P. 1
proizvodnja piva

proizvodnja piva

2.0

|Views: 1,682|Likes:
Published by Đeneral Nikola Bhf

More info:

Published by: Đeneral Nikola Bhf on Nov 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2015

pdf

text

original

1.

UVOD

Proizvodnja predstavlja usmjerenu aktivnost a kojoj je cilj dobiti proizvod koristan za društvenu upotrebu. Kako po kvaliteti kao i troškovima i količini. U samom proizvodnom procesu tvrtke pretvaraju faktore proizvodnje (rad i kapital) tj. inpute u konačan proizvod (out put). Input se može podjeliti u tri kategorije: rad, sirovine i kapital. Radni inputi sastoje se od kvalificiranih radnika (inženjeri, tehničari) nekvalificiranih (poljoprivrednici) te od menadžera i poduzetnika. U neke od sirovina spadaju hmelj, slad, voda i struja a sam kapital uključuje zgrade i druge komplekse te same strojeve koji su potrebni u proizvodnom procesu. Proizvodnoj tehnologiji je cilj da kao cjelina daju bolji rezultat proizvodnje nego što bi ih dali njegovi dijelovi samostalno. Teško je napraviti neku podjelu u proizvodnji i tehnologiji jer se sastoje od sistema i pod sistema ali su istovremeno i dio nekog većeg sistema koji su u konačnici uvezani u cjelinu. Proizvodna tehnologija obuhvata skup tehnoloških sistema kao i drugih tehničkih, informacionih i energetskih struktura koje na određen način obezbjeđuju izvršavanje unaprijed postavljenih ciljeva proizvodnog procesa.

materijal. kapital1 i informacije i određene su vrstom proizvodnje. (tehnološki proces) U sistemskom pristupu upravljanja organizacijom. kojima se ulazne veličine pretvaraju u izlazne veličinerezultate procesa (proizvodi i usluge). mašine) s ciljem da se tom imovinom obavlja neka ekonomska aktinvost. Za upravljanje proizvodnjom može se reći da predstavlja upravljanje promenama u sistemu koje se odvijaju primjenom određene tehnologije. PROCES PROIZVODNJE Proizvodnja predstavlja osnovno područje ljudske djelatnosti. zgrade. odgovornost menadžera proizvodnje jeste se koristi povratnom vezom informacija kako bi se pravovremeno prilagodile ulazne veličine i primenjena tehnologija sa krajnjim ciljem ostvarenje planiranog 1 U ekonomskoj teoriji pod pojmom kapitala podrazumijevaju se dvije različite ekonomske kategorije: jednom se time označava fizički kapital koji podrazumijeva količinu novca koja je uložena u neki oblik imovine (zemlja.2. rad. 2 . U ulazne veličine spadaju: enrgija. drugo shvatanje kapitala je sadržanou pojmu finansijski kapital koji ima oblik novca i vrijednosnih papira.

pa da se zbog toga angažuju na zapošljavanju još ljudi i proširenje kapaciteta. Pri tom ne sme se zanemariti uticaj okruženja koje se uslovno može razdvojiti na: unutrašnje i spoljašnje. tj. promjene u unutrašnjem okruženju u smislu nemogućnosti ostvarenja zahtijevanog kvaliteta rezultata procesa treba da utiče na menadžere proizvodnje da ponovo ispitaju svoje postupke obezbjeđenja kvaliteta. kako bi proizvodnju doveli u red. potrebne resurse. planirane veličine serija. prognozu potražnje. Okolina izvan organizacije može se menjati u ime pravnih. ili uvažavana ograničenja. Osnovni zadatak proizvodne funkcije je da omogući realizaciju proizvodnih procesa. Ne samo da nastaju česte promene unutar organizacije.tj.1. Ostale poslovne funkcije izvan proizvodnje čine unutrašnje okruženje i mogu imati značajan uticaj na poslovnu politiku. na suprot povećanoj potražnji za proizvodima ili uslugama. društvenih ili privrednih uslova. postavljene ciljeve proizvodnje. sistem kontrole ili samu proizvodnju (procese transformacije-primijenjenu tehnologiju). Od ispunjenja ovog zadatka direktno će zavisiti konkurentnost organizacije na tržištu. planirane izlaze (rezultate procesa). kako bi se odgovorilo novoj potražnji. a ne izuzetak. političkih. željenih izlaznih veličina (proizvoda i usluga. odnosno proizvodnju roba i usluga u skladu sa zahtevima kupaca. PROIZVODNA STRATEGIJA Proizvodna funkcija u okviru organizacije nikad nema neutralnu ulogu. 2. već se preduzeće mora suočiti sa učestalim promenama koje se dešavaju na makro planu i koje čine spoljnje okruženje poslovanja jedne organizacije. Što znači da se u sadašnjim uslovima pojačane konkurencije i globalizacije tržišta na proizvodnju i proizvodne procese ne 3 . Značajne promijene u okolini mogu izazvati menadžment da mijenja: ulazne veličine. Upravljanje proizvodnjom podrazumijeva stalnu kontrolu proizvodnog sistema i njegove okoline. te stalne promene u okruženju predstavljaju pravilo. Ona je ili konkurentno oružje ili kamen spoticanja za organizaciju. Na primjer promjene u ekonomskim uslovima poslovanja mogu izazvati menadžere proizvodnje da izmjene svoje prognoze o potražnji. prouzrokujući odgovarajuće promene u proizvodnim ulazima. izlazima i procesima. Iz tog razloga od menadžera odgovornih za proizvodnju se traži uvažavanje novo nastalih promena u unutrašnjem okruženju.

u sadašnjim uslovima treba da bude pravi strateški odgovor proizvodne funkcije na: • • • povećanu konkurenciju proizvođača roba i usluga na tržištu na potrebu za povećanjem produktivnosti rada kako bi se zadovoljila povećanu potražnju kupaca i zadovoljenje povećanih očekivanja kupaca u pogledu zahteva kavaliteta. pa je kao treći element formulisanja proizvodne stategije potrebno definisati proizvodne ciljeve 4 . godine je indentifikovao tri opšte poslovne strategije koje koriste organizacije kako bi postigle konkurentnu poziciju na tržištu. S obzirom da najveći broj organizacija obavlja grupu povezanih poslova. To su: • • • proizvodnja bazirana na niskim troškovima proizvodnja sa diferencijacijom proiizvoda i proizvodnja usmerena na tržište Svaka od ovih poslovnih strategija implicira odgovarajuću proizvodnu strategiju. PROIZVODNI CILJEVI Izabrana proizvodna strategija i definisana misija. To znači da menadžment za svaki posao treba da pronađe sopstvenu osnovu za konkurentnost u zavisnosti od pojedinih marketinških segmenata i proizvoda sa kojima se nastupa na tržištu. podrazumeva se da svaka od njih predstavlja jednu stratešku jedinicu. 2. ali nedovoljan element za vođenje konkretnih akcija na upravljanju proizvodnjom. Postizanje konkurentne prednosti kroz poboljšanje karakteristika procesa proizvodnje i prizvoda i usluga.može više gledati kao na mesto u poslovnom sistemu gde se samo stvaraju rezultati procesa (roba i usluga) već kao na mesto gde se stiče konkurentna moć za poslovanje. kao i razmatranje specifičnih prednosti organizacije predstavljaju potreban. Poslovnom strategijom određuje se kako će pojedini posao biti konkurentan na tržištu.2. Međutim u tekućem poslovanju sposobnost konkretne proizvodnje može uticati na izbor poslovne strategije te se proces proizvodnje može iskoristiti za stvaranje vitalne poslovne strategije. Porter je 1980.

Tehnologija piva obuhvata: proizvodnju sladovine. Pripremanje sladovine obuhvata niz operacija: usitnjavanje – drobljenje pivarskog slada. Proizvodnja piva se sastoji od dvije osnovne faze: od pripremanja sladovine i vrijenja. Slad daje pivu sastojke ekstrata od koga zavisi punoća okusa i koncetracija osnovnog ekstrata piva. Tehnologiju slada obuhvata: čišćenje i sortiranje ječma. Organizacija pravilnim utvrđivanjem dugoročnih (strateških) i taktičkih ciljeva postavlja temelje detaljnom planiranju rada (izrada godišnjih planova) i stvara uslove za njihovu operacionalizaciju. 3. zasićen ugljen – dioksidom. Voda je glavni dio svih napitaka. PROIZVODNJA PIVA Pivo je osviježavajuće piće sa malim sadržajem etil – alkohola. sušenje zelenog slada. bistrenje i punjenje piva. hmelj i voda. dok pivski kvasac izaziva alkoholno vrenje u kome šećer prelazi u alkohol i ugljen dioksid. Pri nastupu na tržište kako bi obezbedila stabilnu poziciju na tržištu organizacija može se odlučiti za četri sledeća proizvodna cilja: • • • • minimizacija troškova visok nivo kvaliteta kraći rok isporuke velika fleksibilnost Ciljevi proizvodnje se moraju iskazati kvantitativnim pokazateljima i odnose se na rezultat koji treba ostavariti u kratkoročnom i dugoročnom periodu. Ona služi kao rastvarač. Osnovne sirovine za proizvodnju piva su pivarski slad. 5 .Cilj predstavlja uočavanje željenih rezultata koje treba ostvariti u određenom vremenu. Proizvodni ciljevi organizacije treba da budu jasno definisani za ključne elemente proizvodnog sistema i daju se za određeni vremenski period. pivarski kvasac. oslobađanje slada od klice i poliranje.Ciljevi predstavljaju razradu misija u kvantitativnom smislu. Hmelj konzervira pivo i daje mu ugodan miris i gorak ukus. Proizvodnja piva se dijeli na tehnologiju slada i tehnologiju piva. glavno i naknadno vrenje. karekterističnog ukusa sa blagom gorčinom hmelja i specifičnog mirisa. močenje ječma.

te od načine na koji se izvode pojedine faze i od uslova pod kojima se one odvijaju. U uslužnim organizacijama prizvodna i marketinška (prodajna) funkcija teže bliskoj povezanosti. Pripremanjem sladovine dobija se ekstrakt pivarskog slada. ohmeljavanje sladovine. iskorišćavanje ekstrakta. to jeste od stepena drobljenja slada zavise brzina ošećerenja. Sastav sladovine zavisi od vrste slada. mijenjaju nerastvorljive materije slada. Vrijenje je glavno i naknadno. cijeđenje sladovine. Pod dejstvom enzima amilaze slada. dio bjelančevina i proizvodi njihove razgradnje). ako su uslovi za djelovanje nezima prisutni u sladu optimalni. skrob se prevodi u maltozu i dekstrine. Od kvaliteta mliva. različitih konstrukcija (sa 2. Slad se drobi u mlinovima na valjke. koji mogu biti ravni ili žlebljeni). bistrenje sladovine. To je neophodno jer se usluge koriste u isto vreme i na istom mestu na kojem 6 . uz uslov da plevin omotač ostane nerazdrobljen. 3.ukomljavanje drobljenog slada. odnosno postiže se maksimalna ekstrakcija pivarskog slada. kao i brzina i efekat filtracije sladovine. to se ukomljavanjem drobljenog pivarskog slada. uglavnom skrob. a posebno od postupka ekstrakcije. Drobljenje slada je veoma važna operacija. cijeđenje ohmeljene sladovine. Time se nerastvorljive materije prevode u šećere i druge organske materije koje se rastvaraju u vodi. a pod dejstvom proteolitičnih enzima razlažu se bijelančevine. Kako pivarski slad sadrži samo 10 – 15% materijala rastvorljivih u vodi (šećeri. 5 ili 6 valjaka. 4. a od njegovog sastava zavisi vrsta piva. kuvanje komine. hlađenje ohmeljene sladovine. Bolji efekat postiže se ako je slad sitno drobljen.

reklamiranje) i naravno povoljna cena. kao i kvalifikovani kontrolori. Objedinjavanjem aktivnosti koje vrše funkcije marketinga i proizvodnje značajno bi se unapredila industrijska proizvodnja i bolje odgovorilo na potražnju za proizvodima i u sadašnjim uslovima globalizacije tržišta i oštre konkurencije predstavlja važan i težak zadatak višeg menadžmenta. Za razliku od uslužne delatnosti kod koje je neophodna bliska saradnja funkcija marketinga (prodaje) i proizvodnje.su proizvedene. odnosno da proizvod zadovolji njihova očekivanja.1. Naravno. marketing (tj. Model ciljeva Cilj fabrike Carlsberg jeste prelazak sa 5. Vizija i ciljevi Vizija fabrike Carlsberg jeste da postane vodeća u proizvodnji i prodaji više vrsta piva. Jasno je da na povećanje broja kupaca sem navedenog u mmnogome utiče i kvalitet piva kao jedna od najbitnijih odlika ove vrste proizvoda. Ova pivara ima cilj da u roku od dve godine poveća godišnju proizvodnju piva sa 90 na 120 Mhl (miliona hektolitara). PROIZVODNJA PIVA U FABRICI CARLSBERG 4. Da bi kontrola bila uspešna potrebne su savremene laboratorije. Još jedan od bitnijih uslova za postizanje vodeće pozicije jeste da kupci budu zadovoljni. Na to će naravno prevashodno uticati povećanje broja kupaca. bitno je i da se roba isporučuje u dovoljnim količinama i na vreme. 4. Ovo je moguće postići visokim stepenom automatizacije. pritom zadovoljavajući visok nivo kontrole i kvaliteta. povećanom količinom proizvodnje. Tako da se može reći da su uslužne organizacije i marketinški i proizvodni entiteti. u industrijskoj proizvodnji marketing i proizvodnja su zasebne funkcije i proizvodnja i prodaja vrše se odvojeno. na 2. Savremena automatizacija podrazumeva savremene tehnologije i dobru organizaciju u procesu proizvodnje. 4. mesto po količini proizvodnje piva. 7 . Da bi se ovo postiglo potrebno je maksimalno automatizovati sve segmente proizvodnje i pakovanja. Ovde se može uvesti i promotivna ponuda za nove kupce. naravno. zatim kontrole i.2.

u ovom slučaju za postavljanje navedene fabrike u jednog od vodećih proizvođača piva. Dobro razvijen i osmišljen poslovni plan treba da rezultira povećanjem proizvodnje i povećanjem kvaliteta. Konceptualni model Konceptualni model koji upotpunjuje model cilja fabrike Carsberg je prikazan na Dijagramu 2. Ona se bazira na analizi tržišta. Vodeca pozicija : Kvantitativni cilj Ciljna_vrednost = 2 Trenutna_vrednost = 5 Merna_jedinica = redno mesto po proizvodnji piva (kompletno) <<Cilj>> Kvantitativni cilj Opis_cilja : String Ciljna vrednost : String Trenutna_vrednost : String Jedinica_mere : String <<Cilj>> Kvalitativni cilj Automatizacija : Kvantitativni cilj (nekompletno) (nekompletno) Kontrola : Kvalitativni cilj Zadovoljni kupci : Kvantitativni cilj (nekompletno) Proizvod zadovoljava ocekivanja kupca : Kvantitativni cilj Isporuka dovoljne kolicine proizvoda na vreme : Kvantitativni cilj Opis_cilja : String Savremena tehnologija : Kvantitativni cilj Dobra organizacija : Kvalitativni cilj Kvalifikovani kontrolori : Kvalitativni cilj Kvalifikovani kontrolori : Kvalitativni cilj <<problem>> Veca kontrola usporava i smanjuje proizvodnju Kolicina proizvodnje : Kvantitativni cilj Ciljna_vrednost = 120 Trenutna_vrednost = 90 Merna_jedinica = Mhl godisnje (nekompletno) Cena : Kvantitativni cilj Reklama : Kvalitativni cilj Puno kupaca : Kvantitativni cilj Promotivna ponuda za nove kupce : Kvantitativni cilj Dijagram 1: Model ciljeva 4. Broj narudžbina voki ka povećanju proizvodnje. Strategija proizvodnje je jedna od ključnih koncepata kompanije. koji je zasnovan na analizi tržišta.Cilj fabrike Carlsberg je prikazan Dijagramom 1. odličnu strategiju proizvodnje i naravno uključuje poslovne ideje koje su motivisane od strane vizije i ciljnog modela. Marketinški plan. Ovaj model cilja služi kao početna tačka za predstavljanje implementirane vizije. i povećanje proizvodnje vode ka vodećoj poziciji. koji utiču na kvalitet i proizvodnju piva. a sastoji se iz automatizacije i kontrole. a analiza tržišta se zasniva na zahtevima za kupovinu. Poslovni plan je najbitniji za uspeh i postizanje datog cilja. Poslovni plan podrazumeva dobar marketinški plan. 8 .3.

1 u vezi sa Isporuka * daje Kupac zasniva se na * ima Zahtev Dijagram 2: Konceptualni model 4.4. čiji je osnovni cilj postizanje povećanog kvaliteta i proizvodnje. Proces razvoja marketinga odnosi se na rangiranje brendova na tržištu kao ulaza i ekspanziju marketinškog plana kao izlaza i ima za cilj postizanje vodeće pozicije. Dijagram 3 prikazuje proces poslovanja fabrike Carlsberg.1 0. Takođe. Procesi poslovanja Procesi poslovanja se odnose na vizije i ciljeve koji su prethodno opisani.1 * utice na Automatizacija vodi ka rezultuje 0. Proces razvoja proizvodnje ima za cilj efikasnu proizvodnju. Poslovni plan kontroliše procese razvoja proizvoda i razvoja proizvodnje. proizvodnje ili za podršku celokupnom sistemu. Proces razvoja proizvoda ima za cilj zadovoljenje kupca i kao izlaz – konačan proizvod... to su i koraci koji su neophodni za ostvarenje poslovanja. a kao izlaz mogućnost 9 .. Marketinški plan kao deo celokupnog plana poslovanja kontroliše proces razvoja poslovanja. tj. Svaki proces je predstavljen ciljem koji se treba ostvariti.treba da rezultira Povecanje proizvodnje i kvaliteta Poslovne ideje utice na Vodeca pozicija vodi ka treba da vodi Marketinski plan sastoji se od Poslovni plan Vizija Analiza trzista bazira se na Strategija proizvodnje rezultuje u razvija Proizvodnja proizvodi utice na Ciljni model sastoji se iz proizvodnje sastoji se iz * Povecanje * Kontrola utice na * * Kvalitet utice na Proizvod (pivo) 0.1 proizvodnjom i isporukom Narudzbina dostavlja 0..

Svako pivo je okarakterisano serijskim brojem i tipom. Svaka narudžbina. a za izlaz pivo koje se isporučuje. Serije piva se koriste pri organizaciji i grupisanju. kao i vrstom ambalaže. a isporuka treba da ima datum i mesto isporuke. kao i narudžbinu.5. mora da ima datum. 10 . kojom se naručuje pivo. Model resursa Na Dijagramu 4 prikazan je model resursa fabrike Carlsberg. Etiketa piva na sebi mora da sadrži tačne informacije o sastojcima i rok upotrebe. <<postize>> <<resurs>> Rangiranje brendova na trzistu <<proces>> Razvoj marketinga <<cilj>> Vodeca pozicija <<resurs>> Marketinski plan <<kontrolise>> <<cilj>> Povecan kvalitet i proizvodnja <<postize>> <<resurs>> Narudzbina <<resurs>> Poslovni plan <<kontrolise>> <<kontrolise>> <<postize>> <<resurs>> Proizvod <<proces>> Isporuka <<fizicki>> Pivo <<cilj>> Isporuka dovoljne kolicine na vreme <<postize>> <<proces>> Razvoj poslovanja <<cilj>> Zadovoljenje kupca <<proces>> Razvoj proizvoda <<proces>> Razvoj proizvodnje <<resurs>> Mogucnost proizvodnje <<postize>> <<cilj>> Efikasna proizvodnja Dijagram 3: Procesi poslovanja 4. Proces isporuke za ulaze ima proizvod i mogućnost proizvodnje. Glavni cilj ovog procesa je isporuka dovoljne količine na vreme.proizvodnje. To su neka od ograničenja koja moraju biti zadovoljena.

u PET amb.  Odeljenje za održavanje. i to na: • Odeljenje za pakovanje u staklenu ambalažu 11 * * * * Tip piva opisan sa * * Pivo Veza piva * Mesto isporuke Datum i mesto isporuke isporucuje na Magacin .Holsten . Organizaciono modelovanje Organizaciona struktura je prevashodno bitna za predstavljanje odgovornosti svake organizacione jedinice. Te jedinice su:  Odeljenje za kontrolu. .u buretu * Pravila tipa piva Opis odnosi se na rezultira proizvodnjom i isporukom Opis osnova za 0.  Odeljenje za marketing.  Odeljenje za pakovanje. * * * dobija koristi se za Narudzbina za pivo u staklenim bocama Narudzbina za pivo u PET ambalazi Narudzbina za pivo u buradima Odeljenje za proizvodnju Odeljenje za pakovanje Dijagram 4: Model resursa 4.Tuborg ..u stak..1 Kupac ima Narudzbina Datum * 0.1 Pivo u ambalazi Serijski broj koristi se za * za 1. boci .6.  Odeljenje za razvoj i istraživanje.Carlsberg .Lav Pivo moze biti: .  Odeljenje za proizvodnju. Dijagram 5 ilustruje strukturu organizacionih jedinica u fabrici piva Carlsberg.Specifikacija veze piva Opis: Tekst Rok upotrebe: Datum Brendovi mogu biti: . pri čemu je Odeljenje za pakovanje podeljeno na tri pododeljenja..

koji upotpunjavaju proizvodnju i pakovanje piva. 12 .• • Odeljenje za pakovanje u PET ambalažu Odeljenje za pakovanje u burad. Sistemi podrške Dijagram 6 predstavlja sisteme podrške.7. Fabrika piva Carlsberg Odeljenje za kontrolu Odeljenje za proizvodnju Odeljenje za pakovanje Odeljenje za odrzavanje Odeljenje za razvoj i istrazivanje Odeljenje za marketing Odeljenje za pakovanje u staklenu ambalazu Odeljenje za pakovanje u PET ambalazu Odeljenje za pakovanje u burad Dijagram 5: Organizaciono modelovanje 4.

Sistem za razvoj i istraživanje se sastoji iz hemijske.Sistem za razvoj i istrazivanje Sistem za kontrolu Automatizacija Sistem za odrzavanje Baza podataka proizvodnje Dijagram 6: Sistemi podrške Sistem za kontrolu je sistem koji obuhvata kontrolisanje sirovina. Sistem za kontrolu je dalje povezan sa automatizacijom i uzajamno povezan sa bazom podataka 13 . Automatizacija obuhvata i servisne aktivnosti koje izvodi mašinsko i elektro održavanje. Ovaj proces nadgledaju kvalifikovani radnici. mikrobiološke i elektronske laboratorije. Automatizacija predstavlja kontinualni tok proizvodnje upravljan mašinama i računarima koji se podhranjuju podacima iz pomenute baze podataka. Sistem za razvoj i istraživanje je uzajamno povezan sa sistemom za kontrolu. Ovo podrazumeva zajednički rad kvalifikovanih kontrolora i inteligentnih mašina za nadgledanje i kontrolisanje. Baza podataka proizvodnje je aplikaciona baza podataka koja sadrži informacije o svakoj tački procesa proizvodnje i pakovanja. čiji je cilj unapređenje celokupnog procesa proizvodnje. ispravnosti ambalaže. stavljajući akcenat na kvalitet proizvoda. Sistem za održavanje obuhvata servisne aktivnosti koje izvodi mašinsko i elektro održavanje i odnosi se na održavanje automatizacije i sistema za kontrolu. procesa automatizacije u svim tačkama proizvodnje i pakovanja.

Funkcionalni zahtjevi Zahtjevi koji funkcionalno moraju da zadovolje prethodno opisani problem jesu: a) zadovoljenje kvaliteta proizvoda b) zadovoljenje HCCP zahtjeva c) kontrola sirovina d) kontrola automatizacije e) kontrola procesa proizvodnje f) kontrola procesa pakovanja g) proces menadžmenta h) razvoj marketinga i) razvoj proizvodnje j) razvoj proizvoda k) usavršavanje radnih lica.. Potrebno je svaki od ovih sistema stalno unapređivati i razvijati.proizvodnje.9. Sistem za održavanje je usko povezan sa automatizacijom. 4. Baza podataka i automatizacija su. pouzdanost i slično. uzajamno povezani.8. performanse. 4. 14 .. takođe. Nefunkcionalni zahtjevi Nefunkcionalni zahtevi mogu biti: a) b) c) d) izgled ambalaže starost potrošača lokacija naručioca prijevozno sredstvo za dostavu Ostala pitanja koja se mogu razmatrati su točnost informacija.

Bistrenje i punjenje piva 15 .ZAKLJUČAK Proizvodni proces predstavlja ukupan proces rada proizvodnog sistema što znači da podrazumijeva sve aktivnosti tokom pretvorbe ulaznih vrijednosti (inputa) u projektovane izlazne veličine (outpute) proizvodnog sistema na putu stvaranja nove vrijednosti. klijanje jecma. Proizvodnja piva se dijeli na tehnologiju slada i tehnologiju piva. Proizvodni proces vrši se na tehnološkim i obradnim sistemima. Proizvodnja sladovine 2. oslobadjanje slada od klice i poliranje. Proizvodnja predstavlja usmjerenu aktivnost koja ima za cilj dobijanje proizvoda korisnih za društvo čija struktura varira u širokim granicama kako po vrsti tako i po kvalitetu i količini. susenje zelenog slada. mocenje jecma. Proizvodnja predstavlja svrsishodnu djelatnost usmjerenu na dobijanje upotrebnih vrijednosti i prisvajanje prirodnih resursa za ljudske potrebe što znači da predstavlja opšti uslov za razmjenu materije između čovjeka i prirode odnosno vječiti prirodni uslov za život ljudi pa je stoga jednako svojstvena svim oblicima ljudskog društva. Tehnologija piva obuhvaca: 1. Glavno i naknadno vrenje 3. Tehnologiju slada obuhvaca: ciscenje i sortiranje jecma.

org.rs/tekstovi/10642. Fahrudin Šebić.htnet.html http://free-st.agropress.html Uvod u ekonomiju. Sarajevo 2004 SADRŽAJ 16 .LITERATURA http://www.hr/jim/tehnolog. Dr.

......6.14 4....................... Nefunkcionalni zahtjevi....................4 3..............14 ZAKLJUCAK.................................2...........................7 4..................... Funkcionalni zahtjevi..8 4......................3...............7 4.............................. PROCES PROIZVODNJE........2 2.....................................5. UVOD.....................................................................1.............................................................................................10 4.................. PROIZVODNJA PIVA U FABRICI CARLSBERG........................... Sistemi podrške....3 2.................. Vizija i ciljevi.......................................................9.....15 LITERATURA.....1............... Model resursa............................ .......5 4.. Organizaciono modelovanje....................4.......................................................7.......... Konceptualni model..........11 4.................................12 4...............................................................................9 4......... PROIZVODNJA PIVA.........................16 17 ............................... PROIZVODNA STRATEGIJA............................2................................8....................................................................................................1 2..................................1.............................................................................7 4....................... Proizvodni ciljevi................................. Procesi poslovanja........................................... Model ciljeva..................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->