P. 1
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJ1

FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJ1

|Views: 757|Likes:
Published by vesnako9216

More info:

Published by: vesnako9216 on Oct 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA NOVI SAD

SEMINARSKI RAD PRAKSA U SPORTSKOM MENADŽMENTU ( Plan rada dve Male škole sporta za 2010. godinu )

PROFESOR: Dr. Nebojša Maksimović

STUDENT: Bojan Popović

Novi Sad, septembar 2010. godine

....................................3............................................................... 10 4..................... 4 4..................... Primer Male škole sporta u Kanadi ................ Literatura..... 2....... 3......... Program rada Male škole sporta u Šapcu........... Uvod 2 ........ Razvijanje ciljeva............................................................... Razvojni plan i ciljevi Vaterpolo kluba Sava u saradnji sa Malom 11 5 školom sporta ..................SADRŽAJ 1................................... 2........................ Akcioni jednogodišnji plan škole Junak u Kanadi .....................................................................2......... Operativno planiranje .......................................................................1...1........................................................ Rešavanje problema................2.. 6 7 5..... Idejni plan Male škole sporta.2............ Razvijanje mreže uzroka i efekata.........................................................................3................................ Uvod Planiranje u sportu................... Statistički podaci vezani za fizičku kulturu u Kanadi ........................................ 11 5........................1.................... 3. Operativno planiranje...............................2. 12 14 15 16 1....................................................... 3...................... 2................................................................................... Nastanak male sportske škole....................... 3 4 5 6 6 6 7 7 7 8 3................................................................. 9 4.......... Utvrđivanje ključnog problema...............1. Sportske grane koje obuhvata škola sporta........ 4........................4....................................... Zaključak.......................................

konstatujemo da upravljanje ovim školama sporta određuje budućnost ne samo škole već i velikog broja naraštaja koja kroz nju prolaze. Svako konkretno društvo je kroz njega saopštavalo svoje interese u odnosu na razvoj i ponašanje ljudi. a zatim i sve ostale o kojima ćemo govoriti. a svaki od njih nosio je određeni koncept. plan. Kao takav ne dozvoljava odgađanje. a ovde ćemo govoriti o procesu upraljaja u malim školama sporta. Analizirajući probleme koji se javljaju u procesu upravljanja uopšte. a koje ovaj proces čine kompleksnim. razvili su se i različiti pravci i orjentacije. cilj vaspitanja je bio društveno istorijski uslovljen i određen. 2006. fleksibilan. ali i predviđaju nove okolnosti i mogućnosti za realizaciju istih. 2 .. a zahteva stalno angažovanje svih aktera. jer na njemu počiva stalno obezbeđivanje kvalitetnog rada. koje obavljaju zaposleni u njoj. Vaspitanje i obrazovanje. planiranje se ne odnosi samo na sve postojeće strukture u školi sporta. Grupa autora: Model obezbjeđivanja kvaliteta u stručnom obrazovanju i obuci u Crnoj Gori. već i na sve aktivnosti. 2006. Ono je neophodno jer predstavlja projekciju mogućih budućih stanja i određivanje daljih aktivnosti. tako i u vaspitanju i obrazovanju. Dostignuća civilizacije. Otuda i vodeća uloga pripada upravo planiranju. Realizaciju ciljeva moguće je postići samo dobrim upravljanjem. Znamo da se čak i najprostija ljudska aktivnost mora planirati da bi se mogla pratiti i efikasno realizovati.2 ______________________ . nosi višestruke aktivnosti od kojih zavisi kvalitet rada u ovim školama sporta kao alternativnim zamenama za sportske klubove a ujedno i nadopunom za neralizovane sportske aktivnosti u okviru školskih programa. tehnike.Kroz istoriju čovečanstva. Iz različitosti ovih ciljeva. Kao proces. Podgorica. Sledeća karakteristika bila bi fleksibilnost. uslove i način njihove realizacije. nužno su uticali na promene i pomake u svim sferama života. Kontinuirani proces upravljanja školom takođe je podeljen na podprocese od kojih je na prvom mestu planiranje. razvoj nauke. što na kraju obezbeđuje najbolje stanje i kvalitetan i savremen vaspitno-obrazovni proces. kontinuiran i složen. Kao i u svakoj drugoj ljudskoj delatnosti. Planiranje kao faza. tehnologije i društveni progres uopšte. pa tako i u vaspitnoobrazovnoj. Projekat VET2004. a ključna faza upravljanja je planiranje. kvalitetnije stanje. pravce i globalnu strategiju razvoja. kao što i predviđa i uzima u obzir buduće događaje i stanja.1 Na osnovu planiranja definišu se i realizuju sve ostale faze procesa upravljanja. Planiranjem se obuhvataju svi akteri i sve aktivnosti i otuda je prva karakteristika ovog procesa sveobuhvatnost. Planiranje u spotu 1 3 . sliku. Časopis za pedagošku teoriju i praksu. praviti plan znači odgovorno pristupiti problemu. zatim kontinuitet. ali i sadržajnim. Proces upravljanja malom školom sporta obuhvata niz upravljačkih akcija koje usmeravaju i regulišu prelazak škole iz stanja u kome se nalazi u novo. 2. utvrđuju pravci akcije. Proces planiranja u školi sporta je pre svega sveobuhvatan. u toj meri da se najpre dijagnostikuje postojeće stanje. Podgorica. Ono definiše ciljeve.

Reaktivni menadžer se u takvim okolnostima teško snalazi. načina na koji ona deluje. nije u stanju da preduzme neophodna prilagođavanja i zato gubi klijente. volonteri. Proaktivno planiranje je predviđanje budućih događaja.projektovanja novog ili reorganizovanja/ reinžinjeringa nekog postojećeg sportskog sistema. gledaoci-navijači. suočavanja sa teškim izborima i utvrđivanja prioriteta". načina na koji članstvo u njima učestvuje (aktivisti-vežbači. pre pristupanja osnivanju ili novom planskom ciklusu organizacije sa poslovnim ciljevima. treneri. kod svih klubova i škola se javlja potreba da budu dobro organizovani radi vođenja njihovih aktivnosti. troškova i cena. Predvodnici organizacije predviđaju njenu budućnost i razgrađuju neophodne procedure i aktivnosti za ostvarivanje ove budućnosti. Proaktivno planiranje u nestabilnom. prednosti i slabosti procesa upravljanja. roditelji). Najefektivniji način da se ta potreba zadovolji jeste uključivanje svog klubskog članstva u proces planiranja koji sve dovodi na put ka boljoj budućnosti. Takav reaktivni stil menadžmenta bio je dovoljan da održi aktivnosti sportske organizacije u zadovoljavajućem okviru. istraži i proceni delatnost u kojoj će se poslovanje odvijati kao i njeni ciljevi. publiku i sponzore. Donedavan. Takvo planiranje zahteva analiziranje snaga koje deluju u okruženju i pravovremeno donošenje odluka o alokaciji resursa. Snalažene u toj analizi olakšava poznavanje menadžerske funkcije organizovanja .Planiranje se opisuje kao "proces samo .Uspešno planiranje sportske organizacije zahteva da svi aspekti njenog delovanja budu povezani i predstavljeni u jedinstvenom poslovnom planu. njenih resursa i "uskih grla". Odluke su zasnovane na predviđanjima budućih stanja okruženja nasuprot reagovanju na različite krize kada one već nastupe. Bez obzira na raznovrsnost sportskih klubova i školi sporta. funkcioneri-administrativci. Povećanje šanse za poslovni uspeh zahteva da se.ispitivanja. Prvi susret sa sportskom organizacijom zahteva njeno razumevanje kao sistema: upoznavanje njenih vitalnih elemenata/ delova i njene strukture. sportski menadžeri su mogli da uspešno vode svoje organizacije reagujući i iščekujući promene u sociokulturnim sklonostima sportske publike (Pociello). tehnološki podsticanom poslovnom okruženju je kritično za postizanje uspeha u skoro svim delatnostima. Planiranje može da se definiše kao razmatranje: • • • • Gde smo sada Gde želimo da stignemo Kako ćemo tamo da stignemo Kako ćemo znati da smo tamo stigli Radna definicija planiranja obuhvata razmatranje sledećih pitanja: • • • • Šta su naše osnovne vrednosti? U šta smo uvereni? Šta je filozofija i svrha naše organizacije? Radi koga postojimo? Šta je naša svrha? Gde smo sada? Koje su naše snage i slabosti? Gde želimo da stignemo? Koji su naši ciljevi? 4 . Danas promene nastupaju brzo i iz više pravaca.

Ciljevi su tako široki opšti iskazi o tome šta organizacija nastoji da postigne. Takođe ne mora. Delatnosti počinju sa počinju sa postavljanjem ciljeva za narednu godinu a filozofija i izjava o misiji mogu da razrade kasnije. kao i za svaki projekat i poseban program koji organizacija preduzima. konsultante i stručnjake ova reč ima različito značenje i sama po sebi nije u toj meri bitna koliko je bitno da se u sportskoj organizaciji bilo kog tipa usaglase stavovi povodom određenih značenja reči pre nego se pristupi samom postavljanju cilja i pravljenju adekvatnog plana rada u odnosu na to. Blagovremeno uložen trud u pažljivo procenjivanje onoga što se želi smanjiće vreme koje je neophodno za procenjivanje i kontrolu izvršavanja planova. filozofije. utvrđuju ono što želimo a neo no što već činimo. U mnogo slučajeva planiranje se postiže bez napisane filozofije i dobro promišljenih ciljeva. ______________________ 3 “Sportski menadžment” Dr Nebojša Maksimović. ciljeva i strategija (trajni planski dokumenti.2005. Dr Aleksandar Raič. Filozofija i ciljevi sportske organizacije treba da se preispituju najmanje jednom u dve godine kako bi novi članovi uprave i kadrovi (stručnjaci) bili u toku i imali solidno razumevanje vrednosti organizacije. 5 .• • • Kako ćemo tamo stići? Koji su naši zadaci i strategije? Kako ćemo doneti odluke? Koja je struktura naše organizacije? Kako ćemo znati da smo tamo stigli? Mnogi teoretičari shvataju planiranje kao linearni (jednosmerni) proces.1. U integralnom pristupu planiranju organizaciono planiranje ili strategijski aspekt planiranja obuhvata formulaciju misije. Oni smatraju da taj proces ima početak i kraj i da svaki korak mora da se završi pre nego što sledeći počne. da jedna faza mora de se završi pre nego što naredna može da se preduzme. Ciljevi treba da se postavljaju godišnje za organizaciju kao celinu. Evaluacija treba da se vrši kao stalan proces tokom čitave godine. treba da pokažu postignuće koje ne bi bilo moguće bez intervencije organizacije i oni takođe prositiču iz izjave o svrsi ili filozofiji. Njihovo formulisanje je ponavljaući stalan proces. operativno planiranje ili programiranje obuhvata neprekidni proces postavljanja i dodeljivanja zadataka. revidiraju se i inoviraju u intervalima od 2-3 godine). 3 Dok su zadaci posebni iskazi o tome šta organizacija želi da postigne u određenom vremenu. delovanje strukture i stalnu evaluaciju planova. pritom moraju biti dovoljno stvarni da iostvare uticaj na organizaciju. Novi Sad. vremenskih rasporeda. realizaciju aktivnosti. Razvijanje ciljeva Za različite grupe. Blagovremeno i dobro promišljen skup ciljeva siguran je oslonac za ostatak strategije planiranja. 3 2. Tako su ciljevi: ishodi po sebi i nisu sredstva za postignuće. U stvarnosti najčešće dolazimo do zaključka da je takav pristup planiranju nemoguć.

Rešavanje problema Između sadašnje stvarnosti i projektovane buduće situacije postoji široka lepeza problematičnih momenata koje treba rešiti sistematizovanim paralelnim aktivnostima koje dovode određeni sportski klub u željeno stanje organizacije. dok se smernice mogu odnositi na celinu problema ili na njihov deo. Izuzetno je važno da se smernice postave tj. Operativno planiranje Postavljanje smernica za rešavanje problema je osnova operativnog planiranja.2. Operativno planiranje Postavljanje smernica za rešavanje problema je osnova operativnog planiranja. Na probleme se može gledati kao na nešto što može da se otkloni u potpunosti ili na nešto što može da se reši delimično. Problem postavlja situaciju u nepoželjnom. ograniče na realan nivo čime se efektivna intervencija definiše mogućom. Osnova pitanja koje vodeći tim bilo kog sportskog kluba i organizacije postavlja sebi pri rešavanju problema su: 1.1. Koje su etape. želejnom smislu. Izuzetno je važno da se smernice postave tj. Na probleme se može gledati kao na nešto što može da se otkloni u potpunosti ili na nešto što može da se reši delimično. negativnom terminu dok cilj postavlja situaciju u pozitivnom. negativnom terminu dok cilj postavlja situaciju u pozitivnom. Na kojim tačkama uzroka i posledica treba preduzeti intervenciju 4.2. ograniče na realan nivo čime se efektivna intervencija definiše mogućom. 3. To planiranje 6 . Kako postići promenu sadašnjeg u željeno stanje organizacije 3. želejnom smislu. resursi neophodni da se prebrosdi kriza između aktuelne stvarnosti i budućeg stanja sadržanog u cilju 2. aktivnosti. Kojim redom delovati 3. 3. gubljenja u masi podataka i činjenica koje se često ne nalaze na liniji glavnih ciljeva razvoja organizacije. Time postavljeni razvojni cilj sam po sebi predstavlja problem. dok se smernice mogu odnositi na celinu problema ili na njihov deo.2. Utvrđivanje ključnog problema Utvrđivanje klučnog problema je od suštinske važnosti za pravljenje bilo kakvog kratkoročnog ili dugoročnog plana u određenoj sportskoj organizaciji. Problem postavlja situaciju u nepoželjnom. Pristup planiranju kao rešavanju problema usresređuje organizaciju na nekoliko vitalnih područja njenog rada i razvoja i na taj način process planiranja oslobođa nesfrsishodnog detaljisanja.

kako rekrativno bavljenje sportom tako i profesionalno i klubsko. i dr. Kroz timski rad se razvija druženje i takmičarski duh.). gde je zapravo od suštnske važnosti aktiviranje jednog. Program škole sporta podstiče pravilan rast i razvoj dece. Ukoliko postoje potrebni resursi takvih tačaka može da bude više a ukoliko su resursi skromni izbor može da se svede samo na jednu tačku ili se može svesti na utvrđivanje nekog opšteg pravila koje se ograničava na centar mreže problema. stiče se hrabrost i samopouzdanje. Redovnim vežbanjem se razvija motorika. 4. Razumevanje svih faktora je osnova za proizvođenje promena. Kada se dovrši celokupna mreža mogu se sagledati tačke na kojima organizacija može uspešno da interveniše. a koontinuirani rad utiče na porast sposobnosti i stvaranje osnova za dalje bavljenje bilo kojim sportom. Ovo je ujedno najsnažniji motiv pristupanju rešenjea problema. najverovatnijeg faktora. Ovako sagledan problem podrazumeva konsolidovanu strukturu aktivnosti koja ima svest o tome da problem nema jedan nego više uzroka. Razgranavanje već pomenute paukove mreže problem treba da svede na iskustvom potvrđene uzroke i efekte na kojemože da se deluje kako bi se postigle željene promene.može biti uspešno ako svi njeni članovi uvide važnost ovoga i steknu široko razumevanje problema njenog razvoja. pravilna tehnika orjentacije. Na programskom planu male škole sporta može se upravo videti u kojoj meri je shvatanje problema na koje je ova škola u prošlosti nailazia bilo od važnosti u pravljenju njihovog idejnog plana. čime bi se popularizovao sport. Razvijanje mreže uzroka i efekata Razlikovati uzroke od efekata problema je ključni postupak koji omogućava razvijanje strukture plana interevencije. strana 36) govori o onom vidu planiranja koje ima za cilj dovođenje kluba na vrhunski takmičarski rang. gde se oko ove centralne smernice razgranava mreža izvedenih problema. drugog trećeg i ostalih redova. 3. kordinacija pokreta. Vežbanje je prilagodjeno sposobnostima svakog deteta. refleksi i kreativnost.3. poboljšava fizičko i psihčko zdravlje. . Razgranavanje treba da dovede do nivoa na kojem organizacija može da interveniše na efektivan način i sa resursima koje može da pribavi. Model definisanja problema Paukova mreža (Slika 4. Program rada Male škole sporta u Šapcu Program rada Male škole sporta u Šapcu u prvom redu ima za zadatak da razvije sportske navike u školskoj i predškolskoj populaciji kao i da se projekat proširi na sve škole u Šapcu. Polazna tačka u rešenju ovaoga je prihvatanje činjenice da problem postoji i da se on izražava svima prihvatljivom merom. 7 . U školi se pak stiču znanja o osnovnim sportskim disciplinama.

godine. Mala sportska škola je prvo oformljena sa 25 dečaka i devojčica školskog. Realizatori projekta su profesori fizičke kulture OŠ "Stojan Novaković" Zoran Ljubišić .predsednik projekta. Problemi nastaju i kada je u pitanju 8 . poligoni i staze prepreka. Oktobar" iz Klenka. osnovni elementi sportskih igara.profesori fizičke kulture Budimir Milojević i Borko Ankotić » MSŠ medicinska škola "dr Andra Jovanović". u bazenima. » MSŠ OŠ "Laza K. Trenutno broji 65 članova i većina njih je sa visokom stručnom spremom i zvanjem profesor fizičke kulture opšteg smera ili određenih usmerenja gde se pored ovog zvanja stiču i određenja zvanja kao što su: . kao i profesor fizičke kulture OŠ "23.-diplomirani trener košarke. . . VII . muzičko ritmičke igre. Registrovano je za bavljenje školskim i rekreativnim sportom. Među članovima ima i profesora iz okolnih opština. Pored MSŠ OŠ "Stojan Novaković" u Udruženju pedagoga fizičke kulture Šabac oformljene su još tri Male sportske škole. » Aktiv nastavnika OŠ "Stojan Novaković" iz UPFKŠ septembra 2007. godine pokreće projekat Mala sportska škola. U poslednjih 15 godina došlo je do velike komercijalizacije rada sa decom kada je u pitanju bavljenje sportom.1. gimnastika. VIII razreda. Broj dece je sa kojom se radi je impozantan i kreće se oko 12000. plivanje. Svi rade u nastavi sa decom V . a da ne pričamo o tome da je praktično došlo do gašenja mnogih aktivnosti kada su bazični sportovi u pitanju. a sa starijim uzrastom kada je već kasno samo na časovima fizičkog i sekcijama. Trenutno broji mnogo veći broj dece različitog uzrasta.profesor fizičke kulture Nemanja Ilić » MSŠ OŠ "Janko Veselinović" . Nastanak male sportske škole Udruženje pedagoga fizičke kulture Šapca osnovano je sredinom 2000. Program škole se obavlja kroz: elementarne igre. jer nije bilo potrebe za stvaranjem manjih udruženja. VI . Jedan od gorućih problema je selektiranje dece za pojedine sportove i bavljenje sportom one populacije dečaka i naročito devojčica koji nisu imali mogućnosti da se pored nastave fizičkog vaspitanja uključe u sportske aktivnosti. atletika. Lazarević" .-diplomirani trener odbojke i mnoga druga zvanja u zavisnosti njihovog usmerenja. Srdjan Kojadinović.Deca se bave rekreacijom u zdravoj i bezbednoj sredini. Zoran Novaković i Nikola Mihailović. gimnastike i atletike. vežbe oblikovanja.profesor fizičke kulture Dragan Vesković Problem nije samo u sistemu organizacije dečijih aktivnosti gde nastavnici nemaju nikakvog uvida u radu sa decom od 7 do 10 godina.diplomirani trener plivanja. u malom broju škola jedna ili dve i u IV razredu i naravno u srednjim školama. i 20 dece predškolskog uzrasta. 4.

godinu Mala sportska škola obuhvata školsku decu svih uzrasta i oba pola. Sadržaji bi bili u okviru sportskih igara časova opšte fizičke prireme i oni bi bili ponuđeni od strane nastavnika ili bi učenici sami birali sport. lekarske preglede osposobi i usmeri za bavljenje određenim sportom ili rekreativnim aktivnostima. Ovo nije problem samo šabačkog okruženja već cele Srbije i zbog toga je nužan doprinos opštoj kulturi sporta upravo osnivanje ovakvih Malih škola sporta koje funkcionišu po principu sportskih klubova. sportsko-tehničkim znanjem biti ponuđeno da nastave svoje sportske aktivnosti u određenom sportu pri nekom od klubova koji se odluče na saradnju u toku izvođenja programa. U zavisnosti od uzrasta možemo ih podeliti na decu od I do IV razreda. takmičenja. Realizacija ovih sadžaja bi za učenike prvog razreda trajala četiri godinie što bi u stvari i bio cilj škole da ih na ovakav način uz inicijalna. GRUPA OD V-VIII RAZREDA Po zavšetku osnovnog programa škole deci će prema psihofizičkim sposobnostima. Idejni plan Male škole sporta za 2010. Na ovaj način bi klubovi iz određenih sportova dobijali selektiranu decu i samim tim bi se izbegli velike greške u radu postojećih sportskih škola koje rade samstalno ili pri nekom klubu. ali bi i za te generacije to bio dovoljan period da se izvrši pravilna selekcija. finalna merenja. 9 . U njoj bi se deca upoznavala sa širokim spektrom sportskih grana u okviru kojih bi se naravno posvetila pažnja bazičnim sportovima i sportskim igrama. 4. Za decu koja nisu zadovljila kriterijume jednačine uspešnosti u nekom od sportova ili oni sami ne žele da iz bilo kojih razloga uđu u trenažni proces po našoj preporuci biće ponuđeni rekreativni sadržaji u ovom uzrastu. gde se sem dece edukuju i roditelji. Ovom prilikom bih se dotakao i rekreativnih sadržaja kada su letovanja i zimovanja u pitanju gde većina nastavnika fizčkog vaspitanja nije u mogućnosti da se zbog niza okolnosti uključi u realizaciju tih sadržaja. od V do VIII i srednjoškolsku populaciju dečaka i devojčica.2.koršićenje školskih prostora koji se iznajmljuju klubovima ili rekreativnim grupama. GRUPA OD I – IV RAZREDA Ovo je grupa koja čini okosnicu rada sportske škole. Ovo bi praktično bio nastavak njihovog usavršavanja tako da bi se mogle korigovati eventualne greške u vršenju prethodnog selektiranja. Za učenike II . III i IV razreda bi se trajanje škole smanjilo. kontrolna.

osnovne kretnje bez lopte. Ovo je samo idejni plan dok bi se planiranjem i programiranjem konkretno bavili nastavnici po formiranju grupa dece prema njihovim sposobnostima uslovima za rad i drugim faktorima koji su bitni za planiranje i programiranje. Zatim. hvatanje dodavanje lopte. vaterpolo i u okviru njega tehnike kretanja bez lopte. bacanje kugle gde su discipline. košarka. promena pravca kretanja. U ovom uzrastu treba planirati što više rekreativnih aktivnosti koje se izvode u prirodi. poluvertikalan. istrajnog brzog trčanja. visovi. hvatanje i dodavanje u mestu ikretanju. šut. njihanja. rad nogama specifičan u vaterplou. i posebno sve škole treba da se sa Udruženjem pedagoga i trenerima Male škole sporta kao i zainteresovanim klubovima uključe u realizaciju ovog projekta.U planove treba ubaciti što više takmičenja jer su deca ovog uzrasta već na zavidnom nivou obučenosti kada su sportske tehnike u pitanju. Sportske grane koje obuhvata škola sporta Vrlo razvijena grana u oviru škole sporta je plivanje i u okviru plivanja obuka neplivača. tehnika izvođenja šuta. horizontalan. prebačaji. vertikalan položaj. igra mini rukomet. Razvojni plan i ciljevi Vaterpolo kluba Sava u saradnji sa Malom školom sporta 10 . skokove u dalj i vis. U okviru sportske škole postoji niz osnovnih sportskih grana koje se razvijaju kod dece i to su u prvom redu atletika u okviru koje deca razvijaju tehnike hodanja.3. Rukomet. planinarenja i ronjenja. 4. odlaskom na zimovanja i letovanja gde bi se u odmaralištima izvodili kursevi skijanja. klizanja. mesne zajednice. igra mini basket. okreti. preskoci. igra na terenima prilagođena uzrastima. tehnika oslonca u svm položajima. 4. Ukoliko se deci na ovakav način omogući bavljenje sportom Udruženje pedagoga fizičke kulture je spremno da stručno pokrije ovakav projekat koji bi u mnogome doprineo prevazilaženju dosadašnjih problema. veslanja . izleti sa pešačkim turama. Zatim. startovi. tehnike i težine prilagođene uszrastu i polu. osnovni oblici kretanja u napadu bez lopte. Tehnika podizanja prijema i predaje lopte. bočna kretanja.10 a teren 8m sa 12m. Potom gimnastika i u okviru nje rad na parteru. šut. iskoci.4. mali fudbal i odbojku kao I mini odbojku gde je visina mreže 2. plivanja. Opštinske strukture.60. vođenje. osnovne plivačke tehnike. osnovni stav u odbrani. visina obruča 2. Zatim škola sporta obuhvata i fudbal.GRUPA OD I –IV RAZREDA SREDNJE ŠKOLE Za ovu grupu bi trebalo predvideti sadržaje prema izboru nastavnika i željama učenika. Osnovne tehnike plivanja i izvedene specifične vaterpolo tehnike plivanja sa i bez lopte.

takođe.(LTADP). te se zavisno od uslova. PDRS i LTADP – preporučuje i za sportiste koji su počeli sa ranom ili kasnom sportskom specijalizacijom najmannje 2-3 dodatne sportske aktivnosti u cilju punog razvoja svih psiho-fizičkih sistema. Cilj je da plivački i vaterpolo centri budu sva manja mesta u okolini Šapca koja za to imaju uslove. Primer male škole sporta u Kanadi Sportska škola “Junak “ je škola arhaičnog imena i moderne koncepcije koja okuplja decu školskog uzrasta oba pola. plivanja. logorovanja i narodnim igrama. gde bi trebala da se održi letnja obuka neplivača i škola plivanja. da bez vezivanja za pojedinačne sportske organizacije. Stoga će biti pojačan rad sa decom školskog i predškolskog uzrasta kroz obuke neplivača i škole stilova. 2010. VK Sava u saradnji sa UPFKŠ prethodnih godina je obučio više od 600 polaznika ovih kurseva. Ovaj program razvoja sportista planiran je na nivou nacionanih ili pojedinačnih sportskskih saveza.Junak" koristi iskustva PDRS i LTADP i ima zadatak. vožnje biciklom. godine uspostavljena saradnja sa Koceljevom. Klub će se u budućnosti fokusirati na proširenju broja članova prvenstveno organizovanjem velikih letnjih obuka neplivača kroz koje prolazi više stotina polaznika. gde su održane letnje obuke neplivača i škole plivanja pod pokroviteljstvom VK Sava. Škola spada u "Univerzalne sportske škole" koje su temelj u planiranju "Programa dugoročnog razvoja sportista" .Junak" je bogata i važna nadopuna. desetinama igara. U skladu sa Poveljom mladih sportista razvoj kluba u 2010. a u okviru Male škole sporta koja je osnovana u Šapcu 2000. Polaznici škole imaju mogućnost da se na jednom mestu upoznaju sa elementima nekoliko različitih vrsta borbi. jahanja. – . više timskih i individualnih sportova. Razvoj i omasovljavanje ženskih plivačkih i vaterpolo selekcija.(PDRS) ili kako to u Kanadi zovu "Long Term Athlethe Development Program" . godine u saradnji sa osnovnim i srednjim školama.Stručno usavršavanje svih trenera u skladu sa potrebama kluba 5. izvrši pripremu na celovitom i svestranom psiho-fizičkom razvoju deteta. Tako je 2009. klizanja. Za onu decu koja su već deo takmičarskog ili rekreativnog sistema "Sportska škola . Većina zemalja koja ima jasan cilj i viziju o svom organizovanom sportu (rekreativnom i takmičarskom) oslanja se na "Program za dugoročni razvoj sportista" i sistem sportskih škola u njima. sposobnosti i želje za bavljenjem sportom. "Sportska škola . godine se planira unapredjenje ove saradnje. godini se prvenstveno usmerava na psihofizički i socijalni razvoj dece u skladu sa nivoom zrelosti. uspostavljanjem muške vaterpolo selekcije./ Program je namenjen isključivo deci srpske 11 .Vaterpolo klub Sava trenutno ima više od 150 članova.Razvoj takmičarskih plivačkih i vaterpolo selekcija u skorijoj budućnosti kada se steknu uslovi za redovniji rad . okušaju u veštini skijanja. Širenje kluba saradnjom sa drugim mestima u okolini Šapca koja imaju potrebnu infrastrukturu i obučen kadar i uvodjenje ovih programa razvoja u ta mesta. Takođe u tekućoj godini planira se saradnja sa Lipolostom. kako bi se ono spremno i samouvereno uključilo u takmičarski ili rekreativni sport. Trenutno je aktivna jedna ženska vaterpolo selekcija starosnog uzrasta 14-18 godina.

fizički i sportski razvoj su žive materije i procesi koji nikad ne miruju i u ovoj školi se neprestano traži način da se unaprede.populacije. Poseban program obuhvata Školu skijanja i Sportski letnji kamp (dnevni i celodnevni).1 x sedmično (sredom) U drugom tromesečju trenizi se održavaju . a neke još nisu zaživele. škola u svakoj školskoj godini organizuje i dodatne sadržaje kao što su jahanje.vestina i navika -Razvoj kognitivnih i konativnih sposobnosti -Identifikacija . REDOVNI PROGRAM “Sportska škola Junak” je jedinstvena po svom programu u Ontariu. On se bitno razlikuje koncepcijom i sadržajem i nema klupske pretenzije i karakteristike. Neke od promena su deo standarda. -Očuvanje tradicije. vožnje biciklom.1 Akcioni jednogodišnji plan škole Junak u Kanadi Sportska škola "Junak" je sportska škola univerzalnog tipa i radi po planu i programu strukturno podjeljenom na tri tromesečja u mlađoj uzrasnoj grupi i na dva semestra u starijoj uzrasnoj grupi. 2010/2011: Toronto U prvom tromesečju treninzi se održavaju .god. utorkom. trenažni proces. u sali.praćenje . Redovan program.. a (po mom saznanju) i Kanadi. logorovanje. izlete i treninge u prirodi. plivanje. Dodatni program i Poseban program. Sve aktivnosti škole možemo svrstati u tri programa koja se međusobno nadopunjuju. 12 .. veslanje. jezika i moralnih vrednosti kroz bavljenje sportskim i društvenim aktivnostima i sadržajima Zadaci redovnog programa su: -Razvoj opštih i specificnih motoričkih sposobnosti -Usvajanje sportskih znanja.usmeravanje sportskog talenta Sruktura programa za šk. 5.2 x sedmično (sredom i petkom) U trećem tromesečju treninzi se održavaju . Ciljevi redovnog programa su: -Optimalan razvoj psiho-fizičkih sposobnosti svakog polaznika škole u cilju pripreme za rekreativni ili takmičarski sport. neke su u procesu. Osim redovnih aktivnosti u sportskoj dvorani. Sportisti.1 x sedmično (sredom) Burlington Program se (za sada) izvodi jednom sedmično.

kuca.Skokovi .. Istorija-Kolutanja-Ravnotežni položaji-Stav o šakama-Premet strancePreskoci Hokej s loptom. program za stariju grupu podeljen je na dva semestra koji zaokružuju godišnji ciklus treninga. Elementi borbe.Primena tehnika samoobrane Igre sa i bez rekvizita Drugo Tromesečje/ Sreda Sport Gimnastika. stafete. Organizacija treninga tokom školske godine: Prvo Tromesečje/ Sreda Izborni sport (Škola košarke / rukometa) 13 . -Postupci u urgentnim situacijama... Borilačke veštine Karate Stavovi-Kretanja-Udarci rukom i nogom-Blokade Samoodbrana.Program univerzalne "Sportske škole .STARIJA GRUPA U cilju temeljitijeg usvajanja elemenata i njihove primene u igri.Junak" je zaokružen u celinu sa standardima koji retki mogu da prate. Fokus programa starije grupe je na učenju osnova igara sa loptom kroz Školu košarke. Smetlar.. Istorija-Baratanje palicom-Kontrola paka-Prijem i dodavanje-VođenjeŠutiranje-Tehnika vratara Igre sa i bez rekvizita Petak Sportska gimnastika (Gimnastička sala) Treće Tromesečje/ Sreda Sport Fudbal Prijem-Dodavanje-Vođenje-Šutevi -Tehnike golmana-Igra Atletika Trčanja ..Bacanja Borenje Samoodbrana Ruski sistem borenja. trgovina.. Školu odbojke ili Školu rukometa. Kretanje-Obrana-Parter Igre sa i bez rekvizita PLAN AKTIVNOSTI . PLAN AKTIVNOSTI . Kotrljanje-Bacanje-Hvatanje-Prijem i dodavanje lopte-Vodjenje Primena: Između četiri vatre. igara i dodatnih sportova i dalje su zastupljeni u programu.MLAĐA GRUPA Prvo Tromesečje / Sreda • • Osnovne tehnike sa loptom. kao jednim od naših najpopularnijih i najtrofejnijih sportova. Mere predostrožnosti: ulica.

tehnicko-taktičke osnove igre .Prijem. čime predstavlja izuzetak kao jedinstvena grupa koja primenom rada kakav je karakterističan u matici ostvaruje uspehe u sportu sa školskom i predškolskom populacijom koja se po svojim uspesima izdvaja iz ostatka zajednice.. Stavovi. roditelji indirektno iskazuju kritiku postojećem osnovnom školstvu. godinu.Kretanja. Kretanja. Prijem. Statistički podaci vezani za fizičku kulturu u Kanadi * * * * * Kanadska deca danas troše 1/4 energije u odnosu na 1962. Smečiranje. Igra. Dodavanje. Zato te škole država ne 14 . Tehničko-taktički elementi igre. 1/3 djece je toliko neaktivno da to predstavlja direktni rizik za njihovo zdravlje. Vođenje.Drugo Tromesečje/ Sreda Izborni sport (Škola košarke / rukometa) Petak Sportska gimnastika (Parterna gimnastika/Trambolina) Trece Tromesečje/ Sreda Izborni sport (Škola košarke / rukometa) Škola Kosarke: Istorija. Tehničko-taktički elementi igre. Igra. Blokovi. Šutiranje.standarde. 60% dece u Ontariju ne zadovoljava osnovne fitnes .Stavovi. Šutiranje. Dodavanje. Vođenje. Stavovi. Igra Škola Odbojke: Istorija. Prijem. Ona time definitvno predstavlja deo rešenja kada su u pitanju ciljevi koje definiše godišnji trenažni plan ove škole. 5. rekreativnih i školskih klubova. godine. Samo 18% škola u Ontariju ima predavače specijalizovane za fizčku kulturu. Mala škola sporta Junak jeste deo pomenute populacije obuhvaćene istraživanjem ali ne i datim statistčkim podacima. Smisao alternativne škole i jeste reagovanje na neadekvatnost državnih škola kada je fizička kultura u pitanju. Kretanja. van postojećih u okviru profesionalnih. Zaključak Izborom alternativne škole sporta za svoje dete.2. 6. Broj prekomerno gojazne dece se udvostručio od 1980. Škola Rukometa: Istorija. Dodavanje.

Naime. škola je kao otvoreni i složeni društveni podsistem. Ona podrazumeva više mogućnosti za sve pojedince u kreiranju novih ideja uz više slobodnog vremena nego što bi ga imali kao pojedinac. gde je bez uključivanja opštinskih-gradskih struktura te njihove finansiske podrške. Adekvatnim uslovima za rad Malih škola sporta. bio bi ujedno olakšan rad sportskim klubovima do kojih bi u velikoj meri dolazile već obučene i pripremljene za teže sportske izazove. Pod timskim radom bi u ovom slučaju definisali rad ne samo profesora fizičke kulture u školi sporta. nego je nužno uključivanje i Ministarstva sporta u saradnji sa roditeljima. Škola kao otvoreni društveni sistem izložena je različitim uticajima unutrašnjih i spoljnih faktora. čitave generacije kako sportista tako i sportskih radnika. učenike i širu zajednice u celini. Od ključne važnosti je izbor vodećeg tima u školama sporta. U tom smislu organizacija timskog rada u malim školama sporta više se pojavljuje kao potreba u cilju povećanja efikasnosti u realizaciji zadatih planova i programa koji su izvesna nadopuna za nerealizovane fizičke aktivnosti u redovnim školama. društveno-ekonomske promene u društvu koje se ogledaju u permanentnim reformama. Iz tog razloga je dobro stalno podstrekivati ulogu različitih pedagogija u školskom sistemu. Dobra raspodela uloga u timu je takođe od velikog značaja i podrazumeva sveobuhvatno sagledavanje psiholoških i naučnih karakteristika članova tima. međutim one su ravnopravne članice sa ostatakom sportskog organizovanog okruženja. nemoguće realizovati planove i programe ovih škola. sa višestrukim vezama sa okruženjem. već i nastavnog osoblja u matičnim školama polaznika. U tom smislu. definisanje uzroka problema i mogućih rešenja pojavljuje se kao sublimirani izraz Sinergija. kao i saradnju sa ostalim akterima koji su na ovaj ili onaj način uključeni u rad ovih školi sporta. a podsticati i različit vid alternativnih škola sa posebnim programima prilagođenim za ovaj vid nastave i sportskih aktivnosti. a time i na male škole sporta koje okupljaju njihove učenike. Rešavanje određenih problema u radu alternativnih škola sporta zahteva timski rad i multidisciplinarni pristup. Kada su ovakve škole u pitanju nije dovoljno dobiti samo odobrenje postojećih gradskih struktura.podržava na adekvatan način. 15 . Takav način sagledavanja omogućava formiranje realne vizije u rešavanju definisanog problema. Identifikacija internih i eksternih faktora koji imaju pozitivan i negativan uticaj na rad škole realno se može proceniti sa aspekta timskog sagledavanja tih uticaja. gde u ovim školama najveći deo kreiranja plana i programa kao i samo osmišljavanje načina na koji će funkcionisati počiva prvenstveno na pojedincu i njegovom angažovanju. imaju višestruki uticaj na funkcionisanje škole. S tim u vezi. koji bi sistemski poradili na stvaranju boljih materijalnih uslova za rad koji bi pomogli adekvatan sadržaj škola na primeren način orijentisan na sticanje sportskog znanja i zdravijih navika u školskoj populaciji. kao i podrške postojećih sportskih klubova u sredini. Ove reforme nisu uvek išle na ruku onima zbog kojih su i stvarane pa su često upravo Male škole sporta kojih danas u Srbiji ima veliki broj iznikle kao moguća rešenja na sistemske prpuste postojećih osnovnih i srednjih škola kada je u pitanju fizička kultura. te roditelje. Reforma obrazovanja kao proces rezultirala je donošenjem niza sistemskih zakona u oblasti obrazovanja.

Projekat VET2004. Časopis za pedagošku teoriju i praksu. M. Grupa autora: Model obezbjeđivanja kvaliteta u stručnom obrazovanju i obuci u Crnoj Gori.2005.mss-vks.athleticsontario. 2006. 2.ca/Groups/Resources/LTAD_EN. Gašović. Sociologija sporta. Sportski marketing. www.7. Dr Aleksandar Raič. IntermaNet. Beograd.pdf 5. 3. 2001. Sportska akademija. 2004. D. Sad. 5. 7. “Sportski menadžment” Dr Nebojša Maksimović. Beograd. Koković. 4. Literatura 1.http://www.com Novi 16 . Podgorica. Vaspitanje i obrazovanje. Podgorica. 2006.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->