kra[ kabe sam [a sLa[ao

Senad Podojak · Kraj kabe sam ja stajao.mp3
8ozl[l poslanlcl uclLel[l
svo[lh naroda
l ulC
8Au nA 1LkS1u
I grupa
1.Ko su bili Allahovi dz.s. poslanici?
2.Ko je poslanicima dostavljao objave?
dgovori- Ì grupa
1. Poslanici su odabrani ljudi koje je Allah
dz.s. izabrao da ljudima prenose i tumace
Njegove objave.
2. Svim poslanicima bjave je od Allaha dz.s.
dostavljao melek Dzibril.
( Svi Boziji poslanici su pozivali ljude da
vjeruju u Jednog Boga.)
II grupa
1.Cemu poslanici uce ljude?
2.Kome su bili upuceni svi poslanici a
kome je poslan Muhammed a.s.
dgovori- ÌÌ grupa
1.Poslanici uce ljude najljepsem
ponasanju. Uce ih kako da vjeruju u
Jednog Boga i kako da razviju ljubav
medu ljudima.
2. Svi Boziji poslanici su bili upuceni
svojim narodima a Muhammed a.s. je
upucen cijelom covjecanstvu.
III grupa
1. Kakva je bila zadaca Bozijih poslanika,
sta su trazili od ljudi?
2. Razmisli! Kakav su ugled uzivali
poslanici u svome narodu?
dgovori- ÌÌÌ grupa
1. Zadaca Bozijih poslanika je bila
veoma teska. Trazili su od ljudi da
vjeruju u Jednog Boga, da cine
dobro a da se klone zla.
2. Boziji poslanici su cesto bili
proganjani od strane nevaljalih, ali i
cijenjeni i postovani od cestitih ljudi
u svome narodu.
IV grupa
1.Koliko je poslanika spomenuto u Kur'anu?
2. Ko je bio prvi a ko posljednji Allahov dz.s.
poslanik?
dgovori- ÌV grupa
1.Poslanika je bilo mnogo . Medutim u
Kur'anu je spomenuto samo 25 poslanika.
2. Prvi Boziji poslanik je bio Adem a.s. a
posljedni Muhammed a.s.
V grupa
1.Kakva je nasa duznost prema poslanicima?
2.Sta znaci aIejhis- seIam?
dgovori ÷ V grupa
1.Nasa duznost prema poslanicima je da
ih volimo i postujemo.
2. Kada spomenemo ime nekog Bozijeg
poslanima duzni smo dodati
aIejhis-seIam sto znaci neka je na
njega AIIahova miIost i bIagosIov.
ll ulC
S1A ZnAMC?
kAkvl Su 8lLl 8CZl!l ÞCSLAnlCl ?
ko[e osoblne mozemo lsLacl?
ÞCSLAnlCl
Suť
8LZC8l!LSnl
ÞCS1Lnl
ÞAML1nl
ÞCuZuAnl
lSk8Lnl 1ACnl
ÞCv!L8L!lvl
lll ulC
kC!l ÞCSLAnlCl Su
SÞCMLnu1l u
ku8'Anu?

ADLM

IDkI5

5ALIn

nUD

NUn

I8kAnIM

I5MA'IL

IA'kU8

LU1

I5nAk

IU5UI

5U'AI8

nAkUN

MU5A

LIIU8

ULŴkIIL

DAVUD

LLŴIL5LA

IL'IA5

SuLL!MA
n

IUNU5

LkLkIIA

MUnAMMLD
aŦsŦ

I5A

IAnIA
lv ulC
S1A SMC ZAÞAM1lLl?
kVI
LsŴselamu 'ale[kum!
Safl[a Puslcţ profŦ
CS ºnafl[a Sara[llc"
Sara[evo
decembarţ Ŧ

9.2./:.4.:;..6 47 

f©f 
¾f¯©f¾f©f

© ½¾f°nq © ¾©°f f .

 -@@D .

/ 548.3. 48:-...4./489.44-.7:5.3.0 .2.. 40548.

.004/. !48.4/. -./4..:/2.0 $..8:4/.8:54..3:/400.4200 -7 $.:/0/.2. .-7. / .04-.3.4 548.-7.. 0 04.47 7:5.2548.3./ /489. ..3.07:::0/344.57034809:2.

3. 4200548.3.220/..3:.7:5. 02:548. 8 .548.: 0:/0 4208:-:5: 038.

389.4/.: .0 .042 4.220/.::-.7.423.3: & 0... 8 0 :5: 03.: 0:/03.74/2.8:-:5: 03 8.4 548.. $../4.47 7:5. .3.. !48.3.:.4/.05 02 543.07::: 0/344. 20 ::/2.

.28..8::0/: .4203..74/: .7:5. 548..8:97. 4/:/ #. ..3.4 548./. 9..:8..3.0-.

74/: .8: 0894- 574.. ./4.030354 94. .90 .80430.0-..47 7:5.4203. ./.4 548. 30 /4-74..042. 8:4/://./.3.3030. 4 548.3.34/897.3. . /. .34/ 0899:/ :8.07:::0/344. %7. .

3: 40-457.854203:94::7 .3 .45480/3.'7:5.3../ 548. 440548.4.

3. !7.3:0854203:948.4 548.30-4/02.3./4.0-42344 0 :92: :7 . 8 .220/. 5480/3:. 8 .47 '7:5. !48.24548.

.08 80...'7:5.548.03.3.2. ./: 34895702. . 9.2 .3.

30.47 '7:5. .9 .548. ./: 34895702.854203024203044 0 548.03.2489-. 30.484./4. .2 943.32.2./: 3824/4/./..0/.42454 9:024 .4.08 80..3. .

 =@-." .

ID Q9-.

" © ¾ ° ¯ ¯¾fo" .

@- 9-. =- 9=@- 9.

 D 9II 9D- @- - .

 9-.

 D 9.-D@D D#-D" .

 .  -D D  .

 .#  D@ #D . .

 DD =D# D .D D- .

 - ID #  . D  D.

 f¾ . D-D    .D..

9.I =@.@" I .

¾ ¾ f¯#f ©¯" f€©f¾o ½€ =#-f€©fff©o# ff© n ¯ f .