P. 1
Teorija-racunovodstvo

Teorija-racunovodstvo

|Views: 4,444|Likes:
Published by AmarĆerimagić

More info:

Published by: AmarĆerimagić on Nov 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

Poglavlje 1 – OKVIR RAČUNOVODSTVA 1.1 HISTORIJSKI RAZVOJ RAČUNOVODSTVA U historiji je poznato da su 5000 godina p.n.e.

simbolima biljezene transakcije medju plemenima sumeranske civilizacije, u Mezopotamiji oko 3200 godina p.n.e vodile su se takve zabiljeske na glinenim plocama. Formalno racunovodstveno obrazovanje stjecali su pisari u Babilonu i Egiptu 3000 godina p.n.e. U Antickoj Grckoj 1400 godina p.n.e. bilo je uobicajeno da robovi budu pisari i revizori. Robove se moglo muciti, te se pretpostavljalo da su izvjestaji robova realniji od izvjestaja slobodnjaka. Rucunovodstvo je u Grckoj dobilo na znacaju. Na drzavnim zgradama bili su urezani zapisi o troskovima njihove gradnje. U ranom IV stoljecu u Bizantskom carstvu Konstantin je osnovao javnu upravnu skolu u kojoj se poducavalo racunovodstvo. Od posebnog znacaja za razvoj racunovodstva u srednjem stoljecu bilo je uvodjenje arapskih brojeva (Fibonacci, XII st.), kao i pronalazak stamparije o pokretnim slovima (Johannes Gutenberg). Pripadnici bogatih slojeva veleposjednika, trgovaca i klera, nadasve pismeni i privilegirani, bili su racunovodje srednjeg vijeka. Razvoj racunovodstva i racunovodstvene profesije temeljio se na prijenosu vjestine i tradicije u vodjenju poslovnih knjiga. U to vrijeme nije postojao sistem obrazovanja za racunovodstvenu profesiju. U XV stoljecu ogranci banke porodice Medici morali su podnositi godisnji bilans glavnom uredu u Firenci. U historiji racunovodstva posebno mjesto zauzima razvoj dvojnog knjigovodstva. Genovu i XIV stoljece talijanske racunovodje uzimaju kao mjesto i vrijeme nastanka dvojnog knjigovodstva. U Genovi je 1340.godine pronadjena najstarija glavna knjiga, gdje su trgovacke transakcije evidentirane po nacelu dvojnog knjigovodstva. Sistem dvojnog knjigovodstva objavio je Luca Pacioli 1494. godine. Najnovijim istrazivanjima utvrdjeno je da je prvo pisano naucno djelo o metodi dvojnog knjigovodstva napisao je Benko Kotrulic („O trgovini i savrsenom trgovcu“). Razvoj trzista zahtijevao je sistemski pristup obrazovanju za racunovodstvenu profesiju tek od kraja XIX stoljeca. Preduvjeti za razvoj racunovodstvene profesije bili su : - razvoj profesionalnih udruzenje/udruga i - uvodjenje racunovodstva na univerzitetu. Na New York University je 1900.godine otvorena skola za racunovodstvo, finansije i trgovinu i time je ucinjen najvazniji krak u univerzitetskoj edukaciji racunovodstvene profesije.Dvadeseto stoljece je stoljece punog razvoja racunovodstvene profesije, a krajem XX i pocetkom XXI stoljeca globalizacija svjetske ekonomije postavlja imperativ za ujednacenu osnovu financijskog izvjestavanja. Iako najveci dio zemalja ima razvijene nacionalne racunovodstvene standarde, za potrebe izvjestavanja sa medjunarodnim trzistima koriste se americkim racunovodstvenim standardima (US GAAP) ili medjunarodnim racunovodstvenim standardima. 2. DEFINISANJE I STRUKTURA RACUNOVODSTVA 2.1 Definisanje racunovodstva U racunovodstvenoj literaturi razvijenih zemalja najcesce se navode slijedeci aspekti: - racunovodstvo kao vjestin, tehnika ili umijece - racunovodstvo kao naucna disciplina - racunovodstvo kao usluzna funkcija pravne osobe/kompanije

- racunovodstvo kao dio upravljackog racunovodstvenog sistema pravne osobe/kompanije. Racnovodstvo kao vjestina, tehnika ili umijece je definicija koja pod racunovodstvom podrazumijeva vjestinu ili umijece evidentiranja poslovnih dogadjaja. Racunovodstvo kao naucna disciplina „Racunovodstvo kao teorija moze se definisati kao logicno zakljucivanje na temelju uspostavljanja nacela koja pruzaju okvir u kojem djeluje racunovodstvena praksa, ali i vodic za razvoj nove prakse i postupaka. Prema sistematizaciji disciplina dva su podrucja istrazivanja sa pripadjucim disciplinama u koje je ukljuceno racunovodstvo : 1) funkcionalno racunovodstvo (finansije, marketing, upravljanje ljudskim potencijalima i upravljanje proizvodnjom) i 2) instrumentalno racunovodstvo (nauka o kompjuterima, menadzment, upravljacka ekonomika i kvantitativna analiza) Pozitivna obiljezja racunovodstva, odnosno racunovodstvene teorije obuhvataju sva postojeca znanja o racunovodstvenim pojmovima, kategorijama,nacelima, postupcima, metodama i instrumentima. Normativni dio racunovodstva znaci primjenu usvojenih racunovodstvenih nacela, postupaka, metoda i instrumenata radi postizanja odredjenih ciljeva., obuhvatajuci zakonske propise iz podrucja racunovodstva i usvojenih racunovodstvenih standarda. Racunovodstvena praksa nadopunjuje teoriju, a vrijedi i obratno. Racunovodstvo kao usluzna funkcija Racunovodstvo je jedna od usluznih funkcija koja „generira“ racunovodstvene informacije za njihove korisnike. Racunovodstvo treba osigurati kvantitativne informacije, primarno financijske prirode o poslovanju Kompanije s namjerom njihova koristenja u poslovnom odlucivanju. Informacije koje pruza racunovodstvo trebaju zadovoljiti slijedeca kvalitetna obiljezja: - vaznost - pouzdanost - uporedivost i - razumljivost. Racunovodstvo kao dio upravljackog racunovodstvenog sistema pravne osobe Racunovodstvo je informacioni sistem. Racunovodstveni informacioni sistem je podsistem upravljackog informacionog sistema. Takodjer predstavlja sistem sa svim elementima koji su medjusobno povezani (input, proces i output). Racunovodstvo kao informacioni sistem ima slijedece elemente : - vrednovanje, odnosno mjerenje u vrijednosnim pokazateljima te njihovo evidentiranje na racunima (input) - procesiranje ili obrada podataka u poslovnim knjigama i izrada financijskih izvjestaja - objavljivanje financijskih izvjestaja kojim racunovodstvo komunicira sa unutarnjim i vanjskim korisnicima financijskih izvjestaja i tako im pruza informacije potrebne za poslovno odlucivanje (output)

2.2 Struktura racunovodstva

2

Prema tradicionalnom konceptu racunovodstvo je bilo primarno okrenuto prema kategorijalnom sistemu i racunovodstvenim procedurama u smislu „sta je racunovodstvo“. Savremeni koncept racunovodstva sadrzaj racunovodstva podredjuje ciljevima korisnika racunovodstvenih informacija. Polazeci od ciljeva korisnika ustanovljena je i savremena funkcionalna struktura (sadrzaj) racunovodstva. Prema tom konceptu racunovodstvo obavlja nekoliko funkcija : 1) funkcija procesiranja podataka u buducnosti 2) funkcija procesiranja podataka u proslosti 3) funkcija nadziranja procesiranja podataka 4) funkcija analiziranja podataka. Racunovodstvena teorija kod nas je prihvatila strukturu racunovodstva ciji su sastavni dijelovi ovi : - Racunovodstveno planiranje okrenuto je procesiranju podataka u buducnosti. Cilj racunovodstvenog planiranja je projiciranje i prezentovanje informacija koje se odnose na buduci financijski polozaj, uspjesnost i promjene financijskog polozaja pravne osobe. Rezultati racunovodstvenog planiranja su razliciti tipovi predracuna, planskih kalkulacija ili izvjestaja, planovi (proracuni) i sl. Racunovodstveno planiranje je karakteristicno po kratkom roku u okviru poslovne godine koja se poklapa sa kalendarskom godinom (dvanaest mjeseci), pa usaglasavamo fiskalnu godinu 01.01. – 31.12. tekuce godine. - Knjigovodstvo biljezi, po nacelu dvojnog knjigovodstva, sve nastale poslovne dogadjaje koji ispunjavaju uvjete da budu predmet knjigovodstvene evidencije. Uvjeti su slijedeci : 1) poslovni dogadjaji trebaju nastati – historijski karakteri 2) trebaju biti dokumentovani na bazi vjerodostojnog dokumenta, odnosno u obliku elektronskog zapisa 3) trebaju biti vrijednosno iskazani, i 4) trebaju utjecati na promjenu racunovodstvenih kategorija. Poslovni dogadjaji koji ispunjavaju uvjete knjigovodstvenih dogadjaja knjizit ce se u poslovnim knjigama koje se dijele na osnovne poslovne knjige (dnevnik i glavna knjiga) i pomocne poslovne knjige (blagajna, knjiga inventara, te razne analiticke evidencije) Kao konacan rezultat ukupnog knjigovodstvenog procesa je potpuni set financijskih izvjestaja (bilans stanja, bilans uspjeha, izvjestaj o promjenama u kapitalu, izvjestaj o novcanim tokovima i biljeske uz financijske izvjestaje) Tehnika knjigovodstvene obrade podataka moze biti tradicionalna (zasnovana na jednostavnoj rucnoj obradi pomocu jednostavnih pomagala) i savremena (koristi se savremenom informatickom tehnologijom. - Racunovodstvena kontrola je onaj dio racunovodstva koji provjerava ispravnost i kvalitetu podataka sadrzanih u rezultatima racunovodstvenog planiranja i kjigovodstva. Racunovodstvena kontrola ima dva cilja : 1) zastita imovine od gubitka i kradja 2) osiguranje tacnosti racunovodstvenih podataka. - Racunovodstvena analiza povezuje rezultate procesa planiranja sa rezultatima knjigovodstvene obrade (obracunima,kalkulacijama,financijskim izvjestajima i sl). Cilj analize je utvrdjivanje odstupanja izmedju planiranih ciljeva i ostvarenih rezultata kao i utvrdjivanje uzroka nastalih odstupanja. Tek na osnovu kvalitetne analize ciljeva i ostalih rezultata menadzment moze poduzeti odgovarajuce mjere za uklanjanje nastalih odstupanja.

3

4 . Investitori su vlasnici ili potencijalni vlasnici dionica pravne osobe. te su zainteresovani za povrat od njihovog ulaganje. Ta potreba da se ostvari zadovoljavajuci profit jeste cilj koji se zove profitabilnost. pouzdane. Dobavljaci i drugi povjerioci zainteresovani su za informacije koje im omogucavaju provjeru da ce iznosi koji im se duguju biti na vrijeme placeni. ekonomske politike. Informacije trebaju biti vazne. Ulagacima su potrebne racunovodstvene informacije koje ce pomoci da donesu odluku – drzati. prodaja usluga. Poslovne aktivnosti imaju tri elementa : 1) Financijska aktivnost – pribavljanje inicijalnog kapitala od kreditora radi otpocinjanja redovnog poslovanja. Likvidnost je posjedovanje dovoljno raspolozivih financijskih sredstava da se isplate dospjela dugovanja. 2. zgrade i druge resurse kako bi otpocela redovno poslovanje. ne samo radi vlastite upotrebe vec i zbog drugih korisnika koji se oslanjaju na financijske izvjestaje koji su za njih glavni izvor informacija o procjeni financijskog polozaja. nabavka i prodaja roba. Donosioci odluka – korisnici racunovodstvenih informacija Menadzment ima najvecu odgovornost za pripremu i prezentaciju seta financijskih izvjestaja kompanije. njenom razvoju sa aspekta sigurnosti uposlenja.Racunovodstveno informisanje ima zadatak da korisnicima informacija prezentira relevantne racunovodstvene informacije koje su rezultat procesa planiranja. kontrole i analize. Javnost.. Relevantno je pripomenuti da kompanije u cijelom svijetu sastavljaju i iskazuju potpuni set financijskih izvjestaja za vanjske korisnike. 2) Investicione aktivnosti – za pribavljeni inicijalni kapital kompanija kupuje zemljiste. Racunovodstvo informisanja je dio citavog sistema informisanja i predstavlja pruzanje racunovodstvenih podataka i informacija njihovim korisnicima.1 Poslovni ciljevi i aktivnosti „Poslovanje je aktivnost prane osobe ciji je cilj proizvodnja i prodaja proizvoda. Vise su zainteresovani za kratkorocni opstanak kompanije. radnika i placanje poreza drzavi. Uposlenike interesje pokazatelj o financijskom polozaju. osnivaju kompaniju u cilju ostvarivanja profita ili povrata na ulozeni kapital angazujuci se na poslovnim aktivnostima.2. uporedive i razumljive. odnosno uspjesnosti poslovanja i perspektivi kompanije. mogucnost naplate poreza. poslovanjem se mora ostvariti i drugi cilj a to je likvidnost. nivou placa i uvjeta rada. Ovo takodjer ukljucuje i vracanje duga kreditorima i isplata povrata od ulaganja. knjigovodstva. Kreditori su zainteresovani za potpuni set financijskih izvjestaja pomocu kojih ce utvrditi da li ce njihovi krediti i dogovorene kamate biti servisirani o dospijecu. Pored toga. Oni su ti koji osiguravaju kapital uz rizik. Kupci su zainteresovani za informacije o kontinuitetu poslovanja pravne osobe. kupiti ili prodati dionice pravne osobe. prodaja robe ili usluga kupcima po cijenama koje ce osigurati adekvatan povrat njegovim vlasnicima“ Vlasnici inicijalnog kapitala (ulagaci) ulazu kapital. zaposljavanje menadzera. poreske politike. Drzavne organe i agencije interesuju informacije o aktivnostima kompanije u cilju raspodjele resursa. 3) Operativne aktivnosti – proizvodnja i prodaja proizvoda kupcima. Pravna osoba moze doprinjeti razvoju lokalne privrede na vise nacina kao sto je zaposljavanje veceg broja ljudi ili pokroviteljstvo nad lokalnim snabdjevacima.

2.1. Najcesce su vlastite pravne osobe koncentrisane u trgovini i usluznom sektoru.3. Postoje slijedeci oblici partnerstva : . Dionicko drustvo ima pravni status na sudu. 3. Funkcija upravljanja odvojena je od funkcije vlasništva.o.o). 3.3. U BiH su razvijena jos i drustva sa ogranicenom odgovornoscu (d. Ograniceno partnerstvo je tip organizacije koji ima jednog ili vise opcih partnera. 3. Zajednicki poduhvat su ugovorne organizacije koje ukljucuju dvije ili vise fizickih i pravnih osoba s ciljem sudjelovanja u zajednickoj dobiti na bazi ucinjenih troskova ili po nekom drugom kriteriju.glavno ograniceno partnerstvo (master limited partnership) .Prednosti dionicki drustava Prednosti mogu biti slijedeće : .Inokosne pravne osobe Oblik organizacije koji je u vlasnistvu jedne osobe cesto se u literaturi naziva inokosna ili vlastita pravna osoba. Glavno ograniceno partnerstvo trguje sa udjelima na financijskom trzistu. Partnersto (ortakluk) Partnerstvo je oblik organizacije koji nastaje udruzivanjem dvaju ili vise fizickih osoba koje posluju kao suvlasnici. Nijedan osnivac ne moze prilikom osnivanja drustva preuzeti vise osnovnih uloga.1. Vlastita pravna osoba za obaveze odgovara cijelom svojom imovinom.OBLICI ORGANIZACIJE PRAVNE OSOBE 3. Vlasnik rasporedjuje dobit ili pokriva gubitak i odgovoran je za izvrsenje svih obaveza proisteklih iz poslovanja. sto znaci da moze tuziti i biti tuzeno.ograniceno partnerstvo (limited partnership) .3.zajednicki poduhvati (joint ventures) Opci tip je onaj u kojem svaki od partnera odgovara cjelokupnom svojom imovinom za obaveze pravne osobe. Dionicko drustvo sklapa ugovore i placa porez na ostvarenu dobit.opci tip (general partnership) . Vlasnik kao menadzer donosi odluke bez konsultacije sa drugima. koja se definisu kao drustva u koje jedna ili vise pravnih ili fizickih osoba ulazu osnovne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom osnovnom kapitalu.nema lične odgovornosti dionicara 5 . To je najbrojniji i najjednostavniji tip organizacije pravne osobe. Korporacija ili kompanije (dionicko drustvo) Korporacija ili kompanija je pravna osoba koja odvojeno egzistira od svojih vlasnika – dionicara. Zarade partnera se oporezuju samo jednom. te jednog ili vise ogranicenih partnera koji odgovaraju za obaveze samo do visine uplacenih udjela.

medjutim. Poslovanje dionickih drustava zakonski je uredjenije nego drugi tipovi pravnih osoba. a ne prema licnoj (privatnoj) imovini dionicara.lakse se akumulira kapital . Kontrolu svakodnevnih poslovnih aktivnosti obavlja menadzment koji ima drugacije ciljeve od vlasnika cija se kontrolna funkcija cesto svodi na glasanje u dionickoj skupstini.problem dvostrukog oporezivanja . odnosno racunovodstvo preduzeca. pa zato funkciju upravljanja prenose na menadzment koji biraju na godisnjim dionickim skupstinama. U kontinuitetu poslovanja dionicka drustva u odnosu prema ostalim tipovima pravnih osoba imaju relativno bolju stabilnost. U dionickim drustvima biraju se upravni odbori ili uprave koje vode poslovanje drustva. S obzirom na ta dva osnovna cilja racunovodstvo preduzeca se moze podijeliti na tri specificna dijela : financijsko. Lakoca akumuliranja kapitala ogleda se u lakoj prenosivosti financijskog instrumenta koji se naziva dionica. Prva se odnosi na globalizaciju svjetske ekonomije a druga je razvoj informaticke tehnologije.kontinuitet (trajnost) poslovanja . Najprije se oporezuje dobit dionickog drustva a potom se oporezuju dividende kao element raspodjele netodobiti koji pripada dionicarima.odvojeno vlasnistvo od kontrole. Dionicari su vlasnici dionickog drustva.3.potreba za vecom zakonskom regulativom i . te investicije ne dovode u rizik ostalu imovinu dionicara.2. Ova praksa oporezivanja ponekad se zove i dvostruko oporezivanje. Dionice mogu bez poteskoca na financijskom trzistu mjenjati vlasnika. Cvrsca zakonska regulativa utjece na povecanje administracije.postoji profesionalni menadzment Kreditori dionickih drustava (banke. Vlasnistvo se prenosi nesmetano prometom dionica i upravo to svojstvo lakog prijenosa vlasnistva osigurava kontinuitet poslovanja dionickog drustva. 4.. Investirani iznosi u dionice nekog preduzeca dionicarima predstavljaju rizik investiranja.laksi je prijenos vlasnistva . Promjena vlasnika dionice dogadja se na organiziranom financijskom trzistu – berzi. ali oni ne mogu dnevno upravljati poslovnim aktivnostima dionickog drustva. Krajem XX stoljeca dogadjaju se dvije znacajne ciljne promjene koje utjecu na promjene racunovodstva preduzeca. vlasnici obveznica i sl.KLASIFIKACIJA RACUNOVODSTVA U racunovodstvenoj teoriji vrsi se podjela racunovodstva sa stanovista obuhvatnosti na: a) mikroracunovodstvo b) makroracunovodstvo Mikroracunovodstvo je poslovno racunovodstvo. Menadzment dionickih drustava odvojen je od vlasnika i u upravljackoj teoriji preduzeca naglasava se kao druga vazna ciljna grupa. Emisijom i prodajom dionica dionicko drustvo dopusta malim ili velikim dionicarima da stvaraju kapital.Nedostaci dionickog drustva Posebno istaknuti problemi su : . troskovno i upravljacko racunovodstvo. Odvojenost vlasnicke funkcije od operativno-kontrolne funkcije znacajna je slabost dionickih drustava upravo zbog prirodnog konflikta izmedju dionicara i menadzmenta.) imaju potrazivanja prema imovini dionickog drustva. 6 . 3. dobavljaci.

evidencijom i placanjem poreske obaveze. Interna revizija se preduzima kako bi se osiguralo da potpuni set financijskih izvjestaja bude realan. Dok se inputi u svim podrucjima izrazavaju u troskovima. odnosno u inputima i outputima u okviru funkcije proizvodnje. U planiranju se definisu ciljevi pravne osobe i dijelovi upravljackog racunovodstva. sto je bitno menadzmentu za donosenje poslovnih odluka. 5. Svako podrucje odgovornosti ima svoje inpute i svoje outpute iz cijeg odnosa se izvlace zakljucci o njegovoj uspjesnosti. mjestima i nosiocima. Financijsko racunovodstvo je onaj dio racunovodstva koji je primarno okrenut vanjskim korisnicima. Financijsko racunovodstvo pruza historijske podatke koji su vazni i za vanjske i za unutarnje korisnike. u kontroli jednodnevnog utroska direktnog materijala menadzment procjenjuje da je doslo do povecanog utroska direktnog materijala u proizvodnom odjelu. Veza izmedju inputa (direktni materijal) i outputa (gotovi proizvodi) je jaka i uocljiva u proizvodnim odjelima. kao i adekvatno provodjenje poslovne politike kompanije na svim poslovnim nivoima. Racunovodstvo troskova obuhvata aktivnosti planiranja i kontrole troskova. uprave. Sadrzi historijske informacije o troskovima ali i informacije o tome kakvi su troskovi trebali biti.1. i to : pracenje troskova po prirodnim vrstama. Upravljacko racunovodstvo pruza informacije primarno unutarnjim korisnicima. Racunovodstvo troskova sadrzi sve dijelove upravljackog i jedan dio financijskog racunovodstva. U praksi se pojavljuju jos dva ogranka racunovodstva i to : 4. Od pocetka XX stoljeca spominje se u racunovodstvenoj teoriji i racunovodstvo u inflatornim uvjetima (tzv. Primjer (38 str). klasifikuju i sumiraju podaci na osnovu kojih se stavlja potpuni set financijskih izvjestaja. Najvaznije aktivnosti su planiranje i kontrola. U analizi uzroka odstupanja menadzment je dosao eventualno do zakljucka da je nabavljeni materijal lose kvalitete ili je moglo doci do razlike u utrosku direktnog materijala zbog kvara na masini ili zastarjelosti iste ili neadekvatne kontrole i slicno. kao sto je menadzment. metode i sistemi obracuna troskova itd. planiranje troskova proizvodnje.) Upravljacka kontrola pretpostavlja identifikovanje podrucja odgovornosti koja ce omoguciti njenu efikasnost. Financijski izvjestaji objavljuju se i salju vanjskim korisnicima. Najvaznije podrucje ovog racunovodstva jesu troskovi. prodaje. analiticke evidencije i druge pomocne knjige. neadekvatne upotrebe i otudjenja. kao sto su vlasnici. Kontrola je aktivnost utvrdjivanja odstupanja izmedju ciljeva i ostvarenih rezultata. U financijskom racunovodstvu vode se poslovne knjige kao sto su dnevnik. na svim nivoima odlucivanja i odgovornosti pravne osobe. povjerioci i dr. pa je doslo do nepovoljnog odstupanja kolocinskog utroska direktnog materijala. U kontroli se sastavljaju posebni izvjestaji ( npr. Inflatorno racunovodstvo) a predstavlja poseban informacioni racunovodstveni sistem pracenja promjena u preduzecu i prilagodjavanja zvanicnim stopama rasta cijena (inflaciji i nivelaciji) prema trzisnim 7 . Fiskalno racunovodstvo je racunovodstvo koje treba da se bavi proucavanjem i primjenom poreskog sistema. troskova i sl. Sasvim sigurno da menadzment analizira i povoljna i nepovoljna odstupanja sa aspetka cost-benefit analize. 3. glavna knjiga. Rezultat planiranja su planovi i proracuni. 2. Izvjestaj o izvrsenju prihoda. U njima se evidentisu. istinit i korektan u svrhu zastite resursa i kompanije od rasipanja. dotle se outputi u nekim podrucjima odgovornosti mogu izraziti preko prodajne vrijednosti/prihoda.

uvjetima nabavke i prodaje. Prilagodjavanje racunovodstvenih informacija uvjetima inflacije prvenstveno se vrsi u cilju realnog iskazivanja financijskog polozaja.

5.SISTEMI KNJIGOVODSTVA Razlikuju se slijedeci osnovni sistemi knjigovodstva : a) prosti knjigovodstveni sistem b) kameralni knjigovodstveni sistem c) konstantni knjigovodstveni sistem d) dvojni knjigovodstveni sistem

a.

PROSTI KNJIGOVODSTVENI SISTEM

Osnovna karakteristika je izolovano evidentiranje promjena pojedinih imovinskih dijelova. Promjene pojedinih dijelova stanja sredstava ili promjene stanja obaveza, prikazuju se u posebnim knjigama koje nisu medjusobno povezane. Evidentiraju se samo obaveze za pribavljeni imovinski dio a vlastiti kapital ulozen u trgovacku radnju ne evidentira. Ne prikazuje prihode i rashode koji su povecali ili smanjili vlastiti kapital. Naprimjer, naplata potrazivanja za najamninu poslovnih prostorija u gotovini knjizi se samo kao povecanje gotovine u knjizi blagajne, dok se ostvareni prihod ne evidentira. Knjige prostog knjigovodstva koje se redovno vode su : - knjiga blagajne, u koju se unose uplate i isplate gotovine - knjiga duznika i povjerilaca, u koju se unose potrazivanja i obaveze - knjiga inventara. 1. Knjiga blagajne prikazuje stanje i promjene stanja gotovine u blagajni. Pocetno stanje prikazuje se na lijevoj strani, sve uplate gotovine evidentiraju se na lijevoj strani a isplate gotovine na desnoj strani. Duznicko-povjerilacki odnosi s kupcima i dobavljacima evidentiraju se tako sto se za svakog kupca ili dobavljaca otvara posebna strana u knjizi duznika i povjerilaca. Svaka strana je podijeljena okomito na lijevu i desnu stranu. Primjer (38 str), stanje potrazivanja od kupca utvrdjuje se tako sto se na pocetno stanje koje je evidentirano na lijevoj strani dodaju sva povecanja dugovanja kupca koja se evidentiraju na lijevoj strani i oduzmu sve naplate potrazivanja koja se evidentiraju na desnoj. Stanje obaveza od dobavljaca se utvrdjuje se tako sto se na pocetno stanje obaveza koje se evidentira na desnoj strani i oduzmu se isplate obaveza koje se evidentiraju na lijevoj strani. 2. Oblik evidencije ovih knjiga bio je slijedeci ; Obracun rezultata poslovanja u sistemu prostog knjigovodstva ne moze se utvrditi direktno na osnovu knjizenja jer se ne vodi evidencija o nastalim rashodima i prihodima, vec se financijski rezultat utvrdjuje uz pomoc inventarisanja, odnosno na osnovu knjige inventara koja se sastavlja nakon zavrsenog popisa imovine trgovacke radnje. Inventarisanjem se vrsi popis cjelokupne imovine jedne trgovacke radnje na odredjeni dan. To se u pravilu vrsi na kraju poslovne godine (31.12). Zatim se popisuju obaveze trgovacke radnje prema povjeriocima, a utvrdjivanje potrazivanja i obaveza se vrsi na osnovu evidencije knjige duznika i povjerilaca koja se vodi u trgovackoj radnji. Na osnovu inventarisanja sastavlja se knjiga inventara trgovacke radnje. U knjigu inventara unose se slijedeci podaci : naziv trgovacke radnje i datum pod kojim se sastavlja inventar, redni broj, opis i iznos.U koloni za opis iskazuje

8

se prvo aktiva, tj. sredstva radnje. Zatim se iskazuje pasiva, tj. obaveze radnje. Na kraju se sastavlja rekapitulacija u kojoj se iskazuje ukupna aktiva, ukupna pasiva, i vlastita sredstva radnje, koja predstavljaju pozitivnu razliku izmedju ukupnih sredstava kojima radnja raspolaze i ukupnih obaveza. Uporedjivanjem vrijednosti vlastitih sredstava na kraju razdoblja 31.12 sa vrijednosti vlastitih sredstava na pocetku razdoblja 1.1 izracunava se financijski rezultat tog razdoblja. Opca formula za izracunavanje financijskog rezultata u prostom knjigovodstvu : Fr = S2 – S1 Gdje je znacenje simbola : S1 – vlastita sredstva na pocetku razdoblja S2 – vlastita sredstva na kraju razdoblja Fr – financijski rezultat Ako je : Fr (+) tada je S2 > S1 , dobit Fr (-) tada je S2 < S1 , gubitak Fr (0) tada je S2 = S1 , neutralan U prostom knjigovodstvu neophodno je izdvojiti sve dodatne uplate Up od strane vlasnika radnje ili sve isplate Ip iz trgovacke radnje. Financijski rezultat u prostom knjigovodstvu u situaciji kada imamo dodatne uplate ili isplate racunamo po slijedecoj formuli : Fr = S2´ – S1´ pa ako je : Fr (+) tada je S2´ > S1´ , dobit Fr (-) tada je S2´ < S1´ , gubitak Fr (0) tada je S2´ = S1´ , neutralan

b.

KAMERALNI KNJIGOVODSTVENI SISTEM

Ovaj sistem se temeljio na osnovu prostog knjigovodstva. Primjenjivao se u javnopravnim ustanovama u kojima se poslovanje odvijalo prema budzetu pa je nazvan budzetskim knjigovodstvom. U kameralnom knjigovodstvu vodi se glavna knjiga evidencije : a) kontrolnik rashoda b) kontrolnik prihoda. Sastavlja se i knjiga inventara u koju se unosi imovina ustanove. Uz ove, vode se i knjige blagajne, ziroracuna, duznika, povjerilaca, knjiga materijala. Danas se ovaj sistem ne upotrebljava.

c.

KONSTANTNI KNJIGOVODSTVENI SISTEM

Zasniva se na nacelima dvojnog knjigovodstva. Predstavlja prijelaz iz sistema knjizenja po nacelima prostog knjigovodstva u sistem knjizenja po nacelima dvojnog knjigovodstva. Vodi se evidencija o svim dijelovima imovine i o rashodima i prihodima. Da bi se osiguralo poredjenje ostvarenih sa planiranim rashodima i prihodima, racuni u glavnoj knjizi svrstani su u tri grupe : - planirani ili upravni ili nadredjeni racuni - ostvareni racuni - racun blagajne.

d.

DVOJNI KNJIGOVODSTVENI SISTEM

9

Da bi se poslovni dogadjaji mogli sistematizovano evidentirati, potrebno je uvazavati odredjena pravila, a pravila danasnje knjigovodstvene evidencije su sadrzana u tzv.dvojnom knjigovodstvu. Osnovna karakteristika dvojnog knjigovodstva je u tome sto predstavlja cjelovitu knjigovodstvenu evidenciju poslovnih promjena na sredstvima, obavezama, kapitalu, prihodima i rashodima. Svakak poslovna promjenaima dvostrani utjecaj na racunovodstvenu evidenciju, iako to odmah nije vidljivo nekom ko upravo zapocinje uciti racunovodstvo. Osnovne karakteristike dvojnog knjigovodstvenog sistema : 1) svaka nastala poslovna promjena evidentira se dvostrano tj. na dva racuna : na lijevoj strani jednog racuna i na desnoj strani drugog racuna. 2) Kontrola evidentiranja koja proizilazi iz dvostranog evidentiranja u dvojnom knjigovodstvu tj. zbir lijeve strane sih racuna mora da se slaze sa zbirom desne strane svih racuna 3) Sveobuhvatna evidencija 4) Permanentna i sistematicna evidencija. Za potrebe edukacije uglavnom se koriste tzv. „T“ racuni. „T“ racun je dvostrani racun, odnosno to je izdvojeni racun prvog racuna. Sadrzi najautenticnije dijelove prvog racuna, tj. kolone „dugovanja“ i „potrazivanja“. Duguje, debit – konto se zaduzuje. Potrazuje, kredit – konto se odobrava. Primjer (44 str). Dolazak materijala u nase preduzece evidentiramo na lijevoj ili „dugovnoj“ strani, a odlazak materijala od nasih dobavljaca na desnoj ili „potraznoj“ strani. Pri tome treba napomenuti da odlazak materijala od naseg dobavljaca k nama zapravo znaci povecanje nase obaveze prema dobavljacu, sto evidentiramo na potraznoj strani racuna. Obaveza prema dobavljacu sastoji se u davanju novcane naknade i prilikom evidencije placanja knjizenja ce ici u suprotnom smjeru ( potrazuje racun – ziroracun, a duguje – racun dobavljaca) Osnovno pravilo dvojnog knjigovodstva : DUGUJE = POTRAZUJE odnosno SREDSTVA = IZVORI SREDSTAVA odnosno AKTIVA = PASIVA Pravilnim evidentiranjem osigurava se automatska ravnoteza lijeve i desne strane racuna, sto dalje upucuje na ispravnost evidentiranih podataka. Postoje pravila evidentiranja na racunima prihoda i rashoda, pri cemu je osnovno pravilo „prihodi uvijek potrazuju“, a „rashodi uvijek duguju“. Vode se slijedece poslovne knjige : a) knjiga dnevnika b) glavna knjiga c) pomocne knjige evidencije Dnevnik je osnovna poslovna knjiga u koju se hronoloskim redoslijedom evidentiraju svi knjigovodstveni poslovni dogadjaji, tj. onim redom kako su i nastajali. Glavna knjiga je osnovna poslovna knjiga u kojoj se sistematski i hronoloski upisuju poslovni dogadjaji na sredstvima, obavezama, kapitalu, prihodima i rashodima. Pomocne knjige sluze za detaljnije prikazivanje nekih vrsta sredstava, obaveza, kapitala, prihoda i rashoda. Sluze kao dopuna glavnoj knjizi.

10

iskazani u bilansu stanja. 11 . Tri kljucna odredjenja u ovoj definiciji : 1) sredstvo mora biti resurs 2) resurs mora biti pod kontrolom pravne osobe 3) trosak ili fer vrijednost u trenutku stjecanja moze se pouzdano i objektivno izmjeriti. prema tome. Primjer (49 str). Resursi pruzaju buduce koristi s obzirom na bilo koji od slijedeca tri uvjeta : 1) oni su novac ili se mogu pretvoriti u novac 2) proizvodi su za koje se ocekuje da ce se prodati i donijeti novac ili 3) oni su stavke za koje se ocekuje da ce se upotrebljavati u buducim aktivnostima koje ce pravnoj osobi stvarati novcani priliv. Oprema i drugi proizvodni uredjaji koje kompanija posjeduje takodjer su sredstvo. Resurs je sredstvo ako pravnoj osobi pruza buducu korist. obaveze i kapital. Suma koju kompaniji duguju kupci jeste sredstvo. a otvaraju se na osnovu pocetnog bilansa (bilans stanja). Obaveza je sadasnja obaveza pravne osobe proizasla iz proslih dogadjaja za cije se izmirenje ocekuje da ce dovesti do odliva resursa koji sadrzi ekonomske koristi. Obaveze se klasifikuju na netekuce (dugorocne) – dospijevaju za razdoblje duze od jedne godine i kratkorocne (tekuce) – dospijevaju za razdoblje krace od jedne godine. Kontrola je racunovodstveni koncept koji je slican ali nije istovjetan pravom konceptu vlasnistva. jer se ocekuje da se upotrijebiti za proizvodnju novih proizvoda. bilo stavke koje ce konacno za posljedicu imati priliv novca.Poslovne knjige se zakljucuju po isteku poslovne godine i na osnovu njih se sastavljaju financijski izvjestaji. Sredstvo je resurs koji kontrolira pravna osoba kao rezultat proslih dogadjaja i od kojeg se ocekuje priliv buducih ekonomskih koristi u pravnu osobu. Poglavlje 2 – PREDMET RACUNOVODSTVENOG OBUHVATANJA 6. Sredstva se obicno svrstavaju u kategorije : Stalna (netekuca) i Kratkorocna (tekuca). Posjedovanje ili privremena kontrola nisu dovoljan uvjet da neka stavka postane sredstvo. zato sto nece stvoriti novac iako su u vlasnistvu kompanije. sredstva – bilo novac. jer se njime mogu kupiti drugi resursi. osteceni proizvodi ili trgovacka roba koja se zbog ostecenja ili zastarjelosti ne moze prodati nisu sredstva. a ciji se trosak u momentu stjecanja moze pouzdano i objektivno izmjeriti. Medjutim. jer se njenom naplatom dobiva novac. Kratkorocna (tekuca) sredstva imaju vijek upotrebe kraci od jedne godine. osim u slucaju da je nabavljeno po objektivno mjerljivom trosku. on je sredstvo. Proizvodi koje je kompanija proizvela jesu sredstvo jer se ocekuje njihova prodaja. Objektivno mjerenje – Ako je resurs nabavljen za novac ili uz obecanje da ce se novac platiti. Vode se po principu dvojnog knjigovodstva. Novac je sredstvo. Stalna (netekuca) sredstva imaju vijek upotrebe duzi od jedne godine. Resursi su.ELEMENTI FINANCIJSKOG POLOZAJA Elementi koji se direktno odnose na mjerenje financijskog polozaja pravne osobe jesu : sredstva. Dragocjena reputacija nije sredstvo ako nastaje postepeno.

neophodno je da preduzece kontrolise resurse iz kjih ce buduce ekonomske koristi koje se mogu pripisati sredstvu pritjecati u preduece.1. Sva druga sredstva treba klasifikovati kao netekuca. Osnivacki izdaci se ne mogu priznati kao imovinska stavka u bilansu. tada tekuca sredstva cine slijedece pozicije: .Racunarski programi (softveri) . Stalna nematerijalna sredstva treba amortizovati uz najbolju procjenu njihovog korisnog vijeka upotrebe.ako se ocekuje da ce se realizovati untar dvanaest mjeseci nakon datuma bilansa .Goodwill se inicijalno vrednuje kao pozitivna razlika troska stjecanja i stjecateljevog udjela u neto fer vrijednosti prepoznatljivih sredstava. .Stalna sredstva 6. licence i zastitni znakovi .ako se drzi prvenstveno u cilju trgovanja .1.ako se radi o novcu ili novcanom ekvivalentu. odnosno dospjelosti ili rocnosti na obaveze.Ostala nematerijalna stalna sredstva Stalna nematerijalna sredstva su nefinancijska sredstva koja su bez fizickog obiljezja i koja se mogu identifikovati. 6.1.Koncesije i ostala prava . pravne osobe prilikom prezentovanja bilansa imaju izbor izmedju alternativa : .Stalna nematerijalna sredstva u pripremi .Stalna nematerijalna sredstva .ako se ocekuje da se ce se realizovati ili se drzi radi prodaje ili potrosnje tokom normalnog poslovnog ciklusa pravne osobe .Patenti.1. Da bi se neko sredstvo priznalo kao nematerijalno stalno sredstvo u bilansu. obaveza i potencijalnih obaveza stecene pravne osobe. Goodwill stecen u poslovnom spajanju se ne amortizuje. stalna.2.SREDSTVA 6.Stalna materijalna sredstva zemljiste gradjevinske objekte 12 .1. Ako se prezentovanje ne vrsi prema vijeku upotrebe. Stalno nematerijalno sredstvo se treba identifikovati da bi se jasno razlikovalo od goodwilla.odvojeno prezentovati netekuca i tekuca sredstva i obaveze – kriterij vijeka upotrebe i rocnosti .Prezentiranje financijskih izvjestaja. sredstva i obaveze treba prezentovati detaljnije u cilju ocjene likvidnosti.Izdaci za razvoj . osim ako je ogranicena njegova razmjena ili koristenje za podmirenje obaveza za najmanje dvanaest mjeseci nakon datuma bilansa.1.ako se ne usvoji kriterij vijeka upotrebe za sredstva.1. tj.Avansi za stalna nematerijalna sredstva . 6.1.

Iznos koji se amortizuje na trosak nabavke sredstava ili drugi iznos koji ga zamjenjuje umanjen za ostatak vrijednosti. .- postrojenja i opremu (masine) alate. postrojenja i oprema koju je preduzece nabavilo pomocu financijskog najma (lizing) .dugorocna financijska ulaganja i zajmovi .3. postrojenja i opremu bioloska sredstva (imovina) ostala stalna materijalna sredstva ulaganje u nekretnine Stalna materijalna sredstva prema MSFI i MRS-u treba razvrstati : .1.Zemljiste i sume su specificna vrsta stalnih materijalnih sredstava.Ulaganje u nekretnine radi davanja u najam u skladu na odredbama .Stalna materijalna sredstva u potpunom vlasnistvu preduzeca (nekretnine.Stalna materijalna sredstva koja se drze za prodaju i prekinuto poslovanje .ukupan iznos sredstava klasifikovanih kao sredstva koja se drze radi prodaje i iznos sredstava koja su ukljucena u skupinu za otudjenje.Dugoročna finansijska sredstva (MRS) Predstavljaju ulaganja sa ciljem ostvarenja buduce ekonomske koristi koja se najcesce pojavljuje u obliku dobiti ili kamata.Stalna sredstva kao sredstva namijenjena za prodaju (MSRI) Pravna osoba ce klasifikovati stalna sredstva kao sredstvo namjenjeno prodaji ako se njihov knjigovodstveni iznos uglavnom nadoknadjuje putem transakcije prodaje. postrojenja i opremu u pripremi stambene zgrade i stanove avanse za nekretnine. . Korisni vijek upotrebe je : .Nekretnine.materijalna sredstva 13 . dugorocna financijska sredstva su : a) ulaganja obracunata metodom udjela b) financijska sredstva Dugorocna financijska sredstva su : . Rok povrata ulaganja ocekuje se u roku duzem od godinu dana.broj proizvoda ili slicnih jedinica za koje se ocekuje da ce ih preduzece ostvariti od tog sredstva.Bioloska aktiva u vezi sa poljoprivrednim aktivnostima . pogonski i kancelarijski namjestaj i transportna sredstva nekretnine.dugorocna razgranicenja Kao posebna stavka u tackama 6 i 68A. 6.1. a koja su klasifikovana. MRS 1 izdvaja se : . U tacki MRS 1.Amortizacija je sistemski raspored iznosa koji se amortizira tokom njegovog vijega upotrebe. U netekuca sredstva namjenjena prodaji pripadaju slijedece vrste stalnih sredstava : .1.razdoblje u koje se ocekuje da ce preduzece koristiti sredstvo . a ne kontinuiranom upotrebom. postrojenja i oprema) . 6.1.dugorocna potrazivanja .4.nematerijalna sredstva .

Tekuca materijalna sredstva Sirovine i materijal Proizvodnja : nedovrsena proizvodnja na proizvodnim mjestima.2.financijska dugorocna sredstva. 6. obracun amortizacije se prekida.2.pasivna vremenska razgranicenja .kratkorocna potrazivanja. Nakon sto se stalna sredstva klasifikuju za prodaju.Netekuce obaveze 14 ..2.2.kratkorocne financijske obaveze .Tekuce obaveze Tekuce obaveze su : .1.2.obaveze za porez na dodatnu vrijednost – PDV . kratkorocni finansijski plasmani i aktivna vremenska raszgranicenja obukvacaju: novac i novcane ekvivalente potrazivanja od prodaje druga potrazivanja kratkorocne financijske plasmane aktivna vremenska razgranicenja potrazivanja za porez na dodatnu vrijednost – ulazni porez.obaveze prema dobavljacima i druge obaveze .1.2.Tekuća sredstva 6.1. a rezultate prestanka poslovanja treba odvojeno objaviti u bilansu uspjeha.2. Glavne vrste sredstava i obaveza trebaju biti odvojeno objavljene.Novac.1. vlastiti poluproizvodi i dijelovi namjenjeni proizvodnji i otpadci koji su namjenjeni daljnjoj proizvodnji.OBAVEZE 6.2. Stalna sredstva koja su klasifikovana za prodaju treba odvojeno objaviti u bilansu stanja.1. a sredstva se naknadno mjere po fer vrijednosti umanjenoj za troskove prodaje. 6.kratkorocne obaveze klasifikovane u grupu sa sredstvima namijenjenim za prodaju ili otudjenje 6. Proizvodi : stvari koje su sa aspekta pravne osobe namijenjeni prodaji Roba : stvari koje je ravna osoba nabavila i namjenila prodaji - Tekuca materijalna sredstva mogu biti : a) na zalihi (stvari iz tekcih sredstava na zalihi) b) u pripremi ( materijal i sitan inventar dati na obradu ili manipulaciju) c) u upotrebi ( stanje proizvodnje u toku i sitan inventar u upotrebi) d) na putu ( stvari kupljene od dobavljaca koje jos nisu prispjele pravnoj osobi) 6. Stalna sredstva klasifikovana za prodaju mjere se po knjigovodstvenoj vrijednosti ili po fer vrijednosti umanjenoj za troskove prodaje.

Elemnte mjerenja financijskog polozaja i uspjesnosti poslovanja pravne osobe mozemo prikazati preko jednacine : 15 .Prihodi su povecanje ekonomskih koristi tokom obracunskog razdoblja u obliku priliva ili povecanja sredstava ili smanjenja obaveza.Vlastite dionice koje drzi pravna osoba Elemente koji se direktno odnose na mjerenje financijskog polozaja pravne osobe mozemo zapisati u obliku jednacine : Sredstva = obaveze + osnovni kapital + zadrzana zarada 7.Netekuce obaveze su : .Dionicku premiju . 6. Pozitina razlika izmedju zbira prihoda i zbira rashoda pravne osobe u obracunskom periodu jeste dobit.dugorocna razgranicenja i rezervisanja . sto dovodi do povecanja kapitala. .Akumuliranu dobit . Racunovodstvena dobit je dobit ili gubitak razdoblja prije oduzimanja poreznog rashoda.Ostale rezerve . .Revalorizacione i prenesene rezerve .dugorocne financijske obaveze . Obaveza nastaje kako je sredstvo isporuceno ili kada pravna osoba zakljuci neopoziv sporazum o pribavljanju sredstava. . Uobicajeno je da se isplacuju dionicarima u gotovini na temelju profitabilnog poslovanja.3.Dobit (profit) se koristi kao mjerilo uspjesnosti ili kao osnovica za druga mjerenja. Rashodi obuhvataju rashode koji proisticu iz redovne aktivnosti pravne osobe i gubitke.ELEMENTI USPJESNOG POSLOVANJA Elementi bilansa uspjeha : .KAPITAL Pod kapitalom podrazumijevamo : . Prihodi obuhvataju prihode od redovne aktivnosti pravne osobe i dobitke.dugorocne obaveze klasifikovane u grupu sa sredstvima naijenjenim za prodaju ili otudjenje Temeljno je obiljezje obaveze njeno postojanje u sadasnjem razdoblju.Upisani osnovni kapital .Gubitak je negativna razlika izmedju zbira prihoda i zbiga rashoda pravne osobe u obracunskom periodu i pokriva se u skladu sa zakonom. Dividende su prihodi od ulaganja u dionice.Akumulirani gubitak .Rashodi su smanjenje ekonomskih koristi tokom obracunskog razdoblja u obliku odliva ili smanjenja sredstava ili stvaranja obaveza sto dovodi do smanjenja kapitala.Dobit ili gubitak tekuce godine .

nacelo troska nabavke . Najvise paznje se posvecuje racunovodstvenim pretpostavkama i racunovodstvenim nacelima.nacelo objektivnosti .opceprihvacenih nacela .RACUNOVODSTVENA NACELA FINANCIJSKOG IZVJESTAVANJA I STANDARDI KAO OKVIR REALNOG Racunovodstvenim pretpostavkama i nacelima utvrdjuju se osnovne karakteristike i koncepcije racunovodstva koje trebaju biti ugradjene u racunovodstvene metode i postupke.OPCEPRIHVACENI KONCEPTI 16 . U opceprihvacene racunovodstvene koncepte ubrajaju se : . pouzdane.nacelo opreznosti Opceprihvaceni postupci su razlicite metode obrade podataka radi dobivanja racunovodstvenih informacija i racunovodstvenog izvjestavanja.nacelo realizacije .opceprihvacenih postupaka Opceprihvaceni koncepti predstavljaju odredjene pretpostavke.koncept obracunskog razdoblja Opceprihvacena racunovodstvena nacela obuhvataju slijedece : .nacelo dosljednosti . usporedive i razumljive.1. Najpoznatiji i najpriznatiji je sistem americkih racunovodstvenih nacela koja su stekla status opceprihvacenih racunovodstvenih nacela (generally accepted acounting principles – gaap) i sastoje se od : .nacelo materijalnosti ili znacajnosti .koncept stalnosti . 8.nacelo potpunosti . znacajnu paznju potrebno je posvetiti pravilima sastavljanja i iskazivanja financijskog izvjestaja. dok opceprihvacena nacela pomazu u vrednovanju. U kontekstu tih informacija najznacajnije mjesto pripada financijskim izvjestajima.koncept stabilne valute . Informacije koje pruzaju financijski izvjestaji trebaju biti : vazne.rashodi Poglavlje 3 – RACUNOVODSTVENA NACELA I STANDARDI KAO OKVIR REALNOG FINANCIJSKOG IZVJESTAVANJA 8.Sredstva = obaveze+ osnovni kapital + zadrzana zarada – dividende+ prihodi . biljezenju i izvjestavanju o poslovnim aktivnostima.opceprihvacenih koncepata .koncept pravne osobe .nacelo suceljavanja prihoda i rashoda . kako bi se osigurao zahtijevani kvalitet izlaznih informacija iz racunovodstvenog procesa. U kontekstu osiguranja zadovoljavajuceg nivoa kvalitete financijskog izvjestavanja. odnosno teorijske uvjete za interpretiranje financijskih izvjestaja.

a ne na vlasnike. Koncept stalnosti poslovanja tj. trajnosti poslovanja Racunovodja pretpostavlja tokom sastavljanja financijskih izvjestaja za bilo koju pravnu osobu. Nacelo realizacije.da ne postoji neizvjesnost naplate Rashodi se priznaju u trenutku nastanka bez obzira na to da li su placeni. Koncept obracunskog razdoblja. Nacelo materijalnosti ili znacajnosti Pod ovim nacelom podrazumijeva se relativna vaznost podataka. odnosno revalorizaciju izvjestajnih pozicija kojom se one svode na realne novcane vrijednosti.da su vlasnistvo i rizik presli na kupca .OPCEPRIHVACENA RACUNOVODSTVENA NACELA Nacelo nabave vrijednosti zhtijeva da se poslovni dogadjaji inicijalno vrednuju po trosku nabavke. Pravna osoba prilikom izvjestavanja o financijskom polozaju i uspjesnosti poslovanja u financijske izvjestaje ukljucuje samo one transakcije koje se odnose na poslovanje samo te pravne osobe. Ova pretpostavka u suprotnosti je sa likvidacijom pravne osobe. Za priznavanje prihoda vrijedi nacelo dogadjaja a ne nacelo blagajne. dekada) kako bi se osigurale relevantne. Zbog toga se evidentiraju samo one transakcije koje se mogu mjeriti u novcu. pozicije financijskih izvjestaja iskazane prema historijskim vrijednostima bit ce precijenjene ili podcijenjene. Osnovica za utvrdjivanje nabavne vrijednosti je stvarni novcani izdatak koji je nastao ili ce nastati zbog obaveze placanja pri nabavi nekog sredstva. Nacelo konzistentnosti ili dosljednosti 17 . Uz ovo nacelo usko je vezano nacelo potpunosti koje zahtijeva da financijski izvjestaji sadrze sve relevantne informacije neophodne za ocjenu preduzeca. Pri priznavanju prihoda treba uvazavati slijedece. fer vrijednosti koja se temelji na stvarnim troskovima i objektivnoj knjigovodstvenoj dokumentaciji. Koncept stabilne valute polazi od pretpostavke da se kupovna moc novcane jedinice tokom vremena ne mijenja. 8.da se prodaja moze vrijednosno mjeriti .Koncept pravne osobe. bez obzira sto ce naplata uslijediti naknadno. Prema tome. Za eksterne korisnike financijskih izvjestaja obracunsko razdoblje je jedna godina. zahtjeva se periodično izvjestavanje u odredjenom obracunskom razdoblju. i to : . Nacelo objektivnosti. pravovremene i aktuelne informacije za potrebe upravljanja. Financijski izvjestaji sastavljaju se za odredjeno razdoblje. Dosta paznje posvecuje se tzv. stjecanje prihoda Vezano je uz nastanak poslovnog dogadjaja i priznavanje prihoda.2. prihodi. Ako dodje do promjene vrijednosti novcane jedinice. Kod prodaje za gotovinu prihod ce se knjiziti na temelju naplacene gotovine. te nezavisno od drugih pravnih osoba. Uvazavajuci koncept stabilne valute neophodno je vrsiti prilagodjavanje.da je dobro stvarno isporuceno kupcu . Prihod ce se proknjiziti na temelj ispostavljenog racuna kupcima. tj. troskovi i rashodi primjenjuju se na pravnu osobu. odnosno nabavnoj vrijednosti. Za interne korisnike je potrebno izvjestavanje u kracim vremenskim intervalima (mjesec. Uz nacelo priznavanja prihoda uobicajeno je vezano i nacelo suceljavanja prihoda i rashoda koje je vezano za utvrdjivanje rezultata poslovanja. nezavisno od licnih transakcija vlasnika ili njihove licne imovine. da ce pravna osoba nastaviti poslovanje u predvidivoj buducnosti.

razumljivih i globalno nametljivih racunovodstvenih standarda koji ce se koristiti u prezentovanju financijskih izvjestaja diljem svijeta b) objektivno raditi na poboljsavanju i ujednacavanju regulative. i to : MSFI 1 Prva primjena Medjunarodnih standarda financijskog izvjestavanja MSFI 2 Isplata s temelja dionica MSFI 3 Poslovne kombinacije MSFI 4 Ugovori o osiguranju MSFI 5 Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja U MSFI su MRS 2 MRS 7 MRS 12 MRS 16 MRS 17 MRS 18 MRS 19 MRS 28 MRS 33 MRS 36 MRS 38 MRS 41 ukljuceni slijedeci revidirani Medjunarodni racunovodstveni standardi : Zalihe Izvjestaj o novcanim tokovima Porez na dobit Nekretnine. 9.MEDJUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJESTAVANJA (MSFI) KOJI UKLJUCUJU MEDJUNARODNE RACUNOVODSTVENE STANDARDE (MRS) U 2004. objasnjenja i smjernice koje donosi Odbor za medjunarodne racunovodstvene standarde (ISAB) Ciljevi ISAB-a : a) razvijati u javnom interesu jedan skup visokokvalitetnih. Medjunarodne racunovodstvene standarde (MRS) i Medjunarodne standarde financijskog izvjestavanja (MSFI) 2. Nacelo opreznosti Tamo gdje su podaci nejasni i proturjecni. racunovodstvenih standarda i postupaka koji se odnose na prezentovanje financijskih izvjestaja. Standardi koje izdaje i usvaja ISAB navode se u slijedece dvije grupe : . Zakonom o racunovodstvu i reviziji propisana je obaveza svih pravnih osoba da pri sastavljanju i prezentovanju financijskih izvjestaja primjenjuju racunovodstvene standarde koji obuhvataju : 1. Dosljedna primjena racunovodstvenih politika je preduvjet istinitog i fer sastavljanja i iskazivanja financijskih izvjestaja. postrojenja i oprema Lizing Prihodi Primanja zaposlenih Ulaganja u pridruzena drustva Zarada po dionici Umanjenje sredstava Nematerijalna sredstva Poljoprivreda Racunovodstvena nacela 18 .Zahtijeva da se doslijedno primjene usvojena pravila i postupci pri sastavljanju i iskazivanju financijskih izvjestaja. racunovodja treba odluciti prije za nizu vrijednost nego za visu vrijednost. godini pocinju se razvijati Medjunarodni standardi financijskog izvjestavanja (MSFI).grupa Medjunarodni racunovodstveni standardi (od MRS 1 do MRS 41) Do sada su doneseni MSFI.nova grupa Medjunarodni standardi financijskog izvjestavanja (od MSFI 1 do MSFI 5) . prateca uputstva.

opreznost . Ucinci transakcija i drugih dogadjaja priznaju se kada su nastali i iskazuju se u financijskim izvjestajima razdoblja na koja se odnose.metode obracuna utroska zaliha .rezervisanja. Cinjenica da su financijski izvjestaji sastavljeni u skladu sa MSFI-om i MRS-om mora se javno objelodaniti. osim pri izmjeni zakonskih propisa i standarda.Racunovodstvena nacela odredjuju koncepciju racunovodstva i razradjuju njegove osnovne karakteristike. . Temeljni financijski izvjestaji moraju se zasnivati na izabranim racunovodstvenim politikama. itd. Ne smiju se mijenjati iz razdoblja u razdoblje.obracun amortizacije . racunovodstva i volje za proucavanjem informacija. Racunovodstvene politike su : nacela. osnove. Pretpostavlja se da ce preduzece nastaviti poslovanje u doglednoj buducnosti. Pravna osoba ce donijeti racunovodstvene politike za slijedece stavke : . pravila i postupci koje je usvojio menadzment prilikom sastavljanja i prezentovanja financijskih izvjestaja. Pouzdanost. te formiraju osnovicu za racunovodstvenu politiku. .Ravnoteza izmedju koristi i troskova. Razumljivost. Racunovodstvene politike Racunovodstvene politike se odnose na racunovodstveni sadrzaj ekonomskih kategorija i na njihovo interpretiranje i iskazivanje. Informacije moraju biti razumljive korisnicima koji imaju osnovna znanja iz podrucja ekonomije. Znacajnost. . Informacije su pouzdane kada ne sadrze znacajne pogreske i predrasude. a ne samo sa svojom zakonskom formom. a njene karakteristike su : .Ravnoteza izmedju kvalitetnih obiljezja.usporedivost Ogranicenja vaznih i pouzdanih informacija su slijedeca : .bit vaznija od forme – prikazani u skladu sa svojom biti i ekonomskom stvarnoscu. Vaznost.POJAM FINANCIJSKIH IZVJESTAJA 19 .pravovremenost.fer prezentacije – moraju vjerno prikazati nastale poslovne promjene . konvencije. . Racunovodstvene politike moraju se objavljivati. Koncept neogranicenog vremena poslovanja. Vazna informacija utjece na poslovne odluke korisnika pomazuci im procjenjivati prosle. Poglavlje 4 – SADRZAJ OSNOVNIH FINANCIJSKIH IZVJESTAJA (BILANS STANJA I BILANS USPJEHA) 10. Informacija je znacajna ako njezino izostavljanje ili krivo prikazivanje moze utjecati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu financijskih izvjestaja. sadasnje i buduce dogadjaje. Vazece znacajne pretpostavke financijskih izvjestaja : Nastanak dogadjaja.potpunost – moraju biti potpune u granicama znacajnosti i troskova.neutralnost .

Obaveze i potrazivanja vanjskih strana. Svaki od navedenih osnovnih financijskih izvjestaja predstavlja odredjenu cjelinu. odnosno izvora sredstava. dakle. odnosno SREDSTVA = IZVORI SREDSTAVA. tj. korisnici su prvenstveno menadzeri. Financijski izvjestaji pravne osobe trebaju pruziti informacije o : a) Sredstvima b) Obavezama c) Vlastitom kapitalu d) Prihodima i rashodima. izmedju njih postoji cvrsta medjuzavisnost jer su medjusobno povezani. Nad cjelokupnim 20 . Osnovna racunovodstvena jednacina prilikom sastavljanja bilansa glasi : AKTIVA = PASIVA. zaposlenici ostalim kreditorima. koji su pretezno usmjereni vanjskim korisnicima. a i medjusobno se nadopunjuju i pruzaju kvalitetne podatke i informacije korisnicima. biljeske koje ukljucuju kratak pregled racunovodstvenih politika. Ti izvjestaji nis namjenjeni vanjskim korisnicima. Obaveze i kapital potrazivanja su prema sredstvima pravne osobe na datum bilansa. Potrazivanja vlasnika pravne osobe prema sredstvima nazivaju se vlastiti kapital. Stavke prikazane na strani sredstava su ekonomski resursi pravne osobne na datum bilansa. Vaga koja oslikava jednakost ili ravnotezu izmedju lijeve i desne strane tj. Potrazivanja kreditora nazivaju se obavezama. Cilj je financijskih izvjestaja opce namjene osigurati informacije o financijskom polozaju.BILANS / BILANS STANJA Bilans dolazi od latinskih rijeci „bi“ – dvostruki i „lanx“ – tas na vagi. dobavljacima. odnosno SREDSTVA = KAPITAL + OBAVEZE a) Stajaliste resursa i potrazivanja Ekonomski resursi subjekta nazivaju se sredstva. iznosi koje pravna osoba duguje bankama. Osim osnovnih financijskih izvjestaja. ukljucujuci dobitke i gubitke e) Ostalim promjenama u kapitalu f) Novcanim tokovima Potpuni set financijskih izvjestaja ukljucuje : a. Financijski izvjestaji predstavljaju strukturni prikaz financijskog polozaja i financijske uspjesnosti pravne osobe. izvjestaj o promjenama u kapitalu d. izvjestaj o novcanim tokovima e. pa nema potrebe da budu standardizovani. financijskoj uspjesnosti i novcanim tokovima pravne osobe. sto bi trebalo oznacavati vagu s dva tasa ili od italijanske rijeci „bilansia“ sto znaci vaga. podaci i informacije o nizim organizacionim jedinicima a znacajne funkcije menadzmenta su planiranje i kontrola. bilans uspjeha c. 10.1. izmedju sredstava prema pojavnim oblicima i sredstava prema porijeklu.Financijski izvjestaji su namjenjeni unutarnjim i vanjskim korisnicima. To upucuje na saznanje za upotrebnim financijskim izvjestajima koji su proizvod upravljackog racunovodstva i racunovodstva troskova. bilans stanja b. Ti financijski izvjestaji se koriste za internu ekonomiju. Financijske izvjestaje treba prezentovati najmanje jedanput godisnje. racunovodstvo daje podatke i informacije unutarnjim korisnicima. Menadzmentu pravne osobe potrebni su podaci o troskovima s razlicitog aspekta.

da on postoji u svakom trenutku. 10. Tako su poznati : a) princip likvidnosti b) princip funkcionalnosti. Sva sredstva imaju svoje vlasnicko porijeklo. takodjer. ili obratno. potrebno je proizvesti inventuru. obaveza i kapitala. podrazumijeva AKTIVA.4. Bilans stanja je sistematski pregled sredstava. kao i predvidjanje buduceg poslovanja. Stepen likvidnosti moze biti dvojak : opadajuci i rastuci. Bilans stanja predstavlja osnovnu podlogu za analizu financijskog polozaja. tj.1.Principi unosenja bilansnih pozicija Pri sastavljanju bilansa stanja redoslijed unosenja pojedinih bilansnih pozicija ovisi od principa. u obliku jednostranog racuna. ovisno od toga polazi li se od najlikvidnijeg sredstva pa se ide prema manje likvidnom sredstvu. Navedene bilansne pozicije su osnova za otvaranje konta glavne knjige 1. Moramo voditi racuna da se radi o racunima stanja. Prije neg sto se pristupi sastavljanju bilansa. b) Princip funkcionalnosti suprotan je principu likvidnosti jer se u aktivu najprije unose stalna sredstva. b) Stajaliste sredstava i izvora sredstva U bilansu se pod sredstvima. Utvrdjeni saldo na racunima glavne knjige. decembra tekuce godine. Na taj nacin saldo na kontima sredstava. zalihe pa se na kraju unose najlikvidnija sredstva. Time bilans predstavlja bilans kontinuiteta koji povezuje stanje sredstava obaveza i kapitala prethodne s tekucom godinom. a sredstva prema porijeklu izvora su PASIVA.1. moze postupiti na dva nacina : najprije unijeti tekuce obaveze. odnosno bilans stanja moze se prikazati horizontalno tj. obaveze i kapital. Ovdje se. provjerava se inventurom i unosi se u bilans kao bilansna pozicija.1.1. obaveza i kapitala su pozicije zakljucnog bilansa 31.3. iskazan u vrijednosnim pokazateljima. pojavnim oblikom sredstava. u obliku dvostranog racuna i vertikalnim prikazom.2.Sastavljanje i sadrzaj bilansa stanja 10. U pasivi se pozicije unose prema dospjelosti obaveza.1. odnosno stanje. koji moze biti dugovni kod racuna sredstava a potrazni kod racuna kapitala i obaveza. i na kraju kapital. i na kojima postoji saldo.Osnovna bilansne promjene 21 . 10.sredstvima postoje necija potrazivanja ali kako ukupna suma potrazivanja ne moze promasiti sredstva nad kojima postoji potrazivanje. Bilans se sastavlja na osnovu racuna glavne knjige na kojima se iskazuju sredstva. i to racunima aktive (koji imaju dugovni saldo) i racunima pasive (koji imaju potrazni saldo). Bilans stanja predstavlja bilans kontinuiteta dinamike koja se desava u vremenu poslovanja pravne osobe. utvrdjivanje slabosti i nedostataka u poslovanju. a) Princip likvidnosti zahtjeva da se u aktivu bilansa stanja sredstva unose prema stepenu unovcivosti. te se utvrdjuje saldo. To govori da u svakom trenutku postoji bilansna ravnoteza i da se vrijednost sredstava izjednacava sa vrijednoscu obaveza. Bilans. slijedi da uvijek postoji bilansna ravnoteza : sredstva = vlastiti kapital + obaveze. zatim dugorocne obaveze. odnosno novac. tj. januara iduce godine. U pasivi se prvo unosi kapital pa dugorocne i na kraju tekuce obaveze. a moze se postupiti i obratno. bez obzira da li se sacinjava u pismenoj formi ili ne.Problem vrednovanja bilansnih pozicija 10. obaveza i kapitala na odredjeni dan. Krajem poslovne godine zakljucuje se konto sredstava.

4. Izdali smo materijala u proizvodnju 60 000 KM 2.2.1. Kupci su doznacili na ziroracun 50 000 KM 10. Vracen je dio dugorocnog kredita u iznosu od 10 000 KM I aktiva i pasiva su smanjene za 70 000 KM.4. Placene su ostale obaveze u gotovini 5 000 KM 2.Povecanje aktivne uz istovremeno smanjenje aktive Kada se jedna pozicija sredstava povecava uz istovremeno smanjenje druge pozicije sredstava. Poslijedica takvih strukturalnih promjena u aktivi bilansa je jacanje ili slabljenje financijske snage pravne osobe. U nasem primjeru povecala se obaveza prema dobavljacima a povecao se i kapital.3. Cetiri su osnovne bilansne promjene : a) povecanje aktive i povecanje pasive za isti iznos b) povecanje aktive uz istovremeno smanjenje aktive za isti iznos (bez promjena u pasivi) c) smanjenje aktive i smanjenje pasive za isti iznos d) povecanje pasive uz istovremeno smanjenje pasive za isti iznos (bez promjena u aktivi) 10.Smanjenje aktivne i smanjenje pasive Do smanjenja aktive i pasive za isti iznos dolazi kada se smanji neka pozicija sredstava u aktivi uz istovremeno smanjenje neke pozicije u izvorima sredstava. odnosno doslo je do smanjenja obaveza prema dobavljacima. Platili smo dio obaveza prema dobavljacima za 55 000 KM 3.1. Tada ne dolazi do promjene vrijednosne strukture aktive. Realno je da svaki poslovni dogadjaj utjece na promjenu stanja iovine i da se stalno odvija transformacija imovine.Pravna osoba u objavljivanju svoje funkcije izaziva poslovne promjene. 10. jer je doslo do odliva novca u aktivi.Povecanja aktive i povecanje pasive Primjer: (92 str) 1.4. obaveza i kapitala. ali su se istovremeno smanjile i obaveze u pasivi. Faktura dobavljaca za nabavljeni materijal 20 000 KM Doslo je do povecanja aktive i povecanja pasive za isti iznos.4. nestaju ili se smanjuju ali u pravilu uvijek sa isti iznos. 10. a druge naprimjer.1. odnosno poslovne dogadjaje koji djeluju na sredstva obaveze i kapital. odnosno doslo je do smanjenja novca na ziroracunu i u blagajni. Primjer:(94 str) 1. zbir aktive se u tom slucaju ne mijenja. Do promjene strukture u aktivi dolazi i kada se pojavljuju nove pozicije sredstava. Prodate su emitovane dionice za 100 000 KM 2.1. Time je doslo i do povecanja potencijalne snage pravne osobe.Povecanje pasive uz istovremeno smanjenje pasive 22 . Primjer (94 str) : 1. Doslo je i do kvantitativnih promjena u bilansu odnosno doslo je do povecanja sredstava.1.4.

Ostale obaveze se potpuno „ugasila“ jer je banka podmirila te obaveze.Sabira se svaka kolona . upisujuci dugovna salda u lijevu. a potrazna u desnu kolonu probnog bilansa. odnosno grupe. Ne dolazi do promjene strukture u pogledu vrste i broja pozicija nego samo do promjene vrijednosne strukture pasive.Uporede se ukupni iznosi kolona Na racunima na kojima se povecanja evidentiraju kao dugovanja normalni saldo je dugovni saldo. To znaci da treba eliminisati sve medjsobne transakcije unutar grupe. U pravilu se sastavlja na kraju obracunskog perioda.napravi se spisak svakog racuna glavne knjige koji ima saldo.likvidacijski bilans 1.konacni ili zakljucni bilans . Probni bilans sastavlja se radi kontrole. 3. Pocetni bilans je bilans koji sastavlja pravna osoba prilikom osnivanja. tako da je ukupno dugovanje jednako ukupnom potrazivanju. Sve racune sa abnormalnim saldima treba obiljeziti radi njihovog preispitivanja i uskladjivanja.pocetni bilans . kao ni to da su neke transakcije izostavljene. Banka je iz odobrenog kratkorocnog kredita platila ostale obaveze 15 000 KM.konsolidovani bilans .1.1. Konsolidovani bilans se sastavlja na nivou slozenih pravnih osoba. dolazi kada se jedna pozicija pasive smanjuje uz istovremeno povecanje druge pozicije pasive za isti iznos. ulaganja te rashode i prihode. Cilj sastavljanja konsolidovanog bilansa jeste pruziti informacije o financijskom polozaju. 23 .5.probni bilans . a na racunima na kojima se povecanja evidentiraju kao povecanja uobicajeni saldo je potrazni saldo. U aktivi nije doslo do bilo kakvih promjena. bez promjene u strukturi aktive.12. . pravne osobe ili razloga sastavljanja razlikujemo : .bilans spajanja . Pravljenje probnog bilansa podrazumijeva slijedece korake : . Medjutim. Potrebno je eliminisati sve medjusobne obaveze. 10. tj. Primjer (96 str. Pravna osoba sastavlja konacni ili zakljucni bilans na dan 31. tekuce godine. potrazivanja. ne dokazuje da su transakcije evidentirane korektno na odgovarajuce racune. a umjesto te pozicije doslo je do promjene vrste obaveze.) : 1. Probni bilans prikazuje da je glavna knjiga u ravnotezi.Vrste bilansa U ovisnosti od sadrzaja. odnosno provjere ispravnosti provedenih knjizenja u glavnoj knjizi. uz istovremeno nestajanje postojecih pozicija pasive. Do promjene u strukturi pasive u smislu vrste i broja pozicija dolazi kada se pojavljuju nove pozicije pasive. uspjesnosti i promjenama financijskog polozaja na nivou grupe. odnosno jednom mjesecno. umjesto ostale obaveze u sumi od 15 000 KM stvorena je obaveza za kratkorocni kredit u istoj sumi.sanacijski bilans . 2.bilans razdvajanja . vremena. naredne godine. koji predstavlja pocetni bilans 1. Zbig pasive se nije promjenio. Grupu cine matica i sve njene podruznice.Do promjena u strukturi pasive.

BILANS / BILANSA USPJEHA 11. Prihodi mogu nastati i od : . bilans stanja i bilans uspjeha cine jedinstvenu cjelinu. Financijski rezultat se potom integrise u bilans stanja kao akumulirana dobit u pasivi u okviru pozicije kapitala ili kao akumulirani gubitak kao odbitna stavka kapitalu u pasivi bilansa stanja. Ukoliko postupak sanacije ne uspije. Stecajni bilans prikazuje vrijednost imovine u postupku stecaja. Dakle. obveznice i sl.povecanja sredstava . Financijski prihodi rezultat su plasmana viska slobodno raspolozivog novca.rashode koji poticu iz redovnih aktivnosti pravne osobe . Netodobit je netopovecanje vlasnickog kapitala nastalo iz redovnog poslovanja kompanije koje se akumulira na racun kao akumulirana dobit. 7.4. Takav bilans sluzi kao osnova utvrdjivanja likvidacione mase iz koje se podmiruju obaveze prema povjeriocima.1. Promjene kapitala po osnovu dodatnog ulaganja ili povlacenja dijela kapitala od strane vlasnika pripadaju uspjehu pravne osobe.koristenjem sredstava prane osobe od strane drugih.gubitke koji udovoljovaju definiciji rashoda. U financijske prihode ulaze i pozitivne kursne razlike koje su rezultat promjene vrijednosti novca u odnosu na neku drugu valutu. Ili moze jednostavno pozajmiti novac onome kome je potreban. Dobitak je prirast kapitala u pravne osobe proistekao iz poslovnih i pratecih aktivnosti pravne osobne u toku razdoblja. Prihodi najcesce nastaju od : . Likvidacijski bilans u pravil sastavlja pravna osoba.dobitaka koji udovoljavaju definiciji prihoda . Gubici koji udovoljavaju definiciji rashoda ukljucuju : 24 . Kada rashodi premase prihode. 6. Bilans spajanja sastavlja se u posebnim uvjetima kada se dvije ili vise 5. pravnih osoboa spajaju u jednu novu pravnu osobu. Dakle. u najjednostavnijem obliku : netodobit = prihodi – rashodi. Gubitak je smanjenje vlasnickog kapitala koje je nastalo po istom osnovu.POJAM I SADRZINA BILANSA USPJEHA U definisanju bilansa uspjeha polazi se od bilansne sustine dobitka i gubitka. Sanacijski bilans se sastavlja za uvjete kada se pravna osoba nalazi u slucaju postupka sanacije. javlja se netogubitak. Profitabilnost je cilj pravne osobe. Zadatak bilansa uspjeha je da obracuna sve rashode i prihode u posmatranom obracunskom periodu i da izkaze ostvareni financijski rezultat i njegovu raspodjelu.prodaje proizvoda . Visak novca pravna osoba moze uloziti u dionice.podmirenja i otpisa obaveza Rashodi obuhvataju : .pruzanja usluga . ako ide u likvidaciju. 11. Diobeni bilans se sastavlja prilikom razdvajanja postojece pravne osobe na dvije ili vise pojedinacno pravno samostalnih pravnih osoba. Sadrzinu bilansa uspjeha cine prihodi i rashodi pa tako i netorezultat ostvaren u toku razdoblja. cime se ostvaruju prinosi od kamate i dividendi. pokrece se stecajni postupak. Sluzi u tom slucaju kao osnova utvrdjivanja nastalih gubitaka u poslovanju i mjera za njihovo rjesavanje u cilju saniranja pravne osobe od strane potencijalnih sanatora.

To znaci da ce se prihod formirati kada je poslovna transakcija nastala a ne kada je izvrsena naplata. Za dionicka drustva kod nas obaveza je da sastavljaju bilans uspjeha polugodisnje i godisnje. Druga kategorija rashoda ne ovisi od priznavanja prihoda. Ti rashodi su troskovi proizvodnje gotovih proizvoda sadrzani u uskladistenim zalihama gotovih proizvoda. 11.1. dakle po obracunskoj. a ne po novcanoj osnovi. Uporedjivanjem prihoda i rashoda utvrdjuju se dobit ili gubitak ostvareni u odredjenom razdoblju.troskovi primanja zaposlenih .kao jednostrani racun Pravna osoba treba rasclaniti troskove. To su opci troskovi uprave.smanjenja sredstava . od ucinaka porasta strane valute u vezi sa zaduzivanjem pravne osobe u stranoj valuti. tj. Neophodno je istaci da se prihodi. Prva kategorija koja je povezana sa ostvarenim prihodima od prodaje dobara naziva se troskovi prodatih proizvoda. Rashodi predstavljaju odbitnu stavku u bilansu uspjeha.Oblik i sastavljanje bilansa uspjeha Bilans uspjeha moze biti prikazan u dva oblika i to : . u smislu troskova koji nastaju osim troskova prodatih proizvoda. poplava i sl. naprimjer.1. Ti troskovi prodatih proizvoda postaju rashodi u bilansu uspjeha kada se dobra prodaju. prodaje i administracije nekog razdoblja koji se ne mogu ukljuciti u troskove zaliha gotovih proizvoda koji se drze na skladistu.kao dvostrani racun .ostali poslovni troskovi 25 . odnosno rashode koristeci klasifikaciju temeljenu ili na njihovoj prirodnoj osnovi ili na funkciji u okviru pravne osobe u ovisnosti koja od njih osigurava pouzdanije i relevantnije informacije. 2. od prodaje dobara nego se odnosi na troskove funkcionisanja privrednog drustva u nekom razdoblju.troskovi amortizacije . rashodi. Zbog toga se nazivaju vremenski troskovi. dobit i gubitak formiraju po nacelu nastanka dogadjaja.troskovi sirovina i materijala .gubitke koji su proistekli iz katastrofa kao sto su pozar. a kod slozenih oblika organizacije pravnih osoba na nivou grupe obaveza je sastavljati jedanput godisnje konsolidovani bilans uspjeha. Bilans uspjeha mora zadovoljiti uvjete u skladu sa medjunarodnim standardima financijskog izvjestavanja.povecanja obaveza Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha na osnovu direktne povezanosti izmedju nastalih troskova i odredjene stavke prihoda. Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha kada smanjenje ekonomskih koristi proizlazi iz: . (Naprimjer. Gubitke od prodaje dugotrajnih sredstava Nerealizovane gubitke koji su proizasli. Vrste rashoda prema metodi prirodnih vrsta troskova : .) Rashod se odmah priznaje u bilansu uspjeha kada izdatak ne donosi nikakve buduce ekonomske koristi ili kada i do iznosa do kojeg buduce ekonomske koristi ne ispunjavaju uvjete ili su prestale ispunjavati uvjete za priznavanje za priznavanje u bilans stanja. Neophodno je rashode pravilno klasifikovati na slijedeci nacin: 1. troskovi prodatih proizvoda priznaju se u rashode istovremeno sa prihodima od prodaje proizvoda.

neposredno je vidljivo i rasclanjivanje poslovnog rezultata od 90 000 KM na brut operativni rezultat po pokricu proizvodne cijene prodatih prozivoda koji iznosi 134 000 KM i na troskove razdoblja (uprave. Postoji sustinska korelacija bilansa stanja i bilansa uspjeha. precjenjivanjem gubitka c) neiskazivanjem skrivenog pozitivnog financijskog rezultata tj. prodaje i administracije) koji momentom nastanka dobivaju obiljezje rashoda i podmiruju se iz brutodobiti. zbog ovog obracuna troskova koji podvaja troskove po funkcijama. podcjenjivanjem gubitka c) neiskazivanjem skrivenog negativnog financijskog rezultata. To precjenjivanje moze da bude ostvareno na tri razlicita nacina i to : a) precjenjivanjem pozitivnog financijskog rezultata tj. Podcjenjivanje aktive i precjenjivanje pasive se moze ostvariti na slijedece nacine : a) podcjenjivanjem pozitivnog financijskog rezultata. odnosno financijskog rezultata .vertikalno rasclanjivanje ukupnog poslovnog. Primjer (105 str) : U vezi sa vertikalnim rasclanjivanjem sada je neposredno vidljivo da se dobit' od 50 000 KM sastoji od brutodobiti od 90 000 KM i umanjenja tog rezultata za netorashode financiranja od 28 000 KM i gubitka od 12 000 KM. sto ce se na kraju poslovne godine odraziti na realnost tog bilansa. Ta sustinska korelacija ogleda se u vidu vrijednosne objektivnosti i istinitosti bilansnih pozicija i bilansa uspjeha. Ostale informacije o bilansu uspjeha sadrze analizu rashoda prema njihovim karakteristikama ili funkcijama. Na kraju poslovne godine. U bilansu uspjeha prema metodi troskova prodatih proizvoda rasclanjeni su ne samo prihodi od prodaje u bilansu uspjeha vec i troskovi prodatih proizvoda pa tako i operativni.12. Dakle. tj. tekuce godine prvo se sastavlja bilans uspjeha koji svojim rezultatom uranja u godisnji bilans stanja na dan 31. tj.horizontalno rasclanjivanje poslovnog odnosno financijskog rezultata. Sastavlja se bilans stanja prilikom osnivanja kompanije.Drugi - oblik rasclanjivanja je po metodi „trokova prodatih proizvoda“ : troskovi prodatih proizvoda troskovi distribucije administrativni troskovi drugi rashodi Bilans uspjeha po metodi troskova prodatih proizvoda odgovara iskazivanju u obliku jednostranog racuna. skrivene dobiti. To znaci da nerealno vrednovanje pozicija bilansa stanja automatski se odrazava na nerealnost pozicija bilansa uspjeha i obratno.12. Glavne prednosti metode troskova prodatih proizvoda jesu : . sto iznosi 44 000 KM. odnosno 31. tekuce godine. odnosno aktivnostima. odnosno financijski rezultat svih nivoa. skrivenog gubitka. (ovaj dio kopirati iz knjige) I Precjenjivanje aktive a) precjenjivanje dobiti b) podcjenjivanje gubitka c) skriveni gubitak 26 . podcjenjivanjem dobiti b) precjenjivanjem negativnog financijskog rezultata. tj. precjenjivanjem dobitka b) podcjenjivanjem negativnog financijskog rezultata tj.

Komponente bilansa uspjeha usluznih i trgovinskim kompanija Trosak prodate robe predstavlja troskove nabavke robe koja je prodata. Knjizenje se obavlja kada prodavac prenese robu na kupca. odnosno tzv. Takodjer.2. moze se desiti : a) precjenjivanje dobiti b) podcjenjivanje gubitka c) skriveni gubici II Ukoliko dodje do podcjenjivanja aktive. U racunovodstvu rijec nakavka (kupovina) ne odnosi se na primitak narucene narudzbe nego na primitak narucene trgovacke robe. Pri narucivanju robe ne obavlja se nikakvo knjizenje u racunovodstvenoj evidenciji. 11.1. moze se desiti: a) podcjenjivanje dobiti b) precnjenjivanje gubitka c) skrivena dobit. s tim da aktiva ostaje ista. trosak nabave se uskladjuje (ispravlja) za povrate roba i odobrenja za gotovinske popuste koje daje dobavljac trgovinske robe. Ako troskove prijevoza snosi prodavac. moze se desiti : a) precjenjivanje dobiti b) podcjenjivanje gubitka c) skriveni gubitak IV Ukoliko dodje do precjenjivanja pasive.II Podcjenjivanje aktive a) podcjenjivanje dobiti b) precjenjivanje gubitka c) skrivena dobit III Podcjenjivanje pasive a) precjenjivanje dobiti b) podcjenjivanje gubitka c) skriveni gubitak IV Precjenjivanje pasive a) podcjenjivanje dobiti b) precjenjivanje gubitka c) skriveni gubitak Iz svega navedenog mozemo zakljuciti : I Ukoliko dodje do precjenjivanja aktive. Trosak nabavke robe ne ukljucuje samo fakturnu cijenu nego i vozarine i ostale troskove prijevoza nastale kod prijenosa robe do mjesta prodaje. s tim da pasiva ostaje ista. Roba u tranzitu obicno postaje vlasnistvo cim je isporucena prijevozniku ( ako kupac snosi troskove prijevoza). odnosno kada roba bude u posjedu kupca. Trgovacka roba ukljucuje se u zalihe po svom trosku. pravo vlasnistva prenosi se na kupca sve dok roba ne stigne na njegovo skladiste. zavisne troskove nabave. s tim da pasiva ostaje ista. 27 . moze se desiti: a)podcjenjivanje dobiti b) precjenjivanje gubitka c) skrivena dobit III Ukoliko dodje do podcjenjivanja pasive. s tim da aktiva ostaje ista.

OBILJEZJE I FAZE RACUNOVODSTVENOG PROCEZA Prva faza i najvazniji dio racunovodstvenog procesa je analiza nastalih poslovnih transakcija. Pri analiziranju bilansa uspjeha cesto se analiziraju postoci. U opce i administrativne troskove spadaju troskovi koji se odnose na ukupno poslovanje ( troskovi placa. SADRZAJ I FAZE RACUNOVODSTVENOG PROCESA 12. Postotak brutodobiti se izracunava dijeljenjem iznosa brutodobiti sa netoprihodima od prodaje. Brutodobit je razlika netoprihoda od prodaje i troskova prodate robe. Kada se roba proda. Poglavlje 5 – OBILJEZJE. Da bi trgovci bili uspjesni. osiguranja. elektricne energije i sl. Preostaje jos relevantan problem vrednovanja. a to je kako mjeriti zalihe i trosak prodate robe kada se jedinicni trosak jednog ili vise predmeta zaliha mjenja tokom racunovodstvenog razdoblja. metoda prosjecnih troskova.Problem vrednovanja jeste kako podijeliti robu raspolozivu za prodaju izmedju : a) konacnog stanja zaliha i b) troskova prodate robe. Povrati robe i uskladjenja su vrijednost prodate robe koju su kupci vratili i odobrenja koja su dana kupcima zbog nedostatka na robi ili prodajni popusti. Netodobit ili netoprofit u bilansu uspjeha je relevantno mjerilo uspjesnosti poslovanja kompanije. te cini vazno mjerilo uspjesnosti. dobit nakon sto se plati poret na dobit. Vjerodostojan dokument je pisana knjigovodstvena isprava koja sadrzi 28 . oduzimajuci trosak prodate robe. Dakle.) Dobit prije placanja poreza Predstavlja razliku izmedju brutodobiti i operativnih troskova. 2) Mozemo vrednovati kolicinu stvarno prodate i isporucene robe kupcima i iz toga izvesti konacno stanje zaliha. jer predstavlja iznos zadrzane zarade nakon isplate dividendi dionicarima. To je metoda stalnog vodjenja zaliha. Najvazniji je postotak brutodobiti i profitna marza. Prihodi od prodaje (brutoprodaja) U dijelu bilansa uspjeha koji se odnosi na prihode od prodaje ponekad se iskazuje nekoliko odvojenih stavki ciji netoiznos daje netoprihode od prodaje. Nekoliko je prihvatljivih metoda za rjesavanje ovog problema. cuvanja i pripreme robe za prodaju. naprimjer FIFO. Operativni troskovi Operativni troskovi ukljucuju opce prodajne administrativne troskove. troskovi sadrzani u zalihama trgovacke robe nisu rashodi sve dok se roba ne proda. metoda specificne identifikacije. troskovi prodate robe postaju rashodi. Dva su pristupa tom problemu : 1) Mozemo odrediti konacno stanje zaliha robe i iz nje izvesti trosak prodate robe oduzimajuci konacno stanje zaliha od robe raspolozive za prodaju. Troskovi prodate robe Troskovi prodate robe postaju rashodi bez obzira kada je roba nabavljena. Obicno se kao netoprihodi od prodaje uzima 100%. Atim se svakak stavka u bilansu uspjeha izrazava kao postotak od netoprihoda od prodaje. To je metoda periodicnog vodjenja zaliha. tj. A profitna marza se izracunava dijeljenjem netodobiti sa netoprihodima od prodaje. brutodobit mora biti dovoljno velika da se plate operativni troskovi i da se osigura profit. Prihodi od prodaje robe priznaju se u razdoblju u kome je roba prodata i suceljavaju se sa troskovima prodate robe (rashodima) koji su ga prouzrokovali. Troskovi prodaje obuhvataju troskove skladistenja. zakupa. Prihodi od prodaje ili brutoprodaja je ukupna fakturna cijena isporucene robe.

jer se na taj nacin lakse uocavaju i ispravljaju greske. Dakle. Da bi kolicinski podaci bili medjusobno uporedivi.dokaz da je transakcija nastala. i to : . odnosno pravilno klasifikovati poslovne transakcije koje ce biti predmet racunovodstvene evidencije i one koje se obradjuju u nekim drugim evidencijama. koja je vrijednost transakcije itd.osnov za kontrolu ispravnosti nastalog poslovnog dogadjaja 29 .mijenja pozicije sredstava. a sluzi kao podloga za unosenje podataka u poslovne knjige. Glavna knjiga je sveobuhvatna. Poslovni dogadjaji mogu biti razliciti i mogu se odnositi na razlicite pozicije. U tom smislu obaveza je svake pravne osobe da provede postupak popisa cjelokupne imovine na kraju poslovne godine. Knjigovodstvene dokumente treba razlikovati od poslovnih dokumenata. Knjigovodstveni dokumenti imaju slijedece zadatke : . Poslovna dokumentacija u sirem smislu obuhvaca sve pisane isprave o iniciranju. Upravi podaci uneseni u poslovne knjige na temelju knjigovodstvenih dokumenata cine podlogu za izradu financijskih izvjestaja o financijskom polozaju. pripremi.stvarno nastao . Poslovni dogadjaji se evidentiraju hronoloskim redom. uspjesnosti i promjenama financijskog polozaja pravne osobe. poslovni dogadjaj ili poslovna promjena nosi i naziv knjigovodstveni dogadjaj. Rezultati popisa predstavljaju osnovu za poredjenje stanja u poslovnim knjigama. a mogu nastati izmedju preduzeca i okruzenja ili u okruzenju preduzeca.ima urednu knjigovodstvenu ispravu kao dokaz da posjeduje navedena obiljezja. obaveze. a u pravilu neposredno prije sastavljanja financijskih. rashode i prihode . Utvrdjene eventualne razlike potrebno je preknjiziti u cilju cjelokupnog uskladjivanja stvarnog stanja imovine sa stanjem u poslovnim knjigama. Osnvne poslovne knjige su dnevnik i glavna knjiga. kapitala. Knjigovodstvena isprava sluzi kao osnova za prikupljanje podataka o nastalim poslovnim transakcijama.kada se desilo. obavljanju i kontroli pojedinih poslovnih aktivnosti koji se ostvaruju zatecenom imovinom i vodjenjem poslovne politike pravne osobe. neophodno je provjeriti da li su tacno i korektno evidentirani poslovni dogadjaji u poslovnim knjigama. prihode i rezultat. kapital.POSLOVNA TRANSAKCIJA KAO INPUT RACUNOVODSTVENOG PROCESA Poslovna transakcija je poslovni dogadjaj koji svojim nastankom utjece na sredstva. a koja sadrzi tacno naznaceno sta se desilo. Potrebno je proizvesti analizu. Knjigovodstveni dokumenti su oni poslovni dokumenti uz pomoc kojih racunovodstvo pravne osobe prikuplja podatke.moze se izraziti u novcanim jedinicama . a utjece na imovinu pravne osobe i ujedno predstavlja i knjigovodstveni dogadjaj. Krajem obracunskog razdoblja. putem cijene se pretvaraju u vrijednost kao zajednicki imenitelj uporedivosti.1.KNJIGOVODSTVENI DOKUMENTI / ISPRAVE Knjigovodstveni dokument je pisani dokaz o nastalom poslovnom dogadjaju. Dogadjaj prezentuju i dokazuju knjigovodstveni dokumenti/isprave. Ocito je da je u ovoj fazi neophodno izvrsiti i selekciju informacija na osnovu pravilne klasifikacije poslovnih transakcija. obaveza.2. U slijedecoj fazi provodi se evidentiranje poslovnih dogadjaja poslovnim knjigama. Probni bilans se sastavlja jedanput mjesecno. Nastale poslovne transakcije predstavljaju input racunovodstvenog procesa. 12. 12. Knjigovodstveni dogadjaj ima slijedeca obiljezja. sistematizovana i hronoloska evidencija poslovnih dogadjaja. rashode. Poslovna transakcija je poslovni dogadjaj koji je nastao.

Koriste se u knjigovodstvenom evidentiranju nastalih dogadjaja. Osnovna karakteristika dvojnog knjigovodstva je dokumentarnost svakog evidentiranja podataka u poslovne knjige. Prema namjeni sa stajalista knjigovodstva : . Blagajnicki i drugi novcani 30 . Ovdje se radi o poslovnim odnosima s bankama. rekapitulacija utrosenih sirovina i materijala. knjigovodstvene dokumente dijelimo na : . originalne) dokumente i . odnosno sadrzaj. broj izdatog dokumenta i sifra. odnosno nalazu da se poslovni dogadjaj desi koji ce unutar preduzeca utjecati na promjenu stanja sredstava. Ako se dokumenti izdaju u vise primjeraka. Izdaju se u pismenom obliku. Zbirni knjigovodstveni dokumenti sadrze vise istovrsnih poslovnih dogadjaja i sastavljaju se na osnovu veceg broja izvornih knjigovodstvenih dokumenata.namjena dokumenta . naziv dokumenta. osnovne.pojedinacne (izvorne.nalozi za izvrsenje poslovnog dogadjaja .2. Na osnovu naloga za izvrsenje sastavlja se pravdajuci dokument i on sadrzi dokaz za knjigovodstveno evidentiranje podataka. Prema kriteriju obuhvatnosti poslovnih dogadjaja. obaveza.Vjerodostojnost knjigovodstvenih dokumenata Sadrzaj knjigovodstvenog dokumenta mora biti takav da nedvosmisleno i istinito iskazuje poslovni dogadjaj i da obuhvata sve podatke potrebne za unos u poslovne knjige. Naprimjer.1. neovisno o tome je li podatak proizasao iz poslovnih ili knjigovodstvenih transakcija. s tim da se iznad precrtanog upise ipravno tekst ili broj. pomagalima ili kompjuterom. eksterne) . Na taj nacin ispravke moze vrsiti samo osoba koja je izdala dokument. izvod ziroracuna.obuhvatnost poslovnih dogadjaja. isplatna placa uposlenika. kapitala.jedan od osnova revizije financijskih izvjestaja Dokumenti su osnov za internu kontrolu posebice u funkciji menadzmenta. datum. Pojedinacni (izvorni) knjigovodstveni dokumenti sadrze podatke o jednom poslovnom dogadjaju.mjesto nastanka (interne. Pojedinacni dokumenti mogu biti : fakture dobavljaca (ulazne fakture). izdatnice i dr. nastanak rashoda i prihoda. Nalozi za izvrsenje izdaju se poslovnim partnerima izvan preduzeca. izdatnica. tintanom olovkom. Ispravke se vrse na nacin da se eventualne greske precrtavaju preko prvobitnog teksta ili broja. nismo u mogucnosti utvrditi tacno stanje. berzama. 12.Klasifikacija knjigovodstvenih dokumenata Kriteriji su slijedeci : .zbirne (izvedene) dokumente. 12. primarne. Relevantni elementi knjigovodstvenog dokumenta su : naziv i adresa pravne osobe koja je izdala dokument.pravdajuci dokumenti Nalog za izvrsenje sluzi u operativne svrhe izvrsavanja poslovnog dogadjaja i osnov je evidentiranja u knjigovodstvenoj evidenciji. Ako nisu dokumenti o poslovnim dogadjajima za konkretne pozicije imovine uredno i azurno knjizeni. Knjigovodstveni dokument se ispisuje hemijskom olovkom.2. rekapitulacija ulaznih i izlaznih faktura i dr.osnov za unos podataka u poslovne knjige . mora se oznaciti koji je primjerak osnova evidentiranja. mjesto. fakture kupcima (izlazne fakture). skladisne primke.2. Nijedan od podataka se ne unosi bez urednog i vjerodostojnog dokumenta. Nalozi za izvrsenje pojavljuju se.. trgovackim posrednicima i dr.

kolone „duguje“ i „potrazuje“ 3.OBILJEZJE I FAZE RACUNOVODSTVENOG PROCESA 13.POJAM I DEFINICIJA RACUNA ILI KONTA Naziv konto potjece od talijanske rijeci „conto“ sto moemo prevesti kao „racun“. potrebno je uz popis knjigovodstvenih dokumenata sastaviti uputstvo o kretanju dokumenata. kod unosa podataka na racune.dokumenti ne smiju se ispravljati nego se moraju ponistiti i ispostaviti nova. naziv racuna. Na knjigovodstvenom racunu prvo se iskazuje odgovarajuce pocetno stanje ekonomske kategorije. Racuni predstavljaju osnovni instrument za sistematsko pracenje poslovnih dogadjaja koji se desavaju na osnovnim ekonomskim kategorijama. Sume na dokumentu moraju biti ispisane brojevima i slovima. 12. Kontrolu isprava mogu obavljati kontrolori – likvidatori u odjelu likvidature. sumu o kojoj se radi 4. Internim aktom preduzeca precizno se definisu ovlasti i odgovornosti osoba za izdavanje dokumenata. tj. datum poslovnog dogadjaja 6.Cuvanje knjigovodstvenih dokumenata Mogu se cuvati na kraci ili duzi vremenski rok. obavezama. prepoznati na koje se pozicije ekonomske kategorije odnosi poslovni dogadjaj i kakva je priroda utjecaja na te pozicije. novonastalo stanje. tj.1.2. kapitalu. saldo racuna.3. opis poslovnog dogadjaja 5. sto se utvrdjuje internim aktom preduzeca na osnovu Zakona o racunovodstvu i reviziji. Za racunovodstvo je presudno. sredstvima. 13. a zatim nastali poslovni dogadjaji. kako bi se olaksalo njegovo prepoznavanje. 13.1. Utjecaj poslovnog dogadjaja se izrazava povecanjem ili smanjenjem postojeceg stanja pozicije na racunu. U uvjetima kompjuterske obrade podataka kontrola dokumenata se odnosi na primaran unos podataka.Vrste racuna ili konta Uobicajeni kriteriji podjele racuna su : 1) Prema kvaliteti iskazanog stanja – stalni racuni a) racuni aktive b) racuni pasive 2) Prema elementima uspjesnosti – privremeni racuni : a) racuni prihoda b) racuni rashoda 3) Prema samostalnosti : a) samostalni racuni 31 . Odgovornost za dokument dokazuje se stavljanjem potpisa. Svaki knjigovodstveni racun ima elemente : 1. odnosno pozicije o kojoj se radi 2.1. Ovisno o potrebnim podacima elementima racuna dodaje i broj (sifra) konta. prihodima i rashodima. U preduzecu koje nema unos podataka na mjestu nastanka dokumenata.

ali postoji razumna procjena racunovodje da ce imati utjecaja na iskazano stanje u bilansu (primljene obavijesti o otvorenim akreditivima. 4. 3. Analiticki racuni predstavljaju dio sintetickog racuna iz kojeg su proizasli. datum dogadjaja. Samostalni racuni predstavljaju racune koji mogu „stajati“ samostalno dok se nesamostalni racuni formiraju radi dopunjavanja podataka koji su iskazani na osnovnom racunu. stanje racuna itd) Bilansni racuni jesu racuni koji se unose u bilans pravne osobe. naziv i broj dokumenta koji sluzi za knjizenje.2. a sluze za evidenciju sredstava. U samom bilansu navode se na kraju kao vanbilansna evidencija. troskovi prodate robe. maticni broj. 5. tj. 1.1. Pored nastalih poslovnih dogadjaja koji su imali utjecaj na stanje u bilansu. adresa. Na takvim racunima evidentiraju se nastali poslovni dogadjaji koji utjecu na imovinu pravne osobe. prava. podaci o naplati potrazivanja. Vanbilansni racuni su definisani kao racuni koji se ne unose u bilans pravne osobe. kao sto je sifra konta. Naprimjer. za svakog kupca bit ce uspostavljen poseban analiticki racun na kojem ce biti evidentirani svi vazni podaci i poslovni dogadjaji vezani za tog kupca. a sluze za iskazivanje cjeline poslovanja. Ako je stanje na potraznoj strani.b) nesamostalni racuni 4) Prema mogucnosti rasclanjivanja prometa i stanja : a) sinteticki racuni b) analiticki racuni 5) Prema polozaju u bilansu : a) bilansni racuni b) vanbilansni racuni. 2. za sastavljanje osnovnih financijskih izvjestaja. postoje i dogadjaji koji se jos nisu dogodili. Racuni pasive su oni koji imaju redovno potrazno stanje. datum dospijeca potrazivanja. to upucuje na postojanja greske u evidentiranju. To su najcesce korektivni racuni koji ispravljaju vrijednost iskazanu na osnovnom racun. troskovi prodatih usluga. vec na vanbilansnim racunima. emitovani a neprodati vrijednosni papiri i sl).Oblici knjigovodstvenih racuna 32 . Racuni aktive su oni koji u pravilu imaju dugovni saldo. vrijednost potrazivanja. Prihodi predstavljaju pozitivnu a rashodi negativnu komponentu financijskog rezultata. Postoje : prihodi od prodaje. Primjer takvog racuna je racun ispravka vrijednosti sredstava ili odstupanja od cijene. Evidentiranje na sintetickom racunu trazi uporedo evidentiranje na analitickim racunima i to takvo da ukupan promet na dugovnoj i potraznoj strani svih analitickih racuna bude uvijek jednak ukupnom prometu odgovarajuceg sintetickog racuna. a sluze za evidenciju obaveze i kapitala. tudja materijalna imovina. Sinteticki racuni su ni racuni koji su sastavljeni od vise analitickih racuna. troskovi prodatih proizvoda. Takve vrijednosti buducih poslovnih dogadjaja obicno se ne evidentiraju na bilansnim. naziv. Prema elementima uspjesnosti racune dijelimo na racune prihoda i rashoda. 13. pa iz toga proizlaze i pravila evidencije na racunima prihoda i rashoda.

i oznake (+) i (-) se u razlicitim teorijama pridruzuju lijevoj i desnoj strani racuna na razlicite nacine. Tako se dobije preglednost dugovnih i potraznig knjizenja. Smanjenja se knjize potrazno i oznacavaju sa (-).Objasnjenje pojmova ''duguje'' i ''potrazuje'' Pojmovima duguje i potrazuje uobicajeno se pridruzuju matematicke oznake (+) i (-). Pagina – strana) je racun 2) 3) 4) 5) 6) koji sve potrebne elemente iskazuje na jednoj strani. a na racunima pasive je obratno.1. Dvostrani oblik racuna ili konto po foliju (lat. Buduci da ispred racuna rashoda stoji predznak (-). te lijeva strana „duguje“ i desna „potrazuje“ na kojima se upisuju sume stanja i promjena.3. Tabelarni oblik racuna ima kolonu za datum.4. Kod smanjenja na racunima aktive je obratno. „T“-racun. Za potrebe edukacije pri rjesavanju prakticnih problema knjizenja uobicajeno se koristi tzv. „T“-racun. a potrezna strana umjesto predznaka (+) dobiti predznak (-). opisa i iznosa dugovnog prometa. dugovna strana se oznacava sa (-) a potrazna sa (+). Sva povecanja na racunima pasive knjize se potrazno i oznacavaju sa (+). Tabelarni oblik racuna omogucava istovremeno hronolosko i sistematsko knjizenje poslovnih dogadjaja. Stepenasti oblik racuna je nastariji oblik racuna. a potrazna sa (-). Sva povecanja na racunima aktive (sredstva) se knjize dugovno i oznacavaju sa (+). „T“-racun ima tri dijela : naziv pozicije (naziv racuna). Pogodan je za sve nacine obrade podataka. Izraz „duguje“ oznacava knjizenja na lijevoj strani racuna a izraz „potrazuje“ oznacava knjizenje na desnoj strani.1) Jednostrani oblik racuna ili konto po pagini (lat. s tim sto omogucuje i uvid u saldo nakon svakog poslovnog dogadjaja. Smanjenja se knjize dugovno i oznacavaju sa (-). te datuma. Kombinovani oblik racuna je najcesce kombinacija jednostranog i stepenastog oblika racuna a zadrzava sve prednosti jednostranog oblika racuna. opisa i iznosa potraznog prometa. 13. Na racunima aktive dugovna strana se oznacava sa (+). Folio – list) karakterise odvojeno knjizenje datuma knjizenja. po matematickim pravilima za rjesavanje predznaka u izrazima koje stoje u zagradama ispred kojih je predznak (-). opis knjizenja. Medjutim. Zbog toga ce dugovna strana racuna rashoda umjesto predznaka (-) dobiti predznak (+). stavke u zagradama mijenjaju predznake. a zati razradu po pozicijama od kojih svaka ima kolonu duguje i potrazuje. Pravila knjizenja : 1) povecanje na svim racunima sredstava knjizi se kao „duguje“ (+) 2) povecanje na svim racunima pasive (obaveze i kapital) knjizi se kao „potrazuje“ (+) 3) prihodi se knjize kao „potrazuje“ (+) zato sto povecavaju vlastiti kapital 4) dobit se knjizi potrazno je uvecava kapital 5) troskovi se knjize dugovno jer su oni tekuci ili buduci rashodi koji smanjuju kapital 6) rashodi se knjize dugovno jer smanjuju kapital 7) gubitak se knjizi dugovno jer smanjuje kapital 13. iznos koji se knjizi. Predstavlja kombinaciju dnevnika i glavne knjige. Kod smanjenja na racunima pasive je obratno.Otvaranje knjigovodstvenih racuna 33 .1.

nije rijec o klasicnom zakljucivanju racuna. treba proknjiziti 80% na troskove proizvodnje i 20% na troskove uprave. Otvaraju se toku godine na temelju vjerodostojnog dokumenta o prvom poslovnom dogadjaju koji se odnosi na konkretni element rashoda ili prihoda. razlika prihoda i rashoda koriguje vrijednost kapitala i unosi bilans. 13. Prvi poslovni dogadjaji javljaju se. Racuni se otvaraju na pocetku poslovne godine ili danom nastanka prvog poslovnog dogadjaja koji uzrokuje promjen na nekoj poziciji. Prema tome. odmah nakon osnivanja pravne osobe. Racuni prihoda i rashoda zakljucuju se medjusobnim suceljavanjem prilikom utvrdjivanja uspjesnosti poslovanja.Zakljucak knjigovodstvenih racuna Na kraju svake godine. Obaveze prema dobavljacima. kapitala kao i uspjesnost poslovanja. (146 str) 13. To znaci da naziv racuna mora biti jasan i nedvosmislen.Temeljna pravila evidentiranja poslovnih dogadaja na knjigovodstvenim racunima Svaki poslovni dogadjaj mora biti proknjizen pomocu najmanje dvije pozicije od kojih se jedna knjizi dugovno a druga potrazno. provodi se zakljucak knjigovodstvenih racuna. jedna proknjizena pozicija moze imati dvije ili vise protupozicija. Ponekad se racuni zakljucuj i u toku poslovne godine. prodaje i administracije knjizenje ce imati vise protupozicija za jednu poziciju.6. U sustini.Otvaranje racuna u pravilu se vrsi na temelju pocetnog bilansa stanja. u pravilu. likvidacija pravne osobe).1. vec se moze govoriti o obracunu rezultata koji utjece na visinu kapitala. Ako se pretpostavi da primljeni racun dobavljaca za elektricnu energiju u iznosu od 5000 KM. pojavit ce se jedno potrazno knjizenje na racunu. pripajanje. Svaki racun treba da sadrzi naziv koji mora biti adekvatan sadrzaju tog racuna. to ce se knjiziti istovremeno.5. knjizenje vise protupozicija za jednu poziciju. Ostali modeli knjizenja : 1. Medjutim. plus 17% PDV-a 850 KM. knjizenje pozicije i protupozicije u istom iznosu 2. obaveza. 34 . Nakon otvaranja knjigovodstvenih racuna slijedi evidentiranje nastalih dogadjaja prema pravilima za evidenciju poslovnih dogadjaja. kao i sva dugovna knjizenja bit ce na razlicitim racunima troskova. onda treba uvazavati cinjenicu da se ove pozicije ne mogu prenositi iz jedne poslovne godine u drugu. na kraju svake poslovne godine sastavlja se obracun poslovanja kojim se zeli utvrditi stanje sredstava. Sam postupak otvaranja racuna aktive i pasive nije nista drugo do rasclanjivanje bilansa na sastavne dijelove. Dakle. 1) Knjizenje pozicije i protupozicije u istom iznosu Ako se dogodi povecanje na nekoj poziciji sredstava uz istovremeno povecanje obaveza za isti iznos od 10 000 KM. (145 str) 2) Knjizenje vise protupozicija za jednu poziciju Ako se knjizi racun dobavljaca za potrosenu elektricnu energiju.1. Svako knjizenje podrazumijeva upisivanje pozicije i istovremeno najmanje jedne protupozicije. jer ovdje ne postoji zakljucni saldo. Kada je rijec o otvaranju racuna na kojima se prati nastanak rashoda i prihoda. Kod pravne osobe sa kontinuiranim poslovanjem podloga za otvaranje racuna jeste bilans proteklog razdoblja koji ujedno predstavlja pocetni bilans za tekuce razdoblje. i to iznimno u slucajevima statusnih promjena (izdvajanje. djelimicno na troskove proizvodnje a djelimicno na troskove administracije.

Oznaka klase ima jednu cifru. Nekada je na nasim prostorima kontni plan bio propisan i sve su ga pravne osobe bile duzne primjenjivati. Vidljivo je da je saldo za izravnanje tj. S obzirom da je tih zahtjeva mnogo. tj. U savremenim uvjetima vecina pravnih osoba raspolaze dobrom kompjuterskom i programskom podrskom. Prema tom kriteriju konta se sistematizuju prema pocetnom slovu abecede (od A do Z). Svaka klasa se dijeli na 10 grupa konta. Formalni okvir vezan je uz formalni izgled kontnog plana. a svaka druga konta dalje na 10 osnovnih. ili tzv. i to od 0 do 9.Konta aktive i pasive se zakljucuju na slijedeci nacin : prvo se utvrdi dugovni i potrazni promet racuna. Prema njemu se cijeli kontni plan dijeli na 10 klasa. konta za prikaz kapitala. svaki sinteticki konto na 10 analitickih konta itd. 3) Kombinovani sistem u kojem se konta sistematizuju prema i prema brojcanom i prema abecednom kriteriju. upisuje se iz formalnih razloga na stranu sa manjim prometom.7. od 0 do 9 svaka klasa ima 10 grupa konta. tzv. Kriteriji sistematizacije su slijedeci : . od 00000 do 99999 - 2) Kriterij abecednog sistema. dekadni sistem. Nakon tih radnji. bit ce potrebno organizovati mnostvo sifri konta. 35 . od 00 do 99 svaka grupa konta ima 10 sintetickih konta.dekadni ili deseticni .1. Saldo izravnanja. Donosenjem Zakona o racunovodstvu ukinuta je odredba o obaveznosti jedinstvenog kontnog plana. kriterije sistematizacije i rasclanjivanje konta. Osnovno obiljezje dekadnog sistema vezano je uz rasclanjivanje na bazi broja 10. Da bi sifra bila dobar instrument sistematizacije potrebno je brojeve pridruziti prema odredjenom nacelu. pa se taj posupak zakljucka i istovremenog otvaranja racuna u poslovnim knjigama obavlja programski.ZAKLJUCNI SALDO na kraju godine istovremeno i POCETNI SALDO na istom racunu ali naredne godine.abecedni . Krace je to moguce zapisati : kontni plan ima 10 klasa. Baza je abeceda. konta za prikaz rashoda i konta za prikaz prihoda. od 000 do 999 svaki sinteticki konto obuhvata 10 analitickih konta. Prilikom izrade kontnog plana potrebno je uvazavati odredbe Zakona o racunovodstvu i revizi FBiH. Cilj zakljucka je omoguciti sastavljanje obaveznih financijskih izvjestaja. a nakon toga se utvrdjuje salno izravnanja kao razlika dugovne i potrazne strane. upisuje se izjednaceni promet dugovne i potrazne strane i podvlaci dvostrukom linijom kao znak zakljucka racuna. To znaci da za one koji ce odluciti za formiranje individualnog kontnog plana valja istaci da zbog brojcanog obiljezavanja konta prvo trabaju utvrditi njegov formalni okvir a potom materijalni sadrzaj. zahtjeve Medjunarodnih standarda financijskog izvjestavanja i Medjunarodne racunovodstvene standarde. 13. Od navedenih sistema najvise se koristi sistem broja 10.kombinovani sistem 1) Dekadni kriterij.Kontni plan Kontni plan je pisani dokument u kojem se sifrom i nazivom oznacavaju konta za prikaz sredstava. od 0000 do 9999 svaki analiticki konto obuhvata 10 subanalitickih konta. sintetickih konta. zakljucni saldo. konta za prikaz obaveza.

kapitala.analiticke evidencije . Kopirna metoda je metoda rucnog knjizenja. U ovoj fazi treba.datum knjizenja poslovnog dogadjaja . kapital. tj. vec su to uglavnom slobodni listovi koji su na kraju godine trebaju uvezati. a potom na racune glavne knjige ili u druge poslovne knjige.Dnevnik Dnevnik je osnovna poslovna knjiga u koju se unose poslovni dogadjaji hronoloskim redoslijedom. poslovni rezultat. Poslovne knjige ne trebaju biti nuzno u obliku knjige. poslovne knjige se moraju na kraju godine izlistati i uvezati. dakle. evidentiranju redoslijedom kako su nastali. bilansi i kombinovani principi. prihoda i rashoda. potom grupe konta.U daljnoj fazi formiranja kontnog plana.1. utvrdjuje se materijalni sadrzaj prvo klase. U tom smislu se u praksi primjenjuju funkcionalni. i na kraju konto. standardima i tehnikama. a u glavnoj knjizi dogadjaji sistematizovani prema vrsti sredstava. Poslovne knjige se dijele na : A) OSNOVNE KNJIGE . Primjena kopirne metode zahtijeva da izgled dnevnika i glavne knjige budu identicni. obaveza. pri cemu u dnevniku dogadjaji ostaju evidentirani hronoloskim redoslijedom.OSNOVNE POSLOVNE KNJIGE 14.POSLOVNE KNJIGE Poslovne knjige su evidencije podataka o nastalim poslovnim dogadjajima koji se formiraju evidencijom podataka u skladu sa odredjenim racunovodstvenim nacelima.dokument na osnovu kojeg se knjizi poslovni dogadjaj 36 .druge pomocne knjige 14. Danas koristi u programu obrazovanja racunovodja pocetnika. Osnovne metode upisivanja podataka u dnevnik i prijenosa u glavnu knjigu jesu : a) prijenosna metoda b) kopirna metoda c) metoda elektronske obrade podataka a) Prijenosna metoda karakterise evidentiranje podataka prvo u dnevnik b) hronoloskim redoslijedom. Ova metoda pojavljuje se kod rucnih knjizenja. prihodi. Kod kopirne metode se istovremeno provodi knjizenje i u dnevniku i glavnoj knjizi. 14. troskovi. Upisom u sudski registar preduzece stjece status pravne osobe i uz ostalo ima obavezu voditi poslovne knjige po nacelima dvojnog knjigovodstva. utvrditi u kojoj klasi od 0 do 9 ce se iskazivati sredstva. Vode se za jednu poslovnu godinu koja se poklapa sa kalendarskom godinom.1. obaveze. I u slucaju kompjuterske obrade podataka. rashodi. Nedostatak prijenosne metode sastoji se u tome sto je spora a mogucnost gresaka je velika.dnevnik .glavna knjiga B) POMOCNE KNJIGE . Dnevnik i konta-kartice glavne knjige moraju sadrzavati minimalne elemente : . Dnevnik se organizuje kao jedinstvena poslovna knjiga (sto je u praksi cesce) ali se moze organizovati kao vise knjiga specijalizovanih za poslovne dogadjaje na pojedinim grupama racuna bilansne ili vanbilansne evidencije.1.

2.1. Kolona opisa sluzi za provodjenje knjizenja poslovnog dogadjaja. odnosno potranih strana na racunima glavne knjige. Prvo unosimo racune koje zaduzujemo a potom racune koje odobravamo.vanbilansna evidencija 37 .opis poslovnog dogadjaja . Dnevnik otvaramo na pocetku poslovne godine i vodimo kontinuirano do kraja poslovne godine. dnevnik ima i druge uloge : olaksava pronalazenje knjigovodstvenih gresaka. Glavnu knjigu cine dva medjusobno autonomna dijela i to : . Osim izrazito kontrolne uloge. Glavna knjiga predstavlja skup sintetickih konta. pa se promet dnevnika kumulira po stranama na dva nacina. Taj podatak se unosi u trenutku prijenosa tj. Kolona datuma sluzi za upisivanje vremena. a dalje se programskim naredbama prenosi u sve potrebne evidencije. Kontrola rednog broja knjigovodstvenog stava. Prilikom biljezenja na svakoj narednoj strani prenosimo zbir sa prethodne strane dnevnika i nastavimo biljezenje.vrijednost poslovnog dogadjaja na strani duguje i potrazuje.c) .2. Elektronski zapis provodi samo jednom. 3. odnosne potrazne strane dnevnika treba biti jednaka sumi dugovnih. Logicno je da prvo upisujemo pocetna stanja na racunima na osnovu pocetnog bilansa i to najprije navedemo dugovno knjizenje. Dnevnik ima izrazito kontrolnu funkciju koja proizlazi iz cinjenice da se isti poslovni dogadjaji istovremeno evidentiraju i u glavnu knjigu. nastavljamo biljezenje na narednoj strani. Kako u uvjetima rucne obrade podataka tako i u uvjetima kompjuterske obrade podataka vrijedi pravilo da suma dugovne. u slucaju unistenja glavne knjige omogucava njezinu rekonstrukciju itd. odnosno datuma kada se poslovni dogadjaj desio. 1. pozicijama na kje se odnose. 14. Kompjuter podrazumijeva masinu i program (softver). Uneseni podaci se obradjuju pomocu kompjutera izdavanjem odgovarajucih naredbi. Potrezne sume pojavljuju se u desnoj koloni „potrazuje“ 4. unosa podataka na odgovarajuca „T“-konta u glavnoj knjizi. Buduci da obuhvata promjene na svim ekonomskim. Kada popunimo jednu stranu dnevnika. Za svaku poziciju bilansa otvara se poseban sinteticki racun na kojem se evidentiraju poslovni dogadjaji tokom obracunskog razdoblja. Progam automatski konstruise dnevnik i glavnu knjigu. Kolona poziva se koristi za upisivanje broja racuna na kojima cemo knjiziti poslovne dogadjaje u glavnoj knjizi. Podaci koji se unose kontrolisu se na ekranu kompjutera.Glavna knjiga U glavnu knjigu unosimo iste poslovne dogadjaje koji su evidentirani u dnevniku. Knjigovodstveni stav je zaokruzena cjelina knjizenja nastalog poslovnog dogadjaja. Osnovni podaci unose se pomocu tipkovnice u kompjuter. Ta metoda se danas bez iznimke koristi u racunovodstvenoj praksi. Tako raspolazemo u svakom trenutku ukupnim prometom dnevnika.bilnasna evidencija . s tim da ih ovdje razvrstavamo po predmetu tj. odnosno racunovodstvenim kategorijama kaze se da je na sveobuhvatna evidencija. Metoda elektronske obrade podataka podrazumijeva upotrebu kompjutera i specijalnih racunovodstvenih programa. U uvjetima kompjuterske obrade podataka poslovne knjige ne gube na znacaju vec samo mijenjaju izgled.

Poslovna godina u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima poklapa se sa kalendarskom godinom. dobiti ili gubitka. To znaci da na kraju svake poslovne godine treba napraviti obracun poslovanja. knjiga deviza. fer.POMOCNE POSLOVNE KNJIGE Pomocne knjige jesu one koje se organizuju s ciljen rasclanjivanja nekog racuna glavne knjige.01 – 31. knjiga inventara stalnih sredstava. s tim da je zbir prometa i salda svi analitickih racuna u nekoj evidenciji jednak je prometu i saldu odgovarajuceg sintetickog racuna. 14. Na kraju godine treba obavezno izraditi konacan obracun amortizacije koji iskazuje sve promjene nastale tokom godine na stalnim sredstvima. Tako se u praksi pojavljuju analiticke evidencije : materijalnih ulaganja. kupaca. sto opet znaci da na kraju poslovne godine treba i zakljuciti poslovne knjige. procjene financijskog polozaja i uspjesnosti poslovanja. gotovih proizvoda.1. Potrebno je napraviti konacne obracune svih troskova i izvrsiti odgovarajuca uskladjivanja na pozicijama sredstava i obaveza. 15. troskova. Na osnovu konacnog obracuna amortizacije evidentirani iznos amortizacije se koriguje i tako se svodi na realnu vrijednost. tj. ali osiguravaju dodatne informacije o koristenju tudje imovine. Razlikujemo ove pomocne knjige : . materijala. izvora sredstava.12 tekuce godine. Glavna knjiga se na kraju godine uvezuje.analiticke evidencije . 01. ili koje podacima dopunjuju pojedine racune sinteticke evidencije. kao i osnovni racun u glavnoj knjizi. bilo da se govori o novim nabavkama ili nastalom otudjenju. ili osiguravaju bilo koje druge podatke prema vazecim racunovodstvenim propisima ( knjiga blagajne. te cuva u skladu sa rokovima utvrdjenim internim aktom. placa uposlenih.PREDZAKLJUCNE RADNJE Temeljni periodicni ili konacni financijski izvjestaji moraju dati istinit. odnosno na pocetku poslovne godine. Tipican primjer takvog obracuna je obracun amortizacije. pouzdan i nepristrasan pregled sredstava.2. knjiga dospijeca mjenica. Druge pomocne knjige jesu one koje dopunjavaju podatke o nekoj poziciji u glavnoj knjizi. knjiga izlaznih faktura.druge pomocne knjige 1) U analitickim evidencijama za svaku od njih vrijedi pravilo da imaju isti predmet evidentiranja. 38 . 2) Otvaranje i zakljucak poslovnih knjiga Temeljno je pravilo da se poslovne knjige otvaraju na pocetku poslovanja pravne osobe. kapitala. obaveza. Obracun vremenskih razgranicenja troskova.Glavna knjiga bilansne evidencije obuhvaca sva stanja i kretanja na racunima sredstava. Radi realnosti podataka u poslovnim knjigama neophodno je sastaviti i neke druge obracune npr. dobavljaca itd. tj. roba. knjiga ulaznih faktura. te pozicijama potrazivanja i obaveza prema porezima. rashoda i prihoda pravne osobe. Glavna knjiga vanbilansne evidencije obuhvaca odredjene poslovne dogadjaje koji u trenutku nastanka nemaju uticaja na promjene u bilansu.FINANCIJSKI IZVJESTAJI KAO OUTPUT RACUNOVODSTVENOG SISTEMA 15. knjiga dionickog kapitala itd. proizvodnje.

pripremiti popisne liste. Ove osobe u pravilu nisu clanovi komisije.kada nastanu statusne promjene . Popis se provodi u ovim slucajevima : . odnosno uporedjivanjem sa evidencijom u knjigovodsvu poslovnog partnera.u slucaju otvaranja postupaka stecaja i likvidacije. tj. To 39 . Prema kriteriju obuhvatnosti popisa razlikujemo : . potrebno je provjeriti ispravnost podataka u poslovnim knjigama na osnovu kojih se i sastavljaju izvjestaji.2. Na kraju godine treba prenijeti podatke iz analitickih knjigovodstava u glavnu knjigu u cilju provjere istovjetnosti i tacnosti podataka u tim evidencijama. Prije sastavljanja osnovnih financijskih izvjestaja. da podatke o stvarno stanju upise u popisne liste.na kraju svake poslovne godine . nego strucno pomazu komisiji u obavljanju popisa. sa sadrzajem njihovog zadatka. proizvodi i roba u komisiji i slicno. potvrdjujemo ispravnost. pak. onda razlika veceg popisnog stanja znaci „popisni visak“ a manje stanje „popisni manjak“. Priprema popisnih komisija ukljucuje upoznavanje svih clanova sa svrhom popisa. ako su ona jednaka.djelimicni popis Za provodjenje popisa sredstava i obaveza u pravnoj osobi osniva se potreban broj stalnih ili privremenih komisija. duzna je ta sredstva posebno popisati za svaku osobu. npr. potrazivanja i obaveza.potpuni popis . koje onda sluzi za uskladjivanje salda izrazenih u poslovnim knjigama tim stvarnim stanjem. rastresite materijale koji se ne mogu vagati pripremiti za procjenu kolicine. Pravna osoba kod koje se nalaze tudja sredstva. 15. Sredstva uzeta na cuvanje. Osobe odgovorne za sredstva koja su predmet popisa moraju pripremiti sredstva za popis – grupisati istovrsne upotrebne vrijednosti. rijesiti reklamacije. Svakak popisna komisija treba imati minimalno tri clana. uporedjivanjem stvarnog stanja sa knjigovodstvenim stanjem ustanovimo da ima odstupanja. Uporedjivanjem potrebnog stanja i stvarno utvrdjenog stanja. a provedeni popis govori „koliko cega stvarno ima“. Komisija za popis moze uzeti vjestaka za procjenu kvalitete i vrijednosti pojedinih oblika sredstava. odnosnu pravnu osobu kojoj ta sredstva pripadaju. Ako. Jedan od nacina provjere ispravnosti podataka jeste i inventura. To uskladjivanje najcesce se provodi kroz izvod otvorenih stavki koji kupac potvrdjuje ili daje primjedbu koja se dalje provjerava do konacnog uskladjivanja.prilikom promjena cijena proizvoda ili robe . Iz tih razloga se sastavlja probni bilans. popravak. Ta se zadaca ostvaruje u cinjenici da stanje po knjigovodstvu goori „koliko cega treba biti“ u pravnoj osobi.na pocetku poslovanja . Inventura potrazivanja od kupca ili obaveza prema dobavljacima ne provodi se zbrajanjem ili ponovnom provjerom svih ispostavljenih ili primljenih faktura. viskove i manjkove.INVENTURA Inventura je popis sredstava i obaveza koji ima za cilj uskladjivanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim stanjem. izdvojiti moguca tudja sredstva. Popis se pronalazi stvarno stanje pozicija sredstava i obaveza. Zadatak svake komisije za popis jeste da stvaramo stanje sredstava utvrdi fizickim popisom. izdvojiti neupotrebljive i ostecene upotrebne vrijednosti.rashoda i prihoda. U popisne liste unose knjigovodstvena stanja na dan 31. Uz stvarno stanje komisija za popis u popisne lise unosi i podatke o stanju u knjigovodstvu te utvrdjuje i u listama iskazuje inventurne razlike. njihovom odgovornoscu i drugo. decembra tekuce godine. vec provjerom.

Inventurna komisija treba procijeniti i njihovu realnost naplate i eventualno predloziti otpis. dugovna i potrazna strana zamijenjene Materijalne greske su puno slozenije i teze se otklanjaju.Sve navedeno za potrazivanje potrebno je uciniti i za obaveze . Postoje razlicite metode za pronalazenje materijalnih gresaka. ili je dva puta knjizen) . tj. Formalne greske nastaju povredom nacela dvojnog knjigovodstva o dvostranom promatranju nastalog poslovnog dogadjaja i relativno lako se uocavaju i otklanjaju.se zove i konfirmacija ili potvrdjivanje salda. zajedno sa popisnim listama dostavljaju se 15. 1.Prijedlog za ispravku vrijednosti i trajni otpis .evidentiranje je izvrseno na pogresnom racunu . rasturu.KNJIGOVODSTVENE GRESKE I METODE NJIHOVA ISPRAVLJANJA Greske narusavaju istinitost iskazanog stanja. Prema kriteriju mogucnosti nastajanja razlikuju se formalne i materijalne greske. vec mogu nastati u nekom od slijedecih slucajeva: .3. obimu prometa i sl. odnosno nenamjerno ucinjena i sto se kao takva negativno odrazava na istinitost racunovodstvenih informacija.storniranja i . onda se takve greske smatraju falcifikatima i zakonski se sankcionisu.Misljenje i podatke o stvarnom kalu. U teoriji i praksi poznate su slijedece metode za ispravljanje knjigovodstvenih gresaka : .Misljenje o primjerenosti i pravovremenosti preduzetih mjera za naplatu dospjelih nenaplacenih potrazivanja . dok je na drugom racunu u potraznoj strani evidentiran iznos 4580 KM. U pravilu nastaju zamjenom mjesta cifara ( primjerice.precrtavanja . Bit je svake knjigovodstvene greske u tome sto je slucajno. koji treba sadrzavati : . vrstama raspolozivih sredstava.iznos sa knjigovodstvenog dokumenta nije korektno prenesen u poslovne knjige . te smo duzni pronaci nacina da ih odstranimo. lomu i razlikama u odnosu na velicine dopusteng u skladu sa internim aktom i porezni aspekt . Materijalne greske se ne odnose na povredu nacela dvojnog knjigovodstva.racuni su ispravni. Metoda precrtavanja u pravilu se koristi kada se treba ispraviti pogresno upisan iznos u dnevniku i glavnoj knjizi. .misljenje komisije i posebno uposlenika koji rukuju materijalnim i novcanim vrijednostima o utvrdjenim manjkovima i viskovima. Metodom precrtavanja se ispravlja 40 . kvaru. na jednom racunu na dugovnoj strani je evidentiran iznos 4680 KM. Posljednja faza popisa jeste pisanje izvjestaja o zavrsenom popisu. ali su strane racuna.poslovni dogadjaj nije uopce evidentiran (propusteno knjizenje ili je djelimicno knjizen. Ako se radi o namjerno ucinjenim greskama koje namjerno iskrivljuju podatke.) 2.Prijedlog za nacin evidentiranja inventurnih razlika tj.dopunsko knjizenje 1. Na taj nacin se utvrdjuje ukupni vrijednosni iznos potrazivanja od kupaca. viskova i manjkova Izvjestaji o obavljenom popisu menadzmentu na razmatranje. o uzrocima i primjerenosti tih razlika.

2.

greska na nacin da se pogresno upisani iznos precrta, ali tako da bude vidljiv, a iznad njega se upise ispravan iznos uz paraf osobe koja ispravlja. Metoda storniranja knjigovodstvenih gresaka moze se vrsiti na dva nacina : - metodom crnog storna ili - metodom crvenog storna neutralizaciju njena

Metoda storniranja knjigovodstvenih gresaka predstavlja djelovanja, dok sama greska ostaje i dalje vidljiva.

a) Metodom crnog storna greska se ispravlja tako da se pogresno evidentiran iznos jednom upise na suprotnu stranu racuna i na taj nacin neutralise njeno djelovanje, a nakon toga se evidentiranje provodi na ispravan nacin. Stvara se dojam povecanja prometa na racunu na kojem je napravljena greska. Iako je stanje racuna nakon primjene crnog storna tacno, neprirodno je povecan promet na racunu. Zbog toga se u pravilu koristi druga metoda pomocu koje se ispravlja greska, ali se ne povecava promet racuna. To je metoda crvenog storna. b) Sustina metode crvenog storna je u tome da se neutralizacija ne sprovodi na suprotnoj strani racuna od strane nastale greske vec na istoj strani racuna. U tom slucaju storno evidentirane pozicije predstavljaju negativan iznos evidencije u odnosu na ostale pozicije. Takav se iznos evidentira crvenom bojom i uokviri, sto odmah upucuje da je rijec o ispravci greske. Tako evidentiran ispravak ima suprotan predznak pa saldo racuna ostaje ispravan.

3. Metodu dopunskog knjizenja koristimo najcesce kod materijalnih gresaka
kada se naoba korespondirajuca racuna upisani manji iznosi od stvarnih. Ispravku vrsimo na nacin da dopisujemo odredjenu razliku i pri tome saldo postaje ispravan. Primjenom ove metode jedan poslovni dogadjaj se evidentira u dva navrata sto moze dovesti do krivnog zakljucka da je mzda rijec o dva poslovna dogadjaja, a ne o jednom. U praksi najvise se koristi metoda crvenog storna. Primjer (167 str) : Od nabavljaca kupljeno je sitnog inventara u vrijednosti od 250. Greskom je dogadjaj evidentiran na racunu zaliha materijala. Iznos je tacno evidentiran ali na pogresnom racunu. 15.4.BRUTOBILANS I ZAKLJUCNI LIST Prije sastavljanja financijskih izvjestaja potrebno je proizvesti i izradu zakljucnog lista, s ciljem da se pripreme pouzdani podaci za izradu bilansa stanja i bilansa uspjeha. Zakljucni list predstavlja sliku cjelokupnog poslovanja na kraju obracunskog razdoblja, odnosno na kraju poslovne godine. Potrebno je provjeriti ispravnost provedene evidencije i odvojiti racune stanja od racuna uspjeha. Za dodatnu procjenu ispravnosti provedene evidencije u obracunskom razdoblju sluzi brutobilans. Cilj sastavljanja brutobilansa je provjera ispravnosti provedene evidencije. Brutobilans predstavlja prikaz stanja i prometa svih racuna glavne knjige. Iz dvostranog promatranja poslovnog dogadjaja proizlazi i pravilo da ukupni iznos na dugovnoj strani mora biti jednak iznosu na potraznoj strani. Zbog toga je provjera formalne ispravnosti glavne knjige (jednakosti dugovnih i potraznih strana) moguca izradom rekapitulacije evidencije svih nastalih poslovnih dogadjaja u obracunskom razdoblju u tzv. brutobilansu. Sastoji se od naziva racuna i slijedecih kolona : - stanje na pocetku razdoblja (pocetni saldo)

41

-

promet u toku razdoblja ukupan promet stanje racuna na kraju razdoblja (zakljucni saldo)

Prema tome, brutobilans iskazuje stanje racuna na pocetku razdoblja i na kraju razdoblja, te promjene izmedju dva razdoblja. U svakom paru kolona u brutobilansu dugovni zbir mora biti jednak potraznom zbiru. Ako nije tako, radi se o njigovodstvenoj gresci koju treba pronaci i otkloniti. U zakljucnom listu racuni brutobilansa se sistematizuju na racune stanja (racuni aktive i pasive) tj. pozicije bilansa stanja i na uspjesne racune (racuni rashoda i prihoda) tj. pozicije bilansa uspjeha. Nakon tako provedene sistematizacije racuna pojavit ce se razlika koja ce upucivati na dobit ili gubitak. Racuni stanja se unose u bilans stanja, a uspjesni racuni u bilans uspjeha. Razlika u zakljucnom listu ukazuje na uspjesnost poslovanja dobit ili gubitak. Iskazivanje uspjesnosti poslovanja je upravo svrha sastavljanja zakljucnog lista. 15.5.SASTAVLJANJE OSNOVNIH FINANCIJSKIH IZVJESTAJA

SESTI DIO – RACUNOVODSTVENO OBUHVATANJE TIPICNIH POSLOVNIH DOGADJAJA RACUNOVODSTVENOG PROCESA 16.RACUNOVODSTVO STALNIH SREDSTAVA 16.1.STALNA NEMATERIJALNA SREDSTVA Stalna nematerijalna sredstva jesu sredstva bez fizickog obiljezja i koja se mogu identifikovati. Standard navodi da sredstva ispunjavaju uvjet prepoznatljivosti iz definicije nematerijalnog sredstva kada je sredstvo : - odvojivo nematerijalno sredstvo i - neodvojivo nematerijalno sredstvo To znaci da se odvojivo nematerijalno sredstvo moze prepoznati kao stavka odvojena od pravne osobe te da se moze stjecati ili prodavati odvojeno od pravne osobe kao cjeline. Temeljem tih odrednica u odvojiva nematerijalna sredstva, u pravilu, ukljucuju se sve vrste nematerijalnih sredstava osim goodwilla, jer se goodwill ne moze stjecati ili prodavati odvojeno od pravne osobe. Stalna nematerijalna sredstva su : 1. patenti, licence, koncesije, zastitni znakovi, izdaci za razvoj, racunarski programi – softver 2. avansi za stalna nematerijalna sredstva i ostala stalna nematerijalna sredstva 3. goodwill (dobar glas), ako je pribavljen placanjem. Nematerijalna stalna sredstva mozemo stjecati od drugih pravnih osoba ili interno razvijati tj. proizvoditi u preduzecu. Da bi se stalno nematerijalno sredstvo, koje se zasebno stjece, priznalo i iskazalo u bilansu, treba udovoljiti slijedecim uvjetima : - da se to odvojivo sredstvo od kojeg se ocekuje priliv buduce ekonomske koristi u pravnu osobu - da se trosak nabavke moze pouzdano izmjeriti Trosak nabavke ukljucuje : kupovnu cijenu, nepovratne poreze nakon oduzimanja trgovackih popusta i rabata i sve troskove. Stalna nematerijalna sredstva koja se

42

stjecu putem drzavne potpore najcesce se stjecu besplatno, ili za nominalnu naknadu, u pravilu putem koncesije (razlicita prava koristenja zemljista, zracne luke, licence za rad radio i tv stanica i sl) Za stalno nematerijalno sredstvo koje se stjece razmjenom za drugo sredstvo, trosak stjecanja po kojem ce se iskazati u bilansu mjeri se u visini fer vrijednosti koja je jednaka fer vrijednosti datog sredstva. Interno razvijena stalna nematerijalna sredstva pravne osobe dijele se u dvije grupe : - stalna nematerijalna sredstva proizasla iz razvoja i koja se priznaju bilansna stavka pravne osobe koja ih je razvila - interno razvijena stalna nematerijalna sredstva koja se ne priznaju kao bilansna stavka pravne osobe, nego se priznaju kao trosak razdoblja interno razvijenog stalnog nematerijalnog sredstva. Interno razvijena stalna nematerijalna sredstva priznaju se kao bilansna stavka ako su zadovoljeni slijedeci uvjeti : - tehnicka kvaliteta dovrsenja nematerijalnih sredstava je takva da ce se sredstva moci upotrebljavati ili prodavati - postoje prikladni tehnicki, financijski i ostali resursi za dovrsetak razvoja i koristenja ili prodaju nematerijalnih sredstava - postoji mogucnost koristenja ili prodaje nematerijalnih sredstava - postoji mogucnost mjerenja izdataka. Interno razvijena stalna nematerijalna sredstva koja se ne priznaju kao stavka bilansa su : - interno dobiveni goodwill - interno dobiveni zastitni znakovi, oznake, naslovne strane novina, naslovi, publikacija, popisi kupaca i druge slicne stavke. Trosak interno razvijenog stalnog nematerijalnog sredstva inicijalno se mjeri po trosku koji se sastoji od sume izdataka nastalih od datuma kada je nematerijalno sredstvo ispunilo uvjete za priznavanje. Primjeri direktnih troskova su : - troskovi materijala ili usluga koji su koristeni ili potroseni za stvaranje materijalnog sredstva - place i drugi troskovi zaposlenih koji su ukljuceni u stvaranje tog nematerijalnog sredstva. - Opci troskovi koji su nephodni za stvaranje nematerijalnog sredstva. 16.1.1.PATENTI, LICENCE, KONCESIJE, ZASTITNI ZNACI I OSTALA PRAVA Patent je ekskluzivno pravo izumitelja cija je registracija kod nadleznog drzavnog organa zasticena zakonom. Vlasnik patenta zadrzava iskljucivo ovlastenje koristenja proizvodnje, ponude i prodaje patentovanog izuma. Licenca je ekskluzivno pravo kupovine koristenja tudjeg prava – patenta. Dakle, kupovina licence je kupovina prava proizvodnje nekog proizvoda za odredjen vrijeme. Koncesija je akt kojim drzava daje odredjenoj pravnoj ili fizickoj osobi ovlastenja za obavljanje odredjenih poslovnih aktivnosti za odredjeno vrijeme. Koncesija se dodjeljuje ugovorom. Koncesije se obicno dijele na : - one koje se odnose na javne koristi (npr. Izgradnja cesta...) - one koje se odnose na iskoristavanje prirodnih bogatstava (rudnih bogatstava, nafte, plina, soli, sljunka, mora i sl) Primatelj koncesije obavezuje se ugovorno da ce drzavi platiti odredjen naknadu, bilo visekratno ili jednokratno. 16.1.2.OSNIVACKI IZDACI / TROSKOVI OSNIVANJA

43

Razlog zbog kojeg se izdaci za istrazivanje ne mogu priznati kao stalno nematerijalno sredstvo nego kao rashod je taj sto se u fazi istrazivanja projekta pravne osobe ne moze dokazati postojanje stalnog nematerijalnog sredstva koje ce davati buduce ekonomske koristi. Razvojem se smatra primjena istrazivackih pronalazaka ili drugog znanja na planiranju i projektovanju proizvodnje novog ili u biti poboljsanog materijala. razlika predstavlja goodwill.projektovanje. To su troskovi ili izdaci za projektnu i drugu dokumentaciju u vezi sa osnivanjem.4. izrade znaka i slicni izdaci kada je preduzece u osnivanju.ispitivanje. Prema tome. ugled) oznacava vecu vrijednost pravne osobe koju ona ima zbog svog ugleda.troskovi materijala i usluga koristenih ili potrosenih u stvaranje nematerijalnog sredstva . sustava ili usluga prije pocetka komercijalne proizvodnje ili prodaje. usluge advokata. iz sredstava koja ce biti ostvarena na osnovu rezultata poslovanja. ocjena i konacni izbor primjene rezultata istrazivanja i drugih saznanja .profesionalne naknade za registraciju zakonskog prava : amortizacija patenata i licenci. Ako su troskovi stjecanja veci od fer vrijednosti netoimovine. procese.aktivnosti koje imaju za cilj postizanje novih saznanja . proizvode. reputacije konkretnog polozaja.3. odnosno kao posljedica poslovnih spajanja kada se pri tome koristi metoda kupnje i priznaje se kao stalno nematerijalno sredstvo. troskovi registracije.projektovanje alata. Troskovi osnivanja mogu se nadoknaditi ali ne iz sredstava koja su uplacena kao osnovni kapital nego kasnije. modela i kalupa u skladu sa novom tehnologijom Ukoliko pravna osoba udovolji uvjetima priznaju se slijedeci troskovi : .IZDACI ZA RAZVOJ Izdaci za razvoj smatraju se izdaci nastali za istrazivanje i razvoj novih proizvoda i tehnologije . za cije se rezultate ocekuje da ce koristiti u razdoblju duzem od jedne godine. knjizi se na racunu Potrazivanja za ulazni porez koji jos nije priznat.1. ulazni porez u tom trenutku ne moze odbiti. konstrukcija i testiranje prototipova i modela prije proizvodnje i prije upotrebe .1. Goodwill nastaje u postupku stjecanja druge pravne osobe. Bitna stvar je da prije registracije preduzece nije u registru poreskih obveznika. uzoraka. 16. uredjaja. u cilj izbjegavanja umanjenja osnovnog kapitala u trenutku pocetka rada drustva. niti se moze traziti povrat.Osnivacka ulaganja nastaju pri osnivanju preduzeca. U trenutku kad preduzece postane poreski obveznik po osnovu ulaganja u osnivanje preduzeca treba ga prenijeti na racun Potrazivanje za ulazni porez. kvaliteta zaposlenika i slicno. proizvoda.place i drugi troskovi zaposlenog osoblja koji su izravno ukljuceni u stvaranje nematerijalnog sredstva . procesa. Istrazivanjem se smatra originalno i planirano istrazivanje poduzeto u cilju postizanja novih znanstvenih ili tehnickih spoznaja i razumijevanja. U slucaju da je stjecatelj spreman da plati veci iznos od 44 . pronalaske. Primjeri aktivnosti istrazivanja su : .GOODWILL Goodwill (dobar glas. 16.iznalazenje alternativnih rjesenja za materijale. sustave ili usluge Primjeri aktivnosti faze razvoja su : .

POSTROJENJA I OPREMA 45 . primjereno je posebno iskazati i amortizovati. NEKRETNINE. Zemljiste se racunovodstveno evidentira odvojeno od gradjevina na tom zemljistu bez obzira sto mogu biti zajedno nabavljeni. ako pravna osoba placa unaprijed dobavljacu za nabavku nematerijalnih sredstava prije njihovog preuzimanja. Osnovica za porez na promet zemljista je trzisna vrijednost zemljista u trenutku pribavljanja koju je procjenom utvrdila ovlastena poreska uprava. Naknadna ulaganja u zemljiste. Promet zemljista je regulisan posebnim poreskim propisima na promet nekretnina. stalna materijalna sredstva treba razvrstati kako slijedi : nekretnine . klasifikuju se i obracunavaju kao zalihe a ne kao nekretnin. Goodwill se mora iskazati kao zasebna pozicija stalnih nematerijalnih sredstava.fer vrijednosti netoimovine javlja se goodwill.1. postrojenja i opremu bioloska sredstva (imovinu) ulaganja u nekretnine. jer ima neogranicen vijek trajanja i prema tome ne podlijeze obracunu amortizacije. 16. 16.ZEMLJISTE Zemljiste je prirodno bogatstvo i predstavlja specificn vrstu stalnih materijalnih sredstava. koja imaju ograniceni vijek trajanja. na ime njihova poboljsanja.trosak sredstava moze se pouzdano izmjeriti Pozicije stalnih materijalnih sredstava koje su nabavljene radi daljnje prodaje. Da bi se neka pozicija klasifikovala i priznala kao stalno nematerijalno sredstvo moraju biti zadovoljeni slijedeci uvjeti : .STALNA MATERIJALNA SREDSTVA Stalna Prema 1) 2) 3) materijalna sredstva obuhvacaj : zemljiste gradjevinske objekte postrojenja i opremu alate.pravna osoba to sredstvo posjeduje i koristi u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba ili usluga za iznajmljivanje drugima ili u administrativne svrhe . novim MSFI-ima. postrojenja i oprema koje je pravna osoba nabavila putem financijskog najma 4) bioloska sredstva u vezi sa poljoprivrednim aktivnostima 5) stalna sredstva koja se drze za prodaju. pogonski i kancelarijski namjestaj transportna sredstva nekretnine.2. Dakle. Trzisna vrijednost moze se razlikovati od stvarno placene naknade za pribavljanje nekretnine.2.2. postrojenja i opremu u pripremi stambene zgrade i stanove avanse za nekretnine.to je sredstvo za koje se ocekuje da ce se koristiti duze od godinu dana . jer su zasebni oblici sredstava. Porez na promet zemljista se placa po stopi 5%.2. postrojenja i oprema ulaganje u nekretnine radi davanja u najam nekretnine. PDV se ne obracunava na prodaju zemljista. 16. postrojenja i oprema. Kod poslovnih transakcija u vezi sa nabavkom nematerijalnih sredstava mogu se javiti i avansi za nematerijalna sredstva.

mogu nastati kao visak inventure i slicno.1 PRIBAVLJANJE VLASTITIH SREDSTAVA GRADJEVINSKIH OBJEKATA NABAVKOM IZ - 46 .a) vremensko razdoblje u koje se ocekuje da ce osoba koristiti sredstvo b) broj proizvoda ili slicnih jedinica koje pravna osoba ocekuje ostvariti tim sredstvom.Ostatak vrijednosti nekog sredstva je procijenjeni iznos koji bi pravna osoba primila danas ako bi otudjila sredstvo nakon procijenjenih troskova otudjenja . te . ili neki drugi iznos koji zamjenjuje nabavnu vrijednost umanjenu za njezin ostatak vrijednosti . 16. ili fer vrijednost druge naknade koja je dana za nabavu sredstava u vrijeme njegovog stjecanja ili izgradnje .Vijek upotrebe je : .troskove isporuke i rukovanja .Specificna vrijednost za pravnu osobu je sadasnja vrijednost novcanih tokova za koja pravna osoba ocekuje da ce nastati od kontinuiranog koristenja sredstava i od njegovog otudjenja na kraju vijeka upotrebe .direktne troskove rada pri izradi ili pribavljanju sredstava . Trosak nabavke ne ukljucuje opceupravne i administrativne troskove. voljnih i neovisnih strana u neovisnoj transakciji .2.Gubitak od umanjenja je iznos za koji knjigovodstvena vrijednost sredstava premasuje njegovu nadoknadivu vrijednost . Nekretnine.Knjigovodstvena vrijednost je iznos po kojem se neko sredstvo priznaje u bilansu stanja nakon odbijanja akumulirane amortizacije i akumuliranih gubitaka od umanjenja . Na sredstva koja se trose sistematski obracunava se amortizacija. postavljanja i pustanja u rad . Priznavanje troskova u nabavn vrijednost nekretnina.2.troskove za strucne savjete arhitekata i inzinjera. razmjenom za druga sredstva. donacijom.poreze koji se ne mogu povratiti od poreznih vlasti . . Stalna materijalna sredstva mogu se pribaviti : kupovinom.troskove ugradnje. postrojenja i oprema se poslije pocetnog priznavanja i vrednovanja procjenjuju. Trosak ukljucuje : . odnosno vrednuju po trosku nabavke umanjenom za ispravku vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja ili po fer vrijednosti. te se dobije trosak nabavke.ostale troskove koji se mogu izravno propisati Od navedenih iznosa odbiju se trgovacki popusti.Nabavna vrijednost je iznos isplacenog novca ili novcanih ekvivalenata. izgradnjom.Fer vrijednost je iznos za koji bi se sredstvo moglo razmijeniti izmedju poznatih. odnosno izradom u vlastitoj reziji.kupovnu cijenu . postrojenja i opreme prestaje kada je sredstvo dovedeno na lokaciju i spremno za namjeravanu upotrebu.troskove pripreme mjesta .Nadoknadiva vrijednost je visi izns pri usporedbi neto prodajne cijene sredstava i njegove vrijednosti u upotrebi .Amortizirajci iznos je nabavna vrijednost sredstava.Amortizacija je sastavni raspored amortizirajuceg iznosa sredstava tokom njegovog vijeka upotrebe.

tvornicka dvorista. poslovne zgrade trgovine. odnosno troskovi izgradnje.2. hladnjace. staze.2. 16. kancelarijska oprama itd.2. staklenici i montazni objekti. a promet zemljista u sistemu poreza na promet nekretnina. 16.Gradjevinski objekti jesu sredstva : poslovne zgrade. nadvoznjaci i betonske ili metalne konstrukcije. oprema u pogonima i radionicama. 16. rada ili drugih resursa nastalih u proizvodnji. TROSAK NABAVKE = KUPOVNA CIJENA + ZAVISNI TROSKOVI NABAVKE. te sve direktne troskove u vezi sa dovodjenjem postrojenja i opreme u dadno stanje) Administrativni i opci troskovi nisu sastavni dio troska nabavke.2. za izgradjene objekte u vlastitoj izvedbi moraju biti priznati troskovi proizvodnje odredjenog objekta. motela i restorana. odnosno izrada u vlastitoj izvedbi. Troskovi posudbe (kamate i drugi troskovi koji nastaju u preduzecu u vezi sa posudbom financijskih sredstava) koji se mogu direktno prepisati stjecanju jesu oni troskovi koji bi se mogli izbjeci da nije postojao izdatak za to kvalifikovano sredstvo. Pocetni poslovni gubici nastali prije nego sto je sredstvo postiglo kapacitet priznaju se kao rashod.2.2. garaze.2. on se ne ukljucuje u nabavnu vrijednost. Ako se kupuje novosagradjeni objekt onda se promet gradjevine odvija u sistemu PDV-a. u tom slucaju prestaje obaveza prema dobavljacu i nastaje obaveza prema banci koja je platila fakturu dobavljaca iz odobrenog kredita. skladista.2.3. transportne linije. rashladna postrojenja. Kada pravna osoba PDV moze odbiti kao potrazivanje za ulazni porez. zgrade hotela. Umjesto nabavne cijene na trzistu. svi troskovi koji se mogu povezati sa pribavljanjem i porezi koji se ne mogu povratiti od poreskih vlasti.2. mostovi. Troskvi pustanja sredstava u rad priznaju se u trosak nabavke. ukljucujuci uvozne pristojbe i nepovratne poreze.4 NABAVKA POSTROJENJA I OPREME IZ VLASTITIH SREDSTAVA Postrojenja i oprema klasifikuju se u dugotrajna materijalna sredstva. proizvodne linije. U trosak nabavke ukljucuje se kupovna cijena. PRIBAVLJANJE STALNIH DONACIJA I DRZAVNE POMOCI SREDSTAVA U SKLOPU DRZAVNIH 47 . tvornicke hale i radionice. Trosak pribavljanja sredstava obicno je jednak trosku proizvodnje sredstava namijenjenih prodaji : iskljucuju se interni profiti i iznosi za neuobicajene utroske materijala.5 NABAVKA POSTROJENJA I OPREME IZ TUDJIH SREDSTAVA – KORISTENJE KREDITA BANAKA Banka ne doznacuje novcana sredstva na ziroracun investitora nego direktno placa dobavljaca. Postrojenja i oprema inicijalno se vrednuju po trosku nabavke (obuhvaca kupovnu cijenu. silosi. To su sredstva kao sto su tehnicka postrojenja.2. kanalizacijski objekti i slicno.2. parkiralista. PDV se ne ukljucuje u nabavni trosak.6. 16. IZGRADNJA GRADJEVINSKIH OBJEKATA 16. susionice. Prema tome. Porez na promet zemljista se ukljucuje u nabavnu vrijednost. Inicijalno se vrednuju po trosku nabavke nabavke. putevi. IZGRADNJA GRADJEVINSKIH OBJEKATA U VLASTITOJ IZVEDBI Jedan od mogucih oblika pribavljanja objekata je gradjenje.

unapredjuje kvalitet njegovog outputa .2. Naknadni troskovi ce biti priznati u knjigovodstveni iznos ako se zadovolje kriteriji : a) vjerovatno je da ce buduce ekonomske koristi povezane s tim sredstvo pritjecati u pravnu osobu b) nabavna vrijednost sredstva se moze pouzdano izmjeriti. Drzavna pomoc ima za cilj pruzanje ekonomskih koristi specificno za pojedine pravne osobe.troskove „opravki“ i „odrzavanja“ koji nastaju neravnomjerno u duzim obracunskim razdobljima i u pogledu visine predstavljaju znacajne iznose troskova. a racunovodstveno se iskazuje po fer vrijednosti donacija i sredstva. Prema tome.Kod stalnih sredstava donacija se ukljucuje u prihod ovisno o vremenu i visini amortizacije. „Drzavna donacija moze biti u obliku prijenosa nenovcanog sredstva.3. ovisno o visini troskova amortizacije. U takvim slucajevima obicno se vrsi procjena fer vrijednosti nenovcanpog sredstva. kao i poslove s drzavom koji se ne razlikuju od uobicajenih poslovnih transakcija pravne osobe.povecava njegov kapacitet . radi koristenja od strane pravne osobe.troskove tekuceg odrzavanja koji se ravnomjerno i kontinuirano pojavljuju tokom razdoblja koristenja sredstava. Ona iskljucuju oblike drzavne pomoci kojima se objektivno ne moze utvrditi vrijednost. postrojenja i opreme. donacija je odgodjeni prihod koji se svake godine svodi na prihod.produzava vijek upotrebe sredstva . Za te radove cesto je tesko odrediti treba li naknadne izdatke koji se odnose na postojeca sredstva iskazati kao povecanje sredstava iki kao trosak. Pravna osoba znacajne dijelove nekretnina. tj. kao sto su zemlja ili drugi resursi. moze voditi kao zasebna sredstva i amortizovati ih zasebno. Sredstva stecena tim nacinom stecena su bespovratno i besplatno. Drzavne donacije se trebaju priznati u bilansu stanja iskazivanje razgranicenog prihoda ili oduzimanjem donacije pri izracunavanju knjigovodstvenog iznosa tog sredstva. Naknadna ulaganja u ova sredstva na ime njihova poboljsanja koja imaju ogranicen vijek trajanja primjereno je posebno iskazivati i amortizovati.Drzavne donacije su pomoc drzave u obliku prijenosa sredstava pravnoj osobi u zamjenu za proslo ili buduce zadovoljenje odredjenih uvjeta koji se vezu za pravnu osobu.TROSAK AMORTIZACIJE Amortizacija je trosak koji nastaje kao posljedica postepenog trosenja ekonomskih koristi sadrzanih u sredstvima koji imaju ogranicen vijek upotrebe. takvi izdaci imaju karakter troskova. Ako se naknadnim izdatkom ne povecava nego samo odrzava ili obnavlja postojeca funkcija stalnih sredstava. postrojenje i opremu je potrebno odrzavati. ukliko imaju drugaciji vijek upotrebe od vijeka upotrebe sredstava na koja su vezana. objekte. i dijele se na . zemljiste mozemo dobiti i kao donaciju.2. u cilju obavljanja svakodnevne funkcije sredstava . Dakle. bez obaveze davanja protunaknade u monetarnim sredstvima.znatno smanjuju proizvodni troskovi 16. Sam raspored ukupnog amortizacijskog iznosa na pojedine godine u vijeku upotrebe treba 48 . Naknadni troskovi se priznaju ako : .NAKNADNI TROSKOVI – INVESTICIONO ULAGANJE NA SREDSTVIMA ( STALNIM MATERIJALNIM SREDSTVIMA) Radi osiguranja kontinuiranog koristenja u procijenjenom vijeku upotrebe. 16.

kada se stalna sredstva daju drugom prema ugovoru o financijskom lizingu.omoguciti sto objektivnije suceljavanje amortizacije kao troska. Kao osnovica za obracun amortizacije za pojedinu poslovnu godinu najcesce se uzima trosak nabavke sredstva za koje se obracunava amortizacija. ceste.3. U praksi za primjenu je najjednostavnije rjesenje da se za osnovicu za amortizaciju i bez provjere moguceg ostatka vrijednosti odredi trosak nabavke. Iznos koji se amortizuje ili amortizovani iznos je trosak nabavke sredstva umanjen za ostatak vrijednosti.2. Amortizacija se prekida : .knjige u bibliotekama koje imaju trajnu vrijednost. 16. Amortizacija se pocinje obracuvati od predaje sredstava u upotrebu (pocetak trosenja ekonomske koristi).vijek upotrebe . Za sredstvo koje je privremeno van upotrebe zbog zastoja u prizvodnji u pravilu ne prestaje obracun amortizacije. a to se moze opravdati nepouzdanoscu procjene ostatka vrijednosti. Obracun amortizacije prestaje kada se knjigovodstveni iznos izjednaci sa procijenjenim ostatkom vrijednosti. Kod sredstava kod kojih nije procijenjen ostatak vrijednosti.3. mostovi koji se amortizuju itd) . To je iznos koji pravna osoba ocekuje ostvariti prodajom sredstava na kraju njihovog procijenjenog vijeka upotrebe. odnosno ucinaka koji se izrazavaju odredjenim jedinicama mjere.metoda obracuna amortizacije Amortizacija se najcesce obracunava za svako pojedinacno sredstvo.obracun amortizacije po predmetu . Za sredstva koja su trajno van upotrebe u pravnoj osobi prestaje obracun amortizacije. Gradjevinski objekti i oprema nabavljeni radi prodaje iskazuju se kao zalihe trgovacke robe. Korisni vijek upotrebe se moze izraziti brojem godina ili kolicinom proizvoda.osnovica za obracun amortizacije . Upravo o tom vijeku upotrebe ovisi stopa 49 . obracun amortizacije prestaje kada se ispravka vrijednosti izjednaci sa troskom nabavke.sume i slicni obnovljeni prirodni resursi .METODE AMORTIZACIJE Poznate su dvije metode amortizacije : . spomenici kulture i druga umjetnicka djela Za nabrojana sredsta pretpostavlja se da ce povrat ulozenog novca u visini troska nabavke ostvariti iz prihoda od prodaje tih sredstava. Sredstva koja imaju neogranicen vijek upotrebe i zbog toga sto se ne trose ekonomske koristi u njima ne amortizuju se : .kada nema proizvodnje 16. odnosno rashoda sa ostvarenim prihodima.kada su sredstva klasifikovana da se drze za prodaju . Amortizacija se prekida ranije u slucaju : .funkcionalna .zemljiste (odvojeno vode ulaganja u sistem navodnjavanja. Pocinje se obracunavati od prvog iduceg mjeseca nakon mjeseca u kojem je sredstvo predato u upotrebu.Elementi koji utjecu na izracunavanje amortizacije Osnovni elementi koji utjecu na visinu troska amortizacije jesu : .1.vremenska Kod vremenske metode amortizacije odlucujuci faktor je procijenjeni vijek upotrebe nematerlih i materijalnih sredstava.

troskovi ce biti ravnomjerni pa ce i trosak amortizacije ravnomjerno teretiti prihod.metoda obracunavanja u ovisnosti od efektivnog trajanja procesa izrazenog planiranim brojem sati njihova rada. Suma amortizacije za odredjeno razdoblje je broj jedinica upotrebe u tom razdoblju pomnozen sa troskom jedne jedinice.amortizacije.2. Takav se model moze pojaviti zbog toga sto mehanicka efikasnost sredstava obicno opada s godinama.2.linearna metoda amortizacije .3. Buduci da se u jednakim iznosima terete pojedina obracunska razdoblja.4. 1000 je trosak amortizacije u prvoj godini i u drugoj godini.3. Trosak svake jedinice upotrebe jednak je nabavnom trosku sredstava podijeljen sa ukupnim brojem jedinica. 16.3. Korist od opreme moze biti najveca tokom prve godine njezine upotrebe.progresivna metoda amortizacije. Formula : Amortizacija = nabavna vrijednost x stopa amortizacije Stopa amortizacije = 100 / korisni vijek upotrebe 16.3.3.metoda jednake stope na opadajucu osnovu .degresivna metoda amortizacije .metoda opadajuce stope na istu osnovu . Dakle.FUNKCIONALNA METODA AMORTIZACIJE Amortizacija za odredjeno razdoblje vezana je uz broj jedinice ucinka upotrebe sredstava tog razdoblja.LINEARNA METODA AMORTIZACIJE Nacelo da je upotreba sredstava jednaka svake godine tokom vijeka upotrebe sredstava. Metode funkcionalne amortizacije su : . Za dio opreme ciji je trosak 10 000.DEGRESIVNA METODA AMORTIZACIJE Nacelo istice korist koja se dobiva od opreme ne mora biti ranvomjerno rasporedjena. a ocekivani vijek upotrebe 10 godina.2. Dovodi do linearne metode na temelju koje se svake godine kao trosak priznaje jednak dio troska sredstava.2.metoda zbira broja godina ili sume broja godina (ili metoda dijelova) 16.1. Takav nacin razmisljanja dovodi do preferiranja modela degresivne odnosno ubrzane amortizacije. Obracun amortizacije prema vremenu sprovodi se pomocu tri osnovne metode : . jer se troskovi odrzavanja obicno povecavaju ili zbog sve vec mogucnosti procjene nabavke bolje opreme. Stopa amortizacije opreme je 10% godisnje. a najmanja tokom posljednje godine. Ovdje se polazi od pretpostavke da je ekonomsko i fizicko trosenje najvece krajem vijeka upotrebe nematerijalnih i materijalnih sredstava.medota dvostruke opadajuce osnovice ili metoda dvostruke stope linearne amortizacije na opadajucu osnovicu .metoda obracunavanja po jedinici funkcionalnog kapaciteta . 16.PROGRESIVNA METODA AMORTIZACIJE Progresivna metoda obracuna amortizacije obratan je postupak od degresivne metode. po kojem se u prvim godinama kao trosak priznaje vec dio troskova nego u kasnijim godinama.2. razliciti nacini obracuna amortizacije su : . 50 .

Dobici se ne klasifikuju kao prihod. Rashodovanjem smo isknjizili opremu iz upotrebe. Za takvo sredstvo treba obracunati amortizaciju za mjesec u kojem je bilo u funkciji.5. POVLACENJE IZ UPOTREBE.5.1 POVLACENJE IZ UPOTREBE SREDSTAVA Ako se sredstva privremeno povlace iz upotrebe. Kada se stalna materijalna sredstva privremeno ne koriste. 16. U slucaju kada se od sredstva ne ocekuju buduce ekonomske koristi. Klasifikuju se kao prihodi od prodaje stalnih sredstava.16. postrojenja i opreme treba isknjiziti : a) u trenutku otudjenja b) kada se od njihove upotrebe ili otudjenja ne ocekuje buduca ekonomska korist. prestaje obracun amortizacije i treba ih prenijeti na posebnu bilansnu stavku.5. POSTROJENJA I OPREME OTUDJENJE I ISKNJIZAVANJE 16.4 PROMJENA AMORTIZACIJSKIH STOPA Troskovi amortizacije ponekad nisu tacno procijenjeni. postrojenja i oprema se mogu prodati po cijenama : 51 . 16. Nekretnine. postrojenja i opreme.2 RASHODOVANJE NEKRETNINA.3 PRODAJA NEKRETNINA POSTROJENJA KLASIFIKOVANA DA SE DRZI ZA PRODAJU I OPREME KOJA NIJE Dobitke ili gubitke koji nastanu prilikom isknjizavanja neke stavke nekretnina. treba ukljuciti u dobit ili gubitak onda kada se stavka isknjizi.5. Amortizacija ne prestaje kada se sredstva privremeno ne koriste. Ako je rashodovanje sprovedeno prije nego je oprema u cjelosti amortizovana razlike troskove nabavke i ispravke vrijednosti knjizimo na rashodi. 16. Postrojenje. NEKRETNINA. Kompanija „X“ je odlucila linearno amortizovati tu zgradu.3. odnosno amortizovano. a ostatak vrijednosti nla. oprema van upotrebe. a paralelno i racun Ispravka vrijednosti opreme. zbog cega se troskovi amortizacije smanjuju ili povecaju. Kada se stalna sredstva povlace iz upotrebe i drze za prodaju ili se prekine poslovanje. sredstvo treba isknjiziti iz bilansa ako je sredstvo otpisano ili ako nije u potpunosti otpisano. pa je potrebno rashodovati. bilo od prodaje bilo od dalje upotrebe. U slucaju da se zbog manjeg intenziteta koristanje opreme procijeni da prvobitno procijenjeni vijek upotrebe treba promijeniti treba ponvovo procijeniti vijek upotrebe.2. po 25 000 godisnje. Na taj nacin opreme nema u knjigovodstvenoj vrijednosti pa time ni u bilansu. to moze biti iz razloga da se privremeno ne koriste ili se namjeravaju prodati. Treba ih utvrditi kao razliku izmedju netoprihoda od otudjenja i knjigovodstvenog iznosa sredstava. 16.OBRACUN I KNJIZENJE TROSKOVA AMORTIZACIJE Kompanija „X“ za 1 000 000 je kupila zgradu ciji je procijenjeni vijek upotrebe 40 godina. tada se ne iskljucuju iz bilansa nego se prenose na racun Gradjevinski objekti. Nakon vijeka upotrebe oprema je u cijelosti amortizovana a istovremeno zbog dotrajalosti nesposobna za dalju upotrebu. Ovakva situacija moze nastati zbog precijenjivanja ili podcijenjivanja korisnog vijeka upotrebe.5. POSTROJENJA I OPREME Knjigovodstvenu vrijednost nekretnine.

3. bilo bi ulaganje u visini od 20 do 50% dionica. Obicno se kaze da kontrola postoji kada kompanija koja investira posjeduje vise od 50% dionica sa pravom glasa kompanije u koju je investirano.ulaganje u duznicke vrijednosne papire . ako jedna pravna osoba ima vise od 20% udjela u drugoj pravnoj osobi ima obiljezje pridruzene pravne osobe. Kada postoji interes za kontrolu na osnovu sporazuma ili statuta.udjeli (dionice) u pridruzenim pravnim osobama .dati depoziti. takav financijski plasman ima obiljezje zajmova povezanim pravnim osobama. U dugorocna financijska ulaganja se ukljucuju : . Ulaganje koje osigurava utjecaj. Kompanija koja investira poznata je kao maticna kompanija.- prodajom se ostvaruje cijena koja je jednaka neotpisanoj vrijednosti prodajom se ostvaruje cijena koja je veca od neotpisane vrijednosti prodajom se ostvaruje cijena koja je manja od neotpisane vrijednosti 16. svaka od njih sastavlja odvojene financijske izvjestaje. odnosno pridruznicom.dati zajmovi . Udjeli u zavisnim drugim drustvima i drugim povezanim pravnim osobama Podrazumijeva se da kontrola postoji kada ulagac posjeduje vise od 50% dionica sa pravom glasa. Udjeli (dionice) u pridruzenim pravnim osobama Pridruzena pravna osoba javlja se kada jedna pravna osoba ima mogucnost kontrole druge pravne osobe. Udjeli u nepovezanim pravnim osobama Kako vrijednosni papiri mogu biti nabavljeni radi dugorocnog poslovanja drustva ali i prodaje. ili ima znacajan utjecaj nad njom. ulaganje koje ne osigurava utjecaj ni kontrolu bilo bi ulaganja u manje od 20% dionica sa pravom glasa. Medjutim. ali ne i kontrole ili zajednicke kontrole nad tim politikama. Sva dugorocna ulaganja u dionice bit ce inicijalno vrednovane po nabavnoj vrijednosti.6 DUGOROCNA FINANCIJSKA ULAGANJA Dugorocna financijska ulaganja su financijska sredstva ulozena na razdoblje duze od jedne godine. 2. uobicajena je njihova podjela na dugorocne vrijednosne papire i vrijednosne papire kji su tekca sredstva.ostala dugorocna ulaganja 1. Obzirom da su obje kompanije pravno odvojene osobe. Dakle. Pravna osoba u cilju dobiti vrsi ulaganja u financijska sredstva. Jedna kompanija moze investirati u drugu kompaniju kupovanjem obveznica ili dionica.udjeli u zavisnim drustvima i drugim povezanim pravnim osobama . formira se odnos matice i zavisne kompanije. ali ne i kontrolu. Znacajan utjecaj je moc sudjelovanja u donosenju financijskih i poslovnih odluka pravne osobe u koju je ulaganje izvrseno. Suprotno ovome. Stjecanje financijskih sredstava pocetno se priznaje i 52 . zadrzane i placene garancije . a kompanija u koju je ulaganje izvrseno smatra se zavisnom kompanijom. s obzirom na njihov specifican medjusobni odnos one konsoliduju svoje financijske izvjestaje u jedan set financijskih izvjestaja koji se oznacava kao konsolidovani financijski izvjestaj.udjeli u nepovezanim pravnim osobama . Ako pravna osoba daje kredite pravnim osobama koje imaju obiljezja pravnih osoba.

Ulaganje u duznicke vrijednosne papire (obveznice.novac i novcani ekvivalenti 53 .7 DUGOROCNA POTRAZIVANJA U dugorocna sredstva ubrajaju se i dugorocna potrazivanja od povezanih drustava. a odobrava se konto Ziroracun.RACUNOVODSTVENO OBUHVATANJE TEKUCIH SREDSTAVA 17. Za razlikovanje stalnih od tekucih sredstava znacajno je da tekuca sredstva mijenjaju svoj prvobitni pojavni oblik unutar dvanaest mjeseci. Pri ulaganju u poslovne udjele i dionice ulagac nije osigurana nikakva zarada. Pri kupovini dionica i udjela mogu se javiti troskovi stjecanja kao sto su provizija berzanskih posrednika.se drzi prvenstveno u cilju trgovanja . dilera. U slucaju nepostojanja aktivnog trzista ulaganja u dionice.1 POJAM TEKUCIH SREDSTAVA Neko se sredstvo treba klasifikovati kao tekuce ako : . brokera. a posebno od drugih pravnih osoba.mjeri po fer vrijednosti. 17. Visina zarade je u ovisnosti od ostvarenog profita pravne osobe u koju su ulozena financijska sredstva.se ocekuje da ce se realizovati u okviru dvanaest mjeseci nakon datuma bilance . mjere se po trosku stjecanja.se radi o novcu ili novcanom ekvivalentu Svaka druga sredstva treba pravilno klasifikovati kao stalna (netekuca) sredstva. koja za njega predstavlja financijski prihod. blagajnicki zapisi itd) Ulaganje u duznicke vrijednosne papire razlikuje se od ulaganja u vlasnicke vrijednosne papire u prinosu. odnosno tekuca cijena ponude koja kotira na aktivnom trzistu moze se redovno i brzo dobiti od berze. fer-vrijednost financijskih instrumenata. : .se ocekuje da ce se realizovati ili se drzati radi prodaje ili potrosnje tokom normalnog poslovanja pravne osobe . nema ni dividende. 4. Ako postoji aktivno trziste. Ulaganja kapitala u druge pravne osobe ostvaruju se kao kupovina redovnih dionica (u dionickim drustvima). kao kupovina udjela u osnovnom kapitalu (u drustvima sa ogranicenom odgovornoscu) odnosno kao kupovina udjela u pravnim osobama. Prema tome. Tekuca sredstva se mogu pojaviti u vise prirodnih pojavnih oblika. Zaduzujemo konto Udjeli u nepovezanim pravnim osobama. Isplata odobrenog dugorocnog zajma izaziva smanjenje gotovine i povecanje dugorocnih financijskih plasmana u visini isplacenog iznosa i evidentira se zaduzivanjem konta Dati zajmovi i odobravanjem konta Ziroracun. kao i od odluke skupstine dionicara. ako nema profita. Dati zajmovi (spadaju u dogorocne financijske plasmane) Na sredstva koja su pozajmljena davalac kredita naplacuje kamatu. Ovom kupovinom se dio novcanih sredstava pretvara u udjele. berzanske takse i sl. 5. cija cijena ne kotira na berzama pri pocetnom priznavanju i nakon pocetnog priznavanja. Kod financijskih ulaganja u duznicke vrijednosne papire ugovaraju se kamate i ulagac nakon tog ulaganja ostvaruje prihode od kamata neovisno od rezultata poslovanja 16.

Prelazni ziroracun na datum bilansa ne smije imati saldo. gotovih proizvoda i robe) unaprijed placeni troskovi (kratkorocna razgranicenja) nedovrsene 17. dati kratkorocni krediti) potrazivanje od kupaca i drugih duznika zaliha (materijala. Promet se sastoji od bezgotovinskih uplata i isplata. Oni predstavljaju izvedene dokumente koji se sacinjavaju na temelju izvornih dokumenata. samo blagajna. Za pracenje prometa i stanja novca na ziroracunu banka dostavlja pravnoj osobi izvod o promjenama. Zbog toga se odnos blagajne sa ziroracunom prvo knjizi na prelazni ziroracun. sitnoh inventara. Taj privremeni racun treba nam zbog toga sto u momentu kada se zakljucuje blagajna nije potvrdjeno je li podignuta ili polozena gotovina na ziroracunu. tekuca ulaganja u vrijednosne papire. blagajni. Na osnovu tih dokumenata blagajnik „pravda“ preostalo stanje u blagajni. U knjigu blagajne upisuju se primici i izdaci novca iz blagajne.2 RACUNOVODSTVENO PRACENJE NOVCA I NOVCANIH EKVIVALENATA Novac obuhvaca novac u blagajni i depozite po vidjenju.2 PRELAZNI ZIRORACUN Kod korespondiranja dvaju gotovinskih racuna (kao sto su ziroracun i blagajna) pri evidentiranju njihova odnosa upotrebljava se privremeni racun koji se zove prelazni ziroracun. placanje troskova tekuceg odrzavanja. deviznom racunu. Pravna osoba moze otvoriti racun kod vise poslovnih banaka. rezervnih dijelova. pa u tom slucaju uspostavlja odgovarajucu analiticku evidenciju unutar sintetickog racuna – ziroracuna.2. sve jednako kao da se radi o ziroracunu.) Novcani ekvivalenti jesu kratkorocna visokolikvidna ulaganja koja se u kratkom roku mogu bez veceg rizika pretvoriti u gotovinu i koristiti za placanje (cekovi.2. Novcana sredstva i poslovni dogadjaji u vezi sa njima se biljeze i prate na ziroracunu. plemeniti metali i sl. proizvodnje.) 17..3 OTVORENI DEVIZNI AKREDITIV 54 . Temeljni dokumenti na osnovu kojih se upisuju u ovu pomocnu knjigu jesu blagajnicke uplatnice (Nalog blagajni – Naplatite) i blagajnicke isplatnice (Nalog blagajni – Isplatite). Pravna osoba treba da raspolaze i odredjenom kolicinom novca koju ce drzati „pri ruci“ ili kako se to u racunovodstvenom smislu kaze.2. 17. Temeljni cilj zakljucka je provjera ima li u blagajni onoliko novca koliko bi na osnovu uplatnica i isplatnica trebalo biti.. Momentom kada se na tom dokumentu potpisom potvrdi izvrsenje konkretne naplate ili isplate predstavljaju pravdajuci dokument.1 BLAGAJNA Trenutno ne postoje propisi u BiH koji uredjuju visinu blagajnickog maksimuma.- kratkorocna ulaganja (dati avansi. Ziroracun pravna osoba otvara za obavljanje platnog prometa. Upravo iz tih razloga knjiga blagajne zakljucuje se na kraju svakog radnog dana. otvorenim akreditivima. U blagajni bi trebala da se drzi manja kolicina papirnog i kovanog novca koji sluzi za placanje manjih gotovinskih ispalata (nabavka sredstava za ciscenje. a stanje predstavlja raspoloziva sredstva na ziroracunu. 17. mjenice. koje treba biti jednako razlici ukupnih primitaka i ukupnih izdataka gotovine. Novac na ziroracunu u racunovodstvenom smislu definise se kao depozit a vista. Novac u bankama i blagajnama dio je tekucih sredstava pravne osobe. placanje postanskih usluga.

odnosno prihodi ili rashodi od financiranja. Prema toj obavijesti kompanija zatvara obavezu prema dobavljacu. „14 novembar tekuce godine“ 55 . mogu se pojaviti pozitivne ili negativne kursne razlike. odredjeni broj dana od datuma mjenice. npr. MJENICE Mjenica je kratkorocni vrijednosni papir koji glasi na odredjenu sumu novca i koji svom imaocu daje pravo da tu sumu naplati od osobe koja se u njoj navodi kao mjenicni duznik. Akreditiv u trenutku otvaranja moze biti pokriven i nepokriven. instrument kreditiranja i instrument bezgotovinskog placanja. Buduci da faktura dobavljaca (koja se evidentira po srednjem kursu) moze biti evidentirana po vise ili nizem kursu od kursa koji je primjenjen za evidentiranje akreditiva. U slucaju vlastite mjenice imamo jednog mjenicnog obveznika koji je ujedno izdavalac mjenice i osoba koja ce platiti mjenicu. Cek koji je plativ u zemlji moze trasirati samo na banku u kojoj izdavalac ima otvoreni racun.2. umjesto bezuvjetnog naloga „Platite“ u vlastitoj mjenici obaveza glasi „Platit cu“. Jedna od prednosti promisornih nota je ta sto nosi prihode od kamata. Datum dospijeca je datum na koji mjenica mora biti placena. CEKOVI Cek je vrijednosni papir kojim izadavalac ceka nalaze drugoj osobi da ona iz njegova pokrica na racunu isplati odredjenu sumu korisniku ceka. Mjenicni povjerilac sve primljene promisorne klasifikuje u potrazivanja za primljene mjenice koje dospijevaju u periodu kracem od godinu dana. u momentu dospijeca ceka. kamata i kamatna stopa na dan dospijeca.Dokumentarni neopozivi akreditiv pisana je isprava kojoj akreditovana banka na zahtjev duznika i na njegov teret ovlascuje drugu banku da u skladu sa uvjetima iz akreditiva isplati povjeriocu akreditovanu sumu. Nakon sto dobavljac naplati akreditiv. Cek kao instrument osiguranja placanja druznik daje povjeriocu u cilju izmirenja obaveza. mjenica na odredjeni dan. „60 dana od dana platite“ 3. mjenica na odredjeno vrijeme od dana izdanja. Cek se moze koristiti kao instrument osiguranja placanja i u tom slucaju kvalifikuje se u ekvivalent gotovine. Nepokriveni akreditiv se vodi u vanbilansnoj evidenciji. cek podnosi na naplatu (banka izdavalaca ceka) 17. Povjerilac. npr. 17. odnosno tri mjeseca i priznaje ih u bilansu stanja kao tekuce sredstvo. Znacenje mjenice ogleda se u cinjenici da ona istovremeno moze biti instrument osiguranja placanja. Najcesci navodi datuma dospijeca: 1. Kod racunovodstvenog evidentiranja znacajni podaci su : datum dospijeca. U vlastitoj mjenici nema bezuvjetnog naloga da se plati odredjena suma niti imena osobe koja treba platiti mjenicu. Dakle.2. „tri mjeseca od dana izdanja mjenice“ 2. na temelju izvjestaja banke domaca banka obavjestava kompaniju da je akreditiv iskoristen.4. Kompanije najcesce otvaraju akreditive u stranim valutama na zahtjev inozemnih dobavljaca koji na taj nacin osiguravaju naplatu. npr.5. Pod trasiranom ili vucenom mjenicom podrazumijeva se ona kojom izdavalac mjenice nalaze trecoj osobi da prihvati mjenicnu obavezu i da o dospijecu plati osobi oznacenoj u mjenici – mjenicnom povjeriocu (remitentu). jer mjenicu placa osoba koja ju je izdala. Kod pokrivenog akreditiva sredstva se odmah po otvaranju akreditiva prenose inozemnoj banci. trajanje mjenice.

Iznos kamate se racuna putem formule Kamata = (glavnica x kamatna stopa x dani) / 36 000 Vrijednost na dan dospijeca.1. ta se ulaganja. u pogonu i u prodavnici. Ako se sredstva uloze u dionice s ciljem preprodaje a ne stjecanja kontrole i upravljanja. racunovodstveno tretiraju kao tekuca ulaganja u vrijednosne papire. gotovih proizvoda i trgovacke robe.Trajanje mjenice. trezorske i komercijalne zapise. odnosno nominalna vrijednost mjenice. uslugu ili troskove razdoblja. plus kamata. 17. RACUNOVODSTVENO PRACENJE ZALIHA MATERIJALA Obiljezje tekucih sredstava zaliha materijala proizlazi iz cinjenice da se njihova cjelokupna vrijednost prenosi na proizvod.3 KRATKOROCNI FINANCIJSKI PLASMAN Pravna osoba moze kratkorocno raspoloziva novcana sredstva uloziti u blagajnicke .3. Indosiranje mjenice. Znati duzinu trajanja mjenice je znacajno. Kamata i kamatna stopa.5. 17. 17. zapravo.1. Interes koji se ostvaruje tim ulaganjima jesu kamate. RACUNOVODSTVENA KRATKOROCNIH KREDITA PROBLEMATIKA PRACENJA DATIH 17. prilikom njihovog izdavanja u proces proizvodnje i poslovanja odjednom. Najznacajnije faze su: . Interes koji se pri tome ostvaruje jeste razlika izmedju kupovine i prodajne cijene.5. Kod duznika kamata predstavlja obavezu koju on knjizi na teret troskova. RACUNOVODSTVENO PRACENJE ZALIHA Zalihe su materijalni oblik tekucih sredstava. ovisno da li se radi o zajmodavcu ili zajmoprimcu. To je. Kamata se kod povjerioca knjizi u korist prihoda. Pri inicijalnom vrednovanju zaliha respektujemo pravilo nize vrijednosti : . Kamata je cijena pozajmljenog novca ili povrat od novca datog u zajam. nedovrsene proizvodnje. Zalihe su sredstva : a) koja se drze u prodaji u redovnom poslovanju b) u procesu proizvodnje namijenjena prodaji c) u obliku osnovnog i pomocnog materijala koji se trose u proizvodnom procesu. Najznacajnije vrste zaliha su : zalihe materijala. 17. glavnica. takodjer.nabavka i sklastenje 56 . Potrazivanja od kupaca u pravilu su visokolikvidna jer se naplacuju u roku koji je ugovoren ali ipak najduze do godinu dana. Materijal u svom toku prolazi kroz vise faza za koje je potrebno razlicito racunovodstveno pracenje. roba ili usluga na kredit. a ne postepeno tokom vise godina kao sto je to sa stalnim sredstvima.4 RACUNOVODSTVENO PRACENJE POTRAZIVANJA OD KUPACA Potrazivanja od kupaca nastaju kao posljedica prodaje proizvoda. Zalihe su sredstva koja se iskazuju u bilansu.neto prodajna vrijednost Zalihe su najcesce „raspolozive“ na skladistu. jer se kamata racuna za tacno odredjeni broj dana. Vrijednost na dan dospijeca predstavlja ukupne novcane primitke iz osnova mjenice na dan njenog dospijeca. pruzanju usluga. rezervnih dijelova.trosak .

izraditi interni obracun . Zavsine troskove u tom slucaju. a elementi kalkulacije su : 1. odnosno standardne troskove. X = vrijednost materijala x 100% / ukupna fakturna vrijednost Pri priznavanju vlastitih zavisnih troskova u trosak zaliha treba se pridrzavati slijedecih pravila: . uobicajeno je da se ispostavi jedna faktura za sve vrste nabavljenog materijala.u vlastite zavisne troskove ne smiju se ukljuciti interni dobici . U analitickom materijalnom knjigovodstvu promjene se evidentiraju kolicinski i cjenovno. troskove utovara prijevoza.tezina materijala Izrada kalkulacije i rapored troskova – knjizenje stvarnih vrijednosti Postize se postavljanjem slijedeceg omjera : X : 100 = dio : cjelina Cjelina je ukupna vrijednost nabavljenog materijala. istovara.- utrosak otudjenje 1. neto fakturna vrijednost dobavljaca 10 000 2. KNJIZENJE I OBRACUN TROSKOVA NABAVKE MATERIJALA. Dokument na temelju kojeg se knjizi uskladistenje materijala u magacinu je magacinska primka. materijal se u fazi nabavke vrednuje po planskim. 57 . Porez na dodatnu vrijednost (PDV) ne ukljucuje se u trosak nabavke materijala jer je neutralan od tog procesa i predstavlja potrazivanje od drzave za placeni ulazni porez.vlastiti zavisni troskovi koji se ukljucuju u trosak zaliha ne smiju biti veci od uobicajenih troskova za konkretnu vrstu troskova. naprimjer. treba rasporediti na sve vrste nabavljenog materijala prema nekoj racionalnoj osnovi. ako se pojave.5. materijal se skladisti u skladistu. Kad se proces nabavke zavrsi. trosak nabavke (nabavna vrijednost)11 000 Zavisni troskovi ukljucuju. KADA SE ZAVISNI TROSKOVI RASPOREDJUJU NA VISE VRSTA MATERIJALA Kada se od jednog dobavljaca kupuje istovremeno vise vrsta materijala.1. Racunovodstveno pracenje materijala u fazi nabavke i skladistenja U ovoj fazi formira se trosak nabavke ili nabavna vrijednost materijala.2. Najcesce osnovice za raspored zavisnih troskova su : . Evidentiranje materijala se moze vrsiti po stvarnim nabavnim troskovima. Ukoliko u racunovodstveni sistem uvodimo planske (stalne) troskove. zavisni troskovi nabavke 1 000 3. Trosak nabavke se utvrdjuje kalkulacijom nabavne cijene. odnosno standardnim nabavnim cijenama.vrijednost materijala . vozarina i ostale troskove nuzne za dovodjenje materijala u funkciju za koju su i nabavljeni. Vjerodostojni dokument na temelju kojeg skladistar izdaje materijal iz skladista u prces proizvodnje je izdatnica (trebovanje). 17. Na sintetickim racunima promjene se evidentiraju vrijednosno.

Racun odstupanja od cijena je nesamostalni racun. za vrijednost materijala koji je bio predmet obrade ili dorade.Ukoliko se zalihe materijala vrednuju i evidentiraju po planskim. To su proizvodi i usluge. prvi ulaz – prvi izlaz) pretpostavlja da se utrosak materijala vrednuje po 58 .1. a racun Materijal na obradi i doradi potrazuje iznos planskog nabavnog troska datog materijala prije slanja na obradu ili doradu. te da je vrijednost zaliha obracunata po planskom nabavnom trosku niza za inos ovog salda od njihovog stvarnog nabavnog troska. First in – first out. kilogramima itd). Evidentiranje se unekoliko razlikuje kada se zalihe materijala vrednuju i evidentiraju po planskom nabavnom trosku. gramima.5. Dugovni saldo racuna Odstupanja od cijena pokazuje da je stvarni nabavni trosak bio u prosjeku visi od planskih nabavnih troskova. pokazuje koliko se planski nabavni trosak zaliha materijala razlikuje od stvarnog nabavnog troska zaliha. u zavisnosti od toga da li se radi o prekoracenju ili snizenju. ponekad. Slanje materijala na obradu i doradu se tada knjizi tako sto se racun Materijal na obradi i doradi zaduzuje za planski nabavni trosak predatog materijala. Po zavrsenoj obradi i doradi materijal se vraca na zalihe. Nije nuzno da se pri slanju materijala na obradu ili doradu njegov planski nabavni trosak svodi na stvarni nabavni trosak. koji moze biti kako dugovni tako i potrazni. u evidenciju je potrebno ukljuciti i racun Odstupanje od cijena. Pri izradi bilansa potrazni saldo racuna Odstupanje od cijena oduzima od planskog nabavnog troska zaliha (saldo racuna Zalihe materijala) 17. 1) Metoda FIFO – vrednovanje utrosenog materijala (engl. tj. Trosak materijala dobije se ako se utrosak pomnozi sa nabavnom cijenom. hektolitrima. Utrosak materijala moze se vrednovati primjenom : a) metode FIFO b) metode prosjecnih ponderisanih nabavnih cijena (troska nabavke) c) metode specificne identifikacije. i planskog nabavnog troska obradjenog ili doradjeng materijala s druge stranje. Potrazni saldo na racunu Odstupanja od cijena pojavljuje se u slucaju kada se stvarni nabavni trosak u prosjeku nizi od planskog nabavnog troska. Ucinci su izlazi iz poslovnog procesa u koji se ulazi materijali. potrazuje racun Materijal na obradi i doradi. Utrosak se izrazava u naturalnim jedinicama mjere (litrima. 17. knjizi se na stranu duguje ili potrazuje racuna Odstupanja od cijena. Po zavrsenoj obradi ili doradi prijem materijala se knjizi tako da se planski nabavni trosak doradjenog materijala zaduzuje racun Zaliha materijala. odnosno troskove izazvane obradom ili doradom. Saldo ovog racuna.1. tj.3 MATERIJAL NA OBRADI I DORADI Materijal koji je kupljen od dobavljaca i primljen u skladiste upucuje se. Pri izradi bilansa dugovni saldo racuna Odstupanja od cijena (materijala) dodaje planskom nabavnom trosku zaliha (saldo racuna Zaliha materijala). Pri tome se odobrava. Racun Zaliha materijala se tada zaduzuje za vrijednost materijala vracenog sa obrade ili dorade kao i za troskove koje je ona izazvala. prije nego sto se izda u proizvodnju.5. Razlika izmedju ranijeg planskog nabavnog troska materijala uvecanog za troskove obrade ili dorade. drugim pravnim osobama na obradu i doradu. i racun Dobavljaci u zemlji za iznos fakture za usluge obrade ili dorade.4 RACUNOVODSTVENO PRACENJE UTROSKA MATERIJALA Utrosam je fizicko trosenje materijala sa ciljem stvaranja ucinaka. Za troskove obrade ili dorade potrazuje racun Dobavljaci u zemlji. Trosak je vrijednosni izraz utroska sa ciljem stvaranja ucinaka. a odobrava se racun Zaliha materijala. odnosno standardnim cijenama. s jedne strane.

Visak materijala knjizi se kao novo zaduzenje u skladistu a protustavka je prihod i to racun Viskovi – Prihodi. U tom slucaju procjenitelji osiguravajuceg 59 .6.visina dopustenog rashoda po osnovu kala.Manjak zbog neodgovarajuceg kvaliteta.5 VISKOVI MATERIJALA U SKLADISTU Kada se uporedi stanje zaliha materijala u knjigovodstvu sa stvarnim stanjem koje se utvrdi temeljem popisa (inventure) moze se dogoditi visak materijala. odnosno manjak za koji se tereti odgovorna osoba. Stanje materijala prije utroska 3) Metoda specificne identifikacije zahtijeva obracun utroska materijala po specificnom trosku nabavke pojedinih nabavki istog materijala iz kojih potjece utrosak materijala.1. 17.5. odnosno „likvidacije“ materijala podrazumijevamo izlaz materijala izvan osnovne namjene zbog koje je nabavljen. pozar. 17. rastura.1. kvara i loma utvrdjena je Normativom za utvrdjivanje rashoda na koji se ne placa PDV.5. 2) Metoda prosjecnih ponderisanih nabavnih cijena pretpostavlja da se utrosak materijala mnozi s prosjecnom ponderisanom nabavkom cijenom. prelazi se na vrednovanje utroska po cijenama druge.Za materijale koji nisu obuhvaceni Normativom rashoda. Ukoliko je manjak opravdan knjizi se na teret rashoda. Inventurni manjak se utvrdjuje kada je stvarno stanje materijala manje od knjigovodstvenog. Utrosak materijala se vrednuje upravo po onom trosku nabavke po kojem je taj materijal i nabavljen. rastura. Za vrednovanje materijala kao visak moze se koristiti cijena posljednje nabavke ili fer procijenjena (trzisna) vrijednost.rashodovanje.prodaja . nastaje obaveza za PDV. Izbor jedinicnog stvarnog troska za vrednovanje utroska materijala zasniva se na stvarnom fizickom toku materijala. kvara i loma do propisanog iznosa . Pravne osobe u pravilu se osiguravaju kod osiguravajuceg drustva od tih rizika. Unistenje materijala zbog elementarnih nepogoda moze se javiti uslijed djelovanja vise sile – poplava. U neoporezivi manjak materijala u skladistu pripadaju slijedece kategorije : . . potres. Pri knjizenju prihoda ne obracunava se PDV. koja se izracunava : Prosjecna ponderisana nab.izuzetno nastali rashod po osnovu kala. kolicina rashoda se utvrdjuje prema normativu obveznika .cijenama materijala i to po onoj koja je prva nabavljena. Kada se prva nabavka iscrpi.inventurni manjak . Ukoliko manjak nije opravdan.cijena = vrijednosno stanje prije utroska / kol. RACUNOVODSTVENO PRACENJE OTUDJENJA MATERIJALA Pod pojmom otudjenja. Najznacijniji nacini otudjenja su : . koja je sada prva i tako redom.unistenje zbog elementarnih nepogoda . Vrednovanje utroska materijala po metodi planskih nabavnih cijena Prednost ove metode ogleda se u tome sto je jednostavna za primjenu.

nabavna cijena umanjena za rabate i slicne popuste . Otpis zaliha sitnog inventara nastaje u trenutku izdavanja sitnog inventara u upotrebu. Eventualna razlika od knjigovodstvenog iznosa se knjizi na teret ostalih rashoda – gubici. Rashodavanje materijala najcesce se obavlja kada materijal vise nije sposoban za koristenje. Racunovodstveni obuhvat i porezni obuhvat rezervnih dijelova pri nabavljanju je kao u materijalu. U predkalkulaciju troskova nabavke ukljucuju se iznosi svih ocekivanih troskova koji ulaze u troskove nabavke. Rashodovanje materijala. Metode otpisa sitnog inventara jesu : a) potpuni otpis b) 50%-tni otpis c) Kalkulativni otpis. Sitan inventar jesu sredstva koja se trose jednokratno u procesu poslovanja. odnosno narudzbom isporucuju dobavljacu. Buduci da se roba nabavlja radi daljnje prodaje s ciljem ostvarivanja profita / dobiti. u pravilu su poznati primjer prijema robe. Pri tome vrijednost sa racuna Zaliha rezervnih dijelova na racun Troskovi rezervnih dijelova. odnosno sitan inventar. Roba iskazuje se od trenutka nabavke po trosku nabave.drustva ce procijeniti visinu stete. Troskovi nabavke robe koju trgovci u skladu sa ugovorom.troskovi prijevoza i drugi troskovi dopreme robe do mjesta skladistenja ili prodaje. Trosak zaliha jeste : .2 RACUNOVODSTVENO OBUHVATANJE ROBE Pojam robe u racunovodstvenoj praksi koristi se uz djelatnost trgovine. Inicijalno se vrednuje po trosku nabavke (fakturna vrijednost + zavisni troskovi).1. Sredstva cija je pojedinacna nabavna vrijednost manja od 250 KM a vijek upotrebe dulji od jedne godine pravilno se klasifikuju u tekuca sredstva. odnosno odrzavanja. Razlika u cijeni je ona velicina iz koje trgovac ostvaruje pokrice operativnih troskova. Prodaja robe je proces u kojem uz prihode nastaju i rashodi a ostvaruje se dobit ili gubitak.porezi osim onih poreza koji se mogu vratiti od porezne vlasti . odnosno rashoda djelatnosti i dobit. 17.7. roba prestaje biti dio sredstava u trenutku prodaje.u analitickom knjigovodstvu . u materijalnom knjigovodstvu kolicinski i vrijednosno a u glavnoj knjizi samo vrijednosno.u skladisnoj evidenciji . imamo u slucaju isteka roka upotrebe i neodgovarajuceg kvaliteta. ipak u 60 . Rezervni dijelovi su gotovi elementi sto ih ugradjujemo u masine ili uredjaje radi popravke. odnosno isporuke kupcima. RACUNOVODSTVENO PRACENJE ZALIHA REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA Rezervni dijelovi su sastavni dio tekucih materijalnih sredstava.5. Iako su za svaku narudzbu prije prispijeca robe u trgovinskoj kompaniji poznati i trosak nabavke i ocekivana razlika u cijeni i moguca prodajna cijena. a vijek trajanja moze biti duzi od jedne godine od trenutka njihovog izdavanja u upotrebu. kao sto se pojam gotov proizvod koristi uz djelatnost proizvodnje. 17.5. Stanje i tok kretanja materijala prati se na tri mjesta i na tri nacina : .u glavnoj knjizi U skladisnoj evidenciji promjene se evidentiraju kolicinski.

Konto obracun troskova nabavke robe ima funkciju prikupljanja svih troskova koji su u vezi sa nabavkom robe (kao fakturna cijena. no isto tako roba se iz skladista moze prenositi u prodavnicu. u dokumentu o stvarno nastalim troskovima nabavke se.u robnom knjigovodstvu po vrsti.na racunima glavne knjige . Razlog tome je sto se unaprijed placaju troskovi koji se odnose na buduca razdoblja a ne nabavljena sredstva.1 ZALIHE ROBE U TRGOVINI NA VELIKO Racunovodstveno obuhvacanje nabavke.2. knjizenje ovisi o nacinu evidentiranja robe (trosak nabavke ili prodajne cijene). Kaze se da se zalihe obrnu jednom u tri mjeseca (kvartalno). Ako trgovacku robu prodavnica nabavlja direktno od dobavljaca. ROBA U PRODAVNICI Roba u prodavnici moze se direktno nabavljati od dobavljaca.3. prodajnoj cijeni i o iznosu poreza na dodatnu vrijednost.6. uz troskove nabavke. tada se dani vezivanja zaliha izracunaju jednostavno kao 365 : broj obrtaja zaliha. ANALIZA ZALIHA Obrtanje zaliha Pokazatelj najcesce koristen pri analizi velicine pojedinih stavki zaliha je koeficijent obrtanja zaliha.5. Obrtanje zaliha pokazuje brzinu kojom se trgovacka roba krece kroz kompaniju.Ako smo vec izracunali broj obrtaja zaliha. Najcesce vrste prirodnih troskova jesu : zakupnina. kolicini i vrijednosti . kada visak robe ostaje na zalihama. Broj obrtaja se smanjuje ili uslijed povecanja zaliha zbog ocekivane vece prodaje. 17. U slucajevima kada se zalihe robe evidentiraju po prodajnoj cijeni.u skladisnoj evidenciji po vrsti i kolicini Nabavka trgovacke robe odvija se.2. 61 . 17. gdje se evidentira struktura troskova nabavke. Koeficijent obrtaja zaliha = trosak prodate robe / zalihe Ako je trosak prodate robe u nekoj godini milion USD.5. prijevoz. utovar. ali je uobicajeno da se promjene evidentiraju : .5. POVECANJE I SNIZENJE PRODAJNE CIJENE 17. skladistenja i prodaje robe moze biti organizovano na razlicite specificne nacine. Roba prodavnici evidentira po prodajnoj cijeni u kojoj je sadrzan i porez na dodatnu vrijednost. iskazuju podaci o iznosu razlike u cijen. osiguranje i slicno. tada se knjizenje provodi najcesce preko racuna prodavnice na temelju kalkulacije. a zalihe su 250 00 USD. tada se zalihe obrnu 4 puta. ili zbog smanjnja prodaje. 17.2. preko konta obracuna troskova nabavke robe.2. istovar) 17.racunovodstvu utvrdjuju i evidentiraju samo nastale troskove nabavke za stvarno primljene vrste i kolicine robe. Ako se roba u prodavnicu prenosi iz skladista.7 UNAPRIJED PLACENI TROSKOVI BUDUCEG RAZDOBLJA ( AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA) Rijec je o prelaznom obliku tekucih sredstava.

prava. odnosno vrijeme u kojem tudja sredstva treba vratiti.Naprimjer. jer predstavlja placeni trosak. POJAM KAPITALA Imovinu pravne osobe cine sredstva prema pojavnim oblicima i sredstva prema porijeklu izvora. Sve obaveze imaju rok dospijeca. pravna osoba unaprijed je platila zakupninu u iznosu 24000 KM. Osnivanje drustva s ogranicenom odgovornoscu u vlasnistvu jednog lica zagtijeva uplatu u sumi od 2 000 KM osnivackog kapitala. godini pravna osoba ce u januaru i februaru knjiziti obracun troskova zakupnine zbog cega se taj dogadjaj knjizi na priklazani nacin. Zbog toga iznos u bilansu sredstva nazivamo „tranzitornim ili prelaznim sredstvima“. Zaradjeni kapital je rezultat profitabilnog poslovanja. prema anglosaksonskom konceptu zaradjeni kapital iskazuje se na poziciju zadrzana zarada i to je jedina pozicija zaradjenog kapitala 2. a ne da se na datum isplate zakupnine. 62 . To je onaj dio kapitala koji je uplacen u novcu ili unesen u obliku stvari.akumulirana dobit . Zaradjeni kapital predstavlja netoprofit.upisani osnovni kapital . Rok povrata moze biti do jedne godine (kratkorocne obaveze) i preko jedne godine (dugorocne obaveze) Kapital predstavlja razliku sredstava i obaveza i uobicajeno se racuna iz racunovodstvene jednacine (sredstva = obaveze + kapital). Osnovni kapital drustva s ogranicenom odgovornoscu je podijeljen na udjele. Osnivacki kapital za dionicko drustvo iznosi 50 000 KM.ostale rezervne .1. prema evropskom konceptu. vec trosak poslovanja ili rashod.zaradjeni kapital Upisani uplaceni kapital predstavlja dio kapitala koji su vlasnici unijeli u pravnu osobu. Dva su tipa iskazivanja zaradjenog kapitala : 1. s obzirom s obzirom da to u pojmovnom smislu nije „resurs“ od kojeg se u buducnosti ocekuju ekonomske koristi.akumulirani gubitak . U 2008. 18.vlastite dionice koje drzi pravna osoba.revalorizacione i prenesene rezerve .RACUNOVODSTVENO OBUHATANJE KAPITALA 18. zaradjeni kapital se sastoji iz dva dijela : akumulirane dobiti i rezervi.dobit ili gubitak tekuce financijske godine .dionicka premija . Da se ukupno isplacena zakupnina knjizila na troskove u 2007 godini u toj godini rezultat poslovanja bio bi nerealno iskazan za 8 000 KM.upisani uplaceni kapital . Na datum bilansa pravna osoba ce u okviru tekucih sredstava iskazati u poziciji unaprijed placeni troskovi ili aktivna vremenska razgranicenja iznos 8 000 KM. Kapital se sastoji od slijedecih grupa konta : . a za drustvo sa ogranicenom odgovornoscu 10 000 KM. Kapital se sastoji iz dva dijela : . Nastao je iz razlike prihoda i rashoda nakon odbitka poreza na profit. a kod dionickog drustva na dionic.

Maksimalan broj dionica koje se mogu emitovati prema odobrenju nadleznog organa. Neemitovane dionicu su dio autorizovanih (odobrenih) dionica koji nisu prodate za novac ili razmjenjene za nenovcane oblike sredstava ili usluga. dionicom kojom imaoci dionice dokazuju udjel u kapitalu dionickog drustva. tj. Knjigovodstvena vrijednost dionice je vrijednost po kojoj se dionice vode u knjigama dionickog drustva ( cijeli iznos kapitala uvecan za dionicku premiju.Kapital izrazava knjigovodstvenu vrijednost (vrijednost po kojoj je vrijednost kapitala iskazana u knjigama). Nominalna vrijednost dionice je vrijednost koja je naznacena na samoj dionici. To su dionice koje predstavljaju jednake dijelove u kapitalu dionickih drustava. odnosno u cilju pribavljanja novih financijskih sredstava po posebno propisanom postupku. Iznos koji se postigne prodajom iznad nominalne vrijednosti obicno se naziva premija. vrsi se u cilju povecanja vrijednosti kapitala.DIONICE KAO INSTRUMENT FINANCIRANJA DIONICKOG DRUSTVA Vlasnistvo nad dionickim drustvom dokazuje se vlasnickim vrijednosnim papirom. Vlastite (trezorske) dionice su emitovane i placene dionice koje je dionicko drustvo steklo njihovom kupovinom na trzistu kapitala. Izdavanje dionica i prodaja na diskont 63 . 18.2. i obicno ne nose pravo glasa o pitanjima upravljanja dionickim drustvom. Emitovane dionice su autorizovane dionice i prodate za novac ili razmijenjene za nenovcane oblike sredstava ili usluga. Redovne i povlastene dionice Dionice se dijele na dvije tipicne vrste i to : -redovne ili obicne dionice -povlastene ili prefencijalne dionice 1) Redovne ili obicne dionice One su financijski instrument formiranja dionickog kapitala. Glavne dionice su sve emitovane dionice umanjene za vlastite (trezorske) dionice. Dionicka premija je iznos koji se postigne prodajom dionica iznad nominalne vrijednosti. Trzisna vrijednost dionica je vrijednost po kojoj se dionica prodaje na trzistu kapitala. Izdavanje redovnih dionica i prodaja za novac Izdate dionice se na trzistu mogu razmjenjivati za nova ili za druge oblike sredstava i prava. Knjigovodstvena vrijednost kapitala uzima se kao osnovica za izracunavanje knjigovodstvene vrijednosti po dionici koja se uporedjuje sa nominalnom i trzisnom vrijednoscu dionice. rezerve i zadrzanu dobit podjeli sa brojem glavnih dionica). tj. nisu pustene u promet. autorizovane (odobrene) dionice. Izdavanje novih dionica i prodaja uz premiju Cesto se izdaju i prodaju nove dionice po cijeni koja je veca od nominalne vrijednosti. Izdavanje i prodaja novih dionica. Vlasnici dionica ili dionicari drze dionice kao potvrdu o ulozenim sredstvima u dionicko drustvo. Vlasnici imaju pravo glasa i kontrole dionickim drustvom. Te dionice mogu biti ili redovne ili prioritetne (preferencijalne) dionice.To su tzv. 2) Povlastene ili prioritetne dionice To su dugorocni vrijednosni papiri koji se po svojim obiljezjima nalaze izmedju dionica i obveznica. a koje se nisu povukle iz opticaja. Njihovi vlasnici imaju pravo prioriteta naplate dividendi.

Uprava tacno utvrdjuje koji ce se dio netodobiti ili zadrzane isplatiti dionicarima. to su : . Dionicko drustvo u pravilu dolazi do vlastitih dionica otkupom na trzistu kapitala. dopustaju i razmjenu za nenovcana sredstva i usluge. ili bilo kakva druga dionicka prava. .3 RACUNOVODSTVENO PRACENJE PROMJENA U ZARADJENOM KAPITALU 18. VLASTITE DIONICE (TREZORSKE) Trezorske dionice su dionice dionickog drustva koje su izdate i naknadno otkupljene. Ponekad drustvo zadrzava sredstva u poslovanju kako bi financiralo prosirenje djelatnosti. Ovdje se javljaju poteskoce oko realne procjene razmjenske vrijednosti po kojoj se razmjenjuju dionice za nenovcana sredstva. u obliku materijalnih sredstava ili usluga. Nenovcane dividende imamo u slucaju distribucije dividendnih dionica.3. U pravilu se proglasavaju neposredno prije godisnjeg financijskog ovisi o uspjesnosti poslovanja. Na datum isplate isplacuju se dividende u novcu ili dividende u dionicama.smanjiti opasnost od konkurentskog preuzimanja . Ko ima pravo na dividende? Uprava odredi datum utvrdjivanja stanja u dionickoj knjizi. Izdavanje dionica i razmjena za nenovcana sredstva i usluge Izdate dionice u pravilu se uplacuju u novcu. Dividende se isplacuju kao rezultat profitabilnog poslovanja. U ovisnosti od nacina isplate dividende se dijele na novcane i nenovcane.2 PROGLASAVANJE I ISPLATA DIVIDENDNIH DIONICA Dividendne dionice je izraz koji se koristi da bi se opisalo proglasavanje i distribucija dividendi u obliku dodatnih dionica dionicarima srazmjerno njihovom udjelu u vlasnistvu dionickog drustva. U bilansu iskazuju kao umanjenje kapitala. Postoje tri znacajna datuma za proglasavanje i isplatu dividendi. 18.smanjiti obim poslovne aktivnosti dionickog drustva . sto povecava broj dionica svakog dionicara za odredjeni postotak. dividendu.datum proglasavanja je datum kada uprava dionickog drustva formalno proglasava da ce dividende biti isplacene. Razlozi za otkup vlastitih dionica mogu biti : .smanjiti broj vlastitih dionica u cilju povecanja dobiti po dionici i trzisne vrijednosti po dionici Dionicko drustvo ne moze posjedovati dio sebe. Ipak.Datum evidencije.Datum isplate je datum kada se dividenda isplacuje dionicarima po evidenciji.1 DIVIDENDE Dividenda predstavlja povrat dionicarima dijela ulaganja u vlasnicke vrijednosne papire (dionice). isplacuju se iz netodobiti akumulirane na racunu zadrzane zarade ili akumulirane dobiti. smo mu ne omogucava isplata novcanih dividendi. odnosno tacne liste dionicara kojima ce biti isplacene dividende. Ukoliko se dionice ne mogu prodati za novac.3. 18.Izdavanje i prodaja dionica ispod nominalne vrijednosti nisu dopusteni u vecini zemalja. 64 . drustvo donosi odluku da njegovi dionicari prime neku vrstu dividende. Zbog toga vlastite dionice nisu imovina i nemaju pravo glasa. . Takva drustva mogu objaviti dividendu u dionicama.

obaveza nastaje kada je sredstvo isporuceno. ako je cijena prije dividende bila 10.Gubitak do visine kapitala iskazuje se u pasivi u okviru pozicija kapitala u pozicijama Akumulirani gubitak iz proteklih godina i Gubitak tekuce godine. ona bi teorijski trebala pasti na 10 USD) Uprava moze imati vise razloga za proglasavanje dividendnih dionica : . najprije od netodobiti oduzmemo iznos dividendi na povlastene dionice za tekucu godinu.GUBITAK Pravna osoba u bilansu iskazuje uspjesnost poslovanja kao pozitivan ili negativan poslovni rezultat. Osnovno obiljezje obaveza jeste da pravna osoba ima sadasnju obavezu. 19. godisnja netodobit dijeljenjem broja dionica u prometu na kraju godine jednaka je zaradi po dionici. Nuzno je napraviti razliku izmedju sadasnje i buduce obaveze.RACUNOVODSTVENO OBUHVATANJE OBAVEZA Obaveza je sadasnja obaveza pravne osobe proizasla iz proslih dogadjaja za cije se podmirenje ocekuje da ce dovesti do odljeva resursa koji za pravnu osobu sadrze ekonomske koristi.proglasavanje dividendnih dionica dionicari izbjegavaju placanje poreza na dividende 18. prenosi se na konto gubitak tekuce financijske godine. Preneseni gubitak moze biti : .gubitak iznad visine kapitala i obicno se iskazuje u aktivi bilansa stanja u poziciji Gubitak iznad visine kapitala. te se pokriva u narednim obracunskim razdobljima prema nacelu kontinuiteta. a time i u bilansu ako su ispunjeni slijedeci uvjeti : .Dividenda u dionicama povecava broj dionica u opticiji. Izracunavanje zarade po dionici odnosi se samo na redovne dionice.dodatnom emisijom dividendnih dionica utjece na smanjenje trzisne cijene dionice . Takva dividenda treba sniziti trzisnu cijenu dionice (5% dividende u dionicama. Da bismo odredili zarade koje su primjenljive na redovne dionice. Obaveze se priznaju u poslovnim knjigama. U situaciji kada dionicko drustvo prodaje samo redovne dionice. dionica se u prometu ne mjenja u toku godina. ovaj se broj ne iskazuje u vlasnickom kapitalu u bilansu. 18. a br. .5.50 USD po dionici. Koncept zarade po dionici primjenjuje se samo na redovne dionice. Gubitak smanjuje kapital.zadrzavanje novca u cilju ekspanzije dionickog drustva na trzistu . kao korekciona pozicija aktive. Zarada po dionici = netodobit / broj redovnih dionica u prometu Iako se ponderisani prosjecni broj dionica u prometu mora koristiti kod izracunavanja zarada po dionici. ZARADA PO DIONICI Zarada po dionici je zaradjena netodobit po redovnoj dionici.4. Poslovni rezultat iskazan u bilansu uspjeha prenosi se u narednu godinu gdje ce se u pocetnom bilansu iskazati kao akumulirana dobit ili akumulirani gubitak. U pravilu. odnosno neogranicenosti vremena poslovanja. Odluka pravne osobe da nabavi sredstvo u buducnosti ne znaci samo po sebi da je nastala sadasnja obaveza.obaveza je sadasnja 65 . Ako pravna osoba nije pokrila gubitak tekuceg razdoblja do visine kapitala. Kod izracunavanja zarade po dionici godisnja netodobit primjenljiva na redovne dionicare dijeli se sa prosjecnim brojem redovnih dionica u prometu.

kao i osiguranje vracanja duga. sto u pravilu znacajno utjece na novcani tok.sadasnja vrijednost obaveza (sadasnja diskontovana vrijednost buducih novcanih izdataka za koje se ocekuje da ce biti potrebni za podmirenje obaveze u normalnom toku poslovanja) .pruzanjem usluga . Najcesce dugorocne obaveze su obaveze za primljene dugorocne kredite i obaveze za izdate dugorocne obveznice.zamjenom te obaveze sa drugom obavezom Obaveze se klasifikuju na : 1) tekuce (kratkorocne) obaveze 19. . pravna osoba moze sklopiti ugovor sa drugom pravnom osobom da ce u slijedece dvije godine kupovati robu i to godisnje 100 000.historijski trosak obaveza ( iznos novca ili novcanih ekvivalenata za koje se ocekuje da ce se platiti u cilju podmirenja obaveza u normalnom toku poslovanja) . Taj ugovor. odnosno kamatu.Terecenje financijskog rezultata kamatama na emitovane obveznice moze biti nize od raspodjele dividendi dionicarima Nedostatci za kompaniju su : .prijenosom drugih sredstava . Naprimjer.placanjem novcem . Posljedica je pogresno iskazivanje poslovnog rezultata. ne priznaje se i ne evidentira u poslovnim knjigama kao sadasnja obaveza.imaoci obveznica neke kompanije i drugi povjerioci nemaju utjecaja na kompaniju kao dionicari. Obaveze po izdatim vrijednosnim papirima dospijevaju nakon isteka jedne godine (12 mjeseci). isporuka robe na skladiste iz kojeg bi proizlazila sadasnja obaveza jos nije dogodio.obaveza je rezultat proslih dogadjaja Propusteno priznavanje i evidentiranje obaveza znaci i propusteno evidentiranje rashoda.Kamate na emitovane obveznice su poreski priznati rashodi. Vrednovanje obaveza se provodi uz nacela : .neophodno osiguranje gotovine od strane kompanije za isplacivanje godisnje. Najcesca vrsta dugorocnog vrijednosnog papira koji se prodaje je obveznica. odnosno polugodisnje dospjelih kamata na emitovane obveznice. Dugorocni krediti su obaveze pravne osobe koji se kvalifikuju u pasivne financijske aktivnosti a najcesce se preduzimanju u cilju financiranja izgradnje ili nabavke stalnih i tekucih sredstava.fer vrijednost (utrzivi vrijednosni papiri se mogu iskazati po trzisnoj vrijednosti) .1 DUGOROCNE OBAVEZE Dugorocne obaveze su one obaveze (dug) ciji je rok vracanja duzi od jedne godine racunajuci od datuma bilansa. Izdavanjem ili emisijom dugorocnih vrijednosti papira pravna osoba preuzima obavezu kupcima uz odgovarajucu naknadu. To je zato sto se poslovni dogadjaj . da ce doci do odliva novca ili drugih sredstava na tacno odredjeni datum .postoji razumna procjena menadzera. 2) dugorocne obaveze 66 .tekuci trosak obaveza (nediskontovani iznos novca ili novcanih ekvivalenata koji bi bio potreban da se takve obaveze podmire u tekucem razdoblju) . Znacajne prednosti emisije duznickih vrijednosnih papira : . a dividende nisu .prodajna vrijednost (obaveze se iskazuju po vrijednostima u kojima ce biti podmirene) Podmirenje sadasnje obaveze moze se vrsiti na slijedece nacine : .

Knjizenje rezervisanja se vrsi zaduzivanjem odgovarajucih racuna troskova ili rashoda.iznos obaveze se moze pouzdano procijeniti Tipican primjer rezervisanja je kada pravna osoba. 19. obaveze za izdate kratkorocne vrijednosne papire. Obratno. Rezervisanja jesu obaveze koje se priznaju ako su ispunjeni slijedeci uvjeti : . ugovara popravke i rezervne dijelove u garantnom roku. Troskove treba ukalkulisati u proizvodnu cijenu. moze biti u opasnosti da ne uspije da podmiri svoje obaveze Vrijednost na koju glasi obveznica je nominalna vrijednost. a odobravanjem racuna rezervisanja.2 TEKUCE (KRATKOROCNE) OBAVEZE Tekuce (kratkorocne) obaveze jesu one obaveze cije se podmirenje. ako su obveznice izdate uz premiju. koje treba priznati kao sadasnju obavezu te ih treba objaviti. znaci da su prodate po cijeni koja je veca od nominalne vrijednosti. a odobrava racun Obracunata rezervisanja za rizike u garantnom roku. U narednim obracunskim periodima odgovarajuci inosi sa racuna Unaprijed naplaceni i odlozeni prihodi se prenose na odgovarajuci uspjesni racun Prihoda. tj. Tako. Izdavalac evidentira obveznice po njihovoj nominalnoj vrijednosti. Medjutim. za iznos nastalog troska zaduzuje se racun Rezervisanja. racunajuci od datuma bilansa. Grupa konta Dugorocna razgranicenja mogu se pojaviti i kod rashoda i kod prihoda. te naknadnom amortizacijom diskonta. Izdavanjem i prodajom obveznica uz premiju i naknadnom amortizacijom premije smanjuju se rashodi od kamata kod izdavaoca obveznice. povecavaju se rashodi od kamata izdavaoca obveznice. Najcesce i najvaznije tekuce obaveze su slijedece : obaveze za primljene kratkorocne kredite. a ne kada su pokvareni. pa ih treba teretiti na razdoblje kada su ti proizvodi prodati. Njihova visina se utvrdjuje procijenjivanje na osnovu iskustva. naprimjer. a odobrava racun Dobavljaci ili Ziroracun ili racun Sredstava. fakturisati i placati naknadno u roku duzem od 12 mjeseci. koji utjecu na nastanak obaveza. a to je iznos koji izdavalac mora platiti na kraju vijeka obveznice. kratkorocna razgranicenja i rezervisanja 67 . Izdate obveznice koje se prodaju uz premiju ili diskont amortizuju se tokom njihovog vijeka do datuma dospijeca. neplaceni rashodi. Trzisna vrijednost obveznice ovisi o trzisnoj kamatnoj stopi koja se formira na trzistu kapitala. prodajom obveznice uz diskont. Isporukom automobila nastaje rizik kvara. odnosno procjenjuje iznos i vrijeme nastale obaveze. Karakteristican primjer unaprijed naplacenih i odlozenih prihoda koji se odlazu na period duzi od 12 mjeseci je donacija stalnih sredstava. Troskovi popravaka gotovih proizvoda u garantnom roku nastaju nakon prodaje gotovih proizvoda.Ako kompanija ostvaruje gubitke. Dugorocna rezervisanja javljaju se u poslovanju pravne osobe u slucaju kada nastaju poslovni dogadjaji. u ovisnosti o kakvoj se vrsti prihoda radi. obaveze za place zaposlenicima. Smatra sse da su troskovi servisiranja prodatih proizvoda u garantnom roku nastali kao posljedica dogadjaja prodaje tih proizvoda. U trenutku kada do popravke gotovih proizvoda dodje.pravna osoba ima sadasnju obavezu koja je nastala kao rezultat proslih dogadjaja .vjerovatno je da ce odliv resursa koji sadrzi ekonomske koristi biti potreban iznos obaveze se moze pouzdano procijeniti . a koji ce se konacno obracunavati. obracunati. obaveze za poreze. ocekuje u roku kracem od jedne godine. obaveze prema dobavljacima. Na kraju razdoblja se za iznos procijenjenih troskova zaduzuje racun troskova Rezervisanja za rizike u garantnom roku. proizvodjac automobila. te proizvodjac vrsi rezervisanje.

donirano. Mjere troska izraze u novcanim jedinicama. trosak opreme.RACUNOVODSTVO TROSKOVA 20. Zahvaljujuci nepromjenjivosti njihovog ukupnog iznosa i promjenljivosti stepena zaposlenosti su promjenljivi.. Pod nedospjelim troskovima podrazumijevamo troskove od kojih se ocekuju buduce ekonomske koristi (trosak nabavke sredstava.(pasivna razgranicenja). Najopcije definisani troskovi predstavljaju vrijednosni izraz trosenja resursa. Obaveze prema dobavljacima najcesce se podmiruju placanjem sa ziroracuna. odnosno rashoda i prihoda izmedju dva godisnja obracunska razdoblja. Fiksni troskovi su vrste troskova za ciji ukupni iznos se ocekuje da u kratkom roku ostane nepromijenjen. odnosno rashoda i prihoda unutar jednog godisnjeg obracunskog razdoblja. Kratkorocna razgranicenja Racuni kratkorocnih vremenskih razgranicenja se obavezno koriste za razgranicavanje troskova. 2.1. 1. Pri vecoj kolicini proizvodnje oni opadaju. SEDMI DIO – RACUNOVODSTVO TROSKOVA 20. ali se ne mogu koristiti za razgranicavanje troskova. nepromijenjeni. Pri manjoj kolicini 68 . Nisu uvjetovani raspolozivim kapacitetom. 20. sto ima posebno znacenje za planiranje i donosenje odluka. Uz pojam troska cesto se vezuje i rijec rashod. Ti troskovi sredstava postali su rashodi jer se nadoknadjuju iz prihoda. Trosak mjeri upotrebu resursa. vec iskoristenjem kapaciteta. Za pravilno razumijevanje odnosa trosak – rashod vazna je klasifikacija troskova na nedospjele i dospjele. Varijabilni (proporcionalni) troskovi su one vrste troskova ciji je ukupan iznos srazmjeran obimu aktivnosti. Kazne. npr. trosak materijala ili trosak proizvoda).1 PODJELA TROSKOVA Najznacajnica je podjela troskova prema reagovanju na promjene aktivnosti..Prema reagovanju na promjenu stepena aktivnosti razlikuju se varijabilni i fiksni troskovi. Troskovi ukljuceni u sredstva postaju rashodi u razdoblju kada je sredstvo prodato. Rijec je o troskovima ciji je ukupan iznos uglavnom uvjetovan raspolozivim kapacitetom. odnosno proizvodnih faktora u cilju proizvodnje i prodaje ucinka preduzeca i ostvarivanju dobiti po tom osnovu. odnosno stepena nezaposlenosti i iskoristenje kapaciteta. unisteno. Mjerenje troskova uvijek je vezano za neki cilj. suma resursa koji su upotrijebljeni za neku svrhu. naknadni popusti. naknade stete. Obaveze za izdate cekove i mjenice podmiruju se kada povjerilac naplati te kratkorocne instrumente sa ziroracuna izdavaoca. POJAM TROSKOVA Trosak je mjera u novcanom iznosu. otpis nenaplativih potrazivanja i slicno. uprave i administracije. Troskovi nastali tokom razdoblja koji se ne ukljucuju u troskove nabavke sredstava su troskovi prodaje. U rashode se ukljucuju i iznosi izdataka koji imaju obiljezje troska.1. Pri svakom obimu aktivnosti prosjecni (varijabilni) troskovi po jedinici ucinaka su isti.

ali se direktno ne odnose na bilo koji od njih pojedinacno. troskovi energije. Za povecanje proizvodnje potrebna su dodatna ulaganja u kapacitet. Ukoliko su mogucnosti plasmana iznad mogucnosti proizvodnje. TROSKOVI MATERIJALA. rastura. odnosno proizvoda.proizvodnje oni rastu. 20. kvara i loma. sam postupak iskazivanja. Kod proizvodnih kompanija visok udio u ukupnim troskovima imat ce materijalni troskovi dok ce kod trgovinskih i usluznih kompanija relativno veci udio u ukupnim troskovima imati troskovi placa i troskovi usluga. Ti troskovi putem troskova prodatih proizvoda ukljucuju se u mjerenje uspjesnosti poslovanja.materijal za odrzavanje i ciscenje .troskovi placa i naknada placa .2 RACUNOVODSTVENO PRACENJE TROSKOVA PO PRIRODNIM VRSTAMA Tako cemo u proizvodnim kompanijama troskove po prirodnim vrstama grupisati kao: . troskovi rezervnih dijelova. rastur. To su troskovi direktnog materijala direktnog reda i opci troskovi proizvodnje. prodaje. ENERGIJE. kapacitet predstavlja granicnu tacku iznad koje se ne moze ici.troskovi materijala i drugih zaliha .kancelarijski materijal .pomocni materijal . Iskazivanja troskova materijala otvaraju se konta: . Iako vrsta djelatnosti utjece na relativni udio pojedine vrste troskova u ukupnim troskovima.1.troskovi energije . koji je poslijedica povecanja fiksnih troskova. kvar i lom 69 .osnovni materijal . troskove razdoblja. Direktni troskovi nosioca troskova su elementi troska koji se posebno odnose na nosioca ili su uzrokovani tim nosiocem troska.troskovi proizvodnih i neproizvodnih usluga .2. odnosno promjene obima proizvodnje aktivnosti dolazi do promjene ukupnih fiksnih troskova. odnosno evidentiranja u knjigovodstvu na racunima troskova po prirodnim vrstama troskova nije razlicit zbog razlicite djelatnosti. Indirektni troskovi su elementi troskova koji su povezani sa nosiocima ili su uzrokovani od strane dvaju ili vise nosioca troska zajedno.kalo. Proizvodni troskovi su oni troskovi koji se obracunavaju zalihama jedinice proizvodnje. U materijalne troskove ukljucuju se i troskovi kala. Nakon promjene stepena zaposlenosti.troskovi financiranja proizvodnje 20. REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA U racunovodstvu izraz materijalni troskovi koristi se naziv za vrstu troskova u koji su ukljuceni troskovi nabavke utrosenih materijala. otpis sitnog inventara. U financijskim izvjestajima kompanije koje obavljaju proizvodnu djelatnost troskovi nastali u toku obracunskog razdoblja rasclanjuju se na proizvodne troskove i vremenske troskove. Primjeri indirektnih troskova su opci troskovi proizvodnje i opci troskovi uprave. Obim aktivnosti determinisan je mogucnoscu plasmana proizvoda i mogucnoscu kapaciteta.troskovi amortizacije . tj.drugi potrosni materijal . a varijabilni troskovi po jedinici proizvoda variraju u istom smislu i istom jacinom kao obim aktivnosti. i administracije.

praznika . odnosno zalihe. Kod utrosene elektricne energije se mogu koristiti i racuni kratkorocnih vremenskih razgranicenja (pasivni. a fakturu nismo primili. kao naknada za rad . TROSKOVI ZAPOSLENIH Bitno je da se troskovi zaposlenih iskazuju rasclanjeni na : . pravilno se kvalifikuju u stalna sredstva. Utrosak rezervnih dijelova se evidentira na dugovnoj strani racuna Utroseni rezervni dijelovi.place za rad.materijal za zastitu na radu . Utrosak energije iskazan je samo u visini obaveze za energiju bez uracunatog poreza na dodatnu vrijednost. za slucaj obracunatih a neplacenih troskova i aktivni za slucaj unaprijed placenih troskova za obracunsko razdoblje).cijena elektricne energije 3500 . tj. Na racunima pasivnih vremenskih razgranicenja treba iskazati obracunate troskove za tekuce obracunsko razdoblje. (ako je vrijednost auto guma preko 250 KM. Izdavanjem materijala u proces proizvodne potrosnje evidentira smanjenje zaliha i povecanje troskova poslovanja na kontu Troskovi materijala. ako je vrijednost auto guma do 250.. bolovanja. kao potrazivanje za ulazni porez jer proizvodna kompanija kao obveznik poreza na dodatnu vrijednost ima pravo povrata tog poreza. plina. pare. otpisuju se po metodama otpisa koje smo objasnili) 20.ukalkulisana odstupanja od cijena Prije izdavanja materijala u proces proizvodnje u cilju utroska materijali se vrednuju inicijalno i evidentiraju kao sredstva. a za koje nismo primili fakturu.12. motornog benzina. Primjer (340 str) Dana 31. Dana 3.1. Iznos poreza na dodatnu vrijednost je iskazan kao povecanje sredstava. Troskovi energije Troskovi energije ukljucuju troskove za potrosnju elektricne energije. Tada ih evidentiramo na racunu Investicije u toku. za utrosak elektricne energije : . U sitan inventar se mogu ukljuciti i stvari ciji je vijek upotrebe duzi od dvanaest mjeseci ako je pojedinacan trosak 250 KM..naknada placa ( za vrijeme godisnjeg odmora. godine primili smo fakturu.2.2008.PDV 17% 595 Ukupno : 4095 Troskovi rezervnih dijelova Proizvodna kompanija kupuje rezervne dijelove i trosak nabavke iskazuje na racunu Zaliha rezervnih dijelova. Ukoliko rezervne dijelove koristimo za rekonstrukciju vlastitih sredstava vrijednost utrosenih rezervnih dijelova se ne evidentira na racunu Utroseni rezervni dijelovi.2007. Troskovi sitnog inventara Stvari koje se ne trose jednokratno i kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci neovisn o pojedinacnom trosku nabavke iskazuju se kao sitan inventar. dizelskog goriva i materijala za proizvodnju energije. Na racunima aktivnih vremenskih razgranicenja za unaprijed placane troskove treba vrsiti uskladjivanje troskova za tekuce razdoblje.) 70 .. godine procijenili smo troskove utrosene elektricne energije za decembar mjesec u iznosu od 3 000 KM. Zbog manjeg pojedinacnog troska nabavke i nacina trosenja za ambalazu moze se primjeniti metoda jednokratnog otpisa ili 50postotnog otpisa.2.

tj. Na racunu Naknada placa iskazuju se troskovi u visini brutoiznosa. U grupaciju proizvodne kompanije ukljucuju se : . Troskovi sitnog inventara. za place za rad i naknade placa neophodno je voditi analiticku evidenciju.2. Trosak placa za rad i naknada za rad se iskazuju u brutoiznosu sa svim pripadajucim obavezama za porez na placu. koji se prenosi na racune proizvodnje i obracunava po mjestima troskova i po nosiocima troskova . Nakon obracuna placa u brutoiznosu. 20.3 TROSKOVI USLUGA Troskovi usluga nastaju kao poslijedica povecanja obaveza za koristenje usluge koje pravna osoba pruza drugoj pranoj osobi u vezi s poslovanjem.prijevozne usluge .troskovi sajmova . iskazuje se struktura financijske obaveze. Ako poslodavac zbog nelikvidnosti ne isplacuje place za rad i naknade placa u tekucem razdoblju duzan je evidentirati te troskove i obaveze za svako obracunsko razdoblje.dio koji se ne obracunava po proizvodima vec ima tretman vremenskih troskova i direktno se prenosi na rashode i u pravilu se pokriva iz drutodobitka. u ovisnosti o kojoj vrsti zaliha se radi. praznici itd). prijevoz. opreme i sl. regres na godisnji odmor i sl) Na racunu Placa za rad kao naknada za rad iskazuju se brutoplaca zaposlenih za redovni i prekovremeni rad i svi dodaci placa (za nocni rad. troskovi prijevoza na sluzbenim putovanjima.troskovi reklame .Dnevnice za sluzbena putovanja i putni troskovi Troskovi na izradi i doradi ucinka Ako su koristene usluge na obradi proizvoda tada cemo zaduziti racun Troskovi na izradi i obradi ucinka.dio koji obracunavaju po proizvodima.. Uz knjizenje u glavnoj knjizi. poreze i doprinose uvijek obracunava i isplacuje poslodavac.Troskovi osiguranja . troskovi prijevoza uposlenika na posao i sa posla) 71 .troskovi zakupnine prostora. Proizvodne kompanije trebaju troskove brutoplace rasclaniti na : . Ukoliko se obrada ucinka vrsi u vlastitim proizvodnim odjeljenjima i koriste se zalihe. Troskovi rezervnih dijelova. Iz prijevoznih usluga obicno se izdvajaju transportni troskovi (trosak nabavke sredstava. za rad nedjeljom i praznikom i sl). odnosno namjenska struktura brutoplace i brutonaknade placa. tada cemo takve troskove evidentirati na racunima Utrosci materijala. Ukupno iskazani troskovi po ovom osnovu na kraju razdoblja prenose se na racune proizvodnje u toku.usluge odrzavanja . a potrazivat ce racun Dobavljaci u zemlji. a troskovi radne snage kao usluge u vlastitoj reziji se kao obaveze za place.usluge na izradi i doradi ucinka . To su situacije u kojima zaposlenik iz opravdanih razloga ne radi u skladu sa propisima o radu ( godisnji. U pravilu. zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti).ostali troskovi zaposlenih (topli obrok. Prijevozne usluge Pod prijevoznim uslugama podrazumijevamo usluge svih oblika transporta. Najcesci dokumenti za knjizenje troskova usluga su fakture dobavljaca. kao i doprinosima za socijalno osiguranje zaposlenika (za penzijsko-invalidsko. . iznos koji se uracunava u troskove proizvoda tj.

Na racun Troskovi zakupnine u tekucoj poslovnoj godini iskazuju se troskovi. U tekucoj poslovnoj godini troskove zakupnine treba ukljuciti u troskove prijenosom sa racuna Unaprijed placeni troskovi na racun troskova tekuce godine. zamjena podova. odnosno troskovi popravke gradjevinskih objekata postrojenja i poreme u visini obaveze dobavljacima za obavljene usluge. odnosno uslugama koje imaju obiljezje troskova investicijskog odrzavanja moze se kod opreme smatrati zamjena vecih dijelova (remonti) kojima se uopceno odrzava funkcionalna sposobnost. Troskovi osiguranja Vrijednost obracunatih ili placenih premija osiguranja imovine i lica i drugih troskova osiguranja u svrhu kontinuiranog poslovanja u racunovodstvenom smislu predstavlja 72 . montazu. Prijevoz. jer se radi o zakupu poslovnog prostora u inozemstvu. a njegovo se ukljucivanje u troskove proizvodnje razgranicava na cijelu godinu. Stvarni radovi koji se planiraju za poslovnu godinu biti izvedeni kasnije ili u drugom polugodistu. Za knjizenje troskova investicijskog odrzavanja upotrebljava se racun pasivnog vremenskog razgranicenja. Racun aktivnog vremenskog razgranicenja koristi se kada je stvarni trosak u znacajnom iznosu nastao u pocetku godine. Troskovi sajmova koji su samo u vezi sa ucescem na sajmovima. Uslugama tekuceg odrzavanja mogu se smatrati oni radovi kojima se odrzava tekuca proizvodna funkcija postrojenja i opreme. bojenje i sl. na radiju i televiziji. Operativni najam je ugovor izmedju najmodavca i najmoprimca kojim se prenosi pravo na koristenje nekog sredstva za odredjeno vrijeme uz najamninu koje nema obiljezje financijskog najma. reklame i sl. dnevnice. Za knjizenja u toku poslovne godine se koriste racuni vremenskih razgranicenja . Prema tome. Radovima. ali ne i troskovi za buduce razdoblje. a to je usluga u vezi sa nekretninom i takva se usluga oporezuje prema mjestu gdje se nekretnina nalazi. putem letaka.ne ukljucuju se u troskove sajmove. Ova usluga je za domacu pravnu osobu neoporeziva. jer se na najmoprimca ne prenose rizik i korist povezani sa vlasnistvom. npr. zamjena gradjevinske stolarije. Financijski najam je ugovor kod kojeg se svi rizici i koristi povezani sa vlasnistvom nad sredstvom vecim dijelom prenose na najmoprimce. U praksi se cesto dogadja da se zakupnina placa unaprijed za odredjeno vrijeme. Troskovi sajmova Troskovi ucesca na sajmovima ukljucuju : troskove zakupa sajamskog prostora. Troskovi reklame Na ovom racunu knjize se troskovi usluga reklame u stampi. ciscenje itd. uredjenje prostora za autorske izdatke dizajnerima. iskazuje se kao trosak zakupnine (najamnine). zamjena instalacija i sl. u tom slucaju ce pravna osoba unaprijed placenu zakupninu iskazati kao sredstvo na racunu Unaprijed placeni troskovi zakupnine. Financijski najam je u osnovi kupovina sredstava dugorocnih materijalnih sredstava na kredit (zajam) a placanje se knjizi kao otplata anuitetskog duga. a kod gradjevinskih objekata tekuce popravke. kataloga i drugih aktivnosti reklame. U troskove investicijskog odrzavanja kod gradjevinskih objekata ukljucuje se : obnova fasade. reprezentacija.Usluge odrzavanja U troskove usluga odrzavanja ukljucuju se troskovi tekuceg i investicijskog odrzavanja. Troskovi zakupnine Naknada koja se placa za koristenje tudjih sredstava / poslovnog prostora. uz korespondentno iskazivanje na racunu Dobavljaci u zemlji.

Taksi za tunelske prolaze itd. clanarine i druga davanja (troskovi) Doprinosi. nadzornog odbora . clanarine i druga davanja knjize se troskovi koje pravna osoba placa u toku godine na ime doprinosa. reklamu propagandu.trosak osiguranja. reprezentaciju.otpremnine prilikom prestanka radnog odnosa . Bankarske usluge Na racunu Troskovi bankarskih usluga knjize se izdaci za placene bankarske usluge.autorske honorare . takse. troskovi platnog prometa sa inozemstvom. odnosno naiv. naprimjer. Putni troskovi ukljucuju : troskove prijevoza na sluzbenom putu. clanarina i drugih slicnih davanja po osnovu zakonskih naredbi. posebne naknade. kupovina raznih proizvoda koji se daju na poklon i upotreba vlastitih proizvoda. porez na imovinu.naknade po ugovoru o djelu . Dnevnice za sluzbena putovanja i putni troskovi Na racunu Dnevnice za sluzbena putovanja i putni troskovi knjize se troskovi dnevnica i ostali troskovi koji su zaposlenici imali na sluzbenom putu u zemlji ili inostranstvu. troskove cestarina. dnevnice. te je neophodno troskove osiguranja vremenski razgraniciti radi ravnomjernog rasporedjivanja. naknade za poslove konverzije i drugi troskovi sto ih je banka naplatila za obavljanje usluga pravnoj osobi. Ostali troskovi financiranja 73 . promet nekretnina.naknade clanovima upravnog. Postanske i telekomunikacijske usluge Najcesci troskovi u vezi sa postanskim i telekomunikacijskim uslugama koje koristi kompanija jesu telefonske usluge (sa ukljucenim internetom) i usluge postanskih otprema.djecije doplatke .naknade za odvojeni zivot . odnosno prijenosa troskova osiguranja na troskove proizvodnje tekuceg razdoblja. Troskovi reprezentacije Nastaju kao posljedica zelje sa stvaranjem boljih poslovnih odnosa sa poslovnim partnerom. troskove smjestaja na sluzbenom putu. Pojavni oblik troskova reprezentacije moze biti. roba i usluga u svrhu reprezentacije. Naknade radnicima i stanovnistvu ( troskovi) Na racunu Naknade radnicima i stanovnistvu knjize se troskovi koje poslodavac ima u vezi sa zaposlenicima a koji proizlaze iz ugovora o radu. Porezi koji ne zavise od financijskog rezultata i takse (troskovi) Na ovaj racun knjizi se porez na kompaniju.terenski dodatak . Troskovi osiguranja se placaju periodicno. Uglavnom su to izdaci koji ukljucujuci : . Koristenje vlastitih proizvoda i roba u svrhu reprezentacije cija pojedinacna cijena ne prelazi 20 KM u svrhu unapredjenja poslovanja oslobodjeno je placanja PDV-a.prigodne i jubilarne nagrade zaposlenicima Doprinosi. kolektivnih ugovore ili internih akata pravne osobe.

Troskove proizvodnje (konverzije) cine troskovi nastali u procesu proizvodne potrosnje odnosno pretvorbe materijala u gotove proizvode. opci fiksni troskovi za iskoristeni normalni kapacitet. U svakoj proizvodnoj kompaniji u ovisnosti od vrste i organizacije proizvodnje utvdjuje se broj mjesta troskova odredjen prostorno.2. proizvodne troskove proizvodnje.fiksne opce troskove proizvodnje (amortizacija.Na racunu Ostali troskovi financiranja vode se svi troskovi i izdaci koje je pravna osoba imala po osnovu pribavljanja financijskih sredstava za potrebe poslovanja. Pri ukljucivanju opcih troskova proizvodnje u troskove proizvoda zahtijeva se podjela tih troskova na : . Ostali troskovi financiranja ( razne premije.na racunu Raspored troskova u obracunu poslovnog rezultata rasporedjuju se opci troskovi za pokrice upravnih. Od ukupnih opcih troskova proizvodnje u troskove zaliha nedovrsene proizvodnje. Svi ukupni troskovi koji se ukljucuju u obracun financijskog rezultata formiraju se putem troskova prodatih proizvoda. provizije. troskove proizvodnje i druge nastale u procesu dovodjenja zaliha na njihovu sadasnju lokaciju i u sadasnje stanje. dijelova vlastite proizvodnje i zaliha gotovih proizvoda ukljucuje se ukupan iznos varijabilnih opcih troskova proizvodnje i dio opcih troskova proizvodnje za iskoristeni normalni kapacitet. a koje troskove treba direktno ukljuciti u utvrdjivanje financijskog rezultata.3 RACUNOVODSTVENO PRACENJE PROCESA PROIZVODNJE Proizvodi i drugi ucinci proizvodnje oznaceni kao nosioci troskova. diskonti.4 RASPORED TROSKOVA Racunovodstvo kompanije treba provesti raspored troskova koji treba definisati sta ukljucujemo u tzv. funkcionalno i podrucjem odgovornosti za koje se troskovi planiraju. evidentiraju i o kojima se izvjestava menadzment. varijabilni opci troskovi proizvodnje. ukupni troskovi proizvoda. prodajnih i administrativnih troskova koji imaju tretman vremenskih troskova. odnosno standardnim troskovima.na racunu Raspored troskova u obracunu poslovnog rezultata rasporedjuju se troskovi za obracun proizvodnje . funkcionalno i podrucjem odgovornosti za koje se troskovi planiraju. koje treba suceliti sa tekucim prihodima. 74 . U svakoj proizvodnoj kompaniji u ovisnosti od vrste i organizacije proizvodnje utvrdjuje se broj mjesta troskova odredjen prostorno. Trosak zaliha obuhvaca troskove nabavke. a koji se mogu ukljuciti u vrijednost proizvoda preko racuna. tj. naknade) 20. odnosno proizvoda.opce varijabilne troskove proizvodnje ( indirektni materijal i indirektni rad) U troskove proizvoda treba ukljuciti samo dio fiksnih troskova proizvodnje za iskoristeni normalni kapacitet. troskovi odrzavanja proizvodnih objekata. U izvjestajima racunovodstva proizvodnje nastali troskovi se povezuju s vrstama i kolicinama proizvoda i drugim ucincima i uporedjuju se sa planiranim. troskovi direktnog rada (place). Na kraju obracunskog razdoblja troskove tekuce godine treba rasporediti na prenosne racune Raspored troskova za obracun ucinka i Raspored troskova u obracunu poslovnog razultata : . Dio opcih fiksnih troskova proizvodnje za neiskoristeni kapacitet ima tretman rashoda i nadoknadjuje se iz tekucih prihoda. pa prema tome kod utvrdjivanja financijskog rezultata uporedjuju se sa ostvarenom vrijednosti prodaje tekuceg obracunskog razdoblja (sistem obracuna varijabilnih troskova) 20. Kalkulacija troskova koji se ukljucuju u troskove zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda ima slijdece elemente : Troskovi direktnog materijala. trosak menadzmenta i administracije) . poluproizvoda.

U trecoj fazi obracuna troskova. gume. odnosno troskove proizvoda) .. na proizvodnju odredjenih proizvoda tokom razdoblja. U petoj. projektovanja. odnosno iskazivanje u bilansu stanja zaliha nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda (menadzment mora znati koji su troskovi ukljuceni u troskove zaliha. odnosno troskova koji se nadoknadjuju iz tekuceg prihoda obracunskog razdoblja (menadzment mora znati koji su troskovi iskazani kao rashod putem troskova prodatih proizvoda i troskovi koji se pokrivaju iz brutomarze) . troskovi s pomocnih mjesta troskova rasporedjuju se na mjesta troskova osnovne djelatnosti i na druga mjesta troskova. benzina. U cetvrtoj fazi obracuna troskova. zdravstva.1. tj. stakla. svih vrsta gradjevinskih objekata. U toj metodi obracuna troskova nosilac troskova je pojedinacan predmet ili usluga ili narucena kolicina proizvoda za poznatog kupca. U usluznoj djelatnosti primjenjuje se kod svih vrsta popravaka i odrzavanja usluge montaze.3. 20.utvrdjenje poslovnog rezultata.1. pravnih i racunovodstvenih usluga. plina. namjestaja. konfekcije.1 METODE OBRACUNA TROSKOVA U obracunu troskova proizvoda razlikuju se dvije osnovne metode obracuna.Informacije o troskovima u proizvodnim kompanijama imaju slijedece ciljeve: . boja. rasporedjuju se na nedovrsenu proizvodnju i dovrsenu proizvodnju na kraju obracunskog razdoblja. postrojenja. odnosno u proizvodnji po narudzbi primjeruje se za obracun troskova u proizvodnji brodova. troskovi mjesta troskova osnovne djelatnosti – proizvodnje rasporedjuju se na nosioce troskova. Ukupno nastali troskovi na nivou proizvodne kompanije utvrdjuju se kao zbir iskazani na svim mjestima troskova. METODE I SISTEMI OBRACUNA TROSKOVA Metode obracuna troskova su nacin usmjeravanja troskova prema nosiocu.vrednovanje. 20. opreme i slicno. Procesna metoda obracuna proizvodnje primjenjuje se u tzv. posljednjoj fazi obracuna troskova proizvodnje na kraju razdoblja.odlucivanje (menadzment koristi informacije o troskovima pri donosenju odredjenih poslovnih odluka) Evidentiranje troskova u prirodnim vrstama i utvrdjivanje ukupno nastalih troskova koji se odnose na obracunsko razdoblje na racunima troskova po prirodnim vrstama je prva faza u obracunu troskova proizvodnje. procesnoj proizvodnji (proizvodnja bezalkoholnih proizvoda.). grafickih usluga.3. ukupni troskovi proizvodnje koji uz troskove nastale u razdoblju ukljucuju i troskove nedovrsene proizvodnje na pocetku godine. to su : 1) metoda obracuna troskova u proizvodnji po narudzbi ili metoda obracuna po radnom nalogu 2) metoda obracuna u procesnoj proizvodnji ili procesni obracun Metoda obracuna troskova po radnom nalogu. tekstila. secera. ili srodnih proizvoda ili dio procesa u odredjenom razdoblju.financijsko planiranje (menadzmentu su potrebne informacije o stvarnim troskovima pri planiranju i postavljanju financijskih ciljeva) .kontrola poslovanja (menadzmentu su potrebne informacije o stvarnim troskovima za procjenu izvrsavanja u odnosu na planirane. U toj metodi obracuna nosilac troska je proces proizvodnje odredjenog proizvoda. odnosno standardne troskove) . 75 . Nastali iznosi troskova evidentiraju se direktno na mjestima troskova prema prirodnim vrstama troskova koji su utvrdjeni u analitickoj razradi racuna troskova za proizvodnu kompaniju. aviona. papira.

Metode dodatne kalkulacije se dijele na sumarne i elektivne. moze se koristiti: a) cista / jednostavna / obicna diviziona kalkulacija b) visefazna diviziona kalkulacija c) kalkulacija na osnovu ekvivalentnih brojev d) kalkulacija vezanih proizvoda a) Cista. Kod te kalkulacije potrebno je procijeniti vrijednost nusproizvoda.kolicina ucinka. Dvije osnovne metode kalkulacije : a. kontrole troskova ili drugih cinilaca proizvodi u vise faza. Kalkulisanje je racunski postupak izracunavanja cijena. Osnovna karakteristika dodatne kalkulacije sastoji se u neposrednom vezivanju direktnih troskova za radne naloge i posrednim dodavanjem razlicito segmentarnih opcih troskova proizvodnje radnim nalozima.20. dijelove.prodajnih cijena srodnih proizvoda d) Kalkulacija vezanih (kupovnih) proizvoda koristi se u slucajevima kada se uz osnovni proizvod. jednostavna ili obicna diviziona kalkulacija koristi se u slucajevima kada se proizvodi jedan proizvod najcesce u velikim serijama.1. u. [p=t/ug] p . U zavrsnoj fazi izracunava se stvarna cijena dovrsenog proizvoda dijeljenjem troskova dovrsene proizvodnje sa proizvedenim ucincima c) Kalkulacija na osnovu ekvivalentnih brojeva (odnosa) koristi se u slucajevima izrade srodnih proizvoda. jer su troskovi dovrsene proizvodnje isti za osnovni proizvod i za nusproizvod. proizvodi nusproizvod ili nusproizvode( metalni otpadak metalnoj industriji). Za svaku fazu utvdjuje se cijena poluproizvoda. Kalkulacija je vjerovatno najvisi informacijski izlaz iz obracuna troskova i ucinka. Od ukupnih troskova dovrsene proizvodnje oduzima se procijenjena vrijednost nus proizvoda i razlika predstavlja trosak dovrsene proizvodnje osnovnog proizvoda. odnosno nosiocima troskova. proizvode po narudzbi i sl. ali se zbog tehnoloskog procesa. zbog samog tehnoloskog postupka proizvodnje.naturalnih pokazatelja . Kod elektivne metode 76 . Radni nalog je instrument kojim se pokrecu svi poslovi vezani za pojedinacne ucinke i sredstvo za evidentiranje proizvodnih troskova. Radi se o proizvodnji koja se odvija po radnim nalozima. Karakteristika je sumarne dodatne kalkulacije da se za raspored indirektnih troskova proizvodnje na ucinke koristi jedan kljuc. U okviru divizionih kalkulacija. b) Visefazna diviziona kalkulacija koristi se u slucajevima kada se proizvodi jedan proizvod. Kalkulaciji cijene osnovni cilj je utvrditi cijenu proizvoda ili usluga.jedinicna cijena.3. t .standardnih troskova . divizione (djelidbene) kalkulacije b. dodatne (adicione) kalkulacije 1)Karakteristika divizionih metoda je u tome da se jedinicna cijena proizvoda izracunava dijeljenjem troskova dovrsne proizvodnje sa proizvedenim ucincim. Taj se odnos moze utvrditi pomocu : . METODE KALKULACIJE Rijec kalkulacija potjece od latinske rijeci „calculus“ koja oznacava kamencic koji je sluzio kao sredstvo za racunanje. 2)Metoda dodatne kalkulacije primjenjuje se u uvjetima tzv. pojedinacne proizvodnje.troskovi dovrsene proizvodnje. Tip pojedinacne proizvodnje zastupljen je u kompanijama koje izradjuju serije proizvoda.

Sistem obracuna ukupnih troskova polazi od tzv. Stanje i kretanje zaliha gotovih proizvoda na skladistu evidentira se kao i kod materijala. odnosno opcih troskova proizvodnje koristi se vise razlicitih kljuceva. i to : a.2. utvrdjivanje operacionih troskova koji imaju vremenski karakter i kao takvi ce biti u cijelosti ukljuceni u obracun operacionog financijskog rezultata. pri cemu se vrednovanje zaliha vrsi u standardnim troskovima. Sistem obracuna po standardnim troskovima moze primjeniti u sklopu sistema obracuna ukupnih troskova.3. Sistem obracuna ukupnih troskova u proizvodne troskove outputa ukljucuje sve vrste homogenih troskova aktivnosti proizvodnje i stvarne iznos svih vrsta. SISTEM OBRACUNA PO STVARNIM TROSKOVIMA Sistem obracuna po stvarnim troskovima predstavlja skup nacela. 20. 77 . Izmedju vise sistema obracunavanja troskova koje teorija i praksa poznaje isticu se dva osnovna stanovista. pa kod utvrdjivanja operacionog financijskog rezultata uporedjuju se sa ostvarenom vrijednosti prodaje datom obracunskog razdoblja. 20. zaracunava sve operacione troskove gotovom proizvodu kao definitivnom nosiocu troskova. apsorpcionog sistema obracuna troskova i sistema obracuna varijabilnih troskova i to u svim njihovim varijantama.prodaje Gotovi proizvodi evidentiraju se po cijeni proizvodnje. u analitickom knjigovodstvu gotovih proizvoda kolicinski i vrijednosti. s jedne strane.za raspored indirektnih troskova. metoda i postupaka obracunavanja stvarnih troskova i ucinaka po stvarnim troskovima s ciljem zadovoljenje odgovarajucih informacionih potreba menadzera. Sistemi obracuna troskova se baziraju na definisanju strukture i velicine oprecionih troskova koji ce.1.2. odnosno standardnih troskova. biti zaracunavani zalihama u smislu njihovog vrednovanja i koji ce u obracun operacionog financijskog rezultata biti ukljuceni putem troskova prodatih ucinaka. 20. To znaci da se operacioni troskovi koji se ukljucuju u obracun operacionog financijskog rezultata formiraju putem troskova prodatih gotovih proizvoda. prolaze kroz faze: -skladistenja . a metoda obracuna troskova bi predstavljala aplikativnu stranu sistema obracuna za koju se preduzece opredijeli. na tri mjesta i tri razlicita nacina.4. RACUNOVODSTVENO PRACENJE GOTOVIH PROIZVODA Gotovi proizvodi su rezultat proizvodnje i namijenjeni su prodaji. i s druge strane. sistem obracuna varijabilnih troskova Sa stanovista nacina utvrdjivanja troskova : a) sistemi obracuna stvarnih troskova b) sistemi obracuna uz koristenje planskih. sistem obracuna ukupnih troskova b. te na sintetickom racunu zaliha gotovih proizvoda u glavnoj knjizi samo vrijednosno. Prema tome.3. SISTEMI OBRACUNA TROSKOVA Sistem obracuna troskova predstavlja kreativan dio odracuna troskova i financijskog rezultata.1. proizvodnog koncepta proizvodnih kompanija.3. apsorpcioni sistem obracuna troskova c. i to : u skladistu samo kolicinski.

2. nema utjecaja primjene pojedinih sistema obracuna troskova na visinu financijskog rezultata.2. ne predstavljaju historijsku velicinu vec perspektivu za buducnost. Drugim rijecima. Tocka pokrica troskova moze se definisati kao nivo aktivnosti kod koje je poslovna dobit jednaka nuli.P. odnosno vrednovanje zaliha. To znaci da bi se varijabilni troskovi putem troskova prodatih proizvoda ukljucili u obracun financijskog rezultata (bilans uspjeha) da bi se dobio marginalni rezultat odnosno marza. Sistem obracuna varijabilnih troskova. Standardni troskovi nisu troskovi proslog perioda. SISTEM OBRACUNA PO STANDARDNIM TROSKOVIMA 20.V.prodaje i administracije imaju tretman vremenskih troskova i ukljucuju se u obracun financijskog rezultata.2. Ukoliko nema zaliha ili ukoliko nema promjena zaliha. Sustina apsorpcionog sistema obracuna troskova uz koristenje stvarnih troskova je u tome da se nedovrsena proizvodnja i zalihe gotovih proizvoda vrednuju i iskazuju po operacionim proizvodnim troskovima koji ce se putem troskova prodatih proizvoda ukljuciti u obracun i utvrdjivanje financijskog rezultata. Sadrzaj sistema obracuna po standardnim troskovima : 1) standardni troskovi su operacioni troskovi. dok se svi fiksni troskovi u cijelosti tretiraju vremenskim troskovima i direktn ukljucuju u financijski rezultat. Analiza troska-volumena-profita (C. POJAM STANDARDNIH TROSKOVA Standardni troskovi unaprijed su odredjeni troskovi. dok se fiksni troskovi smatraju vremenskin troskovima i u cjelosti se ukljucuju u obracun financijskog rezultata za period u kojem su nastali. 20.) cesto se naziva tacka pokrica troskova. Samo varijabilni troskovi bi bili osnova za zaracunavanje.Po apsorpcionom sistemu obracuna troskova vrednovanje nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda se vrsi po operacionim proizvodnim troskovima. vec pokazuju kakvi i koliki troskovi trebaju biti i oni predstavljaju objektivno mjerilo za kontrolu troskova.1.3. pri cemu se samo varijabilni troskovi ukljucuju u vrednovanje proizvodnje odnosno proizvoda. dobiti ili gubitka. U okviru standardnih troskova se razlikuju slijedece posebne kategorije : 78 . standardni troskovi su uvijek planski. Razlike visine i karaktera financijskog rezultata i vrijednosti zaliha primjerom razlicitih sistema obracuna troskova javlja se uslijed njihovih koncepcijskih razlika u tretiranju opcih troskova u pogledu (ne)ukljucivanja u postupku vrednovanja nedovrsene proizvodnje i zaliha gotovih proizvoda. i to na proporcionalne varijabilne troskove i apsolutno fiksne troskove. Standardni troskovi su naucno predodredjeni troskovi proizvodnje jedne jedinice tokom odredjenog perioda u neposrednoj buducnosti.2. a operacioni opci troskovi uprave. Primjena sistema obracuna varijabilnih troskova pretpostavlja da ukupno nastale operacione troskove treba razluciti na dvije komponente. odnosno prihod je jednak zbroju varijabilnih i fiksnih troskova. dok planski troskovi ne moraju biti standardni troskovi. Tacka pokrica troskova govori o postizanju odredjenog financijskog rezultata. Fiksne i varijabilne komponente troskova evidentiraju se na posebnim racunima.3. a zatim oduzimanjem fiksnih troskova od kontribucijskog prinosa dolazi se do cistog financijskog rezultata tj. jer se odredjuju za svaku operaciju 2) standardni troskovi predstavljaju ostvarenje optimalne efikasnosti 3) standardni troskovi sluze kao osnova za vrednovanje nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda 4) standardni troskovi omogucavaju uporedjivanje sa ostvarenim troskovima da se utvrde razlike ili odstupanja Standardni troskovi predstavljaju jednu varijantu planskih troskova.

zato sto se plan troskova sastavlja prema ocekivanom racionalnom utrosku i ucinku. bic ce ukljuceno u valorizaciju zaliha. a kolicinsko nepovoljno odstupanje bi ce ukljuceno direktno u obracun financijskog rezultata. standardi potrebnih kolicina direktnog materijala i direktnog rada (kolicinska komponenta) ii. b. Kolicinsko odstupanje direrektnog materijala : a. dok tekuci standardni troskovi imaju zadatak usmjeravanja. Povoljno cjenovno odstupanje. Menadzment analizira i povoljna i nepovoljna odstupanja.. Kolicinsko odstupanje direktnog rada : a) Kolicinsko odstupanje direktnog rada nepovoljno je ako je ukupan broj stvarno utrosenih sati direktnog rada veci od ukupnog broja standardnih direktnih sati rada.2 SISTEM OBRACUNA PO STANDARDNIM TROSKOVIMA S obzirom na cinjenicu da se standardni troskovi odnose na buducnost. odnosno koristenja kapaciteta. te se standardni troskovi utvrdjuju za normalni kapacitet. standardi opcih troskova koji se utvrdjuju na osnovu stopa opcih troskova proizvodnje. Kolicinsko odstupanje direktnog materijala dobije se ako se utvrdjena razlika izmedju stvarno utrosene kolicine direktnog materijala i standardne kolicine direktnog materijala pomnozi sa standardnom cjelinom po jedinici direktnog materijala. bilo da se utvrdjuje u fazi pribavljanja materijala. bilo da se utvrdjuje u fazi utroska direktnog materijala. Kod cjenovnog odstupanja treba uporediti stvarnu cijenu placenu po jedinici direktnog materijala u odnosu na standardnu cijenu direktnog materijala. 79 . direktnog materijala i direktnog rada (kolicina i cijena) na osnovu ispitivanja i mjerenja.3. u prikazu sistema obracuna po standardnim troskovima je potrebno poci od plana troskova. standardi cijena direktnog materijala i direktnog rada (cjenovna komponenta) iii. Osnovna utvrdjivanja standardnih troskova cini standardizacija postupaka u poslovanju proizvodne kompanije. i povoljno ako je stvarno utrosena kolicina manja od standardne kolicine direktnog materijala. odnosno predvidjanja troskova za krace vremensko razdoblje. Tekuci standardni troskovi se postavljaju sa tri stepena preciznosti : i. Tekuci 1) 2) 3) standardni troskovi se klasifikuju na : idealne standardne troskove normalne standardne troskove realno predvidjene standardne troskove Kod odabiranja.2. b) Cjenovno odstupanje direktnog rada je nepovoljno ako je stvarna cijena direktnog rada veca od standardne cijene direktnog rada po utrosenom satu. s tim da ne analizira ona odstupanja sa aspekta racionalnosti gdje ce utrositi vise vremena i novca nego sto to vrijedi.2.bazni standardni troskovi . Dobiveno kolicinsko odstupanje je nepovoljno ako je stvarno utrosena kolicina direktnog materijala veca od standardne kolicine direktnog materijala. utvrdjivanje metodologije rada i cjelokupnog poslovanja i na toj osnovi utvrdjene utroske sredstava. 20. prednost imaju realno predvidjeni standardni troskovi.tekuci standardni troskovi Bazne standardne troskove karakterise to sto se rijetko mijenjaju i sto se utvrdjuju za duzi vremenski period.

Odstupanja su ustvari izuzeci u ostvarivanju navedenog cilja.Kolicinsko odstupanje direktnog rada moze biti iz citavog niza razloga. imajuci u vidu naucna dostignuca i uvjete poslovanja koji se mogu ocekivati u periodu za koji se standardi postavljaju. los kvalitet direktnog materijala i sl. promjena kvalifikacione strukture.uporedjivanjem standardnih i ostvarenih troskova utvrdjuju se odstupanja. Zasto? Zato sto na datu grupu fiksnih troskova ne utjece stepen operativne efikasnosti u datom vremenskom periodu. a fiksni opci troskovi proizvodnje nemaju ostupanja u efikasnosti. Za ostvarivanje takvog cilja najpogodniji je sistem obracuna po standardnim troskovima. Zalihe proizvodnje i gotovih proizvoda vrednuju se u visini operacionih standardnih troskova direktnog materijala i direktnog rada. Standardi su osnova izrade poslovnog plana kompanije. Bitna je prednost obracuna po standardnim troskovima koji se temelje na planiranim troskovima. Varijabilni opci troskovi proizvodnje nikad ne odstupaju od obima proizvodnje. Cjenovna odstupanja direktnog rada mogu biti iz razlicitih razloga : isplata radnika po satnici koja je razlicita od utvrdjenih standarda. Zasto? Iznos alociranih varijabilnih opcih troskova je uvijek isti kao i fleksibilno planirani iznos. Postavljanje kolicinskih i cjenovnih standarda predstavlja inicijalni dio o kojem ovisi realna primjena sistema obracuna po standardnim troskovima. za donosenje odgovarajucih odluka kojima bi se slabosti na kriticnim podrucjima otklonile. Pored direktnih troskova zalihe se vrednuju i po opcim troskovima proizvodnje ili opcim troskovima pogona (OTP) Obracun stope opcih troskova proizvodnje : Stopa opcih troskova proizvodnje = procijenjeni godisnji opci troskovi proizvodnje / procijenjeni godisnji standardni sati masinskog rada Odstupanje od standardnih opcih troskova proizvodnje. Fiksni opci troskovi proizvodnje nikad ne odstupaju. a koji se utvrdjuju preciznim ispitivanjem i odredjivanjem mjerila na osnovu naucnih dostignuca. Varijabilni opci troskovi proizvodnje nemaju odstupanja u obimu proizvodnje. kvarovi na opremi.sluze za obracun po operacijama i nosiocima troskova . Otkrivanje uzroka svih navedenih odstupanja dragocjen je podatak za menadzment i. Objektivnost standardnih troskova moze se ostvariti preciznim ispitivanjem i naucnim mjerenjem. Najznacajnicije karakteristike standardnih troskova su : . naprimjer.to su objektivni.imaju kontrolnu funkciju . 80 . odnosno realni troskovi . Analiza ukupnog odstupanja je razlika izmedju ukupno ostvarenih opcih troskovoa proizvodnje i ukupno standardnih opcih troskova proizvodnje. Povrsno ili neodgovorno postavljeni standardi imaju direktne poslijedice na izradu plana i kontrolu provodjenja plana kompanije. Izracunavanje odstupanja za varijabilne opce troskove proizvodnje i fiksne opce troskove proizvodnje se razlikuje. Povoljna odstupanja u sistemu obracuna po standardnim troskovim ukazuju na to da standardi nisu dovoljno „strogo“ postavljeni. predstavlja podbacaj ili prebacaj sto ovisi od toga da li su standardni opci troskovi proizvodnje veci ili manji od stvarnih opcih troskova proizvodnje. Oni ukazuju na negativne pojave i upucuju na otkrivanje uzroka tim pojavama. ili se nisu uzele u obzir promjene u indeksu troskva rada i slicno. vezi s tim.

sto dovodi do povecanja kapitala.kamate (naknade za koristenje novca i novcanih ekvivalenata koji se duguju pravnoj osobi) . Ali. autorska prava i racunalni softver) . Povecanje sredstava. odnosno ne mijenja stanje kapitala. definiciji prihoda i rashoda udovoljavaju nastali poslovni dogadjaji u vezi sa prodajom dobara ili usluga. Placanje obaveza dobavljacima na osnovu dokumenata platnog prometa ima za poslijedicu smanjenje sredstava. Prihodi najcesce nastaju od slijedecih poslovnih dogadjaja : a. prodaje proizvoda i roba b. cime se ostvaruju prihodi od kamata. kada se dogodi prodaja u visini troskova prodatih proizvoda. pruzanja usluga c. DEFINICIJA I STRUKTURA PRIHODA Prihodi su jedan od elemenata mjerenja uspjesnosti poslovanja pravnih osoba. kao sto su patenti. koristenja sredstava pravne osobe od strane drugih. Smanjenje sredstava. Niti jedan od nastalih dogadjaja ne udovoljava definiciji prihoda i rashoda jer ne utjece na kapital.tantijeme (naknade za koristenje dugorocnih sredstava pravne osobe.1. ostvareno prodajom u visini primitka novca ili povecanja potrazivanja je mjera za prihod. je mjera za rashod.prihodi od pruzenih usluga Koristenje sredstava pravne osobe od drugih cime se zaradjuju : . prodaja proizvoda je poslovni dogadjaj koji ma za poslijedicu smanjenje i povecanje sredstava. Prihodi su povecanje ekonomskih koristi tokom obracunskog perioda u obliku priliva ili povecanja sredstava ili smanjenja obaveza. tantijema i dividendi. Tako prihodi koji proistjecu od redovnih aktivnosti pranih osoba su : .RACUNOVODSTVENO OBUHATANJE PRIHODA. Iz definicije prihoda proizlazi da svako povecanje sredstava ili smanjenje obaveza ne dovodi do nastanka prihoda. koji nastanu revalorizacijom utrzivih vrijednosnih papira i dobitke koji nastaju zbog povecanja knjigovodstvene vrijednosti stalnih sredstava 81 .nerealizovane dobitke. Tako. ali koji ima za posljedicu i povecanje ili smanjenje kapitala ili njegovog zadrzavanja na istom nivou. RASHODA I UTVRDJIVANJE REZULTATA POSLOVANJA 21 RACUNOVODSTVENO OBUHVATANJE PRIHODA 21.prihodi od prodaje proizvoda . ali i smanjenje obaveza u istom iznosu.OSMI DIO .prihodi od prodaje trgovacke robe .dividende (raspodjele dobiti vlasnicima kapitala razmjerno njihovom udjelu u glavnici pojedine vrste kapitala) Dobici predstavljaju povecanje ekonomske koristi i kao takvi po prirodi nisu razliciti od prihoda. Prihodima se ne smatraju povecanje sredstava ili smanjenje obaveza direktno povezani sa uplatama kapitala. Dobici ukljucuju : .

transakcija nije prodaja i prihod se ne priznaje. Prihod od prodaje proizvoda i roba priznaje se u racunovodstvenoj evidenciji i bilansu stanja onda kada su zadovoljeni svi slijedeci uvjeti : .Iznos prihoda moguce je pouzdano izmjeriti . rezltat transakcije.kada se proizvodi isporuce radi instaliranja. netoosnovi.3. Primjeri takvih slucajeva jesu : .kada kupac ima pravo odustati od kupnje a pravna osoba nije sigurna u mogucnost povrata proizvoda U skladu s tackom Prihodi .iznos prihoda se moze pouzdano izmjeriti . odnosno robom.stepen dovrsenosti usluge moze se pouzdano utvrditi na datum bilansa stanja . nakon umanjenja za odgovarajuce rashode. koja se sastoji od pruzanja usluga drugoj pravnoj osobi. OPRETIVNI PRIHODI 21.2. . niti kontrolu nad prodatim proizvodima.kada je priliv prihoda od odredjene prodaje uvjetovan prihodom koji kupac tek treba da ostvari od prodaje proizvoda .vjerovatno je da ce transakcija biti pracena prilivom ekonomske koristi u pravnu osobu .Vjerovatno je da ce transakcija biti pracena prilivom ekonomske koristi u pravnu osobu .3. moze se pouzdano procijeniti ako su ispunjeni slijedeci uvjeti : .pravna osoba ne zadrzava utjecaj na upravljanje u mjeri koja se obicno povezuje s vlasnistvom. tantijema i dividendi priznaju se na slijedecoj osnovi : kamate se priznaju koristenjem metode efektivne kamatne stope prinosa tantijeme se priznaju prema nacelu nastanka transakcije dividende se priznaju kada je ustanovljeno pravo dionicara na naplatu dividendi 21. Prihodi od kamata. Fer vrijednost je iznos za koji bi sredstvo moglo razmijeniti ili obaveze podmiriti.pravna osoba je prenijela na kupca sve znacajne rizike i koristi od vlasnistva nad proizvodima odnosno robom .- dobici koji udovoljavaju definicji prihda su i oni koji su proizasli iz prodaje stalnih sredstava i u pravilu se priznaju po tzv.troskovi koji su nastali za dovrsavanje usluga mogu se pouzdano izmjeriti. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA Prihodi od prodaje proizvoda ostvaruju se u toku poslovne godine uz pretpostavku da su ispunjeni uvjeti za priznavanje prihoda. 21.1. Popusti koji su odobreni kupcu u momentu prodaje (sto se iskazuje na samoj fakturi) umanjuju prihode od prodaje i obaveze za PDV odmah prilikom knjizenja fakture i oni 82 . a instaliranje je znacajan dio ugovora koji pravna osoba nije zavrsila .Troskovi koji su nastali ili ce nastati u vezi s transakcijom mogu se pouzdano izmjeriti Ako pravna osoba zadrzi znacajne rizike vlasnistva. MJERENJE I PRIZNAVANJE PRIHODA Prihod se mjeri po fer vrijednosti primljene naknade i potrazivanja.

21.3. PRIHODI OD PRUZENIH USLUGA 21. tako da duguje konto Ukalkulisana razlika u cijeni. a duguje konto Trosak nabavke prodate robe za trosak prodaje trgovacke robe. stvarna nabavna vrijednost prodate robe je razlika izmedju prodajne vrijednosti i ukalkulisane razlike u cijeni i iskazana je kao saldo na kontu nabavke prodate robe.3.istovremeno se knjizi smanjenje zaliha trgovacke robe. potom se zalihe isporucuju 83 .3. a ba odobreni robni kredit u pravilu se obracunava i ugovorena kamata. U okviru osnovnog konta Prihodi od prodaje proizvoda moze se otvoriti i analiticki racun Prihodi od prodaje proizvoda na kredit. Nadoknadni popusti se knjize kao smanjenje prihoda. odnosno poreza na dodatnu vrijednost zbog odobrenih i ostvarenih popusta.se posebno ne knjize jer se knjizi samo netovrijednost fakture.3. onda se i razduzuje po prodajnoj vrijednosti. prihod od kamate treba priznati u vremenskom razmjer tako da se uzme u obzir stvarni prinos na sredstva. Ako je roba na veleprodajnom skladistu zaduzena po nabavnoj vrijednosti razduzit ce se za nabavnu vrijednost bez obzira kolika je prodajna vrijednost.3.a na uspjesnom kontu Troskovi distribucije iskazuju se operativni rashodi trgovinske djelatnosti. tako da potrazuje konto Roba u skladistu. 21. a duguje konto Trosak nabavke prodate robe. Prva se obaveza odnosi na 17% PDV-a koji se obracunava na prodajnu vrijednost isporucenih proizvoda i nastaje istekom obracunskog razdoblja u kojemu je obavljena isporuka. Prema tome. odnosno ispostavljena faktura. Istovremeno se knjizi i pripadujuci dio ukalkulisane razlike u cijeni. trgovinske djelatnosti radi dalje prodaje.2.1 PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA VELIKO Pod trgovackom robom podrazumijevamo materijalna sredstva nabavljena od pravne osobe. a na kraju poslovne godine mora doci do korekcije u obracunu poreza. U vezi sa prodajom robe na veliko na kontima se knjizi: . Za prodavca koji je u sistemu PDV-a nastaju dvije obaveze za obracun poreza na dodatnu vrijednost. Razduzujenje prodajne vrijednosti knjizi se tako da potrazuje konto Roba u skladistu. Kod prodaje proizvoda na kredit treba razlikovati prihod od prodaje proizvoda od prihoda od kamata. Ako se zalihe robe u veleprodajnom skladistu vode po prodajnoj vrijednosti. Kod iskazivanja prihoda i rashoda financijskog rezultata trgovinske djelatnosti najznacajnije stavke se iskazuju putem uspjesnih konta Prihodi od prodaje roba i konta Trosak nabavke prodate robe. Druga obaveza odnosi se na 17% PDVA-a koji se obracuna na ugovorenu kamatu po kreditu i nastaje po isteku svakog obracunskog razdoblja.3. a potrazuje konto Trosak nabavke prodate robe. Pri tome je znacajno da li se zalihe vode po nabavnoj ili po prodajnoj cijeni. Prihod od prodaje proizvoda priznaje se u cijelosti u trenutku isporuke proizvoda kupcu neovisno o nacinu placanja. Za razliku od toga. PRIHODI OD PRODAJE ROBE 21. Odobreni kredit kupcu samo je jedan od nacina naplate potrazivanja.3.2.duguje konto Kupci u zemlji (prodajna vrijednost plus PDV za obveznike PDVa) uz istovremeno priznavanje prihoda po prodajnoj cijeni. potrazuje konto Prihodi od prodaje robe na veliko i potrazuje konto Obaveze za PDV za iznos obracunatog PDV-a . PRIHODI OD PRODAJE ROBE U TRANZITU Za razliku od uobicajenog poslovanja pravne osobe trgovinske djelatnosti za koju je karakteristicno da se nabavke robe obavlja za zalihe.

dobici na osou promjene vrijednosti i otudjenja stalnih sredstava 21.koji kurs upotrijebiti za mjerenje i priznavanje deviznih transakcija .4. on njoj upucuje fakturu za isporucenu robu. Na kontu Roba u prodavnici roba je iskazana po prodajnoj vrijednosti. Sa stanovista kupca rijec je o uobicajenoj nabavci.2 POZITIVNE KURSNE RAZLIKE Da bi nastale pozitivne ili negativne kursne razlika pravna osoba mora imati potrazivanja ili obaveze u stranoj valuti i mora doci do promjene kursa domace valute u odnosu na stranu valutu.pozitivne kursne razlike . U te prihode spadaju : -kamate ostvarene na osnovu datih zajmova i kredita ukljucivo i kamate ostvarene na osnovu ulaganja u obveznice .1 PRIHODI OD KAMATA 21. Osnovna pitanja koja se postavljaju u vezi s tim jesu : . Roba koja je predmet nabavke od strane trgovine na veliko ne biva njoj isporucena niti utjece na visinu njenih zaliha. 21.kako priznati financijski ucinak kursnih razlika u financijskim izvjestajima. odnosno nesamostalna konta Ukalkulisana razlika u cijeni u prodavnici i Ukalkulisani PDV u prodajnoj cijeni. Okolnost da je robu isporucio ne u skladiste trgovine na veliko vec na nekom drugom oznacenom mjestu niukoliko ne utjece na karakter ove prodaje niti na njeno racunovodstveno obuhvatanje.4. Pri bilansiranju njihov potrazni saldo ispravlja se za zaduzenje prodavnice (dugovni saldo konta Roba u prodavnici) i tako svodi vrijednost trgovacke robe u prodavnici na trosak nabavke. PRIHODI OD PRODAJE ROBE U TRGOVINI NA MALO U trgovini na malo trgovac najcesce nabavlja robu ili od proizvodjaca ili od trgovca na veliko i prodaje krajnjem kupcu. maloprodajna cijena. odnosno cijeni sa uracunatim porezom na dodatnu vrijednost. Uz konto Roba u prodavnici. korekciona.3.kupovinu ili prodaju proizvoda. kod tranzitornog robnog prometa redoslijed poslovnih dogadjaja je drugaciji.pozajmljivanje ili posudjivanje sredstava . Transakcije u tranim valutama odnose se na : . te u tom smislu transakcije izrazene u stranoj valuti prevode se u domacu valutu. Buduci da je rijec o robi za koju je kupac vec poznat. roba ili usluga . buduci da je za njega kupac robe trgovina na veliko. tzv.dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela .dividende i udjeli u dobiti . uvijek vode i tzv. 21.4 FINANCIJSKI PRIHODI Pod financijskim prihodima pravne osobe podrazumijevaju prihode od ustupanja predstava na koristenje drugim osobama. Kada dobavljac izvrsi isporuku robe. gdje je roba iskazana po prodajnoj cijeni sa PDV-om. Trgovina na veliko potom sastavlja novu fakturu.3.kupcima.dovrsetak neizvrsenog ugovora u stranoj valuti . Sa stanovista dobavljaca rijec je o uobicajenoj prodaji. U Bosni i Hercegovini sve transakcije se izrazavaju u konvertibilnim markama.stjecanje ili prodaja sredstava 84 .3. u ovom ugovoru trgovina na veliko kao mjesto isporuke navodi navodi skladiste kupca za kojeg se roba nabavlja.

Nemonetarne stavke su vlasnicke vrijednosnice. potrazivanje.4. 21. avansna placanja. goodwill i nematerijalna sredstva.nastanak ili placanje obaveza Transakcije u stranim valutama kod pocetnog priznavanja treba mjeriti u domacoj valuti primjenom spot kursa na datum transakcije. Srednji kurs se koristi na datum bilansa kod uskladjivanja monetarnih stavki iskazanih u stranim valutama u toku razdoblja. To znaci da je to trenutni kurs koji se primjenjuje u momentu nastanka transakcije. te se primjenjuje spot kurs. primjena prosjecnog kursa nije prikladna. nekretnine. Dobici se klasifikuju kao prihod. Prodajni kurs se primjenjuje kada pravne osobe od banke kupuju devize. koja kotira na aktivnom trzistu i koja se moze redovno i brzo dobiti od berze. primjerice prodaje. odnosno da dodje do revalvacije. i obaveze) iskazane u stranoj valuti ispravljaju se po zakljucnom kursu na datum bilansa. jer ce za isti iznos strane valute biti naplacen visi iznos u domacoj valuti. Ako se kursevi stranih valuta mijenjaju. Prihodi od prodaje dionica se utvrde na kontu Gubici od prodaje dionica (kada su rashodi veci od prihoda) ili kontu Prihodi u visine realizovanih dobitaka od prodaje dionica(ako su rashodi manji od prihoda nastalih datumom prodaje) 21. Stecena financijska sredstva pocetno se priznaju i mjere po fer vrijednosti ako postoji aktivno trziste fer vrijednost financijskih instrumenata. donacije. 85 .. a) Dionice klasifikovane kao dugorocna financijska ulaganja mogu se naknadno prodati. potrazivanje prema ino-kupcima. Razlika izmedju knjigovodstvenog iznosa i primljene naknade priznaje se u bilansu uspjeha. Cesto se koristi kurs prosjecni sedmicni ili mjesecni kurs koji je priblizan stvarnom kursu na datum transakcije. U slucaju nepostojanja aktivnog trzista ulaganja u dionice cija cijena ne kotira na berzama pri pocetnom priznavanju i nakon pocetnog priznavanja. brokera.3 PRIHODI U VISINI REALIZOVANIH DOBITAKA PRI PRODAJI DIONICA I POSLOVNIH UDJELA Kod dionice mogu biti nabavljene radi dugorocnog poslovanja drustva. zalihe. Monetarne stavke su devizni racuni. potrazivanja i obaveze. kupovni i prodajni kurs. postrojenja.4. POSTROJENJA I OPREME Knjigovodstvenu vrijednost nekretnina.Nemonetarne stavke koje se pocetno priznaju i mjere po trosku nabavke iskazani u stranoj valuti na datum transakcije . tada ce se pozitivna kursna razlika javiti u slucaju devalvacije domace valute. Monetarne stavke (devizni racuni. ne ispravljaju se naknadno zbog promjene kursa. Dobitke ili gubitke koji nastanu prilikom isknjizavanja neke stavke nekretnine. postrojenja i opreme treba isknjiziti u trenutku otudjenja koje moze nastati iz razlicitih razloga.. tako da za imirenje ino-obaveze treba manje domace valute. Spot kurs je kurs koji se primjenjuje na isporuke koje se odmah odvijaju.. dilera. tj.Pozitivne kursne razlike kao efekte cemo ostvariti ako prana osoba posjeduje potrazivanje u stranoj valuti. treba ukljuciti u dobit ili gubitak onda kada se stavka isknjizi. Kupovni kurs se primjenjuje kada pravne osobe prodaju devizna sredstva banci. postrojenja ili opreme. oprema i s tim povezani racuni.4 DOBICI OD PRODAJE NEKRETNINA. dugorocne obaveze. rezervisanja. pri izracunavanju kursnih razlika koriste se srednji. U pravilu. ali i prodaje. Da bi pri postojanju ino-obaveza nastale pozitivne kursne razlike potrebno je da kurs domace valute u odnosu na stranu valutu poraste. mjere se po trosku stjecanja. dakle prilikom prodaje nekretnina. uobicajena je podjela ovih vrijednosnih papira na dugorocne vrijednosne papire i vrijednosne papire koji su tekuca sredstva.

1. priznaje se kao rashod u razdoblju u kojem je primljena. Postoji mnogo oblika drzavne pomoci koji se razlikuju prema vrsti pomoci i prema uvjetima koji se vezuju za pomoc.4 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALA. 21. kao prihod koji nastaje po osnovu prodaje materijala.Troskovi od otpisanih obaveza . . i sa tim prihodom povezani rashodi (nabavna vrijednost prodatog materijala) obuhvataju na posebnim racunima. a sam materijal vremenom gubi na vrijednosti. odsutnina i sl. Drzavne donacije povezane sa sredstvima.Naplacena otpisana potrazivanja .pravna osoba ce udovoljiti uvjetima uz koje se daje potpora. neki ranije nabavljeni materijal za pravnu osobu izgubi upotrebnu vrijednost.prihodi od subvencija. donacije. u vrijednosti tog materijala nalaze se imobilizirana sredstva pravne osobe. rezervnih dijelova i sitnog inventara . potpora.5. osiguranja.5. Prodajna vrijednost materijala. S druge strane. DOTACIJA. bespovratni zajmovi mogu se primiti u obliku novca i materijalnih vrijednosti. kazni.Prihodi od penala. pa je zbog toga neuobicajena pojava u bilansu uspjeha. Drzavne donacije mjere se po fer vrijednosti i priznaju se ako postoji razumno uvjerenje da : . REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA Prodaja materijala svakako ne spada u uobicajene aktivnosti pravne osobe. Ova vrsta prihoda u praksi se pojavljuje rijetko. KAZNI. subvencije ili premije. ili radi pruzanja trenutne financijske potpore pravnoj osobi bez buducih troskova po toj osnovi.Ostali prihodi.postrojenja i opreme nece se priznati prihodi ili rashodi redovne aktivnosti. a to znaci da ce se priznati kao dobici ili gubici koji udovoljavaju definiciji prihoda ili rashoda. POTICAJA Drzavne donacije (potpore) ponekad se nazivaju drugacije. 21. i potpora je primljena. Pomoci. .3 PRIHDI OD PENALA. POTPORA.Prihodi od naplate od osiguravajuceg drustva . a 86 . ukljucujuci nenovcane donacije po fer vrijednosti. NAGRADA. s jedne strane. nagrada . koja bi se u novcanom obliku mogla plasirati i donijeti prihod u vidu kamate. trebaju se priznati u bilansu stanja iskazivanjem razgranicenog prihoda. Drzanje takvog materijala. PRIHODI OD SUBVENCIJA. poticaja i sl.5. VISKOVI I NAPLACENA RANIJA OTPISANA POTRAZIVANJA U vandredne prihode se ne mogu uvrstiti inventurni viskovi. novcane pomoci (dotacije). drzavnom ili medjunarodnom nivou. naprimjer. ODSUTNINA 21. a mogu biti od vlade. Drzavna donacija koja se prima kao naknada za rashode i gubitke koji su vec nastali. otpis obaveza. vladine agencije i slicnih tijela na lokalnom. 21. Potreba za prodajom materijala javlja se kada uslijed promjene asortimana .2 PRIHODI OD OTPISANIH OBAVEZA.5 OSTALI PRIHODI Kod pravne osobe ostali prihodi su : . donacija.Viskovi .Prihodi i ranijih godina .Prihodi od prodaje materijala.5. povlaci troskove skladistenja. 21. To znaci da ce racun rashoda Nabavna vrijednost prodatog materijala dugovati. naplacena otpisana potrazivanja itd.

rabata i drugih popusta. OSTALI PRIHODI Ostali prihodi su: prihodi od naknadno odobrenih klasa-skonta. 22. Ali. postrojenje opreme. ili kada postoje jasni dokazi o povećanju neto prodajne vrijednosti uslijed promijenjenih ekonomskih okolnosti. RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE RASHODA 22. za posljedicu nema nastanak rashoda već smanjenje obaveza. poplava. požara. prihodi od poništavanja ispravke vrijedosti zaliha. Gubici uključuju i gubitke koji su nastali kao posljedica katastrofa. Prihode od prodaje rezervnih dijelova i sitnog inventara treba suprotstaviti rashodima i evidentirat ćemo ih na računu Nabavna vrijednost prodatih rezervnih dijelova i sitnog inventara.5. prihodi od potraživanja odgovarajućih osoba za manjkove. nekretnine.. Ako su zalihe prije prodaje bile evidentirane po planskim cijenama.a za posljedicu ima nastanak rashoda.potrazivat ce racun Zaliha materijala. Smanjenje novca na ŽR zbog plaćanja obaveza dobavljaču. 21.5. ili smanjenja sredstava ili stvaranja obaveza. Rashodi koji proističu iz redovne aktivnosti pravne osobe (troškovi amortizacije. To obilježje imaju samo ona smanjenja sredstava ili povećanja obaveza koja za posljedicu imaju smanjenje ekonomskih koristi.plaćanje kamata dovodi do smanjenja novca. a potraživat će račun Zalihe rezervnih dijelova ili sitnog inventara. DEFINISANJE I STRUKTURA RASHODA Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi toom obračunskog perioda u obli odliva.1.5. što ima za posljedicu odliv ekonomske koristi u obliku smanjenja kapitala. U sistemu dvojnog knjigovodstva rashodi se iskazuju istovremeno sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza. racun Nabavna vrijednost prodatog materijala bi bio korigovan za odstupanje sa racuna Odstupanje od cijene.ako je na kraju poslovne tekuće godine neto prodajna vrijednost niža. 21. Nerealizovani gubici udovoljavaju definiciji rashoda jer dovode do smanjenja sredstava ili povećanja obaveza (gubici proizašli iz kursa strane valute). prihodi od ukidanja revlorizacionih rezervi. Kada više ne postoje okolnosti koje su u ranijem obračunskom razdoblju uvjetovale otpis zaliha ispod troška do neto prodajne vrijednosti.1 PRIHODI OD PONIŠTAVANJA ISPRAVKE VRIJEDNOSTI ZALIHA Zalihe treba otpisati ispod troška od neto prodajne vrijednosti. otpisani iznos se poništava. ane proizlaze iz redovne aktivnosti pravne osobe koji u pravilu imaju oblik rashoda. troškovi plata i troškovi prodatih proizvoda) imaju oblik izdatka ili smanjenje sredstava (novac i novčani ekvivalenti. što dovodi do smanjenja kapitala. Gubici koji udovoljavaju definiciji rashoda su i oni koji su proizašli iz prodaje dugoročnih sredstava. Vrste rashoda su: • Troškovi prodatih proizvoda • Troškovi distribucije • Administrativni troškovi • Ostali rashodi 87 . Ovaj će račun dugovati. tako da je nova knjigovodstvena vrijednost jednaka ili trošku zaliha iskazanom u prethodnom obračunskom razdoblju ili neto prodajnoj vrijednosti u ovisnosti što je od to dvoje niše u momentu ponovne procjene. Ovaj nastali poslovni događaj ima za posljedicu u istom iznosu smanjenje ekonomske koristi u rasploživim sredstvima i povećanje ekonomske koristi zbog smanjenja obaveza. zalihe).5. Svako smanjenje sredstava ili povećanje obaveza nema obilježje rashoda.

a neisporučenu robu treba priznati rashode i prihode te u tom slučaju zalihe trgovačke robe treba razdužiti. Iskazuju se u trenutku nastanka. To su troškovi distribucije: amortizacija objekta i opreme u trgovini. operativni rashodi i operativni prihodi). 88 .Pri raščlanjivanju rashoda u svim djelatnostima uvažava se načelo da se struktura rashoda u pravilu prilagođava strukturi prihoda (npr. Može se desiti da i za prodate. Nekretnine i umjetnička roba koja se drže za dalu prodaju knjiže se isto kao i trgovačka roba.Značajan uvjet za prijenos troška nabavke na rashode.2. tj.2. 22. Primjer: u toku obračunskog razdoblja na kontima troškova po prirodnih vrstama evidentirani su opći troškovi uprave.PRODAJE I ADMINISTRACIJE U proizvodne troškovezaliha ne uključuju se opći troškovi uprave.a gotove proizvode koji su postali tuđe sredstvo treba voditi u vanbilansnoj evidenciji do fizičkog preuzimanja od strane kupca. prodaje i administracije u sumi od 15. a robu koja je postala tuđe sredstvo treba voditi u vanbilansnoj evidenciji sve do fizičkog preuzimanja robe od strane kupca.2. troškovi utovara i istovara robe do kupca.2. U te troškovi spadaju opći troškovi prodaje i troškovi uprave i ostali administrativni troškovi.uprave i administracije i pokrivaju se iz ostvarenih prihoda od prodaje gotovih proizvoda. može se dogoditi da i za prodatu. a neisporučene gotove proizvode treba priznati rashod i prihod.2. Troškovi obavljenih usluga priznaju se u rashode kada su stečeni uvjeti za priznavanje kada je usluga dovršena.1. odnosno postaju direktno rashodi u bilansu uspjeja razdoblja u kojem su nastali. Trošak nabavke prodate robe priznaje se u momentu prodaje i isporuke robe. 22. 22.2. 22. TROŠKOVI UPRAVE. plaće zaposlenih u trgovini.prodaje i administracije putem konta Raspored troškova za obračun poslovnog rezultata se prenose na konto rashodaTroškovi prodaje. Pri obračunu poslovnog rezultata.ali značajan uvjet za priznavanje je prelazak rizika i koristi od vlasništva nad proizvoda na kupca. OPERATIVNI RASHODI 22.2. Opći troškovi trgovine su putem konta Raspored troškova u obračunu poslovnog rezultata prenose se na konto Troškovi distribucije.000KM. na kraju poslovne godine ukupno nastali opći troškovi upravi. prodaje i administracije.jer neposredno ne pridonose proizvodnom procesu već se priznaju kao rashodi radzdoblja u razdoblju u kojem su nastali. troškovi prijevoza robe do kupca.5.troškovi prodatih proizvoda i prihodi od prodaje proizvoda. U tim slučajevima skladište gotovih proizvoda treba razdužiti. TROŠKOVI OBAVLJENIH (OBRAČUNATIH) USLUGA Pravne osobe koje obavljaju uslužnu djelatnost na kraju obračunskog razdoblja nastale troškove iskazane na kontima prirodnih vrsta troškova na kojima se iskazuju troškovi poslovanja putem konta Raspored troškova prenose na konto rashoda čiji je naziv Troškovi obavljenih usluga.4. priznavanje rashoda je i to da je prešao značajan dio rizika i koristi od vlasništva nad robom nakupca.3. TROŠAK NABAVKE PRODATE ROBE KAO RASHODI U BILANSU USPJEHA Troškovi nabavke prodate robe kao rashodi knjiže se na kontu Trošak nabavke prodate robe.Rashodi se priznaju momentom nastanka. TROŠKOVI DISTRIBUCIJE Opći troškovi trgovinske djelatnosti ne uključuju se u trošak nabavke trgovačke robe zato što ne doprinose dovođenju zaliha u stanje za prodaju. 22. Međutim. TROŠKOVI PRODATIH PROIZVODA Vrijednost zaliha gotovih proizvoda knjiži se na rashoda putem konta Troškovi prodatih proizvoda u trenutku kada se gotovi proizvoda prodaju.

diskonti pri prodaji vrijednosnih papira. koje pravna osoba plaća drugim osobama imaju obilježje naknade za posuđena finansijska sredstva. OSTALI OPERATIVNI PRIHODI Na kontu Ostali operativni rashodi evidentirat će se troškovi zamjene gotovih proizvoda i trgovačke robe u garantnom roku. Pri utvrđivanju neto prodajne vrijednosti. u pravilu kamate. pa osim glavnice duguje i zatezne kamate po stopi utvrđenoj zakonom.2.Prema tzv. oštećenja.djelimičnog ili potpunog zastarijevanja. ovisno od toga koji je iznos niži.a potraživat će konto Raspored troškova u obračunu poslovnog rezultata. Za materijal.redovne i zatezne.3..Taj postupak se označava kao kapitalizacija troškova posudbe.1. a potraživat će konto Zaliha gotovih proizvoda ili Zaliha trgovačke robe.7. odnosno troškovi posudbe su iznosi naknada koje plaća pravna osoba kao kamate za korištenje zajmova i kredita iz odnosa sa povezanim društvima.6. pakovanje i slično).2.rezervne dijelove i sitan inventar tržišna cijena je cijena nove nabavke sa uključenim troškovima nabavke.Prenijeti opće troškove na teret konta rashoda Troškovi uprave. Kamatama se smatraju i rashodi koji nastaju na osnovu revalorizacije (primjere valutne klauzule ugovorene obaveze). negativne krusne razlike. Na konto Ostalo operativni rashodi prenijet će se i oni troškovi koji se isključuju iz troška zaliha.pravna osoba ne treba ispravljati više knjigovodstvene vrijednosti na niže tržišne vrijednosti. Zatezne kamate su kamate koje plaća dužnik koji zakasni sa ispunjenjem novčane obaveze. 22. rashodi kamata za korištenje zajmova i kredita uzetih od nepovezanih društava.3. USKLAĐIVANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA Zalihe treba iskazati po trošku ili neto prodajnoj vrijednosti.U 89 . 22. FINANSIJSKI RASHODI Rashodi finansiranja. Radi upoređivanja sa neto prodajnom cijenom gotovog proizvoda u ovom se slučaju stvarnim iznosima troškova nedovršenog proizvoda dodaju procijenjeni troškovi potrebni za dovršenje tog gotovog proizvoda.Postupak upoređivanja knjigovodstvenih iznosa sa procijenjenim tržišnim vrijednostima otežan je za zalihe nedovršene proizvodnje zbog toga jer je na tržištu u pravilu poznata cijena gotovih proizvoda. prodaje i administracije u cilju obračuna poslovnog rezultata. odnosno na koje se odnose. rashodi od prodaje dionica. Na kraju godine treba uporediti u knjigovodstvu iskazane troškove zaliha i neto prodajnu vrijednost tih zaliha. 22. 22. Potreba za svođenjem zaliha na nižu prodajnu vrijednost može biti posljedica pada cijena. To znači da se u ovom slučaju na stavci zaliha ne prenose gubici u bilans. Takvi troškovi će se na kraju obračunskog razdoblja prenijeti na teret konta Ostali operativni rashodi.Priznaju se i od ulaganja u nepovezana društva. Neto prodajna vrijednost smatra se smatra se procijenjena prodajna cijena tokom redovitog poslovanja umanjena za procijenjene troškove dovršenja i procijenjene troškove neophodne da se obavi prodaja. na primjer ulaganja u dionice i udjele nepovezanih društava. Pri upoređivanju knjigovodstvene vrijednosti i neto prodajne vrijednosti zaliha materijala.prodajnu cijenu po kojoj se prodaju određeni gotovi proizvodi treba umanjiti i za troškove koji će proizvođaču nastati a direktno su povezani sa prodajom (troškovi prijevoza do kupca. mogu se uz određene uvjete uključiti u zalihe i u trošak stalnih sredstava. Trošak nabavke iskazan u knjigovodstvu bit će nadoknađen iz prihoda od prodaje za čiju proizvodnju se upotrebljavaju materijali.KAMATE Kamate. Troškovi posudbe.osnovnom postupku troškovi posudbe se iskazuju kao rashodi razdoblja u kojem su nastali. a koji se priznaju kao rashod razdoblja.

što znači da se u računovodstvenoj evidenciji upoređuje vrijednost sa nadoknadivim iznosom. GUBICI OD UMANJENJA VRIJEDNOSTI I OTUĐENJA STALNIH SREDSTAVA Računovodstvena načela o vrijednosnim usklađivanjima sredstava. Dođe li do revalvacije nacionalne valute ili do pada klizajućeg kursa. Promjena kursa nastaje ili zbog devalvacije nacionalne valute u kojoj se vode knjige ili zbog primjene tržišnog.Međutim.odnosno za sve obaveze po kojima je dužan platiti kamate.3. Kamata na dugoročne kredite plaća se zajedno sa ratom.postrojenja i opreme Ovdje se primjenjuje načelo niže vrijednosti.a plaćaju se ili bilansiraju po drugom.1. Vrijednost u upotrebi je sadašnja vrijednost procijenjenih budućih novčanih tokova koji se očekuju od upotrebe sredstava.osim u slučaju: a) zaliha b) sredstva koja proizlaze iz ugovora o izgradnji c) odgođenih poreznih sredstava d) sredstava koja proizlaze iz naknada zaposlenim e) ulaganja u nekretnine koja se mjere po fer vrijednosti f) bioloških sredstava povezanih sa poljoprivrednom aktivnošću.3. važećem na posljednji dan obračunskog perioda. 22. Za stavke i objekte koji se koriste u pravnoj osobi kao stalna sredstva i za koje se pretpostavlja da će se koristiti u planiranom vijeku upotrebe u pravilu neće se pojaviti potreba za ispravljanjem naniže neto 90 .Obračunate kamate. Neto prodajna vrijednost (fer vrijednost umanjena za troškove prodaje) je iznos koji se može dobiti od prodaje nekog sredstva umanjen za troškove prodaje.odnosno o rashodimana osnovu umanjenja sredstava primjenjuju se primjenjuju na sve oblike sredstava. Gubici od umanjenja vrijednosti i otuđenja nekretnina.3. odnosno promjenljivog kursa valute (tzv. Gubici od umanjenja nekretnina.1. Razlika između iznosa po kojem je obaveza evidentirana i iznosa obaveze dobijenog primjenom novog višeg kursa po kojem obaveza mora biti plaćena predstavlja finansijski rashod razdoblja u kojem je do promjene kursa došlo. 22.3. Nadoknadiva vrijednost sredstava jeste viši iznos između prodajne vrijednosti sredstava i njegove vrijednosti u upotrebi. 22.skladu sa načelom uključivanja kamata u rashode pravna osoba mora na kraju razdoblja obračunati kamate na tuđa korištena sredstva. postrojenja i opreme 22.kurs po kojem će biti naplaćena ili bilansirana potraživanja će biti nići od kursa koji je korišten pri njihovom knjiženju.nužno je iznos kamata koji pripada svakom mjesecu obračunati i evidentirati na teret finansijskih rashoda. koja se mjere po fer vrijednosti umanjenoj za procijenjene troškove prodaje g) stalih sredstava klasifikovanih kao ona koja se drže za prodaju Ovaj standard se ne imjenjuje na potraživanja od kupaca.višem kursu.1.3.3.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE Obaveze ugovorene u stranim sredstvima plaćanja (devizama) mogu biti osnov za nastanak negativnih kursnih razlika.2. Pravne osobe samo na kraju obračunskog perioda i na kraju godine su dužne devizne obaveze i devizna potraživanja iskazati po srednjem kursu strane valute. Za iznos negativne razlike treba povećati iznos obaveza i finansijske rashode. Negativne kursne razlike nastaku u slučaju kada su obaveze prema ino-kreditima ili ino-dobavljačima prethodno evidentirane po jednom kursu.3. Negativna kursna razlika koja se zbog toga javlja je finansijski rashod obračunskog razdoblja. Obaveza za plaćanje ove kamate evidentira se na računu PVR.klizajućeg kursa).

22. knjigovodstveno stanje usklađeno je sa stvarnim stanjem utvđenim u popisu.ležarine i naknada štete pravnim i fizičkim osobama koje učini pravna osoba svojim aktivnostima.. Nabavna vrijednost (bruto) – ispravka vrijednosti = knjigovodstvena vrijednost (neto) Nadoknadivi iznos (vrijednost u upotrebi) = (godišnji iznos amortizacije x procijenjeni amortizacijski vijek) + procijenjeni prihodi od otuđenja na kraju vijeka upotrebe 22. a na kontu rashoda Manjkovi iskazuje se povećanje rashoda. Prodajom se izbjegavaju budući troškovi kao što su amortizacija.4. Rashodi od donacija Ovaj račun se koristi u slučaju donacija. te će u tom pretpostavljenom slučaju konto Potraživanje od zaposlenih za manjkove dugovati za iznos nedostajućeg novca sa propisanim obračunatimo obavezama za PDV. Za nastali manjak može da se tereti odgovorna osoba.Gubici od otuđenja (prodaje) nekretnina. otpis nenaplativnih potraživanja.4. Knjiženje se može vršiti tako da duguje grupa konta Ostali rashodi.PENALI I NAKNADE ŠTETE Kazne za privredne prestupe. naknada štete svojim zaposlenicima i slični izdaci koji se mogu pojaviti u njenom poslovanju.penali. postrojenja i opreme za razliku između knjigovodstvene vrijednosti i prodajne vrijednosti. rezervnih dijelova i inventara. KAZNE. postrojenja i opreme. postrojenja i opreme priznaju se gubici u visini razlike između više knjigovodstvene vrijednosti i niže prodajne vrijednosti nekretnina.4. 22.4. Takve isplate pravna osoba će nadoknaditi iz prihoda iz razdoblja u kojem je takav izdatak nastao.postrojenja i opreme za otpisanu vrijednost. Manjkovi Popisom koji obavljaju komisije za popis utvrđuje se stvarno stanje imovine pravne osobe. OSTALI RASHODI To su: nabavna vrijednost prodatih materijala. odnosno konto 91 .postrojenja i oprema. a koje pravna osoba isplaćuje na svoj teret.4. Potreba za vrijednosnim usklađivanjem može se javiti najčešće kod opreme ili objekata kod kojih je prethodni procijenjeni amortizacijski vijek smanjen (zbog oštećenja.Prodaja nekretnina. odnosno poklona. kazne.3. 22. manjkovi. Manjkom se ne smatra vrijednost ukalkulisanog kala.1. račun Ispravka vrijednosti nekretnina. 22.postrojenja i opreme Pravna osoba ima interes da stalna sredstva koja joj više nisu potrebna proda. dokza nabavnu vrijednost odobravamo račun Nekretnine. tehničko-tehnološkog zastarijevanja).knjigovodstvenog iznosa. rashodi od donacija. Upoređivanjem knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem utvđenim popisom komisija utvrđuje inventurne razlike kao višak ili manjak imovine. za koje će potraživati konto Obaveza za PDV.3.postojenja i opreme sa gubitkom računovodstveno se obuhvata tako da zadužimo račun Kupci za prodajnu vrijednost. Na donaciju se obračunava PDV.2. iskazuju se kao ostali rashodi. održavanje i osiguranje. Ako se prodaja obavi po vrijednosti koja je nižaod knjigovodstvene vrijednosti nekretnina. Razlika između knjigovodstvenog stanja i stvarno utvrđenog stanja inventurom jeste manjak za koji se na kontima sredstava iskazuje smanjenje sredstava. odobreni naknadni popusti kupcima.penali i naknade štete.kvara i loma do visine utvrđene ogovarajućim normativima.1.rastura.3. račun Gubici od prodaje nekretnina. Nakon što je proknjižen manjak.

tada se razlika knjiži na grupi konta Ostali rashodi. a da potražuje kontro Obaveza ili tako da odmah potražuje konto novčanih sredstava. čime se de facto vrši dodatno otpisivanje. Ukoliko se naplati niži iznos od očekivanog.12. Zbog toga se na kraju godine vrši redovno procjena boniteta potraživanja koje pravna osoba ima. Ugrožena potraživanja su ona potraživanja kod kojih ne postoji izvjesnost u pogledu iznosa koji će biti naplaćen ili u pogledu roka naplate ili ni u pogledu iznosa ni u pogledu roa naplate (potraživanja koja pravna osoba ima prema kupcima nad kojima je poreknut stečajni postupak (sumnjiva potraživanja) i potraživanja radi čije naplate se vodi spor kod nadležnog suda).smatra se da je potraživanje dobrog boniteta ako se može očekivati njegova naplata u punom iznosu od roku dospijeća. OTPIS NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA Važna je procjena naplativosti potraživanja prema stanju na dan 31. odnosno konto Otpis nenaplativih potraživanja. Kada je za poslovnu godinu iskazana dobit prije oporezivanja.pravna osoba će u prijavi poreza na dobit za poslovnu godinu utvrditi poreznu osnovicu i iznos obaveza za porez na dobit za poslovnu godinu. odnosno konto Otpis nenaplativih potraživanja. Stečajni postupak se pokreće nad pravnog osobom koja je izgubila sposobnost izmirenja svojih obaveza. odnosno konto Naplaćena prethodno otpisana potraživanja. Prema bonitetu.Nakon prijenosa.Otpis ovih potraživanja se vrši direktnom metodom: konto Otpis nenaplativih potraživanja duguje.Na računu Kupci treba iskazati samo potraživanja dobrog boniteta. odnosno prijenos sumnjivog i spornog potraživanja sa konta Kupci na poseban konto Sumnjiva i sporna potraživanja b) otpis dijela sumnjivog i spornog potraživanja čija se naplata ne očekuje c) naplata sumnjivog i spornog potraživanja Ako je naplaćen iznos viši.4.radi iskazivanja realne imovine. 23. ili kao smanjenje grupe konta Ostali rashodi. U vezi sa sumnjivim potraživanjima knjiće se slijedeće ekonomske promjene: a) nastanak sumnjivog i spornog potraživanja.5. sa konta Razlika prihoda i rashoda razlika se prenosi na konto Dobit prije oporezivanja ili na konto Gubitak. 22.razlika se evidentira na grupi konta Ostali prihodo.a potražuje konto Kupci u zemlji.ako se otpis potraživanja i naplata događaju u istoj godini. U prvoj fazi rspodjele dobiti iz dobiti tekuće godine prije oporezivanja izdvaja se iznos za pokriće obaveza za porez na dobit. Nakon toga. Ostatak dobiti 92 . UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA Bruto finansijski rezultat (dobit ili gubitak prije oporezivanja) utvrđuje se na kontu Razlika prihoda i rashoda. potraživanja se mogu klasifikovati: a) Potraživanja dobro boniteta b) Ugrožena potraživanja c) Nenaplativna potraživanja Potraživanja dobrog boniteta .treba priznati i iznos potraživanja svesti na iznos čija se naplata očekuje.konta prihoda i konta rashoda su međusobno zaključeni. Na kraju godine.penali i naknada štete. S konta Prihoda i s konta Rashoda na sumarni kontro Razlika prihoda i rashoda prenose se ukupni iznosi ostvarenih prihoda i ukupni iznosi ostvarenih rashoda.Te pravne osobe su često toliko zadužene da su njihove obaveze veće od sredstava kojima raspolažu. Potraživanja koja postaju zastarjela (pravna osoba ne može više zbog proteka roka za zastarijevanje zahtijevati naplatu putem suda)ne predstavljaju više potraživanje već gubitak u cjelini. Obilježje ostalih rashoda imaju i odobreni naknadni popusti kupcima.Kazne.

iznos razlike rashoda nad prihodima prenosi se sa sumarnog konta Gubitak na konto Gubitak finansijske godine. U bilansu iznos gubitka tekuće godine iskazuje se kao umanjujuća stavka kapitala.zatim za statutarne i ostale rezerve u skladu sa statutom. Ako je za poslovnu godinu iskazan gubitak prije poreza na dobit.ostatak netobobiti se raspoređuje prvo za zakonske rezerve. Nakon porkića gubitka iz protekle godine. Ako pravna osoba koja ima iskazan gubitak prije poreza utvrdi da ima poreznu obavezu. za iznos poreza se povećava gubitak finansijske godine. statutarnih rezervi i nakon toga iz zakonskih rezervi. Ako je iznos gubitka veći od kapitala. 93 . razlika gubitka iznad kapitala iskazuje se u aktivi na stavci Gubitak iznad visine kapitala.odnosno udjele u dobiti i za ostatak za akumuliranu dobit. Gubitak finansijske godine prvo se pokriva iz akumulirane dobiti.za dividende. To je iznos za koji je kapital uvećan iz finansijskog rezultata za poslovnu godinu.zatim iz ostalih rezervi.predstavlja netodobit pravne osobe koja se prenosi na konto Dobit tekuće finansijske godine. Prema redoslijedu namjene pri raspodjeli netodobiti tekuće finansijske godine.iz dobiti se prvo pokriva akumulirani gubitak iz proteklih godina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->