Strana...

Kol. Iznos
(6x5)
Kol. Iznos
(8x5)
Kol.
(8-6)
Iznos
(9-7)
Kol.
(6-8)
Iznos
(7-9)
° Do kraia U ... Ukupno
(15¹16)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sadasnja
vrijednost
osnovnih
sredstava (9-17)
visak manjak
'riieme Pocetak popisa
Zavrsetak popisa
Red. br. Invent. br.
NAZIV
1edin.
mjere
Cijena Stanje po
knjigama
Stanje po popisu Razlika Otpis Ispravaka vrijednosti
P O P I S N A L I S T A
Stalnih sredstava nepokretnih i pokretnih stvari koji cine stalna sredstva
sa stanjem na dan.........20.....god.
Strana...
Pocetak popisa
Zavrsetak popisa
Vriieme
Rezultat
revalorizacije
Stanje poslije
revalorizacije
(9+19)
Rezultat
revalorizacije
Stanje poslije
revalorizacije
(17+21)

Nabavna vrijednost Otpisana vrijednost
Sadasnja vrijednost
stalnih sredstava
PRIM1EDBA

5458.$97.5458. .3.7 09.. '7020 !4 09. .

9 70.-.47.9 70..305480 70..0  $9..47.3870/89..47.3.70/3489 #0:9.0     958.. 3..305480 70...0    $.0  $9. !#   ...70/3489 #0:9.3./...47.70/3489 89....