P. 1
Marketing Skripta

Marketing Skripta

|Views: 727|Likes:
Published by noapologize100

More info:

Published by: noapologize100 on Nov 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

I POGLAVLJE-PRIRODA MARKETINGA1.Sta je marketing koncept i koje su kompanije koje ga primjenjuju?Marketing konc.

ima cetiri osnovne koncepcije:pocinje sa potrosacima,dugorocna perspektiva,puno angazovanja svih kapaciteta preduzeca i stalne inovacije.Moderan marketing koncept može se izraziti kao ostvarivanje koorporativnih ciljeva kroz zadovoljavanje potreba bolje od konkurencije.U suštini, marketing koncept je filozofija poslovanja koja kupca i satisfakciju kupca stavlja u centar svega.Tri uslova moraju biti ispunjena prije nego marketing koncept bude primjenjen:Orjentacija na kupce(korporativne aktivnosti su usresredjene na obezbjedjenje satisfakcije kupca) –Integrisani napor(cjelokupno osoblje prihvat odgovornost za stvaranje satisfakcije kupca)-Postizanje ciljeva(uvjerenje da se korporativni ciljevi mogu postici preko satisfakcije kupaca).Npr;mlada kompanija za kompjutere Dell je isla u pravom smjera u kojem se kretala industrija za kompjutere,sta zadovovoljava potrosaca,sta nudi konkurencija i je pretekla je nekoliko poznatih rivala kao što su npr;HP/Compaq i IBM.Imamo evoluciju marketing konc, a to je proizvodna orijentacija ,prodajna era i marketing koncepcija Proizvodna orijentacija je koncept proizvoda prodajna era,marketing koncepcija koncept potrosaca(demografske,psihografske i dr.kar. Kljuc uspjeha marketinga lezi u premasivanju vrijednosti koju nudi konkurencija. 2.Objasniti razliku orjentacije na proizvode i orjentacije na marketing? One kompanije koje su orjentisane na marketing teže da stvore vrijednost za kupce da bi ih privukle i zadržale.Zadovoljni kupci ce pricati drugima o svojim iskustvima, cime se dalje unapreduje prodaja.Ciljevi orijentacije na marketing su:potrebe kupaca, potencijalne sanse na trzistu, marketiranje proizvoda i usluga i kupci.Ciljevi orijentacije na proizvodnju su: kratkovidnost i pretjerana koncepcija na proizvod a ne na kupca. Npr.ako se vodi racuna vise o proizvodnji a ne o satosfakciji kupca,doci ce do pada prodaje proizvoda.Imamo primjer u padu proivodnje Adidasovih proizvoda koji je proizasao upravo iz nezadovoljenja ukusa potrosaca 3.Kompanije orijentisane na trziste?KOMPANIJE vodjene trziste(pokazuju brigu o kupcima tokom citavog poslovanja,poznaju kupceve kriterije i uklapaju ih sa marketing mixom,vise segmentiranja na osnovu razlika medju kupcima,investiraju u marketing istrazivanja i ulaze u trag promjenama na trzistu,rado docekuju promjene,pokasaju da razumiju konkurenciju,marketing troskove smatraju investicijom,nagradjuju inovacije, traze latentna trzista,budi brz,teze ostvarivanju konkurentske prednosti.INTERNO orijentisane kompanije(ugodnost je na prvom mjestu,smatraju cijenu i performance kljucnim faktorima u vecini prodaja segmentiraju na osnovu proizvoda,oslanjaju se na anegdote i opste prihvacene mudrosti,vole status quo,ignorisu konkurenciju,marketing troskove smatraju luksuzom,kaznjavaju inovaciju,drze se istih trzista,cemu zurba,zadovoljne se same sobom. Orijentacija na potrosace?Potrosaci u kupovini procjenjuju i opredjeljuju se za proizvode i usluge za koje vjeruje da ce im pruziti najvecu vrijednost.Potrosacai ne kupuju fizicke predmete i obecavanje usluga nego koristi koji im isti mogu pruziti. Povrtna informacija o potrebama i zeljama potrosaca koje se prikupljaju marketing istrazivanjem esencijalne su u alociranju izvora preduzeca i proizv.da se na najbolji nacin zadovolje individualne potrebe i zelje,s jedne i interesi i ciljevi drustva s druge strane. 4.Kreiranje vrijednosti za potrosace?To je rezultat kumuliranog iskustva preduzeca proizaslog primjenom koncepta totalnog upravljanja kvalitetm(TQM), intenziviranja konkurencije i povecanja zahtjeva potrosaca.. Lanac vrijednosti?Prepoznaje devet strategijskih aktivnosti:1.Primarne aktivnosti (interna logistika,opercije,eksterna logistika,marketing i prodaja,servis)2Pomocne ili aktivnosti podrske(nabavka inputa,infrstruktura preduzeca, upravljanje ljudskim resursima,razvoj tehnologije). Definisanje vrijednosti?Vrijednost je u ocekivanju potrosaca koja su cesto slozena,skrivena i podlozna promjenama.Vrijed.za potrosace se sastoji iz koristi i troskova koji rezultiraju iz kupovine i koristenja proizvoda i usluga.Karakteristike vrijednosti?-

Koncept satisfakcije kupca kroz Kanov model?Tri karakteristike su u osnovi ovog modela:-npr.elem.mix usluga)-7Pukljucuj još i ljude.kontrola.neophodno je planirati pristup.(*koristi i za mark.apsolutna i relativna mjera satisfakcije.direktni marketing i unaprijedjenje prodaje (veza sa 4 pitanjem-promocija i distribucija-mozes ukljuciti i marketing istrazivanje i brend.proces i fizicku sredinu).Izostanak ovih karakteristika prouzrokuje ljutnju.-neocekivane karakteristike koje iznenaduju kupca.dobro je uklopljen 4P7P(ljudi.garancije pakovanja. 5.Pošto jedinicna cijena predstavlja ono što kompanija dobija za uslugu koju promoviše.licna prodaja.Odluke o proizvodu takode ukljucuju izbor imena brenda. Promocija.Ljudi-Osoblje ima kljucni uticaj na percepciju kupca o kvalitetu usluga.mediji sport.i protok aktivnosti na osnovu kojih se dobija usluga.indent.religija.Npr.Cijena-novcani izraz vrijednosti proizvoda u trzisnoj razmjeni.odluke marketing mixa.boja i zgled u ambijentu.marketing ciljevi.ambijent prodavnice.7.dinamicnost. direktni marketing i internet marketing.identifokovati specificne zahtjeve potrosaca za svako ciljno trziste.cekanje usluga.Varijabilni kvalitet usluga je jedna od karakteristika usluga koja se odnosi na cinjenicu da je standard njihovog kvaliteta podlozan varijacijama posto ih pruzaju ljudi.Instrumentalnost. oglašavanje.Pod satisfakcijom potrosaca.unijeti zahtjeve potrosaca u zadatke i specifikacije marketing plana. fizicku sredinu i proces. Koja je razlika izmedu marketing miksa 4P i 7P?Osnovi 4P su:proizvod.licna prodaja.ambijent u kojem se ceka usluga.Faze u procesu planiranj su.9.Da bi marketinski napori bili efektivni .Oblik promocije koji postaje sve zastupljeniji jeste korištenje interneta kao promotivnog sredstva.sustina strategije. koje uticu na kupca i prodaju usluge.Kada se u odnos stave ukupno nabrojane koristi i ukupno nabrojani troskovi radi se o tzv.ciljna trzista. ona je kljucni elemenat marketing miksa.Gdje se to sve primjenjuje marketing?Politicke partije.obrazovne institucije.Karakter.Tot. implementacija.Distribucija-Aspekti distribucije ticu se onih odluka koje se odnose na distribucione kanale koji ce biti korišteni i njihov menadžment.a bez obuke i kontrole njihov ucinak cesto varira.mehanizme.biranje radnika mjeseca.SWOT matrica.Konkuretska prednost je jasna prednost nad konkurencijomu onim aspektima performansi koji su bitni ciljnim kupcima.sinergija specificnost.dok njihovo prisustvo samo neutrališe nezadovoljstvonpr.kljucna strategija.marketing revizija.Marketing planiranje:proces na osnovu koga kompanije analiziraju okruzenje i svoje sposobnosti.sat. ali brz odgovor može izazvati pozitivno zadovoljstvo ili cak oduševljenje.Npr.Fizicka sredina je okruzenje u kojem se pruza usluga.efektivnog marketing mixa:Prilagidjen je potrebama kupaca.umjetnost.odnosi s javnoscu.Marketari trebaju da jasno postave ciljevei metode formiranja cijena.samousluzni restoran.Marketing baziran na vrijednosti:pristup marketingu koji istice kako marketing filozofija i marketing aktivnosti doprinose maximizaciji vrijednosti za akcionare.Proces se odnosi na procedure.8.6.neodgovaranje na telefonski poziv može da izazove nezadovoljstvo. negativnim ne potvrdjivanjem predpostavljenog..variranje.procjeniti sposobnost da se ispune zahtjevi potrosaca itd.cijena promocija i distribucija.totalnoj satisfakciji potrosaca.Proizvod-Važan element u tome je razvoj novog proizvoda .prilagodjen je resursima kompanije.hijerarhicnost raznovrsnost.odlucuju o smjeru marketinga a akcija primjenjuju te odluke.mixa).org.podrazumijevamo da je potrosac zadovoljan kada proizvod ili usluga ispunjav ili nadmasuje njegova ocekivanja.Odluke treba donositi uzimajuci u obzir i promotivni miks.Kljucne dimenzije menadzmenta . u pravo vrijeme i na pravom mjestu.Cilj je da se omoguci da proizvodi i usluge budu dostupni u odgovarajucoj mjeri .-Holday inn.Satisfakcija potrosaca je funkcija njegovih ocekivanja i uocljivih performansi proizvoda:pozitivnim ne potvrdjivanjem predpostavljenog.potrosaca znaci da proizvod u potpunosti ispunjava zahtjeve i zelje potrosacaKarakteristike totalne satisf su identifikovati segmente potrosaca i najvaznije karakteristike .Bitna je imotivacija osoblja kroz npr.poslovna misija.korake u procesu sprovodjenja.stvara konkurentsku prednost.u hotelu gosti ocekuju uslugu na recepciji i cistu sobu.**Promotivni mix:oglasavanje .mar.

vodjenog trzistem?Fokus nakupca kupca:Zajednicke vrijednosti i uvjerenja(kupac na prvom mjestu).koji predstavljaju iznenadjenja i sire se velikom brzinom.strategija vodjenatrzistem.Aspekti kupovnog ponasanje kupca-Postavlja se pitanje ko kupuje?Inicijator.postavlja se pitanje-ko je vazan.Pierre koji je povukao flasiranu vodu sa trzista zbog sumnje stetnih hemiklija i platio veliku cijenu za to.Ali je dokazao kupcima svoju drustvenu odgovornost. Kupci-presudan faktor za uspijeh ili neuspjeh jedne firme.drustvene sile.strategija i organizacija.tehnoloske sile I fizicke sile.opstaju) na sparm neefikasnih i neefektivnih (firme brzo bankrotiraju i polako propadaju).U Skald strateskog marketinga ubrajamo:kruzenje.odlaganje akcije.sile i nezaposlenost.Reakcije firmi u okruzenju mogu biti: izostanak reakcije usljed neznanja.Znaci primjeniti:Efikasnost-raditi stvari na pravi nacin.Uticajna osoba.vjestine razumijevanja i odgovaranja na potrebe kupca. 11.A da bi razumjeli kupca.Marketing okruzenja?Cinioci i sile koje uticu na sposobnost jedne kompanije da efektivno posluje pruzajuci usluge i proizvode svojim kupcima.komunikacija.EU-prosirenje opsega reorganizacija.zakonske /politicke sile.pokret potrosaca.Konkurenti-kompanije moraju ne samo da budu u stanju da zadovolje potrebe potrošaca.ubjedjivanje)Vjestina razumijevanja i odgovaranja na potrebe kupacaUpravljanje marketing aktivnostima?Zajednicke vrijednosti i uvjerenja.Efikasne ili efektivne firme dobro posluju.Donosilac odluke.panevropski marketing:proizvod.OKRUZENJE 10.implementacija.distributeri. korporativna drustvena odgovornost i marketing etika.Distributeri-ovi psrednici pružaju mnogo vrijedne usluge kao što su ponuda proizvoda kupcima na mjestu i uvrijeme kad oni žele da ih kupe Dobavljaci-kao prijetnja u ogranicavanju isporuke kljucnih komponenti I dizanje cijena svojih proizvoda. Potrosac . Marketing etika je skup moralnih vrijednosti i principa koji upravljaju postupcima i odlukama pojedinca ili grupe.Struktura sistema(bazirana na strategiji i timsk rad)..kodeks ponasanja.U makroekonomske faktore okruženja ubrajamo? -ekonomske sile.kupci i konkurenti.struktura i system.restrektivne prakse.kako oni kupuju.gdje oni kupuju.naime-dobavljaci. Implementacija(ljudi.promovisu i unprijede prouzvodi koji ne ugrozavaju zivotnu sredinu.npr.promocija i distribucija. Monopol-Evrposka unija je uvela prvi direktan mehanizam za regulisanje spajanja i preuzimanja jedne kompanije od strane druge.Mikrookruzenje ?Cinioci u neposrednom okruzenju firme koji uticu na njenu sposobnost da efektivno posluje na svojim odabranim trzistima.smanjenje troskova.Skeniranje okruzenja je proces ipitivanja marketing okruzenja jedne kompanije.Drustvene sile:demografske sile.sirenje ek.Dvije kljucne odluke koje menadzer mora da donese odnose se na to sta ispitivati i kako organizovati tu aktivnost.Drugi preduslov je izgradnja sistema koji daje brz odgovor na dogadjaje koji su samo djelimicno pedvidljivi.Strategija vodjena trzistem(uskladjivanje distinktivnih sposobnosti sa sansama na trzistu.kulturne sile.postepeno ili radikalno repozicionornje.podstreci.To su potencijalne relevantne sile iz okruzenja za koje postoji vjerovatnoca da ce uticati na buduce poslovne rezultate.koji su njihivu kriteriji za izbor.zastita ozonskog omotaca-Ekonomske sile-Ek. -Fizicke sile-Upotreba sastojaka koji dioprinose ocuvanju zivotne sredine -upotreba ekološke ambalaže koju je moguce recfiklirati-zagadenje-ocuvanje energije-testiranje novih proizvoda na životinjama.Termin „zeleni marketing“se koristi da oznaci marketinske napore da se prozvedu.U prvom slucaju je utvrdjivanje realnog opsega cinilaca koji zahtjevaju monitoring. 2 POGLAVLJE-GLOBALNO MARK.Korisnik. III POGLAVLJE-RAZUMIJEVANJE PONASANJA KUPACA 13.Efektivnost-napraviti dobar strateski izbor.konkuretska prednost kao vodeca sila). -Politicke i zakonske sile:monopol i spajanje.oblasti. vec i da steknu prednost nad komponentima. 12.cijena.kada oni kupuju.Marketing menadzeri snose odgovornost za svoje postupke.kamatna stopa .Kupac.

Satovi.motivacija.udobnost.tj.kupovina i procjena kupljenog proizvodaGlavni uticaj na kupovno ponasanje potrasaca je situacija kupovine.Ucenje uvidjanjem-dolazenje do zakljucka povezanim razmisljanjem.***Kriterij za izbor potrosaca***Imamo cetiri kriterija za izbor: (pouzdanost.Za org.Da bi dosli do zeljenih proizvod.vec jednostano uziva u kupovini nekog brenda.Samorealizacija-ostvarivanje vlastitih potencijala -Aspekti kupovnog ponasanje organizacijeKlasa kupovine.Npr.isplativost.kao i pazljivo ispitivanje alternativnih rjrsenja.centar kupovine i kriterij za izbor.Osjecanje pripadanja i ljubavi-težnja da budemo prihvaceni od osobe koju volimo.davanje besplanih uzoraka proizvod kao isprabavanja nekog proizvoda.a ne nekom posebnom kvalitetom koju taj parfem ima nad drugim parfemima.Postoje tri vrste kupovine:intenzivno rjesavanje problema koje podrazumijeva intenzivnu potragu za informacijama.prvo mora da prepozna svoje potrebe.upotrijebiti boje koje privlaci poznju i veoma je bitan faktor za interpretaciju.Ukoliko se radi o novom proizvodu kupac mora proci sljedece faktore: Percipirani factor.Traznja za velikim djelom industrijske robe je rezultat traznje za robom siroke potrosnje.potraga za informacijama.Društveni faktori.sto mrkeatri koriste kao analizu da bi privukli kupca.telefoni i kopjuteri se sada vise plasiraju na trziste na osnovu njihovih modnih atributa.Ucenje se odvija kroz uslovljavanje i kognitivno ucenje.Emocionalna ili psiholoska poteba takodje moze inicirati kupovinu.Kongitivno ucenje je ucenje i uvjerenje bez direktnog podsticaja.kupovina auta.Ekonomski kriterij se ticu troskova kupovine i tu spadaju:cijena.ukus.stil.tekuci troskovi.licni i drustveni uticaj.na osjecanja kupca.Mladi ce kupiti Nike i adidas tene jer su popularne.Selektivna distorzija je pogresno tumacenje informacij koje kupac prima.Percepcija je kompleksno sredstvo z pomoc koje mi biramo.Indirektno ucenje –ucenje od drugih bez direktnog iskustva i nagrade.coca-cola ili IBM proizvodi.Npr.Licni kriterij je kakav psiholoski uticaj proizvod ima na kupca.Licni uticaj su obrada informacija.Zato je bitno jasno prezentirati reklamnu poruku proizvoda.Drustveni kriterij je uticaj kupljenog proizvoda na kupca i ljude oko njega.kupci se informisu putem stampe prijatelja.trajnost.ima dovoljno vremena za premisljanje i kupovina se obavlja uz visok nivo ukljucenosti.trajnost udobnost.tip proizvoda i vaznost kupovine.Rutinsko rjesavanje problem odvija se onda kada potrosac ponavlja kupovinu nekog proizvoda.gomile mnogih stimulas koje dobijmo iz okoline koriste se tri poces:selektivna paznja. -Uticaj na ponasanje potrosaca koji se odrazavaju na proces odlucivanja.Npr.nekretnina.licnost.Npr. Motivacija je takodje jedan kriterija za ibor.Dva kljucna aspekta su percepcija i ucenje.procjena alternative.Hedonisticki faktori.opadanje prodaje video rekordera namece traznju za rezervnim dijelovima .Velicina. Obrada info.Kupci uzimaju u obzir troskove zivota.licni i drustveni uticaj. Podijeljene su u tri grupe:situcija kupovine. Selektivno pamcenje se odnosi na to da samo jedan broj poruka ostaje u pamcenju. 14.Ucenje je rezultat obrade informacija.stil.uvjerenja i stavovi.zamjena auta novo za staro po snizenoj cijeni.Paznju ce nam privuci proizvod koji nam trebaju ili koji su nam iznendjenje.je proces u kojem se stimulans prim.Selektivna paznja je blokada onih stimulansa koje ne razumijemo.interpretir.lakoca upotrebe)Tehnicki kriteriji se odnose na performanse proizvoda i usluga i tu spadaju:pouzdanost.organizujemo i tumacimo culne sadrzaje i stvaramo sliku o tome.postaje dio memorije i kasnije iz nje izvlaci.sto je povezano a tri uslova rjesavanja:alternative su brojne i raznolike.troskovi zivotnog ciklusa.one koje su skladu sa nasim uvjrenjima.Fiziološki-kada kupujemo hranu .selektivna distorzij i selektivno pamcenje.Poštovanje i status-želja za prestižom.zivotni stil i ciklus.video rekoreda.osnova za opstanak Bezbjednost-Zaštita od nepredvidivih dogadaja u životu.a pri tome ne sprovodi nikakvu alternativu.jer nisu spremni da zrrtvuju kvalitet zarad cjene.slabo zdravlje npr.rezidulna vrijednost.pa kupac kupi parfem Chanel jer je motivisana statusnom potrebom.Operativno uslovljavanje je npr.lakoca upotrebe)Pouzdanost je narocito vazna u industrijskoj kupovini.boja i pokretljivost stimulansa utice na paznju.

obrnuti marketing I lizing.sadasnje zadovoljstvo kupac.Obrnuti marketing je proces kada kupac pokusava ubjedi dobavljaca da mu isporuci upravo ono sto njegova org.(informacije koje se daju agenciji u cilju istrazivanja:cinjenicno stanje.Marks / Spenser koji imaju trgovinski odnos sa svojim dobavljacima gotovo cijeli vijek.istog.po.npr.odvija se onda kada org.francuski kljuc. Faze u procesu marketing istrazivanja?Pocetnu kontakt(sastanak na kojem se razmatra sustin problema i potreba klijenata za istrazivanje).popravak i rad-MROnpr.zeli.npr postoji redovna potreba za odredenim proizvodom .kom.Potrosacki panelPotrosaci iz domacinstva koji tokom vremena pruzaju informacije o svojim kupovinama.Razika izmedu novog i modifikovanog zadatka?Ukoliko se potvrda za nekim proizvodom javlja po prvi put.formalno skupljaju.je explorativno istr.sto znaci da se mterijli i komponente isporucuju kada zatreb.Npr.takva situacija prestavlja novi zadatak.Modifikovani.on im pruza sansu za razvoj novog proizvoda koji se kasnije mogu distribirati siroj bazi kupaca.da li treba lansirati novi proizvod.jer je odnos prodavca i kupca presudan za razvijanje i unapredjenje.na marketinska pitanja.proizvodi i usluge za odrzavanje.Maloprodajna revizija-Tip kontinuranog istraz.faza sakupljanja i analiza glavnih podataka.ima sansu da razvije jacu saradnju.Imamo sekundarno istrazivanje.automobili.buldozeri.sajtovi za industriju papira ili autom.Just in time je svodjenje zaliha na najmanju mogucu mjeru.Marketing istrazivanje je sakupljanje podataka i iformacija o trzistu. prezentacija izvjestaja.2.SISTEMI 16.npr.kada se prati prodaja proizvoda preko maloprodajnih lokala.Napredak obrnutog marketing donosi dvije kljucne prednosti dobavljacima koji su spremni da saslusju i pazljivo razmotre prijedloge kupaca.horizontalna elektronska trzistaprelaze granice jedene grane i na njima se firme snadbjevaju proizvodima kao sto je MRO.aparati za zavarivanje itd.ciji je cilj .vremenski okvir) prijedlog eksplorativno istraz.tako da kompanija nema nikakvog ili gotovo nikakvog iskustva u kupovini tog proizvoda i potrebna joj je velika kolicina informacija.On-line kupovinom su stvorene dvije glavne trzisne razmjene:vertikalna elektronska trzista su ogranicena odredjenu granu.kupuje robu koju je i ranije narucivala od istih provjerenih dobavljaca.upustva za istrazivanje.Zeneca.1.o-line .zastita kupca od zastarijevanja proizvoda.org.uraditi za svoje klinte i koliko ce to kostati.ali je došlo do nekih promjena(npr u isporuci) IV POGLAVLJE-MARKETING ISTRAZIVANJE I INFOR. Prijedlog za istraz-Dokument kojim se definise sta ce agencija za marketing istraz.npr.-podaci koje je vec sakupio drugi istrzivac za drugu svrhu.ili unajmljivanje agencije za marketing istrazivanje.mjerenje efektivnosti neke kompanije sponzorstva itd.On je od presudne vaznosti za org.Klasa kupovine je novi zadatak.Npr.Pruza sve odgovore org.alumijum.Tip proizvoda:moze biti podijeljen na cetiri tipa:materijali-koriste se u proces proivodnje npr.Dir.. Tipovi marketing istrazivanja?AD HOC(rjesava problem u odredjenom trenutku).Sluzi za razumijevane kupca.komponente-ugradnja u finalni prozvod.Mrketing odnos je vrlo bitna kareakt.kojom istinski upravlja trziste.Upustvo za istrazivanje-Pisani document u kojem se iznijeti zahtjevi klijenata.Lizing je koristenje odredjenog predmeta na odredjen period uz naplatu.ind.vise jedinica jedne kompanije imaju istu potrebu kupovine pa se kupuje na veliko.Kvalitativno istr. Kljucne karakteristike kupovne prakse org.cuvaju i distribuiraju redovno i po utvrdjenom planu.Koristi su sto kupac ne mora odmah da plati.marketing odnosi.direktna ponovljena kupovina ili modifikovana ponovljena kupovina.Priroda marketing informacionih sistema-su sistemi u kojima marketinske info. 15.kup.?Just in time.obim projekta.npr.kup.centralizovana kupovina.farovi za auto.ili kontinuirano(skuplja info po stalnom rezimu)Pristupi sprovodjenju istrazivanja-Sprovodi ga sama org.Centralizovana kupoviona predstavlja privlacnu opciju kupovine.pogoni i oprema-npr.izvori info.

seg.Anatomija pozicioniranja brenda?Osobenosti brenda(ono sto brend cini posebnim u odnosu na druge-simboli.tip uzorka.proizvoda..individualna(ime koje ne pokazuje da prend priapada odredjenoj kompaniji) i kombinovana(brendovi se kombinuju cime se istovremeno koristi reputacija kompanije i .brenda)odraz brenda (kako se brend odrazava na licni identitet).pristupacnost.strategijePsihografska segment je grupisnje ljudi na onovu njihovog zivotnog stila i licnih osobina.To je proces identifikovanja pojedinca ili organ.zsnovan n podacim koa sto su podaci o stmbenom prostoru.razumijevanje stavova.broju i strosti djece i etnickom porijeklu.. (targetiranje jednog trzisnog segm. Kastomizirani mark.Masovno prilagodjavanje?Proces suprotan od masovne proizvodnje sto znaci da su svi proizvodi prilagodjeni predhodno utvrdjenim potrebama odredjenih kupaca.Razlika izmedju proizvoda i brenda-(uzmi odg5)Proizvod je bilo sta sto moze zadovoljiti potrebe kupca.Pozicioniranje je izbor ciljnog trzista ) kada komp.trz. Geodemografija je process grupisanja domacinstav u geogrfske skupove.PROIZVODA I BRENDA 18.Seg. Cetiri osnovne strtegije ciljnog mark:Nediferencirani mark.i usuzni proizvodi:ljekarski.prema koristima je grupisanje ljudi na osnovu koristi koju oni traze u proizvodu.Vremenski okvir:pod kojim uslovimai kada ce izvjestaj biti napravljen.kao sto su ljudi.trzista?Niz razlicitih osnova za seg.odredjene istrazivacke oblasti prije faze sakupljanja glavnih podataka.velicinu uzorka i nacin kontrolisanja ternskog rada.Troskovi:sta je ukljuceno u cijenu i koliko kosta istrazivanje. V POGLAVLJE-SEGMENTACIJA 17. (targ.sa slicnim karakteristikama koje imaju znacajne implikacije za odredjivanje mark.Proces segmentcije na trzistu?Nemaju svi potrosaci na trzistu iste potrebe i mozemo ih bolje sluziti ukoliko segmentiramo trziste na grupe sa istovetnim potrebama.Sta ce biti uradjeno: nedvosmislen opis istrazivackog project koji ukljucuje metod istrazivanja.prijevoz itd.a cesto i njihove kombinacije koriste se za ef.Razliciti osnovi za efektivno segment.Pet kriterija za uspjesnu segmenatciju: efektivnost.pojedinacnog kupca i poseban marketing mix za njih) Sta podrazumijeva concept pozicioniranja i zasti je vazan?Izjava o pozicioniranju treba da karkterise jasnost.vrijednost brenda(kljucne vrijednosti i karakter.ponasanja i uvjerenja potrosaca.i opipljivo repozic.Seg.osiguranje.imidz.neopipljivo repozicion.zeli da se takmici)i diferencijalne prednosti(kako komp.Tri strategije za davanje imena brenda?Familijarna (ime koje se koristi za sve proizvode iz jednog asortimana).namjestaj itd.(strategija targetiranja trzista koj se primjenjuje kad kompanija odluci da ignorise razlike medju trzisnim segm i razvije jedan marketing mix za citavo trziste)diferencirani mark(strategija targetiranja nekoliko razlicitih trzisnih segmenata i razvije posebne marketing mixeve za svaki odnjih Fokusiarni mark.po profilima je grupisanje ljudi na osnovu njihovog profila koji ukljucuje faktore kao sto su starost i drustveno ekonomska grupa sto ima za cilj da omoguci marketarima da dopru do njih. vrijednosti.gdje se on takmici na trzistu.znimanju.bankarski.finalnih i potrosaca i industrujskih trzista.Seg. Koncept repozicionirnja i cetiri strategije za repozicioniranja? Repozicioniranje imidza.licnost brenda (karakter brenda opisan po ugledu na druge entitete.odlike.uz pomoc jednog marketing mixa.izvodljivost i profitabilnost.je preliminarno istr. U istrzivanju Klijent ocekuje da bude ukljuceno?Formulisanje ciljeva:da bi se pokazalo razumijevanje marketinskih problema klijenta.Brend je sredstvo pomocu kojih kompanija izdvaja svoju ponudu od ponude konkurencije.repozicion.zeli da se takmici)Repozicioniranje je promjena ciljnog trzista ili diferencijalne prednosti ili oba. VI POGLAVLJE-MEN.momkurentnost.po zivotnom stilu je grupisnje ljudi na onovu njihovog stila zivota koji se odrazava u njihovim aktivnostima interesovanjima i misljenjima.Eksplorativno istraz.dosljednost.kako je postigao uspjeh)domen brenda(ciljno trziste brenda tj.odnosi)nasljedje brenda(porijeklo i kultura brenda.uvjerljivost.mjerljivost.Imamo fizicke proizvode:satovi.trz.zivotinje ili predmeti).automobili.

DVD plazeri itd.kompanije uvode nove proizvode kojima se zele predstaviti na trzistu.omogucava individualnim brendovima da se razlikuju).Npr.koja donosi opipljivu vrijednost kompaniji kroz rezultirajucu vecu prodaju i profit.Imamo cetiri kat.Znaci stari proizvod treba zamjeniti novim.Nokia.uvode unapredjenja proizvoda.rast moze i brzo da opdne.Kobrendiranje komponenti-Eksplicitno poziocionmiranje brenda nekog dobavljaca kao komponente nekog proizvoda.dodatne usluge.**Sirenje brenda-Koristenje ustanovljenog imena brenda za brendove na nepovezanim trzistima.Cilj strateskog marketing tokom rasta je povecati prodaju i trzisno ucesce.zbog niske prodaje u pocetku.visokih troskova rzvoja i promocije.Zivotni ciklus prozv.audio video kasete.Zivotni ciklus proizvoda-uvodjenje.Npr.Kapitalna vrijednost brenda-Dobra reputacija povezana sa imenom brenda .pa i distrubuteri izbjegavaju prodaju istog.garancijeinstalacije)npr.oglasavaju se.Globalno brendiranje-Ostvarivanje penetracije brenda sirom svijeta.promjene na trzistu.naocale.crno-bijeli TV.kupace kostime itd. Kobrendiranje zasnovano na proizvodima-Povezivnje dva ili vise postojecih brendova iz razlicitih kompanija koji ima za cilj da stvori proizvod u kome su imena oba brenda vidljivu kupcu.ili nekom kombinacijom tih faktora.a u promociji se naglasavaju funkcionalne i psiholoske koristi koje su rezultat te prednosti.Brendovi proizvodzaca su stvoreni od strane proizvodzaca i imaju svoje odabrano ime.Jenifer Lopez plasira odjecu.kada oni najjaci ostaju.BREND?Distinktivna ponuda proizvoda stvorena upotrebom imena simbola.kvalitet)npr .tecni sapun i kupku.Dizajniranjem se stvara konkuretska prednost(jasna prednost nad konkurencijomu onim aspektima performansi koji su bitni ciljnim kupcima).sto je pritisak na profitne mreze.novih proizvoda:Zamjena proizvoda sto .Dvije kljucne prednosti extenzije brenda u odnosu na druge strategije lansiranja proizvoda su smanjenje rizika i troskova.automobil Lexus GS.distributeri rado ukljucuju u svoju proaju jer znaju da ce se brend dobro prodavati.naglasava cinjenicu da se preispitaju marketing ciljevi i strategije.preferencijom za brend. **Strategija lansiranja novog proizvoda-Usljed *opadanja. Imamotri nivoa proizvoda-Osnovni nivo je kljucna korist koju pruza bazicni proizvod Stvarni proizvod koji ima karakteristike(stil.Uvodjenje novog proizvoda je skup korak za kompaniju.dok se ne pokaze kao uspjesan na trzistu.Unilever je izvela extenziju brendaza sapun Dove na dezodorans.Linija proizvoda je grupa brendova koji su blisko povezani u pogledu funkcionalnosti i koristi koju pruzaju.koja ima za cilj da se napravi razlika izmedju tog proizvoda i proizvoda konkurencije.Zbog velikog rivalstva i ulaska novih prizvoda.pakovanje.gel za tusiranje.isporuka.a slabi pdaju.Planiranje porfolija?Upravljanje grupama brendova i linija proizvoda.Npr.konkuretski uslovi kako proizvodi prolaze kroz razlicite faze moraju da se prilagode tim promjenama.Ima i opasnosti.Privatni brendovi su stvoreni od strane distributera i nalazi se u njihovom vlasnistvu.Zrelost proizvodaje zasicenost trzista i rasciscvanje konkurencije.Mix proizvoda je ukupan skup proizvoda koje plasira jedna kompanija.Paralelno kobrendiranje?Povezivanje dva ili vise postojecih brendova iz razlicitih kompanija koji ima za cilj stvaranje kominovanog brenda.rast.zrelost i opadanje.Npr.MP3.Kroz to cijena pada a trznja se povecv. gdje se u borbi za opstanak snizavaju cijene.Kvalitet starog brenda potrosaci pripisuju novom.promocije smanjeni.Prosireni proizvod koji ima karakteristike (vrijednost brenda..Npr.mobilni telefoni.Cilj brenda je zgrditi svijest o proizvodu da bi kupci bili upoznati s koristima od proizvoda.Rast proizvoda je brzi usljed prihvatanja proizvoda na trzistu i zbog ponovljene kupovine.**Ekstenzija brenda-Koristenje ustanovljenog imena brenda za novi brend u okviru istog sirokog trzista.pakovanje. **20.Promocija treba biti jednostavna sa naglaskom na funkcionalnost i pouzdanost.tko da su i troskovi oglasavanja.Opadanje je kada pojavom nove tehnologije ili promjene ukusa potrosaca proizvod dozivljava pad prodaje i profita.Kobrendiranje zasnovano na komunikacijama Povezivanje dva ili vise postojecih brendova iz razlicitih kompanija koji ima za cilj zajednicke kombinacije.Cijena je obicno visoka. dizjna.sto omogucava rast i profit.gubitak kredibiliteta sto je opsno u primjeni sirenja brenda.Cilj strteskog marketing je da poveca prodju tko sto ce prosiriti trziste odredjenog proizvod.

Usluga-Bilo koje djelo.Dodaci postojecim linijama proizvoda cime se ostvaruje veca dubina linija proizvoda.Npr.cjena.Potrosac ce puno brze usvojiti novu tehnologiju npr.i smanjenje troskova.Provijera ideja itd.komunikacija i opipljivost.neadekvatna isporuka.nedodirnuti ili omirisati cistu uslugu prije nego se kupi.Polazna tacka je difuzija inovacije je proces u kojem se novi proizvod siri trzistem tokom vremena.Upecatljivost-lko se razumije i pamti.sisanje.Nedjeljivost je istovremena proizvodnja usluga i koristi.promocija.psihoanaliza.Interakcijom medju kupcima (npr.distribucija.placa ih.kamere itd. VIII POGLAVLJE .Koristi se :Brejnstorming-Tehnika po kojoj grupa ljudi stvara ideje bez pocetne procjene.usluga koja znaci da se upotreba ne moze sacuvati za buducnost.Fleksibilnost-ne uzrazava se samo trenutni poso usluzne org.tepisi.kompetencija.zmjena Sirre od strane Ford Monde.tek kada se sastavi lista ideja.nekoliko novih brendova sladoleda. Komercijalizacija podrazumijeva jasan izbor ciljnog trzista od strane marketing menadzera.Prolaznost je karakteristika usluga koja se odnosi na cinjenicu da kapacitet usluznih firmi ne moze da se skladisti.mjesto u avionu.konzole z video igre.nr.predstavlj poboljsanje postojecih i revizij npr.hotelske sobe.Cist proizvod:odjeca.**Marketing mix usluga-*pitanje4Proizvod.repozicioniranje-targetiranje novih trzisnih segmenata.neokusiti.besplatna upotreba golf terena itd.)Prodvac fiicke robe mora obezbjediti zalihe .proces i fizicka sredina.god.podrazumijeva razmjenu misljenjaje sto je pomoglo menadzmentu.hotelska soba.Cetiri krakteristike uspjesnog imena brenda:distiktivnost-odmah se identifikuje usluzna kompnija i diferencir od konkurencije.Npr.Mix proizvoda je ukupan skup proizvoda koje plasira jedna kompanija Diferencijalna prednost-jasna prednost u performansama u odnosu na konkurenciju u pogledu faktora koji su bitni za ciljne kupce.iznjmljivanje auta ili med.operacij.usluznost.Neopipljivost je ne vidjeti.prevelika obecanja.svaka od njih se procjenjuje.masine-Cista usluga:marketing istrazivanja.Prelaz od fizickoih proizvoda ka uslugama. razumijevanje kupca. (popust preko vikenda.performansa ili napor koji su izvrseni za kupca Karakteristike usluga:neopipljivost.dok ulsuzne djelatnosti nemaju tu mogucnost.ljudi.Kupac ne moze da posjeduje usluge.kredibilitet bezbjednost.troskova i profita novog proizvoda koja treba da utvrdi da li ovi faktoriispunjavaju ciljeve kompanije.usluznost na pravi nacin.npr..ljubaznost.vec je dovoljno sirok da pokrije puduce poduhvate.Relevantnost-predocva se prirod ulsuge i koristi ulsuge.-Testiranje trzista-Lansiranje novog proizvoda u ogranicenoj kolicini kojima se testira potencijal prodaje tog proizvoda-Marketing test-Lansiranje novog proizvod u jednoj ili vise geografskih oblasti koje su odabrane kao predstavnici planiranog trzista.Blckberry.automobil poslije popravke.odmor.dizajn softvera.ako se ne koristi dolazi do gubitka prihoda koji ne moze da se povrati.Nove linije proizvoda predstavljaju ulazak u novo trziste.varijabilnost i prolaznost.Veoma bitno je uskladiti ponudu i traznju.itd.je karakt.npr.Upravljanje marketingom usluga-Od ocekivane usluge do percipirane usluge nailazi se na prepreke kao sto su:pogresna shvatanja.Npr.sto podarzumijeva da razliciti predstavnici nece biti spremni da isprobaju nesto novo.Potpuno novi prizvod koji predstvlj korist kupcima.Bitna je i ljubaznost ulsuzne djelatnosti. Upravljanje procesa razvoja novih proizvoda-proces u kojem se koriste razne tehnike da bi se sto bolje lansiro novi proizvod cija je proizvodnj skup.tj. VII POGLAVLJE-UPRAVLJANJE MARK.operacija.neodoljivi resursi.odnos prema kupcu.IKEA).pouzdanost.10 kriterija koja se koriste prilikom procjene iskustva i ishoda koristenja odredjene usluge?Pristupacnost.med.Testiranje konceptaTestiranje ideja za nove proizvode sa potencijalnim kupcimaPoslovna analiza-Planiranje prodaje. 22.USLUGA 21.Npr.Ovom strategijom se prosiruje mix proizvoda jedne komp.sto znaci da je kljucni marketinski zadatak pruziti podsticaj kupcu.rizicna i zahtjeva mnogo vremena.nedjeljivost.

strategija upravljanja kanalima i strategija medjunarodnog marketinga5 Glavnih etickih pitanja koja su vezana za formiranje cijena-Fiksiranje cijena. Organizacija i njena publika?Marketing koncept je fokusian na kupce i distributere ali i na:medije.to je posljedica znacajne razlike u cijenama istih proizvodaizmedju razlicitih zemalja. Formiranje cijene metodom varijabilnih troskova-Formiranje cijene gdje se racunaju samo oni troskovi koji rastu sa porazom proizvodnje.Dinamicno formiranje cijena-proizilazi iz mendzm.uvjerljivu i konkurentnu poruku.kaertice lojalosti.23.posteri. Fiksiranje cijena je „formirnje cijen u dosluhu“-karteli.iako kratkorocna. Formiranje cijena metodom ukupnih troskova-Uzimanje u obzir svih troskova koji su zasnovani na odredjenim predpostavkam u obimu prodaje.konkurencije i trzisne vrijednosti.Besplatni uzorci se mogu isporuciti odo vrtaa kupcu i omogucava probu.publicitet.Eskalacija cijenaje dodatni troskovi vezani za izvoz proizvoda na inostrano trziste.a ne na troskovima kompanije.:propagande.medju kojima su troskovi transporta.novinama ili na poakovanju. diskriminacija cijena i damping.licna prodaja.radio i kino.koje se bave dogovorom izmedu kompnija o netkmicenj u cijenama. Primjena integrisanog pristupa marketing komunikacijama? To znaci da kompanije pazljivo uklapaju elemente promotivnog mixa da bi trzistu saopstile jasnu.predtavnici stranka.o-line marketinga i licne prodaje.Bonus pakovnje daje kupcu dodatnu kolicinu proizvoda po istoj cijeni.price discount.Za Poslovne kupce: Besplatni proizvodi.troskovi distribucije.a to su razmatranje marketing strat.stamp.finansije i zaposleni.Tu su i izlozbe. prihoda gdje se cijene cesto mijenjaju na osnovu traznje za proizvodom ili uslugom.Analiza povezanosti-mjera kompromisa koju kupci prave izmedju cijene i drugih karakteristike proizvoda.Tesco.shellitd.Sve nabrojano je podsticaj na kupovinu.premije.A promotivni mix koji se sastoji se od sedam el.direktni mrketing.Koriste se razlicite faze sistemskog planiranja komunikacija.tajne org.i strat.sponzorstvo. Rasclanjivanje cijena-formiranje cijena za svaki od elemenata u ponudi s ciljem da se cijena cijelog paketa proizvoda podigne.:propaganda.Na visinu cijene utice i strategija pozicioniranja.Tehnike masovne komunikcije:-direktna komunikacija koja ima sedam glavnih el.Ekonomska vrijednost za kupce(EVC)je iznos koji bi kupac morao da plati da bi se izjednacili ukupni troskovi zivotnog ciklusa novog i referentnog proizvoda.Kuponi takodje u casopisima.porezi i carinske tarife.predatorsko formiranje cijena.unapredjenje prodaje.strategija lansiranja novih proizvoda.direktnog marketinga.Npr.u popustu cijena kupcu se pruza neposredna vrijednost.kada se ugovori dodjeljuju preko licitacija.Tekuce cijene-Cijene koje primjeljuju na cijelom trzistu.interneta.kuponi.Cijena se formira na osnovu tri faktora :troskova.prikazivanje proizvoda u filmovima ili TV programimaPropagnda je svaki placeni vid prezentcije TV.internet mrketing.bonus pakovanja.daje informaciju o kupcima koje se koriste u kapanjama direktnog marketinga.unapredjenja prodaje sponzorstva.vladu.pozicioniranja. Tehnike unapredjenja prodaje-potrosacima:popusti.Paralelan uvoz-ojava da uvoznik kupuje proizvode od distributera u jednoj zemlji i prodaje ih u drugoj zemlji distributerima koji nisu dio regularne distribucije tih proizvod.Kartica lojalnosti je veliki napredak u maloprodji.Pri svakoj kupovini dibiju se poeni koji se mogu koristiti u kupovini u buducnosti.pri cemu je fokus na konkuretskim ponudama.Strategija formiranja cijena-Cijena je kljucni marketinski alat Formiranje cijena orijentisano ka konkurenciji je kada firme prate cijene koje naplacuju vodeci konkurenti.javnost.devizni kursevi i stope inflacije.Psiholosko formiranje cijenaje formiranje cijena koje ima u obzir psiholoski uticaj visine cijene koja se odredjuje.doslednu.koja omogucava da se ustanove efekti tih karakteristika na preferencije vezane za proizvod.strategija za liniju proizvoda konkurentsk marketing strategija. 9 POGLAVLJE MAOSVNE KOMUNIKACIJE ***24.identifikovanje ciljnog auditorijuma postavljanje .besplatni uzorci.kada proizvodzaci formiraju cijene na osnovu tekucih cijena.varljivo formiranje cijena.bonifikacije takmicenja.

diskutuje se o nekom aspektu marketing strategije koju primjenjuje kompanije.CANON).Propaganda ili oglasavanje je svaki placeni vid nelicne prezentacije ideja ili proizvoda u glavnim medijima(tv.informacija i promotivnih koristi ciljnim kupcima kroz interaktivnu komunikaciju(kroz direktnu postu. Push strategijom distribucije se targetira posrednika u distributivnom kanalu uz pomoc komunikacija koja ima za cilj da proizvod gurne u distributivni lanac.kreiranje poruke. Za unaprdjenje prod.simbola ilustracija za komunikaciju sa ciljnim auditorijumom putem glavnih medija.koj za uzvrat nudi odredjen prava i asocijacije koje mogu da se iskoriste u komercijalne svrhe.energican -brz.Publicitet ima tri bitne karakt.:poruka ima visok kredibilitet.npr. se koristi mocna tehnika za kratkorocno povecanje prodaje ili za podsticanje prodaje.Hall testovi su dovodjene uzorka ciljnih kupaca u sobe gdje se testirju alternativne marketing ideje(npr.tenis -DHL.kina..Propagandna agencija je organizacija koja je specijalizirna da klijentima pruzi usluge kao sto su izbor medija. ***25-Sponzorstvo-Poslovni odnos izmedju onog ko obezbjedjuje sredstva.a da se pri tome medijsko vrijeme ne placa direktno.posteri)Propagandna porukaje koristenje rijeci. (sponzorstvo umjetnosti.mixu zbog visokog stepena kredibilnosti koji ima. stvore sanse za zabavne aktivnosti.sto ima za cilj da se izmjeri efekat stimulansa n varijabli.pefinjenog ukusa.explozivan)Kat.Publicitet je predstvljanje proizvoda ili firme tako sto se informacije o njima plasiraju u medije.pristupacan.odabir promotivnog mixa.komercijalan Kat.(i sponzor i sponzorirana aktivnost ukljuceni su odnos.odrzavanje kontakata.Pull strategijom za potrosace targetira see potrosac uz pomoc komunikacija koja ima za cilj da stvori traznju koja ce povuci proizvod u distributivni lanac.sprovodjenje strategije i procjena njenih rezultata.resurse ili usluge i pojedinca.Odnosi s javnoscu-Menadzment komunikacija i odnosa ciji je cilj uspostavljanje dobrih odnosa i medjusobnog razumijevanja izmedju organizacija i njene publike.Propagandna platforma je onaj aspekt proizvoda koji je najubjedljiviji i najvazniji za ciljne kupce.komunikacionih ciljeva.Ciljni auditorij-grupa ljudi kojoj je namjenjena reklama ili poruka.stampa..zivahan.Kroz grupne diskusije od sest do sedam potrosca. pod kontrolisanim uslovima.Fedex.(u medijima.kreativni rad.npr.Odluka o vrsti medijima je izbor jednog od glavnih medija(stampa.odluke o budzetu.aktuelan.torbama.demonstracije.odluke o poruci i medijima i procjena efektivnosti propagande.Nortel Networks.tv radio.npr.golf.vrijednost mlad.mobilni market.koristoljubiv) .Odluka o medijskom sredstvu je izbor odredjenih novina.inteligentan.internet i direktni marketing)Licna prodaja?Usmena komunikacija sa potencijalnim kupcima ciji je cilj da se zakljuci prodaja.dogadjaja ili org.Sport vrijednosti(zdrav. Propagandna strategija ukljucuje analizu ciljnog auditorijuma postavljanje ciljeva.mlad.-pitanja od drustvenog znacaja-vrijednosti(vrijedan divljenja.muzickih i sportskih dogadaja.sticanje reputacije o opstem dobru.odgovoran obrizan.BP.problema.modne revije.BT.prijateljski.odgovoran.(prezentacije.prestizan ozbiljan.) Direktni marketing je sticanje i zadrzavanje kupaca bez koristenja posrednika distribucija proizvoda .pretenciozan)Kat.promocija brenda na majicama.telemarketing.produkcija i planiranje kampanje.posteri. Vrijednosti koje donose kategorije sponzorstva.npr.kupovina jeftinijih racunara.)poboljsaju odnosi sa javnoscu(npr.tehnike unapredjenja prodaje)Eksperimentisanje je primjena stimulansa na dvije odvojene grupe sa slicnim karakter.lokacije za postavljanje postera i dr.)Npr.rjesav.Stell Artois-teniski turnir sa logom njenog brenda.muzevan)Kat. i stvore promotivne sanse(sponzorstv dogadjaja.-Visoka umjetnost-vrijednost(sifisticiran.programi za ocuvanje zivotne sredine-vrijednosti(brizan.utakmice.kataloski mark)na nacin koji omogucava da se izmjeri njihova reakcija.odabiranje promotivnog budzeta.tv spota..Publicitet takodje ima vazna uloga u prom.inovativan.pri cemu dolazi do prenosa vrijednosti sa aktivnosti na sponzora.Pet ciljeva sponzorstva su:publicitet.nema direktnih troskova za medije i nema kontrole nad onim sto se objavljuje.sponzoriranje skola.Barclzs Capitl)ostvare povoljne asocijacije o brendu i mopanijama.casopisa.-masovna umjetnost.

komun.kroz kataloge koji se distribuiraju na adrese.org.okruzenje.Npr. putem interneta.e-mail i elektronski sistem placanja.Marketing baza podataka je osnova n kojoj se zasniva kampanja direktnog market.ko sto je internet.Motivacija prodajne sile motivisanje prodavca kroz proces koji pocinje od potreba koje pokrecu nagone radi ostvarivanjaciljeva. Mark.tel.Virusni marketing elektronska usmena promocija gdje se promotivno siri putem slanja e-maila od osobe do osobe.Prikazivanje proizvoda je planirano pojavljivanje proizvoda i njihovih uloga u filmovima i na tv. Internet komp.s ciljem promocije proizvoda i odrzavanje trajnog odnosa.)World wide web-omogucuje pristup dokumentima koje sadrze tekst.kao sto su C2C preduzeca.EDI(el.video i audio sadrzaj koji kreiraju organizacije i pojedinci.. Direktan mark.koje pruzaju ili ne pruzaju korist kupcu.com.nize troskove i cijene.TDL se odnosi na globalno ime domena najviseg nivoa(npr. u izgradnji i odzavanju odnosa s kupcima.zasnovan na bazama podataka je interaktivni pristup marketingu koji koristi marketing medije i kanale kojih moze da se uspostavi kontakt sa pojed..Svaki nivo u okviru sistem dobij ime i naziva se dome.razmjena podataka).mreza koja omogucava instant komunik.a to su:Direktna posta.s ciljem da se poslovne transkcije unaprijede.kao sto je sakupljanje i razmjena info.zvuk.158.“ocajne domacice“nose modne detalje nekog brenda koji su kasnije vrlo trazeni od strane gldalaca.prdaja itd.slike. Napredak interneta je omogucio nove poslovne moguc.a to je bilo koja akativnost kojom kompanija pokusava da poveze sebe ili svoje proizvode sa nekim dogadjajem bez placanja nadoknade organizatoru dog. Internet tehnologija obezbjedjuje neka vrlo inovativna sredstva za adaptiranje marketing mixa prema poslovnim problemima Glavne primjene marketinga zasnovan na bazi podataka su sljedece: Direktna posta je materijal koji se salje postom na kucnu ili poslovnu adresu.nekretnine.i koja nudi korisnicima mogucnost da medjusobno komun.autombili. Internet marketing ispunjava marketing ciljeve kroz upotrebu interneta i na njemu zasnovanih tehnologija. imaju 4 potencijalne prednosti nad svojim rivalima koji ne posluju preko interneta.pokriva sirok spektar metoda.Cilj izlozbe je identifikovanje potencijalnih kupaca i odredjivanje njihovih potreba. Kataloski marketing-prodaja proizv. Mobilni marketing-slanje sms poruka na mob.obicno u zamjenu za novac. WEB sajt-skup razlicitih fajlova ukljucujuci tekst.Marketing lojalnost-iz baze podataka se biraju lojalni kupci koji se nagradjuju.izgradnj odnos.slike.Telemarketing je sistem market.veci izbor i prilagodjavanje proizvode.-pruzanje inforamcija i nadgledanje njihovih performansi. E-trgovina-upotreba tehnologija..kupcima da pruzi info cijlnom auditorijumu.gdje obuceni strucnjaci koriste telekomunikacione i informacione tehnologije da bi sproveli marketing i i prodajne aktivnosti. Karakteristike proizvoda osobina proizv.stimulose traznju i zadrzi blisku vezu sa kupcima.kozmetika.Evaluacija prodajne sile mjerenje ucinka prodavaca s ciljem utvrdjivanja prednosti i mana .Sistemi za upravljanje distributerima.Koristi za kupce one stvari koje kupac cijeni u jednom proizvodu.radi promocije proizvoda.fr.uk.Npr.)TDL se odnosi i na imena domena vezana za odredjenu zemlju koji ima oko 250(npr.Menadzment kljucnih kupaca pristup prodaja koji usredsredjuje resurse na glavne kupce i koristi sistem timske prodaje.Imena domena je globalni sistem jedinstvenih imena web servera.glumice serije „sex i grad“. Internet –velika globalna kompj. 10 POGLAVLJE 26.Razlozi napretka su:fragmantacija medija-kroz filmove i tv programe.izuzetnu uslugu.Marketing iz zasjede je takodje u nizu novih tehnika.Izlozba je dogadjaj koji okuplja kupce i prodavce dovodeci ih u komercijal. edu...Sistem internet domena(DNS)je metod za dodjeljivanje takvih imena. Menadzment odnosa sa s kupcima(CRM)je proizisao iz marketinga zasnovanog na bazama podataka i odnosi se na upotrebu tehn.telemarketing.

reputacija medju kupcima.Faktori vezani za proizvodzaca-kad proizvadzac ima nedostatak finansiskih i menadzerskih resursa da pokrene proizvodnju.Potrosacki kanali:se sastoje od proizvodzac direktno kupcu-opcija eleminisanja profitne mreze distributera.ditribucija katloga itd.sto podrazumijeva i bliskost izmedju proizvodzaca i kupca.pruzanje podrske.npr.istraz.obukom se pruza neophodno tehnicko znanje o kompaniji.njenom dobavljacu i proizvodu) procjena njihovih performansi i rjesavanje bilo kakvih konflikata do kojih moze da dodje u kanalu.u kojem agent kontktira lokalnog veleprodavc i uzima provuziju za prodaju.***Strategija i menadzment kanala je oblikovanje kanala.Strategija kanala odnosi se na tri kljucne odluke:izbor kanala.jer je broj kupaca manjigeografska koncentraija ind.Geografska koncentracija i lokacija kupca.mark.situacija kada poslovni kupci najradije posjecuju distributere.Tipovi distibitivnih kanala-Industriski kanali su obicno kraci od potrosackih.visoke su cijene.prodajom kozmetike u avionima.koje pomazu u distribuciji proizvoda kupcima.su:Od proizvodzca preko veleprodavca i maloprodvc do kupca-Veleprodavci kupuju robu na veliko i prodaju maloprodavcim.posao agenta je da proda proizvode ovim posrednicima.n osnovu proizvodnje n veliko.neko voli kupovati u manjim prodavnicama nego u robnoj kucama.(finansijske nagrade.racunovodstvo.dobave specifikcije proizvoda.preko genta i distrubutera do poslovnog kupca.motivisanje i obuka posrednika.Faktori koji uticu na izbor kanala su:trzisni faktori su:ponasanje kupca.zdravstvo.primanjem narudzbi itd.Od proizvodza preko maloprodvca do kupca-Maloprodavci pruzju kupcu sirok asortimn proizvod pod istim krovom.Interno osoblje se bavi upitima kupaca.turbine. i razvoj cvrstih radnih odnosa.Avon.Levis S.B2B prpizvodi.Od proizvodzac preko distributer do poslovnog kupca-koristi se za prodaju jeftinih proizvoda.(izbor pojedinih clanova o kojima se dobija info od trgovinskih izvora.npr.Integracija kanala nacin na koji su clanovi kanala povezani.Direktna prodaja je izvodljiva u koliko je baza kupaca zbijena na jednom mjestu ili kada manji broj kupaca kupuje vecu kolicinu robe.XI POGLAVLJE –MENADZMENT DISTRIBUCIJE 27.terensko osoblje je pronalazak novih kupaca.Faktori vezani za proizvod-kompleksni proizvoi se cesto dostavljaju direktno kupcu.itd. 28.direktni ili preko agenta.Faktori vezani za konkurenciju u kojem proizvodzaci ne bi trebali . Posrednici u kanalu org.koristi agente ili distributere.Pojava supermarketa je skratila lanac kupujuci direktno od proizvodzaca .Usluzna kompanija potrosacu ili poslovnom kupcu-blizak licni odnos i direktna prodja.intenzitet distribucije i integracija kanalaVazan aspekt marketing strategije jest odbir najefektivnijeg kanala Kanali distribucije sredstva pomocu kojih se proizvodi proslijedjuju od proizvodzaca do distribucije.npr.direktni ili preko agenta.dizellokomotive itd.Usluzni kanali su takodje kratki Usljed nerzdvojivosti proizvodnje i upotrebe mnogih usluga.Poslovni kanali:prpizvodzac industrijskom kupcu-direktno snadbijevanje.a za kabaste takodje iz razloga nemogucnosti skladistenja kod distributera.razlog su trokovi.sto predstavlja ogranicenje za odluke o kanalu.Odluke obuhvataju::izbor.npr.Za lahko kvarljive robe takodje se koriste kratki kanali.Od proizvidzaca dopreko agenta veleprodavca i maloprodavca do kupcadugacak kanal.proizvodu i kupcu.donosenje kljucnih odluk na efektivan nacin.Za usluge obicno su kratki.kompetentnost mendzera i njihove zelje za uspjehom) za izbor..Od proizvodzaca preko agenta do poslovnog kupcaprodaja preko agenta koji prodajom razlicitih proizvoda smanjuje troskove prodaje i tako omogucava kompanijama koja nemaju sredstva da pokrenu sopstvenu prodaju.npr. Kanali distribucije sredstva pomocu kojih se proizvodi proslijedjuju od proizvodzaca do kupca.cije proizvode kupce vise kupovati u manjim radnjama a on ih plsiro po robnoj kuci i morao povuci iz prodaje.Integracija kanala nacin na koji su clanovi kanala povezani.a proizvodzac i dalje ostvaruje ekonomsku dobit..kupaca je veca.kroz razgovore sa kupcima) i definisanje kriteija(znanje o trzistu.Usluzni kanali su obicno kratki i koriste agente.Od proizv.Za usluge obicno su kratki.

eksluzivnu distribuciju.Zastitne interventne zalihe-zalihe koje se zadrze radi zastite od nepredvidjenih sitacija koje mogu da nastanu usljed toga sto se vremenski intervl izmedju narucivanja i prijema novih zaliha ne moze pouzdano predvidjeti.nakit kozmrtik.robne kuce.category killer prodavnice. Intenzivna distribucija cilj je ostvariti potpunu pokrivenost trzista koriscenjem dostupnih prodajnih mjesta nprprodaja za masovno trziste kao sto su:cigarete.diskontne konvinijentne.Hugo Bos.Ako nema trazenog proizvoda.Ugodnostje aspekt kupvine koja ima presudnu vaznost.Supermarketi su velike smousluzne prodvnice koje nude jeftiniju robu u odnosu na cijene u malim prodavnicama.sistem je fransizni aranzman koji povezuje proizvodzace i preprodavce.3. Prednosti su:obuka ditributera od strane proizvodzaca.pivo i novine.gdje se samo jedan veleprodavac.bankomati u bankama.higijenski proizvodi.mark.Ugovoreni vert.Prodaje se veliki asortimn proizvoda a u borba sa konkurencijom ovisi o pozicioniranju tadog supermarketa.skladistenje transport i upravljanje materilajima.moze biti sredtsvo za prevazilazenje prepreke u vidu nedovoljnih resursa. Fizicka distribucija tice se odluka koja uticu na efikasnost i efektivnost lanca snadbijevanja.Narucivanje postom.Koncept odlaganja je kljucna strategija koja se koristi u maloprodaji modnih artikala.trazi se alternativa za isti.Koriste je maloprodvci brze mode koji .obrada narudzbi.Posrednik obicno dobija marketinske.ostvarivanje bliskih odnosa.Robne kuce prodaju srodne linije proizvoda u zasebnim odjeljenjima..narucivanje postom.kataloski.igracke i namjestaj.kataloske.Sa konkurencijom nema veliki problem jer pruza sirok spektar artikala poznatih prendova za jkoje ima i veliki prostor.Categora killer prodavnice prodaju samo jednu kategoriju proizvoda.Specijalizirane prodavnice su specijalizovane za usku liniju prouzvoda.u velikoj kolicini i kupuje na veliko.hrana.distrib.kao sto su odjeljenja za muskarce i zene.koristi online za distribuciju svojih proizvoda.cigarete i novine. 29.Online prodaja putem inteneta Maloprodajno pozicioniranje je izbor ciljnih trzista i diferencijalne prednosti za jedan maloprodajni objekat.maloprodavc ili industrujski distributer koriste za prodaju proizvoda odredjenog dobavljaca u jednoj geografskoj oblasti.tehnicke i finansijke usluge u zamjenu za novcanu nadoknadu.Upravljacki vertiklni marketing sistem situacija u kanalu gdje proizvidzac koji zhvaljujuci svojoj velicini i jakim brendovima dominira trzistem moze da vrsi veliki uticaj na posrednike iko su nezavisni.Npr.sto ima svrhu smanjenje troskova.menadzerske.proizvodzac koristi znanje lokalnih fransizanata.pica.koristiti iste kanale koje koriste konkurenti.Diskontne prodavnice prodaju proizvode po niskoj cijeni..kontrolu zaliha.Prodaja putem automata-prodaja slatkisa. izbor samo najboljih objekata u jednoj oblasti.Exluzivna distribucija ekstreman oblik sel.asortiman proizvoda. Fransizing pravni ugovor u kojem se prozvodzac i porednici u kanalu sporazumiju oko prava i obavez svakog clana.mesnice i piljare.telefonom i placanje karticom.2.Za usluge obicno su kratki.novina.posto se troskovi distribucije dijele sa fransizanto. on-line maloprodaja i prodajne automate.efikasno sredstvo za prevazilazenje problema vezanih za menadzment do kojih moze da dodje izmedju proizvodzaca i distributera.MALOPRODAJA: Tipovi maloprodaje-supermarketi. Kooperativni vert.a vezane su za ulsugu kupcim.direktni ili preko agenta. specijalizovane.U kljucne marketing odluke u maloprodaji spadaju maloprodajno pozicioniranje lokacija prodavnica.Trebali bi koristiti fransize.prodaja putem poste.Kanali distribucije sredstva pomocu kojih se proizvodi proslijedjuju od proizvodzaca do kupca.cjena i atmosfera u prodavnici.npr.mark.DELL. Integracija kanala nacin na koji su clanovi kanala povezani.Npr.Tri objasnjenja zasto odabrati fransizing kao sredstvo za distribuciju:1.Intenzitet distribucije je druga odluka u vezi strategije kanala.sitem situcija u kanalu koja nastaje kada organizacija ostvari kontrolu nad distribucijom puetm vlasnistva.Selektivna distribucija koriscenje manjeg broja prodajnih mjesta u jednoj geogrfskoj oblasti za prodaju proizvod odredjenog dobavljaca.

kljucna strategija.izmjenjivati znnja.nije samo svrh prodaja telefona vec i omogucavanje komunikacije medju ljudima.category killer prodavnice.da se preispita njihov uticaj na atisfakciju kupca.npr.Treba identifikovati apsolutne slabosti i kod konkurencije koja moze da preraste u relativnu snagu ako se nadvlada. on-line maloprodaja i prodajne automate.Time se postize pun pogodatak ponude i potraznje.kao sto su izgradnja.SWOT matrica.e-Bay.Ako sve kompanije u jednoj grani imaju slabu postprodajnu uslugu.tehnoloske promjene.(utvrdjivanje njihovih snaga.narucivanje postom.konvinijentne. Tesco-kljucni cilj:Stvaranje vrijednosti za kupce da bi se stekla njihova dozivotna lojalnost.onda se biljezi kao slabost koja pruza mogucnost za sticanje konkuretske prednosti. Tipovi maloprodaje-supermarketi.Vrijednosti:razumijeti kupca bolje od bilo koga.troskovi zamjene.marketing revizija.Tesco tim istice vjerovanje jedan u drugog.robne kuce.medjusobno postivnje. starati se o svojim ljudim da bi oni mogli da se straju o kupcima.drasticno prevazilazi ocekivano.Poslovna misija ima uticaj na prirodu marketing plana.ekoloski spekti).Ponasati se prema ljudima onako kao bi mi voljeli da se ponasaju prema nama.ciljne konkurente i konkurentsku prednost.konkurenata i obicno je strateski autonoma.sansi i opasnosti. implementacija.ciljna trzista.marketing ciljevi.Porijeklo kompanije i licnosti koje cine njen menadzment su finalni faktori koji odredjuju poslovnu misiju.poslovna misija.Noki. Marketing revizija se odnosi na:makrookruzenje(ekonomij.ide se u finalnu fazu proizvodnje.odrzavanje.inovativan.a tek nakon informacija o modi i boji.diskontne.kontrola Poslovna misija ima posebnu grupu kupaca .relativne snage i slabosti i nacin na koji se oni koriste.Prednosti je nastala usljed atraktivnog proizvoda i potencijala na rast kao i niskog nivoa konkurencije.Prvi zadatak je identifikovati apsolutne.org. Strategija diferenciranja je izbor jednog ili vise kriterijuma za izbor koji koriste kupci.slabosti.proslavljati uspjehe i uciti na osnovu iskustva.a i trebalo bi da motivise cjelokupno osoblje na postizanje ciljeva koji su naznaceni u planu.zetva i dezinvestiranje. specijalizovane.pristup istributerim.Faze u procesu planiranj su.Ciljni konkurenti org.ocekivana odmzda Pregovrcka moc dobavljaca i kupaca imaju veliki uticaj na profitabilnost jedne komp **SWOT analiza je strukturirani pristup evaluaciji strateske pozicije jedne kompanije putem identifikacije njenih snaga.Mrketing planiranje je proces na osnovu kojeg kompanije analiziraju okruzenje i svoje sposobnosti.politicki faktori.pozicioniranje ponude u skladu sa odbrnim kretirijima radi stvaranja superirne vrijednosti .Oni koji cijene kupca treba da budu uljuceni u analizu snaga i slabosti. Marketing ciljevi:imamo dva tipa marketing ciljeva:sustina strategije.Orijentisana je na trziste a ne na proizvod.kulturni aspekti. Kljucna strategija je sredstvo za ostvarivanje marketing ciljeva koje obuhvata ciljna trzista.trzisno ucesce i velicinu) Opasnost od ulaska od novih konkurenata-u glavne ulazne baze spadaju:ekonomija obima.bira z direktno nadmetanje.Benetton ce uraditi dzempere u sivoj boji.analiza kupaca) i konkurenciju. XII POGLAVLJE-MARKETING PLANIRNJE I STRATEGIJA-SWOT MATRICA 30.dvanje podrske jedno drugom. i strateski ciljevi a to su na nivou proizvoda.uzivati u radu.kapital potrebn za poslovanje. Sposobnost da se primjeti sansa i iskoristi.npr.sustina strategije.npr.imaju ogromne kapacitete za proizvodnju i logistiku.slabosti.1.odluke marketing mixa.trziste(analiza velicine trzista.koje komp.biti enegican.koja odredjuje koji proizvodi treba da se koriste na kojim trzistima.kataloske.neophodno je planirati pristup. Da bi marketinski napori bili efektivni . Ciljno trziste je segment trzista odabran da bude meta za ponudu i komunikaciju jedne kompanije.odlucuju o smjeru marketing akcija i primjenjuje te odluke.2.

.distribuiranja i servisiranja njenih proizvoda.Lanac vrijednosti je skup aktivnosti jedne firme koji se sprovodi radi dizajniranja.plasiranja.za kupce.proizvodnje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->