PISMENA PRIPREMA IZ METODIKE UPOZNAVANJA OKOLINE

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv vrtića: “Labud Pejović”, Bečej Uzrasna grupa: mlađa Broj dece: 29 Datum: 23. 04. 2007. Vreme i mesto održavanja: 09:00 – 09:15, radna soba Ime i prezime studenta: Nataša Rakić

TEMATSKA JEDINICA: Samopoštovanje; upoznajemo svoje telo – kako nam se zove koji prst. Ciljevi i zadaci • Ciljevi: - Poznavanje građe čovekovog tela - Poznavanje sopstvenog tela - Razvijanje samopoštovanja kroz upoznavanje sopstvenog tela i njegovih mogućnosti • Zadaci: - Unapređivanje dečjeg saznanja o čoveku kao živom biću. - Razvijanje samopoštovanja dece kroz situacije samoupoznavanja Oblici vaspitno-obrazovnog rada - U uvodno delu – frontalni - U glavnom delu – pojedinačni i frontalni - U završnom delu – frontalni Metode - U uvodno delu: verbalna (metoda pripovedanja i pevanja) - U glavnom delu: metoda demonstracije i verbalna (u vidu komunikacije) - U završnom delu: pesma i adekvatni pokreti

Njihova umeća i veštine ću iskoristiti u usmerenim aktivnostima. upertlanepertle. Uvodni deo Na početku ćemo se najpre osvrnuti na sve one rukotvorine koje su stvorile njihove vešte ruke u toku igre. tj. CD grupe Melodium SLOBODNE AKTIVNOSTI S obzirom da su tema prsti deci će biti ponuđeno više aktivnosti koje zahtevaju rad prstića: igra plastelinom.auditivna sredstva: CD plejer. .Završni deo (usmerenih aktivnosti): bez nekog posebnog didaktičkog materijala Sredstva: . crteže. složene figure od konstruktora. Pohvaliću ručice i pitati ih šta ima svaka ruka. Najpre ću. sitni konstruktori. igračkama. igre lutkama. građenje sitnim konstruktorom.Operativni deo: bojice i papir. plastelin. Figure od plastelina. Nakon njihovih odgovora pohvali ću i . puzzle slagalice. čarobne pertle. U toku aktivnosti posmatraću koliko su vešti u igri i manipulaciji sa datim materijalima. da bih proverila njihovo predznanje. Glavni deo Nakon pesme rećiću da svaki od prstiju ima svoje ime i pozvati ih da ih imenujemo. s tim da ću pokazivati jedan po jedan.Uvodni i glavni deo (usmerenih aktivnosti): bez nekog posebnog didaktičkog materijala . lutke. USMERENE AKTIVNOSTI Ove aktivnosti preplitaće se sa aktivnostima iz metodike muzičkog. pitati ih kako se zove koji prst.Didaktički materijal: . Kada deca odgovore da svaka ruka ima prste pozvaću ih da otpevamo: “Ruke”. crtanje.

pokazuje.Vrlo dobro.Doviđenja. hvala! . hvala! Doviđenja. ovde sam! Kako ste gospodine? . prijatno! .Evo me. prijatno! . hvala! Doviđenja. prijatno! Gde je srednjak? Gde je srednjak? .Vrlo dobro. tj.Vrlo dobro. a mali je najmanji od svih prstiju. Zatim ćemo malo popričati o prstima: kažiprst nam nešto kaže. to je palac!”) ili ću samo pravilno imenovati (“Taj prst se zove domali!”).Doviđenja.Evo me.Evo me. prijatno! Gde je kažiprst? Gde je kažiprst? . “Tako je. Potom ćemo zajedno. ovde sam! Kako ste gospodine? . prijatno! Gde je domali? Gde je domali? . palac stoji sam i pomaže nam u hvatanju.Evo me.Doviđenja. domali ili prstenjak nosi prstenje. ovde sam! Kako ste gospodine? . Pesma o prstima Gde je palac? Gde je palac? . Dok pevam ruke su iza leđa i pojavljuju se samo sa podignutim onim prstom koji se u pesmi imenuje i potom se opet vraćaju iza leđa. Kada imenujemo svaki prst pravilno pozivam ih da poslušaju pesmu koju ću im najpre sama otpevati. još jednom imenovati sve prste. prijatno! .potvrditi njihov odgovor (npr. srednjak je najveći. hvala! Doviđenja. ovde sam! Kako ste gospodine? .Vrlo dobro.

Doviđenja. da je zajedno poslušamo i da pokušamo da je pratimo pokretima. NAPOMENA Realizaciju aktivnosti sam sprovodila u saradnji sa koleginicom sa kojom radim tako što je ona sa potpitanjima postavljenim na mađarskom jeziku proveravala koliko su deca koja govore mađarski razumela ono što se radi i na taj način ih automatski i usmeravala u željenom pravcu da bi adekvatno mogli učestvovati u aktivnostima i izvršiti zadatak.Evo me. prijatno! . ovde sam! Kako ste gospodine? . oči. na čemu ćemo raditi. prijatno! Nakon što im interpretiram pesmu puštam CD Melodiuma “Pesma o prstima” u vokalno-instrumentalnom izvođenju pesme. hvala! Doviđenja. Završni deo U završnom delu.Doviđenja. To se primetilo po velikoj zainteresivanosti. . uši usta. s obzirom da su se preplitale dve aktivnosti koje se nisu mogle jasno razdvojiti a čiji je cilj izgradnja dečjeg samopoštovanja kroz upoznavanje sopstvenog tela. kao i potome da su pokretima odgovarali vać na prvo izvođenje nove pesme. prijatno! .Doviđenja.Vrlo dobro. stomak. Kod dece koja govore mađarski primetili smo da slabije znaju kako se koji prst zove. planiram pesmu sa pokretima u kojoj se imenuju i pokazuju određeni delovi tela: glava. ramena. kolena. ZAPAŽANJA Deca su veoma dobro reagovala na celokupnu aktivnost i rado u njoj učestvovala. Pesma se takođe nalazi na pomenutom CD-u i deca je od ranije znaju i rado igraju. prijatno! Gde je mali? Gde je mali? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful