kra[ kabe sam [a sLa[ao

Senad Podojak · Kraj kabe sam ja stajao.mp3
8ozl[l poslanlcl uclLel[l
svo[lh naroda
l ulC
8Au nA 1LkS1u
I grupa
1.Ko su bili Allahovi dz.s. poslanici?
2.Ko je poslanicima dostavljao objave?
dgovori- Ì grupa
1. Poslanici su odabrani ljudi koje je Allah
dz.s. izabrao da ljudima prenose i tumace
Njegove objave.
2. Svim poslanicima bjave je od Allaha dz.s.
dostavljao melek Dzibril.
( Svi Boziji poslanici su pozivali ljude da
vjeruju u Jednog Boga.)
II grupa
1.Cemu poslanici uce ljude?
2.Kome su bili upuceni svi poslanici a
kome je poslan Muhammed a.s.
dgovori- ÌÌ grupa
1.Poslanici uce ljude najljepsem
ponasanju. Uce ih kako da vjeruju u
Jednog Boga i kako da razviju ljubav
medu ljudima.
2. Svi Boziji poslanici su bili upuceni
svojim narodima a Muhammed a.s. je
upucen cijelom covjecanstvu.
III grupa
1. Kakva je bila zadaca Bozijih poslanika,
sta su trazili od ljudi?
2. Razmisli! Kakav su ugled uzivali
poslanici u svome narodu?
dgovori- ÌÌÌ grupa
1. Zadaca Bozijih poslanika je bila
veoma teska. Trazili su od ljudi da
vjeruju u Jednog Boga, da cine
dobro a da se klone zla.
2. Boziji poslanici su cesto bili
proganjani od strane nevaljalih, ali i
cijenjeni i postovani od cestitih ljudi
u svome narodu.
IV grupa
1.Koliko je poslanika spomenuto u Kur'anu?
2. Ko je bio prvi a ko posljednji Allahov dz.s.
poslanik?
dgovori- ÌV grupa
1.Poslanika je bilo mnogo . Medutim u
Kur'anu je spomenuto samo 25 poslanika.
2. Prvi Boziji poslanik je bio Adem a.s. a
posljedni Muhammed a.s.
V grupa
1.Kakva je nasa duznost prema poslanicima?
2.Sta znaci aIejhis- seIam?
dgovori ÷ V grupa
1.Nasa duznost prema poslanicima je da
ih volimo i postujemo.
2. Kada spomenemo ime nekog Bozijeg
poslanima duzni smo dodati
aIejhis-seIam sto znaci neka je na
njega AIIahova miIost i bIagosIov.
ll ulC
S1A ZnAMC?
kAkvl Su 8lLl 8CZl!l ÞCSLAnlCl ?
ko[e osoblne mozemo lsLacl?
ÞCSLAnlCl
Suť
8LZC8l!LSnl
ÞCS1Lnl
ÞAML1nl
ÞCuZuAnl
lSk8Lnl 1ACnl
ÞCv!L8L!lvl
lll ulC
kC!l ÞCSLAnlCl Su
SÞCMLnu1l u
ku8'Anu?

ADLM

IDkI5

5ALIn

nUD

NUn

I8kAnIM

I5MA'IL

IA'kU8

LU1

I5nAk

IU5UI

5U'AI8

nAkUN

MU5A

LIIU8

ULŴkIIL

DAVUD

LLŴIL5LA

IL'IA5

SuLL!MA
n

IUNU5

LkLkIIA

MUnAMMLD
aŦsŦ

I5A

IAnIA
lv ulC
S1A SMC ZAÞAM1lLl?
kVI
LsŴselamu 'ale[kum!
Safl[a Puslcţ profŦ
CS ºnafl[a Sara[llc"
Sara[evo
decembarţ Ŧ

9.2./:.4.:;..6 47 

f©f 
¾f¯©f¾f©f

© ½¾f°nq © ¾©°f f .

 -@@D .

44-.3.4.0 .3./489. 48:-... 40548./ 548.2.7:5..

/4...47 7:5.4 548.4/.3.2548. / .2.3. !48.:/2.004/.04-..3:/400...57034809:2. .4200 -7 $.:/0/.07:::0/344. 0 04. .3.8:54../ /489. -.-7.8:4/.0 $.-7.

548. 8 .3. 4200548.220/.7:5. 02:548.3.3:.: 0:/0 4208:-:5: 038..

3: & 0. 20 ::/2..4/.: . 8 0 :5: 03.. .:.0 .74/2.::-..3. $. !48.07::: 0/344.389.47 7:5.: 0:/03.4 548.3.423.042 4.7.05 02 543.8:-:5: 03 8...4/./4.220/.

:8..8::0/: ../..74/: . 548.28. .3..4203.4 548.0-...3.8:97. .7:5. 4/:/ #. 9.

 30 /4-74.90 .4203. %7.3.47 7:5./4.4 548.34/ 0899:/ :8.. ..3030.74/: .030354 94. /. ../.3. .8: 0894- 574.042. . 8:4/://. 4 548.3./. .0-.07:::0/344. .80430.34/897.

/ 548.'7:5.3 .854203:94::7 ..3: 40-457.3.4. 440548.45480/3.

3. !7. 8 .3.24548./4. 8 .0-42344 0 :92: :7 .30-4/02. 5480/3:.47 '7:5.220/. !48.3:0854203:948.4 548.

2.03.3.'7:5. ...08 80. . ./: 34895702.548.3. 9.2 .

30.32.03.484.2./: 3824/4/.0/./: 34895702.3...2 943.42454 9:024 .4. 30./4. .854203024203044 0 548. .2489-. .9 .548.08 80./.47 '7:5. .

 =@-." .

ID Q9-.

" © ¾ ° ¯ ¯¾fo" .

=- 9=@- 9.@- 9-.

 D 9II 9D- @- - .

 9-.

-D@D D#-D" . D 9.

  -D D  . .

 . .#  D@ #D .

 DD =D# D .D D- .

 D  D. - ID #  .

. f¾ . D-D    .D.

9.@" I .I =@.

¾ ¾ f¯#f ©¯" f€©f¾o ½€ =#-f€©fff©o# ff© n ¯ f .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful