kra[ kabe sam [a sLa[ao

Senad Podojak · Kraj kabe sam ja stajao.mp3
8ozl[l poslanlcl uclLel[l
svo[lh naroda
l ulC
8Au nA 1LkS1u
I grupa
1.Ko su bili Allahovi dz.s. poslanici?
2.Ko je poslanicima dostavljao objave?
dgovori- Ì grupa
1. Poslanici su odabrani ljudi koje je Allah
dz.s. izabrao da ljudima prenose i tumace
Njegove objave.
2. Svim poslanicima bjave je od Allaha dz.s.
dostavljao melek Dzibril.
( Svi Boziji poslanici su pozivali ljude da
vjeruju u Jednog Boga.)
II grupa
1.Cemu poslanici uce ljude?
2.Kome su bili upuceni svi poslanici a
kome je poslan Muhammed a.s.
dgovori- ÌÌ grupa
1.Poslanici uce ljude najljepsem
ponasanju. Uce ih kako da vjeruju u
Jednog Boga i kako da razviju ljubav
medu ljudima.
2. Svi Boziji poslanici su bili upuceni
svojim narodima a Muhammed a.s. je
upucen cijelom covjecanstvu.
III grupa
1. Kakva je bila zadaca Bozijih poslanika,
sta su trazili od ljudi?
2. Razmisli! Kakav su ugled uzivali
poslanici u svome narodu?
dgovori- ÌÌÌ grupa
1. Zadaca Bozijih poslanika je bila
veoma teska. Trazili su od ljudi da
vjeruju u Jednog Boga, da cine
dobro a da se klone zla.
2. Boziji poslanici su cesto bili
proganjani od strane nevaljalih, ali i
cijenjeni i postovani od cestitih ljudi
u svome narodu.
IV grupa
1.Koliko je poslanika spomenuto u Kur'anu?
2. Ko je bio prvi a ko posljednji Allahov dz.s.
poslanik?
dgovori- ÌV grupa
1.Poslanika je bilo mnogo . Medutim u
Kur'anu je spomenuto samo 25 poslanika.
2. Prvi Boziji poslanik je bio Adem a.s. a
posljedni Muhammed a.s.
V grupa
1.Kakva je nasa duznost prema poslanicima?
2.Sta znaci aIejhis- seIam?
dgovori ÷ V grupa
1.Nasa duznost prema poslanicima je da
ih volimo i postujemo.
2. Kada spomenemo ime nekog Bozijeg
poslanima duzni smo dodati
aIejhis-seIam sto znaci neka je na
njega AIIahova miIost i bIagosIov.
ll ulC
S1A ZnAMC?
kAkvl Su 8lLl 8CZl!l ÞCSLAnlCl ?
ko[e osoblne mozemo lsLacl?
ÞCSLAnlCl
Suť
8LZC8l!LSnl
ÞCS1Lnl
ÞAML1nl
ÞCuZuAnl
lSk8Lnl 1ACnl
ÞCv!L8L!lvl
lll ulC
kC!l ÞCSLAnlCl Su
SÞCMLnu1l u
ku8'Anu?

ADLM

IDkI5

5ALIn

nUD

NUn

I8kAnIM

I5MA'IL

IA'kU8

LU1

I5nAk

IU5UI

5U'AI8

nAkUN

MU5A

LIIU8

ULŴkIIL

DAVUD

LLŴIL5LA

IL'IA5

SuLL!MA
n

IUNU5

LkLkIIA

MUnAMMLD
aŦsŦ

I5A

IAnIA
lv ulC
S1A SMC ZAÞAM1lLl?
kVI
LsŴselamu 'ale[kum!
Safl[a Puslcţ profŦ
CS ºnafl[a Sara[llc"
Sara[evo
decembarţ Ŧ

9.2./:.4.:;..6 47 

f©f 
¾f¯©f¾f©f

© ½¾f°nq © ¾©°f f .

 -@@D .

0 .7:5.2. 48:-.4.3.3.44-. 40548./ 548./489....

.:/2. 0 04. / .4/.-7.2548.:/0/.4 548.3:/400.57034809:2.8:4/. !48./4.0 $..3..3. . .004/.-7../ /489.2.47 7:5..3.. -.07:::0/344.4200 -7 $.04-.8:54.

7:5.: 0:/0 4208:-:5: 038. 4200548.548.3.3.3:.220/. 8 . 02:548..

389..05 02 543. .3: & 0.4 548..47 7:5.7.423.220/.8:-:5: 03 8.74/2.::-.4/..042 4...3.4/./4.3.:. 8 0 :5: 03.: . !48. 20 ::/2. $.0 .07::: 0/344.: 0:/03.

/...:8. ..8::0/: . 4/:/ #.0-.28.7:5.3.. 9..3.74/: .4203. 548.. .8:97.4 548.

.042. . .90 ./.3030.030354 94./4. %7.3.3.34/897. 4 548.47 7:5. .80430. .74/: . ..8: 0894- 574.34/ 0899:/ :8. 30 /4-74.3.0-. 8:4/://./...4203. /.4 548.07:::0/344.

854203:94::7 .3: 40-457. 440548.45480/3.3 ..'7:5.3./ 548.4.

0-42344 0 :92: :7 . !7.24548.220/.4 548. !48.3. 8 . 5480/3:.30-4/02./4.47 '7:5.3:0854203:948. 8 .3.

548.'7:5.2 ..3./: 34895702. ..2. .3. 9.08 80. .03.

.2 943.32. .3..08 80.548.03.2489-./.484. 30.854203024203044 0 548. .0/.42454 9:024 ./: 3824/4/./4./: 34895702. 30.9 .4. .47 '7:5. .2.

 =@-." .

ID Q9-.

" © ¾ ° ¯ ¯¾fo" .

@- 9-. =- 9=@- 9.

 D 9II 9D- @- - .

 9-.

-D@D D#-D" . D 9.

  -D D  . .

#  D@ #D . . .

D D- . DD =D# D .

 D  D. - ID #  .

 D-D    . f¾ ..D.

9.@" I .I =@.

¾ ¾ f¯#f ©¯" f€©f¾o ½€ =#-f€©fff©o# ff© n ¯ f .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful