1.

UVOD

Proizvodnja predstavlja usmjerenu aktivnost a kojoj je cilj dobiti proizvod koristan za društvenu upotrebu. Kako po kvaliteti kao i troškovima i količini. U samom proizvodnom procesu tvrtke pretvaraju faktore proizvodnje (rad i kapital) tj. inpute u konačan proizvod (out put). Input se može podjeliti u tri kategorije: rad, sirovine i kapital. Radni inputi sastoje se od kvalificiranih radnika (inženjeri, tehničari) nekvalificiranih (poljoprivrednici) te od menadžera i poduzetnika. U neke od sirovina spadaju hmelj, slad, voda i struja a sam kapital uključuje zgrade i druge komplekse te same strojeve koji su potrebni u proizvodnom procesu. Proizvodnoj tehnologiji je cilj da kao cjelina daju bolji rezultat proizvodnje nego što bi ih dali njegovi dijelovi samostalno. Teško je napraviti neku podjelu u proizvodnji i tehnologiji jer se sastoje od sistema i pod sistema ali su istovremeno i dio nekog većeg sistema koji su u konačnici uvezani u cjelinu. Proizvodna tehnologija obuhvata skup tehnoloških sistema kao i drugih tehničkih, informacionih i energetskih struktura koje na određen način obezbjeđuju izvršavanje unaprijed postavljenih ciljeva proizvodnog procesa.

zgrade. 2 . odgovornost menadžera proizvodnje jeste se koristi povratnom vezom informacija kako bi se pravovremeno prilagodile ulazne veličine i primenjena tehnologija sa krajnjim ciljem ostvarenje planiranog 1 U ekonomskoj teoriji pod pojmom kapitala podrazumijevaju se dvije različite ekonomske kategorije: jednom se time označava fizički kapital koji podrazumijeva količinu novca koja je uložena u neki oblik imovine (zemlja. PROCES PROIZVODNJE Proizvodnja predstavlja osnovno područje ljudske djelatnosti. Za upravljanje proizvodnjom može se reći da predstavlja upravljanje promenama u sistemu koje se odvijaju primjenom određene tehnologije. kapital1 i informacije i određene su vrstom proizvodnje.2. mašine) s ciljem da se tom imovinom obavlja neka ekonomska aktinvost. U ulazne veličine spadaju: enrgija. drugo shvatanje kapitala je sadržanou pojmu finansijski kapital koji ima oblik novca i vrijednosnih papira. (tehnološki proces) U sistemskom pristupu upravljanja organizacijom. kojima se ulazne veličine pretvaraju u izlazne veličinerezultate procesa (proizvodi i usluge). materijal. rad.

planirane izlaze (rezultate procesa). 2. tj. promjene u unutrašnjem okruženju u smislu nemogućnosti ostvarenja zahtijevanog kvaliteta rezultata procesa treba da utiče na menadžere proizvodnje da ponovo ispitaju svoje postupke obezbjeđenja kvaliteta. izlazima i procesima. kako bi proizvodnju doveli u red. željenih izlaznih veličina (proizvoda i usluga. prouzrokujući odgovarajuće promene u proizvodnim ulazima. Ne samo da nastaju česte promene unutar organizacije. Od ispunjenja ovog zadatka direktno će zavisiti konkurentnost organizacije na tržištu. Osnovni zadatak proizvodne funkcije je da omogući realizaciju proizvodnih procesa. već se preduzeće mora suočiti sa učestalim promenama koje se dešavaju na makro planu i koje čine spoljnje okruženje poslovanja jedne organizacije. odnosno proizvodnju roba i usluga u skladu sa zahtevima kupaca. Pri tom ne sme se zanemariti uticaj okruženja koje se uslovno može razdvojiti na: unutrašnje i spoljašnje. društvenih ili privrednih uslova. Značajne promijene u okolini mogu izazvati menadžment da mijenja: ulazne veličine. a ne izuzetak. Na primjer promjene u ekonomskim uslovima poslovanja mogu izazvati menadžere proizvodnje da izmjene svoje prognoze o potražnji. sistem kontrole ili samu proizvodnju (procese transformacije-primijenjenu tehnologiju).tj. Iz tog razloga od menadžera odgovornih za proizvodnju se traži uvažavanje novo nastalih promena u unutrašnjem okruženju. prognozu potražnje. te stalne promene u okruženju predstavljaju pravilo. planirane veličine serija. potrebne resurse. ili uvažavana ograničenja.1. Ona je ili konkurentno oružje ili kamen spoticanja za organizaciju. postavljene ciljeve proizvodnje. na suprot povećanoj potražnji za proizvodima ili uslugama. Što znači da se u sadašnjim uslovima pojačane konkurencije i globalizacije tržišta na proizvodnju i proizvodne procese ne 3 . političkih. Okolina izvan organizacije može se menjati u ime pravnih. kako bi se odgovorilo novoj potražnji. Upravljanje proizvodnjom podrazumijeva stalnu kontrolu proizvodnog sistema i njegove okoline. Ostale poslovne funkcije izvan proizvodnje čine unutrašnje okruženje i mogu imati značajan uticaj na poslovnu politiku. pa da se zbog toga angažuju na zapošljavanju još ljudi i proširenje kapaciteta. PROIZVODNA STRATEGIJA Proizvodna funkcija u okviru organizacije nikad nema neutralnu ulogu.

To su: • • • proizvodnja bazirana na niskim troškovima proizvodnja sa diferencijacijom proiizvoda i proizvodnja usmerena na tržište Svaka od ovih poslovnih strategija implicira odgovarajuću proizvodnu strategiju. Porter je 1980. Postizanje konkurentne prednosti kroz poboljšanje karakteristika procesa proizvodnje i prizvoda i usluga. podrazumeva se da svaka od njih predstavlja jednu stratešku jedinicu. pa je kao treći element formulisanja proizvodne stategije potrebno definisati proizvodne ciljeve 4 . S obzirom da najveći broj organizacija obavlja grupu povezanih poslova. Poslovnom strategijom određuje se kako će pojedini posao biti konkurentan na tržištu. u sadašnjim uslovima treba da bude pravi strateški odgovor proizvodne funkcije na: • • • povećanu konkurenciju proizvođača roba i usluga na tržištu na potrebu za povećanjem produktivnosti rada kako bi se zadovoljila povećanu potražnju kupaca i zadovoljenje povećanih očekivanja kupaca u pogledu zahteva kavaliteta. ali nedovoljan element za vođenje konkretnih akcija na upravljanju proizvodnjom. godine je indentifikovao tri opšte poslovne strategije koje koriste organizacije kako bi postigle konkurentnu poziciju na tržištu. kao i razmatranje specifičnih prednosti organizacije predstavljaju potreban. Međutim u tekućem poslovanju sposobnost konkretne proizvodnje može uticati na izbor poslovne strategije te se proces proizvodnje može iskoristiti za stvaranje vitalne poslovne strategije. 2. To znači da menadžment za svaki posao treba da pronađe sopstvenu osnovu za konkurentnost u zavisnosti od pojedinih marketinških segmenata i proizvoda sa kojima se nastupa na tržištu.može više gledati kao na mesto u poslovnom sistemu gde se samo stvaraju rezultati procesa (roba i usluga) već kao na mesto gde se stiče konkurentna moć za poslovanje. PROIZVODNI CILJEVI Izabrana proizvodna strategija i definisana misija.2.

Osnovne sirovine za proizvodnju piva su pivarski slad. Pripremanje sladovine obuhvata niz operacija: usitnjavanje – drobljenje pivarskog slada. hmelj i voda. oslobađanje slada od klice i poliranje. glavno i naknadno vrenje. Pri nastupu na tržište kako bi obezbedila stabilnu poziciju na tržištu organizacija može se odlučiti za četri sledeća proizvodna cilja: • • • • minimizacija troškova visok nivo kvaliteta kraći rok isporuke velika fleksibilnost Ciljevi proizvodnje se moraju iskazati kvantitativnim pokazateljima i odnose se na rezultat koji treba ostavariti u kratkoročnom i dugoročnom periodu. Tehnologiju slada obuhvata: čišćenje i sortiranje ječma. 3.Ciljevi predstavljaju razradu misija u kvantitativnom smislu. Tehnologija piva obuhvata: proizvodnju sladovine. Proizvodnja piva se sastoji od dvije osnovne faze: od pripremanja sladovine i vrijenja. sušenje zelenog slada. PROIZVODNJA PIVA Pivo je osviježavajuće piće sa malim sadržajem etil – alkohola. Slad daje pivu sastojke ekstrata od koga zavisi punoća okusa i koncetracija osnovnog ekstrata piva. Proizvodnja piva se dijeli na tehnologiju slada i tehnologiju piva. Hmelj konzervira pivo i daje mu ugodan miris i gorak ukus. močenje ječma. bistrenje i punjenje piva. 5 . Ona služi kao rastvarač. Proizvodni ciljevi organizacije treba da budu jasno definisani za ključne elemente proizvodnog sistema i daju se za određeni vremenski period. Voda je glavni dio svih napitaka. karekterističnog ukusa sa blagom gorčinom hmelja i specifičnog mirisa. dok pivski kvasac izaziva alkoholno vrenje u kome šećer prelazi u alkohol i ugljen dioksid. zasićen ugljen – dioksidom.Cilj predstavlja uočavanje željenih rezultata koje treba ostvariti u određenom vremenu. pivarski kvasac. Organizacija pravilnim utvrđivanjem dugoročnih (strateških) i taktičkih ciljeva postavlja temelje detaljnom planiranju rada (izrada godišnjih planova) i stvara uslove za njihovu operacionalizaciju.

te od načine na koji se izvode pojedine faze i od uslova pod kojima se one odvijaju. U uslužnim organizacijama prizvodna i marketinška (prodajna) funkcija teže bliskoj povezanosti. ohmeljavanje sladovine. a posebno od postupka ekstrakcije. kuvanje komine. to jeste od stepena drobljenja slada zavise brzina ošećerenja. Drobljenje slada je veoma važna operacija. odnosno postiže se maksimalna ekstrakcija pivarskog slada. koji mogu biti ravni ili žlebljeni). kao i brzina i efekat filtracije sladovine. bistrenje sladovine. uglavnom skrob. iskorišćavanje ekstrakta. Od kvaliteta mliva. 4. to se ukomljavanjem drobljenog pivarskog slada. a pod dejstvom proteolitičnih enzima razlažu se bijelančevine. Kako pivarski slad sadrži samo 10 – 15% materijala rastvorljivih u vodi (šećeri. Sastav sladovine zavisi od vrste slada. a od njegovog sastava zavisi vrsta piva.ukomljavanje drobljenog slada. Pripremanjem sladovine dobija se ekstrakt pivarskog slada. uz uslov da plevin omotač ostane nerazdrobljen. Slad se drobi u mlinovima na valjke. cijeđenje sladovine. Time se nerastvorljive materije prevode u šećere i druge organske materije koje se rastvaraju u vodi. cijeđenje ohmeljene sladovine. 3. 5 ili 6 valjaka. skrob se prevodi u maltozu i dekstrine. različitih konstrukcija (sa 2. dio bjelančevina i proizvodi njihove razgradnje). To je neophodno jer se usluge koriste u isto vreme i na istom mestu na kojem 6 . ako su uslovi za djelovanje nezima prisutni u sladu optimalni. mijenjaju nerastvorljive materije slada. Vrijenje je glavno i naknadno. hlađenje ohmeljene sladovine. Bolji efekat postiže se ako je slad sitno drobljen. Pod dejstvom enzima amilaze slada.

Ovde se može uvesti i promotivna ponuda za nove kupce. Ovo je moguće postići visokim stepenom automatizacije. reklamiranje) i naravno povoljna cena. marketing (tj. u industrijskoj proizvodnji marketing i proizvodnja su zasebne funkcije i proizvodnja i prodaja vrše se odvojeno. Za razliku od uslužne delatnosti kod koje je neophodna bliska saradnja funkcija marketinga (prodaje) i proizvodnje. Naravno. PROIZVODNJA PIVA U FABRICI CARLSBERG 4.su proizvedene. naravno. Da bi kontrola bila uspešna potrebne su savremene laboratorije. Objedinjavanjem aktivnosti koje vrše funkcije marketinga i proizvodnje značajno bi se unapredila industrijska proizvodnja i bolje odgovorilo na potražnju za proizvodima i u sadašnjim uslovima globalizacije tržišta i oštre konkurencije predstavlja važan i težak zadatak višeg menadžmenta. povećanom količinom proizvodnje. Da bi se ovo postiglo potrebno je maksimalno automatizovati sve segmente proizvodnje i pakovanja. Još jedan od bitnijih uslova za postizanje vodeće pozicije jeste da kupci budu zadovoljni. mesto po količini proizvodnje piva. pritom zadovoljavajući visok nivo kontrole i kvaliteta. Ova pivara ima cilj da u roku od dve godine poveća godišnju proizvodnju piva sa 90 na 120 Mhl (miliona hektolitara). 4. odnosno da proizvod zadovolji njihova očekivanja.2. na 2. Tako da se može reći da su uslužne organizacije i marketinški i proizvodni entiteti. Model ciljeva Cilj fabrike Carlsberg jeste prelazak sa 5. Na to će naravno prevashodno uticati povećanje broja kupaca. Savremena automatizacija podrazumeva savremene tehnologije i dobru organizaciju u procesu proizvodnje. Vizija i ciljevi Vizija fabrike Carlsberg jeste da postane vodeća u proizvodnji i prodaji više vrsta piva. 7 .1. 4. bitno je i da se roba isporučuje u dovoljnim količinama i na vreme. kao i kvalifikovani kontrolori. zatim kontrole i. Jasno je da na povećanje broja kupaca sem navedenog u mmnogome utiče i kvalitet piva kao jedna od najbitnijih odlika ove vrste proizvoda.

odličnu strategiju proizvodnje i naravno uključuje poslovne ideje koje su motivisane od strane vizije i ciljnog modela. koji utiču na kvalitet i proizvodnju piva. a sastoji se iz automatizacije i kontrole. Konceptualni model Konceptualni model koji upotpunjuje model cilja fabrike Carsberg je prikazan na Dijagramu 2. Poslovni plan podrazumeva dobar marketinški plan.Cilj fabrike Carlsberg je prikazan Dijagramom 1. Ona se bazira na analizi tržišta. 8 . Dobro razvijen i osmišljen poslovni plan treba da rezultira povećanjem proizvodnje i povećanjem kvaliteta.3. Broj narudžbina voki ka povećanju proizvodnje. Poslovni plan je najbitniji za uspeh i postizanje datog cilja. a analiza tržišta se zasniva na zahtevima za kupovinu. koji je zasnovan na analizi tržišta. Ovaj model cilja služi kao početna tačka za predstavljanje implementirane vizije. u ovom slučaju za postavljanje navedene fabrike u jednog od vodećih proizvođača piva. i povećanje proizvodnje vode ka vodećoj poziciji. Strategija proizvodnje je jedna od ključnih koncepata kompanije. Marketinški plan. Vodeca pozicija : Kvantitativni cilj Ciljna_vrednost = 2 Trenutna_vrednost = 5 Merna_jedinica = redno mesto po proizvodnji piva (kompletno) <<Cilj>> Kvantitativni cilj Opis_cilja : String Ciljna vrednost : String Trenutna_vrednost : String Jedinica_mere : String <<Cilj>> Kvalitativni cilj Automatizacija : Kvantitativni cilj (nekompletno) (nekompletno) Kontrola : Kvalitativni cilj Zadovoljni kupci : Kvantitativni cilj (nekompletno) Proizvod zadovoljava ocekivanja kupca : Kvantitativni cilj Isporuka dovoljne kolicine proizvoda na vreme : Kvantitativni cilj Opis_cilja : String Savremena tehnologija : Kvantitativni cilj Dobra organizacija : Kvalitativni cilj Kvalifikovani kontrolori : Kvalitativni cilj Kvalifikovani kontrolori : Kvalitativni cilj <<problem>> Veca kontrola usporava i smanjuje proizvodnju Kolicina proizvodnje : Kvantitativni cilj Ciljna_vrednost = 120 Trenutna_vrednost = 90 Merna_jedinica = Mhl godisnje (nekompletno) Cena : Kvantitativni cilj Reklama : Kvalitativni cilj Puno kupaca : Kvantitativni cilj Promotivna ponuda za nove kupce : Kvantitativni cilj Dijagram 1: Model ciljeva 4.

Marketinški plan kao deo celokupnog plana poslovanja kontroliše proces razvoja poslovanja.. Proces razvoja marketinga odnosi se na rangiranje brendova na tržištu kao ulaza i ekspanziju marketinškog plana kao izlaza i ima za cilj postizanje vodeće pozicije.4. to su i koraci koji su neophodni za ostvarenje poslovanja. a kao izlaz mogućnost 9 . Svaki proces je predstavljen ciljem koji se treba ostvariti. Procesi poslovanja Procesi poslovanja se odnose na vizije i ciljeve koji su prethodno opisani.treba da rezultira Povecanje proizvodnje i kvaliteta Poslovne ideje utice na Vodeca pozicija vodi ka treba da vodi Marketinski plan sastoji se od Poslovni plan Vizija Analiza trzista bazira se na Strategija proizvodnje rezultuje u razvija Proizvodnja proizvodi utice na Ciljni model sastoji se iz proizvodnje sastoji se iz * Povecanje * Kontrola utice na * * Kvalitet utice na Proizvod (pivo) 0. proizvodnje ili za podršku celokupnom sistemu.. Takođe. Dijagram 3 prikazuje proces poslovanja fabrike Carlsberg.1 proizvodnjom i isporukom Narudzbina dostavlja 0. Poslovni plan kontroliše procese razvoja proizvoda i razvoja proizvodnje. Proces razvoja proizvoda ima za cilj zadovoljenje kupca i kao izlaz – konačan proizvod..1 u vezi sa Isporuka * daje Kupac zasniva se na * ima Zahtev Dijagram 2: Konceptualni model 4. Proces razvoja proizvodnje ima za cilj efikasnu proizvodnju.1 * utice na Automatizacija vodi ka rezultuje 0.1 0.. čiji je osnovni cilj postizanje povećanog kvaliteta i proizvodnje. tj.

Serije piva se koriste pri organizaciji i grupisanju. Svako pivo je okarakterisano serijskim brojem i tipom. 10 . a isporuka treba da ima datum i mesto isporuke. a za izlaz pivo koje se isporučuje. kojom se naručuje pivo. Svaka narudžbina. Glavni cilj ovog procesa je isporuka dovoljne količine na vreme. kao i vrstom ambalaže. kao i narudžbinu. <<postize>> <<resurs>> Rangiranje brendova na trzistu <<proces>> Razvoj marketinga <<cilj>> Vodeca pozicija <<resurs>> Marketinski plan <<kontrolise>> <<cilj>> Povecan kvalitet i proizvodnja <<postize>> <<resurs>> Narudzbina <<resurs>> Poslovni plan <<kontrolise>> <<kontrolise>> <<postize>> <<resurs>> Proizvod <<proces>> Isporuka <<fizicki>> Pivo <<cilj>> Isporuka dovoljne kolicine na vreme <<postize>> <<proces>> Razvoj poslovanja <<cilj>> Zadovoljenje kupca <<proces>> Razvoj proizvoda <<proces>> Razvoj proizvodnje <<resurs>> Mogucnost proizvodnje <<postize>> <<cilj>> Efikasna proizvodnja Dijagram 3: Procesi poslovanja 4. Proces isporuke za ulaze ima proizvod i mogućnost proizvodnje.5. To su neka od ograničenja koja moraju biti zadovoljena.proizvodnje. Model resursa Na Dijagramu 4 prikazan je model resursa fabrike Carlsberg. Etiketa piva na sebi mora da sadrži tačne informacije o sastojcima i rok upotrebe. mora da ima datum.

..  Odeljenje za održavanje. i to na: • Odeljenje za pakovanje u staklenu ambalažu 11 * * * * Tip piva opisan sa * * Pivo Veza piva * Mesto isporuke Datum i mesto isporuke isporucuje na Magacin . * * * dobija koristi se za Narudzbina za pivo u staklenim bocama Narudzbina za pivo u PET ambalazi Narudzbina za pivo u buradima Odeljenje za proizvodnju Odeljenje za pakovanje Dijagram 4: Model resursa 4.1 Kupac ima Narudzbina Datum * 0.Tuborg . pri čemu je Odeljenje za pakovanje podeljeno na tri pododeljenja.u PET amb.1 Pivo u ambalazi Serijski broj koristi se za * za 1. .  Odeljenje za pakovanje.  Odeljenje za marketing. Te jedinice su:  Odeljenje za kontrolu. boci . Organizaciono modelovanje Organizaciona struktura je prevashodno bitna za predstavljanje odgovornosti svake organizacione jedinice. Dijagram 5 ilustruje strukturu organizacionih jedinica u fabrici piva Carlsberg.u buretu * Pravila tipa piva Opis odnosi se na rezultira proizvodnjom i isporukom Opis osnova za 0.Specifikacija veze piva Opis: Tekst Rok upotrebe: Datum Brendovi mogu biti: .Carlsberg .  Odeljenje za proizvodnju.Lav Pivo moze biti: .Holsten ..6.  Odeljenje za razvoj i istraživanje.u stak.

• • Odeljenje za pakovanje u PET ambalažu Odeljenje za pakovanje u burad.7. Sistemi podrške Dijagram 6 predstavlja sisteme podrške. koji upotpunjavaju proizvodnju i pakovanje piva. Fabrika piva Carlsberg Odeljenje za kontrolu Odeljenje za proizvodnju Odeljenje za pakovanje Odeljenje za odrzavanje Odeljenje za razvoj i istrazivanje Odeljenje za marketing Odeljenje za pakovanje u staklenu ambalazu Odeljenje za pakovanje u PET ambalazu Odeljenje za pakovanje u burad Dijagram 5: Organizaciono modelovanje 4. 12 .

mikrobiološke i elektronske laboratorije. procesa automatizacije u svim tačkama proizvodnje i pakovanja. Sistem za kontrolu je dalje povezan sa automatizacijom i uzajamno povezan sa bazom podataka 13 . Automatizacija obuhvata i servisne aktivnosti koje izvodi mašinsko i elektro održavanje. ispravnosti ambalaže. Sistem za održavanje obuhvata servisne aktivnosti koje izvodi mašinsko i elektro održavanje i odnosi se na održavanje automatizacije i sistema za kontrolu. Baza podataka proizvodnje je aplikaciona baza podataka koja sadrži informacije o svakoj tački procesa proizvodnje i pakovanja.Sistem za razvoj i istrazivanje Sistem za kontrolu Automatizacija Sistem za odrzavanje Baza podataka proizvodnje Dijagram 6: Sistemi podrške Sistem za kontrolu je sistem koji obuhvata kontrolisanje sirovina. stavljajući akcenat na kvalitet proizvoda. Ovaj proces nadgledaju kvalifikovani radnici. Ovo podrazumeva zajednički rad kvalifikovanih kontrolora i inteligentnih mašina za nadgledanje i kontrolisanje. čiji je cilj unapređenje celokupnog procesa proizvodnje. Automatizacija predstavlja kontinualni tok proizvodnje upravljan mašinama i računarima koji se podhranjuju podacima iz pomenute baze podataka. Sistem za razvoj i istraživanje se sastoji iz hemijske. Sistem za razvoj i istraživanje je uzajamno povezan sa sistemom za kontrolu.

Nefunkcionalni zahtjevi Nefunkcionalni zahtevi mogu biti: a) b) c) d) izgled ambalaže starost potrošača lokacija naručioca prijevozno sredstvo za dostavu Ostala pitanja koja se mogu razmatrati su točnost informacija.. Sistem za održavanje je usko povezan sa automatizacijom.. 14 . pouzdanost i slično. uzajamno povezani. 4. Potrebno je svaki od ovih sistema stalno unapređivati i razvijati. takođe.8. Funkcionalni zahtjevi Zahtjevi koji funkcionalno moraju da zadovolje prethodno opisani problem jesu: a) zadovoljenje kvaliteta proizvoda b) zadovoljenje HCCP zahtjeva c) kontrola sirovina d) kontrola automatizacije e) kontrola procesa proizvodnje f) kontrola procesa pakovanja g) proces menadžmenta h) razvoj marketinga i) razvoj proizvodnje j) razvoj proizvoda k) usavršavanje radnih lica.9. performanse. 4. Baza podataka i automatizacija su.proizvodnje.

oslobadjanje slada od klice i poliranje. Proizvodnja piva se dijeli na tehnologiju slada i tehnologiju piva. Glavno i naknadno vrenje 3. klijanje jecma. Proizvodnja predstavlja usmjerenu aktivnost koja ima za cilj dobijanje proizvoda korisnih za društvo čija struktura varira u širokim granicama kako po vrsti tako i po kvalitetu i količini. mocenje jecma.ZAKLJUČAK Proizvodni proces predstavlja ukupan proces rada proizvodnog sistema što znači da podrazumijeva sve aktivnosti tokom pretvorbe ulaznih vrijednosti (inputa) u projektovane izlazne veličine (outpute) proizvodnog sistema na putu stvaranja nove vrijednosti. Proizvodnja predstavlja svrsishodnu djelatnost usmjerenu na dobijanje upotrebnih vrijednosti i prisvajanje prirodnih resursa za ljudske potrebe što znači da predstavlja opšti uslov za razmjenu materije između čovjeka i prirode odnosno vječiti prirodni uslov za život ljudi pa je stoga jednako svojstvena svim oblicima ljudskog društva. Tehnologija piva obuhvaca: 1. susenje zelenog slada. Tehnologiju slada obuhvaca: ciscenje i sortiranje jecma. Bistrenje i punjenje piva 15 . Proizvodnja sladovine 2. Proizvodni proces vrši se na tehnološkim i obradnim sistemima.

LITERATURA http://www.htnet.html Uvod u ekonomiju. Dr.org. Fahrudin Šebić. Sarajevo 2004 SADRŽAJ 16 .agropress.html http://free-st.hr/jim/tehnolog.rs/tekstovi/10642.

...............................16 17 .................. PROCES PROIZVODNJE.....................................11 4.................... .........................................2........................... Konceptualni model... Organizaciono modelovanje.... PROIZVODNJA PIVA......6............................................................................... PROIZVODNJA PIVA U FABRICI CARLSBERG.......................1 2......................................3 2.................................................................4..............5 4. Vizija i ciljevi..7 4............1...............12 4...2....7 4................................................................................................ Procesi poslovanja..................................... Nefunkcionalni zahtjevi............... Model resursa.................................4 3..........................10 4..............14 4....... Model ciljeva.................. Funkcionalni zahtjevi...........................................14 ZAKLJUCAK............................7 4.......................................5...............................................................................9....................1..................2 2..................3...... Proizvodni ciljevi............... PROIZVODNA STRATEGIJA..............8 4...........................15 LITERATURA..........................9 4...........................................8......................................7.................................. Sistemi podrške............... UVOD...................1...............................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful