PISMENA PRIPREMA IZ METODIKE UPOZNAVANJA OKOLINE

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv vrtića: “Labud Pejović”, Bečej Uzrasna grupa: mlađa Broj dece: 29 Datum: 23. 04. 2007. Vreme i mesto održavanja: 09:00 – 09:15, radna soba Ime i prezime studenta: Nataša Rakić

TEMATSKA JEDINICA: Samopoštovanje; upoznajemo svoje telo – kako nam se zove koji prst. Ciljevi i zadaci • Ciljevi: - Poznavanje građe čovekovog tela - Poznavanje sopstvenog tela - Razvijanje samopoštovanja kroz upoznavanje sopstvenog tela i njegovih mogućnosti • Zadaci: - Unapređivanje dečjeg saznanja o čoveku kao živom biću. - Razvijanje samopoštovanja dece kroz situacije samoupoznavanja Oblici vaspitno-obrazovnog rada - U uvodno delu – frontalni - U glavnom delu – pojedinačni i frontalni - U završnom delu – frontalni Metode - U uvodno delu: verbalna (metoda pripovedanja i pevanja) - U glavnom delu: metoda demonstracije i verbalna (u vidu komunikacije) - U završnom delu: pesma i adekvatni pokreti

CD grupe Melodium SLOBODNE AKTIVNOSTI S obzirom da su tema prsti deci će biti ponuđeno više aktivnosti koje zahtevaju rad prstića: igra plastelinom. čarobne pertle. Pohvaliću ručice i pitati ih šta ima svaka ruka. Figure od plastelina. građenje sitnim konstruktorom.Završni deo (usmerenih aktivnosti): bez nekog posebnog didaktičkog materijala Sredstva: . USMERENE AKTIVNOSTI Ove aktivnosti preplitaće se sa aktivnostima iz metodike muzičkog. Glavni deo Nakon pesme rećiću da svaki od prstiju ima svoje ime i pozvati ih da ih imenujemo. Najpre ću. crtanje. igračkama. Njihova umeća i veštine ću iskoristiti u usmerenim aktivnostima.Uvodni i glavni deo (usmerenih aktivnosti): bez nekog posebnog didaktičkog materijala . U toku aktivnosti posmatraću koliko su vešti u igri i manipulaciji sa datim materijalima. s tim da ću pokazivati jedan po jedan. Kada deca odgovore da svaka ruka ima prste pozvaću ih da otpevamo: “Ruke”. pitati ih kako se zove koji prst.Operativni deo: bojice i papir. lutke. . crteže. puzzle slagalice. složene figure od konstruktora. sitni konstruktori. plastelin. igre lutkama. da bih proverila njihovo predznanje.Didaktički materijal: . tj.auditivna sredstva: CD plejer. upertlanepertle. Nakon njihovih odgovora pohvali ću i . Uvodni deo Na početku ćemo se najpre osvrnuti na sve one rukotvorine koje su stvorile njihove vešte ruke u toku igre.

pokazuje. palac stoji sam i pomaže nam u hvatanju. Kada imenujemo svaki prst pravilno pozivam ih da poslušaju pesmu koju ću im najpre sama otpevati. još jednom imenovati sve prste. hvala! Doviđenja. prijatno! . srednjak je najveći. hvala! Doviđenja.Vrlo dobro. domali ili prstenjak nosi prstenje.Evo me. “Tako je. ovde sam! Kako ste gospodine? . prijatno! Gde je kažiprst? Gde je kažiprst? .Doviđenja.Evo me.Doviđenja. Dok pevam ruke su iza leđa i pojavljuju se samo sa podignutim onim prstom koji se u pesmi imenuje i potom se opet vraćaju iza leđa. ovde sam! Kako ste gospodine? .Doviđenja.Vrlo dobro. hvala! Doviđenja.Evo me. Pesma o prstima Gde je palac? Gde je palac? . prijatno! . prijatno! Gde je domali? Gde je domali? . a mali je najmanji od svih prstiju.Vrlo dobro. hvala! . ovde sam! Kako ste gospodine? . prijatno! Gde je srednjak? Gde je srednjak? . tj.potvrditi njihov odgovor (npr. Zatim ćemo malo popričati o prstima: kažiprst nam nešto kaže.Vrlo dobro. to je palac!”) ili ću samo pravilno imenovati (“Taj prst se zove domali!”). ovde sam! Kako ste gospodine? . Potom ćemo zajedno.Evo me. prijatno! .

prijatno! .Vrlo dobro. na čemu ćemo raditi. Pesma se takođe nalazi na pomenutom CD-u i deca je od ranije znaju i rado igraju. prijatno! .Doviđenja. ramena. ovde sam! Kako ste gospodine? . stomak.Doviđenja. hvala! Doviđenja. prijatno! Nakon što im interpretiram pesmu puštam CD Melodiuma “Pesma o prstima” u vokalno-instrumentalnom izvođenju pesme. planiram pesmu sa pokretima u kojoj se imenuju i pokazuju određeni delovi tela: glava. uši usta. Kod dece koja govore mađarski primetili smo da slabije znaju kako se koji prst zove. prijatno! Gde je mali? Gde je mali? . ZAPAŽANJA Deca su veoma dobro reagovala na celokupnu aktivnost i rado u njoj učestvovala. kao i potome da su pokretima odgovarali vać na prvo izvođenje nove pesme. To se primetilo po velikoj zainteresivanosti.Doviđenja. kolena. s obzirom da su se preplitale dve aktivnosti koje se nisu mogle jasno razdvojiti a čiji je cilj izgradnja dečjeg samopoštovanja kroz upoznavanje sopstvenog tela. NAPOMENA Realizaciju aktivnosti sam sprovodila u saradnji sa koleginicom sa kojom radim tako što je ona sa potpitanjima postavljenim na mađarskom jeziku proveravala koliko su deca koja govore mađarski razumela ono što se radi i na taj način ih automatski i usmeravala u željenom pravcu da bi adekvatno mogli učestvovati u aktivnostima i izvršiti zadatak.Evo me. Završni deo U završnom delu. da je zajedno poslušamo i da pokušamo da je pratimo pokretima. oči. .