P. 1
8. Kriminal i Prestupnicko Ponasanje

8. Kriminal i Prestupnicko Ponasanje

|Views: 2,202|Likes:
Published by ssaallee

More info:

Published by: ssaallee on Oct 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2014

pdf

text

original

8.

Kriminal i prestupničko ponašanje
Predstavnici prestupničkog ponašanja su devijantni pojedinci koji odbijaju da žive po pravilima koje većina nas poštuje. To su nasilni kriminalci, uživaoci droga ili otpadnici od društva, koji se ne uklapaju u ono što se definiše kao normalan standard prihvatljivog ponašanja. Međutim pojam predstupničkog ponašanja zapravo nije jasno definisan (primer hakera Kevina Mitnika). Čovekovim životom upravljaju pravila i norme; naše aktivnosti postale bi haotične kada se ne bismo pridržavali pravila koja neke vrste ponašanja, definišu kao pristojna, za razliku od nepristojnih. Proučavanje kriminala i prestupničkog ponašanja nas podučavaju da niko od nas nije sasvim normalan, jer niko ne krši sva pravila ali se niko i ne pridržava svih. Pravila kršimo isto kao što ih stvaramo.

Sociologija prestupničkog (devijantnog) ponašanja
Devijantnost (prestupništvo) se može definisati kao nepriznavanje datog skupa normi koje prihvata znatan broj ljudi u nekoj zajednici ili društvu. Nijedno društvo ne može se podeliti na one koji odstupaju od normi i na one koji ih se pridržavaju. Devijantnost i kriminal nisu sinonimni pojmovi, iako se u većini slučajeva poklapaju. Pojam devijantnost mnogo je širi od pojma kriminala – koji se odnosi samo na ono nekonformističko ponašanje kojim se krši zakon. Mnogi oblici devijantnosti nisu kažnjivi po zakonu (kao npr. nudizam, rejv kultura, putnici Novog doba). Devijantno ponašanje se može primeniti ne samo na pojedince već i na grupe (primer kult Hari Krišne). Takve devijantne grupe se nazivaju devijantne subkulture. Proučavanjem kriminala i prestupničkog ponašanja se bave dve posebne, ali srodne discipline. Kriminologija se bavi oblicima ponašanja koji su kažnjivi po krivičnom zakonu. Kriminologe interesuju metode za merenje zločina, kretanje stopa kriminala itd. Druga disciplina je sociologija prestupničkog ponašanja - oslanja se na istraživanja u kriminologiji, ali istražuje i ponašanje koje je izvan domena krivičnog prava. Sociolozi koji proučavaju prestupničko ponašanje pokušavaju da ustanove zašto se neki oblici ponašanja smatraju devijantnim i kako se različito primenjuju na ljude unutar društva.

Objašnjenje kriminala i prestupničkog ponašanja
Prvo se treba osvrnuti na biološka i psihološka objašnjenja devijantnosti, a onda treba proučiti 4 sociološka pristupa u okviru sociologije devijantnog ponašanja: funkcionalističku teoriju, interakcionističku teoriju, teoriju društvenih sukoba i teoriju kontrole (ove teorije ističu društveni i kulturni kontekst u kojem dolazi do prestupničkog ponašanja, umesto da povezuju zločin sa pojedincima).

Biološka tumačenja: ,,kriminalni tipovi”
Neki od prvih pokušaja objašnjavanja kriminalnih dela bili su biološkog karaktera. Izvor kriminala i devijantnosti bile su urođene osobine pojedinaca. Italijanski kriminolog Čezare Lombrozo smatrao je da se kriminalni tipovi mogu prepoznati po nekim anatomskim karakteristikama (oblik lobanje i čela, veličina vilice i dužina ruku) iako je priznavao i uticaj društva na razvoj kriminalnog ponašanja. Lombrozove ideje danas su potpuno odbačene.

Psihološka tumačenja: ,,abnormalna duševna stanja”
Kao i biološka tumačenja, psihološke teorije krivičnog dela, dovode u vezu devijantno ponašanje s pojedinačnim ljudima, a ne sa društvom u celini. Međutim, dok se biološke teorije usredsređuju na fizičke karakteristike koje nekog pojedinca čine predodređenim za krivično delo, psihološka gledišta zasnivaju se na posebnim tipovima ličnosti. Predstavnici psihološke teorije su zastupali mišljenje da su abnormalna duševna stanja nasledna; zbog toga neko može biti sklon zločinu ili može imati probleme u procesu socijalizacije. Neki su pak smatrali da se kod manjeg broja pojedinaca razvija amoralna ili psihopatska ličnost. Psihopatske ličnosti jesu ljudi koji su povučeni u sebe, bez ikakvih osećanja, oni koji postupaju impulsivno i retko imaju osećaj krivice. Neke psihopate uživaju u nasilju radi samog nasilja.

devijantnost je neophodna u društvu. bilo bi moguće i . dolazi do nepoštovanja društvenih normi. I biološka i psihološka tumačenja polaze od stanovišta da je devijantnost znak nečeg . da su neizbežni i neophodni elementi modernih društava.u društvo uvodi inovacije i dovodi do promene. kriminal i prestupničko ponašanje nastaju kao posledica strukturalnih tenzija i nedostatka moralne regulacije u društvu.. Prvo. jer ispunjava dve jako bitne funkcije.Međutim. udružuju u delikventne subkulture (zamenjuju vrednosti srednje klase normama koje veličaju prkos i otpor). Obe teorije smatraju da kada bi bilo moguće uspešno utvrdit uzroke zločina. Slično Mertonu. U takvom društvu kod ljudi se stvara osećaj besciljnosti i očaja. Kriminal i anomija: Dirkem i Merton Pojam anomije je prvi uveo Emil Dirkem. devijantnost ima adaptivnu funkciju . koji je smatrao da u savremenim društvima tradicionalne norme i standardi polako nestaju. On je smatrao da se pojedinci. Samo u onim društvima u kojima nema jasnih standarda nastaje anomija. pa je anomija jedan od faktora koji utiče na sklonost ljudi ka samoubistvu.. . Ako težnje pojedinaca i grupa nisu na odgovarajući način zadovoljene i nagrađene. 1. koji je izgradio teoriju o devijantnosti prema kojoj je izvor kriminala utkan u samu strukturu američkog društva. istilući suprotnost između povećanih želja i stalnih nejednakosti. kao i da se nesklad između želja i mogućnosti može pripisati samo manje privilegovanim grupama. Merton je prilagodio ideju anomije kako bi ukazao na pritiske kojima su pojedinci izloženi kada se opšteprihvaćene norme ne podudaraju sa društvenom stvarnošću. Subkulturna tumačenja Kasniji istraživači vezivali su devijantnost za subkulturne grupe koje prihvataju one norme koje ohrabruju kriminalno ponašanje. Međutim dok je Merton naklašavao reagovanje pojedinca na tenzije između vrednosti i sredstava za njihovo ostvarivanje. pa je neprihvatljivo pretpostaviti da oni koji su ih počinili dele neke specifične psihološke karakteristike. Mertonova analiza upućuje na zagonetku u proučavanju kriminologije: zašto se nastavlja rast stope kriminala onda kada celo društvo postaje bogatije? Merton ukazuje na osećaj relativnog lišavanja kao važnog elementa devijantnog ponašanja. a ne u društvu. Funkcionalističke teorije s pravom naglašavaju povezanost između konformizma i prestupničkog ponašanja.. Nedostatak mogućnosti za ostvarivanje uspeha u okvirima šireg društva glavni je faktor razlike između onih koji se kriminalno ponašaju i onih koji to ne čine. Prema Dirkemu. Dirkem smatra da su devijantnost i kriminal društvene činjenice. postoje različite vrste kriminalnih dela. Albert Koen smatrao je da su suprotnosti glavni uzrok kriminala.lošeg” u pojedincu. Njegov pojam anomije prihvatio je i američki sociolog Robert Merton. Prema Mertonu devijantnost je nusprodukt ekonomskih nejednakosti i odsustva jednakih mogućnosti za sve.dobrog” i . taj raskorak između želja i njihovog ispunjenja rezultiraće devijantnim pobudama nekih članova tog društva. Pošto su ljudi u modernim društvima mnogo slobodniji od onih u tradicionalnim. Zamerke ovim autorima se upućuju zbog ideje da se u celom društvu prihvataju vrednosti srednje klase.lečiti” te uzroke. Zato i psihološka i biološka teorija spadaju u pozitivističke teorije.lošeg” ponašanja u društvu. već subkulture. Druga funkcija jeste u održavanju granice između . a da se pri tome ne zamenjuju novim normama i standardima. Funkcionalističke teorije Prema funkcionalističkim teorijama. nezadovoljni svojim položajem u društvu.. Koen je smatralo da na te tenzije ne odgovaraju pojedinci.

diferencijalnim udruživanjem. sitne krađe) i takav početni čin kršenja normi se naziva primarnom devijantnošću... Interakcionističke teorije Interakcionisti stavljaju naglasak na devijantnost kao na društveno oblikovanu pojavu. Teoretičari nove kriminologije su svoju analizu kriminala i prestupničkog ponašanja stavili u okvire strukture društva i očuvanja moći unutar vladajuće klase. Takođe. Teorije društvenih sukoba: . su pretežno bili opisivani kao pripadnici crne rase. On smatra da je devijantnost uobičajena pojava. smanjivanje plata). i da definicije šta je kriminalno određuju oni koji imaju moć.2. koja najčešće prolazi nekažnjeno (saobraćanji prekršaji. . Mnogi procesi koji nisu povezani sa samim ponašanjem. etiketiraju se kao devijantni. Sociolog Edvin Lemert je napravio model koji pokazuje da li devijantnost postaje deo ili sama osnova nečijeg identiteta. tj. kao npr. Studija sprovedena 70-tih 20. kako je on to nazvao. kroz pisanje zakona i kroz tumačenje njihovih paragrafa od strane policije. anomija. Naučena devijantnost: diferencijalno udruživanje Najpoznatiji predstavnik ove škole. sredina iz koje potiču.određuju” činioci kao što su biologija. nije jasno da li etiketiranje zaista utiče na porast prestupničkog ponašanja. Oni su zainteresovani da daju odgovor na pitanje kako se neko ponašanje uopšte definiše kao devijantno i zašto se određene grupe za razliku od drugih obeležavaju kao devijantne.devijantni” da bi smo mogli razumeti samu prirodu devijantnosti.. već kao proces interakcije između prestupnika i onih koji to nisu. i to su ključni činioci da li će neka osoba biti etiketirana kao devijantna ili ne. kao oblik ponašanja namerno i svesno bira i da je često politički obojen. Oni odbacuju ideju da postoje tipovi ponašanja koji se mogu opisati kao urođeno devijantni. 3. Sekundarna devijantnost se odnosi na pojedince koji počinju da prihvataju etiketu koja im se pripisuje i sebe vide kao prestupnike – tada etiketa može postati osnov određivanja nečijeg identiteta..nova kriminologija” Predstavnici ovog tumačenja devijantnog ponašanja preuzeli su elemente marksističke misli da bi pokazali da se devijantnost. Drugim rečima. društvena dezorganizacija ili etikete. Deca iz siromašnih porodica će verovatno pre krasti iz prodavnica nego deca bogatih. muškarci za žene. tj.. tako da nije etiketiranje ono što ih navodi da kradu već. Napadači. Oni su odbacili ideju da prestupničko ponašanje . Iznet je stav da država i mediji svesno podstiču paniku oko uličnih krađa da bi skrenuli pažnju javnosti sa sistemskih strukturalnih problema (velika nezaposlenost. on je povezao kriminal sa. Smatrali su da pojedinci aktivno učestvuju u prestupničkom ponašanju koje predstavlja način reagovanja na nejednakosti u kapitalističkom sistemu. što je išlo u prilog mišljenju javnosti da su imigranti krivi za krah društvenih vrednosti. taj devijantni čin se normalizuje. Teorija etiketiranja značajna je jer polazi od pretpostavke da nijedan čin nije sam po sebi kriminalan. Hauard Beker smatra da je devijantno ponašanje ono ponašanje koje ljudi etiketiraju kao takvo. moramo otkriti zašto se neki ljudi etiketiraju kao . lične osobine. sudova i kazneno-popravnih domova. izneo je ideju da se devijantnost stiče kroz kontakt sa drugim prestupnicima. Predstavnici ove teorije međutim zanemaruju one procese koji dovode do onoga što se definiše kao devijantno. neki drugi činioci kao npr. koja nema veliki uticaj na samoidentitet neke osobe. Teorija etiketiranja Zastupnici ovog pristupa tumače devijantnost ne kao skup karakteristika pojedinaca ili grupa. Ovaj pojam označava da pojedinci stupanjem u kontakt sa nosiocima nezakonitog ponašanja i sami postaju delikventi. Edvin Saderlend. veka u Britaniji obrađivala je temu uličnih krađa. govor ili zemlja porekla. Uglavnom pravila kojima se definiše prestupničko ponašanje donose bogati za siromašne. to jest lopovi. koje su u to vreme bile sve učestalije. način oblačenja.

i da bi svako ako mu se učini prilika. već se usmeruje na zaštitu i odbranu društva od njegovog uticaja. Teorije kontrole Teorija kontrole tvrdi da zločin nastaje kao posledica neravnoteže između impulsivnog ponašanja koje vodi ka kriminalnoj aktivnosti.procene situacija’’. Jedan od najpoznatijih teoretičara ove orijentacije. lopovi su prešli na starije tipove kola. npr. oni postaju moćni instrumenti za održavanje društvenog poretka. kriminal se ne guši. Na osnovu ove analize.U isto vreme drugi kriminolozi su ispitivali način formiranja i upotrebe zakona. kao i u poreskim zakonima koji se neravnopravno primenjuju i štite bogate. Oni su otkrili da su stope kriminala i broj žrtava krivičnih dela mnogo veći u siromašnim delovima grada gde žive obespravljene grupe – u tim delovima grada razvijaju se subkulture u kojima je raširen kriminal. i društvenih ili fizičkih kontrola koje odvraćaju od takvog ponašanja. tj. 4. ona ne upućuje na osnovne uzroke kriminala. predstavnici ovog pravca su uputili predloge za promenu policijskih postupaka. pa kuće češće ostaju prazne. kao što su društvena pravda.. ali on pokriva mnoštvo aktivnosti – od krađe pa do masovnog ubistva. npr. Sociološke teorije nam pomažu da vidimo na koji način kriminalci počinju da se tretiraju kao kriminalci i pod kojim uticajima. Bez obzira na svoje mane. Novi levi realizam naglašava da je zaista došlo do porasta broja krivičnih dela i da je javnost s pravom zabrinuta. Oni predlažu održavanje reda pri kome bi predstavnici zakona izabrani na lokalnom nivou odgovarali građanima za svoje postupke. Ova istraživanja bila su značajna za uključivanje mnogih drugih faktora u raspravu o devijantnom ponašanju. Tako npr. neka osoba uvidi povoljnu priliku i motivisana je da se prestupnički ponaša.moćnici te zakone i krše. moć i politika. Takva dela su mnogo značajnija nego svakodnevni kriminal i delikvencija.. i došli do zaključka da su zakoni sredstvo koje moćni koriste da bi zadržali svoj . Trevis Hirči. Osnovna ideja ovog pravca je donošenje praktičnih mera kojima bi se kontrolisale mogućnosti da kriminalci počina zločin. pa samim tim nije moguće stvoriti samo jednu teoriju koja će pokriti ovaj veliki društveni problem. Teorijski zaključci Kriminal jeste samo deo prestupničkog ponašanja u celini. Teoretičari ove orijentacije smatraju da mnoge vrste kriminala nastaju na osnovu . počinio prestupničko delo. Međutim ova neravnoteža moći ne ograničava se samo na mogućnost kreiranja zakona . Međutim i ova zaštita meta ima svoje mane. automatsko zaključavanje volana u automobilima. Takođe kako se razvijaju tehnike zaštite.idealista leve orijentacije” koji su po njihovom mišljenju idealizovali prestupničko ponašanje i umanjivali značaj stvarnog straha od kriminala. kada su uvedena automatska zaključavanja volana. ... zastupao je ideju da je čovek u osnovi sebično biće. Neki zagovornici teorije kontrole porast krivičnih dela povezuju sa sve većim brojem povoljnih prilika i meta za takva dela u modernom društvu. ali retko za to odgovaraju. koji većina ljudi oseća. oni se nezadržavaju na pobude pojedinaca u izvršenju krivičnog dela. pre nego ih prevaspitati da zločin ne čine. teorija etiketiranja je danas najšire prihvaćen pristup za razumevanje kriminala. Tvrdili su da zakoni nisu neutralni i da sa povećanjem nejednakosti između vladajuće i radničke klase. Osnovna ideja za suzbijanje krivičnih dela je zaštita meta – odnosno sprečavanje da se počini krivično delo direktno se mešajući u potencijalne mete i situacije za izvršenje istog dela. već samo menja područije delovanja. i da će počiniti kriminalnu radnju ako proceni kolike su potencijalne koristi i rizici takvog postupka. Novi levi realizam Zagovornici ovog pravca prilagodili su neke od neo-marksističkih ideja novih kriminologa. u svetu ima sve više zaposlenih žena. ali su se ogradili od .privilegovan” položaj. To se može videti i funkcionisanju sistema krivičnog prava. Drugim rečima.. već pretpostavljaju da ljudi reaguju racionalno.

Bitna karakteristika ove saradnje je da u nju moraju biti uključeni građani svih ekonomskih i etničkih grupa. Jedan primer ovih metoda je i fizičko izopštavanje određenih kategorija ljudi sa javnih mesta (npr. U ovim situacijama neophodno je da policija počne da sarađuje sa građanima radi rešavanja ovog problema. zdravstvenom sistemu. Dugo su u centru pažnje su bila teška kriminalna dela. Sistemi i zaštite mete su tehnike za koje se kreatori socijalne politike najviše opredeljuju. a time i delovati u pravcu uspostavljanja reda u gradovima. međutim izgleda da značaj sitnih kriminalnih dela i izazivanja nereda na javnim mestima sve više raste. parkova). saradnja između vlade i preduzeća može biti jako korisna za poboljšanje ekonomske situacije u zajednici i mogućnosti novih zaposlenja. . dovode do toga da se javnost umiri i oseća sigurnije. a jedan od očiglednih rizika je kriminal. kao što su partoliranje. Za mnoge policajce postoji ogromna razlika između pravog posla – istraživanje zločina i . Takve mere često zabranjuju mlađima pristup u ovakve objekte. Jedna od najznačajnijih novina u kriminologiji je otkriće da je nestajanje uobičajenog pristojnog ponašanja usko povezano sa kriminalitetom.rintanja” – sastavljanje izveštaja. usko su povezani sa stvaranjem jakih zajednica. jer su oni po statističkim analizama skloniji kršenju zakona. dok su nekada države nastojale da garantuju sigurnost svojim građanima. sudovima. što se smatra najefikasnijim sredstvom za suzbijanje kriminala. Devijantno ponašanje se opisuje kao oblik patološkog ponašanja – kao skup destruktivnih ponašanja pojedinaca kojima nedostaju samokontrola i osećaj za moral. Reakcije na kriminal Porast kriminala se dovodi u vezu sa moralnom izopačenošću i padom tradicionalnih moralnih i porodičnih vrednosti. a delikvencija se premešta u druga područja. organi reda više nemaju samo funkciju obezbeđivanja sigurnosti. Ovaj naglasak na prikupljanju podataka može dovesti do otuđenja policije od posla kojim se bavi. U pojedinim zemljama se pojačavaju aktivnosti vezane jačanje za jačanje zakonitosti – pojačane su policijske snage i povećane zatvorske kazne. takođe se i u trgovačkim centrima uvode bezbednosne mere. Održavanje reda u zajednici Suzbijanje kriminala i smanjenje straha od kriminala. danas je primaran cilj socijalne politike da kontroliše nesigurnost. veći broj policajaca često ne smanjuje broj kriminala. međutim po raznim analizama.. Kada javnost oseti da je kriminal u usponu ona traži veći broj policajaca na javnim mestima. policijski posao menja pravac. Takođe. već i posao slanja bitnih podataka o riziku i upravljanju rizkom institucijama u društvu kojima su takve informacije potrebne – osiguravajućim kompanijama. Ponašanje kojim se nesmetano remeti red i mir predstavlja znak za građane da taj deo grada nije bezbedan i oni u strahu sve manje izlaze iz kuća i smanjuju svoje aktivnosti na minimum. obradu podataka ili saopštenja. jer ih je lako uvesti i primeniti (to su „situacione” prevencije kriminala). ove metode uspeh postižu u zaštiti određenih delova stanovništva. Naime. veći deo policijskog posla se svodi na pisanje izveštaja.Strategije za smanjivanje kriminala u rizičnom društvu Svi smo uključeni u stalan proces upravljanja rizikom.. već i kao dokaz da je prodavcu stalo do potrošačeve sigurnosti. Jedan od osnovnih zadataka socijalne politike jeste kontrola kriminala i delikvencije. Međutim u modernim društvima. pa se postavlja pitanje koja je njihova uloga? Održavanje reda u rizičnom društvu Neki sociolozi smatraju da vidljive metode održavanja reda. Međutim. koje služe ne samo zaštiti od krađa..

U područijima gde vlada veća materijalna oskudica veća je stopa kriminala. Godinama je pravosudni sistem ignorisao ovakva dela i žrtve su morale biti izuzetno uporne da bi dobile zakonsku zaštitu. Međutim. uglavnom je obrnuto. kriminal sve češće postaje . Feministički radovi su odigrali i glavnu ulogu u isticanju naslilja nad ženama. Smatra se da je silovanje deo muškog sistema zastrašivanja kojim su izložene sve žene. Muškarcima od 16 do 29 godina koji ne mogu naći posao. muškarci su češće kriminalci od žena. Takođe se preuveličava slika o opšteprihvaćenom stavu da je većina prestupa mladih vezana za konzumiranje droga. Iako postoje slučajevi u kojima je žena počinilac. nepravedno izostajanje iz škole i konzumiranje droga. Rod i kriminal Kao i u drugim oblastima sociologije.Žrtve i počinioci krivičnih dela Istraživanja kriminalnih dela pokazuju da kriminal i žrtve kriminala nisu nasumično raspoređeni unutar društva. a muškarac žrtva kriminalnog dela. danas je neprihvatljivo da muž ima pravo da prisili ženu na odnos. Teško je govoriti o kriminalu među mladima. Čak i ako nisu doživele silovanje imaju osećaj straha koji imaju i stvarne žrtve. kao i mlađi u odnosu na starije. Nekada su muškarci mogli da se nadaju doživotnoj karijeri i ulozi hranioca porodice.. Kriminal i kriza muškosti Visok nivoi kriminala u siromašnim gradskim područjima se dovode u vezu sa aktivnostima mladih muškaraca (dečaci vrlo rano postaju članovi bandi i to ostaju zbog etiketiranja). žrtve silovanja.. nasilje u porodici. međutim. a žrtve žene – npr.moralni pad” mladih ljudi i probleme kao što su nasilničko ponašanje. nisu. Ranije se u Britaniji nije priznavalo silovanje u braku. I danas su postupci protiv počinilaca nasilja nad ženama izuzetno komplikovani. seksualno uznemiravanje i silovanje. jer je čest slučaj u kome se ispituju njeni raniji seksualni odnosi. Ranije su muškarci imali periode kriminalnog ponašanja (15 do 25 godina). Većina silovanih žena želi da zaboravi takav slučaj ili nije spremna da učestvuje u ponižavajućem postupku medicinskog.. Mladi i kriminal Izveštavanje povećanja kriminalnih stopa u prvi plan ističe . . ispostavlja se da oni ne . Danas sve više dolazi do izražaja mišljenje da su sve žene. strogo govoreći. Krivična dela u kojima su žrtve žene Postoji kategorija kriminalnih dela u kojim su našadači pretežno muškarci. jer veliki deo aktivnosti koji se smatraju kriminalnim delima kod mladih to. Na primer.krizu muškosti”. kriminalistička istraživanja su zanemarivala polovinu stanovništva (žene). kako bi se ukazalo na sve veću „toleranciju” u društvu. Ima dosta razloga zbog kojih žena ne želi da prijavi seksualno nasilje policiji. Verovatnoća da neko postane žrtva kriminalnog dela u tesnoj je vezi sa sredinom u kojoj ta osoba živi.muškarci osećaju . Feministi su kritikovali kriminologiju kao pravac u kome dominira muškarac. kako u teorijskim tako i u empirijskim istraživanjima – skrenuli su pažnju da se prestupničko ponašanje kod žena odvija u različitim kontekstima u odnosu na muškarce. u izvesnom smislu. Džon Mansi tvrdi da moralna panika u vezi sa kriminalom mladih ne odražava stvarnost na pravi način.prerastaju” uvek taj period. Takođe žena može imati osećaj da se njoj sudi.karijera’’. policijskog i sudskog ispitivanja. Međutim. međutim to se danas dovodi u pitanje zbog velike nezaposlenosti i sve veće nezavisnosti žena . Dve petine svih počinilaca koji su osuđeni zbog krivičnih dela čine mlađi od 21 godine..

Zagađenje. On je takođe široko rasprostranjen. pronevera. prevare putem telemarketinga. razvijena mreža dilera droge sa karipskih ostrva (jardiji). krađa telekomunikacionih usluga. kriminala u Londonu. prodaja opasnih proizvoda ili jednostavno krađa. kršenje propisa u vezi sa zaštitom životne sredine. kriminala kao što su pranje novca. kršenje propisa u proizvodnji i nelojalna trgovačka praksa. Danas su najrazvijeniji oblici org. Kriminal moćnih se odnosi na ona dela u kojima se vlast koju daje položaj koristi na kriminalan način – npr. spaja kriminalne grupe preko državnih granica. pogrešno obeležavanje proizvoda. Državni organi pokazuju veču toleranciju prema toj vrsti kriminala. zbog velikih prostornih i vremenskih razdaljina. Najraprostranjenija je ipak trgovina narkoticima. Korporacijski kriminal Ovo je vrsta kriminalnih dela koja čine velike korporacije. finansijsko.. ali su nezakonite. Promena oblika organizovanog kriminala U današnje vreme.Kriminal belih okovratnika (kriminal među bogatima ) Ovaj izraz (uveo ga Edvin Saderlend) odnosi se na kriminal onih koji pripadaju bogatim slojevima društva i pod ovim terminom se podrazumeva više tipova kriminalnih aktivnosti kao što su utaja poreza. trgovina drogom. Kriminalne grupe međusobno sklapaju strateške saveze. . kršenje propisa o radu. Po nekim mišljenjima najopasnija mreža organizovanog kriminala je nova ruska mafija.uz pomoć novih informacionih tehnologija postala osnovno obeležje nove globalne ekonomije. Danas je organizovani kriminal mnogo složeniji od onog pre nekoliko godina. U slučaju korporacijskog kriminala nekada je teško utvrditi žrtve. Može se napraviti razlika između ovog kriminala i kriminala moćnih. Ovaj kriminal se tradicionalno razvijao u pojedinim zemljama (najviše u Americi). aktivnosti grupa organizovanog kriminala su sve više postale međunarodne. to su kriminalne radnje počinjene uz pomoć informacione tehnologije. unapređivanje kriminalnih zavera. Ovaj oblik kriminal teško je ustanoviti. no danas on postaje transnacionalan. jer se retko pojavljuje u statistikama. kada neki državni zvaničnik primi mito. Sve aktivnosti org. pojava materijala sa pornografskim i uvredljivim sadržajem. nezakonito kockanje. nezakonita prodaja. kriminal u elektronskom prenosu novca. trgovinu droge i razne malverzacije. Koordinacija kriminalnih radnji je preko državnih granica . Hong Kongu i jugoističnoj Aziji (trijade). Kriminal u kiber prostoru (sajberkriminal) Stepen ove vrste kriminala je teško izmeriti. oružjem i ljudima. elektronsko pranje novca. kršenje zdravstvenih propisa i onih o bezbednosti na radnom mestu imaju teže posledice nego sitni kriminal. kršenje autorkskih prava kopiranjem materijala. a i druge grupe sa prostora Istočne Evrope. Organizovani kriminal Organizovani kriminal odnosi se na aktivnosti koje imaju mnoge osobine uobičajenog poslovanja. jer zahvataju veći deo populacije. prostitucija. a takođe se dešava da i same žrtve sebe ne vide tako. elektronski vandalizam i terorizam. trgovina drogama. velike krađe. Korporacijski kriminal se deli u šest tipova kršenja propisa: administrativno. ova organizacija se bavi pranjem novca preko ruskih banaka koje uglavnom ne posluju po propisima. iznuđivanje reketa i tako dalje. Južne Amerike i Zapadne Afrike su uključene u pranje novca. nuklearnim otpadom. malverzacije.. Postoje podaci da je sajberkriminal već u porastu. Kriminal belih okovratnika se odnosi na korišćenje statusa srednje klase ili profesionalnog položaja za nezakonite aktivnosti. U ovu vrstu kriminala spadaju: krijumčarenje. iako je šteta mnogo veća nego u slučaju prestupa siromašnijih slojeva društva. Za ovaj kriminal se mogu izdvojiti 9 glavnih tipova: prisluškivanje.

koje ima za cilj da prestupnicima ukaže na efekte njihovih krivičnih dela kroz izdržavanje kazne u okviru zajednice. Neki kritičari ovakvog sistema smatraju da treba da dođe do promene od kaznenog prava prema restorativnog prava. . Uprkos tome javljaju se pritisci da se poveća broj zatvora kao i da se pooštre zatvorske kazne. Život u zatvorskim uslovima stvara zid između zatvorenika i slobodnih ljudi.Zatvori: odgovor na kriminal? Osnovno načelo današnjih zatvora jeste da .ponovnog vršenja krivičnih dela od strane osobe koja je već bila u zatvoru su strašno visoke.poprave” pojedince i da ih pripreme za to da postanu prikladan i svrsishodan deo društva. Na primer oni mogu početi da mrze obične građane. da prihvate nasilje kao nešto normalno. da se usavrše u kriminalnim aktivnostima koje će primeniti po izlasku iz zatvora. Stope recidivizma . Međutim podaci o tome koliko zatvori zaista deluju na popravljanje osuđenika govore drugačije. umesto da se izopšte iz društva.. Tako. prestupnici moraju na smislen način biti suočeni sa cenom zločina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->