P. 1
proizvodnja piva

proizvodnja piva

2.0

|Views: 1,702|Likes:
Published by Đeneral Nikola Bhf

More info:

Published by: Đeneral Nikola Bhf on Nov 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2015

pdf

text

original

1.

UVOD

Proizvodnja predstavlja usmjerenu aktivnost a kojoj je cilj dobiti proizvod koristan za društvenu upotrebu. Kako po kvaliteti kao i troškovima i količini. U samom proizvodnom procesu tvrtke pretvaraju faktore proizvodnje (rad i kapital) tj. inpute u konačan proizvod (out put). Input se može podjeliti u tri kategorije: rad, sirovine i kapital. Radni inputi sastoje se od kvalificiranih radnika (inženjeri, tehničari) nekvalificiranih (poljoprivrednici) te od menadžera i poduzetnika. U neke od sirovina spadaju hmelj, slad, voda i struja a sam kapital uključuje zgrade i druge komplekse te same strojeve koji su potrebni u proizvodnom procesu. Proizvodnoj tehnologiji je cilj da kao cjelina daju bolji rezultat proizvodnje nego što bi ih dali njegovi dijelovi samostalno. Teško je napraviti neku podjelu u proizvodnji i tehnologiji jer se sastoje od sistema i pod sistema ali su istovremeno i dio nekog većeg sistema koji su u konačnici uvezani u cjelinu. Proizvodna tehnologija obuhvata skup tehnoloških sistema kao i drugih tehničkih, informacionih i energetskih struktura koje na određen način obezbjeđuju izvršavanje unaprijed postavljenih ciljeva proizvodnog procesa.

2 . mašine) s ciljem da se tom imovinom obavlja neka ekonomska aktinvost.2. drugo shvatanje kapitala je sadržanou pojmu finansijski kapital koji ima oblik novca i vrijednosnih papira. Za upravljanje proizvodnjom može se reći da predstavlja upravljanje promenama u sistemu koje se odvijaju primjenom određene tehnologije. U ulazne veličine spadaju: enrgija. PROCES PROIZVODNJE Proizvodnja predstavlja osnovno područje ljudske djelatnosti. materijal. kojima se ulazne veličine pretvaraju u izlazne veličinerezultate procesa (proizvodi i usluge). rad. odgovornost menadžera proizvodnje jeste se koristi povratnom vezom informacija kako bi se pravovremeno prilagodile ulazne veličine i primenjena tehnologija sa krajnjim ciljem ostvarenje planiranog 1 U ekonomskoj teoriji pod pojmom kapitala podrazumijevaju se dvije različite ekonomske kategorije: jednom se time označava fizički kapital koji podrazumijeva količinu novca koja je uložena u neki oblik imovine (zemlja. zgrade. kapital1 i informacije i određene su vrstom proizvodnje. (tehnološki proces) U sistemskom pristupu upravljanja organizacijom.

kako bi proizvodnju doveli u red. a ne izuzetak. Ne samo da nastaju česte promene unutar organizacije. sistem kontrole ili samu proizvodnju (procese transformacije-primijenjenu tehnologiju). društvenih ili privrednih uslova. željenih izlaznih veličina (proizvoda i usluga. planirane veličine serija. te stalne promene u okruženju predstavljaju pravilo. Upravljanje proizvodnjom podrazumijeva stalnu kontrolu proizvodnog sistema i njegove okoline. Pri tom ne sme se zanemariti uticaj okruženja koje se uslovno može razdvojiti na: unutrašnje i spoljašnje. pa da se zbog toga angažuju na zapošljavanju još ljudi i proširenje kapaciteta. PROIZVODNA STRATEGIJA Proizvodna funkcija u okviru organizacije nikad nema neutralnu ulogu. potrebne resurse. na suprot povećanoj potražnji za proizvodima ili uslugama. Značajne promijene u okolini mogu izazvati menadžment da mijenja: ulazne veličine. prouzrokujući odgovarajuće promene u proizvodnim ulazima. promjene u unutrašnjem okruženju u smislu nemogućnosti ostvarenja zahtijevanog kvaliteta rezultata procesa treba da utiče na menadžere proizvodnje da ponovo ispitaju svoje postupke obezbjeđenja kvaliteta. Na primjer promjene u ekonomskim uslovima poslovanja mogu izazvati menadžere proizvodnje da izmjene svoje prognoze o potražnji. Iz tog razloga od menadžera odgovornih za proizvodnju se traži uvažavanje novo nastalih promena u unutrašnjem okruženju.tj. planirane izlaze (rezultate procesa). Okolina izvan organizacije može se menjati u ime pravnih. prognozu potražnje. Od ispunjenja ovog zadatka direktno će zavisiti konkurentnost organizacije na tržištu. izlazima i procesima. Ona je ili konkurentno oružje ili kamen spoticanja za organizaciju. postavljene ciljeve proizvodnje. Što znači da se u sadašnjim uslovima pojačane konkurencije i globalizacije tržišta na proizvodnju i proizvodne procese ne 3 . kako bi se odgovorilo novoj potražnji.1. već se preduzeće mora suočiti sa učestalim promenama koje se dešavaju na makro planu i koje čine spoljnje okruženje poslovanja jedne organizacije. 2. Osnovni zadatak proizvodne funkcije je da omogući realizaciju proizvodnih procesa. ili uvažavana ograničenja. političkih. Ostale poslovne funkcije izvan proizvodnje čine unutrašnje okruženje i mogu imati značajan uticaj na poslovnu politiku. tj. odnosno proizvodnju roba i usluga u skladu sa zahtevima kupaca.

u sadašnjim uslovima treba da bude pravi strateški odgovor proizvodne funkcije na: • • • povećanu konkurenciju proizvođača roba i usluga na tržištu na potrebu za povećanjem produktivnosti rada kako bi se zadovoljila povećanu potražnju kupaca i zadovoljenje povećanih očekivanja kupaca u pogledu zahteva kavaliteta. S obzirom da najveći broj organizacija obavlja grupu povezanih poslova. To su: • • • proizvodnja bazirana na niskim troškovima proizvodnja sa diferencijacijom proiizvoda i proizvodnja usmerena na tržište Svaka od ovih poslovnih strategija implicira odgovarajuću proizvodnu strategiju. pa je kao treći element formulisanja proizvodne stategije potrebno definisati proizvodne ciljeve 4 . ali nedovoljan element za vođenje konkretnih akcija na upravljanju proizvodnjom. Postizanje konkurentne prednosti kroz poboljšanje karakteristika procesa proizvodnje i prizvoda i usluga. 2. kao i razmatranje specifičnih prednosti organizacije predstavljaju potreban. To znači da menadžment za svaki posao treba da pronađe sopstvenu osnovu za konkurentnost u zavisnosti od pojedinih marketinških segmenata i proizvoda sa kojima se nastupa na tržištu. PROIZVODNI CILJEVI Izabrana proizvodna strategija i definisana misija.može više gledati kao na mesto u poslovnom sistemu gde se samo stvaraju rezultati procesa (roba i usluga) već kao na mesto gde se stiče konkurentna moć za poslovanje. podrazumeva se da svaka od njih predstavlja jednu stratešku jedinicu.2. Poslovnom strategijom određuje se kako će pojedini posao biti konkurentan na tržištu. godine je indentifikovao tri opšte poslovne strategije koje koriste organizacije kako bi postigle konkurentnu poziciju na tržištu. Međutim u tekućem poslovanju sposobnost konkretne proizvodnje može uticati na izbor poslovne strategije te se proces proizvodnje može iskoristiti za stvaranje vitalne poslovne strategije. Porter je 1980.

sušenje zelenog slada. Slad daje pivu sastojke ekstrata od koga zavisi punoća okusa i koncetracija osnovnog ekstrata piva. Tehnologija piva obuhvata: proizvodnju sladovine. Voda je glavni dio svih napitaka. Proizvodni ciljevi organizacije treba da budu jasno definisani za ključne elemente proizvodnog sistema i daju se za određeni vremenski period. Pripremanje sladovine obuhvata niz operacija: usitnjavanje – drobljenje pivarskog slada. Proizvodnja piva se dijeli na tehnologiju slada i tehnologiju piva. glavno i naknadno vrenje. bistrenje i punjenje piva. Ona služi kao rastvarač.Cilj predstavlja uočavanje željenih rezultata koje treba ostvariti u određenom vremenu. PROIZVODNJA PIVA Pivo je osviježavajuće piće sa malim sadržajem etil – alkohola. zasićen ugljen – dioksidom. Organizacija pravilnim utvrđivanjem dugoročnih (strateških) i taktičkih ciljeva postavlja temelje detaljnom planiranju rada (izrada godišnjih planova) i stvara uslove za njihovu operacionalizaciju. pivarski kvasac. močenje ječma. Tehnologiju slada obuhvata: čišćenje i sortiranje ječma. Osnovne sirovine za proizvodnju piva su pivarski slad. Pri nastupu na tržište kako bi obezbedila stabilnu poziciju na tržištu organizacija može se odlučiti za četri sledeća proizvodna cilja: • • • • minimizacija troškova visok nivo kvaliteta kraći rok isporuke velika fleksibilnost Ciljevi proizvodnje se moraju iskazati kvantitativnim pokazateljima i odnose se na rezultat koji treba ostavariti u kratkoročnom i dugoročnom periodu. Hmelj konzervira pivo i daje mu ugodan miris i gorak ukus.Ciljevi predstavljaju razradu misija u kvantitativnom smislu. 5 . hmelj i voda. karekterističnog ukusa sa blagom gorčinom hmelja i specifičnog mirisa. 3. oslobađanje slada od klice i poliranje. Proizvodnja piva se sastoji od dvije osnovne faze: od pripremanja sladovine i vrijenja. dok pivski kvasac izaziva alkoholno vrenje u kome šećer prelazi u alkohol i ugljen dioksid.

ako su uslovi za djelovanje nezima prisutni u sladu optimalni. dio bjelančevina i proizvodi njihove razgradnje). kao i brzina i efekat filtracije sladovine. Od kvaliteta mliva. 3. 4. koji mogu biti ravni ili žlebljeni). Kako pivarski slad sadrži samo 10 – 15% materijala rastvorljivih u vodi (šećeri. mijenjaju nerastvorljive materije slada.ukomljavanje drobljenog slada. a od njegovog sastava zavisi vrsta piva. to jeste od stepena drobljenja slada zavise brzina ošećerenja. hlađenje ohmeljene sladovine. skrob se prevodi u maltozu i dekstrine. a posebno od postupka ekstrakcije. uglavnom skrob. Vrijenje je glavno i naknadno. različitih konstrukcija (sa 2. Bolji efekat postiže se ako je slad sitno drobljen. iskorišćavanje ekstrakta. Time se nerastvorljive materije prevode u šećere i druge organske materije koje se rastvaraju u vodi. Drobljenje slada je veoma važna operacija. U uslužnim organizacijama prizvodna i marketinška (prodajna) funkcija teže bliskoj povezanosti. ohmeljavanje sladovine. To je neophodno jer se usluge koriste u isto vreme i na istom mestu na kojem 6 . cijeđenje sladovine. a pod dejstvom proteolitičnih enzima razlažu se bijelančevine. odnosno postiže se maksimalna ekstrakcija pivarskog slada. uz uslov da plevin omotač ostane nerazdrobljen. to se ukomljavanjem drobljenog pivarskog slada. Sastav sladovine zavisi od vrste slada. te od načine na koji se izvode pojedine faze i od uslova pod kojima se one odvijaju. Pripremanjem sladovine dobija se ekstrakt pivarskog slada. Pod dejstvom enzima amilaze slada. Slad se drobi u mlinovima na valjke. 5 ili 6 valjaka. bistrenje sladovine. cijeđenje ohmeljene sladovine. kuvanje komine.

bitno je i da se roba isporučuje u dovoljnim količinama i na vreme. 4. Da bi se ovo postiglo potrebno je maksimalno automatizovati sve segmente proizvodnje i pakovanja. odnosno da proizvod zadovolji njihova očekivanja. povećanom količinom proizvodnje. PROIZVODNJA PIVA U FABRICI CARLSBERG 4. marketing (tj. Vizija i ciljevi Vizija fabrike Carlsberg jeste da postane vodeća u proizvodnji i prodaji više vrsta piva. na 2.2. Tako da se može reći da su uslužne organizacije i marketinški i proizvodni entiteti. Ovo je moguće postići visokim stepenom automatizacije. Model ciljeva Cilj fabrike Carlsberg jeste prelazak sa 5. Za razliku od uslužne delatnosti kod koje je neophodna bliska saradnja funkcija marketinga (prodaje) i proizvodnje. Savremena automatizacija podrazumeva savremene tehnologije i dobru organizaciju u procesu proizvodnje. Još jedan od bitnijih uslova za postizanje vodeće pozicije jeste da kupci budu zadovoljni. naravno.1. reklamiranje) i naravno povoljna cena. u industrijskoj proizvodnji marketing i proizvodnja su zasebne funkcije i proizvodnja i prodaja vrše se odvojeno. kao i kvalifikovani kontrolori. 7 . Ova pivara ima cilj da u roku od dve godine poveća godišnju proizvodnju piva sa 90 na 120 Mhl (miliona hektolitara).su proizvedene. Jasno je da na povećanje broja kupaca sem navedenog u mmnogome utiče i kvalitet piva kao jedna od najbitnijih odlika ove vrste proizvoda. pritom zadovoljavajući visok nivo kontrole i kvaliteta. 4. mesto po količini proizvodnje piva. zatim kontrole i. Da bi kontrola bila uspešna potrebne su savremene laboratorije. Na to će naravno prevashodno uticati povećanje broja kupaca. Ovde se može uvesti i promotivna ponuda za nove kupce. Naravno. Objedinjavanjem aktivnosti koje vrše funkcije marketinga i proizvodnje značajno bi se unapredila industrijska proizvodnja i bolje odgovorilo na potražnju za proizvodima i u sadašnjim uslovima globalizacije tržišta i oštre konkurencije predstavlja važan i težak zadatak višeg menadžmenta.

u ovom slučaju za postavljanje navedene fabrike u jednog od vodećih proizvođača piva. Vodeca pozicija : Kvantitativni cilj Ciljna_vrednost = 2 Trenutna_vrednost = 5 Merna_jedinica = redno mesto po proizvodnji piva (kompletno) <<Cilj>> Kvantitativni cilj Opis_cilja : String Ciljna vrednost : String Trenutna_vrednost : String Jedinica_mere : String <<Cilj>> Kvalitativni cilj Automatizacija : Kvantitativni cilj (nekompletno) (nekompletno) Kontrola : Kvalitativni cilj Zadovoljni kupci : Kvantitativni cilj (nekompletno) Proizvod zadovoljava ocekivanja kupca : Kvantitativni cilj Isporuka dovoljne kolicine proizvoda na vreme : Kvantitativni cilj Opis_cilja : String Savremena tehnologija : Kvantitativni cilj Dobra organizacija : Kvalitativni cilj Kvalifikovani kontrolori : Kvalitativni cilj Kvalifikovani kontrolori : Kvalitativni cilj <<problem>> Veca kontrola usporava i smanjuje proizvodnju Kolicina proizvodnje : Kvantitativni cilj Ciljna_vrednost = 120 Trenutna_vrednost = 90 Merna_jedinica = Mhl godisnje (nekompletno) Cena : Kvantitativni cilj Reklama : Kvalitativni cilj Puno kupaca : Kvantitativni cilj Promotivna ponuda za nove kupce : Kvantitativni cilj Dijagram 1: Model ciljeva 4. koji je zasnovan na analizi tržišta.Cilj fabrike Carlsberg je prikazan Dijagramom 1. Konceptualni model Konceptualni model koji upotpunjuje model cilja fabrike Carsberg je prikazan na Dijagramu 2.3. Poslovni plan je najbitniji za uspeh i postizanje datog cilja. i povećanje proizvodnje vode ka vodećoj poziciji. Dobro razvijen i osmišljen poslovni plan treba da rezultira povećanjem proizvodnje i povećanjem kvaliteta. a analiza tržišta se zasniva na zahtevima za kupovinu. odličnu strategiju proizvodnje i naravno uključuje poslovne ideje koje su motivisane od strane vizije i ciljnog modela. Broj narudžbina voki ka povećanju proizvodnje. 8 . Marketinški plan. Poslovni plan podrazumeva dobar marketinški plan. Ovaj model cilja služi kao početna tačka za predstavljanje implementirane vizije. koji utiču na kvalitet i proizvodnju piva. Ona se bazira na analizi tržišta. a sastoji se iz automatizacije i kontrole. Strategija proizvodnje je jedna od ključnih koncepata kompanije.

Takođe. proizvodnje ili za podršku celokupnom sistemu. a kao izlaz mogućnost 9 .4. Dijagram 3 prikazuje proces poslovanja fabrike Carlsberg..treba da rezultira Povecanje proizvodnje i kvaliteta Poslovne ideje utice na Vodeca pozicija vodi ka treba da vodi Marketinski plan sastoji se od Poslovni plan Vizija Analiza trzista bazira se na Strategija proizvodnje rezultuje u razvija Proizvodnja proizvodi utice na Ciljni model sastoji se iz proizvodnje sastoji se iz * Povecanje * Kontrola utice na * * Kvalitet utice na Proizvod (pivo) 0. Proces razvoja proizvodnje ima za cilj efikasnu proizvodnju. Proces razvoja marketinga odnosi se na rangiranje brendova na tržištu kao ulaza i ekspanziju marketinškog plana kao izlaza i ima za cilj postizanje vodeće pozicije.. tj. Marketinški plan kao deo celokupnog plana poslovanja kontroliše proces razvoja poslovanja.1 0.1 u vezi sa Isporuka * daje Kupac zasniva se na * ima Zahtev Dijagram 2: Konceptualni model 4. Svaki proces je predstavljen ciljem koji se treba ostvariti. Poslovni plan kontroliše procese razvoja proizvoda i razvoja proizvodnje. Procesi poslovanja Procesi poslovanja se odnose na vizije i ciljeve koji su prethodno opisani.1 * utice na Automatizacija vodi ka rezultuje 0. Proces razvoja proizvoda ima za cilj zadovoljenje kupca i kao izlaz – konačan proizvod...1 proizvodnjom i isporukom Narudzbina dostavlja 0. čiji je osnovni cilj postizanje povećanog kvaliteta i proizvodnje. to su i koraci koji su neophodni za ostvarenje poslovanja.

kojom se naručuje pivo. mora da ima datum. Svako pivo je okarakterisano serijskim brojem i tipom.5. Etiketa piva na sebi mora da sadrži tačne informacije o sastojcima i rok upotrebe. 10 . Glavni cilj ovog procesa je isporuka dovoljne količine na vreme. <<postize>> <<resurs>> Rangiranje brendova na trzistu <<proces>> Razvoj marketinga <<cilj>> Vodeca pozicija <<resurs>> Marketinski plan <<kontrolise>> <<cilj>> Povecan kvalitet i proizvodnja <<postize>> <<resurs>> Narudzbina <<resurs>> Poslovni plan <<kontrolise>> <<kontrolise>> <<postize>> <<resurs>> Proizvod <<proces>> Isporuka <<fizicki>> Pivo <<cilj>> Isporuka dovoljne kolicine na vreme <<postize>> <<proces>> Razvoj poslovanja <<cilj>> Zadovoljenje kupca <<proces>> Razvoj proizvoda <<proces>> Razvoj proizvodnje <<resurs>> Mogucnost proizvodnje <<postize>> <<cilj>> Efikasna proizvodnja Dijagram 3: Procesi poslovanja 4. Proces isporuke za ulaze ima proizvod i mogućnost proizvodnje. a isporuka treba da ima datum i mesto isporuke. Serije piva se koriste pri organizaciji i grupisanju. kao i vrstom ambalaže. kao i narudžbinu. Model resursa Na Dijagramu 4 prikazan je model resursa fabrike Carlsberg. Svaka narudžbina. To su neka od ograničenja koja moraju biti zadovoljena.proizvodnje. a za izlaz pivo koje se isporučuje.

u PET amb. Dijagram 5 ilustruje strukturu organizacionih jedinica u fabrici piva Carlsberg. * * * dobija koristi se za Narudzbina za pivo u staklenim bocama Narudzbina za pivo u PET ambalazi Narudzbina za pivo u buradima Odeljenje za proizvodnju Odeljenje za pakovanje Dijagram 4: Model resursa 4.u buretu * Pravila tipa piva Opis odnosi se na rezultira proizvodnjom i isporukom Opis osnova za 0.Specifikacija veze piva Opis: Tekst Rok upotrebe: Datum Brendovi mogu biti: .  Odeljenje za marketing. boci .  Odeljenje za proizvodnju.  Odeljenje za održavanje.1 Pivo u ambalazi Serijski broj koristi se za * za 1.Lav Pivo moze biti: .Carlsberg . pri čemu je Odeljenje za pakovanje podeljeno na tri pododeljenja.  Odeljenje za pakovanje..1 Kupac ima Narudzbina Datum * 0.Tuborg .6.  Odeljenje za razvoj i istraživanje.u stak. Organizaciono modelovanje Organizaciona struktura je prevashodno bitna za predstavljanje odgovornosti svake organizacione jedinice.. i to na: • Odeljenje za pakovanje u staklenu ambalažu 11 * * * * Tip piva opisan sa * * Pivo Veza piva * Mesto isporuke Datum i mesto isporuke isporucuje na Magacin .Holsten .. . Te jedinice su:  Odeljenje za kontrolu.

12 . koji upotpunjavaju proizvodnju i pakovanje piva. Fabrika piva Carlsberg Odeljenje za kontrolu Odeljenje za proizvodnju Odeljenje za pakovanje Odeljenje za odrzavanje Odeljenje za razvoj i istrazivanje Odeljenje za marketing Odeljenje za pakovanje u staklenu ambalazu Odeljenje za pakovanje u PET ambalazu Odeljenje za pakovanje u burad Dijagram 5: Organizaciono modelovanje 4.7.• • Odeljenje za pakovanje u PET ambalažu Odeljenje za pakovanje u burad. Sistemi podrške Dijagram 6 predstavlja sisteme podrške.

Sistem za razvoj i istraživanje se sastoji iz hemijske. Automatizacija predstavlja kontinualni tok proizvodnje upravljan mašinama i računarima koji se podhranjuju podacima iz pomenute baze podataka. Ovo podrazumeva zajednički rad kvalifikovanih kontrolora i inteligentnih mašina za nadgledanje i kontrolisanje.Sistem za razvoj i istrazivanje Sistem za kontrolu Automatizacija Sistem za odrzavanje Baza podataka proizvodnje Dijagram 6: Sistemi podrške Sistem za kontrolu je sistem koji obuhvata kontrolisanje sirovina. Ovaj proces nadgledaju kvalifikovani radnici. Sistem za održavanje obuhvata servisne aktivnosti koje izvodi mašinsko i elektro održavanje i odnosi se na održavanje automatizacije i sistema za kontrolu. ispravnosti ambalaže. Automatizacija obuhvata i servisne aktivnosti koje izvodi mašinsko i elektro održavanje. Sistem za kontrolu je dalje povezan sa automatizacijom i uzajamno povezan sa bazom podataka 13 . Baza podataka proizvodnje je aplikaciona baza podataka koja sadrži informacije o svakoj tački procesa proizvodnje i pakovanja. čiji je cilj unapređenje celokupnog procesa proizvodnje. stavljajući akcenat na kvalitet proizvoda. procesa automatizacije u svim tačkama proizvodnje i pakovanja. mikrobiološke i elektronske laboratorije. Sistem za razvoj i istraživanje je uzajamno povezan sa sistemom za kontrolu.

9. Potrebno je svaki od ovih sistema stalno unapređivati i razvijati. 14 .. Sistem za održavanje je usko povezan sa automatizacijom.8. 4. performanse.. 4. uzajamno povezani. Nefunkcionalni zahtjevi Nefunkcionalni zahtevi mogu biti: a) b) c) d) izgled ambalaže starost potrošača lokacija naručioca prijevozno sredstvo za dostavu Ostala pitanja koja se mogu razmatrati su točnost informacija.proizvodnje. Funkcionalni zahtjevi Zahtjevi koji funkcionalno moraju da zadovolje prethodno opisani problem jesu: a) zadovoljenje kvaliteta proizvoda b) zadovoljenje HCCP zahtjeva c) kontrola sirovina d) kontrola automatizacije e) kontrola procesa proizvodnje f) kontrola procesa pakovanja g) proces menadžmenta h) razvoj marketinga i) razvoj proizvodnje j) razvoj proizvoda k) usavršavanje radnih lica. pouzdanost i slično. takođe. Baza podataka i automatizacija su.

Tehnologiju slada obuhvaca: ciscenje i sortiranje jecma. Proizvodnja predstavlja usmjerenu aktivnost koja ima za cilj dobijanje proizvoda korisnih za društvo čija struktura varira u širokim granicama kako po vrsti tako i po kvalitetu i količini.ZAKLJUČAK Proizvodni proces predstavlja ukupan proces rada proizvodnog sistema što znači da podrazumijeva sve aktivnosti tokom pretvorbe ulaznih vrijednosti (inputa) u projektovane izlazne veličine (outpute) proizvodnog sistema na putu stvaranja nove vrijednosti. Proizvodni proces vrši se na tehnološkim i obradnim sistemima. susenje zelenog slada. oslobadjanje slada od klice i poliranje. Proizvodnja sladovine 2. Glavno i naknadno vrenje 3. klijanje jecma. Proizvodnja piva se dijeli na tehnologiju slada i tehnologiju piva. Bistrenje i punjenje piva 15 . Proizvodnja predstavlja svrsishodnu djelatnost usmjerenu na dobijanje upotrebnih vrijednosti i prisvajanje prirodnih resursa za ljudske potrebe što znači da predstavlja opšti uslov za razmjenu materije između čovjeka i prirode odnosno vječiti prirodni uslov za život ljudi pa je stoga jednako svojstvena svim oblicima ljudskog društva. Tehnologija piva obuhvaca: 1. mocenje jecma.

LITERATURA http://www. Dr. Sarajevo 2004 SADRŽAJ 16 .html Uvod u ekonomiju.agropress.org.htnet.hr/jim/tehnolog.rs/tekstovi/10642. Fahrudin Šebić.html http://free-st.

.......................................7 4........... PROIZVODNJA PIVA U FABRICI CARLSBERG......4 3........... PROCES PROIZVODNJE.....................8 4...................14 ZAKLJUCAK....................................9.....................................................................1 2..........................8............................ Konceptualni model.....................................................................14 4.....................................................16 17 ...........2 2......................................................................................................................................... ............................... Model resursa........... PROIZVODNA STRATEGIJA...................................................................... Vizija i ciljevi.........................................................................4................1..........................2.........15 LITERATURA..........................................7 4.. Funkcionalni zahtjevi.................. Model ciljeva...... PROIZVODNJA PIVA....................12 4........................................ Nefunkcionalni zahtjevi....5..2..................................................... Proizvodni ciljevi........................................................................................................... UVOD.............................5 4..............................3 2................... Sistemi podrške..1.......3...........7 4....10 4. Organizaciono modelovanje.....11 4.....9 4.... Procesi poslovanja..........................7..............................6.......1....................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->