P. 1
Doradjeni Seminar Ski Rad Marketing Mici

Doradjeni Seminar Ski Rad Marketing Mici

|Views: 272|Likes:
Published by Natasa Ninic

More info:

Published by: Natasa Ninic on Nov 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2014

pdf

text

original

UNIVERZITET SINGIDUNUM

FAKULTET ZA FINANSIJSKI MENADžMENT I OSIGURANjE

Primena marketing miksa na organizaciju preduzeća

KRUŠEVAC

Proizvodnja vina (od svežeg groždja). Predmet poslovanja Preduzeća čine sledeći osnovni elemeti: 1.vinjaka i rakija od groždja) 2.Nadzorni odbor Sama organizaciona strukutura je uslovljena karakterom i složenosću procesa i proizvo-dnog programa i prostora na kome se odvija taj proces. Proizvodnja osvežavajućih (bezalkoholnih) pića.2004. 9.izvoz). 3.Skupština preduzeća . 8. 7.Pristupni rad *Rubin* Kruševac PROFESOR: STUDENTI: Slobodan Unković 200/03 Cvijanović Ognjen 20/02 ORGANIZACIJA PREDUZEĆA *RUBIN* KRUŠEVAC Tokom razvoja preduzeća u razdoblju od 1955. Spoljnotrgocinski promet (uvoz. ORGANIZACIJA FUNKCIJE UVOZ – IZVOZ Služba uvoz – izvoz je kadrovski osposobljena za obavljanje spoljno-trgovinskog prometa.Direktor . a to podrazumeva visoko obrazovani kadar koji svojim znanjem i kreativnošću prezentuje Preduzeće na inostranom tržištu. Preduzeće *Rubin* Kruševac organizovano je po odredbama Zakona o Preduzećima a organi preduzeća su: . godine obavljene su brojne organizacione promene. U zavisnosti od tražnje inostranog tržišta ova služba ugovara izvozne poslove a koji se sastoje od plasmana i prodaje sopstvenih proizvoda po želji i potrebama Vasović Milica 2 . Trgovina na malo alkoholnim i bezalkoholnim pićima. Proizvodnja destilovanih alkoholnih pića (vinskog destilata. Proizvodnja groždja. Proizvodnja ambalaže od drveta. Gajenje loznih sadnica. 6. Polovinom sedamdesetih godina *Župski Rubin* se konstituiše kao radna organizacija koja u svom sastavu ima 17 organizacija udruženog rada i od tada posluje pod nazivom *Rubin*. 5. 4.Upravni odbor . Trgovina na veliko alkoholnim i bezalkoholnim pićima. Krajem 1989 godine *Rubin* je postao društveno preduzeće i od tog perioda pa do danas posluje pod nazivom: Drusteveno preduzeće za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića *RUBIN* Kruševac sa sedištem u ulici Nade Marković 57.

Holandije itd.učestvuju na poslovima istraživanja tržišta . ANALIZA I OCENA MARKETING FUNKCIJE 3 . *Rubin* kao izvoznik mora poštovati zahteve inostranih kupaca u pogledu: kvalteta.Pristupni rad *Rubin* Kruševac kupaca sa odredjenog trzista kako u Evropi tako i u prekomorskim zemljama. Sajamske manifestacije. Oni su u stalnom i direktnom kontaktu sa kupcima na terenu i prema anketnom planu vrše njihovo anketiranje i svakodnevno praćenje mišljenja kupaca.ntnih faktora koji utiču na plasman proizvoda na odredjenom tržištu. Referenti marketinga: . odredi cene.Razvija nove metode istraživanja tržišta i kanala distribucije kao i promocije i propagande postojećih i novih proizvoda . ANALIZA KADROVA U MARKETING FUNKCIJI Marketing je sve ukupan sistem poslovnih aktivnosti projektovan da planira. ambalaže i ostalih releva.Referenti istraživanja i promotivnih aktivnosti.Organizuje rad službe po posebnim zahtevima .Rukovodilac marketinške službe . organizaciju. Grčke.Vrši planiranje.Referenti marketinga .učestvuju u propagandnim aktivnostima (sajamskim degustacijama odnosima sa javnošću itd. promoviše i distribuira proizvode. Takodje *RUBIN* Krusevac za potrebe svoje proizvodnje nabavlja deo sirovina.Organizuje obavljanje poslova u svim delovima marketinške službe .Učestvuju u propagandnim aktivnostima prezentacije i degustacije .Učestvuju na poslovima istraživanja tržišta manifestacijama. Rukovodilac marketiške službe: . Celokupan spoljno-trgovinski promet se odvija u okviru službe Uvoz-Izvoz a koja je obavezna da u svom radu poštuje važeće devizne i spoljno-trgovinske zakone i propise Srbije i Crne Gore.Predstavlja preduzeće u toku ugovaranja i održavanja promotivnih i propagandnih aktivnosti. Nemačke. opreme i repromaterijala na inostranom tržištu i to uglavnom na području: Evropske Unije. usluge i ideje.) Referenti istraživanja i promotivnih aktivnosti: . Švajcarske. verifikaciju i izvršenje plana promotivnih aktivnosti i plana propagandnih aktivnosti . Služba marketinga u *RUBIN*-u Kruševac organizovana je po principu .

Promotivni projekti . ISTRAŽIVANJE IZVORA SNADBEVANJA 4 .Kvalitet proizvoda .Relativno učešće na posmatranom tržištu . ugostiteljstvu i društvenim organizacijama c) vrsti robe koju kupuju itd.Broj konkurenata .Istraživački projekti . Ovde se poseban akcenat stavlja na: .Politika asortimana . Konkretne akcije se sprovode na gradskim i regionalnim tržištima.Saradnja sa kupcima.Osnovnim podacima konkurenata . ISTRAŽIVANJE KONKURENCIJE Ima za cilj da otkrije ponašanje konkurentskih organizacija.Pristupni rad *Rubin* Kruševac Postoje tri funkcije marketing projekata koji se po potrebi mogu kombinovati i uklopiti u jedinstveni projekat marketinških aktivnosti a to su: .Struktura kupaca po: a) veličini b) vrsti trgovina. ISTRAŽIVANJE KUPACA Pomoću kojih dolaze do sledećih informacija o kupcima: . potrošačima i odnosi sa javnošću .Projekat novog proizvoda GODIŠNJI PLAN RADA MARKETINGA Obuhvata sledeće segmente : ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I UNAPREDJENJE PRODAJE Čiji se osnovni smisao sastoji u utvrdjivanju stepena tržišne orjentisanosti preduzeća njegov položaj na tržištu i predlaganje mera na osnovu sprovedenih aktivnosti radi unapredjenja prodaje.Programska orjentacija za budući vremenski period. ISTRAŽIVANJE POJEDINIH TRŽIŠNIH SEGMENATA Čiji će razultati biti racionalno iskorišćeni za nove i ispravne smernice dalje programske orjentacije i prodajne politike.Broj kupaca ukupno i po pojedinim segmentima .Politika cena .

uslovi isporuke . Neophodne su sve aktivnosti da bi se prevazišli limitirajući faktori u prodaji postojećih proizvoda.broj dobavljača po pojedinim vrstama robe .ideja koja je interesantna prevodi se u koncept i njegovu procenu III faza . . proizvodnih. Zato je potrebno stalno praćenje prodajnih. skladišnih i transportnih kapaciteta sa ciljem poboljšanja postojećih proizvoda i njihove prodaje.AKTIVNOST NA UVODJENJU NOVIH PROIZVODA Polazna osnova za program novog proizvoda su poznavanje potreba i karakteristika kupca. OSTALA ISTRAŽIVANJA U FUNKCIJI UNAPREDJENJA PRODAJE Kada je izvršen proces istraživanja koji se sastoji od prikupljanja primarnih podataka pristupa se analizi istih te se na osnovu toga donosi planska odluka o odvijanju marketing aktivnosti. ISTRAŽIVANJE KANALA DISTRIBUCIJE Ima za cilj obezbedjenje što racionalnijeg puta robe od proizvodjača do potrošača zbog čega je potrebno da razrade prednosti i nedostatke svakog kanala prodaje.uslovi plaćanja .razvoj prototipa je faza u kojoj se vrši konačna specifikacija proizvoda 5 .uticaj marketinga na razvoj sopstvene sirovinske osnove.njhov teritorijalni razmeštaj .učešće naših kupovina u ukupnoj njihovoj proizvodnji .AKTIVNOST NA UNAPREDJENJU PRODAJE POSTOJEĆEG PROIZVODA Proizvod je veoma dinamičan i najefikasniji instrument marketinga kojim preduzeće ostvaruje svoje ciljeve poslovanja. II faza . . I faza . postojećih i potencijalnih te na osnovu toga izabru najadekvatniju.kvalitet usluga .sistematsko prikupljanje ideja na organizovan način. Aktivnost uvodjenja novog proizvoda u proizvodni program zahteva precizan redosled faza od ideje o novom proizvodu do njegove prodaje na tržistu.Pristupni rad *Rubin* Kruševac Pomoću kojih dobijaju sledeće podatke: .poslovna analiza troškova koristi i poredjenja sa konkurentskim proizvodima IV faza .tačnost i pravovremenost isporuke .

Sa stanovišta sredstava plaćanja odnosno naplate potraživanja koja imaju karakter prodaje robe na instranom tržištu što u značajnoj meri otežava plasman proizvoda. Neophodna je kordinirana aktivnost svih oblika promocije a njihovu optimalnu kombinaciju daje analiza proizvoda faze životnog ciklusa proizvoda i troškova pojedinih oblika promocije. Na takvom tržištu postoje neravnopravni i neuredjeni odnosi izmedju konkurencije. Zapravo tržište pića je jedno masovno tržište akciznih proizvoda odnosno robe široke potrošnje. OSNOVNA OBELEŽJA TRŽIŠTA: S obzirom da *R U B I N* najveći deo proizvoda plasira na domaćem tržištu potrebno je ukazati na neka obeležja domaćeg tržišta SCG. Na tom 6 . nije jedinstven poreski i fiskalni sistem i drugo čime je ograničena slobodna konkurencija od strane aktuelne vlasti pod čijom su jurisdikcijom ta tržišta.lansiranje i komercijalizacija (neophodna je uska kordinacija program marketinga i proizvodnje). Crne Gore i Kosova i Metohije. sajmovi) . Potrebno je prepoznati iskrsle probleme od planskih odluka do ustanovljenje problema i devijacija. 1. Zapravo Savezni organi nemaju jurisdikciju na tržištu SCG a iz čega proizilazi da na domaćem tržišnom prostoru zapravo egzistiraju tri tžišta: Srbije. U SCG ne postoji jedinstevano sredstvo plaćanja.licna prodaja. Tržište SCG je tržište nesavršene konkurencije sa svim svojim devijacijama ne lojalnim postupcima koji se na njemu dešavaju. PRIVREDNA PROPAGANDA I OSTALE PROMOTIVNE AKTIVNOSTI Promocija kao instrument marketing miksa je proces komuniciranja izmedju preduzeća i potrošača sa ciljem da se stvori pozitivan stav o proizvodima sa ciljem stimulisanja plasmana proizvoda.privredna propaganda. Neophodno je koristiti sva četiri oblika promocione aktivnosti: .Pristupni rad *Rubin* Kruševac (provera tehničkih svojstava i procena komercijalnog uspeha) V faza . VI faza .publicitet (informacije o preduzeću u javnim sredstvima informisanja) . 2. Na osnovu analize donose se predlozi za korektivnu akciju. KONTROLA MARKETING AKTIVNOSTI Kontrola marketing aktivnosti je sistematsko.testiranje tržišta i dobijenih rezultata. kritičko preispitivanje planskih odluka i njihovog sprovodjenja kao i sagledavanje rezultata marketing aktivnosti. .unapredjenje prodaje (izložbe. SCG-o tržište je jedno neuredjeno tržište a takav profil mu daju društveni i politički odnosi u zemlji.

Prodaja na malo Rubinovih proizvoda vrši se u maloprodajnim objektima širom SCG gde je zastupljen celokupni proizvodni program i dostupan kupcima na malo. maloprodaje i krajnjeg potrošača. ISTRAŽIVANJE KANALA PRODAJE Obzirom da prodaja predstavlja završnu fazu ekonomske aktivnosti Preduzeća koja pored politike prodaje zadire u poslovno okruženje obuhvatajući niz faktora 7 . Interesantna je tvrdnja *Jugoinspekt* Zavoda u Topčideru da je najčešće krivotvoren popularni * RUBIN*-ov VINJAK 3.Veleprodaja . godini zabeležen je spoljno-trgovinski deficit što je posledica višestruko većeg uvoza od izvoza robe. Ovakav način prodaje olakšava prodaju ali smanjuje dobit. Liberalizovanjem spoljno-trgovinskih propisa omogućen je nesmetani uvoz raznih pića a samim tim i ugrožavanje domaćeg tržišta i proizvodnje u većem obimu. akcizom i porezima ozbiljno ugrožavaju legalne proizvodjače i dovode ih u neravnopravni položaj. Zapravo sa jedne strane imamo legalne proizvodjače koji uredno izmiruju dažbine (porezi. magacinima ili koji su u procesu proizvodnje. akcize) a. Pored toga sledi zaključenje ugovora o kupo-prodaji koji sadrže pored vrste količine i cene proizvoda. od strane zainteresovanih kupaca za proizvode iz proizvodnog asortimana *RUBIN*-a a sve na osnovu već predhodno prezentiranih cenovnika i specifikacija proizvoda koji su na zalihama. način i sredstvo isporuke kao i rešavanje eventualno nastalih reklamacija. jer se grosisti javljaju kao posrednici izmedju proizvodjača. Sledi formiranje ponude koja se dostavlja kupcu te nakon ispitivanja ponude proizvoda i cena kupac se odlučuje za proizvode koji su mu interesantni.Pristupni rad *Rubin* Kruševac neuredjenom tržištu vodi se neravnopravna tržišna utakmica u pogledu cena i kvaliteta. a osim toga na ovakvom neuredjenom tržištu prisutan je i ilegalni uvoz i falsifikovanje pojedinih pića. *Rubin* najveći deo svojih proizvoda prodaje preko grosista. dokumentacije koja prati robu. PRODAJA U preduzeću razlikujemo dve vrste prodaje: . uslove i rok plaćanja. Sa tog stanovišta i sama država i njeni ovlašćeni organi nisu uspeli da spreče nelegalnu proizvodnju i falsifikovanje pića i time povećaju svoj budžet. Takvi proizvodi neopterećeni dažbinama. U ovom segmentu u 2003. velikih trgovačkih firmi i to na veliko. sa druge strane imamo veliki broj manjih nelegalnih proizvodjača koji proizvode pića sumnjivog kvaliteta i koji ne plaćaju obaveze prema državi.Prodaja na malo U veleprodaji rad Službe prodaje obuhvataju aktivnosti koje se sastoje od prijema evidencie i preispitivanje zahteva.

razvoja. Rubinovo belo.S. kvaliteta. Vinjak. Konkurencija i veliki izbor proizvoda na tžištu imaju za posledicu da se oni cene prema upotrebnoj vrednosti.Pristupni rad *Rubin* Kruševac kao što su zahtevi kupaca u pogledu ukusa. Smedervka. Stari grad. VOĆNI SIRUPI: . etike prodaje isl. Ono se mora blagovremeno okrenuti budućnosti te osim aktuelnih potreba mora imati sluha za potrebe tržišta u budućnosti. IIIGRUPA-KVALITETNA VINA SA ZAŠTIĆENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM .Ružica. 2. Pinot noir. Egzotik. 2. IVGRUPA-VRHUNSKA VINA SA ZAŠTIĆENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM -Rajnski rizling.Narandža. Muskat otonel. Plasman proizvoda u uslovima žestoke konkurencije gde se mora postići da proizvodi odgovaraju željama potrošača u pogledu cena. Graševina. Lemoneto. Navedene činjenice upućuju da preduzeće mora permanentno buditi zainteresovanost potrošača i slediti njihove želje i potrebe. Mandarina 8 . ASORTIMAN PROIZVODA *RUBIN*-a 1. Vinjak original.RAKIJE: Loza. Vinjak 5 . Game.LIKERI: Krem. Liker breskva. Šardone. Vinjak KPK. II GRUPA . Car Lazar. Carica Milica. Car Lazar.Cordiaca pelin.obuhvata četiri vrste vina: I GRUPA . Savignon blanc. Prepečenica .Italijanski rizling. VINA . Vranac.STONA VINA . Carica Milica. 3. DESTILOVANA PIĆA: . Tržišni plasman proizvoda je predpostavka i uslov proizvodnje 3. Limun.VINJAK: Original V. Limun Vodka . Vinjak XO.VODKA: Atlantick. kvaliteta itd.STONA VINA SA ZAŠTIĆENIM POREKLOM -Roze. ponašanja potrošača. Iz priloženog se može zaključiti da je tržište dosada bazirano isključivo na dominaciji potrošača a da bi se problemi na tržištu zasnovali na preovladavanju tražnje proizvoda ne mogu se zanemariti činjenice o evouliranju potreba trajnosti proizvoda i sve oštrijoj konkurenciji gde se moramo izboriti za što bolje privredjivanje i položaj na tržištu. Rubinovo crveno. CHILL Vodka.liker Barilli. Odnos proizvodnje i tržišta u kome je tržište zauzelo vodeću ulogu nosi novo shvatanje koje se ogleda u sledećem: 1. Roze.

analize i obrade tržišta. To sve zajedno ima zajednički cilj da olakša plasman. Obzirom da je u poslednjih desetak godina došlo do raslojavanja kupaca a samim tim i kupovne moći stanovništva a i raslojavanja na imućnije i siromašnije slojeve potošača nametnuta je potreba za niskim cenama i performansama proizvoda što bi brojnim osiromašenim kupcima omogućilo nabavku *Rubin* proizvoda. Slična iskustva imaju i komercijalni predstavnici na terenu koji rade u okviru službe prodaje a čija su iskustva i prikupljeni podaci na licu mesta veoma značajni za informacionu bazu o kretanjima na tržištu. ugostitelja. CENE KAO FAKTOR PRODAJE Zbog zaoštrenih konkurentskih odnosa na tržištu i posle liberalizacije uvoza Preduzeće je u svojoj prodajnoj politici bilo prinudjeno da koristi princip utvrdjivanja cena po osnovu tražnje ali ne ispod cene gotovih proizvoda. groždja isl. tgovaca . DELOVANJE NA TRŽIŠTU Kao deo politike proširenog delovanja na tržištu u Preduzeću su razvijeni posebni postupci koji obuhvataju razne aktivnosti pomoći i olakšanju plasmana proizvoda. obezbedi potrebne podatke i ideje za prilagodjavanje kvaliteta i drugih karakteristika proizvoda zahtevima tržišta i obezbedi kvalitetnu komunikaciju sa kupcima. odabira isl. rabata i uticaja sezone. Napominjemo da je prosečna mesečna realizacija *Rubin*-a u 2003. Za kupca odnosno potošača cena je faktor prvog reda sve do pojave kada ponuda prerasta stepen tražnje kao što je u ovom momentu slučaj sa *Rubin* proizvodima. izložbe i testiranje potrošača. pružanje tehničke pomoći kooperantima. kao i učešće na sajmovima i raznim komercijalnim skupovima i 9 . Zapravo potošač se interesuje za cenu ali pri kupovini odlučuju i drugi faktori. raznim oblicima degustacije i promotivnih aktivnosti. a pre svega odnos cena i performansi proizvoda. Dalje u svojoj poslovnoj politici *Rubin* je pribegavao principu utvrdjivanja cena sa davanjem rabata i popusta. Takodje se u ovim objektima vrše razne ankete kupaca i putem njih se dolazi do ocene proizvoda kao i uključivanje raznih degustacija i promocija a u cilju bolje prezentacije prozvoda.Pristupni rad *Rubin* Kruševac *RUBIN* bi imao još mnogo da ponudi u asortimanu novih proizvoda ali zbog zasićenosti tržišta inostranim napitcima i pićima proširenje asortimana ostavlja za neka buduća povoljnija vremena. Maloprodajni objekti pored direktne prodaje proizvoda imaju za cilj pomoć kupcima putem saveta. kada bi preduzeću bila potrebna veća količina novčanih sredstava radi otkupa sirovina. Prema predhodno definisanim i dogovorenim postupcima Preduzeće preduzima odredjene korake u pogledu reklamacije proizvoda a prema potrebi se uključuju i sve propratne službe počev od lagoratorija i odeljenja za utvrdjivanje kvaliteta proizvoda. godine iznosila 78 vagona gotovih proizvoda s tim što se krajem godine beleži rast od 155.4 vagona kao rezultat promenjenih uslova prodaje. reklamacije kupaca. Radi ostvarenja efikasne komunikacije na tržištu sa krajnjim potrošačima *Rubin* planira i realizuje različite degustacije.

isporučuje se iz centalnog magacina u Kruševcu i skladišta u Beogradu i Novom Sadu.magacin gotovih proizvoda 10 . Planiranje i organizacija distribucije proizvoda u *Rubin*-u je poverena stručnoj službi. propagandnim akcijama preko različitih medija. raznim programima ekonomske propagande itd. Na pozitivne rezultate prodaje iz ova tri magacina u velikoj meri je uticala politika dopreme proizvoda do kupca i tehnika izbora prodajnih kanala. Služba marketinga zadužena je za organizaciju i sprovodjenje raznih promotivnih aktivnosti kao učešće na sajmovima.prodaja na malo direktno maloprodajnim subjektima . SKLADIŠTENJE U * RUBIN*-u postoje sledeći skladišni prostori: . DISTRIBUCIJA GOTOVIH PROIZVODA Prodaja gotovih proizvoda je organizovana u Kruševcu. Ove aktivnosti se realizuju kao razvojni projekti i njime se upravlja odgovarajućim uputstvom za marketinške projekte. Prevoz putničkim vozilima vrši se isključivo po zahtevu za službena putovanja 3. Posebna pažnja se poklanja kvalitetu transporta i zaštiti proizvoda u toku distribucije robe. Prevoz robe do kupca vrši se vozilima *RUBIN*-a zavisno od tonaže i udaljenosti 2. Osim toga prodaja je pospešena stalnim prisustvom komercijalista na terenu. Prevoz u krugu fabrike (interni prevoz) obuhvata isključivo potrebe preduzeća unutar kruga. S tog stanovišta u *RUBIN*-u je zastupljen kombinovan način prodaje i to: .prodaja preko grosista. konferencijama za štampu. Distribucija gotovih proizvoda na domaćem tržištu zbog udaljenosti mesta isporuke. zaliha gotovih proizvoda i optimalnog transporta. TRANSPORT Služba transporta razlikuje tri vrste prevoza: 1. Beogradu i Novom Sadu. Posebna pažnja se poklanja projektima dizajna i redizajna proizvoda u okviru funkcije Razvoj a sve na bazi istraživanja tržišta i zahtevima potrošača i uklapanje *Rubin*-a u savremene trendove. gustine kupaca i potrošača. Svi ovi elementi utiču na povećan obim prodaje i samim tim lakše distribucije proizvoda do krajnjih potrošača i zadovoljenja njihovih potreba i želja.Pristupni rad *Rubin* Kruševac manifestacijama. U isporuci se koriste različite vrste transporta (kupčev ili sopstveni) u zavisnosti od uslova prodaje proizvoda.Direktna prodaja krajnjem potrošaču (četiri sopstvena maloprodajna objekta) .

IZRADA PLANA PROJEKTA (odredjivanje potrebnih elemenata za početak proizvodnje.magacin reprezentacije . 11 . Samo robe koje su prošle kontrolu prijema mogu biti smeštena u skladište. INFORMACIJA I DRUGIH RELEVA. Skladištenje repromaterija se isključivo vrši u Kruševcu a u sezoni berbe koristi se i magacin u Varvarinu. istraživanje prihvaljivosti ponudjenog dizajna) Rukovodilac marketinga shodno predhodnim radnjama daje predlog plana prodaje. PRIKUPLJANJE IDEJA. U skladištima su zastupljeni svi vidovi mehanizacije za pretovar i manipulaciju robom.priručni magacini u radnim jedinicama . Magacinski prostori se održavaju u besprekornom čistom stanju sa stalnom kontrolom kvaliteta smeštenih roba kako bi se izbegli gubici izazvani kvarenjem robe. predlog kanala distribucije. PLANIRANJE I RAZVOJ PROIZVODA Funkcija *RAZVOJ* obavlja sledeće aktivnosti tokom projekta novog proizvoda: 1.magacin ambalaže .magacin goriva i maziva Skladištenje gotovih proizvoda vrši se na zakonom propisan način u Beogradu i akciznom magacinu u Novom Sadu i matičnom magacinu u Kruševcu. PROCENA I OCENA ZAHTEVA (ideje koja se odnosi na opravdanost prihvatanja i ili neprihvatanja projekta) 3. istraživanje cena konkurentskih proizvoda. VERIFIKACIJA LISTE RAZVOJNIH PROJEKATA (verifikacija od strane poslovodne strukture) 6.magacin repromaterijala . ANALIZA PREDLOGA PROJEKTA (stručna ocena novog proizvoda i izbor dve varijante potrebne za marketing istraživanja) 5.magacin rezervnih delova . predlog dizajna i imena i izrada potrebnih uzoraka za marketing.Pristupni rad *Rubin* Kruševac .NTNIH ČINJENICA ZA PROJEKAT 2. Sva nabrojana skladišta održavaju se u optimalnim uslovima sprečavajući oštećenje i propadanje roba. kao i predlog za promocione aktivnosti.magacin sirovina . proizvodjačke cene i uslova prodaje. istraživanje prihvatljivosti novog proizvoda putem kombinovane metode svoja dva i jedan konkurentski proizvod. istraživanje kanala distribucije. IZRADA PREDLOGA PROJEKTA (kada je projekat prihvaćen i ima svoju opra-vdanost u svakom smislu) 4. PODATAKA.akcizni magacin .

12 . Vrbasu. Tokom maja 2003.majica.Pristupni rad *Rubin* Kruševac PLAN PROMOCIJE NOVOG PROIZVODA U drugoj fazi promocije proizvoda planira se: (I) Izrada propagandnog materijala . PINK prema dispozicijama (III) Formiranje BILBORD kampanje u trajanju od četiri nedelje na osnovu ugovora sa EUROPLAKATOM a prema slajdovima iz TV spota (IV) Izlaganje promocija i degustacija kao i učestvovanje na sajmovima. (II) Raspisivanje tendera za izradu TV spota . usluga i poslovanja prepoznatljivog preduzeća.Pazaru.Jadranski Sajam u Budvi .lokalni mediji u Kruševcu . . N. .plakat za nagradne igre itd.Elmag (CG) . poslužavnik za ugostiteljstvo .otvarači.Emitovanje TV spota na TV. Nišu. blokovi za pisanje itd.šou karton .lihgt box /svetleće telo/ . godine u ocenjivačkoj smotri u Briselu najeminentniji stručnjaci medjunarodne organizacije za jaka pića i vina /OVI-a/. Budvi itd.877 uzoraka pića što nesumljivo govori o veoma visokom kvalitetu.globalni mediji: RTS. KVALITET PROIZVODA Osnovna politika *RUBIN*-a permanentno unapredjenje kvaliteta proizvoda a sve u cilju zadovoljenja tržišta i potrošača kao i očuvanja liderske pozicije na tržištu kao i kontinuirani razvoj i rast preduzeća uz stalno potvrdjivanje imidža uspešnog fleksibilnog i po kvalitetu proizvoda. kapa.Poljoprivrdeni sajam u Novom Sadu (V) Organizovanje potrošačkih degustacija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini (VI) Istraživanja vezana za pozicioniranje proizvoda na tržištu (VII) Organizovanje promocija po ugostiteljskim objektima u Jagodini. dodelili su *Rubin* Lozovači Zlatnu medalju medju 3.propagandni list . kecelja.

...... Uspešnom prezentacijom na inostranom tržištu... gde je konkurencija žesrokih pića i vina veoma jaka *Rubin* je uspeo da zaključi kvalitetne ugovore u skoro svim zemljama u kojima je naša dijaspora i ulaže velika sredstva i napore u predstavljanju svog proizvodnog programa i za konzumente i žitelje tih zemalja......Pristupni rad *Rubin* Kruševac Na Medjunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu (11-19 Maja 2003............................ ORGANIZACIJA PREDUZEĆA *RUBIN* KRUŠEVAC... S A D R Ž A J: 1....) medju 1400 izlagača iz naše zemlje i 600 iz 60 država Preduzeće *Rubin* je dvostruki apsolutni šampion kvaliteta za Vinjak i vrhunsko vino Sevinjon beli i dobitnik dva velika šampionska pehara za vrhunski kvalitet belih i crnih vina i vrhunski kvalitetakih pića koji se dodeljuju dugogodišnjim dobitnicima zlatnih medalja i šampionskih pehara kao i priznanje za kontinuirano održanje kvaliteta..... ZAKLJUČAK *RUBIN* je veoma uspešno Preduzeće na području SCG a razvijanjem službi Marketinga uspeva da bude svakodnevno prisutno na domaćem a i na tržištu EXYU republika..3 13 ...............2 2............................... ORGANIZACIJA FUNKCIJE UVOZ– IZVOZ...................2 3......... ANALIZA KADROVA U MARKETING FUNKCIJI..........

....8 13............................. KONTROLA MARKETING AKTIVNOSTI.................................................. DISTRIBUCIJA GOTOVIH PROIZVODA.................. PRODAJA........................6 10.................................... DELOVANJE NA TRŽIŠTU..................................5 • • AKTIVNOST NA UNAPREDJENJU PRODAJE POSTOJEĆEG PROIZVODA AKTIVNOST NA UVODJENJU NOVIH PROIZVODA 7............................6 9...........................9 14....................................................... SKLADIŠTENJE... CENE KAO FAKTOR PRODAJE..12 14 .........7 11.....................................7 12.............................10 18............................................ ANALIZA I OCENA MARKETING FUNKCIJE........................................................12 20..........................9 15........................................ . .........Pristupni rad *Rubin* Kruševac 4. OSNOVNA OBELEŽJA TRŽIŠTA.. ZAKLJUČAK...................... ............................ ISTRAŽIVANJE KANALA PRODAJE.................... PLAN PROMOCIJE NOVOG PROIZVODA.................................................................................. KVALITET PROIZVODA...10 16......................................................5 8.. OSTALA ISTRAŽIVANJA U FUNKCIJI UNAPREDJENJA PRODAJE............................. TRANSPORT................................................................................................................4 • • • • • • ISTRAŽIVANJE KANALA DISTRIBUCIJE ISTRAŽIVANJE POJEDINIH TRŽIŠNIH SEGMENATA ISTRAŽIVANJE KONKURENCIJE ISTRAŽIVANJE KUPACA ISTRAŽIVANJE IZVORA SNADBEVANJA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I UNAPREDJENJE PRODAJE 6......... PRIVREDNA PROPAGANDA I OSTALE PROMOTIVNE AKTIVNOSTI............................. PLANIRANJE I RAZVOJ PROIZVODA...................................................................11 19........................................10 17..............................................3 5........................................................................ GODIŠNJI PLAN RADA MARKETINGA.............. ..................

Pristupni rad *Rubin* Kruševac L I T E R A T U R A:  Izvori iz arhiva preduzeća *RUBIN* Kruševac  Internet sajt www.com 15 .rubin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->