P. 1
Ukupan Prihod i Dobit-seminarski Rad Nedovrsen

Ukupan Prihod i Dobit-seminarski Rad Nedovrsen

|Views: 3,059|Likes:
Published by marijatoda

More info:

Published by: marijatoda on Nov 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

1.

Pojam ukupnog prihoda

U uslovima potpunog delovanja trzisnog mehanizma trzisna cena je ravna vrednosti tih proizvoda,tada vrednost proizvodnje postaje izraz rezultata poslovanja.Kako se pri delovanju ekonomskih zakona ne postize ravnoteza ponude I traznje na trzistu proizvoda,ekonomija ostvaruje prihod veci ili manji od vrednosti proizvoda. Ukupan prihod predstavlja novcani izraz realizovane proizvodnje I uslova na trzistu. On se sastoji od: 1. Vrednosti prodate robe 2. Vrednosti Izvrsenih usluga 3. Drugih prihoda ostvarenih poslovanjem 4. Vanrednih prihoda Ukupan prihod je jedan od izraza rezultata poslovanja preduzeca I on je finansijski rezultat poslovanja preduzeca I sastoji se od naplacenih iznosa za prodatu robu,gotove proizvode I izvrsene usluge I ostalih prihoda. Vrednost realizovane proizvodnje se utvrdjuje mnozenjem ukupne proizvodnje sa prodajnom cenom po jedinici proizvoda.Kako su ekementi vrednosti realizovane proizvodnje od njihove velicine zavisi ukupna vrednost realizovane proizvodnje.Svako povecanje prodajne cene bez promene Q utice na povecanje ukupnog prihoda I obratno. Vrednost izvrsenih I naplacenih, kako materijalnih tako I nematerijalnih usluga drugim preduzecimai pravnim licima je veoma znacajna za ukupan prihod. U nekim preduzecima ucesce ovog elementa u ukupnom prihodu je veliko,a u preduzecima koji se bave uslugama velicina vrednosti usluga je presudna za ukupni prihod. Treci element cine prihodi: Na osnovu ugovora o ulaganju sredstva za zajednicke poslove, Od kamate na pozajmljena sredstva, odnosno od kamate zaracunate na vrednost prodate robe ili kredita,Od kamate na deponovana sredstva po osnovu ucesca u fondu osnivaca banka,od vrednosti robe spostvene proizvodnje I sopstvenih usluga upotrebljenih za sopstvene investicione potrebe I dr.Vanredne prihode cine iznosi ostvareni: od zateznih kamata, od naknada steta, po osnovu utvrdjenih viskova materijala,sitnog inventara, nezavrsene proizvodnje,poluproizvoda,gotovih proizvoda I robe kao I od drugih prihoda ostvarenih poslovanjem. Velicina ukupnog prihoda je funkcija obima realizacije I cena po kojima se ona obavlja. U p = C = QCq , gde je Up- ukupan prihod, C- vrednost realizacije, Q- realizovana kolicina proizvoda, Cq- prodajna cena proizvoda.

1

Faktori ukupnog prihoda Na velicinu I dinamiku ukupnog prihoda deluju brojni faktori. sredstva. egzistenciju nego I razvoj.Zbog njihove brojnosti I neujednacenosti nuzno Ih je klasifikovati bar u nekim bitniijim oblezjima. tj.organizacija rada. Pod ukupnim prihodom podrazumevaju se svi prihodi koje preduzeće ostvari u odredjenom vremenskom periodu. prihodi od dividendi. prihodi od aktiviranja učinka i robe.visina je drustveno utvrdjena I kontrolisana. predstavljaju efekte revalorizacije u skladu sa zakonskim propisima (od osnovnih sredstava.Sto se tice treceg elementa ukupnog prihoda moglo bi se reci da na svaki deo ovog prihoda imaju razlicit uticaj razni faktori. Visina cene formira se na slobodnom trzistu odnosom snaga ponude I traznje. organizacija proizvodnje. kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina. prihodi po osnovu učešća u dobiti. preko raznih stimulacija u izvozu I uvozu mogu da uticu na povecanje ili smanjenje proizvodnje.) Revalorizacioni prihodi.obim posla.U celini gledano svako preduzece je duzno da iz rezultata poslovanja. su prihodi koje preduzeće ostvari iz odredjenih finansijskih transakcija u toku svoje poslovne aktivnosti (prihodi od kamata.) • • • 2. Na realizovanu vrednost usluga takodje uticu ovi faktori. od neuplaćenog a upisanog kapitala. od nematerijalnih ulaganja.napori.Njihov uticaj posebno je znacajan za preduzeca koja se bave uslugama. ostvaruju se iz poslovanja preduzeća.. karaktera trzista.Na visinu prodajne cene uticu eksterni faktori mada u nekoj meri I interni. efikasnost organizovanja rada I procesa reprodukcije u celini. prihodi od prodaje proizvoda i usluga.Sa tog stanovista sve faktore ukupnog prihoda delimo na: . a samim tim I na povecanje prihoda. prodaja dugovnih učešća. prodaja dugoročnih hartija od vrednosti. Ukupan prihod čine: • Poslovni prihodi. od realizovane pozitivne kursne razlike. drugi poslovni prihodi) Finansijski prihodi. iz njegove osnovne delatnosti (prihodi od prodaje. prihodi od premija. prihodi iz ranijih godina.a u interne. prodaja materijala. Ukupan prihod se utvrdjuje samo na osnovu realizovane I neplacene proizvodnje. nadoknadi utrosene elemente reprodukcije.Razlika izmedju bruto produkta I ukupnog prihoda javlja se zbog nejednakosti ritma priliva gotovih proizvoda I odliva gotove robe I ova razlika moze biti funkcija karaktera delatnosti.Faktore interne prirode U eksterne spadaju privredni sistem. Faktori eksterne prirode preko povecanja traznje.kolektiv. ostali finansijski prihodi) Neposredni i vanredni prihodi (prodaja i rashodovanje osnovnih sredstava.priroda. subvencija.Faktore ekserne prirode ..trziste.na obim proizvodnje pretezno uticu interni faktori kao sto su svezina I efikasnost tehnike. Znacaj ukupnog prihoda Velicina ukupnog prihoda treba da obezbedi ne samo tekuce poslovanje.uslovi rada. kolicine I vremena realizacije. dotacije..Optimalim kombinovanjem ovih faktora proizvodnje povecava se obim proizvodnje cime se stvara realna osnova za povecanje prihoda. ciji je jedan od izraza ukupan prihod .On mora da obezbedi reprodukovanje utrosenih elemenata 2 . prodaja i rashodovanje nematerijalnih ulaganja. regresa.. promena vrednosti zaliha učinka. koji se prema odredjenim zakonskim propisima smatraju prihodima preduzeća.

Visina dobitka formira se u suceljavanju prihoda I troskova poslovanja I utvrdjivanje dobitka svodi se na identifikovanje elemenata I faktora ukupnog prihoda I elemenata I faktora troskova poslovanja. U tom slucaju su troskovi poslovanja veci od ostvarenog prihoda I firma tada ostvaruje gubitak. Tehnicka opremljenost I potrebna kvalifikovanost mora da bude ista za sve proizvodjace istog proizvoda I pri cemu je iskljuceno dejstvo subjektivnih faktora. Ukupan prihod utvrdjen za realizovanu robu I usluge tj. a u tehnickom.a to je vrednost realizovane proizvodnje roba I usluga na trzistu. Dobitak bi bio raven visku vrednosti samo u slucaju perfektnog delovanja trzista gde postoji potpuna ravnoteza ponude I traznje na trzistu proizvoda I trzizistu elemenata proizvodnje. Pojavljuje se kada postoji pozitivna razlika izmedju prihoda kao reziltanta reprodukcije I troskova poslovanja kao oblika ulaganja za ostvarenje tih rezultata. Utvrdjivanje ukupnog prihoda u teorijskom smislu ne predstavlja nikakav problem ali u praksi njegovo utvrdjivanje moze da bude ozbiljan problem zbog nesavrsenosti metoda utvrdjivanja I teskoca u razgranicavanju troskova realizovane proizvodnje.to se uporedivost moze obezbediti samo ukoliko se uzme tzv. saldirani iznos prihoda I troskova u poslovanju. cime se meri uspeh u poslovanju konkretne ekonomije izmedju dva perioda. poslovanja I razvoja svake firme. Ovako utvrdjeni toskovi ucinjeni su u jednom poslovnom periodu za odredjeni obim proizvodnje. Dobitak je potpuni izraz ekonomskog rezultata I formira se iskljucivo delovanjem objektivnih trzisnih zakonitosti. Struktura ukupnog prihoda zavisi od toga da li je rec o elementima njegovog formiranja ili se radi o elementima njegove raspodele.Kad se radi o strukturi ukupnog prihoda sa stanovista njegove raspodele uslovljena je utroscima elemenata proizvodnje I dobitkom. Dobitak u ekonomskom smislu je realizovani visak vrednosti (Vv). kao krajnjim izrazim finansijskog rezultata. Kako ovi uslslovi se nerealizuju jer su stvar teorijskih pretpostavki. Pojam dobitka Dobitak predstavlja jedan od finansiskih izraza rezultata funkcionisanja preduzeca.proizvodnje I da obezbedi izvestan visak. dobitak cija visina opredeljuje tempo razvoja preduzeca kao I da izmiri sve obaveze prema drustvu kako bi normalno funkcionisao ekonomski I drustveni sistem. U dinamici reprodukcije menjaju se ukupan prihod I obim proizvodnje I prodajne cene.Ako je rec o strukturi ukupnog prihoda pri formiranju tada tu strukturu cine: Vrednost realizovane proizvodnje I izvrsenih usluga I vanredni prihodi. Ekonomski ukupan prihod je uporediv u sukcesiji perioda. Dobitak je realizovani iznos vise viska vrednosti. jeste dobitak. Raspodelom dobitka najpre se obezbedjuju razvojni ciljevi a zatim I delimicno zajednicke I licne potrebe. odnosno maksimiranje dobitka.jer pored ekonomskog rezultata sadrzi I vanredne prihode koji vremenom osciliraju kao razne poreske obaveze koje mogu da tokom vremena takodje osciliraju. Ostvareni dobitak dobija se kao razlika izmedju prihoda I troskova poslivanja.Uporedivost tih prihoda je moguca samo ukoliko ima istu strukturu u formiranju. Osnovni motiv formiranja. Ukoliko je rec o vrednosti utroska elemenata proizvodnje tada I konkretna ekonomija ostvaruje I troskove ravne vrednostima.Knjigovodjstveno utvrdjen ukupan prihod sadrzi promenljivu strukturu. 3 . Utvrdjivanjem dejstva svih factora u dinamici koji deluju na ukupan prihod omogucuje da se prati njegova visina u odnosu na pocetni period. vrednost proizvodnje realizuje se kroz ukupan prihod a ukupna vrednost elemenata proizvodnje iskazuje ostvarenim troskovima.Kako je ta struktura podlozna uticaju promena zakonskih propisa.Zbog neravnoteze ponude I traznje na trzistu elemenata proizvodnje konkretna ekonomija nabavlja te elemente po cenama koje nisu ravne njihovim vrednostima pa ce ukupni troskovi biti drugaciji. On je redovno manji od dohodka za iznos troskova rada.a u troskovima poslovanja koa odbitnoj stavci menjaju se utrosci I cene elemenata proizvodnje. sto znaci da nema suvisnih trosenja elemenata proizvodnje I da nema odstupanja prodajnih cena proizvoda I nabavnih cena elemenata proizvodnje od trzisnih cena. racunovodstvenom smislu je razlika izmedju proizvedene (V) i utrosenih vrednosti (Tv). Ekonomski ukupan prihod.

svako povecanje troskova smanjuje dobitak u istoj proporciji. Promena obima menja prihod I dobitak I iznosi: Dbqc=Db gKdbqc U sukcesiji perioda prihod. koja se dobija podelom granicnog dobitka sa granicnim obimom proizvodnje. kao gornja I dolnja granica dobitka u zavisnosti cene I troskova. U ovu grupu faktora spada I obezvredjivanje sredstva za proizvodnju u dugom roku bilo zbog dejstva tehnickog progresa bilo zbog izmene kursa valuta. Modeliranjem se moze utvrditi I maksimalni dobitak. 3) Tehnicki.Promena dobitka uslovljena promenom troskova iznosi: DbII= DbI ± Dbt 4 . a ova promena prihoda I dobiti po jedinici proizvoda. Dobitak se menja u obrnutoj srazmeri sa promenama troskova tj.uticu na dobitak preko cena proizvoda I cena elemenata proizvodnje I to dejstvom trzisnih ali I administrativnih mera. to je potrebno meriti tj. Na dobitak takodje uticu I angazovana sredstva I to preko kamate I preko visine suma angazovanih sredstava. utvrditi dejstvo promene prihoda na dobitak I po osnovu promene obima I po osnovu cena proizvoda. menja se pod uticaja dinamike cena proizvoda I usluga: Dbcq=Db gKdbcq Prema tome ukupna promena dobitka po osnovu dinamike obima I cena u ukupnom prihodu iskazuje se kao: Dvc=Dbqc ± Dbcq Troskovi poslovanja su drugi element koji utice na formiranje dobitka. Dobitak se ostvaruje po osnovu realizacije I po osnovu zajednickih ulaganja. Pod uticajem obima menja se dobitak konkretne ekonomije. Elementi dobitka Velicina dobitka uslovljena je prihodom I troskovima poslovanja. U tom slucaju dobitak drugog perioda iznosi: DbII= DbI ± Dbc Kako je prihod umnozak proizvoda I cena.Iznos dobitka po jedinici izvodi se podelom dobitka sa ostvarenim obimom proizvodnje. menjaju se I troskovi pa je mokguce da se prati promena velicine dobitka.deluju na visinu ostvarene dobiti preko utrosaka elemenata proizvodnje. sto je znacajna analiticka kategorija u procesu poslovnog odlucivanja. U sukcesiji perioda menja se I prihod. Tu je rec o promenama dobitka po jedinici proizvoda u zavisnosti od promena troskova I promena prihoda. Koeficijen elasticnosti dobitka takodje je znacajan za racionalnu poslovnu politiku. Promena velicine dobitka u pocetnom periodu oznacena je jedinicom. Na visinu ostvarene dobiti po jedinici proizvoda takodje utice brzina obrta sredstava preko vece ili manje kamate kao cene za angazovanje kapitala u odredjenom roku. I menja se po koeficijentu kbdcq. asortimana proizvodnje. 4) Organizaciono subjektivni. 2) Prirodni. odstupanja konkretnih nabavnih od prosecnih trzisnih cena proizvodnje I odstupanje konkretne prodajne od prosecne trzisne cene odredjenog proizvoda. Faktori dobitka Na velicinu dobitka uticu faktori: 1) Drustveni. Ta promena moze da se prati u odnosu na pocetni period ili neki drugi u toku poslovanja. Za zdravu poslovnu politiku izuzetno je znacajna kategorija granicne dobiti po jedinici proizvoda. Promena obima menja ne samo prihod vec I troskove poslovanja. preko obima zaposlenosti kapaciteta.bolja ili losija tehnicka opremljenost konkretnog od prosecnog proizvodjaca odredjenog proizvoda uslovice vece ili manje utroske elemenata proizvodnje a samim tim veci ili manji dobitak. pa prema tome I dobitak.bolji ili losiji dati prirodni uslovi poslovanja uslovljavaju vece ili manje troskove u jedinici proizvoda a samim tim vecu ili manju dobit.

Poslovanje u poljoprivredi. ali ako je njegova tehnika zastarela on ce imati vece utroske elemenata proizvodnje. pa time I bolji poslovni rezultat. debljine I nagiba sloja. Pod dejstvom ovih faktora menja se I poslovni rezultat odnosno dobitak. Preomena dobitka se u tom slucaju izracunava: Dbtu=Dbo gKdbtu Cene elemenata proizvodnje cine drugu komponentu troskova I troskovi pod uticajem cena elemenata se menjaju a njihova izmena menja dobitak na sledeci nacin: Dbtc=Dbq gKdbtc Dakle. njihovo negativno dejstvo zahteva dodatna ulaganja za normalizovanje uslova poslovanja. traznje I preko dejstva drustvenih institucija tj. menjaju se I angazovana poslovna sredstva. Odtuda ovi faktori deluju na poslovni rezultat konkretne ekonomije kroz postojanje razlike izmedju rezultata prosecnog proizvodjaca I rezultata konkretne ekonomije uslovljene dejstvom drustvenih faktora. turizmu preko klase zemljista. dubine I bogatstva busotina. Svi faktori mogu da pogoduju ili deluju negativno kao prirodna sredina I radna okolina. razlicite prirodne uslove.Posto su troskovi funkcija utrosko I cena elemenata proizvodnje to se promena dobitka prati preko promena troskova a ovi preko promena utroska I preko promena cena utrosenih elemenata. energetici. pa ce tada njihovi troskovi poslovanja biti visi ili nizi u odnosu na prosecnog proizvodjaca ili drugog proizvodjaca istog proizvoda koji imaju druge. klimatski uslovi I ekoloski zahtevi je pod snaznim uticajem ovih faktora. pa se menja I rentabilnoist poslovanja. Uticaj prirodnih faktora Prirodni uslovi poslovanja manje ili vise pogoduju karakteru poslovanja konkretne ekonomije. sto ce imati za posledicu razlicite utroske odnosno troskove po jedinici proizvoda a preko ovih pojavice se razlike u poslovnom rezultatu. dejstva drzave. Medjutim. republike ili regijona kao mera ekonomske politike. odnosno troskove poslovanja pa ce to uticati na smanjenje finansiskog reziltata. promena dobitka uslovljenog izmenom troskova iznosi|: Dbt=Dbtu ± Dbtc Faktori formiranja dobitka Formiranje dobitka moguce je pratiti sa stanovista elemenata njegove structure. rudarstvu. pa ce ta ulaganja povecati troskove poslovanja a samim tim negativno uticu na sami finansiski rezultat. Pod dejstvom neravnoteze izmedju ponude I traznje na trzistu proizvoda dolazi do odstupanja prodajnih cena od vrednosti proizvoda sto uslovljava postojanje razlike izmedju dobitka konkretne ekonomije I viska vrednosti koga ostvaruje prosecni proizvodjac pri perfektnom delovanju trtzisnog mehanizma. tehnickih. preko troskova poslovanja I angazovanih poslovnih sredstava. bogatstva ruda. Sa promenom utroska elemenata proizvodnje. Svi ovi faktori deluju na velicinu dobitka preko prihoda. pa samim tim I na rentabilnost poslovanja. Razni proizvodjaci istog proizvoda redovno imaju razlicitu strukturu sredstava. Uticaj subjektivnih faktora 5 . Uticaj drustvenih faktora Karakter dejstva ovih faktora je takav da pojedinacna ekonomija na njih ne moze da deluje. Ekonomskli karakter ovih faktora posmatra se preko dejstva trzista tj. Dejstvo tehnickih faktora Dejstvo tehnicke strukture direktno uslovljava visinu utroska elemenata proizvodnje. dolazi do promene troskova. sto se odrazava I na promenu dobitka. prirodnih I faktora organizacione prirode na formiranje dobitka. To isto dejstvo preko troskova elemenata proizvodnje odrazava se na visinu angazovanih poslovnih sredstava. pa time I troskove poslovanja. Ako konkretni proizvodjac ima efikasnija sredstva od prosecnog proizvodjaca imace nize troskove. U tu svrhu posmatra se dejstvo drustvenih.

Povremeno akumuliranje sredstava u pojedinim fazama ciklus angazovanja ili produzenje vezanosti tih sredstava za pojedine faze. kao I svako zadrzavanje sredstava u novcanom obliku ima za posledicu povecanje kamata na 6 . Njih je moguce smanjiti samo dugorocnim merama poslovne politike. d) Dejstvo na kruzenje sredstva u reprodukcijji Tokovi sredstava u reprodukciji mogu biti pod naglasenim uticajem mera organizovanjem same reprodukcije. preduzece posluje u nekoj zoni obima gde se pojavljuju suvisni. svako usporenje toka procesa proizvodnje I svako odstupanje stvarnih od optimalnih zaliha gotovih proizvoda. sto ce imati za posledicu ostupanje dobitka konkretne ekonomije u odnosu na poslovne rezultate drugih ekonomija I u odnosu na poslovni rezultat prosecnog proizvodjaca.Svaka proizvodnja na gornjoj granici konkretne zone obima ima za posledicu najnize troskove proizvodnje. To sa svoje strane povecava troskove I pri datom prihodu smanjuje se dobitak preduzeca. uticajem na visinu traznje u dugom roku I izmenom kvaliteta proizvoda. Dakle. asortimana I fiksne troskove proistekle iz ostupanja stvarnog optimalnog programa. povecava angazovana sredstva uz iste ostvarene ekonomske rezultate. Smanjenje obima proizvodnje uslovljava fiksne troskove datog proizvodnog programa tj. Karakteristike tih sredstava vezanih za ciklus reprodukcije moze da se posmatra sa stanovista obrtnih I osnovnih sredstava. konkretna ekonomija ce ostvarivati dobitak. kroz istrazivanje solventosti kupaca. Odstupanje od objektivnih utroska nanize ugrozava se kvalitet I kvantitet proizvodnje. Pri smanjenju obima proizvodnje ukupni troskovi kapaciteta I pogonske spremnosti u celini se ne menjaju. c) Organizaciono dejstvo na obim proizvodnje Odstupanje obima proizvodnje od objektivno moguceg obima uslovljava pojavu fiksnih I relativno fiksnih troskova organizacionog karaktera. efekat mera u trosenju elemenata proizvodnje. sve troskovne komponente organizacionog karaktera umanjuju stvarni dobitak u odnosu na moguci I u odnosu na visak vrednosti koji ostvaruje prosecni proizvodjac. kroz prodaje u nevreme. kroz stepen koriscenja kapaciteta I preko kruzenja sredstva u reprodukciji. Svako odstupanje stvarnih od optimalnih zaliha materijala. prirodnih I tehnickih faktora utrosci elemenata proizvodnje formiraju se kao objektivne velicine troskova. mogu da ostvare povoljnije cene sopstvenih proizvoda od onih koje ostvaruje proizvodjac koji ne preduzima ove mere.Ovo delovanje moze se posmatrati kroz efekat dejstva trzista. Ova komponenta se menja u direktnoj proporciji sa stepenom ne koriscenja kapaciteta. Na trzistu gotovih proizvoda I usluga boljim poznavanje prilika na trzistu. preko nacina pakovanja I transporta. U koliko ekonomija nije u prilici da potpuno koristi tehnmicke kapacitete I radne potencijale ona mora da trazi obim poslovanja u zoni koja je optimalna. relativno fiksni troskovi te zone se rastavljaju na objektivno I organizacionu komponentu. a isto tako da nabavi elemente proizvodnje pod povoljnijim ili manje povoljnim cenama sto ce uticati na troskove poslovanja I na ekonomske rezultate ekonomije. Ali stvarna trosenja elemenata proizvodnje redovno su veca od objektivno mogucih u svim onim slucajevima gde se odstupa od normi I narmativna utroska elemenata proizvodnje. ali kako je izuzetno tesko da se precizno utvrdi ova zona. a) Dejstvo na trziste Ekonomija moze svojim nastupom na trzistu da deluje tako da ostvari povoljnu ili nepovoljniju cenu svojih proizvoda. Ako se obim proizvodnje spusti ispod te granice.izmenom tehnicke structure. Pojova ovih troskova umanjice stvarni dobitak u odnosu na objektivno moguci. kroz sistemsko pracenje odnosa taznje I ponude. b) Organizaciono dejstvo na trosenje elemenata proizvodnje Dejstvom drustvenih. organizaciono uslovljeni relativno fiksni troskovi. U slucaju da stvatni utrosci budu veci od objektivno uslovljenih. Nepotpuno koriscenje tehnickog potencijala ima za posledicu za pojavu organizacione komponente fiksnih troskova.

zatim sa trosenjem sredstava u procesu proizvodnje u reprodukciji. I sve dok su prosecni troskovi ispod cene ukupni prihod je veci od ukupnih troskova. tehnicki. Na process formiranja dobitka deluju objektivni I subjektivni faktori. subjektivne komponente. U koliko sanacione mere ne daju odma konkretne rezultate. Ako se obim proizvodnje I dalje povecava. Ako se kao cilj preduzeca postavi maksimiranje dobitka. Tu se ostvaruju I optimalni obim poslovanja I optimalni finansiski rezultat. Sa daljim povecanjima cena proizvoda proizvodnje troskovi po jedinici padaju ispod cene proizvoda. pak da. odnosno cena proizvoda. preduzece se nalazi u dilemi raditi I dalje sa gubitkom ili obustaviti proizvodnju. Gubitak komponente dobitka Svaki od faktora dobitka svojim dejstvom u ukupnoj masi dobitka formira I odgovarajucu velicinu koja predstavlja komponentu ukupne mase dobitka. Svako dalje smanjenje proizvodnje ispod donje I povecanje proizvodnje iznad gornje tacke ovog obima. a zatima da ostvari pozitivan finansiski rezultat. Na visinu ostvarene dobiti u konkretnom preduzecu pored objektivnih deluju I subjektivni faktori. 7 . Optimalni dobitak preduzeca obezbedjuje zona zaposlenosti izmedju minimalnih troskova po jedinici I maksimalne ukupne dobiti. Objektivni faktori su prirodni. zbog zakonite dinamike. Stoga je od posebnog znacaja za preduzece da utvrdi granice maksimalnog. Pri tome ono mora da preuzme konkretne mere u cilju smanjenja gubitka. pre svega degresije I progresije I degresije fiksnih troskova. a oni su u vezi sa nabavkom elemenata proizvodnje I realizaciju proizvoda na trzistu. maksimalni obim proizvodnje ne mora da se refektura u povecanju dobitka. sa promenom obima. prihod I troskove) da se on I ostvari. Donja granica rentabilnog poslovanja ostvaruje se kada se izjednace ukupni troskovi I prihod. Pojava tih razlika imace za posledicu odstupanje dobitka konkretnog preduzeca u odnosu na dobitke drugih preduzeca tj.veca angazovana sredstva. taj obim garantuje uspesnost poslovanja. Granice dobitka U praksi. odstupanje dobitka konkretnog preduzeca od odstvarenog viska vrednosti prosecnog proizvodjaca. tada treba tako komponovati proizvodne faktore ( obim proizvodnje. optimalni obim proizvodnje se ostvaruje kada se izjednace pozitivni efekti rasta dobitka I negativni efekti smanjenja dobitka. niti. Ako preduzece postoji I dalje ono ostvaruje gubitak. I drustveni. povecava gubitak I smanjuje reprodukcionu sposobnost preduzeca. cene. sto ce stvarni dobitak smanjivati ispod objektivno moguceg pa samim tim I viska vrednosti. To maksimiranje moze da se posmatra po jedinici proizvoda I maksimiranje ukupnog rezultata. to ce se I troskovi objektivno uslovljeni razlikovati od objektivno uslovljhenih troskova drugih konkretnih proizvodjaca istog proizvoda. minimalnog I optimalnog dobitka. Obzirom da svako konkretno preduzece ima drugacije prirodne I tehnicke uslove proizvodnje. Drugim recima. troskovi relativno fiksnog karaktera I zone degresije prelaze u zonu progresije I ponovo se izjednacavaju sa prihodom kada se ostvaruje I gornja granica rentabilnosti poslovanja. Oni deluju kao objektivno dati u konkretnom preduzecu u datom vremenskom periodu. te formiraju odgovarajuce komponente dobitka koji su rezultat dejstva tih faktora. Svi ti faktori subjektivne prirode formiraju odgovarajuce komponente dobitaka koje se oznacavaju koa organizaciono uslovljene tj.

koji se priblizava optimalni dobitak. iz ukupnog prihoda se nadoknadjuje vrednost utrosenih sredstava za proizvodnjusredstva za rad I predmeta rada. S obzirom na toliki znacaj preduzece nastoji da ostvari sto veci dobitak. svako preduzece je duzno da iz rezultata poslovajna. 8 . NJegovom visinom obezbedjuju se uslovi za povecanjem svih objekta potrosnje: licne. Znaci.Zakljucak U celini gledano. zajednicke. cije je jedan od izraza I ukupan prihod. investicione I opste. nadoknadi utrosene mere reprodukcije. sigurnije poslovanje I pouzdani ekonomski razvoj. utrosena vrednost zivog rada I izvrsavaju obaveze po osnovu zakona I ugovorenih obaveza. Dobitak je lajt motiv formiranja I rada preduzeca. njena visina garantuje I bolji standard. Dakle. U tome je ekonomski znacaj ukupnih prihoda.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->