P. 1
Ljekovito i Aromatic No Bilje u BiH

Ljekovito i Aromatic No Bilje u BiH

|Views: 1,638|Likes:
Published by VedranJeremić

More info:

Published by: VedranJeremić on Dec 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2013

pdf

text

original

PROJEKAT UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDNIH TRŢIŠTA (FARMA

)
ANALIZA

FEBRUAR 2010

OVA STRANICA JE NAMJERNO OSTAVLJENA PRAZNA

Vlade Sjedinjenih Američkih Država.PROJEKAT UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDNIH TRŢIŠTA (FARMA) Ugovor br. Stajališta izražena u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno stajališta Američke agencije za međunarodni razvoj. 3▪ FARMA PROJEKT Ova publikacija sačinjena je za Američku agenciju za međunarodni razvoj i Švedsku međunarodnu agenciju za razvoj.Bosna i Hercegovina (BiH) Američka agencija za meĎunarodni razvoj (USAID)/BiH Ured za ekonomsku rekonstrukciju Švedska meĎunarodna agencija za razvoj (Sida)/Švedska ambasada USAID Tehnički predstavnik projekta: Amira Vejzagić-Ramhorst Sluţbenik projekta Sida: Natasa Miskin Urađena je od strane Chemonics International.168-C-00-09-00102-00 FARMA . . Vlade Kraljevine Švedske ili Švedske međunarodne agencije za razvoj.

............10 Standardi i certifikacije.................................................................................................................................................................................15 Organizacije u sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja ..................................................................................................................................................................14 Regulativa ............................................................................................................................................................................................................................................................................17 Zaključak ............................16 Mogućnosti i ograničenja u sektoru .....................................................................................................................16 Saţetak ...........................................................................................................................22 ANALIZA SEKTORA vol.................................................. 6 Lanac vrijednosti ljekovitog i aromatičnog bilja .................................................................................1 (2010) ▪4 ....................................................18 Izvori ................14 Tehnologija/razvoj proizvoda/upravljanje/organizacija ...................Uvod................................. 5 Proizvodnja/prerada ...........................................................21 Klijenti sa kojima je obavljen razgovor ................................................................................................................................................................................................................. 8 Snabdijevanje sirovinom............... 5 Istorijska pozadina.............

Leaman 1998). od čega se eksploatiše oko 200 (Gatarić. Većina ljekovitog bilja sakuplja se u prirodi.000 biljnih vrsta) koje se koriste u tradicionalnoj i savremenoj medicini širom svijeta. 2000). socioekonomskim i institucionalnim problemima. Uz značajan porast potraţnje za ljekovitim biljem na meĎunarodnom trţištu. . Konzervativna procjena vrijednosti ukupne godišnje trgovine ljekovitim biljem u svijetu. oslanja na tradicionalan način brige o zdravlju zasnovanom na korištenju ljekovitog bilja.000 i 50. The World Conservation Union (IUCN) kreće se izmeĎu 40 i 60 milijardi dolara. čime se ugroţava prirodno nasljeĎe rijetkih vrsta. očekuje se da će trgovina ljekovitim biljem porasti na 5 triliona do 2050. Svjetska zdravstvena organizacija (eng. Ova lista sadrţi i nekoliko ugroţenih vrsta koje 5▪ FARMA PROJEKT Bosna i Hercegovina (BiH) je zemlja koja je biološki raznovrsna u svom bogatom i raznolikom ambijentu krajolika.WHO 2002) procjenjuje da se većina svjetske populacije. naročito u zemljama Jugoistočne i Juţne Evrope (uključujući Bosnu i Hercegovinu). neke njihove dijelove ili biljne ekstrakte u različite svrhe: u ishrani. kozmetičkoj industriji.. a posebno ţenama. Ljekovite biljne vrste još uvijek se u najvećoj mjeri sakupljaju u prirodi. Samoniklo ljekovito i aromatično bilje je takoĎer usko povezano sa priorodnom biološkom raznovrsnošću i naţalost sve više je pogoĎeno raznim ekološkim. a procjenjuje se da oko 8% izvoza ljekovitog i aromatičnog bilja potječe sa Balkana. Ovo je veoma vaţan izvor prihoda inače marginaliziranim. P. C. za proizvodnju sredstava za farbanje. a njihovo sakupljanje uglavnom se karakteriše nekontrolisanim i neodrţivim korištenjem biološke raznovrsnosti.U svakodnevnom ţivotu koristimo biljke. Kina je najveći svjetski proizvoĎač ljekovitog bilja i lijekova. Ovaj sektor u BiH predstavlja značajan udio u trgovini ljekovitim biljem u svijetu. Bogati izvori ljekovitog i aromatičnog bilja unutar Evrope su u mediteranskim zemljama. Poznato je izmeĎu 40. godine (Fondacija za revitalizaciju lokalne tradicije zdravlja – eng. prikupljanje i uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja ljudima predstavlja veoma vaţnu alternativu obezbjeĎenja sredstava za ţivot kao i značajan izvor prihoda u ruralnim sredinama. parfema i u mnoge druge svrhe. Relativno mali broj ljekovitog i aromatičnog bilja se uzgaja (Kala. Foundation for revitalisation of Local Health Traditions . Neke vrste mogle be zauvijek nestati ukoliko se hitno ne poduzmu neophodni koraci za njihov uzgoj i očuvanje. 1996).000 biljnih vrsta (WHO sačinila je listu od preko 21. Baza podataka pod nazivom Natural Products Alert (NAPRALERT) navodi da je u svijetu najmanje 20% ljekovitog bilja ugroţeno (Farnsworth & Soejarto 1991.FRLHT. 1998). Stoga je neophodno početi sa uzgojem ljekovitog i aromatičnog bilja kako bi se obezbijedila sirovinska baza za industriju a i za ljude koji su vezani za tradicionalan sistem liječenja. Đ. 1988). siromašnim farmerima koji ne posjeduju zemlju. iako je vijekovima tradicionalo veoma značajan sektor. medicini. Više od polovine lijekova koji se koriste u svijetu pravi se od biljaka ili predstavljaju sintetičke kopije biljnih hemikalija (Lange. Vjeruje se da u Bosni i Hercegovini ima preko 700 vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja. World Health Organization . Osim prednosti za zdravlje. deterdţenata. Istorijat sakupljanja ljekovitog i aromatičnog bilja u BiH nije dovoljno istraţen i dokumentovan. naročito one zemalja u razvoju. a nakon nje odmah slijedi Indija (Lambert 1997). Ljudi su sakupljali ljekovito bilje za svoju ličnu upotrebu ili za obezbjeĎenje prihoda svojim porodicama ili članovima svoje zajednice koji se bave liječenjem ljekovitim travama. uraĎene od strane Svjetske udruge za očuvanje prirode (eng.

Bosna i Hercegovina je snabdjevač. uglavnom. Čak i nakon raspada drţave i stvaranja nezavisne BiH. teško je pribaviti detaljne i pouzdane podatke i statistike o sakupljanju i trgovini vezano uz ljekovito i aromatično bilje. Arctostaphyllos uva ursi – uva. R. nepreraĎenog ljekovitog i aromatičnog bilja (Donnelly. oko 50 malih i srednjih preduzeća u BiH posluju u ovom sektoru. Nemoguće je pronaći pouzdane podatke o količinama otkupljenog i prodatog ili izvezenog biljnog materijala koje vodi porijeklo iz BiH. Velika većina bavi se sakupljanjem i prodajom samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja. gljiva i ostalih šumskih proizvoda. Orchis spp. Najsakupljanije vrste u BiH Majčina dušica (Thymus serpyllum) Matičnjak (Melissa officinalis) Šipak (Rosa canina) Divlji bijeli luk (Alium ursinum) Bršljan (Hedera helix) Divlji kesten (Aesculushippocast anum) Imela (Viscum album) Islandski lišaj (Cetraria islandica) Jagorčevina (Primula veris) Kadulja (Salvia officinalis) Kantarion (Hypericum perforatum) Kleka (Juniperus communis) Kopriva (Urtica dioica) Kunica (Achillea millefolium) Srčanik / lincura (Gentiana lutea) Lipa (Tilia sp. Za vrijeme bivše Socijalističke Republike Jugoslavije. ANALIZA SEKTORA vol.1 (2010) Glavna mala i srednja preduzeća koja se bave ljekovitim i aromatičnim biljem u BiH ▪6 . Čak i danas.lincura. – kaćun itd.). Arnica montana. sakupljanje biljaka predstavlja još uvijek jedan od glavnih ljudskih aktivnosti u BiH i značajan je ekonomski faktor u ruralnim područjima BiH. a tako i danas. 2002). et al. i pored postojećih naprednih poljoprivrednih sistema.spadaju u one kojima se najviše trguje (Gentiana lutea . preradom i prodajom samoniklog jagodičastog voća. Trenutno.) Macina trava (Nepeta cataria) Maslačak (Taraxacum officinale) Iris (Iris germanica) Ruzmarin (Rosmarinus officinalis) Smilje (Helichrysum italicum) Uva (Arctostaphylos uva ursi) Zova (Sambucus nigra) Ljekovito i aromatično bilje ima potencijal da značajno doprinese razvoju nacionalne i lokalne ekonomije u Bosni i Hercegovini.brĎanka. Mnoge od ovih firmi se takoĎe bave sakupljanjem.

kao što su na primjer eterična ulja. Naţalost.4 Euro/kg. 7▪ Eterična ulja u malim bočicama Gotovi proizvodi od ljekovitog i aromatičnog bilja FARMA PROJEKT . sušeno lišče. Količine koje se prodaju na ovaj način su neznatne. sakupljaju sirovine uglavnom na zemljištima koja su u vlasništvu drţave. osušena i upakovana u vreće od 25 kg. odvojeni cvjetovi itd. uz odgovarajuću reklamu i marketing. Pakuje se i prodaje.Sakupljači.75 Euro. Gljive koje se najviše sakupljaju i prodaju u BiH Vrganj (Boletus edulis) Lisičarka (Cantharellus cibarius) Crna truba (Craterellus cornucopioides) Smrčak (Morchella conica) Blagva (Amanita caesarea) Sirovine-rinfuzno pakovanje u vreće od 25 kg Samoniklo jagodičasto voće koje se najviše sakuplja i prodaje u BiH Borovnica (Vaccinium myrtillus) Brusnica (Vaccinium vitis idaea) Šumska jagoda (Fragaria vesca) Malina (Rubus idaeus) Više vrijednosti moglo bi se dodati čak i na sušeni materijal! U tom slučaju prodajna cijena tih proizvoda bi bila znatno veća (npr. Ova zadruga je otkupila 148 t raznih sirovina.000 (po procjenama GTZ iz 2000.8 Euro/kg. S obzirom da postoiji velika potražnja za listom kadulje ova firma mogla bi ostvariti značajan prihod kad bi imala neophodnu opremu za odvajanje lista od peteljke. U poslijeratnom periodu značajan broj firmi se počinje baviti proizvodnjom i preradom ljekovitog i aromatičnog bilja u proizvode sa dodanom vrijednošću. a prodajna 2. Kupovna cijena osušenog lista kadulje je 1.2 Euro/kg. Interesantno je da se odreĎene količine ulja uvoze u BiH. Prema podacima iz Finalnog izvještaja EU (Analiza i prikaz rasprostranjenosti lanca vrijednosti) godišnja količina sakupljenog ljekovitog i aromatičnog bilja u BiH kreće se izmeĎu 1. godine). mogle u potpunosti snabdjeti domaće trţište sa svojim proizvodima.500 i 9. uprkos činjenici da bi domaće firme. Samo mali broj firmi u BiH izvozi eterična ulja kao finalni proizvod. dok je prodajna cijena 1. gdje imaju slobodan pristup. Samo mali dio prikuplja se na privatnim posjedima i iz uzgoja. od čega je 60% kadulja.000 tona (ovisno o potraţnji i klimatskim uslovima).) Primjer iz jedne zadruge pokazuje da je kupovna cijena osušenog vrška kadulje 0. povezani su sa ovim firmama u BiH. upakovana u male bočice (od 10 ml). kao sirovina. uglavnom. začini i čajevi. eterična ulja izvoze se na meĎunarodno trţište uglavnom pakovana u aluminijske boce ili burad veličine od 0. razne ljekovite aplikacije i kozmetički proizvodi.1 – 50 kg. njih oko 100.

Farmeri obično rade uzgoj ljekobilja na osnovu ugovora sklopljenog sa poznatim kupcem. To se naročito dešava sa organskom proizvodnjom. Uzgoj matičnjaka Glavni učesnici u tipičnom lancu vrijednosti ljekovitog i aromatičnog bilja i njihovih proizvoda u BiH mobli bi se grupisati u sljedeće kategorije: 1. Zbog povećane potraţnje za ljekovitim i aromatičnim biljem na meĎunarodnom trţištu. heljde. uglavnom. gdje farmeri moraju biti registrovani i moraju dokumentovati cjelokupni proizvodni process (u skladu sa standardima organske proizvodnje). neophodno je pokrenuti/intenzivirati sistematski uzgoj ljekovitog bilja u BiH kako bi se očuvala biološka raznovrsnost i zaštitile ugroţene vrste. a u rijetkim slučajevima i sjeckanje biljnog materijala prije prodaje. Ljudi. uglavnom ţena. matičnjaka. Travari – Travari su tradicionalno imali veoma značajnu ulogu u liječenju ljudi u Bosni i Hercegovini. upoznate sa tehnologijom i tehnikama uzgoja. ANALIZA SEKTORA vol. posebno kamilice. vrlo često i danas. odoljena. posjećuju travare i koriste tradicionalnu medicine u ▪8 . Pa ipak. nevena. Sakupljanje je sezonski posao koji se odvija samo tokom perioda vegetacije (od maja do septembra). nane.1 (2010) 2. artičoke (oko 10 vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja) bilo na svojim privatnim farmama ili kod farmera sa kojima imaju sklopljene ugovore. socijalno ugroţenim skupinama. naročito za najosjetljivijim dijelovima biljaka. Berači – osobe koje sakupljaju samoniklo ljekovito i aromatično bilje i druge sekundarne šumske proizvode (eng. Berači obično obave ono početno (osnovno) sušenje i čišćenje. Česta je situacija da u domaćinstvu ne postoji niti jedan drugi izvor prihoda osim onoga koji se dobije od sakupljanja i prodaje bilja. skr.Veoma je vaţno naglasiti da postoji povećan interes kao i sve veći broj firmi ili organizacija koje se zvanično bave uzgojem ljekovitog i aromatičnog bilja u BiH. Berači obično pripadaju veoma siromašnim. broj ljudi koji su zainteresovani za sakupljanje bilja značajno opada. Farmeri – osobe koje uzgajaju bilje i koje su. 3. NTPF) .

proizvoĎači i preraĎivači se bave daljnjom preradom. koje potom prodaju ostalim učesnicima u lancu vrijednosti. pakovanjem. današnja proizvodnja u BiH se obično ograničava na sušenje. uglavnom ţene. 8. 4. povezivanjem trţišta (posjeduju objekte i opremu za sušenje). Posrednici domaće ili meĎunarodno trţište Razlike u cijeni na različitim nivoima lanca vrijednosti ljekovitog i aromatičnog bilja su značajne. Farmeri obično uzgajaju bilje na osnovu sklopljenog ugovora za poznatog i sigurnog kupca. U većini slučajeva. sjeckanje i ekstrakciju eteričnih ulja. ali i razne vrste hrane. prodajom. 5. proizvodnju i spravljanje kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda. ProizvoĎači/PreraĎivači (proizvodne organizacije.2 €/kg isporučenog 9▪ FARMA PROJEKT . PO) – firme koje obavljaju početnu preradu sirovina ili rade kompleksniju preradu ljekovitog i aromatičnog bilja – mješavine biljnih čajeva (rinfuzno ili u filter vrećicama) i čajeve u filter vrećicama. Proizvodnja se obično ograničava na sušenje. Posrednici – osobe koje kupuju osušeno ljekovito i aromatično bilje ili neke druge proizvode sa dodanom vrijednošću od berača i preraĎivača. dizajniranjem i razvojem proizvoda. bez bilo kakve dalje obrade/dorade. 6. pakuju monokomponentne biljne čajeve ili čajne mješavine i prodaju ih na domaćem trţištu (trgovine. Obično obave početno sušenje i čišćenje. U tom slučaju isporučuju se veće i sigurne količine kupcu uz kontroliranu berbu. obično veoma siromašne. povezivanjem trţišta (posjeduju objekte za sušenje i opremu). Ostali – grupa malih “firmi” registrovanih kao samostalno trgovinsko preduzeće (STR). bave se daljnjom preradom. prodajom. proizvodnih organizacija ili ostalih (osim od sakupljača) kupuju nepreraĎeno ili preraĎeno ljekovito i aromatično bilje koje je pakovano u veliku ambalaţu i potom prodaju ostalim učesnicima u lancu vrijednosti ili izvoze. sa izuzetkom nekoliko velikih kompanija koje proizvode i već navedene finalne proizvode. Travari spravljaju razne čajne mješavine. kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda. 7. Berači uvijek dobiju najmanju cijenu u lancu vrijednosti – u prosjeku oko 1 . zelene pijace i supermarketi). Posrednici često trguju i direktno sa stranim kupcima. Iako. koje sakupljaju i kupuju manje kolličine ljekovitog i aromatičnog bilja. tinkture. Trgovci na malo domaće trţište BERAČI Se bave sakupljanjem ljekovitog i aromatičnog bilja.liječenju bolesti. pakovanjem. dizajniranjem i razvojem proizvoda. Trgovci na malo – nije potrebno objašnjenje. Veletrgovci – od trgovaca. Veletrgovci domaće ili meĎunarodno trţište FARMERI Se bave uzgojem bilja. PRERAĐIVAČI Se bave početnom preradom sirovina ili obavljaju kompleksniju preradu ljekovitog i aromatičnog bilja – biljnih čajeva. Često nemaju drugi izvor prihoda. prepisuju ih i prodaju svojim pacijentima. Ti proizvodi se zatim pakuju u novu ambalaţu i potom isporučuju sljedećem učesniku u lancu vrijednosti. socijalno ugroţene skupine. U većini slučajeva. Postoje dvije vrste kupaca: oni koji su registrovani i oni „nelegalni‟. ali i razne vrste hrane. sjeckanje i ekstrakciju eteričnih ulja.

Nedostatak finansiranja. Berači samoniklog bilja i farmeri koji se bave uzgojem su glavni dobavljači sirovine. itd. danas. u prosjeku. 3. osim troškova. raznih posjeta. Nabavka sirovina je usko vezana i za dole navedeno:   Ekološka pitanja – suša. Stručnjaci iz ove oblasti. Najčešće se susrećemo sa proizvoĎačima koji imaju vlastiti uzgoj i snabdijevanje sirovinom u kombinaciji a sirovinom koju nabavljaju od berača i farmera. Stoga firme teţe ka izvozu finalnih proizvoda. problemi vezani za prevoz i nemogućnost nabavke visokokvalitetnog sjemena i sadnog materijala. Kvalitet gotovih proizvoda umnogome ovisi o ovom prvom koraku u procesu proizvodnje. promjena vegetacije. ali i proizvodne organizacije sa kojima je obavljen razgovor tvrde da se u BiH trguje sa samo oko 20. posebno obrtnog kapitala. Naplata potraţivanja. Neki proizvoĎači imaju vlastiti uzgoj te mogu nadgledati proizvodnju i tako obezbijediti dobar kvalitet proizvedenih sirovina. 2. nepostojanje razumijevanja kod domaćih organa vlasti. su sljedeća: 1. Ovi problemi se djelimično mogu riješiti investiranjem u vlastitu proizvodnju (ukoliko je tehnologija uzgoja poznata i moguća). globalne klimatske promjene. Trgovci na malo postiţu najveću cijenu dok je maloprodajna cijena za preko 17 puta veća od cijene koja se plaća beračima. Veletrgovci dobiju. Poteškoće prilikom pribavljanja vize (u svrhu educiranja. Glavna ograničenja koja su utvrdili proizvoĎači.). barem u zemlje iz regiona.biljnog materijala. crno trţište. mnoge firme odlučuju se za proizvodnju polufinalnih ili finalnih proizvoda kao što su biljni čajevi ili kozmetika u maloprodajnom pakovanju. Dok u prethodnim godinama nije bilo problema sa nabavkom sirovina. učešća na sajmovima. koji se odnose na sljedeće: teškoće u nabavci sirovina uzrokovane organizacijskim problemima na terenu. Oko 85% od ovih ▪ 10 . Problemi vezani za proizvodnju. cijenu koja je 2–3 puta veća od one koju dobiju berači. rapidno nestajanje nekih biljnih vrsta u nekim područjima.1 (2010) Ne postoje precizni statistički podaci niti za proizvodnju niti za izvoz ljekovitog bilja iz BiH. loša komunikacija izmeĎu domaćih firmi. poteškoće u nabavci sredstava za zaštitu bilja koja su dozvoljena u organskoj proizvodnji. 4. ANALIZA SEKTORA vol. Iako je maloprodajno trţište u BiH ograničeno jer se samo mali dio sirovina ljekovitog i aromatičnog bilja moţe prodati na domaćem trištu. od ukupnog broja najvaţnijih biljaka koje sakupljaju. itd. naročito organsku proizvodnju. većina preraĎivača tvrdi kako ima problema prilikom nabavke sirovina jer su berači sve manje zainteresovani za sakupljanje samoniklih biljaka i ostalih sekundarnih šumskih plodova iz raznih razloga. kvaliteta i dostupnosti. Društvena pitanja – neorganizovanost sektora. itd.

792 65.886 52.931 41.).502 1.653 33.369 2. najviše u evropske zemlje1.593 81.943 225.489 1.konzervirana Ostale konzervirane gljive Agaricus sušena Ostale sušene gljive Voće iz porodice Vaccinium Šumska brusnica Šumska kupina Ostalo Smrznuta kupina Smrznuta brusnica Čaj Ljekovite trave i njihovi dijelovi Lincura.959 3.830 9.685 2.061 3.korijen Eterična ulja UKUPNO Izvor –Vanjskotrgovinska komora BiH Izvoz 2007 Količina (kg) Vrijednost (KM) 16.968 0 6.935 3. Izvoz ljekovitog bilja i šumskih plodova Vrsta Svježe gljive Agaricus – karbolova g.364 174. MeĎunarodno trţište ima velike zahtjeve za značajnim količinama raznog ljekovitog i aromatičnog bilja (ljekovite trave.582 8.408 246.577 15. vrlo često domaća proizvodnja ne moţe zadovoljiti zahtjeve stranog trţišta u pogledu količine i kvaliteta/kontrole kvaliteta sirovina ljekovitog i aromatičnog bilja ili bilo kojih drugih proizvoda od ljekovitog i aromatičnog bilja.455 540.724 24.947 122.070 1.790 1.830 0 989.127 0 1.053. Uprkos činjenici da je većina ljekovitog i aromatičnog bilja koja se sakuplja u BiH namijenjena za izvoz. pakovanje.322 12.634 37. Lisičarka Ostale svježe gljive Smrznute gljive Agaricus.483 0 40.663 307.506 300.471 6.005 5.162 Izvoz 2008 Količina (kg) Vrijednost (KM) 12. itd.657 41.606 0 57.175.280 108.208 332.815 118.983 500 99.601 841.180 210.955 655.420 8.biljaka se izvozi.259.811 17.262 4. 11 ▪ FARMA PROJEKT .088 75.702 979.014.163 105.562 1 Tim projekta FARMA radit će na pronalaţenju mogućnosti pristupa trţištima EU.112 20.345 450. ostali šumski plodovi.536 500.195.647.363 1.313.656 118.544 645.110 259.792.206 1.328.882 17. Srednjeg istoka i Azije i pruţit će pomoć relevantnim lokalnim institucijama i udruţenjima u olakšavanju izvoza za ta trţišta tako što će unaprijediti proizvode i praksu dodane vrijednosti.838 1.656. a uglavnom se isporučuju osušene i upakovane rinfuzno u platnene ili papirnate vreće.979 597.130 1.220 902.306 148.552. marketing i izgled proizvoda.737 12. gljive.930 257.648 0 226.027 171.604 361. ili kartonske kutije.141.779.

495 5.194.3 1.930 28.konzervirana Ostale konzervirane gljive Agaricus sušena Ostale sušene gljive Voće iz porodice Vaccinium Šumska brusnica Šumska kupina Ostalo Smrznuta kupina Smrznuta brusnica Čaj Ljekovite trave i njihovi dijelovi Lincura-korijen Eterična ulja UKUPNO Izvor-Vanjskotrgovinska komora BiH Stvarne cijene organskih proizvoda na EU trţištu Sušeno ljekovito i aromatično bilje/sušene i gljive u salamuri /eterična ulja/ šumsko jagodičasto voće Kopriva Jagorčevina Malina list Malina sušena Kadulja list Kadulja vrhovi Brusnica suha Zova Lipa list Breza list Hajducka trava herba Ljubičica Maslačak cvijet Glog list Bokvica major list Divlji bijeli luk smrznuti Smilje esencijalno ulje Vrganj Vrganj u salamuri Borovnica Kupina Izvor – Razgovor sa proizvodnim organizacijama i internet Cijena / kg (Euro) 2.4 – 3.1 (2010) ▪ 12 .002 132.544 35.5 1.6 – 4.572 Vrijednost (KM) 1.255 46.095 1.267 224.6 2 3–4 2 14 2.897 564.5 4 1.947 2.733 31 2.407 17.097 877 0 136 265 1.Vrsta Svježe gljive Agaricus – karbolova g Uvoz 2007 Količina (kg) 1.488 136 9.1 1.5 1.255 398.000 19.917 2.327 2.7 900 – 1100 61.403 29.565 631.306 10.161 436.081 0 47.948 26.328 506 14.18 11 2.309 27.939 4.266 465.152 508.5 – 1.408 40 33.9 35 8 5 4.183 5.826 0 326.825 579 19.209 4.413 Uvoz 2008 Količina (kg) 558 0 595 45 4.261 6.6 ANALIZA SEKTORA vol.147.449.814 32.3 1.815 291.037 321.193 0 1.177 5 735 22.856 2.321 4.946 52 7.145 Lisičarka Ostale svježe gljive Smrznute gljive Agaricus.153 7.277 0 738.113 0 14.818 Vrijednost (KM) 3.369.787 0 603 929 4.3-1.

Pogodan je trenutak da se započne sa popularizacijom ljekovitog i aromatičnog bilja na domaćem trţištu. i pored toga što je ovu vrstu proizvoda. miloduh Vrijesak Menta Kleka Crni bor Bijeli bor Bor krivulj Kunica Lovor Srebrna jela Nana paprena Kamilica Matičnjak 1 1 700 .420 KM). Tendencija je da se sektor sve više razvija. žalfija 1 60 Ruzmarin Lavanda Smilje Kantarion Izop.33 KM.5£ (10 ml) 1 1. uprkos činjenici da domaće trţište još uvijek nije dovoljno snaţno.96 KM). dok je prodajna cijena 3. u zadnjih 12 mjeseci proizvodnja i prodaja gotovih proizvoda je u blagom opadanju.30 0.39 KM.30 1. Za proizvodnju jedne kutije (50g) čajne mješavine (13 različitih biljaka) troškovi iznose 1. kapi. Zbog finansijske krize.1000 2000 Cijena 1 kg eteričnog ulja (EUR) 70 85 40 – 100 800 – 1000 2000 80 100 500 110 70 45 – 70 70 600 – 1100 80 – 110 70 90 600 Cijena eteričnih ulja u malim bocama * 18 $ (1/2 unca)2 10 $ (1 dram)3 16 $ (1/2 unca)4 1.20 0. Finalni proizvodi koji se prodaju na domaćem trţištu su uglavnom monokomponentni čajevi. naročito je potrebno intenzivirati promoviranje eteričnih ulja u malim pakovanjima. kozmetika. a prodajna cijena je 10. 2 1½ unce je 15 ml 1 dram je. potreba educiranja svih učesnika u lancu vrijednosti i potrošača je jako izraţena.5£ (10 ml) 12 $ (1 dram) 14 $ (1 dram) 14 $ (1 dram) 16 £ (10 ml) 30 & (1 dram) Domaće trţište ljekovitog i aromatičnog bilja u BiH još uvijek je u razvoju. tinkture. čajne mješavine.5£ (10 ml) Uzorak male boce 5 $ 40 $ (1 dram) 20£ (10 ml) 3.30 0. Čini se da je proizvodnja monokomponentnih čajeva i čajnih mješavina najprofitabilnija za pojedine5 firme koje se bave proizvodnjom ljekovitog i aromatičnog bilja.74 ml Ograničavajući faktor za ovu proizvodnju – samo farmaceuti i i osobe koje imaju tradicionalno znanje i recepture mogu spravljati ove vrste čajnih mješavina Zbog skupe i komplikovane procedure registracije ovih proizvoda nije ih moguće izvoziti FARMA PROJEKT 3 5 6 13 ▪ .218 KM (Bruto profit je 1.6 Primjer jedne firme iz Sarajeva: Proizvodni troškovi za 1 kg čaja od kadulje iznose 5. moguće prodati samo na domaćem trţištu. za sada.10 0.CIJENE ETERIČNIH ULJA NA EU TRŢIŠTU (UGOVORENE) Cijena Količina plaćena (kg)sušenog/svježeg Samonikle biljke beračima bilja za proizvodnju 1 (BAM po kg) kg ulja Kadulja. Jedno od mogućih rješenja za prevazilaţenje krize moglo bi biti uvoĎenje novih tehnologija za nusprozivode koji se dobiju nakon destilacije ljekovitog i aromatičnog bilja (npr. kapsule itd.30 0. imajući u vidu trend popularnosti aromaterapije i wellness tretmana kako u inostranstvu tako i u zemlji.50 – 1 2500 120 300 300 300 2000 300 250 10 $ (1 dram) 3.92 KM. (Bruto profit za ovu firmu iznosi 2.

BIOSUISSE. Kupovina na crno uvijek kreira cijenu koja je nešto veća od one koja je zagarantovana u zakonski registrovanim firmama. Fair Wild. KRAV. firme te ostatke uglavnom bacaju ili prodaju vrlo jeftino (1 – 2 KM/litar). kontrole kvaliteta. S obzirom da u BiH ne postoji ovlaštena i specijalizovana institucija za kontrolu kvaliteta. Standardi i/ili certifikacije kojima bi firme u BiH trebale da se prilagode su sljedeći:    Mikrobiološko i hemijsko testiranje i analize. ISO. s jedne strane to je potvrda da poizvod udovoljava odreĎenim standardima. Skoro 80% proizvodnih organizacija sa kojima je obavljen razgovor posjeduju organski certifikat za svoje proizvode.000 KM. Postojanje crnog trţišta je dodatni i veoma ozbiljan problem kojeg vlasti moraju riješiti kako bi podrţale domaću proizvodnju i razvoj domaćih firmi. firme koriste usluge/savjete koje pruţaju postojeće institucije/organizacije kao što su: poljoprivredni zavodi. HALAL. biljna masa nakon destilacije). HALAL i organski certifikat u ovom trenutku bila bi oko 6. ANALIZA SEKTORA vol. razvoj marketinške strategije. educiranje osoblja. stručne sluţbe. koji su često višestruko uvećani. Global Gap standardi.hidrolati. većina proizvodnih organizacija sa kojima je obavljen razgovor napominje da je ove godine teţe dobiti certifikate zbog visokih troškova. Svrha certifikacijske šeme je dvojaka. meĎunarodne organizacije. Uz adekvatnu tehnologiju7 hidrolati se mogu koristiti u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji ili u veterinarskoj i ljudskoj medicini. Uz adekvatnu tehnologiju ovi bi se nus proizvodi mogli doraditi i prodati po visokim cijenama. pa do polufinalnih i finalnih proizvoda koje treba prodati na trţištu. ali danas to za njih predstavlja značajnu sumu novca! ▪ 14 . NVO.1 (2010) Proizvodne organizacije sa kojima je do sada obavljen razgovor svjesne su da je neophodno usavršavanje svakog aspekta njihovog poslovanja – počevši od opskrbe sirovinama. NOP. Zahtjevi organske certifikacije (IMO. ECO-CERT. U tom kontekstu firme bi trebale usavršiti postojeću opremu. 7 Podrška projekta FARMA je ovdje neophodna kako bi se pronašli regionalni ili inostrani konsultanti koji posjeduju znanja iz ove oblasti 8 Prema saznanjima dobivenim od jedne male firme cijena za HACCP.) i HACCP. prerade. a s druge strane omogućava proizvoĎaču da bude adekvatno plaćen za takav proizvod. MeĎutim. Kaţu da prije divje godine za njih ne bi bio problem platiti ovaj iznos. OK. Zahtjevi se postavljaju od strane kupaca. uvoĎenje organske certifikacije (za one koji je nemaju). certifikacijska tijela. Danas to ostaje neiskorišteno. u razvoj novih proizvoda. investirati u mašine. U proteklom periodu firme nisu imale značajnih problema u ispunjavanju uvjeta standarda za certificiranje. trţišta (uglavnom za izvoz) ili su zakonski regulisani. pa je u tom pogledu neophodno dodatno finansiranje8. itd. Ostaci bilja nakon destilacije mogu se iskoristiti za Ďubrenje zemljišta ili za proizvodnju briketa za loţenje. Nuţno je upoznati domaće firme i proizvoĎače eteričnih ulja sa tehnologijom proizvodnje briketa. koriste iskustva ostalih firmi koje su prošle ove procedure te savjete iz literature. TakoĎer je vaţno napraviti odreĎene analize kako bi se obezbijedila kontrola kvaliteta proizvoda.

. naročito razne čajne mješavine. loša primjena zakonskih propisa u praksi. koja je ugroţena vrsta.  Skladištenja i čuvanja proizvoda.  Standarda. računovodstva. Nema obučenih carinskih sluţbenika koji su sposobni razlikovati ugroţene vrste od onih koje su dozvoljene za izvoz. firme koje se bave ljekovitim i aromatičnim biljem koriste ovu situaciju da sakupljaju ljekovito i aromatično bilje širom BiH bez ikakvog ometanja od strane vlasti. itd. Zbog njegove slabe primjene10. kupovine. MeĎutim. Neke firme koriste stručne sluţbe za neke specifične oblasti poput marketinga. nedefinisan interes drţave. kao na primjer marketinško znanje. razvoj prodajnih vještina. stalna edukacija. nedostatak baze podataka. itd. Ministarstvo poljoprivrede. proizvodnje. nedostatak podrške od strane institucija i organa vlasti. ono što dodatno doprinosi ovako teškoj situaciji svakako je i neprovoĎenje zakona vladinih inspektora. Uprava za šumarstvo BiH nadleţna je za provedbu ovog pravilnika.  Zahtjevi trţišta itd. itd. neophodno je izvršiti FARMA PROJEKT 9 Sektor ljekovitog i aromatičnog bilja je u nadleţnosti dva ministarstva (poljoprivrede i zdravstva) ovisno o proizvodu 10 U Federaciji. isporuke. dok je u RS-u nadleţna Sprske Šume i Ministarstvo poljoprivrede. nepostojanje Zakona o organskoj poljoprivredi u Federaciji BiH. Ljekovito i aromatično bilje koje je ugroţeno zbog prekomjerne berbe često se prodaje na domaćem ali i meĎunarodnom trţištu. uključujući i analizu trţišta. koji uključuje i ljekovito i aromatično bilje. nelojalna konkurencija. koje se koriste u zdravstvene svrhe. neregulisan pravni okvir i slaba primjena postojećih propisa u praksi.Većinu posla u oblasti osmišljavanja izgleda proizvoda. vodoprivrede i šumarstva FBIH obezbjeĎuje 300 KM/ha za organsku proizvodnju/uzgoj (2008). Većina firmi naglašava da loš zakonski okvir u sektorima9. ispitati propise. moţe se izvoziti). nepostojanje smjernica. dok Federalno Ministarstvo poljoprivrede. Osnovna slabost ovog sektora jeste neorganizovanost. neuključivanje proizvodnih organizacija u kreiranje politike. osmišljavanja izgleda proizvoda i računovodstva. Stalna edukacija nedostaje na polju:  Novih proizvodnih tehnologija. nedefinisani meĎuentitetski odnosi. nepostojanje planova upravljanja koji ureĎuju šumarstvo i sekundarne šumske proizvode – značajno utječu na unaprjeĎenje u proizvodnji i razvoj poslovanja u sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja. nepostojanje povjerenja meĎu proizvoĎačima. marketinga.  Tehnologije uzgoja (sa naglaskom na nove usjeve). Pravilnik o sekundarnim šumskim proizvodima. spada pod nadleţnost ministarstava poljoprivrede svakog entiteta. kreme. na koji način se prilagoditi zahtjevima trţišta. učenje stranih jezika kako bi bili u mogućnosti komunicirati sa stranim kupcima. slabo poznavanje uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja.  Edukacije berača. Kao primjer moţe posluţiti izvoz lincure. ali se na carinskoj i robnoj dokumentaciji lincura deklariše kao maslačak (koji nije ugroţena vrsta. šumarstva i vodoprivrede 15 ▪ . Na granici ne postoji adekvatna carinska kontrola ugroţenih vrsta. šumarstva i vodoprivrede RS obezbjeĎuje poticaje u iznosu od 200 KM/ha za proizvodnju bilja (bilo koje vrste bilja uključujući i uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja). rade sami vlasnici. Imajući u vidu specifičnosti nekih gotovih proizvoda od ljekovitog i aromatičnog bilja. Postoje mnoge vještine upravljanja koje bi proizvoĎači ţeljeli usavršiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje.  Kontrole kvaliteta/zahtjeva kvaliteta.

o Proizvodnja/prerada o o o o Standardi i certifikacije o Sakupljanje samoniklog bilja još uvijek je jedna od glavnih ljudskih aktivnosti u BiH i predstavlja značajan ekonomski faktor u ruralnim područjima BiH Firme se uglavnom bave sakupljanjem i prodajom sakupljenog samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja /jagodičastog voća/gljiva Interes za uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja kao i za proizvodnju gotovih proizvoda od ljekovitog aromatičnog bilja je u porastu Povećana je potražnja tržišta za certificiranim proizvodima Većina firmi koje se bave proizvodnjom ljekovitog i aromatičnog bilja u BH zainteresovana je za dobivanje organskog/HACCP/HALAL certifikata. Ovakva situacija traje već duţe vrijeme i teško je iznaći rješenje da se ona promijeni. ▪ 16 .1 (2010) Nacionalno tržište prirodnih proizvoda djelimično zadovoljava domaću ponudu. Od udruţenja se očekuje da ispune one ciljeve i zadatke od kojih će proizvoĎači imati koristi. visokokvalitetna oprema i njihovo ulaganje truda i sredstava u razvoj tehnologije i proizvoda Firme imaju nedovoljne organizacijske i upravljačke vještine Izražena potreba za razvojem marketinške strategije i promoviranjem sektora prirodne i organske proizvodnje unutar i izvan Bosne i Hercegovine Unutarnja organizacija sektora je slaba uz manjak povjerenja među firmama Neke firme imaju interes da koriste ostatke od destilacije ljekovitog i aromatičnog bilja kao što su hidrolati. ali još uvijek ne toliko važno za domaće tržište o o Tehnologija/razvoj proizvoda/ upravljanje/organizacija o o o o Bogati prirodni resursi i veliki broj različitih biljnih vrsta omogućuju proizvođačima da razviju paletu raznih proizvoda Prerađivački kapaciteti proizvođača. ali to zahtijeva nove tehnologije koje su često vrlo skupe o Pristup tržištu o o ANALIZA SEKTORA vol. ali čini se da to nije slučaj u BiH. MeĎutim. Općenito. ali njih je teško pribaviti zbog velikih troškova Certifikate je naročito važno imati zbog prodaje na stranom tržištu. U ovom trenutku je moguće registrovati te proizvode kao lijekove (što je jako skupo i nije ekonomski odrţivo za firme) ili kao dijetetske proizvode (to je puno jeftinije ali istovremeno nemoguće izvesti u zemlje EU. Umjesto da imaju neprestane kontakte sa proizvoĎačima (članovima) i da predstavljaju njihove potrebe vlastima. Na taj način se ti proizvodi mogu prodati na lokalnom i regionalnom trţištu. izmeĎu ostalog. dok s druge strane. nije moguće prodati te proizvode na stranom trţištu! 12 Ovo udruţenje nije nezavisno i ono je registrovano pri Vanjsko-trgovinskoj komori. Firme/članovi mogli bi imati puno koristi od ovih udruţenja. Udruţenje Zlatnica iz Bihaća itd. Ostala udruţenja ljekovitog i aromatičnog bilja su manja i nisu toliko značajna: Udruţenje graĎana FBiH. strano tržište izražava veliku potražnju za prirodnim i organskim proizvodima zahtijevajući održivu iskorištenost resursa Velik administrativni aparat i komplikovana i duga procedura izvoza umanjuje konkurentnost proizvođača iz BiH na međunarodnom tržištu Nelegalno tržište stvara velike probleme proizvođačima. Sektor ljekovitog i aromatičnog bilja u BiH predstavljaju nacionalna udruţenja (najznačajnije i najveće je Poslovno udruţenje za ljekovito i aromatično bilje u BiH12). uključujući kriminal i korupciju kao 11 Ne postoji laboratorija koja je akreditovana za to. udruţenja su neaktivna. slab doprinos i podrška firmi/članova i nesavjestan rad udruţenja. Firme vrše kontrolu svojih proizvoda u raznim laboratorijama i registruju te proizvode kao dijetetske proizvode. primjetno je da proizvoĎači nisu u potpunosti zadovoljni aktivnostima koje provode ova udruţenja. ali tržište organskih proizvoda još uvijek je s jedne strane nerazvijeno.registraciju prije njihovog stavljanja u promet na trţištu11. Razlozi su.

dobiju savjetodavne usluge. kratak rok otplate bez grejs perioda. o o Regulativa (politika) o o o o o Finansiranje Relevantna ministarstva pružaju finansijku podršku proizvođačima u obliku subvencija. Nedostatak obrtnog kapitala je najizraženija potreba koju firme naglašavaju Banke daju nepovoljne kredite uz vrlo visoke kamatne stope.) o o o o o Organizacije u sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja Mnoge proizvodne organizacije okupile su se u sklopu Poslovnog udruženja za ljekovito i aromatično bilje (nažalost samo formalno) Unutrašnji okvir udruženja omogućava efikasnije kontakte sa ministarstvima. ljekovite trave iz Hercegovine). a mlađi nisu zainteresovani itd. kako naplatiti dugove. nezagaĎen okoliš. visoke kamatne stope. ovaj sektor ima svoje prednosti i mogućnosti na lokalnom i meĎunarodnom nivou. Firme smatraju da udruženja nisu dovoljno aktivna i da ne održavaju redovne kontakte sa svojim članovima Nedovoljno razumijevanje i interes među članovima. itd. politička i poslovna situacija u zemlji i regionu. itd. nedostatak marketinških vještina ili nedostatak opšteg znanja o tome kako prodati proizvod. itd. itd. preradi i korištenju biljnih proizvoda Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja raste iz godine u godinu Berači nisu više zainteresovani za sakupljanje – iz raznih razloga (stari berači umiru. dobiju tumačenje postjećih zakona i propisa. promoviranje sektora i mogućnost lobiranja kod vlasti Članovi udruženja (proizvodne organizacije) imaju mogućnost da besplatno učestvuju na sajmovima (ili uz minimalne troškove). finansiranja/nedostatka obrtnog kapitala. nelegalno trţište. nesigurno trţište. Finansijski rizici – nedostatak obrtnog kapitala. ima kapacitete da obezbijedi sirovine visokog kvaliteta. Rizike ili ograničenja sa kojima se proizvoĎači susreću moţemo podijeliti u dvije kategorije:  Rizik u proizvodnji – sama poljoprivredna proizvodnja nosi sa sobom rizik – djelatnost koja se obavlja „pod vedrim nebom“. kako organizovati poslovanje. Nepostojanje zakona i propisa kao i nedostatak kapaciteta za provođenje predstavlja značajnu prepreku u radnoj sredini BiH Manjak inspekcijske kontrole Nepostojanje planova upravljanja resursima omogućuje manipulacije u pogledu nabavke sirovina Nedefinisani međuentiteski odnosi stvaraju probleme ovom sektoru.  17 ▪ FARMA PROJEKT Ipak. razmjenjuju iskustva. pohađaju edukativne treninge. itd. . klimatske oscilacije.jedne od najvećih prepreka navedenih od strane firmi s kojima je obavljen razgovor. registrovane proizvodnje. gdje je snabdijevanje sirovinom uvijek pod znakom pitanja. jeftinu radnu snagu. prodavaca na malo koji remete cijeli lanac opskrbe. kao i osiguranje kvaliteta sirovina itd. suša. organski certificirane proizvode. nestabilna ekonomska. kontakte sa ostalim sličnim organizacijama širom svijeta. odgođena otplata daje se ili na vrlo kratak period ili se uopće ne daje. Bosna i Hercegovina je zemlja koja posjeduje različite genetske resurse.. bolesti. itd. poteškoće prilikom obezbjeĎenja sirovina. o o o Snabdijevanje sirovinom o Duga tradicija u sakupljanju. blizina EU. poticaja. Procedura podnošenja zahtjeva je vrlo komplikovana i duga i zahtijeva obimnu dokumentaciju.) Firme imaju poteškoće u obezbjeđenju sirovina (zbog klimatskih uslova. nudi posebne i odlične proizvode (npr.

nastoji uspostaviti dugoročne trgovinske odnose sa dobavljačima. naročito na trţištu izvoza. sušenju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja dominantno je u Bosni i Hercegovini. Projekat FARMA podrţat će proizvodne organizacije u naporima da usklade svoju proizvodnju naspram trţišnih zahtjeva. Iz tog razloga sve više firmi.Najveći izazovi sa kojima se ova industrija danas suočava su: odrţavanje “zdravih” proizvoda. mogućnosti pronalaţenja novih proizvoda. Takva sigurnost se moţe postići putem odrţivog korištenja. i radit će (uz podršku projekta FARMA) na pronalaţenju tehničkih rješenja za odrţivo sakupljanje. promoviranje zdravog načina ţivota. standardi/certifikacije. kako odrţati zadovoljstvo kod kupaca i kako ubuduće obezbijediti sirovine. kako povećati proizvodnju. kako ostati konkurentan na trţištu. Za proizvoĎače je vaţno da osiguraju odrţivo snabdijevanje najvaţnijih sirovina u svojim firmama. preradu i uzgoj ekonomski isplativih usjeva. jer to zahtijeva njihov poslovni model. Uzgoj nekih vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja je zastupljen. Tradicionalno znanje o sakupljanju. i tako pokušaju ostvarititi konkurentnost ne samo na domaćem nego i na inostranom trţištu. što se odnosi na sve vrste.1 (2010) ▪ 18 . prepoznaju vaţnost upravljanja odrţivim lancem snabdijevanja. Velike firme često pokazuju interes za poslovanje na odrţiv način. naročito onih koje se bave izvozom. ANALIZA SEKTORA vol. ali ne u velikom obimu. Firme su prepoznale potrebu obezbijeĎenja proizvodnje na odrţiviji način. Stoga sve više i više firmi. a naročito one koje su ugroţene. uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja i pronalaţenje proizvodnih tehnologija za ostale biljne vrste.

o o Pristup tržištu o o o Nedovoljna povezanost sa velikim kupcima umanjuje potencijal prodaje /izvozni potencijal malih i srednjih preduzeća Nedostatak informacija o standardima umanjuje mogućnost malih i srednjih preduzeća da proizvode u skladu sa specifikacijama kupaca. posebno onog koje je ugroženo Podržati proizvodne organizacije da unaprijede svoju proizvodnju i počnu više proizvoditi proizvode sa dodanom vrijednošću Unaprijediti kvalitetno čuvanje proizvoda od ljekovitog i aromatičnog bilja (edukacija i uvođenje dobre poljoprivredne prakse (eng. eterična ulja u malim bočicama iz BiH) 19 ▪ FARMA PROJEKT . konsultantske firme. osposobiti ih da znaju sačiniti plan upravljanja. istraživačke institucije kako bi se unaprijedili njihovi uslužni kapaciteti Zajedno sa domaćim i stranim konsultantima raditi na unapređenju marketinga i pakovanja malih i srednjih preduzeća. poslovni plan itd. što ograničava njihove mogućnosti pristupa tržištima veće vrijednosti Mali farmeri nemaju pristup odgovarajućim alatima i mašinama (tehnologijama) što smanjuje njihov prinos Mala i srednja preduzeća nemaju neophodne vještine za pravljenje poslovnih planova i vođenje računovodstva Potencijalna rješenja / moguća intervencija projekta FARMA o Podržati i potaknuti proizvodne organizacije da otpočnu sa uzgojem različitog ljekovitog i aromatičnog bilja. GAP) u sve nivoe lanca vrijednosti) Organizovati treninge i pripremiti edukativne materijale za mala i srednja preduzeća i berače – naglasiti važnost i značaj standarda u proizvodnji ljekovitog i aromatičnog bilja Pomoći i podržati domaća certifikacijska tijela da osnaže i postanu prepoznatljivi na međunarodnom tržištu Proizvodnja/prerada o o o o o o Standardi i certifikacije o o o o o o o Tehnologija/razvoj proizvoda/ upravljanje/organizacija o o o o Promovirati kultivaciju odabranih biljnih vrsta koje su postale ugrožene i rijetke u prirodi Organizovati studijska putovanja /treninge za proizvodne organizacije kako bi osavremenile svoju proizvodnju. standarda. Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja zasnovan je na nekoliko usjeva/biljaka Mali broj firmi ljekovitog i aromatičnog bilja proizvodi gotove i proizvode sa dodanom vrijednošću Kvalitetno čuvanje sirovina Kvalitetna zaštita gotovih i proizvoda sa dodanom vrijednošću Većina malih i srednjih preduzeća (naročito ona koja trguju na domaćem tržištu) smatraju da svi ti certifikati nisu toliko važni za njihovo poslovanje Postoji samo jedno certifikacijsko tijelo za organsku proizvodnju (međutim. Vještine marketinga/pakovanja proizvoda malih i srednjih preduzeća treba dodatno usavršiti Visoki troškovi prevoza povećavaju cijenu proizvoda malih i srednjih preduzeća Teškoće u pristupu lokalnom tržištu o o o o Putem projektnih aktivnosti podržati pružaoce usluga sektoru. kao što su laboratorije. Organizovati studijska putovanja i izlaganje na sajmovima Podržati promoviranje autentičnih proizvoda (npr. zahtjeva izvoza. marketinški plan. Potaknuti firme da uvedu poslovne planove i planove upravljanja i da uvedu dobru praksu kako bi bile konkurentinije na tržištu Organizovati kurseve obuke za osoblje firmi na temu kvaliteta. novih tehnoligja itd. strani kupci ne prepoznaju ovaj certifikat zbog njegove nedovoljne promocije na stranom tržištu) Nedostatak tehničkih vještina/znanja o novim tehnologijama kod malih i srednjih preduzeća za proizvodnju proizvoda koji će zadovoljiti evropskog kupca.Identifikacija ograničenja/rješenja u lancu vrijednosti –intervencija projekta FARMA Vrsta o Ograničenja u lancu vrijednosti Prekomjerno sakupljanje samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja usljed nekontrolisanog i neodrživog korištenja biološke raznovrstnosti.

neophodno je prebaciti se sa tradicionalne proizvodnje Propisi i zakoni koji se odnose na sektor ljekovitog i aromatičnog bilja još uvijek nisu usklađeni sa zakonima i propisima EU Postojeći propisi i zakoni se ne primjenjuju Nemoguće je dobiti podatke vezano za sektor ljekovitog i aromatičnog bilja (domaća i inostrana trgovina. učiniti napore u cilju uključivanja sektora ljekovitog i aromatičnog bilja u vladine razvojne planove i izvještaje Općenito poboljšati poslovno okruženje radeći zajedno sa finansijskim i državnim institucijama u cilju prevazilaženja finansijskih i pravnih prepreka sa kojima se ova djelatnost suočava o o Finansiranje o Mala i srednja preduzeća često nisu u mogućnosti finansirati inpute sirovina.o o o Regulativa (politika) o o o Sektor ljekovitog i aromatičnog bilja nije od velikog značaja za BH vlasti.1 (2010) ▪ 20 . regionalnom i međunarodnom nivou Organizovati treninge i sačiniti razne edukacijske materijale Podržati ih u prikupljanju i distribuiranju tržišnih informacije svojim članovima ANALIZA SEKTORA vol. interes malih i srednjih preduzeća da postanu članovi je veoma mali (ne vide značaj jedne takve organizacije) Postojanje velikog broja udruženja na svim nivoima koja nemaju značajan utjecaj na prosperitet svojih članova Organizacije u sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja o o o Omogućiti studijska putovanja/kontakte sa regionalnim i inostranim udruženjima ljekovitog i aromatičnog bilja kako bi se osnažio rad udruženja tako da postanu atraktivniji svojim članovima i da se stvore konkurentni predstavnici sektora na državnom. u cilju provođenja relevantnih zakona i propisa Uključiti predstavnike proizvođača i udruženja u kreiranje politike Obezbijediti više pažnje i podrške od strane vlasti. a smanjuju globalnu konkurentnost BH proizvoda o o o o o Podržati razvoj državnog zakonodavstva u skladu sa propisima EU Saradnja sa vladinim institucijama. kupovinu mašina i objekata za proizvodnju i sušenje Izvoznici imaju poteškoća u pristupu komercijalnom finansiranju kako bi povećali nabavku od malih proizvođača Nemogućnost malih i srednjih preduzeća da obezbijede adekvatan pristup kreditima namijenjenim za obrtni kapital Korištenje sirovina lošeg kvaliteta od strane malih i srednjih preduzeća rezultira lošijim proizvodima koji ne mogu zadovoljitu potražnju tržišta Korištenjem isključivo sirovina iz prirode ugrožava se prirodna biološka raznovrsnost Visoke cijene inputa ograničava njihovo korištenje od strane malih proizvođača o o Sačiniti finansijske planove za proizvodne organizacije (i farmere sa kojima je sklopljen ugovor) Poboljšati pristup finansiranju proizvodnim organizacijama koje se bave izvozom o o o Opskrba inputa o o Unaprijediti i podržati uzgoj bilja naročito onih vrsta koje su rijetke. broj ha uzgojenih usjeva itd. ugrožene i zaštićene Podržati očuvanje tradicionalnih znanja i prakse o o Poslovno udruženje za proizvođače ljekovitog i aromatičnog bilja na državnom nivou upućeno je na Vanjskotrgovinsku komoru. naročito sa odjelom za šumarstvo.) Uvozne takse na inpute povećavaju troškove proizvođača Izvozne tarife povećavaju troškove izvoza. vrste usjeva koji se uzgajaju.

21 ▪ FARMA PROJEKT .

Vogošća Ljekobilje.1 (2010) ▪ 22 . Vakuf .. vodoprivrede i šumarstva FBiH Ured za veterinarstvo Stručna služba Banja Luka Vanjskotrgovinska komora BiH Fakulteti Poljoprivredni fakultet. šumarstva i vodoprivrede RS Federalno Ministarstvo poljoprivrede.o.o.Proizvodne organizacije ROING. Sarajevo Faveda. Mostar Ministarstva/Institucije Ministarstvo poljoprivrede. Sarajevo Flores.o. Laktaši Natura Afgan. G. Sarajevo Halilović d.Uskoplje ZZ Radobolja. Sarajevo Heljda eko. Rudo Prirodno bilje.o. Trebinje Mushroom. Mostar MO/NVO-E Organsko u BiH Poslovno udruženje za ljekovitoiI aromatično bilje Asocijacija organskih proizvođača ljekovitog bilja i jagodičastog voća Organska kontrola OK Promocult SIPPO ANALIZA SEKTORA vol. Ljubuški Econ d.. Banja Luka Plantago. Čelinac Neven. Sarajevo Agromediteranski fakultet .

▪ PROJEKAT UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDNIH TRŢIŠTA (FARMA) ▪ FARMA Sarajevo Kolodvorska 12 Phone.051 327 532 FARMA Mostar Buna bb 23 ▪ www.bosniafarma. 035 277 520 Fax.033 661 562 FARMA Tuzla Marsala Tita 34 A Phone. 051 327 530 Fax.ba FARMA PROJEKT . 033 722 090 Fax.035 277 521 FARMA Banja Luka Krajiskog korpusa bb Phone.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->