P. 1
Osnovi informatike

Osnovi informatike

|Views: 2,300|Likes:
Published by Oliver Stojak

More info:

Published by: Oliver Stojak on Nov 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

Osnovi informatike

Sadržaj: 25 UVOD............................................................................................................. 1. OSNOVMI POJMOVI INFORMATIKE......................................................... 1.1. POJAM INFORMATIKE........................................................................ 1.2. KOLIČINA INFORMACIJE................................................................... 2. ELEMENTI DIGITALNIH RAČUNARSKIH SISTEMA.................................. 2.1. BROJČANI SISTEMI............................................................................. 2.1.1. Dekadni brojčani sistem..................................................................... 2.1.2. Binarni brojčani sistem...................................................................... 2.1.3. Oktalni brojčani sistem...................................................................... 2.1.4. Heksadekadni brojčani sistem............................................................. 2.2. KOD I KODIRANJE............................................................................... 2.2.1. BCD kod......................................................................................... 2.2.2. ASCII kod....................................................................................... 2.2.3. Ostali kodovi.................................................................................... 2.3. RAČUNARSKA ARITMETIKA............................................................... 2.3.1. Binarna aritmetika............................................................................. 2.4. RAČUNARSKA LOGIKA....................................................................... 2.4.1. Logika skupova................................................................................ 2.4.2. Osnovni logički sklopovi računara........................................................ 3. ORGANIZACIJA I STRUKTURA DRS........................................................... 3.1. DEFINICIJA DRS................................................................................... 3.2. POVIJESNI RAZVOJ DRS...................................................................... 3.3. SKLOPOVLJE RAČUNARA................................................................... 3.3.1. CPU (mikroprocesor) ........................................................................ 3.3.2. Organizacija računarskog sistema........................................................ 3.3.3. Adresno polje računara (mapa) ........................................................... 3.3.4. Izvršavanje instrukcija....................................................................... 3.3.5. Radna memorija............................................................................... 3.3.6. Trajna memorija............................................................................... 3.3.7. U/I kanal i vanjske jedinice................................................................ 3.3.8. Tastatura, monitor i štampač............................................................... 3.3.9. Izvor energije................................................................................... 3.4. PROGRAMSKA PODRŠKA................................................................... 3.4.1. Operativni sistem.............................................................................. 3.4.2. Jezički procesori............................................................................... 3.4.3. Korisnička programska podrška........................................................... 3.5. PC MIKRORAČUNARSKI SISTEM........................................................ 3.5.1. Organizacija i struktura..................................................................... 3.5.2. MS-DOS 6.20 operativni sistem.......................................................... 3.5.3. MS-WINDOWS 3.11 grafički interfejs................................................. 3.5.4. Ostala programska podrška................................................................ 3.6. MREŽE RAČUNARA............................................................................ 3.6.1. Topologija mreža............................................................................. 3.6.2. Protokoli........................................................................................ 3.6.3. PC mreža........................................................................................ 3.6.4. Mrežna kartica................................................................................. 3.6.5. Modem........................................................................................... 2 2 2 5 7 8 8 9 11 12 15 17 17 19 21 21 25 25 27 28 29 29 32 35 36 38 40

1

Osnovi informatike

UVOD
U današnje vrijeme u svakodnevnom životu sve je prisutnija upotreba pojmova INFORMACIJA i INFORMATIKA, a da često puta nije jasno što ta dva pojma podrazumijevaju. Najkraće, informacija je obavijest, izvještaj ili podatak koji povećavaju saznanja glede rješavanja postavljene zadaće, a informatika je nauka o iskorištavanju informacija glede upravljanja i donošenja odluka u privredi, nauci, tehnici, ekonomiji i svim drugim čovjekovim aktivnostima. Efikasno, jeftino i brzo iskorištavanje, obrada i usporedba informacija svoj pravi "bum" doživljava tek uvođenjem računarske tehnike, koja korisnicima pruža neograničene mogućnosti. Stoga nije čudno da su se prije pojma INFORMATIKA koristili drugi pojmovi kao automatska obrada podataka (AOP), nauka o kompjuterima, nauka o informacijama i slično, nastali upravo kao rezultat šire primjene računara u svakodnevnom životu. Računarska tehnika, svakodnevno po fizičkom obimu sve manja, jeftinija i time prisutnija većem krugu korisnika, koristi se za igranje, proračune, obradu teksta, grafičke obrade, skladištenje podataka (BAZA podataka), u audio i video tehnici, strojevima (roboti) i svakim danom sve je prisutnija u najrazličitijim vidovima čovjekove djelatnosti. Bitna osobitost današnjih računara je brzina, tačnost, pouzdanost, mogućnost pamćenja (pohrane) velikih količina podataka i lako prilagođavanje za izvršenje raznolikih zadataka. Priprema proizvodnje tj. planiranje, projekti i nacrti, tehnološki postupci, problemi osiguranja sirovina ili poluproizvoda i zaliha te prodaja i trgovačka mreža danas su nezamislivi bez usluga računarske tehnologije. Težište proizvodnje seli iz pogona u prostore s računarima, a trgovačka mreža svoju objedinjenost dobiva kroz jedan novi vid - međusobnu vezu računara preko PTT ili specijalnih vodova u jedinstvenu računarsku mrežu, ne samo na razini poduzeća već i na međudržavnoj razini. Razvoj i napredak društva nezamisliv je bez podrške informatike i informatičke tehnologije. Računarske mreže od velikog su značaja za transfer znanja jer omogućavaju brz i efikasan pristup u uvid u većinu naučnih dostignuća i iskustava iz svih oblasti nauke i tehnike diljem svijeta. Internet, Carnet i slične mreže već su zbilja u svakodnevnom životu na našim prostorima. Dakle, INFORMATIKA postaje INDUSTRIJA ZNANJA te najvažnija privredna grana, a njeno nezamjenjivo operativno sredstvo je računar povezan u RAČUNARSKU MREŽU putem telekomunikacijskih sistema. Poznavanje rada računara i za njega dizajniranih informatičkih alata (programska podrška) jedan je od činbenika pismenosti čovjeka budućnosti.

2

Osnovi informatike

1. OSNOVNI POJMOVI INFORMATIKE Informatika je jedna od najmlađih ali i najsloženijih naučnih disciplina. Razvila se je kao samostalna naučna disciplina šezdesetih godina ovog stoljeća u USA i GB. Nastala je kao objedinjenje dostignuća iz većeg broja nauka kao: formalna logika, matematika, teorija informacija, elektronika i drugih, što je čini kompleksnom. Pošto je informatika relativno mlada nauka, sve prisutnija u djelatnosti čovjeka, nužno je spoznati njenu definiciju i područje djelovanja. 1.1. POJAM INFORMATIKE Brojne su definicije informatike i još uvijek nema neke opće priznate definicije koja bi obuhvatila sva područja koja informatika obuhvaća, ali evo temeljnih: Francuska akademija nauka (1966) - Informatika je nauka o racionalnoj obradi INFORMACIJA, prvenstveno pomoću automatskih strojeva, kao nositelju znanja i komunikacije u oblasti nauke, tehnike, ekonomije i drugim područjima ljudske djelatnosti. Opća enciklopedija (1966) - Informatika je znanstvena disciplina koja proučava strukturu i svojstva (ali ne i sadržaj) INFORMACIJA, te zakonitosti informatičke djelatnosti, njezinu teoriju, povijest, metodologiju, organizaciju i efikasnost. Izraz "Informatika" koristi se u različitim zemljama s različitim tumačenjem te otuda i šarolike definicije. Potiče od francuskih riječi INFORMATION i AUTOMATIQUE, kao sinonim za automatsku obradu podataka (AOP). Povezana su dva pojma: informacija i automatski strojevi (računari). U suštini predmet bavljenja informatike je razrada optimalnih metoda i sredstava primanja, pohranjivanja, prijenosa, obrade, pronalaženja i upotrebe informacija. Učinkovito djelovanje informatike čvrsto je spregnuto s računarom kao značajnog činbenika u obradi informacija, te nije ni čudo da je naziv "Informatika" često sinonim za znanost o računarima i njihovoj upotrebi, premda se računar kao učinkovito informatičko sredstvo koristi nepuna dva desetljeća. Rezultat razvoja i primjene naprednih tehnologija i elektronike čini računar dostupnim i učinkovitim informatičkim sredstvom. Razvoj elektronike, posebno u tehnologiji izrade integriranih sklopova, omogućio je jeftinu izradu računarskih strojeva (svakim danom sve više), koji osim što računaju obavljaju čitav niz logičkih radnji glede omogućavanja rješavanja složenih zadaća. Sem navedenog, višestuko je porasla pouzdanost računarskih sistema, a dimenzije su se smanjile na mjeru prisupačnu radnom stolu, što računar čini prihvatljivim za privredu i društvo u cjelini. Mogućnost upravljanja procesima, simulacije i robotika nove su stranice čovjekove budućnosti omogućene informatikom i njenim dostignućima. Osnovni element računarske tehnologije, svakodnevne prakse, je MIKROPROCESOR, skup više miliona tranzistora integriranih u malom kućištu ne većem od kutije šibica, okosnica mikroračunarskog sistema, koji se može PROGRAMIRATI da izvrši zadaće prema željama korisnika. Naravno, moćniji računari (mini i host sistemi i slično) sa složenijim procesorskim ustrojem mogu izvršiti složenije zadaće od mikroračunara, ali nisu predmet raširene svakodnevne upotrebe. No načela rada su im sukladna. Procesor u suštini vrši obradu PODATAKA, prema zadatom programu, te se na osnovu sadržanih saznanja u podacima stiču nova saznanja kao produkt njihove obrade. Podatak je u osnovi PORUKA koja može i ne mora iskoristiti. Ako postoji i najmanja vjerovatnost da se poruka jednoznačno i tačno iskoristi, te predstavlja neoborivu činjenicu, tada predstavlja INFORMACIJU. Dakle, svaka poruka može i ne mora da sadrži informaciju. Nužno je da računar rezultat obrade podataka prikaže ili pošalje korisniku te podatke za obradu primi na odgovarajući način, odnosno treba da ostvari KOMUNIKACIJU i izvrši razmjenu informacija. Stanje ili proces materijalnog sistema koji prenosi informaciju (poruku) od izvora prema odredištu u obliku pogodnom za prijenos naziva se SIGNAL (akustički, električni, svijetlosni itd.), a medij kroz koji signal prolazi naziva se KOMUNIKACIJSKI KANAL. Pretvaranje poruke u signal vrši predajni uređaj , a pretvaranje signala u poruku vrši prijemni uređaj, a cjelokupni sistem prijenosa poruke predstavlja komunikacijski sistem (slika 1.1).

3

ali različit po broju impulsa u slijedu i njihovom rasporedu unutar slijeda za svaki znak tastature. po kojoj slijedi ispravna akcija. Slika 1. Takav slijed se s tastature šalje računaru i sadrži poruku o pritisnutoj tipki i pripadnom joj znaku (slika 1. koju mikrofon pretvara u električni signal. Svakodnevni primjer je telefon kad čovjek smislenim govorom stvara poruku sadržanu u akustičkom signalu.3). Kako se oblik akustičkog signala govora slaže s oblikom signala koji se prenosi komunikacijskim sistemom i pretvara u gotovo istovjetan oblik akustičkog signala u odredištu. akustičkih i slično. te se je u računarskoj tehnici prihvatio dosljedniji način prijenosa impulsima. svijetlosnih.sadrži informaciju. Na primjer. te računar primljeni slijed prepoznaje kao odgovarajući BROJ. te po obliku pri prijenosu ne doživljava izmjene i vjerno prati promjene izvora. Poruka se prema DOGOVORU izvora i odredišta pretvori u signal sastavljen od kombinacije impulsa. Slika 1. 4 .2 Vremenski prikaz veličine analognog signala Tijekom prolaska vodičem (komunikacijski kanal) signal je izložen smetnjama i izobličavanju što ponekad može imati za rezultat nerazumljivost poruke u odredištu. pritiskom na tipku TASTATURE računara (ili teleprintera) stvara se odgovarajući SLIJED IMPULSA jednakih po obliku i duljini trajanja slijeda (broja mjesta za impulse). Kako su broj mjesta.Osnovi informatike Poruka je proizvod izvora informacije. broj impulsa u slijedu i njihov međusobni raspored unutar slijeda elementi nekog brojčanog sistema.3 Slijed impulsa od 8 mjesta za dva različita znaka Na istovjetan način razmjenjivati će se poruke između računara prema dogovorenoj tablici signala za pojedine znakove. Razumljiva poruka. Takav način prijenosa impulsima nejednakog trajanja i duljine neprikladan je za brze komunikacije. od kojih svaka pojedina kombinacija predstavlja neki znak. kao kod Morze-ove abecede. predstavlja . signal prikazan na predhodnoj slici naziva se DIGITALNI SIGNAL (digit=broj). koji se potom preko sistema vodiča prenosi do slušalice drugog telefona i ponovo pretvara u akustički signal kojeg primalac prepoznaje kao poruku. Izvor informacije može predati poruku i na drugi način. takav signal naziva se ANALOGNI SIGNAL.

Primjer je prihvat TV signala. Cjelokupni slijed. te time i znatno pouzdaniji. na primjer komunikacija telefonom. s posebno za tu svrhu dizajniranim pretvornicima. REZIME: U slijedu impulsa sadržan je jedan ili više znakova. a kao je tehnologija omogućila pouzdanu i prihvatljivu pretvorbu analognog signala u digitalni (A/D) i obratno (D/A). nazivaju se KONZOLA ili TERMINAL. Navedeno su elementi teorije informacija. koji predstavlja smišljeni raspored znakova. Stoga je informaciju potrebito definirati primjenjivim mjerilima da bi joj odredili KOLIČINU unutar neke poruke ili neke njene druge parametre.) na ekranu monitora. Računari kojima se rad temelji na upotrebi digitalnog signala spadaju u grupu DIGITALNIH RAČUNARA. jer drugačije ne može biti. sadrži u sebi određenu količinu informacije. Kako vrijedi za svaki sadržaj (volume). osoba "A" promatra osobu "B" kako baca kamen u zrak. Količina informacije u poruci veća je od nule. poruka također ne sadrži informaciju jer osobu "B" ne lišava dvojbe oko rezultata. znači da je mjerljiva. Istovremena dvosmjerna komunikacija po jednom kanalu (DUPLEX) moguća je samo u ponekim od vidova komunikacije i primjenom posebnih sklopovskih rješenja. Sama komunikacija između prijemnika i predajnika prikazana na slici 1. Količina informacije u njoj jednaka je nuli. Poruka koja egzaktno opisuje rezultat neizvjesnijeg događaja. Rezultat događaja je osobi "A" 100% poznat i vjerovatan.2. digitalnim računarom vrlo se uspješno (pa čak i bolje) obrađuju analogni signali. što dodatno pospješuje razlučivost između dva moguća stanja u promatranom vremenskom rasponu i time pridonosi sigurnosti u prepoznavanju. bilo kao broj impulsa ili znakova u sekundi ili neka druga mjera. 50% je moguće da novčić padne na jednu stranu. odnosno 50% je moguće da novčić padne na drugu stranu. Obično se kaže da postoji malo ili puno informacije te da je dobra ili loša. 1.1 je jednosmjerna i odvija se jednim komunikacijskim kanalom (SIMPLEX). No vrlo su skupi i složeni. Na primjer. 5 . Vrlo često se stanje "bez impulsa" prenosi kao negativni impuls (znak IIb). što upućuje na zaključak da je prijenos digitalnim signalom otporniji na smetnje od analognog signala. Osoba "B" poručuje osobi "A" da je kamen pao na zemlju. brojke. Tastatura i monitor.Osnovi informatike Sam oblik impulsa nije bitan za prijenos poruke u vidu digitalnog signala te je dozvoljeno i stanovito izobličenje impulsa. Ako pak osoba "A" u zrak baci novčić i poruči osobi "B" da je novčić pao na zemlju na jednu od strana. što su subjektivni termini neprihvatljivi u računarskoj tehnici. točka itd. KOLIČINA INFORMACIJE Poruka može i ne mora sadržavati informaciju. Zbog navedenog se budućnost svih komunikacijskih sistema temelji upravo na upotrebi digitalnog signala za prijenos poruka. dva temeljna uređaja za komunikaciju s računarom. jer oko pada kamena na zemlju nema dvojbe. Bitno je u odredištu prepoznati njegovo postojanje a ne oblik. Ako se jedan komunikacijski kanal koristi za komunikaciju u oba smjera ali izmjenično (HALF-DUPLEX) oba učesnika moraju imati prijemnik i predajnik i sklopove za njihovo izmjenično priključivanje na komunikacijski kanal. tako je i za informaciju. Ali poruka da je novčić po padu pokazao "broj" sadrži novo saznanje o događaju i u sebi sadrži informaciju. Osobi "A" poruka ne donosi nova saznanja o dagađaju. Postoje i ANALOGNI računari koji za obradu koriste analogni signal. istinita ili lažna. Kombinacija analognog i digitalnog računara naziva se HIBRIDNI RAČUNAR. sadrži poruku-informaciju. Predaja poruke digitalnog računara korisniku najčešće je u vidu slikovnog prikaza nama već poznatih znakova (slova. a takvi su gotovo svi računari današnjice. komunikacijski resursi potpuno su udvojeni i svaki za sebe u jednom smjeru djeluju kao simplex. Takva poruka u sebi ne sadrži informaciju. S dva odvojena komunikacijska kanala moguće je vršiti prijem i predaju poruke u oba smjera istovremeno (FULL-DUPLEX). već prema njegovom trajanju.

simbolička oznaka "1" isključen .) kuglica je stala na jedan od brojeva. D. Događaj opisan na navedeni način 100% je siguran i nije neizvjestan. D.) Kako rulet ima ukupno 37 polja.) Poruka sadrži informaciju jer otklanja dvojbu oko rezultata bacanja kocke.70%) Primjer pokazuje da neizvjesnost događaja utječe na količinu informacije sadržane u poruci.66%) C.).) kocka je pokazala broj tri.Osnovi informatike Primjer I Prilikom bacanja kocke i kuglice ruleta.ENTROPIJU. Vjerovatnost pokazivanja bilo kojeg broja je: p=1 (100%) B.) Poruka sadrži potpuno nemoguć opis. Količina informacije računa se izrazom: Mjera količine informacije naziva se BIT (BInary digiT = binarni broj) te je količina informacije 50% vjerovatnog događaja: I = log2[1/(1/2)] = log22 = 1 b (jedan bit) BIT je kao električni prekidač koji može zauzeti jedno od dva jednako moguća stanja: uključen . B. E. E. Količina informacije je veća što je događaj neizvjesniji.585 b 6 . Informaciju ne sadrži poruka koja opisuje 100% siguran događaj.) kocka je pokazala jedan od šest brojeva.) Poruka ne sadrži informaciju jer je sigurno da će kuglica stati na polje s jednim od brojeva.) Poruka ne sadrži informaciju jer će bačena kocka sigurno pokazati jedan broj.) kocka je pokazala brojeve tri i sedam. Poruke pod B. Kako kocka ima šest jednakih strana.) I = log2[1/(1/6)] = log26 = (log106 / (log102) = 2. vjerovatnost pokazivanja navedenog broja je: p=1/6 (16. odnosno događaj koji je manje od 50% vjerovatan.) i E. znači da je zaustavljanje kuglice na navedenom broju jedan od 37 mogućih rezultata događaja. U ovom slučaju radi se o DEGRADACIJI informacije. ali sadrži poruka koja opisuje događaj koji ima barem DVA IZBORA.) kuglica je stala na broj sedam. odnosno NEODREČENOST događaja .) iz predhodnog primjera sadržavala bi količinu informacije: B. Saznanje o rezultatu događaja odstranjuje dvojbu.simbolička oznaka "0". Događaj je po opisu istovjetan događaju pod a. Povećanjem količine informacije smanjuje se entropija. Pojedinim porukama valja pridružiti opise kako slijedi: A. C. Za bazu logaritma uzeta je vrijednost 2 kako bi se uprostio iznos količine informacije za 50% vjerovatan rezultat događaja. bacači su gledateljima priopćili slijedeće poruke: A. Vjerovatnost pokazivanja za jedan broj je: p=1/37 (2. Događaj s dva moguća rezultata razlučuje stanja postojanja i stanja nepostojanja informacije i uzima se kao MJERA količine informacije.

Osnovi informatike E. dva slijeda impulsa prikazana na slici 1. a neki to neprekidno čine (radna memorija) ili se "šetaju" po računaru po za to predviđenim putovima međuveze sabranih od više vodova SABIRNICAMA (BUS).) I = log2[1/(1/37)] = log237= (log1037) / (log102) = 2. koji se koriste praktički za sve. odnosno koristi dvoznamenkasti sistem brojanja.3 ? Na jednom mjestu u isto vrijeme može i ne mora da postoji impuls. kolika je brzina prijenosa signala? v = 1 / (200*10-6) = 1000000 / 200 = 5000 bod-a Definicija brzine prijenosa signala ne može se u navedenom smislu primijeniti na analogne signale.3 predstavljaju dva BAJT-a i razmještaj "jedinica" i "nula" može im se prikazati kao: Svakom od slijedova može se pridružiti "broj" koji ga jednoznačno određuje i koji se sastoji samo od znamenki 1 i 0.209 b Primjer II Koliko informacije nosi jedno mjesto u slijedu impulsa prikazanom na slici 1. Ako je impuls po trajanju kraći. prenese se više bit-a u jedinici vremena. Neki nikad ne mijenjaju vrijednost (trajna memorija). te je količina informacije za jedno mjesto u slijedu: I = 1 b (jedan bit) odgovor: 8 16 32 4 b (bit-a) = 1 B b = 2 B b = 4 B b = 1/2 (jedan BAJT) = RIJEČ = DUGA RIJEČ B = POLUBAJT Dakle. odnosno da bude pozitivan ili negativan što simbolički predstavlja stanja "1" ili "0". Broj bit-a u jednoj sekundi daje BRZINU PRIJENOSA SIGNALA u BOD-ima (baud): Primjer III Ako je vrijeme trajanja impulsa 200 mikrosekundi. 7 . Osim toga ne smije se miješati sa brzinom rasprostiranja signala kroz medij koja je znatno veća i u podatkovnom smislu nije od značaja. REZIME: Unutrašnjost računara "vrvi" od prometa bit-ova i Bajt-ova. Brzina prijenosa signala isključivo je mjerilo brzine prijenosa podataka od izvora do odredišta.

2. Usporedo s razvojem pisma kroz čovjekovu povijest razvijali su se i različiti brojčani sistemi koji se po strukturu dijele na: 1. 2. 2. Brzina i veliki broj operacija u jedinici vremena omogućava upotrebu digitalnog računarskog sistema (DRS) u rješavanju vrlo složenih zadaća koje bi čovjek bez usluga računara vrlo dugo rješavao. kod kojih pojedini brojevi (znamenke) predočavaju veličinu pojedinih grupa danog niza s kojom se pomnože i sve grupe zbroje: "stotinu četrdeset i pet" = 1 * 100 + 4 * 10 + 5 * 1 = 145 Osnov aditivno-multiplikativnog brojčanog sistema je BAZA. kao kod starih Rimljana: XXXVII = 10 + 10 + 10 + 5 + 2 = 37 Ovakvi sistemi nisu omogućavali računske operacije kao što omogućavaju aditivnomultiplikativni brojčani sistemi. Danas je u općoj upotrebi DEKADNI BROJČANI SISTEM. npr.) aditivne.) aditivno-multiplikativne. Općenito se broj "N" u aditivno-multiplikativno sistemu s osnovom "B" može napisati u obliku: Navedenim izrazom izračunava se dekadna vrijednost broja "N" bilo kojeg brojčanog sistema. BROJČANI SISTEMI Brojčani sistem je način označavanja ili izražavanja brojeva.1. nizova znakova ili naziva. Od posebnog je značaja svojstvo DRS da vrlo brzo obavlja matematičke operacije u njemu prilagođenom brojčanom sistemu pomoću elektroničkih komponenti i uređaja kreiranih upravo za tu svrhu. Predstavljaju temeljne pojmove inforamtike. Aditivni sistem je niz znakova u kojima je broj jednak zbroju znakova od kojih je sastavljen.1. Upravo je začuđujuće kako taj skup 0 i 1 iz temelja izmjenjuje život čovjeka današnjice i postavlja nove standarde opismenjavanja i uspješnosti. aditivno-multiplikativni brojčani sistem s OSNOVOM (BAZOM) deset (10).Osnovi informatike Izuzetan značaja navedenih pojmova prepoznaje se i po tome što se naslovi pojedinih časopisa informatičke struke upravo na njih odnose. koja ulazi kao multiplikant u komponente oznake ili naziva broja. DEKADNI brojčani sistem Ljudi broje i računaju po dekadnom brojčanom sistemu i vrlo često ne razmišljaju da je nastao na osnovu deset čovjekovih prstiju s kojima se je ispomagao u računanju. ELEMENTI DIGITALNIH RAČUNARSKIH SISTEMA Digitalni računarski sistem služi čovjeku kao ispomoć u rješavanju zadaća i problema u bilo kojem području njegove djelatnosti.1. Stoga se treba upoznati s osnovama rada navedenih komponenti i brojčanim sistemima koji se u računarstvu koriste. 8 . 2.

četiri. 2. što predstavlja 50% vjerovatan događaj za pojavu jedne od znamenki. sedam. Nadalje u opisu za brojeve koji nemaju oznaku osnove podrazumjeva se osnova 10. To znači da mjesto znamenke sadrži količinu informacije od 1 bit-a. mokar ili suh i slični.. osam. a za brojeve drugih brojčanih sistema označiti će im se pripadna osnova ili će se na kraju broja dopisati početno slovo sistema kojemu pripada (10B. živ ili mrtav. S negativnim eksponentom mogu se prikazati brojevi manji od jedan kao na primjer: 0. Vrlo je složen elektronički sklop koji bi amplitude signala prikazanih na slici 1.Osnovi informatike Koristi se poziciono označavanje brojeva npr. devet. Svakoj znamenki pridružije se njena TEŽINA koja ovisi o njenom mjestu u broju. Tim opisima pridružena su DVA različita stanja. a oznaka nepostojanja je "0". impulsa ima (pozitivan impuls) ili ga nema (odsustvo ili negativan impuls). Sistem bi bio neotporan na svaku smetnju koja bi izmjenila veličinu amplitude. jedan. Sklop koji razlučuje postojanje i nepostojanje impulsa mnogo je jednostavniji. sunca ima ili nema. tri.1210 = 1 * 10-1 + 2 * 10-2 Često se u svakodnevnoj praksi opisuju događaji kojima je osnov brojanja drugačiji. DESET ". 16H. 9 .).1. a "deset" je u suštini "0 jedan dalje". desetica.2. a najveću težinu ima znamenka na lijevom kraju broja. pet. stotica itd.3 razlikovao u 10 razina veličine. Takav sistem naziva se BINARNI BROJČANI SISTEM u kojemu se na mjestu znamenke mogu pojaviti "0" ili "1".. Najmanju težinu ima znamenka na desnom kraju broja. šest. Elektronika u tom pogledu nije iznimka. Jednostavnije je definirati dvije situacije. te se stoga računari dizajniraju da računske i logičke operacije vrše s brojčanim sistemom koji koristi znamenke "0" i "1" i ima osnovu "2". .1. broj 1953 sadrži četiri znamenke od kojih svaka u ovisnosti o mjestu gdje se nalazi označava broj jedinica. BINARNI brojčani sistem Kod dekadnog brojčanog sistema brojimo "nula. npr. dva. Dekadni broj tumači se na slijedeći način: Osnova sistema je broj 10 a težinska vrijednost znamenke je eksponent osnove u skladu s udaljenosti znamenke od mjesta najmanje težine. Analogno navedenom može se izgraditi binarni sistem brojeva prema primjeru u tablici 2. Simbolička oznaka postojanja impulsa je "1".

prema znaku pod I sa slike 1.101B je: 0.61111. za broj 0. a težina im raste s desna u lijevo.1012 = 1*2-1 + 0*2-2 + 1*2-3 = 1/2 + 1/9 = 0. pretvorba binarnog broja u dekadni vrlo je jednostavna. Opći oblik za pretvorbu binarnog broja u dekadni je: Primjer I Kolika je dekadna vrijednost binarnog broja 10101101B..10 10 . Za binarne brojeve manje od jedan postupak je analogan radnjama za dekadne brojeve npr.3..Osnovi informatike Tablica 2. Dakle. Nulti bit nosi najmanju težinsku vrijednost (najmanje značajan bit).1 Generiranje dekadnog i binarnog niza cijelih brojeva.

Treba voditi računa o samom izgovaranju binarnih brojeva. jedan po osnovi dva".2. već treba reći "jedan. nula. Prezentiranje numeričkih rezultata u binarnom obliku vrlo je nepregledno i nerazumljivo za korisnika zbog velikog mnoštva znamenki.Osnovi informatike Primjer II Kolika je binarna vrijednost dekadnog broja 47 ? Dijeljenjem dekadnog broja s dva i formiranjem niza od cjelobrojnih ostataka dobije se binarni broj ekvivalentan dekadnom broju po iznosu.8215. Binarni brojčani sistem je osnov po kojem će računar obavljati svoje zadaće na sklopovskoj razini.1. te se kao međufaza prema dekadnom brojčanom sistemu koriste oktalni i heksadekadni brojčani sistem. jedan.4. jedan.1. za dekadni broj 0. 2. jedan. jer sam izgovor podrazumijeva dekadne sadržaje. Ne može se za 101111B reći "sto jedna tisuća i sto jedanaest".6 i 11 . Primjer III Za brojeve manje od jedan pretvorba se vrši množenjem s dva i formiranjem niza od cjelobrojnog viška izračuna npr.3.3 OKTALNI brojčani sistem Osim binarnog brojčanog sistema u računarima se koristi i OKTALNI brojčani sistem s bazom 8 i koji koristi osam znamenki dekadnog brojčanog sistema i to znamenke 0.5.

znamenke heksadekadnog sistema su od 0 do F po heksadekadnom označavanju.5.8 i 9 za preostale znamenke sistema koriste oblici slova A. 2.D.2. Najčešće se u računarima pored binarnog koristi HEKSADEKADNI brojčani sistem. Brojevi ovog sistema prikazani su u narednoj tablici: Tablica 2. HEKSADEKADNI brojčani sistem Kod heksadekadnog brojčanog sistema osnova sistema je 16.4.Osnovi informatike 7.6. kojemu je osnova 16. odnosno od 0 do 15 po dekadnom shvaćanju njihove vrijednosti.4. dijeljenjem oktalnog broja u grupe po tri znamenke lako ga je pretvoriti u oktalni broj: Naravno.C. ali je to problem bez značaja. Brojevi heksadekadnog sistema prikazani su u narednoj tablici: 12 .B.1. Dakle.3. mogli su se izmisliti novi oblici za prikazivanje 16 heksadekadnih znamenki.1. jer je pogodniji za prikaz velikih BINARNIH brojeva.7. Upravo jednostavnost međusobne pretvorbe oktalnih i binarnih brojeva razlog je primjene oktalnog brojčanog sistema u računarskoj tehnici. te se pored poznatih oblika znamenki 0. Naravno.E i F kako se za brojeve veće od 9 ne bi koristila dva znaka.2 Generiranje dekadnog i binarnog niza cijelih brojeva Opći oblik za pretvorbu oktalnog broja u dekadni je: Primjer IV Kolika je dekadna vrijednost oktalnog broja 423o? 4238= 4*82 + 2*81 + 3*80 = 256 + 16 + 3 = 27510 Pošto znamenka 7 predstavlja binarnu kombinaciju 111B. i obratan postupak pretvorbe oktalnog broja u heksadekadni moguć je po istom načelu.

Pretvorba iz oktalnog u heksadekadni sistem i obratno je jednostavna. Prvoj grupi predhode "0" da bi se popunila i bila vjerodostojnija u prikazu. Pretvorba heksadekadnog broja u binarni vrši se obratnim postupkom: Šesnaest bit-ni binarni broj može se upotrebom heksadekadnog brojčanog sistema vrlo prikladno prikazati. To je i razlog o potrebi poznavanja prikazanih brojčanih sistema. može se vrlo jednostavno izvršiti njegova pretvorba u heksdekadni. 13 . broj se pretvori u binarni i onda se grupira u grupe od četiri ili od tri znamenke i pretvara u drugi oblik.1 uviđa se da se svaka heksadekadna znamenka može prikazati s 4 bit-a. a što je matematički ispravno. Pretvorba je dosta jednostavna i omogućava brzo saznanje o očitanim sadržajima u memoriji računara ili nekom njegovom drugom sklopu.3 Generiranje dekadnih i heksadekadnih nizova Opći oblik za pretvorbu heksadekadnog broja je: Dijeljenjem binarnog broja u grupe po 4 znamenke u grupi. jer upravo analizom tablice 2.Osnovi informatike Tablica 2.

a sam postupak kreiranja binarnih kombinacija naziva se KODIRANJE. u veličini od 8b (osam bit-a) svaki.kontrolni zbir (check sum) koji se uz pripadni mu blok prenosi.Ekonomičnost. Osnovni i najmanji element u kombinaciji impulsa je mogućnost da na jedno mjesto u kombinaciji impulsa dođe pozitivni ili negativni impuls. Uopćeno. Skup znakova i binarnih kombinacija naziva se KOD. No najjednostavnije je dekadni broj pretvoriti u binarni a onda binarni broj grupiranjem binarnih znamenki pretvoriti u oktalni ili heksadekadni. ili se izračunava ukupni brojčani iznos kao zbir svih brojki unutar određenog "bloka" podataka . Prema ASCII kodu skup od 8b (osam bit-a) predstavlja jedan znak. odnosno "0" ili "1". Kako računar (digitalni) koristi isključivo brojeve. REZIME: Primjena binarnog brojčanog sistema u računarskoj tehnici opravdana je zbog dvije prednosti koje sistem omogućava: . Multiplikator 1024 rezultat je matematičkog izraza: a to je dekadni iznos binarnog broja: 100'0000'0000B. Izbor između "0" i "1" predstavlja najmanji mogući izbor i predstavlja mjeru količine informacija nazvanu BIT (BInary digiT=binarna znamenka). već prema potrebi. instrukcije i podaci moraju pretvoriti u brojeve kako bi računaru bili razumljivi. Ekonomičnost se očituje u potrebi za najmanjim brojem vodova za prijenos signala na daljinu. No zbog preglednosti i upravljanja radom sistema reprezentiranje korisniku je u drugim brojčanim sistemima. 14 . pridonosi se ukupnoj pouzdanosti sistema i kontroli na pojavu greške. Dakle: 8 b (bit-a) = 1 B (Bajt) Veće jedinice za mjerenje količine informacije od navedenih su: 1 kB (kilo Bajt) = 1 024 B 1 MB (Mega Bajt) = 1 024 kB = 1 048 576 B 1 GB (Giga Bajt) = 1 024 MB = 1 048 576 kB = 1 073 741 824 B Ako kažemo da neki memorijski medij ima KAPACITET od 4 MB. . Ako se uz to svakoj binarnoj kombinaciji pridoda određeni broj bit-a na način da se za svaku osigura ukupan paran broj jedinica ili nula (provjera na parnost). Svakom znaku pripada njemu svojstvena binarna kombinacija. Pouzdanost se lako i sigurno ostvaruje jer elektronički sklop treba da zauzme samo dva stanja: ima i nema napona. tastatura je elektromehanički pretvarač koji znak na tipki po pritisku pretvara u pripadnu mu binarnu kombinaciju. odnosno "1" ili "0".Pouzdanost u radu. Znakovi i instrukcije najčešće se unose preko tastature koja šalje računaru odgovarajuće kombinacije impulsa. odnosno znakova.Osnovi informatike 61548 = 110 001 101 1002 = 1100 0110 11002 = C6C16 = 318010 Direktna pretvorba dekadnog broja u oktalni moguća je po istom načelu kao pretvaranje u binarni oblik. pojednostavljeno rečeno to znači da je u njega moguće spremiti 4'194'304 B. uprošteno "radi" ili "ne radi". Prema dogovoru ta je kombinacija nazvana BYTE (Bajt). te slično navedenom. to znači da se svi znakovi.

Osnovi informatike

Iz skorije čovjekove povijesti postupak pridruživanja impulsa, električnih ili svijetlosnih ili sličnih, pojedinim znakovima pisma poznat je pod nazivom "MORZE-ova abeceda". Računar koristi ista načela u naprednijem obliku. Iz navedenog je jasno da računari ne mogu uspješno razmjenjivati podatke ako ne koriste isti kod, te je od velikog značaja standardizacija koda i njegovo poštivanje, ali i njegovo poznavanje. 2.2. KOD I KODIRANJE Pretpostavka uspješnog komuniciranja računara u razmjeni ili obradi podataka je DOGOVOR o skupu znakova koji će se u radu s računarom koristiti te pripadnim binarnim kombinacijama za svaki od znakova i zadaći koja se za svakog ima izvršiti. Dogovor se vremenom proširuje i dograđuje, a on je ili ozakonjeni standard države ili preporuka neke međunarodne organizacije. Skup svih znakova koji se tako koriste naziva se APSTRAKTNA ABECEDA, koja zajedno s pripadnim binarnim (ili nekim drugim) kombinacijama tvori KOD. Pojedini znakovi u kodu nazivaju se KODNI ELEMENTI, a pripadni im zamjenjitelj, bilo da je u pitanju binarna kombinacija, neki drugi znak ili nešto treće, nazivaju se KODNA ZAMJENA. Broj kodnih elemenata u apstraktnoj abecedi naziva se OBIM KODA. Kod računara broj upotrebljenih elemenata proporcionalan je broju bit-a koji se žele upotrebiti za kodnu zamjenu prema slijedećem izrazu:

Primjer I Koliko se znakova može kodirati ako se koristi kodna zamjena od: A.) 2 bit-a, B.) 4 bit-a, C.) 8 bit-a, A.) S dva bit-a moguće je ostvariti slijedeće kodne zamjene:

B.) Proširenjem na četiri bit-a po kodnoj zamjeni daje veći broj mogućih upotrebljenih kodnih elemenata:

15

Osnovi informatike

Bit najveće težine (prvi s lijeve strane) često se naziva VODEĆI BIT binarne kombinacije. Najmanje značajan bit (Least Significant Bit) obično ima oznaku LSB, a vodeći bit ima najveći značaj i oznaku MSB (Most Significant Bit).

C.) Mikroračunari najčešće koriste kod od osam bit-nih kodnih zamjena te je:

Koji će se znak pridružiti određenoj kodnoj kombinaciji (kodnoj zamjeni) ovisiti će o prihvaćenom dogovoru korisnika. Postupak pretvaranja kodnog elementa u kodnu zamjenu naziva se KODIRANJE, a postupak pretvaranja kodne zamjene u odgovarajući znak naziva se DEKODIRANJE. Kod računara postupak

16

Osnovi informatike

kodiranja u pravilu se odvija preko tastature, a postupak dekodiranja očituje se kao prikaz na ekranu monitora računara ili na štampaču. Morze-ov kod nije imao kombinacije impulsa raznolike samo po rasporedu već i po broju impulsa i njihovoj duljini trajanja. Takav neujednačeni kod nije prikladan u računarskoj tehnici zbog otežane sinkronizacije i prepoznavanja. Prikladnije je kad svaka kodna zamjena jednako vremenski traje. U računarskoj tehnici najraširenija je upotreba BCD i ASCII koda.

2.2.1. BCD kod BCD je skraćenica od "Binary Coded Decimal", što znači: binarno kodirana dekada. Kodiranje u BCD kodu obavlja se nadomještanjem svake dekadne znamenke s njenim četvero bit-nim binarnim ekvivalentom, a to znači da se ne koriste sve raspoložive kombinacije od četiri bit-a već samo prvih deset iz prikaza b.) u primjeru.Binarni broj prikazan u BCD kodu sličan je heksadekadnom broju, samo bez znamenki A,B,C,D,E i F. Primjer II

Pretvorba BCD binarne kombinacije u dekadni broj.

Ovaj kod ima raširenu primjenu u mjernoj tehnici. Kako digitalni računar, osim s brojevima operira i sa slovima i drugim posebnim znakovima, potrebito je uzeti veći broj binarnih kombinacija. Osnova današnjih računara je ASCII kod s osam bitnim kodnim zamjenama.

2.2.2. ASCII kod ASCII kod je skraćenica od početnih slova rečenice "American Standard Code for Information Interchange", što prevedeno znači: Američki standardni kod za razmjenu informacija. Tijekom razvoja računarske tehnologije definirano je više varijanti ovoga koda. Najčešće je u upotrebi osam bit-na varijanta u kojoj je prvih 128 kombinacija (0-127) standarizirano, a drugih 128 kombinacija (128-255) dato na volju korisniku da sam kreira kodne elemente. Prvih 128 elemenata koda prikazano je na narednoj tablici.

17

4 Prvih 128 elemenata ASCII koda Kod je zamišljen da omogući što veću fleksibilnost i brzinu. Značenje pojedinih instrukcija ASCII koda je: NUL SOH STX ETX ----logički uređaj bez utjecaja ili odziva na poruku oznaka početka kontrolnih podataka pred blokom poruke oznaka kraja kontrolnih podataka i početak bloka poruke oznaka kraja bloka poruke 18 . koji čine drugu grupu od 128 znakova ASCII koda. a bit "b7" je nula ako su u pitanju standarizirani znakovi. odnosno jedan ako su u pitanju znakovi definirani od korisnika. Tako na primjer sve instrukcije imaju bit-ove "b6" i "b5" jednake nuli. Primjer III Izračun vrijednosti znakova ASCII koda izražen različitim brojčanim sistemima. "STX" = 0000 00102 = 0316 = 310 " W " = 0101 01112 = 5716 = 8710 " k " = 0110 10112 = 6B16 = 10710 Pretvorba iz heksadekadnog u dekadni oblik nije preteška jer su u pitanju samo dvije heksadekadne znamenke. Dakle. Bit-ovi od "b0-b6" nazivaju se informativni bit-ovi. svaki znak ili instrukcija opisani su s kombinacijom od po 4 bit-a višeg i nižeg reda i grupirani su tako da se brzo prepoznaje o kojem je znaku riječ. Iz tablice lako se pronađe binarna kodna zamjena znaka čitajući bit-ove "b7-b0" i heksadekadna vrijednost znaka čitajući stupac-redak. a bit "b7" pomoćni bit. a za sva slova "b6" je jedan.Osnovi informatike Tablica 2. Zanakovi velikih i malih slova poklapaju se u prva četiri bit-a (b0-b3) i prepoznaju se analizom "b5".

postavljanje kursora u novi red VT --.brisanje kursorom unatrag (u lijevo) u redku HT --. Poširenje ASCII koda (drugih 128 znakova) sadrži uglavnom znakove grčkog pisma. Tablica 2.slijedi zamjena za neispravne podatke ESC -.5 Smještaj grafema specifičan za Hrvatsku Standarde danas uglavnom dirigira programska podrška zasnovana na PC računarima te će se osvrt nadalje odnositi samo na njih. te se je u upotrebi računarske tehnike kod nas pojavio problem nama osobitih grafema "ČĆČŽŠčćđšž".Osnovi informatike EOT -.3.kontrola tabulacije (skokova) po redovima FF --.potvrda odredišta o prijemu BEL -.rastavljač blokova podataka (datoteka) GS --.brisanje znaka s desne strane kursora 1968. potrebito je i na štampaču izvršiti odgovarajuću prepravku sadržaja znakovne memorije štampača u kojoj su zapisi o obliku znakova. Američka kodna tablica nosi naziv 437 . Prepravka izvornih znakova ASCII koda u 437 kodnoj tablici na lokacijama uglatih i vitičastih zagrada jedno je od rješenja.poruka o pogrešno otposlanim podacima EM --.rastavljač jedinica SP --.oznaka kraja prijenosa podatka (kontrole i poruke) ENQ -.održavanje sinkronizacije (usklađenosti) prijenosa ETB -. Ostali kodovi Amerikanci nisu tijekom razvoja komunikacijske tehnike vodili mnogo računa o drugima (Amerika je domovina moderne nauke). znakove lokaliteta i znakove za kreiranje okvira.aktiviranje zvučnog poziva BS --.5. koji se u suštini ne razlikuje od ASCII koda.daje mogućnost upotrebe proširenja koda FS --. te ako se prikaz na računaru temelji na njenoj prepravci.promjena značenja kontrolnih znakova DC1 od DC4 -. kod nas popularno nazvano CROSCII. Smještaj nama specifičnih grafema pridružen je na heksadekadnim lokacijama prema narednoj tablici. Problem je u početku riješen prepravkom vitičastih i uglatih zagrada i još nekih posebnih znakova.postavljanje papira štampača na početak nove stranice CR --. godine međunarodna organizacija za telekomunikacije i promet (CCITT) ustanovila je MEČUNARODNI KOD br.fizički kraj pošiljanja podataka SUB -.razmak (prazan znak) DEL -.rastavljač grupe podataka u bloku RS --.početak bloka znakova drugačijeg značenja SI --.kontrola tabulacije (skokova) u redku LF --.oznaka kraja bloka podataka CAN -. 2.odgovor prijemnika o neostvarenom prijemu SYN -.korisnički definirani kontrolni znaci NAK -.zahtijev za odgovor odredišta ACK -.UNITED STATES. ali je svrsishodnija upotreba koda 19 .kraj bloka znakova drugačijeg značenja DLE -.vraćanje na polazni položaj u istom redku SO --.rastavljač pojedinih zapisa u grupi US --.2.

REZIME: Pojam kodiranja i koda i poštivanje korištenja koda od velikog je značaja u primjeni računarske tehnologije. Sažimanje je od velikog značaja i u postupcima ARHIVIRANJA podataka na medije za trajno pamćenje. na našu žalost. Dobar kompresor može i do 6 puta smanjiti ukupni obim podataka pred pošiljanje poruke. Takav zapis koristi se za automatsku identifikaciju. boja i slično). Glede bržeg prijenosa podataka na daljinu posebnim metodama kodiranja moguće je ostvariti i njihovo SAŽIMANJE (KOMPRESIJU). Većinu navedenog opisuje i objedinjava standard pod nazivom ISO (International Standards Organization) međunarodnog udruženja u Ženevi. npr. u kombinacijama za sva velika. Posebnu grupu kodova čini PRUGASTI KOD (BAR-CODE). Posebna djelatnost. skladištima. Kod ove metode osnov je da se neprestano mijenja pridružena kodna zamjena za pojedine kodne elemente pod kontrolom generatora ključa koji na taj način ŠIFRIRA podatke pred slanje poruke ili tijekom samog pošiljanja. sadržaj "xxxxxxxxxxxxx" bi se pretvorio u "13x" te time višestruko skratio obim podataka za prijenos ili pohranu. obim podataka koji opisuju sliku vrlo je velik. 1250 kodna tablica vrlo je slična tablici ISO 88592 (Latin 2) koju preporučuje međunarodna organizacija za standarde. No razvoj računarske tehnike i jačanje tržišta računarske tehnike van područja USA. ako npr. računar radi s kodnom tablicom za koju korišteni štampač nema podršku. automatskoj proizvodnji i slično. jer se na taj način višestruko povećava kapacitet medija za pohranjivanje podataka. Problem može biti i značajniji ako se 20 . Metode sažimanja raznolike su ali svima je temelj skračivanje kodova koji se ponavljaju npr. Nije od značaja ovdje ga prikazati kad ga se može vidjeti gotovo na svim proizvodima u trgovini. parametri su prema kojima se ocijenjuje kvalitet generatora ključa. promijenili mjesta. te su se glede prijenosa i pohrane slike razvile raznolike metode kodiranja pojedinih elemenata i sažimanja cjelokupnog sadržaja. U predhodnoj tablici prikazan je smještaj nama specifičnih znakova. naziva se KRIPTOGRAFIJA. Osim navedenog ISO je razvio 16 bit-ni standard ISO 10646 u kojem su sadržani gotovo svi grafemi što se u svijetu koriste. Na taj način u velikoj mjeri se smanjuje vrijeme prijenosa podataka na daljinu. No standard za sada nema širu upotrebu. koja se bavi kodiranjem podataka u svrhu njihove zaštite od nedozvoljenog uvida. i koje će računaru proslijediti odgovarajuće binarne podatke temeljem očitanog. odnosno podaci se "raspakiraju" u izvorni oblik. poseban raspored debljih i tanjih crta kojim je opisana brojčana. Isti generator u postupku prijema podataka vrši DEŠIFRIRANJE podataka. tu nema čvrstih svijetskih standarda. Naravno. a moguće ga je očitati pomoću čitala prugastog koda koje u radu koristi optička načela. te "Microsoft" i tablica 1250 (Latin 2) za MS-WINDOWS aplikacije. Današnji računari mogu obraditi sliku i do razlučivosti od preko 1280x1200 elemenata u tisućama boja. Tako su u njemu predviđeni i naši grafemi složeni od dva znaka. Omogućena je upotreba lokalnih kodnih tablica tako da su ostali očuvani osnovni ASCII znakove a dopunskih 128 znakova specifični su za svaku državu ponaosob."DŽ. Često je u upotrebi kod označavanja robe široke potrošnje u trgovinama. kojemu je zadaća donošenje međunarodnog standarda za naučne i tehničke djelatnosti. ali manje-više svi se drže onoga što je lansirala američka tvrtka "IBM" koja je znakove našeg pisma ugradila u kodnu tablicu 852 (Latin II) za MS-DOS aplikacije. Udruženje proizvođača računarske opreme VESA (Video Electronic Standards Association) u USA u tom smislu razvilo je standard kojeg se nmnogi pridržavaju. Posebno je značajan način kodiranja podataka slike. U odredištu se vrši postupak DEKOMPRESIJE. slovna ili obje informacije. Raznolikost u miješanju kodnih elemenata i veličina raspona bez ponavljanja sekvence postupka kodiranja. Razlika je u specifičnim znakovima koje "Microsoft" rabi u svojim aplikacijama kao specijalne oznake i komande i zbog kojih su naši grafemi "ŠšŽž". Na taj način koristeći se dvjema kodnim tablicama izmjenično (437 i 850) ne gube se izvorni znakovi ASCII koda. Kako je kvalitet slike u uskoj vezi s brojem elemenata slike i njihovim atributima (kao svjetlina.Lj i nj". Ne može se očekivati učinkovit rezultat u obradi i korištenju podataka.Osnovi informatike koji omogućava "ugradnju" znakova lokaliteta kao dopune opće kodne tablice 850. prvo veliko i drugo malo te sva mala slova. ponukao je proizvođače opreme i programske podrške da uspostave kodne tablice prilagođene drugim državama i lokalitetima.

2. Sve instrukcije koje računar dobiva skup su smišljenih i na poseban način kodiranih komandi i naredbi na način da ih računar može slijedno bez greške izvršavati. nazvanih VIRUSI. jer sva pravila koja vrijede kod osnovnih aritmetičkih operacija u dekadnom brojčanom sistemu vrijede i za binarni brojčani sistem. Upravo to je zadaća zlonamjerno napravljenih programa. osobito glede izrade programske podrške.3. Jedan jedini izmjenjeni znak (broj) u pohranjenim zapisima računara može dovesti do "padanja" sistema. Binarna aritmetika Računske operacije s binarnim brojevima jednostavne su. sve radnje u njemu odvijaju se u binarnom brojčanom sistemu iz već navedenih razloga. ako podaci nisu pohranjeni prema općeprihvaćenim standardima.Osnovi informatike dogodi da kodovi za posebne grafičke mogućnosti štampača (jer nisu svi isti) nemaju adekvatnu programsku podršku (driver-pogonitelj) ukomponiranu u računaru na koji je štampač povezan. koji "haraju" po računaru (radna i trajna memorija) mijenjajući ili brišući kodirane zapise te nanoseći korisniku veliku i često nepopravljivu štetu. Poznavanje pojma koda od izuzetnog značaja je za uspješno korištenje računara i programske podrške. kao ma primjer: Binarni račun 1 + 1 = 10 treba shvatiti kao kad se kod dekadnog sistema ispunjava desetica (osnova). Ne može se očekivati učinkovitost banke podataka u nekom od mrežnih čvorova. 2. Na našem području već je prisutan problem u raznolikosti primjene kodne tablice (tri za ASCII kod i njegove varijante) što zahtijeva glede očuvanja naših "kvaka" primjenu prevodioca koji će u slučaju prelaska iz jedne kodne tablice u drugu izvršiti restrukturiranje (REMAP) podataka koji se obrađuju. na primjer 5 + 5 = 10.1. pet više pet jednako 0.) zbrajanje: 21 . jedan dalje. U suštini nema razlike u postupku izvođenja aritmetičkih operacija u binarnom i dekadnom brojčanom sistemu (ili nekom drugom). Primjer I Pretvaranje dekadnih brojeva 15 i 5 u binarne i osnovne računske operacije s njima: Analogno zadanom slijedi: a. RAČUNARSKA ARITMETIKA Bez obzira u kojem će se brojčanom sistemu prikazivati i unositi podaci u digitalni računar.3. samo treba poštivati matematička pravila. Binarni račun 11 + 1 = 100 analogan je dekadnom primjeru 45 + 55 = 100.

Osnovi informatike b. Dodati umanjitelju onoliko "0" na početak koliko je potrebito da ima isti broj znamenki kao umanjenik. ali je bez značaja zbog fascinantne brzine s kojom računar računa. Umanjitelju se određuje I komplement tako da se sve "0" u umanjitelju pretvore u "1".) oduzimanje: c. 3. a raznim metodama može se oduzimanje svesti na zbrajanje. što uveliko pojednostavnjuje aritmetičke elektroničke sklopove.) dijeljenje: Računar operacije množenja i dijeljenja svodi na uzastopna zbrajanja i oduzimanja. Jedna od metoda svođenja postupka oduzimanja na postupak zbrajanja je pomoću DRUGOG KOMPLEMENTA. Naravno. 2.) množenje: d. I komplementu umanjitelja određuje se II komplement tako da mu se pribroji iznos 1. II K = I K + 1 22 . a "1" se pretvore u "0". za koju vrijede slijedeća pravila: 1. postupak je duži.

Osnovi informatike 4. Umanjeniku se pribroji II komplement umanjitelja te se u dobivenom zbroju izostavi bit najveće težine. odnosno preljev. Rotacijom u lijevo ili u desno sadržaji koji iz registra izlaze automatski u njega ulaze na drugu stranu. Ne smije ga se zaboraviti izostaviti na kraju postupka. prenose se u druge sklopove ili se naznakom (zastavica-flag) na to upozorava promjenom stanja u za to predviđenom registru kada dođe do "ispadanja" prve "1". Izostavljeni. Primjer II Oduzimanje dekadnih brojeva 15 i 5 pomoću metode II komplementa. Preostali rezultat je tražena razlika. Načelo posmaka i rotacije kroz četvero bit-ni registar (privremenu memoriju) prikazano je na slijedećim shemama: Posmakom se sadržaj registra pomiče u lijevo ili u desno a na ispražnjena mjesta upunjava se "0". Osobite operacije s binarnim brojevima u računaru su POSMAK (shift) i ROTACIJA u lijevo ili u desno. Sadržaji koji "izlaze" iz registra. 1100012 = 001100012 ( = 49 dekadno ) 23 . Primjer III Posmak i rotacija binarnog broja 110001B u osam bit-nom registru u lijevu i desnu stranu. odnosno zanemareni bit najveće težine naziva se PRELJEV i on je uvijek "1".

Dakle omogućava brzo dijeljenje s dva. Dakle omogućava brzo množenje s dva. REZIME: Kako se sve računske operacije u računaru prevode u zbrajnje tome je i prilagođen sistem označavanja brojeva i to na način da MSB-bit predstavlja predznak ("1" za negativni i "0" za pozitivni broj).Osnovi informatike a. d. c.) rotacija u desno Rotacija u desno ima isti učinak kao posmak u desno do preljeva jedinice.) posmak u desno Posmak u desno ima za rezultat dvostruko manji broj od predhodnog sve dok ne dođe do preljeva jedinice. Preljev "1" ujedno predstavlja ostatak pri dijeljenju. U slučaju preljeva jedinice. a svi negativni brojevi se s preostalim bit-ovima prikazuju kao II komplement prirodnog binarnog slijeda. ali je pri tome važno znati da se vodeći i krajnji bit pri tome ne gube već se pohranjuju u jednoj od privremenih memorija računara.) posmak u lijevo: Posmak u lijevo ima za rezultat dvostruko veći broj od predhodnog sve dok ne dođe do preljeva jedinice. 24 . preljev se signalizira izmjenom sadržaja u za to predviđenom registru.) rotacija u lijevo Rotacija u lijevo ima isti učinak kao posmak u lijevo do preljeva jedinice. U računaru su omogućeni relativno složeni posmaci brojeva. b.

a bavi se međusobnim odnosima elemenata u skupu i između skupova. 2. praktički je obradio i definirao njene simbole matematičar George Boole. koja datira još od Aristotela. Dakle. Prema predhodnoj tablici vidi se da je raspon negativnih brojeva nešto veći u odnosu na pozitivne.1. 2. Osnovu ove grane logike. koji u računaru obavljaju razne operacije. MSB bit tijekom računskih operacija čuva se u posebnom spremniku (registru) procesora računara kako bi isti znao kako da postupi s binarnim brojem prema zapisu u spremniku.4. Po njemu je ova grana matematike (zakoni istinitosti) nazvana BOOLE-ova ALGEBRA. RAČUNARSKA LOGIKA Kako je već u jednom od predhodnih poglavlja izloženo.4. Logika skupova 25 . ponašaju slično prekidačkim elementima koji različitim elektroničkim izvedbama izvršavaju operacije sa stanjima "1" i "0" po zakonima LOGIČKIH PRIJEDLOGA koji mogu biti ISTINITI ili NEISTINITI. u procesoru računara obavlja se mnoštvo računskih operacija prema logičkom slijedu prema skupu instrukcija koje mu se dostavljaju te prema samoj unutrašnjoj logičkoj strukturi procesora. rad digitalnog računara temelji se na DVA definirana fizikalna stanja: Znači da se elektronički sklopovi. odnosno njegovih logičkih sklopova.Osnovi informatike Na taj način definirana je i nula ( 0000 ).

Podskupovi "A" i "non A" su komplementarni.negacija OR 5. 1. a njemu komplementaran skup "non A" kao NEISTINIT i pridružuje mu se stanje "0". "A" se predstavlja kao ISTINIT i pridružuje mu se stanje "1".npr. NILI i isključivi ILI izvedenim nad različitim kombinacijama elementa dva skupa. Operacija EXOR ( isključivi ILI ) --.negacija AND 6. Operacija NOR ( NILI ) --. 2. Operacija NAND ( NI ) --.negacija postojećeg stanja 2. Operacija AND ( I ) --.npr.Osnovi informatike SKUP je grupa elemenata koji posjeduju barem jednu zajedničku karakteristiku u jednoj jedinstvenoj grupi elemenata (opći skup). Operacije koje povezuju navedena stanja u skupu i između pojedinih skupova su: 1.zahtijeva samo jedno istinito stanje za rezultat "1" pri obradi Prve tri operacije su osnovne. -. "non A" Tu podijelu u skupu jasnije predočava slijedeća slika.zahtijeva sva istinita stanja za rezultat "1" pri obradi 4. Operacija OR ( ILI ) --. "A" 2. Isto vrijedi za podskupove "B" i "non B". Podskup elemenata s zajedničkim svojstvima . kao i kombinacije svih stanja skupova ako ima više skupova. Rezultati odnosa između skupova i u skupu prikazuju se TABLICAMA ISTINE kako slijedi. Podskup elemenata koji ne pripada pod 1. Oba stanja kao rezultat obrade ne mogu istovremeno postojati. U desnom stupcu ili stupcima upisuje se stanje koje nastaje kao rezultat izvršene operacije ili operacija nad stanjima prikazanim u lijevom stupcu. Operacija NO ( NE ) --. To znači da se grupa elemenata može podijeliti u dvije podgrupe-PODSKUPA i to: 1.6 Opći skupovi elemenata. Slika 2. Tablica istine operacija ILI. a preostale su iz njih izvedene.zahtijeva barem jedno istinito stanje za rezultat "1" pri obradi 3. Tablica istine operacije NE: U lijevi stupac tablice upisuju se sva moguća stanja koje skup "A" može imati. 26 .

Osnovni logički sklopovi računara Razvoj digitalnih računara usko je povezan s razvojem tehnologije izrade integriranih sklopova. Slika 2. Tablica istine operacija I i NI izvedenim nad različitim kombinacijama elementa dva skupa. nazivaju INTEGRIRANI LOGIČKI ELEKTRONIČKI SKLOPOVI. Na ulaze logičkih integriranih sklopova dovode se impulsi nad kojima se želi izvršiti operacija. posebno konstruirani logički elektronički sklopovi obavljat će logičke operacije s impulsima i omogućiti obavljanje aritmetičkih operacija. Ako se "1" i "0" ne koristi za oznaku istine i neistine. već za postojanje i nepostojanje impulsa. 27 . Zbog toga se takvi elektronički sklopovi. koja omogućava nebrojne mogućnosti kreacije spojeva logičkih sklopova u jednom kućištu vrlo malog volumena. 2.Osnovi informatike 3.7 Osnovni logički sklopovi digitalnog računara. Iz tablice proizlazi da neke operacije između skupova odgovaraju operacijama s binarnim brojevima. u pravilu izvedeni u integriranoj tehnici.2.4. a rezultat operacije se očituje na izlazu odmah po promjeni ulaznog stanja ili po dopuštenju kojim upravlja nekakav generator takta.

a drugi bi polusumator izračunatom zbroju pridodao predhodni prijenos i tako za svaku narednu znamenku. Prikazani simboli na slici 2. Primjer I Realizacija zbrajanja binarnih brojeva u računaru: Slika 2. Takav skup sklopova.8 Logička shema i tablica istine polusumatora. Sklop na predhodnoj slici obavlja samo operaciju zbrajanja bez prijenosa prikazanog na izlazu "C". Po obradi podataka 28 . Da bi se prijenos obuhvatio pri zbrajanju uz naredne bit-ove binarnog broja (daljnje znamenke) to znači da se izlaz "C" mora pridružiti ulazima "A" i "B" za svaku narednu znamenku. Sklop će obaviti zadaću za nulti bit binarnog broja (prva znamenka). izradi i dizajnu računarskih sistema sutrašnjice."ČIP" (u žargonu . Razvoj logičkih sklopova i projektiranje logičkih cjelina je u uskoj vezi s razvojem tehnologije kojoj je opći cilj da se u što manjem volumenu smjesti što više logičkih sklopova i da im je brzina rada što veća.7 uvriježeni su u anglosaksonskoj stručnoj literaturi. No za ilustraciju označavanja i crtanja logičkog sklopovlja dovoljni su i primjeri sa slike. popularno se naziva INTEGRIRANI SKLOP . 3. Na osnovu stečenih životnih znanja čovjek odlučuje kako podatke obraditi.žohar). odnosno tehnologija izrade integriranih sklopova. odnosno jedan polusumator vršio bi binarno zbrajanje znamenki. Računar takve zadaće obavlja na osnovu odgovarajućeg PROGRAMA (NIZA INSTRUKCIJA) prilagođenog zadaći i o njegovoj kvaliteti ovisi i "pamet" računara. REZIME: Logički sklopovi povezani u raznolike funkcionalne cjeline sastavni su dio računara i njegovih dodatnih uređaja. smješten u zajedničkom kućištu s izvodima za spajanje s okolišem. isti bi se pohranio u statusnom registru mikroprocesora i korisniku bi se ova pojava signalizirala u vidu nekakve poruke. presudni je činbenik u razvoju.Osnovi informatike Povezivanjem logičkih sklopova u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu ostvaruju se pojedine zadaće kao aritmetičke operacije i druge. MIKROELEKTRONIKA. ORGANIZACIJA I STRUKTURA DRS Čovjek preko svojih čula dobiva poruke i INSTRUKCIJE što s njima raditi. Slično tome i računar mora imati fizičke uređaje preko kojih će primati podatke i instrukcije. na primjer sortiranje imena i prezimena po abecedi. Ako bi se prilikom zbrajanja posljednje znamenke pojavio preljev. i nerijetko sadrži više tisuća logičkih sklopova koji izvršavaju razne INSTRUKCIJE date računaru brzinom čak do sto miliona instrukcija u sekundi (100 MIPS-a). iako se mogu susresti i drugačije ali slične oznake.

1954. u svrhu instaliranja. Nekako u to doba javlja se i kompanija IBM (International Business Machines). ROGRAMSKU PODRŠKU čine programi koje računar izvršava.ENIAC. dakle gotovo nikakva pouzdanost. DOKUMENTACIJA je niz priručnika. godine proizvela je računar IBM 705 i to je početak njene dominacije u svijetu računarske tehnike. Početak ere DRS datira od završetka II svjetskog rata.1. smješteni u velikim klimatiziranim prostorima. bez radne memorije. Otkriće tranzistora i konstrukcija prvog tranzistorskog računarskog sistema 1960. DEFINICIJA DRS Digitalni računar je elektronički uređaj namjenjen za obavljanje različitih računskih i logičkih operacija i samo je jedna od komponenti (sastavnih dijelova) Digitalnog Računarskog Sistema (DRS). bili su kao stvoreni za život kukaca (BUG) koji bi. sastavljen od 18000 vakuumskih elektronskih cijevi. Vakuumske elektronske cijevi bile su osnovni aktivni element sklopova računara PRVE generacije. bilo otiskanih ili što je češće dokumentiranih na CD-u. čovjek glasom ili pisanim izvješćem a računar preko monitora ili štampača. Zbog toga su bili glomazni i nepouzdani. U prostoriju za računarsku tehniku donesu se uredno spakirane. nesuvisle greške u izvršavanju programskog koda nose njihov naziv . Dolazi kao skup binarnih zapisa pohranjen na nekom od trajnih medija pohrane podataka i "učitava" se u računar putem za tu svrhu dizajniranih uređaja. Pojavljuju se 29 . korištenja i održavanja DRS. predstavlja "PAMET" računarskog sistema. kojemu je bio najveći problem da ostane ispravan do kraja obavljanja računske operacije. POVIJESNI RAZVOJ DRS Od davnina koristi se niz mehaničkih uređaja i pomagala koja su čovjeku pružala pomoć pri računskim operacijama.Osnovi informatike i čovjek i računar izvješćuju o rezultatu svatko na svoj način. povezivanja. Prvi sistemi. godine konstruiran je prvi elektronički DIGITALNI računar .) Sistema dokumentacije -.) Sistema sklopovlja ----. Primjena tranzistora smanjila je gabarite i višestruko povećala pouzdanost.BUG. interesantno je upoznati se njihovim povijesnim razvojem. godine isporučen je prvi korisnički računar UNIVAC (UNIVersal Automatic Computer).2. Iako buba u unutrašnjosti modernih sistema više nema. rijeđe kao pisani materijal na osnovu kojeg se utipkavaju sadržaji preko tastature. šetnjom po unutrašnjosti sistema izazivali elektronički kratki spoj.pisanih uputa za instaliranje i korištenje uređaja i programa SKLOPOVLJE predstavlja skup elektroničkih komponenti i uređaja povezanih u jedinstvenu cjelinu. 1946. Svojim računarima praktički su diktirali standarde računarske tehnike. zauzimali gotovo čitavu zgradu i trošili ogromnu energiju. a time nekontrolirane greške u izvršavanju programa. To su fizičke jedinice instalacije DRS.uređaji (HARDWARE) 2.programska podrška (SOFTWARE) 3. povremeno je zauzimala i preko 90% svjetskog tržišta DRS. uvod je u DRUGU generaciju računarskih sistema. Kako je u današnje vrijeme dominacija digitalnih računarskih sistema baziranih na elektroničkim komponentama. digitalni računarski sistem u suštini se sastoji od fizičkih uređaja kojima "pamet" daje skup instrukcija sadržan u programu. 3.) Sistema programa ------. do tada poznata po elektromehaničkim računskim strojevima. Dakle. 3. nije materijalan. tu se raspakiraju i međusobno povežu prema uputama u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Glede navedenog slijedi jednostavan prikaz njihovog djelovanja: Dakle. uputa ili dokumenata. 1947. godine u kompaniji CDC (Control Data Corporation). koji se sastoji od: 1.

upravljanje proizvodnjom i druga područja ljudske djelatnosti. Na primjer. Pouzdanost računara raste. IBM 1964. Razvijaju se programski jezici. 2. naravno uvijek nadograđivan razvojem tehnologije. kojima praktički udara standarde današnje računarske tehnike.kreirani za brzo prilagođavanje pri rješavanju različitih zadaća. podsistem za rješavanje problema i zadaća. prepoznavanje uzoraka i komunikaciju govorom. već zavidne pouzdanosti. Primjena memorijskih elemenata već je redovita praksa. To su obilježja PETE generacije računarske tehnologije kojoj smo svjedoci danas. Razvoj tehnologije omogućio je funkcionalnost do te mjere da su sistemi prihvatljivi za korištenje i običnom čovjeku. vrlo fleksibilno za svakodnevnu upotrebu. a od 1971. multimedija i drugo. godine nudi šest modula sistema IBM 360. B. projektiranje i izrada brodova. od procesora pa do specijalno kreiranih periferija u svrhu stvaranja jedinstvene namjenske cjeline. baze podataka i dokumenata. dizajn programskog sistema prema zadaćama.) Programski sistem . Značajan je i porast brzine rada. Razvoj umjetne inteligencije bavi se problemom konstrukcije računarskog sistema koji će se vladati na način svojstven razmišljanjima ljudskog bića.eXtended Technology).) Ugrađena tehnologija . Takav sistem naziva se MIKRORAČUNARSKI SISTEM. obrazovanje. mogućnosti upotrebe raznolike programske podrške. Svojstva DRS pete generacije mogu se opisati u više razina i to: 1.Advanced Technology) čine najprodavanijim računarskim sistemom. a u slučaju potrebe može se povezati s moćnijim sistemom ili u mrežu računara od razine omanje firme do cjelog svijeta.s elementima sačinjenim za inteligentni podsistem. kao i nešto mlađeg brata PC-AT (PC .vrlo je raznoliko. IBM 1981.Osnovi informatike PROGRAMSKI JEZICI. Napravljeni u integriranoj tehnici (više tranzistora u zajedničkom kućištu).raznolikost u povezivanju elemenata DRS. Razvojem integrirane tehnike omogućena je minijaturizacija. Kad je s rezultatom zadovoljan naloži računaru da ponovi njegov postupak na slijedećim nadolazećim karoserijama. povećanje proizvodnje i pad troškova. 30 . računar opće namjene za osobnu upotrebu. godine izrađuje PC-XT (Personal Computer . najupečatljiviji primjer su automatizirane tvornice automobila. 4. a prepoznavanje uzoraka može se jednostavnijim jezikom objasniti kao sistem koji u skupu uzoraka traži nepoznati uzorak koji po svojstvima odgovara unaprijed zadanim značajkama. predstavljaju uvod u TREĆU generaciju računarskih sistema i njihovu minijaturizaciju. objedinjavanjem osnovnog sklopa računara u jedan jedinstveni integrirani krug . 3. ima izvanredne mogućnosti dogradnje raznovrsnim periferijama što ga čini vrlo prilagodljivim raznim zadaćama. PC je opće priznati svjetski standard za osobne računare.koja sistemu osigurava za namjenjenu zadaću prihvatljive performanse i funkcionalnost. kreirani za učinkovito obavljanje samo jedne zadaće. crtanje. računari se prema namijeni dijele u dvije skupine: A. Računari se već koriste za vođenje procesa po unaprijed formiranim programima.) RAČUNARI OPĆE NAMJENE . projektiranje. Općenito. slikom. započinje ČETVRTA generacija računarskih sistema. radnik u lakirnici naloži računaru da pamti pokrete mehaničke ruke kojom boja karoseriju automobila. 5. a cijena im pada.) Programski jezici . ekspertni sistemi. razvoj umjetne inteligencije. koji čovjeku prihvatljiviji skup komandi i naredbi prevode u binarne instrukcije računaru i time računar čine pristupačnijim za širu upotrebu. godine. logičko zaključivanje i rukovanje bazama znanja. koji svojom učinkovitošću sve više približavaju računar običnom čovjeku i s kojima se razvijaju moćni PROGRAMSKI PAKETI koje čovjek koristi za izradu baza podataka. pisanje i drugo. crtežom. Prva skupina svoju primjenu ima u industriji. Razvoj računarskog sistema najbolje ilustrira odnos cijene koštanja uređaja i programske podrške tijekom proteklih godina.) Arhitektura DRS . Oslobađanje od licencnih prava i dostupna dokumentacija uskoro ga.mikroprocesor.) PROCESNI RAČUNARI . prevodioci između čovjeka i računara. projektiranje. ne tako učinkoviti kada se mjere s procesnima za istu zadaću. Najnovija istraživanja usmjerena su na minijaturizaciju i povećanja kapaciteta memorije.koji vrše kontrolu odvijanja procesa.) Područje primjene DRS .obuhvaćaju kreaciju komunikacije govorom.

Parametrima i načinom pristupa sklopovlju (hardware) upravlja BIOS (Basic Input Output System). modem. projektiranje zgrada. Vremenom se je programska podrška u tolikoj mjeri sofisticirala da je moguće njeno korištenje bez velikih znanja o načinu rada cjelokupnog računarskog sistema. obrazovnim institucijama i kod kuće. osnovni sistem za nadzor rada sklopovlja. Stupanj zanimanja korisnika ili potreba da ovlada pojedinim elementima računarskog sistema glavni su činbenici koji određuju koliko će elemenata DRS korisnik u svojim saznanjima obuhvatiti. učenje. Prosječan korisnik vrlo često ne mora da poznaje više od načina korištenja programske podrške te osnovnih elemenata kako će preko operativnog sistema aktivirati po uključivanju računara. Razvoj tehnologije omogućio je integraciju velike računarske moći u relativno mali volumen uz vrlo povoljnu cijenu. 3. te u svim drugim segmentima za koje postoji odgovarajuća programska podrška (a ima je dosta) i potrebiti dodaci računaru koji uvećaju njegove mogućnosti u ovisnosti o namijeni (mjerna kartica. Njihovu međusobnu ovisnost zorno prikazuje slijedeća slika.3.Osnovi informatike Druga skupina je najraširenija u projektnim i uredskim prostorima. komunikaciju i pretraživanje baza znanja putem mrežnog servisa. u knjigovodstvenim servisima. No ako će se baviti implementiranjem programske podrške u sistem mora se znati služiti i operativnim sistemom i pojedinim elementima BIOS-a. igru. brodova.3. te upotrebu računara posve približava običnom čovjeku. Koristi se za obradu teksta. omogućava da korisnik od računara dobije rezultate temeljem usnesenih podataka. tabličnu kalkulaciju. 31 . Programska podrška. Osobama kojima će u budućnosti informatika biti posao podjednako su važni svi prikazani slojevi te su nadalje postupno obrađeni.2 Slojevi računarskog sistema. a ako pak izrađuje programsku podršku mora poznavati i elemente BIOS-a i sklopovlja. glazbena kartica i drugo). mrežna kartica. REZIME: Računar opće namjene tipa PC sve je učestaliji dio okoliša čovjeka kod kuće i na poslu. Operativni sistem preko BIOS-a objedinjuje sklopovlje u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu i omogućava ispravan rad programske podrške (software) koja koristi sklopovlje. Slika 3. Kojim redom i u kojoj mjeri će korisnik svladavati pojedine razine ovisi o njegovoj profesionalnoj orijentaciji. U osnovi struktura je temelj svim današnjim računarima i zasniva se na još davno osmišljenoj VON NEUMANN-ovoj arhitekturi (Nizozemski naučnik) i predstavlja uvod u današnju koncepciju računara. već prema zadaći i dizajnu. SKLOPOVLJE RAČUNARA Pojednostavnjena struktura računara prikazana je na slici 3.

ili govornu poruku. 32 . Predstavlja elektromehanički ulazni pretvornik. Tastatura je nezamjenjiv ulazni uređaj i u sastavu je gotovo svakog općeg računarskog sistema današnjice. kao tastatura. senzori. nužni su odgovarajući pretvornici. Po vrsti dijele se na: . pogotovo u djelatnostima opasnim po čovjeka. Ulazni uređaji u industrijskim pogonima obično su nekakvi senzori koji računaru šalju podatke o zbivanjima npr. Najčešći IZLAZNI uređaj je monitor. koja je u privrednim djelatnostima sve prisutnija.3 Struktura računara po von Neumann-ovom modelu. uređajima koji omogućavaju prikaz rezultata rada u pisanoj formi na papiru. bez kojeg je rad s današnjim računarom opće namjene gotovo je nemoguć. Element slike. Znači.monokromatske (crno-bijeli) .kromatske (boja). Bilo kakav podatak mora se pretvoriti u odgovarajući slijed impulsa koje računar može prepoznati. na tekućoj traci. ili nekom drugom radnom procesu. slika ili teksta i slično.VGA monitore (finoća slike je do 800x600 elementa slike) .SVGA monitore (finoća slike je do 1280x1024 elementa slike). optički analizatori predmeta. A/D pretvornici (analogno/digitalni). Uz navedeni izlazni uređaj. u svakodnevno radu korisnik se vrlo često služi štampačem ili rijeđe crtačem. To je već primjena DRS u robotici. naziva se PIKSEL. IZLAZ omogućava pretvaranje rezultata obrade u električni signal (D/A pretvornik). dakle najmanji dijelić slike kojemu se može kontrolirati svjetloća i boja. Ostale vrste spadaju u povijest. skup razumljivih znakova prikazan na ekranu monitora ili otiskan. ULAZ omogućava učitavanje podataka ili programske podrške u računar.Osnovi informatike Slika 3. koji će prema računaru uputiti njemu razumljive poruke. Prema kvaliteti slike najznačajniji su: .

a glazbena kartica vodi brigu o tome da upotpuni glazbom. Sadrži dvije do tri tipke na kućištu. Načelo rada zasniva im se na izmjeni smjera magnetiziranja elementarnih magnetskih čestica (domena) u ovisnosti o binarnoj znamenki 0 ili 1. nova su dimenzija komunikacije među ljudima koja je sve značajnija i raširenija. poslovna zgrada na primjer.) Magneto-optički memorijski sistemi. Tijekom rada na valjčiće se nahvata prljavština te ih povremeno treba čistiti. a to je u suštini dio radne memorije koji služi kao "transporter" podataka između računara i uređaja. pritiskom na jednu od tipki odrađuje se akcija koja objektu pripada. Slična konfiguracija na međugradskim i međudržavnim razinama (INTERNET). s računarom povezanim za mrežni poslužitelj preko mrežnih vodova ili modema. Svakom uređaju dodjeljuje se njegov U/I kanal. serijskom ili paralelnom vezom. a u podnožju je gumena kuglica koja se okreće pomjeranjem miša. Pomagalo glede bržeg izbora željenog na temelju odabira sa slike na ekranu naziva se MIŠ (MOUSE).) Optički memorijski sistemi. Odmah se može zaključiti da je komunikacija paralelnom vezom brža od serijske ali je tehnički zahtijevnija. Rotacija kuglice se preko dva valjčića prenosi u unutrašnji mehanizam miša u kojem senzori pretvaraju okrete u električne impulse koji se šalju računaru kao podaci pokreta. U bliskom okruženju. Magnetski mediji za pohranu izrađuju se kao uređaji s trakom i rotirajući diskovni uređaji. Podaci se spremaju u nizu blokova podataka uzduž trake a u kombinaciji s kompresijom podataka ovi uređaji mogu imati vrlo velike kapacitete po jednoj traci. Moguće ih je još sresti kod starijih teleprinterskih uređaja. kapacitet arhive je proizvoljan. Glede razbibrike igrača palica (joystick) omogućava kontrolu odvijanja programske podrške IGARA. b. mnogo brža komunikacija postiže se preko jednog zajedničkog koaksijalnog ili optičkog kabela. Rotirajući mediji se zbog veće brzine rada koriste kao operativne memorije. Serijska veza je uzastopni prijenos bit-ova jedan po jedan u slijedu i zahtijeva minimalno dvožični vod.Osnovi informatike U/I KANAL je ustroj preko kojeg je moguća komunikacija s računarom u ulaznom i izlaznom smjeru u binarnom kodu. c. Temeljem primljenih podataka pomiče se pokazivač miša na monitoru te kad se pokazivač poklopi s željenim objektom na slici. govorom i zvučnim efektima okoliš u kojem se igra odvija. Stoga se kao globalna podijela trajnih memorijskih medija prema načinu čuvanja podataka može prihvatiti prema slijedećem: a. TRAJNA MEMORIJA ima zadaću da trajno sačuva podatke potrebite za rad računara i korisnika. te stoga nadalje neće biti prikazani. Tada je riječ o lokalnoj MREŽI računara. Uglavnom se koriste kao pričuvni memorijski sistemi za trajnu pohranu (arhivu) ili za slučaj obnove izgubljenih podataka (REPLIKU). nezamjenjiv uređaj današnjeg osobnog računara. Uređaji s trakom vrlo su slični velikim kolutnim magnetofonima i kasetofonima. a naziva se MODEM (MODulation . Načelo rada rotirajućih medija prikazano je na narednoj slici: 33 .) Magnetski memorijski sistemi. Kako nije moguć prijenos bit-ova u izvornom obliku preko PTT vodova (telefonske veze) za udaljene komunikacije koristi se poseban sklop koji impulse računara pretvara u oblik pogodan za prijenos PTT vodom i obratno. U/I kanal povezan je s uređajima preko fizičkih priključaka na kućištu računara ili s utorima u koje se mogu umetnuti potrebite elektroničke tiskane kartice. Danas su memorijski mediji na načelima bušenih traka i kartica i slični samo blijedo sjećanje starijeg naraštaja. a razmjena podataka kontrolira se posebnim programima pripravljenim za tu svrhu i posebnim karticama koje se umeću u računar.DEModulation = pretvaranje impulsa u analogne signale za telefonski govorni prijenos i obratno). Kako je broj traka ili kaseta praktički neograničen. Paralelna veza je istovremeni prijenos grupe bit-ova (najčešće 8) kad se svaki pojedini bit grupe prenosi zasebnim vodom (višežični vod).

Posebna kategorija medija za pamćenje su kompilacija optičkih i disketnih rotirajućih magnetskih sistema. MOTOROLA i DIGITAL i oni u biti diktiraju standarde na svjetskom tržištu računara. te informativni katalozi proizvođača opreme i prodavača roba. Kako se magnetiziranje vrši na povećanoj temperaturi u odnosu na disketu i nema mehaničkih dijelova koji bi prijanjali uz površinu opto-diskete. Digital po procesoru ALPHA. instrukcije za kontrolu rada navedenih grupa mikroprocesora potpuno su različite što programe na PC računaru čini neizvršivim na Macintosh računaru i obratno. Laserski zrak zagrijava pojedine čestice magnetskog medija nanesenog na površinu diska. Vrlo su popularni glede prodaje programske podrške zbog otežanog kopiranja i predstavljaju vrlo stabilan medij za pohranu podataka. Za sada nema opće raširenog prihvaćenog standarda za uređaje ove vrste. ALU dakle posredstvom upravljačke jedinice upravlja PROCESIMA. Dakle. a programić kojeg sadrži naziva se BOOTSTREP (šutnuti čizmom). 68040.Osnovi informatike Slika 3. prenosiv i nadasve jeftin medij. Naime. Upravljačka jedinica odabire pojedine uređaje na osnovu instrukcija zadanih preko tastature.4 Načelo konstrukcije rotirajućih magnetskih medija. Motorola je pak poznata po mikroprocesorima 68000. Od rotirajućih optičkih sistema raširena je upotreba izmjenjivih CD diskova s mogućnosti samo čitanja (RO-read only) ili čitanja i pisanja (RW-read/write) koji sadrže vrlo velike količine podataka (preko 500MB). Rašireni su u multimedijskoj ponudi kao sadržaji za igru i glazbu. i njihova daljnja upotreba je u smislu RO diskova. laserskim zrakom upravlja se magnetiziranje izmjenjivog medija. PENTIUM. Najpoznatiji proizvođači mikroprocesora su američke tvrtke INTEL. sadržaj radne memorije promjenjiv je od slučaja do slučaja i otuda joj naziv RAM (Random Access Memory = memorija sa slučajnim pristupom). Motroroline mikroprocesore najviše koristi tvrtka APPLE-MACINTOSH za svoje osobne računare. Postavlja se u 34 . 80386.tvrdi disk). najviše od integriranih sklopova.disketa) i nezamjenjivim krutim diskovnim medijem (hard disk . a dobija ih od aritmetičkog i logičkog ustroja (ALU). 4MB i 16MB. Podaci se zapisuju kao grupacije na koncentričnim kružnicama duž površine diska. na primjer povećava se upisani tekst pri kreiranju ove knjige. te po zagrijavanju ostaju magnetizirane. najčešće kapaciteta 256KB. U/I kanala ili programa u radnoj memoriji. uređaji su stabilniji glede trajnosti čuvanja podataka. Najpoznatiji Intelovi mikroprocesori nose oznaku 8086. Da bi se program mogao izvršiti on se u radnu memoriju "prepisuje" iz trajne memorije. RADNA MEMORIJA omogućava izvršavanje programa ili trenutnu pohranu rezultata njihovog rada. Gotovo svi PC računari imaju osnovu na Intelovim mikroprocesorima ili njihovim kopijama i prema njima određuje se tip računara. 68020. Kod moćnijih računarskih sistema načinjene su od mnoštva elektroničkih komponenti. Kod kućnih računara CPU je u pravilu izrađena kao jedan integrirani sklop nazvan MIKROPROCESOR. ALU i UJ zajedno tvore CENTRALNI PROCESORSKI USTROJ (CPU). tako će se mijenjati i učitani programi u radnoj memoriji ili će se mijenjati rezultati rada programa. Pored njega u ROM se smješta i nadzorni program za upravljanje sistemom i njegovim periferijama . Za brže izvršavanje matematičkih operacija dodaje mu se MATEMATIČKI KOPROCESOR ili se pak i on ugrađuje u kućište mikroprocesora. Po brzini pristupanja podacima nešto su sporiji od tvrdih diskova. Pod kontrolom upravljačkih uređaja (controller) upravlja se položajem magnetskih glava nad rotirajućim diskom i mjestima zapisivanja podataka. Rade po načelu očitavanja utiskanih udubina pomoću laserske zrake na mediju koji rotira. čime se ostvaruje efekt udubljenja. ali je zato disketa lako izmjenjiv. DIGITALNI RAČUNAR povezuje sve navedene uređaje u funkcionalnu cjelinu i upravlja njihovim radom preko svoje upravljačke jedinice (UJ). 80286. koji se okreće u magnetskom polju.BIOS (Basic Input/Output System). No postoji mali dio memorije koji je nepromjenjivog sadržaja i kojeg koristi mikroprocesor prilikom uključivanja računara da bi ispravno podesio početne parametre. a na osnovu instrukcija dobivenih od programske podrške ili nekog drugog ulaznog uređaja. Naravno. Taj dio naziva se ROM (Read Only Memory). 1MB. Realiziraju se kao sistemi s izmjenjivim savitljivim diskovnim medijem (floppy disk . 80486. Zbog finije i kompaktnije izrade kapacitet tvrdih diskova uveliko premašuje diskete. Fizički memorija se prepoznaje kao skup integriranih sklopova smještenih na maloj tiskanoj pločici sa izvodima za ulaganje u utore. Na RW diskove može se samo jednom izvršiti upisivanje "paljenjem" površine medija pomoću laserske zrake. Noviji ROM-ovi sadrže i kratke programe za konfiguriranje sistema i zaštitu od virusa. To znači kako se mijenjaju zadaće.

Naziv "mikro" koristi se zbog malih dimenzija. Današnja tehnologija omogućava ugradnju manjih memorijskih resursa (oko 128KB) u sam mikroprocesor ili u upravljačku elektroniku tvrdog diska te se na taj način ubrzava izmjena podataka između pojedinih uređaja računarskog sistema. višežilnim prenosnim putovima između pojedinih sklopova. multimedijski dodatak ili nešto drugo specifične namjene. a broj instrukcija i veličina binarnog podatka osnovni su parametri koji definiraju kvalitet mikroprocesora. Sadrži do nekoliko miliona tranzistora ukomponiranih na silicijumskoj pločici upakiranoj u plastično kućište. Vrlo često proširenja se susreću kao zasebne elektroničke kartice koje se umeću u posebne utore s kontaktima u računaru (slot-ove) i mogu predstavljati modem. i izlaznog uređaj .PC. 16. ovisno o programskoj podršci kojom se koristi. 3. Vrijeme izvođenja instrukcija je reda mikrosekunda. Matična ploča smješta se u kućište zajedno sa disketnim uređajem i diskovima. izvorom napajanja i ventilacionim uređajem. Te memorije obično se nazivaju CACHE (skrovište brza prihvatna. U suštini prijenos podataka je paralelan. a posljednji naveden veće je uobičajena praksa u osobnim računarima (Pentium). Mikroprocesor. 32 i 64 bit-a. sama njihova namjena vrlo je raznolika te će im konstrukcija i programska podrška ovisiti o zadaći. a glede izvršavanja specifičnih zadaća. utori za umetanje kartice upravljača disketnog i disk uređaja. Razvoj tehnologije omogućio je da se po resursima PC može koristiti i za zahtijevnije zadaće od toga. utori banke podataka. skrovita.monitora. dodatnu radnu memoriju. Obično se u računaru nalaze dvije ili više banaka. Dakle postoje dva osnovna sistema sabirnica: 1. mrežnih. Komunikacija korisnika i računara najčešće se odvija preko ulaznog uređaja .1. koji preuzima programske komande i naredbe i na osnovu njih obrađuje podatke. 8. pričuvna memorija van sastava radne memorije). PROŠIRENJA su raznorazni dodaci koji se mogu pridodati računaru glede poboljšanja njegove standardne konfiguracije. CD diskom i drugim mogućim uređajima. ROM sa BIOS sadržajem (Basic Input-Output System = osnovni ulazno-izlazni sistem za pokretanje i rad računara).veze unutar mikroprocesora. zajedno sa pripadnom omanjom elekronikom. a obavlja se preko SABIRNICA (BUS). ponekad i naziv matherboard = ploča majka). može se proglasiti i dio radne memorije. grafičkih. uz ispomoć npr. razni priključci i mostovi za rekonfiguraciju elektroničkih veza (jumper) i ostalo smještaju se na oveću tiskanu ploču nazvanu MATIČNA PLOČA (MAINBOARD = glavna ploča. Prvi je u sastavu jednostavnih kalkulatora. Dakle. Memorijski resursi ovise o konstrukciji. optčkog BAR-CODE čitača za unos šifri artikala i štampača za izdavanje računa ili pisanih dokumenata. Da bi računar ispravno radio dobro je da banka ima sve utore popunjene istom vrstom pločica.tastature. Za cache. Mikroprocesori koji se u računarskim sistemima opće namjene koriste dizajnirani su za rad s podacima duljine 4. glazbenih i drugih namjenskih kartica.3. Broj vodova sabirnice ovisi o broju bit-a koji opisuju podatke koje je potrebito prenjeti. 35 . Kad je sve navedeno ispravno povezano iznutra i izvana s za to predviđenim kablovima dobije se osobni računarski sistem . CPU (mikroprocesor) Mikroprocesor (CPU) je najvažniji elektronički sklop računara.Osnovi informatike "banke" sa po 2-4 mjesta za umetanje pločice. Prijenos podataka između sklopova unutar mikroprocesora i unutar računara vrlo je značajan dio posla. REZIME: Najpopularniji računar opće namjene današnjice je PC. ako ne postoji fizički. na primjer kao mrežni poslužitelj i više od toga. namijeni računara i programskoj podršci koja se koristi.) Unutrašnje sabirnice . ležišta za dodatne koprocesore. te priključcima na poleđini kućišta.

koji čuva niz neovisnih bit-ova. Iz pojednostavnjenog opisa rada mikroprocesora očevidno je da se sve radnje obavljaju u malim koracima. ali je ukupna brzina obrade tih koraka toliko velika da njihova jednostavnost nije od značaja. Organizacija mikroračunarskog sistema Organizacija izmjene podataka između pojedinih uređaja računara temelji se na paralelnom prijenosu podataka.3.5. te jedan ili više akumulatora. Podaci se po obradi preko buffer-a 0 mogu proslijediti vanjskoj sabirnici. Unutarnja i vanjska komunikacija odvija se preko tri odvojene sabirnice: 1. te ih je stoga potrebito odvojiti.) Upravljačke sabirnice -. O prijenosu podataka između unutrašnje i vanjske sabirnice brinu se posebni upravljači (controller).dvosmjerna 2. sem navedenih sklopova. mijenja se stanje jednog od njih te se ukazuje na nastalu promjenu. ne koristi se više. Podaci sa sabirnice dolaze u akumulator i iz njega preslikavaju preko buffer-a 1 (međusklop) na prvi ulaz ALU.) Vanjske sabirnice . komunikacija posredstvom triju sabirnica ubrzava sistem. 3. a upravljačkoj jedinici (UJ) proslijedi se poruka kojemu uređaju da omogući pristup na vanjsku sabirnicu. Uvid u sadržaj registra statusa omogućava programeru usmjeravanje tijeka programa. memoriju. 36 . adresne i indeksne registre i još štošta drugo. Međusobno su odvojene međusklopovima jer se često promet na njima ne odvija istom brzinom. Ako je potrebno sačeka se drugi podatak koji će preko buffer-a 2 proslijediti na drugi ulaz ALU koja potom vrši zbrajanje. Rezultat se potom vraća natrag na sabirnicu.) Adresne sabirnice -----.jednosmjerna 3.veze u računaru izvan mikroprocesora.) Podatkovne sabirnice --. po potrebi ponovo dovodi u ALU na daljnju obradu ili trenutno sprema u jednom od registara opće namjene (R0-R2) tako da je "pri ruci" akumulatoru. Akumulator je najvažniji registar (privremena memorija podatka) u mikroprocesoru.2.Osnovi informatike 2. raznovrsna brojila. Ako tijekom računskih operacija dođe do preljeva ili nekog drugog neprihvatljivog rezultata. a prema shemi na slijedećoj slici. Razmjena podataka u mikroprocesoru obavlja se višestruko brže nego između sklopova računara. Broj registara opće namjene ovisi o konstrukciji procesor i obično ih je oko 10-20. Počeci razvoja mikroprocesora vezani su za arhitekturu s jednom zajedničkom sabirnicom. u registru statusa (RS). dakle svaki bit po svojoj "žici" u sabirnici. kao kod linijskih sudaca u nogometu kada se zastavicom (FLAG) signaliziraju zbivanja. Sve to obavljalo se je na modelu prikazanom na predhodnoj slici izmjenično preko jedne sabirnice. kao kod modela na slici 3. Moderni mikroprocesori imaju u svom okruženju. a upravljačka sabirnica će prijenos odobriti. Podatku koji je na sabirnici podataka. logičku operaciju ili proslijeđuje podatke u registar rotacije i tu obavlja računske radnje.jednosmjerna Naravno. preko adresne sabirnice određuje se mjesto na koje će se uputiti. ali je prihvatljiv za prikaz načela rada mikroprocesora.

jednu sa manje vodova za sporije i jednostavnije uređaje kao štampač.Osnovi informatike Slika 3. miš i slično.6). kratkospojnicima se određuje takt pojedinih komponenti kako bi bile međusobno usklađene po brzini rada. Pojednostavljeno 4'000'000 do 100'000'000 zadaća u jednoj sekundi. Obično iznosi od 4MHz do 100MHz pa i više. grafičkom karticom. jer se istovremeno prenosi više bit-a. Preko adresne sabirnice mikroprocesor određuje na koje mjesto će se u radnoj memoriji upisati svaki pojedini bajt programa. Preko upravljačke sabirnice daje nalog da se omogući prolaz prema radnoj memoriji i da se s podatkovne sabirnice podatak prenese u radnu memoriji. a po nalogu predatog upravljaču diska preko upravljačke sabirnice. odnosno njihovoj sposobnosti da što brže prime podatke i ne može biti veća od brzine rada najsporije komponente u sistemu. radne memorije i ostalih komponenti računara priključenih na sabirnice. a drugu sa više vodova za direktnu vezu procesora sa memorijom. Kako matične ploče mogu podržati više vrsta mikroprocesora. cijeli postupak prijenosa bajt-ova odvija se velikom brzinom prema taktu kojeg mikroprocesor prima iz generatora takta. Po istom načelu prihvaćaju se podaci sa tastature ili od nekog drugog uređaja posredstvom U/I kanala ili uređaja povezanog preko "slot-a". Dakle. Naravno. Intelov procesor 8086 radi sa podatkovnom sabirnicom od osam bit-a (kao na slici 3. komponente u računaru rade na tri različite radne frekvencije. Nove inačice PC računara imaju i po dvije sistemne sabirnice. što je brži takt. 80386 sa sabirnicom podataka od 32 bit-a.6 Organizacija 8 bit-nog računarskog sistema. Dakle. Po upisu podatka mikroprocesor onemogućava pristup u radnu memoriju. Primjer I 37 . a Pentium sa sabirnicom podataka od 64 bit-a. Što je broj vodova sabirnice veći to je i veća brzina rada sistema. Načelo rada je slijedeće: Mikroprocesor na osnovu naloga s tastature učita sa diska (vanjska jedinica) preko sabirnice podataka željeni program. Svaki takt (impuls iz generatora) je nalog za izvršavanje slijedeće radnje. odnosno preko upravljača (controller) utaknutog u jedan od utora (u1-u4) povezan za sabirnice. upravljačem diska i uređajima koji zahtijevaju brzu komunikaciju. Noviji procesori za svoje interne zadaće koriste takt višestruko brži od takta sabirnica. i tako dalje dok se svi podaci ne prenesu u radnu memoriju. podaci iz ROM-a uvijek su dostupni mikroprocesoru i u taj dio memorije nije moguće upisivanje. Broj impulsa iz generatora takta u jednoj sekundi (mjerna jedinica nazvana Hertz-Hz) je osnovna RADNA FREKVENCIJA rada računara. Tijekom rada mikroprocesor prati koja su mjesta u memoriji slobodna za prihvat novih podataka. Sve tri sabirnice tvore SABIRNICU SISTEMA. Program se s diska učitava bajt po bajt. Jasno. Naravno. Kad prvi bajt dođe na sabirnicu podataka on je prisutan na ulazu u sve uređaje "zakačene" na sabirnicu. odnosno ako je mikroprocesor primio više impulsa takta u jednoj sekundi odvijanje radnje je brže. takt rada spore i brze sabirnice nije jednak. već prema tome kojoj su sabirnici ili sklopu pridružene. Tada daje nalog da se s diska (ili iz cachememorije diska) uzme drugi bajt i ponavlja postupak sa drugim podatkom i pazi da se drugi podatak ne pohrani na mjesto predhodnog. Radna frekvencija ovisi o kvaliteti mikroprocesora.

iako postoje izvedbe gdje je kapacitet registra višekratnik veličine podatkovne sabirnice. Kapacitet registra mikroprocesora najčešće je u skladu je s veličinom podatkovne sabirnice računara. 132MB/s i 524MB/s redosljedno. 3.) 8 bit-a c. b.u verziji 32 bit-a. Kako noviji mikroprocesori rade na nekoliko puta većim frekvencijama od mogućnosti sabirnice.) 11112 = F16 = 1510 mogu se pohraniti brojevi od 0 do 15. 32MB/s.) 4 bit-a b. Broj bit-a sabirnice odnosi se na podatkovnu sabirnicu. Osim toga interno je i povećan takt PCI sabirnice. Na taj način osjetno se ubrzavaju grafičke aplikacije pisane upravo za ovakav tip računara.Advanced Technology računar koncipiran na porodici mikroprocesora INTEL 80286. Adresno polje računara Da bi računar obradio binarni podataka u načelu broj bit-ova u podatku ne smije biti veći od kapaciteta registra u mikroprocesoru. EISA (Enhanced Industry Standard Architecture) . IBM AT . MCA (Mikro Channel Architecture) .32 bit-a. trenutno je standard u PC svijetu . Iz navedenog proizlazi nenadmašnost komunikacije kroz PCI sabirnicu u odnosu na ostale.AGP sabirnica.Osnovi informatike U PC svijetu često se susrećemo sa sabirnicama pod nazivom: ISA (Industry Standard Architecture) . zamišljena na posebnoj sabirnici za grafičku memoriju. Brzina prijenosa podataka (propusnost) nije ista za sve navedene sabirnice a uobičajena brzina za pojedine iz popisa je 8MB/s.3.) 1111 11112 = FF16 = 25510 mogu se pohraniti brojevi od 0 do 255.32 bit-a ISA sabirnica vrlo često se naziva i AT-bus prema nazivu računara u kojem je prvi put implementirana. osobito u radu s grafičkim podacima.) 1111 1111 1111 11112 = FFFF16 = 65 53510 d.32 bit-na sab. PCI (Peripheral Component Interconnection) .u verziji 16 i 32 bit-a. Primjer II Koliko se velik cjelobrojni dekadni broj može pohraniti u registre mikroprocesora kapaciteta: a. odnosno najviše 16 različitih vrijednosti cijelog broja. te za vrijeme jednog takta sabirnice obavljaju više internih radnji mikroprocesora.) 16 bit-a d. VLB (VESA Local Bus) .) 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11112 = = FFFF FFFF16 = 4 294 967 29510 38 . c.) 32 bit-a Analogno predhodnom kapaciteti su prema slijedećem: a.16 bit-na sabirnica. Navedena ima izravnu vezu s procesorom na većem taktu od PCI sabirnice te se u slučaju nedostatka grafičke memorije njezin upravljački sklop posluži resursima "klasične" memorije. odnosno najviše 256 različitih vrijednosti cijelog broja. te se isti puni u dva takta čitanja sabirnice. Već od ranije poznata koncepcija.3. poseban upravljač sabirnice vodi brigu o prijenosu podataka između procesora i uređaja računara. 32MB/s. AGP (Accelerated Graphics Port) . Stoga je potrebito da brži procesori uz svoju sabirnicu imaju "cache" za internu upotrebu.

što znači da se podaci veći od kapaciteta jedne memorijske lokacije moraju pohraniti u više memorijskih lokacija. To su lokacije gdje se smješta bootstrap program te adrese U/I kanala i BIOS programske rutine i pozivi. Ukupni broj memorijskih lokacija pomnožen s brojem bajt-a u lokaciji predstavlja KAPACITET memorije. ili još više. Mikroprocesor bi na osnovu dobivenih instrukcija najprije odredio adresu redka pa potom stupca te obavio dohvat podatka. koje su lokacije dostupne za korištenje. Naime. te omogućiti njegovo brzo pronalaženje. Dakle. za organizaciju prema slici potrebita su dva dekodera. koji je osnov pamćenja svakog pojedinog bit-a u lokaciji. Kada će se očitati pojedinačne adrese redka i stupca te podatak očitati i prenjeti na sabirnicu podataka određuju nalozi upućeni preko upravljačke sabirnice. Ona opisuje na kojim se lokacijama nalaze pojedini ROM sadržaji. a podatak se prenosi na podatkovnu sabirnicu. Adresa se određuje prema podacima na adresnoj sabirnici. već samo za čitanje. Cjelokupna "križaljka" naziva se ADRESNO POLJE MEMORIJE. a drugih osam bit-a stupac. Prema primjeru na slici adresu bi sačinjavao 16 bit-ni binarni broj kojemu bi prvih osam bit-a definiralo redak. ovisno o konstrukciji računara. a treća veličinu spremišta (lokacije). Raspored podataka u memoriji tvori MEMORIJSKU MAPU računara. gdje se "križaju" (logički I). Glede navedenog memorija se najčešće organizira kao šahovska tabla ili križaljka u kojoj na svakom polju postoji jedna memorijska lokacija koja predstavlja skupinu čelija. računari s većom sabirnicom podataka od primjera na slici imati će lokacije veličine 2. Prema primjeru sa slike oba dekodera imala bi FFH (256) vodova za odabir lokacije. za pristup podatku trebaju se obaviti tri radnje. Primjer III 39 . Poseban elektronički sklopovi. Na mjestu gdje su oba napona prisutna. Neke memorijske lokacije su tijekom rada nedostupne za upisivanje. potrebito ga je "uskladištiti" na tačno određeno mjesto u memoriji. 4 ili 8 bajt-a. na osnovu pročitanog binarnog broja adrese iz adresnog registra signaliziraju naponom na jednom od svojih izlaznih vodova u kojem je redku i u kojem stupcu željena memorijska lokacija. Da bi se podatak pohranio u memoriju računara. najprije za redak (R) pa potom za stupac (S). naziva se MEMORIJSKI ELEMENT ili MEMORIJSKA ČELIJA. Svaka memorijska lokacija određena je ADRESOM koja u sebi sadrži mjesto lokacije po osi "R" i po osi "S".Osnovi informatike Brojeve koji su veći od kapaciteta registra računar obrađuje u eksponencijalnoj formi. tri takta.7 Polje memorije 8 bit-nog računara. Dakle. dekoderi adrese. koje lokacije će služiti kao buffer-i za komunikaciju preko U/I kanal. moguće je "pročitati" sadržaj lokacije. Glede navedenog proizlazi da memorijsko polje ima tri dimenzije. koje će služiti za učitavanje upravljača i slično. Podaci bi se spremali u memorijske lokacije veličine 8 bita (1 Bajt). Veličina memorijske lokacije u skladu s brojem bit-a podatkovne sabirnice. nazvano MEMORIJSKA LOKACIJA. te kasnije mogao dohvatiti. dvije opisuju mjesto gdje će se podatak spremati (lokacija). Elektronički sklop. Slika 3.

3. a posljednja FFH.8. 40 . 1 kB = 210 B = 1024 B Dakle. kapacitet memorije 8 bit-nog računara je: C = 65 536 B / 1024 = 64 kB Veće jedinice od kB su MEGABAJT.4. Instrukcija se sastoji od jednog ili više bajt-ova i ima dva osnovna dijela prikazana na slici 3. odnosno 256 lokacija. GIGABAJT i nadalje. kapacitet je: C = L * 2B/lokaciji = 32 MB Dakle.Osnovi informatike Izračunati kapacitet memorije računara s 8 bit-nom sabirnicom podataka i 16 bit-nom adresnom sabirnicom prema primjeru sa slike. Za svaku pojedinu vrstu mikroprocesora ovaj odnos se razlikuje jer moćniji mikroprocesori kao PENTIUM mogu obrađivati 64 bit-ne podatke dok je porodica prvih PC računara imala mikroprocesore koji su obrađivali podatke od 8 ili 16 bit-a. Kapacitet memorije je: C = L * veličina lokacije = = 65 536 lokacija * 1B/lokaciji = = 65 536 Ovakva jedinica mjere dosta je nepraktična te se radije koriste veće. odnosno: 1 MB = 220 B = [(210)]2 B = k2 B = 1024 kB 1 GB = 230 B = [(210)]3 B = k3 B = 1024 MB 1 TB = 240 B = [(210)]4 B = k4 B = 1024 GB Primjer IV Izračunati kapacitet memorije računara s 16 bit-nom sabirnicom podataka i 24 bit-nom adresnom sabirnicom. a određene su s prvih osam bit-a adrese. odnosno može prihvatiti 2 Bajt-a. KILOBAJT. Prva adresa redka je 00H. 3. Ukupan broj memorijskih lokacija je: L = 1111 11112 * 1111 11112 = = FF16 * FF16 = 256 * 256 = = 65 536 lokacija (podataka) U jednu lokaciju od 8 čelija stane 8 bit-a. Izvršavanje instrukcija Instrukcije su zapisane u ROM-u ili RAM-u računara kao binarni kodirani zapisi npr. podatak veličine 1 B. Ako na adresu redka i stupca otpada po 12 bit-a od cjelokupne adrese onda je: L = 1111 1111 11112 * 1111 1111 11112 = = FFF16 * FFF16 = 4 096 * 4 096 lokacija = = 16 777 216 lokacija = 16 777 216 / 1024 = = 16 384 k = 16 M lokacija (podataka) Kako se lokacija sastoji od 16 čelija (bit-a). u ASCII kodu. treba razlikovati broj mogućih memoriranih podataka od kapaciteta memorije. Isti toliko ima i stupaca određenih s drugih osam bit-a adrese.

3. a rezultat djelovanja na operand je promjena njegovog sadržaja. Vrijeme potrebito da se operand prenese iz memorije u registar mikroprocesora naziva se INSTRUKCIJSKI ili MEMORIJSKI CIKLUS. programsko brojilo povećava svoj sadržaj za jedan (+1) i ujedno indicira pohrana predhodnog sadržaja. Ako dodatak nije operand ili podataka tada je to adresa na kojoj se operand ili podatak nalazi. Slijedi nekoliko primjera instrukcija pisanih u asembleru (programski jezik najbliži stroju) za procesor MC 68000.l #(End-BootBl+200).l $0004.) Dekodiranje komande-instrukcije. pribraja mu se broj.) Dovođenje komande-instrukcije iz memorije u instrukcijski registar. Dodatak komandi može biti operand ili podatak. Jednostavnije operacije izvršavaju se odmah po komandi. Operand je podatak na kojeg dijeluje zadana komanda npr. 2. smišljeno i logički povezanih.l d0.9 Izvadak iz slijeda asemblerskih instrukacija. Tek kad mikroprocesor primi cjelokupnu instrukciju upravljačka jedinica šalje odgovarajući signal tamo gdje treba.) Izvršavanje komande-instrukcije. Dakle. odnosno u trećem ako operandu predhodi njegova adresa. iz memorije računara čitaju se brojčani podaci koji predstavljaju kodirane instrukcije ili komande mikroprocesoru temeljem kojih on izvršava operacije djelujući na operand (onaj koji trpi operaciju). čini PROGRAM za rješavanje postavljene zadaće. što nije slučaj s složenijim programskim jezicima kod kojih se za jedan nalog izvršava mnoštvo instrukcija. Osnovni koraci memorijskog ciklusa su: 1.3. Komanda je obvezni dio instrukcije.a1 : Slika 3. aktiviranje određenih logičkih sklopova ili generiranje upravljačkog signala prema nekom sklopu i drugo. koji dekodira kod operacije i šalje adekvatan signal kao nalog upravljačkoj jedinici (slika 3. Komanda pročitana u memoriji računara prenosi se u instrukcijski registar mikroprocesora. memorije move. Ako nakon komande slijedi operand unosi se u mikroprocesor u drugom koraku.Osnovi informatike Slika 3. Svakoj instrukciji asemblera odgovara jedna zadaća mikroprocesora.5. a podatak služi kao informacija za neku drugu instrukciju. Kod operacije obavještava upravljačku jedinici i o tome da li je posrijedi instrukcija sastavljena od jednog ili više bajt-a. direktno ili preko adrese. u mikroprocesor ili memoriju.l d1 .5). za alociranje clr. : pushall . uobičajena procedura move. Izvršavanje instrukcija obavlja se sinkrono brzinom koju određuje generator takta mikroprocesora. Niz takvih instrukcija.a6 . Budući da se komande izvršavaju sukscesivno. 3.8 Osnovni sastav instrukcije mikroprocesoru. odnosno komande ili operanda.d0 jsr AllocMem(a6) move. Radna memorija 41 .

c. malih prstenova veličine desetinke milimetra. 42 . Jednom upisani sadržaj ne može se više mijenjati ni brisati. Obično sadrže ASCII kod i instrukcije nekog JEZIČKOG PROCESORA ili program koji omogućava upis OPERATIVNOG SISTEMA u RAM po uključivanju računara ."punioca". Današnja poluvodička tehnologija u potpunosti je potisnula ovakve vrste memorije. te se u prikazu veličine memorije podataka ROM-a obično ne navodi. Sadržaj se gubi (zaboravlja) pri prestanku napajanja računara. d. vrlo su skupe i koriste se samo u masovnoj proizvodnji.10). Veličina iznosi od nekoliko KB do više stotinjaka KB.imaju ista svojstva kao eprom.BOOTSTRAP program. e.) PROM . te zahtijevaju bezprijekorno učitane sadržaje. Danas se vrlo često koriste kako bi se omogućilo da se u uređaje ugradi poboljšana verzija programske podrške npr.sadržaj im se mijenja električnim putem. b.su memorije slične ROM-u. e. U poluvodičkoj tehnologiji razvijeno je više vrsta memorije.) EPROM . Element memorije koji pamti podatak od jednog bit-a naziva se MEMORIJSKI ELEMENT ili MEMORIJSKA ČELIJA. Često se označavaju s R/W (read/write čita/piše).omogućavaju samo čitanje već tvornički upisanih podataka. vrstu diska i diskete i drugo.su trajne memorije koje se mogu više puta puniti i brisati. ali se reprogramiranje može izvršiti samo dijelomično. f. Prvobitno su se memorije izrađivale uglavnom od magnetskih jezgrica. Po veličini ROM je podosta manji od RAM i nije raspoloživ korisniku već samo sistemu. Razlika je u tome što se njihov sadržaj ne formira tijekom tehnološkog postupka izrade. Pristup svakoj memorijskoj čeliji izravan je od strane mikroprocesora te se takva memorija naziva RAM (Random Access Memory . modeme i slično. koje su podatak pamtile na osnovu smjera magnetiziranosti prstena.memorije koje se mou reprogramirati za to posebno napisanim programom. Dakle. njihov sadržaj može se REPROGRAMIRATI.memorija s izravnim pristupom) i u njima se obavlja ČITANJE i UPISIVANJE podataka. Dakle. Kako nakon izrade promjene sadržaja više nisu moguće. sastavljena od mnoštva lokacija u koje se pohranjuje određeni broj bit-a. ali je brisanje električnim putem. vrijeme.služi za upis i čitanje tekućih podataka i programa i može se vrlo lako i brzo mijenjati njen sadržaj. Tehnološki se izvode prekidanjem veza u memoriji taljenjem ili elektrokemijskim postupkom.) RAM . Izrađuju se kao STATIČKE (SRAM) i DINAMIČKE (DRAM). Postoje izvedbe računara kojima je cijeli ili dio operativnog sistema upisan u ROM.) EAROM . već se to radi pomoću posebnog uređaja . Proces reprogramiranja traje dosta dugo. koja se po funkciji i tehnologiji izrade dijeli na: a.) FLASHROM . Vrlo su rašireni za izradu BIOS-a računara. radna memorija računara dijeli se u dvije osnovne grupe: ROM i RAM (slika 3.) ROM .) EEROM .Osnovi informatike Memorija je sklopovlje za pamćenje podataka. Punjenje se vrši u za tu svrhu izrađenim uređajima a brisanje pomoću izlaganja ultraljubičastom ili rendgenskom zračenju. za BIOS. Koriste se za upis promjenjivih postavki sistema kao datum.

Na slici 3. Procesor mora moći adresirati cjelokupni adresni prostor memorije te očitava sadržaje već prema potrebi. RAM je u suštini dio memorije u koji se tijekom korištenja računara učitava potrebit program za rad a rezultati rada moraju se. DRAM zahtijeva sklopove za osvježavanje jer radi po načelu očuvanja naboja.10 Podijela radne memorije računara.11 prikazana je DVODIMENZIONALNA organizacija radne memorije računara. 43 . Stoga se DRAM koristi kao glavna radna memorija računara. Veličina RAM-a ovisi o konstrukciji i namijeni računara te može iznositi od nekoliko desetaka KB do veličina GB. Razlika u izvedbi SRAM i DRAM je značajna. O organizaciji adresiranja memorijskih lokacija radne memorije te ovisiti će brzina pristupa podacima te brzina sistema u cjelini. ali se njihova osnovna načela koriste kod drugih vrsta organiziranja memorije kojima je odlika brži dohvat podataka. Nadalje navedeni primjeri su osnovni tipovi organizacije memorije. pohraniti u STALNU MEMORIJU. Bootstrap i BIOS pri uključivanju. Stoga se koristi kao brza privremena radna memorija (cache) relativno malih kapaciteta.Osnovi informatike Slika 3. sporiji je ali se zato u puno manjem volumenu može smjestiti puno više memorijskih elemenata. kako se ne bi bespovratno izgubili. Radna memorija je sklop koji je u začecima računarske tehnologije predstavljao najsloženiji tehnološki izazov i po cijeni koštanja ponekad premašivao iznos koji su tvorili svi preostali sklopovi zajedno. SRAM traži puno više elemenata i stalni izvor napajanja. najčešće tvrdi disk. RAM pri učitavanju programa i drugo. ali je u odnosu na DRAM puno brža ali i fizički veća.

Multipleksiranjem adresne sabirnice. Za adresiranje 256 lokacija u dvodimenzionalnoj organizaciji trebao bi jedan dekoder s 256 izlaza. Umjesto jednog dekodera adrese koriste se dva s ukupno 32 adresna voda. Temeljem tih podataka moguće je ponovno nastavljanja glavnog programa po prestanku izvršavanja dodatne aktivnosti. Za adresiranje se koristi samo jedan adresni dekoder i jedinstvena adresa memorijske lokacije. Složaj najčešće koriste komande i naredbe operativnog sistema.11 Dvodimenzionalna organizacija memorije. Dakle.Osnovi informatike Slika 3. Dio radne memorije organizira se u složaju (STACK). na primjer kod sortiranja. 44 . te potom adrese stupca može se ukupno adresirati 256 lokacija od 4 čelije. Dimenzije memorije su adresa redka lokacije.12 Dvodimenzionalna organizacija memorije. Prema primjeru na slici od 4 bit-ne adresne sabirnice dobiveno je 16 različitih adresnih vodova od kojih svaki poslužuje 1 lokaciju s 4 memorijske čelije. te aplikacije za svoje interne potrebe za čuvanje adresa memorijskih lokacija na kojima se je istupilo iz izvršavanja glavnog programa. Efikasniji način organizacije je kada se adrese multipleksiraju. Adresni vod dekodera redka obilazi sve čelije koje su u tom redku (16x4). Stoga je važno u parametrima sistema ispravno podesiti veličinu složaja jer će u protivnom doći do raspada sistema. adresa stupca lokacije i lokacija. što opet pojednostavnjuje tehnološki proces. Slika 3. multipleksiranjem se ne postiže samo veći broj lokacija već je i ukupni broj vodova prema memorijskoj mreži znatno manji. Isto vrijedi za adresni vod dekodera stupca. odnosno preko iste adresne sabirnice jedanput se daje adresa dekoderu redaka (R) a drugi put dekoderu stupaca (S) kao što je prikazano na slici 3. Dimenzije memorije su adresa lokacije i duljina lokacije. Sabirnica podataka obilazi sve lokacije slijedno iz redka u redak. odnosno pošiljanjem prvo adrese redka. Memorija se organizira u složaj tako da se lokacije međusobno povežu jedna "iznad" druge i omogući posmak zapisanih podataka duž složaja iz lokacije u lokaciju.12.

po lokaciji komande slijedi adresa na kojoj je upisana početna adresa zadaće koja se ima izvršiti. DIREKTNO . INDIREKTNO . Upis novog podataka automatski znači potiskivanje predhodnog na jednu lokaciju dalje. NEPOSREDNO . Idealni složaj nema kraja. Sam NAČIN ADRESIRANJA tijekom izvršavanja programa usko je povezan s instrukcijom i može se realizirati prema jednom od slijedećih načina: 1. Slika 3. U suštini to je direktno adresiranje u dva koraka. Na slici 3.Osnovi informatike Slika 3. Načelo organizacije složaja slično je dvodimenzionalnoj organizaciji. 3. pristup podacima upisanim u složaj ostvaruje se njihovom rotacijom. 45 . Po načelima složaja nije moguće organizirati ROM memoriju. Ako se pak složaj zatvori u krug. RELATIVNO .13 Organizacija i posmak podataka u memoriji složaja.kada se izad komande ne nalazi stvarna adresa početka zadaće.14 prikazano je načelo korištenja podataka smještenih u memorijske lokacije u složaju s pomičnom adresom vrha složaja. 2. Tada je riječ o KRUŽNOJ organizaciji memorije. U registru pokazivača (POINTER) aktivne adrese čuva se podatak temeljem kojeg se u dekoderu označava vod prema lokaciji koja će predstavljati aktivni vrh složaja. odnosno pomiče se adresa vrha složaja.po lokaciji komande slijedi adresa na kojoj treba započeti izvršavanje programske zadaće. već pomak prema toj adresi u odnosu na sadržaj programskog brojila koje čuva adresu komande ili sadržaj jednog od registara. Ovakva organizacija složaja puno je učinkovitija od organizacije "punjenja i pražnjenja" jer se promjenom aktivne adrese složaja može pristupiti i podacima ispod "vrha".kada odmah izad lokacije komande slijede bajt-ovi izvršavanja neke programske zadaće.14 Organizacija memorije u složaju s pomičnim vrhom. uz razliku da dvodimenzionalna organizacija ne koristi posmak podataka iz lokacije u lokaciju. 4. Da bi se došlo do nekog podatka "duboko" u složaju treba cijeli složaj isprazniti ili mu dodati adresni dekoder početne adrese da se označi lokacija složaja koja je aktivna.

Dakle.15). Upravljač međumemorije trudi se da u međumemoriji zadrži što više podataka koje procesor potražuje od glavne memorije. To nisu svi mogući načini adresiranja. 3. na primjer EDO (Extended Data Out) koja nakon adresiranja redka adresira lokacije stupca jednu za drugom za istu lokaciju redka tako da u suštini smanjuje broj adresiranja redaka. Kako bi se znalo gdje se podatak nalazi u međumemoriji u TAG memoriju upisuje se njegova adresa. Ne ulazeći u detalje kvalitete slike. Ako procesor ne pronađe podataka u brzoj međumemoriji upravljač međumemorije dopušta mu dohvat podatka u radnu memoriji i proslijeđuje mu ga i ujedno pohranjuje u međumemoriju kao i okolni sadržaj podatka kako bi se naredni podatak našao "pri ruci" mikroprocesoru u bržoj međumemoriji. Radna memorija u tom smislu još uvijek je nedovoljno brza te se koriste raznolike organizacije memorije. TAG služi kao kazalo za međumemoriju. No opće pravilo korisnika računarske tehnologije je: memorije nikad dosta. Tako na primjer obrada fotografija bila je gotovo nezamisliva na PC računaru u njegovim prvim inačicama. a programska podrška koja se je razvijala bila je gotovo nedjelotvorna za profesionalnu upotrebu. Naravno obe su višestruko brže od DRAM.3. a rezultati iste pohranjivati će se u trajnu memoriju sukscesivno tijekom obavljanja zadaće (neko mjerenje na primjer) ili će se pohraniti po izvršavanju cjelokupne zadaće (na primjer sjenčenje slike).kada se slično relativnom u indeksnim registrima (ako ih ima) čuva adresa svakog izvršenog pomaka te se novi pomak računa u odnosu na novu adresu. INDEKSNO . sigurno je da su za to potrebiti vrlo brzi računari s velikom procesorskom moći koja izvršavaju enormno mnogo instrukcija u jedinici vremena te dostatni memorijski resursi kako bi se sva sila slikica obradila. REZIME: Tehnološki razvoj omogućio je upotrebu računara za vrlo složene zadaće. Navedena podijela predstavlja najosnovnije s kojima se korisnik računara može susresti bilo da se bavi podešavanjem parametara računara i dodatnih sklopova ili izradom same programske podrške. Sem navedenog brza SRAM memorije iskorištava se za međumemoriju (CACHE) između procesora i DRAM (slika 3. U radnoj memoriji vršiti će se prvenstveno obrada podataka temeljem izvršavanje programske zadaće. Porastom računarske moći razvijala se je i programska podrška te je danas mogućno uz pomoć računara izrađivati i animirane sekvence. Trajna memorija 46 . Sama međumemorija izvodi se kao integrirani dio mikroprocesora ili kao nešto sporija ali veća međumemorija na matičnoj ploči. od veličine i složenosti programske podrške i očekivanih rezultata ovisiti će koliki radni i trajni memorijski resursi treba da budu na raspolaganju računaru.15 Organizacija radne memorije brzih računarskih sistema.6. Slika 3.Osnovi informatike 5. Radna memorija u osnovi služi za korištenje programske podrške koja se čuva na nekom od trajnih memorijskih resursa samog računara ili raspoloživih resursa računarske mreže.

Svaki trag ima svoju magnetsku glavu čitanja i upisivanja. Obično je široka oko 25 mm namotana na kolutove promjera dvadesetak centimetara. Načelo rada velikih kolutnih sistema prikazano je na slici 3.) Brz pristup datotekama. Mogu uskladištiti velike količine podataka i to im je najznačajnija osobina. na primjer u devetom tragu. zahvaljujući razvoju tehnologije i raznim metodama komprimiranja podataka. Trake se čuvaju u kolutovima ili kasetama sličnim glazbenima. Opći zahtijevi koji se postavljaju pred trajne memorije su: 1. kako bi se u slučaju oštećenja podataka na disku 47 . dakle čuva podataka veličine 1 bit-a. Kapaciteti su im u nekim varijantama. Promicanje trake ispod magnetske glave kontroliraju mali brzi motori zanemarive tromosti. Provjes trake nužan je da se spriječi utjecaj inercije elektromotora trake na upis i čitanje podataka jer se zbog težine koluta i tromosti njihovog motora koluti ne mogu dovoljno brzo uputiti i zaustaviti. Deveti upravljački trag služi za označavanje položaja trake. veći od starijih predhodno opisanih tračnih sistema.16. Razvoj tehnologije i programske podrške ovog desetljeća izdvojio je magnetske i optičke sisteme kao glavne nositelje za pohranu podataka. Posebna programska podrška daje upute elektromehanici sistema na koje mjesto da locira traku.16 Memorijski sistem s magnetskom trakom.) Veliki kapaciteti. koji lako pomiču traku uz magnetsku glavu konstantnom brzinom jer su oslobođeni zadaće namatanja trake na kolutove. Podaci se zapisuju u više tragova istovremeno. ovisno o konstrukciji i kapacitetu sistema. Podaci se upisuju duž trake u više tragova ili ukoso.Osnovi informatike Trajna memorija po svojoj namijeni predstavlja BIBLIOTEKU svih vrsta programa ili podataka koje korisnik u radu koristi. skupinama od par stotina bajt-a. Noviji sistemi koriste kasete s trakom slične glazbenoj kaseti. na primjer 9 tragova za zapisivanje osam bit-nih podataka. Pojedine vrste medija koje se danas koriste ne zadovoljavaju sva tri navedene opća zahtijeva. Ovjes trake kontroliraju elektrooptički senzori koji šalju podatke o položaju trake elektronici elektromotora. Duljina trake uobičajeno iznosi oko 700 metara što je dostatno za upis nekoliko stotina MB podataka. Magnetske trake Velike magnetske trake još se mogu susresti kod starijih sistema koji su još u funkciji. a temeljem očitavanja podataka upravljačkog traga. 2. 3. Obično iznosi nekoliko tisuća bit-a/cm. čvršće su konstrukcije i imaju preciznije vođenje i mehaniku. Zajedničko jednima i drugima je dosta spor pristup podacima te im je prvenstvena namjena sigurnosna pričuva (arhiva) podataka tvrdog diska. čak nekoliko GB. Veličina površine domene određuje gustoću zapisa na traku i izražava se u bit/cm. od kojih svaki glede kontrole sadrži zapisanu ukupnu kontrolnu sumu svih bajt-ova bloka glede kontrole ispravnosti zapisanog. ali su u pojedinima nenadmašni. Slika 3. Kolutovi s magnetskom trakom nameću se na osovine elektromotora kojima upravlja kontrolna elektronika tako da je traka uvijek ovješena između kolutova i magnetske glave. brisanja i očitavanja korisničkih programa (datoteka). Traka ispod magnetske glave promiče brzinom do 5m/s.) Mogućnost upisivanja. Podaci se zapisuju u blokovima. Mala površina trake (magnetska domena) magnetizirana u jednom ili drugom smjeru predstavlja zapisanu 0 ili 1. Početak svakog bloka i mjesto kontrolne sume označiti će za tu svrhu predviđeni zapisi.

Popularna je stoga što omogućava jednostavnu distribuciju software-a i zaštitnu pohranu (arhiviranje) podataka. Disketa se okreće nekoliko stotina okretaja u minuti. Pripravu trake najčešće obavi sam proizvođač. svaki blok može se predočiti kao soba u koju će se smjestiti podaci. kat i stan) neće se znati pozicija pojedinih blokova za podatke. Kako podaci slijede jedan izad drugoga nužno je radi njihove lokacije odrediti koliko je tragova od centra prema rubu.) Mediji s TVRDOM podlogom . Sam postupak formatiranja medija može se obaviti u cijelosti. Novell NetWare sistemi) što ovisi o koncepciji računarskog sistema.720KB (oznaka DS/DD) . njegova pripadnost određenom sektoru i tragu te se pred oznaku kraja upisuje i kontrolni zbir glede kontrole ispravnosti učitanog. U sam blok upisuje se uvijek isti broj podataka npr 512B.2MB (oznaka DS/HD) Diskete (floppy disk) 5. Analogno navedenom. ulice.360KB (oznaka DS/DD) .disketa (floppy disk) II. Magnetski mediji s diskom u osnovi se izrađuju u dvije verzije: I. stabilnost čuvanja podataka nije dugotrajna zbog "zaboravljanja" ili oštećenja medija. Srećom disketa je vrlo jeftin medij za pohranu podataka. jer je vrlo prihvatljiv i jeftin prenosni medij. odnosno vrši se PREDHODNA priprema cjelokupnog medija (MS-DOS sistemi). Navedene vrijednosti tipične su za PC računar. Primjer VIII 1. broj kuće. diskete 3.25" kapaciteta .1. a koja pripada određenom stanu na jednom katu u zgradi u ulici grada. ovisno o vrsti računara i programske podrške. Naravno. Tijekom formatiranja ujedno se kontrolira ispravnost magnetskog medija i eventualni oštećeni blokovi zapisati će se na za to predviđenom mjestu na disku kako se nadalje ne bi koristili.5" 48 . na kojem mjestu počinje svaki trag. Postupak priprave medija za prihvat podataka podijelom medija na zasebna područja obilježena svojom jedinstvenom adresom pomoću zapisa posebne vrste dizajniranih u tu svrhu naziva se FORMATIRANJE. Loša osobina zapisivanja na traku je ne baš dobra čvrstoća medija i "preklapanje" zapisa prilikom namatanja na kolutove što uzrokuje postupno gubljenje podataka.5" diskete. svakom bloku podataka predhodi oznaka početka. tragove podijeliti na sektore a njih ponaosob na manje blokove te svakom od njih označiti početak i kraj. Ako se pozicije nisu predhodno označile (ime grada.25" sve su manje u upotrebi. virusi i drugo) podaci mogli s trake vratiti na disk. Stoga je nužno zapise povremeno osvježavati.44MB (oznaka DS/HD) 2.tvrdi disk (hard disk) Od disketa najčešće su prema PC standardu u upotrebi: kapaciteta . postupak formatiranja medija na odgovarajući način provodi se i kod sistema s magnetskom trakom i u osnovi dugotrajniji je od sistema s diskom. ili se pak postupak može odvijati DINAMIČKI tako da se priprema onoliko medija koliko je trenutno potrebito za podatke (OS/2.1. Sem navedenih formata kapaciteta koriste se i drugi formati. Dakle. Označavanja mjesta bloka i oznake njegove pripadnosti određenom sektoru i tragu predhodi zapisivanju podataka i predstavlja PRIPRAVU medija za prihvat podataka.) Mediji sa SAVITLJIVOM podlogom .Osnovi informatike (fizička. Magnetski diskovi Na površine okrugle ploče (diskove) nanosi se magnetski sloj na kojem se podaci zapisuju pomoću magnetskih glava u koncentričnim kružnim tragovima (track) tijekom okretanja diska. diskete 5. Načelo rada je zasnovano na magnetskom zapisivanju i očitavanju putem dvije magnetske glave koje fizički prijanjaju uz obe površine rotirajuće diskete magnetizirajući čestice magnetskog medija na površini diskete. Vrlo je raširena upotreba 3. Kako se magnetizacija medija odvija na temperaturi okoliša uz prisutan mehanički dodir glave na površinu.

Kako se koriste obje strane diskete. ukupni kapacitet diskete bio bi: C = (2 strane)*(80 tragova)*(18 isječaka)*(512 bajt-a) = = 1 474 560 B = 1 440 kB = 1.5" senzor prati položaj rotora motora a disketa se natakne na posebno ležište osovine motora s asimetričnim ispustima tako da disketa u odnosu na rotor motora ne proklizava. Svaki trag dijeli se na 18 isječaka (SECTOR) od kojih svaki sadrži 512 bajt-a podataka. tj.44 MB Dakle. 49 .File Allocation Table) u kojem je bloku zapoćeto pisanje podataka datoteke i u kojim blokovima se nastavlja.5" kod PC sistema. Koračni motor disketnog uređaja omogućava odabir 80 različitih kružnih tragova (TRACK). Stoga može gušće spremati podatke od diskete te je razumljivo mnogo većeg kapaciteta.44 MB. Kod disketa 3.Osnovi informatike Organizacija diskete kapaciteta 1. Tvrdi disk (hard disk) je smješten u kompaktnom. Slika 3. Početak traga na disketi veličine 5. zatvorenom i čvrstom kućištu i ima vrlo preciznu mehaniku. Obično u kućištu ima više diskova pričvršćenih na istu osovinu. podaci se smještaju u 2 880 blokova od 512B od kojih svaki ima svoju jedinstvenu adresu (broj). Tvrdi disk je u suštini trajna radna memorija računara i prema njemu odvija se neprestana komunikacija glede upisa i čitanja podataka. Smješta se unutar kućišta računara i u načelu nije prenosni medij. a pri spremanju datoteka na disketu-disk zapisuje se u posebnu tablicu (FAT . Ova tablica nalazi se u prvih nekoliko blokova diskete-diska. postoje dvije magnetetske glave. Primjer IX Mehanička izvedba tvrdog diska s dvije ploče.17 Formatirana disketa od 3. Očitavanje i upis na magnetskom mediju nanesenom na površinu diskova obavljaju magnetske glave s obe strane diskova koje lebde na zračnom jastuku nad površinom nastalim uslijed velike brzine vrtnje diskova (oko 5000 okretaja / minuti).25" određuje se pomoću optičkog senzora koji bi registriranjem rupice na disketi označio položaj kada se glava nalazi na početku traga diskete.

18 Izvedba tvrdog diska s više rotirajućih ploča. Najveći broj klastera zapisanih s 16 bitnim adresiranjem podataka na disku (FAT ili FAT16) iznosi 65 536 za DOS. pa kod WIN95b i WIN98 veličina klastera iznosi 4kB za diskove kapaciteta od 256MB-8GB.5-32kB. najmanju dostupnu jedinicu skupine podataka na disku. 38 sektora po cilindru i 8 sektora po klasteru ima kapacitet: C = (16 strana)*(684 cilindra)*(38 isječaka)*(512 bajt-a) = = 212 926 464 B = 207 936 kB = 203. ali je ukupni mogući broj klastera daleko veći te je najveći mogući logički disk veličine 32GB. Greška je namjerno napravljena kako bi se lakše shvatio pojam sektora i klastera. sistemom za pomicanje glave i sistemom upisivanja i čitanja podataka i ostalim sklopovima (toplotna rekalibracija. sve gornje površine ploča. ovisno o kapacitetu. tvori veću nakupinu podataka . Stoga je bolje da su klasteri što kraći kako bi gubitak neiskorištenog prostora bio što manji. Glede navedenog lako je shvati prednosti FAT32 i sličnih sutava zapisivanja na disk. osam puta manje za disk kapaciteta 2GB u odnosu na FAT16. Iako tvrdi disk prema slici sadrži dvije ploče i četiri glave. pa tako na primjer kod PC-a tvrdi disk sa slike "dobije" 8 ploča s 16 strana koje očitava 16 glava. cjelokupna površina diskova može se logički podijeliti na više cjelina.0625 MB Ukupni broj klastera je: Broj Klastera = (684 * 38 * 16) / 8 = 51 984 Broj klastera na disku ovisi o osobinama OS i BIOS-a.17 nije ispravno ucrtano. motorom diskovnih ploča. Kod diskete formata 1. imaju veličinu klastera od 0.2MB pojam klastera i sektora je izjednačen.klaster (CLUSTER). Tvrdi disk od 16 strana. Stoga je najveći mogući kapacitet jedne logičke particije diska: 32kB X 65536 = 2 097 152 kB = 2 048 MB = 2GB OS zasnovani na 32-bitnom pristupu disku (FAT32). 684 cilindra. od 3kB u klaster veličine 8kB zauzeti će ga u cjelosti te će 5kB ostati nedostupno. upravljanje cache-om i drugi). Skupina sektora uzduž cilindra. Naime u jednom klasteru ne mogu se zapisati dvije kratke datoteke. WIN3.11 i WIN95a . Kako je klaster najmanja količina prostora kojoj se može na disku pristupiti. upis podataka veličine npr.44MB i 1. Pojedini tragovi se dijele na isječke (SECTOR) od kojih svaki uobičajeno sadrži 512 bajt-a. što znači da na slici 3. Kružni tragovi diskova tvore prividno tijelo u obliku cilindra (CYLINDER). WIN98 i slični. kao što su WIN95b. Komponentama diska. jer bi u FAT-u tada obe počinjale s istim brojem što OS neće dopustiti.Osnovi informatike Slika 3. 50 . koji su u istom tragu i isječku ali na različitim površinama npr. te je iskorištenost prostora diska bolja. Porastom kapaciteta diska raste i veličina klastera u koracima 2k-4kB-8kB-16kB-32kB.

No vrlo brzo se je uvidjelo da je CD vrlo prihvatljiv i u računarskom svijetu te je spirala podijeljena na sektore kojima su pridodati dodatni kontrolni bajt-ovi glede strožijih kriterija na korekciju greške što čini 2048 bajt-a/sektoru . Podržan je gotovo na svim računarskim platformama. (200 2120 ok/min).Digital Audio).CD-ROM sistem. Razvoj tehnologije omogućio je izradu disketa kapaciteta preko 100MB koje se očitavaju u uređajima koji rade po načelima između disketnog uređaja (izmjenjivost) i tvrdog diska (preciznost). Sem toga brzina čitanja traga mora uvijek biti ista što znači da se brzina okretanja diska povećava od centra prema vani. Prvotno je zamišljen kao memorijski medij uređaja za reprodukciju glazbe CD-DA (CD . dobili su naziv IDE (Intelligent Drive Electronics) Disk se povezuje sa sabirnicom (npr. ukomponirani u kućište diska. Ova kartica ima naziv ATA (AT Attachment) i vrlo često se rabi naziv AT kontroler ili AT-bus kontroler mada ona u suštini nije kontroler. Na nju je moguće priključiti dva disketna i dva diskovna uređaja. skeneri i slično. Otuda i spiralna putanja da se osigura neprekinutost traga. Vrlo rašireni standard za povezivanje diskovnih (i nekih drugih) uređaja na sabirnicu je SCSI (Small Computer System Interface) standard koncipiran na sabirničkoj topologiji. Poboljšani EIDE (Enhanced IDE) standard podržava još dodatna dva fizička uređaja na pridodatom (sekundarnom) diskovnom kanalu. Sem navedenog vrši pretvorbu logičke podijele diska u fizičku podijelu diska što omogućava da se različito koncipirani diskovi prema "vani" vide prema logičkim podijelama koje prepoznaje sistem te fizički parametri diska nisu od značaja. ISA) pomoću jednostavne karticeadaptera koji ima zadaću ostvariti galvansku vezu i eventualno preračunati logičke parametre u granice koje prepoznaje sistem. odnosno glazbenog zapisa. Optički diskovi CD (Compact Disk) optički diskovi imaju drugačiji način raspoređivanja podataka. 51 . te su razvijeni sistemi koji se mogu kod čitanja računarskih zapisa višestruko brže okretati u odnosu na brzinu čitanja glazbenog zapisa. kontroler je izdvojeni zasebni uređaj.Osnovi informatike upravlja KONTROLER (Controller). Dakle. s fizičkim imenima A: i B: za disketni uređaj te C: i D: za tvrde diskove. Kontroleri ovog tipa za PC računar. Današnji PC računari u pravilu imaju na matičnoj ploči ISA i PCI sabirnicu i EIDE upravljač. veće brzine prijenosa i raznolikije modove rada. Sistem je brži. ali za masovnu upotrebu još preskupi (ZIP drive i slični). ali i skuplji. Ima i vanjski priključak te omogućava priključivanje uređaja van kućišta računara kao pisači. Na zajednički spojni kabel povezuje se više uređaja (u verziji SCSI-1 do osam) od kojih svaki ima drugačiju adresu i koji su spojnim vodom vezani za kontroler umetnut u slot povezan sa sabirnicom. Glazbeni i video zapisi traže standariziranu brzinu okretanja medija. No za računar važi: što brže tim bolje. Podaci nisu pohranjeni na koncentričnim kružnicama već na spirali koja se razvija od sredine prema vani.

Osim navedenog razvija se i mogućnost da DVD 52 . No prednost im je što se može pohraniti oko 650 MB podataka u vidu raznolikih zapisa. Tablica 3. Kako nema fiksne podijele na sektore i tragove.4 GB-5.Osnovi informatike Slika 3. Primjer X Osobitosti CD i DVD tehnologije.3 GB s istim osobinama zapisivanja ali kraćom duljinom spirale. što ga čini gotovo nezamjenjivim za multimedijske sadržaje. Osnovna namjena im je podrška multimedijskim sistemima (Digital Video/Versatile Disc) koji traže velike količine raznolikih podataka. Sadržaj CD-ROM medija nalazi se u TOC tablici (Table Of Contents) koja se nalazi u početnim zapisima u kojima su podaci o početnim sektorima pojedinih sadržaja. Glede navedenog i zahtijeva za stalnom promijenom brzine okretanja CD uređaji sporiji su u pristupu podacima od magnetskih tvrdih diskova za nekoliko desetaka puta.20 Osnovni parametri CD i DVD sistema. Za DVD-ROM predviđa se i inačica promjera 80 mm kapaciteta 1. U razvoju su sistemi koji s većom gustoćom zapisa i promjenom fokusa optike mogu očitavati po dva sloja podataka sa svake strane što bi doseglo kapacitet od preko 10GB podataka (DVD-ROM). No takav način bio bi suviše spor te elektronika procijeni gdje bi bio traženi sektor s obzirom na trenutnu poziciju te izvrši skok i očita novi pronađeni sektor te se po metodi skoka i smanjenja greške optika postavi na željeno mjesto. video i programskih. glazbenih.19 Načelo rada CD-ROM mehanizma. CD bi se morao kretati duž spirale kako bi se optički mehanizam postavio na željeno mjesto.

TRAJNOST ČUVANJA PODATAKA . disk i disketu i slično.općenito se daje kao broj bit-a po centimetru duljine na jednoj traci za rotirajuće medije. od kojih su najznačajniji slijedeći: 1. BRZINA PRENOSA PODATAKA . već više kao stalne i kvalitetne arhive raznovrsnih podataka potrebitih korisniku. 4. parametre je svrhovito uspoređivati samo za istorodne sisteme npr. Dakle. Za disk iznosi desetak milisekundi. VRIJEME PRISTUPA . CIKLUS MEMORIJE . 5. Laser kod ovih uređaja je snažniji kako bi se omogućilo zagrijavanje podloge na kojoj se zbog širenja uslijed toplote stvaraju udubine na sloju za očitavanje nanesenom na podlogu slične kao kod CD-ROM medija.daje se u kB. 7. za DRAM i SRAM.je vrijeme potrebno da se podatak po zadavanju odgovarajuće instrukcije pojavi na podatkovnoj sabirnici. Elektronika CD uređaja dizajnira se s ATAPI kontrolerom kao podskupom IDE standarda ili kao SCSI uređaj. CIJENA/1 BIT . Za sve medije je do jedne milisekunde. 6. Kao medij nisu prihvatljivi za masovnu distribuciju.pokazuje koliko se bit-a/sekundi može prenjeti tijekom čitanja sadržaja memorije. podložni su neispravnostima i trajnim oštećenjima. MB ili GB i predstavlja maksimalan broj pohranjenih podataka. Kada se sadržaji jednom upišu i upiše njihov smještaj u zaglavlju CD medija.predstavlja vrijeme tijekom kojeg neće doći do gubljenja podataka bez osvježavanja. GUSTOĆA ZAPISA . disk je nadalje upotrebljiv samo kao medij za očitavanje. Stoga institucije koje koriste mnogo podataka koriste sisteme uvišestručenih diskova i uz to redovito (svakodnevno) pohranjuju (arhiviraju) podatke s magnetskih diskova na nekakav uređaj s trakom ili disketu. 53 . REZIME: Trajna memorija je od izuzetnog značaja u DRS.Recordable) i DVD-R su posebna skupina uređaja koji koriste diskove na kojima je ugravirana preformatirana brazda koja služi kao vodilja optičkom mehanizmu.Osnovi informatike uređaji mogu prepoznati CD zapise što bi moglo puno uspješnije doprinjeti njihovom prihvatanju na tržištu. 2. Naravno. KAPACITET MEMORIJE . 3. bilo kao: 1. Sistemi CD-R (CD .) Potpuna pohrana svih podataka diska (FULL BACKUP). a kod radnih memorija povezana je s brojem čelija u modulu.je najmanje vrijeme da se podataka pročita i ponovo upiše u memoriju.vrlo važan parametar u usporedbi uređaja iste vrste ali različitih kapaciteta. za disketu stotinjak milisekundi a za radnu memoriju oko sto nanosekundi. Velika gustoća podataka te stoga veliki kapacitet i dobra i dugotrajna postojanost podataka te multimedijska primjenjivost glavni su argumenti upotrebe CD u računarskim sistemima. memorije karakterizira mnoštvo parametara. Iako se velika pozornost posvećuje kvaliteti izrade medija za pamćenje. Nema ružnijeg događaja za korisnika DRS od gubljenja mukotrpno skupljanih i obrađivanih podataka.

) Dopunska pohrana samo izmjenjenih podataka ( ) Potpuna pohrana u suštini se vrši samo prvi put ili kao mjesečna ili godišnja arhiva koja se čuva odvojene od tekuće arhive.) SERIJSKI -.3. Također se može zahtijevati da računar ostvaruje komunikaciju s više uređaja iste vrste. Sklopovi su standarizirani i direktno su povezani sa sve tri sabirnice. rasporedu slova na tastaturi i drugo. Na taj način PIO postaje specifično INTERFEJS(INTERFACE) između računara i priključenog uređaja. Podaci su naravno binarni brojevi te se prilikom svakog čitanja bloka izračunava kontrolni zbir i uspoređuje s zapisanim uz blok. a o samom načinu odvijanja komunikacije vode brigu programske rutine ukomponirene kao sastavni dio BIOS-a ili dio operativnog sistema.) PARALELNI . U slučaju greške vršiti će se ponovno čitanje i upozoriti korisnik ako zbir nije točan. tim više što na njemu nije moguće izvesti dopunu pohrane samo s izmjenjenim sadržajima. prikazivanja na ekranu.7.UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) PARALELNI PRIJENOS PODATAKA ukazuje na JEDNOVREMENI prijenos bit-ova preko više komunikacijskih vodova. Vanjski uređaji koji se priključuju na sklop za paralelni prijenos mogu biti različiti (štampač. Logički sklopovi kanala su u suštini elektronička vrata koja će pod nadzorom mikroprocesora omogućiti jednosmjerni ili dvosmjerni protok podataka između uređaja i mikroprocesora. Ta pravila potom postaju dio opće prihvaćenog STANDARDA koji u sebi sadrži sve. CD-R još uvijek nije prikladan za takvu arhivu. 3. komunikacije. No samo s jednim uređajem računar može istovremeno raditi i razmjenjivati komande i podatke preko sabirnice. Sklop ima svoj registar (privremenu memoriju) koji ima svoju adresu pa mikroprocesor lako na njega prenese podatke. disketni i diskovni uređaj. Svaki od uređaja komunicira s računarom preko elektroničkih logičkih sklopova koji uređaj povezuju s jednom od sabirnica sistema. Dva su osnovna načina prijenosa podataka putem U/I kanala: 1.PIO (Programmed Input/Output) 2. ispitivanja na grešku. diska ili nekog drugog sklopa računara preko sabirnice sistema. Zato svaki od kanala mora imati svoju zasebnu ADRESU po kojoj se prepoznaje a skupina više njih imati će istu zadaću i opsluživati će ih ista programska rutina npr. U/I kanal i vanjske jedinice U/I kanal (I/O Port) su priključci i ULAZNO/IZLAZNI sklopovi koji omogućavaju povezivanje računara sa različitim vanjskih uređajima posredstvom za to predviđenih priključaka ili s uređajima unutar kućišta sistema ukomponiranima na matičnoj ploči ili na kartici koja se umeće u slot.CRC podatak (Cyclical Redundancy Check). Način komunikacije sa svakom vrstom uređaja nije isti. za dva kanala predviđena za serijsku komunikaciju svaki će imati na raspolaganju 4 različite moguće adrese od kojih mu se samo jedna može dodijeliti a opsluživati će ih ista BIOS programska rutina. U/I kanal mrežne kartice ukomponiran je na samoj kartici. Glede zaštite i ispravnosti podataka svakom bloku podataka pri upisu na medij za pohranu dodjeljuje se kontrolni zbir svih podataka bloka ili neki drugi podatak za provjeru . Logički sklopovi U/I kanala sastavni su dio sklopova matične ploče za uređaje koji se na njoj nalaze i za priključke opće namjene kao tastatura. Elektronički logički sklopovi U/I kanala dodatnih uređaja u sklopu su samog dodatnog uređaja npr. 54 . ZIP drive i drugo) te se za svakog od njih vrši programiranje PIO posebno izrađenim programom prema vrsti uređaja koji se učitava u radnu memoriju računara i izvršava prije početka prijenosa podataka. od načina zapisivanja. memorije.Osnovi informatike 2. U suštini bilo kakva vrsta zapisivanja ili komunikacije s podacima sadrži nekakva PRAVILA (PROTOKOLE) koja omogućavaju da svi oni koji koriste ta pravila mogu međusobno razmjenjivati podatke bilo kao zapise na mediju ili neposrednom komunikacijom. standardni paralelni i serijski priključak i slično.

22 Uzorkovanje analognog signala u vremenu. Prikazani sistem paralelnog prijenosa podataka razvila je tvrtka CENTRONICS. No. Između dva uzorkovanja vrši se pretvorba veličine uzorka u binarnu kombinaciju.21 Načelna shema osam bit-nog paralelnog prijenosa. Vrlo često se u jednom kućištu integriranog sklopa nalaze dva PIO istih svojstava. kao posljedicu analize u računaru. To znači da će se za 8 bit-ne binarne kombinacije veličini uzorka moći pridružiti jedna od 256 binarnih kombinacija. ali je neprikladan za udaljene veze zbog velikog broja vodiča u spojnom kabelu. Uz štampač. što znači da za ovakav prijenos treba 16 vodiča za prijenos podataka. Gustoća uzorkovanja odrediti će kvalitetu "praćenja" oblika analognog signala. koji upravlja nekim ventilom ili motorom i u tom smislu radi se o automatskoj kontroli procesa. a kojima računar služi za pohranu i obradu izmjerenih procesnih veličina. Pojam voda za prijenos podrazumijeva dva vodiča. Efikasan je do duljina kabela od 10m. Načelo paralelnog prijenosa prikazano je na slici 3.Osnovi informatike Slika 3. Slika 3. U PIO postoje predajni i prijemni elektronički sklopovi koji se izmjenično uključuju (HALF-DUPLEX) ili se za istovremeni prijenos u oba smjera koriste dva PIO (FULL-DUPLEX). vrlo česti uređaji koji se na PIO priključuju su A/D i D/A pretvornici signala. A/D pretvornici obično su sastavni dijelovi mjernih sistema koji prate neki proces. Primjer XI Načelo rada analogno/digitalnog pretvornika. kako je je jedan od vodiča voda uzemljen ukupni broj vodiča za prijenos pada na 9 jer je vodič uzemljenja zajednički za sve vodove. D/A pretvornici obično daju izlazni signal. U svakodnevnoj praksi raširena je primjena D/A pretvornika u glazbenim CD uređajima i upravo kvaliteta ove pretvorbe određuje klasu.21 na kojoj je značajno uočiti dvosmjerni protok podataka. U raznim kombinacijama upravljanja tijekom prijenosa ukupni broj potrebitih vodiča može biti najviše 24.22). kakvoću i cijenu navedenih glazbenih uređaja. Kako bit-ovi prolaze istovremeno prijenos je brži od serijskog prijenosa. A/D pretvornik ne pretvara u digitalni oblik cjelokupan analogni signal već samo uzorke u vremenu (slika 3. Odnosno pretvorba analognog signala u digitalni i obratno. pa se često tako i naziva. Povećani broj 55 .

RTS je izlazni signal koji se drugom uređaju šalje da se spremi za prihvat podataka te se potom očekuje potvrda u vidu ulaza CTS signala kao obavijest drugog uređaja da se prijenos podataka može otpočeti. modem ih u postupku odašiljanja pretvara u izmjenični signal po načelu promjenjive frekvencije a u postupku prijema ponovo u digitalni (slika 3. Svi navedeni signali mogu se posebnim uređajem prenjeti na daljinu preko postojeće PTT mreže. 56 . Ova dva signala rukuju (handshake) izmjenom podataka po uspostavljenoj komunikaciji. nazvanim MODEM. Za izmjenu podatka koriste se priključci TX i RX. Ako jedan od njih izostane komunikacija se prekida. a DSR je odgovor pozvanog da je komunikacija moguća te je po njegovom prijemu komunikacija uspostavljena.25). DCD je signal koji se uobičajeno koristi u modemskim komunikacijama. Između dva serijska priključka na dva računara ožičenje serijske komunikacije ostvarilo bi se prema slijedećoj slici. Slika 3. dizajniranim upravo za tu namijenu. DTR i DSR su signali koji se koriste prilikom uspostavljanja komunikacije i stalno su aktivni za vrijeme odvijanja komunikacije. Elektronički sklopovi serijskog interfejsi imaju i prijemni i predajni dio. Podaci se prenose impuls po impuls te je stoga komunikacija vrlo spora.23 Načelo rada serijskog prijenosa podataka. Veća gustoća uzorkovanja i veća razlučivost usložavaju izradu A/D pretvornika. DTR signal šalje uređaj koji želi uspostaviti komunikaciju. Kako PTT vodovi i centrale nisu predviđeni za prijenos digitalnog signala.23).Osnovi informatike bit-a u kombinaciji omogućiti će finije "praćenje" veličine uzorka . Slika 3. SERIJSKI PRIJENOS PODATAKA već se dugo primjenjuje u računarskoj tehnici i najčešće se koristi RS 232C standard za serijsko interfejs(interface). Za DCD signal može se koristiti DTR ili RTS signal. Da bi se podaci sa sabirnice mogli redosljedno poslati preko serijskog interfejsi u sklopu interfejsi obvezno su ugrađeni registri posmaka koji omogućavaju pretvorbu paralelnog prihvata u serijsko odašiljanje i obratno (slika 3.24 Ožičenje serijske komunikacije između dva računara. Svojom neprekinutošću ukazuje na održavanje komunikacije. U modemskim komunikacijama koristi se još RI ulaz na kojem se pojavljuje signal kada se ustanovi signal zvona telefona (BBS komunikacija).razlučivost. Odašilje ga uređaj s kojim je uspostavljena komunikacija te mu se potom vraća. Za komunikaciju je potrebit najmanje jedan vod (dva vodiča). ali je komunikacija izmjenična (HALF-DUPLEX). u osnovi nuždan uvjet da se ostvari komunikacija.

Raspored slova na tastaturi može se programski kontrolirati sa za tu svrhu kreiranim programima tzv. te ovaj način prijenosa podataka spada u najsporije. Tipke UPRAVLJANJA. ovo križanje nije potrebno jer je u priključku tih uređaja predviđena zamjena vodova.) Tipke SLOVIŠTA.8 Tastatura. monitor i štampač TASTATURA je kao uređaj za unos podataka "meta" je svakodnevnog rada. 57 . Daleko učinkovitija komunikacija ostvaruje se povezivanjem računara u MREŽNE sisteme tipa ETHERNET. Ako se na serijski priključak uključi miš. jer bi se predajnik jednog uređaja priključio na predajnik drugog uređaja. TOKEN RING i slične. NUL-MODEM KABEL = ukrižani vodovi za vezu između računara. Stoga se veza između računara mora obaviti kabelom kojemu su vodovi "ukrižani" kako je prikazano na slici 3. predstavlja elektromehanički pretvarač koji mehaničke pokrete jedne tipke ili kombinacije više tipki pretvara u slijed električnih impulsa. Brzina komunikacije između modema još nije prekaračila granicu od 100'000 BOD-a.u ovom slučaju za tastaturu). izdvojene desno od slovišta.) 4. Stoga treba razlikovati: MODEM KABEL = neukrižani vodovi za vezu s modemom. slova. NUMERIČKE tipke.25 Postupka pretvorbe signala u modemskoj komunikaciji. Komunikacija između miša i računara u ovom slučaju je jednosmjerna (SIMPLEX).) 2. No ako se serijski priključak računara spaja s modemom ili štampačem. ZMODEM i slične te vrše i sažimanje podataka pred slanje na PTT vod povećava se brzina prijenosa podataka ali ne i brzina komunikacije. Uopćeno. Kako moderni modemi u postupku predaje koriste njima svojstvene protokole kao XMODEM. Preko ulaznih vodova dobivaju se informacije o okomitom i vodoravnom pomjeranju miša i stanju prekidača. obično veličine nekoliko kB kojima se pridodaju oznake početka i kraja bloka i kontrolni zbrojevi na grešku (CRC). No sama brzina komunikacije između serijskog priključka i modema može biti višestruko puta veća. posebnom programskom potporom omogućava se preko jednog od izlaznih signalnih vodova napajanje elektronike miša držeći taj signalni vod stalno otvoren.) 3. Predstavlja uz miša osnovni ulazni uređaj za komunikaciji s računarom opće namijene kao što je PC. koje njegova programska podrška (mouse driver) pretvara u odgovarajuće podatke za izvršavanje zadaće i prikaz na monitoru. FUNKCIJSKE tipke. Sama komunikacija odvija se prijenosom blokova podataka.3. DRIVER-ima (pogonitelj ili upravljač . između slovišta i numeričkih tipki. Kako računari imaju isti raspored pinova konektora za serijsko interfejsnije moguće spojiti direktno prvi pin (kontakt u priključku) jednog na prvi pin drugog. znamenke i posebni znakovi. Sam raspored tipki svrstan je u četiri grupe: 1.24. povrh tipki slovišta (F1-F12). 3.Osnovi informatike Slika 3.

temeljem čega logička kola tastature prepoznaju o kojoj je tipki riječ i šalju odgovarajuću kodnu kombinaciju upravljaču tastature u računaru.kada se poruke na ekranu prikazuju kao slikovni sadržaji različite gustoće. VGA. 65356 boja i nadalje. 4. Primjer XII Prikazivanje slike na ekranu s katodnom cijevi u boji. Kod računara opće namijene uobičajeni izlazni uređaj je MONITOR. Prikazana verzija može u ovisnosti o izvedbi sadržavati 104 ili 105 tipki. 1152 X 864 e.) 80 stupaca X 25 redaka c. 16. Postoje i drugačije verzije rasporeda tipki. Uobičajene gustoće (broj piksela po visini i širini prikaza) za slikovne prikaze su: c. 320 X 640 X 200 480 58 . Kod je prilagođen za rad s tastaturom i nije nijedan od dosad navedenih. 8. a. ovisno o tržištu (standardu) za koje je namjenjena tastatura. Upravljač tastature i njegov U/I kanal dio su matične ploče računara.26 najčešće je u upotrebi.) b.) SVGA. Za prikaz slike razvijene su različite tehnologije monitora. 1280 X 1024 f.) 132 stupca X 43 redka Kako je riječ o matrici (polju) znakova. Najčešće su to prikazi u matrici znakova veličine: a.) SVGA. Pritiskom tipke tastature ostvaruje se električni kontakt u mreži vodiča sličnoj organizaciji ROM-a.RGB monitori. Na njemu se prikazuju sve poruke sistema koje računar upućuje korisniku i rezultati rada programske podrške. Sam upravljač tastature povremeno očitava izlaz logičkih sklopova tastature da utvrdi ima li za njega kakvih promjena. 1600 x 1200 Alfanumerički i grafički VGA standardi (Video Graphic Area) nisu samo predhodno navedeni već tu spada i broj boja po znaku ili po pikselu za svaku od navedenih razlučivosti (gustoća) i kreće se od dvije boje do preko deset miliona boja.) Tekst mod . Zelene (Green) i Plave (Blue) .) SVGA.27) koje se zasniva na miješanju triju osnovnih boja Crvene (Red).) Grafički mod . ali je najčešće u upotrebi tehnologija slična TV uređaju u boji (slika 3. 256. 1024 X 768 d. 2.poruke s alafanumeričkim znakovima prema jednoj od kodnih tablica koju korisnik odabere.26 Standardna tastatura PC računara. proizlazi da svi znakovi imaju istu visinu i širinu.) 40 stupaca X 25 redaka b. Naravno nisu sve skale boja linearno zastupljene već se određuju temeljem broja bit-a za opis boje pojedinog znaka ili piksela te iznose 2. Prikazivanje se može obaviti na dva načina i to: 1.Osnovi informatike Slika 3.) SVGA.) VGA. no verzija prikazana na slici 3.

28 Matrični prikaz alfanumeričkih znakova. Najraširenije rješenje je IGLIČASTI štampač koji znakove ispisuje udaranjem iglica preko tintane trake u papir (slika 3. Ako se koriste razlučivosti slike takve da je pixel manji ili jednak po veličini od fizičke veličine RGB-triode prikaz na monitoru biti će nekvalitetan. MATROX i drugi. Bitan element monitora je frekvencija iscrtavanja elemenata ekrana monitora u jednoj crti vodoravno i broj prikaza na ekranu u jedinici vremena. VRAM memorija (VideoRAM) je protačna. Da bi se mikroprocesor oslobodio poslova oko prikazivanja slike. U PC sistemima u pravilu su kao zasebna elektronička kartica umetnuta u jedan od slot-ova. o tome se brini u tu svrhu dizajnirani grafički procesori ili ubrzivači kao S3801. Moguće rješenje je da grafički procesor koristi resurse radne memorije. TRIO64. ŠTAMPAČ je izlazni uređaj koji rezultate obrade iscrtava na papiru. što daje dosta kvalitetne prikaze.22mm-0. Danas je uobičajen rad s rezoloucijama slike na zaslonu monitora od 800x600 i 1024x768 elemenata slike. 59 . Programska podrška za obradu slika i multimediju zahtijevati će brze i moćne grafičke procesore s memorijskim resursima reda 10MB. na primjer za znakove "5" i "Q" u matrici od 5 X 7 elemenata: Slika 3. Radije se oponaša (Emulation) tekstualni mod u jednom od grafičkih modova (WINDOWS). Kvalitetan prikaz manjih vektorskih fontova stoga je moguć samo kod monitora velike razlučivosti koji su u stanju prikazati fine obline malih fontova. Tek monitori dijagonale 17" i veličine RGB-triode 0. Takvi fontovi nazivaju se VEKTORSKI.Osnovi informatike Razmak između točaka jedne boje na zaslonu monitora za uobičajene monitore dijagonale veličine 14"17" iznosi 0. ATI.22mm mogu kvalitetno reproducirati sliku rezolucije 1600x1200 pixela. Općenito. radi po načelu sličnom SRAM te je brža ali i skuplja. zadaća kartice je da osigura Grafičko korisničko interfejsGUI (Graphic User Interface) primjereno programskoj podršci koja se koristi. što znači da u jednom pixelu slike učestvuje više trioda zaslona monitora. Što je više točaka po jedinici površine monitor je kvalitetniji. ali je najveća prednost što se mogu upotrebiti fontovi koji se iscrtavaju temeljem matematičkih obrazaca za svakog od njih te se mogu dobiti vrlo fini zaobljeni oblici a znakovi se mogu po volju povećati promjenom parametra. Različitim razlučivostima tekstualnog prikaza pripadaju i različite veličine matrice alfanumeričkog znaka. Grupa znakova neke od kodnih tablica izrađena na ovaj način naziva se BIT-MAP font. Znakovi za alfanumerički prikaz zadaju se kao binarni zapisi svakog redka matrice pojedinog znaka. Element slike (pixel) koja se na monitoru prikazuje ne bi smio biti manji od elementarne RGB-triode na zaslonu monitora. Nekad su radili po načelu standardne pisače mašine s lepezom što je kao rješenje gotovo napušteno. Uobičajene se kreće oko 30-100kHz vodoravno i 50-200Hz za broj prikaza ekrana. To dodatno daje mogućnost da se mogu upotrebiti nejednako široki znakovi za grafeme kao "i" ili "l".29) i to kao brzi znakovni štampač knjigovodstvenih servisa ili kao kasa-blok štampač. Ovakvo rješenje je gotovo napušteno (DOS). s vlastitom grafičkom memorijom DRAM ili VRAM tipa.31mm.

Magneta. koriste niz svijetlećih dioda (Light Emitting Diode) postavljenih uz bubanj što ih čini jednostavnijima. Upravljanom optikom laserska zraka ispisuje znakove na poluvodičkom bubnju koji se okreće i koji na mjestima gdje je bio osvijetljen "pamti" naboj.29 Ispisivanje znaka pomoću igličastog štampača. Prema ASCII znaku primljenom od računara logika štampača određuje kroz koje elektromagnete će se propustiti struja kako bi se pogurale iglice prema papiru i time otiskale jedan stupac polja matrice. Yelow). u internoj memoriji štampača upisani su binarni podaci matrica za mnoštvo znakova a koji će skup znakova koristiti. Papir koji se ujedno prolazi uz bubanj preuzima čestice praha s bubnja.29-a) za jednostavne štampače i brze štampače mrežnih sistema kada se ne zahtijeva kvaliteta već brzina ispisa (DRAFT ispis). Poneki imaju i glavu s crnom bojom (CMYK). Kako su mlaznice manje i međusobno bliže od iglica. CMY sistemi (Cyan. Pri tome se koristi grafički set instrukcija koje štampač ima i u suštini tiskaju se pikseli slike prilagođeni grafičkoj razlučivosti štampača.100 mlaznica za brizganje crne tinte. ljubičastom i žutom bojom. koja ima nešto više mlaznica od ostalih i pridodaje se radi kvalitetnijeg ispisa crnog i štednju ostalih boja kod crnog ispisa. Bolje rješenje od igličastih štampača su TINTNI štampači (INK-JET) koji tekst i sliku kreiraju na sličan način kao igličasti. razlučivost tintnih štampača bolja je od igličastih (720X720). ali im je razlučivost nešto 60 . Kako se bubanj okreće uz posudu s finim crnim prahom. Dakle. umjesto laserske zrake koju duž bubnja pomiče upravljana optika. Primjer XIII Zbog čega raznolikost osnovnih boja kolor monitora i štampača? Monitor za prikaz različitih boja koristi postupak miješanja svijetlosnih zraka . Najkvalitetniji otiska daju LASERSKI i LED pisači. LED pisači. a na izlazu iz pisača prolazi između zagrijanih valjaka tako da se čestice praha gotovo trajno upeku u papir. Kod štampača boje se dobivaju miješanjem tvari . određuje se postavljanjem parametara rada štampača bilo postavljanjem odgovarajućih preklopnika (SWITCH) ili upisom postavki u EPROM štampača. s plavo-zelenom. Ova vrsta štampača izrađuje se s glavama od 9 iglica u jednom stupcu (slika 3.SUPTRAKTIVNI postupak. Kod ovih sistema sadržaj stranice s vektorskim fontovima ne tiska se kao ASCII znak već kao slika koju na monitoru vidimo. Kvalitetan ispis (LQ .Osnovi informatike Slika 3. Navedeni način tiskanja korištenjem zapisa o znakovima u memoriji štampača nije moguće upotrebiti kod grafički usmjerenih aplikacija kao u Windows-ima. Kvalitet ispisa u velikoj mjeri ovisi o kakvoći tinte a osobito o kakvoći papira.Letter Quality) dobiva se s štampačima od 24 ili 48 iglica postavljenih u dva ili više stupaca smaknuto tako da naredni stupac popunjava prazna mjesta prvog (slika 3.ADITIVNI postupak. i ima ih veći broj. Na primjer slika ili stranica teksta prikazana na ekranu u razlučivosti 800X600 tiska se kao slika ili stranica teksta u razlučivosti 180X180. Crno-bijeli štampači obično koriste od 50 . Navedena dva postupka nemaju iste osnovne boje za dobivanje spektra boja. ali umjesto iglica na glavi štampača nalaze se male rupice kroz koje se na papir ubrizgava tinta. na primjer skup prema 852 kodnoj tablici. na nabijene površine nahvataju se čestice praha. Osim toga gotovo su nečujni u radu jer nema udaraca u papir i valjak koje proizvode igličasti štampači. Potom se glava malo pomiče i tiska drugi stupac matrice znaka te tako dok se ne otiska cijeli znak.29-b). Kolor štampači koriste tri (četiri) glave s mlaznicama za tri boje. Izrađuju se kao crno-bijeli i kolor štampači.

No u slučaju nestanka napona gradske mreže računar se isključuje jer njegov ispravljač nema mogućnost akumuliranja energije i neminovno dolazi do gubitka tekućih podataka u radnoj memoriji. (crveni vodič) = +5V / 25A izvod 2. 61 . No. za veće snage takva koncepcija zahtijeva velike transformatore s teškim željeznim jezgrama. Stoga se primjenjuje drugačiji način transformacije. kojima se smanjuje napon gradske mreže na potrebitu mjeru te potom ispravlja. što je dostatno za pohranu podataka i isključivanje računara ako u međuvremenu ne dođe do uspostavljanja napona gradske mreže. izvor energije za rad računara je gradska mreža. (bijeli vodič) = -5V / 0. te s četiri izlazna jednosmjerna napona kao na primjer za jedan ispravljač snage 230W: izvod 1. snage u rasponu od 150-300W. (narančasti v. Važan dio ispravljača je ventilator koji omogućava hlađenje komponenti u ispravljaču kao i izmjenu zraka u samom kućištu računara. (plavi vodič) = -12V / 0. koji u slučaju nestanka struje preko ugrađenog akumulatora osigurava računaru napon gradske mreže u trajanju od nekoliko desetaka minuta (ovisno o potrošnji računarskog sistema). (žuti vodič) = +12V / 8A izvod 3. 3. Dobra svojstva imaju UPS uređaji tipa "off line" koji posjeduju stabilizator za ublažavanje kolebanja napona mreže. Inačice za tisak u boji rade po sličnim načelima ali su u odnosu na crno-bijele znatno skuplje. Izvor energije Naravno. Primjer XIV Napajanje sklopova kod računara PC sistema. Na samom kućištu ispravljača ugrađuje se glavni prekidač računara. Ispravljač na izlazu daje deklarirane vrijednosti uz promjene ulaznog napona u rasponu od 200-260V (Europa). druga vrsta izložena je neprekidnom naprezanju te je gabaritnija i skuplja. Razlučivost ovih pisača bolja je od tintnih i igličastih (1200X1200). Glede očuvanja podataka tijekom rada s računarom korisno je računar povezati preko izvora besprekidnog napajanja UPS (Uninterruptable Power Supply). pa čak i boja izlazni vodiča. naponski priključak 220V za napajanje monitora i preklopnik za prebacivanje ulaznog napona 110V/220V. Prije prvog uključivanja računara treba provjeriti položaj ovog preklopnika. Jednostavniji sistemi imaju transformatore.) = nadzor izvora Svi izlazni naponi su stabilizirani i ispravljač posjeduje elektroniku koja ga u slučaju kratkog spoja na izlaznim priključcima isključuje. Sam UPS realizira se kao preklopni (off line) koji reagira isključivo po nestanku struje kada u nekoliko tisućinki sekunde elektronika preuzima generiranje napona mreže pretvorbom napona akumulatora.5A izvod 5. Kod PC sistema parametri ispravljača su standarizirani. a manji dodatni ventilator skupa s hladilom ugrađuje se i na mikroprocesore koji imaju veću potrošnju. s čime se glomazni transformator svodi na veličinu nešto veću od kutije šibica.9.5A izvod 4. ili stalni (on line) koji neprekidno vrši pretvorbu napona akumulatora u izmjenični napon mreže a akumulator se neprekidno nadopunjava. Ispravljač se isporučuje uz kućište računara. U slučaju potrebe postoji mjesto u kućištu računara za dodatni ventilator. Ovakvi ispravljači nazivaju se IMPULSNI ISPRAVLJAČI (SPS Switching Power Supply). Izmjenični napon gradske mreže veličine 220V i frekvencije 50Hz (Europa). ili što je još gore može doći do oštećenja zapisa na samome disku ako je prekid nastao u momentu čitanja ili pisanja s diska. Naravno. izvorno se ispravlja u jednosmjernu struju te se ispravljeni napon propuštanjem kroz transformator ponovo pretvara u izmjenični ali daleko veće frekvencije (preko 15'000Hz).Osnovi informatike slabija od laserskih. (crni vodič) = uzemljenje izvod 6. Različite koncepcije DRS na različit način rješavaju problem transformacije energije.3. ali ne u izvornom obliku već transformirana u jednosmjernu struju. Potom se smanjeni transformirani izmjenični napon ponovo ispravlja za potrebe rada sklopova.

Za takvo mjesto primjereniji je monitor u boji dijagonale 15" ili 17" pa i više. U slučaju nestanka napona gradske mreže.30 Blok shema djelovanja UPS uređaja tipa "off line". a akumulator se puni energijom preko ispravljača. No.Osnovi informatike Primjer XV Načelo rada UPS uređaja tipa "off line". REZIME: Sama koncepcija digitalnog računara. Ima zadaću da automatski podešava napon gradske mreže na deklariranu vrijednost od 220V u slučaju da dođe do manjih odstupanja na manje ili na više. a spomenuti od 9" odlično će poslužiti kao monitor neke blagajne u dućanu. ali mu je cijena veća. kontrolna elektronika za nekoliko tisućinki sekunde ustanovi nestanak električne energije i prebacuje preklopnik u položaj "2" te se koristi izmjenični napon 220V dobiven od pretvarača napona akumulatora. Po uspostavi napona gradske mreže kontrolna elektronika prebacuje prekidač "P" u položaj "1". kojemu je zadaća da objedinjava i opslužuje podacima za njega spojene računare. Pri prisutnosti napona gradske mreže preklopnik "P" stoji u položaju "1". omogućava dizajn sistema upravo prema potrebama korisnika. 62 . Čemu monitor u boji datotečnom poslužitelju. Stabilizator je sklop kojeg nemaju svi UPS uređaji. UPS tipa "on line" nema granu koja vodi na položaj preklopnika "1" te se neprekidno vrši ispravljanje i pretvaranje električne energije. Kakvu konfiguraciju sistema izabrati ovisi o potrebama i afinitetima korisnika. osim da se ustanovi da li ispravno radi? Sigurno je da u građevinskom projektnom birou crno bijeli monitor dijagonale 9" neće pripomoći korisniku u uspješnosti poslovanja. Filtar ima zadaću da ublaži izobličenja oblika izlaznog napona. Slika 3. Sinusni generator je upotrebljiviji jer omogućava i priključivanje induktivnih tereta. Prema obliku izlaznog napona po nestanku napona mreže UPS se izrađuje s pretvaračem kao generatorom sinusnog ili pravokutnog izlaznog naponskog oblika. osobito PC sistema. što pridonosi sigurnosti i stabilnosti rada sistema. Računaru te blagajne neće trebati veliki diskovni i memorijski resursi kao ni grafički okoliš tipa windows. Prednost je što su potrošači tada neprekidno odvojeni od napona gradske mreže. kvalitativni udio pojedinih komponenti sistema za različite poslove u osnovi može se prihvatiti prema narednoj slici.

31 Kvalitativni udio komponenti DRS prema namijeni.koji obuhvaća sve programe koji 63 . po izrađenom ALGORITMU. Programska podrška sistemu u suštini upravlja radom sklopovlja i dijeli se u dvije skupine: OPERATIVNI SISTEM . kao programi za obradu teksta. diskovne i memorijske kapacitete po učinku deseterostruko većim od prvih PC računara a po manjoj cijeni. baze podataka i drugo.koju čine svi programi koje je korisnik računara kupio glede rješavanja zadaća. Programska podrška uobičajeno se isporučuje na disketama ili na CD-u uz popratnu dokumentaciju kako je instalirati u sistem i upute o korištenju. 3. ili ih je sam izradio za to predviđenim programskim alatima.koju uglavnom isporučuje prodavač DRS. ili ih prema svojim potrebama korisnik sam izrađuje.4. KORISNIČKU PODRŠKU . Daljnji trendovi razvoja sigurno će biti u prvom redu još veća procesna moćte povećanje kapaciteta ostalih komponenti uz MULTIMEDIJU kao sveopći pristup. koje računar izvršava da bi obavio zadaću prema zadanom postupku rješavanja tj. PROGRAMSKA PODRŠKA Programsku podršku (SOFTWARE) čine svi PROGRAMI s kojima je digitalni računarski sistem snabdjeven i koji se svakodnevno nadopunjuju i razvijaju. Izrađuju ih proizvođači računarskog sklopovlja ili za to specijalizirane firme (poput Microsoft). Razvoj tehnologije PC računara omogućio je velike procesne moći računara. PROGRAM u suštini predstavlja REDOSLJEDNI niz instrukcija. Tome pridonosi i veliki učinak svjetske računarske mreže (INTERNET) koja omogućava dostup nesagledivom svijetu informacija po cijeni gradskog telefonskog impulsa. PC računar se je u tolikoj mjeri komercijalizirao da postaje sastavni dio doma svake porodice. U osnovi programska podrška dijeli se na: PODRŠKU SISTEMU .Osnovi informatike Slika 3. dobiju se uz računarsku opremu ili se mogu pronači na tržištu. a omogućava iskorištavanje svih resursa računarskog sistema (hardware-a).

. pomoćnih skupina podataka i programića odnosno DATOTEKA (data=podaci / latinski . Slika 3. ili se pak objedinjava djelovanje više datoteka kao kod igrica. spremanje produkata rada izvršne datoteke u organizirane preglede u vidu tablica i slika ili u nekoj drugoj korisniku prihvatljivoj formi. JEZIČKI PROCESORI .su programi koji prevode čovjeku razumljive instrukcije i komande u binarne zapise razumljive računaru. Naravno. spremanje pomoćnih objašnjenja ili uputaa koje koristi izvršna datoteka. Poznati su MS-DOS. tekstualna.. to su alati sa kojima će se napraviti program za crtanje slika ili program za računovodstvo i knjiženje ili nešto drugo.. na kojem uređaju i put do nje. čitanje i upis.SVOJSTAVA u svrhu zaštite podataka. Pojam datoteke (FILE) podrazumijeva smišljenu skupinu podataka koji prema namijeni.. Dakle. Različit je za različite vrste računara. NE SLUŽI za kreiranje korisničke programske podrške. spremanje početnih podataka alata (inicijalizacijska datoteka). Pojedini sistemi određuju i moguć pristup datoteci (samo čitanje.32 Podijela sistema programske podrške.Osnovi informatike kontroliraju izvršavanje programa korisnika. a da bi se lakše svrstala u neku od prepoznatljivih vrsta (izvršiva. VMS i drugi. BASIC i drugi. Na slijedećoj slici prikazana je podijela sistema programske podrške i veze između pojedinih elemenata. datoteka je određena s slijedećim elementima: 64 . sastavljeni od mnoštva programa. funkciji i načinu izrade služe za: izvršavanje neke zadaće. Specijalistički programski alati. ili parametara cjelokupnog sistema i mnoge druge zadaće. koji služe za kreiranje aplikacija kao CLARION ili su dio operativnog sistema ili omogućavaju izradu aplikacije za obradu podataka na visoko sofisticirani način tvore PROGRAMSKE GRUPE i mogu sadržavati u svom sastavu i preko stotinu izvršnih programa. Predstavljaju prevoditelja između čovjeka i računara u postupku KREIRANJA aplikacijskog software-a. baza podataka. Kontrolira "kretanje" bit-ova kroz računar i pruža informacije o aktivnostima računara i ostalih uređaja u njemu i oko njega. njihov redosljed i smještaj u memoriji i vrše razne operacija sa njima (promjena imena ili brisanje na primjer). UNIX.) vrlo često se imenu dodjeljuje i kraći opis nazvan TIP.) dodjelom ATRIBUTA . OS/2. Temeljem navedenog. tj. Da bi se navedena skupina podataka pronašla dodjeljuje joj se IME. treba znati i gdje se datoteka nalazi. brisanje. Nazivaju se i programski jezici. To su C. theke=bilježnica / grčki). nešto se prikazuje na monitoru ili obavlja neki račun i slično.

koji omogućava da koristi istu aplikaciju za rješavanje dakle podrazumijeva se da mora biti kao UNIX ili LINUX. te ako se datoteka s jednog sistema prenosi na drugi. Tu spada Windows 95 operativni sistem.) Mrežni operativni sistem kao posebna programska cjelina (Novell NetWare) ili već ukomponiran u operativni sistem DRS (Windows NT) Operativni sistem sadrži niz programa od kojih se svi ne učitavaju u radnu memoriju po uključivanju računara već samo dio.) Jednozadaćni jednokorisnički operativni sistem.) Višezadaćni jednokorisnički operativni sistem. raznoliku od sistema do sistema. za svaku vrstu računara prema tipu mikroprocesora. koji u isto vrijeme može raditi samo jednu zadaću i omogućava posluživanje komandi samo jednog korisnika. Osim toga i način odvajanja pojedinih elemenata specifikacije nije isti. dok je ostalo na tvrdom disku i na raspolaganju korisniku.) Višekorisnički više korisnika svog problema. Sastav operativnog sistema prema namijene pojedinih njegovih dijelova bio bi: 65 .1. Jednostavniji i mnogo manji operativni sistemi (kalkulator) u cijelosti su na raspolaganju procesoru i obično su dio memorije upisan u ROM. a to je suštinska zadaća operativnog sistema (OS). neka slika na primjer. kao MS-DOS operativni sistem. 3.4. moraju se uspostaviti jedinstvena pravila komunikacije između komponenti usklađena sa mogućnostima unutrašnje logičke arhitekture mikroprocesora. odnosno koristi vremenska razdoblja nekorištenja mikroprocesora za jednu zadaću u svrhu rješavanja druge zadaće. DOS na primjer koristi oznake ":" ". 3. 2." i "\" što nije pravilo kod ostalih sistema. Prema mogućnostima sistema globalna podijela bila bi: 1. Skup pravila kojeg treba poštivati prilikom označavanja datoteka i korištenja komandi (izvršive odmah) i naredbi (izvršive s odgodom) sistema naziva se SINTAKSA. i višezadaćni. i predstavlja svojevrsnu gramatiku sistema. Operativni sistem Kako je svaki program u biti skup instrukcija mikroprocesoru što ima raditi. na primjer PC-DOS sistemi podržavaju imena duljine najviše 8 znakova dok je kod Windows 95 sistema taj broj puno veći. Način nazivanja i označavanja pojedinih elemenata specifikacije raznolik je od sistema do sistema.Osnovi informatike Navedeni elementi tvore jedinstveni opis smještaja i osobina datoteke i nazivaju se SPECIFIKACIJA datoteke. treba voditi računa o tome da joj se specifikacija uskladi s pravilima sistema na koji se prenosi. operativni sistem. 4. Pri tom vrijedi jedinstvena zakonitost: bolji procesori za svoje potpuno iskorištenje zahtijevaju i složeniji operativni sistem. koji omogućava obavljanje više zadaća "istovremeno".

POMOĆNI PROGRAMI. No kod većine operativnih sistema koji se koriste danas moguće je i iz korisničke programske podrške dohvatiti elemente BIOS-a (slika 3. Koristi u za tu svrhu pisane programske rutine opće namijene koje su sastavni dio BIOS-a i programske pogonitelje specifične za pojedine uređaje (Driver). Monitor sadrži osnovne komande operativnog sistema koje se zbog neprekidne dostupnosti korisniku nazivaju UGRAČENE (BuildIn.33 Elementi operativnog sistema DRS.34-b to neće dozvoliti te podrška pisana za sistem prikazan na slici 3. na primjer sa treptajućim poljem u tekst modu nazvanim KAZALO (Cursor) ili s strelicom miša na ekranu monitora nazvanom POKAZIVAČ (Pointer) u grafičkom modu.Osnovi informatike Slika 3. Na slici 3.34 Razina OS kod različito koncipiranih sistema. kratki program za nadzor svih resursa. Internal).2 prikazano je kako operativni sistem u cijelosti okružuje sklopovlje i BIOS. moguće se zadavati komande ili naredbe računaru utipkavanjem imena datoteke i potrebitih argumenata prema sintaksi sistema ili poklapanjem pokazivača miša s OBJEKTOM na ekranu i pritiskom na jednu od tipki miša. ali sistem na slici 3.34-a 66 . priprema novog diska ili diskete za prihvat podataka. ispravno uključivanje računara te učitavanje u radnu memoriju monitora i nužnih programskih resursa glede ostvarivanja interakcije čovjeka i računara.34-a). Preko njega prevode se sve instrukcije mikroprocesoru. za obavljanje komunikacije u računaru i između računara i periferija. Korisnik u suštini radeći na svom PC svoje svakodnevne zadaće vrlo malo koristi resurse operativnog sistema već se radije služi nekom pristupačnijom školjkom (okruženjem) koja u suštini koristi komande operativnog sistema ali je jednostavnija za upotrebu u odnosu na puko utipkavanje komandi operativnog sistema.34-a omogućiti će da korisnički programi direktno dohvate potrebite resurse sklopovlja s čime se omogućava ubrzavanje njihovog izvršavanja. kao kod igara na primjer. kopiranje datoteka ili diska i drugi. Slika 3. dio koji uz BIOS služi za neposredno upravljanje sklopovljem računara. MONITOR. Naravno rad s mišem je brži i jednostavniji ali podrazumijeva složeniji operativni sistem. Koristi JEZGRU (KERNEL) operativnog sistema. za obavljanje specifičnih zadaća kao antivirus programi. Kako te komande nisu odmah na raspolaganju korisniku veće se predhodno moraju s diska učitati u radnu memoriju kako bi se izvršile nazivaju se PROLAZNE ili VANJSKE (Tranzient. Organizacija prikazana na slici 3. Kada se računar na monitoru oglasi spremnošću za rad. U/I PODRŠKA. External). Kod nas su vrlo rasprostranjeni računari tipa IBM PC utemeljeni na Intelovim mikroprocesorima koja koriste OS tipa MS-DOS.

No i tu ima podosta sitnih pojedinosti koje to onemogućavaju baš jednostavno. Kako ne postoji idealni prevodioc koji će u potpunosti minimizirati izvršni kod. viši programski jezici osiguravaju i prenosivost s platforme na platformu. broj instrukcija asemblera prevodi se u isti broj binarnih instrukcija. Kod njih se simbolički napisana instrukcija prevodi u niz binarnih instrukcija. pisanje niza instrukcija u smišljenom logičkom nizu (program) postalo je još lakše. Takav način upravljanja računarom bio je spor i tegoban. na primjer PASCAL. ne može se prevodioc jedne računarske platforme primijeniti na drugoj. FORTRAN. C. Prevodilački programi toga tipa nazivaju se ASEMBLERI. Isti operativni sistem može se upotrebiti na različitom sklopovlju uz izmjenjenu jezgru sistema i različiti računari ponašati će se JEDNAKO prema korisniku. pisanje programskih instrukcija je dosta olakšano. Stoga su razvijeni programski jezici koji svojim skupom programskih alata omogućavaju lakši i efikasniji rad izrade programa. Kada se program napiše instrukcijama u jednom od navedenih "viših" jezika. ovako izrađeni programi su nešto duži i sporiji od programa pisanih u asembleru. Jezički procesori Binarni oblik pisanja instrukcija vrlo je blizak i razumljiv digitalnom računaru. različiti načini spremanja podataka na disk i slično što zahtijeva temeljnije preinake pri prijenosu aplikacije s jedne računarske platforme na drugu. potom se prevodi pomoću prevodilačkog programa (COMPILER) u skup binarnih instrukcija koje mikroprocesor može prepoznati i odraditi nazvan IZVRŠNI (EXECUTABLE) kod. To je "najniži" PROGRAMSKI JEZIK. No. i za svaku drugu vrstu procesora koristi se drugačiji prevodioc. Ako se žele izvršiti izmjene u radu programa. Dakle. Razvojem računarskih sistema razvijali su se i programski jezici različiti prema namijeni. ALPHA porodici mikroprocesora i još ponekim. Slična nastojanja žele se ostvariti i upotrebom jedinstvenog jezičkog procesora. Ako se binarni zapisi pretvore u heksadekadne. taj niz instrukcija predstavlja IZVORNI (SOURCE) kod programa. Korištenjem prevodioca heksadekadni zapisi pretvaraju se u binarne.2. Potpuno "pokrivanje" sklopovlja s operativnim sistemom ima pak drugu nemjerljivu prednost. Jezici koji koriste prevodilački program nemaju samo prevodioca (compiler). kao na primjer različiti standardi za razlučivost slike. ali ne i čovjeku. kao projekt razvijen od firme SUN MICROSYSTEMS pod nazivom JAVA. Tek pojava "viših" programskih jezika u suštini je olakšala rad programerima. a to podrazumijeva veliko znanje iz elektronike i informatike.Osnovi informatike neće raditi na sistemu prema organizaciji na slici 3. na primjer ispis znaka na ekranu ili dodjela varijabli ASCII vrijednosti znaka i drugo. tada treba izvršiti odgovarajuće izmjene u izvornom kodu i izvršiti ponovo prevođenje u izvršni kod. koji bi objedinio izradu korisničke podrške za različite računarske platforme. Zbog toga se u počecima korištenja računarske tehnike zahtijevao posebno obučen kadar. Kako je binarni kod specifičan za sklopovlje DRS. usko vezan za sklopovsku strukturu elektronike digitalnog računara.4. dakle jedna instrukcija programskog jezika objedinjuje se niz binarnih instrukcija koje tvore jednu jedinstvenu zadaću. koji izvorni kod prevodi kao jedan modul. Svaki od programskih jezika u svom sastavu ima JEZIČKI PROCESOR koji programe napisane u tom jeziku PRESLIKAVA (PREVODI) u oblik koji računar prepoznaje i neposredno izvršava ili ih INTERPRETIRA. 67 . programiranje je i dalje vrlo zahtijevan posao. Takav operativni sistem je Windows NT firme Microsoft. Pridodavanjem kraćih naziva (mnemonika) za pojedine instrukcije. ali je razlika bez značaja u odnosu na jednostavnost primjene viših programskih jezika.34-b iako su sistemi istorodni kao MS-DOS i MSWindows na primjer. Binarni oblik instrukcija može upotrebljavati samo onaj tko dobro poznaje sklopovlje računara kojeg koristi. koji bi omogućio osim izrade korisničke programske podrške i prenošenje aplikacija mrežom i izvršavanje na lokalnom računaru. ALGOL i drugi. podložan greškama i neproduktivan te se danas više i ne koristi. DRS za koji postoji više prevodioca za različite programske jezike sistemno je bogatiji i moćniji. koji je predviđen da radi na računarima zasnovanim na INTEL porodici mikroprocesora. ali se izvorni kod može prevesti na bilo kojoj platformi ako za nju postoji istorodni prevodioc. 3. Prevedenom modulu treba pridodati već potrebite gotove module jezičkog procesora ili druge već izrađene module i sve međusobno povezati pomoću programa za POVEZIVANJE (LINKER) u jednu jedinstvenu izvršivu cjelinu.

ali ne tako efikasno kako to rade kompajleri predhodno navedenih viših programskih jezika. poravnavanje i slično. jer to za ovu namijenu nije potrebito. a najpoznatiji od njih je BASIC. Lakše se otklanjaju greške prilikom izvršavanja izvornog koda. No. Primjer I Kakva je razlika u efikasnosti pisanja i izvođenja programa napisnih u ASEMBLER-u i BASIC-u? Za rješavanje jedne od zadaća u asembler-u utrošeno je dva dana rada i 100 bajt-a memorijskog prostora izvršnog koda. ali će imati neke druge mogućnosti potrebite programeru kao kontrola ispravnosti naziva instrukcija i slično. Pojedini programski jezici imaju vlastiti editor. Suština je u tome da se niz asemblerskih instrukcija poveže u jednu makro instrukciju koja ima jednu simboličku oznaku i kao takva više puta upotrebljiva.35 prikazana je podijela jezičkih procesora temeljem predhodno opisanog. Navedeni nedostatak interpretera riješava se kompajlerima za interpretere. no to je proizvoljna kreacija programera. ali je zato izvođenje programa jako sporo zbog uzastopnog prevođenja.Osnovi informatike Neki programski jezici rade na načelu pojedinačnog pretvaranja instrukcija jezika u binarne instrukcije. a postupak izrade te cjeline 68 . u suštini s navedenom namijenom. Isti program napravljen u BASIC-u napravljen je za jedan sat i zauzima 250 bajt-a memorijskog prostora izvornog koda ali ne može raditi bez prevoditelja (194 KB) i sporiji je preko deset puta. Instrukcije jezičkog procesora pišu se u nekom od ASCII uređivača teksta (EDITOR). razvojem programske podrške razvijeni su alati koji omogućavaju uvid u rad izvornog koda kojeg kasnije prevode po načelima jednog od navedenih programskih jezika. centriranje teksta. Svaki procesor raspolaže sa skupom instrukcija koje su kodirane BROJEM. Na slici 3. Slika 3. koji ne podržavaju zaglavlja. obradi ih i izvrši i rezultat pošalje na izlazni uređaj kako bi ih prikazao korisniku. Niz brojeva međusobno poslaganih u jednu svrsishodnu cjelinu čini PROGRAM. Putem simultanog prevođenja izvršava se sam izvorni kod. Izvršavanje programa je u suštini kopiranje brojeva u radnu memoriju i njihovo očitavanje i izvršavanje od strane procesora. Njihovi prevodioci su kraći i jednostavniji i ne izrađuju izvršni kod. Kada se zajedno primjene asembler i viši programski jezici međusobno ukomponirani na određeni način rezultat je MAKROASEMBLER.35 Podijela jezičkih procesora. Cjelokupni rad računara zasniva se u osnovi na slijedećem: procesor prima podatke od ulaznog uređaja. Takvi prevodioci nazivaju se INTERPRETERI.

Dakle. a desna struktura će povećavati X za jedan sve dok X ne poprimi vrijednost X=4 koja se proslijeđuje na izlaz. a izrađuje se povezivanjem logičkih struktura koje se prikazuju grafičkim oblicima. Nema skokova u odvijanju programa prema početku ili kraju već se svaki smjer odvijanja programa određuje izborom DA-NE. ako-onda-odnosno). Lijeva petlja ispravni će raditi za f(x)<3 i proslijediti će X=3 na izlaz. funkcija f(x)=X+1 i uvjet f(X)>3. Ako je ulaz X=7 desna struktura povećati će ga na 8 i proslijediti na izlaz. Dakle. radi pa ispitaj). Ako je na primjer ulaz X=0. Modularna struktura omogućava timski rad jer se isti modul može koristiti u raznim drugim dijelovima programa ili u drugim programima. Među najraširenije spadaju: MODULARNO PROGRAMIRANJE . ispitaj pa radi) ili odluka nakon izračuna funkcije (struktura DO-UNTIL. na primjer za predhodnu funkciju f(x)=2*X i uvjet f(X)>3 program će s X=1 nadalje odvijati prema izlazu DA a za X=2 prema izlazu NE (struktura IF-THEN-ELSE. dakle broji do 4 . algoritam predstavlja logički niz radnji koje treba izvršiti da se od početnih postavki dođe do željenog rezultata. Višestruko ponavljanje (ITERACIJA) može biti izračun funkcije nakon zadovoljenog uvjeta (struktura DO-WHILE. Na osnovu dijagrama toka piše se niz instrukcija jezičkog procesora. označava početak i kraj algoritma (programa). Na primjer modul za brisanje podataka u nekoj bazi podataka obrisati će podatke temeljem unesenih vrijednosti operanda kao rednih brojeva podataka koji se imaju obrisati. recimo brisanje po nazivu a ne po rednom broju. STRUKTUIRANO PROGRAMIRANJE . Tehnike programiranja raznolike su.Osnovi informatike pomoću jednog od jezičkih procesora naziva se PROGRAMIRANJE. a lijeva će neprestano povećavati vrijednost X za jedan dok ne dođe do prepunjenja registra mikroprocesora (OVERFLOW). najčešće prema ANSI standardu: Slika 3.36 Grafički oblici logičkih struktura za izradu algoritma. Druga logička struktura koristi se za operacije koje imaju jedan ulaz i jedan izlaz kao funkcije. lijeva struktura po ispitivanju proslijeđuje X=0 na izlaz.temelji se na raspodjeli programskih funkcija na manje NEOVISNE module između kojih se potrebna komunikacija ostvaruje prijenosom operanda. Postupak kuhanja jela nije ništa drugo do poštivanje algoritma nazvanog recept. mora biti logičan i usklađen s MODELOM odvijanja zadaće koji se naziva ALGORITAM. Algoritam zadaće složen od logičkih struktura prikazanih grafičkim oblicima naziva se DIJAGRAM TOKA ili BLOK DIJAGRAM i predstavlja grafičko rješenje programske zadaće. u zadavanju uvjeta treba biti obazriv i trebaju biti usklađeni s vrijednošću na ulazu i s tipom petlje ponavljanja. Moduli su 69 . S drugim vrijednostima operanda modul će poslužiti za brisanje u nekoj drugoj bazi podataka iste strukture ali po nekom drugom kriteriju.predstavlja način pisanja programa u kojemu se poštuje strogi SLIJED odvijanja programa ili njegovih modula. napisan u jednom od editor-a. Takve strukture nanizane jedna izad druge tvore slijed (SEKVENCU) i predstavljaju osnovnu strukturu algoritma. Moguće je izmjeniti izlaze na slici što u suštini ne mijenja odluku već samo smjer na slici. Prva logička struktura je najprostija. Slijed instrukcija jezičkog procesora. koje će se potom procesoru prevesti da ih može izvršiti. na primjer za Y=f(X)=2*X ulaz je neka veličina X a funkcija na izlazu daje izračunatu vrijednost za taj X. Uvjetno grananje (SELEKCIJA) je izbor između dva moguća puta odvijanja programa. Za ulaz X=2 izlaz će biti Y=4.

nastalo je kao odgovor na nemogućnost definiranja globalnih zajedničkih podataka u struktuiranom programiranju. Produktivnije je ali manje sistematično. te ih programer dorađuje prema svojim potrebama i može rezultate rada odmah i testirati. prevoditelj formula. Naime. pojedini moduli programa koriste zajedničke podatke i umjesto da se podaci proslijeđuju kroz razine strukture do modula koji ih treba. kao računovodstvo. ADA . što je vrlo pogodno za 70 .simbolički jezik sklopovlja koji svaku svoju instrukciju prevodi računaru u jedan broj. INTERAKTIVNO PROGRAMIRANJE .jezik nastao za potrebe u komercijalnim poslovima. Nazvan je po čuvenom francuskom matematičaru iz 17 stoljeća. COBOL . Spada u strukturne jezike i jezik realnog vremena.jezik nastao za potrebe naučno-tehničkih sredina. Svaki modul pripada jednoj od razina strukture i može imati samo jednu ulaznu točku. Povezanost klasa tvori hijerarhijsku strukturu programa. Program se kreira sa skupom jedostavnih instrukcija prilagođenih matematici. svaki od modula ima JEDNOG svog nadređenog (predhodnika) na kojeg je upućen i tako prema vrhu (početku). Stoga je vrlo pogodan za izradu programske podrške operativnih sistema. C .programski jezik nazvan po matematičarki iz 19 stoljeća. prodaja i slično. OBJEKTNO USMJERENO PROGRAMIRANJE . PASCAL . Naziv je dobio od riječi FORmula TRANslation. Posebno je pogodan za struktuirano programiranje.programski jezik proizašao iz razvoja UNIX operativnog sistema. Podaci i operacije nad tim podacima spajaju se u cjeline nazvane OBJEKT. Pogodan je za objektno programiranje. Ima veliku tačnost pri računskim operacijama. izrađene na primjer od strane isporučitelja programskog alata. Koristi se u moćnijim i starijim sistemima. Jezički procesori (alati za programiranje) Osobine pojedinih navedenih jezičkih procesora su: ASEMBLER . Vrlo je brz u izvršavanju ali je kreiranje programa mukotrpno. Razvijen je po nalogu američkog ministarstva obrane kao univerzalni programski jezik za primjenu na svim računarskim sistemima koje koriste. Time se omogućava da se tijek programa može bezprijekorno pratiti od početka do kraja što olakšava čitljivost i otklanjanje grešaka. Daje prilično brz izvršni kod.jezik opće namijene. Naziv je kratica od engleskog pojma COmmon Business Oriented Language.je tehnika kada se za izradu programa koriste već gotove logičke strukture. izumitelju jednog od prvih mehaničkih strojeva za računanje.Osnovi informatike međusobno povezani hijerarhijski. Svi objekti iste vrste svrstavaju se u KLASU a svaki od njih ima zasebno stanje unutar klase. Odlikuje se instrukcijama koje omogućavaju dobar nadzor nad radom sklopovlja računara. U klasi se definiraju zajedničke postavke za sve njene objekte koje oni mogu i ne moraju koristiti i veze prema drugim klasama. omogućava se modulu da ih izravno dohvati bez obzira na razinu u kojoj se nalazi. FORTRAN . S njim će se izraditi jezgro operativnog sistema. binarnu instrukciju procesoru.

Spada u inerpretere. 2.precizan opis i formulacija problema. Postoje programi za obradu teksta. grafički dizajn. Programiranje je dakle. pristupa se izradi DOKUMENTACIJE koja će obuhvatiti ispisani niz instrukcija izvornog koda (listing) i njegov opis. moguće probleme i rješenja. potrebite računarske resurse i uputu za instaliranje u sistem i korištenje. automatsko kreiranje i dizajniranje na polju građevinarstva. U skupu s drugim programima.) PISANJE I UNOS PROGRAMA . tablični kalkulatori. 7.4. elektronike i drugih nauka. 4. skener. Kada se program ili programska podrška nizom TESTIRANJA tijekom izrade i pokusnog korištenja verificira. međusobna povezanost podataka i slično. moguća daljnja poboljšanja. a postoje verzije koje imaju dograđen i prevoditelj. Naziv je akronim od : Beginners All purpose Symbolic Instruction Code. izlazni podaci. 5. 6.programski jezik dizajniran za obradu baza podataka. granice. ovisi o potrebama i znanjima korisnika vrlo ju je teško podijeliti u skupine. BASIC . konstante i njihova funkcijska ovisnost.) TESTIRANJE PROGRAMA . Korisnička programska podrška Korisnička programska podrška je vrlo raznolika. dio je PROGRAMSKE PODRŠKE (SOFTWARE) računarskog sistema. 3.) IZRADA MATEMATIČKOG MODELA . CLIPPER .jezik opće namijene vrlo pogodan za učenje. ulazne i izlazne varijable. baze podataka. mnoštvo programa koji prate rad dodatnih uređaja kao FAX-kartica. obradu fotografija.razmatranje logičkog procesa i njegovo predočavanje matematičkim izrazima. Ali ako se prihvati bilo koja od njih mora se dosljedno sprovoditi jer će se jedino tako izbjeći mnoštvo grešaka i lutanje u izradi programske podrške. razrade i pisanja programa u cilju rješavanja zadaće uz pomoć DRS kao dio RAZVOJA PROGRAMSKE PODRŠKE koji se odvija po slijedećim etapama: 1.) POSTAVLJANJE ZADATKA . a glede rješavanja postavljene zadaće. 3.) IZRADA DOKUMENTACIJE .Osnovi informatike upravljanje sistemimaza vođenje. Primjeren je manjim računarskim sistemima kao PC. PROCES priprave. opisani tijek njegova razvoja.pisanje potrebitih uputa za instalaciju programa u DRS i njegovo korištenje. Najviše se u naobrazbi rabi verzija Microsoft BASIC-a.temeljem odabira jezičkog procesora pomoću editor-a upisuju se instrukcije procesora prema definiranom dijagramu toka (izvorni kod). odnosno ustanovi da nema grešaka i nesuvislih rezultata.uočavanje problema i odabir načina rješavanja. VBASICDELPHIJednom izrađen i testiran program zauzeti će svoje mjesto negdje na tvrdom disku.3.ispravka mogućih grešaka u izvornom kodu ili u algoritmu. Raznolike verzije implementirane su gotovo na svim računarskim sistemima.) IZRADA ALGORITMA .točan opis izvršavanja radnji prikazan DIJAGRAMOM TOKA koji je u suštini procedura izvođenja programa.) IZRADA FIZIKALNOG MODELA . Pojedine programske kuće i razvojni timovi imati će svoje viđenje razvojnih faza izrade programske podrške. 71 . ulazni podaci. Navedene faze razvoja samo su jedan od primjera kako pristupiti rješavanju postavljene zadaće.

4. Paradox.0 (1981.0.0. 3. 6. 5. Programska podrška u tolikoj mjeri je sofisticirana da se može vrlo brzo očekivati uspješna govorna komunikacija s računarom (OS/2 WARP). 3. vode računa o urednosti spremljenih podataka na disku (da nisu razbacani). dBase. Najčešće to prepoznajemo po brojčanoj oznaci uz naziv programske podrške. 6.22 (1994. Lotus. PC Tools. crtanje. na primjer inačice operativnog sistema MS-DOS imaju oznake 1.2. Primjer II Gdje je primjena programske podrške? Zavisi od profesije i afiniteta korisnika i njegovih novčanih mogućnosti. Word Star. Norton Utilities. 2. 1. Word Perfect. arhivu .ne da se zamisliti što on i računar mogu jedan 72 . 6. operativni sistem Windows 95 u sebi već objedinjava mrežnu podršku i u potpunosti je samostalan operativni sistem u kojem je rad u DOS-u samo jedna od mogućih sesija (SESSION). Assembler.0. Pascal.2. projektiranje. Popularnost PC-DOS računara vjerovatno je uvjetovana netražanjem plaćanja licencnih prava IBM-u čime se je broj proizvođača naglo raširio i razbuktala proizvodnja PC računara diljem svijeta što je opet uzrokom drastičnog pada cijena i nepojmljivog tehnološkog razvoja. UTILITY (pomoćni) programi koji omogućuju brže "čeprkanje" po disku i disketama. godina). MathCAD INTEGRIRANI PAKETI WORKS Microsoft Office Borland Office Popis grupa predstavlja u osnovi i globalnu podijelu korisničke podrške napravljene s jednim od jezičkih procesora (programski jezici). Quattro Pro PROGRAMI ZA ISPOMOĆ Norton Commander. pomažu da se vrate slučajno izbrisani sadržaji ili čuvaju sistem od napasnika zvanih VIRUSI . XTree Gold GRAFIKA I DTP Harvard Graphics. a nudi se i mrežna programska podrška od kojih su najpoznatije Windows for Workgroups.0. prepravljaju ili umnožavaju podatke ili nešto drugo) da se korisniku zavrti u glavi. Ventura Publisher CAD AutoCAD.. Noviji proizvod Microsoft-a. To je samo vrlo mali dio programske podrške razvijene za PC računare tijekom prošlog i ovog desetljeća. Ami Pro. IBM-ov OS/2. Visual BASIC. CorelDRAW.3. Računar proizveden danas za tri godine već je tehnološki star. Velik je broj DOS i WINDOWS aplikacija danas u upotrebi i svrstane prema grupama najpoznatije bi bile: PROGRAMSKI JEZICI (JEZIČKI PROCESORI) C++. 3. 2. Clarion. Cobol.1. Nema računarske platforme za koju je razvijeno toliko programske podrške koliko je ima za PC računare. 6.21 i 6. za proračune. Na osnovi mikroprocesora 8086 i IBM BIOS-a funkcionira većina PC sistema..1. Novell Netware.mali zločesti programi koji znaju napraviti takvu štetu (brišu. 4. Lantastic.. Lapis (Hrvatski) BAZE PODATAKA Access. IBM (IBM DOS).0.1. ali evo nekoliko primjera: INŽENJERU .kao kataloški priručnik..1. 3. Fox Pro.Osnovi informatike glazbena kartica. Osim Microsoft-a operativni sistem za PC računare nude i Digital Research (DR DOS). Windows NT. Oracle TABLIČNI KALKULATORI Excel. Delphi UREČIVAČI TEKSTA WORD. 3D-Studio. što nije ni čudo kad su je godinama strpljivo razvijali timovi ljudi.1. godina). MATEMATIČARU . dijagrame. Novell.

izradu diplomskog rada. rječnike. korisnik često pribjegava kopiranju (nije krađa ali ....) Savladavanje tehničkih vještina korištenja digitalnog računarskog sistema. praćenje nastavnog procesa i analizu uspješnosti . PROFESORU . što pred korisnika postavlja zadaću da jasno sagleda ciljeve korištenja računarske tehnike i da u razvoj programske podrške uključi što više ljudi i odredi nositelje razvoja koji će definirati zadaće i organizirati djelatnost prema željenom cilju. bibliografiju.za izradu rasporeda sati.. LINGVISTI . crtanje dijagrama.izradu i pohranu dokumenata.. animiranje procesa . Najbolje je rješenje je programsku podršku kupovati kod ovlaštenog prodavača. ali mora znati pripremiti disketu za izradu pričuve podataka (arhivu). 4... hobi . rješavanje zadataka.. Ovaj tekst pisan je korištenjem licenciranog alata uz koji je naravno.) programskih alata od prijatelja i dobije ga bez dokumentacije što u krajnjem rezultatu ima mučno "kopanje" po alatu da se savladaju njegove mogućnosti.. odnosno programske grupe. ako za ništa drugo onda barem za igranje. ne mogu se utvrditi sve mogućnosti koje program ili PROGRAMSKA GRUPA pruža.. UČENIKU .Osnovi informatike drugome da urade. Put do navedenog nije lagan ni jednostavan. jer treba savladati nekoliko faza korištenja DRS: 1. kako u nabavi sklopovlja. zabavu. U suštini nema zanimanja u kojemu se računaru ne može naći primjena.. U eri pirata i besparice. UPRAVI ŠKOLE . Pod dokumentacijom se podrazumjeva tekstualni opis ili upute o: • komponentama računarskog sistema (hardware-u). Naravno navedeno se ne može preko noći ostvariti. toliko su složeni da uz svu raspoloživu literaturu i dotadašnje znanje treba uložiti dane i dane rada da bi se 73 . barem u jednom malom segmentu. PROGRAMERU . izradu lekcija i skripti.to mu je posao. on svašta zna.za pripremu metodskih jedinica. dobiva se potrebita dokumentacija (knjige) i stiče status LICENCIRANOG korisnika što u budućnosti omogućava besplatno dobivanje manjih preinaka ili dosta jeftiniju kupnju novije verzije alata po cijeni čak i ispod 50% od cijene za novog korisnika. Upravo šarolikost i bogatstvo računarske podrške (većinom korisnička podrška) čini DRS moćnim. Na primjer računovođa ne mora znati izraditi programe koje koristi. Naravno sve to pretpostavlja novčane izdatke. jer je moguće ostvariti reklamaciju u slučaju neispravnosti. koji su dobro organizirani i snabdjeveni opcijom HELP za traženje dodatnih objašnjenja (obično pritiskom na tipku F1).) Korištenje informacija u rješavanju problema da bi odluke bile što objektivnije. No. plan učenja. isporučena i pripadna dokumentacija. raširena grana djelatnosti zvana PIRATSTVO još uvijek kod nas omogućava da se pribavi odgovarajuća programska podrška bez nadoknade proizvođaču (mada je protuzakonito).za jezičke analize. To znači da korisnik DRS mora ovladati tehnikom korištenja do razine njegovih potreba.) Ovladavanje jezikom kojeg računar razumije radi razvijanja sposobnosti programiranja sistema... 3. dok ta razina za isporučitelja njegove programske podrške nije dovoljna. • načinu rada i korištenja programske podrške (software-a). 2. Noviji ALATI.. tako i u nabavi programske podrške. REZIME: Razvoj programske podrške veoma je složena zadaća. Čak i u slučaju najboljih programa.. obradu rukopisa .) Primjena računarskog sistema u rješavanju raznih problemskih situacija.

No vrlo velika raširenost PC tehnologije i međusobni dogovori proizvođača PC opreme omogućavali su vrlo brzo implementiranje promjena (par mjeseci) koje bi potom predstavljale novi standard u izradi PC računara te se stoga mogu nači vrlo raznolike izvedbe PC komponenti i organizacija PC računara.Osnovi informatike savladao veći dio njihovih mogućnosti. Izvedena je kao višeslojna tiskana ploča u četiri ili više slojeva na kojima su provodnici za povezivanje elemenata ugrađenih na ploču. Slika 3.5.37 Uobičajeni izgled PC sistema. ploča sistema). 3. Dobra dokumentacija sadrži sve neophodne informacije o alatu i pripremljena je za korisnika koji nema nikakvo predhodno znanje niti o programu niti o načinu njegovog korištenja. Procesor i prateći elementi (generator takta. Sistem PC računara (Personal Computer) u trenutno najraširenijoj verziji podržava tzv. koja objedinjava cjelokupni rad računara. 3. Sadrži nekoliko funkcionalnih cjelina i to: 1. Ponekad su te promjene su u pojedinim dijelovima sistema bile takve prirode da su u osnovi mijenjala način njihovog funkcioniranja. Mora biti napisana čitko i ne smije se pretrpati nepreglednim tehničkim detaljima. koprocesor .. 4. Unatoč brzom i učinkovitom prodoru PC računara na tržištu suština rada PC računara nije se bitno promijenila. AT (Advanced Technology) arhitekturu zasnovanu na Intelovim mikroprocesorima serije 80x86 i njihovim matematičkim podsistemom serije 80x87. 3.radna memorija sa svojstvom R/W .1. PC MIKRORAČUNARSKI SISTEM Pojedini sklopovi PC sistema doživljavali su tijekom vremena brojne promjene kao je napredovala tehnologija izrade njegovih komponenti.5. najveća je od svih tiskanih ploča u računaru.) ROM u kojem je BIOS RAM . Visoko specijalizirani i sofisticirani alati znaju zauzeti i premašiti 100MB slobodnog prostora na tvrdom disku. 2. te spoznaje s njegovim funkcionalnim cjelinama opisane u narednim stranicama vrijede kako za već postojeće sisteme tako i za buduće generacije PC-a. Organizacija i struktura Osnov računara je matična ploča (osnovna ploča.U/I (I/O) sklopovi i kanali 74 ..čitanje/upis ulazni i izlazni .

"Chip Set" . U/I kanali (port) su dio sistema za povezivanje s uređajima preko kojih se odvija promet podataka između uređaja te mikroprocesora i memorije. Mikroprocesor Procesor. Brzinu rada procesora određuje generator takta kojemu frekvencija (taktCLOCK) ovisi o mogućnostima samog procesora. U/I komunikacije kroz sistem i DMA tvore tzv. Uvišestručenim taktom radi samo mikroprocesor. upravljači sistema Procesor i njegovi popratni elementi brinu su kako obraditi podatke u vrše upravljanje i nadzor nad rukovanjem s podacima. pohrane na trajne memorijske sisteme.procesor izveden u obliku jednog samostalnog integriranog sklopa. procesori tipa 80386 i 80486 (5x86) imaju 32 bit-nu podatkovnu sabirnicu. svaki ima svoju pristupnu adresu po kojoj se prepoznaje (kao ime) a koje su upisane u nekoliko prvih kB memorijske mape.Osnovi informatike 5. danas gotovo cijeli integriran u jedno zajedničko kućište.skup čipova. U pravilu na raspolaganju je izbor standardnog radnog takta i uvišestručenog (TURBO). Integrirani sklopovi sistema. RAM je memorijski prostor aktuelne upotrebe. Shemu veza između uređaja PC sistema prikazuje naredna slika. ROM je zadužen da definira početne i osnovne parametre sistema. srce je računarskog sistema i prema broju vodova podatkovne sabirnice određuje se klasa PC sistema.38 Blok shema sistema PC računara na osnovnoj ploči. a periferije zbog svoje sporosti i dalje rade manjim taktom. usmjeravanje prema štampaču i slično. SIS. Slika 3. Poznate skupine "Chip Set" za PC računar su OPTI. bolje reći mikroprocesor . VIA. Procesori tipa 80286 imaju 16 bit-nu (16 vodova) podatkovnu sabirnicu. TRITON i druge njima srodne. a U/I sklopovi (kartice) brinu se o dogradnji sistema glede prikaza na monitoru. 75 . a procesori tipa PENTIUM (6x86) imaju 64 bit-nu podatkovnu sabirnicu. fax i modem komunikacije.

a koji je u većini verzija procesora tipa 80486 i moćnijima ukomponiran u zajedničko kućište s mikroprocesorom. Koprocesor radi paralelno s mikroprocesorom i može preko njemu usmjerenih instrukcija izvršiti vrlo moćne operacije s pokretnom decimalnom točkom. Mikroprocesor tipa PENTIUM. Pojedine vrste programske podrške (kao ACAD) ne mogu raditi ako koprocesor nije ugrađen ili emuliran (programska simulacija rada koprocesora). obavlja račun i izvještava mikroprocesor o izvršenom te ovaj preko podatkovne sabirnice preuzima rezultat. sabirnicu podataka . 2. Mikroprocesor ima tri grupe izvoda i to: 1. šalje neophodne parametre i memorijsku adresu operanda koprocesoru te odlazi na izvršavanje druge zadaće. Kada xxx86 dobije instrukciju za rad s pokretnom točkom. Registre (privremene memorije) za čuvanje podataka (R) Aritmetičko logički ustroj (ALU) Sklopovi za odjeljivanje sabirnica (buffer-i) Upravljački i instrukcijski ustroj (IU) Koprocesorski ustroj (u većini verzija xx486 i moćnijima) Dodatne interne brze memorije (u verzijama nad xx386) Na narednoj slici je prikazana načelna blok shema dva vrlo raširena mikroprocesora. glede povećanja performansi. 5. mikroprocesor sadrži: 1. 4.39 Arhitektura xx486 i PENTIUM mikroprocesora. upravljačke izvode (kontrola. 76 . xxx87 uzima podatke. 6. adresnu sabirnicu . Slika 3.Osnovi informatike Uz mikroprocesor može se pridodati matematički koprocesor (oznake 80x87) koji procesoru potpomaže u računskim operacijama. 3. Osim toga matematički koprocesor FPU (Floating Point Unit) moćniji je u odnosu na xx486 procesor. izvršava zadanu mu instrukciju. a za složenije V-ALU je ispomoć U-ALU.24 bit-a (A0-A23) 3. te dvije ALU i sklopove za moguća grananja glede budućeg razvoja PC sistema.16 bit-a (D0-D15) 2. Jednostavnije instrukcije Pentium će izvesti po dvije istovremeno s oba ALU. uz navedeno ima odvojenu instrukcijsku i podatkovnu internu memoriju (cache). komande i sinkronizacija) Sklopovski.

Prema broju mogućih fizičkih prekida ovisi i najveći broj slotova. a D/C utori AT konfiguraciji (80286). od kojih utori A/B pripadaju XT konfiguraciji (8088). Sabirnica sistema. dok je sama U/I sabirnica odvojena od sistemne sklopovima za kontrolu i upravljanje pristupa sabirnici koje nadgleda mikroprocesor. upravljačke i kontrolne signale na izlazu. 77 . povezane za sabirnicu sistema PC računara. +12. u ili iz mikroprocesora. te smjerom prijenosa podataka npr. Da bi se ostvarila komunikacija prema periferijama sabirnica sistema povezuje se s U/I sabirnicom koja uz sabirnicu sistema sadrži i "sabirnicu prekida". Komandni signali određuju pristup memoriji od strane uređaja s osnovne ploče ili U/I (I/O) uređaja za ulaz/izlaz podataka (input/output). u ranijim rješenjima (XT) izmjenično je služila za prijenos adresnih i podatkovnih bit-ova. Kontakti utora U/I priključka ISA sabirnice AT računara prikazani su na slici 3. ali nije jako raširena. veze uzemljenja i izvora napajanja (GND.Osnovi informatike Sabirnice mikroprocesora su putem elektroničkih sklopova veze (latch). Uobičajene U/I sabirnice AT računara su ISA (poznata kao AT bus) i EISA. koji upravljaju i kontroliraju protok podataka. Kako različite vrste periferija ne trebaju isti skup signala s U/I sabirnice. +5. te vezu s U/I kanalima. ISA sabirnica sastoji se od dva utora. Kontrolni i upravljački signali upravljaju sklopovima za povezivanje sabirnica mikroprocesora i sistema. dok sada sabirnice sistema imaju odvojene te funkcije. Slika 3. kako je prikazano na slici.40 Kontakti utora U/I priključka ISA sabirnice računara. U/I upravljač ne realizira se kao jedan upravljač na matičnoj ploči već svaka od periferija (kartica) treba da ima svoj upravljač. priznavanje zahtijeva za prekid od strane upravljača prekida (interrupt controller). Pristupima sabirnici sistema upravlja upravljač (controller) sabirnica koji daje komandne. Isto podnožje ali s multipleksom signala na nožicama koristi se za prijenos 32 bit-nih podataka pod nazivom EISA sabirnica.40. -5 i -12) i kontrolne i upravljačke izvode i realizira se u vidu višekontaktnih priključaka (slot-ovi) u koji se umeću tiskane kartice s sklopovima (periferije) raznolike namijene. za razliku od mikroprocesorske sabirnice. Utori su smješteni u nizu jedan izad drugoga.

Slika 3. Rješenje VLB + ISA(EISA) primjenjuje se najčešće kod xx486 konfiguracija. Bolje rješenje je PCI sabirnica (32 ili 64 bit-a. ovisno o vrsti procesora). a ostale sporije periferije vežu se preko ISA sabirnice.41 Različite konfiguracije PC računara prema sabirnici. VLB sabirnica (32 bit-a) se nastavlja na ISA utore kao dopuna ISA sabirnici. ali sve manje u odnosu na opće prihvaćenu PCI + ISA(EISA) u verziji za xx486 i PENTIUM konfiguracije. u odnosu na ISA sabirnicu šira i brža lokalna sabirnica VLB. samostalna brza sabirnica sistema kojoj se pridodaju ISA ili EISA sabirnicu za spore periferije. VLB je sabirnica kao nadopuna ISA sabirnici i koristi dio njezinih vodova ne može se implementirati samostalno u osnovnu ploču.Osnovi informatike Sem navedenih. koja povezuje mikroprocesor i radnu memoriju i dozvoljava upotrebu do tri periferije kao grafička kartica i upravljač diska. radi poboljšanja grafičkih mogućnosti računara uvedena je dodatna sabirnica. Osim toga broj slot-ova je ograničen jer ne koristi nikakvu dodatnu kontrolnu i upravljačku elektroniku nužnu pri većim brzinama rada. Stoga je jeftinija od PCI sabirnice koja dijeluje kao samostalna sabirnica povezana s jedne strane s mikroprocesorom i brzim periferijama. 78 . Po osobinama srodna EISA sabirnici je MCA sabirnica IBM PC računara. a s druge strane sklopom za povezivanje (bridge) sa sporijom ISA(EISA) ili MCA sabirnicom. Primjer I Brzine pojedinih komponenti sistema s PCI + ISA + AGP sabirnicom u MHz. VLB sabirnica pojavom PCI sabirnice nestala je i u suštini se više ne primjenjuje.

priručne memorije) i moguće joj je po volji dimenzionirati kapacitet. koji preko jednog od kanala ostvaruje i osvježavanje memorije. Komunikaciju s periferijama i memorijom procesor obavlja posredstvom sabirnice kojoj može neposredno pristupiti ili komunikaciju prepušta DMA upravljaču. Glede raznolikosti u taktovima procesora i sabirnice od velikog je značaja brza priručna memorija (cache). ali je moguć simultan rad više periferija na istom DMA kanalu. osobito suvremene koje nemaju VLB priključak. Brzina izmjene podataka ne može biti veća od brzine sklopova sabirnice. Jedan od kanala ne koristi se za vezu s periferijama već služi za osvježavanje dinamičke memorije (Memory Refresh). 79 . ne postoji matična ploča sa svim navedenim utorima. Odvajanje sabirnice od mikroprocesora glede različitih brzina rada pojedinih obavlja upravljač sabirnice. a frekvencija ISA sabirnice je 4 puta manja od radne frekvencije ISA sabirnice. AT koristi 2 DMA sklopa od kojih svaki upravlja pristupanjem radnoj memoriji jedne od 4 periferije. priručne memorije) a dijelom je u sastavu osnovne ploče (razina 2. Pojedini proizvođači navode drugačije oznake (kao Cyrix 6x86 166+ procesor koji radi na 133MHz) koje u suštini ne obilježavaji stvarni radni takt procesora već pripadnost klasi procesora u odnosu na INTEL Pentium procesore.Osnovi informatike U tablici su prikazane približne vrijednosti. Dok se podaci prenose preko sabirnice mikroprocesor zbog bržeg internog takta može obaviti još poneku korisnu zadaću. Istovremeno može raditi samo jedan DMA kanal. koja se dijelom integrira u kućište samog mikroprocesora (razina 1. Predhodna slika samo je ilustracija mogućih priključaka. Brzina sabirnice od velikog je značaja za ukupne performanse PC sistema.42 Shema povezivanja sklopova s U/I sabirnicom preko utora. DMA dijeluje kao nekakav samostalni podatkovni procesor. Frekvencije sabirnice i radne memorije su višekratnici radne frekvencije PCI sabirnice. Direktan pristup memoriji Rad procesora povezan je s DMA (Direct Memory Access) sklopom-upravljačem (DMA controller) direktnog pristupa memoriji. Kako se sistem konfigurira prema brzini ugrađenog procesora optimalno rješenje dobiti će se ugradnjom procesora kojemu je radni takt višekratnik broja 33. koji procesor oslobađa od zadaće kontrole. Stoga je prilikom izbora i konfiguriranja sistema potrebito podrobno proučiti tehničke specifikacije pojedinih komponenti koje se žele ugraditi. Slika 3. Odnosi između pojedinih radnih frekvencija određuju se kratkospojnicima na matičnoj ploči ili postavljanjem parametara u SETUP izborniku računara. Naravno. Primjer II Kombinacija svih mogućih utora za sabirnice sistema računara. upravljanja komunikacijom i razmjenom podataka s periferijama.

proslijeđuje mikroprocesoru i obavlja po njegovom odobrenju. DMA upravljač. pasivnom . šalje mikroprocesoru putem vodova za signal prekida svoj zahtijev za komunikaciju. dakle mora znati adresirati memorijski prostor. Generatorom preko upravljačke sabirnice upravlja mikroprocesor. DMA je brži način komunikacije u računaru. aktivnom . Stoga mu je pridružen generator adresne mape koji proširuje njegovu 16 bit-nu (64KB) adresu DMA na 24 bit-nu adresu sabirnice sistema (xx286).Osnovi informatike Slika 3. Kanal osvježavanja memorije je najvećeg prioriteta i kada vremenski brojač za osvježavanje preda signal DMA upravljaču. U/I kanali su u suštini za komunikacijsku svrhu dizajnirani logički uređaji s ponašanjem ulazno ili izlazno usmjerenih "buffer-a". upravljač prekida sve aktivnosti i osvježava zapise u radnoj memoriji. te u momentu kad je komunikacija moguća mikroprocesor odobrava povezivanje U/I kanala s odredištem i omogućava se prijenos podataka kroz U/I kanal. npr. DMA upravljač radi u dva stanja: 1. DMA ga. Izvedbeno ne može podržati cjelokupni fizički adresni prostor PC računara. a prekida se veza 1 i 2. DMA sklopovi sadrže registre (privremene memorije) tako da mogu primiti podatke. od mikroprocesora te usmjeriti prema periferiji ili radnoj memoriji i obratno. a prekinute su veze 3 i 4.43 DMA upravljač u PC-AT računaru. Na ovaj način mikroprocesor je zauzet nepotrebnim nadzorom nad transferom podataka. već samo blokove memorije po 64KB. Direktnim postupkom prijenos podataka između periferije i radne memorije obavlja se preko U/I sklopa pod nadzorom mikroprocesora kada su prema slici uspostavljene veze preko 1 i 2.upravljač vrši transfer podataka u jednom ili više ciklusa prenosa od jedne ili više periferija slijedno. Radna memorija 80 . zapisanih odmah u početnim adresama memorijske mape. po kojima se određuju i prepoznaju i određuje način rada kao ulaz ili izlaz podataka. Kada neki od uređaja želi poslati podatke računaru. svaki s drugačijim i samo njemu pridodanim skupom adresa.upravljač iščekuje zahtijeve i dozvoljava upis ili čitanje podataka svojih registra od strane mikroprocesora 2. Kada neka od periferija želi izvršiti transfer podataka u radnu memoriju šalje DMA upravljaču zahtijev za postupak transfera. pristupa svom U/I kanalu. ako je valjan. Na taj način procesor je oslobođen nadzora nad transferom podataka i može obavljati druge korisne zadaće. Sporiji način je preko U/I kanala. Upotrebom DMA upravljača komunikacija između radne memorije i periferije obavlja se preko DMA uspostavljanjem veze 3 i 4.

Stoga je dobro sistem organizirati na način da priručna međumemorija dijeluje samo u postupku čitanja podataka s tvrdog diska. DRAM se koristi kao radna memorija za obrade. Pristup memoriji organiziran je kao dohvat memorijske čelije u matrici stupaca i redaka te se prije samog dohvata podatka treba signalom redka RAS (Raw Address Strobe) i stupca CAS (Column Address Strobe) odrediti koja je čelija u pitanju te je tek tada moguće očitati njen sadržaj. memorija s slučajnim pristupom. Kako je SRAM mnogo skuplji od DRAM. a oko 15ns za SRAM. Osvježavanje memorije oduzima oko 5% vremena u komunikaciji između pojedinih sklopova računara. Vrijeme potrebito za određivanje stupca i redka i dohvat podatka naziva se vrijeme pristupa (access time) i iznosi oko 70ns za DRAM. Slika 3. a SRAM kao brza priručna memorija (cache) koja služi mikroprocesoru za interne radnje kao privremeno skladište podataka dok se ne omogući pristup sporijem DRAM-u.SRAM (Static RAM). Slično načelo može se koristiti za ubrzavanje čitanja i upisivanja podataka na tvrdi disk. jer je u međuvremenu dio njih okupiran nekom drugom zadaćom. RAM nije u stanju dugo pamtiti sadržaj. 81 . odnosno pozvani program ne mora se pri ponovnom učitavanju upisati na iste memorijske lokacije. te se posredstvom DMA sklopova vrši osvježavanje (obnavljanje) zapamćenog sadržaja. DRAM i mikroprocesora obavlja upravljač priručne memorije. Distribuciju između SRAM.Osnovi informatike RAM (Random Access Memory) je RADNA MEMORIJA računara. Česta oznaka modula je SIMM (Single In-line Memory Module) za 30 ili 72 pinska priključka u bankama. DRAM po očitavanju gubi sadržaja te se prije "napuštanja" čelije sadržaj mora ponovo upisati. ali i brži.44 Načelo rada upravljača priručne memorije. Vremenu pristupa treba kod DRAM pridodati i vrijeme ponovnog upisa podatka te se dobije trajanje CIKLUSA MEMORIJE. osim u specijalnim tehnološkim izvedbama . Otud naziv DRAM (Dynamic RAM). Primjer III Elektronička izvedba ROM-a u diodnoj i MOS tehnologiji. RAM čipovi umeću se u posebne za to predviđene utore od kojih svaki najčešće predstavlja jednu "banku memorije" ili pak više utora s čipovima tvore jednu banku. Veličina radne memorije od velikog je značaja za upotrebljivost računara. a koristi se i kao međumemorija u komunikaciji s stalnom memorijom (tvrdi disk i slično). No ako programska podrška ne prepoznaje da li su podaci pohranjeni u priručnoj memoriji ili na tvrdom disku i ne vrši blagovremeno pohranjivanje iz priručne memorije na disk može doći do gubljenja podataka po prekidu rada programa.

Načelo rada MOS tranzistora najlakše je predočiti kao rad ventila koji provodi u smjeru S-+D pod kontrolom napona na G. Primjer IV Elektronička izvedba SRAM memorijske čelije. A i K su početna slova naziva elektroda diode (anoda. 82 . nijedna od njih ne daje tako malu potrošnju električne energije i broj elemenata po volumenu.Osnovi informatike Slika 3. katoda). Ne može se istovremeno adresirati više adresnih vodova već se očitavanje sadržaja mora obaviti vod po vod (adresu po adresu). S. Slično se ponašaju MOS elementi koji uzemljuju vod čitanja ako se na adresnom vodu pojavi napon. Ako bi bilo osam vodova čitanja na njima bi se pojavile različite osam bit-ne kombinacije napona u zavisnosti od adrese i kombinacija dioda. Gotovo svi sklopovi računara izrađuju se u MOS tehnologiji. Pri izradi PROM-a serijski se uz diodu (ili MOS tranzistor) postavlja taljiva veza koja se pomoću punioca prekida na potrebnim mjestima kako bi se dobile odgovarajuće kodne kombinacije za pojedine adresne vodove. gain). Na sličan način organizira se i matrica RAM-a s razlikom da je uz čitanje omogućeno i upisivanje pod kontrolom jednog ili dva adresna voda za svaki memorijski element. Na vodovima čitanja pojavljuje se binarna kombinacija "napona" koja odgovara jednom od adresnih vodova pod naponom. a u smjeru K-+A ne provode. Ako je mikroprocesor preko adresnog dekodera poslao napon na adresni vod. Mada se memorije mogu izraditi i drugačijim tehnologijama od MOS tehnologije. D i G prva su slova naziva elektroda MOS tranzistora (source.45 Matrica ROM-a izvedena u diodnoj i MOS tehnologiji. Diode su elektronički elementi koji provode struju u smjeru A-+K. pojaviti će se napon samo na onim vodovima čitanja koji su preko diode vezani za adresni vod pod naponom. drain.

Napon na adresnom vodu omogućiti će provođenje tranzistora T te da se preko voda upisa i čitanja (BL) nabije kondezator C. Ako se stanje kondezatora želi očitati preko adresnog voda upisa i čitanja (W) omogućiti će se provođenje tranzistora T i naboj na kondezatoru C postavlja na vodu upisa i čitanja naponsku razliku. Pamćenje električnog napona omogućavaju tranzistori T3 i T4 kojima su vlastiti ulazi povezani s izlazom drugoga te su im stoga izlazi na otporima R uvijek suprotne razine. Izmjena se vrši tako da adresni vod upisa i čitanja (W . Primjer V Elektronička izvedba DRAM memorijske čelije: Slika 3. Očitavanje stanja je slično. T4 će automatski uzeti suprotnu razinu od T3. odnosno ponovno upisati sadržaj.47 Memorijski elementi dinamičke radne memorije. a preko voda upisa (BL . Stanje oba tranzistora može se izmjeniti samo vanjskim utjecajem.46 Memorijski element statičke radne memorije. Par T3 i T4 zadržati će postojeće stanje sve dok ima napajanja strujom (+U) i dok se ne dovede na T3 razina napona njemu suprotna.Osnovi informatike Slika 3. No kako se 83 . Kako se kondezator pri tome prazni treba obnoviti njegov naboj (precharge). Na taj način ostvaruje se da jedan tranzistor vodi a drugi ne vodi struju i u zadržavanju tog stanja međusobno se podržavaju. Dakle. Element pamćenja ove čelije je naboj na kondezatoru C.Word line) omogući provođenje tranzistora T1 i T2.Bit line) postaviti će se naponska razina (0 ili 1 simbolički) koju će T3 prihvatiti. Kako su vodovi čitanja odvojeni od vodova upisa odmah se može očitavati svaka promjena u memorijskoj čeliji što pridonosi većoj ukupnoj brzini rada. memorijska čelija pamti stanje koje je u njoj pohranjeno sve dok ima izvora energije ili dok se stanje ne promjeni. Napon na adresnom vodu omogućiti će da provedu tranzistori T1 i T2 te da se razina T4 prenese na vod očitavanja (non BL) te potom na jedan od vodova sabirnice podataka.

Dakle. No njihov adresabilni prostor u velikoj mjeri ograničava DOS koji ne može direktno pristupiti memoriji iznad 1 MB. 2. jer se zasniva na dizajnu za procesore do tipa 80286 koji zaštitni mod rada nisu imali. Adresabilni prostor u realnom modu za XT (8080) računar podijeljen je na 16 segmenata po 64KB prema tablici: 84 .Osnovi informatike naboji na kondezatorima čelija bez obzira na očitavanje vremenom gube potrebito je u pravilnim vremenskim razmacima izvršiti OSVJEŽAVANJE (REFRESH) sadržaja cjelokupne memorije.48 Adresne mogućnosti xxx86 porodice mikroprocesora. Broj adresnih izlaza dekodera u srazmjeri je s brojem različitih mogućih binarnih kombinacija na adresnoj sabirnici. tako da još i danas mnoštvo procesora i programa rade u realnom modu koristeći tehnološke prednosti novih procesora samo u pogledu brzine rada (brži takt) i protoka podataka (šira sabirnica). Otuda i naziv "zaštitni" pošto se ruši samo aplikacija a ne i sistem. Adresiranje memorije Adresiranje se vrši preko adresnog dekodera koji ima binarni ulaz povezan s adresnom sabirnicom. Adresiranje memorije može se obaviti na dva načina: 1. a o organizaciji memorije zavisi i kao će se iskoristiti podaci adresne sabirnice i kao su međusobno povezane elementarne memorijske čelije. tvrdom disku (virtuelna memorija). DOS ne podržava zaštitni mod rada mikroprocesora. Virtuelno adresiranje moguće je obaviti samo u zaštitnom modu rada procesora. Operativni sistemi tipa WINDOWS95 i OS/2 koriste zaštitni mod rada mikroprocesora.) u realnom modu kad se preko adresne sabirnice direktno adresira memorija.) u zaštitnom modu kada se memorijski prostor proširuje simuliranjem realne memorije na drugom mediju npr. Pogodnosti zaštitnog (protected) moda do izražaja dolaze u višezadaćnim operativnim sistemima kada svaka aplikacija radi u svom okruženju koristeći svoj dio virtuelne memorije i njezin "pad" ne uzrokuje rušenje sistema. Ako dođe do pada aplikacije u načelu se ruši i sistem. a kompatibilnost prema ranijim sistemima i programskim rješenjima se emulira. Mikroprocesor tipa xx286 i moćniji imaju ugrađen sklop za podršku virtuelnom adresiranju memorije (MMU) tako da mogu adresirati prema tablici kako slijedi: Tablica 3. ukupna adresa je fizička memorijska adresa. Kako je radna memorija organizirana kao set segmenata veličine 64KB treba voditi računa o adresi (broju) segmenta i adresi unutar segmenta pri upisu ili čitanju podataka. U realnom modu procesori rade u jednozadaćnom operativnom sistemu (kao DOS) i svaka greška u izvršenju programa može "srušiti" sistem.

osnov DOS-a i ostali učitavaju u slobodne UMB u sastavu gornje memorije. te RAM i njegov adresni prostor nazivaju se MEMORIJSKA MAPA ili ukupni adresabilni memorijski prostor. Ostatak XMS memorije. Pojedine dijelove UMA računar ne koristi (UMB . Glede kompatibilnosti novih modela sa starima navedena podijela adresa do 1 MB radne memorije vrijedi za sve tipove 80x86 porodice procesora kada rade u realnom modu. do 4GB mogu si priuštiti programi koji "znaju" iskoristiti XMS memorijski upravljač (kao Windows). kao i pojedine UMB koji se u ovisnosti o konfiguraciji ne koriste npr. a takvih je sve više. 85 . što je tada bilo prilično. Podosta programske podrške još uvijek zahtijeva što veću slobodnu realnu memoriju do 9FFFF. ukupno 640KB (donja. te se u tu svrhu posebnom programskom potporom razni driver-i za tastaturu (raspored tipki). Osim toga XMS upravljač blok veličine 64KB (HMA) od 1024-1088KB i stavlja na raspolaganje DOS-u.Osnovi informatike Tablica 3. ali se pri izvođenju DOS programa simulira (emulira) navedena memorijska slika.blokovi) te ih memorijski programski upravljači (driver-i) mogu pridodati osnovnom RAM-u. upis sadržaja 3. Memorijski prostor preko 1MB pomoću posebnih programskih upravljača organizira se kao skup segmenata (stranica) po 16KB (EMS ili LIM) kojima se sadržaj preslikava pri upotrebi u memorijski prozor proširene memorije (64KB od D0000-DFFFF). Raspored rutina u ROM-u. osnovna memorija).49 Načelna organizacija DOS memorije PC računara. ili je linearno raspoređen (XMS). čitanje sadržaja 2. XMS memorijski upravljači ne koriste proširenu memoriju te se njihovom upotrebom povećava veličina dostupne gornje memorije. njihov dohvat prema predviđenim adresama. U RAM memoriji obavljaju se slijedeće zadaće: 1. mono video memorija pri upotrebi EGA grafičke kartice. ali danas zbog memorijski zahtijevne sofisticirane programske podrške nedostatno. U zaštitnom modu rada mikroprocesora nema ovakvih ograničenja. Prema dogovoru RAM-u je dato na raspolaganje prvih 10 segmenata. Od 640 KB . osvježavanje sadržaja Za vrijeme procesa osvježavanja svi memorijski sklopovi u bankama istovremeno su dostupni što ga bitno vremenski skraćuje.1 MB (gornja memorija-UMA) predviđeni su ROM sadržaji i RAM sadržaji kontrole u upravljanja monitorom.

mjesto od početka popisa te izvršiti programsku rutinu kojoj je početna adresa upisana na 113 mjestu. Tada izvršava programsku rutinu prekida ISR (Interrupt Service Routine). Primjer je tastatura koja se u prosjeku rijetko koristi. Na ovaj način izbjegnuto je stalno praćenje pojava od strane računara (polling) i ubrzava se rad sistema. • ROM EXTENGEN / skup programa koji služe za podršku rada dodatnih uređaja (diskovi. Signal za prekid ukazuje mikroprocesoru da neki od U/I uređaja zahtijeva pažnju.interfejs(interface) između komandnog procesora (command. a također i računar generira u određenim vremenski razmacima prekid da ustanovi stanje tastature. kako bi se mogli unjeti novi sadržaji u njihove registre ili pročitati podaci iz istih. ukupno 6 modova rad. DOS aplikacije traže do 1MB memorije. programski kontrolirano početno stanje i drugo. U tu svrhu PC računar ima programibilni trokanalni generator. kojima se period može programski upravljati. a za profesionalnije potrebe 8MB i više. Po koncepciji BIOS predstavlja vezu . Svaki od brojača ima posebni taktni ulaz na koji se dovodi osnovni signal iz generatora takta mikroprocesora. Današnje sofisticirane aplikacije traže enormnu memorijsku podršku za rad u odnosu na DOS aplikacije. Windows 3. grafičke kartice i slično).com) i hardware-a računara. Ako se pritisne neka tipka generira se signal prekida (Interrupt request . Brojači su vezani za podatkovnu i dio adresne sabirnice.IRQ) i šalje zahtijev računaru da izvrši programsku rutinu za tastaturu . RAM memorija. Trostruki programibilni brojač preko kanala "0" osigurava precizan takt za sat. unaprijed. U podacima upisanim u prvih 1024 bajt-a radne memorije (tablica prekida) upisano je u slijedu 256 adresa od po 4 bajt-a. Koju će programsku rutinu izvršiti zna prema broju prekida kojeg dobija kao odgovor u vidu binarnog broja od 2 bajt-a kada se obrati uređaju koji je zahtijevao prekid. sve je rijeđe sastavni dio ROM-a i umjesto njega su razni uslužni programi kao antivirus zaštita i drugo. izvršava rutinu koja omogućava čitanje diska i aktivira se pri uključivanju računara. Prekidi sistema U rad mikroprocesora ukomponiran je upravljač prekida (dva upravljača s ukupno 16 zahtijeva za prekid) koji svojim signalom procesoru skreće pozornost na neku pojavu na osnovu koje računar donosi odluku što treba da radi i koju rutinu. treba da izvrši. • ROM BIOS / upravlja perifernim jedinicama (monitor. U ROM su smještene četiri osnovne grupe programa i to: • START-UP / sadrži test pouzdanosti. prevodi jednostavne komande i upravlja jednostavnijim zadaćama kao unos datuma i vremena. tastatura.xx okruženje za umjeren rad treba 4MB memorije. koji se zatim pod programskom kontrolom umnožava ili dijeli u svakom od brojača. Windows 95 i OS/2 traži barem 16MB memorije za profesionalan rad. te će procesor npr. Kada mikroprocesor primi zahtijev za prekid zaustavlja daljnje izvođenje tekuće operacije i sprema u svoje registre poziciju kod koje je tekuća operacija prekinuta. a uz sve to u grafički orijentiranoj programskoj podršci treba imati brze sabirnice i grafičke kartice i velike diskovne resurse. za broj prekida 7116 potražiti 113. • ROM BASIC / jezgro BASIC programskog jezika. drugi brojač preko kanala "1" upravlja uključivanjem DMA sklopa. te preko adresnih veza izmjenio mod rada brojača. a treći brojač preko kanala "2" daje tonski signal malom zvučniku u kućištu. Programibilni brojači Za rad računara potrebito je generirati takt signale.Osnovi informatike ROM je dio memorije koji se samo čita (Read Only Memory) mada je to u suštini EPROM s mogućnošću upisa nekih osnovnih podataka pomoću posebnog programa koji se može aktivirati pri uključivanju računara. Početna adresa ISR naziva se 86 . brojanje unazad. brze cache memorije i video memorija najskuplji su elementi računarskog sistema. disk i druge). uglavnom iz BIOS-a. inicijalizira priključene sklopove.

Ulaz za nemaskirajuće sklopovske prekide. signalizira mikroprocesoru prekid najvećeg prioriteta i kad ga mikroprocesor odobri. Programski prekidi koje kreira korisnik 3. kako je prikazano u tablici prekida poredanih prema prioritetu počevši od najvećeg prioriteta do najmanjeg. Upravljač prekida analizira prekid prema prioritetu. Prekidi na zadanim memorijskim lokacijama (BIOS-DOS) 2. Mikroprocesor očita broj prekida te iz tablice prekida čita vektor prekida i izvršava pripadnu ISR. 2. Maskirajući (sklopovski) prekidi ostvaruju se djelovanjem dodatnih uređaja u računaru i njima upravlja UPRAVLJAČ PREKIDA.Osnovi informatike VEKTOR prekida. Po odrađivanju programske rutine prekida procesor očitava iz svog registra poziciju na kojoj je prekinuo tekuću operaciju i nastavlja njeno izvršavanje. Sklopovski prekidi. neposredno utječu na procesor. a drugi od 8-15 ali preko drugog priključka osnovnog. upravljač prekida postavlja na podatkovnu sabirnicu broj prekida (0-255) koji po prihvatu prekida upravljaču šalje periferija. koji se mogu dozvoliti/zabraniti. greškom u memoriji pri provjeri parnosti ili pri prijenosu kroz U/I kanal. Svi slot-ovi povezani su sa sabirnicama na osnovnoj ploči i vodovima koji omogućuju slanje signala za prekid (ne broja prekida). uveden je pojam prioriteta prekida tako da se u slučaju više istovremenih zahtijeva za prekid prvo izvršava onaj koji ima najveći prioritet a to je prekid s najmanjim brojem. prvi kontrolira prekide od 0-7. Kako više periferija može zahtijevati prekid. Mikroprocesor ima dva ulaza za prekide: 1. Sklopovske prekide ostvaruju osnovni i dodatni upravljač. Nemaskirajući prekidi. upravljač diska ili fax/modem kartica. nastaju dijeljenjem s nulom. Prekidi se po vrsti dijele u tri grupe: 1. Dodatni uređaji povezani su na sabirnicu preko dugačkog višekontaktnog konektora u obliku utora (slot) u koji se utakne tiskana pločica (kartica) na kojoj je uređaj sklopovski izveden npr. Imaju najveći prioritet u izvršavanju. Ulaz za maskirajuće prekide sklopovlja sistema preko kojeg se postavlja zahtijev za programski prekid. 87 .

IRQ11 i IRQ12 ako uređaji za koje su namijenjeni nisu ugrađeni.IRQ14". mada se mogu ikoristiti i IRQ5. npr. Sklopovske prekide zahtijevaju komponente računara koje u osnovi rade samostalno ali traže obradu od mikroprocesora kad zatraže prekid. Svi sklopovi istog tipa zatražit će prekid prema predhodnoj tablici.51. koji nisu dio sklopovske strukture računara.50 Sklopovski prekidi PC-AT konfiguracije.Osnovi informatike Tablica 3. prikazan je na slici 3. Dio ostalih vektora prekida. Uobičajeno su IRQ10 i IRQ15 raspoloživi za opću nadogradnju. 88 . za sve diskove biti će isti prekid pod brojem IRQ14 i dojaviti će se upravljaču prekida kao prisustvo signala na "četrnaestoj žici .

Komunikacija s uređajem obavlja se preko U/I kanala .) jednog bajt-a radne ili stalne memorije ili b. kojim se omogućava protok podataka između uređaja i mikroprocesora. Poneke matične ploče imaju u svom sastavu integrirane sklopove koji se uobičajeno izvode kao kartice periferije npr. i ostali logički sklopovi tvore skupinu elektroničkih sklopova najčešće integriranih u jednom većem zajedničkom kućištu nazvanom ASIC (Application Specific Integrated Circuit) ili CHIPSET (skup-set čipova). odnosno novim programom izmjeni se kod tipki u odnosu na kod kojeg ima originalan prekidni program. potom nastavlja započeti prekidni program te na kraju tekući program. upravljač prekida i slični. prema pridodanim priključnim mjestima kao za tastaturu. U/I upravljač. upravljač serijskog i paralelnog kanala i slično. Postoje programski prekidi koje generira program s ciljem da pozove neke dodatne programe na izvršavanje. To je gotovo pravilo na svim PCI matičnim pločama. upravljač prekida. Ako se tijekom izvršavanja prekidnog programa dojavi novi prioritetniji prekid. analogno mehaničkom ventilu za vodu. Tako se po pritisku tipke tastature realizira prekid IRQ1 i odrađuje program na 4 bajt-noj adresi upisanoj na adresi od 24-27 u BIOS-u.51 Vektori prekida PC-AT konfiguracije. serijski i paralelni priključak i na njih priključenih uređaja ili prema slot priključcima na matičnoj ploči. prekida se trenutno aktivan prekid. Svi uređaji računara povezani su na pripadni kanal (logičke sklopove). U/I slot-u ili periferiji. DMA. Dizajn i organizacija chipset-a od temeljnog su značaja za kvalitetu i performanse cjelokupnog računarskog sistema. upravljač tvrdog diska. izvršava prioritetniji. upravljač tastature. Periferije Svaka kombinacija adrese na adresnoj sabirnici predstavlja adresu: a.Osnovi informatike Tablica 3. a da bi se tačno znalo kojem 89 . igraču palicu.) jednog uređaja na matičnoj ploči. Kanalom upravlja mikroprocesor (odobrava ili neodobrava njegovu propusnost). Programski prekidi mogu da imaju broj prema tablici vektora prekida koristeći već definirane brojeve i rutine DOS-a i BIOS-a. Ako se kreira novi prekidni broj i pripadni mu program i pridruže prekidu IRQ1 može se s novim programom izmjeniti "raspored slova" na tipkama tastature. ili će se definirati novi prekid koji nije "zauzet" u tablici prekida kome će se dodijeliti rutina koju je izradio korisnik.vrata (port) izvedenog kao konfiguracija digitalnih logičkih "vrata" za omogućavanje protoka podataka prema uređajima na matičnoj ploči kao DMA.

Na ovaj način ostvaruje se komunikacija prema sporijim uređajima. Veličina slot-a i pročelje kartice standarizirani su i prema tipu U/I sabirnice ovisi i veličina konektora kartice i po tome se može prepoznati kojem tipu sabirnice pripadaju. izlazni ili će se izvršavati neka druga za njega specifična zadaća. odnosno pridruženo mu je brojčano ime. 90 .). bilo da su povezani preko fizičkih namjenskih priključaka ili preko U/I priključaka matične ploče.52. Kad se zahtijev odobri. mikroprocesor nalaže upravljačkim uređajima da ostvare komunikaciju prema U/I kanalu. PC koristi 512 adresa za U/I kanale za sistem matične ploče. ali je relevantno za upotrebu prvih 10 bit-a. Ovisno o adresi kanal će se ponašati kao ulazni. Odaziva se uređaj kojemu odgovara prisutna adresa. COM3 i COM4 koriste se za uređaje koji se ugrađuju u PC računar i koriste serijsku komunikaciju kao interni modem i slično. Kada pristupa kanalu mikroprocesor postavlja adresu kanala na adresnu sabirnicu i javlja uređajima o prisutnosti adrese.Osnovi informatike kanalu se ima pristupiti svaki je adresiran. Svaki kanal se prepoznaje po 16 bit-nom broju (od 0-65535) adrese. Tablica 3. a 512 za U/I kanale za rad uređaja i kartica od kojih je najveći dio unaprijed zauzet za već postojeće uređaje ili uređaje koje je nužno umetnuti u U/I slot jer bez njih nije moguć rad (grafička kartica npr. namještaju se elektromehaničkim ili elektroničkim programski upravljanim i aktiviranim premoštenjima strujnih krugova kartice (jumper-i). a popis adresa i pripadnim im uređajima čuva se u U/I mapi adresnog prostora za kanale i uređaje dijelom prikazane u tablici 3. ali se ne koristi cjelokupni adresni prostor. već od 000-0FF za uređaje ukomponirane na matičnoj ploči i 100-3FF za periferije i uređaje spojene preko slot-a U/I sabirnice.52 Mapa U/I kanala (port-ova) PC-AT računara. Na raspolaganju je korisniku samo adresno polje za kartice druge vrste s 32 adrese za kanale. Dakle. adresa uređaja i drugi. Adresna mapa zauzima 2KB memorije. otvara se samo onaj kanal koji je preko adrese prozvan i povezuje pripadni mu uređaj sa sabirnicom sistema i prijenos podataka je ostvariv. kao broj prekida. Parametri kartice. što daje 1024 raspoložive adrese za kanale. Isto vrijedi za par COM1 i COM4. najprije mikroprocesoru preko vodova prekida dojavi zahtijev za komunikaciju. Najčešće se periferije priključuju preko slot-a u vidu tiskane pločice (kartica) izvedene s konektorima koji se umetnu u slot. kad neki od uređaja želi obaviti komunikaciju s računarom. Pojedinim kanalima pripada više adresa na koje će se odazvati. Port-ovi COM2 i COM4 koriste istu IRQ.

TASTATURA je osnovna periferija računara. Upravljač tastature gotovo je uvijek integriran u matičnu ploču.53 Dio SCAN-koda tastature PC-AT računara. Pritiskom na tipku pali se ili gasi u 91 . što uveliko pojednostavnjuje konfiguriranje sistema. U nju je ugrađen mikroračunar koji preuzima na sebe brigu o upravljanju tastaturom. <CAPS LOCK> Određuje da li će se koristiti mala ili velika slova. ispituje tipke i šalje o tome poruku BIOS-u. Zadaća mu je da: 1. ili kodovi strelica i pregleda teksta ako LED-dioda ne svijetli. Kad se tipka pritisne ostvaruje se sklopovski prekid IRQ1. Kad god se pritisne neka tipka generira se broj veličine jednog bajt-a koji definira tipku prema SCAN-kodu tastature (nije isti kao ASCII kod) prema primjeru u dijeli tablice na slici nadalje: Tablica 3. tamnije boje od ostalih.Osnovi informatike Novija generacija računara (BIOS. PNP tehnologija (Plug And Play = umetni i radi). opisne su nadalje: <ESC> Tipka koja uglavnom nalaže prekid zadaće u izvršavanju. 2. Moguća je upotreba i kombinacija tipki. te se aktivnost po odobrenju prekida prenosi ROM BIOS rutini kao prekidni vektor 9 i odrađuje programska rutina koja počinje na pripadnoj mu adresi. Značenje pojedinih tipki upisano je u ROM BIOS. koji sadrži rutinu za tastaturu. omogućava se da se prema računaru šalju kodovi brojki ako svijetli LED-dioda s oznakom NUM LOCK . Specifične tipke SLOVIŠTA. Za to vrijedi slijedeći način označavanja: Pored toga pritiskanjem tipke <NUM LOCK> u lijevom uglu numeričke grupe znakova na desnoj strani tastature. podržava dvosmjernu serijsku vezu s računarom. OS) omogućava automatsko prepoznavanje umetnute kartice i podešavanje njenih parametara.

razmaknica. Koristi se u aplikacijama. U aplikacijama omogućava ulazak u glavni izbornik (menu). <ALT> + <utipkati na numeričkom setu 225> i dobiti će se znak "ß". <END> Postavlja kursor na kraj tekućeg reda. na primjer <CTRL> + <C> znači prekid zadaće u tijeku. Pritiskom na tipku briše se odabrani tekst od kursora prema lijevo za jedan znak. odnosno kraj datoteke. Tako F1 najčešće omogućava prikaz s pomoćnim objašnjenjima (HELP) o zadaći koja se želi izvršiti. Okomite strelice rade samo u aplikacijama. jer se dužim zadržavanjem tipke ponavlja znak koji tipki pripada sve dok je tipka pritisnuta. 92 . Pri tome treba da je omogućeno da numerička tastatura šalje kodove brojki. FUNKCIJSKE tipke uglavnom su definirane u aplikacijama. <CTRL> + <HOME> i <CTRL> + <END> Postavlja kursor na početak. Pritisci tipke moraju biti brzi. Otipkava prazan znak. <ALT> Omogućava dohvat znakova ASCII koda koji nisu na tastaturi. <DELETE> Briše tekst znak po znak desno od kursora kao da ga usisava s desne strane. Glede toga treba biti jako obazriv prilikom upotrebi tipki za brisanje. <PAGE DOWN> Pomiče prikaz teksta ili forme na ekranu za jedan ekran prema kraju teksta ili forme. <TAB> Omogućava skok kursora za određeni broj mjesta u desno (najčešće 8). <CTRL> + <TIPKA PO IZBORU> Daje nalog za izvršavanje neposrednih komandi u DOS-u. a to se postiže pritiskom tipke <NUM LOCK> tako da svijetli LED-dioda s oznakom NUM LOCK. <ENTER> Nalaže elektroničkim sklopovima tastature da pošalju računaru utipkani red ili da se u nekoj aplikaciji prihvati podatak o aktiviranju odabranog izbora ili u obradi teksta prelaz u novi red. Omogućava dohvat malih slova ako svijetli LED-dioda CAPS LOCK. <SHIFT> + <TIPKA PO IZBORU> Služi za odabir gornjeg znaka kod tipki sa dva znaka. <HOME> Postavlja kursor na početak tekućeg reda. Pri tome kursor mijenja oblik (postaje deblji kad je umetanje omogućeno) ili se ispisuje na nekom mjestu ekrana poruka o trenutnom statusu tipke (INS=umetati ili OVR=pisati preko). <PAGE UP> Pomiče prikaz teksta ili forme na ekranu za jedan ekran prema početku teksta ili forme. a ako LED-dioda ne svijetli moguć je unos malih slova. Ako LED-dioda svijetli omogućen je unos velikih slova. <SPACE BAR> dugačka tipka na dnu slovišta . <SHIFT> + <TAB> Omogućava skok kursora za određeni broj mjesta u lijevo (najčešće 8). Tipke UPRAVLJANJA znače: <GRUPA STRELICA U DNU> Premještaju KURSOR (pokazivač teksta) u smjeru strelice na tipci koja je pritisnuta. <INSERT> Omogućava ili onemogućava umetanje novog teksta između već postojećih znakova na mjestu gdje je kursor. Ima svrhu u aplikacijama.Osnovi informatike gornjem desnom uglu tastature. Omogućava dohvat velikih slova ako ne svijetli LED-dioda CAPS LOCK. Često bude i s oznakom <RETURN> <BS> (<BACK SPACE>) ili strelica i lijevo na gornjem desnom uglu slovišta.

Broj stupaca i redaka može se povećati ili smanjiti u ovisnosti o mogućnostima kartice. Naravno sve su to port-ovi koji pripadaju video kartici. Pored navedenih. jer finije dijeli prikaz na ekranu (gustoće 320X200 elemenata slike i naviše) i može praviti tekst karaktere promjenjive po obliku i veličini (vektorski-skalabilni fontovi). Generator signala sinkronizacije (HSYN i VSYN) monitora Generator RGBI i sinkronizacijskog signala tvore sklop upravljanja i monitorske kontrole i u sebi pored ostalog sadrži sklopove pretvorbe digitalnih podataka u analogne signale (D/A pretvorba DAC) i tablicu boja (palette) na temelju koje se iz digitalnog zapisa određuje boja. obično bržoj od radne memorije. Sadržaji slika čuvaju se u video memoriji (VRAM). Tamnije označene NUMERIČKE tipke sadrže operatore za računanje. tekst mod Tekst mod prikazuje samo karaktere koje daje karakter generator i obično je to prikaz karaktera u mreži od 80 stupaca i 25 redova. te tipku <ENTER> s istom zadaćom kao istoimena tipka u slovištu. kao kombinacija tipki <CTRL> + <C>. po komandi DIR. Organizacija korištenja navedenih vrsta memorija nije ista. koriste se i kombinacije tri KONTROLNE tipke i to: <PRINT SCREEN> Daje nalog za tiskanje sadržaja ekrana u DOS-u ili šalje sadržaj ekrana u privremeni memorijski prostor za transfer podataka (CLIPBOARD) u radnoj memoriji u WINDOWS-ima. Podaci o tablici boja i broju elemenata slike (razlučivost) čuvaju se u video BIOS-u. U osnovi mogu da rade u dva moda rada: 1. GRAFIČKA KARTICA je uređaj koji se najčešće kao kartica preko slot-a uključuje u konfiguraciju PC računara. <PAUSE> (<BREAK>) Tipka s tri funkcije. Otuda i mogućnost skalabilnosti fontova .Osnovi informatike Ima svrhu u aplikacijama. <CTRL> + <BREAK> Prekida zadaću koja se trenutno izvršava. Grupa karaktera istog stila naziva se FONT. Generator video-RGBI signala (signali slike i inteziteta) 5. <CTRL> + <SCROLL LOCK> Zaustavlja izvršavanje programa. Ako se funkcija NUM LOCK isključi (ne svijetli LEDdioda) numerički set pretvara se u set tipki editora i kursora. 93 . Grafički mod je zahtijevniji. video upravljač . VHS i SVHS video izlaz i slično. mada jeftinije verzije u istu svrhu koriste DRAM memoriju kakva se koristi za radnu memoriju. već se tekst mod rada emulira uz pomoć sofisticiranih video-elektronskih sklopova. Skuplje kartice mogu sadržavati i druge uređaje kao TV birač kanala. Današnje kartice u suštini nemaju odvojene tekstualne i grafičke funkcije. grafički mod 2.veza prema U/I sabirnici 2. Može se prihvatiti tumačenje da je prikaz na ekranu podijeljen na grafičku i tekstualnu sliku koje se mogu po potrebi i istovremeno prikazati. <CTRL> + <PAUSE> Omogućava nastavak ispisa zaustavljen pomoću tipke <PAUSE>.izmjena veličine slova po nahođenju. ROM karakter generator 3. Video RAM memorija 4. Sve sklopove video upravljač povezuje preko interne video sabirnice. Zaustavlja ispis podataka na ekranu npr. Njeni osnovni dijelovi su: 1.

Podaci se ne upisuju sektor po sektor nego po klasterima. FAT tablica sadrži lokacije klastera na disku koji pripadaju pojedinim datotekama. FAT sadrži popis klastera. Pojam klastera koristi operativni sistem PC računara kao osnov za pronalaženje i očitavanje datoteka i predstavlja najmanju dostupnu jedinicu skupine podataka na disku. Uz karticu se isporučuje i programska podrška orijentirana prema važnijim svijetskim software-skim produktima (driver-i) koji uz karticu omogućuju lakše korištenje DOS i Windows aplikacija. U sektoru se čuvaju original i kopija FAT tablice (FAT1 i FAT2). Struktura imenika (directory) diska čuva se u trećem sektoru i sadrži tablicu strukture imenika i svake datoteke koja mu pripada. Podaci kod kartica s DRAM memorijom izmjenjuju se između monitorske kontrole. njihov broj. a jumper-ima se određuje da li je uređaj priključen. UPRAVLJAČ DISKETNOG I DISK UREĐAJA objedinjen je najčešće na jednoj kartici i u verziji IDE podržava 2 disketna (A: i B:) uređaja na jednom kanalu i dva disk uređaja (C: i D:) na drugom kanalu. Sav prostor na disku nije dostupan korisniku. Upravljači diskova kod sistema s PCI sabirnicom u pravilu su EIDE tipa i integrirani su u matičnu ploču računara što pridonosi cjelokupnoj stabilnosti sistema. Jedan od uređaja na kanalu konfigurira se kao glavni (master) a drugi kao dodatni (slave).4GB. Naravno ako je slika sastavljena od više elemenata (veća razlučivost) i sadrži veću tablicu boja definirana je s više podataka te zauzima više memorije i sporije se iscrtava.Osnovi informatike Slika 3. Kratkospojnicima na kartici određuju se početni parametri kartice i usklađuju s tipom monitora. FAT tablica u sektoru 2 na traci 0. Složeniji upravljač tipa SCSI podržava više različitih uređaja i primjereniji je za složenije konfiguracije. strana 0 4. Novija verzija (EIDE) podržava dodati kanal za još dva dodatna uređaja E: i F: (CD ROM i traka) i diskove većih kapaciteta od 528MB-8. strana 0 3. Naravno različite datoteke ne mogu imati klaster diska s istim brojem. nego su redosljedno nabrojeni u FAT tablici. te su zahtijevi za video memorijom ovisni o modu rada i iznose od nekoliko stotina KB do nekoliko MB. Kad su glave diska u jednom klasteru podaci datoteke upisuju se u svim sektorima na svim površinama tog klastera. Uobičajena VGA/SVGA grafička kartica ima 15 pinski priključak na pročelju kartice za povezivanje monitora na karticu. Preostali prostor uzimaju OS i korisnikovi podaci (programi). memorije i grafičkog procesora ili ubrzivača preko interne video sabirnice kartice.54 Shema grafičke kartice s DRAM i VRAM memorijom. te broj prekida i veličina memorije kartice. dok se kod VRAM navedeni sklopovi vezani slijedno čime je omogućeno da je VRAM istovremeno s jedne strane spojen na monitorsku kontrolu a s druge strane na grafički procesor. Dodatni priključci mogu postojati za već spomenute moguće dopune kartice. za svaku datoteku posebno. BOOT sektor 1 na traci 0. koji je primarni a koji sekundarni (dodatni) i koja mu je adresa te izmjena adresa A: i B: pogona. podijeljen je za slijedeće namjene: 1. Priključci uređaja i kartice vrše se unutar kućišta računara s višežilnim kabelom s konektorima za povezivanje tiskane pločice upravljača i dva uređaja kanala. Operativni sistem 94 . DIRECTORY struktura u sektoru 3 na traci 0. Kako kod PC računara svaki klaster ne sadrži podatke o slijedećem. strana 0 2. korisnikov prostor za podatke Raspored prostora diska naziva se ALOKACIJA. BOOT sektor služi za inicijalizaciju učitavanja OS ako je na disku (disketi) prisutan. gubitak ili preinaka podataka u tablici praktički znači gubitak svih podataka na disku.

Koristi do 3-9 žilni vod za komunikaciju. WINDOWS 95 s VFAT datotečnim sistemom (32 bit-a) premošćuje navedeni problem. a poboljšane inačice BIOS-a ne prepoznaju diskove veće od 2GB (32KB*65535). mrežna kartica). provjeru na greške i slično. Računar ih prepoznaje kao COM1(AUX) i COM2. u navedenom primjeru E:. Priključak je izveden kao 25 pinski ženski konektor. Gubljenje podatka u ovoj tablici u suštini znači gubitak svih podataka na disku. Podijela diska na logičke cjeline ima opravdanje kod starijih izvedbi BIOS-a koji u zajednici s DOS nije znao prepoznati diskove veće od 504MB kao jednu jedinstvenu cjelinu. Objedinjenje upravljanja i kontrole diskova i serijske i paralelne veze na jednoj kartici zahtijevati će različite adrese pojedinih uređaja. 232. Jumper-ima se određuje jednosmjerni ili dvosmjerni protok podataka te adresa uređaja. 456 i 457. prva cjelina prepoznati će se kao logički uređaj C: a druga kao logički uređaj D:. Međumemorija se obično podešavanjem početnih parametara sistema određuje iz resursa DRAM-a. Elektronski sklopovi serijskog i paralelnog prenosa podataka kod matičnih ploča s PCI sabirnicom gotovo se uvijek integrirani u samu matičnu ploču čime se pridonosi stabilnosti PC sistema. Glede navedenog. Zahtijeva 19 žilni spojni vod kraće dužine (nekoliko metara) i koristi digitalne integrirane sklopove TTL tipa (signali do +5V). također s 9 pinskim konektorom. a računar ih prepoznaje kao LPT1(PRN) i LPT2. Izmišljeno područje za viruse. odnosno različite port-ove. kod velikih diskova s klasterom veličine 32KB dolazi do neiskorištenosti prostora diska prilikom upisa malih datoteka. Upravo je FAT tablica najčešća meta zločestih virusa. 36. PARALELNI prijenos je jednosmjerni ili dvosmjerni 8 bit-ni prijenos podataka te osim priključka štampača omogućava i priključak periferije drugačije namjene (npr. čuvaju se nizovi brojeva klastera svake pohranjene datoteke ponaosob. PARALELNI i 2 SERIJSKA PRIKLJUČKA najčešća su konfiguracija na PC računarima kao veza prema štampaču i mišu. Dakle port treba da sadrži sklopove za pretvorbu paralelnog prijem podataka s U/I sabirnice u serijski izlazni niz i obratno te kontrolu brzine prenosa podataka. Realiziran je kao RS232C interfejs(interface). 95 . štampač PC kase) ili modemska komunikacija. te 10 žilni vod uz 15 pinski konektor povezan najčešće s karticom upravljača diska koja sadrži elektroničke sklopove za podršku analognoj palici za igru. Brzina pristupa podacima na disku u velikoj mjeri ovisi da li je upravljač diska vezan za ISA ili lokalnu sabirnicu. U nepopunjenom klasteru nije moguće nastaviti s upisivanjem naredne datoteke već se mora upotrebiti novi. a na pločici se kratkospojnicima (jumper-ima) određuje koji će fizički priključak pripasti pojedinom kanalu i koja je adresa pojedinih priključaka. Na primjer datoteka COMMAND. 243. svijetski standard u serijskoj komunikaciji. Brzina prijenosa podataka obično iznosi oko 1MB/s-10MB/s što ovisi o vrsti upravljača i vrsti sabirnice za koju je priključen. Svaki tvrdi disk može se logički podijeliti na manje cjeline pa ako se fizički disk C: podijeli na dvije logičke cjeline u postupku inicijalne organizacije sistema. Realiziraju se u sastavu upravljača diskova kao priključci na pročelju kartice. SERIJSKI prijenos podataka koristi se za komunikaciju sa sporijim uređajima kao neke vrste štampača (npr. što znači da je veličina i broj klastera proporcionalna veličini diska i ne predstavlja standardnu nepromijenjivu veličinu. Najčešće služi za priključivanje modema kada se koristi svih 9 predviđenih vodova između modema i računara i serijskog miša koji za komunikaciji traži 5 od 9 predviđenih vodova.Osnovi informatike prilikom formatiranja diska nastoji njegovu površinu podijeliti na što više klastera. 231. obično se ne može iskoristiti 10-20% diskovnog prostora zbog gubitaka pri upisu malih datoteka u velike klastere. U posebnom popisu . koja po strukturi komunikacije s računarom ne spada ni u serijski ni u paralelni prijenos. Ako postoji još jedan fizički uređaj s oznakom D: drugoj logičkoj cjelini prvog fizičkog diska C: dodijeliti će se prvo naredno slobodno slovo nakon označavanja fizičkih uređaja. Sklopovski prekid i adrese uređaja određuju se jumper-ima. ali i sami diskovi imaju uz svoj upravljač ugrađenu međumemoriju. zbog granica u veličini i broju klastera diska u 16 bit-nom FAT sistemu označavanja klastera. kod operativnog sistema PC računara. Priključak se izvodi kao 25 pinski muški konektor i 9 pinski muški konektor. Upotreba CD ROM-a traži podršku standardnom BIOS-a glede njegovog korištenja. Budući je klaster najmanja operativna cjelina koju OS koristi prilikom zapisivanja datoteka na disk. Veličina klastera kreće se od 2KB do 32KB do najviše 65535 (16 bit-a) klastera na particiji diska. odnosno na njih priključenih uređaja. Poznat je pod nazivom CENTRONICS prema standardu kojeg je ustanovila istoimena firma. 35. te o raspoloživoj međumemoriji u koji će se kopirati cjelokupni cilindar ili više njih glede bržeg očitavanja po dohvatu prvog podatka u tom cilindru.COM pohranjena je u klasterima broj 34. Posebnost u odnosu na standardnu PC konfiguraciju je izvedba paralelnog miša.tablici nazvanom FAT (File Allocation Table).

6. kojoj se sadržaj čuva neprekidnim održavanjem napajanja pomoću ugrađenog malog akumulatora. Sve ove opcije detaljno su opisane uz uputu koja dolazi uz matičnu ploču računara. Podaci koji se ovim putem upisuju smještaju se u malu dodatnu memoriju (EPROM ili slična). 5. Posebno područje primjene je povezivanje računara u mrežni sistem preko mrežnih kartica. što manjim. 96 . 2. jer transformatori dizajnirani za pretvorbu napona na višim frekvencijama zahtijevaju manju jezgru. SET-UP sistema Postavljanje početnih parametara. dovoljno prostrano za veći broj periferija u odnosu na predhodna dva. 3. brzinu sabirnice. Sve veća potražnja uzrokom je pada cijena ove vrste računara što ih čini pristupačnima za manje firme i kućnu upotrebu za knjigovodstveni servis. Ugradnjom kartica sa A/D i D/A pretvaračima moguće je nadgledati i upravljati proizvodnim procesima ili rezultatima mjeranja. slim kućište . te istu elektronskom sklopkom pretvara u izmjeničnu struju visoke frekvencije koju potom transformira i ispravlja na potrebitu vrijednost jednosmjernog napona (+12V. projektiranje i drugo. tower kućište . redosljed javljanja disk uređaja po uključivanju i drugu te čak s antivirus programima za nadzor BOOT sektora diska. preostali parametri Preostale opcije odnose se na memorijske banke.Osnovi informatike Otvorenost PC sistema Raznolikost u primjeni kartica različitih svojstava i namjene čini PC sistem vrlo otvorenim za razne implementacije u razne profesionalne svrhe. Izvor napajanja Realiziran je kao impulsni pretvarač napona. video parametri disketni uređaj B: 10. sastavni je dio ROM BIOS-a računara. 3. proširenje memorije primarni (disk) uređaj D: 12. mini tower kućište . odnosno izmjeničnu struju gradske mreže pretvara u jednosmjernu.okomito kućište s nešto moćnijim ispravljačem. Osnovne opcije koje se mogu podesiti pomoću SET-UP programa u BIOS-u su podaci za: datum 7. naravno uz odgovarajući programsku podršku. te omogućava održavanje stabilnosti napona napajanja sklopova računara uz dosta velika odstupanja napona mreže (čak preko 20%). Obično se aktivira pritiskom na tipku <DEL> ili kombinacijom tipki <CTRL> + <ALT> + <ESC>.+5V. 1. srednjim i većim firmama daje mogućnost obrade podataka s relativno jeftinim konceptom u odnosu na velike računarske sisteme i ujedno pruža autonomnost rada bez usluga mrežnih resursa.tanko položeno kućište. 4. sekundarni (disk) uređaj F: disketni uređaj A: 9. Ovakva koncepcija ispravljački blok čini prostorno malim.-12V. Kućište se izvodi kao: 1. ovisno o vrsti kućišta s kojim se isporučuju jer veličina kućišta ograničava moguć broj upotrebljenih periferija.-5V). osnovna memorija primarni disk uređaj C: 11. cache memorije. U sastavu sklopa napajanja ukomponiran je i mali ventilator koji osigurava hlađenje komponenti unutar kućišta računara. 2.okomito kućište s najmoćnijim ispravljačem. sekundarni (disk) uređaj E: vrijeme 8. Dizajniraju se za potrošnju od 150-300W.

i omogućuju bolju preglednost. štampač i disketu i čita program MSDOS. nije im toliko raširena primjena kao navedenima.SYS programu.SYS (jezgra OS) koji daje pozdravnu poruku i informacije o verziji OS.BAT koja sadrži imena programa koji se u startu imaju izvršiti te pripadne parametre. osim IGARA koje intezivno koriste DOS jer ih najmanje ograničava.SYS i vrši dodatno podešavanje parametara sistema i učitavaju potrebiti driver-i (programi za nadzor upisa u RAM. IO. lakše kopiranje datoteka i drugo. te se pod pojmom PC-osobni računar podrazumjeva upravo primjena 80x86 procesora u računaru. Imena datoteka ograničena su na najviše 11 znakova (8 za ime i 3 za tip). DOS PS računar Aktivnosti po uključivanju računara odvijaju se slijedećim redom: ROM se javlja podacima o verziji BIOS-a i testiranjem memorije. pa se suštinski može podijeliti na DOS. • BIOS traži prisustvo disketne ili disk jedinice te čita BOOT sektor prvog disk uređaja na kojeg naiđe da ustanovi prisustvo operativnog sistema. kao npr. izgled kursora. startni put (pristup) imenicima. uglavnom se zadovoljava memorijskim kapacitetima od 1MB-4MB.COM. Kao i MS-DOS zasnovana je na 16 bit-nim instrukcijama i podacima. podrška mišu i drugo. datum. izbor fontova (kodne tablice) i tip tastature. Rad s imenicima nepregledan je. • Analizira se sadržaj datoteka CONFIG. parametri mreže i drugi) s diska ili diskete. sam rad DOS-a i dalje se je temeljio na početnim načelima.školjki. aktiviranje dodatne memorije-cache i druge) te njihov upis u ROM (EPROM). Za ozbiljnije intervencije u programskoj podršci korisnik će ipak posegnuti i u DOS okruženje. program za interpretiranje komandi i naredbi OS. Windows aplikacije imaju implementiran DOS prikaz (session).SYS i predaje mu upravljanje sistemom. kreira interne tablice i vraća upravljanje IO. Stoga se korisnici vrlo često odlučuju koristiti neku od programskih podrška koje "okružuju" DOS . čvorišta mreže. na primjer u slučaju nemogućnosti aktiviranja grafičkog okoliša zbog oštećenja datoteka. monitorom. Grafički orijentirane aplikacije gotovo da se više ne razvijaju i koriste. Mada se i druge vrste procesora ugrađuju u osobni računar. Ako se drži pritisnuta tipka <DEL> ulazi se u SET-UP program koji je u sastavu ROM-a i omogućava postavljanje osnovnih parametara računara (tip diska. Načela rada pri uključivanju bilo kojeg računara analogna su opisanom slijedu za računar s MS-DOS operativnim sistemom. izbor skupa znakova. te ga je stoga ipak potrebito upoznati. DR-DOS i slično. Neki od njih su za PC računar u velikoj mjeri srodni i razlikuju se u imenima ponekih datoteka kao PC-DOS. IBM-DOS. tako da je DOS ostao prisutan samo kao jedan od mogućih prozora. • Učitava se u EPROM-u zapisana tablica particija (logičkih cjelina) diska u kojoj je zapisana diskovna slika sistema.Osnovi informatike PC u startu Sam proces inicijalizacije računara ovisi o vrsti OS koji je na njega ugrađen.SYS sadrži pokretačke programe za upravljanje tastaturom. te platforme tipa UNIX i druge koje su dizajnirane da rade s procesorima tipa 80x86. Operativni sistem je u cijelosti jednozadaćan. te analizira sadržaj datoteke AUTOEXEC. Windows i OS/2 okruženje. serijski kanal. Iako su procesori tipa xx386 i bolji koristili 32 bit-nu arhitekturu. • Učitava se COMMAND. Programska podrška za MS-DOS nije zahtijevna. Ako ne nađe potrebite podatke daje poruku o nepostojanju operativnog sistema ili u protivnom učitava program IO. Parametri komandi su mnogobrojni i vrlo raznoliki. • WINDOWS PC računar 97 .

kao npr. kao nadogradnje DOS-a. Po resursima zahtijevniji je od predhodnih inačica. kao prekidi. slijed pri uključivanju računara i slično. Windows operativni sistema mnogo je složeniji. ili u grafički mod rada te radi kao višezadaćni sistem kada se DOS može koristi samo kao jedna od mogućih sesija (okruženja) bez direktnog obraćanja sklopovlju. posljednja je inačica grafičkog interfejsi. i tako pospješuje interakciju između različitih aplikacija. Neće doći do poruke o nedostatku memorije ali će se izvršavanje programske podrške usporiti zbog učestalije komunikacije s tvrdim diskom. Sistem se konfigurira prilikom uključivanja na sličan način kao DOS. višenitni i višeprocesorski operativni sistem prilagođen za rad na različitim sklopovskim platformama. Ako se komanda uključi u startnu datoteku kao posljednja u nizu. osnovni imenik najčešće je C:\WINDOWS s mnoštvom datoteka i nekoliko podimenika (sub directory). Windows grafički interfejsaktivirati će se odmah po uključivanju sistema. Prvenstvene namijene su mu u funkciji poslužitelja i kao platforma zahtijevnoj programskoj podršci kojoj treba dobra stabilnost sistema. interaktivnu komunikaciju preko računara te podršku fax-modem kartici.) Windows kao NADOGRADNJA MS-DOS (do verzije 3. predstavlja 32 bit-ni višekorisnički.) Windows 95 b. Izveden je u dvije inačice: 1. kojoj veličinu mijenja DINAMIČKI srazmjerno zadaćama i kapacitetu diska kojeg koristi (SWAP datoteka sistema). MSDOS. još nije osigurana višezadaćnost. u prvom redu zahvaljujući pojeftinjenju i velikom porastu moći sklopovlja PC računara. što znači očuvanje već postojeće programske podrške unatoč promjeni OS.11) 2.) Windows kao SAMOSTALNI OS razvijan u dva pravca: a. Naravno. uobičajeno C:\DOS veličine nekoliko MB. Osim toga mogućnost korištenja PRIVIDNE MEMORIJE (virtual memory) čini sistem stabilnijim. Konkurentnost s drugim OS Windows-i dostižu s inačicom Windows 95. adrese U/I kanala. Umjesto pojma grupe uvodi se pojam MAPE (FOLDER) koji je bliži imeniku. gotovo da nema nove inačice nekog programa u verziji za DOS. ali se omogućava izrada veza (link) kroz same mape tako da se ikonom može prikazati i pozvati objekt kojeg u promatranoj mapi nema.SYS. Namjenjen je Intel-PC sklopovskim konfiguracijama te stoga treba pri njegovom korištenju poštovati sve postavke sklopovlja navedene za MS-DOS. verzija za istačnu Europu. ali se može izabrati 32 bit-ni pristup datotekama. na način da se u slučaju zagušenja stvarnih memorijskih resursa operativni sistem služi tvrdim diskom koristeći jednu poveću datoteku kao radnu memoriju. U potpunosti okružuje sklopovlje računara i čini ga unificiranim prema korisniku. prihvatljiva i jednostavna za korištenje.COM koje omogućavaju da se sistem po uključivanju postavi u DOS mod i ponaša kao jednozadaćni sistem. Windows NT u potpunosti preuzima kontrolu nad računarom. a po uspostavi DOS okruženja komandom WIN aktivira se Windows grafičko sučelje. Koristi 16 bit-ni međunarodni standard za prikaz znakova (UNICODE). ovisno o inačici. Programska podrška svrstava se u GRUPE kojima se dodjeljuje prozor s ikonama (male sličice) aplikacija. višezadaćni.) Windows NT i pri instalaciji na disk. Kako su mnogi nezavisni proizvođači programske podrške prihvatili Windows-e kao osnovnu razvojnu platformu.SYS i COMMAND. koje ne moraju biti iz istog stabla imenika. ali je i dalje kompatibilan s DOS-om. veza iz tekst procesora s nekom slikom ili drugom vrstom datoteke ili njeno umetanje u sam tekst kao njegov integrirani dio. Koristi napredniji sistem datoteka NTFS (New Technology File System) koji ima poboljšanu provjeru ispravnosti podataka u slučaju pada sistema. Koriste se drugačije izrađene datoteke IO. Tim više što Windows-i sa svojom OLE (Object Linking and Embedding) tehnologijom omogućava vezu s drugim objektima. Ostali PC računari i operativni sistemi 98 . Sistem nije u potpunosti višezadaćan. Sistem se konfigurira prema postavkama za DOS. koja uspješno zamijenjuje DOS kao operativni sistem. WorkGroup verzija (WGW) omogućava korištenje jednostavnih mreža i uvodi pojam elektronske pošte. zauzima od 10MB do preko 100MB diskovnog prostora pri kompletnoj instalaciji sistema na tvrdi disk. Velika prednost Windows-a je rad u zaštitnom modu procesora što isključuje čarobnu granicu DOS sistema od 640KB.11.Osnovi informatike Kod MS-DOS računara cjelokupni operativni sistem nalazi se u jednom imeniku. Windows 3. koristi dugačke nazive za datoteke i 32 bit-ni FAT ali zadržava kompatibilnost prema DOS-u i predhodnim inačicama Windows-a.

Osnovi informatike

Za PC računar izgrađen na xxx86 tipu procesora koriste se i drugi operativni sistemi sem navedenih kao: • SCO UNIX System V, PC verzija moćnog operativnog sistema "velikih računara", istinski višezadaćni i višekorisnički operativni sistem koji zna na koji način će rasporediti procesorsko vrijeme tako da svaki korisnik ima dojam da računar samo njemu služi. Interfejskojim se korisnik koristi može biti terminal vezan preko serijskog priključka izravno ili putem modema ili preko mrežne kartice, koji će raditi u tekst modu (VT terminali) ili u grafičkom modu (XWindow terminal). X-Window u suštini je protokol pomoću kojeg programska podrška izrađuje grafički ispis na ekranu bilo da se izvodi na lokalnom ili udaljenom računaru. Radi po načelima korisnik-poslužitelj arhitekture. Korisnik komunicira s X-poslužiteljem koji prema njegovim nalozima izdatim putem tastature ili mišem izvodi grafičke operacije na njegovom ekranu. Poslužitelj će uz to omogućiti i međusobnu komunikaciju između korisnika. PC s odgovarajućom programskom potporom u Windows okruženju može se koristiti kao XWindow terminal. Pogodan je za zahtijevnu programsku podršku, kao veće baze podataka, koja treba pouzdan operativni sistem. Koristi će ga veće firme koje će programsku podršku izrađivati vlastitim snagama ili po narudžbi. Nema toliko razvijenu podršku opće namijene kao što postoji za Windows-e. • LINUX, operativni sistem nalik UNIX sistemu, ali ne potječe iz istog izvornog koda. Koristi XWindow protokol. Kompatibilan je prema UNIX sistemima. Transparentan je u pristupu prema MS-DOS sistemima i ima implementiranu mrežnu podršku. Distribucija je za sada besplatna. Predstavlja sistem u razvoju. • OS/2, operativni sistem razvijen od firme IBM, koji podržava svu Windows 3.1 programsku podršku. Razvijan je u zajednici s firmom Microsoft, te otuda i kompatibilnost u radu s Windows 3.1 programskom potporom. Po njihovom razlazu, Microsoft razvija Windows NT, operativni sistem iste namijene i sličnih osobitosti kao i OS/2. U mrežnom okruženju može se koristiti za funkcije poslužitelja ili radne postaje. Orijentiran je prema već postojećoj IBM tehnologiji "host" računara i prstenastim mrežama ali ima podršku i za druge arhitekture. • SYSTEM 7, operativni sistem PC računara zasnovan na Motorola 680x0 porodici mikroprocesora, razvijen od firme APPLE za njihov "Macintosh" računar. Operativni sistem je u potpunosti grafički orijentiran i ima podršku za P-T-P mrežu. Dio operativnog sistema u sastavu je ROM-a, koji je firma patentirala. Sistem je višezadaćni i u nastanku (1984) je bio moćniji od Intel-PC sistema. No nedostupna licencna prava i ekskluzivnost, omogućili su IntelPC računarima brži razvoj tako da su ga gotovo dostigla a možda i prestigla. No još uvijek drže primat u domeni grafičkih radnih postaja. • Ostale inačice sklopovlja i operativnih sistema PC računara primjerene su strogo namjenskim zadaćama i skupim grafičkim radnim postajama ili pak za igru i zabavu te ih se neće detaljno obrađivati, kao NEXT, Workbench, TOS i drugi. REZIME: Razvoj tehnologije sigurno je pridonio smanjenju cijena računara općenito. No, od svih računarskih platformi najveći tehnološki i proizvodni rast odnosi se na PC računare. Iako su licencna prava na njihovu proizvodnju slobodna, opće priznati standard u njihovom dizajnu prema INTEL tipu procesora, očuvao je tijekom vremena kompatibilnost između prvih i sadašnjih inačica. To znači da gotovo sva programska podrška napisana za starije inačice PC računara ispravno, ali mnogo brže, radi i na novijim proizvodima toga tipa. Naravno manje zahtijevni danas napisani programi ispravno će raditi i na starijim inačicama PC računara. Glede navedenog načela rada PC računara opisana u ovom poglavlju vrijede za sve inačice ove vrste računara. Postavljanje parametara u BIOS-u kod novijih proizvoda je jednostavnije i proširene su mogućnosti u odnosu na starije inačice. Značajnije promjene odnose se na unapređivanje operativnog sistema PC računara koji je morao pratiti tehnološki razvoj i sve zahtijevniju programsku podršku. Očuvanje kompatibilnosti PC računara unatrag prema predhodnim inačicama možda je usporilo naprednije dizajne ove grupe računara, ali je nasuprotom tom ostala očuvana golema programska podrška i raširenost upotrebe diljem svijeta. Moguće je u narednom razdoblju očekivati uvođenje grafičkog seta instrukcija u mikroprocesor, glede poboljšanja multimedijskih osobina što neće ugroziti kompatibilnost unatrag.

99

Osnovi informatike

Proizvođači PC sklopovlja uz sve komponente isporučuju i dokumentaciju koja opisuje način povezivanja i podešavanja sklopovlja, a sam način rada PC računara opisan je u izdanjima mnogobrojnih tiskarskih kuća, kako u svijetu tako i kod nas. Dokumentacija o upotrebi programske podrške od strane proizvođača obično je dovoljna za njeno uspješno korištenje. Stoga je važno koristiti se licenciranim proizvodom jer će se na taj način uz dobivenu literaturu uštedjeti mnogo vremena u savladavanju korištenja programske podrške, a osim toga ista sadrži detalje u prilozima koje obično neovisne tiskarske kuće ne opisuju. Licencirana programska podrška znači i manje piratskih kopija te se smanjenjem piratskog software-a može očekivati i lokalizacija programske podrške na našem jeziku, što u protivnom neće biti moguće. Do tada većina korisnika služiti će se engleskom verzijom programske podrške koja ima samo mogućnost podešavanja pojedinih parametara kao valuta, vrijeme i slično prema standardu naše zemlje. Zbog svega navedenog nije moguće izbjeći korištenje engleskih naziva u narednim opisima, sve dok se na uvriježi domaće informatičko nazivlje i lokalizirana programska podrška. Programska podrška na našem jeziku jedino se može nači u proizvodima neovisnih tvrtki, najčešće knjigovodstvenog tipa, dok za opću namijenu gotovo da je i nema. Izuzetak je LAPIS programska podrška za obradu teksta na našem jeziku koja poštuje pravila našeg jezika u postupku provjere napisanog.

3.5.2. MS-DOS operativni sistem MS-DOS je jednozadaćni operativni sistem, koji u isto vrijeme može koristiti samo jedan korisnik. Nastao je 1981 godine za IBM osobni računar tipa PC-XT (Personal Computer eXtended Technology), s osnovom na Intelove mikroprocesore 8086 i 8088. Vrlo napredna ideja toga doba koja danas, zbog ograničenja memorije na vrijednost od 640KB, što je tada bila fantazija, zadaje glavobolju korisniku glede optimizacije PC sistema. Tu se sada za memorijske resurse spominju nazivi UPPER MEMORY BLOCKS (UMB-gornja memorija) za područje memorije od 640KB-1MB, HIGH MEMORY AREA (HMA-polje visoke memorije) za 64kB memorije odmah iznad 1MB, te nazivi EXPANDED MEMORY SPECIFICATION (EMS-proširena memorija u blokovima po 64KB koji se prema potrebi kopiraju u područje do 1MB) i EXTENDED MEMORY SPECIFICATION (XMS-produžena memorija) za memorijske resurse preko 1MB koje mogu ostvariti samo računari s mikroprocesorom tipa 386 i naviše. XMS standard utemeljila je firma Microsoft za programski paket WINDOWS 2.1 i danas su ga prihvatili gotovo svi proizvođači software-a. Kako je tehnologija napredovala tako je sazrijevao i MS-DOS operativni sistem. Verzija koja se ovdje prikazuje je nastala početkom 1994. godine. MS-DOS ima zadaću funkcionalno povezati sve komponente hardware-a PC računara i omogućiti ispravan rad programske podrške. Jedan dio nalazi se u ROM-u računara (BIOS), drugi se učitava s diska u radnu memoriju po uključivanju računara i stalno je na raspolaganju korisniku UGRAČENE (RESIDENT), a treći dio se po potrebi poziva sa diska u radnu memoriju na izvršavanje PROLAZNE (TRANSIENT). BIOS je skup osnovnih instrukcija i upravljačkih programa (DRIVERS) za monitor, tastaturu, štampač, U/I priključke i druge uređaje u sklopu PC konfiguracije. Zadaća BIOS-a je posredovanje između zahtijeva preostalih dijelova OS i svih spomenutih uređaja. BIOS svaki pojedinačni zahtijev OS prevodi u niz instrukcija prema kojima mikroprocesor upravlja uređajima. Mnogi proizvođači proširuju sadržaj BIOS-a raznim dodatnim mogućnostima, antivirus program na primjer, jer današnja tehnologija to dopušta, ali se za ispravan rad ne smije poremetiti osnova koja mora biti ista kao IBM BIOS. Kada BIOS omogući mikroprocesoru da uspostavi kontakt sa sistemnim diskom, slijedi nalog za kopiranje datoteka prema narednoj slici.

100

Osnovi informatike

Slika 3.55 Učitavanje elemenata DOS-a po uključivanju računara. MSDOS.SYS i IO.SYS čine JEZGRU operativnog sistema. Skupina DBLSPACE.??? se koristi kada su podaci na disku sažeti. COMMAND.COM predstavlja INTERPRETER (simultani prevodioc) komandi, koje korisnik zadaje preko tastature, i proslijeđuje ih jezgri operativnog sistema na izvršavanje. To praktički znači da korisnik u biti nema direktnu vezu s jezgrom OS. Navedene datoteke predstavljaju monitor OS. Računar ne može raditi ako je neka od njih oštećena ili nedostaje. Ako se ne koristi sažimanje podataka DBLSPACE.??? skupina datoteka nije nužna. Datoteka COMMAND.COM naziva se još komandni procesor i pored navedene zadaće u sebi sadrži preko 30 kratkih programčića za obavljanje nužnih svakodnevnih zadaća. Ti programčići pozivaju se na izvršavanje utipkavanjem njihovog imena (KLJUČNA RIJEČ) i eventualno dodatka i predstavljaju KOMANDE i NAREDBE OS. Komande se izvršavaju odmah, a naredbe s odgodom jer traže dodatne odgovore na upite. Kako su stalno u radnoj memoriji kaže se da su INTERNE ili UGRAČENE (nadalje u tekstu Int). Dakle, komanda ili naredba zadaje se sa: ime komande mogući dodaci o nalog za ili naredbe usmjeravanju rada komande izvršavanje =============== ============================== <ENTER> KLJUČNA RIJEČ O P C I J E Ključna riječ i način upotrebe opcija tvore jedinstvena pravila upotrebe komandi i naredbi operativnog sistema - SINTAKSU. Na nepoštivanje sintakse računar će odgovoriti porukom o nepoznavanju komande ili greškom u sintaksi. Nakon utipkavanja ključne riječi i eventualno dodatka treba, naravno, pritisnuti tipku <ENTER> da se utipkano pošalje računaru na analizu i izvršavanje. Prilikom utipkavanja potpuno je svejedno da li se koriste velika ili mala slova, jer ih OS jednako prihvaća. Nije svejedno ako se u prepravljenoj 437 tablici koristi slovo "Č" umjesto "đ" (znakovi "\" i "|"), jer ti znakovi pri usmjeravanju djelovanja komandi i naredbi i nemaju istu zadaću, dio su sintakse operativnog sistema. Ključna riječ je ime programčića upisano u COMMAND.COM datoteci ili ime datoteke koja se čuva na disku. Komanda se neće izvršiti ako se utipkano ime ne može prepoznati kao jedno od postojećih i slijedi poruka: Bad command or file name Između ključne riječi i dodatka, ako ga ima, mora postojati razmak u veličini jednog (1) znaka (tipka <space bar>). Dodaci se često nazivaju PREKIDAČI (SWITCH) i mogu se pisati nerazdvojeni i razdvojeni od sadržaja koji predhodi već prema tome kako se nalaže prema uputi. Prekidač počinje znakom "/". Redosljed navođenja prekidača nije od značaja. Pravilo (uputa) o načinu pisanja komandi i dodataka opisano je u dokumentaciji OS i naziva se SINTAKSA komandi OS. Pojmovi u sintaksi uokvireni uglatim zagradama "[" i "]" nisu obvezni, a pojmovi između kojih je znak "|" međusobno se isključuju. Ne smije se kreiranim datotekama, nastalim radom s drugim alatima, dodijeliti naziv koji je identičan nazivu ključne riječi komandi i naredbi u sastavu OS. Ako je sve u računaru ispravno, po uključivanju, računar će se nakon učitavanja početnih parametara iz datoteka AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS, javiti korisniku s oznakom pogona na kojem

101

Logička organizacija spremanja podataka Kako se na diskove se može smjestiti velika količina podataka. Stoga se nazivaju VANJSKE (EXTERNAL) ili PROLAZNE (nadalje Ext). zbog svoje obimnosti. se imenici i podimenici programske grupe MSWORKS i dio programske grupe WINDOWS. a namjena i opis mogu im se pronači u dokumentaciji OS.IMENIKE i PODIMENIKE.PODIMENICI (SUBDIRECTORY). pod nazivom koji određuje korisnik ili instalacijski program koji konfigurira programsku podršku za upotrebu. Na slici uz imenike DOS i TMP. Zbog toga se koristi organizirana podijela svih podataka na disku u odvojene cjeline . Unutar imenika mogu se opet izraditi njegovi dodatni imenici . OS mora brzo prepoznati na kojem se dijelu diska nalazi korisniku trenutno potrebit podatak (datoteka). svrstavaju se i čuvaju u međusobno odijeljenim skupinama nazvanim IMENICI (DIRECTORY). 102 . spremnost za prihvat naloga) te kursorom u obliku crtice koja trepti. Zbog čega desna oznaka s "Đ"? Pored komandi koje se zadaju utipkavanjem ključne riječi OS prepoznaje i kombinaciju tipki kao BEZUVJETNE komande kao: Uz već navedene uz opis tastature ima ih podosta. Konfiguracija podsjeća na stablo kojemu je korijen i osnova (ROOT ) s koje se razvijaju grane (imenici) i grančice (podimenici). BACK SLASH (znak "\") je oznaka koja se koristi u organizaciji spremanja i pronalaženja datoteka. Da bi se podaci lakše pronalazili. Ostali dijelovi OS.Osnovi informatike je BIOS pronašao OS te znakom spremnosti za rad ">" nazvanog PROMPT (očekivanje. čuvaju se na disku i predstavljaju skupinu komandi i naredbi koje se po utipkavanju ključne riječi kopiraju s diska u radnu memoriju i izvršavaju. Korisnik ih zapamti s vremenom koristeći ih.

a nalozi za izvršavanje zadaća su s desne strana znaka nejednakosti. Prelaz na uređaj C: i komanda prikaza stabla . 103 . Dakle. komandi i naredbi.56 Primjer kreiranja imenika na disku. Nalog <ENTER> i kursor nakon prompta.TREE (STABLO) su: A:\>C: C:\>TREE slijedi ispis stabla diska C:> Uz komandu TREE mogu se zadati i prekidači /F ili A/ ili oba da se prikažu svi imenici sa svim datotekama (F=File) i da se ne koriste DOS grafički znakovi. to znači da će se nalozi uvijek u tekstu nalaziti s desne strane znaka ">" i biti će glede preglednosti pojačani. Naziv imenika. neće se nadalje prikazivati u tekstu. a u suradnji s komandom MORE može se ispis stabla zadržavati ekran po ekran. Sada računar svoju prisutnost najavljuje na uređaju A: Stanje računara je dakle s lijeve strane znaka nejednakosti. C:\>TREE C:\>TREE /F C:\>TREE /A slijedi prikaz stabla slijedi prikaz stabla i datoteka slijedi prikaz stabla negrafičkim znakovima. Odgovor računara po nalogu je radnja (kosa slova u primjeru) ili poruka i po obavljenoj zadaći računar promptom označava narednu spremnost za rad. već se podrazumijevaju. Ako se umetne disketa u uređaj A: prelaz s uređaja na uređaj obavlja se nalogom: Kako je već spomenuto da se nakon prompta utipkava nalog. odnosno datoteka ograničen je na najviše 8 znakova bilo slova abecede ili brojki (ne preporučuje se upotreba naših slova).Osnovi informatike Slika 3. prema primjerima nadalje.

47 itd. U opisu nadalje data je sintaksa komandi i naredbi s najučestalije korištenim opcijama (dodacima). Da bi se na novu disketu mogli pohraniti podaci mora se obaviti postupak priprave diskete za prihvat podataka FORMATIRANJE. Nije dio sintakse već samo naznaka o važnosti upisa praznog znaka. Predstavlja mjesto gdje se mora nalaziti prazan znak (space bar). Omogućava provjeru ispravnosti obavljanja zadaće formatiranja. 1. svi podaci se gube (brišu) s ili bez mogućnosti vraćanja podataka ovisno o prekidaču uz komandu. Kada se datoteka sprema na disk najprije se označi i čuva podatak u kojem je klasteru (sektoru) njezin početak i koji joj je naziv. Kada se smjesti početak datoteke u prvi sektor u FAT tablici se upiše koji je slijedeći sektor u koji će se smjestiti naredni podaci i tako dok se cijela datoteka ne spremi na disk. Komanda_|MORE (Ext) U sintaksi (konvenciji pisanja komandi i naredbi) ključna riječ . 4. 5. Ako se komanda upotrebi za formatiranje već pripremljene diskete s podacima. 45. Potpuni prolaz kroz stablo za pristup željenom. Komanda MORE koristi se kako dodataka komandi kojoj se želi kontrolirati ispis ekran po ekran. Ovaj prekidač moguće je upotrebiti samo na već formatiranim disketama. 8. 6. a prema primjeru različitog načina upotrebe komande TREE i komande MORE. Sintaksa komande FORMAT je: FORMAT_disk:[/V][/Q][/U][/S][/F:n] disk: /V /Q /S /U (Ext) Ime uređaja u kojem se medij želi formatirati. 46. 34.FIL i 104 . B: ili neki drugi. Prenose se na formatirani medij 4 osnovne datoteke sistema navedene na početku poglavlja. briše se samo FAT tablica. Priprema nove diskete za rad Nova disketa obično nema pripravljen medij za prijem podataka. Brzi format.Osnovi informatike C:\>TREE /F |MORE slijedi prikaz stabla i datoteka ekran po ekran pod kontrolom komande MORE C:\>TREE A: /F slijedi prikaz stabla diskete A: C:\>TREE C:\WINDOWS |MORE slijedi prikaza stabla imenika WINDOWS uz kontrolu ispisa Skup pravila kako upotrebiti komandu. naziva se SINTAKSA i za navedene dvije komande je: TREE_[disk:][\put][/F][/A] disk: put (Ext) Oznaka pogona A:.naziv komande/naredbe uvijek se odvaja jednim praznim mjestom (na to upozorava znak _) od cijelog ostalog dijela. Dakle. Prekidač za prikaz stabla negrafičkim znakovima. Potpun opis komandi i naredbi korisnik ima uz MS-DOS USER GUIDE kojeg dobije uz diskete kao dokumentaciju kupnjom OS kod zvaničnog dobavljača. najdraže mjesto virusima za haranje. Ti podaci čuvaju se u FAT tablici (File Allocation Table). sadržaj datoteke smješta se u "vagončiće" međusobno povezane "lancima" koji se nalaze u FAT tablici. Smještaj datoteke ne mora biti takav da su sektori jedan izad drugog već npr. općenito : \imenik1\imenik2\ \imenikN /F /A _ Prekidač za prikaz datoteka u stablu. Koje? Onemogućava kreiranje datoteka MIRORSAV. Postupak je tada duži.

Svojevremeno su razni POMOĆNI (UTILITY) alati. naziva se DATOTEKA. No. Smješta se u jedan od imenika na nekom uređaju. treba poznavati uređaj.FIL.5" DD ili HD diskete.FIL da se omogući eventualan povrat podataka. Negativnim odgovorom (N) postupak se prekida.5" na kapacitet od 720KB. FORMAT A:/S Formatira disketu prenoseći na nju osnovne datoteke sistema i daje joj BOOT svojstva. ne smiju se na nju upisivati nikakvi novi podaci dok se ne izvrši povrat podataka komandom UNFORMAT. Po zadavanju komande za formatiranje OS pita da li se zaista želi formatirati disketa. Ako je data mogućnost za povratka sadržaja formatirane diskete (bez prekidača /U) i želi se vratiti predhodni sadržaj. obično je nepotrebno koristiti ovu opciju komande. Potom slijedi upit želi li se formatirati nadalje još koja disketa. Po potvrdnom odgovoru (Y) slijedi postupak formatiranja i po završetku se traži upis IMENA (LABEL) diskete koje može imati najviše 11 znakova. da bi se znalo gdje je smještena. kao alati programske grupe NORTON UTILITIES i drugi. za korisnika nevidljive. Dakle. Temeljem navedenog SPECIFIKACIJA datoteke u MS-DOS sistemu je: Značenje elemenata specifikacije je: 105 . Pri upotrebi naredbe FORMAT treba biti vrlo obazriv. jer je disketa formatirana greškom. U MS-DOS operativnom sistemu prepoznaje se po nazivu (IME) i dodatku (TIP). Datoteke su korisniku nevidljive. imenik na uređaju. jer se pogrešnim nazivom uređaja s tvrdog diska mogu nehotice izbrisati svi njegovi podaci (npr FORMAT C:). naziv i tip datoteke. Datoteka i njena specifikacija Svrsishodan skup binarnih zapisa na disku ili nekom drugom mediju. Iz sintakse se vidi da je obvezno navesti ime uređaja (diska) na kojeg se radnja odnosi jer pojam nije zaokružen uglatim zagradama.25" DD ili HD diskete. kako DOS ispituje koja je vrsta medija koji se formatira i sam odlučuje o kapacitetu. Kod opcije za formatiranje prema zadanom kapacitetu umjesto "n" upisuje se 720 ili 1440 za formatiranje 3. omogućavali formatiranje s mogućnošću vraćanja podataka. FORMAT A:/V Formatira disketu uz provjeru ispravnosti postupka. Davanje BOOT svojstava znači upis takvih podataka u par prvih sektora diska temeljem kojih BIOS prepoznaje da je na disku operativni sistem i kopira ga u radnu memoriju. pa ako je disketa formatirana u nekoj od ranijih verzija OS. Sintaksa komande UNFORMAT je: UNFORMAT_disk: (Ext) Predhodne verzije MS-DOS-a nisu imale ovu mogućnost. FORMAT B:/V/U Formatira disketu u uređaju B: uz provjeru ispravnosti postupka i ne omogućava kreiranje i spremanje datoteka za povrat podataka FORMAT A:/F:720 Omogućava formatiranje diskete od 3. a koje služe da se komandom UNFORMAT omogući vraćanje sadržaja formatirane diskete ili diska /F:n Određuje s "n" kapacitet formatiranja diskete u KB.Osnovi informatike MIRROR.FIL i MIRROR. nije moguće vratiti njen sadržaj. odnosno 360 ili 1200 za formatiranje 5. PrimjerI: FORMAT A: Formatira uređaj A: uz kreiranje MIRORSAV.

\imenik\ Imenik s podimenicima s kojima se označava PUT (PATH) do mjesta (imenikN) gdje se datoteka nalazi. Primjer I Najznačajniji tipovi datoteka u MS-DOS operativnom sistemu su: PROGRAMSKE DATOTEKE . Smije imati 3 (tri) znaka uz ograničenja za naša slova. KOMANDNE DATOTEKE (BATCH) . Imaju jednu od slijedećih oznaka tipa: . Korisno je imenovati poseban imenik gdje će ih OS držati. Imaju oznaku tipa: .sadrže izvršni binarni kod i vrše neku zadaću kao igrica. IME Naziv datoteke.TMP Treba ih povremeno izbrisati s diska jer nepotrebno zauzimaju slobodan prostor diska. PRIVREMENE DATOTEKE . tekstualne datoteke.OLD .TXT .sadrže informacije o resursima DRS i temeljem njihovog sadržaja konfigurira se DRS. Obično su tipa . OSTALE .OVL i označavaju zaštitnu kopiju datoteke u radu.sadrže osmišljen popis komandi i naredbi OS koje se prema popisu redosljedno izvršavaju. TIP Dodatak nazivu.Osnovi informatike DISK: Uređaj označen jednim slovom od A: do Z: na kojem se datoteka nalazi.CFG Bez većeg iskustva ne treba ih "čačkati". datoteku 106 .sadrže podatke o osobitostima uređaja prema kojem se upućuju podaci.BAK .SYS UPRAVLJAČI (drivers) UREĐAJA I PROGRAMSKIH ALATA . staru verziju datoteke.BMP . dokumente Word-a.sadrže podatke potrebite za start programske grupe ili aplikacije i obično su tipa . Obično su tipa . Ne preporuča se upotreba naših slova.DBF .datoteke po tipu koji asocira na sadržaj ili programski alat s kojim su izrađene. U MS-DOS smije imati najviše 8 (osam) slova ili znamenki.DOC .nastale kao produkt nezavršenog ili prekinutog rada s nekom aplikacijom.DLL ili .INI ili .WKS .EXE Jedino se datoteke navedenih tipova mogu pokrenuti direkno iz OS.PRD ili drugo ovisno o namijene. tako da se utipka njihovo ime (ne treba i tip) i pritisne tipka <ENTER>. DATOTEKE INICIJALIZACIJE I KONFIGURACIJE .HLP . obično se zadaje tako da asocira na njen sadržaj ili zadaću.BAT DATOTEKE SISTEMA . koji se od naziva odvaja točkom i pobliže označava namijenu datoteke.COM ili . kao . Imaju oznaku tipa .

ATTRIB_/S_|MORE Daje kontrolirani pregled svih datoteka i pripadnim im atributima. Opcija /S omogućava pregled svih datoteka i njihovih atributa u imeniku u kojem je trenutno OS i svim ostalim imenicima.COM Daje datoteci TREE. tabličnu kalkulaciju. sliku.TMP).C:\MOUSE. oznaku pripadnosti sistemu (SYSTEM) ili svojstvo arhive (ARCHIVE) koje omogućava pravljanje nevidljive zaštitne druge kopije datoteke. Vrlo je značajna komanda PATH (PUT) koja određuje kojim će imenicima OS osigurati nesmetano korištenje njihovih sadržaja bez obzira na to gdje se OS trenuto nalazi. aplikaciji NC (Norton Commander) i programskoj grupi WORKS bez obzira gdje je OS trenutno.C:\WORK DOSKEY MOUSE CLS VER Komanda PATH određuje da je stalan pristup omogućen programskoj grupi WINDOWS. Pored navedenog atributa mogu imati i svojstvo samo čitanja (RO).COM izvršava odmah po uspostavi rada sistema ako pronađe navedenu datoteku. u sintaksi komandi i naredbi oznaka #SD podrazumjeva navođenje svih uokvirenih elemenata specifikacije.COM u imeniku DOS atribut arhiviranja. Prema sintaksi moguće ju je definirati u više redaka kao u primjeru. datoteku poruka i drugo. Primjer II Sadržaj startne datoteke sistema AUTOEXEC.da se briše. vanjskim komandama i naredbama operativnog sistema u DOS imeniku. Primjeri ATTRIB_-H_MSDOS.C:\UTIL PATH %PATH%. Komanda se u pravilu nalazi u sastavu datoteke AUTOEXEC.Osnovi informatike baze podataka. postavljanje oblika pokazivača. određivanje imenika za čuvanje privremenih datoteka (datoteke tipa . što znači da se + i .SYS Ukida atribut skrivenosti naznačenoj datoteci.BAT. Atributi datoteke zadaju se datoteci komandom ATTRIB i popisom atributa koji se žele postaviti. Nadalje. aktiviranje komande za praćenje već izdatih 107 . opise za ispomoć. a . Već je spomenuto da neke datoteke korisnik ne vidi. @ECHO OFF SET TMP=C:\TEMP SET TEMP=C:\TEMP PROMPT $p$g PATH C:\BAT.C:\WINDOWS. prema sintaksi: ATTRIB_[+H|-H][+S|-S][+R|-R]+[+A|-A]_#SD (Ext) _[/S] Oznaka + znači da se atribut dodjeljuje. ATTRIB_+A_C:\DOS\TREE. određivanje stalnog puta pristupa.BAT koja sadrži skup komandi koji COMMAND.ne mogu istovremeno upotrebiti uz isti atribut. Komanda ATTRIB može se upotrebiti i za zaštitu imenika. Komande u startnoj datoteci omogućavaju redosljedno: isključivanje prikazivanja teksta komande na ekranu. jer im je dodijeljeno SVOJSTVO (ATTRIBUTE) da budu skrivene (HIDDEN).C:\DOS.

poziv programa za kontrolu miša te brisanje ekrana i prikaz verzije OS. Komande imenika i pregleda sadržaja diska i datoteka Kretanje od imenika do imenika vrši se komandom CD ili komandom CHDIR (CHANGE DIRECTORY = PROMJENI IMENIK) po sintaksi CD_[disk:][\put\]IMENIK (Int) CD\ CD. Značenje dodataka je: Uređaj na kojem se želi izraditi imenik. Prve četiri komande su ugrađene... Ako se ne navede kreira se novi imenik u imeniku u kojem se OS trenutno nalazi.56 i imenik KADAR izrađen na disketi A:. kao za datoteku. ako se ne navede podrazumjeva se uređaj na kojem se radi \put\ Put (imenici) do imenika u kojem se želi izraditi novi imenik. Takav niz komandi naziva se komandna procedura ili po anglosaksonski "batch".COM). dio je vanjskih komandi operativnog sistema i može se aktivirati bez navođenja pogona i imenika jer joj je pristup s PATH predhodno za stalno omogućen. C:\WINDOWS\MSAPPS\>CD. Pošto su izvršne datoteke nije potrebito navoditi njihov tip. C:\> C:\>CD C:\WINDOWS\MSAPPS\MSINFO C:\WINDOWS\MSAPPS\MSINFO\>CD\ 1. DOSKEY je u imeniku C:\DOS. U slijedećim primjerima prikazani su nalozi za kretanje kroz stablo diska C: prema slici 3. Prva komanda omogućava da se na disku DOS postavi u naznačeni imenik. te mu se daje prioritet u izvršavanju komandi i procedura u njemu. C:\WINDOWS\>CD MSAPPS C:\> C:\WINDOWS\MSAPPS\>CD MSINFO C:\WINDOWS\MSAPPS\MSINFO\>CD. druga komanda omogućava povratak u ROOT. već bi se trebao navesti cjelokupni put do njih (C:\DOS\DOSKEY.Osnovi informatike komandi i naredbi OS koje se okomitim strelicama mogu pretražiti i odabrati za ponovno aktiviranje ili izmjenu. naziv Ime imenika do 8 (osam) znakova. dovoljno je napisati samo ime datoteke.. Obično se postavlja prvi u popisu putova. bez obzira da li se nadalje nalazi neka istoimena komanda. odjeljak ---------------------3.COM i C:\MOUSE\MOUSE. odjeljak 108 .COM je datoteka za komunikaciju s mišem u imeniku MOUSE. s promptom koji pokazuje mjesto gdje trenutno "boravi" OS. Imenik BAT obično sadrži pozive za izvršavanje pomoćnih programa kao NC (NORTON COMANDER) ili NU (NORTON UTILITY). odjeljak ---------------------2. a treća povratak za jedan imenik u odnosu na trenutni. C:\WINDOWS\>CD. ili pak sadrži niz komandi koje se imaju redosljedno izvršiti.. Na taj način moguće je prekonfigurirati način ponašanja ostalih programa prilikom njihovog pozivanja nalažući im da promijene inicijalne poćetne postavke. MOUSE. Primjeri disk: C:\>CD WINDOWS C:\WINDOWS\>CD SYSTEM C:\WINDOWS\SYSTEM\>CD. Kad imenik C:\DOS i C:\MOUSE ne bi bio u PATH ne bi se datoteke DOSKEY i MOUSE mogle aktivirati kao u primjeru..

ne može se s CD preći u drugu granu a da se predhodno ne vrati u ROOT ili mjesto gdje se grane sastaju. Primjeri C:\WINDOWS\MSAPPS\>RD MSDRAW C:\WINDOWS\MSAPPS\>CD\ C:\> ---------------------C:\>RD C:\WINDOWS\MSAPPS\WORDART C:\> Primjeri prikazuju način brisanja imenika iz imenika i iz ROOT. Komanda ne može ukloniti imenik koji sadrži datoteke. odjeljak F:\> Ako se OS nalazi u jednoj grani stabla. odjeljak C:\> Prvi odjeljak prikazuje način izrade imenika iz imenika u kojem se želi izraditi novi imenik. OS "pamti" imenik uređaja s kojeg je prešao na drugi uređaj. odjeljak C:\WINDOWS\MSAPPS\>CD\ C:\> ---------------------C:\>MD C:\WINDOWS\MSAPPS\WORDART 2. Drugi odjeljak primjera uz dio prvog prikazuje kako doći do željenog imenika i vratiti se postupno. Sintaksa je: RD_[disk:][\put\]IMENIK (Int) Pri kreiranju i brisanju imenika ne javlja se poruka o izvršenoj zadaći. odjeljak C:\DOS\>A: A:\>CD KADAR A:\KADAR\>C: C:\DOS\>A: A:\KADAR\>C: C:\DOS\>CD.Osnovi informatike C:\> ---------------------C:\>CD DOS 4. Kreiranje novog imenika vrši se komandom MD ili komandom MKDIR (MAKE DIRECTORY = NAPRAVI IMENIK) po sintaksi: MD_[disk:][\put\]IMENIK (Int) Uklanjanje praznog (bez datoteka) imenika vrši se komandom RD ili komandom RMDIR (REMOVE DIRECTORY = UKLONI IMENIK).. Primjeri C:\WINDOWS\MSAPPS\>MD MSDRAW 1. Četvrti odjeljak prikazuje promjenu imenika i uređaja. odjeljak A:\KADAR\ --> odgovor na predhodnu komandu C:\> ---------------------C:\>F: 6. Kontrola po zadanim komandama može se izvršiti komandom TREE. Kontrola se može izvršiti komandom TREE. Šesti odjeljak prikazuje moguću promjenu uređaja u mreži kada se jedan od diskova drugih računara vidi kao F:. Peti odjeljak prikazuje upotrebu CD bez argumenta kada se pokazuje gdje je na uređaju OS zadnji put djelovao. a drugi odjeljak prikazuje način izrade imenika iz ROOT-a. 109 . Pri izradi imenika ne javlja se poruka o izvršenoj zadaći. C:\> ---------------------C:\>CD A: 5. Treći odjeljak prikazuje brz prelaz u željeni imenik i natrag.

/O:E Omogućava ispis sadržaja složen po tipu datoteka. njihov tip.096 12-13-94 6:58p TANKER XLS 7. DIR_[disk:][\put][/P][/W][/A:H|/A:D][/O:N|/O:E] Dodaci komande DIR su: disk: put /P (Int) Uređaj kojemu se pregledava sadržaja. te taj podatak nije mjerodavan da bi se saznalo ukupno zauzeće diska.321 09-16-88 2:01p 93-94-1 WKS 17.296 10-19-92 12:00p MS PCX 1.132 04-19-94 12:00a TISAK WPS 4. veličina u B (Bajt) i datum i vrijeme kreiranja. Potom se OS opet javlja sa svojim promptom. /O:N Omogućava ispis sadržaja složen po imenima datoteka. /A:D Atribut koji omogućava samo prikaz imenika. te veličina slobodnog prostora na disku. C:\DOS\>DIR /W/O:N ili C:\>DIR C:\DOS /W/O:N Odgovor računara na jednu od prikazanih komandi je: 110 .634 12-20-94 2:49a DISK WMF 4.558 12-20-94 2:36a NC CFG 2. uz mnoštvo dodataka od kojih su najvažniji navedeni u sintaksi nadalje. Na kraju popisa slijedi podatak koliko je datoteka prikazano i njihova ukupna veličina. Pritisak na bilo koju tipku omogućava pregled slijedećeg ekrana.586.968 12-20-94 8:10a NE DOC 4. <DIR> 12-28-94 10:08p GRBCRO BMP 141.176 bytes free Primjer III Upotreba komande DIR s različitim parametrima. <DIR> 12-28-94 10:08p . Ključevi /P i /W mogu se upotrebiti istovremeno: /A:H Atribut koji omogućava prikaz skrivenih datoteka..128 04-12-86 4:39a NC EXE 3.Osnovi informatike Komanda za PREGLED sadržaja diska je DIR (DIRECTORY=IMENIK). Omogućava da se pregled zaustavi nakon popunjavanja ekrana.461 10-28-93 12:00a REALLIST WK1 6. DIR bez dodataka omogućava pregled svih datoteka u imeniku u kojem je DOS trenutno prisutan i ispisuje se naziv datoteka. /W Omogućava pregled datoteka složenih po stupcima. Imenik koji se želi u uređaju pregledati. Bez obzira da li su u popisu prikazani imenici ili ne ukupni broj na kraju popisa uvijek se odnosi samo na tekući imenik ili imenik koji se pregledava.499 bytes 113. Primjer potpunog prikaza sadržaja jednog imenika je: Volume in drive C is BUMA Directory of C:\RADNI .225 09-01-93 12:00p NE COM 29.992 09-19-87 12:27p BRODOVI DBF 83. To su sve prolazne komande i naredbe operativnog sistema MS-DOS 6.358 05-10-93 6:52p BUTTRFLY PCX 26. gdje su datoteke složene abecedno po imenu u pet stupaca. Prikaz imenika DOS u uređaju C:.330 11-26-94 11:50a 15 file(s) 332.2.

SYS LOADFIX.INF DBLSPACE.HLP MEMMAKER.SYS INTERSVR.EXE SMARTDRV.EXE XCOPY.UMB CHKDSK.EXE CHKLIST.EXE LABEL.INI MSAVHELP.LST MSBACKUP.Osnovi informatike Volume in drive C is BUMA Directory of C:\DOS [.EXE DISKCOMP.EXE FDISK.EXE MEMMAKER.OVL MSBACKUP.COM HELP.COM VFINTD.EXE KEYB.EXE MEMMAKER.SYS DEFAULT.COM MONOUMB.EXE SMARTMON.COM UNFORMAT.COM MSTOOLS.COM 114 file(s) 4.COM MSAV.EXE FASTHELP.COM MEM.HLP EMM386.EXE README.DLL NETWORKS.TXT NLSFUNC.SYS REPLACE.INI SIZER.COM COMMAND.OVL MSBACKDR.COM GRAPHICS..SYS DBLSPACE.EXE QBASIC.EXE DBLSPACE.SYS EDIT.EXE SMARTMON.816 bytes free APPEND.EXE SORT.UMB COUNTRY.EXE RESTORE.LOG MSBCONFG.EXE SHARE.TXT SETVER.EXE SYS.HLP EGA.COM TREE.EXE SCANDISK.OVL MSCDEX.EXE MEMMAKER.EXE MSAV.EXE DEBUG.HLP DBLSPACE.112 bytes 113.954.] ANSI.] [.SYS ATTRIB.TMP MSD.HLP UNDELETE.INF MOVE.COM INTERLNK.COM DISKCOPY.EXE EXPAND.SYS DOSKEY.OVL MSBACKFR.037.SYS KEYBRD2.HLP MSBACKUP.EXE MSD.PRO HELP.COM EDIT.OVL MSBACKFB.EXE CHKSTATE.MS VSAFE.CPI FC.TXT QBASIC.COM DRIVER.386 MORE.EXE DEFRAG.EXE FORMAT.EXE GRAPHICS.HLP MSAV.EXE FIND.EXE MSBACKUP.EXE Prikaz imenika diska C: složenih abecedno po nazivu dobiti će se komandom C:\>DIR /W/A:D/O:N a odgovor računara je: Volume in drive C is BUMA Directory of C:\ [DOS] [DRIVERS] [FONTS] [NC] [NU] [TMP] 9 file(s) 0 bytes 97.STS MODE.HLP HIMEM.COM CONFIG.HLP RAMDRIVE.HLP MSBCONFG.EXE PRINT.HLP DELOLDOS.EXE DOSHELP.EXE SUBST.HLP DELTREE.COM KEYBOARD.SYS DBLSPACE.INI MSBACKUP.COM DISPLAY.CPI FASTOPEN.EXE MSAVIRUS.386 VIRSIGS.MS CHOICE.OVL MSBACKDB.EXE AUTOEXEC.EXE OS2.EXE EGA2.EXE SCANDISK.SET DEFRAG.OVL MSBACKUP.EXE POWER.BIN DBLWIN.408 bytes free [MSOFFICE] [WINDOWS] [MSWORKS] Prikaz svi skrivenih datoteka u ROOT-u uređaja C: složenih abecedno prema tipu datoteke i bez skraćenog ispisa dobije se komandom 111 .169.

INI WINMINE.INI QE.INI SYSTEM. Korisno ju je kod dužih prikaza upotrebiti udruženu s komandom MORE da ne bi sadržaj "protrčao" preko ekrana. Znak " ? " je joker koji zamjenjuje samo jedno slovo.INI MSWORKS3.ini /W/O:N i odgovor računara je: Volume in drive C is BUMA Directory of C:\WINDOWS ARTGALRY.INI WIN.INI WINFILE.EXE omogućava pregled svih datoteka imenika DOS koje počinju s M i tipa su .216 bytes free Komanda: C:\>DIR C:\WINDOWS\MS?.INI SERIALNO.INI CLOCK.INI EXCEL4.INI MSMAIL.INI WINMETER.INI u imeniku WINDOWS omogućuje JOKER-WILDCARD (KVISKO) koji znakom " * " daje OS na znanje da ime nije od značaja.959 bytes 97.INI MSTXTCNV.INI DOSAPP.161.INI MOUSE. Komanda.165.602 12-02-94 1:01p PAR 7.INI WINWORD6.566 09-27-93 6:20a SYS 38.INI MSFNTMAP.312 bytes free Prikaz svih datoteke tipa . CONTROL.INI 36 file(s) 37.138 09-27-93 6:20a file(s) 8.042.INI NETWATCH.INI ODBC.INI WINCHAT.INI ODBCISAM.INI MSWKSWIZ. Komanda: C:\>DIR C:\DOS\M*.INI SCHDPLUS.INI 112 .INI MPLAYER.* omogućava pregled svih datoteka koje počinju s MS i imaju ime od tri znaka. Glede navedenog komanda je: C:\>DIR C:\WINDOWS\*.INI ODBCINST.624 12-30-94 1:14a SYS 40.INI SOL.INI WINHELP.INI PROTOCOL. Pregled sadržaja same datoteke ostvaruje se komandom TYPE (VRSTA).INI MSD.Osnovi informatike C:\>DIR /A:H/O:E a odgovor računara je: Volume in drive C is BUMA Directory of C:\ IMAGE SD 386SPART IO MSDOS 5 IDX 29 12-30-94 12:58a INI 1. za razliku od predhodnih verzija DOS-a ne dozvoljava heksdekadni prikaz datoteka te je ima smisla upotrebiti samo za tekstom razumljive datoteke. Sintaksa je: TYPE_[disk:][\put\]IME. bili kojeg tipa (tip datoteke nije važan).INI WINZIP.INI TTEMBED.INI NCDINFO.INI CLIPBRD.EXE.962.INI MSDRAW.754 bytes 97.TIP (Int) ili skraćeno prema dosad navedenom TYPE_#SD.INI PROGMAN.

Pojedini elementi komande znače slijedeće: Izvor Odredište Mjesto i naziv datoteke koja se želi kopirati. ujedno s kopiranjem omogućena je i promjena imena.TIP (Int) Tip datoteke ne smije se proizvoljno mijenjati jer . Mjesto i novi naziv gdje se datoteka 113 .TXT Prva komanda mijenja staro ime datoteke README.WPS i slično.UPT u novo README. Naziv imenika ne može se mijenjati komandom RENAME. Datoteka neće postati izvršna samo radi toga što joj je tip promjenjen u . s uputama kako koristiti MS-DOS dobije se komandom: C:\>TYPE_C:\DOS\README.UPT README. Sintaksa komande COPY (KOPIRAJ) za kopiranje datoteka je: COPY_stara#SD_nova#SD_[/V] (Int) ======== ======= Izvor Odredište Zna se.bat C:\>TYPE config.TXT |MORE ako je zadana iz imenika u kojem se datoteka nalazi.TXT u novo ime READ. pod istim imenom ne može se kopirati na isto mjesto (isti imenik). Dakle. Komande koje omogućavaju pregled startne datoteke i datoteke konfiguracije sistema u ROOTu su: C:\>TYPE autoexec.TXT |MORE ako je zadana iz ROOT-a.UPT RENAME C:\DOS\READ. bez velikih posljedica za datoteku. jer su obično kraće od jedne duljine ekrana. KOPIRANJE podrazumjeva datoteku u cijelosti prepisati na drugo mjesto.TXT.sys Nije potrebito upotrebiti MORE.COM. Works neće odmah prepoznati svoju kreaciju ako nije . je upotrebom komande REN ili RENAME (PROMJENA IMENA). Druga komanda mijenja staro ime READ. premještanja i brisanja Najjednostavnija radnja.COM datoteka se neće izvršiti ako se promjeni tip. Komande kopiranja. Stoga komanda za kopiranje datoteka predviđa i promjenu imena u ovakvom slučaju ili ako se želi datoteka kopirati na neko drugo mjesta pod drugim imenom. ili komandom: C:\DOS>TYPE_README.TIP_novoIME. Sintaksa komande za promjenu imena datoteke i njenog tipa je. Naravno. put ime i tip datoteke.Osnovi informatike Kontrolirani pregled datoteke ekran po ekran.com Za čitanje izvršivih datoteka koriste se u tu svrhu dizajnirani programski produkti. s promjenom tipa datoteke treba biti obazriv. #SD-specifikacija datoteke podrazumjeva uređaj. Datoteka binarnog sadržaja (izvršna) ne da se "čitati" ovom komandom npr: C:\>TYPE_C:\DOS\tree.TXT READ. Prekid ispisa komande je već poznata kombinacija <CTRL>+<C>. Primjeri RENAME C:\DOS\README. REN_[disk:][\put\]staroIME. Dakle.UPT.

Sintaksa je: MOVE_disk:\put\staroimeIMENIKA_disk:\put\novoimeIMENIKA ========================= ======================== Izvor Odredište Ako je komanda COPY ili MOVE pogrešno zadana OS će odgovoriti da je kopirano 0 (nula) datoteka.DLL A:\IM3\STIPAN.Osnovi informatike želi kopirati.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM\>COPY VER. jedanput iz ROOT-a. jer se često ime imenika upisuje u PATH u AUTOEXEC. U drugom odjeljku kopira se datoteka VER. U odredištu se može naznačiti novo ime datoteke te se ujedno vrši i promjena imena. Ako se datoteka kopira u neki drugi imenik.COM iz imenika DOS uređaja C: na disketu u imenik IM1.DLL A:\IM2 C:\> ---------------------C:\>MOVE A:\IM4 A:\IM5 U prvom odjeljku kopira se datoteka TREE. S promjenom naziva imenika treba biti oprezan. /V Prekidač koji omogućava uspoređivanje kopirane i izvorne datoteke glede kontrole ispravnosti kopiranja.BAT ili u neku inicijalizacijsku ili konfiguracijsku datoteku. Treći odjeljak premješta datoteke iz jednog imenika u drugi. a drugi put iz imenika DOS. U protivnom po kopiranju slijedi izvješće o broju kopiranih datoteka.DLL A:\IM2\STIPE. Sintaksa je gotovo ista kao za kopiranje: MOVE_stara#SD_nova#SD (Ext) ======== ======= Izvor Odredište Nema prekidača za kontrolu ispravnosti premještenog sadržaja.DLL iz podimenika SYSTEM imenika WINDOWS na disketu u imenik IM2 uz promjenu imena.DLL C:\> ---------------------C:\>MOVE A:\IM2\STIPE. pogotovo ako je to naziv neke važne programske grupe. Komandom MOVE (POMAKNI) premješta se datoteka iz izvorišta u odredište. U drugom slučaju ne treba navoditi cijelu specifikaciju izvora jer je OS u imeniku DOS (po čemu se to vidi?). pa u slučaju promjene naziva može doći do toga da se parametri grupe ne mogu postaviti ili će programska podrška prijavljivati greške tijekom rada.DLL C:\>MOVE A:\IM2\ANTE. Ako se datoteka kopira u istom imeniku mora joj se u odredišnoj specifikaciji dati novo ime. prvi put s promjenom imena a drugi put bez promjene imena.DLL A:\IM3 C:\> ---------------------A:\IM3\>COPY *. a put do imenika mora biti isti u izvoru i odredištu.DLL A:\IM2\ANTE. Primjeri C:\>COPY C:\DOS\TREE. Postupak kopiranja tada je nešto duži. prvi put iz ROOT-a a drugi put iz samog imenika SYSTEM.COM A:\IM1 C:\DOS\>COPY TREE. Kako se tada kopira ili premješta cijela grupa datoteka u odredištu se tada ne smije definirati ime i tip datoteke (ne može se grupa datoteka pretvoriti u jednu!). može se kopirati pod istim imenom i ne mora se navoditi ime u specifikaciji odredišta ako ga se ne želi mijenjati. MOVE u biti znači kopiranje i brisanje na izvorištu.COM A:\IM1 C:\> ---------------------A:\>COPY C:\WINDOWS\SYSTEM\VER. Komande COPY i MOVE dozvoljavaju upotrebu JOKER-a pri kopiranju ili premještanju datoteka. Komanda MOVE omogućava i promjenu imena imenika i to tako da se zadaje novi naziv imenika u odredištu. 114 .

Zato komandu treba upotrebiti odmah nakon greškom izvršenog brisanja. Treća komanda briše imenik WINDOWS. C:\>XCOPY A:\IM5 A:\IM4 /S/E/V Kopira imenik IM5 na uređaju A: u imenik IM4 u istom uređaju zajedno sa svim njegovim punim i praznim podimenicima i uz kontrolu kopiranja. Sintaksa je: CLS (Int) Brisanje datoteka obavlja se komandom DEL ili ERASE (BRIŠI). Najjednostavnija komanda grupe BRISANJA je CLS (CLEAR SCREEN = BRIŠI EKRAN). Primjeri C:\DOS\>ERA README. Peti odjeljak mijenja ime imenika IM4 u IM5 na uređaju A: a s pogona C:. Novije verzije OS imaju mogućnost vraćanja izbrisanih datoteka komandom UNDELETE (VRAĆANJE OBRISANOG). Ne koristiti je jer neće više biti prozora. Opasnost je tim veća jer se dozvoljava upotreba JOKER-a. Brisanje imenika obavlja se komandom DELTREE (BRIŠI STABLO). Moguće je vratiti samo datoteke preko kojih nisu upisani novi sadržaji.TXT C:\>ERA C:\DOS\README. Za svaku sigurnost komanda ima ugrađen upit za potvrdu brisanja. Sintaksa je najjednostavnije: UNDELETE_[#SD] UNDELETE_/LIST UNDELETE_/ALL (Ext) 115 .DLL iz IM3 u IM2 na uređaju A:. Kontrola ispravnosti kopiranja. Kopiranje imenika izvršava se komandom XCOPY (EXTENDED COPY = PROŠIRENO KOPIRANJE) po sintaksi: XCOPY_disk:\put\stariIMENIK_disk:\put\noviIMENIK_[/S[/E]][/V] ===================== ==================== Izvor Odredište (Ext) Put do imenika u izvoru i odredištu mora biti isti.TIP[/P] (Int) Treba dva puta promisliti prije nego se upotrebi. dakle mogućnost brisanja grupe datoteka. Prikazani prekidači služe za: /S /E /V Primjeri Omogućava kopiranje svih punih podimenika. Pažljivo je treba upotrebljavati. Ne može se zadati samostalno već zajedno sa /S. stoga je korisno dodati i prekidač /P koji traži potvrdu brisanja za svako brisanje. Druga komanda radi to isto ali iz ROOT-a uređaja. Uz /S omogućava kopiranje i praznih podimenika. Sintaksa je: DEL_[disk:][\put\]IME.Osnovi informatike Četvrti odjeljak kopira sve datoteke tipa . briše ekran i postavlja prompt i kursor u vrh ekrana. Sintaksa je: DELTREE_[disk:][\put\]IMENIK (Ext) Vrlo opasna komanda koja briše cijelo stablo i nema više povratka.TXT /P C:\> ---------------------C:\>DELTREE C:\WINDOWS Prva komanda briše datoteku iz imenika u kojem je datoteka.

Osnovi informatike Prekidači i dodaci komandi služe za: #SD Specifikacija datoteke. Opcija /V osigurava kontrolu ispravnosti kopiranja pa postupak duže traje. 116 . a /V prikazuje naziv datoteke čije je ispitivanje u tijeku.TXT C:\>UNDELETE C:\DOS\README. /LIST /ALL Primjeri C:\DOS\>UNDELETE README. Daje pregled (bez vraćanja) obrisanih neoštećenih datoteka u imenik gdje je OS. Ako nema dodatka u zagradama pita za unos novog datuma. pita za ispravljanje nađene greške (nema /F) i prikazuje ime ispitivane datoteke. Prekidač /F omogućava automatsko ispravljanje utvrđenih grešaka.TXT u imeniku DOS. Primjeri DISKCOPY A: B: /V Omogućava kopiranje disketa iz A: u B: samo ako su u oba uređaja iste (npr. prva iz njenog imenika a druga iz ROOT-a. Forma može biti drugačija ako su postavljeni parametri druge države. Vraća sve obrisane neoštećene datoteke u imeniku gdje je OS i OS sam određuje prvo slovo datoteke. a četvrta iz tog imenika automatski vraća neoštećene datoteke. Odredišna disketa predhodno treba da je formatirana. DISKCOPY_[IZVORNIdisk:_[ODREDIŠNIdisk:]]_[/V] (Ext) Omogućava kopiranje disketa. Ne može se vratiti datoteka koja je bila u izbrisanom imeniku iako se isti izradi ponovo. Na primjer: CHKDSK A:/V vrši provjeru diskete. Treća komanda iz ROOT-a pregledava neoštećene izbrisane datoteke u imeniku WINDOWS. Komande i naredbe sistema To su dosta jednostavne komande koje će se nadalje kratko nabrojiti sa sintaksom i navesti njihova osnovna upotreba i namjena: CHKDSK_[disk:][/F][/V] (Ext) Obavlja jednostavnu dijagnostiku diska. ako se ne navede UNDELETE pokušava vratiti sve obrisane datoteke i traži potvrdu za vraćanje podataka ako je datoteka neoštećena uz upis prvog slova imena datoteke.TXT C:\> ---------------------C:\>UNDELETE C:\WINDOWS /LIST C:\> ---------------------C:\WINDOWS\>UNDELETE /ALL Prva i druga komanda vraćaju datoteku README. DATE_[mm-dd-gg] (Int) U formi s zagradama mijenja tekući datum sistema.

Znak " | " ukazuje da se izbor OFF i ON međusobno isključuju (može samo jedan). (Int) TIME_[ss:[mm:]] 117 . COM2 itd. Nalozi se pretražuju i odabiru okomitim strelicama za ponovno izvršavanje. Tako su omogućene druge aktivnosti dok se datoteke tiskaju po redu s popisa čekanja.SYS i određuje početni status numeričkog dijela tastature.20C:\>). od 3. ovisno o tome kako se upišu kombinacije $p(oznaka diska). a ako se upotrebi s " . a rijeđe tijekom rada u OS.. BAT (kao u primjeru III ovog poglavlja). (ili PRN za LPT1) priključak. " briše postavljene pristupe. iz WINDOWS-a kroz DOS prozor.$d(datum) i $v(verzija OS kao u primjeru). izrađuje BOOT sektor i kopira na nju potrebite datoteke (Koje?). Prekidač /C omogućava detaljan pregled. DOSKEY (Ext) Obično se postavlja u startnoj datoteci AUTOEXEC. Komanda ima smisla samo za tekstualno čitljive datoteke. Opcija /P omogućava da se datoteka stavi na popis čekanja ako se želi uzastopno tiskati više datoteka. LPT2 itd.COM i druge tri). PROMPT_[$p$g$t$d$v] (Int) Daje oblik prompta (npr. ". PRINT_[/D:uredjaj]_#SD_[/P] (Ext) Omogućava tiskanje navedene datoteke u specifikaciji. SYS_disk: (Ext) Daje osnovna sistemna svojstva uređaju na koji se odnosi. MEM_[/C][/P] (Ext) Daje pregled sadržaja radne memorije. Prema prikazanom dijelu sintakse komanda se mora zadati s uređaja koji već ima operativni sistem i s mjesta gdje se nalaze osnovne datoteke sistema (COMMAND.$t(vrijeme).5") te vrši provjeru ispravnosti kopiranja.] (Int) Zadaje se u startnoj datoteci AUTOEXEC. a prekidač /P kontrolu ispisa ekran po ekran. PATH[. Ako se upotrebi tijekom rada. bez dodatka. ili paralelni LPT1. C:\> ili MS-DOS Version 6. traži da se u isti otvor umetne odredišna (TARGET) i po završetku briše trenutno pohranjeni sadržaj na disku. LABEL_[disk:][novoIME] (Ext) Omogućava promjenu imena uređaja.BAT da osigura pamćenje za oko dvadesetak izdatih naloga s tastature.Osnovi informatike obe diskete. DISKCOPY A: A: Kopira sadržaj izvorne diskete (SOURCE) na disk. Ako se uređaj i ime ne navedu program pita za unos novog imena za uređaj na kojem je trenutno OS. $g(oznaka >). Mogućnosti komande su veće od prikazanih. daje pregled popisa. EXIT (Int) Omogućava izlaz iz OS kad se u OS došlo iz druge aplikacije npr. Na primjer: C:\>SYS A: daje disketi A: osnovna sistemna svojstva. Forma se obično zadaje u datoteci AUTOEXEC. Uređaj je jedan od štampača spojen na serijski COM1. NUMLOCK=[OFF|ON] (Int) Zadaje se u datoteci CONFIG.BAT u vidu popisa imenika kojima će se osigurati stalan pristup odijeljenih s znakom " .

) izad naziva ukazuju na dodatni izbor po odabiru. Korisnik će imati najviše potrebe glede usklađivanja sadržaja datoteka: • CONFIG.izbor datoteka za rad NEW Kreiranje nove datoteke koje nema na disku OPEN . EDIT.. kolika će biti moguće otvoriti istovremeno datoteka. VER Prikazuje tekuću verziju OS koja je instalirana u sistemu. Komanda EDIT u svom radu oslanja se na programsku podršku QBASIC (Quick BASIC) jezičkog procesora kao sastava OS. Za namještanje ispravnih parametara korisno je kad se upišu svi putovi i pozivi na dodatne uređaje upotrebiti komandu MEMMAKER koja pokreće programsku podršku koja vrlo uspješno optimizira PC i parametre u navedenim datotekama. Izbor mjesta i naziva nove datoteke i pohrana. Pojmovi koji imaju točkice (. U jednom redku smije se navesti samo jedna komanda OS i njeni parametri.. Uređivanje (EDIT) datoteka Komanda EDIT (UREDITI) omogućava unošenje izmjena u datoteke tekstualnog sadržaja.. Bez parametra prikazuje se tekuće vrijeme i traži upis novog.. PRINT.SYS Datoteka koja definira konfiguraciju sistema. Kad se izabere željeni pojam ili pritisne odgovarajuća tipka otvara se PADAJUĆI IZBORNIK (POP MENU). EXIT Napuštanje uređivača i povratak u OS... poziva miša ili školjku. kako dohvatiti memoriju preko 1MB. SEARCH.izmjene u odabranoj datoteci CUT COPY PASTE CLEAR Brisanje označenog teksta i spremanje sadržaja u CLIP BOARD (prostor za manipulaciju). Ne preporuča se za upotrebu korisnicima početnicima. određuje kakav je početni prompt i slično. koji okomitim izborom omogućava dohvat željenog pojma. EDIT (uređivanje) . Značenje pojedinih pojmova glavnog izbornika i njegovih sadržaja naveden je nadalje: FILE (datoteka) . Vodoravnim strelicama odabire se izbornik koji se želi dohvatiti (FILE.. • AUTOEXEC. Njenim aktiviranjem pokazati će se prozor koji u najgornjoj crti prozora ima GLAVNI IZBORNIK (BAR MENU) koji se dohvati pritiskom tipke <ALT>.Osnovi informatike Prikazuje (mijenja ako se utipka opcija u zagradama) vrijeme koje je trenutno u memoriji računara. VOL_disk: Kratko prikazuje svojstva uređaja na koji se komanda odnosi. a na pritisak <ENTER> prekida se program. Tiskanje dijela ili cijele datoteke. Navedene datoteke čitaju se odmah po uključivanju računara i dohvata sistema na disku. Prilikom promjene dovoljno je upisati sate i minute mada je moguće dodati sekunde i stotice. Kopiranje označenog teksta u CLIP BOARD Postavljanje sadržaja iz CLIP BOARD na željeno mjesto. OPTIONS ili HELP) ili pritiskom tipke prema pojačanom/podcrtanom slovu u nazivu izbornika.pronalaženje željenog 118 . U suštini predstavlja slijedni popis komandi i naredbi OS.BAT Startna datoteka. koja određuje koji su putovi stalno pristupačni. Na osnovu podataka u njoj određuje se gdje će biti rezidentni programi OS.. kakvo će biti početno stanje numeričkog seta tipki i drugo. Pronalaženje i poziv postojeće datoteke SAVE Pohrana pozvane postojeće datoteke na isto mjesto. (Int) (Int) SEARCH (potraga) . SAVE AS . Brisanje označenog teksta bez postavljanja sadržaja u CLIP BOARD.

valuta).dodatni izbor DISPLAY Prikazuje i omogućava izmjenu parametara edit-ora kao boja pozadine. Unos pojma koji se želi pronači i njegova zamjena novim u dijelu ili u cijeloj datoteci OPTIONS (opcije) . Omogućava upis uređaja i imenika gdje se nalaze datoteke s dodatnim opisima (pomoć).SYS (prikaz slova) i NLSFUNC (učitava potrebite tablice u memoriju) te pripadni upravljači EGA. KEYBOARD Opis svih izbora i njihovih kombinacija tipki.programska podrška pod nazivom MSD (MicroSoft Diagnostic) za pregled parametara monitora. COUNTRY.optimalmo namještanje sistema prema svojstvima matične ploče. pregled i moguća izmjena sadržaja uputa MS-DOS obavlja se naredbom: C:\>EDIT C:\DOS\README. Rad je brži ali ih treba zapamtiti. MODE (promjena znakova). REPEAT LAST FIND Ponavljanje predhodno pronađenog. Sintaksa je: EDIT_[#SD] (Ext) Na primjer. EDIT je u potpunosti ekranski editor. 119 . veličine memorije i drugog. HELP PATH. memorija. povrat s disketa ili trake za ranije verzije OS. znate zauvijek! Pojedine komande s desne strane naziva imaju i prikazanu kombinaciju tipki koja nalaže obavljanje iste zadaće bez otvaranja izbornika. ABOUT.. Kretanje kroz sadržaj datoteke obavlja se tipkama editora i kursora ili tipkama numeričkog seta s isključenim funkcijama za brojke. Unos pojma koji se želi pronači. DISPLAY. matične ploče. Obavlja se programskom potporom MEMMAKER (MEMory MAKER). slova i drugo. • IZBOR KODNE TABLICE.slijedno pohranjivanje podataka s diska na diskete ili traku i to su: BACKUP (analizira disk i pohranjuje sadržaj na diskete ili disk i obratno) i RESTORE... KEYB (izbor rasporeda tastature).. HELP (pomoć) . Tu spadaju MSAV (MicroSoft Anti Virus) za pregled diska i VSAFE (Virus SAFE) program koji se kao rezidentan postavi u radnu memoriju i "čuva" sistem. • ANTIVIRUS PREGLED . Pokazuje verziju programa pomoći i nositelja autorskih prava. S prikazanim pojmovima susret je gotovo neizbježan bez obzira koja je aplikacija u pitanju.SYS (oznake države.pregled sadržaja diska na postojanje virusa prema popisu uzoraka. Naučite sada.. U/I kanala. Uglavnom su to prolazne komande i naredbe te upravljači OS. odnosno dozvoljava izmjenu sadržaja tekstualne datoteke (ne može otvoriti binarnu) na bilo kojem mjestu prikazanom na ekranu.izbor i podešavanje PC prema standardima države i to su CHCP (promjena tablice).Osnovi informatike FIND.SYS. • PREGLED PARAMETARA SISTEMA .dohvat dodatnih objašnjenja GETTING STARTED Kratki uputa kako koristiti pomoć.TXT Ostale komande i naredbe Odnose se na nesvakodnevne zadaće primjerenije naprednijem korisniku.. • OPTIMIZACIJA SISTEMA . Pomoću njih ostvaruje se: • ZAŠTITNA KOPIJA . CHANGE. te ih stoga treba zapamtiti. diska i ostalog... To su tzv. KEYBOARD SHORTCUTS (prečice uz pomoć tastature).CPI i KEYBOARD.

programska podrška koja služi da se povremeno izbrišu nepovezani ostaci već izbrisanih ili oštećenih datoteka (SCANDISK) i preslože sadržaji datoteka sektor po sektor jedan izad drugog da ne budu razbacane svuda po disku (DEFRAG). No grafičko okruženje pod kontrolom programske grupe WINDOWS sve je popularnije i učinkovitije (zbog razvoja tehnologije). WINDOWS okruženje tema je narednog poglavlja. Glede navedenog koristiti će se u daljnjem tekstu skraćenice za pojedine radnje s mišem i to: L1 . NUMLOCK i SUBMENU omogućava se kreiranje startnog izbornika koji sadrži više različitih startnih kombinacija početnih parametara sistema.pcx ili neke druge datoteke. odnosno otvara se prozor kojeg ikona predstavlja ili odrađuje program koji ikoni pripada.Poklapanje pokazivača miša i DVOSTRUKO kliktanje LIJEVE tipke miša u svrhu AKTIVIRANJA ikone ili prozora. Osnovno vanjsko pomagalo WINDOWS sistema je uređaj nazvan miš (MOUSE). jer ne moraju gotovo ništa utipkavati i sve se radnje obavljaju upotrebom miša i par tipki. U nekoliko ekrana navode sve sve komande i naredbe i njihova namjena. ovisno o načinu izrade programske podrške. NORTON COMMANDER ili XTGOLD. Tada pojam. Moguć je i direktan poziv na komandu npr. Takvi programi obično imaju ugrađenu podršku za pregled sadržaja i osobina raznih vrsta datoteka te omogućuju odmah pregled . MENUDEFAULT. Detaljniji opis komandi i naredbi je u programskoj podršci pod imenom HELP (POMOĆ). • PRESLAGANJE DISKA .POINTER pomjeranjem miša postavi na željeno polje te se jednom ili brzo dva put pritisne (klikne) po tipki miša da se izda nalog za izvršavanje zadaće. koja ima ugrađen poziv na kontrolu ispisa s MORE. DBLSPACE) koje su primjerene za upotrebu korisnicima koji se jako dobro snalaze u OS.pomoću grupe MENUCOLOR. To su npr. INCLUDE. L3 . Gotovo svi današnji programski alati imaju verziju izrađenu za WINDOWS okruženje.dbf ili . npr. Postoji još par mogućnosti (kao FDISK. polja ili popisa te se po OTPUŠTANJU tipke zadržava nastala promjena ili označavanje te izdaje potrebit nalog za brisanje-kopiranje ovisno o aplikaciji Postupak je poznat pod nazivom DRAGGING and DROPPING • 120 . Po pozivu pomoći preko komandi EDITOR-A (uređivača teksta) omogućava se izbor željenog pojma pomoću strelica i dobije se detaljan opis sintakse komandi i naredbi OS pa i mali primjeri upotrebe istih. Ne preporuča se upotreba navedenih komandi početnicima ako nisu više puta zajedno s iskusnijim korisnikom upotrebili iste. ikona ili prozor mijenjaju boju ili oblik ili oboje.Poklapanje pokazivača miša (POINTER) i JEDNO kliktanje LIJEVE tipke miša u svrhu ODABIRA pojma ili ikone (mala sličica aplikacije u WINDOWS-ima) ili prozora. kombinacija za 852. MENUITEM. kombinacija za 437.Osnovi informatike IZRADU MENU-a U STARTU . Ovaj postupak treba obaviti jednom mjesečno.Poklapanje pokazivača miša i ikone ili nekog osobitog grafičkog znaka te DRŽANJEM LIJEVE tipke miša i istovremenim pomjeranjem miša POMJERA se ikona ili prozor ili pak "razvlači" prozor na željeno mjesto ili se IZDVAJA (SELECT) dio teksta. HELP DIR (ne treba navoditi tip datoteke) Iskusniji korisnici više se oslanjaju na neku od školjki (SHELL). Komunikacija mišem svodi se na to da se pokazivač miša . L2 . Nemojte se učiti na vlastitim greškama! REZIME: Kratki opisi svih komandi OS dobiju se komandom FASTHELP (BRZA POMOĆ). kombinaciju pogodniju WINDOWS okruženju i drugo.

Kako bilo da bilo s WINDOWS-ima je ugodnije raditi. ali cijena sklopovskih resursa za učinkovitu upotrebu ovakve vrste okruženja tek je odnedavno pala i time približila windows-e prosiječnom korisniku. • Jednokorisnički i jednozadaćni operativni sistem.True Type Fonts). po pritisku se otvora prozor s dodatnim izborom. 3.11 sistem WINDOWS (PROZORI). pošto su u pitanju grafički prikazi. Danas je kod nas i kao kod DOS-a najčešće u upotrebi američka kodna tablica s prepravljenim zagradama u naše fontove i izrađeno je mnoštvo OUTLINE (vektorskih) fontova na taj način. nazvan izbornik alata (TOOLBAR) predstavljen malim ikonama ispod glavnog izbornika i koji u suštini predstavlja prečice (SHORTCUTS). Osobitost WINDOWS-a da sve vidi kao sliku omogućava da se slova definiraju matematičkim funkcijama i da se promjenom parametara njihova veličina i debljina može po volji mijenjati (skalabilni fontovi. • Ograničeni set znakova. Nadalje. tako da nema grafičkih znakova DOS-a. Novina su WINDOWS-i u verziji 3.Poklapanjem pokazivača miša sa jednim od pojmova te pritiskom i DRŽANJEM DESNE tipke miša. te monitore visoke razlučivosti. 121 . ne predstavlja samostalni operativni sistema te se po osobinama mora uskladiti s MS-DOS-om. uz glavni (BAR) i padajući (POP) izbornik. kao program koji pojmu pripada ili se odradi neka druga radnja.Osnovi informatike (povlačenje i otpuštanje objekta). što vidiš to i dobiješ). veće resurse radne memorije i diska. Windows okruženje je dosta zahtijevno okruženje. MS-WINDOWS 3. Najvažnije pomagalo u WINDOWS okruženju je MIŠ (MOUSE). a korisnik ga sam prema potrebi može dopuniti. Kodna tablica koju WINDOWS-i koriste ne odgovara znakovima tablice MS-DOS.Poklapanjem pokazivača miša s jednim od pojmova i JEDNO kliktanje DESNE tipke miša aktivira se radnja ili program ili se prikazuje dodatni izbor koji odabiru pripada. Korisnik komunicira s računarom preko ikona (malih sličica) svrstanih u grupe zaokružene prozorima. D1 . DOS to može ako aplikacija omogućava emulaciju (simuliranje) grafike. WYSIWYG (ukratko. pažljivom izradom programa može se postići da izgled ekrana odgovara budućem prikazu na papiru tzv. Glede brže komunikacije s alatima uveden je dodatni izbornik. Naredna poglavlja baviti će se iskljućivo s WINDOWS grafičkim okruženjem.11 EE koji imaju podršku MS-DOS kodnoj tablici 852 te se jednostavnim aktiviranjem ikone DOS prozora prebacuje raspored tipki na kodnu tablici 852 i obratno. a pomjeranjem miša (tipka se i dalje drži) odabire se pojam u izboru te OTPUŠTANJEM desne tipke miša aktivira. procesora i diska u svrhu što brže razmjene podataka (slike) kao VESA i PCI. kao TTF . jer se sve odvija preko grafičkih prikaza. Kombinacija se susreće u novijim WINDOWS aplikacijama. a podrška našim znakovima opet ima nama svojstvene znakove na drugačijim kodnim mjestima od MS-DOS 852 (Kod Windows-a koristi se njihova kodna tablica 1250). • Naziv datoteke ograničen na 8 znakova. Windows okruženje do verzije 3. Novije inačice WINDOWS operativnog sistema predstavljaju samostalne operativne sisteme i nemaju ograničenja koja nameće MS-DOS a to su: • Problematična međugranica od 640KB i 1MB radne memorije. traži dobre grafičke kartice s ubrzivačem crtanja grafičkih elemenata ili grafičkim procesorom i vlastitom VIDEO memorijom. posebne brze sabirnice između radne memorije. Kombinacija se susreće u novijim WINDOWS aplikacijama. Prozori nisu novijeg datuma. ali ako se 'sruše' potrebno je poznavati 'DOS' kako bi ih mogli vratiti u život. sve je popularnije u PC svijetu. D3 .5.11 oslanja se na MS-DOS jezgru operativnog sistema. grafički interfejs(GUI . ali je svakodnevni rad ugodniji.3.Graphics User Interface).

Premještanje prozora pomoću strelica tastature. prikaže se osnovni prozor pod nazivom PROGRAM MANAGER (programski upravitelj) .popis zadaća ) i omogućava izbor prozora za rad ili rukovanje s njima.57 Akcijom L3 razvlači se prozor na veličinu koja se želi postaviti (izbor size u kontrolnom izborniku). U lijevom gornjem uglu je kontrolna ikona (Control-menu box). U gornjem desnom uglu prozora su dvije ikone s oznakom strelice. 122 .Osnovi informatike Okruženju WINDOWS.57 Izgled prozora pod nazivom PROGRAM MANAGER. po instaliranju na disk.izbor minimize u kontrolnom izborniku). dok se ne učita sve potrebito s diska. Slika 3.. Skrivanje prozora. NEXT Izbor ikone slijedeće programske grupe. Ikona s strelicom prema gore uvećava prozor na najveću moguću vrijednost (Izbor maximize u kontrolnom izborniku). Sve ikone unutar prozora PROGRAM MANAGER-a imaju isti oblik (mali prozor s ikonama) i predstavljaju programsku GRUPU (imenici + datoteke) prema nazivu ispod nje. Ikona s strelicom prema dole skriva prozor u vidu ikone na dnu ekrana izvan prozora program manager-a (ikonizacija prozora . smanjenje prozora uz prikaz njegove ikone u dnu ekrana (ikonizacija prozora). Otvara dodatni prozor s popisom otvorenih prozoraaktivnih aplikacija (TASK LIST . On je radni prostor WINDOWS-a i njegovim zatvaranjem IZLAZI se iz WINDOWS okruženja.. Ako se pokazivač miša postavi tačno na jednu od stranica okvira ili na sam vrh kuta okvira pokazati će se jedna od strelica prikazanih na slici 3. CLOSE Zatvaranje prozora. Svaki prozor ima svoj naziv (široka tamna crta u vrhu prozora) ispod kojeg je glavni izbornik prozora. zatvaranje PROGRAM MANAGER-a znači izlaz iz WINDOWS okruženja. MAXIMIZE Povećanje prozora preko cjelokupnog ekrana. omogućava se stalan pristup u istoimeni imenik (komanda PATH). Ako se na kontrolnu ikonu mišem primjeni akcija L2. Kod PROGRAM MANAGER-a na ovo mjesto javlja se pojam SWITCH TO. odmah se aktivira izbor CLOSE i otvara se prozor u kojem je upit za potvrdu izlaska iz WINDOWS okruženja. Mišem s L1 po njoj prikazuje se KONTROLNI IZBORNIK prozora s zadaćama: RESTORE MOVE SIZE MINIMIZE Postavljanje veličine prozora na početnu vrijednost.PM. te se WINDOWS okruženje aktivira jednostavnim nalogom: C:\>WIN (pokreće se datoteka C:\WINDOWS\WIN. Promjena veličine prozora pomoću strelica tastature.COM) Nakon kratkog reklamnog uvoda.

Datoteke pripadne ikoni se ne kopiraju. Nazivi glavnog izbornika i dalje pripadaju prozoru program manager-a. OPEN Otvaranje prozora programske grupe kojoj je naziv zatamnjen (odabran). Akcijom L3 po nazivu prozora premješta se prozor na željeno mjesto (izbor move u kontrolnom izborniku)..Premještanje ikone iz jedne programske grupe u drugu. Datoteke koje pripadaju ikone ne premještaju se.COM ili . aktivan (radni) je onaj koji ima potamnjenu crtu s nazivom.. Nazivima glavnog imenika Program Manager-a pripadaju slijedeće akcije: 1. ujedno je naziv prozora koji će se otvoriti ako se po ikoni dijeluje sa: • L1 . aktivira se izabrani prozor i ujedno postavlja u prednji plan ispred svih prozora i naravno postaje aktivan.. MOVE. Izlaz iz Windows okruženja po potvrdnom NEW. Prozor programske grupe ne može biti veći od prozora program manager-a (slika 3. PROPERTIES....Otvara se Kontrolni izbornik i izborom RESTORE ili MAXIMIZE otvara se odgovarajući prozor programske grupe ili aplikacije po veličini sukladan izboru.Izbor izvršene datoteke (. Postavljanjem pokazivača miša u prostor nekog drugog otvorenog neaktivnog prozora. Kopiranje ikone aplikacije iz jedne programske grupe u drugu. .EXE) koja se želi pokrenuti preko dodatnog prozora za pronalaženje željene datoteke.58 Povećanje prozora programske grupe unutar prozora PM.Otvara se prozor programske grupe ili aplikacije po veličini kao kad se izabere RESTORE u prvom slučaju.) FILE (datoteka) Kreiranje nove programske grupe (ikone) i dodjela pripadnih imenika i aplikacija. Ako je otvoreno više prozora. ostaju imeniku u kojem su bile. prikaže se znak s dvije strelice a akcija L1 po njemu vraća veličinu prozora na početnu vrijednost (izbor restore u kontrolnom izborniku prozora).. kojemu naziv nije potamnjen i akcijom L1... Tada su kontrolne ikone prozora jedna ispod druge i crtica (-) u ikoni glavnog prozora je nešto veća. EXIT WINDOWS. - 123 . Programska grupa ne da se kopirati.Osnovi informatike Naziv ikone programske grupe ili aplikacije unutar nje. Slika 3. COPY.58 desno).. • L2 . RUN. Naziv uvećanog prozora prikazuje se tada u uglatim zagradama uz naziv prozora kome uvećani prozor pripada.Omogućava izmjenu naziva programske grupe i izmjenu naziva datoteke programske grupe ako je ikona programske grupe ili datoteke odabrana (zatamnjena s L1).. Programska grupa ne da se premještati (nema kuda). dok se prozor aplikacije može raširiti preko cijelog ekrana monitora.. . potpuno se pokrije prozor program managera i umjesto oznake smanjenja i uvećanja prozora programske grupe. Pri najvećem uvećanju prozora programske grupe.

.. CASCADE - 124 .Kratki tečaj korištenja Windows-a.Pretvara prozor Program Manager-a u ikonu (ikonizira) svaki put kad se pokrene bilo koja aplikacija unutar neke programske grupe. 4. SAVE ON EXIT . SEARCH FOR HELP ON . AUTO ARRANGE Uključivanje ili isključivanje automatskog slaganja ikona unutar prozora programske grupe bez obzira na promjenu položaja i veličine prozora grupe.) WINDOW (prozor) Slaže otvorene prozore u kaskadu prozora iste veličine. Za razliku od prozora programske grupe. Pokazatelj aktivnosti je kvačica s lijeve strane naziva. ARRANGE ICONS .INI datoteke. 3. Ikonizacija prozora aplikacije omogućava da se i taj prozor prikaže u dnu ekrana van prozora program manager-a. prozor aplikacije može se uvećati preko cijelog ekrana monitora. Aktiviranje aplikacije je s L2 po njenoj ikoni (L1 po ikoni aplikacije ima samo učinak potamnjenja naziva ikone) i pojavljuje se prozor aplikacije koji se može uvećati i do veličine ekrana. WINDOWS TUTORIAL .) OPTIONS (dodatni izbor . 2. tako da su im svi naslovi (nazivi) vidljivi.Postavljeni parametri tijekom korištenja Windows okruženja pohranjuju se pri izlazu. HOW TO USE HELP . ABOUT PROGRAM MANAGER . TILE Slaže otvorene prozore unutar prozora Program manager-a jedan do drugoga tako da svakom prozoru grupe dodjeli isti dio prostora prozora PM.Uputa kako koristiti programsku podršku pomoći.Informacije o autoru programske podrške i licenciranom korisniku programske podrške WINDOWS.Slaže razbacane ikone unutar aktivnog prozora (prozor zatamnjenog naziva odabran s L1) POPIS PROGRAMSKIH GRUPA Numerirani popis svih programskih grupa.. Upis i traženje pojma za pomoć. MINIMIZE ON USE .opcije) Akcija L1 po nazivu opcije mijenja njeno postojeće stanje.Osnovi informatike odgovoru (OK) koji će se u upitu u malom prozoru po sredini ekrana pojaviti. U svakom prozoru programske grupe nalaze se ikone koje prema izgledu sličice asociraju kojoj vrsti aplikacije pripadaju. aktivnu pretvara u neaktivnu i obratno. L1 po odabranom nazivu otvara prozor odabrane programske grupe. glede smanjenja zauzeća radne memorije. . dakle pamti se novo stanje upisom novih podataka u sadržaj .) HELP (pomoć) CONTENTS Sadržaj dodatnih objašnjenja.. Tada se može i zatvoriti prozor programske grupe kojemu aplikacija pripada.

Osnovi informatike Slika 3. ili u drugi prozor druge programske grupe.58 lijevo nalazi se zadebljana crta sa strelicama s oba njena kraja. Pregled otvorenih prozora ustanovljava se aktiviranjem prozora TASK LIST preko kombinacije tipki: <CTRL> + <ESC> Slika 3. Ako se tijekom rada korisnik služi s više prozora. Ikona programske grupe ne može se premjestiti van prozora programske grupe.60 Pregled aktivnih prozora. Položaj ikone izvan prozora nastaje samo kad je aplikacija aktivna i njezin prozor potpuno umanjen. Elementi pretraživanja prostora prozora prikazani su na slici 3. prelaz s prozora na prozor obavlja se kombinacijom tipki: <ALT> + <TAB> Držanjem tipke <ALT> i pritiskanjem tipke <TAB> izmjenjuje se na sredini ekrana mali prozor s nazivima otvorenih prozora svaki put kad se ponovo pritisne tipka <TAB>. postaje aktivan. prikazana na dnu prozora i desnoj strani prozora. Fizičko premještanje aplikacija. u programskoj grupi main). Ikona aplikacije može se pomoću L3 premjestiti na drugo mjesto unutar prozora programske grupe. u prvi plan odmah se postavlja izabrani prozor i naravno.59. No to ne znači da je aplikacija premještena. 125 . Kad se pojavi naziv s željenim prozorom i otpuste tipke. Ikona se ne može premjestiti izvan prozora. To su elementi pretraživanja prozora kada sve njegove ikone ne stanu u odabranu mu veličinu. odnosno njezinih datoteka. može se obaviti samo iz FILE MANAGER-a (upravitelj datotekama. Na slici 3.59 Elementi pretraživanja prozora. odnosno pretvoren u ikonu (iconifi).

načinjene od jedne ili više datoteka. dakle izvan okvira prozora. iako svaka značajnija programska grupa kreira svoj prozor. Control Panel ukazuje sa slikom računara da su tu nekakvi elementi za podešavanje cjelokupnog DRS. pa tako File Manger s nacrtanim ladicama ukazuje na rukovanje imenicima i datotekama.pri instalaciji je prazna) • MAIN (glavna . svrstane po značaju. po uspostavi prozora program manager-a. Task list se može dobiti akcijom L2 u prazan prostor izvan Program manager-a.61 Sastav programske grupe MAIN. GAMES sadrži nekoliko jednostavnih igara glede zabave. Prozor ACCESSORIES sadrži kratke programe (jednostavne programske alate) kao ispomoć korisniku u radu.Osnovi informatike U popisu TASK LIST ne prikazuju se imena otvorenih prozora programskih grupa već samo imena aktivnih aplikacija. Programska grupa MAIN sadrži sve programe potrebne za kontrolu rada Windows okruženja.kontrolna grupa) • ACCESSORIES (uslužni i pomoćni programi) • NETWORK (podrška mreži) • APPLICATIONS (osnovne aplikacije u DOS-u i Windows-ima) • GAMES (nekoliko igrica) Ako se u prozor STARTUP postavi neka od programskih ikona iz drugih prozora. aktiviraju se programi kojima je ikona postavljena u navedeni prozor. Izborom s L2 po nazivu programske grupe. Programska grupa MAIN Sastav programske grupe MAIN prikazan je na slijedećoj slici: Slika 3. APPLICATIONS programska grupa sadrži aplikacije koje Windows okruženje podržava. ClipBook Viewer omogućava čuvanje OBJEKATA (datoteke bilo 126 . rukovanje imenicima i datotekama. Osnovne programske grupe. CD i drugo). Programska grupa NETWORK sadrži podršku mrežnom radu koja nije u sastavu uobičajene programske podrške u Windows-ima. Ikone imaju izgled sukladan zadaći programske podrške. Print Manager s slikom štampača ukazuje na upravljanje radom štampača. MS-DOS prompt omogućava rad u DOS okruženju ne izlazeći iz Windows-a. korištenje štampača i drugih priključenih uređaja (miš. prozor odabrane grupe ili aplikacije postavlja se u prvi plan. u sastavu windows okruženju su: • STARTUP (startna . prilikom aktiviranja Windows okruženja. U sebi sadrži dodatni prozor CONTROL PANEL u kojem su izdvojeni programi kontrole i podešavanja sistema.

Upravljanje štampačem obavlja se posredstvom ikone PRINT MANAGER (slika 3. ili složeni po "stranicama" glede istovremene pohrane više njih. radi izmjene trake).. Najjednostavniji način rada za korisnika je da se ClipBook koristi kao spremište pojedinačnih objekata. Print Manager radi po načelu da se naziv svake datoteke upućene na tiskanje čuva u popisu čekanja za tiskanje (prostor prozora ispod naziva štampača "Epson LQ-570 . CONTROL PANEL sadrži dodatni prozor za podešavanje parametara Windows okruženja. trenutno zaustavljanje tiskanja dokumenta. a sadrži dodatne važne upute koje nisu obuhvaćene tiskanim priručnicima ili u HELP podršci s dodatnim objašnjenjima. koje "čeka" prekid rad s DOS-m. Prije nego se upotrebi neka od posljednje tri mogućnosti predhodno se u popisu čekanja s L1 mora označiti datoteka sa kojom se želi izvršiti jedna od željenih zadaća. Slika 3. brisanje datoteke s popisa čekanja. ukidanje dodjele štampača ostalim korisnicima mreže. druga mogućnost traži veće resurse radne memorije.Osnovi informatike koje vrste ili njihovi dijelovi). a to znači da se svakom komandom COPY iz neke aplikacije izabrani objekt prenosi u Clipboard i pri tome briše njegov stari sadržaj. te se vrlo lako tiska. EMS). objekt po objekt. ReadME datoteka je tekstualna datoteka. privremeno zaustavljanje štampača (npr. a mogu se čuvati pojedinačno. nastavak tiskanja dokumenta. prekid veze s štampačem mreže. dodjela štampača mreže drugim korisnicima mreže (ruka označava dodjelu). postavljanje odabrane datoteke na kraj popisa čekanja. a najčešće su to izmjene pred samu distribuciju software-a. Ispod glavnog izbornika Print Manager-a nalazi se TOOLBAR (izbornik zadaća) u kojem se s L1 po sličicama s lijeva na desno obavljaju zadaće: spajanje na štampač mreže. Detaljan opis ostalih mogućnosti iz glavnog izbornika opisan je opširno u USER GUIDE dobiven uz instalacijske diskete Windows-a. nastavak rada štampača izbor DEFAULT (unaprijed zadano) štampača za rad ako ih je više. Svaki nalog CUT (odreži-izbaci) ili COPY (kopiraj). način prikazivanja na monitoru i druge podatke..62). PIF editor za usklađivanje rada DOS aplikacija preko Windows okruženja i ReadMe datoteka koja upućuje da se njen sadržaj pročita jer sadrži dodatne informacije koje korisnik treba pročitati uz User Guide. najčešće u čistom ASCII kodu (bez oznaka tipa slova i stila pisanja i slično). L2 po ikoni MS-DOS prompt omogućava da se iz Windows okruženja može raditi koristeći MS-DOS komande i programe. za nastavak rada. ClipBook omogućava i zajedničko korištenje sadržaja u radu u mreži. Naravno. Komandom PASTE iz drugih aplikacija objekt iz Clipboard kopira se u produkt aplikacije i sadržaj clipboard neće se promijeniti sve dok se ponovo ne upotrebi nalog COPY. time nije prekinut rad Windows okruženja. način korištenja video i radne memorije (XMS.62 Prozor kontrole rada štampača. prema slici: 127 . postavljanje odabrane datoteke na početak popisa čekanja. Povratak u Windows okruženje vrši se MS-DOS komandom EXIT."). u primjeru prema slici za tri datoteke. Naravno. PIF Editor sadrži prozor koji u svojim poljima upisa traži podatke o imenu MS-DOS orijentirane datoteke i naziv uređaja i imenika gdje je smještena. te print manager svaku datoteku koja dođe na red poziva i šalje sadržaj štampaču. predhodno označeni sadržaj ili objekt (datoteka) kopira u dio radne memorije nazvan CLIPBOARD. Windows Setup omogućava postavljanje osnovnih parametara Windows okruženja. O načinu čuvanja brine se CLIPBOOK.

128 . u kojoj će razlučivosti (finoća tiskanja) tiskati. KEYBOARD određuje brzinu odziva i ponavljanja znakova po pritisku na tastaturu. PORTS omogućava namještanje brzine komunikacije preko U/I kanala.Osnovi informatike Slika 3. što će se uglavnom odrediti prilikom konfiguriranja DRS. COLOR omogućava podešavanje boja prozora. pozadine i drugih sadržaja Windows okruženja. na jedan će se sistem uvijek povezati ako se drugačije ne odredi (default). a od ostalog korisnik će najčešće postaviti križić u kućicu /Use Print Manager/ kao nalog za aktivnost Print Manager-a i kroz opciju SETUP izabrati koju će vrstu papira koristiti izabrani štampač. PRINTERS omogućava instaliranje tipa štampača i načina rada kao na primjer: Slika 3.65). ODBC daje uvid u postojeće datoteke podataka. S L2 po ikoni aktivira se željena programska podrška koja joj pripada.63 Sadržaj prozora Control Panel u grupi MAIN. Kratki opis pojedinih slijedi nadalje. kakav je uređaj za umetanje papira i da li je tiskanje uzdužno ili po strani (slika 3. MOUSE omogućava postavljanje parametra miša. Od više mogućih priključenih štampača.64 Izbor štampača za rad. FONTS služi za dodavanje ili brisanje tipova slova. ENHANCED određuje da li će WINDOWS okruženje raditi s 286 ili 386 tipom procesora. NETWORK je podrška radu mreže.

65 Prozor za podešavanje svojstava odabranog štampača. forma ispisa vremena.66. tiskanje će se obavljati oko 4 puta sporije. te raspored znakova na tastaturi. Izbor DESKTOP sadrži elemente podešavanja zaštite ekrana. datuma.Osnovi informatike Slika 3. SOUND je povezan s glazbenom karticom. Izbor INTERNATIONAL omogućiti će de se postavi kakav će se sistem mjera koristiti (metrički ili colovski). DATE/TIME omogućava promjenu podataka tekućeg datuma i vremena. Pattern i Wallpaper određuju kakva će biti pozadina Windows-a (prostor oko prozora windowsa). valute i brojeva. Slika 3. Izbor OPTIONS omogućava dodatno podešavanje nijansi crnog prilikom tiskanja. zaštita ekrana kada je korisnik neaktivan. Prema primjeru na slici za štampač EPSON LQ-570 odabrana je manja finoća (veća je 360x360). ekran se zamračuje ili se pojavi nekakva animacija tako da mlaz elektrona u katodnoj cijevi monitora ne udara 129 .66 Prozor DESKTOP iz grupe MAIN / CONTROL PANEL. veličina papira prema Europskom standardu i ručno ulaganje papira list po list. pozadine i slično prema slici 3. Jasno. jezik države. FAX s fax-modem karticom i DRIVERS s karticom za kontrolu glazbenih uređaja i to su programi specijalističke namjene. Icons određuje veličinu naziva ispod ikone i mogućnost ispisa u više redaka. Najzanimljiviji je izbor SCREEN SAVER. Cursor Blink Rate postavlja brzinu treptanja kursora a Applications omogućava aktivnost navedene kombinacije tipki. ako je odabrana veća finoća tiskanja. i traka će se brže potrošiti.

67 Mrežna kartica i postavljanje komunikacijskog protokola.INI datotekama imenika WINDOWS.68 Postavljanje parametara komunikacijskog protokola. jer se upravo s njim omogućava kopiranje. Upravitelj datotekama (FILE Manager) 130 .Osnovi informatike dugo u isto mjesto i tako šteti ekranu. Nudi se izbor više prikaza i određivanje vremena neaktivnosti nakon koje će se screen saver aktivirati. xxxxxxx Slika 3. brisanje i slične radnje s datotekama i imenicima. xxxxxxx Slika 3. Svi izabrani parametri po izboru OK ili SAVE pohranjuju se u . xxxxxxx Najznačajniju zadaću u MAIN programskoj grupi ima FILE MANAGER.

a kad ostane samo jedan prozor isti se ne da zatvoriti osim ako se izađe iz upravitelja datotekama.Osnovi informatike Aktiviranjem ikone File Manager s L2 u prozoru programske grupe MAIN. U dnu prozora File Manager-a ispisuju se podaci o statusu aktivnog uređaja i imenika (STATUS BAR).EXE) i ikona skrivenih datoteka (atribut H-hidden). prozor uređaja sadrži svoja dva vlastita prozora. Sadržaj je odabran tako da prikazuje moguće vrste ikona koje se mogu pojaviti. a u uglatim zagradama je naziv uređaja kojemu prozor pripada. pošto je aplikacija. Ako se s L1 klikne uređaj A: (u crti ispod TOOLBAR). a prikaz sadržaja uređaja C: se briše.69 Smanjeni prozor File Manager-a i prikaz uređaja C:. na ekranu će se prikazati prozori postojećeg i pozvanog uređaja podijeljeni unutar prozora File Manager-a. Sadrži bogat izbor u glavnom izborniku (od kopiranja do formatiranja) i TOOL BAR kojemu se sadržaj prema potrebi korisnika može mijenjati.COM i . Ako se uz postojeći uređaj odabere drugi s L2. Ikone koje imaju nacrtanu ruku predstavljaju resurse računara dostupne kroz mrežu. odmah se ispod crte s prikazanim uređajima (u primjeru A: i C:). otvara se prozor File Manager-a. Umanjivanjem prozora uređaja postiže se ikonizacija prozora uređaja i ikona se prikazuje u prozoru File Manager-a. tekst izrađen u WORKS-u). a s desne strane prikazan je sadržaj imenika TMP.58 i slici 3. koji se. U primjeru prema slici trenutno je aktivan prozor diska C:. Unutar File Manager-a. Ako sadržaj imenika ili stabla ne stane u veličinu prozora pojaviti će se elementi pretraživanja kao na slici na desnom rubu prozora stabla. javlja prostor u kojem se prikazuju prozori sadržaja uređaja. može raširiti preko cijelog ekrana. Predhodno s prvom ikonom s lijeve strane u TOOLBAR treba preko mreže uspostaviti komunikaciju s drugim računarom. u primjeru sa slike kao prikaz stabla s lijeve strane i prikaz datoteka u odabranoj grani stabla s desne strane. Pojedinim nazivima glavnog izbornika File Manager-a pripadaju slijedeće aktivnosti: 131 . odabran je imenik TMP u imeniku BROJ1. U crti naziva prozora uređaja ispisuje se uređaj i put do datoteka koje se prikazuju. prikazuju se ikone imenika. odnosno od vrha popisa prema dole.61. ikona izvršnih datoteka (tip . u njegovom prozoru. Prozor sadržaja uređaja ne može se zatvoriti ako se prikazuje samo jedan uređaj. ASCII dokumenta (kao README. prikazati će se na isti način sadržaj uređaja A:. Ako se unutar prozora File Manager-a prikazuje više od jednog prozora uređaja pojedini prozori tada se mogu zatvoriti.TXT). Ikona do navedene služi za prekid komunikacije kroz mrežu i mora se obaviti prije izlaska iz Windows okruženja ako se koriste resursi drugih računara (. Dakle. prozor stabla i prozor imenika i datoteka. Kontrolna ikona prozora File Manager-a ima dužu crticu od kontrolne ikone prozora uređaja analogno primjerima na slici 3.INI datoteke). Slika 3. U radu s mrežom mogu se pozvati uređaji (diskete i diskovi) drugih računara i "vidjeli" bi se kao uređaji od D: do Z:. dokumenta aplikacije (npr.

ponovni pregled sadržaja uređaja (refresh) i popis svih aktivnih uređaja numeriran brojkama i nazivom uređaja i imenika u kojem se trenutno uređaj pregledava.) TOOLS (alati van File Manager-a) Moguće je pokrenuti alat za pohranu sadržaja diska (BACKUP for Windows). antivirusni program (ANTIVIRUS for windows) i informacije o sažetim diskovima (drive space info). (about file manager). tiskanje sadržaja odabrane datoteke (print). pokreće aplikaciju (run).Osnovi informatike 1. prikazivanje samo naziva ime. formatiranje uređaja (format disk). dijeljenje prozora više uređaja vodoravno i okomito unutar prozora File Manager-a (tile horizontally. brisanje i slično (confirmation). kreiranje imenika (create directory). crte uređaja i statusne crte glede povećanja prostora za pregled (toolbar. drivebar. kopiranje i brisanje odabrane datoteke (move. prikaz svih grana stabla (expand all). size. uređivanje rasporeda ikoniziranih prozora (arrange icons). izbor fonta u prikazu sadržaja prozora svakog uređaja (fonts). uređivanje prozora uređaja u kaskadu (cascade). tile vertically).) WINDOW (prozori uređaja) U ovoj grupi omogućen je izbor: kreiranje dodatnih prozora za uređaj kojemu je prozor aktivan (new window). traženje datoteke ili imenika (search). instaliranje BOOT bloka i osnovnih datoteka sistema na uređaj (make system disk). kreiranje vlastitog izbornika alata (customize toolbar). premještanje.) DISK (disketni ili hard disk uređaj) Izbornik omogućava: kopiranje disketa (DiskCopy). 4. omogućavanje ili onemogućavanje prikaza izbornika alata. 3. dodjela i prekid dodjele imenika drugih računara mreže (share as. pridruživanje naziva alata koji je datoteku izradio radi automatskog pozivanja alata po aktiviranju datoteke (associate). otvaranje novog prozora pri radu sa zajedničkim imenicima u mreži (open new window on connect). brisanje svih naziva grana u prikazu do aktivnog imenika (collapse branch) i oznaku križićem ikona imenika koji sadrže podimenike i prikaz samo ROOT imenika (indicate expandable branch). 9. KOPIRANJE (COPY) i PREMJEŠTANJE (MOVE) datoteka ili imenika moguće je izvesti L3 postupkom i to: A. 6. tipu. copy. type. detalja cijele grane aktivnog imenika (expand branch).tip datoteka (name). veličini i datumu kreiranja (name.) TREE (stablo na lijevoj strani prozora uređaja) Omogućava prikaz: samo jedne razine imenika (expand one level).) KOPIRANJE I PREMJEŠTANJE IZMEČU RAZLIČITIH UREĐAJA 132 . 7. 2. 8. inače dostupnih ako se izabere pojam i pritisne tipka F1.) FILE (datoteka) Datoteci na koju se akcija odnosi treba izabrati (zatamniti) naziv s desne strane prozora s L1. disconnect). Izbor unutar pripadnog padajućeg izbornika redosljedno omogućava: otvaranje (uređivanje) ili pokretanje odabrane datoteke (open). prikaz svih svojstava datoteka ili samo pojedinih odabranih (all file details. ikonizaciju File Manager-a pri pokretanju izvršne datoteke iz njega (minimize on use) i pohrana postavljenih parametara File Manager-a po izlazu iz njega (save settings on exit). aktiviranje podrške za vraćanje obrisanih datoteka (undelete). a po izboru iz naziva moguće je: pregledati sadržaj dodatnih objašnjenja (contents). statusbar). 5. postavljanje atributa datoteka i mrežnog pristupa te pripadnost programskoj grupi (properties). izbor raspodjele veličine prozora za oba prikaza (split). delete). priključak i prekid s drugim diskovima računara u mreži (connect. date) i izbor prikaza tačno određenog imena i tipa ili namjene (by file type). dodjelu ili promjenu imena uređaja (label disk).) VIEW (pregledi) Ostvaruju se pregledi: prozora stabla i pripadnih imenika i datoteka. prikaz samo stabla ili samo imenika i datoteka (tree only. partial details). directory only). odnosno prikaz oba prozora (tree and directory). tražiti pomoć za određeni pojam (search for help on).) HELP (pomoć) Poziv dodatnih objašnjenja. odabir-selekciju datoteka i imenika (selected files) i izlaz iz File Manager-a (EXIT). stop sharing) i izbor uređaja za prikaz njegovog sadržaja (select drive). uputiti se kako koristiti pomoć (how to use help) te na kraju slijedi opaska tko je i kada izradio File Manager. sortiranje datoteka po imenu.) OPTIONS (opcije) Dodatno postavljanje mogućnosti File Manager-a i to: određivanje postojanja kontrolnih poruka i upita za kopiranje.) MAIL (pošta) Omogućava slanje pošte kroz mrežu računara (send mail).

B. 2. C:) prenjeti ikonu iz izvornog uređaja u ciljni uređaj ili imenik (npr. 133 . 3. Ostvariti u prozoru File Manager-a da su prozori uređaja između kojih se vrši kopiranje otvoreni (npr. 2. 4.) KOPIRANJE I PREMJEŠTANJE U ISTOM UREĐAJU PREMJEŠTANJE: 1. a u istom uređaju obavlja se premještanje. IZDVAJANJE. Ako je odabrana opcija confirmation slijedi upit da li se radnja zaista želi obaviti. Označiti zadnju datoteku (ili imenik) u nizu. A:) i otpustiti tipku miša. Izborom L1 označiti prvu datoteku (ili imenik). Dakle.) IZDVAJANJE NAZIVA S PRESKAKANJEM 1. Otpustiti tipku <SHIFT> i obaviti s postupkom L3 premještanje ili kopiranje označene grupe datoteka (ili imenika). Odgovoriti potvrdno na upit o brisanju ako je odabrana opcija confirmation. odnosno selekcija više datoteka ili imenika. Izborom L1 označiti prvu datoteku (ili imenik). obavlja se na dva načina: A. Pritisnuti i držati tipku <SHIFT>. uređaj A: i A:) i podijeljena izborom WINDOW/TILE. bez pritiska tipke <ALT> ili <CTRL> pri premještanju ikone u različitim uređajima obavlja se kopiranje. te njihovo kopiranje ili premještanje. Izborom L3 ikone željenog imenika ili datoteke u izvornom uređaju (npr. i paziti da li se radnja obavlja između različitih uređaja ili na istom uređaju. odnosno s L1 označiti odgovarajuće polje. B.) IZDVAJANJE SERIJE NAZIVA BEZ PRESKAKANJA 1. 3. Ostvariti u prozoru File Manager-a da su otvorena dva prozora istog uređaja (npr. Izborom L3 ikone željenog imenika ili datoteke u jednom od prozora uređaja (izvorni prozor) prenjeti ikonu u ciljni imenik u drugom prozoru (ciljni) i otpustiti tipku miša. Treba odgovoriti s YES ili NO. BRISANJE datoteke ili imenika odvija se postupkom: 1. Izborom L1 po nazivu datoteke ili imenika označiti (zatamniti) željenu datoteku ili imenik za brisanje. 2. KOPIRANJE: Pritisnuti i držati tipku <CTRL> sve dok se postupak ne obavi po točkama navedenim za premještanje u istom uređaju. 2. Treba odgovoriti s YES ili NO.Osnovi informatike KOPIRANJE: 1. Ako je odabrana opcija confirmation slijedi upit da li se radnja zaista želi obaviti. 3. Pritisnuti tipku <DEL>. kao kod kopiranja jedne datoteke (ili imenika). odnosno s L1 označiti odgovarajuće polje. PREMJEŠTANJE: Pritisnuti i držati tipku <ALT> sve dok se postupak ne obavi po točkama za kopiranje između različitih uređaja. uređaji A: i C:) i podijeljeni izborom WINDOW/TILE. 3.

Prikazivanje vremena može se izabrati kao analogno ili digitalno. ne mora po redosljedu. Slika 3. • CALENDAR omogućava izbor dana u mjesecu i upis dnevnih obaveza tijekom dana po satima. 3. • CARDFILE omogućava kreiranje kartoteke s karticama koje će sadržavati bitne podatke o nekoj osobi. Pritisnuti i držati tipku <CTRL>. Naravno prozor File Manager-a u drugom slučaju ne smije biti preko cijelog ekrana jer se ikona Print Manager-a neće vidjeti. zatamnjena) datoteka (ne i više njih) može se tiskati izborom FILE/PRINT po označavanju. sliku i slično. • CHARACTER MAP omogućava pregleda karaktera odabranog fonta te ustanovi kojoj tipki pripada. Po otvaranju prozora treba upisati novo ime i predviđeno polje i aktivnost završiti izborom OK.Osnovi informatike 2. ili ako se L3 postupkom prenese njena ikona u ikoniziranu sliku Print Manager-a. Promjena imena datoteka i imenika obavlja se označavanjem imena datoteke ili imenika (jedan naziv. kao kod kopiranja jedne datoteke (ili imenika). • CLOCK omogućava prikaza datuma i vremena. Postupci za imenike mogu se obaviti samo u desnom prozoru gdje su zajedno prikazani imenici i datoteke.70 Sastav programske grupe Accessories. Dakle. Ikone programske grupe prikazane su na slici 19 i opisane su nadalje. ne mogu se obaviti u stablu. Otpustiti tipku <CTRL> i obaviti s postupkom L3 premještanje ili kopiranje označene grupe datoteka (ili imenika). logaritama i drugo. Progamska grupa ACCESSORIES Sadržaji programske grupe su ispomoć svakodnevnim zadaćama. naravno) i izborom RENAME u padajućem izborniku naziva FILE. i paziti da li se radnja obavlja između različitih uređaja ili na istom uređaju. • CALCULATOR omogućava računanje kao na pravom kalkulatoru. te prema potrebi i tiskanje istih. Označiti preostale željene datoteke (ili imenike). Moguće je izabrati standardni osnovni prikaz i naučni prikaz s računanjem trigonometrijskih funkcija. 4. Izabrana (označena. 134 .

Instaliranje se obavlja tako da se iz File Manager-a odabere uređaj A: (ili B: ako je drugi disketni uređaj) te pokrene s diskete (L2 po nazivu datoteke) program pod nazivom SETUP ili INSTALL koji je tipa .EXE. APPLICATIONS su ikone koje se pronađu temeljem postojanja DOS-ovih aplikacija.71 Primjeri sadržaja programskih grupa. crtanje. 135 . kontrolu glazbene kartice i slično.Osnovi informatike MEDIA PLAYER omogućava kontrolu rada audio i video uređaja koji imaju mogućnost da se priključe na računar. GAMES sadrži nekoliko igrica. Za kvalitetnije obrade teksta.COM ili . STARTUP je uglavnom prazan. • WRITE je uređivač teksta prosiječnih mogućnosti u odnosu na profesionalne uređivače teksta. a WORKS je MicroSoft OFFICE u malom. Navedeni programi su za ispomoć kod jednostavnijih zadaća. kao AUTOEXEC. Po završetku instaliranja programske grupe pojaviti će se njen prozor i pripadne ikone kao na slijedećoj slici: • Slika 3. Detaljnije upute za svaki od alata nalaze se u programu pomoći. MICROSOFT OFFICE je grupa aplikacija za vrhunsku obradu teksta. tabličnu kalkulaciju i baza podataka. • RECORDER omogućava snimanje slijeda operacija s tipkama i mišem za kasniju upotrebu MAKRO komanda. • OBJECT PACKAGER omogućava spremanje željenih informacija u neki objekt povezan s dokumentom te izbor ikone i naziva za objekt.BAT i slično i koristi ASCII format (nema fontova). Potom korisnik slijedi upute koje će program za instaliranje prikazati. na primjer veza sa BBS-ovima (Bulletin Board System). • PAINTBRUSH je jednostavan alat za uređivanje sličica. • NOTEPAD je jednostavan uređivač teksta za kratke zapise. • SOUND RECORDER omogućava uz glazbenu karticu reprodukciju digitaliziranih glazbenih zapisa. Ostale progamske grupe Prema vlastitim potrebama korisnik će kupiti programsku podršku za djelatnost s kojom se želi baviti. Koristi se za snimanje postupaka koji se često koriste. • TERMINAL omogućava rad računara s drugim računarom preko modema. WINZIP je podrška kompresiji i dekompresiji datoteka. bolje je upotrebiti specijalizirani software.

Okoliš je ljepše dizajniran i nešto je drugačiji i učinkovitiji način dohvata programske podrške. No razmjena podataka između samih mini računara postala je problem. Windows 95 ima elemente višezadaćnosti dok je Windows NT u potpunosti višezadaćni i višekorisnički operativni sistem. slika i drugih objekata između slike na ekranu i tiskanog rezultata (WYSIWYG). no treba paziti da nije aktivirana nijedna DOS aplikacija kroz WINDOWS-e. • Upotreba vektorskih (Outline. LAN (Local Area Network) . Tako su odjeli poduzeća imali zasebne mini računare koji su međusobno bila odvojeni i svaki je posluživao svoju grupu korisnika i omogućavao dijeljenje (share) resursa zajedničkog štampača. Šezdesetih godina XX stoljeća dominirali su veliki računari (mainframe). • Velika podudarnost oblika dokumenata. crtača i sličnog. Treba se pridržavati navike da se svi prozori uredno zatvore prije nego se računar isključi. svaka za sebe. te se je počela izrađivati programska podrška za njihovo povezivanje. te uskoro prisutnost PC u uredima postaje uobičajena.xx verzije ima poboljšanja u slijedećem: D1 D2 D3 - 3. a posljednji upit u nizu zatvaranja odnosi se na Program Manager i izlaz iz WINDOWS-a. Odnosno. dok se MS-DOS aplikacija. jer je pri "reset-u" ili nasilnom isključivanju moguće da se parametri u .6 MREŽE RAČUNARA Koncepcija računara u mreži praktički datira pojavom mini i mikroračunara i potrebom njihovog međusobnog povezivanja. Komunikacija mišem u odnosu na Windows 3. najčešće na razini unutar jedne 136 .Object Linking and Embedding). Prava ekspanzija razvoja i korištenja mreža počinje pojavom PC računara (IBM). alatu koji predstavlja učinkovit i jednostavan uvod u Windows programsku podršku. No. mora pojedinačno podešavati. Mini računari nisu imala tako bogatu programsku podršku kakva se je nudila za PC.enhanced mode.lokalna mreža riješava taj problem. svojstva ekrana i štošta drugo. jednom podešen štampač. nudeći međusobnu POVEZANOST učesnika mreže i DIJELJENJE zajedničkih programskih i sklopovskih resursa. Dakle. uvijek su na usluzi svim Windows aplikacijama. • Zahvaćanje. Prema potrebi kroz . Takva koncepcija bila je spora te se sedamdesetih godina pristupa korištenju mini računara. • Ugradnja i povezivanje objekata (OLE . ugrađeni fontovi. Osobitosti WINDOWS-a su: • Opća preglednost kontrole postupaka.INI datoteku svake aplikacije mogu se unjeti dopune. za koja su s kraćim posebnim kablovima unutar zgrade bili povezani terminali.INI datotekama ne promjene u ispravne početne vrijednosti.Osnovi informatike REZIME: Prednosti Windows okruženja značajne su zbog jedinstvenosti pogonitelja (driver) za sve aplikacije kreirane za to okruženje. usklađeni prema svojstvima DRS. premještanje i "ispuštanje" (dragging and dropping) ikona. s <ALT><F4> zatvaraju se prozori. za koje su korisnici bili vezani "glupim" terminalom i vezu s njim ostvarivali preko PTT vodova i modema po načelu raspoređivanja vremena pristupa korisnika računaru (time sharing). OLE podrška primjerom je objašnjena u poglavlju "WORKS for Windows". • Podrška 32 bit-nom modu (načinu rada) . računara manjih od "mainframe". Razvojem WINDOWS operativnog sistema u inačici WINDOWS 95 i WINDOWS NT DOS mod rada potisnut je u drugi plan. True Type i drugi) fontova promjenjive veličine. Produkti rada prenosili su se između PC-a disketama i uskoro se ukazao ozbiljan problem ODRŽAVANJA CJELOVITOSTI podataka rasparčanih na mnoštvu PC računara. isto načelo ali bez PTT vodova i modema te stoga znatno brža i sigurnija komunikacija.

. dijeljenje resursa i međusobna komunikacija (elektronska pošta) osnovne su značajke mreže. Računari predstavljaju jednu skupinu . njihova razmjena. Svrha mreže je: • zajedničko korištenje programske podrške realizirane kao zajedničke aplikacije za sve korisnike ili aplikacije koja je razdijeljena a rezultati obrade objedinjeni • objedinjavanje pristupa mrežnim resursima (štampač.podsistem.. na čije se čvorove vezuju predhodne su npr. U programskoj podršci operativnih sistema osobnih računara sve je češće ukomponirana i podrška radu u mreži (Windows 95). UNIX . elektroprivreda) tvore raširenu skupinu učesnika nazvanu WAN (Wide Area Network). Oba podsistema zajedno tvore računarsku mrežu.) • pristup zajedničkim bazama podataka • elektronska komunikacija i pošta (slanje podataka) • upravljanje i administriranje podacima • povezivanje različitih platformi (DOS. kada jedan moćni računar (mainframe) "napadaju" korisnici preko terminala tj. a interfejsi je omogućavaju. prema shemi na slijedećoj slici: Slika 3.72 Načelo funkcioniranja računarske mreže..73 Host arhitektura računarske mreže.Osnovi informatike ustanove ili poduzeća. konfiguracije monitora i tastature bez vlastitih sistema (resursa) pohrane podataka i podrške tiskanju. OS/2. Računarska mreža je skup međusobno povezanih pojedinačnih sistema pomoću zajedničkog telekomunikacijskog podsistema. a mreža državnog i međudržavnog karaktera. CARNET (Croatian Academic and Research NETwork) i INTERNET (INTERnational NETwork). Više mreža i njenih elemenata institucije (npr. Slika 3. Protokoli dakle definiraju interakciju između podsistema. crtač.) • povećanje učinkovitosti poslovanja i saznavanja Koncentrirana arhitektura Najjednostavniju konfiguraciju (arhitekturu) računarskih mreža predstavlja HOST arhitektura. Održavanje cjelovitosti podataka.I. a komunikaciju između njih omogućava telekomunikacijski podsistem prema određenim preciznim pravilima koja se nazivaju PROTOKOLI. Granična veza između računarskog podsistema i telekomunikacijskog podsistema naziva se INTERFEJS(interface) .. Svojstva ovakve arhitekture su: • host je opterećen izvršavanjem programske podrške 137 .

Svojstva korisnik-poslužitelj arhitekture su: • razdijeljena računarska moć i programska podrška • jeftiniji mrežni resursi • moguć samostalni rad korisnika • rasterećenost računara-poslužitelja od interaktivnog rada • moguća upotreba više poslužitelja s odvojenim zadaćama • zajedničko korištenje periferija i razdioba pristupa periferijama od strane poslužitelja • veća ukupna prilagodljivost i dogradnja 138 . Razdijeljena arhitektura Suprotnost host arhitekturi računarskih mreža je CLIENT-SERVER (korisnik-poslužitelj) arhitektura utemeljena na povezivanju više manjih računara s poslužiteljem koji korisniku pruža ispomoć u radu (server). Ako se isključi poslužitelj. Tipična takva veza je kad se PC poveže na BBS sistem informiranja i komuniciranja. može funkcionirati kao terminal. Periferije pojedinih računara (kao štampač ili CD ROM) mogu se proglasiti kao zajednički-djeljivi (SHARE) mrežni resursi. Jedna od opće prihvaćenih koncepcija je Windows NT kao poslužitelj i Windows 95 kao korisnik na RADNOJ POSTAJI povezanoj s poslužiteljem.print server). koji još omogućava transfer podataka (kopiranje). • • Slika 3. ali ne može koristiti zajedničke mrežne resurse. radna postaja. najčešće serijski protokoli • mogućnost koncentriranja više terminala na jedno interfejs • moguć rad na većim udaljenostima od host-a npr. modemom • moguća izmjena poruka između korisnika ali ne i podataka • višekorisnički i višezadaćni rad host računara U slučaju prestanka rada host-a nijedan korisnik ne može više raditi niti komunicirati. štampaču u boji ili crtaču (poslužitelj tiskanja . ali je korisnikov rad na njegovom računaru (radna postaja) veći dio vremena odvojen od poslužitelja. Radnje tiskanja nadzirati će se istim poslužiteljem ili će poseban poslužitelj nadzirati tiskanje svih postaja na štampačima kao laserskom štampaču. ili će pak štampač jedne od postaja služiti cjelokupnoj mreži kao dio mrežnih resursa pod nadzorom poslužitelja tiskanja.file server). korisnik i računar neprestano komuniciraju preko terminala • spori mrežni putovi. U suštini to i nije mrežna komunikacija već se ista ostvaruje kad su dva ili više host-ova međusobno vezani. PC računar sa. samostalno obrađuje podatke i po obradi vraća ih na poslužitelj gdje se čuvaju i na raspolaganju su svim korisnicima mreže (poslužitelj datoteka . no ništa se bitno ne mijenja u odnosu korisnik-računar.74 Korisnik-poslužitelj arhitektura računarske mreže. samostalno će i dalje raditi.application server) ili preuzeti na sebe dio zadaća u obradi baza podataka (poslužitelj baza podataka . u tu svrhu dizajniranom programskom potporom. Poslužitelj može podržavati izvršavanje aplikacija (poslužitelj aplikacija .database server).Osnovi informatike monolitna programska podrška interaktivan rad korisnik <-> računar tj. Shema je slična predhodnoj ali je način funkcioniranja potpuno različit. Radna postaja s vlastitom programskom potporom ili programskom potporom "utočenom" u radnu memoriju iz poslužitelja poziva podatke (datoteku) u svoju radnu memoriju. koji su povezani za njega. ako posjeduje vlastite trajne memorijske resurse.

Network shells and redirect O ispravnom načinu rada navedenih komponenti brine mrežni operativni sistem . Ovisno o potrebama zavisiti će način realizacije mreže i njena obimnost.Network drivers 4. veza prema drugim host-ovima te ispomoć poslužiteljima koji opslužuju manje grupe. Protokoli . OS/2 i Windows 95 operativni sistemi sadrže podršku ovakvom tipu mreže. Najznačajniji predstavnik korisnik-poslužitelj mrežnih OS je NOVELL NETWARE i Windows NT. Primjenjivost mreže. od blagajničke kase i ureda u dućanu.Network operating system (NOS) 6. U svakodnevnoj praksi najčešće se susreće korisnikposlužitelj vrsta mreže. Konfiguracija s različitim vrstama OS na računarima u osnovi nije podržana na ovom tipu mreže. Mogući način korištenja client-server mrežne arhitekture je povezivanje računara u PEER-TOPEER mrežu (isto-na-isto) u kojoj su svi računari ravnopravni i svaki računar može biti poslužitelj i radna postaja. Operativni sistem samostalnog računara ima zadaći upravljanja samo njegovim resursima. upravlja resursima u mnogo većem rasponu i presreće vlastiti OS računara za lokalne resurse koji su predviđeni za zajedničku upotrebu. jedna ravnopravna konfiguracija zasnovana na PROŠIRENJU OS računara s OS mreže. koja ne može zadovoljiti glede složenijih zahtijeva. knjigovodstvenih servisa.Osnovi informatike Vrlo značajno svojstvo današnje mrežne programske podrške je i mogućnost povezivanja postaja s različitim operativnim sistemima za poslužitelj. Takav sistem nudi raznolike mogućnosti korištenja. Kod mrežne arhitekture računara tipa PEER-TO-PEER NOS je u istoj strukturi s istim mogućnostima prisutan na svakom računaru.) koristi za iniciranje računara i NOS po uključivanju poslužitelja. Prema načinu djelovanja poslužitelj može biti: o datotečni poslužitelj o poslužitelj tiskanja o poslužitelj baza podataka o komunikacijski poslužitelj o poslužitelj aplikacija o WEB poslužitelj 139 .NetWork Operating System (NOS). Mrežna kartica . NOS ima sličnu zadaću. Većinom radnji mreže upravlja se s poslužitelja na kojem je veći i važniji dio NOS. Školjka i usmjeravanje . Pogodna je za mrežu nekoliko računara u kojoj nije velik promet podataka. Operativni sistem mreže . Mrežni pogonitelji . eventualno se mali dio nekog drugog operativnog sistema (DOS npr. NOS radne postaje ovisi o operativnom sistemu računara koji je na postaji (WOS . kao i mogućnost da se u međusobnu vezu poslužitelja ukomponira host računar sa svojim terminalima te omogući interaktivan rad prema host-u preko terminala vezanih s njim. pa do složenih mrežnih sistema države kao elektroprivreda i PTT. Manji dio NOS je na radnim postajama koji im omogućava da budu članovi mreže i eventualno dio svojih resursa stave na raspolaganje mreži. posebno danas uz jeftinije mrežne resurse.Protocols 5. uopće nije upitna.Network interface card (NIC) 3. poslovnih banaka. Komponente LAN koje pri tome treba odabrati su: 1. Podsistemi mreže Za kakav će sistem korisnik odlučiti ovisi o njegovoj djelatnosti i projektiranje sistema usko je vezano s načinom funkcioniranja organizacije u koju se uvodi kao i projektiranje programske podrške koja će se na računarskom sistemu koristiti. bolje reći upotpunjuje ga. koji u tom smislu sadrži adekvatnu programsku podršku. Mrežni operativni sistem sadrži slijedeće podsisteme: • operativni podsistem poslužitelja • korisnik-poslužitelj mrežna programska podrška • programska podrška za povezivanje postaje Programska podrška poslužitelja u osnovi dijeluje samostalno.Workstation operating system) i mora biti s njim usklađen. Poznat mrežni OS ove vrste je LANTASTIC. Shema ožičenja 2.

1.2. glavna čvorišta mreže i povezanost s glavnim čvorovima. 3. samih poslužitelja ili host-ova određuje tip mreže i osnovni tipovi povezivanja mreža su: zvijezda (arcnet). Svaki računar u mreži predstavlja jedan čvor (NODE) mreže. Kod zvijezdaste strukture načelo komunikacije je na nadzoru i raspodjeli spojnih putova. Logička topologija opisuje način "putovanja" signala kroz mrežu. Tako "Token Ring" ima fizički zvijezdastu strukturu. Fizička topologija mreže osnov je logičke topologije. Mehanizam komunikacije je na načelu izbjegavanja sudara (kolizije) signala na spojnom vodu. koja određuje međusobnu komunikaciju između čvorova mreže.74. Način povezivanja čvorova. ETHERNET je naziv u čast neuhvatljive supstance za koju se mislilo da služi kao medij za rasprostiranje elektromagnetskih valova. odnosno veze između računara i poslužitelja. sabirnica (ethernet) i prsten (token ring). Topologija mreže U suštini predstavlja fizičko uređenje i oblik mreže .75 Topologija mrežnih računarskih sistema. Manje lokalne mreže uglavnom se dizajniraju u topologiji sabirnice.Osnovi informatike Koje će od funkcija poslužitelj obavljati i koliko će ih biti određuje potrebe korisnika i zahtijevi za stabilnost. Kod prstenaste topologije komunikacija se odvija putem upisa i čitanja podataka u "paket" koji neprestano kruži mrežom.6. 140 . sigurnost i brzinu sistema. Protokol se realizira u vidu procesa koji se ima obaviti da bi se očuvao integritet prenosa podataka. Slika 3. ali podaci "putuju" uokrug duž prstena.ožičenje. Zvijezda je. Načelna shema povezivanja računara za pojedine topologije prikazana je na slijedećoj slici. Protokoli Smišljeno projektirane procedure koje prate razmjenu podataka nazivaju se protokoli. 3. osobito peer-to-peer mrežni sistemi. Svaki proces obavlja se na jednom od razina (slojeva) protokola kao na primjeru prema slici 3. najpouzdanija topologija. Tako na primjer jedan računar fizički povezan za jedan čvor nije računar tog čvora s kojim je povezan već istog koristi kao vezu prema nekom drugom čvoru kojemu prema organizaciji obrade podataka pripada.6. zahvaljujući centralnom sabirnom uređaju (HUB) koji omogućava međusobnu neovisnost signalnih priključaka (port). Tu gotovo da preko komutacionih čvorišta vrijedi veza "svaki sa svakim". CARNET i INTERNET mreže složenija je i povezana s moći PTT kanala kojima su čvorovi mreže povezani. Topologija WAN.

3). Tablica 3. X. ISO.75. otkrivanje greške u ramu.76 Struktura (ram. od kojih je svaki organiziran kao logička cjelina nazvana "FRAME" (RAM) bloka podataka. kojemu su razine prikazane u tablici 3. CCITT). Početak i kraj rama označava se posebnom kombinacijom bit-ova. polje kontrole na grešku. Uprošteno. okvir) poruke obrađene protokolom. Polje kontrole na grešku sadrži kontrolni zbir podataka (Cyclic Redundancy Checksum . u mrežnom okruženju to bi bio Token Ring (standard IEEE 802. DIN) ili kao preporuka nadležne međunarodne organizacije (npr. potom se podaci grupiraju u grupe (blokove) i označava se početak i kraj svake grupe podataka ili više grupa. Bit-ovi unutar rama organiziraju se u polja koja počinju na tačno određenoj poziciji unutar rama. OSI model u suštini opisuje način na koji treba upravljati podacima za vrijeme različitih faza njihovog prijenosa. adresno polje. sadrži adresu čvora pošiljatelja i primatelja 2. 141 . kontrolno polje. pred pošiljanje glede bržeg prijenosa komprimiraju. Postoje i drugačije metode kontrole na grešku. postupak je opisan u zaglavlju 2 (razina 3) gdje se pridodaju i podaci o pošiljatelju i primatelju i tako sve do fizičkog prijenosa "paketa" blokova podataka preko telekomunikacijskih vodova u vidu električnih. dodaju im se bit-ovi za kontrolu greške. podaci se prikupljaju (razina 1). Struktura poruke prikazana na predhodnoj slici naziva se još RAM protokola. poruke se pri odašiljanju i primanju grupiraju u slijed blokova podataka. a navedena se vrlo često koristi. Svaki sloj pruža usluge sloju koji je neposredno iznad njega. a to su: 1. koristan sadržaj rama 4. a način (proces) komprimiranja i kontrole greške opisan je u zaglavlju 1 (razina 2).Osnovi informatike Slika 3. a prepoznaju se prema pridodanim nazivima kao HDLC (High level Data Link Control) propisan od ISO . IPX (Internet Protocol) i TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) kao dio protokola koji se odnosi na mrežu itd. polje podataka. Internacionalna organizacija za standarde (ISO) 1978. Dakle.CRC) pred odašiljanje i ako se u prijemu bloka podataka ustanovi neslaganje u zbiru primljenih podataka s zapisanim zbirom pri odašiljanju zahtijeva se ponovno slanje bloka. godine definirala je standard od 7 razina (slojeva) za povezivanje računara u mrežu pod nazivom OSI (Open System Interconnection) Reference Model. Sve je to opisano u vidu dokumentacije kao sastavnog dijela standarda propisanog od nadležne organizacije (npr. elektromagnetskih ili optičkih signala i načina prikazivanja podataka korisniku (primatelju).25 preporuka CCITT. opisuje namjenu rama .77 Slojevi OSI protokola ustanovljeni od ISO.5) ili Ethernet (standard IEEE 802.podaci ili upravljanje 3.

standard 802. te korisnikova programska podrška ispravno izvršava na cjelokupnoj mreži. razdiobu nadzora korisnika nad zadaćom (token management). omogućava se da se sva programska podrška za upravljanje bazama podataka. • opća usluga pregleda i dohvata resursa mreže. vremenski razmak u prijenosu podataka i pravila za uspostavu početne komunikacije. kao veličina napona. elektronsku poštu.Osnovi informatike Kraći opis pojedinih slojeva nadalje je ukratko opisan: IZVEDBA (Physical) je fizički sloj u kojem se OSI model bavi sklopovljem i električnim osobitostima signala. provjere lozinke. Tu su definirani protokoli o načinu uspostavljanja i održavanja veze na mreži i načinu razmjene PAKETA poruka UNUTAR mrežnog sistema. IEEE standard dijeli ovu razinu u dvije podrazine: • pristup fizičkom mediju mreže . a glede upravljanja prijenosom podataka kroz komunikacijski kanal koristeći mehaničko. kao: • otvaranje. čitanje. Omogućava očuvanje integriteta podataka između pošiljatelja i odredišta koristeći mehanizam ustanovljavanja greške i ponavljanja prijenosa do ISPRAVNOSTI. omogućava različitim programskim podrškama (protocol entity) da koriste istu adresu mreže (čvor) ali različitu adresu otpremanja podataka.2 • VEZA (Data Link) je sloj u kojem se razmatraju OKVIRI paketa poruka kojima je prihvat osigurao fizički sloj. namjenjen prijenosu poruka s podacima koristeći usklađenu adresnu shemu.Transport SAP (Service Access Point) number. Omogućava se PRISTUPANJE i komunikacija s mrežnim resursima. Tri razine do ove predstavljaju PODMREŽU (SUBNET). Komanda izdata u DOS-u će se prevesti na zajednički jezik i proslijediti i prevesti UNIX-u na njemu prepoznatljiv način. postavljanjem kontrolnih točaka u nizu podataka omogućava se da se aktivnost nastavi od posljednje ispravne kontrolne točke ako je došlo do prekida (activity management). uspostavlja prividni put između računara. • prijenos datoteka i pristup bazama podataka. npr. Dakle. ČVOROVA mreže. npr. • OTPREMA (Transport) je sloj u kojem se odvija komunikacija među računarima po izvršenim zadaćama predhodne razine. poslužitelje datoteka i ispisa kao i komande i naredbe OS. • usluge za ispravan rad postaje i resursa koje "vidi".Media Access Control (MAC) • kontrolu rada . njegove identifikacije. nadzor nad tijekom aktivnosti. naredne skupa s ovom tvore mrežnu programsku podršku čvora.Logical Link Control (LLC). IPX (Internet Packet Exchange) u NetWare ili IP kod UNIX-a ili na Internetu. Ova razina pretvara podmrežu u pouzdano mrežno okruženje. Podaci se kodiraju na način da se korisniku mogu prikazati na njegovoj radnoj postaji. vrši se provjera ispravnosti prijema paketa poruka i ostali postupci vezani uz ram. port number) je kombinacija adrese čvora i oznake prijemnog/predajnog mjesta . • PRIMJENA (Application) ne predstavlja na primjer razinu nekog uređivača teksta ili baze podataka. Stoga korisnik s ovim slojem ima izravnu vezu putem prijave na mrežu. električno i proceduralno interfejs(interface) fizičkog medija. Usaglašava se razmjena podataka IZMEČU različitih sistema. • zajednički pristup datotekama. • PRIKAZ (Presentation) je sloj u kojem se omogućava ispravna i razumljiva vezu između učesnika i mreže i njih samih. • 142 . te se upravlja i kontrolira proces prijenosa. • PRISTUP (Session) omogućava komunikaciju kroz mrežu (dialogue control). Otpremna adresa (socket. • podrška programskoj podršci za elektronsku poštu. Obavlja se pretvorba KODA glede usklađivanja prijenos podataka između računara s različitim formatima obrade i prikaza podataka. Paketu podataka dadaje se opis komunikacijskog protokola. dodjelom posebnog znaka (token) jednom od korisnika određuje se da on vrši nadzor nad zadaćom kako ostali korisnici ne bi radili isto i sukobljavali se u nadležnostima. DOS radna postaja i UNIX radna postaja neće moći ostvariti međusobni uvid u sadržaje ako ne koriste neki "zajednički jezik" (sintaksu i semantiku) koji obje razumiju. vrši se nadzor nad prijenosom PORUKA između računara. obavlja se upravljanje mrežom. brisanje i zapisivanje datoteka. već protokole i funkcije da bi korisnikove aplikacije ispravno komunicirale s podacima. SPX (Sequenced Exchange Protocol) u NetWare ili TCP kod UNIX-a ili na Internetu. Upravlja logičkim vezama mrežnog okruženja (multiplexing). • MREŽA (NetWork) je sloj u kojem se obavlja razmjena (komutiranje) skupova podataka. dodjele resursa na koje ima pravo pristupa i slično.

namjenjen za komunikaciju između računara povezanih u heterogene mreže na osnovi povezivanja čvor-čvor.Omogućava interaktivan pristup udaljenom čvoru(Telecommunications Network).Elektronička pošta (Simple Mail Transfer Protocol). • TELNET .255 Prve dvije grupe znamenki odnose se na zonu i državu (za Hrvatsku 161. s gledišta nadglednika.xxx).Internet protokol za povezivanje čvorova mreže.53.Protokol za prijenos paketa podataka između spojenih čvorova.148 143 .Omogučava dijeljenje diskova i datoteka među umreženim računarima (Network File System). Najrašireniji protokol. povezivanje.255. dijeljenje štampača. Najvažniji iz ovog skupa protokola su: • TCP . sinkronizaciju. dok TCP sloj putem usluga IP sloja ostvaruje pouzdane veze s trajnim spojevima između čvorova mreže vršeći neprestanu komunikaciju između njih i provjeru iste.76.53. U svijetu računara to su pravila koja definiraju kako nesmetano prenjeti podatke između dva računara (čvora) u mreži. distribuciju vijesti i druge usluge. elektroničku poštu.Protokol za prijenos podataka između čvorova (File Transfer Protocol).xxx. • FTP . Tablica 3. • NFS . definira dijeljenje diskova među računarima mreže.32.148). Svaki čvor (računar) na internetu ima svoju jedinstvenu adresu označenu s 4 broja ovdvojena točkama po predlošku: 255. Definira postupke komunikacije.xxx.Osnovi informatike Naravno standard se vremenom nadopunjava i poboljšava u skladu s tehnološkim razvojem komunikacija i mreža. na kojem poćiva suvremeni svijet INTERNET-a je TCP/IP skup protokola. pa je adresa jednog od računara lokalne mreže: 161. Osim navedenog.32. a druga dva broja odnose se na instituciju i računar u njoj (xxx. • SMTP .255.78 Slojevi različitih platformi prema OSI modelu REZIME: Skup pravila kojima se propisuje ispravan naćin djelovanja nekog sistema naziva se PROTOKOL. Vezu između različitih platformi često implementira i sam proizvođač. To su načelna rješenja (model) kojih se pridržavaju svi proizvođači mrežne programske i sklopovske podrške iako su nazivi pojedinih razina često različiti kao što prikazuje tablica 3. IP sloj ima zadaću prijenosa paketa podataka između čvorova mreže bez potvrde prijama. verifikaciju i prijenos podataka između procesa na istom računaru ili na računarima povezanim u računarsku mrežu. te tako NetWare ima razvijenu TCP/IP podršku koja se može integrirati u njihov sistem ili se to ostvaruje preko posebnih protokola za povezivanje. • IP .

Osnovi informatike

Kako su takve adrese nepraktične za pamćenje uvedeni su posebni poslužitelji na kojima se svakom pristupnom čvoru u lokalnu mrežu dodijeljuje ime kao: mak.ktf-split.hr Prvi naziv odnosi se obično na ime računara, drugi na njegovu grupnu pripadnost (domain) i treći na državu u kojoj se nalazi. Takvi imenični servisi obavljaju se na računarima za simboličko adresiranje nazvanim DNSposlužitelj (Domain Name Server).

3.6.3. PC mreža Pod pojmom PC mreže najčešće se podrazumjeva LAN konfiguracija realizirana prema jednoj od navedenih topologija. Može se realizirati kao HOST konfiguracija s PC računarima kao UNIX radnim postajama ili terminalima. Za HOST se može izabrati i moćniji računar koji nije PC tipa. Takva organizacija prikladna je za obavljanje mnoštva srodnih zadaća od više korisnika koji će koristiti istu programsku podršku i datotečni sistem kao npr. knjigovodstvo i financije poduzeća ili ustanova i slično. Manjim organizacijama i organizacijama raznolikog poslovanja prikladnija je Client-Server mrežna arhitektura PC računara povezanih preko npr. NOVELL NETWARE mrežnog operativnog sistema, koji će se nadalje koristiti za prikaz osnova LAN mrežnog sistema. Koncipiran je da radi na bilo kojem IBM PC kompatibilnom računaru (procesor tipa xx386 i moćniji), podržava različite i kombinirane topologije mreže, radne postaje s različitim operativnim sistemima i cjelokupni vodeći "hardware" proizvođača LAN-ova. Preko 50% svjetskog tržišta lokalnih PC mreža temelji se na primjeni NOVELL NETWARE mrežnog operativnog sistema dizajniranom za povezivanje 5,10,25,50,100,250,1000 radnih postaja u ovisnosti o verziji; podržava MS-DOS, Windows, Macintosh OS, OS/2 i UNIX radne postaje tako da mogu međusobno razdjeljivati podatkovne datoteke i koristiti zajedničke resurse mreže; u najmoćnijoj verziji omogućava automatsko komprimiranje dugo nekorištenih podataka i WAN mreže; ima programski riješenu "print server" podršku; mogućnost integriranja u host mrežu računara te podršku različitim jezicima. Najraširenija je sabirnička mrežna topologija preko tankog koaksijalnog voda za povezivanje i modificirana sabirnička topologija pomoću uređaja za RAZDJELJIVANJE (HUB - središte prometa koncentrator) s elementima zvijezde prikazana na slici.

Slika 3.79 Modificirana topologija sabirnice pomoću HUB uređaja. HUB je poseban uređaj za ožičenje (wiring hub) u svrhu prijenosa električnih signala u zvijezdastoj topološkoj strukturi. Mreža je u suštini podijeljena u dvije radne skupine računara. Ovakva konfiguracija omogućava povezivanje razdvojenih cjelina i jeftinija je zbog upotrebe PTT spojnih vodova pri spajanju s HUB-om. Primjer I Parametri mrežnog sistema različitih mrežnih topologija.

144

Osnovi informatike

Tablica 3.80 Svojstva različito koncipiranih sistema. Sabirnička topologija dozvoljava duljinu kabela od 185m do 500m ovisno o vrsti kabela, a upotrebom pojačala-ponavljača (repeater-a) može se povećati nekoliko puta. Topologija upotrebom HUB-a dozvoljava razdaljine između pojedinih elemenata mreže oko 100m, a razdaljina između HUBova može se povećati upotrebom pojačala. HUB je u suštini koncentrator ožičenja. Nekad je HUB predstavljao relativno složen i skup komunikacijski uređaj. Tehnološkim razvojem cijena mu je prema cijeni ostalih komponenti koje opslužuje došla zanemariva. Stoga je bolje za mrežni sistem koristiti zvijezdastu topologiju, tim više što se isto ožičenje može upotrebiti za nadolazeće sisteme brzine 100 Mb/s.

Konfiguriranje PC mreža Svaki računar treba operativni sistem, pa tako i računari u mreži. Zbog specifičnih mrežnih zahtijeva OS mreže realizira se kao dopuna OS računara ili kao osobit sistem smješten na poslužitelju, a sve u svrhu dijeljenja mrežnih resursa. Osobitosti poslužitelja mrežnog operativnog podsistema su višezadaćnost, pozadinsko upisivanje podataka tijekom čitanja s diskova, dupliciranje zapisa o FAT i imenicima glede veće pouzdanosti, kontrola procesa transakcija (radnji glede upisa u baze podataka na diskove poslužitelja), elektronska pošta (izmjena poruka i datoteka), dijeljenje resursa mreže, spriječavanje kolizije pri pristupu podacima te učinkovitost. Glede zaštite upisanih podataka na poslužitelju se koriste dupli i dupleksirani diskovi. Dupli diskovi rade na načelu kopiranja i ogledanja diskovnih sadržaja i ako dođe do greške u čitanju podataka primarnog zapisa (npr. zbog oštećenja diska) OS mreže ogleda se na kopirane sadržaje i poslužuje ispravne podatke. Moćniji OS osim načela ogledanja koriste dupleksirane diskove, tj. datoteke se zapisuju kao dupli zapis na dva odvojena diska. Ako je jedan disk i datoteka zauzet obradom dostupan je drugi s istovjetnim podacima. Takav pristup je složeniji i skuplji ali povećava sigurnost i brzinu pristupa podacima. Naravno, svaka transakcija s podacima mora se istovremeno pratiti na oba diska o čemu brine mrežni OS. OS neće dozvoliti transakciju ako dođe do greške tijekom transakcije i očuvati će sadržaj datoteka pred transakciju. Upravo učinkovitost navedene transakcije glede zaštite podataka u velikoj mjeri određuje kvalitetu mrežnog OS. Vezu između radne postaje i poslužitelja omogućava mrežni komunikacijski podsistem koji upravlja sklopovskim resursima mreže (npr. kartice) i protokom podataka kroz mrežu prema zadanim protokolima. Isto tako brine se za prijem i odašiljanje podataka van mreže. Dakle, omogućena je

145

Osnovi informatike

integracija različitih platformi bilo kroz izmjenu podataka ili upotrebu programskih alata koji se čuvaju na poslužitelju, ali pripadaju jednoj vrsti OS i ujedno koriste zajedničke-podijeljene (SHARE) mrežne resurse. Proširivanje mreže i povezivanje raznolikih mreža van poslužitelja omogućava se u tu svrhu posebno dizajniranim uređajima kao: 1.) PONAVLJAČ (Repeater) u suštini nastavlja granu iste topologije, više dijeluje kao pojačalo 2. razine, 2.) MOST (Bridge) povezuje sisteme na 3. razini i povezuje mreže iste ili različite topologije, 3.) USMJERIVAČ (Router) omogućava prijenos podataka između mreža i dijeluje na 4. razini protokola, tj. prilagođava podatke za prijenos iz jednog sistema u drugi. Dakle, sastavni dio mrežnog OS je "router" podrška, bilo vanjska (slika 3.79-A) kada se usmjeravanjem na vanjski "router" obavlja i nadzire ova zadaća, ili interna (slika 3.79-B) kada se na poslužitelj preko različito izrađenih mrežnih kartica i programske podrške povežu raznolike mrežne topologije.

Slika 3.81 Shema povezivanja raznolikih podmreža za poslužitelj. Kvalitetno usklađivanje pojedinih vrsta protokola od velikog je značaja za stabilnost rada uvezanih raznolikih podmreža. Programska podrška za povezivanje postaje uspostavlja usklađenost (korelaciju) između komandi OS postaje i komandi OS poslužitelja kako bi se komande OS postaje interpretirale poslužitelju na isti način. OS postaje se u tom smislu upotpunjuje. Zbog toga korisnik može izravno pristupiti mreži koristeći komande i mrežne korisničke programe prilagođene tipu OS postaje. Glede navedenog, mrežni OS sadrži podršku za različite platforme kako bi se radne postaje s različitim vlastitim OS mogle mrežno povezati. Svaka mreža mora imati barem jedna poslužitelj. Moguće ih je za istu namjenu ili za raznolike namjene integrirati više u mrežu i "uvezati" njihov međusobni rad. Mrežna koncepcija utemeljena na više poslužitelja (na primjer jedan radi, a drugi mu je vjerna kopija) iz osnova mijenja stabilnost mrežnog sistema.

146

njegovom neispravnošću prestaju funkcionirati svi korisnici priključeni za njega. koji je ujedno i nositelj mreže. Ako je mrežni sistem utemeljen na radu samo jednog poslužitelja.NDS sistem (Network Directory Service).TTS (Transaction Tracking System). radna memorija drugačije se organizira i nema DOS "zavrzlama" oko UMB itd. Korisnik sadržaje koristi na razini mreže a ne na razini poslužitelja . Poslužitelj može raditi kao: 1. što ga čini potpuno neovisnim o stanju pojedinih elemenata sistema. prikazani su različiti načini upravljanja poslovima tiskanja uz štampač na radnoj postaji i namjenski poslužitelj posvećen poslovima tiskanja. Slika 3. Korisnikova razina je nad razinom poslužitelja. U Setup parametrima postaviti će se njihova odsutnost te na taj način cjelokupna će se zadaća računara usmjeriti na usluge koje računar kao poslužitelj ima obaviti. brisanje iz niza. Na takav poslužitelj nema potrebe priključivati monitor i tastaturu te njihove DOS driver-e. Sofisticirana programska podrška nadglednika omogućiti će izmjenu redoslijeda tiskanja. a dio koji se odnosi na DOS komande se emulira. ali i skuplji (treba ih više u mreži).Osnovi informatike Slika 3. skuplji je ali stabilniji. 147 . određivanja vremena tiskanja (recimo noću) i slično. uz poslužitelja datoteka kreirati će se i poslužitelj tiskanja koji će voditi brigu o tiskovnim resursima.82 Koncept mreže s jednim ili više poslužitelja. Programska podrška poslužitelja tiskanja redovito sadrži "nadglednika" tiskanja (print spooler). Organizacija mrežnog sistema Naravno. Sistem za praćenje transakcija . dio podrške koji kreira međuspremu u kojoj se čuvaju svi poslovi tiskanja (jobs) čekajući u NIZU red (queue) da se izvrše. tiskanja. Štampač priključen na radnu postaju može se proglasiti kao njen lokalni resurs ili će se proglasiti kao mrežni udaljeni resurs ali opet pod nadzorom poslužitelja tiskanja. Mreža i poslužitelj su na istoj razini. odnosno "ispad" jednog od poslužitelja neće utjecati na rad korisnika.. Naravno. 2. mrežni sistem za rad s više poslužitelja drugačije se organizira od sistema sa samo jednim poslužiteljem.) Namjenski (dedicate) kada je posvećen isključivo jednoj zadaći. drugi izbor je moćniji i učinkovitiji. Mreža je utemeljena na više "stupova" te pucanje jednog neće prouzročiti rušenje cijelog sistema. te time osigurava neprekidnu cjelovitost i ispravnost podataka. Ako mrežni sistem počiva na više poslužitelja. što je očigledan doprinos stabilnosti sistemu. NDS predstavlja globalnu bazu podataka koja sadrži informacije o cjelokupnom mrežnom sistemu. Na narednoj slici.83 Konfiguracija mreže s poslužiteljem tiskanja. Naravno.) Nenamjenski/opći (non-dedicate) kada radi i kao radna postaja i kao poslužitelj. mreža predstavlja po hijerarhiji višu razinu od skupa poslužitelja. u sabirničkoj konfiguraciji. poslužitelj datoteka. neće dopustiti da se realizira nekakav nedovršeni postupak kao upis ili prijenos u bazi podataka prekinut zbog kvara radne postaje..

te će poslužitelj ako ustanovi da je prijavljena postaja isključena automatski s njom prekinuti komunikaciju. pogotovo glede kapaciteta radne memorije i diskova. odnosi na poslužitelj baza podataka (database server) koji obrađuje podatke temeljem korisnikovih zahtijeva.. te stabilne i pouzdane komponente. Ovo ispitivanje neprestano se obavlja prema utvrđenim vremenskim razmacima. Svakom poslužitelju tiskanja odredi se jedan ili više nizova koje mora pratiti. Inicijalizacija postaje putem ROM-a. zbog raznolikosti zadaća koje mora obaviti. LPT2 . oslanja se na rad OS poslužitelja na kojem se za svaku pojedinu postaju čuva njena "programska konfiguracija" .. jedna te ista datoteka usmjerena s diska poslužitelja prema radnoj postaji doživjeti će strukturne promjene štovajući osobitosti OS radne postaje i protokol izmjene podataka i obratno. Način formatiranja mrežnog diska i njegova organizacija u potpunosti je u nadležnosti mrežnog OS i nema nikakve povezanosti s načinom pohrane podataka u radnoj postaji. uz odsustvo diskovnih uređaja.84 Organizacija tiskanja u mreži. poslužitelj ispituje koje su postaje već aktivne i dozvoliti će njihovu prijavu na mrežni sistem. treba imati moćnije sklopovske resurse u odnosu na postaju. Prilikom uspostave mrežnog sistema po uključivanju poslužitelja.. Isključivanje poslužitelja obavlja nadglednik mreže i tijekom postupka automatski se odjavljuju svi neodjavljeni korisnici mreže.Osnovi informatike Slika 3. već se samo inicijalizira posredstvom programa na disketi ili s ROM-a na mrežnoj kartici. iskaz u SQL-u.osnovne datoteke sistema koje se izvode na radnoj postaji i omogućavaju komunikaciju s poslužiteljem. Na slijedećoj slici prikazano je načelo rada datotečnog poslužitelja i poslužitelja baza podataka. Windows. Dakle. te po obradi podataka korisniku šalje rezultat. Isključivanje poslužitelja ne utječe na gubljenje podataka za tiskanje. Takva organizacija nije svojstvena PEER-TO-PEER mrežama gdje su mrežni resursi dopuna OS postaje-poslužitelja i sve postaje moraju imati OS iste "porodice". Na taj način mnogo se brže obrađuju podaci nego da se obrađuju u radnoj postaji. koja se može u mrežu ugraditi. npr. Posebna programska podrška.. Svakom nizu dodjeljuje se jedan štampač. dobro je rješenje kad se želi spriječiti unos ili iznos (krađa) podataka s poslužitelja. jer se čuvaju kao datoteke niza. poslovi se skupljaju u nizu i odmah izvrše od mjesta gdje je tiskanje prekinuto pri isključivanju štampača čim se štampač ponovo uključi. Stoga izradi sklopovlja poslužitelja posvećuje posebna pažnja. Niz ne može podržavati više štampača ali na jedan štampač može se uputiti više nizova. u suštini podatke za tiskanje šalje kao datoteku koja se pridodaje začelju niza kojemu štampač pripada i čeka da dođe na red za tiskanje. Ako postaja ne sadrži tvrdi disk. Ako štampač ne radi. jer se od njega očekuje gotovo neprekidni svakodnevni rad. Svaki od štampača proglasi se kao jedan od port-ova tiskanja na radnoj postaji (LPT1. Radna postaja je računar koji svoj dio mrežne programske podrške koristi ukomponiran u OS računara (DOS. 148 . OS/2. kao uređaj.) te kad korisnik odabere jedan od štampača glede tiskanja nekog izvještaja.) instaliran na disku postaje. Podaci niza pamte se sve dok se ne otiskaju ili obrišu iz niza. Poslužitelj. jer u protivnom izmjena podataka i dijeljenje resursa nije moguće.

prvi koji na poslužitelju obavlja zahtijevne obrade i drugi koji vrši jednostavne zadaće kao prikaz obrađenih podataka i slično. koji će se brinuti o neprestanom dovodu energije mrežnom poslužitelju. Svakom korisniku u mreži dodjeljuju se prava korištenja pojedinih mrežnih resursa. programska podrška za 3. Određuje koje će periferije biti zajedničke. može koristiti samo one resurse prema kojima mu nadglednik ili operator odobri pristup. Korisnici mreže mogu se podijeliti u tri skupine: • nadglednik ili administrator (supervisor) • operator • korisnik Nadglednik vodi brigu o integriranju svih periferija i radnih postaja u mrežu vodeći računa o njihovim osobitostima (OS postaje i drugo).Osnovi informatike Slika 3. Jedan od načina je i upotreba višestrukih disk pogona RAID (Redundant Areas of Inexpensive Disks). Korisnik spada u skupinu koja na rad mrežnih resursa ne može utjecati niti mijenjati parametre sistema.besprekidnog izvora napajanja. kao QIC ili DAT sistem koji koriste magnetski zapis na traci slično kao kaseta na kasetofonu. osobito u koncepciji s jednim poslužiteljem. Naravno upotreba UPS . u kojem se organizacija spremanja podataka može organizirati samo kao povećanje diskovne memorije (RAID0) ili dupliciranje diska (RAID1) pa postupaka utvrđivanja i ispravljanja grešaka. te ako je potrebito i u kojim vremenskim razdobljima dana. Brigu o tome vodi nadglednik (supervisor) koji ima sva prava nad aktivnostima rada mreže i određuje koja će prava imati pojedini korisnici ili grupe. Operator je korisnik s pravom pristupa i upravljanja dijelom mrežnih resursa. Ima neprikosnovena prava u radu s mrežom i njenim resursima. pravo dostupa laserskom štampaču ili pravo dostupa pojedinim imenicima diskova ili cijelom disku. On u osnovi osmišljava i održava cjelokupni mrežni sistem i njegovo funkcioniranje. provjere pariteta podataka i drugog (RAID5). nužan je element sigurnosnog funkcioniranja mrežnog sistema. Dakle. Svrstavanje korisnika u grupe pojednostavnjuje konfiguraciju i upravljanje (administriranje) cjelokupnim mrežnim sistemom.83-b kreira se razdijeljena na dva dijela. ili se korisnici mogu se svrstati u radne grupe.85 Načelo rada poslužitelja datoteka i baza podataka. CD ROM i slične skuplje periferije i tko će sve njima moći pristupiti. kao laserski štampač. može mijenjati parametre sistema koje mu odobri nadglednik i obično se povlastice odnose na dijelove sistema u njegovom radnom okruženju. te se svakoj radnoj grupi određuju opća prava ili povlastice koje mogu imati npr. nezamislivo je da nema sistema za izradu sigurnosnih kopija podataka. Budući da će mrežni poslužitelj sadržavati vrlo važne podatke. 149 .

Dakle. NetWare mrežni sistem konfigurira se u više odvojenih cjelina. Isti korisnik može se prijaviti na više postaja.system (programska podrška poslužitelja. Ako jedan korisnik radi na radnoj postaji i prepusti rad drugome.) za koji je mreža dimenzionirana (kupljena). Jedan korisnik može se prijaviti s više radnih postaja i sa svake obavljati drugu zadaću. postupak prijave na sistem (ime i lozinka) 2.Osnovi informatike Mrežni sistem NETWARE Glede sigurnosti sistema za korisnika se na poslužitelju može odrediti: 1.) SYS particija . a sam popis autoriziranih korisnika mreže nije ograničen.mail (imenik unutar kojeg svaki korisnik prima poštu u svom vlastitom podimeniku u kojem može kreirati vlastite imenike) .sistemna particija s pripadnim imenicima: . Cjelokupni diskovni resursi sastoje se od dva osnovna dijela i to: 1... upisivanje. U osnovi broj aktivnih korisnika na mreži je manji ili jednak broju postaja koje mreža podržava. brisanje i drugo) 3. samo nadgledniku) . Naravno. administrirati se može i pristup pojedinim mrežnim resursima. prava na imenike 4. Stoga je omogućeno svakom korisniku da sam može mijenjati lozinku s kojom se prijavljuje na sistem. Nadglednik mreže dužan je o svemu tome voditi brigu. starateljska prava (čitanje. Arhitektura Novell NetWare mrežnog sistema prikazana je na slijedećoj slici: 150 . Kreiranje novih particija imenika može obaviti samo administrator sistema. ako više osoba pozna postupak prijave jednog od korisnika mogu zlorabiti mrežne resurse.) Ostalo . i dati prava korisniku da sam u "svom" imeniku može kreirati naredne grane stabla imenika prema nahođenju.login (programi prijave i aktiviranja korisnika) . atributi datoteka 5. dostupna. prava na mrežne resurse što NetWare čini sveobuhvatnim sistemom glede sigurnosti.public (zajedničke mrežne aplikacije) . 10.particije u koju se mogu instalirati drugi programi koje će koristiti jedan korisnik ili više njih. Ako se odjavi s jedne radne postaje na drugima će nadalje ostati prijavljen.ostali imenici (prema potrebi korisnika) 2. prijava drugogo korisnika vlastitom lozinkom automatski znači odjavu predhodnog korisnika na toj postaji. broj korisnika koji se može prijaviti na mrežni sistem nije ograničen s brojem radnih postaja (5. Naravno.

Mrežna oprema uključuje mrežnu karticu i njezinu programsku podršku glede komunikacije i predstavlja fizičku vezu s poslužiteljem. • DOS. te stoga nisu opisani parametri koji bi pojedine korake pratili. aplikacije i NOVELL NetWare u okruženju poslužitelja služe da se omogući izgradnja NOVELL particije i kreiranje mrežnog sistema putem DOS particije i njihova međusobna interakcija tijekom upućivanja. • PC BIOS i DOS predstavljaju OS računara koji opslužuje aplikacije radne postaje. NetWare sintaksa prevodi se u MS-DOS sintaksu i korisnik ima osjećaj da radi s MS-DOS-om. Lokalne aplikacije mogu komunicirati sa poslužiteljem preko NETx-a (NetBIOS-a). 151 . U novijim verzijama mreže koncept NETx-a zamjenjen je skupom VLM modula (Virtual Loadable Modules) koji se dinamički učitavaju u radnu memoriju poslužitelja i radne postaje prema potrebi. kao ni osobitosti u slučaju priključivanja različitih mrežnih resursa. te se Novell particija diska poslužitelja "ne vidi" iz DOS-a i ne može joj se izravno pristupiti. Nije uvijek potrebit. rada i isključivanja mrežnog sistema.86 Shema arhitekture NetWare mrežnog sistema. • NetBIOS omogućava rad s aplikacijama razvijenim za IBM-NET mrežni sistem.Osnovi informatike Slika 3.87 Radnje uspostavljanja mrežne komunikacije. Tablica predstavlja opće načelo uspostavljanja komunikacije. glede uspostavljanja mrežne komunikacije u računar mreže potrebito je učitati i izvršiti u radnoj memoriji računara programsku podršku prema slijedećem redosljedu: Tablica 3. Zadaće pojedinih dijelova je: • NETx je "shell"-prevoditelj za MS-DOS komande jer ih NetWare ne pozna. • IPX usmjerava izvještaje s mreže na poslužitelj i upravlja prijenosom između radnih postaja i poslužitelja. Netware način zapisivanja nije sukladan MS-DOS načinu zapisivanja podataka na disk. Dakle.

Osnovi informatike

Raznolikost OS i sklopovske osnove računara otežavaju usklađivanje različitih računarskih platformi u zajednički rad u mreži. Povezivanje istorodnih sistema pojednostavnjuje izradu mrežne podrške i programske podrške koja će se koristiti. No, proizvođači mreže opreme uspješno nude i mogućnost usklađenog rada različitih sistema u mrežnom okruženju koristeći se za tu svrhu specijalno dizajniranim sklopovima i programskom potporom glede ostvarivanja uspješne međuveze između njih. REZIME: Najraširenija koncepcija mrežnog sistema danas je na načelu korisnik-poslužitelj, mnoštvo korisničkih radnih postaja povezano s jednim ili više poslužitelja. Mrežno interfejsprema poslužitelju mora da postoji na svakoj radnoj postaji, tvori ljusku oko OS-a postaje, i odgovorno je za svako presretanje komandi i naredbi DOS-a koje upućuje aplikacijski program. Sklopovska oprema mreže može se općenito podijeliti u tri skupine: 1. Poslužitelj/host (računar, UPS) 2. Radne postaje (računar, monitor i tastatura) 3. Ostala oprema (štampači, crtač, CD-ROM, streamer, modemi, mrežne kartice i drugo) Poslužitelj će se najčešće realizirati kao jedan kvalitetniji računar, imati će bolje i moćnije diskovne i memorijske resurse od radnih postaja, te će koristiti UPS kako bi se osigurao neprekidni dotok energije. Resursi radne postaje moraju zadovoljiti zadaćama za koje je namjenjena. Najjednostavnija i najjeftinija konfiguracija mreže bila bi između istovrsnih računara (OS) izravnim povezivanjem njihovih MREŽNIH KARTICA prenosnim vodom u topologiji sabirnice u PEER-TO-PEER organizaciji, a jedan od računar može se organizirati kao datotečni poslužitelj ostalima i po potrebi može raditi kao radna postaja. Vrlo stabilna mreža prema navedenim načelima može se ostvariti operativnim sistemom Windows 95 koji ima implementiranu mrežnu podršku za ovaj tip mreže. Mrežna kartica je osnovni fizički elektronički sklop nuždan za ostvarenje komunikacije i pripada najnižem sloju OSI modela. No slabost dizajna u topologiji sabirnice je što neispravna kartica može poremetiti rad cjelokupne mreže. Zvijezdaste konfiguracije s upotrebom HUB-a su u tom smislu otpornije. Sofisticirani HUB-ovi imaju mogućnost isključivanja neispravne mrežne kartice iz sistema mreže te promjenu i kontrolu parametara pomoću programske podrške, ali takvo rješenje je znatno skuplje pogotovo za mrežu s nekoliko korisnika. Na sreću pouzdanost elektronike u dovoljnoj mjeri zadovoljava da se mogu prihvatiti i jednostavnija i jeftinija rješenja.

3.6.4. Mrežna kartica Sklop, koji skupa s konektorima i ožičenjem, tvori fizičku izvedbu OSI modela protokola i predstavlja interfejs(interface) između računara i u sklop ugrađenog komunikacijskog sistema, naziva se mrežna kartica (Network Interface Card - NIC). Programska podrška, koja vodi računa o protokolima, zajedno s karticom tvori interfejsizmeđu računarske i komunikacijske podmreže. IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineering) je utemeljio niz načina na koji mrežne kartice prenose podatke preko medija, najčešće raznih vrsta vodova, prihvaćenih od strane ISO a odnose se na razne računarske platforme. Poznati su pod nazivima 802.1 do 802.6 standardi koji definiraju u suštini različite topologije i načine prenosa podataka, uopćeno: 802.1 Definira odnose između IEEE standarda i ISO modela. 802.2 Standard komunikacije u sloju veze i povezivanja. Opisuje logički mehanizam kontrole podataka i njihovog prihvata i odašiljanja (prijenosa). Standardi nadalje opisuju fizičke slojeve OSI modela. 802.3

152

Osnovi informatike

Mehanizam ispitivanja zauzetosti medija mreže i ako je medij zauzet ne pristupa se mreži da ne dođe do kolizije, najčešće korišten kod ethernet-a. 802.4 Mehanizam odašiljanja paketa od postaje do postaje u koji pošiljatelj "stavi" podatke i adresu (kod) odredišne postaje i koji odredište preuzima kad paket (ponegdje nazvan "žeton") stigne do njega i kad se adresa u paketu slaže s adresom odredišta. Redosljed odašiljanja postajama je slučajan. 802.5 Mehanizam sličan predhodnom s razlikom da "žeton" stalno putuje u krugu u istom smjeru. Koristi se kod topologije tipa prstena. 802.6 Standard koji podržava komunikaciju kroz svijetlosna vlakna, podrška mrežama tipa WAN. Kartica ima zadaću povezati računare u mrežu iste topologije. Povezivanje mreža različite topologije može se obaviti umetanjem više kartica za različite topologije u poslužitelj od kojih svaka "opslužuje" svoju topološku granu. Naravno, tada mrežna programska podrška treba da podržava različite mrežne sisteme. Mrežni sistem tipa NetWare u svojoj strukturi ima implementiranu podršku u poslužitelju za obavljanje zadaća mosta i usmjerivača te je dovoljno umetnuti raznolike kartice. PC mrežna kartica konfigurira se najčešće za jedan od tipova U/I sabirnice (ISA, VLB ili PCI) i najčešće podržava ISA sabirnicu koja u potpunosti zadovoljava zahtijeve glede mrežne komunikacije. Mreža kartica na pročelju imati će jedan ili više tipova priključaka: 1.) THIN ETHERNET (tanki) koaksijalni kabel - sabirnička topologija uz transiver ugrađen na kartici. Koaksijalni kabel se preko BNC-T člana vezuje direktno na karticu; ima veću imunost na šum, tipičan za sabirničku topologiju. 2.) TWISTED-PAIR (usukane parice) 8 žilni kabel - zvijezdasta topologija s HUB uređajem (prometnim središtem) i RJ-45 PTT tipom konektora za telefon. Mogu biti oklopljene-STP i neoklopljene-UTP; jeftinije su i lakše za instalaciju. 3.) THICK ETHERNET (debeli) koaksijalni kabel + TRANSIVER uređaj koji se povezuje s mrežnu karticu pomoću transiver kabela (15 pinski AUI konektor). Kartica koja sadrži više tipova priključaka uobičajeno se naziva kombinirana (combo) mrežna kartica.

153

Osnovi informatike

Slika 3.88 Pročelje "Combo" PC mrežne kartice. Naravno, nije moguće upotrebiti više načina prikljičivanja mrežne kartice na mrežu već samo jedan od njih. U konfiguracijskoj datoteci kartice treba definirati s kojom vrstom priključka će kartica raditi. Kartica s višestrukim sučeljem, kao prikazana na predhodnoj slici, obično se naziva "combo"kombinirana. Funkciju transivera kod 10base2 i 10base-T odrađuje elektronika ukomponirana na tiskanoj ploči mrežne kartice. Posebnost glede navedenog je: 4.) FIBER-OPTIC (optovodi) - unutar kabela ima dva ili više optičkih vlakana jer optovod podržava samo jednosmjernu komunikaciju. Daju dobru sigurnost zbog otpornosti na vanjske elektromagnetske utjecaje i veliku brzinu prijenosa podataka, ali su vrlo skupi; brzo, dugo i skupo. NIC ima slijedeće funkcijske dijelove: 1.) Modul odašiljanja-prijema U suštini to su predajni i prijemni sklopovi signala s podacima 2.) Modul kodiranja-dekodiranja Omogućava umetanje bit-ova sinkronizacije u slijed s podacima pred samo odašiljanje, kako bi se u prijemu održavala sinkronizacija s predajom i izdvajanje podataka u prijemu. 3.) Modul pristupa mediju (MAC) Najvažniji modul, u odašiljanju generira odredišnu adresu, kontrolno i CRC polje FRAME-a, a u prijemu obradu adrese FRAME-a i njegov prijem te otkrivanje greške i postupak u slučaju greške. Algoritam rada modula omogućava u tu svrhu dizajniran mikroprocesor s pripadnom memorijom u kojoj je upisan MAC algoritam. 4.) Buffer-e za FRAME Priručna memorija u koju se upisuje FRAME pred odašiljanje ili se čuva netom primljeni FRAME. Veličina joj je od par KB do MB. 5.) Međuvezu prema sabirnici (računaru) Predstavlja sklopove koji će uputiti podatke na sabirnicu računara u za to njemu prepoznatljivoj formi ili obratno. Stoga su dizajnirani za ISA, EISA, MC i druge vrste sabirnica. To znači da se kartica za jednu vrstu računara ne može upotrebiti u drugoj. Sklopovske postavke NIC su: A.) Broj prekida (interrupt)

154

IRQ=5. 3. Po prijemu signala prekida CPU zaustavlja tekuću zadaću. od prepoznavanja signala centrale. U suštini modem predstavlja interfejsizmeđu računarskog i PTT okruženja. iskorištena je za komunikaciju između računara i prijenos podataka na veće udaljenosti uređajem nazvanim MODEM (MODulator-DEModulator).Osnovi informatike Kad NIC primi podatke obavještava CPU postaje o prispjeću podataka putem signala prekida. jer vrlo rijetko računari koriste LPT2. biranja broja pa do komunikacije i prekida komunikacije.Shared Memory) NIC može koristiti jedan od DMA kanala za transfer podataka iz buffer-a NIC u memoriju računara ili mapiranjem memorije buffer-a NIC u područje memorije u rasponu od 640KB1MB. Po brzini prijenosa podataka u računar DMM je najbrži način. zapisuje gdje je stao. odnosno po RS232C specifikaciji između modema i računara. BIOS i OS to podržavaju. Odabir IRQ je obično 5. Većina modema podržava "AT" skup komandi pomoću kojih se upravlja parametrima prenosa.5 Modem Razvijenost PTT mreže. Za njih se kaže da su Hayes-kompatibilni po standardu koji je ustanovila istoimena firma. C. Ima u sebi integrirane sve osobitosti telefona. Prijenos podataka obavlja se PTT kanalom po V. ispituje na kojem je vodu nastao prekid. BIOS i OS tipa PNP (Plug And Play). u zajednici s BIOS-om novije generacije. U/I adresa=300H). te premoštenjima odrediti koji će se tip konektora (veze) koristiti. Rad modem-a temelji se na pretvorbi električnog serijskog slijeda digitalnog signala u analogni signal prikladan za prijenos preko PTT kanala uz prilagodbu u brzini prijenosa. 300 ili će se sama postaviti ako su NIC.21-V. OS automatski podešava.umetni i radi) ako NIC. slijedi I/O port te DMA.6. Ova zadaća se pojednostavnjuje upotrebom PNP kartica nove generacije koje.) DMA ili DMM (Direct Memory Mapping . Moguća je upotreba i kombinacije navedenih. unatoč njene tehničke inferiornosti glede prenosa podataka u odnosu na LAN. Tada treba odrediti početnu adresu buffer-a NIC i njegovu veličinu. te prema broju prekida i tablici vektora prekida pokreće pripadnu servisnu programsku rutinu koja zna kako da obradi primljeni paket i kojoj CPU prepušta kontrolu. Ako se u slot-ove računara umeće više kartica svaka se pojedinačno mora konfigurirati na različite prekide i adrese jer to je u suštini više uređaja. prisustvo BOOT ROM-a za postaje bez OS na disku i slično. 155 . B.) I/O port adresa IO adresa mora se izabrati da ne bude u sukobu s već postojećim uređajima npr.90 standardima preporučenim od CCITT. Svakoj kartici umetnutoj u slot matične ploče treba dodijeliti slobodni IRQ broj i adresu (npr. ili je PNP (Plug And Play .

Znak XON (ASCII17 . Nije uputno miješati velika i mala slova u komandnoj crti. BBS komunikaciju i razmjenu datoteka te uz sofisticiranu programsku podršku. Protokol je poludupleksan. To ujedno znači da se ti znakovi ne smiju pojaviti u korisnim podacima. Loše se ponaša s brzim modemima. 156 . IRQ=3 i pristup serijskom port-u COM4. Komandna crta mora započeti "AT" prefiksom npr. a XOFF (ASCII19 . te daljinski rad na njemu kao pokretanje aplikacija. Nedostatak internog modema je neprenosivost i primjena uz samo jednu vrstu računara. te se radije koristi sklopovska metoda za upravljanje protokom RTS/CTS. • XON/XOFF Način upravljanja protokom podataka. • XMODEM Jednostavan protokol za prijenos podataka. Modem omogućava. prijenos podataka pomoću modema traži za tu svrhu svojstven skup pravila i načina pripreme podataka za otpremu i prijem te upravljanje prijenosom. uz pripadnu programsku podršku. a redosljed komandi niti razmak između njih nije od značaja. • ZMODEM Brzi protokol za prijenos podataka poboljšan za mnoge različite primjene a posjeduje i mnoge korisne mogućnosti kao ponovno slanje neispravno primljenog bloka i nastavak neuspješnog prijenosa od mjesta prekida. "ATZ &F X3 L3 M1". transfer podataka ili razmjena poruka.89 Dio "AT" komandi modem-a.DC3) šalje se kada se želi zaustaviti dotok podataka. a komanda bez broja podrazumjeva "0".Osnovi informatike Tablica 3. Paketi su dužine 128 znakova. Razvoj tehnologije omogućio je izradu modema u obliku kartice koja se umetne u slot matične ploče računara i vrlo često uz funkciju komunikacije ugrađena je i elektronička podrška FAX prijenosu podataka.DC1) šalje se kada se dotok podataka dozvoljava. korištenje računara kao terminala na većim udaljenostima od host-a. Kao i kod komunikacije u lokalnoj mreži. "upad" na udaljeni računar kao host. kao Peter Norton PCANYWHERE. te ga treba pri ugradnji definirati npr. "dubleru" serijskom port-u COM2. Najčešće korišteni protokoli i upravljanje su. Navedeni nedostatak može se ublažiti ako se omogući dostupnost modemu putem mrežnih resursa. Modem umetnut u slot matične ploče je dodatna periferija.

8.32bis. ASINKRONI prijenos podataka temelji se na prepoznavanju početka i kraja podataka tijekom prijenosa. objedinjuje X2 i 56k-FLEX modemske izvedbe.90 unaprijeđeni V.32 brzina prijenosa 9600 bit/s sa sniženjem na 4800 bit/s. V.42 ispravljanje pogrešaka i pretvorba asinkronog u sinkroni prijenos. Zadaju se na primjer kao vrijednost: COM3=9600. V. V. V. Najčešće korištene su: V. V.1 Brzinu prijenosa određuje onaj koji vrši odašiljanje podataka tijekom prijenosa. naredni prijenos idućeg podatka temelji se na međusobnom "sporazumjevanju" elektronskih sklopova po prijemu oznake završetka predhodnog. 157 . Parametri se moraju istovjetno postaviti na obe strane. Primjer II Izbor parametara modema za asinkronu komunikaciju: Pred svaki podatak slijedi START bit. 7200 bit/s i 4800 bit/s.32bis brzina prijenosa 14400 bit/s sa sniženjem na 12000 bit/s. Dakle svakom podatku dodaju se još tri bit-a upravljanja i kontrole. ali je tada veća podložnost greškama.42 do brzina 56000 bit/s. V.34 brzina prijenosa 28800 bit/s uz V.42bis sažimanje podataka po LempeL-Ziv metodi po načelu zamjene češće korištenih znakova kraćim nizom.29 brzina prijenosa 9600 bit/s. potom bit-ovi podatka uz bit pariteta (ako se odredi) te STOP bit pa ponovno istim redom za idući podatak. poludupleks ili 4 žični puni dupleks sa sniženjem na 7200 bit/s i 4800 bit/s. Prijenos je spor.N.Skup CCITT preporuka koje propisuju način prijenosa podataka PTT vodovima.Osnovi informatike Primjer I V PREPORUKE . 9600 bit/s. jako puno se gubi u brzini neprekidnim upravljanjem sa START/STOP oznakama i oznakom pariteta. Obično se oznaka pariteta ne koristi glede povećanja brzine.

Put su imenici kroz koje se dolazi do smještaja dokumenta koji se želi pregledati i kojemu je tip format dokumenta kao HTML (HyperText Markup Language).TIP i adresa poslužitelja na kojem je stranica pod_domena .hr/split/index. Tek kad su svi multipleksirani putovi zauzeti dobiti će se znak zauzeća. nakon zaglavlja bloka podataka prenose se podaci bez START/STOP bit-a i bit-a pariteta te CRC zbroj svih podataka u bloku i oznaka kraja bloka i povremeno se tijekom prijenosa blokova u prijemu kontrolira i usklađuje takt između prijemnog i predajnog uređaja. Ako se CRC ne slaže traži se ponavljanje odašiljanja bloka. Najjednostavniji način je da se modem koristi kako bi se računar povezao kao terminal za udaljeni host uz tekstualni mod rada. Time se pristup jednom PTT broj uvišestručuje. odnosno prijenos više poruka istim komunikacijskim kanalom.FORMAT kao na primjer: http://WWW.Osnovi informatike SINKRONI prijenos temelji se na prijenosu blokova podataka po unaprijed postavljenom taktu (brzini) pred početak prijenosa kako kod predajnog tako i kod prijemnog uređaja. uobičajena 158 . GOPHER. Takva komunikacija je s BBS poslužiteljima. elektronički uređaj koji omogućava svojim elektroničkim sklopovima vremensku razdiobu u pristupu komunikacijskom kanalu. Uobičajeni URL zadaje se po sintaksi: PROTOKOL://DOMENA/pod_domena/DOKUMENT. Pretražitelj prikazuje sadržaj dokumenta i omogućava da se potraži kod odgovarajućeg poslužitelja nova strana kad korisnik izabere neko od istaknutih ponuđenih polja (hypertext) za povezivanje (LINK) na stranici koja se trenutno prikazuje.FORMAT . Dokument se neće moći pregledati ako pretražitelj ne može prepoznati njegov format.. Dokumenti se pregledavaju pomoću posebne programske podrške nazvane PRETRAŽITELJI (BROWSER).način korištenja kao HTTP.DOMENA. Adresa računara najčešće je kratica koja pobliže opisuje njegovu lokaciju. DOMENA . Kad prijenos započne.. Takva komunikacija zahtijeva brze modeme i temelji se na korištenju naprednijih protokola kao HTTP (HyperText Transfer Protocol).pl-print. To je komunikacije vrste točaka na točku (Point To Point). FTP .put do željene stranice DOKUMENT. To je ogromna elektronička knjiga na elementima multimedije koja dinamički raste svaki dan. Siromaštvo komunikacije terminalom uzrokom je razvoja svjetske komunikacijske mreže INTERNET i posebne programske podrške s elementima grafike kao WWW (World Wide Web) mrežni servis na načelima Client-Server arhitekture. neke njegove riječi ili slike s nekim drugim pojmom na istom ili nekom drugom računaru bilo kuda u svijetu.htm PROTOKOL . Primjer IV Označavanje mjesta stranice i puta za poštu na INTERNET-u.. Nije nužno zadati ime i format dokumenta ako se želi pretraživati područje koje je naznačeno.definicija dokumenta koji se traži Protokol u suštini opisuju interfejsprema korisniku. odabirom broja 9762 i njegovim zauzimanjem jedan korisnik koristi prvi slobodan multipleksirani put. a drugi korisnik će odabirom istog broja zauzeti naredni slobodni multipleksirani put. Sinkroni prijenos sklopovski je složeniji ali i brži.. WWW omogućava pregled dokumenata na poslužitelju i njihovu međusobnu povezanost putem povezivanja dokumenta.tel. Način korištenja modema odrediti će i programska podrška koja ga koristi. Svaka od stranica jedinstveno je označena sa svojim URL (Uniform Resource Locator). Npr..glavna_domena . Da bi se osigurala brojčana protačnost u modemskoj komunikaciji svakom od PTT brojeva poslužitelja dodjeljuje se "multiplekser". S jednog poslužitelja nije se moguće nadalje povezati s drugim. Jedna od usluga interneta je elektronska pošta E-mail (Electronic mail) za koju se adresa korisnika označava na slijedeći način: korisnik@pod_domena. Uobičajena komunikacija između poslužitelja i korisnika na internetu podržana je TCP/IP SKUPOM protokola.

Stoga lozinku ne treba svakome otkriti jer su tada moguće zloupotrebe na štetu neobazrivog korisnika. uveliko potiče razvoj modemskih komunikacija i vrlo brzo mogu se očekivati višestruko poboljšane performanse modemske komunikacije..država (za HRVATSKU je oznaka "hr") Sami nazivi i pripadnost području na poslužitelju određuju se u dogovoru s nadglednikom poslužitelja koji će adresu "oživiti". Osim toga prilikom ostvarivanja s BBS ili INTERNET poslužiteljem korisnik se mora prijaviti i upisati svoju lozinku (ne za javne mreže).radic@ktf-split. pod_domena .. drago. 159 .Osnovi informatike korisnik. Povezuje se s PTT centralom prema narednoj slici: Slika 3.naziv korisnika (ime) @ .glavna_domena .područje gdje korisnik pripada (Split) glavna_domena . uz PTT broj telefon i fax-uređaja. Modem je prvi prema PTT priključku i ako je kvalitetno izrađen njegovi elektronički sklopovi ISKLJUČITI će "phone" priključak u momentu uspostavljanja komunikacije.pod_domena@DOMENA. Razvoj interneta. korisno je koristiti modeme koji mogu uputiti povratni poziv korisniku kako bi se provjerio njegov identitet.znak razdvajanja i dio je sintakse adrese.hr CARNET korisnik . Svaki modem. kao na primjer. tim više ako se plaća pretplata i vrijeme korištenja resursa poslužitelja. Interfejsmodem-a prema računaru biti će sabirnica računara (ugrađeni modem) ili RS232C serijski kanal (vanjski modem). kao globalne svjetske mreže. REZIME: Glede sigurnosti u pristupu mreži preko modema. sve češće na oglasnim stranicama novina i TV reklamama nalazi WWW adresa oglašivača kao i E-mail adresa elektronske pošte na koju su mogu poslati željeni upiti i pronači potrebiti odgovori.. ima interfejss LINE i PHONE priključcima.90 Povezivanja modema za PTT priključak. Danas se.pobliže mjesto korisnika (prezime) DOMENA . bilo vanjski ili ugrađeni.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->