom na čelu). ne vrši istraživanja niti druge pripreme za investicije. te  oni koji vrše pritisak na političke strukture radi zaštite svojih interesa. Drugu grupu čine preduzetnici vezani uz moguće korištenje rudnih prirodnih bogatstava. U našem slučaju.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja  oni koji su spremni odustati od svojih planova i ekonomskih ulaganja uz uslov dobivanja pravične naknade za do sada uložena sredstva. koja zbog nedostatka sredstava uglavnom rješavaju prioritete izvan razmatranog područja. komunalna i javna preduzeća. uslovno rečeno. za očekivati je u skladu s interesima lokalnog stanovništva. koje su u najvećoj mjeri pozitivno orijentisane prema projektu uspostave NP Una. Zbog iznesenih i suprostavljenih interesa navedenih korisnika prostora NP Una. ili vrsta korisnika prostora. koji se vrlo aktivno odnose prema problemu budućih ograničenja: provode istraživanja i na stručnom nivou nastoje naći načina kako se prostorno uklopiti i korespondirati sa osnovnim ciljevimna uspostave NP Una. ovaj se lobi trenutno ne odnosi aktivno prema ovom području. te zbog demokratskih uslova u smislu konkretne političke odgovornosti za donesene odluke. Četvrta vrsta korisnika razmatranog prostora su lokalna uprava. jedini ispravni pristup je nastojati uskladiti sve postojeće i očekivane interese svih prisutnih i mogućih budućih korisnika razmatranog područja kroz prostorno-plansku dokumentaciju. uglavnom. zbog javnosti. je s gledišta mogućih budućih konflikata i najvažnija. ali bi želio rezervisati prostor za svoje buduće interese. Ova treća grupa. Peta vrsta.

 Uprava NP Una participira i u ostalim programima. te rizika od poplava. koji mijenjaju režim vodotoka i ugrožavaju obale. uključujući i participacije u programima vodoprivrede i aktivnosti na uređenju obala i korita rijeke Une od naplavina. na poseban način. postavljanje uslova na pojedina rješenja i mjere drugim korisnicima prostora. može najkvalitetnije i najcjelovitije razgledati i doživjeti ljepota kanjona rijeke Une. ili rizici od novih privrednih aktivosti na širem slivnom području (posebno u susjednoj R Hrvatskoj).Rizici po okoliš i prostor Danas unutar područja NP Una ne postoji izgrađena komunalna infrastruktura i organizovano upravljanje otpadom sa odlagalištem otpada. napušteni. Osim ovih zatečenih rizika od onečišćenja voda i zemljišta razmatranog područja. a nerijetko su vidljivi tragovi onečišćenja od prošlog rata. ili se mogu kontrolisati njihove posljedice. Ovisno o nivou štete koju mogu izazvati. zatim rizici od unosa stranih biljnih i životinjskih vrsta. mjerama i zahvatima lokalnih uprava. kojim se kolektivno. aktivnim učešćem u stručnim i naučnim istraživanjima i sl. oštećeni i nesanirani objekti.  Prema svojoj osnovnoj zadaći. 250 . U tom smislu uprava NP Una mora preuzeti značajnu ulogu u njihovoj kontroli. Sva su predviđanja da Unska pruga gubi svoj raniji značaj i da će ona vremenom postati turističkom prugom u funkciji tzv. tako i mjerama za provođenje zaštite koje se ugrađuju u Odluku o provođenju Prostornog plana i ukupno rješenje upravljanja NP Una. Rizici po okoliš mogu biti i od incidenata u slučaju eventualne uspostave ranijeg intenziteta željezničkog saobraćaja Unskom prugom. javnih i komunalnih predzeća vezanim uz sanacije onečišćenih lokacija i uz daljnje kontrolisanje onečišćenja koja mogu dospjeti na štićeno područje.). te ulogu nadzora prostora i dojave u slučaju incidenata. odnosno moguće ih je kontrolisati i smanjiti vjerovatnost njihove pojave. te rizici od uticaja klimatskih promjena. Uprava NP Una treba preuzeti unutar granica zaštićenog područja gotovo u cijelosti ulogu kontrole rizika od promjena u ekosistemima. “ROTARI VOZA“. mjerama i zahvatima vezanim uz ostale rizike (provedba edukacija.  Uprava NP Una mora participirati i u programima. te potrebna ulaganja u izbjegavanje ili smanjivanje šteta. Ovi se rizici mogu smanjiti. kako blagovremenim predviđanjem i stalnim monitoringom. moraju se utvrditi prioriteti njihove kontrole. u skoroj budućnosti mogu se pojaviti i novi rizici izazvani novim ljudskim aktivnostima. nanosa šljunka i pijeska.

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Međutim. najbitniju i stratešku ulogu u razvoju i uređenju nacionalnih parkova igraju sintetski prostorni planovi kojima se definišu kvalitativni i kvantitativni nivo prirodne ponude i način korištenja prostora. kojim se ostvaruju njegove funkcije koje određuju zaštitu i funkcije koje određuju način i uslove korištenja prostora. uznemiravanje vrsta. vodom ili tlom. kao i obavezno definisanje graničnih vrijednosti i intenziteta korištenja prostora temeljnih fenomena unutar parka – odnosno. a neki ga objedinjavaju. koje mogu stvoriti povećane rizike za NP Una. definisanje i proračun koeficijenta opterećenosti ukupnog zaštićenog područja i njegovih dijelova. Vodotoci. odnosno povećane prihode od sportsko-rekreativnih. turističkih i edukativnih djelatnosti. Ovo se postiže osnovnim i detaljnim ZONING PLANOM i definisanjem namjene i dimenzioniranjem prostora unutar zaštićenog područja sa aspekta zadovoljavanja njegove osnovne funkcije zaštite i održivog razvoja – odnosno zoningom. Granice zona se konačno zaokružuju prema konkretnim i na terenu prepoznatljivim elementima. NP Una može stvarati rizike u razmatranom području i zbog svoje krive procjene upravljanja zaštićenim područjem. zbog raspada i podijeljenosti bivše države. kao i neki vještački elementi (putevi i željezničke pruge) su često uzimani kao element političkih granica. 4. oštećenja prirode i sl. Dimenzioniranje prirodnih i kulturnih zona i određivanje njihove granice proizilazi iz rasprostranjenosti prirodnih karakteristika i izvornosti. i sam NP Una može stvarati rizike u razmatranom području svojim aktivnostima. otpadnih voda. uzeta kao element razgrani- 251 . Prostorno planiranje kao instrument sprječavanja konflikata i smanjenja pritisaka unutar zaštićenog područja NP Una Kada govorimo o konfliktima unutar prostora nacionalnih parkova i zaštićenih područja. zbog eventualnog zaustavljanja demografske obnove ili ugroženosti održivog upravljanja zaštićenim područjem i sl. prije svega masovnim prijemom posjetilaca na razmatrano područje. koje su vezane uz politiku prema lokalnom stanovništvu i uz očekivane. jer neki od tih elemenata prostor dijele. posebno područja temeljnih fenomena. U konkretnom slučaju. zrakom. uzimajući u obzir faktor sigurnosti. koji ih obavezno proširuje radi uticaja koji se mogu javiti i prenositi vizuelno. rijeka Una je nesretno. što ima za posljedicu dodatne količine otpada. Također.

Ovo je također refugijalno područje. Dimenzionioranje zona mješovite namjene je potpuno drugačije.  reljefnim oblicima koji su s jedne strane stvorili jedan od rijetkih prirodno prohodnih puteva iz kontinentalnog područja Srednje Evrope prema Jadranskom moru. Njegove su bitne odrednice geografske i geološke specifičnosti. ali istovremeno i od potražnje i turističke zainteresovanosti. koja se međusobno miješaju i rezultiraju raznovrsnim meteorološkim pojavama i znatnom humidnošću prostora. kako geomorfoloških i hidrogeoloških. Definisanje i usaglašavanje osnovnih funkcija mora biti rezultat valorizacije prostora i njegovih prirodnih i kulturno-historijskih određenja. planinskog i mediteranskog). osnovna koncepcija uređenja prostornog uređenja treba se temeljiti na koncepciji zaštite prema odredbama Zakona o zaštiti prirode i koncepciji korištenja prostora u obimu u kojemu je ono dopušteno. kako arheoloških nalazišta i historijskih spomenika. Osnovni elementi predloženog rješenja i područje obuhvata i zone zaštite: Prema projektnom zadatku Studije izvodivosti NP Una. koja je zajedno sa slivom Korane i Krke jedinstvena u evropskim razmjerama. tako i bioloških.  kraškim oblicima i hidrografijom. raznovrsnost i nezagađenost tla. koje se ogledaju u sljedećem:  položajem na granici tri klimatska područja (kontinentalnog. koja karakterišu prostor NP Una. vrela (7 njih izdašnosti veće od 100 l/s. te atraktivan krajolik. mozaičnost staništa (s posebno rijetkim i ugroženim vodenim i travnjačkim staništima). Ovaj je prostor i u kulturno-historijskom smislu područje koje obiluje bogatim naslijeđem. velika raznolikost biljnih i životinjskih vrsta (posebno kičmenjaka. gdje postoje značajne indicije o zastupljenosti većeg broja reliktnih i endemskih vrsta. Ove zone će biti razgraničene vanjskim i unutrašnjim faktorima. odnosno njihove dimenzije će zavisiti od prihvatnog kapaciteta prostora temeljnog fenomena. zatim različite sedrene forme u dolini rijeke Une (starosti tri i više hiljada godina). Posljedica ovih glavnih osobitosti je prije svega iznimno bogatstvo prirodnih vrijednosti. još 7 izdašnosti 10 do 100 l/s.čenja i dijeljenja prirodne zone koja predstavlja jednu cjelinu na prostoru BiH i prostoru Republike Hrvatske. a napose svih evropskih vrsta velikih predatora). te 47 izdašnosti 1 do 10 l/s). U te vrijednosti ubrajaju se bogatstvo čistih voda. kao i dijelove teško pristupačnih područja i do danas očuvane divljine. a što proizilazi iz valorizacije zatečenog –postojećeg 252 . tako i različitih kultura.

servisne službe i objekti NP. koja se proteže između granica nacionalnog parka od Martin Broda nizvodno do Štrbačkog buka. U ovoj zoni. veličine oko 5. U području stroge i usmjerene zaštite razlikujemo:  zona međuprostora Una-Unac veličine oko 4. veličine ukupno oko 3.100 ha.Lohovo.  zona izvorišta Krke. koje su u režimu usmjerene zaštite (kategorija II prema međunarodnim standardima).  zona Štrbački buk. Generalne skupštine IUCN sa načelima zoniranja za zaštićena područja i to:  Prirodne zone    Zona temeljnih prirodnih fenomena Zona usmjerene zaštite Specijalne zone (razne vrste posebnih rezervata i spomenika prirode) Zone poljoprivrednog krajolika i tradicionalne obrade tla Arheološke i kulturno-historijske zone graditeljskog naslijeđa i lokaliteti Etnološke zone i lokaliteti Antroploške zone i lokaliteti Turističke zone Ostale zone (saobraćajne infrastrukture. ulazni terminali.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja stanja. Unutar područja stroge i usmjerene zaštite mogu se odrediti uže podzone. dopušten je razvoj tradicionalnih i nekih zateče- 253 . koja je u kategoriji zaštićenog pejsaža (kategorija V prema međunarodnim standardima).600 ha. u kojoj je najstroži režim zaštite u kategoriji rezervata divljine (kategorija Ib prema međunarodnim standardima). ukupno područje NP Una se dijeli na područje stroge i usmjerene zaštite i područje usmjerenog razvoja. Područje usmjerenog razvoja obuhvata samo jednu zonu. kao i zaključcima 11. u kojima će se po posebnom režimu dopustiti i određene tradicionalne privredne djelatnosti.800 ha. zona kanjona Une nizvodno do Martin Broda i zona kanjona Unca. koja je također u režimu usmjerene zaštite (kategorija II prema međunarodnim standardima). kao i objekti infrastrukture)  Kulturne zone      Zone mješovite namjene   Prema rezultatima Studije izvodivosti NP Una.

254 .400 ha i Ripča. ako su usklađeni s regionalnim specifičnostima i lokalnim vrijednostima. kao i na prostoru platoa. te ako im se namijeni uloga zaštitnih ili tzv. Izvan područja Nacionalnog parka “Una” ostaju zone Orašca. U cilju procjene mogućnosti efekata smanjenja prijetnji. To podrazumijeva utvrđivanje stanja na koje želimo ostvariti uticaj svojim konkretnim projektom zaštite. površine oko 3. uočavamo razliku koja se očituje u nemogućnosti preciznog definisanja. u operativnom smislu. kod projekata zaštite i unapređenja prostora. time se ne isključuje mogućnost da se dijelovi same rijeke Une između Lohova i Bihaća ne uvedu u kategoriju zaštite spomenika prirode. šta projekat. a prostor između rijeke Unac i Krka može se. staviti u funkciju održivog razvoja. prvenstveno moramo pretpostaviti i sagledati sve prijetnje u širem kontekstu i napraviti prioritetizaciju tih prijetnji. Međutim. površine oko 1.100 ha. za razliku od drugih poslovnih projekata. za koje je ocijenjeno da se postiže ukupno veća vrijednost razmatranog područja ako se one isključe iz strogih uslova zaštite prirode. 5.nih privrednih djelatnosti. odnosno pristup za Procjenu smanjenja prijetnji (Threat Reduction Assessment – ili TRA pristup) koja je zbirni indikator mjere u kojoj je jedan projekat uspio smanjiti pritiske i prijetnje po zaštitu određene lokacije (izražen kroz TRA Indeks).stvaranjem uslova i usmjeravanjem lokalnog stanovništva na unaprijeđenje i razvoj eko-poljoprivrede i stočarstva na ovom području. Najnovijim istraživanjima i valorizacijom prostora u postupku izrade Prostornog plana. Zbog toga. “tampon” zona za zaštitu samog nacionalnog parka. Stoga. mjerljivost ovakvih projekta je dosta složenija. pokušava i treba postići? Zato su stručnjaci Svjetske banke razvili metodologiju i kriterije. utvrđena je opravdanost proširenja zaštićenog područja uzvodno do drvarske doline i izvora rijeke Bastašice. te turizma. Instrumenti i kriteriji za praćenje efektivnosti uspostave i napretka u upravljanju zaštićenim područjima Svaki projekat zaštite ima za cilj da nešto promijeni i utiče na neko stanje ili uslov. čiji su efekti lako mjerljivi financijskim profitom. te se tako očuva i zaštiti najvrijedniji dio Une na potezu Ripča. na prihvatljiviji način.

4. Izračunati TRA Indeks TRA pristup je najkorisniji ukoliko se prođe prvih 7 koraka na početku svakog projekta. 9. 3. 6. Svako uništenje biodiverziteta je potaknuto od ljudi Sve prijetnje po biodiverzitet na datoj lokaciji se mogu identifikovati Promjene u svim prijetnjama se mogu mjeriti ili procijeniti TRA pristup za praćenje i mjerenje uspjeha projekta je na osnovu gornjih pretpostavki razvio način praćenja na tzv TRA radnim listovima koji ima 10 koraka. 8. jer se na tom osnovu može procijeniti i ukupni napredak na postizanju zaštite praćenjem mjere (TRA Indeksa) u kojoj su smetnje smanjene. Ovaj TRA model za Procjenu smanjenja prijetnji i praćenje efektivnosti uspostave zaštićenih područja. odnosno zadataka kojima treba: 1.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Najčešće u praksi pretpostavljamo da je ciljano stanje biodiverzitet ili druga prirodna vrijednost i izvornost. 2. 3. 2. Mjerenjem svih pretpostavljenih prijetnji. Napraviti ocjenu ciljnog stanja i opis postojećeg (nultog) stanja Napraviti listu svih direktnih prijetnji na obrascu TRA Radnog lista sa objašenjenjem svih pobrojanih prijetnji i prijedlogom njihovog smanjenja Definisati prijetnje i šta znači smanjenje prijetnje za 100% Rangirati svaku prijetnju u području Rangirati intenzitet svake prijetnje Rangirati svaku prijetnju po hitnosti Zbrojiti rezultate rangiranja Utvrditi mjeru u kojoj je svaka prijetnja smanjena Izračunati sirov rezultata 10. TRA pristup za praćenje i mjerenje uspjeha projekta zasnovan je na tri osnovne pretpostavke: 1. 255 .pokušati identifikovati sve prijetnje po biodiverzitet i okoliš u regiji. profitne i neprofitne organizacije i donatore. kako bismo dobili početno stanje promatranog područja. koji na bilo koji način učestvuju u financiranju i potpomaganju projekata zaštite unutar zaštićenih područja. Zato osnovni koncept TRA pristupa ima unaprijed postavljen cilj . zbog svoje pragmatičnosti treba primjenjivati na sve institucije. dobije se indirektna mjera uspjeha zaštite. 7. 5. odnosno pejsažna specifičnost i izvornost lokacije ili staništa koje se želi zaštititi.

upravljanja i korištenja prostora. čiji je osnovni zadatak pratiti stanje i reagovati na sve uočene negativne promjene. 2. KONTEKST . 5.gdje smo sada? PLANIRANJE – gdje želimo biti? INPUTI – šta nam nedostaje i na koji se način vrši raspodjela sredstava? PROCESI – upravljačke aktivnosti i kako ćemo to postići? AUTPUTI – koji su postignuti rezultati? ISHODI – kakva je procjena postignutih rezultata? 6. ili najmanje 4-5 miliona KM. Uspostava “upravljačko-nadzorničke” infrastrukture i uspostava istraživačkog centra po predviđanjima i iskustvima drugih zaštićenih područj. te nadzirati sve korisnike u zaštićenom prostoru. 3. dajući odgovore na nekoliko osnovnih pitanja: 1. 6. 4. KORAK 7. U prioritetne radove i mjere za nadzor. Zato se praćenje efektivnosti upravljanja zaštićenim područjima mjeri postignutim rezultatima utemeljenim na nekoliko osnovnih analiza ocjene nultog stanja i krajnjeg ishoda poduzetih aktivnosti. Prioritetizacija zadataka u postizanju napretka unutar zaštićenog područja Nacionalnog parka Una Za zaštitu i očuvanje područja NP Una potrebno je uspostaviti značajan sistem nadzora. te organizovati i održavati sistem za intervencije kod iznenadnih događaja. kako bismo došli do ukupnog rangiranja. Ove radove i aktivnosti treba da provodi Uprava NP. pretpostavlja zbrajanje rezultata rangiranja po tri osnovna kriterija (površina + intenzitet + hitnost) u svim kolonama. ali i provoditi preventivne mjere. Za sve navedeno potrebno je u najkraćem roku osigurati i potrebnu infrastrukturu i financijska sredstva za potrebe obavljanja djelatnosti koje su date u nadležnost upravi NP.TRA pristup za mjerenje uspjeha zaštite ne prestavlja direktno i precizno mjerenje stanja. ali je ipak praktična i rentabilna metoda davanja naznaka da li projekat ispunjava postavljene ciljeve zaštite ili ne. kontrolu i upravljanje prostorom NP ulaze: 256 . za što je potrebno osigurati dovoljna sredstva. može trajati i 4 – 5 godina. kontrole.

na području samog Nacionalnog parka potrebno je.  Rješavanje odvodnje otpadnih voda u Drvaru i Kulen Vakufu podrazumijeva planiranje. izgradnju i uređenje objekta uprave. podrazumijeva uspostavu informatičkog sistema povezanog sa sistemom monitoringa. u prvoj fazi uspostave NP Una. što podrazumijeva uspostavu pratećih službi. postavljanje tabli. bolesti biljaka i životinja. 25 . uključujući i Plana upravljanja NP Una.  Održavanje sistema za poduzimanje potrebnih mjera u izvanrednim okolnostima kao što su požari.  Uspostava i održavanje nadzorno-kontrolne infrastrukture podrazumijeva blagovremenu uspostavu nadzorničke službe.  Pokretanje drugih preventivnih programa za zaštitu voda i zemljišta. oznaka.  U saradnji sa Republikom Hrvatskom treba usaglasiti. neophodno je u najkraćem roku pristupiti izradi idejnih i izvedbenih projekata odvodnje otpadnih voda Martin Broda i Kulen Vakufa. te izradu prateće dokumentacije za upravljanje. Uspostava malograničnih prelaza podrazumijeva izgradnju bar još jednog pješačkog i kolskog mosta na dijelu između Štrbačkog buka i Ličke kaldrme. način i uslovi izgradnje malograničnih prelaza u cilju komunikacije i slobodnih veza lokalnog stanovništva sa svojom rodbinom i posjedima u Republici Hrvatsko i obratno. poplave. rampi i obilježavanje nadzornih tačaka. provesti sljedeće zahvate i mjere za unapređenje osnovne komunalne infrastrukture i mjere za poboljšanje stanja u prostoru:  Na osnovu urađenog master plana i Studije odvodnje otpadnih voda opštine Bihać. koji podrazumijevaju stvaranje pretpostavki i uslova za održivu poljoprivrednu proizvodnju na principima ekološke proizvodnje zdrave hrane  Ovi projekti se mogu realizovati i financirati po principu javno-privatnog partnerstva i kreditnih olakšica u kojima bi uprava parka. preuzela plaćanje kamata na kredite. kao i uspostavu istraživačkog centra sa specijalizovanim laboratorijima i uspostavu komunikacijskog sistema i sistema za intervencije. a Prostornim planom moraju biti definisani mjesto. nabavku i ugradnju manjih uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda. nabavku vozila i neophodne opreme. opremanje uprave.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja  Organizovanje i uspostava uprave NP i njene prateće infrastrukture. Prema zaključcima Studije izvodivodti NP Una i najnovijim analitičko-istraživačkim radovima. održavanje i razvoj sistema upravljanja. odnosno FBiH.

uređenja i održavanja obala i korita rijeke Une na potezu Martin Brod – Kulen Vakuf.  Dosadašnji rezultati pokazuju da prirodni prirast ne pruža dovoljnu bazu za redovne izlove imajući u vidu broj sportskih ribolovaca i intenzitet izlova u ribolovnom reviru unutar NP Una. globalizacija ne znači potpadanje pod tuđi uticaj. u cilju dugoročne brige i racionalnog iskorištavanja ihtiofonda. pa je neophodna intervencija uprave Parka. uslovno rečeno. kroz provođenje propisanih mjera iz ribolovno-privredne osnove.000 komada potočne pastrmke.  Održavanje postojećih prirodnih. kao i nekontrolisano divljanje vegetacije i 25 . filozofiju i politiku. šumsko-privredne i lovno-privredne osnove. ponekad na štetu ekosistema i pejsažne raznolikosti.  Za pet proteklih godina trebalo je područje NP Una biti godišnje poribljeno sa 30. smatramo neophodnim uraditi i “Studiju dozvoljenog stepena uplitanja čovjeka u prirodu“ zbog činjenice da postoje predjeli NP Una gdje uslovno rečeno “PRIRODA DIJELI KARTE“. odnosno TRANS PARKA između dviju susjednih država. sanacije. Regionalna saradnja. izvornostii razvojnosti susjednih zaštićenih područja i država u cjelini. može se zaključiti da gazdovanje ovim značajnim ribolovnim revirom nije bilo u skladu sa uslovima iz ribolovne osnove.  Mnogo je mjesta i primjera gdje naplavine pijeska i šljunka uzrokuju nekontrolisane devastacije obala.  U tom i širem kontekstu zaštite i unapređenja pejsažnih vrijednosti zona zaštite. kako bismo dugoročno spriječili dalje štete po okliš i krajolik.000 komada mlađi lipljana veličine 10-20 cm i sa 50.  Ova. nego otvaranje puteva koegzistencije i zajedničkih interesa utemeljenih na prihvaćenim principima cjelovitosti.  Poribljavanje se mora vršiti isključivo autohtonim vrstama potočne pastrmke i lipljana. Provjerom podataka o provedenom poribljavanju.  Smatramo vrlo hitnim uraditi ozbiljnu Studiju zaštite. treba da trasira puteve za uspostavu budućeg regionalnog parka.  Ovo prvenstveno podrazumijeva dosljedno provođenje svih uslova utvrđenih ribolovnom osnovom koji garantuju očuvanje stanja ribljeg fonda u rijeci Uni. kroz definisanje projekcije antropogenih zahvata kroz proces poribljavanja. vodenih i šumskih ekosistema. kompletiranje i uvezivanje turističkuih ponuda nacionalnih parkova R Hrvatske i BiH. jer je poribljavanje autohtonim lipljanom daleko ispod planiranog broja komada i manje je od 5%.

sufinanciranja. 25 . kurseva i ljetnih škola. marketinga. kroz organizaciju raznih seminara.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja stvaranje prašumskih predjela u pejsažno najkvalitetnijim i najvrijednijim dijelovima vodotoka sa bogatim slapovima i sedrenim barijerama.  Na osnovu jasnih strateških opredjeljenja i plana upravljanja.  Osmišljavanje i pokretanje održive i ekološke poljoprivredne proizvodnje.  U cilju zaštite i samoodržanja ekosistema. a koze radi sprječavanja divljanja i prorjeđivanja vegetacije u cilju očuvanja pejsažnih vrijednosti krajolika uz rijeku Unu). kreditiranja i drugih poticajnih mjera.  Ovo se najlakše postiže kroz projekte komasacije usitnjenih poljoprivrednih posjeda i programe edukacije stanovništva. u cilju brendiranja poljoprivrednih proizvoda iz NP Una. biće neophodno za potrebe lokalne zajednice i lokalnog stanovništva. kojima će se omogućiti certifikovanje odnosno markiranje svih proizvoda zaštitnim znakom NP Una. Na približno oko 90% površina. neophodno je analizirati i potrebu interventnog unosa određenih domaćih životinjskih i biljnih vrsta koje regulišu procese i održavaju prirodnu ravnotežu u strogo zaštićenim dijelovima prirode. oprema).  Vizuelno obrazovanje kao faktor očuvanja čovjekove sredine mora biti utemeljeno u svim obrazovnim projektima i edukaciji lokalnog stanovništva i mladih posjetitelja NP Una.  Razvoj seoskog i eko-turizma mora biti zasnovan na Strategiji razvoja ekoturizma i Master planu razvoja turizma u NP Una. te nabavu neophodne poljoprivredne i privredne infrastrukture (hladnjača. neophodno je uvođenje održive poljoprivredne proizvodnje i na oko 10% obradivih površina ekološke proizvodnje. kao i davanje poticajnih sredstava. certifikacije. te erozijskih procesa u slivnom području (posebno na području Drvara). koordinirano uraditi i konkretne programe edukacije.  Osnivač i uprava NP Una moraju participirati i u drugim kulturno-edukativnim programima i pomoći u otvaranju muzejskih prostora i zbirki. a u funkciji su održivog razvoja i unapređenja poljoprivrede i stočartstva (krave radi ispaše. koje se već uspješno realizuju u okviru ustanove za nezbrinutu djecu “DUGA“ i novoosnovane Kolonije slikara i skulptora u Kulen Vakufu. skladište. koji moraju biti ugrađeni u Prostorni plan NP Una i Plan upravljanja NP Una.  Ovo zahtijeva studiozan pristup analizi uočenih promjena i hitno pokretanje programa sanacije zatečenih onečišćenja vodotoka i zemljišta.

odnosno federalne politike zaštite prostora. istorijsku sredinu. kulturnh. ustvari. već na uzajamnoj koegzistenciji i razvijanju društvene sposobnosti za prihvatanje filozofije i prakse održivog razvoja u korištenju prostora i kreiranju prostornih planova zaštićenih područja. sportskih i rekreativnihi manifestacija mora biti u direktnoj nadležnosti ili pod kontrolom uprave NP Una. u kojem čovjek ima svoju ne samo životnu sredinu.  Organizacija svih komplementarnih turističkih programa. nacionalne. 7. nego čovjekovu. može postati instrumentom sprječavanja konflikata i smanjenja pritisaka unutar zaštićenog područja. u prvenstvenoj nadležnosti i obavezi Fedracije BiH. 260 . jer se u korištenju prostora. radi o odnosu čovjeka i prostora. uslovljeno optimalnim ekološkim kapacitetom prihvata prostora Martin broda i Štrbačkog buka. Zaključak  Odnos ekonomije i ekologije u budućem razvoju ne bi se smio zasnivati na principu međusobne borbe. jer su interesi i benefiti lokalnoj zajednici i lokalnom stanovništvu najveći.  Samo prostorno planiranje sa jasnim i detaljnim zoning planom i jasnim razgraničenjem i dimenzioniranjem svih osnovnih i pratećih funkcija i sadržaja unutar zaštićenih područja. kao i organizovanje uprave NP UNA i njene infrastrukture. Uprava NP Una mora podržati napore MZ Kulen Vakuf na pokretanju programa i projekata restauracije i zaštite kulturno-historijskih spomenika na području NP.  Dimenzioniranje kapaciteta unutar zona mješovite namjene mora biti determinisano dozvoljenim koeficijentom opterećenosti određenih područja temeljnog fenomena. sa naglaskom na područja stroge i usmjerene zaštite i područja usmjerenog razvoja unutar NP Una. najvećim dijelom. koju baštini i prenosi kao svoje kulturno naslijeđe potomcima – oplemenjenu.  Drugim riječima. (Ostrovice i Havale) kao i drugih spomenika u širem okruženju. a u konkretnom slučaju. a pomoć lokalne zajednice ne smije izostati i mora biti u funkciji osnovnih ciljeva i razloga uspostave NP Una. receptibilnost prostora nacionalnog parka treba dati osnovne elemente za utvrđivanje maksimalne opterećenosti posjetiocima. to je provođenje globalne. a ne obezvrijeđenu.  Kako je područje posebnih obilježja “Sliv rijeke Une“ utvrđeno područjem od značaja za Federaciju BiH. dimenzioniranje mora biti.

Ante Marinović-Uzelac 261 . Bajro Golić.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja a vanjska turistička potražnja poslužit će za dimenzioniranje minimalnih turističkih kapaciteta. obrazovanje i kvalitet doživljaja prirode u njenom punom i izvornom kapacitetu. godina Zaštita okolice. Sarajevo 1994. Sarajevo 2000. godine Prostorno planiranje-prirodni rezervati. a ostalih zona sekundarno. I na kraju. godine Energija i ekologija u održivom razvoju BiH. vjerujući u našu spremnost da izgradimo spostveni moral i filozofiju održivog razvoja i prihvatajući jedinstvo čovjeka i prostora. godina Ekonomika prostora. Mustafa Omanović. mora se temeljiti na procjeni ekološkog kapaciteta prostora više nego na analizi jednostavnog prostornog kapaciteta. Konjic 2004. dobro je prisjetiti se i velikih misli bosansko-hercegovačkog filozofa i akademika Abdulaha Šarčevića:  MIR MEĐU LJUDIMA NIJE MOGUĆ BEZ MIRA SA PRIRODOM!  MIR SA PRIRODOM NIJE MOGUĆ BEZ MIRA SA ZEMLJOM!  MIR SA ZEMLJOM NIJE MOGUĆ BEZ MIRA SA NEBOM! Literatura Čovjek i prostor. Emanuel Kant. odnosno brojnosti učesnika. Zagreb 2005.  Cilj svih masovnih manifestacija i okupljanja unutar NP Una ne smije primarno biti profit zasnovan na kvantitetu. godina Saobraćaj i prostor. NP Plitvička jezera 1974. Branislav Krstić. da: “SAMO DVIJE STVARI ZADIVLJUJU ČOVJEKA: ZVJEZDANO NEBO NAD NAMA I MORALNI ZAKON U NAMA“ U duhu filozofije održivog razvoja.  Zbog toga. prostor nacionalnog parka ne smije se nikad smatrati izrazito i u cjelosti turističkim područjem. Ratko Banović. Ovo uz napomenu da se to dimenzioniranje primarno mora vršiti u odnosu na ekološki kapacitet i koeficijent opterećenosti zone temeljnog fenomena. Prirode i Stvoritelja. godina Ekonomija i ekologija. Sarajevo 1982. godine Studija izvodivosti Nacionalnog parka Una. Tuzla 2000. moramo prihvatiti i istinu na koju je često ukazivao jedan od najvećih mislilaca.  U tom kontekstu. Fondacija Heinrich Boll. Sarajevo 1998. Bajro Golić. godine Plitvička jezera-čovjek i priroda. nego mora biti edukacija. Mehmed Bublin. metoda dimenzioniranja cjelokupne turističko-rekreacijske opremljenosti kapacitetima i sadržajima. Bihać-Zenica 2000 Rijeka bez povratka-Ekologija i politika velikih brana.

.

oantonic@irb. U radu je prikazano i vrednovanje šireg prostora s obzirom na kopnenu bioraznolikost (s ciljem određivanja prioritetnih područja za kartiranje staništa.hr. Svi kartirani tipovi staništa usklađeni su s Nacionalnom klasifikacijom staništa (NKS) razvijenom u sklopu istog projekta (uključujući sustav za rekodiranje u druge međunarodne standarde poput EUNIS. Institut Ruđer Bošković.-200. s minimalnom površinom kartiranja (MPK) od 9 ha. Oleg Antonić. Oikon d. Spomenute karte staništa (u mjerilu 1:100. do 2008. Prikazano je kartiranje staništa na cjelokupnom državnom teritoriju Hrvatske. Hrvoje Peternel. PHYSIS i dr. Na kopnenom dijelu kartiranje je izvedeno klasificiranjem i interpretiranjem Landsat ETM+ satelitskih snimki.hr.hr. zmesic@oikon.o. Ovaj rad prikazuje aktivnosti povezane s kartiranjem staništa u Hrvatskoj koje su provedene u OIKON d. Vladimir Kušan & al. Sažetak Sukladno brojnim međunarodnim aktima.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja KARTIRANJE STANIŠTA ZA POTREBE ODRŽIVOG RAZVOJA I ZAŠTITE PRIRODE – ISKUSTVA IZ HRVATSKE U RAZDOBLJU 2000. Zrinka Mesić.000) i NKS sastavni su dijelovi hrvatskog Zakona o zaštiti prirode i službeni su izvori podataka za procjene utjecaja na prirodu i okoliš u Hrvatskoj. Hrvatska. Staništa površine manje od MPK djelomično su obrađena i prikazana zasebno kao linije i točke.o. e-mail: vkusan@oikon. Staništa morskog bentosa kartirana su sintezom postojećih prostornih podataka i numeričkog modeliranja u okviru GIS-a.).o. Institut za primijenjenu ekologiju.o. kartiranje staništa postaje jedan od preduvjeta održivog razvoja i zaštite prirode. hpeternel@oikon.hr 263 . uz podršku intenzivnog terenskog uzorkovanja. – Institutu za primijenjenu ekologiju u razdoblju od 2000. godine. ostale detaljne obrade i izradu pro1 Vladimir Kušan.

staništa morskog bentosa. godine. gospodarenje prirodnim resursima na načelima održivog razvitka. te važnost provođenja tih mjera od strane svih korisnika prostora i prirodnih dobara. kopnena staništa.) ističu nužnost integracije mjera očuvanja bioraznolikosti i staništa u sve sektorske djelatnosti. bio je kartiranje staništa na cjelokupnom državnom teritoriju i uspostava digitalne. provođenje novog Zakona o zaštiti prirode (tada još u nacrtu). – Institutu za primijenjenu ekologiju u razdoblju između 2000. Kartiranje staništa Republike Hrvatske (2000. mjerilo 1:25000 ili detaljnije) koje će poslužiti kao temeljne podloge prilikom izrade planova upravljanja. GIS. To se posebno očituje u zaštiti staništa (bez obzira nalaze li se ona u zaštićenim područjima ili izvan njih).-2004. Ovaj je rad kratak prikaz projektnih aktivnosti povezanih s kartiranjem staništa u Hrvatskoj koje su provedene u OIKON d. Zbog toga inventarizacija i kartiranje staništa postaje jedan od preduvjeta održivog razvoja i zaštite prirode. Očuvanje staništa važnih za zaštitu prirode ističe i europska Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (1992. i 2008. prostorno orijentirane baze podataka. koji je pokrenulo tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. Osnovni motiv za pokretanje projekta bila je svijest naručitelja o tome da je prostorna razdioba staništa temeljna podloga za zaštitu prirode općenito.). zaštita prirode sve više zahvaća cjelokupnu biološku i krajobraznu raznolikost. daljinska istraživanja. kao i karte staništa izrađene za 14 zaštićenih i drugih značajnih područja (MPK 2. prostorna varijabilnost. prostorno planiranje.25 ha ili manje. terensko uzorkovanje.o. što je ujedno i preduvjet za zaštitu divljih svojti koje su o tim staništima ovisne.grama održivog razvoja).) i Nacionalna strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH (1999. numerička klasifikacija. zaštićena područja Uvod Uz tradicionalne metode poput uspostave zaštićenih područja i zakonske zaštite divljih svojti. Iskustva s ovih projekata detaljnog kartiranja ukazuju na problem mozaičnih površina i na povezanost točnosti karata i odabrane MPK.). dok Konvencija o biološkoj raznolikosti (1992. kao i za cijeli 264 .) Općeniti cilj projekta.o. Sveeuropska strategija očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti (1995. Ključne riječi: bioraznolikost. zaštitu okoliša. prostorno modeliranje. LandsatETM+.

). Na kopnenom dijelu teritorija satelitske su snimke pomoću kontrolirane klasifikacije u prvom koraku klasificirane u glavne tipove zemljišnog pokrova (primjer za šume na Slici 1B). geokodiranja. 1994. U kabinetskom radu korištene su relevantne metode georeferenciranja. Lillesand & Kiefer. vidi Sliku 1A). Za fino razlučivanje nekih klasa koje se između sebe nisu dovoljno razlikovale na satelitskim snimkama (npr. poput izrade studija utjecaja na okoliš. koje su analizirane standardnim metodama digitalne obrade slike i numeričke klasifikacije (vidi npr. Glavni izvor prostornih podataka bile su satelitske snimke Landsat ETM+ (proljetni i jesenski set.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja niz specifičnih primjena. Slika 1 A (lijevo) – prikaz prostornog pokrivanja za korištene jesenske snimke Landsat ETM+. koji su u sljedećem koraku svaki zasebno klasificirani nekontroliranom klasifikacijom na podtipove (primjer na Slici 2A). uz korištenje GPS tehnologije. što je omogućilo istovremeno korištenje i sintezu brojnih prostornih podloga iz različitih izvora koje su se odnosile na projektni zadatak. Horvat 1962. ekološki vrlo različiti 265 . Dobiveni su rezultati zatim prostorno generalizirani na zadanu minimalnu površinu kartiranja (MPK) od 9 ha (usporedi Slike 2A i 2B).). geografskih transformacija i numeričke obrade podataka u okviru Geografskog informacijskog sustava (GIS). rješavanje konflikata među strukama u zahtjevima prema prirodnim resursima i slično. B (desno) – rezultat kontrolirane klasifikacije (granica područja pod šumom) za dio Slavonije (zelena linija) prikazan na kolor kompozitu satelitske snimke LandsatETM+. a tako dobiveni poligoni interpretirani su pomoću intenzivnog terenskog uzorka (Slika 2C). Korištenom metodologijom kartiranja mnogostruko su smanjeni troškovi i potrebno vrijeme izvođenja radova u odnosu na klasične metode vegetacijskog kartiranja (vidi npr. projektiranja infrastrukturnih objekata.

karte klimatskih pokazatelja. 266 .. Slika 2 A (lijevo) – prostorna razdioba tipova šuma dobivena nekontroliranom klasifikacijom (izrez za dio Dalmacije) prije generalizacije na MPK. C (desno) – indikativna prostorna razdioba 5233 lokaliteta na kojima su prikupljani terenski podaci za potrebe interpretacije rezultata klasifikacije satelitske snimke sa stajališta pripadnosti pojedinim staništima (za nepokrivena područja postojale su informacije o miniranosti terena). Procijenjena je i varijabilnost unutar kartiranih poligona staništa pomoću prostorne statistike rezultata kontroliranih klasifikacija (uz svaki kartirani poligon u prostornoj bazi podataka pridruženi su podaci o udjelu površina pod pojedinim glavnim tipom zemljišnog pokrova. 2000. te cijeli niz procjenitelja prostorne raznolikosti). B (desno) – prostorna razdioba osnovnih tipova morskog bentosa u cirkalitoralu i batijalu. B (sredina) – nakon generalizacije na MPK (crne linije predstavljaju granice poligona). digitalni model terena. te numerički model prostorne razdiobe bioklimatskih zona u Hrvatskoj (Antonić & al. Slika 3 A (lijevo) – prostorna razdioba staništa vodotoka za dio središnje Hrvatske (različite boje linija prikazuju različite stanišne tipove).tipovi staništa čistih bukovih šuma) korištene su (izravnim uvidom pri interpretaciji) geološke i litološke karte.).

Patterson 1996).. Tipovi infralitoralnih staništa određeni na terenu predstavljali su zavisnu varijablu. Staništa morske obale (supralitoral i mediolitoral) kartirana su u funkciji obalne litologije i prostorne razdiobe naseljenih mjesta duž obale. nagib morskog dna. te postojećih litoloških i geomorfoloških podataka. Potencijalno rasprostranjenje staništa stijena i točila kartirano je uz korištenje digitalnog modela nagiba terena. Donja granica infralitorala određena je batimetrijski.). ekspertnog znanja. jednako kao i granica cirkalitorala i batijala.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Izdužena staništa koja u prirodi rijetko prelaze korištenu MPK kartirana su kao linije. Za potrebe kartiranja lokaliteta razvijena je programska aplikacija s web sučeljem koja omogućuje interaktivni on-line unos lokaliteta uz izbor tipa staništa i pripisivanje geografskog položaja (Slika 4). udaljenost od obale. Infralitoral je kartiran pomoću prostornog modeliranja neuronskim mrežama. 2006. srednja sezonska temperatura mora i jačina pridnenih struja (dobivene matematičkim modelom) i odabrani spektralni kanali LandsatETM+ (vidi BakranPetricioli & al. Staništa kopnenih vodotoka (Slika 3A) kartirana su na temelju literature. Slika 4 Pogled u dio korisničkog sučelja programske aplikacije razvijene u sklopu projekta za interaktivni on-line unos koordinata lokaliteta s odabirom tipa staništa. dok su kao nezavisne varijable korišteni: digitalni model dubina mora. uz minimalnu dužinu kartiranja od 300 metara. uz korištenje prostornog modeliranja pomoću neuronskih mreža (vidi npr. 26 . cirkalitoralne biocenoze i batimetrija) u okviru GIS-a (Slika 3B). te je izrađena inicijalna baza podataka o tipovima staništa na primjernim lokalitetima. koji su kartirani preklapanjem postojećih podloga (litologija.

Izrađene karte staništa (u mjerilu 1:100 000) i NKS sastavni su dio Zakona o zaštiti prirode RH i službene su podloge za procjene utjecaja na prirodu i okoliš u RH.eu. Pri tome je fitocenološki hijerarhijski sustav podređen potrebama praktične primjene. 4) Klasifikacija morskih staništa prema Barcelonskoj konvenciji (UNEP (OCA)/MED 1998 i 2000) te 5) Vegetacijska karta Europe (Bohn & al. Valorizacija bioraznolikosti odabranih područja Sve brže i dramatičnije promjene u okolišu dovele su do toga da jedan od glavnih ciljeva zaštite biološke raznolikosti postaje određivanje prioritetnih područja i razvoj strategije njihovog upravljanja (Sarkar & al. Više detalja o radovima na projektu “Kartiranje staništa RH“ i dobivenim rezultatima može se naći u Antonić & al. Za staništa obrasla vaskularnom vegetacijom.. 2002). izgrađena i industrijska područja. U sklopu projekta izrađen je i sustav za rekodiranje NKS-a u druge međunarodne standarde i to: 1) PHYSIS (Devillers i Devillers-Terschuren. jsp). 2005a.. koji se bavi problemom održivog razvoja i zaštite prirode u četiri dalmatinske županije. Za staništa koja nisu mogla biti definirana uz pomoć fitocenološkog pristupa. 2005b. itd. 2000). 2) EUNIS (http://eunis. 3) CORINE Landcover (Bossard & al.).. pod stalnim čovjekovim utjecajem već više od 2000 godina što je u mnogome utjecalo na 26 . morao je biti definiran pomoću opisa prisutnih okolišnih značajki ili procesa koji su ih stvorili (npr. kao i ostatak Mediterana. požarišta. U ranoj fazi projekta “COAST“.int/habitats. Onaj relativno mali broj staništa bez vaskularne vegetacije. Dalmacija je. erodirana područja. 2000)..). bilo je potrebno odrediti prioritetna područja (s obzirom na kopnenu bioraznolikost) koja bi u kasnijim fazama projekta bila detaljno obrađena (uključivši kartiranje staništa) i obuhvaćena provedbom programa održivog razvoja. kao kriterij za klasifikaciju su. što se očituje u vrlo bogatoj postojećoj literaturi. koje nije bilo moguće definirati na temelju edifikatora ili bioindikatora. što znači da pojedini dijelovi hijerarhijskog sustava nisu u korelaciji s razinama NKS-a.Svi spomenuti tipovi staništa usklađeni su s Nacionalnom klasifikacijom staništa (NKS) razvijenom u sklopu istog projekta (usporedi Antonić & al. 2001). poslužile dominantne biološke vrste čija prisutnost znatno utječe na značajke samog staništa (edifikatori). odnosno vrste tipične za pojedina staništa.eea. sukladno činjenici da su prema načelima te škole na teritoriju Hrvatske provedena brojna istraživanja vegetacije tijekom prošlog stoljeća. gdjegod je to bilo moguće. a zatim bioindikatori u užem smislu. kao temelj klasifikacije poslužila je fitocenološka klasifikacija (prema fitosociološkoj školi Zürich-Montpellier).

.). 26 . te “linijska“ (vodeni tokovi. 2005) poseban značaj dan je stanišnim tipovima i endemičnim vrstama koje su rasprostranjene na malom području u odnosu na šire rasprostranjene tipove i vrste. Za razliku od uobičajenog prikaza rijetkosti (vidi npr. Tako su dobivene poligonske teme (Slike 5A-C) na temelju kojih su postupkom preklapanja definirana područja prioritetna (po kriteriju ukupne bioraznolikosti) za detaljnu obradu i provedbu programa održivog razvoja. Valorizacija prostora i određivanje prioritetnih područja provedeni su u okviru GIS-a. Osnovni problem prilikom svake analize i procjene bioraznolikosti predstavlja količina i kvaliteta postojećih podataka. obale) i “točkasta“ staništa (lokve. te donji i gornji kvartil) koje su poslužile za rangiranje kvadranata prema stupnju bioraznolikosti. stijene. točila. rizične (ukupno 143 vrste) i endemične (165 vrsta) i 3) faunistički podaci (preuzeti iz Crvenog popisa ugroženih životinja Hrvatske) koji su obuhvaćali status ugroženosti (izumrle. endemičnost i stupanj zaštite prema Konvenciji o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (ukupno 121 vrsta).ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja izgled krajolika. špilje i ostala staništa s površinom manjom od MPK). i uz ekspertne prosudbe o konkretnim staništima. ukupan broj stanišnih tipova. Direktiva o staništima) biljnih i životinjskih vrsta i 2) rijetkost (rarity) stanišnih tipova i endemičnih predstavnika flore i faune. pri čemu su za svaki kvadrant mreže izračunati: 1) bogatstvo (richness) tj. koji se obično odnose samo na neke taksonomske skupine. 2) floristički podaci (preuzeti iz “Flora Croatica Database”) koji su obuhvaćali vrste klasificirane kao izumrle. ugrožene. Beazley & al. a često i ne pokrivaju čitavo područje od interesa. Dobivene vrijednosti klasificirane su u četiri klase (s obzirom na medijan. ugrožene i rizične vrste). te ugroženih i međunarodno zaštićenih (Bernska konvencija. te biologiji i ekologiji pojedinih vrsta. mscr. izvršena delineacija poligona (Jelaska & al. kritično ugrožene. 2002). Na ovome se području nalazi najviši vrh Hrvatske (Dinara). Kako bi ovaj problem prevladali. te raznolikost staništa. Prostorna razdioba svih korištenih podataka prikazana je na MTB/4 mreži. mnogi autori koriste princip komplementarnosti i indikatorske skupine s ciljem prikazivanja ukupne bioraznolikosti (Margules & al. za procjenu bioraznolikosti korištene su tri skupine podataka: 1) podaci o staništima (preuzeti iz Karte staništa RH) koji su uključivali sva prirodna i poluprirodna staništa kartirana s minimalnom površinom od 9 ha. pet parkova prirode i jedno ramsarsko područje (ušće Neretve). U spomenutom projektu. četiri nacionalna parka. kritično ugrožene. Zatim je na osnovi odabranih kvadranata s najvećim stupnjem raznolikosti.

Pri definiranju prioritetnih područja (Slika 5D) korišteni su i dodatni kriteriji (npr. a kartirano je ukupno 17 tipova staništa.25 ha. Proteže se od 180 do 1178 m nadmorske visine i zauzima površinu od 348 km2. postojanje jasnog i vidljivog pritiska na bioraznolikost. Kartiranje staništa u zaštićenim i drugim značajnim područjima RH (2003. C (dolje lijevo) – područja s najvećom florističkom raznolikošću. 2005). A (gore lijevo) – područja s najvećom stanišnom raznolikošću.-2008. postojanje zainteresiranosti lokalne samouprave za aktivnosti projekta. itd. te potom karta staništa u mjerilu 1:25. 2005).) Za javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima tijekom navedenog razdoblja obavljena su četiri projekta kartiranja staništa. Park prirode Lonjsko polje obuhvaća najveće (506 km2) zaštićeno močvarno i poplavno područje u 20 . Za područje parka prvo je napravljena vegetacijska karta (Jelaska et. Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje obuhvaća brdsko područje izuzetne krajobrazne vrijednosti.000 s minimalnom površinom kartiranja od 2. D (dolje desno) – područja odabrana kao prioritetna (preuzeto iz Nikolić & al. al.Slika 5 Područje COAST projekta (4 dalmatinske županije).). B (gore desno) – područja s najvećom faunističkom raznolikošću.

zanimljivo je i zbog svog specifičnog kulturnog krajobraza. zbog kojih je zaštićeno cijelo slivno područje. NP Plitvička jezera je područje poznato zbog ljepota sedrenih barijera nastalih biogenim procesima. osim velikog značaja kao prebivalište ptica močvarica. koji također značajno pridonosi biološkoj raznolikosti. od mora na zapadu. Na području se nalazi i značajni krajobraz Klek. Velika visinska razvedenost područja (130 -1401 metar nadmorske visine) uvjetuje veliku raznolikost staništa. Osim velike visinske razvedenosti. Na području od 1853 km2 zabilježeno je 160 stanišnih tipova. Šire područje Ogulina (147 km2) poznato je po brojnim špiljskim sustavima.25 ha). U sklopu KEC (Karst Ecosystem Conservation) projekta kartirano je ukupno šest odabranih područja (sve u mjerilu 1:25000 uz MPK od 2. uz MPK od 1 ha za šumska. Osim najviših vrhova Risnjaka (1524) i Snježnika (1505) u parku se nalazi i izvor rijeke Kupe.5 ha prikazana su linijski ili točkasto). NP Sjeverni Velebit obuhvaća područje velike raznolikosti krških fenomena. NP Paklenica se pruža od mora do najviših vrhova Velebita. preko središnjeg grebena. obilježavaju duboko urezani okomiti kanjoni i brojni krški oblici. ovo područje karakterizira i miješanje mediteranske i kontinentalne klime. odnosno 0.5 ha za nešumska staništa (neka staništa manja od 0. Na 62 km2 kartirano je 20 tipova staništa. Cijeli je park s okolnim zaštićenim područjima (ukupno 246 km2) kartiran u mjerilu 1:5000. a ukupno je kartirano 117 tipova staništa. Na površini od 301 km2 kartirana su 132 stanišna tipa. do ličkih krških polja.25 ha – kartirana 63 tipa staništa. što doprinosi velikoj raznolikosti stanišnih tipova. Kartiranjem nadzemnih staništa ovog područja pronađeno je 37 stanišnih tipova. Park prirode Učka obuhvaća homogeni planinski masiv smješten između Istre i Kvarnera. od kojih se najviše ističe strogi rezervat “Hajdučki i Rožanski kukovi“. Proteže se od 120-1035 metara nadmorske visine. a kartirana su 63 tipa staništa.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja dunavskom slivu. ali i reljefna razvedenost uvjetovala je veliki broj stanišnih tipova (76) na površini od 95 km2. Na ovom su području – ukupne površine 228 km2 u mjerilu 1:25000 s minimalnom površinom kartiranja 2. 21 . Vaganskog vrha (1757 m) i Svetog brda (1753 m). bogato šumama bukve i crnog bora. Ovo područje. Park prirode Medvednica obuhvaća brdsko područje dobro očuvanih prirodnih šuma i šumskih zajednica. a vršne dijelove karakteriziraju planinske rudine i bor krivulj.25 ha. Ovo ramsarsko područje. Područje parka kartirano je u mjerilu 1:25000 s minimalnom površinom kartiranja od 2. specifičan geomorfološki fenomen na kojem je zabilježeno više od 150 jama. PP Velebit obuhvaća područje najveće hrvatske planine. NP Risnjak obuhvaća planinsko područje velike raznolikosti i očuvanosti šumskih staništa. Na 112 km2 zabilježeno je 66 tipova staništa. Velika visinska.

kartirano je 45 stanišnih tipova. ali i nekoliko dobro očuvanih močvarnih područja. 22 . Pag je jedan od otoka s najvećom raznolikosti staništa. njegovoj raznolikosti doprinosi ljudska aktivnost (brojni pašnjaci). te Morinskog zaljeva na jugoistoku) kartirana su 53 stanišna tipa. S obzirom da staništa poput travnjaka. Iskustva s ovih projekata detaljnog kartiranja ukazuju na problem mozaičnih površina i upućuju na zavisnost točnosti karata od odabrane MPK. a jedno je područje (porječje rijeke Cetine) još u procesu kartiranja. te Veloj i Maloj Palagruži dominiraju elementi ljeti listopadne vegetacije. Osim što se nalazi na prijelazu submediteranske i eumediteranske vegetacijske zone. u posljednje se vrijeme koriste različite MPK za nešumska i šumska staništa. ukupne površine od 101 km2. U estuariju Krke (122 km2) od Skradina do rta Braničevo (uključujući šire područje zaštićenog krajobraza ušća Guduće na sjeverozapadu. Ukupno je za izradu detaljnih karata staništa svih navedenih područja kartiranih u razdoblju 2003. upravljanje zaštićenim područjima i planiranje održivog razvoja. u sprezi s ciljanim terenskim uzorkovanjem. Sve karte staništa izrađene za zaštićena područja poslužit će kao temeljne podloge za izradu planova upravljanja tim područjima. Na 120 km2 središnjeg dijela otoka zabilježen je 81 stanišni tip. zabilježena su 74 stanišna tipa. Zaključak Daljinska istraživanja i GIS. mogu u relativno kratkom vremenu osigurati značajnu količinu prirodoslovnih podloga nužnih za aktivnosti zaštite prirode i okoliša. a koji u pravilu zauzimaju vrlo male površine (manje i od MPK). Na većim otocima (Vis. Brusniku. Na području otoka Mljeta (99 km2). Osim toga se na kartama dodatno prikazuju stanišni tipovi za koje je utvrđeno da su rijetki i/ili ugroženi. močvara. i to kako na državnoj tako i na lokalnoj razini potrebne detaljnosti.-2008. na terenu uzorkovano 7500 točaka. dok na Jabuci.Projekt COAST (Očuvanje i održivo korištenje bioraznolikosti na dalmatinskoj obali putem održivog razvitka obalnog područja) obuhvaća kartiranje staništa na pet područja (sve uz MPK od 2. Na području Visa i pučinskih otoka. Svetac i Biševo) dominira eumediteranska vazdazelena vegetacija. stijena i točila često u prirodi zauzimaju manje površine od šuma. najzelenijeg hrvatskog otoka. Karte staništa za četiri područja su završene.25 ha za šumska i 1 ha za nešumska staništa. te uz mjerilo 1:10000).

2 (www. Modelling 191 (1): 96-105. Antonić O.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Slika 6 Zaštićena i druga značajna područja obuhvaćena detaljnim kartiranjem staništa. U. Canada..info).. & Hettwer. C... and Hatić. Kušan. (2005b): Kartiranje staništa Republike Hrvatske (2000. T. Petricioli D. V. Snaith... A. Križan. D. Hećimović Ž. Jelaska S. S. Hatić D.. MacKinnon... Antonić. 1 (www. P. Grgurić Z. Peternel H. Natura Croatica 9. Austen-Smith Jr. K. (2005): Biodiversity considerations in conservation system planning: Map-based approach for Nova Scotia.drypis. J..... Beazley. Drypis 1/1. Bukovec. Mrvoš D. Alegro A. Literatura Antonić O. Duinker.. Gottstein-Matočec S. (Eds.... Pernar R.. (2001): Application and development of the Palaearctic habitat classification in the course of the setting up of the Emerald Project . F. J. I.. Tkalčec S..drypis. Petricioli.. Major Z.info). O. Bakran-Petricioli T. G.. P. Smandych. Marki. Bohn. & Devillers-Terschuren.. Drypis 1/1.) (2000): Map of the natural vegetation of Europe.. D. Bakran-Petricioli.. 1-13. P. Bukovec D. Gottstein-Matočec S. Dujmović... J. D. Devillers.. D. (2006): Modelling spatial distribution of the Croatian marine benthic habitats. O. Federal agency for nature conservation.. Tkalčec Z. Janeković I. T. Ecological Applications. European commission. Bukovec. (2005a): Klasifikacija staništa Republike Hrvatske.-2004. Kušan V. Gollub. Janeković. 23 . Bakran-Petricioli T. L. Ecol. Kušan V..Croatia... Peternel H. Križan J. 15(6): 2192-2208. Antonić.) – pregled projekta. Križan... (2000): Spatial distribution of major forest types in Croatia as a function of macroclimate....

Major. V. Peternel.: Terrestrial Biodiversity Analyses in Dalmatia (Croatia) – complementary approach using diversity and rarity of dana (mscr.H. Jelaska. H.S. C.L. Journal of Bioscience. Gužvica. Jelaska.R. H. 5-179. (1998): Hyeres. A. Francuska. 24 .. . Peternel. A. knjiga 30. 2): 339-346.M. using Landsat 7 and field data. R. 37p. Sarkar. Patterson. V.R. D... Grgurić. D. JAZU. Prentice Hall.. Pressey. T. 2. Zagreb. New York. Gužvica.. Acta Biologica 2.. V. (2002): Representing biodiversity: data and procedures for identifying priority areas for conservation. Jardas. Peternel. Croatia. John Wiley & Sons. Kušan. Kušan.. G..... Acta Botanica Croatica.167/4.149/5. Final report Summary. Mihulja. L. Aggarwal. Margules. Kušan.W. Garson. I. T.. Nikolić. Prirodoslovna istraživanja. I. D. Williams. Z. R. UNEP(OCA)/MED WG... (1962): Vegetacija planina zapadne Hrvatske. Inc. (2002): Place prioritization for biodiversity content.. T. Zeidler. Singapore. (1996): Artificial neural networks. J.. (1994): Remote sensing and image interpretation. Z. P.Horvat. G. Margules. Nikolić.u postupku recenzije). (2005): Biodiversity in Coast project area and site selection. 27 (4): 309-326. (2005): Vegetation mapping of Žumberak – Samoborsko gorje Nature Park. Journal of Bioscience. UNEP(OCA)/MED WG. C. S.... J.. str. S. Suppl. Lillesand. Major.303-311. Italija.S. 27 (4) (suppl. H.. Z. D. Jelaska. (2000): Rim. & Kiefer. Šerić Jelaska.

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja MAPPING OF HABITATS FOR NEEDS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND NATURE PROTECTION – ExPERIENCE FROM CROATIA IN THE PERIOD FROM YEAR 2000 TO YEAR 200 Abstract According to numerous international acts. as well 25 . Evaluation of wider region regarding the terrestrial biodiversity (followed by determination of priority areas for habitat mapping. The mentioned habitat maps (in the scale of 1:100 000) and CNHC are integral parts of the Croatian Law on Nature Protection. Terrestrial habitats were mapped by classification and interpretation of Landsat ETM+ satellite scenes. performed in OIKON Ltd. additional detailed analyses and making the sustainable development programs) are also presented in the paper. All mapped types were harmonized with Croatian National Habitat Classification (CNHC) which is developed in the frame of the same project (including the system of recoding into other standards like EUNIS. Marine benthic habitats were mapped by synthesis of existing spatial data and numerical modelling in the frame of GIS. mapping the habitats becomes one of preconditions for sustainable development and nature protection. supported by intensive field sampling. etc.). PHYSIS. Mapping of habitats for entire Croatian state territory is presented. – Institute for applied ecology during the period from 2000 to 2008. Habitats with area below MMU were partially processed and mapped separately as lines and points. and official data sources for assessment of impacts on the nature and environment in Croatia. with minimum mapping unit (MMU) of 9 ha. This paper presents activities related to mapping of habitats in Croatia.

as habitat maps (MMU of 2,25 ha or less; scale 1:25000 or more detailed) made for 14 protected and other important areas (as the basis for making of management plans). Experiences gained in these projects point to the problem of mosaic areas and to the correlation between map accuracy and the chosen MMU. Key words: biodiversity, field sampling, GIS, LandsatETM+, marine benthos habitats, numerical classification, protected areas, remote sensing, spatial modelling, spatial variability, terrestrial habitats

26

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

ZAŠTIĆENA PODRUČJA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA PLANIRANJE PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH
Hanka Mušinbegović Uvod

“Zemlja ne pripada čovjeku, čovjek je taj koji pripada Zemlji“ “Sve stvari su povezane kao krv koja sjedinjuje jednu familiju“ “Ono što se desi Zemlji desit će se i sinovima Zemlje“ “Nije čovjek istkao platno života, on je samo jedna nit. Ono što čovjek učini platnu, učinio je samom sebi“ Navedeno upućuje na važnost planiranja prostora, bitnost izrade planskih dokumenata, čime se sprječava stihijsko korištenje prostora. Da bi cjelina – homogeno područje sa izrazitim prirodnim vrijednostima bilo zaštićeno, potrebno je utvrditi njegove granice. Granice zaštićenih područja utvrđuju se Prostornim planom Federacije BiH, a do njegovog donošenja Odluku o utvrđivanju donosi Parlament Federacije BiH. Planiranje i korištenje područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH sa izrazitim prirodnim vrijednostima definisano je Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ 02/06; 72/07; 32/08) Zaštiti istog doprinosi set okolinskih Zakona iz 2003. godine. Pomenuti Zakoni su korak naprijed ka usklađivanju domaće legislative sa propisima Evropske Unije.
1

Pomoćnik ministra u Sektoru za prostorno planiranje u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja,

2

U skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine prostorno planiranje u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao temelj korištenja prostora u Federaciji Bosne i Hercegovine, zasniva se na načelima:  zaštite prostora u skladu sa principima održivog razvoja;  zaštite integralnih vrijednosti prostora, i zaštite i unapređenja stanja okoliša;  zaštite graditeljskog i prirodnog naslijeđa;  usaglašenosti interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja od značaja za Federaciju BiH;  usaglašenosti planskih dokumenata nižih nivoa sa višim; usaglašenosti planskih dokumenata Federacije BiH sa planskim dokumentima Republike Srpske;  usaglašenosti planskih dokumenata Federacije BiH sa planskim dokumentima susjednih država;  javnosti i slobodnog pristupa podacima i dokumentima značajnim za planiranje u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/06, 72/07 i 32/08) i posebnim propisima;  uspostavljanje sistema informacija o prostoru iz nadležnosti Federacije BiH u svrhu planiranja, korištenja i zaštite prostora Federacije BiH. Planiranje na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH mora biti usklađeno sa posebnim propisima iz oblasti zaštite okoliša, kulturno-historijskog, graditeljskog i prirodnog naslijeđa, tla, zraka, šuma, voda, zdravlja, kao i zaštite energetskih, rudarskih, industrijskih, infrastrukturnih objekata i objekata veze, te zaštite sportskih, turističkih, namjenskih i sigurnosnih objekata i njihove infrastrukture.

Planski dokument

Planski dokument je dokument koji određuje svrsishodno organizovano korištenje i namjenu zemljišta, te mjere i smjernice za zaštitu prostora. Na prostoru Federacije BiH obavezno je donošenje sljedećih planskih dokumenata: 1) 2) za teritorij Federacije - Prostorni plan Federacije; za teritorij kantona - Prostorni plan kantona;

2

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

3) 4) 5) 6) 7)

za gradove Mostar i Sarajevo - Urbanistički plan grada; za opštine - Prostorni plan opštine; za područja od značaja za Federaciju - Prostorni plan područja posebnih obilježja; za urbano područje opštine u kojoj je smješteno sjedište kantona - urbanistički plan; za područja za koja je takva obaveza utvrđena planom šireg područja - regulacioni plan i urbanistički projekt.

Prostornim planom Federacije BiH definiše se politika korištenja zemljišta i usmjerava razvoj funkcija i djelatnosti na teritoriji Federacije BiH. Njime se utvrđuju područja od značaja za Federaciju BiH, a naročito, pored ostalih, i područja posebnih obilježja koja imaju izrazit prirodni značaj. Prostorni plan područja posebnih obilježja sa izrazitim prirodnim značajem definiše osnovnu organizovanost prostora, mjere korištenja, uređenja i zaštite tog područja sa aktivnostima koje imaju prednost, mjere za unapređenje i zaštitu okoliša, te po potrebi određuju obavezu izrade detaljnih planova uređenja za uža područja unutar prostornog plana područja posebnih obilježja. Kanton može donijeti prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za kanton, ako se prostornim planom kantona utvrdi potreba za izradu istog, i ako područje nije utvrđeno kao područje od značaja za Federaciju BiH. Dva ili više kantona mogu donijeti prostorni plan područja posebnih obilježja kao jedinstven plan kada se to područje nalazi na prostoru tih kantona, ako područje nije utvrđeno kao područje od značaja za Federaciju BiH. Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH donosi Parlament Federacije BiH. Prije utvrđivanja Prijedloga plana pribavlja se mišljenje zakonodavnih tijela kantona. Sredstva za pripremu i izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH osiguravaju se u budžetu Federacije BiH, a od značaja za kanton u budžetu kantona. Izradi planskog dokumenta područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH pristupa se, nakon od strane Parlamenta Federacije BiH donesene Odluke o pristupanju izradi planskog dokumenta. Odluka o pristupanju izradi planskog dokumenta područja posebnih obilježja sadrži:  Vrstu dokumenta – Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH;  Granice područja posebnih obilježja za koje se planski dokument radi;  Vremenski period za koji se planski dokument donosi; 2

 Smjernice za izradu planskog dokumenta,  Rok izrade;  Način osiguranja sredstava za izradu,  Odredbe o javnoj raspravi;  Nosioca pripreme za izradu planskog dokumenta;  Nosioca izrade planskog dokumenta;  Druge elemente ovisno od specifičnosti područja za koje se plan donosi. Postupak pripreme i izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH obuhvata:  Pripremu i izradu prostorne osnove;  Izradu prednacrta, nacrta i prijedloga prostornog plana. Prostorna osnova obuhvata:  Snimanje postojećeg stanja u prostoru, njegovu analizu i ocjenu mogućnosti daljeg razvoja;  Opšte ciljeve prostornog razvoja; posebne ciljeve prostornog razvoja;  Izradu osnovne koncepcije prostornog razvoja, odnosno smjernice planiranog prostornog razvoja koje obavezno sadrže načela, ciljeve prostornog razvoja i planska opredjeljenja temeljena na zakonskim odredbama, relevantnim dokumentim Ujedinjenih naroda, Vijeća Evrope, Evropske Unije;  Izrada Studije ranjivosti. Prednacrt, nacrt i prijedlog plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela i to:  Opšti i posebni ciljevi prostornog razvoja;  Projekcija prostornog razvoja (razrada osnovne koncepcije razvoja);  Projekciju razvoja prostornih sistema;  Odluku o provođenju prostornog plana. Prostorni plan područja posebnih obilježja sa izrazitim prirodnim značajem mora imati detaljno obrađene elemente vezane za “izrazit prirodni značaj“, koji odnosno područje čine posebnim. Kroz prostornu osnovu se detaljno razrađuju specifičnosti te prostorne cjeline. Pojedini sadržaji u okviru projekcije prostornog razvoja i projekcije razvoja prostornih sistema se obrađuju prema obimu u kojem stvarno postoje na području posebnih obilježja, dok se posebno detaljno obrađuju sadržaji prema kojima je definisan poseban značaj područja. 20

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

Imajući u vidu da se BiH opredijelila za proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj Uniji neophodno je da u planiranju u Federaciji BiH prevlada opredjeljenje prilagođavanja konceptu i filozofiji održivog razvoja. Vodeći principi za održiv prostorni razvoj evropskog kontinenta usvojeni od strane Evropske konferencije ministara nadležnih za regionalno planiranje predstavljaju priručni dokument značajan za brojne mjere i inicijative za prostorni razvoj u okviru evropskog kontinenta. Posebno značajan cilj vodećih principa je usklađivanje privrednih i društvenih zahtjeva sa ekološkim i kulturološkim funkcijama, što predstavlja doprinos dugoročnom, opsežnom i izbalansiranom prostornom razvoju. Implementacija vodećih principa zahtijeva neposrednu saradnju, odnosno povezanost sektorskih politika i politike prostornog uređenja. Kod planiranja područja posebnih obilježja koja imaju izrazitu prirodnu vrijednost se mora poći od temeljnog zadatka: zaštite prirodnih vrijednosti, kao i od vizije višegodišnjeg ekonomskog i socijalnog plana, razvojnih projekata sa učešćem građana, što predstavlja elemente upravljanja prirodnim bogatstvima, očuvanjem biodiverziteta, uravnotežen održiv i dugotrajan razvoj lokalne zajednice. Zaštićena područja su naše prirodno naslijeđe, naš identitet i naša zajednička budućnost.

21

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

MASTER PLAN RAZVOJA TURIZMA, OČUVANJA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-HISTORIJSKIH SPOMENIKA NA PODRUČJU OPŠTINA VAREŠ I KAKANJ, SA POSEBNIM OSVRTOM NA STAVLJANJE KRALJEVSKOG GRADA BOBOVCA U KONTEKST TURISTIČKE PONUDE
Sanja Pokrajac Fethi Silajdžić2 Elmedina Krilašević3 Uvod

Imajući u vidu kulturno-historijsku baštinu i prirodne potencijale, te postojanje drugih resursa za ekonomski razvoj i razvoj turizma na području opština Vareš i Kakanj, pojavila se potreba za sistematičnim i adekvatnim pristupom njihovoj valorizaciji kroz izradu Master plana turizma. U sklopu Master plana je definisana vizija razvoja turističke ponude u skladu sa očuvanjem kulturno-historijskih i prirodnih vrijednosti, te strategija razvoja turizma. Strategija stavlja akcenat na održivi razvoj područja uz minimalan uticaj na prirodu kroz razvoj eko/rural1 2 3 BSc Environmental Science Diplomirani inžinjer mašinstva, MBA Diplomirani inžinjer šumarstva

23

nog, kulturnog i sportskog turizma. Cilj izrade Master plana je razvoj održivog turizma u opštinama Kakanj i Vareš kroz iskorištavanje i unaprjeđivanje postojeće infrastrukture. Eko/ruralni, kulturni i sportski turizam su odabrani kao modeli turizma za koje postoje veoma dobri preduslovi, i gdje je priliv posjetilaca kontrolisan u skladu sa kapacitetima i ne prelazi granice preko kojih bi uticaj na okoliš bio negativan. Neplanski razvoj turizma može imati negativan utjecaj na okoliš, ali isto tako, ukoliko je planiran, turizam može biti veoma koristan za podizanje svijesti o potrebi očuvanja prirodnih bogatstava kroz prihode koje donosi lokalnoj zajednici, a dio kojih može biti iskorišten za mjere očuvanja i obrazovanje lokalnog stanovništva i posjetilaca. Jedan od ciljeva predviđa povećan broj zaštićenih područja te, u zavisnosti od vida zaštite, i razvoj kapaciteta za njihovo uključivanje u turističku ponudu. Pravilno upravljanje turizmom u zaštićenim područjima osigurava njihovu zaštitu, uz ostvarivanje ciljeva razvoja turizma. Za održivi razvoj zasnovan na turizmu potrebno je poticati ojačanu participaciju i osjećaj vlasništva lokalnih zajednica, kroz formiranje udruženja i uključivanje privatnih preduzetnika. Tokom izrade Master plana lokalna zajednica je uključivana kroz konsultacije sa lokalnim stanovništvom, nevladinim organizacijama i vjerskim zajednicama. Nakon ocjene potencijala područja i sagledavanja problema definisani su glavni rezultati projekta i detaljno razrađene pojedinačne aktivnosti potrebne za njihovo ostvarivanje.

Ocjena kulturno-historijskih spomenika

Na području opština Kakanj i Vareš se nalaze brojni kulturno-historijski spomenici, od kojih je 8 proglašeno nacionalnim spomenicima od strane Komisije/Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika. Tri se nalaze na području vareške opštine, a preostalih pet na području opštine Kakanj. Ocjena stanja kulturno-historijskih vrijednosti je uzela u obzir pravni status spomenika, njihovu lokaciju, opis trenutnog stanja, značaj za očuvanje kulturno-historijskog bogatstva, trenutne i planirane aktivnosti na očuvanju spomenika, trenutne i planirane aktivnosti na razvoju turizma vezano za spomenik kao i ocjenu potencijala za turističku ponudu. Na osnovu toga su date preporuke za aktivnosti koje se trebaju preduzeti u cilju očuvanja spomenika i razvoja turističke ponude. Ocijenjen je turistički potencijal za svaki spomenik zasebno, uzimajući u obzir njegovu atraktivnost, pristupačnost, prateće turističke objekte (info punktove, suvenirnice, kafiće, restorane, smještaj), promociju, blizinu ostalih turističkih atrakcija i privatno preduzetništvo vezano za turizam u području u kojem se nalazi spomenik. Sve ocjene su unesene u tabelu 1.

24

Kulturno-historijski spomenici Moguća 10 7 4 6 6 9 10 5 10 1 4 9 10 2 2 4 9 7 7 9 10 7 7 1 5 1 1 10 10 4 4 2 1 1 1 10 10 4 5 9 8 4 4 10 10 4 4 3 3 1 1 10 10 4 7 21,4 25,7 13,1 15,1 21,8 Moguća Moguća Moguća Moguća Moguća Moguća Trenutna 9 7 3 5 3 Trenutna Trenutna Trenutna Trenutna Trenutna Trenutna

Atraktivnost Pristupačnost (1) (0,8)

Prateći turistički objekti (0,9) Promocija (0,7) Ukupna ocjena

Ostale turističke atrakcije (0,6) Privatno poduzetništvo (0,5)

44,2 42 20,4 24,6 32,8

Vareš 4 4 4 3 8 5 7 10 10 4 9 10 10 4 4 5 5 5 10 10 10 4 5 5 1 5 1 1 5 5 7 9 9 5 10 1 10 6 6 10 10 4 9 9 5 10 1 9 9 9 6 9 9 9

4 4 4 3 10 10 6 10 10 10

4 4 7 3

5 6 6 9

8 6 6 9

1 1 1 5

4 5 5 10

1 3 2 1

3 7 7 3

6 5 5 9

6 6 6 10

1 2 1 1 3 3 1 3 4 4

4 10 10 4 4 10 4 10 10 10

13,7 15,8 14,6 21,3 23,3 23,3 13,7 19,1 30,5 27,5

21,7 26,8 29,8 29,3 34,5 41,2 22,3 32,2 44 42

Kakanj

Tabela 1 Ocjena stanja kulturno-historijskih vrijednosti u kontekstu turističke ponude

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

25

Srednjovjekovni kraljevski grad Bobovac Graditeljska cjelina Župna crkva u Varešu Arheološko područje Dabravine Nekropole stećaka na lokalitetu sela Budoželje Jednolučni stari kameni most na rijeci Stavnji u Varešu Džamija u selu Karići Ambijentalna ruralna cjelina Vijaka Ambijentalna sredina Očevlje Grobna kapela na Stogiću, Vareš Srpska pravoslavna crkva sa ikonama i ikonostasima iz XIX vijeka Objekti starije tradicionalne stambene arhitekture Vareš Rimokatolička crkva Sv. Preobraženja u Gornjoj Borovici Industrijsko naslijeđe sa pratećim objektima u Varešu Franjevački samostan i crkva Sv. Ive Krstitelja Arheološko područje Vladarski dvor iz 14. i 15. vijeka Dvor Grgurevo Pokretno dobro - zbirka od 22 inkunabule Džamija u Kraljevoj Sutjesci Kuća Ive Duspera Mlađe neolitsko naselje Obre kod Ćatića Srednjovjekovne nekropole Donja Zgošća Zgrada Turskog suda u Donjem Kaknju 5 6 4 4 3 5 3 7 6 4 7 4 8 5 10 10 10 8 7 7 5 10 10 10 8 7 8 10 4 4 4 4 1 1 1 10 10 10 10 4 4 4 5 5 2 2 1 2 1 10 10 10 8 5 7 4 9 9 9 9 4 3 3 10 10 10 10 4 3 3 4 4 4 4 1 1 1 10 10 10 10 4 7 4

27,5 28,5 24,4 22,8 13,1 15,2 10,9

42 41 39 39 21,1 28,2 23,2

Iz ocjene se može vidjeti trenutni potencijal spomenika, kao i njihov predviđeni potencijal u budućnosti, ukoliko budu ispunjeni rezultati predviđeni ovim projektom. Razlika između trenutnog i mogućeg potencijala u većini slučajeva je velika, što pokazuje da se dosta toga može uraditi kako bi se ovi spomenici učinili atraktivnijim za razvoj turizma, a samim tim i očuvali. Također se može primijetiti da stećci, koji su karakteristični za područje Bosne i Hercegovine, nisu dovoljno zaštićeni niti promovisani, s obzirom na njihov značaj. Ocjene su date na skali od jedan do deset, gdje je jedan najmanja, a deset najveća ocjena. Trenutna ocjena je data na osnovu sadašnjeg stanja, a moguća na osnovu potencijala kojeg bi spomenik mogao dostići u budućnosti ukoliko se ostvare rezultati planirani ovim projektom. Za ukupnu i potencijalnu ukupnu ocjenu su osmišljeni koeficijenti u vrijednosti od 0.5 do 1, kako bi se u ocjeni izrazila ona odličja koja su najvažnija za turistički potencijal kulturno-historijskih spomenika.

Ocjena prirodnih potencijala

Područje opština Vareš i Kakanj, u smislu diferencijacije ekosistema, pripada grupi brdskih i gorskih pejzaža. Iako geografski većinom ne obuhvata grupu specifičnih pejzaža BiH, ovo područje predstavlja vrlo specifičan dio biodiverziteta Bosne i Hercegovine. Intenzitet antropogenih faktora, koji su djelovali i još uvijek djeluju na ovom području je izrazito visok. Ova vrsta faktora je rezultirala izrazitom degradacijom ekosistema u jednom dijelu područja (ĆatićiKakanj), na kojem se danas ogromne površine nalaze pod haldama jalovine i šljake. Mnogi od površinskih kopova na području Kaknja su i danas aktivni. Dijelovi površine koju pokrivaju ove općine, predstavljaju jedan od najočuvanjih prostora središnjeg dijela Bosne i Hercegovine. Izuzetan diverzitet šumskih ekosistema ovdje se, na malom prostoru, ogleda kroz prisustvo termofilnih i mezofilnih hrastovih šuma, montanih bukovih šuma, mješovitih lišćarsko-četinarskih šuma i frigorifilnih šuma smrče montanog i gorskog pojasa. Stanje ekosistema i pejzaža prostora opština Kakanj i Vareš je, s obzirom na istaknuti stepen antropogenih uticaja, heterogeno. Veliki dio ovog prostora je degradiran i devastiran kroz uticaj dugotrajnih ljudskih aktivnosti, provođenih najčešće na neodrživ način, neuravnotežen sa ekosistemskim limitima, funkcijama i servisima. Pored gubitka šuma, poljoprivrednog zemljišta, gubitka kvaliteta i kvantiteta vodnih resursa, ovdje često nailazimo i na ambijentalno destruirane, neproduktivne, pa čak i pejzaže opasne po ljudsko zdravlje i život. U grupu ovakvih pejzaža, pored ostalih, spadaju i napušteni površinski kopovi, te deponije jalovine i šljake. Međutim, prirodni tokovi vode uslovili su nastanak novih

26

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

stalnih vodenih tijela na pojedinim lokacijama površinskih kopova,. Njihova starost je različita, a danas je mjerljiva i stepenom prirodne progradacije močvarnih ekosistema, koji su ovdje već uspostavljeni ili su u nastanku. Kako je priroda na ovim degradiranim staništima već zauzela vlastiti pravac oporavka, humanom intervencijom kojom bi se ovi procesi ubrzali kroz aktivnosti restauracije, na navedenim staništima bi bile uspostavljene funkcije ekosistema močvara. Gubitak staništa (u prvom redu močvarnih) je danas osnovni razlog iščezavanja vrsta na Zemlji i slabljenja ekosistemskih servisa. Trend gubitka staništa se može zaustaviti konzervacijom još uvijek vrijednih staništa i restauracijom degradiranih staništa. Međutim, restauracijske aktivnosti ne mogu zamijeniti zaštitu biodiverziteta i uspostavu zaštićenih područja. Jedna od mogućnosti održivog iskorištavanja ekosistema sa uravnoteženim funkcijama jeste turizam.

Postojeći kapaciteti i potencijali za razvoj turizma

Područje opština Kakanj i Vareš obiluju različitim potencijalima koje mogu osigurati bazu za stvaranje kvalitetne i raznolike turističke ponude u budućnosti. Područje obiluje lokalitetima i objektima od kulturno-historijskog značaja kako na državnom tako i na lokalnom nivou, kao i sa diverzificiranim kulturno-historijskim vrijednostima od neolitskih arheoloških nalazišta, građevinama i lokacijama iz perioda srednjovjekovne Bosne, lokalitetima sa bogumilskim stećcima, te zaostavštinom iz osmanlijskog perioda. Istovremeno prirodne i pejzažne vrijednosti područja daju dodatnu vrijednost cijelom ambijentu i predstavljaju turistički potencijal koji može biti razvijan odvojeno ili u kombinaciji sa postojećim kulturnim vrijednostima. Samostan u Kraljevoj Sutjesci, sa očuvanom viševjekovnom tradicijom i vrijednim eksponatima, osim što predstavlja jedinstvenu atrakciju također pruža i potencijale za planirani razvoj religijskog turizma. Međutim, kao što je slučaj u većini područja na teritoriju BiH, potencijali za razvoj turizma do sada nisu adekvatno iskorišteni te su potrebna znatna ulaganja i pažljivo planiranje turističke ponude zasnovano na modernim principima i uključivanju grupa ili pojedinaca kako bi turistička ponuda dostigla optimum. Iako postoje značajni objekti i lokacije koji se mogu iskoristiti u kontekstu turističke ponude, većina takvih objekata i lokacija nije pripremljena za prijem turista. Prije svega, pod ovim se podrazumijevaju nepostojanje turističke signalizacije, neuređen pristup ovim lokacijama, nepostojanje sigurnosnih mjera za zaštitu od nesreća i povreda i nepostojanje dodatnih turističkih usluga. Ne postoje formirani turistički proizvodi i nema organizovanih turističkih posjeta. U sklopu turističkih atrakcija bitno je

2

Za opštine ne postoje strateški dokumenti koji bi obezbijedili planirani razvoj i integralnu turističku ponudu. Područje ima potencijale za razvoj sljedećih oblika turizma:  Kulturni turizam  Eko turizam  Seoski turizam  Sportski turizam  Zimski turizam  Religijski turizam  Lječilišni turizam Identifikacija problema i definisanje ciljeva Prilikom izrade projektnog dokumenta izvršena je konsultacija sa svim zainteresovanim stranama. Ovo također ukazuje na neophodnost poznavanja osnovnih karakteristika posjetitelja i njihovih potraživanja kako bi se izgradila kvalitetna ponuda. Tendencija rasta broja posjetitelja. te su iz tog razloga inicijative za razvoj turizma često fragmentirane i stihijske.spomenuti i potencijale uključivanja lokalnih tradicionalnih manifestacija u ponudu. Agencija za statistiku BiH objavila je podatak da je u aprilu 2008. U daljoj analizi posmatrana je uzročno-posljedična veza između identifikovanih problema. Na osnovu ove identifikacije i obilaska terena na području opština sakupljena je lista postojećih problema.593 turista. učestalosti posjeta i potraživanjima turista za Kakanj i Vareš. Broj smještajnih kapaciteta i prenoćišta je oskudan.099 noćenja. što je za 11. kao i dužina trajanja njihovih posjeta u BiH je pozitivan pokazatelj opravdanosti ulaganja u turističke djelatnosti. prije svega sa partnerima projekta. Jedan od osnovnih preduslova za razvoj turizma je postojanje adekvatnog sistema komunikacione infrastrukture koji omogućava siguran i brz transport. Trenutno ne postoje podaci o broju turista. komunikaciona infrastruktura je nedovoljno razvijena. Ostvareno je 102. što je za 5. te nedovoljne razvijenosti turističkih proizvoda i usluga.3% više nego u istom mjesecu prethodne godine. kako bi se identifikovali postojeći problemi. Bosnu i Hercegovinu posjetilo 49. kao i neadekvatne zaštite kulturnog i prirodnog naslijeđa. sistemi osiguranja kvaliteta. uključujući i privatni smještaj. i također nisu iskorišteni postojeći potencijali za razvoj originalne i kvalitetne ponude u ovom segmentu (prije svega domaća gastronomska ponuda).7% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Ne postoji standardizacija smještajnih i ugostiteljskih objekata. Postojeći problemi su grupisani u deset osnovnih proble2 . Trenutno.

gdje su kultuno-historijski spomenici i prirodne vrijednosti zaštićene i očuvane Osnovna infrastruktura za nesmetano odvijanje turističkih aktivnosti nije dovoljno razvijena Odsustvo planskog razvoja turizma. zaštitu kulturno-historijskih vrijednosti i zaštitu prirode na području općina Osmisliti i uspostaviti turističku ponudu zasnovanu na postojećim potencijalima i potraživanjima turista Uključiti elemente marketinga i tržišni pristup razvoju turizma Uspostaviti i ojačati participaciju i osjećaj vlasništva lokalnih zajednica. definisani ciljevi ujedno predstavljaju i očekivane rezultate projekta nakon implementacije. te harmonizacije i sinergije na aktivnostima razvoja turističke ponude od strane različitih inicijativa za razvoj turizma Nedovoljno zaštićene prirodne vrijednosti. razviti turistička ponuda. udruženja i privatnih preduzetnika nad razvojem i implementacijom turističke ponude Provesti programe kvalitetne promocije kulturnohistorijskog naslijeđa i turističke ponude Provesti poseban program promocije Bobovca kao lokaliteta od izuzetnog značaja za očuvanje kulturnohistorijskog naslijeđa BiH i atraktivne turističke lokacije Zaštititi.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja ma/uzroka postojećeg stanja sa krovnim problemom. te nije provedena restauracija i konzervacija spomenika od izuzetnog značaja za očuvanje tradicije i kulture čime je i znatno smanjena njihova atraktivnost za turističke posjete Razviti osnovnu infrastrukturu i objekte za nesmetano odvijanje turističkih aktivnosti i razvoj turističke ponude Pripremiti strateške dokumente i programe za razvoj turizma. uspostaviti saradnju i partnerske odnose sa postojećim inicijativama razvoja turizma i relevantnim sektorima na lokalnom. Sa obzirom da je ovaj projekat jedan od instrumenata za razvoj turizma i očuvanja kulturnih i prirodnih vrijednosti. Šematski prikaz 1 Identifikovani problemi i ciljevi Problemi Neiskorišteni turistički potencijali na području opština koji mogu doprinijeti ekonomskom razvoju Ciljevi Opštine Vareš i Kakanj imaju vodeću poziciju u ponudi turističkih sadržaja kulturnog i seoskog turizma u BiH. čijim dostizanjem će se otkloniti postojeći nedostaci. obnoviti i konzervisati kulturnohistorijske spomenike koji do sada nisu bili adekvatno tretirani Povećati broj zaštićenih prirodnih područja i uključiti ih u turističku ponudu Kroz projektne aktivnosti. regionalnom i državnom nivou 2 . udruženja i privatni preduzetnici nisu na adekvatan način uključeni u inicijative razvoja turizma Nedovoljna promocija kulturno-historijskog naslijeđa i turističke ponude Nepostojanje međusektorske saradnje. restaurirati. posebno pejzažne vrijednosti i biodiverzitet Nedovoljna promocija Kraljevskog grada Bobovca kao lokaliteta od nacionalnog interesa za očuvanje kulturno historijskog naslijeđa i turističke atrakcije Kulturno-historijski spomenici nisu adekvatno zaštićeni. zaštite kulturnohistorijskih spomenika i prirodnih vrijednosti Nedovoljno razvijeni turistički sadržaji koji su u skladu sa potrebama posjetilaca i potencijalima područja Nedostatak marketinga i tržišnog pristupa razvoju turizma Lokalne zajednice. i očuvati kulturno i prirodno naslijeđe. Na osnovu prethodnog definisano je deset ciljeva sa krovnim ciljem.

Održivi razvoj područja. Zaruđe.Razvoj infrastrukture . Dragovići.Mogućnost ostvarivanja prihoda od turističkih djelatnosti u uključivanja u aktivnosti očuvanja kulturohistorijskih spomenika .Ministarstvo privrede ZDK .Značajno povećanje prihoda od turizma .Ugostiteljski i turistički djelatnici . nauku.Federalno ministarstvo turizma i okoliša . uključujući kulturno-historijske lokalitete i objekte .Ministarstvo za obrazovanje.Poboljšanje životnog standarda .Opština Kakanj . uključujući višestruko korištenje resursa koje nema negativne uticaje na kulturno i prirodno naslijeđe . Vijaka.Stvaranje stabilnog poslovnog okruženja .Federalno ministarstvo nauke. Strica.Očuvanje kulturnog i prirodnog naslijeđa .Zaštita okoliša i formiranje novih zaštićenih područja Važnost IG za uspješnost projekta Izuzetna važnost Uticaj IG na projekat Izuzetan uticaj Učešće u implementaciji projekta Upravljanje/ donatorifinansijeri Stanovništvo i lokalne zajednice . Obre. kulturu i sport ZDK Lokalni organi vlasti .Kraljeva Sutjeska.Ministarstvo za prostorno uređenje.Očuvanje kulture i tradicije.Mijakovići.Ekonomski razvoj opština .Pomoć i podsticaji za razvoj biznisa .Interesne grupe Tabela 2 Procjena interesa.Ekonomski razvoj i razvoj turizma kao djelatnosti koja donosi značajne prihode .Postojanje infrastrukture . uticaja te načina učešća interesnih grupa u projektu Interesna grupa (IG) Federalni i kantonalni organi vlasti .Izgradnja putne infrastrukture . kulture i sporta .Poljoprivredni proizvođači i proizvođači zdrave hrane . saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline ZDK . važnosti. Donji Kakanj .Sakupljači sekundarnih šumskih proizvoda .Sticanje novog znanja i vještina .Pojednostavljenje administrativnih zahtjeva za bavljenje ovom vrstom djelatnosti Velika važnost Umjereni uticaj Partneri/ implementatori Izuzetna važnost Mali uticaj Korisnici Velika važnost Mali uticaj Korisnici/ partneri/ implementatori 20 .Opština Vareš Interesi . Očevija i ostale Privatni preduzetnici .

Ulaganje u ekonomsko opravdane projekte/poslove koji osiguravaju povrat investicija .Fondacija Curia Bani .Ekonomski razvoj područja.Uključivanje aspekata zaštite okoliša u svim vidovima gospodarenja i poslovanja .Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika Turističke asocijacije .Turistička zajednica ZDK .SERDA Potencijalni investitori .Alternative .Razvoj i promocija turističkih usluga .Očuvanje kulturnog naslijeđa Velika važnost Umjeren uticaj Investitori Velika važnost Veliki uticaj Partneri/ finansijeri Velika važnost Mali uticaj Korisnici 21 .Ulaganje u projekte i aktivnosti koje su u skladu sa razvojnim i okolišnim politikama . .Promocija poduzetništva i biznisa Velika važnost Veliki uticaj Donori/tehnička pomoć Potencijalni donatori Vjerske institucije .Zaštita i promocija kulturnohistorijskog naslijeđa .Planinarsko društvo Bobovac . Kraljeva Sutjeska.Turistička zajednica FBiH .Župna crkva u Varešu Srpska pravoslavna crkva u Varešu .ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Nevladin sektor .Razvoj turizma uz zaštitu i adekvatno Velika važnost Veliki uticaj Upravljanje/ tretiranje kulturnog nasljeđa implementatori .Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ .Turistički operateri i agencije Razvojne agencije .Sarajevska regionalna razvojna agencija . u skladu sa dogovorenim ciljevima razvoja .Povećavanje stabilnosti poslovanja u cilju smanjivanja rizika za ulaganja .Zaštita prirode .Značajno povećanje broja turista koji posjećuju područje Velika važnost Umjeren uticaj Konsultacije/ partneri .Džamija u Kraljevoj Sutjesci .NVO Kraljevski grad Bobovac Institucije za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa .Federalni zavod za zaštitu nacionalnih spomenika .Franjevački samostan.Mozaik .Finansiranje postojećih i budućih aktivnosti očuvanja kulturnohistorijskih spomenika Velika važnost Umjeren uticaj Konsultacije .

dok opština Vareš nudi usluge i proizvode utemeljene na seoskom turizmu i prirodnim ljepotama i vrijednostima. razmotreni su njihovi mogući ekonomski i sektorski interesi vezani za projekat. ima kvalitetnu turističku ponudu baziranu prvenstveno na kulturno-historijskom turizmu. trenirano i motivisano osoblje – privatne i javne subjekte. Fojnica. gdje su kulturno-historijski spomenici i prirodne vrijednosti zaštićene i očuvane. Međugorje). Opština Kakanj. inspirativnu i idealnu sliku turizma u nekoj destinaciji za posmatrani period. Proces planiranja participacije zahtijeva obraćanje pažnje na pitanja šta interesne grupe očekuju od projekta. moguću korist koju mogu imati i mobilizaciju njihovih resursa kako bi se podržao projektni ciklus. posebno Kraljeva Sutjeska. Mostar. Sarajevo. Turistički subjekti su u stanju da svakom posjetiocu pojedinačno pruže visoko kvalitetne sadržaje i usluge koje su bazirane na njihovim željama i mogućnostima. kako bi imali zadovoljne posjetioce koji se uvijek rado vraćaju (turistički subjekti znaju ko su njihovi “posjetioci“. te se kontinuirano informišu o njihovim potrebama i na osnovu toga prilagođavaju ponudu). Opštine imaju razvijenu osnovnu infrastrukturu za turizam. Vizija razvoja turističke ponude u skladu sa očuvanjem kulturno-historijskih i prirodnih vrijednosti Vizija turističkog razvoja predstavlja funkcionalnu. godini: Opštine Vareš i Kakanj imaju vodeću poziciju u ponudi turističkih sadržaja kulturno-historijskog i seoskog turizma u BiH. Turistička ponuda u opštinama predstavlja kvalitetnu i originalnu kombinaciju kulturnog i eko/seoskog turizma. 22 . uobličenu i planiranu turističku ponudu. te pouzdane i stalne kanale informisanja i komunikacije sa posjetiteljima koji: (I) ciljano dolaze na područje iz inostranstva ili iz drugih destinacija unutar BiH i (II) posjećuju područje u sklopu posjete drugim turističkim turističkim destinacijama (npr. Potrebno je ustanoviti i interese interesnih grupa koji se kose sa ciljevima projekta.Nakon što su identifikovane interesne grupe na koje projekt utiče. Vizija definisana ovim projektom predstavlja željenu zajedničku sliku područja za sve zainteresirane strane i partnere projekta u 2016.

kao što je privatni smještaj i prenamjena postojećih stambenih i poslovnih prostora. strategija projekta je bazirana na 5 osnovnih načela: 1. Strateški izbor – dva centra: kulturni i eko/ seoski turizam i turistički miks Strateški pristup građenju turističke ponude područja je prioritetizacija i odabir vida turizma za koji postoje najveći potencijali. Networking i komunikacija Uvezivanje sa ostalim inicijativama razvoja turizma i postojećim turističkim ponudama. Diferencijacija proizvoda i usluga Baziranje na diferencijaciji podrazumijeva pružanje jedinstvenih doživljaja i kvalitetne usluge. Integracija turističke ponude Integracija postojećih inicijativa za razvoj turizma. Minimalan uticaj na okoliš Minimalne intervencije u prirodnim područjima koja podrazumijevaju samo razvoj osnovne/neophodne infrastrukture.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Strateško turističko pozicioniranje Kako bi se postiglo pozicioniranje konkurentnog i dugoročno profitabilnog proizvoda na tržištu turizma. Iskoristiti postojeće mogućnosti Iskorištavanje postojećih potencijala i poboljšavanje već uspostavljenih turističkih usluga i proizvoda. kao osnovu koja će biti dopunjena i drugim vidovima turizma. koja čini područje različitim od ostalih kompetitora sa sličnom ponudom. Međutim. 5. 2. Sportski turizam također ima značajne potencijale. koji će u isto vrijeme biti okolišno i društveno prihvatljiv. Ostali vidovi turizma 23 . U Master planu je identifikovan značajan diverzitet u kontekstu potencijala turističke ponude. zimskog i sportskog. te jačanje osjećaja vlasništva razvijene turističke ponude za sve zainteresovane strane. Na taj način je moguće dostići visoki kvalitet ponude kao i izgraditi prepoznatljiv imidž. fokusiranje na razvoj pratećih turističkih proizvoda i stvaranje doživljaja. od kulturnog. najveći potencijali na području opština odnose se na kulturni turizam i seoski/eko turizam. 4. iskorištavanje postojeće infrastrukture za smještaj i ugostiteljstvo. razviti moderne sisteme komunikacije sa posjetiocima kao što je internet . do religijskog turizma. 3.omogućavanje posjetiocima da kroz kanale komuniciranja sami učestvuju u kreiranju njihove posjete i odmora. eko i seoskog.

postoji odlična podloga za razvoj kulturnog turizma.pojedinačno nisu dovoljno jaki da stvore privlačnu turističku ponudu. Opština Vareš će izgraditi jake kapacitete i diferencirati se u pravcu seoskog/eko turizma. ali mogu poslužiti kao dodatni sadržaji u sklopu dva prioriteta koji će privući turiste. ali će biti prezentovane kao dva odvojena proizvoda. sa mogućnošću miksa. projektna strategija razvoja turizma se temelji na dva turistička centra u smislu izgradnje i unaprjeđenja ponude na području opština. nego i preduzetnika. posebno u Kraljevoj Sutjesci. kao i efikasnijem iskorištavanju resursa koji ce omogućiti gradnju visoko profilirane turističke ponude u obje opštine. sa mogućnošću pružanja potpore i stručnih usluga za eko/ruralni turizam opštini Kakanj (kao i uključivanje lokaliteta i vrijednosti za eko/ruralni turizam sa područja opštine Kakanj u svoju ponudu). Slika 1 Diferencijacija turističkog proizvoda 24 . Drugi bitan segment je izgradnja konkurentnog odnosa i tržišnog principa poslovanja između opština. koja gradi održivost i kontinuirano poboljšanje turističke ponude i nakon završetka projekta. Na osnovu ovoga. ocijenjeno je da su potencijali za razvoj seoskog/eko turizma znatno veći u opštini Vareš. dok u opštini Kakanj. Bez obzira na ovu diferencijaciju obje opštine će u sklopu projektnih aktivnosti imati zajedničku promociju i kanale komunikacije sa eksternim interesnim grupama. lokalnog stanovništva i organizacija). dok će opština Kakanj uraditi isto u sferi kulturnog turizma. Iako se ova dva vida turizma znatno isprepliću na području obje opštine. Vrijednost ovog pristupa ogleda se prije svega u stvaranju sinergije i partnerstva između opština (ne samo u smislu opština kao institucija.

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Tri osnovna turistička proizvoda Za početno stvaranje planirane turističke ponude. jahanje itd. pružena pomoć preduzetnicima i lokalnom stanovništvu da izgrade kapacitete za turističke usluge Internet sadržaji i ponude. prikupljanje informacija o željama i potraživanjima posjetioca Stalni kanali informisanja i komunikacije sa posjetiocima Organizovanje i implementacija turističke ponude. signalizacija. (V) osmišljene doživljaje za posjetioce. sekundarnih šumskih proizvoda (gljive. (II) domaću gastronomsku ponudu. ugostiteljski kapaciteti Paket 1. Eko/seoski turizam. Osnivanje asocijacije turističkih poduzetnika je jedna od važnih projektnih aktivnosti sa obzirom da će udruživanje i kolektivno djelovanje pojedinaca i grupa koji su već uključeni ili žele biti uključeni u turističke djelatnosti znatno povećati motiviranost i osjećaj vlasništva nad projektom. Kulturni turizam. Kulturni turizam predstavlja osmišljenu turističku rutu koja uključuje: (I) organizovan transport. Tabela 3 Elementi vizije i potrebni sadržaji na koje se elementi odnose Elementi vizije Razvijena osnovna infrastruktura za turizam Uobličena i planirana turistička ponuda Trenirano i motivisano osoblje Sadržaji Ceste. penjanje. (III) smještaj posjetilaca u lokalnim selima. ljekovito bilje). Eko/seoski turizam uključuje: (I) turizam u proglašenim zaštićenim područjima. bobičasto voće. biti će delegirana asocijaciji turističkih poduzetnika opština Vareš i Kakanj ili opštinskih agencija za razvoj turizma čije će osnivanje biti podržano projektom. (IV) prodaju suvenira. Paket 1. biciklizam. Paket 3. planinarenje. kao i uspostava turističkih centara u opštinama. obučeni radnici na info-punktovima. (III) lokalnu gastronomsku ponudu. Paket 3. Paket 2. te samim tim dati i bolje rezultate dostizanja projektnih ciljeva 25 . uz nadzor i učešće turističkih zajednica i projektnog tima. (II) naplatu posjete muzejima i Bobovcu. smještajni kapaciteti. poljoprivrednih proizvoda i organskih proizvoda. Paket 2. osmišljena su tri osnovna turistička paketa koja će se dalje razvijati i poboljšavati. Sportsko rekreativni sadržaji Obučeni turistički vodiči. promotivni materijali. Sportsko rekreativni sadržaji: rafting.

okvirno planiranje turističke ponude koja je bazirana na različitim sadržajima koji će se moći planski i adekvatno ponuditi turistima. aktivnosti i proizvodi na kojima se bazira turizam u opštinama u skladu sa potencijalima područja i potrebama turista Na osnovu procjene postojećih resursa. vizije i strategije projekta. Uključeni elementi marketinga i tržišnog pristupa razvoju turizma Ovaj segment projekta obuhvata moderne tržišne pristupe (sa posebnim naglaskom na marketing – brending. 5. Ojačana participacija i osjećaj vlasništva lokalnih zajednica. 26 . te izgradnju novih ili prenamjenu postojećih objekata koji bi se prilagodili korištenju za pružanje usluga posjetiocima i stvaranju turističke ponude.Očekivani rezultati implementacije projekta 1. i kontinurano istraživanje i modeliranje turističke ponude na osnovu želje i potreba posjetilaca). master plan. Infrastruktura se prije svega odnosi na izgradnju i popravku puteva prema Bobovcu iz Kraljeve Sutjeske i iz Vareša. Cilj je pružiti jedinstvenu ponudu koja će ovu regiju učiniti privlačnom i pojačati njenu konkurentnost u odnosu na druge lokacije sa sličnim sadržajima. opštinske politike razvoja turizma. uključenost i osjećaj vlasništva relevantnih interesnih grupa je od velike važnosti za dugoročnu održivost projekta i 2. Za ovaj segment projekta od velikog su značaja privatne inicijative. Pripremljeni i usvojeni strateški dokumenti za razvoj turizma. Zajedno sa prethodnim rezultatom. 3. uključujući i osnovne objekte za nesmetano odvijanje turističkih aktivnosti pružit će osnovnu materijalnu/opipljivu bazu za razvoj turizma. Razvijena osnovna infrastruktura i objekti za nesmetano odvijanje turističkih aktivnosti i razvoj turističke ponude Razvijanje infrastrukture. odnose sa javnošću. zaštitu kulturno-historijskih spomenika i zaštitu prirode na području opština Ovaj rezultat se odnosi na sve političke ili operativne dokumente koji će omogućiti planirani razvoj turizma u opštinama. i nevladin sektor. Osmišljena (i implementirana) ponuda: sadržaji. ovaj rezultat će sadržavati početno. strategije. i koje će omogućiti pravovremen raspored sredstava u dugoročnom periodu za razvoj ovog sektora. 4. udruženja i privatnih poduzetnika nad projektom Sa obzirom da je jedan od jako bitnih segmenata ovog projekta ekonomski razvoj na području opština i ekonomska korist za lokalno stanovništvo kroz turističke aktivnosti. promociju. usluge. npr. ovakav pristup treba da ponudi jaku bazu za razvoj preduzetnišva u sektoru turizma.

7. Proveden poseban program promocije Bobovca Sa obzirom da je Bobovac jedna od najvećih kulturno-historijskih vrijednosti i potencijalno najveća turistička atrakcija za obje opštine. Kulturno-historijski spomenici su zaštićeni u skladu sa njihovim značajem i potrebama. 6. kao i adekvatan tretman postojećih. Proveden program promocije kulturno-historijskog naslijeđa i turističke ponude Kao dodatak na rezultat 4. te su provedeni programi restauracije. projekat će ponuditi posebne aktivnosti na revitalizaciji. Ovaj rezultat također uzima u obzir radove na zaštiti. 8. Realno je za očekivati da će upravo ovi subjekti biti glavni nosioci budućih aktivnosti. Trenutno je broj zaštićenih područja jako mali. 10. Povećan broj zaštićenih područja i kapaciteti za njihovo uključivanje u turističku ponudu Zaštita prirode je bitan faktor ne samo za opšte blagostanje područja nego i za upotpunjavanje turističke ponude. za sve građane BiH i i van zemlje. 9. uključujući i povezivanje sa turističkim inicijativama na državnom i međunarodnom nivou. ako su isti dovoljno upućeni i motivisani. te ako mogu očekivati koristi od razvoja turizma i zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa na kojem je baziran turizam. projekat će obezbijediti adekvatnu promociju cjelokupne turističke ponude te kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa. održavanju i pripremu dodatne infrastrukture i sadržaja za ovaj lokalitet. Projekat će ponuditi detaljan plan promotivnih aktivnosti i strategiju komunikacije sa potencijalnim posjetiocima. Projekat razmjenjuje informacije i ima uspostavljenu saradnju sa ostalim inicijativama razvoja turizma i relevantnim sektorima na lokalnom. Zaštićena područja će biti uključena u turističku ponudu sa svim mjerama sigurnosti i zaštite koje ovakva područja zahtijevaju.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja za stvarne pozitivne rezultate na terenu. obnove i konzervacije spomenika koji nisu bili adekvatno tretirani Trenutno stanje lokaliteta grada Bobovca nije na zadovoljavajućem nivou. kako bi se stvorio osnov za sve buduće aktivnosti na promociji područja. stavit će se poseban naglasak na promociju Bobovca i povećanje njegove atraktivnosti. regionalnom i državnom nivou 2 . Sa obzirom na višestruki značaj Bobovca. te će stoga projekat svojim aktivnostima podržati osnivanje novih zaštićenih područja. sanaciji i revitalizaciji ostalih kulturno-historijskih spomenika.

te uspostavljanje zaštićenih područja. te rezultati sa detaljnim aktivnostima potrebnim za njihovo ostvarenje. rezultati projekta će. Uspješno implementirani. u vremenskom roku definisanom u Master planu. te ostvarila moguća sinergija sa sličnim inicijativama razvoja turizma na lokalnom. 2 . definisani su vizija i strateški pravci Master plana. Na osnovu ocjene kulturno-historijskih spomenika i prirodnih potencijala.Kako bi se razvila komunikacija sa ostalim sektorima. doprinijeti održivom razvoju područja uz poboljšanu svijest o potrebi očuvanja prirode i spomenika kulture. Zaključak Projekat Master plana je ocijenio trenutne i moguće turističke potencijale područja. te analiza problema i prepreka razvoju turizma. regionalnom i državnom nivou projekat je uključio posebne mjere jačanja ovog segmenta. uzimajući u obzir potrebu očuvanja kulturno-historijskih spomenika i prirodnih resursa.

III. KONCEPT ODRŽIVOG RAZVOJA U ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM PODRUČJIMA 2 .

.

projekti na podizanju svijesti o prirodi. prekrasne rijeke i sva mjesta s izvanrednim potencijalima. Obišli smo dolinu Neretve. Zahvaljujući tome kao i svome položaju predsjednika jedne organizacije koja se bavi održivim i ekoturizmom (kao što su dječji kampovi. Sutjesku (vodopad Skakavac. S GLAVNIM NAGLASKOM NA ODRŽIVOM TURIZMU Andras Vajer Dopustite mi da svoj govor započnem jednom osobnom primjedbom. volonterski poslovi.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja RAZVITAK INFRASTRUKTURE I MARKETINGA NACIONALNIH PARKOVA SA STAJALIŠTA TURISTA I ONIH KOJI PLANIRAJU RAZVITAK. Maglić na više od 2. dok je Igman malo lakši). Koristim riječ “potencijali“. planinarenje. 301 . jer većinu tih mjesta treba još razviti kako bi se učinila pristupačnima za turiste i posjetitelje. A) Uvođenje teme Imam više od pet godina iskustva iz putovanja i organiziranja putovanja po Europi i Sjevernoj Americi. područje Tare (drugi kanjon po dubini) i Jajce. Vidjeli smo doline od čije ljepote čovjeku zastaje dah. Prije nekoliko tjedana imali smo prigodu da putujemo po vašoj lijepoj zemlji i da je razgledamo. Unu (splavarenje). Ova prirodna blaga ne smiju ostati skrivena. Bjelašnicu (trenutno na ovim planinama postoje tri lifta koja su u funkciji.386 m). treba ih zaštititi i razviti. Bjelašnica ima bolju infrastrukturu i najizazovnije padine. Važan je redoslijed! Zaštititi i razviti.

B) Svrha nacionalnih parkova Nije ni potrebno isticati da nacionalni parkovi imaju dva osnovna cilja: prvi je očuvanje i zaštita prirode. Ekoturizam: Društvo za ekoturizam definira ga kao “odgovorno putovanje u prirodna područja koje čuva okoliš i poboljšava dobrobit lokalnog stanovništva“. na očuvanju. ne smijemo zaboraviti činjenicu da sve veći broj turista može ugroziti primarni cilj nacionalnog parka. a drugi je pružanje znanja. Razumije se samo po sebi da prihod od raznih programa ne može ili samo djelomično može financirati održavanje parkova. Trebamo shvatiti da su ulaganja u razvitak nacionalnog parka neizbježna kako bi on mogao privlačiti turiste. s kojim projektima trebaju pozabaviti davatelji usluga. aktivnog odmora i prilike da se doživi nešto jedinstveno. međutim. na primjer. dok je posjet prosječnom parku prilično jeftin. ali isto tako moramo održavati zdravu ravnotežu između infrastrukture i primarnog cilja zaštićenih područja. svjestan sam motiva. Situacija je kristalno jasna: parku je potreban dohodak kako bi mogao održavati svoj rad. informacija. To znači da na temelju svojih djelatnosti mi znamo što pojedine vrste turista i posjetitelja očekuju i s kojim se ciljevima. Da bi bio u stanju iskoristiti potencijalne posjetitelje.). onda on može u većoj mjeri financirati svoje poslovanje. Sljedeće su ideje veoma važne kad govorimo o odnosu nacionalnih parkova i turizma. kao što su državni i nacionalni parkovi. neometanje budućih putnika. povoljnih prilika i potencijala kako posjetitelja tako i nacionalnih parkova. što djelomično mogu financirati posjetitelji. Uobičajen slučaj je da izvanredna mjesta i doživljaji donose visok dohodak. Ovo nije slučajnost. park treba izraditi jasno zacrtan akcioni plan i postaviti ciljeve. Prije svega moramo raščistiti neke pojmove. Ako pažljivo analiziramo ove definicije. zapazit ćemo ključne riječi “odgovorno putovanje“. nesmanjivanje resursa. Održivi turizam: svaki oblik turizma koji ne smanjuje mogućnost korištenja resursa i ne sprečava buduće putnike da dožive isto iskustvo. Koncept je prilično jednostavan: ako park može privući posjetitelje i turiste. Osnovni princip glasi da “čovjek može voljeti samo ono što pozna“. Postavlja se pitanje kako ove pojmove možemo ugraditi i implementirati u razvitak i marketing nacionalnih parkova. Ovdje moramo otkriti najosnovniju i izravnu uzajamnu vezu među dvjema stranama: park pruža uslugu za koju posjetitelji plaćaju. ako ponovno pogledamo na glavni cilj zašti- 302 .vodeni sportovi itd. “očuvanje okoliša“. dok posjetitelj stječe iskustvo. metodama očuvanja i zaštite.

održavanje mjesta za kampiranje. biljke. osim toga takve bi se aktivnosti mogle lijepo uklopiti u programe ekoturizma. ali koje nikada neće služiti kao jedinstvena turistička atrakcija. nacionalni parkovi nude obrazovne programe za škole. Ako park ima jasno definirane i dosljedne politike. Internet je jedan od najučinkovitijih načina reklamiranja (svi nacionalni parkovi imaju neki opis na Internetu). razmotrimo drugu stranu medalje. ali bi stvaran pomak bila jedna kampanja parkova u kojoj bi oni izašli s posebnim programima i aktivnostima koje se ne mogu naći na drugim mjestima. na primjer lokalne tradicije. karakteristična arhitektura itd. Da bi to mogli raditi. U Mađarskoj. ili mjesto koje služi onom drugom cilju – naime obrazovanju. zemljopisne karte. te lugari koji provode politiku i pravila parka. bitno je nuditi programe i projekte koji se fokusiraju na posjetitelje različite životne dobi tako da nacionalni park može razvijati svijest o okolišu od najranijeg djetinjstva. D) Marketing Posljednji faktor koji može utjecati na uspjeh čitavog pitanja jest učinkovit marketing.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja ćenih područja. nacionalni parkovi imaju svoj vlastiti 303 . učinkovita provedba pravila. Kontrola je sljedeći ključni uvjet za održavanje delikatne ravnoteže između zarade i očuvanja prirode. Govoreći o “većem broju ljudi“. a postojao je i središnji oglas koji je privukao pažnju ljudi na parkove. U ovoj su kampanji sudjelovali svi nacionalni parkovi. što je najvažnije. pa ipak jedno posebno pećinsko putovanje može značiti jedan ekstremniji način provođenja vremena. C) Neizbježan elementi razvitka i kontrola Koji bi to bili krucijalni elementi razvitka? Informacije o smještaju. Godina 2008. obilježene staze. davatelji usluga moraju pronaći srednji put. što će reći da se tri ili pet dana škole odvija u nacionalnom parku s posebnim naglaskom na životinje. Neka osnovna pravila su neizbježna. pravila. zanimanja. povijesne činjenice itd. I opet. Bez reklame nacionalni park može biti jedno lijepo mjesto koje ljudi posjećuju onako nasumice. Osim toga. centar za posjetitelje. kao što su: ograničen broj posjetitelja. mreža staza. u Mađarskoj je bila godina voda. pa naravno i skuplji. Budući da je obrazovanje bitno. nacionalni parkovi trebaju stručnjake (nastavnike) te mogućnosti smještaja i ishrane u parku ili blizu njega. informativne ploče. on može održavati održivi turizam i može služiti i prirodi i turizmu. na primjer. područja s raznim razinama zaštite i. ono ne može imati visoku cijenu. Inače.

označene staze. itd. smještaj (za različite razine turista). Nacionalni parkovi i njihovi posjetitelji moraju živjeti u simbiozi. označene staze po cijeloj zemlji (bosanski plavo).) i mađarski regionalni marketinški uredi. relaksacija. označavanja staza. Naša firma je spremna pomoći oko izrade turističkih karata. mjesta za kampiranje. via ferrata. pravljenja bivaka. toplice. povrh toga oni svake godine sudjeluju na Sajmu turizma. Uzajamno organiziranje putovanja u Mađarskoj i Bosni. nordijsko hodanje. treba uzeti u obzir međunarodna iskustva i primjere. prehrane itd. kategorizacija nacionalnih parkova prema tome služe li kao odmarališta (skijanje) ili za aktivni turizam: pješačenje na duge staze. poduzimanja svih sigurnosnih mjera opreza. ribarenje. Mi smo odlučni podijeliti ovo iskustvo i spremni ponuditi neka dobra rješenja tako da vaš sustav nacionalnih parkova može služiti ljudima i prirodi. splavarenje. planinarenje. Popis stvari koje treba učiniti: Popločani putovi. sve nacionalne parkove reklamira Mađarska agencija za razvoj turizma (Hungarian Tourist Rt. održavanje. Bez ovih koraka parkovi ne mogu postići svoje ciljeve niti mogu poboljšati svoju financijsku stabilnost. Pješačenje na duge staze: informativne ploče. E) Iskustvo i znanje (know-how) Sve u svemu. razvitak i marketing nacionalnih parkova jesu delikatna i neizbježna pitanja. Osim toga. edukacijske staze.. biciklističke staze. 304 . lokacija smještaja.proračun iz kojeg mogu trošiti za marketing. Spremni smo planirati (studija izvodljivosti) i koordinirati radove te ih izvesti do kraja. Da bi se izgradio takav sustav u kojemu će biti dobro uslužene obje strane. u jednoj prilično krhkoj simbiozi.

Ključne riječi: održivost. biodiverzitet.. Upoznavanje poslovnog svijeta o važnosti zaštite prirode kod donošenja njihovih strateških odluka i u svakodnevnim aktivnostima je izuzetno značajan zadatak. U tom smislu tržište može poslužiti kao dobar mehanizam za adekvatno korištenje raspoloživih prirodnih resursa i poboljšanje uvjeta za život.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja PODRŠKA BIZNISA ZAŠTITI BIODIVERZITETA Nevenko Herceg Mehmed Cero2 Sažetak Održiva poljoprivreda. šumarstvo. poljoprivreda. U ovim oblastima mala i srednja poduzeća su najovisnija o servisima prirode i biodiverziteta i “vice versa“. ekoturizam. izuzetno su značajni za uže i šire društvene zajednice. samo tržište može regulirati zaštitu biodiverziteta i održivo korištenje prirodnih resursa. pa je neophodno aktivno uključiti u taj kontekst biznis (poslovnu) zajednicu i bankarski sektor. Federalno ministarstvo okoliša i turizma Mr. sc. Federalno ministarstvo okoliša i turizma 305 . biznis 1 2 Dr. Izazovi vezani za zaštitu biološke raznolikosti. sc. ekoturizam i održivo šumarstvo imaju velike međusobne sličnosti i sinergijsku povezanost: u osnovi sve tri navedene privredne grane su dominantno bazirane na biodiverzitetu. jednostavno rečeno. biodiverzitet je posebno ovisan o aktivnostima poduzeća iz ovih privrednih područja. ali je isto tako značajno da vlade u svojim strategijama i programima osiguraju odgovarajuće podrške i subvencije kako bi se ostvarilo odgovarajuće partnerstvo privatnog i javnog sektora. Ako se politika u ovim oblastima vodi na odgovarajući način..

a što je svakako relevantno i za Bosnu i Hercegovinu. jedan je izuzetno ozbiljan i kompleksan proces u kojemu se mora dati mnogo odgovora. Drugim riječima. Važno je napomenuti da svaka zemlja u svom ekonomskom. ekoturizma i šumarstva. prirode ili biodiverziteta. ekološkom i društvenom stanju i razvoju ima svoje specifičnosti koje moraju biti sagledane. odnosno određenih poslovnih subjekata iz ovih oblasti u kontekstu korištenja i zaštite biodiverzitetskih resursa. potrebno je osigurati vjerodostojne argumente kojima se može opravdati razvojna dimenzija ovakvih projekata. Potrebno je prethodni kontekst ilustrirati odgovarajućim primjerom neke od zemalja koja je pristupila Europskoj uniji. 306 . Ima mnogo dobrih sustavnih rješenja i uspješnih primjera u zemljama Europske unije. ekoturizma i šumarstva. već se iznalaze i razvijaju funkcionalni modeli u filozofiji održivog razvoja. Metoda rada Koristeći raspoloživu dokumentaciju (tiskanu i elektronsku). korisno i zanimljivo bi bilo sagledati kako razvijati i ostvariti optimalan uzajamni odnos poslovnih entiteta manje veličine iz oblasti poljoprivrede. tj. posebno vezano za određene konfliktne situacije. koji u osnovi koriste bioraznolikost u korist same zaštite biološke raznolikosti. a usporedno s tim prethodno proglašena zaštićena područja se reorganiziraju i uspostavljaju u skladu sa suvremenim potrebama. koji je zahvatio i Bosnu i Hercegovinu. Uvod Sukladno strateškim i planskim opredjeljenjima. načelima i standardima. analizirati sinergijsku i funkcionalnu vezu poljoprivrede.Cilj rada S obzirom da se u svijetu sve manje govori o jednostranom pristupu isključive zaštite okoliša. koja je prošla određeni tranzicijski proces iz jednog društveno-ekonomskog uređenja (socijalizam – dogovorna ekonomija) u drugi (kapitalizam – tržišna ekonomija). Trend uspostave zaštićenih prirodnih područja. ne samo za područje Europe već i u globalnom kontekstu. u Bosni i Hercegovini se vode aktivnosti uspostave određenih zaštićenih područja. koja na određen način promovira i uspostavlja ekološke standarde. koja se nalazi u procesu pristupanja velikoj europskoj porodici. Napraviti odgovarajuće zaključke korisne za aktualno bosansko-hercegovačko stanje i perspektivu.

U tom smislu biodiverzitet je esencijalan za proizvodnju hrane i drugih poljoprivrednih proizvoda (vlakna za tekstilnu industriju. decision V/5. a poljoprivreda može značajno doprinijeti zaštiti i održivom korištenju biodiverziteta. omogućava prilagođavanja na klimatske i druge promjene. koji se također nazivaju agro-ekosustavi: različite vrste životinja. Važna dimenzija ovih aktivnosti je kako osigurati odgovarajući “intersektorski konsenzus“. zato što je biodiverzitet ključan za poljoprivredu.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Operativne aktivnosti se uglavnom provode preko entitetskih institucija. njihove građe i procesa. u poslovnom svijetu biodiverzitet postaje bitna komponenta suvremenih sustava (EMS – Environmental Managament System). kako izbjeći postojeće i moguće konflikte kod određivanja namjene i korištenja prostora da bi se na odgovarajući način osigurali i zaštita prirodnih resursa i ekonomski razvoj. biodiverzitet osigurava i promociju i povećanje održive poljoprivrede. Svaka “organizacija“ koja posjeduje ili koristi zemljišni prostor. biljaka i mikroorganizama na genetskom nivou. Uistinu. Prema odluci Konferencije članica Konvencije Ujedinjenih naroda o biodiverzitetu (COP UNCBD. nivou vrsta i ekosustava. Tri privredne grane: poljoprivreda. pa je vrlo važno u tom kontekstu sagledati razvoj poduzetništva kroz mala i srednja poduzeća. a u Federaciji Bosne i Hercegovine značajnu ulogu imaju i županijske institucije. osigurava ruralnom stanovništvu sredstva za život i drugo. imajući na umu zaštitu okoliša. EMAS (the Eco – Managament and Audit Scheme – Sustav upravljanja okolišem i nadzora). stočna hrana i dr. Biodiverzitet i poljoprivreda Biodiverzitet i poljoprivreda su u strogoj uzajamnoj vezi. S povećanjem svijesti o potrebi održivog razvoja. i sve komponente biodiverziteta koje čine poljoprivredne ekosustave. poljoprivredni biodiverzitet je često korišteni pojam koji uključuje sve komponente biodiverziteta relevantne za hranu i poljoprivredu. Biodiverzitet održava i druge servise ekosustava.). prirode i biodiverziteta. 30 . gorivo. appendix). koji su neophodni za održavanje ključnih funkcija agro-ekosustava. ishranu i sredstva za život. kao što je ISO 14001 (Međunarodni standard upravljanja okolišem) ili tzv. može imati određenu ulogu u upravljanju tim zemljištem. a to su blagodati koje čovječanstvu pružaju sigurnost snabdijevanja hranom. šumarstvo i turizam svoje privređivanje dominantno baziraju na biodiverzitetu. tj.

okoliša i poljoprivredne prakse i sustava upravljanja. što će zasigurno povećati pritisak na šumski biodiverzitet. oko 87% ukupnih šumskih površina su predmetom ljudskih intervencija različitog stupnja. poljoprivredni sektor je glavni izvor pritisaka europskog okoliša. Ovdje se posebno naglašavaju mogućnosti poticaja i daljnjeg razvoja malih i srednjih poduzeća. Prema tome način upravljanja šumama ima direktan utjecaj na biodiverzitet. Unatoč određenim poboljšanjima. 22. Istovremeno poljoprivredni sektor u zemljama Europske unije je jedan od najodgovornijih za značajno zagađenje površinskih. podzemnih i morskih voda i gubitak biodiverziteta. kao masovnih prostorno disperziranih poslovnih subjekata. uključujući bioenergiju. ruralnog razvoja i zaštite okoliša. Europska agencija za okoliš je naglasila stalno povećanje zahtjeva za šumskim resursima.Poljoprivredni biodiverzitet je rezultat interakcije između genetskih resursa. Određena poboljšanja su napravljena reformom CAP-a 90-tih godina. Za Svjetski dan biodiverziteta. Zajedničku poljoprivrednu politiku (CAP – Common Agricultural Policy) troši gotovo polovinu ukupnog EU budžeta. S farmama koje na direktan i indirektan način pokrivaju gotovo pola zemljišnog prostora Europske unije. U osnovi to je rezultat milenijskih procesa između prirodne selekcije i ljudske inventivnosti i prakse. neke šumske vrste i dalje ostaju ugrožene. uključujući povećanje površina zaštićenih šuma. Za ovakve djelatnosti i aranžmane. osim određenih subvencija s razine kako Europske unije u cjelini tako i svake od vlada članica. svibnja ove godine. čime je ovaj sektor postajao sve intenzivniji i igrao značajnu ulogu u globalnoj svjetskoj ekonomiji. za razliku od ostalog svijeta. Europska unija kroz tzv. Biodiverzitet i šumarstvo Europa ne može zaustaviti gubitak biodiverziteta bez održivog korištenja šuma. dok su istovremeno konkurentni na zahtjevnom europskom i svjetskom tržištu. Iako se povećavaju šumske površine u Europi. posebno se kreiraju kreditne linije i razrađuju drugi financijski modeli. ali je potrebno još puno posla da se napravi odgovarajući balans između poljoprivredne proizvodnje. koji u svojim osnovnim djelatnostima i investicijskim aranžmanima naglašavaju dimenziju zaštite i brige o biodiverzitetu. Šume su stanište velikog broja biljnih i životinjskih vrsta i usko su vezane s ukupnim stanjem biodiverziteta u Europi. 30 .

) 30 . posebno u mediteranskom području. studiranja. Biodiverzitet i turizam Grana turizma – koja je u bliskoj vezi sa zaštitom prirode i biodiverziteta. Europa mora oprezno voditi politiku vezano za genetski modificirane šumske vrste. čime se jačaju i štite lokalne zajednice kako sa društvenog tako i s ekonomskog aspekta. Europa će trebati kontinuirano prilagođavanje svoga sustava upravljanja šumama za buduće klimatske promjene i druge izazove. Međutim.  Zagađenje zraka većih razmjera i deponiranje dušika još su velik i značajan problem. a koja se u posljednje vrijeme sve više popularizira i dobiva na važnosti te osigurava i svoju tržišnu održivost – jest ekoturizam. Ekoturizam uključuje posjetu prirodnim područjima s ciljem učenja. 3 (EEA/CoP /UNCBD.  Natura 2000 je važna komponenta napora Europske unije na tom polju.  Genetski modificirane šumske vrste mogu osigurati korist.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Većina europskih zemalja imaju odgovarajući zakonski i administrativni okvir da osiguraju održivo upravljanje šumama.  Zahtjevi za šumskim resursima za bioenergiju će se povećati. Njemačka 2008.  Klimatske promjene će pogoditi šumske ekosustave i povećati opasnosti u tom smislu. Bonn. ali mjere koje će se poduzimati za daljnje vezivanje ugljika ne smiju negativno utjecati na šumski biodiverzitet. rekreiranja i drugih aktivnosti.  Šume su značajan rezervoar ugljika.  Raštrkane i fragmentirane šumske površine moraju biti u mreži staništa s ciljem zaštite biodiverziteta u šumama. g. ali i rizike za biodiverzitet i ljude.  Moraju se smanjiti požari u šumama. Adaptacije trebaju osigurati mogućnost da migratorne vrste mogu prolaziti iz šumskih predjela u zaštićena šumska područja. Sugestije Europske agencije za okoliš za te izazove su sljedeće:3  Proizvodnja drveta i drugih tradicionalnih šumskih proizvoda morat će biti izbalansirana u odnosu “na druge“ robe i usluge koje dolaze iz šumskih ekosustava. Ovo će zahtijevati više informacija o šumskih ekosustavima i šumskom biodiverzitetu. koje nemaju negativne efekte na okoliš. Bilo koji zahtjev za bioenergijom u tom smislu ne smije ugroziti biodiverzitet i ekosustav u cjelini.

u kontekstu sinergijske veze biodiverziteta i turizma. jačanju institucija lokalne ruralne zajednice za njihovo adekvatno uključivanje kod upravljanja. Fokus aktivnosti BTAU je usmjeren na područja iz Nature 2000 i njihovih neposrednih okruženja.4 Europska unija je proklamirala sljedeća načela za sve one koji se uključuju u aktivnosti ekoturizma:  Minimizirati negativne efekte na okoliš.  Osigurati financijsku korist za lokalno stanovništvo i njihovu aktivnu društvenu ulogu i odlučivanje. planiranja i donošenja odluka. Ovo se cijeni kao značajan tržišni potencijal za komercijalne banke.  Izgrađivati i promovirati ekološku i kulturnu svijest i poštovanje. Mađarski BTAU.5 Osim Mađarske.  Osigurati pozitivna iskustva i za posjetioce i za domaćine. za razvoj. 4 5 Decision VIII/5 B. Dodatnih 50 tisuća poduzeća iz drugih sektora indirektno je vezano s biodiverzitom i Naturom 2000 (relevantne aktivnosti manufakture.  Osigurati konkretna financijska sredstva za zaštitu okoliša. rudarstva itd. 310 . Mađarski primjer U Mađarskoj postoji oko 700. započela je svoje aktivnosti u 2007. korištenje i zaštitu prirodnih resursa. kao jedinica za tehničku pomoć. šumarstvo i turizam. the Conference of the Parties (COPUNCBD).Mnoge su aktivnosti Konvencije Ujedinjenih naroda o biodiverzitetu (UNCBD) usmjerene prema ruralnom stanovništvu.). godini s ciljem da pomogne nove “pro-biodiverzitetsko“ investicijske projekte malih i srednjih poduzeća. odabrane zemlje za ove projekte bile su Poljska i Bugarska. on Article 8(j) and related provisions. Ove projekte financira Generalna direkcija Europske komisije za okoliš putem Kraljevskog društva za zaštitu ptica (RSPB). kroz iznalaženje financijskih mehanizama podrške odgovarajućim projektima. Oko 50 tisuća ih je na određen način vezano za poljoprivredu. Na posljednjoj Konferenciji zemalja članica UNCBD u Bonnu u tom smislu je donesena konkretna odluka. Prema procjeni Mađarskog BTAU (Biodiversity Technical Assistance Unit) blizu 45 tisuća malih i srednjih poduzeća direktno je vezano s područjima koja su uključena u Naturu 2000. trgovine.000 malih i srednjih poduzeća. Royal Siciety for the Protection of Birds – Britanska karitativna organizacija za zaštitu ptica i okoliša.

posebno u fazi inicijalnih aktivnosti. posebno biološke i pejsažne raznolikosti. Ovdje se ima za cilj dokazati da je moguće ovakvim projektima preko malih i srednjih poduzeća osigurati upravljanje biodiverzitetskim resursima na održiv način uz komercijalnu održivost. mogu se formulirati sljedeći zaključci:  Bosna i Hercegovina. Investicijsku ideju su podnosila mala i srednja poduzeća. šumarstva i turizma. Zaključci Analizom raspoloživih referentnih dokumenata. da prate realizaciju projekata do njihovih samih završetaka. osim navedenih priprema.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Glavni cilj aktivnosti bio je kako kreirati lokalne tehničke i financijske instrumente koji se odnose na javno/privatno partnerstvo i ostvarivanje poslovnih mogućnosti u tom smislu. U tom ukupnom procesu lokalne jedinice metodološki provjeravaju sljedeće:  Da li mala i srednja poduzeća štite biodiverzitet?  Da li mogu koristiti biološke resurse na održiv način?  Da li ta poduzeća imaju pozitivno poslovanje?  Da li pravično dijele koristi koje nastaju u korištenju bioloških resursa? Uspostavljena je operativna mreža ekspertiza za biodiverzitet i financije na državnom i lokalnom nivou. Centralni dio projekta je bio uspostava lokalnih jedinica za implementaciju. mora na strateški postavljen i sustav311 . Ove jedinice imaju zadatak da pripremaju projektne linije za mala i srednja poduzeća kojima će se aplicirati kod banaka za odgovarajuće kredite. aktivnosti i iskustava s razine međunarodnih institucija. Ovdje se naglašava da su mogućnosti investiranja za ovakve projekte različite u raznim europskim zemljama. kao zemlja izuzetnog prirodnog bogatstva. koji su u osnovi posvećeni korelaciji biodiverziteta i sektorskih privrednih grana: poljoprivrede. čiji su predstavnici bili uključeni u Upravni odbor navedenog projekta. Europske unije i nekih njezinih država. kao značajno za Bosnu i Hercegovinu i njezinu perspektivu. a lokalne jedinice imaju zadatak. ali odgovarajuće kreditne linije moraju biti otvorene od strane Europske banke za obnovu i razvoj i Europske investicijske banke. i to će svaka pojedina zemlja posebno razraditi. u kojima je značajna dimenzija odgovarajućih koristi za biodiverzitet. Iznad svega glavna ideja vodilja bila je kako sačuvati biodiverzitet. a napravljen je i pregled investicijskih mogućnosti kroz biodiverzitet za mala i srednja poduzeća.

tradicionalni zanati i rukotvorine. Svjetska banka i dr..  U ukupnim aktivnostima uspostavljanja i upravljanja zaštićenim područjima treba detaljno valorizirati sve raspoložive potencijale. javno-privatno partnerstvo. a posebno vezano za određena vrijedna prirodna područja sa specifičnim i originalnim predispozicijama. zaštita prirode i biodiverziteta. u iznosu od 400 miliona KM za naredne tri godine. uvećat će se sredstvima iz Budžeta FBiH. Lokalna zajednica mora imati aktivnu ulogu u kreiranju odgovarajućih planova i donošenju odluka. kako u zaštićenim područjima. Konkretno u Federaciji Bosne i Hercegovine postoje sljedeće mogućnosti:  Fond za zaštitu okoliša – U programskim aktivnostima Federalnog ministarstva okoliša i turizma kroz Akcioni plan Federalne strategije zaštite okoliša. kojima se osigurava ruralni razvoj. proizvodnja organske hrane.d. održiva 6 7 GEF – Global Environment Facility Zakon o razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. tako i izvan njih. Za razvojne projekte malih i srednjih poduzeća. te ostali eko i etno turistički proizvodi i sadržaji koji će pomoći ruralnom razvoju. Ovo podrazumijeva aktivnu i konkretnu suradnju institucija nadležnih za zaštitu okoliša. kao što su: tradicionalna poljoprivreda. poljoprivredu i turizam na svim nivoima upravljanja do same lokalne zajednice. Naglasak treba stavljati na originalne sadržaje koji mogu biti komparativna prednost na užem i širem tržištu.  Razvojna banka Federacije BiH7 – Postojeći kapital banke preuzet od bivše Investicijske banke Federacije BiH d. uz učešće u osmišljavanju i realizaciji projekata. ljekovito bilje i šumski plodovi. šumarstva i ekoturizma. gospodarenje šumama. osmisliti njihovo korištenje na dopušten način i izvesti konkretne projektne ideje. država mora davati odgovarajuće subvencije i druge vidove pomoći. Financijska i druga potpora se može očekivati iz odgovarajućih fondova i banaka Europske unije i drugih međunarodnih izvora (GEF6 – Globalna pomoć za okoliš. svoje mjesto će imati projekti koji dolaze iz oblasti eko-poljoprivrede.no osmišljen način profilirati svoj održivi razvoj s posebnim fokusom na adekvatno korištenje poljoprivrednih i šumskih resursa i turističkih potencijala u najširem smislu te riječi. koji će biti direktna osnova za planske aktivnosti Fonda.  Do njihove održivosti. plus značajna sredstva od privatizacije. 37/08). a u nekim slučajevima i trajno. novine Federacije BiH br. 312 .). Za realizaciju takvih projekata na održiv i efikasan način potrebno je uspostaviti tzv. zadržavanju i vraćanju stanovnika. kao i povoljne kredite za realizaciju navedenih projekata.

A. zemlja raznolikosti Johnson. K. (1997): Manual of European Environmental Law Redžić. Sarajevo 313 . šumarstvo i ekoturizam. Hajdu...  Postoje i druge mogućnosti razvoja javno-privatnog partnerstva za realizaciju projekata iz navedenih okvira. D. Shelton..) Knill Ch. Herceg. Bosna i Hercegovina. V. S.. Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Linking Business to Biodiversity – Bringing People Together (2008. I... kao što su odgovarajući koncesijski aranžmani. (2000): Environmental and Natural Resource Economics Kiss. sredstva zavoda za zapošljavanje i drugo. (2008): Priručnik za polaganje ispita za turističke vodiče. što je strateško opredjeljenje Vlade FBiH. Nacionalna strategija biološke i pejsažne raznolikosti Federalno ministarstvo okoliša i turizma.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja poljoprivreda.. T. (2000): Implementing EU Environmental Policy Tietenberg. 2007 Kiss. N.. Biomassza-dilemma. S. Literatura BiH. The (Food) Price of Success Gyualai.. moraju se osigurati posebne kreditne linije.. Lenschow A.

In these sectors small and medium-sized enterprises (SMEs) are the most dependent on the services of nature – and biodiversity is similarly highly dependent on their activities. markets can work for biodiversity and sustainable use of resources. Key words: sustainability. ecotourism and sustainable forestry have strong common similarities and synergy connection: basically these business opportunities are all based on biodiversity. The challenge of biodiversity conservation is simply too important – we have to involve the business and banking community actively in it. agriculture.SUPPORT OF BUSINESS TO THE PROTECTION OF BIODIVERSITY Summary Sustainable agriculture. ecotourism. forestry. biodiversity. business 314 . Thus. but it is also very important that governments in their strategy and programmes should provide adequate support and subsidies. markets may act as a good mechanism for managing scarce resources and improving livelihoods. Convincing business people of the importance of nature conservation in their strategic decisions and everyday activities is a significant task. If public policy manages this issue properly. in order to bring about an appropriate partnership between the public and the private sector.

e-mail: custovic.hamid@gmail.com 315 .info/ Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu.ferdobasic.com Federalno ministarstvo okoliša i turizma. napose drvne i prehrambene. godine pod naslovom “Prostorno uređenje i zaštita rijeka Une i Sane”.com www.000 ha). Agronomski fakultet.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja ODRŽIVO GOSPODARENJE TLOM I ZAŠTITA TLA NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA UNA Ferdo Bašić Hamid Čustović2 Nevenko Herceg3 Uvod Područje Nacionalnog parka Una površine nešto veće od 23. rijeka Una je po mnogočemu unikatna. a manjim dijelom na teritoriju Republike Hrvatske. najvećim dijelom na teritoriju BiH. održan skup pod naslovom “Suvremene tehnologije prečišćavanja otpadnih voda i zaštita rijeke Une. Na tim skupovima razmatrani su različiti aspekti razvitka ovoga prostora i konflikti između zahtjeva za zaštitom tla i vode. e-mail: basic@gmail. a u problematiku zaštite voda rijeke Une uključeni su znanstveni djelatnici koji se bave proučavanjem tla iz obje onodobne republike. god. koje su poznate kao izvor onečišćenja. Prvi skup posvećen tim pitanjima održan je 1985. a danas samostalne države. jedinstvena pa stoga zamisao o osnivanju Nacionalnog parka u njezinu porječju predstavlja jamstvo održivog gospodarenja na ovom području i zaštitu svih prirodnih osobitosti na njemu. Sane i Korane”. e-mail: nevenko.herceg@gmail. Zanimanje za prostor na kojemu je utemeljen Nacionalni park Una nije novoga datuma.000 ha smješteno je u slivnom području rijeke Une (208. a samo godinu dana poslije toga – u Cazinu je 1986. Kao što joj i ime kazuje. Sarajevo. i razvoja industrije. 1 2 3 Sveučilište u Zagrebu.

MFCAL utemeljen je na činjenici da tlo ima višestruku ulogu: proizvodnja hrane. a svojim značajkama određuje način korištenja prostora i izgled “kulturnog krajobraza”. “Prostor” koji pruža takvo gospodarenje predstavlja čvrst “okvir razvoja” i određuje njegova trajna ograničenja. Uzimajući u obzir sve uloge tla. štiti i u svojoj masi skladišti pitku vodu pa nas dakle i poji. održivo gospodarenje tlom pruža cjelovitu zaštitu tla i jamči skladno kretanje tvari i energije u svim terestričkim i semiterestričkim ekosustavima Nacionalnog parka Una od svakovrsnih oštećenja. u izradi strategije razvitka gospodarskih grana koje se temelje na korištenju tla. ekološka. pruža nam dakle ugodan životni prostor. jasno je da je cjelovita zaštita tla conditio sine qua non opstanka i unapređenja Nacionalnog parka Una! Djelotvorna zaštita podrazumijeva tri međusobno povezana smjera djelovanja: inventarizacija stanja tala. koji sadrže do 99% CaCO3. te ulogu je osmislila i definirala Međunarodna konferencija u organizaciji FAO i Nizozemske vlade. uloga u oblikovanju krajobraza. Koncept sugerira korištenje poljoprivrednog zemljišta i ostalih prirodnih dobara sukladno preporukama Agende 21 Svjetske konferencije o okolišu (Rio de Janeiro. Opskrbljujući biljku potrebnim tvarima – vodom i hranjivima. višenamjensko dobro s brojnim ulogama. konceptom koji ima naslov “Višenamjensko obilježje poljoprivrede i tla – VOPT” (Multifunctional Character of Agriculture and Land – MFCAL). U “pripremi za doček” novog milenija. u Maastrichtu 1999.0% netopivog ostatka.2 milijuna godina! Nesmotrenim gospodarenjem može biti uništeno za jedan dan! Značaj i uloge tla Tlo je izvor života i opstanka čovjeka. Tlo nastaje iz samo 0. Slivno područje NP Una izgrađuju gornjokredni vapnenci i dolomiti velike čistoće. Koncept VOPT . Imajući sve rečeno u vidu. na površini oko nas i pod našim nogama čuva i održava biološku raznolikost.8 do 1. što oslikava podatak da nastanak sloja od 100 cm traje od 0. 1992) i Planu djelovanja Svjetskog samita o prehrani (Rim. Tlo je najveće blago svakog naroda. trajno motrenje (monitoring) i informacijski sustav tala. socijalna i prostorna uloga.Dobro osmišljeno. na prvom mjestu poljoprivrede i šumarstva kao najvažnijih gospodarskih grana koje moraju biti oslonac opstanka pučan- 316 .2 – 1. na znanstvenim spoznajama utemeljeno. godine. tlo nas hrani i odijeva. a tvorba tla je vrlo spor proces. odlučno utječe na izgled prirodnog krajobraza. 1996). zatim tlo je izvor sirovina i energije i ima rekreacijsko-turističku ulogu.

ruralni razvitak i turizam su obećavajuće djelatnosti koje idu “rame uz rame” i imaju sve uvjete za dugoročno skladan razvoj na ovom prostoru. ova uloga tla izuzetno je značajna za normalno funkcioniranje i ekološku održivost svih ekosustava na teritoriju NP Una. Sve su uloge tla neodvojive jedna od druge. Uloga tla u tvorbi biomase Općenito je najznačajnija. od podjednakog su značaja pa ih tako treba i vrednovati! Na području Nacionalnog parka Una na prvom je mjestu dakako ekološka. a iskoristile i mogućnosti doseljenja. nisu izolirane od drugih uloga. S druge strane. Temeljem rečenoga. pa stoga imaju i značajnu ekološku ulogu u trajnoj zaštiti NP Una. što omogućuje proizvodnju biomase – organske tvari – fotosintezom. očito je temeljna uloga tla na području NP Una održati prirodnu vegetaciju šuma i travnjaka – livada i pašnjaka u što je moguće povoljnijem.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja stva na području Nacionalnog parka Una. zrakom i hranjivima. odnosno održavanje prirodne vegetacije u šumskim. Negativne utjecaje na okoliš – tlo i poljoprivredu od utemeljenja i djelovanja Nacionalnog parkana okoliš ne vidimo – naprotiv! Ekološko-regulacijska uloga tla S obzirom na činjenicu da NP Una obuhvaća područje krša. prirodnom stanju. U tom smislu. da se tu nalaze brojni izvori pitke vode na čije se korištenje u budućnosti svakako računa. a uzgoj bilja u agroekosustavima. U toj ulozi tla NP Una su nezamjenjiv čimbenik biljne proizvodnje u poljoprivredi i šumarstvu. socijalno i ekonomski održiv uzgoj bilja i stoke za lokalno pučanstvo kako bi se ono održalo na ovom teritoriju. dosljedno se držeći premise da su sve njegove uloge od jednakog značaja. od kojih navodimo najvažnije: 31 . Općenita poruka ovoga koncepta je da tlo treba vrednovati višenamjenski. svi oblici održive i ekološke poljoprivrede. a zatim socijalna uloga – zapošljavanje radne snage i održavanje željene demografske slike – ili pak oblikovanje krajobraza i rekreacijsko-turistička uloga. Smatramo da će NP svakako tome pridonijeti. Brojni su ekološko-regulacijski utjecaji tla. nezamjenjiva i primarna uloga tla opskrba biljke vodom. načinom korištenja tla poljoprivreda i šumarstvo utječu na okoliš – prirodne i antropogenizirane terestričke i akvatične ekosustave. polazište treba biti činjenica da te grane. kao izvor hrane i drvne mase i/ili profita. a na poljoprivrednim površinama omogućiti ekološki.

i tako se odupire većim promjenama reakcije tla. primjerice zakiseljavanjem kiselim kišama od donosa mokrih i suhih depozicija zračnim putem i onečišćenje tala tim putem. odnosno biosferom. Oštećenje tala NP Una. a nije isključeno da se to već dogodilo. Kisele komponente tlo puferira pomoću kationa. bilo da imaju pozitivan ili negativan utjecaj. kao što je vezanje stranih tvari na adsorpcijski kompleks. Računa se. može ugroziti podzemnu vodu u područjima s primjenom većih doza pesticida. no najvažniji je oblik sorpcije vezanje na koloidni kompleks tla – humus i glinu. te tvari postaju onečišćivači. odnosno u hranidbenom lancu. sakupljač (akumulator) i izmjenjivač (transformator) onečišćenja S obzirom na smještaj “između” litosfere i atmosfere i na neposredni kontakt s hidrosferom i antroposferom. Izlazeći iz tla u druge sfere. primjerice. Mehanizmi vezanja – sorpcije onečišćenja u tlu jako su različiti. Ostatak. kao “mokra depozicija” ili kisele kiše. Za terestričke i akvatične ekosustave. ova značajka tla ima ključnu ulogu. Tako tlo u ulozi univerzalnog pročistača čisti – filtrira oborinsku vodu i štiti vodotoke i podzemnu vodu. kao prašina. kao što su natrij. a na prvom mjestu teške kovine i potencijalno toksične elemente koji u procesu prirodnog kruženja tvari. ekološki irelevantne tvari. dakle različite onečišćivače – polutante. kao i zaštitna sredstva (pesticidi). tlo ima ulogu prijemnika (akceptora) tvari koje padaju na tlo ili se u njega hotimično unose. da se preko 99% pesticida koji ulaze u tlo inaktivira na ovaj način. a tlo izvor emisije onečišćenja. pokazuju dosta visok sadržaj olova. koje iznose Martinović i Vranković (1986). premda malen. ali i sva biljna hranjiva koja čovjek unosi u tlo gnojidbom. magnezij i dr. pristižu u tlo u obliku “suhih” aerodepozicija. Tlo je univerzalni pufer koji inaktivira tvari što suhom ili mokrom depozicijom ulaze u njegovu masu ili se pak oslobađaju mineralizacijom organske tvari. preko granične vrijednosti koja da31 . kalcij. ili putem oborinske vode.. a ekološki su relevantne za sve članove biosfere i sastavnice okoliša. prelazeći u netoksične. Ovoj skupini tvari pripadaju na prvom mjestu teške kovine i sva organska onečišćenja. može se očekivati. Puferizacija se vrši i drugim mehanizmima. Prvi podaci o sadržaju teških kovina u tlima na području Bihaća i Cazina. napose za zaštitu krških vodotoka i podzemne vode od onečišćenja. napose vodu. Te tvari se u tlu mogu nakupljati pa tlo ima ulogu njihova sakupljača (akumulatora) zahvaljujući mehaničkoj. Putem koloidnog kompleksa tlo veže različite tvari. To vrijedi i za ekološki rizične tvari. kalij.Tlo kao prijemnik (akceptor). fizikalnoj i fizikalno-kemijskoj sorpciji. primjerice u hranidbeni lanac – biosferu ili se ispirući u krške vode.

a unoseći u prostor poljoprivredu. Prostorna uloga tla Krajobrazna vrijednost područja NP Una temelj je njegova opstanka. stvorio je “kulturni krajobraz”. IPPC (Intergovernment Panel on Climate Change) na svom zasjedanju 1995. “učinak staklenika” otpada na poljoprivredu. odnosno pedoflore i pedofaune. a ključnu ulogu u njezinu oblikovanju ima tlo. napose olova. Klimatsko regulacijska uloga tla Tlo je središnja karika u lancu biotransformacije organskog ugljika pa u toj ulozi snažno utječe na sadržaj i ukupnu količinu CO2 i drugih plinova koji uzrokuju tzv. Čovjek je u prirodne krajobraze NP već “utisnuo” svoje “poruke”. jer ono određuje moguće načine korištenja prostora. koji uzrokuje tzv. U ovoj ulozi tla NP Una trebaju omogućiti što je moguće bogatiju i raznovrsniju floru i faunu. Tvari sakupljene u njegovoj masi. Naravno da to treba tek istražiti jer. “učinak staklenika”. Globalno gledajući. primjerice. koja i predstavlja najveću prirodnu vrijednost i bogatstvo NP Una. a napose tlo zaštićenog prostora kao što je nacionalni park. ukupna količina organskog ugljika u tlu – humosferi – trostruko je veća nego u nadzemnoj biološkoj masi. o čemu uvjerljivo govore posebni prilozi iz pera uglednih autora sudionika ovog savjetovanja. koji će svakako utjecati na njegovo korištenje. u tlima NP Risnjak utvrđen je ekstremno visok sadržaj nekih teških kovina. Tlo kao izvor genskog bogatstva i zaštite biološkog raznovrsja Tlo. a zatim uspostaviti sustav trajnog praćenja – monitoringa tih tvari u tlima NP Una. i to samo na reljefskim ekspozicijama okrenutim zračnim strujanjima iz industrijskog bazena zapadne Europe. Mijenjajući krčenjem prirodnu vegetaciju. potpuno prilagođen prirodnim prilikama. iznosi tvrdnju da oko 15% CO2. On 31 .ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja nas vrijedi u većem broju europskih država. napose organske kao što su pesticidi ili nafta i njezini derivati. Važno je reći da provedba Kyoto protokola pred gospodarenje tlom postavlja nove zahtjeve. dakle utvrditi sadržaj ekološki relevantnih tvari u njima. Treba reći da je površina područja utjecaja jako malena pa se ova uloga tla u tom smislu može smatrati zanemarivom. Zbog navedenih razloga svakako je potrebno najprije izvršiti inventarizaciju stanja tala. tlo može izmijeniti pomoću mikrobiološkog kompleksa u bezopasne oblike pa ono ima ulogu izmjenjivača (transformatora) tih tvari. je stanište i genski rezervat brojnih mikro i makro organizama.

čak obogaćuje prostor i čini ga još dopadnijim. klase.000. posebna pažnja je posvećena geološkom supstratu na kojem su se ova tla formirala. Bihać 3. Za tumačenje geoloških obilježja korištena je Katzerova Geološka karta BiH u mjerilu 1:200. Naša je ocjena da područje predviđeno za NP Una ima dopadnost i krajobraznu vrijednost koja ga svakako čini atraktivnim za ovu namjenu. S obzirom na veliku rasprostranjenost plitkih. a već oštećene dijelove rekultivirati i vratiti prirodnu vegetaciju. Zaštita krajobrazne raznolikosti područja NP Una nerazdvojna je od zaštite tla u prostoru. mogućnost razvitka ruralnog turizma i funkcioniranja NP Una. Tlo kao izvor sirovina Tlo je značajan izvor sirovina. Nemamo iscrpnijih podataka o takvim nalazištima na području NP Una. Ti su izvori navedeni u popisu literature. ako do nje ikada dođe. napose za građevnu industriju. počet će degradacijom tla i gubitkom njegovih. Mislimo pri tome ne samo na prirodne površine nego i na “kulturni krajobraz”. mjerila 1:50. jer se u njemu nalaze konzervirani različiti arheološki artefakti i paleontološki materijal. A devastacija NP Una. Metode rada Glavni izvor podataka za ovaj rad su već izvršena istraživanja u okviru izrade OPK – Opće Pedološke karte Bosne i Hercegovine. koji služe kao izvori informacija za rekonstrukciju geoloških pretpovijesnih i povijesnih događaja na ovom prostoru. Tlo kao povijesni medij Tlo je značajan povijesni medij. osim da tih nalazišta ima. Gospodarenje tlom izravno utječe na izgled krajobraza. napušteni kamenolomi. što je prikazano na razini podtipa tla. 320 .000. Na području NP Una nalaze se brojni manji. koji treba sačuvati. u prethodnom tekstu opisanih uloga. Bihać 4 i Knin 2.000 na listu Karlovac 1 i 2 i Knin 2. Od velike su nam koristi bila i vlastita istraživanja u okviru izrade OPK Hrvatske mjerila 1:50. Tu praksu treba svakako prekinuti i u prostor unijeti red. te brojna i svakovrsna istraživanja izvršena na obližnjem području Sadilovca. koji se nerijetko koriste za odlagališta otpada. održavati i razvijati u ulozi očuvanja svih uloga Nacionalnog parka Una. Pedosistematske jedinice prilagođene su i klasificirane prema službenoj genetskoj klasifikaciji (razdjeli. skeletnih tala i golog krša. tipovi do nivoa podtipa). i to za listove (sekcije) Bihać 1.

Sadržaj u tlu (mg/kg tla) Stupanj onečišćenja tla – So = ---------------------------------------------------------Maksimalni prihvatljiv sadržaj (mg/kg tla) Temeljem stupnja onečišćenosti tla su razvrstana prema vlastitim kriterijima (Bašić. sve s ciljem da se povoljna tla zadrže u toj 321 .ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Kao izvor za sve statističke podatke korišten je Statistički godišnjak Federacije BiH od 2003. 15/1992) Teška kovina Laka. Sličan pravilnik bi BiH trebala što prije donijeti. skeletna tla i tla Teksturno teška tla i U suhoj tvari komposta siromašna bazama tla bogata humusom i drugih organskih gnojiva Sadržaj u mg/kg tla. br. od kojih u gospodarenju tlom prema svakom razredu treba postupati na poseban način. godine. 1993) u pet razreda. Kriterije iz toga pravilnika prikazujemo u tablici 1. Za ocjenu stupnja onečišćenosti poljoprivrednog tla za konvencionalnu poljoprivredu teškim kovinama koristili smo kriterije za MPS (maksimalno prihvatljiv sadržaj) definirane Pravilnikom o zaštiti tla (NN 15/92) Republike Hrvatske. Tablica 1 Granične vrijednosti – maksimalno prihvatljiv sadržaj teških kovina u poljoprivrednom tlu – MPS (”Narodne novine”. ekstrahirano u zlatotopki 1 2 10 1 2 10 100 150 500 10 15 20 20 30 20 50 50 100 50 60 100 60 100 500 60 100 500 200 300 2000 2 2 - Kadmij (Cd) Živa (Hg) Olovo (Pb) Molibden (Mo) Arsen (As) Kobalt (Co) Nikal (Ni) Bakar (Cu) Krom (Cr) Cink (Zn) PAH – policiklički aromatski ugljikovodici U karbonatnim tlima dozvoljen je sadržaj za 25% viši od sadržaja u tablici. Podaci se odnose na ukupan sadržaj dobiven ekstrakcijom uzorka tla u zlatotopki. Stupanj onečišćenosti (So) računa se po formuli.

00) – tlo je pogodno za uzgoj poljoprivrednih kultura. ali su na njima potrebne pojačane mjere zaštite.50) – tla pogodna za uzgoj bilja. nužni su energični zahvati zaštite tla. Treba ih zaštiti od svakovrsnih oštećenja. pokriveni krš. Značajke tla opisane su na temelju rezultata fizikalnih i kemijskih analiza. a ona koja su manje povoljna poprave da bi se mogla svrstati u višu . V RAZRED – Zagađeno tlo (So preko 2. izvore emisije staviti pod nadzor. a interpretirane prema kriterijima koji vrijede za analitičke metode primijenjene u izradi OPK. primjena sredstava za blokiranje teških kovina. a plodored podređen biološkom čišćenju tla – bioremedijaciji – iznošenju teških kovina iz tla.kategoriji. kontrole izvora emisije.00) – na tlu nije dozvoljen uzgoj bilja koje bi se koristilo za humanu ili animalnu ishranu. IV RAZRED – Onečišćeno tlo (So 1. bez ograničenja. napose od izvora emisije onečišćivača i tretirati kao posebno vrijedan resurs na području na kojemu su utvrđena II RAZRED – Tlo povećane onečišćenosti (So 0. niski. III RAZRED – Tlo velike onečišćenosti (So 0. a područje predviđeno za NP Una obuhvaćeno ovim radom čini manji dio njezina sliva koji većim dijelom teritorijalno pripada BiH. Rezultati rada Čimbenici tvorbe tla (pedogeneze) Rijeka Una izvire na području Suhajskog polja u Hrvatskoj.     Značajke podneblja opisane su na temelju raščlambe podatka Državnog meteorološkog zavoda.25-0. koje čini tzv. To je prije svega vrlo porozan 322 . a plodored podrediti iznošenju teških kovina. a manji dio obuhvaća istočni dio općine Donji Lapac koji se nalazi na području Republike Hrvatske.00) – tlo je nepogodno za svaki uzgoj bilja. ali ih je potrebno zaštititi od emisije teških kovina.50-1. sa svim obilježjima i zakonitostima koje krš nosi sa sobom. odnosno uzgoj bilja za proizvodnju svake vrste hrane.00-2. a na njima valja provesti posebno cjelovite mjere sanacije.25) – tla pogodna za poljoprivrednu proizvodnju. uključivo uobičajene agromelioracijske zahvate.vrijedniju kategoriju:  I RAZRED – Čisto tlo (So do 0. To je tipično krško područje. nadzor izvora emisije.

C o Mjesečni i godišnji Langov kišni faktor 41.5 Oznaka klime Nivalna Perhumidna Perhumidna Humidna Semihumidna Semihumidna Semihumidna Semihumidna Semihumidna Humidma Perhumidna Perhumidna Humidna 0. Stoga je vrlo važno poznavati aktivnosti čovjeka na području sliva – bilo da su one industrijske ili iz oblasti poljoprivrede.4 8.2 11.0 10. koja sa sobom nosi suspendirane čestice različitog porijekla.2 5. Brojni su izvori s obje obale Une podzemnom hidrografijom povezani sa slivom rijeke Une. Klimatske prilike Predstava o klimi kao ekološkom čimbeniku i čimbeniku pedogeneze za područje Bihaća vidi se iz podataka prikazanih u tablici 2.2 5. unutrašnje vodotoke i jezera protječe voda.6 323 . turizma. ima ključnu ulogu u ovim procesima.4 16.4 22.2 2.9 10.2 10. njegove značajke.8 18. šumarstva.5 20.2 15. Tablica 2 Pokazatelji klimatskih prilika meteorološke postaje Bihać Mjeseci Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Prosjek Prosječno Oborine mm 94 91 96 118 121 110 116 117 97 117 150 125 1352 Temp.5 127.9 5. prometa i drugih djelatnosti – kako bi se rizik od možebitnog incidenta sveo na najmanju moguću razinu.6 2.1 6. Tip tla. njezinu zaštitu i funkcioniranje akvatičnih ekosustava u njoj i zoni njezina utjecaja.3 14. napose one koje povećavaju sposobnost tla da se odupre negativnim posljedicama.7 11.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja vapnenački medij kroz čije brojne pukotine – “kaverne”.7 62.0 19.8 6. Ta povezanost cijeli teren čini ranjivim i osjetljivim na svaki incident na svakom dijelu slivnog područja. Valja stoga reći da filtracijska i puferizacijska sposobnost tla ima odlučujuće značenje za čistoću te vode.2 6.

koje sa svoje strane modificiraju ulogu i značaj klime u pedogenetskim procesima.Utjecaj klime na formiranje tala može se pratiti putem njihova zonalnog rasporeda u horizontalnom i vertikalnom smjeru. Prema ovom pokazatelju bilo je za očekivati da je klimazonalni tip tla na vapnencu vapnenačko-dolomitna crnica – kalkomelanosol. a srednja mjesečna temperatura 10. Kako se vidi. počevši od najstarijih mezozojskih iz razdoblja trijasa. Očito je da čak pet mjeseci pedogenetski najaktivnijeg dijela godine koji imaju semihumidnu klimu snažno utječe na strukturu pedosfere ovoga područja. Geološko litološke prilike – matični supstrat Matični supstrat na području sliva rijeke Une je dosta heterogen. kao zonalnih tipova. neujednačen. a posebno između produkata njihova raspadanja. kao klimazonalni tip tla vezan za Langov kišni faktor javlja se smeđe tlo na vapnencu – kalcikambisol. pretežno sedimenti neogena. transportirani su i na veće udaljenosti. a do stanovite mjere i geološko-litoloških prilika. Tri su skupine supstrata odlučne za tvorbu tala NP Una:    vapnenačke stijene. između njih. najmlađi kvartarni nanosi. Razni geološki sedimenti su prijenosnim silama. međusobno miješani i taloženi. No. izračunati klimatski pokazatelji i iz njih dobivena oznaka klime i pravci razvoja tala u prirodi znaju biti korigirani pod utjecajem izraženog i jako razvijenog reljefa. Krški oblici na nižim položajima su prekrivani mlađim sedimentima 324 . čemu je naročito pridonijela razvijenost reljefa. Prevladavaju po zastupljenosti sedimentne stijene različite starosti i sastava. mlađi geološki sedimenti. općenito promatrajući. višegodišnji prosjek oborina je 1352 mm. koje iz njih po svim svojim obilježjima nisu mogle nastati. do najmlađih kvartarnih. Međutim. Jedino se na taj način može objasniti pojava dubokih naslaga tla na pojedinim mjestima na vapnencu i dolomitu. Sukladno tome. Ipak treba naglasiti da na području NP Una s povećanjem nadmorske visine planinskog područja dolazi do izmjene pedogenetskih procesa i pojave jako humoznih crnica i drugih degradiranih tala. Premda su pojedine skupine stijena međusobno uglavnom odvojene.6 °C pa je klima humidna. odnosno aluvijalnih nanosa uz rijeku Unu. oni klimu čine nešto sušom nego pokazuju godišnji i mjesečni kišni faktori. a najviše vodom i eolskim putem. ne postoji striktno odvojena granica.

5-15 cm. Na nagnutim terenima razvila su se vrlo plitka. Proces trošenja starijih vapnenaca odvija se uglavnom kemijskim putem. Neogeni sedimenti ispunjavaju cijelo Bihaćko polje na sjeveru. odvijaju se i procesi okršavanja – karstifikacije. a teren je prepun vrtača pa je ovaj krš u literaturi opisan kao “boginjavi krš”. U središnjem dijelu Bihaćkog polja nalaze se i sedimenti gline.000 tla nisu mogli biti pojedinačno izdvojena. 325 . kao što je to slučaj zapadno od Bihaća na području Beljavca. škrapama i uvalama u koje su deponirana erozijskim nanosom. erodirana tla iz klase nerazvijenih tala (litosoli i rankeri) do plitkih humusno-akumulativnih tala kao što su vrlo plitke crnice. Tercijarni sedimenti paleogena su manje zastupljeni i to mjestimično. žuto smeđe boje. Lapori su karbonatni. Uglavnom ih čine laporoviti vapnenci. koji sa sjeverozapadne i zapadne strane zatvaraju Bihaćko polje i sva izvorišta.2 – 1. To se posebno ističe na ravnim terenima. Tu su tla vrlo plitka. Prema procjeni. Od svih vapnenačko-dolomitnih formacija najrasprostranjeniji su sedimenti krede. odnosno ponekad kaotičnim smjesama svih tih materijala. sadrže do 99 % CaCO3. i različita smeđa tla. To su uglavnom vapnenci i dolomiti donje i gornje krede jako velike čistoće. tako da na mjerilu karte 1:50. Prema osnovnoj geološkoj karti BiH za list Bihać. a i šire područje kanjona Une od Bihaća do Kulen Vakufa. juri i kredi.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja ili trošinom (regolitom) s viših položaja. lesivirana crvenica. a teče vrlo sporo. a dublja se javljaju samo u vrtačama. i općenito ovoga sliva. Na području krških zaravni Plješevice. pijeska i sitnog šljunka. na krškim pločama i zaravnima nastala su tla različite dubine: smeđa tla – kalcikambisol. najčešće kao klastične naslage eocena – lapori. Na vapnenačkim i dolomitnim starijim formacijama. Na ovim supstratima razvile su se uglavnom posmeđene rendzine. na području sliva pokrivaju sve krške površine sliva. Zbog toga su tla ili jako plitka ili ih uopće nema. s preko 90% zastupljenosti vapnenačko-dolomitni sedimenti su najrašireniji. a jako trošni. a na dubljim nanosima smeđa tla na glinama. a u donjim dijelovima i konglomerati vezani karbonatnim detritusom. Na presjeku geološkog profila smjenjuju se vapnenačko-dolomitni i drugi sedimenti razne starosti. dok netopivog ostatka (rezidij) iz kojeg nastaje tlo sadrže svega 0. rendzina i koluvijalna tla vrtača. Taloženi su u svim formacijama mezozoika – trijasu.0 %. Od grubljih klastičnih sedimenata mjestimično se javljaju i vapnenačke breče sastavljene od krednih i foraminiferskih vapnenaca promjera 0. Oni izgrađuju masive i obronke Plješevice. masiv Plješevice i kanjone vodotoka. ali ih ima i na području Kulen Vakufa na jugu.

Na dolomitu 2. Aluvijalnih.062.16 326 . na području NP Una je vrlo značajan.46 6. a zastupljene su sve njegove klase. Zaravnjene krške ploče nisu dakako “prave” ravnice u poljoprivrednom smislu. Tablica 3 Popis pedosistematskih jedinica Klasa (A)-C Nerazvijena tla A.2. Na tvrdom vapnencu 2. Prema svim obilježjima vrlo su raznovrsni. ilovače i sl.1. Razvijenost reljefa i oro-reljefski oblici utjecali su na diferenciranje različitih klimatskih zona u kojima postoje vrlo različiti uvjeti za živi svijet. Na dolomitu. koluvijalnih močvarnih sedimenata ima najviše u dolinama rijeka.65 454.45 1. Na tvrdom vapnencu 3. kamena. šljunka.3. Posmeđene 2. Popis svih pedositematskih jedinica i njihova površina prikazani su u tablici 3.34 A-C Humusno akumulativna 3.764. čine reljef važnim pedogenetskim i ekološkim čimbenikom. kao čimbenika geneze i osobina tala. Posmeđene 3.2. Rendzina 2.2. posmeđena 3. zatim močvarni sedimenti i taložine sedre. Utjecaj reljefa. Na dolomitu 2. i njihovim širim dolinama.000. Vapnenačko-dolomitna crnica tla – kalcimelanosol 3.04 2. visinska razlika terena koji se diže od Bihaćkog polja prema krškoj ploči podnožja Plješevice. Na ovom prostoru postoje svi reljefski oblici od mikro do mezo i ororeljefa.10 3. Tla na području NP Una Tla NP Una najvećim dijelom pripadaju razdjelu automorfnih tala. Najrasprostranjeniji su aluvijalni i koluvijalni nanosi.1.107. Površina je izlomljena brojnim vrtačama koje je čine “boginjavom”. Na vapnencu 1.13 238. Kamenjar – litosol Podtip 1.1. Na trošnim vapnencima Površina u ha 613.06 1. u obliku pijeska. a odlikuju se različitim mehaničkim sastavom koji može biti grub ili fin.3. Automorfna tla Tip 1.99 992.Kvartarni sedimenti pokrivaju najniže reljefne položaje u kanjonima rijeka Une i Unca. gline.623.07 490.4. Veliki broj dislokacijskih linija. Manja je rasprostranjenost močvarnih hidromorfnih tala.17 123.

Na tvrdom vapnencu 7.2.1.305. Smeđe tlo i rendzina na tvrdom vapnencu i dolomitu tala iz klasa: 9. Posmeđena 7.23 519.43 773.19 ha.. posmeđena crvenica A-(B)-C na tvrdom vapnencu i koluvijalno tlo vrača Tipa profila B.3.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja 4.1.305.84 1. Na nekarbonatnoj glini 5. Ilovasta tla A-C-G 13.40 7. Na dolomitu Asocijacije 8. Fluvijativno livadsko Semiglejna tla (Humifluvisol) 13.46 105.1.1.22 1. Na pješčenjaku 5.1.72 155.28 19. Ritska crnica (humoglej) Rijeka Una SVEUKUPNO 5.53 310.06 171.19 23. 12.75 220.973. a sve ostalo su 32 . Lesivirana 7.68 Kako se vidi.2.08 49.02 729. Na dolomitu 5. Na konglomeratu 6.3. Fluvijativno ili aluvijalno Nerazvijena 12.79 73.712. Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu – kalcikambisol 4. smeđe tlo. Eutrično smeđe tlo – eutrični kambisol 7.110.983.43 152. Na pijesku hidromorfna tla 12.3.68 ha.92 38.51 399.50 176..312.71 224. ukupna površina područja obuhvaćenog ovim radom je 23. Na gipsu 7.03 616.39 1. Hidromorfna tla (A) – I – II.582. Rendzina na dolomitu.33 308. Na trošnom vapnencu 4.2. Od te površine na vodenu površinu Une otpada 106.77 671. Na tvrdom vapnencu 4. Pjeskovita tla 12. Karbonatno 14. Crvenica 7.81 1.1.54 106.37 67.3. Karbonatno tlo Glejna tla 15. Distrično smeđe tlo – distrični kambisol A-(B)-C Kambična tla 6.1.02 131.2. Beskarbonatno tlo A-G 14. Močvarno glejno (euglej) 14. Smeđe tlo na tvrdom vapnencu i dolomitu i koluvijalno tlo vrtača A-C 11.4.1. Litosol i rendzina na tvrdom vapnencu (A)-C 10.

a povratak je još uvijek neizvjestan. U tablici 4 prikazujemo demografsku sliku područja Unskosanskog kantona na temelju podataka popisa iz 1991. koja također ima prostora za intenzifikaciju. Ratna pustošenja na cijelom su području. a u njoj s bezmalo 8. od zamisli do provedbe.000 ha smeđe tlo na vapnencu i dolomitu – kalcikambisol. središnje je pitanje nazočnost čovjeka. Kao što je. s obje strane državne granice. ostavila dubok trag. Način korištenja zemljišta Način korištenja tala važno je pitanje i za uspostavu. napose poljoprivredu. Proizvodnja sjemena praktički svih kultura. Dakako. godine za bivše države ** Neslužbeni podaci – rezultati na temelju procjene Podaci nedvojbeno pokazuju pad broja ljudi koji nastanjuju ove prostore u svim općinama. Značajan broj ljudi napustio je ova područja. ali ono ostavlja još sasvim dovoljno “prostora” za novo naseljavanje na ove prostore i ekološki prihvatljive gospodarske aktivnosti. Slično je stanje i u općini Donji Lapac na hrvatskoj strani. osim općine Bužim gdje je broj ljudi povećan. s obzirom na klimazonalnost tala. Sukladno očekivanoj klimazonalnosti. Za svaki program.tla. Nemamo nažalost podatke o starosnoj dobi. to stanje treba održati. broj ljudi u općini Bosanska Krupa je praktički prepolovljen. a pogotovo za održiv opstanak Nacionalnog parka Una i zaštitu okoliša u njemu. Preciznih podataka o aktualnom načinu korištenja tala koji bi se odnosili na područje predviđeno za NP Una nemamo. No. godine i procjene današnjeg stanja. najzastupljenija je klasa smeđih tala. a napose krumpira ima vrlo povoljne uvjete razvoja i ekspanzije 32 . bilo za očekivati. slijedi zatim vapnenačko-dolomitna crnica – kalcimelanosol. Tablica 4 Demografska slika stanovništva u nekim općinama USK Općina Bihać Bužim Bosanska Krupa Cazin Ukupno USK 1991* 70 732 16 917 58 320 63 409 371 705 2001** 60 325 17 873 29 299 60 387 305 905 2002** 60 511 18 071 29 423 60 772 307 124 2003** 60 707 18 251 29 580 61 094 304 181 * Službeni rezultati popisa 1991. ali nismo sigurni da bi oni bili ohrabrujući za provedbu ambicioznijih razvojnih zamisli. radnoj sposobnosti stanovništva. obrazovnoj strukturi.

584 6. Krupa 1. pitomog i dopadnog krajobraza i održivog gospodarenja na ovom prostoru. Livade 6.885 2.109 7.122 16.0 100.4 36. Poljoprivredno zemljište (5-8) 21.239 6.3 Neplodno zemljište 1.0 100.153 0 0 22.8 1. a područje općine Bihać u 32 .8 2.894 13.815 2. Voćnjaci 434 63 474 3.0 72. Slobodno se može reći da je to gotovo optimalan odnos za potrebe održanja biološke raznovrsnosti.8 Voćnjaci 2. Neplodno zemljište 665 360 1. Ukupno zemljište (9-11) 68.0 Način korištenja Cazin 16.9 Šumsko zemljište 68.8 49.0 100.6 1. oslikavaju procese koji se na ovom prostoru odvijaju.813 489 4. točnije previsoka zastupljenost neobrađenog i napuštenog poljoprivrednog zemljišta.5 0 16.715 Struktura u % (Ukupno zemljište = 100) Poljoprivredno zemljište 30.2 71.277 2.6 9. na cijelom je području visoka.5 47.7 Pašnjaci 10.210 7. drame koje su se odvile i probleme koji se na njima prelamaju.379 11. Šumsko zemljište 47. Pašnjaci 2. Ribnjaci 0 0 0 8.751 26.664 355 0 3.8 Ukupno zemljište 100.2 Obradivo zemljište 89. Uzme li se u račun i šumsko zemljište.585 5.0 100. Vinogradi 0 0 0 4.968 4.796 20.5 90.3 6.024 55.2 15.6 60.0 Struktura u % (Poljoprivredno zemljište = 100) Oranice i vrtovi 54.542 12.3 Ribnjaci 0 0 0 Trstici i bare 0 0 0 Poljoprivredno zemljište 100.4 0 0 100.0 Najprije.0 2.832 5. Oni također ukazuju na stanje. pod manje-više prirodnim načinom korištenja nalazi se znatno više od tri četvrtine površine NP Una.9 64.1 0.8 28.225 5.7 Vinogradi 0 0 0 Livade 32.6 100.794 10.3 2. Tablica 5 Korištenje zemljišta nekih općina Unsko-Sanskog kantona Općine – površina u ha Bihać Bužim Bos.673 80.120 4. Oranice i vrtovi 11.7 60.1 17. Obradivo zemljište (1-4) 18.913 27.3 22.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Podatke o strukturi korištenja poljoprivrednih površina prikazujemo u tablici 5.962 743 28.7 77. Trstici i bare 0 0 0 9.674 21.

s obzirom na količinu i intenzitet oborina. Ohrabruje podatak o visokoj zastupljenosti krmnog bilja. njezina visokog sadržaja i povoljnih pedohigijenskih prilika koje se imaju zahvaliti tom sadržaju ima visoka zastupljenost krmnih kultura. Preko 70% poljoprivrednog zemljišta je izvan korištenja. Povoljna je okolnost što je najveći dio površine prekriven vegetacijskim pokrovom koji pruža pouzdanu zaštitu. Na drugoj strani. Najprije. a kondicija usjeva prema našim višekratnim opažanjima vrlo dobra. Naša je bojazan da na tako ogromnoj površini napuštenih oranica sigurno ima tala na kojima bi erozija mogla prouzročiti velika oštećenja.5% u općini Bihać. Procjena ugroženosti tala Što se procjena stanja ugroženosti tala NP Una tiče. a danas uspješno prolazi stadij oporavka. Neka nam je dopušteno reći još i mišljenje da se u tom pogledu ima što naučiti iz već bogatog iskustva u poslovanju i pristupu tom pitanju od strane Nacionalnog parka Plitvička jezera. odmjerenih i usklađenih mjera vlasti od lokalne do državne razine. izložena visokom riziku od erozije vodom i vjetrom. To oslikava podatak o. što očito govori da se stočni fond postupno oporavlja. socijalno i ekološki održivog sigurnog i stalnog napretka. Za ocjenu opasnosti od erozije predlažemo izvršiti istraživanja i znanstveno obraditi ovaj problem. Sudeći prema tim podacima proizvodnja za tržište gotovo i ne postoji. napose leguminoza. 330 . koji je također doživio ratna pustošenja. a to otvara značajne mogućnosti dobrog. koji se prvenstveno očekuju od pomno i dobro odabranih. reljefne prilike i opće značajke krša. Pozitivan predznak sa stajališta optimalnog prometa organske tvari u tlu. prijelaz na ekološku poljoprivredu – uz vještu. treba reći da raspolažemo s (pre)malo podataka za relevantnu ocjenu stanja. primjerice. a površine pod povrćem su na simboličnoj razini. sustavnu tržišnu promidžbu – može. To je neizravni indikator povoljnog stanja u agroekosustavu. 66% žitarica na području općine Cazin ili 48. U taj koncept skladno se uklapa Nacionalni park Una. ekološki prihvatljivog gospodarenja na poljoprivrednom zemljištu. a mi vjerujemo i da hoće ovom kraju donijeti gospodarski i demografski oporavak i biti jamstvo gospodarski. struktura korištenja poljoprivrednog zemljišta govori da se ono koristi gotovo za goli opstanak pučanstva tih prostora.tom pogledu upadljivo prednjači. jer industrijskih kultura nema. Ukoliko bi bili ispunjeni i drugi uvjeti. Posebno je povoljno i to što su površine pod po vrijednosti vodećom krmnom kulturom – lucernom zavidno visoke.

koji se odnose na sadržaj teških kovina u tlima na izvorištu Klokota u Bihaćkom polju i na području Cazina.71 IV Cr 85.20 I Ni 63. Kobalt. primjerice povrće. Konzumirajući svježu biljku uzgajanu na onečišćenom tlu. 331 . i to na oba lokaliteta.33 1597. Tablica 6 Sadržaj teških kovina i razred onečišćenosti tala NP i okolnog područja (Martinović. krom i nikal utvrđeni su u granicama velike onečišćenosti do onečišćenosti.05 Co 58. “polazna stanica” teških kovina je tlo.73 IV 68. Mi smo (Bašić et al 1994) istraživali sadržaj teških kovina na području općine Glina.3 I Cd 0. Visoka je i onečišćenost kadmijem. Oni su taj sadržaj uspoređivali sa sadržajem u tlima Čorkove uvale na području NP Plitvička jezera. Za sada raspolažemo samo s podacima iz rada Martinovića i Vrankovića (1986). 1994) Lokalitet Bihać Klokot Cazin Čorkova uvala Glina Sadržaj teških kovina u mg/kg Pb 166. Sa stajališta rizika za zdravlje najveća je opasnost ako se teške kovine nakupljaju u jestivim organima ili dijelovima biljke.57 IV 63. ali ima velike sličnosti s njim. teške kovine su opasni onečišćivači.47 V 249.78 III 135. prikazana je sposobnost nakupljanja teških kovina iz tla u jestivim dijelovima važnijih poljoprivrednih kultura. teratogenih i kancerogenih oboljenja.40 III 0.48 I 12. Kako je poznato.60 III 23. U hranidbeni lanac na putu “od tla do tanjura”. Iznenađeni smo ovim podacima! Tlo je onečišćeno tim elementom i ono može postati izvor emisije tog onečišćivača u okoliš – vodu i biosferu – biljke. Bašić et al.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Malo je podataka o sadržaju teških kovina u tlima NP Una.00 I 5.39 IV 66. Podaci su prikazani u tablici 6.10 II 15.99 II 0.00 I Kako se vidi.72 III 1. U tablici 7.82 IV 73. uzrok su mutagenih.30 I Cu 24. sadržaj olova u tlima koja gravitiraju izvoru Klokota u Bihaćkom polju prelazi sve očekivane vrijednosti.00 I Mn 2083.22 I Zn 551. Veliku praktičnu vrijednost ima činjenica da srećom sve biljke ne primaju teške kovine jednako.51 I 29. koji je vrlo opasan onečišćivač.67 IV 110. teške kovine u organizam unosimo praktički izravno..67 IV 5. a tlo je zagađeno cinkom. koja se doduše nalazi znatno sjevernije od ovoga područja. Kulturna biljka prima i ugrađuje u svoj organizam sve teške kovine u količini razmjernoj sadržaju u tlu. Vranković 1986.14 V 2.

ili onečišćenje ostacima pesticida – nemamo podataka za ocjenu stanja. Promatramo li pak sadržaj teških kovina sa stajališta konzumenta.Tablica 7 Sposobnost nakupljanja teških kovina u jestivim dijelovima važnijih kultura VELIKA Salata Mrkva Špinat Endivija Kreša SREDNJA Krumpir Kupus Kelj Cikla Bijela repa Rotkvica MALA Kelj pupčar Cvjetača Celer Brokoli Kukuruz šećerac Kupine i jagode VRLO MALA Rajčica Paprika Grah Grašak Patlidžan Dinja Koštuničavo voće Jabučasto voće Podaci iz te tablice instruktivni su za izbor kulture za uzgoj na tlu s poznatim sadržajem teških kovina. kao što je rajčica i paprika. a u drugima manja. vrijedi upozorenje za oprez u smislu da kulture velike i srednje sposobnosti nakupljanja teških kovina. međutim. Dodajmo još da teške kovine ugrađene u biljni organizam nemaju u njemu podjednaku distribuciju. kao što je mrkva i krumpir. kulture male i vrlo male sposobnosti nakupljanja teških kovina u biljci možemo uzgajati i na tlima s povećanim sadržajem teških kovina. acidifikacija zbog primjene velikih količina mineralnih gnojiva. Njih. Vjerujemo da rezultati istraživanja sadržaja teških kovina u tlima NP Una koja neizbježno predstoje neće iznuditi i potrebu posebnog izbora takvih vrsta. uzgajamo na tlima povećane onečišćenosti teškim kovinama – primjerice u blizini prometnica i bilo kojega izvora emisije – rizik od konzumacije toga povrća u svježem stanju za potrošača je velik. Jednako tako. svakako treba sustavno prikupljati i probleme držati pod nadzorom. pad sadržaja humusa zbog učestale obrade a nedovoljne brige o “prometu” organske tvari. Naime. je vrlo malen. odnosno pri kupovini nije potrebna posebna predostrožnost. ako biljke velike sposobnosti nakupljanja teških kovina. nećemo na tržnici nabavljati bez poznavanja čistoće tala na kojima su uzgojene. kao primjerice mrkvu ili salatu. rizik od konzumacije bilja koje ima vrlo malu sposobnost akumulacije teških kovina u svojim organima. O potencijalnim oštećenjima tla nepravilnim gospodarenjem u poljoprivredi – kao što je zbijanje tla zbog korištenja teških strojeva i prohoda po mokrom tlu. To znači da izbor kultura treba podesiti stanju onečišćenosti i sposobnosti akumulacije teških kovina. U nekim biljnim organima koncentracija im je veća. 332 . S druge strane.

333 . do svoje filtracijske i puferizacijske uloge. To ih čini vrlo povoljnim za održavanje prirodne vegetacije i veliku biološku raznovrsnost. ali nema podataka koji bi potvrdili da je do toga već došlo. Izloženi podaci daju solidnu osnovu za zaključak da su tla na području obuhvaćenom ovom studijom izložena stanovitim rizicima od oštećenja. a stočarstvo prerasta u važan oslonac gospodarskog razvitka. načina njihova korištenja. zatim stanja i osobina tala. sudeći posredno na temelju izloženih podataka. Stoga te procese valja preduhitriti sveobuhvatnim mjerama predostrožnosti. Podaci s kojima raspolažemo kazuju da se stočni fond poslije devastacije u ratnim događajima postupno oporavlja. Prema podacima kojima raspolažemo (Bašić. odvija na ekološki prihvatljiv način koji ne ugrožava prirodna dobra i ni na koji način ne dovodi u pitanje opstanak NP Una. Mogućnosti budućeg korištenja tala Na temelju raščlambe prirodnih uvjeta koji određuju smjer i intenzitet procesa pedogeneze. a proizvodnja stajskog gnoja od preko 4 t/ha svake godine govori o vrlo povoljnom prometu organske tvari u poljoprivrednim tlima ovoga područja. Trendove na području USK držimo vrlo pozitivnim sa stajališta održive poljoprivrede i ekološki prihvatljivog korištenja proizvodnih potencijala ovoga područja. Čustović 2005) očito je da je potrošnja mineralnih gnojiva na ovom području u količini manjoj od 60 kg/ha simbolička. koja područje NP čini atraktivnom destinacijom za svakog posjetitelja. To pogotovo vrijedi za zaštitna sredstva. Izloženi podaci nedvojbeno potvrđuju ocjenu da se uzgoj bilja na području Unskosanskog kantona. dakle i NP Una. uloge u formiranju i održavanju prekrasnih krajobraza uz rijeku Unu. nema indicija da bi takvih oštećenja moglo biti u značajnijoj mjeri. Drugim riječima. u njega se izvrsno uklapaju. daleko je ispod ekološki sasvim prihvatljive potrošnje. očito je da su tla predviđena za podizanje NP Una jako raznovrsna u pogledu svih osobina. To je vrlo povoljna okolnost koja proistječe iz razmjerno visoke pokrivenosti obradivih površina brojem uvjetnih grla stoke. Prema svemu sudeći. tla obavljaju sve svoje prirodne uloge: od proizvodnje organske tvari u poljoprivredi i šumarstvu. napose u poljoprivredi.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja No. ostaje još sasvim “dovoljno” prostora za značajno intenziviranje proizvodnje bez opasnosti po okoliš. Naprotiv.

Taj smjer valja osmišljenim mjerama podržati. zrak i biološke resurse – biljke i faunu. Osim toga. U tom uzgoju valja se maksimalno se opredijeliti za uzgoj na otvorenom prostoru i u tom smislu posebnu pozornost posvetiti podizanju. a da niti na jedan način ne ugrožava prirodna dobra – vodu. Nisu registrirani agresivni. a same imaju visoku plodorednu vrijednost. vrstama bogate prirodne šume. U gospodarenju tlom u uzgoju bilja na kiselim tlima u stalnu praksu valja uvesti kalcifikaciju. i to uzgoj krupne i sitne stoke – dakle goveda. ekološki neprihvatljivi zahvati i postupci u aktualnom korištenju. ono treba ponajprije biti usmjereno održavanju i unapređivanju svih uloga tla opisanih u uvodu studije. a za dio godine sa stajskim držanjem osigurati visokokvalitetnu krmu: dio s oranica. Što se budućeg korištenja tiče. Ima prostora za sjemensku proizvodnju. poljoprivreda se sračunatim mjerama državne 334 . U poljoprivredi se valja usmjeriti na sve vrste ekološke poljoprivrede pridržavati usmjerenja na stočarstvo. dakle bujne. njezi i održavanju pašnjaka. Na prvom mjestu ipak je najvažnija uloga tla – proizvodnja organske tvari u poljoprivredi i šumarstvu. da agroekosustav bude stabilan. da osigurava poljoprivrednu proizvodnju na primjerenoj razini. ovaca i koza. koje osiguravaju proizvodnju stajskog gnoja. kao potencijalna žarišta erozije. preko ekološko-regulacijske uloge.Gospodarenje tlima ovoga područja u poljoprivredi i šumarstvu već se temelji na sustavu uzgoja bilja i stoke koji je prilagođen prirodnim prilikama. U uzgoju bilja valja se opredijeliti najprije za krmne kulture. a proizvodnju hrane s druge strane. Glavni cilj i zadaća cjelovite zaštite tla je stalno održavanje njegovih najvažnijih uloga. na način da se održe prirodni ekosustavi. Mjere zaštite tla i program praćenja monitoringa Svaka od uloga tla opisanih u uvodu na području NP Una ima podjednako značajnu ulogu: od uloge u opskrbi biljke koja osigurava atraktivnu vegetaciju i krajobraz s jedne. do uloge u čuvanju biološke raznolikosti u terestričkim i semiterestričkim ekosustavima područja NP Una. prepustiti šumi. U budućem korištenju tala treba najprije nedvojbeno jasno razlučiti poljoprivredni od šumskog prostora. napose uloge filtera – prečistača za vodu. a dio s livada. a marginalne površine. Vrlo je važno u proizvodnju uključiti industrijske kulture i povrće kao tržišno zanimljive proizvode. napose za proizvodnju krumpira. akumulatora i transformatora onečišćenja.

nego će to biti na temelju dokazane brige za tlo. Danas razvijene zemlje neće u budućnosti vršiti diskriminaciju pri uvozu poljoprivrednih proizvoda na “klasičan” način. kao nešto zbog čega se valja vraćati u ovaj kraj! A k svemu tomu još i poljoprivredne površine trebaju formirati estetski prihvatljiv krajobraz.. utemeljenje mreže postaja za trajno motrenje tala na tipičnim lokalitetima s obzirom na tip tla i način korištenja. teške kovine. zatim utvrditi sadržaj teških kovina i policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) na tipičnim lokalitetima. koje su naravi. janjetinu. Posjetitelj NP mora zapamtiti sir.. opstanka i unapređenja Nacionalnog parka Una! Kako prići toj kompleksnoj zadaći? Pristup prihvatljiv za sve potencijalne investitore iz EU definira tri međusobno povezana područja djelovanja:  inventarizacija stanja tala – pedosfere – vrste i intenziteta oštećenja tala na području NP Una. sok od kupine. Neki zahvati bi se favorizirali. 1994) uzimali uzorci tla za analizu. Sve teže će biti prodati poljoprivredne proizvode u EU bez dokaza 335 . svake. rajčicu. koja daje odgovor na pitanje u kakvom su stanju tla. Redovito bi se uvijek na istom mjestu u toj postaji. drugi bi se napuštali. informacijski sustav tala. svake druge ili svake treće godine uvijek u isto vrijeme.. “dobre prakse”. gdje su locirana. PAH) u tlu. privlačan za svakog namjernika. a ništa se ne bi prepuštalo riziku. što bi omogućilo izradu bilance ekološki relevantnih tvari (biljna hranjiva. a na temelju toga mijenjali bi se sustavi gospodarenja... koje resurse ugrožavaju.   Prvi je korak po redoslijedu izvedbe inventarizacija stanja tala. prema dinamici koja je za svaki pokazatelj uobičajena. postoje li oštećenja. maslo. i u kojoj mjeri. a u njima utvrđivao sadržaj tih tvari i bilanca njihova unošenja i gubitka iz tla. U tu svrhu potrebno je najprije izraditi kartu rizika od erozije. jer su na crti tzv. cjelovita zaštita tla je conditio sine qua non utemeljenja. naravno na temelju rezultata inventarizacije stanja tala. trajno motrenje – monitoring stanja.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja potpore mora osposobiti za proizvodnju za tržište. i to proizvoda atraktivnih najizbirljivijim potrošačima. Dakle. Slijedi zatim. mlijeko. Svaka postaja bi sadržavala opremu za prikupljanje depozicija (suhih i mokrih) iz atmosfere – lizimetar za utvrđivanje ispiranja iz tla. po istoj proceduri (vidi Bašić. Na temelju usporedbe godišnje bilance s proteklom godinom ili dužim razdobljem dobio bi se uvid u stanje tla. koja su najopasnija.

Nadzire korištenje perzistentnih sredstava za zaštitu bilja. definira i predlaže promjene normativnih vrijednosti njihova sadržaja u tlu:   maksimalni dopušteni sadržaj – granična vrijednost. orijentacijski sadržaj – prihvatljivu vrijednost sadržaja štetnih tvari. koji mora biti otvoren svim korisnicima. odlagalište otpada i dr). vodozaštitno područje. da li se o tim tlima vodi briga. 4. sanirajuću vrijednost – vrijednost čije prekoračenje nije dozvoljeno. ovisno o ulozi tla na odgovarajućoj lokaciji (biljna proizvodnja. Ovlašten je za zaštitu tla od trajne prenamjene iz poljoprivrednog ili šumskog tla u urbane površine. Predlaže nadležnim tijelima ograničenja u korištenju soli za prometnice na području NP u zimskom razdoblju. prirodni – izvorni sadržaj – sadržaj u geološko-litološkoj podlozi koji tlo “nasljeđuje” iz matične stijene.. napose na osjetljivim područjima. 336 . 5.   2. odnosno poslije koje nastaje opasnost za zdravlje čovjeka i za prirodu i potreba za sanacijom. Taj sustav ima vrlo složene i važne zadaće: 1. Određuje ekološki osjetljiva područja i strogo definira dopuštena opterećenja NP turistima. 3.. određuje ograničenja njihova korištenja u poljoprivrednim tlima za područja NP i predlaže zabranu neprihvatljivih sredstava. To vrijeme je na vratima! Informacijski sustav tala – prikuplja sve podatke o tlima i unosi ih u sustav. koja ostavljaju štetne ostatke u poljoprivrednom tlu ili ugrožavaju vodne resurse. ima li na internetu podataka o onečišćenosti tih tala. vodne akumulacije i druge objekte.o tome na kojim i kakvim tlima su uzgajani. U svojoj djelatnosti Informacijski sustav usko surađuje s poljoprivrednim i šumarskim stručnjacima i opskrbljuje ih podacima o tlima i napucima o gospodarski i ekološki prihvatljivim i najpovoljnijim zahvatima i postupcima u gospodarenju tlom i zaštiti tla. Prati svjetska kretanja i sugerira promjene i dopune popisa štetnih tvari sukladno međunarodnoj praksi. Prati probleme prijevoza i štetnih tvari motornim vozilima kroz NP Una i sugerira mjere sigurnosti. 6. prometnice. odnosno predlaže ograničenja sračunata na prevenciju zaštite tla. destimulira luksuznu “potrošnju” i prenamjenu tala.

Imajući rečeno u vidu. održivo gospodarenje tim izuzetnim resursom prema konceptu “Višenamjenskog obilježja poljoprivrede i tla – VOPT” (Multifunctional Character of Agriculture and Land – MFCAL). pitomog i dopadnog krajobraza i održivog gospodarenja na ovom prostoru. trajno motrenje (monitoring) i informacijski sustav tala. prednost treba dati svim oblicima održive i ekološke poljoprivrede. Rezultati ovih istraživanja dostatna su osnova za zaključak da su tla na području obuhvaćenom ovom studijom izložena stanovitim rizicima od oštećenja. To podrazumijeva tri osmišljena. Osim što pruža cjelovitu zaštitu tla njegova dosljedna provedba jamči dugoročno gospodarski. Malo je podataka o stanju onečišćenja tala na području Nacionalnog parka Una. procese oštećenja utvrditi i staviti pod nadzor te o njima utvrditi znanstveno utemeljen informacijski sustav. u izradi strategije razvitka gospodarskih grana koje se temelje na korištenju tla. Prijeka je potreba provjeriti nalaze iz toga rada i istraživanja proširiti na šire područje Nacionalnog parka. ruralnom razvitku i turizmu kao obećavajućim djelatnostima koje idu “rame uz rame” i imaju sve uvjete za dugoročno skladan razvoj na ovom prostoru. jasno je da je održivo gospodarenje tlom i cjelovita zaštita tla conditio sine qua non opstanka i unapređenja Nacionalnog parka Una. pod manje-više prirodnim načinom korištenja nalazi se znatno više od tri četvrtine površine Nacionalnog parka Una. Stoga stanje tala valja provjeriti. Raspolažemo samo s podacima dobivenim sredinom osamdesetih prošlog stoljeća.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Zaključci Uzme li se u račun i šumsko zemljište. na prvom mjestu poljoprivrede i šumarstva. ali nema podataka koji bi potvrdili da je do toga već došlo. Može se reći da je to gotovo optimalan odnos za potrebe održanja biološke raznovrsnosti. Uzimajući u obzir sve uloge tla. koji se odnose na sadržaj teških kovina u tlima na izvorištu Klokota u Bihaćkom polju i na području Cazina. na znanstvenim spoznajama utemeljeno. socijalno i okolišno održiv opstanak i razvoj Nacionalnog parka Una. 33 . Najdjelotvornija je zaštita tla dobro osmišljeno. a međusobno povezana područja i smjera djelovanja:    inventarizacija stanja tala. vremenski odvojena.

Literatura
Alibabić, V., Bašić, F., Stanje i projekcija prihvatljivog razvoja poljoprivrede i industrije na području utjecaja Nacionalnog parka Una, studija izvodljivosti Nacionalnog parka Una, Institut Ekonomskog fakulteta, Univerzitet u Bihaću, str. 137. Bihać, 2005. Bašić, F., Šimunić, I., Pedološka karta i tumač za list Knin-2, Stručni spisi Projektnog savjeta za izradu OPK Hrvatske, str. 38, Zagreb, 1986. Bašić, F., Butorac, A., Agroekološka ekspertiza dijela proizvodnih površina KIM Karlovac, Farma muznih krava Sadilovac, knjiga I, Stručni spisi Zavoda za OPB AFZ, Zagreb, 1986. Bašić, F., Butorac, A., Vidaček, Ž., Racz, Z., Ostojić, Z., Bertić, B., Program zaštite tala Hrvatske –Inventarizacija stanja – Trajno motrenje – Informacijski sustav, studija Zavoda za OPB Agronomskog fakulteta, 122, Zagreb, 1993. Bašić, F., Trajno motrenje tla u okviru RZ Alpe, Alpe-Jadran i Podunavlje, Zbornik znanstvenog skupa “Poljoprivreda i gospodarenje vodama”, 153-179, Bizovačke toplice, 1994. Bašić, F., Tomić, F., Classification of soil damages in Croatia, Second international conference – soil monitoring in Czech Republic, Brno, 1995. Bašić, F., Butorac, A., Održivo gospodarenje tlom – preduvjet zaštite vodnih resursa, Knjiga sažetaka Međunarodne konferencije “Šumsko i vodno bogatstvo i raznolikost flore i faune u Europi i Hrvatskoj” u organizaciji Hrvatske Paneuropske unije, Pokreta prijatelja prirode “Lijepa Naša” i dr., Zagreb, 1995. Bašić, F., Kisić, I., Ekološka ili alternativna poljoprivreda na području Karlovačke županije, Karlovac, 1996. Bašić, F., Ćustović, H., Korištenje, gospodarenje i zaštita tla na području Nacionalnog parka Una, studija, str. 41, Bihać, 2005. Butorac, A., Bašić, F., Kisić, I., Alternativni sustavi gospodarenja i njihov utjecaj na kvalitetu vode, Zbornik znanstvenog skupa “Poljoprivreda i gospodarenje vodama”, 53-77, Bizovačke toplice, 1994. Čičić, S., Geološki sastav i tektonika Bosne i Hercegovine, Earth Science Institute, Sarajevo, 2002. Herceg, N., Zaštita životne sredine i zdravlja ljudi povodom dana planete zemlje, Motrišta, broj 24, Mostar, svibanj 2002. Herceg, N., Kolak, I., Gagro,M., Kolega, A., Knezović, Z., Utjecaj kultivara i rokova sadnje na urod i kakvoću krumpira, Sjemenarstvo, Vol. 20, broj 5-6, Zagreb 2003. Herceg, N., Zaštita životne sredine - stanje, organizacije i legislativa Gaudeamus broj:6-7, Mostar, 2003. Herceg, N., Globalni eko sporazumi i njihova provedba, Motrišta, broj 33, Mostar, ožujak 2005. Herceg, N., Ratarsko gospodarstvo – Industrijsko bilje, Sveučilište u Mostaru, Mostar 2007. Herceg, N., Šumatić, N., Petrović,D., Kovačević, Z., Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) Alergent novog doba u Bosni i Hercegovini, Sažetak radova - 2. hrvatski botanički kongres, Zagreb 2007. Katzer, F., Geološka karta BiH, 1.200000, Sarajevo, 1906. Kurtović J., Burlica, Č., Komentar karte upotrebne vrijednosti zemljišta općine Bihać, mjerilo 1:25000, SOUR UPI RO Institut za istraživanje i razvoj, Zavod za agropedologiju, Sarajevo, 1984.

33

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

Martinović, J., Jakšić Vojna, Burlica, Č., Pedološka obrada prostora Unsko-Sanske regije, Sarajevo, 1985. Martinović, J., Vranković, A., Zagađenost tla teškim metalima i zaštita izvorišta Klokota, Zbornik “Suvremene tehnologije prečišćavanja otpadnih voda i zaštita Une, Sane i Korane”, st.100114., Cazin, 1986. Martinović, J., Tloznanstvo u zaštiti okoliša, priručnik za inženjere, Državna uprava za zaštitu okoliša, 288, Zagreb, 1997. Mayer, B., Bašić, F., Pedološka karta lista Karlovac-1, Projektni savjet OPK Hrvatske, str. 89, Zagreb, 1973. Mayer, B., Bašić, F., Rastovski, P., Pedološka karta sekcije Karlovac-1, izdanje Projektnog savjeta za izradu OPK Hrvatske, tisak VGI, Beograd, 1979. Mayer, B., Bašić, F., Bogunović, M., Pedološka karta sekcije Karlovac-3, Posebno izdanje Projektnog savjeta za izradu OPK Hrvatske, Beograd, 1981. Mesić, M., Flajsig-Ćosić Gorana, Bašić, F., Kisić, I., Pokazatelji onečišćenja voda iz poljoprivrede. Zbornik radova: 3. Hrvatska konf. o vodama – Hrv. vode u 21. st. str. 599-612, Zagreb, 2003. Müller, Ch., Holenstein, J., Herzog, U., Bašić, F., Aichberger, K., Gruber, A., Juritsch, G., Goller, H, Bendova, H., Hudnik, V., Hodnik, A., Huber, W., Nemeth, T., Scherer, J., Bodendauerbeobachtungsflächen, Empfehlung einer abgestimmten Vorgehensweise der Unterarbeitsgruppe “Boden-Dauerbeobachtungsflächen” der gemeinsamen Arbeitsgruppe “Bodenschutz”, ArGe Alp, Alpen-Adria und Donauländer, Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 27, München, 1994. Resulović, H., Ćustović, H., Pedologija, opći dio, (knjiga I), Univerzitetski udžbenik, Sarajevo, 2002. Vrbek, B., Vrbek, M., Vukelić, J., Zakiseljavanje tla i nakupljanje Pb, Cu, i Zn u jelovim zajednicama Nacionalnog Parka “Risnjak”. Šumarski list, 3-5: 163-172, Zagreb, 1991. xxx A Framework for Indicators for the Economic and Social Dimension of Sustainable Agriculture and Rural Development, European Commission, Agriculture Directorate-General, 5, 2001. xxx Down to earth: Soil degradation and sustainable development in Europe, European Environment Agency and UNEP, 2000. xxx Pedološka karta Bosne i Hercegovine mjerila 1:50 000, Sekcija Bihać 4, Zavod za Agropedologiju, Sarajevo, 1972. xxx Pedološka karta Bosne i Hercegovine mjerila 1:50 000, Sekcija Bihać 3, Zavod za Agropedologiju, Sarajevo, 1976. xxx Pedološka karta Bosne i Hercegovine mjerila 1:50 000, Sekcija Bihać 1, Zavod za Agropedologiju, Sarajevo, 1976. xxx Pedološka karta Bosne i Hercegovine mjerila 1:50 000, Sekcija Knin 2, Zavod za Agropedologiju, Sarajevo, 1990. xxx Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, N.N. br. 15, Zagreb, 1992. xxx Statistički godišnjak Bosne i Hercegovine za 2003. godinu, Sarajevo, 2004. xxx Zakonska regulativa u ekološkoj poljoprivredi Republike Hrvatske, posebno izdanje Ministarstva poljoprivrede i šumarstva RH, str. 200, Zagreb, 2002.

33

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

GAZDOVANJE ŠUMAMA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA
Dragan Romčević Sažetak

Šume u našim zaštićenim područjima zauzimaju najveći dio površine. Gazdovanje šumama u zaštićenim područjima treba provoditi po principu održivosti. Princip održivog gazdovanja uveden je u šumarstvo prije više od 200 godina, a odnosio se na obezbjeđenje stalnosti proizvodnje, prinosa i prihoda u drvetu. Gazdovanje šumama podrazumijeva upravljanje i korištenje šuma i šumskog zemljišta. Gazdovanje šumama u zaštićenim područjima mora biti u skladu sa namjenom prostora i funkcionalnom podjelom područja. Ograničavajući faktor održivom korištenju šuma i šumskog zemljišta u zaštićenom području je namjena prostora i sadašnje nepovoljno zatečeno stanje u nekim sastojinama. Ključne riječi: gazdovanje šumama, održivo gazdovanje, funkcionalna podjela prostora i ograničavajući faktor.

Uvod

Sama činjenica da se u šumama nalazi preko 50% svjetskog biodiverziteta najbolje oslikava njihovu raznovrsnosti i bogatstvo vrstama, a ujedno govori o značaju šuma za čovječanstvo. Ako ovome dodamo i njihov doprinos u eroziji zemljišta, kontroli poplava, zadržavanju i prečišćavanju voda, formiranju tla, heterogenosti predjela, ublažavanju klime, proizvodnji kiseonika, prečišćavanju vazduha i apsorbciji CO2 onda je jasno zašto se na međunarodnim skupovima na najvišem nivou donose konvencije i deklaracije o njihovom očuvanju i održivom gazdovanju.

341

Konferencija UN o životnoj sredini i razvoju održana je u Rio de Žaneiru 1992. godine, na kojoj su usvojeni najznačajniji dokumenti iz oblasti zaštite životne sredine, a to su:  Rio deklaracija o životnoj sredini i razvoju;  Agenda 21 (globalni program akcije za održivi razvoj);  Konvencija o biodiverzitetu;  Šumski principi- neobavezujući dokument o globalnom konsenzusu u upravljanju, očuvanju i održivom razvoju svih vrsta šuma. Pet godina kasnije, u Njujorku (1997. god.), usvojen je program za dalje sprovođenje Agende 21, a 2002. godine u Johanesburgu je održan svjetski samit o održivom razvoju, koji je imao za cilj da ocijeni status implementacije Agende 21 i drugih dokumenata koji su usvojeni na Samitu u Riju i da sagleda nove izazove i šanse, a sa koga je proizašao plan za realizaciju koji definiše preko 30 ciljeva. Prema međunarodno usvojenoj definiciji: “Održivo gazdovanje šumama podrazumijeva upravljanje i korištenje šuma i šumskog zemljišta na takav način i u takvom stepenu da se očuva biodiverzitet, a produktivnost, obnavljanje, vitalnost i potencijal šuma da budu na nivou kojim bi se zadovoljile odgovarajuće ekološke, ekonomske i socijalne potrebe današnje i budućih generacija kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou, a da se pri tom ne ugroze i oštete drugi ekosistemi.” Održivo gazdovanje šumama u širem kontekstu podrazumijeva:  Očuvanje i odmjereno poboljšanje šumskih resursa i njihov doprinos i značaj za globalno kruženje ugljenika (CO2);  Očuvanje zdravstvenog stanja i vitalnosti šumskih ekosistema;  Očuvanje i uvećanje produkcione funkcije šuma;  Očuvanje zaštita i moguće poboljšanje biološke raznovrsnosti u šumskim ekosistemima.

Namjena prostora i njegova funkcionalna podjela u zaštićenim područjima

Na samom početku treba navesti osnovnu razliku u shvatanju i tumačenju zaštićenog područja u Sjevernoj Americi i Evropi, a obrazložit ću ga na primjeru nacionalnih parkova.

342

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

U Americi su nacionalni parkovi proglašeni u područjima koja su bila van domašaja čovjeka, dakle u potpuno prirodnim uslovima i uglavnom na izuzetno velikim površinama. Nacionalni parkovi u Evropi osnovani su na područjima koja su manje ili više degradirana od strane čovjeka i znatno manjih su površina. U američkim parkovima u primjeni je tip zaštite kojeg možemo nazvati konzervacijski. Ovakav sistem zaštite podrazumijeva prisustvo čovjeka samo kao posmatrača ili istraživača, dok je u Evropi slobodniji pristup zaštite nacionalnih parkova u zavisnosti od funkcionalne podjele prostora na zone, koje se izdvajaju prema namjeni i stepenu zaštite prostora. Koriste se uglavnim tri režima zaštite i to:  I stepen  II stepen  III stepen U I stepenu zaštite utvrđuje se zabrana korištenja prirodnih bogastava i isključuju svi drugi oblici korištenja prostora i aktivnosti osim naučnih istraživanja i kontrolisane edukacije. U II stepenu zaštite utvrđuje se ograničeno i strogo kontrolisano korištenje prirodnih bogatstava dok se aktvnosti u prostoru mogu vršiti u mjeri koja omogućava unapređenje stanja i prezentaciju prirodnih dobara bez posljedica po njihove primarne vrijednosti. U III stepenu zaštite utvrđuje se selektivno i ograničeno korištenje prirodnih bogatstava i kontrolisane intervencije i aktvnosti u prostoru ukoliko su usklađene sa funkcijama zaštićenog prirodnog dobra ili su vezane za naslijeđene tradicionalne oblike obnavljanja privrednih djelatnosti i stanovanja uključujući i turističku izgradnju. Ovi režimi zaštite primjenjivi su i na druge kategorije zaštićenih područja (V i VI). Svjetska komisija za zaštićena područja (IUCN/WCPA) i EUROPARK Federacija (EUROPARK Federation) u saradnji sa Svjetskim centrom za praćenje stanja životne sredine (WCMC) objavili su upustva za primjenu IUCN kategorija upravljanja u zaštićenim prirodnim dobrima. Kategorije zaštićenih područja:  Ia Strogi rezervat prirode  Ib Područje divljine  II Nacionalni park  III Spomenik prirode 343

 IV Područje upravljanja staništem/vrstama u prirodi  V Zaštićeni predio  VI Zaštićena područja za upravljanje resursima Tabela 1 Matriks ciljeva upravljanja i IUCN kategorija upravljanja zaštićenim područjima
Ciljevi upravljanja Naučna istraživanja Zaštita divljeg svijeta Očuvanje specijske i genetičke raznovrsnosti Obezbjeđivanje usluga u životnoj sredini Zaštita specifičnih prirodnih i kulturnih oblika Turizam i rekreacija Obrazovanje Usaglašeno korištenje resursa iz prirodnih ekosistema Očuvanje kultrunih i tradicinalnih karakteristika
1 primarni cilj 2 sekundarni cilj 3 moguće primjenjiv cilj - neprimjenjiv

Ia 1 2 1 2 -

Ib 3 1 2 1 2 3 -

II 2 2 1 1 2 1 2 3 -

III 2 3 1 1 1 2 -

IV 2 3 1 1 3 3 2 2 -

V 2 2 2 1 1 2 2 1

VI 3 2 1 1 3 3 3 1 2

Ciljevi i mjere gazdovanja šumama u nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima

Na području nacionalnog parka sprovode se mjere zaštite i razvoja koje obuhvataju: 1. 2. 3. 4. 5. sprječavanje aktvnosti koje mogu narušiti osnovna obilježja i druga svojstva nacionalnog parka, zaštitu, očuvanje i unaprjeđivanje osnovnih prirodnih obilježja i druga svojstva nacionalnog parka, naučnoistraživačku aktivnost, kulturno – obrazovnu aktivnost, prezentaciju i popularizaciju vrijednosti nacionalnog parka,

344

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

6.

utvrđivanje područja i izgradnju objekata u svrhe očuvanja, obnavljanja i unaprjeđivanja prirodnih i kulturno – istorijskih vrijednosti nacionalnog parka i njihove prezentacije, kao i sanacije i revitalizacije ugroženih dijelova nacionalnog parka, uspostavljanje i razvoj turističkih, rekreativnih i drugih razvojnih funkcija u korištenju prirodnih i kulturno – istorijskih vrijednosti nacionalnog parka u granicama i na način kojim će se obezbijediti zaštita, očuvanje i unaprjeđivanje tih vrijednosti.

7.

Kao što vidimo, u nacionalnim parkovima je predviđeno, dozvoljeno i poželjno višenamjensko korištenje prostora u zavisnosti od stepena zaštite, koji je u skladu sa planiranom namjenom tog dijela prostora. Samim ovim i ciljevi gazdovanja šumama u pojedinim režimima zaštite se razlikuju, a korištenje šume mora biti polifunkcionalno. Različitost ciljeva uzrokuje i propisivanje različitih mjera gazdovanja za ostvarenje tih ciljeva. Ako ovdje dodamo i činjenicu da se šumske sastojine nezavisno od režima zaštite razlikuju i po: geološkoj podlozi i tipu zemljišta, tipu šume, porijeklu, starosti, vrsti drveća, mješovitosti, strukturnom obliku, stepenu sklopa i obrasta, dužini trajanja proizvodnog procesa, prema očuvanosti i zdravstvenom stanju, tek onda možemo sagledati kompleksnost problema gazdovanja šumama u nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima. Može se reći da je donošenje planova gazdovanja ovim šumama izuzetno složen i odgovoran posao. Ovi planovi, da bi bili savremeni, moraju biti sveobuhvatni, da bi bili prihvaćeni moraju biti praktično primjenjivi (realni), da bi bili praktično primjenjivi moraju biti u skladu sa zakonom, da bi obezbijedili racionalno korištenje moraju što potpunije da obezbijede princip višefunkcionalnosti šumskih ekosistema. Dosljedno provođenje ovakvih planova, kao i poštivanje principa transparentnosti i javnosti rada uz stalno medijsko nastupanje mogu dovesti do planom zacrtanih ciljeva.

Zaključak

Šumama u nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima treba gazdovati na principu održivosti, što podrazumijeva upravljanje i korištenje šuma i šumskog zemljišta na takav način i u takvom stepenu da se očuva biodiverzitet, da se šumama u skladu sa režimima zaštite obezbijedi njihova funkcionalnost, vitalnost i sposobnost da ispune odgovarajuće ekološke, socijalne i ekonomske potrebe i današnjih i budućih generacija na lokalnom i nacionalnom nivou, a da se pri tom ne ugroze i oštete neki drugi ekosistemi. 345

Prilikom gazdovanja šumama u Nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima primjenjivati uputstva IUCN kategorija za ciljeve upravljanja zaštićenim područjima propisane od strane Svjetske komisije za zaštićena područja (IUCN/WCPA), EUROPARK Federacije (EUROPARK Federation) i Svjetskog centra za praćenje stanja životne sredine (WCMC). Mora se stalno imati u vidu i činjenica da je svako zaštićeno područje ili njegov dio specifikum i da se razlikuje od ostalih dijelova ili područja. Prema tome, u zavisnosti od prirodnih faktora i stanja šume u kojem se ona nalazi biće potrebno planirati i primijeniti različite mjere gazdovanja za postizanje istog cilja. Svjetska komisija za zaštićena područja (IUCN/WCPA) i EUROPARK Federacija (EUROPARK Federation) u saradnji sa Svjetskim centrom za praćenje stanja životne sredine (WCMC).

Literatura
IUCN/WCPA: Upustvo za primenu kategorija upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima, interni prevod, 1999, Medarević, M.: Funkcije šuma i njihovo obezbjeđivanje pri planiranju gazdovanja šumama, Doktorska disertacija, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1991, Vodič za dobro upravljanje u oblasti životne sredine, Regionalna kancelarija za Evropu i Zajednicu nezavisnih država UNDR-a, 2003, Jović D., Banković S., Medarević M., Grbić P. (1995): Planovi gazdovanja šumama- problemi izrada i sprovođenje. Simpozijum: Potencijali šuma šumskih područja i njihov značaj za razvoj Srbije”. Monografija, Šumarski fakultet, Beograd. Medarević M. (2004): Održivo upraljanje šumama u odnosu na Panevropski kriterijum 3. Rad urađen u okviru Projekta Formiranje indikatora održivog razvoja Srbije, kordinator projekta Poljoprivredni fakultet – Beograd. Medarević M., Šljukić (2004): Održivo korišćenje šuma, Zbornik radova sa naučnog skupa “Održivi prostorni, urbani i ruralni razvoj Srbije”, - IAUS, Beograd. Medarević M. (2006): Planiranje gazdovanja šumama, Šumarski fakultet- Beograd Šumsko privredna osnova NP “Kozara” IRPC “Srpske šume” Banja Luka 2002.

346

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

FOREST MANAGEMENT IN THE PROTECTED AREAS
Abstract
Most of the surface area of our protected areas is covered by forests. Forest management in protected areas should be carried out on the basis of sustainability principles. Principles of the sustainable management related to production permanence, productivity and yield in wood mass, were introduced into forestry 200 years ago. Forest management means the management and utilization of forests and forest soils Forest management in protected areas must be in accordance with the function of the area and functional division of the territory. Limiting factor for the sustainable utilization of forests and forest soils in protected areas is function of the area and adverse existing situation in some forest stands. Key words: forest management, sustainable management, functional division of the area, limiting factor.

34

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja

POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA NA PRIMJERU PARKA PRIRODE BLIDINJE
Jure Beljo Ana Sabljo Mato Anđelić2 Sažetak

U zaštićenim područjima moguće je organizirati različite gospodarske djelatnosti u sklopu ruralnog razvoja, ali se pritom uvijek mora voditi računa o održavanju prirodne ravnoteže ekosustava u takvima područjima. Jedna od takvih djelatnosti koja se može uspješno organizirati na području Parka prirode Blidinje je ekološka (organska) proizvodnja hrane. Ekološka proizvodnja je sustav proizvodnje koji ne djeluje štetno na biljni i životinjski svijet, ne onečišćuje okoliš, koristi prirodne materijale, čuva biološku raznolikost i upravlja ekološkim odnosima na optimalan način. Na oko 2100 ha obradivih površina postoje povoljni uvjeti za proizvodnju nekih ratarskih i povrtlarskih kultura poput krumpira, kupusa, mrkve, cikle, raži i još nekih kao i proizvodnja sjemena ovih kultura. Stočarstvo na ovom području ima dugu tradiciju i s obzirom na velike površine pod pašnjacima bez bilo kakvih onečišćenja i daleko od industrijskih zagađivača ovo područje je idealno za proizvodnju ekoloških animalnih proizvoda. Na području parka prirode Blidinje uspijeva velik broj ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta. Budući da rastu u čistom okružju, moguće je organizirati berbu i prikupljanje ovog bilja na komercijalnoj razini. Desetak poljoprivrednih proizvođača s ovog područja prijavilo se da na svojim imanjima organiziraju proizvodnju po ekološkim načelima i uskoro očekujemo da uđu u sustav certifi1 2 Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Mostar JP Park prirode Blidinje

34

ali je zadnjih 10 – 15 godina počela postupno oživljavati. U ljetnim mjesecima moguće su relativno visoke temperature. Zapadno-hercegovačka i Hercegovačko-neretvanska). Proizvodnja ratarskih i povrtlarskih kultura bila je znatno manja. dobro opskrbljena dušikom i kalijem i nešto slabije fosforom. Takav rascjepkan teritorijalni ustroj velik je problem u normalnom funkcioniranju.kacije. Na tom području nekada je bilo preko 500 obitelji koje su se bavile stočarstvom i proizvodnjom animalnih proizvoda. bilo je malo. Područje Parka prirode Blidinje je također značajna potencijalna turistička destinacija. uglavnom sira i masla. 350 . Park prirode Blidinje prostire se na površini od oko 360 km2 na području tri općine (Jablanica. a najviši vrha iznosi 2228 m. Na taj način ekološka poljoprivreda kombinirana s turističkom djelatnošću doprinijela bi održivom razvoju područja. Blidinje se nalazi na visini od 1184 m. Stalnih stanovnika. Godišnje padne oko 1400 mm oborina. Nadmorska je visina iznad 1100 m. Posušje i Tomislavgrad) i tri županije (Herceg-bosanska. Jedno vrijeme gospodarska aktivnost bila je potpuno zamrla. općenito humusna. uglavnom zbog oštre zime i loših komunikacija. pa bi se upravo hrana proizvedena po ekološkim standardima mogla plasirati na lokalnom području u okviru turističke potrošnje. Osnovna obilježja područja Gospodarske aktivnosti Najvažnija gospodarska aktivnost na ovom području tradicionalno je bilo stočarstvo i to uglavnom nomadsko stočarstvo preko ljetnih mjeseci. To je tipično krško područje s razvedenim i raznolikim krajolikom. s planinama Čvrsnicom i Vranom i krškim zaravnima: Svinjača. Bezmrazni period traje 120 – 140 dana. Po obilježjima reljefa Park prirode Blidinje spada u visokogorska područja. dok je po vrhovima planina alpska klima. Prevladavaju plića tla s dubinom profila od 20 – 40 cm. a u vegetacijskom razdoblju (svibanj – kolovoz) oko 300 l/m². iznad 30°C. posebno administrativnom upravljanju. Klima je uglavnom kontinentalna. Potencijalna tla za poljoprivrednu proizvodnju su uglavnom crnice i smeđa tla na vapnencu te eluvijalno-diluvijalna tla. a proljeća kratka. a krška polja na visini od 1200 – 1250 m. Sesaruša-Blidinje i Dugo polje. Zime su duge s dosta snijega. U sredini područja je jezero Blidinje.

ali uz obavezno vrijeme konverzije za ekološku ishranu. Ekološka (organska) poljoprivreda je sustav gospodarenja koji ne djeluje štetno na biljke i životinje. No i to je dobar potencijal za proizvodnju značajnih količina sira i ostalih animalnih proizvoda. a glavna je aktivnost proizvodnja sira. Drugim riječima.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Najprije se počelo obnavljati stočarstvo. izgradnjom zimskog sportskog centra. prevladavajući dio hrane mora potjecati s vlastitih površina i mora biti proizveden po ekološkim načelima. Da bi ti proizvodi zadovoljavali standarde ekološke proizvodnje. Proizvodnja se također mora temeljiti na domaćim pasminama ili pasminama selekcioniranim za ovo područje. Ima dovoljno odgovarajućih zemljišnih površina za animalnu i biljnu proizvodnju koje nisu onečišćene pesticidima i drugim agrokemikalijama. Na širem području parka prirode Blidinje uzgaja se oko 8000 ovaca. a zadnjih godina. premda su mogućnosti mnogo veće. Ovo područje je udaljeno od industrijskih zagađivača. koristi prirodne materijale i obnovljive izvore. Međutim. mlijeka. te tov janjaca i ovaca za proizvodnju mesa. kakva se god gospodarska aktivnost vodila na ovom području. U 2008. počinje razvoj turizma. Osnovni je cilj takve proizvodnje proizvesti kvalitetnu hranu na prirodan i održiv način. Okosnica gospodarskog razvoja Parka prirode Blidinje mogla bi biti poljoprivredna proizvodnja i turizam. Budući da je konvencionalna poljoprivredna proizvodnja potencijalni zagađivač okoliša. Potencijalna proizvodnja 351 . Ta proizvodnja temeljila bi se na uzgoju ovaca i goveda te proizvodnji mesa. Park prirode Blidnje ima povoljne uvjete za ekološku proizvodnju. godini na području Parka prirode Blidinje bila su ukupno 43 stada ovaca. vune i stajskog gnoja koji bi služio za ratarsku proizvodnju kao zamjena za industrijska gnojiva. kajmaka. Park prirode Blidinje mogao bi poslužiti kao potencijalno područje za ekološku proizvodnju animalnih proizvoda. Procjenjuje se da se proizvodnja ratarskih i povrtlarskih kultura može izvoditi na oko 2100 ha. a pomalo počinje i proizvodnja ratarskih i povrtlarskih kultura. jedini je način da se poljoprivredna proizvodnja provodi po ekološkim načelima. Može se također obavljati tov uvezene janjadi i ovaca za proizvodnju mesa. a već ima dobru infrastrukturu. sira. to mora biti održivi razvoj. S obzirom na dugu tradiciju i povoljne uvjete. ne oštećuje okoliš. čuva biološku raznolikost i upravlja ekološkim odnosima na optimalan način. ona mora voditi računa da je to zaštićeno područje i da se mora održavati prirodna ravnoteža ekosustava. a oko 8000 ha je pod livadama i pašnjacima.

Domicilno stanovništvo i do sada se bavilo prikupljanjem samoniklog bilja. gnojidba se provodi uglavnom stajskim gnojivima. No na ovom području mogla bi se također organizirati proizvodnja sjemena nekih ratarskih i povrtlarskih vrsta. sve se više razvija turizam.Biljna proizvodnja na području Parka prirode Blidinje već sada se može smatrati ekološkom. Zadnjih godina. Međugorje. Okoliš je nezagađen. kao velika turistička destinacija. a od ozimih vrsta raž koja može podnijeti niske temperature. također bi moglo biti potrošač ekoloških proizvoda s ovog područja. za agroturizam i tzv. ekoturizam. Zaključak Prirodni i agronomski uvjeti omogućavaju okvir za proizvodnju hrane po ekološkim standardima na području Parka prirode Blidinje. kozmetici ili prehrambenoj industriji. Jedna od djelatnosti koje se mogu uspješno organizirati na području Parka prirode Blidinje je pčelarstvo. Naime. Turistička djelatnost i ekološka proizvodnja su komplementarne jer se na taj način omogućava plasman proizvedene hrane na lokalnom području. a s ovog područja neće imati u sebi nikakvih kontaminata. Među ratarskim kulturama to su krumpir i jare žitarice. Ove kulture već sada se proizvode i daju veoma dobru kvalitetu. na ovom području ima dosta livadskog bilja koje cvjeta u vrijeme kad u južnim dijelovima Hercegovine nema nikakve pčelinje paše pa profesionalni pčelari mogu u to vrijeme držati košnice na ovom području kako bi iskoristili i tu pčelinju pašu. među velikim brojem turista koji dolaze u Međugorje naći će se značajan broj onih zahtjevnijih koji će rado konzumirati ekološke proizvode makar i po višim cijenama. To mogu biti animalni 352 . Budući da rastu u čistom okruženju takve biljke ili njihovi plodovi mogu se brati i komercijalno koristiti. Livadski med je dobre kvalitete. Od povrtlarskih vrsta moguće je uzgajati kupus. uglavnom za domaće čajeve. Među više od 1500 vaskularnih vrsta koje rastu na ovom području postoje mnoge koje se mogu koristiti u alternativnoj medicini. Naime. a ta proizvodnja može biti veoma profitabilna. Slama od raži veoma je dobar izolacijski materijal za pokrivanje planinskih kuća. Područje Parka prirode Blidinje je pogodno za ljetni odmor. više kao uzgredna nego glavna djelatnost. mrkvu. Klimatski uvjeti ograničavaju broj kultura koje se ovdje mogu uspješno uzgajati. i to ne samo zimi već i ljeti. ciklu grašak i još neke. a organska tvar u tlu povećava se i žetvenim ostacima. izgradnjom sportsko-rekreacijskog centra i zahvaljujući boljim komunikacijama. ali se takva djelatnost u današnjim uvjetima može komercijalizirati.

Proizvodnja ekološke hrane komplementarna je s turističkom djelatnošću koja se na ovom području postupno razvija.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja ili biljni proizvodi. JP Park prirode Blidinje u suradnji s Agronomskim i prehrambeno-tehnološkim fakultetom iz Mostara. Razvojem poljoprivrede i turizma ubrzava se ruralni razvoj područja. Financijska potpora koju pruža Federalno ministarstvo okoliša i turizma pomoći će u provođenju ovih aktivnosti. već je započelo aktivnosti na tom planu. te još nekim institucijama. tako da bi se dobar dio proizvoda trošio na lokalnom području. Desetak farmera već se prijavilo za takvu proizvodnju na svojim farmama i uskoro se očekuje njihova certifikacija. 353 . ali se uvođenjem ekoloških načela u gospodarskim aktivnostima održava prirodna ravnoteža ekosustava bez štetnih posljedica po okoliš.

.

Prema zatečenom stanju. socijalnoj i prostornoj ulozi. ulozi u oblikovanju krajobraza. što je optimalan odnos za potrebe održanja biološke raznovrsnosti. dopadljivog krajobraza i održivog gospodarenja.hr Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Bihać.com 355 . Za izradu je. Cilj ovog rada bio je predložiti ekološki. ekonomski i socijalno održivu. osim u proizvodnji hrane. osim korištenja odgovarajuće literature.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja ODRŽIVA POLJOPRIVREDA KAO FAKTOR RAZVOJA PODRUČJA NACIONALNOG PARKA UNA Ferdo Bašić Vildana Alibabić2 Zemira Delalić2 Sažetak Suvremeni koncept razvoja u kojem poljoprivreda i tlo imaju višeznačajnu ulogu koja se. Zavod za opću proizvodnju bilja. kao i obrada studijske dokumentacije već izrađene za potrebe NP Una. struktura korištenja poljoprivrednih površina ukazuje na “prirodni“ način korištenja gdje visoku zastupljenost imaju livade. pašnjaci i neplodno tlo. vildana_btf@yahoo. ogleda u ekološkoj. VUPT koncept istovremeno osigurava održivi razvoj. a uključujući šumsko zemljište takvog je više od ¾ površine. basic@agr.com. predstavlja oslonac opstanka stanovništva. nazvan kao VUPT koncept (Višeznačajna uloga poljoprivrede i tla) jedan je od najdjelotvornijih načina korištenja površina na ekološki osjetljivom području kao što je područje Nacionalnog parka Una. Nepovoljne okolnosti su dominantnost 1 2 Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. urađeno terensko istraživanje. Zagreb. a sa stajališta trajnog funkcioniranja NP Una poželjnu strukturu poljoprivrede. ulozi tla kao izvoru sirovina i energije i rekreacijsko-turističkoj ulozi. ali najveći značaj njegove primjene ogleda se u zaštiti područja od onečišćenja. zemira_btf@yahoo. obzirom na zatečeno stanje.

a od onih važnijih danas se najviše radi na kreaciji sistema održivog gospodarenja tlom (Sustainable Land Management . 1995a). ekološki.. tlo je izvor sirovina i energije i ima rekreacijsko-turističku ulogu (FAO. 2000). preduvjet za opstanak i održivi razvoj šireg područja NP Una. zastupljenost krmnog bilja je visoka. smanjiti zavisnost poljoprivrede o vanjskim inputima. vodnom gospodarstvu. bezopasna za okoliš. 356 . socijalna i prostorna uloga. održivi razvoj Uvod Planetarne posljedice zagađenja neophodno je zaustaviti “održivim razvojem“. Ovaj novi način razmišljanja rezultirao je čitavim nizom mjera zaštite.SLM). a uzgoj ima tradicionalno obilježje. To je gospodarski. šumarstvu. Upravo suvremeni koncept MFCAL-VUPT (Multifunctional Character of Agricutlure and Land – Višeznačna uloga poljoprivrede i tla) utječe na kreiranje “Zajedničke poljoprivredne politike EU“ – CAP (Common Agricultural Policy). dakle USK-a. što prvenstveno podrazumijeva gospodarenje u poljoprivredi. održiva poljoprivreda. smanjiti oštećenja okoliša. a 10% na pomno nadziranu intenzivnu poljoprivredu. povrća i voća isključivo za vlastitu potrošnju. Stočni fond se poslije devastacije u ratnim događajima postupno oporavlja. Slatkovodno ribarstvo predstavlja perspektivnu granu i dominira u privrednom sektoru (360 t/god).privatnih posjeda (3. ekološka. a uloga poljoprivrede i tla u njemu su: proizvodnja hrane. 1995b). je ekološki prihvatljivo gospodarenje. Ključna zadaća joj je održati plodnost tla. odnosno uzgoju bilja i životinja prema konceptu održive poljoprivrede. Ključne riječi: Nacionalni park Una. svi postupci u njoj regulirani su i definirani više kodeksima (Code of Good Agricultural Practice) nego zakonskom regulativom. na prvom mjestu gospodarenju tlom (Bašić & al. 1999. CAP. uloga u oblikovanju krajobraza. 80% na održivu. Slijedom toga. Za trajno održivo gospodarenje predlaže se optimalan odnos u kojemu će se 10% posjeda (oko 600 ha) usmjeriti na ekološku.394) u odnosu na državni (51) i dosta neobrađenog zemljišta. odnosno racionalnim korištenjem prirodnih bogatstava i čuvanjem okoliša. Prevladava uzgoj žitarica. socijalno i etički održiva poljoprivreda. Svjetska iskustva i praksa u državama EU ukazuju na činjenicu da je pravilno gospodarenje na ekološki osjetljivim područjima ključno pitanje njihove zaštite i opstanka u funkciji. a istodobno održati dostignutu razinu i osigurati trend rasta proizvodnje agroekosistema (Bašić. a posebno važno pitanje su ekološki osjetljiva područja među kojima je i područje Nacionalnog parka Una.

ocijeniti mogućnost ekološkog uzgoja bilja i ukazati na put transformacije poljoprivrede u smjeru ekološkog uzgoja. ekonomskim i ekološkim uvjetima. sistem gospodarenja koji se odvija pod nadzorom međunarodne organizacije IFOAM.). a najstrožiji su oni koji se odnose na sadržaj ekološko rizičnih tvari – teških metala i ostataka zaštitnih sredstava (Bašić & al. Zahtjevi su suptilniji u usporedbi s konvencionalnim uzgojem. a sa stajališta trajnog funkcioniranja NP Una poželjna struktura poljoprivrede. Martinović & Vranković 1986. predložiti potrebe istraživanja i obrazovanja i predložiti sistem trajnog motrenja. Cilj joj je maksimalno korištenje bioloških resursa u tlu. pesticidi). EC. osim pregleda dostupne literature (Kurtović & Burlica. i tu ulogu poljoprivrede treba imati na umu prilikom vrednovanja. prvenstveno tla i vode. polinacije usjeva. To je tržišno orijentirana poljoprivreda u kojoj je visok profit i tržišno konkurentan proizvod cilj. uključila terensko istraživanje i pri- 35 . sama opskrbljuje prerađivačku industriju sirovinama. Martinović & al. prijelaznom razdoblju u ekološku poljoprivredu i. a ovisi o vanjskim faktorima (strojevi. 2000. Za ostvarenje toga cilja potrebno je bilo: procijeniti stanje na terenu. da su postala središnji problem današnjice (UNEP.. mineralna gnojiva. energija. ovisi o ukupnim zatečenim socijalnim. 2001). dati poželjnu strukturu poljoprivrede u tzv. pa je stoga i cilj ovoga rada da se na temelju zatečenog stanja projicira održiva. 1985. zaštite usjeva i domaćih životinja od štetnika.. pa do stola stiže namirnica toliko izmijenjena da se u njoj više ne može prepoznati posebnost tla. 1984. pa čak i ekološki osjetljivih područja. Ćustović & al. zaštite zemljišnih i vodnih resursa i čuvanja genetskog materijala. u kojem će biti osigurano funkcioniranje NP s jedne. Budući da hrana proizvedena u intenzivnoj poljoprivredi još uvijek upravlja nacionalnim i svjetskim tržištem hrane. Metode rada U radu je korištena složena metodologija izrade koja je. 2000. sunca i krajobraza s kojega biljka potječe. i dr. a na putu od ‘’polja do stola’’ na svoj se način uključuje prehrambena industrija sa svojim dodacima. 1995c). procijeniti trošak i dobit (cost-benefit). Polazi od stajališta da živi organizmi ispunjavaju zadaću razgradnje otpada. Koji je put do ekonomski i socijalno-politički prihvatljivog održivog razvoj NP Una.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Alternativa održivoj je ekološka poljoprivreda. recikliranja hranjiva. dalje.. Tamna strana ove poljoprivrede su agrokemikalije koje su uzrokovale takva oštećenja okoliša. a puna zaposlenost i dobrobit stanovništva na njegovu širem području s druge strane.

 zona II: NP Una I – dio kanjona Unca i rijeka Krka i NP Una II (Štrbački buk – Dvoslap). kao i obradu studijske dokumentacije koja je već izrađena za potrebe NP Una (Bašić & Ćustović. Prikupljanje podataka obuhvatilo je mjesne zajednice: Martin Brod. S obzirom na nedovoljnu pouzdanost. Ćukovi. osim velikih gubitaka života radno najvrednijeg naraštaja. Područje utjecaja NP Una je u posljednjem ratu doživjelo teška stradanja koja su najviše pogodila upravo poljoprivredu pa je.kupljanje podataka. Dobrenica i Sokolac koje čine prostornu granicu sa zaštićenim područjem. zatim Orašac i Ćukovi te Ripač sa sjeverne strane koji broji oko 1.590 stanovnika. Kulen Vakuf. Zona I je nenastanjena. Došlo je i do napuštanja imanja. u II i III zoni zaštite nalaze se naselja s 4. godine proveo tim Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću i agencije ‘’Eda’’. godini. a na cijelom području do zapuštanja posjeda i zarastanja površina u korove. paljenja i rušenja gospodarskih zgrada.250 stanovnika. otuđenja strojeva i opreme. Orašac. desetkovanja stočnog fonda. došlo i do debalansa u odnosu muške i ženske populacije. u korist ženske. 2005).164 stanovnika. njihovu obradu. Rezultati rada i diskusija Općenito. Istraživanja je u razdoblju proljećeljeto 2005. istraživanja su proširena i na sve druge izvore osim službenih (kantonalne i općinske ustanove). Najveće naselje je Kulen Vakuf s 526 stanovnika. ranjavanja s trajnim posljedicama po radnu sposobnost. Ripač. a stvarno stanje očekuje se kroz popis stanovništva u 2011. Podaci su prikupljeni za područje utjecaja NP Una na kojoj su izdvojene i označene granice pojedinih zona zaštite:  zona I: prostor divljine između kanjona Unca i kanjona Krke. metodom anketiranja različitih grupa stanovništva. radno sposobni i obrazovani. a obuhvaća pojas od po 50 m s obje obale Une i krajolik  zona IV: šire područje utjecaja koje obuhvaća uži ili širi pojas oko zaštićenih područja. A i bez tih događanja. područje utjecaja NP Una rijetko je nastanjeno. Golubić. a u IV zoni živi oko 2. Podaci se moraju uzeti s rezervom.  zona III: između NP Una I i NP Una II. pretežno nezaposleni i oslonjeni na mali broj zaposlenih u Bihaću ili u drugim državama te na poljoprivredu. Klisa. Stanovništvo su uglavnom mladi. 35 .

Povrće Krumpir Grah Unsko-sanski kanton – izabrane općine (površine u ha) Bihać 1. Ohrabrujući je pokazatelj visoka zastupljenost krmnog bilja na oranicama koje općenito. pekmeza i rakije – stavlja je u položaj posebnosti. a sumarno prikazani u tablici 2.690 0 2.080 450 35 . Zatečeni sistemi biljne proizvodnje Važniji pokazatelj za procjenu stupnja utjecaja poljoprivrede na okoliš je posjedovna struktura i način korištenja zemljišta.300 600 380 995 3.564 502 45 40 126 851 0 796 747 13 Bužim 805 350 5 5 45 400 0 128 65 30 Bosanaska Krupa 4. S obzirom da su uvjeti za uzgoj povrća vrlo povoljni. Tablica 1 Struktura biljne proizvodnje na području nekih općina USK (2002/03) Kultura 1. a kukuruz i pšenica su najzastupljeniji. povoljno djeluje na tlo. U uzgoju se ne koriste kemijska sredstva što šljivu deklarira kao posebno vrijednu. Radi usporedbe u tablici 1 dana je struktura biljne proizvodnje za neke općine USK-a. a još više na prerađevine iz toga povrća. Uzgajaju se uglavnom žitarice.200 0 947 300 440 Cazin 8. Za očekivati je povećan uzgoj voća i pripremu svih prerađevina iz tog voća priređenih na imanju ili manjim pogonima su.048 1. Industrijsko bilje 3.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja poljoprivreda je kao gospodarska grana u ovom kraju bila desetljećima zapostavljana i marginalizirana.150 820 60 40 30 3. Uzgoj povrća i voća namijenjen je uglavnom vlastitim potrebama. Podaci su prikupljeni za svaku mjesnu zajednicu na istraživanom području NP Una.965 3. Žitarice Pšenica Raž Ječam Zob Kukuruz (zrno) 2. a naročito ono iz skupine leguminoza. svakako valja računati na ekspanziju uzgoja povrća. ali stabla su stara i slabo održavana pa je njihova obnova važna zadaća u narednom razdoblju. Od voća je najzastupljenija šljiva. Površina pod najvrednijom krmnom kulturom – lucernom dosta je visoka. a uz to prerada šljive u domaćinstvu – od sušenja preko kompota.

Za ocjenu stanja i trendova jedan od važnijih pokazatelja je posjedovna struktura poljoprivrednih gospodarstava. Voće* Jabuka Kruška Šljiva Višnje Grožđe *broj stabala 9 10 5 12 866 67 78 617 19 85 7500 4700 117500 300 0 10 5 8 10 2. 360 .9 ha. naročito poljoprivredu.025 2. nego su još i rasadišta korova i činilac nagrđivanja kulturnog krajobraza. pitomog i dopadljivog krajobraza i održivog gospodarenja na ovom prostoru.540 0 1. a uzevši u račun i šumsko zemljište.570 360 270 720 1.265 600 600 30 1. a područje općine Bihać u tom pogledu drastično prednjači. a 51 državni posjed raspolaže s 901 ha zemljišta ili prosječno 22. koja također ima “prostora“ za intenzifikaciju. previsoka zastupljenost neobrađenog i napuštenog poljoprivrednog zemljišta.000 35 2000 1000 7500 200 0 35 50 66 56 5.Crni luk Kupus i kelj Rajčica i paprika Ostalo povrće 4. Na cijelom je području visoka. Preko 70% poljoprivrednog zemljišta te općine je izvan korištenja!!! Te površine nisu samo “mrtvi kapitali“. Apsolutno prevladava privatni posjed – ukupno su 3.465 0 0 0 140000 150 0 152 54 110 202 2. Na širem području ima još sasvim dovoljno “prostora“ i za novo naseljavanje i za ekološki prihvatljive gospodarske aktivnosti. pod manje više prirodnim načinom korištenja nalazi se znatno više od ¾ površine ovoga prostora.220 0 54570 27000 0 350 0 Na području NP Una (tablica 2) prevladavaju šumske površine. ili su to ponajmanje. ako se to pokaže potrebnim.83 ha. Sa stajališta uspostave i opstanka nacionalnog parka kao zaštićenog područja.020 1.717 ha površine i prosječnom površinom od samo 0.394 privatna posjeda s 2. pašnjaci i neplodno tlo. a struktura korištenja poljoprivrednih površina ukazuje na “prirodni“ način korištenja u kojem visoku zastupljenost imaju livade. što je gotovo optimalan odnos za potrebe održanja biološke raznovrsnosti. Krmno bilje Djetelina Lucerna Silažni kukuruz Travne smjese Ostalo krmno bilje 5.

Ratni događaji su ostavili dubok trag u svim područjima života.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Tablica 2 Posjedovna struktura i način korištenja zemljišta VRSTA Polja Voćnjaci Travnjaci Pašnjaci Visoko kultivirano (staklenici) Navodnjavano zemljište Šume UKUPNO Neobradivo zemljište Privatno vlasništvo neobraobrađeno đeno 1545 102 791 295 0. Djelotvornoj obradi.2 383 Izvor: Općina Bihać. Obrada se obavlja pretežno korištenjem traktora i priključnog oruđa. a statistički podaci o stanju stočnog fonda u USK iz 2003. 361 . a mineralna gnojiva. a više u proljeće. Gnojidba je tradicionalna i oslanja se na kruti stajski gnoj. kako to zahtijeva ispravna suvremena agrotehnika. U uzgoju voća kemijska sredstva za zaštitu se koriste u simboličnim količinama. tek simbolično. Osnovna obrada – oranje. a na malim površinama. za neke vrste – izvor MZ. Od kemijskih sredstava za zaštitu bilja u uzgoju kukuruza koriste se herbicidi. premda bi zimska prskanja voća neagresivnim sredstvima bila uputna. za neke mjesne zajednice. i to iz skupine atrazina. U predsjetvenoj pripremi prakticira se tanjuranje i drljanje. Potrošnja po hektaru je minimalna. To su razlozi zbog kojih se ne isplati nabavljati teže strojeve i linije mehanizacije. obavlja se manje u jesen. god. zapreka su maleni posjedi i nepovoljne reljefne prilike – neravan teren. a livade kose strojno. bez koje inače nema visokih i stabilnih prinosa. vuča zapregom – konjima.7 2413 6007. Stočarska proizvodnja Šire područje NP Una tradicionalno je poznat stočarski kraj. Okopavanje se obavlja ručno.7 472 3205 117 Državno vlasništvo neobraobrađeno đeno 35 6 88 732 1941 2802 266 TOTAL 1580 108 879 1027 0. prikazani u tablici 3 govore u prilog nepovoljnog stanja u stočarstvu. za prihranjivanje usjeva. Insekticidi se redovito koriste za suzbijanje krumpirove zlatice. uglavnom dušična.

Tablica 4 Stanje intenzivne stočarske proizvodnje na području NP Una Vrsta Goveđa stoka Konji Svinje Ovce Koze Perad Ostalo Privatno (grla/komada) 351 32 110 7.000 Cazin 7. Podaci prikupljeni za mjesne zajednice na širem području utjecaja (tablica 4) pokazuju da se na tom području nalazi malo stoke. A-liste.618 7.900 2.000 6. Perad Bihać 4.337 19.706 2.000 750 500 150 100 700 30. Konji .245 11.600 6. Goveda . Ovce .Od toga krave i steone junice 2.975 7.Od toga ovce za priplod 3. a s obzirom na trenutne otkupne kapacitete moguće je proizvesti još preko 255.492 6.600 Državno (grla/ komada) TOTAL Prosječna cijena (KM) Izvor: Poljoprivredni zavod USK.000 4. Pored navedenih.Od toga kobile i ždrebne omice 5.240 9. Svinje . povremeno se pojavljuju opasne bolesti s tzv.31% krava. iščašenja i slično.Tablica 3 Stočni fond na području nekih općina USK-a (2003. godine da se samo 0.000 Bužim 3. komada Vrsta stoke 1.500 5.000 0 0 510 190 500 30.100 5.Od toga krmače 4.082 900 352 640 224 500 35.582 Stočni fond sporo se oporavlja. a stočarstvo ipak postaje oslonac gospodarskog razvoja. 2002). Liječenje antibioticima se obavlja u stajama kod vlasnika u uobičajenim ‘’tradicionalnim’’ uvjetima držanja stoke za koje se ne može reći da su na visokoj higijenskoj razini. čije se mlijeko otkupljuje za preradu i prodaju. Koze 6.697 0 0 266 30 628 47. osim kod pojedinaca. Uzgoj stoke je pretežno ekstenzivan. godina) Broj komada stoke – grla. a u pogledu zdravstvenog stanja redovne su bolesti kao upala pluća. upala grla. upala vimena.000 Bosanska Krupa 5. Proizvodnja mlijeka za tržište više je nego skromna.000 litara mlijeka godišnje. JP “Veterinarska stanica” Bihać 362 .611 3. Ono što je neprihvatljivo jest podatak iz 2002. nalazi pod stalnim veterinarskim nadzorom (MP.

Odnos poljoprivrednog i šumskog zemljišta nikako ne treba mijenjati! Zadržati “prirodni“ način korištenja agrosfere s razmjerno visokom zastupljenošću livada i pašnjaka. Butorac & al.. te trajno skladno funkcioniranje NP Una s druge strane.). Stoga je cilj da se u razdoblju od 10-15 godina od početka realizacije projekta osmišljenim mjerama i usmjerenim ulaganjem postigne da najmanje 70% vrijednosti poljoprivredne proizvodnje otpada na stočarstvo i proizvode iz stočarstva.). a za to je na području NP Una potrebno oko 6000 goveda ili adekvatan broj grla druge. Sokocu (3 t/god. Kada je ribogojstvo u pitanju.). Prvenstveno treba reći da je trajno opredjeljenje i okosnica utemeljenja i opstanka NP Una poljoprivreda.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja S obzirom da se poželjnim stanjem smatra ono u kojemu prihodi od stoke i stočarstva čine oko ¾ ukupnih prihoda gospodarstva. naročito uljanu repicu iz koje bi se mogao proizvoditi biodizel kao ekološki idealno gorivo za područje NP Una. Uvjeti za ovu djelatnost su vrlo povoljni – treba svakako stimulirati uzgoj ribe za tržište i sportski ribolov (Mujić & al.. prirodnog vegetacijskog pokrova i krajobraza (Bašić & al. u Ćukovima i Dobrenici (1 t/god. 2003). kao posebnost. šumarstvo i pripadajuća prerada na posjedu ili izvan njega u manjim pogonima. stabilan rast s jedne. Takvi odnosi po našoj procjeni osiguravaju visok životni standard poljoprivrednika i njegov trajan. usmjeriti na organsko-biološku (ekološku) poljoprivredu. a prostora ima i za industrijsko bilje.. mogu Poželjna struktura poljoprivrede 363 . a 10% na pomno nadziranu intenzivnu poljoprivredu. a ekonomski zanimljivu djelatnost. zabilježena je proizvodnja u Martin Brodu (350 t/god. 80% na održivu. Uputne su tvrde sorte pšenice koje se. 1994. s tim da se u uzgoju bilja i stoke izbjegavaju ili potpuno isključe postupci i zahvati koji na bilo koji način ugrožavaju i dovode u pitanje kvalitetu okoliša: zraka. očito predstoje visoka ulaganja upravo u stočarstvu. Povećati zastupljenosti krmnih leguminoza. vode. teži se broju stoke od najmanje jedno uvjetno grlo po hektaru poljoprivredne površine. 1996). sitnije stoke. ali smišljeno voditi u smjeru veće zastupljenosti leguminoza. Takve promjene podrazumijevaju i novu proizvodnju sjemena trava i krmnih leguminoza kao važnu. 1994. U budućnosti je potrebno radikalno promijeniti strukturu poljoprivredne proizvodnje. Bašić & Kisić. tla. dakle površina od oko 600 ha. Stoga za trajno održivo gospodarenje i opstanak NP dugoročnim ciljem držimo optimalni odnos u kojemu će se 10% poljoprivrednih posjeda. Za ilustraciju.

1993). 2000.mljeti u vodenici na Uni. 2001). Sastoji se od tri posebna.) radi dobivanja meda. trajno motrenje – monitoring stanja i informacijski sistem tala (Bašić & al. integralne zaštite tla. Posjetitelje manjega uzrasta – djecu. Indirektna korist od pčelarstva je za oko 100 do 150 puta veća od direktne. burek… pod brendom Eko-Una koje će svaki posjetitelj pamtiti po kvaliteti. radna skupina za zaštitu tla Radne zajednice Alpe-Jadran i Podunavske zemlje kreirala je koncept tzv.. Plasman tako proizvedenog brašna (ne nužno mljevena u vodenici!) uopće nije upitan ni izvan područja NP. održavanja i opstojnosti svakog zaštićenog područja. Molan. otrova. time se osigurava održavanje njegovih najvažnijih uloga. Stanje na svjetskom tržištu meda ide na ruku ovom usmjerenju. Pčelarstvo traži čist okoliš pa se pčelari mogu smatrati “prirodnim saveznicima“ u provedbi projekta NP Una.. a u obzir su uzete posebnosti pri- 364 . a ni na koji način se ne ugrožavaju prirodna dobra – voda. treba na licu mjesta upoznati s marljivim “radom“ pčela–radilica! Mjere zaštite tla i program praćenja – monitoring Cjelovita zaštita tla ključno je pitanje uspostave. pecivo. ali i za pčelarstvo. iz brašna na licu mjesta ili blizu peći kruh. Gospodarstvo koje se kani usmjeriti na seoski turizam. a pčelarstvo se izvrsno uklapa u koncept održive i ekološke poljoprivrede. jer pčele vrše oprašivanje poljoprivrednog bilja od kojih je minimalno 180 entomofilnih. Na području utjecaja NP Una vrlo su povoljni uvjeti za uzgoj jelenske divljači. pčelinjeg voska. prihvatljiv za sve potencijalne investitore iz EU (Bašić & al. bit će privlačnije ako ima svoj med. a međusobno povezana područja djelovanja: inventarizacija stanja tala – vrste i intenzitet oštećenja tala na području NP Una. matične mliječi. 1987. Predvidljivi troškovi i dobit (Cost-benefit) od prijelaza na ekološku poljoprivredu Ovo poglavlje obrađeno je prema modelima koji su preporučivani i korišteni u Hrvatskoj u nekoliko publikacija (Grgić. Rojevi i matice su vrlo tražene na tržištu. zrak i biološki resursi – biljke i fauna.. granu poljoprivrede u kojoj se uzgaja medonosna pčela (Apis mellificia L. Kako bi odgovorili na ovo pitanje. 2005). Mujić & al. propolisa i polena koji posjeduju izvanredna ljekovita svojstva i koji su našli primjenu u liječenju cijelog niza bolesti (Donadieu. 1995d).

jer se od ovce u prošlosti koristila vuna. slijedi ekološka (10% površina ili oko 600 ha). Početni troškovi su 720. Naravno. predviđa se da održiva i ekološka proizvodnja na posjedima od 1-3 ha može donositi zaradu do 10.000 KM godišnje (voće. Ulaganje treba obuhvatiti sve poljoprivredne površine bez izuzetka. i konačno na livadama i pašnjacima. ovca istodobno služi i kao brižni i uporni “čistač“ terena od različitog nepoželjnog raslinja. ali zato donose veći profit i zapošljavanje kao. zatim na trajnim nasadima i površinama predviđenim za uzgoj povrća. a njezino mlijeko i meso daju bjelančevine visoke kakvoće. odnosno zemljoposjednika. Prijelazno razdoblje u ekološkoj poljoprivredi traje od “raskida“ zemljoposjeda s klasičnom. No.2 do 1. inventarizacija tala. a onima od 10 ha (7 ha oranica i 3 ha pašnjaka – pretežito proizvodnja mesa i mlijeka) do 35.000 KM. za ovnove 2 do 4 i za janjad oko 0. na primjer. a zatim održiva poljoprivreda na 80% površina. jer se stvara prihod od marke poljoprivrednih proizvoda s područja NP Una. Troškovi ulaganja u objekte primjerene suvremenom uzgoju ovaca su između 267 i 333 € po rasplodnom grlu. Najmanji kapacitet koji osigurava egzistenciju domaćinstva je oko 120 proizvodnih grla s pripadajućim rasplodnim pomlatkom. uzgoj ovaca zbog tradicije i posebnog gospodarskog značenja u ovom kraju. konvencionalnom poljoprivredom do upisa gospodarske jedinice.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja lika i područja. marketing i eko-marka proizvoda).5. pčelarstvo. Nakon prvih 5 godina očekuje se smanjenje godišnjih troškova na oko 70% početnih. povrće). ulaganje odnosno troškovi proizvodnje zavisit će i o sustavu uzgoja pa će najveće biti u sustavu intenzivnog uzgoja (planirano 10% površina ili oko 600 ha). uspostava i održavanje pilot farme.5 m2 poda po grlu. potom na oranicama. poticaji za eko-proizvođače. To razdoblje traje tri do pet godina. inače teško prohodne terene čini prohodnim. 365 . u upisnik ili registar ekoloških posjeda i priznavanja “ekološkog proizvoda“ dobivanjem markice kojom se potvrđuje njegova valjanost i autentičnost. na posjedima od 5 ha do 16. Osim toga. te na taj način formira poseban krajobraz. U objektu je potrebno osigurati za ovce 1. monitoring i informacijski susav tala. a izravno smanjuje opasnost od požara. Vrijednosti su samo orijentacijske. staklenicima i plastenicima. Veće farme zahtijevaju veća ulaganja. grmlja i korova.000 KM godišnje.000 KM (detaljni projekt. Polazište za cost-benefit analizu i okvirni troškovi su za razdoblje od 10 godina koje je potrebno za ulaganje u razvoj poljoprivrede i temeljito restrukturiranje.000 KM godišnje u prvih 5 godina (edukacije i istraživanja. skladište i hladnjača). Najveće ulaganje po jedinici površine bit će u rasadnicima. Procijenjeni zajednički troškovi za tako organizirani sustav su 470.

. Za afirmaciju cijelog sustava treba osigurati brz protok znanja i informacija. Polj. (1995b): Ekološki zahtjevi pred biljnom proizvodnjom Hrvatske s aspekta suvremenih trendova u svjetskom gospodarstvu. F. studija. 1996. I.. ali i šira društvena zajednica. Igrc-Barčić. Bašić. Z. moraju biti svjesni svoga značaja i uloge. International workshop on water pollution and protection in agricultural practice. Bertić.. (1995c): Projekt transformacije poljoprivrede na vodozaštitnom području crpilišta Kosnica. Bićanić.Zaključak Ulaganja u ruralni razvoj i razvoj poljoprivrede nezaobilazna su u svakom scenariju razvoja ovoga kraja. Poljoprivrednici koji tu žive i rade. Zagreb. str. B. 122. Pula. stručni spisi Zavoda za OPB AFZ.. Mesić. Butorac. Studija Zavoda za OPB AFZ. (1995d): Sustainable management in arable farming of Croatia. Znan. F.. str. 8-9.. 366 . tržišno usmjerenu poljoprivredu. B. (1995c): Some aspects of sustainable agriculture in Croatia. svoju poljoprivredu koncipira i deklarira kao eko-socijalnu. A. ispuniti svoje socijalne uloge. Čustović. (2005): Korištenje. gospodarenje i zaštita tla na području Nacionalnog parka Una.. V. I.. Smotra. Hrvatske vode. bez obzira na zaštićeno područje NP Una. Bašić. A. o čemu ovisi opstanak NP Una pa dakle i budućnost generacija koje će živjeti na tom prostoru. M. Mesić. Bašić. Bićanić. Zagreb. Bašić. Sve su uloge tla i poljoprivrede prema tom konceptu od jednakog značaja. Ž. Butorac. F. Ta poljoprivreda treba biti ekološki usmjerena. 60: 237247. Bašić... Vidaček. (1993): Program zaštite tala Hrvatske-Inventarizacija stanja-Trajno motrenje-Informacijski sustav. M. 1995. rukopis. H. Kisić. I. (1996): Ekološka ili alternativna poljoprivreda na području Karlovačke županije. predlaže se nadležnima da Unsko-sanski kanton već sada. odnosno tradicija. str. 80.. str. a uz to. Butorac.. studija. 45. a naročito specifične uloge poljoprivrede i tla za dugoročno održavanje zadovoljavajućeg kvaliteta okoliša. Bašić. Bertić.. F. Kisić. 1993. F. F. a u ovaj proces treba ući s konceptom MFCAL prema kojemu poljoprivredu i poljoprivredno zemljište treba vrednovati višeznačno. 12: 237-253. Kisić. Karlovac. J. vodu). Ostojić. Racz.... Zagreb. Z. smatrajući da su za to ispunjeni svi prirodni i povijesni uvjeti. mjere zaštite i monitoring.. XXXI Agronomsko savjetovanje. F.. A. V. Zagreb. Literatura Bašić. što znači da treba sačuvati zdrav okoliš (na prvom mjestu tlo.

Bajramović. Bertić. Irska. Soc. CAP (2000): Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Indicators for the Integration of Environmental Concerns into the Common Agricultural Policy. Butorac..C. godinu. Tahrić. str. EC (2001): A Framework for Indicators for the Economic and Social Dimension of Sustainable Agriculture and Rural Development. Alibabić. J. J Americ. MP/Ministarstvo poljoprivrede. vodoprivrede i šumarstva (2002): Informacija o provođenju mjera za sprečavanje pojave i sprečavanja širenja zaraznih bolesti životinja na području USK u periodu od 1998-2000. UNEP (2000): Down to earth: Soil degradation and sustainable development in Europe. (1985): Pedološka obrada prostora Unsko-sanske regije. str. V. Zavod za agropedologiju. Zagreb. (1987). H. HAZU.o. European Environment Agency and UNEP.. Sarajevo. Donadieu. New Independent States. F. Z. (1994): Alternativni sustavi gospodarenja i njihov utjecaj na kvalitetu vode. Grgić. 4. Martinović. FAO and the Ministry of Agriculture. Ćoralić. Zbornik “Suvremene tehnologije prečišćavanja otpadnih voda i zaštita Une... “Panonija . 108-112. 53-77. M. Vranković. R.. Oppenau/ Schwarzwald. (1986): Zagađenost tla teškim metalima i zaštita izvorišta Klokota. 100-114. Č. A. Commission of the European Communities. Molan. (2001): Ulagati u poljoprivredu. (2000): Establishing Honey as a Recognized Medicine. Background papers. B. 36 . Burlica.razvojne mogućnosti“. ‘’Riz-Krajina’’ Bihać. obnovu i graditeljstvo Republike Hrvatske. J. I. überarbeitete Auflage. Šahinović.. Kurtović. European Commission. Bihać. (2005): Honey as a Marketing Strategy in the Una Sana Canton. F. Kisić. Sane i Korane“.. (2000): Protection Policy of Agricultural Land in Bosnia and Herzegovina during the Transition. Č. Central Asian Countries and Mongolia. Poljoprivreda i proizvodnja hrane u novom europskom okruženju. Martinović.. Ćustović. godine. Zbornik znanstvenog skupa “Poljoprivreda i gospodarenje vodama“. (1984): Komentar karte upotrebne vrijednosti zemljišta općine Bihać. Apither. Y.o. Mujić. P. A.I. Mihalić. Conference soil in CEC. Agriculture Directorate-General. (1995a): Trajno održiva poljoprivreda u novom okruženju. Sarajevo. Czech Republic. 1994. Nature Management and Fisheries of the Netherlands. Bizovačke toplice.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Bašić.. ali ne biti izravni poljoprivrednik – Kako? Ministarstvo za javne radove.. Bašić. Der Pollen. 2004. Đug. Mujić. i 2005. KOCH Imkerei-Technic-Verlag. World congress Apimondia. Burlica. 7: (1). Institut Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću.. 2000. J. R.Germany. I. 5 February 2001. (2003): Strategija dugoročnog razvoja d.Cazin. A. Zbornik radova... Dublin. SOUR UPI RO Institut za istraživanje i razvoj. 47-59. FAO (1999): FAO/Netherlands Conference on the Multifunctional Character of Agriculture and Land “Cultivating our Futures”. te pojedinačni izvještaji za 2003. Prague. Jakšić V.-25. H. 21.. kolovoza 2005. mjerilo 1:25000.. V. at al.

there was equipment stealing. and processing of the study documentation. social and spatial role. given the existing situation. demographic changes. is reflected in the environmental. In accordance with the set goals. represents the backbone of the population survival. as well as to indicate the need of transition to the proposed management system. which had already been made for the needs of the NP Una. which. People abandoned their properties. The VUPT concept at the same time ensures sustainable development. unbalanced male and female populations with females 36 . their processing. The results of the research areas show severe suffering in the last war which affected the agriculture most. livestock was practically destroyed. and in the energy and recreational-tourist role known as the VUPT concept (Multiple role of agriculture and land) – is one of the most effective ways of using the environmentally sensitive area such as the Una National Park. The goal of this paper is to propose an environmentally. burning and demolition of farm buildings and in the entire area farmable land was neglected so it became full of weeds. in addition to food production.SUSTAINABLE AGRICULTURE AS A FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF THE UNA NATIONAL PARK AREA Summary The modern concept of development in which agriculture and soil have a multiple role. In addition to this. included the field research and data collecting. but the greatest importance of its implementation is reflected in protecting the area from pollution. the role of the soil as a source of raw materials. injuries with permanent consequences for the ability to work. loss of life of the most valuable working generation. a complex method of drafting this paper was used which. economically and socially sustainable agricultural structure which is needed for the permanent life of the NP Una. the role in landscape shaping. in addition to utilizing appropriate literature.

717 hectares and the average surface area of only 0. the agriculture industry in this region was neglected and marginalized for decades even without aforementioned issues related to the war. Relatively large representation of the unfarmed land is a “dead capital” and the place where weeds grow. the use of the agricultural land indicates to a “natural“ way of using soil where meadows. while the state owns (51) 901 hectares of land. According to the existing state. the pleasing landscape. more than 75% of the area in the NP Una is used in a more or less natural way. and unfertile soil are dominant. sustainable development 36 . Also. One can well say that it is an optimal ratio for maintaining biodiversity. The unfavourable circumstance is the predominance of private property (3. which degrades the beauty of the landscape. If one takes into account forests. or an average of 22. Key words: National park Una.83 hectares. sustainable agriculture. pastures.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja prevailing.9 hectares.394) with 2. and sustainable development. resulted in the lack of production.

.

Nešto više od ¾ površine prostora koristi se kao šumsko i poljoprivredno na ‘’prirodan način’’. Unca i doline Krke. Uvidom u dostupnu literaturu. danas postala stvarnost življenja na Uni. Ovi trendovi prepoznati su i na prostorima sliva rijeke Une. Od prirodnih vrijednosti ističe se područje kanjona Une. 115 izvora pitke vode i značajan broj očuvanih jedinstvenih refugijalnih staništa kojima je osiguran sistem neprekinutih kraških staništa juga Evrope. Zabilježen je 61 arheološki lokalitet. a čovjek bi mogao nastaviti svoje aktivnosti u prostoru. i veliki broj osjetljivih vrsta sa lista raznih konvencija. U potrazi za odgovorima javlja se potreba zaštite prirode i nastojanja za održivim razvojem. potekla još iz 60’tih godina prošlog vijeka. Cilj ovog rada je pregled prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti Nacionalnog parka Una i pregled zatečenih i mogućih načina korištenja prostora. moguće je pronaći preko 150 naučnih radova koji valorizuju vrijednost rijeke Une. 15 sedrenih barijera.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja OCJENA STANJA PROSTORA NACIONALNI PARK UNA KAO PREDUSLOV ODRŽIVOG RAZVOJA Vildana Alibabić Sažetak Uzimajući u obzir intenzivni razvoj u prethodnom vijeku i očigledno narušavanje prirode.com 31 . postavlja se pitanje međuodnosa čovjeka i njegove okoline. Utvrđena je izuzetna raznolikost faune kičmenjaka s prisutnim endemskim vrstama. kojim bi prirodni ekosistemi bili sačuvani. Bihać. pa je ideja o zaštiti Une. što je optimalan odnos za potrebe održa1 Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. vildana_btf@yahoo. uključujući i područje NP Una. ali sa pojačanom osjetljivošću prema sredini kojoj je i on sastavnica. U izradi ovog rada korištena je odgovarajuća literatura i studijska dokumentacija izrađena za potrebe NP Una.

. nakon koje se Federalnoj vladi BiH upućuju dokumenti na razmatranje. Naučnici su razmatrali različite aspekte razvoja ovog prostora i konflikte između zahtjeva za zaštitom tla i vode. Dec. a prekretnica u utemeljenju Nacionalnog parka Una je izrada ‘’Studije izvodljivosti za Nacionalni park Una’’ koja sumira sva navedena saznanja i dopunjuje novim podacima. Konačno.nja biološke raznovrsnosti. zaštićena područja Uvod Rijeka Una . Protiče kroz tipično krško područje. čija je najvažnija odlika velika osjetljivost na sve antropogene uticaje. godine u Bihaću organizuje se naučna tribina pod nazivom ‘’Sedra rijeke Une i Una bez sedre’’. Prema novijoj podijeli Bosne i Hercegovine (Dejtonski sporazum. najčešće o kvaliteti vodenog biotopa.sanski kanton (USK). među prvima otvara pitanje utemeljenja Nacionalnog parka Una. U izboru modela za upravljanje zaštićenim područjem predlaže se postepena promjena. Novo poglavlje u istraživačkoj historiji Une otvara se formiranjem Univerziteta u Bihaću. osim svog jedinstvenog imena predstavlja unikatnu vrijednost zbog izuzetne ljepote i bogatstva vodama. Ključne riječi: bioraznolikost. Hrvatskom. Sane i Korane. a ne resurs konzerviranog područja. ali lavinu pokreće skup “Valorizacija prirodnih i društvenih vrijednosti sliva rijeke Une”. čiji naučnici do danas objavljuju preko 20 radova o okolišu. Manji dio sliva pripada području R. 32 . USA) u ovom dijelu Federacije BiH se nalazi Kanton 1. dopadljivog krajobraza i održivog razvoja. ocjena stanja prostora. Prvi naučni skup posvećen pitanjima zaštite rijeke Une održan je 1985. 2000. Sani.izuzetan i jedinstven dar prirode. 1998. Srpske. kroz 53 naučna rada dalo naučni doprinos o vrijednostima Une. kada je 59 autora. Dayton. i razvoja industrije. a samo godinu poslije nastavljena je diskusija na skupu posvećenom zaštiti Une. U izvedbi studije učestvuje 48 stručnih suradnika koji su kroz 14 sektorskih studija opravdali ideju o utemeljenju zaštićenog područja na Uni. iz 1991. Nacionalni park Una. naročito biološkoj raznolikosti. Publikacija ‘’Unski smaragdi ‘86’’ iz 1986. dobio ime Unsko . Pregledom dostupne literature utvrđeno je da Una formira svoj sliv koji regionalno pripada sjeverozapadnoj Bosni. Ohio. koji je upravo po Uni i njenoj najvećoj pritoci. 1995. s mogućnošću privrednog povrata sredstava koja se ulože. pa stoga ideja o utemeljenju Nacionalnog parka Una garantuje očuvanje i održanje njenog okoliša. kako bi takvo područje postalo resurs razvoja. a kako dijelom svog uzdužnog profila graniči sa R.

dugotrajnih i skupih geoloških istraživanja (IBG.2003). Površina sliva iznosi 9.94 km) je prava ravničarska rijeka. Ćehajić. druga po veličini je Sana sa 139.1994).75% tj.78 km) nosi karakteristike brdske rijeke.892 km2 sliva.1961) i izvršeno mjerenje različitih karakteristika sliva uz pomoć kompjuterske podrške.35 km. posebno u periodima intenzivnih padavina. Rijeka Unac izvire ispod planine Šator na 876 m nadmorske visine. Prema rezultatima ovog pregleda Una je najveća rijeka Unskog sliva sa 210.5 m.35 km ulijeva se u Unu nizvodno od sedrenih slapova kod Martin Broda. zatim Unac sa 62. a širina 115 km. Od Bihaća do Bosanskog Novog (72. Ulijeva se u Savu kod Jasenovca na 83.434 km2. skoro 3 m po jednom kilometru. U gornjem toku. značajne količine vode. pošto bi se do stvarne površine sliva moglo doći tek nakon izuzetno opsežnih.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja to djelomično pripada i zapadnom susjedu. Velika i Mala Neteka. dok R.640 km2. Ukupni prosječni pad rijeke je 1.67%. Najvažnije desne pritoke rijeke Une su Unac (kod Martin Broda). Federaciji BiH pripada 5. na 310 m n. a R. 2002.) za potrebe istraživanja u radu Alibabić (2007) je uz pomoć IBG Programskog ureda za razvoj riječnog sliva Une pregledana dostupna (veliki dio dokumenata uništen je ratnim razaranjima) tehnička dokumentacija (Geodetske podloge. te slapovima Štrbačkog buka visine 23. Hidrografski sistem Une u osnovi čine tri izvora: glavni kod Donje Suvaje i dva manja. Vodom je puni na desetine pritoka i vrela. Srpskoj 3.8 km. Una izvire u selu Donja Suvaja ispod planine Čemernice i brda Lisina u Lici. odgovarajućeg softvera. Bećiraj & al. dok je Klokot dug 4.. 466 m razlike u visini svrstava je u rijeku sa planinsko . od 33 .m. a Krušnica 6.0 km. 1991.37 m nadmorske visine (IBG. a na potezu od Bosanskog Novog do ušća (67.1991. JVP.63 km) ukupan pad je 2. Krušnica (kod Bosanske Krupe) i Sana (kod Novog Grada).1994. naročito u gornjem toku. U ovom dijelu Una nosi obilježja prave planinske rijeke. dok su najznačajnije lijeve pritoke Klokot (kod Bihaća) i Žiravac (Spahić.130 km2.2003).brdskim obilježjima. R. iako ove podatke treba uzeti sa rezervom. Una prima iz nekoliko velikih kraških vrela duž toka. Unski sliv je nepravilnog trokutastog oblika čija je dužina 125 km. i dr.88 km. Hrvatska. Ribarstvena osnova.35 km. 2002.696 km2. Nakon toka od 62. dok USKu pripada 3. a neposredno nizvodno prima vode Srebrenice i teče na sjever. od izvora do Bihaća (69. a zatim Mlječanica i Moštanica. Spahić. Pored nabrojanih pritoka. te očitavanjem vrijednosti sa topografskih karata. Hrvatskoj pripada 510 km2. Obzirom na neslaganja podataka o dužini riječnog sliva (JVP. 2000. od čega BiH pripada 9. Najveći pad Una ima na atraktivnim slapovima Martin Broda koji su visoki 54 m.

CaCO3. Una je gotovo cijelim uzdužnim profilom kaskadna rijeka. Iz kalcij – bikarbonata oslobađa se ugljični dioksid. Do Bihaća se nalazi još i Troslap. razlijevanju i isparavanju dešava se obrnuti proces. a nizvodno od Bihaća Kostelski slapovi. Vode pune CO2 potom otapaju vapnenac i dolomite. Dvoslap visine 1. Korane.5 m. magnezija itd. Ovakva voda izbija na izvorima i prolazeći kroz brzace i vodopade. Cetine. Horvatinčić (1985) u svojoj disertaciji određuje starost oko 250 uzoraka sedre Plitvičkih jezera metodom radioaktivnog ugljika 14C. pri čemu se stvaraju topive soli kalcij i magnezij – bikarbonata (Ca2+. Nizvodno od Martin Broda nalazi se najatraktivniji slap – Štrbački buk. Prirodni fenomen stvaranja sedrenih barijera. koje iz vode konzumiraju ugljični dioksid. slapovi kod Bosanske Krupe i Novog Grada. ispod vrela. tako i za naučnike različitih profila. jezero Prošće ~ 7 000 godina). Sastoji se iz tri bigrena odsjeka širine 40 m a visine 23. i navodi da se ovom metodom može utvrditi starost do 40 000 godina (jezero Kozjak ~ 6 500 godina. hemičare. Mg2+.5 m.).kojih su najbogatiji vodom oni u području Kulen Vakufa. vodopadi. Srdoč i suradnici (1985) objašnjavaju proces taloženja kalcita u kraškim vodama kao sklop procesa u strogo određenim uvjetima biotopa (pH. Ovaj vodopad nosi naziv Veliki slap. pri turbulenciji. ali i Plitvičkih jezera. Brojni naučni radovi o nastanku sedre pokazuju da je proces taloženja sedre u čistim prirodnim vodama rezultat određenih fizikalno – hemijskih i bioloških procesa.5 m. Mrežnice i Plive. Zrmanje. fizičare. slapovi različitih oblika i veličina su svojom jedinstvenom ljepotom privlačni kako za obična čovjeka i umjetnost. Prirodni slapovi. Ovim one potpomažu izluči- 34 . geologe. Ciklus nastanka sedre započinje oborinskim vodama koje vrlo brzo poniru u kraško tlo. gdje se preko bigrene prečage visoke 54 m. brzaci i bukovi na gornjem uzdužnom profilu rijeke Une predstavljaju unikatnu prirodnu baštinu. naročito izraženih kod algi. Poniruće vode prolaze kroz površinu i otapaju ugljični dioksid. a narod ga zove Bukovi na Uni. HCO3-). materijal koji izgrađuje mnogobrojne slapove Une. Sedra je po hemijskom sastavu kalcij – karbonat. Neposredno kod vrela Une pojavljuje se prvi slap visok 10 m. Mjerena je i starost uzorka sedre rijeke Une. na odsjeku od 100m. a taloži se kalcij – karbonat. slapove Krke. prosječno prelijeva 63 m3/s vode. biologe. u selu Suvaja. Kod Martin Broda se nalazi najveći unski slap i vodopad. Sedimentacija sedre se ubrzava i fitogenim procesima. visine 2. a rezultat je dao starost od 2 940 ± 120 godina. koji je nastao u zemlji rastom biljaka i djelovanjem mikroorganizama. po kojoj je Una i dobila svoj naziv “Jedina”. temperatura. zasićenost kalcij karbonatom. sadržaj kalcija.

područje doline Une od Lohova do Ripča i Bihaća. Sva ova i druga saznanja objavljena u preko 150 naučnih i stručnih radova naučnika iz BiH. može doći do poremećaja u prirodnom procesu taloženja sedre ili čak do potpunog prestanka rasta sedre. klimatskim promjenama ili usljed onečišćenja vode. 8. Ripač. cilj ovoga rada je da se na temelju zatečenog stanja projicira održivi. Metode rada U izradi ovog rada korištena je metodologija koja je. Kulen Vakuf. 2. uključila njihovu obradu. ekonomskim i ekološkim uvjetima. Zbog toga Matoničkin i Pavletić mahovine često nazivaju – sedrotvorcima (Matoničkin & Pavletić. Klisa. područje Dulibe. Narušavanjem uspostavljene prirodne ravnoteže.1963). koji se taloži na algama. na kojem je prema prirodnim osobitostima prostora i prema stanju njegove očuvanosti i načina korištenja izdvojeno i označeno 8 cjelina: 1. Hrvatske i drugih područja i jedinstvenost i neobičnost u odnosu stanovništva prema ovoj rijeci rezultirali su pokretanjem postupka za utemeljenje Nacionalnog parka Una u gornjem toku rijeke. Obzirom da je stepen zaštite određenog područja uvjetovan ukupnim zatečenim socijalnim. U ovom radu prikazan je sumarni pregled prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti područja NP Una te pregled zatečenih i mogućih načina korištenja prostora. Podaci su prikupljeni za područje uticaja NP Una. područje doline rijeke Une od Štrbačkog buka do Lohova. Golubić. 4. osim pregleda odgovarajuće literature. a sa stajališta trajnog funkcioniranja NP Una poželjni razvoj i njegova struktura. područje Martin Broda i uzvodnog kanjona rijeke Une do ušća Krke. kao i obradu studijske dokumentacije koja je već izrađena za potrebe NP Una. hidrogeološki sastav. mahovinama. 3. područje izvorišta rijeke Krke. područje doline rijeke Une između Martin Broda i Štrbačkog buka.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja vanje kalcij – karbonata. Dobrenica i Sokolac koje 35 . Važno je naglasiti da na ovaj proces utiču geografski sastav i građa tla. te flora i fauna područja. 7. Terensko prikupljanje podataka obuhvatilo je mjesne zajednice: Martin Brod. npr. 6. Orašac. Orašca i Ćukova. lišću i grančicama (Horvatinčić. 5.0000 ha. područje kanjona Unca. Ćukovi. područje između kanjona Une i Unca. smanjenjem vodenih tokova. 2000). prvenstveno predviđeno na 24.

a time i ostalim zemljama Evrope. Studije izvodljivosti za NP Una kao sinteza svih istraživanja. Za svaku od ovih cjelina procijenjen je mogući stepen zaštite prema IUCN (International Union on Conservation of Nature-Međunarodna organizacija za zaštitu prirode) standardima. u ovim podacima ne nalaze se podaci o miniranim područjima koji su utvrđeni na površini od 6006 ha. opštinske i druge druge izvore osim službenih. a rađena su u proljeće – ljeto 2005. Poseban geografski značaj je položaj Bihaća na pravcu osnovnih koridora Zapadna Evropa – Mediteran . čime je postignuta veća tačnost. 1995). kao i blizina Nacionalnog parka Plitvice što otvara mogućnosti stvaranja međudržavnog zaštićenog područja. Ripač (1584 ha) i na cjelini 7. 36 . međutim. prema procjenama iz studije. Podaci su prikupljeni anketiranjem različitih grupa stanovništva. a u svrhu uvida u zatečeno stanje i procjene opravdanosti utemeljenja zaštićenog područja. a istraživanja su proširena i na sve kantonalne.čine prostornu granicu sa zaštićenim područjem. Rezultati rada i diskusija Struktura korištenja i urbanizovanost. doline Une od Martin Broda-Kulen Vakuf-Štrbački buk (2990 ha) i cjelini 8. Geomorfološki i geoekološki ovo je područje izuzetno atraktivno i krajobrazno dopadljivo te po svjetskim mjerilima zavređuje zaštitu na razini nacionalnog parka. broj historijskih i geomorfoloških atraktivnosti.. dok su sumarni rezultati područja uticaja NP Una prikazani u tablici 2. lokaliteti prirodnih osobitosti. NP Una ih prema metodi indeksa rekreacijskog potencijala ima 29. Primjerice.Bliski Istok i izuzetna komunikacijska veza s Hrvatskom. što je uključilo i površine pod minskim poljima dati su kao orijentacioni podaci u poglavlju 5. u usporedbi sa NP Paklenica koji ima 12 lokaliteta visokovrijednih reljefnih osobitosti (Saletto Janković. s tim da se najveća minirana površina nalazi na cjelini 6. vidljivo je da je cjelokupna površina obuhvaćena kao područje uticaja 24343 ha. 225 km2 općina Bihać bi imala ukupno oko 25% zaštićenog područja. Orašac-Ćukovi (763 ha). Rezultati za svaku pojedinu cjelinu prikazani su u tablici 1. godine od strane tima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću i agencije ‘’Eda’’ u Bihaću. Generalno promatrajući. odnosno ulaze u pojas oko zaštićenog područja. Slijedom podataka navedenih u tablicama 1 i 2.. geografski ovo područje u potpunosti pripada općini Bihać i sa zaštićenih.

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Tablica 1 Zatečene vrijednosti pojedinih istraživanih cjelina područja utjecaja Nacionalnog parka Una Prostorne cjeline Cjelina 1 Cjelina 2 Cjelina 3 Cjelina 4 Cjelina 5 Cjelina 6 Cjelina 7 Cjelina 8 * Cjelina 1 Cjelina 2 Cjelina 3 Cjelina 4 Cjelina 5 Cjelina 6 Cjelina 7 Cjelina 8 Ukupna površina (ha) 301 876 1884 4612 5839 6329 1387 3115 Arheološki lokaliteti 2 2 0 5 9 15 10 18 Površina šuma i goleti (ha) 133 573 987 2824 5258 3641 841 768 Geomorfološki lokaliteti** 2 Nije kartirano 2 Nije kartirano 14 11 7 Površina oranica (ha) 101 303 881 1788 565 2556 211 2123 Sedrene barijere 2 0 0 0 3 2 0 8 Površina livada (ha) 27 0 16 0 0 22 0 0 Vidikovci 1 0 0 1 5 1 0 0 Naselja (ha) 39 0 0 0 16 110 335 224 Broj većih izvora 0 1 2 0 44 24 20 24 * Broj izražen u (kom) **Broj se odnosi na atraktivne geomorfološke lokalitete Tablica 2 Zatečene vrijednosti cjelokupnog područja uticaja Nacionalnog parka Una Prostorne cjeline NP Una * Cjelina 1 Ukupna površina (ha) 24343 Arheološki lokaliteti 61 Površina šuma i goleti (ha) 15025 Geomorfološki lokaliteti** 36 Površina oranica (ha) 8528 Sedrene barijere 15 Površina livada (ha) 65 Vidikovci 8 Naselja (ha) 724 Broj većih izvora 115 * Broj izražen u (kom) **Broj se odnosi na atraktivne geomorfološke lokalitete 3 .

klimatske.1991. U nizu geomorfološko-hidroloških vrijednosti su i Dvoslap i Troslap koje treba zaštititi u kategoriji spomenika prirode i već zaštićeni Štrbački buk. te dolina Krke s njenim izvorištem. Prisutnost nekih šumskih vrsta daje ovom području 3 . te niza vrela duž toka Une. Una je u tom gornjem dijelu zbog hidrografski krške forme karbonatnih stijena koje su bitno uticale na morfologiju riječne doline. predstavljaju iznimno bogatstvo i atrakciju područja. sjenice (Paridae) i muharice (Muscicapidae). na području gornjeg toka rijeke Une obitava oko 215 vrsta i smatra se da je Lička Plješivica. izvora i vrela. Redžić & al.1991). Kulen Vakufu i Ripču. tetrijeb i lještarka. Područje uticaja NP Una je u području miješanja umjereno-kontinentalne i planinske klime. očuvanja i korištenja tog područja. hidrografski vrlo oslabljenog toka. Oni su posebno vezani za kraške fenomene podzemnih staništa. vitaminskih i aromatičnih biljnih vrsta. Obzirom na reljefne. pećina i slapovi u Martin Brodu. odnosno redukciju površinske riječne mreže. Veliki broj se upravo nalazi na području NP Una (Lakušić & Redžić. geološke i pedološke osobitosti. nakon Velebita i Plitvica. kojih je zabilježeno ukupno 15.19% svih vrsta prisutnih u BiH i da je od toga ustanovljeno 177 oficijelnih i 105 potencijalno ljekovitih. naročito one u Martin Brodu. vrlo su zanimljive grabljivice. jedno od najbogatijih područja rijetkih i ugroženih životinja. ali bez obzira na to činjenica da je do sada na cijelom prostoru sliva rijeke Une identificirano 1900 biljnih vrsta. kojih ima oko 130 vrsta. a među kojima je velik broj vrsta dupljarica (djetlovka). U ovom segmentu je vrlo važno detaljnije istražiti prostornu raspodijelu sliva i uvesti mjere zaštite i kontinuirani monitoring osnovnih meteoroloških podataka i posebnih praćenja mikroklimatskih uvjeta. Od geomorfološko-hidroloških osobitosti područja naročito se izdvajaju kanjon Unca od Crnog vrela do Martin Broda. koje su po svim kriterijima u kategoriju zaštite specijalnih rezervata i izvanredna vrijednost Unca od Crnog vrela do ušća u Unu i Une na pojedinim potezima koji mogu biti zaštićeni kao specijalni ihtiološki rezervati. značajan je broj očuvanih jedinstvenih refugijalnih staništa s kojima je osiguran sistem neprekinutih kraških staništa juga Evrope. Posebno interesantne su ptice. Od kičmenjaka. zatim brdskih i planinskih livada. zanimljiva fauna sova. jestivih. Crno vrelo i izvor Ostrovica. ali i zbog procjena načina uvjeta zaštite.Klimatske i hidrološke karakteristike važne su zbog hidrogeoloških vrijednosti i biološke raznolikosti. Sedrene tvorevine u koritu Une. govori sama za sebe. Lakušić & al. pa cijelog poteza sutjeske Unca s nizom ponora sitastog tipa i izvorima. čak mjestimično pretplaninske klime što je otežavajuće u definisanju uvjeta.1991. Uz to položaj sliva u krškom području Une ne odgovara topografskoj razdjelnici i vjerojatno je znatno šire. Popis vrsta ne postoji. što iznosi 53.

Površinske vode gornjeg toka rijeke Une su obzirom na hemijsko i biološko – ekološke standarde. Nizvodno od Bihaća je relativno velika raznolikost makrozoobentosa. govore da je tlo jako raznovrsno u pogledu svih osobina što uvjetuje održavanje prirodne vegetacije i veliku biološku raznolikost. Ovaj broj u usporedbi sa teriofaunom Hrvatske predstavlja izuzetnu vrijednost za relativno malo područje. posebno u poljoprivredi.. sivi sokol (Falco peregrinus). stanja i osobina tla. 2005) lokacija Unac – Drvar ne odgovara propisanoj klasi (MDK za BiH. Alibabić & al. a ističu se globalno ugroženi kosac (Crex crex). Alibabić & al. I. a pored indikatora organskog onečišćenja utvrđeni su indikatori čistih voda (Ephemeroptera i Trichoptera). Alibabić & al. klase. iz 2002 i 2003. 2002. što se treba primijeniti i kada je flora u pitanju. jedan od prvih koraka biće baze podataka tj. godine nema opasnosti od kontaminacije niti bioakumulacije (Alibabić. 2007). mali vranac. kukcojedi i glodavci. Sl: list SFRJ 6/78 i 8/78) za I. 2002... Posebna vrijednost područja je što na jednom mjestu obitavaju svi veliki evropski predatori.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja veliki značaj za zaštitu ptica. a da se nakon većih naselja kvaliteta pogoršava. Od gmazova je identificirano 15 vrsta. IBG Ltd. 2 vrste su na popisu zaštićenih na evropskoj razini. Prema MDK EU kvaliteta vode Une i Unca odgovara vodama I. vrstu zbog povećane koncentracija amonijaka – dok prema MDK EU odgovara vodama I. a prema dosadašnjim istraživanjima na lokacijama UnacDrvar. Na svim ostalim lokacijama voda je odgovarala kvaliteti voda I. U istraživanju makrozoobentosa (Sofradžija & al.. od kojih se 6 nalazi na popisima Bernske konvencije i konvencije o zaštiti staništa. vrste. a u Kulen Vakufu III klasa.. Pri njegovom korištenju nisu registrovani agresivni postupci karakteristični za suvremeno korištenje tla. utvrđivanje nultog stanja ovog područja. Obzirom na prisutnost 17 istraživanih teških metala i grupe organoklornih pesticida u vodama i ribama rijeka Unac i Una na 4 lokaliteta. načina njegova korištenja. a ima ih ukupno 13. klase na svim lokalitetima. Od vodozemaca. klase. 2005) gdje je određivana kvaliteta voda metodom proširenog biotičkog indeksa – EBI (Ghetti 1986). 2 na popisu zaštićenih riba u Evropi. Martin Brod (ušće Unca). klasa voda zabilježena je na lokalitetu Martin Brod. 2005. Zatečeni prirodni uvjeti koji određuju intenzitet procesa pedogeneze. Sudeći po nepotpunim podacima o stanju faune. Po brojnosti su šišmiši sa pojedinim rijetkim i ugroženim vrstama na prvom mjestu. potom zvijeri. a uzmu li se u obzir i pretpostavljene vrste sisara ovaj broj prelazi 70 vrsta. veliki tetrijeb (Tetrao uraogallus) i dr. iščezli i istrijebljeni u velikom dijelu Evrope. U vezi s tim i obzirom na korištenje prostora zatečeno stanje odražava teška stradanja u proteklom ratu što je 3 . Interesantnost u području ihtiofaune očituje se u postojanju preko 15 vrsta. 2002. što ukazuje da se vode kreću u granicama II. Kulen Vakuf (Sofradžija & al.

a većina je starosne dobi od 16-65 godina.83 ha.700). 30 konja.394) s 2. kao i zapuštanje posjeda i zarastanja zemljišta u korove (Bašić & Ćustović. Obrada se karakteriše kao tradicionalan način. Samo 5. a u Ripču. 2250 koza i 11500 komada peradi. U središtu NP Una. travnjaci (1077 ha).5% stanovnika ima završenu višu ili visoku školu. Kulen Vakufu i Klisi živi samo 10% stanovništva.9 ha. 2005). Golubiću. mala je upotreba umjetnih gnojiva (36 kg/ha/god. Odnos muške i ženske populacije je 55:45% u korist žena. 7700 ovaca.). a od njih je 24% starije od 50 godina. Nezaposleno je gotovo 60% stanovnika.025 ha) i poljoprivredno (8.kukuruz i pšenica (30%). 2005).000 stanovnika. osim u Martin Brodu gdje je povratničko stanovništvo uglavnom starije od 45 godina. kao i u razmjerno velikoj zastupljenosti neobrađenog zemljišta koje je kao “mrtvi kapital“ rasadište korova i faktor nagrđivanja kulturnog krajobraza (Bašić & Alibabić. 44%). pašnjaci (485 ha) i voćnjaci (108 ha). većina (56%) ima srednje obrazovanje. Demografska slika stanovništva okarakterisana je promjenom uzrokovanom prethodnim ratom koja se očituje u sljedećem: opština Bihać izgubila je u zadnjih 15 godina oko 14% stanovništva. Da bi se dostigla težnja od najmanje jedno uvjetno 30 . danas živi samo oko 6. može se reći da se radi o optimalnom odnosu za potrebe održanja biološke raznovrsnosti i dopadljivog krajobraza. Prinosi su zadovoljavajući (pšenica do čak 5 t/ha). odnosno Martin Brodu. što nije zadovoljavajuće obzirom na činjenicu da se poželjnim stanjem smatra ono u kojemu prihodi od stoke i stočarstva čine oko 3/4 ukupnih prihoda privrede. i to na ‘’prirodan način’’.600). a ostalo je neobrađeno. oštećenja ili potpunog uništenja imovine. s tim da su najveći gubitak doživjeli Kulen Vakuf. a na području uticaja NP Una taj je gubitak veći od 35% (od 10. ‘’Loše’’ stanje ogleda se u proizvodnji koja je namijenjena isključivo samo za vlastite potrebe. Dobrenici i Sokolcu oko 40% (oko 2. kao i održivog razvoja. Najviše se uzgajaju žitarice . većina populacije istraživanog područja živi u Orašcu i Ćukovima (oko 50% ili 3. stočna hrana (9%) i ostalo (7%).200). Danas. Demografska slika upućuje na vrlo važnu potrebu demografske obnove. povrće (10%). ali na razini značajno veće ukupne razvijenosti. trave (travno-djetelinske smjese. Kada je u pitanju korištenje prostora. Nešto mlađih ljudi služi se stranim jezicima. dok državni posjed (51) raspolaže sa 901 ha zemljišta ili prosječno 22. što očito podrazumijeva visoka ulaganja upravo u stočarstvu. Od korištenih površina dominantana su polja (1580 ha). ili ukupno 130 t/god. Klisa i Ripač (ostalo 1/3 prijeratnog stanovništva). U stočnom fondu evidentirano je 350 goveda.uzrokom velike demografske promjene.717 ha površine i prosječnom površinom od samo 0. 110 svinja. i u dominantnosti privatnih posjeda (3. nešto više od ¾ površine ovoga prostora se koristi kao šumsko (15.593 ha) dobro.

aktivnosti čovjeka moraju biti podređene čuvanju i održavanju okoliša u stanju koje garantuje trajnu jedinstvenost okoliša. ribolov i lov). Sve navedeno u novim uvjetima podrazumijeva razvoj tradicionalnih privrednih aktivnosti (poljoprivreda. obrazovnu i naučno-istraživačku djelatnost. lova. Sve ovo je uzrokovala zapuštenosti i kriva njega. za prvi period uzorkovanja-proljeće 2005. a broj stabala je između 1500 i 2000/ha. kanjona. posjetiteljskog i edukativnog turizma. a ovdje se predlaže postepena promjena. To se prvenstveno odnosi na izbor modela za upravljanje zaštićenim područjem. slapova. sitnije stoke. slabog korjenskog sustava i s malim reduciranim krošnjama. Uglavnom su prisutne bukove šume. predgorskih stepenica i padina. (2005): Izvještaj za projekt Biomonitoring ekosistema sliva rijeke Une. s mogućnošću ekonomskog povrata sredstava koja se ulože. ali i normalno funkcionisanje NP Una. Od ostalih zatečenih aktivnosti. ribolovni i planinski lovni resursi su visoko ocijenjeni. V. ali pod uvjetima da ne ugrožavaju okoliš. punionica vode u Kulen Vakufu i drvoprerađivački pogon u Ćukovima. zbog čega su stabla visokog stepena vitkosti. kako bi takvo područje postalo resurs razvoja. 6 str. Zaključak Obzirom da je područje predviđeno za Nacionalni park Una tipično krško područje jako osjetljivo na sve antropogene uticaje. ovo područje predstavlja unikatnu vrijednost i upravo na svima njima predviđa se razvoj sporta i rekreacije. šume hrasta kitnjaka. Sa aspekta kulturno-historijskih vrijednosti zabilježen je 61 arheološki lokalitet. riječnih terasa. Dobna starost sastojina je između 40 i 80 godina.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja grlo po hektaru poljoprivredne površine treba imati oko 6000 goveda ili adekvatan broj grla druge. jer su šume uglavnom izdanačke šume (panjače). šumarstvo. Nove mogućnosti otvaraju se kroz turizam i ugostiteljstvo. 31 . i malo četinarskih nasada. ribolova. Biotehnički fakultet Univerzitet u Bihaću. Literatura Alibabić. ribnjak u Martin Brodu. sportsko-rekreativnu aktivnost i druge okolišu prihvatljive razvojne aktivnosti. Od ostalih karakteristika područja potrebno je izdvojiti da privredni značaj šuma na području NP Una nije velik. povoljnost je njihov mali uticaj na okoliš i mogućnost uklapanja u buduće rješenje zaštite. rudnik gipsa kod Kulen Vakufa. što ih čini neotpornim na biotske i abiotske faktore. a ne resurs konzerviranog područja. a uz 8 postojećih vidikovaca. & al. koje predstavljaju određeni oblik degradiranih šuma.

N. Studija izvodljivosti NP Una. Matoničkin. Sarajevo. (2005): Korištenje. P. Bihać 2000. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.. (1991): Ljekovite biljke u nekim ekosistema doline rijeke Une. Swiss Agensy for Development and Cooperation. A. Stručno – naučni skup. studija.. Čustović. JVP (1994): Okvirna vodoprivredna osnova Bosne i Hercegovine. Cantar za ihtiologiju i ribarstvo. JAZU: 101-204. Šahinović.. Geografski glasnik.23. Zagreb. (1985): Određivanje starosti sedre u području Plitvičkih jezera metodom radioaktivnog ugljika 14C. Bihać. Bašić. Cypar.74. Lakušić. S. Environmental Problems of the Mediterranean Region. P1036. N. (2007): Bioaccumulation of pesticides in fish of Salmonidae family and the effect on fish meat quality. (2000): Kvaliteta vode rijeke Une i njena zaštita kroz program prečišćavanja gradskih i industrijskih otpadnih voda. H. Slijepčević. (2002): Kvalitet vode i neke karakteristike nekih riječnih riba.reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bećiraj. SINPU (2005): Studija izvodljivosti za Nacionalni park Una.. 6: 15 . Grgić. 11/4-6. (2002): Ribarstveno-gospodarska osnova općine Bihać. 8. Dizdarević. M. R. Pavlović. N. Program razvoja riječnog sliva Une. EMPR 2002. Lakušić. Horvatinčić.Alibabić. Redžić. Tokić. R. S. S. 6: 25 .. i Redžić. Spahić. (1991): Ekološka diferencijacija prostora sliva Une i njegova vrijednost. V. str. Obelić. (1963): Sedrene naslage u rijeci Uni i njihova biološka uvjetovanost.o. Vodoprivreda Bosne i Hercegovine. I. Alibabić.. Prostorno uređenje i zaštita rijeke Sane i Une (1985): Zagađenje vodotoka u slivu rijeke Une i mjere zaštite. Horvatinčić. & al. H. M. i Pavletić. A.. Environmental Monitoring and Assesment. Savremena poljoprivreda. Zagreb. Conf. Proceeding on Int. 24: 43 – 56. Maletin. B. Bajramović.. (1985): Procesi taloženja kalcita u kraškim vodama s posebnim osvrtom na Plitvička jezera. F. Alibabić. BILTEN Br. N. Zbornik radova. H.. Ćehajić. Sedra rijeke Une i Una bez sedre. M. IBG (2003): Programski ured Bihać. Sofradžija. Disertacija.. Novi: 114 – 121. A. (1991): Vegetacija refugijalno . Bašić. Objavljeno u Zborniku radova: Valorizacija prirodnih i društvenih vrijednosti sliva rijeke Une. B.. Merdanić. BILTEN Br. Magistarski rad. Horvatinčić. BILTEN Br. Ćehajić. Sveučilište u Zagrebu. (2002): Ecology – Parameters of Quality in Una Sana Canton.. A. Elektroprojekt d. V. 131 (1-3): 349-364. D. S. A. BILTEN Br. Objavljeno u Zborniku radova: Valorizacija prirodnih i društvenih vrijednosti sliva rijeke Une.. Krajcar I. R.. 45. br. Javno vodoprivredno poduzeće. Sedra rijeke Une i Una bez sedre (2000): Naučna tribina. 6: 155 – 159. S.. Alibabić. Srdoč. V. Z. (2000): Što je sedra i kako je zaštititi. 32 . Zagreb.. Merdanić. Lakušić. 51 (3-4): 243-246. Objavljeno u Zborniku radova: Valorizacija prirodnih i društvenih vrijednosti sliva rijeke Une. 6: 161 – 167.... Naučna tribina. Objavljeno u Zborniku radova: Valorizacija prirodnih i društvenih vrijednosti sliva rijeke Une. (2005): Stanje i projekcija prihvatljivog razvoja poljoprivrede na području utjecaja Nacionalnog parka Una. UNSKI SMARAGDI XV. Tuzla. gospodarenje i zaštita tla na području Nacionalnog parka Una.o Zagreb i Institut ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću. (1991): Rijeka Una – potamološka razmatranja. Tehnološki fakultet. Krš Jugoslavije. Šahinović. Vahčić. F. Bećiraj. R. Univerzitet u Tuzli.. Bos. Objavljeno u Zborniku radova: Prostorno uređenje i zaštita rijeke Sane i Une. V. A. Redžić. Bihać: 20 –30. R.

which has already been made for the needs of NP Una were used during writing this paper. which became prominent during the 60’s. is a reality now. There is 61 archaeological sites. The goal of this paper is to review natural. There was determined an exceptional diversity of vertebrates including endemic species. 115 sources of fresh water and a significant number of preserved unique refugial habitats. but with increased sensibility for the environment which people are part of. issue of relationship between people and their environment has to be raised. More than 75% of the area is used for forestry and agriculture in the “natural way”. In search of answers. and the apparent nature damaging. and a large number of endangered species from the lists of various conventions.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja THE EVALUATION OF NATIONAL PARK UNA AREA AS A PRECODNITION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT Summary Taking into account the intensive development in the previous century. there is both need to protect nature and need to make efforts for sustainable development. This paper 33 . These trends are recognized in the Una River basin. so the idea of protecting Una. the Krka valley. beautiful landscape and sustainable development. which is optimal for maintaining biodiversity. which secure the continuous system of the south Europe’s karst habitats. 15 travertine dams. cultural and historical values of the National Park “Una”. which would preserve natural ecosystems. The most prominent natural values are the following: the area of the canyon Una and the canyon Unac. Appropriate literature and study documentation. as well as to review the current use of space in the Park and present possible solutions for using the space. There are more than 150 scientific papers addressing the Una values including those addressing the area of the National park “Una”. and people could continue its activities in the area.

and not a conserved areas resource.proposes gradual change as a model of protected area management. ocjena stanja prostora. National park Una. with the possibility of economic return of the invested funds so this area can be a development resource. Key words: biodiversity. protected areas 34 .

kulturno-povijesne i ekonomske vrijednosti prostora traže da se stručno valoriziraju. čini jedinstvenu hidrološku cjelinu koja za područje kroz koje protječe (općine Grude. daju za pravo da se područje uz rijeku zaštiti kroz jednu od prihvatljivih kategorija “Zaštićeni krajolik/park prirode“. Sve ove prirodne (sedronosni vodopadi. Ljubuški i Čapljina) ima višestruko prirodno i ekonomsko značenje.. niz rijeku se kanu safarijem spusti 3.000 žitelja. flora i fauna). Ljubuško.000 žitelja. Čapljina Prof. uz rijeku je izgrađeno preko 20 sezonskih i 10 stalnih ugostiteljskih objekta. odmor uz 1 2 Dipl. Bučine.000 gostiju godišnje putem kojeg se vrši turistička prezentacija cijele regije. odnosno (Tihaljina – Mlada – Trebižat) u dužini od 51 km od izvorišta u Peć Mlinima do ušća u Neretvu. Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru 35 . sukladno Zakonu o zaštiti prirode (SN FBiH br. općina Čapljina. Na rijeci se nalaze jedinstveni sedrotvorni vodopadi: Koćuša. u zemlji i inozemstvu. sc. Bogatstvo podzemnih izvora i vrela učinila su je ekonomski vrijednim resursom. Kravica te niz manjih sedrenih barijera i kaskada koji svrstavaju rijeku Trebižat u prirodne vrijednosti. Prirodni i turistički potencijali s kojima područje raspolaže i koji su u turističkoj funkciji tijekom ljetne turističke sezone: kanu safari.500 – 4. “Lijepa naša”.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja MOGUĆNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA PODRUČJA UZ RIJEKU TREBIŽAT I ZAŠTITA KROZ KATEGORIJU ZAŠTIĆENI KRAJOLIK/PARK PRIRODE Marinko Dalmatin Nevenko Herceg2 Sažetak Rijeka Trebižat. dr. na njezinim obalama u ljetnom periodu dnevno nalazi odmor i osvježenje se preko 3. jer se sa njezinih izvora vodom za piće opskrbljuje oko 30. 33/03). biolog. Trebižećko. vodom se natapaju polja: Vitinsko.

Bez obzira koji se model primijenio. U gornju regiju spada područje od izvora do Konjica. a s lijeve strane Bregavu i Krupu. a 22 km južnom Hrvatskom.000 posjetitelja. što preračunato kroz turističku naknadu od 1. đačke ekskurzije itd.577 km2. Riječni tok Neretve moguće je podijeliti u tri regije.00 KM iznosi oko 100. imotske Suvaje. Površinske i podzemne vode s gornjih horizonata (Popovo. gdje aluvijalni nanosi stvaraju otoke (ade). Uspostavom kategorije “zaštićeni krajolik“ moguće je kvalitetno upravljati ovim prirodnim resursima bez ugrožavanja vitalnih interesa i potreba lokalnih ljudi. Gatačko. Da bi se ova sredstva mogla zakonski prikupiti i usmjeriti u zaštitu i unapređenje turističke ponude područja. konjička rekreacija. racionalnijem korištenju i održivom razvoju ovog prirodnog i po mnogo čemu jedinstvenog vodenog resursa te osigurati uključivanje područja u europsku mrežu zaštićenih područja NATURA 2000. a odatle podzemno izvire u vrgorskom jezeru pa se zajedno s njegovim vodama slijeva u Baćinska jezera. muzejske posjete. Vrljike i Matice te ljubuške Tihaljine i Mlade.kupanje i rekreaciju. Kategorizaciju područja moguće je provesti kroz model parcijalne zaštite putem županijskih ministarstava ili preko Federalnog ministarstva zaštite okoliša i turizma. Nadzemno slivno područje rijeke Neretve obuhvaća površinu od 6. nužno je uspostaviti upravu/organizaciju koja će putem ovlaštenja moći raspolagati i upravljati ovim resursima. a potom se rijekom Krupom odvode u Neretvu. Nevesinjsko. kulturne zabave na otvorenom uz rijeku. 193 km protječe kroz Bosnu i Hercegovinu. U donjem toku od Počitelja pa sve do ušća Neretva je tipična nizinska rijeka. Duga 215 km. ugostiteljski objekti. Ove brojke dovoljno ilustrativno govore da područje uz rijeku Trebižat ima svoj potencijal/vrijednost koja se već sad može brojčano iskazati. dok rijeka meandrira stvarajući mnoge rukavce i kriptodepresije s jezerima. Neretva prima desni pritok Trebižat.000 km2. Od Mlade se jedan dio odvaja prema kraškom Rastočkom polju. ali se cijeli hidrografski sliv procjenjuje na oko 12. Uvod Rijeka Neretva je najveća rijeka primorsko-kraškog područja. ugoste i do preko 100. a u donju. u srednju područje od Konjica do Počitelja. . područje od Počitelja do ušća u more u Republici Hrvatskoj.000 KM. Na dijelu ispod gradskog središta Čapljine. 36 . nazvanu delta Neretve. sama kategorizacija će izravno doprinijeti unapređenju zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti. Bilećko polje) uređenim koritom Trebišnjice dospijevaju u Bregavu i Hutovo blato. Na drugoj strani Trebižat odvodi vode posuške Ričine.

Mlada. Vrioštica. Matica. Međutim. Zatim dužinom od 17 – 18 km teče pod imenom Matica. Najveći dio slivnog područja izgrađen je od propusnih stijena s kompliciranim tektonskim odnosima. s dužinom od 123 km od Tribistova do ušća u rijeku Neretvu. Na sljedećoj 3 . kroz koji teče u dužini od 5 – 6 km. Vrljika. Studenčica – Trebižat) sve do Struga u općini Čapjina gdje se ista ulijeva u rijeku Neretvu. U fokusu našeg interesa je rijeka Trebižat. Žukovica. presijeca istočni dio Roškog polja i izbija na Prološko blato. točnije nadzemni hidrološki sustav Tihaljina – Mlada – Trebižat. Sija. Prološko blato. sliv Trebižata zahvaća površinu od oko 1. izbija na Osoje i Orah. približava se Runovićima. omogućuje prodiranje i protok vode s viših kora u niže predjele. Brza voda. koja izvire na području Tribistova (BiH). sjevernije na području Imotskog polja. te dolomitsko-vapnenačka antiklinala Gornji Vinjani – Sovići. a drugi dio tokom rijeke Sije (Jaruge) prema Matici. Ovaj prirodni fenomen poniranja i pojavljivanja vode uvjetovan je izrazito propusnom podlogom (kraški teren) koja zbog mnogobrojnih pukotina i kaverni u svojoj unutrašnjosti. vode koje se formiraju na području Tribistova korespondiraju nadzemnim i podzemnim tokovima (Ričina. eocenski fliš Vira i Ričica. Upravo zbog ovakvog sastava geološke podloge čiju glavninu čine okršeni vapnenci. Nakon ponovnog izvora u Peć Mlinima teče na dionici dugoj oko 20 km pod imenom Tihaljina ili Tihaljinska rika. Međutim. Studeni potok. Topola. važno je istaći da ova rijeka prije svog nadzemnog pojavljivanja u Peć Mlinima. Suvaja. vodeni tok od Prološca na rubu Imotskog polja. Tu poprima zonalni karakter. odakle se pruža preko Rastok polja na Prolog i preko Novih sela i Vida na rijeku Neretvu. miocensko-laporovite naslage Posuškog polja. Unutar ovog područja značajnu hidrogeološku ulogu imaju plominske naslage Zavelima. Slivno područje rijeke Trebižat Prema navodima Sliškovića i Ivčića (1999). osim činjenice koja govori o tri različita imena za istu rijeku (vodu). Matica Tihaljina. Jugozapadna razvodnica se pruža između Zagvozda i Poljica na brdo Vjetrenik. koje se vodom prehranjuje iz nadzemnog toka Ričine. dok vodeni sustav Tihaljina – Mlada – Trebižat ima dužinu od 51 km. Sjeverna razvodnica se proteže od planine Čvrsnice prema zapadu zaobilazeći Rakitsko polje i povija prema Mesihovini. Pritom ide južnim obroncima Midne planine.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja 2. poznat je pod nazivom Vrljika. Vrbica. jer dio voda podzemno otječe prema vrulji u Dupcima. Kvartalne naslage debljine i preko 140 m u većem dijelu imotsko-bekijskog polja imaju funkciju nepotpune barijere. ima naziv Matica i Vrljika (Hrvatska) čije vode izviru iz stalnog vrela Utopišće.450 km2. Dužina cijelog toka od Tribistova do Čapljine je oko 123 km.

Gospin vlasak (Adiantus capilus veneris) 3 . tekući kroz Ljubuško polje. te Studenačko i Trebižećko polje sve do Struga u općini Čapljina. bukova i vrela prvenstveno efemernog karaktera koji tijekom godine presušuju. Najznačajniji vodopadi. koja podzemnom gravitacijom prima velike količine vode bogate rastvorenim kalcijevim karbonatom. Ljubuški i Čapljina. tako da poslije svog izviranja počinje teći po površini. bukova. i zahvaća područje triju općina: Grude.  Vodopad “KOĆUŠA“ Veljaci. mogu pretvoriti u jedinstvenu turističku atrakciju u ovom djelu Hercegovine. U administrativnom pogledu ovaj jedinstveni hidrološki sustav Vrljika-Matica-Tihaljina-Mlade-Trebižat prolazi kroz dvije države (Republika Hrvatska – nadzemni tok Vrljike i Matice). Osim što kraškom području kroz koji protječe donosi obilje vode i daje mu život. nalazi se još mnoštvo manjih slapova.  Izvor “VRIOŠTICE“ u Vitini. Uz obilje vode uz rijeku se javlja iznimno bogat biljni i životinjski svijet koji ima svoju biološku vrijednost jer se radi o endemskim vrstama koje su vezane i nastanjuju samo sedrena područja. stvarajući u svom toku i u svojoj dolini velike količine sedrenih kaskada. slapova i vodopada. Na području BiH nadzemni tok Tihaljina – Mlada – Trebižat protječe kroz dvije županije. bukovi slapovi i izvorišta na cijelom toku Trebižata su:  Izvor “TIHALJINE“ u Peć Mlinima.  Vodopad “BUČINE“ ispod Ljubuškog. Ovaj hidrološki sustav Tihaljina-Mlade-Trebižat je velika kraška rijeka. gdje se ulijeva u Neretvu. ima naziv Prokop ili Mlade. slapova. se kroz znanstvenu i stručnu valorizaciju.dionici dugoj oko 8 km. bukova. dok ostali dio toka protječe kroz Bosnu i Hercegovinu. a vezani su za sustav sublakustrijskih pukotina. Osim gore navedenih izvora. Humca. ZHŽ i HNŽ. Na dionici dugoj oko 23 km rijeka prima lijevi pritok Vriošticu.  Vodopad “KRAVICA“ Ljubuški. vodopada i vrela u slivnom području rijeke Trebižat.  Vrelo “GORUŠA“ radio aktivno vrelo.  Izvor “STUDENČICE“ vrelo – Daupovina.  Izvor “KLOKUN“ u Klobuku. ova rijeka obiluje prirodnim fenomenima (vodopadima) takve ljepote koji. nastavljajući teći kroz rubni dio gradskog središta Ljubuškog.

višeg platoa (Posušje. Nekontrolirano odlaganja otpada uz putove. Čitluk. zatim riblja vrsta podustva (Hondriostoma nasus) koja se mrijesti u vodama Trebižata. Međutim. sve više pokazuje znakove bakteriološkog onečišćenja.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja nastanjuje područje uz slapove i vodapade. Međugorje). šut materijala. stari lijekovi. gmazova. vodu za piće koriste pučani s izvorišta Klokun i Studenčica. a time i na zdravstveno stanje pučanstva koje živi uz rijeku Trebižat. živice. motorna ulja itd. uz nasipe. uzelo je takve razmjere da je rijetko naći mjesto da se ne naiđe na divlje deponije. usjecima. očekivati je veća onečišćenja pojedinih izvorišta. Opskrba pitkom vodom pučanstva općine Ljubuški i Čapljina vrši se s izvora koji se nalaze u obodnom djelu riječnog toka Trebižata. što stvara ružnu sliku krajolika. Kvaliteta vode rijeke Trebižat. kulminirali su posljednjih desetak godina (ratne godine) kad je došlo do pomanjkanja kontrole i nadzora od nadležnih organa (općinske i županijske inspekcije) u cilju sprečavanja zagađenja od komunalnog i drugog industrijskog otpada. zatim stari automobili. Velika biološka i krajobrazna raznolikost daju ovom prostoru posebnu specifičnost i osobnost. uz onečišćenje podzemnih i površinskih vodotoka otrovnim tvarima. što sve čini tako veliko bogatstvo ovog riječnog ekosustava. Široki Brijeg. Da je stanje ozbiljno.. bijela tehnika. Najveću količinu čini komunalni otpad. prvenstveno komunalnim i drugim otpadom. vodencvjetova itd. po vrtačama. šume i uz obalu rijeke. primjerice Studenčice koja je u stručnim elaboracijama planirana kao izvorište koje će biti regionalnog značenja. zatim tu su čovječja ribica (Proteus anguinus). koja se nalazi u drugoj klasi. te izravno iz otvorenog toka Trebižeta. Problemi u prostoru Problemi zagađivanja okoliša. Uz činjenicu da se izvorišta (vodozahvati) opskrbljuju podzemnom vodom s gornjeg. 3. stanovnik kraškog podzemlja. bukova i vodopada. govore i podaci analize vode pojedinih izvorišta. stanovnik čistih vodenih tokove. tu su i druge ugrožene biljne i životinjske vrste iz grupe vodozemaca. Osim kaptiranih vodozahvata (Vitina i Studenci i Bjelave). što ukazuje na opasanosti koje se kriju po zdravlje ljudi u ovakvom su- 3 . Vidra (Lutra lutra). a naročito proces sedrenja i sedrotvoraca koji doprinose prirodnoj rijetkosti svakog od spomenutih slapova. Posljedice ovakvog stanja odražavaju se na devastaciju prostora i sve lošije stanje ispravnosti vode za piće. leptira. danas ono zbog povećane bakteriološke zagađenosti nije više pogodno za tu namjenu. šikare.

jer se javnost upoznala o značenju. Uzroke ovakvom stanju promjene kvalitete vode treba tražiti prije svega u izostanku stalne brige za očuvanjem vodnih resursa. Dodamo li ovom velike promjene u strukturi pučanstva (velik broj prognanika). Neriješeno stanje otpadnih i kanalizacijskih voda Čitluka i Međugorja dodatno su opterećenje za cijeli podzemni. što je rezultiralo usvajanjem odluka općinskih vijeća Čapljine. lovaca/ribolovaca 45% te 57% građana – govore da je ekološka svijest na niskoj razini. dok se zaštita prirode marginalizirala. ugostiteljskih objekata. te da područje uz rijeku Trebižat treba zaštititi kroz adekvatnu kategoriju zaštite. tlo) doživljava se kao normalan i uobičajen oblik ponašanja bez ikakvih posljedica. g. praonica. zrak. manjkavosti u obrazovnom sustavu. kao resursa. Ljubuškog i Gruda o davanju suglasnosti za ekološku valorizaciju prostora (projekt financiran iz sredstava EU 2006. nedostatak jasne vizije razvoja uz očuvanje prirodnih resursa kao sredstva za brži oporavak privrede. koji nemaju ugrađene uređaje za pročišćavanje i odvođenje fekalnih i tehnoloških voda. a uz sve ovo i pomanjkanje medijske promidžbe ekologije na lokalnim medijima. za opskrbu pučanstva pitkom vodom. Rješenje ovih problema vidimo kroz zaštitu rijeke Trebižat i njezino stavljanje u odgovarajuću kategoriju (prijedlog Zaštićeni krajolik/park prirode). zatim nemogućnost provedbe zakonskih obveza i izostanak kontrole od strane nadležnih organa (inspekcije). Sve veće onečišćenje podzemnih i površinskih voda rijeke Trebižata možemo tražiti u povećanom broju stambenih jedinica u Ljubuškom i Čapljini. Dosadašnje aktivnosti EU “Lijepa naša“ Čapljina i NVO-a u prostoru oko pokretanja inicijative za zaštitu Trebižata imale su uspjeh kod lokalnih vlasti. Kapitalizacija prirodnih resursa naspram zaštite postala je ustaljena praksa. kako s aspekta zaštite prirodnih vrijednosti tako i sa aspekta ukupnog razvoja gospodarstva i zdravlja ljudi. proizveo je ovakvo stanje u prostoru. važnosti i potrebi zaštite cijelog prostora uz riječni tok Tihaljina – Mlade –Trebižat. Zagađivanje i onečišćenje okoliša (voda. razvoj poljoprivre- 30 . Istraživanja javnog mijenja i razine ekološke svijesti kod različitih ciljnih skupina – profesora 60%.). auto-servisa. nedostatak i manjkavost ekološke svijesti kod pučanstva. Očuvanje ovog prirodnog resursa za lokalnu i širu zajednicu vidimo u značenju vode. Ovo smatramo jednim od ključnih aktivnosti ka konačnoj zaštiti prostora. Rezultati javnog mijenja ponukali su nas da poduzmemo konkretne i sustavne mjere zaštite ukoliko želimo zaštititi prirodne vrijednosti prostora. proizvodnih pogona. a zagađenje okoliša je samo logičan odraz općeg stanja svijesti građana. pa je ono postalo dio naše svakodnevice i ustaljenih navika. dovele su do opće destrukcije prirodnog okoliša. a i površinski vodni sustav. ljepoti. Uz nedostatak stručnog kadra.stavu vodoopskrbe. učenika 68%.

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja de. Zakonske pretpostavke Za donošenje valjane odluke i stavljanje cijelog područja uz rijeku u jednu od kategorija. 3. 2. Po Zakonu o zaštiti prirode. 4. održivost ruralnih područja te očuvanje visokovrijednih i zaštićenih vrsta na europskoj razini te uključivanje istog u mrežu zaštićenih područja. U ovom kontekstu Zakon o zaštiti prirode definirao je kategorizaciju zaštićenih područja kroz slijedeće kategorije: 1.  provedba prostornih planova. 4. Zaštita prirode se provodi radi:  osiguravanja racionalnog korištenja prirode i njezinih dobara. 33/03).  sprečavanja nastanka poremećaja u prirodi kao posljedica tehnološkog razvoja i drugih djelatnosti. zaštićena područja se uspostavljaju radi posebno vrijednih prirodnih područja i vrijednosti povijesnog.  osiguranje što povoljnijih uvjeta održavanja i slobodnog razvoja prirode. postoje i zakonske pretpostavke koje proizlaze iz dosad važećih zakona: Zakona o zaštiti okoliša. Značaj zaštite prostora u europskim okvirima vidimo kroz očuvanje vode kao resursa (voda za piće) koje je sve manje. kada su slapovi Koćuša i Kravica proglašeni spomenikom prirode. Prirodno zaštićeno područje Nacionalni park Spomenik prirode Zaštićeni krajolik/pejzaž ili park prirode Procedura za proglašenje nekog područja zaštićenim očitovala bi se u sljedećim radnjama:  Prijedlog za proglašenje zaštićenim prirodno zaštićenog područja i nacionalnog parka daje federalno ministarstvo. 31 . održiv ruralni razvoj.  donošenje dugoročnih i kratkoročnih planova upravljanja i zaštite. estetskog i rekreacijskog značenja. te Zakona o zaštiti prirodne i kulturne baštine iz 1965. odnosno mjera zaštite zaštićenih dijelova prirode. g. Zakona o zaštiti prirode (“SN F BiH”. razvoj odgovornog turizma. bez narušavanja uspostavljene ravnoteže njezinih dijelova. kulturnog. očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti.

kategorije potvrđene Zakonom o zaštiti prirode HNŽ (“Narodne novine HNŽ”. i često s velikom biološkom raznolikošću. Zaštićeni krajolik/pejzaž utvrđuje se s ciljem:  održavanja usklađenosti međusobnog djelovanja prirode i kulture putem zaštite kopnenog ili prirodnog pejzaža i tradicionalnog korištenja tla.  omogućavanja rekreacije i turizma koje odgovara kategoriji područja. građenja.  Posebni zakon o proglašenju područja zaštićenim donosi zakonodavno tijelo županije. radi privremene zaštite.  poticanja naučnih i edukativnih aktivnosti za dobrobit pučanstva za duži vremenski period. Definicija zaštićenog krajolika/pejzaža po federalnom Zakonu o zaštiti prirode odgovara kategoriji parkova prirode koji egzistiraju na području Federacije BiH (Hutovo blato i Blidinje).  izvođenja ekonomskih aktivnosti u skladu s prirodom i očuvanjem kulturnog sustava zajednice.  Podaci o zaštićenim područjima.  Obavijest mora sadržavati granice područja i točan opis postojećeg stanja područja.  eliminiranja i sprečavanja korištenja tla i aktivnosti koje nisu u skladu s ciljevima upravljanja.  učešća javnosti u zaštiti okoliša tog područja.  Nadležni organi dužni su obavijestiti vlasnika/korisnika područja o pokretanju postupka za proglašenje područja zaštićenim u roku od jedne godine. 32 . registar zaštićenih područja i međuentitetski informacijski sustav. Zaštićeni pejzaž je kopneno ili prirodno područje nastalo međusobnim djelovanjem prirode i čovjeka s izuzetnim estetskim i/ili kulturnim vrijednostima. Prijedlog za proglašenje zaštićenim krajolika/pejzaža i spomenika prirode daje županijsko ministarstvo.  omogućavanja beneficija kroz osiguranje prirodnih izvora (šume i ribe) i usluga (kao što su čista voda ili prihodi od turizma u cilju održive uporabe tog područja) za lokalnu zajednicu. te društvenih i kulturnih manifestacija. tampon zonama u njima i poduzetim aktivnostima za očuvanje izvornog stanja dostavljat će se u katastar. broj 15/03).

2003. III. 33 . koja bi bila u potpunosti usklađena sa stanjem biodiverziteta i potrebama za njegovim održanjem. gdje su interakcije ljudi i prirode tijekom vremena stvorile zonu izraženog karaktera sa značajnim estetskim. V. Očuvanje integriteta ovih tradicionalnih interakcija je od važnog značaja za očuvanje. Spomenik prirode: zaštićena zona namijenjena uglavnom za konzervaciju specifičnih prirodnih obilježja. IV. Nacionalni park: zaštićena zona namijenjena zaštiti ekosustava i rekreaciji.  Razviti programe održivog upravljanja prirodno vrijednim područjima u cilju ostvarivanja ekonomske dobiti za postizanje efikasne zaštite. Zaštićeni pejzaž/morsko područje: zaštićena zona namijenjena uglavnom za konzervaciju pejzaža/krajolika/morskog područja i rekreaciju.Zaštićeni pejzaž/krajolik/morsko područje: zaštićena zona namijenjena uglavnom za konzervaciju pejzaža/krajolika/ morskog područja i rekreaciju. i često s visokim biodiverzitetom.) utvrđuju politiku i prioritete. Međunarodno usvojeni principi u kategorizaciji zaštićenih područja po IUCN klasifikaciji predviđaju sljedeće kategorije zaštite: Ia. s obalom i morem gdje je to podesno. Zona divljine: zaštićena zona namijenjena uglavnom za zaštitu divljine. II.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Strateški dokumenti na razini BiH. NEAP (Nacionalni akcijski plan zaštite okoliša. Površina kopna. održanje i evoluciju jedne ovakve zone. Sukladno IUCN klasifikaciji područje uz rijeku Trebižat po svim elementima ispunjava uvjete V kategorije . Kategorizacija treba biti u skladu s IUCN kriterijima. ekološkim i/ili kulturnim vrijednostima. Zaštićeno područje namijenjeno upravljanju resursima: zaštićeno područje namijenjeno uglavnom za održivo upravljanje prirodnim ekosustavima. Za realizaciju predloženih mjera date su jasne smjernice i aktivnosti po kojima:  Uz IUCN klasifikaciju neophodno je razviti vlastitu metodologiju. Strogi rezervat prirode: zaštićena zona namijenjena isključivo znanosti. gdje se planira pod odgovarajući režim zaštite staviti od 15 – 20% teritorija BIH. Zona upravljanja staništima/vrstama: zaštićena zona namijenjena uglavnom za konzervaciju putem odgovarajućih intervencija. VI. za koje treba izraditi strategiju i akcijski plan uravnotežene zaštite/planove upravljanja. Ib.

Ova direktiva je uspostavljena s ciljem da kombinira interes 34 . te stoga zavređuje da bude dio obuhvata i predmetom Ramzarske konvencije.  BiH je ratificirala i Bernsku konvenciju o konzervaciji europskih divljih vrsta i prirodnih staništa.5. a uz to je proširila svoj opseg djelovanja mimo močvarnih staništa i na kraška područja koja čuvaju veliku biološku i raznolikost vrsta i pejzaža. uvrštena u Ramsarski popis međunarodno vrijednih močvarnih staništa.). g. Uz činjenicu da je područje Hutova blata ušlo u UNESC-ov popis zaštićenih močvarnih staništa kao Ramsarsko područje. g. a područje Livanjskog polja dobilo status Ramsarska područja (2008.  Direktiva o staništima Europske komisije uspostavlja zajednički radni okvir za “Konzervaciju prirodnih i poluprirodnih staništa i staništa divlje flore i faune“ i omogućuje razvoj mreže specijalnih zona za konzervaciju Natura 2000. Veze sa drugim projektima i konvencijama Da ima osnove i smisla promatrati područje Trebižata kroz kategoriju Zaštićeni krajolik/pejzaž – park prirode. dovoljno govori o važnosti očuvanja riječnog toka Tihaljina – Mlade – Trebižat kao spone/koridora unutar ova dva Ramsarska područja za buduću europsku mrežu zaštićenih područja unutar NATURA 2000. Zadnjih godina nadležno ministarstvo za zaštitu prirode i okoliša u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode Republike Hrvatske vodi opsežnu kampanju da se područje delte Neretve proglasi “Parkom prirode“ (sukladno hrvatskom Zakonu o zaštiti prirode). Na tragu ove definicije i širine Ramsarske konvencije područje uz rijeku Trebižat sa svim svojim specifičnostima udovoljava svim zadanim elementima konvencije. potvrđuje činjenica da je područje rijeke Trebižat sastavni dio delte Neretve koja je 2000. Osnovni cilj je zaštita flore i faune i njezinih staništa kao i poticanje međunarodne suradnje među zemljama potpisnicama u rješavanju prekograničnih problema. a posebno migracijskih vrsta. Regionalne inicijative i smjernice Europske unije kroz primjenu i obvezu uključivanja u NATURA 2000 stvara obvezu i stvarnu primjenu sljedećih konvencija:  Ramsarska konvencija bavi se prvenstveno zaštitom močvarnih staništa. Iznimna osjetljivost i važnost ovih ekosustava upravo je i potakla odgovorne da se oni moraju na odgovarajući način tretirati i štititi kako bi bili čuvari biološke i krajobrazne raznolikosti cijelog biološkog ekosustava. s naglaskom na zaštitu ugroženih i ranjivih vrsta i njihovih staništa. zašto su već sada osigurana određena financijska sredstva od Vlade Republike Hrvatske.

IUCN . staništa i vrsta koje imaju europski značaj uz unapređenje ekološke zbliženosti kontinenata. Vrijednost Konvencije leži u tome što su ovi problemi prepoznati i stavljeni u međunarodnu agendu i primjenu akcija neophodnih na nacionalnoj i regionalnoj razini. prvenstveno GEF-u iz kojeg se isključivo financiraju projekti za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti. te u činjenici da ju je potpisalo više od 160 zemalja. tampon zone za zaštitu mreže od negativnih spojnih utjecaja. g. podjednaku raspodjelu koristi dobivenih uporabom genetičkih resursa.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja za zaštitu ugroženih vrsta sa širim interesom za zaštitu i unapređenje staništa. Kroz ratifikaciju Konvencije. poboljšanja upravljanja i stvaranja klime podrške javnosti neophodne za uspjeh zaštićenih područja. Uspostava europskih zaštićenih zona i njihovo stavljanje u širi kontekst izvršeno je radi uspješnije identifikacije potreba subregije i odrađenih zemalja. Na tragu ovih dokumenta i konvencija pokrenute su i konkretne aktivnosti koje se očituju kroz provedbu projekta.  Institut za europsku politiku i suradnju s nekoliko europskih istraživačkih instituta predložio je formiranje Europske ekološke mreže pod nazivom EECONET. Ova mreža bi obuhvaćala četiri glavna elementa:     zone jezgre koje uključuju staništa od europskog značaja.  Konvencija o biološkoj raznolikosti također govori o očuvanju biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa. a odnosi se na sljedeće:    konzervaciju biološke raznolikosti. 35 . efikasne. Bosni i Hercegovini je omogućen pristup međunarodnim fondovima.Akcioni plan za zaštićena područja ima za cilj razvoj adekvatne. koridore za omogućavanje širenja i migracije. Cilj EECONET-a je konzervacija ekosustava. održivu uporabu komponenti biološke raznolikosti. restauracijske zone za rehabilitaciju oštećenih staništa. dobro organizirane mreže zaštićenih područja u Europi putem predlaganja niza preporuka za akcije koje trebaju poduzeti vlade i drugi subjekti putem identifikacije oko 20 – 30 prioritetnih međunarodnih projekata zaštite prirode.  GEF-ov projekt “Integralno upravljanje slivnim područjem rijeke Trebišnjice i Neretve“ koji je počeo s provedbom u 2008.

Kao krajnji cilj projekta formiran je NDF (Neretva Delta Forum – prekogranično tijelo) koalicije nevladinih organizacija koje će u partnerstvu s lokalnim vlastima i gospodarstvenicima raditi na unapređenju zaštite i provedbi koncepta održivog razvoja delte Neretve kao jedne cjeline. razvoj ekološki zdrave hrane. utvrđeni problemi i prioriteti njihovog rješavanja uz jasne mjere i aktivnosti. Unutar ovog projekta definirani su i utvrđeni pravci strateškog razvoja kroz razvoj ruralnog turizma.  Na prostoru delte Neretve već punih pet godina REC (Regionalni centar za okoliš) provodi projekt ReREP 2. visoko vrijednih i očuvanih ekoloških sustava koje treba integralno promatrati i rješavati kroz međudržavnu suradnju između BiH i Hrvatske.2 “Poticanje povezivanja i razmjene iskustava u zemljama jugoistočne Europe“. definiranje biološkog protoka i integralni pristup upravljanju vodama.  Realiziran je projekt institucionalnog jačanja segmenta zaštite mora i priobalja “Institucionalno jačanje“ ureda MAP-a u Sarajevu.  WWF-ov projekt “Dijelimo vode“ u dvogodišnjem trajanju do 2010. u sklopu kojeg je pokrenut niz projekata za zaštitu Mediterana i priobalja kao što je projekt SAP – BIO.Koncept projekta upravo govori o značaju i važnosti delte Neretve i Trebišnjice kao jednog od rijetkih. Unutar NEAP-a određeni su strateški ciljevi. te da se potaknu inicijative zaštite osjetljivih ekosustava uz očuvanja i zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti na kraškom području. Područje provedbe je delta Neretve kao jedna cjelovita i nedjeljiva cjelina na potezu od Počitelja – općina Čapljina – do Ploča u Hrvatskoj. godine s fokusom na zaštitu biološke raznolikosti područja rijeke Neretve s tri svoje komponente: zaštita biološke raznolikosti.  NEAP BiH (Nacionalni akcijski plan zaštite okoliša BiH).  Strategija ekonomskog razvoja regije Hercegovina koja ima za cilj ekonomski razvoj regije Hercegovina u kojem je kao jedan od četiri strateška 36 . te donesene polazne osnove za izradu menadžment plana upravljanja Hutovim blatom. Projekt daje mogućnost da se racionalnije upravlja vodnim resursom. Cilj NEAP-a je utvrditi jedinstvenu strategiju po svim elementima okoliša za narednih 10 godina. Sve tri komponente uključuju veliki broj NVO-a i gospodarstvenika koji moraju raditi na zajedničkim aktivnostima oko osiguranja pristupa vodnim resursima i njihovog raspoloživog kapaciteta za održanje biološke raznolikosti u području rijeke Neretve.

te manji projekti vezani za zaštitu prirodnog i kulturnog nasljeđa na području HNŽ i ŽZH.  Projekt KEC (Županijski/kantonalni akcijski plan zaštite okoliša) za koji je Vlada HNŽ raspisala natječaj i čija se provedba očekuje u 2009. obrtnicima i gospodarstvenicima za brži razvoj i ulaganja u odgovarajući projekt koji uključuje zaštitu okoliša dodatni su argument da se zaštita prirode vrednuje kao resurs čije se osnovne komponente na smiju narušavati. otvara se mogućnost da Vlada FBiH posebnim propisima. u cilju zadovoljenja provedbe jedinstvenih kriterijia zaštite prostora. ako se u njima nalaze “vrste prirodnih staništa od zajedničkog interesa“ i /ili “vrste od zajedničkog interesa“ po međunarodnim kriterijima. godini. Kroz predloženi federalni Zakon o zaštiti prirode u članku 33. Zatim tu su: ekonomske razvojne strategije općina Ljubuški i Grude. Projekti poticaja davani od strane resornih ministarstva: turističkim djelatnicima. Efekti proglašenja 6. jer one osiguravaju kvalitetu života u prostoru.  Projekt LEAP – općine Čapljina. a među deset top projekta uvršten projekt Regionalnog razvojnog centra za zaštitu prirode i okoliša. vrsta i njihovih staništa. gdje se zagovara načelo racionalnog korištenja prirodnih resursa. određena područja predloži za europski program NATURA 2000. prirodno zaštićena područja. sanacija i uređenje riječnog korita Trebižata. Uspostavom zaštićene zone uz rijeku Trebižat stvara se mogućnost integriranja zaštićenih područja na cijelom području delte Neretve kroz jedan sveobuhvatan menadžment plan upravljanja cjelovitim prostorom delte Neretve.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja cilja definirana zaštita okoliša. 3 . krajolici/pejzaži i prirodni spomenici. uvažavajući načela održivog razvoja.1 Uključivanje u integracijske procese Kroz kategorizaciju i vrednovanje prostora otvara se mogućnost uključivanja prostora ljudi i roba u integracijske europske tijekove. Pretpostavke za ovakve procese date su i kroz novi Zakon o zaštiti prirode i šesti okolišni plan razvoja Europske zajednice. poljoprivrednicima. zoning plan zaštite Kravica i Koćuše. 6. s ciljem uključivanja određenih područja u međunarodnu ekološku mrežu očuvanja prirodnih staništa i njihovih vrsta. Područja koja mogu biti određena za program su nacionalni parkovi.

posjeta ribnjaku i obilazak mlinice koja je i danas u funkciji). kod Kavazbašinog mosta. tenisko igralište. a mlinice i tri restorana mogu davati turističku ponudu (kupanje u rijeci.2 T uristička valorizacija i održivost Prostor uz rijeku Trebižat. franjevački samostan te mnogi povijesni spomenici kulture). Uz sami park smještene su gradske urbane zone poput Gruda. Ljubuškog i Čapljine. zahvatio bi površinu od 6. Ravlića pećinom i samim izvorištem moguće je definirati kao edukacijsko-izletnički lokalitet koji bi imao primarnu funkciju zaštite izvorišta i kulturne baštine (mlinica). starim mlinicama. ali bi osiguravao i provedbu obrazovnih programa.  Lokalitet “Bučina – Čeveljuša“. koja bi mogla ući u prijedlog obuhvata Parka prirode.  Nizvodno na dijelu toka Tihaljine. te urušene mlinice koje je uz malo ulaganje moguće dovesti u funkciju posjećenog je kupališta. moguće je već sada istaknuti područja koja bi mogla biti potencijalna središta ili turističke destinacije koje će nositi razvoj parka.  Lokalitet Peć Mlini s izgrađenim objektima HE Peć Mlini. Granice budućeg parka obuhvaćale bi cijelu dužinu rijeke Trebižat u dužini od 51 km od Peć Mlina do ušća u Neretvu. kupalište. Gradsko središte Gruda ne ulazi u obuhvat parka. dok rubni dijelovi gradova Ljubuški i Čapljina djelom ulaze u predloženi obuhvat parka. 3 ugostiteljska improvizirana objekta.750 ha. atraktivni slap uz lijepo pješčano kupalište.  Lokalitet “Humac“ – Franjevački samostan – uz stare iskopine “Gračine“ pruža mogućnost uključivanja povijesne baštine u turističku ponudu. 3 . bućalište. Promatrajući područje kao jednu cjelinu.  Na području Klobuka vodopad Koćuša će se zaštititi kroz odgovarajuću zonaciju. Ostali dio parka većinom je slabo naseljen ili obuhvaća pojedina sela i zaseoke u kojima nema većih industrijskih i drugih postrojenja koja bi značajnije mogla narušiti izgled parka ili ugroziti osnovne biološke i kulturne vrijednosti prostora. lokalitet je moguće privesti športskoj rekreaciji i odmoru s pratećim ugostiteljskim objektima.6. rafting – kanu.  Šetnica uz riječni tok Trebižat omogućuje osmišljavanje turističko-rekreacijske i ugostiteljske ponude (5 restorana. Duž cijele rijeke vodi regionalna cesta kojom se omogućuje pristup svim područjima parka i turističko ugostiteljskim destinacijama.

športske aktivnosti. uređenje kupališta i trim staza. edukativni programi uz popratnu gastronomsku i ugostiteljsku ponudu mogu osigurati održivost zaštićenom području. nabrojani lokaliteti pružaju mogućnost značajnijeg razvoja turističko-rekreacijskih sadržaja. urađen prilaz i mogućnost korištenja usluga kanu safarija – jedno je od glavnih turističkih odredišta. Izletnički turizam.  Područje uz naseljeno mjesto Trebižat je prostor koji svom svojom dužinom od 13 km može pružiti dnevni odmor mještanima. ali koji bi se uvelike mogao dalje unaprijediti i postati jedan od glavnih proizvoda buduće turističke ponude područja. stari rimski grad koji se nalazi pod zaštitom. Primarna funkcija u ovom dijelu je zaštita. Područje bi doprinijelo oživljavanju i razvoju prvenstveno sportova na vodi kao što su kanu safari koji već ima tradiciju. kao i naknada za koncesijske ugovore.  Prostor na ovom dijelu se mora jasno definirati po sadržaju. te stvaranje preduvjeta za jedan širi i sveobuhvatniji pristup razvoja ruralnog turizma.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja  Područje vodopada “Kravica“ treba zonirati i osigurati dugotrajnu ekološku zaštitu sedre na vodopadu.000. ulaska u zaštićeno područje.  Područje Struga nudi športsko rekreacijske aktivnosti (kupanje. namjeni i korištenju kako se ne bi narušile osnovne komponente prirode i turističkog ugođaja. zatim naplate edukativnih i turističkih atrakcija. ono se mora definirati s aspekta korištenja i namjene.  Mogorjelo. dok se rekreacijski i ugostiteljski sadržaji moraju premjestiti van zone utjecaja na vodopad. turistima i zaljubljenicima prirode (kamperima). kroz provedbu i razvoj sportskih sadržaja lova i ribolova.. Promatrani u cjelovitoj turističkoj ponudi regije.  Lokalitet “Božjak“ – uz uređene plaže i okoliš s 4 ugostiteljska objekta. te kao takvi imaju svoje opravdanje.). to bi moglo osigurati punu održivost zaštićenom području. Na ovaj bi se način stvorila opća klima za razvoj malog poduzetništva 3 . ugostiteljstvo i sl. rekreacija. kanu safari. kanu safari. športsko ribarstvo. također je dio ukupne turističke ponude područja. Sadašnja ponuda na području rijeke Trebižat stvara prihod od oko 50.00 KM. Ukoliko bi se uvele naplate parkiranja. Ovo bi bio nesumnjivo veliki doprinos daljnjem razvoju cijele regije kroz racionalno korištenje vodenog resursa uz poticanje razvoja aqua kulture. korištenje vodnog resursa itd.

odnosno organizacije koja upravlja zaštićenim prirodnim dobrom.“ Osim budžetskog financiranja zaštićeno područje se može financirati i po osnovi djelomičnog korištenja zaštićenog dobra:  Iz prihoda koji se ostvare vršenjem djelatnosti poduzeća. trgovine. ugostiteljstva. stvaraju se gospodarske pretpostavke za brži razvoj cijele regije. Sredstva ostvarena na ovaj način koriste se za zaštitu i razvoj zaštićenog prirodnog dobra. U Poglavlju X. godine. snimanja filmova i slično. mini farme (buduće tvornice proizvodnje zdrave hrane). Za namicanje sredstava od naknada zaštićeno prirodno područje može ostvarivati prihod od:  iskorištavanja prirodnog bogatstva (vodenog potencijala).  korištenja zaštićenog prirodnog dobra za djelatnost turizma. fond još nije zaživio u praksi. korištenja za (parkiranje. odnosno organizaciji koja upravlja zaštićenim prirodnim dobrom. postavljanje reklama i slično). Uspostavom odgovarajućeg i primjerenog režima zaštite na cijelom toku rijeke Trebižata.i ulaganja u proizvodnju koja potiče mini gospodarstva. Za obavljanje poslova zaštite prirode iz nadležnosti županija..  korištenja posebno uređenih ili pogodnih terena za pojedine namjene. rekreaciju. Za korištenje zaštićenog prirodnog dobra. 7. poduzeća/javne ustanove.  korištenja imena i znaka zaštićenog prirodnog dobra. Međutim. članak 45. unatoč činjenici da je Zakon usvojen 2003. godine nalazi se i Zakon o fondu koji je predvidio prikupljanje sredstava po pitanju korištenja prirodnih resursa.. 400 . druge pravne osobe i pučani plaćaju naknadu poduzeću.  Iz drugih izvora koji se utvrđuju zakonom o zaštiti prirode. Financiranje zaštićenog područja U setu zakona koji su doneseni 2003. federalnog Zakona o zaštiti prirode (“SN F BiH”.  Od naknade za korištenje zaštićenog prirodnog dobra. kao i dio naknada koje moraju plaćati pojedini pravni subjekti kad je u pitanju onečišćenje okoliša. broj 33/03) se kaže: “Za obavljanje poslova zaštite prirode iz nadležnosti Federacije BiH sredstva se osiguravaju putem Federalnog fonda za zaštitu okoliša. sredstva će osigurati županija putem Županijskog fonda za zaštitu okoliša.

odmor uz kupanje i rekreaciju. 401 . Dodamo li ovom naknade za korištenje resursa (vode. Da bi se sredstva mogla potraživati po odrađenim programima i namjenski utrošiti u očuvanje i zaštitu okoliša. divljači). jedan od preduvjeta je i uspostava zaštićenog područja koja će preuzeti brigu oko zaštite i unapređenja prirodne baštine. ali uz javan način praćenja utrošenih sredstava. posjeti muzejima.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja  korištenja usluga poduzeća. konjička rekreacija. pristojbe na proizvode i slično. đačke ekskurzije itd. odnosno organizacije koja upravlja zaštićenim prirodnim dobrom. dolazimo do spoznaje da područje može razviti svoje vlastite održive aktivnosti koje će osigurati uvjete za život i rad uposlenih u budućem zaštićenom području. što preračunato kroz turističku naknadu od 1. Upravo ovakav pristup trošenja sredstava utvrđen je Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti prirode.000 posjetitelja godišnje. kulturne zabave na otvorenom uz rijeku. kolovoz) – dolazimo do brojke od preko 100. Zaključak Zaključak našeg rada je da postoji dovoljno objektivnih i argumentiranih činjenica da prostor uz rijeku “Tihaljina – Mlade – Trebižat“ zavrjeđuje da se promatra u kontekstu uspostave trajne zaštite kroz kategoriju “zaštićeni krajolik/pejzaž – park prirode“.00 KM iznosi 80. 8. u vremenu trajanja turističke sezone (lipanj.562 ha prezentiramo kao poticaj za buduća razmišljanja i usuglašavanja.000 KM. Ove brojke dovoljno ilustrativno govore da područje uz rijeku Trebižat ima svoj potencijal/vrijednost koja se već sad može brojčano iskazati. srpanj. Na temelju dosadašnjih opažanja na predmetnom prostoru o broju posjetitelja (domaći i strani) koji posjećuju područje kroz razne vidove turističke ponude: kanu safari. Sam prijedlog ostavlja prostora i vremena za daljnja stručna i znanstvena razmišljanja i promatranja u svoj svojoj širini i sveobuhvatnosti. 9. ugostiteljstvo. prostora za parkiranje. Prijedlog obuhvata Prijedlog obuhvata mogućeg zaštićenog područja Trebižat u površini od 17. ribe.

Sarajevo 2002. g. Prostorni plan općine Ljubuški.. 5/00). Hidrogeološki aspekti zaštite podzemnih voda u kršu. br. g.Karta obuhvata mogućeg zaštićenog krajolika/parka prirode “Tihaljina – Mlade – Trebižat“ Literatura Šesti okolišni plan EU za okoliš. 13/94). Sarajevo 2000. br. LEAP – općine Čapljina.. g. Savjetovanje – zaštita od voda i održivi razvoj.. Uredba o Zaštiti prirode HNŽ (“Narodne novine HNŽ”. Zakon o zaštiti okoliša ZHŽ (“Narodni list”. Čapljina 2002. Ribolovna gospodarska osnova HNŽ – Mostar 2000. NEAP – BIH. COST projekt 65. Elaborat o izgrađenim i planiranim vodoprivrednim objektima u slivu rijeke Trebižat (Hrvatska vodoprivreda – Split 1993. g. g. g. Sarajevo 1985... 402 . Nacrt Zakona o zaštiti prirode FBiH. Neum 2000. Institut za geodetska istraživanja Zagreb. g...

Turistička ponuda se ogleda kroz turističke atrakcije kao što su: foto-safari. dipl. park kroz svoj daljnji razvoj i osmišljavanje turističke ponude te samoodrživosti predstavlja pokretač turističkog i gospodarskog razvoja regije. turistička ponuda 1 Stjepan Matić. primarni cilj je očuvanje prirodnih vrijednosti krajolika s biološkim vrijednostima. ing. Ključne riječi: biološka i krajobrazna raznolikost. i raspolaže s iznimnim prirodnim i krajobraznim vrijednostima. kanu-safari. promatranje ptica. Park prirode “Hutovo blato“. sportske pripreme. škola u prirodi. Čapljina 403 . MOGUĆNOSTI RAZVOJA U ZAŠTIĆENIM PROSTORIMA PARK PRIRODE “HUTOVO BLATO“ Stjepan Matić Nikola Zovko Sažetak Park prirode “Hutovo blato“ proglašen je kategorijom “zaštite parka prirode“ 1995. a posebice općina Čapljina i Stolac. Nalazi se u jedinstvenom aluvijalnom močvarnom području delte Neretve u Bosni i Hercegovini.. i dr.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja TURIZAM. godine upisan je na listu močvara od međunarodne važnosti za ptice močvarice (Ramsarska konvencija).411 ha. Zbog svoje vrijednosti nalazi se na listi posebno zaštićenih mediteranskih oblasti (Barcelonska konvencija). park prirode. ing. godine stavljen je na popis međunarodno značajnih područja za ptice. Do proglašenja je egzistirao kao lovište. U eko-sustavu kao što je Hutovo blato potrebno je pažljivo raditi na planiranju prostora koje će po pojedinim zonama omogućiti valorizaciju resursne osnove kroz turističku ponudu. Svakako. a 2001.. ekosustav. 1998. Pokriva prostor od 7. biciklizam. Nikola Zovko. godine. kongresni turizam. sportski ribolov. dipl. Isto tako.

Klimatski uvjeti su također pogodni tijekom cijele godine i omogućuju razvoj sezonski interesantnih vidova turizma. i lovni turizam je sveden na minimum. povezano je dobrim prometnim komunikacijama. Posebice su se isticali talijanski posjetitelji. Isto tako. a posebice zaljubljenike prirode. Nalazi se svega 20-ak kilometara od mora. stjecanjem dohotka i upošljavanjem lokalnog stanovništva. Međutim. Kao posljedica zabrane lovnog turizma.Uvod Turizam u Hutovu blatu. datira od ranih 50-tih godina prošlog stoljeća – posebice lovni turizam. turističke aktivnosti se mogu u velikoj mjeri kontrolirati. lov an ptice u vrijeme migracija kad u prostor parka dolazi na tisuće jedinki različitih vrsta. stavljanjem Hutova blata pod zaštitu i stupanjem na snagu Zakona o parku prirode. u suradnji s institucijama i kroz implementaciju projekata. kao djelatnosti s najbržim rastom. pooštrene su mjere zaštite. u okruženju obiluje kulturno-povijesnim i prirodnim lokalitetima. kao gospodarska aktivnost. Netaknuta priroda i bogat biljni i životinjski svijet Hutova blata privlače sve turiste. koji su vremenom postali tradicionalni gosti Hutova blata. br. 404 . Adekvatnim zoniranjem i drugim propisima koji uređuju pitanja zaštite. tj. Hutovo blato predstavlja specifičnu i veoma dobru turističku destinaciju. Istovremeno su se i prihodi smanjili. Provedbom projekta LIFE i zaključaka koji su se odnosili na zabranu lovnog turizma s iznimkom pojedinih regija u parku. Ovaj vid lovnog turizma bio je prepoznat ne samo u domaćim nego i u međunarodnim okvirima. brzim i nekontroliranim razvojem turizma u zaštićenom prostoru može se prouzročiti degradacija osjetljivih ekosustava. Kao alternativu. 04/05) je uspostavio sveobuhvatnu zabranu lova na cijelom prostoru parka. izostala su značajna sredstva neophodna za funkcioniranje svih službi u parku. Kao turističko-gospodarska aktivnost. Mogućnosti turističke ponude Turizam predstavlja nezaobilazan potencijal razvoja i uključenja lokalne zajednice kroz poboljšanje socio-ekonomskog napredaka u i oko zaštićenog prostora. lov je za park predstavljao značajan dio prihoda: kako od same organizacije i odstrela tako i kroz korištenje ugostiteljsko-pansionskih usluga kao pratećih prihoda parka. Zakon o zaštiti prirode (“Narodne novine HNŽ/K”. uprava poduzeća. počela je razvijati druge vidove turističke ponude.

park predstavlja nezaobilaznu destinaciju u daljnjem turističkom napretku i povećanju broja posjetitelja. Stoga je potrebno. izgraditi još i dodatne edukativne sadržaje kako bi Hutovo blato postalo svojevrsno edukativno središte za regiju i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Svakako. Isto tako park kroz svoj daljnji razvoj i osmišljavanje turističke ponude te samoodrživosti predstavlja pokretač turističkog i gospodarskog razvoja regije. primarni cilj je očuvanje prirodnih vrijednosti krajolika s biološkim vrijednostima. 405 . Turistička ponuda se ogleda kroz turističke atrakcije kao što su:  Foto-safari  Kanu-safari  Sportski ribolov  Promatranje ptica  Škola u prirodi  Biciklizam  Sportski turizam  Kongresni turizam Statistički prikaz posjetitelja parka Značajno je naglasiti. da su djeca školskog uzrasta najbrojniji posjetitelji i da se taj broj konstantno povećava. osim postojećih. a posebice općina Čapljina i Stolac. a što se i vidi iz statistike posjetitelja parka.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Uz izgrađenu infrastrukturu.

igralište za odbojku na pijesku.  urediti edukacijsko središte na Karaotoku. Zaključak Park prirode “Hutovo blato“ – uz planski usmjerena ulaganja.Razvojne mogućnosti parka Za kompletiranje turističke ponude Parka prirode “Hutovo blato“ planiraju se određene aktivnosti:  izgraditi nove smještajne kapacitete. bazen.  izgraditi kamp naselje za učenike i sportske ribolovce. dobru suradnju s lokalnom zajednicom.  proširiti ponudu kroz uređenje botaničke..  izgraditi nove sportske sadržaje uz nogometno igralište (tenisko igralište. Turističke aktivnosti. znanstvenim institucijama. institucijama vlasti i privatnim sektorom – može prerasti u vrlo značajnu i interesantnu turističku destinaciju. košarku.. također. ne smiju zanemariti ekološke limite prostora. teretana. ornitološke i akvarijske zbirke. Kroz privredne aktivnosti u specifičnom prostoru svakako se treba rukovoditi načelom integralnog upravljanja. opremiti zoološki vrt. boćalište. posebice kroz razvoj specifične turističke ponude.). Literatura Arhiva Parka prirode “Hutovo blato“ 406 .

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Foto-safari Škola u prirodi 40 .

.

endemičnost. Kao rezultat poznavanja prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti širi prostor Vrela Bosne zahtijeva zaštitu i revitalizaciju na temelju ekoloških okvira koje će doprinijeti uspješnoj koegzistenciji prirodnog i kulturnog..sci. Ključne riječi: aleja. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo e-mail: sadberatb@yahoo.sci. vile 1 2 3 Prof. Faunu kopna odlikuje 52 vrsta ptica i preko 20 vrsta sisara. takson. Sve registrovane vrste u sastavu živog svijeta odlikuju rezentativnost i raritet. Akvatična fauna prikazana kroz sastav ihtiopopulacija ukazuje na prisustvo sedam vrsta i u sastavu makroinvertebrata preko 30 vrsta. a u sastavu akvatičnih mikrofita konstatovano je 102 vrsta. a posebna specifičnost je pet endemičnih vrsta. arheološko nalazište u području Vrutci i Rimski Most.. Registrovano je 26 biljnih zajednica koje sačinjavaju 131 vrsta u sastavu dendroflore. prostor Stojčevca. Federalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa 40 . preko 400 vrsta zeljastih biljaka (veliki broj ljekovitih i medonosnih).dr.. Fakultet prirodoslovno-matematskih i odgojnih znanosti. diverzitet. raritet. u sastavu gljiva registrovano je 20 vrsta. životinje..ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja PRIRODNE I KULTURNOHISTORIJSKE VRIJEDNOSTI VRELA BOSNE Sadbera Trožić-Borovac Dubravka Hafner2 Lamija Abdijević3 Sažetak Rad je rezultat dugogodišnjih istraživanja prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti prostora Vrela Bosne. prvenstveno Velika i Mala Aleja iz perioda 1893. izvorišni dio rijeke Bosne su kulturno-historijska obilježja. Posebno obilježje prostoru Vrela Bosne koje uključuje selo Vrutci.dr. Sveučilište u Mostaru Mr.sci. 14 vila. biljke.com Prof.

obradu uzoraka i statističku analizu dobivenih podataka o kvalitativno-kvantitativnom sastavu. Dobiveni podaci su aplicirani na kvalitet vode primjenom saprobnog indeksa Pantle-Buck. početak Velike aleje.Uvod Prostor Vrela Bosne predstavlja izvorišni dio rijeke Bosne koji je smješten jugozapadno od grada Sarajeva ispod obronaka planine Igman i Bjelašnice. U ovom radu. Prvi podaci o Ilidži (opština kojoj pripada prostor administrativno) potiču još iz neoloita. Vegetacijska karta je rezultat terenskih istraživanja i 410 . Istraživanje akvatične flore i faune realizovano je kroz hidrobiološka uzorkovanja. Istraživanja prirodnih vrijednosti ovog područja usmjerena su na upoznavanje faune i flore izvorišnog dijela rijeke Bosne (Šenk. U osmanlijsko doba razvoj ovog prostora tekao je veoma sporo. “Rimski most”. po prvi put je iznijet globalan prikaz prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti Cilj rada je da prema navedenim vrijednostima područja ukaže na glavne odredbe kojima je prostor Vrela Bosne proglašen Spomenikom prirode i tako smješten u rang zaštićenih područja po odredbama IUCN kriterija. a i u okviru projekata usmjerenih na zaštitu područja Vrela Bosne. 1956) i analize kvaliteta vode na temelju upoznavanja faune bentosa (Trožić-Borovac. Sam naziv Ilidža je turskog porijekla i označava banju ili toplicu. Zajedno. godine. U rimsko doba Ilidža nosi naziv Lužani.-2005. Materijal i metode rada U toku iznalaženja rješenja i kategorizacije područja izvršena su istraživanja sastava vodene i kopnene flore i faune u periodu 2003. Shodno atraktivnosti područja prirodno-kulturno-historijske vrijednosti daju poseban karakter prostoru. U sastav ovog dijela granično je određen prostor Plandišta. kameni most na Željeznici. Preokret u razvoju banje Ilidža i ostalog prostora dešava se davne 1885. Stojčevac i selo Vrutci. a nije zabilježen neki značajniji razvoj ovog prostora. godine kada Zemaljska vlada uzima banju pod svoju kontrolu doprinoseći razvoju banjskog kompleksa i šire okoline Ilidže zajedno sa Vrelom Bosne. a izgrađen je i most na Plandištu. 1955. Sadašnju fizionomiju i izgled područja Ilidže zajedno sa Vrelom Bosne dobiva u vrijeme Austro-ugarske vladavine. te veliki han-karavan saraj (zgrada sadašnje opštine Ilidža). 2002). U tursko doba organizovani su teferići ili izleti u području vrela Bosne. ovaj prostor čini cjelinu. a prema stepenu naseljenosti prestavlja najstarije naselje u središnjem dijelu Bosne.

2. D. Hafner. U vodama šireg područja Vrela Bosne do Rimskog Mosta od makrofita konstatovano je prisustvo 19 vrsta koje gusto obrastaju sediment riječnog korita.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja prikazana je kartografski u prilogu. 3. Popis kulturno-historijskog naslijeđa rezultat je podataka iz Federalnog zavoda za kulturno-historijsko naslijeđe BiH. Drusus bosniacus Klapalek 1900 411 .. 5. 2005). 5. a u njima je registrovano preko 131 vrsta dendroflore. 6. 1). u hidroekosistemima izvora Stojčevac. 1): 1. Rezultati analize biljnih zajednica na prostoru Vrela Bosne ukazuju na razvoj 26 biljnih zajednica (prilog 1). konstatovano je pet endemičnih vrsta. deset vrsta je isključivo vezano za izvorišne dijelove. 2004). 30 taksona. 2. 4. Tabela 1 Karakteristike sastava flore i gljiva prostora Vrela Bosne Broj vrsta specifičnost drveće 131 Zaštićene i ugrožene Zeljaste biljke >400 Medonosno i ljekovito bilje gljive 20 jestive mikrofite 102 26 sa uskim arealom rasprostranjenja Na osnovu kvalitativne analize sastava invertebrata u bentosu hidroekosistema na širem području Vrela Bosne konstatovano je: 1. u bentosu tri izvora Vrela Bosne 71 vrsta. 1920) četiri dinarska endema: Gammarus bosniacus Schäf. u Vrelu Bosne (3 izvora) 22 taksona. Na naznačenom prostoru konstatovano je 20 vrsta gljiva (IGH. Vrela Bosne i izvori u selu Vrutak 102 vrste mikrofita (Trožić-Borovac. Rezultati i diskusija Prema rezultatima kvalitativno-kvantitativne analize sastava mikrofita (nižih biljaka) utvrđeno je prisustvo (tab. 26 vrsta su isključivo izvorske i veoma su rijetke (Hafner. u izvorima selo Vrutak 32 vrste. preko 400 vrsta zeljastih biljaka i 102 vrste akvatičnih mikrofita (tab. 2005). jedan dinarsko-alpski endem Siphlonurus croaticus (Ulmer. na prostoru Plandišta 21 takson. 3. u bentosu izvora Stojčevac 20 vrsta. 4. S.

Ostalih pet je devastirano i zahtijeva obnovu. velika raznovrsnost kopnene faune sisara i ptica. 2005). 1971). a u sastavu vodene faune preko 30 vrsta (tab. posebna specifičnost sastava akvatične flore i faune. bogata hidrografska mreža iz čega proizilazi da je širi prostor Vrela Bosne prema svim kriterijima ekološki senzitivno područje tj.(Marinković. Rimski most se u starim dokumentima spominje kao “Bosna basi kuprisi“ (“most kod izvora Bosne“). Zaključak Rezultati analize prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti šireg prostora Vrela Bosne ukazuju da prostor obilježavaju 26 biljnih zajednica. Područje Vrutaka je arheološko nalazište. zeljastih biljaka. u periodu devetog i 10 vijeka podignuta je crkva posvećena svetom Stjepanu Prvomučeniku. Chaetopteryx bosniaca Marinković. 1955 (Marinković. Od 14 vila iz tog perioda sačuvano je osam. Ne postoje precizni podaci kad je most sagrađen ali nosi naziv Rimski zbog uzidanih detalja sa rimskih građevina. Na osnovu sastava vodene flore i faune bentosa vodnih ekosistema izvršena je ocjena kvaliteta vode. Nipharagus ilidžensis ilidžensis Schäf.000 stabala kestena i platana). Tabela 2 Karakteristike sastava faune prostora Vrela Bosne životinje specifičnost invertebrata >30 pet endema ihtiopopulacije 7 ugrožene sisari 20 rijetke ptice 52 ugrožene i rijetke Kulturno-historijsko naslijeđe predstavljeno je kroz Veliku i Malu Aleju koje su formirane u periodu 1993. visokim krovovima i kulama na čijem vrhu je vidikovac. uz Veliku aleju Zemaljska vlada Austro-ugarske izgradila je ladanjske objekte za svoje potrebe.: 412 . veliki diverzitet drveća. On kao takav predstavlja zaštićen spomenik kulture. Vile su građene uglavnom od prizemlja sa trijemom i sprata sa velikim verandama. 52 vrste ptica (dosta migratornih vrsta). preko 20 vrsta gljiva.2). tri su obnovljene i imaju svoj izvorni oblik. Ovo je predromanička građevina (Abdijević. 1981). U sastavu kopnene faune registrovano je oko 20 vrsta sisara. Dobivene vrijednosti su u kategoriji oligosaprobnih ili čistih voda. godine (3. ali nizvodno prema Plandištu dolazi do blagog porasta onečišćenja koje je rezultat pojačanog antropogenog uticaja i neplanskog upravljanja prostorom.

Gospodnetić i sur. bogastvo biljnim i životinjskim vrstama rijetkost (raritet) endemičnost živih oblika reprezentativnost ugroženost funkcija ili namjena Uvažavajući naznačene činjenice. L. M. u u Elaboratu: Zaštita prostora Vrela Bosne. Elaborat: Endemične vrste vodenih insekata u Bosni i Hercegovini. Literatura Abdijević. (2005): Biodiverzitet algi i ocjena kvaliteta vode. 6. Biološki institut Univerziteta u Sarajevu. (2005): Kulturno-historiske vrijednosti šireg prostora Vrela Bosne. (1995): Biodiversity in the Balance: Approaches to Setting Geographic Conservation Priorities. 128 p 413 . u Elaboratu: Zaštita prostora Vrela Bosne. 2001) su: 1. 131pp Marinković-Gospodnetić. 1977: diferencijacija populacija nekih vrsta vodenih insekata. (1981): Trichoptera. The Nature Conservancy and World Resource Institute Institut za građevinarstvo i hidrotehniku Građevinskog fakulteta Sarajevo: Zaštita šireg prostora Vrela Bosne Marinković. a parametri koji to određuju (Johanson. 5.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja  reprezantativno  pejsažne vrijednosti  pogodno za naučna istraživanja  monitoring  mjesto konflikta prirodnog i urbanog  zasnovano na biološkim informacijama Najprihvatljiviji način upravljanja ovim prostorom je potpuna konzervacija (zaštita) čitavog prostora. 4. Biološki institut Univerziteta u Sarajevu. D. 1995. Redžić et all.C. naznačene su odredbe adekvatnog upravljanja. ali i dalje u konfliktu sa urbanim priroda gubi i nestaje.. prostor analiziran u radu je proglašen Spomenikom prirode. 2. Institut za hidrotehniku i građevinarstvo Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Hafner. Institut za hidrotehniku i građevinarstvo Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Johnson. 3. The Biodiversity Support Program – A USAID Consortium of World Widlife Fund. N.

F... S. Elaborat CEPRES Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Trožić-Borovac. Buck. Hafner. 96/18:604. D. JP“Vodno područje slivova rijeke Save“ 37: 18-26. Barudanović. S. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Šenk. Acta Ichtyologica Bosniae et Hercegovinae. (2001): Valorizacija prirodnih vrijednosti područja Skakavac. S. S. (2002): Istraživanje makroinvertebrata bentosa rijeke Bosne i pritoka u ocjeni kvaliteta vode. H... (1955): Biologische Uberwachung der Gewasser und die Darstellung der Edgebnisse. Trožić-Borovac. Đug. 2: 29-61 414 . S. Gas Wasserfach. Doktorska disertacija. (2004): Fitobentos i zoobentos hidroekosistema šireg područja Vrela Bosne u ocjeni kvaliteta vode. R. Redžić. Voda i mi.Pantle. (1956): Faunističko-ekološka ispitivanja izvorskog dijela rijeke Bosne.O.

and in the group of aquatic microfites 102 species have been registered. As a result of cognition of natural and culture-historical values the wider area of Vrelo Bosne demands protection and revitalization on the basis of ecological frames which are going to contribute to successful coexistence of the natural and the cultural. the territory of Stojčevac. taxon. endemic. and special specifity is five endemical species. Key words: Alley. archaeological finding in Vrutci and the Roman Bridge (Rimski most). Aquatic fauna is represented through the constitution of ichtiopopulations indicates to the presence of seven species. animals.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja NATURAL AND CULTURALHISTORICAL VALUES OF RIVER BOSNA Abstract The work is a result of long-time researches of natural and culture-historical values of the area of Vrelo Bosne.. over 400 species of herbaceous plants (a large number of medical and honey plants). All registered species in the constitution of the living world are characterized with rezentaticity and rarity. villas 415 . 26 plant groups have been registered which consist of 131 species in the constitution of dendroflora. 52 species of birds and over 20 species of mammals characterize the land fauna. firstly Great and Small Alley from the period of 1893. diversity. rarity. in the group of fungi 20 species have been registered. 14 villas. the source part of the river Bosna are the culture-historical elements. in the constitution of macroinvertebrat over 30 species. Special attribute to the area of Vrelo Bosne which includes the village Vrutci. plants.

.

te građevinske i fortifikacijske cjeline i drugi nepoktretni objekti i dijelovi objekata i cjelina trajno vezanih za određenu sredinu. bilo prirodnu bilo umjetnu. budući da svaki narod daje svoj doprinos svjetskoj kulturi. historijski ili društveni značaj ili drugu posebnu vrijednost za buduće generacije kao i za sadašnju zajednicu: . Smatra se da oštećenje ili nestanak svakog dobra kulturnog naslijeđa predstavlja osiromašenje kulturnih dobara svih naroda svijeta. nepokretno i krajolici koji nas okružuju. predstavlja osnovu kulturnog ambijenta u kojem živimo i razumijemo naš kontinuitet. Spomenici kulturnog naslijeđa su dobra od opšteg interesa. nalazišta. cijela naselja ili njihovi dijelovi i nekropole i druge grupe građevina kada čine jedinstvenu cjelinu. (ICOM) Kulturno naslijeđe pokretno. NEODVOJIV DIO RAZVOJA TURIZMA U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU Mirzet Mujadžić Anto Marjanović2 Sažetak Kulturno naslijeđe predstavlja svaki koncept ili stvar. arheološki i historijski lokaliteti. 1 2 Kantonalna Javna ustanova “Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa“ Bihać Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona/županije. koja uživaju posebnu zaštitu i na način propisan zakonima i međunarodnim konvencijama čiji je potpisnik BiH. Bihać 41 . – spomeničke cjeline. historijski. kao svjedočanstvo daleke i nedavne prošlosti i naše zajedničko dobro. Nepokretni kulturni spomenici su ona mjesta koja su dio kulturnog okoliša koja imaju estetski.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja KULTURNO NASLIJEĐE. naučni ili duhovni značaj.građevinsko-arhitektonski objekti. za koju se smatra da ima estetski.

zapisi.predmeti koji su djela etnografske umjetnosti ili etnografija. socijalnog ili stručnog značaja. trgova i drugi nazivi i obilježja koja služe očuvanju uspomena na značajne događaje i ličnosti. grafički ili televizijski materijal ili zvučni zapisi. naučnog. dokumenta ili fotografije. arheoloških.predmeti iskopani iz zemlje ili izvađeni iz vode. književnih. Kako je obnova dobara kulturnog naslijeđa složen proces. . historijskih.. nazivi mjesta. arheološkom. Njihove sudbine su tako isprepletene da se odvojeno ne daju zamisliti i ne mogu kazati. .predmeti likovne umjetnosti. Zbog toga između života ljudi ovoga kraja i dobara kulturnog naslijeđa postoji prisna vjekovna veza. umjetničkog. urbanizma i arhitekture. . a cjelovitost prostorima i ambijentima koji su razoreni. biblioteka. odnosno područja koja su djelimično izgrađena i dovoljno karakteristična i homogena da se mogu topografski definisati. Evropska konvencija o zaštiti arhitektonskog naslijeđa odnosi se na sljedeća trajna dobra: Spomenike: sve građevine i strukture od izrazitog historijskog. Raznolikost opštehistorijskog procesa na području Unsko-sanskog kantona ukazuje na neiscrpnost i bogatstvo slojeva proteklog života. Grupe građevina: homogene grupe gradskih ili seoskih građevina izuzetne po svom istorijskom.drugi predmeti određeni propisima. Lokalitete: zajednička djela čovjeka i prirode.predmeti dekorativne umjetnosti. naučnog. umjetničkih. imperativ svih 41 . arheološkog. pojedinačni objekti ili grupe iz oblasti likovnih i drugih umjetnosti. koji često nosi u sebi složene i tajenstvene drame i historije. . naučnih ili tehnoloških razloga. umjetničkom. kojim se želi vratiti dio izgubljenog historijskog identiteta sredini koja je srasla sa dobrima kulturnog naslijeđa. arhiva i drugih institucija dio su pokretnog kulturnog naslijeđa.spomen obilježja. ulica. Svi predmeti koji su uvršteni u inventar muzeja. koja su od izuzetnog historijskog. . Zbog toga je započet proces njihove obnove utemeljen na naučnim principima zaštite poštujući svjetske konvencije i povelje o zaštiti kulturnih dobara sa istim pristupom svim historijskim slojevima i njihovim jednakim valoriziranjem počevši od Stare Ostrovice u Kulen Vakufu. umjetničkog.vojni predmeti.knjige. arheološkog. koje su dovoljno jedinstvene da čine topografski definisane cjeline. Pokretno kulturno naslijeđe čine predmeti koji su od važnosti iz etnoloških.predmeti od naučnog ili tehnološkog značaja. jer kao predmeti spadaju u jednu ili više slijedećih kategorija: . socijalnog ili stručnog značaja. naučnom. . . uključujući instalacije i opremu. socijalnom i stručnom značaju.

76 memorijalnih spomenika (srednjovjekovnih nekropola. koji svjedoče o neprekidnoj smjeni različitih etnosa. gdje smo mi bili svoji na svom. mnogi gradovi u osmanskom periodu su obnovljeni. 12 gradova u svojoj blizini ima gradinske lokalitete. Ovo naslijeđe nastalo je u kulturama čije su granice uglavnom zahvatale veća područja od onog omeđenog današnjim granicama USK-a. ali i neke kulture predhistorije) da granice tih širih kulturnih. ali i tehnološkog napretka i osvajanja novih znanja. Svi ti tragovi.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja naših intervencija upravo mora biti očuvanje kontinuiteta prostornih odnosa restitucijom objekata koji su tu postojali. etničkih ili političkih entiteta upravo prolaze onom prostornom razdjelnicom koja danas dijeli dva porječja . 16 utilitarnih. Od prvog dana ljudskog prisustva na prostoru USK-a do danas ostali su tragovi nataloženi. 41 . cjeloviti ili u fragmentima. odnosa prema mističnom i transcendentalnom. pjesama i igara predstavljaju ukupnost kulturnog naslijeđa Krajine. stilskih i drugih odnosa čuvajući najvrijednije objekte za restituciju primjenom odgovarjuće metodologije. podignuto je i nekoliko potpuno novih gradova. (mi smo dosad evidentirali osam (8) džamija s drvenom munarom. kamenu. materijalizovani u metalu. kao specifičan dio opšteg civilizacijskog razvoja čovječanstva. 500 arheoloških lokaliteta (od toga 200 predhistorijskih. 40 stambenih zgrada. dodatno ojačani i pretvoreni u znatno jače tvrđave. Bilo je slučajeva (dio srednjeg vijeka i osmanskog perioda. priča. Na području Unsko-sanskog kantona evidentirano je oko 500 nepokretnih i 35 pokretnih dobara kulturnog naslijeđa. 200 srednjovjekovnih – rimskih.Unu i Sanu. 16 mostova (dokumentovan jedan rimski most u Starom Majdanu). na području budućeg nacionalnog parka Una registrovano je 49 arheoloških lokaliteta). kulturnih koncepata. blizu 50 starih gradova. materijala i postupaka. 7 starih prosvjetnih zgrada. staklu. nerijetko isprepleteni. historijskog i društvenog razvoja različitih ljudskih zajednica i društva u cjelini na ovom prostoru. Kulturno naslijeđe zaštićenog područja predstavlja materijalizovani izraz kulturnog. (s tim da za 38 gradova postoje tragovi koji su vidljivi na terenu). 6 zgrada koje su vezane za događaje iz NOB-a itd. gdje nova gradnja uvažava principe prostornih. a 11 gradova planski je napušteno i porušeno od strane habsburške vlasti u drugoj polovini XVI stoljeća. mezarja i turbeta). 12 privrednih objekata. Evidencije pominju oko 30 crkava i manastira. 100 antičkih. umjetničkih doživljaja stvarnosti. keramici. a gotovo svi prošireni. kao i oni prenošeni predanjem u vidu vjerovanja. česme i šadrvane. oko 70 starih džamija i tekija. i na taj način uspostavili relacije koje su vladale ovim prostorom. Samo tako bi se osujetila namjera onih koji su zaboravili i uništavali dobra kulturnog naslijeđa.

identifikacija i valorizacija posebnosti dobara prirodnog i kulturnog naslijeđa na Unsko-sanskom kantonu. Posebnosti kulturnog naslijeđa kao temelj za razvoj USK-a predstavlja i graditeljsko naslijeđe sa naglaskom na stare gradove koji čine jedinstvenu koncentraciju ratnih objekata kao posebnost u evropskim okvirima. Postojanje dobara prirodnog i kulturnog značaja tj. sportskog. kulturno naslijeđe ovog prostora smatra se neistraženim i sa djelimičnom dokumentacijom koja je od 1950. 420 . veliki broj spomenika kulturnog naslijeđa znamo samo po opisu i historijske literature. višegodišnje zapuštenosti. kao značajan potencijal za korištenje ovih resursa u procesu prostornog planiranja. upravljanje i planiranje historijskim područjem i krajolikom. obogaćuje u različitim aspektima života. dnevnog ili noćnog života određene destinacije. kao i arhitektonsko naslijeđe u cilju obezbjeđenja instrumentarija za zaštitu. predstavlja i postprijemnu obavezu članica Evropske Unije. pa smo svjesni da je njegovo očuvanje važno za dobrobit i prosperitet sadašnjih i budućih generacija. pokretno i nematerijalno naslijeđe. i tehnološke baštine do savremene i tradicijske kulture. Naslijeđe nas. Graditeljsko naslijeđe ima neprocjenjivu vrijednost u našoj savremenoj civilizaciji. duhovne. od pokretne i nepokretne. također. odražava kulturu i način života. Uključivanje dobara prirodnog i kulturnog naslijeđa u programe zaštićenog područja. Nažalost. turizma sa kulturnom motivacijom na ovom području. mnoga od ovih svjedočanstava su u stanju akutne ugroženosti. Taj koncept je osnov za razvoj turizma na USK-u kao kulturnog čina tj. kulturni turizam obuhvata pokretnu. usljed viševjekovnih ratnih razaranja. njene umjetničke i historijske poruke prezentuju specifične vrijednosti tradicija i uspomena. a koji predstavljaju osnovni uslov za privredne djelatnosti regionalni razvoj. sela i krajolika. stoga je održivi razvoj u zaštićenom prostoru nezamisliv bez uključivanja dobara kulturnog naslijeđa u sve planove razvoja kulture i turizma. godine ažurirana samo u rijetkim slučajevima. ali i cjelokupni kulturni život neke zemlje. nepokretnu i duhovnu baštinu. Ona je nezamjenjiv dio materijalne i duhovne kulture svakog naroda i određuje izgled gradova. tačnije. razvoj kulturnog turizma. kulturne predjele-krajolike. osiguranje tržišta nekretnina i otvaranja novih radnih mjesta. Ona doprinosi pojačavanju svijesti o kulturnom identitetu pojedinca i zajednice. što je i jedan od strateških pravaca Unsko-sanskog kantona. Prema definiciji koju daje ICOMOS/UNESCO. a omogućavaju nam da čovjekov život i djelovanje sagledamo u širim vremenskim dimenzijama.I pored toga.

scientific or spiritual meaning. and other immobile objects and parts of the objects and complexes which are permanently linked to certain areas. archeological and historical locations. which are under special protection that is determined with laws and international conventions. Summary Cultural heritage represents every concept or the object of artistic. jasno je da kultura i kulturna baština pridonose atraktivnosti određene turističke destinacije. na prvi se pogled čini da su vrlo blisko vezani i da se vrlo dobro upotpunjuju. including installations and equipment. Monuments of the cultural heritage are wells of common interest. artistic. Cultural heritage. pa su prema tome često i preduslov turističkog odabira. urbanism. findings. 421 . since as it is well known. whole communities or parts of it. archeological. monumental complexes. or social meaning. Immobile cultural monument is a part of the cultural landscapes which has esthetic. GROUPS OF BUILDINGS: homogeny groups of urban or suburban buildings which are exceptional by its historical. or some other special value for future generations and for the today’s communities: objects of architectonic and engineering meaning. Every damage or disappearance of any well of cultural heritage is considered as a pauperization of the cultural wells of every nation. scientific. historical.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Pojam kulturnog turizma sjedinjuje u sebi pojmove kulture i turizma. which serve to maintenance of a memory on some important happening or a person). European convention on protection of architectural heritage relates to followed permanent wells: MONUMENTS: every building and structure of distinct historical. mobile. architecture. Naime. which signer Bosnia and Herzegovina is also. streets. necropolises and other categories of buildings (monumental-criterions. historical. partial objects or groups from different art movements. street titles. social or professional importance.every nation gives its contribution to the world trough culture. squares and other terms and marks. archeological. buildings and fortification complexes. immobile and landscapes as a testimony of the far and earlier past represents a base of the cultural ambience in which we live and understand our community. Ako se ta dva pojma pokušaju zamisliti u nekom kontekstu. scientific.

library-collection or some archive inventory. as objects. that the revitalization of historical wells is complicated process of bringing back the parts of lost historical identity to the areas which are grown together with wells of cultural heritage. That is because. which very often had complicated and mystified history. archeological. a strong connection exists for centuries between people of this area and the wells of cultural heritage on this region. Because of that. archeological. or some other institution. technological and literary importance. respecting the international conventions and charters on protecting of a cultural heritage. scientific. which is based on scientific principals of protection. and bringing back the wholeness to the areas and ambience which are destroyed. Diversity of historical process on the ground of Una-Sana canton indicates infinite and rich stratification of the past life. Considering the fact. scientific. artistic. is a part of mobile cultural heritage. they are defined by one or several of these categorizations:  Items excavated from the ground or water  Items. graphical or TV-material or audio-recordings  Other items determined by regulations Every item. That is the reason for the initiation of the process. 422 .social and professional importance. and which are rare or unique enough to be parts of topographically defined complexes. and have remarkable historical. with the same approach to all historical layers and its equal valorization. MOBILE CULTURAL HERITAGE: is made of items. starting with Stara Ostrovica in Kulen Vakuf. Their stories are so mixed. LOCATIONS: joint activity of human and nature. social and professional importance. photography’s. historical. which are parts of ethnological collection  Military items  Items of decorative art  Items of visual arts  Items of scientific or technological importance  Books. or areas which are build by part and characteristic enough to be topographically defined. documents. which has ethnological. that is hard to tell them separately. which is a part of museum collection. the imperative of all must be remaining the continuity of spatial relations by restoring the objects which have existed on those places before.

ceramic. but also technological improvement. cultural concepts. glass. which testify continuous shift of different ethnos.-Sana canton as tourism with cultural motivation. whole or partial. by war activities during centuries. Every trace which is materialized in metal. 423 . and actions. and squalor. Built heritage has priceless value in our contemporary civilization. This heritage has come into existence in culture. and it allows us to look at life and human actions in wider time dimension. many of them were to be renewed into stronger fortifications in Ottomans empire. Heritage enriches us in different aspects of life. as a specific part of general civil development of humanity. beliefs and games represent the actual cultural heritage of Krajina. Specificity of natural heritage. It contribute to reinforcements of awareness for cultural identity of the individuals and communities. The cultural heritage of protected area represents materialized expression of cultural. which boundaries wore even bigger from those we have today. artistic impression of the reality. Unfortunately. so that we may be aware that it remains important for common good and prosperity of today’s and future generations. and 11 towns has been strategically deserted and destroyed by the hand of Habsburg authority in the second half of XVI century. understanding of surreal and mystic.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja By doing so. progress and new knowledge and understanding of materials. villages and landscapes. actuated in rare cases. From the first day of the human existence on the area of Una-Sana canton until today. historical and social development of different human communities and society in total on this area. It is displaceable part of material and spiritual culture of every nation and it determents the shapes of cities. the traces remained. stone. nearly 50 old towns (38 of them has visible traces) 12 cities in its closeness has fortifications. it considers that the cultural heritage on this area is not enough explored and has partial documentation which has been since 1950. even those which are inherited trough stories. That concept is a basic for development of tourism in Una. the intention of those who destroyed would be stopped. Even though this list is pretty wide. as a foundation for development of Una-Sana canton represents built heritage with the accent on old cities which made unique concentration of war objects as a feature in frames of Europe. On the grounds of Una-Sana canton has been listed around 500 immobile and 35 mobile wells of cultural heritage. many of these testimonies are in the state of acute danger.

In the definition given by ICOMOS/UNESCO. so they are very often postulated for tourism. It is very clear that the culture and the cultural heritage contribute to activity of tourism. 424 . The term cultural heritage frames all terms of culture and tourism. but also the whole cultural life of some country. cultural tourism contains mobile. immobile and spiritual heritage.

postala su jedina mjesta gdje je još uvijek moguće očuvati prirodnu ravnotežu i sklad. svijet flore i faune našeg planeta je. ali i obezbijediti finansijska sredstva za dalju zaštitu i održivi razvoj. iz dana u dan. Trendovi na strani turističke potražnje nesumnjivo pokazuju da će u budućnosti biti sve veći broj ekološki osvještenih turista. prirodna netaknuta područja su pod udarom globalizacije i galopirajuće urbanizacije. daleko od buke i stresa.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja PLANIRANJE I UPRAVLJANJE ODRŽIVIM TURIZMOM U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA Amela Čengić Vedran Grebo Sažetak Prirodni svijet. te zaštititi prirodni biodiverzitet od daljeg izumiranja. Turizam. Zaštičena područja. mail: cenitor@gmail. uz pravodobno planiranje i pravi razvoj. Međutim.com 425 . parkovi i rezervati. i da krenu sa razvijanjem takve turističke ponude koja će na najbolji način zadovoljiti potrebe budučih gostiju. Mnoge biljne i životinjske vrste su pred izumiranjem. upravljanje ovakvim područjima je veoma često ekonomski neisplativo i predstavlja dodatni teret za institucije javnog sektora zadužene za njihovo upravljanje. Sarajevo. koji će htjeti da putuju bez narušavanja prirodnog okoliša i koji će umjesto na punim plažama i ljetnim odmaralištima radije provesti svoj odmor u divljini. može postati najefikasnije oružje za zaštitu zaštičenih područja. Ovo i te kako mora poslužiti kao poziv svim menadžerima zaštičenih područja da što prije počnu razmišljati u ovom smijeru. što dalje dovodi do propadanja i obezvrijeđivanja ovakvih lokaliteta. Neke od 1 Centar za Istraživanje i Razvoj Održivog Turizma – CIROT. a s druge strane može i te kako uticati na povečanje blagostanja lokalnog stanovništva i šire zajednice. u sve gorem položaju.

a sve više organizacija u fokus svog djelovanja stavlja upravo razvijanje i promociju ideje o održivom turizmu kao odgovoru na sve štetniji masovni turizam. ali i sami znamo da sve što imamo ili čak i nemamo sami smo zaslužni.strategija za razvoj navedenene u radu omogućavaju kvalitetnije upravljanje zaštićenim područjima. tako i nesvjesnim stavovima o turizmu kao pokretaču razvoja. očekivanja ovog kaotičnog rasta potrebe za aktivnim odmorom. tako i nesvjesnim stavovima o turizmu kao pokretaču razvoja. koji nudi nove načine povečanja spoznaje o okolišu kao nezamjenjivom blagu.6%.. Kako se okruženje svakim danom mijenja. je dosegla do cifre od 3500 milijardi US$2. kako svojim ponašanjem prema okolini. što u broju turista kojih je svake godine više 2 Fact Sheet: Global Ecotourism. sve su češća istraživanja i radovi na temu štetnog uticaja masovnog turizma na okoliš i prirodnu sredinu.1 426 . Ključne riječi: turizam u zaštičenim područjima. u današnje vrijeme.gdje je naglasak na onom aktivnom. Kako se okruženje svakim danom mijenja. održivi turizam. kako svojim ponašanjem prema okolini. a u 2006. tako se i ponuda na tržišu mijenja. eko turuzam. tako se i ponuda na tržišu mijenja. I samo svjesni činjenice da je turizam danas jedna od pokretača „pozitivne“ svijesti. što u prihodima . Ovaj rad bi mogao poslužiti kao svojevrstan vodič za sve menadžere kako da najbolje planiraju i upravljaju turizmom u zaštičenim područjima za čije su normalno funkcionisanje zaduženi. Potrebe su svakim danom sve zahtjevnije i mnogi očekuju puno od okruženja u kojem se nalazi određena atrakcija. strategije Uvod Turizam danas nudi nove načine povečanja spoznaje šire populacije o okolišu kao nezamjenjivom blagu. ali i sami znamo da za sve što imamo ili čak i nemamo sami smo zaslužni. g. Potrebe su svakim danom sve zahtjevnije i mnogi očekuju puno od okruženja u kojem se nalazi određena atrakcija. 2007. Međutim. str. očekivanja ovog kaotičnog rasta potrebe za odmorom ali onim aktivnim. .godišnji rast ukupne potrošnje u turizmu je 4. Svjetski turizam i štetni uticaji masovnog turizma U današnje vrijeme kad svjetski turizam bilježi impozantne rezultate.

a to je: „Priroda je trend! Bila. Mnogi predstavljaju zavjeru moči i snage. str. g. dok se o trendovima pažljivo raspravlja i isti se predstavljaju nezavisni jedni od drugih.uk “Sustainable Tourism in Protected Areas . 2.5% u odnosu na prošlu .org. eko turizam.13 42 . ukoliko žele da pravovremeno odgovore na promjene na tržištu.tourismconcern. sve više istraživanja različitih organizacija bavi se upravo problematikom štetnih uticaja masovnog turizma na prirodni okoliš u mnogim turističkim destinacijama. posljednjih deceniju dvije došlo je do pojave nove vrste turizma kao odgovora na masovni turizam. Upravo zbog ovakvih sve češćih primjera negativnih efekata turizma na prostor i okoliš. situacija je drugačija u praksi. sada je ali i ostat će trend!“5 Određeni trendovi nadopunjuju jedni druge.u 2005. seoski turizam itd. Interakcija trendova može se očekivati na različite načine. Takva situacija je i u turizmu. broj turista je premašio brojku od 800 miliona 3. a neki su se zadržali samo na lokalnom nivou. I sami nismo svjesni kada je određeni trend prestao biti “in“ te kada ga je zamjenio neki novi. principe i politike. i na kraju se sve svodi na napore za očuvanje okoliša i unaprijeđenje života lokalnog stanovništva. Povećanje interesa u održivom i eko turizmu ogleda se u povečanju društvene svijesti o kvaliteti zaštićenih područja i efekata od turizma.wttc. Praćenje trendova na strani potražnje ne predstavlja samo pametan poslovni potez već obavezu za menadžere parkova. U teoriji možemo pronaći različite nazive za ovu novu vrstu turizma kao sto su odgovorni turizam (responsible tourism). Zato. koji prije svega ima za zadaću zaštitu okoliša i unaprijeđenje života lokalnog stanovništva. Veliki brod za krstarenje na Karibima godišnje proizvede preko 70000 tona otpada. Svakim danom sve više je ljudi koji se vode jednom te istom vodiljom. Novi trendovi na strani turističke potražnje U svijetu u kojem živimo svakim danom susrećemo se sa određenim trendovima. ali kompenzacija vuče vrijednost i stavove. Neki su se proširili na globalnom nivou. 3 4 5 www. često sa nepredviđenim posljedicama.org www. prosječan teren za golf sa 18 rupa godišnje potroši količine vode dovoljne za podmirenje potreba 100 prosječnih farmera u Maleziji4.Guidelines for Planning and Management”. održivi turizam (sustainable tourism).ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja za 5. koji u mnogim slučajevima imaju vrlo slične definicije.

tako da se sve više širi opseg ljudi koji imaju sve manje i manje vremena za odmor. i sve ovo vodi do promjena u režimu rekreacije ali i turizma.1 Povećanje nivoa edukacije i potrebe za putovanjima Prosječan nivo osnovnog edukativnog dostigniča raste iz dana u dan. turisti koji preferiraju posjete u područja zaštićene prirode. 42 . Pismenost se na globalnom nivou povečava. Sve ovo povečava očekivanja kvalitete pruženim usluga u zaštičenim područjima. i povečava pritisak na politički nivo koji odlučuje o tome da li određeno područje zaista može da se vodi kao kulturno i prirodno nacionalno blago. Javlja se i sve veća potražnja za putovanjima na kojima su turisti u mogučnosti da se obučavaju/uče kroz neka specijalna turistička putovanja (npr. Često mladi ljudi moraju raditi kao bi sebi omogućili školovanje ili pak povećali svoju kupovnu moć. vrijeme predviđeno za odmor čini se sve krače. pomaže generirati povečanje ličnog vezivanja u zaštitu određenog područja – nešto što menadžeri zaštićenih područja moraju potaknuti i promovirati ali i držati se toga. te da li se treba provoditi slijedeći neki trend koji vlada u datom trenutku ili ga prilagoditi vlastitim potrebama i željama. Dok za neke. takođe. a posebno u manje razvijenim zemljama. turističke informativne centre i obrazovane vodiče. moraju biti više obrazovana nego ostali. sve prisutniji trend u svijetu predstavlja zahtjev za aktivnostima. a obaveze koje ih čekaju nakon radnog vremena onemogučavaju im potreban odmor. i generalno potražnja za svim aktivnostima u vanjskom svijetu kroz koje se može nešto naučiti. vodiče i sl. za muškarce i žene. Veći nivo obrazovanja čvrsto je povezan sa potrebom za aktivnostima rekreacije na otvorenom. koje uključuju aktivnosti samog putnika kroz koje on povečava svoje lične dojmove o putovanju i iskustvu koje ima u životu zahvaljujući upravo bavljenju tim aktivnostima. Kao rezultat toga. radne obaveze oduzimaju sve više slobodnog vremena. prisustvovanje raznim festivalima. I upravo zato. Razvoj ovog vida turizma zahtjeva posebne materijale (brošure. Prirodni i kulturni resursi koje nalazimo u zaštićenim područjima čine ta područja pogodnim za razvoj turizma. vrijeme za odmor trebalo bi da se povećava u odnosu na radni tjedan. 2.2. vođenju računa o kulturi i prirodi kroz razne seminare.2 Promjene u podjeli vremena predviđenog za odmor Svakim danom dolazimo u pitanje da li vrijeme predviđeno za odmor ima svoju vrijednost i korisnost. Za mnoge ljude. nazovimo ih „obični“ turisti.edukativne grupe). kao što je život u prirodi.). Uz sve ovo. zbog svih karakteristika koja ista imaju.

pa se tako predviđa da će do 2050. Zbog karakteristika ovog segmenta sve veći značaj u ponudi zaštićenih parkova će imati muzeji i centri za posjetioce unutar parkova koji će omogućiti posjetiocima da nauče nešto novo o području koje su posjetili.1%. procenat starijeg stanovništva narasti i do 22. flyfishig i slično. Italija i Japan. a do 2100. Segment starijih turista je poznat po većoj osjetljivosti na kvalitet smještaja i usluga uopšte. dovode u pitanje kvalitet usluge o kojem se mora voditi više računa. str. kulturno-istorijskom naslijeđu. će iznositi čak 28.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Važnost kreiranja organizovanih posjeta zaštićenim područjima ogleda se kroz „vremensko“ prilagođavanje istih kračem boravku posjetitelja. po izvještaju Centra za Strateške i Internacionalne Studije do polovine ovog stoljeća u mnogim zemljama prosječna starost stanovnika će iznositi preko 50 godina.0% stanovništva bilo starije od 60 godina. ali će sve više rasti popularnost “mekših” vidova rekreacije kao što su šetnje po prirodi (hiking). U proteklom stoljeću statistika je zabilježila značajan trend rasta procenta stanovništva starijeg od 60 godina. za što su naravno i spremni platiti više.3 Sve starija populacija. Ovako kreirani paket aranžmani. stoljeća 6. pogotovo u razvijenim zemljama kao što su Njemačka. dok je u 2000. Starije turiste na putovanje pokreće želja za učenjem i upoznavanjem novog. poznat je po povećanoj ekološkoj svijesti i brizi za okolinu. Početkom 20.Guidelines for Planning and Management”. godini 10. Upravo iz gore navedenih razloga. 6 Sustainable Tourism in Protected Areas . ali i sve veči izbor dodatnih aktivnosti.9% stanovništva je bilo starije od 60 godina. Španija.14 42 .1%. uz vođenje računa o blizini doma. o specifičnom biodiverzitetu.6 Ovakve promjene će imati itekako veliki uticaj na planiranje i upravljanje turizmom u zaštićenim područjima. 2. Po prognozama UN-a ovaj trend će i u narednim desetljećima nastaviti sa rastom. kraće zadržavanje posjetitelja omogučava korištenje slobodnog vremena u više posjeta. 1950. npr. Takođe će opadati potražnja za kampovanjima dok će porasti potražnja za luksuznijim i komfornijim smještajem.tih taj procenat je narastao na 8. proučavanje prirode i posmatranje divljeg svijeta.1%. posebno u razvijenim zemljama Napredak u svijetu medicine i svakodnevne inovacije u sferi očuvanja čovjekovog zdravlja prouzrokuju da ljudi žive duže. načinu života i običajima koji tu vladaju itd. Interesovanje za adrenalinom i ekstremnim sportovima na odmoru će opadati sa godinama.

odmarališta. Nisu rijetke situacije da posjetioci dolaze u zaštičeno područje izuzetno dobro informisani. Sve ovo treba da služi kao poziv menadžmentu parkova da veliku pažnju posvete istraživanju na internetu i dodatnom edukacijama i obukama svojih zaposlenih da bi na što bolji način zadovoljili želje i potrebe sve zahtjevnijih posjetilaca. Razvoj interenta pruža nove mogućnosti za zaštićena područja i parkove u smislu udruživanja sa drugim parkovima i turističkim atrakcijama u neposrednoj blizini. što te zaposlenike može dovesti u itekako nezavidan položaj. Pristup informacijama svih vrsta je veći nego ikad i sve manje zavisi od ponuđača usluga i njihovih marketinških aktivnosti. što se često prepušta privatnom (hoteli. Na ovaj način dolazi do velikog protoka informacija koje menadžeri parkova jednostavno ne mogu da kontrolišu. pa tako i u turizmu. što će svakako uz minimalne troškove povećati izglede za daljim razvojem i zaštiti tih područja. sve više ljudi izražava svoje nezadovoljstvo i zabrinutost u vezi sa problemima ugrožavanja okoliša. tako da često može doći do kontradiktornosti različitih izvora podataka. pogotovo razvoj interneta prouzrokovao je velike promjene u poslovanju mnogih preduzeća i industrijskih grana. i gdje se obično zapostavlja borba za očuvanje okoliša a potencira se što veća posjećenost koja u mnogim slučajevima pravi više štete nego koristi.2. restorani. Naime. Ovakvi. “zeleni” potrošači su sve više 7 Sustainable Tourism in Protected Areas ..5 Rastuća ekološka svijest i briga o ugroženim područjima Širom našeg planeta. 7 Ovakav razvoj tehnologija može imati i svoje negativne aspekte. turističke agencije. Na ovaj način također se često u prvi plan stavljaju stvari koje nisu u fokusu djelovanja organa upravljanja. što opet loše utiče na zadovoljstvo posjetilaca i na sam imidž parka..4 Napredak u informacionim i komunikacionim tehnologijama Veliki napredak u komunikacionim tehnologijama u zadnjih par desetljeća. str. gdje oni između sebe razgovaraju i izmjenjuju iskustva i informacije o mjestima koje su posjetili. Na ovaj način sve manje uticaja na stavove i percepcije turista imaju plaćeni oglasi i reklame a sve više usmena komunikacija “od usta do usta” između samih turista. 2. Razne web stranice. forumi i blogovi okupljaju turiste specifičnih profila na jednom mjestu.16 430 . zbog ograničenih finansijskih resursa mnogi parkovi nemaju mogućnosti da kreiraju i održavaju svoje web stranice. možda čak i bolje nego sami zaposlenici parka.) ili nevladinom sektoru.Guidelines for Planning and Management”. i zajedničkom nastupu na tržištu.

Zaštićena područja i održivi turizam Potreba ljudi da zaštite prirodna područja za određene namjene seže daleko u prošlost. Rezultat povećane ekološke svijesti je sve veće interesovanje za eko turizam i održivi turizam. u toku cijele godine. Očekuju od vodiča da dobro poznaju područje i da su dobri sagovornici. bogate i moćne ljude tog vremena. Neki istoričari tvrde da su se u Indiji posebna područja stavljala pod zaštitu radi očuvanja prirodnih bogatstava još prije nekih dvije hiljade godina. 3. Menadžeri zaštićenih područja i privatni sektor moraju da obezbjede kvalitetni servis za posjetitelje. sve sa fokusom na kvalitetu. Kako bilo. i jednakosti među spolovima. Ovi profinjeni potrošaći prepoznaju kvalitetu usluga ali su i spremni za kvalitetnu uslugu platiti više. Ali. 2. menadžment parkova treba da u prvi plan komunikacije sa posjetiocima stavlja upravo nastojanja i borbu za zaštitu prirode. iskustvo upravo tih zemalja predlaže da se u stvari neki značajni gubici u vremenu za odmor mogu desiti u toku „radnog vremena“ u životu. penzionisana populacija svakako su sposobna za putovanja ali duža. neki turisti mogu očekivati korist ako vrijeme za odmor provedu u mjestima gdje je stanje u području ekonomije iznad prosjeka. U Evropi su prije oko hiljadu godina mnoge šume bile stavljane pod zaštitu kao lovna područja za aristokratiju. Znajući ove trendove. Na prvi pogled.6 Važnost kvalitete usluga Turisti sve više zahtjevaju veći ali prvenstveno i kvalitetniji izbor aktivnosti vezanih za rekreaciju te kvalitetne usluge koje ih upotpunjuju. suprotno tome. da napominje da je svaki posjetilac i novac koji potroši novi korak ka dugoročnom i održivom razvoju tog područja. 431 .ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja svjesni štetnih efekata koje turizam ima na prostor i sve više su zainteresovani za takva putovanja koja će imati minimalne štetne uticaje na prirodni okoliš. Starija. što je opet trend koji najviše odgovara zaštićenim područjima i parkovima prirode. Izazovi za menadžere uključuju osiguranje ciljeva o kvaliteti usluga. sa većim dohodkom. Žele da njihovi domaćini njima priušte osječaj dobrodošlice i ugodnosti. postoji veliko povečanje slobodnog vremena (vremena za odmor) u situacijama kada ljudi idu u prijevremenu penziju. programu kako dostići veću kvalitetu usluga ali i monitoring i implementaciju programa u zaštićenom području. Povečanje ekoturizma znači veču potrebu za posebnim vidovima rekreacije i smještajnih kapaciteta. Oni koji dobijaju kvalitetne usluge kroz radni tjedan očekuju i da na svom odmoru kvalitet usluga bude na zavidnom nivou.

zaštićena područja mogu biti ali i jesu pokretači održivog turizma. 4. dok su kanađani 1885. Ovakav vid razumjevanja povečava mogućnosti lakšeg ulaska na tržište. Jedan od načina na koji se ovo može uraditi jeste da se razviju objekti i usluge koji će se koristiti za turizam a koje se mogu koristiti i za život lokalnog stanovništva. efikasnije i efektivnije razvojne akcije. sredinom 19. a malo zatim isti epitet ponijeli su i Veliki kanjon i planina Rainier. 432 . po definiciji. Samo planiranje razvoja zaštićenog područja malo je zamršeno. dovelo do brojke od 44000 lokacija koje su proglašene zaštićenim područjima. što ukupno zauzima oko 10% ukupne kopnene površine na našem planetu. Yellowstone na zapadu Amerike postao prvi nacionalni park. postale nezaobilazne destinacije za milione turista koji za vrijeme svog godišnjeg odmora žele provoditi vrijeme u netaknutoj prirodi. dolazi do prave eksplozije u zaštiti posebnih područja. Sve u svemu. Ove lokacije su. iz razloga što stručnjaci koji planiraju razvoj ali i oni koji su zaduženi za turizam razumiju socijalne. političke i ekonomske trendove.. prostor današnjeg Blue Mountain Nacionalnog parka. što je do 2002. te osiguranje da strategije i akcije mogu biti prilagođene stanju u kojem se nalazi određeno zaštićeno podrućje ali i da te iste akcije i strategije vode do promjena bitnih za razvoj. vjeku. U 20. odlučili da zaštite prostor oko vrelih izvora u Bow Valey. područje danas poznato kao Banff National Park. posebno u 60-im usljed razvoja ekologije kao nauke. nešto kao seoska domačinstva. Tako gledajući. u podnožju Stjenovitih planina. planiranje nas pomjera od sadašnjosti prema budućnosti. vijeka dolazi do popularizacije i sve primjećenijeg trenda stavljanja posebnih područja pod sistem zaštite. Razvoj turizma morao bi biti planiran na način da se zaštite sva dobra koja se nalaze na prostoru zaštićenog područja koja je lokalno stanovništvo održavalo ali i da se osposobe ona koja trebaju pomoć da bi bila u mogućnosti primiti posjetitelje. pa je tako 1872. kao vodilje za planiranje razvoja. sa većim ili manjim intezitetom.Međutim. Planiranje razvoja turizma u zaštićenim područjima kroz održivi turizam Planiranje je proces koji uključuje odabir željenog budućeg stanja izabranog od prihvatljivih alternative i implementacija strategija ali i akcija koje će pokušati dostići određeno stanje u zaštićenim područjima. U Australiji su se prva područja stavila pod zaštitu 1866.

Menadžeri uposleni na zaštićenom području moraju voditi računa o zaštiti vrijednosti zbog koji je određeno područje i postalo zaštićeno u odnosu na ostale stvari. Kako je ograničenje ovakvog pristupa planiranju postalo očigledno. kao što su plan o životinjskom svijetu.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Kako je svijet sve dinamičniji nego statičniji. Posjetitelji zaštićenih područja očekuju prilikom posjete da će tu pronaći razne objekte. programe i mogućnost rekreacije i učenja. zajednice i sl. razvojni i turistički stručnjaci moraju da vode računa kojim tempom se dinamika mijenja. razvio se kao početak u planiranju održivog turizma. 4. ali u večini slučajeva može i hoće uticati na njihove planove i težnje. je da se mora prilikom izrade plana paziti na zakone i šta oni preporučuju. U nastavku ćemo navesti nekoliko preporuka koje mogu biti korištene u planiranju razvoja turizma na zaštićenim područjima:  Prirodno i kulturno okruženje zajedno sa zaštićenim područjem mora tvoriti jednu cjelinu koja bi bila baza za koristi i vrijednosti a koja bi uticala na razvoj istog. U ne dalekoj prošlosti. Kako je sama izrada potencijalnog plana kompleksna.1 Kako planirati turizam u zaštićenim područjima? Planiranje razvoja turizma u zaštićenim područjima traži od menadžera da vode računa da planovi budu usklađeni sa drugim planovima o razvoju turizma. ali i da sve aktivnosti menadžmenta na drugim planovima budu koordinirani jedni sa drugima. Ovo je neophodno za održivost ekonomije i koristi za poboljšanje kvalitete života zahvaljujući razvoju turizma. često se razvoj odvijao individualno bez planiranja i usklađivanja ciljeva i strukture široj lokalnoj zajednici. koji je pak slijedio razvojni master plan određenog grada. Zaštićeno područje u turizmu ovisi od održivosti visoke kvalitete okruženja i kulturnih običaja i znamenitosti u okruženju istog. plan za sprečavanje požara i plan za očuvanje vegetacije. Svaki park ili zaštićeno područje mora planirati ali i opisati kako će turizam i povezani razvoj određenog područja biti vođen. menadžeri zaduženi za planiranje zaštićenih područja bili su dovedeni u situacije da ad hoc planiraju. ali ne moraju    433 . važno je da politika i planovi budu integrirani sa istim na drugim nivoima planiranja. tipično nazvan master plan. Ali ono što je najbitnije. jedan veliki plan. često ne kako smo i očekivali. da njihova veza bude jasna.

svi zahtjevi i očekivanja biti ispunjeni. „Park turizam“ je često smatran direktnom korisnom vrijednosti zaštićenog područja. te da moraju voditi računa o održivosti projekata i akcija koje sprovode na tim područjima. Okruženje i ambijent u zaštićenom području mora pomoći posjetitelju da upozna ali i spozna bit samog postojanja istog. ali ne mora svako zaštićeno područje imati istu ponudu. Neka zaštićena područja se prilagođavaju dijelom urbanizaciji okruženja te samim tim uključuju okolišnu i kulturnu sredinu u svoje okruženje. Ekonomski aspekti turizma u zaštićenim područjima Menadžeri u zaštićenim područjima moraju se pouzdati u činjenice da oni upravljaju kulturnim i prirodnim blagom. ali kako bilo. Mnogi sistemi funkcionisanja zaštićenih područja u svijetu su u skladu sa sredstvima sa kojima raspolažu. Cijelokupna ekonomska vrijednost zaštićenog područja je skup iskorištenih i ne iskorištenih vrijednosti. mnogo premašujući broj lokanog stanovništva. čak i kada im je u glavnom fokusu razvoj turističke industrije. Smisao sistematičnog skupljanja ekonomskih podataka zaštićenog područja znači da su ključni segmenti ekonomije predviđeni. neka su na rubu iskorištavanja sredstava.  Aktivnosti koje posjetitelji koriste prilikom posjete moraju biti na vrhunskom nivou kvalitete usluga. Dok su neka zaštićena područja rijetko posječena. druga pak primaju veliki broj posjetitelja. Raznovrstnost u pružanju usluga i što širi spektar aktivnosti na ponudi očekuje se od strane posjetitelja. Nakon 434 . ali i da razumije ključne vrijednosti samog prostora. 5.1 Ekonomska vrijednost i uticaji razvoja turizma u zaštićenim područjima Turizam u zaštićenim područjima sve više i više uzima maha kao dio ekonomije u mnogim zemljama. Dobar dizajn omogućava posjetiteljima mnogo ugodniji boravak ali i odgovornost prema tom prostoru. posjetitelji ne traže najjeftinije aktivnosti već zadovoljstvo prilikom pružene usluge i spremni su da plate i više ali da im se očekivanja ispune. posjete parkovima utječu na druge vrijednosti. kako se ne bi narušio prirodni sklad i ambijent.  5. Posjetitelji koji osjećaju da su dobrodošli i da se o njima vodi računa više će cijeniti prostor zaštićenog područja ali i učestovati u njegovoj zaštiti.

Kulturno blago takođe je evidentno lokalna tradicija određenog područja. Indirektno. regionalnoj i nacionalnoj ekonomiji. Mnoga zaštićena područja sadrže i značajne historijske. Ekonomski učinak vrednovanja mjeri vrijednost svih financijskih transakcija od strane grupe (primjer grupa turista ili vladinih izaslanika) vezane za određeno zaštićeno područje.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja što turisti posjete park. Turizam može biti ključni faktor podrške održivosti prirodnih i kulturnih bogatstava. može izgraditi javnu i političku podršku za održivost zaštićenog područja. Uticaj može biti mjerljiv i kroz neke pojmove poput GDP. regionalnu ili nacionalnu ekonomiju. Može biti sakupljen direktno. i njihov uticaj na lokalnu. na primjer kroz ulaznice ili određene naknade ili indirektno preko boravišnih taksi. Ekonomske povlastice predstavljaju dobit koju zaštićena područja donose lokalnoj. ali i da zahtjevaju da određeno područje ostane zaštićeno za buduće generacije. Turizam može omogučiti povečanje prihoda koji bi se koristili za održavanje i unapređenje određenih objekata ili izgled krajolika. povečaju šanse za njegovu održivost. 5. Povećanje jedne vrste prihoda kroz troškove za određene aktivnosti jednog zaštićenog područja za druge je pak ulaganje. oni spoznaju stvarnu vrijednost zaštićenog područja i tada imaju veću želju da pomognu. arheološke i arhitekturne resurse. upoznajuči širu populaciju sa ekonomskim vrijednostima koja donosi iskorištavanje kroz turizam zaštićenih područja određenoj regiji pa i državi u cijelini. u sakupljanju novca za uređenje. Zaštićena područja imaju važnu ulogu u kreiranju prepoznatljivosti na širim područjima. na primjer. Sve ovisi o koristima koja određeni troškovi nose sa sobom. Može da generira prihode kroz ulazne naknade. a u iznimnim situacijama i na nivou države. boravišne takse ali i uz pomoć mnogih drugih načina koji direktno mogu da pomognu ili nadoknade troškove održavanja kulturnih tradicija i omogućava obrazovanje lokalnog stanovništva. dohodak po radniku ili broj poslovnih mjesta stvorenih razvojem područja. Postoji šansa prilikom planiranja razvoja turizma u zaštićenim područjima da se potakne lokalno sta- 435 . U svijetu se danas koriste razni pristupi za mjerenje ekonomskog uticaja turizma u zaštićenim područjima. Turisti su često u potrazi za autentičnim iskustvima.2 Ekonomske koristi turizma u zaštićenim područjima Dobro upravljanje turizmom u zaštićenim područjima može pomoći zaštiti ili ponovnom uspostavljanju balansa u lokalnoj zajednici ili pak na nivou regije.

vjerojatno. Zaštićena područja su određenom misijom vođene organizacije sa ciljevima menadžera koji su često smišljeni da dođu u konflikte. Oni su. čak i o preuzimanju nekih večih zahvata poput održavanja nekih građevina i kulturnih blaga. posebno se mora voditi računa. Planiranje ljudskih resursa u turizmu zaštićenih područja I sami smo svijesni činjenica da je najkompleksniji dio planiranja u turizmu upravo planiranje ljudskih resursa. Efektivan menadžer ljudskih resursa prepoznaje i koristi ljudske resurse kao prednosti određene lokacije ili organizacije sve sa ciljem da se uspostave i uspjesno izvrše zadani kratkotrajni i dugotrajni ciljevi. Kada je turizam kritična komponenta upravljanja zaštićenim područjem. upravljanje zaštićenim područjem odvijat će se glatko i turisti će bez sumnje. Uključivanje lokalnog stanovništva u razvoj i funkcionisanje turizma u zaštićenim područjima vodi poboljšanju iskustva u blizini ili čak i u samom zaštićenom području. Mora imati pristup svim podatcima o svojoj radnoj snazi. Sve ove aktivnosti vode do značajnih povlastica ali i povečanja posjete. najbitniji pojedinačni faktor u osiguranju uspješnog upravljanja turizmom u zaštićenim područjima. Svi zaposleni u zaštićenim područjima ali i volonteri moraju da budu prepoznatljivi kao dragocijeni ambasadori. 436 . O zaposlenicima prve linije. jer su upravo oni prvi a možda i jedini kontakt posjetitelja sa cijelokupnim procesom filozofije upravljanja. važno je da u trenutku na svakoj poziciji imamo makar jednog iskusnog i osposobljenog stručnjaka. posebno prilikom regrutovanja novih kadrova. menadžent zna sve o svojim zaposlenim.novništvo za održavanje nekih tradicionalnih običaja. cijeniti i dijeliti njihov entuzijazam vezan za razvoja turizma sa ostalim potencijalnim posjetiteljima. Dobro planiranje ljudskih resursa i razvijanje kreativne radne snage je ono što vodi uspjehu u poslovanju. jer upravo upravljanje zaštićenim područjem zavisi uveliko o mogučnostima i sposobnostima zaposlenih kadrova. ali i opčenito sve informacije o dobrobiti svoje radne snage. 6. U dobro upravljanom organizacijom. Ako je zaposleno osoblje izabrano pažljivo i dobro osposobljeno. festivala i slično. Pronalazak pravih ljudi koji će biti u mogućnosti izvršiti aktivnosti planirane za to radno mjesto predstavlja izuzetnu važnost za organizaciju u cijelini. što vodi do produžavanja boravka posjetitelja a što pak vodi povečanju potrošnje istog.

statistika pokazuje da učešće broja zaposlenih u ukupnom broju sastavljaju nacionalne statističke agencije. regrutaciji i plačanju. prisupilo se detaljnom 43 . U mnogim zemljama. 7. Razumijevanje trenutno zaposlenih kadrova mora da bude okosnica planiranja potreba za sposobim kadrovima u budućnosti. Odabir pravog kandidata trebao bi se bazirati na odgovarajučem kriteriju dobijenom iz analize posla. menadžment parka je odlučio da pristupi definisanju nove strategije koja bi prvenstveno imala za cilj smanjenje štetnih uticaja turista na prirodu parka i život lokalnog stanovništva. kako bi se kroz implementaciju takve strategije na što bolji način zadovoljile želje i potrebe tih zainteresovanih strana. Nakon što su stanovnici osam naseljenih mjesta sa područja parka odlučili da fokus turističke ponude treba da bude na biciklizmu. Strategije za upravljanje turizmom u zaštićenim područjima Tačno definisana strategija razvoja turizma treba. Analiza posla trebala bi omogučiti strukturni okvir preko kojega bi se razmjenjivale informacije. Primjer Slovačkog Nacionalnog parka “Slovensky raj” najbolje govori o potrebi za dobrom komunikacijom i saradnjom između vlasti. kao što je na primjer servis za korisnike i sl. kupaca ili posjetilaca. Planiranje ljudskih resursa mora početi od sadašnje situacije. Usvajanju ovakve strategije treba da predhodi detaljna analiza potencijala ili resursa područja. i mora da bude sastavni dio razvojnog plana cijelog zaštičenog područja. Lokalne vlasti su u saradnji sa stanovništvom i nevladinim udruženjima pet mjeseci uložile u analize i istraživanja i razgovore sa stručnjacima kako bi usvojili strategiju koja će na najbolji način zadovoljiti potrebe svih stakeholdera i unaprijediti turizam u ovom Parku.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Sve je više na cijeni generalni trend u zapošljavanju kadrova koji mogu biti korišteni u poboljšanju planiranja ljudskim resursima. Izuzetno je važno da se proces definisanja i usvajanja strategije mora obavljati uz prisustvo i uz saradnju svih interesnih grupa odnosno stakeholdera. U 2002. Informacije izvedene iz analize posla predstavljaju ključni kriterij za regrutaciju kandidata za određeno radno mjestoj. uz naravno konstantno praćenje svjetskih trendova i aktivnosti konkurencije. analiza tržišta tj. nevladinog sektora i lokalnog stanovništva prilikom planiranja i definisanja strategije razvoja turizma u zaštičenim područjima. Treninzi. seminari i razne obuke potrebni su kako bi se uspostavio balans sa učincima zaposlenih u specijalnim područjima.

stanovnici određene države. Slijedeći korak u procesu definisanja strategije je segmentiranje tržišta i odabir ciljnog segmenta za koji će Park na najbolji način prilagoditi svoju ponudu. omogućava i priliv finansijskih sredstava koji će se dalje upotrijebiti za očuvanje i konzervaciju parka. Analiza potencijala područja. treba da rezultira sa bazom detaljnih.. biking. sam prostor će se prilagoditi samo za određene aktivnosti. publikacije. osim povećanja ukupnog doživljaja turista. Ovo je važno iz više razloga.  43 .planiranju turizma u tom smijeru. canyoning. osim poboljšanja turističke ponude. Trend povećanja broja starijih turista kojima je jedan od glavnih motiva za putovanje upravo učenje novog.) svoje će marketinške aktivnosti usmjeriti ciljano na određeni segment turista. govori u prilog ovoj činjenici. posjetioci iz dalekih zemalja. uvjetovao i puno bolji odnos lokalnog stanovništva sa vlastima i menadžmentom parka. Muzeji i centri za posjetioce su u većini nacionalnih parkova. prosječna primanja. odnosno inventarizacija svih elemenata ponude. flyfishing. birdwatching. etnička ili religijska pripadnost itd. odnosno omogućavanje da nauče nešto novo je jedno od osnovnih oruđa za promociju parka i podizanje svjesnosti o značaju samog područja. gosti iz susjednih zemalja. Cijeli projekat je. pouzdanih informacija čime će se obezbjediti:    Temelj za upravljanje posjetiocima i dalji razvoj parka Izvor informacija za posjetioce i tur-operatere Materijal za marketinške aktivnosti. Po geografskim karakteristikama – segmenti mogu biti domaći posjetioci. hiking itd. ovakav vid saradnje je uveliko poboljšao komunikaciju sa stanovništvom koja je dotad bila na nezavidnom nivou. čime će efikasnije iskoristiti sredstva namjenjena za promociju ili unaprijeđenje proizvoda. te izgradnji i označavanju biciklističkih staza širom cijelog područja. evropljani. postali nezaobilazan dio turističke ponude. Područje koje je turistički pogodno za određene aktivnosti (npr. Posjetioci se mogu segmentirati po različitim kriterijima:  Po socio-demografskim karakteristikama – koriste se varijable kao što su starost. kao nezaobilazan elemenat definisanja strategije. čime će se dodatno zaštititi drugi djelovi parka koji bi bili ugroženi usljed "stihijskih" posjeta "običnih" turista. brošure. S druge strane. Po ocjeni sudionika projekta. pogotovo u Americi. info punkove i sl. spol.. Pružanje informacija posjetiocima. čime se . školska sprema.

Prema autorima Dasgupta i Maler (1994. Ali kao glavni 43 . Kako i tehnologije sve više napreduju. kao i mnogim drugim zemljama u razvoju nije lako odlučiti se o načinu zaštite biološke raznolikosti. sakupljači ljekovitog bilja. kako bi se sve što se planiralo i postiglo! 9. Pretežno. doneseni dokument distribuira se svima koji su uključeni u planiranje ili politiku razvoja i implementacije. a s druge strane. ali i kako bi sebi pomogli prilikom distribucije. Neki od posjete očekuju avanturu i povišen adrenalin.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja  Po psihografskim karakteristikama – odnosno motivima koji potiču ljude na posjetu parku ili zaštičenom području.) degradacija okoliša može se pripisati činjenici da su siromašnom seoskom stanovništvu tržišta kredita.    8. posmatrači ptica. alpinisti. Po učestalosti posjeta parku – segmenti mogu biti redovni posjetioci. osiguranja i kapitala slabo dostupna. Implementacija i kontrola procesa planiranja Kada je jednom dogovoreno sve oko planiranja razvoja turizma u zaštićenim područjima. Stanje u Bosni i Hercegovini Bosni i Hercegovini. ribolovci itd. pa tako možemo imati segment turista koji posjete park da bi pobjegli od svega što ih inače okružuje ili segment onih koji su izuzetno ekološki osvješteni pa žele aktivno da učestvuju u zaštiti okoliša Po aktivnostima koje upražnjavaju prilikom posjete parku – aktivni sportisti. Implementacija uključuje izvođenje planiranih aktivnosti. isto je tako niz opravdanih razloga koji govore u prilog da se prirodni resursi ostave na korištenje cijeloj zajednici. ali i zapošljavanje ljudskih resursa i financijskih stručnjaka. niz je opravdanih razloga koji govore u prilog proglašenja zaštićenog područja. Po očekivanoj koristi od posjete parku – možda jedan od najbitnijih kriterija za segmentiranje turista. prelazi se na implementaciju planova. S jedne strane. stoga je veoma bitno znati koje su očekivane koristi da bi menadžment parka spremio pravi odgovor i tako povećao nivo zadovoljstva posjetom. Prvi korak je da uspostavimo komunikaciju sa svim interesnim grupama ljudi. posjetioci po prvi put i sl. neki vole da provode vrijeme u prirodi sa prijateljima i porodicom. Sama implementacija planova mora biti pod stalnom prismotrom. danas mnoge agencije svoje razvojne planove objavljuju na internetu kako bi svi zainteresirani imali pristup istima.

Međutim. osobito u zemljama u razvoju kao što je i Bosna i Hercegovina. Većina parkova postaju samo parkovi na papiru. Ekoturizam pokazuje da jedan od glavnih elemenata za održivost predstavlja upravo edukacija turista i omogućavanje razumijevanja relativno nepoznatih kultura. Upravo to ih sprječava u održavanju u održavanju zaštićenih područja. Sam uticaj održivog turizma u zaštićenim područjima ima za cilj da predoči specifičnosti određenog prostora. Sve ove 440 . dok i sami znamo da je u mnogim slučajevima praksa u oštroj suprotnosti s teorijom. te povečanju slobodnog vremena. Spoj ekoturzma i zaštićenih područja naglašava važnost lokalnog stanovništva i podcrtava značaj lokalnog doprinosa u razvijanju i vođenju aktivnosti vezanih za održivost. Privredni razvoj u prostorima koji okružuju zaštićena područja prirode „oslobodio“ bi lokalno stanovništvo od ovisnosi privrede o biomasi. nužni su za očuvanje biološke raznolikosti. Turistička potražnja za ponudom provođenja odmora u zaštićenim područjima vremenom će rasti i to iz više razloga. večoj zainteresovanosti. Zaključak Već tradicionalno u okviru izučavanja turizma postoji mnogo bibliografskih jedinica koje govore kako očekivanja posjetitelja u vezi autentičnosti i etičnosi utječu na lokalnu kulturu mijenjajući je do neprepoznatljivosti. što samo vodi povečanju prihoda. uprave zaštićenim područjima u zemljama u razvoju ne ostvaruju i ne distribuiraju onakav ekonomski prihod od njih kakav bi mogli. a posebice da istaknu ono po čemu se razlikuju od drugih. U mnogim se istraživanjima diljem svijeta izražava zabrinutost zbog neefikasnosti proizvoljnog formiranja kvalitetne ponude u ovakvim okruženjima. park ili zaštičeno područje u kojem se ne vidi isplativost i održivost. te predstavlja sredstvo koje omogućava da se zadrži lokalna kontrola nad resursima. 0. Ali pak s druge strane postoje praktični primjeri koji dokazuju da lokalno stanovništvo može a sve češće i manipuliše slikom koju prikazuju pojetiteljima kako bi ispunili očekivanja turista. U cijelom tom procesu dobila bi se podrška lokalnih zajednica za djelotvornije očuvanje biološke raznolikosti u svijetu. gdje je većina parkova i zaštićenih područja samo to.problem očuvanja okoliša vidimo u tome što nedostaje tržište za takve prirodne ljepote te se stoga ne mogu izvući prednosti tržišnih transakcija. Između ostalog i zbog dodjele samog statusa nekom prostoru zaštićenim područjem prirode. On omogućava mnogim narodima diljem svijeta da se izraze i kažu tko su zapravo oni. Zaštićena područja. između ostalog.

što znači da se mora uspostaviti ravnoteža između turizma i očuvanja okoliša.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja promjene imaju značajne posljedice na prirodni okoliš. World Commission on Protected Areas (WCPA) ”Sustainable Tourism in Protected Areas . Literatura Fact Sheet: Global Ecotourism. .Guidelines for Planning and Management” 441 . 2007.

on the other hand. and to protect natural biodiversity from further extinction. Many of plant and animal species found themselves in front of the extinction. sustainable tourism.PLANNING AND SUSTAINABLE TOURISM MANAGEMENT IN THE PROTECTED AREAS Abstract Natural world. However. Further. with appropriate planning and true development can be the best way to protect these areas. this leads to ruining of these locations and decreasing of their values. eco tourism. and must be call for all protected areas managers to start thinking and planning tourism in way that will create the kind of tourist offer that will satisfy tourist needs and desires in best way. This fact can. and to spend their holiday away from noise of crowded beaches and resorts. fauna and flora of our planet everyday is getting more and more treatened. who’s desires will be to travel without threatening nature. Protected areas. strategies 442 . nature parks became the only places on Earth where it is possible to maintain natural balance and harmony. but also to provide necessary funds for future protection. Key words: protected areas tourism. managing of these areas very often proved to be not profitable enough. and. hence it became big burden for local institutions responsible for managing of these areas. Trends on the tourist demand indubitably show that the future will result with increased number of ecologically responsible and aware tourists. natural and untouched areas are under negative influence of globalization and fast growing urbanization. Tourism. Some of the strategies pointed out in this paper can provide management of better quality in protected areas. The purpose of this paper is to be a sort of guide to all PA managers how to manage protected areas in the best and most efficant way. can very positively effect on reduction of poverty for local population.

d. sc. e-mail: zlatko.hr 443 . maja. Obje ove obveze zahtijevaju osiguravanje kontinuiranog ulaganja proračunskih sredstava u takva područja. zoniranje. Zagreb.pletikapic@elektroprojekt. država u cijelosti preuzima i obveze ne samo u području očuvanja i zaštite osobitosti tog područja već i u području očuvanja i poboljšanja zatečenog socio-ekonomskog statusa lokalnog stanovništva. NP Una . koji je utemeljen na nekim dosadašnjim iskustvima drugih zemalja o ulozi države u takvoj organizaciji.hr.. Ključne riječi: zaštićeno područje.hr Elektroprojekt d. b 1 2 Prof. Uvod Proglašenjem nekog područja zaštićenim. a koji se primijenio i prilikom osmišljavanja Nacionalnog parka Una. Zagreb..kerovec@elektroprojekt. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. plan upravljanja. dr. održivost. e-mail: martinic@sumfak.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja REALNE OPCIJE ODRŽIVOG RAZVOJA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA S OSVRTOM NA OSMIŠLJAVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA U NP UNA Ivan Martinić Zlatko Pletikapić2 Maja Kerovec2 Sažetak U radu se daje prikaz prijedloga organizacije sustava održivog razvoja i upravljanja zaštićenim područjima.

a posebno da bi bila u mogućnosti promicati ekonomski razvoj lokalnih zajednica. Južnoafrička Republika) jedan od glavnih ciljeva budućih aktivnosti prema zaštićenim područjima je osigurati dostatne resurse za identifikaciju. a kroz podjelu zadaća na sljedećim razinama: 1) Međunarodne akcije kroz definiranje i predviđanje potreba za financiranjem upravljanja i očuvanja zaštićenih područja. tijekom posljednjih desetljeća u mnogim je zemljama postignut tek mali napredak u količini financijskih resursa dostupnih za zaštićena područja. pritisaka kojima su izložena i veličine zahtijeva koji se postavljaju pred njihovo upravljanje. postupak osmišljavanja održivog razvoja prostora unutar proglašenog NP Una.arem u početnom razdoblju. ona moraju biti primjereno financirana. Takve zemlje u nemogućnosti razvijanja i upravljanja sveobuhvatnim sustavom zaštićenih područja propuštaju pritom okolišne. 2003.. kroz ostvarivanje dostat- 444 . kao i lokalnih uprava na čijim se prostorima nalaze takva područja. Prema Akcijskom planu 5. s posebnim osvrtom na smjernice i iskustva međunarodnih organizacija i institucija koje se bave zaštitom prirode. Međutim. Istodobno. U nastavku će se prikazati iskustva R. osnivanje i operativne troškove reprezentativnog globalnog sustava zaštićenih područja. mnoge zemlje s najvišim stupnjem biološke raznolikosti teško osiguravaju potrebna sredstava za zaštićena područja radi imperativa smanjenja siromaštva. Zato su od posebnog značenja sve vrste iskustava u postizanju veće financijske samostalnosti i održivosti uprava zaštićenih područja. 2. ubrzan je rast broja i veličine zaštićenih područja. svjetskog kongresa parkova (Durban. socijalne i ekonomske koristi koje bi takav sustav mogao pružiti na nacionalnoj i globalnoj razini. Hrvatske u odnosu na pozitivna američka iskustva vezana uz ulogu države u uspostavi održive zaštite i korištenje zaštićenih područja. Nadalje. dok se ne razviju komplementarne prateće djelatnosti koje će omogućiti daljnje financiranje sustava zaštite prirodnih osobitosti područja i održivi razvitak lokalne zajednice. Uloga države u upravljanju zaštićenim područjima Da bi zaštićena područja mogla ispunjavati ekološke i socijalne funkcije. kako bi se objasnili izneseni prijedlozi za daljnje postupanje državnih institucija u uspostavi organizacije sustava upravljanja Nacionalnim parkom Una. Također će se prikazati. sukladno tim iskustvima.

Globalni okolišni fond – GEF). institucionalnih i drugih mjera. Lokalne akcije kroz uspostavu sporazuma između institucija odgovornih za upravljanje zaštićenim područjima i profitnih organizacija kako bi se ostvarila raznovrsna osnova financiranja za upravljanje zaštićenim područjima. na primjer pružanjem usluga u eko-turizmu. te kroz razvoj sustava naplate naknada od komercijalnog korištenja zaštićenih područja. te kroz obvezivanje nacionalnih vlada do 2005. te nastojati definirati nove izvore financiranja kroz sve razine akcija (od međunarodnih do lokalnih). globalno) i biti ishodište u određivanju ciljeva za povećavanjem sredstava financiranja. 2) Regionalne akcije kroz suradnju nacionalnih vlada koje bi trebale ojačati postojeće instrumente i razviti nove mehanizme za povećano financiranje na regionalnoj razini u svrhu učinkovitog i pravednog upravljanja zaštićenim područjima. prezentiranjem tradicionalnih vještina i znanja. kao što su na primjer koncesije za dopuštene djelatnosti. kroz razvoj i početak provedbe Planova za održivo financiranje nacionalnih sustava zaštićenih područja do 2006. sve s ciljem očuvanja i upravljanja globalnom mrežom zaštićenih područja. godine usvajanjem potrebnih regulatornih. kroz zamjenu dugova). godine. vođenjem i drugim uslugama posjetiteljima. godine na znatno povećanje financiranja zaštićenih područja te očuvanje prirode u zemljama u razvoju. u skladu s identifikacijom postojećih nedostataka u sustavu financiranja. legislativnih. 3) 4) Prema tim smjernicama nacionalne vlade trebale bi u financijskom planiranju održivog upravljanja zaštićenim područjima prepoznati mnogostruke koristi od te zaštite. političkih. Oni bi trebali uključivati:  međunarodne mehanizme (npr.  financiranje od strane drugih zemalja (npr.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja nih resursa za ispunjavanje potreba za financiranjem do 2010. Nacionalne akcije kroz suradnju nacionalnih vlada i privatnog sektora kako bi se do 2010. kroz smanjivanje siromaštva lokalnih zajednica stvaranjem prihoda preko stvaranja malih poslovnih prilika i poslova vezanih za upravljanje zaštićenim područjima. 445 . ona bi trebala uključivati procjene ukupnih koristi od zaštićenih područja na različitim razinama (lokalno. nacionalno. te kroz prijenos novih i dodatnih financijskih resursa s razvijenih zemalja ka zemljama u razvoju. godine usvojila konzistentna načela i procedure za osnivanje i financiranje operativnih potreba i uklanjanje nedostataka sustava zaštićenih područja.

ponudu rekreacijskih sadržaja. jamči i provedivost te odluke. sredstava određena za prilagodbu sektorskih planova klimatskim promjenama).  prepoznatljiv i standardiziran vizualni identitet koji uključuje jednake standarde u dizajnu odjeće. stimuliranje pozitivnog odnosa prema zaštićenim područjima. To znači da država. Primjer efikasnoga učešća države u sustavu upravljanja zaštićenim područjima je američki sustav upravljanja nacionalnim parkovima.  ulaznice i drugi prihodi ostvareni na samim zaštićenim lokalitetima. Preuzimanjem takve uloge državna bi tijela trebala postati jamac praktične primjenjivosti kriterijâ potrebnih za osnivanje i djelovanje zaštićenih područja. službu traganja i spašavanja i dr.  fiskalne poticaje i olakšice. izradu prostorno-planske dokumentacije i sl. Posebne su prednosti američkog sustava:  prepoznatljiv pristup u uslugama za posjetitelje koji uključuje centre za posjetitelje. i to ne samo u smislu zakonske regulative već i u ekonomskom i organizacijskom smislu. kada na određenom području odluči ustanoviti park. ekološku edukaciju.  standardizirani uvjeti i način koncesijskog obavljanja uslužnih djelatnosti.  standardizirani sustav izobrazbe za sve zaposlenike NP čime se osigurava usklađeno planiranje i provođenje svih djelatnosti. državna sredstva podudarne namjene (npr. Ta uključenost države u sustav upravljanja parkovima putem NPS-a rezultirala je od javnosti prepoznatom transparentnosti u upravljanju parkovima. infrastrukture i opreme parkova.  sredstva iz privatnog ili donatorskog sektora. izobrazbu. preuzimanje odgovornosti za znanstvenu utemeljenost zaštite. koji je utemeljen na stogodišnjoj tradiciji i važnoj ulozi nacionalnog parkovnog sustava (NPS – National Park Service) u prostorno-planskoj politici. To znači osnivanje ustanove za upravljanje područjem.  druge mehanizme koji pružaju podršku zaštiti prirode. Za redovno funkcioniranje nacionalnih parkova u smislu njihove osnovne djelatnosti sredstva se osigu446 . Nedvojbeno da upravo položaj NPS-a u okviru važnog državnog odjela DOI (US Department of Interior – Odjel unutarnjih poslova) omogućava prezentiranje financijskih potreba parkova izravno Kongresu. parkovnih oznaka.  standardizirani model upravljanja prirodnim dobrima i sustav monitoringa.

unapređenje internog prometnog sustava) u neki nacionalni park često je presudna politička podrška i lobiranje u Kongresu. a novac od koncesija posebno se upotrebljava:  za otkup nedržavnog/privatnog vlasništva u nacionalnim parkovima.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja ravaju putem Kongresa iz državnog proračuna.  osiguranje sredstava za ulaganja i u osnovnu djelatnost. a za koje nije suvislo da se njima bave javne ustanove (one moraju imati stručno osoblje. te transparentnost u njihovom raspoređivanju. Sam je koncesijski model tako organiziran da uprave nacionalnih parkova i koncesionari u svim pitanjima međusobno blisko surađuju. U SAD je odavno prihvaćen kao izuzetno dobar poslovni model davanje koncesija za sve djelatnosti u zaštićenim područjima koje se ne obavljaju kao javne službe ili funkcije. Koncesijama se posebno postižu:  obnova infrastrukture i smještajnih kapaciteta.  podizanje razine upravljanja područjem i povećanje ponude (prihvatljive) i veća zaposlenost i zarada (dohodak). turističke usluge (izleti na mulama. Za financiranje izvanrednih projekata i programa i/ili za posebna kapitalna ulaganja (npr. Da bi imali izglede za financiranje. te imati dugoročne učinke. parkovne knjižare. ugostiteljstvo (smještaj i prehrana). Takav je koncesijski model ocijenjen vrlo dobrim od parkovnih stručnjaka. panoramski avio-letovi. rafting…) i dr.  investiranje u infrastrukturu te u osnovnu i dodatnu djelatnost. prodaja suvenira. projekti se moraju dobro pripremiti. rekreacijski programi (iznajmljivanje sportske opreme). prvenstveno radi poticanja investicija koje omogućavaju poboljšanje razine usluga. Postoje također brojne organizacije koje prikupljaju sredstva na lokalnoj razini i doznačuju ih lokalnim parkovima. 44 . a također pridonose poboljšanju osnovnih funkcija i djelatnosti u parkovima. Najpoznatiji na nacionalnoj razini su National Park Fond (Fond za nacionalne parkove) i National Park Conservation Association (Udruženje za očuvanje nacionalnih parkova). a ne konobare!). Osnovni su principi rada takvih agencija i organizacija strogi kriteriji i pravila u prikupljanju sredstava. vrsno prezentirati. Tako su predmet koncesija npr. Ostali oblici financijske potpore neophodne za upravljanje američkim NP vezani su za aktivnosti fondova i zaklada različitih agencija. nevladinih organizacija ili strukovnih društava.  smanjenje troškova javne funkcije uprava i usmjeravanje na osnovnu djelatnost.

 izostanak središnjeg državnog tijela zaduženog za parkovnu politiku i nemogućnosti izravne komunikacije sustava zaštićenih područja prema državnom Saboru i drugim državnim institucijama.). za poboljšanje njihovog marketinga. u usporedbi s američkim. nepostojanja odgovarajućeg sustava edukacije parkovnog osoblja.Temeljeno na američkim iskustvima. uvjete njihova provođenja. niza zakonskih nedorečenosti. za transparentno pokretanje “koncesijskog” procesa za najčešće komercijalne usluge (smještaj. Ovi nedostaci izazivaju posebne poteškoće u ispunjavanju onih uloga zaštićenih područja koje se odnose na njihov doprinos lokalnim zajednicama. Upravo proračunska sredstava moraju osigurati standardizirano provođenje godišnjih programa ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima. Za uspostavu koncesijskih modela u hrvatskim zaštićenim područjima od posebnog su značenja legislativni okvir i pravna rješenja. dok sva ostala zaštićena područja u R. izleti i dr. te nadzor u obavljanju djelatnosti iz koncesijskih ugovora. Republika Hrvatska ima dugogodišnja iskustva u kreiranju i provedbi parkovne politike. ali i prostorno-planski (prostorni planovi) i upravljački dokumenti (planovi upravljanja) koji jasno definiraju sadržaje koncesija.  nerazrađen pristup prostornom planiranju i uređenju NP/PP. te preopćenitost do sada donesenih planova upravljanja koji bi kao ključni dokumenti za uprave parkova trebali omogućiti razvoj koncesijskih modela. rekreacija. Kao najveći problemi zaštićenih područja i upravljanja parkovima u Hrvatskoj prepoznaju se:  nedostatak proračunskih sredstava za financiranje osnovnih djelatnosti NP/PP kao rezultat izostanka nadsektorskog pozicioniranja zaštite prirode. ali ta iskustva. Dosadašnja pozitivna iskustva vezana za pokretačku ulogu zaštićenog područja u razvoju lokalne zajednice bilježe tek ekonomski najuspješnije NP Plitvička jezera i NP Krka. imaju značajne nedostatke upravo u elementima kojima se osigurava održivost zaštićenih područja. financiranje bi općenito za hrvatske nacionalne parkove i parkove prirode (dalje u tekstu: NP/PP) trebalo biti izravnije i jače podupirano tamo gdje se donose odluke o izdvajanju sredstava iz državnog proračuna za potrebe njihovog funkcioniranja. Hrvatskoj imaju velikih problema već i u samom financiranju svoje osnovne djelatnosti. 44 .

U ovim postupcima ključno je vrednovanje zatečenih i planiranih sadržaja u prostoru. te za njih vezana ograničenja i mogućnosti.). kojima se postižu ciljevi održivosti. diskontnoj stopi i rizicima odrediti optimalna rješenja.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja 3. Poopćenje pristupa Poopćavanje navedenih iskustava omogućilo je osmišljavanje ekonomskih postupaka za definiranje prostorno-planskih i upravljačkih pristupa očuvanju. Temeljem izrađenih sektorskih studija (koje su prethodile izradi studije izvodljivosti i koje su bile podijeljene na one koje su obrađivale pojedine prirodne i kulturno-povijesne osobitosti prostora i na one koje su obrađivale socioekonomske odnose na području razmatranja). varijante površina zona zaštite i razvoja. 4. Takvim je pristupom moguće sagledavanje ukupno ekonomski najpovoljnijih dopuštenih djelatnosti na kojima će se temeljiti budući održivi razvoj i izvan granica zaštićenog područja. odnosno prilikom određivanja prijedloga granica NP Una. Uzimajući u obzir postojeće i planirane troškove i postojeće i planirane koristi za svaku od razmatranih varijanata uz korištenje “cost-benefit“ analize. moguće je ovisno o razdoblju razmatranja. Pritom se mogu razmatrati varijante granica područja zaštite. uključujući i njegove prirodne osobitosti i resurse. određivanja prijedloga pojedinih zona i razina zaštite unutar područja parka i provjere dugoročne održivosti tako izabranog prostornog rješenja. prvo je provedeno definiranje mogućih zona zaštite unutar cijelog razmatranog područja prema geografskim i geoekološkim osobitostima. Primjena pristupa U prethodnom poglavlju opisan pristup korišten je prilikom izrade studije izvodljivosti za Nacionalni park Una. zaštiti i razvoju zaštićenih područja. Ključ je pristupa u analizi varijanti koje se vežu uz IUCN kategorije zaštite. vrsta i obujam komplementarnih djelatnosti i dr. Ovim se postupcima u planiranju budućih zaštićenih područja omogućava izbor optimalnih granica u odnosu na interese lokalne zajednice i u odnosu na potrebe zaštite vrijednih prirodnih sadržaja. To je posebno važno radi oblikovanja sheme zoniranja zaštićenog područja. 44 . ali i vrednovanje zatečenih i planiranih djelatnosti lokalnog stanovništva na prostoru koje se stavlja pod zaštitu i na području koji ga okružuje. a zatim je svaka zona svrstana u moguće kategorije zaštite (slika 2). te ukupni prihodi od korištenja prostora s druge strane. kojim se optimiziraju ukupni troškovi zaštite i upravljanja s jedne strane. te prema značaju prirodnih vrijednosti (tablica 1 i slika 1).

K. Lokaliteta (kom) Broj atrakt. Lokaliteta (kom) Sedrene barijere (kom Vidikovci (kom) Broj većih izvora (kom) Minska polja (ha) Štrbački bukLohovo Oznaka cjeline na slici 5. lokaliteta (kom) Sedrene barijere (kom Vidikovci (kom) Broj većih izvora (kom) Minska polja (ha) (5) 5839 5258 565 0 16 9 14 3 5 44 266 Orašac + Čukovi (7) 1387 841 211 0 335 10 0 0 20 763 Ripač (8) 3115 768 2123 0 224 18 7 8 0 24 1584 Ovisno o kombinacijama mogućih kategorija zaštite po zonama.1/2 Ukupna površina (ha) Površina šuma i goleti (ha) Površina oranica (ha) Površina livada (ha) Naselja (ha) Broj arheol.1/2 Ukupna površina (ha) Površina šuma i goleti (ha) Površina oranica (ha) Površina livada (ha) Naselja (ha) Broj arheol. formirane su varijante granica NP i zoniranja (tablica 2). geomorf. Vakuf-Štrbački buk (6) 6329 3641 2556 22 110 15 11 2 1 24 2990 Kanjon Unca (3) 1884 987 881 16 0 0 2 0 0 2 268 Međuprostor Una-Unac (4) 4612 2824 1788 0 0 5 Nije kartirano 0 1 0 31 Oznaka cjeline na slici 5. 450 . geomorf. lokaliteta (kom) Broj atrakt. Brod + kanjon Une (1) 301 133 101 27 39 2 2 2 1 0 104 Izvorište Krke (2) 876 573 303 0 0 2 Nije kartirano 0 0 1 0 Dolina UneMartin Brod.Tablica 1 Prikaz nekih osobitosti razmatranog prostora po pojedinim zonama M.

Vakuf-Štrbački buk (6) II II V II II V II II V Kanjon Unca (3) Ib Ib Ib II II II Međuprostor Una-Unac (4) Ib Ib Ib Ib Ib Ib Ib Ib Ib Oznaka zone prema slici 6. 451 .ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Tablica 2 Varijante zoniranja i postavljanja granica NP Una M. Brod + kanjon Une (1) II II II II II II II II II Izvorište Krke (2) II II II II II II II II II Dolina UneMartin Brod.1/1 Varijanta 1 Varijanta 2 Varijanta 3 Varijanta 4 Varijanta 5 Varijanta 6 Varijanta 7 Varijanta 8 Varijanta 9 Štrbački bukLohovo Oznaka zone prema slici 6. socioekonomskim odnosima. očuvanja i poboljšanja stanja. ulaganja u dopustive gospodarske aktivnosti i infrastrukturu.K.1/1 Varijanta 1 Varijanta 2 Varijanta 3 Varijanta 4 Varijanta 5 Varijanta 6 Varijanta 7 Varijanta 8 Varijanta 9 (5) II II II II II II II II II Orašac + Čukovi (7) - Ripač (8) V V V - Potom su po zonama – ovisno o potencijalnim kategorijama zaštite. kao i direktne. indirektne. moguće i neuporabne koristi od uspostave zaštite za svaku od zona (tablica 3). te naknada za izgubljene vrijednosti). monitoringa. sagledanim konfliktima i rizicima – određeni ukupni troškovi zaštite prostora koji ujedno osiguravaju održivi razvoj lokalne zajednice (troškovi istraživanja. nadzora i upravljanja.

sportski ribolov i lov. Rezultat se ukratko može sažeti u sljedeće zaključke:  neke su zone izostavljane iz obuhvata budućeg zaštićenog područja NP Una jer bi njihov ‘ostanak’ uzrokovao toliko povećanje troškova održavanja ili povećanih naknada lokalnom stanovništvu zbog gubitka vrijednosti da bi to nepovoljno utjecalo na ukupno održivo upravljanje područjem. izabrana je ona varijanta koja je osiguravala postizanje najveće pozitivne razlike neto sadašnjih vrijednosti koristi i troškova (slika 3). kao i dokaz da je cijelo rješenje opravdano i održivo. Izabranim rješenjem predložene su sljedeće komplementarne djelatnosti: turizam i turističke usluge. ekološka poljoprivreda i šumarstvo.Tablica 3 Pregled koristi od uspostave zaštite razmatranog prostora Kako su se ovisno o kategorijama zaštite po zonama ukupni troškovi i ukupne koristi kroz duže razdoblje razmatranja značajno razlikovale. a za lokalnu zajednicu očekuju se i 452 .  sagledani su ukupni troškovi budućeg NP Una po vrstama troškova i po godinama za cijelo razdoblje razmatranja. te ukupne koristi po godinama uz pretpostavku realizacije svih zamišljenih sadržaja.  izabran je najpovoljniji odnos razine zaštite prirode po zonama i očuvanja interesa lokalne zajednice. rekreacija i sportovi vezani uz vode.

povećanja vrijednost nekretnina.  uređenje međusektorskih odnosa i definiranje koncesijskih uvjeta. Razvitak ovih djelatnosti treba biti podređen zaštiti prirodnih vrijednosti NP Una što zahtijeva nužno učešće države kako kroz organizacijsko i edukativno djelovanje.  osigurati početno financiranje osnovne djelatnosti i kapitalnih ulaganja u prateće sadržaje i infrastrukturu bez kojih nema razvoja turističke ponude. u izgradnju pratećih sadržaja. putem koje bi se obavljale bitne aktivnosti vezane za potrebe parkova:  izravno prezentiranje financijskih i drugih potreba najvišim državnim tijelima.  uključiti NP u regionalnu mrežu i nominirati ga za uvrštenje na popis svjetske baštine. tako i kroz početna značajna kapitalna ulaganja u organizaciju upravljanja sustavom. Vezano za željenu stabilnost u financiranju funkcioniranja parkova i održivom razvoju lokalne zajednice. Prijedlog organizacije sustava Za pokretanje sustava upravljanja NP Una (nakon njegovog proglašenja) nužno je provesti sljedeće:  uspostaviti javnu ustanovu s osnovnom zadaćom obavljanja osnovne djelatnosti upravljanja zaštićenim područjem. 5. te u prilagodbe lokalnog stanovništva novim uvjetima. pa tako niti posjetitelja.  osposobljavanje parkovnog osoblja i sustavna istraživanja.  izraditi prostorno-plansku dokumentaciju i plan upravljanja bez kojih se ne može pokrenuti koncesijski model financiranja razvoja NP. te prihoda od pratećih uslužnih djelatnosti u širem okolišu NP Una.  aplicirati za međunarodne pomoći i donacije. 453 .ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja indirektne koristi od povećanja zaposlenosti. sugerira se raspraviti o stvaranja Središnje državne agencije ili ureda za ukupni nacionalni sustav zaštićenih područja (slika 4).  standardiziranje pristupa u izradi prostorno-planskih i drugih upravljačkih dokumenata.

Izdavač EOL. Švicarska i Cambridge. (2004): Ključna pitanja parkovne politike u Hrvatskoj – uz 55. Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša (1999). Guidelines for Protected Areas Management Categories. Velika Britanija. Institute of Hydrology. R. Lille.iucn. I. (2001): Američka iskustva za unapređenje upravljanja nacionalnim parkovima i parkovima prirode u Hrvatskoj. IUCN. (2001): Prostorno planiranje. DZZP. DZZP. CARDS EuropeAid/119879/C/SV/HR – GOPA COWI. Starigrad-Paklenica. 2004. Gothenburg University: Unit for Environmental Economics (paper). Lee i Middleton. Gland. Acreman. Zagreb. Guidelines for Management Planning of Protected Areas. CARDS EuropeAid/119879/C/SV/HR – GOPA COWI. Julie (2003). Phillips. Grafenau. Eurosite. IUCN Gland. Velika Britanija. Francuska. 501-509. Ramsar Convention Bureau. (2004): 55..The World Coservation Union. Švicarska i Cambridge. The University of York. NSAP – Pregled stanja biološke i krajobrazne raznolikosti Hrvatske sa strategijom i akcijskim planovima zaštite Elektroprojekt (2005): Studija izvodljivosti za NP Una Elektroprojekt (2004): Plan upravljanja Parkom prirode Kopački rit EOL (2005): Mura – baština i budućnost. obljetnica NP Paklenica – Kako osigurati održivost i vitalnost funkcioniranja u svjetlu naglasaka V.org (2006): Smjernice za vrednovanje planova upravljanja zaštićenim područjima (Konačni nacrt). (2002): Planovi upravljanja za hrvatske nacionalne parkove i parkove prirode. MZOPU RH (izvješće sa studijskog boravka). godišnjicu proglašenja prvih hrvatskih nacionalnih parkova.). Mike i Knowler. Th. Paklenički zbornik. http://www. 2. http://www. Barbier. Šumarski list 9-10. Sterner. Gland. svjetskog kongresa nacionalnih parkova. (1994): Environmental Economics. Management Plans and Planning: A Guide. Martinić. Dom i svijet. Martinić. (1998). 454 . Cheltenham.eurositenature. Zagreb Martinić. IUCN. IUCN. Martinić. Njemačka Eurosite (1999) Toolkit: Management Planning. A. 1999. Duncan (1997): Economic Valuation of Wetlands. Edward. Countryside Commission. Velika Britanija. I. Marinović-Uzelac. Adrian (2002). I.6. Zagreb. (2005): Smjernice za izradu plana upravljanja. Švicarska Thomas. DZZP. Literatura Clarke. Švicarska i Cambridge. Gland. Zagreb. 1-12. Zagreb. KEC project IBRD/GEF TF No 050539 HR – Agriconsulting Spa.org/intranet/resources/ IUCN (1994). Gazophylacium. Čakovec Europarc – Proceedings of the Seminar on an Integrated Management Approach (Armin Wolf & Rubben Post Eds. D. 147-150. and Mount. Velika Britanija. (2006): Izvješće o dionicima i preporuke za mrežu dionika (Konačni nacrt). CXXVI. I. Zagreb. Management Guidelines for IUCN Category V Protected Areas: Protected Landscapes /Seascapes. Zagreb. 2001. vol.

Ministarstvo prostornog uređenja. Zagreb Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu RH (NN 89/2007.) Uredba o proglašenju ekološke mreže RH (NN 109/2007.) 455 . vol. DZZP. IUCN World Parks Congress. Turizam (tematski broj). 48.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja (1996): Grupa autora i Ecoplan d. (4): 361-480. Zagreb (2002): Grupa autora: Ekoturizam i održiv razvoj turizma u ekološko osjetljivim prostorima. Zagreb (2003): Kongresni materijali V. US Department of the Interior. 1-60. Durban.o.o.: Sustav korištenja nacionalnih parkova i parkova prirode (s mjerama za provođenje dokumenata prostornog uređenja). National Park Service – Management Policies 2001–2005 Nacionalna strategija zaštite okoliša/Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/2002) (2006): Biološka raznolikost Hrvatske – Priručnici za inventarizaciju i praćenje stanja. graditeljstva i stanovanja RH.

Slika 1 Prikaz podjele razmatranog područja na zone 456 .

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Slika 2 Moguće kategorije zaštite po zonama unutar razmatranog područja 45 .

Slika 3 Usvojeno rješenje granica NP Una i zona različitim stupnjevima zaštite 45 .

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Slika 4 Prijedlog organizacije sustava upravljanja zaštićenim područjima 45 .

at least in the initial period until the complementary supporting activities are developed. Considering both aspects of this obligation. all sorts of experience in gaining financial independence and viability of designated area administration companies and local authorities in the areas under concern are of particular importance. continuous investment into such areas from the budget is necessary.REALISTIC OPTIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF DESIGNATED AREAS – THE UNA NATIONAL PARK SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT When a location is pronounced designated area. which will make possible the self-financing of the area conservation systems and sustainable development of the local community. local administrations. in partnership with all key actors: government agencies. state services and institutions. The tasks that designated areas are expected to perform in order to contribute to the local communities. Croatia has already gained considerable experience in creating and implementing park policy. but also for the maintenance and improvement of the existing socio-economic state of the local population. The experience shows that strategic goals in designated area management could only be achieved within a planning concept covering greater region and sustainable development. the state assumes full responsibility for the conservation and protection of the area. to provide for their permanent sustainability. The experience also indicates that long-term financial stability of 460 . being the key documents for park management. Thus. NGOs and other local space users. The major problem with establishment of designated areas and management of parks in Croatia is inadequate approach to their physical planning and congested management plans which are expected. and the related difficulties are particularly underscored.

in the initial period. and valuation of existing and planned activities carried out by local population in areas planned to be placed under protection and their neighboring areas. and for sustainable development of local community. Type and amount of such revenues are determined by specific conditions prevailing in each designated area. protection and development towards achieving of self-sustainability. organic agriculture and forestry. This is an approach that has been used to determine the Una National Park boundaries. These procedures need to focus on valuation of existing and planned amenities within certain space (including its natural characteristics and resources). development of these activities in compliance with the natural assets protection requirements demands for the Una NP. and development of complementary activities). However. cost-benefit analysis enables that optimum solutions be determined. that the designated area zoning be carried out aimed at optimization of protection costs and revenues from area use within parks. natural characteristic of the designated area and its capacity to accommodate allowable human activities were valuated. depending on a time period under consideration. Based on earlier finished sector studies. and defining of its initial funding. It seems the most suitable to start the investment cycle for the Una NP through a public investment agency. protected zone surface area.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja designated and neighboring areas is the only condition for park conservation and protection. Generalization of these experiences and application of the environmental economics methods produced procedures to be used in defining of physical planning and management approaches to the designated area conservation. to determine individual protection zones (by defining zoning schemes) and to examine long-term sustainability of the selected solution. and that economically most favorable complementary amenities be determined within the designated area which will enable future sustainable development of the greater area. This certainly needs to be prece- 461 . such long-term stability is based on revenues realistically expected to be earned by the designated area management companies. Having in mind the existing and planned costs and benefits for each of considered alternatives (these alternatives refer to the designated area boundaries. The selected solution proposes the following complementary activities: tourism. In addition to budgetary funding. Such approach enables that optimum boundaries be determined for the planned designated areas considering interest of the local community. angling and hunting. considerable state support in organization and education. recreation and water sports. discount rate and risks.

462 . sustainability. it is proposed to consider and discuss establishment of a Central National Agency or office for all parks that would advocate the needs of the parks before the national authorities and government bodies. Una NP. zoning. Key words: protected area. management plan.ded by development of the Una NP management plan and elaboration of financial plans for implementation of individual key tasks. As regards desired funding stability of park operation and sustainable development of the local community.

marketing program turističke destinacije.net. turističke manifestacije. atraktivnosti-uređene atrakcije za pristup turista. a posebno razvoja ruralnog turizma na području Tuzlanskog kantona. ruralna mjesta u funkciji turizma. turzaj-tk@bih. Ključne riječi: turistička destinacija. u funkciji razvoja turizma uopšte.net. sc. atrakcija (prirodna i kulturno-historijska). oec. ruralni turizam. imidž destinacija. turistički resursi. sanelaned@bih.ba 463 .ba Sanela Smajlović dipl. Turistička zajednica TK.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja RURALNI TURIZAM NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA SA OSVRTOM NA BED&BREAKFAST (KLADANJMOGUĆNOSTI RAZVOJA) Almazaga Ćatović Sanela Smajlović2 Sažetak Predmet istraživanja u ovom radu je infrastruktura ruralnog prostora kao jedna od osnovnih komponenata prostornog planiranja i jedan od determinirajućih faktora razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona. Cilj istraživanja je ocjena postojećeg stanja i planiranja potreba izgradnje turističke infrastrukture kako u kratkoročnom tako i u dugoročnom vremenskom horizontu. Almazaga Ćatović. BBA. dipl. edukacije za turizam 1 2 Mr. Ovom analizom obuhvaćeni su najvažniji segmenti budućeg razvoja ruralnog turizma na području Tuzlanskog kantona.

“pečenje” rakije.573 stanovnika. Tuzlanski kanton učestvuje sa 14. Zahvata 5.5%. Sapna. Srebrenik. a u broju stanovnika Federacije Bosne i Hercegovine sa 21. Čelić. sudjelovanje u poljoprivrednim radovima. a u Federaciji Bosne i Hercegovine 91 stanovnik na km²). Tuzlanski kanton ima 553. te nekim drugim sadržajima (direktan kontakt s domaćim životinjama.3% površine Bosne i Hercegovine. Ruralni turizam uključuje aspekt održivog turizma “Sustainable Tourism” . 2. 82%. a) 464 . U broju stanovnika Bosne i Hercegovine. prehrane. eko-ruralni turizam i slično. a u pravilu podrazumijeva i ekološku poljoprivrednu proizvodnju. Tuzlanski kanton je najnaseljenije područje u Bosni i Hercegovini.turizam. Doboj Istok. koji se temelji na korištenju ruralnog prostora u kontekstu turističke ponude. Smješten je u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Ruralni turizam je koncept turizma na seoskim gospodarstvima. Tuzla i Živinice. Kladanj. Lukavac. Geografske karakteristike Tuzlanski kanton nalazi se između 44° i 45° sjeverne geografske širine. a višak svojih proizvoda plasiraju kroz novi prodajni kanal . Ruralni turizam podrazumijeva poticanje razvoja novih turističkih destinacija posebno na kontinentu. Banovići. Gradačac. Uvod Pod pojmom ruralni turizam nalazimo različite nazive kao što su: eko-turizam. odnosno razvitak turizma sa što manjim posljedicama po okoliš. jahanje (horse-riding) i sl.. turizam u seoskim domaćinstvima. Dio je kontinentalnog turizma. Tuzlanski kanton obuhvata 13 opština.turizma koji ne šteti okolišu. seoski turizam. Kalesija. seljački turizam. Izvan je urbanih naselja i nema odlike masovnosti. Osim prodajom vlastitih proizvoda prihod se ostvaruje i pružanjem usluga smještaja. agro-turizam. Gračanica. Uporišne tačke su seoska domaćinstva koja svoju egzistenciju temelje na poljoprivredi.). Teočak. odnosno 10. odnosno 18° i 19° stepena istočne geografske dužine.5% Federacije Bosne i Hercegovine. Značajno je da dopunsku zaradu seosko domaćinstvo ostvaruje u svom vlastitom dvorištu. od čega se veliki dio bavi poljoprivredom. što podrazumijeva aktivno uključivanje cijele porodice. Gustina naseljenosti je 195 stanovnika na km² (u Bosni i Hercegovini gustina naseljenosti iznosi 70 stanovnika na km².

ovaca. magnezita. pčela i dr. šljunka i pijeska. što čini 5.5 mil. Gračanice. Drinjače i Sapne i pripadaju slivovima rijeka Bosne i Drine.6 l/m sa vlažnošću vazduha 79% i srednjom godišnjom temperaturom od oko 10. koka nosilja. prostrane riječne doline Spreče i Tinje u centralnom dijelu.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Administrativno. Ovdje postoji i nekoliko hidroakumulacija sa polivalentnom namjenom kao što su. višnje i jagodičastog voća  u stočarstvu. “Bistarac”. Najtopliji mjesec je juli. Živinica i Kladnja.3% ukupne površine Bosne i Hercegovine. Mineralne. b) Ukupno raspoloživo poljoprivredno zemljište iznosi 133 771 hektara. trešnje.2 mlrd tona). kruške. Osnovni vodotoci na području kantona grupišu se oko rijeka: Spreče. kvarcnog pijeska boljeg kvaliteta (11. Tuzlanski kanton zahvata 2730 km. Javornik. krečnjaka. “Hazna”. te masivi Skipovca. Jezera – “Modrac”. oligomineralne i termalne vode identifikovane su na području Tuzle. tona). Gradačca. odnosno 10. Tuzlanski kanton karakterišu izrazito planinsko područje (Konjuh. zbog svoje ljepote.  u voćarstvu. najhladniji mjesec je januar. 465 . Srebrenika. Regija Sjeveroistočne Bosne i Hercegovine.5% površine Federacije Bosne i Hercegovine Područje Tuzlanskog kantona ima umjerenokontinentalnu klimu sa jasno izraženim godišnjim dobima. tona). istorijskih znamenitosti i prirodnog bogatstva od davnina predstavlja predmet interesovanja turista ne samo iz zemalja Balkana i Evrope već i sa drugih kontinenata. koja spada među 4 najveća grada u Bosni i Hercegovini. privredno i kulturno sjedište kantona je grad Tuzla. “Snježnica”. Trebave i Majevice koji se pružaju pravcem sjeverozapad – jugoistok i blago zatalasno područje na sjeveru. uzgoj muznih i tovnih goveda. plantažni uzgoj šljive. “Šićki brod” i dr. “Vidara”. Ozren) na jugu. Tinje. prosječna količina padavina iznosi oko 908. Nadmorska visina se kreće od 150 metara na sjeveru do 1328 metara na jugu.  oranice – 91 154 hektara  voćnjaci – 16 371 hektara  livade – 15 382 hektara  pašnjaci – 10 862 hektara Razvojna osnova u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji može se temeljiti. Tuzlanski kanton predstavlja najbogatije područje u energetskim mineralnim sirovinama (ugalj – lignit i mrki ugalj 3. 1° C. jedinstveno nalazište kamene soli u ovom dijelu Balkana (525 mil.

1 Pretpostavke okruženja (eksterne pretpostavke) Bavljenje ruralnim turizmom podrazumijeva neke pretpostavke okruženja kao što su: nezagađen zrak i voda. Vrlo je važan odgovarajući broj. kukuruza. Institucije koje se bave razvitkom turističkog sektora Tijelo kod kojeg se registruju smještaj i ugostiteljske usluge u seoskom domaćinstvu je opštinska služba za privredu te resorni organ Ministarstva trgovine – turizma i saobraćaja Kantona. mogućnosti slobodnog kretanja okolinom. opredjeljenje i naklonost zajednice i institucija prema turističkim aktivnostima. očuvana priroda i prirodne znamenitosti (Konjuh. Vidara). Majevica. Trebava. odmor i rekreaciju. dobra cestovna i telefonska povezanost. riješene komunalne infrastrukture domaćinstva. zdrava klima. te visine investicije za preuređenje u turističku seosku privredu. Hazna. atraktivnosti lokacije i stambenog objekta. u ratarstvu. kao i pretpostavke porodičnog seoskog domaćinstva. odsutnost buke. Godišnja drvna masa za sječu iznosi cca 215 000 m3. Modrac. privrednih i stambenih prostora. 3. Šumsko zemljište obuhvata dobar dio kantona i iznosi 139 000 hektara. 466 . kulturna baština. mogućnosti prezentacije ruralne proizvodnje. posjedovanja stoke. slikovit krajolik.2 Pretpostavke u domaćinstvu (interne pretpostavke) U samom domaćinstvu treba procijeniti atraktivnosti vlastitog seoskog porodičnog gospodarstva i to po kriterijima posjedovanja imanja. Pretpostavke bavljenja ruralnim turizmom Za bavljenje ruralnim turizmom ili nekim njegovim dijelom treba preispitati pretpostavke iz okruženja i neke vlastite predispozicije. gljiva i ostalih šumskih plodova i kao takve su značajne za lov. 3. duhana i dr. dob i sklonost članova seoskog domaćinstva ka pružanju turističkih usluga. 3. 4. uzgoj povrtnog bilja. Šume Tuzlanskog kantona su staništa divljači. Javornik. krmnih kultura.

“ Turističko-ugostiteljska djelatnost faktor privrednog razvoja Tuzlanskog kantona“. Tuzla 2005. Analiza ruralnog turizma u Tuzlanskom kantonu SNAGE .1 Finansiranje Ruralni turizam nije kapitalno intenzivna grana visokih i velikih profita. kao svojom jedinom djelatnošću ili jednom od djelatnosti. 4. Osim navedenih. Privredna komora .  pretežno nezagađen okoliš. 5. već višegodišnje ulaganje i još dugoročniji povrat uloženih sredstava. Planovi razvoja ruralnog turizma Tuzlanskog kantona trebali bi se potpuno uklapati u program Federalne vlade.sektor za turizam i ugostiteljstvo. namijenjenih razvitku ruralnog turizma i održivog razvoja. bosniaARS.unutrašnje: Analizom su određene unutrašnje snage i slabosti.  štiti i čuva bosanskohercegovačku prirodnu i kulturnu baštinu. godine – strana 121 . Poseban naglasak treba staviti i na potraživanja bespovratnih sredstava iz evropskih i svjetskih fondova.  obogaćuje turističku ponudu i  faktor je integralnog razvitka ruralnog prostora.2 Pozitivni učinci razvitka ruralnog turizma  dodatni je izvor prihoda seoskog domaćinstva. Vlade Tuzlanskog kantona i prostorni plan Tuzlanskog kantona. Soko grad Gračanica. Ruralni turizam u svojoj sveobuhvatnosti ima sljedeće pozitivne učinke:  povećava zaposlenost lokalnog stanovništva i potiče proizvodne ali i uslužne djelatnosti. te vanjske prilike i opasnosti3.  sprječava depopulaciju seoskog prostora (demografski jača selo). dobre projektne i turističke zamisli financijski trebaju podupirati i jedinice lokalne samouprave. postojeći nedovoljno valorizirani kapaciteti: srednjovjekovne utvrde (Stari grad Srebrenik. Almazaga Ćatović. Stari 3 Mr. Turistička zajednica Federacije Bosne i Hercegovine. Ministarstva trgovine – turizma i saobraćaja Kantona. Turističko udruženje Bosne i Hercegovine. 4.124 46 . Turistika zajednica Tuzlanskog kantona. Federalno ministarstvo okoliša i turizma.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Turizmom. bave se sljedeće institucije Federacije Bosne i Hercegovine.

smještaj. deklarativno i stvarno poticanje ruralnog turizma i preduzetništva u turizmu od strane Federacije Bosne i Hercegovine. ubiranje ljetine i plodova. kampiranje. marketingu.vanjske:  zahtjevna i nekonzistentna zakonska regulativa. historiji svoga kraja.grad Teočak. novim tehnologijama i poticajnim mjerama. “pečenje“ rakije. programa. proizvodnja sira. “Banja Ilidža Gradačac“. neinformisanost o: zakonima. Snimak sadašnjeg stanja Bilo kojoj aktivnosti (izrada turističkog master-plana. planina Konjuh sa svojim speleološkim objektima “ Djevojačkom“ i “Bebravskom“ pećinom idr. ali i od strane vanjskih inicijativa (program CARDS) i blizina dvije susjedne države.unutrašnje:  nepostojanje tradicije ruralnog turizma.vanjske:  postojano nezasićeno domaće i strano tržište potražnje ruralnog turizma koje raste zajedno sa urbanizacijom. minirana područja. mogućnost dopunske zarade iz dodatnih usluga (jahanje. 46 . biološkoj raznolikosti. planirana izgradnja brzih cesta. PRILIKE . “Slana banja Tuzla“. SLABOSTI . operativnih planova i slično) prethodi snimak sadašnjeg stanja i turističkih potencijala koji je načinjen u Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona izlaskom na teren i razgovorima sa svim turističkim pravnim subjektima u Kantonu. poslovično gostoljubivi žitelji u seoskim domaćinstvima. turističkim atrakcijama. suveniri. lovačke kuće. mogućnost prodaje proizvoda “u vlastitom dvorištu“. pića i prehrane.). narodne priče i legende. džamije i crkve. tržištu. OPASNOSTI . nekim jedinicama lokalne samouprave i dobrim dijelom značajnim postojećim i potencijalnim davateljima turističkih usluga u ruralnim prostorima. Gradačačka Husein kapetanova kula). kanalizacija. bogata multietnička i multikonfesionalna baština i postojanje prirodnih znamenitosti (izvorište “Muške vode“. “Terme Gračanica“. usluge hrane. vodovod). mogućnosti komplementarnog razvoja s ostalim oblicima turizma. mogućnost cjelogodišnje turističke sezone. strategije. nedovoljna zaštita od otpadnih voda sliva Bosne i Drine. branje gljiva). nepostojanje pratećih infrastrukturnih objekata (parkirališta. 6.

Nakon izgradnje koridora i kvalitetnog povezivanja Kantona Tuzla sa istim i to predviđenim brzim cestama Tuzla-Orašje i Tuzla-Sarajevo može se očekivati veliki broj tranzitnih gostiju. znakovi za usmjeravanje prema kulturnim. Češke. informacije. prirodnim i turističkim znamenitostima. Tuzla – rijeka Sava te koridora Vc uticati će na povećan broj tranzitnih turista. Ostalu signalizaciju čine: znakovi za izraz dobrodošlice i znakovi obavijesti za usmjeravanje prema poslovno-trgovačkim objektima i centrima. informacija. U skoroj budućnost kroz Bosnu i Hercegovinu će prolaziti TEM (Trenseuropean Motorway) nazvan “koridor Vc“ kao evroregionalna poveznica na putnom pravcu Baltik-Srednja Europa-Jadran. .1 Brze ceste i koridor Vc Izgradnja brzih cesta Tuzla – Sarajevo. historijskim. turističkih promotivnih materijala i konkretnih aktivnosti (npr. Izgradnjom kvalitetnih puteva stvorit će se uslovi za razvoj prije svega tranzitnog turizma kao i razvoj ruralnog turizma na području Tuzlanskog kantona. 7. kulturno-historijske spomenike. historijskim. prirodne ljepote. poticanje seoskih domaćinstava u izražavanju ideja i potreba u turizmu. formiranje cesta sira i rakije. a posebno iz Poljske. gastronomiju. te stoga treba uložiti sve napore (i u lokalnim okvirima) da što prije dođe do realizacije. Projekti Nakon analize sadašnjeg stanja ustanovljeni su prioriteti turističkog razvoja ruralnog turizma u Tuzlanskom kantonu: . te perspektive turizma i ruralnog turizma. te koordinacija s Ministarstvom turizma za bespovratne potpore. prirodnim i turističkim znamenitostima i znakovi za pružanje turističkih i drugih informacija. suvenire. Ukrajine i drugih zemalja koje gravitiraju datom području.2 T uristička signalizacija Turističku signalizaciju na cestama čine: znakovi obavijesti o kulturnim.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Obrađeni relevantni turistički podaci odnose se na: manifestacije. važnim 46 . Slovačke. lov i ribolov. ostale motive. Rezultati u vidu baze podataka se koriste za izradu programa. stare zanate.1.1 Saobraćaj .1. smještaj.

prodajne i turističke tačke u šljivarskom kraju kakav je Gradačac. jer mnoge staze već postoje (prosjeci kroz šume.objektima i sadržajima u naselju.  jedan koridor bi bio naslonjen na međunarodne biciklističke staze iz pravca Hrvatske. ali za bilo koju aktivnost obilježavanja preporučujemo angažman profesionalaca (arhitekata. odmorištima i putokazima. obilježena. te opremljena i hemijskim toaletima. te u Kladnju i Živinicama. Turisti će naći put do destinacije ili će biti informisani o postojanju iste. pravac bi nastavio cestom iz Orašja te kod raskršća “ Koridor“ nastavio u dva pravca . Kalesiji. te uredno održavati (kositi korov oko znaka. Znatan potencijal za razvoj ovog vida turističih djelatnosti nalazimo. biciklistička staza ipak mora biti legalizovana. No. Izgradnju biciklističkih staza u prirodi mogli bi nazvati izgradnjom i privođenjem svrsi. Čeliću. Smeđu signalizaciju treba postaviti planski i po mogućnosti od kvalitetnih materijala.).3 Biciklističke staze Moderan čovjek želi izazov kretanja vlastitim snagama. . Teočaku. Šljivarski centar bi promovisao kulturu šljive i šljivarskih asortimana kraja u kojem se nalazi. Vožnja biciklom kroz prirodu je uvijek izvanredan i neponovljiv osjećaj. “ Cesta sira i rakije “ je sinonim za obilazak domaćinstava sa kušanjem rakije i konzumacijom domaćih proizvoda. informativne. . i u Gračanici. a označeni su na posebnim mapama ali i na terenu. te ostalim javnim prostorima (izložbe. gdje bi jedan pravac izašao 40 . građevinaca. Neke biciklističke koridore već možemo nazrijeti na području Tuzlanskog kantona. Postavljanje smeđe signalizacije je i jedan od projekata Turističke zajednice Tuzlanskog kantona. Turističku signalizaciju nazivamo još i smeđom signalizacijom jer je propisano da je osnovna boja turističkog znaka putokaza i obavijesti smeđa. Uloženi novac u označavanje višestruko će se vratiti zadovoljnim gostom koji je i najbolji promotivni medij. Jedna od mogućnosti je i formiranje Šljivarskog centra (muzeja) kao obrazovne. sporedne seoske ceste i dr.2 Cesta sira i rakije Cesta sira i rakije podrazumijeva ponudu bosanskog sira i domaće rakije u seoskim domaćinstvima na jednom ograničenom geografskom području. ucrtana. osim u Gradačcu. Znakovi ponegdje mogu biti i od prirodnih materijala.prema Tuzli i Gradačcu. marketing stručnjaka). bojiti zahrđale i nadomjestiti dotrajale dijelove). sajmovi) koji zbog svoje namjene privlače veći broj ljudi. dizajnera.

a drugi završio u Tuzli na lokalitetu Slane banje tj.1 Bus-turistička parkirališta Parkirališta za turističke autobuse moraju biti organizovana i obilježena. Gradačac. stari zanati. Treba poticati učenje stranih jezika. Osim toga. Sve jedinice lokalne samouprave treba potaknuti da planiraju i iznalaze moguće lokacije biciklističkih staza i da teže njihovu umrežavanju. pa i u urbanim sredinama. putem stipendija i subvencija. kao što su: poljoprivreda. Konjuha. posebno u gradovima i turističkim destinacijama (Tuzla. U prethodnim analizama navedena je slaba informisanost ljudi koji se bave ili bi se trebali baviti turizmom. animatori. prirodno i nužno oslonjene na ruralni turizam. za zanimanja korisna za razvitak turizma. strani jezici. . Sokocu. zdravstveni i ekološki predznak. Panonskog jezera. Valsenici.dobojskom kantonu i dr.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja na srednjovjekovnu kulu u Gradačcu. . Radi toga treba organizovati dodatno obrazovanje za one kojima će to biti pomoć u daljnjem radu. te opredjeljivanje mladih. koja bi iznjedrila nove turističke proizvode. pa i turističke djelatnosti. ali je važan za funkcionisanje sveukupne turističke ponude. Ovaj prioritet na prvi pogled nije presudan. turistički vodiči i slično. eko-poljoprivreda.5. sigurnosni.4 Ljudski resursi Ljudski resursi su glavni pokretači svake. 41 . Time bi se dobila jedna evropska turistička biciklistička transverzala. buduće biciklističke staze Tuzlanskog kantona dolaskom na granice kantona mogu nastaviti na istok prema Republici Srpskoj – Zvorniku.5 T uristička infrastruktura Važnim dijelom nedovoljne turističke infrastrukture u Tuzlanskom kantonu smatraju se parkirališta i autokampovi. ugostiteljstvo. Trebave i dr. Svaka turistička podružnica treba inicirati jedinicama lokalne samouprave iznalaženje i privođenje svrsi takvog prostora.  drugi koridori bi išli preko seoskih ruralnih naselja na planinama Tuzlanskog kantona. Kladanj. Modrac). . zapadno prema Zeničko . Majevice. gdje osim turističkog imaju funkcionalni.

susretljivosti i prijateljskih stavova prema turistima . sarma. Navedeni proizvodi još nemaju standardizovanu i organizovanu proizvodnju i ponudu. domaći pekmez i džem. širi posebno ozračje. sir. Za ekološki osviještene turiste ruralni turizam je vrlo atraktivan jer je seosko domaćinstvo okrenuto prirodi.6 Gastronomija (Etnogastronomija) Bosanskohercegovačka tradicionalna kuhinja je vrlo bogata i svaka regija krije gastronomsko blago. a kod nas još i bogato kulturnom baštinom koju treba prepoznati. sogan dolma. a rezultate provoditi u turizmu . U tu grupu pripadaju domaće rakije .. zaštititi. Formiranje autokampa u Kantonu postat će vrlo bitno s početkom većeg tranzitnog prometa. fakultete kao nosioce projekta.gostima.5. ali i u prigradskim naseljima mogu oformiti kampove.posebno šljivovica. . koji poznaje i prostor i prirodu i ljude. Samo onoliko koliko je to stvarno neophodno. Održivi razvoj turizma Održivi razvoj turizma podrazumijeva uravnoteženi razvoj i kulture i privrede i infrastrukture područja na kojem se turizam odvija.posebno ruralnom turizmu. Turistički projekt koji u sebi nema ugrađene i elemente zaštite i očuvanja prirode danas nema razvojne perspektive. njegovati i prikazati. bamnja. Sve je veći broj turista vegetarijanaca koji posebno pozdravljaju i cijene jela pripremljena za njih. te autohtone bosanske prehrambene proizvode. ali sa što manje “diranja” u prirodu i okoliš. .2 Autokampovi Nepostojanje niti jednog kampa u Tuzlanskom kantonu ima za posljedicu divlje kampere. Treba informisati zainteresovane da na svojim imanjima na selu. tako bi i naš kanton trebao biti prepoznatljiv po nekim specijalitetima. U isto vrijeme naglasak je na što većem uključivanju lokalnog stanovništva u sve razvojne aktivnosti. Jedan od većih projekata zaštite je inicijativa Turističke zajednice Tuzlanskog kantona i ekoloških udruženja na zaštiti biosfere i krajolika planine Konjuh . Za poticanje kulinarske baštine i gastronomskog identiteta obavezno treba angažovati Ugostiteljsko turističke škole i Tehnološke škole. te poticanje motivacije za 42 . Zato bi trebalo poticati kulinarsku baštinu. jer domaći čovjek sa svojim specifičnostima. ekološke svijesti. med. gostoljubivosti. Uz osnivanje jednog ili dva kampa treba obaviti signalizaciju i kvalitetnu marketinšku obradu. Dugoročni zadatak razvoja znanja. suho meso. domaći kolači. ćevapi. Kako na razini države.

000. pozitivno utiče na najkvalitetniju promociju . ne bi bio dovoljan da se ta djelatnost sama finansira. širi pozitivan turistički “image”. Lovni turizam dodatno otežavaju i zakonske odredbe o postupanju s divljači nakon odstrela. a možemo ga staviti pod zajednički nazivnik “Razvoj turističkog i ekološkog planiranja”. Majevici. a okvirni trošak 150. Sudjelovanje i pomoć pri provedbi projekata:  Biciklističke staze Biciklističke staze je moguće realizovati tokom tri godine.  Ceste sira i rakije Pretpostavljeno vrijeme realizacije je jedna godina. Lovačka udruženja posjeduju lovačke kuće na Konjuhu. Lovačkim udruženjima bavljenje lovnim turizmom nameće cijeli niz zakonskih odredbi o turističkim i ugostiteljskim djelatnostima. te uposliti osobu za rad u udruženju. Takav odnos nužno podiže kvalitetu usluge.00 KM. a za pripremu projektne dokumentacije i izvedbu okvirni trošak je 300. te o vođenju raznih evidencija. Lovni turizam Na području Tuzlanskog kantona nalazi se više lovišta. Skipovcu idr. Zavod za prostorno uređenje. 9. Na projektu trebaju surađivati Vlada Tuzlanskog kantona.usmenu predaju.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja bavljenje i prepoznavanje turističkih potencijala je jedan od najvažnijih prioriteta koji se mogu ostvariti uz velike napore.00 KM 43 . 8. to je i dugotrajan proces kojeg treba pokrenuti od vrtića pa nadalje. Promet koji bi se sa uposlenom osobom korištenjem lovačkih kuća tada eventualno ostvario. te na ponovni dolazak “starih” gostiju. Svakim spomenutim prioritetom treba se baviti pojedinačno. jedinice lokalne samouprave i Turistička zajednica Tuzlanskog kantona. podiže stepen zadovoljstva gosta. koji svoje prave rezultate može dati tek u slijedećih tri do deset godina. Te lovačke kuće potpuno su turistički neiskorištene. Trebavi. Ozrenu. no u svojoj cjelokupnosti sve aktivnosti se trebaju odvijati simultano u smislu poticanog i kontrolisanog procesa. Istovremeno.000. Zato bi se lovačke kuće morale ili iznajmiti ili doregistrovati djelatnost lovačkih udruženja.

 Auto kampovi Za auto kampove treba odrediti potencijalna mjesta i inicirati postavljanje privatnih kampova. a okvirni trošak 45. lokalne samouprave te asocijacije turističkih radnika trebaju Ministarstvu okoliša i turizma prijedlozima sugerisati prilagođavanje zakona u turizmu stvarnim potrebama i mogućnostima. a u projekat se trebaju uključiti Turistička zajednica Tuzlanskog kantona i lokalne samouprave.000. Nosilac projekta je Turistička zajednica Tuzlanskog kantona.000.000.000. Okvirni trošak je 90.00 KM. resorna ministarstva) može pripomoći kod pripreme projektne izvedbe.000.  Smeđa signalizacija Smeđa signalizacija je projekat Federalne turističke zajednice i kantonalnih turističkih zajednica. a okvirni trošak 350. Poljoprivredni zavod. Vlada Tuzlanskog kantona.00 KM.Vrijeme izrade vodiča je tri mjeseca. vrste i kvalitete ponude pratiti razvoj ruralnog turizma.  Suveniri Turistička zajednica Tuzlanskog kantona i resorna tijela Vlade Tuzlanskog kantona trebaju realizovati projekat izrade ruralnog suvenira u roku od tri mjeseca. a okvirni trošak je 10.00 KM.00 KM. noćenja. Izvještaji se trebaju podnositi jednom godišnje. U tom smislu treba izraditi gastronomsku kartu i vodič kroz etno i eko hranu Tuzlanskog kantona.  Promatranje i praćenje pokazatelja razvitka ruralnog turizma Turistička zajednica Tuzlanskog kantona treba usporedbom broja smještajnih kapaciteta. 44 . Vrijeme realizacije je do dvije godine. Okvirni trošak je 250. Ukupni okvirni troškovi navedenog programa iznose 1. Vrijeme realizacije je jedna godina.  Etnogastronomija Etnogastronomija je značajan dio ruralnog turizma.00 KM.00 KM.  Prilagodba zakonske regulative Turistička zajednica Tuzlanskog kantona.00 KM. no Vlada Tuzlanskog kantona (tj. a nosioci posla bi bili opština Gradačac. Šljivarski centar (muzej šljivarstva) Šljivarski centar treba realizovati u roku od tri godine.280. Okvirni trošak je 15 000. Vlada Tuzlanskog kantona.000. posebno u ruralnom turizmu.

kozorog.jezero “Gorsko oko”. Minimalna investiciona ulaganja su omogućila svim stanovnicima da pokrenu familijarni posao iskoristavajući postojeće resurse (stambene objekte. sova. god. te kolektivnog i timskog rada.1 Osnove razvoja Razvoj B&B turističkog sistema u Kladnju mora biti rezultat prirodnih resursa.Drinjača  Avanturistički turizam-planinarenje. 45 . sunovrat  Fauna: zaštićena životinjska vrsta –tetrijeb. a istovremeno je lokalnom stanovništvu data mogućnost dobre zarade. orao. lov i sportski ribolov  Gastronomija – ECO & etno kuhinja  Očuvanost prirodnih ljepota: šume.  Uz sve to razvija se i socijalni status porodica. brdski biciklizam. gostoprimstva. jastreb. selo okruženo planinskim liticama. vuk. Ženska djeca se obrazuju i uključuju u biznis.  Ovim zakonom država je spriječila migraciju seoskog stanovništva u gradove. ergela konja. 10.2 T urističke atrakcije Turističke atrakcije iskorištene za razvoj B&B su:  Kladanj – srednjovjekovni grad . kruška i ostalo voće  Ljekovito bilje: lincura.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja 0. jazavac. jabuka. te osavremenjavajući kuhinju / restoran pri kući). Prezervacija Seoskog Urbanizma  Tuzlanski kanton podržava lokalnu vlast u nastojanju da zaštiti prirodnu sredinu i selo od turističkog industrijalizma i hotelijerskog lobija. pećine  Voćnjaci. divlja svinja. vidra.000 godina  Jezerski turizam .1366.  Prahistorijski crteži u “Djevojačkoj pećini” – 10. života u zdravoj eko sredini te razvijanja u smislu izlaska iz siromaštva (R-S-D). Bed & breakfast . mrki medvjed. šljiva.mogućnost razvoja u Kladnju 10. srna. uzajamne saradnje lokalnog stanovništva. te proglasiti Konjuh parkom prirode. tako što će donijeti paket zakona od kojih je najvažniji zabrana izgradnje objekata preko 2 sprata. riječni .

 Svi turisti su toplo dočekani. možete dobiti i recept ukoliko ste zainteresovani. porodični  Potvrda od Putopisca Evlije Čelebije iz 16.  Odgovoran odnos prema prirodi i njenom okruženju čime razvijaju odgovorni turizam. usvojena je metodika rada koju poštuju svi vlasnici i učesnici u B&B-u.  Svaki turist je tretiran kao “lični gost”. stanovnici sela i vlasnici vikendica su identifikovali sve uslužne djelatnosti potrebne za održivi razvoj turizma. 46 . gift shop-ovi  Frizer  Doktorska ordinacija / Prva pomoć Kroz lokalne nivoe vlasti. Zdravstveni turizam.  Baziranje gastronomije na domaćim proizvodima uzgojenim na radnim objektima. zimski turizam.  Hrana se priprema vama pred očima. izletnički. prve grudobolne bolnice iz osmanskog vremena i dr. povjerenje te dugoročno planiranje. lovno-ribolovni. te iste urbanističkim planom pozicionirali i dodijelili seoskim familijama.  Usluge se nude tek kad turist uđe u dvorište objekta. slobodno se krećete i koristite kuhinjom po potrebi. i to na vrlo ponosnopasivan način. sportski. Kroz timski rad. bez obzira kod koje familije je ugošćen. uglavnom se radi o specijalitetima majki u porodici. stoljeća o ljekovitosti i afrodizijačkoj moći “Muške vode”.  Rent-A-Car  Restorani  Disco & caffe bar-ovi  Safari u prašumi Konjuha  Mini marketi  Suvenirnice.  Stičete dojam pripadnosti familiji.  Niti jedan vlasnik objekta ne dočekuje gosta na ulici niti na ulicama nudi svoje usluge.

U slučaju prodaje objekta ili zemlje. lobista i sl. čitavo selo odlučuje o podobnosti novog komšije sprečavajući time doseljavanje neželjenih grupacija npr. 10. mafije. razonoda).  Izrada prospekata –brošura.  Ministarstvo turizma treba poticati stvaranje “mreže seoskih kuća”.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Zajednička ulaganja u razvoj B&B ponude:  Uljepšavanje i higijena mjesta.  U susret sevdahu (zabava.  Obezbjeđivanje rekreativne aktivnosti (npr.3 Good to know FAQS 10.  Označavanje svih turističkih atrakcija.  Ne narušava se prirodni izgled sela. stolni tenis. te održavanje istih.4 Marketinški slogani  Ovdje boravak postaje užitak i nezaboravan doživljaj 365 dana u godini. mini-biblioteka. fizičko obezbjeđenje. šah. sport i rekreacija). tavla. 4 .

Eban S.  Za nas je voda najveći kult na svijetu. 1999. Tuzla 2005. T. redakcija Drašković B. 1988. . edukacija. Goldstein. Studija. godine. Neophodno je proglasiti dio Konjuh planine (4% planinskog područja) parkom prirode. No kako veći dio ruralnog prostora ima obilježje socijalno-ekonomske krize.  Turističko-ekološka opština i njeni građani dočekuju Vas otvorenog srca. Literatura Mr.  Ovo je kraj gostoljubivih ljudi i dobrih domaćina. Kantonalna agencija za privatizaciju mora izdvojiti dio povoljnih kreditnih sredstava za ulaganja u seoski turizam..  Dolazite u sredinu susretanja raznih kultura i civilizacija. Pozderac Alija. Ekološki turizam – Potencijal razvoja Tuzlanskog kantona-publikacija projekta “Hljeb i so“ Tuzla 2005. godine. godine. 2004. zabava. godine. 2. Novi Sad 1995 god. “Eko-etno turističko selo Rastoke-Slunj“. bosniaARS. sport i razonoda u ekološki profinjenom i zdravom ambijentu. postoje realne šanse za razvoj seoskog turizma koje će pored navedenog i uposliti veliki dio seokog stanovništva. Institut ekonomskih nauka. Zagreb. “Ekonomika okoliša“. Zagreb. 4 .. godine.  Mi Vam garantujemo nezaboravan užitak i sigurnost. “Turizam“. godine. “ Turističko-ugostiteljska djelatnost faktor privrednog razvoja Tuzlanskog kantona“. 1994. Institut za turizam. Ruralni turizam u Bosni i Hercegovini i turizam u seoskim domaćinstvima u Tuzlanskom kantonu se nalazi u početnoj fazi. Mate. Beograd. Veliki dio domaće hrane (ekološke hrane) propada na selu obzirom da je tržište poljoprivrednih proizvoda veoma daleko od mjesta proizvodnje. kulturno i historijsko naslijeđe Tuzlanskog kantona mora se iskoristiti za realizaciju projekata seoskog turizma a posebno projekata Bed & Breakfast. Ahmetovic. Alfier Dragutin. Prema tome. rekreacija. Time bi zaustavili migraciju stanovništva sa sela u grad. Zaključak Prirodno. Almazaga Ćatović. “Turizam u zaštićenog prirodi – marketing koncepcija“. ruralni turizam u Tuzlanskom kantonu mogao bi postati značajan faktor u revitalizaciji ruralnih prostora.  Kod nas Vaš novac vrijedi mnogo više zbog kvalitetne ponude i usluge. Ekonomija prirodnog kapitala-vrednovanje i zaštita prirodnih resursa. Odmor.

“Prirucnik za turisticke vodice TK Tuzla“. Almazaga Ćatović. Japanska agencija za saradnju JICA. Ekonomski fakultet.. “Studij o održivom razvoju kroz eko-turizam i BiH“. “Promocija u turizmu“.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Senečić J. godine. Zagreb. godine Mr. godine 4 . Tuzla 2006. 1988. mart 2004.

Key words: tourism destination. The aim of research is to assess the current condition and plan the future needs in developing tourism infrastructure in both short and long-term aspects. This analyses deals with the most important segments of rural tourism future development in the Canton Tuzla. destination image. cultural and historical heritage). as well as one of the major factors of tourism development in the Canton Tuzla. rural places in the function of tourism. rural tourism. in the function of the tourism development in general and especially of rural tourism in the Canton Tuzla.RURAL TOURISM IN THE AREA OF CANTON TUZLA WITH EMPHASIS ON BED&BREAKFAST (KLADANJ-POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT) Summary The subject of research is infrastructure of rural area as one of the basic components of area planning and development. tourism destination marketing programme. tourism resources. attractions for tourists. tourism events. tourism educations 40 . attractions (natural.

Mnogi stručnjaci bi mogli biti uvjereni da je programirani turizam uspješniji i moderniji način.cc. Ako se kaže da su paketi i kompletne ponude ono što potrošači danas očekuju. Kako se projekti razvoja turizma obično temelje na izgradnji velikih odmarališta i koncentraciji velikog broja ljudi na relativno malim područjima. Danas bogatstvo mnogih obitelji u ruralnim krajevima – često planinske doline – Austrije i Švicarske još uvijek svjedoči o učincima ovog komparativno jednostavnog oblika turizma. onda se mora isto tako kazati da to važi samo za jednu (iako relativno veliku) skupinu pojedinaca. kompromisi su očigledni.cc 41 . Više obrazovanje i veći prihod stvaraju nezavisna društva i tako dovode do individualnih želja i sposobnosti da se pronađu individualni načini da se one zadovolje. Individualni turizam ima određene prednosti nad masovnim turizmom iako se na prvi pogled čini da on predstavlja teži put. web: www. ali daje malo ili nimalo mogućnosti raspodjele prihoda ako izuzmemo plaće uposlenicima u odmaralištima. mailto: office@loud. Iskustvo je dokazalo da koncentracija može biti uspješna u smislu poslovnog prihoda. Austria.loud. 1 Marketing & Werbeagentur.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja TURIZAM I EKOLOGIJA – SUVREMENI PRISTUP PLANINARSKOM TURIZMU Matthias Kreuziger Uvod Turizam. ali se ne smije zaboraviti da su destinacije kao što su Austrija i Švicarska započele svoje neosporno uspješne priče turističkog rasta s individualnim turizmom i da još uvijek individualni turizam čini velik dio dobiti koju ove zemlje ostvaruju. ekologija i gospodarski razvoj vide se kao protuslovni ciljevi.

iako se u stvarnosti prihvatljivi manji kompromisi). (Opširnije o ovome vidi Steinmann. Kulturne destinacije kao što je Venecija također su destinacije masovnog turizma. utjecaju na tržištu rada i obrazovnom sektoru. Georg: “Intercultural Management between Universalism and Relativism”. Objašnjenje je relativno jednostavno: Budući da jaka kulturna očitovanja (kao npr. Essen 2002”) − utjecaji na prirodu Odmarališta okupljaju velik broj trista i uposlenika na relativno malom prostoru.Antitetični putovi turizma Da bi se postavio temelj raspravi. održiv rast je uvijek Pareto učinkovit (u optimalnim okolnostima nekog modela. Masovni turizam je veoma uspješan. vjerska pitanja) uvijek imaju pristalica i protivnika. što proturječi kulturnom pluralizmu. S 42 . Gradnja. Masovni turizam Odmorišni turizam je najnoviji oblik masovnog turizma koji je razvio Thomas Cook 1861. posebice za radnike britanskih željeznica. Scherer. Ovaj organizirani oblik turizma vrlo je racionalan pa prema tome teži k objektivnosti. utjecajima na floru i faunu te na promjenama opskrbnog tržišta i troškova smještaja. kulturnih i prirodnih resursa“. Drugim riječima. Organizatori nastoje stvoriti folklorističko ozračje. Nürnberg 1996” i Kurt Röttgers: “The Loss of Foreign”. Glavna odredišta za masovni turizam su bila morska kupališta na Mediteranu i skijaška područja u središnjim Alpama. otpadne vode i drugi otpad čine kombinaciju lokalno koncentriranih emisija koje svakako imaju utjecaj na floru i faunu. to znači da će ona podijeliti tržište. ali su prodavane s prilično profanim atributima (npr. ispušni plinovi. pojam “okoliš“ bit će definiran kao “okvir društvenih (uključujući i gospodarske). Masovni turizam ima veoma jak utjecaj na okoliš zemalja domaćina. Stoga će se usporedba temeljiti na promjenama u kulturnom okruženju. održiv rast je poboljšanje date situacije bez pogoršanja jednog ili više elemenata koji definiraju taj okvir. − utjecaji na kulturu Organizatori masovnog turizma nastoje izbjeći “sudar kultura“ jer negativno djeluje na broj prodaja. jer je potrebno napraviti i izvesti samo jednu ponudu. tako reći neku vrstu egzotične većinske kulture u zabavne svrhe. pokušavajući organizirati turistička putovanja za masovno tržište. a to se kosi s jedinstvenom ponudom. “grad ljubavi“). Prema tome. transcultural conflicts of values.

(Rukovodne položaje zauzimaju osobe od povjerenja investitora.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja druge strane daleko je lakše organizirati recikliranje i preradu vode u mjesnim jedinicama nego za velika i izolirana područja. dok je prihod u zemlji domaćinu ograničen samo na plaće. rujna 1977. Ostali prihod koji se ostvari u ljetovalištima (prodaje u radnjama i slični događaji obično se održavaju u odmaralištima) obično se iznosi iz zemlje. 43 . što dobit poljoprivrednika svodi na minimum. Izraz “blagi turizam“ prvi je uveo Fred Baumgartner u članku za “Neue Züricher Zeitung“ 16. tržištem. To stvara jak pritisak na visinu plaća i cijenu hrane (ovo su najvažniji faktori troškova u turizmu te prema tome i glavni ciljevi procesa optimizacije). Zeleni turizam Blagi ili “zeleni“ turizam najstariji je koncept turizma. a što će opet dovesti do potiskivanja tradicionalnih i rijetkih vrsta usjeva (dokazi za to mogu se naći u dijelovima Španjolske i Italije).. − utjecaji na društvo Ugovori i promet odvijaju se u zemlji gostiju. Osim tendencije prema jednostranim ugovorima između ulagača i lokalnih radnika. što izvore razvoja svodi na nova strana ulaganja i dovodi do jake ovisnosti o dobroj volji ulagača i razvoju konkurentnih tržišta. Izgledi za napredovanje lokalnog stanovništva obično su skučeni. jer šaka odmarališta formira potražnju na tržištu radne snage i prehrambenih proizvoda. pod naslovom “Turizma u trećem svijetu – doprinos razvoju?“ Tri temeljne značajke “blagog turizma“ su:  malen negativan utjecaj na okoliš. jer je to bio prvi oblik putovanja iz dokolice u ranijim vremenima kada nije bilo turističke infrastrukture. prema tome većinom stranci). stanovništvo se također educira samo u sektorima turizma. trgovine na malo i građevinarstva. poljoprivrednici će nastojati da se preorijentiraju na jeftinije kulture. Dugoročno gledano.  intenzivan doživljaj prirode.  usvajanje kulture regije domaćina. a radna mjesta (pa prema tome i dohodak) imaju sezonski karakter. Odmarališta masovnog turizma formiraju tržišne strukture koje su sasvim slične oligopolima. Stalni lov na jeftine prigodne kupnje stvara velik pritisak na cijene hrane. To znači da se ne stvara nikakav (ili skoro nikakav) višak u zemlji domaćinu.

i dovesti do sporijeg. stoljeću planinarenje je postalo tipičan način na koji su obrazovani i bogati građani srednje Europe pokazivali svoje zanimanje i razumijevanje za prirodu. ali održivog rasta s boljom raspodjelom prihoda i s raznovrsnijim učincima na obrazovanje. Do povećanja broja turista i prihoda može doći samo širenjem zaštićenih područja i parkova prirode. više orijentiran na kvalitetu. godine čisto radi rekreacije. Osnivani su planinarski klubovi (kao na primjer Alpenverein). kulturni događaji postaju izvor prihoda za lokalno stanovništvo. kad se popeo na Mont Vertoux 1336. Penjanje na visoke vrhove i pješačenje kroz usamljene krajolike još uvijek visoko kotira kod srednjih i viših klasa razvijenih zemalja. Činjenica da je turizam široko rasprostranjen po nekom području sprečava isključivu ovisnost o turizmu. − utjecaj na okoliš Zeleni turizam se odvija samo u područjima s posebnim i jedinstvenim prirodnim resursima. Zbog očitih prednosti “zelenog“ turizma i pogubnog utjecaja masovnog turizma. − utjecaj na kulturu Budući da su zeleni turisti jako zainteresirani za podrijetlo i razvoj kulture zemlje domaćina. − utjecaj na društvo Orijentacija na manje jedinice pojačava lokalno poduzetništvo. obično dobro obrazovana i s prihodom većim od prosječnog. domaća hrana umjesto brze hrane i međunarodne kuhinje (obično loše kvalitete). Planinar se može opisati kao veoma osebujna osoba. Planinare obično zanima priroda i kultura. 44 . a na svojim putovanjima pokušavaju spojiti oba ta interesa. mjesna kultura umjesto plitke zabave. O planinaru ili pješaku izletniku Planinarski turizam u Europi utemeljio je talijanski pjesnik i pisac Francesco Petrarca. U 18.Ovo dovodi do bitno različitog razvoja u regijama domaćinima: male jedinice umjesto velikih odmarališta. ovaj se projekt koncentrira na pješaka/planinara koji je oličenje najčistijeg oblika “blagog turista“. pa se tako isplati čuvanje vlastitog naslijeđa. Ponuda je suočena s više individualnih potražnji pa će zato posao postati konkurentniji.

SAD i Australija (iako se ove zadnje dvije obično ne viđaju u Europi). Uredski namještenik kompenzira svoj mentalno orijentirani. ako se one pružaju (npr. opskrba hranom. ali statičan rad kretanjem i svježim zrakom). dakle samo na jedan objekt. Planinar je navikao da se prilagođava lokalnim uvjetima i do određene točke prihvaća manjak luksuza. Njemačka. (Pozitivan karakter planinara može se lako objasniti ako se turizam shvaća kao “naknada“ za teret rada. značajne točke puta (označene i sigurne staze). Osoba s nižim dohotkom obično radi na fizički zahtjevnijem području te će svoj odmor uglavnom iskoristiti za relaksaciju. ali postoji stalan i veoma jak trend prema planinarenju kod mlađe populacije u Europi. njemački autor). treba istaknuti da planinar koristi bolje ponude. Novac koji planinari troše široko je rasprostranjen (turist na plaži obično troši većinu svog novca na hotel. Zbog niske razine buke koju planinarenje stvara postoji uvijek mogućnost susreta s rijetkim životinjama. Švicarska. Planinarenje je spor oblik putovanja. Međutim. Francuska. Uvjeti druge razine za planinarski turizam su:  Mogućnosti da se stigne na određeno područje (ceste. Planinari obično dolaze iz razvijenijih zemalja kao što su skandinavske zemlje. Sve donedavno prosječna starost turista pješaka bila je relativno visoka. Ujedinjeno Kraljevstvo. ali on se isto tako zadovoljava i sa slabijim ponudama. Vitalne točke planinarenja U budućnosti se nećemo brinuti o tome kako putovati bilo gdje. 45 . Italija. ovaj vid turizma ne zahtijeva ista ulaganja u infrastrukturu kao drugi oblici rekreacijskog turizma.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Planinari dnevno troše više novca od prosječnih rekreacijskih turista (kao što su turisti na plažama). To pruža mogućnost da se otkrije okolna priroda na veoma intenzivan način. Zbog veoma individualnog karaktera prosječnog turista planinara. a večerat će u boljem restoranu). on više voli prenoćiti u dobrom hotelu ako se takav može naći. zemlje Beneluksa. aerodrom). vlak. Austrija. Postojanje netaknute prirode (u ovome slučaju definirane kao kombinacija flore i faune) i neke vrste jedinstvenosti krajolika čine temelje (uvjete prve razine) planinarske destinacije. nego o tome je li vrijedno putovati u neko mjesto (Herman Lös. neki oblik smještaja. dok planinar troši na više mjesta).

opise itd. Iako sam krajolik može biti savršen za planinarenje. Glavni problem vezan za upotrebu GPS-a za planinarenje jest pronalaženje točnih podataka staze – stoga većina planinara jednostavno koristi svoj GPS da odredi svoj trenutni položaj na papirnom zemljovidu. njezinih najvažnijih točaka. a prvotno su ga razvile Sjedinjene Države za obrambene svrhe. Dodatne usluge koje pojačavaju vjerojatnost planinarskog turizma (uvjeti treće razine) jesu prijevoz prtljage od mjesta “a“ do mjesta “b“ te postojanje kulturnih događaja na dotičnom području. a da se čovjek ne izgubi. veoma je teško naći prave putove. članke. kao zamjenu za obični kompas. posjetio obližnja mjesta od kulturnog interesa (također obilježena na karti) i uživao u sigurnom pješačenju po Federalnoj Republici Bosni i Hercegovini. U tu svrhu treba izdati modernu publikaciju (koja bi sadržavala podatke o stazi na CD-u. ali profesionalan vodič za planinare za to područje. bolji i lakši za uporabu. gdje boraviti itd. američki predsjednik Ronald Regan proglasio je GPS općim dobrom dostupnim za civilnu i komercijalnu uporabu. ipak je još uvijek teško pronaći ih jer se obično ne distribuiraju redovnim kanalima (preko turističkih agencija. dovoljno dobar 46 . Planinar treba biti u stanju koristiti podatke u kombinaciji s kratkim vodičem da bi planirao putovanje. godine oborila korejski zrakoplov (Korean Air Lines) nakon što je ovaj greškom povrijedio sovjetski zračni prostor. Iako za neko određeno područje mogu postojati dobri podaci. GPS pojačava turizam Globalni sustav za pozicioniranje (GPS) je navigacijski satelitski sustav. sigurnosti i ljepoti) za GPS sustave zajedno s kratkim opisom staze. Zadnjih godina prodaja GPS sustava dramatično je porasla. čak i za prosječne planinare.). Sam sustav je postao jeftiniji. tj. papirne zemljovide. našao polaznu točku. Nakon što su ruske zračne snage 1983.) koja bi predstavljala besplatan. U svom iskustvu kao planinar u stranim zemljama otkrio sam nedostatak označenih staza kao najveći izazov. kako stići tamo. knjižara itd. Točan trenutni položaj GPS uređaja računa se mjerenjem protoka vremena između odašiljanja i prijema mikrovalnih signala s najmanje tri od 32 satelita u srednjoj orbiti oko Zemlje. Problem koji se danas može riješiti. Cilj ovoga projekta jest pružiti skup pravih podataka o odabranim stazama (odabranim po svojoj kvaliteti. GPS sustav pruža dobro navigacijsko rješenje u nepoznatim krajevima.

) dovodeći potrošače snabdjevačima. cijeli program se može koristiti da bi se pojačao gospodarski razvoj okolnog područja. Pod uvjetom da staza počinje i završava u nekom gradu. Kako je planinarenje zasnovano na individualnim odlukama (netipičan aranžman za velike skupine). ovaj projekt također nudi unutarnju tržišnu vrijednost. Bosna i Hercegovina može postati planinarska destinacija broj jedan u jugoistočnoj Europi.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja da ga prikuplja i preraspodjeljuje sam korisnik (izazivajući san svih trgovaca: multi slučajevi). “Praćenje tržišta”: Pozitivni učinci – pozitivni poticaji strani koja nudi Provedba ovog projekta dovest će do pozitivnih učinaka na obje strane tržišta: Ako se jedna staza sastoji od kombinacije podataka o stazi i točaka od interesa. ako se smjernice o kvaliteti ispune (isto važi i za hotele i druge davatelje usluga). Kanali distribucije prve razine mogu biti putničke agencije. (Drugim riječima: vlada može koristiti projekt kao sredstvo regulacije) . lokalna gastronomija se može nagovoriti da ponudi određenu razinu kvalitete tako što će svoj posao staviti u podatke o stazi kao točku od interesa. ako se ovaj instrument preoptereti. On može osigurati prosperitetnu budućnost čak udaljenim krajevima zemlje stvarajući dojam budućnosti vrijedne truda nakon teške prošlosti. utjecaji će biti veoma maleni. Staze i točke od interesa mogu se lako promijeniti zbog sezonskih događaja (tržišta. Može čak biti i kombinacija obrazovnih programa i financijske podrške za lokalne trgovine uz ovaj projekt kako bi se ubrzao razvoj.) Osim što ima mogućnost dovođenja značajnog broja turista u zemlju koji toj zemlji donose prihode. festivali itd. (Naravno. on gubi svoju učinkovitost jer blijedi povjerenje potrošača. može se stvoriti ve- 4 . zbog svojih prirodnih bogatstava.“jak“ marketinški instrument na potražnoj strani tržišta Sasvim je očito da je kontrola staze veoma dragocjena prilika za trgovca. on može biti dio procesa izgradnje države u Bosni i Hercegovini. Ako se sakupe adrese svih gostiju koji traže ove usluge. Na srednji i dugi rok. jer potrošači doslovce slijede njegovu stazu. a razvoj veoma stabilan godinama. Internet. specijalne izložbe (turizam i sport).

Lowa & Meindl (planinarske čizme). Oni čitaju posebne publikacije.  putničke agencije kojima će biti izdan tiskani materijal u svrhu prodaje  posebne izložbe (turizam i sport)  časopisi s posebnim interesom (kao “Alpenvereinspost“ itd. 4 . ali ovo će biti prvi koordinirani turistički program ove vrste u svijetu (postoje slični projekti na privatnoj osnovi. Mammut (oprema za otvorene prostore). trebalo bi biti moguće privući jaku pozornost od samog početka projekta. Dakle komunikacija se može ostvariti s veoma malim gubitkom pa otud velika učinkovitost. Glavni kanali komunikacije trebali bi biti:  Internet kao platforma stvarnih podataka.lika baza redovnih klijenata. ali ne sasvim koordinirani). Drugim riječima planinarski turizam može biti osnova budućeg turističkog razvoja u Bosni i Hercegovini. susreću se na posebnim događajima.) Komunikacija se može također pojačati natjecanjima. komentari korisnika. što ima za posljedicu niše troškove po osobi. Određenu pozornost treba posvetiti suradnji s firmama kao što su Garmin (GPS uređaji). Jeep/Volvo (“SUV´s“). Glavni je problem pronaći pravi tonalitet da se pobudi zanimanje. jer sve one mogu prenijeti određenu sliku projekta i pojačati komunikaciju. a mogu se napraviti i dodatne ponude ovima (npr. kulturni festivali itd.). osnivaju posebne klubove (kao “Alpenverein“) i tako dalje. Komuniciranje sa skupinama s posebnim interesom Relativno je lako komunicirati sa skupinom s posebnim interesom kao što su planinari. foto galerija itd.

Jedan od glavnih sektora njezine aktivnosti jest podrška razvitku odgovornog turizma kao dragocjenog sredstva za poticanje društvenog i gospodarskog razvoja u siromašnim lokalnim zajednicama na održiv način. autor (direktor ICEI-a Franco Borelli) detaljnije objašnjava osjetljivo pitanje turizma kao faktora (mogućeg) razvitka: je li za turističku djelatnost dovoljno da bude prisutna u nekoj zemlji pa da stvori stabilan. poljoprivredu te programe senzibilizacije i edukacije mladih: to će biti prva prigoda za ovu organizaciju da dadne doprinos u svome razvojnom iskustvu na teritoriju Bosne i Hercegovine. pravedan i dugotrajan razvitak? Koja se strategija treba primijeniti da bi lokalne zajednice imale koristi od postojanja turizma na njihovu teritoriju? Zašto je tako važan participacijski pristup zajednice? ICEI je 2008. 1 ICEI .Istituto Cooperazione Economica Internazionale.it 4 . e-mail: info@icei. Italia. U ovome radu. godine podnio talijanskom Ministarstvu vanjskih poslova prijedlog projekta s hipotezom za trogodišnji plan razvitka za dolinu Une uključujući odgovorni turizam. nakon kratkog prikaza povijesti i aktivnosti organizacije i međunarodne definicije pojma odgovornog turizma.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja ODRŽIVI TURIZAM: DOBRE PRAKSE IZ ISKUSTVA NA RAZVOJNIM PROJEKTIMA ICEI ŠIROM SVIJETA Franco Borelli ICEI (Istituto Cooperazione Economica Internazionale = Institut za međunarodnu gospodarsku suradnju) je talijanska neprofitna asocijacija angažirana na nekoliko projekata međunarodne suradnje širom svijeta.

suradnji na razvitku. Njegov istraživački rad i rad na terenu usredotočen je na tri specifična sektora: odgovorni turizam. godine ICEI također surađuje na projektima razvitka u zemljama u razvoju. godine s ciljem da obavlja aktivnosti na istraživanjima i edukaciji o pitanjima odnosa Istok-Zapad. biološka poljoprivreda te podrška malim i srednjim poduzećima. godine o odgovornom turizmu na destinacijama definira odgovorni turizma kako slijedi: “Odgovorni turizam je turizam koji:  svodi na najmanju moguću mjeru negativne posljedice po gospodarstvo. okoliš i društvo  donosi veće ekonomske koristi lokalnom stanovništvu i povećava blagostanje zajednica domaćina  poboljšava radne uvjete i pristup industriji  uključuje mjesno stanovništvo u proces donošenja odluka koje utječu na njihov život i životne prilike 40 . Od 1991. na pitanjima koja se tiču međunarodnih odnosa (susret različitih zemalja. globalizacija itd.). istraživanju i obrazovanju. odnos između etike i ekonomije. pitanja žena. korištenje resursa. a za dobrobit lokalnog razvitka. kako na lokalnoj tako i državnoj razini. međunarodna tržišta. sve su to održiva sredstva u borbi protiv siromaštva. a kasnije Sjever-Jug. Definicija odgovornog turizma Deklaracija iz Cape Towna 2002. Utemeljena je 1977. Od tada ICEI obavlja djelatnosti senzibilizacije i promocije. te je ubrzo postala referentni organizam u Milanu za informacije i raspravu o ovim međunarodnim pitanjima. međunarodni dugovni sustav.ICEI – Kratak pregled ICEI (Istituto Cooperazione Economica Internazionale) je neprofitna asocijacija predana međunarodnoj solidarnosti. pitanja okoliša. ali je to ujedno radni prostor gdje se mogu rješavati razlike između Sjevera i Juga planeta kroz provedbu izvedivih rješenja.

potiče poštivanje među turistima i domaćinima te jača ponos i povjerenje lokalnog stanovništva. kao i za rubna i zaostala područja razvijenih zemalja. “Odgovorni turizam“. sve je više povezan sa shvaćanjem da turizam može automatski stvoriti neke od preduvjeta za borbu protiv siromaštva samim tim što postoji. uključujući i samu Europsku komisiju. koje objavljuju direktive. Svaki dan postoje međunarodne institucije. Ova velika očekivanja razvojnog potencijala jednog od najvažnijih sektora multinacionalnog gospodarstva predstavljaju u neku ruku “posljednju nadu“ u kontekstu poteškoća s kojima se susreću strategije i programi razvoja u postizanju Milenijskih ciljeva Ujedinjenih naroda. Ovaj model. 41 . kao i ekonomskih problema u samim razvijenim zemljama. kako ga mi definiramo (vrsta turizma zasnovana na održivosti okoliša i društvenoj odgovornosti). Zapravo. ali zato stalnije – i to na takav način da svi dionici u ovome sektoru imaju interes da sudjeluju u njegovu upravljanju jer mogu naći svoje vlastito tržište i dobit u ovome sustavu.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja  pozitivno doprinosi očuvanju prirodnog i kulturnog nasljeđa prihvaćajući raznolikost  pruža zabavnije doživljaje turistima putem sadržajnijih veza s mjesnim stanovništvom i veće razumijevanje mjesnih kulturnih. preciznije rečeno. koji kao da je prerastao u ideologiju. svi očekuju upravo od turizma da bude lijek za sve probleme. izgleda. preporuke i programe koji turizam prepoznaju kao jednu od malog broja stvarnih mogućnosti za pronalaženje izlaza iz siromaštva i poteškoća u razvoju za nekoliko zemalja. društvenih i okolišnih pitanja  osigurava pristup fizički hendikepiranim ljudima  je kulturno osjetljiv. Međutim danas. nije tako jednostavno napraviti razliku između stvarnih mogućnosti i izgleda ili. između onoga što može stvarno biti korisno i što može stvarno funkcionirati i onoga što može samo još više obogatiti subjekte koji su već izvukli neopravdanu prednost iz situacije proteklih desetljeća. sigurno će rasti – možda sporije.“ Turizam i ciljevi razvitka Turizam kao sredstvo u borbi protiv siromaštva i/ili kao lokomotiva razvitka sve do prije nekoliko godina nije uopće uziman u obzir za povećanje životnog standarda i prihoda siromašnih zajednica.

S druge strane. društvena odgovornost i održivost okoliša? To bi trebala biti uloga lokalnih vlasti. on teško može stvoriti stabilan i trajan razvitak. često nije povezan s lokalnim kulturnim i društvenim procesima koji su od vitalnog značaja za autonoman lokalni razvitak. Nije lako pomiriti ova različita stajališta. ne daje orijentaciju lokalnim gospodarskim sustavima. unutar okvira strategija autohtonog razvitka. racionalno i na međunarodnom planu. Prema nekim najiskrenijim mišljenjima ne može biti trajnog razvitka ako se ne stvore uvjeti da se koristi od turizma ne učine dostupnima prije svega najslabijim i najmarginalnijim društvenima skupinama unutar društva posjećenih zemalja. zaštiti okoliša. čak i onima koji tvrde da su osjetljiviji za lokalne potrebe. ali je preduvjet da te vlasti ne budu korumpirane ili podmitljive od strane velikih multinacionalnih kompanija u turističkom sektoru. ciljeve da se razvije jedna vrsta turizma čije bi karakteristike bile kvaliteta. te laganim infrastrukturama za smještaj i usluge. obično nema interesa. za dobrobit mjesnih zajednica? A to u najboljem slučaju znači činiti neke 42 . izravnom prihodu za mjesno stanovništvo. ali žive u mjestima s velikim prirodnim i kulturnim vrijednostima? Tko je spreman ulagati u edukaciju i minimalnu infrastrukturu potrebnu ovim marginaliziranim zajednicama da bi im se omogućilo da izravno djeluju u turističkom sektoru? Tko ima jasno definiranu namjeru da promiče. Iznad svega. posebice među velikim turoperatorima. tko je spreman odreći se dijela svoje dobiti. Da bi se to dogodilo. u turističkoj djelatnosti.To apsolutno nije točno. U tom pogledu do sada je službeno istraživanje bilo oskudno i neodređeno. kulturnim sadržajima. pa čak i doprinijeti boljoj uspostavi demokracije. ne vodi računa o edukaciji. potrebno je jačati te društvene skupine kako bi im se omogućilo da na tržište iznesu “proizvod“ čije su distinktivne značajke upravo njegov doprinos lokalnom razvitku. Ili konkretnije: tko može biti zainteresiran da podupire turističku ponudu kojom upravljaju mjesne zajednice koje trpe siromaštvo. jer ako turizam i može stvoriti bogatstvo i otvoriti kontakte i perspektive. Činjenica je da turizam ne stvara značajan nusproizvod. Tu leži glavna razlika u viđenju između onih koji tvrde da turizam automatski promiče gospodarski i društveni razvitak i onih koji naglašavaju da turizam može stvoriti razvitak samo u određenim specifičnim kontekstima uz poštivanje određenih specifičnih uvjeta. za jačanje krhkih lokalnih struktura koje pokušavaju izvući korist od međunarodnog turizma.

ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja simbolične geste. turizam zasnovan na participacijskim metodama obično je cilj. ali iznad svega politička volja. Doprinos koji nastojimo dati. Odgovorni turizam može postati učinkovit razvojni faktor budemo li mogli izgraditi odnos povjerenja i uzajamne koristi između proizvođača (u ovome slučaju turističkih usluga) i potrošača (putnik/turist). Postoje još uvijek mnoge sumnje. U tom smislu turizam može postati promidžbeno sredstvo za širenje informacija. Turizam je u svakom slučaju najveća “industrija“ na planetu. Prema tome. a njegov doprinos u borbi protiv siromaštva a u korist modela uravnoteženog razvitka jest moguć. Jedna zajednica može postati sposobna da sama promiče turizam nakon što prethodno dobije bitke protiv uzroka nepravde i gospodarske nerazvijenosti. ali ne i neminovan. stoga ekonomska korist od turizma nije najvažniji rezultat. kao razvojna organizacija s svojim povezanim partnerima u mreži odgovornog turizma. pomažući zemljopisno i povijesno izoliranim skupinama da prevladaju svoju zaostalost. zalagati se samo na riječima za multikulturalnost ili otvarati privremena radna mjesta. jest upravo to jačanje volje i sposobnosti mjesnih zajednica da naprave svoju vlastitu ponudu i da postignu bolju preraspodjelu dohotka od turizma koji je danas koncentriran samo u nekoliko ruku. na međunarodnoj razini. Stvarni izazov turizma kao faktora razvitka leži u ovim dilemama i nejasnoćama. o lokalnoj kampanji (okolišnoj. budući da je turizam veoma nepostojan sektor unutar međunarodnog gospodarstva i prilično problematičan s kulturnog stajališta. Stoga sudjelovanje zajednice u čitavom procesu sastavljanja. što ne rješava lokalnu krizu zapošljavanja. kulturnoj) koja ima poteškoća da se probije putem tradicionalnih medija. društvenoj. Svaka se “ponuda“ turizma zajednice temelji na iskustvu stečenom u borbama jakih zajednica. a ne polazna točka za jednu zajednicu koja je prošla proces samo-organizacije koji ju je ojačao i učinio kompaktnijom. o tome koliko je ispravan izbor da se koncentrira na turizam kao priliku razvitka za marginalizirane zajednice. Da bi se odgovorilo tom izazovu. potreban je kreativan napor. planiranja i provedbe turističke ponude mora biti u središtu čitavog akcijskog plana i beskompromisno. koji će neutralizirati negativan utjecaj i omogućiti turizmu da pokrene sav pozitivni potencijal za koji smo uvjereni da postoji. čak i među razvojnim organizacijama. Turizam zajednice omogućio je da se izgrade mreže na lokalnoj razini koje onda prerastaju u državne i međunarodne mreže. da se turizam pretvori u stvarnu lokomotivu razvitka “odozdo“. 43 .

Najoštrija kritika koja se može uputiti na račun multinacionalne turističke koncentracije jest da nema niti jednog jedinog slučaja u kojem bi goleme međunarodne investicije te kao rezultat toga višemilijunski posjet turista svake godine. ovo je naše prirodno i kulturno naslijeđe koje smo sačuvali i koje smo sada voljni podijeliti s vama.ona je jedan od elemenata. Turska.“ Zajednica je središte Planiranje turizma zajednice na participiran način počinje od uzimanja u obzir “da li“ zajednica namjerava uzajamno djelovati s turističkom industrijom i “koliko“ su zajednica i njezini pojedini članovi spremni uložiti u to iskustvo. Bahia. Rimini najviše cvjeta zahvaljujući malim i srednjim poduzećima te visoko kvalificiranoj i profesionalnoj mjesnoj radnoj snazi. Praktično je svaka obitelj povezana s turističkom industrijom: od onih koji iznajmljuju jednostavne sobe do obiteljskih restorana pa sve do davatelja raznih vrsta usluga. S druge strane Rimini (*na talijanskoj jadranskoj obali) je notoran slučaj u svijetu što se tiče razornih posljedica njegova modela masovnog turizma po okoliš. Višegodišnja gospodarska kriza koju trpe neke od najpopularnijih turističkih destinacija na jugu svijeta (Tunis. na primjer. Tu turistički “proizvod“ uključuje revitalizaciju tradicionalne kulture i predstavljanje posjetiteljima projekata gospodarskog razvitka koji se provode u tom području. ovo je naša povijest. doveli do procesa gospodarskog rasta u zemlji primatelju. time su ostvarene koncepcije koje će se tek nekoliko desetljeća kasnije prepoznati kao “odgovorni turizam“. koji povezuju iskustvo participiranog razvitka same zajednice i koji joj omogućuju da kaže svijetu: “Ovo smo mi. Iguazù) u korist manjih centara koji su obično ostajali izvan tradicionalnih turističkih tokova. manje zapažena činjenica jest da je “model Riminija“ ujedno i pozitivan slučaj kad je riječ o preraspodjeli prihoda od turizma na cijelu zajednicu. Tu je već 70-tih godina sagrađen čitav niz smještajnih objekata nazvanih “campements touristiques”. u južnom Senegalu.) potvrđuje ovaj negativni aspekt. Jedan drugi primjer pokušaja stvaranja participacijske strategije za turizam zajednice nalazimo u Casamanceu. u projektu gradskog turizma koji promovira EMBRATUR (Brazilska državna turistička institucija). Ova participacijska metodologija koristi se.. Egipat. Kuba. Šri Lanka. Kenija. svakako važnih.. Maroko. Dominikanska Republika. Međutim. Meksiko. 44 . čiji je cilj osloboditi zakrčenosti velike brazilske centre međunarodnog turizma (Rio de Janeiro.

Da bi se sve to postiglo. Brazilu (država Amazonia). 45 . Argentini (pokrajina Neuquen) i odnedavno u Šri Lanki (pokrajina Kandy).  Organiziranje edukativnih aktivnosti da se nauči kako maksimalno iskoristiti lokalne resurse koristeći najbolju praksu iz talijanskog iskustva. Druge talijanske organizacije provode značajne projekte u Maroku. koristeći metodu koja se koristila u Italiji 90-tih godina (koja je imala za rezultat osnivanje AITR – Talijanske asocijacije za odgovorni turizam). kao međunarodne organizacije za suradnju. spavanje i doručak na Ognjenoj zemlji. Naša primarna uloga.  Predlaganje “proizvoda“ talijanskim turoperatorima. te mrežu “društvenih“ hotela u Cordobi i San Luisu. odgovornog i održivog turizma zajednice koje mi poznajemo. ruralni turizam u Pampi i Patagoniji. otvaranje radnih mjesta. Mreža bi uključila rubne gradske četvrti Buenos Airesa kao i urođeničke zajednice Mapuche i Wichi. Kostariki. zamisao je da se stvori mreža tih ponuda na državnoj razini kao bi se konačno stvorio odgovoran i održiv turistički brend za cijelu Argentinu. Egiptu. Boliviji.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Izazov turizma zajednice Većina projekata sudioničkog.  Podrška razvitku argentinske mreže odgovornog turizma. Svi su ti projekti smješteni u ruralnim područjima. narod Humahuaca i one iz Misiones. Prvi talijanski projekt u velegradskom području jest onaj koji su ICEI i grad Buenos Aires (preko Corporacion del Sur) predložili talijanskom Ministarstvu vanjskih poslova za financiranje razvitka turizma zajednice u četvrtima Barracas i la Boca. Tanzaniji. Među ciljeve odgovornog turizma spadaju: uključenje društva. Nakon što se to omogući za jedno urbano područje. može se sažeti u sljedećih nekoliko točaka:  Pomoć pri organiziranju pregovaračkog stola između raznih subjekata koji imaju izravan interes u poslu radi izrade nacrta “participiranog teritorijalnog plana“. sličan onome kakav već postoji u Ekvadoru. projekt mora biti kreativan i u stanju prikupiti sve sugestije pa i one koje dolaze od posljednjeg stanovnika određenog područja. izvodi se u ruralnom kontekstu. rast malih komercijalnih djelatnosti.  Povezivanje tekućih i potencijalnih aktivnosti s međunarodnom mrežom. ICEI vodi nekoliko projekata suradnje na razvitku čiji je cilj stvoriti turističku ponudu zajednice u Dominikanskoj Republici (pokrajina Samana’).  Doprinos aktivnostima marketinga i distribucije.

koji su doveli do osnivanja Centra za održivi razvitak. Drvar) i dva FBiH ministarstva (okoliš i turizam. Ohrabruju dosadašnji djelomični rezultati aktivnosti vezanih za ruralno stanovništvo. postupajući po zahtjevu talijanske vlade za podnošenjem prijedloga projekata. godine. naročito na području novoosnovanog Nacionalnog parka rijeke Une. Nacionalni park Una. (fotografija 1 i 2). podnio zahtjev talijanskom Ministarstvu vanjskih poslova za sufinanciranje trogodišnjeg plana na provedbi strategije integriranog lokalnog razvitka zasnovanog na odgovornom turizmu. ICEI je u konzorciju s partnerskom organizacijom IPSIA i uz podršku šest općina (Bihać. za turizam zajednice u ruralnim područjima. 46 . Bužim. s predstavnicima mjesne zajednice. Velika Kladuša. Studija izvedivosti za projekt crpila je iz iskustva ranijih malih pilot projekata koje su izvodili dotični talijanski operateri s mjesnim zajednicama. poljoprivreda). poljoprivredi i programima senzibilizacije i edukacije mladih (s datumom podnošenja ovoga rada odobravanje zahtjeva je u postupku): to će biti prva prigoda za ovu organizaciju da dadne svoj doprinos u vidu svoga iskustva sa strategijama razvitka na teritoriju Bosne i Hercegovine. Cazin. Svibanj 2008.Buduća primjena na teritoriju Bosne i Hercegovine? U ljeto 2008. Fotografija 1 – Skupina odgovornih turista iz Italije (organizacija: Legambiente Friuli Venezia Giulia) ruča u Kulen Vakufu. Bosanska Krupa.

4 . Zaključci Iako se izravno iskustvo ICEI-a ne odnosi na Bosnu i Hercegovinu. ona isto toliko može stvoriti nejednakost i poremećaj lokalnog okoliša i zajednica. Velika odgovornost leži na plećima lokalnih vlasti da u tom smislu izvrše najmudrije izbore razvitka. Monfalcone) u susretu s romskom zajednicom i lokalnim neprofitnim organizacijama u Ružici. a da ujedno ne budu ovisile isključivo o ovoj gospodarskoj grani za svoj opstanak i razvitak. izoliranom i krhkom položaju. ipak nam višegodišnje iskustvo u mnogim zemljama širom svijeta daje za pravo da savjetujemo opreznost kad se turizam razmatra kao moguća lokomotiva razvoja.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja Fotografija 2 Još jedna skupina talijanskih odgovornih turista (organizacija: Tenda per la Pace. osobito onih koje su već u nepovoljnom. Trebaju se primijeniti adekvatne participacijske strategije kako bi se osiguralo da lokalne zajednice dobiju izglednu šansu da se okoriste potencijalom turističkog tržišta. Koliko god ova “prva industrija svijeta“ može donijeti bogatstvo. Bihać.

2007 i 2008. 4 . ali za koga?“) – ICEI. pero para quien? “ (*“Turizam znači razvitak. Krajolici.Literatura “Il turismo e’ sviluppo. 2004. “Siromašto i očuvanje.. Tajništvo Konvencije o biološkoj raznolikosti. 2005. projekt 87/6000 ONG/ED/2000/89/CSR Izvješća o projektu Legambiente Friuli Venezia Giulia: “Centar za održivi razvoj (Center for Sustainable Development) “Una”. ma per chi? – El turismo es desarrollo.. Bihać – Friuli Venezia Giulia. ljudi i energija” – IUCN Program očuvanja šuma. “Smjernice o biodiverzitetu i razvitku turizma“. kampanja edukacije o razvitku. sufinancirana od Europske komisije. 2004.

močvare. Na nekim od njih su već vidljivi procesi prirodne progradacije. staništa. Močvarni ekosistemi se danas nalaze pod jakim i brojnim pritiscima. Primjerena privredna aktivnost u oblastima za močvarnim staništima je održivi turizam.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja POTENCIJALI TURIZMA I OKOLIŠA BOSNE I HERCEGOVINE: RESTAURACIJA NAPUŠTENIH POVRŠINSKIH KOPOVA Senka Barudanović Jasminka Kamberović2 Sažetak Na površinskim kopovima na kojima se više ne vrši eksploatacija mrkog uglja i lignita. Tu su fragmenti poplavnih šuma johe. te se preporučuje razvoj održivih privrednih aktivnosti povezanih sa biodiverzitetom. Svjetski trendovi u zaštiti biodiverziteta danas vode računa o svim aspektima ljudskog blagostanja. te razvijene zajednice tršćaka i submerznih ekosistema. Ključne riječi: napušteni kopovi. Restauracijom ekosistema močvara na datom području. te se uspostavljaju i formiraju ekosistemi u različitim uslovima vlažnosti. kroz uspostavu novih zaštićenih područja. među kojima su najizraženiji konverzija staništa i efekti globalnih klimatskih promjena. turizam 1 2 Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli 4 . u međunarodnim dokumentima identifikovane kao vrste čija je staništa neophodno štititi. bilo bi moguće provesti akcije zaštite biodiverziteta. poplavnih šuma vrba. zaštićena područja. Vrste koje ih naseljavaju su vrlo često ugrožene i kao takve. ugrožene vrste. u Tuzlanskom bazenu je došlo do formiranja novih vodenih tijela.

gubitka kvaliteta i kvantiteta vodnih resursa. provođenih najčešće na neodrživ način. Sve biogeografske specifičnosti centralnog dijela Dinarida nalaze svoj izraz u brojnim endemičnim oblicima. te u okolini Kaknja. Takvi tipovi ekosistema čine srž pejzaža specifičnih za Bosnu i Hercegovinu. funkcijama i servisima. zaslužuju punu konzervaciju u cilju očuvanja biodiverziteta u njegovom prirodnom okruženju. neproduktivne. peripanonskih i panonskih u Posavini. odnosno pejzaža u visokoplaninskom pojasu. preko submediteranskih. oštećenih ili uništenih ekosistema kroz aktivnu ljudsku intervenciju. u kanjonima naših tekućica. koji se smjenjuju od mediteranskih u Neumu. vrsta i ekosistema. S druge strane. Bosna i Hercegovina se nalazi pred strateškim opredjeljenjima u odnosu prema vlastitim prirodnim vrijednostima. koji su ovdje već uspostavljeni ili su u nastanku. Diverzitet staništa ovog prostora uslovljen je diverzitetom klime. poljoprivrednog zemljišta. prirodni tokovi vode uslovili su nastanak novih stalnih vodenih tijela na pojedinim lokacijama površinskih kopova. Navedeni pejzaži i ekosistemi. prema stepenu svoje posebnosti i jedinstvenosti. pa čak i pejzaže opasne po ljudsko zdravlje i život. geološke podloge i zemljišta. Gubitak staništa (u prvom redu močvarnih) je da- 500 . a danas je mjerljiva i stepenom prirodne progradacije močvarnih ekosistema. te su ovdje često prisutni i jedinstveni ekosistemi sa visokim bogatstvom vrsta. Restauracija je obnova degradiranih. mediteransko-montanih. humanom intervencijom kojom bi se ovi procesi ubrzali kroz aktivnosti restauracije. Lukavca. Kako je priroda na ovim degradiranim staništima već zauzela vlastiti pravac oporavka. pored ostalih. u kraškim poljima i u mozaiku močvara na horizontalnom i vertikalnom profilu. te deponije jalovine i šljake u blizini rudnika i termoelektrana. veliki dio našeg prostora je degradiran i devastiran kroz uticaj dugotrajnih ljudskih aktivnosti.Uvod Prostor Bosne i Hercegovine se karakteriše izrazito visokim diverzitetom staništa ukomponovanih u pejzaže. S te strane. U grupu ovakvih pejzaža. spadaju i napušteni površinski kopovi. Banovića i Đurđevika. visokoplaninskih. danas u Bosni i Hercegovini često nailazimo i na ambijentalno destruirane. Međutim. gorskih. Njihova starost je različita. a rezultira izrazitom raznolikošću živog svijeta na nivou gena. na navedenim staništima bi bile uspostavljene funkcije ekosistema močvara. Površinom najveći pejzaži ovakve vrste u Bosni i Hercegovini se nalaze u okolini Tuzle. brdskih. neuravnotežen sa ekosistemskim limitima. Pored gubitka šuma.

vremenom je došlo do formiranja brojnih vodenih tijela.15 2.ZBORNIK RADOVA Međunarodna konferencija Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja nas osnovni razlog iščezavanja vrsta na Zemlji i slabljenja ekosistemskih servisa. g. Jedna od mogućnosti održivog isko