P. 1
Kombinirani_prijevoz[1]

Kombinirani_prijevoz[1]

|Views: 297|Likes:
Published by ena_1985

More info:

Published by: ena_1985 on Nov 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2014

pdf

text

original

NAJVAŽNIJE O KOMBINIRANOME PRIJEVOZU

Pod kombiniranim prijevozom podrazumijeva se prijevoz robe u posebnim teretnim jedinicama na vozilima najmanje dviju prometnih grana, pri čemu se na mjestima gdje se sučeljavaju vozila različitih prometnih grana ne manipulira robom. Kombinirani prijevoz u optimalnu cjelinu spaja prednosti željezničkoga prometa i cestovnoga teretnog prijevoza. Njegova zadaća jest ta da daljinski teretni prijevoz u cestovnom prometu preusmjerava na prijevoz tereta željeznicom kako bi se rasteretile cestovne prometnice, smanjile posljedice prometnih nezgoda, štedjeli energenti, racionalno iskorištavao prostor te smanjili onečišćivanje okoliša i razina buke. Na mjestu gdje se sučeljavaju različite prometne grane, teretne jedinice s jednoga prijevoznog sredstva na drugo pretovaruju se uz pomoć suvremenih pretovarnih uređaja. Kombinirani prijevoz temelji se na suradnji između različitih partnera u logističkomu lancu kao što su željeznička prijevozna poduzeća, domaći i međunarodni operatori kombiniranoga prometa, otpremnička (špediterska) poduzeća, cestovna prijevozna poduzeća, brodarska poduzeća, vlasnici kontejnerskih terminala, industrijski proizvođači, pomorski agenti i lučka poduzeća. Svojim mogućnostima kombinirani prijevoz treba pridonijeti tomu: 1) da poduzeća ostvare dobit, što je temelji motiv gospodarske djelatnosti 2) da uspostavom brzoga, sigurnoga, pouzdanoga i isplativoga prijevoznog lanca udovoljava potrebama korisnikâ prijevoza 3) da smanjivanjem onečišćivanja okoliša i razine buke, uštedom pogonske energije te smanjivanjem eksternih troškova što ih prouzrokuje prometna djelatnost udovoljava širim društvenim interesima. U kombiniranom prometu postoje sljedeće teretne jedinice:

9931 9941 9932 9942 9933 9944 9939

kontejneri veliki, prazni kontejneri veliki, tovareni izmjenjivi kamionski sanduci, prazni izmjenjivi kamionski sanduci, tovareni kamionske poluprikolice cestovna teretna vozila u sustavu Ro-La – kamion, kamion s poluprikolicom, vučno vozilo sa sedlastom poluprikolicom druge intermodalne prijevozne jedinice

Tehnike kombiniranoga prometa Tehnika A - Prijevoz kamiona s prikolicama i poluprikolicama na posebno građenim niskopodnim vagonima. Vučna vozila ne odvajaju se od svoga tovarnog dijela, a njihovi vozači prevoze se u posebnim vagonima za prijevoz putnika, i to uglavnom u vagonima za spavanje. Ta tehnika nema posebnu kodnu oznaku, a u komercijalnome smislu poznata je pod nazivom

Poluprikolice se utovaruju podizanjem posebnim dizalicama ili pak manipulatorom.Prijevoz kamionskih poluprikolica bez cestovnoga vučnog vozila na posebno građenim vagonima s džepovima u koje se upuštaju i pričvršćuju kotači poluprikolice.sustav Ro-La (to je kratica od njemačkoga izraza Rollende Landstraße. a prednji dio poluprikolice oslanja se na izdignutu teretnu površinu koja preuzima funkciju sedlaste ploče cestovnoga vučnog vozila. Poluprikolice moraju biti građene tako da je omogućen prihvat i podizanje poluprikolica i stvari utovarenih u njih bez oštećivanja (vagoni s džepovima imaju dvije tovarne površine i mogu služiti za prijevoz izmjenjivih kamionskih sanduka i kontejnera). ali utovareni na višu tovarnu ravninu tih vagona. Takve teretne jedinice mogu se prevoziti i na vagonima s džepovima koji su opisani u tehnici B kodiranju P. koji doslovce znači »kotrljajuća regionalna cesta«). Tehnika C kodiranje C . Tehnika B kodiranje P . Vagoni za prijevoz tovarnih jedinica u kombiniranom prometu Za prijevoz tovarnih jedinica u kombiniranom prometu iskorištavaju se vagoni sljedećih tipova: .Prijevoz izmjenjivih kamionskih sanduka i kontejnera na vagonima nosačima koji su opremljeni posebnim uređajima odnosno trnovima za pričvršćivanje. Izmjenjivi kamionski sanduci utovaruju se podizanjem uz pomoć posebnih dizalica ili pak uz pomoć manipulatora i viličara.

32 12.50 m bez stranica s dugač. klinovima za pričvršćivanje i osiguravanje od pomicanja (podserija g) ili pak bez njih.77 2. 4.11 1.18 c C P Sdgms s - 4 17. ima dvije razine tovarnih površina Visina Primjedba 9 za kont.18 1.74 2.80 2.50 Vrsta tov. Posebno građeni vagoni nosači za prijevoz kontejnera i izmjenjivih kamionskih sanduka (bez podnica.1.50 2. Plitki vagoni i plato-vagoni serija R.50 19. Kodifikac ija poda od jedinice GRT 6 7 8 1.26 a i b 1. Ti vagoni ne služe isključivo za prijevoz teretnih jedinica u kombiniranom prometu (u svome vagonskom parku HŽ posjeduje samo vagone tih tipova koji su prikladni za kombinirani promet). oznaka serije 2 392 391 454 335 332 338 459 457 440 Broj osovi na 3 4 4 4 2 2 2 4 4 2 Korisna dužina poda 4 18.50 19.24 1.18 c C vagon s džepovima.33 i 1.60 12. samo vagonski kostur) serije Sgs i Lgs s okretnim postoljima.20 2. Zglobni vagoni s okretnim postoljima i niskim podom odnosno provoznom tovarnom površinom serije Sadkms za prijevoz kamiona s prikolicom u sustavu Ro-La.32 šir.11 a i b a i b a i b a i b a i b a i b C a i b C a i b C vagon s džepovima.50 0.52 Korisna širina poda 5 2.50 0. uređajima za pričvršćivanje teretnih jedinica odnosno klinovima te s uređajima za ublažavanje uzdužnoga udara pri manevriranju. Vagoni nosači s džepovima za prijevoz kamionskih poluprikolica serije Sdgs (ti vagoni mogu poslužiti i za prijevoz kontejnera i izmjenjivih kamionskih sanduka). stupcima Sdgkm ss 458 4 15.40 14.52 12.33 i 1.70 2.=18. 3. 2.=2.50 12. K i S za prijevoz kontejnera i izmjenjivih kamionskih sanduka s posebnim uređajima. ima dvije razine tovarnih P površina .26 1. Tipovi vagona prikladnih za kombinirani promet Serija vagona 1 Regs Rgs Sgss Kgbps Kgs Kgs Sgmms s Sggnss Lgss Brojč.20 19.24 1.75 2.20 1. dulj.16 1.50 20.10 2.69 2.50 2.

prijevoz i prodaju u kombiniranom prometu jesu: a) objave Međunarodne željezničke unije (UIC) UIC-571-4 UIC-592-2 UIC-592-3 Značajke teretnih vagona za kombinirani promet Tehnički uvjeti za uporabu velikih kontejnera za cestovni promet u međunarodnom teretnom prijevozu Jedinstveni ispitni protokol za preuzimanje velikih kontejnera.52 0. 1 ) UIC-596-5 .80 2.0.60 d Ro-La Legenda: a) kontejneri b) izmjenjivi kamionski sanduci c) kamionske poluprikolice bez vučnoga cestovnog vozila d) kamioni i kamioni s prikolicom Pregled kontejnerskih mogućnostima terminala sa značajkama odnosno manipulativnim Kontejnerski terminali u Hrvatskoj Pretovarni kapacitet 50 25 35 15 120 40 30 65 25 50 25 40 20 Skladišni kapacitet 400 100 100 50 3000 400 35 5000 250 500 100 300 50 Mogućnost pretovara 40'/40t 40'/40t OSIJEK SLAVONSKI BROD ZAGREB kontejnera WAB kontejnera WAB kontejnera WAB SAL kontejnera WAB kontejnera WAB kontejnera WAB 40'/40 t RIJEKA SPLITPREDGRAĐE ZADAR 40'/40 t 40'/40 t 40'/40 t Operatori ICF društva UIRR – CROKOMBI otpremnici (špediteri) AGIT Propisi koji uređuju organizaciju.Saadk ms 498 8 18. izmjenjivih kamionskih sanduka i prijevoznih jedinica za vodoravni utovar Tehnička organizacija pri otpremi izmjenjivih kamionskih sanduka (postupak br.41 .

koji ovise o tome prevozi li se ITE tovaren ili prazan. prikuplja cijene od željeznica koje sudjeluju u tome. Značajke ugovaranja i prodaje usluga u kombiniranomu prijevozu Komitenti željezničkih prijevoznih poduzeća jesu operatori kombiniranog prometa. Oni određuju .postupak kod prekoračivanja teretnoga profila. proizvođači robe. a njihovi komitenti jesu otpremnici (špediteri).vlasništvo vagona i njihove vrste . Za teretne jedinice konkretnih vrsta prevoznina se diferencira primjenom rastera koeficijenata.prijevozne relacije . prikuplja i obrađuje upite. - - . cjeloviti vlakovi i drugo) .način otpreme (pojedinačne pošiljke.5 t. vagonske skupine.vrstu prijevoza (kombinirani promet) .plaćanje prevoznine .UIC-596-6 Uprtni prijevoz – uvjeti za kodifikaciju uprtnih teretnih jedinica i pruga za kombinirani promet b) Konvencija COTIF Dodatak B Prilog 1 CIM Prilog 2 CIM Prilog 3 CIM PIM CIM RID RIP RICO Propisi o međunarodnome prijevozu robe c) HRT 151 – Tarifa za prijevoz robe d) 9145. izrađuje ponudu i poseban tarifni sporazum te ga servisira tijekom njegova trajanja (kalendarska godina). Za svaki prometni smjer odnosno rutu – binom određena je poslovodna željeznica koja u ime željeznica što sudjeluju u prijevozu kontaktira s korisnikom prijevoza.sporedne pristojbe . brodarska poduzeća i agenti pomorskoga prometa. o njegovoj duljini u stopama te o masi u tonama.pojam pošiljke (ITE – UTI) . Prevoznina se formira na temelju obračunske intermodalne prijevozne jedinice UTI– 1.način popunjavanja teretnoga lista i .00 – Europska tarifa za prijevoz intermodalnih teretnih jedinica e) Posebni tarifni sporazumi Posebni tarifni sporazumi izrađuju se i sklapaju između željeznica na pojedinoj prijevoznoj ruti s jedne strane i operatora kombiniranoga prometa (ICF ili UIRR) s druge strane.način računanja prevoznine . To je imaginarna teretna jedinica dugačka 40' i mase veće od 16.vrste teretnih jedinica .

9.16 m -7. kao pojedinačne pošiljke. . TOVARENE U.T.85 30 40 70 7.T.50 0.82 m 10'.50 0.5 t </= 22 t 0.13. kao cjeloviti (maršrutni) vlak 2.83 m .15 m 6.00 1. i to 1. osim eventualno pri prijevozu opasnih tvari gdje se može zaračunati dodatak na prevozninu.00 1.37 0. terminalske relacije 2. usitnjeni prijevoz.85 1.70 0.75 0. 20' izmjenjivi kamionski sanduk 30' 40' poluprikolica 0.75 > 34 t 0. </= 6.55 > 22 t </= 34 t 0.75 1.5 t </= 16.I. Prevoznina odnosno povlastica razlikuje se i prema vrstama relacija na kojima se obavlja prijevoz.75 m 0.85 0.75 1.I.37 Kontejner </= 8 t >8t > 16.00 0. 20 25 Duljina U.Tablica koeficijenata U. - Za otpremu pošiljaka intermodalnih teretnih jedinica primjenjuje se posebno prilagođen ICF-ov odnosno UIRR-ov CIM-teretni list što ga je odobrio Međunarodni odbor za prijevoz (CIT). kao vagonske skupine 3.00 - Vrsta robe u teretnoj jedinici nije važna za oblikovanje prevoznine. To su: 1. Prevoznina se može razlikovati prema vrsti otpreme.75 0.55 0.75 0.I.T. relacije dogovorene unaprijed 3.00 0.00 1.70 0.16 m .I.15 m 9.45 0.55 0.T. Kod duljine U.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->