P. 1
Zelena_potkova[1]

Zelena_potkova[1]

|Views: 808|Likes:
Published by Filip Koružnjak

More info:

Published by: Filip Koružnjak on Sep 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2013

pdf

text

original

UVODNO O ZAGREBU Zagreb, glavni grad Republike Hrvatske, nalazi se u njenom sjeverozapadnom dijelu. Nastao je krajem 11.

st na obroncima Medvednice (Zagrebačke gore), danas sjeverne granica grada. U drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća širi se prema jugu, do rijeke Save, da bi se u drugoj polovici 20. stoljeća proširio i preko rijeke. Godine 1242. Zagreb je proglašen slobodnim kraljevskim gradom, a od tada datiraju i sukobi kanoničkoga naselja Kaptola i obrtničkog utvrđenog naselja Gradeca. U prvoj četvrtini 19. stoljeća srednjevjekovni Gradec i Kaptol sapeti u obrambenim zidinama, postaju pretjesni za potrebe novog vremena, pa se počinju širiti prema podnožju, najprije uz postojeće putove, a onda i zauzimanjem prostora na kojima su do tada bile poljodjelske površine. Početkom 19. stoljeća dolazi i do probijanja srednjevjekovnih utvrđenja u podnožju srednjevjekovnih dijelova grada. Područje današnjeg Trga Josipa Jelačića, tadašnje Harmice, odigralo je u razvoju grada ključnu ulogu spone, koja povezuje u to vrijeme još razjedinjene općine Gradeca, Kaptola i Vlaške ulice. Izgradnja Zagreba u prvoj polovici 19. stoljeća odvijala se spontano bez makar i kratkoročnoga planiranja grada.Godine 1850. razjedinjeni dijelovi grada ujedinjuju se kraljevskom naredbom u jedinstveni glavni grad Zagreb, a 1865. nastaju i prvi službeni planovi budućeg uređenja grada, za razliku od prijašnjih koj su samo bilježili postojeću situaciju. Danas Zagreb, zajedno sa okolnim područjem broji oko 1.000.000 stanovnika. Zanimljivo je da je krajem 18. stoljeća, kada nije imao niti 10.000 stanovnika u njemu započeta gradnja Maksimira jednog od prvih javnih perivoja u Europi i svijetu. U Europi su tada uglavnom postojali privatni perivoji uz kraljevske i plemićke rezidencije, a javni perivoji bili su vrlo rijetki. Projekt Maksimira započet je 1787. godine pod vodstvom biskupa Maksimilijana Vrhovca, a završen je za kardinala J. Haulika 1847. Maksimir je najznačajniji primjer perivojne arhitekture u Hrvatskoj i jedan od simbola Zagreba. U vrijeme nastanka Maksimir je zauzimao oko 400 ha, što je bila polovica pariške bulonjske šume (Bois de Boulogne). Bila je to golema površina za tada vrlo maleni grad. Kada je u drugoj polovici 19. st. bio završen, Maksimir je bio jak poticaj za gradnju šetališta i drugih perivoja u Zagrebu. Tako se sredinom 19. st. s naglom urbanizacijom gradova pojavio pokret za podizanje gradskih perivoja te za stvaranje izvangradskih šumskih parkova i šetališta. Ruše se tada gradska utvrđenja i na tim se mjestima osnivaju vrtovi, perivoji, parkovi i šetališta, neki od njih i na privatnim površinama koje su kasnije pretvorene u javne gradske perivoje.Vrtovi i perivoji iz 1. polovice 19. st. uglavnom su nestali, neki su kasnije preoblikovani, kao npr. biskupski perivoj Ribnjak, a rijetki su očuvani i to u lošem stanju. U 19. stoljeću nastaju i šetališta. Prvo uređeno javno šetalište bila je Južna promenada (danas Strossmayerovo šetalište), započeto 1813. godibne. Nakon toga otvara se i Sjeverna promenada (danas Vrazovo šetalište) te krajem 19. stoljeća Prilaz Gjure Deželića, koji je zamišljen kao šetalište između kolodvora i Kazališnog trga. Još jedno ostvarenje na europskoj razini bilo je zagrebačko središnje groblje Mirogoj, izgrađeno 1867. godine. Brojne aleje i veličanstvene arkade arhitekta H. Bollea (prelaz iz 19. u 20. st.) su dvije osobitosti i vrijednosti koje Mirogoj svrstavaju u vrhunska djela grobljanske arhitekture. Planska izgradnja Donjega grada započela je 1860-tih godina, što je značilo i pojavljivanje javnih perivoja. Najstariji je donjogradski perivojni trg je Zrinjevac (1863.) koji je kasnije, regulatornom osnovom iz 1884. postao dijelom tzv. Zelene potkove. Jedan od razloga nastanka tako planiranog zelenoga pojasa oko užega gradskoga središta bila je i gradnja glavnoga kolodvora i željezničke pruge blizu stambenih četvrti, pa su se pomoću perivoja pokušali zaštititi blokovi kuća od buke i čađe željeznice. Zelena potkova se tako proteže od Kazališnoga trga (na kojem je zgrada Hrvatskog narodnog kazališta sa kraja 19. st.), preko Mažuranićevog i Marulićevog trga na zapadnoj strani do Botaničkog vrta i Starčevićevog trga na jugu pa onda na istočnoj strani preko Tomislavovog i Strossmayerovog trga sve do Zrinjevca. Zelena potkova, zahvaljujući kreativnoj perivojnoj i urbanističkoj kompoziciji, a neovisno o zgradama koje ju okružuju, jedan je od glavnih elemenata slike grada.

gdje postoje ogromne zelene površine. stoljeća češće se izvodilo bez koncepta. (1996. Knežević. Obad Šćitaroci. Zagrebačka zelena potkova.). što je osobiro vidljivo u Novom Zagrebu. Ozelenjavanje grada. Hrvatska parkovna baština. u drugoj polovici 20. godine i nakon njega prekida se bogata tradicija perivojnog oblikovanja i sve se svodi na ozelenjavanje grada. ali bez perivojne prepoznatljivosti i privlačnosti. Zagreb .). Zagreb 2. Školska knjiga. M. zaštita i obnova. (1992. dijelu grada preko Save. Školska knjiga.Posljednje vrijedno djelo perivojne arhitekture Zagreba i Hrvatske jest Krešimirov perivoj iz 1937. S. literatura 1.

konačno je u potpunosti definirana Zelena potkova. godine s južne strane Zrinjevca i društvene zgrade Kola – Sokola 1884.Trg Nikole Šubića Zrinskoga. Naboj iz kojega je proizašlo uređenje Istočnoga perivoja oslabio je u prvom desetljeću kada se izgradnjom Zapadnoga perivoja pružila prilika za dovršenje cjeline perivojskog okvira središta Zagreba. nazvan njegovim imenom i kada je tim činom iskazana inicijativa da se trg uredi kao šetalište. i kulture romantizma. koji je onda zajedno sa zgradom kolodvora dao čvrsta uporišta daljnjem projektiranju perivoja. smješten na rubu planiranoga grada u blizini očekivane željezničke pruge.1887. koji je taj prostor bio zamislio kao elegantno urbano poprište sporta nije izveden u cijelosi. položaj trga u planiranom budućem središtu grada i njegova urbana perspektiva uvjetovali su sadržajno određenje perivoja i oblikovanje šetališta kao reprezentativnoga prizora unutar grada. Trgove obilježava gustoća svojstvena središnjim urbanim sadržajima i visoka razina estetskog oblikovanja. Trg Ivana Mažuranića i Trg maršala Tita (Kazališni trg).Trg Marka Marulića.. Godine 1865. čime je istodobno istočnome kraku pokove dan urbani značaj reprezentativnoga ulaza u grad. no unatoč izdvojenosti i on je u dijalogu s urbanim kontekstom. danas jezgru središta Zagreba. Do 1898. položenim sjeverno od željeznice i usporedo s njom. Samo ime Zelene potkove upućuje na glavno obilježje monumentalnog okvira donjogradskoga središta: perivojne trgove i perivoje. kada započinje uređivanje Zrinjevca. Povijest zagrebačkih donjogradskih perivojnih trgova započinje 26. iza kojih se već počinju formirati dva nova trga. Najmarkantniji doprinos prostoru zelene potkove dan je smještanjem zgrade Glavnoga kolodvora u osi Zrinjevca.Trg Ante Starčevića i Botanički vrt te na zapadnoj strani. no sam prostor buduće Zelene potkove još nije bio definiran. Zanimljivo je da je Botanički vrt jedini pejzažni perivoj. a istočna se obilježava kao Južni perivoj (današnji Starčevićev trg). s čijim je konačnim izvođenjem i u potpunosti oblikovan Istočni perivoj. Zamišljen je kao mjesto okupljanja mladoga građanstva. Tim planom određeno je da se u nastavku Zrinjevca i Sveučilišnoga trga. stjecajem okolnosti postojeći Lenucijev plan. Spomenik su epohe koja je stvorila moderan grad i spojila povijesna naselja u jedinstven urbani organizam. u znak sjećanja na 300-godišnjicu pogibije Nikole Šubića Zrinskog. st. Njegova isključiva namjena šetališta bila je u skladu s idejama prve polovice 19. Temelj uređenju novog perivojnog trga bilo je i postavljanje zgrade Umjetničkog paviljona na sjevernom dijelu. uređen je južni dio Akademskoga trga (današnji Strossmayerov) i cijeli novi perivoj na trećem trgu koji tada nosi imi Franje Josipa I (današnji Tomislavov trg).ZELENA POTKOVA (LENUCIJEVA POTKOVA) Zelena potkova zbirno je ime za slijed od osam trgova: na istočnoj strani . na južnoj strani . tadašnjim planskim dokumentom izgradnje grada. Dvadesetdvije godine nakon prve Regulatorne osnove. Trg Josipa Jurja Strossmayera. No. studenoga 1866 kada je Novi Terg – tadašnje sajmište. Bio je to alternativni prostor. a onda da se ta dva perivoja spoje trećim. regulatornom osnovom. Godine 1872. zbog utilitarnih potreba sjeverno od željezničke pruge predviđen je gradski perivoj kao tampon prema izvoru buke i dime te je time prejudicirano kasnije utemeljenje Botaničkoga vrta. godine s južne strane Sveučilišnoga trga potaknuto je osnivanje novih trgova oko tih zgrada – Akademskog (današnji Strossmayerov) i Mažuranićeva trga. kao i jedini ograđeni prostor u cijeloj Zelenoj potkovi. s kojeg će na zahtjev Sveučilišta odseliti 1884. sajmište se premiješta na zapadni dio grada. Godine 1892. Zapadna polovica toga trećega perivoja namijenjena je za botanički vrt. Trg kralja Tomislava. Nažalost. sve do željeznice. preuređen je Zrinjevac. Zanimljivo je i to da je Trg Franje Josipa prvi cjeloviti i jedini potpuno izvedeni projekt Milana Lenucija u Zelenoj potkovi. Izgradnjom palače Akademije (JAZU) 1882.. Započinje tada uređenje današnjega Zrinjevca. koji poput trodijelna okvira uokviruju središte Donjega grada. već je prema planu . kolodvor je završen i time je potaknuta urbanizacija područja Istočnoga perivoja. produže perivoji – istočni i zapadni. te će tu nastati ishodište zapadnog kraka Zelene potkove – tadašnji Sveučilišni trg. Oni su višestruko reprezentativan prostor Zagreba i snažno obilježje njegova urbanog identiteta. na prostor današnjega Trga maršala Tita.

Izvornu ideju. Sačuvana cjelina perivojnih zelenih trgova Zagreba predstavlja tako zbirku djela nekoliko razdoblja. Knežević. a nove društvene potrebe. jer je sama ideja potpuno formulirana već 1882. koji je osobito iskušan u povijesnim gradovima srednje Europe. a druga uistinu i do danas.. no tako da njena bit ostaje čitkom. Zagrebačka zelena potkova. koji je u razdoblju od 1897. kada nije bio formiran niti odbor za izradu te osnove. On je kasnije potpuno zaposjednut sveučilišnom knjižnicom i dvama institutima i samim time svjedoči o nestajanju kulturne svijesti koja je iznijela cijeli projekt monumentalnih središnjih trgova.). Školska knjiga. međutim.izgrađen samo južni dio dvodijelnoga Zapadnog perivoja. Zagreb . oni razrađuju na svoj način. niti bilo tko od mogućih autora regulatorne osnove. koje se izražavalo novim prostornim i urbanim mjerilima i u mediju historicizma. do 1901. od kojih jedna traje do kraja Prvoga svjetskoga rata. Kasnije se. literatura 1. koja nikada nije uobličena do kraja. Milanu Lenuciju. Kada je Zelena potkova prvi puta ucrtana u regulatornu osnovu 1887. osmislio model jedinstvenog uobličenja cjeline projekta. kasniji Marulićev trg. Istraživanja su pokazala da je ideja djelo kulture zagrebačkog utemeljiteljskog razdoblja 1870-ih godina. estetski zahtjevi i gospodarski potencijali nositelja te kulture potiču uobličenje reprezentativnoga društvenoga prostora . Ipak Milan Lenuci ostaje jedna od najbitnijih figura u razvoju Zelene potkove. (1996. Ostvaranje ideje Zelene potkove obuhvaća dvije velike kultrune epohe. naraštaja i autora. S. Ideja Zelene potkove u duhu je iskušanoga historicističkoga modela uokvirenja staroga središta grada reprezentativnim prostorima. pokazalo da autor Zelene potkove nije ni Lenuci. pripisivala se najpoznatijem zagrebačkom urbanistu na prijelazu stoljeća.

u svoj raskoši boja i oblika. kojem je u tjemenu smješteno stubište kao južni ulaz u trg. Izgradnjom Umjetničkoga paviljona počinju se saditi cvjetni nasadi te drvoredi sa strane i pred kolodvorom. posađeni su dvostruki drvoredi javora. stoljeća današnji Tomislavov trg bio je još neuređeni prostor južno od već uređenog Zrinjskog i Akademičkoga trga (današnji Strossmayerov). Kolodvorska zgrada u potpunosti je zadovoljavala potrebe. Pedesetak godina kasnije. s praznim središnjim prostorom koji omogućava pogled na trg. Kako je trg upušten ispod razine okolnoga terena prostire se pred promatračem kao tepih u vestibulu grada. Trg je smišljen simetrično oko uzdužne osi (sjever-jug). Time je potpuno izmjenjen ne samo izgled južnoga dijela . Trg je nazvan po caru Franji Josipu.licem prema kolodvoru. a postavljen tek desetak godina kasnije. dobija ime koje do danas nosi – Trg kralja Tomislava. U središtu trga je bazen u obliku četverolisne djeteline.900 m² Početkom 90-tih godina 19. Odluka o izgradnji i smještaju kolodvora vrlo je ozbiljno i oprezno donesena. u Budimpešti. još je više odredila karakter uređenja i oblikovanja toga prostora. a iz nje na istok i zapad izlazi staza koja završava širokim stubištem kojim se penje do razine bočnih ulica.200 m² . jer se trg zbog toga sagledava kao na dlanu. pa je u tu svrhu trebalo sniziti prostor današnjega Tomislavovog trga. Upušteni dio trga obrubljen je šetnicom koja počinje na sjevernoj strani trga i spušta se rampom uz paviljona na donju razinu. jednostavno prenesen u Zagreb i tamo ponovo montiran. Zanimljivo je da je cijeli paviljon. urednim drvoredima postrance. Na kraju je smješten dvadesetak metara od južnoga ruba trga. S južne strane šetnica ima oblik luka. osim po pitanju urbanističkog rješenja. u razini ulice. imala je značajnu ulogu i u detaljnom oblikovanju trga. Visinski je bio u razini ulice. ZELENA POVRŠINA TRGA 8. a možemo ga podijeliti u dva dijela – manji dio sjeverno od Umjetničkoga paviljona s ulazom u paviljon. rezultat je bio izuzetan i s estetske strane. Visinska razlika na uzdužnim stranama svladana je kosinom koja je zasađena niskim grmljem. Od 1883. koji je bio izgrađen za tzv. godine trg je preimenovan u Trg I. Milenijsku izložbu 1896. 1918. bijelim stazama. plan je bio da se u budućnosti poveže sjeverni i južni dio grada podvožnjakom ispod glavne kolodvorske zgrade. a Kolodvorska zgrada koja je izgrađena 1892. Izgled trga se nije mijnjao sve do 1947. a ne upušten kao ostatak perivoja. koja je izgrađena na južnom kraju Akademičkog trga. ukus i umjetničke zahtjeve svog vremena i mirnom horizontalom zatvorila je niz perivojnih trgova istočnoga kraka Zelene potkove i uobličila reprezentativan ulaz u grad. a 1897. Trg se nalazio neposredno ispred Kolodvorske zgrade i predstavljao je reprezentativan ulaz u grad. Njegovom izgradnjom završena je prva faza uređenja Tomislavovog trga. jer bi tada bio ispod razine promatrača koji se kreću ulicama. a 1927.TOMISLAVOV TRG UKUPNA POVRŠINA TRGA 29. a pred kolodvorom je zasađeno drveće u nekoliko redova. i veći dio trga južno od paviljona. Vegetacija je raznolikih boja i oblika s parternim figurama od sezonskoga cvijeća i šišanih živica. Oko samog položaja spomenika vodile su mnoge rasprave jer završen je već 1935. Zbog toga je bila napuštena ideja da se spomenik smjesti u sredinu trga. tako da je ušao u prostor trga i dobio na monumentalnost. godine je i prvi put. Bez obzira što je razlog denivelacije bio funkcionalne prirode. svojevrsni doček putnicima koji izlaze s kolodvora. Sve to predstavlja prekrasan okvir za sliku grada u daljini. godine sa sjeverne strane omeđen je zgradom Kemijskog laboratorija. pa je i njegovo izvorno uređenje bilo prilagođeno toj funkciji. koje su obogaćene historicističkim cvjetnim nasadima. Ova šetnica ujedno dijeli trg na dvije perivojno uređene površine. kada je postavljen spomenik kralju Tomislavu. ogledalom neba u bazenu. započeta je gradnja Umjetničkoga paviljona na sjevernoj strani trga. južni dio trga doživio je znatnu preobrazbu nasipavanjem na razinu okolnoga terena. Šetnica oko bazena slijedi konturu bazena. prilikom čijeg prvog dolaska u Zagreb 1895. na južnoj strani trga. Obostrano duž trga. a spomenik ne bi djelovao toliko mirno i sigurno. Naime. privremeno i u žurbi uređen. Iste godine sagrađen je i vodoskok na sredini. kako bi se postavio spomenik prvom hrvatskome kralju Tomislavu. Kolodvorska zgrada.

prije bogato parterno uređena. Jedino su još šljunčane staze i stube sačuvane u izvornom obliku.Vedrana Aužina . (1996. te s tim u vezi i postizanje cjelovitosti stilskog obilježja perivojnoga trga. osobito parter.Odak . S. već i prijašnja koncepcija.). Školska knjiga. Trg Kralja Tomislava trebalo bi obnoviti prema povijesnom izgledu. Knežević. Zagrebačka zelena potkova. Površina u upuštenom dijelu južno od Umjetničkog paviljona.magistarski rad F.Kiš “Rješenje zelene potkove” (hortikultura 4/81) .trga. jer je spomenik s okolnim raslinjem zapriječio pogled na trg i Umjetnički paviljon s juga i prekinuo neposrednu vezu prostora kolodvora s trgom.D. Zagreb 6. Oko spomenika kralju Tomislavu zasađeno je cvijeće i grmlje slobodnoga rasporeda. literatura 1. danas se svodi na travnjak i skromne gredice sezonskoga cvijeća.

godine kada glavni gradski inžinjer Milan Lenuci na južnom dijelu Trga maršala Tita (tadašnjeg Sveučilišnog trga) utemeljuje klizalište. a nekoliko godina kasnije započinje i izgradnja društvenog doma u kojemu je svoje prostore dobilo i pjevačko društvo “Kolo”. Godine 1880. Prema planovima koji su prethodili izgradnji. Na istočnoj i zapadnoj strani sađena su dva drvoreda. ZELENA POVRŠINA 5. Povijest Mažuranićevog trga počinje 1874. godine prikazan kao kaseta neodređenoga sadržaja. Dosta drastične promjene doživljava i južni dio. Zgrada “Kola” je glavnim ulazom okrenuta Sveučilišnom trgu i predstavlja stilsku repliku postojeće zgrade “zemaljske bolnice”. Tlocrtnim je gabaritom smještena u novom polju donjogradskog urbanog rastera. Sa svoje sjeverne strane trg je zatvoren zgradom Akademije dramske umjetnosti te s obiju bočnih strana niskom ogradom od opeke. no praktički je sveden na dječje igralište za potrebe užega susjedstva. a ne za gradski trg. god. Zid od opeke zadržan je do danas. (uklonjen je trostruki red kestena). u sredini dvije skupine po tri reda stabala u smjeru sjever-jug. Prostor trga doživljavao je još razne promjene u obliku novih sadržaja i vegetacije i to vezano uz nekoliko projekata – dvorišnog krila za potrebe Sokolskog društva iz 1921. Time se po prvi puta naslućuje prostor cijele Zelene potkove. a iza nje se nalazio prazan prostor današnjega Marulićevog trga. južno od vježbališta do ulice baruna Trenka koja s juga omeđuje Mažuranićev trg. godine (novi paviljon). južni dio trga trebao je poslužiti kao spona s prostorom današnjeg Marulićevog trga. ostao je javna perivojna površina. a nakon već gotovo u cjelosti uobličenih prostora Sveučilišnog i Mažuranićevog trga. ovaj prostor nije bio predviđen za trg već za gradski blok.800 m² . Kasnije intervencije (rušenje paviljona. Preostali prostor. Prema Lunicijevom projektu “Osnova za uređenje Zapadnog perivoja” iz 1906. uz variranje materijala (vidljiva opeka). nasuprot Marulićevom trga. zatvaranje restorana. Jedino je prostor nekadašnjeg vježbališta izbjegao potpunu degradaciju.900 m² Mažuranićev trg kao sastavni dio zapadnog kraka Zelene potkove. počinje nasipavanje terena klizališta. Međutim.MAŽURANIĆEV TRG UKUPNA POVRŠINA TRGA 29. Mažuranićev trg od samoga početka predviđen je za prostor određene namjene (vježbalište). nažalost. budući da je izbrisan raster ulica koje vode u smjeru istok-zapad pa je prostor je postao cjelovit. južno od Sveučilišnoga trga. zadržao karakter zatvorenosti gdje bočna izgradnja i njeni sadržaji nisu . vidljivo je nastajanje novoga trga.. Bila je to priprema za izgradnju društva “Hrvatski sokol” (dom za vježbanje. adaptaciju restauracij “Kolo” iz 1934. Ubrzo nakon izgradnje doma pojavljuju se zahtjevi sa uređenjem vježbališta iza doma koje je onda ograđeno niskim zidom od opeke i zasađeno divljim kestenima. pa je smještanje doma “Kola-Sokola” kao slobodnostojeće zgrade bilo presudno za stvaranje današnjega Mažuranićeva trga. izgradnja energetskog postrojenja) sustavno devastiraju prostor. sadržaj izrazito društvenog i mondenog karaktera. a situacija se do kraja pogoršava pretvaranjem istočnog dijela u parkiralište i nicanjem raznih sadržaja na zapadnom dijelu. kao i drvoredi divljeg kestena. godine kojom je predviđen razvoj cijeloga zapadnoga kraka Zelene potkove. da bi se u južnom dijelu otvorio prema prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice kao svojevrsne vizualne dominante. budući da je bio upušten za više od jednog metra. Zauzimajući površinu od približno 1. Danas je. on funkcionira kao javni gradski prostor. koji je bio koncipiran od početka kao javni perivoj. te dva drvoreda uz južni ogradni zid. razvoj južnoga dijela Mažuranićevog trga nije tekao u tom smjeru već se razvijao kao neovisna cjelina. Na planovima naposredno nakon izgradnje doma. koji je na planu iz 1878. gradnju natkrovlja u vrtu restauracije “Kolo” 1924. Intervencije u nasadimaznatne posljednjih desetljeća. sa vlastitim žarištem na križanju pješačkih tokova. smješten je između Trga maršala Tita na sjeveru i Marulićevog trga na jugu.8 ha određenu rasterom donjogradskih ulica. sportske i zabavne priredbe). od zgrade Sveučilišta pa sve do perivoja sjeverno od željezničke pruge (kasnije Botanički vrt).

str... 111-149 . 27-49 . zagreb.Odak. magistarski rad. “Stari Zagreb”. A. 1961. stanja. literatura . Društvo povijesničara umjetnosti RH. S. 1990. Zagreb 88. 1989. knjiga 287. Maje Lukavečki – Mažuranićev trg u Zagrebu -Dobronić.. Zagreb.. 3-33 . zagreb. F. Đ. str. 6668 .prostorne i urbane karakteristike zagrebačke “zelene potkove” u povijesnom kontinuitetu”. Hortikultura 1-4 str.-53.Urbanistički zavod grada Zagreba -Dobronić. str. (1996. S.1990. 1988-89.uvjetovali tokove pješačkog kretanja preko trga. knjiga XXX . Zagrebačka zelena potkova.: “Parkovne. :”Prilog izučavanju egzotične dendroflore zagrebačkih perivoja”.).Odak. “Rad” JAZU. : “Geneza Trga maršala Tita i “zelena potkova” u Zagrebu”. M. F. perspektive”.: ”Zagrebačka “zelena potkova” – naslijeđe.Jurković.. Knjižara Vasić i Horvat . : “Stari planovi zagreba”. Školska knjiga. Zbornik radova znanstvenog savjetovanja “Zelenilo grada Zagreba” JAZU str 22-24 . :”Graditelji i izgradnja zagreba u doba historijskih stilova”.Mohorovičić. Knežević.. L. Šumarski i Arhitektonski fakultet u Zagrebu. 1. tako da je on i dalje ostao sjenovita oaza u koju se samo rijetko ulazi.: “Analiza historijsko-urbanističkog razvoja grada Zagreba”.. L.Knežević. 1983. Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 14-15..Szabo. 1952.

planiran je raster donjogradskih ulica čime su stvorene pretpostavke za uobličenje kasete Marulićevog trga. južno od zgrade trebao je biti upušten u odnosu na razinu okolnoga terena i pretvoren u bazen s otočićem u sredini. formiranje trga je završeno izgradnjom drugoga zdanja na sjeverozapadnom dijelu. literatura . a završava trgom na kojem dominira velika vodena površina-bazen. a postavljene su i nove svjetiljke primjerene povijesnom ambijentu. a 1926. Oko položaja spomenika vođene su brojne rasprave. južne i zapadne granice. a istočna i zapadna strana zatvorene su dvostrukim drvoredima. godine taj je prostor podijeljen po osi sjever-jug na dvije parcele. Sva su zdanja bili primjeri monumentalne historicističke arhitekture te su u kombinaciji s raskošnim okolnim perivojima pretvarali periferne djelove grada u reprezentativne i poželjne za stanovanje. a preostali dio. trg je skoro u potpunosti izgrađen. Ideja o Zapadnom gradskom perivoju kao pandanu već definiranome Istočnome perivoju prvi puta se javlja 1902. pravokutnog oblika. na današnjem Marulićevom trgu. godine Sveučilišna knjižnica. od kojih je istočna izgrađena.. Ovim dijelom dominira spomenik Frani Buliću iz 1935. a većina je izvorno uređena sa sitnim šljunkom. zapadna i južna strana trga trebale su biti obrubljene dvostrukim drvoredom s naizmjenično sađenim stablima. najudaljeniji je od središta grada i posljednji je uređeni prostor potkove. Sjeverna polovica bila je podijeljena na dva dijela – gornji veći i donji manji organiziran perivojni prostor. Hortikuturno uređenje na ovako oblikovanom trgu moralo se nužno svesti na međuprostore i rubove. a leđima prema ulici. Taj pomalo neobičan položaj. Tako se trg danas može opisati kao razbijeni blok. U sredini južne strane trga izgrađena je po projektu Rudolfa Lubinskyoga 1913. smješten je spomenik Marku Maruliću. trg je doživio potpuno drugačiju izvedbu i umjesto prostranog vodenog ogledala i širokog otvorenog prostora. Istočna.300 m² Marulićev trg najjužniji je perivojni trg u zapadnom kraku Zelene potkove. godine. godine. od smještanja zgrade s namjenom od velike društvene važnosti do kasnijeg uređenja perivoja oko nje. Regulacijskom osnovom iz 1889. čime se bitno razlikuje od ostalih trgova Zelene potkove. Trg je sa svih strana zatvoren jednostrukim drvoredima. Odlučeno je da licem gleda prema ulazu u Sveučilišnu knjižnicu. No. Monumentalna zgrada biblioteke slobodno i efektno je postavljena u os perivoja. Nažalost. Obnovljene su i metalne niske ograde. a u osi prostora. dok južno pročelje zatvaraju tri travnjaka urešena sezonskim cvijećem i grupacijom pačempresa. Istočnu i zapadnu stranu okružuju travnjaci s drvoredima. već je na sjeveroistočnom dijelu godinu dana kasnije sagrađena jedna zgrada. godine Lenucijevom “Osnovom za uređenje Zapadnog perivoja” gdje je Zapadni perivoj prikazan kao jedinstveni urbani prostor sačinjen od niza trgova koji započinju na sjeveru Sveučilišnim trgom pa se nastavljaju preko prostora koji zauzima dom “Kola-Sokola”. budući da je spomenik ulici okrenuo leđa. čime je postalo je dekorativni element uređenja za razliku od ostalih trgova gdje je ono osnovni strukturalni element. Ispred glavnoga sjevernoga pročelja Sveučilišne knjižnice uređen je mali kvadratni ružičnjak. ZELENA POVRŠINA 6. Uređenje započinje 1906. tako da se u upušteni dio spušta s nekoliko stuba. Obje zgrade danas su fakulteti. Planom se predviđala izgradnja samo jedne zgrade smještene u središnjoj uzdužnoj osi na sjevernom rubu parcele. godine je taj dio preuređen.900m². upušten je u odnosu na okolnu razinu terena. Prostor između zgrada fakulteta. a njegovim planom ostatak trga zamišljen je bez izgradnje. a bočno s obje strane dva pravokutna zelena otoka. Nastajanje trga teklo je gotovo identično ostalim perivojnim trgovima Zelene potkove. Na nacrtu iz 1878. odnosno njegove sjverne. Do tada su već uređeni Sveučilišni (današnji Trg maršala Tita) i Mažuranićev trg. a Marulićev trg je i dalje prazan. projekt Marulićeva trga nije izveden ni prema projektu Lubinskyoga. nešto bliže sjevernoj strani.MARULIĆEV TRG UKUPNA POVRŠINA TRGA 22. 1999. ublažen je drvoredom s ulične strane. a zapadna neizgrađena. Šetnice se su dijelom asfaltirane. dio Južnoga perivoja (današnji Botanički vrt).

Zagreb. F.Odak.. S.1990. :”Graditelji i izgradnja zagreba u doba historijskih stilova”. 1983. Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 14-15. L.: “Analiza historijsko-urbanističkog razvoja grada Zagreba”. zagreb. “Rad” JAZU.-53.: “Parkovne.. :”Prilog izučavanju egzotične dendroflore zagrebačkih perivoja”.Knežević.Odak.prostorne i urbane karakteristike zagrebačke “zelene potkove” u povijesnom kontinuitetu”. Hortikultura 1-4 str.. 1961. L. Đ.Mohorovičić. A.. 1990. 111-149 . Društvo povijesničara umjetnosti RH. 1952.: ”Zagrebačka “zelena potkova” – naslijeđe. Zagreb 373. Knjižara Vasić i Horvat . zagreb. (1996.Jurković. Zbornik radova znanstvenog savjetovanja “Zelenilo grada Zagreba” JAZU str 22-24 . S. stanja.Urbanistički zavod grada Zagreba -Dobronić. “Stari Zagreb”. M. Šumarski i Arhitektonski fakultet u Zagrebu. : “Geneza Trga maršala Tita i “zelena potkova” u Zagrebu”. 1989. perspektive”. 1988-89....1.Szabo. str. 27-49 .). str. F. knjiga XXX . 6668 . : “Stari planovi zagreba”. knjiga 287. 3-33 . str. Zagrebačka zelena potkova. Školska knjiga. magistarski rad.-Roberta Pavlović –Marulićev trgu -Dobronić. Knežević.

. do 1914. 1965.Kani. spojeno u jedan likovni izraz. S. U trenutku kada počinje obnova. 33 . Uređen je 1901.Alma Hemerich – Analiza Svačićevog trga -Obad Šćitaroci. 1954. Krenulo se u obnovu polazeći od toga da se sačuvaju sva postojeća stabla. god. 21 . On ne pripada Zelenoj potkovi već je to malen trg koji se nalazi unutar dijela grada kojeg Zelena potkova zatvara. : Hrvatska parkovna baština. doktorksa disertacija : “Arhitektura Zagreba u razdoblju od 1850. rekonstrukcija igrališta i slično. koji su zapravo i bili najveća vrijednost Kanijeve koncepcije.”. Obada Šćitarocija na tom projektu zanemareni su detalji. god. Prostire se između današnje Trenkove i Mihanovićeve ulice. Kovačićev strogi formalni tlocrt prerađen je u pejzažni. Čovjek i prostor. 23 . :”Zagrebački parkovi”. 1965. u strogom je središtu grada i u sklopu gusto naseljenih blokova.Zemljak. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata trg je dosta oštećen. trg se nalazio u sklopu gusto naseljenog dijela grada. : “Obnova Svačićevog trga”. a perivoju je dan poseban šarm sadnjom crvenih bukvi. god.. zaštita i obnova”. Knežević. : “Javne površine Zagreba poslije 1918.”. a 1956. Autorica obnove je Emilija Leopold koja je obnovila staze i dječje igralište prema Kanijevom projektu. a stvorili su se i poprečne staze kojma se uništavalo bilje i travnjaci. te nije postignut očekivani učinak obnove. godine. prema nacrtu arhitekta Viktora Kovačića. (1996. br.5 ha.Kani. Čovjek i prostor. 1992. Mladen.prometnih. a Starčevićevim postaje trg Južnog perivoja). Školska knjiga. a 1909. biljnih i vrtno-arhitektonskih. Arhitektonski fakultet . Bio je pretvoren u dječje igralište na kojemu su se mješali odrasli i djeca svih uzrasta.Jurić. I. Zagreb . Zvonimir. Zagreb 63. Zagrebačka zelena potkova. Po mišljenju M. literatura 1. je prozvan Starčevićevim trgom (kasnije mijenja ime u Svačićev trg. Neke promjene uključivale su ukidanje asfaltnih površina i podizanje travnjaka pogodonog za gaženje. Kani je svakoj skupini dao svoj prostor i zaštitio ih grmljem od prometa. godine Zvonimir Kani uspješno obnavlja Jeglićevu zamisao trga te ga vrlo kvalitetno uređuje. godine. Školska knjiga. tako da je naslijeđen kružni drvored upisan u kvadrat trga kao ostatak simetričnog rješenja. prema projektu Cirila Jeglića.SVAČIĆEV TRG Trg na prostoru današnjega Svačićevog trga planira se već Regulatornom osnovom iz 1889. Tridesetih godina trg je preuređen. promjena trasa komunikacionih površina. Zlatko. Zvonimir. Hortikultura. br. Zagreb. Perivojni trg je ponovo obnovljen 1991. Zagreb br. Split. Nekadašnje simetrično rješenje preoblikuje u pejzažno u kojemu je funkcionalni sadržaj i likovno izražavanje svih elemenata .). Malene je površine od 0.

a od rondela je ostao samo mali dio koji je potisnut u drugi plan. Vanjski je činio okvir perivoja i pratio je liniju pločnika. . Tada je perivoj imao dvostruki drvored – vanjski i unutrašnji. mijenja u detalju Regulatorna osnova.400 m². a stube i eskalatori bili su natkriveni s prilično nezgrapnom nadstrešnicom koja se vrlo agresivno nametnula trgu. Hortikulturalno rješenje bilo je svedeno na niske biljne pokrivače.STARČEVIĆEV TRG UKUPNA POVRŠINA TRGA 8. Perivojni trg je preoblikovan i na njega je bila okrenuta tereasa hotela. Prva veća destrukcija ovako oblikovanog Južnog perivoja vezana je uz izvedbu cestovnog podvožnjaka ispod pruge (1912. Središnji prostor trga je popločan i u obliku elipse sa fontanom u središtu. Ulica koja je prelazila preko današnjeg Starčevićevog trga pomiče se južnije kako bi bilo omogućeno nastajanje perivoja. Glavni ulaz u podzemni centar nalazi se na jugo-istočnom dijelu trga.) degradira i u stvari razara povezanost terase hotela i trga. nakon nekoliko godina pripreme. Visoka vegetacija posađena je samo u središnjem dijelu trga tj. 1993. Kod uređenja partera čudno je to što je centralni prostor okružen drvećem koje zaklanja fontanu. Nova zamisao temelji se na geometriji s centralnom elipsom i radijalno postavljenim pješačkim stazama. stoljeća u središtu elipse uređen je cvjetnjak. godine u zapadnom dijelu perivoja. Ovakav način sadnje visoke vegetacije obodno. ZELENA POVRŠINA 4. ispod Starčevićevog trga započinje gradnja višekatne podzemne garaže i trgovačkog centra. upravo je prepoznatljiv za Istočni perivoj. budućem Starčevićevom trgu. U toj prvotnoj fazi ideja Zelene potkove dosljedno je provedena. – današnja Miramarska ulica). godine. a niže unutar tog okvira. Nagrađeni projektant Dragutin Kiš predložio je parafrazu partera koji je uređen 1926. Konačni oblik Južni perivoj dobija tek odlukom o smještaju Kolodvora. godine već je jasno izražena ideja Zelene potkove i jasno se vidi podjela na prostor koji će pripadati Botaničkom vrtu i Južnom perivoju. unutar linije elipse. a ne obodno (što je obilježje Zelebe potkove). Time je otpočela degradacija ambijenta koja se nastavila i tijekom narednih desetljeća. njegova površina smanjena je napola. Izvedba prometnice između terase Hotela Esplanade i perivojnog trga (1937. godine naziru se konture budućega perivoja koji će kasnije povezati istočni i zapadni krak Zelene potkove. puno manja atrakcija od fontane. Izgradnjom Hotela Esplanade 1925. a trg ima značenje ozelenjenog tampona prema željezničkoj pruzi i gradskog perivojnog trga. Između tri glavna elementa cijeloga sklopa – pothodnika.400 m² Već u prvoj Regulatornoj osnovi grada Zagreba iz 1865. glavnu atrakcija tog trga budući da je postavljena u sam centar. a iz tog prostora dijagonalno i horizontalno vode staze. Naime u prijašnjem uređenju trga drveća su također bila obodno posađena oko središnje elispe. ali je u sredini bio cvjetnjak. Arhitektonsko rješenje bilo je takvo da se iz pothodnika izlazilo-ulazilo s prostora trga. Osobite pozornost posvećena je rekonstrukciji perivojskog partera. nadstrešnice i partera trga – nije bilo smislene oblikovne povezanosti. pa se 1891. a unutar toga okvira već se razvila površina s unutrašnjim drvoredom. ali još nema imena. a niti su ti elementi sami za sebe bili dojmljivo i kvalitetno oblikovani. koji je bio nužan zbog povezivanja Donjega grada i prostora Trnja južno od željezničke pruge. Silazak u pothodnik bio je smješten na trgu čime je on ponovo preoblikovan i pretvoren u jako prometno čvorište. godine. godine. od kojih je istočni već potpuno uobličen. Tridesetih godina 20. Južni perivoj već tada je presjecala Preradovićeva ulica na dva dijela. Sljedeća velika neuspjela promjena uslijedila je 1973. a vezana je uz gradnju pothodnika ispod željezničke pruge. S druge strane gradnja dviju velikih zgrada (Središnji ured za socijalno osiguranje i Hotel Esplanade) na prostoru Južnog perivoja znak je potpuno drugačijega svjetonazora od onog na kojem je ideja potkove zasnovana. ali sada puno manje nametljivo nego prije. Sjeverna strana izgrađena je zgradama stambeno-poslovne namjene sa reprezentativnim pročeljima. Većina drveća je porušena. Drugom Regulativnom osnovom iz 1887.

-53.Starčevićev trg sveden je na krovni vrt podzemnog komercijalnog pogona koji je ovdje izveden samo zbog izvrsne lokacije trga. : Hrvatska parkovna baština. Zagreb . Zagreb .-Senka Perić – Starčevićev trg (97) -Dobronić. zaštita i obnova”. Snješka. 1975 : “Parkovno bilje sjevernog prilaza pothodnika glavnog kolodvora u Zagrebu”. : “Geneza Starčevićevog trga”..). 21 . Čovjek i prostor. Ivo. Školska knjiga. :”Zagrebački parkovi”.”.Knežević. 1992. Zagreb . : “Zagrebački vrtovi i parkovi u 19. str. 1965... Zagreb -Kani.. 1. L. “Rad” JAZU. Zagrebačka zelena potkova. A. 1952.Mohorovičić. literatura. 1954. knjiga 287. Zagreb br. Knežević. Mladen..Maroević. Zagreb 40. S. a uređenje partera je bilo svojevrsno oduživanje za golemu intervenciju. Čovjek i prostor. I. Hortikultura 2-3. 97. Hortikultura 2.-Željka Jurković – Starčevićev trg. autorski rad . Zvonimir. st.Knežević Snješka. Školska knjiga.Zemljak. a ne početak obnove cijele Zelene potkove. (1996. 27-49 -Obad Šćitaroci. : 1974: “O pothodniku”. 1987 : “Mjesto Zrinjskog trga u genezi zagrebačke “zelene potkove””.: “Analiza historijsko-urbanističkog razvoja grada Zagreba”. radovi IPU 11 .

južno od Akademje. Uređenje trga svodilo se na uređenje okoliša zgrada te prostora među njima. Bila je to kuća na kraju grada. sv.900 m² Odluka Gradskoga povjerenstva da se palača Akademije izgradi na današnjem mjestu. Prisutni su i lijepi primjerci američkog koprivića. S vremenom je i zeleni prsten nestao. Na planu iz 1878. Spomenik sv. godine uklonjen i spomenik Petru Preradoviću koji mu nikada nije u potpunosti pripadao. Zanimljiva je i činjenica da baš na Akademičkom trgu dolazi do promjene smjera donjogradskog urbanog rastera i na njemu se (tj. literatura 1. tako je 1951.a u perivoju najmarkantnija je crvenolisna bukva uz spomenik J. Kada je 1926. pogotovo oko Akademije. zaštita i obnova”. započela je rasprava o smještaju palače Akademije i prvi zaključak je bio da se ona izgradi na praznom platou Južnoga šetališta (Strossmayerovo šetalište). Približnom sredinom trga prolazila je prometnica. Jurja skupa sa postamentom je uklonjen. Jurja bili su posađeni grmovi. izrađen je.Obad Šćitaroci. godine osnivaču Akademije. Godine 1883. Do danas nisu pronađeni nikakvi planovi s izborom bilja i načinom sadnje. Knežević. ali je ucrtan raster donjogradskih ulica. Jurja. Ipak većina trga djeluje zapušteno. na prometnici koja ga presjeca) poput zgloba lomi. a skupine raslinja. a ukinut je i prometni tok preko trga između Katančićeve i Matične ulice. 1886. Strossmayeru. a Akademički trg je izgubio sadržajno i oblikovno ishodište i nije uspostavio novu kvalitetu niti organizirao novi prostorni ugođaj vezan uz drugačiju postavu spomenika. Bollea.300 m². Školska knjiga. : Hrvatska parkovna baština. Kako je uklonjen spomenik sv. (1996. Pojavile se se i druga mišljenja s prijedlogom za lokaciju negdje u Donjem gradu. mliječ. Stabla u drvoredima uglavnom su neprkladnog oblika.-Miran Jurišić – Strossmayerov trg . a uz dijagonalne staze bili su obostrano posađeni drvoredi. Na trgu su zastupljene raznolike vrste bjelogoričnog i crnogoričnog drveća i grmlja. Oko toga sjecišta oblikovan je otok u obliku kruga s kružnim prometnim tokom. te su se između nje i pruge prostirala polja na koja su gledali južni prozori palače. godine još nije bio planiran nastavak trgova prema jugu. ZELENA POVRŠINA 7.) uređen je i prostor južno od laboratorija. Dvije godine kasnije trg je preimenovan u Trg Jospia Jurja Strossmayera. koja je spajala današnju Katančićevu i Matičnu ulicu. običnog jasena. U drvoredima su srebrnolisni ajvor. koji je bio presječen prometnicom. god. Na kraju je odlučeno da to bude južni dio Zrinjskoga trga gdje su se otvorile dvije nove ulice i palača je smještena između njih. S. Mladen. Godine 1875. Iz tog vremena potječe i prvi plan uređenja trga na kojemu je u sjecištu osi Akademije i ulice koja presjeca trg postavljen spomenik sv. J. Školska knjiga. godine trg postaje Akademičkim trgom. gdje je kasnije postavljen spomenik P. a godinu dana kasnije i vrtno je uređen prostor između tih dviju zgrada.). Osim toga trg je bio ukrašen i mnogim vrstama sezonskoga cvijeća – veliki krug cvijeća nalazio se tako južno od Kemijskog laboratorija. a deset godina kasnije prilikom postavljanja spomenika Petru Preradoviću (1895. koji je dosta čvrsto pripadao cjelini trga. Unutar kruga s kipom sv. Juraj je premješten na današnji Trg maršala Tita. gorski javor. Preradoviću. Zagreb 55. 1992. hrasta lužnjaka i himalijskog borovca. Kemijski laboratorij prema nacrtima H. Jurja. Kazeta na kojoj je postavljena palača Akademije ujedno čini i nastavak Zrinjskoga trga. a vijenac zelenila i kružna staza oko njegova podnožja ostali su tamo bez smisla i razloga. Zagrebačka zelena potkova. Zagreb . južno od palače Akademije. osim podataka da je trg bio nasipan i da su putovi i nasadi bili uređeni.TRG JOSIP JURJA STROSSMAYERA UKUNA POVRŠINA TRGA 23. Ulaz u Kemijski laboratorij predviđen je polukružnom stazom na južnoj strani trga. predstavlja začetak stvaranja novoga trga u nastavku Zrinjevca prema jugu. nrapvilno razgranata i nadvijena nad cestom. toliko su zarasle da je kroz te dijelove nemoguće proći. biskupu Josipu Jurju Strossmayeru postavljen spomenik.

Exclusive. Arhitekrura 180+1.1990. Zagreb.Knežević.. : “ Estetizacija – kao sredstvo i cilj”. magistarski rad. F. 1982. broj 1 . Peristil br. 1988-89. 1993. prostorne i urbane karakteristike zagrebačke “zelene potkove” u povijesnom kontinuitetu”.. Snješka. : ““Zelena potkova” – Autentično umjetničko djelo”. : “Utemeljiteljska kultura – na primjeru reprezentativnih urbanih prostora Zagreba”.Knežević.Knežević. Snješka.: “Parkovne. Snješka.Odak. Šumarski i Arhitektonski fakultet u Zagrebu . 31-32 . Zagreb .

Nova zgrada. Taj prijedlog poslužio je kao podloga četirima Lenucijevima nacrtima-studijama iz 1882. To je neraskidiva cjelina koju tvore pročelja trga. Nova zgrada privlačila je svojim sadržajem i potakla ideju o uređenju Sajmišta. važan kao element simetrije trga. godine u kojima on postupno uobličuje prostor trga. tvornica duhana postaje zgradom Sveučilišta. koja predstavlja začetak Mažuranićevog trga i koja je bila postavljena aksijalno prema Sveučilišnoj zgradi. do 1891. Time se htjela zaštititi ideja kontinuiranog okvira perivojnih trgova. stoljeća u Zagrebu.kao jedan blok uz Ilicu. U to vrijeme se i u potpunosti definirala ideja Zelene potkove. Tek će promjena sadržaja. Od 1866. osobito kada se u grad dolazili Savskom cestom. trg je mjesto prostorne identifikacije grada i prostor intenzivnog pulsiranja života i individualne prepoznatljivosti. a ujedno stvorila svečano pročelje budućem trgu. služio je kao Sajmište. koja na kraju nije nikada postala bolnicom. Vlada predala gradu radi izvedbe ulice koja će spojiti Masarykovu ulicu i Prilaz Gjure Deželića. Najviše pažnje pri preispitivanju svih aspekata gradnje dano je upravo lokaciji na Sajmištu zbog njene prostranosti. koji je tada bio na periferiji grada. Na prostoru današnjega trga bile su oranice i to je bila tipična periferija postbidermajerskoga Zagreba. Na Lenucijevim studijama bila je ucrtana i zajednička kuća “Sokola” i “Kola”.900 m² Trg maršala Tita (tzv. Godine 1874. godine i trajala je sve do same izgradnje. a zbog povijesnog smještaja i prostranosti koristio se i za najveće i najznačajnije gospodarske i kulturne manifestacije na kraju 19. ZELENA POVRŠINA 5. kao i još neke zgrade. društvenu i kulturnu koherenciju iz koje je spontano nastao Zrinjski trg kasnih sedamdesetih godina. oblikovanjem i simbolikom. Zatim je uređen i sjeverni rub trga. Intenzivni razvoj trga i cijelog okolnog dijela grada započinje gradnjom Zemaljske bolnice (današnja zgrada Sveučilišta) koja se gradi od 1857. pojavilo se na južnom rubu trga prvo zagrebačko klizalište. pa je ona postala ishodište za svaki urbanističko-arhitektonski zahvat. na Zrinjskom trgu ili na istočnom dijelu Jelačićevog trga. tako da bi njegovo pročelje gledalo na trg.500 m². ali se zbog pretvaranja Zrinjskog trga u perivoj seli na kasnije nastali Trg maršala Tita. godine uz samostanski sklop u Frankopanskoj ulici. Svojim položajem. Kazališni trg) jedan je od simbola Zagreba i to ne samo zbog središnje građevine trga – Hrvatskog narodnog kazališta. već tvornicom duhana. uporno su održavali periferijski duh mjesta. zatvorila je taj sklop poput zida s južne strane. Trg maršala Tita. no dva tvornička pogona – plinara i tvornica duhana sa svojim visoko ograđenim dvorištem. S istočne strane Sveučilišnoga vrta predviđen je proboj na Varšavsku ulicu. kada 1882. Taj naboj se održao tek kod osvještene elite i napokon ponovo izrazio u prijedlogu Društva inžinjera i arhitekata za smještajem kazališta na nekadašnjem Sajmištu. Sveučilišni trg. Proces prenamjene i preuobličenja trga potrajat će još čitavo desetljeće jer razdoblje u kojemu nastaje ovaj trg nema onu duhovnu. Nekoliko godina kasnije na parceli sa istočne strane trga izgrađena je otmjena neorenesansna palača. društveno okupljalište gdje su se održavali noćni spektakli i produkcije na ledu uz omiljenu vojnu glazbu. stoljeća. Prijašnje Sajmište bilo je na Zrinjevcu. da bi na kraju dio Sveučilišnog vrta. godine ovaj prostor. a nešto kasnije i prometnica ispred zgrade Sveučilišta. Ponuđen je prijedlog uređenja trga gdje su predviđeni nasadi po čitavom prostoru trga.TRG MARŠALA TITA UKUPNA POVRŠINA TRGA 22. tadašnja zgrada Gospodarskog društva. Ta rasprava započela je 1885. Naime. do 1859. na zemljištu uz Obrtničku školu. a ostali dio vrta se trebao urediti u javno šetalište. potaknuti odluku da se ukine stočni sajam jer je Senat Sveučilišta tražio da se neposredna i šira okolica budućeg Sveučilišta urede. bile su predložene još tri moguće lokacije . Oblik trga uobličavao se postupno. Postojao je i prijedlog da se kazališna zgrada izgradi uz zapadnu stranu Sajmišta. jer bi s kazalištem koje gleda na njega trg dobio nov karakter te bi od kvadratičnog oblika . koja je utjelovila estetski i arhitektonski ideal 70ih godina 19. U stotinjak godina svoga postojanja nekoliko puta je mijenjao ime – Sajmišni trg. Kao uzor lokaciji bio je smještaj zgrade Akademije na Zrinjskom trgu. kazalište i perivojni trg. presječeni dijagonalom koja povezuje današnju Masarykovu i Savsku ulicu. a nerealiziran do danas.

upisan u kružni zidom ograđeni prostor koji je za tri stube niži od razine terena trga. Sve se to vjerno odrazilo na trgu koji se može smatrati antologijom zagrebačke arhitekture druge polovine 19. 1941. 1992. Graditelji i izgradnja Zagreba u doba historijskih stilova. koja je svojim pročeljem iskazala punu svijest o urbanoj i kulturnoj važnosti trga. ali trg je i dalje ostao jedan od najljepših trgova Zagreba. Čovjek i prostor. Franka. od historijskih do moderne arhitekture. Zagreb . Zagreb . : “ Razvitak Trga maršala Tita”.Snješka. Zagreb . Lelja. na zapadnoj strani smješten je spomenik Sv. godine do danas nosi naziv Trg maršala Tita.Barović. Školska knjiga. dok ograda nekadašnjega gospodarskog društva svojim položajem prati regulacijsku liniju istočnoga dijela trga. a 1894-95. u Wilsonov trg. : “ Iz prošlosti Trga maršala Tita”. 1990. I uglovi trga počeli su se zatvarati. u Kazališni trg. Zlatko. Za to vrijeme srednjoeuropska arhitektura prošla je razne stilove.Odak. JAZU.). zajedno s raznim drugim sadržajima. perspektiva”. Knežević. : Hrvatska parkovna baština. premješteno na novu lokaciju. i početka 20. koji ublažava nepravilnost oblika trga. trg je službeno preimenovan u Sveučilišni trg. Zbornik radova znanstvenog savjetovanja “Zelenilo grada Zagreba”. Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 1988/89. izgled Trga maršala Tita nije se bitno promijenio. da bi kasnije taj prijedlog bio i konačno odbijen.postao pravokutan. izdužen u smjeru istok-zapad. 1990. 1975 : “Tisućljetni Zagreb”. gdje ograda Sveučilišta zatvara Sveučilišni vrt koji postaje poluprivatan. literatura 1. S.: “Parkovne.-Nino Frković – Kazališni trg. prenesen sa Strossmayerovog trga. 1989. Mladen. Zagrebačka zelena potkova. Franka. Zdenac je kružnog tlocrta. on je mjesto svakodnevnih događanja i prisutan je u životu svakoga građanina. : “ Zagrebačka “zelena potkova” – nasljeđe.Dobronić. Osim ove središnje skulpturne kompozicije na trokutu. Zagreb 86. Zadnjih godina. 465. te tako čini kontinuirano pročelje trga.Dobronić. Zagreb . nekad i sad . br. Prijedlog je s druge strane nedovoljno respektirao autoritet smjera Savske ceste i zamisao monumetnalnoga trga nija naišla na zanimanje. proteklo je stotinjak godina. Zagreb . u Trg I. Razni natječaji koji su rađeni za njegovu rekonstrukciju nisu se izveli.Kampuš Ivan i Karaman Igor. Ipak zbog toga što se na njemu nalazi zgrada kazališta trg se i danas vrlo često naziva Kazališnim trgom. 1975. Zagreb . Od izgradnje prve do posljednje zgrade na trgu. stoljeća Cjelinu trga upotpunjuju perivojnoarhitektonskei građevine. 1945. Godine 1912.Obad Šćitaroci. Lelja. 1990 : “Geneza Trga maršala Tita i “zelena potkova” u Zagrebu.-Sanja Štampić – Kazališni trg u Zagrebu.Odak. Godine 1888. 108-109. Trg je još nekoliko puta mijenjao svoje ima – 1912. a ostao je do danas jedan od urbanistički i arhitektonski najdefiniranijih prostora u gradu. Šumarski i Arhitektonski fakultet u Zagrebu . prostor između Kazališta i Sveučilišta dobija novi sadržaj – Meštrovićevu fontanu “Zdenac života”. 1927. a dva otvora zida korespondiraju s glavnim ulazom kazališne zgrade te tako tvore zajedničku os. stanje. Trg živi svaki svoj dan. Zagreb . prostorne i urbane karakteristike zagrebačke “zelene potkove” u povijesnom kontinuitetu”. a od 1946. (1996. 1962. Jurju. zaštita i obnova”. u Trg kralja Aleksandra. a ureduju se i nasadi oko fontane.Knežević . a Sajmište je tek 1891. : “ Zagrebačke fontane u kontekstu razvoja javnog urbanog prostora i vrtne umjetnosti”. magistarski rad. Hortikultura 1-4. Školska knjiga. gradi se neobarokna zgrada kazališta koja će trgu dati njegovo glavno obilježje. a dobar pokazatelj za to je i nedavni projekt podzemne garaže koja bi trebala biti smještena ispod trga. Za pretpostaviti je da će trg u budućnosti doživjeti neke promjene.Bollé). Uskoro na većem dijelu zapadne strane biva izgrađena Obrtnička škola (autpr H.

hortikulturnog oplemenjenja i oduhovljenja skulpturom postao je najljepši reprezentativni prostor Zagreba. Perivoj je bio simetričan i po uzdužnoj i po poprečnoj osi. polujavan karakter engleskoga skvera jer je otvoren. koje ja na tom prostoru bilo od 1827. koje su pridonijele utvrđivanju svečanog i reprezentativnog izgleda Zrinjskoga trga i utjecale na arhitektonsku izvedbu njegovih oboda. Bio je to prvi donjogradski trg koji je ubrzo pretvoren u perivoj.400 m². Početku izgradnje perivoja prethodile su mnoge rasprave o njegovu možebitnom uređenju. Potreba za novim društvenim prostorom u tom trenutku pretpostavljena je “korisnoj” funkciji. a po poljima su pravilno porazmješteni jednaki kružni nasadi. godine. ipak poput skvera nudi mogućnost boravka u zelenoj oazi. klupama. Iako on nema intiman. Grad se počinje shvaćati kao društveni prostor. Sve je to uvjetovalo nastajanje Strossmayerovog trga i stvorilo uzor za nastajanje budućih donjogradskih perivojnih trgova. potiče težnje za upotpunjenjem. pa i promjenom karaktera perivoja. Zrinjevac je u potpunosti opremljen nasadima cvijeća. Uskoro su započele rasprave o zahtjevu za smještaj zgrade Akademije. jednaka i na uglovima zaobljena polja. kada brigu o gradskim parkovima preuzima Josip Peklar.100 m² Zrinjski trg. što ga obrubljuju i uokviruju plače i građanske kuće. a svaka ploha bila je obrubljena sa 16 niskih grmova formiranih u čunjeve. preimenovan Novi Terg (tadašnje Sajmište) u Trg Nikole Šubića Zrinjskog. stoljeća bio jedna od najranijih srednjoeuropskih interpretacija engleskog skvera. u znak sjećanja na 300-godišnjicu njegove pogibije. prvi od perivojnih trgova Zelene potkove. pa čak i osjećaj skrovitosti. ponajprije zbog promjene društvene klime i promjena u poimanju grada. koje su do danas ostale glavno obilježje. Perivoj ponovo mijenja svoj oblik 1878. Uređivanje Zrinjevca započinje 1872. stolicama i rasvjetom. Središnji rondo nastao je rezanjem uglova polja i laganim konkavnim zaobljenjem zakošenih stranica.ZRINJSKI TRG UKUPNA POVRŠINA TRGA 27. neograđen i povezan šetnicama s ulicama koje teku duž oboda. U uglovima ploha bile su formirane cvjetne rondele. No. Dvostruki drvoredi okružuju perivoj tvoreći vanjske aleje. Osam cjelina koje su takvom podjelom nastale bile su obrubljene širokim porubom od bršljana ili niska grmlja. sastajanja. On je svojim oblikovanjem i karakterom ishodište buduće Zelene potkove. U njegovom nacrtu svako od četiri polja razdijeljivale su staze povučene poprečnim osima. koje kao i unutršnje služe kao šetnice. a nekadašnje mirne zelene zone pretvorene su u cvjetnjake. jer su u istočnoj i zapadnoj aleji postojala dva reda sa po 40 platana u svakoj. Središta polja. Zrinjevac je kao tvorevina sedamdesetih godina 19. kada se Sajmište. One su glavni oblikovni – prostorni i estetski element. Akademija se smješta južno od uređenoga perivoja. Do njega središnjim osima vode putovi obrubljeni drvoredima. nego mora imati i reprezentativnu kvalitetu. a do kraja desetljeća zajedničkm učinkom reprezentativne arhitekture. Travnate plohe bile su zasijana gustom i tamnozelenom travom. naglašena su provizornim bazenima gdje su bile planirane fontane. Sedamdesetih godina 19. premjestilo na zapadni dio grada (prostor današnjega Trga maršala Tita). poslovanje i prolaženje. sadržajima koji bi na njemu trebali biti kao i o tome kolika sredstva bi za to trebala biti korištena. Autor prve regulacije Zrinjevca bio je Rupert Melkus koji je plohu perivoja raščlanio na četiri pravilna. sada na sredini staza i pristupačna. kojom Zrinjski trg postupno zadobiva svoju arhitektonsku fizionomiju te urbani i simbolički karakter. a nešto kasnije iza nje i zgrada Kemijskog laboratorija. Izvorno vrtno uređenje trga obilježile su platane. pa je konačno Sajmište moralo ustupiti mjesto gradskom perivoju – mjestu susreta. a ukupno ih je bilo čak 140. Izgradnja oboda. temeljni obrat je nastupio kada je odlučeno da se puno veća sredstva ulože u izgradnju i uređenje. stoljeća još je bilo prilično neizvjesno kakva će se obilježja pridati još neizvedenim obodnim pročeljima. nastao je kada je 1866. Nije poznato da li je taj nacrt . a estetizacija se poima kao potreba i uvjet funkcioniranja grada kao prostora života. Godine 1874. Tim je činom dana inicijativa da se trg uredi kao šetalište. ZELENA POVRŠINA 9. Novi koncept je odredila težnja dekorativnijem prizoru partera. kulturne razonode i igre. Grad se ne svodi samo na stanovanje.

-Marija Brkić – Trg Nikole Šubića Zrinjskog . 1891. i 2001. a s vremenom će im se pridružiti još nekoliko poprsja. Godine 1879. S. (1996. Platane su do danas ostale simbol Zrinjevca. godine trg je obnovljen prema povijsnom izgledu s početka 20. perspektiva”. Javlja se i ideja o postavljanju poprsja brojnih slavnih ličnosti hrvatske povijesti duž putova perivoja. licem prema Akademiji. Zbornik radova znanstvenog savjetovanja “Zelenilo grada Zagreba”. stoljeća. Umjesto planiranog spomenika u centru trga. Uskoro su izvedena i dva bazena u južnim poljima u kojima su se htjeli izvesti fontane. To rješenje se trajno održalo do danas uz neke preinake. 1. Pruređenje je teklo u dvije faze gdje je prvo uređen sjeverni a onda i južni dio. Prema starim nacrtima i fotografijama obnovljeni su arhitektonskograđvinski elementi poput klupa i rasvjete. na inicijativu Hermanna Bollea postavlja se fontana na sjeverozapadnom polju. 1987 : “Mjesto Zrinjskog trga u genezi zagrebačke “zelene potkove””. hortenzije (u središnjem dijelu).ikada izveden u potpunosti. Zagreb . Zagrebačka zelena potkova. ali izvorne ideje nikada nisu ostvarene. 1990. no makar su se očuvale u gotovo istom broju.). radovi IPU 11 . kao i cvjetni i biljni nasadi. ali dao je perivoju potpuno novi koncept. Zagreb 15. JAZU. Zagreb . Planirano je obogaćivanje perivoja fontanama u središtima manjih polja kao i izrada širokog polukruga nasuprot Akademija gdje bi se postavljala poprsja. postavljen je Glazbeni paviljon što je potaknulo ponovno preuređenje perivoja. Školska knjiga. ali to zbog nedostatka novca nije napravljeno.Knežević Snješka. Franka. Knežević.Dokumentacija iz Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Ukinuo je poprečne staze u pojedinim poljima i revitalizirao izvorni značaj zrinjevačkog perivoja kao zelenog skvera sa četirima izduženim travnjacima na kojima su cvjetni nasadi tek akcenti. tise i božikovine (duž parka). što novome gradskom vrtlaru Franji Jeržabeku nameće potrebu novog preuređenja parka.Odak. 1893. U periodu između 1998. : “ Zagrebačka “zelena potkova” – nasljeđe. U isto vrijeme vođene su brojne rasprave o postavi spomenika Nikoli Šubiću Zrinjskom u centru perivoja. stanje. dva poprsja postavljena su na južnom dijelu perivoja. Na sjevernoj strani je 1884. godine postavljen i meteorološki stup. Od ostalog drveća tu su još i klenovi i lipe (sjeverna aleja). one su konstantno izložene propadanju zbog raznih nametnika i loših ekoloških uvjeta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->