P. 1
Kotlarnice Na Gas

Kotlarnice Na Gas

|Views: 463|Likes:
Published by doncev

More info:

Published by: doncev on Nov 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2014

pdf

text

original

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA PROJEKTIRANJE, GRADNJU, POGON I ODRŽAVANJE PLINSKIH KOTLOVNICA

(“Sl. list”, br. 10/90 i 52/90)

Pravilnik se odnosi na projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica kapaciteta preko 50 kW u kojima izgara plinovito gorivo relativne gustoće plina 1,3 uključujući i 1,3 Temelj primjene je čl. 20. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (“N. N.”, br. 158/03, 79/07) Odnosi se na kotlovnice: - smještene u objektima gdje se zadržava ili boravi veći broj osoba radnog tlaka plina do 100 mbara - smještene u posebnim građevinskim objektima do radnog tlaka plina od 4 bara - u kojima se koriste mješavine plina i zraka do radnog tlaka od 0,6 bara Ne odnosi se na: - toplinske generatore gdje osim plina izgaraju i druge vrste goriva - industrijska ložišta (sušionice, spalionice ...) - postrojenja za proizvodnju el. energije - jedinice sa plamenicima snage preko 30 MW - ukapljeni naftni plin

8 m oko uređaja i opreme .naputci b) Dimenzije kotlovnica .posebnom objektu . dvorane. hoteli.do 22 m visine objekta .) ..ne u ukopanim podrumima (preko 2/3 visine) .visina kotlovnice ovisni od ukupnog kapaciteta (tabela 1.prislonjene uz drugi objekat . .preko 40 m proizvoljna krov..na slobodnom prostoru (zaštitna ograda.slobodan prostor od 0.javni objekti (kina. bolnice.LOKACIJA I DIMENZIJE KOTLOVNICA Kotlovnice mogu biti izgrađene u: .od 22 do 40 m .) 2 vanjska zida ..sastavu objekta druge osnovne namjene a) Lokacija kotlovnica .ne u prostorijama bez vanjskog zida . prislonjena posebni objekat .) 1 vanjski zid . . oprema predviđena za otvoreni prostor) ..u sastavu objekta druge osnovne namjene (industrija.

vode.Ugrađeni materijali (obloge ventilacionih kanala. moraju biti nepropusni za plin . između 75oC i 130oC) . medija tj.Protupožarne zaklopke: . elementi za brtvljenje) moraju biti od nezapaljivog materijala klase A ili A1 po HRN DIN 4102 . F 30 . F30 (zidovi.TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA . kanali za dovod-odvod zraka) .Kotlovnica se projektira kao zaseban požarni sektor. el. kabela i sl. Za konstruktivne elemente i obloga kotlovnice moraju se upotrijebiti negorivi materijali odgovarajuće vatrootpornosti.Sprječavanje preskoka požara (staklene površine. kanalizacije). . min. Od 1996.Prodori cijevi (plina. pod. godine stavljene su van snage i primjenjuju se norme HRN DIN 4102 dio 1-18 .Vatrootpornost otvora (vrata. istake) – požar nebodera u Čandekovoj .U pravilniku su navedene JUS norme koji se odnose na ispitivanje konstruktivnih elemenata konstrukcija. krov.zatvaranje preko vatrodojave . zaklopke u ventilacionim kanalima) jednaki su kao i vatrootpornost konstruktivnih elemenata tj.Vatrootpornost konstrukcije min.termoelementi (20oC veći od temp.

55/94. 35/94. nezaposlenima ulaz zabranjen) .postavljanje uz vrata na visini 1. fiksna .5 m2 Oprema za gašenje požara 1. br.preko 400 m2 po Pravilniku (*) ..1 kom.sigurnosni izlaz (može i preko druge prostorije ako se iz nje izlazi direktno na otvoreni prostor) .Vrata kotlovnice (otvaranje prema van. N. mobilna . a 30 % te površine se mora otvarati .Prozor na vanjskom zidu površine 1/8 poda. 103/96. oznake: izlaza.5 m obilježeni naljepnicama 2.”. CO25 – 1 kom .Površina jednog prozora maksimalno je 1. vatrootpornosti konstrukcije F90 .površine poda od 50 do 400 m2: S9 . . N. opasnosti od požara i eksplozije. CO25 . 8/06) .”..ne treba za prostore površine do 100 m2 požarnog opterećenja do 100 MJ/m2.površina kotlovnice preko 40 m2 ili kapaciteta preko 350 kW traži dva sigurnosna izlaza (može prozor veličine 60 x 90 cmsa penjalicama) .hidrantska mreža – Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (“N.vatrogasni aparati – Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (”N. br.površine poda do 50 m2: S6 – 2 kom.2 kom. 130/07)* .. S6 – 1 kom.

kontrole i ispitivanja Prirodna ventilacija .VENTILACIJA I ZRAK ZA IZGARANJE Kotlovnica se mora provjetravati tako da je osigurana potrebna količina zraka za izgaranje i održavanje standardnih uvjeta rada 1. Prisilna ventilacija Prostor kotlovnice smatra se neugroženim prostorom ako su ispunjeni uvjeti: .mora se osigurati poprečno ventiliranje prostora . pregledi.obavljaju redovne provjere.prvenstveno .za atmosferske plamenike isključivo prirodna 2.kvalitetno obavlja nadgledanje njenog rada u eksploataciji . Prirodna ventilacija .ventilacije .kvalitetno izvedeni spojevi na cjevovodu .

Minimalne površine bez obzira na proračun su: A0=500 cm2 A1=250 cm2 .a) Zrak za izgaranje i ventilaciju uzima se iz prostora kotlovnice .2 MW A0 = 200 Q0.min.preko 1.do 1.brzina zraka na dovodno otvoru do 1 m/s .5 . površina dovodnog otvora za ventiliranje i zraka za izgaranje A0 (cm2) .brzina zraka na dovodnom otvoru do 3 m/s b) Zrak za izgaranje uzima se izravno izvana .minimalna površina odvodnog otvora A1 (cm2) .2 MW A0 = 5.2 MW A0 = A1 = 2 Q .5 .preko 1.A1=1/3 A0 .2 MW A0 = A1 = 67 Q0.do 1.8 Q Q – ukupni kapacitet kotlovnice u kW .

Kraća stranica je min.Odnos sranica pravokutnog oblika maksimalno je 2:1.5 do 1:5 otvori A0 se povećavaju za 10% . a ako je kanal smješten neposredno uz dimnjak traži se odnos 2.5 .Odnos stranica pravokutnog oblika maksimalno je 1:1. 10 cm .Za kotlovnice sa atmosferskim plamenicima do 1 MW dovodni (A0) i odvodni (A1) otvori mogu biti na istom zidu . Mogu se priključiti i na vertikalni odvodni kanal ..Dovodni otvori (A0) postavljaju se 30 cm iznad dna do max. 10 cm .5:1 .Ako je odnos stranica veći od 1:1.Ako je odnos stranica veći od 1:5 do 1:10 otvori A0 se povećavaju za 25% .Kraća stranica je min.Odvodni otvori (A1) postavljaju se na što većoj visini ali ne ispod 2/3 visine od poda kotlovnice i na suprotnoj strani od dovodnog otvora. 1/3 unutarnje visine kotlovnice .

oprema prisilne ventilacije ili je sa odsisnim kanalom vezana sa prostorom kotlovnice mora biti izvedena u odgovarajućoj Ex izvedbi. 5 izmjena zraka) mogu se uključiti ostali el.Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja.2 mbara) a) Zrak za izgaranje uzima se iz prostora kotlovnice . a dovod zraka je prirodan (podtlak do 0.Prisilna ventilacija .7 – 0.kapacitet odsisnog ventilatora (L) u m3/h iznosi L = (0. Sva el. odsisni ventilatori.ugrađuju se usisni tj. . 106/07). opreme.S8. br.007 ne vrijedi već HRN EN 60079-10 i HRN EN 61241-10 .9) Q Q – ukupni kapacitet kotlovnice u kW b) Zrak za izgaranje uzima se izravno izvana L=Q Nakon ispravnog rada odsisnog ventilatora od min. Panik rasvjeta (Ex-izvedba) i pumpe napojnog sustava mogu da rade za vrijeme ventilacije. 39/06. 5 min (predventilacija min. N.”. . instalacija i uređeja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (“N.JUS N. uređaji kotlovnice.

.izbacuje RO kotlovnice i EMV) . DETEKCIJA PLINA . .veća brzina ventilatora) .u kotlovnice javnih objekata (kina.U funkciji je kontrole bez blokada i zabravljivanja . hoteli. a svi el. dvorane.zvučna signalizacija (preko 30% DGE .svjetlosna signalizacija (koncentracija preko 10% DGE .Ventilacija se kontrolira nadziranjem potrebnog protoka i tlaka u ventilacionom kanalu (diferencijalni presostat) te kod odstupanja za 30% većih od zadanih vrijednosti u vremenu dužem od 1 min mora se obustaviti rad plamenika. napajanja osim panik rasvjete i pumpi napojnog sustava.) .. bolnice. uređaji u kotlovnici moraju ostati bez el.u kotlovnice izvedene ispod razine tla .prije puštanja u pogon) Ex agencije..Obavezno se ugrađuje: ..Kod prisilne ventilacije potrebno je tehničko nadgledanje (dokumentacije i izvedenog stanja .

zavareni .prioritetno se postavlja u posebnu prostoriju uz kotlovnicu . grede.PLINSKA OPREMA a) Glavni zatvarač .na fasadi objekta. stupove. obilježen. toplinskim naprezanjima ili kemiskim utjecajima . nepropusnost kanala za prolaz plina) b) Mjerenje protoka plina . zidove kanalizacione i ventilacione otvore.mjerno-regulacijska stanica . postavljen 20 cm od tla – eksplozija TS u Šoićima (zrak-tlo.Navoji spoj: tlak do 1 bara (promjer 50 mm) tlak do 4 bara (promjer 40 mm) . nedovoljno ventilirane prostore . ručni. dostupan.Spojevi cijevi mogu biti: navojni (samo nadzemni). dimnjake.Ne smije biti izložen mehaničkim oštećenjima.Ne smiju se postavljati u: podove. okna dizala.u prostor kotlovnice (neposredno iza ulaza plinske cijevi) c) Cjevovodni razvod . s prirubnicama (armature i rastavni spojevi).

ne manje od 50 mbara (traje 10 min) .od 1bara do 4 bara pi=pr+2 bara (ispitivanje traje 2 h nakon izjednačenja temperatura u vremenu od 3 h) .472 .radni list G.Cjevovodi radnog tlaka iznad 100 mbara ispituju se istovremeno na čvrstoću i nepropusnost .ne manje od 100 mbara (traje 5 min uz pad tlaka ne veći od 1 mbara) d) kontrola zavarenih spojeva (radnog tlaka od 1bara do 4 bara) – samo osposobljeni zavarivači e) Podzemni vanjski PE-HD cjevovodi po DVGW .Kontrola cjevovoda a) vizuelna b) ispitivanje na čvrstoću (bez armature i prije bojanja) .do 100 mbara pi=pr+1 bar (traje 30 min nakon izjednačenja temperatura cjevovoda i okoline) c) ispitivanje na nepropusnost (ugrađena je armatura) .Plinska rampa (nepropusnost) pi=2 x pr .do 100 mbara pi=pr+10% .od 100 mbara do 1 bara pi=pr+3 bara (ispitivanje traje 2 h nakon izjednačenja temperatura u vremenu od 3 h) .

Tehnički propis za dimnjake u građevinama (“N. promjera najmanje DN 20 sa zaštitnom mrežicom na otvoru e) Odvod produkata izgaranja .Obavezna je ugradnja isključnog tipkala u blizini puta evakuacije.Kanalizacioni i vodovodni odvodi moraju se izvesti bez izravne veze sa kotlovnicom što zadovoljava izvedba preko sifona – smrtni slučaj na tržnici .d) Dišni.Glavni rezvodni ormar el.Spriječiti širenje buke i vibracija iznad dopuštenih granica .krajevi vodova moraju biti izvedeni u atmosferu.Traži se ugradnja umivaonika i 24 V utičnice . energije mora biti izvan prostora kotlovnice . ne bliže 1 m od otvora na objektima. br. 3/07) POSEBNI ZAHTJEVI PRATEĆIH INSTALACIJA . Isključuju se svi potrošaći osim panik rasvjete i pumpi napojnog sustava .”. ispusni i odušni vod za ispuhivanje i vod propuštenog plina . N.

zaštitna vremena sigurnosnih uređaja. opterećenje. trasu cjevovoda. GRADNJA. radove Otpor petlje.PROJEKTIRANJE. max. zaštitna i radna djelovanja 2. imena osoba koje su obavile ispitivanja sa datumom ispitivanja . postupke u slučaju pogrešaka. stupanj zaštite. Izvještaj o vizuelnom pregledu Provjerava se da li su oprema i uređaji isporučeni i ugrađeni prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji 7. tehničke podatke o opremi i njenoj dispoziciji. Izvještaj o ispitivanju za el. lokaciju kotlovnice. Projektna dokumentacija Definira: vrstu goriva i nadgledanja. Ispitivanje na nepropusnost 6. odvođenje produkata izgaranja. zaštita od požara. opis uređaja i opreme za ispitivanje. pr. funkcionalna kontrola razvodnog ormara. Funkcionalno ispitivanje Posebno se provjerava ispravnost udešenosti i povezanosti sigurnosne i regulacijske opreme 8. I PRVO PUŠTANJE U POGON Tehnička dokumentacija sastoji se od: 1. ventilaciju. Dokumenat o prvom puštanju u pogon Sadrži rezultate ispitivanja. uzemljenja i izolacije. Dokumentacija izvedenog stanja 3. Ispitivanje na čvrstoću 5. ugrađena oprema 4.

Tipovi nadgledanja a) Stalna kontrola . pregledi. vrelouljne kotlovnice.jednodevno (koje nisu naprijed navedene) .2 MW.EKSPLOATACIJA .vodi dnevnik loženja .kontrolira sustave zaštite prema uputi za rukovanje .izvještava o uočenim nedostacima . provjere.automatski regulirane. kontrola ispravnosti rada i zaustavljanja u skladu s uputom . više jedinica do ukupne snage 2. 73.pri uključivanju plinske ložišne instalacije nadgleda program rada prema funkcionalnoj shemi . upravljane i nadzirane plinske ložišne instalacije .kotlovnice na koje se odnose propisi posuda pod tlakom. poluautomatski plinski plamenici b) Periodično nadgledanje . pojedinačne jedinice snage do 1.puštanje u pogon.Nadgledanje mogu obavljati samo stručno osposobljene osobe koje su upoznate s mjerama za sprječavanje nastanka i širenje požara i eksplozije te s postupcima za gašenje .Nadgleda stručno osposobljena osoba za rad na konkretnoj opremi i instalaciji i to: .tjedno (automatsko uključenje-isključenje.provjerava parametre definirane kroz čl. kontrole i ispitivanja .4 MW) .

KONTROLE I ISPITIVANJA (čl.PROVJERE. 73. a obavljaju ih osobe elektro i strojarske struke posebno stručno osposobljene . PREGLEDI. kontrola i ispitivanja prikazani su tabeli 4. Pravilnika .Opseg radova i rokovi provjera.) a) Provjere obavlja stručno osposobljena osoba za rad na konkretnom postrojenju b) Preglede obavlja stručna osoba osposobljena za puštanje u pogon i održavanje postrojenja određenog tipa c) Kontrole i ispitivanja obavezna su za jedinične snage preko 350 kW. pregleda.

HVALA NA PAŽNJI ! .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->