P. 1
Integrativna Nastava Sa Primenom Lutkarstva

Integrativna Nastava Sa Primenom Lutkarstva

|Views: 2,283|Likes:
Published by nesto76

More info:

Published by: nesto76 on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2015

pdf

text

original

OŠ''Dragoljub Ilić'' Dračić

TO JE NAŠE SELO Integrativna nastava sa primenom lutkarstva

Lucija Tasić

OPŠTI PODACI O ČASU:

metoda usmenog izlaganja. likovna kultura sve u korelaciji sa muzičom kulturom 2. nastavni listići za grupe.Obnavljanje gradiva Likovna kultura. u paru ( rad u paru bi u stvari trebao biti grupni rad. lutkarski paravan. prezentuje. audio CD. metoda pisanih radova. pomaže. Povezivanje integrativne nastave sa lutkarstvom. uvodi inovacije u nastavni proces. demonstrativna. upućuje. Mira Stijepović Mihajlović –školski pedagog/psiholog 2. zaključuje. govori. februar 2009. kolaž papir. lutke na štapu. Vesna Sirovljević –profesor razredne nastave 3. kooperativna. glumi. svet oko nas. instruira. Svetlana Janić –profesor razredne nastave Učenici 2. radioničarska. karton Računar tekstualna. matematika. kontroliše rad učenika Tehnička pomagala: Nastavne metode: Oblici rada: Korelacija: Specijalni oblik nastave: Trajanje časa: Aktivnosti učenika: Aktivnosti učitelja: CILJ ČASA:Obrada novog gradiva iz srpskog jezika i utvrđivanje i obnavljanje savladanog gradiva iz matematike i sveta oko nas kroz integraciju srodnih sadržaja iz različitih nastavnih predmeta gde se svim predmetima posvećuje ista pažnja. 27. sluša. organizuje. procenjuje organizuje čas.Naziv škole: Mesto: Predmet: Razred: Datum: Saradnici –glumci na času: Saradnici u izradi lutaka: Učitelj: OŠ''Dragoljub Ilić'' Dračić Srpski jezik. razgovor. podstiče. ilustrativna. sarađuje.Naselja-selo. razreda Lucija Tasić STRUČNI PODACI O ČASU: Nastavna jedinica i tip časa: Nastavna sredstva: Osnova časa je nastavna jedinica iz srpskog jezika Sedam prutova-Narodna pripovetka. scenario za lutkarsku predstavu autora Lucije Tasić. frontalni Svi navedeni časovi su u korelaciji međusobno i u korelaciji sa muzičkom kulturom Integrativno učenje sa primenom lutkarstva u redovnoj nastavi 135 minuta – tri školska časa posmatra. tempere . 1.Obrada (kroz primenu lutkarstva) Matematika -Množenje i deljenje brojem 7 – Utvrđivanje i vežbanje Svet oko nas. ZADACI ČASA: . makaze. ambijentalna. Ana Stanojević –profesor razredne nastave 4.Moje selo – Obrada čitanka. metoda scenske igre individualni. ali je neizvodljivo zbog malog broja dece u odeljenju).

tako da su .razvijanje i jačanje samopouzdanja i zadovoljstva u nastavi . glumu.OBRAZOVNI: .vaspitavanje saradničkih odnosa ESTETSKI: .razvijanje estetskih stavova i kriterijuma VREMENSKA ARTIKULACIJA ČASA: Uvodni deo : 45 minuta Glavni deo: oko 45 minuta Završni deo: oko 45 min Prethodna situacija: Praksa u našoj školi postaje održavanje oglednih časova sa primenom inovativnih modela rada u nastavi.uvođenje inovacija u nastavni proces -otvaranje prostora i stvaranje mogućnosti za raznovrsne aktivnosti učenika u nastavi FUNKCIONALNI: .razvijanje osećaja za lepo kroz scenu.vaspitavanje odgovornosti u radu .podržavanje aktivnosti i samostalnosti učenika i njihovo brižljivo usmeravanje . Imali smo više časova integrativnog učenja u ovoj školskoj godini.izražavanje vlastitog mišljenja .razvijanje kreativnosti VASPITNI: -razvijanje sposobnosti za javno nastupanje pred razredom . likovne radove . lutke.razvijanje ljubavi prema lutkarstvu i scenskom izvođenju .korišćenje postojećih dečijih interesovanja da bi se nastava približila učenicima i učinila smislenijom i zanimljivijom .savladavanje novog gradiva i utvrđivanje i obnavljanje starog kroz dobro osmišljene i vođene aktivnosti .

individualan rad na nastavnom listiću -ako učenici izraze želju mogu probati da i oni izvedu predstavu čitajući scenario .Prvi utisci dece o tekstu . Međutim. posebno na časovima srpskog jezika. Sadržaj rada Uvodni deo: . prvi je put. Ovo je pravi izazov za učitelja. Tako smo radili čak i u 1.Podela dece u parove prema afinitetima i podela zadataka -Davanje instrukcija za rad Glavni deo: .učenici sarađuju i traže objašnjenje ako imaju nejasnoća -ako neki par završi pre prebacićemo ga u grupu za likovno jer taj par će imati malo više posla od ostalih .Utisci dece .Glasno čitanje teksta .Kratak razgovor o tekstu .deca naučena na ovaj način rada.povratna informacija o savladanosti gradiva .Kratak razgovor o narodnim umotvorinama . Sami učenici su učestvovali u izradi lutaka na štapu (od stiropora) na časovima slobodnih aktivnosti i likovne kulture.prezentacija učeničkih radova . U pripremanju lutkarske predstave učestvuju učitelji i pedagog škole u dvostrukim ulogama.Učitelj čita tekst Sedam prutova .davanje dodatnih instrukcija tamo gde je to potrebno . Takođe smo imali i više časova sa primenom lutkarstva u redovnoj nastavi. razredu.učitelj pomaže i nadgleda rad .pevanje narodne pesme Oj Moravo .Isticanje cilja časa .Lutkarska predstava ''Sedam prutova'' predstavu prati muzika Frulaški razgovor -Narodna pesma iz Srbije .Usmereno čitanje teksta . OBLICI . a biće verovatno i za decu.utisci dece o času Završni deo: TOK ČASA DEO SADRŽAJ RADA NAST. NAST.učenici rade svoje zadatke u parovima . da spojim integrativno učenje sa lutkarstvom.

OBLICI METODE SREDSTVA RADA .Utisci dece D .Isticanje cilja časa N I . METODA SCENSKE IGRE RADA FRONTALNI. RAZGOVOR.LUTKE NA ŠTAPU. NAST.Prvi utisci dece o tekstu Usmereno čitanje teksta METODE SREDSTVA LUTKARSKI PARAVAN.INDIVIDUALNI O DEO SADRŽAJ RADA ČASA NAST. LUTKARSKI SCENARIO.Lutkarska predstava ''Sedam prutova'' predstavu prati muzika Frulaški razgovor -Narodna pesma iz Srbije .AUDIO CD AMBIJENTALNA.Učitelj čita tekst Sedam prutova .Podela dece u parove prema afinitetima i podela zadataka -davanje instrukcija za rad E .Kratak razgovor o narodnim umotvorinama U V O -Glasno čitanje teksta -Kratak razgovor o tekstu D . TEKSTUALNA.ČASA . TEKST-ČITANKA.

AUDIO CD. INDIVIDUALNI . METODA PISANIH RADOVA NAST. RADIONIČARSKA .povratna informacija o savladanosti gradiva .DEMONSTRATIVNA.AUDIOB CD. TEMPERE. METODE ILUSTRATIVNA.davanje dodatnih instrukcija tamo gde je to potrebno .prezentacija učeničkih radova .TEKST-ČITANKA. FRONTALNI. MAKAZE.METODA USMENOG IZLAGANJA. KOOPERATIVNA.AMBIJENTALNA. NASTAVNI LISTIĆI NASTAVNI LISTIĆI . KARTON OBLICI RADA U PARU.učitelj pomaže i nadgleda rad G L A V N I -ako neki par završi pre prebacićemo ga u grupu za likovno jer taj par će imati malo više posla od ostalih .učenici rade svoje zadatke u parovima .individualan rad na nastavnom listiću -Deca mogu da pokušaju da izvedu predstavu . TEKSTUALNA. KOLAŽ PAPIR. METODA PISANIH RADOVA.pevanje narodne pesme Oj Moravo . SREDSTV A UČENIČKI RADOVI.učenici sarađuju i traže objašnjenje ako imaju nejasnoća D E O DEO ČASA ZAVRŠNI DEO SADRŽAJ RADA NAST.utisci dece o času Grupa za srpski jezik U PARU .

Podvuci narodnu poslovicu koja odgovara ovoj pripovetki: Prijatelj se u nevolji poznaje. Kako je otac pokazao sinovima da ne treba da se svađaju? _____________________________________________________ 7. . Koja je poruka ove pripovetke? ____________________________________________________ 8. Koje osobine imaju sinovi? _____________________________________________________ 4. Gde se dešava radnja narodne pripovetke Sedam prutova? _____________________________________________________ 2. Navedi koje osobine ima otac: _____________________________________________________ 5. Ko su likovi narodne pripovetke Sedam prutova? _____________________________________________________ 3. Nastavi priču da vidimo šta je dalje bilo sa braćom: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 11. a plavom glagole: Imao otac sedam sinova. Složna braća grade nove dvore. 10. ž) Slušati druge a ćutati o svojim željama. b) Ćutati o problemu. Podvuci crvenom bojom imenice. 12. v) Uvek da bude kako ti kažeš. a nesložna i stare razore. Bilo je sebičnih i rđavih suseda koji su se radovali njihovom svađanju i njihov nazadak skretali su na svoju korist.1. z) Razumeti druge. g) Slušati predloge drugih. Kakve su komšije u pripovetki? _____________________________________________________ 6. d) Otvoreno reći kad ti nešto smeta. Zaokruži ono što misliš da je potrebno da bi ljudi bili složni: a) Ne vređati druge. e) Biti miroljubiv. Pokušaj da izraziš poruku pripovetke odgovarajućom narodnom poslovicom: _______________________________________________ 9. đ)Biti oštar i drzak prema drugima. Teško drugu bez druga i slavuju bez luga. sedam svađalica.

Baka je ubrala 28 jabuka za svojih 7 unučića. 7 krmača oprasilo je po 9 prasadi.i) Pokazati drugu da ti je važan. Na livadi je bilo 49 leptira. Koliko ukupno ima meda u teglama i kanti? ________________ ________________________ _______________________________________________________ 10. U kanti je 70 kilograma meda. a na jednom bokoru cveća 7 puta manje. Svaki je napravio po 2 plasta. Svako unuče je dobilo isti broj jabuka. Koliko ukupno mleka daju krave? ____________________ _________________________________________________________ 7. Jaganjaca je 7 puta manje. Na livadi pase 56 ovaca. Svaka krava daje u proseku 7 litara mleka. Svaki od njih je imao po troje dece. Svaki snop je imao po 5 prutova. 7 sinova kupilo je seno. Grupa za matematiku 1. Koliko ima ukupno ovaca i jaganjaca? _______________ _____________________ _________________________________________________________ 8. Otac je imao 7 sinova. Koliko je ukupno plastova? _____________________ __________________________________________________________ 6. a u teglama 7 puta manje. Otac je napravio 7 snopova od pruća. Sastavi jedan tekstualni zadatak sa množenjem ili deljenjem brojem 7 i izračunaj: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ . Koliko je ukupno deda imao unučadi? ____________________ ___________________________________________________________ 3. Po koliko su dobili? _____________________ ___________________________________________________________ 5. Koliko je leptira bilo na cveću? _____________________ ____________________________________________________________ 2. Koliko je ukupno prasadi? ________________ _______________________________________________________ 9. Baka je imala 6 krava. Koliko je ukupno pruća potrošeno za pravljenje snopova? ____________________ ___________________________________________________________ 4.

tutkalo Od dobijenog materijala napravite sliku brdsko-planinskog sela. karton. četke za bojenje.tempere. makaze.mahovina.________________________________________________________________________________ ______________________________________________ Grupa za likovnu kulturu Materijal: kolaž papir. .

Sedam prutova je : a) narodna pesma b) narodna pripovetka v) narodna priča 2.Nastavni listić Zaokruži tačan odgovor: 1. Otac je imao: a) sedam sinova b) šest sinova v) osam sinova 3. Poruka teksta: a) Sloga kuću gradi b) Teško nogama pod ludom glavom v) Prijatelj se u nevolji poznaje . Sinovi su bili: a) svađalice b) rugalice v) tužibabe 4.

Otac je imao: a) sedam sinova b) šest sinova v) osam sinova 3.Sedam prutova je : a) narodna pesma b) narodna pripovetka v) narodna priča 2.Nastavni listić Zaokruži tačan odgovor: 1. Poruka teksta: a) Sloga kuću gradi b) Teško nogama pod ludom glavom v) Prijatelj se u nevolji poznaje . Sinovi su bili: a) svađalice b) rugalice v) tužibabe 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->