kra[ kabe sam [a sLa[ao

Senad Podojak · Kraj kabe sam ja stajao.mp3
8ozl[l poslanlcl uclLel[l
svo[lh naroda
l ulC
8Au nA 1LkS1u
I grupa
1.Ko su bili Allahovi dz.s. poslanici?
2.Ko je poslanicima dostavljao objave?
dgovori- Ì grupa
1. Poslanici su odabrani ljudi koje je Allah
dz.s. izabrao da ljudima prenose i tumace
Njegove objave.
2. Svim poslanicima bjave je od Allaha dz.s.
dostavljao melek Dzibril.
( Svi Boziji poslanici su pozivali ljude da
vjeruju u Jednog Boga.)
II grupa
1.Cemu poslanici uce ljude?
2.Kome su bili upuceni svi poslanici a
kome je poslan Muhammed a.s.
dgovori- ÌÌ grupa
1.Poslanici uce ljude najljepsem
ponasanju. Uce ih kako da vjeruju u
Jednog Boga i kako da razviju ljubav
medu ljudima.
2. Svi Boziji poslanici su bili upuceni
svojim narodima a Muhammed a.s. je
upucen cijelom covjecanstvu.
III grupa
1. Kakva je bila zadaca Bozijih poslanika,
sta su trazili od ljudi?
2. Razmisli! Kakav su ugled uzivali
poslanici u svome narodu?
dgovori- ÌÌÌ grupa
1. Zadaca Bozijih poslanika je bila
veoma teska. Trazili su od ljudi da
vjeruju u Jednog Boga, da cine
dobro a da se klone zla.
2. Boziji poslanici su cesto bili
proganjani od strane nevaljalih, ali i
cijenjeni i postovani od cestitih ljudi
u svome narodu.
IV grupa
1.Koliko je poslanika spomenuto u Kur'anu?
2. Ko je bio prvi a ko posljednji Allahov dz.s.
poslanik?
dgovori- ÌV grupa
1.Poslanika je bilo mnogo . Medutim u
Kur'anu je spomenuto samo 25 poslanika.
2. Prvi Boziji poslanik je bio Adem a.s. a
posljedni Muhammed a.s.
V grupa
1.Kakva je nasa duznost prema poslanicima?
2.Sta znaci aIejhis- seIam?
dgovori ÷ V grupa
1.Nasa duznost prema poslanicima je da
ih volimo i postujemo.
2. Kada spomenemo ime nekog Bozijeg
poslanima duzni smo dodati
aIejhis-seIam sto znaci neka je na
njega AIIahova miIost i bIagosIov.
ll ulC
S1A ZnAMC?
kAkvl Su 8lLl 8CZl!l ÞCSLAnlCl ?
ko[e osoblne mozemo lsLacl?
ÞCSLAnlCl
Suť
8LZC8l!LSnl
ÞCS1Lnl
ÞAML1nl
ÞCuZuAnl
lSk8Lnl 1ACnl
ÞCv!L8L!lvl
lll ulC
kC!l ÞCSLAnlCl Su
SÞCMLnu1l u
ku8'Anu?

ADLM

IDkI5

5ALIn

nUD

NUn

I8kAnIM

I5MA'IL

IA'kU8

LU1

I5nAk

IU5UI

5U'AI8

nAkUN

MU5A

LIIU8

ULŴkIIL

DAVUD

LLŴIL5LA

IL'IA5

SuLL!MA
n

IUNU5

LkLkIIA

MUnAMMLD
aŦsŦ

I5A

IAnIA
lv ulC
S1A SMC ZAÞAM1lLl?
kVI
LsŴselamu 'ale[kum!
Safl[a Puslcţ profŦ
CS ºnafl[a Sara[llc"
Sara[evo
decembarţ Ŧ

9.2./:.4.:;..6 47 

f©f 
¾f¯©f¾f©f

© ½¾f°nq © ¾©°f f .

 -@@D .

44-..4./489./ 548. 48:-...2.3. 40548.0 .7:5.3.

8:4/..:/2.47 7:5.../ /489. !48.07:::0/344.3.4/.-7.004/.57034809:2..-7.2.3.4 548.. / . 0 04.2548./4.8:54..4200 -7 $.0 $.:/0/.04-. . .3.3:/400. -.

 02:548.7:5..220/.: 0:/0 4208:-:5: 038. 8 .3.548.3. 4200548.3:.

07::: 0/344.../4.8:-:5: 03 8. .3.:. !48.::-..4/. 20 ::/2.0 .74/2. 8 0 :5: 03.05 02 543..389.3: & 0.4 548.47 7:5.3.. $.: 0:/03.: .423.4/.042 4.220/.7.

8:97..:8. 9.74/: .7:5. .3./. .3.0-..4 548. 4/:/ #.. 548.4203..8::0/: .28...

 .042.3.07:::0/344. 4 548. ..74/: . 8:4/://.4203. . %7./4...3030.0-. .90 . 30 /4-74. .030354 94./. /.34/897.34/ 0899:/ :8.3.80430.3./.47 7:5. .8: 0894- 574.4 548.

.3: 40-457.3.'7:5.854203:94::7 .45480/3.4. 440548.3 ./ 548.

3:0854203:948./4.3.47 '7:5.24548. 8 . !7.4 548.30-4/02. !48. 8 . 5480/3:.3.0-42344 0 :92: :7 .220/.

'7:5. .08 80.03.3.2 ./: 34895702.3.548.. . 9. .2..

30. 30.2489-. .3.4.2 943. .854203024203044 0 548./: 34895702.42454 9:024 .0/.08 80./4.03.548.47 '7:5.9 .484.2. ..32. ./: 3824/4/./..

 =@-." .

ID Q9-.

" © ¾ ° ¯ ¯¾fo" .

@- 9-. =- 9=@- 9.

 D 9II 9D- @- - .

 9-.

 D 9.-D@D D#-D" .

 .  -D D  .

#  D@ #D . . .

D D- . DD =D# D .

 - ID #  . D  D.

D. f¾ . D-D    ..

9.@" I .I =@.

¾ ¾ f¯#f ©¯" f€©f¾o ½€ =#-f€©fff©o# ff© n ¯ f .