P. 1
Pojam i Razvoj Interneta

Pojam i Razvoj Interneta

|Views: 673|Likes:
Published by AdiKalem

More info:

Published by: AdiKalem on Dec 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

POJAM I RAZVOJ INTERNETA

SADRŽAJ
SADRŽAJ..................................................................................................................................1 UVOD........................................................................................................................................2 POJAM I RAZVOJ INTERNETA.............................................................................................3 RAZVOJ INTERNETA.........................................................................................................3 POJAM INTERNETA...........................................................................................................4 ZAKLJUČAK............................................................................................................................9 LITERATURA.........................................................................................................................10

SEMINARSKI RAD

1

koja je povezivala nekoliko računala u četiri sveučilišta u državama Kalifornija i Utah. Ta prva računalna mreža uopće. Znanstvenici su izgradili ARPANET s namjerom da to bude mreža koja će još uvijek uspješno raditi i u slučaju da dio mreže bude oštećen. telefona. i upravo ta stalna ratna opasnost i želja da se uvijek bude ispred protivnika. Izumi telegrafa. Takav koncept bio je važan vojnim organizacijama koje su proučavale načine da održe komunikacijske mreže u funkciji i u slučaju nuklearnog rata.POJAM I RAZVOJ INTERNETA UVOD Razvoj interneta kao globalne mreže ponajprije je ovisio o razvoju sredstava komuniciranja. SEMINARSKI RAD 2 . sa sve više i više sveučilišta i institucija koji su se spajali na njega. kako smatraju neki povjesničari ne bi bilo bez Hladnog rata. Internet je nastavak računalne mreže uspostavljene u Sjedinjenim Američkim Državama tijekom 1960. donijela je svijetu mnoge proizvode i tehnološke inovacije kojih. godine od Advanced Research Projects Agency (ARPA). Kako je ARPANET rastao u 1970-ima. korisnici su uvidjeli potrebu razvijanja standarda za put kojim će podaci biti prenošeni internetom. Bilo je to vrijeme hladnog rata. sveučilišta i vladinih agencija SAD-a internet je ubrzo prerastao u internacionalnu mrežu dostupnu svima. Prvobitno zamišljen kako bi omogućio visoku učinkovitost u komunikaciji između istraživačkih centara. radija i računala bili su tako podloga za pojavu interneta. nazvana je ARPANET (ARPA NETwork).

iz straha da će sve veći broj umreženih korisnika ugroziti nacionalnu sigurnost. Postoje dvije verzije razloga koje su dovele do razvoja ARPANET-a (Advanced Research Projects Agency Network). Usporedno s tim dvjema mrežama razvija se i mreža Nacionalne fondacije za znanost NSFNET koja je 1988. U prvom su koraku spojena dva računala na Sveučilištima UCLA i Berkley u Los Angelesu. Službeni razlog izgradnje ARPANET-a bilo je omogućavanje stručnjacima zaposlenim u vojno-industrijskom kompleksu diljem svijeta. Nejasni su pravi. 1983. što u stvari nije točno jer je WWW samo jedan dio. jedna služba u okviru Interneta kao globalnog pojma. vojni vrh SAD-a saznao je da SSSR posjeduje dalekometne. Kao i većina projekata američke vojske i vlade. nastanak Interneta obavijen je velom tajni. Takvi vojni ciljevi bili su međutim. Broj povezanih računala ubrzano raste. Vojni informacijski sustav bio je centraliziran i kada bi centar bio uništen. kao i dan danas i posvuda u svijetu. a koji je povezivao računala na sveučilištima i znanstveno-istraživačkim centrima. presudno utjecao Windows Bill Gatesa (Microsoft). od kojih jedno u vlasništvu Ministarstva obrane SAD-a. u ARPANET-u bilo čak 4. kada je u Sjedinjenim Američkim Državama profunkcionirao projekt Ministarstva obrane pod nazivom ARPANET (Advanced Research Project Agency ). Neslužbeno. američke vojne jedinice postale bi nesposobne za obranu zemlje. Tim je raketama sovjetska vojska mogla uništiti bilo koju točku na svijetu. a 1971. istovremeno korištenje brojnih računalnih baza podataka. Nastanak Interneta se veže za 1969 godine. godine uspostavljena vojna računalna američka mreža ARPANET. interkontinentalne nuklearne rakete. nego System SEMINARSKI RAD 3 . kao što bi se moglo pretpostaviti. da bi ih krajem 1969. iako je u pozadini tog omrežja bio razvoj razdijeljenog i ne ometanog komunikacijskog sustava za slučaj atomskog rata ("hladni rat"). konkretni razlozi zbog kojih je američka vlada potaknula razvitak mreže. Gledajući najraniju povijest Interneta čini se da je više nastao spontano nego planski. godine priključena je i mreža ALOHANET udaljenog i izoliranog Sveučilišta Hawaii. ali samo informatičku pa je 1969.POJAM I RAZVOJ INTERNETA POJAM I RAZVOJ INTERNETA RAZVOJ INTERNETA Nastanak Interneta. praktično financirani civilnim projektima koji su taj sistem koristili. Izraz Internet dolazi od engleske rijeci Interconnected (međusobno spojeni) i Networks (mrežni sustav računala). povezana s ARPANET-om u čvoru Sveučilišta Carnagie-Mellon. kao i njihov razvoj prvih godina zasluga je tehnološki najrazvijenije zemlje našeg vremena: Sjedinjenih Američkih Država. godine vojska se odvojila od ARPANET-a i osnovala svoju mrežu MILNET. a i računala. Na razvoj Interneta nije. Stoga se vojska odlučila na decentralizaciju. U svakodnevnici Internet se često poistovjećuje sa World Wide Web (WWW). Od tada se na mrežni sustav velikom brzinom priključuju nove mreže pa se naziv Internet počinje koristiti kao sinonim za taj mrežni konglomerat.

telefonija. Tako je i Internet sam postao katalizator nagle digitalne revolucije koje smo sami svjedoci. POJAM INTERNETA Termin računarska mreža u opštem smislu označava usklađen rad više međusobno povezanih resursa računarskih sistema radi razmjene podataka. što većina danas smatra Internetom.Peer omrežja kao što je File Sharing i Online igrice. a 1992. Uvođenjem internetprotokola TCP/IP (kasnije Telnet. Autor je Englez. Wikis. Blogs.. Osnovan je Internet Society koje ga proglašava općim dobrom čovječanstva. uz ostala brojna priznanja. Svaki uređaj koji komunicira sa drugim uređajima u mreži. a ne samo znanstvenici. on prelazi prag od milijun računala raširenih posvuda u svijetu. Nagli razvoj Internet doživljava tek od 1993. Sam Internet i mnogobrojne službe u okviru njega. Engleska kraljica ga je promovirala u Ritera (Knight Commander of the Order of the British Empire). dakle.hr/slike/protokoli SEMINARSKI RAD 4 . Razvoj ide dalje preko Web 2. 1993. Slika 1. Peer-o. FTP) pocelo se u stvari rabiti ime Internet. njegovim pronalaskom i novim sustavom.. skup međusobno povezanih računara. super brzi priključci koji omogućavaju Vlogs.POJAM I RAZVOJ INTERNETA UNIX. Video on demand. po prvi put su Internet mogli koristiti i amateri. Dakle. Svaki čvor u principu mora biti opremljen mrežnim adapterom (karticom) kao 1 http://www. ali je sistem promoviran u Cernu u Genevi (Švicarska).0. postali su danas prilično komplicirani za one koji ga dobro ne poznaju. Web 3. naziva se mrežni čvor. jer nudi čitav niz uvijek novih mogućnosti.google. Računarska mreža je. Slikovni prikaza interprotokola TCP/IP1 Internet je prekoračio granice SAD-a već u ranim sedamdesetim. Taj WWW. godine osnovan je World Wide Web i Internet je ušao u svaki segment ljudskog djelovanja. godine kroz World Wide Web i prvi grafički sposoban Browser pod imenom "Mosaic". razvio je 1989. Groupware. Najvažnija aplikacija od samog početka postajanja sustava bila je elektronska pošta (E-Mail). Za svoj rad. perifernih uređaja i drugih resursa.0 . službi i servisa: IP. godine Sir Timothy John Berners-Lee.

skenera.). može se izvršiti klasifikacija mreža na osnovu geografskog područja koje pokriva i prema vrsti usluga koju obezbjeđuje. tako da zaposleni imaju pristup informacijama bez obzira na razlike u radnom vremenu. 49. koja pokriva gradsko područje (oko 10 do 15 kilometara). str. diskova. i 50. Panevropski fakultet APERION.POJAM I RAZVOJ INTERNETA hardverskom komponentom koja mu omogućava rad u mreži. a terminali jednostavni "neinteligentni". Fakultet poslovne informatike Banja Luka 2007. kao i odgovarajućim mrežnim operativnim sistemom. Računari su u komunikacionim mrežama hardverski povezani (različitim vrstama kablova). čiji je osnovni zadatak osiguranje ispravnog prenosa podataka između elemenata podsistema računara i terminala. godine. MAN mreža. SEMINARSKI RAD 5 . gdje računari mogu biti mainframe. Pomenućemo neke najvažnije prednosti mrežnog rada:2 – – – 2 bolje iskorištenje postojećih računarskih resursa (štampača. koja pokriva ograničena (uža) geografska područja (obično nekoliko kilometara). miniračunari ili PC računari. WAN mreža (Wide Area Network). prenosnog (transportnog) podsistema. mogućnosti jeftinije nabavke licenciranog softvera (vrijeme piratskog kopiranja i ELEKTRONSKO POSLOVANJE – Prof. pristup i dijeljenje informacija u skladu sa savremenim konceptima njihove distribucije. koja pokriva šira geografska područja. lokaciji ili tipu računarske opreme. dok je u WAN mreži brzina transfera nekoliko megabita u sekundi ili manje (interkontinentalne mreže). – U zavisnosti od međusobne udaljenosti računarskih resursa i načina organizacije telekomunikacionih komponenti radi formiranja mreže. Razlozi naglog širenja i primjene računarskih mreža su izuzetno brojni i apsolutno opravdavaju orijentaciju i pojedinačnih korisnika i preduzeća na razvoj ovog koncepta. tako da će zbog otpora u provodnicima brzina prenosa podataka biti obrnuto proporcionalna udaljenosti između računara (ukupnoj dužini mrežnog kabla). Uloga računarske mreže za razmjenu podataka je da poveća produktivnost organizacije povezivanjem svih tih kompjutera i kompjuterskih mreža. Tako se u lokalnoj računarskoj mreži podaci prenose brzinom od oko 100 megabita u sekundi. dr Branko Latinović. pa sve do složenih "inteligentnih" terminalskih podsistema. modema itd. Računarske mreže se u osnovi sastoje (21/341) od dva podsistema: – podsistema računara i terminala. (Metropolitan Area Network). Podjela računarskih mreža prema geografskim područjima je sljedeća: – – – LAN mreža.

Internet je praktična realizacija povezivanja stotina miliona kompjutera u jedinstvenu mrežu. na sceni je međunarodno kompjutersko i informaciono pravo).000 korisnika koji se povremeno uključuju s ciljem pretraživanja i razmjene informacija.POJAM I RAZVOJ INTERNETA – korišćenja softvera bespovratno prolazi. elektronskog poslovanja i slično u uslovima rada u WAN mreži. Internet je najveća postojeća računarska mreža sa ogromnim brojem stalnih i privremenih korisnika. Ako je komunikacija dovoljno brza.000 stalno aktivnih računara i oko 500. Procjenjuje se da ima oko 10. pa ćemo i mi poželjeti da svoj računar što prije umrežimo. Tako se. može otkucati i poslati tekst vlasniku nekog udaljenog kompjutera. Dodajmo ovome i ogromne mogućnosti pribavljanja informacija i programa.000. slike i animacije). To je informatička infrastruktura. na primjer. Zahvaljujući mogućnostima koje ima. Više nije potrebno da svi budu na istoj lokaciji da bi pristupili informacijama koje su neophodne za posao. Mreže za razmjenu podataka mjenjaju način na koji posmatramo kompanije i zaposlene. gdje se nepogrešivo sklapa u tekst identičan originalu. Broj korisnika se stalno povećava tako da je u veoma kratkom vremenskom periodu Internet zauzeo jedno od najznačajnijih mjesta u oblasti skladištenja. slike i zvuka. Takav preneseni tekst predstavlja sljedeću hijerarhijsku cjelinu u stepenastoj strukturi Interneta. vode razgovor i na taj način otklanjaju barijere koje čini prostorna udaljenost jednih od drugih. Zbog toga su mnoge kompanije promijenile poslovnu strategiju kako bi svoje mreže iskoristile shodno svom načinu poslovanja.000. Tekst se podijeli u pakete i onda raznim putevima (preko desetine kompjutera) putuje do primaoca. Veoma važan momenat razvoja Interneta bio je upravo prenos multimedijalnih saržaja u vidu kombinacije teksta. pored teksta mogu se prenositi i multimedijalne strukture (zvukovi. Danas je uobičajeno da kompanija organizuje svoju poslovnu mrežu tako da najpogodnije koristi svoje resurse. razmjenjuju informacije. a ono što ga je učinilo toliko popularnim su sadržaji koji se na toj bazi grade. znatno veća efikasnost rada u mreži. Ovaj momenat je istovremeno označio da Internet nije privilegija i potreba samo profesionalaca već i ostalih struktura stanovništva. SEMINARSKI RAD 6 . ljudi brzo uspostavljaju međusobnu komunikaciju. pretraživanja i iskorištavanja različitih informacija.

godine. SEMINARSKI RAD 7 . Namjera mreže ARPANET je bila da ispita da li kompjuteri na raznim lokacijama mogu da budu međusobno povezani tehnologijom tipa paketnog prenosa (packet snjitching). odnosno. Fakultet poslovne informatike Banja Luka 2007. Jon Postel. način za razmjenu informacija između raznorodnih kompjutera i mreža pod nazivom TCP/IP Transmission Control Protocol/lnterface Protocol. najvećim dijelom pristupačnih svakome ko posjeduje modem i odgovarajući softver.POJAM I RAZVOJ INTERNETA Slika 2. 51. godine napravio računarsku mrežu između svih važnijih naučnih i vojnih institucija i nazvao je ARPANET. globalna veza više miliona kompjutera koji sadrže ogromnu količinu informacija.Defense Data Netnjork. godine u potpunosti preuzelo Ministarstvo odbrane pretvorivši ga u sadašnju DDN . 3 ELEKTRONSKO POSLOVANJE – Prof.8. Steve Crocker. godine povjeren američkoj agenciji za savremene istraživačke projekte ARPA . Pentagon je 1969.Advenced Research Projects Agency. dr Branko Latinović. Newsweek. kada su" istraživači u Americi počeli da eksperimentišu sa povezivanjem računara putem telefonskih linija. Slika sa proslave 25 godina Interneta. Vint Ceri.3 Internet je "mreža nad mrežama" tj. Porijeklo Interneta veže se za početak razvoja masovnih komunikcija. Panevropski fakultet APERION. da bi ga 1975. Najvažniji rezultat razvoja mreža ARPANET i DDN je protokol. Posao je 1969. a naročito za period krajem šezdesetih godina.1994. str. 8. Tokom ranih sedamdesetih ARPANET je intenzivno razvijan.

Tako je povezan EARN koji je postojao u mnogim državama. ali je to djelimični nivo vlasništva. nijedna država ili privatna organizacija nema vlast nad njegovom cjelinom. koji bi u svakom sekundu mogli da prenesu nekoliko terabita informacija. jer svaki kompjuter u mreži mora da ima jedinstven identifikacioni broj. Internet nema vlasnika tj. Komercijalne organizacije su takođe prihvatile umrežavanje kompjutera. već kompletne kompjuterske mreže koje su na različite načine organizovane. Panevropski fakultet APERION. a potom i globalnom nivou. ali se njihova nadležnost završava na dodjeljivanju adresa i preporuci standarda. ARPAnet 4 Godine 1980. a posebno njegova radna grupa IAB . str..POJAM I RAZVOJ INTERNETA Slika 2. konferencijski sistem posredstvom koga su u početku nastavnici i studenti američkih univerziteta razmjenjivali mišljenja o raznim temama. Jedina centralizovana stvar je pitanje adresa. Svaki vlasnik kompjutera određuje put priključka na Mrežu i vrstu njenog sadržaja koju će eventualno prenositi sebi i slati drugima. Time se bavi ISOC . gdje je Internet nastao i gdje 4 ELEKTRONSKO POSLOVANJE – Prof. a kasnije u Evropi i ostalim krajevima svijeta. U idealnom svijetu ti kanali bi bili specijalno urađeni i prilagođeni digitalnoj komunikaciji. Ova mreža je uglavnom okupljala akademske institucije širom SAD. dr Branko Latinović.Internet Sociaty. JANET u Velikoj Britaniji. godine. Naime. Međutim. Jedino im je zajednički protokol za međusobnu komunikaciju TCP/IP. Sve ovo je definitivno rezultovalo nastankom Interneta koji nam je i danas poznat. uzimajući u obzir da sastavni dijelovi globalne mreže nisu pojedinačni kompjuteri. U mreži Interneta kompjuteri predstavljaju samo jednu od komponenti mreže. Istina. 52. Paralelno se širio i USENET. FUNET u Finskoj itd. Ovakav razvoj Interneta odredio je upravljanje njim. dok bi gradovi. u koju je uključio najprije univerzitetske kompjutere u Americi. Fakultet poslovne informatike Banja Luka 2007. uključujući i državnu agenciju NASA. Njegov drugi naziv "Mreža svih mreža" krajnje je opravdan. pojedine države i firme su vlasnici dijelova komunikacionih kanala ili opreme koja se koristi. koja je sedam godina kasnije povezana sa ARPANET/DDN mrežama i tako je nastao NSFNET. najprije na nacionalnom. Ova tijela čine ljudi koji dobrovoljno posvećuju dio svog vremena razvoju Interneta na globalnom nivou. kao što su u ukupno vlasništvo uključeni i pojedinačni vlasnici kompjutera. takva infrastruktura je toliko komplikovana i skupa da čak i u SAD.Internet Architecture Board. godine formirao BITNET mrežu. Oni nemaju nikakvu drugu kontrolu nad Internetom i njegovim sadržajima. SEMINARSKI RAD 8 . Do svakog korisnika Interneta dolazio bi kabl koji bi omogućio prenos podataka velikim brzinama. Nacionalna naučna fondacija (NSF) osnovala je mrežu The Internet. IBM je 1977. NORDUNET u Skandinavskim zemljana. države i kontinenti bili povezani višestrukim optičkim kablovima. Bitna komponenta Interneta je i sistem komunikacionih kanala kojima se veze realizuju.

ali ima i svoju negativnu stranu. Kroz ovaj seminarski rad se upoznalo sa pojmom internet koji predstavlja nastavak računalne mreže uspostavljene u Sjedinjenim Američkim Državama tijekom 1960. ZAKLJUČAK U ovom seminarskom radu. godine od Advanced Research Projects Agency (ARPA). a to je telefonski sistem. na temu pojam i razvoj interneta. na primjer. vezan za pojam i razvoj interneta uopšte. Optičkim kablovima se povezuju veliki Internet provajderi ili posrednici. koje se povremeno prekidaju i usporavaju prenos podataka. loše veze. dok najveći broj korisnika obavlja komunikaciju sa mrežom telefonskih linija. se obradio bitan dio koji se nalazi u knjizi ELEKTRONSKO POSLOVANJE. Zbog toga. Zato se Internet uglavnom oslanja na infrastrukturu koja već postoji. Jednostavno. odgovarajuća telefonska centrala koja može da bude ozbiljan limit uspješnoj komunikaciji.POJAM I RAZVOJ INTERNETA ima najviše korisnika. novi kvalitet telefonske infrastrukture predstavlja uslov za uključenje u globalni informatički autoput. dr Branka Latinovića. iz predmeta ELEKTRONSKI BIZNIS I INTERNET POSLOVANJE. predmetnog profesora Prof. SEMINARSKI RAD 9 . Korištenje telefonske infrastrukture je ekonomično. digitalna komunikacija na nacionalnom nivou predstavlja projekat čija konačna realizacija treba da nastane u narednom periodu. parametri veze sa Internetom ne zavise samo od kompjuterske i komunikacione opreme sa strane korisnika. koja je povezivala nekoliko računala u četiri sveučilišta u državama Kalifornija i Utah. koja se paralelno koristi za konvencionalno telefoniranje. već i ukupne komunikacione opreme kao što je.

tako da zaposleni imaju pristup informacijama bez obzira na razlike u radnom vremenu. Fakultet poslovne informatike Banja Luka 2007. Zahvaljujući mogućnostima koje ima Internet. vode razgovor i na taj način otklanjaju barijere koje čini prostorna udaljenost jednih od drugih.hr/slike/protokoli – – SEMINARSKI RAD 10 . pretraživanja i iskorištavanja različitih informacija.POJAM I RAZVOJ INTERNETA Upoznati smo i sa pojmom računarske mreže. Svaki čvor u principu mora biti opremljen mrežnim adapterom (karticom) kao hardverskom komponentom koja mu omogućava rad u mreži. Broj korisnika se stalno povećava tako da je u veoma kratkom vremenskom periodu Internet zauzeo jedno od najznačajnijih mjesta u oblasti skladištenja.000.org/wiki/Internet http://www. perifernih uređaja i drugih resursa.wikipedia. Uloga računarske mreže za razmjenu podataka je da poveća produktivnost organizacije povezivanjem svih tih kompjutera i kompjuterskih mreža. lokaciji ili tipu računarske opreme. Procjenjuje se da ima oko 10.000 stalno aktivnih računara i oko 500. koja predstavlja skup međusobno povezanih računara. Panevropski fakultet APERION. ljudi brzo uspostavljaju međusobnu komunikaciju. Svaki uređaj koji komunicira sa drugim uređajima u mreži. kao i odgovarajućim mrežnim operativnim sistemom. Internet je najveća postojeća računarska mreža sa ogromnim brojem stalnih i privremenih korisnika. LITERATURA – ELEKTRONSKO POSLOVANJE – Prof.google. godine.000.000 korisnika koji se povremeno uključuju s ciljem pretraživanja i razmjene informacija. razmjenjuju informacije. http://sh. dr Branko Latinović. naziva se mrežni čvor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->