Strana...

Kol. Iznos
(6x5)
Kol. Iznos
(8x5)
Kol.
(8-6)
Iznos
(9-7)
Kol.
(6-8)
Iznos
(7-9)
° Do kraia U ... Ukupno
(15¹16)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sadasnja
vrijednost
osnovnih
sredstava (9-17)
visak manjak
'riieme Pocetak popisa
Zavrsetak popisa
Red. br. Invent. br.
NAZIV
1edin.
mjere
Cijena Stanje po
knjigama
Stanje po popisu Razlika Otpis Ispravaka vrijednosti
P O P I S N A L I S T A
Stalnih sredstava nepokretnih i pokretnih stvari koji cine stalna sredstva
sa stanjem na dan.........20.....god.
Strana...
Pocetak popisa
Zavrsetak popisa
Vriieme
Rezultat
revalorizacije
Stanje poslije
revalorizacije
(9+19)
Rezultat
revalorizacije
Stanje poslije
revalorizacije
(17+21)

Nabavna vrijednost Otpisana vrijednost
Sadasnja vrijednost
stalnih sredstava
PRIM1EDBA

5458.$97. '7020 !4 09.7 09..3. . .5458.

47.0  $9..3870/89.305480 70.47.3.9 70...-.70/3489 89. !#   ..... 3.3.9 70.305480 70.70/3489 #0:9./...0    $.47..0     958...70/3489 #0:9.0  $9...47..