1) sta je etika ? 2) ko je prvi proucavao etiku? 3) krscasanska teorija (tako nesto)? 4) sta je poslovna etika?

5) principi etike u biznisu? 6) kljucni faktori? 7) komunikacija u biznisu ? 8)8) eticka praksa u elementima marketinga miksa? 9) stetosti ignorisanja etike u poslovanju? 10) eticka poslovna praksa - imperativ uspjesnog poslovanja ? 11) ciljevi etike ? 12)aspekti motivacije? 13) sta znaci dobro? 14) sta se podrazumjeva pod vrlinom?

sta je etika? 2. osnivac etike i njegova teorija? 3. hriscanska etika? 4. ciljevi etike (nabrojati) 5. poslovna etika? 6. poslovna komunikacija? 7. principi u biznisu? 8. marketing miks? (nabrojati elemente) 9. imperativ uspjesnog poslovanja? 10. faktori ponasanja? (nabrojati) 11. sta je vrlina? 12. sporazumni mehanizmi u motivaciji-tako nesto:? 13,stetnosti ignorisanja primjene etickih principa u poslovanju 14.pojam dobra. 15. 3 implikacije etike-