kra[ kabe sam [a sLa[ao

Senad Podojak · Kraj kabe sam ja stajao.mp3
8ozl[l poslanlcl uclLel[l
svo[lh naroda
l ulC
8Au nA 1LkS1u
I grupa
1.Ko su bili Allahovi dz.s. poslanici?
2.Ko je poslanicima dostavljao objave?
dgovori- Ì grupa
1. Poslanici su odabrani ljudi koje je Allah
dz.s. izabrao da ljudima prenose i tumace
Njegove objave.
2. Svim poslanicima bjave je od Allaha dz.s.
dostavljao melek Dzibril.
( Svi Boziji poslanici su pozivali ljude da
vjeruju u Jednog Boga.)
II grupa
1.Cemu poslanici uce ljude?
2.Kome su bili upuceni svi poslanici a
kome je poslan Muhammed a.s.
dgovori- ÌÌ grupa
1.Poslanici uce ljude najljepsem
ponasanju. Uce ih kako da vjeruju u
Jednog Boga i kako da razviju ljubav
medu ljudima.
2. Svi Boziji poslanici su bili upuceni
svojim narodima a Muhammed a.s. je
upucen cijelom covjecanstvu.
III grupa
1. Kakva je bila zadaca Bozijih poslanika,
sta su trazili od ljudi?
2. Razmisli! Kakav su ugled uzivali
poslanici u svome narodu?
dgovori- ÌÌÌ grupa
1. Zadaca Bozijih poslanika je bila
veoma teska. Trazili su od ljudi da
vjeruju u Jednog Boga, da cine
dobro a da se klone zla.
2. Boziji poslanici su cesto bili
proganjani od strane nevaljalih, ali i
cijenjeni i postovani od cestitih ljudi
u svome narodu.
IV grupa
1.Koliko je poslanika spomenuto u Kur'anu?
2. Ko je bio prvi a ko posljednji Allahov dz.s.
poslanik?
dgovori- ÌV grupa
1.Poslanika je bilo mnogo . Medutim u
Kur'anu je spomenuto samo 25 poslanika.
2. Prvi Boziji poslanik je bio Adem a.s. a
posljedni Muhammed a.s.
V grupa
1.Kakva je nasa duznost prema poslanicima?
2.Sta znaci aIejhis- seIam?
dgovori ÷ V grupa
1.Nasa duznost prema poslanicima je da
ih volimo i postujemo.
2. Kada spomenemo ime nekog Bozijeg
poslanima duzni smo dodati
aIejhis-seIam sto znaci neka je na
njega AIIahova miIost i bIagosIov.
ll ulC
S1A ZnAMC?
kAkvl Su 8lLl 8CZl!l ÞCSLAnlCl ?
ko[e osoblne mozemo lsLacl?
ÞCSLAnlCl
Suť
8LZC8l!LSnl
ÞCS1Lnl
ÞAML1nl
ÞCuZuAnl
lSk8Lnl 1ACnl
ÞCv!L8L!lvl
lll ulC
kC!l ÞCSLAnlCl Su
SÞCMLnu1l u
ku8'Anu?

ADLM

IDkI5

5ALIn

nUD

NUn

I8kAnIM

I5MA'IL

IA'kU8

LU1

I5nAk

IU5UI

5U'AI8

nAkUN

MU5A

LIIU8

ULŴkIIL

DAVUD

LLŴIL5LA

IL'IA5

SuLL!MA
n

IUNU5

LkLkIIA

MUnAMMLD
aŦsŦ

I5A

IAnIA
lv ulC
S1A SMC ZAÞAM1lLl?
kVI
LsŴselamu 'ale[kum!
Safl[a Puslcţ profŦ
CS ºnafl[a Sara[llc"
Sara[evo
decembarţ Ŧ

9.2./:.4.:;..6 47 

f©f 
¾f¯©f¾f©f

© ½¾f°nq © ¾©°f f .

 -@@D .

4.7:5../ 548...3./489. 40548.0 . 48:-.3.44-.2.

8:54.:/2.-7.04-. !48.8:4/. / .47 7:5. .:/0/. -.2548..3..2...0 $./4.4 548.4200 -7 $.07:::0/344.. . 0 04./ /489.-7.57034809:2.4/..004/.3.3:/400.3.

7:5.3:.220/. 02:548. 8 .548.3.3.: 0:/0 4208:-:5: 038. 4200548..

4/.: 0:/03..05 02 543.8:-:5: 03 8.0 . $.423.220/../4.: .4/.47 7:5.3.3.07::: 0/344.:.3: & 0.74/2.4 548. !48..389.042 4.. . 8 0 :5: 03.7.::-. 20 ::/2..

4 548.0-. 9..8:97.3..7:5.74/: ..:8.. .4203... 548. .3.28./.8::0/: . 4/:/ #.

90 .0-./4.3030. . 8:4/://.4 548.3. 4 548. .3./.74/: .07:::0/344. /.042. . 30 /4-74.47 7:5.3. .80430.8: 0894- 574..34/897. %7. . .34/ 0899:/ :8../.030354 94.4203..

4.3: 40-457.3 .3./ 548.854203:94::7 .45480/3.'7:5. 440548..

/4.0-42344 0 :92: :7 . !7.220/. !48. 8 .4 548.3.30-4/02.3:0854203:948.3. 8 .24548.47 '7:5. 5480/3:.

'7:5. ./: 34895702.3.548. .2 . 9. .08 80.03..2..3.

/.2489-./: 3824/4/.854203024203044 0 548.9 ..4. 30.42454 9:024 .08 80.03. .3.2 943. .2.47 '7:5. . 30./: 34895702.548./4.484. ..0/.32.

" . =@-.

ID Q9-.

" © ¾ ° ¯ ¯¾fo" .

=- 9=@- 9.@- 9-.

 D 9II 9D- @- - .

 9-.

-D@D D#-D" . D 9.

  -D D  . .

 . .#  D@ #D .

 DD =D# D .D D- .

 - ID #  . D  D.

. f¾ .D. D-D    .

I =@.9.@" I .

¾ ¾ f¯#f ©¯" f€©f¾o ½€ =#-f€©fff©o# ff© n ¯ f .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful