P. 1
Excel

Excel

|Views: 730|Likes:
Published by malabeba

More info:

Published by: malabeba on Dec 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

Starovanje Excela Excel mozemo startovati na dva nacina.

Prvi nacin je da dva puta kliknemo na ikonicu Microsoft Office Excel 2003, a drugi nacin je preko dugmeta Start, opcija Programs, pod opcijom Microsoft Office I u novootvorenom meniju pronadjemo ikonicu Microsoft Office Excel 2003. Radno okruzenje Radno okruzenje Excela cine: y Naslovna linija, koja se nalazi na samom vrhu ekrana I tu se nalazi ispisano ime dokumenta sa kojim trenutno radimo I ime programa. y Traka sa menijima ili padajuci meniji, nalaze se odmahi ispod naslovne linije. U njoj se nalaze meniji u koje su grupisani razni alati I operacije programa Excel. y Paleta Standard ili paleta sa standardnim alatkama se nalazi ispod trake sa menijima I sadrzi najcesce koriscene alate Iz padajucih menija. y Paleta Format ili paleta za formatiranje sadrzi alate koji se koriste za formatiranje celija y Traka za formula je traka gde se unosi formula za celiju sa kojom radimo y Statusna linija opisuje u svom levom uglu stanje u kojem se nalazi program, da li je ukljuceno prekucavanje, kucanje velikih slova I td. y Klizaci horizontalni I vertikalni omogucavaju pomeranje papira kako bismo videli sve celije Radni papir i celija Radni papir i celija su osnovni elementi rada u Excelu. Svaki document sa kojim radimo u E xcelu naziva se sveska ili knjiga. Da bismo odvojili znacajne celine u okviru jednog dokumenta koristimo radne papire koji cine knjigu. Dakle, jedan radni papir mozemo koristiti za proracun licnih dohodaka, jedan za cenovnik itd. Sam radni papir sastavljen je od celija. Svaka celija moze sadrzati tekst ili brojeve i za svaku od njih mozemo definisati tip celija. Celije se u Excelu mogu povezivati tako da jedna od druge zavise i na taj nacin formirati formule po kojima se racunaju vrednosti. Ubacivanje novog radnog papira Ubacivanje novog radnog papira vrsi preko padajuceg menija Insert opcija Worksheet ili ako pritisnemo desni taster misa na bilo koju od kartica postojecih radnih papira koji se nalaze iznad statusne linije. Otvara se novi meni u koji odabiramo opciju Insert, a u novootvorenom prozoru dovoljno je da kliknemo na taster OK. Uklanjanje radnog papira Uklanjanje radnog papira vrsimo pritiskom desnog taster misa na karticu radnog papira koji zelimo da obrisemo i u novootvorenom meniju biramo opciju Delete . Otvara se novi prozor u kome sa OK potvrdjujemo brisanje. Menjanje imena radnog papira Ako zelimo da promenimo ime radnog papira pritisnemo desni taster misa na karticu radnog papira cije ime zelimo da promenimo, a zatim u novootvorenom meniju kliknemo na Rename , nakon toga upisemo novo ime radnog papira i pritisnemo taster Enter. 1

Ukoliko treba selektovati vise celija. crnim okvirom selektovane su celije od A2 do B6 . Currency 2 . Selektovati. Excel ce ga odmah premestiti u desnu stranu celije. Selektovanje radnih papira Kada je potrebno obrisati vise radnih papira ili na njima vrsiti neke izmene potrebno ih je prvo oznaciti tj. Ukoliko je tekst u pitanju on ostaje da levoj strani celije. Nakon ukucavanja teksta dovoljno je pritisnuti Enter ili strelicama pomeriti kursor na neku drugu celiju. Medjutim u kompleksnim tabelama koje prelaze jednu stranu radnog papira lakse je nekad direktno otici na zeljenu celiju. U polju Semple vidimo kako ce izgledati podatak nakonj prom ene tipa. Za selektovanje pojedinacnih celija potrebno je drzati taster CTRL na tastaturi i kliktati na pojedinacne celije koje zelimo da oznacimo. Brisanje teksta iz celije se vrsi tako sto oznacimo celiju koju zelimo da obrisemo a yatim pritisnemo taster Delete. Ukoliko je oznaceno pol je Create a copy bice napravljena kopija radnog papira . Ukoliko ukucate broj. tada ce tekst koji se nalazio u celiji biti obrisan i pojavice se novi uneti tekst . recimo od celija A2 do B6 tada kursor misa pozicioniramo na celiju A2. Kursor ce se naci na navedenom mestu. Ceo radni papir selektujemo klikom na taster iznad broja redova i levo od slova kolona. Pomeranje kursora na odredjenu celiju najlakse je izvrsiti klikom levog taster misa na tu celi ju. Za to koristimo padajuci meni Edit i opciju Go to U novom prozoru u polju Go to dovoljno je ukucati poziciju celije. pritisnemo levi taster misa i ne pustajuci ga kursor postavljamo na celiju B6. Number predstavlja broj. Polje Before sheet govori pre kog radnog papira zelimo da postavimo odabrani radni papir. Pritiskom na bilo koji taster sa tastature pocinje unos podataka u selektovanu celiju. Otvara se sledeci prozor: Polje To book govori u koju knjigu zelimo da premestimo radni papir. To cinimo pritiskanjem levog tastera misa na kartice radnih papira koja se nalaze iznad statusne linije drzeci taster CTRL za pojedinacno selektovanje ili taster SHIFT za selektovanje susednih radnih papira. Upisivanje i kretanje po celijama Da bismo upisali podatak u odredjenu celiju potrebno je da levim tasterom misa kliknemo na nju. Excel sam raspoznaje odredjene tipove podataka. Moguce je obrisati i vise celija odjednom tako sto cemo ih prvo sve selektovati a zatim pritisnuuti taster Delete. Nakon pustanja levog tastera misa. recimo A70 i pritisnuti OK. Navescemo nekoliko bitnih tipova. Ukoliko kursor postavimo na celiju koja vec sadrzi neki tekst i kada kreneom sa ukucavanjem. dovoljno je kliknuti na broj reda ili slovo kolone koju zelimo da selektujemo koje se nalaze levo i iznad prostora sa celijama. Formatiranje celije Podesavanje tipa celija Podesavanje tipa celije se vrsi preko padajuceg menija Format opcija Cells. Ukoliko zelimo da selektujemo celu kolonu ili red. U ovoj opciji mogce je birati zapis broja i broj decimalnih mesta. a zatim izaberemo opciju Move or Copy. Opcija Move to end papir salje na kraj sveske.Premestanje i kopiranje radnog papira Ako zelimo da promenimo redosled radnih papira ili da napravimo kopiju nekog radnog papira onda kliknemo na desni taster misa na karticu radnog papira koji zelimo da premestimo ili da kopiramo. Celija postaje uokvirena crnim pravougaonikom. Na kraju sa OK potvrdimo odabrane opcije. Nakon pokretanja ove opcije otvara se novi prozor u polju Category pojavljuje se lista mogucih tipova podataka u celiji.

Takodje mozemo podesiti koliki broj decimalnih mesta zelimo za valutu kao i kako ce izgledati negativan broj. u sredinu i desno. Veoma su bitne stavke pod poljem Text control. odabrati Currency sto znaci valuta. Koristi se i Custom koji predstavlja korisnicki tip. Za to je potrebno prvo oznaciti celiju u kojoj smo ukucali vrednost bez imena valute. Merge cells sluzi za spajanje celija. Vertikalno poravnanje kao i horizontalno vrsi se preko opcije Format cells iz padajuceg menija Format. vec je potrebno ukucati samo broj a zatim Excelu reci da broj u datoj celiji predstavlja valutu cime ce se pored broja naci i naziv valute. Podesavanje decimala Kod unosa brojeva mozemo unapred odrediiti koliko decimal zelimo da broj ima. potom kliknemo na OK da potvrdimo promenu tipa celija.predstavlja valutu. Decimale mozemo namestati i preko ikonica Increase Decimals i Decrease Decimals iz palete Format. Polje Horizontal predstavlja horizontalno poravnanje. Brojevima u oznacenim celijama pritiskom na prvo dugme povecace se broj decimala a na drugo smanjivati. Dovoljno je u kategoriji odabrati Time i u listi Type tip nacina prikaza vremena koji nama odgovara. Zatim u listi type odabiramo zapis d:m:yyyy. Kod tipa vremena nema takvih problema. a polje Vertical predstavlja vertikalno poravnanje. Ako je oznaceno polje Wrap text tada ce tekst ukoliko ne moze da stane u celiju biti prelomljen u dva ili vise redova. U padajucem meniju Format odaberemo opciju Cells. 3 . Odabirom kartice Alignment pojavljuje se novi prozor. Polje Orientation nam nudi mogucno st da tekst okrecemo u celiji pod odredjenim uglom. Poravnanje teksta u celiji Poravnanje teksta se vrsi kako horizontalno tako i vertikalno. koji centriraju tekst levo. datuma nema tako da koristimo opciju Custom koja se nalazi na kraju liste. Podesavanje valute Ako zelimo da se u celiji nadje oznaka valute tada ne smemo kucati u celiju broj i slovima oznaku valute. a poslednje dugme sluzi za spajanje celija u jedno i centriranje teksta koji se nalazi u njima u sredinu. U padajucem meniju Format odabrati opciju Cells a zatim karticu Number. To cinimo na sledeci nacin: oznacimo celiju ili celije kojima zelimo da odredimo broj decimal. u polju Category. U kartici Number u polju Category odaberemo Number. Zatim sa OK potvrdjujemo promenu tipa celije. Bira se zapis datuma. U polju Decimal Places biramo broj decimal. Ako oznacimo polje Use 1000 (Tousend) Separator koristice se razdvajanje hiljada zarezom. Date predstavlja datum. a u polju Negative numbers biramo izgled negativnog broja . a zatim u polju Symbol odabrati valutu odnosno njen symbol. Podesavanje datuma i vremena Ukoliko u nekoj celiji zelimo da se nadje datum pogodno bi bilo da pre ukucavanja datuma za tip celije odaberemo datum. Preko polja Indent moguce je postaviti koliko ce tekst biti pomeren od leve ivice celije . Veoma je bitno to da pri formatiranju tipa celija kada je u pitanju datum odabirom kategorije celije Date naseg zapisa. Horizonatlno poravnanje moguce je izvrsiti iz palete Format koristeci alate za centriranje teksta. Moguce je birati valutu i zapis valute. Time predstavlja vreme i bira se nacin zapisa vremena. Ukoliko je oznaceno polje Shrink to fi t tada ce velicina slova biti smanjena toliko da tekst stane u celiju.

Dodavanje redova Red dodajemo sto pozicioniramo kursor u celiju koja pripada redu iznad kojeg zelimo da ubacimo novi red a zatim u padajucem meniju Insert odaberemo opciju Rows. zatim odabiramo boju kojom zelimo da bude popunjena pozadina selektovanih celija i time smo izvrsili bojenje pozadine. Nakon namestanja pustimo levi taster misa. Kursor misa postaje horizontalna crna crtica sa strelicama na gore i dole. zatim pritisnemo levim tasterom misa crnu strelicu pored ikone kantice Fill color u paleti Format. Kursor misa postaje crna uspravna linija sa strelicama levo i desno. 4 . za to se koriste ikone Bold.Podesavanje slova u celiji Velicinu i tip slova u celiji mozemo podesiti preko palete Format koristeci alat Font z a promenu tipa slova i alat Size za promenu velicine slova. iskositi i podvuci. Brisanje kolona ili reda Brisanje kolone ili reda vrsimo tako sto desnim tasterom misa kliknemo na ime kolone ili broj reda a potom u novootvorenom meniju odaberemo opciju Delete. Drzeci pritisnut levi taster misa pomeramo sirinu kolonekoliko zelimo i na kraju pustimo levi taster misa. Dodavanje kolona Kolonu dodajemo tako sto pozicioniramo kursor u celiju koja pripada koloni ispred koje zelimo da ubacimo novu kolonu a zatim u padajucem meniju Insert odaberemo opciju Columns. Italic i Underline. Nakon toga ako smo obrisali kolonu sve kolone desno od nje premestaju se u levo za jedno mesto. a u slucaju brisanja reda za jedno mesto gore se premestaju redovi ispod obrisanog reda. Podesavanje sirine kolona Sirinu kolona podesavamo tako sto kursor misa postavimo na ivicu polja sa imenom kolone oznacenu slovom iznad celija. Promena boje teksta Boju teksta u celijama menjamo na sledeci nacin: Oznacimo celije ciju boju teksta zelimo da promenimo. Promena visine reda Visinu reda menjamo tako sto kursor misa postavimo na ivicu polja sa brojem reda levo od celija. Zatim drzeci pritisnut levi taster misa povlacimo mis na gore ili na dole smanjujuci ili povecavajuci visinu reda. Zatim pritisnemo levi tasterom misa na crnu strelicu pored ikone Font Color i u prozoru odaberemo novu boju teksta u celijama. Tekst je moguce i podebljati. Promena boje pozadine celije Boju pozadine celije menjamo na sledeci nacin: Oznacimo celije ciju boju pozadine zelimo da promenimo.

Klikom na dugme koje prikazuje pravac linije ukljucujemo ili iskljucujemo iscrtavanje linija tog pravca. Time su selektovane celije zapamcene u memoriji racunara a oko zapamcenih celija pojavio se trepcuci okvir. u kartici Alignment iskljucimo obelezeno polje Merge cells. Nakon toga pritisnemo levim tasterom misa na celiju gde zelimo da se nadju premestene celije i pritisnemo dugme Paste iz palete Standard i celije su se nasle na papiru. Nakon pustanja levog tastera misa ceo oznaceni deo bice popunjen selektovanim delom. U polju Presets biramo None da bi celije bile bez okvira a Outline da bismo uokvirili spoljne ivice. Zatim drzeci pritisnut levi taster misa pomeramo selektovane celije na mesto gde zelimo da ih premestimo. Pritiskom levog tastera misa ne pustajuci ga mozemo razvuci selektovani deo. Spajanje celija se vrsi tako sto selektujemo celije koje zelimo da spojimo a potom u padajucem meniju Format odaberemo Cells a tada u kartici Allignment obelezimo polje Merge cells. Ako je to prvi put da snimamo taj dokument pojavice se prozor Save as u kojem Excel trazi od nas da unesemo ime tog 5 . Ponekad pogresno spojimo celije pa je potrebno spojene celije vratiti u stanje gde je svaka za sebe a to se radi tako sto oznacimo celiju koja je spojena a zatim u padajucem meniju Format odaberemo opciju Cells. Snimanje dokumenta Ako zelimo da sacuvamo dokument da bi se kasnije mogao koristiti treba da ga snimimo na hard disk. a oko zapamcenih celija pojavio se trepcuci okvir. U polju Line biramo stil linije kojom cemo iscrtavatiokvire i boju linije. Kopiranje celija Celije kopiramo na sledeci nacin. Drugi nacin za premestanje celija je da koristimo opciju Cut iz palete Standard. Snimanje dokumenta se vrsi tako sto iz padajuceg menija File izaberemo opciju Save. Celije je moguce iskopirati koristeci mali crni kvadrat u donjem desnom uglu selekcije. Zatim pomerimo kursor misa na ivici selekcije negde oko crne tamne linije i tada bi kursor trebao da se pretvori u belu strelicu. Da bismo podesili linije koje ce biti vidljive na stampi potrebno je selektovati celije ciji okvir zelimo da menjamo i preko padajuceg menija Format. Na ovaj nacin podaci se vise ne nalaze u celijama u kojima su bili vec samo u onima u koje smo ih premestili. Plje Border koristimo kada nam netrebaju samo uokvirene spoljne ivice vec mozda i iscrtane unutrasnje ili dijagonalne linije. zatim pritisnemo dugme Cut iz palete Standard. Potom pustimo levi taster misa. Selektujemo celije koje zelimo da premestimo.Spajanje celija Spajanje celija podrazumeva spajanje vise celija u jednu celiju. Uokvirivanje celija Iako je radni papir podeljen na celije i izmedju njih postoje sive linije one pri stampanju nece biti vidljive. Potom potvrdimo odabranu opciju sa OK. Selektujemo celije koje zelimo da kopiramo. To se radi na sledeci nacin. Nakon toga pritisnemo levim tasterom misa na celiju gde zelimo nadju kopirane celije a potom pritisnemo dugme Paste iz palete Standard i celije su se nasle na papiru. potom pritisnemo dugme Copy iz palete Standard. cime su selektovane celije zapamcene u memoriji racunara. Ako kursor misa postavimo na mali crni kvadrat on se pretvara u crni krstic. opcija Cells odabrati karticu Border. Premestanje celija Premestanje celija vrsimo tako sto selektujemo celije koje zelimo da premestimo.

sustina njegovog koriscenja jesu formule . Odaberemo misem dokument koji zelimo da otvorimo i kliknemo na dugme Open ili dva puta brzo kliknemo na taj dokument. Operaciju Save as iz File menija koristimo kada hocemo da neki dokument snimimo pod drugim imenom ili u drugi direktorijum na hard disku ili mozda na disketu. Rad sa formulama Najznacajniji deo Excela tj. U principu rad sa svim formulama je slican. U levom kraju pojavljuje se dugme sa 6 . Otvaranje novog dokumenta Prilikom svakog startovanja Excela otvara se i nova prazna sveska u kojoj mozemo da zapocnemo rad. Ukoliko odgovorimo sa Yes izmene u dokumentu ce biti snimljene odgovor No znaci da necemo da snimimo izmene a Cancel sluzi da ponistimo naredbu za izlazak iz programa i da se vratimo u Excel. Time smo Excelu naznacili da ce ova celija biti upotrebljena za formulu. Ovim je operacija snimanja dokumenta zavrsena. trazi najvece vrednosti. Excel za nas izracunava prosek. Novi dokument moze se otvoriti i preko padajuceg menija File opcijom New. Otvara se prozor Browse koji pokazuje sadrzaj My Documents direktorijuma. Bitno je napomenuti da svaki put kad nacinimo promenu u nasem dokumentu ako zelimo da ta promena bude zapamcena moramo izvrsiti snimanje dokumenta. Preko polja Save in mozemo odabrati folder u kome zelimo smestimo nas dokument a mozemo napraviti novu fasciklu za nas dokument klikom na ikonu Cerate new folder. Umesto operacije Save iz File menija za snimanje dokumenta mozemo koristiti i ikonu Save iz trake sa alatima. Drugi nacin za zatvaranje aktivnog dokumenta je da se izabere opcija Close iz padajuceg menija File. U polje f ile name treba ukucati ime dokumenta i potom kliknuti na dugme Save. Ukoliko pokusamo da zatvorimo n eki dokument a da ga pre toga nismo snimili pojavljuje se prozor kojim nas Excel obavestava da promene u dokumentu nisu snimljene i pita nas da li treba snimiti dokument pre zatvaranja. Aktiviranje formula se izvodi tako sto oznacimo celiju u kojoj zelimo da ukucamo formulu i pritisnemo znak jednako na tastaturi. Pomocu niih povezujemo vise celija i koristimo racunar da radi za nas. Ako zedlimo da otvorimo novi prazan dokument koristimo ikonu New blank document iz palete Standard. Zatvaranje dokumenta Dokument se u Excelu moze zatvoriti na vise nacina a najcesce se to vrsi klikom na ikonu X u gornjem desnom delu prozora. Ukoliko se dokument koji zelimo da otvorimo ne nalazi u direktorijumu My Documents onda ga trebamo potraziti u onom dire ktorijumu u kojem mislimo da se on nalazi i to radimo preko polja Look in tako sto kliknemo na malu crnu strelicu koja se nalazi sa strane i odaberemo novi direktorijum. Otvaranje postojeceg dokumenta Ako zelimo da otvorimo neki vec postojeci dokument koji se nalazi na disku racunara koristimo ikonu Open iz palete Standard ili opciju Open iz padajuceg menija File. racuna maksimalan dohodak kao i mnogo toga drugog. Ako dokument koji zelite da snimite vec ima svoje ime. ranije je vec snimljen pod tim imenom onda se snimanje obavlja automatski bez otvaranja posebnih prozora samo odabirom operacije Save iz padajuceg menija File. Odabirom ponudjenog Blank workbook u prozoru sa desne strane otvara se novi dokument za ra d. Tada se menja izgled trake za formule koja se nalazi odmah ispod palete Format.dokumenta odnosno pod kojim imenom da ga snimi na hard disk.

Pojavljuje se i trepcuci kursor u oznacenoj celiji odmah posle znaka = ocekujuci od nas da unesemo formulu. U traci za formule vidimo kako glasi formula oznacene celije. Nakon tog a u oznacenoj celiji se nalazi zbir celija. oduzimanja. Sabiranje. Zatim na tastaturi kucamo znak otvorena zagrada da bismo otvorili zagradu u kojoj cemo vrsiti sabiranje. zatim kliknemo na celiju C4 a potom zatvorenu zagradu dabismo zatvorili operaciju sabiranja. deljenja i mnozenja kao i drugih funkcija. Isti princip se primenjuje i za oduzimanje. Suma vise celija Ako zelimo da saberemo celije A1 B1 i C1 i da se nihova suma nadje u celiji D1 uradicemo sledece: Oznacimo celiju D1 pritiskom levog tastera misa na nju. Pritisnemo ikonu Autosum iz palete Standard i tada se na ekranu pojavljuje odredjena slika. Kombinovane operacije Moguce je i kombinovanje operacija sabiranja. mozemo traziti najmanju vrednost grupe celija ili prosek n jihovih vrednosti. Postupak je slican u oba slucaja samo se koriste dve razlicite funkcije. Excel je sam prepoznao celije koje zelimo da saberemo i one su oznacene trepcucim pravougaonikom. Polje Cancel sluzi za ponistavanje formule. Namerno uzimamo vrednosti iz razlicitih redova da pokazemo da je moguce vrsiti operacije nad bi lo kojim celijama.formulama na kom pise SUM. Na kraju potrebno je potvrditi formulu klikom na Enter u traci za formule. Oznacimo celiju D4.kliknemo na Enter da bi potvrdili formulu. Sve u svemu sto se tice formula Excel nudi mnogo mogucnosti. Nakon toga u oznacenoj celiji se nalazi rezultat formule. Maksimum grupe celija pronalazimo tako sto prvo selektujemo celiju u kojoj cemo da 7 . U traci za formule vidimo kako glasi formula oznacene celije. Pojavljuje se i trepcuci kursor u celiji odmah posle znaka jednako ocekujuci od nas da unesemo formulu. zatim pritisnemo taster + na tastaturi cime smo naznacili da se radi o sabiranju. Za minimum se koristi MIN a za maksimum MAX. U traci za formule kao i u celiji pojavljuje se ispisana formula koju smo aktivirali. Nakon aktiviranja celije za unos formule potrebno je odabrati formulu koju ce racunati vrednost u celiji. mnozenje i deljenje Sabiranje celija se vrsi na sledeci nacin. zatim kliknemo na celiju u kojoj se nalazi drugi sabirak. Nakon toga kliknemo na celiju u kojoj se nalazi prvi sabirak. Argumenti obe funkcije su grupe celija iz kojih se pronalazi minimum ili maksimum. mnozenje i deljenje. oduzimanje. Otvara se prozor ispod trake za formule. Oznacimo celiju u kojoj zelimo da se nadje suma celija koje sabiramo. otvara se prozor ispod trake za formule. Zatim kliknemo na celiju B4. Zatim pritisnemo jednako u traci za formule ili na tastaturi. Tada se na ekranu nalazi rezultat formule u celiji D1. Kliknemo na Enter da bi potvrdili formulu. To moze biti suma vise celija. Nakon toga kliknemo misem na celiju A3 a zatim na tastaturi kucamo znak podeljeno da bi oznacili operaciju deljenja. dok se fx moze koristiti umesto kucanja znaka = preko tastature kada u celiji aktiviramo formule. Recimo da zelimo da izvedemo sledecu formulu D4=A3/(B4+C4). Polje Enter sluzi za potvrdu ukucane formule. a potom + da bismo ozn acili operaciju sabiranja. Minimum i maksimum Jedna od cesto koriscenih funkcija kod Excela kao i kod proracuna jeste pronalazenje minimuma ili maksimuma. crna strelica sluzi za odabir drugih cesto koriscenih funkcija. kliknemo na = u traci za formule ili na tastaturi.

zatim kliknemo na celiju sa brojem 64. odaberemo funkciju AVERAGE. zatim kliknemo na =. dakle Drugi broj je veci. U polje Value if false potrebno je upisati vrednost koju celija uzima ukoliko logicki test netacan . To postizemo komandom IF na sledeci nacin: Prvo oznacavamo celiju C2. Ukoliko je ovaj prozor zaklonio celije koje treba da selektujemo tada klikom na dugme desno od unosa prozor trenutno samo sklanjamo i omogucavamo selektovanje. Zatim kliknemo na =. otvara se prozor sa cesto koriscenim funkcijama a na kraju i opcija More functions u slucaju da funkcija koju trazimo nije medju gore navedenim. zatim kliknemo na OK d a potvrdimo formulu Rad sa procentima Rad sa procentima realizuje se preko tastera postotak sa tastature kao i sa dugmetom Percent Style iz palete Format. Pojavljuje se novi prozor. To cinimo tako sto kliknemo na ikonu postotak u paleti Format cime je broj pretvoren u procente. a sama traka se menja i omogucava nam da biramo formule tako sto u traci za foermule kliknemo na crnu strelicu koja ser nalazi pored poslednje koriscene funkcije obicno pise SUM. B3 i B4 imamo vrednosti koje zelimo da uporedimo odnosno da proverimo da li su vrednosti iz kolone A vece od vrednosti iz kolone B . kliknemo na celiju sa brojem 22 a potom ukucamo znak podeljeno. Pretpostavimo da imamo sledecu situaciju: u celijama A2. Nakon toga u oznacenoj celiji se na lazi rezultat formule. A3. Klikom na ovo dugme broj u decimalnom zapisu pretvara se u b roj u procentima. Tu upisemo Prvi broj je veci. pritisnemo =. Selektujemo celije kojima trazimo srednju vrednost. Tada selektujemo celije medju kojima trazimo maksimum. Recimo da zelimo da izracunamo koliki je procenat 22 od 64. I tako redom za A3 i B3. Srednja vrednost Srednju vrednost grupe celija izracunavamo tako sto prvo selektujemo celiju gde zelimo da se nadje rezultat. otvara se prozor ispod trake za formule i u traci za formule kliknemo na crnu strelicu koja se nalazi pored poslednje koriscene funkcije. Funkcija uslova IF Funkcija IF predstavlja naredbu sa kojom postavljamo uslov kojim regulisemo vrednosti celije. i A4 i B4. U polje Value if true potrebno je uneti vrednost koju ce celija uzeti ukoliko je tacna vrednost iz Logical test dakle ukoliko je A2>B2. U ovom slucaju to je test provere veceg broja a konkretno potrebno je uneti A2>B2. odabiramo funkciju IF. Medju funkcijama odaberemo funkciju MAX. onda kliknemo na Enter. Vratimo se na prozor koji je bio malopre otvoren klikom na isto dugme. Oznacimo praznu celiju. Minimum i maksimum su obicno medju njima. Nakon toga celija sa rezultatom ostaje selektovana i potrebno je jos samo dobijeni rezultat pretvoriti u procente. Minimum se trazi na isti nacin samo sto se umesto MAX koristi funkcij a MIN. Kliknemo na jednako u traci za formule ili znak = na t astaturi. Otvara se prozor u kojem Excel od nas trazi da unesemo celije ili grupu celija u kojima ce traziti srednju vrednost. Otvara se prozor u kom Excel od nas trazi da unesemo celiju ili grupu celija u kojima ce trazit i maksimum. Uradicemo sledece. Nakon toga pritisnemo taster OK za potvrdu logickog testa. 8 . U polju Logical test potrebno je ukucati logicki test. Ukoliko je A2 vece od B2 zelimo da se u celiji C2 ispise Prvi broj je veci a u suprotnom Drugi broj je veci. A4 i B2. Kliknemo na OK da bi potvrdili formulu za maksimum selektovanih celija ili Cancel da ponistimo aktiviranje formule.smestimo rezultat.

Veoma korisna stvar je ako na ovaj nacin izvedemo izracunavanje jer promenom ove jedne celije menjamo sve rezultate. U jednoj celiji ce se nalaziti kurs izmedju dve navedene valute. Objasnicemo prvo u slucaju kada su celije susedne. a zatim pritisnemo taster Paste. Recimo ako u formuli upisemo $B$1 fiksirali smo celiju B1. kliknemo na =. Medjutim. Nakon dobijanja rezultata potrebno je formatirati tip celije. Dobijamo rezultat. potom kursor misa dovedemo na donji desni ugao celije C2 tako da se pojavi crni krstic. Prvo oznacimo celiju C1. Format>Cells>Number>Curency. Polje Range sluzi za ukucavanje indeksa grupe celija koje sluze za proveru dakle treba ukucati A1:A5. potrebno je upisati A3/$B$1. Neka je u polje B1 upisana vrednost Eura u dina rima. Funkcija uslovnog prebrajanja COUNTIF Funkcija uslovnog prebrajanja COUNTIF veoma je slicna sa funkcijom SUMIF. 9 . kliknemo na znak =. Kopiranje vrsimo na sledeci nacin. Recimo da nam je potrebna konverzija dinara u Euro. sto znaci da je zbir celija po zadatom kriterijumu 18. drzeci pritisnut levi taster misa povlacimo mis na dole dok ne oznacimo celije C3 i C4. Nakon toga u oznacenoj celiji se nalazi rezultat formule. potom pustamo levi taster misa. Celije fiksiramo tako sto u formuli postavimo znak $ ispred kolone da bismo fiksirali kolonu ili znak $ ispred reda da bismo fiksirali red. potom oznacimo celiju u kojoj zelimo da iskopiramo formulu. pojavljuje se novi prozor. Razlika je u tome sto SUMIF pravi sumu u zavisnosti od uslova. Da bi iskopirali formulu iz C2 u C3 i C4 uradimo sledece: oznacimo celiju C2. pritisnemo dugme Copy i tada celija dobija trepereci okvir. Nakon toga kliknemo na OK da potvrdimo upotrebu funkcije. dodajemo B2 samo ako je A2=sever itd. kao i u prethodnom slucaj u doslo je do promene argumenata. odnosno naznaciti da je rec o valuti kao sto je to uradjeno i sa dinarima i podesiti broj decimala. Oznacimo celiju ciju formulu zelimo da iskopiramo. U polje Sum Range potrebno je ukucati indeks celija koje se dodaju na sumu. Nakon toga u celijama smo dobili rezultat funkcije IF. Sada je potrebno izvrsiti kopiranje celije tako sto kursor misa postavimo na desni donji ugao celije B3. Dvotacka se koristi da oznaci od-do. potom pustimo levi taster misa. To cinimo na sledeci nacin. u ovom slucaju to je =sever. Ovo menjanje celija je moguce spreciti ako ih navedemo kao konstante odnosno fiksiramo ih. Copy i Paste. Na ovaj nacin iskopirali smo formulu. Funkcija uslovnog sumiranja SUMIF Funkcija uslovnog sumiranja SUMIF se koristi kada je vrednosti u celijama potrebno sabrati samo ako je ispunjen odredjen uslov. Na primer treba da saberemo vrednosti celija od B1 do B5 u celiji C1 i to tako sto na sumu C1 dodajemo B1 samo ako je A1=sever. odnosno niz celija. Criteria predstavlja kriterijum koji treba da ispune celije iz polja Range da bi iz polja Sum Range bile dodate na sumu. odaberemo SUMIF. Ovaj nacin kopiranja koristi se kada celije nisu susedne. kliknemo na Enter da potvrdimo formulu. To polje cemo koristiti pri konverziji i ono ce biti fiksirano. drzeci pritisnut levi taster misa povlacimo ga na dole do celije B6. dok COUNTIF samo prebrojava celije koje zadovoljavaju uslov. u ovom slucaju B1 do B5. Kopiranjem je moguce i koriscenjem Clipboarda odnosno naredbi Cut. Da bismo izracunali vrednost celija od A3 do A6 u Eurima potrebno je da uradimo sledece: Prvo oznacimo celiju B3. Fiksiranje celija u formulama Ponekad je potrebno pri kopiranju formula da neke celije ostaju fik sirane.Kopiranje formula Kopiranje formula je veoma korisno. Da nebismo kucali istu formulu vise puta postoje dva nacina kopiranja formule.

Za pocetak potrebno je da prvo oznacimo celu tabelu. Katrica Axis nam omogucava da ukljucimo ili iskljucimo prikazivanje osa. Grafikon pomeramo po radnom listu tako sto kursor misa dovedemo na deo ekrana koji on zauzima i pritisnemo levi taster misa ne pustajuci ga povlacimo mis i grafikon do mesta gde zelimo da stoji. Polje Range pred stavlja grupu celija u kojoj se vrsi provera. odnose medju njima itd. opcija Chart Ili preko dugmeta Chart Wizard u paleti Standard. Ukoliko smo pogresno selektovali tabelu ili nismo uopste ovde je potrebno oznaciti celije od kojih pravimo grafikon. Klikom na Next prelazimo na sledeci prozor. Data range kartica sluzi za biranje mesta gde se nalaze podaci. Kartica Labels omogucava prikazivanje dodatne tabele sa podacima koji se nalaze u grafikonu ako je obelezeno polje Show table. Postoji mogucnost da se funkcija COUNTIF ne nalazi na listi. Oni na jednostavan i jasan nacin prikazuju rast ili pad vrednosti. Izradu grafikona mozemo pokrenuti preko padajuceg menija Insert. Klikom na jedan od podtipova biramo izgled naseg grafikona.Na primer u celiji B1 zelimo da se pojavi broj celija od A1 do A5 cija je vrednost veca ili jed naka 5. Nakon podesavanje u ovom prozrou potrebno je kliknuti na dugme Next da bi presli na poslednji prozor za unos grafikona u radni list. Postupak postavljanja grafikona na radnu povrsinu Excela sastoji se iz vise koraka. Otvara se prozro u kom biramo vrstu grafikona koji ubacujemo. Klikom na bilo koji clan liste polja Chart type u polju Chart Subtype prikazuju nam se podtipovi tog tipa. U novom prozoru prva kartica Title sluzi nam za podesavanje ili ubacivanje naziva grafikona. Druga stavka je Series in koja vam omogucava da biramo da li ce se istaci redovi ili kolone u grafikonu. Polje Criteria sluzi za postavljanje kriterijuma. U ovom slucaju potrebno je ukucati A1:A5. Kartica Gridlines omogucava nam da ukljucimo ili iskljucimo mrezu ose i ako je uljuceno da biramo gustinu odnosno dali se prikazuju i male i vece mrezice. tada je potrebno odabrati More functions i u novootvorenom prozoru pronaci funkciju. kliknemo na =. Chart Options nas vraca na prozor sa opcijama grafikona. polje Chart Titles naziva osa x i y. Prvo oznacimo celiju B1. U novom prozoru pojavljuju se dev kartice. Potvrdimo formulu sa OK. Za prelazak na sledeci korak potrebno je pritisnuti dugme Next. Crni kvadrati na krajevima grafikona sluze za menjanje velicine grafikona. Na svaki od prethodnih prozora tj. Grafikoni Za graficko predstavljanje tabela uradjenih u Excelu koristimo grafikone. Kartica Series omogucava nam da podesimo serije. Pos lednji prozor nudi nam samo dve mogucnosti: da ovako napravljeni grafikon ubacujemo kao objekat u radni list As object in. Dobijamo rezultat 3 sto znaci da postoje tri broja koja zadovoljavaju trazeni kriterijum. Kartica Legend podesava legendu. itd. Ukoliko je obelezeno polje Show legend tada u poljima ispod biramo poziciju legende. koraka mozemo se vracati klikom na dugme Back. Opcija Chart type nas vraca na biranje tipa grafikona. da brisemo neke od ubacenih ili da ubacimo nove. Podrazumeva se da nam je potrebna tabela koju zelimo da prikazemo grafikonom. Ukoliko je doslo do greske u jednom od koraka u izradi grafikona ili jednostavno zelimo da promenimo neku stavku tada koristimo padajuci meni Chart koji dobijamo pritiskom desnog klika misa na grafikonu. 10 . Pojavljuje se novi prozor. Veoma jasan prikaz svega sto namestamo vidimo u prozoru sa grafikonom. Ukoliko je sve podeseno kako zelimo potrebno je kliknuti na dugme finish i grafikon se nalazi na radnom listu. odaberemo COUNTIF. U polju Data range nalaze se celije koje smo selektovali pre ubacivanja grafikona odnosno nalaze se celije nase tabele. u ovom slucaju to je >=5. i u ovom slucaju navodimo radni list u kojem zelimo da ubacimo grafikon ili sto je gore ponudjeno da grafikon ubacimo u novi radni papir.

Aktiviranjem ove opcije pojavljuje se prozor gde u polju Printer podesavamo vrstu stampaca I uglavnom ne treba menjati one opcije koje budu namestene prilikom pojavljivanja ovog prozora. U prikazu koji se pojavi mozemo videti kako ce dokument iz gledati na papiru . Stampanje dokumenta Pre nego sto odstampamo nas document korisno je pogledati kako ce sve to izgledati odstampano na papiru I ako je potrebno izvrsiti jos neke po slednje ispravke dabismo dobili rezultat kakav ocekujemo. Print What nam govori sta ce biti odstampano. U slucaju ubacivanja slike negde sa vaseg hard diska potrebno je iz padajuceg menija Insert opcija P ictures I iz novootvorenog menija izabrati opciju From file. tj. Number of copies odredjuje u koliko primeraka stampamo nas dokument. pa treca I ostale redom.Word Art Za ubacivanje ukrasnog teksta koristimo padajuci meni Insert opciju Picture a zatim u novootvorenom meniju odaberemo Word Art. 11 . zatim druga strana itd. pr vo ce biti odstampana jedna kopija pa druga. dali su dobro podesene margine itd. Pregled dokumenta pre stampe omogucava alat Print preview iz palete sa alatkama ili iz padajuceg menija File. Ubacivanje slika Slike u Excelu ubacujemo preko padajuceg menija Insert opcija Picture. dok opcija Entire Workbook stampa celu radnu knjigu.Za stampanje se koristi opcija Print iz padajuceg menija File. Iznad statusne linije pri dnu ekrana pojavljuje se paleta pomocu koje mozemo ubacivati linije. Ako je izabrana opcija Active sheets Excel ce odstampati sve radne listove koji sadrze neki podatak. Klikom na Close izlazimo iz ovog prikaza dokumenta. strelice. Kada smo zavrsili sa podesavanjem klikom na dugme na OK dajemo stampacu komandu da zapocne stampanje. Selection ce odstampati samo selektovani deo. Ubacivanje vktorske grafike Za ubacivanje vektorskih oblika potrebno je ukljuciti paletu za crtanje. To cinim tako sto u padajucem meniju View u opciji Toolbars obelezimo paletu Drawing. Opcija Collate ako je ukljucena omogucuje da kopije budu slozene po redu. Page Arange definise koje delove dokumenta zelimo da stampamo. pravougaonike I krugove. Da bismo ubacili slike koji su sastavni deo Excela potrebno je odabrati u novootvorenom meniju Clipart . Ako ova opcija nije ukljucena prvo se stampaju prva strana u izabranom broju kopija. Ako odaberemo opciju All ceo do kument ce biti odstampan dok opcija Pages dozvoljava da se stampaju samo odredjene stranice koje odredimo. Ako se uverimo da je sve u redu tada prelazimo na stampanje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->