Prof.dr.sc. Tomislav Filetin Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zavod za materijale I. Lučića 5, 10000 Zagreb, tel.

01 6168320, E-mail: tomislav.filetin@fsb.hr

OZNAČIVANJE ČELIKA I ČELIČNIH LJEVOVA PREMA EUROPSKIM NORMAMA
Sustav koristi masniju oznaku za svaku grupu čelika, koja se pojavljuje pri označivanju svih čelika iz te grupe. Općenito, sve oznake čelika se sastoje od tri dijela: Glavne oznake Dodatne oznake za čelik Dodatne oznake za proizvode od čelika

A) OZNAČIVANJE ČELIKA I ČELIČNIH LJEVOVA PREMA NJIHOVOJ NAMJENI I MEHANIČKIM I FIZIKALNIM SVOJSTVIMA (EN 10027) Prema ovom kriteriju u normi je definirano 11 skupina čelika: 1. Konstrukcijski čelici G1 S n n n an……….. +an+an………. +an+an………. +an+an………. +an+an………. +an+an………. +an+an……….

2. Čelici za tlačne namjene (posude) G P n n n an……….. 3. Čelici za cjevovode n n L 4. Čelici za strojogradnju n n E n n an……….. an……….. an………..

5. Čelici za armiranje betona n n n B

6. Čelici za prednapinjanje betona an……….. Y n n n n 7. Čelici za tračnice ili u obliku tračnica an……….. R n n n n

+an+an……….

8. Hladno valjani plosnati proizvodi od čelika visoke čvrstoće za hladno oblikovanje n n n an……….. +an+an………. H +an+an………. H T n n n an……….. 9. Plosnati proizvodi za hladno oblikovanje (osim onih pod 8) a n n an……….. +an+an………. D 10. Pokositreni valjani proizvodi (čelični proizvodi za pakiranje) H n n +an+an………. T n n n T 11. Elektrolim i elektrotraka n n n n M
1

n

n

A

G – oznaka za čelični lijev; n − brojčana oznaka, a − slovna oznaka i an − slovno-brojčana oznaka

S355J0. 16. Tablica 1 Čelici označeni prema njihovoj primjeni te mehaničkim i fizikalnim svojstvima Konstrukcijski čelici Glavna oznaka G S n n n Dodatne oznake za an ……………… Dodatne oznake za +an +an ………… 1) Glavne oznake slovo mehaničko svojstvo G = čelični nnn = min lijev (gdje je granica potrebno) razvlačenja 2 (Re). D = za prevlake vrućim 18 27 J 40 J 60 J °C uranjanjen JR KR LR 20 E = za emajliranje J0 K0 L0 0 F = za kovanje J2 K2 L2 −20 H = šuplji profili J3 K3 L3 −30 L = za snižene temperature J4 K4 L4 −40 M = termomehanički valjano J5 K5 L5 −50 N = normalizacijski žareno J6 K6 L6 −60 ili normalizacijski valjano O = Offshore A = otvrdnuto izlučivanjem P = za žmurje M = termomehanički valjano Q = poboljšano N = normalizacijski žareno ili S = za brodogradnju normalizacijski valjano T = za cijevi Q = poboljšano W = otporan na atmosferilije G = druge značajke. ako je potrebno zajedno s jednoznamenkastim brojem koji je 10 × srednja vrijednost (zaokružena na 0. 17. ako je potrebno. što se sažeto prikazuje u tablicama 1 do 11. an = abecedno brojčani (alfanumerički) znak Oznake A.Označivanje svih spomenutih skupina čelika detaljno je opisano u normi. S275J2G3 . npr. a = abecedni znak. N i Q u grupi 1 vrijede za sitnozrnate čelike Oznake grupe 2. mogu biti upotpunjene s jednom ili dvije brojke u svrhu razlikovanja kvalitete prema pripadajućoj normi za proizvod Primjeri: S235JR.1 %) propisanog područja masenog udjela tog elementa n = brojčani znak. tablice obradljivo temp. osim kemijskih znakova. s 1 ili 2 brojke an = znakovi propisanih dodatnih kemijskih elemenata. J Ispit. N/mm za područje S = konstruknajmanjih cijski čelik debljina 1) 2) 3) Dodatne oznake za čelik za čelični proizvod grupa 12) grupa 23) C = posebno hladno Udarni rad loma. Cu. M.

s 1 ili 2 brojke 1) n = brojčani znak. Naziv prema EN 10027-1 i CR 10260 Norma Fe E 265 KR P265B EN 10120 P265GH EN 10028-2 P355NH EN 10028-3 Glavne oznake slovo mehaničko svojstvo G = čelični lijev nnn = min (gdje je granica potrebno) razvlačenja 2 (Re). mogu biti upotpunjene s jednom ili dvije brojke u svrhu razlikovanja kvalitete prema pripadajućoj normi za proizvod. 17 i normalizacijski valjano R = sobna temperatura 18 Q = poboljšano X = visoka i niska B = plinske boce temperatura S = jednostavne tlačne posude T = cijevi G = druge značajke. N/mm za područje P= čelici za najmanjih tlačne posude debljina Tablica 3 Čelici označeni prema njihovoj primjeni te mehaničkim i fizikalnim svojstvima Čelici za cjevovode Glavna oznaka L n n n Dodatne oznake za čelik an ……………… Dodatne oznake za čelični proizvod +an +an ………… 1) Dodatne oznake za čelik 2) grupa 2 grupa 1 M = termomehanički valjano a = razred zahtjeva. an = abecedno brojčani (alfanumerički) znak 2) Oznake M. L = čelici za nnn = min granica 2 N = normalizacijski žareno prema potrebi slijedi cjevovode razvlačenja (Re). osim kemijskih znakova. 17. 18 . N/mm za područje najmanjih ili normalizacijski valjano jednoznamenkasti debljina Q = poboljšano broj G = druge značajke. s 1 ili 2 brojke 1) n = brojčani znak. a = abecedni znak. Primjeri naziva čelika Norma Raniji naziv Naziv prema EN 10027-1 i CR 10260 EN 10208-2 360 L360NB 360 QT L360QB 360 TM L360MB slovo Glavne oznake mehaničko svojstvo za čelični proizvod tablice 16. ako je potrebno. an = abecedno brojčani (alfanumerički) znak 2) Oznake M. ako je potrebno. N i Q u grupi 1 vrijede za sitnozrnate čelike. N i Q u grupi 1 vrijede za sitnozrnate čelike. Primjeri naziva čelika Raniji naziv prema EU 27:74. 3) Oznake grupe 2. a = abecedni znak.Tablica 2 Čelici označeni prema njihovoj primjeni te mehaničkim i fizikalnim svojstvima Čelici za tlačne namjene Glavna oznaka Dodatne oznake za čelik n an ……………… Dodatne oznake za čelični proizvod +an +an ………… 1) G P n n Dodatne oznake za čelik za čelični proizvod grupa 12) grupa 23) M = termomehanički valjano H = visoka temperatura tablice N = normalizacijski žareno ili L = niska temperatura 16.

Primjeri naziva čelika Norma Raniji naziv Naziv prema EN 10027-1 i CR 10260 EN 10025 Fe 490-2 E295 Fe 490-2 KZ E295GC Fe 590-2 E335 Fe 690-2 E360 Dodatne oznake za čelik grupa 2 grupa 1 G = druge značajke. an = abecedno brojčani (alfanumerički) znak Primjeri naziva čelika Norma Raniji naziv Naziv prema EN 10027-1 i CR 10260 EN 10080 B500A B500B Dodatne oznake za čelik grupa 2 grupa 1 a = razred duktilnosti. ako je potrebno s 1 ili 2 brojke za čelični proizvod tablica 18 .Tablica 4 Čelici označeni prema njihovoj primjeni te mehaničkim i fizikalnim svojstvima Čelici za strojogradnju Glavna oznaka E n n n Dodatne oznake za čelik an ……………… Dodatne oznake za čelični proizvod +an +an ………… 1) slovo E = čelici za 2) strojogradnju Glavne oznake mehaničko svojstvo nnn = min granica razvlačenja (Re). a = abecedni znak. N/mm2 za područje betona najmanjih debljina 1) n = brojčani znak. N/mm2 za područje najmanjih debljina 1) n = brojčani znak. s 1 ili 2 brojke hladno vučenje za čelični proizvod tablica 18 Tablica 5 Čelici označeni prema njihovoj primjeni te mehaničkim i fizikalnim svojstvima Čelici za armiranje betona Glavna oznaka B n n n Dodatne oznake za čelik an ……………… Dodatne oznake za čelični proizvod +an +an ………… 1) slovo Glavne oznake mehaničko svojstvo B = čelici za nnn = min granica razvlačenja armiranje (Re). an = abecedno brojčani (alfanumerički) znak 2) bez utvrđenih zahtjeva za žilavost ili zavarljivost. a = abecedni znak. ako je C = prikladno za potrebno.

Primjeri naziva čelika Norma Raniji naziv Naziv prema EN 10027-1 i CR 10260 prEN 10138-2 Fe 1770 Y1770C slovo Glavne oznake mehaničko svojstvo Dodatne oznake za čelik Tablica 7 Čelici označeni prema njihovoj primjeni te mehaničkim i fizikalnim svojstvima Čelici za tračnice ili u obliku tračnica Glavna oznaka R n n n n Dodatne oznake za an ……………… Dodatne oznake za +an +an ………… 1) Glavne oznake slovo mehaničko svojstvo R = čelici za nnnn = tračnice ili u najmanja obliku tračnica vlačna 2) čvrstoća (Rm). G = druge značajke. a = abecedni znak. osim kemijskih znakova. an = abecedno brojčani (alfanumerički) znak 2) Ako je vlačna čvrstoća određena troznamenkastim brojem. Cu. ako je potrebno zajedno s jednoznamenkastim brojem koji je 10 × srednja vrijednost (zaokružena na 0. N/mm2 Dodatne oznake za čelik grupa 1 grupa 2 Mn = visoki maseni udio mangana Q = poboljšano Cr = legirano kromom an = znakovi propisanih dodatnih kemijskih elemenata. ispred se stavlja nula. N/mm2 H = toplo oblikovane ili toplo betona obrađene šipke Q = poboljšana žica S = užad G = druge značajke. ako je potrebno s 1 ili 2 brojke 1) n = brojčani znak. a = abecedni znak.1 %) propisanog područja masenog udjela tog elementa. ako je potrebno. Primjeri naziva čelika Norma Raniji naziv Naziv prema EN 10027-1 i CR 10260 ISO 5003 3A R0900 3B R0900Mn za čelični proizvod . mogu biti upotpunjene s jednom ili dvije brojke u svrhu razlikovanja kvalitete prema pripadajućoj normi za proizvod 3) Ako je vlačna čvrstoća određena troznamenkastim brojem. ispred se stavlja nula. s 1 ili 2 brojke 1) n = brojčani znak. npr. an = abecedno brojčani (alfanumerički) znak 2) Oznake grupe 2.Tablica 6 Čelici označeni prema njihovoj primjeni te mehaničkim i fizikalnim svojstvima Čelici za prednapinjanje betona Glavna oznaka Y n n n n Dodatne oznake za čelik an ……………… Dodatne oznake za čelični proizvod +an +an ………… 1) za čelični 2) proizvod grupa 2 grupa 1 Y = čelici za nnnn = nazivna3) vlačna C = hladno vučena žica tablica 18 prednapinjanje čvrstoća (Rm).

proizvod +an +an ………… H T n n n za čelični 1) proizvod grupa 21) grupa 1 H = hadno nnn = najmanja M = termomehanički valjano i D = za prevlake tablica 17 valjani plosnati granica razvlačenja hladno valjano uranjanjem proizvodi od (Re). zajedno s jednoznam. npr. slijedi G = druge značajke. N/mm2 B = površinski otvrdnuto (bake hardend) čelika P = legirano fosforom Tnnn = najmanja povišene X = dvofazno čvrstoće za vlačna čvrstoća Y = intersticijski slobodan (IF-čelik) 2 hladno (Rm). s 1 ili 2 brojke dvoznamenkasti broj 1) Oznake gr. Primjeri naziva čelika Norma Raniji naziv Naziv prema EN 10027-1 i CR 10260 prEN 10268 Fe E 400 HF H400M slovo Glavne oznake mehaničko svojstvo Dodatne oznake za čelik Tablica 9 Čelici označeni prema njihovoj primjeni te mehaničkim i fizikalnim svojstvima Plosnati proizvodi za hladno oblikovanje (osim vrsta prema tablici 8) Glavna oznaka D n n n Dodatne oznake za čelik an ……………… Dodatne oznake za čelični proizvod +an +an ………… slovo D = plosnati proizvodi za hladno oblikovanje Glavne oznake mehaničko svojstvo Dodatne oznake za čelik . osim kemijskih znakova. s oblikovanje 1 ili 2 brojke 1) Oznake grupe 2. ako je potrebno. slijedi an = znakovi propisanih dodatnih kemijskih elemenata. osim kemijskih znakova. Primjeri naziva čelika Norma Raniji naziv Naziv prema EN 10027-1 i CR 10260 EN 10152 Fe P03 ZE DC03+ZE EN 10130 Fe P04 DC04 EN 10209 Fe K4 DC04EK EN 10142 Fe P02 G DX51D+Z za čelični proizvod tablice 17. dvoznamenkasti broj Cu. udjela tog elementa. N/mm G = druge značajke. mogu biti upotpunjene s jednom ili dvije brojke u svrhu razlikovanja kvalitete prema pripadajućoj normi za proizvod. propisana. mogu biti upotpunjene s jednom ili dvije brojke u svrhu razlikovanja kvalitete prema pripadajućoj normi za proizvod.Tablica 8 Čelici označeni prema njihovoj primjeni te mehaničkim i fizikalnim svojstvima Hladno valjani plosnati proizvodi od čelika povišene čvrstoće za hladno oblikovanje Glavna oznaka H n n n Dodatne oznake za čelik an ……………… Dodatne oznake za čel.grupa 11) Cnn = hladno valjano. 18 . ako je potrebno. D = za prevlačenje vrućim uranjanjem slijedi dvoznamenkasti EK = za konvencionalno emajliranje broj ED = za izravno emajliranje Dnn = toplo valjano za H = za šuplje profile neposredno hladno T = za cijevi oblikovanje. vrijednost (zaokružena na 0. 2. brojem koji je Xnn = vrsta valjanja 10 × sr.1 %) propisanog (toplo ili hladno) nije područja mas. ako je potrebno.

Tablica 10 Čelici označeni prema njihovoj primjeni te mehaničkim i fizikalnim svojstvima Limovi i trake za pakiranje Glavna oznaka T H n n Dodatne oznake za čelik an ……………… Dodatne oznake za čelični proizvod +an +an ………… 1) T n n n slovo T = limovi i trake za pakiranje Glavne oznake mehaničko svojstvo Hnn = propisana vrijednost tvrdoće za jednostruko stanjene proizvode 2 Dodatne oznake za čelik za čelični proizvod grupa 2 grupa 1 tablice 17. nnn = nazivna granica razvlačenja (Re). DR 660 TH52+SE. DR 660 TH52. a = abecedni znak. an = abecedno brojčani (alfanumerički) znak Primjeri naziva čelika Norma Raniji naziv Naziv prema EN 10027-1 i CR 10260 EN 10106 Fe V 400-50 HA M400-50A EN 10107 Fe M 140-30 S M140-30S EN 10126 Fe V 660-50 HD M660-50D EN 10165 Fe V 390-50 HE M390-50E .7 Tesla pri 50 Hz: S = usmjereno zrno s ograničenim gubicima pri demagnetizaciji P = usmjereno zrno s niskim gubicima pri demagnetizaciji 1) n = brojčani znak. T660+SE Tablica 11 Čelici označeni prema njihovoj primjeni te mehaničkim i fizikalnim svojstvima Elektrolim i elektrotraka Glavne oznake T n n n n n n a 1) Dodatne oznake Glavne oznake slovo T = elektrolim i elektrotraka svojstvo nnnn = najveći dopušteni gubitak pri demagnetizaciji u W/kg × 100 nn = 100 × nazivna debljina u mm Obje oznake se razdvajaju crticom. an = abecedno brojčani (alfanumerički) znak Primjeri naziva čelika Norma Raniji naziv Naziv prema EN 10027-1 i CR 10260 EN 10205 T 52. a = abecedni znak. T660 EN 10202 T52.5 Tesla pri 50 Hz: A = neusmjereno zrno D = nelegirano (bez završnog žarenja) E = legirano (bez završnog žarenja) N = usmjereno zrno s normalnim gubicima pri demagnetizaciji Za magnetsku indukciju od 1. vrsta proizvoda Za magnetsku indukciju od 1. T660+CE EN 10203 T 52. DR 660 TH52+CE. N/mm za dvostruko stanjene proizvode 1) n = brojčani znak. 18 NAPOMENA: Za crni lim nisu predviđene oznake.

S. Legirani čelici (osim brzoreznih) kod kojih je maseni udio najmanje jednog legirnog elementa >5 %: G X n N n a. Granični maseni udjeli elemenata koji odijeljuju nelegirane od legiranih čelika (EN 10020-1988) Legirni element aluminij bor krom kobalt bakar lantanidi mangan molibden nikal niobij olovo selen.. . P.60 0. 2.. +an+an…… 3.05 1. N i O) Granični maseni % 0. Nelegirani čelici (osim čelika za obradu na automatima) s prosječnim masenim udjelom mangana < 1%: G C n n n an …… +an+an……..10 0.05 0.08 0. vanadij cirkonij ostali (izuzevši C.05 0.B) OZNAČIVANJE ČELIKA PREMA KEMIJSKOM SASTAVU Prema kemijskom sastavu čelici se dijele u četiri skupine: 1.40 0. Brzorezni čelici: H S n-n… +an+an…… Prema europskim normama.10 0. čelik je legiran ako sadrži jedan ili više elemenata čiji maseni udio prelazi vrijednosti navedene u sljedećoj tablici. n-n.40 0.50 0.30 0.05 Za svaku od ove četiri skupine čelika u normi je detaljno opisano označivanje u zasebnim tablicama (tablice 12 do 15. Nelegirani čelici s prosječnim masenim udjelom mangana ≥1 %. +an+an…… 4.10 0. n-n..10 0. nelegirani čelici za obradu na automatima i legirani čelici (osim brzoreznih čelika) kod kojih je maseni udio svakog od legirnih elemenata < 5 %: G n n n a.0008 0. telur silicij titan volfram.30 0.05 0.

Tablica 12 Čelici označeni prema njihovoj primjeni te mehaničkim i fizikalnim svojstvima Nelegirani čelici sa srednjim masenim udjelom Mn < 1 % (osim čelika za obradu na automatima) Glavna oznaka G C n n n Dodatne oznake za čelik an ……………… Dodatne oznake za čelični proizvod +an +an ………… 1) za čelični proizvod grupa 13). Primjeri naziva čelika Norma Raniji naziv Naziv prema EN 10027-1 i CR 10260 EN 10083-1 2C35 C35E 3C35 C35R Glavne oznake maseni udio 2) ugljika G = čelični nnn = lijev (ako je 100 × sredina potrebno) propisanog područja masenog C = ugljik udjela ugljika. npr. a = abecedni znak. hladno istiskivanje srednje vrijednosti S = za opruge propisanog područja U = za alate masenog udjela s 10 W = za žicu za zavarivanje (zaokruženo na 0. prema potrebi. an = abecedno brojčani (alfanumerički) znak 2) Radi razlikovanja dviju vrsta čelika sličnoga kemijskog sastava može se brojčana oznaka masenog udjela ugljika povećati za 1. prethodno zaokružen na 0. 3) Oznake grupe 1. 4) grupa 2 E = propisani najveći maseni udio an = znakovi propisanih tablica 18 sumpora dodatnih kemijskih R = propisano područje masenog elemenata. 4) Oznake E i R grupe 1 mogu biti upotpunjene s jednom brojkom koja predstavlja 100 × dopušteni ili srednji maseni udio sumpora. D = za vučenje žice slijedi jednoznamenkasti C = za hladno oblikovanje. Cu iza udjela sumpora kojega. osim E i R. slovo Dodatne oznake za čelik . prema potrebi slijedi jedna ili dvije brojke 1) n = brojčani znak.1) G = druge značajke. treba izabrati prikladnu reprezentativnu vrijednost. hladno broj dobiven množenjem gnječenje. npr. Ako nije zadano područje masenog udjela ugljika. mogu biti upotpunjene s jednom ili dvije brojke u svrhu razlikovanja vrste čelika prema pripadajućoj normi za proizvod.01 %.

V. Ako nije zadano područje udjela ugljika. N. slijedi: n-n = brojke odvojene crticom. Cu.85 %Cr. Ni. kod kojih je srednji maseni udio pojedinoga legirnog elementa ≤ 5 % Glavna oznaka G n n n a… n-n… Dodatne oznake za Dodatne oznake za +an +an ………… 1) slovo G = čelični lijev (ako je potrebno) Glavne oznake maseni udio ugljika2) nnn = 100 × sredina propisanog područja masenog udjela ugljika. 1 %Cr. 0. Ti. Zr Ce. Primjeri naziva čelika Norma Raniji naziv Naziv prema EN 10027-1 i CR 10260 EN 10028 13CrMo4-5 13Mo4-5 EN 10083-1 28Mn6 28Mn6 prEN 10087 11SMnPb30 11SMnPb30 Dodatne oznake za čelični za čelik proizvod grupa 1 grupa 2 tablice 16. S 100 B 1000 1) n = brojčani znak. 0. W 4 Al. Be. Si. Pb. 1 % V: 80MoCrV42−16 – Čelik za poboljšavanje srednjeg kemijskog sastava: 0. Mn.2 %Mo: 42CrMo4 – Čelik za povišene temperature srednjeg sastava: 0.45 %Mo: 13CrMo4−4 . 4 % Cr. Mo.13 %C. a = abecedni znak. Co.8 % C. 18 Primjeri: – Čelik za kotrljajuće ležaje srednjeg kemijskog sastava: 0.42 %C. Nb. 4. legirni elementi a = kemijski znakovi karakterističnih legirnih elemenata. treba izabrati prikladnu reprezentativnu vrijednost. an = abecedno brojčani (alfanumerički) znak 2) Radi razlikovanja dviju vrsta čelika sličnog kemijskog sastava. 0. nelegirani čelici za obradu na automatima te legirani čelici (osim brzoreznih). dobivene množenjem srednje vrijednosti masenog udjela elementa sa sljedećim faktorom Element Faktor Cr.25 % Mo. 10 Ta. može se brojčana oznaka masenog udjela ugljika povećati za 1. P.Tablica 13 Čelici označeni prema njihovoj primjeni te mehaničkim i fizikalnim svojstvima Nelegirani čelici sa srednjim masenim udjelom Mn ≥ 1 %.

može se brojčana oznaka masenog udjela ugljika povećati za 1. 12 %Cr.20 %C. odgovarajuće srednjim vrijednostima masenog udjela elemenata. 0. 18 n-n = brojke odvojene crticom. 5 %Mo i 1.5 %W. legirni elementi a = kemijski znakovi karakterestičnih legirnih elemenata čelika nakon kojih slijedi Dodatne oznake za čelik za čelični proizvod grupa 1 grupa 2 tablice 16. 4 %Cr. 0. an = abecedno brojčani (alfanumerički) znak 2) Radi razlikovanja dviju vrsta čelika sličnog kemijskog sastava. 1 %Mo. zaokruženo na slijedeći cijeli broj 1) n = brojčani znak.Tablica 14 Čelici označeni prema njihovoj primjeni te mehaničkim i fizikalnim svojstvima Legirani čelici (osim brzoreznih).9 % V ima oznaku: HS6−5−2 . pripadajuće postotnom udjelu legirnog elementa zaokruženom na cijeli broj u sljedećem redoslijedu: volfram (W) molibden (Mo) vanadij (V) kobalt (Co) n = brojčani znak. Primjeri naziva čelika Norma Raniji naziv Naziv prema EN 10027-1 i CR 10260 EN 10088-1 X5CrNi18-10 X5CrNi18-10 Primjer: Čelik za povišene temperature srednjeg sastava: 0. a = abecedni znak. Ako nije zadano područje udjela ugljika. 6.55 %Ni.9 %C.35 %V: X20CrMoV12-1 Tablica 15 Čelici označeni prema njihovoj primjeni te mehaničkim i fizikalnim svojstvima Brzorezni čelici Glavna oznaka H S n-n Dodatne oznake za Dodatne oznake za +an +an ………… 1) slovo HS = brzorezni čelik Glavne oznake maseni udio legirnog elementa 1) n n = brojke odvojene crticom. kod kojih je srednji maseni udio najmanje jednog legirnog elementa ≥ 5% Glavna oznaka G X n n n a… n-n… Dodatne oznake za Dodatne oznake za +an +an ………… 1) slovo G = čelični lijev (ako je potrebno) X = srednji maseni udio najmanje jednog legirnog elementa ≥5% Glavne oznake maseni udio ugljika2) nnn = 100 × sredina propisanog područja masenog udjela ugljika. a = abecedni znak. an = abecedno brojčani (alfanumerički) znak Dodatne oznake za čelik za čelični proizvod grupa 1 grupa 2 tablica 18 Primjer: čelik sastava 0. treba izabrati prikladnu reprezentativnu vrijednost.

Tablica 17: Oznake vrsta prevlaka Oznaka Značenje +A vruće aluminirano +AR platirano aluminijem +AS prevučeno Al-Si legurom +AZ prevučeno Al-Zn legurom (> 50 %Al) +CE elektrolitički prevučeno kromom/kromovim oksidom +CU prevlaka bakra +IC anorganska prevlaka +OC organska prevlaka +S vruće kositreno +SE elektrolitički kositreno +T vrućim uranjanjem prevučeno olovo-kositar legurom +TE elektrolitički prevučeno olovo-kositar legurom +Z vruće cinčano +ZA prevučeno Zn-Al legurom (> 50 % Zn) +ZE elektrolitički cinčano +ZF vruće Zn-Fe (difuzijski žarena) prevlaka +ZN elektrolitički prevučeno Zn-Ni legurom NAPOMENA: Oznake se odvajaju znakom plus (+) od prethodnih. +TA. . Radi otklanjanja zamjene s drugim oznakama. +SA. npr. kao dodatne oznake čeličnih proizvoda. najmanje nnn N/mm2 +CR hladno valjano +DC stanje isporuke prepušteno proizvođaču +FP obrađeno na feritno-perlitnu strukturu i područje tvrdoće +HC toplo valjano i hladno otvrdnuto +I obrađeno izotermički +LC lagano hladno vučeno / valjano (Skin passed) +M termomehanički oblikovano +N normalizirano ili normalizacijski oblikovano +NT normalizirano i popušteno +P otvrdnuto precipitacijom +Q gašeno +QA gašeno na zraku +QO gašeno u ulju +QT poboljšano (kaljeno i popušteno) +QW gašeno u vodi +RA rekristalizacijski žareno +S obrađeno za hladno rezanje +T popušteno +TH obrađeno na područje tvrdoće +U neobrađeno +WW toplo obrađeno NAPOMENA: Oznake se odvajaju znakom plus (+) od prethodnih. može se kao predmetak staviti slovo T. Te oznake načelno označuju posebne zahtjeve. Radi otklanjanja zamjene s drugim oznakama.Tablica 16: Oznake posebnih zahtjeva Oznaka Značenje +H prokaljivost +Z15 najmanje suženje u smjeru okomitom na površinu 15 % +Z25 najmanje suženje u smjeru okomitom na površinu 25 % +Z35 najmanje suženje u smjeru okomitom na površinu 35 % NAPOMENA: Oznake se odvajaju znakom plus (+) od prethodnih. Iz praktičnih razloga služe. može se kao predmetak staviti slovo S. Tablica 18: Oznake stanja obrade Oznaka Značenje +A meko žareno +AC žareno za dobivanje kuglastog karbida +AR valjano (bez nekih posebnih uvjeta valjanja i/ili toplinske obrade) +AT rastvorno žarenje +C hladno očvrsnuto +Cnnn hladno očvrsnuto na vlačnu čvrstoću. također. npr.

20 − 1.10 − 1.49 1.19 Osnovni čelici Kvalitetni čelici Posebni čelici Legirani čelici: 1. 80MoCrV42−16.0570 1. XX XX(XX) Serijski broj (znamenke u zagradama su za moguću buduću uporabu 2) Broj grupe čelika (vidi u nastavku) Broj grupe materijala: 1 = čelik 1) Napomena: 1) brojevi 2 do 9 dodijeljuju se drugim skupinama materijala.07 1.29 1.4301 1. 2) sada serijski broj obuhvaća 2 znamenke. 1. čelici za tlačne posude.3551 1.50 – 1.30 − 1. te je ova oznaka čelika više pogodna za računalnu obradu nego za samo označivanje čelika prema EN 10027. odgovaraju grupama čelika određenim u normi EN10020 i navode se u nastavku: Nelegirani čelici: 1. Brojevi grupe čelika.3343 Kvalitetni čelici Posebni čelici Alatni čelici Razni čelici Nehrđajući i vatrootporni čelici Konstrukcijski. čelici za strojogradnju .89 1.89 Primjeri: P355NH.00 1.20 − 1. koji čine dio brojčane oznake čelika.39 1.09 1.C) BROJČANO OZNAČIVANJE ČELIKA Brojčanu oznaku čelika (prema EN 10027-2) čine pet znamenki.1 i ECISS/IC10. X5CrNi18−9. Struktura brojeva čelika: 1.08 − 1.01 − 1.40 − 1. HS6−5−2.

Kada se zahtijeva naznačivanje masenog udjela ugljika. N. Mjesto1: EN − smije se koristiti samo kod standardnih materijala. Maseni udjeli elemenata naznačuju se u postotcima. W (bijela temperna). Brojevi se međusobno odvajaju crticama. M – čvorast (temper). Z – dodatni zahtjevi specificirani u narudžbi. L (ledeburitna). D – primarno odljeveno stanje. Mjesto 6: Kada se željezni ljevovi trebaju klasificirati prema dodatnim zahtjevima. S. Mjesto 2: GJ − gdje je G oznaka za lijev i J za željezo. Y – posebna mikrostruktura definirana u odgovarajućoj normi.SUSTAV OZNAČIVANJA ŽELJEZNIH LJEVOVA (OSIM ČELIČNIH) PREMA EUROPSKIM NORMAMA a) Označivanje željeznog lijeva slovnim oznakama Skup slovnih oznaka sadrži najviše šest mjesta. žilavost. Za žilavost se navodi područje temperatura ispitivanja udarnog rada loma: RT – sobna temperatura LT – niska temperatura. istezljivost. Mjesto 3: jedno od slova koje označava vrstu grafita: L. Iza vrijednosti mehaničkog svojstva može doći slovo koje označava način proizvodnje uzoraka za ispitivanje: S – posebno lijevan uzorak U – ispitni uzorak lijevan s odljevkom C – ispitni uzorak izrezan iz odljevka. Mjesto 5: Oznake za podjelu željeznih ljevova prema mehaničkim svojstvima (vlačna čvrstoća. P (perlitna). tvrdoća) ili prema kemijskom sastavu trebaju biti odvojene od ostalih crticom. H – toplinski obrađen odljevak. od kojih neka moraju obavezno biti ispunjena. iza slova X. M (martenzitna). Ne smije biti razmaka između bilo kojeg mjesta u oznaci. W – zavarljivost za zavareno mjesto. PRIMJERI: EN-GJL-150C EN → standardni materijal GJ → željezni lijev L → sivi lijev s listićavim (lamelarnim) grafitom 150 → Rm min = 150 N/mm2 C → ispitni uzorak izrezan iz odljevka . F (feritna). Ako se ne naznačuje maseni udio ugljika. tada simbol treba biti odvojen crticom od 5 mjesta. Y L − listićav (lamelaran). Kada se ljevovi razvrstavaju prema kemijskom sastavu. V − vermikularan (“črvičast). N – bez grafita (tvrda ledeburitna mikrostruktura). T (gašena i popuštena). B (crna temperna). Mjesto 4: mikrostruktura ili makrostruktura (opcionalno): A (austenitna). S − kuglast. zaokruženim na cijeli broj. slijede simboli najznačajnijih legirnih elemenata slijedom opadanja masenih udjela tih elemenata. V. Q (gašena). tada će prvi znak na petom mjestu biti X. M. on se treba označiti njegovim postotkom puta 100.

Y – posebna mikrostruktura definirana u odgovarajućoj normi. Mjesto 4: J Mjesto 5: Oznaka za oblik grafita ili vrstu mikrostrukture: L – listićav (lamelaran). 1 − vlačna čvrstoća. 13 %Ni i 7% Mn. EN−GJL−XNiMn13−7 EN → standardni materijal GJ → željezni lijev L → sivi lijev s grafitom u obliku listića (lamela) X → slovo koje govori da se označuje prema kemijskom sastavu NiMn → Ni i Mn su legirni elementi. 2 3 4 N V − n − arapski broj 5 V 6 n 7 n 8 n 9 n Mjesto 1 do 3: EN − kod brojčanog označivanja materijala (npr. b) Brojčano označivanje željeznih ljevova Za brojčanu oznaku koristi se devet mjesta: Mjesto 1 Oznaka E V − veliko slovo. 4 do 9 rezervirano. pri čemu se oznaka ubacuje između EN i crtice: npr. EN−JL1020) potrebno je navesti broj dotične norme. N – bez grafita – tvrda ledeburitna mikrostruktura. M – čvorast (temper). 2 − tvrdoća. V − vermikularan. . 3 − kemijski sastav. Mjesto 6: Oznaka za jedno od osnovnih svojstava lijeva: 0 − rezervirano. EN 1561−JL1020.EN-GJS-350-22U EN → standardni materijal GJ → željezni lijev S → nodularni lijev s kuglastim grafitom 350 → Rm min = 350 N/mm2 22 → istezljivost = 22 % U → ispitni uzorak lijevan s odljevkom EN-GJS-400-18S-RT EN → standardni materijal GJ → željezni lijev S → nodularni lijev s kuglastim grafitom 400 → Rm min = 400 N/mm2 18 → istezljivost = 22 % S → posebno lijevan uzorak RT → udarni rad loma se ispituje na sobnoj temperaturi EN−GJMW−450−7S EN → standardni materijal GJ → željezni lijev M → temper odljevak W → bijeli temper lijev 450 → Rm min = 450 N/mm2 7 → istezljivost = 7 % S → posebno odljeveni uzorak. S − kuglast.

5 − žilavost (udarni rad loma) pri niskoj temperaturi. 4 – žilavost (udarni rad loma) pri sobnoj temperaturi. 03 → broj materijala. 8 − toplinski obrađen odljevak. 3 – ispitni uzorak izrezan iz odljevka. 0 − nema posebnih uvjeta. 2 – ispitni uzorak lijevan zajedno s odljevkom. 1 − posebno lijevan ispitni uzorak. Mjesto 9: Oznaka za posebne uvjete za dotični materijal. 0 → nema posebnih uvjeta . 6 − specificirana zavarljivost. 7 − odljevak. PRIMJER: EN−JL1030 EN → standardni materijal J → lijev L → sivi lijev s listićavim (lamelarnim) grafitom 1030 → 1 → vlačna čvrstoća Rm.Mjesto 7 i 8: Dvoznamenkasta oznaka od 00 do 99 reprezentira pojedinu vrstu materijala. 9 − dodatni zahtjevi navedeni u narudžbi ili kombinacija pojedinačnih zahtjeva.

0305 1.2842 1.0570 1.0503 1.8 C 15 C 22 C 45 C45 W 3 45 S 20 C 60 C67 W C80 W 1 C105 W 1 100 V 1 51 Si 7 St 52.1744 1.4024 DIN St 2. 1.1730 1.8C spec (W1-0.0C spec W 210 9255 040 A 15 050 A 20 080 M 46 212 M 44 080 A 60 CC 12 CC 20 CC 45 Y3 45 45 MF 4 CC 55 Y1 75 (Y1 90) Y1 105 V 51 S 7 35 M 5 Z 120 M 12 90 MV 8 12 C 3 32 C 4 Y 100 C 6 Z 200 C12 Z 12 C 13 M C 20 C 45 BW 2 250 A 53 150 M 36 UC 70 KU (UC 85 KU) UC 98 KU C 98 KU 50 Si 7 O2 5015 5132 L3 D3 403 BO 2 523 M 15 530 A 32 BL 3 BD 3 420 S 29 XG 120 Mn 12 U 88 Mn V8 KU 34 Cr 4 X 210 Cr 13 KU .Prilog: PRIMJER USPOREDNIH OZNAKA ČELIKA PREMA RAZLIČITIM NORMAMA stara HRN Č0146 Č0148 Č0361 Č0362 Č0363 Č0461 Č0462 Č0463 Č0545 Č0561 Č0562 Č0563 Č0645 Č0745 Č1212 Č1214 Č1220 Č1330 Č1530 Č1540 Č1590 Č1730 Č1740 Č1840 Č1940 Č1941 Č2132 Č3100 Č3130 Č3160 Č3840 Č4120 Č4130 Č4145 Č4150 Č4171 Njemačka W.3401) 1.0401 1.1525 1.0570 1.0116) 1.0136) 1.0070 1.4 St 35.Euronorm EN DC 01 DC 04 S235JRG2 S235J0 S235J2G3 USA AISI Engleska B.0309 1.0903 1.2067 1.0136 (1.S.2833 1.0601 1. Francuska AFNOR Italija UNI E295 S355J2G3 S355J2G3 S355J2G3 E335 E360 C15 C22 C45 C45U 46S20 C60 C70W2 C80U C105U 100V2 50Si7 40Mn4 90MnCrV8 15Cr2 34Cr4 102Cr6 X210Cr12 X15Cr13 1015 C 1020 10545 1146 1060 W1-0.4 40 Mn 4 (X 128 Mn 12) 90 MnCrV 8 15 Cr 3 34 Cr 4 100 Cr 6 X 210 Cr 12 X 15 Cr 13 Europske .0402 1.0050 1.Nr.7033 1.7015 1.0042 1.0570 1.0116 (1. St 14 RSt 37-2 St 37-3 (St 37-3) RSt 42-2 St 42-3 (St 42-3) St 50-2 St 52-3 St 52-3 St 52-3 St 60-2 St 70-2 St 35.2080 1.0581 1.0330 1. (St 12) St 4.1157 (1.0038 1.0727 1.0060 1.1545 1.0338 1.9C spec) W1-1.

2601 1.2083 1.7218 1.0486 1.3202 1.6511 1.4116) 1. 1. 2542 1.stara HRN Č4175 Č4230 Č4270 Č4320 Č4520 Č4570 Č4572 Č4573 Č4574 Č4578 Č4580 Č4650 Č4720 Č4730 Č4732 Č4750 Č4751 Č4756 Č4770 Č4830 Č5420 Č5430 Č5732 Č6440 Č6443 Č6444 Č6880 Č7100 Č7400 Č7401 Č7420 Č7680 Č9681 ČRN280 ČRO280 ČRV280 Njemačka W.02 Z 6 CN 18-10 Z 6 CND 17-11 Z 6 CNDT17-12 Z 12 CNS25.4541 1.4301 1. Francuska AFNOR Z 40 C 14 Z 45 CS 9 16 MC 5 18 CND 6 Z 15 CN 16.3355 1.Nr.4718 1.7103 1.7335 1.20 X 5 CrNI 18-10 X 215CrW121KU 25 CrMo 4 42 CrMo 4 X165CrMoW12KU X 35CrMo 05KU X100CrMoV5 1KU 50 CrV 4 38 NiCrMo 4 100 WCr 6 40 WCr 20 KU U 58 WCr 9 KU UX 75 W 18 KU 16 MO 3 14 CrMo 45 12 CrMo 9.3343 1.0487 DIN X 42 Cr 13 67 SiCr 5 X 45 CrSi 9 3 16 MnCr 5 17 CrNiMo 6 X 22 CrNi 17 X 10 CrNiTi 18 9 X 5 CrNiMo 18 10 X 10 CrNiMoTi 18 10 X 15 CrNiSi 25 20 X 5 CrNi 18 9 X 210 CrW 12 15 CrMo 5 25 CrMo 4 42 CrMo 4 X 165 CrMoV 12 X 38 CrMoV 5 1 X 100 CrMoV 5 1 (X 45 CrMoV 15) 50 CrV 4 15 CrNi 6 36 CrNiMo 4 28 NiCrMo 4 105 WCr 6 45 WCrV 7 60 WCrV 7 S 18-0-1 15 Mo 3 13 CrMo 4 4 10 CrMo 9 10 20 MoCr 4 S 6-5-2 S 15-1-4-5 TStE 380 StE 380 WStE 380 Europske .7262 1.6587 1.2343 1.8159 1.5415 1.S.4057 1.5919 1.2436 1.4401 1.7131 1.Euronorm EN X41Cr13 67SiCr5 X45CrSi9-3 16MnCr5 18CrNiMo7-6 X19CrNi17-2 X6CrNiTi18-10 X5CrNiMo17-12-2 X6CrNiMoTi17-12-2 X15CrNiSi25-20 X6CrNi18-10KT X210CrW12-1 15CrMo5 25CrMo4 42CrMo4 X160CrMoV12-1 X37CrMoV5-1 X100CrMoV5-1 X50CrMoV15 50CrV4 14CrNi6 36CrNiMo4 28NiCrMo4 107WCr5 45WCrV8 60WCrV8 HS18-0-1 16Mo3 13CrMo4-5 10CrMo9-10 20MoCr4 HS6-5-2 HS15-1-4-5 P275NL1 P275N P275NH USA AISI Engleska B.4841 1.2363 (1.10 6-5-4-2 M2 T 15 .7380 1.2550 1.10 UX82WMo0605KU UX150WCoV130505KU Fe E 390 KT Fe E 390 KG Fe E 390 KW HNV 3 5115 4317 431 321 316 Ti 314 304 D6 4130 4140 H 11 A 2 Type 420 6150 9840 401 S 45 (527 M 20) 820 A 16 431 S 29 321 S 12 315 S 16 320 S 17 310 S 24 304 S 15 1717 CDS110 709 M 40 BH 11 BA 2 735 A 50 816 M 40 320-S 1 S1 T1 A 204 Gr A BS 1 BS 1 BT 1 1501-240 1501-620Gr27 1501-620Gr31 BM 2 BT 15 55 WC 20 18-4-1 15 D 3 15 CD 35 12 CD 9.6513 1.7321 1.7225 1.20 Z 6 CN 18-09 12 CD 4 25 CD 4 (S) 42 CD 4 Z 38 CDV 5 Z 100 CDV 5 (Z 50 CD 4) 50 CrV 4 16 NC 6 40 NCD 3 105 WC 13 Italija UNI X 40 Cr 13 X 45 Cr Si 8 16 MnCr 5 X 16 CrNi 16 X 6 CrNiTi 18-11 X 5 CrNiMo17-12 X6CrNiMoTi17-12 X 16CrNiSi25.0488 1.4571 1.2419 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful