Dioba Jaksica

Pesma Dioba Jaksica pripada jednom posebnom krugu pesama koje govore o slicnoj temi, a to je deoba brac. Ova pesma zraci umetnickim nabojem i poseduje poseban stvaralački impuls, takodje poseduje i posebnu vrstu stilizacije.
Upotreba znakova je veoma izražena i prisutna. Primera radi: - utva zlatokrila koja je nedodirljiva, - utva se brani, - dvoboj ptica koji se ne završava smrću već teškom ranom, - zlatasta ptica primorava lovca da zapliva u jezero i sl. U celoj pesmi se oseca težnja pesnika da spoji u jedinstvenu celinu mitsko i ljudsko, na neki nacin to mu je i pošlo za rukom. Autor u pesmi razdvaja dve radnje da bi ih na kraju ponovo spojio u jedinstvenu celinu. Jedna radnja je sama deoba brace i problemi u koje su oni zapali jer nisu mogli da see dogovore oko podele imanja tj. Oko podele konja i sokola, a druga radnja je lov Dmitra Jaksica u kome njemu pocinje da adi savest. Braca u ovoj pesmi su suparnici, jedan brat je pozitivac, a drugi negativac. Jedan i brat u pesmi se zvao dmitara, a drugi bogdan, braca su delila imanje i oko svega su se dogovorili oslim oko podele konja i sokola. Svaki od njih je zeleo da i konj i soko pripanu njemu. Posto nisu uspeli da se dogovore dmitar uzima i konja i sokola i odlazi u lov i kazuje svojoj ženi andjeliji da otruje njegovog brata. Anđelija označava dobrotu i anđeosko vladanje, u njoj su sadržane sve odlike ljudskog savršenstva pa otuda i ovakvo ime. Tokom lova dmitru je proraadila savest i on se brzo vraca kuci u strahu da je andja otrovala bogdana, na svu srecu ona ga nije poslusala vec ga je pomirila sa bratom. Konj i soko, jesu povod bolji reći uzroci za motive zavade braće i bratoubistva. Brojne su epske pesme u kojima konj i soko ili pak oružje, su glavni povod za neka zlodela Po mnogim autorima i kritičarima epskih pesama, konj i oružje a time i soko predstavljaju položaj i starešinstvo. U nekim pak konj i oružje predstavljaju znake kraljevskog ili vlastelinskog položaja.

U pjesmi je opisana tužna sudbina žene koju muž bezdušno tjera zbog toga što od stida nije mogla da ga posjeti dok bio ranjen. Hasanaginica nije obišla muža iz patrijarhalnih razloga. Kroz lik Hasanaginice prikazana je nemoć žene pred normama tog društva. nježnost majke čije srce nije izdržalo gubitak doma. Iako mučena željom da obiđe muža hasanaginica ostaje dosljedna pravilima i ostaje kod kuće smatrajući to ispravnim. Ona nije imala prava da odlučuje o svom životu. U njenoj čistoj. Ispunila je očekivanja i kao žena i kao majka a opet je napustila svoju djecu. U svojoj nemoći da nešto mijenja njeno srce puca. a Hasanaginica je jedan od najljepših likova naše književnosti. Hasanaginica je jedan od najsvjetlijih i naj tragičnijih likova naše književnosti. NJenu sudbinu su krojili njen muž i brat.Hasanaginica Balada Hasanainica je jedna od naših najljepših narodnih balada. No. nevinoj duši odvija se prava drama. Hasanaginica je pogođena njegovom odlukom i to je za nju velika sramota. Ona zadovoljava sve norme tadašnjeg društva i u tom savršenstvu doživljava tragediju. zato što su to nalagala pravola toga doba. . Hasanagi proradi muška sujeta i osjećanje muške nadmoćnosti i pravo da upravlja životom žene i njenom sudbinom i odlučuje da je otjera. Iz njenog lika izbija i snaga ličnosti i slabost žene. Lik Hasanaginice svijetli kao svetionik u našoj i sjetskoj literaturi. svog muža i dom. Žena tog vremena nije smjela da pokazuje osjećanja prema mužu i nije se smjela kretati izvan kuće.

Dogadja se da neka lirska pjesma ima različitu dužinu stihova /različit broj slogova u stihu/. medvjed je trapav i glup. šta ga je sve kroz život pratilo.Podjela je izvršena prema sadržajima. i iste su uzročnoposljedično povezane. tragičnim završetkom nazivaju se BALADE. i nada i očekivanja.lirsko-epske. lirske su one pjesme u kojima se odnose osjećanja. zao kažnjen i pravda pobjedjuje.lirske.epske i. o čemu je razmišljao. i sreće i nesreće. lav je snažan i nezavisan. sva ljudska osjećanja i raspoloženja: i radost i bol. Lirske pjesme su raznovrsnog stiha. U basnama se saopštavaju dvije situacije /scene. a lirsko-ekspe su one u kojima se saopštavaju dogadjaji i opjevaju osjećanja. rijetko tri. nevjerovatnog i naprirodnog. sve one u kojima se opjevaju dogadjaji i junaštva. Narodne basne U njima se. a lirsko-epske pjesme sa srećnim. žalost/. obliku i načinu pjevanja. Nije vjera tvrda u jačega. razumije govor životinja i biljaka. Čovjek u njima ima neobične osobine i čudesne moći. aždaja. Poznate basne su: Crv i lav. veselim krajem nazivaju se ROMANSE: LIRSKE PJESME Sve što narodni život čini životom. šta je volio. i vjerovanja i strah od nejpoznatih nebeskih sila opjevani su i u lirskim narodnim pjesmama. opjevaju osjećanja /sreća. mrav radan i neumoran. predmeta otkrivaju osobine ljudi i ukazuje se na njihove nedostatke i mane kao razumnih bića. kako je već rečeno. Pojedine životinje uvijek predstavljaju /oličavaju/ odredjene osobine čovjekove: vuk je zao i krvoločan. od četverca /četiri sloga u stihu/ do četrnaesterca. radost. preko likova životinja. Epskim pjesmama pripadaju. . Poznate su: Pepeljuga. ispunjava najteže zadatke. porukom/. vjerovanja i mišljenja. zec je plašljliv. jagnje je bezazleno i umiljato. zbog čega je tugovao i patio. Pune su i nestvarnih bića: zmajeva. jer su ih pjevale mlade žene i djevojke i jer se u njima. vode koja oživljava mrtve. NARODNA PROZA Bajke Najstarija vrsta nardne proze. NARODNA POEZIJANaša narodna poezija se dijeli na tri grupe pjesama:. tuga. zgode/. U njima je završetak uvijek lijep: dobar bude nagradjen. Nemušti jezik i mnoge druge. Lirsko-epske pjesme sa tužnim. vila. lisica je lukava i prepredena. biljaka. Tamni vilajet.NARODNA KNJIŽEVNOST se zove narodna. Kako se medvjed prevario i druge. Često se sastoje iz dijeloga sa jasno naglašenim završetkom poentom. ne samo zatošto ju je stvarao narod. Pune su čudesnog. vještica. po sadržini. Dobile su ime po grčkom muzičkom instrumentu liri a Vuk Stefanović Karadžić nazivao ih je još i ženskim. čarobnjaka i čarobnih svirala. i rad i običaji. već i zbog toga što izražava – saopštava kako je živio narod. čega se plašio.

Mitološke pjesme Nastale su u pradavna vremena kada naši preci nisu razumijevali i shvatali mnoge prirodne pojave. ljubav sestre prema bratu i brata prema sestri. Pjesme: Sunce će sve ogrijati. snahe i zaove.Obraćajući se tim božanstvima. djurdjevdanske. Posleničke ili pjesme o radu Pjesme koje slave i veličaju rad nazivaju se posleničke ili pjesme o radu. Sunce se djevojkom ženi. kraljičke i pjesme na ranilu /uranku/. pjevane su uvijek iste pjesme. već smisao i sadržaji svakodnevnog života. uz odredjene promjene u prirodi vezane za godišnja doba. ljudi su izmišljali. Porodične pjesme U porodičnim pjesmama opjevani su različiti odnosi u porodici: roditeljska ljubav i briga. da bi rad bio zadovoljstvo i da ne bi bio težak. Običajne pjesme Naši narodni pjevači ispjevali su mnogo pjesama koje izražavaju raspoloženje naroda: uz običaje svadbenog veselja. Mnoge poslove čovjek je obavljao u društvu. neobična. A. naši preci su vjerovali da riječ i pjesma imaju magijsku moć da ih dozovu i da od njih dobiju pomoć. čovjek je pjevao dok je radio. jeseni. tako nekada. Nemoćni da ih objasne. lazaričke. ljeta. U svakodnevnom životu naših predaka i u njihovoj mašti Sunce i Mjesec su kao i živa bića-imaju roditelje. Ljubavne pjesme Vječita je istina da je ljudska ljepota. a naročito ženska. tako i sada. uskršnje /veligradske/. a u želji da njihovu neukrotivu sliku sebi potčine. djevera i snahe. kada majka uspavljuje svoje milo čedo. a naročito materinska. To uzvišeno osjećanje . kda treba nazdraviti rodjacima i prijateljima. dolazak Nove godine. čarobna. kalendarske. povodom vjerskih praznika i običaja narodnih. čak i u tragičnim trenucima kada se treba rastati i od svojih najdražih. Obredne pjesme U odredjenim prilikama u životu ljudi. dom i svakodnevne obaveze. uspavanke i tužbalice. stvarali božanstva i bogove. zajedno sa rodjacima i komšijama a što je stvaralo uslove da se stvore – ispjevaju ove veoma lijepe lirske pjesme. Vila zida grad. proljeća.Ove životne pojave nisu vjerski običaji. počasnice /zdravice/. dodolske. zime. One su poznate u našoj narodnoj lirskoj poeziji kao obredne: božićne. ivanjske. mitska i magijska sila kojoj se ništa u ljudskom biću ne može suprostaviti. Prema opjevanim motivima običajne pjesme se dijele na: svatovske. ali ima i drugih osjećanja i raspoloženja koja proističu iz odnosa svekrve i snahe.

jer imaju opis dogadjaja i likova zbog čega se približavaju epskim pjesmama. Djevojka se tuži djulu. iskrena. Ljubavni rastanak. zbivanje. Vojinovićima i Dejanovićima. junaštvima i zbivanjima na bojištima i o junacima. Pjesma: Srpska djevojka. Mrnjavčevićima.godine. Teme ovih pjesama su šala i podsmijeh na račun nesposobnih i nevještih. Kosovski ciklus Narodni pjevači su u pjesmama ovog ciklusa opjevali tragičan poraz srpske vojske u Kosovskom boju na Vidovdan. a ispjevane su u desetercu /deset slogova u stihu/.. snažna. Pjesme: Ženidba Dušanova. Cilj im je ne samo da nasmiju i stvore vedro raspoloženje. strah i slutnje – opisom . i to češće fizičke a manje duševne/. U njima je naglašen epski element.godine. Dragi i nedragi. U junačke borbe miješaju se. što znači dogadjaj. Uroš i Mrnjavčevići. te se pjesme nazivaju NEISTORIJSKE.JUNAČKE PJESME Pjevaju o borbama.. već i da usmjere i pouče. sudbonosna. plašljivaca i zločinitelja. i natprirodna bića /vile. Momak i djevojka. Ime su dobile po grčkoj riječi EPOS.juna 1389. dogadjajima. kao što je slučaj u klasičnim epovima starih Grka /»Ilijada» i «Odiseja»/ i starih Rimljana. ponekad. Jetrvica adamsko koleno... U njima se pjeva o srpskim velikašima: Nemanjićima. sve epske pjesme svrstane su u osam grupa – ciklusa: Pretkosovski ciklus Pjesme ovog ciklusa pjevaju o dogadjajima i junacima prije Kosovskog boja – 28. 28. a ukoliko su ovi dogadjaji i junaci istorijski poznati. onda su to ISTORIJSKE pjesme. U pjesmama koje opjevaju dogadjaje uoči samog boja iznosi se predosjećanje našeg nacionalnog udesa /»San Carice Milice»/. Prema tome koje dogadjaje i junake poznate u istoriji opjevaju. Istorijske epske pjesme: Predrag i Nenad.opjevali su naši narodni pjevači kroz raznovrsne motive: opis ljepote /više djevojačke nego momačke. Ukoliko se u epskim pjesmama opjevaju dogadjaji i junaci nepoznati istoriji. izjavljivanje ljubavi i ljubav dvoje mladih. Šaljive i podrugljive pjesme U šaljivim narodnim pjesmama opjevani su dogadjaji u životu ljudi sa vesele i šaljive strane.juna 1389. guje/. kao i dogadjaje neposredno prije i poslije boja. EPSKE .

sirotinji raji. predjelima današnje Makedonije. Pjesme: Bolan i Dojčin. Iako sam boj nije opjevan ni u jednoj cjelovitoj pjesmi. Mali Radojica.U pjesmama j»Smrt majke Jugovića» i «Kosovka djevojka». Prema narodnom predanju nije umro. jer su.godine. Toplice Milana. sin Vukašinov. opjevani su u mnogim epskim pjesmama. devet Jugovića. Pjesme: Stari Vujadin. narodni pjevač opjeva dogadjaje neposredno poslije odigranog boja na Kosovu polju /nedaleko od današnje Prištine/. izuzetno je dramatično dočarana njegova atmosfera. Brankovića.brojnosti i snage turske vojske /»Kosančić Ivan uhodi Turke»/. narodni pjevači opjevali osobine i težnje. Crnojevića.godine boreći se na strani Turaka protiv Ugara /Madjara/. Plemenit i nježan. U njima je sa tragika našeg pčoraza i tužna i nesrećna najava našeg petovjekodnog robavanja pod Turcima. Najčešće su to pjesme pune stradanja i poraza. lako zameće kavgu. čime upotpunjuje tematsko jedinstvo ovoga ciklusa – dogadjaji prije. knezovi i vojvode iz moćnih feudalnih porodica: Jakšića. Kosančić Ivana. vjeran drug i iskren prijatelj ljudima. za vrijeme i poslije boja. Deli Radivoje. Banović Strahinje. pokušava da spese veliko Dušanovo carstvo od grabljivih velikaša. ima i običnih ljudskih mana: dobro i rado pije. već samo zaspao. Starina Novak i Deli Radivoje. vilama. Uzalud su Turci činili zvjerstva nad hajdučkim jatacima ne bi li se hajdučija u Srbiji uništila – ova je trajala jer je bila jedini otpor tudjinskom osvajaču. pored pomenutih vrlina. Zato. Ciklus pjesama o Marku Kraljeviću Marko Kraljević. dijeli pravdu.. ličnih i opštih tragedija – istinska slika vremena i dogadjaja koje su opjevale. oličenje našeg srpskog naroda. želje i nade cijelog našeg naroda. poslednje otpore turskim silnicima koje su pružali srpski despoti i banovi. hiperbolična junaštva Miloša Obilića. priznajući tursku vrhovnu vlast.On je naš nacionalni junak. kroz pjesme o Marku. a naročito nevidjena. Mali Radojica. Stari Vujadin. djelioci pravde i jedina nada sirotinje raje – hajduci.U našoj narodnoj poeziji Marko je najomiljeniji lik i najveći junak. već se nalazi u odlomcima pojedinih pjesama. vladao je. umije da bude i surov. a ne u brojnosti. kažnjava tursko zlo i nepravdu. Narodni pjevači nalaze razlog našeg poraza u izdajstvu Vuka Brankovića /što nije istorijski tačno/. pticama i životinjama. Hajdučki ciklus Borci za oslobodjenje srpskog naroda od viševjekovnog ropstva. a probudiće se kada bude došlo vrijeme. oko grada Prilepa. Pivljanin Bajo i mnogi drugi hajduci postali su narodne legende. Poginuo je u boju na Rovinama /u narodnim pjesmama Urvine planine/ 1395. Pokosovski ciklus Pjesme ovog ciklusa opjevaju poslednje trenutke naše samostalnosti poslije Kosovskog boja. poslije očeve smrti 1371.. snazi i fanatičnosti turske vojske. Starina Novak. .

Smiljanić Ilija.. .godine. Senju. Ciklus oslobodjenja Srbije Pjesme ovog ciklusa opjevaju prilike u Srbiji uoči Prvog srpskog ustanka 1804. gotovo sve.One su. Janković Stojan. učesnika-ratnika u Prvom srpskom ustanku.. U svojim pjesmama ovjekovječio je nekoliko ličnosti junaka naše slavne prošlosti: Karadjordja Petrovića. Petra Dobrnjca. Treba znati da su uskoci bili. Senjanin Tadija. paleći njihove hanove. erupciju nezadovoljstva i mržnje našeg naroda prema porobljivačima.Uskočki ciklus Uskoci su živjeli u slobodnim utvrdjenim gradovima koje Turci nisu mogli da osvoje: Klisu iznad Splita. Smrt Senjanina Iva. Boj na Mišaru. Senjanin Juriša. Miloša Pocerca. dugoočekivane i priželjkivane bitke i pobjede nad turskom vojskom i slavne pogibije naših velikih junaka. Pjesme: Početak bune protiv dahija. pljačkajući i otimajući sve što im je dolazillo pod ruku. Poznati uskočki junaci. brojne. Ropstvo Janković Stojana. opjevani u narodnim pjesmama. Pjesme: Ivo Senjanin i aga od Ribnika.. i velika sila na moru. bili su: Senjanin Ivan. djelo velikog narodnog pjevača. Iliju Birčanina. slijepog guslara Filipa Višnjića. «uskakali» na teritorije koje su držali Turci. Ravnim Kotarima kod Zadra i odatle upadal. u odredjenom periodu..

Kada su ove pjesme tužnog sadržaja i tragičnog završetka. Autor posebno zeli naglasiti to da nije sve u novcu I bogastvu. Romanse: Stojan i Ljiljana Omer i Merima Tema ove pesme je česta tema lirskih pesama. ali omerova mjaka je imala drugačiji plan.EPSKE PJESME U našoj narodnoj poeziji postoje i pjesme u kojima se saopštavaju dogadjaji. što ih čini epskim. Ženidba Milić Barjaktara. Ova pesma ima temu koja je i sada veoma aktuelna. a to je nesretna ljuba dvoje mladih. Takve pjesme se nazivaju lirsko-epske pjesme. a kada su vesele i srećnog kraja – ROMANSE.. Omer i merima su se voleli. Na neki način možemo reci da su Omer i MERIMA NASI ROMEO I Julia. Neke ljubavne price imaju srecan a neke tuzan kraj. ne retko to je bila odluka njihovih roditelja koji su na taj nacin pokusavali resiti neke od svojih problema.LIRSKO . Što je karakteristika liskih pjesama. U proslosti mladi nisu imali veliki uticaj na sklapanje brakova. i pjevaju osjećanja. Ti brakovi su cesto imali tuzan kraj mladi jednostavnu nisu mogli podneti gubitak voljenih osoba. Balade: Smrt Omera i Merime. svedoci smo sve vece pohlepe I beskompromisne trke u+za novcem. a ne slepo slediti materijalne vrednosti. u zivotu je potrebno slusati srce. . Merima to nije mogla da podnese i umrla je od tuge. Patnja dvoje mladih je opisana na fantastican nacin. U nasoj literaturi koa i u svjetskoj zabranjena ljubav je cesta tema. nazivaju se BALADE. Sve manje su na ceni duhovne stvari a sve vise na prvo mesto dolaze materijalne vrednosti koje su kratkog veka. njihova nesreca i stradanje trebaju biti nauk svim budućim generacijama. Ljubav je vecita inspiracija mnogih autora. Nismo sposobni da na pravi nacin sagledamo problem i otkrijemo prave vrednosti. prekinula je njihovu vezu i omera ozenila fatimom. Omer je patio zbog toga i oduzeo je sebi zivot.