P. 1
Istorija Arhitekture 1 - Goticka Arhitektura

Istorija Arhitekture 1 - Goticka Arhitektura

|Views: 1,727|Likes:
Published by Marija Pokrajac

More info:

Published by: Marija Pokrajac on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2013

pdf

text

original

GOTIČKA ARHITEKTURA

(SKRIPTE PO KNJIZI "GOTIKA" U IZDANJU KÖNEMANN)

POČECI GOTIČKE ARHITEKTURE
Možemo se složiti da je kamen temeljac gotičke arhitekture položen 14. jula 1140. godine nekoliko kilometara severno od Pariza pri ponovnoj izradi hora benediktinske crkve Sen Deni, pod nadzorom opata Sižea. Hor je sadržao elemente i motive koje danas smatramo karakterističnim za gotičku arhitekturu. To je ujedno bilo inspirisano političkim i socijalnim, kao i filozofskim razvojem koji je započet decenijama ranije, i svoj vrhunac doživeo u životu i radu inovatora opata Sižea (10811151). Region oko Pariza koji je bio pod kontrolom monarhije, i bio poznat kao Il-dFrans (Ile-de-France) nije bio tako bogat romaničkom arhitekturom kao Burgundija i Normandija, ali je nakon druge četvrtine XII veka doživeo procvat novog arhitektonskog trenda. Opat Siže, koji je bio važan faktor u jačanju uloge kralja i njegove moći je započeo novu fasadu na zapadnom delu crkve Sen Deni. Upotreba rebrastih svodova, koja je svoju primenu našla još nakon 1100. godine u nekoliko delova Evrope, kao naprimer u Severnoj Italiji, Špajeru, Duramu, Normandiji, inspirisala je arhitekte Il-d-Fransa, koji su je odatle savladali i počeli da koriste oko 1140, na crkvi Sen Etjen (Etienne) u Boveu (Beauvais), na granici sa Normandijom. Dakle, korišćenje rebrastih svodova je započeto pre Sen Denia, i to pokazuje da su graditelji Il-d-Fransa bili mnogo maštovitiji i podložniji eksperimentisanju, za razliku od graditelja u Normandiji. Upotreba rebrastih svodova u horovima sa kompleksnim poprečnim planom dovela je do do tada nezamislivih mogućnosti u strukturi arhitektonskog prostora. Rani primer ovakvog graditeljstva može se videti u benediktinskoj crkvi SEN ŽERME D FLI (Saint Germer-de-Fly) na granici između Il-d-Fransa i Normandije. 1132. godine monasi ovog manastira su uspeli da sakupe relikvije Sv. Žermara (St. Germarus), i tako uvećaju broj hodočasnika koji su posećivali crkvu, što je navelo i engleskog kralja Henrija I da dodeli drvenu građu za radove na crkvi. Do 1230. godine benediktinci su sakupili dovoljno prihoda da bi podigli novu baziliku sa galerijama koja je imala tri broda i transept, kao i hor sa ambulatorijumom i radijalnim kapelama. Spoljašnjojst crkve ne krasi nikakva preterana dekoracija. Spratovi, negde spojeni a negde odvojeni, imaju svoj individualni karakter. Karakter je određen vezom između prozora i zidova i drugačijeg oblika kontrafora. Radijalne kapele ritmično poređanim prozorima jasno opisuju motiv svakog sprata: manji prozori se ponavljaju na galeriji, a veći na glavnom brodu. To rezultira time što svetlost obasjava visoki oltar sa strane i odozgo. U celini, arhitektura ove crkve

Skripte SF-a nisu namenjene da se koriste umesto obavezne literature, već uz nju. Niko ne garantuje potpunu ispravnost ovih skripti (sve podatke bi trebalo proveriti). Niko ne garantuje pozitivan ishod na ispitu, u slučaju učenja samo iz ovih skripti. Na našem sajtu (www.studentski-forum.org) možete naći i kompletan spisak uže i šire literature preporučene od strane profesora.

Pored ovih crkava koje se nalaze severno od Pariza. godine demonstrira upotrebu stubaca koji preuzimaju na sebe svu težinu svodova i tankih skeletnih zidova. tako da je ponovno obnavljanje kraljevske moći bio božiji plan za spasenje u kojem su kraljevi Francuske imali bitnu ulogu. renovirajući SEN DENI (Saint-Denis). ona je mesto martirijuma. 1. -2- . Pierre-de-Montmartre) u Parizu. jer su francuski kraljevi sahranjivani u Sen Deniju. trebalo je da se pojavi i na severnoj. krunisan u Sen Deniju 754. Na prvi pogled. sledbenikom apostola Pavla. već se ređaju paralelno jedna do druge. Tokom srednjeg veka. Prvo je trebalo održati antičku tradiciju da bi francuski monarsi proglasili sebe direktnim naslednikom legitimne kraljevske kuće. Ovaj šablon koji je započet na južnoj strani. čija apsida raste po dužini. Dionizija (St. Ti spisi su navodno predstavljali kralja kao božanskog izaslanika na zemlji. Dakle. Ipak su imali ogromne ambicije i videli su sebe kao vladare cele Francuske. kome su atribuirani veoma važni spisi pseudo-Dionizija (500. Dionizija. Dionizije je bio patron francuske kraljevske porodice. Uvedene su nove ideje kojima bi monarhija podigla svoj ugled. već je takođe postojala grobnica sveca patrona Francuske – Sv. Njegov unuk. Koliko je to zaista bilo bitno nam govori činjenica da je kralj Luj VII lično preneo mošti Sv. žena Luja VI je sahranjena ovde. hora sa dijagonalno postavljenim kapelama. koji su bili moderni u to vreme.demonstrira novostečenu slobodu u upotrebi predefinisanih formi. mesto stradanja Sv. osnovu ove crkve je teško rastumačiti zbog odsustva simetrije. tj. Martin-des-Champs) koju je započeo prior Hugo 1130-1142. Ova crkva sadrži polukružnu apsidu okruženu ambulatorijumom sa dodatkom kapela. a svoje pravo su zasnivali na njihovom nasleđu kraljevskog autoriteta Karla Velikog koji je bio Francuski kralj. Hor je projektovan tako da bude podužan. Arhitektura crkve je nosila izraz dve ideologije. Ovde je neiskorišćena tehnička mogućnost zasvođavanja jer su prozori niski i smešteni ispod velike mreže lukova. a ne centralni. 2. arhitektura glavnog grada je takođe odgovorila na ove nove ideje. Ovo vidimo na primeru bitne Klinijevske crkve. Adelaida. francuski kraljevi su imali znatno manju moć od drugih francuskih plemića koji su okruživali njihove teritorije. godina. Koliko je bilo važno održati karolinšku tradiciju jasno je pokazao opat Siže. SEN MARTEN DE ŠAMP (St. da bi se zadžala moć monarhije u XII veku. *** U XII veku. Dionizija iz stare kripte u novi gornji hor. Crkva je značajnija politički nego arhitektonski. Ne samo da su tu sahranjivani Francuski i kraljevi Merovinga. Ove kapele nisu postavljene oko jedne centralne ose kao obično. kralj Karlo Ćelavi je tamo sahranjen. crkva Sen Deni je igrala važnu i kompleksnu ulogu nacionalnoj politici Francuske monarhije. Manastirska crkva SEN PJER D MONMARTR (St. prvi biskup Pariza je zamenjen sa Dionizijem Areopagitom. Denis). i time je ispoštovana tradicija. ali tamo su podignute radijalne kapele i uništena je simetrija. najverovatnije obnovljena posle 1133. godine. kao i nameru graditelja da stvori nešto potpuno novo. Vidi se pokušaj kombinacije dve različite forme. Sirija). i hora sa ambulatorijumom.

Teško da ima uopšte zidne površine u ambulatorijumu gde tanani stubovi nose težinu svodova. hor koji se spaja na stari naos koji je prema tradiciji posvećen Hristu dozvoljava nam da odredimo početak gotičke arhitekture. Remy) u Remsu u kojoj se čuva ulje koje su doneli anđeli i kojim su miropomazani freancuski kraljevi koji su se tu krunisali (misli se na gradsku katedralu) je obnovljena 1160. Pre završetka radova na vestverku. i morao je biti zamenjen. Siže i njegov nepoznati arhitekta želeli su da stvore svetilište koje će se obraćati jasno i glasno jednostavnom. u novom svetlu. Svodovi drugog ambulatorijuma su integrisani u svodove kapela tako da je dobijen jedinstven prostor. Dosta je stradala u XVIII i XIX veku. nakon hora iz Sen Denija. kao pokušaj da se zadrži tradicija. neobrazovanom posetiocu. Ona simboliše moć opata i nove. potpuno je izgrađen novi hor sa radijalnim kapelama kao u Sen Deniju. Dodat je novi skulptoralni portal. opat Siže je započeo radove i na obnovi hora crkve 1140-1144. tj. U ovo vreme benediktinci iz opatije SEN ŽERMEN DE PRE (St. vestverk. stila poznatog kao novi i neklasični. Podignut je novi hor. Na gornjem spratu nalazi se nekoliko kapela. Crkva odaje utisak trijumfalnog luka ili zamka – radi se o simboličnoj arhitekturi. Ima najstarije kontrafore. godine. za razliku od glavnog broda koji ima 2 sprata. triforijum. Enterijer nosi odlike kasne gotike ali još uvek poseduje originalni ambulatorijum i hor sa monolitnim stubovima i radijalne kapele. Novi hor iznad njih je počeo da se ruši 1231. Horu. *** Oko 1150. je dodat treći sprat tj. Na fasadi se stalno ponavlja motiv broja 3. a severna kula je morala da se sruši nakon što je neuspešno restaurirana. kao i opatu. stari naos zajedno sa fasadom i novim horom je po rečima opata spojen u jednu veću jedinstvenu celinu. red moćnih stubaca okružuje -3- .Siže nije obnovio celu crkvu odjednom. Prozori klerestorija su produženi u cilju boljeg osvetljenja crkve. ojačane monarhije. a širinu od 3 traveja. što čini ovaj portal. Dakle. Germaindes-Pres) u Parizu su obnovili svoju crkvu. Opat Siže je tražio da se za izradu hora donesu antički stubovi iz Rima. Osvećen je 1163. Fasada je kopija zapadne fasade Sen Denija. On je takođe i kopija karolinškog vestverka. Nova kripta i ambulatorijum u kojem se nalazi stara kripta i dalje odaju oblike romanike. ulazom u Nebeski Jerusalim. ona imitira gradnju Sen Denija gde je vestverk dodat uz stari naos. Osnova ima dužinu od 2. Podignuta je nova zapadna fasada. Na osnovi se uočava stil Sen Denija iako kapele nisu spojene sa svodovima ambulatorijuma. Iako je cela crkva izgrađena odjednom. Ima dužinu od 2 traveja. Izgleda da je opatija Sen Deni tako bitna za francuske kraljeve i pod uticajem energičnog i inteligentnog opata Sižea bila mesto gde su stvoreni svi uslovi za razvoj stila gotičke arhitekture. Stil pokazuje uticaj Sen Denija. Kao u Sen Žermen d Preu. Površina koju pokrivaju prozori je veća i natapa prostor svetlošću. Tri nova portala omogućavaju lakši ulaz u staru crkvu. Umesto ranijeg jednostavnog ambulatorijuma sada postoji dvostruki ambulatorijum u kojem su oba broda razdvojena elegantnim monolitnim stubovima koji podržavaju rebraste svodove ali kao da nemaju težinu. Počeo je sa obnovom vestverka. mala katedrala SENLI (Senlis) je započeta severno od Pariza. Opatijska crkva SEN REMI (St.

Portali odaju utisak trijumfalnog luka. I prizemlje i galerije imaju po tri luka između glavnih stubaca. Ovo obeležava kraj razvitka heterogenih ranogotičkih crkava. sa jednom kapelom na vrhu ambulatorijuma. Hor crkve NOTR DAM EN VO (Notre-Dame-en-Vaux) pokazuje veliku sličnost sa Sen Remijem. ona je bila jednostavnija i bez transepta. a takve kule je trebalo da stoje i uz fasadu transepta. Kule se logično nastavljaju i izgledaju kao sastavni deo fasade. Veza između ambulatorijuma i radijalnih kapela je originalna. tako i u uređenju radijalnih kapela. Stubići koji kreću od kapitela stubaca odgovaraju profilu rebara šestodelnih svodova. katedrala je viša od Laona i od svog južnog transepta koji ima četiri sprata. Bila je važan hodočasnički centar. GOTIKA U FRANCUSKOJ Tokom XII veka KATEDRALA U SANSU (Sens). u katedrali je sagrađen novi hor i glavni brod. pa hor izgleda kao klaustar. Iz nepoznatih razloga hor je produžen i ima skoro istu dužinu kao glavni brod. a iznad centralnog portala dominira velika rozeta. Integrisana je u samu crkvu i po prvi put je sastavni deo crkve. Dobio je veliku rozetu koja odgovara rozeti na zapadnoj fasadi. Oni zalaze u glavni brod kao da ne nose veliku težinu. bila je sedište nadbiskupa koji je bio galski primat i kome je bio podređen i biskup Pariza. Prstenovi na stupcima. Kamen -4- .unutrašnji hor. KATEDRALA U SUASONU (Soissons) je dobila četvorospratni južni transept ubrzo nakon 1177. Glavni brod ima 4 sprata. Galerije na spratu su bogatije profilisane. kako u elevaciji hora. a ne odvojen blok. Glavni brod ima tri sprata. Lukovi arkada kao da su isklesani u zidovima. Hor stare KATEDRALE U NOJONU (Noyon) obnovljen je nakon požara 1131. i veći deo je završen do 1200. povučeni su unutar fasade. Zidovi su veoma tanki. Započeta je 1160. Uprkos tome. Arhitekta KATEDRALE U LAONU (Laon) po mnogo čemu je kopirao katedralu Nojonu. stubovima i polustubovima imaju bitnu dekorativnu ulogu. Ima trospratnu elevaciju. godine. Ima 4 sprata. Uvećanjem lukova triforijuma i povećanjem broja prozora u klerestorijumu znatno je smanjena zidna površina. Po prvi put u gotičkoj arhitekturi. započeta 1163. Vitki stubovi okružuju apsidu kao u Sanliju i Sen Deniju. U osnovi je bazilika sa galerijama. Arhitekta je ovaj utisak omogućio tako što je vešto sakrio zapadne kontrafore i teško je primetiti kako počinju između i pored portala i nastavljaju se između prozora. Zapadna fasada je sagrađena krajem XII veka i ona je najreprezentativniji primer gotičke arhitekture. Spojeni su lukom na malim stubovima. U katedrali u Sanliju kontrafori su dominantne na fasadi. Oko 1200. Kapele su izbačene spolja u obliku kruga i jedva da dodiruju ambulatorijum. arkade prizemnog sprata i klerestorija (prozorskog sprata) su iste visine. a ne kao u Sen Deniju gde izgledaju kao da su dodate. Sagrađena u isto vreme kad i Sen Deni. Kapiteli dvostrukih stubaca odvajaju velike traveje. ambulatorijumima i dugim transeptom. jugoistočno od Pariza. Zapadna fasada je flankirana sa dve kule. godine. Građevina koju možemo nazvati prototipom gotičke katedrale je KATEDRALA NOTR DAM (Notre-Dame) u Parizu.

Velike kontrafore na prvom mestu obezbeđuju stabilnost i preuzimaju težinu svodova građevine. i morao se odrediti novi kralj. graditelji Suasona su u želji da naprave visoku katedralu konstruisali tanke stupce.temeljac položio je Papa Aleksandar III. koji je izveo veliki deo hora i transepta koji se završio Žan de Lu Goše iz Remsa i Bernar iz Suasona rade na brodu crkve. Galerije koje imaju tri lučna otvora sa strane se završavaju ravnim pilastrima u glavnom brodu. tako da portali izgledaju dosta uvučeno za razliku od Laona. Kada je izgorela stara katedrala 1210. raspoloženje se promenilo i požar je protumačen kao želja Bogorodice za većim i lepšim hramom. Zato su i stabilnije pa su i kontrafore manje uočljive. izgubio je staru katedralu u požaru 1194. Galerija je bila mnogo veća i bila je probijena samo rozeta skromnih razmera. najbitniji Marijanski centar u Francuskoj. a na drugom odaju utisak snage. Natpisi razrušenog lavirinta poda čuvaju imena graditelja. One su gotovo utopljene u prvi sprat koji je izbačen spolja. Katedrala deluje teško i veoma moćno. nova se morala izgraditi u rekordnom roku. Stupci su kružnoj oblika sa četiri dodata stubića. Katedrala je bila suviše mračna pa su u XIII veku povećani prozori. Odnos između širine i visine fasade je približno 1:1. Iznad stubaca se protežu stubići koji se spajaju sa odgovarajućim profilom rebara šestodelnog svoda. Dvostruki bočni brodovi prelaze u dvostruki ambulatorijum u apsidi. Šartr je malo viši od Suasona. Glavni brod ima šestodelne svodove. dok su u Šartru oni deblji i jači. Kao Notr Dam u Parizu. a u horu se završavaju stubićima. završen vencem od 5 kapela. Zapadna fasada po bogatstvu skulpture nadmašuje ostaje katedrale. Kvadratne kule su prorezane otvorima. Dva sledeća krunisanja su se odigrala u sred gradilišta. Oktogonalni stupci imaju dodatne okrugle stubiće. Kralj Filip-Avgust je bio u kasnim 40-tim (ljudi su tada živeli oko 50 godina). odnosno zidnim površinama iznad. Glavni brod ima trospratnu podelu. Zapadni trobrodni deo vodi ka trobrodnom transeptu koji se slobodno uliva u široki hor. Izražen je rast u visinu. Veliki šestodelni svodovi su korspondirali sa velikim zidnim površinama ispod njih. To je kasnije prepravka. Građenje je započeto od istočnog dela. Poslednji je graditelj velike rozete. ŠARTR (Chartres). Enterijer katedrale u Šartru sličan je Suasonu. ima dvostruki ambulatorijum. kao kod katedrale u -5- . arkade i klerestorijum koji su odvojeni triforijumom su iste visine. Katedrala u kojoj su krunisani Francuski kraljevi i u kojoj su osvećeni od strane nadbiskupa bila je KATEDRALA NOTR DAM u Remsu (Reims). Požar je viđen kao katastrofa jer se mislilo da su dragocene relikvije Bogorodice izgubljene zajedno sa crkvom. a dodata su im još četiri stubića. Zid postoji samo na nekim mestima. glavni stupci glavnog broda su više nego duplo deblji u Šartru nego u Suasonu. U osnovi je petobrodna bazilika sa galerijama kao Klini. godine. Spolja. Plan je blizak Šartru. Kada su relikvije nađene. Zapadna fasada je rađena oko 1200. a na ostalim je pretvoren u otvore i skulpturalno dekorisan. ove dve katedrale se ipak dosta razlikuju. Pošto kule počivaju iznad dvostrukih bočnih brodova. Stupci su oktogonalnog i okruglog oblika. Nadbiskup Remsa je ustoličavao Francuske kraljeve. Šartr ima izgled monumentalne arhitekture. Plan pripada Žanu iz Orbea. a okrugli oktogonalne. ali ne i grubo. Između lukova donjeg sprata i klerestorija je triforijum – uzan hodnik otvoren sa četiri lučna otvora prema srednjem brodu. godine. ali je usklađeniji. one su šire od onih u Laonu. godine. Imaju bogato dekorisane kapitele. Uprkos tim sličnostima. Odaje utisak kao da gledamo u trijumfalni luk sa kraljevskom galerijom – redom statua francuskih kraljeva koje demonstriraju moć i autoritet monarhije.

a ogromni stupci glavnog broda Remsa i Šartra zamenjeni su užim. Sedma je najisturenija. To je slučaj i sa KATEDRALOM U BOVEU (Beauvais). triforij i klerestorij. Datum podizanja hora je nepoznat. Razlozi nisu jasni. veći hor da bi primila veći broj monaha u toku dnevnih misa. Da bi se učvrstili svodovi na velikoj visini. Dupli uzani stubići stoje na mestu na kom u horu obično stoje najjači stupci na prelazu poligona u ravan zid. već visina luka odgovara zbiru visina klerestorija i triforija. kao Notr Dam i Klini. Katedrala je svojom visinom inspirisala graditelje drugih crkava. U horskom delu na spratu triforijuma nema zida. jer je posedovala relikvije Sv. ali se nakon 12 godina (1248. Odaje utisak neobičnog luksuza za red cistercita jer ima veliki broj kapela – 7. broj stubaca je dupliran. Marije Magdalene. Enterijer ima trospratnu podelu – arkade. pod biskupom Evrarom de Fujojom (Evrard de Fouilloy). Požar u staroj KATEDRALI U AMIENU (Amiens) omogućio je izgradnju nove građevine 1220. Možda je bilo greške u konstrukciji. Petobrodna je bazilika. Zapadnu fasadu katedrale u srednjem veku su zaklanjale kuće. Ima trospratnu elevaciju. Ključni faktor za to je bilo izbegavanje velikih blokova u gradnji. a ceo utisak se pojačava dodatnim vitkim stubićima između kojih se vidi glavni stub. ali izgleda izduženija jer se sužava ka vrhu. pa je ovaj sprat.Parizu. već se nastavljaju do svodova – segment polukruga izbija iz zida. Rober de Luzarš (Robert de Luzarches) je bio prvi i glavni arhitekta. a imao je i dvojicu pomoćnika (Thomas de Cormont i njegov sin Renaud). cilindričnim stubovima kao u Suasonu u kombinaciji sa četiri dodata stubića. -6- . a zgrada se i dan danas nije u potpunosti slegla. U otprilike isto vreme. sagrađene su arkbutani (kontrafori) u dva reda na dva sprata. godine. Ovo je najveća katedrala u Francuskoj. Timpanoni portala zbog boljeg osvetljenja imaju rozete umesto skulpturalne dekoracije. godine. Ovo odaje utisak gigantskih stubova koji nose svodove. Započeta je 1226. Restauracija hora CRKVE U OKSERU (Auxerre) započeta je 1215. a do danas nije obnovljena. novi hor dobija CRKVA U VEZLEJU (Vezelay) koja je bila bitan hodočasnički centar. pa nije bila potpuno vidljiva i nije imala monumentalnost Laona ili Šartra. Kule su različite visine.) srušio. ali je manja. Stupci u Okseru su u poređenju sa Suasonom i Šartrom mnogo tanji. u ovom delu osvetljen. Imala je veličanstven hor koji je imao rekordnu visinu od preko 48 metara. Dvojni bočni brodovi prelaze u dvojni ambulatorijum. Rozeta je podignuta u najvišu zonu – odgovara zoni svodova. Oponaša Šartr i njegovu trospratnu elevaciju. pa su uži traveji doprineli da enterijer katedrale izgleda još viši. OPATIJSKA CRKVA CISTERCITSKOG MANASTIRA PONTINJI (Pontigny) je dobila novi. Luk prvog sprata i klerestorij nisu iste visine. Lukovi prvog sprata su izuzetno velike visine. Takođe se i monumentalna kula nad ukrsnicom nakon izgradnje srušila. koji je inače mračan. Tokom restauracije 1284. Stupci se ne završavaju kod kapitela. Pojas dvojnih prozora i galerija kraljeva odgovaraju zoni triforija. To je trobrodna bazilika sa širokim transeptom i razvijenim horskim delom okruženim vencem od 7 kapela. Transept je trobrodan. Hor korespondira sa starijim romaničkim naosom kao horovi Sen Denija i Sen Remija. KATEDRALA U BURŽU (Bourges) nema transept. ali se po stilu svrstava u poslednju četvrtinu XII veka.

Arkade se ponavljaju jedna iznad druge. godine. a prozori klerestorija imaju stepenaste arkade. jer je već za vreme razvitka gotike u Francuskoj ova oblast pripala engleskom kralju do 1204. Zrakasta (Rayonnant) gotika Gotička arhitektura posle 1220.Fasada CRKVE NOTR DAM u Dižonu (Dijon) je jedinstvena u Francuskoj gotici. započeta je izgradnja nove KATEDRALE U RUANU (Rouen). opat Klement započinje rekonstrukciju. Tu je sahranjen Vilijem Osvajač. godine u Francuskoj nazvana je zrakastom zbog prodora sunčevih zraka kroz velike rozete tog perioda. Graditelj je Gilelmus. Hor KATEDRALE U LE MANU (Le Mans) je započet 1254. Nepoznati arhitekta je ojačao seriju horskih unutrašnjih stubaca koje je modifikovao. Kada je požar poharao stari grad i katedralu 1200. Ojačani stubovi su omogućili rast prozora u naosu u visinu. pri tome poštujući stariji deo građevine i usađujući nove stupce između starih. od kojih jedan nosi spoljašnji sloj glavnog zida naosa. pa su stupci i lukovi mnogo jači nego u Il-d-Fransu. godine. Nakon osvajanja Normandije od strane francuskog kralja Filipa Augusta. Uzor je hor katedrale u Buržu čiji brodovi rastu u visinu od spoljašnjosti ka centru. a drugi unutrašnji. Glavni brod daje iluziju četvorobrodne podele. Zgrada je dobila izgled tvrđave. Vrhunsko delo u reizgradnji je klaustar crkve 1210-28. i ukrašeni sa mnoštvom stubića. U horu crkve je trospratna podela na arkade. godine. Stupci su sačinjeni od dva stuba. Etienne) u Kanu (Caen) je dobila novi hor. Zid fasade se nazire ispod kraljevskih galerija sa impresivnim redovima skulpture. triforijum i klerestorijum. godine po planu Žana d'Andelija (Jean D'Andeli). Mur epais – debeli romanički zid je zadržan. Snažni oslonci srednjeg broda nose dvospratnu arkadu. U stvari. dok je spoljašnji imao samo arkuse i klerestorijume. Možda nije slučajnost što opet među prvim građevinama novog stila stoji opatijska CRKVA SEN DENI. To je dupli normanski stub. Kanu ili Šartru. a kapele dele isti svod sa drugim ambulatorijumom kao u Sen Deniju. već na francuskoj granici sa engleskom. MON SEN-MIŠEL (Mont St. ima duboke kapele koje se spajaju na spoljni ambulatorijum hora. godine na mestu starog gradskog zida koji je srušen radi izgradnje većeg hora. Tako rozete izgledaju kao da gledaju u srž zida. Bočni brodovi prelaze u dvostruke ambulatorijume. Naos je završen pre 1237. Mur epais je tipičan za Normandiju. a hor po planu arhitekte Angerana (Enguerran). Trospratna podela naosa je zadržana u unutrašnjem brodu hora. Michelle) se više nije nalazio u anglo-normanskom kraljevstvu. Ima trospratnu podelu. godine. Ovi motivi se pojavljuju i u horu KATEDRALE U KUTANSU (Coutances) započetu 1220. Gotika u Normandiji Gotičkoj arhitekturi u Normandiji nije posvećena tolika pažnja kao u Il-dFransu i Burgundiji. Prednost ovih debelih zidova je što se mogu podizati u nekoliko slojeva. i njihov vrh je skoro na istoj visini kao vrh svodova. velika -7- . ali umesto malih kapela u Buržu. Krajem XII veka crkva SENT ETJEN (St. 1231. koja je pod opatom Sižeom odigrala bitnu ulogu u nastajanju gotike.

1250. Triforijum je (karakteristično za kasnu gotiku) dostigao visinu skoro polovine klerestorija. dve fasade transepta crkve NOTR DAM u Parizu su završene. Ponovna izgradnja je započeta 1318. Njegova najznačajnija crkvena građevina je SEN ŠAPEL (Ste Chapelle) u Parizu. a ulazom je direktno povezana sa dvorom. severnu fasadu i postavio kamen temeljac za južnu se zna preko natpisa njegovog naslednika Pjera iz Monreala koji je on stavio na kasniju fasadu. Ova relikvija je doneta u Pariz 1239. počinje izgradnja nove KATEDRALE U BORDOU. HOR CRKVE NOTR DAM u Evreu (Evreux) oponaša zrakasti stil Sen Denija. i predviđena je za kraljevsku porodicu. i kraljevskoj kapeli Sen Žermen an Laj (St. godine u velikoj procesiji koja je trebalo da uveća svetovnu moć francuskih kraljeva. godine. SEN UAN (St. Stil Sen Denija je evidentan u horu katedrale u Troju (Troyes). Izdiže se iz sredine kraljevske palate kao svetilište koje je trebalo da primi Hristovu krunu od trnovog venca. jer se u dokumentima naziva novi portal. Donja kapela je predviđena za poslugu. delovi zidova hora i brodova nakon stradanja 1568.rozeta transepta postavlja standard veličine za sprat klerestorija u celoj crkvi. Fasada transepta je bazirana na klasičnim severnjačkim francuskim modelima. Petobrodna. Kada je 1287. -8- . Svod donje kapele. Ouen) u Ruanu ima gigantske razmere episkopskih crkava visoke gotike. Nije slučajno to što je ovaj transept odabran za mesto sahranjivanja kraljeva. Između 1281. a svodovi su ukrašeni zvezdanim nebom. sa horom po uzoru na katedralu u Remsu. obnavljaju se FASADE TRANSEPTA RUANSKE KATEDRALE. ali je rad na rozeti mnogo detaljniji i raskošniji. sa horom sa šest traveja i apsidom sa 9 radijalnih kapela – rekordnim brojem. Između 1308. i 1332. Gornja kapela je znatno viša. koji nosi pod gornje je podržan tankim stubovima koji stoje udaljeno od zida. Izgrađeni su imitirajući fasade transepta Notr Dam u Parizu. 1260. su završeni portali i slepi triforijum iznad. Sen Šapel se sastoji iz dva nivoa. jer ona potpuno popunjava prostor između triforijuma i vrha svoda. čiji je ktitor bio sveti kralj Luj IX. Izgled oponaša severnu fasadu. godine KATEDRALA SEN KRUA (Ste Croix) u Orleanu (Orleans) započeta. i 1330. Ime arhitekte Žana iz Meija koji je konstruisao stariju. probala je da nadmaši dela klasične visoke gotike. Kontrafore prelaze u pilastre. Germain-en-Laye). crkvena arhitektura dostigla takav nivo kompozicionog savršenstva da bi se teško mogla nadmašiti. a srednja ima travej više. Južni je sigurno mlađi. godine. Osvećena je 1248. Sačuvane su samo kapele. Kasna gotika u Francuskoj Činjenica je da je nakon reizgradnje crkve u Sen Deniju 1231. parnim prozorima sa šestostranom rozetom na vrhu. U isto vreme se gradi ZAPADNA FASADA LIONSKE KATEDRALE. pa ne čudi što na grobu njenog tvorca Pjera iz Monreala piše Doktor Kamenorezac. Arkade su ispunjene visokim. Hor ima 3 kapele. a ne stupce. ali je Stogodišnji rat znatno usporio. godine. uskim. Kralj je tokom ceremonije stajao kao Hrist među apostolima. Dekoracija je polihromna. godine.

jer dozvoljava jasan pogled ka horu crkve za one koji prisustvuju misi. Godinu dana kasnije. Prelomljene arkade se usecaju u telo stubaca. Javlja se motiv palmovog drveta. -9- . Nadbiskup Tomas Beket je ubijen od strane ljudi kralja Henrija II u sred njegove KATEDRALE U KENTERBERIJU (Canterbury). Htelo se da podseća na tvrđavu koja simboliše moć crkve u borbi protiv Katara. Dekorativni period (1240-1330. sa kontraforama isturenim ka unutra. a između njih su kapele. Tako je nastao prvi gotički hor u Engleskoj. Red koji je imao glavnu ulogu u suzbijanju sekti i praznoverja bio je Dominikanski. tj. U kasnoj gotici završeni su radovi na mnogim fasadama crkava koji su odlagani zbog Stogodišnjeg rata: katedrale u Turu. Primer je crkva Roš (Roche) koja prati šablon severne Francuske. Sansu. GOTIKA U ENGLESKOJ Engleska je bila jedna od prvih država koja je prihvatila gotičku arhitekturu Francuske u prvoj polovini XII veka. Evreu.) je poslednji i najduži period engleske gotike. Engleska arhitektura je često bila pod uticajem Cistercita i zato se engleske crkve često završavaju apsidom sa ravnim začeljem. JAKOBINSKA CRKVA U TULUZU je matična crkva ovog reda. Kontrafore spolja formiraju cilindre. godine u Tuluzu. Veliku ulogu su odigrali nadbiskupi ktitori koji su imali dosta kontakta sa kontinentom. godine. Perpendikularni period (1330-1530. Galerije imaju otvore od po dva luka.) pripada katedrala u Kenterberiju. godine.) obeležava restauracija Vestminsterske opatije po uzoru na Rems. Stupci su uži. U osnovi je izduženi pravougaonik sa pet kapela hora. Kada je rad prekinut. U duhu je Tridentske reforme liturgije. ovaj pokret je uništen u Albižanskom krstaškom ratu. ali svodovi nisu. radovi su bili već završeni na zapadnoj fasadi i naosu. duži i imaju stubiće od crnog mermera po normanskoj tradiciji. a u znak sećanja na pobedu. pa izgleda kao zamak. Red je osnovan 1215.. godine. francuska kasna gotika je bila pod uticajem podizanja velikih gradskih crkava koje su morale da prime uvećanu gradsku populaciju. koju je započeo izvesni francuski arhitekta. pa su na svoje crkve preneli arhitekturu Laona i drugih katedrala. Nakon Stogodišnjeg rata. Ponovna izgradnja hora bila je najznačajniji graditeljski poduhvat u Engleskoj posle mnogo vremena. Genijalna ideja je spiralno stepenište koje vodi do galerije. Ruanu. On postaje kanonizovan od strane pape. Završena je tek u XIX veku. Početkom XIII veka. koji stvara moćan utisak u apsidi (stub sa zvezdastim svodom). Započeta je 1230. Cisterciti su odigrali bitnu ulogu u adaptaciji Francuske ideje. crkva je izgorela (možda ne slučajno). a katedrala postaje centar hodočašća. i 1626.U Albi je bio centar jeretičkog pokreta Katara koji je u XII veku zahvatio južnu Francusku. naos sagrađen između 1580. godine. a hor je proširen ka istoku. a radovi su započeti 1434. Engleskoj ranoj gotici (1170-1240. Jednobrodna je. KATEDRALA U NANTU je obnovljena. Najznačajnija je pariska crkva SEN ETJEN DI MON (St. podignuta je KATEDRALA U ALBI. Katedrala je istih dimenzija kao i stara. Arhitekta je Vilijem iz Sansa. Nema triforijuma zbog male visine. Jedinstvena horska pregrada se prvi put spominje 1541. Etienne-du-Mont)..

ludi svodovi visokog hora. Arhitektura zapadne Engleske dostigla je visok nivo KATEDRALOM U VELSU (Wells). Istočna polovina je presečena drugim. ponovo izgrađena. To su čuvenih pet sestara. Francuski karakter arhitekture se posebno pokazuje u naosu. Graditelj je Džefri (ne zna mu se poreklo). osnova crkve se u potpunosti sastoji od pravougaonika. Naziva se Anđeoski hor. U njoj se služi služba Sv. Kontrafore su sakrivene ispod krovova bočnih brodova – tipično englesko rešenje. dvoslojne slepe arkade u bočnim brodovima i drugo. KATEDRALA U LINKOLNU (Lincoln) je nakon zemljotresa 1192. Huga. Vilijem je pao sa skele i otišao nazad u Francusku. Tomasu Beketu. započetom 1180. Stupci u glavnom brodu su potpuno prekriveni tankim stubićima. do 1405. Najlepša zapadna fasada je fasada katedrale u Velsu – bočne kule i kontrafore dele je vertikalno. Ovaj hor je inspirisao graditelje mnogih kasnijih horova engleske gotike. elevacija je trospratna. Glavni ulaz u englesku crkvu je na severnoj strani još od anglosaksonskih vremena. a nekoliko redova . Engleska gotika je takođe imala svoj put u konstrukciji zapadnih fasada. Između 1256. Iznad ukrsnice je podignuta kula. Naziv je dobio po reljefnoj dekoraciji na galeriji gde su prikazani anđeli koji sviraju i pevaju. rađen u perpendikularnom stilu od 1375. godine. je verovatno sagradio arhitekta Henri Jovel (Yevele). Novi naos. prvi u Evropi. koji se u svežnjevima od po tri spajaju sa odgovarajućim profilom stepenaste arkade. biskupu Hugu iz Avalona. Nose velike lukove koji su bogato profilisani. a stupci uski. Zid je u normanskoj tradiciji. Ogroman broj horova u engleskoj gotici je pravougaon. koja ide iza oltara u polukružnu apsidu sa ambulatorijumom i čini koronu – skoro kružnu aksijalnu kapelu. Arkade su veoma visoke. Portali zauzimaju niže zone fasada i nisu ukrašeni skulpturom. Vitraži u velikim prozorima prikazuju njegov ciklus. Prvo. KATEDRALA U SALZBERIJU (Salisbury) je započeta 1220. Sagrađen je 1291. rebra formiraju zvezdasti oblik. iste godine kad i katedrala u Amienu. za razliku od Francuske gde je to veoma retko. Iznad zidnih arkada. Današnja katedrala je pretrpela određene promene u odnosu na prvobitnu. raščlanjen na uske dekorativne lukove. Ima visoke arkade. i bogato ukrašeni trem obeležava ulaz. triforijum i klerestorijum. On je izgradio kapelu Sv. U glavnom brodu su stubići od purbek mermera. pet pojedinačnih visokih i uskih prozora proteže se skoro celom visinom zida. godine. Dve inovacije su uvedene u horu ove crkve. Ovo su ipak potpuno različite katedrale. hor katedrale je proširen ka istoku. Katedrala ima pravougaoni ambulatorijum. U naosu se uočava i karakteristični zvezdasti svod. Drugi sprat je mnogo skromniji od primera u engleskoj gotici i podseća na francuski triforijum. a završena je ubrzo posle nje. Stupci su različitih oblika od traveja do traveja i imaju dodate stubiće. Severni transept KATEDRALE U JORKU (York) izgrađen je od 1234-1251. a rad je nastavio drugi graditelj iz Engleske. i 1280. Prvo. Ima dva transepta i ambulatorijume sa odvojenom aksijalnom kapelom. godine.Svodovi su šestodelni. Prvo je sagrađen hor i dobio je ime po svom ktitoru. 1266. a veliki transept deli zgradu na pola. U centru svodova. 1178. a svodovi su šestodelni. Trojice. Uticaj Linkolna vidi se i na severu zemlje. Purbek (Purbeck) mermer se koristi za dekoraciju i inače je veoma popularan u XII veku. jer je njen ktitor nadbiskup Žan le Romejn koji je predavao teologiju na univerzitetu u Parizu.10 - . manjim transeptom. i predstavlja relikvijar u kome se čuva glava Sv.

do 1342. a zapadna fasada u XVIII veku. Svod iznad ovih . oktogonalnog oblika. a iznad njih je Hristos kao sudija na strašnom sudu. Od 1316. ali su one isklesane od engleskog purbek mermera. nosi široku površinu svoda. Sam hor je renoviran od 1333. 1290. Ima izduženi oktogonalni oblik. on je sagradio građevinu koja ima francuski poligonalni hor. Ima veliki centralni prozor. nalik palminom drvetu. Zgrada filijale u Vestminsterskoj opatiji poslužila je kao uzor za onu u Salsberiju 1260-70. galerija i klerestorijum u francuskom maniru. Augustina započeli su sa restauracijom hora koji je trebalo da posluži kao mesto pogreba moćne porodice Berkli. Izradio je nameštaj za hor. Ona je i pored svih ovih sličnosti engleska crkva. Alan iz Valšingema obnavlja ukrsnicu i gradi širu. Ime graditelja nije poznato. Svod je zvezdastog oblika.slepih arkada horizontalno. On je završio naos i hor i podigao zapadnu fasadu. godine. Glavni brod ima trospratnu elevaciju: arkade. prestalo se sa gradnjom. Zato je izgradnja nove crkve imala politički karakter vezan za jačanje engleske krune.11 - . Skulptoralni deo je iz XIV i XV veka po uzoru na ranu gotiku. Srednja zona je neka vrsta triforijuma i u arkadama sadrži statue. Statue su rasprostranjene po celoj fasadi – figure svetaca. Svod na kraju novog hora u Velsu je takođe vredan pažnje. Centralni stub iz koga se širi veliki broj rebara. što je tada bio najviši hor u Engleskoj. U međuvremenu je podignuta CRKVA KOD BRISTOLA (Bristol). Ona je pravougaonog oblika. jedna od najoriginalnijih građevina pozne gotike. koji je vladao od 1042-1066 sahranjen je u starijoj. Početkom XIV veka monasi počinju izgradnju svoje nove KATEDRALE U ELIJU (Ely). Graditelj je Henri iz Remsa. Završena je pre 1307. Posle 1272. Kralj Edvard. naos je završen tek 1375. počinje izgradnja kapele Gospe severno od hora. godine od strane Vilijema Džoja. London) ima posebno mesto u srednjovekovnoj arhitekturi Engleske. ambulatorijum sa radijalnim kapelama i trobrodni transept. Enterijerom dominira nizak svod koji kao da se potpuno sastoji od rebara. Tomas od Vitneja koji je radio u Ekseteru radio je ovde od 1323. godine. Završen je 1332. a 1321. glavnog arhitekte. Najupečatljivija je visina hora od 32 metra. U svakom slučaju. već galerija i vidi se anglo-normansko raščlanjavanje zida. Monasi Sv. Uz glavne stupce su dodate kolonete kao u Francuskoj. Vidi se uticaj Remsa i Sen Šapel u Parizu po izgledu prozora i dekoracije. VESTMINSTERSKA OPATIJA U LONDONU (Westminster. Godinu dana kasnije kula nad ukrsnicom se srušila i uništila centralni deo crkve. romaničkoj crkvi. Jedna je od najlepše ukrašenih građevina srednjeg veka. KATEDRALA U EKSETERU (Exeter) je obnovljena oko 1280. graditelj Tomas od Vitneja je radio u Ekseteru. Srednji sprat nije triforijum kao kod Francuza. Kapela je završena 1326. Broj rebara se uvećao od 7 u katedrali u Linkolnu do 11. Počinje od dna ranogotičkog hora sa KAPELOM GOSPE (Lady Chapell). Zapadna fasada Eksetera predstavlja ravne fasade karakteristične za kasnu gotiku u Engleskoj. U svodovima granice između traveja skoro da nestaju i preko cele površine svodova šire se heksagoni i zvezde. a ktitor je bio kralj Henri III. Svetlost kroz velike prozore osvetljava centralni deo crkve. i jedna je od najlepših u Engleskoj. Započeta je 1245. Njena osnovna forma je bogato dekorisani svod. Posebne inovacije uneo je u biskupov tron i horsku pregradu. On je kanonizovan i njegov kult je postao popularan za vreme Henrija III. godine podignuta je oktogonalna ZGRADA FILIJALE katedrale u Velsu.

Ovde je primenjen lepezasti svod. Posle smrti biskupa Vilijema od Edingtona. godine. varvarsku kulturu. do 1509. Vrhunac dekorativnog stila definitivno predstavlja kapela Gospe koja je najbogatije ukrašena arhitektonskim formama. već je remodelovao postojeće. katedrale gube vodeću ulogu u engleskoj arhitekturu. ovde je sahranjen. skulpturom i slikarstvom. a ne od kamena i mermera. Mesto postaje centar hodočašća. Veliku površinu. a veliki zapadni prozor je rađen po uzoru na istočni u Gločesteru. Takođe su korišćeni lepezasti svodovi. i njegov sin. Graditelj je verovatno Tomas iz Kenterberija. Zadržan je veći deo starih građevina. Kralj Henri VI je položio kamen temeljac za izgradnju KRALJEVE KAPELE U KEMBRIDŽU 1346. kapelama i parohijskim crkvama. Od 1502. u koju je smešten njegov sarkofag. Grobnica je rad izvesnog italijanskog renesansnog umetnika. koga su njegova žena i njen ljubavnik držali zatočenog u dvorcu porodice Berkli i na kraju ubili. Normani na Siciliji su preuzeli prelomljeni luk iz islamske arhitekture. koji su nakon uništavanja spomenika klasične kulture. prvog ktitora naosa. Srednjevekovna umetnost u Engleskoj se završava KAPELOM HENRIJA VII u Vestminsterskoj opatiji. kao i u izgradnji dva koledža – Oksforda i Kembridža. samo je su na dnu sastavljeni od čistog zida. U poslednjoj četvrtini XIV veka. perpendikularni stil je poslednji put korišćen u arhitekturi velikih katedrala obnavljanjem naosa u Kenterberiju i Vinčesteru. od oko 22m zauzima drvena konstrukcija koju je kraljevski stolar Vilijem Harli doneo iz Londona. Bočni brodovi su odvojeni od glavnog isturenim kontraforama. Obnova naosa u CRKVI U VINČESTERU (Winchester) započeta je izgradnjom zapadne fasade. Izgrađena je 1330. i ova kapela je građena za potrebe kraljeva pa ima ogromne proporcije. a rebrasti svod se koristio već neko vreme u Lombardiji. Svuda su prepričane priče iz života Bogorodice. u kombinaciji sa visuljcima (stalaktitima). Kralj Edvard II. Drveni svod je ofarbao tako da izgleda kao da je od kamena. Arhitektura XV i XIV veka se najviše ogleda u malim. Zid između njih i prozori su sastavljeni iz panela.prozora je spektakularan. stvorili svoju. npr.12 - . Vazari je kritikovao severnjačku arhitekturu i govorio da je napravljena od papira. On je verovao da je stil došao od Gota. Trem ima Tjudor lukove. biskup Vilijem od Vajkhema nastavlja radove i zapošljava graditelja Viljijema Vinforda. korišćen . GOTIKA U ITALIJI Prelomljeni luk i rebrasti svod su bili poznati Italijanima i pre nego što se gotika pojavila u Francuskoj. Edvard III daruje crkvu i stvara se uslov za obnavljanje romaničke bazilike. crkvenim građevinama. Nakon ova dva naosa. Termin Goti. Monumentalni istočni prozor je po površini bio najveći u to vreme. samo je klerestorij potpuno renoviran. CRKVOM U GLOČESTERU (Gloucester) u zapadnom delu Engleske počinje perpendikularni stil engleske gotike. Zidovi su gotovo pretvoreni u staklo. Henri VII odbavlja KAPELU GOSPE na južnom kraju Vestminsterske opatije. Kao i Kraljevska kapela u Kembridžu. godine. Vinford zbog uštede novca nije podizao nove zidove romaničke crkve.

franjevci. Njihova je uloga i da naglase podužni ritam crkve. da bi nadmašili glavnu dominikansku crkvu. i podignuta je da bi se na njoj smestile mošti Sv. jer se širina lukova arkade smanjuje ka apsidi. Podseća na ranohrišćanske crkve. Crkva je osvećena 1253. Gornja crkva ima dvospratnu elevaciju i uprkos debelim zidovima. 1228. tj. i ima transept sa kvadratnim kapelama i ravnim istočnim krajem. Glavni brod ima oktogonalne stupce i uzan klerestorij. podižu novu crkvu. je počeo u XIII veku. Rad na restauraciji romaničke KATEDRALE U SIENI (Siena). Iskorišćena je optička varka. Peruci. godine. da bi se dobila infrastruktura za . Bogati firentinci su podigli kapele svojih porodica u toj crkvi (Bruni. Franje Asiškog (1181-1226). Marka u Veneciji. gde se čuvaju mošti Sv. Donja crkva još uvek podseća na romaničku kriptu. Vidi se karakteristična polihromija zbog arkada od svetlog i sivozelenog kamena. Antonija je zanimljiva mešavina više graditeljskih stilova. drvenu tavanicu koja je otvorena. Arhitekta crkve je verovatno Arnolfo di Kambio Crkva SAN ANTONIO U PADOVI (Padova). To je uobičajeno za građevine na području Toskane. je dobro osvetljena. Taj trik je posebno korišćen u renesansi da bi se povećala dubina prostora. morao se modifikovati naos i zapadna fasada. Ova dva monaška reda su se bukvalno međusobno takmičila ko će podići veću i lepšu crkvu i prikupiti više pristalica. trik perspektive. Vitki stubovi nose rebra četvorodelnog svoda. izražavaju rivalstvo između gradova. Široki transept dobija svetlo iz dugih kopljastih prozora na samom kraju naosa. su mogle da prime veliki broj ljudi. Dominikanska crkva SANTA MARIJA NOVELA U FIRENCI (Firenze) takođe pokazuje odlike cistercitskog načina gradnje. Trobrodna je. Ima ravnu. Alberti) i unajmili najbolje slikare – Đota i druge. zapadna fasada i delovi zidova su romaničko-lombardijskog porekla. Na istočnom kraju je sagrađena pravougaona krstionica koja je zbog pada terena na nižem nivou. kao i Francuske. locirane blizu gradskih centara. Ambulatorijum i radijalne kapele su preslikane od San Frančeska u Bolonji Italijanske katedrale. Visoki stupci sa prislonjenim polustubovima nose četvorodelne svodove. govoreći da narušavaju originalni enterijer crkve. Njihove prostrane crkve. Zasenila je i mnoge Francuske katedrale. Trobrodna je. SANTA KROČE (Croce). ima šestodelne svodove. Levo i desno od male poligonalne apside je 5 ravno završenih kapela. Masivne kupole podsećaju na Sv. SAN FRANČESKO U ASIZIJU (Assisi) je crkva na dva sprata. Pilastri koji polaze od kapitela stubaca su jedine dekoracije kao i terasa koja počiva na konzolama iznad arkada. Franje u gornjoj crkvi. Vazari je prekrečio većinu fresaka u belo. 1294. Velike zidne površine su prekrivene fresko ciklusima sa temom Hrista i žitija svetaca.je za varvarska plemena koja su prelazila Alpe i dolazila u Italiju nakon raspada Rimskog Carstva.13 - . kada ovaj grad preuzima vodeću ulogu. Osnova i elevacija crkve je jasna i jednostavna. Predviđena je mnogo veća ukrsnica koju bi prekrivala velika kupola u širini skoro celog naosa. Zbog visine kupole. 9 radijalnih kapela i ambulatorijum. Đoto je oslikao žitije Sv. godine u Firenci. godine kada je kanonizovan. Dužine je 115 metara sa transeptom od 74 metra. Franjevački i dominikanski redovi su prvi doneli individualni karakter gotičkoj arhitekturi u Italiji. SAN FRANČESKO U BOLONJI (Bologna) pokazuje odlike arhitekture u maniru cistercita. sa minimumom ornamenata.

Samo je donja trećina izvedena. 1386-7. Pisa) u oratorijumu (mala. godine. Iznad srednjeg portala je rozeta okružena skulpturama u nišama. godine. Bio je poznat skulptor i arhitekta. Eksperti su sačinili komisiju. godine. Suparnički projekat je započeo na crkvi SAN PETRONIO U BOLONJI. Odlučeno je da se sagradi nova katedrala DUOMO NUOVO. Nakon 10 godina. Poslednja je sagrađena velika kupola Filipa Bruneleskija. privatna kapela) sadrži relikviju za koju se verovalo da je deo Hristovog trnovog venca koji je grad dobio 1333. Slična je katedrali u Sieni. godine. Drveni model Antonia da Vićenca prikazuje trobrodnu baziliku sa transeptom. Arnolfo di Kambio je osmislio zapadnu fasadu katedrale u klasičnom stilu. KATEDRALA U ORVIETU (Orvieto) dobija fasadu. Katedrala je kompromis između romaničkog naosa i ambiciozne dogradnje u XIII veku. kao i Santa Kroče. početkom XIV veka. Iznad nje. Milano je u XIV veku procvetao pod Đangalecom Viskontijem. Fasada katedrale u Sieni je izvedena po uzoru na francuske crkve.novi hor. Prvi plan je konstruisao Arnolfo di Kambio. Posle Arnolfove smrti. Izražena je polihromija u beloj i crnoj boji. Đoto nije postavljen za arhitektu. fasada se završava trougaonim zabatom sa mozaičkom dekoracijom. Ubrzo nakon završetka zidova naosa i desnog broda. Fasada je flankirana sa dve bočne kule. tako i u eksterijeru. SANTA MARIA DELA SPINA U PIZI (Santa Maria della Spina. Tek 1357. kako bi podigli idealnu katedralu. Rad su finansirale bogate porodice i sam grad. Donjim spratom dominiraju tri portala. godine se završio rad na katedrali na osnovu modela Frančeska Talentia. Završena je tek 1572. godine. radovi su obustavljeni zbog kuge 1348. Rad je započet 1350. učenik Nikole Pisana. dok 1334. i da dostigne nivo najlepših crkava hrišćanskog sveta. Arhitekta je Lorenco Maitani. . koji je problem rešio konstruišući kupolu u kupoli i smatra se za jedan od najvećih graditeljskih poduhvata svih vremena. arhitekta Orsenjo počinje rad na podizanju velikih dvostrukih bočnih brodova. Došli su najveći graditelji iz cele Evrope. Kamen temeljac je položen 1296. i postao središte cele severne Italije. gde se čuvao ceo Trnov venac. kako u enterijeru. Arhitektura je poslužila kao podloga za obimnu dekoraciju u skulpturi i mozaicima. katedrala imala drvenu tavanicu. Gradnja KATERDRALE U FIRENCI je imala više uspeha. Đoto se potpuno posvetio izgradnji zvonika. trobrodnom transeptu i gigantskom poligonalnom ambulatorijumu.14 - . i započeta je od strane vajara i arhitekte Đovanija Pisana. radovi su prestali. a spoljašnja dekoracija tek u XVIII i XIX veku. arhitekta umire i rad se prekida. a portale u francuskom maniru. Planiran je oblik trikonhosa sa velikom oktogonalnom kupolom. Model za crkvu je Sen Šapel iz Pariza. a transept i hor nikada nisu sagrađeni. koja bi sadržala staru građevinu kao transept. Završena je tek 1525. Plan je bio nalik današnjem naosu ali je. ali je završena u XVI veku. To je stvorilo imperativ da EPISKOPSKA KATEDRALA U MILANU (Milan) treba da bude sagrađena. Obnova stare katedrale je započeta 1294. Ovaj plan je napušten zbog prevelike cene.

U gotici dobijaju nove. Zastupljeni su i u romaničkoj arhitekturi Lombardije. U gotici je transept slabo istaknut i stešnjen između kapela. Neki konstruktivni zadaci zahtevali su brižljiviju obradu kamena nego u romanici. Gotičke građevine su uglavnom od kamena. Gotika se odrekla kripte. pa nisu mogli uticati na celokupnu koncepciju građevinarstva u kom su korišćeni. Gotiku karakteriše eksperimentisanje. a neki su izvođeni dosta nespretno. a u nekim oblastima i od opeke (sev. Gotičke crkve su bazilikalne. ali njihova upotreba tada nije uzela većeg maha. jermenskoj. romanički rebrasti svod počinje da se menja. To je omogućilo da se rasterete ostali delovi zida i da se prošire otvori. trebalo je teške svodove zameniti lakšim sistemom rebrastih svodova sa rebrima koja lokalizuju pritisak u određenim tačkama. Skoro obavezni elementi gotičkog plana su ophodni brod hora i venac kapela. To je vodilo stvaranju vertikalnog principa kompozicije i promeni izgleda i oblika zdanja. Da bi se povećala čvrstina konstrukcije. Francuske i Engleske. pa čak i vizantijskoj arhitekturi. trebalo je koristiti brižljivo istesane kamene blokove jednake veličine. Preko Arabljana. ukrštaju se dva prelomljena svoda. a ima ih i u persijskoj. Gradnja ovih prelomljenih lukova dosta je laka i pogodna. već i u pravougaonim. U masivnim delovima zdanja koriste se kružni kameni blokovi. posebno u temeljima i kontraforama. Rebra su na početku čvrsto spajana u delove svodova koje poduhvataju. Nemačka i Lombardija). a u Engleskoj pravougaona.KONSTRUKTIVNI SISTEM GOTIČKE KATEDRALE Među konstruktivnim elementima gotičke arhitekture posebno se ističu: – Rebrasti svod – Prelomljeni luk – Podupirači (potporni luk i stubac) Gotička arhitektura je uništila masu zida. Plan građevine čuva podužni pravac i istaknutu ukrsnicu. Njihov prototip nalazimo još u rimskoj arhitekturi kod Dioklecijanovih termi u Rimu. što dovodi do povećanja horskog dela građevine. Rebrasti svod: Ovakvi svodovi su i ranije upotrebljavani u raznim epohama i krajevima.15 - . a nekad i narteksa. Da bi se stvorio skeletni sistem i da bi se povećali otvori. daleko pogodnije oblike. ili se spaja sa horom (kao u Amijenu). Umesto ukrštanja dva poluobličasta svoda. a vodeći tip je trobrodna bazilika. Sredinom XII veka. za razliku od romanike. ali se ubrzo počinju graditi sasvim odvojeno. stvorivši tektonsku strukturu skeletnog sistema. Primenjuje se i zalivanje olovom zbog čvrstine i elastičnosti. Apsida hora je u Francuskoj polukružna. ovaj element se prenosi u Španiju (džamija u Kordovi). ne samo za svodove u kvadratnim poljima. Da bi se zid olakšao i povećala njegova nosivost. trebalo je takođe povećati visinu lukova i svodova i smanjiti bočno opterećenje. koju karakteriše transept koji odražava specifična bogosluženja u crkvi u kojima su vodeće mesto zauzimali monasi. ili je potpuno izostavljen (kao u Buržu). tako da svodovi na njih . pa i nepravilnim trapezastim poljima ambulatorijuma.

u XIV i XV veku. oni su između glavnog i bočnih brodova izloženi jakim kosim potiscima rebrastih svodova iznad glavnog broda. Najjednostavniji svod se oslanja na 2 rebra i 4 luka. na kontrafore izređane na spoljnom zidu. Da bi se oni prihvatili i neutralisali. Može da se izradi od daleko tanjih delova. Ako njih uklopimo i nosače približimo dobićemo prelomljeni luk. Rebrasti svodovi postaju tako mnogo elastičniji nego ranije. iznad krovova bočnih brodova. Potporni luci su proizašli iz prislonjenih elemenata u romaničkoj arhitekturi. Što se stubaca tiče. Zvezdasti svod nastaje iz neophodnosti da se pokriju velike ukrsnice. Podupirači: Podupirači su u početku prilično glomazni i sačinjavaju samo delove bočnih zidova. je u statičkom pogledu daleko sigurniji od polukružnog. U poslednjoj četvrtini XII veka počinju da se izvode pravi potporni luci koje prvi put srećemo na katedralama Notr Dam u Parizu oko 1180. Tako je izbegnuta masivna zidna konstrukcija umesto koje taj prostor zauzimaju visoki prozori ukrašeni vitražima. Sledeći tip je cilindrični stub sa četiri prislonjene kolonete koje još uvek imaju simbolički karakter i ne spajaju se sa rebrima svoda. Pomoću rebara i prihvatnih lukova pritisak svodova se prenosi u tačno određene tačke. Tako nastaje četvorodelni svod. iako u ovakvom obliku nisu primenjivani do tada. Raspored kontrafora evoluira. a zatim i u Šartru oko 1194. Iako tako glomazni. Negde na prvoj trećini svoje visine oni su poduprti i međusobno povezani poprečnim i bočnim prihvatnim lucima i rebrima svodova bočnih brodova. najjednostavniji je cilindrični stub postavljen na kvadratni sokl završen kapitelom nasleđenim iz romanike i koristi se u katedralama XII veka. Prelomljeni luk: Prelomljeni oblik rebara. dobićemo neku vrstu embriona gotičkih potpornih lukova. Znamo da su nad tribinama nekih građevina upotrebljavani četvrtoobličasti svodovi. Obično je na njima izgrađen oluk za odvođenje vode sa krova glavnog broda. Ako se uvede dodatno rebro po podužnoj osi svoda. uglavnom se izrađuje po jedan koji prima potisak na samom uglu. ključ. ali sredinom XII veka rebra dobijaju zajedničku završnicu tj. a da se ne sruši. Kasnije. Kod polukružnih svodova potisak je najjači u predelu njihovog temena.odozgo samo naležu. A otprilike na drugoj trećini svoje visine često i lucima i rebrima svodova tribina. koriste se potporni luci koji prenose ove potiske napolje. Kasnijim razvojem dolazi do . Kod dosta visokih katedrala mogu biti na više spratova. On je krstastog oblika i u temenu prihvata svako rebro. Na početku se ukrsni deo rebara izrađuje dosta nepravilno. U engleskoj gotici kontrafori su skrivani ispod krovova bočnih brodova. nasleđen iz mesopotamske i zatim islamske arhitekture. dobija se šestodelni svod. a to važi i za prelomljene svodove. Daljim dodavanjem rebara obrazuju se složeniji svodovi. koji je mnogo stabilniji.16 - .. te ih ima uglavnom po dva. On može da trpi i određene deformacije. U početku su upravni na zid koji podupiru. i postaje mnogo lakši. Gornja trećina je izložena jakim potiscima svodova glavnog broda. Ako uklonimo pojedine delove i zadržimo samo ojačavajuće lukove.

17 - . svodovi i arhivolte prelaze u odgovarajuće dodatne stubiće. Rebra.spajanja nosećih i nošenih elemenata u snopu stubova i pomoćni stubovi prislonjeni uz glavni stub postaju ravnopravni elementi oslonca. Vremenom se dalje umnožavaju i dodatni stubići i tako se usložnjava profil oslonca. U drugim slučajevima oslonac može biti glatki cilindrični stub bez kapitela. a samo slabo razvijeni kapitel označava prelaz od oslonca na rebro i luk. Tako se oslonac spaja sa svodom dobijajući izgled rebara koja dopiru do poda. . To je slučaj u poznoj gotici. Njegov gornji deo se razgranava lepezasto i rebra uranjaju u stub.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->