P. 1
C# srpski uvod

C# srpski uvod

|Views: 3,009|Likes:
Published by Marko Čopić

More info:

Published by: Marko Čopić on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

C# SADRŽAJ VEŽBI

I C# JEZIK 1. UVOD U C# (MICROSOFT VISUAL C# 2010 EXPRESS) 2. TIPOVI PODATAKA, PROMENLJIVE, OPERATORI 3. KONTROLA TOKA PROGRAMA (GRANANJE I CIKLUSI) 4. FUNKCIJE 5. NIZOVI I STRUKTURE 6. KLASE, METODE I OBJEKTI 7. NASLEĐIVANJE, POLIMORFIZAM 8. DODATNE TEHNIKE OOP II WINDOWS PROGRAMIRANJE 9. OSNOVNO WINDOWS PROGRAMIRANJE (DUGMIĆI, LABELE, TEXTBOX, ...) 10. NAPREDNE WINDOWS FORME (MENIJI, TOOOLBAR, KREIRANJE APLIKACIJA I KONTROLA) III PRISTUP PODACIMA 11. RAD SA FAJLOVIMA 12. LINQ

1

objekti i metode) Objekat je primerak (instanca) klase.).orijentisano programiranje (Klase. Web aplikacije. Prva verzija (C# 1.0) se pojavila 2001.Nastanak C# C# je jednostavan objektno-orijentisan programski jezik opšte namene. čak i ranije verzije Cobol. neki moduli sadrže blokove za kreiranje windows aplikacija. Jscript.godine. a neki drui za Web razvoj. Visual Basic. Takođe je moguće da se kombinuju pojedini delovi koda iz različitih programskih jezika. pa su se ubrzo pojavljivale nove verzije ovog programskog jezika.0 koja je završena 12. Web servisi. Ova biblioteka se sastoji od različitih modula. Npr. Poslednja verzija C# je 4. Šta je .NET Framework? NET Framework je revulucionarna platofrma koju je kreirao Microsoft za razvoj aplikacija. Aprila 2010.. Klasa je skup pravila koji određuju kako će se formirati neki objekat. NET Framework je dizajniran tako da može koristiti bilo koji programski jezik kao što su C++. god. Metodi se izvršavaju nad poljima koja su definisana u klasi. Fajlovi pisani u ovom jeziku imaju ekstenziju cs. Metodi su ustvari podprogrami i oni mogu imati svojstva. Klasa predstavlja skup podataka i instrukcija koje se izvode na nekim podacima. pri čemu je moguće koristiti pojedine delove u zavisnosti od potrebe. Pošto je naslednik C i C++ jezika. NET Framework sadrži veliku biblioteku koda koji može da koristi klijentski jezik (kao što je C#) koristeći tehnike objektno-orijentisanog programiranja. Svaka klasa ima svoje članove i to su podaci i kod. dobio je ime sharp po inspiraciji muzičke notacije i znači da se napisana nota izvodi za pola koraka više. kod napisan u C# se može kombinovati sa kodom iz Visual Basica. drugi deo za mrežno programiranje. C# je naprednija verzija C++ (C++++).. Ovde se koriste termini kao što su funkcija (metoda) koja predstavlja kod programa koji se izvršava nad podacima. događaje i konstruktore. Ključne reči u C# abstract break char continue do event finally foreach in internal namespace operator params readonly as byte checked decimal double explicit fixed goto in (generic modifier) is new out private ref base case class default else extern float if int lock null out (generic modifier) protected return bool catch const delegate enum false for implicit interface long object override public sbyte 2 . To je takva platforma na kojoj mogu raditi različite vrste aplikacija (Windows aplikacije. Objektno . Neki moduli su podeljeni u neke specifičnije pod module. Podaci koji se definišu u klasi obično se nazivaju polja (fields). Razvio ga je Microsof tim koji je vodio Andres Hejlsberg. Tako npr.

Collections. namespace ConsoleApplication1 { class Program { static void Main(string[] args) { } } } 3 . Potom se dobija sledeće: using using using using System. System. Slika 1.sealed static this typeof unsafe void short string throw uint ushort volatile sizeof struct true ulong using while stackalloc switch try unchecked virtual Kreiranje konzolnih aplikacija u Microsoft Visual C# 2010 Express Na slici 1 je prikazana startna strana. Zatim se u okviru panela Templates izabere Console Application. System.Linq.Generic. Izgled startnog prozora Microsoft Visual C# 2010 Express Pri kreiranju konzolne aplikacije izabere se opcija sa padajućeg menija File→New Project. na kojoj se mogu odabrati ponuđene mogućnosti za formiranje novog projekta izborom opcije New Project ili otvaranje već postojećeg projekta izborom opcije Open Project.Text. System.

Napisati konzolnu aplikaciju za unos i sabiranje dva cela broja.Da bi aplikacija bilo šta radila potrebno je dodati bar jednu liniju koda ispod glavne funkcije static void Main(string[] args). System. -WriteLine() je funkcija koji kao rezultat vraća string koji mu je prosleđen.WriteLine("Prva aplikacija kod C# proogramiranja!"). 4 .Generic."). (Ukoliko je u padajućem meniju ne postoje ove opcije treba izabrati opciju Tools → Settings → Expert Settings). static void Main()-počinje glavni metod. System. Ukoliko se fajl ne snimi pod nekim imenom. Početak klase počinje sa otvorenom vitičastom zagradom {. Za veće projekte može se kreirati sopstveni namespaces. Na padajućem meniju se izabere opcija Build →Build Solution (F6). Console. Naravno. Console.podržava konzolni I/O. Ovaj metod počinje sa static. gde se izvršava program. System. U kombinaciji se kompajleru govori da je WriteLine() članica Console klase.Collections. Console. namespace je deklarisan za kod aplikacije koja se u ovom slučaju naziva ConsoleApplication1.NET Framework.Collections. Ispisati tekst na ekranu.cs. using using using using System. using using using using System.ne vraća vrednost.funkcija za unos nekog znaka sa tastature (za prekid rada programa) namespace Ovaj program se unosi izborom opcije New Project.Text. namespace ConsoleApplication1 { class Program { static void Main(string[] args) { Console. dodeljuje mu se automatski ime CodeFile1.NET način da se kod i njegov sadržaj jedinstveno identifikuju.Text. a završava se sa }.Linq. Console./*traži se pritiskanje nekog tastera za prekid rada programa*/ } } } predstavlja .Generic. Primer 1.NET Framework. class Primer{ -definicija klase Primer. čiju biblioteku koristi C#). pa se bira u okviru Online Template opcija Empty Project.ReadKey(). Primer 2. postoji mogućnost preimenovanja.WriteLine("Jednostavan C# program.-predstavlja korišćenje System namespace (odnosi se na biblioteku klasa . a potom sa padajućeg menija Debug → Start Without Debugging.ReadKey(). što znači da je statički i void . System.). System. using System. System. Takođe se koristi za kategorizaciju elemenata u . Izrazi u C# se zvršavaju sa tačka-zarezom (. .Linq. Pri izvršavanju aplikacije pojaviće se u komand propmptu tekstualna poruka: Jednostavan C# program.

Primer 3. prvi = int. Zbog toga se koriste komentari za blokove ili linijski komentari. drugi = int.ReadLine(). prviBroj. System.WriteLine("Zbir broja {0} i {1} je {2}. prviBroj = Convert. drugiBroj.Collections.ToDouble(Console.". string2 = Console./*konvertuje string u double tip */ Console. Console. Može se odnositi na više linija koda ili na jednu liniju. korisnickoIme = Console.WriteLine("Unesi drugi broj").Generic./* {0} oznacava mesto gde ce se stampati sadržaj promenljive korisnickoIme*/ Console. Console. Primena komentara u konzolnoj aplikciji.ReadKey().Linq. Ovakvi komentari se obično pišu u više redova. on počinje sa "//" a završava se sa enterom.WriteLine(prvi + " + " + drugi + " = " + rezultat).//realne promenljive string korisnickoIme. {1} i {2} su predstavljena mesta za tri promenljive*/ Console.//string koji se unosi Console. string string1.WriteLine("Uneti prvi broj "). a završavaju se sa"*/".ReadLine().Text. } } } Komentari Komentari se koriste da bi aplikaciju razumeli oni koji ne znaju šta taj program radi. korisnickoIme). drugiBroj = Convert. namespace ConsoleApplication1 { class Program { static void Main(string[] args) { double prviBroj. rezultat = prvi + drugi. prviBroj + drugiBroj). Komentari u C# su obično obojeni zeleno. System.WriteLine("Unesi svoje ime:"). Console.ReadLine()).WriteLine("Zdravo {0}!". System. rezultat. using using using using System.ReadLine(). Osnovna njihova namena je da objasne deo koda koji se nalazi u toj liniji. Console.Parse(string1). string1 = Console. Console./*sa {0}.ReadLine()).ToDouble(Console. 5 .Parse(string2).namespace ConsoleApplication2 { class Program { static void Main(string[] args) { int prvi./* sa metodom ReadLine() se unosi prvi string koji ne stoji kao argument*/ Console.WriteLine("Razlika {0} i {1} je {2}.WriteLine("Uneti drugi broj "). Console. Komentari za blok instrukcija se pišu tako što počinju sa "/*" nakon čega sledi tekst komentara.". drugi. string2.WriteLine("Rezultat sabiranja je: ").WriteLine("Unesi prvi broj:"). drugiBroj. Ukoliko se komenar piše u jednom redu. pa se zato nazivaju linijski komentari.

Tabela 1. prviBroj. uint. drugiBroj. double ili decimal 6 . float.ReadKey(). prviBroj * drugiBroj). i pravila izvođenja konverzije su jednostavna. long. double ili decimal short int. float. int. ushort. prviBroj . Tipovi podataka u C# su dati u tabeli 1. Tabela 2. long. Implicitna konverzija tipova u C# Tip Konverzija sbyte short. int.drugiBroj. prviBroj.koriste se u kombinaciji sa dva operanda tenarni .izvršavaju se na jednom operandu (promenljivoj) binarni . Console.". prviBroj. ulong. double ili decimal byte short.WriteLine("Proizvod {0} i {1} je {2}.WriteLine("Kolicnik {0} i {1} je {2}. Tipovi podataka u C# Tip Značenje bool Predstavlja true/false vrednosti byte 8-bitni pozitivna celobrojna vrednost char Znakovne vrednosti decimal Numerički tip vrednosti za finansijske obračune double Realne vrednosti dvostruke preciznosti float Realne vrednosti int Celobrojne vrednosti (32 bitne) long Celobrojne vrednosti većeg opsega (64 bitne) sbyte 8-bitna celobrojna označena (+ i -) vrednost short 16-bitna celobrojna vrednost uint Neoznačena celobrojna vrednost ulong Neoznačena celobrojna vrednost većeg opsega ushort Neoznačena celobrojna vrednost manjeg opsega Operatori mogu biti: unarni . prviBroj / drugiBroj). Console. Console.drugiBroj).koristi se u kombinaciji sa tri operanda (kondicionalni operator a:b?c) Konvertovanje promenljivih Tipovi konverzije promenljivih mogu biti: Implicitna konverzija-konverzija iz tipa I u tip II je moguća u svim slučajevima.".". float. prviBroj. long. Console. Eksplicitna konverzija-konverzija iz tipa I u tip II je moguća samo u određenim slučajevima ili su pravila za konverziju prilično komplikovana. drugiBroj. } } } Promenljive i tipovi podataka Promenljive se moraju na početku deklarisati pre upotreba.WriteLine("Ostatak deljenja {0} i {1} je {2}. drugiBroj. prviBroj % drugiBroj).

short ili char sbyte. uint. char ili decimal sbyte. short. long. ushort. uint. ulong ili char sbyte. char. uint. byte. Eksplicitna konverzija tipova u C# Tip Konverzija sbyte byte short ushort int uint long ulong char float double decimal byte. ulong. ulong ili char sbyte ili char sbyte. byte. byte. int. short. int. ushort. double ili decimal long. int. byte. float. uint. ulong ili char sbyte. byte. byte ili short sbyte. byte. float ili decimal sbyte. uint. ushort. ulong. uint. long. uint. byte. int. long. long ili char sbyte. ushort. ulong ili char sbyte. ushort. double ili decimal long. byte. ushort. ulong. ulong. uint. long. float. double ili decimal double float. ulong. short. int ili char sbyte. uint. short. double ili decimal ushort. long. byte. float ili double 7 . ushort. float. ushort. float. short. int. char. ushort. uint. ulong. short. double ili decimal float. int. double ili decimal Tabela 3.ushort int uint long char float ulong int. short.

Funkcije u C# za eksplicitnu konverziju Funkcija Objašnjenje Convert.ToUInt16(argument) argument konvertuje u ushort Convert. može se koristiti jednostruko grananje if (uslov) { // Nesto se radi } ili višestruko if (uslov1) { // Radi nešto } else { if (uslov2) { // Radi nešto drugo } else { if (uslov3) { // Radi nešto drugo } else { // Radi nešto drugo 8 . Prednost je u jednostavnom prelasku sa jednog dela koda na drugi. a nedostatak što se može dobiti kod koji je teško razumljiv.ToChar(argument) argument konvertuje u char Convert.ToUInt64(argument) argument konvertuje u ulong Kontrola toka programa goto goto izraz se koristi kada je neophodno da se preskoči neki deo koda ili da se vrati na prethodni.ToSingle(argument) argument konvertuje u float Convert.Tabela 4. Uslovi (grananje) u programu Kao kod C programskog jezika.ToDecimal(argument) argument konvertuje u decimal Convert.ToString(argument) argument konvertuje u string Convert.ToBoolean(argument) argument konvertuje u bool Convert. Programska linija se na neki način obeleži (slovima ili brojevima) i navede goto slovo/broj.ToInt64(argument) argument konvertuje u long Convert.ToInt16(argument) argument konvertuje u short Convert.ToInt32(argument) argument konvertuje u int Convert.ToDouble(argument) argument konvertuje u double Convert.ToSByte(argument) argument konvertuje u sbyte Convert.ToUInt32(argument) argument konvertuje u uint Convert.ToByte(argument) argument konvertuje u byte Convert. On ima svoje prednosti i nedostatke.

Text. break.Generic. break. } Ciklusi for ciklus Opšti oblik for ciklusa je: for(inicijalizacija. case operand2: kod za izvrsavanje. iteracija) izraz. i <= n. // i je pomocna primenljiva fact *= i. } Primer 4. Opšti oblik for ciklusa koji ima oblik izraza koji treba da se izvrše: for(inicijalizacija. namespace ConsoleApplication1 { class MainClass { public static void Main() { int n. iteracija) { niz izraza. uslov. System..ToInt32(Console. } 9 . i++) { sum += i. int fact = 1. sum = 0. System. for (int i = 1. System. break.Collections. . break. n = Convert. default: kod za izvrsavanje ako ni jedan uslov nije ispunjen. Napisati konzolnu aplikaciju za unos broja i određivanje sume brojeva od 1 do unetog broja i faktorijela tog broja. using using using using System. uslov.Linq. case operandN: kod za izvrsavanje..} } } switch izraz switch (operand) { case operand1: kod za izvrsavanje.ReadLine()).WriteLine("Uneti broj do koga se vrsi sabiranje (odredjuje faktorijel) "). Console.

System. i++) { rezultat = 1. Console.ReadLine()).ToInt32(Console. Napisati konzolnu aplikaciju za unos nekog celog broja i ispisivanje stepena od 1 do n zadatog broja.ReadLine()). System. Console. i < n. broj. 10 . int rezultat. while ciklus Ovaj ciklus se koristi u slučaju kada je nepoznat broj iteracija (ponavljanja) ciklusa. e--. do while ciklus do-while ciklus se mora izvršiti bar jednom. while (e > 0) { rezultat *= broj. System. using using using using System. for (i = 0.WriteLine("Suma brojeva od 1 do {0} je {1} ".Collections. Opšti oblik while ciklusa je: while(uslov) izraz. Console. } while(uslov). } } } } } Console.Text. e.n. namespace ConsoleApplication1 { class MainClass { public static void Main() { int i.Linq.WriteLine("Faktorijel je " + fact).ToInt32(Console. e = i. Primer 5.WriteLine("Uneti broj ciji se stepen trazi "). broj = Convert.} } } Console. n = Convert. Opšti oblik ovog ciklusa je: do { izrazi. sum).Generic.WriteLine(broj + " na " + i + " je " + rezultat).WriteLine("Uneti stepen koji se trazi "). n.

Console. ulog ce dostici {1}. System. } } } Primer 7.ReadLine()) / 100. System. Console. Napisati konzolnu aplikaciju na primeru proračuna broja godina do koje treba određeni ulog banke da naraste.ToDouble(Console.ToDouble(Console.Text.WriteLine("Za {0} god. do { ulog *= kamatnaStopa. ulog).ReadKey().Generic. kamatnaStopa = 1 + Convert. } while (broj > 0). namespace ConsoleApplication1 { class Program { static void Main(string[] args) { double ulog. Console.ToDouble(Console. using using using using System. } while (ulog < krajnjiUlog). System. Console.". Console. do { sledecibroj = broj % 10.ReadLine()).Collections.ToInt32(Console.ukupnoGodina.Linq. int sledecibroj.Primer 6.Text. System. Console.WriteLine("Uneti broj je: " + broj).Write(sledecibroj).0. System. krajnjiUlog. krajnjiUlog = Convert. namespace ConsoleApplication1 { class MainClass { public static void Main() { int broj. ulog = Convert.ReadLine()). broj = broj / 10. using using using using System. broj = Convert. kamatnaStopa.Generic.ReadLine()).WriteLine("Kolika je kamatna stopa (u %)?"). Console. Napisati konzolnu aplikaciju za unos celog broja i ispisivanje tog broja u inverznom poretku.WriteLine("Uneti broj"). int ukupnoGodina = 0. 11 .Write("Broj u inverznom poretku je: ").WriteLine("Koliki je vas ulog u banci?"). ++ukupnoGodina.Collections. Console.WriteLine("Do koje vrednosti uloga zelite da dodjete?"). Console.Linq. System.

Console. "Al Pacino"}. a može se uključiti string[] args parametar. foreach (string imeGlumca in imenaGlumaca) { Console.: Primer 8. Napisati konzolnu aplikaciju za primenu foreach ciklusa. using using using using System.WriteLine(imeGlumca).WriteLine(). Console. System.ReadKey(). System.Collections. } } } foreach ciklus foreach ciklus se koristi za adresiranje svakog elemena u nizu koristeći sledeću sintaksu: foreach (<osnovni tip> <ime> in <niz>) { može se koristi <ime> za svaki element } Ovaj ciklus ide kroz svaku promenljivu i postavlja je u promenljivu <ime>. imenaGlumaca. } } } Funkcije Kada je reč o funkcijama prvo treba objasniti funkciju Main().WriteLine("Ovo su {0} moja omiljena glumca:". Ova funkcija kao rezultat vraća void ili int. Tako na 12 . } Console.Length).Linq.Generic. "Brus Willis". Kod OOP funkcije se nazivaju metode.. Ne mora se voditi računa koliko je elemenata u nizu npr.Text. ali taj termin će se kasnije koristiti kod klasa. pa su moguće sledeće verzije ove funkcije: static static static static void Main() void Main(string[] args) int Main() int Main(string[] args) Opcionalni parametar args u Main() funkciji obezbeđuje način za dobijanje informacija izvan aplikacije. System. Funkcije u C# predstavljaju blokove koda koji se mogu izvršavati u bilo kom delu aplikacije. namespace Ciklusi { class Program { static void Main(string[] args) { string[] imenaGlumaca = { "Matthew McConaughey".

primer.Linq. Napisati konzolnu aplikaciju za formiranje funkcije Pisi() i pozivanje funkcije u glavnom programu. System.//poziv funkcije Pisi() Console. } } } Primer 10. System.WriteLine("Hello. } static void Main(string[] args) { Pisi(). namespace FunkcijaZaIspisTeksta { class Program { //Definicija funkcije Pisi() static void Pisi() { Console. Napisati konzolnu aplikaciju za formiranje funkcije Osoba(imena) i pozivanje funkcije u glavnom programu. ako se u traži ispis nekog teksta. " + ime). iza čega se dalje piše telo funkcije (ono što funkcija treba da uradi).Text. "Nikola"). using using using using System.Collections. using using using using System. namespace Funkcija { class Program { static void Main(string[] args) { Osoba("Ana"). Funkcija se poziva u glavnom programu navođenjem imena funkcije i eventualno prosleđivanjem parametara.Collections. Console.Text. } 13 .ReadKey().Generic. System. } static void Osoba(params string[] imena) { foreach (string ime in imena) Console.ReadKey(). a dovoljno je samo jednom da se napiše.Linq. "Marko". Osoba("Marija". Funkcije utiču na čitljivost koda. Definicija i poziv funkcije Funkcije se mogu smestiti ili pre ili posle glavne funkcije Main().WriteLine("Ovo je tekst"). System.Generic. Primer 9. a mogu biti sa ili bez argumenata. Argumenti funkcije se navode u zaglavlju funkcije. System. može se pozvati funkcija u bilo kom delu aplikacije. System.

} } 14 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->