P. 1
Međunarodni Marketing - skripta

Međunarodni Marketing - skripta

|Views: 3,051|Likes:
Published by MinelaHreljić

More info:

Published by: MinelaHreljić on Dec 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

Medjunarodni marketing

Azra

MEDJUNARODNI MARKETING

-s

kripta-

Azra B.

1

Medjunarodni marketing 1. GLOBALNA EKONOMIJA

Azra

Globalna ekonomija predstavlja međuzavisan sistem trgovine, investicija i razvoja koji povezuje sve zemlje i regione svijeta. Pravila igre se uspostavljaju u bilateralnoj i multilateralnoj osnovi a učesnici su kompanije, industrije, države, regioni... Globalna međuzavisnost zemalja ne dozvoljava izolaciju neke zemlje jer to ima negativne posljedice po tu zemlju. OSNOVNE KARAKTERISTIKE GLOBALNE EKONOMIJE : 1. Porast svjetske ekonomije i investicija (FDI) Svaka zemlja nastoji da korz izvoz razvije obim ekonomske aktivnosti, a taj izvoz se temelji na konkurentskim prednostima koje jedna zemlja ima u odnosu na drugu. 2. Povećanje ekonomske kulture i političke međuovisnosti Ove se međuovisnosti ispoljavaju kroz trgovinu, tokove kapitala i finansiranja, investiranje, globalizaciju informacija bez globalne komunikacije, prijenos tehnologija... Koristan indikator je index transnacionalnosti koji je prosjek: - priliva starnih investicija izraženog u procentima u odnosu na formirani fixni kapital zemlje u posljednje 3 godine. - ukupnog iznosa kao procenat u odnosu na GDP - novostvorene vrijednosti afilijacija stranih kompanija kao procenat od GDP - zaposlenost u afilijacijama stranih kompanija kao procenat ukupne zaposlenosti u zemlji Index transnacionalnosti pokazuje značaj stranih kompanija ekonomiji jedne zemlje i može se kretati u rasponu od 0 (nema prisustva stranih kompanija ) do 1 ( cjelokupna ekonomija jedne zemlje se temelji na aktivnosti stranih kompanija) 3. Rastuća konkurencija u globalnoj ekonomiji - geografsko širenje konkurencije - pojava novih konkurenata sa novim konkurentskim prednostima - pojava novih strategija konkurentnosti 4. Komplexnost globalne ekonomije Uslovljava je djelovanje brojnih aktera globalne ekonomije sa često suprostavljenim interesima , počev od vlada zemalja, preko regionalnih integracija, pa do globalnih institucija i međunarodnih poslovnih kompanija. 2. GLOBALNA INDUSTRIJA To je industrija u kojoj je konkurentska pozicija kompanije u jednoj ovisna o poziciji u ostalim zemljama svijeta. Ovaj termin uveo je M.Porter. U takvoj industriji kompanijekonkuriraju na stvarnoj svijetskoj osnovi, oslanjajuci se na konkurentske prednosti koje se razvijaju u citavoj mrezi svijetskog biznisa

2

Medjunarodni marketing kompanija. Primarnu osobinu globalne industrije cine kvalitativna obiljezja medjuovisnosti njihovih pojedinih elemenata na svijetskom planu. Karakteristike globalne industrije su medjuovisnosti kompanija u : - tehnološkom - finansijskom - tržišnom - supstitutivnom i - organizacionom smislu na svjetskoj razini. 3. GRAĐENJE GLOBALNOG LANCA VIRJEDNOSTI

Azra

Sastoji se od niza aktivnosti koje trebaju da se izvrše da bi se dobila blabla vrijednost globalne kompanije.Ove aktivnosti možemo podijeliti na 1. primarne aktivnosti (ulazna logistika, proizvodnja, izlazna logistika, marketing i prodaja, usluge) - obuhvataju fizičko kreiranje proizvoda i usluga , i 2. aktivnosti za podršku (infrastruktura firme, upravljanje ljudskim resursima,tehnološki razvoj, nabava ) – podržavaju primarne aktivnosti. Aktivnosti se mogu podijeliti i na: - upstream – uzvodne – okrenuta prema izvorima nabave - downstream – nizvodne – okrenute prema potrošaču Konfiguracija primarnih aktivnosti u lancu vrijednosti može biti - koncentrisana (aktivnosti lanca vrijednosti u jednoj ili nekoliko zemalja) - disperzivna (aktivnosti lanac vrijednosti u većem broju zemalja ) Koncetrisana olakšava a disperzija otežava koordinaciju u okviru globalne kompanije pa se postavlja pitanje gdje locirati pojedine aktivnosti lanca vrijednosti a da se postignu konkurentske prednosti. Ta odluka ovisi o 4 faktora : 1. troškovi proizvodnje 2. uslovi za istraživanje i razvoj 3. mogućnost prodaje i servisa potrošačima 4. ulazak robe na tržište – barijere fazoni ... Putem odgovarajuće kordinacije mogu se ostvariti konkurentske prednosti na sljedece načine: 1. pomjeranjem proizvodnje u zemlje slabe valute u uvjetima pomjeranja kursa valuta 2. korištenjem prednosti dobro uvedene globalne ili adaptivne marke na tržišta na kojima djeluje globalna kompanija 3. efikasan odgovor na akcije konkurenata u smislu da se profitima iz jedne brani konkurentska pozicija globalne kompanije u drugoj zemlji. 4. relokacijom resursa i sposobnostiiz zemlje u kojoj su stvoreni u zemlju sa rastućim tržišnim prilikama

3

Preduzeće može ostvariti konkurentsku prednost na dva načina : . Što je konkurencija veća a cijena manja.kompanije investiraju u biznis koji dobro poznaju i spremni su na visoke rizike i gubitke. portfolio investicije-finansijske institucije i pojedinci zainteresovani za dobit) Faktori regionalnog rasporeda FDI u svijetu: 1. zemlje istocne Evrope. DIREKTNO INVESTIRANJE FDI – direktne strane investicije se pojavljuju kada investitor iz jedne zemlje pribavlja aktivu u drugoj zemlji. 4 . Razlike između direktnih i portfolio investicija: 1. Osnovna pretpostavka ostvarivanja konkurentne prednosti je da kompanija ponudi potrošaču veću vrijednost od vrijednosti koju nudi njen konkurent. transferom vrijednosti iz jedne u drugu zemlju putem transfernih cijena u intrakompanijskoj razmjeniu okviru globalne ekonomije 6.veća vrijednost za potrošača .atraktivnost njihovog trzista koje cini 2/3 svjetske traznje 2. KREIRANJE I SPROVOĐENJE GLOBALNIH KONKUR.sposobnost kompanija tih zemalja da ostvaruju globalnu expanziju .) 3. pored lokalnih konkurenata nadmeće i sa stranim konkurenitma – drugim globalnim kompanijama. odnosno adaptacije u marketing strategiji globalne kompanije. veliki uticaj zemalja Trijada. pojava izranjajucih trzista zemalja u tranziciji koje su privukle globalne investitore (Kina..profit ) 2. vrijednost proizvoda će biti veća. 4. outsorcingom umjesto vlastitim aktivnostima komponenti i djelova u uslovima kada je moguće takvim rješenjem postizati dugoročno niže troškove 7. optimalnim rješenjem problema standardizacije . STRATEGIJA Specifičnost globalne strategije je u činjenici da da se kompanija koja osvaja nova tržišta. vremenski horizont ulaganja ( FDI – neograničen . PI.niža cijena proizvoda ( smanjenje troškova ) Smanjenje troškova će dovesti do povećanja profita a ne do povećanja vrijednosti proizvoda. odnosno njihova vodeca pozicija u ulaznim ali i izlaznim investicijama. motiv investiranja ( FDI – upravljanje investicijom . postojanje ostre globalne konkurencije u privlacenju FDI. tip investitora (FDI. PI –nekoliko godina ) 3. Za potrošače vrijednost predstavlja odnos između vrijednosti i cijene proizvoda.Medjunarodni marketing Azra 5.. Faktori koji dovode do ovoga su: . 5.

GLOBALIZACIJA NA MAKROEKONOMSKOM NIVOU Makroekonomski nivo stavlja u fokus drzavu i odrazavanje procesa globalizacijena njenu poziciju. dok horizontalni tigrovi koncentrisu resurse na usko poslovno podrucje. sireci spektar svog biznisa u pravcu multibiznis diverzificirane kompanije. znanja. kada tehnoloske promjene omogucuju priliku za biznis ali preduzece nije dovoljno veliko da ga realizuje 2. VERTIKALNI ZMAJEVI I HORIZONTALNI TIGROVI Azra Istorijski posmatrano kompanije su provodile diverzifikaciju. koji se fokusiraju na uske trzisne nise i grade jezgro konkurentskih sposobnosti. Pored drzave u fokusu mogu biti i regionalne integracije. osiguranje resursa 2. Takve kompanije su ostvarivale vertikalni rast i njih nazivamo vertikalnim zmajevima. osiguranje trzista sa rastucim potrebama 3. dijele efekte saradnje i ostvaruju kontrolu nad savezom. od kojih mozemo izdvojiti: 1. 7. savezi za globalnu konkurentnost 3. sposobnosti a ne kapital b) postoje razliciti motivi za strateske saveze a samim tim i razlicite forme. Koristene su nove trzisne mogucnosti za oosvajanje novih poslovnih podrucja bezfokusiranja na jezgro konkurentskih sposobnosti kompanije. Ove kompanije gube bitku sa horizontalnim tigrovima. savezi za kreiranje globalnih standarda 8. STRATESKO PARTNERSTVO Predstavlja savez 2 ili vise firmi koje se povezuju ali pri tom ostaju samostalni subjekti. s ciljem da doprinose zajednickim rezultatima.Medjunarodni marketing Motivi za poduzimanje FDI: 1. Kvantitativnu analizu globalizacije moguce je ostvariti koristenjem 2 analiticka instrumenta: stepen globalizacije i koeficijent globalizacije. postizanje efikasnosti ostvarivanje strateskih vrijednosti 6. Osnovne karakteristike: a) ranije su strateski savezi bili u obliku zajednickih ulaganja (joint ventures) dok su danas za uspostavljanje strateskih saveza mnogo znacajnije informacije. Vertikalni zmajevi razbacuju resurse i neracionalno ih koriste. Stepen globalizacije neke zemlje pokazuje koliki uticaj ima globalna ekonomija na ekonomiju neke zemlje i koliki uticaj ima ekonomija nke zemlje na globalnu ekonomiju. 5 . savezi za ostvarenje konvergencije industrija 4. nastojeci da se postigne podjednaka konkurentnost u svim biznisima.

Etnocentricni(nametanje vrijednosnih kriterija lokalnoj sredini u medjunarodnom biznisu od strane menadzmenta domace kompanije) . POKRETACKE SNAGE GLOBALIZACIJE NA MAKROEKONOMSKOM NIVOU 1. konvergencija potosackih potreba. drzavu. obim FDI i obim trzisne kapitalizacije kompanija) i velicie GDP-a. razvoj napredne infrastrukture.povrsina zemlje 4. pa joj se kompanija u svom medjunarodnom marketingu mora prilagodjavati) . kod koga su potrosacke preferencije identicne i koji od prizvoda i servisa trazi vrijednost. narocito interneta 4.globalizacija industrija se podjednako odnosi na prodajna i na nabavna trzista .obim vanjskotrgovinske razmjene roba i usluga 5.broj stanovnika zemlje 3. viskovi novca traze sigurno investiranje 2. 9. zaposlene.obim FDI koje ulaze i izlaze iz zemlje 6. GLOBALIZACIJA NA MIKROEKONOMSKOM NIVOU I POKRETACKE SNAGE GLOBALIZACIJE NA MIKROEKONOMSKOM NIVOU Globalizacija na mikroekonomskom nivou ostvaruje se kroz aktivnosti poslovnih kompanija koje su pokretane motivom stvaranja vrijednosti za vlasnike kapitala. menadzere. Kreiranje globalnih sklonosti menadzera Tipovi medjunarodne orijentacije menadzmenta: .stalno se pojavjuju novi konkurentina globalnom trzistu .proces kreiranja novog globalnog potrosaca kod koga su potrebe i potrosacki prioriteti identicni sirom svijeta. Pokretacke snage: 1. globalizacija industrija koju prate sljedeci trendovi: . tj.Medjunarodni marketing Azra Ovaj modl je utemeljen na 6 varijabli: 1.postoji rastuca izoliranost u ekonomskim ciklusima zemalja Trijada .u sve vecoj mjeri se pojavljuju globalne industrije 3. kulturoloskim i politickim obiljezjima.Policentricni (svaka zemlja je jedinstvena po svojim ekonomskim.velicina GDP-a zemlje 2. vrednuje ona njihova obiljezja koja doprinose stvranju vrijednosti 10. drustvenu zajednicu.Regiocentricni pristup (kompanija koristi isti marketing u okviru jedne regije ili integracije) 6 .obim trzisne kapitalizacije kompanija Koeficijent globalizacije predstavlja odnos osnovnih indikatora globalizacije (obim vanjskotrgovinske razmjene.

globalna industrijska logika (utemeljena na ključnim faktorima uspjeha to su faktori koji omogućuju kompaniji da prevaziđe svoje konkurente na duži vremenski period ) 7 . Razumjevanje globalne logike konkurentske okoline a.može se analizirati sa tri aspekta . samoreferalnim kriterijom (sve što se nudi van njihovog domaćeg kulturnog okvira podliježe vrijednosnoj procjeni prema njihovim vrijednosnim kriterijima). vrijednostima. Oblici menadžerskih sklonosti: 1. Menadžeri sa multinacionalnim sklonostima . 3. Menadžeri sa globalnim sklonostima .vođenje biznisa u ino-zemljama sa malom geografskom i kulturološkom distancom odnosno razlike u jeziku. Razumjevanje globalne logike potrošača Globalna logika potrošača ispoljava se u tri područja: 1.nivo potrošačkih potreba (kolike su potrebe potrošača širom svijeta) . jeziku.akvizicije vertikalno povezanih firmi .nivo potrošačkih koristi (koliko su slični potrošački motivi za kupovinu proizvoda širom svijeta.baziran na vrijednostima domaće proizvodnje .ispoljava se u više oblika : . . svake zemlje te kreiranjem pojedinačnog marketinga za svaku zemlju.svijet vide kao skup zemalja od kojih svaka ima svoje specifičnosti pa je vođenje biznisa u tim zemljama uslovljeno dobrim poznavanjem sredine.starteška partnerstva ( outsorcing ) . 2.investicije u nove projekte 3. Globalna potrošačka logika . Globalna logika nabave . 4. Menadžeri sa domaćim sklonostima: . 2.svoj biznis razvijaju kao svjetski i ističu zajednička obilježja tržišta širom svijeta.Medjunarodni marketing - Azra Geocentricni (podrazmijeva svijet kao jedinstven prostor ali uvazava odredjene razlike izmedju zemalja pa se pravi globalni marketing sa odredjenim adaptacijama za svako trziste da se ne bi izgubile konkurentske prednosti) uvažava određene razlike između zemalja pa pravi globalni marketing sa određenim adaptacijama za svako tržište da ne bi izgubili konkurentne prednosti.kupoprodajni ugovori o kupovini roba i usluga na globalnom nivou .menadžeri su opterećeni tzv. Globalna logika informacija 3. Menadžeri sa međunarodnnim sklonostima . globalna konkurentska logika ( na svim tržištima isti konkurenti ) b.nivo proizvoda ili usluga (koliko je moguće standardizovati neki proizvod ili uslugu) 2. političkom sistemu. pokušavaju ostvariti određeni standard koji će biti jednak u cijelome svijetu.

manji rizik razvoja novog proizvoda.može imati 2 potencijalna efekta : 1. povećanje stepena diverzifikacije) d. globalna logika veličine kompanije ( povećanje tržišne snage. nadglobalizirana kompanija . Pozicioniranje kompanije naspram pritisaka globalizacije može se procjeniti na osnovu . 11. Ključni faktori za determinisanje stepena globalizacije su njena percepcija okoline u kojoj djeluje u smislu pritisaka za globalizaciju i menadžerske sklonosti i strateška intencija. podglobalizirane kompanije. pionirski proboj u globaliziranju biznisa koji joj stvara izvanredne konkurentske prednosti 2. stvaranje neadekvatnog marketing programa koji ne odgovara potrebama lokalnih potrošača u različitim djelovima svjetskog tržišta. globalna regulatorna logika (ako postoji visoka fragmentacija onda svaka zemlja propisuje vlastite regulatorne uslove. ravnomjerno globalizirana kompanija . regionalne mogućnosti 3. izbjegavanje suvišne konkurencije.elemenata vanjske globalne logike koju primjenjuje kompanija . 8 .nastoji da razvije realnu globalnu kompaniju u uslovima niskih pritisakaza globalizacijom industrije u kojoj operira. startešku intenciju i ciljeve menadžmenta 3. prevazilaženje barijera za ulazak u biznis. smanjenje troškova razvoja novog proizvoda. onda se radi o niskoj regulatornoj globalnoj logici jer se otežava globalizacija. podizanje brzine u izlasku na tržište.Medjunarodni marketing Azra c.ne koristi mogućnosti globalizacije putem adekvatnog fokusa međeunarodnog marketinga 2. resurse i konkurentske sposobnosti kao uslov ostvarenja konkurentskih prednosti na ciljanim tržištima.svoj fokus u međunarodnom marketingu usmjerila na globalne . fokus u menadžerskim sklonostima menadžmenta kompanije 2. STEPEN GLOBALIZACIJE KOMPANIJE VS PRITISAKA ZA GLOBALIZACIJU U INDUSTRIJI Sposobnosti odgovora na pritiske za globalizaciju ovise od unutrašnjih faktora globalizacije koji se odnose na : 1. Međutim ako prevladavaju jedinstveni uslovi i praxa za više regiona ili zemalja u svijetu onda se radi o visokoj regulatornoj globalizacijskoj logici jer se ukidaju barijere globalizaciji. U tom pogledu kompanije mogu stvoriti stratešku poziciju 1. .elemenata unutarnje logike globalizacije kojom se upravlja kompanija.

Utemeljen je na medjunarodnoj razmjeni. know-how. UPPSALA MODEL Model etapnog internacionaliziranja kompanije u kome se razlikuju 4 etape koje sukcesivno smjenjuju jedna drugu : 1. osnivanje proizvodne kompanije u inozemstvu Za ovaj proces internacionalizacije pored resursa potrebna su i određena znanja koja možemo podijeliti u dvije grupe : 1.sticanje određenih znanja nije problem jer možemo zaposliti iskusne kadrove na lokalnom tržištu. organizacija i drustva . Kompanije za ovaj potez imaju razlog jer je : . ali ne samo roba i usluga. on moze da bude motiviran zadovoljavanjem potreba pojedinaca. predanost međunarodnom tržištu 2.Proces planiranja i realizacije stvaranja ideja. opšta znanja . promocije i distribucije. kapitala . stanje u kome kompanija osniva trgovačku kompaniju u inozemstvu 4.Provodi ga kompanija koja svoje resurse obezbjedjuje na vise od jednog trzista 9 . To znači da se kompanije pri osnivanju postaju istovremeno investitor u inozemstvu i primarno idu na ciljna tržišta.izvoz se zamjenjuje direktnim investiranjem u inozemstvo 3.Medjunarodni marketing Azra 12.Nije vodjen samo profitom. .FROG STRATEGIJA Strategija preskakanja tržišta. rastući stepen internacionaliziranja . bez ogranicenja internog kumuliranja znanja i iskustva.treba ih sticati kroz iskustvo tržišnog nastupa Model sadrži tri dimenzije 1. roba i usluga kao i dredjivanje njihovih cijena. LEAP . geografska diverzifikacija 13. stanje u kome nema izvoza ili je on sporadičan 2.Ne podrazumijeva samo fizicke transakcije roba i usluga .M. .mogu se prenositi na druga tržišta 2. OBILJEZJA I DEFINICIJA M. specifična znanja . Realnost leap-frog strategijeu internacionaliziranju kompanija omogucava da se intenzitet globalizacije ubrzava.veća homogenizacija potrošača i konvergencija potrošačkih potreba .Provode ga kompanije koje nastupaju na vise od jednog trzista . vec i na prenosu tehnologija. 14. indirektan izvoz putem posrednika 3.

sporadicni marketing-kompanija ulazi na strano trziste radi prodaje viska proizvoda 3. KONCEPCIJE MM 1. 8. Medjunarodna koncepcija Komapnija se orijentise na manji broj trzista koja imaju visoku divergenciju marketing okoline u odnosu na domacu. 2. 9. RAZLIKE IZMEDJU MEDJUNARODNOG I DOMACEG MARKETINGA 1. poslovanje bez razvijenog marketinga za strano trziste-kompanija je prisutna na ino trzistu putem posrednika 2. ali je glavni biznis jos uvijek na domacem trzistu 4. redovni marketing-iskoristavanje dijela kapaciteta za medjunarodno trziste. PET FAZA INTERNACIONALIZACIJE KONCEPCIJE MM 1. a kompanija primjenjuje marketing koncept kao i u domacoj zemlji. 5. globalni marketing-kompanija se fokusira na slicnosti medju zemljama 17.Izvozna koncepcija Kompanija pored domaceg trzista ostvaruje nastup i na susjednim trzistima koja nemaju veliku kulturolosku i fizicku distancu. medjunarodni marketing-kompanija postaje ovisna o medjunarodnom trzistu i fokusira se na razlike medju trzistima 5. tj povecanju profita Nedostaci: -ogranicenja koja su vezana za domacu sredinu u razvijanju resursa i sposobnosti -izlozenost kompanije raznim barijerama za uvoz -niska troskovna konkurentnost 2. Prednosti: -brzina kojom se kompanija moze pojaviti na trzistu -ostvarenje bostonskog efekta u smanjenju troskova.Medjunarodni marketing Azra 15. 3. 6. 4. Za ta trzista se nastoji razviti marketing mix koji ce u maximalnoj mjeri koristiti domaca marketing iskustva. 10 . razlicita okolina marketinga (dinamicnija i slozenija kod MM) razlicito se primjenjuju pojedine tehnike marketinga postojanje posebnih metoda i odluka kojih nema u domacem marketingu specificnost medjunarodnog marketing mixa potreba da se koncept MM razvija na osnovu dostignutog nivoa internacionalizacije MM je znatno rizicniji od domaceg MM je izlozen znatno ostrijoj konkurenciji MM je mnogo profitabilniji otezana koordinacija marketing aktivnosti u MM 16. 7.

Pri tome je potrebno napraviti razliku izmedju dva pojma: . putem prijenosa proizvodnje preko licence.PROCES MMI ( MM istrazivanja ) . Ovdje je bitno spomenuti dva pojma: . Multinacionalna koncepcija Ukljucuje veliki broj zemalja i za svaku zemlju se razvija poseban marketing mix. Prevazilazi razlike medju trzistima i fokusira se na slicnosti medju zemljama a prave se male adaptacije radi konkurentskih prednosti. dugorocne prizvodne kooperacije. prikupljanje relevantnih podataka i informacija 11 . kontinuiranog i organizovanog angazovanja preduzeca na upravljanju informacijama putem prikupljanja.operativno obavjestavanje 19.Medjunarodni marketing Azra 3. prenosa i koristenja marketing relevantnih informacija i medjunarodnog marketing okruzenja neophodnih za donosenje strateskih i upravljackih odluka.stratesko obavjestavanje . Regionalna koncepcija Ona je rezultat homogenizacije potrosaca i konvergencije potrosackih potreba na prostoru koji obuhvata veliki broj zemalja.globalna lokalizacija-priblizavanje globalnih proizvoda i usluga lokalnom trzistu . prakticne (znanje steceno iskustvom) Razlikujemo tri vrste informacija u zavisnosti od nivoa donosenja odluke: . obrade. 5. utvrdjivanje i definisanje marketing problema i ciljeva istrazivanja 2. Globalna koncepcija Slicna je prethodnoj koncepciji s tim da je trziste na kojem kompanije nastupaju cijeli svijet.medjunarodno marketing obavjestavanje( prikupljanje informacija o ukupnom trzisnom okruzenju. Marketing se ostvaruje razvijenim formama ulaska. montazne proizvodnje i putem zajednickih ulaganja sa domacim kompanijama( joint ventures) 4.takticko obavjestavanje .lokalna globalizacija-omogucuje odredjenom lokalitetu da koristi proizvod ciji je standard svugdje u svijetu jednak 18.experimentalne. ove informacije prikupljaju permanentno) .FAZE 1. selektiranja. MEDJUNARODNA MARKETING ISTRAZIVANJA Medjunarodna marketing istrazivanja predstavljaju proces planskog. izrada plana istrazivanja 3.medjunarodna funkcionalna istrazivanja ( prikupljanje informacija koje su vezane za konkretne marketing probleme) Razlikujemo dvije vrste informacija po nacinu na koji se do njih dolazi: . cuvanja.objektivne (znanje steceno od drugih) .

kombinovane metode 21. pisanje izvjestaja i saopstavanje informacija donosiocima odluka 20.) 4. ponašanje pri kupovini.informiranje o potrošačima .tržišne informacije . cijena. metode se mogu podnijeti: 1. metoda anketiranja 3. MMIS se sastoji od: a) opreme b) kadrova c) programa d) organizacije Svrha MMIS-a je podrška i pomoć u marketing planiranju i odlučivanju i to: a) preventivnim rješavanjem problema b) pravljenje marketing planova na realnim osnovama c) omogućava rješenja samim identifikovanjem problema d) uočava nedostatke informcija koje su potrebne za rješenje problema MMIS nas snadijeva informacijama. proizvod. metoda posmatranja 2.informacije u vezi sa proizvodima . preliminarna i potpuna interpretacija podataka i informacija sa stanovista pouzdanosti. reagovanja na ekonomsku propagandu. metod praktičnog istraživanja a) tradicionalni test marketing (testiranje pretpostavljenog trž.lociranje i razmještaj poslovnih aktivnosti 12 . a to su: .. METODE ISTRAŽIVANJA Osnovna podjela modela istraživanja: 1.Medjunarodni marketing Azra 4. promocija. adekvatnosti i kompatibilnosti 5.. MEĐUNARODNI MARKETING INFORMACIONI SISTEM (MMIS) Predstavlja sistemsko i kontinuirano prikupljanje analiza i obezbjeđivanje podataka i informacija koje služe za donošenje odluka marketing odluka.posmatranje pojava u prodaji . istraživanje na terenu Predmet istraživanja mogu biti: aktivnost. kanali distribucije.) b) kontrolisani test marketing (vezano u pračenje kanala distribucije određene marke proizvoda) c) simulacioni test marketing (mjerenje integralne reakcije potrošača u smislu prihvačenosti marke. Sa stanovišta pristupa.informacije promocionih efekata . istraživanje za stolom 2.

Brazil. kvalitet života. u kome bi se tražnja aktivirala ako bi postojala odgovarajuća ponuda proizvoda. Češka. ORGANIZACIJA I PRAKSA MMI Azra 1. Kina.) . Koreja. Bugarska. Albanija. Argentina. Mađarska. (SSSR.INDEX HUMANOG RAZVOJA Predstavlja model kojim se mjeri ljudsko blagostanje tj. ali u novije vrijeme poduzimaju značajne tržišne i demokratske reforme (Meksiko.drugu grupu zemalja čine bivše socijalističke zemlje koje su koncem osamdesetih krenule u radikalne tržišne i demokratske reforme i povoljne ekonomske rezultate. HDI . 23. 2. TIPOVI TRŽIŠTA 1. KOORDINIRANIM AKTIVNOSTIMA Angažovanje profesionalnih institucija ili konsultanata spolja i kada su razni istraživački poslovi i profiti istraživanja obavljajupo različitim dijelovima kompanije. CENTRALIZIRANOJ ORGANIZACIJI Uprave firme kontroliše istraživanja koji će biti korisni kad je riječ o rezultatima istraživanja koja se tiču uticaja na strategiju i politiku firme. Indija. 24. onog trž. ali mogu izazvati niz problema kod preciznijih marketing analiza i problema koje treba smjestiti. Rumunija.latentno tržište . Dio je potencionalnog tržišta tj. zemlje raspadom SFRJ. očekivano trajanje života prilikom roženja 13 . koje će se razviti u budućnosti. Južnoafrička Unija i dr.dakle svaki dio za sebe više istraživanja. Potencijalno tržište . Vijetnam i dr. Pored navedenih imamo i izravnavajuća tržišta pod kojima podrazumijevamo dvije grupe zemalja: . Početno tržište je tržište koje će se razviti ako se rastave određeni ekonomski. DECENTRALIZOVANOM PRISTUPU Delegacije najvećeg dijela ili pojedinih poslova vezanih za međunarodna marketing istraživanja po više osnova . Temelji se na 3 elementa 1. J.prva grupa odnosi se na zemlje koje su tradicionalno temeljile na privatnom vlasništvu i bile tržišno orijentisane. Latentno tržište predstavlja neotkriveni segment. Slovačka.početno tržište Postojeće tržište kao tržište na kome se potrošačke potrebe već zadovoljavaju od jedne ili više kompanija. 3. Indonezija.Medjunarodni marketing 22. Poljska. tehnološki. Postojeće tržište 2. politički ili sociološki trendovi.

i obrnuto.ovaj dijamant se ne može uspješno razviti u svakoj industriji . Za globalne kompanije velika šansa je internet. globalno ili regionalno . strategija i struktura domaćih firmi Determinante prednosti neke zemlje funkcioniraju u uvjetima određenih vanjskih okolnosti: a) šanse (vanjski uticaiji van uticaja kompanija i vlada. 3.relevantni značaj 2/3 . ukazuje da konkurentske prednosti ovise od lokacije i da u globalnoj ekonomiji postoji globalna konkurencija za lokacije biznisa. razina edukacije koja se mjeri kombinacijom 2 fakt0ra: .obuhvat osnovnim.pismenost odraslih . Ti se uvjeti mogu svrstati u 4 grupe uvjeta koji čine dijamant konkurentskih prednosti: . životni standard mjeren realnim GDP per capita u $ prema paritetu kupovne moći HDI ima vrijednost manju od 1. uvjeti shodnih industrija za podršku (stvaraju prednosti na način da shodne i ndustrije omogućavaju razvijanje novih proizvoda i zajedničko obavljanje aktivnosti) 4. Što se više približava vrijednosti 1. a za zemlje u tranziciji privatizacija) b) uloga vlade (da utiče ili bude pod uticajem navedene 4 determinante konkurentskih prednosti) Portrerov model ima značaj u istraživanju konkurentske okoline.dijamant u svom uticaju na kompaniju. zemlju. kapital i infrastrukturu) 2. 25.efekti dijamanata mogući su samo ako su sve grupe fakt0ra usklađeno razvijene . humani razvoj je viši.Medjunarodni marketing Azra 2. uvjeti domaće tražnje stvaraju konkurentske prednosti ako domaća tražnja daje lokalnim kompanijama jasniju sliku potreba nego što je mogu imati strane kompanije. prirodne resurse.elementi unutar dijamanata su u stalnoj interakciji Dijamant konkurentskih prednosti sastoji se iz 4 grupe uvjeta: 1. TEORIJA KONKURENTSKIH PREDNOSTI PREMA PORTERU Globalna kompanija je u svom nastojanju da razvije konkurentske prednosti pod snažnim uticajem sredine u kojoj locira svoj biznis. može se posmatrati u dimenziji 1 zemlje. uvjeti faktora (fakt0ri proizvodnje u širem smislu i obuhvataju rad. srednjim i visokim obrazovanjem 3. Ta država stvara uvjete za 14 .

KONKURENCIJA U INDUSTRIJI Analiza konkurencije u industriji ima za cilj da otkrije atraktivnost neke industrije. obrazovanje 15 . KULTURNA DIMENZIJA MM Sustinu kulture cine tri karakteristike: 1. kultura sa precizinim kontekstom (bitno je samo sta je receno) U medjunarodnom marketingu se moze javiti opasnost kada se pojedini dogadjaji i akcije iz drugih kulturnih sredina tumace na bazi sopstvenih procjena i stavova. Kulturnu dimenziju MM cine: 1. ovo se naziva samoreferalni kriterij. Konkurentske šrednosti se stvaraju. pojava novih tehnologija koje anuliraju nedostatke u lokalnim faktorima proizvodnje 26. barijere ulaska i mogucu konkurentsku prednost koju bi kompanija mogla ostvariti. Pet Porterovih konkurentskih snaga: 1. kada kupuju 3. sta ljudi kupuju 2. globalizacija tržišta koja eliminira ovisnost kompanije od proizvodnih fakt0ra 2. religija 3. zavisi od uslova okruzenja Od kulturnog karaktera zavisi: 1. isto ponasanje veceg broja ljudi 2. prijetnja novih ulazaka u granu 3. jezik 2. održavaju i gube zbog 2 razloga: 1. kultura sa sirokim kontekstom (bitan je nacin na koji je nesto receno) 2. rivalstvo postojecih konkurenata 2. materijalni elementi 6. kulturu mozemo podijeliti na: 1. prijetnja supstitutima proizvoda ili usluga 27.Medjunarodni marketing Azra konkurentnost kompanija i to obično profitabilne prema specifičnim industrijama. posebno na komunikaciju. navike i obicaji 5. estetski nazori 7. pregovaracka moc kupaca 5. kako kupuje Sa aspekta kako kultura utice na poslovne aktivnosti. ko kupuje 4. pregovaracka moc dobavljaca 4. ljudi se ne radjaju sa tim nego je to rezultat procesa ucenja 3. vrijednosti i stavovi 4.

rizik vlasnistva (gubljenje imovine ili zivota) . konkurenciju na trzistu 2.Medjunarodni marketing 8. neverbalni elementi Ostale dimenzije kulture: a) specificna socijalna i etnicka struktura b) poslovni maniri c) odnos prema biznisu ili partnerima d) stil donosenja poslovnih odluka e) uloge biznisa i menadzera u drustvu f) poslovna etika i moral 28. POLITICKA DIMENZIJA MM Azra Predstavlja: • ulogu vlade u ekonomiji • ekonomsku i politicku ideologiju • medjunarodne odnose i nacine povezivanja vlade i poslovnih kompanija Mjere koje se najcesce koriste u ogranicavanju medjunarodne trgovine: Uvozne carine.mjerama zvanicnih vlasti . te zastita intelektualnih prava Sustina radi cega je potrebno da poznajemo politicko okruzenje je procjena politickog rizika. Potrebno je planiranu i ostvarenu profitabilnost uporediti sa nivoom politickog rizika.operativni rizik (smetnje u tekucem poslovanju) .rizik u vezi sa transferima (ogranicenja u obavljanju novcanih transakcija) Jedan od menadzment instrumenata koji se primjenjuje za ocjenu poitickog rizika je portfolio matrica politickog rizika i profitabilnosti. PRAVNA DIMENZIJA MM Svaka zemlja ima svoj pravni sistem koji regulise: 1. koji moze da se javi ili u procesu donosenja odluka ili tokom obavljanja marketing aktivnosti. terorizam. Promjene u politickom okruzenju mogu biti izazvane: .i na osnovu toga pozicionirati izglede. odgovornosti u vezi sa proizvodimai zastitom prava potrosaca 16 . odnosno donijeti odgovarajuce odluke.visoki. carinska poravnanja i subvencije domacoj privredi Postoje dva oblika problematike: trgovinske sankcije i embargo.dogadjajima izvan kontrole vlasti (rat. drustvene institucije 9. 29. strajkovi) Postoje tri tipa politickog rizika: . srednji ili niski.

zastitu intelektualnih prava. u kojima clanovi zajednice na osnovu ugovora prenose odredjene f-je na centralni izvozni organ. Postoji opsta zabrana narusavanja konkurencije putem odluka. trgovine i banaka (finansiranje kreditiranja) 3. njihova snaga je zasnovana na objedinjavanju proizvodnje. sudsko rjesavanje medjunarodnih sporova i arbitraza Pravo konkurencije predstavlja jedan od stozera pravnog sistema EU. -U prvom slučaju peduzeće kupuje robu od proizvodjača i prodaju je kupcu na inostranom trežištu. U sustini. Princip opste zabrane odnosi se i na zabranu horizontalnih i vertikalnih ogranicenja konkurencije. INDIREKTAN IZVOZ Podrazumijeva koristenje domaceg posrednika izmedju proizvodjaca i kupca na inostranom trzistu.izlaganje proizvoda na medjunarodnim sajmovima 5. Postoje tri mogucnosti indirektnog izvoza: 1. proizvodno preduzece. trgovacke kompanije (trading companies) – kompanije koje se bave izvozom roba sirokog asortimana (od posudja do automobila). prikljucni marketing (piggybacking). odnosno prava industrijske svojine i borba protiv piratstva 4.regione ili čak cijeli svijet. pa robu prodaju u inostranstvu 2. oporezivanje firmi i poreski sistem 5. Racionalan pristup firme pravnoj dimenziji MM okruzenja je minimiziranje pravnih problema sto je potrebno da bi se marketing namjere ostvarivale uspjesno. sporazumai dogovornih ravnanja. -U drugom slučaju ova preduzeća postupaju kao ekskluzivni zastupnik zastupnik proizvođača za odredjena tržišta. 30. 3.izvozne zajednice koje sakupljaju clanove jedne proizvodne linije ili vise proizvodnih linija. Marketing istraživanje 2. Preduzeča za upravljanje izvozom nude slijedeče usluge: 1. Preduzeča za upravljanje uvozom posluju na osnovu kupoprodajnog ili komisionog ugovora. ili ih kupuje posluje kao njihov samostalni distributer. izvozne kuce (export houses) – kupuju na domacem trzistu za svoj racun ili stranog komitenta. kao izvoznik u svoj izvozni program preuzima komplementarne proizvode drugih proizvodjaca i plasira ih na ino trzistu. obezbjedjenje naplate izvoza 17 . izbor distributera 4 . a on obavlja izvozne poslove u svoje ime ili u ime odredjenog clana izvozne zajednice.a po osnovu obavljenog poslazaračunavaju određenu proviziju.Medjunarodni marketing Azra 3. putovanja u inostranstvo u ime poizvođača u cilju ostrvarivanja kontakata sa potencijalnim kupcima.

karakteristike kompanije Razlikujemo 5 alternativnih strategija prilagodjavanja proizvoda i njegove promocije 1. plasiranje proizvodaputem predstavništava. Poslovne potrošnje) 5. 2.(ekskluzivni zastupnici za odredjene proizvode) 31. karakteristike kompanije 3.plasiraju ne promjenjen proizvod i promociju na različita inostrana tržišta) 18 .Medjunarodni marketing Azra Angažovanje spoljnotrgovinskog preduzeča kao kao domačeg posrednika ima i prednosti i nedostatke: .prodajne filijale ili trgovinskog preduzeća. Distributer kupuje stranu robu od poizvođača .DIREKTNI IZVOZ Proizvodna preduzeća se direktno uključuju u realizaciju izlaznih poslova i ostvaruju neposredni kontakt sa inostranim trzištem. Direktna prodaja trgovini na malo 4.PREDNOSTI:Ogleda se u činjenici da afirmisana spoljno trgrovinska preduzeca imaju razvijenu spoljnu mrežu. 32.što omogučava iskoristavanje mogučnosti koje nudi ino tržište. U SDU postoje dvije vrste preduzeća koja su specijalizirana za izvoz -preduzeće za upravljanje izvozom (kupuju robu pa je prodaju na ino tržištu) -izvozno trgovinska preduz. zahtijevaju dodatna ulaganja Direktan izvoz se može ostvarit na nekoliko načina: 1.NEDOSTATAK:Ogleda se u nedostatku neposrednog kontakta sa spoljnim partnerom. . prodaja državnim trgovinskim preduzećima 6.a zatim je prodaje tragovini na malo ili karjnjum korisnicima. karakteristike okruženja 2. 3. isti proizvod –ista poruka Ova strategija se koristi kada je moguće isti proizvod i istu poruku plasirati u svim zemljama i različitim kulturama( pepsi-coca coca-cola.Kellgon)ove kompanije iako prevode propagandske poruke na rezlićite jezike. Inostrani distriduteri –predstavljaju samostalna preduzeca koja najčešće imaju ekskluzivno pravo distribucije odedjenog proizvoda u inostranstvu ili na odredjenom području.STRATEGIJA PROIZVODA NA INO TRŽIŠTU Strategija proizvoda na ino tržištu zavise od 3 karakteristike: 1. Direktna prodaja krajnjem korisniku u inostranstvu (ako se radi o skupim proiz. omogucavaju vecu kontrolu izvoznog poslovanja.

a započinje i proizvodnja u još nekim zemljama.Zapadnoj Evropi i Australiji se koristi za rekreaciju.Medjunarodni marketing Azra 2.različit proizvod-ista poruka Ova strategija se koristi kada je moguće koristiti istu komunikacijsku poruku dok se proizvod pilagodjava lokalnim specifičnostima i zahtjevima (ovu strategiju recimo koriste i proizvodjači detrđenta) Prilagođaju svoje proizvode lokalnim vremenskim uslovima i uredjajima za pranje.faza -novi proizvod se proizvodi i koristi u zemlji porjekla.pokušaj zemlje inovatera da se sa proizvodom uključi na tržište zemalja koje geografski i kulturno bliske.nova tržišta Ovu strategiju često primjenjuju kompanije iz razvijenih zemalja. Prema Onkvist-u i J.Ova komunikacijska poruka se prilagođava u zavisnosti od svrhe korištenja proizvoda koji se promoviše(Bicikl u SDU.u Evropi je običaj da se na čestitci.a u SADu je to unaprijed odstampano na čestitci) 5.Koristi se kada proizvod služi novoj svrsi ili se na inostranom tržištu druagčije upotrebljava(npr.Dakle radi se o modifikovanju proizvoda shodno mogučnostima i zahtjevima tržištazemalja u razvoju. faza . 2. 33. Novi proizvod .često i naosnovu kupovine licence.dr zemlje počinju sa pripremama proizvodnje ovog proizvoda 19 .sazrijevanja proizvoda.pri ulasku na tržište zemalja u razvoju i to onda kada postojeći proizvodi nemogu odgovoriti zahtjevima inostranog tržišta. 4.rukom napiše pozdrav i poruka. Shaw životni ciklus proizvoda se odvija po slijedečim fazama: 0-faza .a cijelo trziste jeste inicijalna zemlja 1.dok se u Kini koristi kao prevozno sredstvo) 3.izvoz inovatora je stabilan.a dio proizvoda se uvozi i u zemlju porijekla 3.faza -proizvod «sazrijeva».faza .faza –radi se o več standardizovanom proizvodu u cjelosti se proizvodi u inostranstvu.ujedno započinje i izvoz proizvoda 2.lokalna inovacija bez izvoza.ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA Prema Vernonu postoje tri faze životnog ciklusa: 1. razlicit proizvod – razlicita poruka Ova strategija ima za cilj maksimalno približavanje inostranim potrošačima. isti proizvod –različita poruka Ova strategija se koristi kada isti proizvod može zadovoljiti različite potrebe na ino tržištu.

Karakter proizvoda 2. faza . poslovna analiza (procjena ideja) 4. Razvoj trzista 3. a kada adaptaciju proizvoda.a inovacija se nalazi na kraju životnog ciklusa u incijalnoj zemlji. selekcioniranje ideja (biraju se ideje sa najvecim potencijalom) 3.Medjunarodni marketing Azra 3. 4.Ostale razvijene zemlje se ukljucuju u izvoznu ekspanziju .u medjunarodnoj razmjeni karakteriše pojava izvoza. Razliciti ukusi potrosaca 3. Fizicko okruzenje i trzisni uslovi Potencijalne koristi standardizacije: 1. Sistem podrske 6. Razliciti nacini koristenja proizvoda 2. Zakonske odredbe 5. Ekonomicnost marketing aktivnosti Strategija adaptacije je vjerovatnija na trzistima gdje djeluju sljedeci faktori: 1. RAZVOJ NOVIH PROIZVODA Razvoj novih proizvoda se sastoji iz 6 faza: 1.sa proizvodnjom konkretnog proizvoda započinju i zemlje u razvoju. Donosenje odluke o standardizaciji i adaptaciji podrazumijeva kombinaciju odredjenih kriterija: 1. generiranje ideja (koriste se svi moguci izvori ideja) 2. Ekonomija obima u kontroli zaliha i politici servisiranja 2. Specificne zakonske odredbe 4. Adaptacija proizvoda podrazumijeva odgovarajuce promjene kako bi se zadovoljili specificni zahtjevi pojedinih ino trzista. Ta odluka ce zavisiti od karakteristika trzista i karakteristika proizvoda. 35. razvoj proizvoda (izrada prototipa ili modela) 20 . Odnos troskovi-korist (adaptacijom rastu troskovi ali ne i korist) 4.ODLUKA O STANDARDIZACIJI I ADAPTACIJI PROIZVODA Kada govorimo o plasiranju proizvoda u inostranstvo jedna od kljucnih odluka je kada vrsiti standardizaciju. 34. Specificne okolnosti koje sugerisu ostvarenje veceg profita po osnovu adaptacije Bitno je naglasiti da standardizacija proizvoda utice na smanjenje troskova dok adaptacija utice na njihovo povecanje.Sopstvenom proizvodnjom one zadovoljavaju svoje potrebe i sve vise se ukljucuju u izvozne aktivnosti. Ekonomija obima u razvoju i istrazivanju 3. Standardizacija proizvoda predsavlja ponudu istog proizvoda domacim i inostranim kupcima.faza .

komercijalizacija (potpuna proizvodnja i marketing) 36. da je traznja osjetljiva na cijenu. Razlikujemo 3 tipa: a) visoko cjenovno pozicioniraje (usmjereno je na bogatije trzisne segmente. potrebno je da potencijal stranog trzista bude veliki. promocione cijene (cilj je skrenuti paznju i uciniti proizvod atraktivnijim za potrosaca) 2. da se moze ostvariti ekonomija obima te da postoje konkurenti sa visokim cijenama) c) realno cjenovno pozicioniranje (primjenjuju je preduzeca koja su orijentisana na odrzavanje trzisnog ucesca i stabilizaciju svoje pozicije na stranom trzistu) 2.npr.Medjunarodni marketing Azra 5. psiholoske cijene (maloprodajne cijene koje se zadrzavaju na prvoj neparnoj cifri ispod cijelog broja. nosece cijene (primjenjuju se za proizvode koji mogu da povuku traznju za nekim drugim proizvodima na komplementarnoj ili unakrsnoj osnovi) 5. tj brze penetracije na strana trzista. dvojne cijene (osnovni proizvod se nudi po prihvatljivim cijenama a komplementarni proizvodi po nadprosjecno visokoj cijeni. prestizne cijene (primjenjuju se u specijalizovanim prodavnicama. tj. za proizvode visokog kvaliteta) 6. Stereotipsko pozicioniranje cijena 21 . marketinska testiranja (odredjivanje potencijalnih marketing problema optimalnog marketing mixa) 6.00) 3. 0. privlacne cijene (najava nizih cijena od onih koje su uobicajene za neki proizvod) 4.99 umjesto 1. Automobili i njihovi dijelovi) 3. primjenjuje se u ranijim fazama zivotnog ciklusa proizvoda. npr. Stratesko cjenovno pozicioniranje – predstavlja rezultat postojeceg ili zeljenog profita kompanija i mora biti uskladjen sa konkurentskom pozicijom preduzeca. Cjenovno pozicioniranje u medjunarodnoj trgovini a) moze da bude u f-ji unapredjivanja odnosa sa distributerima i lokalnom maloprodajom b) moze da bude u f-ji vezivanja krajnjih kupaca i potrosaca c) moze da ostvari znacajne promotivne efekte Razlikujemo sljedece varijante: 1. CJENOVNO POZICIONIRANJE U MM Postoje tri tipa cjenovnog pozicioniranja: 1. tj za proizvod koji obezbjedjuje natprosjecnu korist za potrosaca) b) nisko cjenovno pozicioniranje (prati strategiju medjunarodne trzisne diverzifikacije.

Ova strategija se primjenjuje u sljedecim situacijama: a) kada preduzece primjenjuje samo indirektne forme izvoza b) kada je nemoguce odrediti vazece trzisne cijene u stranoj zemlji c) kada se izvoze proizvodi velike vrijednosti d) kad postoji naglasen vremenski razmak od sklapanja ugovorado konacne naplate e) kada preduzece ima veliko trzisno ucesce Ovu strategiju je moguce realizovati na tri nacina: 1.Medjunarodni marketing Azra a) tradicionalni cjenovni stereotip (odnos cijene i obima prodaje je obrnuto proporcionalan. pokriti troskove i ostvariti zaradu 2. strategijska formula punih troskova (zasniva se na ukupnim troskovima + troskovi koji su rezultat medjunarodnog transporta i taksi) 2. nivo cijena se nalazi u direktno proprcionalnom odnosu sa poznatoscu marke) b) nacionalni stereotipi (imidz pojedinih zemalja moze da utice na cijenu) 37.. odnos izmedju cijene i kvaliteta je direktno proporcionalan. Strategija trzisno orijentisanih cijena – pri formiranju cijene najzancajniju ulogu imaju karakteristie trzista. ostvariti i odrzati zeljeno trzisno ucesce 3.Strategija visih cijena u odnosu na konkurenciju (ne postoji velika elasticnost traznje u odnosu na cijene.. U zavisnosti od ovih ciljeva imamo cetiri tipa cjenovnih strategija: 1. Strategija konkurentski orijentisanih cijena – pri formiranju cijene najznacajniju ulogu ima konkurencija i konkurentska ponuda a. postici transnacionalnu ekonomsku snagu 5. trgovinskim objektima) c) Strategija funkcionalnog diferenciranja cijena (razlikovanje cijena po karakteristikama proizvoda ili uklapanju proizvoda u trzisnu sredinu) 3. CJENOVNE STRATEGIJE U MM Osnovno obiljezje svake strategije je njena usmjerenost na ostvarenje unaprijed postavljenih ciljeva. strategijska formula relevantnih troskova (troskovi prodaje + troskovi poslovnih aktivnosti 2. strategija nizih cijena od konkurencije 22 . strategijska formula marginalnih troskova ( zasniva se na direktnim troskovima + troskovi marketing procesa + marza) 3. a) Strategija geografskog diferenciranja cijena (razlikovanje cijenapo pojedinim regionima i geografskim podrucjima) b) Strategija trgovinskog diferenciranja cijena (razlikovanje cijene po kanalima distribucije. odgovoriti na izazove konkurencije 4.) b. Za cijenu su vezane 4 vrste ciljeva: 1. proizvod je kvalitetniji. Strategija troskovno orijentisanih cijenapri formiranju cijene najznacajniju ulogu imaju troskovi.

EKSALACIJA IZVOZNIH CIJENA Podrazumjeva značajno povećavanje obračunskih elemenata u strukturi izvozne cijene. korištenje slobodni carinskih zona (s ciljem stvaranja povoljnih fiksnih i distributivnih predpostavki za stimulisanje medjunar. Treba biti oprezan sa nivom snizavanja ciejna da se kod potrosaća ne bi izazvala sumnja u kavalitet proizvoda.korištenje licenci i franšizinga. kada kada preduzece u kartkom periodu zeli popraviti trzisno ucesce. 39. dodatnih troškova –prevoza .zaštitnim znakom. c.carina marži .ova strategija ostavlja prostor i za prilagođavanje cijena tokom vremena u skladu sa pojedinim fazama životnog ciklusa proizvoda.ili određene promotivne efekte. smanjivanje proizvođačke cijene (kada su troškovi proizvodnje datog proizvoda znatn o veći od proizvodnje istog ili slicnog proizvoda) b. Kao rezultat eskalacije cijena najčešće dolazi do toga da bi maloprodajne cijene na izvoznom trzistu morale biti znatno više nego maloprodajne cijene na domaćem tržištu.strategija multilokalnih cijena . Eskalacija cijena je uslovljena zbog : 1. a. duzine kanala i broja posrednika.kao i fluktruacije deviznih kurseva 2. 4.specijalnih taksi . Strategija ujednacenih cijena sa konkurencijom Kada su proizvodi medjusobno slicni i nisu pogodni za cjenovno diferenciranje . smanjivanje carinskih opterećenja (najčešci način smanjivanja carinskih opterećenja jeste izvoz dijelova i nemotornih proizvoda umjesto izvoza finalnih proizvoda pripremljenih za konačnu proizvodnju.strategija globalnih cijena – nudi iste ili slične cijene širom b. korištenje povoljnih formi međunarodnog poslovanja (za proizvode sa markom.tregovine) e. smanjenje distributivnih troškova (koriste se u zemljama u kojima se primjenjuje politiks kumulativnih poreza na dodatnu vrijednost d.cjenovno prilagodjavanje na lokalnom ili pak regionalnom nivou(ovdje se obezbjeđuje veći uvid i veća kontrola nad lokalnim cijenama) 38. Pravci djelovanja na nivou eskalacijski izvoznih cjena mogu biti : a. većeg broja posrednika –koji su po pravilu ukljućeni u kanale MM Nivo eskalacije zavisi od geografske distance.tarifa . c.Medjunarodni marketing Azra Kada preduzece zeli da u kratkom roku popravi svoje trezisno ucesce.DISKRIMINATORSKE CIJENE U MM 23 .strategija cjenovne prepoznatljivosti . Strategija transakcionih cijena Kompanije u ovom slucaju koriste strategiju internih ili transfernih cijena. c.

2. Oni su u stanju da nude isti ili slican proizvod po znatno nizim cijenama od zvanicnih i regularnih izvoznika zbog: nizih rezijskih troskova. Po kriteriju KAKO razlikujemo: 24 . Preprodavci ili potrosaci mogu da kupuju proizvod u stranoj zemlji gdje su cijene niske i da ga potom prodaju ili koriste u zemlji gdje su cijene za isti proizvod visoke. paralelne cijene – javljaju se kao rezultat neoficijelnih posrednika i distributera u medjunarodnom marketingu.zaracunavanja različiti cijena na različitim tržištima za iste proizvode. KO primjenjuje – damping preduzeca i drzavni damping 2.dok preduzeće gubitak pokriva kroz veću zaradu na domaćem tržištu.izvoz robe po cijeni koja je niza od normalne cijene Tipove dampinga možemo definisati po 2 kriterija: 1. 3. uz pretpostavku da su ostali uslovi isti ili slicni. drugacije velicine proizvoda. Mogu se pojaviti u više oblika: 1.mora zvanicno biti deklarisan kao nelojalni poslovi ili konkurentski odnos . preprodajne cijene – se javljaju kao rezultat velikih diferencijala u carinama i porezima po pojedinim zemljama.tj.Medjunarodni marketing Azra Su rezultat procesa cjenovne diskriminacije .. Sustina dampinga: . Diskriminatorske cijene su po pravilu rezultat neopravdano velikih cijenovnih diferencijala za iste proizvode na razlicitim trzistima. deformisane cijene – se javljaju kao rezultat vijestacke diskriminacije na podlozi neposrednog uplitanja odredjene drzave u regulisanje cijena za konkretni proizvod. rezultat valutnih fluktuacija i narusavanja realnih i uobicajenih vrijednosnih odnosa izmedju pojednih valuta.. pojednostavljenog pakovanja.DAMPING CIJENE U MM Svaka istovremena prodaja na stranom trzistu po cijeni nizoj od domace prodajne cijene. 40. izbjegavanja oficijelnih troskova finansiranja izvoza. Državni damping-dio intervencionističke diskriminacije izvoznih cijena koji je usmjeren da naruši cjenovne odnose na stranom tržištu . ili su pak. KAKO se primjenjuje – sporadicni damping i agresivni damping Damping preduzeća-predstavlja izvoz po nižim cijenama koji nije objektivno uslovljen da naruši strane cijene i konkurenciju.stvarajući vještsćku cjenovnu cjenovnu konkurentnost.poznavanje standarda na osnovu kojih se utvrdjuje postojanje dampinga .

carina (gdje su carinske stope visoke zaračunavaju se niske transferne cijene) .agresivni d.suprotni d.zemlji. a ta cijena se naziva transfernom cijenom. (cijene niže na domaćem nego na inostranom tržištu) Damping je potrebno sankcionisati i to se ostvaruje antidampingom koji predstavlja očuvanje stabilnosti postojećih unutrašnjih cijena.razliku izmedju damping cijene i normalne vrijednosti ili fer cijene . Razlog za to je opravdan jer kad roba prelazi iz jedne zemlje u drugu mora biti pokrivena računom u kome je navedena odgovarajuča cijena. a ta kompanija može da bude u sopstvenom ili zajedničkom vlasništvu. TRANSFERNE CIJENE Roba koja se proizvodi u jednoj zemlji prodaje se proizvodnoj ili marketing kompaniji u dr.unapredjenja konkurentnosti u medjunarodnim i globalnim razmjerama .inflacija (ako je kompaniji cilj jačanje tržišnog položaja filijale u zemlji sa naglašenom infloacijom. transferne cijene će biti niske.(rezultat je trajne orjentacije preduzeća da prodaje po nižim cijenama u inostranstvu) .sporadični damping (kada preduzeće ima ne prodate zalihe i kada zeli da se oslobodi oštećene robe ili viška) . maksimiziranje profita 2. Tri glavna cilja transfernih cijena: 1.(cilj je što brža penetracija na dato tržište i možda da se istisne konkurencija) .koncepcijski d.upravljanje tokovima gotovine . a nabavljati po višim cijenama pri internom obračunu sa maticama ili drugim filijalama).minimiziranje valutnih rizika Determinante transfernih cijena: .troskove vodjenja antidampiskog procesa 41. Iznos antidampiskih cijena mora da pokrije: . . transferne cijene će biti visoke) .profit (ako poslovna jedinica u inostranstvu ostvaruje veliku zaradu ona može isporučivati robu i po nižim.zakonska ograničenja (ukoliko su ona u zemlji B velika zemlja A ce koristit vece transferne cijene ) .Medjunarodni marketing Azra . U suštini kompanija sama sebi prodaje svoju robu.smanjivanje eksternih troskova i opterecenja .konkurencija (niskim transfernim cijenama se jača konkurentski položaj) 25 . unapredjenje i koordinacija sistema menadzmenta Izvedeni ciljevi: . Ako se želi kontrola nad prihodom u inflatornoj zemlji od vstrane matice.porez (gdje su porezi visoki zaračunavaju se i visoke transferne cijene) . jacanje trzisnog polozaja 3.

navike u kupovini. a najprofitabilniji je izvoz ino distributeru koji ima vlastite kanale prodaje. karakter djelatnosti.tesko je postici u razvijenim zemljama zbog ostre konkurencije. DETERMINANTE KANALA DISTRIBUCIJE 1.dohodak potrosaca. navikama i ponasanju 26 . a u nerazvijenim zbog neadkvetne prometne i distributivne infrastrukture e) Karakter preduzeca i proizvoda (Caracter). konkurentski profil. nego kada je filijala potpuno vlasništvo) . između kompanije i strane države -jer korištenje transfernih cijena često oštećuje prihode tj. Karakter konkurencije. Determinante fizicke distance • Geografska distanca – prostorna udaljenost trzista • Kulturna distanca – razlike u klimi kupovine. Regulativni uslovi-kanali distribucije su cesto pod uticajem pravne regulative drzave 4. 2. geografski raspored. a najveca su za uspostavljanje vlastitih kanala c) Kontrola (Control)-sto su kanali duzi i sto je veci broj posrednika kontrola je manja d) Pokrivanje trzista (Coverage). Poslovne determinante ( „C“ determinante) a) Troskovi (Cost) -startni (pojavljuju se kod prvog nastupa na trzistu ili kod uspostavljana sistema distribucije) -operativni (troskovi odrzavanja kanala ili logistike) Najmanje profitabilan je direktan izvoz maloprodavcu u inostranstvu. 3. priroda proizvoda. b) Kapitalna ulaganja (Capital requirements). budžet strane države. Raspoloziva struktura kanala-determinante koje odredjuju ukupnu klimu kupovine i navike potrosaca u kupovini 3.pri uspostavljanju kanala mogu biti veoma velika.kanali distribucije mogu imati kljucni uticaj u sticanju neke konkurentske prednosti 3. sirina i dubina proizvodnog asortimana f) Kontinuitet (Continuity)-dugorocna i kontinuirana saradnja 2. konflikti kod zajedničkih ulaganja .velicina preduzeva. Karakter potrosaca-broj potrosaca. Trzisne determinante 1.profit koji se ostvari u zajedničkom preduzeću se dijeli srazmjerno kapitalnom učešću 42.politički rizik (ako kompanija posluje u zemlji sa visokim rizikom tada će transferne cijene biti veče) Tri vrste konflikata transfernih cijena: 1. interdivizioni konflikt između filijala -jer neke filijale ostvaruju neosporivo veći prihod. reakcije na razlicite metode prodaje 2.Medjunarodni marketing Azra .preplitanje vlasništva (transferne cijene su veče u odnosu sa prepletenim vlasništvom.

Strategija funkcionisanja kanala prodaje a) poslovno ponasanje – aktivno ili pasivno b) dinamicnost kanala – dinamicni ili staticni c) podredjenost kanala – marketinski ili tradicionalno orijentisani 44. Osnovni ciljevi logistike: 27 .Medjunarodni marketing Moguce 4 alternative: • Mala kulturna i mala geografska distanca • Velika kulturna i mala geografska distanca • Mala kulturna i velika geografska distanca • Velika kulturna i velika geografska distanca Azra 43. medjunarodno afirmisano i kada je trziste veliko. Primjenjuje se kada: je preduzece veliko. materijala i dokumentacije od mjesta proizvodnje do krajnjeg potrosaca. STRATEGIJE KANALA DISTRIBUCIJE U MM 1.prelazno rijesenje izmedju dva prethodna sistema 2. c) Usmjeravani sistem kanala prodaje . Nedostaci: veliki troskovi i pravna regulativa. Primjenjuje se od strane malih i srednjih preduzeca i kod roba siroke potrosnje. i to je sopstveni i neposredno kontrolisan sistem od strane medjunarodne kompanije. MEDJUNARODNA MARKETING LOGISTIKA Kontinuiran proces izgradnje i upravljanja tokovima proizvoda. Strategija trzisnog nastupa preko kanala prodaje a) strategija indirektnih kanala prodaje (nastup na ino trzistu putem lokalnih posrednika) b) strategija direktnih kanala prodaje (nastup na ino trzistu bez angazovanja posrednika) 3.ima obiljezja originalnog proizvodjaca. b) Nezavisni sistem kanala prodaje – nema obiljezja originalnog preduzeca niti je pod njegovom neposrednom kontrolom. proizvod treba da bude dostupan potrosacu u neposrednoj blizini mjesta stanovanja b) strategija selektivne distribucije – ogranicenje broja posrednika koji ce se koristiti na ino trzistu i to teritorijalno ili po pojedinim tipovima posrednika c) strategija ekskluzivne distribucije – jedan posrednik na odredjenom teritoriju 4. Strategija formiranja sistema kanala distribucije a) Integrisani sistem kanala prodaje. podrazumijeva angazovanje nezavisnih posrednika. Strategija pokrivanja trzista preko kanala prodaje a) strategija intenzivne distribucije – siroko pokrivanje stranog trzista.

odnosnbo licem u lice. Minimiziranje stete u tranzitu 5. Industrijsko pakovanje – postoje tri tehnike pakovanja: unitizacija. imamo 3 statusa prodavca na inostranim tržištima: a) ekspertski status prodajne snage – angazovanje preduzeca iz vlastite zemlje za prodaju u inostranstvu b) lokalni status prodajne snage – angazovanje lokalnih preduzeca iz 28 . Minimiziranje potrebnog vremena od prijema porudzbine do isporuke proizvoda 3.zeljeni nivo potrosackog sevisa .odmah obezbjedjuje informacije o kupcevim reakcijama Imamo 4 tipa lične prodaje: 1.najefektivniji cilj i najskuplji oblik promocije . Misionarska prodaja – uspostavljanje dugorocnih odnosa na relaciji prodavac-kupac 3. Polazeći od nacionalnog porijekla. a nedostatak steti prodaji).Medjunarodni marketing Azra 1. Pri odredjivanju optimalnih zaliha treba voditi racuna o 3 stvari: . paletizacija i kontejnerizacija 3. prodaja krajnjem potrošaču . Tehnička prodaja – akcenat se stavlja na tehnicka znanja kupca.vremenski ciklus porudzbina . Smanjenje ukupnih distributivnih troskova Postoje 4 vrste logistickih aktivnosti: 1. a ne ponasanje kupaca 4.(face–tuface) Karakteristike: . Upravljanje zalihama (odrzavanje optimalnog nivoa zaliha jer visak pruzrokuje vece troskove. Kreativna prodaja . Skladistenje (otvoreni ili zatvoreni skladisni prostori) 4.prodaja običnim građanima radi zadovoljavanja individualnih potreba. Minimiziranje razlike izmedju obecane i stvarne isporuke 4. Ovdje je bitno spomenuti sistem Just In Time.najveca prednost je fleksibilnost . Transport (nacin transporta i izbor prevoznika) 2.zalihe su uvijek na minimumu i na taj nacin se smanjuju troskovi.koristenje zaliha kao strategijskog sredstva 45.LIČNA PRODAJA Lična prodaja predstavlja oblik direktnog komuniciranja . Maksimiziranje broja otpremljenih i realizovanih u odnosu na broj primljenih porudzbi 2.koji se realizuje kroz neposredan kvalitet između prodavca i kupca.provodeči kupca kroz pojedina mentalna stanja do konačne odluke o kupovini 2.

predstave 6. kuponi 4. kupci 2. rabati 10. sezonska snizenja 5. posticanje trgovine da skladišti promovisane proizvode 8. podrska uvođenja novog proizvoda 3. programi 8. posrednici 3. povećanje frekfencije kupovine proizvoda 6. usvajanje plana operativnih akcija 4. precizno definisanje prodajnih ili marketing ciljeva 2. selekcija i izbor prodavca 2.kao sto su : 1. podrška ulaska na ino trziste 2. bonus pakovanja 3. kontrola rada prodavca 46. Upravljanje ličnom prodajom se sastoji od nekoliko problema. markice 9. stimulisanje trgovine da ističe vaše proizvode 7. nagrdne igre 2. premije Upravljanje unapređenjem prodaje u MM podrazumjeva: 1. procjena izvodljivosti i efekata 47. besplatni uzorci 7. 29 . stimulisanje kupca da kupi ili proda proizvod 4. zaposlenici Tehnike i metode: 1.građanin jedne zemlje radi u drugoj zemlji za potrebe kompanije neke trece zemlje. trening i obuka prodavca 3.Medjunarodni marketing Azra zemlje domacina c) kosmopolitski status .MEDIJSKO OGLAŠAVANJE U MM. navođenje potrosaća da svrati u prodavnicu 5. obezbjedjenje operativne podrske Ciljane grupe unapređenja prodaje 1. odredjivanje promotivnog buđeta 3.UNAPREĐENJE PRODAJE Obuhvata kratkorične i vremenski terminirane mjere akcionog promotivnog karaktera kojima se stimulise povećanje prodaje proizvoda Ciljevi unapređenja prodaje : 1. nagrađivanje i motivacija 4.

( ostvarivanje drustvenih i politickih ciljeva. veci troskovi) Konačan izbor propagandne teme i poruke zavisi od pretpostavki: 1.kvalitetnim osobenostima proiizvoda. a ne ostvarivanje profita) 3. ZUR. informativno 2.nacionalni i lokalni medij (lokalni medij koristi lokalne jezike. ubjedjivacki 3. Izbor medija za oglasavanje: TV. obezbjedjuje vecu motivaciju loikalnih predstavnika i agencija. obezbjedjenje efikasnijeg menadjmenta) 2. eksternih (komunikacijske dojave) 2. Prilikom končnog izbora medija zasniva se na: -raspoloživost medija 30 . Kod medijskog oglašavanja u MM posebno su znacajne dvije stvari: -izbor propagandne poruke -izbor medija za oglašavanje Izbor propagandne poruke: 1. obezbjedjenje globalne prepoznatljivosti. obezbjedjenje ekonomije obima. Cilj medijskog oglašavanja je da se poveća prodaja ili pak da se kreira pozitivan imiđ preduzeća ili marke proizvoda.tehnoloskom specijalizacijom). podsticajno Uloga i značaj medijskog oglašavanja moguće je posmatrat kroz 3 tipa zemalja: 1.medjunarodno oglašavanje (obezbjedjuje tržišnu i komunikativnu pokrivenost većeg broja zemalja) 2. vodi ostavrenju veceg trzisnog ucesca. ne razvijene zemlje ( minorna. Medijsko oglasavanje na potrosace djeluje: 1.Medjunarodni marketing Azra Predstavlja masovno komuniciranje sa javnošču putem lokalnih . skromna). publikacije.prilagođeni su lokalnoj kulturi. razvijene.jos uvijek imaju veću citanost . predpostavki od koji zavisi kvalitet medijskog oglašavanja. izbjegavanje produkcijskih gresaka i pogresnih interpretacija. interni (homogenost proizvoda.psihološkim simbolima proizvoda .gledanost u nacionalnim okvirima. Postoje dvije alternative medijskog oglašavanja: 1. jedinstvena ( smanjenje troskova. razlicita ( bolje uklapanje u ino kulturu. radio.nacionalni i globalnih medija. posta. casopisi. ( dominantna uloga) 2.

multilevel marketing. kolektivne prezentacije. Sistem subvencioniranja 3.telfonskih predplatnika. Nerazvijenost trzista 2. Velika Britanija. Po ovoj metodi GDP se iskazuje tako sto se vrijednost GDP-a u domacoj valuti prevodi u dolarsku vrijednost putem sintetiziranog kursa koji se naziva Atlas faktor konverzije. Razlikujemo 4 forme: Direktna pošta .slanje kataloških ponuda postom. Nedovoljna traznja 4. pojedinačne prezenatcije. Japan.tražeči da se dobije neposredna povratna informacija. drugi preduslov je postojanje razvijenog postanskog sistema Direktna prezentacija – podrazumjeva dolazak na vrata te licnu ili kolektivnu prezentaciju proizvoda.Neke su: «dolar po dolar». 49. Carinska i poreska politika drzave Rppp = Plc Pusd Rppp-kurs dolara u lokalnoj valuti 31 . kao i aktuelne i pouzdane telfonske imenike (prevazilaženje jezičkih barijera). a moguće je uspostavljati i direktne komunikacije i kontakte preko medija. Preduslov za njenu primjenu jest da zemlja ima razvijen telefonski sistem. Internet – predstavlja globalnu mrežu računarski mreža koja omogućava milionima korisnika u svijetu da međusobno komuniciraju. Tacnije primjenjuje se trogodisnji prosjek kursa nacionalne valute naspram USD. naruđba. na taj nacin omogucujuci kupcu da upozna kompletnu ponudu i eventualno nesto naruci. reakcija. komercijalne sajtove i jos mnogo toga. Njemacka i Francuska). ciji je cilj da eliminise uticaj fluktuacija u kursu na iskazivanje GDP-a. pregledaju najnovije vijesti. NACINI ISKAZIVANJA GDP-a NEKE ZEMLJE Atlas metoda Ovu metodu primjenjuje Svjetska banka. veliki br. MEĐUNARODNI DIREKTNI MARKETING Azra Pedstavlja direktnu komunikaciju sa unaprijed determinisanim potencijalnim kupcem. prezentacija na ulici. Paritet kupovne moci (PPP) Cijene raznih proizvoda i usluga su razlicite sirom svijeta zbog mnostva razloga: 1. korigovan za inflaciju u odredjenoj zemlji u odnosu na inflaciju u grupi pet vodecih zemalja svijeta G-5 (SAD.Medjunarodni marketing -troškovi -komunikativni domet -kredibilitet medija -kao i važeća medijska regulativa 48. razmjennjuju poruke. Njegovom primjenom moguće je smanjiti broj putovanja u inostranstvo.predstavlja prezentaciju i prodaju preko telefona. Drazavna intervencija ili monopol 5. Telemarketing .

Nedostatak je sto se obucavanjem lokalnog partnera sebi stvara jak konkurent.obezbjeđuje se dodatni plasman znanja .Medjunarodni marketing Azra Plc-cijene neke robe ili korpe roba i usluga u domacoj valuti Pusd. Zajednicko ulaganje u novo ppreduzece sa partnerom iz trece zemlje 3.obrazuje vlastiti rukovodni kadar .ne postoji veliki rizik . Povjeravanjem montazne funkcije inostranom preduzecu Prednosti: nizi troskovi i liberalniji uvozni rezim 51. Ovaj oblik saradnje cesto koriste proizvodjaci automobila.smanjuje poslovni rizik . Zajednicko ulaganje u novo preduzece sa lokalnim partnerom 2.zadrzava kontrolu vlasnistva . Kad preduzece ulazi u nova ulaganja 3.povecava trzisnu konkurentnost 52. dok strani partner ulaze rukovodni know-how i rukovodno osoblje.upoznaje se inostrano tržište Primalac inostranog vodjenja ima sljedece interese: . UGOVORNO RUKOVODJENJE Oblik medjunarodne saradnje gdje domaci partner ulaze kapital i obavlja proizvodnju. MONTAZNA PROIZVODNJA U INOSTRANSTVU Oblik medjunarodne saradnje u kojem se zavrsni dio proizvodnje (montaza) obavlja u inostranstvu. Ugovorno rukovodjenje javlja se kad: 1. Strani partner zbog ulozenih kadrova uzima dio dobiti domaceg partnera.rijesava problem strucnog vodjenja posla . Otkum dijela vlasnistva u postojecem montaznom preduzecu 4.cijene neke robe ili korpe roba i usluga u SAD-u u USD 50.pomocu inostranog znanja povecava stepen rentabilnosti svog poslovanja . Drzava vrsi eksproprijaciju stranih ulaganja 2. Montazna proizvodnja se moze realizovati na sljedece nacine: 1. UGOVORENO PROIZVODNO UCESCE 32 . Kad poslovanje ulazi u teskoce Motivi i interesi izvođača ugovornog rukovodjenja su sljedeci: .

UGOVORENA PROIZVODNJA U INOSTRANSTVU Oblik medjunarodne saradnje gdje strani partner daje know-how i reprodukcioni materijal. kadrova. Interesi stranog partnera su : .obezbjeđuje strani tehnički know-how . a ovaj mu placa gotovim proizvodima koji ce se proizvoditi u tim objektima.carinska dava nja i ostala fiskalna davanja .za domaceg partnera: istekom ili otkazom ugovora proizvodni kapaciteti ostaju neiskoristeni.strucni. dio proizvodnih kapaciteta ovisi o stranom partneru. znanja. a domaci partner proizvodi gotov proizvod shodno odredbama ugovora. kvalitetnog prizvoda.Medjunarodni marketing Azra Oblik medjunarodne saradnje u kojem strani partner gradi odredjene poslovne objekte za domaceg partnera. ne ostvaruje potpuni nadzor nad poslovanjem .smanjuju se problemi u vezi sa plasmanom Negativni efekti: . Strani partner u ovaj posao ukljucuje: .proizvodnu licencu i know-how usluge Domači partner ulaze: . Interes domaceg partnera: obezbjedjenje savremene opreme.dradjevinske radove .proširiti proizvodni program .zemljište . tehnicki i komercijalni kadar .bez novih investiranja .koristi se jeftina radna snaga u zemlji proizvođaća . FORMIRANJE ZAJEDNICKOG PREDUZECA U INOSTRANSTVU Motivi: 33 .montažu opreme i pustanje pogona u rad .sirovine i pogonsku energiju .obrtni kapital u projektovanom obimu .lakše prodaje svoje proizvode u zemlji proizvođača Interesi domaceg partnera: .bolje se koriste postojeci kapaciteti . Interes stranog partnera: zaposljavanje slobodnih kapaciteta ulazak na novo trziste.kompletnu opremu sa tehnoloskim. 54.za stranog partnera: kreira potencijalnog konkurenta. Nakon izmirene otplate domaci partenr postaje vlasnik objekata.ne strucnu i pomocnu radnu snagu 53.davanja po osnovu troskova prevoza i osiguranja opreme na gradilistu .po potrebi i gradjevinskim projektom .

doprinos svakog partnera 3. ucesce u vlasnistvu 5.Medjunarodni marketing 1. finansije 9. Kod nekih zemalja prodaja domacih preduzeca predstavlja i smatra se kao udarac na nacionalni ponos te zemlje. organizacioni 3. 2. Kod zajednickih ulaganja moze doci i do neslaganja medju partnerima na planu transfera dobiti.dok u slucaju osnivanja potpuno novog preduzeca direktno dolazi do povecanja zaposlenosti kao i povecanja osnove za oporezivanje. investiranja plasmana. proizvodnja 8. institucionalni 6. Vlade nekih zemalja ne gledaju bas blagonaklono na kupovinu postojecih preduzeca u njihovim zemljama s obzirom da se na taj nacin samo zamjenjuje domace vlasnistvo. FORMIRANJE VLASTITOG PREDUZECA U INOSTRANSTVU Nacini: .formiranje novog preduzeca u inostranstvu Prednosti:visoka integracija interesa. finansijski 2. upravljanje 7. struktura kapitala 6. sloboda akcije i odsustvo konflikta. marketing i ugovor 55.kupovina postojeceg preduzeca u inostranstvu . 5. trzisni 4. svrha ulaganja 2. proizvodni 5. Sloboda akcije kao i odsustvo konflikta sa lokalnim partnerima predstavljaju bitne elemente koji cesto opravdavaju 34 . Glavni nedostatak je veliki rizik. uloga vlade zemlje domacina 4. 4.itd. pregovaracki Postoji niz relevantnih elemenata zajednickog ulaganja koji moraju biti precizno razjasnjeni i definisani: 1. zajednicko koristenje trgovackih marki i kanala distribucije pristup novim tehnologijama sirenje kapaciteta inoviranje prakse menadzmenta izbjegavanje dupliranja postrojenja Azra Prije stupanja u koaliciju sa domacim partnerom potrebno je izvrsiti procjenu partnera sa sljedcih aspekata: 1. 3.

Tri oblika slobodnih zona: 1. tj. PRIPREMA PLANA MM MM plan je instrument procesa planiranja i sastoji se od: 1. 57. u njima se roba doradjuje ili preradjuje prije upucivanja na domace trziste 3. Mogucnost da potencijalni korisnik licence u buducnosti postane direktni konkurent. SLOBODNE ZONE Slobodna zona predstavlja oznacen i uredjen dio teritorije jedne drzave na kojem se obavljaju privredne djelatnosti uz posebne uslove. nego sto je to slucaj prenosa proizvodnje u inostranstvu.Medjunarodni marketing Azra opredjeljenja da se formira vlastito preduzece u inostransvu. izvozne – uglavnom locirane u ZUR. u njima su locirane „tvornice za svjetsko trziste“ i. uvozne – uglavnom postoje u visoko razvijenim drzavama. u zoni se roba klasificira. u njima se vrsi proizvodnja dijelova.slobodnih zona – u njima se vrsi proizvodnja gotovih proizvoda ili dijelova. često utice da se formiranje vlastitog preduzeca prihvati kao adekvatna strategija ulaska na inostrano trziste. analize MM situacije koja ukljucuje: a) analizu okoline u domacoj i ciljnim zemljama b) analizu trzista i potrosaca c) analizu konkurencije d) analizu resursa i sposobnosti kompanije e) ocjena prijetnji i sansi. a) b) c) d) e) f) kreiranje strategije MM: definisanje vizije i ciljeva kompanije odabir potencijalnih trzista i segmentiranje trzista izbor ciljnih segmenata definisanje ciljeva za svaki segment pozicioniranje na ciljnim segmentima definisanje strategija konkurentnosti 35 . jakih i slabih strana kompanije 2. Ukoliko se radi o kompleksnoj tehnologiji ili namjeri da se zastiti sopstvena tehnologija od mogucih zloupotreba. . klasicne – sluze za tranzit roba. oznacava i prepakira 2. bez ulaganja kapitala. maticna kompanija kao sasvim realnu varijantu moze izabrati formiranje vlastitog preduzeca u inostranstvu.carinskih zona – dio carinskog podrucja jedne zemlje na kojem se primjenjuju posebne mjere carinskog nadzora i posebne olaksice u pogledu carinskog postupka. gotovih proizvoda koji su prvenstveno namijenjeni ino trzistima razvijenih zemalja Takodje se cesto pravi razlika izmedju: . Ulazak na inostarano trziste predstavlja veliki rizik. 56.

povecanje produktivnosti . svoja tehnička i marketinška iskustva.obezbjedjuje trzista .koprodukcija ( razmjena repromaterijala ) . poluproizvoda . Davalac franchise ustupa sistem tj.međusobne isporuke poluproizvoda.svoj robni znak.smanjenje troskova i cijena . a) b) c) d) 4. svoj know-how.razmjena tehnologija . sklopova . jedna strana (davalac fr. djelimično proizvode i usluge primaocu franchise.prvi kooperant isporučuje sirovine reprodukcioni materijal. kooperantu koji obavlja finalizaciju proizvoda . POSLOVI PROIZVODNE KOOPERACIJE Kooperativne forme: . Osobine: 1.kooperanti međusobno isporučuju dijelove sistema za investicione objekte Osnov za uspostavljanje dugorocne kooperacije: . FRANCHISING Suština je u partnerskom sistemu distribucije.specijalizacija ( podjela rada ) Prednost dugoročne proizvodne kooperacije: . a) b) c) d) razvoj MM programa politika proizvoda politika cijene politika distribucije politika promocije implementacija i upravljanje MM strategijom organizacija marketinga priprema marketing plana razvijanje marketing performansi i njihova kontrola poduzimanje korektivnih mjera Azra 58.smanjenje rizika 59. dijelova. koji se sastoji od davaca franchise i najčešće više primaoca franchise.) daje drugoj strani (primalac fr.) pravno da distribuira ili prodaje robe ili usluge 2. koji se obavezuje da ce se kao samostalni poduzetnik u svojoj poslovnoj aktivnosti pridržavati ugovorom prihvačenih upitstava i instrukcija. primalac franchise se slaže da posluje prema marketing planu koji propiše davalac franchise 36 .prvi kooperant izrađuje sastavne dijelove proizvoda koje isporučuje dr.Medjunarodni marketing g) definisanje strategija ulaska na ciljna trzista h) izbor strategija resursa 3.

primalac franchise pšosluje pod trgovačkom markom ili trgovačkim imenom davaoca fr. brza eksploatacija 6.problem standardizacije proizvoda . za male firme sa jednim odgovarajucim proizvodom. mala upotreba patenata u sopstvenoj zemlji 5.LICENCNA PROIZVODNJA Predstavlja jedan od oblika prenosa proizvodnje u inostranstvo bez ulaganja kapitala. distribucije.poteskoce prilikom izbora odgovarajuceg partnera .primalac franshize koristi prednosti ekonomije obima u sferi distribucije i omoguceno mu je uspostavljanje fleksibilne poslovne strukture . Prednosti: . ulazak na trzista na kojijma nije tako ostra konkurencija 9. povecana je dobiti 2. zadržavanje tržišta na koji nije moguće izvoziti 3.uslužno preduzeće sponzorira maloprodajca (najam automobila. kao i prenos znanja i iskustva u područje organizacije . datog kvaliteta uz fiksne cijene Nedostaci: . Postojanje nekoliko dominantnih i visoko konkurentnih firmi onemogucava druge oblike ulaska 10.u komke proizvođač sponzorira maloprodajca (npr.automobilska industrija) .: . Ugovorom o licenci se mogu uključiti i pravo korištenja robne oznake.brz ulazak na ino trziste . dodatni efekat 8. Postoje tri oblika fr. ulazak na trzista gdje priroda konkurencije tj.davalac franshize moze se suociti sa krutom zakonskom regulativom zemlje domacina . licenciranje je 37 .Medjunarodni marketing Azra 3.visoke cijene u odnosu na domacu ponudu . zastita patenata 4. Neko preduzece moze uci na ino trziste tako sto ce dati licencu nekom preduzecu sa tog trzista da proizvodi odredjene proizvode u skladu sa licencom koja mu je data.zadrzava pravo kontrole . penetracija na nova tržišta 7.primalac je zavistan pri donosenju poslovnih odluka - 60. restorana i motela). To je međunarodni prenos tehnologije. rukovođenja.potrosaci koriste proizvode savremene tehnologije.proizvođač sponzorira veletrgovce (industrijska bezalkoholna pića) . Prednosti licenciranja: 1.

je nacin obestecenja u kojem se iznos ugovara po jedinici proizvoda koji su proizvedeni .tying klauzula .klauzula restrikcije nakon isteka ugovora 38 .jednokratno placanje – u kojem se unaprijed utvrdjuje tacan iznos obestecenja i ugovaraju uslovi i dinamiku placanja . pregovori sa primaocem licence su cesto jako skupi Naknade za koristenje licence: .komadna licenca. opasnost da primalac licence ostane bez sredstava 4. opasnost stvaranja i podsticanja konkurenata 2.Medjunarodni marketing pogodnije sredstvo ulaska na ino trziste nego izvoz 11.naknada sadrzana u cjelini isporucenog materijala . primalac licence see moze pokazat kao ne dovoljan poznavalac marketinga i ostalih menadjment aktivnosti 5.klauzula zabrane istrazivanja i razvoja .klauzula teritorijalnog ogranicenja .sudjelovanje u cistom dohotku ostvarenom primjenom licence kod kupca Klauzule: . cesto postoji plafon za licencnu dobit po proizvodu 3. licenciranje je prihvatljivija opcija kada je nuzna proizvodnja u neposrednoj blizini kupaca Azra Nedostaci licenciranja : 1. u manje razvijenim zemljama se smatra da je licencna proizvodnja za njih previsoka 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->