kra[ kabe sam [a sLa[ao

Senad Podojak · Kraj kabe sam ja stajao.mp3
8ozl[l poslanlcl uclLel[l
svo[lh naroda
l ulC
8Au nA 1LkS1u
I grupa
1.Ko su bili Allahovi dz.s. poslanici?
2.Ko je poslanicima dostavljao objave?
dgovori- Ì grupa
1. Poslanici su odabrani ljudi koje je Allah
dz.s. izabrao da ljudima prenose i tumace
Njegove objave.
2. Svim poslanicima bjave je od Allaha dz.s.
dostavljao melek Dzibril.
( Svi Boziji poslanici su pozivali ljude da
vjeruju u Jednog Boga.)
II grupa
1.Cemu poslanici uce ljude?
2.Kome su bili upuceni svi poslanici a
kome je poslan Muhammed a.s.
dgovori- ÌÌ grupa
1.Poslanici uce ljude najljepsem
ponasanju. Uce ih kako da vjeruju u
Jednog Boga i kako da razviju ljubav
medu ljudima.
2. Svi Boziji poslanici su bili upuceni
svojim narodima a Muhammed a.s. je
upucen cijelom covjecanstvu.
III grupa
1. Kakva je bila zadaca Bozijih poslanika,
sta su trazili od ljudi?
2. Razmisli! Kakav su ugled uzivali
poslanici u svome narodu?
dgovori- ÌÌÌ grupa
1. Zadaca Bozijih poslanika je bila
veoma teska. Trazili su od ljudi da
vjeruju u Jednog Boga, da cine
dobro a da se klone zla.
2. Boziji poslanici su cesto bili
proganjani od strane nevaljalih, ali i
cijenjeni i postovani od cestitih ljudi
u svome narodu.
IV grupa
1.Koliko je poslanika spomenuto u Kur'anu?
2. Ko je bio prvi a ko posljednji Allahov dz.s.
poslanik?
dgovori- ÌV grupa
1.Poslanika je bilo mnogo . Medutim u
Kur'anu je spomenuto samo 25 poslanika.
2. Prvi Boziji poslanik je bio Adem a.s. a
posljedni Muhammed a.s.
V grupa
1.Kakva je nasa duznost prema poslanicima?
2.Sta znaci aIejhis- seIam?
dgovori ÷ V grupa
1.Nasa duznost prema poslanicima je da
ih volimo i postujemo.
2. Kada spomenemo ime nekog Bozijeg
poslanima duzni smo dodati
aIejhis-seIam sto znaci neka je na
njega AIIahova miIost i bIagosIov.
ll ulC
S1A ZnAMC?
kAkvl Su 8lLl 8CZl!l ÞCSLAnlCl ?
ko[e osoblne mozemo lsLacl?
ÞCSLAnlCl
Suť
8LZC8l!LSnl
ÞCS1Lnl
ÞAML1nl
ÞCuZuAnl
lSk8Lnl 1ACnl
ÞCv!L8L!lvl
lll ulC
kC!l ÞCSLAnlCl Su
SÞCMLnu1l u
ku8'Anu?

ADLM

IDkI5

5ALIn

nUD

NUn

I8kAnIM

I5MA'IL

IA'kU8

LU1

I5nAk

IU5UI

5U'AI8

nAkUN

MU5A

LIIU8

ULŴkIIL

DAVUD

LLŴIL5LA

IL'IA5

SuLL!MA
n

IUNU5

LkLkIIA

MUnAMMLD
aŦsŦ

I5A

IAnIA
lv ulC
S1A SMC ZAÞAM1lLl?
kVI
LsŴselamu 'ale[kum!
Safl[a Puslcţ profŦ
CS ºnafl[a Sara[llc"
Sara[evo
decembarţ Ŧ

9.2./:.4.:;..6 47 

f©f 
¾f¯©f¾f©f

© ½¾f°nq © ¾©°f f .

 -@@D .

3..7:5.3.4.44-.. 48:-. 40548.0 ./489./ 548.2..

./4. / .2.0 $...8:4/.:/0/.3:/400.004/.4200 -7 $.47 7:5.:/2. .3.4/.3.../ /489.8:54.4 548. -. !48.3.-7. 0 04.04-.07:::0/344. .2548.57034809:2.-7..

3:.548.. 4200548.: 0:/0 4208:-:5: 038.3.7:5. 8 . 02:548.220/.3.

042 4.3..4/. .: 0:/03. 8 0 :5: 03.389. $.220/..4 548.47 7:5.4/.423.07::: 0/344.::-.:.74/2./4.8:-:5: 03 8..3: & 0.0 . !48..7.3. 20 ::/2..05 02 543.: .

.74/: . 9..8::0/: . .4203.0-...3.8:97. 4/:/ #..:8. .4 548./..28.7:5.3. 548.

 .80430. /. .74/: ./. 8:4/://.90 . 30 /4-74.0-. .07:::0/344.3..4203.3. %7. 4 548.030354 94. .4 548./4.3.. .34/897.34/ 0899:/ :8./.3030..8: 0894- 574.47 7:5. .042.

'7:5./ 548.854203:94::7 .3..45480/3.3 .3: 40-457.4. 440548.

 !7.3.3:0854203:948. 5480/3:.3.30-4/02. 8 ./4.4 548.220/.0-42344 0 :92: :7 .24548.47 '7:5. !48. 8 .

. .08 80.2.3. . ./: 34895702.548.3. 9.2 ..'7:5.03.

30. 30.03.3..32.08 80.0/.548.2 943. ./4.854203024203044 0 548.47 '7:5./: 34895702.42454 9:024 ./. ./: 3824/4/.2. . .484.9 .2489-..4.

" . =@-.

ID Q9-.

" © ¾ ° ¯ ¯¾fo" .

@- 9-. =- 9=@- 9.

 D 9II 9D- @- - .

 9-.

 D 9.-D@D D#-D" .

 .  -D D  .

#  D@ #D . . .

 DD =D# D .D D- .

 D  D. - ID #  .

 D-D    .D. f¾ ..

@" I .9.I =@.

¾ ¾ f¯#f ©¯" f€©f¾o ½€ =#-f€©fff©o# ff© n ¯ f .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful