P. 1
Prirucnik4r

Prirucnik4r

|Views: 2,394|Likes:
Published by Kasetofon

More info:

Published by: Kasetofon on Nov 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

Maria Buzaši Marganić

PRIRUČNIK UZ UDŽBENIK LIKOVNA KULTURA ZA ČETVRTI RAZRED

Drage koleginice i kolege!
Negovanje slobodnog dečjeg izraza kroz igru i razvijanje stvaralačke mašte, kao i pokretanje dečje mašte je primarni uslov pristupanju likovnom stvaranju, a to se može postići slikovitim umetničkim pričanjem . Učitelj treba pružiti pomoć učeniku u realizaciji ideje u određenim materijalima. Dete treba da nauči izražajne mogućnosti određenih tehnika, ali i da eksperimentiše sa različitim nekonvencionalnim materijalima i tehnikama u svom stvaralaštvu. Kroz nastavu likovne kulture se trebaju razvijati sledeće karakteristike: 1. estetska inteligencija – takvo kreativno stvaralaštvo u kojem dolazi do izražaja spontanost, intuicija i samosvesnost sa elementima samoanalize i samopouzdanja 2. vizuelni senzibilitet i sposobnost uočavanja – ljubopitljivost, sposobnost brze percepcije koja je uslovljena prethodnim iskustvima i izoštravanja vida kao i razvijenom vizuelnom memorijom. 3. istrajnost, upornost i potreba za kvalitetom – svest da uloženi trud dovodi do postizanja „savršenog“ rešenja, spremnost na rad i napor u prebrođenja teškoća kao i autonomnost ličnosti 4. estetski sud, estetska osetljivost – sigurnost u procenjivanju harmonijskog dejstva sredstava umetničkog izraza, njihova svesna primena u likovnom stvaralaštvu; smenjivanje kovergentnog (spremnost na analizu, pronalaženje uzroka) i divergentnog mišljenja (originalnost, šarenlikost, redefinicija i kompleksnost) 5. stvaralačka fantazija – strukturisanje uočenog i doživljenog u cilju izražavanja jedne misli, koje često će označavati nekonvencionalno rešenje i eksperimentisanje sa materijalima i tehnikama, kao i elementima izraza 6. veština, likovno znanje, izvođačke veštine – poznavanje karakteristika tehnika i medijuma izraza i njihova vešta primena u stvaralaštvu

2

Koncepcija udžbenika likovna kultura četvrti razred

Udžbenik je pisan uz uvažavanje zvaničnog nastavnog plana i programa. Udžbenik posebnu pažnju posvećuje opismenjavanju učenika kao primaoca likovnog dela kroz pažljivo odabrane, reprezentativne primere umetničkih dela. Koncepcija udžbenika je da se pojedini zadaci postave na sledeći način: 1. davanje informacija, 2. pojašnjenje zadatka, 3. praktični aspekti rešavanja likovnog problema (tehnika, likovni elemenat, i sl.), 4. isticanje zadatka. Drugim rečima uvod u nastavnu jedinicu počinje fokusiranjem likovnog problema na umetničkom delu, vizuelnom igrom i motivacionim sadržajem. Na kraju svakog zadatka (nastavne jedinice) se nalaze primeri učeničkih radova. Poneke nastavne jedinice su koncipirane na principu nastavnih listića.

Likovni medijumi i tehnike

Školska praksa se u pogledu likovne kulture svodi na crtanje i slikanje sa upoznavanjem nekoliko tehnika i materijala. Kreativan učitelj ohrabruje i ne guši originalnost učenika, te svakodnevno nudi šarolikost, te drukčije mogućnosti za umetničko stvaralaštvo. Učitelj treba da omogući učenicima eksperimentisanje sa što raznovrsnijim likovnim materijalima i tehnikama. Raznovrsnost materijala i tehnika daje učenicim a mogućnost da slobodno stvaraju, da nešto stvore i da steknu svestraniju likovnu kulturu.Vrsta materijala i način njegove primene uticaće na uobličavanje likovnog dela. Materijal i način njegove upotrebe nazivamo tehnikom rada. Zavisno od toga nastaju crtež, slika, grafika ili vajarsko delo.Različiti materijali i sredstva (glina, drvene bojice, tempere, kolaž, kreda, lepilo, makaze, raznobojne trake, različite vrste papira) i različite likovne tehnike utiču na: - razvoj fine motorike prstiju, dodira, koordinaciju oko-ruka - deca kroz likovno izražavanje rešavaju emocionalnu napetost - imaju osećaj sopstvene vrednosti nakon likovnog dela (sopstvenog proizvoda ) - sarađuju s drugom decom - razvijaju samostalnost - produbljuju koncentraciju - uče se čuvati i spremati materijale U likovnoj umetnosti postoje sledeći medijumi: crtanje slikanje vajanje

3

grafika novi mediji (film, fotografija, instalacija, računarska umetnost i sl.) Vrsta materijala i način njegove primene uticaće na uobličavanje likovnog dela. Materijal i način njegove upotrebe nazivamo tehnikom rada U likovnoj kulturi se koriste materijali i tehnike s obzirom na sledeće momente: prema uzrastu učenika prema naklonostima učenika prema zadatoj temi i likovnom problemu prema karakteru likovnog medijuma Crtanje detetu pruža zadovoljstvo od trenutka kad se prihvati olovke i otkrije njegovo svojstvo da ostavlja trag na papiru. Dete počinje da šara, zatim svojim šarama daje značenje, sve dok ne otkrije da se pomoću crteža mogu predstavljati likovi ili predmeti. Kroz proces usvajanja karakteristika pojedinih tehnika crtanja dete razvija sposobnost percepcije, zamišljanja i oblikovanja. Linije su osnovni izražajni elementi crtanja. Uz pomoć učitelja dete treba da usvoji izražajne mogućnosti klasičnih tehnika crtanja kao što su olovka, tuš i pero, lavirani tuš i sl. Ali isto tako mu treba omogućiti da eksperimentiše sa materijalima. Svaki materijal i sredstvo pomoću koje možemo povući linije može da posluži za crtanje. Dete tako može za crtanje da koristi trsku, čačkalicu, ali i lepak iz tube. Primere za eksperimentisanje materijalima možete videti u udžbeniku. Preporučene crtačke tehnike su: Olovka – mekana olovka (oznaka «V»); pomoću olovke je moguće povlačiti linije različitog senzibiliteta (od tvrdih do sasvim tananih) Olovke u boji Ugalj (ugljeni štapić) – učitelji izbegavaju ovu tehniku, mada mekoća linija i mogućnost senčenja ove tehnike daju podsticaj deci u stvaralaštvu; završeni rad se mora fiksirati, najpogodniji je lak za kosu Tuš i pero – ovladavanje tehnike znači da dete podstičemo na korišćenje i tzv. «unutrašnjih» linija Tuš i trska – posebna draž tehnike su krute linije, koje se mogu iskoristiti kod tema koje potenciraju teksturu Lavirani tuš – tehnika razređenog tuša omogućava tonsku obradu površina; kod rada uvek se počinje od najsvetlijih površina; često se koristi u kombinaciji sa tušem i perom Frotaž – je postupak dobijanja otisaka sa različitih predmeta koji imaju opipljiva ispupčenja. Preporučljivo je koristiti tanak papir koji se stavlja preko predmeta (novčić, kora drveta, kamenčić, džak) Flomaster – predstavlja dobar uvod u rad u tehnici tuš i pero; kod rada dete podsticati na rad sa jednom bojom i bogatstvom linija Lepilo – učenici crtaju sa lepilom a zatim rad posipaju nekim prahom (pesak, začini, strugotine, šećer, i sl.) Slikarstvo je likovni medijum boje. Dete od najranije dobi se oduševljava bojama koje ih okružuju i rado slika, mada u početku pomoću boja

4

isečci iz časopisa. učenici prvo prave mrežu od lista iz bloka. kataloga. pomoću ove tehnike je moguće napraviti blage prelaze boja. kamenčića utisnutih u plastelin. auto-kit i sl. izrađuje se u obliku krede ili pisaljke. suvo lišće. razglednice i sl.crtaju. danas je moguće u bolje snabdevenim prodavnicama kupiti vitraž boje i slikati na staklu. te sa poleđine lepe komadiće providnog papira u boji (celofan. Ulegnuti reljef. kod primene tehnike insistirati na gustoći korišćenih boja Tempere – slikarska tehnika. niski i ulegnuti. utiskivanjem. u radu se koriste guste boje koje pokrivaju prethodni sloj slike Kolaž – za ovu tehniku se mogu osim papira u boji koristiti i različiti drugi materijali: krpice. paus-papir koji se oboji flomasterima. starih kalendara. 1. ova tehnika se može primeniti i u školskoj praksi. dužinom i visinom. Ulegnuti reljef nema izpupčenja. po svojstvima je lazurna slikarska tehnika (slojevi boje naneseni jedna preko druge su providne) Gvaš – kombinovana tehnika vodenih boja i bele tempere (učitelj može umesto tempere da pripremi emulziju od dekstrina i cinkvajsa). koji nastaje urezivanjem. pa ih prostor-vazduh ne može s te strane obuhvatiti). oboje ga u crno. Vajarstvo možemo podeliti na punu plastiku (prostor obilazi volumen (oblik predmeta) sa svih strana) i reljef (oblici se s jedne strane drže podloge. širinom. Reljef delimo na visoki. pasulj. Vitraž – tehnika prozora u boji sastavljenih od šarenih komadića stakla i povezanih olovnim trakama. ali i od različitog zrnja. «crtanjem» šiljastim alatom se odstranjuje sloj tempere i otkrivaju se šarene linije . Vajarstvo se koristi trodimenzionalnim prikazom oblika. tako su mu osnovni elementi pomoću kojih se izražavamo volumen (Volumen je prostorni oblik sa sve tri dimenzije. masni tragovi voštanog pastela ostaju nepokriveni Grataž – tehnika kod koje je na podlogu nanet gusti sloj voštanih pastela. i sl). Dekolaž – tehnika rastavljanja jedne kompozicije i ponovnog ukomponovanja elemenata u novu celinu kroz promenu njihovog prvobitnog značenja Pastel je tehnika koja ostavlja mekan trag. a preko sloj guste crne tempere. 5 . Mozaik – u školskoj praksi se mozaik može praviti od kvadratića kolaž papira. klesanjem i udubljivanjem u materijalu u kojem radimo. U stručnoj lireraturi se ova tehnika naziva suvi pastel Voštani pasteli – izrađuju se u obliku štapića na bazi voska i boje u prahu Voštani pastel i vodena boja – učenici prvo crtaju voštanim pastelom (ili svećom) zatim preko rada nanose sloj vodene boje. Preporučene slikarske tehnike su: Vodene boje Akvarel – je stručni naziv vodenih boja.Volumena takođe određujemo kao obim ili zapremninu nekog tela u prostoru).

kamen). čarapa napunjenih komadićima papira (krpa i sl. raščlanjeni. ali pokretna u prostoru. orah. Prema načinu obrade. odnosno matricu – sa koje je moguće otiskivati u više primeraka. statičan. kartonskih kutijica. Drugačije su mogućnosti obrade mekanih. glavica maka. šarafi. ali se ipak za nju drže nekim svojim delom -izbočenja su vrlo izražena. granje Grafika je likovni medij gde se crtež ili slika otiskuje u više primeraka. U struci se to naziva metoda oblikovanja dodavanjem materijala (glina. gde su oblici već gotovo nezavisni od podloge. na kojem volumen neznatno ulazi u prostor. princip oblikovanja dodavanje i izvlačenjem materijala Testo – princip oblikovanja dodavanje i izvlačenjem materijala Sapun – tehnika koja omogućava oblikovanje po principu oduzimanja materijala Asamblaž – tehnika sastavljanja vajarske kompozicije od kutijica i sl. opruge. obli. složen (Mikelanđelov David). oblikovanja postoje razlike. a zatim se prekrije tankim papirom u boji Drvo. veliki. Volumen može biti pun. starog sata. testo) i metoda oblikovanja oduzimanjem materijala (drvo. mali. Preporučene vajarske tehnike su: Plastelin – tehnika koja omogućava uvod u oblikovanje po principu dodavanja materijala Glina – vajarska tehnika . zmaja i sl. prošupljen (šišarka). Grafičke tehnike su pogodne da pripreme dete na sažimanje složenih pojava iz okoline u jednostavne celine (sinteza) ili da od jednostavnih. plastičnih čaša i sl. prošupljenu masu. plastelin. 6 . dinamičan. sapun. Izvorni crtež se nanosi na podlogu – kliše.) Žica – pogodna za crtanje u prostoru Žica i papiri u boji – od žice se napravi kostur naprimer letilice. šišarka).) Tanak lim – koristi se za izradu reljefa Građenje oblika od kartona. i veštačkim materijalima (delovi igračaka. uglasti.2.. Zato je neki i nazivaju umetnošćom multioriginala. plošno istanjenu masu i linijski istanjenu masu. itd. 3. prazan (lopta od gline). Punu plastiku delimo (prema odnosu prostora i volumena) na monolitnu masu. mnogobrojnih delića sastave složene celine (na primer otiskivanje pomoću krompira). Otisak se zove grafički list. Mobil je takođe puna plastika. trodimenzionalni kolaž Vizuelne igre sa prirodnim (šapurina. pokretana strujanjem vazduha ili nekom drugom energijom. povrće.. Niski ili plitki reljef. ili tvrddih materijala. tj. a prostor samo plitko ulazi u volumen. izbočenja na površini materijala su niska. Građenje oblika od najlonskih kesa. udubljeno-ispupčenu masu. glinamol. i sl. princip oblikovanja dodavanje i izvlačenjem materijala Glinamol – vajarska tehnika .Visoki reljef. jednostavan (lopta). Neki metodičari smatraju da grafičke tehnike nisu primerene u nižem školskom uzrastu.

Linorez se može postepeno uvoditi i u nižim razredima. i manje bele površine. uvođenje u izražajne mogućnosti određene tehnike može da bude i prethodnim usvajanjem neke jednostavnije tehnike. Frotaž – svako dete je isprobalo otisnuti novčić tako da je preko nje postavio tanak list i trljao je olovkom Monotipija – tehnika ravne štampe Pošoar – tehnika ravne štampe. da bi na kraju savladali karakteristikama tehnike. bele konturne linije (pošto će gornji sloj biti otisnut). mora se odstraniti. nije preporučljivo u nižem školskom uzrastu Novi medijumi .Dete nije naviknuto da unapred isplanira konačan izgled likovnog rada. 7 . Dete postepeno usvaja pojedine tehnike. prema kreativnoj ideji učitelja i učenika) Linorez – kliše (linoleum) se izrađuje urezivanjem linija i odstranjivanjem tzv. U nastavni proces treba uvesti takve sadržaje koji su podesni da učenici kroz praksu nauče elemente vizuelnih komunikacija. Preporučljivo je kod prvih grafičkih radova koristiti mekane materijale kao što je krompir. praviti pečate od vunice. Klasične tehnike visoke štampe su drvorez i linorez. Kod visoke štampe se otiskivanje vrši sa ispupčene površine klišeja. Kasnije će dodavati teksture. dakle kako putem slike da saopšte poruku. mreže. U školskoj praksi se učenici mogu upoznati sa tehnikom monotipija i pošoar. talasasti karton. džakovi. glinenoj ploči. otiskivanje hrapavih predmeta. tj. ali isto i izrada klišea iz aspekta materijala. ali i kako da pročitaju neku vizuelnu poruku naptrimer TV reklame. prirodnih materijala (naprimer presečena glavica kupusa) i sl. igra kompjuterske igrice.dete se svakodnevno susreće sa statičnim i pokretnim slikama. panj i sl. kod na grafičkom listu se otiskuju urezane linije. postoji tehnika linoreza u boji – pošto se za svaku boju izrađuje poseban kliše. kora drveta. ili da bi shvatili princip visoke štampe. plastelina. gtafički otisak se stvara prskanjem boje ili pomoću sundžera Indigo – omogućava kreativnu igru «crtanja na slepo» Otiskivanje pomoću krompira Otiskivanje kartonom – primeri u udžbeniku za drugi razred Izrada klišeja za visoku štampu od različitih materijala (pečati od vunice. belih površina dletima. raznih tekstila i tome sl. kartona se isecaju male šablone željenog motiva. čipki. akvatinta. tekstil. Ravna štampa označava takve tehnike štampe kod kojih ne postoje visinske razlike na klišeu. bakropis. Mlađem školskom uzrastu nije preporučljivo duboka štampa. Duboka štampa predstavlja suprotni proces. Za dete predstavlja problem zamišljanje finalnog rada (obrnuta slika). dakle sve što se neće otiskivati. Prema obradi klišeja postoje tri vrste štampe. Učenici će u početku urezivati tzv. Zbog toga za njega pojedine grafičke tehnike predstavljaju teškoću. Klasične tehnike duboke štampe su bakrorez. plastelina i sl. S ciljem osavremenjavanja nastave važno je vizuelno opismenjavanje učenika. Preporučene grafičke tehnike su: Vizuelne igre otiskivanja – u mokrom pesku. Kod visoke štampe mogu praviti klišeji od kartona. od papira.

širenja. u analizi elemente filmske i video priče. Čovek oseća potrebu za skladom. Postoji nekoliko kriterija za komponovanje. kako bi se određena ideja kondenzovala u određenom materijalu i time učinila trajnim. harmonija. strip. pa ga može i izraziti. kompaktno. Deluje mirno i staložnjno. morske životinje). od glatke površine do hrapave. tako da prenese ideju da ona bude jasna i posmatračima. Vertikalna kompozicija je mnogo dinamičnija. Egipatski obeliks ili gotička katedrala naprimer izražavaju svojom kompozicijom neko stremljenjer ka visini koja u gledaocu izaziva osećaj rasta. kristali. Francuski slikar Andri Matis (1869-1954) u članku “Beleške jednog slikara“ rekao je o kompoziciji: “Kompozicija je umetnost raspoređivanja (na dekorativan način) različitih elemenata kojima umetnik raspolaže da bi izrazio svoja osećanja. put od prave linije do kružne. Pomoću kojeg likovnog elementa se može na najbolji mogući način izraziti ideja ili doživljaj.na bilbordu. Vertikalna kompozicija 3. od bele do crne boje). jer elemeti. 2. fotomontažu. Radijalna kompozicija deluje čvrsto. gradacija. Kroz ovaj vid stvaralaštva se razvija kreativnost i deca stiču svest o tome da kompjuter ne služi samo za igrice. Kako određeni likovni znaci treba da budu raspoređeni međusobno. Repeticija znači raspoređivanje istih elemenata u nizu ili u svim pravcima. Radijalna kompozicija nastaje gradacijom veličina i smerova koji polaze iz jednog centra (cvetovi. Kompozicija Kompozicija predstavlja raspored likovnih elemenata u jednu skladnu celinu. oblici i mase su raspoređene po vertikali što tera pogled na kretanje gore-dole ili obrnuto. od horizontalnog pravca do vertikalnog. Horizontalna kompozicija 2. Pitanje kompozicije se znači svodi na dva osnovna problema: 1. Ako škola ima mogućnosti učenici treba da upoznaju i kompjutersku grafiku u aplikaciji PAINT. kretanja i nešto nebeskog uzdignuća Dijagonalna kompozicija je organizacija elemenata po dijagonalnom smeru i izaziva osećaj dinamike i pokreta van kontura slike 8 . Harmonija predstavlja odabiranje kvaliteta ili elemenata koji su međusobno bliski ili slični. animirani film. videoklipu i sl. karikaturu. U nastavne sadržaje treba uvesti fotografiju. radijalna komp. Gradacija je postepeni prelaz iz jednog elementa ili kvaliteta u drugi kvalitet određenog likovnog elementa (npr. Dijagonalna kompozicija Horizontalna kompozicija označava organizovanje elemenata izraza u vodoravnom nizu sleva nadesno ili obrnuto. Elementarni odnosi kompozicije su: repeticija. harmoničnošću i ima određen osećaj o njemu. zatvoreno. Po pravcu kretanja postoji: 1.

Tehnička umešnost b. i kao takva komunikacija uvek treba da ima pozitivan predznak. ili mu je iskustvo na takvom nivou da jednostavno ne ume da se saživi sa temom. prethodno iskustvo sa posmatranog objekta (pojave) i predstavljanje zapamćenog 9 . Aspekti vrednovanja učenikovog rada: 1. Kreativni aspekti rada (različitost. likovnost) f. Vrednovanje dečjeg rada na kraju časa a. Neki od navedenih uzroka mogu lakše da se otklone. Otvorenost. Prikaz emocija c. Ocena označava učiteljevo mišljenje (izraženo brojčano) o razvojnom stepenu učenika. na primer njegova privlačnost ka kiču. kao i ocenjivanje celokupnog rada učenika u toku perioda. Kako reaguje na nove tehnike i materijale d. naprimer ako učenik ne koristi čiste boje. Samo tako može učitelj odrediti adekvatne metode i pedagoške podsticaje koje će poboljšati učenikov razvoj na polju likovnog izražavanja. Stepen ostvarenosti zadatka b. Izvesna rutina u radu e. tj. Motiviranost za stvaralaštvo c. Zapažanja o učenikovom radu u toku stvaralaštva a. Uzroci mogu biti različiti. iskrenost. sličnost. pomoć drugima u radu) 2. Česti uzroci neuspeha u radu mogu imati korene i u učenikovoj okolini. porodici. a neki iziskuju dugoročniji pedagoški uticaj. procenjivanje njihovih sposobnosti i davanje podsticaja za uspešnije rešavanje likovnog problema. mogući razlog može biti i nedovoljna motiviranost za rad. uočene pojave. Ako učitelj prepozna zastoje u razvoju učenika treba da pronađe njihove uzroke.Ocenjivanje u nastavi likovne kulture Korektura u toku radnog dela časa će predstavljati aktivno praćenje rada učenika. Aktivnost u analizi i samoanalizi (estetski sud) Ocena će predstavljati ogledalo dečjih sposobnosti – sposobnosti prikaza doživljaja. uzrok može da bude materijalne prirode (nema adekvatan slikarski pribor). neposrednost d. Usredsređenost na rad (tolerancija. Aktivno praćenje rada učenika predstavlja osnovu za vrednovanje rada u završnom delu časa. stereotipi. ili u toku školske godine. Ako učenik ne želi da realizuje neku temu.

b. c. maštovito rešenje) 10 . zadovoljavajuća tehnička umešnot u korišćenju akvarel tehnike i pokušaj eksperimentisanja sa izražajnim mogućnostima. nedovoljno poznavanje i usvajanje karakteristika tehnike. Slaba moć zamišljanja. skučen. izuzetan senzibilitet za boje. potpuna sloboda u izrazu. Imaginacija ( kako zamišlja opisano. kako likovno predstavlja opisano. neobičan raspored motiva) Opisna formulacija ocene (a. b. izuzetno poznavanje tehnike s obzirom na uzrast i spremnost na eksperimentisanje sa izražajnim mogućnostima 3.To sam ja na drugi način. Tema: Morsko dno. v. oblika. Maštovitost u radu ( neobičnost u organizovanju likovnih elemenata. Slikarski materijali i tehnike. Osetljivost za boje (senzibilnost za boje. c. bogatstvo boja. frotaž. Pokazuje izvesnu originalnost. originalnost. Neočekivan izbor boja. neobičan izbor boja. b. Slikanje. Dekolaž (naslojavanje. bogatstvo ideja. adekvatno korišćenje tehnike. neuobičajeno rešenje) 2. Kombinovana tehnika 1.. rešenja već viđena. b. izbor boja i oblika) Opisna formulacija ocene ( a. Originalnost (sloboda izraza. neobičnost motiva. akvarijum ili tmurno nebo pred oluju. sloboda u izrazu sa malo novog u likovnom izrazu. Menjamo svet . nedovoljan osećaj za boje i kompoziciju boja. i uticaje boja) 3. bogatstvo imaginacije) II Kolaž. c. dekolaž i asamblaž. skučen. docrtavanje. neoriginalan. 1.Faktori koji negativno utiču na razvoj deteta: Opšti faktori: – Nesigurnost – Površnost – Imitativnost Likovni faktori: – Kič – Korišćenje likovno izražajnih elemenata – Nesavladavanje likovne tehnike Primeri 1. isticanje bitnog pomoću boja) Opisna formulacija ocene (a. b. bez likovnog istraživanja. izvesni pokušaji zamišljanja. Slikanje. Tehnička umešnost (usvojeno znanje izražajnih mogućnosti tehnike.). doslikavanje. karakteristike akvarel tehnike. akvarel Originalnost (neobičnost u radu. oblika i kolorita) 2. neoriginalan. c. stilizacija oblika) Opisna formulacija ocene (a.. izvesno bogatstvo boja sa elementima naglašavanja. eksperimentisanje sa izražajnim mogućnostima) Opisna formulacija ocene (a.

Sadržaj nastavnog časa estetske analize sačinjavaju upoznavanje glavnih karakteristike najpoznatijih vrsta likovnih medija kao i 1-2 dela poznatih umetnika. svojstveno i nezamenjivo sredstvo za stvaranje društva. maštovit. u 2. Treba da se trudimo da učenici što više stvari prepoznaju na umetničkom delu. c. Treba 11 . Ona je jedna forma svesti. prepoznavanje. Bilo bi poželjno prikazivati vrhunska umetnička dela. radnju. nije spreman za kreativnu igru i brzo se zadovoljava stereotipnim rešenjem. i stvoriti osnovu za likovnu i estetsku kulturu deteta Umetnička dela pomažu sticanje znanja iz likovne kulture. Estetsku analizu trebamo tako usmeriti da deca mogu prepoznati sopstvene likovne probleme i da uoče njihovo umetničko rešavanje i da uočeno primene kod svojih crteža. veštačke oblike.umetničke kulture. tj. Kroz nastavu se daju neki konkretni podaci i znanja ali ne u sistematičnom istorijskom niti teorijsko-naučnom kontekstu. Treba da se suzdržavamo usko stručnog tumačenja estetske forme (kako u kontekstu istorijskih podataka tako i kod verbalno racionalne obrade) . estetski sadržaj i forma.Opisna formulacija ocene ( a. godišnja doba. Prilikom analize umetničkih dela treba da motivišemo učenike za primanje tih dela iznoseći podatke (naslov. već viđeno. doba dana. Na ovom nivou dečjeg razvoja naravno možemo govoriti samo o postavljanju osnova. tema rada treba da dođe u prvi plan. razumevanje i primenu pojmova likovnog jezika. kao motivacija za rešavanje nekog likovnog problema • kao uzor za neki proces rada ili konvenciju • za sticanje likovnog znanja prilikom estetske analize Jedno od najvažnijih zadataka likovne kulture u nižim razredima je: uvođenje dece u abecedu umetničkog i estetičkog upoznavanja sveta. sredstvo upoznavanja i preoblikovanja stvarnosti. U početku. pokazuje zadovoljavajući stepen kreativnog mišljenja i razigranosti oblicima i bojama. Kreativnost (spremnost za istraživanje i igru. otkrivanje mnogostrukih mogućnosti rešavanja određenog problema) Opisna formulacija ocene (a. predmete. v. vreme i sl. dakle usvajanje. odraz prirodne i društvene stvarnosti. Temeljnije upoznavanje umetničkih dela (estetska analiza) stvara osnovu za usvajanje pojmova i znanja koja će primeniti u sopstvenom stvaralaštvu. Ne učimo ih estetici niti istoriji umetnosti nego ih pripremamo za uzvajanje estetsko .). Analize treba da budu povezane sa nastavnim sadržajem praktičnog rada i sa obrađenom likovnom problematikom. lep koloristički odnos. Umetnička dela se na času likovne kulture mogu koristiti: • kao stimulacija. b. u svim elementima maštovit i neobičan) 3. nemaštovito. okolinu. Prikazana dela trebamo nakon prikazivanja skloniti. b. (živa bića. biografskim podaci umetnika). i likovnih tehnika. likovnih i kompozicijskih elemenata. Dete uči reči i sintakse kojima može vršiti analizu viđenog. izuzetna spremnost za iznalaženje optimalnog rešenja Estetska analiza umetničkih dela Po estetici umetnost proistiće iz društva i društveno je uslovljena. razredu predmet.

kvalitetne reprodukcije. ili ih projektovati pomoću dijaprojektora(dijapozitivi) i videobima. tzv. da analiziraju ciklus dela umetnika. iz udžbenika. skulpture. muzeju. po određenim umetnicima ) . Kroz priču učitelja trebalo bi da upoznaju nekoliko karakteristika poznatijih likovnih tehnika. da ukažu na vezu dramatike sadržaja tih dela i jezgrovitosti tehnike) Očigledna sredstva i postupci kod estetske analize Demonstraciona sredstva umetničkih dela su sledeća: originalna dela. građevine. knjige iz istorije umetnosti). Postupci demonstracije su sledeći: Prikazivanje originalnih dela na času. Učitelj može usmeriti pažnju učenika na već postavljena dela u hodniku. istorijska kompozicija) kao i probleme nekih arhitektonskih i vajarskih tehnika. veoma su dobre studije A. studijski izleti.da odaberemo takva umetnička dela koja su sa sadržajem bliska dečjem krugu interesovanja i po svojoj temi su pogodni da probude zainteresovanost dece. (Scene iz svakodnevnog života. Za primere rada po prirodi. Bilo bi dobro ako im da neke sugestije za analizu po kojima će kasnije deca izneti svoj referat. Danas je moguće koristiti kvalitetne reprodukcije iz zbirke učitelja (kalendari. dijaskopa ili videobima. Ako je tema bliska deci to u mnogome olakšava izvlačenje pouka i usvajanje pojmova (što je i bio cilj analize ). Projekcije vršiti samo u zamraćenoj učionici. Učitelj može da organizuje i sa učenicima akciju sakupljanja reprodukcija umetničkih dela i pravljenja albuma po dogovorenim kriterijima (naprimer po medijima. Ovim načinom rada možemo predoćiti učenicima bogatstvo i raznolikost umetničkog stvaralaštva. Direra (crteži životinja i biljki ) kao i mrtve prirode sa voćem i cvećem. U 4. Treba da nauče najvažnije likovne motive (mrtva priroda. Uvek treba da se prilagođavamo uslovima sredine. monografije umetnika. po tehnikama. projekcije pomoću episkopa. dela primenjene i narodne umetnosti). razredu analiza treba da je detaljnija. portret. ponašanje itd. istorijske kompozicije. (Zadaci prethodnog posmatranja i uočavanja i interesovanja). razredu već treba da analizu usmerimo na tumačenje prikazanih pojava. “tajne radionice“. njihov izraz lica. Mogu se pokazati i neka arhitektonska dela sa jednostavnijim građevinskim elementima kao i dela narodne umetnosti i primenjene umetnosti). produbljenija. U nedostatku originalnih dela bilo bi poželjno demonstrirati veće i kvalitetnije reprodukcije. posete ateljeu. skulpture. Razgovor i analiza treba da bude i ovde u kontekstu sa praktičnim radom. U 3. grafike. Učenici već bi trebalo da razlikuju predstavljeniju objektivnu stvarnost od njenog umetničkog prikaza. figuralna kompozicija. Učenici tako uočavaju i tumače predstavljene pojave i radnje kao da one nisu predstave već kao da posmatraju stvarne pojave i prizore. Na izlazcima van učionice mogu se pokazati neke značajnije građevine ili skulpture. tehnike. za sticanje nekih znanja studioznog (analitičkog) crteža i slike npr. slike. da budu odabrana samo vrhunska dela. medijum i estetske karakteristike umetničkog dela kao i kroz istorijsku određenost njihove najznačajnije uzajamne veze (Npr. posete izložbi. učiteljevi crteži na tabli. da vodi računa o kvaliteti odabranih dela. Prikazana dela i u ovom slučaju treba da su bliska dečjim interesovanjima i svakodnevnom životu. Ista reprodukcija se može više puta pokazati u zavisnosti od likovnog problema. Učenici bi trebalo da opišu pokrete likova. revolucionarne slike. Učitelj treba posebnu pažnju da posveti ovim albumima. pejsaž. Na ovom stupnju još ne pravimo razliku između prikazane stvarnosti i slikovnog prikaza stvarnosti. tj. Po mogućnosti prikazujmo originalna dela (crteže. video zapise. Učenici treba da traže i pronalaze sadržajnu poruku. 12 . U nastavi možemo koristiti i filmove.

Čas počinjemo ukazivanjem na prethodno iskustvo. rezime. Po isticanju cilja časa pristupamo projekciji (prikazivanju) određenih dela i njihovoj analizi po utvrđenim kriterijima (tema dela. preporučuje se na prvom času estetska analiza. ) Primena pouka stečena na časovima estetske analize treba uvek da je dvosmerna. ili korišćenje stečenog znanja u praktičnom radu na mrtvoj prirodi u estetskoj analizi umetničkih dela) Veza iz aspekta problema prikaza forme i prostora (npr. kod tematskog prikaza pejsaža ili nekog zanimanja prikaz umetničkog dela sa perspektivnim rešenjem smanjivanja predmeta i figura ka dubini prostora ili obrnuto prepoznavanje pouka stečenih na časovima praktičnog rada po određenoj temi na nekim umetničkim delima. produbljivanje znanja. ili videćemo nekoliko mrtvih priroda i pejsaža.). stilske karakteristike određenog doba i umetnika. Artikulacija časa estetske analize u mnogome je slična artikulaciji teoretskih časova. znanje učenika u vezi određenog dela. gama boja i sl.Artikulacija časa estetske analize umetničkih dela U 2.) 13 . na današnjem času ćemo upoznati nekoliko dela naših poznatih slikara kroz nekoliko njihovih dela. Mogu u završnom delu neki učenici samostalno vršiti analizu kao neku vrstu uvežbavanja. i 3. medijum. Treba da utvrdimo koji elementi čine mrtvu prirodu mrtvom prirodom ili pejsaž pejsažom. S jedne strane primenjujemo stečena znanja sa časova estetske analize u praktičnom radu. po čemu su slični. Naglasak da bude na kvaliteti umesto kvantitete.istorijska pozadina. Tri glavne forme su moguće za vezu između sticanja znanja. Ako su blok časovi. Ako su dela nepoznata učenicima možemo uporediti ih sa već poznatim delima. Dok u ostalim radnim okvirima prikazujemo jedno ili dva dela dotle na časovima estetske analize relativno više dela. razredu nije predviđen samostalni čas estetske analize. razredu na časovima estetske analize uglavnom prikazujemo ona dela koja su već učenici upoznali prilikom ranijih demostracija. ukazati na sličnosti i razlike između njih. (Npr. Estetsko . ili po jedno delo u 4 -5 medija ili po motivima. estetske karakteristike i sl. U izuetnim slučajevima moguće je prikazati i više dela kada se osvrćemo na neke estetske probleme (ove projekcije imaju za cilj širi pristup određenom problemu i analiza će biti površnija). Ponovo naglašavamo kvaliteta analize je jedino važna. Nakon uvodne informativne pripreme ističemo cilj časa. kao i od aspekata analize. Možemo pokazati 1 . U 4. Kada su blok časovi. za prostorni prikaz pomoću mrtve prirode pouke sticane kroz estetstku analizu umetničkih dela. tehnika. Broj projektovanih dela zavisi od cilja časa. U završnom delu učitelj rezimira najznačajnije pouke časa. Na ovim časovima je zadatak uvek rezimiranje i proširivanje znanja. a po čemu se razlikuju ovi likovni motivi. analize umetničkih dela i crtanja . Npr. a sdruge strane pouke i znanja sa časova praktičnog rada primenjujemo u estetskoj analizi. Najoptimalnije bi bilo prikazati 4-6 dela sa opširnijom analizom. Upoznajemo decu sa glavnim aspektima analize .2 dela manjeg broja umetnika ili po jedno delo više umetnika u sličnim medijima. a deca teze prepišu u svoje sveske.slikovnu analizu dela sledi kratki pregled biografije umetnika. društveno . Pouke može napisati i na tablu. na drugom času učenici trebaju kroz praktičan rad uvežbavati stećena znanja na času estetske analize.slikanja: Veza iz aspekta teme. Podsećamo ih na pouke korišćene kod rešenja nekih ranijih zadataka. Najvažniji zadatak časova estetske analize je sistematizacija. Umetnička dela demostriramo u vezi određenih likovnih problema i zadataka. a drugi čas posvetiti praktičnom radu. karakteristike prikaza prostora i forme. (kompozicija slike.

Moguća pitanja koje obrađujemo • Opišite sliku. kao i njihova analiza. Primer analize umetničkih dela iz aspekta kompozicije: . koji je motiv slike? • Gde se likovi (oblici. kod rada tušem i perom prikazujemo umetnička rešenja ove tehnike) Kao domaći zadatak može se zadati skupljanje reprodukcija umetničkih dela ili pronalaženje sličnih dela iz albuma učenika.Veza po određenoj tehnici (npr. predmeti) nalaze? • Kakav je raspored oblika na kompoziciji? • Šta je predstavljeno u pozadini? • Ko ili šta se nalazi u centru kompozicije? • Potražite te zaustavljene pokrete! • Podelite sliku u svojim mislima na dva jednaka dela! Šta uočavamo ako uporedimo levu i desnu stranu slike? • Koje boje koristi umetnik? • Koja je uloga linija u kompoziciji? • Koja osećanja izaziva u nama umetnik? Kakva je atmosfera slike? • Napiši u nekoliko reči svoj utisak o slici! Važni ishodi estetske analize umetničkih dela: Učenici postepeno stiču naviku posmatranja i analize umetničkih dela Postepeno uče razumeti umetničku poruku Postepeno uče iskazati svoj estetski sud o određenom delu Učenici će steći znanja o kompoziciji i prostoru umetničkog dela Produbiće svoje znanje o izražajnim elementima umetničkog dela Razumeće likovnu umetnost u relaciji istorije i kulture 14 .

galerija. da stvara interesovanje i potrebu za posećivanje izložbi. razvijati ljubav prema vrednostima izraženim u delima svih oblika umetnosti. SADRŽAJI PROGRAMA I KOLAŽ. usklade likovni rad sa drugim medijima (zvukom. FROTAŽ. da razvija pamćenje. povezivanje opaženih informacija. razvijati motoričke sposobnosti učenika. da osetljivost za likovne i vizuelne vrednosti koju stiču u nastavi. veličina. što čini osnovu za uvođenje u vizuelno mišljenje. dekolaž. DEKOLAŽ I ASAMBLAŽ (površinski i trodimenzionalni kolaž) (6+4) 1. grade iskustva i kriterijume prema zahtevima programa. te mu pomagati u samostalnom izražavanju korišćenjem primerenih tehnika i sredstava. Zadaci: nastava likovne kulture ima zadatak da razvija sposobnost učenika za opažanje oblika. svetlina. razvijati senzibilitet za lepo pisanje. razvijanje sposobnosti za prepoznavanje tradicionalne. položaja oblika u prirodi. prepoznaju likovne tehnike. asamblaž 2. likovnih umetnosti i likovnih pojava u životu. boja. stvaranje uslova za razumevanje prirodnih zakonitosti i društvenih pojava. stvarati uslove da učenici na svakom času u procesu realizacije sadržaja koriste tehnike i sredstva likovno-vizuelnog izražavanja.LIKOVNA KULTURA ČETVRTI RAZRED Cilj vaspitno-obrazovnog rada u nastavi likovne kulture jeste da se podstiče i razvija učenikovo stvaralačko mišljenje i delovanje u skladu sa demokratskim opredeljenjem društva i karakterom ovog nastavnog predmeta. savremene umetnosti. razvijati učenikove potencijale u oblasti likovnosti i vizuelnosti. muzeja i čuvanje kulturnih dobara. usvoje znanja o boji. NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA Operativni zadaci Učenici treba da: razlikuju i povezuju dvodimenzionalne i trodimenzionalne oblike. frotaž. Frotaž (površinske igre) 15 . pokretom. moderne. Kolaž (dvodimenzionalni – površinski kolaž) Pojmovi: kolaž. učenici primenjuju u radu i životu. literarnim izrazom i scenskim ambijentima). likovnim tehnikama i kreativno praktično rade sa odnosima boja.

POVRŠINA. boja – prostor Pojmovi: volumen 16 . kosoj ili uspravnoj liniji Organizacija bojenih oblika u odnosu na ravan u prostoru Organizacija trodimenzionalnih oblika u prostoru i na ravni Pojmovi: akvarel.3.VOLUMEN. Boja – prostor 5.. docrtavanje. Linija.. BOJA. 4. Površina – prostor 3. tempera III SLIKARSKI MATERIJALI I TEHNIKE (6+4) Karakteristike akvarel tehnike Karakteristike pastelnih boja i kreda u boji (suvi pastel i voštani pastel) Karakteristike tempera boja Pojmovi: materijali i tehnike IV OSNOVNE I IZVEDENE BOJE (6+4) Crvena + žuta = narandžasta Crvena + plava = ljubičasta Žuta + plava = zelena Pojmovi: osnovne boje.) Asamblaž (trodimenzionalni kolaž. PROSTOR (16+8) 1. doslikavanje.. instalacije. pastel. prošireni mediji. izvedene boje V LINIJA.. Dekolaž (naslojavanje.) II VEZIVANJE OBLIKA U TRODIMENZIONALNOM PROSTORU I U RAVNI (6+4) Komponovanje apstraktnih oblika u prostoru prema položenoj. površina. Linija – prostor 2. volumen. Volumen – prostor 4.

sa drugom sistematizacijom. s tim što se najčešće vodi računa o primerenosti zahteva uzrasnim mogućnostima učenika pa su se u praksi najčešće tražila rešenja po logici šaljivog kolaža. dekolaž i asamblaž Imajući u vidu nastavu likovne kulture u celini i savremeni pristup medijima pod nazivom prošireni mediji. Praksa je pokazala da se u takvim situacijama često dobijaju duhovita rešenja. Kada se radi o asamblažu. Samim tim. frotaž. Realizacija po grupama ili u celini Pojmovi: ambijent i scenski prostor NAČIN OSTVARIVANJA PROGRAMA I Kolaž. Izrada scene 4. Predlog za koreografiju. muziku. kostim 5. Izrada scene 6. Izrada maski 3. To znači da su preuzimani različiti oblici kojima su stvarani neki novi oblici po ličnom nahođenju svakog učenika. Ovakva celina programa je u tesnoj vezi sa proširenim medijima u savremenoj umetnosti. odmah se misli na već postojeće izvesno iskustvo učenika o kolažu. II Razumevanje trodimenzionalnih oblika i rad na njima Ova celina je logičan nastavak prethodne celine programa o asamblažu. misli se na povezivanje trodimenzionalnih oblika u nove za učenike smisaone celine. Da bi učenici sačinili frotaž mogu se koristiti prirodni i veštački oblici kao podloga preko koje će učenici stavljati tanji papir i potom sa olovkama koje u sebi imaju meki grafitni uložak prevlačiti preko papira da bi se odštampali najviši delovi (reljefnost – struktura materijala koji se nalazi ispod papira). To je istovremeno šansa za učenike da naprave neko novo rešenjem a i da se sam voditelj nastavnog procesa pripremi za procenu novonastalih ostvarenja. docrtavanje. Kada se priđe realizaciji sadržaja kolaža. Idejna rešenja za izradu maski 2. stoga se počinje od površinskog kolaža. doslikavanje. Takvi radovi mogu da budu podvedeni pod naziv dekolaža. te se od učenika traži izvesna doza upornosti što je moguće na tom uzrastu. nameće se obaveza nastavniku da učenike povremeno vodi na izložbe koje se nalaze u njihovom neposrednom okruženju. Bez obzira na veštačke ili prirodne oblike koje učenici ugrađuju u svoj rad. smatra se da je ova celina najprimerenija za uvođenje učenika u nova iskustva. To će biti ujedno i prilika za prepoznavanje savremene umetnosti u muzejima i galerijama.VI AMBIJENT – SCENSKI PROSTOR (6+4) 1. Takvo iskustvo je primereno za učenike. kada se može početi s radom 17 . potrebno je da nastavnik ograniči broj materijala iste vrste da bi učenici lakše došli do svojih smisaonih rešenja. ponovno lepljenje. U daljem radu takvi kolaži mogu da budu izvanredan materijal za odlepljivanje.

Tempera je pokrivajuća boja. što znači da takva slika podnosi naslojavanje. Smatra se da s ovim znanjima učenik kasnije može uspešno da prati nastavu likovne kulture. učenici mogu da crtaju sa olovkama. pronalaze prirodne oblike. Pre svega se misli na oblike koje možemo prepoznati u prirodi ili na oblike koje je čovek stvorio a ne prepoznajemo ih u prirodi. pa i u 4. ali najprimereniji je trodimenzionalni rad. Potom mogu da koriste i slikarske tehnike. Na nastavniku je da pronađe manje prirodne oblike. prepoznajemo prema karakterističnim linijama. uglavnom po logici apercepcije. koristili tempere kao slikarski materijal. Takav pristup se može načiniti u svim situacijama kada se crtaju ili slikaju mimetički oblici. V Linija. Ako bismo izbrisali linije drške i karakterističnu liniju koja čini oblik šolje. Na samom početku realizacije ove celine. površinama i volumenu u određenom prostoru. posmatrajući pre svega prirodne oblike i boje. IV Osnovne i izvedene boje Učenici su do sada koristili sve boje bez poznavanja karakteristika boja. U ovoj celini programa učenici razredne nastave prvi put osmišljenije treba da rade po percepciji. čime će uputiti učenike da sami otkrivaju bogatstvo prirode. ali su posebno zahvalni veštački materijali kao što su delovi dečjih igračaka. Posle tih iskustava učenici mogu uraditi i neke vežbe po percepciji ili apercepciji koristeći i osnovne i izvedene boje. Akvarel tehniku karakteriše lazurni način slikanja. boja. što podrazumeva dobro promišljanje koja će boja da se stavi na koju površinu. tempere ili gvaša. površina. smatra se da je od posebne važno da nauče koje su karakteristike akvarela. uz pomoć mašte. što znači da će mešanjem žute i crvene dobiti narandžastu. misli se na nefigurativne oblike koji se u daljem radu mogu suprotstaviti figurativnim oblicima. sa oznakom B. a slika deluje sveže bez crne i bele boje.polazeći od apstraktnih oblika nekog predmeta. Uz dodatke bele pokrivajuće boje i mešanje drugih boja s belom. razredu. nanosi se više u vidu paste. volumen. radi lakšeg intervenisanja u procesu rada. da će mešanjem plave i crvene dobiti ljubičastu kao izvedenu. razreda. da vrše analizu kada će moći u svim tehnikama da izraze šta osećaju dok 18 . već su slikali prema svom osećaju. Ne treba zaobići klasične materijale kao što je glina. prostor U okviru ove celine računa se na povezivanje učenikovih iskustava o linijama. dobićemo nefigurativan oblik – apstraktni oblik. U ovoj celini bi trebalo da dobiju elementarna znanja o osnovnim i izvedenim bojama. što znači da se više koristi voda sa blagim toniranjem boje. U takvom procesu biće od izuzetne važnosti da učenici rade po percepciji. oblik šolje. III Slikarski materijali i tehnike Kako su učenici do 4. dobija se gvaš tehnika. koji mogu da sačine neki novi oblik u skladu sa njihovom maštom. za razliku od akvarela koji podrazumeva al-prima rad. i napokon mešanjem žute i plave da će dobiti izvedenu zelenu. Na primer. U temperi se može više puta nanositi boja preko iste površine. Zapravo.

. čime se postiže izbegavanje akademske postavke mrtvih priroda. VI Ambijent – scenski prostor Ako se pođe od činjenice da svi živimo u nekom ambijentu. kostim. asamblaž 2. U duhu takvog zahteva. prošireni mediji. PREDLOG ORIJENTACIONOG NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA UZ UDŽBENIK LIKOVNA KULTURA.posmatraju neki prirodni oblik. frotaž. igrališta. Ambijent učionice. preporučuje se i rad u glini koja je najzahvalnija za razvoj motorike. FROTAŽ. ambijent autobuske stanice. posebno sa književnošću. ŠARENI LIKOVNI PUTOKAZI I KOLAŽ..) 4. ali je najvažnije da se ceo proces odvija kroz igru. svaki ambijent je karakterističan po nečemu. Pored crtanja i slikanja. pozorištem... maske. da se opredele za muziku. a u funkciji je opažanja i prenošenja nemimetičkog prenošenja posmatranog prirodnog oblika. dekolaž. U toj igri učenici će doći do saznanja o iskustvima civilizacije.. Najprimerenije je da svako dete ima svoj model koji će posmatrati. Dekolaž (naslojavanje. Dakle. Asamblaž (trodimenzionalni kolaž..) II VEZIVANJE OBLIKA U TRODIMENZIONALNOM PROSTORU I U RAVNI (6+4) Komponovanje apstraktnih oblika u prostoru prema položenoj. DEKOLAŽ I ASAMBLAŽ (površinski i trodimenzionalni kolaž) (6+4) 1. učenici mogu da rade scenu. Frotaž (površinske igre) 3. docrtavanje. a samim tim i povezivanje ovakvog sadržaja sa drugim oblastima. kosoj ili uspravnoj liniji Organizacija bojenih oblika u odnosu na ravan u prostoru 19 . doslikavanje. posebno je važno da se sa učenicima razgovara o karakteristikama pojedinih ambijenata.. u celini gledano. što se može pronaći u literaturi. muzičkom kulturom. Kolaž (dvodimenzionalni – površinski kolaž) Pojmovi: kolaž. na nastavniku je da zajedno sa učenicima izvuče posebne detalje o nekom prepoznatljivom ambijentu. ambijent kuhinje. instalacije. ambijent ulice..

VOLUMEN. izvedene boje V LINIJA. Predlog za koreografiju. POVRŠINA. kostim 5. Realizacija po grupama ili u celini 20 . volumen. Izrada maski 3.Volumen – prostor 4. Linija. muziku. Idejna rešenja za izradu maski 2. pastel. Izrada scene 6. PROSTOR (16+8) 1. Izrada scene 4. boja – prostor Pojmovi: volumen VI AMBIJENT – SCENSKI PROSTOR (6+4) 1. BOJA.Organizacija trodimenzionalnih oblika u prostoru i na ravni Pojmovi: akvarel. Površina – prostor 3. Linija – prostor 2. površina. Boja – prostor 5. tempera III SLIKARSKI MATERIJALI I TEHNIKE (6+4) Karakteristike akvarel tehnike Karakteristike pastelnih boja i kreda u boji (suvi pastel i voštani pastel) Karakteristike tempera boja Pojmovi: materijali i tehnike IV OSNOVNE I IZVEDENE BOJE (6+4) Crvena + žuta = narandžasta Crvena + plava = ljubičasta Žuta + plava = zelena Pojmovi: osnovne boje.

KOLAŽ. 6.Pojmovi: ambijent i scenski prostor SEPTEMBAR 1. čas NASTAVNA CELINA: I. FROTAŽ. FROTAŽ.. KOLAŽ. 8. DEKOLAŽ I ASAMBLAŽ NASTAVNI SADRŽAJ: DEKOLAŽ TEMA: To sam ja na drugi način MEDIJ: Slikanje TEHNIKA: Dekolaž 5. FROTAŽ.. DEKOLAŽ I ASAMBLAŽ NASTAVNI SADRŽAJ: ASAMBLAŽ TEMA: Slobodna tema MEDIJ: Građenje oblika TEHNIKA: Asamblaž ili pakovanje OKTOBAR 21 .. DEKOLAŽ I ASAMBLAŽ NASTAVNI SADRŽAJ: KOLAŽ TEMA: Ilustrovanje pesme SUPER RODE MEDIJ: Slikanje TEHNIKA: Kolaž 3. čas NASTAVNA CELINA: I. KOLAŽ. 2. čas NASTAVNA CELINA: I. DEKOLAŽ I ASAMBLAŽ NASTAVNI SADRŽAJ: FROTAŽ TEMA: Slobodna tema MEDIJ: Slikanje TEHNIKA: Frotaž 7. FROTAŽ.. čas NASTAVNA CELINA: I. KOLAŽ. 4.

FROTAŽ. 18. čas NASTAVNA CELINA: II. 16. čas NASTAVNA CELINA: II..VEZIVANJE OBLIKA U TRODIMENZIONALNOM PROSTORU I U RAVNI NASTAVNI SADRŽAJ:VEZIVANJE OBLIKA U RAVNI – OBLO-ROGLJASTO TEMA: IZLOMLJENE I LUČNE FORME MEDIJ: Crtanje TEHNIKA: razni crtački materijali NOVEMBAR 17. DEKOLAŽ I ASAMBLAŽ NASTAVNI SADRŽAJ:VEŽBE .. KOLAŽ.9.VEZIVANJE OBLIKA U TRODIMENZIONALNOM PROSTORU I U RAVNI NASTAVNI SADRŽAJ: KOMPONOVANJE APSTRAKTNIH OBLIKA U PROSTORU PREMA POLOŽENOJ. 12.PAKOVANJE TEMA: Slobodna tema MEDIJ:Vajanje TEHNIKA: Po izboru 11. čas NASTAVNA CELINA: I. čas NASTAVNA CELINA: II.VEZIVANJE OBLIKA U TRODIMENZIONALNOM PROSTORU I U RAVNI 22 . čas NASTAVNA CELINA: II. 10.. KOSOJ ILI USPRAVNOJ LINIJI TEMA: Kompozicija geometrijskih oblika MEDIJ: Slikanje TEHNIKA: Tempere ili gvaš 15..VEZIVANJE OBLIKA U TRODIMENZIONALNOM PROSTORU I U RAVNI NASTAVNI SADRŽAJ: POVRŠINSKO – PROSTORNO TEMA: Portret ..Autoportret MEDIJ:Vajanje TEHNIKA: glina ili plastelin 13. 14.

.) 21. čas NASTAVNA CELINA: SLIKARSKI MATERIJALI I TEHNIKE NASTAVNI SADRŽAJ: KARAKTERISTIKE AKVAREL TEHNIKE TEMA: MORSKO DNO. 26.. 24.. 20 čas NASTAVNA CELINA: II. TMURNO NEBO PRED OLUJU MEDIJ: Slikanje TEHNIKA: Akvarel DECEMBAR 25. AKVARIJUM. čas NASTAVNA CELINA: SLIKARSKI MATERIJALI I TEHNIKE NASTAVNI SADRŽAJ: KARAKTERISTIKE TEMPERA TEHNIKE TEMA: SLOBODNA TEMA. itd.. 22. ILUSTROVANJE MUZIČKE KOMPOZICIJE 23 .VEZIVANJE OBLIKA U TRODIMENZIONALNOM PROSTORU I U RAVNI NASTAVNI SADRŽAJ: ORGANIZACIJA TRODIMENZIONALNIH OBLIKA U PROSTORU I NA RAVNI TEMA: GRAD KNEZA LAZARA MEDIJ:Vajanje TEHNIKA: papirplastika (građenje od papirnatih kutija.NASTAVNI SADRŽAJ: ORGANIZACIJA TRODIMENZIONALNIH OBLIKA U PROSTORU I NA RAVNI TEMA: OMILJENA ŽIVOTINJA MEDIJ:Vajanje TEHNIKA: Žica 19. čas NASTAVNA CELINA: SLIKARSKI MATERIJALI I TEHNIKE NASTAVNI SADRŽAJ: KARAKTERISTIKE PASTEL TEHNIKE TEMA: MRTVA PRIRODA SA VOĆEM MEDIJ: Slikanje TEHNIKA: pastel – suvi (ili krede u boji)i voštani 23.

. 30. ŠUMA MEDIJ: Slikanje TEHNIKA: tempere 24 .. čas NASTAVNA CELINA: SLIKARSKI MATERIJALI I TEHNIKE NASTAVNI SADRŽAJ:VEŽBE TEMA: SLIKAMO NA KAMENU MEDIJ: Slikanje TEHNIKA: tempere 29. čas NASTAVNA CELINA: OSNOVNE I IZVEDENE BOJE NASTAVNI SADRŽAJ: CRVENA + ŽUTA = NARANDŽASTA TEMA: MRTVA PRIRODA SA POVRĆEM MEDIJ: Slikanje TEHNIKA: tempere 33.MEDIJ: Slikanje TEHNIKA: tempere 27. čas NASTAVNA CELINA: OSNOVNE I IZVEDENE BOJE NASTAVNI SADRŽAJ: ŽUTA + PLAVA = ZELENA TEMA: APSTRAKTNA KOMPOZICIJA. 34. 32. 28.. SLOBODNA TEMA MEDIJ: Slikanje TEHNIKA: grataž JANUAR 31.. čas NASTAVNA CELINA: SLIKARSKI MATERIJALI I TEHNIKE NASTAVNI SADRŽAJ:VEŽBE TEMA: ČESTITKA ZA NOVU GODINU.

. čas NASTAVNA CELINA: LINIJA.FEBRUAR 35.. ili pastel 37. 36.VOLUMEN. čas NASTAVNA CELINA: OSNOVNE I IZVEDENE BOJE NASTAVNI SADRŽAJ: TOPLO-HLADNO TEMA: MEDIJ: Slikanje TEHNIKA: tempere 39. PROSTOR NASTAVNI SADRŽAJ: OBLICI I MATERIJALI TEMA: KOMPOZICIJA RAZLIČITIH MATERIJALA MEDIJ: Crtanje TEHNIKA: tuš i pero 25 . čas NASTAVNA CELINA: OSNOVNE I IZVEDENE BOJE NASTAVNI SADRŽAJ: CRVENA + PLAVA = LJUBIČASTA TEMA: ZALAZAK SUNCA MEDIJ: Slikanje TEHNIKA: akvarel. 40. 42. čas NASTAVNA CELINA: OSNOVNE I IZVEDENE BOJE NASTAVNI SADRŽAJ: KONTRAST BOJA TEMA: ANALIZIRAMO UMETNIČKA DELA MEDIJ: Estetska analiza TEHNIKA: 41. BOJA... 38. POVRŠINA.

50. POVRŠINA.VOLUMEN. POVRŠINA. 46.. čas NASTAVNA CELINA: LINIJA. 44. BOJA. PROSTOR NASTAVNI SADRŽAJ: POVRŠINA – PROSTOR TEMA: SUSRET SA MATISOM MEDIJ: Slikanje TEHNIKA: gvaš 49... čas NASTAVNA CELINA: LINIJA.POKRETNE SKULPTURE MEDIJ:Vajanje TEHNIKA: različiti materijali 51.MART 43. PROSTOR NASTAVNI SADRŽAJ: LINIJA – PROSTOR. 52. BOJA.VOLUMEN TEMA: MOBILI .VOLUMEN.VOLUMEN. POVRŠINA. POVRŠINA.. čas NASTAVNA CELINA: LINIJA. BOJA. PROSTOR NASTAVNI SADRŽAJ: BOJA – PROSTOR (TEKSTURA) TEMA: PRIRODNI OBLIK MEDIJ: Slikanje TEHNIKA: slikarska tehnika po izboru 47. PROSTOR NASTAVNI SADRŽAJ: POVRŠINA – PROSTOR TEMA: KORA DRVETA MEDIJ: Crtanje TEHNIKA: lavirani tuš 45. BOJA. 48. čas NASTAVNA CELINA: LINIJA.VOLUMEN.. čas 26 .

BOJA. POVRŠINA. PROSTOR 27 . POVRŠINA. PROSTOR NASTAVNI SADRŽAJ:VOLUMEN – PROSTOR TEMA: RELJEF ZA MOJU SOBU MEDIJ:Vajanje TEHNIKA: različiti materijali MAJ 59.VOLUMEN.. BOJA. POVRŠINA. PROSTOR NASTAVNI SADRŽAJ: VOLUMEN – PROSTOR TEMA: GULIVER MEDIJ: TEHNIKA: kartonplastika APRIL 53. čas NASTAVNA CELINA: LINIJA. čas NASTAVNA CELINA: LINIJA.VOLUMEN.VOLUMEN. ŠIŠARKA MEDIJ:Vajanje TEHNIKA: glina 57. 54.56.VOLUMEN. čas NASTAVNA CELINA: LINIJA. 58.VOLUMEN. 60.. PROSTOR NASTAVNI SADRŽAJ:VOLUMEN – PROSTOR TEMA: JEZGRO ORAHA.. POVRŠINA. POVRŠINA. PROSTOR NASTAVNI SADRŽAJ:VOLUMEN – PROSTOR TEMA: KARTONSKA AMBALAŽA MEDIJ:Vajanje TEHNIKA: glinamol 55. BOJA. BOJA.NASTAVNA CELINA: LINIJA. BOJA. čas NASTAVNA CELINA: LINIJA..

BOJA. scenografije.VOLUMEN.. POVRŠINA. BOJA. POVRŠINA. čas NASTAVNA CELINA: LINIJA. izradu lutki. korelacija sa drugim oblastima. pozorištem. Realizacija po grupama. PROSTOR NASTAVNI SADRŽAJ: BOJA – PROSTOR TEMA: MAGRITOVI PROSTORI MEDIJ: Estetska analiza. muzičkom kulturom. kostim... 62. čas NASTAVNA CELINA: AMBIJENT – SCENSKI PROSTOR Napomena: Nastavna celina je zamišljena kao realizacija jednog igrokaza sa lutkama od ideje. predlog za koreografiju.68. čas NASTAVNA CELINA: AMBIJENT – SCENSKI PROSTOR 28 . 64. Slikanje TEHNIKA: / 63. čas NASTAVNA CELINA: LINIJA.. 66.NASTAVNI SADRŽAJ: TEMA: KOMPOZICIJA STRUKTURE MEDIJ: Crtanje TEHNIKA: olovka 61. muziku.VOLUMEN. posebno sa književnošću... NASTAVNI SADRŽAJ: AMBIJENT TEMA: RAZLIČITI AMBIJENTI MEDIJ: Crtanje TEHNIKA: tuš i pero 67. PROSTOR NASTAVNI SADRŽAJ: BOJA – PROSTOR TEMA: UMETNICI STVARAJU ŽIVOT MEDIJ: Estetska analiza TEHNIKA: / 65.

NASTAVNI SADRŽAJ: MASKA TEMA: POZORIŠNA MASKA MEDIJ: Slikanje TEHNIKA: po izboru JUNI 69. čas NASTAVNA CELINA: AMBIJENT – SCENSKI PROSTOR NASTAVNI SADRŽAJ: LUTKARSKO POZORIŠTE TEMA: IZRADA LUTKI ZA PREDSTAVU MEDIJ: KOMBINOVANI TEHNIKA: kombinovani . čas TEHNIKA: različiti materijali NASTAVNA CELINA: AMBIJENT – SCENSKI PROSTOR NASTAVNI SADRŽAJ: IZRADA SCENE TEMA: IZRADA SCENE MEDIJ: Slikanje TEHNIKA: tempere 73. 74.... 70. 72. čas NASTAVNA CELINA: AMBIJENT – SCENSKI PROSTOR NASTAVNI SADRŽAJ: TEMA: IZVOĐENJE PREDSTAVE PEPELJUGA MEDIJ: / TEHNIKA: / 29 .različiti materijali 71.

PREPARACIJA 2 INKUBACIJA 3 ILUMINACIJA (NALAŽENJE REŠENJA) 4.Tehnička priprema 2.Korektura Završni deo 5. 1. OBLIKOVANJE. STVARANJE 4.problema -Kritička procena informacije . PODSTICAJ.Verifikacija.ARTIKULACIJA ČASA PREMA FAZAMA KREATIVNOSTI PSIHOLOGIJA 1.Uočavanje lik. RAD 5. Faza podsticaja.priprema. PROCENJIVANJE 30 .Motivacija . stvaralaštva . OTKRIĆE. Faza otkrića.Isticanje cilja časa Radni deo 4. IGRA 3. defincija lik.Stvaralaštvo . . Faza procenjivanja . oblikovanja .Rad . UČENJE 2. vrste . motivacija za sledeći čas LIKOVNA K.problema. Faza saznanja .Domaći rad. Faza realizacije.VERIFIKACIJA Tok časa Uvodni deo 1. igre -Igra i improvizacija 3. SAZNANJE.

učenici su usvojili određena znanja o prostoru.Primeri priprema za čas likovne kulture NASTAVNA CELINA:VEZIVANJE OBLIKA U TRODIMENZIONALNOM PROSTORU I U RAVNI NASTAVNI SADRŽAJ: KOMPONOVANJE APSTRAKTNIH OBLIKA U PROSTORU PREMA POLOŽENOJ. boju i na ritam -upućivanje na različite mogućnosti transformacije prilikom komponovanja promene oblika.Razvijanje likovne percepcije i apercepcije . boji.Povezivanje geometrijskih oblika u kompoziciju. KOSOJ ILIUSPRAVNOJ LINIJI TEMA: Kompozicija geometrijskih oblika MEDIJ: Slikanje TEHNIKA: Tempere ili gvaš OPŠTI PODACI O ČASU Pedagoški fakultet u Somboru Student Andrea Bođo.razvoj mašte i kombinatorike -ukazivati na odnose oblika. br. veličine. ritam Tema Kompozicija geometrijskih oblika (Ukrasna salveta) Likovne sposobnosti Originalnost – učenik stvara originalnu kompoziciju oblika uravni Fleksibilnost – sposobnost traženja različitih puteva ostvarenja Redefinicija – učenici individualno reprodukuju dožilvljenu stvarnost kroz upoznate mogućnosti stvaraštva. položaja kao i međusobnih odnosa -navikavanje na istrajnosti i upornost u radu Likovni problem. kosoj ili uspravnoj liniji Prethodna situacija Normalna. oblicima i kompoziciji Zadaci časa . Putem igre i potpune slobode u povezivawu oblika dobiće maštovite i originalne kombinacije i kompozicije Spretnost – učenik treba da stekne i trajno usvoji spretnost motoričkih pokreta Osećaj za prostor – učenik kroz rad stiče jedinstven osećaj za prostor i organizaciju prostora Maštovitost – podsticajnim kreativnim radom učenik stvara maštovitu kompoziciju 31 . indeksa 62/2004 METODIČKI PODACI O ČASU Nastavni predmet Likovna kultura Nastavna celina VEZIVANJE OBLIKA U TRODIMENZIONALNOM PROSTORU I U RAVNI Nastavni sadržajKomponovanje apstraktnih oblika u prostoru prema položenoj.

trouglovi. kvadrati. Diferencirani zadaci se daju svakom učeniku unutar grupe.Fluentnost – učenik treba da proizvedu što više ideja vezanih za rešewe postavljenog likovnog problema Likovni medij Slikanje Likovna tehnika Tempere Motiv: Površinski oblici Motivacioni sadržaj Slobodno kombinovanje pravilnih geometrijskih oblika (krugovi. Formirane grupe su po sposobnostim približno homogene. kvadrati. Zadaci su diferencirani i prilagođeni individualnim sposobnostima učenika. pravougaonici. a po polu heterofene. kosoj ili uspravnoj liniji 2. trouglovi) u određenom prostoru Nastavna sredstva Reprodukcije umetničkih dela. a napisani su na nastavnom listiću. komponovanje apstraktnih oblika u prostoru prema položenoj ili uspravnoj liniji 32 . Grupa boljih učenika i njih ov interval sadrži dva različita oblika . radovi učenika Korelacija Matematika Izbor umetničkih dela Vinsent van Gog Viktor Vasareli Pit Mondrijan Pol Kle Izgled table Tema: Ukrasna salveta Medij: Slikanje Tehnika: Tempere Zadaci časa: • Izbor oblika • Izbor boja • Organizacija oblika i boja u maštovitu kompoziciju GRUPE ZA DIFERENCIRANI RAD Na osnovu prethodne provere sposobnosti učenici su podeljeni u 4 grupe. Diferencirani listić se daje svakom učeniku u grupi sa istim zahtevima ali se od njih očekuje da pokazu originalnost u kreativnom radu.krugovi. 1. trouglovi. Grupa potencionalno darovitih učenika – krugovi. komponovanje apstraktnih oblika u prostoru prema položenoj.

podsticanje. Da ponovimo gradivo: Šta je prosto? Prostor je sve ono što nas okružuje 33 . bogatstva elemenata na motivu. . tehničke umešnosti i estetske kvalitete Sugestije učitelja za prevazilaženje eventualnih grešaka i instrukcije za dalji rad TOK ČASA Uvodni deo časa (20 minuta) 1.3. Na prethodnim časovima smo govorili o liniji. .ističem cilj časa i objašnjavam zadatke grupama RADNI DEO ČASA (60 minuta) -Samostalan rad učenika na realizaciji teme.tri korektivna pristupa . komponovanje apstraktnih oblika u prostoru prema uspravnoj liniji 4. Kroz razgovor sa učenicima obnovićemo znanja usvojena na prošlom času. dodatna motivacija .Razgovor o načinu raspoređivanja predmeta i oblika u prostoru i načinu povezivanja u celinu. Grupa prosečnih učenika i njihov interval sadrži samo jedan oblik – trouglovi.u toku prilaska učenicima dodatna objašnjenja i saveti (ukazujem na elementarne propuste i podstičem na samostalno ispravljanje grešaka).Uočavanje oblika. originalnosti. o njihovom međusobnom odnosu. komponovanje apstraktnih oblika u prostoru prema položenoj liniji ARTIKULACIJA ČASA UVODNI DEO ČASA (20 minuta) -Razgovor o prostoru i uočavanje oblika u njemu. savetovanje i motivisanje učenika kroz individualne razgovore.odabir dečjih likovnih ostvarenja za estetku analizu ZAVRŠNI DEO ČASA (10 minuta) Kolektivna analiza i estetko procenjivanje rezultata prema stepenu ostvarenog likovnog problema. kvadrati. . Grupa učenika sa smetnjama u razvoju – pravougaonici. Faza saznavanja (preparacija) U ovoj fazi se identifikuje likovni problem.Praćenje. o prostoru. boji. . prikupljaju informacije koje se kritički procenjuju. . odnosa boja i geometrijskih oblika na primerima umetničkih reprodukcija.

. Hajde da promenimo izgled učionice se nalaze na učiteljevom stolu) Improvizacija u traženju kreativne ideje. Kakav prostor je naslikao umetnik? Zatvoren unutrašnji prostor Čime je ogranićen prostor sobe? Zidovima. a to su: (Na učiteljevom stolu se nalaze geometrijska tela: lopta. kocka. valjak. To su: Učenici crtaju na tablu krug. livada. tavanicom Koje predmete si prepoznao/la na slici? Krevet. kuća. park ili učionica – je ispunjen predmetima različitog oblika. Takav prostor je funkcionalno organizovan. Ako je njihov razmeštaj po nekim principu komponovanja onda oni oplemenjuju taj prostor i čine da se prijatno osećamo u tom okruženju... učenici će putem igre i slobode u povezivanju oblika uneti svoj temperament i dobiti 34 . stolica Pogledajmo sledeću reprodukciju umetničkog.) Opišite koji predmeti se nalaze u učionici? Kakvog su oni oblika?Kako bi oplemenili našu učionicu? Učenici daju svoje predloge naprimer boje zidova. sto. kvadrat i pravougaonik (ili lepe aplikacije koje se nalaze na učiteljevom stolu) Postoje i trodimenzionalni oblici.. trougao. kruga. učionica. živim bićima Prostor jedne likovne kompozicije je ograničen dimenzijama papira.Na primer? Hodnik. Prostor u kojem se krećemo – ulica. Koje su razlike između navedenih prostora? Kakav može da bude prostor? Unutrašnji – enterijer i spoljašnji – eksterijer A prema složenosti? Prostor može da bude jednostavan (učionica) i složen (školska zgrada) Prostor koji nas okružuje je ispunjen raznim oblicima. podom. U prirodi i u umetnosti razlikujemeo osnovne površinske oblike. Trudimo se da zajedno stvorimo jednu zanimljivu kompoziciju. predmetima. Kakav prostor je naslikao umetnik? Ovo je otvoren prostor ispunjen raznim oblicima. Pogledajmo reprodukciju umetničkog dela (Van Gog Umetnikova soba). razmeštaj klupa ili njihov oblik trougla. Na tablu lepimo odabrane oblike (ujedno proveravam u kojoj meri učenici raspoznajui oblike). Kombinujući ih na različite načine. platna.

Povezivanje oblika u ravni. prikupljaju informacije koje se kritički procenjuju. medij. livada. Ako jedan oblik prekrijemo sa drugim šta primećujemo? Da je jedan ispred drugog. 2. boji. o prostoru. tehniku). Kroz razgovor sa učenicima obnovićemo znanja usvojena na prošlom času. Objašnjavam i pokazujem na aplikaciji. Analizirajmo zajedno korišćene likovne elemente. se može izvesti dodirivanjem. faza otkrića U ovoj fazi se identifikuje likovni problem. iza drugog. učionica. u dvodimenzionalnoj predstavi prostora. tj. Zaključujemeo da kompozicija može delovati i haotično. Koje su razlike između navedenih prostora? Kakav može da bude prostor? prožimanjem oblika. Izbor oblika 2. Da ponovimo gradivo: Šta je prosto? Prostor je sve ono što nas okružuje Na primer? Hodnik. boje. prekrivanjem i prožimanjem oblika. Ako jedan oblik prekrijemo sa drugim šta primećujemo? 35 . o njihovom međusobnom odnosu. Isticanje cilja časa 3. tablu podelimo na tri dela i formiramo tri grupe po mestu sedenja) Sada analizirajmo našu kompoziciju.maštovite kombinacije. Izbor boja 3. ako nije organizovana.. Organizacija oblika i boja u maštovitu kompoziciju Za svaku grupu na tablu napišem konkretne zadatke Objasnim svaki deo posebno (temu.tj.. Na prethodnim časovima smo govorili o liniji. (Igru možemo osmisliti da bude takmičarskog karaktera. Koje geometrijske oblike prepoznaješ na tom delu? Nakon analize umetničkih dela pokazujem radove učenika iz prethodnih generacija Izgled table Tema: Ukrasna salveta (stolnjak) Medij: Slikanje Tehnika: Tempere Zadaci: 1. oblike. Faza podsticajne igre (inkubacija) Pogledajmo reprodukcije umetničkih slika. Objašnjavam i pokazujem na aplikaciji.

Korekture vršim u tri navrata. Izbor boja će biti slobodan. Izabrana muzička kompozicija svojim ritmom deluje stimulativno na ispoljavanje dečje kreativnosti. Svaki učenik će realizovati likovni problem prema svojim individualnim. već da ulože dodatni napor kako bi došli do mogućeg najboljeg rešenja. 1. Tek tad pristupi bojenju tempera bojama. preklapanjem ili prožimanjem tih oblika. nemojte koristiti previše bojada se ne bi pojavilo preveliko šarenilo. Učenicima ne namećem svoje ideje i mišljenja već kroz razgovor o postavljenom problemu i zadacima navodim ih da uvide nepravilnosti i da ih isprave. POvezivanje možeš izvesti dodirivanjem. likovnim i kreativnim sposobnostima. Radni deo časa (60 minuta) 4. faza oblikovanja Dok učenici samostalno pristupaju realizaciji likovnog problema puštam muziku za štimung. prikazati igru boja i oblika za jednu ukrasnu salvetu (stolnjak i sl. Izbor oblika Kakvi su oblici korišćeni? Da li su jasno uočljivi oblici? Da li su oni skladno povezani? 2. Prvo nacrtaj zadate oblike u raznim veličinama. faza procenjivanja Završnu analizu radova vršimo prema stepenu ostvarenosti zadataka. Završni deo časa (10 minuta) 5.) Zajedničko za sve grupe Učenici (po prethodno odabranim kriterijima) treba da razmeste svoje oblike u jednu skladnu celinu. vodi računa o povezanosti tih oblika. Pažljivo odaberite boju pozadine. Izbor boja Da li su boje skladne? Koje nijanse boja dominiraju? 3. Probaj različiti razmeštaj oblika. Dodatnom motivacijom u toku treće korekture podstičem ih da se ne zadovolje brzo dobijenim rezultatime.Danas ćemo u tehnici tempera boja. Organizacija kompozicije Kakav odnos imaju u oblici kompoziciji? Da li kombinacija oblika čini celinu? Da li je postignut sklad u kompoziciji? 36 . S obzirom da su četiri grupe sa različitim zadacima potrebna je posebna analiza za svaku grupu. Svakom učeniku prilazim i kroz individualni razgovor nastojim da dođe do maštovitog i estetskog rešenja. Po stepenu složenosti svakoj grupi posebno objašnjavam konkretne zadatke. slobodnim komponovanjem geometrijskih oblika. Izaberi onu likovnu ideju koja te najviše zadovoljava.

Na prethodnim časovima učenici su usvojili određena znanja iz teorije boja i upoznali se sa osnovnim i izvedenim bojama. VASPITNO-OBRAZOVNI ZADACI ČASA: -Usvajanje osnovnih znanja iz teorije boja: upoznavanje sa karakteristikama boje (nijansa. svetlost. -Navikavanje na strpljivost i upornost -Razvijanje smisla za individualni likovni problem LIKOVNI PROBLEM: Da sami stvaraju izvedenu boju (narandžastu) iz osnovnih boja i njom predstavljaju ono što su uočili na mrtvoj prirodi. prostor 37 . intenzitet). 2. primer UNIVERZITET U NOVOM SADU UČITELJSKI FAKULTET SOMBOR NASTAVNO ODELJENJE SUBOTICA STUDENT: Žaklina Stanković STRUČNI PODACI NASTAVNA CELINA: Osnovne i izvedene boje NASTAVNI SADRŽAJ: Crvena-žuta-narandžasta PRETHODNA SITUACIJA: Normalna. kao i njihovom međusobnom uticaju (kontrast i kompozicija) i primena datih svojstava u rešavanju zadataka. boje. -Određivanje narandžaste boje u spektru boja i na slikarskom krugu boja.Da li su rešenja originalna? Na samom kraju učenici daju odgovore na pitanja: Koji su radovi originalni i maštoviti? Šta bi promenili na svojim radovima? Da li im se dopao današnji zadatak? Najavljujem aktivnosti za naredni čas i o potrebnom priboru. -Omogućiti učenicima da osete radost pri elementarnom stvaralačkom radu. -Upoznavanje učenika sa načinom dobijanja izvedene boje . LIKOVNE SPOSOBNOSTI: Tačno opažanje postići kod učenika navodeći ih da zapažaju oblike.narandžaste.

dobiće originalne i maštovite kompozicije. posmatranje. objašnjenje. variranje.Frontalni (uvodni i završni deo časa) . LIKOVNE METODE: Komponovanje. ilustrativno-demonstrivna metoda. NASTAVNA SREDSTVA: tempera boje.Marino Tartaglia: Autoportret 38 . i iskustvo. metoda praktičnog rada. Putem igre i potpuneslobode u slikanju oblika. TEMA: Mrtva priroda sa povrćem LIKOVNI MEDIJ: Slikanje LIKOVNA TEHNIKA: tempera boje LIKOVNA OBLAST RADA: Tematski rad MOTIVACIONI SADRŽAJ: -Razgovor o bojama u prirodi i njihovim osobinama -Posmatranje razlika u nijansama boje na predmetima okoline -Slušanje tonske lestvice -Uočavanje nijansi boje na umetničkim delima -Analiza međusobnog uticaja boja OBLICI RADA: . reprodukcije. rekomponovanje. radovi učenika KORELACIJA: Poznavanje prirode (biljni i životinjski svet). Redefinicija doživljenu stvarnost i upoznate mogućnosti učenici treba da individualno reprodukuju na lični plan.na mrtvoj prirodi. fotografije biljaka. razgovor. CD .Individualni (uvodni i završni deo časa) -Individualizovan (radni deo časa) . slaganje. povrća i voća. Fluentnost kod učenika postići motivisanjem na igru bojama i tako ih navesti da proizvedu što više nijansi narandžaste boje. pa će ujedno dodati i neke emocije. muzička kultura (slušanjnje muzike) IZBOR UMETNIČKIH DELA: .Diferenciran ( radni deo časa) METODE RADA: Pokazivanje. znanje. redefinisanje.

Paul Klee:Vrt ruža .Klod Monet: Procvetale jabuke .Vinsent van Gog: Četrnaest suncokreta u vazi .. 39 . Znači. I grupa: potencijalno darovitih II grupa : boljih III grupa: prosečnih učenika IV grupa : učenika sa smetnjama u razvoju ARTIKULACIJA ČASA Uvodni deo časa: (do 20 minuta) � Razgovor o godišnjem dobu (boje jeseni).Đuzepe Arcimboldo: Povrće . formiram četiri grupe učenika približno istih sposobnosti. a svaki učenik unutar grupe individualno rešava postavljeni problem. � Slušanje muzičke lestvice i gradacija narandžastih nijansi (tonovi narandžaste boje). � Prepoznavanje i uočavanje ove boje u prirodi.Emil Nolde: Crveni makovi GRUPE ZA DIFERENCIRANI RAD Na osnovu prethodne provere sposobnosti učenika i dobijenih rezultata. Dodatna motivacija je mogućnost prelaska u napredniju grupu na idućem času ako učenik postigne nivo rada predviđen za napredniju grupu. One su u pogledu polne strukture heterogene. na biljnom i životinjskom svetu.Vinsent van Gog: Autoportret (1889) . � Upoznavanje sa načinom dobijanja narandžaste boje. a napisani su na nastavnom listiću. motivacije i tempa napredovanja. Diferencirani zadaci se daju svakom učeniku unutar grupe. � Uočavanje narandžaste boje na umetničkim delima. zadaci su diferencirani i prilagođeni individualnim sposobnostima i mogućnostima učenika. � Uočavanje i određivanje boja na slikarskom krugu boja.Pablo Pikaso: Žena .Đuzepe Arcimboldo: Jesen .

saveti. lišće 40 . cveće. � Sugestije učitelja u vidu saveta i uputstva za prevazilaženje eventualnih grešaka. stimulisanje učenika kroz individualni razgovor. prikupljaju se neophodne informacije koje se kritički procenjuju � Koje se sad godišnje doba? (Jesen!) � Jesen je kao vrsna slikarka upotrebila spektar boja i obojila prirodu. Isticanje cilja časa i objašnjavanje zadatka. Odabiranje adekvatnih likovnih radova učenika za estetsko procenjivanje. kruške CRVENA – grožđe. lišće. Izvršavanje korekture u tri navrata (nastavnik) U toku obilaska slede dodatna objašnjenja. savetovanje. jesenje cveće. podsticanje. Radni deo časa: ( do 60 minuta) � � � � � Samostalni rad učenika na realizaciji teme. Praćenje. ukazivati im na elementarne propuste i ispravljanje grešaka. � Koje je boje koristila? Koje su boje jeseni? (ŽUTA – kao sunce. originalnosti. TOK ČASA UVODNI DEO ČASA: FAZA SAZNANJA (UČENJA) � U ovoj fazi likovni problem se identifikuje. Završni deo časa: (do 10 minuta) � Kolektivna analiza. nastalih u likovnim radovima.� � Uočavanje međusobnog uticaja boja uz demonstraciju i analizu na umetničkim delima. diskusija i estetsko procenjivanje radova prema stepenu ostvarenog likovnog problema. estetskih kvaliteta i tehničkoj spretnosti.

crvena i plava. 3: Izvedene boje � Demonstracija: Na paletu istiskujem jednake količine crvene i žute boje. čista narandžasta boja. kako? (Stvaramo nove boje mešanjem..) � Zašto su one osnovne (primarne) boje? (One se ne mogu dobiti mešanjem ni razlaganjem drugih boja. da li možemo � reći da su poređane kao i tonovi u lestvici? (Da) 41 .? (izvedena boja) � Boja koju smo dobili na papiru je tzv.) Prilog br.. mešam ih i novonastalu boju nanosim na papir. 1: Krug boja � Pogledajte krug boja i recite mi koje su osnovne boje? (To su žuta.) Pogledajte sada ove različite nijanse narandžastih boja... olovka. � Koju smo boju dobili? (Narandžastu) Dakle..) � Kako se nazivaju te boje? (To su izvedene boje. svetlini.. Pogledajte oko sebe i pronađite predmete oko vas narandžaste boje � . kada slikamo ne koristimo samo ove tri boje. cvet.. cveće) � Dok učenici nabrajaju boje jeseni otkrivam navedene boje na slikarskom krugu boja..NARANDŽASTA – šargarepa..? (crvene i žute) � Zato kažemo da je narandžasta boja ... narandžastu boju možemo dobiti mešanjem osnovnih boja i to .) � Demonstracija: Pogledajmo kako to izgleda u prirodi – fotografije Biljaka � I u životinjskom carstvu možemo uočiti različite nijanse ove boje. lišće. intenzitetu..) � Međutim...(džemper. Prilog br. već i sami stvaramo neke nove boje.) � Da li su one identične narandžaste nijanse? (ne) � Po čemu se te boje razlikuju? ( po nijansi. � Da bismo odgovorili kako nastaju te različite nijanse pomoći će nam muzika! � Saslušaćemo tonsku lestvicu. � Šta smo sada slušali? (Tonsku lestvicu – skalu) � Kako su tonovi u skali poređani? (Po visini – od najnižeg tona do najvišeg..

Nakon toga kreativna igra treba da se kreće u pravcu traženja sledećih mogućnosti: ritmičkog raspoređivanja oblika i boja. � Otkrivam zapis sa table: TEMA: Mrtva priroda sa povrćem MEDIJ: Slikanje TEHNIKA: Tempera ZADACI: Tačno zapažanje .Prilog br. � Demonstracija: Pogledajmo reprodukcije umetničkih slika: uočimo nijanse narandžaste boje na umetničkim delima! Napominjem da se veći broj svetlijih nijansi dobija dodavanjem još i bele boje.uočavanje bitnog Izbor boja Organizacija kompozicije 42 . a tamnije nijanse dodavanjem crne boje. improvizacija u traženju kreativne ideje. prskanjem. tako na paleti dodavanjem sve veće količine crvene ili žute boje stvaramo postepeno nijanse. ISTICANJE CILJA ČASA: Na današnjem času ćemo poput ovih slikara. vezivanje oblika i stvaranja novih originalnih likovnih kompozicija. prosipanjem. otiskivanjem dobiju različite nijanse narandžaste boje. Pri kraju igre kada nastavnik utvrdi da je ostvaren poželjan psihološki nivo koji omogućava javljanje kreativne ideje ističe cilj časa. 12: Nijanse naradžaste boje � Kako ćemo pomoću tempera boja dobiti ovakav niz? (Mešanjem različitih količina crvene i žute boje. što se u muzičkoj lestvici postepeno povećava visina tona.uprošćavanje oblika. FAZA PODSTICANJA – IGRE: � U ovoj fazi sledi kreativna igra. Nastavnik podstiče učenike da kroz kreativnu igru sa crvenom i žutom bojom: mešanjem. naslikati mrtvu prirodu Povrće.) � Znači.

sličnosti. � 1.oblike. teksturu. Tačno zapažanje – posmatranje pripremljenih oblika za mrtvu prirodu ( ukrasne tikve. ukazivanje na njihove karakteristike. šargarepa. Izbor boja i nijansi – trudimo se da mešanjem žute i crvene boje dobijemo što više nijansi narandžaste boje. Podelim nastavne listiće sa zadacima za grupe. 3.boja. što vernije predstaviti prostor.povezati oblike u skladnu kompozicionu celinu. 2. 2. klip kukuruza. grupa u radu koristiti dve nijanse narandžaste boje povezati oblike u skladnu kompozicionu celinu. luk). razlike. 3. grupa u radu koristiti što više nijansi narandžaste boje (najmanje pet).boje. povezati oblike u skladnu kompozicionu celinu grupa u radu koristiti tri nijanse narandžaste boje. 4. RADNI DEO ČASA FAZA OTKRIĆA (STVARALAŠTVA) 43 . što vernije predstaviti oblike.svetlost.oblike. Organizacija kompozicije. što vernije predstaviti prostor. lepotu oblika.� Analiziramo zadatke koje treba ostvariti: 1. a nakon toga u širokim potezima grade oblici i stvara originalna likovna kompozicija.boje.boje.prvo se oker bojom skicira mrtva priroda u osnovnim konturama.providnost.povezati oblike u skladnu kompozicionu celinu grupa u radu koristiti najmanje četiri nijanse narandžaste boje.

Usmeravam ih i ukazujem na likovni problem.svetlost. teksture. doživljaju. 44 . mašti i sposobnostima. da pokušaju da svoj lični doživljaj prikažu bojom. detalja. Korektura Vršim diferencijaciju unutar svake grupe. • U prvo vreme posmatram na koji način realizuju likovni problem. FAZA REALIZACIJE –OBLIKOVANJA • • • • 1. • Prvo treba da pročitaju zadatak i da ga analiziraju. zanimljivom. mišljenja i ideja učenika. navodeći ih na uspešniji rad i raznovrsnost pri rešavanju likovnog problema. • Prilazim učenicima koji su nesigurni i ne uspevaju da dođu do rešenja likovnog problema ili ne razumeju zadatak svoje grupe.svetlost. providnost. mešanjem osnovnih boja dobiti različite nijanse narandžaste boje i komponovati ih u kompoziciju tako da jedna naglašava drugu. boju . da nisu iste valerske vrednosti i da nisu skoncentrisane na jednom mestu. teksturu). Prosečnim učenicima koji nisu u dovoljnoj meri originalni pomažem da samostalno dođu do rešenja likovnog problema. ponovo ga definišem i otklanjam nejasnoće. 2. Napominjem da se: niz narandžastih boja mora komponovati u vidu gradacije. da im temu učinim bliskom (povezati sa predmetima iz njihovog ličnog okruženja koji učenika interesuju). a ukoliko ga ne shvate. bogatstvo kolorita.svetlost. obilazim ih i vršim korekturu radova. Kroz individualni razgovor sa učenicima nastojim da dođu do rešenja.strukturu predmeta i njihove razlike. Korektura Pomažem učenicima koji zaostaju u radu ili su krenuli pogrešnim putem u rešavanju likovnog problema uz uvažavanje individualnih razlika. Rade na realizaciji teme prema svom opažanju. Boljim učenicima sugerišem da u radu koriste četiri nijanse narandžaste boje. Učenici prvo posmatraju mrtvu prirodu . Skiciraju oker bojom u osnovnim konturama kompoziciju mrtve prirode. doživljaju. uočavaju prostor. osobine oblika(veličinu. da pokušaju predstaviti prostor.mašti i nivou likovnih i kreativnih sposobnosti. • Rade na realizaciji teme prema svom opažanju. Talentovanim učenicima koji brzo i lako dolaze do rešenja likovnog problema sugerišem da na svom radu pokušaju da prikažu dubinu prostora.• Učenici rade samostalno po grupama. uočiti osobine oblika i pravilno ih rasporediti u prostoru. Dok učenici samostalno rade. da podstaknem njihovu maštu i kreativnost.

Zatim se radovi vrednuju prema kriterijumu originalnosti. Korektura Prilazim učenicima koji su izgubili motivaciju za rad. za estetsko procenjivanje biramo radove iz svake grupe koji su u potpunosti likovno dobro rešeni. pohvaljujem uspele pokušaje ili pojedine dobro realizovane zadatke. tehničkoj umešnosti i estetskom kvalitetu.OBLIK. KOMPOZICIJA).Slabijim učenicima koji prikazuju nejasne oblike koji se ” ulivaju” jedan u drugi i koriste prekomerno belu boju sugerišem da pažljivo posmatraju oblike i boje na mrtvoj prirodi i da budu strpljivi i istrajni u radu. koji su odgovorili na postavljeni likovni problem. estetsko procenjivanje likovnih radova treba da protiče u tolerantnom razgovoru i da doprinese izgrađivanju estetskih kriterijuma i motivacije za dalji stvaralački rad. ZAVRŠNI DEO ČASA Faza procenjivanja u završnom delu časa nastavnik frontalnim radom sa celim odeljenjem vodi razgovor o postavljenom likovnom problemu (PROSTOR. ohrabrujem učenike da i dalje istražuju nove mogućnosti i da slobodno izražavaju svoje ideje.Podstičem ih na dalji rad. održavam pažnju učenika i radnu atmosferu. a u likovno estetskom smislu su maštoviti i originalni. ali nisu završeni i radove koji ne zadovoljavaju postavljene kriterijume. Takođe. a likovni problem nije uspešno rešen. radove koji su dobro početi.SVETLOST. 3. Vršim izbor radova za estetsko procenjivanje. za sve grupe važe ista pravila i zahtevi procene prilikom vrednovanja: PRIKAZIVANJE OBLIKA kakvi su oblici da li su jasno uočljivi da li se može uočiti tekstura oblika da li su skladno povezani IZBOR BOJA da li su boje skladne 45 . BOJA.

ili su se oblici utopili u nju da li su korišćene kontrasne boje da li oslikavaju svetlost. prozirnost i toplinu šta su propusti ORGANIZACIJA KOMPOZICIJE Da li je postignut sklad u kompoziciji Kako su komponovani oblici i boje Da li može da se uoči njihov pravac i smer Da li kompozicija čini celinu U kom radu je ispoljena originalnost -Na samom kraju časa učenici daju odgovore na pitanja: Šta bi promenili u radovima ? Koji je rad originalan i maštovit i zašto? Koji je rad u estetskom i tehničkom pogledu najbolji? 46 .koje nijanse dominiraju koliko nijansi narandžaste boje uočavamo da li prijaju oku da li je izražen kontrast sa pozadinom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->