P. 1
Ljekovito i Aromatic No Bilje u BiH

Ljekovito i Aromatic No Bilje u BiH

|Views: 1,639|Likes:
Published by VedranJeremić

More info:

Published by: VedranJeremić on Dec 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2013

pdf

text

original

PROJEKAT UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDNIH TRŢIŠTA (FARMA

)
ANALIZA

FEBRUAR 2010

OVA STRANICA JE NAMJERNO OSTAVLJENA PRAZNA

168-C-00-09-00102-00 FARMA .PROJEKAT UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDNIH TRŢIŠTA (FARMA) Ugovor br. Stajališta izražena u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno stajališta Američke agencije za međunarodni razvoj. Vlade Sjedinjenih Američkih Država. . Vlade Kraljevine Švedske ili Švedske međunarodne agencije za razvoj. 3▪ FARMA PROJEKT Ova publikacija sačinjena je za Američku agenciju za međunarodni razvoj i Švedsku međunarodnu agenciju za razvoj.Bosna i Hercegovina (BiH) Američka agencija za meĎunarodni razvoj (USAID)/BiH Ured za ekonomsku rekonstrukciju Švedska meĎunarodna agencija za razvoj (Sida)/Švedska ambasada USAID Tehnički predstavnik projekta: Amira Vejzagić-Ramhorst Sluţbenik projekta Sida: Natasa Miskin Urađena je od strane Chemonics International.

...................................................................................................10 Standardi i certifikacije..................................................................................................................................................................................................................................................................................21 Klijenti sa kojima je obavljen razgovor ............................................................................................................................................................................................ 6 Lanac vrijednosti ljekovitog i aromatičnog bilja .......................22 ANALIZA SEKTORA vol................... 8 Snabdijevanje sirovinom...14 Tehnologija/razvoj proizvoda/upravljanje/organizacija ......................................................14 Regulativa .........................................16 Saţetak ..................17 Zaključak ..............................................................................................................................1 (2010) ▪4 . 5 Istorijska pozadina........16 Mogućnosti i ograničenja u sektoru ................................... 5 Proizvodnja/prerada .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Uvod...............................................................................................................................................18 Izvori ...................................................................15 Organizacije u sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja ......

naročito one zemalja u razvoju. od čega se eksploatiše oko 200 (Gatarić.000 biljnih vrsta (WHO sačinila je listu od preko 21. Ljekovite biljne vrste još uvijek se u najvećoj mjeri sakupljaju u prirodi. uraĎene od strane Svjetske udruge za očuvanje prirode (eng. Osim prednosti za zdravlje. parfema i u mnoge druge svrhe. Foundation for revitalisation of Local Health Traditions . Stoga je neophodno početi sa uzgojem ljekovitog i aromatičnog bilja kako bi se obezbijedila sirovinska baza za industriju a i za ljude koji su vezani za tradicionalan sistem liječenja. očekuje se da će trgovina ljekovitim biljem porasti na 5 triliona do 2050. P. Đ. Samoniklo ljekovito i aromatično bilje je takoĎer usko povezano sa priorodnom biološkom raznovrsnošću i naţalost sve više je pogoĎeno raznim ekološkim. . Ova lista sadrţi i nekoliko ugroţenih vrsta koje 5▪ FARMA PROJEKT Bosna i Hercegovina (BiH) je zemlja koja je biološki raznovrsna u svom bogatom i raznolikom ambijentu krajolika. Istorijat sakupljanja ljekovitog i aromatičnog bilja u BiH nije dovoljno istraţen i dokumentovan. Svjetska zdravstvena organizacija (eng. World Health Organization ..FRLHT. Baza podataka pod nazivom Natural Products Alert (NAPRALERT) navodi da je u svijetu najmanje 20% ljekovitog bilja ugroţeno (Farnsworth & Soejarto 1991.U svakodnevnom ţivotu koristimo biljke. Većina ljekovitog bilja sakuplja se u prirodi. Vjeruje se da u Bosni i Hercegovini ima preko 700 vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja. socioekonomskim i institucionalnim problemima. siromašnim farmerima koji ne posjeduju zemlju. čime se ugroţava prirodno nasljeĎe rijetkih vrsta. za proizvodnju sredstava za farbanje. Uz značajan porast potraţnje za ljekovitim biljem na meĎunarodnom trţištu. Kina je najveći svjetski proizvoĎač ljekovitog bilja i lijekova.000 i 50. Neke vrste mogle be zauvijek nestati ukoliko se hitno ne poduzmu neophodni koraci za njihov uzgoj i očuvanje. Ljudi su sakupljali ljekovito bilje za svoju ličnu upotrebu ili za obezbjeĎenje prihoda svojim porodicama ili članovima svoje zajednice koji se bave liječenjem ljekovitim travama. 2000). a posebno ţenama. Poznato je izmeĎu 40.WHO 2002) procjenjuje da se većina svjetske populacije. medicini.000 biljnih vrsta) koje se koriste u tradicionalnoj i savremenoj medicini širom svijeta. Ovaj sektor u BiH predstavlja značajan udio u trgovini ljekovitim biljem u svijetu. oslanja na tradicionalan način brige o zdravlju zasnovanom na korištenju ljekovitog bilja. C. iako je vijekovima tradicionalo veoma značajan sektor. Više od polovine lijekova koji se koriste u svijetu pravi se od biljaka ili predstavljaju sintetičke kopije biljnih hemikalija (Lange. naročito u zemljama Jugoistočne i Juţne Evrope (uključujući Bosnu i Hercegovinu). godine (Fondacija za revitalizaciju lokalne tradicije zdravlja – eng. Bogati izvori ljekovitog i aromatičnog bilja unutar Evrope su u mediteranskim zemljama. Relativno mali broj ljekovitog i aromatičnog bilja se uzgaja (Kala. kozmetičkoj industriji. Leaman 1998). deterdţenata. The World Conservation Union (IUCN) kreće se izmeĎu 40 i 60 milijardi dolara. neke njihove dijelove ili biljne ekstrakte u različite svrhe: u ishrani. a njihovo sakupljanje uglavnom se karakteriše nekontrolisanim i neodrţivim korištenjem biološke raznovrsnosti. Ovo je veoma vaţan izvor prihoda inače marginaliziranim. Konzervativna procjena vrijednosti ukupne godišnje trgovine ljekovitim biljem u svijetu. 1996). 1988). a nakon nje odmah slijedi Indija (Lambert 1997). 1998). prikupljanje i uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja ljudima predstavlja veoma vaţnu alternativu obezbjeĎenja sredstava za ţivot kao i značajan izvor prihoda u ruralnim sredinama. a procjenjuje se da oko 8% izvoza ljekovitog i aromatičnog bilja potječe sa Balkana.

sakupljanje biljaka predstavlja još uvijek jedan od glavnih ljudskih aktivnosti u BiH i značajan je ekonomski faktor u ruralnim područjima BiH. Čak i danas. Najsakupljanije vrste u BiH Majčina dušica (Thymus serpyllum) Matičnjak (Melissa officinalis) Šipak (Rosa canina) Divlji bijeli luk (Alium ursinum) Bršljan (Hedera helix) Divlji kesten (Aesculushippocast anum) Imela (Viscum album) Islandski lišaj (Cetraria islandica) Jagorčevina (Primula veris) Kadulja (Salvia officinalis) Kantarion (Hypericum perforatum) Kleka (Juniperus communis) Kopriva (Urtica dioica) Kunica (Achillea millefolium) Srčanik / lincura (Gentiana lutea) Lipa (Tilia sp.lincura. Čak i nakon raspada drţave i stvaranja nezavisne BiH. 2002). Orchis spp. – kaćun itd.spadaju u one kojima se najviše trguje (Gentiana lutea . a tako i danas.1 (2010) Glavna mala i srednja preduzeća koja se bave ljekovitim i aromatičnim biljem u BiH ▪6 . Mnoge od ovih firmi se takoĎe bave sakupljanjem. preradom i prodajom samoniklog jagodičastog voća.) Macina trava (Nepeta cataria) Maslačak (Taraxacum officinale) Iris (Iris germanica) Ruzmarin (Rosmarinus officinalis) Smilje (Helichrysum italicum) Uva (Arctostaphylos uva ursi) Zova (Sambucus nigra) Ljekovito i aromatično bilje ima potencijal da značajno doprinese razvoju nacionalne i lokalne ekonomije u Bosni i Hercegovini. teško je pribaviti detaljne i pouzdane podatke i statistike o sakupljanju i trgovini vezano uz ljekovito i aromatično bilje. Nemoguće je pronaći pouzdane podatke o količinama otkupljenog i prodatog ili izvezenog biljnog materijala koje vodi porijeklo iz BiH.brĎanka. Arctostaphyllos uva ursi – uva. et al. gljiva i ostalih šumskih proizvoda.). nepreraĎenog ljekovitog i aromatičnog bilja (Donnelly. Za vrijeme bivše Socijalističke Republike Jugoslavije. oko 50 malih i srednjih preduzeća u BiH posluju u ovom sektoru. R. Velika većina bavi se sakupljanjem i prodajom samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja. uglavnom. Bosna i Hercegovina je snabdjevač. i pored postojećih naprednih poljoprivrednih sistema. Arnica montana. Trenutno. ANALIZA SEKTORA vol.

Prema podacima iz Finalnog izvještaja EU (Analiza i prikaz rasprostranjenosti lanca vrijednosti) godišnja količina sakupljenog ljekovitog i aromatičnog bilja u BiH kreće se izmeĎu 1. Naţalost.75 Euro. od čega je 60% kadulja. mogle u potpunosti snabdjeti domaće trţište sa svojim proizvodima. uz odgovarajuću reklamu i marketing. Gljive koje se najviše sakupljaju i prodaju u BiH Vrganj (Boletus edulis) Lisičarka (Cantharellus cibarius) Crna truba (Craterellus cornucopioides) Smrčak (Morchella conica) Blagva (Amanita caesarea) Sirovine-rinfuzno pakovanje u vreće od 25 kg Samoniklo jagodičasto voće koje se najviše sakuplja i prodaje u BiH Borovnica (Vaccinium myrtillus) Brusnica (Vaccinium vitis idaea) Šumska jagoda (Fragaria vesca) Malina (Rubus idaeus) Više vrijednosti moglo bi se dodati čak i na sušeni materijal! U tom slučaju prodajna cijena tih proizvoda bi bila znatno veća (npr. upakovana u male bočice (od 10 ml).000 tona (ovisno o potraţnji i klimatskim uslovima). S obzirom da postoiji velika potražnja za listom kadulje ova firma mogla bi ostvariti značajan prihod kad bi imala neophodnu opremu za odvajanje lista od peteljke. uglavnom. U poslijeratnom periodu značajan broj firmi se počinje baviti proizvodnjom i preradom ljekovitog i aromatičnog bilja u proizvode sa dodanom vrijednošću. Samo mali dio prikuplja se na privatnim posjedima i iz uzgoja.8 Euro/kg. njih oko 100. Samo mali broj firmi u BiH izvozi eterična ulja kao finalni proizvod. razne ljekovite aplikacije i kozmetički proizvodi. Ova zadruga je otkupila 148 t raznih sirovina. sušeno lišče. Interesantno je da se odreĎene količine ulja uvoze u BiH. kao što su na primjer eterična ulja. a prodajna 2. godine).2 Euro/kg. odvojeni cvjetovi itd. sakupljaju sirovine uglavnom na zemljištima koja su u vlasništvu drţave. osušena i upakovana u vreće od 25 kg. eterična ulja izvoze se na meĎunarodno trţište uglavnom pakovana u aluminijske boce ili burad veličine od 0. gdje imaju slobodan pristup. 7▪ Eterična ulja u malim bočicama Gotovi proizvodi od ljekovitog i aromatičnog bilja FARMA PROJEKT .1 – 50 kg. povezani su sa ovim firmama u BiH.) Primjer iz jedne zadruge pokazuje da je kupovna cijena osušenog vrška kadulje 0.Sakupljači.500 i 9.4 Euro/kg. začini i čajevi. kao sirovina.000 (po procjenama GTZ iz 2000. Količine koje se prodaju na ovaj način su neznatne. dok je prodajna cijena 1. Pakuje se i prodaje. uprkos činjenici da bi domaće firme. Kupovna cijena osušenog lista kadulje je 1.

1 (2010) 2. nane. naročito za najosjetljivijim dijelovima biljaka. nevena. skr. Uzgoj matičnjaka Glavni učesnici u tipičnom lancu vrijednosti ljekovitog i aromatičnog bilja i njihovih proizvoda u BiH mobli bi se grupisati u sljedeće kategorije: 1. Pa ipak. broj ljudi koji su zainteresovani za sakupljanje bilja značajno opada. uglavnom. vrlo često i danas. odoljena. Berači obično pripadaju veoma siromašnim. heljde. posjećuju travare i koriste tradicionalnu medicine u ▪8 . uglavnom ţena. Berači obično obave ono početno (osnovno) sušenje i čišćenje. Berači – osobe koje sakupljaju samoniklo ljekovito i aromatično bilje i druge sekundarne šumske proizvode (eng. 3. ANALIZA SEKTORA vol. Zbog povećane potraţnje za ljekovitim i aromatičnim biljem na meĎunarodnom trţištu. neophodno je pokrenuti/intenzivirati sistematski uzgoj ljekovitog bilja u BiH kako bi se očuvala biološka raznovrsnost i zaštitile ugroţene vrste. Česta je situacija da u domaćinstvu ne postoji niti jedan drugi izvor prihoda osim onoga koji se dobije od sakupljanja i prodaje bilja. posebno kamilice. upoznate sa tehnologijom i tehnikama uzgoja. artičoke (oko 10 vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja) bilo na svojim privatnim farmama ili kod farmera sa kojima imaju sklopljene ugovore.Veoma je vaţno naglasiti da postoji povećan interes kao i sve veći broj firmi ili organizacija koje se zvanično bave uzgojem ljekovitog i aromatičnog bilja u BiH. gdje farmeri moraju biti registrovani i moraju dokumentovati cjelokupni proizvodni process (u skladu sa standardima organske proizvodnje). socijalno ugroţenim skupinama. To se naročito dešava sa organskom proizvodnjom. matičnjaka. Ljudi. NTPF) . Farmeri – osobe koje uzgajaju bilje i koje su. Travari – Travari su tradicionalno imali veoma značajnu ulogu u liječenju ljudi u Bosni i Hercegovini. a u rijetkim slučajevima i sjeckanje biljnog materijala prije prodaje. Farmeri obično rade uzgoj ljekobilja na osnovu ugovora sklopljenog sa poznatim kupcem. Sakupljanje je sezonski posao koji se odvija samo tokom perioda vegetacije (od maja do septembra).

kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda. dizajniranjem i razvojem proizvoda. Proizvodnja se obično ograničava na sušenje. koje potom prodaju ostalim učesnicima u lancu vrijednosti. sjeckanje i ekstrakciju eteričnih ulja. ali i razne vrste hrane.liječenju bolesti. obično veoma siromašne. koje sakupljaju i kupuju manje kolličine ljekovitog i aromatičnog bilja. bez bilo kakve dalje obrade/dorade. prodajom. pakuju monokomponentne biljne čajeve ili čajne mješavine i prodaju ih na domaćem trţištu (trgovine. socijalno ugroţene skupine. 6. Postoje dvije vrste kupaca: oni koji su registrovani i oni „nelegalni‟. U većini slučajeva. uglavnom ţene. 7. PRERAĐIVAČI Se bave početnom preradom sirovina ili obavljaju kompleksniju preradu ljekovitog i aromatičnog bilja – biljnih čajeva. ProizvoĎači/PreraĎivači (proizvodne organizacije. pakovanjem. pakovanjem. Veletrgovci – od trgovaca. Travari spravljaju razne čajne mješavine. 4. 5. Obično obave početno sušenje i čišćenje. Trgovci na malo – nije potrebno objašnjenje. Posrednici domaće ili meĎunarodno trţište Razlike u cijeni na različitim nivoima lanca vrijednosti ljekovitog i aromatičnog bilja su značajne. 8. proizvodnih organizacija ili ostalih (osim od sakupljača) kupuju nepreraĎeno ili preraĎeno ljekovito i aromatično bilje koje je pakovano u veliku ambalaţu i potom prodaju ostalim učesnicima u lancu vrijednosti ili izvoze. Ostali – grupa malih “firmi” registrovanih kao samostalno trgovinsko preduzeće (STR). Posrednici često trguju i direktno sa stranim kupcima. Često nemaju drugi izvor prihoda. Trgovci na malo domaće trţište BERAČI Se bave sakupljanjem ljekovitog i aromatičnog bilja. povezivanjem trţišta (posjeduju objekte za sušenje i opremu). proizvodnju i spravljanje kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda. dizajniranjem i razvojem proizvoda. prodajom. povezivanjem trţišta (posjeduju objekte i opremu za sušenje). U tom slučaju isporučuju se veće i sigurne količine kupcu uz kontroliranu berbu. Farmeri obično uzgajaju bilje na osnovu sklopljenog ugovora za poznatog i sigurnog kupca. tinkture. proizvoĎači i preraĎivači se bave daljnjom preradom. prepisuju ih i prodaju svojim pacijentima. Posrednici – osobe koje kupuju osušeno ljekovito i aromatično bilje ili neke druge proizvode sa dodanom vrijednošću od berača i preraĎivača. PO) – firme koje obavljaju početnu preradu sirovina ili rade kompleksniju preradu ljekovitog i aromatičnog bilja – mješavine biljnih čajeva (rinfuzno ili u filter vrećicama) i čajeve u filter vrećicama. U većini slučajeva. sa izuzetkom nekoliko velikih kompanija koje proizvode i već navedene finalne proizvode.2 €/kg isporučenog 9▪ FARMA PROJEKT . ali i razne vrste hrane. Iako. današnja proizvodnja u BiH se obično ograničava na sušenje. Ti proizvodi se zatim pakuju u novu ambalaţu i potom isporučuju sljedećem učesniku u lancu vrijednosti. Veletrgovci domaće ili meĎunarodno trţište FARMERI Se bave uzgojem bilja. Berači uvijek dobiju najmanju cijenu u lancu vrijednosti – u prosjeku oko 1 . zelene pijace i supermarketi). bave se daljnjom preradom. sjeckanje i ekstrakciju eteričnih ulja.

većina preraĎivača tvrdi kako ima problema prilikom nabavke sirovina jer su berači sve manje zainteresovani za sakupljanje samoniklih biljaka i ostalih sekundarnih šumskih plodova iz raznih razloga. ANALIZA SEKTORA vol. raznih posjeta. Dok u prethodnim godinama nije bilo problema sa nabavkom sirovina. Stručnjaci iz ove oblasti. Naplata potraţivanja. Problemi vezani za proizvodnju. globalne klimatske promjene. rapidno nestajanje nekih biljnih vrsta u nekim područjima. itd. Berači samoniklog bilja i farmeri koji se bave uzgojem su glavni dobavljači sirovine. Ovi problemi se djelimično mogu riješiti investiranjem u vlastitu proizvodnju (ukoliko je tehnologija uzgoja poznata i moguća). problemi vezani za prevoz i nemogućnost nabavke visokokvalitetnog sjemena i sadnog materijala. promjena vegetacije. Trgovci na malo postiţu najveću cijenu dok je maloprodajna cijena za preko 17 puta veća od cijene koja se plaća beračima. loša komunikacija izmeĎu domaćih firmi. mnoge firme odlučuju se za proizvodnju polufinalnih ili finalnih proizvoda kao što su biljni čajevi ili kozmetika u maloprodajnom pakovanju. cijenu koja je 2–3 puta veća od one koju dobiju berači. Veletrgovci dobiju.). Glavna ograničenja koja su utvrdili proizvoĎači. učešća na sajmovima. Stoga firme teţe ka izvozu finalnih proizvoda. Poteškoće prilikom pribavljanja vize (u svrhu educiranja. posebno obrtnog kapitala. barem u zemlje iz regiona. Neki proizvoĎači imaju vlastiti uzgoj te mogu nadgledati proizvodnju i tako obezbijediti dobar kvalitet proizvedenih sirovina. Društvena pitanja – neorganizovanost sektora. Iako je maloprodajno trţište u BiH ograničeno jer se samo mali dio sirovina ljekovitog i aromatičnog bilja moţe prodati na domaćem trištu. Najčešće se susrećemo sa proizvoĎačima koji imaju vlastiti uzgoj i snabdijevanje sirovinom u kombinaciji a sirovinom koju nabavljaju od berača i farmera. danas. ali i proizvodne organizacije sa kojima je obavljen razgovor tvrde da se u BiH trguje sa samo oko 20. osim troškova. nepostojanje razumijevanja kod domaćih organa vlasti. poteškoće u nabavci sredstava za zaštitu bilja koja su dozvoljena u organskoj proizvodnji. su sljedeća: 1.1 (2010) Ne postoje precizni statistički podaci niti za proizvodnju niti za izvoz ljekovitog bilja iz BiH. naročito organsku proizvodnju. Nabavka sirovina je usko vezana i za dole navedeno:   Ekološka pitanja – suša. kvaliteta i dostupnosti. itd. Kvalitet gotovih proizvoda umnogome ovisi o ovom prvom koraku u procesu proizvodnje. od ukupnog broja najvaţnijih biljaka koje sakupljaju. Oko 85% od ovih ▪ 10 . 3. u prosjeku. 4. 2. itd. koji se odnose na sljedeće: teškoće u nabavci sirovina uzrokovane organizacijskim problemima na terenu. crno trţište. Nedostatak finansiranja.biljnog materijala.

979 597.455 540.141.536 500. najviše u evropske zemlje1.262 4.577 15. vrlo često domaća proizvodnja ne moţe zadovoljiti zahtjeve stranog trţišta u pogledu količine i kvaliteta/kontrole kvaliteta sirovina ljekovitog i aromatičnog bilja ili bilo kojih drugih proizvoda od ljekovitog i aromatičnog bilja.322 12.702 979.180 210.959 3.162 Izvoz 2008 Količina (kg) Vrijednost (KM) 12.027 171.061 3.685 2.657 41.053.930 257.815 118.943 225.653 33.506 300.656 118.968 0 6.175.088 75.830 0 989.280 108.544 645.792. pakovanje. Izvoz ljekovitog bilja i šumskih plodova Vrsta Svježe gljive Agaricus – karbolova g.983 500 99.369 2.483 0 40.313.955 655.935 3. Srednjeg istoka i Azije i pruţit će pomoć relevantnim lokalnim institucijama i udruţenjima u olakšavanju izvoza za ta trţišta tako što će unaprijediti proizvode i praksu dodane vrijednosti.779.).502 1.konzervirana Ostale konzervirane gljive Agaricus sušena Ostale sušene gljive Voće iz porodice Vaccinium Šumska brusnica Šumska kupina Ostalo Smrznuta kupina Smrznuta brusnica Čaj Ljekovite trave i njihovi dijelovi Lincura.790 1.korijen Eterična ulja UKUPNO Izvor –Vanjskotrgovinska komora BiH Izvoz 2007 Količina (kg) Vrijednost (KM) 16.364 174.biljaka se izvozi.014.127 0 1.562 1 Tim projekta FARMA radit će na pronalaţenju mogućnosti pristupa trţištima EU.489 1. Uprkos činjenici da je većina ljekovitog i aromatičnog bilja koja se sakuplja u BiH namijenjena za izvoz.724 24.220 902.110 259.647. 11 ▪ FARMA PROJEKT . ostali šumski plodovi. Lisičarka Ostale svježe gljive Smrznute gljive Agaricus. marketing i izgled proizvoda.947 122. ili kartonske kutije.195.259.656. gljive. MeĎunarodno trţište ima velike zahtjeve za značajnim količinama raznog ljekovitog i aromatičnog bilja (ljekovite trave.471 6.306 148.582 8.830 9.163 105.604 361.737 12.112 20.208 332.345 450.552.838 1.593 81.408 246.792 65. itd.420 8.663 307.363 1.634 37.931 41.886 52.811 17.005 5.130 1.328.882 17.606 0 57.648 0 226.601 841.070 1. a uglavnom se isporučuju osušene i upakovane rinfuzno u platnene ili papirnate vreće.206 1.

konzervirana Ostale konzervirane gljive Agaricus sušena Ostale sušene gljive Voće iz porodice Vaccinium Šumska brusnica Šumska kupina Ostalo Smrznuta kupina Smrznuta brusnica Čaj Ljekovite trave i njihovi dijelovi Lincura-korijen Eterična ulja UKUPNO Izvor-Vanjskotrgovinska komora BiH Stvarne cijene organskih proizvoda na EU trţištu Sušeno ljekovito i aromatično bilje/sušene i gljive u salamuri /eterična ulja/ šumsko jagodičasto voće Kopriva Jagorčevina Malina list Malina sušena Kadulja list Kadulja vrhovi Brusnica suha Zova Lipa list Breza list Hajducka trava herba Ljubičica Maslačak cvijet Glog list Bokvica major list Divlji bijeli luk smrznuti Smilje esencijalno ulje Vrganj Vrganj u salamuri Borovnica Kupina Izvor – Razgovor sa proizvodnim organizacijama i internet Cijena / kg (Euro) 2.306 10.5 4 1.5 1.037 321.327 2.Vrsta Svježe gljive Agaricus – karbolova g Uvoz 2007 Količina (kg) 1.4 – 3.3 1.261 6.002 132.147.787 0 603 929 4.544 35.255 46.897 564.177 5 735 22.209 4.9 35 8 5 4.856 2.266 465.1 (2010) ▪ 12 .3 1.5 – 1.6 – 4.947 2.815 291.818 Vrijednost (KM) 3.3-1.407 17.145 Lisičarka Ostale svježe gljive Smrznute gljive Agaricus.6 2 3–4 2 14 2.814 32.403 29.572 Vrijednost (KM) 1.152 508.449.408 40 33.826 0 326.081 0 47.097 877 0 136 265 1.7 900 – 1100 61.193 0 1.113 0 14.183 5.369.153 7.321 4.413 Uvoz 2008 Količina (kg) 558 0 595 45 4.948 26.000 19.18 11 2.939 4.5 1.930 28.309 27.733 31 2.825 579 19.917 2.1 1.267 224.194.565 631.6 ANALIZA SEKTORA vol.946 52 7.277 0 738.488 136 9.255 398.095 1.328 506 14.161 436.495 5.

Zbog finansijske krize. Jedno od mogućih rješenja za prevazilaţenje krize moglo bi biti uvoĎenje novih tehnologija za nusprozivode koji se dobiju nakon destilacije ljekovitog i aromatičnog bilja (npr. (Bruto profit za ovu firmu iznosi 2.5£ (10 ml) Uzorak male boce 5 $ 40 $ (1 dram) 20£ (10 ml) 3.420 KM). naročito je potrebno intenzivirati promoviranje eteričnih ulja u malim pakovanjima. čajne mješavine.CIJENE ETERIČNIH ULJA NA EU TRŢIŠTU (UGOVORENE) Cijena Količina plaćena (kg)sušenog/svježeg Samonikle biljke beračima bilja za proizvodnju 1 (BAM po kg) kg ulja Kadulja. moguće prodati samo na domaćem trţištu.30 1. Pogodan je trenutak da se započne sa popularizacijom ljekovitog i aromatičnog bilja na domaćem trţištu.218 KM (Bruto profit je 1. Finalni proizvodi koji se prodaju na domaćem trţištu su uglavnom monokomponentni čajevi.30 0.1000 2000 Cijena 1 kg eteričnog ulja (EUR) 70 85 40 – 100 800 – 1000 2000 80 100 500 110 70 45 – 70 70 600 – 1100 80 – 110 70 90 600 Cijena eteričnih ulja u malim bocama * 18 $ (1/2 unca)2 10 $ (1 dram)3 16 $ (1/2 unca)4 1.5£ (10 ml) 12 $ (1 dram) 14 $ (1 dram) 14 $ (1 dram) 16 £ (10 ml) 30 & (1 dram) Domaće trţište ljekovitog i aromatičnog bilja u BiH još uvijek je u razvoju.30 0. žalfija 1 60 Ruzmarin Lavanda Smilje Kantarion Izop. a prodajna cijena je 10. za sada. kozmetika. dok je prodajna cijena 3. Za proizvodnju jedne kutije (50g) čajne mješavine (13 različitih biljaka) troškovi iznose 1.39 KM. u zadnjih 12 mjeseci proizvodnja i prodaja gotovih proizvoda je u blagom opadanju.33 KM. imajući u vidu trend popularnosti aromaterapije i wellness tretmana kako u inostranstvu tako i u zemlji.10 0.96 KM). kapi.30 0. kapsule itd. i pored toga što je ovu vrstu proizvoda. Čini se da je proizvodnja monokomponentnih čajeva i čajnih mješavina najprofitabilnija za pojedine5 firme koje se bave proizvodnjom ljekovitog i aromatičnog bilja. 2 1½ unce je 15 ml 1 dram je.92 KM.20 0. Tendencija je da se sektor sve više razvija. miloduh Vrijesak Menta Kleka Crni bor Bijeli bor Bor krivulj Kunica Lovor Srebrna jela Nana paprena Kamilica Matičnjak 1 1 700 .50 – 1 2500 120 300 300 300 2000 300 250 10 $ (1 dram) 3. uprkos činjenici da domaće trţište još uvijek nije dovoljno snaţno.5£ (10 ml) 1 1. potreba educiranja svih učesnika u lancu vrijednosti i potrošača je jako izraţena. tinkture.74 ml Ograničavajući faktor za ovu proizvodnju – samo farmaceuti i i osobe koje imaju tradicionalno znanje i recepture mogu spravljati ove vrste čajnih mješavina Zbog skupe i komplikovane procedure registracije ovih proizvoda nije ih moguće izvoziti FARMA PROJEKT 3 5 6 13 ▪ .6 Primjer jedne firme iz Sarajeva: Proizvodni troškovi za 1 kg čaja od kadulje iznose 5.

BIOSUISSE.hidrolati. koji su često višestruko uvećani. Svrha certifikacijske šeme je dvojaka. Zahtjevi se postavljaju od strane kupaca. 7 Podrška projekta FARMA je ovdje neophodna kako bi se pronašli regionalni ili inostrani konsultanti koji posjeduju znanja iz ove oblasti 8 Prema saznanjima dobivenim od jedne male firme cijena za HACCP.1 (2010) Proizvodne organizacije sa kojima je do sada obavljen razgovor svjesne su da je neophodno usavršavanje svakog aspekta njihovog poslovanja – počevši od opskrbe sirovinama. itd. razvoj marketinške strategije. Fair Wild. Ostaci bilja nakon destilacije mogu se iskoristiti za Ďubrenje zemljišta ili za proizvodnju briketa za loţenje.) i HACCP. firme koriste usluge/savjete koje pruţaju postojeće institucije/organizacije kao što su: poljoprivredni zavodi. MeĎutim. a s druge strane omogućava proizvoĎaču da bude adekvatno plaćen za takav proizvod. Skoro 80% proizvodnih organizacija sa kojima je obavljen razgovor posjeduju organski certifikat za svoje proizvode. U tom kontekstu firme bi trebale usavršiti postojeću opremu. Postojanje crnog trţišta je dodatni i veoma ozbiljan problem kojeg vlasti moraju riješiti kako bi podrţale domaću proizvodnju i razvoj domaćih firmi. TakoĎer je vaţno napraviti odreĎene analize kako bi se obezbijedila kontrola kvaliteta proizvoda. certifikacijska tijela. pa do polufinalnih i finalnih proizvoda koje treba prodati na trţištu. ISO. biljna masa nakon destilacije). uvoĎenje organske certifikacije (za one koji je nemaju). trţišta (uglavnom za izvoz) ili su zakonski regulisani. Nuţno je upoznati domaće firme i proizvoĎače eteričnih ulja sa tehnologijom proizvodnje briketa. educiranje osoblja. Zahtjevi organske certifikacije (IMO. prerade. S obzirom da u BiH ne postoji ovlaštena i specijalizovana institucija za kontrolu kvaliteta. NOP. Uz adekvatnu tehnologiju ovi bi se nus proizvodi mogli doraditi i prodati po visokim cijenama. firme te ostatke uglavnom bacaju ili prodaju vrlo jeftino (1 – 2 KM/litar). ANALIZA SEKTORA vol. u razvoj novih proizvoda. pa je u tom pogledu neophodno dodatno finansiranje8. Kaţu da prije divje godine za njih ne bi bio problem platiti ovaj iznos. HALAL. koriste iskustva ostalih firmi koje su prošle ove procedure te savjete iz literature. Kupovina na crno uvijek kreira cijenu koja je nešto veća od one koja je zagarantovana u zakonski registrovanim firmama.000 KM. Global Gap standardi. KRAV. meĎunarodne organizacije. Standardi i/ili certifikacije kojima bi firme u BiH trebale da se prilagode su sljedeći:    Mikrobiološko i hemijsko testiranje i analize. U proteklom periodu firme nisu imale značajnih problema u ispunjavanju uvjeta standarda za certificiranje. većina proizvodnih organizacija sa kojima je obavljen razgovor napominje da je ove godine teţe dobiti certifikate zbog visokih troškova. stručne sluţbe. kontrole kvaliteta. Uz adekvatnu tehnologiju7 hidrolati se mogu koristiti u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji ili u veterinarskoj i ljudskoj medicini. HALAL i organski certifikat u ovom trenutku bila bi oko 6. investirati u mašine. ECO-CERT. s jedne strane to je potvrda da poizvod udovoljava odreĎenim standardima. ali danas to za njih predstavlja značajnu sumu novca! ▪ 14 . OK. Danas to ostaje neiskorišteno. NVO.

nepostojanje smjernica. šumarstva i vodoprivrede RS obezbjeĎuje poticaje u iznosu od 200 KM/ha za proizvodnju bilja (bilo koje vrste bilja uključujući i uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja). neregulisan pravni okvir i slaba primjena postojećih propisa u praksi. Ministarstvo poljoprivrede. itd. nepostojanje Zakona o organskoj poljoprivredi u Federaciji BiH.  Tehnologije uzgoja (sa naglaskom na nove usjeve). učenje stranih jezika kako bi bili u mogućnosti komunicirati sa stranim kupcima.  Standarda. itd. nelojalna konkurencija. naročito razne čajne mješavine. itd. spada pod nadleţnost ministarstava poljoprivrede svakog entiteta. nepostojanje povjerenja meĎu proizvoĎačima.  Skladištenja i čuvanja proizvoda. Postoje mnoge vještine upravljanja koje bi proizvoĎači ţeljeli usavršiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje. Ljekovito i aromatično bilje koje je ugroţeno zbog prekomjerne berbe često se prodaje na domaćem ali i meĎunarodnom trţištu. osmišljavanja izgleda proizvoda i računovodstva. nepostojanje planova upravljanja koji ureĎuju šumarstvo i sekundarne šumske proizvode – značajno utječu na unaprjeĎenje u proizvodnji i razvoj poslovanja u sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja. firme koje se bave ljekovitim i aromatičnim biljem koriste ovu situaciju da sakupljaju ljekovito i aromatično bilje širom BiH bez ikakvog ometanja od strane vlasti. Osnovna slabost ovog sektora jeste neorganizovanost. dok Federalno Ministarstvo poljoprivrede.. nedefinisani meĎuentitetski odnosi. Kao primjer moţe posluţiti izvoz lincure. slabo poznavanje uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja.  Edukacije berača. nedostatak podrške od strane institucija i organa vlasti. loša primjena zakonskih propisa u praksi. Imajući u vidu specifičnosti nekih gotovih proizvoda od ljekovitog i aromatičnog bilja.Većinu posla u oblasti osmišljavanja izgleda proizvoda. vodoprivrede i šumarstva FBIH obezbjeĎuje 300 KM/ha za organsku proizvodnju/uzgoj (2008). kao na primjer marketinško znanje. neuključivanje proizvodnih organizacija u kreiranje politike. koji uključuje i ljekovito i aromatično bilje. Pravilnik o sekundarnim šumskim proizvodima. koje se koriste u zdravstvene svrhe. Nema obučenih carinskih sluţbenika koji su sposobni razlikovati ugroţene vrste od onih koje su dozvoljene za izvoz. moţe se izvoziti). koja je ugroţena vrsta. računovodstva.  Kontrole kvaliteta/zahtjeva kvaliteta. neophodno je izvršiti FARMA PROJEKT 9 Sektor ljekovitog i aromatičnog bilja je u nadleţnosti dva ministarstva (poljoprivrede i zdravstva) ovisno o proizvodu 10 U Federaciji. Uprava za šumarstvo BiH nadleţna je za provedbu ovog pravilnika. kupovine. ali se na carinskoj i robnoj dokumentaciji lincura deklariše kao maslačak (koji nije ugroţena vrsta. ispitati propise. isporuke. ono što dodatno doprinosi ovako teškoj situaciji svakako je i neprovoĎenje zakona vladinih inspektora. nedefinisan interes drţave. Na granici ne postoji adekvatna carinska kontrola ugroţenih vrsta. kreme. Zbog njegove slabe primjene10. Stalna edukacija nedostaje na polju:  Novih proizvodnih tehnologija.  Zahtjevi trţišta itd. MeĎutim. razvoj prodajnih vještina. šumarstva i vodoprivrede 15 ▪ . marketinga. uključujući i analizu trţišta. proizvodnje. dok je u RS-u nadleţna Sprske Šume i Ministarstvo poljoprivrede. stalna edukacija. Većina firmi naglašava da loš zakonski okvir u sektorima9. rade sami vlasnici. nedostatak baze podataka. na koji način se prilagoditi zahtjevima trţišta. Neke firme koriste stručne sluţbe za neke specifične oblasti poput marketinga.

Ovakva situacija traje već duţe vrijeme i teško je iznaći rješenje da se ona promijeni. nije moguće prodati te proizvode na stranom trţištu! 12 Ovo udruţenje nije nezavisno i ono je registrovano pri Vanjsko-trgovinskoj komori. Sektor ljekovitog i aromatičnog bilja u BiH predstavljaju nacionalna udruţenja (najznačajnije i najveće je Poslovno udruţenje za ljekovito i aromatično bilje u BiH12). MeĎutim. ali čini se da to nije slučaj u BiH. ▪ 16 . o Proizvodnja/prerada o o o o Standardi i certifikacije o Sakupljanje samoniklog bilja još uvijek je jedna od glavnih ljudskih aktivnosti u BiH i predstavlja značajan ekonomski faktor u ruralnim područjima BiH Firme se uglavnom bave sakupljanjem i prodajom sakupljenog samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja /jagodičastog voća/gljiva Interes za uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja kao i za proizvodnju gotovih proizvoda od ljekovitog aromatičnog bilja je u porastu Povećana je potražnja tržišta za certificiranim proizvodima Većina firmi koje se bave proizvodnjom ljekovitog i aromatičnog bilja u BH zainteresovana je za dobivanje organskog/HACCP/HALAL certifikata. U ovom trenutku je moguće registrovati te proizvode kao lijekove (što je jako skupo i nije ekonomski odrţivo za firme) ili kao dijetetske proizvode (to je puno jeftinije ali istovremeno nemoguće izvesti u zemlje EU. Firme vrše kontrolu svojih proizvoda u raznim laboratorijama i registruju te proizvode kao dijetetske proizvode. strano tržište izražava veliku potražnju za prirodnim i organskim proizvodima zahtijevajući održivu iskorištenost resursa Velik administrativni aparat i komplikovana i duga procedura izvoza umanjuje konkurentnost proizvođača iz BiH na međunarodnom tržištu Nelegalno tržište stvara velike probleme proizvođačima. Općenito. ali njih je teško pribaviti zbog velikih troškova Certifikate je naročito važno imati zbog prodaje na stranom tržištu. Udruţenje Zlatnica iz Bihaća itd. udruţenja su neaktivna. ali tržište organskih proizvoda još uvijek je s jedne strane nerazvijeno. Od udruţenja se očekuje da ispune one ciljeve i zadatke od kojih će proizvoĎači imati koristi. primjetno je da proizvoĎači nisu u potpunosti zadovoljni aktivnostima koje provode ova udruţenja. Razlozi su. ali još uvijek ne toliko važno za domaće tržište o o Tehnologija/razvoj proizvoda/ upravljanje/organizacija o o o o Bogati prirodni resursi i veliki broj različitih biljnih vrsta omogućuju proizvođačima da razviju paletu raznih proizvoda Prerađivački kapaciteti proizvođača. dok s druge strane.1 (2010) Nacionalno tržište prirodnih proizvoda djelimično zadovoljava domaću ponudu. visokokvalitetna oprema i njihovo ulaganje truda i sredstava u razvoj tehnologije i proizvoda Firme imaju nedovoljne organizacijske i upravljačke vještine Izražena potreba za razvojem marketinške strategije i promoviranjem sektora prirodne i organske proizvodnje unutar i izvan Bosne i Hercegovine Unutarnja organizacija sektora je slaba uz manjak povjerenja među firmama Neke firme imaju interes da koriste ostatke od destilacije ljekovitog i aromatičnog bilja kao što su hidrolati. Umjesto da imaju neprestane kontakte sa proizvoĎačima (članovima) i da predstavljaju njihove potrebe vlastima. uključujući kriminal i korupciju kao 11 Ne postoji laboratorija koja je akreditovana za to. ali to zahtijeva nove tehnologije koje su često vrlo skupe o Pristup tržištu o o ANALIZA SEKTORA vol. Na taj način se ti proizvodi mogu prodati na lokalnom i regionalnom trţištu. slab doprinos i podrška firmi/članova i nesavjestan rad udruţenja. Ostala udruţenja ljekovitog i aromatičnog bilja su manja i nisu toliko značajna: Udruţenje graĎana FBiH.registraciju prije njihovog stavljanja u promet na trţištu11. izmeĎu ostalog. Firme/članovi mogli bi imati puno koristi od ovih udruţenja.

jeftinu radnu snagu. prodavaca na malo koji remete cijeli lanac opskrbe. nedostatak marketinških vještina ili nedostatak opšteg znanja o tome kako prodati proizvod.) Firme imaju poteškoće u obezbjeđenju sirovina (zbog klimatskih uslova. gdje je snabdijevanje sirovinom uvijek pod znakom pitanja. razmjenjuju iskustva. registrovane proizvodnje. poteškoće prilikom obezbjeĎenja sirovina. Nepostojanje zakona i propisa kao i nedostatak kapaciteta za provođenje predstavlja značajnu prepreku u radnoj sredini BiH Manjak inspekcijske kontrole Nepostojanje planova upravljanja resursima omogućuje manipulacije u pogledu nabavke sirovina Nedefinisani međuentiteski odnosi stvaraju probleme ovom sektoru. dobiju tumačenje postjećih zakona i propisa. itd. politička i poslovna situacija u zemlji i regionu. .jedne od najvećih prepreka navedenih od strane firmi s kojima je obavljen razgovor. finansiranja/nedostatka obrtnog kapitala. o o Regulativa (politika) o o o o o Finansiranje Relevantna ministarstva pružaju finansijku podršku proizvođačima u obliku subvencija. Rizike ili ograničenja sa kojima se proizvoĎači susreću moţemo podijeliti u dvije kategorije:  Rizik u proizvodnji – sama poljoprivredna proizvodnja nosi sa sobom rizik – djelatnost koja se obavlja „pod vedrim nebom“. blizina EU. Nedostatak obrtnog kapitala je najizraženija potreba koju firme naglašavaju Banke daju nepovoljne kredite uz vrlo visoke kamatne stope. suša. kratak rok otplate bez grejs perioda. promoviranje sektora i mogućnost lobiranja kod vlasti Članovi udruženja (proizvodne organizacije) imaju mogućnost da besplatno učestvuju na sajmovima (ili uz minimalne troškove).  17 ▪ FARMA PROJEKT Ipak. kako organizovati poslovanje. Firme smatraju da udruženja nisu dovoljno aktivna i da ne održavaju redovne kontakte sa svojim članovima Nedovoljno razumijevanje i interes među članovima. itd. kako naplatiti dugove. nezagaĎen okoliš. itd. visoke kamatne stope. nelegalno trţište. itd. Bosna i Hercegovina je zemlja koja posjeduje različite genetske resurse. nestabilna ekonomska. nudi posebne i odlične proizvode (npr. kao i osiguranje kvaliteta sirovina itd.) o o o o o Organizacije u sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja Mnoge proizvodne organizacije okupile su se u sklopu Poslovnog udruženja za ljekovito i aromatično bilje (nažalost samo formalno) Unutrašnji okvir udruženja omogućava efikasnije kontakte sa ministarstvima. ljekovite trave iz Hercegovine). kontakte sa ostalim sličnim organizacijama širom svijeta. o o o Snabdijevanje sirovinom o Duga tradicija u sakupljanju. itd. klimatske oscilacije. organski certificirane proizvode. itd. Procedura podnošenja zahtjeva je vrlo komplikovana i duga i zahtijeva obimnu dokumentaciju. preradi i korištenju biljnih proizvoda Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja raste iz godine u godinu Berači nisu više zainteresovani za sakupljanje – iz raznih razloga (stari berači umiru. poticaja. a mlađi nisu zainteresovani itd. bolesti. ima kapacitete da obezbijedi sirovine visokog kvaliteta. Finansijski rizici – nedostatak obrtnog kapitala. ovaj sektor ima svoje prednosti i mogućnosti na lokalnom i meĎunarodnom nivou. nesigurno trţište. pohađaju edukativne treninge. dobiju savjetodavne usluge.. odgođena otplata daje se ili na vrlo kratak period ili se uopće ne daje.

Tradicionalno znanje o sakupljanju. jer to zahtijeva njihov poslovni model. Projekat FARMA podrţat će proizvodne organizacije u naporima da usklade svoju proizvodnju naspram trţišnih zahtjeva. standardi/certifikacije. što se odnosi na sve vrste. naročito na trţištu izvoza. sušenju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja dominantno je u Bosni i Hercegovini. Uzgoj nekih vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja je zastupljen. Firme su prepoznale potrebu obezbijeĎenja proizvodnje na odrţiviji način. i radit će (uz podršku projekta FARMA) na pronalaţenju tehničkih rješenja za odrţivo sakupljanje. ali ne u velikom obimu. naročito onih koje se bave izvozom.1 (2010) ▪ 18 . Velike firme često pokazuju interes za poslovanje na odrţiv način.Najveći izazovi sa kojima se ova industrija danas suočava su: odrţavanje “zdravih” proizvoda. kako ostati konkurentan na trţištu. promoviranje zdravog načina ţivota. Stoga sve više i više firmi. mogućnosti pronalaţenja novih proizvoda. nastoji uspostaviti dugoročne trgovinske odnose sa dobavljačima. Takva sigurnost se moţe postići putem odrţivog korištenja. uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja i pronalaţenje proizvodnih tehnologija za ostale biljne vrste. ANALIZA SEKTORA vol. i tako pokušaju ostvarititi konkurentnost ne samo na domaćem nego i na inostranom trţištu. prepoznaju vaţnost upravljanja odrţivim lancem snabdijevanja. Iz tog razloga sve više firmi. a naročito one koje su ugroţene. preradu i uzgoj ekonomski isplativih usjeva. Za proizvoĎače je vaţno da osiguraju odrţivo snabdijevanje najvaţnijih sirovina u svojim firmama. kako povećati proizvodnju. kako odrţati zadovoljstvo kod kupaca i kako ubuduće obezbijediti sirovine.

kao što su laboratorije. poslovni plan itd. zahtjeva izvoza. konsultantske firme. o o Pristup tržištu o o o Nedovoljna povezanost sa velikim kupcima umanjuje potencijal prodaje /izvozni potencijal malih i srednjih preduzeća Nedostatak informacija o standardima umanjuje mogućnost malih i srednjih preduzeća da proizvode u skladu sa specifikacijama kupaca. Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja zasnovan je na nekoliko usjeva/biljaka Mali broj firmi ljekovitog i aromatičnog bilja proizvodi gotove i proizvode sa dodanom vrijednošću Kvalitetno čuvanje sirovina Kvalitetna zaštita gotovih i proizvoda sa dodanom vrijednošću Većina malih i srednjih preduzeća (naročito ona koja trguju na domaćem tržištu) smatraju da svi ti certifikati nisu toliko važni za njihovo poslovanje Postoji samo jedno certifikacijsko tijelo za organsku proizvodnju (međutim. Potaknuti firme da uvedu poslovne planove i planove upravljanja i da uvedu dobru praksu kako bi bile konkurentinije na tržištu Organizovati kurseve obuke za osoblje firmi na temu kvaliteta. marketinški plan. standarda. istraživačke institucije kako bi se unaprijedili njihovi uslužni kapaciteti Zajedno sa domaćim i stranim konsultantima raditi na unapređenju marketinga i pakovanja malih i srednjih preduzeća. Vještine marketinga/pakovanja proizvoda malih i srednjih preduzeća treba dodatno usavršiti Visoki troškovi prevoza povećavaju cijenu proizvoda malih i srednjih preduzeća Teškoće u pristupu lokalnom tržištu o o o o Putem projektnih aktivnosti podržati pružaoce usluga sektoru.Identifikacija ograničenja/rješenja u lancu vrijednosti –intervencija projekta FARMA Vrsta o Ograničenja u lancu vrijednosti Prekomjerno sakupljanje samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja usljed nekontrolisanog i neodrživog korištenja biološke raznovrstnosti. posebno onog koje je ugroženo Podržati proizvodne organizacije da unaprijede svoju proizvodnju i počnu više proizvoditi proizvode sa dodanom vrijednošću Unaprijediti kvalitetno čuvanje proizvoda od ljekovitog i aromatičnog bilja (edukacija i uvođenje dobre poljoprivredne prakse (eng. novih tehnoligja itd. što ograničava njihove mogućnosti pristupa tržištima veće vrijednosti Mali farmeri nemaju pristup odgovarajućim alatima i mašinama (tehnologijama) što smanjuje njihov prinos Mala i srednja preduzeća nemaju neophodne vještine za pravljenje poslovnih planova i vođenje računovodstva Potencijalna rješenja / moguća intervencija projekta FARMA o Podržati i potaknuti proizvodne organizacije da otpočnu sa uzgojem različitog ljekovitog i aromatičnog bilja. osposobiti ih da znaju sačiniti plan upravljanja. GAP) u sve nivoe lanca vrijednosti) Organizovati treninge i pripremiti edukativne materijale za mala i srednja preduzeća i berače – naglasiti važnost i značaj standarda u proizvodnji ljekovitog i aromatičnog bilja Pomoći i podržati domaća certifikacijska tijela da osnaže i postanu prepoznatljivi na međunarodnom tržištu Proizvodnja/prerada o o o o o o Standardi i certifikacije o o o o o o o Tehnologija/razvoj proizvoda/ upravljanje/organizacija o o o o Promovirati kultivaciju odabranih biljnih vrsta koje su postale ugrožene i rijetke u prirodi Organizovati studijska putovanja /treninge za proizvodne organizacije kako bi osavremenile svoju proizvodnju. eterična ulja u malim bočicama iz BiH) 19 ▪ FARMA PROJEKT . strani kupci ne prepoznaju ovaj certifikat zbog njegove nedovoljne promocije na stranom tržištu) Nedostatak tehničkih vještina/znanja o novim tehnologijama kod malih i srednjih preduzeća za proizvodnju proizvoda koji će zadovoljiti evropskog kupca. Organizovati studijska putovanja i izlaganje na sajmovima Podržati promoviranje autentičnih proizvoda (npr.

regionalnom i međunarodnom nivou Organizovati treninge i sačiniti razne edukacijske materijale Podržati ih u prikupljanju i distribuiranju tržišnih informacije svojim članovima ANALIZA SEKTORA vol. učiniti napore u cilju uključivanja sektora ljekovitog i aromatičnog bilja u vladine razvojne planove i izvještaje Općenito poboljšati poslovno okruženje radeći zajedno sa finansijskim i državnim institucijama u cilju prevazilaženja finansijskih i pravnih prepreka sa kojima se ova djelatnost suočava o o Finansiranje o Mala i srednja preduzeća često nisu u mogućnosti finansirati inpute sirovina. kupovinu mašina i objekata za proizvodnju i sušenje Izvoznici imaju poteškoća u pristupu komercijalnom finansiranju kako bi povećali nabavku od malih proizvođača Nemogućnost malih i srednjih preduzeća da obezbijede adekvatan pristup kreditima namijenjenim za obrtni kapital Korištenje sirovina lošeg kvaliteta od strane malih i srednjih preduzeća rezultira lošijim proizvodima koji ne mogu zadovoljitu potražnju tržišta Korištenjem isključivo sirovina iz prirode ugrožava se prirodna biološka raznovrsnost Visoke cijene inputa ograničava njihovo korištenje od strane malih proizvođača o o Sačiniti finansijske planove za proizvodne organizacije (i farmere sa kojima je sklopljen ugovor) Poboljšati pristup finansiranju proizvodnim organizacijama koje se bave izvozom o o o Opskrba inputa o o Unaprijediti i podržati uzgoj bilja naročito onih vrsta koje su rijetke. a smanjuju globalnu konkurentnost BH proizvoda o o o o o Podržati razvoj državnog zakonodavstva u skladu sa propisima EU Saradnja sa vladinim institucijama. ugrožene i zaštićene Podržati očuvanje tradicionalnih znanja i prakse o o Poslovno udruženje za proizvođače ljekovitog i aromatičnog bilja na državnom nivou upućeno je na Vanjskotrgovinsku komoru. neophodno je prebaciti se sa tradicionalne proizvodnje Propisi i zakoni koji se odnose na sektor ljekovitog i aromatičnog bilja još uvijek nisu usklađeni sa zakonima i propisima EU Postojeći propisi i zakoni se ne primjenjuju Nemoguće je dobiti podatke vezano za sektor ljekovitog i aromatičnog bilja (domaća i inostrana trgovina.) Uvozne takse na inpute povećavaju troškove proizvođača Izvozne tarife povećavaju troškove izvoza.1 (2010) ▪ 20 . naročito sa odjelom za šumarstvo. broj ha uzgojenih usjeva itd. interes malih i srednjih preduzeća da postanu članovi je veoma mali (ne vide značaj jedne takve organizacije) Postojanje velikog broja udruženja na svim nivoima koja nemaju značajan utjecaj na prosperitet svojih članova Organizacije u sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja o o o Omogućiti studijska putovanja/kontakte sa regionalnim i inostranim udruženjima ljekovitog i aromatičnog bilja kako bi se osnažio rad udruženja tako da postanu atraktivniji svojim članovima i da se stvore konkurentni predstavnici sektora na državnom. u cilju provođenja relevantnih zakona i propisa Uključiti predstavnike proizvođača i udruženja u kreiranje politike Obezbijediti više pažnje i podrške od strane vlasti. vrste usjeva koji se uzgajaju.o o o Regulativa (politika) o o o Sektor ljekovitog i aromatičnog bilja nije od velikog značaja za BH vlasti.

21 ▪ FARMA PROJEKT .

o.. Čelinac Neven. G. Sarajevo Faveda.o. šumarstva i vodoprivrede RS Federalno Ministarstvo poljoprivrede. Vogošća Ljekobilje.o. Trebinje Mushroom.1 (2010) ▪ 22 . Sarajevo Heljda eko. Mostar MO/NVO-E Organsko u BiH Poslovno udruženje za ljekovitoiI aromatično bilje Asocijacija organskih proizvođača ljekovitog bilja i jagodičastog voća Organska kontrola OK Promocult SIPPO ANALIZA SEKTORA vol. Laktaši Natura Afgan. Ljubuški Econ d. Sarajevo Halilović d. Banja Luka Plantago. Vakuf . Sarajevo Agromediteranski fakultet . Mostar Ministarstva/Institucije Ministarstvo poljoprivrede.Uskoplje ZZ Radobolja..o. Sarajevo Flores.Proizvodne organizacije ROING. vodoprivrede i šumarstva FBiH Ured za veterinarstvo Stručna služba Banja Luka Vanjskotrgovinska komora BiH Fakulteti Poljoprivredni fakultet. Rudo Prirodno bilje.

051 327 532 FARMA Mostar Buna bb 23 ▪ www. 051 327 530 Fax.▪ PROJEKAT UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDNIH TRŢIŠTA (FARMA) ▪ FARMA Sarajevo Kolodvorska 12 Phone.ba FARMA PROJEKT .033 661 562 FARMA Tuzla Marsala Tita 34 A Phone.035 277 521 FARMA Banja Luka Krajiskog korpusa bb Phone.bosniafarma. 033 722 090 Fax. 035 277 520 Fax.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->