P. 1
Kotlarnice Na Gas

Kotlarnice Na Gas

|Views: 461|Likes:
Published by doncev

More info:

Published by: doncev on Nov 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2014

pdf

text

original

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA PROJEKTIRANJE, GRADNJU, POGON I ODRŽAVANJE PLINSKIH KOTLOVNICA

(“Sl. list”, br. 10/90 i 52/90)

Pravilnik se odnosi na projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica kapaciteta preko 50 kW u kojima izgara plinovito gorivo relativne gustoće plina 1,3 uključujući i 1,3 Temelj primjene je čl. 20. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (“N. N.”, br. 158/03, 79/07) Odnosi se na kotlovnice: - smještene u objektima gdje se zadržava ili boravi veći broj osoba radnog tlaka plina do 100 mbara - smještene u posebnim građevinskim objektima do radnog tlaka plina od 4 bara - u kojima se koriste mješavine plina i zraka do radnog tlaka od 0,6 bara Ne odnosi se na: - toplinske generatore gdje osim plina izgaraju i druge vrste goriva - industrijska ložišta (sušionice, spalionice ...) - postrojenja za proizvodnju el. energije - jedinice sa plamenicima snage preko 30 MW - ukapljeni naftni plin

visina kotlovnice ovisni od ukupnog kapaciteta (tabela 1.) 1 vanjski zid . ..naputci b) Dimenzije kotlovnica .slobodan prostor od 0.preko 40 m proizvoljna krov.) 2 vanjska zida .na slobodnom prostoru (zaštitna ograda..u sastavu objekta druge osnovne namjene (industrija.od 22 do 40 m . prislonjena posebni objekat .LOKACIJA I DIMENZIJE KOTLOVNICA Kotlovnice mogu biti izgrađene u: .ne u prostorijama bez vanjskog zida . dvorane.) .8 m oko uređaja i opreme .prislonjene uz drugi objekat .do 22 m visine objekta ..sastavu objekta druge osnovne namjene a) Lokacija kotlovnica ..ne u ukopanim podrumima (preko 2/3 visine) .javni objekti (kina.posebnom objektu . . oprema predviđena za otvoreni prostor) . bolnice. hoteli.

zatvaranje preko vatrodojave .Sprječavanje preskoka požara (staklene površine.Protupožarne zaklopke: . moraju biti nepropusni za plin . Od 1996. el. F 30 . zaklopke u ventilacionim kanalima) jednaki su kao i vatrootpornost konstruktivnih elemenata tj.Kotlovnica se projektira kao zaseban požarni sektor.Vatrootpornost otvora (vrata. Za konstruktivne elemente i obloga kotlovnice moraju se upotrijebiti negorivi materijali odgovarajuće vatrootpornosti.Prodori cijevi (plina. kanalizacije).Ugrađeni materijali (obloge ventilacionih kanala. krov.termoelementi (20oC veći od temp. min.TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA . vode. F30 (zidovi. elementi za brtvljenje) moraju biti od nezapaljivog materijala klase A ili A1 po HRN DIN 4102 . pod. kanali za dovod-odvod zraka) .U pravilniku su navedene JUS norme koji se odnose na ispitivanje konstruktivnih elemenata konstrukcija. godine stavljene su van snage i primjenjuju se norme HRN DIN 4102 dio 1-18 . kabela i sl. . između 75oC i 130oC) . istake) – požar nebodera u Čandekovoj .Vatrootpornost konstrukcije min. medija tj.

”. vatrootpornosti konstrukcije F90 .površine poda do 50 m2: S6 – 2 kom. S6 – 1 kom. N.Prozor na vanjskom zidu površine 1/8 poda..Površina jednog prozora maksimalno je 1.Vrata kotlovnice (otvaranje prema van.2 kom. mobilna . 130/07)* . oznake: izlaza.površine poda od 50 do 400 m2: S9 .ne treba za prostore površine do 100 m2 požarnog opterećenja do 100 MJ/m2. 103/96.površina kotlovnice preko 40 m2 ili kapaciteta preko 350 kW traži dva sigurnosna izlaza (može prozor veličine 60 x 90 cmsa penjalicama) .sigurnosni izlaz (može i preko druge prostorije ako se iz nje izlazi direktno na otvoreni prostor) .vatrogasni aparati – Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (”N. 35/94..postavljanje uz vrata na visini 1.preko 400 m2 po Pravilniku (*) . opasnosti od požara i eksplozije.. a 30 % te površine se mora otvarati .hidrantska mreža – Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (“N. fiksna . 8/06) . CO25 . . nezaposlenima ulaz zabranjen) . 55/94.”.5 m obilježeni naljepnicama 2.1 kom. br. br. N. CO25 – 1 kom .5 m2 Oprema za gašenje požara 1.

Prirodna ventilacija .mora se osigurati poprečno ventiliranje prostora . kontrole i ispitivanja Prirodna ventilacija .ventilacije .prvenstveno .VENTILACIJA I ZRAK ZA IZGARANJE Kotlovnica se mora provjetravati tako da je osigurana potrebna količina zraka za izgaranje i održavanje standardnih uvjeta rada 1.kvalitetno obavlja nadgledanje njenog rada u eksploataciji .kvalitetno izvedeni spojevi na cjevovodu .za atmosferske plamenike isključivo prirodna 2.obavljaju redovne provjere. Prisilna ventilacija Prostor kotlovnice smatra se neugroženim prostorom ako su ispunjeni uvjeti: . pregledi.

brzina zraka na dovodnom otvoru do 3 m/s b) Zrak za izgaranje uzima se izravno izvana .A1=1/3 A0 . površina dovodnog otvora za ventiliranje i zraka za izgaranje A0 (cm2) .preko 1.minimalna površina odvodnog otvora A1 (cm2) .5 .min.do 1.8 Q Q – ukupni kapacitet kotlovnice u kW .a) Zrak za izgaranje i ventilaciju uzima se iz prostora kotlovnice .5 .Minimalne površine bez obzira na proračun su: A0=500 cm2 A1=250 cm2 .brzina zraka na dovodno otvoru do 1 m/s .2 MW A0 = 5.do 1.2 MW A0 = A1 = 2 Q .2 MW A0 = A1 = 67 Q0.2 MW A0 = 200 Q0.preko 1.

Kraća stranica je min.5 . 10 cm .5:1 .Odvodni otvori (A1) postavljaju se na što većoj visini ali ne ispod 2/3 visine od poda kotlovnice i na suprotnoj strani od dovodnog otvora.5 do 1:5 otvori A0 se povećavaju za 10% . Mogu se priključiti i na vertikalni odvodni kanal . 1/3 unutarnje visine kotlovnice .Ako je odnos stranica veći od 1:1.Odnos stranica pravokutnog oblika maksimalno je 1:1.Za kotlovnice sa atmosferskim plamenicima do 1 MW dovodni (A0) i odvodni (A1) otvori mogu biti na istom zidu .Dovodni otvori (A0) postavljaju se 30 cm iznad dna do max. a ako je kanal smješten neposredno uz dimnjak traži se odnos 2. 10 cm .Ako je odnos stranica veći od 1:5 do 1:10 otvori A0 se povećavaju za 25% ..Kraća stranica je min.Odnos sranica pravokutnog oblika maksimalno je 2:1.

. a dovod zraka je prirodan (podtlak do 0.S8. uređaji kotlovnice.Prisilna ventilacija . instalacija i uređeja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (“N. Sva el. 5 min (predventilacija min.9) Q Q – ukupni kapacitet kotlovnice u kW b) Zrak za izgaranje uzima se izravno izvana L=Q Nakon ispravnog rada odsisnog ventilatora od min.kapacitet odsisnog ventilatora (L) u m3/h iznosi L = (0. 39/06.ugrađuju se usisni tj. br.2 mbara) a) Zrak za izgaranje uzima se iz prostora kotlovnice .JUS N. N. 106/07).7 – 0. .Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. opreme. Panik rasvjeta (Ex-izvedba) i pumpe napojnog sustava mogu da rade za vrijeme ventilacije.007 ne vrijedi već HRN EN 60079-10 i HRN EN 61241-10 . odsisni ventilatori.”. 5 izmjena zraka) mogu se uključiti ostali el. oprema prisilne ventilacije ili je sa odsisnim kanalom vezana sa prostorom kotlovnice mora biti izvedena u odgovarajućoj Ex izvedbi.

.Obavezno se ugrađuje: . napajanja osim panik rasvjete i pumpi napojnog sustava.Kod prisilne ventilacije potrebno je tehničko nadgledanje (dokumentacije i izvedenog stanja . dvorane.svjetlosna signalizacija (koncentracija preko 10% DGE .) .izbacuje RO kotlovnice i EMV) .zvučna signalizacija (preko 30% DGE . hoteli.prije puštanja u pogon) Ex agencije..Ventilacija se kontrolira nadziranjem potrebnog protoka i tlaka u ventilacionom kanalu (diferencijalni presostat) te kod odstupanja za 30% većih od zadanih vrijednosti u vremenu dužem od 1 min mora se obustaviti rad plamenika. uređaji u kotlovnici moraju ostati bez el.u kotlovnice javnih objekata (kina. DETEKCIJA PLINA . a svi el..u kotlovnice izvedene ispod razine tla . .U funkciji je kontrole bez blokada i zabravljivanja . bolnice.veća brzina ventilatora) . .

prioritetno se postavlja u posebnu prostoriju uz kotlovnicu .na fasadi objekta.Ne smiju se postavljati u: podove. dimnjake.Spojevi cijevi mogu biti: navojni (samo nadzemni). zidove kanalizacione i ventilacione otvore.PLINSKA OPREMA a) Glavni zatvarač . okna dizala.mjerno-regulacijska stanica . postavljen 20 cm od tla – eksplozija TS u Šoićima (zrak-tlo. grede.Navoji spoj: tlak do 1 bara (promjer 50 mm) tlak do 4 bara (promjer 40 mm) . toplinskim naprezanjima ili kemiskim utjecajima . s prirubnicama (armature i rastavni spojevi). nedovoljno ventilirane prostore .Ne smije biti izložen mehaničkim oštećenjima.u prostor kotlovnice (neposredno iza ulaza plinske cijevi) c) Cjevovodni razvod . stupove. ručni. zavareni . obilježen. nepropusnost kanala za prolaz plina) b) Mjerenje protoka plina . dostupan.

Kontrola cjevovoda a) vizuelna b) ispitivanje na čvrstoću (bez armature i prije bojanja) .od 1bara do 4 bara pi=pr+2 bara (ispitivanje traje 2 h nakon izjednačenja temperatura u vremenu od 3 h) .472 .do 100 mbara pi=pr+10% .Plinska rampa (nepropusnost) pi=2 x pr .ne manje od 50 mbara (traje 10 min) .radni list G.Cjevovodi radnog tlaka iznad 100 mbara ispituju se istovremeno na čvrstoću i nepropusnost .do 100 mbara pi=pr+1 bar (traje 30 min nakon izjednačenja temperatura cjevovoda i okoline) c) ispitivanje na nepropusnost (ugrađena je armatura) .od 100 mbara do 1 bara pi=pr+3 bara (ispitivanje traje 2 h nakon izjednačenja temperatura u vremenu od 3 h) .ne manje od 100 mbara (traje 5 min uz pad tlaka ne veći od 1 mbara) d) kontrola zavarenih spojeva (radnog tlaka od 1bara do 4 bara) – samo osposobljeni zavarivači e) Podzemni vanjski PE-HD cjevovodi po DVGW .

3/07) POSEBNI ZAHTJEVI PRATEĆIH INSTALACIJA . Isključuju se svi potrošaći osim panik rasvjete i pumpi napojnog sustava .Traži se ugradnja umivaonika i 24 V utičnice .Spriječiti širenje buke i vibracija iznad dopuštenih granica . br.Glavni rezvodni ormar el. energije mora biti izvan prostora kotlovnice . ispusni i odušni vod za ispuhivanje i vod propuštenog plina .Tehnički propis za dimnjake u građevinama (“N.”.Obavezna je ugradnja isključnog tipkala u blizini puta evakuacije. N. ne bliže 1 m od otvora na objektima.krajevi vodova moraju biti izvedeni u atmosferu. promjera najmanje DN 20 sa zaštitnom mrežicom na otvoru e) Odvod produkata izgaranja .d) Dišni.Kanalizacioni i vodovodni odvodi moraju se izvesti bez izravne veze sa kotlovnicom što zadovoljava izvedba preko sifona – smrtni slučaj na tržnici .

Izvještaj o ispitivanju za el. zaštitna vremena sigurnosnih uređaja. Funkcionalno ispitivanje Posebno se provjerava ispravnost udešenosti i povezanosti sigurnosne i regulacijske opreme 8. Ispitivanje na čvrstoću 5. I PRVO PUŠTANJE U POGON Tehnička dokumentacija sastoji se od: 1. ugrađena oprema 4. Projektna dokumentacija Definira: vrstu goriva i nadgledanja. Dokumentacija izvedenog stanja 3. funkcionalna kontrola razvodnog ormara. Ispitivanje na nepropusnost 6. Izvještaj o vizuelnom pregledu Provjerava se da li su oprema i uređaji isporučeni i ugrađeni prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji 7. tehničke podatke o opremi i njenoj dispoziciji. opis uređaja i opreme za ispitivanje. radove Otpor petlje. lokaciju kotlovnice. zaštita od požara. uzemljenja i izolacije. max. trasu cjevovoda. zaštitna i radna djelovanja 2.PROJEKTIRANJE. ventilaciju. Dokumenat o prvom puštanju u pogon Sadrži rezultate ispitivanja. odvođenje produkata izgaranja. imena osoba koje su obavile ispitivanja sa datumom ispitivanja . opterećenje. GRADNJA. postupke u slučaju pogrešaka. pr. stupanj zaštite.

vodi dnevnik loženja .puštanje u pogon.Nadgleda stručno osposobljena osoba za rad na konkretnoj opremi i instalaciji i to: .tjedno (automatsko uključenje-isključenje.izvještava o uočenim nedostacima . kontrole i ispitivanja . više jedinica do ukupne snage 2. pregledi. provjere. poluautomatski plinski plamenici b) Periodično nadgledanje .2 MW.kontrolira sustave zaštite prema uputi za rukovanje .automatski regulirane. vrelouljne kotlovnice.pri uključivanju plinske ložišne instalacije nadgleda program rada prema funkcionalnoj shemi . kontrola ispravnosti rada i zaustavljanja u skladu s uputom .Tipovi nadgledanja a) Stalna kontrola . upravljane i nadzirane plinske ložišne instalacije . 73.EKSPLOATACIJA .Nadgledanje mogu obavljati samo stručno osposobljene osobe koje su upoznate s mjerama za sprječavanje nastanka i širenje požara i eksplozije te s postupcima za gašenje . pojedinačne jedinice snage do 1.kotlovnice na koje se odnose propisi posuda pod tlakom.jednodevno (koje nisu naprijed navedene) .4 MW) .provjerava parametre definirane kroz čl.

) a) Provjere obavlja stručno osposobljena osoba za rad na konkretnom postrojenju b) Preglede obavlja stručna osoba osposobljena za puštanje u pogon i održavanje postrojenja određenog tipa c) Kontrole i ispitivanja obavezna su za jedinične snage preko 350 kW. KONTROLE I ISPITIVANJA (čl. Pravilnika .PROVJERE. pregleda. 73. a obavljaju ih osobe elektro i strojarske struke posebno stručno osposobljene .Opseg radova i rokovi provjera. kontrola i ispitivanja prikazani su tabeli 4. PREGLEDI.

HVALA NA PAŽNJI ! .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->