P. 1
28 Ukrasne Vrste Drveca i Siblja i Njihove Karakteristike

28 Ukrasne Vrste Drveca i Siblja i Njihove Karakteristike

|Views: 1,176|Likes:
Published by Lana

More info:

Published by: Lana on Oct 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

6.

Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja

Zbornik radova

UKRASNE VRSTE DRVEĆA I ŠIBLJA I NJIHOVE KARAKTERISTIKE
Aleksandar Tucović i Mirjana Ocokoljić Šumarski fakultet, Beograd
Ornamental species of trees and shrubs and their characteristics; Proceeding of 6th Symposium on Flora of the Southeastern Serbia, Sokobanja, 2000: 227-239. The paper deals with general genetic-population characteristics of ornamental tree and shrub cultivated species, which are distinguished from biological species by growth, crown form, colour and forms of inflorescences, flowers and leaves. Analysed genetic – population parameters indicate that, between natural and cultivated populations, there are fundamental differences in the genetic structure of populations. Evident differences in the origin, vitality, evolution potential of different populations, systematics, nomenclature, influence the method of protection, collection, reconstruction and improvement of the gene pool of numerous ornamental species of trees and shrubs.

UVOD
Analiza Flore jednog kraja, regiona ili države obuhvata istraživanja osnovnih (botaničkih) vrsta kao i gajenih, manje više privredno značajnih vrsta biljaka. Prva obimna dela o osnovnoj (Flora Kneževine Srbije, 1874, dodatak flori 1884) i specijalnoj flori (šumsko drveće i šiblje, 1871) potiču od Josifa Pančića. U posebnim delima novijeg datuma primenjena floristička istraživanja obuhvataju produbljena istraživanja stranih vrsta drveća (egzota) u Srbiji (Petrović, 1951); šumskog drveća i žbunja (Jovanović, 1967; 1985 i dr.); ukrasnog drveća i žbunja (Vukićević, 1974 i dr.); samoniklih vrsta voćaka u Srbiji (Mratinić & Kojić, 1998) i druga. Prema dosadašnjim podacima, a na osnovu desetotomnog izdanja, Flore SR Srbije (Josifović, ed., 19701977; Sarić, et Diklić, ed. 1986) obrađivane su istovremeno osnovne (botaničke) i gajene (introdukovane, domestifikovane i oplemenjene) vrste. Evidentiran broj od 3562 vrste mora se, prema Stevanović i saradnicima (1995), uslovno prihvatiti, zbog određenih taksonomskih i horoloških nedostataka, kao i neusaglašenih kriterijuma o introdukovanim, domestifikovanim i oplemenjenim vrstama i njihovog mesta u - 227 -

) kao i neke uniparentalne taksone (Populus nigra var. ponekad zaboravljene. fastigiata. nepredviđene biološke mogućnosti (Stevanović. Upotrebljavaju se i za neke druge namane prema estetskofiziološkim osobinama. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja florističkim spiskovima. unutarvrsni diverzitet. fraxinoides. Biometrijska analiza svojstava obuhvatila je stacionarne objekte na terenu. Kriterijum za izbor jedinki iz velikog broja vrsta zavisi od buduće namene. oblik i boja lišća.). industrijskim i turističkim cenozama naselja.228 - . boja i oblik plodova. Populus x euramericana i dr.. Drveće u nizu . broj. Tokom pet decenija evidentirano je prisustvo. Populus nigra var. Resinteza odnosno kontrolisana ukrštanja pretpostavljenih roditeljskih stabala obuhvatila je nekoliko vrsta (Populus x canescens. čak. 1987 i dr. dobro podnošenje orezivanja radi dopunskog oblikovanja.) ANALIZA OSNOVNIH GENETIČKO-POPULACIONIH KARAKTERISTIKA DENDROFLORE I DISKUSIJA U osnovne elemente cenoza dendroflora unutar. Josifović. Uporedno morfo-ekološkim analizama diferencijalnih osobina a na osnovama odgovarajućih ključeva i literaturnih izvora obavljena je njihova taksnomska klasifikacija (Vukićević. Objavljena dela iz oblasti osnovnih i primenjenih florističkih istraživanja svakako doprinose daljem usaglašavanju i unapređenju kriterijuma za njihovu klasifikaciju s obzirom da biljni fond ima globalni značaj. 1998 i dr. 1967. obično su višestruki i svode se na nekoliko vegetacijskih karakteristika: oblik i veličina krošnje. kao i juvenilne testove (polusrodnika. 1970). 1998. P. thevestina. životna vitalnost. i još uvek nepoznate.) OBJEKAT I METOD ISTRAŽIVANJA Floristički materijal obuhvata gajene vrste drveća i šiblja u gradskim. Ukrasno drveće i šiblje je skup velikog broja raznolikih vrsta gajenih prema subjektivnim estetskim kriterijumima: pretežno su to biljke uzgojene za potrebe u vrtnoj. Populus x methohiensis. Populus candicans i dr. Selekcijom i oplemenjivanjem danas su opisani mnogi ukrasni kultivari sa naglašenim pojedinim estetskim svojstvima (Vukićević.Zbornik radova 6.).) u laboratorijskim i rasadničkim uslovima gajenja (Isajev. šiblja i povijuša. vreme. x pannonica. intenzitet i boja cveta. 1995). ed. klonova i dr. ekonomsku vrednost. Populus canescens var. trave i cveće (Bunuševac. oko i između naselja ubrajaju se pored drveća. čestina i zaštita gajenih stabala. 1970-1986 i dr. Jovanović. parkovnoj i pejzažnoj arhitekturi. punih srodnika.

pontsko-srednjeazijske. 7% (Pančić. D. ed. U analizi moramo koristiti multidisciplinarni pristup. Osnovne diferencijalne genetičko-populacione razlike između bioloških i gajenih ukrasnih vrsta drveća i šiblja A. Centrima porekla tj. . Njihov nedostatak je kraći vek trajanja nadzemnih delova (5-10 g) i potreba za intenzivnijom negom. obezbeđuje najintenzivnije vizuelne efekte i ublažava nepovoljne prilike naselja. a kresanjem daju im se razni oblici ili služe za žive ograde. obuhvaćeno je 188 vrsta. mediteranske i arktičke florističke podoblasti..6. urodu. 2% a u delu Šumsko drveće i šiblje. Na osnovama obavljenih istraživanja i literaturnih izvora evidentno je da se biološke vrste i ukrasne vrste drveća i šiblja razlikuju u nizu diferencijalnih karakteristika (tabela 1). Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja Zbornik radova osobina. oplemenjivanja drveća i šiblja koristi vrstu kao jednu od osnovnih koncepcija. ukrasne vrste drveća i šiblja. 1970-1986) obuhvaćeno je 503 vrste. sve ukrasne vrste drveća i šiblja. Do danas opisana ukrasna flora drveća i šiblja obuhvata kako gajene domaće-biološke vrste tako i gajene. trebaju u poređenju sa biološkim vrstama povišenu agrotehniku i negu. Tabela 1. Potpuno razumevanje bioloških karakteristika vrsta neophodno je zbog toga što savremena teorija usmerene evolucije tj. Centrima porekla bioloških vrsta i ukrasnih. otporno. B. i drugim. Puzavice su manje značajne. Uopšte. gajenih vrsta Biološke vrste vode poreklo iz Holraktičke florističke oblasti odnosno atlanske. G. od čega je 14 vrsta introdukovano tj. U Flori SR Srbije (Josifović. od čega je samo 4 introdukovano tj. A. 47%. 1874. jer je praktično nemoguće deliti populacione karakteristike u odnosu na bilo koju populacionu komponentu. rastu. podoblastima. U Flori Kneževine Srbije (Pančić. florističkim oblastima. Šiblje je druga po značaju grupa biljaka. Nomenklaturi bioloških i gajenih-ukrasnih vrsta. obnavlja se lako vegetativno. provincijama Životnoj vitalnosti tj. otpornosti i dužini života Evolucionom potencijalu populacija različitog tipa Prirodi unutarvrsne promenljivosti Tipovima i brzini mikro evolucionih promena Načinima razmnožavanja Biosistematici H. F. C. brzo rastu i rano dostižu zrelost (za 2-3 godine). makaronezijske. E. 1871). Pored navedenih ukrasne vrste potiču iz kinesko-japanske.229 - . ali su zastupljene za stvaranje posebnih efekata ili zaklanjanje nevažnih ili manje više ružnih građevinskih detalja. Često je vrlo dekorativno. 1884) obuhvaćeno je ukupno 205 vrsta. od čega je 236 introdukovano tj. što ilustruje rastuću ulogu introdukcije u obogaćivanju domaće dendroflore. evorsibirske.

manji broj kultivara postiže dimenzije kao i osnovne vrste npr. Iz prirodne šume čovek izdvaja sve veći broj jedinki koje svojim dekorativnim izgledom zadovoljavaju njegove želje. a na zaklonjenim staništima gaje se vrste iz Australijske. prirodnom i namenskom selekcijom. nigra var. otpornosti i dužini života Životna vitalnost ukrasnih vrsta osetno je umanjena prema odlikama njihovog rasta (visinskog. Dinamičnim rastom karakteriše se i . urodu. sitnijim. industrijskim i turističkim naseljima kod nas nalaze se pod dejstvom brojnih stresnih ekoloških faktora.230 - . Njihov uticaj dovodi do krupnih promena u urbanim ekosistemima. rastu. koje dostižu i do 3m. a samo 3000 na osnovama mutacija uz namensku selekciju. vise. i (2) oplemenjene i široko gajene (kultivisane). a i drugih vrsta.n. Poznat je znatan broj ukrasnih vrsta ruža. ukrasne vrste ispoljavaju slabiji rast u poređenju sa stablima bioloških vrsta na prirodnim staništima. prerijske i pacifičke florističke podoblasti Holarktičke oblasti. čija dekorativna svojstva su stvarana u procesima njihovog oplemenjivanja: domestifikacijom. U proseku. Razlikuju se dve kategorije ukrasnih biljaka: (1) tek unete tj. manje više odomaćene. ipak. pendula). Ekosistemi drveća i šiblja u gradskim. introdukcijom. lancetastim i manje više rasparanim listovima.Zbornik radova 6. Životnoj vitalnosti tj. Tako. čije skeletne grane rastu manje više uspravno. Pored patuljastih sorti. Tako npr. ali ne i unutarvrsnu. B. od cca 25000 kultivara ruža 22000 su stvarane na bazi hibridizacije. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja severnomaeričke atlanske.. jablani (Populus nigra cv.italica i P. kultivari ruža iz grupe čajno-hibridnih ruža su potpuno oplemenjene biljke. debljinskog i zapreminskog). uroda. Na nivou urbanih ekosistema ekstremni ekološki faktori utiču na smanjenje unutarvrsnog diverziteta. Kapske. gajenih u cenozama naselja koji su iščezli usled nedovoljne pažnje i ocene njihovog značaja. druge su podvrgnute krupnim izmenama i gaje se samo u naseljima s obzirom da zahtevaju posebne uslove gajenja-tehnogenu sredinu. žalosna crna topola (P. usporen rast ispoljavaju i kultivari sa manje više panaširanim listovima. Uspešno unošenje ukrasnog drveća i šiblja u brojne cenoze naselja mogućno je obezbediti hibridizacijom. otpornosti i ukupnoj dužini života. itd. prilagođavajući njihove osobine okolnostima. Prve se gaje na antropogenim staništima i samo se adaptiraju na uslove gajenja. Izbor jedinki iz tog biljnog sveta je ograničen na određena vegetacijska područja ili na određena staništa u kojima one uspevaju. Neotropske i Paleotropske oblasti. raznovrsnost ukrasnih vrsta drveća i šiblja. a na nivou populacija u izmenama genetičkih i populacionih struktura gajenih vrsta putem ontogenetskih adaptacija.thevestina). Želja za estetskim doživljajima urodila je nastojanjem da se ta ograničenja svedu na najmanju moguću meru gajenjem biljnih vrsta izvan njihovog prirodnog areala.cv. redukciju broja gajenih vrsta. a samo 1-3 godišnje grane. Pradavni izvor ukrasnog drveća i šiblja je prirodna šuma. što obezbeđuje osetno veću specijsku. hibridizacijama.

Veličina populacija kao i brojnost stabala utiču na distribuciju genetičkih varijacija u granicama vrste kao celine. slabija otpornost prema ekološkim faktorima. otporne i dugovečne i zbog toga od posebnog interesa kao polazni materijal u sintezama novih ukrasnih kultivara. Prikupljene informacije o promenljivosti karaktera adaptibilnosti ukrasnih vrsta biljaka na zimske temperature veoma su ilustrativne i korisne (Tucović. Jedinke jedne vrste čine veliku populaciju. Najniži broj ukrasnih vrsta otpornih na niske temperature evidentiran je tokom zime 1984/85 i 1985/86 godine kada je evidentirano 202 odnosno 233 otpornih vrsta (tabela 2). kako je to često. U populacionom sistemu srednjih i vrlo malih populacija (ostrvskog ili kolonijalnog tipa). otvoreni tip populacija. umanjen rod. horizontalis. Đukić. a retko srednje ili velike populacije. Žujović. specifično adaptiranih . što dovodi do obrazovanja lokalnih fenotipova. često manje grupe stabla. stricta u odnosu na osnovni kultivar C. česta pojava sterilnosti. manjih grupa i ponekad od pojedinačnih stabala. između kojih postoji stalna ili povremena migracija gena. pa se mnoge od njih umnažaju samo vegetativno. Ukoliko se. umanjena rodnost kao i pojava potpune sterilnosti. umanjuju ukupnu dužinu života ukrasnih vrsta za najmanje 30% i više.). driftu gena. Biološke vrste karakteriše tzv. koje su za razliku od populacija bioloških vrsta. tada prirodna selekcija deluje istovremeno sa driftom gena. prostorna izolacija onemogućava razmenu gena i pogoduje tzv. Evolucionom potencijalu populacija različitog tipa Biološke vrste karakterišu velike.s. Ukrasne vrste čine male populacije. Promenljivost karaktera adaptibilnosti (otpornosti) vrsta na zimske temperature gajenog drveća i žbunja Beograda i okoline od 1984 do 1990 godine Karakte adaptibilnosti Zima Otporne vrste Manje ili više neotporne vrste Potpuno promrzle Ukupno osmatrano vrsta 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 202 233 294 312 312 320 111 75 15 0 0 0 4 0 1 0 0 0 315 308 310 312 312 320 C. zatvorenih ili ređe mešovitih populacija. koja se po pravilu sastoji iz lokalnih populacija. Većinu ukrasnih stabala karakteriše skraćena juvenilna etapa razvića (rani urod).6. prostorno izolovane pa spadaju u kategoriju tzv. cv. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja Zbornik radova Cupressus sempervirens cv.231 - . Ukrasne vrste u odnosu na osnovne vrste karakteriše i umanjena otpornost na niske temperature. srednje i retko male populacije. Usporen rast. subpopulacija. 1991). male i srednje populacije razvijaju na ekološki različitim staništima. Tabela 2. 1986 i dr. rane i kasne mrazeve (Tucović. Biološke vrste su naprotiv adaptivne.

Uspostavljanje uspešnih populacija od jednog osnivača nije samo mogućno. P. koje botaničari obično neraščlanjuju.Zbornik radova 6.232 - . ostrvskih) populacija. mutacijama i prirodnoj selekciji manje više ni jedno stablo nije genetički identično. karakteriše ovaj tip spacijacija (Populus x pannonica. Sve populacije su promenljive ali samo jedan deo te promenljivosti je vidljiv. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja na nova staništa. D. Sklonost ka obrazovanju paralelnih vidova promenljivosti uočava se kod svih grupa drvenastih biljaka: četinara. x plantierensis i dr. Naprimer. prostorna izolacija snižava protok gena i pogoduje driftu gena. P. međuvrsnoj hibiridizaciji u poređenju sa biološkim-osnovnim vrstama. 1990). od posebnog su značaja za oplemenjivanje gajenih biljaka (Tucović. Populacija nastala gajenjem razlikuje se od roditeljske populacije ne samo po drastičnom smanjenju diverziteta svog genskog kompleksa nego i po tome što je izložena potpuno novoj kombinaciji faktora sredine. Najizraženije serije paralelizma uočavaju se kod . Baš te razlike. U populacionim sistemima gajenih biljaka. Sa evolucionog gledišta možemo razlikovati individualnu varijabilnost. koji su bili favorizovani u roditeljskoj populaciji. a njegova posledica je fenotipski polimorfizam i individualna promenljivost. Još veći deo genetičke promenljivosti u populacijama prirodnih vrsta je skriven. Svaka grupa stabala ukrasnih vrsta tada poseduje posebne odlike. zahvaljujući raznim genetičkim i razvojnim mehanizmima. i ne vidi se dok nije otkriven ukrštanjima u srodstvu ili drugim postupcima. Najvažniji od njih je iznenadni preobražaj iz jedne otvorene u zatvorenu i to često malu populaciju. izgleda da je to čest način rasprostiranja mnogih ukrasnih oblika drveća i šiblja. gajenih populacija od manjeg broja osnivača uzrok je genetičke i fenotipske jednoobraznosti.). x methohiensis. Postanak novih. Zahvaljujući rekombinacijama. Ovakav tip specijacija uočava se kod niza ukrasnih vrsta sa populacijama tzv. Sva sledeća evolucija ukrasnih populacija proizilazi iz tog primarnog zaveštanja. Promenljivost u takvim slučajevima nosi slučajan karakter. polimorfizam i grupnu varijabilnost. Uporedna analiza ukrasnih biljaka dokazuje postojanje serija paralelizma u ispoljavanju niza naslednih svojstava. hibridne vrste domaće crne topole se posebno odlikuju u nizu diferencijalnih osobina u vegetativnim ili reproduktivnim organima. Prirodi unutarvrsne promenljivosti Unutarvrsna promenljivost bioloških vrsta je ogromna. Umanjenje unutarvrsnog diverziteta ima određene tehnološke i ne selekcione prednosti ali u isto vreme odražava specifičan genetički potencijal s obzirom na njihovu uvećanu sklonost ka čestim mutacijama. koje se sastoje od malih izolovanih (kolonijalnih. U novoj sredini pojavljuje se veoma oštra selekcija protiv nekih gena. Osnivači nove populacije gajenih biljaka nose samo mali deo varijabilnosti bioloških vrsta. listopadnih i zimzelenih lišćara. kolonijalnog tipa u kombinaciji sa različitim geografskim ili ekološkim uslovima i prostornom izolacijom.

bazira na introdukciji. hibridizaciji i usmerenoj i namenskoj selekciji. 500. Magnolia grandiflora. veliki broj novih formi nastalih u ogledima potomstva pri njihovim ispitivanjima u uslovima staklenika ili rasadnika. a kod ukrasnih vrsta od 2 do 10 generacija. Strane vrste u uslovima kultivisanja. Mnogo raznorodnog polaznog materijala dobija se od slobodnog oprašivanja gajenih biljaka (tabela 4). a najmanji kod zimzelenih lišćara. 1000 i više generacija. obrazuju u kraćem periodu niz novih mutanata. Obogaćivanje polaznog materijala ostvaruje se korišćenjem spontanih mutacija. koje u prirodnim populacijama bivaju potisnute konkurencijom okolnih biljaka još u juvenilnoj etapi razvića. Ovu pretpostavku potvrđuje činjenica da je paralelna promenljivost uočljivija kod zimzelenih lišćarskih vrsta koje se češće gaje na otvorenom prostoru. kao što su: Evonymus japonica. Veoma veliki uticaj na njihovu pojavu imaju i izmenjeni uslovi gajenja: ishrana. načini razmnožavanja i dr. Kvantitativnih podataka o brzinama evolucionih promena u prirodnim ili gajenim populacijama nema mnogo. Namenska selekcija ukrasnih biljaka imala je i ima odlučujuću ulogu u sintezama novih sorti. Evolucija ukrasnog drveća i šiblja ima mnogo aspekata i podleže mnogim faktorima. Stabla gajena u kontrolisanim uslovima ređe ispoljavaju sklonost ka mutacijama. . U svim strategijama isključivo veliku ulogu ima namenska selekcija u odnosu na način rastenja. po pravilu.233 - . Sva istorija nastanka ukrasnih vrsta. ona je moćan izvor polaznog materijala za potrebe namenske selekcije. Spontane mutacije su veoma čest izvor ukrasnih sorti. cvetova i listova i dr. spontanim i indukovanim mutacijama. zalivanje. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja Zbornik radova listopadnih lišćara. Tipovima i brzini evolucionih promena Evolucija bioloških vrsta je veoma spora i bazira na spontanim mutacijama. koji do tada nisu bili poznati (tabela 3). naročito za poslednjih 100 godina je rezultat evolucionih promena usmeravanim potrebama i voljom čoveka. oblik krošnje. O tome svedoči npr. Smatra se da drvenaste biljke hladnih i umerenog područja se duže gaje u cenozama naselja od biljaka tropske i subtropske zone i da je to jedan od uzroka uočenih razlika. Pittosporum tobira i druge. Hibridizacija je bila i ostaje najmoćniji faktor za obogaćivanje raznolikosti. E. zatim četinara. prirodi razmene i strujanju gena i prirodnoj selekciji. oblik i boju cvasti. budući da ih je lako umnažati vegetativno. Veoma je afirmativan rezultat udaljene hibridizacije-ukrštanje stabala geografski udaljenih vrsta. temperaturna kolebanja.6. Promene u populacijama botaničkih vrsta obuhvataju 100. Evolucija ukrasnih biljaka je manje više brza. ishrana. Laurus nobilis. kako u morfološkom tako i u biološkom aspektu ukrasnih vrsta biljaka.

x pannonica P. Biosistematici Sistematika osnovnih vrsta. koje ubrajamo u grupu gajenih biljaka. njihove cenoze su antropogenog porekla. Isajev. a za ukrasne vrste ukrštanje u srodstvu.Zbornik radova 6. 1994). paleontoloških i drugih činjenica je . znak “++” visok stepen. ekoloških. pubescens P. x methohiensis P. zasnovana je na izučavanju populacionih. x plantierensis Populus pubescens P. x methohiensis P. Uspešnost hibridizacije crnih topola Sekcije Aigeiros Duby u uslovima Srbije (Tucović. x plantierensis P.234 - . 1973) Grupa kulturnih ruža Čajno hibridne Pernecijanske Remontne Čajne Burbonske Bengalske Nuazetovane Polianta Hibridi R. Ukrasne vrste se razmnožavaju pod kontrolom čoveka. Načinima razmnožavanja Botaničke vrste razmnožavaju se spontano: generativno i ređe vegetativno na osnovama prirodnih evolucionih sila i u uslovima okolne sredine. embrioloških. x pannonica P. znak “+++” označava vrlo visok stepen. x euramericana Populus deltoides Populus nigra i P. italica P. Kvantitativna karakteristika procesa obrazovanja novih sorti na osnovu spontanih mutacija ruža (prema Saakovu i Riekstaevoj. a “0” označava odsustvo informacija G.deltoides +++ ++ ++ +++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ 0 ++ ++ ++ 0 ++ ++ 0 +++ +++ ++ + ++ ++ ++ +++ +++ ++ 0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + + + + ++ +++ “+” umeren stepen hibridizacije. nigra var. anatomskih. do pojave Darvinove teorije o evoluciji živog sveta. Balans između genetičkih mehanizama i uslova sredine označava se kao rekombinacioni sistem (Tucović. paleontoloških i drugih činjenica. multiflora Broj sorti koje su dale spontane mutacije u sledećim količinama 1 83 16 28 17 3 5 1 13 9 1 3 2 20 6 8 8 3 1 1 3 1 1 3-5 14 7 4 4 1 1 5 1 1 6-10 3 2 2 3 4 1 - 11-15 5 - više od 15 2 2 2 1 Svega 127 33 42 32 7 7 2 27 11 2 6 F. Za biološke vrste karakterističan je širok autkrosing. 1990). znak ? ? Populus nigra P. wichuriana Hibridi R. filogenetskih odnosa i na stvaranju prirodnog sistema na temeljima uporedno-morfofizioloških. Vrste i grupe vrsta ukrasnog drveća. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja Tabela 3. rugosa Hibridi R. samooplodnja i česta agamospermija. sadrže ogromna odstupanja od analogih kategorija bioloških-botaničkih vrsta. Tabela 4. x euramericana P. a korišćenje istorijskih.

kalemljenja. Naime. mi danas već posedujemo posebni Međunarodni kodeks za botaničku nomenklaturu (International code of cultivated plants. biotip i čista linija. Razlikuju se tri kategorije: grupa gajenih vrsta sa primarnim genofondom (G-1). kategorija odgovara cenovrstama u biosistematici. kao što su: manipulacije genima. nastale hibridizacijom ili kalemljenjem. koji se stavlja ispred naziva roda ili vrste ili putem posebnih formula (tabela 5). a gajenih. spajanje protoplasta. Utrecht). Unutarvrsni taksoni botaničkih vrsta su: podvrsta. koja obuhvata grupu vrsta sa različitim hijerarhijskim jedinicama na osnovama najšireg prenošenja i rekombinacija gena. selekcije i dr. Metode sistematike osnovnih – botaničkih vrsta.3 ostvaruje se i pomoću specijalnih metoda. . grupa vrsta sa sekundarnim genofondom (G-2). nepoznatog porekla. Utrecht) i Međunarodni kodeks za nomenklaturu gajenih biljaka (Interantional code of cultivated plants. Udvajanjem hromozomskih kompleksa često se u ovoj grupi uspostavlja plodnost.235 - . H. Pitanje selektivne vrednosti odgovarajućih kategorija izvor je ogorčenog raspravljanja. koja je ekvivalentna biološkoj vrsti. ekotip.6. Nomenklaturi botaničkih i gajenih biljaka Drveće i šiblje razvrstava se u taksonomske jedinice na osnovama genetičke srodnosti. botaničke vrste na nivou roda i vrste imaju jedinstven naučni naziv. ukrasnih vrsta: kultivar. introdukcije. Evidentne su razlike u taksonomiji počev od roda i vrste. Za ovu svrhu koristi se hijerarhijska klasifikacija u čijim osnovama leži priroda njihovog genofonda (Harlan and Went. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja Zbornik radova otežano usled višestruke hibridizacije. Razmena genetičkog materijala u grupi vrsta G . čista linija i klon: orteta i rameta. kultura hibridnih ćelija i dr. Usvojeni kodeksi su samo jedan od načina da se predstavi količina fenotipske raznovrsnosti botaničkih i gajenih vrsta. Usled sve većeg udela čoveka u nastanku gajenih biljaka. usled toga. Vrste koje su nastale hibridizacijom ili kalemljenjem označavaju se znakom “x” odnosno “+” ili posredstvom kolektivnog epiteta. hibridna linija. kompatibilnosti kao i na osnovama morfo-anatomskih karakteristika. varijetet. 1971). linija polusrodnika. linija punih srodnika. nisu prilagođene za sistematiku manje više kulturnih (gajenih) biljaka. Analizirani genetičko – populacioni parametri ukazuju da između prirodnih i gajenih populacija postoje fundamentalne razlike u genetičkoj strukturi populacija. forma. Nomenklatura botaničke vrste na nivou roda i vrste je monotipska a ukrasnih vrsta politipska. i grupa vrsta sa tercijernim genofondom (G-3). koja obuhvata grupu vrsta koje se ukrštaju sa gajenim biljkama. a ukrasne vrste tri različita naziva za rodvrstu u zavisnosti da li su uzete iz prirodnih populacija. često hipotetičnog karaktera.

i (2) oplemenjene. namenskom i prirodnom selekcijom). nego i u svetu.populacione koncepcije olakšava komparacije bioloških-botaničkih i ukrasnih-gajenih vrsta drveća i žbunja. čija dekorativna svojstva je stvarao čovek u procesu oplemenjivanja (domestifikacijom. čija struktura zavisi od više osnovnih komponenata: veličine odnosno prostorne konfiguracije. na sistematiku. mutacijama. Mnoge vrste ukrasnog drveća i šiblja silno se menjaju u procesima odomaćivanja i oplemenjivanja. . U analizi moramo koristiti multidisciplinarni pristup. kultivari ruža iz grupe čajno-hibridnih ruža su potpuno oplemenjene biljke. nomenklaturu. introdukcijom. a druge su podvrgnute krupnim izmenama i zahtevaju posebne uslove gajenjatehnogenu sredinu. Opšta diskusija genetičko-populacionih karakteristika drveća i šiblja Drveće i šiblje karakteriše složenost građe. pri kojima se namenska i prirodna slekcija uzajamno prožimaju. x Sorbopyrus + Crataegomespilus Syringa vulgaris Syringa x chinensis Syringa + correlata sorta-kultivar linija polusrodnika linija punih srodnika notomorpha-hibridna linija čista linija klon: orteta . Svaki od njih zahtevao je različite modele istraživanja vrsta odnosno lokalnih populacija. Pored toga. Evidentirane su dve kategorije ukrasnih biljaka: (1) tek unete manje više odomaćene. Prve se manje više prilagođavaju uslovima gajenja. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja Tabela 5. Pri izučavanju ovih svojstava korišćena su dva prilaza: istorijski i uzročni.236 - . sistema razmnožavanja. brzine migracija odnosno strujanja gena i dr. hibridizacijom. Diferencijalne odlike nomenklature bioloških i gajenih-ukrasnih vrsta Takson Rod Biološka vrsta Sorbus L. Gajena vrsta Sorbus L.rameta Vrsta Syringa vulgaris Unutarvrsni subspecies varietas forma ekotip (klimatip. Uvođenje genetičko. Potpuno razumevanje bioloških karakteristika vrsta neophodno je zbog toga što savremena teorija usmerene evolucije tj. obogaćivanje raznovrsnosti i dr. Tako. Ukrasno drveće i šiblje obuhvata samo deo ukupnog genofonda vrsta ne samo u nas. Populaciono-genetički prilaz u korišćenju i izučavanju ukrasne dendroflore neposredno doprinosi rešavanju niza problema povezanih sa mikroevolucijom bioloških-botaničkih i gajenih vrsta drveća i šiblja. adaptivnost i dugovečnost. oplemenjivanja drveća i šiblja koristi vrstu kao jednu od osnovnih koncepcija. jer je praktično nemoguće deliti populacione karakteristike u odnosu na bilo koju populacionu komponentu. primena populacionog prilaza odražava se i na druge oblasti biologije drveća i šiblja tj. edafotip i cenotip) biotip lokalna populacija A-H. izuzetna raznovsrnost.Zbornik radova 6.

posvećenih inventarizaciji. od 142 biološke vrste sintetisano je cca 25000 kultivara pa se srećemo sa izmenama krupnih razmera tj. a takođe i načinima razmnožavanja i korišćenja postojećeg asortimana ukrasnih vrsta drveća i šiblja u pejzažnoj arhitekturi. nomenklaturi i dr. embriogeneze. ipak i kod ukrasnih vrsta preovlađuje prirodna selekcija na etapama gametogeneze. selekcija. Slabo korišćenje ukrasnih kultivara u cenozama naselja drveća i šiblja objašnjava se činjenicom. nomenklaturi. životnoj vitalnosti. i odabiranje koje dovodi do zamene autohtonih sa introdukovanim ili oplemenjenim vrstama. sistematici. Osetno umanjena unutarpopulaciona genetička raznovsrnost ukrasnih vrsta ima određene selektivne i tehnološke prednosti ali u isto vreme odražava njihov specifičan genetički potencijal s obzirom na uvećanu sklonost ka češćim mutacijama i subspontanoj hibridizaciji u poređenju sa botaničkim vrstama. obrazovanja i klijanja semena. singamije. evolucionom potencijalu populacija različitog tipa.6. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja Zbornik radova Istorija sinteza mnogih kultivara pruža mnoštvo primera efektne selekcije. stvaranju originalnih selekcija. odabiranje koje vodi do reproduktivne izolacije. a u većini osobina one su i suprotstavljene. opisu. mada u njihovim populacijama deluju isti faktori specijacija (mutacije. kolekcionisanju. zaštiti. Usled sve većeg udela čoveka u oplemenjivanju gajenih biljaka. Ukrasne i botaničke vrste drveća i šiblja se suštinski razlikuju. Tome svakako doprinosi i odsustvo projekata. oplemenjivanju i gajenju. pa i familije Rosaceae. Sa oplemenjivanjem ruža tj. Na nivou biološke organizacije ukrasnih vrsta deluje nekoliko tipova odabiranja: odabiranje koje dovodi do ekološke izolacije. rekonstrukciji. da su nedovoljno umnažani u našim rasadnicima. drift gena. Mada je pritisak prirodne selekcije kod botaničkih vrsta znatno viši. kao i orijentacijom pejzažnih arhitekata na korišćenju sadnog materijala od autohtonih botaničkih vrsta.237 - . Asortiman kultivara drveća i šiblja u savremenim cenozama Srbije naselja siromašan je u poređenju sa starim parkovima. po kojima se razlikuju od bioloških-botaničkih vrsta: poreklu. ZAKLJUČCI Iznete su opšte genetičko-populacione karakteristike ukrasnog drveća i šiblja. promenama čitavih kompleksa osobina u odnosu na biološke vrste iz roda Rosa L. Usmerenost osobina pod dejstvom namenske selekcije kod ukrasnih i botaničkih vrsta često se ne podudara. mi danas već posedujemo posebni Međunarodni kodeks za botaničku nomenklaturu (International code of botanical nomenclature-Utrecht) i Međunarodni kodeks za nomeklaturu gajenih biljaka (International code of cultivated plants-Utrecht). hibridizacija) što obavezno treba imati u vidu pri njihovoj sistematici. .

V. XXX 14. Beograd. Riga. 10.M. Izdanje Instituta za poljoprivredna istraživanja Srbije. 449-451. Šumarski fakultet. Knj. (1981): Plant Speciation. (1995): Diverzitet vaskularne flore Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja. Glas Srpskog učen. B. Harlan. Izdanje SANU. Naučna knjiga. Zagreb. p. Tucović../Purkyne) na genetičko-selektivnim osnovama. New York. Beograd. Poljoprivredna enciklopedija. Tucović. hijerarhijski nivoi i regulacioni faktori rekombinacionog sistema ukrasnog drveća i žbunja. A. Zinatne. M. T. A. Beograd. Press. Pančić. (1998): Samonikle vrste voćaka u Srbiji. 2. M. Columbia Univ. pp. Massachusetts. Saakov. T. 12. Beograd. A. 163-205 16. (1995): Praktičan značaj očuvanja diverziteta biljnog sveta Jugoslavije. Tucović.185 22. 509-517 6. Zbornik radova sa savetovanja: Zelenilo u urbanom razvoju grada Beograda.. i Niketić. J. Izdanje Univerziteta Beograd. Cambridge. Treći jugoslovenski kongres o zaštiti bilja. Beograd. Mayr. (1970): Population. Karakter uticaja niskih temperatura na alohtonu dendrofloru Beograda i okoline u toku zime 1955/56 godine. Beograd 8. Beograd. Species and Evolution. Đukić. Stevanović. D. Posebno izdanje. Rieksta.2.238 - .ed (1970-1986): Flora SR Srbije. (1874): Flora Kneževine Srbije. Naučna knjiga. V. 11. p. XXXII 15.R. Vrnjačka Banja. Beograd 20. Harvard University Press. G. (1985): Dendrologija. Pančić.. E. 85-97 4.D. Grant. (1994): Razmnožavanje. Petrović.. Glas Srpskog učenog društva. Isajev. B. D. Biodiverzitet Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja. (1957). Zbornik radova.. Doktorska disertacija. Josifović. i Kojić. I-X 7.798 13. SAN. S. V. (1971): Toward a rational classification of cultivated plants. (1973): Rozi. Beograd. Jovanović. Šumarski fakultet. (1994): Zaštita genofonda drveća i žbunja i komponente rekombinacionog sistema. A. I izdanje. (1990): Genetika sa oplemenjivanjem biljaka. 368-372 . Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja LITERATURA 1. (1871): Šumsko drveće i šiblje. Doktroska disertacija. Mratinić. (1992): Istraživanje ekofizioloških svojstava potomstva polusrodnika hibridnog platana. J.) u Srbiji. Jovanović. (1970): Ozelenjavanje naselja. and de Went J. Doktroska disertacija. društva.Zbornik radova 6. No 39-40 21. A. Beograd. S. Tucović. A. p. 17. (1965): Sistematika i bioekološka istraživanja crne topole (Populus nigra L. (1951): Strane vrste drveća (egzoti) Srbije. E. (1967): Dendrologija sa fitocenologijom. 18. Beograd. 3. Lakušić. Tucović. Bunuševac. Šumarski fakultet. V. M. (1987): Oplemenjivanje omorike (Picea omorika Panč. Pančić. Stevanović. 9. Zaštita bilja. V. Izd. Beograd. XXX. V. Isajev. Jovanović. 243-258. J. 20. Beograd 19. Isajev. J. Biodiverzitet Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja. M. (1884): Dodatak flori Kneževine Srbije. 183-217. Beograd. Beograd 5. Taxon.

A. ICS. Tucović. E.. I izdanje. 7-5 25. 1-379. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja Zbornik radova 23.. (1974): Dekorativna dendrologija. No 73.6. Book of artiles. (1991): Adaptivnost drveća i žbunja na ekstremne temperature. M. Šijačić-Nikolić. Beograd. Glasnik Šumarskog fakulteta. Isajev. International scientific symposium. A. 129-137 24. . Beograd. Đukić. Vukićević. M. Tucović.. Skopje. (1997): The role of hibridization of hybrid species in the dendroflora of Serbia. V.239 - .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->