PISMENA PRIPREMA IZ METODIKE UPOZNAVANJA OKOLINE

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naziv vrtića: “Labud Pejović”, Bečej Uzrasna grupa: mlađa Broj dece: 29 Datum: 23. 04. 2007. Vreme i mesto održavanja: 09:00 – 09:15, radna soba Ime i prezime studenta: Nataša Rakić

TEMATSKA JEDINICA: Samopoštovanje; upoznajemo svoje telo – kako nam se zove koji prst. Ciljevi i zadaci • Ciljevi: - Poznavanje građe čovekovog tela - Poznavanje sopstvenog tela - Razvijanje samopoštovanja kroz upoznavanje sopstvenog tela i njegovih mogućnosti • Zadaci: - Unapređivanje dečjeg saznanja o čoveku kao živom biću. - Razvijanje samopoštovanja dece kroz situacije samoupoznavanja Oblici vaspitno-obrazovnog rada - U uvodno delu – frontalni - U glavnom delu – pojedinačni i frontalni - U završnom delu – frontalni Metode - U uvodno delu: verbalna (metoda pripovedanja i pevanja) - U glavnom delu: metoda demonstracije i verbalna (u vidu komunikacije) - U završnom delu: pesma i adekvatni pokreti

Pohvaliću ručice i pitati ih šta ima svaka ruka.Uvodni i glavni deo (usmerenih aktivnosti): bez nekog posebnog didaktičkog materijala . lutke. Glavni deo Nakon pesme rećiću da svaki od prstiju ima svoje ime i pozvati ih da ih imenujemo.Operativni deo: bojice i papir. s tim da ću pokazivati jedan po jedan. Uvodni deo Na početku ćemo se najpre osvrnuti na sve one rukotvorine koje su stvorile njihove vešte ruke u toku igre. upertlanepertle. tj. USMERENE AKTIVNOSTI Ove aktivnosti preplitaće se sa aktivnostima iz metodike muzičkog. crteže. čarobne pertle. igre lutkama. CD grupe Melodium SLOBODNE AKTIVNOSTI S obzirom da su tema prsti deci će biti ponuđeno više aktivnosti koje zahtevaju rad prstića: igra plastelinom. U toku aktivnosti posmatraću koliko su vešti u igri i manipulaciji sa datim materijalima.auditivna sredstva: CD plejer. građenje sitnim konstruktorom. Nakon njihovih odgovora pohvali ću i . Kada deca odgovore da svaka ruka ima prste pozvaću ih da otpevamo: “Ruke”. Njihova umeća i veštine ću iskoristiti u usmerenim aktivnostima. plastelin. da bih proverila njihovo predznanje. pitati ih kako se zove koji prst. igračkama.Didaktički materijal: . Najpre ću. puzzle slagalice. . crtanje.Završni deo (usmerenih aktivnosti): bez nekog posebnog didaktičkog materijala Sredstva: . sitni konstruktori. složene figure od konstruktora. Figure od plastelina.

još jednom imenovati sve prste. srednjak je najveći. ovde sam! Kako ste gospodine? .Vrlo dobro. to je palac!”) ili ću samo pravilno imenovati (“Taj prst se zove domali!”).Vrlo dobro. ovde sam! Kako ste gospodine? . Zatim ćemo malo popričati o prstima: kažiprst nam nešto kaže. prijatno! .Doviđenja. Kada imenujemo svaki prst pravilno pozivam ih da poslušaju pesmu koju ću im najpre sama otpevati. Dok pevam ruke su iza leđa i pojavljuju se samo sa podignutim onim prstom koji se u pesmi imenuje i potom se opet vraćaju iza leđa. prijatno! Gde je srednjak? Gde je srednjak? .Evo me. a mali je najmanji od svih prstiju.Vrlo dobro. prijatno! Gde je domali? Gde je domali? . hvala! Doviđenja. tj. domali ili prstenjak nosi prstenje.Doviđenja. ovde sam! Kako ste gospodine? .Evo me.potvrditi njihov odgovor (npr. pokazuje. prijatno! .Evo me. “Tako je. prijatno! . Potom ćemo zajedno.Doviđenja. Pesma o prstima Gde je palac? Gde je palac? . hvala! Doviđenja.Evo me.Vrlo dobro. ovde sam! Kako ste gospodine? . hvala! . prijatno! Gde je kažiprst? Gde je kažiprst? . palac stoji sam i pomaže nam u hvatanju. hvala! Doviđenja.

NAPOMENA Realizaciju aktivnosti sam sprovodila u saradnji sa koleginicom sa kojom radim tako što je ona sa potpitanjima postavljenim na mađarskom jeziku proveravala koliko su deca koja govore mađarski razumela ono što se radi i na taj način ih automatski i usmeravala u željenom pravcu da bi adekvatno mogli učestvovati u aktivnostima i izvršiti zadatak. kao i potome da su pokretima odgovarali vać na prvo izvođenje nove pesme.Vrlo dobro. Završni deo U završnom delu. prijatno! Gde je mali? Gde je mali? . ZAPAŽANJA Deca su veoma dobro reagovala na celokupnu aktivnost i rado u njoj učestvovala. stomak. planiram pesmu sa pokretima u kojoj se imenuju i pokazuju određeni delovi tela: glava. Kod dece koja govore mađarski primetili smo da slabije znaju kako se koji prst zove.Evo me.Doviđenja. oči.Doviđenja. ramena. da je zajedno poslušamo i da pokušamo da je pratimo pokretima. prijatno! . uši usta. Pesma se takođe nalazi na pomenutom CD-u i deca je od ranije znaju i rado igraju. prijatno! Nakon što im interpretiram pesmu puštam CD Melodiuma “Pesma o prstima” u vokalno-instrumentalnom izvođenju pesme. ovde sam! Kako ste gospodine? . s obzirom da su se preplitale dve aktivnosti koje se nisu mogle jasno razdvojiti a čiji je cilj izgradnja dečjeg samopoštovanja kroz upoznavanje sopstvenog tela. To se primetilo po velikoj zainteresivanosti. prijatno! .Doviđenja. hvala! Doviđenja. na čemu ćemo raditi. kolena. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful