kra[ kabe sam [a sLa[ao

Senad Podojak · Kraj kabe sam ja stajao.mp3
8ozl[l poslanlcl uclLel[l
svo[lh naroda
l ulC
8Au nA 1LkS1u
I grupa
1.Ko su bili Allahovi dz.s. poslanici?
2.Ko je poslanicima dostavljao objave?
dgovori- Ì grupa
1. Poslanici su odabrani ljudi koje je Allah
dz.s. izabrao da ljudima prenose i tumace
Njegove objave.
2. Svim poslanicima bjave je od Allaha dz.s.
dostavljao melek Dzibril.
( Svi Boziji poslanici su pozivali ljude da
vjeruju u Jednog Boga.)
II grupa
1.Cemu poslanici uce ljude?
2.Kome su bili upuceni svi poslanici a
kome je poslan Muhammed a.s.
dgovori- ÌÌ grupa
1.Poslanici uce ljude najljepsem
ponasanju. Uce ih kako da vjeruju u
Jednog Boga i kako da razviju ljubav
medu ljudima.
2. Svi Boziji poslanici su bili upuceni
svojim narodima a Muhammed a.s. je
upucen cijelom covjecanstvu.
III grupa
1. Kakva je bila zadaca Bozijih poslanika,
sta su trazili od ljudi?
2. Razmisli! Kakav su ugled uzivali
poslanici u svome narodu?
dgovori- ÌÌÌ grupa
1. Zadaca Bozijih poslanika je bila
veoma teska. Trazili su od ljudi da
vjeruju u Jednog Boga, da cine
dobro a da se klone zla.
2. Boziji poslanici su cesto bili
proganjani od strane nevaljalih, ali i
cijenjeni i postovani od cestitih ljudi
u svome narodu.
IV grupa
1.Koliko je poslanika spomenuto u Kur'anu?
2. Ko je bio prvi a ko posljednji Allahov dz.s.
poslanik?
dgovori- ÌV grupa
1.Poslanika je bilo mnogo . Medutim u
Kur'anu je spomenuto samo 25 poslanika.
2. Prvi Boziji poslanik je bio Adem a.s. a
posljedni Muhammed a.s.
V grupa
1.Kakva je nasa duznost prema poslanicima?
2.Sta znaci aIejhis- seIam?
dgovori ÷ V grupa
1.Nasa duznost prema poslanicima je da
ih volimo i postujemo.
2. Kada spomenemo ime nekog Bozijeg
poslanima duzni smo dodati
aIejhis-seIam sto znaci neka je na
njega AIIahova miIost i bIagosIov.
ll ulC
S1A ZnAMC?
kAkvl Su 8lLl 8CZl!l ÞCSLAnlCl ?
ko[e osoblne mozemo lsLacl?
ÞCSLAnlCl
Suť
8LZC8l!LSnl
ÞCS1Lnl
ÞAML1nl
ÞCuZuAnl
lSk8Lnl 1ACnl
ÞCv!L8L!lvl
lll ulC
kC!l ÞCSLAnlCl Su
SÞCMLnu1l u
ku8'Anu?

ADLM

IDkI5

5ALIn

nUD

NUn

I8kAnIM

I5MA'IL

IA'kU8

LU1

I5nAk

IU5UI

5U'AI8

nAkUN

MU5A

LIIU8

ULŴkIIL

DAVUD

LLŴIL5LA

IL'IA5

SuLL!MA
n

IUNU5

LkLkIIA

MUnAMMLD
aŦsŦ

I5A

IAnIA
lv ulC
S1A SMC ZAÞAM1lLl?
kVI
LsŴselamu 'ale[kum!
Safl[a Puslcţ profŦ
CS ºnafl[a Sara[llc"
Sara[evo
decembarţ Ŧ

9.2./:.4.:;..6 47 

f©f 
¾f¯©f¾f©f

© ½¾f°nq © ¾©°f f .

 -@@D .

/ 548.2..44-. 40548.3.0 .4. 48:-../489.7:5.3..

...57034809:2.:/0/. .:/2. 0 04.4200 -7 $.3.004/. -.3:/400. !48.3./4..0 $./ /489.3.04-.4 548..2548.07:::0/344. / .47 7:5. .-7.2.4/.-7.8:4/..8:54.

3.7:5.3.3:.220/..: 0:/0 4208:-:5: 038. 8 . 02:548.548. 4200548.

4/. .: .. $.0 .05 02 543./4.389.: 0:/03.042 4.47 7:5.. 8 0 :5: 03..7.:..3: & 0. !48.8:-:5: 03 8. 20 ::/2.4 548.::-.3.4/.220/.07::: 0/344..74/2.3.423.

4/:/ #.:8.3.28.4 548.. 9.4203.7:5. 548.../. ... .0-.8:97.74/: ..3.8::0/: .

80430.47 7:5.0-. . .. /.34/ 0899:/ :8.3. 8:4/://.4 548.3.34/897.3.90 ../.030354 94. .3030. 4 548.042.4203./4.07:::0/344. . .. %7.8: 0894- 574.74/: ./. 30 /4-74. .

4.854203:94::7 .3.'7:5./ 548. 440548.45480/3.3 .3: 40-457..

4 548. 8 . !48.3.3:0854203:948.47 '7:5. !7.3.220/.30-4/02. 8 .24548./4.0-42344 0 :92: :7 . 5480/3:.

.3. .08 80.03. 9..3.2..2 . ./: 34895702.548.'7:5.

2.9 .3.0/. .4.. 30.484. .03.548. ./: 34895702.08 80.47 '7:5. 30.2489-./: 3824/4/.32. .2 943./.854203024203044 0 548../4.42454 9:024 .

 =@-." .

ID Q9-.

" © ¾ ° ¯ ¯¾fo" .

@- 9-. =- 9=@- 9.

 D 9II 9D- @- - .

 9-.

 D 9.-D@D D#-D" .

  -D D  . .

 . .#  D@ #D .

 DD =D# D .D D- .

 D  D. - ID #  .

D. f¾ .. D-D    .

@" I .9.I =@.

¾ ¾ f¯#f ©¯" f€©f¾o ½€ =#-f€©fff©o# ff© n ¯ f .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful