1.

UVOD

Proizvodnja predstavlja usmjerenu aktivnost a kojoj je cilj dobiti proizvod koristan za društvenu upotrebu. Kako po kvaliteti kao i troškovima i količini. U samom proizvodnom procesu tvrtke pretvaraju faktore proizvodnje (rad i kapital) tj. inpute u konačan proizvod (out put). Input se može podjeliti u tri kategorije: rad, sirovine i kapital. Radni inputi sastoje se od kvalificiranih radnika (inženjeri, tehničari) nekvalificiranih (poljoprivrednici) te od menadžera i poduzetnika. U neke od sirovina spadaju hmelj, slad, voda i struja a sam kapital uključuje zgrade i druge komplekse te same strojeve koji su potrebni u proizvodnom procesu. Proizvodnoj tehnologiji je cilj da kao cjelina daju bolji rezultat proizvodnje nego što bi ih dali njegovi dijelovi samostalno. Teško je napraviti neku podjelu u proizvodnji i tehnologiji jer se sastoje od sistema i pod sistema ali su istovremeno i dio nekog većeg sistema koji su u konačnici uvezani u cjelinu. Proizvodna tehnologija obuhvata skup tehnoloških sistema kao i drugih tehničkih, informacionih i energetskih struktura koje na određen način obezbjeđuju izvršavanje unaprijed postavljenih ciljeva proizvodnog procesa.

2 . zgrade. mašine) s ciljem da se tom imovinom obavlja neka ekonomska aktinvost.2. U ulazne veličine spadaju: enrgija. PROCES PROIZVODNJE Proizvodnja predstavlja osnovno područje ljudske djelatnosti. kapital1 i informacije i određene su vrstom proizvodnje. kojima se ulazne veličine pretvaraju u izlazne veličinerezultate procesa (proizvodi i usluge). odgovornost menadžera proizvodnje jeste se koristi povratnom vezom informacija kako bi se pravovremeno prilagodile ulazne veličine i primenjena tehnologija sa krajnjim ciljem ostvarenje planiranog 1 U ekonomskoj teoriji pod pojmom kapitala podrazumijevaju se dvije različite ekonomske kategorije: jednom se time označava fizički kapital koji podrazumijeva količinu novca koja je uložena u neki oblik imovine (zemlja. Za upravljanje proizvodnjom može se reći da predstavlja upravljanje promenama u sistemu koje se odvijaju primjenom određene tehnologije. drugo shvatanje kapitala je sadržanou pojmu finansijski kapital koji ima oblik novca i vrijednosnih papira. materijal. (tehnološki proces) U sistemskom pristupu upravljanja organizacijom. rad.

prognozu potražnje. na suprot povećanoj potražnji za proizvodima ili uslugama.tj. Ne samo da nastaju česte promene unutar organizacije. planirane veličine serija. kako bi proizvodnju doveli u red. sistem kontrole ili samu proizvodnju (procese transformacije-primijenjenu tehnologiju). promjene u unutrašnjem okruženju u smislu nemogućnosti ostvarenja zahtijevanog kvaliteta rezultata procesa treba da utiče na menadžere proizvodnje da ponovo ispitaju svoje postupke obezbjeđenja kvaliteta. Upravljanje proizvodnjom podrazumijeva stalnu kontrolu proizvodnog sistema i njegove okoline. prouzrokujući odgovarajuće promene u proizvodnim ulazima. potrebne resurse. Pri tom ne sme se zanemariti uticaj okruženja koje se uslovno može razdvojiti na: unutrašnje i spoljašnje. društvenih ili privrednih uslova. Okolina izvan organizacije može se menjati u ime pravnih. odnosno proizvodnju roba i usluga u skladu sa zahtevima kupaca. Iz tog razloga od menadžera odgovornih za proizvodnju se traži uvažavanje novo nastalih promena u unutrašnjem okruženju. pa da se zbog toga angažuju na zapošljavanju još ljudi i proširenje kapaciteta. postavljene ciljeve proizvodnje. Ostale poslovne funkcije izvan proizvodnje čine unutrašnje okruženje i mogu imati značajan uticaj na poslovnu politiku. tj. a ne izuzetak. kako bi se odgovorilo novoj potražnji. planirane izlaze (rezultate procesa). već se preduzeće mora suočiti sa učestalim promenama koje se dešavaju na makro planu i koje čine spoljnje okruženje poslovanja jedne organizacije. Značajne promijene u okolini mogu izazvati menadžment da mijenja: ulazne veličine.1. te stalne promene u okruženju predstavljaju pravilo. Osnovni zadatak proizvodne funkcije je da omogući realizaciju proizvodnih procesa. političkih. 2. željenih izlaznih veličina (proizvoda i usluga. PROIZVODNA STRATEGIJA Proizvodna funkcija u okviru organizacije nikad nema neutralnu ulogu. Ona je ili konkurentno oružje ili kamen spoticanja za organizaciju. Što znači da se u sadašnjim uslovima pojačane konkurencije i globalizacije tržišta na proizvodnju i proizvodne procese ne 3 . ili uvažavana ograničenja. Na primjer promjene u ekonomskim uslovima poslovanja mogu izazvati menadžere proizvodnje da izmjene svoje prognoze o potražnji. Od ispunjenja ovog zadatka direktno će zavisiti konkurentnost organizacije na tržištu. izlazima i procesima.

Međutim u tekućem poslovanju sposobnost konkretne proizvodnje može uticati na izbor poslovne strategije te se proces proizvodnje može iskoristiti za stvaranje vitalne poslovne strategije. Porter je 1980. podrazumeva se da svaka od njih predstavlja jednu stratešku jedinicu.2. kao i razmatranje specifičnih prednosti organizacije predstavljaju potreban. godine je indentifikovao tri opšte poslovne strategije koje koriste organizacije kako bi postigle konkurentnu poziciju na tržištu. ali nedovoljan element za vođenje konkretnih akcija na upravljanju proizvodnjom. u sadašnjim uslovima treba da bude pravi strateški odgovor proizvodne funkcije na: • • • povećanu konkurenciju proizvođača roba i usluga na tržištu na potrebu za povećanjem produktivnosti rada kako bi se zadovoljila povećanu potražnju kupaca i zadovoljenje povećanih očekivanja kupaca u pogledu zahteva kavaliteta. To znači da menadžment za svaki posao treba da pronađe sopstvenu osnovu za konkurentnost u zavisnosti od pojedinih marketinških segmenata i proizvoda sa kojima se nastupa na tržištu.može više gledati kao na mesto u poslovnom sistemu gde se samo stvaraju rezultati procesa (roba i usluga) već kao na mesto gde se stiče konkurentna moć za poslovanje. 2. Postizanje konkurentne prednosti kroz poboljšanje karakteristika procesa proizvodnje i prizvoda i usluga. To su: • • • proizvodnja bazirana na niskim troškovima proizvodnja sa diferencijacijom proiizvoda i proizvodnja usmerena na tržište Svaka od ovih poslovnih strategija implicira odgovarajuću proizvodnu strategiju. Poslovnom strategijom određuje se kako će pojedini posao biti konkurentan na tržištu. PROIZVODNI CILJEVI Izabrana proizvodna strategija i definisana misija. S obzirom da najveći broj organizacija obavlja grupu povezanih poslova. pa je kao treći element formulisanja proizvodne stategije potrebno definisati proizvodne ciljeve 4 .

dok pivski kvasac izaziva alkoholno vrenje u kome šećer prelazi u alkohol i ugljen dioksid. Tehnologija piva obuhvata: proizvodnju sladovine. 3. karekterističnog ukusa sa blagom gorčinom hmelja i specifičnog mirisa. Pri nastupu na tržište kako bi obezbedila stabilnu poziciju na tržištu organizacija može se odlučiti za četri sledeća proizvodna cilja: • • • • minimizacija troškova visok nivo kvaliteta kraći rok isporuke velika fleksibilnost Ciljevi proizvodnje se moraju iskazati kvantitativnim pokazateljima i odnose se na rezultat koji treba ostavariti u kratkoročnom i dugoročnom periodu. Osnovne sirovine za proizvodnju piva su pivarski slad. Tehnologiju slada obuhvata: čišćenje i sortiranje ječma. močenje ječma.Ciljevi predstavljaju razradu misija u kvantitativnom smislu. Pripremanje sladovine obuhvata niz operacija: usitnjavanje – drobljenje pivarskog slada. PROIZVODNJA PIVA Pivo je osviježavajuće piće sa malim sadržajem etil – alkohola. glavno i naknadno vrenje. sušenje zelenog slada. Voda je glavni dio svih napitaka.Cilj predstavlja uočavanje željenih rezultata koje treba ostvariti u određenom vremenu. hmelj i voda. 5 . zasićen ugljen – dioksidom. Slad daje pivu sastojke ekstrata od koga zavisi punoća okusa i koncetracija osnovnog ekstrata piva. Proizvodni ciljevi organizacije treba da budu jasno definisani za ključne elemente proizvodnog sistema i daju se za određeni vremenski period. bistrenje i punjenje piva. pivarski kvasac. Ona služi kao rastvarač. oslobađanje slada od klice i poliranje. Proizvodnja piva se sastoji od dvije osnovne faze: od pripremanja sladovine i vrijenja. Organizacija pravilnim utvrđivanjem dugoročnih (strateških) i taktičkih ciljeva postavlja temelje detaljnom planiranju rada (izrada godišnjih planova) i stvara uslove za njihovu operacionalizaciju. Proizvodnja piva se dijeli na tehnologiju slada i tehnologiju piva. Hmelj konzervira pivo i daje mu ugodan miris i gorak ukus.

kao i brzina i efekat filtracije sladovine. a posebno od postupka ekstrakcije. U uslužnim organizacijama prizvodna i marketinška (prodajna) funkcija teže bliskoj povezanosti. mijenjaju nerastvorljive materije slada. iskorišćavanje ekstrakta. 5 ili 6 valjaka. cijeđenje sladovine. a pod dejstvom proteolitičnih enzima razlažu se bijelančevine. cijeđenje ohmeljene sladovine. Slad se drobi u mlinovima na valjke. kuvanje komine. Od kvaliteta mliva. Kako pivarski slad sadrži samo 10 – 15% materijala rastvorljivih u vodi (šećeri. koji mogu biti ravni ili žlebljeni). bistrenje sladovine. to se ukomljavanjem drobljenog pivarskog slada. uz uslov da plevin omotač ostane nerazdrobljen. različitih konstrukcija (sa 2. skrob se prevodi u maltozu i dekstrine. Vrijenje je glavno i naknadno. uglavnom skrob. ohmeljavanje sladovine. ako su uslovi za djelovanje nezima prisutni u sladu optimalni. dio bjelančevina i proizvodi njihove razgradnje). te od načine na koji se izvode pojedine faze i od uslova pod kojima se one odvijaju. hlađenje ohmeljene sladovine. 4. Drobljenje slada je veoma važna operacija. a od njegovog sastava zavisi vrsta piva. Pripremanjem sladovine dobija se ekstrakt pivarskog slada. to jeste od stepena drobljenja slada zavise brzina ošećerenja.ukomljavanje drobljenog slada. Time se nerastvorljive materije prevode u šećere i druge organske materije koje se rastvaraju u vodi. Pod dejstvom enzima amilaze slada. odnosno postiže se maksimalna ekstrakcija pivarskog slada. Bolji efekat postiže se ako je slad sitno drobljen. Sastav sladovine zavisi od vrste slada. To je neophodno jer se usluge koriste u isto vreme i na istom mestu na kojem 6 . 3.

u industrijskoj proizvodnji marketing i proizvodnja su zasebne funkcije i proizvodnja i prodaja vrše se odvojeno. Da bi se ovo postiglo potrebno je maksimalno automatizovati sve segmente proizvodnje i pakovanja. Tako da se može reći da su uslužne organizacije i marketinški i proizvodni entiteti. mesto po količini proizvodnje piva.2. naravno. pritom zadovoljavajući visok nivo kontrole i kvaliteta. reklamiranje) i naravno povoljna cena. Na to će naravno prevashodno uticati povećanje broja kupaca. na 2. 4. Za razliku od uslužne delatnosti kod koje je neophodna bliska saradnja funkcija marketinga (prodaje) i proizvodnje. Ovo je moguće postići visokim stepenom automatizacije. odnosno da proizvod zadovolji njihova očekivanja. zatim kontrole i. Još jedan od bitnijih uslova za postizanje vodeće pozicije jeste da kupci budu zadovoljni. Objedinjavanjem aktivnosti koje vrše funkcije marketinga i proizvodnje značajno bi se unapredila industrijska proizvodnja i bolje odgovorilo na potražnju za proizvodima i u sadašnjim uslovima globalizacije tržišta i oštre konkurencije predstavlja važan i težak zadatak višeg menadžmenta. Vizija i ciljevi Vizija fabrike Carlsberg jeste da postane vodeća u proizvodnji i prodaji više vrsta piva.1. bitno je i da se roba isporučuje u dovoljnim količinama i na vreme. Ovde se može uvesti i promotivna ponuda za nove kupce. Ova pivara ima cilj da u roku od dve godine poveća godišnju proizvodnju piva sa 90 na 120 Mhl (miliona hektolitara). Model ciljeva Cilj fabrike Carlsberg jeste prelazak sa 5. kao i kvalifikovani kontrolori. Naravno. 7 . Da bi kontrola bila uspešna potrebne su savremene laboratorije. PROIZVODNJA PIVA U FABRICI CARLSBERG 4. 4. Savremena automatizacija podrazumeva savremene tehnologije i dobru organizaciju u procesu proizvodnje.su proizvedene. Jasno je da na povećanje broja kupaca sem navedenog u mmnogome utiče i kvalitet piva kao jedna od najbitnijih odlika ove vrste proizvoda. marketing (tj. povećanom količinom proizvodnje.

i povećanje proizvodnje vode ka vodećoj poziciji. 8 . Konceptualni model Konceptualni model koji upotpunjuje model cilja fabrike Carsberg je prikazan na Dijagramu 2. Strategija proizvodnje je jedna od ključnih koncepata kompanije. Dobro razvijen i osmišljen poslovni plan treba da rezultira povećanjem proizvodnje i povećanjem kvaliteta. u ovom slučaju za postavljanje navedene fabrike u jednog od vodećih proizvođača piva. Broj narudžbina voki ka povećanju proizvodnje. odličnu strategiju proizvodnje i naravno uključuje poslovne ideje koje su motivisane od strane vizije i ciljnog modela. koji je zasnovan na analizi tržišta. Marketinški plan. Poslovni plan podrazumeva dobar marketinški plan. koji utiču na kvalitet i proizvodnju piva. a analiza tržišta se zasniva na zahtevima za kupovinu. Ona se bazira na analizi tržišta. Vodeca pozicija : Kvantitativni cilj Ciljna_vrednost = 2 Trenutna_vrednost = 5 Merna_jedinica = redno mesto po proizvodnji piva (kompletno) <<Cilj>> Kvantitativni cilj Opis_cilja : String Ciljna vrednost : String Trenutna_vrednost : String Jedinica_mere : String <<Cilj>> Kvalitativni cilj Automatizacija : Kvantitativni cilj (nekompletno) (nekompletno) Kontrola : Kvalitativni cilj Zadovoljni kupci : Kvantitativni cilj (nekompletno) Proizvod zadovoljava ocekivanja kupca : Kvantitativni cilj Isporuka dovoljne kolicine proizvoda na vreme : Kvantitativni cilj Opis_cilja : String Savremena tehnologija : Kvantitativni cilj Dobra organizacija : Kvalitativni cilj Kvalifikovani kontrolori : Kvalitativni cilj Kvalifikovani kontrolori : Kvalitativni cilj <<problem>> Veca kontrola usporava i smanjuje proizvodnju Kolicina proizvodnje : Kvantitativni cilj Ciljna_vrednost = 120 Trenutna_vrednost = 90 Merna_jedinica = Mhl godisnje (nekompletno) Cena : Kvantitativni cilj Reklama : Kvalitativni cilj Puno kupaca : Kvantitativni cilj Promotivna ponuda za nove kupce : Kvantitativni cilj Dijagram 1: Model ciljeva 4.3. Ovaj model cilja služi kao početna tačka za predstavljanje implementirane vizije. a sastoji se iz automatizacije i kontrole. Poslovni plan je najbitniji za uspeh i postizanje datog cilja.Cilj fabrike Carlsberg je prikazan Dijagramom 1.

Marketinški plan kao deo celokupnog plana poslovanja kontroliše proces razvoja poslovanja.. Proces razvoja proizvoda ima za cilj zadovoljenje kupca i kao izlaz – konačan proizvod. čiji je osnovni cilj postizanje povećanog kvaliteta i proizvodnje. a kao izlaz mogućnost 9 . to su i koraci koji su neophodni za ostvarenje poslovanja. Proces razvoja proizvodnje ima za cilj efikasnu proizvodnju. Takođe. Poslovni plan kontroliše procese razvoja proizvoda i razvoja proizvodnje. Proces razvoja marketinga odnosi se na rangiranje brendova na tržištu kao ulaza i ekspanziju marketinškog plana kao izlaza i ima za cilj postizanje vodeće pozicije.4... Dijagram 3 prikazuje proces poslovanja fabrike Carlsberg. tj. Procesi poslovanja Procesi poslovanja se odnose na vizije i ciljeve koji su prethodno opisani. proizvodnje ili za podršku celokupnom sistemu..1 * utice na Automatizacija vodi ka rezultuje 0.1 u vezi sa Isporuka * daje Kupac zasniva se na * ima Zahtev Dijagram 2: Konceptualni model 4. Svaki proces je predstavljen ciljem koji se treba ostvariti.treba da rezultira Povecanje proizvodnje i kvaliteta Poslovne ideje utice na Vodeca pozicija vodi ka treba da vodi Marketinski plan sastoji se od Poslovni plan Vizija Analiza trzista bazira se na Strategija proizvodnje rezultuje u razvija Proizvodnja proizvodi utice na Ciljni model sastoji se iz proizvodnje sastoji se iz * Povecanje * Kontrola utice na * * Kvalitet utice na Proizvod (pivo) 0.1 0.1 proizvodnjom i isporukom Narudzbina dostavlja 0.

To su neka od ograničenja koja moraju biti zadovoljena. a isporuka treba da ima datum i mesto isporuke. Svako pivo je okarakterisano serijskim brojem i tipom. mora da ima datum. a za izlaz pivo koje se isporučuje. kao i vrstom ambalaže.5.proizvodnje. 10 . <<postize>> <<resurs>> Rangiranje brendova na trzistu <<proces>> Razvoj marketinga <<cilj>> Vodeca pozicija <<resurs>> Marketinski plan <<kontrolise>> <<cilj>> Povecan kvalitet i proizvodnja <<postize>> <<resurs>> Narudzbina <<resurs>> Poslovni plan <<kontrolise>> <<kontrolise>> <<postize>> <<resurs>> Proizvod <<proces>> Isporuka <<fizicki>> Pivo <<cilj>> Isporuka dovoljne kolicine na vreme <<postize>> <<proces>> Razvoj poslovanja <<cilj>> Zadovoljenje kupca <<proces>> Razvoj proizvoda <<proces>> Razvoj proizvodnje <<resurs>> Mogucnost proizvodnje <<postize>> <<cilj>> Efikasna proizvodnja Dijagram 3: Procesi poslovanja 4. Etiketa piva na sebi mora da sadrži tačne informacije o sastojcima i rok upotrebe. kojom se naručuje pivo. Proces isporuke za ulaze ima proizvod i mogućnost proizvodnje. Glavni cilj ovog procesa je isporuka dovoljne količine na vreme. Svaka narudžbina. kao i narudžbinu. Model resursa Na Dijagramu 4 prikazan je model resursa fabrike Carlsberg. Serije piva se koriste pri organizaciji i grupisanju.

1 Kupac ima Narudzbina Datum * 0. * * * dobija koristi se za Narudzbina za pivo u staklenim bocama Narudzbina za pivo u PET ambalazi Narudzbina za pivo u buradima Odeljenje za proizvodnju Odeljenje za pakovanje Dijagram 4: Model resursa 4.Specifikacija veze piva Opis: Tekst Rok upotrebe: Datum Brendovi mogu biti: ..  Odeljenje za proizvodnju.u buretu * Pravila tipa piva Opis odnosi se na rezultira proizvodnjom i isporukom Opis osnova za 0.  Odeljenje za održavanje. Dijagram 5 ilustruje strukturu organizacionih jedinica u fabrici piva Carlsberg. boci .Holsten .1 Pivo u ambalazi Serijski broj koristi se za * za 1..6. .u stak.  Odeljenje za marketing. pri čemu je Odeljenje za pakovanje podeljeno na tri pododeljenja.u PET amb. Organizaciono modelovanje Organizaciona struktura je prevashodno bitna za predstavljanje odgovornosti svake organizacione jedinice. i to na: • Odeljenje za pakovanje u staklenu ambalažu 11 * * * * Tip piva opisan sa * * Pivo Veza piva * Mesto isporuke Datum i mesto isporuke isporucuje na Magacin .Lav Pivo moze biti: .Tuborg .  Odeljenje za pakovanje..  Odeljenje za razvoj i istraživanje. Te jedinice su:  Odeljenje za kontrolu.Carlsberg .

Fabrika piva Carlsberg Odeljenje za kontrolu Odeljenje za proizvodnju Odeljenje za pakovanje Odeljenje za odrzavanje Odeljenje za razvoj i istrazivanje Odeljenje za marketing Odeljenje za pakovanje u staklenu ambalazu Odeljenje za pakovanje u PET ambalazu Odeljenje za pakovanje u burad Dijagram 5: Organizaciono modelovanje 4. koji upotpunjavaju proizvodnju i pakovanje piva.7. Sistemi podrške Dijagram 6 predstavlja sisteme podrške. 12 .• • Odeljenje za pakovanje u PET ambalažu Odeljenje za pakovanje u burad.

ispravnosti ambalaže.Sistem za razvoj i istrazivanje Sistem za kontrolu Automatizacija Sistem za odrzavanje Baza podataka proizvodnje Dijagram 6: Sistemi podrške Sistem za kontrolu je sistem koji obuhvata kontrolisanje sirovina. procesa automatizacije u svim tačkama proizvodnje i pakovanja. Sistem za kontrolu je dalje povezan sa automatizacijom i uzajamno povezan sa bazom podataka 13 . Baza podataka proizvodnje je aplikaciona baza podataka koja sadrži informacije o svakoj tački procesa proizvodnje i pakovanja. čiji je cilj unapređenje celokupnog procesa proizvodnje. Automatizacija obuhvata i servisne aktivnosti koje izvodi mašinsko i elektro održavanje. mikrobiološke i elektronske laboratorije. Ovo podrazumeva zajednički rad kvalifikovanih kontrolora i inteligentnih mašina za nadgledanje i kontrolisanje. Ovaj proces nadgledaju kvalifikovani radnici. Automatizacija predstavlja kontinualni tok proizvodnje upravljan mašinama i računarima koji se podhranjuju podacima iz pomenute baze podataka. Sistem za razvoj i istraživanje se sastoji iz hemijske. Sistem za održavanje obuhvata servisne aktivnosti koje izvodi mašinsko i elektro održavanje i odnosi se na održavanje automatizacije i sistema za kontrolu. stavljajući akcenat na kvalitet proizvoda. Sistem za razvoj i istraživanje je uzajamno povezan sa sistemom za kontrolu.

9. 4. 14 .proizvodnje.. Nefunkcionalni zahtjevi Nefunkcionalni zahtevi mogu biti: a) b) c) d) izgled ambalaže starost potrošača lokacija naručioca prijevozno sredstvo za dostavu Ostala pitanja koja se mogu razmatrati su točnost informacija.. Potrebno je svaki od ovih sistema stalno unapređivati i razvijati. Sistem za održavanje je usko povezan sa automatizacijom. pouzdanost i slično.8. performanse. Baza podataka i automatizacija su. 4. uzajamno povezani. Funkcionalni zahtjevi Zahtjevi koji funkcionalno moraju da zadovolje prethodno opisani problem jesu: a) zadovoljenje kvaliteta proizvoda b) zadovoljenje HCCP zahtjeva c) kontrola sirovina d) kontrola automatizacije e) kontrola procesa proizvodnje f) kontrola procesa pakovanja g) proces menadžmenta h) razvoj marketinga i) razvoj proizvodnje j) razvoj proizvoda k) usavršavanje radnih lica. takođe.

Tehnologija piva obuhvaca: 1. Glavno i naknadno vrenje 3. mocenje jecma. Tehnologiju slada obuhvaca: ciscenje i sortiranje jecma. Proizvodnja predstavlja svrsishodnu djelatnost usmjerenu na dobijanje upotrebnih vrijednosti i prisvajanje prirodnih resursa za ljudske potrebe što znači da predstavlja opšti uslov za razmjenu materije između čovjeka i prirode odnosno vječiti prirodni uslov za život ljudi pa je stoga jednako svojstvena svim oblicima ljudskog društva.ZAKLJUČAK Proizvodni proces predstavlja ukupan proces rada proizvodnog sistema što znači da podrazumijeva sve aktivnosti tokom pretvorbe ulaznih vrijednosti (inputa) u projektovane izlazne veličine (outpute) proizvodnog sistema na putu stvaranja nove vrijednosti. klijanje jecma. oslobadjanje slada od klice i poliranje. Proizvodnja sladovine 2. Proizvodni proces vrši se na tehnološkim i obradnim sistemima. Proizvodnja piva se dijeli na tehnologiju slada i tehnologiju piva. Bistrenje i punjenje piva 15 . Proizvodnja predstavlja usmjerenu aktivnost koja ima za cilj dobijanje proizvoda korisnih za društvo čija struktura varira u širokim granicama kako po vrsti tako i po kvalitetu i količini. susenje zelenog slada.

LITERATURA http://www.htnet.rs/tekstovi/10642.html Uvod u ekonomiju.hr/jim/tehnolog.agropress.org.html http://free-st. Fahrudin Šebić. Sarajevo 2004 SADRŽAJ 16 . Dr.

....14 4....................10 4......................................................................................................... Proizvodni ciljevi............. Organizaciono modelovanje...........2............................. Vizija i ciljevi....... Sistemi podrške............... Nefunkcionalni zahtjevi.... Procesi poslovanja...... PROIZVODNA STRATEGIJA.............7...2 2............................................3..... Model ciljeva................1 2.......7 4........................................................9 4.............................9.......................................................................... PROCES PROIZVODNJE................12 4............................................................................................. PROIZVODNJA PIVA.11 4............................................. ................................. Funkcionalni zahtjevi..14 ZAKLJUCAK.......................................1.....................................8............................................1.......................5 4......................................................................... PROIZVODNJA PIVA U FABRICI CARLSBERG...............................2...........7 4..........6....................7 4.........4.................4 3.........................8 4............................1......15 LITERATURA.................................................................................................................. UVOD. Konceptualni model.............................3 2............... Model resursa.................................16 17 .......5...........................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful