Znakovi opasnosti

Znakovi opasnosti sluze da se ucesnici u saobracaju upozore na opasnost na delu puta i da se obaveste o prirodi te opasnosti.Postavljaju se po pravilu izvan naselja na udaljenosti od 150-250 m ispred opasnosti na putu.Ali ako se znakovi opasnosti postavljaju na udaljenosti manjoj od 150 m ili vecoj od 250 m, onda im moraju biti dodate i dopunske table sa naznacenom udaljenoscu do mesta opasnosti.

Znak '' krivina nalevo ''

Znak

'' krivina nadesno ''

Znak

'' dvostruka krivina ili vise uzastupnih krivina od kojih je prva nalevo ''

Znak

'' dvostruka krivina ili vise uzastupnih krivina od kojih je prva nadesno ''

Znak ''opasna krivina'' Znak oznacava priblizavanje krivini ili krivinama koje su opasne po svojim fizickim karakteristikama ili zbog nedostatka vidljivosti.

Znak

''opasna nizbrdica''

Znak

''opasan uspon''

Znak

'' suzenje puta''

Znak '' suzenje puta sa desne strane''

Znak '' suzenje puta sa leve strane''

Znak '' pokretni most'' oznacava blizinu mesta na kome se na putu nalazi pokretni most

Znak ''blizina obale '' oznacava blizinu mesta na kome put nailazi na obalu

Znak

''neravan kolovoz''

Znak

''ulegnuce kolovoza''

Znak

''prevoj puta''

Znak ''klizav kolovoz'' oznacava blizinu dela puta na kome kolovoz pod odredjenim atmosferskim uslovima ili slicnim okolnostima ima klizavu povrsinu.

Znak ''kamenje prsti'' oznacava blizinu dela puta na kome se nalazi nevaljani tucanik ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozi i na kome za druge ucesnike u saobracaju postoji povecana opasnost od prskanja kamena.

Znak ''Odronjivanje kamenja'' oznacava blizinu dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada ili od kamenja koje se nalazi na putu.

Znak ''Odronjivanje kamenja'' oznacava blizinu dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada ili od kamenja koje se nalazi na putu.

Znak ''Obelezeni pesacki prelaz'' oznacava blizinu mesta na putu na kome se nalazi obelezeni pesacki prelaz.

Znak '' Deca na putu'' oznacava blizinu mesta na putu na kome se deca cesce i u vecem broju krecu ( na primer ispred skole , obdanista , igralista i sl. ).

Znak '' Biciklisti na putu '' Oznacava blizinu mesta na kome biciklisti cesce nailaze na put sa bocnog puta ili sa biciklisticke staze.

Znak '' Zivotinje na putu '' Oznacava mesto na kome domace zivotinje pod nazorom prelaze preko puta ili prolaze duz puta .

Znak ''Divljac na putu '' Oznacava posebno opasno mesto na kojima divljac (papkari ) cesto prelazi preko puta

Znak '' Radovi na putu '' Oznacava blizinu mesta na kome se izvode radovi .

Znak '' Nailazenje na svetlosne saobracajne znakove '' Oznacava blizinu raskrsnice ili obelezenog pesackog prelaza na kome je saobracaj regulisan pomocu uredjaja za davanje svetlosnih saobracajnih znakova .

Znak '' Nailazenje na svetlosne saobracajne znakove '' Oznacava blizinu raskrsnice ili obelezenog pesackog prelaza na kome je saobracaj regulisan pomocu uredjaja za davanje svetlosnih saobracajnih znakova .

Znak '' Blizina avionske piste '' Oznacava deo puta preko koga avioni prelecu u niskom letu prilikom sletanja , odnosno uzletanja .

Znak '' Bocni vetar '' Oznacava blizinu dela puta na kome cesto duva jak bocni vetar .

Znak '' Bocni vetar '' Oznacava blizinu dela puta na kome cesto duva jak bocni vetar .

Znak '' Saobracaj u oba smera '' Oznacava blizinu mesta na kome se prelazi sa dela puta na kome se saobracaj odvija samo u jednom smeru na deo tog puta na kome se privremeno ili stalno saobracaj vrsi u oba smera .

Znak '' Tunel '' Oznacavablizinu tunela na putu .

Znak ''Opasnost na putu '' Oznacava blizinu dela puta ili mesta na putu na kome ucesnicima u saobracaju preti opasnost za koju ovim pravilnikom nije predvidjen poseban znak opasnosti .

Znak '' Ukrstanje puteva iste vaznosti '' Oznacava blizinu raskrsnice puteva od kojih nijedan put nije put sa pravom prvenstva prolaza .

Znak

'' Ukrstanje sa sporednim putem pod pravim uglom ''

Znak '' Spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s leve strane ''

Znak '' Spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s desne strane ''

Znak ''Spajanje sa sporednim putem pod ostrim uglom s leve strane ''

Znak

'' Spajanje sa sporednim putem pod ostrim uglom s desne strane ''

Znak ''Raskrsnica sa kruznim tokom saobracaja '' Oznacava blizinu raskrsnice na kojoj se saobracaj odvija u kruznom toku .

Znak ''Tramvajska pruga '' Oznacava blizinu mesta na kome put prelazi preko tramvajske pruge u nivou .

Znak '' Prelaz puta preko zeleznicke pruge sa branicima ili polubranicima '' Oznacava blizinu prelaza puta preko zeleznicke u nivou , koji je obezbedjen branicima ili polubranicima .

Znak '' Prelaz puta preko zeleznicke pruge bez branika ili polubranika '' Oznacava blizinu prelaza puta preko zeleznicke pruge u nivou , koji nije obezbedjen branicima ili polubranicima .

Znak '' Andrejin krst '' Oznacava mesto na kome put prelazi preko zeleznicke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa jednim kolosekom .

Znak '' Andrejin krst '' Oznacava mesto na kome put prelazi preko zeleznicke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa dva ili vise koloseka .

Znak '' Priblizavanje prelazu puta preko zeleznicke pruge sa branicima ili polubranicima '' Oznacava udaljenost do prelaza prelaza puta preko zeleznicke pruge u nivou , koji je obezbedjen branicima ili polubranicima .

Znak '' Priblizavanje prelazu puta preko zeleznicke pruge bez branika ili polubranika ''
                       

Znakovi izricitih naredbi

Znakovi izricitih naredbi su znakovi zabrane , odnosno ogranicenja i znakovi obaveze. Postavljaju se neposredno ispred mesta odakle nastaje obaveza postupanja prema postavljenom znaku i moraju se ponavljati posle svakog ukrstanja puteva ( Raskrsnice ) ako i dalje postoji postoji razlog za tom izricitom radnjom.

Znakovi zabrane , odnosno ogranicenja su :

Znak ''Ukrstanje sa putem sa prvenstvom prolaza '' Oznacava blizinu raskrsnice na kojoj vozac mora da ustupi prvenstvo prolaza svim vozilima koja se krecu po putu na koji on nailazi .

Znak ''Obavezno zaustavljanje '' Oznacava mesto pred ulazom u raskrsnicu na kome je vozac duzan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza svim vozilima koja se krecu putem na koji on nailazi .

Znak '' Zabrana saobracaja u jednom smeru '' Oznacava put , odnosno deo puta na kome je zabranjen saobracaj vozila iz smera prema kome je okrenut znak .

Znak '' Zabrana saobracaja u oba smera '' Oznacava put , odnosno deo puta na kome je zabranjen saobracaj svim vozilima u oba smera .

Znak '' Zabrana saobracaja za sva vozila na motorni pogon , osim za motocikl bez bocne prikolice '' Oznacava put , odnosno deo puta na kome je zabranjen saobracaj za sva vozila na motorni pogon osim za motocikle bez prikolice I bicikle sa motorom na dva tocka .

Znak ''Zabrana saobracaja za autobuse'' Oznacava put odnosno deo put na kome je zabranjen saobracaj za autobuse .

Znak ''Zabrana saobracaja za teretna motorna vozila'' Oznacava put odnosno deo put na kome je zabranjen saobracaj za teretna motorna vozila .

Znak ''Zabrana saobracaja za cisterne'' Oznacava put odnosno deo put na kome je zabranjen saobracaj vozilima koja prevoze materije iznad odredjene kolicine , koja moze da izazove zagadjenje vode .

Znak ''Zabrana saobracaja vozilima koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive materije iznad odredjene kolicine ''

Znak ''Zabrana saobracaja vozilima koja prevoze opasne materije iznad odredjene kolicine''

Znak ''Zabrana saobracaja za vozila na motorni pogon koja vuku prikljucno vozilo osim poluprikolice ''

Znak ''Zabrana saobracaja za vozila na motorni pogon koja vuku prikljucno vozilo ili poluprikolicu''

Znak ''Zabrana saobracaja za traktore '' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za traktore .

Znak ''Zabrana saobracaja za motocikle '' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za motocikle , za motorna vozila na tri tocka .

Znak ''Zabrana saobracaja za bicikle sa motorom '' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za bicikle sa motorom sa dva ili tri tocka .

Znak ''Zabrana saobracaja za bicikle '' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za bicikle .

Znak ''Zabrana saobracaja za zaprezna vozila'' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za zaprezna vozila .

Znak '' Zabrana saobracaja za rucna kolica '' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za rucna kolica .

Znak ''Zabrana saobracaja za pesake'' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za pesake .

Znak ''Zabrana saobracaja za sva vozila na motorni pogon '' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za sva vozila na motorni pogon.

Znak ''Zabrana saobracaja za sva vozila na motorni pogon i zaprezna vozila'' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za sva vozila na motorni pogon i zaprezna vozila.

Znak ''

'' Zabrana saobracaja za vozila cija ukupna sirina prelazi odredjenu sirinu

Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za vozila cija ukupna sirina prelazi sirinu oznacenu na znaku .

Znak ''Zabrana saobracaja za vozila cija visina prelazi odredjenu visinu'' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za vozila cija ukupna visina prelazi visinu oznacenu na znaku.

Znak

''Zabrana saobracaja za vozila cija ukupna tezina prelazi odredjenu

tezinu '' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za vozila cija ukupna tezina prelazi tezinu oznacenu na znaku .

Znak ''Zabrana saobracaja za vozila koja prekoracuju odredjeno osovinsko opterecenje'' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za vozila sa osovinskim opterecenjem vecim od opterecenja oznacenog na znaku .

Znak '' Zabrana saobracaja za vozila koja prekoracuju odredjenu duzinu'' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za vozila cija ukupna duzina prelazi duzinu oznacenu na znaku .

Znak ''Najmanje odstojanje izmedju vozila '' Oznacava najmanje odstojanje izmedju vozila u kretanju koga se vozaci moraju pridrzavati .

Znak ''Zabrana skretanja ulevo '' Oznacava raskrsnicu na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno .

Znak ''Zabrana skretanja udesno'' Oznacava raskrsnicu na kojoj je skretanje udesno zabranjeno.

Znak ''Zabrana polukruznog okretanja '' Oznacava mesto na kome je polukruzno okretanje zabranjeno .

Znak

''Zabrana preticanja svih vozila na motorni pogon , osim motocikla bez

prikolice '' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjeno preticanje svih vozila na motorni pogon osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom na dva tocka .

Znak ''Zabrana preticanja za teretna vozila '' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjeno da teretna motorna motorna vozila cija najveca dozvoljena tezina prelazi 3.5 t preticu druga vozila na motorni pogon osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom na dva tocka .

Znak ''Ogranicenje brzine'' Oznacava put ili deo puta na kome se vozila ne smeju kretati brzinom ( u km /cas ) vecom od brzine koja je oznacena na znaku .

Znak ''Zabrana davanja zvucnih znakova'' Oznacava put ili deo puta na kome se uredjajem na vozilu ne smeju davati zvucni znakovi , osim u slucaju neposredne opasnosti .

Znak ''Zabrana prolaza bez zaustavljanja – carinarnica'' Oznacava blizinu carinarnice gde sevozilo mora zaustaviti .

Znak

''Zabrana prolaza bez zaustavljanja – policija ''

Znak

''Zabrana prolaza bez zaustavljanja – putarina''

Znak ''Prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera'' Oznacava zabranu stupanja vozila na uski deo puta pre nego sto tim delom predju vozila iz suprotnog smera .

Znak ''Zabrana zaustavljanja i parkiranja'' Oznacava stranu puta na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila .

Znak ''Zabrana parkiranja'' Oznacava stranu puta na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila .

Znak ''Naizmenicno parkiranje '' Oznacava stranu puta na koji se zabrana parkiranja odnosi u neparne dane.

Znak ''Naizmenicno parkiranje '' Oznacava stranu puta na koji se zabrana parkiranja odnosi u parne dane .

Znakovi obaveze su :

Znak '' Najmanje dozvoljena brzina '' Oznacava put ili deo puta na kome se vozila u normalnim uslovima moraju kretati najmanje onom brzinom ( u km/ cas ) koja je oznacena na znaku .

Znak ''Lanci za sneg'' Oznacava deo puta na kome motorna vozila , osim motocikla moraju na pogonskim tockovima imati propisanu zimsku opremu kad je na kolovozu sneg .

Znak ''Staza za bicikliste'' Oznacava stazu kojom se moraju kretati bicikli i bicikli sa motorom , a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim vozilima .

Znak ''Staza za pesake '' Oznacava posebno izgradjenu pesacku stazu kojom se pesaci moraju kretati , a zabranjeno je kretanje drugim ucesnicima u saobracaju .

Znak ''Staza za jahace'' Oznacava stazu kojom se moraju kretati jahaci , a zabranjeno je kretanje drugim ucesnicima u saobracaju .

Znak “ Obavezan smer “ Oznacava smer kojim se vozila moraju kretati .

Znak “ Obavezan smer “ Oznacava smer kojim se vozila moraju kretati .

Znak “ Obavezan smer “ Oznacava smer kojim se vozila moraju kretati .

Znak “ Obavezan smer “ Oznacava smer kojim se vozila moraju kretati .

Znak “ Obavezan smer “ Oznacava smer kojim se vozila moraju kretati .

Znak “ Dozvoljeni smerovi “ Oznacava smerove u kojima se vozila smeju kretati .

Znak “ Dozvoljeni smerovi “ Oznacava smerove u kojima se vozila smeju kretati .

Znak “ Dozvoljeni smerovi “ Oznacava smerove u kojima se vozila smeju kretati .

Znak “ Obavezno obilazenje sa desne strane “ Oznacava kolovoz , odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilazenja pesackih ostrva , ostrva za usmeravanje saobracaja i drugih objekata na kolovozu .

Znak “ Obavezno obilazenje sa leve strane “ Oznacava kolovoz , odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilazenja pesackih ostrva , ostrva za usmeravanje saobracaja i drugih objekata na kolovozu .

Znak ” Kruzni tok saobracaja “ Oznacava kolovoz , odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilazenja pesackih ostrva , ostrva za usmeravanje saobracaja i drugih objekata na kolovozu .
                         

Znakovi obavestenja

Znakovi obavestenja pruzaju ucesnicima u saobracaju potrebna obavestenja o putu kojim se krecu, nazivima mesta kroz koja put prolazi i udaljenost do tih mesta , prestanku vazenja znakova izricitih naredbi , kao i druga obavestenja koja im mogu biti korisna .

Znakovi obavestenja su :

Znak ''Prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera '' Obavestava vozaca da na uskom prolazu ima pravo prvenstva u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera .

Znak ''Put sa jednosmernim saobracajem '' Obavestava ucesnike u saobracaju o jednosmernom putu .

Znak ''Put sa jednosmernim saobracajem'' Obavestava ucesnike u saobracaju o jednosmernom putu .Postavlja se skoro paralelno sa osom kolovoza , a reci : '' Jedan smer '' mogu biti ispisane na strelici tog znaka .

Znak '' Put sa prvenstvom prolaza '' Oznacava put ili deo puta na kome vozila imaju prvenstvo prolaza u odnosu na vozila koja se krecu putevima koji se ukrstaju s tim putem , odnosno delom puta .

Znak ''Zavrsetak puta sa prvenstvom prolaza'' Oznacava mesto na kome se zavrsava put ili deo puta sa prvenstvom prolaza .

Znak '' Pruzanje puta sa pravom prvenstva prolaza '' Oznacava put sa prvenstvom prolaza .

Znak pesacki prelaz .

'' Obelezeni pesacki prelaz '' Oznacava mesto na kome se nalazi obelezeni

Znak ''Podzemni ili nadzemni pesacki prolaz '' Oznacava mesto na kome se nalazi podzemni ili nadzemni pesacki prolaz .

Znak '' Raskrsnica '' Oznacava medjusobni polozaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrstaju , kao i brojeve puteva i brojeve medjunarodnih puteva .

Znak

'' Slepi put '' Oznacava blizinu i polozaj puta koji nema izlaz ( slepi put ) .

Znak ''Smer kretanja vozila koje namerava da skrene ulevo na raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno '' Oznacava put kojim se vozilo mora kretati ako namerava da skrene ulevo na sledecoj raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno .

Znak '' Prestrojavanje vozila '' Oznacava predhodno obavestenje vozacu radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa vise saobracajnih traka . Simboli na znakovima treba da odgovaraju stvarnom stanju broja saobracajnih traka i nacinu prestrojavanja na njima .

Znak '' Prestrojavanje vozila '' Oznacava predhodno obavestenje vozacu radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa vise saobracajnih traka .Simboli na znakovima treba da odgovaraju stvarnom stanju broja saobracajnih traka i nacinu prestrojavanja na njima . Na znaku mogu biti ispisani i nazivi mesta . Znak '' Putokaz '' Oznacava mesto ili karakteristican objekat u koji vodi put na kome je postavljen putokaz .

Znak '' Putokazna tabla '' Oznacava pravac puta za naseljeno mesto ispisano na znaku .

Znak '' Putokaz za aerodrom '' Oznacava pravac puta za aerodrom .

Znak '' Putokaz za teren za kampovanje '' Oznacava pravac i udaljenost terena za kampovanje .

Znak '' Putokaz za planinski dom '' Oznacava pravac i udaljenost mesta na kome se nalazi planinski dom .

Znak

'' Broj puta ''

Znak

'' Kilometraza puta ''

Znak

'' Broj medjunarodnog puta ''

Znak '' Auto-put '' Oznacava mesto odakle pocinje auto-put .

Znak '' Zavrsetak auto-puta '' Oznacava mesto na kome se zavrsava auto-put .

Znak '' Put rezervisan za saobracaj motornih vozila '' Oznacava mesto odakle pocinje put rezervisan samo za saobracaj motornih vozila .

Znak '' Zavrsetak puta rezervisanog za saobracaj motornih vozila '' Oznacava mesto na kome se zavrsava put rezervisan samo za saobracaj motornih vozila .

Znak '' Naziv naseljenog mesta '' Oznacava naziv mesta ( naselja ) u koji ulazi put i granicu od koje pocinje to mesto

Znak '' Zavrsetak naseljenog mesta '' Oznacava mesto na kome se zavrsava naselje kroz koje prolazi put .

Znak '' Prestanak zabrane preticanja svih vozila na motorni pogon , osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom na dva tocka '' Oznacava mesto odakle prestaje zabrana preticanja svih vozila na motorni pogon bez prikolice i bicikala sa motorom na dva tocka .

Znak '' Prestanak zabrane preticanja za teska teretna vozila '' Oznacava mesto odakle prestaje zabrana preticanja za teska teretna vozila .

Znak '' Prestanak ogranicenja brzine '' Oznacava mesto odakle prestaje ogranicenje brzine .

Znak '' Prestanak najmanje dozvoljene brzine '' Oznacava mesto odakle prestaje propisana najmanja dozvoljena brzina .

Znak '' Prestanak zabrane davanja zvucnih znakova '' Oznacava mesto odakle prestaje zabrana davanja zvucnih znakova .

Znak '' Prestanak svih zabrana '' Oznacava mesto odakle prestaje da vaze odgovarajuce zabrane koje su pre tog mesta uspostavljene saobracajnim znakovima postavljenim na tom putu .

Znak '' Prestanak obaveze nosenja lanaca za sneg ''

Znak

'' Zavrsetak staze za bicikliste ''

Znak '' Zavrsetak staze za pesake ''

Znak '' Zavrsetak staze za jahace ''

Znak '' Zona u kojoj je ograniceno trajanje parkiranja '' Oznacava mesto u naselju odakle se ulazi u zonu u kojoj je sprovedeno opste ogranicenje trajanja parkiranja na odredjeno vreme , bez obzira da li se za parkiranje na odredjeno vreme placa naknada ili se ne placa .

Znak '' Izlaz iz zone u kojoj je ograniceno trajanje parkiranja '' Oznacava mesto u naselju na kome se izlazi iz zone u kojoj je sprovedeno opste ogranicenje trajanja parkiranja na odredjeno vreme .

Znak '' Parkiraliste '' Oznacava prostor izvan kolovoza puta koji je odredjen ili posebno uredjen za parkiranje vozila .

Znak '' Vremenski ograniceno parkiranje '' Oznacava mesto na kome je parkiranje vozila vremenski ograniceno .

Znak '' Bolnica '' Oznacava blizinu bolnice ( i upozorava vozaca da svojim vozilom ne stvara suvisnu buku ).

Znak '' Stanica za prvu pomoc '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi stanica za prvu pomoc .

Znak '' Radionica za opravku vozila '' Oznacava blizinu mesta na kome se nalazi radionica za opravku vozila .

Znak '' Telefon '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi telefonska govornica .

Znak '' Benzinska stanica '' Oznacava blizinu mesta na kome se nalazi benzinska stanica .

Znak odnosno motel .

'' Hotel ili motel '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi hotel ,

Znak '' Restoran '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi restoran .

Znak '' Kafana '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi kafana .

Znak '' Teren uradjen za izletnike '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi teren uradjen za izletnike .

Znak '' Teren za kampovanje pod satorima '' Oznacava blizinu terena ili teren uradjen za kampovanje pod satorima .

Znak '' Teren za kampovanje u prikolicama '' Oznacava teren ili blizinu terena uredjenog za boravak u prikolicama .

Znak '' Teren za kampovanje pod satorima i u prikolicama '' Oznacava blizinu terena ili teren za kampovanje pod satorima i u prikolicama .

Znak '' Planinski dom '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi planinski dom .

Znak '' Vozilo za pomoc na putu '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi sluzba za pruzanje pomoci u slucaju kvara na vozilu .

Znak '' Vatrogasna sluzba '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi sluzba za gasenje pozara .

Znak '' Autobusko stajaliste '' Oznacava mesto na kome se nalazi autobusko stajaliste .

Znak '' Tramvajska stanica '' Oznacava mesto na kome se nalazi tramvajska stanica .

Znak '' Aerodrom '' Oznacava blizinu aerodroma ili mesto aerodroma .

Znak '' Luka – pristaniste '' Oznacava blizinu luke , pristanista , odnosno trajekta ili mestou kome se nalazi luka , pristanista , odnosno trajekta .

Znak '' Informacija '' Oznacava blizinu mesta ili mesto u kome se mogu dobiti turisticke informacije .

Znak '' Prohodnost puta '' Oznacava da je planinski put , odnosno prelaz preko planinskog vrha otvoren .

Znak '' Prohodnost puta '' Oznacava da je planinski put , odnosno prelaz preko planinskog vrha zatvoren .

Znak '' Broj serpentine '' Oznacava broj serpentine sa nadmorskom visinom .

Znak '' Putni objekat '' Oznacava naziv putnog objekta od posebnog znacaja ( vijadukt , tunel i sl. )

Znak '' Planinski prevoj '' Oznacava planinski prevoj sa nadmorskom visinom .

Znak '' Reka '' Oznacava naziv reke preko koje put prelazi .

Znak '' Stanica policije '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi stanica policije .

Znak '' Brzina koja se preporucuje '' Oznacava brzinu koja se preporucuje na odredjenom delu puta .

Znak '' Potvrda pravca '' Oznacava potvrdu pravca kretanja posle prolaska kroz raskrsnicu .Na znaku mogu da budu ispisana samo pet naziva mesta , kao i udaljenost u km do tih mesta .

Znak '' Tabla za oznacavanje ulica '' Oznacava vozacima i pesacima naziv ulice kojom prolaze ili u koju ulaze .

Znak '' Tabla za usmeravanje '' Oznacava mesto gde se nailazi na ostru krivinu .

Znak '' Tabla za usmeravanje '' Oznacava mesto gde se nailazi na ostru krivinu .

Znak '' Predputokaz '' Na auto-putu i putu sa raskrsnicama u vise nivoa oznacava pravac kretanja do naseljenih mesta ispisanih na znaku .

Znak '' Putokaz iznad kolovoza na portalu '' Koji na auto-putu i putu sa raskrsnicama u vise nivoa oznacava pravac kretanja do naseljenog mesta ispisanog na znaku .

Znak '' Putokaz iznad kolovoza na portalu '' Koji na auto-putu i putu sa raskrsnicama u vise nivoa oznacava pravac kretanja do naseljenih mesta ispisanih na znaku .

Znak '' Tabla za oznacavanje izlaza '' Oznacava mesto izlaska sa auto-puta .

Znak '' Putokaz za prestrojavanje iznad saobracajnih traka – na portalu '' Obavestava vozace o koriscenju saobracajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku .

Znak '' Deca na putu '' Oznacava mesto u cijoj se blizini nalazi skola i pesacki prelazi koje deca cesto koriste .

Znak '' Saobracajna traka za vozilo javnog prevoza putnika '' Oznacava saobracajnu traku na kojoj se moraju kretati vozila javnog prevoza putnika .

Znak '' Zavrsetak saobracajne trake za vozila javnog prevoza putnika '' Oznacava mesto na kome se zavrsava saobracajna traka za kretanje vozila javnog prevoza putnika .

Znak '' Ogranicenje najvece dozvoljene brzine na putevima u SRB '' Oznacava opste ogranicenje najvece dozvoljene brzine u Srbiji prema vrsti puta .

Znak '' Saobracajna traka za spora vozila '' Oznacava pocetak saobracajne trake u kojoj se mora kretati sporo vozilo koje se krece brzinom manjom od brzine odredjene umetnutim znakom .

Znak '' Zavrsetak saobracajne trake za spora vozila '' Oznacava mesto na kome se zavrsava saobracajna traka za kretanje sporih vozila .
                                     

Dopunske Table Dopunsne table se koriste uz postavljeni saobracajni znak, za blize objasnjenje samog znaka.Postavljaju se ispod saobracajnog znaka.

Dopunska tabla koja oznacava udaljenost izmedju znaka uz koji je postavljena dopunska tabla i pocetak dela puta , odnosno mesta na koje se znak odnosi .

Dopunska tabla koja oznacava udaljenost izmedju znaka uz koji je postavljena dopunska tabla i pocetak dela puta , odnosno mesta na koje se znak odnosi .

Dopunska tabla koja oznacava duzinu dela puta na kome preti opasnost oznacena znakom , odnosno na kome se primenjuje izricita naredba oznacena znakom , odnosno na koji se odnosi sadrzaj znaka uz koji se istice dopunska tabla .

Dopunska tabla koja oznacava udaljenost izmedju znaka uz koji je postavljena dopunska tabla i objekta terena ili dela puta na koji se obavestenje odnosi .

Dopunska tabla koja oznacava vreme za koje izricita naredba vazi , ako ne vazi neprekidno .

Dopunska tabla koja sadrzi blize objasnjenje znaka recima ili na drugi nacin ako to nije jasno odredjeno simbolom znaka .

Dopunska tabla koja sadrzi simbol koji blize odredjuje znacenje znaka uz koji se istice .

Dopunska tabla koja oznacava pocetak dela puta , odnosno mesta na kome postoji opasnost od neocekivanog nastanka posledice

Dopunska tabla oznacava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka , od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka .

Dopunska tabla oznacava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka , od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka .

Dopunska tabla oznacava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka , od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka .

Dopunska tabla oznacava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka , od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka .

Dopunska tabla oznacava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka , od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka .

Dopunska tabla oznacava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka , od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka .
               

 

Oznake na kolovozu

uzduzne oznake poprecne oznake ostale oznake na kolovozu i predmetima uz ivicu kolovoza

Uzduzne oznake na kolovozu Uzduzne oznake na kolovozu su : - neisprekidane linije , - isprekidane linije - udvojene linije .

Neisprekidana uzduzna linija moze biti :
• •

razdelna linija ivicna linija

Razdelna neisprekidana uzduzna linija oznacava zabranu prelazenja vozila preko te linije odnosno zabranu kretanja vozila po njoj. Razdelna linija sluzi za razdvajanje dvosmernih kolovoznih povrsina po smerovima .

Neisprekidana uzduzna linija kao ivicna linija sluzi da obelezi i istakne ivicu vozne povrsine kolovoza ili razdvoji kolovozne povrsine sa posebnom namenom .To moze biti obelezavanje stvarne ivice kolovoza puta ili trake za kretanje vozila javnog prevoza putnika .Ove linije izvlace se zutom bojom , ali po novom standardu izvlace se belom bojom .

Isprekidana uzduzna linija moze da bude : 1. obicna linija , 2. linija upozorenja , 3. kratka i siroka linija . Koristi se za razdvajanje i obelezavanje razlicitih kolovoznih povrsina i ona se moze prelaziti uz potrebnu paznju i tako da se ne ugrozava bezbednost saobracaja .

Obicna isprekidana linija sluzi za razdvajanje kolovoznih povrsina na saobracajne trake .

Linija upozorenja sluzi za najavljivanje neisprekidane linije , njeni potezi su duzi od poteza obicne isprekidane linije .

Kratka isprekidana linija koristi se za razdvajanje jednosmernih kolovoznih povrsina na saobracajne trake na prilaznim kracima raskrsnice , kao linija vodilja u samoj raskrsnici i za odvajanje trake za vozila javnog gradskog prevoza putnika kada se koristi samo u odredjenim vremenskim intervalima u toku dana .

Siroka isprekidana linija sluzi kao ivicna linija za razdvajanje tokova u raskrsnici na putevima van naselja i kao ivicna linija za izdavanje nisa za skretanje i izlivanje , odnosno ulivanje na auto – putevima i putevima rezervisanim za saobracaj motornih vozila .

Udvojena neisprekidana linija sluzi za razdvajanje dvosmernih kolovoznih povrsina po smerovima kretanja .Preko nje se ne sme vozilom prelaziti niti voziti po njoj .

Udvojena isprekidana linija sluzi za obelezavanje saobracajnih traka sa izmenjivim smerom kretanja na kojima je saobracaj regulisan uredjajima za davanje svetlosnih saobracajnih znakova dvobojnim svetlima crvene i zelene boje .

Udvojena kombinovana linija sastoji se od jedne neisprekidane i jedne isprekidane linije , koristi se za razdvajanje saobracajnih traka na mestima gde su uslovi preglednosti takvi da dopustaju preticanje samo u jednom smeru kretanja na primer :
• •

na izlazu iz krivine , na delu puta niz prevoj ...
                         

 

Svetlosni saobracajni znakovi

U svetlosne saobracajne znakove spadaju : 1. svetlosni saobracajni znakovi za regulisanje saobracaja motornim vozilima 2. svetlosni znakovi za regulisanje saobracaja namenjeni samo pesacima 3. svetlosni znakovi za oznacavanje prelaza puta preko zeleznicke pruge u nivou 4. svetlosni znakovi za tramvaje 5. svetlosni znakovi za oznacavanje radova na putu i drugih prepreka i ostecenja na kolovozu koja predstavljaju opasnost za ucesnike u saobracaju Svetlosne oznake su : smerokazi sa reflektnim staklima ili reflektujucim materijama , metalni elementi sa ugradjenim reflektujucim materijama , svetlosni stubovi i druge slicne svetlosne oznake

Uredjaji kojima se daju svetlosni saobracajni znakovi za regulisanje saobracaja nazivaju se semafori .

Mogu biti postavljeni horizontalno, ali najcesce su postavljeni vertikalno. U oba slucaja imaju isto znacenje. Upaljeno svetlo na semaforu oznacava :

CRVENO SVETLO - Zabrana prolaza

ZUTO SVETLO UPALJENO ISTOVREMENO SA CRVENIM SVETLOM - sluzi za upozorenje ucesnika u saobracaju na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svetla .

ZELENO SVETLO - slobodan prolaz za sva vozila

ZUT SVETLO - zabran prolaza , o TO O na osim za vozi koja se , u ila casu kad se zuto svet pojavi , n tlo nalaze na toli ikoj udaljeno od svetlo osti osnog znaka da se ne mo a ogu austaviti ispr njega na zadato mest , a za osta ucesnike – zabrana red to ale na bezbedan nacin za sake koji su v poceli da prelaze kolovoz .Zuto svetlo najav vec a vljuje skoru prolaza , osim za pes pojavu cr rvenog svetl . la

. Ako je uredjaju za davanje sv vetlosnih sao obracajnih zn nakova za re egulisanje saobracaj na raskrsn dodat jed ili vise d ja nici dan dopunskih zn nakova u obliku zelene s svetlece strelice , vozac mo vozilom da prodje sv oze vetlosni znak i da krene u pravcu ozn k nacenom zel lenom svetle ecom strelicom i za vreme dok je upaljeno crveno i zuto svetl , pri cemu ne sme da o m ili lo u ometa saobracaj vozila ko se krecu po putu na k ulazi i m oja p koji mora da propu pesake k prelaze preko kolov usti koji voza .

Zelene svetlece stre elice , ako su na uredjaju za davanje svetlosnih s u u e saobracajnih znakova , z h znace da se voz smeju kr zila retati samo u pravcu koji pokazuje st i trelica .

 

 

SAOBRAĆAJ NA RASKRSNICI

Raskrsnica je povrsina na kojoj se ukrstaju i spajaju dva ili vise puteva , kao i sira saobracajna povrsina - trg . Raskrsnice obuhvataju i pesacke prelaze i biciklisticke staze ukoliko su na tom mestu . Vozač koji se približava raskrsnici mora da vozi sa povećanom opreznošcu koja odgovara uslovima saobraćaja i da vozi takvom brzinom da se može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza.

Vozac na raskrsnici sme da izvrsi skretanje , polukruzno okretanje i prolazenje pravo kroz raskrsnicu , naravno ako je to dozvoljeno saobracajnim pravilima i postavljenom signalizacijom . Pre otpocinjanja svake od ovih radnji , vozac je duzan da se pre same raskrsnice : prestroji za zeljeni smer kretanja kroz raskrsnicu da se uveri da li moze na bezbedan nacin da izvrsi zeljenu radnju ( izvrsiti provere u vozacka ogledala i okretanjem glave preko ramena – mrtvi ugao ) o na dovoljnoj udaljenosti obavestiti druge ucesnike u saobracaju o svojoj nameri o pristupiti izvodjenju zeljene radnje
o o

Saobracajni znaci koji upozoravaju na priblizavanje raskrsnici :

PRAVILA PROLAZA VOZILA SU ISTA ZA SVE TIPOVE RASKRSNICA

Prema obliku raskrsnice mogu biti :

„Krstasta raskrsnica“

„T“-raskrsnica

Raskrsnica s kružnim tokom saobraćaja

„Y“-raskrnica

Saobraćaj na raskrsnici može biti regulisan:

o

Pravilima saobraćaja – Pravilo desne strane

o

Saobraćajnim znacima

o

Svetlosnim saobraćajnim znacima

o

Znacima koje daju ovlašćena lica
                                       

 

SAOBRAĆAJ NA RASKRSNICI Saobraćaj na raskrsnici regulisanoj pravilima saobraćaja

• • • •

Saobraćaj na raskrsnici regulisanoj pravilima saobraćaja Saobraćaj na raskrsnici regulisanoj saobraćajnim znacima Saobraćaj na raskrsnici regulisanoj svetlosnim saobraćajnim znacima Saobraćaj na raskrsnici regulisanoj znacima koje daju ovlašćena lica

Saobraćaj na raskrsnici regulisanoj pravilima saobraćaja Na raskrsnici koja nije regulisana saobraćajnim znacima, svetlosnim znacima ili znacima koje daje ovlašćeno lice, prolaz vozila kroz raskrsnicu se odvija na osnovu pravila desne strane i ovo pravilo vazi na svim raskrsnicama .

Vozač koji prolazi kroz raskrsnicu dužan je da propusti vozilo koje nailazi s njegove desne strane.

Od ovog pravila su izuzeta :

vozila pod pratnjom (samo kada daju propisane zvučne i svetlosne znake)

vozilia sa prvenstvom prolaza (vozila policije, hitne pomoći, vatrogasne službe i vojne policije) samo kada daju propisane zvučne i svetlosne znake

sinska vozila

Primer :

Prednost prolaska na raskrsnici u situaciji kao na slici ima zeleni automobil koji moze da ide pravo , levo ili desno , ali ipak ima prednost jer dolazi sa desne strane crvenom automobilu

U situaciji kao na slici gde vozila zadrzavaju pravac kretanja , redosled prolaska je sledeci : zeleni automobil crveni i na kraju sivi automobil

Prednost prolaska kroz raskrsnicu ima sivi automobil jer nailazi zelenom automobilu sa desne strane

U situaciji kao na slici nijedno vozilo nema prednost , odnosno , svako vozilo svakom vozilu dolazi sa desne strane , pa se vozaci moraju sami sporazumeti o redosledu prolaska

Na prikazanoj slici , redosled prolaza je sledeci : - zeleni automobil - crveni - sivi - i na kraju plavi automobil .

U situaciji kao na slici vozila prolaze istovremeno jer im se ne seku pravci kretanja i samim tim nema potrebe da jedno vozilo stane radi propustanja drugog .

Vozač vozila koji na raskrsnici skreće ulevo ( plavi automobil ) dužan je da propusti vozilo ( sivi automobil ) koje dolazeći iz suprotnog smera , na raskrsnici zadržava pravac svog kretanja ili skreće udesno.

Plavom automobilu , vozilo koje dolazi u susret i zadrzava pravac kretanja ili skrece udesno , takvo vozilo dolazi sa desne strane i ima prednost . Iako je ova situacija neshvatljiva u prvom trenutku , jer se vozila pre susreta nalaze na istom pravcu ali suprotnih smerova , kada se ovakva radnja skretanja rasclani po fazama , postaje jasno da vozilo koje skrece ulevo ima vozilo sa svoje desne strane koje mora da propusti .

Vozač koji pri skretanju vozila preseca biciklističku stazu ili traku dužan je da propusti vozila koja se kreću po biciklističkoj stazi ili traci.
                                     

Saobraćaj na raskrsnici regulisanoj saobraćajnim znacima Na ovim raskrsnicama uvek se jednim putem – ulici daje prvenstvo prolaza u odnosu na druge ulice , zbog veceg intenziteta saobracaja na njoj .

Saobracajni znaci koji regulisu saobracaj na raskrsnici su :

Vozač koji ulazi vozilom na put koji je saobraćajnim znakom označen kao prvenstvom prolaza, dužan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem. Ovo pravilo vazi i za sinska vozila – tramvaje , dok vozila policije , hitne pomoci , vatrogasne sluzbe i vozila oruzanih snaga kada su na zadatku imaju prvenstvo prolaza bez obzira da li dolaze sa leve ili desne strane ili sa sporednog puta u odnosu na sva vozila , pa i na vozila koja se krecu po sinama .

Primer :

U situaciji kao na slici prvenstvo prolaza ima plavi automobil u odnosu na crveni .

Prednost prolaska u situaciji kao na slici ima zeleni automobil ( vozilo koje je vec u kruznom toku ).

Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji ulazi i kad taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put sa prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put sa kolovoznim zastorom ili ako na put ulazi sa površine na kojoj se ne vrši saobraćaj.
                                   

Saobraćaj na raskrsnici regulisanoj svetlosnim saobraćajnim znacima

Na raskrsnici i na drugom mestu na kome je saobraćaj posebno regulisan uredjajima za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova, vozač je dužan da postupi po značenju svetlosnog saobraćajnog znaka.

Saobracajni znak koji je postavljen na svetlosnom saobracajnom znaku sluzi da regulise raskrsnicu ukoliko semafor zbog kvara ne regulise saobracaj . Vozač koji je vozilom ušao u raskrsnicu na kojoj je saobraćaj regulisan uređajima za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova, može da napusti raskrsnicu ne čekajući da svetlosnim saobraćajnim znakom saobraćaj bude otvoren u pravcu kojim namerava da produži kretanje, pod uslovom da propusti sve učesnike u saobraćaju koji se kreću pravcem u kome je saobraćaj otvoren.

Vozač kome je svetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen ulazak u raskrsnicu ne sme vozilom da uđe u raskrsnicu, ako je gustina saobraćaja takva da se on sa vozilom očigledno mora da zaustavi u raskrsnici i da na taj način pri promeni svetlosnog znaka ometa ili onemogući saobraćaj vozila koja dolaze sa bočnih kolovoza.

Crveno vozilo ( pozicija br. 2. ) , sme da izvrsi skretanje , posto ima upaljenu zelenu strelicu koja oznacava uslovno skretanje u desno - iako je na semaforu upaljeno crveno svetlo , posto predhodno propusti vozila ( pzicija 1. i 3. ) koja se krecu ulicom gde je dozvoljen saobracaj u tom trenutku .

Ovakav svetlosni saobracajni znak moze biti postavljen na prilazu ili na izlasku iz raskrsnice i sluzi da obavesti vozace kojom brzinom da se krecu ( u datom momentu ) da bi

sve raskrsnice koje se nalaze na pruzanju tog puta prosli u tz. Zelenom talasu , odnosno , bez zaustavljanja – usporavanja .

Na slici je prikazan dodatak svetlosnom saobracajnom znaku,koji obavestava vozace koliko ce jos biti ukljuceno crveno svetlo na semaforu. Taj dodatak semaforu ujedno obavezuje vozace da iskljuce rad motora,dok je crveno svetlo ukljuceno, jer na taj nacin smanjuju buku i zagadjenost vazduha.
                           

 

Saobraćaj na raskrsnici regulisanoj znacima koje daju ovlašćena lica

Kad na raskrsnici , reguliše saobraćaj ovlasceno lice , vozači su dužni da postupaju po znacima koje on daje polozajem tela , ruku ili na drugi nacin , bez obzira na ostalu signalizaciju .