P. 1
Ulazni uređaji

Ulazni uređaji

|Views: 212|Likes:
Published by daxa993

More info:

Published by: daxa993 on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2015

pdf

text

original

Ulazni ure aji ra unarskog sistema

prezentacija

Ulazni ure aji ra unarskog sistema slu e za uno enje podataka u ra unar. ali osim njih u ra unarskoj konfiguraciji od ulaznih uredjaja mogu se na i i:  Skener  Mikrofon  Web kamera  ita bar koda  Opti ki ita  Digitalni fotoaparat.digitalna kamera  D ojstik .Naj e i ulazni ure aij su tastatura i mi .

.) .Tastatura Tastatura je ulazni ure aj koji slu i za uno enje alfanumeri kih znakova.spec.CTRL. ‡ numeri ka tastatura ‡ funkcijski tasteri( F1-F12) ‡ komandni tasteri (ALT.. znakova interpunkcije.znakova..

Mi Mi je ulazni ure aj koji slu i za pokazivanje i izbor objekata na ekranu.Vrste mi eva: ‡ Mehani ki mi (1970.1 verzije operativnog sistema. U PC svetu prihva en je pojavom Windows 3.Bill English) ‡ Opti ki mi ( koristi LED i fotodiode da bi detektovao pomeranje po podlozi) ‡ Laserski mi ‡ Be i ni mi ‡ Biometri ki mi Mehani ki mi .

Ostali ulazni ure aji Ta ped Trekbol Skener Grafi ki tablet Ostaji ulazni uredjaji ita bar koda D ojstik Opti kio ita Mikrofon Digitalni fotoaparat .

ugradjena na notebook ra unaru.kuglica postavljena u le i te i okre e se prstom Ta ped(touchpad)-plo ica veli ine4x5cm. Skener .Trekbol(trackball).Posebnim programima mo e da se obradjuje ili pretvara u znakovne ili numeri ke podatke. Skener je uredjaj koji slu i za preno enje slike u ra unar u rasterskom obliku( piksel po piksel).Pomeranjem prsta po plo ici pomera se pozicija kursora na ekranu.

ita bar koda slu i za o itabanje bar koda(kombinacija vertikalnih linija koje se koriste za ifrovanje komercijalnih proizvoda) Opti ki ita se koristi za masovno uno enje velikih koli ina podataka. Digitalna kamera omogu ava uno enje video zapira u ra unar.Podaci moraju biti napisani na poseban na in ili se znakovi prepoznaju programski(OCR). D ojstik je pokretna palica koja se naj e e koristi za igre. Grafi ki tablet WEB kamera Slu alica sa mikrofonom . Mikrofon omogu ava snimanje i uno enje zvuka u ra unar. Digitalni fotoaparat omogu ava uno enje slika iz fotoaparata u ra unar. Grafi ki tablet omogu ava uno enje podataka(koordinata) sa crte a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->